Genealogie
Familie 81


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 8, klik hier

  Parenteel van Willem [Dates] <DATES>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Willem [Dates] <DATES>
geb. ca 1635
ovl. 28-5-1667
  Persoonlijke informatie
Willem Dates en Anne stonden in Maart 1666 op de lidmatenlijst te Feerwerd.
 
  Hij trouwde met:  
  Anne [Jansen] _
geb. ca 1640
ovl. na 1667
  Persoonlijke informatie
Overleden na 28-5-1667. Anne vertrok na het overlijden van haar man Willem Dates naar Visvliet.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1660.
 
  Uit deze relatie  
  1. Date [Willems] _ geb. ca 1660 / ovl. 1719 ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Date [Willems] _
geb. ca 1660
ovl. 1719
zoon van: Willem [Dates] <DATES>
Anne [Jansen] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Date Willems en Trijntjen Simens waren in Maart 1682 lidmaat te Feerwerd.
Overleden april 1719.
 
  Hij trouwde (1) op 6-6-1681 te Feerwerd met:  
  Trijntien [Simens] _
geb. ca 1660
ovl. ca 1687
  Bij het huwelijk
Bruidegom afkomstig van Feerwerd.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Sijmen [Dates] _ ged. 14-10-1683 te Feerwerd ( III-1-1 )
  Hij trouwde (2) op 23-3-1688 te Feerwerd met:  
  Grietje [Gaijkes] _
geb. ca 1665
ovl. na 1697
  Persoonlijke informatie
Overleden na september 1697.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Hij trouwde (3) met:  
  Hiemke _
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor Jun 1714.
 

  Generatie III  
III-1-1 Sijmen [Dates] _
ged. 14-10-1683 te Feerwerd
zoon van: Date [Willems] _
Trijntien [Simens] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1683 te Feerwerd.
Uit: Noordwolde: lidmatenlijst 1692 en mutaties 1692-1811: "8 mrt 1711 na een korte en eenvoudige belijdenisse angekomen
Sijmon Dates van Feerwert en huisvrouw Geertruijd Jacobs van Adorp"
 
  Hij trouwde op 19-5-1709 te Adorp met:  
  Geertruijd [Jacobs] _
ged. 1-1-1682 te Adorp
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-1-1682 te Adorp.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw: 21-4-1709 te Feerwerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijnje [Simons] _ ged. 27-9-1711 ( IV-1-1 )
  2. Dato [Sijmens] _ ged. 30-10-1712 te Noordwolde ( IV-1-2 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Trijnje [Simons] _
ged. 27-9-1711
dochter van: Sijmen [Dates] _
Geertruijd [Jacobs] _
( III-1-1 )
  Foto van Trijnje [Simons] _
Foto(s) van Trijnje [Simons] _
 
  Persoonlijke informatie
Mogelijk geboren te Noordwolde, echter gedoopt op 27-9-1711 te Zuidwolde. DTB Zuidwolde 1711: "Den 27 [september] . . . . idem het dochtertjen van Simon Dates tot Noordwolde en Geertruit Jacobs genaamt Trijnje"
 

IV-1-2 Dato [Sijmens] _
ged. 30-10-1712 te Noordwolde
zoon van: Sijmen [Dates] _
Geertruijd [Jacobs] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de doop: “den 30 Octbr (..) is Simen Dates en Gertruijdt Jacobs zoon gedoopt Dates” (Doopboek Noordwolde, 1712). Dato Simms werd "1763 den 23 Jan." bevestigd in het ambt van ouderling "in plaetse van Hindrick Jans" 1764 den 8 Jan. werd Jacob Willems in zijn plaats bevestigd omdat Date was overleden.
 
  Hij trouwde op 24-5-1739 te Noordwolde (kerkelijk) met:  
  Marchien [Abels] van BOLHUIS
ged. 15-4-1714 te Euvelgunne (Middelbert)
ovl. 2-7-1778 te Noordwolde, 64 jaar oud
dochter van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
fam. 117: ( VIII-4-15 )
  Foto van Marchien [Abels] van BOLHUIS
Foto(s) van Marchien [Abels] van BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-4-1714 te Middelbert.
 
