Kwartierstaat


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index kwartierstaat 1, klik hier

  Kwartierstaat van Alberdiena (Dien) BERENDS
 
 
  Generatie I  
I-1-1 (1) Alberdiena (Dien) BERENDS
geb. 26-2-1924 te Roden
ovl. 10-7-2001 te Emmen, 77 jaar oud
dochter van: Willem BERENDS
Johanna HEKMAN
( II-1-1 ) (2)
( II-1-2 ) (3)
  Begraven: 13 juli 2001 te Groningen: Selwerderhof
Weduwe van Thomas Tent sinds 24 november 1971
Weduwe van Gerrit Jan van der Kamp sinds 18 juli 1984
Echtgenote van Reinder Knoop.
Haar foto dateert van 13-10-1942
 
  Kinderen:  
  1. Geert TENT geb. te Groningen KwSt. 1: (II-1-1) (2)
  2. Willem TENT geb. te Groningen
  3. Thomas TENT geb. te Groningen
  4. Johannes (Johan) TENT geb. te Groningen
 
  Generatie II  
II-1-1 (2) Willem BERENDS
geb. 8-1-1895 te Haren (Onnen) (GA-5)
ovl. 13-12-1980 te Haren, tehuis Zonnehof, 85 jaar oud
zoon van: Jan BERENDS DE JONGE
Alberdina WOLDRING
( III-1-1 ) (4)
( III-1-2 ) (5)
  Aangifte van de geboorte werd gedaan door zijn vader. Getuigen waren Geert Oosterveld, 68jr, van beroep landbouwer, wonend te Onnen en Uge Bos, 57jr, van beroep veldwachter, wonend te Haren.
Beroep: landbouwer/veehouder op zijn boerderij aan de Peizerweg te Roden.
Op latere leeftijd gaf hij zijn beroep op en verhuisde naar Roden, Leeksterweg 44.
Als weduwnaar verhuisde hij ten slotte naar bejaarden centrum "Het Zonnehof" aan de Nesciolaan te Haren al waar hij overleed.
 
  Hij trouwde op 3-5-1923 te Haren (HA-11) met:  
II-1-2 (3) Johanna HEKMAN
geb. 20-4-1897 te Haren (Onnen)
ovl. 8-9-1967 te Roden, 70 jaar oud
dochter van: Berend HEKMAN
Geertruida van DALEN
( III-2-1 ) (6)
( III-2-2 ) (7)
  Samen met haar man woonde zij op de boerderij aan de Peizerweg te Roden waar al hun kinderen ter wereld kwamen. Later verhuisde zij met Willem naar Roden. In hun woning aan de Leeksterweg is zij na een jarenlang ziekbed overleden.  
  Bij het huwelijk:
Heden den derden Mei negetienhonderd drie en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der gemeente Haren, in het huis der gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan: Willem Berends, oud acht en twintig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Haren, wonende te Roden, meerderjarige zoon van Jan Berends, oud vijf en zestig jaren, landbouwer, en van Alberdiena Woldring, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Roden; en Johanna Hekman oud zes en twintig jaren van beroep zonder, geboren te, en wonende te Haren, meerderjarige dochter van Berend Hekman, oud drie en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Haren en van Geertruida van Dalen, overleden. De ouders van den bruidegom en de vader van de bruid hebben desgevraagd hunne toestemming tot dit huwelijk gegeven. Nadat de aanstaande echtgenooten hadden verklaard, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen, door de wet aan de huwelijkse staat verbonden, is door mij, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Jans Breeman oom van de bruidegom oud een en zestig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Roden en Klaas Swaving, oom der bruid oud vier en vijftig jaren, van beroep timmerman wonende te Haren. Waarvan akte, welke is voorgelezen. Ondertekend door: Bruidegom: W. Berends, Bruid: J. Hekman, Ouders v/d bruidegom: J. Berends & A. Woldring, Vader v/d bruid: B. Hekman, Getuigen: J. Breeman, K. Swaving
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Alberdiena (Dien) BERENDS geb. 26-2-1924 te Roden / ovl. 10-7-2001 te Emmen (I-1-1) (1)
  2. NN BERENDS geb. 4-2-1927 te Roden / ovl. 4-2-1927 te Roden (OA-14)
  3. Geertruida (Truus) BERENDS geb. 23-5-1928 te Roden
  4. Jan BERENDS geb. 22-8-1932 te Roden / ovl. 26-1-2001 te Zevenhuizen (Gr)
  5. Berendina (Bea) BERENDS geb. te Roden
  6. Hinderkje (Hennie) BERENDS geb. te Roden
  7. Geesje BERENDS geb. 17-3-1939 te Roden / ovl. 29-1-2001 te Zandeweer
 
  Generatie III  
III-1-1 (4) Jan BERENDS DE JONGE
geb. 7-9-1857 te Haren (Onnen) (GA-63)
ovl. 4-7-1943 te Roden (OA-23), 85 jaar oud
zoon van: Willem BERENDS DE JONGE
Hendrikje VRIELING
( IV-1-1 ) (8)
( IV-1-2 ) (9)
  Volgens archief Geref Kerk te Haren deed Jan belijdenis 7 Juni 1878.
Beroep: landbouwer (o.a. 1884, 1914), arbeider (1895).
Jan vertrok met zijn gezin naar Roden waar hij zich vestigde aan het Oosteinde (weg Roden - Peize).
Zijn twee oudste dochters Hinderkje en Alberdina (Dien) waren reeds gehuwd en woonden niet meer thuis.
 
  Hij trouwde op 15-5-1884 te Haren (HA-12) met:  
III-1-2 (5) Alberdina WOLDRING
geb. 20-11-1853 te Haren
ovl. 14-1-1938 te Roden (OA-2), 84 jaar oud
dochter van: Hendrik WOLDRING
Alberdina EISSES
( IV-2-1 ) (10)
( IV-2-2 ) (11)
  beroep: dienstmeid (1884). Ze heeft o.a. gewerkt bij Scato Lohman in 1880 in Haren. Gehuwd op een donderdag.
Ze karnde zelf haar boter en bracht dit aan de man. Heel af en toe kreeg ze wel een het verwijt te horen margarine i.p.v. boter te verkopen wat haar erg kwaad maakte.
 
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 30 jaar. Getuigen bij het huwelijk zijn: Lammert Takens oud 41 jr landbouwer Onnen (zwager), Hendrik Berends de Jonge oud 42 jr landbouwer te Onnen (broer bruidegom), Hendrik Woldring oud 32 jr (broer van de bruid) en Jan Woldring oud 27 jr eveneens uit Haren (broer van de bruid).
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hinderkje BERENDS geb. 23-1-1885 te Haren (Onnen) (GA-9) / ovl. 12-10-1947 te Roden (Zulthe) (OA-56)
  2. Alberdina (Dien) BERENDS geb. 17-2-1887 te Haren (Onnen) (GA-31) / ovl. 1-5-1978 te Haren
  3. Janna BERENDS geb. 23-12-1890 te Haren (Onnen) / ovl. 9-2-1984 te Haren
  4. Willem BERENDS geb. 8-1-1895 te Haren (Onnen) (GA-5) / ovl. 13-12-1980 te Haren, tehuis Zonnehof (II-1-1) (2)
 
III-2-1 (6) Berend HEKMAN
geb. 18-10-1869 te Haren (Onnen)
ovl. 19-8-1951 te Haren (Onnen) (OA-73), 81 jaar oud
zoon van: Jan HEKMAN
Johanna BERENDS
( IV-3-1 ) (12)
( IV-3-2 ) (13)
  Berend werd gedoopt door ds Veenstra op 20-11-1870.
Beroep: landbouwer te Onnen (1896, 1899),arbeider (1900), landbouwer (1902, 1937).
Bijnaam: "De Vliegende Hollander" van wege zijn kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid en activiteiten.
Hij was in 1912 medeoprichter van het schoolbestuur van de "Vereninging voor Gereformeerd onderwijs" in Onnen.
 
  Hij trouwde op 26-3-1896 te Haren (HA-9) met:  
III-2-2 (7) Geertruida van DALEN
geb. 22-5-1864 te Haren (Onnen)
ovl. 3-2-1902 te Haren (Onnen) (OA-7), 37 jaar oud
dochter van: Johannes van DALEN
Agnite NIJDAM
( IV-4-1 ) (14)
( IV-4-2 ) (15)
  Zij is 4X zwanger geweest. Haar eerste kind groeide gezond op. Haar 2e, 3e en 4e kind werden levenloos geboren Op de dag dat haar 4e kind geboren werd overleed zij ook zelf. De tekst van haar overlijdens advertentie luidde:

Heden overleed plotseling onze innig geliefde echtgenoote en zuster:
GEERTRUIDA VAN DALEN
in den ouderdom van bijna 38 jaar,
mij nalatende een kind, te jong om dit groot verlies te beseffen,
2 zijn haar in de eeuwigheid voorgegaan
en een moeten wij met haar ten grave zien dalen.
Zwaar valt ons deze slag, doch wij hopen dat haar heengaan vrede mag zijn.
Onnen de 3 Febr. 1903.
Namens Broeders en Zusters:
Berend Hekman
 
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 31 jaar
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Johanna HEKMAN geb. 20-4-1897 te Haren (Onnen) / ovl. 8-9-1967 te Roden (II-1-2) (3)
  2. NN1 HEKMAN geb. 3-6-1899 te Haren (Onnen) / ovl. 3-6-1899 te Haren (Onnen) (OA-39)
  3. NN2 HEKMAN geb. 22-7-1900 te Haren (Onnen) / ovl. 22-7-1900 te Haren (Onnen) (OA-51)
  4. NN3 HEKMAN geb. 3-2-1902 te Haren (Onnen) / ovl. 3-2-1902 te Haren (Onnen) (OA-6)
 
  Generatie IV  
IV-1-1 (8) Willem BERENDS DE JONGE
geb. 10-3-1815 te Haren (Onnen) (GA-16)
ovl. 2-4-1883 te Haren (Onnen) (OA-25), 68 jaar oud
zoon van: Hinderk [Hinderks] BERENDS DE JONGE
Janna [Jans] BAZUIN
( V-1-1 ) (16)
( V-1-2 ) (17)
  beroep: boerenknecht, inwonend bij boer Gerrit Veldman wonend te Haren (Onnen) wijk C, huisnr. 16. Later was hij arbeider (1857, 1864), landbouwer (o.a. in 1868, 1879, 1880 en 1887).  
  Hij trouwde op 1-8-1846 te Haren (HA-11) met:  
IV-1-2 (9) Hendrikje VRIELING
geb. 22-3-1823 te Haren (Hemmen) (GA-19)
ovl. 18-5-1907 te Haren (Onnen) (OA-53), 84 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( V-2-1 ) (18)
( V-2-2 ) (19)
  Voornaam op de huwelijksakte: Hindrikje. Naam ook gevonden als: Henderkien.
Beroep: landbouwersche (o.a. 1879, 1901).
 
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 23 jaar. Getuigen bij het huwelijk waren: Hendrik van Hemmen 43 jr landbouwer aan de Hoornschedijk; Hindrik Berends de Jonge 64 jr landbouwer te Onnen (vader); Hindrik Vrieling 38 jr arbeider te Haren (broer van de bruid) en Borgert Vrieling 25 jr (broer van de bruid).
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Janna BERENDS DE JONGE geb. 21-12-1846 te Haren (Onnen) / ovl. 28-11-1917 te Haren (Onnen) (OA-48)
  2. Hendrikje BERENDS geb. 14-6-1849 te Haren (Onnen) (GA-29) / ovl. 16-9-1881 te Haren (Onnen) (OA-49)
  3. Hendrik BERENDS DE JONGE geb. 28-4-1852 te Haren (Onnen) / ovl. 8-11-1928 te Haren (Onnen) (OA-66)
  4. Dina de JONGE geb. 4-8-1855 te Haren (Onnen) / ovl. 12-6-1889 te Haren (Onnen) (OA-42)
  5. Jan BERENDS DE JONGE geb. 7-9-1857 te Haren (Onnen) (GA-63) / ovl. 4-7-1943 te Roden (OA-23) (III-1-1) (4)
  6. Aaltje de JONGE geb. 10-11-1860 te Haren (Onnen) / ovl. 4-5-1880 te Haren (Onnen) (OA-30)
  7. Klaassien BERENDS geb. 20-9-1864 te Haren (Onnen) (GA-66) / ovl. 22-3-1945 te Haren (OA-40)
 
IV-2-1 (10) Hendrik WOLDRING
geb. 16-10-1818 te Haren
ovl. 31-3-1901 te Haren (Onnen) (OA-26), 82 jaar oud
zoon van: Hendrik (Hinderk) [Jans] WOLDRING
Petertje [Jans] OOSTERVELD
( V-3-1 ) (20)
( V-3-2 ) (21)
  Beroep: (1851 - 1858) schoenmaker, (1884 - 1886) arbeider, landbouwer.
Geboren op zondag 18 oktober 1818 om 06:00 uur te Haren (Gn). Geboren in huis nr 23 B.
De geboorte akte is opgemaakt op 18-10-1818 om 10:00, terwijl volgens opgave Hendrik is geboren op 18-10-1818 om 18:00 uur.
Overleden op een zondag om 01:00 uur te Haren. Getuigen bij de aangifte van overlijden zijn: Kars Woldring, landbouwer, zoon van de overledene 41 jaar en Reinder Suurd, timmerman, 50 jaar.
Bij de Nationale Militie is Hendrik uit hoofde van broederdienst bij remplacement finaal vrijgesteld, bij de loting 1837 nr 34. Volgens dit document is hij geboren 16-10-1818.
 
