Genealogie
Familie 64


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hier

  Parenteel van Derk <TROMP>
 
 
Vermoedelijk is de stamvader van deze parenteel dezelfde als de stamvader van de parenteel Tromp onder familiegroep: 4, kwartier 2A. Dit is echter nog niet onomstotelijk aangetoond.
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Derk <TROMP>
  Kind(eren)  
  1. Popke [Derks] geb. ca 1711 ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Popke [Derks] <TROMP>
geb. ca 1711
zoon van: Derk <TROMP> ( I-1-1 )
  Hij trouwde op 13-6-1733 te Zuidhorn met:  
  Eltjen [Brants] _
geb. 25-12-1710 te Zuidhorn
dochter van: Brant [Piersz] _
  Uit deze relatie  
  1. Izebrand [Popkes] TROMP ged. 13-9-1737 / ovl. 22-9-1816 te Oldehove (OA-18) ( III-1-1 )

  Generatie III  
III-1-1 Izebrand [Popkes] TROMP
ged. 13-9-1737
ovl. 22-9-1816 te Oldehove (OA-18), 79 jaar oud
zoon van: Popke [Derks] <TROMP>
Eltjen [Brants] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-9-1737 te Zuidhorn. Beroep: dagloner (1815).
 
  Hij trouwde met:  
  Hiektje [Fokkes] _
geb. ca 1741 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 30-6-1810 te Ezinge, 68 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk na 1770
 
  Uit deze relatie  
  1. Popke [Izebrands] TROMP geb. 3-12-1775 te Ezinge / ovl. 22-2-1833 te Groningen (OA-120) ( IV-1-1 )
  2. Derk [Izebrands] TROMP geb. 15-2-1782 te Ezinge / ovl. 23-7-1840 te Ezinge (OA-14) ( IV-1-2 )
  3. Elske [Izebrands] TROMP geb. 4-12-1784 te Ezinge / ovl. 30-11-1840 te Ezinge (OA-33) ( IV-1-3 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Popke [Izebrands] TROMP
geb. 3-12-1775 te Ezinge
ovl. 22-2-1833 te Groningen (OA-120), 57 jaar oud
zoon van: Izebrand [Popkes] TROMP
Hiektje [Fokkes] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-10-1775 te Ezinge. Gevonden doopdatum, danwel geboortedatum is onjuist. Gevonden geboortedatum ligt voor de doopdatum. Beroep: koemelker, schipper (1822), dagloner (1815, 1833), landgebruiker (1830).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Tietje [Leenderts] de WIT
ovl. voor 1815
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersvrouw (1822), dagloonster (1830).
 
  Uit deze relatie  
  1. Izebrand [Popkes] TROMP geb. 25-3-1799 te Ezinge (Feerwerd) ( V-1-1 )
  Hij trouwde (2) op 18-2-1815 te Ezinge (HA-2) met:  
  Grietje [Pieters] HOVINGH
geb. 10-7-1769 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 18-12-1829 te Ezinge (Feerwerd), 60 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] HOVING
Menje [Cornelis] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglonersche (1815), landbouwster.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: daglonersche; beroep vader bruidegom.: dagloner; bruidegom 38 jaar; bruid 43 jaar; weduwnaar van van Tietje Leenderts de Wit; weduwe van van Geert Harms
 
  Hij trouwde (3) op 7-11-1830 te Groningen (HA-225) met:  
  Eltje [Hindriks] BOS
geb. 25-10-1778 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 18-12-1859 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jacobs] _
Grietje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelkersche (1830).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: koemelkersche; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 54 jaar; bruid 52 jaar; weduwnaar van Grietje Pieters Hovingh; weduwe van Klaas Egberts Meidinga
 

IV-1-2 Derk [Izebrands] TROMP
geb. 15-2-1782 te Ezinge
ovl. 23-7-1840 te Ezinge (OA-14), 58 jaar oud
zoon van: Izebrand [Popkes] TROMP
Hiektje [Fokkes] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-3-1782 te Ezinge. Beroep: schoenmaker (1810, 1815, 1840, 1841).
 
