Genealogie
Familie 79


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 8, klik hier

  Parenteel van Jan [Dercks] <SLAGER>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jan [Dercks] <SLAGER>
ovl. te Lellens
  Persoonlijke informatie
beroep: wedman
Waarschijnlijk omstreeks 1726 verhuisd van Wirdum naar Lellens: “Den 1 Juni. Jan Derks en Pieterke Pieters egteluiden met attestatie van Wirdum (binnengekomen).”
(Lidmatenboek Lellens, 1726)
 
  Hij trouwde te Wirdum ? met:  
  Pieterke [Pieters] _
ovl. te Lellens
  Bij het huwelijk
waarschijnlijk voor 1719
Het trouwboek van Wirdum ontbreekt voor de periode 1709-1727.
 
  Uit deze relatie  
  1. Mariea [Jans] _ ged. 24-9-1719 te Wirdum ( II-1-1 )
  2. Mariea [Jans] _ ged. 1-1-1722 te Wirdum ( II-1-2 )
  3. Derkje [Jans] _ ged. 1-1-1722 te Wirdum ( II-1-3 )
  4. Pieternelle [Jans] _ ged. 26-11-1724 te Wirdum ( II-1-4 )
  5. Tibegijn [Jans] _ ged. 26-11-1724 te Wirdum ( II-1-5 )
  6. Harm [Jans] _ ged. 23-10-1729 te Lellens / ovl. te Lellens ( II-1-6 )
  7. Anna [Jans] _ ged. 1-8-1734 te Lellens ( II-1-7 )

  Generatie II  
II-1-1 Mariea [Jans] _
ged. 24-9-1719 te Wirdum
dochter van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-9-1719 te Wirdum. Jong overleden.
 

II-1-2 Mariea [Jans] _
ged. 1-1-1722 te Wirdum
dochter van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
tweelingzus met Derkje. Gedoopt 1-1-1722 te Wirdum.
 

II-1-3 Derkje [Jans] _
ged. 1-1-1722 te Wirdum
dochter van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
tweeling met zus Mariea. Gedoopt 1-1-1722 te Wirdum.
 

II-1-4 Pieternelle [Jans] _
ged. 26-11-1724 te Wirdum
dochter van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
tweelingzus met Tibegijn. Gedoopt 26-11-1724 te Wirdum.
 

II-1-5 Tibegijn [Jans] _
ged. 26-11-1724 te Wirdum
dochter van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
tweelingzus met Pieternelle. Gedoopt 26-11-1724 te Wirdum.
 

II-1-6 Harm [Jans] _
ged. 23-10-1729 te Lellens
ovl. te Lellens
zoon van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( I-1-1 )
  Foto van Harm [Jans] _
Foto(s) van Harm [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-10-1729 te Lellens. “Den 23 Oct Harm e(en) s(oon) van Jan Derks Wedman en Pieterke Pieters” (Doopboek Lellens, 1729).
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 12-11-1758 te Lellens (kerkelijk) met:  
  Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
geb. 11-3-1728 te Westeremden
ovl. te Lellens
dochter van: Hendrik [Fransen] _
Diewerke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
gedoopt 14-3-1728.
Bij de doop: “Op donderdag den 11 Meert ’s avonds om 8 uur hebben Hindrik Franssen en Diewerke Jans in Egt overwonnen een Dogter welke den 14den dito bij het ontfangen des H. Doops is genaamt Geertruit.” (Doopboek Westerembden, 1728).
 
  Bij het huwelijk
“Den 12. November. Harm Jans van Lellens en Geertruid Hindriks van Westerembden.” (Trouwboek Lellens, 1758).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Harms] _ geb. 1760 te Lellens ( III-1-1 )
  2. Hendrik [Harms] _ geb. 1762 te Lellens ( III-1-2 )
  3. Pieter [Harms] SLAGER ged. 21-4-1765 te Lellens / ovl. 4-3-1834 te Stedum ( III-1-3 )
  4. Diewerke [Harms] _ geb. 21-10-1768 te Lellens ( III-1-4 )
  5. Pieterke [Harms] _ geb. 1771 te Lellens ( III-1-5 )

II-1-7 Anna [Jans] _
ged. 1-8-1734 te Lellens
dochter van: Jan [Dercks] <SLAGER>
Pieterke [Pieters] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-8-1734 te Lellens. Bij de doop: “Den 1 Aug. Anna e(en) d(ochler) van Jan Derks Wedman en Pieterke Pieters.” (Doopboek Lellens, 1734)
 

  Generatie III  
III-1-1 Jan [Harms] _
geb. 1760 te Lellens
zoon van: Harm [Jans] _
Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
( II-1-6 )

III-1-2 Hendrik [Harms] _
geb. 1762 te Lellens
zoon van: Harm [Jans] _
Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
( II-1-6 )

III-1-3 Pieter [Harms] SLAGER
ged. 21-4-1765 te Lellens
ovl. 4-3-1834 te Stedum
zoon van: Harm [Jans] _
Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-4-1765 te Lellens.
"Den 21 April. Pieter e(en) s(oon) van Harm Jans & Truitje Hindriks in de Raads Heer Hamminks Kamer" (Doopboek Lellens, 1765).

Beroep: dagloner (1814, 1815, 1832), (boeren)arbeider (1822), slagter/vleesslager (1830), slager (1839), arbeider en dagloner te Stedum.

Aangifte van het overlijden van Pieter wordt op 5 maart 1834 gedaan te Stedum door buurman Jan Jans Meijer, 36 jr, kleermaker te Stedum em Abel Roeltje Swart, 34 jr, arbeider te Stedum. Zij geven de namen van de ouders van Pieter foutief op als Harm Pieters en Geertruida Jans. (BS Stedum 1834, huw. acte 5).
 
  Hij trouwde te Stedum met:  
  Grietje WILLEMS
geb. 28-4-1766 te Stedum
ovl. 26-12-1837 te Stedum (OA-38), 71 jaar oud
dochter van: Willem [Harms] _
Trijntje [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
beroep: arbeidster (1822), daglonersche (1814, 1815, 1836), slagersche (1839) en zonder broep.
Bij de doop (4-5-1766): "Den 28 April (geboren), den 4 Maij Een dogtertje van Willem Harms en Trijntje Alberts gedoopt genaamd Grietje" (Doopboek Stedum, 1766).
Aangifte van het overlijden van Grietje wordt op 27 december 1837 te Stedum gedaan door buurman Jan Jans Meijer, 70 jr, kleermaker te Stedum en buurman Abel Roelfs Smit, 59 jr, arbeider te Stedum.
Grietje is "weduwe van wijlen Pieter Harms Slager, bij leven slager". (BS Stedum 1837, ovl.acte 38).
 
  Bij het huwelijk
"Den 7 Februari (1789) is aangegeven de huiwelijks-kondiginge van Pieter Harms van Lellens en Grietie Willems van Stedum" (Trouwboek Stedum, 1789).
Bij de volkstelling op 1 januari 1830 staan Pieter Harms Slager en Grietje Willems ingeschreven in huis 44 in Stedum. Pieter is 64 jaar en van beroep "slagter bij de huizen" Grietje is ook 64 jaar en zonder beroep. Bij hen woont Grietje Klasen Riepenga, 6 jr, geboren te Loppersum. Bij haar is vermeld: "haar voogd woont in Loppersum". Ook woont bij hen in hun kleindochter Grietje Pieters Slager, 5 jr, onechte dochter van Jantje. Het hele gezin is protestant. (Volkstelling Stedum, 1830, blad 67).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Pieters] SLAGER geb. 12-3-1789 te Stedum / ovl. 21-12-1839 te Stedum ( IV-1-1 )
  2. Truida [Pieters] SLAGER geb. 17-10-1790 te Stedum ( IV-1-2 )
  3. Harm [Pieters] SLAGER geb. 24-10-1792 te Stedum / ovl. 31-1-1863 te Stedum (OA-2) ( IV-1-3 )
  4. Jantje [Pieters] SLAGER geb. 30-1-1795 te Stedum / ovl. 31-8-1869 te Stedum (OA-33) ( IV-1-4 )
  5. Diewerke [Pieters] SLAGER geb. 13-12-1796 te Stedum / ovl. 7-8-1830 te Stedum (OA-36) ( IV-1-5 )
  6. Harmke [Pieters] SLAGER geb. 19-5-1799 te Stedum / ovl. 18-6-1832 te 't Zandt (Eenum) (OA-24) ( IV-1-6 )
  7. Hindrik [Pieters] SLAGER ged. 16-8-1801 te Stedum / ovl. 28-7-1843 te Stedum (OA-26) ( IV-1-7 )
  8. Albert [Pieters] SLAGER geb. 8-11-1803 te Stedum / ovl. 11-6-1867 te Stedum (OA-14) ( IV-1-8 )
  9. Pieter [Pieters] SLAGER geb. 28-2-1806 te Stedum / ovl. 2-12-1849 te Stedum (OA-38) ( IV-1-9 )
  10. Jan [Pieters] SLAGER geb. 13-4-1808 te Stedum / ovl. 5-7-1808 te Stedum ( IV-1-10 )
  11. Trientje [Pieters] SLAGER geb. 21-9-1810 te Stedum / ovl. voor 1882 te 't Zandt ( IV-1-11 )
  12. Antje [Pieters] SLAGER geb. 20-12-1813 te Stedum / ovl. 1891 te Missaukee (Michigan, U.S.A.) ( IV-1-12 )

III-1-4 Diewerke [Harms] _
geb. 21-10-1768 te Lellens
dochter van: Harm [Jans] _
Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
( II-1-6 )
  Zij trouwde op 9-11-1806 te Ten Boer (kerkelijk) met:  
  Hindrik [Eijsses] _
geb. te Ten Boer (Woltersum)

III-1-5 Pieterke [Harms] _
geb. 1771 te Lellens
dochter van: Harm [Jans] _
Geertruid (Truitje) [Hendriks] _
( II-1-6 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Willem [Pieters] SLAGER
geb. 12-3-1789 te Stedum
ovl. 21-12-1839 te Stedum
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-3-1789 te Stedum. Beroep: dagloner (1815, 1819), arbeider (1838, 1847).
 
  Hij trouwde op 20-3-1814 te Stedum (HA-3) met:  
  Derkje [Elles] SLIJTER
geb. ca 1779 te Uithuizermeeden
ovl. 14-10-1868 te Stedum (OA-50), 89 jaar oud
dochter van: Elle [Jans] _
Anje [Derks] _

  Persoonlijke informatie
Ook bekend onder de naam Derktje Elles Prins. Als geboortejaar ook gevonden: ca 1781, en als naam van de vader ook gevonden: Willem Pieters Slijter.
Ten tijde van haar huwelijk wonende te Garsthuizen, en werkzaam als boerenmeid (1814) en werkvrouw (1847).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruid: boeremeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 24 jaar; bruid 33 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Willems] SLAGER geb. 9-8-1812 te Stedum (GA-19) / ovl. 17-6-1859 te Stedum (OA-21) ( V-1-1 )
  2. Anje [Willems] SLAGER geb. 7-3-1815 te Stedum (GA-8) / ovl. 18-3-1898 te Stedum (OA-2) ( V-1-2 )
  3. Elle [Willems] SLAGER geb. 27-4-1819 te Stedum (GA-18) / ovl. 30-11-1902 te Middelstum (OA-32) ( V-1-3 )

IV-1-2 Truida [Pieters] SLAGER
geb. 17-10-1790 te Stedum
dochter van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-10-1790 te Stedum. Beroep: landbouwersche en dagloonster( o.a. 1846).
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Klaas [Derks] RIJPEMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1814), dagloner (1846).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Klaassen] RIJPEMA geb. 10-4-1814 te Loppersum (GA-19) / ovl. 8-7-1851 te Loppersum (OA-24) ( V-2-4 )
  2. Grietje [Klaassen] RIJPEMA geb. 4-5-1823 te Loppersum / ovl. 29-1-1849 te Loppersum (OA-17) ( V-2-5 )
  Zij trouwde (2) op 24-11-1824 te Middelstum met:  
  Harm [Geerts] SMIT
geb. 1784 te Middelstum (Westerwijtwerd)
ovl. 11-8-1828 te Stedum (OA-36), 46 jaar oud
zoon van: Geert [Jans] _
Aafke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
beroep: dagloner, boerenknegt (1828)
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Bouwke Jans
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerhardus [Harms] SMIT geb. ca 1825 te Loppersum / ovl. 11-3-1849 te Loppersum (OA-31) ( V-2-6 )

IV-1-3 Harm [Pieters] SLAGER
geb. 24-10-1792 te Stedum
ovl. 31-1-1863 te Stedum (OA-2)
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-11-1792 te Stedum. Beroep: boerknegt (1815), dagloner (1816, 1817), arbeider (1837).
 
  Hij trouwde op 25-7-1815 te Stedum (HA-8) met:  
  Siepke [Everts] BOON
geb. ca 1791 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 12-12-1856 te Stedum (OA-32), 65 jaar oud
dochter van: Anje [Enjes] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1815). Naam ook gevonden als Siepke Everts en Siepke Evers Bonekamp.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep moeder bruid: daglonerske; bruidegom 22 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Harms] SLAGER geb. 19-4-1816 te Stedum (GA-21) / ovl. voor 1817 te Stedum ( V-3-7 )
  2. Grietje [Harms] SLAGER geb. 20-4-1817 te Stedum (GA-12) / ovl. 5-6-1880 te Noorddijk (OA-10) ( V-3-8 )

IV-1-4 Jantje [Pieters] SLAGER
geb. 30-1-1795 te Stedum
ovl. 31-8-1869 te Stedum (OA-33), 74 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-2-1795 te Stedum. Zij had van een onbekende man een dochter: Grietje. Beroep: dienstmeid (1830).
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Grietje SLAGER geb. 19-7-1824 te Stedum ( V-4-9 )
  Zij trouwde op 13-11-1830 te Stedum (HA-14) met:  
  Jakob [Jans] NIENHUIS
geb. ca 1807 te Ten Boer
ovl. 8-12-1849 te stedum (OA-40), 42 jaar oud
zoon van: Jan [Bartelds] NIENHUIS
Stijntje [Jakobs] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1830), boerenarbeider (1832), arbeider (1839), dagloner (1849).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: kleermaker; beroep vader bruid: slagter; bruidegom 23 jaar; bruid 35 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan NIENHUIS geb. 3-10-1832 te Stedum (GA-38) ( V-4-10 )
  2. Pieter NIENHUIS geb. 24-6-1835 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 23-12-1837 te Ten Boer (Garmerwolde) ( V-4-11 )
  3. Trientje NIENHUIS geb. 7-10-1837 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 9-6-1863 te Stedum (OA-18) ( V-4-12 )
  4. Pieter NIENHUIS geb. 27-4-1839 te Stedum (GA-21) ( V-4-13 )

IV-1-5 Diewerke [Pieters] SLAGER
geb. 13-12-1796 te Stedum
ovl. 7-8-1830 te Stedum (OA-36), 33 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1796 te Stedum. Beroep: boerenmeid (1818), werkvrouw (1830).
 
  Zij trouwde op 12-11-1818 te Kantens (HA-10) met:  
  Eeuwke [Tammes] ZIGTERMAN
geb. ca 1787 te Stedum (Garsthuizen)
ovl. 10-3-1830 te Stedum (OA-13), 42 jaar oud
zoon van: Tamme [Eeuwkes] _
Lijzabeth [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Ook bekend met de voornaam Eefke. Op de huwelijksakte (Kantens: 1818: HA-10) staat als zijn geboorteplaats Sappemeer vermeld. Beroep: boerenknegt (1818), boerenarbeider (1824), dagloner (1827, 1830) en arbeider (1830). Hij heeft gewoond te Kantens.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknegt; beroep bruid: boeremeid; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; bruidegom 33 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Tamme ZIGTER geb. 6-5-1824 te Stedum (GA-14) / ovl. 3-5-1827 te Stedum (OA-17) ( V-5-14 )
  2. Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN geb. 18-1-1827 te Stedum (GA-4) ( V-5-15 )
  3. Tamme ZIGTER geb. 5-2-1830 te Stedum (GA-3) / ovl. 14-11-1851 te Stedum (OA-45) ( V-5-16 )

IV-1-6 Harmke [Pieters] SLAGER
geb. 19-5-1799 te Stedum
ovl. 18-6-1832 te 't Zandt (Eenum) (OA-24), 33 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-6-1799 te Stedum. Beroep: boerenmeid (1822). Bij overlijden: "nalatende 3 kinderen".
 
  Zij trouwde op 27-7-1822 te Stedum (HA-8) met:  
  Florus [Klaassen] DIJKEMA
geb. ca 1800 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 19-5-1882 te 't Zandt (Eenum) (OA-26), 81 jaar oud
zoon van: Klaas [Kornelis] <DIJKEMA>
Martje [Floris] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Floris. Bij huwelijk afkomstig uit 't Zandt of Middelstum. Beroep: kleermaker (1822, 1841, 1850, 1862, 1875), daglooner (1864, 1865). Op de overlijdensakte is de naam van de ouders niet vermeld; wel de naam van de partner. Verder valt op dat de aangiftedatum (11-5-1882) 8 dagen voor de overlijdensdatum ligt. Dit is ongetwijfeld een tikfout bij de overname in Genlias, en moet vermoedelijk 21-5-1882 zijn.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kleermaker; beroep bruid: boeremeid; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: boerenarbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Niclaas DIJKEMA geb. 14-1-1823 te Ten Boer (St Annen) / ovl. 3-1-1903 te Winschoten ( V-6-17 )
  2. Pieter [Floris] DIJKEMA geb. 22-1-1825 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 24-1-1913 te Middelstum (OA-2) ( V-6-18 )
  3. Marten [Floris] DIJKEMA geb. 7-10-1829 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 10-1-1897 te Stedum ( V-6-19 )
  4. Harm DIJKEMA geb. 26-3-1851 te 't Zandt (Eenum) ( V-6-20 )

IV-1-7 Hindrik [Pieters] SLAGER
ged. 16-8-1801 te Stedum
ovl. 28-7-1843 te Stedum (OA-26), 42 jaar oud
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-8-1801 te Stedum. Beroep: boereknegt (1822), boerenarbeider (1832), arbeider (1826, 1833, 1834), slager (1843)
 
  Hij trouwde op 28-12-1822 te Stedum (HA-14) met:  
  Trijntje [Freerks] OLTHOF
geb. ca 1799 te Zeerijp
ovl. 3-10-1843 te Stedum
dochter van: Freerk [Tiddes] OLTHOF
Ida [Egberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boeremeid (1822).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ida SLAGER geb. 25-5-1823 te Loppersum (GA-33) / ovl. 25-6-1844 te Stedum (OA-25) ( V-7-21 )
  2. Grietje SLAGER geb. 26-10-1826 te Stedum (GA-34) / ovl. 11-8-1828 te Stedum (OA-38) ( V-7-22 )
  3. Grietje SLAGER geb. 16-12-1828 te Stedum (GA-49) / ovl. 6-8-1840 te Stedum ( V-7-23 )
  4. Pieter [Hindriks] SLAGER geb. 4-6-1830 te Stedum (GA-25) / ovl. 14-5-1897 te Stedum (OA-16) ( V-7-24 )
  5. Freerk SLAGER geb. 26-9-1832 te Stedum (GA-36) / ovl. 21-3-1833 te Stedum (OA-4) ( V-7-25 )
  6. Freerk SLAGER geb. 3-5-1834 te Stedum (GA-16) ( V-7-26 )
  7. Willem [Hindriks] SLAGER geb. 14-6-1837 te Stedum / ovl. 28-2-1848 te Stedum (OA-17) ( V-7-27 )
  8. Kornelske [Hindriks] SLAGER geb. 4-2-1840 te Stedum / ovl. 4-3-1844 te Stedum (OA-8) ( V-7-28 )

IV-1-8 Albert [Pieters] SLAGER
geb. 8-11-1803 te Stedum
ovl. 11-6-1867 te Stedum (OA-14), 63 jaar oud
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-11-1803 te Stedum. Beroep: boerenknecht, boerenarbeider (1832), arbeider (1835, 1842, 1843), dagloner (1864, 1860, 1867). De overlijdensakte vermeldt als leeftijd 65 jaar.
 
  Hij trouwde op 29-3-1828 te Stedum (HA-4) met:  
  Stijntje [Jans] NIENHUIS
geb. 18-5-1804 te Ten Boer
ovl. 2-6-1894 te Stedum, 90 jaar oud
dochter van: Jan [Bartelds] NIENHUIS
Stijntje [Jakobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Ten Boer. Bij haar huwelijk heet zij: Stijntje Bartelds
Beroep: dienstmeid (1828). Haar overlijdensakte vermeldt de leeftijd 91 jr. Dit komt niet exact overeen met de geboortedatum vermeldt op de huwelijksakte.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Alberts] SLAGER geb. 26-6-1829 te Stedum ( V-8-29 )
  2. Jan SLAGER geb. 17-10-1832 te Stedum (GA-41) ( V-8-30 )
  3. Willem SLAGER geb. 23-5-1835 te Stedum (GA-29) / ovl. 7-7-1937 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)) ( V-8-31 )
  4. Trijntje [Alberts] SLAGER geb. 16-7-1839 te Stedum / ovl. 11-10-1843 te Stedum (OA-39) ( V-8-32 )
  5. Harm SLAGER geb. 18-12-1842 te Stedum (GA-55) / ovl. 9-6-1873 te Stedum (OA-19) ( V-8-33 )

IV-1-9 Pieter [Pieters] SLAGER
geb. 28-2-1806 te Stedum
ovl. 2-12-1849 te Stedum (OA-38), 43 jaar oud
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Doop:
Stedum op 16 maart 1806.
Beroep:
boerenknecht, arbeider (o.a. 1841) en dagloner (o.a. 1849), wonende te Stedum.
Volgens de huwelijksbijlagen is Pieter in 1825 ingeschreven in het register voor de Nationale Militie. Hij heeft 5 jaar gediend bij de Elfde afdeling Infanterie en is behoorlijk uit de dienst ontslagen. Zijn signalement luidt: lengte 7 el, 2 palm; aangezicht hoog; voorhoofd rond; oogen blauw; neus rond; mond groot; kin rond; haar blond; wenkbrauwen blond. Pieter kon niet schrijven.
Bij het overlijden:
Overleden 's morgens om 2.00 uur
Aangifle van het overlijden van Pieter wordt op 5 december 1849 te Stedum gedaan door Arent Lucas Wessels, 66jr, schoolonderwijzer te Stedum en Rudolph Pabes Bebingh, 49jr, broodbakker te Stedum. (BS Stedum, 1849, ovl acte 30)
 
  Hij trouwde op 19-5-1841 te Stedum (HA-10) met:  
  Willemptje [Harms] BOSSE
geb. 31-1-1808 te Stedum
ovl. 27-8-1870 te Stedum (OA-50), 62 jaar oud
dochter van: Johan Herman (Harm) BOSSE
Aaltje [Hendriks] _
fam. 80: ( II-1-1 )
fam. 81: ( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Ook bekend onder de achternamen Bussel, Bont en Bosje.
Hervormd gedoopt op 3 april 1808.
Beroep: werkmeid (1841), dagloonster (1867) en zonder beroep.
De overlijdensakte geeft haar leeftijd bij overlijden aan als 66.
Dit komt niet overeen met de gevonden geboortedatum

“den 31 Jan. is geboren en den 3 April gedoopt Willemtje, dochter van Harm Basse en Aaltje Hinderiks egt. “ (Doopboek Stedum, 1808)
Willemtje kon niet schrijven.
Aangifte van het overlijden van Willemtje Bussel wordt op 29 augustus 1870 te Stedum gedaan door Frederik Freerks Doornbos, 56jr, koopman te Stedum en Pieter Jans Horinga, 46jr, koopman te Stedum. (BS Stedum, 1870, ovl.acte 50)
By de volkstelling van 1840 wonen Pieter Pieters Slager, 33jr, protestant, boerenknecht en Willemtje Harms Bont, 31jr, protestant, werkmeid beide in bij de landbouwer Jan Wigbolts Groenveld en diens vrouw Anna Lubbartus Boerma. Ze wonen in huis 80 in Stedum, ook Anna’s zus Elke woont bij hen in. (Volkstelling Stedum, 1840)
Volgens het Bevolkingsregister van Stedum woont de weduwe Willemtje van Bussel in 1850 in huis 38 te Stedum. Ze is dagloonster, haar kinderen Pieter Slager en Aaltje Slager zijn ‘schoolleerling’ (Bev. Reg. Stedum, 1850-1860, blad 70)
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw op 9 mei 1841 te Stedum.
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 35 jaar; bruid 33 jaar

Getuigen by het huwelijk van Pieter en Willemtje op 19 mei 1841 te Stedum waren Michiel Thies Luidens, 55jr, kastelein te Stedum, Frederik Dieters, 53 jr. timmerman te Stedum, Jurrien Luuks Rensema, 46jr, veldwachter te Stedum en Enje Jans Wiltjer, 36jr, zaakwaarnemer te Ten Boer. (BS Stedum, huw.acte 10)
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Pieters] SLAGER geb. 2-8-1841 te Stedum (GA-36) / ovl. 19-1-1900 te Stedum (OA-8) ( V-9-34 )
  2. Aaltje [Pieters] SLAGER geb. 17-9-1845 te Stedum / ovl. 12-11-1868 te Stedum (OA-54) ( V-9-35 )

IV-1-10 Jan [Pieters] SLAGER
geb. 13-4-1808 te Stedum
ovl. 5-7-1808 te Stedum, 2 maand oud
zoon van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-5-1808 te Stedum. Overleden 2½ maand oud.
 

IV-1-11 Trientje [Pieters] SLAGER
geb. 21-9-1810 te Stedum
ovl. voor 1882 te 't Zandt
dochter van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-10-1810 te Stedum. Beroep: dagloonster (1864, 1865).
 
  Zij trouwde op 5-3-1836 te 't Zandt (HA-4) met:  
  Florus [Klaassen] DIJKEMA
geb. ca 1800 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 19-5-1882 te 't Zandt (Eenum) (OA-26), 81 jaar oud
zoon van: Klaas [Kornelis] <DIJKEMA>
Martje [Floris] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Floris. Bij huwelijk afkomstig uit 't Zandt of Middelstum. Beroep: kleermaker (1822, 1841, 1850, 1862, 1875), daglooner (1864, 1865). Op de overlijdensakte is de naam van de ouders niet vermeld; wel de naam van de partner. Verder valt op dat de aangiftedatum (11-5-1882) 8 dagen voor de overlijdensdatum ligt. Dit is ongetwijfeld een tikfout bij de overname in Genlias, en moet vermoedelijk 21-5-1882 zijn.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kleermaker; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 36 jaar; bruid 25 jaar; weduwnaar van Harmke Pieters Slagter; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem DIJKEMA geb. 12-12-1833 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 21-12-1885 te Bierum (Losdorp) (OA-53) ( V-10-36 )
  2. Grietje DIJKEMA geb. 18-10-1837 te "t Zandt (Eenum) / ovl. 10-9-1865 te "t Zandt (Eenum) ( V-10-37 )
  3. Cornelis [Floris] DIJKEMA geb. 10-10-1840 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 3-1-1841 te 't Zandt (Eenum) (OA-1) ( V-10-38 )
  4. Hilje DIJKEMA geb. 20-10-1841 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 12-1-1919 te Bierum (Losdorp) (OA-3) ( V-10-39 )
  5. NN DIJKEMA geb. 9-8-1844 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 9-8-1844 te 't Zandt (Eenum) (OA-56) ( V-10-40 )
  6. Kornelis DIJKEMA geb. 14-4-1846 te 't Zandt (Eenum) ( V-10-41 )
  7. Jan DIJKEMA geb. 17-5-1855 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 26-5-1924 te 't Zandt (Eenum) (OA-12) ( V-10-42 )

IV-1-12 Antje [Pieters] SLAGER
geb. 20-12-1813 te Stedum
ovl. 1891 te Missaukee (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Pieter [Harms] SLAGER
Grietje WILLEMS
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Ook genoemd: Anje. Beroep: dienstmeid (1839), daglonersche (1842, 1848). Begraven 1891 in Missaukee (Michigan, U.S.A.)
 
  Zij trouwde op 28-9-1839 te Ten Boer (HA-20) met:  
  Jan [Alberts] POOL
geb. te Ten Boer
ovl. te Missaukee (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Albert [Jans] POOL
Jantje [Willems] WOLTHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1839), dagloner (1842, 1848), Begraven 1897 in Missaukee (Michigan, U.S.A.)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: slager; beroep moeder bruid: slagersche; bruidegom 20 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert [Jans] POOL geb. 25-3-1840 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 5-12-1842 te Ten Boer (Lellens) (OA-58) ( V-11-43 )
  2. Petrus [Jans] POOL geb. 24-7-1842 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 28-11-1842 te Ten Boer (Lellens) (OA-56) ( V-11-44 )
  3. Jantje POOL geb. ca 1843 te Ten Boer (Wittewierum) ( V-11-45 )
  4. Trientje [Jans] POOL geb. 1-5-1846 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 15-1-1848 te Ten Boer (Kroddeburen) (OA-16) ( V-11-46 )
  5. Grietje POOL geb. 23-1-1849 te Ten Boer (Kroddeburen) ( V-11-47 )

  Generatie V  
V-1-1 Pieter [Willems] SLAGER
geb. 9-8-1812 te Stedum (GA-19)
ovl. 17-6-1859 te Stedum (OA-21), 46 jaar oud
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Derkje [Elles] SLIJTER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Naam op geboorteakte (Stedum: 1812: GA-19): Pieter Prins. Naam moeder: Derkje Elles Prins. Vader: NN. Beroep: boerenknecht (1847), arbeider (1848), dagloner (1850, 1853, 1857, 1859).
 
  Hij trouwde op 2-1-1847 te Stedum (HA-1) met:  
  Jantje [Johann] ROTTSCHÄFER
geb. 6-3-1827 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Johann [Henrich] ROTSCHÄFER
Anje [Hindriks] BENES

  Persoonlijke informatie
Haar naam komt in meerdere varianten voor zoals: Rolschäffer, Rotschäfer, Jantje Hindriks Rotschrever (geboorteakte van zoon Hindrik: Stedum: 1850: GA-23). Beroep: werkmeid (1847), dagloonster (1850, 1859, 1860).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 34 jaar; bruid 19 jaar; bruidegom ook Pieter Prins
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem SLAGER geb. 27-1-1848 te Stedum (GA-5) / ovl. 21-6-1886 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-1-1 )
  2. Hindrik SLAGER geb. 7-5-1850 te Stedum (GA-23) / ovl. 27-12-1871 te Stedum (OA-47) ( VI-1-2 )
  3. Derk SLAGER geb. 6-2-1853 te Stedum (GA-10) / ovl. 29-9-1885 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-1-3 )
  4. Andries SLAGER geb. 16-2-1857 te Stedum (GA-11) / ovl. 1-2-1860 te Ten Boer (Kroddeburen) (OA-18) ( VI-1-4 )
  5. Pieterke SLAGER geb. 15-10-1859 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 4-11-1859 te Ten Boer (OA-85) ( VI-1-5 )

V-1-2 Anje [Willems] SLAGER
geb. 7-3-1815 te Stedum (GA-8)
ovl. 18-3-1898 te Stedum (OA-2), 83 jaar oud
dochter van: Willem [Pieters] SLAGER
Derkje [Elles] SLIJTER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkmeid (1838), dagloonster (1849, 1850, 1886).
 
  Zij trouwde op 19-9-1838 te Stedum (HA-5) met:  
  Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
geb. 1813 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Bernardus tho BOKHOLT
Geessien [Jans] WOLDINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1838), dienstplichtig militair (1839), arbeider (1841, 1843, 1846), dagloner (1849, 1850, 1854, 1855, 1858, 1862, 1870, 1886).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem tho BOKHOLT geb. 22-2-1839 te Stedum (GA-9) / ovl. 4-10-1862 te Stedum (OA-32) ( VI-2-6 )
  2. Geessien tho BOKHOLT geb. 16-1-1841 te Stedum (GA-6) / ovl. 9-5-1843 te Stedum (OA-13) ( VI-2-7 )
  3. Bernardus tho BOKHOLT geb. 10-7-1843 te Stedum (GA-31) ( VI-2-8 )
  4. Derktje tho BOKHOLT geb. 6-3-1846 te Stedum (GA-11) / ovl. 25-11-1870 te Stedum (OA-64) ( VI-2-9 )
  5. NN tho BOKHOLT geb. 3-8-1849 te Stedum / ovl. 3-8-1849 te Stedum (OA-24) ( VI-2-10 )
  6. Jan tho BOKHOLT geb. 2-11-1850 te Stedum (GA-52) ( VI-2-11 )
  7. Grietje tho BOKHOLT geb. 1-5-1854 te Stedum (GA-24) / ovl. 20-1-1855 te Stedum (OA-2) ( VI-2-12 )
  8. Geessien tho BOKHOLT geb. 26-6-1858 te Stedum (GA-39) / ovl. 22-12-1920 te Groningen (OA-1429) ( VI-2-13 )
  9. Willem tho BOKHOLT geb. 27-10-1862 te Stedum (GA-51) ( VI-2-14 )

V-1-3 Elle [Willems] SLAGER
geb. 27-4-1819 te Stedum (GA-18)
ovl. 30-11-1902 te Middelstum (OA-32), 83 jaar oud
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Derkje [Elles] SLIJTER
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1840), arbeider (1841, 1843, 1846), daglooner (1848, 1852, 1854, 1857, 1859, 1860, 1861, 1863, 1869, 1870, 1871, 1876, 1885, 1886, 1889, 1891).
 
  Hij trouwde op 13-5-1840 te Stedum (HA-3) met:  
  Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
geb. 20-3-1819 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 31-12-1894 te Middelstum (OA-2), 75 jaar oud
dochter van: Bernardus tho BOKHOLT
Geessien [Jans] WOLDINGA

  Persoonlijke informatie
beroep: werkmeid (1840), dagloonster (1848, 1854, 1876, 1885), dagloonersche (1886, 1889, 1891).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Elles] SLAGER geb. 16-4-1841 te Stedum (GA-19) / ovl. 24-5-1886 te Middelstum (OA-25) ( VI-3-15 )
  2. Bernardus SLAGER geb. 30-11-1843 te Stedum (GA-43) / ovl. 7-4-1889 te Middelstum (OA-14) ( VI-3-16 )
  3. Derk SLAGER geb. 31-8-1846 te Stedum (GA-30) ( VI-3-17 )
  4. Johannes SLAGER geb. 9-12-1848 te Stedum (GA-46) / ovl. 20-2-1930 te Stedum (OA-8) ( VI-3-18 )
  5. Geessien SLAGER geb. 26-1-1851 te Stedum / ovl. 8-2-1851 te Stedum ( VI-3-19 )
  6. Geessien SLAGER geb. 16-4-1852 te Stedum (GA-21) / ovl. 6-11-1857 te Stedum (OA-36) ( VI-3-20 )
  7. Anje SLAGER geb. 19-11-1854 te Stedum (GA-50) / ovl. 24-12-1919 te Middelstum (OA-31) ( VI-3-21 )
  8. Pieter SLAGER geb. 18-3-1857 te Stedum (GA-18) / ovl. 5-2-1910 te Middelstum (OA-3) ( VI-3-22 )
  9. Geessien SLAGER geb. 14-3-1859 te Stedum (GA-22) / ovl. 8-5-1860 te Stedum (OA-35) ( VI-3-23 )
  10. Jan SLAGER geb. 17-2-1861 te Stedum (GA-12) ( VI-3-24 )
  11. Derkje SLAGER geb. 5-5-1863 te Stedum (GA-27) / ovl. 27-8-1950 te Middelstum (OA-18) ( VI-3-25 )

V-2-4 Anje [Klaassen] RIJPEMA
geb. 10-4-1814 te Loppersum (GA-19)
ovl. 8-7-1851 te Loppersum (OA-24), 37 jaar oud
dochter van: Klaas [Derks] RIJPEMA
Truida [Pieters] SLAGER

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1846).
 
  Zij trouwde op 23-5-1846 te Loppersum (HA-15) met:  
  Andries [Doewes] TILLEMA
geb. 27-11-1817 te Loppersum
ovl. 13-6-1869 te Loppersum, 51 jaar oud
zoon van: Drewes [Sikkes] TILLEMA
Diewerke [Derks] HAVINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1846).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 28 jaar; bruid 33 jaar
 

V-2-5 Grietje [Klaassen] RIJPEMA
geb. 4-5-1823 te Loppersum
ovl. 29-1-1849 te Loppersum (OA-17), 25 jaar oud
dochter van: Klaas [Derks] RIJPEMA
Truida [Pieters] SLAGER

( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 15-7-1843 te Loppersum met:  
  Thomas [Mennes] POTHOF
geb. 24-2-1821 te Loppersum
ovl. 18-12-1863 te Loppersum, 42 jaar oud
zoon van: Menne [Thomas] POTHOF
Barberadina [Hindriks] van LIER

  Uit deze relatie  
  1. Menne POTHOF geb. 17-3-1844 te Loppersum / ovl. 4-8-1909 te Leermens ( VI-4-26 )
  2. Klaas POTHOF geb. 10-7-1847 te Loppersum / ovl. 16-3-1911 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VI-4-27 )

V-2-6 Gerhardus [Harms] SMIT
geb. ca 1825 te Loppersum
ovl. 11-3-1849 te Loppersum (OA-31), 23 jaar oud
zoon van: Harm [Geerts] SMIT
Truida [Pieters] SLAGER

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1849)
 

V-3-7 Grietje [Harms] SLAGER
geb. 19-4-1816 te Stedum (GA-21)
ovl. voor 1817 te Stedum
dochter van: Harm [Pieters] SLAGER
Siepke [Everts] BOON
( IV-1-3 )

V-3-8 Grietje [Harms] SLAGER
geb. 20-4-1817 te Stedum (GA-12)
ovl. 5-6-1880 te Noorddijk (OA-10), 63 jaar oud
dochter van: Harm [Pieters] SLAGER
Siepke [Everts] BOON
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1837), winkeliersche (1872).
 
  Zij trouwde op 18-3-1837 te Stedum (HA-5) met:  
  Egbert [Jans] DEKKER
geb. ca 1813 te Stedum
ovl. 31-3-1871 te Stedum (OA-11), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Egberts] DEKKER
Aalke [Jans] van DELLEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1837, 1839, 1843), strodekker (1844), rietdekker (1855, 1871).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 24 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Siemke DEKKER geb. 7-7-1837 te Stedum (GA-38) / ovl. 3-11-1903 te Ten Boer (Ten Post) (OA-56) ( VI-5-28 )
  2. Jan [Egberts] DEKKER geb. 15-7-1839 te Stedum (GA-38) / ovl. 11-10-1843 te Stedum (OA-38) ( VI-5-29 )
  3. Harmke DEKKER geb. 29-9-1844 te Stedum (GA-43) / ovl. 10-1-1924 te Groningen (OA-49) ( VI-5-30 )

V-4-9 Grietje SLAGER
geb. 19-7-1824 te Stedum
dochter van: Jantje [Pieters] SLAGER ( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
De vader van Grietje is onbekend
 
  Zij trouwde (1) op 22-5-1851 te Ten Boer met:  
  Pieter [Klaassens] HAAK
geb. 27-7-1826 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 11-6-1862 te Ten Boer (Thesinge), 35 jaar oud
zoon van: Klaas [Pieters] HAAK
Anje [Jans] van DIJKEN

  Uit deze relatie  
  1. Klaas HAAK geb. 20-2-1852 te Ten Boer (Thesinge) ( VI-6-31 )
  2. Anje HAAK geb. 2-3-1852 te Ten Boer (Thesinge) ( VI-6-32 )
  3. Jakob HAAK geb. 13-8-1857 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 28-2-1945 te Groningen ( VI-6-33 )
  Zij trouwde (2) op 24-12-1868 te Ten Boer met:  
  Hindrik [Berends] JANSEN
geb. 31-7-1820 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Berend [Rudolfs] JANSEN
Jantje [Hindriks] WILTJER


V-4-10 Jan NIENHUIS
geb. 3-10-1832 te Stedum (GA-38)
zoon van: Jakob [Jans] NIENHUIS
Jantje [Pieters] SLAGER

( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1857).
 
  Hij trouwde op 4-7-1857 te Stedum (HA-10) met:  
  Luktje van der PLOEG
geb. 19-4-1826 te Appingedam (Jukwerd)
dochter van: Jakob [Klasen] van der PLOEG
Trijntje [Lubberts] BOS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 24 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje NIENHUIS geb. 28-10-1857 te Stedum ( VI-7-34 )
  2. Jakob NIENHUIS geb. 19-7-1861 te Stedum / ovl. 17-4-1870 te Stedum ( VI-7-35 )
  3. Klaas NIENHUIS geb. 25-4-1864 te Stedum ( VI-7-36 )
  4. Pieter NIENHUIS geb. 22-2-1867 te Stedum / ovl. 4-12-1868 te Stedum ( VI-7-38 )
  5. Trijntje NIENHUIS geb. 22-2-1867 te Stedum ( VI-7-37 )

V-4-11 Pieter NIENHUIS
geb. 24-6-1835 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 23-12-1837 te Ten Boer (Garmerwolde), 2 jaar oud
zoon van: Jakob [Jans] NIENHUIS
Jantje [Pieters] SLAGER

( IV-1-4 )

V-4-12 Trientje NIENHUIS
geb. 7-10-1837 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 9-6-1863 te Stedum (OA-18), 25 jaar oud
dochter van: Jakob [Jans] NIENHUIS
Jantje [Pieters] SLAGER

( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1863).
 

V-4-13 Pieter NIENHUIS
geb. 27-4-1839 te Stedum (GA-21)
zoon van: Jakob [Jans] NIENHUIS
Jantje [Pieters] SLAGER

( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1861).
 
  Hij trouwde op 25-5-1861 te Stedum (HA-7) met:  
  Willemina SCHAAL
geb. 10-5-1836 te Loppersum
dochter van: Pieter [Jans] SCHAAL
Louisa [Willems] van HATTUM

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1861).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 22 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob NIENHUIS geb. 11-2-1862 te Stedum ( VI-8-39 )
  2. Louwieza NIENHUIS geb. 25-3-1864 te Stedum ( VI-8-40 )

V-5-14 Tamme ZIGTER
geb. 6-5-1824 te Stedum (GA-14)
ovl. 3-5-1827 te Stedum (OA-17), 2 jaar oud
zoon van: Eeuwke [Tammes] ZIGTERMAN
Diewerke [Pieters] SLAGER

( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Tamme was bij overlijden bijna 3 jaar zoals ook de overlijdensakte vermeldt.
 

V-5-15 Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN
geb. 18-1-1827 te Stedum (GA-4)
dochter van: Eeuwke [Tammes] ZIGTERMAN
Diewerke [Pieters] SLAGER

( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkmeid (1845), dagloonster (1851, 1874).
 
  Zij trouwde (1) op 19-11-1845 te Stedum (HA-12) met:  
  Sikke [Siebolts] DOORN
geb. 5-8-1815 te 't Zandt (Zeerijp)
ovl. 26-1-1860 te Westeremden, 44 jaar oud
zoon van: Siebolt [Sikkes] DOORN
Jantje [Klaassens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1845), arbeider (1846), dagloner (1851, 1852, 1855).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 30 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje DOORN geb. 28-9-1846 te Stedum (Westeremden) (GA-32) / ovl. 3-1-1929 te Stedum (OA-1) ( VI-9-41 )
  2. Ebel DOORN geb. 8-3-1850 te Stedum (Westeremden) (GA-11) / ovl. 15-7-1851 te Stedum (Westeremden) (OA-28) ( VI-9-42 )
  3. Dieuwerke DOORN geb. 12-7-1852 te Stedum (Westeremden) (GA-29) / ovl. 8-12-1894 te Stedum (OA-54) ( VI-9-43 )
  4. Aafke DOORN geb. 27-1-1855 te Westeremden / ovl. 13-2-1880 te Appingedam ( VI-9-45 )
  5. Aafke DOORN geb. 27-1-1855 te Stedum (Westeremden) (GA-5) / ovl. 13-2-1880 te Appingedam ( VI-9-44 )
  Zij trouwde (2) op 31-10-1866 te Stedum (HA-9) met:  
  Luif HUIZENGA
geb. ca 1828 te Westeremden
zoon van: Willem [Luies] HUIZENGA
Elsien [Sierts] HOEKSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1874).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 38 jaar; bruid 39 jaar; weduwe van Sikke Siebolts Doorn
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth HUIZENGA geb. ca 1870 te Uithuizermeeden / ovl. 22-9-1933 te Stedum (OA-16) ( VI-9-46 )
  2. Siert HUIZENGA geb. ca 1873 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) / ovl. 24-11-1874 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (OA-72) ( VI-9-47 )

V-5-16 Tamme ZIGTER
geb. 5-2-1830 te Stedum (GA-3)
ovl. 14-11-1851 te Stedum (OA-45), 21 jaar oud
zoon van: Eeuwke [Tammes] ZIGTERMAN
Diewerke [Pieters] SLAGER

( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
De overlijdensakte (Stedum 1851: OA-45) vermeldt als geboorteplaats: Eenum gem. 't Zandt. Er is ook een overlijdensakte van de gemeente 't Zandt: 1851: OA-59. Hierop wordt Stedum als plaats van overlijden vermeld.
 

V-6-17 Niclaas DIJKEMA
geb. 14-1-1823 te Ten Boer (St Annen)
ovl. 3-1-1903 te Winschoten, 79 jaar oud
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Harmke [Pieters] SLAGER

( IV-1-6 )
  Hij trouwde op 1-12-1855 te 't Zandt met:  
  Everdina STEENHUIS
geb. 12-6-1832 te Baflo (Den Andel)
ovl. 2-8-1901 te Winschoten, 69 jaar oud
dochter van: Lamke [Everts] STEENHUIS
Elea [Jannes] TOXOPEUS

  Uit deze relatie  
  1. Floris DIJKEMA geb. 1-12-1855 te Eenum / ovl. 27-1-1934 te Groningen ( VI-10-48 )

V-6-18 Pieter [Floris] DIJKEMA
geb. 22-1-1825 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 24-1-1913 te Middelstum (OA-2), 88 jaar oud
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Harmke [Pieters] SLAGER

( IV-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1850), daglooner (1859, 1865), herbergier (1884, 1890).
 
  Hij trouwde op 6-9-1850 te Middelstum (HA-13) met:  
  Hilje [Jacobs] LAAN
geb. ca 1825 te Middelstum (Huizinge)
ovl. 25-5-1900 te Middelstum (OA-20)
dochter van: Hindrikje ALBERTS
  Persoonlijke informatie
Op de diverse BS aktes waarop zij voorkomt, wordt zij aangetroffen onder namen: Hilje Jacobs Laan (2x), Hilje Arends van der Laan (4x), Hilje Jacobs van der Laan (2x). Beroep: dienstmeid (1850), dagloonster (1859).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: kleermaker; bruidegom 25 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Floris DIJKEMA geb. 2-12-1850 te Kantens / ovl. 3-5-1932 te Middelstum ( VI-11-49 )
  2. Hendrik DIJKEMA geb. 20-3-1854 te Middelstum / ovl. 27-3-1941 te Middelstum (OA-12) ( VI-11-50 )
  3. Harmke DIJKEMA geb. 30-1-1859 te Middelstum / ovl. 27-6-1859 te Middelstum (OA-28) ( VI-11-51 )
  4. Harm DIJKEMA geb. 2-1-1861 te Middelstum (GA-1) / ovl. 23-7-1865 te Middelstum (OA-44) ( VI-11-52 )
  5. Nicolaas DIJKEMA geb. 29-4-1865 te Middelstum / ovl. 19-6-1952 te Middelstum (OA-11) ( VI-11-53 )

V-6-19 Marten [Floris] DIJKEMA
geb. 7-10-1829 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 10-1-1897 te Stedum, 67 jaar oud
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Harmke [Pieters] SLAGER

( IV-1-6 )
  Hij trouwde op 20-11-1855 te Middelstum met:  
  Grietje [Derks] MAARHUIS
geb. 29-9-1833 te Middelstum
ovl. 21-4-1878 te Stedum, 44 jaar oud
dochter van: Derk [Hoikes] MAARHUIS
Martje [Alberts] EILAND

  Uit deze relatie  
  1. Harmke DIJKEMA geb. 2-2-1856 te Middelstum / ovl. 13-2-1876 te Stedum ( VI-12-54 )
  2. Martje DIJKEMA geb. 26-9-1857 te Stedum (Huizinge) / ovl. 28-9-1939 te Stedum ( VI-12-55 )
  3. Trijntje DIJKEMA geb. 6-10-1861 te Stedum (Huizinge) / ovl. 20-8-1894 te Stedum ( VI-12-56 )
  4. Floris DIJKEMA geb. 16-11-1864 te Stedum / ovl. 18-1-1931 te Opwierde ( VI-12-57 )
  5. Alberdina DIJKEMA geb. 4-9-1868 te Stedum / ovl. 3-3-1941 te Stedum ( VI-12-58 )
  6. Derktje DIJKEMA geb. 7-7-1872 te Stedum / ovl. 16-4-1947 te Groningen ( VI-12-59 )
  7. Hilje DIJKEMA geb. 1-12-1875 te Stedum / ovl. 24-12-1955 te Groningen ( VI-12-60 )

V-6-20 Harm DIJKEMA
geb. 26-3-1851 te 't Zandt (Eenum)
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Harmke [Pieters] SLAGER

( IV-1-6 )
  Hij trouwde op 7-11-1878 te 't Zandt met:  
  Jantje van DAM
geb. 21-12-1854 te 't Zandt
dochter van: Luilf van DAM
Hilje van der VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Floris DIJKEMA geb. 9-1-1879 te 't Zandt (Eenum) ( VI-13-61 )
  2. Hilje DIJKEMA geb. 6-11-1880 te 't Zandt (Eenum) ( VI-13-62 )
  3. Luilf DIJKEMA geb. 25-1-1882 te 't Zandt (Eenum) ( VI-13-63 )
  4. Pieter DIJKEMA geb. 23-1-1884 te 't Zandt (Eenum) ( VI-13-64 )
  5. Trijntje DIJKEMA geb. 4-4-1888 te 't Zandt (Eenum) ( VI-13-65 )

V-7-21 Ida SLAGER
geb. 25-5-1823 te Loppersum (GA-33)
ovl. 25-6-1844 te Stedum (OA-25), 21 jaar oud
dochter van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )

V-7-22 Grietje SLAGER
geb. 26-10-1826 te Stedum (GA-34)
ovl. 11-8-1828 te Stedum (OA-38), 21 maand oud
dochter van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )

V-7-23 Grietje SLAGER
geb. 16-12-1828 te Stedum (GA-49)
ovl. 6-8-1840 te Stedum, 11 jaar oud
dochter van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )

V-7-24 Pieter [Hindriks] SLAGER
geb. 4-6-1830 te Stedum (GA-25)
ovl. 14-5-1897 te Stedum (OA-16), 66 jaar oud
zoon van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1858), dagloner (1860, 1861, 1863, 1866, 1870, 1871, 1874, 1876, 1879, 1884, 1889, 1890). Het land wat hij bebouwde was gehuurd. Eigen land kon hij zich niet veroorloven.
 
  Hij trouwde op 15-5-1858 te Stedum (HA-4) met:  
  Anje SCHEPEL
geb. 21-4-1837 te Wirdum
dochter van: Geert [Geerts] SCHEEPEL
Saartje [Geerts] BOS

  Persoonlijke informatie
Achternaam ook: Scheepel.
Beroep: dienstmeid (1858), dagloonster (1871, 1884, 1889, 1890), werkvrouw (1897)..
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik SLAGER geb. 1859 te Kantens (Eppenhuizen) / ovl. 6-6-1860 te Stedum (OA-42) ( VI-14-66 )
  2. Hindrik SLAGER geb. 9-3-1861 te Stedum (GA-14) / ovl. 22-12-1871 te Stedum (OA-46) ( VI-14-67 )
  3. Geert SLAGER geb. 20-2-1863 te Stedum (GA-8) ( VI-14-68 )
  4. Willem SLAGER geb. 12-2-1866 te Stedum (GA-14) / ovl. 5-5-1931 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-14-69 )
  5. Poppe SLAGER geb. 18-9-1868 te Stedum (GA-57) / ovl. 4-4-1884 te Stedum (OA-15) ( VI-14-70 )
  6. NN SLAGER geb. 4-11-1870 te Stedum / ovl. 4-11-1870 te Stedum (OA-61) ( VI-14-71 )
  7. Hindrik (Henry) SLAGER geb. 2-3-1874 te Stedum (GA-13) / ovl. 10-5-1949 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VI-14-72 )
  8. Trijntje SLAGER geb. 19-7-1876 te Stedum (GA-42) / ovl. 16-9-1889 te Stedum (OA-29) ( VI-14-73 )
  9. Saartje SLAGER geb. 12-8-1879 te Stedum (GA-57) ( VI-14-74 )

V-7-25 Freerk SLAGER
geb. 26-9-1832 te Stedum (GA-36)
ovl. 21-3-1833 te Stedum (OA-4), 5 maand oud
zoon van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )

V-7-26 Freerk SLAGER
geb. 3-5-1834 te Stedum (GA-16)
zoon van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1861, 1862, 1867, 1869, 1870).
 