  Bij het huwelijk
“d. 24 Maij is Dato Simms van Noordwolde met Marchien Abels weduwe van Cornelis Jacobs van Middelbert gecopuleert.” (Trouwboek Noordwolde, 1739)
 
  Uit deze relatie  
  1. Gedriedt (Gertruid) [Dates] _ ged. 17-1-1740 te Noordwolde ( V-1-1 )
  2. Abel [Dates] _ ged. 18-2-1742 te Noordwolde ( V-1-2 )
  3. Grietje [Dates] _ ged. 19-4-1744 te Noordwolde / ovl. 12-5-1825 te Adorp ( V-1-3 )
  4. Willemtje [Dates] _ ged. 30-11-1746 te Noordwolde ( V-1-4 )
  5. Geessijn [Dates] _ ged. 23-9-1749 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 20-9-1819 te Bedum (OA-33) ( V-1-5 )
  6. Sijm [Dates] _ ged. 29-4-1753 te Noordwolde ( V-1-6 )

  Generatie V  
V-1-1 Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
ged. 17-1-1740 te Noordwolde
dochter van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
( IV-1-2 )
fam. 117: ( IX-5-24 )
  Foto van Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
Foto(s) van Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
 
  Persoonlijke informatie
Geertruijdt werd op 6 juni 1762 aangenomen nae gedaene belijdenisse.
Beroep: daglonersche.
 
  Zij trouwde op 21-4-1765 te Noordwolde met:  
  Ewolt [Jans] _
ged. 10-2-1737 te Zuidwolde
zoon van: Jan [Klasen] _
Geertruit [Ewolts] _
fam. 20: ( II-1-1 )
  Foto van Ewolt [Jans] _
Foto(s) van Ewolt [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1737 te Zuidwolde.
DTB Zuidwolde blz. 43: D 10 Feb... Zoontie van Jan klasen en getruit Ewolts Egtl: genaamt . . . . Ewolt.
Beroep: dagloner.
 
  Bij het huwelijk
DTB Noordwolde 1765: "21 April is Ewoldt Jans van Zuijdtwolde met Geertruijdt Dates van Noordwolde gecopuleerd".
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruid [Ewolds] _ geb. 8-3-1766 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 19-2-1845 te Haren (OA-15) fam. 20: ( IV-1-1 )
  2. Abeltje [Ewolts] _ ged. 15-5-1768 te Bedum (Noordwolde) fam. 20: ( IV-1-2 )
  3. Jan [Ewolts] _ ged. 25-11-1770 te Bedum (Noordwolde) fam. 20: ( IV-1-3 )
  4. Date [Ewolts] _ ged. 18-4-1773 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 8-5-1773 te Bedum (Noordwolde) fam. 20: ( IV-1-4 )
  5. Martje [Ewolts] _ ged. 8-5-1774 te Bedum (Noordwolde) fam. 20: ( IV-1-5 )
  6. Martje [Ewolts] _ geb. 29-10-1776 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 4-9-1830 te Bedum (Zuidwolde) (OA-43) fam. 20: ( IV-1-6 )

V-1-2 Abel [Dates] _
ged. 18-2-1742 te Noordwolde
zoon van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
( IV-1-2 )
fam. 117: ( IX-5-24 )
  Foto van Abel [Dates] _
Foto(s) van Abel [Dates] _
 

V-1-3 Grietje [Dates] _
ged. 19-4-1744 te Noordwolde
ovl. 12-5-1825 te Adorp
dochter van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
( IV-1-2 )
fam. 117: ( IX-5-24 )
  Foto van Grietje [Dates] _
Foto(s) van Grietje [Dates] _
 
  Zij trouwde op 8-5-1768 te Noordwolde (kerkelijk) met:  
  Fokke [Eilderts] _
geb. te Noordwolde
  Bij het huwelijk
“Den 8 Maij zijn gecopuleert Fokke Eilderts en Grietje Dates beide van Noordwolde, gelijk ook Hindrik Geerts van Souwert en Willemtje Dates van Noordwolde door mij, J. Schutte prop.” (Trouwboek Noordwolde, 1768)
 

V-1-4 Willemtje [Dates] _
ged. 30-11-1746 te Noordwolde
dochter van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
( IV-1-2 )
fam. 117: ( IX-5-24 )
  Foto van Willemtje [Dates] _
Foto(s) van Willemtje [Dates] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-11-1746 te Noordwolde. Bij de doop: “d. 30 9bris is Dato Sijmens en Marchien Abels dogter gedoopt Willemtje.” (Doopboek Noordwolde, 1746)
 
  Zij trouwde op 8-5-1768 te Noordwolde met:  
  Hindrik [Geerts] <ALTING>
geb. ca 1741 te Sauwerd
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1820).
 
