Kwartierstaat


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index kwartierstaat 1, klik hier

  Kwartierstaat van Gezinus SLAGER
 
 
  Generatie I  
I-1-1 (1) Gezinus SLAGER
geb. 11-5-1921 te Stedum
ovl. 4-9-1975 te Groningen
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( II-1-1 ) (2)
( II-1-2 ) (3)
  Gedoopt: 5-6-1921 in Stedum. Belijdenis 22-3-1942 in Stedum. Na zijn huwelijk woonde hij met zijn gezin achtereenvolgens te Makkum, Witmarsum, Delfzijl en Groningen.  
  Kinderen:  
  1. Cornelis (Kees) SLAGER geb. te Makkum / ovl. 10-12-2016 te Apeldoorn (Ugchelen)
  2. Christina (Christien) SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum)
  3. Harm (Harry) SLAGER geb. 2-3-1951 te Wonseradeel (Witmarsum) / ovl. 9-8-1993 te Weesp (overl. Tjechië)
  4. Lidy SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum) KwSt. 1: (II-1-2) (3)
  5. Klaziena (Ina) SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum)
  6. Margaretha (Marga) SLAGER geb. te Delfzijl
 
  Generatie II  
II-1-1 (2) Kornelis SLAGER
geb. 30-1-1880 te Stedum (GA-9)
ovl. 26-11-1943 te Stedum (OA-18), 63 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( III-1-1 ) (4)
( III-1-2 ) (5)
  Beroep daglooner (1908, 1909), koemelker (o.a. 1915, 1918) en kweker.
Gedoopt: 21-3-1880, belijdenis 2-11-1903, oveleden 26-11-1943 te Stedum.
 
  Hij trouwde op 10-12-1908 te Stedum (HA-16) met:  
II-1-2 (3) Liefke van BIJSSUM
geb. 15-4-1881 te Stedum (GA-24)
ovl. 25-12-1963 te Bedum, 82 jaar oud
dochter van: Harm van BIJSSUM
Geessien van ZANTEN
( III-2-1 ) (6)
( III-2-2 ) (7)
  gedoopt in 1881, belijdenis 2-3-1918.  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: daglooner; bruidegom 28 jaar; bruid 27 jaar In een brief van Klaziena ter gelegenheid van het 25 jarige huwelijksjubileum wordt gerefereerd naar 11 december 1908 als trouwdatum. Mogelijk was de kerkelijke inzegening een dag later?
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Klaziena (Klazien) SLAGER geb. 13-10-1909 te Stedum / ovl. 1987
  2. Hendrik SLAGER geb. 19-1-1913 te Stedum / ovl. 1992
  3. Pieter (Piet) SLAGER geb. 22-1-1914 te Stedum / ovl. 5-8-1982 te Groningen
  4. Jan SLAGER geb. 7-6-1915 te Stedum / ovl. 13-4-1965
  5. Harm SLAGER geb. 7-6-1915 te Stedum (GA-31) / ovl. 24-1-1992
  6. NN SLAGER geb. 30-3-1918 te Stedum / ovl. 30-3-1918 te Stedum (OA-6)
  7. Gezinus SLAGER geb. 11-5-1921 te Stedum / ovl. 4-9-1975 te Groningen (I-1-1) (1)
 
  Generatie III  
III-1-1 (4) Pieter [Pieters] SLAGER
geb. 2-8-1841 te Stedum (GA-36)
ovl. 19-1-1900 te Stedum (OA-8), 58 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Willemptje [Harms] BOSSE
( IV-1-1 ) (8)
( IV-1-2 ) (9)
  geboren 's morgens om 10.00 uur
Hervormd gedoopt.
Beroep: boerenknecht (1867), daglooner (o.a. 1880 & 1900) en kweker te Stedum
Overleden te Stedum 's avonds om 20.00 uur. Begraven te Stedum.
Aangifte van de geboorte van Pieter wordt op 4 augustus 1841 gedaan door zijn vader Pieter Pieters Slager, arbeider te Stedum. Mede-aangevers zijn Michiel Thies Luidens, 55 jr, kastelein te Stedum en Jurrien Luits Rensema, 46 Jr, veidwachter te Stedum (Burgerlijke stand Stedum, 1841). Pieter is in 1860 in Stedum ingeschreven in het register van de Nationale Militie met lotnummer 19 “dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.” (BS Stedum, 1879, huw. bijlagen). Aangifte van het overlijden van Pieter wordt op 19 januari 1900 te Stedum gedaan door Jan Bos, 71jr, zonder beroep te Stedum en Hendrik Ridder, 59 jr, timmerman te Stedum. (BS Stedum, 1900, OA-8)
 
  Hij trouwde op 18-3-1879 te Stedum (HA-3) met:  
III-1-2 (5) Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
geb. 15-5-1849 te Oldehove (Kommerzijl)
ovl. 10-1-1937 te Stedum (OA-1), 87 jaar oud
dochter van: Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Martje [Gerrits] HOLLINGA
( IV-2-1 ) (10)
( IV-2-2 ) (11)
  Geboren 's avonds om 21.00 uur.
Beroep: dienstmeid te Loppersum (1873), dagloonster (1880).
Aangifie van de geboorte van Klaaske wordt op 17 mei 1849 te Oldehove gedaan door haar vader Kornelis Tjeerds Duisterwinkel, 35 jr. schipper te Kommerzijl. Mede-aangevers zijn Krien Jans Molenkamp, 47jr, arbeider te Kommerzijl en Sijtze Binderts van der Molen, 30 jr. arbeider te Kommerzijl. (BS Oldehove, 1849, ovl. acte zonder nr.) Klaaske kon niet schrijven.
Overleden om om 12.30 uur
Aangifte van het overlijden van Klaaske wordt op 10 januari 1937 te Stedum gedaan door Pieter Koning, 75 jr. landarbeider te Stedum. (BS Stedum, 1937, ovl. acte 1)

Na de dood van Klaaske in 1937 wordt de beklemming op het huis met toebehoren in Stedum opnieuw geveild. De opbrengst, f 3625, =, wordt verdeeld over de vier kinderen uit Pieter’s eerste huwelijk, de dochter uit Klaaske’s eerste huwelijk en de zeven kinderen uit hun gezamenlijke (tweede) huwelijk Een deel van hen is dan al overleden, de kleinkinderen erven in hun plaats. In totaal worden 27 erfgenamen vermeld in de verkoopacte (Notaris H. Kooi te Middelstum, acte 6996, 18 oktober 1937). Het huis waarin Klaaske woonde is gelegen aan de D Triezenbergstraat 22, en wordt momenteel (2010) bewoond door haar achterkleinzoon Aafko (Koos) Beukema en zijn vrouw Anna Jantina (Anneke) Beukema van Dalen die er een kwekerij hebben.
 
  Bij het huwelijk:
Ondertrouw te Stedum op 23-2-1879 In de huwelijksacte van Pieter en Klaaske worden geen getuigen vermeld (BS Stedum, 1879, huw.acte 3) In 1879 wordt Klaaske op het adres (huis nummer A 110) bij Pieter ingeschreven. (Bev. Reg. Stedum, 1860-1880, blad 333) Na de dood van Klaaske in 1937 wordt de beklemming op het huis met toebehoren in Stedum weer geveild. De opbrengst, f 3625, =, wordt verdeeld over de vier kinderen uit Pieter’s eerste huwelijk, de dochter uit Klaaske’s eerste huwelijk en de zeven kinderen uit hun gezamenlijke (tweede) huwelijk Een deel van hen is dan al overleden, de kleinkinderen erven in hun plaats. In totaal worden 27 erfgenamen vermeld in de verkoopacte (Notaris H. Kooi te Middeistum, acte 6996, 18 okiober 1937).
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Kornelis SLAGER geb. 30-1-1880 te Stedum (GA-9) / ovl. 26-11-1943 te Stedum (OA-18) (II-1-1) (2)
  2. Jan SLAGER geb. 25-1-1882 te Stedum / ovl. 29-9-1961 te Groningen
  3. Aaltje SLAGER geb. 24-11-1883 te Stedum / ovl. 19-9-1967 te Stedum
  4. Tonnis SLAGER geb. 14-11-1885 te Stedum (GA-66) / ovl. 29-11-1944 te Groningen
  5. Klaas SLAGER geb. 19-2-1888 te Stedum / ovl. 28-5-1967 te Stedum
  6. Willemtje SLAGER geb. 4-9-1890 te Stedum / ovl. 26-11-1937 te Groningen
  7. Marten SLAGER geb. 17-3-1893 te Stedum / ovl. 22-10-1967 te Stedum
 
III-2-1 (6) Harm van BIJSSUM
geb. 24-4-1850 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 17-7-1884 te Stedum (OA-28), 34 jaar oud
zoon van: Harm van BIJSSUM
Tijlke [Wichers] KWANT
( IV-3-1 ) (12)
( IV-3-2 ) (13)
  Beroep: kuipersknecht, kuiper (1881, 1884).  
  Hij trouwde op 17-4-1880 te Ten Boer (HA-11) met:  
III-2-2 (7) Geessien van ZANTEN
geb. 12-9-1858 te Ten Boer (St Annen)
ovl. 9-4-1921 te Stedum (overl. Groningen) (OA-4), 62 jaar oud
dochter van: Jan [Alderts] van ZANTEN
Liefke [harms] BONTSEMA
( IV-4-1 ) (14)
( IV-4-2 ) (15)
  Beroep: kuipersche (1886). Overlijdensakte in Groningen: 1921: OA-421.  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: kuipersknecht; beroep vader bruidegom.: kuiper; beroep vader bruid: tapper; bruidegom 29 jaar; bruid 21 jaar
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Liefke van BIJSSUM geb. 15-4-1881 te Stedum (GA-24) / ovl. 25-12-1963 te Bedum (II-1-2) (3)
  2. Harmina van BIJSSUM geb. 19-7-1884 te Stedum (GA-37) / ovl. 20-4-1921 te Stedum (OA-5)
 
  Generatie IV  
IV-1-1 (8) Pieter [Pieters] SLAGER
geb. 28-2-1806 te Stedum
ovl. 2-12-1849 te Stedum (OA-38), 43 jaar oud
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( V-1-1 ) (16)
( V-1-2 ) (17)
  Doop:
Stedum op 16 maart 1806.
Beroep:
boerenknecht, arbeider (o.a. 1841) en dagloner (o.a. 1849), wonende te Stedum.
Volgens de huwelijksbijlagen is Pieter in 1825 ingeschreven in het register voor de Nationale Militie. Hij heeft 5 jaar gediend bij de Elfde afdeling Infanterie en is behoorlijk uit de dienst ontslagen. Zijn signalement luidt: lengte 7 el, 2 palm; aangezicht hoog; voorhoofd rond; oogen blauw; neus rond; mond groot; kin rond; haar blond; wenkbrauwen blond. Pieter kon niet schrijven.
Bij het overlijden:
Overleden 's morgens om 2.00 uur
Aangifle van het overlijden van Pieter wordt op 5 december 1849 te Stedum gedaan door Arent Lucas Wessels, 66jr, schoolonderwijzer te Stedum en Rudolph Pabes Bebingh, 49jr, broodbakker te Stedum. (BS Stedum, 1849, ovl acte 30)
 
  Hij trouwde op 19-5-1841 te Stedum (HA-10) met:  
IV-1-2 (9) Willemptje [Harms] BOSSE
geb. 31-1-1808 te Stedum
ovl. 27-8-1870 te Stedum (OA-50), 62 jaar oud
dochter van: Johan Herman (Harm) BOSSE
Aaltje [Hendriks] _
( V-2-1 ) (18)
( V-2-2 ) (19)
  Ook bekend onder de achternamen Bussel, Bont en Bosje.
Hervormd gedoopt op 3 april 1808.
Beroep: werkmeid (1841), dagloonster (1867) en zonder beroep.
De overlijdensakte geeft haar leeftijd bij overlijden aan als 66.
Dit komt niet overeen met de gevonden geboortedatum

“den 31 Jan. is geboren en den 3 April gedoopt Willemtje, dochter van Harm Basse en Aaltje Hinderiks egt. “ (Doopboek Stedum, 1808)
Willemtje kon niet schrijven.
Aangifte van het overlijden van Willemtje Bussel wordt op 29 augustus 1870 te Stedum gedaan door Frederik Freerks Doornbos, 56jr, koopman te Stedum en Pieter Jans Horinga, 46jr, koopman te Stedum. (BS Stedum, 1870, ovl.acte 50)
By de volkstelling van 1840 wonen Pieter Pieters Slager, 33jr, protestant, boerenknecht en Willemtje Harms Bont, 31jr, protestant, werkmeid beide in bij de landbouwer Jan Wigbolts Groenveld en diens vrouw Anna Lubbartus Boerma. Ze wonen in huis 80 in Stedum, ook Anna’s zus Elke woont bij hen in. (Volkstelling Stedum, 1840)
Volgens het Bevolkingsregister van Stedum woont de weduwe Willemtje van Bussel in 1850 in huis 38 te Stedum. Ze is dagloonster, haar kinderen Pieter Slager en Aaltje Slager zijn ‘schoolleerling’ (Bev. Reg. Stedum, 1850-1860, blad 70)
 
  Bij het huwelijk:
Ondertrouw op 9 mei 1841 te Stedum. beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 35 jaar; bruid 33 jaar Getuigen by het huwelijk van Pieter en Willemtje op 19 mei 1841 te Stedum waren Michiel Thies Luidens, 55jr, kastelein te Stedum, Frederik Dieters, 53 jr. timmerman te Stedum, Jurrien Luuks Rensema, 46jr, veldwachter te Stedum en Enje Jans Wiltjer, 36jr, zaakwaarnemer te Ten Boer. (BS Stedum, huw.acte 10)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Pieter [Pieters] SLAGER geb. 2-8-1841 te Stedum (GA-36) / ovl. 19-1-1900 te Stedum (OA-8) (III-1-1) (4)
  2. Aaltje [Pieters] SLAGER geb. 17-9-1845 te Stedum / ovl. 12-11-1868 te Stedum (OA-54)
 
IV-2-1 (10) Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 12-2-1814 te Noordhorn
ovl. 31-1-1859 te Noordhorn (OA-5), 44 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( V-3-1 ) (20)
( V-3-2 ) (21)
  Naam ook geschreven als Kornelis. Beroep: Arbeider te Kommerzijl en schipper (o.a. 1851, 1854).
Geboren 's avonds om 22.00 uur in huis nummer 20. Hij heeft gewoond te Kommerzijl en Noordhorn.
Aangifte van de geboorte van Cornelis wordt op 14 februari 1814 te Zuidhorn gedaan door zijn vader Tjeerd Cornelis Duisterwinkel, arbeider te Noordhorn. Mede-aangevers zijn Tiete Popkes Gaajkema, 41jr, landbouwer te Noordhorn en Harm Bartelds Zantinga, 43 jr. landbouwer te Noordhorn. (BS Zuidhorn, 1814, geb.acte zonder nr.)
Overleden 's nachts om 4.00 uur in het huis wijk B nummer 118.
Aangifte van het overlijden van Kornelis wordt op 1 februari 1859 te Zuidhorn gedaan door Bouke Derks Smit, 60 jr. arbeider te Noordhorn en Jan Blaauw, 53 Jr. arbeider te Noordhorn. (BS Zuidhorn, 1859, ovl.akte 5)
 
  Hij trouwde op 27-5-1848 te Grijpskerk met:  
IV-2-2 (11) Martje [Gerrits] HOLLINGA
geb. 4-11-1818 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-68)
ovl. 28-4-1855 te Oldehove (Kommerzijl) (OA-24), 36 jaar oud
dochter van: Gerrit [Arends] HOLLINGA
Klaaske [Harkes] POL
( V-4-1 ) (22)
( V-4-2 ) (23)
  Achternaam ook: Hollenga. Overleden te Kommerzijl.
Beroep: arbeidster te Kommerzijl
Ook heeft ze zonder beroep in Niezijl gewoond

Geboren te Niezijl in huisnummer 42. Aangifte van de geboorte van Martje wordt op 5 november 1818 te Grijpskerk gedaan door haar vader Gerrit Arends Hollinga, 29 jr. dagloner te Niezijl. Mede-aangevers zijn Sytze Annes Jager, 33jr, dagloner te Niezijl, zwager van de moeder en buurman Otto Hols. 53 Jr. dagloner te Niezijl. (BS Grijpskerk 1818, geb.acte zonder nr)
Overleden 's nachts om 2.00 uur. Aangifte van het overlijden van Martje wordt op 28 april 1855 te 0ldehove gedaan door buurman Popke Kornelis Hoekstra, 45jr, kleermaker te Kommerzijl en buurman Anne Berends Mersman, 40jr, arbeider te Kommerzijl. (BS Oldehove, 1855, ovl.acte 13)
 
