Genealogie
Familie 56


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 4, klik hier

  Parenteel van Harmen [Sipkes] RIJPSTRA
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Harmen [Sipkes] RIJPSTRA
geb. ca 1783
ovl. 8-9-1821 te Westdongeradeel
  Persoonlijke informatie
Beroep: gardenier te Ternaard.
 
  Hij trouwde met:  
  Antje [Jans] DIJKSTRA
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster te Ternaard.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Harmens] RIJPSTRA geb. ca 1802 te Wierum / ovl. 9-12-1876 te Westdongeradeel ( II-1-1 )
  2. Ymke [Harmens] RIJPSTRA geb. ca 1805 te Holwerd ( II-1-2 )
  3. Ruurd [Harmens] RIJPSTRA geb. 7-4-1813 te Westdongeradeel / ovl. 9-11-1871 te Westdongeradeel (OA-136) ( II-1-3 )

  Generatie II  
II-1-1 Antje [Harmens] RIJPSTRA
geb. ca 1802 te Wierum
ovl. 9-12-1876 te Westdongeradeel
dochter van: Harmen [Sipkes] RIJPSTRA
Antje [Jans] DIJKSTRA
( I-1-1 )
  Zij trouwde op 19-5-1826 te Westdongeradeel (HA-20) met:  
  Reitze [Neeres] van der MEI
ged. 7-2-1795 te Anjum
ovl. 6-2-1858 te Westdongeradeel (OA-B 3), 62 jaar oud
zoon van: Regnerus (Neeres) [Reitzes] <VAN DER MEY>
Gertje [Jans] DIJKSTRA
fam. 55: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht, woonachtig onder Ternaard (o.a. 1827).
Bronvermelding doop:
Doopboek Herv. gem. Anjum,
archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,
inventarisnummer 531, aktenummer 798
Gemeente: Oostdongeradeel (1766-1811).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje [Reitses] van der MEY geb. 8-3-1827 te Westdongeradeel (GA-B24) / ovl. 21-6-1860 te Ferwerderadeel (OA-B37) fam. 55: ( III-2-6 )
  2. Harmke van der MEI geb. 15-12-1835 te Westdongeradeel (GA-A-202) fam. 55: ( III-2-7 )
  3. Harmke van der MEI geb. 22-9-1837 te Westdongeradeel (Ternaard) A 140 (GA-A 140) fam. 55: ( III-2-8 )

II-1-2 Ymke [Harmens] RIJPSTRA
geb. ca 1805 te Holwerd
dochter van: Harmen [Sipkes] RIJPSTRA
Antje [Jans] DIJKSTRA
( I-1-1 )
  Zij trouwde op 10-11-1832 te Westdongeradeel (HA-27) met:  
  Jan [Sybrens] van der HOUT
geb. ca 1792 te Morra
zoon van: Sybren [Sipkes] <VAN DER HOUT>
Antje [Jans] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 40 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Renske van der HOUT geb. 4-3-1833 te Westdongeradeel / ovl. 10-10-1834 te Westdongeradeel ( III-1-1 )
  2. Renske van der HOUT geb. 11-9-1835 te Westdongeradeel / ovl. 23-12-1916 te Kollumerland ( III-1-2 )
  3. Harmen van der HOUT geb. 10-6-1837 te Dantumadeel / ovl. 3-10-1876 te Dantumadeel ( III-1-3 )
  4. Sybren van der HOUT geb. 11-4-1839 te Dantumadeel / ovl. 16-12-1898 te Dantumadeel ( III-1-4 )
  5. Ruurd van der HOUT geb. 10-1-1842 te Dantumadeel (Driesum) / ovl. 16-12-1898 te Dantumadeel ( III-1-5 )
  6. Sipke van der HOUT geb. 17-4-1849 te Dantumadeel / ovl. 16-10-1885 te Westdongeradeel ( III-1-6 )

