Aanleiding voor mijn web-site

Ik liep al enige tijd met het idee rond om eens een persoonlijke website op te zetten. De vraag die dan al gauw ontstaat is: Welke zinvolle informatie kun je op een persoonlijke website plaatsen zonder de hele wereld op te zadelen met informatie waarop niemand zit te wachten. Deze vraag werd in de loop der tijd min of meer vanzelf beantwoord toen mijn hobby genealogie een beetje uit de hand dreigde te lopen. Inmiddels heb ik ruim voldoende gegevens verzameld om het de moeite waard te maken ze ook aan geďnteresseerden ter inzage te geven via deze website.

Mijn hobby genealogie

Eigenlijk zijn er 3 aanleidingen waardoor ik genealogie als hobby heb opgepakt.

De 1e aanleiding was de nalatenschap van mijn moeder. Bij een overlijden komt vaak waardevolle informatie vrij en ik kreeg als oudste zoon het beheer over de albums met familiefotos. Na de albums enige tijd onaangeroerd te hebben gelaten begon bij mij het besef te ontstaan dat ik voor het nageslacht toch iets met deze familiefoto’s moest gaan doen.

De 2e aanleiding was het ontdekken van de website www.genlias.nl Hierop werd ik geattendeerd via een HCC e-mail nieuwsbrief waarin deze website als surftip stond vermeld. Op goed geluk vulde ik de namen van mijn grootouders in waarop Genlias op de proppen kwam met de gegevens van hun huwelijksakte. Dit smaakte duidelijk naar meer.

De 3e reden was dat ik mij uit liefhebberij graag bezighoud met het ontwikkelen van relationele database applicaties met behulp van MS Access dat onderdeel uitmaakt van het MS Office Professional pakket. De door mijzelf ontwikkelde database voor mijn genealogische onderzoekingen was voor mij de ideale plaats om alle in de loop der tijd verzamelde gegevens in op te slaan.

 

Het verzamelen van de genealogische informatie

Veel informatie uit het nabije verleden heb ik verkregen door direct contact met familieleden. Alle overige informatie heb ik verkregen via internet. Een archief heb ik tot nu toe slechts 1 keer bezocht. Dat het hier niet van gekomen is, is niet uit principe maar komt simpelweg omdat het mij daarvoor, naast mijn baan van 40 uur in de week, aan de tijd ontbreekt.
De web-site van Genlias was een van mijn belangrijkste informatiebronnen. Al gauw kreeg ik in de gaten dat, behalve ikzelf, er velen zijn die ook hun voorgeslacht proberen uit te pluizen. Een groot aantal van deze collega-genealogen is mij al voorgegaan in het publiceren van hun onderzoeksresultaten op het grote wereldwijde web. Op een aantal van deze sites heb ik voor mijn speurwerk veel relevante gegevens kunnen vinden. Sommige van deze sites heb ik opgenomen in de rubriek “Interressante links”.

 

Betrouwbaarheid van de gegevens.

De garantie van de juistheid van de gegevens is eigenlijk nooit 100%. Wanneer iemand gegevens publiceert is het natuurlijk simpel om ze te kopiëren. Heel gemakkelijk kunnen dan fouten in de gegevens sluipen. Belangrijk is of de gevonden gegevens vergezeld gaan van een betrouwbare bronvermelding. Vaak blijft de betrouwbaarheid een gevoelsmatige zaak. De gegevens winnen aan betrouwbaarheid wanneer ze door een andere bron bevestigd worden, bv door een akte uit genlias. Genlias is overigens zelf ook geen 100% sluitende informatiebron. Ambtenaren uit vroegere tijden, belast met het opmaken van de akten waren taalkundig kennelijk niet altijd evengoed onderlegd waardoor van de naam van dezelfde persoon op de diverse aktes meerdere varianten kunnen voorkomen. Bij meisjesnamen komt dit meer voor dan bij jongensnamen. Veel meisjesnamen zijn verkleinwoorden van jongensnamen. Voorbeeld: bij Henderkien, Hinderkien, Hendrikje en Hinderkje zou het best om dezelfde persoon kunnen gaan. En zo zijn er nog vele voorbeelden te vinden.

 

Opbouw van de site.

Deze site is opgebouwd met onze dochters Evelien en Marleen als uitgangspunt. Mijn vrouw Lidy en ik zijn hun ouders. Onze ouders zijn respectievelijk Gezinus Slager, Antje Aaltje Dijkstra, Thomas Tent en Alberdiena Berends. Weergegeven in een kwartierstaat levert dit, geordend naar mannelijke afstamming, de 4 familiekwartieren van onze dochters op, nl.: Tent, Berends, Slager en Dijkstra. Volgen we onze ouders verder terug in de tijd dan neemt het aantal voorouders steeds met een factor 2 toe. De oudste gevonden voorouders, door mij stamouders genoemd, zijn als uitgangspunt genomen voor de weergegeven parentelen in de familiegroepen.

 

Deze website heeft 2 belangrijke ingangen om bij de familie gegevens te komen, nl.:

 

*       Namen-index van alle namen

*       Index familie parentelen

 

De namen index spreekt eigenlijk voor zich. Het selecteren van een naam voert u automatisch naar de parenteel waarin de betreffende persoon is opgenomen.

De index van familie parentelen toont u een overzicht van alle opgenomen parentelen gegroepeerd in familiegroepen. De groepering is gebaseerd op hiervoor genoemde familie kwartieren.