  Hij trouwde op 1-7-1861 te Stedum (HA-12) met:  
  Pieterke KRAAIJEMA
geb. 15-8-1841 te Stedum
dochter van: Jan [Hindriks] KREIMA
Stijntje [Eisses] van KAMPEN

fam. 94: ( III-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als Kreima.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep vader bruid: dagloner; bruidegom 27 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan SLAGER geb. 15-12-1862 te Stedum (GA-56) ( VI-15-75 )
  2. Stijntje SLAGER geb. 7-11-1864 te Stedum (GA-59) ( VI-15-76 )
  3. Trijntje SLAGER geb. 22-4-1867 te Stedum (GA-22) ( VI-15-77 )
  4. Hindrik SLAGER geb. 29-11-1869 te Stedum (GA-60) / ovl. 4-1-1870 te Stedum (OA-3) ( VI-15-78 )

V-7-27 Willem [Hindriks] SLAGER
geb. 14-6-1837 te Stedum
ovl. 28-2-1848 te Stedum (OA-17), 10 jaar oud
zoon van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )

V-7-28 Kornelske [Hindriks] SLAGER
geb. 4-2-1840 te Stedum
ovl. 4-3-1844 te Stedum (OA-8), 4 jaar oud
dochter van: Hindrik [Pieters] SLAGER
Trijntje [Freerks] OLTHOF
( IV-1-7 )

V-8-29 Pieter [Alberts] SLAGER
geb. 26-6-1829 te Stedum
zoon van: Albert [Pieters] SLAGER
Stijntje [Jans] NIENHUIS
( IV-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1856, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1869, 1872, 1873, 1876, 1878).
 
  Hij trouwde (1) op 26-5-1855 te Stedum met:  
  Jantje NORDEN
geb. 1-2-1825 te 't Zandt
ovl. 29-9-1856 te Stedum (OA-26), 31 jaar oud
dochter van: Menne [Friks] NORDEN
Trijntje [Jakobs] HAAN

  Bij het huwelijk
Gehuwd 1855
 
  Uit deze relatie  
  1. Stijntje SLAGER geb. 23-9-1856 te Stedum (GA-40) / ovl. 29-12-1856 te Stedum (OA-36) ( VI-16-79 )
  Hij trouwde (2) op 18-5-1860 te Stedum (HA-4) met:  
  Geertje de VRIES
geb. 18-2-1836 te Stedum
ovl. 23-6-1924 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Trijntje [Alberts] de VRIES
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1860).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 30 jaar; bruid 24 jaar; weduwnaar van Jantje Norden
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje SLAGER geb. 3-4-1861 te Stedum (GA-23) ( VI-16-80 )
  2. Albert SLAGER geb. 30-11-1862 te Stedum (GA-55) / ovl. 6-12-1862 te Stedum (OA-39) ( VI-16-81 )
  3. Stijntje SLAGER geb. 5-11-1863 te Stedum (GA-57) ( VI-16-82 )
  4. Alberdiena (Dena) SLAGER geb. 17-7-1866 te Stedum (GA-49) / ovl. 7-9-1941 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-83 )
  5. Klaassien SLAGER geb. 19-7-1869 te Stedum (GA-27) / ovl. 1-8-1942 te Cutlerville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-84 )
  6. Albert SLAGER geb. 11-4-1872 te Stedum (GA-28) / ovl. 3-11-1872 te Stedum (OA-54) ( VI-16-85 )
  7. Albert SLAGER geb. 19-9-1873 te Stedum (GA-44) / ovl. 5-2-1970 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-86 )
  8. Jan (John) [Pieters] SLAGER geb. 20-7-1876 te Stedum (GA-41) / ovl. 23-3-1964 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VI-16-87 )
  9. Willem SLAGER geb. 13-11-1878 te Stedum (GA-60) / ovl. 9-11-1945 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-88 )
  10. Harry Peter SLAGER geb. 7-6-1882 te Spring Lake, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 28-7-1958 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-89 )

V-8-30 Jan SLAGER
geb. 17-10-1832 te Stedum (GA-41)
zoon van: Albert [Pieters] SLAGER
Stijntje [Jans] NIENHUIS
( IV-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1871, 1873), koemelker (1875), voerman (1878), dagloner (1883, 1891).
 
  Hij trouwde op 6-4-1870 te Stedum (HA-4) met:  
  Gezina HAAN
geb. 13-1-1845 te Loppersum (GA-7)
ovl. 16-7-1909 te Stedum (OA-22), 64 jaar oud
dochter van: Geessien [Jans] HAAN
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als: Geessiena en Geziena, en als geboortenaam: Geessien.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: dagloner; bruidegom 37 jaar; bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Stijntje (Stella) SLAGER geb. 28-1-1871 te Stedum (GA-3) / ovl. ca 1958 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-17-90 )
  2. Albert SLAGER geb. 23-10-1873 te Stedum (GA-51) / ovl. 18-1-1883 te Stedum (OA-4) ( VI-17-91 )
  3. Geessien SLAGER geb. 2-11-1875 te Stedum (GA-60) ( VI-17-92 )
  4. Anje SLAGER geb. 6-2-1878 te Stedum (GA-3) ( VI-17-93 )

V-8-31 Willem SLAGER
geb. 23-5-1835 te Stedum (GA-29)
ovl. 7-7-1937 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)), 102 jaar oud
zoon van: Albert [Pieters] SLAGER
Stijntje [Jans] NIENHUIS
( IV-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1864, 1867, 1868, 1871, 1872, 1875, 1879).
 
  Hij trouwde op 19-1-1864 te Stedum (HA-1) met:  
  Reinje SCHILDHUIS
geb. 13-6-1837 te Ten Boer
ovl. 4-2-1906 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 68 jaar oud
dochter van: Jan [Aaldriks] SCHILDHUIS
Martje [Klasens] KUIPERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1864), dagloonster (1872).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; bruidegom 28 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Stijntje SLAGER geb. 4-3-1864 te Stedum (GA-17) / ovl. 6-10-1868 te Stedum (OA-49) ( VI-18-94 )
  2. Jan SLAGER geb. 16-4-1867 te Stedum (GA-20) / ovl. 3-2-1948 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VI-18-95 )
  3. Albert SLAGER geb. 18-11-1871 te Stedum (GA-62) / ovl. 21-10-1872 te Stedum (OA-50) ( VI-18-96 )
  4. NN SLAGER geb. 21-6-1875 te Stedum / ovl. 21-6-1875 te Stedum (OA-34) ( VI-18-97 )
  5. Albert SLAGER geb. 18-9-1879 te Stedum (GA-59) / ovl. 25-1-1883 te Stedum (OA-9) ( VI-18-98 )

V-8-32 Trijntje [Alberts] SLAGER
geb. 16-7-1839 te Stedum
ovl. 11-10-1843 te Stedum (OA-39), 4 jaar oud
dochter van: Albert [Pieters] SLAGER
Stijntje [Jans] NIENHUIS
( IV-1-8 )

V-8-33 Harm SLAGER
geb. 18-12-1842 te Stedum (GA-55)
ovl. 9-6-1873 te Stedum (OA-19), 30 jaar oud
zoon van: Albert [Pieters] SLAGER
Stijntje [Jans] NIENHUIS
( IV-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1869, 1870, 1871, 1873).
 
  Hij trouwde op 22-5-1869 te Stedum (HA-6) met:  
  Trientje DIJKEMA
geb. 12-4-1840 te Sint Annen
dochter van: Jan [Popkes] DIJKEMA
Hindrina STORM

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1874, 1894, 1895).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: dagloner; bruidegom 27 jaar; bruid 29 jaar; Wettiging 2 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm Albert SLAGER geb. 21-9-1867 te Ten Boer (St Annen) / ovl. 31-10-1954 te Ten Boer (Woltersum) ( VI-19-99 )
  2. NN SLAGER geb. 11-2-1870 te Stedum / ovl. 11-2-1870 te Stedum (OA-9) ( VI-19-100 )
  3. Stijntje SLAGER geb. 15-4-1871 te Stedum (GA-25) / ovl. 1-11-1950 te Bedum (OA-50) ( VI-19-101 )
  4. Janna SLAGER geb. 13-5-1873 te Stedum (GA-22) / ovl. 9-12-1950 te Stedum (OA-13) ( VI-19-102 )

V-9-34 Pieter [Pieters] SLAGER
geb. 2-8-1841 te Stedum (GA-36)
ovl. 19-1-1900 te Stedum (OA-8), 58 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Willemptje [Harms] BOSSE
( IV-1-9 )
fam. 80: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
geboren 's morgens om 10.00 uur
Hervormd gedoopt.
Beroep: boerenknecht (1867), daglooner (o.a. 1880 & 1900) en kweker te Stedum
Overleden te Stedum 's avonds om 20.00 uur. Begraven te Stedum.
Aangifte van de geboorte van Pieter wordt op 4 augustus 1841 gedaan door zijn vader Pieter Pieters Slager, arbeider te Stedum. Mede-aangevers zijn Michiel Thies Luidens, 55 jr, kastelein te Stedum en Jurrien Luits Rensema, 46 Jr, veidwachter te Stedum (Burgerlijke stand Stedum, 1841). Pieter is in 1860 in Stedum ingeschreven in het register van de Nationale Militie met lotnummer 19 “dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.” (BS Stedum, 1879, huw. bijlagen). Aangifte van het overlijden van Pieter wordt op 19 januari 1900 te Stedum gedaan door Jan Bos, 71jr, zonder beroep te Stedum en Hendrik Ridder, 59 jr, timmerman te Stedum. (BS Stedum, 1900, OA-8)
 
  Hij trouwde (1) op 22-6-1867 te Stedum (HA-16) met:  
  Roelffien DOORNBOS
geb. 11-9-1847 te Ten Boer (Woltersum) (GA-52)
ovl. 29-12-1877 te Stedum (OA-43), 30 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] DOORNBOS
Geertruida Maria REIGER

  Persoonlijke informatie
Hervormd gedoopt.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep moeder bruidegom: dagloonster; bruidegom 25 jaar; bruid 19 jaar

Pieter en Roelfien worden na hun huwelijk in 1867 ingeschreven in het Bevolkingsregister van Stedum in huis nummer A 110. Daar worden ook hun vijf kinderen geboren en sterft Roelfien.
Pieter en Roelfien en kopen op een veiling in Loppersum op 3 april 1872 de beklemming (‘erfpacht) op een huis met schuur en bijbehorend erf en grond, gelegen aan het Gedempte Maar in Stedum. De jaarlijkse huur bedraagt f 10,--.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Pieters] SLAGER geb. 7-10-1867 te Stedum / ovl. 31-12-1950 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VI-20-103 )
  2. Geertruid [Pieters] SLAGER geb. 21-12-1869 te Stedum / ovl. ca 1965 ( VI-20-104 )
  3. Gerrit [Pieters] SLAGER geb. 18-3-1871 te Stedum / ovl. 28-2-1947 te Oak Park, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VI-20-105 )
  4. Willem [Pieters] SLAGER geb. 15-11-1873 te Stedum / ovl. 18-6-1933 te Grant Park, Kankakee County, (Illinois, U.S.A.) ( VI-20-106 )
  5. Geertje [Pieters] SLAGER geb. 9-10-1875 te Stedum / ovl. 9-4-1879 te Stedum ( VI-20-107 )
  Hij trouwde (2) op 18-3-1879 te Stedum (HA-3) met:  
  Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
geb. 15-5-1849 te Oldehove (Kommerzijl)
ovl. 10-1-1937 te Stedum (OA-1), 87 jaar oud
dochter van: Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Martje [Gerrits] HOLLINGA
fam. 83: ( VIII-2-3 )
fam. 84: ( IV-1-2 )
  Foto van Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
Foto(s) van Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
 
  Persoonlijke informatie
Geboren 's avonds om 21.00 uur.
Beroep: dienstmeid te Loppersum (1873), dagloonster (1880).
Aangifie van de geboorte van Klaaske wordt op 17 mei 1849 te Oldehove gedaan door haar vader Kornelis Tjeerds Duisterwinkel, 35 jr. schipper te Kommerzijl. Mede-aangevers zijn Krien Jans Molenkamp, 47jr, arbeider te Kommerzijl en Sijtze Binderts van der Molen, 30 jr. arbeider te Kommerzijl. (BS Oldehove, 1849, ovl. acte zonder nr.) Klaaske kon niet schrijven.
Overleden om om 12.30 uur
Aangifte van het overlijden van Klaaske wordt op 10 januari 1937 te Stedum gedaan door Pieter Koning, 75 jr. landarbeider te Stedum. (BS Stedum, 1937, ovl. acte 1)

Na de dood van Klaaske in 1937 wordt de beklemming op het huis met toebehoren in Stedum opnieuw geveild. De opbrengst, f 3625, =, wordt verdeeld over de vier kinderen uit Pieter’s eerste huwelijk, de dochter uit Klaaske’s eerste huwelijk en de zeven kinderen uit hun gezamenlijke (tweede) huwelijk Een deel van hen is dan al overleden, de kleinkinderen erven in hun plaats. In totaal worden 27 erfgenamen vermeld in de verkoopacte (Notaris H. Kooi te Middelstum, acte 6996, 18 oktober 1937). Het huis waarin Klaaske woonde is gelegen aan de D Triezenbergstraat 22, en wordt momenteel (2010) bewoond door haar achterkleinzoon Aafko (Koos) Beukema en zijn vrouw Anna Jantina (Anneke) Beukema van Dalen die er een kwekerij hebben.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw te Stedum op 23-2-1879

In de huwelijksacte van Pieter en Klaaske worden geen getuigen vermeld (BS Stedum, 1879, huw.acte 3) In 1879 wordt Klaaske op het adres (huis nummer A 110) bij Pieter ingeschreven. (Bev. Reg. Stedum, 1860-1880, blad 333)
Na de dood van Klaaske in 1937 wordt de beklemming op het huis met toebehoren in Stedum weer geveild. De opbrengst, f 3625, =, wordt verdeeld over de vier kinderen uit Pieter’s eerste huwelijk, de dochter uit Klaaske’s eerste huwelijk en de zeven kinderen uit hun gezamenlijke (tweede) huwelijk Een deel van hen is dan al overleden, de kleinkinderen erven in hun plaats. In totaal worden 27 erfgenamen vermeld in de verkoopacte (Notaris H. Kooi te Middeistum, acte 6996, 18 okiober 1937).
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis SLAGER geb. 30-1-1880 te Stedum (GA-9) / ovl. 26-11-1943 te Stedum (OA-18) ( VI-20-108 )
  2. Jan SLAGER geb. 25-1-1882 te Stedum / ovl. 29-9-1961 te Groningen ( VI-20-109 )
  3. Aaltje SLAGER geb. 24-11-1883 te Stedum / ovl. 19-9-1967 te Stedum ( VI-20-110 )
  4. Tonnis SLAGER geb. 14-11-1885 te Stedum (GA-66) / ovl. 29-11-1944 te Groningen ( VI-20-111 )
  5. Klaas SLAGER geb. 19-2-1888 te Stedum / ovl. 28-5-1967 te Stedum ( VI-20-112 )
  6. Willemtje SLAGER geb. 4-9-1890 te Stedum / ovl. 26-11-1937 te Groningen ( VI-20-113 )
  7. Marten SLAGER geb. 17-3-1893 te Stedum / ovl. 22-10-1967 te Stedum ( VI-20-114 )

V-9-35 Aaltje [Pieters] SLAGER
geb. 17-9-1845 te Stedum
ovl. 12-11-1868 te Stedum (OA-54), 23 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Willemptje [Harms] BOSSE
( IV-1-9 )
fam. 80: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Stedum: Christelijk afgescheidenen. Overleden ruim 5 maanden na haar huwelijk.
 
  Zij trouwde op 1-6-1868 te Stedum (HA-9) met:  
  Ate SMIT
geb. 30-8-1842 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 15-11-1894 te Stedum, 52 jaar oud
zoon van: Luitje [Reinders] SMIT
Elizabeth [Abels] ZWART

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar
 

V-10-36 Willem DIJKEMA
geb. 12-12-1833 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 21-12-1885 te Bierum (Losdorp) (OA-53), 52 jaar oud
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

( IV-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1862).
 
  Hij trouwde op 20-11-1862 te Bierum (HA-29) met:  
  Elijsabeth VOS
geb. 30-7-1834 te Bierum (Holwierde)
ovl. 27-12-1884 te Bierum (Losdorp), 50 jaar oud
dochter van: Rikkert [Pieters] VOS
Hilje [Jans] SPAR

  Persoonlijke informatie
Beroep: boeremeid (1862).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boeremeid; beroep vader bruidegom.: kleermaker; bruidegom 28 jaar; bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje DIJKEMA geb. 18-9-1863 te Bierum (Holwierde) / ovl. 16-5-1892 te Bierum (Holwierde) ( VI-21-115 )
  2. Rikkert DIJKEMA geb. 20-3-1866 te Bierum (Holwierde) / ovl. 29-2-1944 te Bierum ( VI-21-116 )
  3. Hilje DIJKEMA geb. 17-6-1870 te Bierum (Losdorp) / ovl. 2-2-1935 te Bierum ( VI-21-117 )
  4. Anje DIJKEMA geb. 13-3-1873 te Bierum (Losdorp) / ovl. 5-9-1874 te Bierum (Losdorp) ( VI-21-118 )
  5. NN DIJKEMA geb. 7-12-1876 te Bierum (Losdorp) / ovl. 7-12-1876 te Bierum (Losdorp) ( VI-21-119 )

V-10-37 Grietje DIJKEMA
geb. 18-10-1837 te "t Zandt (Eenum)
ovl. 10-9-1865 te "t Zandt (Eenum), 27 jaar oud
dochter van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

( IV-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1864).
 
  Zij trouwde op 17-11-1864 te Bierum (HA-24) met:  
  Henderikus EISSENGA
geb. 28-5-1838 te Bierum (Godlinze)
ovl. 9-1-1915 te Bierum (Godlinze), 76 jaar oud
zoon van: Dauwe [Pieters] EISSENGA
Grietje [Hindriks] NOORMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1864).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: boerenkencht; beroep bruid: boerenmeid; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 26 jaar; bruid 27 jaar
 

V-10-38 Cornelis [Floris] DIJKEMA
geb. 10-10-1840 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 3-1-1841 te 't Zandt (Eenum) (OA-1), 12 weken oud
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

( IV-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie op de overlijdensakte: akte beschadigd; aangevuld uit andere bron; geboortepl: Eenum gem. 't Zandt oud 12 week; beroep vader: kleermaker. De vermelding dat zijn moeder Harmke heet is onjuist. In 1840 was zijn vader al getrouwd met zijn 2e vrouw Trientje de zuster van Harmke.
 

V-10-39 Hilje DIJKEMA
geb. 20-10-1841 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 12-1-1919 te Bierum (Losdorp) (OA-3), 77 jaar oud
dochter van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

( IV-1-11 )
  Zij trouwde op 31-8-1865 te Bierum (HA-19) met:  
  Johannes van BELKUM
geb. 6-5-1837 te Bierum (Godlinze)
ovl. 22-3-1922 te Bierum (Krewerd), 84 jaar oud
zoon van: Harmannus van BELKUM
Jantje [Jans] van der LINDE

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1865).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 28 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Jantje van der Veen
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmannus van BELKUM geb. 14-1-1866 te Bierum (Godlinze) / ovl. 8-7-1881 te Losdorp ( VI-22-120 )
  2. Floris van BELKUM geb. 21-1-1868 te Bierum (Spijk) / ovl. 8-6-1889 te Bierum (Spijk) ( VI-22-121 )
  3. Jantje van BELKUM geb. 29-6-1870 te Bierum (Krewerd) / ovl. 9-4-1954 te Bierum (Holwierde) ( VI-22-122 )
  4. Trientje van BELKUM geb. 30-9-1872 te Bierum (Spijk) / ovl. 30-1-1948 te Groningen ( VI-22-123 )
  5. Grietje van BELKUM geb. 26-11-1875 te Marsum / ovl. 17-12-1960 te Losdorp ( VI-22-124 )
  6. Anna van BELKUM geb. 23-4-1878 te Losdorp ( VI-22-125 )
  7. Anje van BELKUM geb. 24-8-1880 te Losdorp / ovl. 17-9-1964 te Groningen ( VI-22-126 )
  8. Harmanna van BELKUM geb. 22-12-1883 te Losdorp ( VI-22-127 )
  9. Johanna Hildina van BELKUM geb. 6-5-1887 te Bierum (Spijk) / ovl. 15-11-1887 te Bierum (Spijk) ( VI-22-128 )

V-10-40 NN DIJKEMA
geb. 9-8-1844 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 9-8-1844 te 't Zandt (Eenum) (OA-56), 0 dagen oud
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

( IV-1-11 )

V-10-41 Kornelis DIJKEMA
geb. 14-4-1846 te 't Zandt (Eenum)
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

( IV-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875).
 
  Hij trouwde op 20-5-1875 te 't Zandt (HA-9) met:  
  Frouwke WILDEBOER
geb. 1-1-1855 te Leermens
ovl. 2-9-1923 te Bierum (Krewerd), 68 jaar oud
dochter van: Bernardus [Jans] WILDEBOER
Bouwke [Pieters] WIERINGA
fam. 74: ( VI-12-54 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: kleermaker; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 29 jaar; bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Floris DIJKEMA geb. 10-1-1877 te Eenum ( VI-23-129 )
  2. Bernardus DIJKEMA geb. 7-2-1878 te Eenum ( VI-23-130 )
  3. Marten DIJKEMA geb. 25-5-1881 te Stedum ( VI-23-131 )
  4. Bouke DIJKEMA geb. 3-10-1888 te Garsthuizen / ovl. 8-10-1971 te Appingedam ( VI-23-132 )

V-10-42 Jan DIJKEMA
geb. 17-5-1855 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 26-5-1924 te 't Zandt (Eenum) (OA-12), 69 jaar oud
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

( IV-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider.
 
  Hij trouwde op 23-10-1875 te 't Zandt met:  
  Elske POST
geb. 30-8-1850 te Zeerijp
ovl. 20-2-1926 te Eenum, 75 jaar oud
dochter van: Luitje [Jakobs] POST
Geertje PRUISENIER

  Uit deze relatie  
  1. Geertje DIJKEMA geb. 27-7-1873 te Zeerijp / ovl. 15-12-1950 te Wirdum ( VI-24-133 )
  2. Floris DIJKEMA geb. 5-12-1875 te Zeerijp / ovl. 12-11-1963 te Baflo ( VI-24-134 )
  3. Luitje DIJKEMA geb. 23-10-1877 te Zeerijp / ovl. 13-4-1899 te 't Zandt ( VI-24-135 )
  4. Trijntje DIJKEMA geb. 5-9-1879 te Eenum / ovl. 7-3-1963 te Meedhuizen ( VI-24-136 )
  5. Martje DIJKEMA geb. 16-11-1881 te Eenum ( VI-24-137 )
  6. Hilje DIJKEMA geb. 3-3-1884 te Eenum / ovl. 17-2-1947 te Groningen ( VI-24-138 )
  7. Meitje DIJKEMA geb. 12-4-1886 te Eenum ( VI-24-139 )
  8. Grietje DIJKEMA geb. 18-8-1888 te Eenum / ovl. 23-8-1888 te Eenum ( VI-24-140 )
  9. Grietje DIJKEMA geb. 7-10-1890 te Eenum ( VI-24-141 )

V-11-43 Albert [Jans] POOL
geb. 25-3-1840 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 5-12-1842 te Ten Boer (Lellens) (OA-58), 2 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] POOL
Antje [Pieters] SLAGER

( IV-1-12 )

V-11-44 Petrus [Jans] POOL
geb. 24-7-1842 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 28-11-1842 te Ten Boer (Lellens) (OA-56), 4 maand oud
zoon van: Jan [Alberts] POOL
Antje [Pieters] SLAGER

( IV-1-12 )

V-11-45 Jantje POOL
geb. ca 1843 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Jan [Alberts] POOL
Antje [Pieters] SLAGER

( IV-1-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1866), dagloonster (1896).
 
  Zij trouwde op 22-1-1866 te Ten Boer (HA-3) met:  
  Tamme WINKEL
geb. 18-6-1836 te Slochteren (Schildwolde)
zoon van: Derk [Nannes] WINKEL
Lutgert [Wobbes] de LANGE

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1866), dagloner (1872, 1893, 1896).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje WINKEL geb. 12-2-1866 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 5-4-1867 te Ten Boer (Kroddeburen) ( VI-25-142 )
  2. Anje WINKEL geb. 23-6-1867 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 18-10-1958 te Ten Boer ( VI-25-143 )
  3. Derk WINKEL geb. 20-8-1868 te Ten Boer (Ten Post) ( VI-25-144 )
  4. Jantje WINKEL geb. 14-8-1872 te Ten Boer (Ten Post) (GA-123) / ovl. 10-4-1962 te Vogel Center, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) ( VI-25-145 )
  5. Lutgerdina WINKEL geb. 21-7-1875 te Ten Boer (Ten Post) ( VI-25-146 )
  6. Jan WINKEL geb. 14-11-1878 te Ten Boer (Ten Post) ( VI-25-147 )
  7. Pieter WINKEL geb. 11-2-1884 te Ten Boer (Ten Post) ( VI-25-148 )

V-11-46 Trientje [Jans] POOL
geb. 1-5-1846 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 15-1-1848 te Ten Boer (Kroddeburen) (OA-16), 20 maand oud
dochter van: Jan [Alberts] POOL
Antje [Pieters] SLAGER

( IV-1-12 )

V-11-47 Grietje POOL
geb. 23-1-1849 te Ten Boer (Kroddeburen)
dochter van: Jan [Alberts] POOL
Antje [Pieters] SLAGER

( IV-1-12 )
  Zij trouwde op 21-11-1868 te Ten Boer met:  
  Albert NEDERHOED
geb. 15-1-1844 te Loppersum
zoon van: Jelte [Alberts] NEDERHOED
Petronella [Johannes] SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Anje NEDERHOED geb. 26-12-1868 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 4-2-1869 te Ten Boer (Kroddeburen) ( VI-26-149 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Willem SLAGER
geb. 27-1-1848 te Stedum (GA-5)
ovl. 21-6-1886 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 38 jaar oud
zoon van: Pieter [Willems] SLAGER
Jantje [Johann] ROTTSCHÄFER
( V-1-1 )
  Hij trouwde op 9-9-1874 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Elizabeth SMITTER
geb. 27-12-1844 te Zuidhorn
ovl. 20-2-1933 te Cascade Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Jakob SMITTER
Liefke [Kornelis] VEENSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Peter William SLAGER geb. 2-12-1877 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 31-3-1957 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-1-1 )
  2. Jacob SLAGER geb. 9-10-1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 15-6-1973 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-1-2 )
  3. John SLAGER geb. 29-10-1882 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 30-12-1977 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-1-3 )
  4. Lavina SLAGER geb. 4-9-1885 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1964 te Michigan (U.S.A.) ( VII-1-4 )

VI-1-2 Hindrik SLAGER
geb. 7-5-1850 te Stedum (GA-23)
ovl. 27-12-1871 te Stedum (OA-47), 21 jaar oud
zoon van: Pieter [Willems] SLAGER
Jantje [Johann] ROTTSCHÄFER
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1871).
 

VI-1-3 Derk SLAGER
geb. 6-2-1853 te Stedum (GA-10)
ovl. 29-9-1885 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 32 jaar oud
zoon van: Pieter [Willems] SLAGER
Jantje [Johann] ROTTSCHÄFER
( V-1-1 )
  Hij trouwde op 12-11-1875 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Trijntje van DELLEN
geb. 1-10-1853 te Noordhorn
ovl. 20-12-1917 te Dorr Township, Allegan County (Michigan, U.S.A.), 64 jaar oud
dochter van: Geert [Jurjens] van DELLEN
Antje [Sytzes] BOERSMA

  Uit deze relatie  
  1. Annie SLAGER geb. 12-7-1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 22-10-1943 te Leighton Twp, Allegan Cty (Michigan, U.S.A.) ( VII-2-5 )
  2. Peter SLAGER geb. 24-10-1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 3-2-1971 te Cutlerville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-2-6 )
  3. George Dirk SLAGER geb. 1-1-1883 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 11-6-1973 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-2-7 )

VI-1-4 Andries SLAGER
geb. 16-2-1857 te Stedum (GA-11)
ovl. 1-2-1860 te Ten Boer (Kroddeburen) (OA-18), 2 jaar oud
zoon van: Pieter [Willems] SLAGER
Jantje [Johann] ROTTSCHÄFER
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Amdeas.
 

VI-1-5 Pieterke SLAGER
geb. 15-10-1859 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 4-11-1859 te Ten Boer (OA-85), 20 dagen oud
dochter van: Pieter [Willems] SLAGER
Jantje [Johann] ROTTSCHÄFER
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboren als wees. Haar vader was 4 maanden eerder overleden.
 

VI-2-6 Willem tho BOKHOLT
geb. 22-2-1839 te Stedum (GA-9)
ovl. 4-10-1862 te Stedum (OA-32), 23 jaar oud
zoon van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )

VI-2-7 Geessien tho BOKHOLT
geb. 16-1-1841 te Stedum (GA-6)
ovl. 9-5-1843 te Stedum (OA-13), 2 jaar oud
dochter van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )

VI-2-8 Bernardus tho BOKHOLT
geb. 10-7-1843 te Stedum (GA-31)
zoon van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1870), dagloner (1871, 1872, 1875).
 
  Hij trouwde op 20-5-1870 te Stedum (HA-12) met:  
  Anje DEKKER
geb. 4-9-1845 te Slochteren (Hellum)
ovl. 17-6-1888 te Slochteren (Schildwolde) (OA-133), 42 jaar oud
dochter van: Jan van GENNIP DEKKER
Trijntje [Klaassens] KLATTER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1870), dagloonster (1872, 1875, 1888).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes BOKHOLT geb. 19-2-1871 te Stedum (GA-9) / ovl. 29-3-1871 te Stedum (OA-9) ( VII-3-8 )
  2. Johannes BOEKHOUDT geb. 18-6-1872 te Slochteren (Schildwolde) / ovl. 17-8-1872 te Slochteren (Schildwolde) (OA-145) ( VII-3-9 )
  3. Johannes BOEKHOUDT geb. 22-11-1875 te Slochteren (Schildwolde) / ovl. 10-12-1875 te Slochteren (Schildwolde) (OA-190) ( VII-3-10 )

VI-2-9 Derktje tho BOKHOLT
geb. 6-3-1846 te Stedum (GA-11)
ovl. 25-11-1870 te Stedum (OA-64), 24 jaar oud
dochter van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1870).
 
  Zij trouwde op 16-5-1870 te Stedum (HA-9) met:  
  Pieter COMPAAN
geb. 6-12-1842 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 19-11-1904 te Ten Boer (Kroddeburen) (OA-33), 61 jaar oud
zoon van: Berend [Pieters] COMPAAN
Hindrikje [Egberts] BOSMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1870), boerenknecht (1877), daglooner (1900, 1904).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: dagloner; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
 

VI-2-10 NN tho BOKHOLT
geb. 3-8-1849 te Stedum
ovl. 3-8-1849 te Stedum (OA-24), 0 dagen oud
zoon van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-2-11 Jan tho BOKHOLT
geb. 2-11-1850 te Stedum (GA-52)
zoon van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )

VI-2-12 Grietje tho BOKHOLT
geb. 1-5-1854 te Stedum (GA-24)
ovl. 20-1-1855 te Stedum (OA-2), 8 maand oud
dochter van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

VI-2-13 Geessien tho BOKHOLT
geb. 26-6-1858 te Stedum (GA-39)
ovl. 22-12-1920 te Groningen (OA-1429), 62 jaar oud
dochter van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )
  Zij trouwde op 26-5-1881 te Groningen met:  
  Hendrik ter VEEN
geb. 29-7-1855 te Norg
ovl. 11-7-1924 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Anne ter VEEN
Hendrikje ENGBERTS

  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje ter VEEN geb. 20-1-1884 te Groningen ( VII-4-11 )
  2. Derktje ter VEEN geb. 11-1-1886 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-4-12 )
  3. Anne ter VEEN geb. 23-10-1887 te Stedum / ovl. 10-11-1887 ( VII-4-13 )
  4. NN ter VEEN geb. 11-2-1889 te Stedum / ovl. 11-2-1889 te Stedum ( VII-4-14 )
  5. NN ter VEEN geb. 19-4-1890 te Stedum / ovl. 19-4-1890 te Stedum ( VII-4-15 )
  6. NN ter VEEN geb. 3-8-1891 te Stedum / ovl. 3-8-1891 te Stedum ( VII-4-16 )

VI-2-14 Willem tho BOKHOLT
geb. 27-10-1862 te Stedum (GA-51)
zoon van: Johannes [Bernardus] tho BOKHOLT
Anje [Willems] SLAGER

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1886).
 
  Hij trouwde op 24-5-1886 te Stedum (HA-10) met:  
  Klaassien WILLEMSEN
geb. ca 1865 te Slochteren (Schildwolde)
dochter van: Kornelis WILLEMSEN
Eiske KRUIZINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1886).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloners; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: dagloner; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes tho BOKHOLT geb. 27-12-1886 te Stedum (GA-70) ( VII-5-17 )
  2. Kornelis tho BOKHOLT geb. 19-2-1888 te Stedum (GA-14) ( VII-5-19 )
  3. Anje tho BOKHOLT geb. 19-2-1888 te Stedum (GA-15) / ovl. 19-3-1888 te Stedum (OA-8) ( VII-5-18 )

VI-3-15 Willem [Elles] SLAGER
geb. 16-4-1841 te Stedum (GA-19)
ovl. 24-5-1886 te Middelstum (OA-25), 45 jaar oud
zoon van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1863), daglooner (1868, 1886).
 
  Hij trouwde op 23-5-1863 te Stedum (HA-8) met:  
  Jantje [Aljes] van der MOLEN
geb. 15-4-1838 te Middelstum
ovl. 12-11-1915 te Middelstum (OA-26), 77 jaar oud
dochter van: Alje [Heeres] van der MOLEN
Grietje [Pieters] TEERLING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1863), dagloonster (1888).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 22 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. NN SLAGER geb. 1-3-1864 te Middelstum / ovl. 1-3-1864 te Middelstum (OA-8) ( VII-6-20 )
  2. Stijntje SLAGER geb. 10-8-1865 te Middelstum / ovl. 25-4-1918 te Middelstum (OA-12) ( VII-6-21 )
  3. NN SLAGER geb. 11-4-1868 te Middelstum / ovl. 11-4-1868 te Middelstum (OA-8) ( VII-6-22 )

VI-3-16 Bernardus SLAGER
geb. 30-11-1843 te Stedum (GA-43)
ovl. 7-4-1889 te Middelstum (OA-14), 45 jaar oud
zoon van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1871), daglooner (1871, 1873, 1874, 1884).
 
  Hij trouwde op 17-5-1871 te Middelstum (HA-15) met:  
  Trijntje van OOSTING
geb. 16-3-1839 te Slochteren (Hellum)
ovl. 27-4-1889 te Middelstum, 50 jaar oud
dochter van: Aaltje [Benes] van OOSTING
  Persoonlijke informatie
Vader onbekend. Beroep: boerenmeid (1871), dagloonersche (1884, 1889).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; bruidegom 27 jaar; bruid 32 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Stijntje SLAGER geb. 12-9-1871 te Middelstum / ovl. 30-10-1871 te Middelstum (OA-52) ( VII-7-23 )
  2. Aaltje SLAGER geb. 23-4-1873 te Middelstum / ovl. 16-8-1873 te Middelstum (OA-37) ( VII-7-24 )
  3. Elle SLAGER geb. 5-10-1874 te Middelstum / ovl. 21-10-1874 te Middelstum (OA-45) ( VII-7-25 )
  4. Stijntje SLAGER geb. 9-1-1876 te Middelstum / ovl. 7-6-1884 te Middelstum (OA-14) ( VII-7-26 )

VI-3-17 Derk SLAGER
geb. 31-8-1846 te Stedum (GA-30)
zoon van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1869, 1882, 1883, 1896).
 
  Hij trouwde op 6-11-1869 te Middelstum (HA-21) met:  
  Hendriktje SMIT
geb. 11-3-1840 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 26-2-1931 te Kantens (OA-4), 90 jaar oud
dochter van: Harm [Hendriks] SMIT
Etje [Hendriks] PIKKERT
fam. 95: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1869), dagloonersche (1882), dagloonster (1883, 1896).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dagloonster; beroep vader bruidegom.: daglooner; bruidegom 23 jaar; bruid 29 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Elle SLAGER geb. 1-12-1868 te Middelstum (GA-75) / ovl. 24-10-1874 te Middelstum (OA-46) ( VII-8-27 )
  2. Harm SLAGER geb. 17-2-1871 te Middelstum (GA-16) / ovl. 13-2-1952 te Hoogezand-Sappemeer (OA-33) ( VII-8-28 )
  3. Willem SLAGER geb. 21-11-1873 te Middelstum (GA-63) / ovl. 6-12-1952 te Kantens (OA-29) ( VII-8-29 )
  4. Elle SLAGER geb. 12-8-1876 te Middelstum (GA-53) / ovl. 15-1-1883 te Middelstum (OA-5) ( VII-8-30 )
  5. Etta SLAGER geb. 14-7-1879 te Middelstum (GA-50) ( VII-8-31 )
  6. Stijntje SLAGER geb. 28-3-1882 te Middelstum (Toornwerd) (GA-14) / ovl. 31-10-1882 te Middelstum (OA-40) ( VII-8-32 )
  7. Elle SLAGER geb. 21-1-1884 te Middelstum (GA-2) ( VII-8-33 )

VI-3-18 Johannes SLAGER
geb. 9-12-1848 te Stedum (GA-46)
ovl. 20-2-1930 te Stedum (OA-8), 81 jaar oud
zoon van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1870, 1871, 1872, 1874, 1876, 1880, 1898), vlaswerker (1875, 1902), machinst (1878, 1904).
 
  Hij trouwde (1) op 20-5-1870 te Stedum (HA-11) met:  
  Grietje RIJSKAMP
geb. 19-12-1839 te Stedum
ovl. 16-2-1903 te Bedum, 63 jaar oud
dochter van: Jan [Jacobs] RIJSKAMP
Aafke [Hindriks] van der MOLEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep vader bruid: dagloner; bruidegom 21 jaar; bruid 30 jaar; weduwe van Jakob Klok
 
  Uit deze relatie  
  1. Elle SLAGER geb. 30-4-1871 te Stedum (GA-27) / ovl. 15-7-1871 te Stedum (OA-27) ( VII-9-34 )
  2. Elle SLAGER geb. 3-5-1872 te Stedum (GA-34) / ovl. 11-3-1875 te Stedum (OA-12) ( VII-9-35 )
  3. Willem SLAGER geb. 4-9-1874 te Stedum (GA-57) ( VII-9-36 )
  4. Hendrik SLAGER geb. 26-3-1876 te Stedum (GA-17) ( VII-9-37 )
  5. Jakob SLAGER geb. 12-1-1878 te Stedum (GA-1) / ovl. 22-8-1966 ( VII-9-38 )
  6. Elle SLAGER geb. 28-6-1880 te Stedum (GA-42) / ovl. 15-3-1956 te Stedum ( VII-9-39 )
  Hij trouwde (2) op 29-4-1905 te Stedum (HA-4) met:  
  Geesien BOERMA
geb. ca 1852 te Bedum
ovl. 29-4-1930 te Stedum (OA-12), 78 jaar oud
dochter van: Berend [Harms] BOERMA
Jantje [Hindriks] _

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: machinist; bruidegom 56 jaar; bruid 53 jaar; weduwnaar van Grietje Rijskamp; weduwe van Jan Wiggers
 

VI-3-19 Geessien SLAGER
geb. 26-1-1851 te Stedum
ovl. 8-2-1851 te Stedum, 13 dagen oud
dochter van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )

VI-3-20 Geessien SLAGER
geb. 16-4-1852 te Stedum (GA-21)
ovl. 6-11-1857 te Stedum (OA-36), 5 jaar oud
dochter van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )

VI-3-21 Anje SLAGER
geb. 19-11-1854 te Stedum (GA-50)
ovl. 24-12-1919 te Middelstum (OA-31), 65 jaar oud
dochter van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1876), dagloonster (1878, 1885, 1899).
 
  Zij trouwde op 17-5-1876 te Middelstum (HA-7) met:  
  Roelf BOLT
geb. 17-6-1854 te Ten Boer (St Annen)
ovl. 7-7-1924 te Middelstum, 70 jaar oud
zoon van: Pieter [Roelfs] BOLT
Elina [Siemons] de WITT

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1876), daglooner (1878, 1882, 1885, 1887, 1888, 1891, 1892, 1899), dagloner (1894, 1895, 1897, 1909).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 21 jaar; bruid 21 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Stientje BOLT geb. 23-1-1874 te Middelstum / ovl. 15-10-1909 te Stedum (OA-31) ( VII-10-40 )
  2. Elle BOLT geb. 11-11-1876 te Middelstum / ovl. 8-2-1878 te Middelstum (OA-11) ( VII-10-41 )
  3. Elina BOLT geb. 26-10-1878 te Middelstum / ovl. 5-11-1899 te Middelstum (OA-27) ( VII-10-42 )
  4. Elle BOLT geb. 8-9-1880 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 10-1-1963 ( VII-10-43 )
  5. NN BOLT geb. 1-7-1882 te Middelstum / ovl. 1-7-1882 te Middelstum (OA-23) ( VII-10-45 )
  6. Pieter BOLT geb. 1-7-1882 te Middelstum / ovl. 18-7-1882 te Middelstum (OA-27) ( VII-10-44 )
  7. Ebeltje BOLT geb. ca 1883 te Middelstum / ovl. 10-8-1885 te Middelstum (Westerwijtwerd) (OA-35) ( VII-10-46 )
  8. Pieter BOLT geb. 4-2-1885 te Middelstum ( VII-10-47 )
  9. Willem BOLT geb. 10-2-1887 te Uithuizermeeden (GA-14) ( VII-10-48 )
  10. Ebeltje BOLT geb. 18-11-1888 te Uithuizermeeden / ovl. 18-8-1968 te Hoensbroek ( VII-10-49 )
  11. NN BOLT geb. 16-2-1891 te Uithuizermeeden / ovl. 16-2-1891 te Uithuizermeeden (OA-16) ( VII-10-50 )
  12. NN BOLT geb. 1-4-1892 te Uithuizermeeden (Roodeschool) / ovl. 1-4-1892 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (OA-16) ( VII-10-51 )
  13. Derk Simon BOLT geb. 17-6-1894 te Stedum (GA-46) / ovl. 23-7-1894 te Stedum (OA-31) ( VII-10-52 )
  14. Derkje BOLT geb. 8-4-1897 te Stedum (GA-20) ( VII-10-53 )

VI-3-22 Pieter SLAGER
geb. 18-3-1857 te Stedum (GA-18)
ovl. 5-2-1910 te Middelstum (OA-3), 52 jaar oud
zoon van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1885, 1886, 1887), veldarbeider (1910).
 
  Hij trouwde op 12-12-1885 te Kantens (HA-19) met:  
  Anje THÜN
geb. 19-10-1863 te Bedum (Onderdendam) (GA-116)
ovl. 27-9-1928 te Middelstum (OA-24), 64 jaar oud
dochter van: Johann Hermann Christoph THÜN
Trientje van NOOTEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1885), dagloonster (1887), broodventster (1919), werkvrouw (1921).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Stijntje SLAGER geb. 13-1-1886 te Kantens (GA-2) / ovl. 5-9-1886 te Bedum (Onderdendam) (OA-59) ( VII-11-54 )
  2. Johan Herman SLAGER geb. 15-7-1887 te Middelstum / ovl. 22-7-1889 te Middelstum (OA-32) ( VII-11-55 )
  3. Stijntje SLAGER geb. 5-1-1890 te Middelstum ( VII-11-56 )
  4. Johan Herman SLAGER geb. 8-7-1892 te Middelstum (Westerwijtwerd) / ovl. 29-3-1947 te Middelstum (OA-15) ( VII-11-57 )
  5. Trijntje SLAGER geb. 19-10-1896 te Middelstum / ovl. 15-6-1979 ( VII-11-58 )

VI-3-23 Geessien SLAGER
geb. 14-3-1859 te Stedum (GA-22)
ovl. 8-5-1860 te Stedum (OA-35), 13 maand oud
dochter van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )

VI-3-24 Jan SLAGER
geb. 17-2-1861 te Stedum (GA-12)
zoon van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1885).
 
  Hij trouwde op 27-1-1885 te Middelstum (HA-1) met:  
  Anje van der KLIP
geb. 17-7-1864 te Middelstum
dochter van: Jacob van der KLIP
Marie MULDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1885).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Elle SLAGER geb. 17-12-1885 te Middelstum ( VII-12-59 )
  2. Maria SLAGER geb. 2-3-1887 te Middelstum ( VII-12-60 )
  3. Stijntje SLAGER geb. 4-10-1888 te Middelstum / ovl. 17-4-1889 ( VII-12-61 )
  4. Jacob SLAGER geb. 4-4-1890 te Middelstum ( VII-12-62 )
  5. Stijntje SLAGER geb. 24-10-1892 te Middelstum ( VII-12-64 )
  6. Johannes SLAGER geb. 24-10-1892 te Middelstum ( VII-12-63 )
  7. Grietje SLAGER geb. 22-12-1894 te Middelstum / ovl. 1-11-1945 ( VII-12-65 )
  8. Anje SLAGER geb. 7-2-1897 te Middelstum ( VII-12-66 )
  9. Siementje SLAGER geb. 10-3-1899 te Middelstum ( VII-12-67 )
  10. Jantje SLAGER geb. 4-6-1901 te Middelstum ( VII-12-68 )
  11. Janna SLAGER geb. 22-3-1903 te Middelstum ( VII-12-69 )
  12. Willem SLAGER geb. 21-4-1905 te Middelstum / ovl. 27-9-1905 te Middelstum ( VII-12-70 )
  13. Derk SLAGER geb. 21-4-1905 te Middelstum / ovl. 30-9-1905 te Middelstum (OA-29) ( VII-12-71 )
  14. Mienko SLAGER geb. 3-4-1908 te Middelstum ( VII-12-72 )

VI-3-25 Derkje SLAGER
geb. 5-5-1863 te Stedum (GA-27)
ovl. 27-8-1950 te Middelstum (OA-18), 87 jaar oud
dochter van: Elle [Willems] SLAGER
Stijntje [Bernardus] tho BOKHOLT
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1891).
 
  Zij trouwde op 18-7-1891 te Middelstum (HA-7) met:  
  Hilbrand WILTJER
geb. 11-1-1872 te Kantens
zoon van: Siebrand WILTJER
Pieterke KREMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1891).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 19 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Elle WILTJER geb. 1-11-1891 te Middelstum ( VII-13-73 )
  2. Pieterke WILTJER geb. 2-10-1893 te Kantens ( VII-13-74 )
  3. Siebrand WILTJER geb. 3-10-1896 te Westerwijtwerd / ovl. 26-8-1978 ( VII-13-75 )
  4. Stijnko WILTJER geb. 28-8-1899 te Middelstum / ovl. 2-4-1980 ( VII-13-76 )
  5. Pieter WILTJER geb. 6-3-1903 te Westerwijtwerd / ovl. 31-8-1904 te Middelstum ( VII-13-77 )

VI-4-26 Menne POTHOF
geb. 17-3-1844 te Loppersum
ovl. 4-8-1909 te Leermens, 65 jaar oud
zoon van: Thomas [Mennes] POTHOF
Grietje [Klaassen] RIJPEMA

( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1871).
 
  Hij trouwde op 13-5-1871 te 't Zandt (HA-10) met:  
  Hilje DIJKHUIZEN
geb. 25-7-1849 te Stedum (GA-34)
ovl. 7-6-1915 te 't Zandt (OA-15), 65 jaar oud
dochter van: Tonnis [Alberts] DIJKHUIZEN
Aafke [Klaassens] MEREMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1871).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis POTHOF geb. 29-6-1871 te Leermens / ovl. 6-7-1871 te Leermens ( VII-14-78 )
  2. Aafke POTHOF geb. 27-11-1873 te Leermens / ovl. 12-7-1955 te 't Zandt ( VII-14-79 )
  3. Grietje POTHOF geb. 1-4-1877 te Leermens / ovl. 25-5-1894 te Leermens ( VII-14-80 )
  4. Tonnis POTHOF geb. 9-7-1880 te Leermens / ovl. 28-4-1881 te Leermens ( VII-14-81 )
  5. Klaasien POTHOF geb. 16-8-1882 te Leermens / ovl. 10-4-1898 te Leermens ( VII-14-82 )
  6. Diewerke POTHOF geb. 10-11-1885 te Leermens / ovl. 29-6-1913 te Leermens ( VII-14-83 )
  7. Tunna POTHOF geb. 23-4-1888 te Leermens / ovl. 22-4-1916 te 't Zandt ( VII-14-84 )
  8. Thomas POTHOF geb. 21-9-1893 te Leermens ( VII-14-85 )

VI-4-27 Klaas POTHOF
geb. 10-7-1847 te Loppersum
ovl. 16-3-1911 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.), 63 jaar oud
zoon van: Thomas [Mennes] POTHOF
Grietje [Klaassen] RIJPEMA

( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Klaas emigreerde met zijn gezin naar Michigan in 1879.
 