  Hij trouwde op 10-5-1851 te Haren (HA-7) met:  
IV-2-2 (11) Alberdina EISSES
geb. 17-8-1822 te Haren (GA-41)
ovl. 9-4-1905 te Haren (OA-17), 82 jaar oud
dochter van: Jan [Folkers] EISSES
Albedina (Albertje) [Kars] PEULINGA
( V-4-1 ) (22)
( V-4-2 ) (23)
  Overleden om 14.00 uur. Getuigen zijn: Kars Woldring, landbouwer, zoon van de overledene (45 jaar) en Reinder Suurd (54 jaar), timmerman.  
  Bij het huwelijk:
De tweede afkondiging van het huwelijk vond plaats op 27-04-1851. Bruidegom 32 jr, bruid 28 jr. Gehuwd op zaterdag.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hendrik WOLDRING geb. 25-7-1852 te Haren / ovl. 8-3-1923 te Haren
  2. Alberdina WOLDRING geb. 20-11-1853 te Haren / ovl. 14-1-1938 te Roden (OA-2) (III-1-2) (5)
  3. Jan WOLDRING geb. 23-2-1856 te Haren / ovl. 7-9-1926 te Groningen
  4. Pietertje WOLDRING geb. 13-8-1858 te Haren / ovl. 14-3-1861 te Haren
  5. Kars WOLDRING geb. 13-8-1858 te Haren / ovl. 1-4-1940 te Bedum (Zuidwolde)
  6. Jantje WOLDRING geb. 4-1-1861 te Haren / ovl. 19-6-1884 te Haren
 
IV-3-1 (12) Jan HEKMAN
geb. 4-2-1833 te Haren (Glimmen) (GA-9)
ovl. 25-5-1895 te Haren (Onnen) (OA-53), 62 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hinderika [Jans] THIJS
( V-5-1 ) (24)
( V-5-2 ) (25)
  beroep: landbouwer (1858, 1860, 1863, 1883), timmerman (1902 OA dochter Fennechien)  
  Hij trouwde op 2-5-1868 te Haren (HA-7) met:  
IV-3-2 (13) Johanna BERENDS
geb. 2-5-1836 te Haren (Onnen) (GA-31)
ovl. 26-1-1893 te Haren (Onnen) (OA-10), 56 jaar oud
dochter van: Berend BERENDS
Fennechien [Jans] OOSTERVELD
( V-6-1 ) (26)
( V-6-2 ) (27)
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 32 jaar; weduwnaar van Frederika Oosterveld. Huwelijk gesloten in tegenwoordigheid van Jan Thijs Hekman, oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Glimmen, gemeente Haren, broeder des bruidegoms; Hendrik Berends, oud een en vijftig jaren, van beroep landbouwer wonende te Onnen, gemeente Haren, broeder der bruid; Jan Berends, oud negen en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Onnen, broeder der bruid, en Jan Oosterveld van beroep: landbouwer wonende te Onnen, zwager des bruidegoms, oud acht en dertig jaren,
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Berend HEKMAN geb. 18-10-1869 te Haren (Onnen) / ovl. 19-8-1951 te Haren (Onnen) (OA-73) (III-2-1) (6)
  2. Fennechien (Fenny) HEKMAN geb. 27-10-1872 te Haren (Onnen) (GA-100) / ovl. 3-4-1902 te Haren (Onnen) (OA-28)
 
IV-4-1 (14) Johannes van DALEN
geb. 6-2-1825 te Haren (Onnen)
ovl. 19-10-1891 te Haren (Onnen) (OA-87), 66 jaar oud
zoon van: Egbert van DALEN
Geertruida POOTHOLT
( V-7-1 ) (28)
( V-7-2 ) (29)
  beroep: boerenknecht (1851), arbeider, landbouwer (1887)  
  Hij trouwde op 17-11-1859 te Haren (HA-29) met:  
IV-4-2 (15) Agnite NIJDAM
geb. 31-7-1825 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-8-1896 te Haren (OA-59), 71 jaar oud
dochter van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( V-8-1 ) (30)
( V-8-2 ) (31)
  Beroep: landbouwersche (1895).  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 34 jaar; bruid 34 jaar; weduwnaar van Teetje Vedder
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jantje van DALEN geb. 9-2-1861 te Haren (Onnen) (GA-10) / ovl. 8-3-1936 te Noorddijk (Euvelgunne) (OA-5)
  2. Geertruida van DALEN geb. 22-5-1864 te Haren (Onnen) / ovl. 3-2-1902 te Haren (Onnen) (OA-7) (III-2-2) (7)
  3. Zwaantje van DALEN geb. 18-11-1870 te Haren (Onnen) / ovl. 27-5-1952 te Haren (Onnen) (OA-62)
 
  Generatie V  
V-1-1 (16) Hinderk [Hinderks] BERENDS DE JONGE
ged. 17-11-1782 te Haren (Onnen)
ovl. 6-12-1860 te Haren (Onnen) (OA-59), 78 jaar oud
zoon van: Hinderk [Berends] _
Aaltien [Hinderks] _
( VI-1-1 ) (32)
( VI-1-2 ) (33)
  Zijn naam wordt ook geschreven als Hendrik en Hindirk. de toevoeging de Jonge is zeer waarschijnlijk om onderscheid te maken tussen hem en zijn vader die de zelfde voornaam had. Dit was bij zijn broers uiteraard niet nodig en zij zijn met hun nageslacht verder met de achternaam Berends door het leven gegaan.
In de geboorteaktes van Berend en Wemelina staat Hendriks familienaam vermeld als Berends (de Jonge).
Beroep Hendrik: arbeider (1838), landbouwer (o.a.: 1815, 1842, 1850, 1858)
In 1829/1830 wonend te Onnen (Haren, wijk C, huisnr. 34.) Hij woonde daar samen met zijn vrouw Janna en zijn kinderen: Hendrik, Jans, Berend, Wemelina, Hinderikus en Harm. Zoon Willem was inwonend bij boer Gerrit Veldman. (Haren wijk C nr 16)
Hinderk is als weduwnaar overleden. Aangifte van overlijden van Hindrik (1860) is gedaan door: Jan Berend Hindrikszoon 49 jr landbouwer te Onnen (zoon) en Berend Berends de Jonge oud 37 jr landbouwer te Onnen (zoon).
 
  Hij trouwde met:  
V-1-2 (17) Janna [Jans] BAZUIN
geb. 7-5-1786 te Haren (Onnen)
ovl. 11-4-1847 te Haren (Onnen) (OA-26), 60 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] BAZUIN
Wendeltje LOERS
( VI-2-1 ) (34)
( VI-2-2 ) (35)
  Volgens overlijdensakte overleden op 61 jarige leeftijd. Dit komt niet overeen met de gevonden geboorte datum. Aangifte van overlijden van Janna Bazuin op 11-4-1847 is gedaan door: Hindrik Berends 63 jr landbouwer (echtgen) en Kars Eisses 44 jr landbouwer (nabuur).  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Aaltien BERENDS DE JONGE geb. 22-9-1807 te Haren (Onnen?) / ovl. 4-12-1864 te Groningen
  2. Jan [Hindriks] BERENDS ged. 5-3-1809 / ovl. voor 1811
  3. Jan [Hindriks] BERENDS geb. 22-2-1811 te Haren (Onnen) / ovl. 5-11-1882 te Haren (Onnen) (OA-44)
  4. Hendrik BERENDS geb. 25-2-1813 te Haren (Onnen) / ovl. 18-9-1847 te Haren (OA-53)
  5. Willem BERENDS DE JONGE geb. 10-3-1815 te Haren (Onnen) (GA-16) / ovl. 2-4-1883 te Haren (Onnen) (OA-25) (IV-1-1) (8)
  6. Johannes (Jans) BERENDS DE JONGE geb. 23-11-1817 te Haren (Essen) / ovl. 27-10-1892 te Haren (Onnen) (OA-76)
  7. Berendina BERENDS geb. 3-4-1820 te Haren (Onnen) / ovl. 19-10-1821 te Haren (Onnen) (OA-32)
  8. Berend BERENDS geb. 8-7-1822 te Haren (Onnen) / ovl. 16-8-1906 te Haren (OA-57)
  9. Wemelina BERENDS DE JONGE geb. 31-8-1824 te Haren (Onnen) / ovl. 11-1-1862 te Haren (Onnen) (OA-5)
  10. Hinderikus BERENDS geb. 19-1-1827 te Haren (Onnen) / ovl. 24-4-1849 te Haren (Onnen) (OA-16)
  11. Harm Berends de JONGE geb. 7-3-1829 te Haren (Onnen) (GA-17) / ovl. 13-9-1898 te Haren (Glimmen) (OA-71)
 
V-2-1 (18) Jan [Jans] VRIELING
ged. 4-8-1782 te Haren
ovl. 31-1-1858 te Eelde (Oosterbroek), 75 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
( VI-3-1 ) (36)
( VI-3-2 ) (37)
  Geboortedatum ook gevonden op 8-8-1782. Gedoopt 4-8-1782 in Haren. In 1814 genoemd Jan Vrijling de Jonge.
Beroep: arbeider (1813, 1817, 1820, 1823), landbouwer (1850)
 
  Hij trouwde op 20-9-1807 te Haren met:  
V-2-2 (19) Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
ged. 2-9-1787 te Haren
ovl. 21-2-1839 te Haren (OA-10), 51 jaar oud
dochter van: Hindrik [Gerrits] HAAIMA
Hindrikje [Jans] _
( VI-4-1 ) (38)
( VI-4-2 ) (39)
  Gedoopt 2-9-1787 in Haren. Achternaam ook bekend als Haaima en Haaijema.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: Jan Jans Frieling en Hendrikje Hendriks Hajema.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Jans] VRIELING geb. 18-12-1807 te Haren / ovl. 29-6-1888 te Groningen
  2. Hendrik [Jans] VRIELING geb. 20-2-1810 te Haren / ovl. 28-5-1860 te Haren (OA-27)
  3. Gerrit VRIELING geb. 13-6-1813 te Haren (GA-30) / ovl. 29-9-1855 te Groningen
  4. Alberdina VRIJLING geb. ca 1817 te Haren (GA-37)
  5. Borgert VRIELING geb. 13-10-1820 te Haren (GA-56) / ovl. 8-3-1895 te Haren (Onnen) (OA-23)
  6. Hendrikje VRIELING geb. 22-3-1823 te Haren (Hemmen) (GA-19) / ovl. 18-5-1907 te Haren (Onnen) (OA-53) (IV-1-2) (9)
  7. Sjouke [Jans] VRIELING geb. 21-2-1828 te Haren (GA-14) / ovl. 16-6-1861 te Eelde (Oosterbroek)
 
V-3-1 (20) Hendrik (Hinderk) [Jans] WOLDRING
geb. 15-3-1781 te Haren (Gr)
ovl. 12-4-1842 te Haren (Gr), 61 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] WOLDRING
Hillichien (Hillegijn) [Hindriks] van de PEKELA
( VI-5-1 ) (40)
( VI-5-2 ) (41)
  Schoenmaker te Haren, geboortedag donderdag. (gezindte: Prot.), overleden op een dinsdag om 12:00 uur smiddags.
Getuigen bij de aangifte van overlijden zijn: Hendrik Woldring, schoenmaker, zoon en Hendrik Haverdings, kleermaker en nabuur. Hinderk heeft belijdenis gedaan in mei 1806 in de Kerk van Haren. Draagt een geweer bij de Landstorm Schutterij. Als gehuwd vrij van Landelijke Militie of Krijsmacht (Bevolkinsregister Haren Mannen 1814 CB6). Wordt dan Hindrik genoemd Volgens Volkstelling 1830 is er maar 1 familie Woldring in Haren. Hij wordt dan Hendrik genoemd Er zijn dan twee schoenmakersknechten intern, Harm en Lambert Homan uit Kalkwijk Hznd.
 
  Hij trouwde op 13-5-1810 te Haren met:  
V-3-2 (21) Petertje [Jans] OOSTERVELD
geb. 12-5-1782 te Haren
ovl. 20-12-1844 te Haren, 62 jaar oud
dochter van: Jan [Lucas] OOSTERVELD
Jantien [Jans] _
( VI-6-1 ) (42)
( VI-6-2 ) (43)
  Ook bekend onder der voornaam Pietertien, Petertien en Pietertje.
Beroep vader: landbouwer
Geboren op een zondag en overleden op een vrijdag.
 
  Bij het huwelijk:
bruidegom 29 jaar, bruid 28 jaar. Gehuwd op een zondag.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan WOLDRING geb. 26-4-1811 te Haren / ovl. 1811
  2. Jan WOLDRING geb. 1812 te Haren / ovl. 11-1-1831
  3. Jantje WOLDRING geb. 5-3-1813 te Haren / ovl. 18-7-1873 te Haren (Onnen) (OA-52)
  4. Hendrik WOLDERING geb. 23-1-1815 te Haren / ovl. 16-3-1818 te Haren (OA-13)
  5. NN WOLDRING geb. 17-4-1817 te Haren / ovl. 17-4-1817 te Haren (OA-13)
  6. Hendrik WOLDRING geb. 16-10-1818 te Haren / ovl. 31-3-1901 te Haren (Onnen) (OA-26) (IV-2-1) (10)
  7. Hillechien WOLDRING geb. 1-6-1822 te Haren / ovl. 15-4-1867 te Haren (OA-16)
 
V-4-1 (22) Jan [Folkers] EISSES
geb. 22-11-1771 te Haren
ovl. 9-3-1854 te Haren (OA-10), 82 jaar oud
zoon van: Folkert [Eisses] _
Hillechien [Jans] ADOLFS
( VI-7-1 ) (44)
( VI-7-2 ) (45)
  gedoopt (Gereformeerd) te Haren (bron: D.T.B. 214/190). Zijn vader in het doopboek: Folkers Aijses.
Beroep: arbeider (1841), landbouwer (1832, 1843).
 
  Hij trouwde op 4-5-1800 te Haren (Noordlaren) met:  
V-4-2 (23) Albedina (Albertje) [Kars] PEULINGA
ged. 7-12-1777 te Haren (Glimmen)
ovl. 27-9-1859 te Haren (OA-49), 81 jaar oud
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Hendrikje [Alberts] _
( VI-8-1 ) (46)
( VI-8-2 ) (47)
  Voornaam ook als Albertje en Albertien.
gedoopt (Gereformeerd) op 07-12-1777 te Noordlaren (bron: D.T.B. 336/45v). Ouders op de Punt.
 
  Bij het huwelijk:
kerkelijk gehuwd: Albertien Kars en Jan Folkers. bruidegom 28 jaar, bruid 22 jaar
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hilligje [Jans] _ ged. 16-11-1800 te Haren (Glimmen) / ovl. 28-3-1876 te Haren?
  2. Kars EISSES geb. 23-2-1802 te Engelbert / ovl. 27-6-1873 te Haren (Onnen) (OA-49)
  3. Folkert EISSES geb. 18-10-1803 te Groningen (Noorddijk) / ovl. 26-10-1880 te Haren (OA-58)
  4. Hinderkien EISSES geb. 16-9-1806 te Haren / ovl. 14-1-1894 te Haren (Glimmen) (OA-9)
  5. Fennechien EISSES geb. 23-1-1808 te Haren (Noordlaren) / ovl. 5-4-1889 te Haren (Onnen) (OA-14)
  6. Geertien EISSES geb. 18-11-1809 te Groningen (Engelbert) / ovl. 14-4-1888 te Haren (OA-22)
  7. Jan EISSES geb. 23-3-1812 te Haren / ovl. 3-8-1884 te Ten Boer (Wittewierum)
  8. Egbert Jan EISSES geb. 4-3-1814 te Haren (Harenermolen) (GA-12) / ovl. 19-2-1895 te Haren (Onnen) (OA-17)
  9. Lukas EISSES geb. 14-1-1816 te Haren (GA-1) / ovl. 2-12-1860 te Groningen
  10. Berend EISSES geb. 12-12-1818 te Haren (GA-60) / ovl. 9-10-1891 te Haren (OA-85)
  11. NN EISSES geb. 9-9-1820 te Haren / ovl. 9-9-1820 te Haren (OA-22)
  12. Alberdina EISSES geb. 17-8-1822 te Haren (GA-41) / ovl. 9-4-1905 te Haren (OA-17) (IV-2-2) (11)
 
V-5-1 (24) Derk HEKMAN
geb. 24-5-1807 te Haren (Onnen)
ovl. 28-12-1878 te Westerbork (Elp) (OA-63), 71 jaar oud
zoon van: Jan [Derks] HEKMAN
Beertien [Beerends] HOVING
( VI-9-1 ) (48)
( VI-9-2 ) (49)
  Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Groninger Archieven
Pagina: 227
Kerkgemeente: Haren
Soort bron: 994
Gezindte: NH.
Doopdatum: 31-05-1807
Derk
Geslacht: M
Geboortedatum: 24-05-1807
Geboorteplaats: -
Vader: Jan Derks
Moeder: Beertje Berents.

