Genealogie
Familie 80


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 8, klik hier

  Parenteel van Johan Henrich BOSSE
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Johan Henrich BOSSE
ovl. voor 1826 te Neuenkirchen (Osnabruck)
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1816).
 
  Hij trouwde met:  
  Catharina Adelheit KNETTLANGEN
ovl. voor 1826 te Neuenkirchen (Osnabruck)
  Persoonlijke informatie
Familienaam ook gevonden als: Krestlanger. Beroep: landbouwersche (1816).
 
  Uit deze relatie  
  1. Johan Herman (Harm) BOSSE geb. ca 1774 te Neuenkirchen / ovl. 23-3-1826 te Stedum (OA-4) ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Johan Herman (Harm) BOSSE
geb. ca 1774 te Neuenkirchen
ovl. 23-3-1826 te Stedum (OA-4)
zoon van: Johan Henrich BOSSE
Catharina Adelheit KNETTLANGEN
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1815, 1816, 1826).
Aangifie van het overlijden van Johan Herman Bosse wordt op23 maart 1826 te Stedum gedaan door Jakob Roelft Wieringa, 32Jr, arbeider te Stedum en Jan Jans Kuiper, 65Jr, arbeider te Stedum. Zij melden dat Harm is geboren “in Neuenkirchen in het Ambt Vorden, Vorstendom Osnabrug” (BS Stedum, 1826, ovl.acte 4)
 
  Hij trouwde (1) op 4-5-1806 te Stedum (kerkelijk) met:  
  Aaltje [Hendriks] _
ged. 8-6-1777 te Groningen
ovl. 17-3-1815 te Stedum
dochter van: Hindrik [Geerts] <ALTING>
Willemtje [Dates] _

fam. 81: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-6-1777 te Groningen. “Zond. d. 8 Junij Aaltien, d.v. Hindrik Geerts en Willemtien Dates bbpoort.” (Doopboek Nieuwekerk Goningen, 1777)
Aangifte van het overlijden van Aaltje wordt op 18 maart 1815 te Stedum (huisnr.: 4) gedaan door Jacob Pieters Haverkamp, 56 jr, bakker te Stedum en Hindrik Tobias Ekenius, 29 jr, schoenmaker te Stedum. (BS Stedum, 1815, ovl.acle ??)
 
  Bij het huwelijk
“Den 11 April is het voorgenomen huwelijk van Harm Basse van Neuënkirchen in ‘t Osnabrugsche, en Aaltjen Hindriks van Groningen, alhier wettig aangegeven om naar kerkenorde gekondig te worden en voltrokken den 4 Mei.” (Trouwboek Stedum. 1806)
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemptje [Harms] BOSSE geb. 31-1-1808 te Stedum / ovl. 27-8-1870 te Stedum (OA-50) ( III-1-1 )
  2. Hindrik [Harms] BOSSE geb. 22-2-1815 te Stedum (GA-6) / ovl. 28-5-1815 te Stedum (OA-8) ( III-1-2 )
  Hij trouwde (2) op 18-5-1816 te Stedum (HA-4) met:  
  Trijntje [Eltjes] _
geb. ca 1872
dochter van: Eltje [Tjarks] _
Aaltje [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boeremeid (1816).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: boeremeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 42 jaar; bruid 44 jaar; weduwnaar van Aaltje Hindriks
 

  Generatie III  
III-1-1 Willemptje [Harms] BOSSE
geb. 31-1-1808 te Stedum
ovl. 27-8-1870 te Stedum (OA-50), 62 jaar oud
dochter van: Johan Herman (Harm) BOSSE
Aaltje [Hendriks] _
( II-1-1 )
fam. 81: ( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Ook bekend onder de achternamen Bussel, Bont en Bosje.
Hervormd gedoopt op 3 april 1808.
Beroep: werkmeid (1841), dagloonster (1867) en zonder beroep.
De overlijdensakte geeft haar leeftijd bij overlijden aan als 66.
Dit komt niet overeen met de gevonden geboortedatum