  Bij het huwelijk:
Ondertrouw te Grijpskerk op 14 mei 1848 Geluigen bij het huwelijk te Grijpskerk zijn Tjerk Jans Boersema, 62jr, kastelein te Grijpskerk, Jannes Noordhof 57 jr. veldwachter te Grijpskerk, Sipke Edsges Feenstra, 27 jr, distributeurder te Grijpskerk en Hylke Tjerks Boersema, 25jr, zonder beroep te Grijpskerk (BS Grijpskerk 1848, huw.acte 11)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL geb. 15-5-1849 te Oldehove (Kommerzijl) / ovl. 10-1-1937 te Stedum (OA-1) (III-1-2) (5)
  2. Tunniske DUISTERWINKEL geb. 18-9-1851 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-43)
  3. Gerrit [Cornelis] DUISTERWINKEL geb. 28-1-1854 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-7) / ovl. 28-5-1855 te Grijpskerk (Kommerzijl) (OA-43)
 
IV-3-1 (12) Harm van BIJSSUM
geb. 7-2-1820 te Appingedam (GA-13)
ovl. 24-2-1888 te Slochteren (Siddeburen) (OA-45), 68 jaar oud
zoon van: Harm [Hindriks] van BIJSSUM
Gezina [Davids] BRONS
( V-5-1 ) (24)
( V-5-2 ) (25)
  Beroep: kuiper (1848, 1857, 1869, 1880, 1881, 1882, 1885, 1887, 1888).  
  Hij trouwde op 20-5-1848 te Slochteren (HA-13) met:  
IV-3-2 (13) Tijlke [Wichers] KWANT
geb. 24-3-1826 te Noordbroek (GA-8)
ovl. 4-2-1869 te Slochteren (Siddeburen) (OA-16), 42 jaar oud
dochter van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( V-6-1 ) (26)
( V-6-2 ) (27)
  Overleden 4 dagen na de geboorte van haar jongste levenloze kind.  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: kuiper; beroep vader bruidegom.: winkelier; beroep moeder bruidegom: winkeliersche; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar; grootouders bruid vermeld
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harm van BIJSSUM geb. 24-4-1850 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 17-7-1884 te Stedum (OA-28) (III-2-1) (6)
  2. Anna van BIJSSUM geb. 7-4-1852 te Slochteren (Siddeburen)
  3. Wicher van BIJSSUM geb. 29-11-1854 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 26-11-1902 te Stedum (OA-28)
  4. Gezina van BIJSSUM geb. 31-12-1856 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 3-7-1857 te Slochteren (Siddeburen)
  5. Gezina van BIJSSUM geb. 28-4-1858 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. ca 1945 te Illinois (U.S.A.)
  6. Johanna van BIJSSUM geb. 23-3-1860 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 26-4-1894 te Slochteren (Siddeburen) (OA-79)
  7. Jeltje van BIJSSUM geb. 17-3-1863 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 1-3-1938 te U.S.A.
  8. Kornelis van BIJSSUM geb. 9-3-1866 te Slochteren (Siddeburen)
  9. Hindrik van BIJSSUM geb. 9-3-1866 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 2-6-1925 te Loppersum (OA-18)
  10. NN van BIJSSUM geb. 31-1-1869 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 31-1-1869 te Slochteren (Siddeburen) (OA-13)
 
IV-4-1 (14) Jan [Alderts] van ZANTEN
geb. 28-11-1814 te Ten Boer
ovl. 12-12-1882 te Ten Boer (Sint Annen), 68 jaar oud
zoon van: Jan [Willems] van ZANTEN
Trijntje [Jans] BOLHUIS
( V-7-1 ) (28)
( V-7-2 ) (29)
  Beroep: boerenknecht (1844), tapper (1880).  
  Hij trouwde op 27-4-1844 te Ten Boer (HA-7) met:  
IV-4-2 (15) Liefke [harms] BONTSEMA
geb. ca 1815 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 12-5-1886 te Ten Boer (St Annen) (OA-31), 71 jaar oud
dochter van: Harm [Fokkes] BONTSEMA
Geeske [Derks] MOLEMA
( V-8-1 ) (30)
( V-8-2 ) (31)
  Beroep: dienstmeid (1844).  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: winkelier; bruidegom 29 jaar; bruid 29 jaar
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan van ZANTEN geb. 3-4-1845 te Ten Boer / ovl. 29-6-1852 te Ten Boer
  2. NN van ZANTEN geb. 23-12-1847 te Ten Boer / ovl. 23-12-1847 te Ten Boer
  3. Harm van ZANTEN geb. 21-3-1849 te Ten Boer / ovl. 10-7-1888 te Ten Boer (Garmerwolde)
  4. Trientje van ZANTEN geb. 12-7-1852 te Ten Boer / ovl. 12-7-1861 te Ten Boer
  5. Geessien van ZANTEN geb. 12-9-1858 te Ten Boer (St Annen) / ovl. 9-4-1921 te Stedum (overl. Groningen) (OA-4) (III-2-2) (7)
 
  Generatie V  
V-1-1 (16) Pieter [Harms] SLAGER
ged. 21-4-1765 te Lellens
ovl. 4-3-1834 te Stedum
zoon van: Harm [Jans] _
Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
( VI-1-1 ) (32)
( VI-1-2 ) (33)
  Gedoopt 21-4-1765 te Lellens.
"Den 21 April. Pieter e(en) s(oon) van Harm Jans & Truitje Hindriks in de Raads Heer Hamminks Kamer" (Doopboek Lellens, 1765).

Beroep: dagloner (1814, 1815, 1832), (boeren)arbeider (1822), slagter/vleesslager (1830), slager (1839), arbeider en dagloner te Stedum.

Aangifte van het overlijden van Pieter wordt op 5 maart 1834 gedaan te Stedum door buurman Jan Jans Meijer, 36 jr, kleermaker te Stedum em Abel Roeltje Swart, 34 jr, arbeider te Stedum. Zij geven de namen van de ouders van Pieter foutief op als Harm Pieters en Geertruida Jans. (BS Stedum 1834, huw. acte 5).
 
  Hij trouwde te Stedum met:  
V-1-2 (17) Grietje WILLEMS
geb. 28-4-1766 te Stedum
ovl. 26-12-1837 te Stedum (OA-38), 71 jaar oud
dochter van: Willem [Harms] _
Trijntje [Alberts] _
( VI-2-1 ) (34)
( VI-2-2 ) (35)
  beroep: arbeidster (1822), daglonersche (1814, 1815, 1836), slagersche (1839) en zonder broep.
Bij de doop (4-5-1766): "Den 28 April (geboren), den 4 Maij Een dogtertje van Willem Harms en Trijntje Alberts gedoopt genaamd Grietje" (Doopboek Stedum, 1766).
Aangifte van het overlijden van Grietje wordt op 27 december 1837 te Stedum gedaan door buurman Jan Jans Meijer, 70 jr, kleermaker te Stedum en buurman Abel Roelfs Smit, 59 jr, arbeider te Stedum.
Grietje is "weduwe van wijlen Pieter Harms Slager, bij leven slager". (BS Stedum 1837, ovl.acte 38).
 
  Bij het huwelijk:
"Den 7 Februari (1789) is aangegeven de huiwelijks-kondiginge van Pieter Harms van Lellens en Grietie Willems van Stedum" (Trouwboek Stedum, 1789). Bij de volkstelling op 1 januari 1830 staan Pieter Harms Slager en Grietje Willems ingeschreven in huis 44 in Stedum. Pieter is 64 jaar en van beroep "slagter bij de huizen" Grietje is ook 64 jaar en zonder beroep. Bij hen woont Grietje Klasen Riepenga, 6 jr, geboren te Loppersum. Bij haar is vermeld: "haar voogd woont in Loppersum". Ook woont bij hen in hun kleindochter Grietje Pieters Slager, 5 jr, onechte dochter van Jantje. Het hele gezin is protestant. (Volkstelling Stedum, 1830, blad 67).
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Willem [Pieters] SLAGER geb. 12-3-1789 te Stedum / ovl. 21-12-1839 te Stedum
  2. Truida [Pieters] SLAGER geb. 17-10-1790 te Stedum
  3. Harm [Pieters] SLAGER geb. 24-10-1792 te Stedum / ovl. 31-1-1863 te Stedum (OA-2)
  4. Jantje [Pieters] SLAGER geb. 30-1-1795 te Stedum / ovl. 31-8-1869 te Stedum (OA-33)
  5. Diewerke [Pieters] SLAGER geb. 13-12-1796 te Stedum / ovl. 7-8-1830 te Stedum (OA-36)
  6. Harmke [Pieters] SLAGER geb. 19-5-1799 te Stedum / ovl. 18-6-1832 te 't Zandt (Eenum) (OA-24)
  7. Hindrik [Pieters] SLAGER ged. 16-8-1801 te Stedum / ovl. 28-7-1843 te Stedum (OA-26)
  8. Albert [Pieters] SLAGER geb. 8-11-1803 te Stedum / ovl. 11-6-1867 te Stedum (OA-14)
  9. Pieter [Pieters] SLAGER geb. 28-2-1806 te Stedum / ovl. 2-12-1849 te Stedum (OA-38) (IV-1-1) (8)
  10. Jan [Pieters] SLAGER geb. 13-4-1808 te Stedum / ovl. 5-7-1808 te Stedum
  11. Trientje [Pieters] SLAGER geb. 21-9-1810 te Stedum / ovl. voor 1882 te 't Zandt
  12. Antje [Pieters] SLAGER geb. 20-12-1813 te Stedum / ovl. 1891 te Missaukee (Michigan, U.S.A.)
 
V-2-1 (18) Johan Herman (Harm) BOSSE
geb. ca 1774 te Neuenkirchen
ovl. 23-3-1826 te Stedum (OA-4)
zoon van: Johan Henrich BOSSE
Catharina Adelheit KNETTLANGEN
( VI-3-1 ) (36)
( VI-3-2 ) (37)
  Beroep: dagloner (1815, 1816, 1826).
Aangifie van het overlijden van Johan Herman Bosse wordt op23 maart 1826 te Stedum gedaan door Jakob Roelft Wieringa, 32Jr, arbeider te Stedum en Jan Jans Kuiper, 65Jr, arbeider te Stedum. Zij melden dat Harm is geboren “in Neuenkirchen in het Ambt Vorden, Vorstendom Osnabrug” (BS Stedum, 1826, ovl.acte 4)
 
  Hij trouwde op 4-5-1806 te Stedum (kerkelijk) met:  
V-2-2 (19) Aaltje [Hendriks] _
ged. 8-6-1777 te Groningen
ovl. 17-3-1815 te Stedum
dochter van: Hindrik [Geerts] <ALTING>
Willemtje [Dates] _
( VI-4-1 ) (38)
( VI-4-2 ) (39)
  Gedoopt 8-6-1777 te Groningen. “Zond. d. 8 Junij Aaltien, d.v. Hindrik Geerts en Willemtien Dates bbpoort.” (Doopboek Nieuwekerk Goningen, 1777)
Aangifte van het overlijden van Aaltje wordt op 18 maart 1815 te Stedum (huisnr.: 4) gedaan door Jacob Pieters Haverkamp, 56 jr, bakker te Stedum en Hindrik Tobias Ekenius, 29 jr, schoenmaker te Stedum. (BS Stedum, 1815, ovl.acle ??)
 
  Bij het huwelijk:
“Den 11 April is het voorgenomen huwelijk van Harm Basse van Neuënkirchen in ‘t Osnabrugsche, en Aaltjen Hindriks van Groningen, alhier wettig aangegeven om naar kerkenorde gekondig te worden en voltrokken den 4 Mei.” (Trouwboek Stedum. 1806)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Willemptje [Harms] BOSSE geb. 31-1-1808 te Stedum / ovl. 27-8-1870 te Stedum (OA-50) (IV-1-2) (9)
  2. Hindrik [Harms] BOSSE geb. 22-2-1815 te Stedum (GA-6) / ovl. 28-5-1815 te Stedum (OA-8)
 
V-3-1 (20) Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
ged. 17-10-1790 te Visvliet
ovl. 1-12-1856 te Oldehove (Niehove) (OA-165B), 66 jaar oud
zoon van: Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL
Antje [Tjeerds] ZUIDEMA
( VI-5-1 ) (40)
( VI-5-2 ) (41)
  Gedoopt 17-10-1790 te Visvliet. “Den 17 Octobris Het zoontje van Kornelius Korneliusz en Antien Tjeerts gedoopt, genaamd Tjeerd” (Doopboek Visvliet, 1790)
Tjeerd kon niet schrijven.
Beroep(en): arbeider te Kommerzijl (o.a.1837, 1849, 1851, 1855), hij werkte ook op de Waard en te Noordhorn,
en hij is boerenknecht geweest in Niehove.
Aangifie van het overlijden van Tjeerd wordt op 3 december 1856 te 0ldehove gedaan door buurman Fokke Louwes Zigter, 44 Jr. arbeider te Niehove en buurman Kijmpe Lieuwes Schuitema, 28 jr, arbeider te Niehove. (BS Oldehove, 1856, ovl.acte 165B).
 
  Hij trouwde op 27-11-1813 te Oldehove met:  
V-3-2 (21) Tunniske [Ekkes] ROZEMA
ged. 28-8-1791 te Niehove
ovl. 1-1-1861 te Kommerzijl (OA-1), 69 jaar oud
dochter van: Ekke [Tjeerds] _
Geeske [Jeltes] ROSEMA
( VI-6-1 ) (42)
( VI-6-2 ) (43)
  Gedoopt 28-8-1791 te Niehove. “Gedoopt. Den 28 Aug. Tonniske een dogter van Ekke Tjeerts en Geeske Jeltes.” (Doopboek Niehove, 1791)
Beroep: dienstmaagd te Oldehove, huishoudster (1837), arbeidster te Noordhorn (o.a. 1851 & 1855).
Aangifte van het overlijden van Tunniske wordt op 1 januari 1861 te Grijpskerk gedaan door Jan Roodendorp, 38 Jr, verver te Kommerzijl en Frans Hartsema, 29 jr, wagenmaker te Kommerzijl. (BS Grijpskerk; 1861, ovl.acte 1)
 
  Bij het huwelijk:
Geluigen bij het huwelijk van Tjeerd en Tunniske op 27 november 1813 te Oldehove zijn zijn broer Kornelis Knels Duisterwinkel, Thomas de Vries, Freerk Mennes van Houten en Klaas?. (BS Oldehove, 1813, huw.acte 12)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 12-2-1814 te Noordhorn / ovl. 31-1-1859 te Noordhorn (OA-5) (IV-2-1) (10)
  2. Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 9-9-1815 te Oldehove / ovl. 10-10-1883 te Ulrum
  3. Antje [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 28-8-1817 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 22-11-1885 te Bedum
  4. Enne [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 3-8-1819 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 12-7-1859 te Groningen
  5. Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 28-7-1821 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 3-4-1873 te Oldehove (Niehove)
  6. Popke [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 20-1-1823 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 14-3-1823 te Aduard
  7. Tjeerd [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 3-1-1824 te Aduard (Hoogemeeden) / ovl. voor 1909
  8. Menno [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 26-11-1825 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 9-9-1865 te Kommerzijl
  9. Jelte [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 30-3-1828 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 3-9-1854 te Grijpskerk (de Waard) (OA-49)
  10. Geeske [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 6-1-1831 te Noordhorn / ovl. te U.S.A.
  11. Wytske [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 19-1-1834 te Noordhorn / ovl. 11-10-1865 te Kommerzijl
  12. Jeltje [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 31-5-1837 te Grijpskerk (De Waard) (GA-44) / ovl. 17-11-1894 te Kommerzijl
 
V-4-1 (22) Gerrit [Arends] HOLLINGA
ged. 31-5-1789 te Niezijl
ovl. na 1860
zoon van: Arend [Ennes] HOLLINGA
Korneliske [Gerrits] _
( VI-7-1 ) (44)
( VI-7-2 ) (45)
  Bij de doop: “Den 31 Maij Arend Ennes en Komeliske Gerrits: Gerrit.” (Doopboek Niezijl, 1789). Voornaam ook gevonden als Geert. Beroep: arbeider (1815), dagloner (1825), arbeider (1828, 1849, 1856, 1859), landbouwknecht.  
  Hij trouwde op 9-2-1815 te Grijpskerk (HA-5) met:  
V-4-2 (23) Klaaske [Harkes] POL
geb. 1790 te Niezijl
ovl. 6-1-1860 te Grijpskerk (Niezijl) (OA-4), 70 jaar oud
dochter van: Harke [Jans] _
Martje [Klaassens] POL
( VI-8-1 ) (46)
( VI-8-2 ) (47)
  Volgens de huwelijksacte van Gerrit en Klaaske is Klaaske geboren in september 1790 te Niezijl, maar bestaat daarvan geen registratie. Ze is ook inderdaad niet in het doopboek van Niezijl te vinden. Klaaske kon niet schrijven.
Overleden 's middags om 16.00 uur.
Aangifte van het overlijden van Klaaske wordt op 7 januari 1860 te Grijpskerk gedaan door Dirk Wierstra, 34 jr, arbeider en Jannes Pieters Noordhof 39 jr, veldwachter. (BS Grijpskerk, 1860, ovl. Acte 4).
Beroep: arbeidster (1828, 1859).
 