  Hij trouwde op 29-12-1866 te Loppersum met:  
  Tietje (Jennie) SCHUITEMA
geb. 17-4-1838 te 't Zandt
dochter van: Pieter [Wessels] SCHUITEMA
Lijzabet [Fokkes] de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Pieter (Peter) POTHOFF geb. 8-1-1871 te 't Zandt ( VII-15-86 )
  2. Thomas POTHOF geb. 27-2-1873 te Zijldijk / ovl. 10-2-1939 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VII-15-87 )
  3. Menne POTHOF geb. 14-3-1875 te Oosternieland / ovl. 25-3-1875 te Oosternieland ( VII-15-88 )

VI-5-28 Siemke DEKKER
geb. 7-7-1837 te Stedum (GA-38)
ovl. 3-11-1903 te Ten Boer (Ten Post) (OA-56), 66 jaar oud
dochter van: Egbert [Jans] DEKKER
Grietje [Harms] SLAGER

( V-3-8 )
  Zij trouwde op 22-12-1855 te Stedum (HA-16) met:  
  Willem [Jans] KOSTER
geb. 7-2-1827 te Stedum
ovl. 5-10-1976 te Ten Boer (Kroddeburen), 149 jaar oud
zoon van: Jan [Hindriks] KOSTER
Bregtje [Hindriks] van der LEEST

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1855), arbeider (1883).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep vader bruid: rietdekker; bruidegom 28 jaar; bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert KOSTER geb. 30-5-1856 te Stedum / ovl. 21-3-1935 te Ten Boer (Ten Post) ( VII-16-89 )
  2. Jan KOSTER geb. 11-1-1858 te Stedum (GA-6) / ovl. 30-11-1940 te Ten Boer (Ten Post) ( VII-16-90 )
  3. Hindrik KOSTER geb. 16-1-1861 te Stedum / ovl. 22-12-1923 te Middelstum ( VII-16-91 )
  4. Grietje KOSTER geb. 21-2-1863 te Stedum / ovl. 23-2-1911 te Groningen ( VII-16-92 )
  5. Bertus KOSTER geb. 29-12-1872 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 19-3-1950 te Bedum ( VII-16-93 )
  6. Harmke KOSTER geb. 25-3-1875 te Ten Boer (Kroddeburen) ( VII-16-94 )

VI-5-29 Jan [Egberts] DEKKER
geb. 15-7-1839 te Stedum (GA-38)
ovl. 11-10-1843 te Stedum (OA-38), 4 jaar oud
zoon van: Egbert [Jans] DEKKER
Grietje [Harms] SLAGER

( V-3-8 )

VI-5-30 Harmke DEKKER
geb. 29-9-1844 te Stedum (GA-43)
ovl. 10-1-1924 te Groningen (OA-49), 79 jaar oud
dochter van: Egbert [Jans] DEKKER
Grietje [Harms] SLAGER

( V-3-8 )
  Zij trouwde op 17-5-1872 te Stedum (HA-5) met:  
  Enne van DIJKEN
geb. ca 1821 te Noorddijk
zoon van: Harm [Popkes] van DIJKEN
Anje [Jacobs] BOUWSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1872).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: rietdekker; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 50 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van DIJKEN geb. 23-12-1875 te Noorddijk / ovl. 14-6-1949 te Noorddijk ( VII-17-95 )

VI-6-31 Klaas HAAK
geb. 20-2-1852 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Pieter [Klaassens] HAAK
Grietje SLAGER

( V-4-9 )

VI-6-32 Anje HAAK
geb. 2-3-1852 te Ten Boer (Thesinge)
dochter van: Pieter [Klaassens] HAAK
Grietje SLAGER

( V-4-9 )
  Zij trouwde op 15-5-1875 te Bedum met:  
  Luitje MAAT
geb. 11-3-1850 te Bedum
zoon van: Timon [Willems] MAAT
Ietje [Klaassens] WIERINGA

  Uit deze relatie  
  1. Grietje MAAT geb. 2-9-1876 te Bedum ( VII-18-96 )
  2. Tiemen MAAT geb. 12-6-1878 te Bedum ( VII-18-97 )
  3. Itje MAAT geb. 30-7-1880 te Bedum (Ellerhuizen) ( VII-18-98 )

VI-6-33 Jakob HAAK
geb. 13-8-1857 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 28-2-1945 te Groningen, 87 jaar oud
zoon van: Pieter [Klaassens] HAAK
Grietje SLAGER

( V-4-9 )
  Hij trouwde op 20-7-1882 te Adorp met:  
  Eike ZUIDVELD
geb. 17-5-1863 te Adorp
ovl. 6-4-1947 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Hindrik ZUIDVELD
Hindriktje van DELDEN

  Uit deze relatie  
  1. Pieter HAAK geb. 28-10-1882 te Adorp / ovl. 25-1-1883 te Adorp ( VII-19-99 )
  2. Hindriktje HAAK geb. 31-1-1884 te Adorp / ovl. 23-5-1955 te Groningen ( VII-19-100 )
  3. Grietje HAAK geb. 27-3-1887 te Adorp ( VII-19-101 )
  4. Hendrik HAAK geb. 5-1-1889 te Adorp / ovl. 19-8-1963 te Hoogezand Sappemeer ( VII-19-102 )
  5. Pieterke HAAK geb. 2-5-1891 te Adorp / ovl. 21-3-1892 te Adorp ( VII-19-103 )

VI-7-34 Jantje NIENHUIS
geb. 28-10-1857 te Stedum
dochter van: Jan NIENHUIS
Luktje van der PLOEG
( V-4-10 )

VI-7-35 Jakob NIENHUIS
geb. 19-7-1861 te Stedum
ovl. 17-4-1870 te Stedum, 8 jaar oud
zoon van: Jan NIENHUIS
Luktje van der PLOEG
( V-4-10 )

VI-7-36 Klaas NIENHUIS
geb. 25-4-1864 te Stedum
zoon van: Jan NIENHUIS
Luktje van der PLOEG
( V-4-10 )

VI-7-37 Trijntje NIENHUIS
geb. 22-2-1867 te Stedum
dochter van: Jan NIENHUIS
Luktje van der PLOEG
( V-4-10 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Pieter.
 

VI-7-38 Pieter NIENHUIS
geb. 22-2-1867 te Stedum
ovl. 4-12-1868 te Stedum, 21 maand oud
zoon van: Jan NIENHUIS
Luktje van der PLOEG
( V-4-10 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Trijntje.
 

VI-8-39 Jakob NIENHUIS
geb. 11-2-1862 te Stedum
zoon van: Pieter NIENHUIS
Willemina SCHAAL
( V-4-13 )

VI-8-40 Louwieza NIENHUIS
geb. 25-3-1864 te Stedum
dochter van: Pieter NIENHUIS
Willemina SCHAAL
( V-4-13 )

VI-9-41 Jantje DOORN
geb. 28-9-1846 te Stedum (Westeremden) (GA-32)
ovl. 3-1-1929 te Stedum (OA-1), 82 jaar oud
dochter van: Sikke [Siebolts] DOORN
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1877).
 
  Zij trouwde op 12-5-1877 te Stedum (HA-7) met:  
  Jakob SMIT
geb. 15-10-1843 te Stedum
ovl. 1-1-1916 te Stedum, 72 jaar oud
zoon van: Jakob [Kornelis] SMIT
Jantje [Jakobs] WIERINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1877, 1879, 1881, 1884, 1885, 1887, 1889).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 33 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje SMIT geb. 24-3-1878 te Stedum (GA-15) / ovl. 19-1-1943 te Bedum (overl. Toornwerd, gem.: Middelstum) (OA-7) ( VII-20-104 )
  2. Sikke SMIT geb. 18-5-1879 te Stedum (GA-32) / ovl. 20-7-1914 te Stedum (overl. in Groningen) (OA-23) ( VII-20-105 )
  3. Jantje SMIT geb. 12-2-1881 te Stedum (GA-7) / ovl. 4-6-1955 te Groningen ( VII-20-106 )
  4. Christinus SMIT geb. 7-8-1884 te Stedum (GA-40) / ovl. 2-10-1957 te Stedum ( VII-20-107 )
  5. Ebel SMIT geb. 12-11-1885 te Stedum (Westeremden) (GA-64) ( VII-20-108 )
  6. Willem SMIT geb. 6-8-1887 te Stedum (Westeremden) (GA-50) ( VII-20-109 )
  7. Arend SMIT geb. 3-10-1889 te Stedum (Westeremden) (GA-53) / ovl. 25-7-1918 te Stedum (OA-18) ( VII-20-110 )

VI-9-42 Ebel DOORN
geb. 8-3-1850 te Stedum (Westeremden) (GA-11)
ovl. 15-7-1851 te Stedum (Westeremden) (OA-28), 16 maand oud
zoon van: Sikke [Siebolts] DOORN
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

( V-5-15 )

VI-9-43 Dieuwerke DOORN
geb. 12-7-1852 te Stedum (Westeremden) (GA-29)
ovl. 8-12-1894 te Stedum (OA-54), 42 jaar oud
dochter van: Sikke [Siebolts] DOORN
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1874), dagloonster (1876).
 
  Zij trouwde op 2-11-1874 te Uithuizermeeden (HA-16) met:  
  Jakob NOORMAN
geb. 25-9-1850 te Uithuizermeeden (GA-118)
zoon van: Jan [Jans] NOORMAN
Itje [Onnes] RUIMVELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1874), dagloner (1875 - 1902).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan NOORMAN geb. 29-7-1875 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (GA-78) ( VII-21-111 )
  2. Sikke NOORMAN geb. 11-8-1876 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (GA-86) / ovl. 19-10-1876 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (OA-90) ( VII-21-112 )
  3. Sikko NOORMAN geb. 8-9-1877 te Stedum (Westeremden) (GA-52) / ovl. 14-9-1877 te Stedum (Westeremden) (OA-31) ( VII-21-113 )
  4. Sikke NOORMAN geb. 11-4-1879 te Stedum (GA-23) / ovl. 18-9-1879 te Stedum (OA-34) ( VII-21-114 )
  5. Sikke NOORMAN geb. 30-4-1880 te Stedum (GA-33) ( VII-21-115 )
  6. Grietje NOORMAN geb. 9-1-1882 te Stedum (GA-4) ( VII-21-116 )
  7. Itje NOORMAN geb. 14-8-1883 te Stedum (GA-49) ( VII-21-117 )
  8. Johannes NOORMAN geb. 17-10-1884 te Stedum (Garsthuizen) (GA-53) ( VII-21-118 )
  9. Jantje NOORMAN geb. 31-3-1887 te Stedum (Westeremden) (GA-20) ( VII-21-119 )
  10. Elisabeth NOORMAN geb. 23-3-1889 te Stedum (Westeremden) (GA-15) ( VII-21-120 )
  11. Aafke NOORMAN geb. 13-5-1893 te Stedum (Westeremden) (GA-27) ( VII-21-121 )

VI-9-44 Aafke DOORN
geb. 27-1-1855 te Stedum (Westeremden) (GA-5)
ovl. 13-2-1880 te Appingedam, 25 jaar oud
dochter van: Sikke [Siebolts] DOORN
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

( V-5-15 )

VI-9-45 Aafke DOORN
geb. 27-1-1855 te Westeremden
ovl. 13-2-1880 te Appingedam, 25 jaar oud
dochter van: Sikke [Siebolts] DOORN
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Overleden in het kraambed.
 
  Zij trouwde (1) op 21-5-1875 te Uithuizermeeden met:  
  Jan OOSTERHEERT
geb. 19-12-1842 te Leermens
ovl. 9-7-1875 te Leermens, 32 jaar oud
zoon van: Klaas [Jans] OOSTERHEERT
Aaltje [Johannes] FERKRANUS

  Zij trouwde (2) op 10-5-1879 te 't Zandt met:  
  Sacharias BEUKEMA
geb. 7-1-1851 te Ten Boer (Ten Post) (GA-1)
ovl. 23-1-1927 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Wichers] BEUKEMA
Elske [Roelfs] PESMAN
fam. 61: ( VI-21-72 )
  Persoonlijke informatie
(E394) Beroep: scheepsjager te Appingedam (1896), later te Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Weduwe van Jan Oosterheert
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje BEUKEMA geb. 7-2-1880 te Appingedam / ovl. 15-3-1880 te Appingedam fam. 61: ( VIII-59-168 )

VI-9-46 Elizabeth HUIZENGA
geb. ca 1870 te Uithuizermeeden
ovl. 22-9-1933 te Stedum (OA-16), 63 jaar oud
dochter van: Luif HUIZENGA
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1889). Volgens huwelijksakte (Stedum: 1889: HA-9) geboren te Stedum (Westeremden).
 
  Zij trouwde op 1-6-1889 te Stedum (HA-9) met:  
  Jan DIJKEMA
geb. ca 1865 te Stedum
zoon van: Pieter DIJKEMA
Zwaantje WIERTSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1889), dagloner (1889, 1892).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; bruidegom 23 jaar; bruid 19 jaar; grootouders bruid vermeld
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter DIJKEMA geb. 5-9-1889 te Stedum (GA-46) ( VII-22-122 )
  2. Grietje DIJKEMA geb. 18-7-1892 te Stedum (GA-39) ( VII-22-123 )

VI-9-47 Siert HUIZENGA
geb. ca 1873 te Uithuizermeeden (Oldenzijl)
ovl. 24-11-1874 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (OA-72), 1 jaar oud
zoon van: Luif HUIZENGA
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

( V-5-15 )

VI-10-48 Floris DIJKEMA
geb. 1-12-1855 te Eenum
ovl. 27-1-1934 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Niclaas DIJKEMA
Everdina STEENHUIS
( V-6-17 )
  Hij trouwde op 3-2-1882 te Veendam met:  
  Gezina Fenna GROENIER
geb. 15-1-1852 te Oosterdiep
ovl. 8-3-1929 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Willem Harmannus GROENIER
Geertje [Roelfs] ROELFSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Everdine Geerdina DIJKEMA geb. 28-10-1882 te Beerta / ovl. 11-2-1918 te Uithuizermeeden ( VII-23-124 )
  2. Willem Herman DIJKEMA geb. 3-2-1884 te Saaxumhuizen / ovl. 4-12-1941 ( VII-23-125 )
  3. Geertje Gezina DIJKEMA geb. 3-3-1886 te Saaxumhuizen ( VII-23-126 )
  4. Nicolaas Floris DIJKEMA geb. 6-10-1887 te Saaxumhuizen ( VII-23-127 )
  5. Anna DIJKEMA geb. 21-9-1889 te Saaxumhuizen / ovl. 21-10-1889 te Saaxumhuizen ( VII-23-128 )
  6. Anna DIJKEMA geb. 11-9-1890 te Saaxumhuizen ( VII-23-129 )
  7. Hermine DIJKEMA geb. 9-4-1896 te Saaxumhuizen ( VII-23-130 )

VI-11-49 Floris DIJKEMA
geb. 2-12-1850 te Kantens
ovl. 3-5-1932 te Middelstum, 81 jaar oud
zoon van: Pieter [Floris] DIJKEMA
Hilje [Jacobs] LAAN
( V-6-18 )
  Hij trouwde op 25-2-1885 te Middelstum met:  
  Hindriktje BAKKER
geb. 1-8-1848 te Middelstum
ovl. 3-2-1942 te Holwierde, 93 jaar oud
dochter van: Hindrik BAKKER
Aaltje [Meinderts] van der VENNEN

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje BAKKER geb. 23-10-1888 te Middelstum ( VII-24-131 )
  2. Hillechien DIJKEMA geb. 27-3-1891 te Middelstum ( VII-24-132 )

VI-11-50 Hendrik DIJKEMA
geb. 20-3-1854 te Middelstum
ovl. 27-3-1941 te Middelstum (OA-12), 87 jaar oud
zoon van: Pieter [Floris] DIJKEMA
Hilje [Jacobs] LAAN
( V-6-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1884).
 
  Hij trouwde op 14-6-1884 te Middelstum (HA-12) met:  
  Tjitske TJOELKER
geb. 29-6-1865 te Grootegast (Lutjegast)
ovl. 16-3-1943 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Atze [Jilles] TJOELKER
Trientje de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: herbergier; bruidegom 30 jaar; bruid 19 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter DIJKEMA geb. 20-5-1884 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 11-1-1919 te Westerwijtwerd ( VII-25-133 )
  2. Hilje DIJKEMA geb. 27-2-1886 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-25-134 )
  3. Aisse DIJKEMA geb. 26-11-1888 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 5-6-1979 ( VII-25-135 )
  4. Trijntje DIJKEMA geb. 8-4-1891 te Middelstum / ovl. 23-4-1943 te Groningen ( VII-25-136 )
  5. Hendrikje DIJKEMA geb. 2-7-1896 te Middelstum / ovl. 29-1-1954 te Middelstum ( VII-25-137 )
  6. Hendrik DIJKEMA geb. 14-8-1899 te Middelstum / ovl. 15-4-1947 te Appingedam ( VII-25-138 )
  7. Mient DIJKEMA geb. 11-8-1906 te Middelstum ( VII-25-139 )

VI-11-51 Harmke DIJKEMA
geb. 30-1-1859 te Middelstum
ovl. 27-6-1859 te Middelstum (OA-28), 4 maand oud
dochter van: Pieter [Floris] DIJKEMA
Hilje [Jacobs] LAAN
( V-6-18 )

VI-11-52 Harm DIJKEMA
geb. 2-1-1861 te Middelstum (GA-1)
ovl. 23-7-1865 te Middelstum (OA-44), 4 jaar oud
zoon van: Pieter [Floris] DIJKEMA
Hilje [Jacobs] LAAN
( V-6-18 )

VI-11-53 Nicolaas DIJKEMA
geb. 29-4-1865 te Middelstum
ovl. 19-6-1952 te Middelstum (OA-11), 87 jaar oud
zoon van: Pieter [Floris] DIJKEMA
Hilje [Jacobs] LAAN
( V-6-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1890), kweker (1919).
 
  Hij trouwde op 7-6-1890 te Middelstum (HA-7) met:  
  Siementje van der KLIP
geb. 16-8-1868 te Middelstum
ovl. 20-12-1939 te Middelstum, 71 jaar oud
dochter van: Jacob van der KLIP
Maria MULDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1890).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: herbergier; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 25 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter DIJKEMA geb. 28-8-1890 te Middelstum ( VII-26-140 )
  2. Maria DIJKEMA geb. 22-6-1892 te Middelstum ( VII-26-141 )
  3. Jacob DIJKEMA geb. 8-5-1894 te Middelstum ( VII-26-142 )

VI-12-54 Harmke DIJKEMA
geb. 2-2-1856 te Middelstum
ovl. 13-2-1876 te Stedum, 20 jaar oud
dochter van: Marten [Floris] DIJKEMA
Grietje [Derks] MAARHUIS
( V-6-19 )

VI-12-55 Martje DIJKEMA
geb. 26-9-1857 te Stedum (Huizinge)
ovl. 28-9-1939 te Stedum, 82 jaar oud
dochter van: Marten [Floris] DIJKEMA
Grietje [Derks] MAARHUIS
( V-6-19 )
  Zij trouwde op 9-8-1879 te Stedum met:  
  Gerard BOS
geb. 1-8-1853 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 18-11-1913 te Stedum, 60 jaar oud
zoon van: Koert Christoffer BOS
Rikstje [Okkes] LENDSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Grietje BOS geb. 31-8-1879 te Stedum / ovl. 24-12-1961 te Hoogezand-Sappemeer ( VII-27-143 )
  2. Rikstje BOS geb. 1-8-1882 te Stedum / ovl. 19-12-1955 ( VII-27-144 )
  3. Trijntje BOS geb. 2-10-1885 te Stedum ( VII-27-145 )
  4. Pieterke BOS geb. 13-2-1889 te Stedum ( VII-27-146 )
  5. Marten BOS geb. 21-12-1891 te Stedum ( VII-27-147 )

VI-12-56 Trijntje DIJKEMA
geb. 6-10-1861 te Stedum (Huizinge)
ovl. 20-8-1894 te Stedum, 32 jaar oud
dochter van: Marten [Floris] DIJKEMA
Grietje [Derks] MAARHUIS
( V-6-19 )
  Zij trouwde op 5-6-1886 te Stedum met:  
  Christiaan UITTIEN
geb. 1-4-1855 te Loppersum
ovl. 9-3-1896 te Stedum, 40 jaar oud
zoon van: Gerrit Christiaan UITTIEN
Hendrikje [Berends] RIDDER

  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje UITTIEN geb. 21-3-1887 te Stedum / ovl. 26-4-1896 ( VII-28-148 )
  2. Grietje UITTIEN geb. 9-10-1888 te Stedum / ovl. 1-4-1976 te Groningen ( VII-28-149 )
  3. Antje UITTIEN geb. 14-2-1891 te Stedum / ovl. 16-1-1897 te Stedum ( VII-28-150 )
  4. Martje UITTIEN geb. 15-7-1894 te Stedum / ovl. 16-7-1894 te Stedum ( VII-28-151 )

VI-12-57 Floris DIJKEMA
geb. 16-11-1864 te Stedum
ovl. 18-1-1931 te Opwierde, 66 jaar oud
zoon van: Marten [Floris] DIJKEMA
Grietje [Derks] MAARHUIS
( V-6-19 )
  Hij trouwde (1) op 23-10-1886 te Ten Boer met:  
  Elske BEINEMA
geb. 28-4-1867 te Stedum
ovl. 10-3-1888 te Ten Boer (Lellens), 20 jaar oud
dochter van: Franciskus Heldoorn BEINEMA
Rolina Hillegonda LACOUR

  Uit deze relatie  
  1. Marten DIJKEMA geb. 9-12-1886 te Ten Boer (Lellens) ( VII-29-152 )
  Hij trouwde (2) op 31-3-1900 te Appingedam met:  
  Geessien HEIKENS
geb. 27-10-1863 te Meeden
ovl. 21-1-1951 te Appingedam, 87 jaar oud
dochter van: Jan HEIKENS
Tjarve OOSTERVELD

  Uit deze relatie  
  1. Arent Lammert DIJKEMA geb. 22-1-1902 te Appingedam (Opwierde) ( VII-29-153 )
  2. Jan DIJKEMA geb. 7-5-1903 te Delfzijl (Opwierde) / ovl. 19-4-1956 te Delfzijl ( VII-29-154 )

VI-12-58 Alberdina DIJKEMA
geb. 4-9-1868 te Stedum
ovl. 3-3-1941 te Stedum, 72 jaar oud
dochter van: Marten [Floris] DIJKEMA
Grietje [Derks] MAARHUIS
( V-6-19 )
  Zij trouwde op 15-12-1888 te Stedum (HA-17) met:  
  Jan DOORNBOS
geb. 29-3-1869 te Leens (Mensingeweer)
ovl. 6-2-1948 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Remke DOORENBOS
  Persoonlijke informatie
Naam ook Doorenbos (bij huwelijk). Beroep: boerknecht (1888), landbouwer (1920).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 19 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan DOORNBOS geb. 13-4-1889 te Stedum / ovl. 7-1-1957 te Middelstum ( VII-30-155 )
  2. Grietje DOORENBOS geb. 25-11-1890 te Stedum / ovl. te U.S.A. ( VII-30-156 )
  3. Riemke DOORENBOS geb. 11-11-1899 te Stedum / ovl. 9-5-1963 te Groningen ( VII-30-157 )
  4. Marten Floris DOORENBOS geb. 12-6-1903 te Stedum ( VII-30-158 )

VI-12-59 Derktje DIJKEMA
geb. 7-7-1872 te Stedum
ovl. 16-4-1947 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Marten [Floris] DIJKEMA
Grietje [Derks] MAARHUIS
( V-6-19 )
  Zij trouwde op 2-6-1901 te Groningen met:  
  Jan TUNTELER
geb. 3-9-1872 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 23-2-1961 te Groningen, 88 jaar oud
zoon van: Harm TUNTELER
Berendje BAKKER

  Uit deze relatie  
  1. Harm Jan TUNTELER geb. 30-1-1902 te Groningen ( VII-31-159 )
  2. Berendje TUNTELER geb. 26-4-1904 te Groningen / ovl. 24-9-1958 te Groningen ( VII-31-160 )
  3. Jan TUNTELER geb. 17-5-1906 te Groningen ( VII-31-161 )
  4. Dirk TUNTELER geb. 3-11-1907 te Groningen / ovl. 8-11-1907 te Groningen ( VII-31-162 )
  5. NN TUNTELER geb. 18-9-1908 te Groningen / ovl. 18-9-1908 te Groningen ( VII-31-163 )
  6. NN TUNTELER geb. 29-11-1909 te Groningen / ovl. 29-11-1909 te Groningen ( VII-31-164 )
  7. Grietje TUNTELER geb. 24-10-1910 te Groningen ( VII-31-165 )

VI-12-60 Hilje DIJKEMA
geb. 1-12-1875 te Stedum
ovl. 24-12-1955 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Marten [Floris] DIJKEMA
Grietje [Derks] MAARHUIS
( V-6-19 )
  Zij trouwde op 11-5-1895 te Stedum met:  
  Sikke ROZEBOOM
geb. 5-2-1871 te Leermens
zoon van: Klaas ROZEBOOM
Grietje DOORNBOS

  Uit deze relatie  
  1. Klaas ROZEBOOM geb. 9-7-1895 te Stedum ( VII-32-166 )
  2. Grietje ROZEBOOM geb. 24-7-1897 te Stedum ( VII-32-167 )
  3. Antje ROZEBOOM geb. 30-4-1899 te Stedum ( VII-32-168 )
  4. Marten ROZEBOOM geb. 23-2-1901 te Stedum / ovl. 14-2-1959 te Ten Boer ( VII-32-169 )

VI-13-61 Floris DIJKEMA
geb. 9-1-1879 te 't Zandt (Eenum)
zoon van: Harm DIJKEMA
Jantje van DAM
( V-6-20 )

VI-13-62 Hilje DIJKEMA
geb. 6-11-1880 te 't Zandt (Eenum)
dochter van: Harm DIJKEMA
Jantje van DAM
( V-6-20 )

VI-13-63 Luilf DIJKEMA
geb. 25-1-1882 te 't Zandt (Eenum)
zoon van: Harm DIJKEMA
Jantje van DAM
( V-6-20 )

VI-13-64 Pieter DIJKEMA
geb. 23-1-1884 te 't Zandt (Eenum)
zoon van: Harm DIJKEMA
Jantje van DAM
( V-6-20 )

VI-13-65 Trijntje DIJKEMA
geb. 4-4-1888 te 't Zandt (Eenum)
dochter van: Harm DIJKEMA
Jantje van DAM
( V-6-20 )

VI-14-66 Hindrik SLAGER
geb. 1859 te Kantens (Eppenhuizen)
ovl. 6-6-1860 te Stedum (OA-42), 8 maand oud
zoon van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )

VI-14-67 Hindrik SLAGER
geb. 9-3-1861 te Stedum (GA-14)
ovl. 22-12-1871 te Stedum (OA-46), 10 jaar oud
zoon van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )

VI-14-68 Geert SLAGER
geb. 20-2-1863 te Stedum (GA-8)
zoon van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht/dagloner (1884), dagloner (1889, 1890).
 
  Hij trouwde op 24-5-1884 te Stedum (HA-9) met:  
  Elizabeth DIJKSTERHUIS
geb. 29-8-1866 te Loppersum
ovl. 7-11-1918 te Decatur, Van Buren County (Michigan, U.S.A.), 52 jaar oud
dochter van: Hilbrand [Pieters] DIJKSTERHUIS
Hermanna [Karels] KUIKMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 21 jaar; bruid 17 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje (Eva) SLAGER geb. 22-9-1884 te Stedum (GA-47) ( VII-33-170 )
  2. Hillebrant SLAGER geb. 1-6-1886 te Stedum ( VII-33-171 )
  3. Pieter SLAGER geb. 2-12-1887 te Stedum / ovl. 19-2-1965 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-33-173 )
  4. Harmanna SLAGER geb. 2-12-1887 te Stedum ( VII-33-172 )
  5. Trijntje SLAGER geb. 30-9-1889 te Stedum (GA-51) / ovl. 17-12-1890 te Stedum (OA-34) ( VII-33-174 )
  6. Willem (William) SLAGER geb. 21-4-1891 te Stedum / ovl. 21-6-1965 te Vicksburg, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-33-175 )

VI-14-69 Willem SLAGER
geb. 12-2-1866 te Stedum (GA-14)
ovl. 5-5-1931 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 65 jaar oud
zoon van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknecht (1890). Willem emigreerde met zijn vrouw naar de U.S.A. in 1891.
 
  Hij trouwde op 17-5-1890 te Stedum (HA-4) met:  
  Ewerdina (Elizabeth) DOORNBOS
geb. 8-1-1864 te Mensingeweer
dochter van: Remke DOORNBOS
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1890).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 24 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. NN SLAGER geb. 17-12-1891 te Stedum / ovl. 17-12-1891 te Stedum ( VII-34-176 )

VI-14-70 Poppe SLAGER
geb. 18-9-1868 te Stedum (GA-57)
ovl. 4-4-1884 te Stedum (OA-15), 15 jaar oud
zoon van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )

VI-14-71 NN SLAGER
geb. 4-11-1870 te Stedum
ovl. 4-11-1870 te Stedum (OA-61), 0 dagen oud
zoon van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-14-72 Hindrik (Henry) SLAGER
geb. 2-3-1874 te Stedum (GA-13)
ovl. 10-5-1949 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Op 19 jarige leeftijd emigreerde Henry naar de U.S.A. op zoek naar betere leefomstandigheden. Hij ging naar Chicago omdat daar familie en vrienden van hem woonden, die hem vertelden van de daar beschikbare ontplooingsmogelijkheden. Het is onbekend waar hij leefde en werkte toe hij net in Chicago was aangekomen. In 1903 ontmoette hij zijn vrouw met wie hij in augustus van dat jaar trouwde.
Hij verkreeg het staatsburgerschap van de U.S.A. op 72-jarige leeftijd in december 1946.
Zijn lengte in 1946 was 5' 4", en zijn gewicht was 130 lbs. Hij had een lidteken onder zijn linker oog.
 
  Hij trouwde op 28-8-1903 te U.S.A. met:  
  Neeltje (Nellie) KAMPEN
geb. 22-5-1883 te Kantens (GA-27)
ovl. 9-3-1957 te Chicago (U.S.A.), 73 jaar oud
dochter van: Jan KAMPEN
Anje BLOK

  Persoonlijke informatie
Neeltje's moeder (Anje Blok) was nog ongehuwd bij haar geboorte. Zij is bij het huwelijk van haar moeder met Jan Kampen (dd. 14-8-1886) gewettigd.
Nellie was 21 toen zij Henry in 1903 ontmoette en met hem trouwde. Zij leefde in de U.S.A. samen met haar vader John en haar 2 broers John en Tom. Haar moeder was reeds op jonge leeftijd overleden in Nederland voordat zij naar Amerika kwamen. Nellie was toe 10 jaar oud. Zij verwierf het U.S.A. staatsburgerschap op 64 jarige leeftijd in december 1946. Zij was toen 5' 5" lang, en woog 175 lbs en had een lidteken op haar rechteronderarm. Nellie bracht 10 gezonde kinderen ter wereld. Mogelijk was er nog een 11e kind (Anna?) dat een paar dagen na de geboorte overleed.
 
  Uit deze relatie  
  1. John Henry SLAGER geb. 17-6-1904 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 6-12-1974 te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-177 )
  2. Peter SLAGER geb. 26-9-1906 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-178 )
  3. Thomas SLAGER geb. 9-4-1909 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 8-7-1991 te Worth, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-179 )
  4. William (Bill) SLAGER geb. ca 1911 te Illinois (U.S.A.) ( VII-35-180 )
  5. Anna SLAGER geb. 11-11-1913 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 1997 ( VII-35-181 )
  6. Saartje SLAGER geb. 22-4-1916 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 22-4-1916 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-182 )
  7. George SLAGER geb. 23-6-1917 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 28-6-1981 te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-183 )
  8. Sadie (Sallie) SLAGER geb. 4-9-1919 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-12-1999 te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-184 )
  9. Theresa SLAGER geb. 21-3-1922 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-185 )
  10. Albert SLAGER geb. ca 1924 te Illiinois (U.S.A.) ( VII-35-186 )
  11. Henry (Pat) SLAGER geb. 17-3-1927 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 16-1-1998 te Oak Forest, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-35-187 )

VI-14-73 Trijntje SLAGER
geb. 19-7-1876 te Stedum (GA-42)
ovl. 16-9-1889 te Stedum (OA-29), 13 jaar oud
dochter van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )

VI-14-74 Saartje SLAGER
geb. 12-8-1879 te Stedum (GA-57)
dochter van: Pieter [Hindriks] SLAGER
Anje SCHEPEL
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1897).
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Trijntje SLAGER geb. 31-10-1897 te Stedum (GA-68) / ovl. 17-11-1897 te Stedum (OA-30) ( VII-36-188 )
  Zij trouwde op 26-11-1897 te Stedum (HA-16) met:  
  Arend LANING
geb. 13-11-1876 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 25-11-1958 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 82 jaar oud
zoon van: Gerrit LANING
Trientje BOUWMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1897).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 21 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit LANING geb. 22-10-1898 te Stedum ( VII-36-189 )
  2. Peter G. LANING geb. 1-7-1901 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 5-3-1977 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-36-190 )

VI-15-75 Jan SLAGER
geb. 15-12-1862 te Stedum (GA-56)
zoon van: Freerk SLAGER
Pieterke KRAAIJEMA
( V-7-26 )
fam. 94: ( IV-2-2 )

VI-15-76 Stijntje SLAGER
geb. 7-11-1864 te Stedum (GA-59)
dochter van: Freerk SLAGER
Pieterke KRAAIJEMA
( V-7-26 )
fam. 94: ( IV-2-2 )

VI-15-77 Trijntje SLAGER
geb. 22-4-1867 te Stedum (GA-22)
dochter van: Freerk SLAGER
Pieterke KRAAIJEMA
( V-7-26 )
fam. 94: ( IV-2-2 )

VI-15-78 Hindrik SLAGER
geb. 29-11-1869 te Stedum (GA-60)
ovl. 4-1-1870 te Stedum (OA-3), 36 dagen oud
zoon van: Freerk SLAGER
Pieterke KRAAIJEMA
( V-7-26 )
fam. 94: ( IV-2-2 )

VI-16-79 Stijntje SLAGER
geb. 23-9-1856 te Stedum (GA-40)
ovl. 29-12-1856 te Stedum (OA-36), 3 maand oud
dochter van: Pieter [Alberts] SLAGER
Jantje NORDEN
( V-8-29 )

VI-16-80 Trijntje SLAGER
geb. 3-4-1861 te Stedum (GA-23)
dochter van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )

VI-16-81 Albert SLAGER
geb. 30-11-1862 te Stedum (GA-55)
ovl. 6-12-1862 te Stedum (OA-39), 6 dagen oud
zoon van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )

VI-16-82 Stijntje SLAGER
geb. 5-11-1863 te Stedum (GA-57)
dochter van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )

VI-16-83 Alberdiena (Dena) SLAGER
geb. 17-7-1866 te Stedum (GA-49)
ovl. 7-9-1941 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )
  Zij trouwde op 11-7-1888 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Pieter J. HERDER
geb. 21-10-1863 te Bierum (Godlinze)
ovl. 29-9-1937 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 73 jaar oud
zoon van: Jan [Jakobs] HERDER
Elizabeth [Jakobs] KERDER

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth HERDER geb. 20-4-1889 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 8-7-1959 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-37-191 )
  2. Peter HERDER geb. 9-1-1891 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 30-7-1915 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-37-192 )
  3. John HERDER geb. 3-12-1892 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-37-193 )
  4. Albert HERDER geb. 12-5-1896 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-37-194 )
  5. Hiram HERDER geb. 31-8-1898 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-8-1977 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-37-195 )
  6. William Peter HERDER geb. 30-9-1900 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 2-8-1961 te Michigan (U.S.A.) ( VII-37-196 )
  7. Jacob HERDER geb. 24-8-1904 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 18-8-1905 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-37-197 )
  8. Harry D. HERDER geb. 6-4-1907 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 23-4-1984 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-37-198 )

VI-16-84 Klaassien SLAGER
geb. 19-7-1869 te Stedum (GA-27)
ovl. 1-8-1942 te Cutlerville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 73 jaar oud
dochter van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )
  Zij trouwde (1) op 18-11-1886 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Teide KLIMP
geb. 1-4-1862 te Nederland
ovl. 8-11-1902 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 40 jaar oud
zoon van: Albert KLIMP
Jennie GROETSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Peter KLIMP geb. 26-8-1887 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 5-8-1959 ( VII-38-199 )
  2. Jennie KLIMP geb. 5-12-1890 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 21-1-1961 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-38-200 )
  3. Gertrude KLIMP geb. 15-1-1895 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 22-11-1977 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-38-201 )
  4. Albert KLIMP geb. ca 1896 / ovl. ca 1900 ( VII-38-202 )
  Zij trouwde (2) op 18-1-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  John OUDING
geb. 25-11-1882
zoon van: Albert OUDING
Sekje GROENEWOUD

  Uit deze relatie  
  1. Albert OUDING geb. 29-11-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 4-7-1974 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-38-203 )
  2. William OUDING geb. 25-12-1908 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 29-1-1995 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-38-204 )
  3. Cecilia OUDING geb. 13-3-1912 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-4-1999 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-38-205 )

VI-16-85 Albert SLAGER
geb. 11-4-1872 te Stedum (GA-28)
ovl. 3-11-1872 te Stedum (OA-54), 6 maand oud
zoon van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )

VI-16-86 Albert SLAGER
geb. 19-9-1873 te Stedum (GA-44)
ovl. 5-2-1970 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 96 jaar oud
zoon van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )
  Hij trouwde op 29-12-1898 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Ilena (Rena) OUDING
geb. 28-1-1879 te Westerlee
ovl. 4-3-1945 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 66 jaar oud
dochter van: Hendrik OUDING
Lutgerdina VEENMA

  Uit deze relatie  
  1. Gertrude SLAGER geb. 16-3-1900 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 17-8-1969 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-39-206 )
  2. Dena SLAGER geb. 15-2-1903 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 11-3-2001 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-39-207 )
  3. Clara SLAGER geb. ca 1905 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-39-208 )
  4. Henrietta SLAGER geb. 10-12-1907 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 18-1-2002 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-39-209 )
  5. Peter SLAGER geb. 27-8-1910 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-9-1910 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-39-210 )

VI-16-87 Jan (John) [Pieters] SLAGER
geb. 20-7-1876 te Stedum (GA-41)
ovl. 23-3-1964 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.), 87 jaar oud
zoon van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )
  Hij trouwde op 7-4-1897 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Wieberdina KREMER
geb. 30-7-1877 te Wildervank (GA-169)
ovl. 1-3-1947 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.), 69 jaar oud
dochter van: Albert KREMER
Katherina MEIJER

  Persoonlijke informatie
In de U.S.A. bekend onder de familienaam Cramer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Peter J. SLAGER geb. 8-10-1897 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 25-7-1962 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-40-211 )
  2. Albert SLAGER geb. 2-5-1899 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 15-10-1948 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-40-212 )
  3. Benjamin J. SLAGER geb. 26-7-1901 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-4-1969 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-40-213 )
  4. William J. SLAGER geb. 23-1-1906 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 23-4-1906 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VII-40-214 )
  5. Gertrude SLAGER geb. 25-1-1907 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 9-12-2001 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-40-215 )
  6. Catherine SLAGER geb. ca 1909 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VII-40-216 )
  7. Wilma SLAGER geb. 16-3-1918 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 19-2-2013 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-40-217 )

VI-16-88 Willem SLAGER
geb. 13-11-1878 te Stedum (GA-60)
ovl. 9-11-1945 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 66 jaar oud
zoon van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )
  Hij trouwde op 26-11-1902 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jennie BOGEMA
geb. 16-6-1885 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Derk Garrett BOGEMA
Wilhelmina FLETCHER

  Uit deze relatie  
  1. Gertrude W. SLAGER geb. ca 1904 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-41-218 )
  2. Mina SLAGER geb. 14-8-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 19-9-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-41-219 )
  3. Wilhelmina SLAGER geb. 10-3-1909 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-2-1998 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-41-220 )
  4. Ruth SLAGER geb. 8-7-1914 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-2-2004 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-41-221 )
  5. Fannie R. SLAGER geb. ca 1915 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-41-222 )
  6. Eva Gene SLAGER geb. ca 1926 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-41-223 )
  7. Boyd SLAGER geb. ca 1928 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-41-224 )

VI-16-89 Harry Peter SLAGER
geb. 7-6-1882 te Spring Lake, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 28-7-1958 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
zoon van: Pieter [Alberts] SLAGER
Geertje de VRIES
( V-8-29 )
  Hij trouwde op 26-4-1905 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Grace ZWART
geb. 6-7-1885 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 27-10-1949 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 64 jaar oud
dochter van: Harm ZWART
Aaltje van der KOLK

  Uit deze relatie  
  1. Gertrude SLAGER geb. 15-6-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 5-3-1996 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-42-225 )
  2. Herman H. SLAGER geb. ca 1918 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-42-226 )
  3. Anne Grace SLAGER geb. 21-6-1919 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-7-1971 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-42-227 )

VI-17-90 Stijntje (Stella) SLAGER
geb. 28-1-1871 te Stedum (GA-3)
ovl. ca 1958 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Jan SLAGER
Gezina HAAN
( V-8-30 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1891).
 
  Zij trouwde op 29-5-1891 te Stedum (HA-2) met:  
  Pieter BLOUW
geb. 27-3-1864 te Ten Boer
ovl. 4-11-1944 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 80 jaar oud
zoon van: Luitje BLOUW
Dooike PRINS

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1891).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 27 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klazina BLOUW geb. 21-9-1891 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 24-4-1945 te Gaines Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-228 )
  2. Dora BLOUW geb. 29-10-1893 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 30-6-1977 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-229 )
  3. Louis BLOUW geb. 4-1-1896 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 29-2-1952 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-230 )
  4. John BLOUW geb. 29-3-1898 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 6-3-1986 te Kentwood, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-231 )
  5. Peter BLOUW geb. 29-4-1900 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 16-3-1979 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-232 )
  6. Grace BLOUW geb. 30-5-1902 / ovl. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-233 )
  7. Gertrude BLOUW geb. 29-6-1904 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 5-12-1980 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-234 )
  8. James BLOUW geb. 22-8-1906 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 18-10-1996 ( VII-43-235 )
  9. Albert BLOUW geb. 18-6-1908 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 14-4-1997 ( VII-43-236 )
  10. William BLOUW geb. ca 1911 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 6-1-1997 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-237 )
  11. Anna BLOUW geb. ca 1912 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 24-11-2006 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-238 )
  12. Stella BLOUW geb. 23-2-1915 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 20-9-2009 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-43-239 )

VI-17-91 Albert SLAGER
geb. 23-10-1873 te Stedum (GA-51)
ovl. 18-1-1883 te Stedum (OA-4), 9 jaar oud
zoon van: Jan SLAGER
Gezina HAAN
( V-8-30 )

VI-17-92 Geessien SLAGER
geb. 2-11-1875 te Stedum (GA-60)
dochter van: Jan SLAGER
Gezina HAAN
( V-8-30 )

VI-17-93 Anje SLAGER
geb. 6-2-1878 te Stedum (GA-3)
dochter van: Jan SLAGER
Gezina HAAN
( V-8-30 )

VI-18-94 Stijntje SLAGER
geb. 4-3-1864 te Stedum (GA-17)
ovl. 6-10-1868 te Stedum (OA-49), 4 jaar oud
dochter van: Willem SLAGER
Reinje SCHILDHUIS
( V-8-31 )

VI-18-95 Jan SLAGER
geb. 16-4-1867 te Stedum (GA-20)
ovl. 3-2-1948 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 80 jaar oud
zoon van: Willem SLAGER
Reinje SCHILDHUIS
( V-8-31 )
  Hij trouwde op 13-5-1892 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Grietje (Grace) KREMER
geb. 13-11-1867 te Wildervank (GA-194)
ovl. 13-8-1931 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 63 jaar oud
dochter van: Albert KREMER
Katherina MEIJER

  Persoonlijke informatie
In de U.S.A. bekend onder de naam Grace Cramer.
 
  Uit deze relatie  
  1. William J. SLAGER geb. 19-3-1893 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 27-4-1981 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-44-240 )
  2. Katherine SLAGER geb. 1894 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VII-44-241 )
  3. Albert SLAGER geb. 11-4-1896 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 8-3-1980 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-44-242 )
  4. Raymond SLAGER geb. 10-3-1898 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 21-11-1986 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VII-44-243 )
  5. John [Kramer] SLAGER geb. 10-8-1900 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 20-6-1987 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-44-244 )
  6. Rena SLAGER geb. 1-3-1902 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 21-2-1986 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VII-44-245 )
  7. Dena SLAGER geb. ca 1904 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VII-44-247 )
  8. Helena SLAGER geb. ca 1904 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-44-246 )
  9. Stella SLAGER geb. 27-11-1905 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 30-1-2001 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-44-248 )
  10. Jacob W. SLAGER geb. 1-10-1909 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 28-3-1978 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-44-249 )

VI-18-96 Albert SLAGER
geb. 18-11-1871 te Stedum (GA-62)
ovl. 21-10-1872 te Stedum (OA-50), 11 maand oud
zoon van: Willem SLAGER
Reinje SCHILDHUIS
( V-8-31 )

VI-18-97 NN SLAGER
geb. 21-6-1875 te Stedum
ovl. 21-6-1875 te Stedum (OA-34), 0 dagen oud
zoon van: Willem SLAGER
Reinje SCHILDHUIS
( V-8-31 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-18-98 Albert SLAGER
geb. 18-9-1879 te Stedum (GA-59)
ovl. 25-1-1883 te Stedum (OA-9), 3 jaar oud
zoon van: Willem SLAGER
Reinje SCHILDHUIS
( V-8-31 )

VI-19-99 Harm Albert SLAGER
geb. 21-9-1867 te Ten Boer (St Annen)
ovl. 31-10-1954 te Ten Boer (Woltersum), 87 jaar oud
zoon van: Harm SLAGER
Trientje DIJKEMA
( V-8-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1895), arbeider (1920).
 
  Hij trouwde op 25-5-1895 te Ten Boer (HA-23) met:  
  Hilje LEUGS
geb. 27-11-1873 te Kolham
ovl. 15-6-1951 te Ten Boer (Woltersum), 77 jaar oud
dochter van: Jan LEUGS
Reina KROON

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1895).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm SLAGER geb. 27-3-1896 te Ten Boer (Sint Annen) ( VII-45-250 )
  2. Jan SLAGER geb. 15-11-1897 te Ten Boer (Sint Annen) ( VII-45-251 )
  3. Fokke Derk SLAGER geb. 12-4-1901 te Ten Boer (Thesinge) ( VII-45-252 )

VI-19-100 NN SLAGER
geb. 11-2-1870 te Stedum
ovl. 11-2-1870 te Stedum (OA-9), 0 dagen oud
zoon van: Harm SLAGER
Trientje DIJKEMA
( V-8-33 )

VI-19-101 Stijntje SLAGER
geb. 15-4-1871 te Stedum (GA-25)
ovl. 1-11-1950 te Bedum (OA-50), 79 jaar oud
dochter van: Harm SLAGER
Trientje DIJKEMA
( V-8-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1892).
 
  Zij trouwde op 17-12-1892 te Ten Boer (HA-38) met:  
  Jacob WAIJER
geb. 21-2-1870 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 15-10-1900 te Bedum, 30 jaar oud
zoon van: Petrus WAIJER
Trijntje van BRUGGEN

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstknecht (1892), dagloner
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter WAIJER geb. 11-6-1893 te Bedum ( VII-46-253 )
  2. Harm WAIJER geb. 6-8-1895 te Bedum ( VII-46-254 )
  3. Timon WAIJER geb. 21-2-1898 te Bedum ( VII-46-255 )

VI-19-102 Janna SLAGER
geb. 13-5-1873 te Stedum (GA-22)
ovl. 9-12-1950 te Stedum (OA-13), 77 jaar oud
dochter van: Harm SLAGER
Trientje DIJKEMA
( V-8-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1894).
 
  Zij trouwde op 7-4-1894 te Ten Boer (HA-8) met:  
  Marten van der MARK
geb. 10-3-1870 te Dantumadeel (Akkerwoude)
zoon van: Pieter [Martens] van der MARK
Fokje [Gerrits] HOEKSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1894).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter van der MARK geb. 11-11-1894 te Ten Boer (Sint Annen) ( VII-47-256 )
  2. Harm van der MARK geb. 19-4-1898 te Ten Boer (Sint Annen) / ovl. 22-8-1945 te Loppersum ( VII-47-257 )

VI-20-103 Pieter [Pieters] SLAGER
geb. 7-10-1867 te Stedum
ovl. 31-12-1950 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Roelffien DOORNBOS
( V-9-34 )
  Persoonlijke informatie
Hervormd gedoopt. Beroep: daglooner (1891, 1892).
Vertrokken naar Lansing (Illinois, U.S.A.)
 
  Hij trouwde op 24-5-1890 te Stedum met:  
  Jantje TAMMINGA
geb. 19-5-1868 te Westerwijtwerd
ovl. 20-10-1914 te Randolph, Columbia County (Wisconsin, U.S.A.), 46 jaar oud
dochter van: Geert TAMMINGA
Jantje KALKWIJK

  Persoonlijke informatie
Voor haar huwelijk wonend te Middelstum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter SLAGER geb. 8-4-1891 te Stedum (GA-26) / ovl. 16-4-1891 te Stedum (OA-22) ( VII-48-258 )
  2. Pieter SLAGER geb. 11-5-1892 te Stedum (GA-24) ( VII-48-259 )
  3. Jennie SLAGER geb. 30-10-1895 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 9-4-1971 te Hammond, Lake County, (Indiana, U.S.A.) ( VII-48-260 )
  4. Rose S. SLAGER geb. 13-4-1897 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 3-1-1972 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-48-261 )
  5. Pieter SLAGER geb. 14-4-1899 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 20-5-1949 te Harvey, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-48-262 )
  6. Gertrude SLAGER geb. 24-11-1900 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 27-10-1985 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-48-263 )
  7. Gertrude SLAGER geb. 30-5-1904 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 20-4-1919 te Blue Island, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-48-264 )
  8. George William SLAGER geb. 13-7-1907 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 31-7-1962 te Hubbard County, (Minnesota, U.S.A.) ( VII-48-265 )
  9. Cornelius SLAGER geb. 13-2-1909 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 22-11-1951 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-48-266 )
  10. Albert SLAGER geb. 27-9-1912 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 11-11-1973 te Illinois (U.S.A.) ( VII-48-267 )

VI-20-104 Geertruid [Pieters] SLAGER
geb. 21-12-1869 te Stedum
ovl. ca 1965
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Roelffien DOORNBOS
( V-9-34 )
  Persoonlijke informatie
geemigreerd naar the U.S.A.
woonplaats: Randol (Wisconsin).
 
  Zij trouwde op 21-5-1896 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Jan BENES
geb. 4-6-1869 te Leek
ovl. voor 1937

VI-20-105 Gerrit [Pieters] SLAGER
geb. 18-3-1871 te Stedum
ovl. 28-2-1947 te Oak Park, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Roelffien DOORNBOS
( V-9-34 )
  Persoonlijke informatie
Hervormd gedoopt.
woonplaats Maywood Illenois
 
  Hij trouwde met:  
  Margaret PRENGER
geb. 1876 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1962 te Cicero, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Harm [Sikkes] PRENGER
Trientje PRIET

  Persoonlijke informatie
Geboren: maart 1876; overleden: oktober 1962.
 
  Uit deze relatie  
  1. Peter SLAGER geb. 9-8-1895 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 23-10-1975 te DeMotte, Jasper County, (Indiana, U.S.A.) ( VII-49-268 )
  2. Melvin SLAGER geb. 27-9-1896 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 11-2-1966 te Cicero, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-49-269 )
  3. Ralph SLAGER geb. 24-12-1899 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 1-11-1929 te East Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VII-49-270 )
  4. Katherine SLAGER geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.) ( VII-49-272 )
  5. George SLAGER geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.) ( VII-49-271 )
  6. Herman SLAGER geb. ca 1906 te Illinois (U.S.A.) ( VII-49-273 )
  7. Harry SLAGER geb. ca 1907 te Illinois (U.S.A.) ( VII-49-274 )
  8. William SLAGER geb. ca 1909 te Illinois (U.S.A.) ( VII-49-275 )
  9. Margaret SLAGER geb. 4-10-1912 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 6-6-2005 te Houston, Harris County, (Texas, U.S.A.) ( VII-49-276 )
  10. Benjamin SLAGER geb. 27-12-1914 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 10-3-1988 te Riverside, Riverside County, (California, U.S.A.) ( VII-49-277 )

VI-20-106 Willem [Pieters] SLAGER
geb. 15-11-1873 te Stedum
ovl. 18-6-1933 te Grant Park, Kankakee County, (Illinois, U.S.A.), 59 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Roelffien DOORNBOS
( V-9-34 )
  Persoonlijke informatie
Hervormd gedoopt.
geëmigreerd naar de U.S.A.
 
  Hij trouwde met:  
  Pieterke (Nellie) van DIJK
geb. 21-8-1878 te Loppersum (GA-65)
ovl. 20-4-1973 te Oak Lawn, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: Tammo van DIJK
Grietje TOBBE

  Persoonlijke informatie
Bij haar huwelijk al wonend te Chicago (Illenois U.S.A.)
 
  Bij het huwelijk
gehuwd in de U.S.A.?
 