  Bij het huwelijk
“Den 8 Maij zijn gecopuleert Fokke Eilderts en Grietje Dates beide van Noordwolde, gelijk ook Hindrik Geerts van Souwert en Willemtje Dates van Noordwolde door mij, J. Schutte prop.” (Trouwboek Noordwolde, 1768)
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert [Hindriks] ALTING geb. 7-9-1775 te Groningen / ovl. 22-8-1838 te Bedum ( VI-1-1 )
  2. Aaltje [Hendriks] _ ged. 8-6-1777 te Groningen / ovl. 17-3-1815 te Stedum ( VI-1-2 )

V-1-5 Geessijn [Dates] _
ged. 23-9-1749 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 20-9-1819 te Bedum (OA-33), 69 jaar oud
dochter van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
( IV-1-2 )
fam. 117: ( IX-5-24 )
  Foto van Geessijn [Dates] _
Foto(s) van Geessijn [Dates] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-9-1749 te Noordwolde. Op 12 april 1772 als lidmaat aangenomen in Noordwolde: "12 apr 1772 't getal der ledematen is doe vermeerdert door Geesien Dates"
 
  Zij trouwde op 7-2-1779 te Noordwolde met:  
  Jan [Jacobs] van DIJK
geb. ca 1746
ovl. 6-6-1813 te Bedum (Noordwolde) (OA-24), 66 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: rentenier (1813).
 
  Bij het huwelijk
Bron:
DTB Noordwolde (blz: 39): "1779 Den 23 jan: zijn alhier in ondertrouw aangenomen en getrouwd d. 7 Febr: Jan Jacobs J.M. en Geessien Dates J.D. beide wonende alhier".
DTB Noordwolde: "Den 7 Feb: Zijn getrouwd Jan Jacobs en Geesjen Dates van Noordwolde". Uit deze relatie geen kinderen gevonden (niet in DTB Noordwolde en Genlias).
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. NN-1 [Jans Jacobs] _ geb. 24-12-1779 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 24-12-1779 te Bedum (Noordwolde) ( VI-2-3 )
  2. NN-2 [Jans Jacobs] _ geb. 26-3-1785 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 26-3-1785 te Bedum (Noordwolde) ( VI-2-4 )

V-1-6 Sijm [Dates] _
ged. 29-4-1753 te Noordwolde
zoon van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
( IV-1-2 )
fam. 117: ( IX-5-24 )
  Foto van Sijm [Dates] _
Foto(s) van Sijm [Dates] _
 

  Generatie VI  
VI-1-1 Geert [Hindriks] ALTING
geb. 7-9-1775 te Groningen
ovl. 22-8-1838 te Bedum, 62 jaar oud
zoon van: Hindrik [Geerts] <ALTING>
Willemtje [Dates] _

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersknegt (1812), tapper en winkelier (1820).
 
  Hij trouwde (1) op 14-12-1812 te Bedum (HA-19) met:  
  Hendrikje [Everts] SCHULTINGA
geb. ca 1779 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 11-12-1819 te Bedum (Noordwolde) (OA-45)
dochter van: Evert [Harms] _
Grietje [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelierster (1812), herbergiersche (1819).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwersknegt; beroep bruid: winkelierster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: huisvrouw; bruidegom 37 jaar; bruid 33 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderikus ALTING geb. 31-5-1815 te Bedum (Noordwolde) ( VII-1-1 )
  2. Georg [Geerts] ALTING geb. 27-8-1818 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 22-10-1845 te Ten Boer (Thesinge) ( VII-1-2 )
  Hij trouwde (2) op 28-12-1820 te Bedum (HA-31) met:  
  Aaltje [Kornelis] van der WOUDE
geb. 14-2-1790 te Loppersum (Garrelsweer)
ovl. 7-2-1842 te Bedum (Noordwolde), 51 jaar oud
dochter van: Cornelis [Faaijes] van der WOUDE
Albertje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1820).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: tapper en winkelier; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: opziender; bruidegom 45 jaar; bruid 30 jaar; weduwnaar van Hindrikje Everts Schultinga
 