  Hij trouwde met:  
  Eelje [Derks] _
geb. 28-2-1777 te Oldehove
ovl. 23-11-1854 te Ezinge (Feerwerd) (OA-42), 77 jaar oud
dochter van: Derk [Freriks] TROMP
Evertje [Hendriks] _
fam. 48: ( III-1-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Evertje [Derks] TROMP geb. 14-12-1808 te Ezinge (Feerwerd) / ovl. 22-5-1846 te Ezinge (Feerwerd) (OA-13) ( V-2-2 )
  2. Izebrand [Derks] TROMP geb. 8-11-1810 te Ezinge (Feerwerd) / ovl. 4-5-1838 te Ezinge (Feerwerd) (OA-7) ( V-2-3 )
  3. Derk [Derks] TROMP geb. 26-11-1815 te Ezinge (Feerwerd) (GA-48) / ovl. 28-12-1893 te Ezinge (Feerwerd) ( V-2-4 )

IV-1-3 Elske [Izebrands] TROMP
geb. 4-12-1784 te Ezinge
ovl. 30-11-1840 te Ezinge (OA-33), 55 jaar oud
dochter van: Izebrand [Popkes] TROMP
Hiektje [Fokkes] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-12-1784 te Ezinge. Beroep: naaister/dagloonster (1839, 1840, 1843), daglonersvrouw (1848).
 
  Zij trouwde met:  
  Kornelis [Derks] van DIJK
geb. ca 1792 te Ezinge
ovl. 5-9-1859 te Ezinge (OA-70), 67 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1839, 1843, 1848, 1850).
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk [Kornelis] van DIJK geb. 2-12-1811 te Ezinge ( V-3-5 )
  2. Hinderikus [Kornelis] DIJK geb. 24-2-1815 te Ezinge (GA-8) / ovl. 22-11-1843 te Ezinge (OA-31) ( V-3-6 )
  3. Trijntje van DIJK geb. 23-1-1818 te Oldehove (GA-3) ( V-3-7 )
  4. Hijka [Kornelis] van DIJK geb. 27-8-1821 te Oldehove (GA-45) ( V-3-8 )
  5. Izebrand [Kornelis] van DIJK geb. 24-4-1826 te Ezinge (GA-14) / ovl. 13-2-1859 te Ezinge (OA-12) ( V-3-9 )

  Generatie V  
V-1-1 Izebrand [Popkes] TROMP
geb. 25-3-1799 te Ezinge (Feerwerd)
zoon van: Popke [Izebrands] TROMP
Tietje [Leenderts] de WIT
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fuselier (1822).
 
  Hij trouwde (1) op 5-12-1822 te Ezinge (HA-S5) met:  
  Grietje [Jacobs] SEKEMA
geb. 27-10-1799 te Hoogkerk
dochter van: Jacob SEKEMA
Bareltje [Klasens] WOLTIL

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1822).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: fuselier; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep moeder bruidegom: schippersvrouw; beroep vader bruid: dagloner; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Popke [Izebrands] TROMP geb. 21-1-1823 te Aduard ( VI-1-1 )
  Hij trouwde (2) op 22-2-1830 te Adorp (HA-2) met:  
  Anna [Jakobs] KASSAU
geb. 7-6-1795 te Adorp
dochter van: Jakob CASSAU
Biefke [Ewolds] DOORNBOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglonersche (1830).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 34 jaar. Weduwnaarvan Grietje Jakobs Sekema; weduwe van Klaas Abels Staal.
 
  Uit deze relatie  
  1. Govert TROMP geb. 10-10-1830 te Adorp (GA-25) ( VI-1-2 )
  2. Leendert TROMP geb. 8-12-1833 te Winsum (GA-41) / ovl. 1-12-1898 te Winsum (OA-31`) ( VI-1-3 )

V-2-2 Evertje [Derks] TROMP
geb. 14-12-1808 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 22-5-1846 te Ezinge (Feerwerd) (OA-13), 37 jaar oud
dochter van: Derk [Izebrands] TROMP
Eelje [Derks] _
( IV-1-2 )
fam. 48: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boeremeid (1841), daglonersche (1846).
 