  Uit deze relatie  
  1. Ralphine SLAGER ( VII-50-279 )
  2. Jake SLAGER ( VII-50-278 )
  3. George SLAGER ( VII-50-280 )
  4. Peter SLAGER geb. 8-5-1901 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-281 )
  5. Thomas SLAGER geb. 5-10-1902 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 21-6-1945 te Evergreen Park, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-282 )
  6. Ralph SLAGER geb. 1-4-1904 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 5-4-1963 te Oak Lawn, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-283 )
  7. John B. SLAGER geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 1983 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-284 )
  8. Jacob SLAGER geb. 15-9-1906 te Summit, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 5-1-1980 te Palos Heights, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-285 )
  9. Gertrude SLAGER geb. 17-6-1909 te Summit, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-286 )
  10. William SLAGER geb. 3-7-1912 te Summit, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-287 )
  11. Dorothy SLAGER geb. 27-9-1913 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 24-1-1953 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-288 )
  12. Nellie SLAGER geb. 9-3-1915 te Stickney Township, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VII-50-289 )

VI-20-107 Geertje [Pieters] SLAGER
geb. 9-10-1875 te Stedum
ovl. 9-4-1879 te Stedum, 3 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Roelffien DOORNBOS
( V-9-34 )
  Persoonlijke informatie
Hervormd gedoopt.
overleden op circa 4 jarige leftijd
 

VI-20-108 Kornelis SLAGER
geb. 30-1-1880 te Stedum (GA-9)
ovl. 26-11-1943 te Stedum (OA-18), 63 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( V-9-34 )
fam. 83: ( IX-1-1 )
  Groepsfoto waarop Kornelis SLAGER voorkomt:
 
  1. Zoons en schoonzoons van Pieter Slager en Klaaske Duisterwinkel  
  Persoonlijke informatie
Beroep daglooner (1908, 1909), koemelker (o.a. 1915, 1918) en kweker.
Gedoopt: 21-3-1880, belijdenis 2-11-1903, oveleden 26-11-1943 te Stedum.
 
  Hij trouwde op 10-12-1908 te Stedum (HA-16) met:  
  Liefke van BIJSSUM
geb. 15-4-1881 te Stedum (GA-24)
ovl. 25-12-1963 te Bedum, 82 jaar oud
dochter van: Harm van BIJSSUM
Geessien van ZANTEN
fam. 85: ( VIII-4-11 )
fam. 87: ( VI-2-10 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt in 1881, belijdenis 2-3-1918.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; bruidegom 28 jaar; bruid 27 jaar
In een brief van Klaziena ter gelegenheid van het 25 jarige huwelijksjubileum wordt gerefereerd naar 11 december 1908 als trouwdatum. Mogelijk was de kerkelijke inzegening een dag later?
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaziena (Klazien) SLAGER geb. 13-10-1909 te Stedum / ovl. 1987 ( VII-51-290 )
  2. Hendrik SLAGER geb. 19-1-1913 te Stedum / ovl. 1992 ( VII-51-291 )
  3. Pieter (Piet) SLAGER geb. 22-1-1914 te Stedum / ovl. 5-8-1982 te Groningen ( VII-51-292 )
  4. Jan SLAGER geb. 7-6-1915 te Stedum / ovl. 13-4-1965 ( VII-51-293 )
  5. Harm SLAGER geb. 7-6-1915 te Stedum (GA-31) / ovl. 24-1-1992 ( VII-51-294 )
  6. NN SLAGER geb. 30-3-1918 te Stedum / ovl. 30-3-1918 te Stedum (OA-6) ( VII-51-295 )
  7. Gezinus SLAGER geb. 11-5-1921 te Stedum / ovl. 4-9-1975 te Groningen ( VII-51-296 )

VI-20-109 Jan SLAGER
geb. 25-1-1882 te Stedum
ovl. 29-9-1961 te Groningen
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( V-9-34 )
fam. 83: ( IX-1-1 )
  Groepsfoto waarop Jan SLAGER voorkomt:
 
  1. Zoons en schoonzoons van Pieter Slager en Klaaske Duisterwinkel  
  Persoonlijke informatie
beroep: kweker, wonend te Westeremden.
 
  Hij trouwde te Stedum 1907 met:  
  Grietje de VRIES
geb. 25-8-1883 te Westeremden
ovl. 10-4-1956
dochter van: Aries de VRIES
Harmina WERKMAN

  Uit deze relatie  
  1. Aries SLAGER geb. 3-3-1908 te Westeremden ( VII-52-297 )
  2. Pieter SLAGER geb. 4-11-1910 te Westeremden ( VII-52-298 )
  3. Klaaske SLAGER geb. 26-8-1912 te Westeremden ( VII-52-299 )
  4. Johannes SLAGER geb. 25-5-1915 te Westeremden / ovl. 1945 ( VII-52-300 )
  5. Harmina SLAGER geb. 30-7-1917 te Westeremden / ovl. 27-6-1948 te Groningen ( VII-52-301 )
  6. Cornelis SLAGER geb. 1922 ( VII-52-302 )
  7. Tonnis SLAGER geb. 1926 ( VII-52-303 )

VI-20-110 Aaltje SLAGER
geb. 24-11-1883 te Stedum
ovl. 19-9-1967 te Stedum
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( V-9-34 )
fam. 83: ( IX-1-1 )
  Groepsfoto's waarop Aaltje SLAGER voorkomt:
 
  1. Chr. meisjesvereniging Stedum  
  2. Klaaske Duisterwinkel & dochters  
  Zij trouwde op 16-5-1907 te Stedum (HA-5) met:  
  Johannes BEUKEMA
geb. 6-5-1877 te Bedum
ovl. 11-5-1966 te Stedum
zoon van: Johannes [Pieters] BEUKEMA
Jantje HUIZENGA
fam. 92: ( VII-2-5 )
  Persoonlijke informatie
(b2731) beroep: schoenmaker, tevens barbier te Stedum.
Hobby's: natuur, astronomie, tekenen, caligrafisch handschrift.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 30 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelmer BEUKEMA geb. 7-3-1908 te Stedum / ovl. 7-3-1944 te Groningen fam. 92: ( IX-2-7 )
  2. Pieter BEUKEMA geb. 17-6-1909 te Stedum? / ovl. 6-6-2001 fam. 92: ( IX-2-8 )

VI-20-111 Tonnis SLAGER
geb. 14-11-1885 te Stedum (GA-66)
ovl. 29-11-1944 te Groningen, 59 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( V-9-34 )
fam. 83: ( IX-1-1 )
  Groepsfoto's waarop Tonnis SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  2. Zoons en schoonzoons van Pieter Slager en Klaaske Duisterwinkel  
  Persoonlijke informatie
Geboren s'morgens om 8.00 uur. Aangifte van de geboorte wordt gedaan op 14 november 1885 door zijn vader Pieter Pieters Slager (44jr), dagloner te Stedum. Mede aangevers waren Frans Vrey (47jr), veldwachter te Stedum en Driewes Brouwer (47jr), kastelein te Stedum.
Beroep: Daglooner (1912), tuinier en kweker, wonende te Stedum.
Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1944. Tonnis is begraven te Stedum.
Nadat Tonnis in 1944 overleed wordt zijn broer Jan Slager op 17 januari 1945 door de Kantonrechter te Groningen benoemd als voogd over de jongste drie kinderen; Aaltje, Martje en Willempje
Zijn oudste vier zonen hebben de kwekerij voortgezet. Enkele jaren na de oorlog heeft Arnold als oudste de kwekerij voortgezet, en zijn de andere drie een groentehandel in Stedum begonnen. Later zijn Martinus en Cornelis daar weer uitgestapt.
 
  Hij trouwde op 2-5-1912 te Stedum (HA-6) met:  
  Lammerdina HELMANTEL
geb. 6-1-1884 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-1)
ovl. 8-11-1978 te Delfzijl
dochter van: Arnoldus HELMANTEL
Martje van BOLHUIS
fam. 91: ( VIII-4-9 )
fam. 118: ( V-6-22 )
  Persoonlijke informatie
Geboren 's morgens om 3.00 uur.
Aangifte van de geboorte wordt op 7 januari 1884 te Grootegast gedaan door haar vader Arnoldus Helmantel (33 jr), dagloner te Sebaldeburen. Mede-aangevers zijn Egbert Smid (33 jr), grofsmid te Sebaldeburen en Luitje Homan (38 jr), veldwachter te Grootegast.
Beroep: dienstmeid (1911, 1912).
Woonplaats: Stedum
Lammerdina vertrok op 27 september 1911 vanuit Stedum naar Kampen. Daar kwam ze in dienst bij de theologiestudent Cornelis Martinus Huizinga (geb. 4-5-1886 te Eenrum) en diens zuster Roelina Alberdina Huizinga (geb. 5-9-1888 te Eenrum). Lammerdina vertrok op 24-2-1912 van Kampen naar Stedum (BR Kampen) i.v.m. haar huwelijk. Vanaf 7-10-1974 woonde ze te Farmsum bij Delfzijl.
Begraven te Stedum.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 26 jaar; bruid 28 jaar.
Getuigen bij het huwelijk waren Kornelis Slager (32jr), koemelker te Stedum, broer van de bruidegom; Johannes Beukema (34jr), schoenmaker te Stedum, zwager van de bruidegom; Klaas Slager (24jr), dagloner, broer van de bruidegom en Edzo van der Veen (32jr), landbouwer, zwager van de bruid. Bij het huwelijk verklaart de moeder van de bruidegom: "het schrijven niet te kennen, noch haar naam te kunnen tekenen".
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaaske (Klaasje) SLAGER geb. 10-2-1913 te Ten Boer / ovl. 3-9-1995 te Groningen ( VII-54-306 )
  2. Arnoldus (Arnold) SLAGER geb. 9-2-1915 te Stedum / ovl. 9-2-1981 te Hoogeveen ( VII-54-307 )
  3. Pieter (Piet) SLAGER geb. 25-12-1916 te Stedum / ovl. 28-5-1996 te Groningen ( VII-54-308 )
  4. Martinus SLAGER geb. 9-6-1918 te Stedum / ovl. 7-4-1991 te Ancaster (Ontario, Canada) ( VII-54-309 )
  5. Cornelis (Kees) SLAGER geb. 25-7-1920 te Stedum / ovl. 2-12-1996 te Delfzijl ( VII-54-310 )
  6. Klaas SLAGER geb. 25-5-1922 te Stedum / ovl. 19-10-1999 te Groningen ( VII-54-311 )
  7. Aaltje (Alie) SLAGER geb. 15-3-1924 te Stedum ( VII-54-312 )
  8. Martje (Martha) SLAGER geb. 13-2-1926 te Stedum ( VII-54-313 )
  9. Willempje (Wil) SLAGER geb. te Groningen ( VII-54-314 )

VI-20-112 Klaas SLAGER
geb. 19-2-1888 te Stedum
ovl. 28-5-1967 te Stedum, 79 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( V-9-34 )
fam. 83: ( IX-1-1 )
  Groepsfoto waarop Klaas SLAGER voorkomt:
 
  1. Zoons en schoonzoons van Pieter Slager en Klaaske Duisterwinkel  
  Hij trouwde op 14-5-1915 te Stedum met:  
  Elizabeth OOSTERHOFF
geb. 29-4-1887 te Garnwerd (Beswerd)
ovl. 14-5-1981 te Middelstum, 94 jaar oud
dochter van: Albert OOSTERHOFF
Hendrikje HOFMAN

  Uit deze relatie  
  1. Klaaske SLAGER geb. 19-3-1916 te Stedum ( VII-55-315 )
  2. Hendriktje SLAGER geb. 18-1-1918 te Stedum ( VII-55-316 )
  3. NN SLAGER geb. ca 1919 ( VII-55-317 )
  4. NN SLAGER geb. ca 1921 ( VII-55-318 )
  5. Cornelis SLAGER geb. 3-4-1923 te Westeremden / ovl. 12-4-1944 te Minden (Dld) ( VII-55-319 )
  6. Pieter Berend Klaas SLAGER geb. 2-2-1925 te Westeremden / ovl. 26-7-1951 te (Korea) ( VII-55-320 )

VI-20-113 Willemtje SLAGER
geb. 4-9-1890 te Stedum
ovl. 26-11-1937 te Groningen
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( V-9-34 )
fam. 83: ( IX-1-1 )
  Groepsfoto's waarop Willemtje SLAGER voorkomt:
 
  1. Chr. meisjesvereniging Stedum  
  2. Klaaske Duisterwinkel & dochters  
  Zij trouwde op 2-5-1913 te Stedum met:  
  Jan HAMMINGH
geb. 8-3-1886 te Eppenhuizen
ovl. 3-3-1950 te Stedum
zoon van: Hendrik HAMMINGH
Grietje ZWART

  Persoonlijke informatie
beroep: winkelier
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik HAMMINGH geb. 1-8-1914 te Stedum ( VII-56-321 )

VI-20-114 Marten SLAGER
geb. 17-3-1893 te Stedum
ovl. 22-10-1967 te Stedum, 74 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
( V-9-34 )
fam. 83: ( IX-1-1 )
  Groepsfoto waarop Marten SLAGER voorkomt:
 
  1. Zoons en schoonzoons van Pieter Slager en Klaaske Duisterwinkel  
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider, dagloner, wonende te Westeremden
 
  Hij trouwde op 14-5-1919 te Stedum met:  
  Imke TIMMER
geb. 22-1-1895 te Stedum
ovl. 18-5-1980 te Middelstum
dochter van: Jan TIMMER
Trijntje ETTEMA

  Uit deze relatie  
  1. Klaaske SLAGER geb. ca 1920 te Stedum ( VII-57-322 )
  2. Trijn SLAGER geb. ca 1921 te Stedum ( VII-57-323 )
  3. Jan SLAGER geb. 25-7-1922 te Stedum / ovl. 14-9-1983 te Zuidwolde (Gr) ( VII-57-324 )
  4. Alie SLAGER geb. ca 1924 te Stedum ( VII-57-325 )

VI-21-115 Trijntje DIJKEMA
geb. 18-9-1863 te Bierum (Holwierde)
ovl. 16-5-1892 te Bierum (Holwierde), 28 jaar oud
dochter van: Willem DIJKEMA
Elijsabeth VOS
( V-10-36 )
  Zij trouwde op 21-11-1891 te Appingedam met:  
  Geert HARTMAN
geb. 16-12-1861 te Siddeburen
ovl. 14-6-1898 te Appingedam, 36 jaar oud
zoon van: Jan HARTMAN
Vrouwina BOSKER

  Uit deze relatie  
  1. Jan Harmannus HARTMAN geb. 13-12-1891 te Jukwerd ( VII-58-326 )

VI-21-116 Rikkert DIJKEMA
geb. 20-3-1866 te Bierum (Holwierde)
ovl. 29-2-1944 te Bierum, 77 jaar oud
zoon van: Willem DIJKEMA
Elijsabeth VOS
( V-10-36 )
  Hij trouwde op 3-5-1900 te Bierum met:  
  Engelina WESTERDIJK
geb. 7-11-1865 te Bierum (Krewerd)
ovl. 27-2-1944 te Bierum, 78 jaar oud
dochter van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

fam. 78: ( VI-1-8 )

VI-21-117 Hilje DIJKEMA
geb. 17-6-1870 te Bierum (Losdorp)
ovl. 2-2-1935 te Bierum, 64 jaar oud
dochter van: Willem DIJKEMA
Elijsabeth VOS
( V-10-36 )
  Zij trouwde op 10-12-1890 te Bierum met:  
  Hendrik STUVE
geb. 26-6-1863 te Bierum
zoon van: Klaas [Hindriks] STUVE
Pieterke BRONDIJK

  Uit deze relatie  
  1. Klaaske STUVE geb. 20-11-1890 te Bierum / ovl. 5-10-1956 te Bierum (Spijk) ( VII-59-327 )
  2. Elizabeth STUVE geb. 28-9-1892 te Bierum ( VII-59-328 )
  3. Willem STUVE geb. 17-7-1894 te Bierum ( VII-59-329 )
  4. Klaas STUVE geb. 14-2-1896 te Bierum ( VII-59-330 )
  5. Pieterke STUVE geb. 28-4-1900 te Bierum ( VII-59-331 )
  6. Rikkert STUVE geb. 3-12-1902 te Bierum ( VII-59-332 )

VI-21-118 Anje DIJKEMA
geb. 13-3-1873 te Bierum (Losdorp)
ovl. 5-9-1874 te Bierum (Losdorp), 17 maand oud
dochter van: Willem DIJKEMA
Elijsabeth VOS
( V-10-36 )

VI-21-119 NN DIJKEMA
geb. 7-12-1876 te Bierum (Losdorp)
ovl. 7-12-1876 te Bierum (Losdorp), 0 dagen oud
zoon van: Willem DIJKEMA
Elijsabeth VOS
( V-10-36 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-22-120 Harmannus van BELKUM
geb. 14-1-1866 te Bierum (Godlinze)
ovl. 8-7-1881 te Losdorp, 15 jaar oud
zoon van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )

VI-22-121 Floris van BELKUM
geb. 21-1-1868 te Bierum (Spijk)
ovl. 8-6-1889 te Bierum (Spijk), 21 jaar oud
zoon van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )

VI-22-122 Jantje van BELKUM
geb. 29-6-1870 te Bierum (Krewerd)
ovl. 9-4-1954 te Bierum (Holwierde), 83 jaar oud
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )
  Zij trouwde op 28-6-1894 te Bierum (HA-12) met:  
  Roelf WILDEBOER
geb. 22-2-1864 te Bierum (Krewerd)
ovl. 20-3-1940 te Bierum (Krewerd) (OA-14), 76 jaar oud
zoon van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
fam. 74: ( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1894, 1920)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 30 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert WILDEBOER geb. 9-9-1896 te Bierum (Krewerd) / ovl. 27-6-1966 te Bierum (Holwierde) fam. 74: ( VIII-63-310 )
  2. Johannes WILDEBOER geb. 26-1-1900 te Bierum / ovl. 9-12-1990 te Bierum (Krewerd) fam. 74: ( VIII-63-311 )

VI-22-123 Trientje van BELKUM
geb. 30-9-1872 te Bierum (Spijk)
ovl. 30-1-1948 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )
  Zij trouwde op 20-5-1898 te Bierum met:  
  Janko DOORNBOS
geb. 4-1-1874 te Solwerd
ovl. 18-9-1929 te Appingedam, 55 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] DOORNBOS
Frouwke HOFMAN

  Uit deze relatie  
  1. Frouwkelina Antina DOORNBOS geb. 22-7-1898 te Solwerd / ovl. 7-11-1898 te Groningen ( VII-60-333 )
  2. Hilda DOORNBOS geb. 3-12-1899 te Appingedam ( VII-60-334 )
  3. Jan DOORNBOS geb. 5-11-1901 te Appingedam ( VII-60-335 )
  4. Frouwkelina Cornelia DOORNBOS geb. 19-3-1907 te Solwerd ( VII-60-336 )
  5. Jantje DOORNBOS geb. 1-5-1911 te Appingedam ( VII-60-337 )

VI-22-124 Grietje van BELKUM
geb. 26-11-1875 te Marsum
ovl. 17-12-1960 te Losdorp, 85 jaar oud
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )
  Zij trouwde op 2-6-1898 te Bierum met:  
  Klaas VOS
geb. 18-9-1870 te Uithuizermeeden
ovl. 16-6-1924 te Groningen, 53 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] VOS
Eiske HOEKSUM

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1923).
 
  Uit deze relatie  
  1. Eiske VOS geb. 6-8-1899 te Oudeschip / ovl. 30-3-1924 te Losdorp ( VII-61-338 )
  2. Hilje VOS geb. 8-4-1902 te Oudeschip ( VII-61-339 )
  3. Jan VOS geb. 12-6-1904 te Losdorp ( VII-61-340 )
  4. Johanna VOS geb. 13-7-1906 te Losdorp ( VII-61-341 )
  5. Floris VOS geb. 26-4-1908 te Losdorp ( VII-61-342 )
  6. Hindertje VOS geb. 1-3-1910 te Losdorp ( VII-61-343 )
  7. Klaas VOS geb. 18-1-1914 te Losdorp ( VII-61-344 )
  8. Roelf VOS geb. 19-7-1916 te Losdorp / ovl. 13-2-1945 te Groningen ( VII-61-345 )

VI-22-125 Anna van BELKUM
geb. 23-4-1878 te Losdorp
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )
  Zij trouwde op 26-5-1904 te Bierum met:  
  Wilke RUITER
geb. 21-9-1872 te Bierum (Krewerd)
ovl. 3-1-1954 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Geert RUITER
Jantje FISENGA

  Uit deze relatie  
  1. Hilje RUITER geb. 3-9-1909 te Bierum (Krewerd) ( VII-62-346 )

VI-22-126 Anje van BELKUM
geb. 24-8-1880 te Losdorp
ovl. 17-9-1964 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )
  Zij trouwde op 7-11-1907 te Bierum met:  
  Simon KUIN
geb. 26-10-1880 te Bierum (Holwierde)
zoon van: Jakob KUIN
Trijntje van der LAAN

  Uit deze relatie  
  1. NN KUIN geb. 26-5-1908 te Bierum (Spijk) / ovl. 26-5-1908 te Bierum (Spijk) ( VII-63-347 )
  2. Johannes KUIN geb. 19-4-1909 te Bierum (Spijk) / ovl. 16-4-1970 ( VII-63-348 )
  3. Jakob KUIN geb. 21-6-1910 te Bierum (Spijk) / ovl. 3-9-1954 te Groningen ( VII-63-349 )
  4. Willem KUIN geb. 29-4-1912 te Bierum (Spijk) ( VII-63-350 )
  5. Harmannus KUIN geb. 16-11-1913 te Bierum (Spijk) / ovl. 24-7-1914 te Bierum (Spijk) ( VII-63-351 )

VI-22-127 Harmanna van BELKUM
geb. 22-12-1883 te Losdorp
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )

VI-22-128 Johanna Hildina van BELKUM
geb. 6-5-1887 te Bierum (Spijk)
ovl. 15-11-1887 te Bierum (Spijk), 6 maand oud
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

( V-10-39 )

VI-23-129 Floris DIJKEMA
geb. 10-1-1877 te Eenum
zoon van: Kornelis DIJKEMA
Frouwke WILDEBOER
( V-10-41 )
fam. 74: ( VII-27-150 )

VI-23-130 Bernardus DIJKEMA
geb. 7-2-1878 te Eenum
zoon van: Kornelis DIJKEMA
Frouwke WILDEBOER
( V-10-41 )
fam. 74: ( VII-27-150 )

VI-23-131 Marten DIJKEMA
geb. 25-5-1881 te Stedum
zoon van: Kornelis DIJKEMA
Frouwke WILDEBOER
( V-10-41 )
fam. 74: ( VII-27-150 )

VI-23-132 Bouke DIJKEMA
geb. 3-10-1888 te Garsthuizen
ovl. 8-10-1971 te Appingedam, 83 jaar oud
dochter van: Kornelis DIJKEMA
Frouwke WILDEBOER
( V-10-41 )
fam. 74: ( VII-27-150 )
  Zij trouwde op 14-8-1909 te Stedum met:  
  Durk de VRIES
geb. 22-8-1883 te Oudwoude
ovl. 17-12-1950 te Uithuizermeeden, 67 jaar oud
zoon van: Wijtze de VRIES
Gaatske VENEMA

  Uit deze relatie  
  1. Willem de VRIES geb. 17-7-1910 te Huizinge ( VII-64-353 )
  2. Wietze de VRIES geb. 5-1-1914 te Zandeweer ( VII-64-355 )

VI-24-133 Geertje DIJKEMA
geb. 27-7-1873 te Zeerijp
ovl. 15-12-1950 te Wirdum, 77 jaar oud
dochter van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )
  Zij trouwde op 23-11-1895 te 't Zandt met:  
  Gerrit van der LEEST
geb. 15-9-1872 te Zuidhorn
ovl. 21-12-1953 te Appingedam, 81 jaar oud
zoon van: Hielke van der LEEST
Aaltje NANNINGA

  Uit deze relatie  
  1. Jan van der LEEST geb. 18-10-1896 te Zeerijp ( VII-65-356 )
  2. Heilko Frederik van der LEEST geb. 5-7-1898 te Zeerijp ( VII-65-357 )
  3. Luutje Floris van der LEEST geb. 11-6-1900 te Zeerijp ( VII-65-358 )
  4. Anne van der LEEST geb. 11-7-1901 te 't Zandt / ovl. 12-9-1965 te Groningen ( VII-65-359 )
  5. Floris van der LEEST geb. 27-6-1903 te Eenum ( VII-65-360 )
  6. Aaltje van der LEEST geb. 30-11-1908 te Eenum ( VII-65-361 )

VI-24-134 Floris DIJKEMA
geb. 5-12-1875 te Zeerijp
ovl. 12-11-1963 te Baflo, 87 jaar oud
zoon van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )
  Hij trouwde (1) op 21-11-1901 te Loppersum met:  
  Wieke WIERENGA
geb. 31-5-1873 te Loppersum
ovl. 6-12-1922 te Baflo, 49 jaar oud
dochter van: Tijmen WIERINGA
Anje SCHEPEL

  Uit deze relatie  
  1. Elske DIJKEMA geb. 31-1-1902 te Loppersum / ovl. 21-4-1924 te Baflo ( VII-66-362 )
  2. Tijmen Ite DIJKEMA geb. 11-12-1903 te Baflo ( VII-66-363 )
  3. Jantje Anje DIJKEMA geb. 6-5-1907 te Baflo ( VII-66-364 )
  4. Jantina Cornelia DIJKEMA geb. 17-1-1912 te Baflo ( VII-66-365 )
  Hij trouwde (2) op 5-9-1930 te Baflo met:  
  Aaltje van der MOLEN
geb. 4-10-1879 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 4-12-1961 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Frederika van der MOLEN

VI-24-135 Luitje DIJKEMA
geb. 23-10-1877 te Zeerijp
ovl. 13-4-1899 te 't Zandt, 21 jaar oud
zoon van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )

VI-24-136 Trijntje DIJKEMA
geb. 5-9-1879 te Eenum
ovl. 7-3-1963 te Meedhuizen, 83 jaar oud
dochter van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )
  Zij trouwde op 21-5-1904 te 't Zandt met:  
  Hendrik KLOK
geb. 18-12-1875 te Wagenborgen
zoon van: Jakob KLOK
Lea BRUST

  Uit deze relatie  
  1. Lea KLOK geb. 23-2-1905 te Eenum ( VII-67-366 )
  2. Elske KLOK geb. 8-4-1908 te Eenum ( VII-67-367 )

VI-24-137 Martje DIJKEMA
geb. 16-11-1881 te Eenum
dochter van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )
  Zij trouwde op 4-6-1909 te 't Zandt met:  
  Dolfijn KLOK
geb. 1-12-1880 te Nieuwolda
zoon van: Jakob KLOK
Lea BRUST

  Uit deze relatie  
  1. Jakob Kars KLOK geb. 31-5-1910 te 't Zandt / ovl. 5-8-1910 te 't Zandt ( VII-68-368 )
  2. Jakob Kars KLOK geb. 12-10-1911 te 't Zandt ( VII-68-369 )
  3. Jan KLOK geb. 28-8-1916 te 't Zandt / ovl. 4-9-1916 te 't Zandt ( VII-68-370 )

VI-24-138 Hilje DIJKEMA
geb. 3-3-1884 te Eenum
ovl. 17-2-1947 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )

VI-24-139 Meitje DIJKEMA
geb. 12-4-1886 te Eenum
dochter van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )
  Zij trouwde op 30-5-1912 te Groningen met:  
  Roelof DOUWES
geb. 13-10-1879 te Sappemeer
ovl. 16-9-1928 te Groningen, 48 jaar oud
zoon van: Jacob DOUWES
Tjitske SONNEMA

  Uit deze relatie  
  1. Tjitske DOUWES geb. 21-1-1913 te Groningen ( VII-69-371 )

VI-24-140 Grietje DIJKEMA
geb. 18-8-1888 te Eenum
ovl. 23-8-1888 te Eenum, 5 dagen oud
dochter van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )

VI-24-141 Grietje DIJKEMA
geb. 7-10-1890 te Eenum
dochter van: Jan DIJKEMA
Elske POST
( V-10-42 )
  Zij trouwde op 21-5-1920 te 't Zandt met:  
  Gerrit TOBBE
geb. 30-10-1891 te 't Zandt
zoon van: Wolter TOBBE
Martje JAGER
fam. 119: ( VII-14-67 )
fam. 27: ( VI-5-24 )

VI-25-142 Anje WINKEL
geb. 12-2-1866 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 5-4-1867 te Ten Boer (Kroddeburen), 13 maand oud
dochter van: Tamme WINKEL
Jantje POOL

( V-11-45 )

VI-25-143 Anje WINKEL
geb. 23-6-1867 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 18-10-1958 te Ten Boer, 91 jaar oud
dochter van: Tamme WINKEL
Jantje POOL

( V-11-45 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1896).
 
  Zij trouwde op 21-5-1896 te Ten Boer (HA-10) met:  
  Jan HOVING
geb. 19-8-1867 te Zevenhuizen (GA-101)
ovl. 20-2-1964 te Groningen, 96 jaar oud
zoon van: Wiebrand HOVING
Aafke BENES

  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier (1896), tuinbouwer (1923).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HOVING geb. 11-3-1897 te Ten Boer / ovl. 8-12-1988 ( VII-70-372 )
  2. Wiebrand HOVING geb. 11-8-1898 te Ten Boer / ovl. 5-11-1960 te Ten Boer ( VII-70-373 )
  3. Aafke HOVING geb. 13-10-1899 te Ten Boer / ovl. 28-8-1983 ( VII-70-374 )
  4. Tammo HOVING geb. 3-7-1901 te Ten Boer / ovl. 23-10-1986 ( VII-70-375 )
  5. Dirk HOVING geb. 19-11-1902 te Ten Boer / ovl. 3-1-1925 te Groningen ( VII-70-376 )
  6. Rensina HOVING geb. 7-10-1904 te Ten Boer ( VII-70-377 )
  7. Janko HOVING geb. 10-5-1907 te Ten Boer / ovl. 14-4-2003 ( VII-70-378 )
  8. Aaltje HOVING geb. 8-12-1908 te Ten Boer / ovl. 26-10-2003 ( VII-70-379 )
  9. Ludina HOVING geb. 4-11-1911 te Ten Boer / ovl. 2-7-2004 ( VII-70-380 )

VI-25-144 Derk WINKEL
geb. 20-8-1868 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Tamme WINKEL
Jantje POOL

( V-11-45 )

VI-25-145 Jantje WINKEL
geb. 14-8-1872 te Ten Boer (Ten Post) (GA-123)
ovl. 10-4-1962 te Vogel Center, Missaukee County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
dochter van: Tamme WINKEL
Jantje POOL

( V-11-45 )
  Zij trouwde op 30-3-1893 te Ten Boer (HA-4) met:  
  Martinus te BOS
geb. 1-7-1869 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 28-2-1956 te Vogel Center, Missaukee County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
zoon van: Klaas te BOS
Harmke [Derks] PIEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: smidsknecht (1893).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar. Het echtpaar te Bos-Winkel emigreerde naar Chicago (Illinois, U.S.A.) in 1893.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje (Jennie) te BOS geb. ca 1894 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 26-1-1927 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.) ( VII-71-381 )
  2. Minnie te BOS geb. 12-10-1898 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1980 ( VII-71-382 )
  3. Tom te BOS geb. 8-6-1901 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-5-1971 te McBain, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.) ( VII-71-384 )
  4. Nicholas te BOS geb. 8-6-1901 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.) / ovl. 27-5-1985 te Falmouth, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) ( VII-71-383 )
  5. Annie te BOS geb. ca 1909 te Michigan (U.S.A.) ( VII-71-385 )
  6. Lauretta te BOS geb. 8-10-1912 te McBain, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 22-3-1995 te Ames, Story County (Iowa, U.S.A.) ( VII-71-387 )
  7. Martin te BOS geb. 8-10-1912 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 12-2-1973 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.) ( VII-71-386 )

VI-25-146 Lutgerdina WINKEL
geb. 21-7-1875 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Tamme WINKEL
Jantje POOL

( V-11-45 )
  Zij trouwde (1) op 21-5-1896 te Ten Boer (HA-11) met:  
  Wubbe EMMELKAMP
geb. 13-10-1860 te 't Zandt (Oosterwijtwerd)
ovl. 28-10-1897 te Wirdum, 37 jaar oud
zoon van: Jan [Everts Bernardus] EMMELKAMP
Jantje [Hindrikus] BOSKER
fam. 75: ( VIII-1-5 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 35 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Zij trouwde (2) op 17-2-1900 te Loppersum met:  
  Klaas WIERENGA
geb. 27-4-1872 te Ten Boer
zoon van: Klaas WIERENGA
Pouwelina BROEKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Pouweliena WIERENGA geb. 5-1-1901 te Wirdum ( VII-72-388 )
  2. Jantje WIERENGA geb. 28-2-1903 te Wirdum ( VII-72-389 )

VI-25-147 Jan WINKEL
geb. 14-11-1878 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Tamme WINKEL
Jantje POOL

( V-11-45 )

VI-25-148 Pieter WINKEL
geb. 11-2-1884 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Tamme WINKEL
Jantje POOL

( V-11-45 )

VI-26-149 Anje NEDERHOED
geb. 26-12-1868 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 4-2-1869 te Ten Boer (Kroddeburen), 40 dagen oud
dochter van: Albert NEDERHOED
Grietje POOL

( V-11-47 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Peter William SLAGER
geb. 2-12-1877 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 31-3-1957 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 79 jaar oud
zoon van: Willem SLAGER
Elizabeth SMITTER
( VI-1-1 )
  Hij trouwde op 22-3-1900 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Anna BOS
geb. ca 1879 te Nerderland
ovl. 17-5-1935 te Cascade Township, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Enne BOS
Everdina WEEZEN

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth SLAGER geb. ca 1901 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1921 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-1 )
  2. Everdena SLAGER geb. 1-7-1903 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 26-9-1994 te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-2 )
  3. William SLAGER geb. 21-12-1905 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 13-3-1919 te Cascade Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-3 )
  4. Anna SLAGER geb. 1908 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 26-12-1943 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-4 )
  5. Andrew SLAGER geb. 19-4-1911 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 27-6-1995 te Caledonia, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-5 )
  6. Lavina SLAGER geb. 1913 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 16-10-1943 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-6 )
  7. Harry SLAGER geb. 1-12-1915 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 20-7-1976 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-7 )
  8. Wilhelmina SLAGER geb. 1-7-1919 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 20-7-1920 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-1-8 )

VII-1-2 Jacob SLAGER
geb. 9-10-1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 15-6-1973 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 92 jaar oud
zoon van: Willem SLAGER
Elizabeth SMITTER
( VI-1-1 )
  Hij trouwde op 13-3-1903 te Ada Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Anna ANTONIDES
geb. 30-4-1883 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-3-1966 te Ada Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 82 jaar oud
dochter van: Floris ANTONIDES
Aaltje GRIJPSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth SLAGER geb. 6-12-1903 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 20-10-2004 te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-2-9 )
  2. Floris SLAGER geb. 8-7-1906 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 24-12-1990 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-2-10 )
  3. William SLAGER geb. 17-9-1910 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 4-10-1984 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-2-11 )
  4. Nellie SLAGER geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 4-12-1998 ( VIII-2-12 )
  5. Alice SLAGER geb. 12-7-1924 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 7-5-2002 te Pompano Beach, Broward County (Florida, U.S.A.) ( VIII-2-13 )
  6. Annette SLAGER geb. ca 1925 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 13-10-2015 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-2-14 )

VII-1-3 John SLAGER
geb. 29-10-1882 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 30-12-1977 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 95 jaar oud
zoon van: Willem SLAGER
Elizabeth SMITTER
( VI-1-1 )
  Hij trouwde op 10-5-1906 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Mary BOGERT
geb. ca 1884 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 19-1-1968 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Willard SLAGER geb. 23-2-1907 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 21-6-1965 ( VIII-3-15 )
  2. Adrian SLAGER geb. 7-6-1910 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 21-6-2005 ( VIII-3-16 )
  3. Ruth Marie SLAGER geb. ca 1916 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 30-10-2004 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-3-17 )

VII-1-4 Lavina SLAGER
geb. 4-9-1885 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1964 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Willem SLAGER
Elizabeth SMITTER
( VI-1-1 )

VII-2-5 Annie SLAGER
geb. 12-7-1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 22-10-1943 te Leighton Twp, Allegan Cty (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
dochter van: Derk SLAGER
Trijntje van DELLEN
( VI-1-3 )
  Zij trouwde op 6-11-1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Samuel ROZEMA
geb. 13-10-1869 te Zuurdijk
ovl. 14-3-1966 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 96 jaar oud
zoon van: Ekke ROSEMA
Sietske AMYES

  Uit deze relatie  
  1. Ekke ROZEMA geb. 27-7-1895 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-8-1895 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-18 )
  2. Edward ROZEMA geb. 6-9-1896 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 2-12-1924 te Wayland, Allegan County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-19 )
  3. Theresa ROZEMA geb. 23-8-1898 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 7-3-1991 te Galesburg, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-20 )
  4. Sadie ROZEMA geb. 20-2-1900 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-4-1976 te Bloomsburg, Columbia County (Pennsylvania, U.S.A.) ( VIII-4-21 )
  5. Nellie ROZEMA geb. 3-11-1901 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 17-2-1979 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-22 )
  6. Dick ROZEMA geb. 10-7-1903 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 7-9-1978 te Alpine Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-23 )
  7. Hilda ROZEMA geb. 14-12-1904 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 16-7-1972 te Benton Harbor, Berrien County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-24 )
  8. George ROZEMA geb. 18-9-1906 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 12-8-1988 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-25 )
  9. Anna ROZEMA geb. 14-4-1909 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-3-1963 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-27 )
  10. Simon ROZEMA geb. 14-4-1909 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 17-10-1986 te Allegan County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-26 )
  11. Jacob ROZEMA geb. 24-10-1910 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 5-5-1994 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-28 )
  12. Peter ROZEMA geb. 9-11-1912 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 27-1-2001 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-29 )
  13. Marion ROZEMA geb. 30-9-1914 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 10-11-2005 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-30 )
  14. Herman ROZEMA geb. 13-8-1916 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 21-11-1978 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-31 )
  15. Marie ROZEMA geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-4-32 )

VII-2-6 Peter SLAGER
geb. 24-10-1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 3-2-1971 te Cutlerville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: Derk SLAGER
Trijntje van DELLEN
( VI-1-3 )
  Hij trouwde met:  
  Minnie BROERSMA
geb. 10-10-1882 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 27-11-1942 te Michigan (U.S.A.), 60 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Theresa SLAGER geb. 2-3-1905 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 20-7-1996 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-5-33 )
  2. John Derwin SLAGER geb. 4-12-1907 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 31-5-1996 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-5-34 )
  3. Derwin SLAGER geb. 30-10-1909 te Allegan County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 13-5-2003 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-5-35 )
  4. Anna SLAGER geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-5-36 )

VII-2-7 George Dirk SLAGER
geb. 1-1-1883 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 11-6-1973 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: Derk SLAGER
Trijntje van DELLEN
( VI-1-3 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Elizabeth Cornelia KRIEKAARD
geb. 28-12-1883
ovl. 4-1-1935 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 51 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1905.
 
  Uit deze relatie  
  1. Dick SLAGER geb. 23-9-1906 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 23-9-1906 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-6-37 )
  2. Jeanette Katherine SLAGER geb. 8-6-1909 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 7-10-2005 ( VIII-6-38 )
  Hij trouwde (2) op 24-1-1941 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Aaltje STOCKREEF
geb. 29-2-1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 3-5-1963 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
dochter van: Henry J. STOCKREEF
Geesken NORDE


VII-3-8 Johannes BOKHOLT
geb. 19-2-1871 te Stedum (GA-9)
ovl. 29-3-1871 te Stedum (OA-9), 38 dagen oud
zoon van: Bernardus tho BOKHOLT
Anje DEKKER
( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

VII-3-9 Johannes BOEKHOUDT
geb. 18-6-1872 te Slochteren (Schildwolde)
ovl. 17-8-1872 te Slochteren (Schildwolde) (OA-145), 8 weken oud
zoon van: Bernardus tho BOKHOLT
Anje DEKKER
( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

VII-3-10 Johannes BOEKHOUDT
geb. 22-11-1875 te Slochteren (Schildwolde)
ovl. 10-12-1875 te Slochteren (Schildwolde) (OA-190), 18 dagen oud
zoon van: Bernardus tho BOKHOLT
Anje DEKKER
( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

VII-4-11 Hendrikje ter VEEN
geb. 20-1-1884 te Groningen
dochter van: Hendrik ter VEEN
Geessien tho BOKHOLT

( VI-2-13 )
  Zij trouwde (1) op 8-11-1911 te Haarlem met:  
  Petrus Augustinus COLEGEM
geb. ca 1890 te Beverwijk
zoon van: Jacobus COLEGEM
Theodora van EERDEN

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 31-5-1921 te Haarlem.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik COLEGEM geb. 1917 te Haarlem ( VIII-7-39 )
  Zij trouwde (2) op 8-2-1937 te Groningen met:  
  Willem KOK
geb. ca 1875 te Lisse
zoon van: Johannes KOK
Josina Catharina WARNIER


VII-4-12 Derktje ter VEEN
geb. 11-1-1886 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Hendrik ter VEEN
Geessien tho BOKHOLT

( VI-2-13 )
  Zij trouwde op 27-6-1903 te Haren met:  
  Evert de VRIES
geb. 12-6-1877 te Odoornerveen
zoon van: Arend de VRIES
Janke EMMING

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik de VRIES geb. 20-11-1903 te Haren (Helpman) ( VIII-8-40 )
  2. Arend de VRIES geb. 14-10-1904 te Haren (Helpman) ( VIII-8-41 )
  3. Geesje de VRIES geb. 14-5-1906 te Haren (Helpman) ( VIII-8-42 )
  4. Jantina de VRIES geb. 29-4-1908 te Haren (Helpman) ( VIII-8-43 )
  5. Henderika Alieda de VRIES geb. 27-4-1910 te Haren (Helpman) ( VIII-8-44 )

VII-4-13 Anne ter VEEN
geb. 23-10-1887 te Stedum
ovl. 10-11-1887, 18 dagen oud
zoon van: Hendrik ter VEEN
Geessien tho BOKHOLT

( VI-2-13 )

VII-4-14 NN ter VEEN
geb. 11-2-1889 te Stedum
ovl. 11-2-1889 te Stedum, 0 dagen oud
zoon van: Hendrik ter VEEN
Geessien tho BOKHOLT

( VI-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-4-15 NN ter VEEN
geb. 19-4-1890 te Stedum
ovl. 19-4-1890 te Stedum, 0 dagen oud
dochter van: Hendrik ter VEEN
Geessien tho BOKHOLT

( VI-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-4-16 NN ter VEEN
geb. 3-8-1891 te Stedum
ovl. 3-8-1891 te Stedum, 0 dagen oud
dochter van: Hendrik ter VEEN
Geessien tho BOKHOLT

( VI-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-5-17 Johannes tho BOKHOLT
geb. 27-12-1886 te Stedum (GA-70)
zoon van: Willem tho BOKHOLT
Klaassien WILLEMSEN
( VI-2-14 )

VII-5-18 Anje tho BOKHOLT
geb. 19-2-1888 te Stedum (GA-15)
ovl. 19-3-1888 te Stedum (OA-8), 29 dagen oud
dochter van: Willem tho BOKHOLT
Klaassien WILLEMSEN
( VI-2-14 )

VII-5-19 Kornelis tho BOKHOLT
geb. 19-2-1888 te Stedum (GA-14)
zoon van: Willem tho BOKHOLT
Klaassien WILLEMSEN
( VI-2-14 )

VII-6-20 NN SLAGER
geb. 1-3-1864 te Middelstum
ovl. 1-3-1864 te Middelstum (OA-8), 0 dagen oud
dochter van: Willem [Elles] SLAGER
Jantje [Aljes] van der MOLEN
( VI-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-6-21 Stijntje SLAGER
geb. 10-8-1865 te Middelstum
ovl. 25-4-1918 te Middelstum (OA-12), 52 jaar oud
dochter van: Willem [Elles] SLAGER
Jantje [Aljes] van der MOLEN
( VI-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1888).
 
  Zij trouwde op 29-9-1888 te Middelstum (HA-13) met:  
  Berend BOS
geb. 6-6-1864 te Middelstum
ovl. 17-4-1943 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Wijtze [Jans] BOS
Willemtje Sieuwerts WIERMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1888, 1896), houthandelaar (1915), arbeider (1920).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem BOS geb. 1-11-1890 te Middelstum ( VIII-9-45 )
  2. Wietse Siewert BOS geb. 21-2-1893 te Middelstum / ovl. 20-12-1896 te Middelstum (OA-30) ( VIII-9-46 )
  3. Siewert BOS geb. 24-11-1894 te Middelstum / ovl. 14-12-1945 te Groningen (OA-2655) ( VIII-9-47 )
  4. Jantina Willemina BOS geb. 15-2-1901 te Middelstum / ovl. 26-3-1985 ( VIII-9-48 )
  5. Willemina Jantina BOS geb. 19-5-1903 te Middelstum / ovl. 11-6-1985 ( VIII-9-49 )
  6. Berendina BOS geb. 29-10-1906 te Middelstum / ovl. 24-11-1995 ( VIII-9-50 )
  7. Martje Pieterke BOS geb. 3-9-1910 te Middelstum ( VIII-9-51 )

VII-6-22 NN SLAGER
geb. 11-4-1868 te Middelstum
ovl. 11-4-1868 te Middelstum (OA-8), 0 dagen oud
zoon van: Willem [Elles] SLAGER
Jantje [Aljes] van der MOLEN
( VI-3-15 )

VII-7-23 Stijntje SLAGER
geb. 12-9-1871 te Middelstum
ovl. 30-10-1871 te Middelstum (OA-52), 6 weken oud
dochter van: Bernardus SLAGER
Trijntje van OOSTING
( VI-3-16 )

VII-7-24 Aaltje SLAGER
geb. 23-4-1873 te Middelstum
ovl. 16-8-1873 te Middelstum (OA-37), 3 maand oud
dochter van: Bernardus SLAGER
Trijntje van OOSTING
( VI-3-16 )

VII-7-25 Elle SLAGER
geb. 5-10-1874 te Middelstum
ovl. 21-10-1874 te Middelstum (OA-45), 16 dagen oud
zoon van: Bernardus SLAGER
Trijntje van OOSTING
( VI-3-16 )

VII-7-26 Stijntje SLAGER
geb. 9-1-1876 te Middelstum
ovl. 7-6-1884 te Middelstum (OA-14), 8 jaar oud
dochter van: Bernardus SLAGER
Trijntje van OOSTING
( VI-3-16 )

VII-8-27 Elle SLAGER
geb. 1-12-1868 te Middelstum (GA-75)
ovl. 24-10-1874 te Middelstum (OA-46), 5 jaar oud
zoon van: Derk SLAGER
Hendriktje SMIT
( VI-3-17 )
fam. 95: ( III-1-4 )

VII-8-28 Harm SLAGER
geb. 17-2-1871 te Middelstum (GA-16)
ovl. 13-2-1952 te Hoogezand-Sappemeer (OA-33), 80 jaar oud
zoon van: Derk SLAGER
Hendriktje SMIT
( VI-3-17 )
fam. 95: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1896).
 
  Hij trouwde op 16-5-1896 te Middelstum (HA-6) met:  
  Janna ten HOVE
geb. 7-10-1869 te Middelstum
ovl. 18-2-1949 te Hoogezand, 79 jaar oud
dochter van: Geert ten HOVE
Janna OOSTING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1896).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 25 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna SLAGER geb. 11-7-1891 te Kantens ( VIII-10-52 )
  2. Derk SLAGER geb. 16-8-1897 te Middelstum ( VIII-10-53 )
  3. Derk SLAGER geb. ca 1903 te Essen (Dld) ( VIII-10-54 )

VII-8-29 Willem SLAGER
geb. 21-11-1873 te Middelstum (GA-63)
ovl. 6-12-1952 te Kantens (OA-29), 79 jaar oud
zoon van: Derk SLAGER
Hendriktje SMIT
( VI-3-17 )
fam. 95: ( III-1-4 )

VII-8-30 Elle SLAGER
geb. 12-8-1876 te Middelstum (GA-53)
ovl. 15-1-1883 te Middelstum (OA-5), 6 jaar oud
zoon van: Derk SLAGER
Hendriktje SMIT
( VI-3-17 )
fam. 95: ( III-1-4 )

VII-8-31 Etta SLAGER
geb. 14-7-1879 te Middelstum (GA-50)
dochter van: Derk SLAGER
Hendriktje SMIT
( VI-3-17 )
fam. 95: ( III-1-4 )

VII-8-32 Stijntje SLAGER
geb. 28-3-1882 te Middelstum (Toornwerd) (GA-14)
ovl. 31-10-1882 te Middelstum (OA-40), 7 maand oud
dochter van: Derk SLAGER
Hendriktje SMIT
( VI-3-17 )
fam. 95: ( III-1-4 )

VII-8-33 Elle SLAGER
geb. 21-1-1884 te Middelstum (GA-2)
zoon van: Derk SLAGER
Hendriktje SMIT
( VI-3-17 )
fam. 95: ( III-1-4 )

VII-9-34 Elle SLAGER
geb. 30-4-1871 te Stedum (GA-27)
ovl. 15-7-1871 te Stedum (OA-27), 10 weken oud
dochter van: Johannes SLAGER
Grietje RIJSKAMP
( VI-3-18 )

VII-9-35 Elle SLAGER
geb. 3-5-1872 te Stedum (GA-34)
ovl. 11-3-1875 te Stedum (OA-12), 2 jaar oud
zoon van: Johannes SLAGER
Grietje RIJSKAMP
( VI-3-18 )

VII-9-36 Willem SLAGER
geb. 4-9-1874 te Stedum (GA-57)
zoon van: Johannes SLAGER
Grietje RIJSKAMP
( VI-3-18 )

VII-9-37 Hendrik SLAGER
geb. 26-3-1876 te Stedum (GA-17)
zoon van: Johannes SLAGER
Grietje RIJSKAMP
( VI-3-18 )

VII-9-38 Jakob SLAGER
geb. 12-1-1878 te Stedum (GA-1)
ovl. 22-8-1966, 88 jaar oud
zoon van: Johannes SLAGER
Grietje RIJSKAMP
( VI-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1898).
 
  Hij trouwde op 25-6-1898 te Stedum (HA-14) met:  
  Hendriktje HUISMAN
geb. 7-10-1877 te Harkstede
ovl. 1-1-1963 te Stedum, 85 jaar oud
dochter van: Jan HUISMAN
Grietje van DIJKEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 20 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes SLAGER geb. 13-9-1878 te Stedum / ovl. 9-10-1898 te Stedum ( VIII-11-55 )
  2. Grietje SLAGER geb. 9-11-1899 te Stedum / ovl. 21-1-1900 te Stedum ( VIII-11-56 )
  3. Johannes SLAGER geb. 20-1-1901 te Stedum ( VIII-11-57 )
  4. Jan SLAGER geb. 21-2-1902 te Stedum / ovl. 1-9-1982 ( VIII-11-58 )
  5. Hendrik SLAGER geb. 20-9-1903 te Stedum / ovl. 30-6-1988 ( VIII-11-59 )
  6. Grietje SLAGER geb. 3-10-1904 te Stedum / ovl. 16-7-1928 te Stedum ( VIII-11-60 )
  7. Jakob SLAGER geb. 20-7-1906 te Stedum / ovl. 13-8-1906 te Stedum ( VIII-11-61 )
  8. Gerrit SLAGER geb. 30-10-1907 te Stedum ( VIII-11-62 )
  9. Jakob SLAGER geb. 16-2-1909 te Stedum / ovl. 29-3-1910 te Stedum ( VIII-11-63 )
  10. Jakob SLAGER geb. 30-3-1912 te Stedum ( VIII-11-64 )

VII-9-39 Elle SLAGER
geb. 28-6-1880 te Stedum (GA-42)
ovl. 15-3-1956 te Stedum, 75 jaar oud
zoon van: Johannes SLAGER
Grietje RIJSKAMP
( VI-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1904, 1905, 1913).
 