Beroep: landbouwer (1839, 1846), schipper (volgens OA 206 (1908) van zijn dochter Beertien). Gezien zijn naam past dit beroep beter bij zijn (huwende) schoonzoon.
 
  Hij trouwde op 3-3-1831 te Haren (HA-2) met:  
V-5-2 (25) Hinderika [Jans] THIJS
geb. 9-12-1806 te Rolde (Ballo)
ovl. 9-1-1878 te Westerbork (Elp) (OA-5), 71 jaar oud
dochter van: Jan [Roelofs] THIJS
Jantien [Jans] KOOPS
( VI-10-1 ) (50)
( VI-10-2 ) (51)
  Gedoopt 14-12-1806 te Rolde. (Bron: Collectie Xerokopieen DTOB Rolde, boek 130 (doop- en trouwboek, 1801-1811), pagina 26). Haar overlijdensakte in Westerbork (1878: OA-5) vermeldt als geboortedatum 6-12-1806. De huwelijksakte in Haren (1831: HA-2) vermeldt haar doopdatum in Rolde: 14-12-1806.  
  Bij het huwelijk:
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan HEKMAN geb. 4-2-1833 te Haren (Glimmen) (GA-9) / ovl. 25-5-1895 te Haren (Onnen) (OA-53) (IV-3-1) (12)
  2. Jan Thijs (Jan) HEKMAN geb. 6-10-1834 te Haren (Glimmen) / ovl. 4-6-1917 te Haren (Glimmen) (OA-23)
  3. Beertien HEKMAN geb. 12-5-1839 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-22) / ovl. 28-2-1908 te Groningen (OA-206)
  4. Jantje HEKMAN geb. 16-1-1844 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-4) / ovl. 22-9-1890 te Assen (Anreep) (OA-114)
  5. Derk HEKMAN geb. 11-10-1846 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-27) / ovl. 11-6-1922 te Borger (OA-74)
 
V-6-1 (26) Berend BERENDS
ged. 6-2-1785 te Haren (Onnen)
ovl. 2-8-1841 te Haren (Onnen) (OA-27), 56 jaar oud
zoon van: Hinderk [Berends] _
Aaltien [Hinderks] _
( VI-1-1 ) (32)
( VI-1-2 ) (33)
  Gedoopt 6-2-1785 te Haren. Beroep: boerenknegt, landbouwer (1835, 1860).  
  Hij trouwde op 9-4-1815 te Haren (HA-4) met:  
V-6-2 (27) Fennechien [Jans] OOSTERVELD
ged. 5-2-1792 te Haren
ovl. 6-1-1862 te Haren (Onnen) (OA-3), 69 jaar oud
dochter van: Jan [Lucas] OOSTERVELD
Jantien [Jans] _
( VI-6-1 ) (42)
( VI-6-2 ) (43)
  Fennechien, ook geschreven als Femmegien (huwelijks akte).  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 30 jaar; bruid 23 jaar. Getuigen bij het huwellijk zijn Hindrik Berends oud 32 jr beroep arbeider; Jan Berends broer van de bruidegom oud 28 jr zonder beroep; Hindrik Woldering oud 20 jr van beroep schoenmaker, zwager van de bruid.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hendrik BERENDS geb. 25-8-1816 te Haren (Onnen) / ovl. 7-6-1898 te Haren (Onnen) (OA-36)
  2. Jan BERENDS geb. 28-11-1818 te Haren (Onnen) / ovl. 10-3-1895 te Haren (Onnen) (OA-24)
  3. Jantien (Jantje) BERENDS geb. 2-12-1820 te Haren (Onnen) (GA-67) / ovl. 19-12-1878 te Haren (OA-83)
  4. Aaltje BERENDS geb. 23-1-1824 te Haren (Onnen) / ovl. 11-4-1860 te Haren (Onnen) (OA-22)
  5. Pietertje BERENDS geb. 1-1-1828 te Haren (Onnen) (GA-1) / ovl. 3-1-1828 te Haren (Onnen) (OA-2)
  6. Lukas BERENDS geb. 4-12-1829 te Haren (Onnen) / ovl. 25-6-1831 te Haren (Onnen) (OA-21)
  7. Lukas BERENDS geb. 8-6-1832 te Haren (Onnen) / ovl. 20-4-1835 te Haren (Onnen) (OA-13)
  8. Johanna BERENDS geb. 2-5-1836 te Haren (Onnen) (GA-31) / ovl. 26-1-1893 te Haren (Onnen) (OA-10) (IV-3-2) (13)
 
V-7-1 (28) Egbert van DALEN
ged. 13-12-1789 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 26-5-1859 te Haren, 69 jaar oud
zoon van: Anna [Egberts] van DALEN ( VI-13-2 ) (57)
  Een zoon in ontugt en hoererij gebooren. (Vader niet vermeld, mogelijk onbekend.) Gedoopt op 13-12-1789 te Vries nadat zijn moeder belijdenis deed van haar zonden en had beloofd een beter leven te zullen lijden.
Beroep: arbeider (1823, 1829), koopman (1859).
In 1829/1830 wonend te Essen (Haren, wijk F, huisnr 1a) samen met zijn vrouw en zijn kinderen Jan (ca 8jr) en Johannes (ca 7jr). Verder woonde zijn schoonmoeder Geertruid [Ewolds] bij hen in.
 
  Hij trouwde op 16-2-1822 te Haren (HA-2) met:  
V-7-2 (29) Geertruida POOTHOLT
geb. 8-12-1799 te Haren (Essen)
ovl. 10-4-1830 te Haren (Essen) (OA-19), 30 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] POOTHOLT
Geertruid [Ewolds] _
( VI-14-1 ) (58)
( VI-14-2 ) (59)
  Overleden kort (ca 3 weken) na de geboorte van haar jongste zoontje Geert  
  Bij het huwelijk:
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruid: ?; bruidegom 32 jaar; bruid 22 jaar
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan van DALEN geb. 12-6-1822 te Haren / ovl. 2-10-1823 te Haren (OA-35)
  2. Jan van DALEN geb. 6-11-1823 te Haren
  3. Johannes van DALEN geb. 6-2-1825 te Haren (Onnen) / ovl. 19-10-1891 te Haren (Onnen) (OA-87) (IV-4-1) (14)
  4. Anna van DALEN geb. 6-11-1826 te Haren (Essen) / ovl. 24-8-1829 te Haren (Essen) (OA-40)
  5. Geert van DALEN geb. 12-3-1828 te Haren (Essen) / ovl. 6-8-1829 te Haren (Essen) (OA-36)
  6. Geert van DALEN geb. 22-3-1830 te Haren (Essen) / ovl. 19-4-1830 te Haren (Essen) (OA-21)
 
V-8-1 (30) Sytze [Roelfs] NIJDAM
ged. 26-8-1797 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-2-1876 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VI-15-1 ) (60)
( VI-15-2 ) (61)
  Sytze lootte in 1816 nr. 35 voor de militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende.
beroep: koemelker (1825), arbeider (1841-1875)
 
  Hij trouwde op 3-4-1825 te Haren met:  
V-8-2 (31) Jantje [Derks] SIEGERS
ged. 27-2-1803 te Leek
ovl. 13-7-1865 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Derk SIEGERS
Trijntje SMALLENBROEK
( VI-16-1 ) (62)
( VI-16-2 ) (63)
  gedoopt te Leek.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Agnite NIJDAM geb. 31-7-1825 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-8-1896 te Haren (OA-59) (IV-4-2) (15)
  2. Derk NIJDAM geb. 9-1-1828 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-8-1829 te Haren (Hoornschedijk)
  3. Derk NIJDAM geb. 23-6-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-7-1885 te Haren (Onnen)
  4. Roelf NIJDAM geb. 15-9-1833 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-9-1875 te Haren (Hoornschedijk)
  5. Jan NIJDAM geb. 10-11-1836 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-5-1918 te Haren (Hoornschedijk)
  6. Trientje NIJDAM geb. 17-5-1841 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-8-1841 te Haren (Hoornschedijk)
  7. Hendrik NIJDAM geb. 25-10-1842 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-9-1896 te Haren (Hoornschedijk)
  8. Siese NIJDAM geb. 12-1-1847 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-1-1931 te Groningen
 
  Generatie VI  
VI-1-1 (32) Hinderk [Berends] _
geb. 11-5-1761 te Haren (Onnen)
ovl. 7-12-1836 te Haren (Onnen) (OA-48), 75 jaar oud
zoon van: Berend [Jans] _
Geesien [Hindriks] _
( VII-1-1 ) (64)
( VII-1-2 ) (65)
  Gedoopt 17-5-1761 te Haren; DTB Haren pag. 92: 1761: "den 17 Mai Berent Jans en Geesjen Hindriks een S. Hinderk _ Onnen"
Voornaam ook gevonden als Hendrik
 
  Hij trouwde op 7-5-1780 te Haren met:  
VI-1-2 (33) Aaltien [Hinderks] _
geb. ca 1748
ovl. 5-7-1818 te Haren (Onnen) (OA-23), 70 jaar oud
dochter van: Hindrik [Heelings] _ ( VII-2-1 ) (66)
  Patroniem ook gevonden als Hendriks, en voornaam als Aaltje. In het DTB van Westerbork gevonden: 1747: ''Den 21 Maj is Hidrik Heelings kint Aeltien geboren en gedoopt de 22 Dato woont te Westerbork''. Bij haar huwelijk staat vermeldt dat zij afkomstig is van Westerborg, en bij overlijden is zij 70 jaar. Dit komt bij benadering overeen met de gevonden doopaantekening.  
  Bij het huwelijk:
Bruidegom 18 jaar, bruid 32 jaar. DTB Haren pag 149 (165): "1780, 7 Maij Hinderk Berends en Aaltien Hinderks van Westerborg"
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hinderk [Hinderks] BERENDS DE JONGE ged. 17-11-1782 te Haren (Onnen) / ovl. 6-12-1860 te Haren (Onnen) (OA-59) (V-1-1) (16)
  2. Berend BERENDS ged. 6-2-1785 te Haren (Onnen) / ovl. 2-8-1841 te Haren (Onnen) (OA-27) (V-6-1) (26)
  3. Jan BERENDS ged. 14-1-1787 te Haren (Onnen) / ovl. 13-2-1850 te Haren (Onnen)
 
VI-2-1 (34) Jan [Harms] BAZUIN
ged. 7-12-1755 te Yde
ovl. 7-5-1832 te Haren
zoon van: Harm [Jans] MELLENS
Jantje [Arends] _
( VII-3-1 ) (68)
( VII-3-2 ) (69)
  Doopnaam Jan Bezui. Beroep bij overlijden landbouwer, 77 jaar, wonende op de Middelhorst, zoon van wijlen ... Mellens (akte gedeeltelijk onleesbaar). Aangifte door zoon Gerrit Bazuin.
Tussen 1777 en 1810 is hij de medemomber Jan Harms Basuin over de kinderen van zuster Geertien een woont dan in Haren.
 
  Hij trouwde op 16-5-1785 te Haren met:  
VI-2-2 (35) Wendeltje LOERS
geb. 29-8-1749 te Scheemda (Eexta)
ovl. 20-3-1802 te Haren, 52 jaar oud
dochter van: Loewert [Alberts] <LOERS>
Petronella MEIJERS
( VII-4-1 ) (70)
( VII-4-2 ) (71)
  Gedoopt 7-9-1749 in Eexta. Naam ook geschreven als Wendeltien. Achternaam komt ook voor als Luurts.  
  Bij het huwelijk:
bruid weduwe van Hindrik Harms
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Janna [Jans] BAZUIN geb. 7-5-1786 te Haren (Onnen) / ovl. 11-4-1847 te Haren (Onnen) (OA-26) (V-1-2) (17)
  2. Harm Jan BAZUIN ged. 21-10-1787 te Haren / ovl. 27-9-1846 te Haren (Helpman) (OA-41)
  3. Hindrik BAZUIN geb. ca 1790 te Haren / ovl. 12-6-1858 te Haren (OA-27)
  4. Johanna Elisabeth (Johanna) BAZUIN geb. ca 1792 te Haren / ovl. 22-12-1865 te Haren (Helpman) (OA-72)
 
VI-3-1 (36) Jan [Gerrits] FRIJLING
ged. 18-8-1743 te Vries
ovl. 10-4-1832 te Haren (OA-18), 88 jaar oud
zoon van: Gerrit [Frijlingh] _
Margien [Stevens] _
( VII-5-1 ) (72)
( VII-5-2 ) (73)
  Gedoopt (Gereformeerd) op 18-08-1743 te Vries. In doopboek: zoon van Gerrit Frilingh. Jan werd aanvankelijk in het doopboek van Haren vermeld als Jan Gerrits, vanaf 1773 met de toevoeging Frieling. Jan kon schrijven en tekende de diverse akten als Vrijling (mei 1815, 1817) en Vrijelingh (dec 1815).
Beroep: Landbouwer (1814, 1832). Overleden als Vrieling.
 
  Hij trouwde op 27-8-1769 te Haren met:  
VI-3-2 (37) Alberdina [Borchers] _
ged. 30-9-1742 te Haren
ovl. voor 1786
dochter van: Borchert [Berents] _
Marchjen [Lammers] _
( VII-6-1 ) (74)
( VII-6-2 ) (75)
  Gedoopt 30-9-1742 in Haren.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: Jan Gerrijts van Vries en Alberdina Borchers. Bruidegom ca 26 jaar, bruid 26 jaar. Groninger Archieven, Gerecht van Selwerd, Inventaris van de inboedel van Jan Frijling en zijn vrouw Alberdina Borgers.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Gerrit [Jans] FRIELING ged. 10-12-1769 te Haren / ovl. 18-8-1811 te Haren
  2. Marchje [Jans] VRIELING ged. 15-9-1771 te Haren / ovl. 10-6-1862 te Haren
  3. Annegien [Jans] FRIELING ged. 31-10-1773 te Haren
  4. Borgert [Jans] FRIELING ged. 21-1-1776 te Haren / ovl. 31-5-1852 te Haren
  5. Geertien [Jans] FRIELING ged. 4-10-1778 te Haren / ovl. 8-8-1847 te Groningen
  6. Jan [Jans] VRIELING ged. 4-8-1782 te Haren / ovl. 31-1-1858 te Eelde (Oosterbroek) (V-2-1) (18)
 
VI-4-1 (38) Hindrik [Gerrits] HAAIMA
  beroep: landbouwer, arbeider  
  Hij trouwde met:  
VI-4-2 (39) Hindrikje [Jans] _
geb. ca 1745
ovl. 1-12-1818 te Haren (OA-32), 73 jaar oud
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Roelf [Hindriks] HAJEMA ged. 29-11-1778 te Haren / ovl. 16-6-1829 te Haren (OA-30)
  2. Gerrit HAIJEMA geb. ca 1781 te Haren / ovl. 9-11-1848 te Haren (OA-56)
  3. Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA ged. 2-9-1787 te Haren / ovl. 21-2-1839 te Haren (OA-10) (V-2-2) (19)
 
VI-5-1 (40) Jan [Jans] WOLDRING
ged. 15-9-1748 te Haren
ovl. 22-6-1789 te Haren, 40 jaar oud
zoon van: Jan [Jansens] WOLDERING
Roerdina TAKENS
( VII-9-1 ) (80)
( VII-9-2 ) (81)
  beroep: schoenmaker
Gedoopt op verzoek en na authorisatie van de Ambtman, overleden op een maandag een dag na het laten dopen van zijn dochter Janna, In 1777 is Jan Jans Woldring (schoenmaker) aangenomen in de Kerk van Haren.
 