  Zij trouwde op 20-5-1841 te Ezinge (HA-9) met:  
  Eppe [Klasens] HOEK
geb. 18-12-1811 te Ezinge (Feerwerd)
zoon van: Klaas [Jans] HOEK
Foktje [Eppes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht (1841).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: boeremeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: schoenmaker; bruidegom 29 jaar; bruid 32 jaar
 

V-2-3 Izebrand [Derks] TROMP
geb. 8-11-1810 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 4-5-1838 te Ezinge (Feerwerd) (OA-7), 27 jaar oud
zoon van: Derk [Izebrands] TROMP
Eelje [Derks] _
( IV-1-2 )
fam. 48: ( IV-1-2 )

V-2-4 Derk [Derks] TROMP
geb. 26-11-1815 te Ezinge (Feerwerd) (GA-48)
ovl. 28-12-1893 te Ezinge (Feerwerd), 78 jaar oud
zoon van: Derk [Izebrands] TROMP
Eelje [Derks] _
( IV-1-2 )
fam. 48: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1841, 1842, 1844, 1849).
 
  Hij trouwde op 13-5-1841 te Aduard (HA-8) met:  
  Eiske [Klaassens] BULLEMA
geb. ca 1809 te Aduard
ovl. 15-8-1878 te Ezinge (Feerwerd)
dochter van: Klaas [Jacobs] BULLEMA
Egbertje [Riewerts] MEDEMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; bruidegom 25 jaar; bruid 32 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbertje [Derks] TROMP geb. 24-3-1842 te Ezinge (Feerwerd) (GA-18) ( VI-2-4 )
  2. Derk [Izebrands] TROMP geb. 28-9-1844 te Ezinge (Feerwerd) (GA-40) ( VI-2-5 )
  3. Eelje [Derks] TROMP geb. 23-10-1849 te Ezinge (Feerwerd) (GA-44) ( VI-2-6 )

V-3-5 Derk [Kornelis] van DIJK
geb. 2-12-1811 te Ezinge
zoon van: Kornelis [Derks] van DIJK
Elske [Izebrands] TROMP

( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1839).
 
  Hij trouwde op 18-7-1839 te Ezinge (HA-9) met:  
  Jantje [Geerts] van DIEPEN
geb. 17-10-1812 te Leegkerk
dochter van: Geert [Folkerts] van DIEPEN
Pieterke [Jans] _

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 26 jaar
 

V-3-6 Hinderikus [Kornelis] DIJK
geb. 24-2-1815 te Ezinge (GA-8)
ovl. 22-11-1843 te Ezinge (OA-31), 28 jaar oud
zoon van: Kornelis [Derks] van DIJK
Elske [Izebrands] TROMP

( IV-1-3 )

V-3-7 Trijntje van DIJK
geb. 23-1-1818 te Oldehove (GA-3)
dochter van: Kornelis [Derks] van DIJK
Elske [Izebrands] TROMP

( IV-1-3 )
  Zij trouwde op 27-5-1848 te Ezinge (HA-11) met:  
  Louwe [Sijmons] WERKMAN
geb. 27-10-1816 te Baflo (den Andel)
zoon van: Sijmon [Loewes] WERKMAN
Sibbeltje [Jans] SMID

  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersvrouw; bruidegom 31 jaar; bruid 30 jaar
 

V-3-8 Hijka [Kornelis] van DIJK
geb. 27-8-1821 te Oldehove (GA-45)
dochter van: Kornelis [Derks] van DIJK
Elske [Izebrands] TROMP

( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1850).
 
  Zij trouwde op 1-6-1850 te Ezinge (HA-11) met:  
  Hendrik [Jans] ZUIDHOF
geb. 26-11-1819 te Oldehove
zoon van: Jan [Hijles] ZUIDHOF
Wobbege [Hendriks] KOOIJMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht (1850).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: naaister; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: naaister; bruidegom 30 jaar; bruid 28 jaar
 

V-3-9 Izebrand [Kornelis] van DIJK
geb. 24-4-1826 te Ezinge (GA-14)
ovl. 13-2-1859 te Ezinge (OA-12), 32 jaar oud
zoon van: Kornelis [Derks] van DIJK
Elske [Izebrands] TROMP

( IV-1-3 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Popke [Izebrands] TROMP
geb. 21-1-1823 te Aduard
zoon van: Izebrand [Popkes] TROMP
Grietje [Jacobs] SEKEMA
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep:boerenknegt (1849), dagloner (1880).
 
