Genealogie
Familie 106


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 12, klik hier

  Parenteel van Sijtze [Gerrits] SYTSMA
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Sijtze [Gerrits] SYTSMA
  Hij trouwde met:  
  Stijntje [Harmens] _
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Sijtzes] SYTSMA ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Pieter [Sijtzes] SYTSMA
zoon van: Sijtze [Gerrits] SYTSMA
Stijntje [Harmens] _
( I-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Rineke [Hettes] de BOER
dochter van: Hette [Jans] de BOER
Antje [Reinders] _

  Uit deze relatie  
  1. Sytze [Pieters] SYTSMA geb. 28-11-1796 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 3-9-1871 te Franekeradeel (Midlum) ( III-1-1 )

  Generatie III  
III-1-1 Sytze [Pieters] SYTSMA
geb. 28-11-1796 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 3-9-1871 te Franekeradeel (Midlum), 74 jaar oud
zoon van: Pieter [Sijtzes] SYTSMA
Rineke [Hettes] de BOER
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1796 in Midlum.
 
  Hij trouwde (1) op 20-10-1825 te Franeker met:  
  Sjoukje [Hendriks] IJLSTRA
geb. 17-3-1806 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 23-1-1829 te Franekeradeel (Midlum), 22 jaar oud
dochter van: Hendrik [Gosses] IJLSTRA
Baukje [Sikkes] VINNEMA

fam. 50: ( III-1-3 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Sytzes] SYTSMA geb. 4-1-1829 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 14-9-1904 te Franekeradeel ( IV-1-1 )
  Hij trouwde (2) op 21-11-1830 te Franeker met:  
  Adriaantje [Taekes] van de WIND
geb. ca 1807
ovl. ca 1832
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Hij trouwde (3) op 4-5-1833 te Franeker met:  
  Wietske [Oepkes] BIJLSMA
geb. ca 1802
ovl. ca 1866
  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 30 jaar.
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Hendrik [Sytzes] SYTSMA
geb. 4-1-1829 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 14-9-1904 te Franekeradeel, 75 jaar oud
zoon van: Sytze [Pieters] SYTSMA
Sjoukje [Hendriks] IJLSTRA
( III-1-1 )
fam. 50: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Midlum.
 
  Hij trouwde op 26-5-1855 te Franekeradeel (HA-32) met:  
  Ynskje [Gerbens] FABER
geb. 18-10-1834 te Barradeel (Almenum)
ovl. 30-4-1889 te Franekeradeel, 54 jaar oud
dochter van: Gerben [Jakobs] FABER
Tjaltje [Allerts] WIERSMA

  Persoonlijke informatie
Begraven in Midlum.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom leeftijd: 26
Bruid leeftijd:20
 
  Uit deze relatie  
  1. Sytze [Hendriks] SYTSMA geb. 9-7-1856 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 19-9-1942 te Barradeel ( V-1-1 )
  2. Gerben [Hendriks] SYTSMA geb. 13-9-1857 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 6-3-1877 te Franekeradeel (Midlum) ( V-1-2 )
  3. Sjoukje [Hendriks] SYTSMA geb. 22-11-1858 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 10-2-1919 te Harlingen ( V-1-3 )
  4. Jacob [Hendriks] SYTSMA geb. 24-2-1860 te Franekeradeel / ovl. 26-12-1943 te Franekeradeel (Midlum-Koetille) ( V-1-4 )
  5. Tjaltje [Hendriks] SYTSMA geb. 31-10-1861 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 4-7-1888 te Franekeradeel (Midlum) ( V-1-5 )
  6. Pieter [Hendriks] SYTSMA geb. 29-12-1862 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 27-12-1938 te Franekeradeel (Midlum) ( V-1-6 )
  7. Sikke [Hendriks] SYTSMA geb. 14-5-1864 te Franeker / ovl. 25-12-1864 te Franeker ( V-1-7 )
  8. Wytske [Hendriks] SYTSMA geb. 8-12-1865 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 3-6-1900 te Barradeel ( V-1-8 )
  9. Sikke [Hendriks] SYTSMA geb. 26-4-1867 te Franeker / ovl. 29-5-1867 te Franekeradeel (OA-A45) ( V-1-9 )
  10. Sikke [Hendriks] SYTSMA geb. 3-12-1868 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 11-2-1948 te Franeker ( V-1-10 )
  11. Beitske [Hendriks] SYTSMA geb. 2-4-1870 te Franekeradeel / ovl. 17-12-1945 te Ermelo ( V-1-11 )
  12. Baukje [Hendriks] SYTSMA geb. 27-11-1871 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 4-7-1888 te Franekeradeel (Midlum) ( V-1-12 )
  13. Henderikus [Hendriks] SYTSMA geb. 17-3-1874 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 3-11-1913 te Franekeradeel (Midlum) ( V-1-13 )
  14. Marius [Hendriks] SYTSMA geb. 13-9-1875 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 30-9-1937 te Barradeel ( V-1-14 )
  15. Gerbentje [Hendriks] SYTSMA geb. 23-6-1877 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A112) / ovl. 25-4-1963 ( V-1-15 )

  Generatie V  
V-1-1 Sytze [Hendriks] SYTSMA
geb. 9-7-1856 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 19-9-1942 te Barradeel, 86 jaar oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Hij trouwde op 17-5-1890 te Franekeradeel met:  
  Antje MEIJER
  Uit deze relatie  
  1. Feike SIJTSMA ovl. 25-9-1959 te Franekeradeel (Midlum) ( VI-1-1 )

V-1-2 Gerben [Hendriks] SYTSMA
geb. 13-9-1857 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 6-3-1877 te Franekeradeel (Midlum), 19 jaar oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Hij was gehandicapt.
 

V-1-3 Sjoukje [Hendriks] SYTSMA
geb. 22-11-1858 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 10-2-1919 te Harlingen, 60 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 27-2-1859. Begraven in Midlum.
 
  Zij trouwde op 27-5-1880 te Franekeradeel met:  
  Rense DIJKSTRA
geb. 28-11-1851 te Visvliet
ovl. 10-6-1931 te Harlingen, 79 jaar oud
zoon van: Jan [Tjeerds] DIJKSTRA
Aafke [Renses] SIKKEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: melkboer
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 21 jaar.
 

V-1-4 Jacob [Hendriks] SYTSMA
geb. 24-2-1860 te Franekeradeel
ovl. 26-12-1943 te Franekeradeel (Midlum-Koetille), 83 jaar oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 8-4-1860. Hij was ongehuwd, en woonde samen met zijn jongste zuster Gerbentje.
 

V-1-5 Tjaltje [Hendriks] SYTSMA
geb. 31-10-1861 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 4-7-1888 te Franekeradeel (Midlum), 26 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Haar jongere zuster Baukje overleed later op dezelfde dag als Tjaltje.
 