“den 31 Jan. is geboren en den 3 April gedoopt Willemtje, dochter van Harm Basse en Aaltje Hinderiks egt. “ (Doopboek Stedum, 1808)
Willemtje kon niet schrijven.
Aangifte van het overlijden van Willemtje Bussel wordt op 29 augustus 1870 te Stedum gedaan door Frederik Freerks Doornbos, 56jr, koopman te Stedum en Pieter Jans Horinga, 46jr, koopman te Stedum. (BS Stedum, 1870, ovl.acte 50)
By de volkstelling van 1840 wonen Pieter Pieters Slager, 33jr, protestant, boerenknecht en Willemtje Harms Bont, 31jr, protestant, werkmeid beide in bij de landbouwer Jan Wigbolts Groenveld en diens vrouw Anna Lubbartus Boerma. Ze wonen in huis 80 in Stedum, ook Anna’s zus Elke woont bij hen in. (Volkstelling Stedum, 1840)
Volgens het Bevolkingsregister van Stedum woont de weduwe Willemtje van Bussel in 1850 in huis 38 te Stedum. Ze is dagloonster, haar kinderen Pieter Slager en Aaltje Slager zijn ‘schoolleerling’ (Bev. Reg. Stedum, 1850-1860, blad 70)
 
  Zij trouwde op 19-5-1841 te Stedum (HA-10) met:  
  Pieter [Pieters] SLAGER
geb. 28-2-1806 te Stedum
ovl. 2-12-1849 te Stedum (OA-38), 43 jaar oud
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
fam. 79: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Doop:
Stedum op 16 maart 1806.
Beroep:
boerenknecht, arbeider (o.a. 1841) en dagloner (o.a. 1849), wonende te Stedum.
Volgens de huwelijksbijlagen is Pieter in 1825 ingeschreven in het register voor de Nationale Militie. Hij heeft 5 jaar gediend bij de Elfde afdeling Infanterie en is behoorlijk uit de dienst ontslagen. Zijn signalement luidt: lengte 7 el, 2 palm; aangezicht hoog; voorhoofd rond; oogen blauw; neus rond; mond groot; kin rond; haar blond; wenkbrauwen blond. Pieter kon niet schrijven.
Bij het overlijden:
Overleden 's morgens om 2.00 uur
Aangifle van het overlijden van Pieter wordt op 5 december 1849 te Stedum gedaan door Arent Lucas Wessels, 66jr, schoolonderwijzer te Stedum en Rudolph Pabes Bebingh, 49jr, broodbakker te Stedum. (BS Stedum, 1849, ovl acte 30)
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw op 9 mei 1841 te Stedum.
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 35 jaar; bruid 33 jaar

Getuigen by het huwelijk van Pieter en Willemtje op 19 mei 1841 te Stedum waren Michiel Thies Luidens, 55jr, kastelein te Stedum, Frederik Dieters, 53 jr. timmerman te Stedum, Jurrien Luuks Rensema, 46jr, veldwachter te Stedum en Enje Jans Wiltjer, 36jr, zaakwaarnemer te Ten Boer. (BS Stedum, huw.acte 10)
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Pieters] SLAGER geb. 2-8-1841 te Stedum (GA-36) / ovl. 19-1-1900 te Stedum (OA-8) fam. 79: ( V-9-34 )
  2. Aaltje [Pieters] SLAGER geb. 17-9-1845 te Stedum / ovl. 12-11-1868 te Stedum (OA-54) fam. 79: ( V-9-35 )

III-1-2 Hindrik [Harms] BOSSE
geb. 22-2-1815 te Stedum (GA-6)
ovl. 28-5-1815 te Stedum (OA-8), 3 maand oud
zoon van: Johan Herman (Harm) BOSSE
Aaltje [Hendriks] _
( II-1-1 )
fam. 81: ( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Naam vader en moeder op de overlijdensakte (in Genlias) niet vermeld.
 

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 8, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"