Het meest intensief is het Berends kwartier onderzocht.

Dit kwartier beslaat de familiegroepen 1 en 2. Familiegroep 3 omvat een aantal parentelen die niet rechtstreeks in het Berendskwartier thuishoren, maar er wel nauw mee zijn verwant.

Het kwartier van de familie Tent beslaat de familiegroepen 4 en 5, het kwartier van de familie Slager beslaat familiegroep 6 en het kwartier van de familie Dijkstra beslaat familiegroep 7. Het gegeven dat het Berends kwartier 3 familiegroepen beslaat en het Slager- en Dijkstra kwartier slechts een, laat zien dat er nog veel onderzoek werk ligt te wachten.

Bijzonderheid in de website opbouw:

Websites die parentelen weergeven zijn geen unicum. Wat deze website enigszins bijzonder maakt, is hoe de relaties tussen de parentelen is gelegd. De parentelen volgen zowel de mannelijke- als de vrouwelijke lijn van het nageslacht. Was een man uit de ene parenteel gehuwd met een vrouw uit een andere parenteel dan is hun nageslacht alleen weergegeven in de parenteel van de man. In de parenteel van de vrouw is er voor haar kinderen een verwijzing opgenomen naar de parenteel van de man. Op deze manier worden de (soms vele) huwelijken tussen bepaalde families overzichtelijk weergeven. Verder worden doublures in de informatie weergave zoveel mogelijk vermeden en kan er eenvoudig tussen de betreffende families worden genavigeerd (en hopelijk niet verdwaald).

 

Verdere details:

In de parentelen worden afkortingen gebruikt:
OA = overlijdensakte, HA = huwelijksakte, GA = geboorteakte

Het nummer dat bij deze afkortingen wordt gebruikt, is het aktevolgnummer van de betreffende gemeente in het betreffende jaar. De gemeentes waarvan aktenummers zijn opgenomen beginnen jaarlijks opniew vanaf 1 te tellen.

Tegenwoordig wordt gewerkt met achternamen (ingevoerd tijdens de Franse overheersing ca 1810). Daarvoor hadden alleen families met enig aanzien een familienaam. Voor 1800 werd algemeen gebruik gemaakt van patroniemen. Jan Pieters betekende: Jan de zoon van Pieter. In de weergegeven parentelen worden patroniemen tussen blokhaken “[...]” vermeld. Roepnamen zijn voor zover bekend tussen gewone haken weergegeven “(...)”. Onderlijnde namen zijn hyperlinks om eenvoudig door de website te kunnen navigeren. Bij de stamouders die leefden voor 1800 is soms toch een familienaam vermeld tussen punthaken “<....>” Dit is dan in mannelijke lijn de oudste gevonden achternaam (van pakweg 1800) Dit is om aan te geven bij welke familie naam een stamouder hoort.

Interessante links.

In deze rubriek vindt U een aantal links naar websites die een belangrijke bron waren voor de door mij verzamelde gegevens. De houders van de genoemde website ben ik zeer erkentelijk voor de overzichtelijke manier waarop zij hun gegevens hebben gepresenteerd. Hoewel niet exact gecopieerd hebben de sites die m.b.v. ProGen zijn gegenereerd voor mij model gestaan voor mijn website.

 

*     Aktes van de burgerlijke stand Nederland                                              www.WieWasWie.nl

*     Drents Archief                                                                                 www.AlleDrenten.nl
voor onderzoek naar Drentse personen.

*     Website van Harm Offereins                                                    www.http://www.offerijn.nl
(o.a. fam Eisses, Oosterveld)

*     Website van Hotze Schripsema                                                          www.schripsema.nl
(fam Duisterwinkel)

*     Website van Sytske Barkhuis                                               http://karelvdb.home.xs4all.nl
(fam. Nijdam)

*     HCC gebruikersgroep: Genealogie                                 http://www.computergenealogie.org

*     Homepage van Arend Arends                                                   http://www.arendarends.nl

 

Opmerkingen correcties

Deze web site is met de nodige zorg samengesteld. Toch heb ik niet de illusie 100% foutloos te hebben gewerkt. Mocht u bij het verkennen van mijn website onjuistheden tegenkomen, dan nodig ik u uit om mij dit per E-mail kenbaar te maken. Mijn E-mail adres is g.tent@hccnet.nl. Ook heb ik mijn best gedaan rekening te houden met de privacy van iedereen dit op mijn website is vermeld.
Als u desondanks persoonlijke informatie tegenkomt die u liever niet op het internet had willen terugvinden, meldt u het dan even per e-mail en het wordt met de meeste spoed gecorrigeerd.
Mocht u bij het surfen over mijn website ondekken dat u mogelijk aanvullende informatie hebt, of suggesties ter verbetering, dan nodig ik u ook uit om per e-mail te reageren.

 

Website updates

Onderstaand een LOG van de belangrijkste aanpassingen sinds de opening van deze website.

 

*         Uitbreiding in de families: Peulinga, Beukema en Nijdam           06-12-2008

*         Familie Swaving toegevoegd, familie Nijdam uitgebreid            30-12-2008

*         Uitbreiding families: Eisses, Beukema, Hessels                       01-02-2009

*         Uitbr: fam. Merema. Nieuw: fam. van der Borg + div. wijz.      05-04-2009

*         Uitbr: fam. Tent, Nijdam. + div. wijz.                                  17-05-2009