  Zij trouwde op 28-6-1883 te Franekeradeel (HA-36) met:  
  Harmen [Ages] DIJKSTRA
geb. 3-4-1856 te Hennaarderadeel (Oosterend)
ovl. 27-2-1941 te Assen (ovl: Zuidlaren) (OA-99), 84 jaar oud
zoon van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
fam. 95: ( II-1-3 )
  Foto van Harmen [Ages] DIJKSTRA
Foto(s) van Harmen [Ages] DIJKSTRA
 
  Persoonlijke informatie
Beroep: predikant.
In zijn wooplaats Diever heeft hij dit ambt 42 jaar vervult.
Op 6 jan. 1889 deed ds H.A. Dijkstra zijn intrede in Diever.
(Daarvoor was hij vanaf 1 juli 1883 ruim 6 jr. predikant te Duurswoude.)
Op 17 oktober 1930 deelde ds. Dijkstra de kerkeraad in Diever mede: "dat het zijn voornemen is op de aanstaande vergadering der classis na een diensttijd van 47Ĺ jaren eervol emeritaat te vragen en verzoekt daartoe de medewerking des kerkeraads" .
Deze werd hem toegezegd. Op zondag 4 januari 1931 was de afscheidsdienst.
Ds H.A. Dijkstra overleed op 84 jarige leeftijd in Zuidlaren. Overlijdensakte in Zuidlaren: 1941: OA-23; en in zijn officiele woonplaats Assen: 1941: OA-99.
In het boekje "Diever in oude ansichten" staat het volgende van hem geschreven:
Zeer lang hebben we moeten zoeken teneinde een foto van deze man te vinden en te kunnen gebruiken voor opname in dit boek. En toch had hij onzes inziens hierin niet mogen ontbreken.
Het is (en de ouderen zullen zich deze figuur zeker heel goed herinneren) dominee H.A. Dijkstra, van 1889 tot 1931 voorganger bij de Gereformeerde Gemeente van Diever.
Hij heeft gewoond, en dat zullen velen ook weten, in de oude, nu inmiddels vernieuwde pastorie tegenover de toen nog oude gereformeerde kerk, die op dezelfde plaats stond als de prachtige kerk van nu.
Dominee Dijkstra was een zeer beminnelijke figuur in het Dieverse dorpsleven, van wie een zekere plechtstatigheid uitstraalde, die echter beminnelijk aandeed.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar
Bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Ynschkjen (Ina) DIJKSTRA geb. 1-4-1884 te Opsterland / ovl. 12-5-1965 te Hoogeveen fam. 95: ( IV-1-1 )
  2. Age (Ed) DIJKSTRA geb. 21-5-1887 te Opsterland (Duurswoude) / ovl. 2-5-1958 te Des Moines fam. 95: ( IV-1-2 )

V-1-6 Pieter [Hendriks] SYTSMA
geb. 29-12-1862 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 27-12-1938 te Franekeradeel (Midlum), 75 jaar oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 8-2-1863.
 
  Hij trouwde op 10-5-1888 te Franekeradeel (HA-9) met:  
  Eva BEKIUS
geb. 18-3-1862 te Barradeel (Almenum) (GA-A57)
ovl. 16-3-1935 te Franekeradeel (Midlum), 72 jaar oud
dochter van: Tjerk [Johannes] BEKIUS
Anna Catharina Frederika de VRIES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 26 jaar.
 

V-1-7 Sikke [Hendriks] SYTSMA
geb. 14-5-1864 te Franeker
ovl. 25-12-1864 te Franeker, 7 maand oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-6-1864 in Franeker.
 

V-1-8 Wytske [Hendriks] SYTSMA
geb. 8-12-1865 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 3-6-1900 te Barradeel, 34 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Midlum.
 
  Zij trouwde op 6-7-1889 te Franekeradeel met:  
  Jurjen HAITSMA
geb. 14-12-1857
ovl. 19-10-1950, 92 jaar oud
zoon van: Willem [Jurjens] HAITSMA
Taetske [Annes] BOUMA

  Persoonlijke informatie
Begraven in Midlum.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 33 jaar.
 

V-1-9 Sikke [Hendriks] SYTSMA
geb. 26-4-1867 te Franeker
ovl. 29-5-1867 te Franekeradeel (OA-A45), 33 dagen oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )

V-1-10 Sikke [Hendriks] SYTSMA
geb. 3-12-1868 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 11-2-1948 te Franeker, 79 jaar oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Franeker.
 
  Hij trouwde (1) op 26-5-1892 met:  
  Tetje van der VEEN
geb. 15-5-1868 te Harlingen
ovl. 1-7-1901 te Franeker, 33 jaar oud
dochter van: Cornelis van der VEEN
Jeltje SYBESMA

  Persoonlijke informatie
Begraven in Franeker.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 20-2-1902 met:  
  Grietje BONNEMA
geb. 18-11-1868 te Barradeel
ovl. 22-1-1934 te Franeker, 65 jaar oud
dochter van: Bendert [Abes] BONNEMA
Baukje [Stevens] BRUINSVELD

  Persoonlijke informatie
Begraven in Franeker.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 33 jaar.
 

V-1-11 Beitske [Hendriks] SYTSMA
geb. 2-4-1870 te Franekeradeel
ovl. 17-12-1945 te Ermelo, 75 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Zij trouwde op 23-5-1901 te Franeker met:  
  Harmen [Harkes] ALKEMA
geb. 23-10-1872 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 25-5-1929 te Ermelo, 56 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ynskje ALKEMA geb. 8-9-1902 te Pingjum / ovl. te Ermelo ( VI-2-3 )

V-1-12 Baukje [Hendriks] SYTSMA
geb. 27-11-1871 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 4-7-1888 te Franekeradeel (Midlum), 16 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Zij overleed op dezelfde dag als haar oudere zuster Tjaltje.
 

V-1-13 Henderikus [Hendriks] SYTSMA
geb. 17-3-1874 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 3-11-1913 te Franekeradeel (Midlum), 39 jaar oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Midlum.
 
  Hij trouwde op 19-5-1898 te Franekeradeel (HA-9) met:  
  Grietje [Johannes] BEKIUS
geb. 8-11-1870 te Barradeel (Almenum) (GA-A246)
ovl. 30-12-1954 te Franekeradeel (Midlum), 84 jaar oud
dochter van: Johannes [Douwes] BEKIUS
Romkje [Doekeles] BOORSMA

  Persoonlijke informatie
Begraven 3-1-1955 te Midlum.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Romkje SIJTSMA geb. 27-5-1899 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 6-2-1987 te Buitenpost ( VI-3-4 )
  2. Ynskje (Ine) SIJTSMA geb. 8-11-1900 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A128) / ovl. 12-1-1967 ( VI-3-5 )
  3. Johanna (Hanne) SIJTSMA geb. 6-12-1902 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A122) / ovl. 28-9-1993 te Oosterbierum ( VI-3-6 )
  4. Sjoukje (Sjouk) SIJTSMA geb. 14-10-1905 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 24-11-1987 te Harlingen ( VI-3-7 )
  5. Hendrik SYTSMA geb. 12-8-1907 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 15-12-1983 te Franeker ( VI-3-8 )
  6. Richtje SYTSMA geb. 30-7-1910 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 4-12-1968 te Harlingen ( VI-3-9 )
  7. Tjaltje (Tjally) SYTSMA geb. 13-2-1912 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 13-2-1983 te Franekeradeel (Midlum) ( VI-3-10 )

V-1-14 Marius [Hendriks] SYTSMA
geb. 13-9-1875 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 30-9-1937 te Barradeel, 62 jaar oud
zoon van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Midlum.
 
  Hij trouwde op 12-5-1904 te Franekeradeel met:  
  Ytje BOSCH
geb. 22-2-1880 te Herbayum
ovl. te Barradeel
dochter van: Sake [Atzes] BOSCH
Pietje [Cornelis] HEMMES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 24 jaar.
 

V-1-15 Gerbentje [Hendriks] SYTSMA
geb. 23-6-1877 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A112)
ovl. 25-4-1963, 85 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gerbentje bleef ongehuwd. Zij woonde samen met haar broer Jacob.
 