VI-1-2 Aaltje [Hendriks] _
ged. 8-6-1777 te Groningen
ovl. 17-3-1815 te Stedum
dochter van: Hindrik [Geerts] <ALTING>
Willemtje [Dates] _

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-6-1777 te Groningen. “Zond. d. 8 Junij Aaltien, d.v. Hindrik Geerts en Willemtien Dates bbpoort.” (Doopboek Nieuwekerk Goningen, 1777)
Aangifte van het overlijden van Aaltje wordt op 18 maart 1815 te Stedum (huisnr.: 4) gedaan door Jacob Pieters Haverkamp, 56 jr, bakker te Stedum en Hindrik Tobias Ekenius, 29 jr, schoenmaker te Stedum. (BS Stedum, 1815, ovl.acle ??)
 
  Zij trouwde op 4-5-1806 te Stedum (kerkelijk) met:  
  Johan Herman (Harm) BOSSE
geb. ca 1774 te Neuenkirchen
ovl. 23-3-1826 te Stedum (OA-4)
zoon van: Johan Henrich BOSSE
Catharina Adelheit KNETTLANGEN
fam. 80: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1815, 1816, 1826).
Aangifie van het overlijden van Johan Herman Bosse wordt op23 maart 1826 te Stedum gedaan door Jakob Roelft Wieringa, 32Jr, arbeider te Stedum en Jan Jans Kuiper, 65Jr, arbeider te Stedum. Zij melden dat Harm is geboren “in Neuenkirchen in het Ambt Vorden, Vorstendom Osnabrug” (BS Stedum, 1826, ovl.acte 4)
 
  Bij het huwelijk
“Den 11 April is het voorgenomen huwelijk van Harm Basse van Neuënkirchen in ‘t Osnabrugsche, en Aaltjen Hindriks van Groningen, alhier wettig aangegeven om naar kerkenorde gekondig te worden en voltrokken den 4 Mei.” (Trouwboek Stedum. 1806)
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemptje [Harms] BOSSE geb. 31-1-1808 te Stedum / ovl. 27-8-1870 te Stedum (OA-50) fam. 80: ( III-1-1 )
  2. Hindrik [Harms] BOSSE geb. 22-2-1815 te Stedum (GA-6) / ovl. 28-5-1815 te Stedum (OA-8) fam. 80: ( III-1-2 )

VI-2-3 NN-1 [Jans Jacobs] _
geb. 24-12-1779 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 24-12-1779 te Bedum (Noordwolde), 0 dagen oud
zoon van: Jan [Jacobs] van DIJK
Geessijn [Dates] _

( V-1-5 )
  Foto van NN-1 [Jans Jacobs] _
Foto(s) van NN-1 [Jans Jacobs] _
 
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren. Bron: DTB Noordwolde.
 

VI-2-4 NN-2 [Jans Jacobs] _
geb. 26-3-1785 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 26-3-1785 te Bedum (Noordwolde), 0 dagen oud
zoon van: Jan [Jacobs] van DIJK
Geessijn [Dates] _

( V-1-5 )
  Foto van NN-2 [Jans Jacobs] _
Foto(s) van NN-2 [Jans Jacobs] _
 
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren. Bron: DTB Noordwolde.
 

  Generatie VII  
VII-1-1 Hinderikus ALTING
geb. 31-5-1815 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Geert [Hindriks] ALTING
Hendrikje [Everts] SCHULTINGA
( VI-1-1 )
  Hij trouwde op 21-5-1842 te Bedum met:  
  Grietje [Klaasen] LIESTING
geb. ca 1812 te Westerwijtwerd
ovl. 10-6-1852 te Westeremden
dochter van: Klaas [Lammerts] LIESTING
Geertje [Everts] _


VII-1-2 Georg [Geerts] ALTING
geb. 27-8-1818 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 22-10-1845 te Ten Boer (Thesinge), 27 jaar oud
zoon van: Geert [Hindriks] ALTING
Hendrikje [Everts] SCHULTINGA
( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1844), tapper (1845).
 