  Bij het huwelijk:
Beroep bruidegom: landbouwersknegt; beroep bruid: dienstmaagd; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar. Getuigen bij het huwelijk van Gerrit en Klaaske op 9 februari 1815 waren Pieter J. Boersema, ontvanger den directe belasting te Visvliet, Jannes Gerrits Snoek veldwachter te Grijpskerk Abje Meints van der Dijk, arbeider te Grijpskerk en Jan Kornelis Wiersma, zonder beroep te Grijpskerk (BS Grijpskerk 1815, huw.acte 5)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Arend [Gerrits] HOLLINGA geb. 3-8-1815 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-45) / ovl. 12-8-1872 te Grijpskerk (Niezijl) (OA-63)
  2. Martje [Gerrits] HOLLINGA geb. 4-11-1818 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-68) / ovl. 28-4-1855 te Oldehove (Kommerzijl) (OA-24) (IV-2-2) (11)
  3. Korneliske [Gerrits] HOLLINGA geb. ca 1822 te Niezijl
  4. Grietje HOLLINGA geb. 11-2-1825 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-15) / ovl. 24-2-1916 te Loppersum (OA-5)
  5. Harke HOLLINGA geb. 15-9-1828 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-61) / ovl. 16-11-1903 te Grijpskerk (Niezijl) (OA-48)
 
V-5-1 (24) Harm [Hindriks] van BIJSSUM
ged. 24-8-1791 te Tjamsweer
ovl. 5-8-1860 te Appingedam (OA-106), 68 jaar oud
zoon van: Hindrik [Harms] van BIJSSUM
Mayke [Ottes] MULDER
( VI-9-1 ) (48)
( VI-9-2 ) (49)
  Gedoopt 24-8-1791 te Appingedam. Beroep: olijslagersknecht (1817), olieslagersknecht (1815, 1820, 1822, 1824), winkelier (1828, 1848), kramer (1868). Harm woonde zijn hele leven in Appingedam.  
  Hij trouwde op 31-1-1815 te Appingedam (HA-8) met:  
V-5-2 (25) Gezina [Davids] BRONS
geb. 23-3-1794 te Delfzijl
ovl. 12-12-1882 te Appingedam (OA-114), 88 jaar oud
dochter van: David [Johannes] BRAUNS
Anna [Hindriks] _
( VI-10-1 ) (50)
( VI-10-2 ) (51)
  Meerdere varianten van haar naam gevonden: Gezina Davids Brons, Gezina Davids Bronds, Gezina Bronts, Gezina Davids Brauns, Jesina Brauns.
Beroep: winkeliersche (1848, 1861).
 
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: olijslagersknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hendrik van BIJSSUM geb. 17-6-1815 te Appingedam (GA-66)
  2. Johannes [Harms] van BIJSSUM geb. 18-9-1817 te Appingedam (GA-77) / ovl. 3-4-1870 te Appingedam (overl. Osterrisor, Noorwegen)
  3. Harm van BIJSSUM geb. 7-2-1820 te Appingedam (GA-13) / ovl. 24-2-1888 te Slochteren (Siddeburen) (OA-45) (IV-3-1) (12)
  4. Anna [Harms] van BIJSSUM geb. 15-12-1822 te Appingedam (GA-93) / ovl. 7-5-1848 te Appingedam (OA-49)
  5. Otto [Harms] van BIJSSUM geb. 13-8-1824 te Appingedam (GA-62) / ovl. 19-2-1828 te Appingedam (OA-9)
 
V-6-1 (26) Wicher [Harms] KWANT
geb. 26-4-1781 te Loppersum (Siddeburen)
ovl. 3-3-1829 te Noordbroek (OA-9), 47 jaar oud
zoon van: Harm [Wijchers] _
Jeltje [Hilkes] _
( VI-11-1 ) (52)
( VI-11-2 ) (53)
  Gedoopt 20-5-1781 te Siddeburen (zv Harm Wijgers, doopnaam niet aangetekend of onleesbaar) Beroep: landbouwer (1817, 1819, 1820), landgebruiker (1822, 1824, 1826, 1829) en tapper.
Wicher Harms was van ca.1806 tot 1829 bewoner en eigenaar van thans (Van Kleef) Eideweg 1 te Noordbroek. Blijkens de zetter van het Termunter Zijlvest in 1813 bezit hij 32,5 deimaten bouw-, weide- en hooilanden, waarvan 2 deimt 2e klasse en 30,5 deimt 3e klasse. (bron: Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek)
 
  Hij trouwde op 15-6-1815 te Noordbroek (HA-10) met:  
V-6-2 (27) Knelske [Kornelius] SCHIPPER
geb. 25-1-1795 te Loppersum (Siddeburen)
ovl. 1-7-1828 te Noordbroek (OA-14), 33 jaar oud
dochter van: Kornelius SCHIPPER
Elisabeth [Derks] _
( VI-12-1 ) (54)
( VI-12-2 ) (55)
  Beroep: landbouwersche (1817, 1819, 1820), landgebruikster (1822, 1824).  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: landgebruiker; weduwnaar van Grietje Tiddes. bruidegom 34 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harm [Wiegchers] KWANT geb. 31-3-1816 te Noordbroek / ovl. 20-3-1890 te Siddeburen
  2. Jeltje [Wichers] KWANT geb. 2-9-1817 te Noordbroek (GA-32) / ovl. 23-3-1885 te Slochteren (Siddeburen)
  3. Geert [Wichers] KWANT geb. ca 1819 te Noordbroek / ovl. 27-6-1819 te Noordbroek (Korengarst) (OA-12)
  4. Kornelis [Wicher] KWANT geb. 19-5-1819 te Noordbroek (GA-26) / ovl. voor 1822
  5. Elizabeth [Wichers] KWANT geb. 5-5-1820 te Noordbroek (GA-25) / ovl. 15-3-1855 te Slochteren (Siddeburen) (OA-48)
  6. Kornelius [Wiegers] KWANT geb. 14-2-1822 te Noordbroek (GA-13) / ovl. 22-3-1896 te Woltersum
  7. Aaffien KWANT geb. 24-1-1824 te Noordbroek (GA-7) / ovl. 21-3-1827 te Noordbroek (OA-16)
  8. Tijlke [Wichers] KWANT geb. 24-3-1826 te Noordbroek (GA-8) / ovl. 4-2-1869 te Slochteren (Siddeburen) (OA-16) (IV-3-2) (13)
 
V-7-1 (28) Jan [Willems] van ZANTEN
geb. ca 1791 te Thesinge
ovl. 5-10-1868 te Ten Boer
zoon van: Willem [Jans] van ZANTEN
Pieterke [Gerrits] <HAAK>
( VI-13-1 ) (56)
( VI-13-2 ) (57)
  beroep: winkelier (1844), schoenmaker  
  Hij trouwde op 26-7-1813 te Ten Boer (HA-21) met:  
V-7-2 (29) Trijntje [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1793 te Ten Boer
ovl. 1-1-1874 te Ten Boer
dochter van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( VI-14-1 ) (58)
( VI-14-2 ) (59)
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 22 jaar; bruid 20 jaar
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Pieterke van ZANTEN geb. 21-12-1813 te Ten Boer / ovl. 6-7-1842 te Ten Boer (Sint Annen)
  2. Jan [Alderts] van ZANTEN geb. 28-11-1814 te Ten Boer / ovl. 12-12-1882 te Ten Boer (Sint Annen) (IV-4-1) (14)
  3. Jantje van ZANTEN geb. 4-6-1818 te Ten Boer / ovl. 21-8-1889 te Noorddijk (Ruischerbrug)
  4. Willemina van ZANTEN geb. 21-12-1821 te Ten Boer / ovl. 9-1-1891 te Ten Boer
 
V-8-1 (30) Harm [Fokkes] BONTSEMA
geb. ca 1773 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 13-11-1833 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-35), 60 jaar oud
zoon van: Lammert [Harms] BONTSEMA
Sibrig [Eppes] _
( VI-15-1 ) (60)
( VI-15-2 ) (61)
  Beroep: landbouwer (1837, 1839).  
  Hij trouwde met:  
V-8-2 (31) Geeske [Derks] MOLEMA
geb. ca 1777 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 13-5-1846 te Ten Boer (OA-18), 68 jaar oud
dochter van: Derk [Hindriks] MOLEMA
Liefke [Eppes] KREMER
( VI-16-1 ) (62)
( VI-16-2 ) (63)
  Naam ook gevonden als: Geeske van der Molen.
Beroep: landbouwerske (1837), renteniersche (1839).
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Derk [Harms] BONTSEMA geb. ca 1810 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 13-8-1874 te Zuidwolde
  2. Siebrig [Harms] BONTSEMA geb. ca 1812 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 11-5-1866 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-30)
  3. Liefke [harms] BONTSEMA geb. ca 1815 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 12-5-1886 te Ten Boer (St Annen) (OA-31) (IV-4-2) (15)
  4. Lammert [Harms] BONTSEMA geb. ca 1817 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 31-5-1866 te Ten Boer (OA-36)
 
  Generatie VI  
VI-1-1 (32) Harm [Jans] _
ged. 23-10-1729 te Lellens
ovl. te Lellens
zoon van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( VII-1-1 ) (64)
( VII-1-2 ) (65)
  Gedoopt 23-10-1729 te Lellens. “Den 23 Oct Harm e(en) s(oon) van Jan Derks Wedman en Pieterke Pieters” (Doopboek Lellens, 1729).
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 12-11-1758 te Lellens (kerkelijk) met:  
VI-1-2 (33) Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
geb. 11-3-1728 te Westeremden
ovl. te Lellens
dochter van: Hendrik [Fransen] _
Diewerke [Jans] _
( VII-2-1 ) (66)
( VII-2-2 ) (67)
  gedoopt 14-3-1728.
Bij de doop: “Op donderdag den 11 Meert ’s avonds om 8 uur hebben Hindrik Franssen en Diewerke Jans in Egt overwonnen een Dogter welke den 14den dito bij het ontfangen des H. Doops is genaamt Geertruit.” (Doopboek Westerembden, 1728).
 
  Bij het huwelijk:
“Den 12. November. Harm Jans van Lellens en Geertruid Hindriks van Westerembden.” (Trouwboek Lellens, 1758).
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Harms] _ geb. 1760 te Lellens
  2. Hendrik [Harms] _ geb. 1762 te Lellens
  3. Pieter [Harms] SLAGER ged. 21-4-1765 te Lellens / ovl. 4-3-1834 te Stedum (V-1-1) (16)
  4. Diewerke [Harms] _ geb. 21-10-1768 te Lellens
  5. Pieterke [Harms] _ geb. 1771 te Lellens
 
VI-2-1 (34) Willem [Harms] _
ged. 27-2-1729 te Stedum
ovl. voor 1806
zoon van: Harmannus op 't HOLT
Trientje [Jacobs] _
( VII-3-1 ) (68)
( VII-3-2 ) (69)
  Gedoopt 27-2-1729 te Stedum. Bij de doop: "Den 27 February is gedoopt de soon van Harmannus op ‘t Holt Backer en Trientijen Jacobs is genaemt Willem. " (Doopboek Stedum, 1729). Beroep: slager.  
  Hij trouwde te Stedum 1762 met:  
VI-2-2 (35) Trijntje [Alberts] _
ged. 18-10-1733 te Stedum
ovl. 1782 te Stedum
dochter van: Albert [Egberts] _
Grietje [Hendricks] _
( VII-4-1 ) (70)
( VII-4-2 ) (71)
  Bij de doop: “Den 18 Octob is gedoopt de Doghter van Albert Egberts aghter de camp en Grietijen Hendricks is genaamd Trientije.” (Doopboek Stedum, 1733)  
  Bij het huwelijk:
Ondertrouwd 11-12-1762 waarvan aangetekend: “Den 11 Xber opgeteekend de geboden van Willem Harms & Trijntje Alberts beide van Stedum die na eene driemalige ongehinderlijke proclamatie bij ons gecopuleert zijn.” (Trouwboek Stedum, 1762)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jantjen [Willems] _ geb. 25-12-1763 te Stedum
  2. Grietje WILLEMS geb. 28-4-1766 te Stedum / ovl. 26-12-1837 te Stedum (OA-38) (V-1-2) (17)
  3. Anje [Willems] _ ged. 17-4-1768 te Stedum
  4. Albert [Willems] _ ged. 25-12-1770 te Stedum
 
VI-3-1 (36) Johan Henrich BOSSE
ovl. voor 1826 te Neuenkirchen (Osnabruck)
  Beroep: landbouwer (1816).  
  Hij trouwde met:  
VI-3-2 (37) Catharina Adelheit KNETTLANGEN
ovl. voor 1826 te Neuenkirchen (Osnabruck)
  Familienaam ook gevonden als: Krestlanger. Beroep: landbouwersche (1816).  
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Johan Herman (Harm) BOSSE geb. ca 1774 te Neuenkirchen / ovl. 23-3-1826 te Stedum (OA-4) (V-2-1) (18)
 
VI-4-1 (38) Hindrik [Geerts] <ALTING>
geb. ca 1741 te Sauwerd
  Beroep: landbouwer (1820).  
  Hij trouwde op 8-5-1768 te Noordwolde met:  
VI-4-2 (39) Willemtje [Dates] _
ged. 30-11-1746 te Noordwolde
dochter van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
( VII-8-1 ) (78)
( VII-8-2 ) (79)
  Gedoopt 30-11-1746 te Noordwolde. Bij de doop: “d. 30 9bris is Dato Sijmens en Marchien Abels dogter gedoopt Willemtje.” (Doopboek Noordwolde, 1746)  
  Bij het huwelijk:
“Den 8 Maij zijn gecopuleert Fokke Eilderts en Grietje Dates beide van Noordwolde, gelijk ook Hindrik Geerts van Souwert en Willemtje Dates van Noordwolde door mij, J. Schutte prop.” (Trouwboek Noordwolde, 1768)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Geert [Hindriks] ALTING geb. 7-9-1775 te Groningen / ovl. 22-8-1838 te Bedum
  2. Aaltje [Hendriks] _ ged. 8-6-1777 te Groningen / ovl. 17-3-1815 te Stedum (V-2-2) (19)
 
VI-5-1 (40) Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL
geb. ca 1758 te Grijpskerk
ovl. 26-6-1822 te Aduard (Hoogemeeden), 64 jaar oud
zoon van: Cornelis [Onnes] _
Enneke [Jans] _
( VII-9-1 ) (80)
( VII-9-2 ) (81)
  Geboren in 1758. Overleden 's morgens om 7.00 uur op 64 jarige leeftijd.
Beroep: arbeider te Hoogemeeden (Aduard), Hij werkte ook te Noordhorn en als laatste Zuidhorn. Waarschijnlijk werkte hij bij Abel Iwema op ''de Vette Koe''.

Abel Iwema, 57, landbouwer, doet met Fridzer Jacobs van Weerden, 37, landbouwer, aangifte van het overlijden in huis 20 A op de Hoogemeeden, gem. Aduard van Kornelis Kornelis Duisterwinkel, 64 jaar oud, arbeider, goedgekeurd, laatst wonende te Zuidhorn, echtgenoot van Antje Tjeerts, geboren te Grijpskerk, zoon van wijlen Kornelis Kornelis en wijlen Enneke Jans.
 
  Hij trouwde op 8-6-1788 te Kollum (Fr) met:  
VI-5-2 (41) Antje [Tjeerds] ZUIDEMA
geb. ca 1760 te Surhuizum
ovl. 1-4-1826 te Noordhorn, 65 jaar oud
  Van beroep was zij arbeidster.
Zij overleed in huis 35 aan de Achterweg te Noordhorn als Antje Tjeerts. Aangifte werd gedaan door: Pieter Alberts Bos, 28 jr., arbeider en Jannes Klazens Zuidema, 35 jr., arbeider, beide wonende te Noordhorn.
 