  Generatie VI  
VI-1-1 Feike SIJTSMA
ovl. 25-9-1959 te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Sytze [Hendriks] SYTSMA
Antje MEIJER
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehandelaar
 
  Hij trouwde met:  
  Sjoukje (Sjouk) SIJTSMA
geb. 14-10-1905 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 24-11-1987 te Harlingen, 82 jaar oud
dochter van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 27-11-1987 te Midlum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrikus SIJTSMA geb. 28-2-1928 / ovl. 25-4-1931 te Franekeradeel ( VII-1-2 )
  2. Annie SIJTSMA geb. 9-8-1931 / ovl. 11-5-2008 ( VII-1-4 )
  3. Gre SIJTSMA geb. 24-4-1934 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 12-12-2016 te Leeuwarden ( VII-1-6 )
  4. Hendrikus Sijtse (Henk) SIJTSMA geb. 17-10-1942 / ovl. 16-9-1998 te Assen ( VII-1-8 )

VI-2-3 Ynskje ALKEMA
geb. 8-9-1902 te Pingjum
ovl. te Ermelo
dochter van: Harmen [Harkes] ALKEMA
Beitske [Hendriks] SYTSMA

( V-1-11 )

VI-3-4 Romkje SIJTSMA
geb. 27-5-1899 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 6-2-1987 te Buitenpost, 87 jaar oud
dochter van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 10-2-1987 te Visvliet.
 
  Zij trouwde op 7-5-1936 met:  
  Dirk STIKSMA
geb. 27-9-1885 te Burum
ovl. 5-5-1956 te Buitenpost, 70 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 50 jaar, bruid 36 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas Hendrikus (Klaas) STIKSMA geb. te Buitenpost ( VII-2-10 )
  2. Hendrikus Bertus STIKSMA geb. 25-4-1939 te Buitenpost / ovl. 17-9-1940 te Buitenpost ( VII-2-12 )
  3. Grietje Ebelina (Griety) STIKSMA geb. 26-9-1941 te Buitenpost / ovl. 22-3-1983 te Buitenpost ( VII-2-14 )

VI-3-5 Ynskje (Ine) SIJTSMA
geb. 8-11-1900 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A128)
ovl. 12-1-1967, 66 jaar oud
dochter van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 16-1-1968 te Midlum.
 
  Zij trouwde op 27-5-1922 te Franekeradeel met:  
  Jacob (Jaap) [Wouters] HUISMAN
geb. 29-6-1892 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 30-7-1981, 89 jaar oud
zoon van: Wouter [Douwes] HUISMAN
Sytske SMIT

  Persoonlijke informatie
Begraven 3-8-1981 te Midlum.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje (Griet) HUISMAN geb. 21-8-1921 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 13-12-1996 te Harlingen ( VII-3-16 )
  2. Akke HUISMAN geb. 24-1-1925 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 8-7-2004 te Harlingen ( VII-3-18 )
  3. Romkje (Rommy) HUISMAN ( VII-3-20 )
  4. Siety HUISMAN ( VII-3-22 )
  5. Johanna (Hannie) HUISMAN ( VII-3-24 )

VI-3-6 Johanna (Hanne) SIJTSMA
geb. 6-12-1902 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A122)
ovl. 28-9-1993 te Oosterbierum, 90 jaar oud
dochter van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 2-10-1993 te Oosterbierum.
 
  Zij trouwde met:  
  Hendrik HIEMSTRA
geb. 1903
ovl. 1-4-1984 te Oosterbierum
  Persoonlijke informatie
Begraven op 1-5-1984 te Oosterbierum.
 

VI-3-7 Sjoukje (Sjouk) SIJTSMA
geb. 14-10-1905 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 24-11-1987 te Harlingen, 82 jaar oud
dochter van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 27-11-1987 te Midlum.
 
  Zij trouwde met:  
  Feike SIJTSMA
ovl. 25-9-1959 te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Sytze [Hendriks] SYTSMA
Antje MEIJER
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehandelaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrikus SIJTSMA geb. 28-2-1928 / ovl. 25-4-1931 te Franekeradeel ( VII-1-2 )
  2. Annie SIJTSMA geb. 9-8-1931 / ovl. 11-5-2008 ( VII-1-4 )
  3. Gre SIJTSMA geb. 24-4-1934 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 12-12-2016 te Leeuwarden ( VII-1-6 )
  4. Hendrikus Sijtse (Henk) SIJTSMA geb. 17-10-1942 / ovl. 16-9-1998 te Assen ( VII-1-8 )

VI-3-8 Hendrik SYTSMA
geb. 12-8-1907 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 15-12-1983 te Franeker, 76 jaar oud
zoon van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: directeur assurantiekantoor. Begraven 20-12-1983 te Midlum.
 
  Hij trouwde met:  
  Meino SCHOELIER
geb. 22-11-1909
ovl. 7-7-1999 te Harlingen, 89 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Geboren op 22 november (jr?). Begraven op 10-7-1999 te Midlum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sjoeky SIJTSMA ovl. 20-10-2011 ( VII-4-25 )
  2. Henk SIJTSMA ( VII-4-26 )
  3. Duco SIJTSMA ovl. 8-3-2014 ( VII-4-27 )

VI-3-9 Richtje SYTSMA
geb. 30-7-1910 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 4-12-1968 te Harlingen, 58 jaar oud
dochter van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 7-12-1968 te Midlum.
 
  Zij trouwde op 21-12-1939 te Franeker met:  
  Thijs JELLEMA
geb. 10-12-1909 te Oosterend
ovl. 8-8-2001 te Harlingen, 91 jaar oud
zoon van: Wybe [Thijses] JELLEMA
Pietje [Folkerts] DOUMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: schilder. Overleden op 8-8-2001 om 23.00 uur. Begraven 13-8-2001 te Midlum.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wybe JELLEMA geb. te Franekeradeel (Midlum) ( VII-5-29 )
  2. Hendrikus (Henk) JELLEMA geb. te Franekeradeel (Midlum) ( VII-5-31 )
  3. Griety JELLEMA geb. 23-1-1945 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 1-11-2002 te Dalfsen ( VII-5-33 )
  4. Folkert JELLEMA geb. te Franekeradeel (Midlum) ( VII-5-35 )

VI-3-10 Tjaltje (Tjally) SYTSMA
geb. 13-2-1912 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 13-2-1983 te Franekeradeel (Midlum), 71 jaar oud
dochter van: Henderikus [Hendriks] SYTSMA
Grietje [Johannes] BEKIUS
( V-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman. Begraven op 17-2-1983 te Midlum.
 
  Zij trouwde met:  
  Sijtze SYTSMA
geb. 27-12-1907
ovl. 27-11-1986 te Harlingen, 78 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven 1-12-1986 te Midlum.
 