  Hij trouwde op 28-5-1775 te Haren met:  
VI-5-2 (41) Hillichien (Hillegijn) [Hindriks] van de PEKELA
ged. 5-3-1747 te Oude Pekela
ovl. 28-5-1813, 66 jaar oud
dochter van: Hindrik [Sipkes] _
Grietje [Klasens] _
( VII-10-1 ) (82)
( VII-10-2 ) (83)
  Gedoopt te Oude Pekela. Overleden op 66 jarige leeftijd in huis B 23. Getuigen bij aangifte van het overlijden: Zoon Hendrik, schoenmaker en Hendrik Haverdings, nabuur, kleermaker.
Nalatende twee kinderen: Hendrik Woldring en Klaasje Woldring. (Noot: Zoon Jan, dochter Grietje, Dina en Janna zijn kennelijk al overleden). Aangenomen in de Kerk van Haren in 1781 op de leeftijd van 34 jaar
 
  Bij het huwelijk:
Bruidegom 26 jaar, bruid 28 jaar. kerkelijk gehuwd op een zondag
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan WOLDRING ged. 30-6-1776 te Haren / ovl. 30-9-1811 te Haren
  2. Grietje WOLDRING ged. 12-4-1778 te Haren / ovl. voor 1813
  3. Hendrik (Hinderk) [Jans] WOLDRING geb. 15-3-1781 te Haren (Gr) / ovl. 12-4-1842 te Haren (Gr) (V-3-1) (20)
  4. Dina WOLDRING ged. 30-11-1783 te Haren / ovl. voor 1813
  5. Clasien WOLDRING geb. 31-5-1786 te Haren / ovl. 4-4-1847 te Gasselte
  6. Janna WOLDRING ged. 21-6-1789 te Haren / ovl. voor 1813
 
VI-6-1 (42) Jan [Lucas] OOSTERVELD
ged. 5-2-1747 te Haren
ovl. 17-1-1818 te Haren, 70 jaar oud
zoon van: Lukas [Janssen] _
Pietertien [Hindriks] _
( VII-11-1 ) (84)
( VII-11-2 ) (85)
  Gedoopt 5-2-1747 te Haren
beroep: landbouwer (1818, 1833).
 
  Hij trouwde op 13-5-1781 te Haren met:  
VI-6-2 (43) Jantien [Jans] _
ged. 10-1-1762 te Haren
ovl. 15-1-1838 te Haren, 71 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] _
Heiltien [Jans] _
( VII-12-1 ) (86)
( VII-12-2 ) (87)
  Gedoopt 10-1-1762 te Haren.  
  Bij het huwelijk:
Kerkelijk huwelijk Bruidegom 34 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Petertje [Jans] OOSTERVELD geb. 12-5-1782 te Haren / ovl. 20-12-1844 te Haren (V-3-2) (21)
  2. Jan [Jans] OOSTERVELD geb. 14-3-1784 te Haren / ovl. 14-9-1864 te Haren (Onnen) (OA-49)
  3. Heiltien [Jannes] OOSTERVELD geb. 19-3-1786 te Haren / ovl. 18-6-1853 te Haren
  4. Willempje OOSTERVELD ged. 15-7-1788 te Haren / ovl. 25-4-1821 te Haren
  5. Annegien [Jans] OOSTERVELD geb. 16-5-1790 te Haren
  6. Fennechien [Jans] OOSTERVELD ged. 5-2-1792 te Haren / ovl. 6-1-1862 te Haren (Onnen) (OA-3) (V-6-2) (27)
  7. Aaltje [Jans] OOSTERVELD ged. 30-3-1794 te Haren / ovl. 10-2-1853 te Haren (Onnen) (OA-5)
  8. Lucas [Jans] OOSTERVELD ged. 23-10-1796 te Haren (Onnen) / ovl. 10-4-1867 te Haren (OA-15)
  9. Hindrik [Jans] OOSTERVELD geb. 14-4-1799 te Haren / ovl. 1-5-1848 te Haren (OA-29)
  10. Johanna [Jans] OOSTERVELD geb. 6-9-1801 te Haren / ovl. 28-5-1833 te Haren (OA-18)
  11. Jantje [Jans] OOSTERVELD geb. ca 1805 te Haren / ovl. 23-3-1854 te Haren
 
VI-7-1 (44) Folkert [Eisses] _
ged. 13-2-1746 te Winsum (Feerwerd)
ovl. 23-1-1832 te Haren (OA-5), 85 jaar oud
zoon van: Eijsse HOVING
Folkertje [Folkerts] _
( VII-13-1 ) (88)
( VII-13-2 ) (89)
  gedoopt: gereformeerd
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 26-2-1768 te Haren met:  
VI-7-2 (45) Hillechien [Jans] ADOLFS
ged. 12-1-1744 te Haren
ovl. 19-1-1831 te Haren, 87 jaar oud
dochter van: Jan [Adolfs] <ADOLFS>
Femmigje [Lukas] _
( VII-14-1 ) (90)
( VII-14-2 ) (91)
  gezindte: gereformeerd, (bron: D.T.B. 214/148)  
  Bij het huwelijk:
bruidegom 22 jaar, bruid 24 jaar
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Eijsse [Folkerts] HOVINGA ged. 28-5-1769 te Haren / ovl. 9-5-1828 te Hoogezand (Martenshoek) (OA-35)
  2. Fennechien [Folkerts] EISSES geb. ca 1771 te Anloo / ovl. 15-4-1836 te Groningen
  3. Jan [Folkers] EISSES geb. 22-11-1771 te Haren / ovl. 9-3-1854 te Haren (OA-10) (V-4-1) (22)
  4. Cornelius [Folkerts] EISSES geb. 1773 te Haren / ovl. 5-11-1847 te Haren (OA-58)
  5. Jantien [Folkerts] _ geb. 1774 te Haren / ovl. 1-11-1826 te Groningen (OA-51)
  6. Folkertien [Folkerts] _ geb. 1776 te Haren / ovl. 21-6-1825 te Groningen (OA-397)
  7. Hanna (Harmke) [Folkerts] _ ged. 16-11-1777 te Haren / ovl. 11-3-1844 te Groningen
  8. Isabella Anna EISSES geb. 1779 te Haren / ovl. na 1842
  9. Adolf [Folkerts] EISSES geb. ca 1780 te Haren / ovl. 22-1-1850 te Haren (OA-6)
  10. Swaantje [Folkers] EISSES geb. 1783 te Haren / ovl. 1-6-1856 te Haren
  11. Lukas FOLKERS geb. 1786 te Haren / ovl. 19-12-1847 te Groningen
  12. Folkert [Folkerts] EISSES geb. 1788 te Haren / ovl. 4-9-1872 te Haren (OA-46)
 
VI-8-1 (46) Karst [Geerts] PEULINGA
ged. 10-3-1726
ovl. 7-4-1820 te Zuidlaren, 94 jaar oud
zoon van: Geert [Thijs] _
Roelofje [Kars] _
( VII-15-1 ) (92)
( VII-15-2 ) (93)
  Beroep: landbouwer, wonend te Glimmen
Op de overlijdensacte vermeld als Karst Geerts, geboren op 10-03-1726 te Noordlaren! De vermelde geboortedatum is echter zijn doopdatum. Karst is gedoopt op 10 maart 1726 te Zuidlaren, samen met zijn tweelingzus Geesje
 
  Hij trouwde op 9-5-1772 te Noordlaren met:  
VI-8-2 (47) Hendrikje [Alberts] _
geb. 1733 te Haren
ovl. 30-12-1815 te Haren (Glimmen) (OA-1), 82 jaar oud
dochter van: Albert [Lammerts] _
Marchjen [Egberts] _
( VII-16-1 ) (94)
( VII-16-2 ) (95)
  Gedoopt te Haren op 6 maart 1733.  
  Bij het huwelijk:
weduwnaar van Jantien Berends. Huwelijk voor de kerk.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Geert [Kars] PEULENGA geb. 1772 te Haren (Glimmen) / ovl. 7-1-1827 te Groningen (OA-44)
  2. Egtbertjen [Kars] _ geb. 1774 te Haren (Glimmen) / ovl. 31-10-1817 te Vries (Yde)
  3. Albedina (Albertje) [Kars] PEULINGA ged. 7-12-1777 te Haren (Glimmen) / ovl. 27-9-1859 te Haren (OA-49) (V-4-2) (23)
 
VI-9-1 (48) Jan [Derks] HEKMAN
ged. 18-1-1767 te Haren
ovl. 13-12-1843 te Haren (Glimmen) (OA-39), 78 jaar oud
zoon van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( VII-17-1 ) (96)
( VII-17-2 ) (97)
  Gedoopt 18-1-1767 te Haren. Doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 186.

In 1829/1830 woonde hij samen met vrouw en zijn 3 kinderen Egbertien, Derk en Jantien te Haren (Glimmen), wijk C, huisnr. 19.
 
  Hij trouwde op 4-5-1800 te Haren met:  
VI-9-2 (49) Beertien [Beerends] HOVING
geb. 20-7-1773
ovl. 21-3-1849 te Assen, 75 jaar oud
dochter van: Berend [Hendriks] _
Egbertien HOVING
( VII-18-1 ) (98)
( VII-18-2 ) (99)
  Uit het bevolkingsregister blijkt dat Beertje 8 jaar jonger is dan Jan. Dit levert haar geschatte geboortejaar op  
  Bij het huwelijk:
Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 303.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Aaltien HEKMAN geb. 10-5-1801 te Haren / ovl. 4-11-1866 te Assen (OA-108)
  2. Egbertien [Derks] HEKMAN geb. ca 1804 te Haren / ovl. 2-2-1880 te Haren (Noordlaren) (OA-10)
  3. Derk HEKMAN geb. 24-5-1807 te Haren (Onnen) / ovl. 28-12-1878 te Westerbork (Elp) (OA-63) (V-5-1) (24)
  4. Beertien HEKMAN geb. 29-1-1812 te Haren (Onnen) (GA-5) / ovl. 14-2-1828 te Haren (De Broeken) (OA-8)
  5. Jantien HEKMAN geb. 7-10-1814 te Haren (Onnen) (GA-46) / ovl. 22-5-1851 te Haren (Glimmen) (OA-14)
 
VI-10-1 (50) Jan [Roelofs] THIJS
ged. 7-9-1766 te Rolde (Ballo)
ovl. 28-8-1832 te Haren (Glimmen) (OA-40), 65 jaar oud
zoon van: Roelf [Luichjens] <THIJS>
Jantje [Jansen] _
( VII-19-1 ) (100)
( VII-19-2 ) (101)
  Gedoopt 7-9-1766 te Rolde. Om onduidelijke redenen is in 1811 de familienaam Thijs (ook gevonden als Ties, Teis en Tijs (overlijdensakte)) aangenomen. Beroep: landbouwer (en woonachtig) te Glimmen (o.a.1827, 1850). Aangifte van overlijden werd gedaan door zijn zoon Geert Thijs. In 1815 woonde Jan Thijs met zijn gezin (7 personen) in Laaghalen in een boerderij tegenwoordig genaamd '' 't Oal Hoes'' (gem. Beilen), huidig adres: Boermarkeweg 11. Bron: tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Beilen, jaargang 15, nummer 3 (augustus 2003).  
  Hij trouwde op 23-12-1798 te Rolde (Ballo) met:  
VI-10-2 (51) Jantien [Jans] KOOPS
ged. 1-6-1777 te Anloo (Anderen)
ovl. 10-4-1859 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-18), 81 jaar oud
dochter van: Jan [Koops] <KOOPS>
Hindrikje [Geerts] _
( VII-20-1 ) (102)
( VII-20-2 ) (103)
  Gedoopt 1-6-1777 te Anloo (Bron: Anloo, 01-06-1777, Collectie Xerokopieen DTOB, boek 2 (doopboek, 1769-1811), pagina 212). Volgens het bevolkingsregister van Haren woonde Jantien in 1830 te Haren (Glimmen): wijk C huis No 16. Jantien Jantien overleed ''des avonds te negen uren, ten hare huize te Midlaren . . ." Geboorteplaats en namen van haar ouders worden niet vermeld in de overlijdensakte. Beroep: landbouwersche (1850).  
  Bij het huwelijk:
Er vond een huwelijks proclamatie plaats op 2-12-1798. Bron: Collectie Xerokopieen DTOB, boek 129 (DTB:1712-1800), pagina 216.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hinderkien [Jans] _ ged. 9-7-1799 te Rolde (Ballo) / ovl. voor 1801
  2. Hinderkien THIJS ged. 13-12-1801 te Rolde / ovl. 28-6-1865 te Haren (Noordlaren)
  3. Jan [Jans] TIES geb. 6-5-1804 te Rolde / ovl. 25-12-1877 te Assen (OA-145)
  4. Hinderika [Jans] THIJS geb. 9-12-1806 te Rolde (Ballo) / ovl. 9-1-1878 te Westerbork (Elp) (OA-5) (V-5-2) (25)
  5. Luichjen [Jans] TIJS geb. 4-3-1809 te Beilen / ovl. 19-6-1872 te Assen (OA-71)
  6. Roelofje THIJS geb. 25-9-1811 te Beilen (Halen) (GA-19) / ovl. 3-4-1813 te Beilen (Laaghalen) (OA-14)
  7. Roelof THIJS geb. 14-2-1814 te Beilen (Laaghalen) (GA-9) / ovl. 18-11-1863 te Assen (OA-89)
  8. Geessien [Jans] <THIJS> geb. 18-11-1820 te Haren (Glimmen) (GA-62) / ovl. 15-7-1866 te Zuidlaren
 
VI-13-2 (57) Anna [Egberts] van DALEN
ged. 14-2-1768 te Gieten (Bonnen)
ovl. 7-6-1846 te Vries (Yde) (OA-15), 78 jaar oud
dochter van: Egbert [Jans] van DALEN
Jantien [Jans] REINDERS
( VII-26-1 ) (114)
( VII-26-2 ) (115)
  Geboorteplaats en -datum (Gieten: 15-3-1768) o.a. vermeld op haar overlijdensakte in Genlias (Vries 1846: OA-15).