  Bij het huwelijk:
Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 mei 1788 te Visvliet. En vervolgens op 25 mei en 1 juni 1788. "... Cornelius Corneliusz. van Grijpskerk met Antie Tjeerts van Suderkhuisen, gecondigt de 18, 25 en 1 juni 1788, [attestatie] na Collum afgegeven". Verder: "Kornelis Kornelis van Grijpskerk en Antje Tjeerd van Kollum" (Trouwboek Kollum, 1788).
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL ged. 17-10-1790 te Visvliet / ovl. 1-12-1856 te Oldehove (Niehove) (OA-165B) (V-3-1) (20)
  2. Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL ged. 30-3-1794 te Visvliet / ovl. 16-4-1648 te Noordhorn
  3. Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL ged. 16-9-1798 te Grijpskerk / ovl. 21-8-1836 te Oldehove (Niehove) (OA-29)
  4. Enne [Cornelis] DUISTERWINKEL ged. 28-3-1802 te Niehove
 
VI-6-1 (42) Ekke [Tjeerds] _
ged. 30-7-1747 te Niehove
ovl. 30-4-1810 te Kommerzijl
zoon van: Tjeert [Eckes] _
Tonniske [Everts] _
( VII-11-1 ) (84)
( VII-11-2 ) (85)
  Bij de doop: “Den 30 Julij (..) Ecke Zoon van Tjeert Eckes en van Tonniske Everts E.L.” (Doopboek Niehove, 1747).
Bij het overlijden: “Den 30 April overleden Ekke Tjeerds oud 63 jaar gewoond op Commenzijl onder Grijpskerk nalatende eene vrouw en 6 kinderen en begraven den 7 May 1810” (Lijst van Dooden en Begravenen Grijpskerk 1810)
 
  Hij trouwde op 23-5-1784 te Niehove met:  
VI-6-2 (43) Geeske [Jeltes] ROSEMA
ged. 28-6-1761 te Niehove
ovl. 8-5-1837 te Niehove
dochter van: Jelte [Popkes] _
Meyske [Harms] _
( VII-12-1 ) (86)
( VII-12-2 ) (87)
  Bij de doop: “Den 28 Junij - Geeske Dogter van Jelte Popkes en Meyske Harms E.L.” (Doopboek Niehove, 1761).
Bij het overlijden: Aangifte van het overlijden van Geeske wordt op 8 mei 1837 te Oldehove gedaan door buurman Geert Reinder Reinders (24 jr), landbouwer te Niehove en buurman Roelf Sytses Faber (37 jr), arbeider te Niehove. (BS Oldehove, ovl.acte ??)
 
  Bij het huwelijk:
“Den 23 May Ekke Tjeerts en Geesken Jeltes beide van Nieuwhove na voorgegaane kondiging gecopuleert.” (Trouwboek Niehove, 1784)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Meintje [Ekkes] _ ged. 13-7-1788 te Niehove
  2. Tjeerd [Ekkes] ROSEMA ged. 4-4-1790 te Niehove
  3. Tunniske [Ekkes] ROZEMA ged. 28-8-1791 te Niehove / ovl. 1-1-1861 te Kommerzijl (OA-1) (V-3-2) (21)
  4. Jakob [Ekkes] ROSEMA ged. 4-3-1798 te Niehove
  5. Jeltje [Ekkes] ROSEMA geb. 15-5-1803 te Grijpskerk
 
VI-7-1 (44) Arend [Ennes] HOLLINGA
ged. 21-5-1749 te Noordhorn
ovl. voor 1811 te Zuidhorn
zoon van: Enno [Berents] <HOLLINGA>
Lubke [Arents] _
( VII-13-1 ) (88)
( VII-13-2 ) (89)
  Bij de doop: “May d. 21 Arent Zoon van Enno Berents & Lubke Arents. “ (Doopboek Noordhorn, 1749).  
  Hij trouwde op 15-1-1784 te Niezijl met:  
VI-7-2 (45) Korneliske [Gerrits] _
ged. 30-4-1752 te Ezinge
ovl. voor 1811 te Zuidhorn
dochter van: Gerrit [Jans] _
Grietje [Geerts] _
( VII-14-1 ) (90)
( VII-14-2 ) (91)
  Bij de doop: “30 April Gerrit Jans en Grietje Geerts, dochter Corneliske” (Doopboek Ezinge, 1752).  
  Bij het huwelijk:
Ondertrouwd 22-12-1783. Bij het huwelijk: “22 Dec. Aarend Ennes van Noordhorn en Cornelisken Gerrits wed.we van Jan Johannes van Niezijl. Gecopuleerd Den 15 Jan. 1784.” (Trouwboek Niezijl, 1783)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Lupke [Arends] _ ged. 30-1-1785 te Niezijl
  2. Grietjen [Arends] _ ged. 15-4-1787 te Niezijl
  3. Gerrit [Arends] HOLLINGA ged. 31-5-1789 te Niezijl / ovl. na 1860 (V-4-1) (22)
  4. Grietje [Arends] _ ged. 30-3-1794 te Niezijl
 
VI-8-1 (46) Harke [Jans] _
ged. 13-3-1740 te Grijpskerk
ovl. voor 1806
zoon van: Jan [Hindriks] _
Trijntje [Jans] _
( VII-15-1 ) (92)
( VII-15-2 ) (93)
  Bij de doop: “Mart. 13 Jan Hindriks en Trijntje Jans kint Harke” (Doopboek Grijpskerk 1740).  
  Hij trouwde op 21-5-1780 te Niezijl met:  
VI-8-2 (47) Martje [Klaassens] POL
ged. 13-2-1746 te Niezijl
ovl. 21-12-1815 te Niezijl (huisnummer 42)
dochter van: Claes [Jans] _
Grietje [Lubbers] _
( VII-16-1 ) (94)
( VII-16-2 ) (95)
  Bij de doop: “d l3 febr. Claes Jans en Grietje Lubbers Martje” (Doopboek Niezijl, 1746).
Bij het overlijden: Aangifte van het overlijden van Martje wordt op 21 december 1815 te Grijpskerk gedaan door Hendrik Jacobs van der Leest, 40 Jr, schoenmaker te Niezijl en Roelf Feikes Pol, 33 jr, schuitschipper te Niezijl. (BS Grijpskerk 1815, ovl.acte ??)
 
  Bij het huwelijk:
(Harke is eerder getrouwd te Grijpskerk op 15 mei 1768 voor de kerk met Imke Rinders, overleden voor 1780.) (Martje is eerder getrouwd te Grijpskerk op 16 mei 1773 voor de kerk met Louwe Pieters, overleden voor 1780.)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Grietje [Harkes] _ ged. 25-2-1781 te Niezijl
  2. Trijntjen [Harkes] _ ged. 25-5-1784 te Niezijl / ovl. te Niezijl
  3. Trijntje [Harkes] POT ged. 21-5-1786 te Niezijl
  4. Klaaske [Harkes] POL geb. 1790 te Niezijl / ovl. 6-1-1860 te Grijpskerk (Niezijl) (OA-4) (V-4-2) (23)
 
VI-9-1 (48) Hindrik [Harms] van BIJSSUM
geb. 21-6-1761 te Appingedam.
ovl. 19-4-1817 te Tjamsweer, 55 jaar oud
zoon van: Harmen [Hindriks] van BIESSUM
Jacobjen [Egberts] _
( VII-17-1 ) (96)
( VII-17-2 ) (97)
  Gedoopt 1-7-1761 te Appingedam op een woensdag. Beroep: schoenmaker te Tjamsweer (1816, 1817). Bij overlijden: "nalatende 2 zoons en 2 dochters".  
  Hij trouwde op 13-5-1787 te Appingedam met:  
VI-9-2 (49) Mayke [Ottes] MULDER
ged. 25-3-1759
ovl. 24-2-1802 te Appingedam
dochter van: Otto [Clasen] MULDER
Wobbegijn [Euwes] _
( VII-18-1 ) (98)
( VII-18-2 ) (99)
  Voornaam ook Maijke. Gedoopt 25-3-1759 te Tjamsweer. Bij huwelijk afkomstig uit Appingedam.  
  Bij het huwelijk:
Trouwboek, Kerkelijke gemeente - Appingedam 1787: Hindrik Harms En Meijke Ottens beide van App(ingedam). Haar Eerste Proclamatie den 29 April, 2de den 6 Maij, 3de den 13 dito en Gecopuleerd.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harm [Hindriks] _ ged. 18-6-1788 / ovl. voor 1820
  2. Wobbigjen [Hindriks] van BYSSUM ged. 22-7-1789 / ovl. 11-2-1876 te Groningen
  3. Harm [Hindriks] van BIJSSUM ged. 24-8-1791 te Tjamsweer / ovl. 5-8-1860 te Appingedam (OA-106) (V-5-1) (24)
  4. Jaapje [Hindriks] van BIJSSUM ged. 8-1-1794 / ovl. 1845
  5. Otto [Hindriks] van BIESSUM ged. 24-1-1798 te Tjamsweer / ovl. 3-10-1877 te Slochteren (OA-145)
 
VI-10-1 (50) David [Johannes] BRAUNS
geb. ca 1768 te Geertruidenberg
ovl. 21-5-1808 te Delfzijl
zoon van: Johan Christiaan BRAUNS
Josina de RUIJTER
( VII-19-1 ) (100)
( VII-19-2 ) (101)
  Naam ook gevonden als: David Broms. David is begraven op 23 mei 1808 in Delfzijl.  
  Hij trouwde op 6-10-1793 te Delfzijl met:  
VI-10-2 (51) Anna [Hindriks] _
ovl. 6-11-1809 te Siddeburen
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Pieter BRAUNS
  2. Gezina [Davids] BRONS geb. 23-3-1794 te Delfzijl / ovl. 12-12-1882 te Appingedam (OA-114) (V-5-2) (25)
  3. Hindrik [Davids] BRONS geb. 18-5-1796 te Delfzijl / ovl. 27-3-1878 te Siddeburen
 
VI-11-1 (52) Harm [Wijchers] _
geb. 1735 te Wildervank
ovl. 17-11-1810 te Siddeburen
zoon van: Wicher [Harmens] QUANT
Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
( VII-21-1 ) (104)
( VII-21-2 ) (105)
  Beroep landbouwer. Hij was Mennoniet.
Bij overlijden: "zijnde gehuwd geweest met Jeltje Hilkes, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddeburen".
 
  Hij trouwde op 20-5-1770 te Siddeburen met:  
VI-11-2 (53) Jeltje [Hilkes] _
ged. 17-5-1748 te Noordbroek
ovl. 7-8-1822 te Noordbroek (Siddeburen), 74 jaar oud
  Gedoopt 17-5-1748 te Noordbroek. Beroep: landbouwersche (1822)  
  Bij het huwelijk:
Bruidegom ca 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Berentje KWANT ged. 17-3-1770 te Slochteren (Siddeburen)
  2. Aafke [Harms] KWANT ged. 1-1-1774 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 2-5-1848 te Slochteren (Siddeburen) (OA-69)
  3. Aeimt [Harms] KWANT ged. 29-12-1776 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. te Sellingen
  4. Wicher [Harms] KWANT geb. 26-4-1781 te Loppersum (Siddeburen) / ovl. 3-3-1829 te Noordbroek (OA-9) (V-6-1) (26)
 
VI-12-1 (54) Kornelius SCHIPPER
  Hij trouwde met:  
VI-12-2 (55) Elisabeth [Derks] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Knelske [Kornelius] SCHIPPER geb. 25-1-1795 te Loppersum (Siddeburen) / ovl. 1-7-1828 te Noordbroek (OA-14) (V-6-2) (27)
 
VI-13-1 (56) Willem [Jans] van ZANTEN
ged. 16-6-1766 te Ten Boer (Garmerwolde)
zoon van: Jan [Pieters] <VAN ZANTEN>
Lutgertien [Willems] _
( VII-25-1 ) (112)
( VII-25-2 ) (113)
  Gedoopt 16-6-1766 te Garmerwolde. Beroep: landbouwer (1825).  
  Hij trouwde op 26-9-1788 te Garmerwolde met:  
VI-13-2 (57) Pieterke [Gerrits] <HAAK>
geb. 14-4-1765 te Harkstede
ovl. 10-6-1842 te Slochteren (Harkstede), 77 jaar oud
dochter van: Gerrit [Pieters] _ ( VII-26-1 ) (114)
  Beroep: landbouwersche (1815).  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Willems] van ZANTEN geb. ca 1791 te Thesinge / ovl. 5-10-1868 te Ten Boer (V-7-1) (28)
  2. Lutcherdina [Willems] van ZANTEN geb. 10-11-1793 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 6-11-1825 te Ten Boer (Sint Annen) (OA-48)
  3. Gerrit [Willems] van ZANTEN geb. ca 1796 / ovl. 23-5-1860 te Ten Boer
 
VI-14-1 (58) Jan [Alderts] BOLHUIS
geb. 8-3-1767 te Ten Boer
ovl. 2-11-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-47), 58 jaar oud
zoon van: Aldert [Jans] BOLHUIS
Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS
( VII-27-1 ) (116)
( VII-27-2 ) (117)
  Beroep: landbouwer (1825).
Nadere informatie bij overlijden: Op overl. datum dood in het water gevonden.; geboortepl: Ten Boer 08-03-1767; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: landbouwersche.
 
  Hij trouwde op 12-5-1788 te Garmerwolde met:  
VI-14-2 (59) Jantje [Jakobs] KOOPMAN
geb. 26-7-1767 te Noorddijk (Euvelgunne)
ovl. 19-4-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-16), 57 jaar oud
dochter van: Jacob [Hendriks] KOOPMAN
Grietje PIETERS
( VII-28-1 ) (118)
( VII-28-2 ) (119)
  Geboorteplaats volgens overlijdensakte. Ook gevonden als geboorteplaats: Middelbert. Beroep: landbouwersche (1825).  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Aldert [Jans] BOLHUIS geb. 23-5-1790 te Ten Boer / ovl. 6-1-1840 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-2)
  2. Siebrig [Jans] BOLHUIS geb. ca 1792 te Ten Boer / ovl. 20-5-1859 te Bedum (OA-36)
  3. Trijntje [Jans] BOLHUIS geb. ca 1793 te Ten Boer / ovl. 1-1-1874 te Ten Boer (V-7-2) (29)
  4. Jakob [Jans] BOLHUIS geb. 1795 te Ten Boer / ovl. 30-6-1853 te Ten Boer (OA-37)
  5. Thies [Jans] BOLHUIS geb. 12-6-1797 te Ten Boer / ovl. 9-2-1862 te Ten Boer
  6. Geeske [Jans] BOLHUIS geb. ca 1805 te Ten Boer
 
VI-15-1 (60) Lammert [Harms] BONTSEMA
  Beroep: landbouwer.  
  Hij trouwde met:  
VI-15-2 (61) Sibrig [Eppes] _
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harm [Fokkes] BONTSEMA geb. ca 1773 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 13-11-1833 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-35) (V-8-1) (30)
  2. Grietje [Lammerts] BONTSEMA geb. ca 1780 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 30-7-1858 te Bedum (OA-54)
 
VI-16-1 (62) Derk [Hindriks] MOLEMA
geb. 22-3-1751 te Slochtern (Harkstede)
ovl. 29-1-1826 te Ten Boer (Thesinge) (OA-7), 74 jaar oud
zoon van: Hindrik [Derks] <MOLEMA>
Geeske [Hindriks] _
( VII-31-1 ) (124)
( VII-31-2 ) (125)
  Beroep: landbouwer (1818, 1819).  
  Hij trouwde met:  
VI-16-2 (63) Liefke [Eppes] KREMER
ged. 6-5-1753 te Slochteren (Harkstede)
ovl. 18-8-1827 te Ten Boer (Thesinge) (OA-41), 74 jaar oud
dochter van: Eppe [Jans] KREEMER
Jantje [Hindriks] _
( VII-32-1 ) (126)
( VII-32-2 ) (127)
  Gedoopt 6-5-1753 te Harkstede (Bron: DTB Harkstede). Voornaam ook geschreven als: Lijfke. Beroep: landbouwersche (1818).  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Geeske [Derks] MOLEMA geb. ca 1777 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 13-5-1846 te Ten Boer (OA-18) (V-8-2) (31)
  2. Jantje [Derks] MOLEMA geb. ca 1778 te Slochteren (Harkstede) / ovl. 27-9-1858 te Ten Boer (Thesinge) (OA-67)
  3. Eppe [Derks] MOLEMA geb. ca 1785 te Ten Boer (Thesinge)
  4. Hindrik [Derks] Molema geb. ca 1792 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 11-8-1857 te Ten Boer (Woltersum) (OA-47)
 
  Generatie VII  
VII-1-1 (64) Jan [Dercks] <SLAGER>
ovl. te Lellens
  beroep: wedman
Waarschijnlijk omstreeks 1726 verhuisd van Wirdum naar Lellens: “Den 1 Juni. Jan Derks en Pieterke Pieters egteluiden met attestatie van Wirdum (binnengekomen).”
(Lidmatenboek Lellens, 1726)
 
  Hij trouwde te Wirdum ? met:  
VII-1-2 (65) Pieterke [Pieters] _
ovl. te Lellens
  Bij het huwelijk:
waarschijnlijk voor 1719 Het trouwboek van Wirdum ontbreekt voor de periode 1709-1727.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Mariea [Jans] _ ged. 24-9-1719 te Wirdum
  2. Mariea [Jans] _ ged. 1-1-1722 te Wirdum
  3. Derkje [Jans] _ ged. 1-1-1722 te Wirdum
  4. Pieternelle [Jans] _ ged. 26-11-1724 te Wirdum
  5. Tibegijn [Jans] _ ged. 26-11-1724 te Wirdum
  6. Harm [Jans] _ ged. 23-10-1729 te Lellens / ovl. te Lellens (VI-1-1) (32)
  7. Anna [Jans] _ ged. 1-8-1734 te Lellens
 
VII-2-1 (66) Hendrik [Fransen] _
geb. ca 1685 te Garsthuizen
  Het geboorte jaar is bij benadering, het doopboek/trouwboek van Garsthuizen begint pas in 1714.  
  Hij trouwde op 19-4-1716 te Zeerijp (voor de kerk) met:  
VII-2-2 (67) Diewerke [Jans] _
geb. ca 1690 te Zeerijp
  Geboortejaar is geschat. Het doopboek van Zeerijp begint pas in 1696.  
  Bij het huwelijk:
ondertrouwd te Garsthuizen op 22 maart 1716 en vervolgens getrouwd in dat jaar op 19 april. Gegevens uit de doop/trouwboeken: “Den 22 Martij (...) angegeven het houwelijk van Hindrik Franssen van Garshuysen en Dieuwerke Jans van Zeeryp.” (Doop/Trouwboek Garsthuizen, 1716) “Den 22 Martius en vervolgens geproclameert Hindrik Fransen van Garshuisen en Diewenke fans van Zeerijp, gecop. den 19 Apri1.” (Trouwboek Zeerijp, 1716) Vanaf maart 1724 staan Hindrik en Diewerke in Westeremden vermeld als avondmaalsgangers.
 