  Hij trouwde op 13-8-1904 te Stedum (HA-18) met:  
  Wilhelmina TAMMINGA
geb. 30-3-1878 te Bedum
ovl. 15-1-1952 te Stedum (OA-1), 73 jaar oud
dochter van: Derk TAMMINGA
Tiebegien HUISMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1904), dagloonster (1913).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: machinist; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 24 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes SLAGER geb. 24-5-1905 te Stedum (GA-31) / ovl. 21-5-1965 te 't Zandt ( VIII-12-65 )
  2. Tiemen SLAGER geb. 28-12-1906 te Stedum / ovl. 15-12-1994 ( VIII-12-66 )
  3. Hendrik SLAGER geb. 16-2-1908 te Stedum ( VIII-12-67 )
  4. Willem SLAGER geb. 26-3-1909 te Stedum (GA-21) / ovl. 21-8-1980 te Stedum ( VIII-12-68 )
  5. NN SLAGER geb. 11-4-1913 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 11-4-1913 te Ten Boer (Kroddeburen) (OA-19) ( VIII-12-69 )
  6. Grietje SLAGER geb. 8-6-1916 te Ten Boer (St Annen) ( VIII-12-70 )
  7. Gerritdina SLAGER geb. ca 1920 te Ten Boer ( VIII-12-71 )

VII-10-40 Stientje BOLT
geb. 23-1-1874 te Middelstum
ovl. 15-10-1909 te Stedum (OA-31), 35 jaar oud
dochter van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1895).
 
  Zij trouwde op 6-4-1895 te Stedum (HA-2) met:  
  Jan van der LAAN
geb. 28-8-1873 te Westeremden
ovl. 18-4-1954 te Uithuizen, 80 jaar oud
zoon van: Roelf van der LAAN
Grietje HEEMINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1895), dagloner (1897).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 21 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof van der LAAN geb. 8-5-1896 te Westeremden ( VIII-13-72 )
  2. Anko van der LAAN geb. 2-6-1897 te Stedum (Westeremden) / ovl. 5-1-1898 te Stedum ( VIII-13-73 )
  3. Anko van der LAAN geb. 27-9-1898 te Stedum (Westeremden) / ovl. 3-3-1933 te Stedum ( VIII-13-74 )
  4. Grietje van der LAAN geb. 15-7-1900 te Stedum (Westeremden) ( VIII-13-75 )
  5. Roelf van der LAAN geb. 21-5-1902 te Stedum (Westeremden) / ovl. 4-9-1902 te Stedum ( VIII-13-76 )
  6. Anje van der LAAN geb. 19-8-1903 te Stedum (Westeremden) ( VIII-13-77 )
  7. Tiemen van der LAAN geb. 17-2-1906 te Stedum (Westeremden) ( VIII-13-78 )
  8. Roelfien van der LAAN geb. 24-3-1907 te Stedum (Westeremden) / ovl. 26-1-1916 te Stedum ( VIII-13-79 )

VII-10-41 Elle BOLT
geb. 11-11-1876 te Middelstum
ovl. 8-2-1878 te Middelstum (OA-11), 14 maand oud
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )

VII-10-42 Elina BOLT
geb. 26-10-1878 te Middelstum
ovl. 5-11-1899 te Middelstum (OA-27), 21 jaar oud
dochter van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )

VII-10-43 Elle BOLT
geb. 8-9-1880 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 10-1-1963, 82 jaar oud
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Hij trouwde op 22-5-1924 te Middelstum met:  
  Aafke HOEKSEMA
geb. 26-7-1889 te Westerwijtwerd
dochter van: Drewes HOEKSEMA
Anna BLAAK


VII-10-44 Pieter BOLT
geb. 1-7-1882 te Middelstum
ovl. 18-7-1882 te Middelstum (OA-27), 17 dagen oud
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van een levenloos geboren broer.
 

VII-10-45 NN BOLT
geb. 1-7-1882 te Middelstum
ovl. 1-7-1882 te Middelstum (OA-23), 0 dagen oud
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren. Tweelingbroer van Pieter.
 

VII-10-46 Ebeltje BOLT
geb. ca 1883 te Middelstum
ovl. 10-8-1885 te Middelstum (Westerwijtwerd) (OA-35), 2 jaar oud
dochter van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )

VII-10-47 Pieter BOLT
geb. 4-2-1885 te Middelstum
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )

VII-10-48 Willem BOLT
geb. 10-2-1887 te Uithuizermeeden (GA-14)
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Hij trouwde op 13-4-1907 te Middelstum met:  
  Berendina Harmina Antje BOTTINGA
geb. 22-3-1883 te Termunten
dochter van: Hillebrand BOTTINGA
Berendina RUITER


VII-10-49 Ebeltje BOLT
geb. 18-11-1888 te Uithuizermeeden
ovl. 18-8-1968 te Hoensbroek, 79 jaar oud
dochter van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Zij trouwde op 15-5-1916 te Middelstum (HA-10) met:  
  Pieter LIJNEMA
geb. 30-8-1894 te Baflo
ovl. 6-3-1936 te Winsum (overl. Groningen) (OA-11), 41 jaar oud
zoon van: Geert LIJNEMA
Jantje RUSTEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1922), papventer (1936). (Overlijdensakte te Groningen 1939: OA-349)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje LIJNEMA geb. 1922 te Middelstum / ovl. 25-1-1927 te Winsum (Obergum) (OA-2) ( VIII-14-81 )
  2. Roelf LIJNEMA geb. 1922 te Middelstum / ovl. 31-8-1922 te Middelstum (overl. Groningen) (OA-23) ( VIII-14-80 )

VII-10-50 NN BOLT
geb. 16-2-1891 te Uithuizermeeden
ovl. 16-2-1891 te Uithuizermeeden (OA-16), 0 dagen oud
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )

VII-10-51 NN BOLT
geb. 1-4-1892 te Uithuizermeeden (Roodeschool)
ovl. 1-4-1892 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (OA-16), 0 dagen oud
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-10-52 Derk Simon BOLT
geb. 17-6-1894 te Stedum (GA-46)
ovl. 23-7-1894 te Stedum (OA-31), 36 dagen oud
zoon van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )

VII-10-53 Derkje BOLT
geb. 8-4-1897 te Stedum (GA-20)
dochter van: Roelf BOLT
Anje SLAGER

( VI-3-21 )
  Zij trouwde op 16-9-1918 te Middelstum met:  
  Gerard DIJKEMA
geb. 6-12-1898 te Garsthuizen
zoon van: Willem DIJKEMA
Elsien WIJBURG


VII-11-54 Stijntje SLAGER
geb. 13-1-1886 te Kantens (GA-2)
ovl. 5-9-1886 te Bedum (Onderdendam) (OA-59), 7 maand oud
dochter van: Pieter SLAGER
Anje THÜN
( VI-3-22 )

VII-11-55 Johan Herman SLAGER
geb. 15-7-1887 te Middelstum
ovl. 22-7-1889 te Middelstum (OA-32), 2 jaar oud
zoon van: Pieter SLAGER
Anje THÜN
( VI-3-22 )

VII-11-56 Stijntje SLAGER
geb. 5-1-1890 te Middelstum
dochter van: Pieter SLAGER
Anje THÜN
( VI-3-22 )
  Zij trouwde op 5-5-1919 te Middelstum (HA-1) met:  
  Geert KUILING
geb. 22-9-1884 te Middelstum
ovl. 11-5-1965 te Toornwerd, 80 jaar oud
zoon van: Tonnis KUILING
Tunna JUK

  Persoonlijke informatie
beroep: veldarbeider (1919).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: veldarbeider; beroep vader bruidegom.: veldarbeider; beroep moeder bruid: broodventster; bruidegom 34 jaar; bruid 29 jaar
 

VII-11-57 Johan Herman SLAGER
geb. 8-7-1892 te Middelstum (Westerwijtwerd)
ovl. 29-3-1947 te Middelstum (OA-15), 54 jaar oud
zoon van: Pieter SLAGER
Anje THÜN
( VI-3-22 )
  Hij trouwde op 3-4-1936 te Middelstum met:  
  Ida KLEIN
geb. 1-2-1906 te Middelstum
dochter van: Jakob KLEIN
Jantje STAVENGA


VII-11-58 Trijntje SLAGER
geb. 19-10-1896 te Middelstum
ovl. 15-6-1979, 82 jaar oud
dochter van: Pieter SLAGER
Anje THÜN
( VI-3-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1921).
 
  Zij trouwde op 10-12-1921 te Middelstum (HA-25) met:  
  Pieter HUIZINGA
geb. 4-10-1898 te Middelstum
ovl. 11-7-1976, 77 jaar oud
zoon van: Albert HUIZINGA
Anje NIENHUIS
fam. 119: ( VII-10-48 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider (1921).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: veldarbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: veldarbeider; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 23 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter HUIZINGA geb. 31-7-1923 te Middelstum / ovl. 17-11-1946 te Groningen fam. 119: ( IX-34-109 )
  2. Albert HUIZINGA geb. 6-5-1925 te Middelstum / ovl. 29-1-1949 te Middelstum (overl. Zuid Sumatra) (OA-5) fam. 119: ( IX-34-110 )

VII-12-59 Elle SLAGER
geb. 17-12-1885 te Middelstum
zoon van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-12-60 Maria SLAGER
geb. 2-3-1887 te Middelstum
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )
  Zij trouwde met:  
  Pieter van DIJK
geb. 6-9-1882 te Kantens
zoon van: Harm van DIJK
Renstje de JONG

  Uit deze relatie  
  1. Renstje van DIJK geb. 29-1-1907 te Middelstum ( VIII-16-84 )

VII-12-61 Stijntje SLAGER
geb. 4-10-1888 te Middelstum
ovl. 17-4-1889, 6 maand oud
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-12-62 Jacob SLAGER
geb. 4-4-1890 te Middelstum
zoon van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-12-63 Johannes SLAGER
geb. 24-10-1892 te Middelstum
zoon van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Stijntje.
 

VII-12-64 Stijntje SLAGER
geb. 24-10-1892 te Middelstum
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Johannes.
 

VII-12-65 Grietje SLAGER
geb. 22-12-1894 te Middelstum
ovl. 1-11-1945, 50 jaar oud
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )
  Zij trouwde op 26-4-1917 te Ten Boer met:  
  Amel BLINK
geb. 25-2-1895 te Ten Boer
ovl. 29-11-1983, 88 jaar oud
zoon van: Foppe BLINK
Trientje HARTOG


VII-12-66 Anje SLAGER
geb. 7-2-1897 te Middelstum
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-12-67 Siementje SLAGER
geb. 10-3-1899 te Middelstum
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-12-68 Jantje SLAGER
geb. 4-6-1901 te Middelstum
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-12-69 Janna SLAGER
geb. 22-3-1903 te Middelstum
dochter van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-12-70 Willem SLAGER
geb. 21-4-1905 te Middelstum
ovl. 27-9-1905 te Middelstum, 5 maand oud
zoon van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Derk.
 

VII-12-71 Derk SLAGER
geb. 21-4-1905 te Middelstum
ovl. 30-9-1905 te Middelstum (OA-29), 5 maand oud
zoon van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Willem.
 

VII-12-72 Mienko SLAGER
geb. 3-4-1908 te Middelstum
zoon van: Jan SLAGER
Anje van der KLIP
( VI-3-24 )

VII-13-73 Elle WILTJER
geb. 1-11-1891 te Middelstum
zoon van: Hilbrand WILTJER
Derkje SLAGER

( VI-3-25 )
  Hij trouwde op 20-5-1916 te Middelstum met:  
  Anje LUINGE
geb. 1-12-1893 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 2-2-1966 te Middelstum (Toornwerd), 72 jaar oud
dochter van: Leendert LUINGE
Fenna STEENHUIS
fam. 57: ( VII-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Fenna WILTJER geb. ca 1919 te Middelstum / ovl. 16-1-1920 te Middelstum ( VIII-17-85 )
  2. Siebrand WILTJER geb. ca 1924 te Middelstum / ovl. 12-9-1934 te Groningen ( VIII-17-86 )
  3. Derkje WILTJER geb. ca 1931 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 24-5-1935 te Middelstum (Toornwerd) ( VIII-17-87 )

VII-13-74 Pieterke WILTJER
geb. 2-10-1893 te Kantens
dochter van: Hilbrand WILTJER
Derkje SLAGER

( VI-3-25 )

VII-13-75 Siebrand WILTJER
geb. 3-10-1896 te Westerwijtwerd
ovl. 26-8-1978, 81 jaar oud
zoon van: Hilbrand WILTJER
Derkje SLAGER

( VI-3-25 )
  Hij trouwde met:  
  Annechien Arendina PIT
geb. 23-8-1901
ovl. 28-12-1962, 61 jaar oud

VII-13-76 Stijnko WILTJER
geb. 28-8-1899 te Middelstum
ovl. 2-4-1980, 80 jaar oud
zoon van: Hilbrand WILTJER
Derkje SLAGER

( VI-3-25 )
  Hij trouwde op 28-8-1920 te Middelstum met:  
  Dina BOUWSEMA
geb. 18-11-1900 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 30-4-1981, 80 jaar oud
dochter van: Willem BOUWSEMA
Klazina KNOT


VII-13-77 Pieter WILTJER
geb. 6-3-1903 te Westerwijtwerd
ovl. 31-8-1904 te Middelstum, 17 maand oud
zoon van: Hilbrand WILTJER
Derkje SLAGER

( VI-3-25 )

VII-14-78 Tonnis POTHOF
geb. 29-6-1871 te Leermens
ovl. 6-7-1871 te Leermens, 7 dagen oud
zoon van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )

VII-14-79 Aafke POTHOF
geb. 27-11-1873 te Leermens
ovl. 12-7-1955 te 't Zandt, 81 jaar oud
dochter van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )
  Zij trouwde op 29-2-1896 te 't Zandt met:  
  Abel OLDENHUIS
geb. 19-2-1875 te 't Zandt
ovl. 9-7-1948 te 't Zandt, 73 jaar oud
zoon van: Hendrikus OLDENHUIS
Anna TILLEMA

  Uit deze relatie  
  1. Hendrikus OLDENHUIS geb. 4-3-1896 te Leermens / ovl. 6-5-1897 te 't Zandt ( VIII-18-88 )
  2. NN OLDENHUIS geb. 16-5-1898 te Leermens / ovl. 16-5-1898 te Leermens ( VIII-18-89 )
  3. Hilje OLDENHUIS geb. 11-3-1901 te Leermens ( VIII-18-90 )
  4. Anna OLDENHUIS geb. 9-11-1905 te Leermens ( VIII-18-91 )

VII-14-80 Grietje POTHOF
geb. 1-4-1877 te Leermens
ovl. 25-5-1894 te Leermens, 17 jaar oud
dochter van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )

VII-14-81 Tonnis POTHOF
geb. 9-7-1880 te Leermens
ovl. 28-4-1881 te Leermens, 9 maand oud
zoon van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )

VII-14-82 Klaasien POTHOF
geb. 16-8-1882 te Leermens
ovl. 10-4-1898 te Leermens, 15 jaar oud
dochter van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )

VII-14-83 Diewerke POTHOF
geb. 10-11-1885 te Leermens
ovl. 29-6-1913 te Leermens, 27 jaar oud
dochter van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )
  Zij trouwde op 5-5-1905 te 't Zandt met:  
  Hendrik JANSEN
geb. 14-12-1885 te Termunten
zoon van: Albert JANSEN
Engeltje KOOPMAN

  Uit deze relatie  
  1. Albert JANSEN geb. 12-4-1905 te Leermens / ovl. 14-4-1906 te Leermens ( VIII-19-92 )

VII-14-84 Tunna POTHOF
geb. 23-4-1888 te Leermens
ovl. 22-4-1916 te 't Zandt, 27 jaar oud
dochter van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )
  Zij trouwde op 21-8-1909 te 't Zandt met:  
  Hendrik BOS
geb. 21-11-1890 te Krewerd
zoon van: Jan BOS
Grietje SCHILDKAMP

  Uit deze relatie  
  1. Menne BOS geb. 30-10-1909 te Leermens ( VIII-20-93 )
  2. Jan BOS geb. 16-8-1911 te Leermens ( VIII-20-94 )
  3. Thomas BOS geb. 25-11-1913 te Leermens ( VIII-20-95 )

VII-14-85 Thomas POTHOF
geb. 21-9-1893 te Leermens
zoon van: Menne POTHOF
Hilje DIJKHUIZEN
( VI-4-26 )
  Hij trouwde op 28-7-1917 te 't Zandt met:  
  Aaltje POORT
geb. 6-11-1898 te Leermens
dochter van: Klaaske POORT
  Persoonlijke informatie
Vader onbekend.
 

VII-15-86 Pieter (Peter) POTHOFF
geb. 8-1-1871 te 't Zandt
zoon van: Klaas POTHOF
Tietje (Jennie) SCHUITEMA
( VI-4-27 )
  Hij trouwde op 20-8-1889 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Ida BOUWKAMP
geb. ca 1870 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: John BOUWKAMP
Johanna MUNGER

  Uit deze relatie  
  1. Nick POTHOFF geb. 11-6-1890 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-1-1943 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-21-96 )

VII-15-87 Thomas POTHOF
geb. 27-2-1873 te Zijldijk
ovl. 10-2-1939 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.), 65 jaar oud
zoon van: Klaas POTHOF
Tietje (Jennie) SCHUITEMA
( VI-4-27 )
  Hij trouwde op 27-11-1895 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Wiertje (Rickie) KLINKHAMER
geb. 10-5-1877 te Godlinze
dochter van: Albert KLINKHAMER
Aafke GAST

  Uit deze relatie  
  1. Effie POTHOFF geb. 21-5-1905 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-22-97 )

VII-15-88 Menne POTHOF
geb. 14-3-1875 te Oosternieland
ovl. 25-3-1875 te Oosternieland, 11 dagen oud
zoon van: Klaas POTHOF
Tietje (Jennie) SCHUITEMA
( VI-4-27 )

VII-16-89 Egbert KOSTER
geb. 30-5-1856 te Stedum
ovl. 21-3-1935 te Ten Boer (Ten Post), 78 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] KOSTER
Siemke DEKKER

( VI-5-28 )
  Hij trouwde op 29-3-1883 te Groningen (HA-46) met:  
  Egbertje STAAL
geb. 5-9-1859 te Zuidlaren
ovl. 7-2-1940 te Ten Boer (Ten Post), 80 jaar oud
dochter van: Jan STAAL
Sitje BREMER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Siemenke KOSTER geb. 22-9-1884 te Ten Boer (Woltersum) / ovl. 16-1-1885 te Ten Boer (Woltersum) ( VIII-23-98 )
  2. Siemke KOSTER geb. 15-8-1885 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 30-8-1960 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-23-99 )
  3. Jan KOSTER geb. 17-10-1887 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 19-5-1956 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-23-100 )
  4. Seike KOSTER geb. 14-12-1889 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-23-101 )
  5. Grietje KOSTER geb. 12-1-1892 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-23-102 )
  6. Harmke KOSTER geb. 1-4-1894 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-23-103 )
  7. Willemina KOSTER geb. 5-6-1896 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 26-6-1896 te Ten Boer (Kroddeburen) ( VIII-23-104 )
  8. Willem KOSTER geb. 13-3-1898 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 15-11-1926 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-23-105 )
  9. Anna KOSTER geb. 26-8-1900 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 29-7-1901 te Ten Boer (Kroddeburen) ( VIII-23-106 )
  10. Anna KOSTER geb. 7-4-1902 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 4-7-1903 te Ten Boer (Kroddeburen) ( VIII-23-107 )

VII-16-90 Jan KOSTER
geb. 11-1-1858 te Stedum (GA-6)
ovl. 30-11-1940 te Ten Boer (Ten Post), 82 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] KOSTER
Siemke DEKKER

( VI-5-28 )
  Hij trouwde op 6-5-1886 te Ten Boer met:  
  Elske DAM
geb. 21-11-1853 te Bierum
ovl. 4-2-1913 te Ten Boer (Ten Post), 59 jaar oud
dochter van: Willem Omges [Hendriks] DAM
Dieuwerke [Pieters] DIJKHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Willem KOSTER geb. 6-3-1887 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-24-108 )
  2. Dieuwerke KOSTER geb. 21-10-1888 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 22-3-1948 te Groningen ( VIII-24-109 )
  3. Siemon KOSTER geb. 6-8-1890 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 27-10-1930 te Nieuwe Pekela ( VIII-24-110 )
  4. Pieter KOSTER geb. 14-7-1896 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-24-111 )

VII-16-91 Hindrik KOSTER
geb. 16-1-1861 te Stedum
ovl. 22-12-1923 te Middelstum, 62 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] KOSTER
Siemke DEKKER

( VI-5-28 )
  Hij trouwde op 2-5-1895 te Ten Boer met:  
  Elisabeth van LIER
geb. 29-12-1861 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 30-7-1933 te Bedum, 71 jaar oud
dochter van: Bruin van LIER
Trientje WIERINGA


VII-16-92 Grietje KOSTER
geb. 21-2-1863 te Stedum
ovl. 23-2-1911 te Groningen, 48 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] KOSTER
Siemke DEKKER

( VI-5-28 )
  Zij trouwde (1) op 21-5-1887 te Haren (HA-15) met:  
  Otte VISSER
geb. 13-3-1852 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-11-1893 te Ten Boer (Ten Post), 41 jaar oud
zoon van: Johannes [Thomas] VISSER
Janna [Ottes] OOSTERVELD

  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1887)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 35 jaar; bruid 24 jaar
 
  Zij trouwde (2) op 14-1-1897 te Ten Boer met:  
  Johannes VORENKAMP
geb. 11-12-1859 te Wildervank
zoon van: Egbert Johan VORENKAMP
Wubbechien [Harms] WESTERVELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1892), pakhuisknecht (1918).
 

VII-16-93 Bertus KOSTER
geb. 29-12-1872 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 19-3-1950 te Bedum, 77 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] KOSTER
Siemke DEKKER

( VI-5-28 )
  Hij trouwde op 19-5-1898 te Ten Boer met:  
  Wietske HOVING
geb. 29-6-1871 te Doezum
ovl. 18-8-1959 te Bedum, 88 jaar oud
dochter van: Wiebrand HOVING
Aafke BENES

  Uit deze relatie  
  1. Siemenke KOSTER geb. 21-6-1899 te Wehe ( VIII-25-112 )
  2. Aafke KOSTER geb. 17-5-1901 te Wehe ( VIII-25-113 )
  3. Grietje KOSTER geb. 4-12-1902 te Wehe ( VIII-25-114 )
  4. Wiebrand KOSTER geb. 30-8-1904 te Wehe ( VIII-25-115 )
  5. Jan KOSTER geb. 5-4-1907 te Loppersum ( VIII-25-116 )
  6. Willem KOSTER geb. 16-3-1909 te Loppersum ( VIII-25-117 )
  7. Rensktje KOSTER geb. 1-2-1911 te Loppersum (Wittewierum) ( VIII-25-118 )

VII-16-94 Harmke KOSTER
geb. 25-3-1875 te Ten Boer (Kroddeburen)
dochter van: Willem [Jans] KOSTER
Siemke DEKKER

( VI-5-28 )

VII-17-95 Harm van DIJKEN
geb. 23-12-1875 te Noorddijk
ovl. 14-6-1949 te Noorddijk, 73 jaar oud
zoon van: Enne van DIJKEN
Harmke DEKKER

( VI-5-30 )
  Hij trouwde op 14-5-1910 te Noorddijk met:  
  Maria van DIJK
geb. 29-2-1880 te Zuidwolde
ovl. 16-4-1961 te Noorddijk, 81 jaar oud
dochter van: Willem van DIJK
Klasina VOS
fam. 71: ( IV-5-25 )
  Uit deze relatie  
  1. Enne van DIJKEN geb. 22-8-1910 te Noorddijk / ovl. 23-2-1911 te Noorddijk ( VIII-26-119 )
  2. Willem van DIJKEN geb. 8-2-1916 te Noorddijk ( VIII-26-120 )

VII-18-96 Grietje MAAT
geb. 2-9-1876 te Bedum
dochter van: Luitje MAAT
Anje HAAK

( VI-6-32 )

VII-18-97 Tiemen MAAT
geb. 12-6-1878 te Bedum
zoon van: Luitje MAAT
Anje HAAK

( VI-6-32 )

VII-18-98 Itje MAAT
geb. 30-7-1880 te Bedum (Ellerhuizen)
dochter van: Luitje MAAT
Anje HAAK

( VI-6-32 )

VII-19-99 Pieter HAAK
geb. 28-10-1882 te Adorp
ovl. 25-1-1883 te Adorp, 12 weken oud
zoon van: Jakob HAAK
Eike ZUIDVELD
( VI-6-33 )

VII-19-100 Hindriktje HAAK
geb. 31-1-1884 te Adorp
ovl. 23-5-1955 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Jakob HAAK
Eike ZUIDVELD
( VI-6-33 )
  Zij trouwde op 5-11-1904 te Adorp met:  
  Ties KUIPER
geb. 24-3-1879 te Termunten
ovl. 10-1-1948 te Ezinge, 68 jaar oud
zoon van: Geert KUIPER
Trijntje ZEEMERING

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje KUIPER geb. 15-10-1904 te Adorp / ovl. 5-6-1995 ( VIII-27-121 )
  2. Jakob KUIPER geb. 5-4-1906 te Saaksum / ovl. 22-4-1906 te Oldehove ( VIII-27-122 )
  3. Jacoba KUIPER geb. 30-3-1907 te Saaksum ( VIII-27-123 )
  4. Geert Aries KUIPER geb. 9-1-1909 te Saaksum / ovl. 24-4-1994 ( VIII-27-124 )
  5. Jakob KUIPER geb. 31-1-1912 te Saaksum / ovl. 30-7-1956 te Groningen ( VIII-27-125 )
  6. Sanna KUIPER geb. 11-8-1916 te Saaksum ( VIII-27-126 )

VII-19-101 Grietje HAAK
geb. 27-3-1887 te Adorp
dochter van: Jakob HAAK
Eike ZUIDVELD
( VI-6-33 )
  Zij trouwde op 26-11-1914 te Adorp met:  
  Berend ROSEBOOM
geb. 20-11-1887 te Bedum
zoon van: Hendrik ROSEBOOM
Roelina van der WERF

  Uit deze relatie  
  1. NN ROSEBOOM geb. te Groningen / ovl. te Groningen ( VIII-28-127 )
  2. NN ROSEBOOM geb. 11-12-1917 te Groningen / ovl. 11-12-1917 te Groningen ( VIII-28-128 )
  3. NN HAAK geb. 19-4-1924 te Groningen / ovl. 19-4-1924 te Groningen ( VIII-28-129 )

VII-19-102 Hendrik HAAK
geb. 5-1-1889 te Adorp
ovl. 19-8-1963 te Hoogezand Sappemeer, 74 jaar oud
zoon van: Jakob HAAK
Eike ZUIDVELD
( VI-6-33 )
  Hij trouwde op 25-5-1916 te Groningen met:  
  Klaassien van DIJKEN
geb. 15-6-1887 te Kolham
ovl. 22-9-1968 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Ties van DIJKEN
Harmina WEHMHOFF

  Uit deze relatie  
  1. Jakob Pieter HAAK geb. 16-12-1916 te Middelbert ( VIII-29-130 )

VII-19-103 Pieterke HAAK
geb. 2-5-1891 te Adorp
ovl. 21-3-1892 te Adorp, 10 maand oud
dochter van: Jakob HAAK
Eike ZUIDVELD
( VI-6-33 )

VII-20-104 Grietje SMIT
geb. 24-3-1878 te Stedum (GA-15)
ovl. 19-1-1943 te Bedum (overl. Toornwerd, gem.: Middelstum) (OA-7), 64 jaar oud
dochter van: Jakob SMIT
Jantje DOORN

( VI-9-41 )
  Persoonlijke informatie
Bij overlijden woonachtig te Noordwolde gem.: Bedum. Overlijdensakte in Middelstum: 1943: OA-1.
 
  Zij trouwde met:  
  Menne VEGTER

VII-20-105 Sikke SMIT
geb. 18-5-1879 te Stedum (GA-32)
ovl. 20-7-1914 te Stedum (overl. in Groningen) (OA-23), 35 jaar oud
zoon van: Jakob SMIT
Jantje DOORN

( VI-9-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1914). In 1914 woonachtig te Westeremden. Overlijdensakte in Groningen: 1914: OA-755.
 

VII-20-106 Jantje SMIT
geb. 12-2-1881 te Stedum (GA-7)
ovl. 4-6-1955 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Jakob SMIT
Jantje DOORN

( VI-9-41 )
  Zij trouwde op 23-7-1904 te Stedum met:  
  Gerard KOLSTEIN
geb. 19-11-1883 te Westerwijtwerd
ovl. 10-10-1951 te Haren (Onnen), 67 jaar oud
zoon van: Jan KOLSTEIN
Elisabeth KLOOSTER

  Uit deze relatie  
  1. Jan KOLSTEIN geb. 7-11-1904 te Westeremden / ovl. 8-12-1927 te Bedum (Ellerhuizen) ( VIII-30-131 )
  2. Jantje KOLSTEIN geb. 15-3-1906 te Westeremden / ovl. 9-3-1985 ( VIII-30-132 )
  3. Elisabet KOLSTEIN geb. 9-4-1907 te Westeremden / ovl. 7-7-1996 ( VIII-30-133 )
  4. Jakoba KOLSTEIN geb. 27-6-1908 te Westeremden / ovl. 3-10-1990 ( VIII-30-134 )
  5. Catharina KOLSTEIN geb. 12-9-1909 te Westeremden ( VIII-30-135 )
  6. Anna KOLSTEIN geb. 3-12-1910 te Westeremden / ovl. 26-9-1911 te Stedum ( VIII-30-136 )
  7. Jacob KOLSTEIN geb. 31-3-1912 te Westeremden / ovl. 14-6-1961 te Noorderhoogebrug ( VIII-30-137 )
  8. Kornelis KOLSTEIN geb. 29-4-1913 te Westeremden ( VIII-30-138 )

VII-20-107 Christinus SMIT
geb. 7-8-1884 te Stedum (GA-40)
ovl. 2-10-1957 te Stedum, 73 jaar oud
zoon van: Jakob SMIT
Jantje DOORN

( VI-9-41 )
  Hij trouwde (1) op 19-5-1911 te Middelstum met:  
  Diewerke HOEKSEMA
geb. 24-9-1879 te Westerwijtwerd
ovl. 22-6-1915 te Stedum, 35 jaar oud
dochter van: Drewes HOEKSEMA
Anna BLAAK

  Uit deze relatie  
  1. Jantje SMIT geb. 7-4-1912 te Westeremden ( VIII-31-139 )
  2. Anna SMIT geb. 22-4-1914 te Westeremden ( VIII-31-140 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Pieterke de RUITER
  Uit deze relatie  
  1. Jakob SMIT geb. 3-10-1918 te Stedum (Westeremden) / ovl. 28-1-1980 te Delfzijl ( VIII-31-141 )

VII-20-108 Ebel SMIT
geb. 12-11-1885 te Stedum (Westeremden) (GA-64)
zoon van: Jakob SMIT
Jantje DOORN

( VI-9-41 )

VII-20-109 Willem SMIT
geb. 6-8-1887 te Stedum (Westeremden) (GA-50)
zoon van: Jakob SMIT
Jantje DOORN

( VI-9-41 )

VII-20-110 Arend SMIT
geb. 3-10-1889 te Stedum (Westeremden) (GA-53)
ovl. 25-7-1918 te Stedum (OA-18), 28 jaar oud
zoon van: Jakob SMIT
Jantje DOORN

( VI-9-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider (1918). Nadere informatie bij overlijden: elders overleden.
 
  Hij trouwde met:  
  Klazina KUIL

VII-21-111 Jan NOORMAN
geb. 29-7-1875 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (GA-78)
zoon van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1902).
 
  Hij trouwde op 21-3-1902 te Stedum (HA-3) met:  
  Martje BALKEMA
geb. ca 1888 te Loppersum
dochter van: Roelf BALKEMA
Anje VRIJ

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep vader bruidegom.: daglooner; bruidegom 26 jaar; bd. 23 jaar
 

VII-21-112 Sikke NOORMAN
geb. 11-8-1876 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (GA-86)
ovl. 19-10-1876 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) (OA-90), 9 weken oud
zoon van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-113 Sikko NOORMAN
geb. 8-9-1877 te Stedum (Westeremden) (GA-52)
ovl. 14-9-1877 te Stedum (Westeremden) (OA-31), 6 dagen oud
zoon van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam op geboorte akte is: Sikke. De overlijdensakte geeft als leeftijd 5 dagen aan.
 

VII-21-114 Sikke NOORMAN
geb. 11-4-1879 te Stedum (GA-23)
ovl. 18-9-1879 te Stedum (OA-34), 5 maand oud
zoon van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-115 Sikke NOORMAN
geb. 30-4-1880 te Stedum (GA-33)
zoon van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-116 Grietje NOORMAN
geb. 9-1-1882 te Stedum (GA-4)
dochter van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-117 Itje NOORMAN
geb. 14-8-1883 te Stedum (GA-49)
dochter van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-118 Johannes NOORMAN
geb. 17-10-1884 te Stedum (Garsthuizen) (GA-53)
zoon van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-119 Jantje NOORMAN
geb. 31-3-1887 te Stedum (Westeremden) (GA-20)
dochter van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-120 Elisabeth NOORMAN
geb. 23-3-1889 te Stedum (Westeremden) (GA-15)
dochter van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-21-121 Aafke NOORMAN
geb. 13-5-1893 te Stedum (Westeremden) (GA-27)
dochter van: Jakob NOORMAN
Dieuwerke DOORN

( VI-9-43 )

VII-22-122 Pieter DIJKEMA
geb. 5-9-1889 te Stedum (GA-46)
zoon van: Jan DIJKEMA
Elizabeth HUIZENGA

( VI-9-46 )

VII-22-123 Grietje DIJKEMA
geb. 18-7-1892 te Stedum (GA-39)
dochter van: Jan DIJKEMA
Elizabeth HUIZENGA

( VI-9-46 )

VII-23-124 Everdine Geerdina DIJKEMA
geb. 28-10-1882 te Beerta
ovl. 11-2-1918 te Uithuizermeeden, 35 jaar oud
dochter van: Floris DIJKEMA
Gezina Fenna GROENIER
( VI-10-48 )
  Zij trouwde op 19-4-1906 te Baflo met:  
  Geert EBLING
geb. 28-8-1879 te Sappemeer
zoon van: Kornelis EBLING
Barbara KRAMER

  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Floris EBLING geb. 30-11-1907 te Groningen ( VIII-32-142 )
  2. Floris Kornelis EBLING geb. 8-3-1910 te Groningen ( VIII-32-143 )
  3. Barbara Gezina Fenna EBLING geb. 1918 te Uithuizermeeden / ovl. 17-2-1918 te Uithuizermeeden ( VIII-32-144 )

VII-23-125 Willem Herman DIJKEMA
geb. 3-2-1884 te Saaxumhuizen
ovl. 4-12-1941, 57 jaar oud
zoon van: Floris DIJKEMA
Gezina Fenna GROENIER
( VI-10-48 )
  Hij trouwde op 21-7-1906 te Oldehove met:  
  Dientje Hilda KONING
geb. 25-1-1887 te Oldehove
ovl. 22-3-1985, 98 jaar oud
dochter van: Gerard Reinder KONING
Henderika Jacoba PETTINGA

  Uit deze relatie  
  1. Floris Pieter Alexander DIJKEMA geb. 25-1-1907 te Oldehove ( VIII-33-145 )

VII-23-126 Geertje Gezina DIJKEMA
geb. 3-3-1886 te Saaxumhuizen
dochter van: Floris DIJKEMA
Gezina Fenna GROENIER
( VI-10-48 )
  Zij trouwde op 30-3-1910 te Baflo met:  
  Roelf LANTINGA
geb. 12-7-1877 te Nieuw Scheemda
zoon van: Sebo LANTINGA
Imke van DELDEN


VII-23-127 Nicolaas Floris DIJKEMA
geb. 6-10-1887 te Saaxumhuizen
zoon van: Floris DIJKEMA
Gezina Fenna GROENIER
( VI-10-48 )

VII-23-128 Anna DIJKEMA
geb. 21-9-1889 te Saaxumhuizen
ovl. 21-10-1889 te Saaxumhuizen, 30 dagen oud
dochter van: Floris DIJKEMA
Gezina Fenna GROENIER
( VI-10-48 )

VII-23-129 Anna DIJKEMA
geb. 11-9-1890 te Saaxumhuizen
dochter van: Floris DIJKEMA
Gezina Fenna GROENIER
( VI-10-48 )

VII-23-130 Hermine DIJKEMA
geb. 9-4-1896 te Saaxumhuizen
dochter van: Floris DIJKEMA
Gezina Fenna GROENIER
( VI-10-48 )
  Zij trouwde op 26-2-1929 te Groningen met:  
  Roelof Jan KOOPS
geb. 23-4-1896 te Bedum (Onderdendam)
zoon van: Jan Berend KOOPS
Roelfine LEGGER


VII-24-131 Aaltje BAKKER
geb. 23-10-1888 te Middelstum
dochter van: Floris DIJKEMA
Hindriktje BAKKER
( VI-11-49 )

VII-24-132 Hillechien DIJKEMA
geb. 27-3-1891 te Middelstum
dochter van: Floris DIJKEMA
Hindriktje BAKKER
( VI-11-49 )
  Zij trouwde met:  
  Pieter Aldert van BERGEN
geb. 9-9-1891 te Middelstum
ovl. 26-11-1958 te Holwierde, 67 jaar oud
zoon van: Roelf van BERGEN
Anje van DIJK


VII-25-133 Pieter DIJKEMA
geb. 20-5-1884 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 11-1-1919 te Westerwijtwerd, 34 jaar oud
zoon van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )
  Hij trouwde op 28-9-1907 te Middelstum met:  
  Klaassien SLAGTER
geb. 29-12-1883 te Zijldijk
dochter van: Pieter SLAGTER
Jantje KRUIZENGA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje DIJKEMA geb. 13-6-1905 te Winsum (Obergum) / ovl. 28-9-1914 te Middelstum ( VIII-34-146 )
  2. Tjitske DIJKEMA geb. 29-1-1908 te Middelstum ( VIII-34-147 )
  3. Pieterke DIJKEMA geb. 30-7-1910 te Middelstum ( VIII-34-148 )
  4. Hendrikje DIJKEMA geb. 7-5-1913 te Middelstum ( VIII-34-149 )
  5. Jantje DIJKEMA geb. 13-11-1915 te Middelstum ( VIII-34-150 )

VII-25-134 Hilje DIJKEMA
geb. 27-2-1886 te Middelstum (Toornwerd)
dochter van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )
  Zij trouwde op 4-6-1910 te Middelstum met:  
  Tiemen HAZEKAMP
geb. 26-3-1885 te Hornhuizen
zoon van: Jan HAZEKAMP
Grietje ZIJLSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Grietje HAZEKAMP geb. 29-5-1911 te Groningen ( VIII-35-151 )

VII-25-135 Aisse DIJKEMA
geb. 26-11-1888 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 5-6-1979, 90 jaar oud
zoon van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )
  Hij trouwde op 25-5-1912 te Stedum met:  
  Jantje WICHERS
geb. 11-6-1888 te Stedum
dochter van: Jan WICHERS
Gezina BOERMA

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik DIJKEMA geb. 3-8-1912 te Middelstum ( VIII-36-152 )
  2. Jan DIJKEMA geb. 13-8-1913 te Middelstum / ovl. 8-4-1914 te Middelstum ( VIII-36-153 )
  3. Jan DIJKEMA geb. 25-8-1914 te Middelstum ( VIII-36-154 )

VII-25-136 Trijntje DIJKEMA
geb. 8-4-1891 te Middelstum
ovl. 23-4-1943 te Groningen, 52 jaar oud
dochter van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )
  Zij trouwde (1) op 24-7-1909 te Middelstum met:  
  Jakob KOL
geb. 24-2-1885 te Westerwijtwerd
zoon van: Hindrik KOL
Itje van WOLDE

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden te Middelstum op 18-4-1936.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ida KOL geb. 14-12-1909 te Westerwijtwerd ( VIII-37-155 )
  2. Hendrik KOL geb. 5-8-1911 te Westerwijtwerd ( VIII-37-156 )
  Zij trouwde (2) op 11-8-1938 te Groningen met:  
  Jan Harm CASPERS
geb. 28-9-1885 te Groningen
zoon van: Sieger CASPERS
Peike OSSEL


VII-25-137 Hendrikje DIJKEMA
geb. 2-7-1896 te Middelstum
ovl. 29-1-1954 te Middelstum, 57 jaar oud
dochter van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )
  Zij trouwde op 1-5-1920 te Middelstum met:  
  Jan DOORNBOS
geb. 13-4-1889 te Stedum
ovl. 7-1-1957 te Middelstum, 67 jaar oud
zoon van: Jan DOORNBOS
Alberdina DIJKEMA

( VI-12-58 )

VII-25-138 Hendrik DIJKEMA
geb. 14-8-1899 te Middelstum
ovl. 15-4-1947 te Appingedam, 47 jaar oud
zoon van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )
  Hij trouwde op 4-8-1927 te Groningen met:  
  Martje BLEEKER
geb. 31-7-1898 te Groningen
dochter van: Kornelis BLEEKER
Grietje WIGGERS


VII-25-139 Mient DIJKEMA
geb. 11-8-1906 te Middelstum
zoon van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )
  Hij trouwde op 30-4-1934 te Groningen met:  
  Jantina ROMIJN
geb. 16-6-1909 te Groningen
dochter van: Jacobus [Henderikus] ROMIJN
Grietje WIGGERS


VII-26-140 Pieter DIJKEMA
geb. 28-8-1890 te Middelstum
zoon van: Nicolaas DIJKEMA
Siementje van der KLIP
( VI-11-53 )
  Hij trouwde op 21-7-1917 te Middelstum met:  
  Hilje STEENHUIS
geb. 26-8-1888 te Middelstum (Toornwerd)
dochter van: Jelmer STEENHUIS
Jantje DORENBOS


VII-26-141 Maria DIJKEMA
geb. 22-6-1892 te Middelstum
dochter van: Nicolaas DIJKEMA
Siementje van der KLIP
( VI-11-53 )
  Zij trouwde op 19-6-1920 te Middelstum met:  
  Hendrik DARNEVEIL
geb. 2-9-1892 te Norg
zoon van: Evert DARNEVEIL
Grietje IPEMA


VII-26-142 Jacob DIJKEMA
geb. 8-5-1894 te Middelstum
zoon van: Nicolaas DIJKEMA
Siementje van der KLIP
( VI-11-53 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: electromonteur (1919).
 
  Hij trouwde op 23-8-1919 te Haren (HA-32) met:  
  Harmanna Geertruida VRIELING
geb. 8-3-1896 te Haren
dochter van: Willem VRIELING
Annegiena REITS
fam. 4: ( VII-12-73 )
fam. 36: ( VI-20-95 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: electromonteur; beroep vader bruidegom.: kweker; beroep vader bruid: bloemist; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
 

VII-27-143 Grietje BOS
geb. 31-8-1879 te Stedum
ovl. 24-12-1961 te Hoogezand-Sappemeer, 82 jaar oud
dochter van: Gerard BOS
Martje DIJKEMA

( VI-12-55 )
  Zij trouwde op 31-10-1933 te Appingedam met:  
  Arent WOLF
geb. 9-9-1876 te Siddeburen
ovl. 17-1-1939 te Opwierde, 62 jaar oud
zoon van: Schelte WOLF
Hendrica ARKEMA


VII-27-144 Rikstje BOS
geb. 1-8-1882 te Stedum
ovl. 19-12-1955, 73 jaar oud
dochter van: Gerard BOS
Martje DIJKEMA

( VI-12-55 )
  Zij trouwde op 10-9-1904 te Stedum met:  
  Gerrit MANESCHIJN
geb. 16-12-1877 te Emmen
ovl. 24-6-1939, 61 jaar oud
zoon van: Gerrit MANESCHIJN
Henderika ROZEMAN

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit MANESCHIJN geb. 3-1-1905 te Garrelsweer ( VIII-38-157 )
  2. Gerad MANESCHIJN geb. 29-4-1908 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 29-6-1982 ( VIII-38-158 )

VII-27-145 Trijntje BOS
geb. 2-10-1885 te Stedum
dochter van: Gerard BOS
Martje DIJKEMA

( VI-12-55 )
  Zij trouwde op 23-5-1908 te Stedum met:  
  Kornelis SMIT
geb. 17-2-1880 te Stedum
zoon van: Hindrik SMIT
Antje UITTIEN

  Uit deze relatie  
  1. Antje SMIT geb. 4-7-1911 te Stedum ( VIII-39-159 )

VII-27-146 Pieterke BOS
geb. 13-2-1889 te Stedum
dochter van: Gerard BOS
Martje DIJKEMA

( VI-12-55 )
  Zij trouwde op 3-6-1911 te Stedum met:  
  Hendrik ter LAAN
geb. 2-11-1885 te Ten Boer (Kroddenuren)
zoon van: Jantje ter LAAN
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ter LAAN geb. 27-12-1911 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-40-160 )

VII-27-147 Marten BOS
geb. 21-12-1891 te Stedum
zoon van: Gerard BOS
Martje DIJKEMA

( VI-12-55 )
  Hij trouwde op 5-6-1918 te Bedum met:  
  Imke RUTGERS
geb. 3-7-1893 te Bedum
dochter van: Harke [Harkes] RUTGERS
Hilje TEMPEL


VII-28-148 Hindrikje UITTIEN
geb. 21-3-1887 te Stedum
ovl. 26-4-1896, 9 jaar oud
dochter van: Christiaan UITTIEN
Trijntje DIJKEMA

( VI-12-56 )

VII-28-149 Grietje UITTIEN
geb. 9-10-1888 te Stedum
ovl. 1-4-1976 te Groningen, 87 jaar oud
dochter van: Christiaan UITTIEN
Trijntje DIJKEMA

( VI-12-56 )
  Zij trouwde op 18-7-1942 te Bedum met:  
  Pieter SCHUT
geb. 11-7-1897 te Zuidwolde
ovl. 6-2-1976 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Roelf SCHUT
Hilje DOORNBOS


VII-28-150 Antje UITTIEN
geb. 14-2-1891 te Stedum
ovl. 16-1-1897 te Stedum, 5 jaar oud
dochter van: Christiaan UITTIEN
Trijntje DIJKEMA

( VI-12-56 )

VII-28-151 Martje UITTIEN
geb. 15-7-1894 te Stedum
ovl. 16-7-1894 te Stedum, 1 dagen oud
dochter van: Christiaan UITTIEN
Trijntje DIJKEMA

( VI-12-56 )

VII-29-152 Marten DIJKEMA
geb. 9-12-1886 te Ten Boer (Lellens)
zoon van: Floris DIJKEMA
Elske BEINEMA
( VI-12-57 )

VII-29-153 Arent Lammert DIJKEMA
geb. 22-1-1902 te Appingedam (Opwierde)
zoon van: Floris DIJKEMA
Geessien HEIKENS
( VI-12-57 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider (1931).
 
  Hij trouwde op 6-5-1931 te 't Zandt (HA-7) met:  
  Abeltje JANSSENS
geb. 9-3-1902 te Middelstum (Westerwijtwerd)
dochter van: Jan JANSSENS
Trijntje EMMELKAMP

fam. 75: ( X-5-16 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 29 jaar.
 

VII-29-154 Jan DIJKEMA
geb. 7-5-1903 te Delfzijl (Opwierde)
ovl. 19-4-1956 te Delfzijl, 52 jaar oud
zoon van: Floris DIJKEMA
Geessien HEIKENS
( VI-12-57 )
  Hij trouwde op 13-7-1933 te Appingedam met:  
  Harmina BOELEN
geb. ca 1907 te Holthuserheide (Dld)
dochter van: Berend BOELEN
Geeske HAIJENGA


VII-30-155 Jan DOORNBOS
geb. 13-4-1889 te Stedum
ovl. 7-1-1957 te Middelstum, 67 jaar oud
zoon van: Jan DOORNBOS
Alberdina DIJKEMA

( VI-12-58 )
  Hij trouwde op 1-5-1920 te Middelstum met:  
  Hendrikje DIJKEMA
geb. 2-7-1896 te Middelstum
ovl. 29-1-1954 te Middelstum, 57 jaar oud
dochter van: Hendrik DIJKEMA
Tjitske TJOELKER
( VI-11-50 )

VII-30-156 Grietje DOORENBOS
geb. 25-11-1890 te Stedum
ovl. te U.S.A.
dochter van: Jan DOORNBOS
Alberdina DIJKEMA

( VI-12-58 )
  Zij trouwde op 30-4-1913 te Uithuizen met:  
  Jannes SCHAAPHOK
geb. 30-6-1886 te Thesinge
ovl. 1961 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Harm SCHAAPHOK
Aaltje EGGENS
fam. 44: ( IV-11-68 )
fam. 18: ( VI-14-39 )
  Persoonlijke informatie
Overleden februari 1961.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje Alberdiena SCHAAPHOK geb. 18-11-1913 te Uithuizen fam. 44: ( VI-84-394 )

VII-30-157 Riemke DOORENBOS
geb. 11-11-1899 te Stedum
ovl. 9-5-1963 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Jan DOORNBOS
Alberdina DIJKEMA

( VI-12-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1920).
 
  Zij trouwde op 5-6-1920 te Uithuizen (HA-28) met:  
  Hilbrand POSTEMA
geb. 20-8-1897 te Warffum
ovl. 6-6-1967 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Tunnis POSTEMA
Anje DOFF

fam. 93: ( IV-9-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: autobestuurder (1920).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 

VII-30-158 Marten Floris DOORENBOS
geb. 12-6-1903 te Stedum
zoon van: Jan DOORNBOS
Alberdina DIJKEMA

( VI-12-58 )
  Hij trouwde op 3-4-1926 te Uithuizen met:  
  Trientje BOS
geb. 16-3-1903 te Uithuizen
dochter van: Ekke BOS
Jantje SMIT


VII-31-159 Harm Jan TUNTELER
geb. 30-1-1902 te Groningen
zoon van: Jan TUNTELER
Derktje DIJKEMA

( VI-12-59 )
  Hij trouwde op 23-8-1928 te Groningen met:  
  Titia BERTUS
geb. 7-7-1906 te Appingedam
dochter van: Jan BERTUS
Maria Jantina GERNAAT

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 23-3-1944.
 

VII-31-160 Berendje TUNTELER
geb. 26-4-1904 te Groningen
ovl. 24-9-1958 te Groningen, 54 jaar oud
dochter van: Jan TUNTELER
Derktje DIJKEMA

( VI-12-59 )
  Zij trouwde op 1-10-1931 te Groningen met:  
  Jan KOSTER
geb. 27-6-1911 te Oude Pekela
zoon van: Jan KOSTER
Jakobina DOESBURG

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 22-2-1949.
 