Bron: Drenlias: Gieten, doop-, trouw-, overlijdens- en lidmatenboek (1717-1798; DTB 55), 14 februari 1768, doopaantekening, pagina 61: Gedoopt: Anna, geboren te Bonne, dochter van Egbert Jans en Jantien Jansen.

Anna werd de moeder van een in onegt geboren kind (Egbert) Zij werd beschuldigd van het bedrijven van ontugt en hoererij. Na een belijdenis van haar zonden en de belofte van een beter leven werd haar zoontje gedoopt.
 
  Kinderen:  
  1. Egbert van DALEN ged. 13-12-1789 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 26-5-1859 te Haren (V-7-1) (28)
  2. Jantien [Jans] KOOPS geb. 4-5-1796 te Vries (Yde) / ovl. 6-6-1866 te Eelde
  3. Geert KOOPS geb. 2-12-1798 te Vries (Yde) / ovl. 5-4-1867 te Peize
  4. Jan [Jans] KOOPS geb. 20-9-1801 te Vries (Yde) / ovl. 23-11-1883 te Vries (Yde)
  5. Lammert [Geerts] KOOPS geb. ca 1804 te Vries (Yde) / ovl. 3-2-1888 te Haren (Glimmen)
  6. Hinderkien [Jans] KOOPS geb. ca 1806 te Vries (Yde)
  7. Hendrik [Jans] KOOPS ged. 5-11-1809 te Vries (Yde) / ovl. 5-11-1890 te Vries (Yde)
 
VI-14-1 (58) Jan [Gerrits] POOTHOLT
ged. 3-1-1762
ovl. 20-9-1826 te Haren (OA-50), 64 jaar oud
zoon van: Gerrit Jan POOTHOLT
Annechien [Berends] _
( VII-27-1 ) (116)
( VII-27-2 ) (117)
  beroep smid.
In het DTB van Slochteren van 1795 komt zijn naam voor als man van Bauwgien Pieters.
Tekst: "Bauwgien Pieters, huisvrouw van Jan Gerrits Pootholt (in de marge: weder vertrokken)"
 
  Hij trouwde op 17-5-1798 te Haren met:  
VI-14-2 (59) Geertruid [Ewolds] _
geb. 8-3-1766 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 19-2-1845 te Haren (OA-15), 78 jaar oud
dochter van: Ewolt [Jans] _
Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
( VII-28-1 ) (118)
( VII-28-2 ) (119)
  Gedoopt 9-3-1766 te Noordwolde  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Geertruida POOTHOLT geb. 8-12-1799 te Haren (Essen) / ovl. 10-4-1830 te Haren (Essen) (OA-19) (V-7-2) (29)
  2. Geessien POOTHOLT ged. 25-4-1802 te Haren / ovl. 12-7-1849 te Groningen
 
VI-15-1 (60) Roelf [Sytzes] NIJDAM
ged. 16-11-1770 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-8-1836 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VII-29-1 ) (120)
( VII-29-2 ) (121)
  beroep: arbeider (1825), landgebruiker (1836), veenbaas aan de Hoornschedijk  
  Hij trouwde op 27-3-1796 te Haren met:  
VI-15-2 (61) Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
ged. 7-4-1774 te Haren
ovl. 28-8-1846 te Haren (Hoornschedijk) (OA-36), 74 jaar oud
dochter van: Hendrik [Koops] NAGELDER
Harmpien (Harmtien) [Reinders] OOSTERVELD
( VII-30-1 ) (122)
( VII-30-2 ) (123)
  Gedoopt 7-4-1774 te Haren. Beroep: arbeidersche (1825), arbeidster (1836)
Angeniet Hendriks Nagelder bij overlijden weduwe van Roelf Siese Nijdam.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Sytze [Roelfs] NIJDAM ged. 26-8-1797 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-2-1876 te Haren (Hoornschedijk) (V-8-1) (30)
  2. Harmtien [Roelfs] NIJDAM ged. 29-9-1799 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-11-1868 te Haren
  3. Hindrik [Roelfs] NIJDAM ged. 3-10-1802 te Eelde / ovl. 18-12-1863 te Haren (Hoornschedijk)
  4. Trientje [Roelfs] NIJDAM ged. 27-2-1806 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-2-1886 te Groningen
  5. Geessien [Roelfs] NIJDAM ged. 18-3-1810 te Haren (Hoornschedijk)
  6. Roelf [Roelfs] NIJDAM ged. 5-2-1813 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-3-1871 te Groningen
  7. Alke [Roelfs] NIJDAM geb. 6-11-1817 te Haren / ovl. 6-2-1883 te Haren (Helpman)
 
VI-16-1 (62) Derk SIEGERS
  Hij trouwde met:  
VI-16-2 (63) Trijntje SMALLENBROEK
  beroep: arbeidster (1825)  
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Jantje [Derks] SIEGERS ged. 27-2-1803 te Leek / ovl. 13-7-1865 te Haren (Hoornschedijk) (V-8-2) (31)
 
  Generatie VII  
VII-1-1 (64) Berend [Jans] _
ged. 12-3-1730 te Haren (Onnen?)
zoon van: Berent [Jans] _
Jantjen [Hinderks] _
( VIII-1-1 ) (128)
( VIII-1-2 ) (129)
  Gedoopt 12-3-1730 te Haren: "Jantjen Hindriks weduwe van Berent Jans na de dood van haar man gebaart een sone genaamt Berent". Berent werd genoemd naar zijn vader als Berent Jans.  
  Hij trouwde op 29-6-1760 te Haren met:  
VII-1-2 (65) Geesien [Hindriks] _
  Bij het huwelijk:
Huwelijk DTB Haren pag. 162: 1760: "den 29 (juni) Berent Jans en Geesjen Hindriks beide van Onnen"
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hinderk [Berends] _ geb. 11-5-1761 te Haren (Onnen) / ovl. 7-12-1836 te Haren (Onnen) (OA-48) (VI-1-1) (32)
  2. Maria [Berends Jans] _ ged. 17-4-1767 te Haren (Onnen)
 
VII-2-1 (66) Hindrik [Heelings] _
  Dochter:  
  1. Aaltien [Hinderks] _ geb. ca 1748 / ovl. 5-7-1818 te Haren (Onnen) (OA-23) (VI-1-2) (33)
 
VII-3-1 (68) Harm [Jans] MELLENS
ovl. voor 1777
zoon van: Jan [Mellens] <BAZUIN>
Roelfje _
( VIII-5-1 ) (136)
( VIII-5-2 ) (137)
  Overleden vermoedelijk ca 1770 te Schipborg
Wanneer Roelofje Harms in 1777 trouwt met Jan Geerts, weduwnaar van Jantje Jans wordt bij de momberaanstelling/huwelijkscontract Jan Harms vermeld als broer van Roelofje en Jantje Arents, weduwe H. Melles als moeder.
 
  Hij trouwde met:  
VII-3-2 (69) Jantje [Arends] _
ged. 10-2-1726 te Vries
dochter van: Arend [Jans] BESUIDE
Geertien [Jansen] _
( VIII-6-1 ) (138)
( VIII-6-2 ) (139)
  Doop: dochter van: Arent Desui. Bij overlijden van de kinderen als moeder Jantien Arends of Jantien Bazuin.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Harms] MELLENS ged. 29-9-1748 te Yde / ovl. voor 1802 te Schipborg?
  2. Arend [Bezui] MELLENS ged. 14-2-1751 te Vries (Yde) / ovl. 23-8-1819 te Schipborg
  3. Roelfien [Harms] MELLENS ged. 4-2-1753 te Vries (Yde) / ovl. 20-2-1822 te Annen
  4. Jan [Harms] BAZUIN ged. 7-12-1755 te Yde / ovl. 7-5-1832 te Haren (VI-2-1) (34)
  5. Gerrit [Harms] MELLENS geb. 27-2-1758 te Vries (Yde) / ovl. 27-4-1832 te Anloo
  6. Geert [Harms] MELLENS ged. 7-6-1761 te Vries (Yde) / ovl. 4-2-1834 te Anloo
  7. Geertien [Harms] MELLENS ged. 29-4-1764 te Vries (Winde)
 
VII-4-1 (70) Loewert [Alberts] <LOERS>
ged. 13-12-1716 te Scheemda (Eexta)
zoon van: Albert [Jans] _
Anje [Louwerts] _
( VIII-7-1 ) (140)
( VIII-7-2 ) (141)
  Hij trouwde op 5-2-1741 te Scheemda (Eexta) met:  
VII-4-2 (71) Petronella MEIJERS
ged. 7-2-1723 te Scheemda
ovl. 8-3-1786 te Hoogezand (Kropswolde)
dochter van: Johannes [Everts] MEIJER
Epjen [Uden] _
( VIII-8-1 ) (142)
( VIII-8-2 ) (143)
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Wendeltje LOERS geb. 29-8-1749 te Scheemda (Eexta) / ovl. 20-3-1802 te Haren (VI-2-2) (35)
 
VII-5-1 (72) Gerrit [Frijlingh] _
ged. 28-1-1714 te Groningen (Nieuwe Boteringestraat)
ovl. te Vries
zoon van: Friling [Siwerts Waterman] <VRIELING>
Geertien [Gerrits] _
( VIII-9-1 ) (144)
( VIII-9-2 ) (145)
  Gedoopt 28-1-1714 in Groningen. Gerrit vertrok na zijn tweede huwelijk van de stad Groningen naar Drenthe. Gerrit woonde met zijn gezin in de buurtschap Donderen (Vries). De kinderen werden in Vries gedoopt. Gerrit wordt in het doopboek vermeld als Frieling (1740), Frilingh (1743), Frijlingh (1745), Frijling (1747) en Frijlinge (1749).
Beroep: landbouwer.
In 1654 waren de Grondschattingsregisters aangelegd, maar sindsdien niet meer bijgewerkt. Wie dus een huis had gebouwd in de periode na 1654 betaalde geen belasting. In de periode 1741-1755 vonden opmetingen plaats en werden registers gemaakt van de nieuwe huizen sedert 1654. In 1750 wordt in de buurtschap Donderen vermeld: “Geert Vrilenge meier van Harm Aerents”, verderop in hetzelfde register wordt hij vermeld als “Gerrid Friling meijer van Harmen Arents”.
 
  Hij trouwde op 29-6-1743 te Groningen met:  
VII-5-2 (73) Margien [Stevens] _
geb. ca 1720 te Vries
ovl. te Vries
  Zij is ook gevonden met de naam Marchien Stevens  
  Bij het huwelijk:
Huwelijksafkondiging in Groningen: Gerrit Frilings van Groningen en Margjen Stevens van Vries, pro qua de attestatie van de eerw. Dms. Dijck pastor aldaar dat de proclamatien aldaar geschiet zijn.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Gerrits] FRIJLING ged. 18-8-1743 te Vries / ovl. 10-4-1832 te Haren (OA-18) (VI-3-1) (36)
  2. Frijling [Gerrits] FRIJLING ged. 31-10-1745 te Vries (Donderen) / ovl. 18-1-1809 te Gasselternijveen
  3. Geert [Gerrits] FRIELING geb. 26-9-1746 te Vries (Donderen) / ovl. 21-1-1829 te Eelde (Paterswolde)
  4. NN [Gerrits] _ geb. ca 1747 te Vries (Donderen)
  5. Annigje [Gerrits] _ ged. 26-10-1749 te Vries (Donderen)
 
VII-6-1 (74) Borchert [Berents] _
ged. 8-11-1716
  Hij trouwde op 20-3-1740 met:  
VII-6-2 (75) Marchjen [Lammers] _
geb. te Westerbork?
  afkomstig uit Westerbork (bij huwelijk: 1740).  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk voor de kerk.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hesther [Borcherts] _ ged. 22-4-1740 / ovl. 22-6-1803 te Haren
  2. Alberdina [Borchers] _ ged. 30-9-1742 te Haren / ovl. voor 1786 (VI-3-2) (37)
  3. Lammert [Borcherts] _ ged. 19-7-1744 te Haren / ovl. 23-1-1826 te Haren
  4. Geesjen [Borcherts] _ ged. 5-2-1747 te Haren
 
VII-9-1 (80) Jan [Jansens] WOLDERING
geb. 1-9-1709
zoon van: Jan WOLDRINGE
Toebichien BARTELDS
( VIII-17-1 ) (160)
( VIII-17-2 ) (161)
  Hij trouwde met:  
VII-9-2 (81) Roerdina TAKENS
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Trijntjen WOLDERING ged. 31-3-1737 te Haren
  2. Theodorus WOLDERING geb. 7-9-1738 te Haren
  3. Janna WOLDERING ged. 24-9-1741 te Haren
  4. Barteld WOLDERING ged. 27-2-1744 te Haren
  5. Jan [Jans] WOLDRING ged. 15-9-1748 te Haren / ovl. 22-6-1789 te Haren (VI-5-1) (40)
  6. Johannes WOLDRING ged. 3-10-1751 te Haren (Noordlaren)
  7. Fennechyn WOLDERING ged. 1-4-1753 te Haren
 
VII-10-1 (82) Hindrik [Sipkes] _
  Hij trouwde met:  
VII-10-2 (83) Grietje [Klasens] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Hillichien (Hillegijn) [Hindriks] van de PEKELA ged. 5-3-1747 te Oude Pekela / ovl. 28-5-1813 (VI-5-2) (41)
 
VII-11-1 (84) Lukas [Janssen] _
ged. 13-8-1710 te Haren
zoon van: Jan [Derks] <OOSTERVELD>
Fennechijn [Lucas] _
( VIII-21-1 ) (168)
( VIII-21-2 ) (169)
  Hij trouwde op 5-5-1737 te Haren met:  
VII-11-2 (85) Pietertien [Hindriks] _
ged. 5-11-1711 te Haren (Glimmen)
dochter van: Hendrick [Alberts] _
Anna _
( VIII-22-1 ) (170)
( VIII-22-2 ) (171)
  Gedoopt 5-11-1711 te Noordlaren, ouders woonachtig te Glimmen.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk voor de kerk.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Annechien [Lukas] OOSTERVELD geb. 12-10-1738 te Haren / ovl. 1811 te Haren (Onnen)
  2. Fennechijn [Lucas] _ ged. 5-11-1741 te Haren
  3. Hinderk [Lucas] OOSTERVELD ged. 6-9-1744 te Haren / ovl. 5-3-1820 te Haren
  4. Jan [Lucas] OOSTERVELD ged. 5-2-1747 te Haren / ovl. 17-1-1818 te Haren (VI-6-1) (42)
  5. Johanna [Lukas] OOSTERVELD ged. 1-2-1750 te Haren / ovl. 5-8-1814 te Haren (OA-24)
  6. Lucas [Lucas] _ ged. 5-10-1752 te Haren
  7. Albert [Lucas] OOSTERVELD geb. 13-5-1756 / ovl. 1-5-1830 te Anloo
  8. Derk [Lucas] _ ged. 25-12-1759 te Haren
 