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Geertruid (Truitje) [Hendriks] _ geb. 11-3-1728 te Westeremden / ovl. te Lellens (VI-1-2) (33)
 
VII-3-1 (68) Harmannus op 't HOLT
  Niet helemaal duidelijk is de vermelding van Harmannus bij de doop van zijn kinderen: “op ‘t Holt
Backer”. Is dit zijn naam, of is hij bakker van beroep?
 
  Hij trouwde op 22-3-1722 te Stedum (kerkelijk) met:  
VII-3-2 (69) Trientje [Jacobs] _
geb. te De Meeden
  Afkomstig uit De Meeden, wonend te Stedum.  
  Bij het huwelijk:
“Den 22 Maart is Hermannus op ‘t Holt j.m. en Trienje Jacobs weduwe van Aelte Egberts bij ons getrouwt.” (Trouwboek Stedum, 1722)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Wilhelm [Harms] _ geb. 1723 te Stedum
  2. Willem [Harms] _ ged. 27-2-1729 te Stedum / ovl. voor 1806 (VI-2-1) (34)
 
VII-4-1 (70) Albert [Egberts] _
  Hij trouwde op 16-11-1732 te Stedum (kerkelijk) met:  
VII-4-2 (71) Grietje [Hendricks] _
  Bij het huwelijk:
“Den 16 Novemb is Albert Egberts j.m. en Grietje Hendriks j.d beijde woonaghtigh tot Stedum bij ons getrouwt.” (Trouwboek Stedum, 1732)
 
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Trijntje [Alberts] _ ged. 18-10-1733 te Stedum / ovl. 1782 te Stedum (VI-2-2) (35)
 
VII-8-1 (78) Dato [Sijmens] _
ged. 30-10-1712 te Noordwolde
zoon van: Sijmen [Dates] _
Geertruijd [Jacobs] _
( VIII-15-1 ) (156)
( VIII-15-2 ) (157)
  Bij de doop: “den 30 Octbr (..) is Simen Dates en Gertruijdt Jacobs zoon gedoopt Dates” (Doopboek Noordwolde, 1712). Dato Simms werd "1763 den 23 Jan." bevestigd in het ambt van ouderling "in plaetse van Hindrick Jans" 1764 den 8 Jan. werd Jacob Willems in zijn plaats bevestigd omdat Date was overleden.  
  Hij trouwde op 24-5-1739 te Noordwolde (kerkelijk) met:  
VII-8-2 (79) Marchien [Abels] van BOLHUIS
ged. 15-4-1714 te Euvelgunne (Middelbert)
ovl. 2-7-1778 te Noordwolde, 64 jaar oud
dochter van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-16-1 ) (158)
( VIII-16-2 ) (159)
  Gedoopt 15-4-1714 te Middelbert.  
  Bij het huwelijk:
“d. 24 Maij is Dato Simms van Noordwolde met Marchien Abels weduwe van Cornelis Jacobs van Middelbert gecopuleert.” (Trouwboek Noordwolde, 1739)
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Gedriedt (Gertruid) [Dates] _ ged. 17-1-1740 te Noordwolde (VII-28-2) (119)
  2. Abel [Dates] _ ged. 18-2-1742 te Noordwolde
  3. Grietje [Dates] _ ged. 19-4-1744 te Noordwolde / ovl. 12-5-1825 te Adorp
  4. Willemtje [Dates] _ ged. 30-11-1746 te Noordwolde (VI-4-2) (39)
  5. Geessijn [Dates] _ ged. 23-9-1749 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 20-9-1819 te Bedum (OA-33)
  6. Sijm [Dates] _ ged. 29-4-1753 te Noordwolde
 
VII-9-1 (80) Cornelis [Onnes] _
geb. ca 1715
ovl. te Grijpskerk
zoon van: Onno [Cornelis] _
Onbekend _
( VIII-17-1 ) (160)
( VIII-17-2 ) (161)
  Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, Cnelis Oenes, en Cornelis Onnes.

Bij het overlijden: Toen dochter Emke Kornelis Duisterwinkel stierf in 1832 werd in de aangifte vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

Bij zijn huwelijk met Enneke Jans heette hij Cornelis Onnes en Cnelis Oenes. Bij de dood van zijn kinderen weten de aangevers zich te herinneren dat hij Kornelis Kornelis moet hebben geheten.

Met enig voorbehoud, er is namelijk geen rechtstreeks bewijs, zie ik als zijn vader: Onno Cornelis. Tot nu toe is er in het Doopregister van Garnwerd maar één Onno gevonden en ik weet niet of deze lang geleefd heeft en met wie hij getrouwd was. Hier is dus de missing link. De moeder van deze Onno is evenwel een Wijtske en daarbij past - net als bij Hilje - een dochter met dezelfde naam. Helaas is die is nog niet gevonden, maar wel een achterkleindochter. Dit, naast de locatie (Garnwerd, waar Duisterwinckel lag) en de juiste periode, vormt het schamele "bewijs" tot nu toe.

Dat "Kornelis Kornelis & Enneke Jans" dezelfden zijn als "Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling" wordt aannemelijk gemaakt door twee feiten: 1. bij de afkondigingen (Niezijl en Grijpskerk) van hun huwelijk wordt Enneke Jans genoemd met Cornelis Onnes en met Cnelis Oenes en 2. hun dochter Emke Kornelis heeft bij haar huwelijkscontract een volle broeder Cornellis Cornellis als getuige. Het gebruiken van deze dubbele naam werd dus wel vaker vertoond in deze familie.

Duisterwinkel was (tot tenminste 1781, toen de kaart van Beckeringh getekend werd) een gehucht ten noorden van Garnwerd, aan de overkant van een afgesneden meander in het Reitdiep, ingeklemd tussen Schilligeham, Bellingeweer en Klein Garnwerd. De vroegste Duisterwinkels die ik vond, met deze achternaam, komen echter uit de streek rond Grijpskerk en Visvliet. Het spoor terug naar naar Garnwerd loopt vooralsnog via Onno Cornelis, die gedoopt is in Garnwerd en die misschien de vader is van Kornelis Kornelis. De mensen van Duisterwinckel gingen in Garnwerd naar de kerk.
 
  Hij trouwde te Grijpskerk december 1749 met:  
VII-9-2 (81) Enneke [Jans] _
geb. 14-10-1714 te Lutjegast
ovl. te Grijpskerk
dochter van: Jan [Wennekes] _
Imke [Mennes] _
( VIII-18-1 ) (162)
( VIII-18-2 ) (163)
  Enneke was ook bekend als Enje Gosseling. Haar kinderen Emke en Cornelis komen ter wereld als zij al 39 en 43 jaar is. Tenminste, als de leeftijden van die kinderen kloppen. Bij hun overlijdens worden hun beider leeftijden geschat en dat wil, zo blijkt uit ervaring, nog wel eens verschillen met de werkelijkheid. Het is best mogelijk dat zij omstreeks 1750 zijn geboren, zo rond het huwelijk van hun ouders.

Bij het overlijden: In Grijpskerk is geen overlijdensakte van Enneke Jans of Enje Gosseling.

Onderzoek: Misschien heeft de naam Gosseling nog iets te maken met Hessel Gosseling (lidmaat te Buitenpost in 1759)...
 
  Bij het huwelijk:
Zij kondigden hun huwelijk aan op 29 november 1749 te Niezijl. In december 1749 deden ze het nogmaals in Grijpskerk.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL geb. 1753 te Grijpskerk / ovl. 10-5-1832 te Vierhuizen
  2. Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL geb. ca 1758 te Grijpskerk / ovl. 26-6-1822 te Aduard (Hoogemeeden) (VI-5-1) (40)
 
VII-11-1 (84) Tjeert [Eckes] _
  Hij trouwde met:  
VII-11-2 (85) Tonniske [Everts] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Ekke [Tjeerds] _ ged. 30-7-1747 te Niehove / ovl. 30-4-1810 te Kommerzijl (VI-6-1) (42)
 
VII-12-1 (86) Jelte [Popkes] _
geb. te Grijpskerk
  Hij trouwde op 21-4-1742 te Oldehove (kerkelijk) met:  
VII-12-2 (87) Meyske [Harms] _
geb. te Oldehove
  Bij het huwelijk:
“Den 21 April Jelte Popkes van Grijpskerk en Meyske Harms van 0ldehove.” (Trouwboek Oldehove, 1742)
 
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Geeske [Jeltes] ROSEMA ged. 28-6-1761 te Niehove / ovl. 8-5-1837 te Niehove (VI-6-2) (43)
 
VII-13-1 (88) Enno [Berents] <HOLLINGA>
geb. te Noordhorn
  Hij trouwde op 29-5-1746 te Noordhorn met:  
VII-13-2 (89) Lubke [Arents] _
geb. te Noordhorn
  Bij het huwelijk:
“Geproclameert Enne Berents van Noordhorn en Lubke Arents van Noordhorn, 8 Mey, 15 dito, 22 dito, gecopuleert 29 dito” (Trouwboek Noordhorn, 1746)
 
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Arend [Ennes] HOLLINGA ged. 21-5-1749 te Noordhorn / ovl. voor 1811 te Zuidhorn (VI-7-1) (44)
 
VII-14-1 (90) Gerrit [Jans] _
  Hij trouwde met:  
VII-14-2 (91) Grietje [Geerts] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Korneliske [Gerrits] _ ged. 30-4-1752 te Ezinge / ovl. voor 1811 te Zuidhorn (VI-7-2) (45)
 
VII-15-1 (92) Jan [Hindriks] _
geb. te Grijpskerk (De Waard)
  Hij trouwde te Grijpskerk met:  
VII-15-2 (93) Trijntje [Jans] _
geb. te Grijpskerk (De Waard)
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: januari 1735. “In Ian. (..) Ian Hindriks van de waart Trijntje Jans van de Waart gecopuleert” (Trouwboek Grijpskerk 1735)
 
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Harke [Jans] _ ged. 13-3-1740 te Grijpskerk / ovl. voor 1806 (VI-8-1) (46)
 
VII-16-1 (94) Claes [Jans] _
geb. te Niezijl
  Hij trouwde op 21-4-1743 te Niezijl met:  
VII-16-2 (95) Grietje [Lubbers] _
geb. te Niezijl
  Bij het huwelijk:
“Procl. aangegeven 30 Maart, gecopuleert 21 April Claes Jans en Grietje Lubbers beide van Niezijl.” (Tnouwboek Niezijl, 1743)
 
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Martje [Klaassens] POL ged. 13-2-1746 te Niezijl / ovl. 21-12-1815 te Niezijl (huisnummer 42) (VI-8-2) (47)
 
VII-17-1 (96) Harmen [Hindriks] van BIESSUM
ged. 25-9-1735
zoon van: Hindrik Jans van BIJSSUM
Stijntien [Harmsen] _
( VIII-33-1 ) (192)
( VIII-33-2 ) (193)
  Naam ook: Harm Bijzum en Harmen Hindriks Byzum. Gedoopt 25-9-1735 te Appingedam. Beroep: arbeider. Begraven op 23-1-1805 te Appingedam.  
  Hij trouwde op 30-12-1760 te Appingedam met:  
VII-17-2 (97) Jacobjen [Egberts] _
  Naam ook: Jacobyen Egberts. Overleden in januari 1763 te Appingedam.  
  Bij het huwelijk:
Bruid: "Jacobyen Egberts, jonge Dochter in den Dam".
 
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Hindrik [Harms] van BIJSSUM geb. 21-6-1761 te Appingedam. / ovl. 19-4-1817 te Tjamsweer (VI-9-1) (48)
 
VII-18-1 (98) Otto [Clasen] MULDER
ged. 28-11-1723
ovl. 1789
  Gedoopt 28-11-1723 te Woltersum. Begraven 21-9-1789 te Leermens.  
  Hij trouwde met:  
VII-18-2 (99) Wobbegijn [Euwes] _
ovl. 21-8-1807 te Garrelsweer
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Mayke [Ottes] MULDER ged. 25-3-1759 / ovl. 24-2-1802 te Appingedam (VI-9-2) (49)
 
VII-19-1 (100) Johan Christiaan BRAUNS
  Hij trouwde met:  
VII-19-2 (101) Josina de RUIJTER
  Zoon uit deze relatie:  
  1. David [Johannes] BRAUNS geb. ca 1768 te Geertruidenberg / ovl. 21-5-1808 te Delfzijl (VI-10-1) (50)
 
VII-21-1 (104) Wicher [Harmens] QUANT
geb. voor 1709 te Wildervank
ovl. voor 1762
zoon van: Harmen [Wichers] QUANT
Auchien [Hindriks] _
( VIII-41-1 ) (208)
( VIII-41-2 ) (209)
  R.A. Wildervank 1-4-1732: Verkrijgt samen met zijn vrouw: huis + tuin + schoenmakersgereedschap + bed + toebehoren. Dwarsdiep Wildervank 400,-.  
  Hij trouwde op 5-5-1730 te Veendam met:  
VII-21-2 (105) Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
ged. 22-11-1705 te Veendam (Meeden)
ovl. 1771
  Gedoopt 22-11-1705 (NH) te Meeden. Overleden na juni 1771.  
  Bij het huwelijk:
Gehuwd te Veendam 5 mei 1730. Kerkelijk huwelijk te Wildervank: 1730, De 5 May compareerden persoonlijk de E. Wicher Harmens Quant als Bruidegom & de E. Aafke Meertens als Bruid bekennende en belijdende haar houwlik in te gaan & te bekragtigen met dese houwlike woorden: Als dat de kinderen so soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar houwlik te spruiten tot der ouderen nalatenschappen en versterven en erven na en hooft voor hooft gelijkce sibbe sullen wegen sonder dat de soons eenige prerogative voor de dogteren zullen genieten. Verders dat deselve soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar huwlijk gesproten het regt van repraesentatie sullen geniten om in alle voorvallende versterf en erv sodane portie of portien te genieten als of de ouderen in leven zijnde hadden konnen of mogen genieten. Tot vestenifse deses hebben geweest als Dedigdlieden: De E. Harm Wichers Quant & Auckjen Hindriks als vader & moeder van de bruidegom. De E. Meerten Jacobs als vader van de bruid, de E. Em e Ukes wed.e van de Coopman Fiepke Olferts als angehouwlikte Nigte van de Bruid. Ter Versegelinge belijet getuiegen waren de E. Roelf Sijbolts & Rijckent Coops.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harm [Wijchers] _ geb. 1735 te Wildervank / ovl. 17-11-1810 te Siddeburen (VI-11-1) (52)
  2. Hindrik [Wijchers] KWANT geb. 1741
  3. Meerten [Wichers] QUANT geb. te Wildervank
  4. Jacob [Wijchers] _
  5. Auckjen (Auke) [Wijchers] _
  6. Grietje [Wijhers] _
 