II-1-3 Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
geb. 7-4-1813 te Westdongeradeel
ovl. 9-11-1871 te Westdongeradeel (OA-136), 58 jaar oud
zoon van: Harmen [Sipkes] RIJPSTRA
Antje [Jans] DIJKSTRA
( I-1-1 )
  Hij trouwde op 11-5-1843 te Westdongeradeel (HA-14) met:  
  Aukje [Rienks] STIENSTRA
geb. 2-11-1811 te Hantumeruitburen
ovl. 20-1-1892 te Westdongeradeel, 80 jaar oud
dochter van: Rienk [Pieters] STIENSTRA
Aaltje [Sjoerds] POPMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmen RIJPSTRA geb. 14-7-1844 te Westdongeradeel / ovl. 9-8-1844 te Westdongeradeel ( III-2-7 )
  2. Aaltje RIJPSTRA geb. 11-9-1845 te Westdongeradeel / ovl. 13-2-1881 te Westdongeradeel ( III-2-8 )
  3. Harmen RIJPSTRA geb. 7-9-1846 te Westdongeradeel / ovl. 9-3-1847 te Westdongeradeel ( III-2-9 )
  4. Harmen RIJPSTRA geb. 29-3-1848 te Westdongeradeel / ovl. 12-4-1928 te Westdongeradeel ( III-2-10 )
  5. Rienk RIJPSTRA geb. 11-8-1850 te Westdongeradeel / ovl. 28-8-1850 te Westdongeradeel ( III-2-11 )
  6. Rienkje RIJPSTRA geb. 4-10-1851 te Westdongeradeel / ovl. 29-6-1864 te Westdongeradeel ( III-2-12 )
  7. Antje RIJPSTRA geb. 9-4-1855 te Westdongeradeel / ovl. 18-3-1931 te Westdongeradeel ( III-2-13 )

  Generatie III  
III-1-1 Renske van der HOUT
geb. 4-3-1833 te Westdongeradeel
ovl. 10-10-1834 te Westdongeradeel, 19 maand oud
dochter van: Jan [Sybrens] van der HOUT
Ymke [Harmens] RIJPSTRA

( II-1-2 )

III-1-2 Renske van der HOUT
geb. 11-9-1835 te Westdongeradeel
ovl. 23-12-1916 te Kollumerland, 81 jaar oud
dochter van: Jan [Sybrens] van der HOUT
Ymke [Harmens] RIJPSTRA

( II-1-2 )
  Zij trouwde op 11-5-1862 te Dantumadeel met:  
  Leendert de ZEEUW
geb. 31-1-1831 te Naaldwijk
zoon van: Maarten de ZEEUW
Antje WESTEIN


III-1-3 Harmen van der HOUT
geb. 10-6-1837 te Dantumadeel
ovl. 3-10-1876 te Dantumadeel, 39 jaar oud
zoon van: Jan [Sybrens] van der HOUT
Ymke [Harmens] RIJPSTRA

( II-1-2 )

III-1-4 Sybren van der HOUT
geb. 11-4-1839 te Dantumadeel
ovl. 16-12-1898 te Dantumadeel, 59 jaar oud
zoon van: Jan [Sybrens] van der HOUT
Ymke [Harmens] RIJPSTRA

( II-1-2 )

III-1-5 Ruurd van der HOUT
geb. 10-1-1842 te Dantumadeel (Driesum)
ovl. 16-12-1898 te Dantumadeel, 56 jaar oud
zoon van: Jan [Sybrens] van der HOUT
Ymke [Harmens] RIJPSTRA

( II-1-2 )
  Hij trouwde (1) op 14-5-1870 te Dantumadeel met:  
  Antje [Reinders] DIJKSTRA
geb. 5-9-1843 te Dantumadeel (Driesum)
dochter van: Reinder [Reinders] DIJKSTRA
Janke [Jacobs] BOSCH

  Uit deze relatie  
  1. Jan van der HOUT geb. 26-3-1872 te Dantumadeel / ovl. 14-6-1873 te Dantumadeel ( IV-1-1 )
  2. Ymkje van der HOUT geb. 16-5-1874 te Dantumadeel / ovl. 14-4-1896 te Dantumadeel ( IV-1-2 )
  3. Janke van der HOUT geb. 1-4-1876 te Dantumadeel / ovl. 24-4-1883 te Dantumadeel ( IV-1-3 )
  4. Jan van der HOUT geb. 24-11-1877 te Dantumadeel / ovl. 19-9-1882 te Dantumadeel ( IV-1-4 )
  5. Reinder van der HOUT geb. 7-1-1880 te Dantumadeel / ovl. 25-6-1882 te Dantumadeel ( IV-1-6 )
  6. Rinske van der HOUT geb. 7-1-1880 te Dantumadeel / ovl. 12-1-1880 te Dantumadeel ( IV-1-5 )
  Hij trouwde (2) op 24-1-1884 te Dantumadeel met:  
  Hinke [Botes] van der ZWAAG
geb. 14-4-1848 te Dantumadeel (Driesum)
dochter van: Bote [Hemkes] van der ZWAAG
Lijsbert [Pieters] van der POEL