VII-12-1 (86) Jan [Hendriks] _
  Hij trouwde met:  
VII-12-2 (87) Heiltien [Jans] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Jantien [Jans] _ ged. 10-1-1762 te Haren / ovl. 15-1-1838 te Haren (VI-6-2) (43)
 
VII-13-1 (88) Eijsse HOVING
geb. 13-1-1695 te Winsum (Ezinge)
ovl. ca 1748
zoon van: Eijsse HOVINGH
Jantien [Cornelis] _
( VIII-25-1 ) (176)
( VIII-25-2 ) (177)
  gezindte: gereformeerd
beroep: landbouwer
 
  Hij trouwde te gehuwd circa 1730 met:  
VII-13-2 (89) Folkertje [Folkerts] _
geb. ca 1695
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Welmoedt [Eisses] Hoving geb. 22-1-1736 te Winsum (Ezinge)
  2. Stijntje [Eisses] Hoving geb. 8-12-1737 te Winsum (Ezinge)
  3. Kornelis [Eisses] Hoving geb. 18-10-1739 te Winsum (Ezinge)
  4. Grietje [Eisses] HOVING geb. 17-12-1741 te Winsum (Ezinge)
  5. Folkert [Eisses] _ ged. 13-2-1746 te Winsum (Feerwerd) / ovl. 23-1-1832 te Haren (OA-5) (VI-7-1) (44)
  6. Eiske [Eisses] Hoving geb. 25-2-1748 te Winsum (Ezinge)
 
VII-14-1 (90) Jan [Adolfs] <ADOLFS>
ged. 1-8-1686 te Haren
ovl. ca 1759
  Gedoopt te Noordlaren op 1 augustus 1686. Ouders wonend te Haren.
Beroep: landbouwer.
Angenomen als lidmaat te Haren:
1711 op den 3 Meert:
- Hindrik Adolphs binnen Haren (broer?)
- Jan Adolphs binnen Haren
 
  Hij trouwde op 20-10-1726 met:  
VII-14-2 (91) Femmigje [Lukas] _
geb. te Vries
ovl. 13-12-1789 te Haren
  Naam ook als Fennigje  
  Bij het huwelijk:
Kerkelijk huwelijk
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Adolf [Jans] _ ged. 17-1-1727 te Haren
  2. Jantjen [Jans] _ ged. 17-10-1728 te Haren
  3. Swaantjen [Jans] _ ged. 22-1-1730 te Haren
  4. Anna [Jans] _ ged. 16-9-1731 te Haren
  5. Geesjen [Jans] ADOLFS ged. 16-8-1733 te Haren / ovl. 19-12-1826 te Haren (OA-23)
  6. Lucas [Jans Adolfs] _ ged. 25-2-1735 te Haren
  7. Mense [Jans] _ ged. 26-12-1736
  8. Hendrik [Jans] _ ged. 27-7-1738 te Haren / ovl. 2-7-1812 te Haren
  9. Hillechien [Jans] ADOLFS ged. 12-1-1744 te Haren / ovl. 19-1-1831 te Haren (VI-7-2) (45)
 
VII-15-1 (92) Geert [Thijs] _
geb. ca 1690
zoon van: Thijs [Alberts] _
Annigje [Alberts] _
( VIII-29-1 ) (184)
( VIII-29-2 ) (185)
  Gemeld als zijnde geboren te Midlaren rond 1690.
(er is echter ook een Geert gedoopt op 17-10-1697 te Havelte als zoon van Thijs Geerts!?).
 
  Hij trouwde met:  
VII-15-2 (93) Roelofje [Kars] _
geb. ca 1690 te Sleen?
dochter van: Carst PEULINGE ( VIII-30-1 ) (186)
  Bij het huwelijk:
Gehuwd ca 1720
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Thije [Geerts] _ geb. ca 1721 te Zuidlaren (Midlaren)
  2. Kars [Geerts] _ ged. 22-10-1724
  3. Karst [Geerts] PEULINGA ged. 10-3-1726 / ovl. 7-4-1820 te Zuidlaren (VI-8-1) (46)
  4. Geesje [Geerts] _ ged. 10-3-1726 / ovl. ca 1806
  5. Albert [Geerts] _ geb. ca 1728 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. voor 1785 te Zuidlaren
 
VII-16-1 (94) Albert [Lammerts] _
  Hij trouwde met:  
VII-16-2 (95) Marchjen [Egberts] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Hendrikje [Alberts] _ geb. 1733 te Haren / ovl. 30-12-1815 te Haren (Glimmen) (OA-1) (VI-8-2) (47)
 
VII-17-1 (96) Derk [Jacobs] HEKMAN
ged. 5-2-1732
ovl. 1-7-1813 te Haren, 81 jaar oud
zoon van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( VIII-33-1 ) (192)
( VIII-33-2 ) (193)
  Gedoopt 5-2-1732 in Noordlaren. Beroep: arbeider. Bij zijn huwelijk afkomstig van Noordlaren. Hij was lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente Haren in juni 1780, en is dan 48 jaar oud.  
  Hij trouwde op 4-5-1760 te Haren met:  
VII-17-2 (97) Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
ged. 28-2-1737 te Haren
ovl. 15-4-1818 te Haren (OA-14), 81 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] _
Ida [Hyronymus] _
( VIII-34-1 ) (194)
( VIII-34-2 ) (195)
  Gedoopt 28-2-1737 te Haren. Doopgegevens uit gedigitaliseerd doopboek van Haren via de website "allegroningers". Bij haar huwelijk afkomstig van Haren. Zij was lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente van Haren in mei 1770, en staat te boek als: huisvrouw van Derk Jacobs. Beroep: arbeidster. Ouders onbekend.  
  Bij het huwelijk:
Derk Jacobs afkomstig van Noordlaren trouwt met Aaltjen Janss van Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 287
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Lijsbeth [Derks] _ ged. 1-3-1761 / ovl. voor 1764 te Haren
  2. Jan [Derks] _ ged. 14-3-1762
  3. Jan [Derks] _ ged. 12-5-1763
  4. Elizabeth [Derks] HEKMAN ged. 9-12-1764 te Haren / ovl. 13-9-1826 te Haren (OA-44)
  5. Jan [Derks] HEKMAN ged. 18-1-1767 te Haren / ovl. 13-12-1843 te Haren (Glimmen) (OA-39) (VI-9-1) (48)
  6. Jacob [Derks] HEKMAN ged. 13-5-1770 te Haren / ovl. 7-5-1817 te Haren
  7. Ida HEKMAN ged. 23-8-1772 te Haren / ovl. 29-7-1815 te Haren
  8. Aaltje [Derks] HEKMAN ged. 19-6-1774
  9. Lammegien [Derks] HEKMAN ged. 19-6-1774 te Haren / ovl. 19-11-1812 te Haren
  10. Hindrik [Dirks] HEKMAN ged. 13-4-1777 / ovl. 23-12-1831 te Haren (OA-39)
 
VII-18-1 (98) Berend [Hendriks] _
  Hij trouwde met:  
VII-18-2 (99) Egbertien HOVING
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Beertien [Beerends] HOVING geb. 20-7-1773 / ovl. 21-3-1849 te Assen (VI-9-2) (49)
 
VII-19-1 (100) Roelf [Luichjens] <THIJS>
  Beroep: landbouwer.  
  Hij trouwde met:  
VII-19-2 (101) Jantje [Jansen] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Jan [Roelofs] THIJS ged. 7-9-1766 te Rolde (Ballo) / ovl. 28-8-1832 te Haren (Glimmen) (OA-40) (VI-10-1) (50)
 
VII-20-1 (102) Jan [Koops] <KOOPS>
  Bij huwelijk wonend te Rolde.  
  Hij trouwde op 17-11-1765 te Rolde met:  
VII-20-2 (103) Hindrikje [Geerts] _
  Bij huwelijk wonend te Ballo.  
  Bij het huwelijk:
Bron: Collectie Xerokopieen DTOB, boek 129 (doop- en trouwboek, 1712-1800), pagina 197.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hindrik [Jans] <KOOPS> ged. 5-2-1769 te Rolde (Balle)
  2. Wilmtje [Jans] <KOOPS> ged. 29-9-1771 te Rolde (Balle)
  3. Geesien [Jans] <KOOPS> ged. 4-9-1774 te Rolde (Balle)
  4. Jantien [Jans] KOOPS ged. 1-6-1777 te Anloo (Anderen) / ovl. 10-4-1859 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-18) (VI-10-2) (51)
  5. Aaltje [Jans] <KOOPS> ged. 30-7-1780 te Anloo (Anderen)
 
VII-26-1 (114) Egbert [Jans] van DALEN
ged. 6-4-1727 te Vries (Tinaarlo)
zoon van: Jan [Geerts] <VAN DALEN> ( VIII-51-1 ) (228)
  Vries, doopboek (1721-1811; DTB 153), 6 april 1727, doopaantekening, pagina 9
Gedoopt: Egbert, geboren te Tinarelo, zoon van Jan Geerts.
Bij huwelijk afkomstig van Tinaarlo.
 
  Hij trouwde op 16-5-1751 te Vries met:  
VII-26-2 (115) Jantien [Jans] REINDERS
  Bij huwelijk afkomstig van Bunne (Vries).  
  Bij het huwelijk:
Bruidegom afkomstig van Tinaarlo, Bruid afkomstig van Bunne.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Geert [Egberts] _ ged. 8-5-1757 te Gasselte
  2. Egbert [Egberts] _ ged. 4-3-1759 te Gasselte / ovl. te Gasselte
  3. Jannes [Egberts] _ ged. 26-4-1761 te Gasselte
  4. Annechien [Egberts] _ ged. 10-4-1763 te Gasselte
  5. Hindrik [Egberts] van DALEN ged. 3-3-1765 te Gasselte / ovl. 21-3-1850 te Norg (Fochteloo)
  6. Anna [Egberts] van DALEN ged. 14-2-1768 te Gieten (Bonnen) / ovl. 7-6-1846 te Vries (Yde) (OA-15) (VI-13-2) (57)
  7. Roelf [Egberts] _ ged. 24-11-1771 te Vries
  8. Annegjen [Egberts] _ ged. 24-9-1775 te Vries (Tynaarlo)
 
VII-27-1 (116) Gerrit Jan POOTHOLT
ged. 17-3-1724 te Haren
zoon van: Jan [Gerrijts] <POOTHOLT>
Zeichijn [Berents] _
( VIII-53-1 ) (232)
( VIII-53-2 ) (233)
  Gedoopt 17-3-1724 in Haren. Beroep: smid  
  Hij trouwde op 22-6-1755 te Haren met:  
VII-27-2 (117) Annechien [Berends] _
geb. te Noordbarge
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan POOTHOLT ged. 27-6-1756 te Haren
  2. Jantje POOTHOLT ged. 19-2-1758 te Haren
  3. Jan [Gerrits] POOTHOLT ged. 3-1-1762 / ovl. 20-9-1826 te Haren (OA-50) (VI-14-1) (58)
  4. Berend POOTHOLT ged. 16-11-1766 te Haren
  5. Ettijn POOTHOLT ged. 4-9-1768 te Haren
  6. Geerd POOTHOLT ged. 25-3-1770 te Haren / ovl. voor 1774 te Haren
  7. Zegedina POOTHOLT ged. 16-8-1772 te Haren
  8. Geerd POOTHOLT ged. 17-7-1774 te Haren
 
VII-28-1 (118) Ewolt [Jans] _
ged. 10-2-1737 te Zuidwolde
zoon van: Jan [Klasen] _
Geertruit [Ewolts] _
( VIII-55-1 ) (236)
( VIII-55-2 ) (237)
  Gedoopt 10-2-1737 te Zuidwolde.
DTB Zuidwolde blz. 43: D 10 Feb... Zoontie van Jan klasen en getruit Ewolts Egtl: genaamt . . . . Ewolt.
Beroep: dagloner.
 
  Hij trouwde op 21-4-1765 te Noordwolde met:  
VII-28-2 (119) Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
ged. 17-1-1740 te Noordwolde
dochter van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
KwSt. 4: ( VII-8-1 ) (78)
KwSt. 4: ( VII-8-2 ) (79)
  Geertruijdt werd op 6 juni 1762 aangenomen nae gedaene belijdenisse.
Beroep: daglonersche.
 
  Bij het huwelijk:
DTB Noordwolde 1765: "21 April is Ewoldt Jans van Zuijdtwolde met Geertruijdt Dates van Noordwolde gecopuleerd".
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Geertruid [Ewolds] _ geb. 8-3-1766 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 19-2-1845 te Haren (OA-15) (VI-14-2) (59)
  2. Abeltje [Ewolts] _ ged. 15-5-1768 te Bedum (Noordwolde)
  3. Jan [Ewolts] _ ged. 25-11-1770 te Bedum (Noordwolde)
  4. Date [Ewolts] _ ged. 18-4-1773 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 8-5-1773 te Bedum (Noordwolde)
  5. Martje [Ewolts] _ ged. 8-5-1774 te Bedum (Noordwolde)
  6. Martje [Ewolts] _ geb. 29-10-1776 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 4-9-1830 te Bedum (Zuidwolde) (OA-43)
 
VII-29-1 (120) Sytze [Berends] NIJDAM
ged. 5-2-1734 te Boornbergum (Kortehemmen)
ovl. voor 1811 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( VIII-57-1 ) (240)
( VIII-57-2 ) (241)
  beroep: verveender aan de Hoornschedijk.  
  Hij trouwde op 21-3-1756 te Haren met:  
VII-29-2 (121) Trijntje [Roelofs] KUIPERS
geb. ca 1731
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: Sijtse Berents van Ureterp en Trijntje Roelefs van Haren.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Aalke [Sytzes] NIJDAM ged. 1-1-1757 te Haren
  2. Roelf [Sytzes] NIJDAM ged. 23-1-1760 te Haren
  3. Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM geb. 2-8-1763 te Haren / ovl. 24-8-1851 te Eelde (Paterswolde)
  4. Berend [Sytzes] NIJDAM ged. 28-9-1766 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-8-1828 te Haren (Hoornschedijk)
  5. Roelf [Sytzes] NIJDAM ged. 16-11-1770 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-8-1836 te Haren (Hoornschedijk) (VI-15-1) (60)
 