  Generatie VII  
VII-1-2 Hendrikus SIJTSMA
geb. 28-2-1928
ovl. 25-4-1931 te Franekeradeel, 3 jaar oud
zoon van: Feike SIJTSMA
Sjoukje (Sjouk) SIJTSMA
( VI-1-1 )
( VI-3-7 )

VII-1-4 Annie SIJTSMA
geb. 9-8-1931
ovl. 11-5-2008, 76 jaar oud
dochter van: Feike SIJTSMA
Sjoukje (Sjouk) SIJTSMA
( VI-1-1 )
( VI-3-7 )
  Zij trouwde met:  
  Jan DRIJFHOUT
  Uit deze relatie  
  1. Yvonne DRIJFHOUT ( VIII-1-2 )

VII-1-6 Gre SIJTSMA
geb. 24-4-1934 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 12-12-2016 te Leeuwarden, 82 jaar oud
dochter van: Feike SIJTSMA
Sjoukje (Sjouk) SIJTSMA
( VI-1-1 )
( VI-3-7 )
  Zij trouwde met:  
  Jacob Johannes (Jaap) van TUINEN
  Uit deze relatie  
  1. Sijbren van TUINEN ( VIII-2-4 )
  2. Feike van TUINEN ( VIII-2-6 )
  3. Joke van TUINEN ( VIII-2-8 )
  4. Johan van TUINEN ( VIII-2-10 )
  5. Jaap van TUINEN ( VIII-2-12 )

VII-1-8 Hendrikus Sijtse (Henk) SIJTSMA
geb. 17-10-1942
ovl. 16-9-1998 te Assen, 55 jaar oud
zoon van: Feike SIJTSMA
Sjoukje (Sjouk) SIJTSMA
( VI-1-1 )
( VI-3-7 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Riekje (Riet) SCH‹TTEN
geb. 12-10-1943
ovl. 2-5-2013 te Culemborg, 69 jaar oud
dochter van: Albert SCH‹TTEN
Hendrika NIJLAND

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Erika Sigrid SIJTSMA geb. te Harlingen ( VIII-3-13 )
  2. Erwin Marc (Erwin) SIJTSMA geb. te Harlingen ( VIII-3-14 )
  Hij ging een relatie aan (2) met:  
  H.W.N. (Nicolet) LEENSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Thomas SIJTSMA ( VIII-3-15 )
  2. David SIJTSMA geb. 1995 ( VIII-3-16 )

VII-2-10 Klaas Hendrikus (Klaas) STIKSMA
geb. te Buitenpost
zoon van: Dirk STIKSMA
Romkje SIJTSMA

( VI-3-4 )
  Hij trouwde met:  
  M. T. de JONG
  Uit deze relatie  
  1. Rommy STIKSMA ( VIII-4-17 )
  2. Dirk Linze STIKSMA ( VIII-4-18 )
  3. Hendrie STIKSMA ( VIII-4-19 )

VII-2-12 Hendrikus Bertus STIKSMA
geb. 25-4-1939 te Buitenpost
ovl. 17-9-1940 te Buitenpost, 16 maand oud
zoon van: Dirk STIKSMA
Romkje SIJTSMA

( VI-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Visvliet.
 

VII-2-14 Grietje Ebelina (Griety) STIKSMA
geb. 26-9-1941 te Buitenpost
ovl. 22-3-1983 te Buitenpost, 41 jaar oud
dochter van: Dirk STIKSMA
Romkje SIJTSMA

( VI-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 25-3-1983 te Visvliet.
 

VII-3-16 Grietje (Griet) HUISMAN
geb. 21-8-1921 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 13-12-1996 te Harlingen, 75 jaar oud
dochter van: Jacob (Jaap) [Wouters] HUISMAN
Ynskje (Ine) SIJTSMA

( VI-3-5 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 18-12-1996 te Sexbierum.
 
  Zij trouwde met:  
  Jurrien KUURSTRA
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1946
 
  Uit deze relatie  
  1. Th. KUURSTRA ( VIII-5-21 )
  2. J. KUURSTRA ( VIII-5-23 )
  3. J. KUURSTRA ( VIII-5-25 )
  4. S. KUURSTRA ( VIII-5-27 )
  5. R. KUURSTRA ( VIII-5-29 )
  6. I. KUURSTRA ( VIII-5-31 )

VII-3-18 Akke HUISMAN
geb. 24-1-1925 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 8-7-2004 te Harlingen, 79 jaar oud
dochter van: Jacob (Jaap) [Wouters] HUISMAN
Ynskje (Ine) SIJTSMA

( VI-3-5 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 13-7-2004 te Harlingen op de Algemene Begraafplaats.
 
  Zij trouwde met:  
  Cor OUDES
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1957
 
  Uit deze relatie  
  1. Ineke OUDES ( VIII-6-33 )
  2. Jaap OUDES ( VIII-6-35 )

VII-3-20 Romkje (Rommy) HUISMAN
dochter van: Jacob (Jaap) [Wouters] HUISMAN
Ynskje (Ine) SIJTSMA

( VI-3-5 )
  Zij trouwde met:  
  Anne RIEMERSMA

VII-3-22 Siety HUISMAN
dochter van: Jacob (Jaap) [Wouters] HUISMAN
Ynskje (Ine) SIJTSMA

( VI-3-5 )
  Zij trouwde met:  
  Jacob (Jaap) van SLOOTEN
geb. 31-1-1926
ovl. 23-12-1987 te Harlingen, 61 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven 28-12-1987 te Harlingen.
 

VII-3-24 Johanna (Hannie) HUISMAN
dochter van: Jacob (Jaap) [Wouters] HUISMAN
Ynskje (Ine) SIJTSMA

( VI-3-5 )
  Zij trouwde met:  
  Jan BOERSMA

VII-4-25 Sjoeky SIJTSMA
ovl. 20-10-2011
dochter van: Hendrik SYTSMA
Meino SCHOELIER
( VI-3-8 )
  Zij trouwde met:  
  Bernard van ENGEN
  Uit deze relatie  
  1. Margot van ENGEN ( VIII-7-37 )
  2. Menno van ENGEN ( VIII-7-39 )
  3. Annemarie van ENGEN ( VIII-7-41 )

VII-4-26 Henk SIJTSMA
zoon van: Hendrik SYTSMA
Meino SCHOELIER
( VI-3-8 )
  Hij trouwde met:  
  Hinke de BOER
  Uit deze relatie  
  1. Henk Peter SIJTSMA ( VIII-8-42 )
  2. Johannes SIJTSMA ( VIII-8-43 )
  3. Duco SIJTSMA ( VIII-8-44 )

VII-4-27 Duco SIJTSMA
ovl. 8-3-2014
zoon van: Hendrik SYTSMA
Meino SCHOELIER
( VI-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Midlum
 
  Hij trouwde met:  
  Piety LODEWIJK
  Uit deze relatie  
  1. Henk Jacob SIJTSMA ( VIII-9-45 )
  2. Petra SIJTSMA ( VIII-9-46 )
  3. Wilco SIJTSMA ( VIII-9-47 )
  4. Marius SIJTSMA ( VIII-9-48 )

VII-5-29 Wybe JELLEMA
geb. te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Thijs JELLEMA
Richtje SYTSMA

( VI-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (Geref. Vrijg.) mei 1941 te Harlingen. Beroep: schadepreventieadviseur, programmeur.
 
  Hij trouwde te Nijmegen met:  
  Margaretha Adriana (Margreet) POLDERMAN
geb. te Vlaardingen
dochter van: Klaas POLDERMAN
Margaretha (Gre) KALKMAN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-4-1944 te Vlaardingen (Geref. Vrijg.). Beroep: secretaresse HTO.
 
  Uit deze relatie  
  1. Else Karen (Else) JELLEMA geb. te Duiven ( VIII-10-49 )
  2. Matthijs Klaas (Matthijs) JELLEMA geb. te Duiven ( VIII-10-50 )
  3. Margaretha Louise (Marloes) JELLEMA geb. te Rheden (Velp) ( VIII-10-51 )

VII-5-31 Hendrikus (Henk) JELLEMA
geb. te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Thijs JELLEMA
Richtje SYTSMA

( VI-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: leraar technisch onderwijs.
 