VII-31-161 Jan TUNTELER
geb. 17-5-1906 te Groningen
zoon van: Jan TUNTELER
Derktje DIJKEMA

( VI-12-59 )

VII-31-162 Dirk TUNTELER
geb. 3-11-1907 te Groningen
ovl. 8-11-1907 te Groningen, 5 dagen oud
zoon van: Jan TUNTELER
Derktje DIJKEMA

( VI-12-59 )

VII-31-163 NN TUNTELER
geb. 18-9-1908 te Groningen
ovl. 18-9-1908 te Groningen, 0 dagen oud
dochter van: Jan TUNTELER
Derktje DIJKEMA

( VI-12-59 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-31-164 NN TUNTELER
geb. 29-11-1909 te Groningen
ovl. 29-11-1909 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Jan TUNTELER
Derktje DIJKEMA

( VI-12-59 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-31-165 Grietje TUNTELER
geb. 24-10-1910 te Groningen
dochter van: Jan TUNTELER
Derktje DIJKEMA

( VI-12-59 )

VII-32-166 Klaas ROZEBOOM
geb. 9-7-1895 te Stedum
zoon van: Sikke ROZEBOOM
Hilje DIJKEMA

( VI-12-60 )
  Hij trouwde op 16-5-1917 te Bedum met:  
  Anje HOLTHOF
geb. 5-7-1896 te Thesinge
dochter van: Lubbert HOLTHOF
Klasiena SWIERENGA

  Uit deze relatie  
  1. Sikke ROZEBOOM geb. ca 1921 te Bedum / ovl. 26-2-1942 ( VIII-41-161 )

VII-32-167 Grietje ROZEBOOM
geb. 24-7-1897 te Stedum
dochter van: Sikke ROZEBOOM
Hilje DIJKEMA

( VI-12-60 )
  Zij trouwde op 11-3-1921 te Stedum met:  
  Harm WIT
geb. 7-1-1897 te Rottum
zoon van: Haijo WIT
Martje VENHUIS


VII-32-168 Antje ROZEBOOM
geb. 30-4-1899 te Stedum
dochter van: Sikke ROZEBOOM
Hilje DIJKEMA

( VI-12-60 )
  Zij trouwde op 16-5-1924 te Stedum met:  
  Jan KNOL
geb. 17-12-1897 te Garrelsweer
zoon van: Alje KNOL
Hinderika KOCH


VII-32-169 Marten ROZEBOOM
geb. 23-2-1901 te Stedum
ovl. 14-2-1959 te Ten Boer, 57 jaar oud
zoon van: Sikke ROZEBOOM
Hilje DIJKEMA

( VI-12-60 )
  Hij trouwde op 23-5-1925 te Ten Boer met:  
  Stientje SCHOONHOVEN
geb. 8-4-1905 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 20-6-1969 te Ten Boer (Ten Post), 64 jaar oud
dochter van: Beno SCHOONHOVEN
Maria SCHEDELER

  Uit deze relatie  
  1. Hilje ROZEBOOM geb. 14-4-1926 te Usquert / ovl. 21-12-2004 te Uithuizen ( VIII-42-162 )
  2. Marten Rozeboom geb. 7-1-1946 te Usquert / ovl. 24-2-1947 te Groningen ( VIII-42-163 )

VII-33-170 Anje (Eva) SLAGER
geb. 22-9-1884 te Stedum (GA-47)
dochter van: Geert SLAGER
Elizabeth DIJKSTERHUIS
( VI-14-68 )
  Zij trouwde op 2-5-1901 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  John SICCEMA
geb. ca 1878 te NL
zoon van: Cornelius SICCEMA
Cornelia van LUVAL


VII-33-171 Hillebrant SLAGER
geb. 1-6-1886 te Stedum
zoon van: Geert SLAGER
Elizabeth DIJKSTERHUIS
( VI-14-68 )

VII-33-172 Harmanna SLAGER
geb. 2-12-1887 te Stedum
dochter van: Geert SLAGER
Elizabeth DIJKSTERHUIS
( VI-14-68 )
  Zij trouwde op 12-1-1905 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Gerardus ter BORG
geb. 7-5-1881 te Scheemda
zoon van: Jan ter BORG
Jozina de GROOT

fam. 77: ( VII-3-19 )
  Uit deze relatie  
  1. John ter BORG geb. 21-11-1904 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) fam. 77: ( IX-18-82 )
  2. Garrett ter BORG geb. 18-5-1907 / ovl. 17-11-1975 te Battle Creek (Michigan, U.S.A.) fam. 77: ( IX-18-83 )
  3. John L. ter BORG geb. 7-1-1913 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 12-3-1986 te Bedford Township (Michigan, U.S.A.) fam. 77: ( IX-18-84 )

VII-33-173 Pieter SLAGER
geb. 2-12-1887 te Stedum
ovl. 19-2-1965 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 77 jaar oud
zoon van: Geert SLAGER
Elizabeth DIJKSTERHUIS
( VI-14-68 )
  Hij trouwde op 2-11-1910 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jannetje (Jennie) PLANTEFABER
geb. 8-10-1888 te Colijnsplaat (GA-51)
ovl. 28-4-1956 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
dochter van: Cornelius PLANTEFABER
Gertruda KARMAN

  Persoonlijke informatie
Familienaam in Nederland: Plantefeber (geboorteakte 1888-GA51 van Colijnsplaat), in de U.S.A. geschreven als Plantefaber. Opmerkelijk is dat Jannetje bij de geboorte werd ingeschreven als zijnde van het mannelijk geslacht. Jennie emigreerd met haar ouders naar Noord Amerika met het schip ''De Maasdam'', waar zij in mei 1890 zijn aangekomen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth SLAGER geb. ca 1912 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-43-164 )
  2. Cornelius SLAGER geb. ca 1914 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-43-165 )
  3. Gertrude SLAGER geb. 15-11-1917 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-5-1999 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-43-166 )
  4. Gerald P. SLAGER geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-43-167 )
  5. Robert J. SLAGER geb. ca 1922 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-43-168 )
  6. Edward P. SLAGER geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-43-169 )

VII-33-174 Trijntje SLAGER
geb. 30-9-1889 te Stedum (GA-51)
ovl. 17-12-1890 te Stedum (OA-34), 14 maand oud
dochter van: Geert SLAGER
Elizabeth DIJKSTERHUIS
( VI-14-68 )

VII-33-175 Willem (William) SLAGER
geb. 21-4-1891 te Stedum
ovl. 21-6-1965 te Vicksburg, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 74 jaar oud
zoon van: Geert SLAGER
Elizabeth DIJKSTERHUIS
( VI-14-68 )
  Hij trouwde met:  
  Elizabeth de WOLFF
geb. ca 1891 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Peter de WOLFF
Sarah DEDU

  Uit deze relatie  
  1. Garry SLAGER geb. ca 1912 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-44-170 )
  2. Sarah SLAGER geb. ca 1918 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-44-171 )

VII-34-176 NN SLAGER
geb. 17-12-1891 te Stedum
ovl. 17-12-1891 te Stedum, 0 dagen oud
zoon van: Willem SLAGER
Ewerdina (Elizabeth) DOORNBOS
( VI-14-69 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-35-177 John Henry SLAGER
geb. 17-6-1904 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 6-12-1974 te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Hij trouwde met:  
  Margaret (Peg) BRANNAN
geb. 5-8-1905 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 12-12-1982 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 77 jaar oud
dochter van: Thomas BRANNAN
Nancy STIT

  Uit deze relatie  
  1. Nancy G. SLAGER geb. ca 1932 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-45-172 )
  2. Carol Ann SLAGER geb. ca 1939 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-45-173 )

VII-35-178 Peter SLAGER
geb. 26-9-1906 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Nellie van SWOL
geb. ca 1904 te Illinois (U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Betty SLAGER geb. ca 1918 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-46-174 )
  2. Gertrude (Trudy) SLAGER geb. ca 1933 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-46-175 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Sophie TORRENGA

VII-35-179 Thomas SLAGER
geb. 9-4-1909 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 8-7-1991 te Worth, Cook County (Illinois, U.S.A.), 82 jaar oud
zoon van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Henrietta DOFF
, 30 jaar oud
dochter van: Heere DOFF
Christina van DIJKEN
fam. 93: ( V-5-27 )
  Uit deze relatie  
  1. Linda SLAGER ( VIII-47-177 )
  2. Pamela SLAGER ( VIII-47-176 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Gertrude DOFF
, 52 jaar oud
dochter van: Heere DOFF
Christina van DIJKEN
fam. 93: ( V-5-27 )
  Hij trouwde (3) met:  
  Ellen O'BRIAN

VII-35-180 William (Bill) SLAGER
geb. ca 1911 te Illinois (U.S.A.)
zoon van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Persoonlijke informatie
Hij was woonachtig in Evergreen Park, Illenois, U.S.A.
 
  Hij trouwde met:  
  Agnes TORRENGA
  Uit deze relatie  
  1. William SLAGER ( VIII-48-178 )
  2. Bernard SLAGER ( VIII-48-179 )

VII-35-181 Anna SLAGER
geb. 11-11-1913 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 1997
dochter van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )

VII-35-182 Saartje SLAGER
geb. 22-4-1916 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 22-4-1916 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 0 dagen oud
dochter van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-35-183 George SLAGER
geb. 23-6-1917 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 28-6-1981 te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.), 64 jaar oud
zoon van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Hij trouwde met:  
  Bernice WINTER
  Uit deze relatie  
  1. Marlene SLAGER ( VIII-49-180 )
  2. David SLAGER ( VIII-49-181 )

VII-35-184 Sadie (Sallie) SLAGER
geb. 4-9-1919 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 19-12-1999 te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.), 80 jaar oud
dochter van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Zij trouwde met:  
  Peter BOERSMA
geb. 25-12-1917 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 14-6-1986 te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.), 68 jaar oud
zoon van: Sieberen BOERSMA
Martje ROT

  Uit deze relatie  
  1. Leonard BOERSMA ( VIII-50-182 )
  2. Jean BOERSMA ( VIII-50-183 )

VII-35-185 Theresa SLAGER
geb. 21-3-1922 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Zij trouwde met:  
  Harland (Edward) HELLER
  Uit deze relatie  
  1. Shirley HELLER ( VIII-51-184 )
  2. Janice HELLER ( VIII-51-185 )
  3. Ed HELLER ( VIII-51-186 )

VII-35-186 Albert SLAGER
geb. ca 1924 te Illiinois (U.S.A.)
zoon van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Hij trouwde met:  
  Grace OUWENGA
  Uit deze relatie  
  1. Charles SLAGER ( VIII-52-187 )
  2. Timothy SLAGER ( VIII-52-188 )
  3. Rebecca (Becky) SLAGER ( VIII-52-189 )
  4. Donald SLAGER ( VIII-52-190 )
  5. Sharon SLAGER ( VIII-52-191 )
  6. Richard SLAGER ( VIII-52-192 )

VII-35-187 Henry (Pat) SLAGER
geb. 17-3-1927 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 16-1-1998 te Oak Forest, Cook County (Illinois, U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: Hindrik (Henry) SLAGER
Neeltje (Nellie) KAMPEN
( VI-14-72 )
  Hij trouwde met:  
  Jeanette KOK
  Uit deze relatie  
  1. Janet SLAGER ( VIII-53-193 )
  2. Thomas SLAGER ( VIII-53-194 )
  3. Robert SLAGER ( VIII-53-195 )

VII-36-188 Trijntje SLAGER
geb. 31-10-1897 te Stedum (GA-68)
ovl. 17-11-1897 te Stedum (OA-30), 17 dagen oud
dochter van: Saartje SLAGER ( VI-14-74 )

VII-36-189 Gerrit LANING
geb. 22-10-1898 te Stedum
zoon van: Arend LANING
Saartje SLAGER

( VI-14-74 )

VII-36-190 Peter G. LANING
geb. 1-7-1901 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 5-3-1977 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Arend LANING
Saartje SLAGER

( VI-14-74 )
  Hij trouwde met:  
  Jeanette Vander BERG
  Uit deze relatie  
  1. Robert Allen LANING geb. te Oak Park, Cook County (Illinois U.S.A.) ( VIII-54-196 )
  2. Ruth Joanne LANING geb. te Oak Park, Cook County (Illinois U.S.A.) ( VIII-54-197 )

VII-37-191 Elizabeth HERDER
geb. 20-4-1889 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 8-7-1959 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 70 jaar oud
dochter van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )
  Zij trouwde op 25-10-1918 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  John P. LINNEMAN
geb. 24-4-1893 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 2-4-1935 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 41 jaar oud
zoon van: Pieter (Peter) LINNEMAN
Johanna BORGMAN
fam. 71: ( V-10-40 )
fam. 71: ( V-9-38 )

VII-37-192 Peter HERDER
geb. 9-1-1891 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 30-7-1915 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 24 jaar oud
zoon van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )

VII-37-193 John HERDER
geb. 3-12-1892 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )
  Hij trouwde op 9-1-1937 te LaGrange County (Indiana, U.S.A.) met:  
  Ruth Emma LOCKWOOD
geb. 29-12-1915 te Mattawan, Van Buren County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Rudolph LOCKWOOD
Lena May STOCKWELL

  Uit deze relatie  
  1. Richard HERDER geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-55-198 )
  2. Arnola HERDER geb. ca 1939 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-55-199 )

VII-37-194 Albert HERDER
geb. 12-5-1896 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )
  Hij trouwde met:  
  Nellie VOS
geb. 7-3-1893 te Iowa (U.S.A.)
ovl. 1-8-1981 te Tucson, Pima County (Arizona, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: William VOS
Claziena van HERSBERGEN

  Uit deze relatie  
  1. Peter David HERDER geb. ca 1930 te Colorado (U.S.A.) ( VIII-56-200 )
  2. William D. HERDER geb. ca 1931 te Colorado (U.S.A.) ( VIII-56-201 )
  3. Allan D. HERDER geb. ca 1933 te Colorado (U.S.A.) ( VIII-56-202 )

VII-37-195 Hiram HERDER
geb. 31-8-1898 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-8-1977 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )
  Hij trouwde op 14-7-1921 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jenny KLIMP
geb. 11-8-1897 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 28-10-1991 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: John Klimp
Alice WEESSIES

  Uit deze relatie  
  1. Robert Dean HERDER geb. 8-11-1922 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 8-11-1922 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-57-203 )
  2. Nathan John HERDER geb. 7-3-1926 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-3-1974 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-57-204 )

VII-37-196 William Peter HERDER
geb. 30-9-1900 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 2-8-1961 te Michigan (U.S.A.), 60 jaar oud
zoon van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )
  Hij trouwde met:  
  Ethel _
geb. 25-4-1901 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 14-5-1983 te Michigan (U.S.A.), 82 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Carol HERDER geb. te Michigan (U.S.A.) ( VIII-58-205 )
  2. Linda HERDER geb. te Michigan (U.S.A.) ( VIII-58-206 )

VII-37-197 Jacob HERDER
geb. 24-8-1904 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 18-8-1905 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 11 maand oud
zoon van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )

VII-37-198 Harry D. HERDER
geb. 6-4-1907 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 23-4-1984 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 77 jaar oud
zoon van: Pieter J. HERDER
Alberdiena (Dena) SLAGER

( VI-16-83 )
  Hij trouwde met:  
  Cornelia Vander BOS
geb. 7-7-1908 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-7-2000 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Jacob Vanden BOS
Katherine J. NIESKENS

  Uit deze relatie  
  1. Kenneth HERDER geb. ca 1930 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-59-207 )
  2. Mary HERDER geb. ca 1935 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-59-208 )

VII-38-199 Peter KLIMP
geb. 26-8-1887 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-8-1959, 71 jaar oud
zoon van: Teide KLIMP
Klaassien SLAGER

( VI-16-84 )
  Hij trouwde (1) op 24-5-1911 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Janna (Jennie) DECKER
geb. 30-6-1887 te Wissenkerke
ovl. 18-5-1938 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 50 jaar oud
dochter van: Marinus DECKER
Lena HOOGERHEIDE

  Uit deze relatie  
  1. Theodore R. Klimp geb. 19-2-1912 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-1-1955 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-60-209 )
  Hij trouwde (2) op 2-10-1939 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Elizabeth DECKER
geb. 19-10-1883 te Wissenkerke
ovl. 24-5-1972 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Marinus DECKER
Lena HOOGERHEIDE


VII-38-200 Jennie KLIMP
geb. 5-12-1890 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 21-1-1961 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 70 jaar oud
dochter van: Teide KLIMP
Klaassien SLAGER

( VI-16-84 )
  Zij trouwde op 22-10-1913 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  James M. DEMAAGD
geb. 19-11-1885 te Nederland
ovl. 15-4-1964 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: Jan C. DEMAAGD
Minnie KUIPERS

  Uit deze relatie  
  1. Della Jane DEMAAGD geb. 18-10-1914 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 16-8-2002 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-61-210 )
  2. Clarence John DEMAAGD geb. ca 1918 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-61-211 )

VII-38-201 Gertrude KLIMP
geb. 15-1-1895 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 22-11-1977 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 82 jaar oud
dochter van: Teide KLIMP
Klaassien SLAGER

( VI-16-84 )
  Zij trouwde op 12-12-1917 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Adrian RAZENBERG
geb. ca 1895 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Jacobus RAZENBERG
Geertje VROEGINDEWEY

  Uit deze relatie  
  1. Gertrude RAZENBERG geb. 29-10-1920 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 7-10-1925 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-62-212 )
  2. Tetta John RAZENBERG geb. ca 1924 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-62-213 )
  3. James RAZENBERG geb. ca 1927 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-62-214 )
  4. Carissa RAZENBERG geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-62-215 )

VII-38-202 Albert KLIMP
geb. ca 1896
ovl. ca 1900
zoon van: Teide KLIMP
Klaassien SLAGER

( VI-16-84 )

VII-38-203 Albert OUDING
geb. 29-11-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 4-7-1974 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
zoon van: John OUDING
Klaassien SLAGER

( VI-16-84 )
  Hij trouwde met:  
  Alberta F. NORDHOFF
geb. 6-10-1906 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 15-4-1995 te Galesburg, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Peter NORDHOFF
Trena KIEFT

  Uit deze relatie  
  1. Diane OUDING ( VIII-63-216 )
  2. Lester OUDING geb. 2-4-1938 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 4-8-1938 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-63-217 )

VII-38-204 William OUDING
geb. 25-12-1908 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 29-1-1995 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
zoon van: John OUDING
Klaassien SLAGER

( VI-16-84 )
  Hij trouwde op 12-10-1935 te Elkhart, Elkhart County (Indiana, U.S.A.) met:  
  Doris Marie INGRAHAM
geb. 15-10-1912 te Hopkins, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 20-9-1999 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
dochter van: Floyd INGRAHAM
Rube MANKIN

  Uit deze relatie  
  1. Suzanne OUDING geb. ca 1937 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-64-218 )
  2. Graham OUDING geb. 10-10-1942 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 16-12-2005 te Paw Paw, Van Buren County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-64-219 )

VII-38-205 Cecilia OUDING
geb. 13-3-1912 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 14-4-1999 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
dochter van: John OUDING
Klaassien SLAGER

( VI-16-84 )
  Zij trouwde op 5-10-1933 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Leo A. LEMMER
geb. 9-6-1912 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 11-9-2001 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: August L. LEMMER
Susie Van DAM

  Uit deze relatie  
  1. Larry Lee LEMMER geb. ca 1937 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-65-220 )
  2. Audrey Ann LEMMER geb. 7-12-1940 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 15-3-2018 te Otsego, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-65-221 )

VII-39-206 Gertrude SLAGER
geb. 16-3-1900 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 17-8-1969 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 69 jaar oud
dochter van: Albert SLAGER
Ilena (Rena) OUDING
( VI-16-86 )
  Zij trouwde (1) op 21-6-1923 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Henry D. SMITH
geb. ca 1900 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. ca 1949 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Daniel Henry SMITH
Anna KANNEGIETER

  Uit deze relatie  
  1. Anna SMITH ( VIII-66-222 )
  Zij trouwde (2) op 15-11-1949 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Frederick ALPHENAAR
geb. te Zuidland
ovl. 9-3-1995 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Willem ALPHENAAR

VII-39-207 Dena SLAGER
geb. 15-2-1903 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 11-3-2001 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 98 jaar oud
dochter van: Albert SLAGER
Ilena (Rena) OUDING
( VI-16-86 )
  Zij trouwde op 9-10-1928 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  William DYKERS
geb. ca 1901 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 15-9-1954 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Bert DYKERS
Gertrude Van HAAFTEN

  Uit deze relatie  
  1. Marilyn DYKERS ( VIII-67-223 )
  2. Doris DYKERS ( VIII-67-224 )

VII-39-208 Clara SLAGER
geb. ca 1905 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Albert SLAGER
Ilena (Rena) OUDING
( VI-16-86 )
  Zij trouwde op 26-7-1928 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  John DEVRIES
geb. ca 1904 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Samuel DEVRIES
Jennie POEKSTOK

  Uit deze relatie  
  1. Richard Dale DEVRIES geb. ca 1932 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-68-225 )

VII-39-209 Henrietta SLAGER
geb. 10-12-1907 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 18-1-2002 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: Albert SLAGER
Ilena (Rena) OUDING
( VI-16-86 )
  Zij trouwde (1) op 15-4-1937 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Theodore BRONDYKE
geb. ca 1908 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 30-9-1953
zoon van: Richard BRONDYKE
Hattie MENINGA

  Uit deze relatie  
  1. Nancy BRONDYKE ( VIII-69-226 )
  2. Harriet Joan BRONDYKE geb. ca 1931 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-69-227 )
  Zij trouwde (2) op 2-8-1966 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  John D. SOPJES
geb. 3-10-1894 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 12-10-1969, 75 jaar oud
zoon van: Olfert SOPJES
Gertrude ELFFERS


VII-39-210 Peter SLAGER
geb. 27-8-1910 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-9-1910 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 10 dagen oud
zoon van: Albert SLAGER
Ilena (Rena) OUDING
( VI-16-86 )

VII-40-211 Peter J. SLAGER
geb. 8-10-1897 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 25-7-1962 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 64 jaar oud
zoon van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
( VI-16-87 )
  Hij trouwde op 17-3-1920 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Johanna KEIZER
geb. 9-11-1891 te Graafschap, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 7-12-1987 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 96 jaar oud
dochter van: John KEIZER
Henrietta POEL

  Uit deze relatie  
  1. Robert Peter SLAGER geb. te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-70-228 )
  2. Justin J. SLAGER geb. 19-9-1923 / ovl. 27-11-1943 te Noord Afrika ( VIII-70-229 )

VII-40-212 Albert SLAGER
geb. 2-5-1899 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 15-10-1948 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 49 jaar oud
zoon van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
( VI-16-87 )
  Hij trouwde op 27-1-1926 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jessie TUINIER
geb. 23-8-1899 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-11-1989 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
dochter van: Egbert TUINIER
Jennie WENKE


VII-40-213 Benjamin J. SLAGER
geb. 26-7-1901 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 14-4-1969 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
zoon van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
( VI-16-87 )
  Hij trouwde op 14-7-1926 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Ora SCHAAP
geb. 17-2-1901 te Hilversum
ovl. 29-9-2003 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 102 jaar oud
dochter van: Jasper SCHAAP
Antje LAGERWEY

  Uit deze relatie  
  1. Marvin John SLAGER geb. 23-1-1933 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-1-1985 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-71-230 )
  2. Betty Ann SLAGER geb. ca 1936 ( VIII-71-231 )

VII-40-214 William J. SLAGER
geb. 23-1-1906 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
ovl. 23-4-1906 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.), 3 maand oud
zoon van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
( VI-16-87 )

VII-40-215 Gertrude SLAGER
geb. 25-1-1907 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
ovl. 9-12-2001 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
( VI-16-87 )
  Zij trouwde op 8-10-1925 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Henry OUDING
geb. 24-7-1903 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 27-2-1978 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 74 jaar oud
zoon van: Henry OUDING
Elizabeth KLOSTERMAN

  Uit deze relatie  
  1. LaVerne Allen OUDING geb. ca 1933 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-8-2014 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-72-232 )

VII-40-216 Catherine SLAGER
geb. ca 1909 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
dochter van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
( VI-16-87 )

VII-40-217 Wilma SLAGER
geb. 16-3-1918 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-2-2013 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
( VI-16-87 )
  Zij trouwde op 19-1-1939 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  John WENKE
geb. 6-7-1917 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-8-2006 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
fam. 74: ( VII-45-261 )
  Uit deze relatie  
  1. Jack J. WENKE geb. ca 1946 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) fam. 74: ( IX-142-461 )
  2. Sheryl Lynn WENKE fam. 74: ( IX-142-462 )

VII-41-218 Gertrude W. SLAGER
geb. ca 1904 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Willem SLAGER
Jennie BOGEMA
( VI-16-88 )
  Zij trouwde op 14-9-1922 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Harry H. BLEEKER
geb. ca 1901 te Albany, Albany County (New York, U.S.A.)
zoon van: Gerrit BLEEKER
Elizabeth PILON

  Uit deze relatie  
  1. William Vernon BLEEKER geb. 14-8-1926 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-9-2001 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-73-233 )
  2. Harry BLEEKER geb. 16-2-1929 / ovl. 20-9-2004 te Portage, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-73-234 )
  3. Jim BLEEKER ( VIII-73-235 )
  4. Truman BLEEKER ( VIII-73-236 )

VII-41-219 Mina SLAGER
geb. 14-8-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-9-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 36 dagen oud
dochter van: Willem SLAGER
Jennie BOGEMA
( VI-16-88 )

VII-41-220 Wilhelmina SLAGER
geb. 10-3-1909 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 14-2-1998 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Willem SLAGER
Jennie BOGEMA
( VI-16-88 )
  Zij trouwde op 27-10-1927 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  John VOSS
geb. 7-10-1906 te Nederland
ovl. 17-4-1970 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 63 jaar oud
zoon van: Aart (Arthur) VOSS
Nellie VEERMAN

  Uit deze relatie  
  1. Marilyn VOSS ( VIII-74-237 )
  2. Eleanor M. VOSS geb. ca 1929 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 8-3-1976 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-74-238 )
  3. Arthur VOSS geb. ca 1930 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 13-10-1950 te Korea ( VIII-74-239 )

VII-41-221 Ruth SLAGER
geb. 8-7-1914 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-2-2004 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
dochter van: Willem SLAGER
Jennie BOGEMA
( VI-16-88 )

VII-41-222 Fannie R. SLAGER
geb. ca 1915 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Willem SLAGER
Jennie BOGEMA
( VI-16-88 )
  Zij trouwde op 2-4-1934 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jay V. STOCKWELL
geb. ca 1906 te Glenn, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: James STOCKWELL
Alice FINCH


VII-41-223 Eva Gene SLAGER
geb. ca 1926 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Willem SLAGER
Jennie BOGEMA
( VI-16-88 )

VII-41-224 Boyd SLAGER
geb. ca 1928 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Willem SLAGER
Jennie BOGEMA
( VI-16-88 )

VII-42-225 Gertrude SLAGER
geb. 15-6-1906 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-3-1996 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
dochter van: Harry Peter SLAGER
Grace ZWART
( VI-16-89 )
  Zij trouwde op 15-6-1927 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Arthur Vanden BERG
geb. 21-9-1904 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 22-1-1978 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 73 jaar oud
zoon van: Peter Vanden BERG
Irene Johanna NOORDAM

  Uit deze relatie  
  1. Donald Vanden BERG ( VIII-75-240 )
  2. Eleanor Vanden BERG ( VIII-75-241 )
  3. Virginia Vanden BERG ( VIII-75-242 )
  4. Ruth Ellen Vanden BERG geb. ca 1942 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-75-243 )

VII-42-226 Herman H. SLAGER
geb. ca 1918 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Harry Peter SLAGER
Grace ZWART
( VI-16-89 )
  Hij trouwde (1) op 29-5-1941 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Eleanore Francis BOVEN
geb. ca 1922 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 13-12-1952
dochter van: Frank BOVEN
Anna BIERENGA

  Uit deze relatie  
  1. Brad Lee SLAGER ( VIII-76-244 )
  Hij trouwde (2) op 25-9-1953 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Ruth E. CUMMINGS
geb. ca 1925 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Henry CUMMINGS
Mabel WILMARTH


VII-42-227 Anne Grace SLAGER
geb. 21-6-1919 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 14-7-1971 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 52 jaar oud
dochter van: Harry Peter SLAGER
Grace ZWART
( VI-16-89 )
  Zij trouwde op 22-9-1939 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Fred POST
geb. 6-8-1919 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 7-9-2002 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Johannes POST
Elizabeth DOFF

fam. 93: ( V-3-18 )

VII-43-228 Klazina BLOUW
geb. 21-9-1891 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 24-4-1945 te Gaines Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 53 jaar oud
dochter van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )

VII-43-229 Dora BLOUW
geb. 29-10-1893 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 30-6-1977 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
dochter van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Zij trouwde met:  
  Peter STAAL
geb. ca 1886 te Nederland
ovl. 23-5-1974 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Stella STAAL geb. ca 1915 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-77-245 )
  2. Helene STAAL geb. ca 1917 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-77-246 )
  3. Menno STAAL geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-77-247 )
  4. Grace STAAL geb. ca 1925 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-77-248 )
  5. Margaret A. STAAL geb. ca 1930 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-77-249 )

VII-43-230 Louis BLOUW
geb. 4-1-1896 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 29-2-1952 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 56 jaar oud
zoon van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Henrietta HONDORP
geb. 25-6-1897
ovl. 12-11-1974 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 77 jaar oud
dochter van: Gerard HONDORP
Hendrika WESTENBERG

  Uit deze relatie  
  1. Robert L. BLOUW geb. ca 1947 / ovl. 28-1-2005 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-78-250 )
  2. Ruth BLOUW ( VIII-78-251 )
  3. Jean BLOUW ( VIII-78-252 )
  4. Ann May BLOUW ( VIII-78-253 )
  5. Jackie BLOUW ( VIII-78-254 )
  6. Ron BLOUW ( VIII-78-255 )
  7. Tom BLOUW ( VIII-78-256 )
  8. Lori BLOUW ( VIII-78-257 )

VII-43-231 John BLOUW
geb. 29-3-1898 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 6-3-1986 te Kentwood, Kent County (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
zoon van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Hij trouwde op 11-8-1920 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jacobia TALSMA
geb. ca 1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Joseph TALSMA
Katie RADERINK

  Uit deze relatie  
  1. Marion BLOUW ( VIII-79-258 )
  2. John BLOUW ( VIII-79-259 )
  3. Kenneth BLOUW ( VIII-79-260 )
  4. Marvin BLOUW ( VIII-79-261 )
  5. Mildred BLOUW ( VIII-79-262 )
  6. Gordon BLOUW ( VIII-79-263 )

VII-43-232 Peter BLOUW
geb. 29-4-1900 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 16-3-1979 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Jennie _
geb. ca 1898
ovl. ca 1984
  Uit deze relatie  
  1. Betty J. BLOUW geb. ca 1921 / ovl. 27-10-1998 te Kentwood, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-80-264 )
  2. Peter W. (Bud) BLOUW ( VIII-80-265 )

VII-43-233 Grace BLOUW
geb. 30-5-1902
ovl. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: september 1983.
 

VII-43-234 Gertrude BLOUW
geb. 29-6-1904 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 5-12-1980 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
dochter van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Zij trouwde met:  
  George BYLSMA
geb. ca 1901 te Michigan (U.S.A.)
ovl. ca 1989
zoon van: John B. BYLSMA
Henrietta BRONSINK

  Uit deze relatie  
  1. Shirley M. BYLSMA geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-81-266 )

VII-43-235 James BLOUW
geb. 22-8-1906 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 18-10-1996, 90 jaar oud
zoon van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Margaret _
  Uit deze relatie  
  1. Paul BLOUW ( VIII-82-267 )
  2. Tom BLOUW ( VIII-82-268 )

VII-43-236 Albert BLOUW
geb. 18-6-1908 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 14-4-1997, 88 jaar oud
zoon van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Gertrude PENNING
dochter van: James PENNING
Sadie SMITH

  Uit deze relatie  
  1. James BLOUW ( VIII-83-269 )
  2. David BLOUW ( VIII-83-270 )

VII-43-237 William BLOUW
geb. ca 1911 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 6-1-1997 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Helene _
  Uit deze relatie  
  1. Mary BLOUW ( VIII-84-271 )
  2. Jane BLOUW ( VIII-84-272 )
  3. Bill BLOUW ( VIII-84-273 )

VII-43-238 Anna BLOUW
geb. ca 1912 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 24-11-2006 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Zij trouwde met:  
  Harold FAIRBANKS
  Uit deze relatie  
  1. Harold FAIRBANKS ( VIII-85-274 )
  2. Robert FAIRBANKS ( VIII-85-275 )
  3. William FAIRBANKS ( VIII-85-276 )
  4. Lois FAIRBANKS ( VIII-85-277 )
  5. Esther FAIRBANKS ( VIII-85-278 )

VII-43-239 Stella BLOUW
geb. 23-2-1915 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 20-9-2009 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: Pieter BLOUW
Stijntje (Stella) SLAGER

( VI-17-90 )
  Zij trouwde met:  
  Peter WESTERS
geb. 26-7-1911 te Nederland
ovl. 4-10-1976, 65 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Stella M. WESTERS geb. ca 1939 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-86-279 )
  2. Charles H WESTERS geb. ca 1940 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-86-280 )
  3. Ruth WESTERS ( VIII-86-281 )
  4. Peter WESTERS ( VIII-86-282 )

VII-44-240 William J. SLAGER
geb. 19-3-1893 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 27-4-1981 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
zoon van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )
  Hij trouwde op 16-9-1921 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Trijntje (Tina) BOGEMA
geb. 29-10-1899 te Kantens
ovl. 14-6-1988 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Jacob BOGEMA
Rena BOS

  Uit deze relatie  
  1. Wilbur J. SLAGER geb. 22-10-1922 / ovl. 18-7-1983 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-87-283 )
  2. Ruth Marguerite SLAGER ( VIII-87-284 )
  3. Howard Franklin SLAGER geb. ca 1933 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-87-285 )

VII-44-241 Katherine SLAGER
geb. 1894 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
dochter van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )
  Persoonlijke informatie
Born: January 1894.
 
  Zij trouwde op 14-2-1923 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Jacob DEY
geb. 14-7-1891 te Zuidzande
ovl. 22-11-1955 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 64 jaar oud
zoon van: Isaac DEY
Wilhelmina HOSTE

  Uit deze relatie  
  1. Wilma J. DEY geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-88-286 )

VII-44-242 Albert SLAGER
geb. 11-4-1896 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
ovl. 8-3-1980 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )
  Hij trouwde op 9-5-1923 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Winnie BOONSTRA
geb. ca 1898 te Nederland
ovl. ca 1991
dochter van: Edward BOONSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Ervin J. SLAGER geb. 25-3-1924 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 6-7-2001 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VIII-89-287 )
  2. Margaret Ann SLAGER geb. ca 1927 ( VIII-89-288 )
  3. Jay A. SLAGER geb. ca 1931 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) / ovl. 14-10-1981 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VIII-89-289 )

VII-44-243 Raymond SLAGER
geb. 10-3-1898 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
ovl. 21-11-1986 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.), 88 jaar oud
zoon van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )
  Hij trouwde op 16-8-1923 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Jeanetta KEIZER
geb. ca 1899 te Pella, Marion County (Iowa, U.S.A.)
dochter van: John KEIZER
Henrietta POEL

  Uit deze relatie  
  1. Kenneth SLAGER geb. ca 1926 ( VIII-90-290 )
  2. Lucille S. SLAGER geb. 30-9-1926 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VIII-90-291 )
  3. Ralph SLAGER geb. ca 1928 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VIII-90-292 )
  4. Lois I. SLAGER geb. 20-9-1938 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 7-1-1997 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) ( VIII-90-293 )

VII-44-244 John [Kramer] SLAGER
geb. 10-8-1900 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 20-6-1987 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
zoon van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Nellie Margaret KEIDER
geb. 16-4-1902 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 7-12-1957 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 55 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1925.
 
  Hij trouwde (2) op 6-5-1960 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Theresa KNOT
geb. ca 1911

VII-44-245 Rena SLAGER
geb. 1-3-1902 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
ovl. 21-2-1986 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.), 83 jaar oud
dochter van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )

VII-44-246 Helena SLAGER
geb. ca 1904 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )
  Zij trouwde op 20-8-1925 te Comstock, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Henry SCHAAP
geb. ca 1899 te Nederland
zoon van: Jasper SCHAAP
Antje LAGERWEY

  Uit deze relatie  
  1. John W. SCHAAP geb. ca 1928 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-91-294 )

VII-44-247 Dena SLAGER
geb. ca 1904 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
dochter van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )

VII-44-248 Stella SLAGER
geb. 27-11-1905 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
ovl. 30-1-2001 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 95 jaar oud
dochter van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )

VII-44-249 Jacob W. SLAGER
geb. 1-10-1909 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.)
ovl. 28-3-1978 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 68 jaar oud
zoon van: Jan SLAGER
Grietje (Grace) KREMER
( VI-18-95 )
  Hij trouwde op 1-11-1928 te Comstock Township, Kalamazoo County (MI, U.S.A.) met:  
  Mary G. VISSCHER
geb. 4-7-1905 te Rotterdam
ovl. 1-3-1997 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Harm VISSCHER
Alide van REIS

  Uit deze relatie  
  1. Marilyn G. SLAGER geb. ca 1930 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-92-295 )
  2. Jon W. SLAGER geb. ca 1938 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-92-296 )

VII-45-250 Harm SLAGER
geb. 27-3-1896 te Ten Boer (Sint Annen)
zoon van: Harm Albert SLAGER
Hilje LEUGS
( VI-19-99 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1920).
 
  Hij trouwde op 3-7-1920 te Slochteren (HA-91) met:  
  Derktje DIJKMAN
geb. 11-4-1898 te Schildwolde
dochter van: Duurt DIJKMAN
Anna KUIPERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 

VII-45-251 Jan SLAGER
geb. 15-11-1897 te Ten Boer (Sint Annen)
zoon van: Harm Albert SLAGER
Hilje LEUGS
( VI-19-99 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1920).
 
  Hij trouwde op 3-7-1920 te Slochteren (HA-92) met:  
  Trijntje KUPER
geb. 18-2-1898 te Slochteren (Hellum)
dochter van: Hendrik KUPER
Martje MEIJER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar.
 

VII-45-252 Fokke Derk SLAGER
geb. 12-4-1901 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Harm Albert SLAGER
Hilje LEUGS
( VI-19-99 )

VII-46-253 Pieter WAIJER
geb. 11-6-1893 te Bedum
zoon van: Jacob WAIJER
Stijntje SLAGER

( VI-19-101 )
  Hij trouwde op 31-1-1920 te Loppersum met:  
  Martje NIJBORG
geb. 11-1-1894 te Ten Boer (Kroddeburen)
dochter van: Lubbert NIJBORG
Trijntje LEUGS


VII-46-254 Harm WAIJER
geb. 6-8-1895 te Bedum
zoon van: Jacob WAIJER
Stijntje SLAGER

( VI-19-101 )
  Hij trouwde op 18-6-1921 te Bedum met:  
  Anje ROERIG
geb. 27-5-1899 te Bedum
ovl. 18-9-1944 te Groningen, 45 jaar oud
dochter van: Hindrik ROERIG
Willemtje GROENEWOLD

  Uit deze relatie  
  1. Jacob WAIJER geb. 1-11-1922 te Bedum / ovl. 8-4-1945 te Bremen-Farge (Dld) ( VIII-93-297 )

VII-46-255 Timon WAIJER
geb. 21-2-1898 te Bedum
zoon van: Jacob WAIJER
Stijntje SLAGER

( VI-19-101 )

VII-47-256 Pieter van der MARK
geb. 11-11-1894 te Ten Boer (Sint Annen)
zoon van: Marten van der MARK
Janna SLAGER

( VI-19-102 )
  Hij trouwde op 22-2-1917 te Ten Boer met:  
  Martje HOEKSEMA
geb. 5-1-1895 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Bastiaan HOEKSEMA
Aaffien SCHEDELER

  Uit deze relatie  
  1. Bastiaan van der MARK geb. ca 1918 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 22-4-1919 te Ten Boer (Ten Post)) ( VIII-94-298 )
  2. Bastiaan van der MARK geb. ca 1920 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-94-299 )

VII-47-257 Harm van der MARK
geb. 19-4-1898 te Ten Boer (Sint Annen)
ovl. 22-8-1945 te Loppersum, 47 jaar oud
zoon van: Marten van der MARK
Janna SLAGER

( VI-19-102 )
  Hij trouwde op 22-2-1917 te Ten Boer met:  
  Neeltje HOEKSEMA
geb. 17-3-1899 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Bastiaan HOEKSEMA
Aaffien SCHEDELER

  Uit deze relatie  
  1. Bastiaan van der MARK geb. ca 1917 te Overschild ( VIII-95-300 )

VII-48-258 Pieter SLAGER
geb. 8-4-1891 te Stedum (GA-26)
ovl. 16-4-1891 te Stedum (OA-22), 8 dagen oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )

VII-48-259 Pieter SLAGER
geb. 11-5-1892 te Stedum (GA-24)
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )

VII-48-260 Jennie SLAGER
geb. 30-10-1895 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 9-4-1971 te Hammond, Lake County, (Indiana, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )
  Zij trouwde op 15-2-1915 te Summit, Cook County, (Illinois, U.S.A.) met:  
  Peter RIDDER
geb. 21-9-1887 te Stedum
ovl. 18-1-1966 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 78 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jennie RIDDER geb. 3-2-1917 te Thornton, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-96-301 )
  2. Henry Peter RIDDER geb. 20-3-1923 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 10-6-1989 te Munster, Lake County, (Indiana, U.S.A.) ( VIII-96-302 )

VII-48-261 Rose S. SLAGER
geb. 13-4-1897 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 3-1-1972 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 74 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )
  Zij trouwde op 15-6-1920 te Lake County, (Indiana, U.S.A.) met:  
  John William ALDERDEN
geb. 12-2-1895 te Kansas (U.S.A.)
ovl. 3-1-1972 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 76 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Martin P. ALDERDEN geb. ca 1921 / ovl. ca 1971 ( VIII-97-303 )
  2. Peter James ALDERDEN geb. 23-6-1922 / ovl. 11-4-2009 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-97-304 )
  3. Angeline ALDERDEN geb. ca 1923 / ovl. ca 1928 ( VIII-97-305 )
  4. Jeanette Cornelia ALDERDEN geb. 1-12-1924 / ovl. 6-12-2001 ( VIII-97-306 )

VII-48-262 Pieter SLAGER
geb. 14-4-1899 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 20-5-1949 te Harvey, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 50 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )

VII-48-263 Gertrude SLAGER
geb. 24-11-1900 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 27-10-1985 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 84 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )

VII-48-264 Gertrude SLAGER
geb. 30-5-1904 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 20-4-1919 te Blue Island, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 14 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )

VII-48-265 George William SLAGER
geb. 13-7-1907 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 31-7-1962 te Hubbard County, (Minnesota, U.S.A.), 55 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )
  Hij trouwde met:  
  Gertrude Vander WOUDE
geb. 12-7-1911 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 18-3-1987 te Hammond, Lake County, (Indiana, U.S.A.),, 75 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. NN SLAGER geb. 31-1-1941 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 31-1-1941 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-98-307 )

VII-48-266 Cornelius SLAGER
geb. 13-2-1909 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 22-11-1951 te Lansing, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 42 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )
  Hij trouwde met:  
  Sophie Van SCHOUWEN
geb. 16-10-1909 te South Holland,Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 21-4-1982 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 72 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Carol SLAGER geb. ca 1838 te Indiana (U.S.A.) ( VIII-99-308 )
  2. Jane Allen SLAGER geb. ca 1940 te Indiana (U.S.A.) ( VIII-99-309 )

VII-48-267 Albert SLAGER
geb. 27-9-1912 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 11-11-1973 te Illinois (U.S.A.), 61 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Jantje TAMMINGA
( VI-20-103 )
  Hij trouwde met:  
  Jennie Van SCHOUWEN
geb. 13-6-1914 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 22-5-1975 te Chicago Heights, County, (Illinois, U.S.A.), 60 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Peter W. SLAGER geb. ca 1937 te Indiana (U.S.A.) ( VIII-100-310 )
  2. Albert SLAGER geb. ca 1940 te Indiana (U.S.A.) ( VIII-100-311 )

VII-49-268 Peter SLAGER
geb. 9-8-1895 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 23-10-1975 te DeMotte, Jasper County, (Indiana, U.S.A.), 80 jaar oud
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )
  Hij trouwde (1) op 15-11-1915 met:  
  Aafje SLUIS
geb. 17-7-1894
ovl. 5-4-1971 te Lake Township, Allegan County, (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
dochter van: Nanne SLUIS
Marijtje LUB

  Uit deze relatie  
  1. Egberdina SLAGER geb. 20-4-1916 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 17-2-1998 ( VIII-101-312 )
  2. Martha SLAGER geb. 28-10-1917 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 12-2-2011 te Byron Center, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-101-313 )
  3. Aletha Mae SLAGER geb. 30-3-1919 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-5-1979 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-101-314 )
  4. Julius SLAGER geb. 17-12-1923 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 26-9-1992 te Allegan County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-101-315 )
  5. Ruth S. SLAGER geb. 29-8-1925 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-12-2016 te Muskegon, Muskegon County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-101-316 )
  Hij trouwde (2) op 15-10-1929 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) met:  
  Alice M. BIERMA
geb. 25-8-1895
ovl. 21-7-1990, 94 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Alice SLAGER geb. 24-6-1930 te Maywood, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 21-6-2012 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-101-317 )

VII-49-269 Melvin SLAGER
geb. 27-9-1896 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 11-2-1966 te Cicero, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 69 jaar oud
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )
  Hij trouwde op 8-6-1921 te Cook County, (Illinois, U.S.A.) met:  
  Margaret NAUTA
geb. ca 1900 te Illinois (U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. George Melvin SLAGER geb. 1-10-1922 te Cicero, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-102-318 )
  2. William Melvin SLAGER geb. 21-2-1929 te Maywood, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 8-2-2014 te Neenah, County, (Wisconsin, U.S.A.) ( VIII-102-319 )

VII-49-270 Ralph SLAGER
geb. 24-12-1899 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 1-11-1929 te East Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.), 29 jaar oud
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )
  Hij trouwde op 15-8-1922 te Kent County, (Michigan, U.S.A.) met:  
  Ella VREDEVELD
geb. 25-1-1895 te Fremont, Newaygo County, (Michigan, U.S.A.)
ovl. 7-11-1975 te Lane County, (Oregon, U.S.A.), 80 jaar oud
dochter van: Henry VREDEVELD
Jennie van RHEE

  Uit deze relatie  
  1. Ralph Stanley SLAGER geb. 7-1-1924 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) / ovl. 3-5-1926 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-103-320 )

VII-49-271 George SLAGER
geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.)
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )
  Hij trouwde op 17-3-1925 te Crown Point, Lake County (Indiana, U.S.A.) met:  
  Jessie VESELY
geb. 28-3-1909 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 18-7-2006 te Worth, Cook County (Illinois, U.S.A.), 97 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Josephine SLAGER geb. ca 1926 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-104-321 )

VII-49-272 Katherine SLAGER
geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )
  Zij trouwde met:  
  Henry Vander MOLEN

VII-49-273 Herman SLAGER
geb. ca 1906 te Illinois (U.S.A.)
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )

VII-49-274 Harry SLAGER
geb. ca 1907 te Illinois (U.S.A.)
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )

VII-49-275 William SLAGER
geb. ca 1909 te Illinois (U.S.A.)
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )

VII-49-276 Margaret SLAGER
geb. 4-10-1912 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 6-6-2005 te Houston, Harris County, (Texas, U.S.A.), 92 jaar oud
dochter van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )

VII-49-277 Benjamin SLAGER
geb. 27-12-1914 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 10-3-1988 te Riverside, Riverside County, (California, U.S.A.), 73 jaar oud
zoon van: Gerrit [Pieters] SLAGER
Margaret PRENGER
( VI-20-105 )
  Hij trouwde op 27-5-1940 te Cook County, (Illinois, U.S.A.) met:  
  Gracye E. BULTHUIS
geb. 23-10-1917 te Cicero, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 17-10-2001 te San Marcos, San Diego County, (California, U.S.A.), 83 jaar oud

VII-50-278 Jake SLAGER
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider, wonende te Chicago (Illinois U.S.A.)
 

VII-50-279 Ralphine SLAGER
dochter van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
wonende te Evergreen park (Illinois U.S.A.)
 
  Zij trouwde met:  
  Everell BALL
geb. 1889
ovl. 1981 te California
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider in een gasfabriek
 

VII-50-280 George SLAGER
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider, wonende te Oak Lown (Illinois, U.S.A.)
 

VII-50-281 Peter SLAGER
geb. 8-5-1901 te South Holland, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
beroep: chauffeur, wonende te Chicago (Illinois U.S.A.)
 

VII-50-282 Thomas SLAGER
geb. 5-10-1902 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 21-6-1945 te Evergreen Park, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 42 jaar oud
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
beroep: chauffeur, wonende te Evergreen park (Illinois U.S.A.)
 
  Hij trouwde met:  
  Rena Van SANTEN
  Uit deze relatie  
  1. Adrian SLAGER geb. 25-11-1915 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-105-322 )
  2. NN SLAGER geb. 11-9-1918 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 11-9-1918 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-105-323 )
  3. NN SLAGER geb. 20-9-1919 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 20-9-1919 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-105-324 )
  4. Betty J. SLAGER geb. 7-11-1920 / ovl. 27-8-1981 te Harvey, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-105-325 )
  5. John Thomas SLAGER geb. te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-105-326 )
  6. Elizabeth SLAGER geb. 7-11-1920 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-105-327 )
  7. Lauraine SLAGER geb. te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-105-328 )

VII-50-283 Ralph SLAGER
geb. 1-4-1904 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 5-4-1963 te Oak Lawn, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 59 jaar oud
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
wonende te Oak Lawn (Illinois, U.S.A.)
 
  Kind(eren)  
  1. William SLAGER ( VIII-106-329 )
  Hij trouwde met:  
  Dora VENHUIZEN
geb. 26-8-1908 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 17-5-1983, 74 jaar oud
dochter van: William VENHUIZEN
Geertruid FRITSEMA

  Uit deze relatie  
  1. William SLAGER geb. 21-6-1930 te Evergreen Park, Cook County, (Illinois, U.S.A.) / ovl. 9-12-2015 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-106-330 )
  2. Nelda Jane SLAGER geb. te Evergreen Park, Cook County, (Illinois, U.S.A.) ( VIII-106-331 )

VII-50-284 John B. SLAGER
geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 1983 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: september 1983.
 

VII-50-285 Jacob SLAGER
geb. 15-9-1906 te Summit, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 5-1-1980 te Palos Heights, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 73 jaar oud
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )

VII-50-286 Gertrude SLAGER
geb. 17-6-1909 te Summit, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
wonende te Chicago (Illinois U.S.A.)
 
  Zij trouwde met:  
  N REINSMA

VII-50-287 William SLAGER
geb. 3-7-1912 te Summit, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
zonder beroep, wonende te Chicago (Illinois U.S.A.)
 

VII-50-288 Dorothy SLAGER
geb. 27-9-1913 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
ovl. 24-1-1953 te Chicago, Cook County, (Illinois, U.S.A.), 39 jaar oud
dochter van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstbode, wonende te Chicago (Illinois U.S.A.)
 

VII-50-289 Nellie SLAGER
geb. 9-3-1915 te Stickney Township, Cook County, (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Willem [Pieters] SLAGER
Pieterke (Nellie) van DIJK
( VI-20-106 )
  Persoonlijke informatie
beroep: typiste, wonende te Chicago (Illinois U.S.A.)
 
  Zij trouwde met:  
  George BULTHUIS
geb. 15-7-1915 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 20-9-1981 te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.), 66 jaar oud
zoon van: Claude BULTHUIS
Anna DOOT
fam. 63: ( IX-57-335 )
  Uit deze relatie  
  1. Joanne BULTHUIS fam. 63: ( XI-53-236 )
  2. Georgene BULTHUIS geb. 7-8-1942 / ovl. 20-1-2015 fam. 63: ( XI-53-237 )
  3. Clarence BULTHUIS fam. 63: ( XI-53-238 )
  4. Lois BULTHUIS fam. 63: ( XI-53-239 )
  5. Nancy BULTHUIS fam. 63: ( XI-53-240 )

VII-51-290 Klaziena (Klazien) SLAGER
geb. 13-10-1909 te Stedum
ovl. 1987
dochter van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( VI-20-108 )
fam. 85: ( IX-2-8 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt op 7-11-1909, belijdenis op 28-4-1929
 
  Zij trouwde op 4-6-1935 te Stedum met:  
  Harmannes (Mans) KOOIJ
geb. 21-11-1905 te Bedum (Onderdendam)
zoon van: Andreas KOOIJ
Afien WEESSIES

  Uit deze relatie  
  1. Andreas (André) KOOIJ geb. 30-8-1940 te Bedum / ovl. 15-2-2020 te Stedum ( VIII-107-332 )

VII-51-291 Hendrik SLAGER
geb. 19-1-1913 te Stedum
ovl. 1992
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( VI-20-108 )
fam. 85: ( IX-2-8 )
  Groepsfoto waarop Hendrik SLAGER voorkomt:
 
  1. Familie Slager - Dekker  
  Persoonlijke informatie
gedoopt op 6-4-1913, belijdenis op 19-3-1939 Overleden 1992
 
  Hij trouwde op 12-5-1942 te Stedum (HA-5) met:  
  Cornelia Bouke (Corrie) DEKKER
geb. 4-6-1917 te Baflo (Den Andel)
ovl. 19-3-2000 te Appingedam, 82 jaar oud
dochter van: Albert DEKKER
Cornelia SCHUITEMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelia (Corrie) SLAGER geb. te Bedum / ovl. 6-7-2020 te Kampen ( VIII-108-333 )
  2. Kornelis (Kees) SLAGER ( VIII-108-334 )
  3. Liefke (Lia) SLAGER ( VIII-108-335 )
  4. Albertha (Bertha) SLAGER ( VIII-108-336 )
  5. Albert SLAGER ( VIII-108-337 )

VII-51-292 Pieter (Piet) SLAGER
geb. 22-1-1914 te Stedum
ovl. 5-8-1982 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( VI-20-108 )
fam. 85: ( IX-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt: 1-3-1914, belijdenis 21-3-1937. Overleden aan de gevolgen van MS
 
  Hij trouwde op 23-11-1939 te Groningen met:  
  Geertruida (Trui) OOSTERVELD
geb. 28-5-1916 te Groningen
ovl. 9-8-1999 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Klaas OOSTERVELD
Fenje SCHUITEMA

  Uit deze relatie  
  1. Liefke (Lidy) SLAGER geb. 7-9-1940 ( VIII-109-338 )
  2. Klaas SLAGER geb. 6-7-1943 ( VIII-109-339 )
  3. Cornelis (Kees) SLAGER geb. 13-7-1945 ( VIII-109-340 )
  4. Hendrik (Henk) SLAGER geb. 27-5-1947 te Groningen ( VIII-109-341 )
  5. Harm Jan (Harrie) geb. 18-12-1952 ( VIII-109-342 )

VII-51-293 Jan SLAGER
geb. 7-6-1915 te Stedum
ovl. 13-4-1965
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( VI-20-108 )
fam. 85: ( IX-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt: 1-8-1915, belijdenis: 18-8-1938. Tweeling broer van Harm.
 