  Uit deze relatie  
  1. Jan van der HOUT geb. 2-2-1884 te Dantumadeel ( IV-1-7 )

III-1-6 Sipke van der HOUT
geb. 17-4-1849 te Dantumadeel
ovl. 16-10-1885 te Westdongeradeel, 36 jaar oud
zoon van: Jan [Sybrens] van der HOUT
Ymke [Harmens] RIJPSTRA

( II-1-2 )
  Hij trouwde op 25-3-1871 te Oostdongeradeel met:  
  Grietje van der HOOG
geb. 24-9-1839 te Dokkum
dochter van: Remmerens [Sybrens] van der HOOG
Hiltje [Willems] SIERSMA

  Uit deze relatie  
  1. Ymkje van der HOUT geb. 16-5-1871 te Westdongeradeel / ovl. 25-9-1871 te Westdongeradeel ( IV-2-8 )
  2. Ymkje van der HOUT geb. 10-6-1872 te Westdongeradeel / ovl. 16-3-1877 te Westdongeradeel ( IV-2-9 )
  3. Hiltje van der HOUT geb. 23-12-1873 te Westdongeradeel / ovl. 26-11-1922 te Dokkum ( IV-2-10 )
  4. Saapke van der HOUT geb. 29-5-1876 te Westdongeradeel / ovl. 2-11-1931 te Dokkum ( IV-2-11 )
  5. Jan van der HOUT geb. 26-9-1879 te Westdongeradeel / ovl. 17-2-1881 te Westdongeradeel ( IV-2-12 )
  6. Jan van der HOUT geb. 16-5-1882 te Westdongeradeel / ovl. 9-8-1885 te Westdongeradeel ( IV-2-13 )

III-2-7 Harmen RIJPSTRA
geb. 14-7-1844 te Westdongeradeel
ovl. 9-8-1844 te Westdongeradeel, 26 dagen oud
zoon van: Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
Aukje [Rienks] STIENSTRA
( II-1-3 )

III-2-8 Aaltje RIJPSTRA
geb. 11-9-1845 te Westdongeradeel
ovl. 13-2-1881 te Westdongeradeel, 35 jaar oud
dochter van: Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
Aukje [Rienks] STIENSTRA
( II-1-3 )
  Zij trouwde op 22-5-1875 te Westdongeradeel met:  
  Pieter BOSGRAAF
geb. 13-1-1839 te Oudwoude
zoon van: Gerrit BOSGRAAF
Trijntje TILKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje BOSGRAAF geb. 12-1-1877 te Oostdongeradeel (Ee) / ovl. 8-1-1947 te Oostdongeradeel ( IV-3-14 )
  2. Ruurd BOSGRAAF geb. 4-2-1881 te Oostdongeradeel (Ee) ( IV-3-15 )

III-2-9 Harmen RIJPSTRA
geb. 7-9-1846 te Westdongeradeel
ovl. 9-3-1847 te Westdongeradeel, 6 maand oud
zoon van: Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
Aukje [Rienks] STIENSTRA
( II-1-3 )

III-2-10 Harmen RIJPSTRA
geb. 29-3-1848 te Westdongeradeel
ovl. 12-4-1928 te Westdongeradeel, 80 jaar oud
zoon van: Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
Aukje [Rienks] STIENSTRA
( II-1-3 )
  Hij trouwde op 24-5-1887 te Westdongeradeel met:  
  Klaaske KEEGSTRA
geb. 12-2-1848 te Wierum
ovl. 19-3-1920 te Westdongeradeel, 72 jaar oud
dochter van: Klaas [Hessels] KEEGSTRA
Houltje [Klazes] de KLEIN


III-2-11 Rienk RIJPSTRA
geb. 11-8-1850 te Westdongeradeel
ovl. 28-8-1850 te Westdongeradeel, 17 dagen oud
zoon van: Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
Aukje [Rienks] STIENSTRA
( II-1-3 )

III-2-12 Rienkje RIJPSTRA
geb. 4-10-1851 te Westdongeradeel
ovl. 29-6-1864 te Westdongeradeel, 12 jaar oud
dochter van: Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
Aukje [Rienks] STIENSTRA
( II-1-3 )

III-2-13 Antje RIJPSTRA
geb. 9-4-1855 te Westdongeradeel
ovl. 18-3-1931 te Westdongeradeel, 75 jaar oud
dochter van: Ruurd [Harmens] RIJPSTRA
Aukje [Rienks] STIENSTRA
( II-1-3 )
  Zij trouwde op 11-11-1893 te Leeuwarden met:  
  Sipke BOUMA
geb. 11-6-1857 te Leeuwarden
ovl. 14-3-1955 te Leeuwarden, 97 jaar oud
zoon van: Sijbren [Sipkes] BOUMA
Aleida van MUNSTER