  Hij trouwde te Uithuizermeeden met:  
  Hilje (Hilly) PENNINGA
geb. te Uithuizermeeden
dochter van: Hielke PENNINGA
Aaltje Esterlina de WEERDT

  Uit deze relatie  
  1. Alette Esther (Alette) JELLEMA geb. te Drachten ( VIII-11-52 )
  2. Rigine Johanna (Rigine) JELLEMA geb. te Drachten ( VIII-11-53 )
  3. Matthijs Hendrikus (Matthijs) JELLEMA geb. te Drachten ( VIII-11-54 )
  4. Jantine Hilde (Jantine) JELLEMA geb. te Drachten ( VIII-11-55 )

VII-5-33 Griety JELLEMA
geb. 23-1-1945 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 1-11-2002 te Dalfsen, 57 jaar oud
dochter van: Thijs JELLEMA
Richtje SYTSMA

( VI-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op 1-11-2002 om 17.30 uur te Dalfsen. Begraven te Dalfsen.
 
  Zij trouwde op 15-7-1966 met:  
  Anne J. (Anne) PETTER
geb. te Heerenveen
zoon van: Lammert PETTER
Elizabeth Johanna (Elizabeth) van DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: conrector middelbare opleiding.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Regina Helena (Regine) PETTER geb. te Meppel ( VIII-12-57 )
  2. Elizabeth Johanna (Lizeth) PETTER geb. te Meppel ( VIII-12-59 )
  3. Jan Lammert (Jan) PETTER geb. te Zwolle ( VIII-12-61 )
  4. Thijs Christiaan (Thijs) PETTER geb. te Zwolle ( VIII-12-63 )
  5. Tina Margriet (Tineke) PETTER geb. te Dalfsen ( VIII-12-65 )

VII-5-35 Folkert JELLEMA
geb. te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Thijs JELLEMA
Richtje SYTSMA

( VI-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: verkoper beton producten.
 
  Hij trouwde (1) te Mantgum met:  
  Pietje (Piety) FEENSTRA
geb. 1-12-1948
ovl. 20-3-1995 te Harlingen, 46 jaar oud
dochter van: Jacob FEENSTRA
A. VISSER

  Persoonlijke informatie
Begraven te Midlum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anette Greetje (Anet) JELLEMA geb. te Harlingen ( VIII-13-66 )
  2. Jacob Thijs JELLEMA geb. te Harlingen ( VIII-13-67 )
  3. Hendrikus Marius (Marnix) JELLEMA geb. te Harlingen ( VIII-13-68 )
  4. Jentje Luitzen (Luuk) JELLEMA geb. te Harlingen ( VIII-13-69 )
  5. Rigtje Janine (Rineke) JELLEMA geb. te Harlingen ( VIII-13-70 )
  Hij trouwde (2) te Harlingen met:  
  Joukje Maria (Joukje) GROENEVELD

  Generatie VIII  
VIII-1-2 Yvonne DRIJFHOUT
dochter van: Jan DRIJFHOUT
Annie SIJTSMA

( VII-1-4 )

VIII-2-4 Sijbren van TUINEN
zoon van: Jacob Johannes (Jaap) van TUINEN
Gre SIJTSMA

( VII-1-6 )
  Hij trouwde met:  
  Rigtje de VRIES
  Uit deze relatie  
  1. Jacob van TUINEN ( IX-1-1 )
  2. Johannes van TUINEN ( IX-1-2 )
  3. Gerda van TUINEN ( IX-1-3 )

VIII-2-6 Feike van TUINEN
zoon van: Jacob Johannes (Jaap) van TUINEN
Gre SIJTSMA

( VII-1-6 )
  Hij trouwde met:  
  Nannie KANCANDUS

VIII-2-8 Joke van TUINEN
dochter van: Jacob Johannes (Jaap) van TUINEN
Gre SIJTSMA

( VII-1-6 )
  Zij trouwde met:  
  Appie de GROOT
  Uit deze relatie  
  1. Margrieit de GROOT ( IX-2-5 )
  2. Annet de GROOT ( IX-2-7 )
  3. Jan de GROOT ( IX-2-9 )

VIII-2-10 Johan van TUINEN
zoon van: Jacob Johannes (Jaap) van TUINEN
Gre SIJTSMA

( VII-1-6 )

VIII-2-12 Jaap van TUINEN
zoon van: Jacob Johannes (Jaap) van TUINEN
Gre SIJTSMA

( VII-1-6 )
  Hij trouwde met:  
  Aafke MIEDEMA
  Uit deze relatie  
  1. Sanne van TUINEN ( IX-3-10 )
  2. Lotte van TUINEN ( IX-3-11 )
  3. Jesse van TUINEN ( IX-3-12 )

VIII-3-13 Erika Sigrid SIJTSMA
geb. te Harlingen
dochter van: Hendrikus Sijtse (Henk) SIJTSMA
Riekje (Riet) SCH‹TTEN
( VII-1-8 )

VIII-3-14 Erwin Marc (Erwin) SIJTSMA
geb. te Harlingen
zoon van: Hendrikus Sijtse (Henk) SIJTSMA
Riekje (Riet) SCH‹TTEN
( VII-1-8 )
  Hij trouwde met:  
  Eva SANCHES
geb. te KaapverdiŽ
  Uit deze relatie  
  1. Nova Ana SIJTSMA ( IX-4-13 )
  2. Aby Silke SIJTSMA ( IX-4-14 )

VIII-3-15 Thomas SIJTSMA
zoon van: Hendrikus Sijtse (Henk) SIJTSMA
H.W.N. (Nicolet) LEENSTRA
( VII-1-8 )

VIII-3-16 David SIJTSMA
geb. 1995
zoon van: Hendrikus Sijtse (Henk) SIJTSMA
H.W.N. (Nicolet) LEENSTRA
( VII-1-8 )

VIII-4-17 Rommy STIKSMA
dochter van: Klaas Hendrikus (Klaas) STIKSMA
M. T. de JONG
( VII-2-10 )

VIII-4-18 Dirk Linze STIKSMA
zoon van: Klaas Hendrikus (Klaas) STIKSMA
M. T. de JONG
( VII-2-10 )
  Hij ging een relatie aan met:  
  Hilde de JONGE
  Uit deze relatie  
  1. Fenna Margriet STIKSMA ( IX-5-15 )

VIII-4-19 Hendrie STIKSMA
zoon van: Klaas Hendrikus (Klaas) STIKSMA
M. T. de JONG
( VII-2-10 )

VIII-5-21 Th. KUURSTRA
zoon van: Jurrien KUURSTRA
Grietje (Griet) HUISMAN

( VII-3-16 )
  Hij trouwde met:  
  I. van der GAAST
  Uit deze relatie  
  1. Leneke KUURSTRA ( IX-6-16 )
  2. Jurjen KUURSTRA ( IX-6-17 )
  3. Gretha KUURSTRA ( IX-6-18 )

VIII-5-23 J. KUURSTRA
zoon van: Jurrien KUURSTRA
Grietje (Griet) HUISMAN

( VII-3-16 )
  Hij trouwde met:  
  G. KLEINE
  Uit deze relatie  
  1. Rieneke KUURSTRA ( IX-7-19 )
  2. Jurjen KUURSTRA ( IX-7-20 )
  3. Margriet KUURSTRA ( IX-7-21 )