  Hij trouwde op 10-10-1849 te Kantens (HA-8) met:  
  Ida [Harms] VOS
geb. 26-8-1823 te Warffum (Breede)
ovl. 3-1-1887 te Warffum, 63 jaar oud
dochter van: Harm [Siegers] VOS
Aaltje [Klaassen] BULTHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1849), dagloonster (1880).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Sieger] TROMP geb. ca 1857 te Baflo (Den Andel) / ovl. 28-12-1933 te Warffum (OA-31) ( VII-1-1 )
  2. Klaas TROMP geb. ca 1865 te Warffum ( VII-1-2 )

VI-1-2 Govert TROMP
geb. 10-10-1830 te Adorp (GA-25)
zoon van: Izebrand [Popkes] TROMP
Anna [Jakobs] KASSAU
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersknecht (1857), daglooner (1882).
 
  Hij trouwde (1) op 20-5-1857 te Winsum (HA-11) met:  
  Martje RIKKERTS
geb. 11-7-1829 te Winsum
dochter van: Jakob [Mennes] RIKKERTS
Hilje RAVELINGS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1857).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Izebrand TROMP geb. 7-4-1858 te Winsum / ovl. 24-3-1919 te Groningen ( VII-2-3 )
  Hij trouwde (2) op 19-5-1882 te Winsum (HA-8) met:  
  Anje KATER
geb. ca 1838 te Kantens
dochter van: Pieter [Derks] KATER
Anje [Klasens] JONKER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 51 jaar, bruid 44 jaar. Weduwnaar van Martje Rikkerts; weduwe van Klaas Jans Jager.
 

VI-1-3 Leendert TROMP
geb. 8-12-1833 te Winsum (GA-41)
ovl. 1-12-1898 te Winsum (OA-31`), 64 jaar oud
zoon van: Izebrand [Popkes] TROMP
Anna [Jakobs] KASSAU
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1866), daglooner (1895).
 
  Hij trouwde op 24-11-1866 te Bedum (HA-35) met:  
  Grietje WERKMAN
geb. ca 1841 te Middelstum (Toornwerd)
dochter van: Jan [Pieters] WERKMAN
Jantje [Gerrits] DEKKEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1866), dagloonster (1895).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. IJzebrand TROMP geb. ca 1869 te Bedum (Onderwierum) ( VII-3-4 )
  2. Pieter TROMP geb. ca 1871 te Bedum (Onderdendam) ( VII-3-5 )

VI-2-4 Egbertje [Derks] TROMP
geb. 24-3-1842 te Ezinge (Feerwerd) (GA-18)
dochter van: Derk [Derks] TROMP
Eiske [Klaassens] BULLEMA
( V-2-4 )

VI-2-5 Derk [Izebrands] TROMP
geb. 28-9-1844 te Ezinge (Feerwerd) (GA-40)
zoon van: Derk [Derks] TROMP
Eiske [Klaassens] BULLEMA
( V-2-4 )

VI-2-6 Eelje [Derks] TROMP
geb. 23-10-1849 te Ezinge (Feerwerd) (GA-44)
dochter van: Derk [Derks] TROMP
Eiske [Klaassens] BULLEMA
( V-2-4 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Harm [Sieger] TROMP
geb. ca 1857 te Baflo (Den Andel)
ovl. 28-12-1933 te Warffum (OA-31), 76 jaar oud
zoon van: Popke [Izebrands] TROMP
Ida [Harms] VOS
( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1880, 1881, 1883, 1885, 1888, 1890, 1893, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917).
 