VII-30-1 (122) Hendrik [Koops] NAGELDER
ovl. te Smilde
  Hendrik heeft waarschijnlijk de familienaam Nagelder aangenomen.  
  Hij trouwde met:  
VII-30-2 (123) Harmpien (Harmtien) [Reinders] OOSTERVELD
ged. 17-4-1772 te Haren
ovl. te Haren
  Bij het huwelijk:
In 1777 zijn Hinderk Coops & Harmtien Reiners aangenomen als lidmaten in Haren.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Geessien [Hindriks] NAGELDER ged. 2-12-1759 te Anloo (Eext) / ovl. 6-11-1820 te Haren (Hoornschedijk) (OA-26)
  2. Jan [Hinderk Coops] _ ged. 14-3-1770 te Haren (Hoornschedijk)
  3. Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER ged. 7-4-1774 te Haren / ovl. 28-8-1846 te Haren (Hoornschedijk) (OA-36) (VI-15-2) (61)
  4. Jantien [Hinderk Coops] _ ged. 15-6-1777 te Haren
  5. Coop [Hinderk Coops] _ ged. 23-7-1780 te Haren
 
  Generatie VIII  
VIII-1-1 (128) Berent [Jans] _
geb. 31-12-1700 te Haren (Onnen)
ovl. voor 1730
zoon van: Berent [Jans] <BERENDS> ( IX-1-1 ) (256)
  Gegevensbron niet geverifieerd. Uit de doop aantekening van zijn zoon (met de zelfde naam) Berent Jans blijkt dat Berent Jans is overleden tussen ca 12-6-1729 en 12-3-1730.  
  Hij trouwde met:  
VIII-1-2 (129) Jantjen [Hinderks] _
geb. te Rolde
  Jantjen Hindriks (echtgenote van Berend Jans) is ingekomen van de kerk van Rolde in 1718 (Herv. Kerk Haren)  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hindericus _ ged. 2-3-1721 te Haren (Onnen)
  2. Marchjen [Berents] _ ged. 6-2-1724 te Haren (Onnen)
  3. Wibbechijn _ ged. 8-6-1727 te Haren (Onnen)
  4. Berend [Jans] _ ged. 12-3-1730 te Haren (Onnen?) (VII-1-1) (64)
 
VIII-5-1 (136) Jan [Mellens] <BAZUIN>
  Hij trouwde met:  
VIII-5-2 (137) Roelfje _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Harm [Jans] MELLENS ovl. voor 1777 (VII-3-1) (68)
 
VIII-6-1 (138) Arend [Jans] BESUIDE
ovl. 1745 te Vries (Yde)
zoon van: Jan [Arents] BESUIDE
NN _
( IX-11-1 ) (276)
( IX-11-2 ) (277)
  Bij de momberaanstelling in Yde in 1734 over de minderjarige kinderen van Peter Besuide is Lambert Arends Besuide te Winde een volle oom van de pupillen en zijn er goederen mandelig met Arend Besuide, die geen hoofdmomber is vanwege zijn hoge leeftijd. Dit wijst erop dat hun moeder toen reeds was overleden. In 1746 wordt de inventaris opgemaakt van Geertien Janssen, weduwe van Arent Besuide ten overstaan van de mombers over het nagelaten kind van Hindrik Besuide vanwege nog ongescheiden vaste en tilbare goederen. In de eindrekening in 1760 over Arend Hendriks Besuide wordt Geertien Jansen vermeld als stiefgrootmoeder.  
  Hij trouwde met:  
VIII-6-2 (139) Geertien [Jansen] _
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Hillechien [Arends] Bazuin geb. te Vries?
  2. Jantje [Arends] _ ged. 10-2-1726 te Vries (VII-3-2) (69)
 
VIII-7-1 (140) Albert [Jans] _
  Hij trouwde met:  
VIII-7-2 (141) Anje [Louwerts] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Loewert [Alberts] <LOERS> ged. 13-12-1716 te Scheemda (Eexta) (VII-4-1) (70)
 
VIII-8-1 (142) Johannes [Everts] MEIJER
  Hij trouwde met:  
VIII-8-2 (143) Epjen [Uden] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Petronella MEIJERS ged. 7-2-1723 te Scheemda / ovl. 8-3-1786 te Hoogezand (Kropswolde) (VII-4-2) (71)
 
VIII-9-1 (144) Friling [Siwerts Waterman] <VRIELING>
  De stamvader van de familie Vrieling (Frieling, Frijling en Frijlingh komt ook voor) heet Frilinck Sijwerts Waterman van Bonde. Hij wordt zo genoemd wanneer hij in 1710 in de stad Groningen trouwt.  
  Hij trouwde op 16-10-1710 te Groningen met:  
VIII-9-2 (145) Geertien [Gerrits] _
  Geertien is vermoedelijk gedoopt in Groningen op 22-12-1686 als dochter van Gerrit Jansen en Fennichje (Fenne) Gerrits.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: Frilinck Sijwerts Waterman van Bonde, (. . . .) En Geertijn Gerrits van Groningen (. . . .) Jan Jansen als oom.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Titia [Frilings] _ ged. 22-10-1711 te Groningen (Boteringestraat)
  2. Gerrit [Frijlingh] _ ged. 28-1-1714 te Groningen (Nieuwe Boteringestraat) / ovl. te Vries (VII-5-1) (72)
 
VIII-17-1 (160) Jan WOLDRINGE
geb. te Haren (Gr)
  beroep: kuiper te Haren. Aangenomen in de kerk van Haren in november 1704.  
  Hij trouwde op 28-10-1708 te Haren met:  
VIII-17-2 (161) Toebichien BARTELDS
  Voornaam ook geschreven als: Töbiggien of Teubechij.
Aangenomen in de Kerk van Haren in november 1704.
 
  Bij het huwelijk:
gehuwd op een zondag
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan [Jansens] WOLDERING geb. 1-9-1709 (VII-9-1) (80)
  2. Fennechijn WOLDRINGE ged. 25-4-1717 te Haren
 
VIII-21-1 (168) Jan [Derks] <OOSTERVELD>
geb. ca 1674 te Noordhoorn
  Beroep: wever (1708). Overleden te Haren?  
  Hij trouwde op 18-10-1707 te Haren met:  
VIII-21-2 (169) Fennechijn [Lucas] _
geb. ca 1678 te Haren
  Geboren aan de Oosterweg te Haren.  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Aaltien [Jans] _ ged. 18-10-1708 te Haren
  2. Lukas [Janssen] _ ged. 13-8-1710 te Haren (VII-11-1) (84)
  3. Wilmijntjen [Jans] _ ged. 7-8-1712 te Haren
  4. Annechijn [Jans] _ ged. 7-8-1712 te Haren
  5. Fennechijn [Jans] _ ged. 23-12-1714 te Haren
  6. Derk [Jans] _ ged. 21-2-1717 te Haren
  7. Pietertijn [Jans] _ ged. 26-9-1723 te Haren
  8. Geert [Jans] _ ged. 10-2-1726 te Haren
 
VIII-22-1 (170) Hendrick [Alberts] _
  Hij trouwde met:  
VIII-22-2 (171) Anna _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Pietertien [Hindriks] _ ged. 5-11-1711 te Haren (Glimmen) (VII-11-2) (85)
 
VIII-25-1 (176) Eijsse HOVINGH
geb. ca 1650 te Winsum (Ezinge)
ovl. 1710
zoon van: Wisse [Hovinge] <EISSES>
Trine [Peters] _
( IX-49-1 ) (352)
( IX-49-2 ) (353)
  Hij trouwde op 7-5-1671 te Winsum (Feerwerd) met:  
VIII-25-2 (177) Jantien [Cornelis] _
geb. ca 1650
ovl. 5-10-1710 te Winsum (Feerwerd)
  Overleden te Winsum (Feerwerd)  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Cornelijs _ geb. 1672 te Winsum (Feerwerd) / ovl. ca 1673 te Winsum (Feerwerd)
  2. Cornelijs HOVINGH geb. 22-2-1674 te Winsum (Ezinge) / ovl. 1710
  3. Wisse HOVINGH geb. 1676 te Winsum (Feerwerd)
  4. Geesie HOVINGH geb. 1679 te Winsum (Feerwerd)
  5. Roelof HOVINGH geb. 1681 te Winsum (Feerwerd)
  6. Pieter HOVINGH geb. 1683 te Winsum (Feerwerd)
  7. Esther Maria HOVINGE geb. 1685 te Winsum (Feerwerd)
  8. Jan HOVINGH geb. 1687 te Winsum (Feerwerd) / ovl. voor 1692
  9. Catharina HOVINGH geb. 1688 te Winsum (Feerwerd)
  10. Anna HOVINGH geb. 1690 te Winsum (Feerwerd)
  11. Jan HOVINGH geb. 1692 te Winsum (Feerwerd) / ovl. voor 1697
  12. Eijsse HOVING geb. 13-1-1695 te Winsum (Ezinge) / ovl. ca 1748 (VII-13-1) (88)
  13. Jan HOVINGH geb. 1697 te Winsum (Feerwerd) / ovl. ca 1705 te Winsum (Feerwerd)
 
VIII-29-1 (184) Thijs [Alberts] _
  Hij trouwde met:  
VIII-29-2 (185) Annigje [Alberts] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Geert [Thijs] _ geb. ca 1690 (VII-15-1) (92)
 
VIII-30-1 (186) Carst PEULINGE
  Woonachtig te Noord Sleen  
  Dochter:  
  1. Roelofje [Kars] _ geb. ca 1690 te Sleen? (VII-15-2) (93)
 
VIII-33-1 (192) Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
geb. te Zuidlaren
  In het DTB is zijn naam bij de doop van zijn zoon Derk vermeld als Jacob Hindrix Wever. Mogelijk was hij wever van beroep. Waarschijnlijke geboorteplaats is Zuidlaren, gezien de huwelijks vermelding in het DTB van Zuidlaren.  
  Hij trouwde met:  
VIII-33-2 (193) Lijsbeth [Derks] _
geb. 1701 te Zuidlaren
dochter van: Derck ten BRINCK
Sjouke [Lolkens] _
( IX-66-1 ) (386)
( IX-66-2 ) (387)
  Gedoopt 1701 in Zuidlaren.  
  Bij het huwelijk:
Huwelijk (1725?): "jacob Hendriks j.m. van Zuidlaren, Lijsbet Derks j.D. van Zuidlaren". Een datum wordt niet vermeld. het meest waarschijnlijk is het jaar 1725.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Derk [Jacobs] HEKMAN ged. 5-2-1732 / ovl. 1-7-1813 te Haren (VII-17-1) (96)
  2. Geesjen [Jacobs] _ geb. 1735 te Noordlaren
  3. Siaukijn [Jacobs] _ ged. 7-4-1737 te Noordlaren
  4. Trijntje [Jacobs] _ ged. 4-5-1738 te Noordlaren
  5. Coob [Jacobs] _ ged. 26-12-1741 te Noordlaren
  6. Jaahtie [Jacobs] _ ged. 21-4-1743 te Noordlaren
  7. Jantien [Jacobs] _ ged. 21-4-1743 te Noordlaren
 
VIII-34-1 (194) Jan [Harms] _
  Lidmaat te Haren als Jan Hermanssen van Noordhoorn in juni 1725.  
  Hij trouwde op 5-8-1731 te Haren met:  
VIII-34-2 (195) Ida [Hyronymus] _
dochter van: Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
Lammechien [Willems] _
( IX-68-1 ) (390)
( IX-68-2 ) (391)
  Aanname dat dochter Lammechien de in 1742 gedoopte dochter is van Jan Harms en I(J)da Hieronimus.
Een andere Jan Harms is in 1724 in Haren getrouwd met Jantje Hieronimus (Jeronimus) van Onnen met kinderen geboren in Eelde van 1724-1740.
 
  Bij het huwelijk:
Jan Harms van Noordhorn en Ida Hieronymus van Onnen.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Harm [Jans] _ ged. 24-8-1732 te Haren / ovl. te Haren
  2. Roeleff [Jans] _ ged. 14-2-1734 te Haren
  3. Aaltyn (Aaltje) [Jans] _ ged. 28-2-1737 te Haren / ovl. 15-4-1818 te Haren (OA-14) (VII-17-2) (97)
  4. Harm [Jans] _ ged. 8-1-1741 te Haren / ovl. te Haren
  5. Lammechien [Jans] _ ged. 30-9-1742 te Haren / ovl. 12-4-1819 te Haren (Onnen)
 
VIII-51-1 (228) Jan [Geerts] <VAN DALEN>
  Kinderen:  
  1. Hindrikjen [Jans] _ ged. 30-5-1723
  2. Roelf [Jans] _ ged. 20-5-1725 te Vries
  3. Reinder [Jans] _ ged. 15-8-1726 te Vries
  4. Egbert [Jans] van DALEN ged. 6-4-1727 te Vries (Tinaarlo) (VII-26-1) (114)
 
VIII-53-1 (232) Jan [Gerrijts] <POOTHOLT>
geb. te Assen
  Hij trouwde op 19-4-1722 te Haren met:  
VIII-53-2 (233) Zeichijn [Berents] _
geb. te Haren
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Gerrit Jan POOTHOLT ged. 17-3-1724 te Haren (VII-27-1) (116)
  2. Ettijn [Gerrijts] _ ged. 30-11-1727 te Haren
  3. Annechijn [Gerrijts] _ ged. 1-10-1737 te Haren
 
VIII-55-1 (236) Jan [Klasen] _
ged. 20-9-1711 te Zuidwolde
zoon van: Claas [Jacobs] <JACOBS>
Marretjen [Jans] _
( IX-109-1 ) (472)
( IX-109-2 ) (473)
  Gedoopt 20-9-1711 te Zuidwolde; DTB Zuidwolde pag 27: "Den 20 7temb het soontjen van Claas Jacobs en Marretjen Jans genaamt Jan".  
  Hij trouwde op 5-4-1733 te Zuidwolde met:  
VIII-55-2 (237) Geertruit [Ewolts] _
ged. 9-7-1713 te Zuidwolde
dochter van: Ewolt [Arens] _
Cijtske [Daniels] _
( IX-110-1 ) (474)
( IX-110-2 ) (475)
  Gedoopt 9-7-1713 te Zuidwolde.  
  Bij het huwelijk:
DTB Zuidwolde: 1733: "5.April: Jan Clasen Jongm: en Geertruit Ewolts Jong: Dogt: beide van Suidwolde."
 
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Ewolt [Jans] _ ged. 10-2-1737 te Zuidwolde (VII-28-1) (118)
 
VIII-57-1 (240) Berend [Sytzes] NIJDAM
ged. 29-3-1711 te Goingahuizen
ovl. te Eelde (Eelderwolde, Elsborg)
zoon van: Sytze [Gerbens] NIJDAM
Minke [Beernts] _
( IX-113-1 ) (480)
( IX-113-2 ) (481)
  Gedoopt 29-3-1711 te Grouw.
Berend Sytzes was aanvankelijk schoenmaker van beroep, werd later arbeider, daarna verveender en tenslotte veenbaas aan de Hoornschedijk onder Haren, waar hij als één van de eersten begon met het uitvenen van het tegenwoordige Paterswolde meer. Hij woonde achtereenvolgens te Goingahuizen, De Wylgen, Ureterp, Hoornschedijk en tenslotte de Elsburg.
In 1749 was hij volgens het quotisatiecohier arbeider te Ureterp, "arm" met een gezin van 3 personen boven en 4 beneden 12 jaar, met een belastingaanslag van 21 gulden en 9 stuivers.
Tussen 1749 en 1752 moet Berend Sytzes naar de Hoornschedijk verhuisd zijn, waar het hem financieel meer voordeel opleverde.
Berend Sijses wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde in 1774, 1784 en 1794. Hij woonde op de Nieuwe Elsborg (Eelderwolde), alwaar hij is overleden.
 