VIII-5-25 J. KUURSTRA
zoon van: Jurrien KUURSTRA
Grietje (Griet) HUISMAN

( VII-3-16 )
  Hij trouwde met:  
  C. VOOGD
  Uit deze relatie  
  1. Anja KUURSTRA ( IX-8-22 )
  2. Corina KUURSTRA ( IX-8-23 )

VIII-5-27 S. KUURSTRA
zoon van: Jurrien KUURSTRA
Grietje (Griet) HUISMAN

( VII-3-16 )
  Hij trouwde met:  
  R. REIJENGA

VIII-5-29 R. KUURSTRA
zoon van: Jurrien KUURSTRA
Grietje (Griet) HUISMAN

( VII-3-16 )
  Hij trouwde met:  
  R. GREVING
  Uit deze relatie  
  1. Jurjen KUURSTRA ( IX-9-24 )
  2. Wietske KUURSTRA ( IX-9-25 )
  3. Bart KUURSTRA ( IX-9-26 )
  4. Geert KUURSTRA ( IX-9-27 )

VIII-5-31 I. KUURSTRA
dochter van: Jurrien KUURSTRA
Grietje (Griet) HUISMAN

( VII-3-16 )
  Zij trouwde met:  
  W. LEUPEN
  Uit deze relatie  
  1. Anne-Grietje LEUPEN ( IX-10-29 )
  2. Maaike LEUPEN ( IX-10-31 )
  3. Hillianne LEUPEN ( IX-10-33 )

VIII-6-33 Ineke OUDES
dochter van: Cor OUDES
Akke HUISMAN

( VII-3-18 )

VIII-6-35 Jaap OUDES
zoon van: Cor OUDES
Akke HUISMAN

( VII-3-18 )
  Hij trouwde met:  
  Ellen PLOEGMAN
  Uit deze relatie  
  1. Cor OUDES ( IX-11-34 )
  2. Dirk OUDES ( IX-11-35 )
  3. Wouter OUDES ( IX-11-36 )
  4. Lisa OUDES ( IX-11-37 )

VIII-7-37 Margot van ENGEN
dochter van: Bernard van ENGEN
Sjoeky SIJTSMA

( VII-4-25 )
  Zij trouwde met:  
  Maurice _

VIII-7-39 Menno van ENGEN
zoon van: Bernard van ENGEN
Sjoeky SIJTSMA

( VII-4-25 )

VIII-7-41 Annemarie van ENGEN
dochter van: Bernard van ENGEN
Sjoeky SIJTSMA

( VII-4-25 )

VIII-8-42 Henk Peter SIJTSMA
zoon van: Henk SIJTSMA
Hinke de BOER
( VII-4-26 )
  Hij trouwde met:  
  Annelies _
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik SIJTSMA ( IX-12-38 )
  2. Anna SIJTSMA ( IX-12-39 )

VIII-8-43 Johannes SIJTSMA
zoon van: Henk SIJTSMA
Hinke de BOER
( VII-4-26 )
  Hij trouwde met:  
  Karin _
  Uit deze relatie  
  1. Mario SIJTSMA ( IX-13-40 )
  2. Iris SIJTSMA ( IX-13-41 )

VIII-8-44 Duco SIJTSMA
zoon van: Henk SIJTSMA
Hinke de BOER
( VII-4-26 )
  Hij trouwde met:  
  Laurie _
  Uit deze relatie  
  1. Ariana SIJTSMA ( IX-14-42 )
  2. Anneke SIJTSMA ( IX-14-43 )
  3. Henk SIJTSMA ( IX-14-44 )
  4. Alana SIJTSMA ( IX-14-45 )

VIII-9-45 Henk Jacob SIJTSMA
zoon van: Duco SIJTSMA
Piety LODEWIJK
( VII-4-27 )
  Hij trouwde met:  
  Liesbeth _
  Uit deze relatie  
  1. Floor SIJTSMA ( IX-15-46 )
  2. Rimmert SIJTSMA ( IX-15-47 )
  3. Jorrit SIJTSMA ( IX-15-48 )

VIII-9-46 Petra SIJTSMA
dochter van: Duco SIJTSMA
Piety LODEWIJK
( VII-4-27 )
  Zij trouwde met:  
  Peter _
  Uit deze relatie  
  1. Annemieke _ ( IX-16-50 )
  2. Inge Noor _ ( IX-16-52 )

VIII-9-47 Wilco SIJTSMA
zoon van: Duco SIJTSMA
Piety LODEWIJK
( VII-4-27 )
  Hij trouwde met:  
  Anneke _
  Uit deze relatie  
  1. Duco SIJTSMA ( IX-17-53 )

VIII-9-48 Marius SIJTSMA
zoon van: Duco SIJTSMA
Piety LODEWIJK
( VII-4-27 )
  Hij trouwde met:  
  Tamara _

VIII-10-49 Else Karen (Else) JELLEMA
geb. te Duiven
dochter van: Wybe JELLEMA
Margaretha Adriana (Margreet) POLDERMAN
( VII-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-7-1966 te Arnhem.
 
  Zij trouwde te Zwolle met:  
  Harry HULTINK
geb. te Zwolle
zoon van: Henk HULTINK
Greet SCHRIEMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: laboratorium chef.
 
  Uit deze relatie  
  1. Dennis Christiaan (Dennis) HULTINK geb. te Zwolle ( IX-18-55 )
  2. Tim Arjen (Tim) HULTINK geb. te Zwolle ( IX-18-57 )
  3. Laura Karen (Laura) HULTINK geb. te Zwolle ( IX-18-59 )

VIII-10-50 Matthijs Klaas (Matthijs) JELLEMA
geb. te Duiven
zoon van: Wybe JELLEMA
Margaretha Adriana (Margreet) POLDERMAN
( VII-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-7-1968 te Arnhem (Geref. Vrijg.). Beroep: Finance Manager Industrial & Wholesale Fuels Europe.
 
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Hendrika Janneke Maria (Marieke) KLAVER
geb. te Emmen
dochter van: Jan KLAVER
Elisabeth HILDERING

  Persoonlijke informatie
Beroep: management consultant.
 
  Uit deze relatie  
  1. Esther Elisabeth (Esther) JELLEMA geb. te Leiden ( IX-19-60 )
  2. Pieter Wiebe (Pieter) JELLEMA geb. te Leiden ( IX-19-61 )

VIII-10-51 Margaretha Louise (Marloes) JELLEMA
geb. te Rheden (Velp)
dochter van: Wybe JELLEMA
Margaretha Adriana (Margreet) POLDERMAN
( VII-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-9-1974 (Ned. Geref.) te Velp. Beroep: ontwikkelaar software handleidingen
 
  Zij trouwde te Groningen met:  
  Gerton REIJENGA
geb. te Lemsterland (Echtenerbrug)
zoon van: Piebe REIJENGA
Jikke de WOLFF

  Persoonlijke informatie
Beroep: EDP audidor.
 