  Hij trouwde op 22-7-1880 te Warffum (HA-7) met:  
  Fenje NABER
geb. ca 1854 te Warffum
ovl. 13-6-1930 te Warffum (OA-15), 76 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] NABER
Etje [Willems] van der LAAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1880, 1881, 1883, 1885, 1888, 1890, 1893, 1896, 1901, 1906).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep bruid: dagloonster; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; bruidegom 23 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Popke TROMP geb. 23-8-1881 te Warffum (GA-49) / ovl. 27-12-1963 te Wetsinge ( VIII-1-1 )
  2. Pieter TROMP geb. 20-9-1883 te Warffum (GA-56) ( VIII-1-2 )
  3. IJsbrand TROMP geb. 4-7-1885 te Warffum (GA-38) ( VIII-1-3 )
  4. Ida TROMP geb. 27-5-1888 te Warffum (GA-24) / ovl. 2-9-1917 te Warffum (OA-30) ( VIII-1-4 )
  5. Klaas TROMP geb. 20-4-1890 te Warffum (GA-20) ( VIII-1-5 )
  6. NN TROMP geb. 27-6-1893 te Warffum / ovl. 27-6-1893 te Warffum (OA-30) ( VIII-1-6 )
  7. Grietje TROMP geb. 15-6-1896 te Warffum (GA-34) / ovl. 26-10-1950 te Bedum (OA-49) ( VIII-1-7 )

VII-1-2 Klaas TROMP
geb. ca 1865 te Warffum
zoon van: Popke [Izebrands] TROMP
Ida [Harms] VOS
( VI-1-1 )
  Hij trouwde op 16-5-1890 te Warffum (HA-7) met:  
  Geertruida BROEKEMA
geb. ca 1870 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Luitje BROEKEMA
Trijntje BUIKEMA
fam. 61: ( VII-157-563 )
fam. 61: ( VII-64-225 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ida TROMP geb. 27-11-1903 te Baflo (Den Andel) ( VIII-2-8 )

VII-2-3 Izebrand TROMP
geb. 7-4-1858 te Winsum
ovl. 24-3-1919 te Groningen, 60 jaar oud
zoon van: Govert TROMP
Martje RIKKERTS
( VI-1-2 )
  Hij trouwde op 2-5-1883 te Bedum met:  
  Martje MEIJER
geb. 1-4-1854 te Zuidwolde
ovl. 13-4-1939 te Groningen, 85 jaar oud
dochter van: Jacob [Dates] MEIJER
Grietje [Alderts] BEUKEMA

fam. 61: ( VI-77-294 )

VII-3-4 IJzebrand TROMP
geb. ca 1869 te Bedum (Onderwierum)
zoon van: Leendert TROMP
Grietje WERKMAN
( VI-1-3 )
  Hij trouwde met:  
  Jantje OVERZET
geb. ca 1871 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Sweitse OVERZET
Sietske BOERSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Sietske TROMP geb. 22-1-1898 te Onderwierum / ovl. 7-9-1952 te Bedum ( VIII-3-9 )

VII-3-5 Pieter TROMP
geb. ca 1871 te Bedum (Onderdendam)
zoon van: Leendert TROMP
Grietje WERKMAN
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1895).
 
  Hij trouwde op 23-3-1895 te Middelstum (HA-4) met:  
  Gezina van DIJK
geb. ca 1868 te Middelstum
dochter van: Klaas van DIJK
Aafke DOORNBOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1895).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje TROMP geb. 22-5-1898 te Baflo (Tinallinge) / ovl. 29-11-1938 te Bedum ( VIII-4-10 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Popke TROMP
geb. 23-8-1881 te Warffum (GA-49)
ovl. 27-12-1963 te Wetsinge, 82 jaar oud
zoon van: Harm [Sieger] TROMP
Fenje NABER
( VII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1901, 1902, 1904), machinist (1939).
 
  Hij trouwde op 2-3-1901 te Warffum (HA-1) met:  
  Hendrikje KOOI
geb. 20-9-1881 te Warffum
ovl. 28-1-1950 te Eenrum (Pieterburen) (OA-2), 68 jaar oud
dochter van: Reinder KOOI
Martje JANNINGA

fam. 65: ( VI-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1901, 1902, 1904). Begraven te Pieterburen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 19 jaar; bruid 19 jaar; wettiging van 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenje TROMP geb. 31-1-1901 te Warffum (GA-8) ( IX-1-1 )
  2. Reinder TROMP geb. 6-11-1902 te Warffum (GA-41) ( IX-1-2 )
  3. Harmke TROMP geb. 7-10-1904 te Warffum (GA-50) / ovl. 2-10-1954 te Pieterburen ( IX-1-3 )
  4. Lubbertus TROMP geb. 28-8-1906 ( IX-1-4 )
  5. Pieter TROMP geb. 16-10-1909 ( IX-1-5 )
  6. Willem TROMP geb. 4-9-1913 ( IX-1-6 )
  7. IJsbrand TROMP geb. 16-9-1915 ( IX-1-7 )
  8. Martinus TROMP geb. 25-12-1917 ( IX-1-8 )

VIII-1-2 Pieter TROMP
geb. 20-9-1883 te Warffum (GA-56)
zoon van: Harm [Sieger] TROMP
Fenje NABER
( VII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1911).
 