VII-25-1 (112) Jan [Pieters] <VAN ZANTEN>
geb. 23-10-1727 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Pieter [Jans] <VAN ZANTEN>
Diewerke [Eisses] _
( VIII-49-1 ) (224)
( VIII-49-2 ) (225)
  Gedoopt 26-10-1727 te Thesinge  
  Hij trouwde op 17-4-1757 te Ten Boer (Thesinge) met:  
VII-25-2 (113) Lutgertien [Willems] _
geb. 26-4-1732 te Ten Boer (Garmerwolde)
dochter van: Willem [Claassen] _
IJckjen [Berents] _
( VIII-50-1 ) (226)
( VIII-50-2 ) (227)
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Willem [Jans] van ZANTEN ged. 16-6-1766 te Ten Boer (Garmerwolde) (VI-13-1) (56)
 
VII-26-1 (114) Gerrit [Pieters] _
  Dochter:  
  1. Pieterke [Gerrits] <HAAK> geb. 14-4-1765 te Harkstede / ovl. 10-6-1842 te Slochteren (Harkstede) (VI-13-2) (57)
 
VII-27-1 (116) Aldert [Jans] BOLHUIS
geb. 1741
ovl. 1788
zoon van: Jan Aldert BOLHUIS
Cornelisje [Alders] _
( VIII-53-1 ) (232)
( VIII-53-2 ) (233)
  Beroep: landbouwer  
  Hij trouwde op 5-4-1765 met:  
VII-27-2 (117) Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS
geb. 1742
dochter van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Jantje [Hindriks] _
( VIII-54-1 ) (234)
( VIII-54-2 ) (235)
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Jan [Alderts] BOLHUIS geb. 8-3-1767 te Ten Boer / ovl. 2-11-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-47) (VI-14-1) (58)
 
VII-28-1 (118) Jacob [Hendriks] KOOPMAN
  Beroep: landbouwer.  
  Hij trouwde met:  
VII-28-2 (119) Grietje PIETERS
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Jantje [Jakobs] KOOPMAN geb. 26-7-1767 te Noorddijk (Euvelgunne) / ovl. 19-4-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-16) (VI-14-2) (59)
 
VII-31-1 (124) Hindrik [Derks] <MOLEMA>
  Beroep: landbouwer.  
  Hij trouwde met:  
VII-31-2 (125) Geeske [Hindriks] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Derk [Hindriks] MOLEMA geb. 22-3-1751 te Slochtern (Harkstede) / ovl. 29-1-1826 te Ten Boer (Thesinge) (OA-7) (VI-16-1) (62)
 
VII-32-1 (126) Eppe [Jans] KREEMER
ged. 10-7-1722 te Slochteren
ovl. 19-5-1791 te Harkstede
zoon van: Jan [Eppes] <KREMER>
Liefke [Jannes] _
( VIII-63-1 ) (252)
( VIII-63-2 ) (253)
  Beroep: landbouwer.  
  Hij trouwde op 5-4-1744 met:  
VII-32-2 (127) Jantje [Hindriks] _
geb. ca 1720
ovl. 20-9-1808 te Harkstede
dochter van: Hindrik [Beerents] _
Geertien [Luilofs] _
( VIII-64-1 ) (254)
( VIII-64-2 ) (255)
  Beroep: landbouwersche.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Eppes] KREMER ged. 10-1-1745 te Harkstede / ovl. 23-12-1831 te Harkstede
  2. Hendrik [Eppes] KREMER ged. 15-1-1747 te Harkstede
  3. Geertje [Eppes] KREMER ged. 21-6-1750 te Harkstede / ovl. 8-5-1836 te Scharmer
  4. Liefke [Eppes] KREMER ged. 6-5-1753 te Slochteren (Harkstede) / ovl. 18-8-1827 te Ten Boer (Thesinge) (OA-41) (VI-16-2) (63)
  5. Hinderkjen [Eppes] KREMER ged. 4-1-1756 te Harkstede / ovl. ca 1804 te Harkstede
  6. Trijntje [Eppes] KREMER geb. ca 1760 te Harkstede / ovl. 20-4-1795 te Harkstede
  7. Jantjen [Eppes] KREMER ged. 30-5-1762 te Harkstede / ovl. 6-9-1780 te Harkstede
  8. Hindrik [Eppes] <KREMER> ged. 15-1-1764 te Harkstede / ovl. 11-2-1820 te Hoogezand (Martenshoek) (OA-5)
  9. Jannes [Eppes] KREMER ged. 18-5-1766 te Harkstede / ovl. 6-4-1848 te Oldekerk
 
  Generatie VIII  
VIII-15-1 (156) Sijmen [Dates] _
ged. 14-10-1683 te Feerwerd
zoon van: Date [Willems] _
Trijntien [Simens] _
( IX-29-1 ) (312)
( IX-29-2 ) (313)
  Gedoopt 14-10-1683 te Feerwerd.
Uit: Noordwolde: lidmatenlijst 1692 en mutaties 1692-1811: "8 mrt 1711 na een korte en eenvoudige belijdenisse angekomen
Sijmon Dates van Feerwert en huisvrouw Geertruijd Jacobs van Adorp"
 
  Hij trouwde op 19-5-1709 te Adorp met:  
VIII-15-2 (157) Geertruijd [Jacobs] _
ged. 1-1-1682 te Adorp
  Gedoopt 1-1-1682 te Adorp.  
  Bij het huwelijk:
Ondertrouw: 21-4-1709 te Feerwerd.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Trijnje [Simons] _ ged. 27-9-1711
  2. Dato [Sijmens] _ ged. 30-10-1712 te Noordwolde (VII-8-1) (78)
 
VIII-16-1 (158) Abel [Harmens] van BOLHUIS
ged. 17-7-1672 te Groningen
zoon van: Harmen [Abels] van BOLHUIS
Martje [Benes] _
( IX-31-1 ) (316)
( IX-31-2 ) (317)
  Gedoopt 17-7-1672 te Groningen. Zijn ouders woonden in Groningen aan de Kromme Elleboog. Beroep: landbouwer.  
  Hij trouwde te Middelbert (1699) met:  
VIII-16-2 (159) Grietien [Jans] BERGHUIS
dochter van: Jan [Sywerts] _
Trijntje [Jacobs] _
( IX-32-1 ) (318)
( IX-32-2 ) (319)
  Familienaam ook Barckhuis.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harm [Abels] BOLHUIS ged. 29-9-1700 te Middelbert
  2. Jan [Abels] BOLHUIS ged. 17-12-1702 te Middelbert / ovl. voor 1704 te Middelbert
  3. Jan [Abels] BOLHUIS ged. 12-1-1704 te Middelbert
  4. Siewert [Abels] BOLHUIS ged. 24-5-1706 te Middelbert / ovl. 1711 te Middelbert
  5. Trijntje [Abels] BOLHUIS ged. 28-1-1709 te Middelbert / ovl. 29-11-1775 te Middelbert
  6. Sijwert [Abels] BOLHUIS ged. 14-5-1711 te Middelbert / ovl. 27-10-1754 te Groningen
  7. Marchien [Abels] van BOLHUIS ged. 15-4-1714 te Euvelgunne (Middelbert) / ovl. 2-7-1778 te Noordwolde (VII-8-2) (79)
  8. Geessien [Abels] BOLHUIS ged. 26-1-1721 te Middelbert / ovl. te Middelbert
  9. Popko van BOLHUIS geb. 27-12-1724 te Engelbert
  10. Aaltje [Abels] BOLHUIS geb. 7-4-1726 te Ten Boer / ovl. voor 1768 te Middelbert
 
VIII-17-1 (160) Onno [Cornelis] _
ged. 24-8-1690 te Garnwerd
zoon van: Cornelis [Onnes] _
Witske [Eijses] _
( IX-33-1 ) (320)
( IX-33-2 ) (321)
  Gedoopt op 24-8-1690 te Garnwerd als kind van Cornelis Onnes en Wijtske Eijses.  
  Hij trouwde met:  
VIII-17-2 (161) Onbekend _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Cornelis [Onnes] _ geb. ca 1715 / ovl. te Grijpskerk (VII-9-1) (80)
 
VIII-18-1 (162) Jan [Wennekes] _
  Hij trouwde met:  
VIII-18-2 (163) Imke [Mennes] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Enneke [Jans] _ geb. 14-10-1714 te Lutjegast / ovl. te Grijpskerk (VII-9-2) (81)
 
VIII-33-1 (192) Hindrik Jans van BIJSSUM
ged. 25-12-1694 te Biessum
ovl. 1748 te Appingedam
zoon van: Jan [Hindricks] _
Trijntie [Jans] _
( IX-65-1 ) (384)
( IX-65-2 ) (385)
  Gedoopt 25-12-1694 te Appingedam. Beroep wolkammer te Appingedam. Overleden november 1748.  
  Hij trouwde op 25-4-1734 te Appingedam met:  
VIII-33-2 (193) Stijntien [Harmsen] _
ovl. 1766 te Appingedam
  Overleden in mei 1766 te Appingedam.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harmen [Hindriks] van BIESSUM ged. 25-9-1735 (VII-17-1) (96)
  2. Elysabeth [Hinderks] van BIJSSUM ged. 8-1-1738 te Biessum
  3. Cornelis van BIJSSUM ged. 1-2-1741
  4. Hinderikus van BIJSSUM ged. 26-6-1743
 
VIII-41-1 (208) Harmen [Wichers] QUANT
ovl. ca 1730
  Naam ook Harmen Wijchers Quant. Beroep: schoenmaker.
R.A. Veendam 26-08-1719:
Harmen Wichers Quant en Auckjen Hindriks el. in de Wildervank verkopen een stuk land gelegen aan het Westerdiep in Veendam op nr.25, aan Roelf Sijbolts en Jantjen Hindriks el. mede in de Wildervank.
 
  Hij trouwde met:  
VIII-41-2 (209) Auchien [Hindriks] _
ovl. na 1732
  Naam ook gevonden als: Auckijn Hindrix.
R.A. Wildervank 01-04-1732:
Aukien Hindriks wed.Harmen Wijchers Quant aan zoon Wijcher Harmens Quant en Aefke Martens huis + tuin + schoenmakersgereedschap + bed + toebehoren. Dwarsdiep Wildervank 400,-.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Aeltien [Harmens] _ geb. ca 1700
  2. Wicher [Harmens] QUANT geb. voor 1709 te Wildervank / ovl. voor 1762 (VII-21-1) (104)
  3. Hindrik [Harms] QUANT ovl. voor 1748
 
VIII-49-1 (224) Pieter [Jans] <VAN ZANTEN>
geb. ca 1678
ovl. ca 1728
  Hij trouwde met:  
VIII-49-2 (225) Diewerke [Eisses] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Jan [Pieters] <VAN ZANTEN> geb. 23-10-1727 te Ten Boer (Thesinge) (VII-25-1) (112)
 
VIII-50-1 (226) Willem [Claassen] _
geb. ca 1702
  Hij trouwde met:  
VIII-50-2 (227) IJckjen [Berents] _
geb. ca 1697
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Lutgertien [Willems] _ geb. 26-4-1732 te Ten Boer (Garmerwolde) (VII-25-2) (113)
 
VIII-53-1 (232) Jan Aldert BOLHUIS
geb. 1716
ovl. 1792
zoon van: Johan [Roelfs] BOLHUIS
Grietje [Jans] _
( IX-105-1 ) (464)
( IX-105-2 ) (465)
  Hij trouwde met:  
VIII-53-2 (233) Cornelisje [Alders] _
  Beroep: landbouwersche.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Aldert [Jans] BOLHUIS geb. 1741 / ovl. 1788 (VII-27-1) (116)
  2. Jan [Roelfs] BOLHUIS ged. 18-11-1742 te Ten Boer / ovl. 13-5-1819 te Ten Boer (OA-17)
  3. Aaltje [Jans] BOLHUIS geb. 1748
 
VIII-54-1 (234) Sijemen [Thies] van BOLHUIS
geb. 21-8-1686 te Middelbert
ovl. voor 1746 te Middelbert
zoon van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS
( IX-107-1 ) (468)
( IX-107-2 ) (469)
  Gedoopt 21-3-1686 te Middelbert. Sijemen Thies was ouderling te Noorddijk.  
  Hij trouwde op 5-5-1740 met:  
VIII-54-2 (235) Jantje [Hindriks] _
ged. 2-2-1723 te Groningen
ovl. 19-11-1808 te Middelbert
dochter van: Hindrik [Jacobs] _
Sibrig [Elles] BOLHUIS
( IX-108-1 ) (470)
( IX-108-2 ) (471)
  Geboren: "bij de Ovelgunne te Middelbert". Gedoopt 2-2-1723 in Groningen (Martinikerk).  
  Bij het huwelijk:
Opvallend is het leeftijdsverschil van ca 37 jaar tussen bruidegom en bruid. Als de gevonden gegevens juist zijn geintepreteerd, dan was de schoonmoeder (Hille [Abels] van Bolhuis) van Jantje [Hindriks] (bruid), de zuster van de overgrootvader (Jan [Abels]) van Jantje [Hindriks].
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Thijs [Sijmens] van BOLHUIS ged. 26-2-1741 te Noorddijk / ovl. 28-2-1807 te Groningen
  2. Sybrig van BOLHUIS
  3. Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS geb. 1742 (VII-27-2) (117)
 
VIII-63-1 (252) Jan [Eppes] <KREMER>
geb. 2-12-1694 te Slochteren
ovl. 27-11-1764 te Harkstede, 69 jaar oud
zoon van: Eppo [Jurjens] <KREMER>
Lijsbeth [Jans] _
( IX-125-1 ) (504)
( IX-125-2 ) (505)
  Hij trouwde met:  
VIII-63-2 (253) Liefke [Jannes] _
geb. ca 1701 te Scharmer
ovl. 1-8-1736 te Harkstede
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Eppe [Jans] KREEMER ged. 10-7-1722 te Slochteren / ovl. 19-5-1791 te Harkstede (VII-32-1) (126)
  2. Jannes [Jans] KREMER geb. 25-2-1725 te Slochteren / ovl. te Scharmer
  3. Abraham [Jans] KREMER ged. 18-3-1731 te Westerbroek
  4. Jurjen [Jans] KREMER ged. 8-8-1734 te Harkstede / ovl. 8-8-1734 te Harkstede
  5. Jantje [Jans] KREMER geb. 1-8-1736 te Harkstede / ovl. 2-8-1780 te Harkstede
 
VIII-64-1 (254) Hindrik [Beerents] _
  Hij trouwde met:  
VIII-64-2 (255) Geertien [Luilofs] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Jantje [Hindriks] _ geb. ca 1720 / ovl. 20-9-1808 te Harkstede (VII-32-2) (127)
 
  Generatie IX  
IX-29-1 (312) Date [Willems] _
geb. ca 1660
ovl. 1719
zoon van: Willem [Dates] <DATES>
Anne [Jansen] _
( X-57-1 ) (624)
( X-57-2 ) (625)
  Date Willems en Trijntjen Simens waren in Maart 1682 lidmaat te Feerwerd.
Overleden april 1719.
 
  Hij trouwde op 6-6-1681 te Feerwerd met:  
IX-29-2 (313) Trijntien [Simens] _
geb. ca 1660
ovl. ca 1687
  Bij het huwelijk:
Bruidegom afkomstig van Feerwerd.
 
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Sijmen [Dates] _ ged. 14-10-1683 te Feerwerd (VIII-15-1) (156)
 
IX-31-1 (316) Harmen [Abels] van BOLHUIS
ged. 1-7-1637 te Middelbert
ovl. 1693
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( X-61-1 ) (632)
( X-61-2 ) (633)
  Gedoopt 1-7-1637 te Middelbert. In het doopboek staat de naam van de moeder niet vermeld, de vader wordt vermeld als Abel Popkes. Beroep: landbouwer te Middelbert. Hij was in september 1665 lidmaat te Middelbert, in 1677 en 1678 diaken en later ouderling aldaar.  
  Hij trouwde op 20-3-1664 te Middelbert met:  
IX-31-2 (317) Martje [Benes] _
geb. ca 1635 te Enumatil
ovl. ca 1675
dochter van: Bene [NN] _
Jantien [NN] _
( X-62-1 ) (634)
( X-62-2 ) (635)
  Naam ook: Marrytien, Marretien, Maritien en Marrigtien Benes.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Popke [Harmens] van BOLHUIS ged. 5-2-1665 te Middelbert / ovl. 23-1-1728
  2. Hindrik [Harmens] BOLHUIS geb. 15-3-1668 te Middelbert / ovl. 1709
  3. Grietje [Harmens] _ ged. 9-10-1670 te Euvelgunne / ovl. na 1692 te Middelbert
  4. Abel [Harmens] van BOLHUIS ged. 17-7-1672 te Groningen (VIII-16-1) (158)
 
IX-32-1 (318) Jan [Sywerts] _
zoon van: Sijwert [Lues] _
Trijne [Jansens] _
( X-63-1 ) (636)
( X-63-2 ) (637)
  Hij trouwde met:  
IX-32-2 (319) Trijntje [Jacobs] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Grietien [Jans] BERGHUIS (VIII-16-2) (159)
 
IX-33-1 (320) Cornelis [Onnes] _
geb. te Garnwerd (zeer waarschijnlijk)
ovl. ca 1708
zoon van: Onne [Cornelis] _
Hilletie _
( X-65-1 ) (640)
( X-65-2 ) (641)
  Hij was ook bekend als Cornelis Onnens
De plaats van zijn geboorte is onbekend, maar bij zijn eerste huwelijk kwam hij van Garnwerd.