  Hij trouwde op 24-8-1844 te Bedum (HA-18) met:  
  Stientje [Jans] BOELKENS
geb. 31-7-1821 te Bedum (Westerdijkshorn) (GA-47)
dochter van: Jan [Alberts] BOELKENS
Pieterke [Klaassen] MEIMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1844).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert ALTING geb. 29-1-1845 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 27-8-1892 te Groningen (OA-787) ( VIII-1-1 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Geert ALTING
geb. 29-1-1845 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 27-8-1892 te Groningen (OA-787), 47 jaar oud
zoon van: Georg [Geerts] ALTING
Stientje [Jans] BOELKENS
( VII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: commissionair (1871).
 
  Hij trouwde op 1-6-1871 te Appingedam (HA-29) met:  
  Wipke VOS
geb. 2-4-1842 te Tjamsweer
ovl. 2-1-1888 te Groningen, 45 jaar oud
dochter van: Lammert [Lammerts] VOS
Heiltje [Harms] JONKER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 29 jaar. Weduwnaar van Trijntje van der Boom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Stijntje ALTING geb. 29-5-1872 te Zuidwolde / ovl. 18-6-1964 te Haren ( IX-1-1 )
  2. Lambertus ALTING geb. 6-12-1873 te Bedum (Zuidwolde) ( IX-1-2 )
  3. NN ALTING geb. 28-12-1875 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 28-12-1875 te Bedum (Zuidwolde) ( IX-1-3 )
  4. Heltje ALTING geb. 13-12-1876 te Schildwolde / ovl. 9-2-1890 te Groningen ( IX-1-4 )
  5. Geertruida ALTING geb. 5-8-1879 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-1-5 )
  6. Harm ALTING geb. 24-3-1883 te Solwerd / ovl. 16-9-1960 te Groningen ( IX-1-6 )
  7. Pieterke ALTING geb. 24-3-1883 te Solwerd / ovl. 20-2-1885 te Opwierde ( IX-1-7 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Stijntje ALTING
geb. 29-5-1872 te Zuidwolde
ovl. 18-6-1964 te Haren, 92 jaar oud
dochter van: Geert ALTING
Wipke VOS
( VIII-1-1 )
  Zij trouwde op 12-6-1892 te Groningen met:  
  Albert DRENTH
geb. 29-5-1867 te Groningen
ovl. 10-8-1932 te Haren, 65 jaar oud
zoon van: Jan DRENTH
Jantien BAKKER

fam. 38: ( IV-4-21 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan DRENTH geb. 23-7-1892 te Groningen fam. 38: ( VI-4-16 )
  2. Geert George DRENTH geb. 29-9-1894 te Arnhem fam. 38: ( VI-4-17 )
  3. Trientje DRENTH geb. 21-1-1897 te Arnhem fam. 38: ( VI-4-18 )
  4. Wipke DRENTH geb. 14-7-1899 te Arnhem fam. 38: ( VI-4-19 )
  5. Derk DRENTH geb. 25-1-1902 te Groningen fam. 38: ( VI-4-20 )
  6. Heiltje DRENTH geb. 3-10-1904 te Groningen fam. 38: ( VI-4-21 )
  7. Jantina DRENTH geb. 5-7-1909 te Groningen fam. 38: ( VI-4-22 )
  8. Cristina DRENTH geb. 21-5-1912 te Groningen / ovl. 5-10-1912 te Groningen fam. 38: ( VI-4-23 )

IX-1-2 Lambertus ALTING
geb. 6-12-1873 te Bedum (Zuidwolde)
zoon van: Geert ALTING
Wipke VOS
( VIII-1-1 )
  Hij trouwde op 20-5-1899 te Groningen met:  
  Grietje SCHUUR
geb. ca 1873 te Finsterwolde (Goldhoorn)
ovl. 15-6-1954 te Groningen
dochter van: Hero SCHUUR
Menje MULDER