VIII-11-52 Alette Esther (Alette) JELLEMA
geb. te Drachten
dochter van: Hendrikus (Henk) JELLEMA
Hilje (Hilly) PENNINGA
( VII-5-31 )
  Zij trouwde te Beetsterzwaag met:  
  Sjoerd Hielke (Sjoerd) BARON
  Uit deze relatie  
  1. Wieger Geert BARON geb. te Ureterp ( IX-20-63 )
  2. Hilly Rianne BARON geb. te Ureterp ( IX-20-65 )
  3. Henk Jan BARON geb. te Ureterp ( IX-20-67 )

VIII-11-53 Rigine Johanna (Rigine) JELLEMA
geb. te Drachten
dochter van: Hendrikus (Henk) JELLEMA
Hilje (Hilly) PENNINGA
( VII-5-31 )
  Zij trouwde te Dalfsen met:  
  Taco BIJLSMA

VIII-11-54 Matthijs Hendrikus (Matthijs) JELLEMA
geb. te Drachten
zoon van: Hendrikus (Henk) JELLEMA
Hilje (Hilly) PENNINGA
( VII-5-31 )
  Hij trouwde te Berkel & Rodenrijs met:  
  Ingrit FRAANJE
geb. te Drachten
  Uit deze relatie  
  1. Rianne Tirza JELLEMA geb. te Nijkerk ( IX-21-68 )
  2. Helmy Noah (Helmy) JELLEMA geb. te Nijkerk ( IX-21-69 )

VIII-11-55 Jantine Hilde (Jantine) JELLEMA
geb. te Drachten
dochter van: Hendrikus (Henk) JELLEMA
Hilje (Hilly) PENNINGA
( VII-5-31 )

VIII-12-57 Regina Helena (Regine) PETTER
geb. te Meppel
dochter van: Anne J. (Anne) PETTER
Griety JELLEMA

( VII-5-33 )
  Zij trouwde te Dalfsen met:  
  Wiljo WIENEN
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit Johannes (Jeroen) WIENEN geb. te Dalfsen ( IX-22-71 )
  2. Jans (Jon) WIENEN geb. te Dalfsen ( IX-22-73 )
  3. LoÔs Grietje (LoÔs) WIENEN geb. te Dalfsen ( IX-22-75 )

VIII-12-59 Elizabeth Johanna (Lizeth) PETTER
geb. te Meppel
dochter van: Anne J. (Anne) PETTER
Griety JELLEMA

( VII-5-33 )
  Zij trouwde te Dalfsen met:  
  Cornelis Wytze (Kees) HOMMES
  Uit deze relatie  
  1. Kiki Margriet (Kimke) HOMMES geb. te Wageningen ( IX-23-77 )
  2. Jannice Thaisa (Jannice) HOMMES geb. te Amstenrade ( IX-23-79 )
  3. Alisia HOMMES ( IX-23-81 )
  4. Rigtje Helena (Rigtje) HOMMES geb. te Alphen a/d Rijn ( IX-23-83 )

VIII-12-61 Jan Lammert (Jan) PETTER
geb. te Zwolle
zoon van: Anne J. (Anne) PETTER
Griety JELLEMA

( VII-5-33 )
  Hij trouwde met:  
  Janita DOORNBOS
  Uit deze relatie  
  1. Tineke Juliet (Julia) PETTER geb. te Dalfsen ( IX-24-84 )
  2. Jessica Christianne Margriet (Kirsten) PETTER geb. te Dalfsen ( IX-24-85 )

VIII-12-63 Thijs Christiaan (Thijs) PETTER
geb. te Zwolle
zoon van: Anne J. (Anne) PETTER
Griety JELLEMA

( VII-5-33 )
  Hij trouwde te Rotterdam met:  
  Inez VISSER
  Uit deze relatie  
  1. YaŽl Elizabeth (YaŽl) PETTER geb. te Amersfoort ( IX-25-86 )

VIII-12-65 Tina Margriet (Tineke) PETTER
geb. te Dalfsen
dochter van: Anne J. (Anne) PETTER
Griety JELLEMA

( VII-5-33 )
  Zij trouwde te Dordrecht met:  
  Carel Philip (Carel) BRUININGS

VIII-13-66 Anette Greetje (Anet) JELLEMA
geb. te Harlingen
dochter van: Folkert JELLEMA
Pietje (Piety) FEENSTRA
( VII-5-35 )

VIII-13-67 Jacob Thijs JELLEMA
geb. te Harlingen
zoon van: Folkert JELLEMA
Pietje (Piety) FEENSTRA
( VII-5-35 )
  Hij trouwde met:  
  Klaske van WIEREN

VIII-13-68 Hendrikus Marius (Marnix) JELLEMA
geb. te Harlingen
zoon van: Folkert JELLEMA
Pietje (Piety) FEENSTRA
( VII-5-35 )

VIII-13-69 Jentje Luitzen (Luuk) JELLEMA
geb. te Harlingen
zoon van: Folkert JELLEMA
Pietje (Piety) FEENSTRA
( VII-5-35 )

VIII-13-70 Rigtje Janine (Rineke) JELLEMA
geb. te Harlingen
dochter van: Folkert JELLEMA
Pietje (Piety) FEENSTRA
( VII-5-35 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Jacob van TUINEN
zoon van: Sijbren van TUINEN
Rigtje de VRIES
( VIII-2-4 )

IX-1-2 Johannes van TUINEN
zoon van: Sijbren van TUINEN
Rigtje de VRIES
( VIII-2-4 )

IX-1-3 Gerda van TUINEN
dochter van: Sijbren van TUINEN
Rigtje de VRIES
( VIII-2-4 )

IX-2-5 Margrieit de GROOT
dochter van: Appie de GROOT
Joke van TUINEN

( VIII-2-8 )

IX-2-7 Annet de GROOT
dochter van: Appie de GROOT
Joke van TUINEN

( VIII-2-8 )

IX-2-9 Jan de GROOT
zoon van: Appie de GROOT
Joke van TUINEN

( VIII-2-8 )

IX-3-10 Sanne van TUINEN
dochter van: Jaap van TUINEN
Aafke MIEDEMA
( VIII-2-12 )

IX-3-11 Lotte van TUINEN
dochter van: Jaap van TUINEN
Aafke MIEDEMA
( VIII-2-12 )

IX-3-12 Jesse van TUINEN
zoon van: Jaap van TUINEN
Aafke MIEDEMA
( VIII-2-12 )

IX-4-13 Nova Ana SIJTSMA
dochter van: Erwin Marc (Erwin) SIJTSMA
Eva SANCHES
( VIII-3-14 )

IX-4-14 Aby Silke SIJTSMA
dochter van: Erwin Marc (Erwin) SIJTSMA
Eva SANCHES
( VIII-3-14 )

IX-5-15 Fenna Margriet STIKSMA
dochter van: Dirk Linze STIKSMA
Hilde de JONGE
( VIII-4-18 )

IX-6-16 Leneke KUURSTRA
dochter van: Th. KUURSTRA
I. van der GAAST
( VIII-5-21 )

IX-6-17 Jurjen KUURSTRA
zoon van: Th. KUURSTRA
I. van der GAAST
( VIII-5-21 )

IX-6-18 Gretha KUURSTRA
dochter van: Th. KUURSTRA
I. van der GAAST
( VIII-5-21 )

IX-7-19 Rieneke KUURSTRA
dochter van: J. KUURSTRA
G. KLEINE
( VIII-5-23 )

IX-7-20 Jurjen KUURSTRA
zoon van: J. KUURSTRA
G. KLEINE
( VIII-5-23 )

IX-7-21 Margriet KUURSTRA
dochter van: J. KUURSTRA
G. KLEINE
( VIII-5-23 )

IX-8-22 Anja KUURSTRA
dochter van: J. KUURSTRA
C. VOOGD
( VIII-5-25 )

IX-8-23 Corina KUURSTRA
dochter van: J. KUURSTRA
C. VOOGD
( VIII-5-25 )

IX-9-24 Jurjen KUURSTRA
zoon van: R. KUURSTRA
R. GREVING
( VIII-5-29 )