Bijzonderheden:
• Hij was op 11 september 1685 lidmaat te Garnwerd. "... tot Ledematen Aengenomen dese navolgende persoenen [...]
Cornelis Onnes van Garnwert". Uit de lidmatenlijst blijkt dat hij later de volgende personen onderdak bood: "Den 16 junij [1692] tot Ledematen aangenomen [...] Wemeltien Tijmens woonende met Cornelis Onnes. Den 6 junij [1694] tot Ledematen aangenomen [...] Geert Hindricks van Tolbert wonende met Cornelis Onnes. Den 15 7b [1700] tot Ledematen angenomen [...] Martien Roelefs van Garnwert wonende met Cornelis Onnes". Hierna wordt Cornelis Onnes niet meer genoemd in de lidmatenlijst van Garnwerd.

• In 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd.
... 1632 Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille

• Hij was tussen 23 december 1694 en 1695 diaken te Garnwerd.
 
  Hij trouwde op 24-11-1687 te Garnwerd met:  
IX-33-2 (321) Witske [Eijses] _
  Zij was ook bekend als Wijtske Eijsses
Zij was op 8 december 1687 lidmaat te Garnwerd. "... den 8 dito [10b 1687] Wijtske Eijses van Lege Mieden huijsvrouw van Cornelis Onnes met Attestatie tot Ledemaet angenoomen".
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hilje [Cornelis] _ ged. 25-11-1688 te Garnwerd / ovl. voor 1720
  2. Onno [Cornelis] _ ged. 24-8-1690 te Garnwerd (VIII-17-1) (160)
 
IX-65-1 (384) Jan [Hindricks] _
geb. 12-9-1659
zoon van: Hindrick [Thomas] <BIJSSUM>
Deeuwer [Jans] _
( X-129-1 ) (768)
( X-129-2 ) (769)
  Hij trouwde op 6-5-1688 te Appingedam met:  
IX-65-2 (385) Trijntie [Jans] _
  Bij het huwelijk:
Daar Jan en Trijne in 1693 en in 1700 in het doopboek van Appingedam vermeld staan als Jan van Bijssum en Trijne, mag worden aangenomen dat zij in het aangrenzende Biessum leefden.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Diewerkien _ ged. 12-6-1689 / ovl. voor 1692
  2. Jan [Jans] BIJSSUM ged. 11-2-1691 te Biessum
  3. Diewerkien _ ged. 10-4-1692 te Biessum
  4. Aefke _ ged. 29-10-1693 te Biessum
  5. Hindrik Jans van BIJSSUM ged. 25-12-1694 te Biessum / ovl. 1748 te Appingedam (VIII-33-1) (192)
  6. Kind naam? van BIJSSUM ged. 30-10-1700 te Biessum / ovl. te Biessum
 
IX-105-1 (464) Johan [Roelfs] BOLHUIS
geb. ca 1673
ovl. 1732
zoon van: Roloff [Jans] van BOLHUIS
Lamme [Tijmens] _
( X-209-1 ) (928)
( X-209-2 ) (929)
  Hij trouwde met:  
IX-105-2 (465) Grietje [Jans] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Jan Aldert BOLHUIS geb. 1716 / ovl. 1792 (VIII-53-1) (232)
 
IX-107-1 (468) Thije [Sijmens] _
geb. te Ezinge
ovl. 1691 te Middelbert
  Bij huwelijk afkomstig uit Ezinge. Beroep: landbouwer te Middelbert.  
  Hij trouwde op 11-11-1675 te Middelbert met:  
IX-107-2 (469) Hille [Abels] van BOLHUIS
geb. 1650 te Middelbert
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( X-61-1 ) (632)
( X-61-2 ) (633)
  Bij het huwelijk:
DTB Middelbert (1630 - 1790): "Thije Sijmens van Ezinge - Hille Abels tot Middelbert".
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Abel [Thijes] van BOLHUIS ged. 1-7-1677 te Middelbert / ovl. voor 1682
  2. Sijmen [Thijes] van BOLHUIS ged. 23-9-1678 / ovl. voor 1686
  3. Geeske van BOLHUIS ged. 6-2-1681 te Middelbert
  4. Abel [Theijes] BOLHUIS ged. 30-4-1682 te Middelbert / ovl. 1732 te Middelbert
  5. Geeske _ ged. 23-11-1683 te Middelbert
  6. Sijemen [Thies] van BOLHUIS geb. 21-8-1686 te Middelbert / ovl. voor 1746 te Middelbert (VIII-54-1) (234)
  7. Aaltien van BOLHUIS ged. 23-9-1687 te Middelbert / ovl. voor 1690
  8. Aaltien BOLHUIS geb. 16-2-1690 te Middelbert
 
IX-108-1 (470) Hindrik [Jacobs] _
geb. ca 1697
ovl. 1745
  Begraven op 28 juli 1745.  
  Hij trouwde met:  
IX-108-2 (471) Sibrig [Elles] BOLHUIS
geb. 29-5-1692 te Middelbert
ovl. 5-7-1745 te Middelbert, 53 jaar oud
dochter van: Elle [Jans] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] _
( X-216-1 ) (942)
( X-216-2 ) (943)
  Bij het huwelijk:
Huwelijk voor 1721
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jantje [Hindriks] _ ged. 2-2-1723 te Groningen / ovl. 19-11-1808 te Middelbert (VIII-54-2) (235)
  2. Jacob [Hindriks] _ ged. 14-7-1726 te Middelbert
  3. Elle [Hindriks] _ ged. 26-8-1731 te Middelbert / ovl. ca 1803 te Euvelgunne
 
IX-125-1 (504) Eppo [Jurjens] <KREMER>
geb. ca 1670 te Slochteren
ovl. ca 1730
zoon van: Jurrien [Peters] _
Anje [Peters Hindriks] _
( X-249-1 ) (1008)
( X-249-2 ) (1009)
  Hij trouwde op 16-3-1694 te Kolham met:  
IX-125-2 (505) Lijsbeth [Jans] _
dochter van: Jan [Luiles] _ ( X-250-2 ) (1011)
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Eppes] <KREMER> geb. 2-12-1694 te Slochteren / ovl. 27-11-1764 te Harkstede (VIII-63-1) (252)
  2. Grietje [Eppes] _ geb. 12-4-1696 te Slochteren / ovl. na 1735
  3. Anje [Eppes] _ geb. 17-7-1701 te Slochteren
  4. Jurjen [Eppes] _ geb. 29-3-1703 te Slochteren
  5. Martjen [Eppes] _ ged. 12-7-1705 te Slochteren
  6. Geertje [Eppes] _ geb. 24-5-1708 te Slochteren
 
  Generatie X  
X-57-1 (624) Willem [Dates] <DATES>
geb. ca 1635
ovl. 28-5-1667
  Willem Dates en Anne stonden in Maart 1666 op de lidmatenlijst te Feerwerd.  
  Hij trouwde met:  
X-57-2 (625) Anne [Jansen] _
geb. ca 1640
ovl. na 1667
  Overleden na 28-5-1667. Anne vertrok na het overlijden van haar man Willem Dates naar Visvliet.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk ca 1660.
 
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Date [Willems] _ geb. ca 1660 / ovl. 1719 (IX-29-1) (312)
 
X-61-1 (632) Abel [Popkes] van BOLHUIS
geb. ca 1590 te Wirdum
ovl. 1670 te Middelbert
zoon van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Claeske [Bartelts] _
( XI-121-1 ) (1264)
( XI-121-2 ) (1265)
  Beroep: landbouwer.  
  Hij trouwde te Wirdum met:  
X-61-2 (633) Geessien [Jans] _
geb. ca 1610 te Middelbert
ovl. ca 1654
dochter van: Jan [Peters] _
Hille [N] _
( XI-122-1 ) (1266)
( XI-122-2 ) (1267)
  Bij haar huwelijk afkomstig van Middelbert.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk voor 1626.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Eppo [Abels] _ geb. voor 1630 te Middelbert
  2. Jan [Abels] _ geb. ca 1630 te Middelbert / ovl. ca 1682 (XI-431-1) (1884)
  3. Popko [Abels] _ ged. 1-7-1631 te Middelbert / ovl. voor 1652
  4. Harmen [Abels] van BOLHUIS ged. 1-7-1637 te Middelbert / ovl. 1693 (IX-31-1) (316)
  5. Pieter [Abels] _ geb. ca 1640 te Middelbert / ovl. na 1668
  6. Lubbert [Abels] _ ged. 24-2-1641 te Middelbert
  7. Laurens [Abels] _ geb. ca 1645 te Middelbert / ovl. 15-2-1694
  8. Claesjen [Abels] _ geb. te Middelbert
  9. Hille [Abels] van BOLHUIS geb. 1650 te Middelbert (IX-107-2) (469)
  10. Popke [Abels] _ ged. 10-9-1652 te Middelbert / ovl. voor 1654 te Middelbert
  11. Popke [Abels] van BOLHUIS ged. 3-9-1654 te Middelbert
 
X-62-1 (634) Bene [NN] _
  Hij trouwde met:  
X-62-2 (635) Jantien [NN] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Martje [Benes] _ geb. ca 1635 te Enumatil / ovl. ca 1675 (IX-31-2) (317)
 
X-63-1 (636) Sijwert [Lues] _
geb. ca 1615
  Hij trouwde met:  
X-63-2 (637) Trijne [Jansens] _
geb. ca 1615
dochter van: Johan [Ubbes] _ ( XI-126-1 ) (1274)
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Jan [Sywerts] _ (IX-32-1) (318)
 
X-65-1 (640) Onne [Cornelis] _
geb. voor 1624
ovl. ca 1689
zoon van: Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
Alijt [Drewes] _
( XI-129-1 ) (1280)
( XI-129-2 ) (1281)
  Geen doopgegevens te vinden in Garnwerd.

• In 1652 was hij Provinciemeijer te Garnwerd.
... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille
 
  Hij trouwde met:  
X-65-2 (641) Hilletie _
  Bij het huwelijk:
In Garnwerd is hun huwelijk niet te vinden. Het Trouwregister van Garnwerd heeft een hiaat dat in 1652 begint. In dat jaar nemen ze als echtpaar het land over van Cornelis Jansen...
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Cornelis [Onnes] _ geb. te Garnwerd (zeer waarschijnlijk) / ovl. ca 1708 (IX-33-1) (320)
  2. Aeltjen [Onnes] _ ovl. ca 1708
 
X-129-1 (768) Hindrick [Thomas] <BIJSSUM>
  Hij trouwde met:  
X-129-2 (769) Deeuwer [Jans] _
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Tomas [Hindrix] _ geb. 9-8-1650
  2. Lamert _ geb. 10-9-1652
  3. Jacob [Jans] _ geb. 25-11-1654
  4. Trijntje _ geb. 4-9-1657
  5. Jan [Hindricks] _ geb. 12-9-1659 (IX-65-1) (384)
 
X-209-1 (928) Roloff [Jans] van BOLHUIS
zoon van: Jan [Popkes] van BOLHUIS
Annejen _
( XI-417-1 ) (1856)
( XI-417-2 ) (1857)
  Hij trouwde met:  
X-209-2 (929) Lamme [Tijmens] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Johan [Roelfs] BOLHUIS geb. ca 1673 / ovl. 1732 (IX-105-1) (464)
 
X-216-1 (942) Elle [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1660 te Leegkerk
zoon van: Jan [Abels] _
Sijberig [Alberts] _
( XI-431-1 ) (1884)
( XI-431-2 ) (1885)
  Hij trouwde op 20-12-1691 met:  
X-216-2 (943) Grietien [Hindriks] _
ged. 5-1-1662 te Middelbert
dochter van: Hindrik [Allerts] _
Martje [Benes] _
( XI-432-1 ) (1886)
( IX-31-2 ) (317)
  Gedoopt 5-1-1662 te Middelbert.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Sibrig [Elles] BOLHUIS geb. 29-5-1692 te Middelbert / ovl. 5-7-1745 te Middelbert (IX-108-2) (471)
  2. Jan [Elles] BOLHUIS geb. 23-12-1694 te Middelbert / ovl. 23-7-1739 te Middelbert
  3. Hindrik [Elles] BOLHUIS geb. 12-2-1699 te Middelbert
  4. Geessien [Elles] BOLHUIS geb. 29-11-1700 te Middelbert
  5. Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS geb. 14-12-1701 te Middelbert / ovl. 7-6-1779 te Middelbert
 
X-249-1 (1008) Jurrien [Peters] _
geb. ca 1648
  Hij trouwde met:  
X-249-2 (1009) Anje [Peters Hindriks] _
geb. ca 1650
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Eppo [Jurjens] <KREMER> geb. ca 1670 te Slochteren / ovl. ca 1730 (IX-125-1) (504)
 
X-250-2 (1011) Jan [Luiles] _
  Dochter:  
  1. Lijsbeth [Jans] _ (IX-125-2) (505)
 
  Generatie XI  
XI-121-1 (1264) Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
geb. 1571 te Eekwerd (Bolhuis)
ovl. 1625 te Middelbert
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( XII-241-1 ) (2528)
( XII-241-2 ) (2529)
  Beroep: eigenerfde landbouwer op "Bolhuis". Popko Abels was in 1605 en 1623 kerkvoogd; van 1617 tot 1623 was hij landdagcomparant.  
  Hij trouwde met:  
XI-121-2 (1265) Claeske [Bartelts] _
geb. ca 1575 te Ezinge
  Bij het huwelijk:
Huwelijk ca 1589
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Abel [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1590 te Wirdum / ovl. 1670 te Middelbert (X-61-1) (632)
  2. Bartelt [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1599 te Wirdum / ovl. 23-8-1666 te Weiwerd
  3. Claeske [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1602 te Wirdum / ovl. voor 1655
 
XI-122-1 (1266) Jan [Peters] _
  Hij trouwde met:  
XI-122-2 (1267) Hille [N] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Geessien [Jans] _ geb. ca 1610 te Middelbert / ovl. ca 1654 (X-61-2) (633)
 
XI-126-1 (1274) Johan [Ubbes] _
geb. ca 1590
  Dochter:  
  1. Trijne [Jansens] _ geb. ca 1615 (X-63-2) (637)
 
XI-129-1 (1280) Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
ovl. 25-12-1649 te Garnwerd
  Omtrent het overlijden: "... 1649 25 op kersdagh 's morgens Cornellis Jansens".

Mogelijk is hij de stamvader aller Duisterwinkels. De 3 hierna volgende generaties berusten voor een deel op een vermelding in Spanheims Lijst van Provinciemeiers. Daarin wordt Cornelis Jansen's grondgebruik in 1632 genoemd, gevolgd door dat van zijn nakomelingen. De daaropvolgende 4e generatie wordt dan gevormd door de broer van Hille, Onno Cornelis, van wie niet duidelijk is hoe lang hij leefde en of hij trouwde. Er bestaan slechts enkele aanwijzingen dat hij de vader kan zijn van Cornelis Onnes, alias Kornelis Kornelis [de eerste die als een Duisterwinkel voorkomt].

Bijzonderheden:

• Hij was op 12 januari 1627 lidmaat te Garnwerd.
"... Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627) "

• In 1632 was hij Provinciemeijer te Garnwerd.:
... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".
 
  Hij trouwde met:  
XI-129-2 (1281) Alijt [Drewes] _
ovl. 26-3-1642
  • Zij was op 2 oktober 1629 lidmaat te Garnwerd.
"... Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses (02-10-1629)".
 