  Hij trouwde op 31-7-1946 met:  
  Henderika (Riek) de JONG
geb. ca 1914
ovl. 28-9-2004 te Norg, 90 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina (Diny) SLAGER geb. 1-1-1948 ( VIII-110-343 )
  2. Cornelis (Cor) SLAGER geb. 13-7-1950 ( VIII-110-344 )
  3. Liefke Klaziena (Lidy) SLAGER geb. 5-4-1952 ( VIII-110-345 )

VII-51-294 Harm SLAGER
geb. 7-6-1915 te Stedum (GA-31)
ovl. 24-1-1992
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( VI-20-108 )
fam. 85: ( IX-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt: 1-8-1915, belijdenis: 18-8-1938. Tweeling broer van Jan.
 
  Hij trouwde op 21-5-1946 met:  
  Janna van DIJKEN
geb. 29-12-1912 te Middelstum (GA-53)
ovl. 29-8-1992, 79 jaar oud
dochter van: Marten van DIJKEN
Maria RONDA

  Uit deze relatie  
  1. Maria Geertruid (Marie) SLAGER geb. 20-5-1947 ( VIII-111-346 )
  2. Lia Cornelia (Lia) SLAGER geb. 18-7-1949 ( VIII-111-347 )
  3. Cornelis SLAGER geb. 18-11-1952 te Eenrum (Pieterburen) / ovl. 23-12-1966 te Winsum (OA-22) ( VIII-111-348 )
  4. NN SLAGER geb. 3-1-1957 te Eenrum (Pieterburen) / ovl. 3-1-1957 te Eenrum (Pieterburen) (OA-1) ( VIII-111-349 )

VII-51-295 NN SLAGER
geb. 30-3-1918 te Stedum
ovl. 30-3-1918 te Stedum (OA-6), 0 dagen oud
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( VI-20-108 )
fam. 85: ( IX-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-51-296 Gezinus SLAGER
geb. 11-5-1921 te Stedum
ovl. 4-9-1975 te Groningen
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
( VI-20-108 )
fam. 85: ( IX-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt: 5-6-1921 in Stedum. Belijdenis 22-3-1942 in Stedum. Na zijn huwelijk woonde hij met zijn gezin achtereenvolgens te Makkum, Witmarsum, Delfzijl en Groningen.
 
  Hij trouwde op 2-8-1948 met:  
  Antje Aaltje (Ant) DIJKSTRA
geb. 17-8-1926 te Eelde
ovl. 7-5-2021 te Emmen, 94 jaar oud
dochter van: Harm DIJKSTRA
Christina Antje (Christien) BAKKER
fam. 96: ( IV-1-3 )
fam. 100: ( V-7-39 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in Eelde, kort daarna verhuisd en opgegroeid in Winschoten, waar zij kenis kreeg aan aan Gezinus Slager uit Stedum. Na hun huwelijk woonden zij achtereenvolgens in Makkum, Witmarsum (Frl), Delfzijl en Groningen. Na het overlijden van Gezinus trouwde zij met Katrinus Hoving en woonde zij tot aan haar overlijden in Emmen.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis (Kees) SLAGER geb. te Makkum / ovl. 10-12-2016 te Apeldoorn (Ugchelen) ( VIII-112-350 )
  2. Christina (Christien) SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum) ( VIII-112-351 )
  3. Harm (Harry) SLAGER geb. 2-3-1951 te Wonseradeel (Witmarsum) / ovl. 9-8-1993 te Weesp (overl. Tjechië) ( VIII-112-352 )
  4. Lidy SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum) ( VIII-112-353 )
  5. Klaziena (Ina) SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum) ( VIII-112-354 )
  6. Margaretha (Marga) SLAGER geb. te Delfzijl ( VIII-112-355 )

VII-52-297 Aries SLAGER
geb. 3-3-1908 te Westeremden
zoon van: Jan SLAGER
Grietje de VRIES
( VI-20-109 )
  Hij trouwde te Stedum? 1934 met:  
  Hillechien SMIT
geb. 1909
dochter van: Jakob SMIT
Ellechien TRIEZENBERG

  Uit deze relatie  
  1. Grietje SLAGER geb. 1936 ( VIII-113-356 )
  2. Jakob (Joop) SLAGER geb. 1937 ( VIII-113-357 )
  3. Ellechien (Ellie) SLAGER geb. 1939 ( VIII-113-358 )
  4. Klaaske (Klara) SLAGER geb. 1941 ( VIII-113-359 )
  5. Jantje (Janny) SLAGER geb. 1947 ( VIII-113-360 )

VII-52-298 Pieter SLAGER
geb. 4-11-1910 te Westeremden
zoon van: Jan SLAGER
Grietje de VRIES
( VI-20-109 )
  Hij trouwde met:  
  Wilhelmina BALKEMA
geb. 1912
dochter van: Pieter BALKEMA
Jantje WIERINGA

  Uit deze relatie  
  1. Jan Johannes (Hans) SLAGER geb. 1947 ( VIII-114-361 )
  2. Rudolf Arie Cornelis (Rudi) SLAGER geb. 1950 ( VIII-114-362 )

VII-52-299 Klaaske SLAGER
geb. 26-8-1912 te Westeremden
dochter van: Jan SLAGER
Grietje de VRIES
( VI-20-109 )

VII-52-300 Johannes SLAGER
geb. 25-5-1915 te Westeremden
ovl. 1945
zoon van: Jan SLAGER
Grietje de VRIES
( VI-20-109 )
  Hij trouwde te 1942 met:  
  Martje BOSS
geb. 1916
dochter van: Arend BOS
Maria LANINGA

  Uit deze relatie  
  1. Grietje (Gré) SLAGER geb. 1943 ( VIII-115-363 )
  2. Maria SLAGER geb. 1944 ( VIII-115-364 )

VII-52-301 Harmina SLAGER
geb. 30-7-1917 te Westeremden
ovl. 27-6-1948 te Groningen, 30 jaar oud
dochter van: Jan SLAGER
Grietje de VRIES
( VI-20-109 )
  Zij trouwde op 2-7-1941 te Stedum met:  
  Christinus SMIT
geb. 19-1-1916 te Westeremden
zoon van: Jakob SMIT
Ellechien TRIEZENBERG


VII-52-302 Cornelis SLAGER
geb. 1922
zoon van: Jan SLAGER
Grietje de VRIES
( VI-20-109 )
  Hij trouwde te 1946 met:  
  Klaziena Aaltje (Sien) AFMAN
geb. 1924
dochter van: Jan AFMAN
Antje TEMPEL

  Uit deze relatie  
  1. Jan SLAGER geb. 1947 ( VIII-116-365 )
  2. Jan Kornelis Onne (Jako) SLAGER geb. 1948 ( VIII-116-366 )
  3. Johannes (Johan) SLAGER geb. 1949 ( VIII-116-367 )
  4. Harmina (Herma) SLAGER geb. 1951 ( VIII-116-368 )
  5. Anne Jo Aries (Anjo) SLAGER ( VIII-116-369 )

VII-52-303 Tonnis SLAGER
geb. 1926
zoon van: Jan SLAGER
Grietje de VRIES
( VI-20-109 )
  Persoonlijke informatie
beroep: fouragehandelaar, wonende te Westeremden.
 
  Hij trouwde te 1949 met:  
  Ellechien (Elly) DOORNBOS
geb. 1926
dochter van: Schelte DOORNBOS
Jantje SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Jantje SLAGER geb. 1950 ( VIII-117-370 )
  2. Jan SLAGER geb. 1951 ( VIII-117-371 )
  3. Schelte SLAGER geb. 1952 ( VIII-117-372 )
  4. Grietje (Greet) SLAGER geb. 1954 ( VIII-117-373 )
  5. Aries SLAGER geb. 1956 ( VIII-117-374 )
  6. Roelfina Geertruida (Roelie) SLAGER geb. 1958 ( VIII-117-375 )
  7. Klaaske Harmina (Clara) SLAGER geb. 1964 ( VIII-117-376 )

VII-54-306 Klaaske (Klaasje) SLAGER
geb. 10-2-1913 te Ten Boer
ovl. 3-9-1995 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Klaaske (Klaasje) SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
Beroep: huisvrouw,
Begraven te Bedum op 8-9-1995.
 
  Zij trouwde op 22-11-1940 te Stedum met:  
  Frederik (Frits) REINEKING
geb. 7-3-1913 te Middelstum
ovl. 9-9-1975 te Zeist (Bosch en Duin), 62 jaar oud
zoon van: Jacob REINEKING
Hilje WIERINGA

  Persoonlijke informatie
beroep: machinebankwerker
 
  Bij het huwelijk
huwelijk beëindigd door scheiding op 19-2-1968.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob (Joop) REINEKING geb. te Kantens ( VIII-119-383 )
  2. Tonnis Frederik (Ton) REINEKING geb. te Kantens ( VIII-119-384 )
  3. Hilda REINEKING geb. te Kantens ( VIII-119-385 )
  4. Lammerdina Emma (Diana) REINEKING geb. te Kantens ( VIII-119-386 )
  5. Jacobus Martinus (Koos) REINEKING geb. te Bedum ( VIII-119-387 )
  6. Aaltje (Alie) REINEKING geb. 24-6-1954 te Stedum / ovl. 1-2-2001 te Beetsterzwaag ( VIII-119-388 )
  7. Arnoldus (Arnold) REINEKING geb. te Bedum ( VIII-119-389 )

VII-54-307 Arnoldus (Arnold) SLAGER
geb. 9-2-1915 te Stedum
ovl. 9-2-1981 te Hoogeveen, 66 jaar oud
zoon van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Arnoldus (Arnold) SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
Beroep: kweker groente en fruit.
Begraven te Hoogeveen op 13-2-1981.
 
  Hij trouwde op 7-8-1945 te Groningen met:  
  Alberta (Berta) OOSTERVELD
geb. 31-1-1918 te Groningen
dochter van: Klaas OOSTERVELD
Fenje SCHUITEMA

  Persoonlijke informatie
Woonachtig geweest te Hoogeveen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenje (Fenny) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-120-390 )
  2. Lammerdina (Dineke) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-120-391 )
  3. Grietje (Greetje) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-120-392 )
  4. Tonnis (Ton) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-120-393 )
  5. Klaas SLAGER geb. te Stedum ( VIII-120-394 )

VII-54-308 Pieter (Piet) SLAGER
geb. 25-12-1916 te Stedum
ovl. 28-5-1996 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Pieter (Piet) SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
Beroep: groentehandelaar, woonplaats Stedum. Hij had een groentezaak midden in Stedum. In WO-2 verschafte hij onderdak aan onderduikers. Het gevolg was dat hij bij een razzia in augustus 1943 van zijn bed werd gelicht en gearresteerd. Nog voor de arrestanten werden afgevoerd wist hij in een onbewaakt moment de benen te nemen en in het donker te ontsnappen dit ondanks de schoten die op hem werden gelost. Hij werd hierbij echter niet geraakt. Na zijn overlijden werd hij begraven te Stedum op 3-6-1996.
 
  Hij trouwde op 8-5-1940 te Stedum met:  
  Okje EKENS
geb. 11-1-1917 te Stedum
ovl. 9-10-1985 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Willem EKENS
Pilke WESTER

  Persoonlijke informatie
Begraven te Stedum op 14-10-1985.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammerdina (Dini) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-395 )
  2. Willem (Wim) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-396 )
  3. Pilke (Pip) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-397 )
  4. Tonnis (Ton) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-398 )
  5. Lammechina (Gien) VRIES geb. te Stedum ( VIII-121-399 )
  6. Klaaske (Clary) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-400 )
  7. Jacoba Andrea (Coby) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-401 )
  8. Arnoldus (Arnold) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-402 )
  9. Klaas Tiddo (Klaas) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-403 )
  10. Okkiena (Ineke) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-404 )
  11. Pieter (Peter) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-121-405 )

VII-54-309 Martinus SLAGER
geb. 9-6-1918 te Stedum
ovl. 7-4-1991 te Ancaster (Ontario, Canada), 72 jaar oud
zoon van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Martinus SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
Martinus emigreerde met zijn vrouw Fenny naar Canada in 1951.
Na zijn overlijden werd hij begraven te Clarckson (Ontario, Canada) op 10-4-1991 op Interment Spring Creek Cemetary.
 
  Hij trouwde op 27-5-1942 te Slochteren (Schildwolde) met:  
  Fennechiena (Fenny) MOESKER
geb. te Kielwinneweer
dochter van: Markus MOESKER
Roelfina LUMKES

  Persoonlijke informatie
Woonachtig te Ancaster (Ontario, Canada).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfina SLAGER geb. 8-6-1943 te Stedum ( VIII-122-406 )
  2. Tonnis SLAGER geb. 5-7-1944 te Stedum / ovl. 3-12-1955 te Clarckson (Ontario, Canada) ( VIII-122-407 )
  3. Lammerdina (Dian) SLAGER geb. te Delfzijl ( VIII-122-408 )
  4. Fennechina (Victoria) SLAGER geb. te Clarkson (Ontario, Canada) ( VIII-122-409 )
  5. Martin Anthony SLAGER geb. te Hamilton (Ontario, Canada) ( VIII-122-410 )
  6. Georgina (Ineke) SLAGER geb. te Hamilton (Ontario, Canada) ( VIII-122-411 )

VII-54-310 Cornelis (Kees) SLAGER
geb. 25-7-1920 te Stedum
ovl. 2-12-1996 te Delfzijl, 76 jaar oud
zoon van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Cornelis (Kees) SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
beroep: groenteboer, wonend te Stedum. Na zijn overlijden begraven te Stedum op 6-12-1996.
Cornelis ontving in 1970 de Ere-medaile in zilver in de orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn inzet als lid en bestuurslid van de christelijke muziek vereninging "Jehova Nissi" in Stedum, als voorzitter van de Stedumer Oranjevereniging, als lid van de Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk, als organisator van kollekten en ledenwerfakties voor het Rode Kruis en als lid van de zangverenigingen "Con Amore" en "Nomunade".
 
  Hij trouwde op 22-1-1947 te Stedum met:  
  Geertje Hilje (Gee) PILON
geb. 17-6-1921 te Delfzijl
  Persoonlijke informatie
Gee is mogelijk dochter van Jan Pilon en Grietje van der Wal.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechiena (Gina) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-123-412 )
  2. Lammerdina (Diny) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-123-413 )
  3. Alberta (Berta) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-123-414 )
  4. Tonnis Cornelis (Tonnie) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-123-415 )
  5. Klaaske (Klarie) SLAGER geb. te Stedum ( VIII-123-416 )

VII-54-311 Klaas SLAGER
geb. 25-5-1922 te Stedum
ovl. 19-10-1999 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Klaas SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker.
Klaas is samen met Jan Ekens (onderduiker op de kwekerij van Tonnis Slager) opgepakt geweest bij de razzia in Stedum in 1943.
 
  Hij trouwde met:  
  Catharina (Katrien) JILDERDA
geb. 8-12-1921 te 't Zandt
  Persoonlijke informatie
Beroep: huisvrouw. Mogelijk dochter van Jan Feiko Jilderda en Grietje Werkman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis (Ton) SLAGER geb. te Groningen ( VIII-124-417 )
  2. Greetje SLAGER geb. te Groningen ( VIII-124-418 )
  3. Jan SLAGER geb. te Groningen ( VIII-124-419 )
  4. Bert SLAGER geb. te Groningen ( VIII-124-420 )
  5. Martin SLAGER geb. te Groningen ( VIII-124-421 )

VII-54-312 Aaltje (Alie) SLAGER
geb. 15-3-1924 te Stedum
dochter van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Aaltje (Alie) SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
wonende te Vries.
 
  Zij trouwde op 24-5-1955 te Stedum met:  
  Kornelis (Kees) KADIJK
geb. te Groningen
zoon van: Reinder KADIJK
Akke STELLEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: bankmedewerker.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anke KADIJK geb. te 's Gravenhage ( VIII-125-422 )
  2. Nelleke KADIJK geb. te 's Gravenhage ( VIII-125-423 )
  3. Reinder (René) KADIJK geb. te Voorburg ( VIII-125-424 )
  4. Kornelis (Kees) KADIJK geb. te Voorburg ( VIII-125-425 )

VII-54-313 Martje (Martha) SLAGER
geb. 13-2-1926 te Stedum
dochter van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Martje (Martha) SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
Beroep: homemaker, wonende te Kingston Ontario Canada.
 
  Zij trouwde op 2-11-1950 te Stedum met:  
  Carl TUYL
geb. 11-4-1925 te 's Gravenhage
  Persoonlijke informatie
Geboren als: Karel Tuil. Beroep: predikant. In WO-2 dook Carel onder om aan de arbeidseinsatz te ontkomen. Vanuit Den Haag kwam hij, m.b.v een oom die lid was van de ondergrondse strijdkrachten, als onderduiker per trein in Stedum terecht. Hij vond onderdak bij de familie Slager, zijn latere schoonouders. In augustus 1943 werd hij bij een razzia opgepakt. Hij werd na een kort verblijf in Groningen op transport gezet naar kamp Amersfoort. Na het uitzitten van een straf werd hij in Duitsland tewerk gesteld. Aan het einde van de oorlog wist hij in Duitsland aan zijn bewakers te ontsnappen en kwam hij opnieuw bij de familie Slager in Stedum terecht, waar hij in 1950 in het huwelijk trad met Martje Slager. In 1954 emigreerde hij naar Canada waar hij predikant werd. Deze korte levensgeschiedenis staat in uitgebreidere vorm beschreven in het boek "Stedum onder het hakenkruis". Auteur: Pieter Beukema (eveneens in deze parenteel opgenomen).
 
  Uit deze relatie  
  1. Corrie TUYL geb. te 's Gravenhage ( VIII-126-426 )
  2. Lammerdina (Dian) TUYL geb. te 's Gravenhage ( VIII-126-427 )
  3. Alice TUYL geb. te Milton (Ont. Canada) ( VIII-126-428 )
  4. Derrick TUYL geb. te St. Thomas (Ont. Canada) ( VIII-126-429 )

VII-54-314 Willempje (Wil) SLAGER
geb. te Groningen
dochter van: Tonnis SLAGER
Lammerdina HELMANTEL
( VI-20-111 )
fam. 91: ( IX-6-32 )
  Groepsfoto waarop Willempje (Wil) SLAGER voorkomt:
 
  1. Gezin Slager Helmantel  
  Persoonlijke informatie
Beroep: huisvrouw, wonend te Bedum.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan DIJKSTRA
geb. te Stedum
zoon van: Kornelis DIJKSTRA
Hebedina _

  Persoonlijke informatie
Beroep: vertegenwoordiger.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammerdina (Diny) DIJKSTRA geb. te Stedum ( VIII-127-430 )
  2. Kornelis (Kor) DIJKSTRA geb. te Stedum ( VIII-127-431 )
  3. Hebedina (Ineke) DIJKSTRA geb. te Stedum ( VIII-127-432 )

VII-55-315 Klaaske SLAGER
geb. 19-3-1916 te Stedum
dochter van: Klaas SLAGER
Elizabeth OOSTERHOFF
( VI-20-112 )
  Zij trouwde op 24-7-1937 te Loppersum met:  
  Jan STOTER
geb. 22-6-1914 te Loppersum
zoon van: Jan STOTER
Trientje BOUWMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelmaker.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 

VII-55-316 Hendriktje SLAGER
geb. 18-1-1918 te Stedum
dochter van: Klaas SLAGER
Elizabeth OOSTERHOFF
( VI-20-112 )

VII-55-317 NN SLAGER
geb. ca 1919
zoon van: Klaas SLAGER
Elizabeth OOSTERHOFF
( VI-20-112 )

VII-55-318 NN SLAGER
geb. ca 1921
zoon van: Klaas SLAGER
Elizabeth OOSTERHOFF
( VI-20-112 )

VII-55-319 Cornelis SLAGER
geb. 3-4-1923 te Westeremden
ovl. 12-4-1944 te Minden (Dld), 21 jaar oud
zoon van: Klaas SLAGER
Elizabeth OOSTERHOFF
( VI-20-112 )

VII-55-320 Pieter Berend Klaas SLAGER
geb. 2-2-1925 te Westeremden
ovl. 26-7-1951 te (Korea), 26 jaar oud
zoon van: Klaas SLAGER
Elizabeth OOSTERHOFF
( VI-20-112 )

VII-56-321 Hindrik HAMMINGH
geb. 1-8-1914 te Stedum
zoon van: Jan HAMMINGH
Willemtje SLAGER

( VI-20-113 )
  Hij trouwde op 6-6-1938 te Stedum met:  
  Jantje SMIT
geb. 7-4-1912 te Westeremden
dochter van: Christinus SMIT
Diewerke HOEKSEMA
( VII-20-107 )

VII-57-322 Klaaske SLAGER
geb. ca 1920 te Stedum
dochter van: Marten SLAGER
Imke TIMMER
( VI-20-114 )
  Zij trouwde met:  
  Siben van der PLOEG

VII-57-323 Trijn SLAGER
geb. ca 1921 te Stedum
dochter van: Marten SLAGER
Imke TIMMER
( VI-20-114 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas de VRIES

VII-57-324 Jan SLAGER
geb. 25-7-1922 te Stedum
ovl. 14-9-1983 te Zuidwolde (Gr), 61 jaar oud
zoon van: Marten SLAGER
Imke TIMMER
( VI-20-114 )
  Persoonlijke informatie
beroep: kruidenier, wonende te Groningen en te Zuidwolde (Gr), overleden aldaar.
 
  Hij trouwde op 14-8-1946 te Haren met:  
  Grietje DIJKEMA
geb. 6-10-1923 te Roodeschool
ovl. te Haren
dochter van: Hendrik DIJKEMA
Antje SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Antje (Anneke) SLAGER geb. 1948 te Groningen ( VIII-128-433 )
  2. Marten SLAGER geb. 1952 te Groningen ( VIII-128-434 )
  3. Emmy SLAGER geb. te Groningen ( VIII-128-435 )
  4. Henk SLAGER geb. 1962 te Groningen ( VIII-128-436 )

VII-57-325 Alie SLAGER
geb. ca 1924 te Stedum
dochter van: Marten SLAGER
Imke TIMMER
( VI-20-114 )
  Zij trouwde met:  
  Geert WINTER

VII-58-326 Jan Harmannus HARTMAN
geb. 13-12-1891 te Jukwerd
zoon van: Geert HARTMAN
Trijntje DIJKEMA

( VI-21-115 )

VII-59-327 Klaaske STUVE
geb. 20-11-1890 te Bierum
ovl. 5-10-1956 te Bierum (Spijk), 65 jaar oud
dochter van: Hendrik STUVE
Hilje DIJKEMA

( VI-21-117 )
  Zij trouwde op 22-5-1913 te Bierum met:  
  Edze PIJPER
geb. 1-10-1885 te Bierum (Spijk)
ovl. 14-4-1949, 63 jaar oud
zoon van: Harm PIJPER
Klaassien JACOBS

  Uit deze relatie  
  1. NN PIJPER geb. 25-2-1914 te Bierum / ovl. 25-2-1914 te Bierum ( VIII-129-437 )
  2. Hilje PIJPER geb. 29-11-1915 te 't Zandt ( VIII-129-438 )
  3. Klaassien PIJPER geb. ca 1918 te Bierum (Godlinze) ( VIII-129-439 )
  4. Hendrik PIJPER geb. ca 1925 te Bierum / ovl. 20-3-1941 te Groningen ( VIII-129-440 )

VII-59-328 Elizabeth STUVE
geb. 28-9-1892 te Bierum
dochter van: Hendrik STUVE
Hilje DIJKEMA

( VI-21-117 )

VII-59-329 Willem STUVE
geb. 17-7-1894 te Bierum
zoon van: Hendrik STUVE
Hilje DIJKEMA

( VI-21-117 )
  Hij trouwde op 18-5-1923 te Bierum met:  
  Jantje DIJKSTERHUIS
geb. 27-5-1899 te Bierum
dochter van: Klaas DIJKSTERHUIS
Pieterke ROZEBOOM


VII-59-330 Klaas STUVE
geb. 14-2-1896 te Bierum
zoon van: Hendrik STUVE
Hilje DIJKEMA

( VI-21-117 )

VII-59-331 Pieterke STUVE
geb. 28-4-1900 te Bierum
dochter van: Hendrik STUVE
Hilje DIJKEMA

( VI-21-117 )
  Zij trouwde op 21-5-1926 te Appingedam met:  
  Roelf van TIL
geb. 26-10-1903 te Appingedam
zoon van: Menne van TIL
Antje BOS


VII-59-332 Rikkert STUVE
geb. 3-12-1902 te Bierum
zoon van: Hendrik STUVE
Hilje DIJKEMA

( VI-21-117 )
  Hij trouwde op 16-5-1930 te Bierum met:  
  Ellosina ZAAGMAN
geb. 18-10-1903 te Bierum
dochter van: Jan ZAAGMAN
Fenje van der WERF


VII-60-333 Frouwkelina Antina DOORNBOS
geb. 22-7-1898 te Solwerd
ovl. 7-11-1898 te Groningen, 3 maand oud
dochter van: Janko DOORNBOS
Trientje van BELKUM

( VI-22-123 )

VII-60-334 Hilda DOORNBOS
geb. 3-12-1899 te Appingedam
dochter van: Janko DOORNBOS
Trientje van BELKUM

( VI-22-123 )
  Zij trouwde met:  
  Willem STOPPELS
geb. 26-3-1894 te Bierum (Spijk)
zoon van: Arnoldus STOPPELS
Johanna KNOL


VII-60-335 Jan DOORNBOS
geb. 5-11-1901 te Appingedam
zoon van: Janko DOORNBOS
Trientje van BELKUM

( VI-22-123 )
  Hij trouwde op 20-12-1928 te Loppersum met:  
  Anje Harmina RUSTHOVEN
geb. 4-5-1903 te Loppersum
dochter van: Pieter RUSTHOVEN
Fijbena UITTIEN


VII-60-336 Frouwkelina Cornelia DOORNBOS
geb. 19-3-1907 te Solwerd
dochter van: Janko DOORNBOS
Trientje van BELKUM

( VI-22-123 )
  Zij trouwde op 22-9-1928 te Appingedam met:  
  Lieuwe van der HEIDE
geb. 11-10-1905 te Westerhorn
zoon van: Jakob van der HEIDE
Sjoukje van der VELDE


VII-60-337 Jantje DOORNBOS
geb. 1-5-1911 te Appingedam
dochter van: Janko DOORNBOS
Trientje van BELKUM

( VI-22-123 )
  Zij trouwde op 7-9-1933 te Groningen met:  
  Christiaan Hendrik DOESBURG
geb. 21-1-1901 te Groningen
zoon van: Hendrik Cornelis DOESBURG
Klazina DODDEMA

  Uit deze relatie  
  1. NN DOESBURG geb. 11-3-1935 te Groningen / ovl. 11-3-1935 te Groningen ( VIII-130-441 )

VII-61-338 Eiske VOS
geb. 6-8-1899 te Oudeschip
ovl. 30-3-1924 te Losdorp, 24 jaar oud
dochter van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )
  Zij trouwde op 22-2-1923 te Bierum met:  
  Berend HAGEMAN
geb. 28-4-1900 te Bierum (Holwierde)
zoon van: Frederik HAGEMAN
Agina KEIZER


VII-61-339 Hilje VOS
geb. 8-4-1902 te Oudeschip
dochter van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )
  Zij trouwde op 22-2-1923 te Bierum (HA-2) met:  
  Simon van der LAAN
geb. 14-2-1897 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Ebel van der LAAN
Hinderika OOSTHOF

  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider (1923).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar.
 

VII-61-340 Jan VOS
geb. 12-6-1904 te Losdorp
zoon van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )
  Hij trouwde op 28-4-1939 te Bierum met:  
  Tettje FLIKKEMA
geb. 2-1-1906 te Bierum (Krewerd)
dochter van: Albert FLIKKEMA
Pieterke MEIJER


VII-61-341 Johanna VOS
geb. 13-7-1906 te Losdorp
dochter van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )
  Zij trouwde op 24-4-1930 te Bierum met:  
  Jurrien WOLTJER
geb. 20-10-1901 te Schildwolde
zoon van: Jan WOLTJER
Arendje BOUWMAN


VII-61-342 Floris VOS
geb. 26-4-1908 te Losdorp
zoon van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )

VII-61-343 Hindertje VOS
geb. 1-3-1910 te Losdorp
dochter van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )
  Zij trouwde op 22-9-1933 te Bierum met:  
  Jacob [Klaas] STAR
geb. 28-11-1909 te Bierum (Holwierde)
zoon van: Klaas STAR
Lina HOLLANDER


VII-61-344 Klaas VOS
geb. 18-1-1914 te Losdorp
zoon van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )

VII-61-345 Roelf VOS
geb. 19-7-1916 te Losdorp
ovl. 13-2-1945 te Groningen, 28 jaar oud
zoon van: Klaas VOS
Grietje van BELKUM

( VI-22-124 )

VII-62-346 Hilje RUITER
geb. 3-9-1909 te Bierum (Krewerd)
dochter van: Wilke RUITER
Anna van BELKUM

( VI-22-125 )

VII-63-347 NN KUIN
geb. 26-5-1908 te Bierum (Spijk)
ovl. 26-5-1908 te Bierum (Spijk), 0 dagen oud
dochter van: Simon KUIN
Anje van BELKUM

( VI-22-126 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-63-348 Johannes KUIN
geb. 19-4-1909 te Bierum (Spijk)
ovl. 16-4-1970, 60 jaar oud
zoon van: Simon KUIN
Anje van BELKUM

( VI-22-126 )
  Hij trouwde op 27-2-1935 te Midwolda met:  
  Janna SAATHOF
geb. 25-12-1909 te Midwolda (Oostwold)
ovl. 30-6-1987, 77 jaar oud
dochter van: Lumko SAATHOF
Johanna van der BROEK

  Uit deze relatie  
  1. Simon KUIN ( VIII-131-442 )
  2. Johanna KUIN ( VIII-131-443 )
  3. Lumko Evert KUIN ( VIII-131-444 )

VII-63-349 Jakob KUIN
geb. 21-6-1910 te Bierum (Spijk)
ovl. 3-9-1954 te Groningen, 44 jaar oud
zoon van: Simon KUIN
Anje van BELKUM

( VI-22-126 )
  Hij trouwde op 9-11-1933 te Bierum met:  
  Aagtje KREMER
geb. 26-10-1910 te Oudwoude
ovl. 11-4-2005, 94 jaar oud
dochter van: Pieter KREMER
Bouke SCHOLTENS


VII-63-350 Willem KUIN
geb. 29-4-1912 te Bierum (Spijk)
zoon van: Simon KUIN
Anje van BELKUM

( VI-22-126 )
  Hij trouwde met:  
  Weike JONKER
geb. 27-6-1913 te Heeswal
dochter van: Hendrik JONKER
Annechien SCHOLTENS


VII-63-351 Harmannus KUIN
geb. 16-11-1913 te Bierum (Spijk)
ovl. 24-7-1914 te Bierum (Spijk), 8 maand oud
zoon van: Simon KUIN
Anje van BELKUM

( VI-22-126 )

VII-64-353 Willem de VRIES
geb. 17-7-1910 te Huizinge
zoon van: Durk de VRIES
Bouke DIJKEMA

( VI-23-132 )
  Hij trouwde op 18-5-1935 te Middelstum met:  
  Grietje ZWAAGMAN
geb. 28-1-1911 te Bedum (Onderdendam)
dochter van: Evert ZWAAAGMAN
Antje SCHOLMAN


VII-64-355 Wietze de VRIES
geb. 5-1-1914 te Zandeweer
zoon van: Durk de VRIES
Bouke DIJKEMA

( VI-23-132 )

VII-65-356 Jan van der LEEST
geb. 18-10-1896 te Zeerijp
zoon van: Gerrit van der LEEST
Geertje DIJKEMA

( VI-24-133 )

VII-65-357 Heilko Frederik van der LEEST
geb. 5-7-1898 te Zeerijp
zoon van: Gerrit van der LEEST
Geertje DIJKEMA

( VI-24-133 )

VII-65-358 Luutje Floris van der LEEST
geb. 11-6-1900 te Zeerijp
zoon van: Gerrit van der LEEST
Geertje DIJKEMA

( VI-24-133 )

VII-65-359 Anne van der LEEST
geb. 11-7-1901 te 't Zandt
ovl. 12-9-1965 te Groningen, 64 jaar oud
zoon van: Gerrit van der LEEST
Geertje DIJKEMA

( VI-24-133 )

VII-65-360 Floris van der LEEST
geb. 27-6-1903 te Eenum
zoon van: Gerrit van der LEEST
Geertje DIJKEMA

( VI-24-133 )

VII-65-361 Aaltje van der LEEST
geb. 30-11-1908 te Eenum
dochter van: Gerrit van der LEEST
Geertje DIJKEMA

( VI-24-133 )

VII-66-362 Elske DIJKEMA
geb. 31-1-1902 te Loppersum
ovl. 21-4-1924 te Baflo, 22 jaar oud
dochter van: Floris DIJKEMA
Wieke WIERENGA
( VI-24-134 )

VII-66-363 Tijmen Ite DIJKEMA
geb. 11-12-1903 te Baflo
zoon van: Floris DIJKEMA
Wieke WIERENGA
( VI-24-134 )
  Hij trouwde op 14-5-1932 te Baflo met:  
  Trijntje HELDER
geb. 24-9-1902 te Baflo (Den andel)
dochter van: Renne HELDER
Wietske de BOER


VII-66-364 Jantje Anje DIJKEMA
geb. 6-5-1907 te Baflo
dochter van: Floris DIJKEMA
Wieke WIERENGA
( VI-24-134 )
  Zij trouwde op 3-4-1928 te Baflo met:  
  Frits KOOIJ
geb. 26-6-1907 te Niezijl
zoon van: Gerrit KOOIJ
Sietske KLUNDER


VII-66-365 Jantina Cornelia DIJKEMA
geb. 17-1-1912 te Baflo
dochter van: Floris DIJKEMA
Wieke WIERENGA
( VI-24-134 )
  Zij trouwde op 30-5-1936 te Usquert met:  
  Cornelis ABBRING
geb. 6-4-1913 te Uithuizen
zoon van: Jelte ABBRING
Hillegien BISSCHOP


VII-67-366 Lea KLOK
geb. 23-2-1905 te Eenum
dochter van: Hendrik KLOK
Trijntje DIJKEMA

( VI-24-136 )

VII-67-367 Elske KLOK
geb. 8-4-1908 te Eenum
dochter van: Hendrik KLOK
Trijntje DIJKEMA

( VI-24-136 )

VII-68-368 Jakob Kars KLOK
geb. 31-5-1910 te 't Zandt
ovl. 5-8-1910 te 't Zandt, 9 weken oud
zoon van: Dolfijn KLOK
Martje DIJKEMA

( VI-24-137 )

VII-68-369 Jakob Kars KLOK
geb. 12-10-1911 te 't Zandt
zoon van: Dolfijn KLOK
Martje DIJKEMA

( VI-24-137 )
  Hij trouwde op 25-5-1940 te 't Zandt met:  
  Hiltje de BOER
geb. ca 1919 te 't Zandt
dochter van: Grietje de BOER

VII-68-370 Jan KLOK
geb. 28-8-1916 te 't Zandt
ovl. 4-9-1916 te 't Zandt, 7 dagen oud
zoon van: Dolfijn KLOK
Martje DIJKEMA

( VI-24-137 )

VII-69-371 Tjitske DOUWES
geb. 21-1-1913 te Groningen
dochter van: Roelof DOUWES
Meitje DIJKEMA

( VI-24-139 )
  Zij trouwde op 5-7-1937 te Groningen met:  
  Fokko BAKKER
geb. 21-2-1906 te Groningen
zoon van: Hendrik Lodewijk BAKKER
Johanna Rensina KRAMER


VII-70-372 Jantje HOVING
geb. 11-3-1897 te Ten Boer
ovl. 8-12-1988, 91 jaar oud
dochter van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )

VII-70-373 Wiebrand HOVING
geb. 11-8-1898 te Ten Boer
ovl. 5-11-1960 te Ten Boer, 62 jaar oud
zoon van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )
  Hij trouwde op 14-6-1923 te Ten Boer (HA-23) met:  
  Kornelia VOS
geb. 24-3-1899 te Warfhuizen
dochter van: Jacob VOS
Trienje BOS

fam. 72: ( VII-2-12 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HOVING geb. ca 1924 te Ten Boer / ovl. 10-6-1927 te Groningen ( VIII-132-445 )
  2. Jacob HOVING geb. 1926 te Ten Boer / ovl. 26-4-1926 te Ten Boer ( VIII-132-446 )

VII-70-374 Aafke HOVING
geb. 13-10-1899 te Ten Boer
ovl. 28-8-1983, 83 jaar oud
dochter van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )

VII-70-375 Tammo HOVING
geb. 3-7-1901 te Ten Boer
ovl. 23-10-1986, 85 jaar oud
zoon van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )
  Hij trouwde op 9-8-1928 te Ten Boer met:  
  Tammechina Hinderika GELDERLOOS
geb. 10-11-1901 te Wirdum
ovl. 22-12-1972, 71 jaar oud
dochter van: Jurrien GELDERLOOS
Hillechien WIERENGA


VII-70-376 Dirk HOVING
geb. 19-11-1902 te Ten Boer
ovl. 3-1-1925 te Groningen, 22 jaar oud
zoon van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )

VII-70-377 Rensina HOVING
geb. 7-10-1904 te Ten Boer
dochter van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )

VII-70-378 Janko HOVING
geb. 10-5-1907 te Ten Boer
ovl. 14-4-2003, 95 jaar oud
zoon van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )
  Hij trouwde met:  
  Annetje SPARREBOOM
geb. 3-12-1910
ovl. 22-4-1972, 61 jaar oud

VII-70-379 Aaltje HOVING
geb. 8-12-1908 te Ten Boer
ovl. 26-10-2003, 94 jaar oud
dochter van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )
  Zij trouwde op 13-10-1938 te Ten Boer met:  
  Willem Karel Hendrik BRONS
geb. 1-7-1910 te Onderdendam
ovl. 31-8-1976, 66 jaar oud
zoon van: Willem BRONS
Susan MAGENDANS


VII-70-380 Ludina HOVING
geb. 4-11-1911 te Ten Boer
ovl. 2-7-2004, 92 jaar oud
dochter van: Jan HOVING
Anje WINKEL

( VI-25-143 )
  Zij trouwde met:  
  Berend Jan WERKMAN
geb. 11-4-1909 te Middelstum
ovl. 14-7-2003, 94 jaar oud
zoon van: Fokko WERKMAN
Pieterke KIEFT


VII-71-381 Jantje (Jennie) te BOS
geb. ca 1894 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 26-1-1927 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Martinus te BOS
Jantje WINKEL

( VI-25-145 )

VII-71-382 Minnie te BOS
geb. 12-10-1898 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1980
dochter van: Martinus te BOS
Jantje WINKEL

( VI-25-145 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: april 1980.
 
  Zij trouwde op 6-6-1922 te Vogel Center, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jan (John) SLUITER
geb. 12-5-1901 te Groningen
zoon van: Jacob SLUITER
Hermina GROENENDAL

  Uit deze relatie  
  1. Marian SLUITER geb. ca 1924 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-133-447 )
  2. Jean Helen SLUITER geb. 22-4-1926 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) / ovl. 20-2-2014 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-133-448 )
  3. Betty Barbara SLUITER geb. te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-133-450 )
  4. Barbara Betty SLUITER geb. 21-10-1929 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) / ovl. 5-2-2009 ( VIII-133-449 )
  5. John Calvin SLUITER geb. 23-12-1936 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-9-2017 te Rockford, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-133-451 )
  6. Jeanne SLUITER geb. ca 1940 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-133-452 )

VII-71-383 Nicholas te BOS
geb. 8-6-1901 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.)
ovl. 27-5-1985 te Falmouth, Missaukee County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Martinus te BOS
Jantje WINKEL

( VI-25-145 )
  Persoonlijke informatie
Twin brother of Tom.
 

VII-71-384 Tom te BOS
geb. 8-6-1901 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-5-1971 te McBain, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.), 69 jaar oud
zoon van: Martinus te BOS
Jantje WINKEL

( VI-25-145 )
  Persoonlijke informatie
Twin brother of Nicholas.
 

VII-71-385 Annie te BOS
geb. ca 1909 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Martinus te BOS
Jantje WINKEL

( VI-25-145 )

VII-71-386 Martin te BOS
geb. 8-10-1912 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 12-2-1973 te Clam Union Tp, Missaukee Cty (Michigan, U.S.A.), 60 jaar oud
zoon van: Martinus te BOS
Jantje WINKEL

( VI-25-145 )

VII-71-387 Lauretta te BOS
geb. 8-10-1912 te McBain, Missaukee County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 22-3-1995 te Ames, Story County (Iowa, U.S.A.), 82 jaar oud
dochter van: Martinus te BOS
Jantje WINKEL

( VI-25-145 )
  Zij trouwde op 16-6-1939 te Vogel Center, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Peter J. Vander POL
geb. 9-10-1911
ovl. 16-12-1992 te Traverse City, Grand Traverse County (MI, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Andrew Vander POL
Jennie _

  Uit deze relatie  
  1. Philip Vander POL ( VIII-134-453 )
  2. Mary Vander POL ( VIII-134-454 )
  3. Judy Vander POL ( VIII-134-455 )

VII-72-388 Pouweliena WIERENGA
geb. 5-1-1901 te Wirdum
dochter van: Klaas WIERENGA
Lutgerdina WINKEL

( VI-25-146 )

VII-72-389 Jantje WIERENGA
geb. 28-2-1903 te Wirdum
dochter van: Klaas WIERENGA
Lutgerdina WINKEL

( VI-25-146 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Elizabeth SLAGER
geb. ca 1901 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1921 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca 1901, onerleden februari 1921.
 

VIII-1-2 Everdena SLAGER
geb. 1-7-1903 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 26-9-1994 te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )

VIII-1-3 William SLAGER
geb. 21-12-1905 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 13-3-1919 te Cascade Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 13 jaar oud
zoon van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )

VIII-1-4 Anna SLAGER
geb. 1908 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 26-12-1943 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: november 1908.
 

VIII-1-5 Andrew SLAGER
geb. 19-4-1911 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 27-6-1995 te Caledonia, Kent County (Michigan, U.S.A.), 84 jaar oud
zoon van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Anne SYTSMA
geb. 17-10-1908
ovl. 27-3-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Loren SLAGER ( IX-1-1 )
  2. Jonie SLAGER ( IX-1-2 )

VIII-1-6 Lavina SLAGER
geb. 1913 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 16-10-1943 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )

VIII-1-7 Harry SLAGER
geb. 1-12-1915 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 20-7-1976 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 60 jaar oud
zoon van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Gwendolyn Mae GARDNER
geb. 17-9-1922 te Elyria, Lorain County (Ohio, U.S.A.)
ovl. 29-7-1978 te Cascade Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 55 jaar oud
dochter van: Willis Thornton GARDNER
Iva Crayton TOWNSEND

  Uit deze relatie  
  1. Bill SLAGER ( IX-2-3 )
  2. Dale SLAGER ( IX-2-4 )

VIII-1-8 Wilhelmina SLAGER
geb. 1-7-1919 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 20-7-1920 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 12 maand oud
dochter van: Peter William SLAGER
Anna BOS
( VII-1-1 )

VIII-2-9 Elizabeth SLAGER
geb. 6-12-1903 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 20-10-2004 te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.), 100 jaar oud
dochter van: Jacob SLAGER
Anna ANTONIDES
( VII-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  George WIERENGA
  Uit deze relatie  
  1. Gordon WIERENGA ( IX-3-5 )

VIII-2-10 Floris SLAGER
geb. 8-7-1906 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 24-12-1990 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 84 jaar oud
zoon van: Jacob SLAGER
Anna ANTONIDES
( VII-1-2 )
  Hij trouwde met:  
  Lauretta CRAMER
geb. 25-4-1913
ovl. 18-1-2011, 97 jaar oud
dochter van: Herman SLAGER
Nellie _

  Uit deze relatie  
  1. Ruth J. SLAGER geb. ca 1934 te Newaygo, Newaygo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 25-12-2017 ( IX-4-6 )
  2. Rose A. SLAGER geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( IX-4-7 )
  3. Rena M. SLAGER geb. ca 1940 ( IX-4-8 )
  4. Shirley SLAGER ( IX-4-9 )
  5. Jacob SLAGER ( IX-4-10 )
  6. David SLAGER ( IX-4-11 )
  7. Louise SLAGER ( IX-4-12 )
  8. Floris (Bud) SLAGER geb. 5-1-1943 / ovl. 10-11-1984 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( IX-4-13 )

VIII-2-11 William SLAGER
geb. 17-9-1910 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 4-10-1984 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.), 74 jaar oud
zoon van: Jacob SLAGER
Anna ANTONIDES
( VII-1-2 )
  Hij trouwde met:  
  Clara POSTMA
geb. 6-11-1906
ovl. 6-3-1984 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 77 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1950.
 
  Uit deze relatie  
  1. Betty SLAGER ( IX-5-14 )

VIII-2-12 Nellie SLAGER
geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 4-12-1998
dochter van: Jacob SLAGER
Anna ANTONIDES
( VII-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  Clayton ASHLEY
geb. 20-2-1914
ovl. 14-3-1998, 84 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Rex ASHLEY ( IX-6-15 )
  2. Ronald ASHLEY ( IX-6-16 )
  3. Richard ASHLEY ( IX-6-17 )

VIII-2-13 Alice SLAGER
geb. 12-7-1924 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 7-5-2002 te Pompano Beach, Broward County (Florida, U.S.A.), 77 jaar oud
dochter van: Jacob SLAGER
Anna ANTONIDES
( VII-1-2 )
  Zij trouwde op 9-10-1947 te Ada Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  David Donald DROLLINGER
geb. 20-4-1912 te Wabash County (Indiana, U.S.A.)
ovl. 30-1-2005 te Pompano Beach, Broward County (Florida, U.S.A.), 92 jaar oud
zoon van: William Thornton DROLLINGER
Elizabeth A. SWISHER

  Uit deze relatie  
  1. Charles David DROLLINGER ( IX-7-18 )
  2. Betty Mae DROLLINGER ( IX-7-19 )

VIII-2-14 Annette SLAGER
geb. ca 1925 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 13-10-2015 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Jacob SLAGER
Anna ANTONIDES
( VII-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  John W. EICHOLTZ
  Uit deze relatie  
  1. John J. EICHOLTZ ( IX-8-20 )

VIII-3-15 Willard SLAGER
geb. 23-2-1907 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 21-6-1965, 58 jaar oud
zoon van: John SLAGER
Mary BOGERT
( VII-1-3 )
  Hij trouwde met:  
  Elizabeth HARRIS
geb. ca 1910
ovl. 7-7-1994
dochter van: Charles H. HARRIS
Hattie PAUL

  Uit deze relatie  
  1. Willard B. SLAGER geb. 30-5-1932 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 18-5-2007 te Palmetto, Manatee County (Florida, U.S.A.) ( IX-9-21 )
  2. Nancy K. SLAGER geb. ca 1937 te Michigan (U.S.A.) ( IX-9-22 )
  3. Thomas SLAGER ( IX-9-23 )

VIII-3-16 Adrian SLAGER
geb. 7-6-1910 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 21-6-2005, 95 jaar oud
zoon van: John SLAGER
Mary BOGERT
( VII-1-3 )
  Hij trouwde met:  
  Henrietta _
geb. ca 1912
  Uit deze relatie  
  1. Shirley SLAGER ( IX-10-24 )
  2. Larry SLAGER ( IX-10-25 )
  3. Marcia SLAGER ( IX-10-26 )
  4. Gary SLAGER ( IX-10-27 )
  5. Marilyn SLAGER ( IX-10-28 )

VIII-3-17 Ruth Marie SLAGER
geb. ca 1916 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 30-10-2004 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: John SLAGER
Mary BOGERT
( VII-1-3 )

VIII-4-18 Ekke ROZEMA
geb. 27-7-1895 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-8-1895 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 5 dagen oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )

VIII-4-19 Edward ROZEMA
geb. 6-9-1896 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 2-12-1924 te Wayland, Allegan County (Michigan, U.S.A.), 28 jaar oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )

VIII-4-20 Theresa ROZEMA
geb. 23-8-1898 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 7-3-1991 te Galesburg, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 92 jaar oud
dochter van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Zij trouwde op 24-5-1921 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Frederick (Fred) de HAAN
geb. 17-2-1897 te Portage, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 13-5-1990 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 93 jaar oud
zoon van: Tunnis de HAAN
Attje LINNEMAN

fam. 71: ( V-10-43 )
  Uit deze relatie  
  1. Ruth Virginia DEHAAN geb. 12-1-1924 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 12-1-2013 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) fam. 71: ( VII-35-152 )
  2. Melvin Jay DEHAAN geb. 27-2-1931 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 17-8-1997 te Portage, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) fam. 71: ( VII-35-153 )

VIII-4-21 Sadie ROZEMA
geb. 20-2-1900 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-4-1976 te Bloomsburg, Columbia County (Pennsylvania, U.S.A.), 76 jaar oud
dochter van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Zij trouwde met:  
  Peter EBELS
geb. 27-2-1899 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. ca 1951 te Benton Harbor, Berrien County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Johannes EBELS
Jennie BOS

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1920. Huwelijk ontbonden in 1998.
 
  Uit deze relatie  
  1. John Julius EBELS geb. 21-11-1920 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-12-2002 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( IX-11-29 )
  2. Stuart Peter EBELS geb. 8-10-1922 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 27-5-1976 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-11-30 )
  3. Genevieve Jean EBELS geb. 5-8-1926 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 16-11-2012 te Laporte, Sullivan County (Pennsylvania, U.S.A.) ( IX-11-31 )

VIII-4-22 Nellie ROZEMA
geb. 3-11-1901 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 17-2-1979 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 77 jaar oud
dochter van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Zij trouwde (1) op 8-9-1921 met:  
  Fred FRITSMA
geb. 21-8-1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 20-12-1938 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 44 jaar oud
zoon van: Geert FRITSMA
Wiepktje LAND

  Uit deze relatie  
  1. Gerald Russell FRITSMA geb. 3-3-1921 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 19-7-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-12-32 )
  2. Edward FRITSMA geb. ca 1927 ( IX-12-33 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Marrel Benjamin MURRAY
geb. 15-12-1891 te Bailey, Muskegon County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 18-11-1967 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1940.
 