  Uit deze relatie  
  1. NN BOUMA geb. 19-8-1896 te Leeuwarden / ovl. 19-8-1896 te Leeuwarden ( IV-4-16 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Jan van der HOUT
geb. 26-3-1872 te Dantumadeel
ovl. 14-6-1873 te Dantumadeel, 14 maand oud
zoon van: Ruurd van der HOUT
Antje [Reinders] DIJKSTRA
( III-1-5 )

IV-1-2 Ymkje van der HOUT
geb. 16-5-1874 te Dantumadeel
ovl. 14-4-1896 te Dantumadeel, 21 jaar oud
dochter van: Ruurd van der HOUT
Antje [Reinders] DIJKSTRA
( III-1-5 )

IV-1-3 Janke van der HOUT
geb. 1-4-1876 te Dantumadeel
ovl. 24-4-1883 te Dantumadeel, 7 jaar oud
dochter van: Ruurd van der HOUT
Antje [Reinders] DIJKSTRA
( III-1-5 )

IV-1-4 Jan van der HOUT
geb. 24-11-1877 te Dantumadeel
ovl. 19-9-1882 te Dantumadeel, 4 jaar oud
zoon van: Ruurd van der HOUT
Antje [Reinders] DIJKSTRA
( III-1-5 )

IV-1-5 Rinske van der HOUT
geb. 7-1-1880 te Dantumadeel
ovl. 12-1-1880 te Dantumadeel, 5 dagen oud
dochter van: Ruurd van der HOUT
Antje [Reinders] DIJKSTRA
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Reinder.
 

IV-1-6 Reinder van der HOUT
geb. 7-1-1880 te Dantumadeel
ovl. 25-6-1882 te Dantumadeel, 2 jaar oud
zoon van: Ruurd van der HOUT
Antje [Reinders] DIJKSTRA
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Rinske.
 

IV-1-7 Jan van der HOUT
geb. 2-2-1884 te Dantumadeel
zoon van: Ruurd van der HOUT
Hinke [Botes] van der ZWAAG
( III-1-5 )
  Hij trouwde op 13-12-1906 te Dantumadeel met:  
  Grietje de JONG
geb. 24-1-1885 te Kollumerland
dochter van: Jarig de JONG
Grietje HOEKSTRA


IV-2-8 Ymkje van der HOUT
geb. 16-5-1871 te Westdongeradeel
ovl. 25-9-1871 te Westdongeradeel, 4 maand oud
dochter van: Sipke van der HOUT
Grietje van der HOOG
( III-1-6 )

IV-2-9 Ymkje van der HOUT
geb. 10-6-1872 te Westdongeradeel
ovl. 16-3-1877 te Westdongeradeel, 4 jaar oud
dochter van: Sipke van der HOUT
Grietje van der HOOG
( III-1-6 )

IV-2-10 Hiltje van der HOUT
geb. 23-12-1873 te Westdongeradeel
ovl. 26-11-1922 te Dokkum, 48 jaar oud
dochter van: Sipke van der HOUT
Grietje van der HOOG
( III-1-6 )

IV-2-11 Saapke van der HOUT
geb. 29-5-1876 te Westdongeradeel
ovl. 2-11-1931 te Dokkum, 55 jaar oud
dochter van: Sipke van der HOUT
Grietje van der HOOG
( III-1-6 )
  Zij trouwde op 3-7-1904 te Dokkum met:  
  Durk Simon KUITERT
geb. 4-10-1878 te Dokkum
ovl. 29-4-1953 te Dokkum, 74 jaar oud
zoon van: Evert KUITERT
Sapke STELWAGEN

  Uit deze relatie  
  1. Grietje KUITERT geb. 21-10-1906 te Dokkum ( V-1-1 )
  2. Sapke Everdina KUITERT geb. 14-6-1909 te Dokkum ( V-1-2 )

IV-2-12 Jan van der HOUT
geb. 26-9-1879 te Westdongeradeel
ovl. 17-2-1881 te Westdongeradeel, 16 maand oud
zoon van: Sipke van der HOUT
Grietje van der HOOG
( III-1-6 )

IV-2-13 Jan van der HOUT
geb. 16-5-1882 te Westdongeradeel
ovl. 9-8-1885 te Westdongeradeel, 3 jaar oud
zoon van: Sipke van der HOUT
Grietje van der HOOG
( III-1-6 )