IX-9-25 Wietske KUURSTRA
dochter van: R. KUURSTRA
R. GREVING
( VIII-5-29 )

IX-9-26 Bart KUURSTRA
zoon van: R. KUURSTRA
R. GREVING
( VIII-5-29 )

IX-9-27 Geert KUURSTRA
zoon van: R. KUURSTRA
R. GREVING
( VIII-5-29 )

IX-10-29 Anne-Grietje LEUPEN
dochter van: W. LEUPEN
I. KUURSTRA

( VIII-5-31 )

IX-10-31 Maaike LEUPEN
dochter van: W. LEUPEN
I. KUURSTRA

( VIII-5-31 )

IX-10-33 Hillianne LEUPEN
dochter van: W. LEUPEN
I. KUURSTRA

( VIII-5-31 )

IX-11-34 Cor OUDES
zoon van: Jaap OUDES
Ellen PLOEGMAN
( VIII-6-35 )

IX-11-35 Dirk OUDES
zoon van: Jaap OUDES
Ellen PLOEGMAN
( VIII-6-35 )

IX-11-36 Wouter OUDES
zoon van: Jaap OUDES
Ellen PLOEGMAN
( VIII-6-35 )

IX-11-37 Lisa OUDES
dochter van: Jaap OUDES
Ellen PLOEGMAN
( VIII-6-35 )

IX-12-38 Hendrik SIJTSMA
zoon van: Henk Peter SIJTSMA
Annelies _
( VIII-8-42 )

IX-12-39 Anna SIJTSMA
dochter van: Henk Peter SIJTSMA
Annelies _
( VIII-8-42 )

IX-13-40 Mario SIJTSMA
zoon van: Johannes SIJTSMA
Karin _
( VIII-8-43 )

IX-13-41 Iris SIJTSMA
dochter van: Johannes SIJTSMA
Karin _
( VIII-8-43 )

IX-14-42 Ariana SIJTSMA
dochter van: Duco SIJTSMA
Laurie _
( VIII-8-44 )

IX-14-43 Anneke SIJTSMA
dochter van: Duco SIJTSMA
Laurie _
( VIII-8-44 )

IX-14-44 Henk SIJTSMA
zoon van: Duco SIJTSMA
Laurie _
( VIII-8-44 )

IX-14-45 Alana SIJTSMA
dochter van: Duco SIJTSMA
Laurie _
( VIII-8-44 )

IX-15-46 Floor SIJTSMA
zoon van: Henk Jacob SIJTSMA
Liesbeth _
( VIII-9-45 )

IX-15-47 Rimmert SIJTSMA
zoon van: Henk Jacob SIJTSMA
Liesbeth _
( VIII-9-45 )

IX-15-48 Jorrit SIJTSMA
zoon van: Henk Jacob SIJTSMA
Liesbeth _
( VIII-9-45 )

IX-16-50 Annemieke _
dochter van: Peter _
Petra SIJTSMA

( VIII-9-46 )

IX-16-52 Inge Noor _
dochter van: Peter _
Petra SIJTSMA

( VIII-9-46 )

IX-17-53 Duco SIJTSMA
zoon van: Wilco SIJTSMA
Anneke _
( VIII-9-47 )

IX-18-55 Dennis Christiaan (Dennis) HULTINK
geb. te Zwolle
zoon van: Harry HULTINK
Else Karen (Else) JELLEMA

( VIII-10-49 )

IX-18-57 Tim Arjen (Tim) HULTINK
geb. te Zwolle
zoon van: Harry HULTINK
Else Karen (Else) JELLEMA

( VIII-10-49 )

IX-18-59 Laura Karen (Laura) HULTINK
geb. te Zwolle
dochter van: Harry HULTINK
Else Karen (Else) JELLEMA

( VIII-10-49 )

IX-19-60 Esther Elisabeth (Esther) JELLEMA
geb. te Leiden
dochter van: Matthijs Klaas (Matthijs) JELLEMA
Hendrika Janneke Maria (Marieke) KLAVER
( VIII-10-50 )

IX-19-61 Pieter Wiebe (Pieter) JELLEMA
geb. te Leiden
zoon van: Matthijs Klaas (Matthijs) JELLEMA
Hendrika Janneke Maria (Marieke) KLAVER
( VIII-10-50 )

IX-20-63 Wieger Geert BARON
geb. te Ureterp
zoon van: Sjoerd Hielke (Sjoerd) BARON
Alette Esther (Alette) JELLEMA

( VIII-11-52 )

IX-20-65 Hilly Rianne BARON
geb. te Ureterp
dochter van: Sjoerd Hielke (Sjoerd) BARON
Alette Esther (Alette) JELLEMA

( VIII-11-52 )

IX-20-67 Henk Jan BARON
geb. te Ureterp
zoon van: Sjoerd Hielke (Sjoerd) BARON
Alette Esther (Alette) JELLEMA

( VIII-11-52 )

IX-21-68 Rianne Tirza JELLEMA
geb. te Nijkerk
dochter van: Matthijs Hendrikus (Matthijs) JELLEMA
Ingrit FRAANJE
( VIII-11-54 )

IX-21-69 Helmy Noah (Helmy) JELLEMA
geb. te Nijkerk
dochter van: Matthijs Hendrikus (Matthijs) JELLEMA
Ingrit FRAANJE
( VIII-11-54 )

IX-22-71 Gerrit Johannes (Jeroen) WIENEN
geb. te Dalfsen
zoon van: Wiljo WIENEN
Regina Helena (Regine) PETTER

( VIII-12-57 )

IX-22-73 Jans (Jon) WIENEN
geb. te Dalfsen
zoon van: Wiljo WIENEN
Regina Helena (Regine) PETTER

( VIII-12-57 )

IX-22-75 LoÔs Grietje (LoÔs) WIENEN
geb. te Dalfsen
dochter van: Wiljo WIENEN
Regina Helena (Regine) PETTER

( VIII-12-57 )

IX-23-77 Kiki Margriet (Kimke) HOMMES
geb. te Wageningen
dochter van: Cornelis Wytze (Kees) HOMMES
Elizabeth Johanna (Lizeth) PETTER

( VIII-12-59 )

IX-23-79 Jannice Thaisa (Jannice) HOMMES
geb. te Amstenrade
dochter van: Cornelis Wytze (Kees) HOMMES
Elizabeth Johanna (Lizeth) PETTER

( VIII-12-59 )

IX-23-81 Alisia HOMMES
dochter van: Cornelis Wytze (Kees) HOMMES
Elizabeth Johanna (Lizeth) PETTER

( VIII-12-59 )

IX-23-83 Rigtje Helena (Rigtje) HOMMES
geb. te Alphen a/d Rijn
dochter van: Cornelis Wytze (Kees) HOMMES
Elizabeth Johanna (Lizeth) PETTER

( VIII-12-59 )

IX-24-84 Tineke Juliet (Julia) PETTER
geb. te Dalfsen
dochter van: Jan Lammert (Jan) PETTER
Janita DOORNBOS
( VIII-12-61 )

IX-24-85 Jessica Christianne Margriet (Kirsten) PETTER
geb. te Dalfsen
dochter van: Jan Lammert (Jan) PETTER
Janita DOORNBOS
( VIII-12-61 )

IX-25-86 YaŽl Elizabeth (YaŽl) PETTER
geb. te Amersfoort
dochter van: Thijs Christiaan (Thijs) PETTER
Inez VISSER
( VIII-12-63 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 12, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"