  Bij het huwelijk:
Een huwelijksdatum is niet te vinden, want de DTB-boeken van Garnwerd beginnen pas in 1624.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Onne [Cornelis] _ geb. voor 1624 / ovl. ca 1689 (X-65-1) (640)
  2. Dewer [Cornelis] _ ged. 10-4-1625 te Garnwerd
  3. Cornelis [Cornelis] _ ged. 8-4-1627 te Garnwerd
  4. NN [Cornelis] _ geb. ca 1630 te Garnwerd / ovl. 3-12-1630 te Garnwerd
  5. Cornelliske [Cornelis] _ ged. 6-3-1633 te Garnwerd / ovl. te Garnwerd
 
XI-417-1 (1856) Jan [Popkes] van BOLHUIS
zoon van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Bewe [Mentes] _
( XI-121-1 ) (1264)
( XII-833-2 ) (3713)
  Hij trouwde met:  
XI-417-2 (1857) Annejen _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Roloff [Jans] van BOLHUIS (X-209-1) (928)
 
XI-431-1 (1884) Jan [Abels] _
geb. ca 1630 te Middelbert
ovl. ca 1682
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( X-61-1 ) (632)
( X-61-2 ) (633)
  Hij trouwde te Leegkerk met:  
XI-431-2 (1885) Sijberig [Alberts] _
geb. ca 1635 te Leegkerk
dochter van: Albert [Pieters] _
Grietje [N] _
( XII-862-1 ) (3770)
( XII-862-2 ) (3771)
  Bij het huwelijk:
Huwelijk ca 1655
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Elle [Jans] BOLHUIS geb. ca 1660 te Leegkerk (X-216-1) (942)
  2. Albert [Jans] BOLHUIS geb. ca 1669 te Leegkerk
 
XI-432-1 (1886) Hindrik [Allerts] _
geb. ca 1630
ovl. voor 1664
  Bij huwelijk afkomstig van -, en woonachtig te Middelbert.  
  Generatie XII  
XII-241-1 (2528) Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
geb. 4-3-1534 te Eekwerd (op Bolhuis)
ovl. 1590 te Oost Friesland (Dld)
zoon van: Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS>
Eeke [Sickens Tammen] _
( XIII-481-1 ) (5056)
( XIII-481-2 ) (5057)
  (Abel Eppens van Eekwert) Gedoopt 29-3-1534 te Wirdum (Eekwerd). Overleden in het voorjaar van 1590.
Beroep: eigenerfde landbouwer te Eekwerd op "Bolhuis", kroniekschrijver, gedeputeerde der Ommelanden.
Hij studeerde theologie bij Melangton in Wittenberg (1558). In 1580 was hij gedeputeerde der Ommelanden. Na het verraad van Rennenberg vlucht hij naar Oost Friesland. Zijn beroemde kroniek, "Der Vresen Chronicon", werd in 1911 uitgegeven, voorzien van toelichtingen door Feith en Brugmans, deze is in 2005 bij een antiquariaat te koop voor 300 euro.
Abel Eppens stamt af van een oud boerengeslacht uit de Provincie Groningen. Hij werd als zoon van Eppo Aepkens op "de edele heerd", het "Bolhuis" bij Equart geboren.
Zijn vader stierf vroeg en zo bracht Abel Eppens zijn schooltijd door in Farmsum en Groningen. Later studeerde hij in Leuven, 1557 in Keulen, toen in Groningen. Van daar ging hij naar Wittenberg naar Philipp Melanchthon, een vriend van Martin Luthers. Abel Eppens bleef tot Melanchthons dood in 1560 in Wittenberg en keerde daarna naar Nederland terug.
In 1562 trouwde Abel Eppens Frouke Louwens. Zijn schoonmoeder was Etgyn Ellema (ook wel: Elema). Zij stamt af van de net zo bekende Friese familie. Abel Eppens bewoonde het huis naast de boerderij van zijn vader. Een paar jaar later ging hij naar de hoofdboerderij van de familie op het landgoed Bolhuis. Hij was onderscheiden aanhanger van de Reformatie en organiseerde zich sterk in het Hollandse onafhankelijkheidskamp tegen het Katholieke Spanje. Toen in 1580 Groningen en omlanden door Spanje veroverd werden, vluchtte hij met zijn familie naar Emden.
Tijdens zijn verblijf in Emden heeft Abel Eppens een omvangrijke kroniek geschreven. Zij werd als Kroniek van Abel Eppens tho Equart in het jaar 1911 vernieuwd en gedrukt door Johannes Müller, Amsterdam in twee banden met gebonden ongeveer 1500 bladzijden. Na terugkeer woonde hij te Enselens een wierde niet ver van Eekwerd, op een boerderij van Louwe Havickes (zijn schoonvader).
In het jaar 1589 eindigde de Kroniek abrupt. Vermoedelijk is Abel Eppens in die tijd ziek geworden en kort daarop gestorven.
Abel Eppens had 8 kinderen, van de twee zonen is meer bekend: "Eppo" en "Louwe Abels", later ook bekend als "Leo Abeli ab Equart". Hij werd in 1595 de eerste gereformeerde pastor in Loppersum; de gemeente waar ook Equart en de familieboerderij "Bolhuis" zijn. Leo Abeli liet 2 zonen na: "Adolphus Louwens", hij was van 1663-1668 burgemeester van Groningen en "Abelus Leonis" hij was ook predikant in Loppersum en stierf in 1652.
In de 15e eeuw stond in de omgeving van Appingedam, aan de zuidkant van de wierde Eekwerd "Het Bolhuis", de principale heerd. De eerst bekende bewoner is Eppo to Equart, 1450(?)-1496.
Der Vresen Cronicom is in 1911 bewerkt door jhr.J.A.Feith en dhr. H. Brugmans en is in het rijksarchief te Groningen in te zien.
 
  Hij trouwde op 10-5-1562 te Loppersum (Enselens) met:  
XII-241-2 (2529) Frouwke [Louwens] _
geb. ca 1540 te Loppersum (Enselens)
ovl. 7-11-1626 te Wirdum
dochter van: Louwe [Havickes] THO ENSELENS
Etgijn [Waalckos] ELAMA
( XIII-482-1 ) (5058)
( XIII-482-2 ) (5059)
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Louwe [Abels] BOLHUIS geb. ca 1563 te Wirdum / ovl. na 1604
  2. Sicco [Abels] _ geb. ca 1565 te Wirdum / ovl. na 1605
  3. Eppo [Abels] van BOLHUIS geb. ca 1567 te Wirdum / ovl. na 1615 te Oldenzijl
  4. Eysche [Abels] _ geb. ca 1569 te Wirdum
  5. Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS geb. 1571 te Eekwerd (Bolhuis) / ovl. 1625 te Middelbert (XI-121-1) (1264)
  6. Engele [Abels] _ geb. ca 1573 te Wirdum
  7. NN [Abels] _ geb. ca 1575 te Wirdum
  8. Ettien [Abels] _ geb. 1577 te Wirdum / ovl. 1623
 
XII-833-2 (3713) Bewe [Mentes] _
geb. ca 1575 te Ezinge
ovl. na 1650
  Kinderen:  
  1. Louwe [Popkes] van BOLHUIS
  2. Jan [Popkes] van BOLHUIS (XI-417-1) (1856)
  3. Engel [Popkes] van BOLHUIS ovl. 1686
  4. Hindrik [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1621
 
XII-862-1 (3770) Albert [Pieters] _
  Hij trouwde met:  
XII-862-2 (3771) Grietje [N] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Sijberig [Alberts] _ geb. ca 1635 te Leegkerk (XI-431-2) (1885)
 
  Generatie XIII  
XIII-481-1 (5056) Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS>
geb. ca 1502 te Eekwerd (op Bolhuis)
ovl. 12-10-1545 te Wirdum (op Bolhuis)
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] _
Alith [Weremeus] van WIERUM
( XIV-961-1 ) (10112)
( XIV-961-2 ) (10113)
  Beroep: landbouwer te Eekwerd. Eppo Abels woonde op Bolhuis te Eekwerd bij Wirdum. Eppo is drie keer getrouwd. De namen van zijn eerste en derde vrouw zijn onbekend. Zijn tweede vrouw was Eeke Tammen. Eppo Abels en "zijn derde huisvrouw" stierven tegelijk aan de pest. Uit de huwelijken werden voor zover bekend vier kinderen geboren.  
  Hij trouwde met:  
XIII-481-2 (5057) Eeke [Sickens Tammen] _
geb. ca 1506 te Zeerijp
ovl. te Wirdum
dochter van: Sicco [Tammen] _
Baeuwe [Popkens tho Merum] _
( XIV-962-1 ) (10114)
( XIV-962-2 ) (10115)
  Overleden ca 1540  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk voor 1534
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS> geb. 4-3-1534 te Eekwerd (op Bolhuis) / ovl. 1590 te Oost Friesland (Dld) (XII-241-1) (2528)
  2. Bauwe _ geb. ca 1536
 
XIII-482-1 (5058) Louwe [Havickes] THO ENSELENS
geb. ca 1510 te Loppersum (Enselens)
ovl. voor 1582
zoon van: Havick [Louwes] _
Teteke [Onnes] _
( XIV-963-1 ) (10116)
( XIV-963-2 ) (10117)
  Beroep: landbouwer, eigenerfde boer en overechter.  
  Hij trouwde met:  
XIII-482-2 (5059) Etgijn [Waalckos] ELAMA
geb. ca 1510 te Elamaheert tho Uythuysen
ovl. 24-12-1582 te Emden (Dld)
dochter van: Waalko [Popkes] ELAMA THO UYTHUYSEN
Tjalde _
( XIV-964-1 ) (10118)
( XIV-964-2 ) (10119)
  Naam ook: Etjen Waelkes Elama. Geboren in "Elamaheert tho Uythuysen". Overleden aan de pest.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk 1532
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Havick [Louwens] _ geb. ca 1535 te Enselens / ovl. 19-12-1616 te Enselens
  2. Frouwke [Louwens] _ geb. ca 1540 te Loppersum (Enselens) / ovl. 7-11-1626 te Wirdum (XII-241-2) (2529)
  3. Teta [Louwens] _
  4. Wibbe [Louwens] _
  5. Tyaede [Louwens] _ ovl. te Lochem
  6. Waelke [Tho Louwens] _
  7. Popco [Louwens] _
 
  Generatie XIV  
XIV-961-1 (10112) Abel [Eppens tho Equart] _
geb. ca 1475 te Eekwerd (op Bolhuis)
zoon van: Eppo [THO EQUART] <BOLHUIS> ( XV-1921-1 ) (20224)
  Hij trouwde met:  
XIV-961-2 (10113) Alith [Weremeus] van WIERUM
geb. ca 1478
dochter van: Henric Lambert van WIERUM
Louisa UBBENA
( XV-1922-1 ) (20226)
( XV-1922-2 ) (20227)
  Naam ook: Alith Werumeus.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: omstreeks 1513 te Eekwerd.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Lambert [Abels tho Equart] _ geb. ca 1500
  2. Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS> geb. ca 1502 te Eekwerd (op Bolhuis) / ovl. 12-10-1545 te Wirdum (op Bolhuis) (XIII-481-1) (5056)
 
XIV-962-1 (10114) Sicco [Tammen] _
  Naam ook: Sicke, Sicko. Beroep: landbouwer op de Baukemaheert (1511) en te De Rijp (Zeerijp), waar hij ook kerkvoogd was, overleden te Zeerijp.  
  Hij trouwde met:  
XIV-962-2 (10115) Baeuwe [Popkens tho Merum] _
dochter van: Popko THO MERUM
Enneke _
( XV-1924-1 ) (20230)
( XV-1924-2 ) (20231)
  Afkomstig van Zeerijp.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Eeke [Sickens Tammen] _ geb. ca 1506 te Zeerijp / ovl. te Wirdum (XIII-481-2) (5057)
  2. Popko [Sickes] _
  3. Jochem [Sickes] _
  4. Tamme [Sickes] _
  5. Thomas [Sickes] _
 
XIV-963-1 (10116) Havick [Louwes] _
geb. ca 1480 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Louwe [Havickes] _ ( XV-1925-1 ) (20232)
  Hij trouwde met:  
XIV-963-2 (10117) Teteke [Onnes] _
geb. ca 1485
dochter van: Onno THO ENSELENS ( XV-1926-1 ) (20234)
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Louwe [Havickes] THO ENSELENS geb. ca 1510 te Loppersum (Enselens) / ovl. voor 1582 (XIII-482-1) (5058)
 
XIV-964-1 (10118) Waalko [Popkes] ELAMA THO UYTHUYSEN
geb. ca 1467 te Uithuizen (Hefshuizen)
ovl. 12-5-1541 te Uithuizen (Hefshuizen), 74 jaar oud
zoon van: Popco [Abels] ELAMA THO UYTHUYSEN
Vroucke [Focken] VAN DEN DAMM
( XV-1927-1 ) (20236)
( XV-1927-2 ) (20237)
  Hij trouwde op 24-6-1497 te Loppersum met:  
XIV-964-2 (10119) Tjalde _
geb. ca 1475 te Uithuizen (Hefshuizen)
ovl. 19-6-1558 te Loppersum, 83 jaar oud
  Begraven juni 1558 te Hefshuizen.  
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Etgijn [Waalckos] ELAMA geb. ca 1510 te Elamaheert tho Uythuysen / ovl. 24-12-1582 te Emden (Dld) (XIII-482-2) (5059)
 
  Generatie XV  
XV-1921-1 (20224) Eppo [THO EQUART] <BOLHUIS>
geb. ca 1450 te Wirdum (Eekwerd)
ovl. ca 1496 te Wirdum (Eekwerd)
  Eppo tho Equart bewoonde de edele heerd "Bolhuis" te Eekwerd (bij Wirdum).
Eppo is getrouwd geweest, doch de naam van zijn vrouw is onbekend. Uit hun huwelijk werd voor zover bekend één kind geboren.
 
  Zoon:  
  1. Abel [Eppens tho Equart] _ geb. ca 1475 te Eekwerd (op Bolhuis) (XIV-961-1) (10112)
 
XV-1922-1 (20226) Henric Lambert van WIERUM
geb. ca 1450
ovl. ca 1496
  Beroep: zijlrichter  
  Hij trouwde met:  
XV-1922-2 (20227) Louisa UBBENA
ovl. ca 1558
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Alith [Weremeus] van WIERUM geb. ca 1478 (XIV-961-2) (10113)
 
XV-1924-1 (20230) Popko THO MERUM
zoon van: Atho THO MERUM
Bawe In 't HOFF
( XVI-3847-1 ) (40460)
( XVI-3847-2 ) (40461)
  Hij trouwde met:  
XV-1924-2 (20231) Enneke _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Baeuwe [Popkens tho Merum] _ (XIV-962-2) (10115)
 
XV-1925-1 (20232) Louwe [Havickes] _
geb. ca 1460 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. na 1481
  Zoon:  
  1. Havick [Louwes] _ geb. ca 1480 te Ten Boer (Ten Post) (XIV-963-1) (10116)
 
XV-1926-1 (20234) Onno THO ENSELENS
geb. te Loppersum (Enselens)
  Dochter:  
  1. Teteke [Onnes] _ geb. ca 1485 (XIV-963-2) (10117)
 
XV-1927-1 (20236) Popco [Abels] ELAMA THO UYTHUYSEN
geb. ca 1440
ovl. ca 1476
zoon van: Abel ELEMA ( XVI-3853-1 ) (40472)
  eigenerfde op Elamaheerd en overrechter te Uithuizen, is geboren rond 1440 te Uithuizen (op Elemaheerd), is overleden na 1476. Popco werd minstens 36 jaar.  
  Hij trouwde met:  
XV-1927-2 (20237) Vroucke [Focken] VAN DEN DAMM
geb. ca 1440
ovl. 30-10-1496 te Appingedam
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Waalko [Popkes] ELAMA THO UYTHUYSEN geb. ca 1467 te Uithuizen (Hefshuizen) / ovl. 12-5-1541 te Uithuizen (Hefshuizen) (XIV-964-1) (10118)
 
  Generatie XVI  
XVI-3847-1 (40460) Atho THO MERUM
  Hij trouwde met:  
XVI-3847-2 (40461) Bawe In 't HOFF
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Popko THO MERUM (XV-1924-1) (20230)
 
XVI-3853-1 (40472) Abel ELEMA
geb. ca 1415
ovl. na 1448
  eigenerfde op Elamaheerd te Uithuizen, is geboren rond 1415, is overleden na 1448. Abel werd minstens 33 jaar.
(Gegevens van de familie van Abel Elema zijn overgenomen uit: 'De Kroniek van Abel Eppens' en de 'Genealogie Elema'.)
 
  Zoon:  
  1. Popco [Abels] ELAMA THO UYTHUYSEN geb. ca 1440 / ovl. ca 1476 (XV-1927-1) (20236)
 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index kwartierstaat 1, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"