  Uit deze relatie  
  1. Menna Wilhelmina ALTING geb. 14-12-1899 te Groningen ( X-1-1 )
  2. Wipke ALTING geb. 25-4-1907 te Groningen / ovl. 23-9-1952 te Groningen ( X-1-2 )

IX-1-3 NN ALTING
geb. 28-12-1875 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 28-12-1875 te Bedum (Zuidwolde), 0 dagen oud
zoon van: Geert ALTING
Wipke VOS
( VIII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-1-4 Heltje ALTING
geb. 13-12-1876 te Schildwolde
ovl. 9-2-1890 te Groningen, 13 jaar oud
dochter van: Geert ALTING
Wipke VOS
( VIII-1-1 )

IX-1-5 Geertruida ALTING
geb. 5-8-1879 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Geert ALTING
Wipke VOS
( VIII-1-1 )

IX-1-6 Harm ALTING
geb. 24-3-1883 te Solwerd
ovl. 16-9-1960 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Geert ALTING
Wipke VOS
( VIII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Pieterke.
 
  Hij trouwde op 22-5-1910 te Groningen met:  
  Geessien DOEDENS
geb. 13-12-1897 te Westerlee
dochter van: Jan DOEDENS
Geertruida SCHIPPER

  Uit deze relatie  
  1. Geert George ALTING geb. 11-1-1911 te Groningen ( X-2-3 )
  2. Jan Beno ALTING geb. 20-2-1912 te Groningen / ovl. 31-10-1961 te Groningen ( X-2-4 )
  3. NN ALTING geb. 25-10-1914 te Westerlee / ovl. 25-10-1914 te Westerlee ( X-2-5 )

IX-1-7 Pieterke ALTING
geb. 24-3-1883 te Solwerd
ovl. 20-2-1885 te Opwierde, 22 maand oud
dochter van: Geert ALTING
Wipke VOS
( VIII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Harm.
 

  Generatie X  
X-1-1 Menna Wilhelmina ALTING
geb. 14-12-1899 te Groningen
dochter van: Lambertus ALTING
Grietje SCHUUR
( IX-1-2 )
  Zij trouwde op 16-9-1920 te Groningen met:  
  Johannes van der BORG
geb. 7-7-1899 te Arnhem
zoon van: Cornelis van der BORG
Martientje de BAKKER


X-1-2 Wipke ALTING
geb. 25-4-1907 te Groningen
ovl. 23-9-1952 te Groningen, 45 jaar oud
dochter van: Lambertus ALTING
Grietje SCHUUR
( IX-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  Gerhard NIEBOER

X-2-3 Geert George ALTING
geb. 11-1-1911 te Groningen
zoon van: Harm ALTING
Geessien DOEDENS
( IX-1-6 )
  Hij trouwde op 9-10-1939 te Groningen met:  
  Nantje Metje SCHAT
geb. 23-5-1910 te Groningen
dochter van: Jouke SCHAT
Jantje KONING


X-2-4 Jan Beno ALTING
geb. 20-2-1912 te Groningen
ovl. 31-10-1961 te Groningen, 49 jaar oud
zoon van: Harm ALTING
Geessien DOEDENS
( IX-1-6 )
  Hij trouwde op 14-11-1935 te Groningen met:  
  Albertje EILDERTS
geb. 1-4-1909 te Oude Pekela
dochter van: Johannes EILDERTS
Margaretha HENSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Geessien Margaretha ALTING geb. ca 1936 te Groningen / ovl. 27-7-1956 te Groningen ( XI-1-1 )

X-2-5 NN ALTING
geb. 25-10-1914 te Westerlee
ovl. 25-10-1914 te Westerlee, 0 dagen oud
dochter van: Harm ALTING
Geessien DOEDENS
( IX-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

  Generatie XI  
XI-1-1 Geessien Margaretha ALTING
geb. ca 1936 te Groningen
ovl. 27-7-1956 te Groningen
dochter van: Jan Beno ALTING
Albertje EILDERTS
( X-2-4 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 8, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"