  Hij trouwde op 18-5-1911 te Leens (HA-10) met:  
  Margaretha WIERENGA
geb. ca 1883 te Leens (Wehe)
dochter van: Hendrik WIERENGA
Elizabeth van KAMPEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: slager; bruidegom 27 jaar; bruid 28 jaar
 

VIII-1-3 IJsbrand TROMP
geb. 4-7-1885 te Warffum (GA-38)
zoon van: Harm [Sieger] TROMP
Fenje NABER
( VII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1906).
 
  Hij trouwde op 16-6-1906 te Usquert (HA-9) met:  
  Hiltje WEGMAN
geb. ca 1888 te Leegkerk
dochter van: Hendrik [Jans] WEGMAN
Hiltje STULP

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1906).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 20 jaar; bruid 18 jaar
 

VIII-1-4 Ida TROMP
geb. 27-5-1888 te Warffum (GA-24)
ovl. 2-9-1917 te Warffum (OA-30), 29 jaar oud
dochter van: Harm [Sieger] TROMP
Fenje NABER
( VII-1-1 )

VIII-1-5 Klaas TROMP
geb. 20-4-1890 te Warffum (GA-20)
zoon van: Harm [Sieger] TROMP
Fenje NABER
( VII-1-1 )

VIII-1-6 NN TROMP
geb. 27-6-1893 te Warffum
ovl. 27-6-1893 te Warffum (OA-30), 0 dagen oud
dochter van: Harm [Sieger] TROMP
Fenje NABER
( VII-1-1 )

VIII-1-7 Grietje TROMP
geb. 15-6-1896 te Warffum (GA-34)
ovl. 26-10-1950 te Bedum (OA-49), 54 jaar oud
dochter van: Harm [Sieger] TROMP
Fenje NABER
( VII-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Riekel OOSTMEIJER

VIII-2-8 Ida TROMP
geb. 27-11-1903 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Klaas TROMP
Geertruida BROEKEMA
( VII-1-2 )
fam. 61: ( VIII-87-276 )
  Zij trouwde op 15-5-1936 te Baflo met:  
  Bartelt SIRKS
geb. 14-7-1904 te Winsum
ovl. 13-12-1967 te Baflo, 63 jaar oud
zoon van: Albert SIRKS
Gezina van DIJK

fam. 72: ( VII-1-10 )

VIII-3-9 Sietske TROMP
geb. 22-1-1898 te Onderwierum
ovl. 7-9-1952 te Bedum, 54 jaar oud
dochter van: IJzebrand TROMP
Jantje OVERZET
( VII-3-4 )
  Zij trouwde op 19-5-1917 te Bedum met:  
  Hindrik MEIJER
geb. 28-9-1894 te Bedum
zoon van: Jan MEIJER
Aagtje van DIJKEN
fam. 27: ( VI-4-20 )
fam. 90: ( VI-3-15 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan MEIJER geb. 11-10-1917 te Bedum fam. 27: ( VIII-24-122 )
  2. NN MEIJER geb. 13-9-1924 te Bedum / ovl. 13-9-1924 te Bedum fam. 27: ( VIII-24-123 )
  3. NN MEIJER geb. 8-1-1927 te Bedum / ovl. 8-1-1927 te Bedum fam. 27: ( VIII-24-124 )

VIII-4-10 Grietje TROMP
geb. 22-5-1898 te Baflo (Tinallinge)
ovl. 29-11-1938 te Bedum, 40 jaar oud
dochter van: Pieter TROMP
Gezina van DIJK
( VII-3-5 )
  Zij trouwde op 7-11-1920 te Bedum met:  
  Pieter KLOOSTER
geb. 21-10-1899 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 11-4-1959 te Bedum (Noordwolde), 59 jaar oud
zoon van: Jan KLOOSTER
Aafke KNOT