VIII-4-23 Dick ROZEMA
geb. 10-7-1903 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 7-9-1978 te Alpine Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Lydia VEENSTRA
geb. 25-4-1908 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 26-5-1966 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 58 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1929.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wesley James ROZEMA geb. 23-10-1930 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 30-10-2010 te Loveland, Larimer County (Colorado, U.S.A.) ( IX-13-34 )
  2. Donald J. ROZEMA geb. ca 1935 te Michigan (U.S.A.) ( IX-13-35 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Aletta HOEK
geb. 13-6-1908 te Brohman, Newaygo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-12-1988 te Sparta, Kent County (Michigan, U.S.A.), 80 jaar oud
dochter van: Hendrik HOEK
Degina VEENSTRA


VIII-4-24 Hilda ROZEMA
geb. 14-12-1904 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 16-7-1972 te Benton Harbor, Berrien County (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
dochter van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Zij trouwde met:  
  Fred Raymond PERING
geb. 1-2-1894 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 8-1-1973 te Benton Harbor, Berrien County (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: William PERING
Mary _

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1937.
 

VIII-4-25 George ROZEMA
geb. 18-9-1906 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 12-8-1988 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )

VIII-4-26 Simon ROZEMA
geb. 14-4-1909 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 17-10-1986 te Allegan County (Michigan, U.S.A.), 77 jaar oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Hij trouwde met:  
  Mina JOLDERSMA
geb. 15-4-1912 te Leighton Twp, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-12-1987 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Ray JOLDERSMA
Bertha _

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1932.
 
  Uit deze relatie  
  1. Evelyn Ruth ROZEMA geb. 4-4-1937 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 21-3-2018 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-14-36 )
  2. Wayne ROZEMA ( IX-14-37 )
  3. Pamela ROZEMA ( IX-14-38 )

VIII-4-27 Anna ROZEMA
geb. 14-4-1909 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-3-1963 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 53 jaar oud
dochter van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Zij trouwde met:  
  Ernest MINGERINK
geb. 27-11-1907 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 13-12-1981 te Newaygo, Newaygo County (Michigan, U.S.A.), 74 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Marvin Ernest MINGERINK geb. 2-10-1932 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 5-12-2018 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-15-39 )
  2. Robert MINGERINK ( IX-15-40 )
  3. Lloyd MINGERINK ( IX-15-41 )
  4. Jay MINGERINK ( IX-15-42 )

VIII-4-28 Jacob ROZEMA
geb. 24-10-1910 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-5-1994 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Hij trouwde op 9-9-1937 met:  
  Alice de VRIES
geb. 25-11-1916 te Ureterp
ovl. 5-12-2001 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 85 jaar oud
dochter van: Jan de VRIES
Sadie BOONSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Nancy Joanne ROZEMA geb. 11-10-1940 / ovl. 21-3-1990 ( IX-16-43 )
  2. Mary Esther ROZEMA geb. 1-12-1944 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 20-6-2015 ( IX-16-44 )
  3. Arlene ROZEMA ( IX-16-45 )
  4. Marcia ROZEMA ( IX-16-46 )

VIII-4-29 Peter ROZEMA
geb. 9-11-1912 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 27-1-2001 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Hij trouwde met:  
  Tessie POTT
geb. 7-11-1915 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-10-1997 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 81 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1936.
 
  Uit deze relatie  
  1. James L. ROZEMA geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.) ( IX-17-47 )
  2. Donna J. ROZEMA geb. ca 1939 te Michigan (U.S.A.) ( IX-17-48 )
  3. Linda ROZEMA ( IX-17-49 )

VIII-4-30 Marion ROZEMA
geb. 30-9-1914 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 10-11-2005 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Zij trouwde (1) op 14-9-1939 met:  
  Richard HAGGERTY
geb. 31-5-1913
ovl. ca 1976 te Walker, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Zij trouwde (2) met:  
  Jerry BOERSMA

VIII-4-31 Herman ROZEMA
geb. 13-8-1916 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 21-11-1978 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.), 62 jaar oud
zoon van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Hij trouwde met:  
  Kathryn Theresa POTT
geb. 10-5-1920 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 26-1-2012 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Eisse POTT
Elizabeth _

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1940.
 
  Uit deze relatie  
  1. Larry Dale ROZEMA geb. 7-5-1944 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-7-1944 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-18-50 )
  2. Roger ROZEMA ( IX-18-51 )
  3. Sandy ROZEMA ( IX-18-52 )
  4. Ron ROZEMA ( IX-18-53 )

VIII-4-32 Marie ROZEMA
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Samuel ROZEMA
Annie SLAGER

( VII-2-5 )
  Zij trouwde met:  
  Richard William OOSSE
geb. 1-3-1918 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 26-1-2000 te Dunedin, Pinellas County (Florida, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: William George OOSSE
Jennie PALMA


VIII-5-33 Theresa SLAGER
geb. 2-3-1905 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 20-7-1996 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Peter SLAGER
Minnie BROERSMA
( VII-2-6 )
  Zij trouwde op 6-6-1926 te Moline, Allegan County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Benjamin JOHNSON
geb. ca 1900
ovl. ca 1991
zoon van: Albertus JOHNSON
Henrietta DENEUT

  Uit deze relatie  
  1. Benjamin JOHNSON geb. ca 1929 te Michigan (U.S.A.) ( IX-19-54 )
  2. Melvin JOHNSON geb. ca 1931 te Michigan (U.S.A.) ( IX-19-55 )
  3. Shirley JOHNSON geb. ca 1933 te Michigan (U.S.A.) ( IX-19-56 )
  4. Robert JOHNSON geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.) ( IX-19-57 )
  5. Norman JOHNSON geb. ca 1939 te Michigan (U.S.A.) ( IX-19-58 )

VIII-5-34 John Derwin SLAGER
geb. 4-12-1907 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 31-5-1996 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
zoon van: Peter SLAGER
Minnie BROERSMA
( VII-2-6 )
  Hij trouwde met:  
  Grace KOSTER
geb. 3-5-1909 te Wright, Mahaska County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 3-7-1967 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 58 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Marilyn J. SLAGER geb. ca 1933 te Michigan (U.S.A.) ( IX-20-59 )
  2. Donald R. SLAGER geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 6-3-1988 te Georgetown Twp, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( IX-20-60 )
  3. Kenneth SLAGER ( IX-20-61 )

VIII-5-35 Derwin SLAGER
geb. 30-10-1909 te Allegan County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 13-5-2003 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 93 jaar oud
zoon van: Peter SLAGER
Minnie BROERSMA
( VII-2-6 )
  Hij trouwde met:  
  Georgianna _
geb. 12-2-1912
ovl. 1-9-2006 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Calvin J. SLAGER geb. 27-3-1951 / ovl. 22-8-1979 te Sheridan, Montcalm County (Michigan, U.S.A.) ( IX-21-62 )

VIII-5-36 Anna SLAGER
geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Peter SLAGER
Minnie BROERSMA
( VII-2-6 )

VIII-6-37 Dick SLAGER
geb. 23-9-1906 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 23-9-1906 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 0 dagen oud
zoon van: George Dirk SLAGER
Elizabeth Cornelia KRIEKAARD
( VII-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op de geboortedag.
 

VIII-6-38 Jeanette Katherine SLAGER
geb. 8-6-1909 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 7-10-2005, 96 jaar oud
dochter van: George Dirk SLAGER
Elizabeth Cornelia KRIEKAARD
( VII-2-7 )
  Zij trouwde met:  
  Nicholas J. STELMA
geb. ca 1908
ovl. 21-1-1991 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Nicholas STELMA
Jennie KLUNDER

  Uit deze relatie  
  1. Jerry Lee STELMA geb. ca 1940 te Michigan (U.S.A.) ( IX-22-63 )
  2. James STELMA ( IX-22-64 )

VIII-7-39 Hendrik COLEGEM
geb. 1917 te Haarlem
zoon van: Petrus Augustinus COLEGEM
Hendrikje ter VEEN

( VII-4-11 )
  Hij trouwde op 10-10-1941 te Haren met:  
  Hermanna GERDING
geb. 1-6-1915 te Haren
dochter van: Hendrik GERDING
Hermanna STADMAN


VIII-8-40 Hendrik de VRIES
geb. 20-11-1903 te Haren (Helpman)
zoon van: Evert de VRIES
Derktje ter VEEN

( VII-4-12 )

VIII-8-41 Arend de VRIES
geb. 14-10-1904 te Haren (Helpman)
zoon van: Evert de VRIES
Derktje ter VEEN

( VII-4-12 )
  Hij trouwde op 14-5-1934 te Groningen met:  
  Harmanna Maria de WOLFF
geb. 31-1-1903 te Groningen
dochter van: Wilhelmus Christianus de WOLFF
Alida Henderika GROOTE


VIII-8-42 Geesje de VRIES
geb. 14-5-1906 te Haren (Helpman)
dochter van: Evert de VRIES
Derktje ter VEEN

( VII-4-12 )

VIII-8-43 Jantina de VRIES
geb. 29-4-1908 te Haren (Helpman)
dochter van: Evert de VRIES
Derktje ter VEEN

( VII-4-12 )

VIII-8-44 Henderika Alieda de VRIES
geb. 27-4-1910 te Haren (Helpman)
dochter van: Evert de VRIES
Derktje ter VEEN

( VII-4-12 )

VIII-9-45 Willem BOS
geb. 1-11-1890 te Middelstum
zoon van: Berend BOS
Stijntje SLAGER

( VII-6-21 )
  Hij trouwde op 23-5-1912 te Middelstum met:  
  Anna STEENHUIS
geb. 17-9-1891 te Middelstum
dochter van: Jan STEENHUIS
Feddechien NIJBORG

  Uit deze relatie  
  1. Stijntje BOS geb. 3-4-1913 te Winneweer ( IX-23-65 )
  2. Jan BOS geb. 4-6-1916 te Middelstum / ovl. 18-6-1917 te Middelstum ( IX-23-66 )

VIII-9-46 Wietse Siewert BOS
geb. 21-2-1893 te Middelstum
ovl. 20-12-1896 te Middelstum (OA-30), 3 jaar oud
zoon van: Berend BOS
Stijntje SLAGER

( VII-6-21 )

VIII-9-47 Siewert BOS
geb. 24-11-1894 te Middelstum
ovl. 14-12-1945 te Groningen (OA-2655), 51 jaar oud
zoon van: Berend BOS
Stijntje SLAGER

( VII-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1915), houtbewerker.
 
  Hij trouwde op 29-5-1915 te Middelstum (HA-9) met:  
  Janneke HUISMAN
geb. 6-12-1897 te Middelstum
ovl. 15-3-1962 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Heere HUISMAN
Siementje MUSCH

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1915).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: houthandelaar; beroep vader bruid: fabrieksarbeider; bruidegom 20 jaar; bruid 17 jaar. Huwelijk door scheiding beëindigd.
 

VIII-9-48 Jantina Willemina BOS
geb. 15-2-1901 te Middelstum
ovl. 26-3-1985, 84 jaar oud
dochter van: Berend BOS
Stijntje SLAGER

( VII-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1920).
 
  Zij trouwde op 15-5-1920 te Middelstum (HA-8) met:  
  Hendrik NORDEN
geb. 12-5-1899 te Middelstum (Huizinge)
ovl. 26-11-1986, 87 jaar oud
zoon van: Pieter NORDEN
Elizabeth VAST

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1920).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: veldarbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 19 jaar
 

VIII-9-49 Willemina Jantina BOS
geb. 19-5-1903 te Middelstum
ovl. 11-6-1985, 82 jaar oud
dochter van: Berend BOS
Stijntje SLAGER

( VII-6-21 )
  Zij trouwde op 15-6-1929 te Middelstum met:  
  Pieter BERGHUIS
geb. 31-7-1904 te Baflo
ovl. 29-2-1980, 75 jaar oud
zoon van: Pieter BERGHUIS
Gezina WIEBENGA


VIII-9-50 Berendina BOS
geb. 29-10-1906 te Middelstum
ovl. 24-11-1995, 89 jaar oud
dochter van: Berend BOS
Stijntje SLAGER

( VII-6-21 )
  Zij trouwde op 27-7-1929 te Middelstum met:  
  Ebo Hendrik DELIES
geb. 5-6-1907 te Appingedam
ovl. 4-2-1994, 86 jaar oud
zoon van: Roelf DELIES
Trijntje KOERS


VIII-9-51 Martje Pieterke BOS
geb. 3-9-1910 te Middelstum
dochter van: Berend BOS
Stijntje SLAGER

( VII-6-21 )
  Zij trouwde op 6-8-1931 te Groningen met:  
  Arend ROZEMA
geb. 8-10-1908 te Garnwerd
zoon van: Berend ROZEMA
Jantje GUIKEMA


VIII-10-52 Janna SLAGER
geb. 11-7-1891 te Kantens
dochter van: Harm SLAGER
Janna ten HOVE
( VII-8-28 )
  Zij trouwde op 27-5-1920 te Groningen met:  
  Johannes TINGELAAR
geb. 8-2-1889 te Groningen
zoon van: Nikolaas TINGELAAR
Pieterke RAVEN


VIII-10-53 Derk SLAGER
geb. 16-8-1897 te Middelstum
zoon van: Harm SLAGER
Janna ten HOVE
( VII-8-28 )

VIII-10-54 Derk SLAGER
geb. ca 1903 te Essen (Dld)
zoon van: Harm SLAGER
Janna ten HOVE
( VII-8-28 )
  Hij trouwde op 24-5-1930 te Kantens met:  
  Liefke FLIKKEMA
geb. 1-10-1904 te Uithuizen
dochter van: Jan FLIKKEMA
Cornelia ten BOER


VIII-11-55 Johannes SLAGER
geb. 13-9-1878 te Stedum
ovl. 9-10-1898 te Stedum, 20 jaar oud
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )

VIII-11-56 Grietje SLAGER
geb. 9-11-1899 te Stedum
ovl. 21-1-1900 te Stedum, 10 weken oud
dochter van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )

VIII-11-57 Johannes SLAGER
geb. 20-1-1901 te Stedum
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )

VIII-11-58 Jan SLAGER
geb. 21-2-1902 te Stedum
ovl. 1-9-1982, 80 jaar oud
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )
  Hij trouwde op 21-4-1923 te Stedum met:  
  Krijnje HOFSTEE
geb. 14-10-1901 te Stedum
ovl. 19-4-1974, 72 jaar oud
dochter van: Klaas HOFSTEE
Grietje TAMMINGA


VIII-11-59 Hendrik SLAGER
geb. 20-9-1903 te Stedum
ovl. 30-6-1988, 84 jaar oud
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )
  Hij trouwde op 23-5-1936 te Middelstum met:  
  Roelfina RUITER
geb. 21-3-1915 te Westerwijtwerd
ovl. 28-5-1972, 57 jaar oud
dochter van: Alje RUITER
Grietje van der MOLEN


VIII-11-60 Grietje SLAGER
geb. 3-10-1904 te Stedum
ovl. 16-7-1928 te Stedum, 23 jaar oud
dochter van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )

VIII-11-61 Jakob SLAGER
geb. 20-7-1906 te Stedum
ovl. 13-8-1906 te Stedum, 24 dagen oud
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )

VIII-11-62 Gerrit SLAGER
geb. 30-10-1907 te Stedum
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )

VIII-11-63 Jakob SLAGER
geb. 16-2-1909 te Stedum
ovl. 29-3-1910 te Stedum, 13 maand oud
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )

VIII-11-64 Jakob SLAGER
geb. 30-3-1912 te Stedum
zoon van: Jakob SLAGER
Hendriktje HUISMAN
( VII-9-38 )
  Hij trouwde op 6-4-1935 te 't Zandt met:  
  Jantina RIJKENS
geb. 19-10-1910 te 't Zandt
dochter van: Gerrit Temme RIJKENS
Jantje HEERLIEN


VIII-12-65 Johannes SLAGER
geb. 24-5-1905 te Stedum (GA-31)
ovl. 21-5-1965 te 't Zandt, 59 jaar oud
zoon van: Elle SLAGER
Wilhelmina TAMMINGA
( VII-9-39 )
  Hij trouwde op 5-7-1929 te Stedum met:  
  Jantina SMIT
geb. 30-8-1908 te Westeremden
dochter van: Anje SMIT

VIII-12-66 Tiemen SLAGER
geb. 28-12-1906 te Stedum
ovl. 15-12-1994, 87 jaar oud
zoon van: Elle SLAGER
Wilhelmina TAMMINGA
( VII-9-39 )
  Hij trouwde op 26-5-1934 te Loppersum met:  
  Aaltje VOS
geb. 6-10-1901 te Wirdum
ovl. 18-1-1991, 89 jaar oud
dochter van: Hendrik VOS
Johanna van HEUVEL

  Uit deze relatie  
  1. Wilhelmina Johanna SLAGER geb. ca 1936 te Noorddijk / ovl. 7-2-1945 te Groningen ( IX-24-67 )

VIII-12-67 Hendrik SLAGER
geb. 16-2-1908 te Stedum
zoon van: Elle SLAGER
Wilhelmina TAMMINGA
( VII-9-39 )
  Hij trouwde op 7-1-1933 te Loppersum met:  
  Stientje KUIPERS
geb. 24-9-1909 te Loppersum
dochter van: Derk KUIPERS
Geessien PERDON


VIII-12-68 Willem SLAGER
geb. 26-3-1909 te Stedum (GA-21)
ovl. 21-8-1980 te Stedum, 71 jaar oud
zoon van: Elle SLAGER
Wilhelmina TAMMINGA
( VII-9-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider (1934). In 1980 wonend aan de Lellensterweg 19 in Stedum. Willem is op 26-8-1980 te Groningen gecremeerd.
 
  Hij trouwde op 18-5-1934 te Stedum (HA-7) met:  
  Harmina VELTMAN
geb. ca 1913 te Westeremden
dochter van: Rudolf VELTMAN
Anje BOERSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1934).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. E. SLAGER ( IX-25-68 )

VIII-12-69 NN SLAGER
geb. 11-4-1913 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 11-4-1913 te Ten Boer (Kroddeburen) (OA-19), 0 dagen oud
zoon van: Elle SLAGER
Wilhelmina TAMMINGA
( VII-9-39 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-12-70 Grietje SLAGER
geb. 8-6-1916 te Ten Boer (St Annen)
dochter van: Elle SLAGER
Wilhelmina TAMMINGA
( VII-9-39 )
  Zij trouwde op 23-5-1936 te Stedum met:  
  Frederik KORRINGA
geb. 4-7-1909 te Ten Boer (Wittewierum)
zoon van: Kornelis KORRINGA
Renske LODE


VIII-12-71 Gerritdina SLAGER
geb. ca 1920 te Ten Boer
dochter van: Elle SLAGER
Wilhelmina TAMMINGA
( VII-9-39 )
  Zij trouwde met:  
  Harm KOOPMAN
geb. 1-9-1915 te Westeremden
zoon van: Hendrik Jan KOOPMAN
Jantje BALKEMA


VIII-13-72 Roelof van der LAAN
geb. 8-5-1896 te Westeremden
zoon van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )
  Hij trouwde op 3-6-1921 te Stedum met:  
  Anje BUSSCHER
geb. 4-3-1896 te Stedum
ovl. 13-5-1947 te Stedum, 51 jaar oud
dochter van: Jan BUSSCHER
Anna WIERINGA


VIII-13-73 Anko van der LAAN
geb. 2-6-1897 te Stedum (Westeremden)
ovl. 5-1-1898 te Stedum, 7 maand oud
zoon van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )

VIII-13-74 Anko van der LAAN
geb. 27-9-1898 te Stedum (Westeremden)
ovl. 3-3-1933 te Stedum, 34 jaar oud
zoon van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )
  Hij trouwde op 27-3-1920 te Stedum met:  
  Geertje BOLWIJN
geb. 14-11-1900 te Stedum (Westeremden)
dochter van: Henderik BOLWIJN
Geertje TIMMER


VIII-13-75 Grietje van der LAAN
geb. 15-7-1900 te Stedum (Westeremden)
dochter van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )
  Zij trouwde op 19-5-1933 te Stedum met:  
  Willem KNOL
geb. 14-12-1919 te Uithuizen
zoon van: Jacob KNOL
Martje RIJZINGA


VIII-13-76 Roelf van der LAAN
geb. 21-5-1902 te Stedum (Westeremden)
ovl. 4-9-1902 te Stedum, 3 maand oud
zoon van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )

VIII-13-77 Anje van der LAAN
geb. 19-8-1903 te Stedum (Westeremden)
dochter van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )
  Zij trouwde op 23-4-1926 te Stedum met:  
  Jan KREMER
geb. 20-2-1899 te Stedum (Westeremden)
zoon van: Kornelis KREMER
Beerendje KAMPEN


VIII-13-78 Tiemen van der LAAN
geb. 17-2-1906 te Stedum (Westeremden)
zoon van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )

VIII-13-79 Roelfien van der LAAN
geb. 24-3-1907 te Stedum (Westeremden)
ovl. 26-1-1916 te Stedum, 8 jaar oud
dochter van: Jan van der LAAN
Stientje BOLT

( VII-10-40 )

VIII-14-80 Roelf LIJNEMA
geb. 1922 te Middelstum
ovl. 31-8-1922 te Middelstum (overl. Groningen) (OA-23), 7 maand oud
zoon van: Pieter LIJNEMA
Ebeltje BOLT

( VII-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Roelf was vrijwel zeker de tweelingbroer van Jantje vermoedelijk met een zwakke gezondheid. Hij overleed (7 mnd oud) te Groningen. (Overlijdensakte in Groningen: 1922: OA-1115.)
 

VIII-14-81 Jantje LIJNEMA
geb. 1922 te Middelstum
ovl. 25-1-1927 te Winsum (Obergum) (OA-2), 5 jaar oud
dochter van: Pieter LIJNEMA
Ebeltje BOLT

( VII-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Vrijwel zeker het tweelingzusje van Roelf die op 5-9-1922 overleed.
 

VIII-16-84 Renstje van DIJK
geb. 29-1-1907 te Middelstum
dochter van: Pieter van DIJK
Maria SLAGER

( VII-12-60 )

VIII-17-85 Fenna WILTJER
geb. ca 1919 te Middelstum
ovl. 16-1-1920 te Middelstum
dochter van: Elle WILTJER
Anje LUINGE
( VII-13-73 )
fam. 57: ( VIII-1-1 )

VIII-17-86 Siebrand WILTJER
geb. ca 1924 te Middelstum
ovl. 12-9-1934 te Groningen, 10 jaar oud
zoon van: Elle WILTJER
Anje LUINGE
( VII-13-73 )
fam. 57: ( VIII-1-1 )

VIII-17-87 Derkje WILTJER
geb. ca 1931 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 24-5-1935 te Middelstum (Toornwerd)
dochter van: Elle WILTJER
Anje LUINGE
( VII-13-73 )
fam. 57: ( VIII-1-1 )

VIII-18-88 Hendrikus OLDENHUIS
geb. 4-3-1896 te Leermens
ovl. 6-5-1897 te 't Zandt, 14 maand oud
zoon van: Abel OLDENHUIS
Aafke POTHOF

( VII-14-79 )

VIII-18-89 NN OLDENHUIS
geb. 16-5-1898 te Leermens
ovl. 16-5-1898 te Leermens, 0 dagen oud
zoon van: Abel OLDENHUIS
Aafke POTHOF

( VII-14-79 )

VIII-18-90 Hilje OLDENHUIS
geb. 11-3-1901 te Leermens
dochter van: Abel OLDENHUIS
Aafke POTHOF

( VII-14-79 )
  Zij trouwde op 12-6-1920 te 't Zandt met:  
  Derk FOLKERSMA
geb. 20-1-1899 te Leermens
zoon van: Johannes FOLKERSMA
Harmanna WESTERMAN


VIII-18-91 Anna OLDENHUIS
geb. 9-11-1905 te Leermens
dochter van: Abel OLDENHUIS
Aafke POTHOF

( VII-14-79 )
  Zij trouwde op 3-4-1930 te 't Zandt met:  
  Jan BOS
geb. 29-1-1904 te Oosterwijtwerd
zoon van: Lammert BOS
Antje VOS


VIII-19-92 Albert JANSEN
geb. 12-4-1905 te Leermens
ovl. 14-4-1906 te Leermens, 12 maand oud
zoon van: Hendrik JANSEN
Diewerke POTHOF

( VII-14-83 )

VIII-20-93 Menne BOS
geb. 30-10-1909 te Leermens
zoon van: Hendrik BOS
Tunna POTHOF

( VII-14-84 )

VIII-20-94 Jan BOS
geb. 16-8-1911 te Leermens
zoon van: Hendrik BOS
Tunna POTHOF

( VII-14-84 )

VIII-20-95 Thomas BOS
geb. 25-11-1913 te Leermens
zoon van: Hendrik BOS
Tunna POTHOF

( VII-14-84 )

VIII-21-96 Nick POTHOFF
geb. 11-6-1890 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-1-1943 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.), 52 jaar oud
zoon van: Pieter (Peter) POTHOFF
Ida BOUWKAMP
( VII-15-86 )
  Hij trouwde met:  
  Sylvia _

VIII-22-97 Effie POTHOFF
geb. 21-5-1905 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Thomas POTHOF
Wiertje (Rickie) KLINKHAMER
( VII-15-87 )
  Zij trouwde op 13-6-1925 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Lester William NELAND
geb. ca 1900 te Michigan (U.S.A.)
ovl. voor 1970 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Herman NELAND
Nellie BOWERS

  Uit deze relatie  
  1. NN NELAND geb. 27-1-1926 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 27-1-1926 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( IX-26-69 )

VIII-23-98 Siemenke KOSTER
geb. 22-9-1884 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 16-1-1885 te Ten Boer (Woltersum), 3 maand oud
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )

VIII-23-99 Siemke KOSTER
geb. 15-8-1885 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 30-8-1960 te Ten Boer (Ten Post), 75 jaar oud
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )
  Zij trouwde op 28-12-1907 te Ten Boer met:  
  Derk BOUWMAN
geb. 6-2-1888 te Harkstede
ovl. 2-10-1959 te Ten Boer (Ten Post), 71 jaar oud
zoon van: Geert BOUWMAN
Jantje NIEBORG

  Uit deze relatie  
  1. Geert BOUWMAN geb. 9-2-1908 te Ten Boer (Ten Post) ( IX-27-70 )
  2. Egbert BOUWMAN geb. 28-12-1911 te Ten Boer (Ten Post) ( IX-27-71 )
  3. Klaas BOUWMAN geb. 3-5-1913 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 15-9-1930 te Ten Boer (Kroddeburen) ( IX-27-72 )

VIII-23-100 Jan KOSTER
geb. 17-10-1887 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 19-5-1956 te Ten Boer (Ten Post), 68 jaar oud
zoon van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )
  Hij trouwde op 19-8-1909 te Ten Boer met:  
  Geertruida VELDMAN
geb. 15-3-1888 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Berend VELDMAN
Antje GROENEVELD

  Uit deze relatie  
  1. Egbert Berend KOSTER geb. 2-1-1910 te Winneweer ( IX-28-73 )
  2. NN KOSTER geb. 19-3-1912 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 19-3-1912 te Ten Boer (Ten Post) ( IX-28-74 )
  3. Berend KOSTER geb. 20-1-1914 te Ten Boer (Ten Post) ( IX-28-75 )
  4. Willem KOSTER geb. ca 1918 te Ten Boer (Ten Post) ( IX-28-76 )

VIII-23-101 Seike KOSTER
geb. 14-12-1889 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )
  Zij trouwde op 12-2-1925 te Ten Boer met:  
  Anne FIAT
geb. 27-5-1883 te Middelstum
ovl. 2-1-1953 te Leek (Zevenhuizen), 69 jaar oud
zoon van: Pieter FIAT
Geesien HUIZINGA


VIII-23-102 Grietje KOSTER
geb. 12-1-1892 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )
  Zij trouwde op 14-5-1917 te Ten Boer met:  
  Marcus DOLLER
geb. 3-8-1882 te Haulerwijk
zoon van: Hendrik Roelf DOLLER
Hendrikje [Marcus] HOF


VIII-23-103 Harmke KOSTER
geb. 1-4-1894 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )
  Zij trouwde op 6-6-1914 te Ten Boer met:  
  Remko HAGENOUW
geb. 21-2-1887 te Woltersum
ovl. 24-7-1919 te Groningen, 32 jaar oud
zoon van: Roelf Braam HAGENOUW
Jaaptje DEKKER

  Uit deze relatie  
  1. Egbertdina HAGENOUW geb. 26-9-1914 te Ten Boer / ovl. 23-1-1940 te Westerwijtwerd ( IX-29-77 )
  2. Jacobina HAGENOUW geb. ca 1917 te Hedikhuizen ( IX-29-78 )
  3. Alida HAGENOUW geb. ca 1920 te Garrelsweer ( IX-29-79 )

VIII-23-104 Willemina KOSTER
geb. 5-6-1896 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 26-6-1896 te Ten Boer (Kroddeburen), 21 dagen oud
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )

VIII-23-105 Willem KOSTER
geb. 13-3-1898 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 15-11-1926 te Ten Boer (Ten Post), 28 jaar oud
zoon van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )
  Hij trouwde op 12-2-1921 te Ten Boer met:  
  Engelina BLAAUW
geb. 13-6-1901 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Jakob BLAAUW
Martje LANING

  Uit deze relatie  
  1. Willemke KOSTER geb. ca 1927 te Ten Boer (Kroddeburen) / ovl. 21-11-1927 te Ten Boer (Kroddeburen) ( IX-30-80 )

VIII-23-106 Anna KOSTER
geb. 26-8-1900 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 29-7-1901 te Ten Boer (Kroddeburen), 11 maand oud
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )

VIII-23-107 Anna KOSTER
geb. 7-4-1902 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 4-7-1903 te Ten Boer (Kroddeburen), 14 maand oud
dochter van: Egbert KOSTER
Egbertje STAAL
( VII-16-89 )

VIII-24-108 Willem KOSTER
geb. 6-3-1887 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Jan KOSTER
Elske DAM
( VII-16-90 )

VIII-24-109 Dieuwerke KOSTER
geb. 21-10-1888 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 22-3-1948 te Groningen, 59 jaar oud
dochter van: Jan KOSTER
Elske DAM
( VII-16-90 )
  Zij trouwde op 10-4-1913 te Ten Boer met:  
  Jan van der BEEK
geb. 2-1-1886 te Middelstum
zoon van: Jan van der BEEK
Anna SLAGTER


VIII-24-110 Siemon KOSTER
geb. 6-8-1890 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 27-10-1930 te Nieuwe Pekela, 40 jaar oud
zoon van: Jan KOSTER
Elske DAM
( VII-16-90 )
  Hij trouwde met:  
  Jantina Roelfina KUIPER

VIII-24-111 Pieter KOSTER
geb. 14-7-1896 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Jan KOSTER
Elske DAM
( VII-16-90 )

VIII-25-112 Siemenke KOSTER
geb. 21-6-1899 te Wehe
dochter van: Bertus KOSTER
Wietske HOVING
( VII-16-93 )
  Zij trouwde op 24-5-1922 te Bedum met:  
  Derk KRAIMA
geb. 26-3-1897 te Bedum
zoon van: Aldert KRAIMA
Jantje TEISMAN


VIII-25-113 Aafke KOSTER
geb. 17-5-1901 te Wehe
dochter van: Bertus KOSTER
Wietske HOVING
( VII-16-93 )

VIII-25-114 Grietje KOSTER
geb. 4-12-1902 te Wehe
dochter van: Bertus KOSTER
Wietske HOVING
( VII-16-93 )

VIII-25-115 Wiebrand KOSTER
geb. 30-8-1904 te Wehe
zoon van: Bertus KOSTER
Wietske HOVING
( VII-16-93 )
  Hij trouwde op 3-6-1931 te Bedum met:  
  Aukje SPOELMAN
geb. 16-8-1908 te Kollum
dochter van: Johannes SPOELMAN
Trijntje SCHOTANUS


VIII-25-116 Jan KOSTER
geb. 5-4-1907 te Loppersum
zoon van: Bertus KOSTER
Wietske HOVING
( VII-16-93 )
  Hij trouwde op 10-6-1931 te Bedum met:  
  Kunje van der TUIN
geb. 9-2-1907 te Bedum
dochter van: Hendrik van der TUIN
Jantje GROENEWOLD

  Uit deze relatie  
  1. NN KOSTER geb. 8-5-1940 te Groningen / ovl. 8-5-1940 te Groningen ( IX-31-81 )
  2. NN KOSTER geb. 7-6-1950 te Groningen / ovl. 7-6-1950 te Groningen ( IX-31-82 )

VIII-25-117 Willem KOSTER
geb. 16-3-1909 te Loppersum
zoon van: Bertus KOSTER
Wietske HOVING
( VII-16-93 )
  Hij trouwde op 7-5-1941 te Ten Boer met:  
  Kaatje KUIZENGA
geb. 5-6-1914 te Ulrum
dochter van: Klaas KUIZINGA
Cornelia FIELSTRA


VIII-25-118 Rensktje KOSTER
geb. 1-2-1911 te Loppersum (Wittewierum)
dochter van: Bertus KOSTER
Wietske HOVING
( VII-16-93 )
  Zij trouwde op 28-2-1934 te Bedum met:  
  Martinus STAAL
geb. 23-8-1908 te Bedum (Onderdendam)
ovl. 25-6-1984, 75 jaar oud
zoon van: Harm STAAL
Martje DOFF

fam. 93: ( IV-9-41 )

VIII-26-119 Enne van DIJKEN
geb. 22-8-1910 te Noorddijk
ovl. 23-2-1911 te Noorddijk, 6 maand oud
zoon van: Harm van DIJKEN
Maria van DIJK
( VII-17-95 )
fam. 71: ( V-11-48 )

VIII-26-120 Willem van DIJKEN
geb. 8-2-1916 te Noorddijk
zoon van: Harm van DIJKEN
Maria van DIJK
( VII-17-95 )
fam. 71: ( V-11-48 )

VIII-27-121 Trijntje KUIPER
geb. 15-10-1904 te Adorp
ovl. 5-6-1995, 90 jaar oud
dochter van: Ties KUIPER
Hindriktje HAAK

( VII-19-100 )
  Zij trouwde op 30-5-1929 te Oldehove met:  
  Lucas NAUTA
geb. 1-7-1901 te Kollum
ovl. 29-11-1985, 84 jaar oud
zoon van: Riekes NAUTA
Wietske van BEETS


VIII-27-122 Jakob KUIPER
geb. 5-4-1906 te Saaksum
ovl. 22-4-1906 te Oldehove, 17 dagen oud
zoon van: Ties KUIPER
Hindriktje HAAK

( VII-19-100 )

VIII-27-123 Jacoba KUIPER
geb. 30-3-1907 te Saaksum
dochter van: Ties KUIPER
Hindriktje HAAK

( VII-19-100 )

VIII-27-124 Geert Aries KUIPER
geb. 9-1-1909 te Saaksum
ovl. 24-4-1994, 85 jaar oud
zoon van: Ties KUIPER
Hindriktje HAAK

( VII-19-100 )
  Hij trouwde op 29-9-1933 te Aduard met:  
  Ibeltje REITSEMA
geb. 27-3-1913 te Doezum
ovl. 21-3-1979, 65 jaar oud
dochter van: Tjeert REITSEMA
Jantje LAANSTRA


VIII-27-125 Jakob KUIPER
geb. 31-1-1912 te Saaksum
ovl. 30-7-1956 te Groningen, 44 jaar oud
zoon van: Ties KUIPER
Hindriktje HAAK

( VII-19-100 )

VIII-27-126 Sanna KUIPER
geb. 11-8-1916 te Saaksum
dochter van: Ties KUIPER
Hindriktje HAAK

( VII-19-100 )

VIII-28-127 NN ROSEBOOM
geb. te Groningen
ovl. te Groningen
zoon van: Berend ROSEBOOM
Grietje HAAK

( VII-19-101 )

VIII-28-128 NN ROSEBOOM
geb. 11-12-1917 te Groningen
ovl. 11-12-1917 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Berend ROSEBOOM
Grietje HAAK

( VII-19-101 )

VIII-28-129 NN HAAK
geb. 19-4-1924 te Groningen
ovl. 19-4-1924 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Berend ROSEBOOM
Grietje HAAK

( VII-19-101 )

VIII-29-130 Jakob Pieter HAAK
geb. 16-12-1916 te Middelbert
zoon van: Hendrik HAAK
Klaassien van DIJKEN
( VII-19-102 )

VIII-30-131 Jan KOLSTEIN
geb. 7-11-1904 te Westeremden
ovl. 8-12-1927 te Bedum (Ellerhuizen), 23 jaar oud
zoon van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )
  Hij trouwde op 31-5-1927 te Bedum met:  
  Sijke van der BAAN
geb. 4-5-1897 te Visvliet
ovl. 12-9-1930 te Noorddijk, 33 jaar oud
dochter van: Jetze van der BAAN
Doetje KOOISTRA


VIII-30-132 Jantje KOLSTEIN
geb. 15-3-1906 te Westeremden
ovl. 9-3-1985, 78 jaar oud
dochter van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )

VIII-30-133 Elisabet KOLSTEIN
geb. 9-4-1907 te Westeremden
ovl. 7-7-1996, 89 jaar oud
dochter van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )
  Zij trouwde op 9-5-1941 te Haren met:  
  Harmannus Conradus Pieter VENEMA
geb. 19-7-1900 te Haren (Glimmen)
ovl. 11-11-1941 te Haren (Onnen), 41 jaar oud
zoon van: Pieter [Martens] VENEMA
Gesina ABBRING
fam. 39: ( IV-1-16 )
fam. 34: ( VIII-36-129 )

VIII-30-134 Jakoba KOLSTEIN
geb. 27-6-1908 te Westeremden
ovl. 3-10-1990, 82 jaar oud
dochter van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )
  Zij trouwde op 17-6-1937 te Noorddijk met:  
  Hendrik Jan ter LAAN
geb. 11-7-1912 te Zuidwolde
ovl. 28-2-1966, 53 jaar oud
zoon van: Willem ter LAAN
Grietje PIEL


VIII-30-135 Catharina KOLSTEIN
geb. 12-9-1909 te Westeremden
dochter van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )
  Zij trouwde met:  
  Berend VENEMA
geb. 22-9-1909 te Haren (Onnen)
zoon van: Pieter [Martens] VENEMA
Gesina ABBRING
fam. 39: ( IV-1-16 )
fam. 34: ( VIII-36-129 )

VIII-30-136 Anna KOLSTEIN
geb. 3-12-1910 te Westeremden
ovl. 26-9-1911 te Stedum, 9 maand oud
dochter van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )

VIII-30-137 Jacob KOLSTEIN
geb. 31-3-1912 te Westeremden
ovl. 14-6-1961 te Noorderhoogebrug, 49 jaar oud
zoon van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )
  Hij trouwde op 13-5-1937 te Ten Boer met:  
  Jantje RIDDER
geb. 26-4-1912 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 20-9-2003, 91 jaar oud
dochter van: Geert RIDDER
Martje VEGTER


VIII-30-138 Kornelis KOLSTEIN
geb. 29-4-1913 te Westeremden
zoon van: Gerard KOLSTEIN
Jantje SMIT

( VII-20-106 )

VIII-31-139 Jantje SMIT
geb. 7-4-1912 te Westeremden
dochter van: Christinus SMIT
Diewerke HOEKSEMA
( VII-20-107 )
  Zij trouwde op 6-6-1938 te Stedum met:  
  Hindrik HAMMINGH
geb. 1-8-1914 te Stedum
zoon van: Jan HAMMINGH
Willemtje SLAGER

( VI-20-113 )

VIII-31-140 Anna SMIT
geb. 22-4-1914 te Westeremden
dochter van: Christinus SMIT
Diewerke HOEKSEMA
( VII-20-107 )

VIII-31-141 Jakob SMIT
geb. 3-10-1918 te Stedum (Westeremden)
ovl. 28-1-1980 te Delfzijl, 61 jaar oud
zoon van: Christinus SMIT
Pieterke de RUITER
( VII-20-107 )
  Persoonlijke informatie
Wonend te Overschild. Beroep: melkboer.
 
  Hij trouwde op 7-10-1942 te Stedum met:  
  Helena HELMANTEL
geb. 14-8-1919 te Stedum (Westeremden)
ovl. 16-3-2002 te Leek, 82 jaar oud
dochter van: Jannes [Arnoldus] HELMANTEL
Aaffien VOS
fam. 91: ( IX-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 20 maart 2002 te Westeremden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Christinus (Tinus) SMIT geb. te Stedum (Westeremden) ( IX-32-83 )
  2. Aaffien SMIT geb. te Stedum (Westeremden) ( IX-32-84 )
  3. Pieterke (Pia) SMIT geb. te Stedum (Westeremden) ( IX-32-85 )
  4. Emma Jantina (Emma) SMIT geb. te Stedum (Westeremden) ( IX-32-86 )
  5. Jannes Arnoldus SMIT geb. 27-5-1953 te Stedum (Westeremden) / ovl. 29-5-1953 te Stedum (Westeremden) ( IX-32-87 )
  6. Jannus Arnoldus (Jannus) SMIT geb. te Stedum (Westeremden) ( IX-32-88 )

VIII-32-142 Kornelis Floris EBLING
geb. 30-11-1907 te Groningen
zoon van: Geert EBLING
Everdine Geerdina DIJKEMA

( VII-23-124 )

VIII-32-143 Floris Kornelis EBLING
geb. 8-3-1910 te Groningen
zoon van: Geert EBLING
Everdine Geerdina DIJKEMA

( VII-23-124 )

VIII-32-144 Barbara Gezina Fenna EBLING
geb. 1918 te Uithuizermeeden
ovl. 17-2-1918 te Uithuizermeeden
dochter van: Geert EBLING
Everdine Geerdina DIJKEMA

( VII-23-124 )

VIII-33-145 Floris Pieter Alexander DIJKEMA
geb. 25-1-1907 te Oldehove
zoon van: Willem Herman DIJKEMA
Dientje Hilda KONING
( VII-23-125 )

VIII-34-146 Jantje DIJKEMA
geb. 13-6-1905 te Winsum (Obergum)
ovl. 28-9-1914 te Middelstum, 9 jaar oud
dochter van: Pieter DIJKEMA
Klaassien SLAGTER
( VII-25-133 )

VIII-34-147 Tjitske DIJKEMA
geb. 29-1-1908 te Middelstum
dochter van: Pieter DIJKEMA
Klaassien SLAGTER
( VII-25-133 )

VIII-34-148 Pieterke DIJKEMA
geb. 30-7-1910 te Middelstum
dochter van: Pieter DIJKEMA
Klaassien SLAGTER
( VII-25-133 )
  Zij trouwde op 21-5-1930 te Bedum met:  
  Pieter KOOPMAN
geb. 8-9-1896 te Zuidwolde
zoon van: Egge KOOPMAN
Fenna van TIL


VIII-34-149 Hendrikje DIJKEMA
geb. 7-5-1913 te Middelstum
dochter van: Pieter DIJKEMA
Klaassien SLAGTER
( VII-25-133 )
  Zij trouwde op 21-1-1939 te Bedum met:  
  Louwe NIENHUIS
geb. 9-8-1910 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Harm NIENHUIS
Afina KUIPERS


VIII-34-150 Jantje DIJKEMA
geb. 13-11-1915 te Middelstum
dochter van: Pieter DIJKEMA
Klaassien SLAGTER
( VII-25-133 )
  Zij trouwde op 12-5-1939 te Bedum met:  
  Fenno DALSTRA
geb. 2-7-1914 te Zuidwolde
zoon van: Jan DALSTRA
Martje DWARSHUIS


VIII-35-151 Grietje HAZEKAMP
geb. 29-5-1911 te Groningen
dochter van: Tiemen HAZEKAMP
Hilje DIJKEMA

( VII-25-134 )

VIII-36-152 Hendrik DIJKEMA
geb. 3-8-1912 te Middelstum
zoon van: Aisse DIJKEMA
Jantje WICHERS
( VII-25-135 )
  Hij trouwde op 13-6-1935 te Winsum met:  
  Barteldina BOLT
geb. 12-1-1912 te Winsum (Obergum)
dochter van: Louwe BOLT
Eilderdina PLUISTER


VIII-36-153 Jan DIJKEMA
geb. 13-8-1913 te Middelstum
ovl. 8-4-1914 te Middelstum, 7 maand oud
zoon van: Aisse DIJKEMA
Jantje WICHERS
( VII-25-135 )

VIII-36-154 Jan DIJKEMA
geb. 25-8-1914 te Middelstum
zoon van: Aisse DIJKEMA
Jantje WICHERS
( VII-25-135 )
  Hij trouwde met:  
  Kornelia KUITERT
geb. 12-6-1915 te Kantens
dochter van: Luitje KUITERT
Anje TOONDER


VIII-37-155 Ida KOL
geb. 14-12-1909 te Westerwijtwerd
dochter van: Jakob KOL
Trijntje DIJKEMA

( VII-25-136 )
  Zij trouwde op 24-5-1934 te Groningen met:  
  Harm HEIDMEIJER
geb. 20-2-1908 te Noorderhoogebrug
zoon van: Harm HEIDMEIJER
Geeske LOONSTRA


VIII-37-156 Hendrik KOL
geb. 5-8-1911 te Westerwijtwerd
zoon van: Jakob KOL
Trijntje DIJKEMA

( VII-25-136 )
  Hij trouwde op 11-8-1941 te Groningen met:  
  Wilhelmina Bouwina VOS
geb. ca 1917 te Zuidlaren
dochter van: Willem VOS
Bouke BIJSTERVELD

fam. 117: ( XV-135-496 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk dooor scheiding ontbonden op 24-8-1981.
 

VIII-38-157 Gerrit MANESCHIJN
geb. 3-1-1905 te Garrelsweer
zoon van: Gerrit MANESCHIJN
Rikstje BOS

( VII-27-144 )
  Hij trouwde op 24-1-1931 te Loppersum met:  
  Jaaikelina SCHUUR
geb. 3-9-1905 te Garrelsweer
dochter van: Korneles SCHUUR
Hilje KUIPERS


VIII-38-158 Gerad MANESCHIJN
geb. 29-4-1908 te Ten Boer (Kroddeburen)
ovl. 29-6-1982, 74 jaar oud
zoon van: Gerrit MANESCHIJN
Rikstje BOS

( VII-27-144 )
  Hij trouwde op 9-12-1937 te Ten Boer met:  
  Trientje LANING
geb. 29-6-1908 te Ten Boer
ovl. 30-5-2000, 91 jaar oud
dochter van: Albert LANING
Maria BLAUW


VIII-39-159 Antje SMIT
geb. 4-7-1911 te Stedum
dochter van: Kornelis SMIT
Trijntje BOS

( VII-27-145 )

VIII-40-160 Jantje ter LAAN
geb. 27-12-1911 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Hendrik ter LAAN
Pieterke BOS

( VII-27-146 )

VIII-41-161 Sikke ROZEBOOM
geb. ca 1921 te Bedum
ovl. 26-2-1942
zoon van: Klaas ROZEBOOM
Anje HOLTHOF
( VII-32-166 )
  Persoonlijke informatie
Sikke is op zee overleden.
 

VIII-42-162 Hilje ROZEBOOM
geb. 14-4-1926 te Usquert
ovl. 21-12-2004 te Uithuizen, 78 jaar oud
dochter van: Marten ROZEBOOM
Stientje SCHOONHOVEN
( VII-32-169 )
  Zij trouwde op 28-6-1952 te Usquert met:  
  Doeke Derk DIEKEMA
geb. 18-6-1922 te Uithuizen
ovl. 6-8-2001 te Delfzijl, 79 jaar oud

VIII-42-163 Marten Rozeboom
geb. 7-1-1946 te Usquert
ovl. 24-2-1947 te Groningen, 13 maand oud
zoon van: Marten ROZEBOOM
Stientje SCHOONHOVEN
( VII-32-169 )

VIII-43-164 Elizabeth SLAGER
geb. ca 1912 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Pieter SLAGER
Jannetje (Jennie) PLANTEFABER
( VII-33-173 )

VIII-43-165 Cornelius SLAGER
geb. ca 1914 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Pieter SLAGER
Jannetje (Jennie) PLANTEFABER
( VII-33-173 )

VIII-43-166 Gertrude SLAGER
geb. 15-11-1917 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-5-1999 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 81 jaar oud
dochter van: Pieter SLAGER
Jannetje (Jennie) PLANTEFABER
( VII-33-173 )
  Zij trouwde op 25-5-1937 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Andrew DEVRIES
geb. ca 1916 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: John DEVRIES
Tietje _

  Uit deze relatie  
  1. Ronald DEVRIES ( IX-33-89 )
  2. Jack Lee DEVRIES ( IX-33-90 )

VIII-43-167 Gerald P. SLAGER
geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Pieter SLAGER
Jannetje (Jennie) PLANTEFABER
( VII-33-173 )

VIII-43-168 Robert J. SLAGER
geb. ca 1922 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Pieter SLAGER
Jannetje (Jennie) PLANTEFABER
( VII-33-173 )
  Hij trouwde met:  
  Ruth _

VIII-43-169 Edward P. SLAGER
geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Pieter SLAGER
Jannetje (Jennie) PLANTEFABER
( VII-33-173 )

VIII-44-170 Garry SLAGER
geb. ca 1912 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Willem (William) SLAGER
Elizabeth de WOLFF
( VII-33-175 )
  Hij trouwde op 27-2-1937 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Elizabeth DEVRIES
geb. ca 1913
dochter van: Egbert DEVRIES
Minnie MANCHESTER


VIII-44-171 Sarah SLAGER
geb. ca 1918 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Willem (William) SLAGER
Elizabeth de WOLFF
( VII-33-175 )

VIII-45-172 Nancy G. SLAGER
geb. ca 1932 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: John Henry SLAGER
Margaret (Peg) BRANNAN
( VII-35-177 )
  Persoonlijke informatie
Overleden als jong volwassene.
 

VIII-45-173 Carol Ann SLAGER
geb. ca 1939 te Illinois (U.S.A.), 4 jaar oud
dochter van: John Henry SLAGER
Margaret (Peg) BRANNAN
( VII-35-177 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op 4 jarige leeftijd aan een blindedarm ontsteking.
 

VIII-46-174 Betty SLAGER
geb. ca 1918 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Peter SLAGER
Nellie van SWOL
( VII-35-178 )
  Zij trouwde met:  
  _ GOLIKE

VIII-46-175 Gertrude (Trudy) SLAGER
geb. ca 1933 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Peter SLAGER
Nellie van SWOL
( VII-35-178 )
  Zij trouwde met:  
  Chuck HAYES
  Uit deze relatie  
  1. Wendy HAYES ( IX-34-91 )

VIII-47-176 Pamela SLAGER
dochter van: Thomas SLAGER
Henrietta DOFF
( VII-35-179 )
fam. 93: ( VI-7-26 )

VIII-47-177 Linda SLAGER
dochter van: Thomas SLAGER
Henrietta DOFF
( VII-35-179 )
fam. 93: ( VI-7-26 )

VIII-48-178 William SLAGER
zoon van: William (Bill) SLAGER
Agnes TORRENGA
( VII-35-180 )
  Hij trouwde met:  
  Anita BOONSTRA
  Uit deze relatie  
  1. William Gregg (Gregg) SLAGER ( IX-35-92 )
  2. Michael (Mike) SLAGER ( IX-35-93 )
  3. Randy SLAGER ( IX-35-94 )
  4. Jill SLAGER ( IX-35-95 )

VIII-48-179 Bernard SLAGER
zoon van: William (Bill) SLAGER
Agnes TORRENGA
( VII-35-180 )
  Hij trouwde met:  
  Betty _
  Uit deze relatie  
  1. Betty Ann SLAGER ( IX-36-96 )
  2. Brian SLAGER ( IX-36-97 )
  3. Barbara SLAGER ( IX-36-98 )

VIII-49-180 Marlene SLAGER
dochter van: George SLAGER
Bernice WINTER
( VII-35-183 )

VIII-49-181 David SLAGER
zoon van: George SLAGER
Bernice WINTER
( VII-35-183 )
  Hij trouwde met:  
  Kim _
  Uit deze relatie  
  1. David SLAGER ( IX-37-99 )
  2. Aimee SLAGER ( IX-37-100 )

VIII-50-182 Leonard BOERSMA
zoon van: Peter BOERSMA
Sadie (Sallie) SLAGER