IV-3-14 Trijntje BOSGRAAF
geb. 12-1-1877 te Oostdongeradeel (Ee)
ovl. 8-1-1947 te Oostdongeradeel, 69 jaar oud
dochter van: Pieter BOSGRAAF
Aaltje RIJPSTRA

( III-2-8 )
  Zij trouwde op 29-5-1902 te Oostdongeradeel met:  
  Brugt MIEDEMA
geb. 29-7-1873 te Steggerda
ovl. 23-4-1936 te Oostdongeradeel, 62 jaar oud
zoon van: Harriet [Wierts] MIEDEMA
Douwkje [Roelofs] SPOELSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje MIEDEMA geb. 12-6-1903 te Oostedongeradeel ( V-2-3 )
  2. NN MIEDEMA geb. 30-1-1905 te Oostedongeradeel / ovl. 30-1-1905 te Oostedongeradeel ( V-2-4 )
  3. Harriet MIEDEMA geb. 30-12-1906 te Oostedongeradeel ( V-2-5 )
  4. NN MIEDEMA geb. 13-11-1909 te Oostedongeradeel / ovl. 13-11-1909 te Oostedongeradeel ( V-2-6 )
  5. Douwkje MIEDEMA geb. 5-1-1911 te Oostedongeradeel ( V-2-7 )

IV-3-15 Ruurd BOSGRAAF
geb. 4-2-1881 te Oostdongeradeel (Ee)
zoon van: Pieter BOSGRAAF
Aaltje RIJPSTRA

( III-2-8 )
  Hij trouwde op 28-5-1904 te Achtkarspelen met:  
  Hielkje KOOPMANS
geb. 13-10-1884 te Achtkarspelen
dochter van: Cornelis [Melles] KOOPMANS
Geertje [Willems] WEENING

  Uit deze relatie  
  1. Pieter BOSGRAAF geb. 3-10-1904 te Oostdongeradeel ( V-3-8 )

IV-4-16 NN BOUMA
geb. 19-8-1896 te Leeuwarden
ovl. 19-8-1896 te Leeuwarden, 0 dagen oud
zoon van: Sipke BOUMA
Antje RIJPSTRA

( III-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

  Generatie V  
V-1-1 Grietje KUITERT
geb. 21-10-1906 te Dokkum
dochter van: Durk Simon KUITERT
Saapke van der HOUT

( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 2-7-1929 te Dokkum met:  
  Thomas ZEYL
geb. 22-1-1905 te Sneek
zoon van: Jakob ZEYL
Uilkje GROENEVELD


V-1-2 Sapke Everdina KUITERT
geb. 14-6-1909 te Dokkum
dochter van: Durk Simon KUITERT
Saapke van der HOUT

( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 11-8-1931 te Dokkum met:  
  Hendrik BOSMA
geb. te Duurswoude
zoon van: Sipke BOSMA
Korneliske HAARSMA


V-2-3 Aaltje MIEDEMA
geb. 12-6-1903 te Oostedongeradeel
dochter van: Brugt MIEDEMA
Trijntje BOSGRAAF

( IV-3-14 )

V-2-4 NN MIEDEMA
geb. 30-1-1905 te Oostedongeradeel
ovl. 30-1-1905 te Oostedongeradeel, 0 dagen oud
dochter van: Brugt MIEDEMA
Trijntje BOSGRAAF

( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-2-5 Harriet MIEDEMA
geb. 30-12-1906 te Oostedongeradeel
zoon van: Brugt MIEDEMA
Trijntje BOSGRAAF

( IV-3-14 )

V-2-6 NN MIEDEMA
geb. 13-11-1909 te Oostedongeradeel
ovl. 13-11-1909 te Oostedongeradeel, 0 dagen oud
dochter van: Brugt MIEDEMA
Trijntje BOSGRAAF

( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-2-7 Douwkje MIEDEMA
geb. 5-1-1911 te Oostedongeradeel
dochter van: Brugt MIEDEMA
Trijntje BOSGRAAF

( IV-3-14 )

V-3-8 Pieter BOSGRAAF
geb. 3-10-1904 te Oostdongeradeel
zoon van: Ruurd BOSGRAAF
Hielkje KOOPMANS
( IV-3-15 )
  Hij trouwde op 13-5-1931 te Amsterdam met:  
  Wijpkjen de VRIES
geb. ca 1908 te Wonseradeel
dochter van: Tjeerd de VRIES
Riemkje RAUWERDA


 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 4, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"