  Generatie IX  
IX-1-1 Fenje TROMP
geb. 31-1-1901 te Warffum (GA-8)
dochter van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie bij de geboorte: Erkend bij huw. op 02-03-1901 met Popke Tromp. Beroep moeder: dienstmeid
 

IX-1-2 Reinder TROMP
geb. 6-11-1902 te Warffum (GA-41)
zoon van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )

IX-1-3 Harmke TROMP
geb. 7-10-1904 te Warffum (GA-50)
ovl. 2-10-1954 te Pieterburen, 49 jaar oud
dochter van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Harmke heeft een graf te Pieterburen. De familie is gereformeerd.
 
  Zij trouwde op 18-2-1939 te Eenrum met:  
  Jan [Theo's] BUIKEMA
geb. 13-4-1907 te Hornhuizen
ovl. 12-10-1985 te Hornhuizen, 78 jaar oud
zoon van: Theo BUIKEMA
Nantje MEIJER
fam. 61: ( VIII-262-926 )
  Persoonlijke informatie
(S82731) Beroep: vrachtrijder, handel in vis en fruit te Pieterburen en te Siddeburen (1962).
 

IX-1-4 Lubbertus TROMP
geb. 28-8-1906
zoon van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: chauffeur (1939).
 
  Hij trouwde op 15-3-1939 te Loppersum (HA-5) met:  
  Trijntje LEENINGA
geb. 9-9-1909
dochter van: Having LEENINGA
Trijntje FOLKERSMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Nico TROMP ( X-1-1 )
  2. Trijntje TROMP ( X-1-2 )
  3. Henny TROMP ( X-1-3 )

IX-1-5 Pieter TROMP
geb. 16-10-1909
zoon van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )

IX-1-6 Willem TROMP
geb. 4-9-1913
zoon van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )

IX-1-7 IJsbrand TROMP
geb. 16-9-1915
zoon van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )

IX-1-8 Martinus TROMP
geb. 25-12-1917
zoon van: Popke TROMP
Hendrikje KOOI
( VIII-1-1 )
fam. 65: ( VII-2-12 )

  Generatie X  
X-1-1 Nico TROMP
zoon van: Lubbertus TROMP
Trijntje LEENINGA
( IX-1-4 )
  Hij trouwde met:  
  Lammechien HAMMENGA
  Uit deze relatie  
  1. Agnes Klaziena TROMP ( XI-1-1 )
  2. Trijntje Henriėtte (Riėtte) TROMP ( XI-1-2 )
  3. Mirjam Dorothea TROMP ( XI-1-3 )
  4. Gineke Nicolette TROMP ( XI-1-4 )
  5. Gerdientje Margreet TROMP ( XI-1-5 )

X-1-2 Trijntje TROMP
dochter van: Lubbertus TROMP
Trijntje LEENINGA
( IX-1-4 )

X-1-3 Henny TROMP
dochter van: Lubbertus TROMP
Trijntje LEENINGA
( IX-1-4 )

  Generatie XI  
XI-1-1 Agnes Klaziena TROMP
dochter van: Nico TROMP
Lammechien HAMMENGA
( X-1-1 )

XI-1-2 Trijntje Henriėtte (Riėtte) TROMP
dochter van: Nico TROMP
Lammechien HAMMENGA
( X-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Alexander van der WOUDE
geb. 1967
zoon van: Daan van der WOUDE
Liefke (Lidy) SLAGER

fam. 79: ( VIII-109-338 )
  Persoonlijke informatie
In 2012 woonachtig te Noordwolde (Gr).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pelle TROMP fam. 79: ( X-44-136 )

XI-1-3 Mirjam Dorothea TROMP
dochter van: Nico TROMP
Lammechien HAMMENGA
( X-1-1 )

XI-1-4 Gineke Nicolette TROMP
dochter van: Nico TROMP
Lammechien HAMMENGA
( X-1-1 )

XI-1-5 Gerdientje Margreet TROMP
dochter van: Nico TROMP
Lammechien HAMMENGA
( X-1-1 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"