  Hij trouwde op 1-3-1733 te Boombergum met:  
VIII-57-2 (241) Aalke [Andries] _
geb. 1712 te Smalle Ee
dochter van: Andries [Gjalts] _ ( IX-114-1 ) (482)
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: Berents Sijdses van De Wilgen en Aalke Anders van Smalle Ee.
 
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Sytze [Berends] NIJDAM ged. 5-2-1734 te Boornbergum (Kortehemmen) / ovl. voor 1811 te Haren (Hoornschedijk) (VII-29-1) (120)
  2. Antje [Berends] NIJDAM geb. 4-12-1735 te Ureterp (Siegerswoude) / ovl. te Ureterp (Siegerswoude)
  3. Andries [Berends] NIJDAM ged. 24-11-1737 te Ureterp (Siegerswoude) / ovl. 29-3-1808 te Haren (Hoornschedijk)
  4. Wopke [Berends] NIJDAM ged. 10-4-1740 te Ureterp (Siegerswoude)
  5. Antje [Berends] NIJDAM ged. 3-6-1742 te Ureterp (Siegerswoude) / ovl. te Ureterp (Siegerswoude)
  6. Antje [Berends] NIJDAM ged. 28-9-1744 te Ureterp (Siegerswoude)
  7. Gjalt [Berends] NIJDAM ged. 18-12-1746 te Siegerswoude (Ureterp) / ovl. 27-2-1826 te Haren (Hoornschedijk)
  8. Wopke [Berends] NIJDAM ged. 10-11-1749 te Ureterp / ovl. 16-2-1836 te Haren (Hoornschedijk)
  9. Minke [Berends] NIJDAM geb. 1752 te Haren / ovl. 7-7-1808 te Eelde (Eelderwolde)
 
  Generatie IX  
IX-1-1 (256) Berent [Jans] <BERENDS>
geb. 1656 te Haren (Onnen)
  Gegevensbron niet geverifieerd  
  Zoon:  
  1. Berent [Jans] _ geb. 31-12-1700 te Haren (Onnen) / ovl. voor 1730 (VIII-1-1) (128)
 
IX-11-1 (276) Jan [Arents] BESUIDE
  Aangenomen dat Arend Besuide en Jan Hendriks Besuide broers zijn en dat hun vader Jan Arents (Besuide) heet.
Ook aangenomen dat de hoofdmomber Jan Roelofs over de kinderen van Jan Hendriks Besuide is getrouwd met een zuster en dat Jan Arents Jans hun zoon is. Deze is in 1740 medemomber als neef van de kinderen van Peter Arends Besuide.
 
  Hij trouwde met:  
IX-11-2 (277) NN _
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Arend [Jans] BESUIDE ovl. 1745 te Vries (Yde) (VIII-6-1) (138)
  2. Jan [Hendriks] BESUIDE ovl. voor 1713 te Zeijen
  3. NN BESUIDE?
 
IX-49-1 (352) Wisse [Hovinge] <EISSES>
geb. ca 1625
ovl. 9-2-1668 te Feerwerd
  Functie: secretaris van het gericht Ezinge en Hardeweer.  
  Hij trouwde met:  
IX-49-2 (353) Trine [Peters] _
geb. ca 1625
ovl. 8-9-1672 te Feerwerd
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Jan HOVINGH geb. ca 1648 te Winsum (Feerwerd) / ovl. 19-5-1692 te Winsum (Feerwerd)
  2. Eijsse HOVINGH geb. ca 1650 te Winsum (Ezinge) / ovl. 1710 (VIII-25-1) (176)
 
IX-66-1 (386) Derck ten BRINCK
  Hij trouwde met:  
IX-66-2 (387) Sjouke [Lolkens] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Lijsbeth [Derks] _ geb. 1701 te Zuidlaren (VIII-33-2) (193)
 
IX-68-1 (390) Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
  De lijst van lidmaten in 1704 geeft aan dat een Hieronymus Reinders en de vrouw van Hieronymus naar Glimmen (onder Noordlaren) vertrekken, met attest. In Maart 1710 worden Hieronymus Reinders en Lammechien Willems, van Noordlaren (weer) lidmaat te Haren. (Aangenomen als lidmaten in Haren in 1710: Hieronijmus Reijnders en Lammechijn Willems Ehel. van Noordlaren.) Er worden in Haren geen kinderen (meer) van hen gedoopt zodat deze waarschijnlijk in Noordlaren gedoopt zullen zijn of eerder dan het doopboek van Haren begint zijn geboren.  
  Hij trouwde met:  
IX-68-2 (391) Lammechien [Willems] _
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Willem JERONIMUS
  2. Jantje JERONIMUS
  3. Ida [Hyronymus] _ (VIII-34-2) (195)
  4. Jan [Jeronimus] _ ovl. 1751 te Groningen
  5. Roelof HIERONIMUS ged. 18-6-1705 te Haren (Onnen) / ovl. voor 1734
  6. Derkjen [Hieronimus] _ ged. 6-5-1713 te Haren
 
IX-109-1 (472) Claas [Jacobs] <JACOBS>
  Hij trouwde met:  
IX-109-2 (473) Marretjen [Jans] _
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Jan [Klasen] _ ged. 20-9-1711 te Zuidwolde (VIII-55-1) (236)
 
IX-110-1 (474) Ewolt [Arens] _
  Hij trouwde met:  
IX-110-2 (475) Cijtske [Daniels] _
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Daniël [Ewolts] _ ged. 17-10-1706 te Zuidwolde
  2. Eltje [Ewolts] _ ged. 11-4-1710 te Zuidwolde
  3. Geertruit [Ewolts] _ ged. 9-7-1713 te Zuidwolde (VIII-55-2) (237)
 
IX-113-1 (480) Sytze [Gerbens] NIJDAM
ged. 12-4-1665 te Grouw
zoon van: Gerben [Willems] NIJDAM
Trijntje [Sytzes] _
( X-225-1 ) (960)
( X-225-2 ) (961)
  Gedoopt 12-4-1665.
Bron van onderstaande: Nijdamstra Stichting (bij genealogie Nijdam/Wynia)
Voor zijn huwelijk was Sytze Gerben (ook wel Sies Gerben) boer in de Bird, na zijn huwelijk woonde hij korte tijd te Idaard en van 1705-1720 was hij verveender bij Goingahuizen, welke veenpetten thans een natuurreservaat vormen. Daarna oefende hij te de Wylgen het verveendersbedrijf uit. Volgens het reeelcohier moet Sytze Gerbens voor 1729 overleden zijn. Op 14.4.1692 was Sytze Gerbens, wonende te de Bird, 100 car.gls.schuldig aan Willem Bolleman te Grouw. (Bron: Ida.deel R.6, fol.355). Op 9.12.1719 was hij, wonende te Goingahuizen, 60 car.gls. schuldig aan Jetze Hayes te Boornbergum. (Bron: Smal.land X.9). In het jaar 1721 wordt Sytze Gerbens, wonende in de Wylgen, oud 57 jaar, genoemd als getuige in een civiele sententie van het Hof van Friesland. Sytze Gerbens voerde ook een eigen Handmerk, waarmee hij aktes tekende.(symbool blz. 123 deel 2).
Bij de doop van zoon Gerben in 1707 in Grouw wordt de naam van de vader vermeld als Sijds Gerbens Nijdam.
 
  Hij trouwde op 17-2-1704 te Idaard (Aegum, Friens) met:  
IX-113-2 (481) Minke [Beernts] _
geb. ca 1669 te Grouw
  Bij het huwelijk:
Huwelijk: Sijdts Gerbens en Meyncke Beerns, beide van Idaard. Volgens de Nijdamstra stichting komt Minke Beerns van Grouw.
 
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Berend [Sytzes] NIJDAM ged. 29-3-1711 te Goingahuizen / ovl. te Eelde (Eelderwolde, Elsborg) (VIII-57-1) (240)
 
IX-114-1 (482) Andries [Gjalts] _
  Dochter:  
  1. Aalke [Andries] _ geb. 1712 te Smalle Ee (VIII-57-2) (241)
 
  Generatie X  
X-225-1 (960) Gerben [Willems] NIJDAM
geb. ca 1620 te De Bird (Grouw)
zoon van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( XI-449-1 ) (1920)
( XI-449-2 ) (1921)
  Hij trouwde op 16-11-1656 te Eernewoude met:  
X-225-2 (961) Trijntje [Sytzes] _
geb. ca 1625 te Eernewoude
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Willem [Gerbens] NIJDAM ged. 25-4-1658 / ovl. na 1738 te Wartena
  2. Antje [Gerbens] NIJDAM geb. 25-8-1661
  3. IJfke [Gerbens] NIJDAM geb. 22-3-1663
  4. Sytze [Gerbens] NIJDAM ged. 12-4-1665 te Grouw (IX-113-1) (480)
  5. Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM geb. voor 1670
  6. Gerbrich [Gerbens] NIJDAM geb. ca 1673
 
  Generatie XI  
XI-449-1 (1920) Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
geb. ca 1578 te Irnumerzijl
ovl. 18-12-1652
zoon van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( XII-897-1 ) (3840)
( XII-897-2 ) (3841)
  overleden in Irnsumerzijl  
  Hij trouwde te Irnsumerzijl ca 1617 met:  
XI-449-2 (1921) Sjoerdtie [Gerbens] _
geb. ca 1589 te Grouw
dochter van: Gerben [Sijtzes] _ ( XII-898-1 ) (3842)
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Gerben [Willems] NIJDAM geb. ca 1620 te De Bird (Grouw) (X-225-1) (960)
  2. Jouck [Willems] NIJDAM geb. ca 1620
  3. Meijnert [Willems] NIJDAM geb. ca 1622
  4. Lijsbeth [Willems] NIJDAM geb. ca 1625
  5. Sijbrech [Willems] NIJDAM geb. ca 1626
  6. Sije [Willems] NIJDAM geb. ca 1630
  7. Sytse [Willems] NIJDAM geb. ca 1630
 
  Generatie XII  
XII-897-1 (3840) Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
geb. ca 1555 te Irnsumerzijl
ovl. ca 1634 te Irnsumerzijl
zoon van: Willem [Gerbrens] _
Sijts [Idsdr] _
( XIII-1793-1 ) (7680)
( XIII-1793-2 ) (7681)
  De 8 kinderen van WILLEM WILLEMSzoon "de Oude" verspreiden zich in de directe omgeving, zoals De Bird (onder Grouw), Irnsum, Akkrum en Midlum. Eén van hen werd het boerenbedrijf ontrouw en ging zich specialiseren in de veenderij. Via Boornbergum en Ureterp komt deze tak in Haren bij Groningen. Hier waren deze familieleden verantwoordelijk, als veenbazen, voor de vergraving van het hedendaagse Paterswoldse meer.  
  Hij trouwde te Irnsumerzijl ca 1578 met:  
XII-897-2 (3841) Nieske [Meijnerts] _
geb. ca 1559 te Grouw
ovl. 23-9-1632
dochter van: Meijnert [Outgerts] _ ( XIII-1794-1 ) (7682)
  Overleden te Irnsumerzijl  
  Kinderen uit deze relatie:  
  1. Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM geb. ca 1578 te Irnumerzijl / ovl. 18-12-1652 (XI-449-1) (1920)
  2. Mijnert [Willems] NIJDAM geb. ca 1580
  3. Gerben [Willems] NIJDAM geb. ca 1582
  4. Idsert [Willems] NIJDAM geb. ca 1584
  5. Antie [Willems] NIJDAM geb. ca 1586
  6. Jan [Willems] NIJDAM geb. ca 1590
  7. Sij [Willems] NIJDAM geb. ca 1592
  8. Hil [Willems] NIJDAM geb. ca 1595
 
XII-898-1 (3842) Gerben [Sijtzes] _
  Dochter:  
  1. Sjoerdtie [Gerbens] _ geb. ca 1589 te Grouw (XI-449-2) (1921)
 
  Generatie XIII  
XIII-1793-1 (7680) Willem [Gerbrens] _
zoon van: Gerbren [Willems] <NIJDAM> ( XIV-3585-1 ) (15360)
  Hij trouwde te 1554 te Grouw met:  
XIII-1793-2 (7681) Sijts [Idsdr] _
geb. 1533 te Grouw
dochter van: Ids [Idszn] _
Saeck [Sijtzes] _
( XIV-3586-1 ) (15362)
( XIV-3586-2 ) (15363)
  Zoon uit deze relatie:  
  1. Willem [Willems (de oude)] NIJDAM geb. ca 1555 te Irnsumerzijl / ovl. ca 1634 te Irnsumerzijl (XII-897-1) (3840)
 
XIII-1794-1 (7682) Meijnert [Outgerts] _
  Dochter:  
  1. Nieske [Meijnerts] _ geb. ca 1559 te Grouw / ovl. 23-9-1632 (XII-897-2) (3841)
 
  Generatie XIV  
XIV-3585-1 (15360) Gerbren [Willems] <NIJDAM>
  Zoon:  
  1. Willem [Gerbrens] _ (XIII-1793-1) (7680)
 
XIV-3586-1 (15362) Ids [Idszn] _
zoon van: Idzardus [Gravius] _ ( XV-7171-1 ) (30724)
  Hij trouwde met:  
XIV-3586-2 (15363) Saeck [Sijtzes] _
dochter van: Sijtze [Ates Sijtzes] _
Ferck van Aijtta
( XV-7172-1 ) (30726)
( XV-7172-2 ) (30727)
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Sijts [Idsdr] _ geb. 1533 te Grouw (XIII-1793-2) (7681)
 
  Generatie XV  
XV-7171-1 (30724) Idzardus [Gravius] _
geb. 1474
  Zoon:  
  1. Ids [Idszn] _ (XIV-3586-1) (15362)
 
XV-7172-1 (30726) Sijtze [Ates Sijtzes] _
  Hij trouwde met:  
XV-7172-2 (30727) Ferck van Aijtta
dochter van: Gerbrant AIJTTA
Jelts [Wijtzes] _
( XVI-14344-1 ) (61454)
( XVI-14344-2 ) (61455)
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Saeck [Sijtzes] _ (XIV-3586-2) (15363)
 
  Generatie XVI  
XVI-14344-1 (61454) Gerbrant AIJTTA
  Hij trouwde met:  
XVI-14344-2 (61455) Jelts [Wijtzes] _
  Dochter uit deze relatie:  
  1. Ferck van Aijtta (XV-7172-2) (30727)
 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index kwartierstaat 1, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"