Genealogie
Familie 20


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hier

  Parenteel van Claas [Jacobs] <JACOBS>
 
 
Claas Jacobs en zijn directe nazaten woonden in Zuidwolde (Gr)
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Claas [Jacobs] <JACOBS>
  Hij trouwde met:  
  Marretjen [Jans] _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Klasen] _ ged. 20-9-1711 te Zuidwolde ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Jan [Klasen] _
ged. 20-9-1711 te Zuidwolde
zoon van: Claas [Jacobs] <JACOBS>
Marretjen [Jans] _
( I-1-1 )
  Foto van Jan [Klasen] _
Foto(s) van Jan [Klasen] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-9-1711 te Zuidwolde; DTB Zuidwolde pag 27: "Den 20 7temb het soontjen van Claas Jacobs en Marretjen Jans genaamt Jan".
 
  Hij trouwde op 5-4-1733 te Zuidwolde met:  
  Geertruit [Ewolts] _
ged. 9-7-1713 te Zuidwolde
dochter van: Ewolt [Arens] _
Cijtske [Daniels] _

  Foto van Geertruit [Ewolts] _
Foto(s) van Geertruit [Ewolts] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-7-1713 te Zuidwolde.
 
  Bij het huwelijk
DTB Zuidwolde: 1733: "5.April: Jan Clasen Jongm: en Geertruit Ewolts Jong: Dogt: beide van Suidwolde."
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Ewolt [Jans] _ ged. 10-2-1737 te Zuidwolde ( III-1-1 )

  Generatie III  
III-1-1 Ewolt [Jans] _
ged. 10-2-1737 te Zuidwolde
zoon van: Jan [Klasen] _
Geertruit [Ewolts] _
( II-1-1 )
  Foto van Ewolt [Jans] _
Foto(s) van Ewolt [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1737 te Zuidwolde.
DTB Zuidwolde blz. 43: D 10 Feb... Zoontie van Jan klasen en getruit Ewolts Egtl: genaamt . . . . Ewolt.
Beroep: dagloner.
 
  Hij trouwde op 21-4-1765 te Noordwolde met:  
  Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
ged. 17-1-1740 te Noordwolde
dochter van: Dato [Sijmens] _
Marchien [Abels] van BOLHUIS
fam. 80: ( IV-1-2 )
fam. 116: ( IX-5-24 )
  Foto van Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
Foto(s) van Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
 
  Persoonlijke informatie
Geertruijdt werd op 6 juni 1762 aangenomen nae gedaene belijdenisse.
Beroep: daglonersche.
 
  Bij het huwelijk
DTB Noordwolde 1765: "21 April is Ewoldt Jans van Zuijdtwolde met Geertruijdt Dates van Noordwolde gecopuleerd".
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruid [Ewolds] _ geb. 8-3-1766 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 19-2-1845 te Haren (OA-15) ( IV-1-1 )
  2. Abeltje [Ewolts] _ ged. 15-5-1768 te Bedum (Noordwolde) ( IV-1-2 )
  3. Jan [Ewolts] _ ged. 25-11-1770 te Bedum (Noordwolde) ( IV-1-3 )
  4. Date [Ewolts] _ ged. 18-4-1773 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 8-5-1773 te Bedum (Noordwolde) ( IV-1-4 )
  5. Martje [Ewolts] _ ged. 8-5-1774 te Bedum (Noordwolde) ( IV-1-5 )
  6. Martje [Ewolts] _ geb. 29-10-1776 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 4-9-1830 te Bedum (Zuidwolde) (OA-43) ( IV-1-6 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Geertruid [Ewolds] _
geb. 8-3-1766 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 19-2-1845 te Haren (OA-15), 78 jaar oud
dochter van: Ewolt [Jans] _
Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
( III-1-1 )
fam. 80: ( V-1-1 )
  Foto van Geertruid [Ewolds] _
Foto(s) van Geertruid [Ewolds] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-3-1766 te Noordwolde
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. NN [Geertruid Ewolds] _ ovl. 7-5-1789 te Noordwolde ( V-1-1 )
  Zij trouwde op 17-5-1798 te Haren met:  
  Jan [Gerrits] POOTHOLT
ged. 3-1-1762
ovl. 20-9-1826 te Haren (OA-50), 64 jaar oud
zoon van: Gerrit Jan POOTHOLT
Annechien [Berends] _
fam. 16: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
beroep smid.
In het DTB van Slochteren van 1795 komt zijn naam voor als man van Bauwgien Pieters.
Tekst: "Bauwgien Pieters, huisvrouw van Jan Gerrits Pootholt (in de marge: weder vertrokken)"
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida POOTHOLT geb. 8-12-1799 te Haren (Essen) / ovl. 10-4-1830 te Haren (Essen) (OA-19) fam. 16: ( III-1-3 )
  2. Geessien POOTHOLT ged. 25-4-1802 te Haren / ovl. 12-7-1849 te Groningen fam. 16: ( III-1-4 )

IV-1-2 Abeltje [Ewolts] _
ged. 15-5-1768 te Bedum (Noordwolde)
dochter van: Ewolt [Jans] _
Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
( III-1-1 )
fam. 80: ( V-1-1 )
  Foto van Abeltje [Ewolts] _
Foto(s) van Abeltje [Ewolts] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-5-1768 te Noordwolde.
 

IV-1-3 Jan [Ewolts] _
ged. 25-11-1770 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Ewolt [Jans] _
Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
( III-1-1 )
fam. 80: ( V-1-1 )

IV-1-4 Date [Ewolts] _
ged. 18-4-1773 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 8-5-1773 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Ewolt [Jans] _
Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
( III-1-1 )
fam. 80: ( V-1-1 )
  Foto van Date [Ewolts] _
Foto(s) van Date [Ewolts] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-4-1773 te Noordwolde.
Verdronken in het water. Bron overlijden: DTB Noordwolde.
 

IV-1-5 Martje [Ewolts] _
ged. 8-5-1774 te Bedum (Noordwolde)
dochter van: Ewolt [Jans] _
Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
( III-1-1 )
fam. 80: ( V-1-1 )
  Foto van Martje [Ewolts] _
Foto(s) van Martje [Ewolts] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-5-1774 te Noordwolde.
 

IV-1-6 Martje [Ewolts] _
geb. 29-10-1776 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 4-9-1830 te Bedum (Zuidwolde) (OA-43), 53 jaar oud
dochter van: Ewolt [Jans] _
Gedriedt (Gertruid) [Dates] _
( III-1-1 )
fam. 80: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglonersche (1829).
Nadere Informatie op de overlijdensakte: "wijlen haar laatste echtgenoot dagloner; geboortepl: Noordwolde gem. Bedum 29-10-1776; beroep overl.: dagloonster; beroep vader: dagloner; beroep moeder: dagloonster". Opvallend is dat er op 3 november 1776 een dogtertje van Ewolt Jans en Geertruid Dates is gedoopt met de naam Margjen haar zus met de naam Martje is op 8-5-1774 gedoopt.
 
  Zij trouwde (1) op 27-12-1800 te Zuidwolde met:  
  Lucas [Gerrits] _
geb. te Slochteren (Scharmer)
  Zij trouwde (2) op 15-6-1806 te Noordwolde met:  
  Evert [Egberts] <REIZIGER>
ged. 20-12-1767 te Sauwerd
ovl. 25-1-1809 te Noordwolde
zoon van: Egbert [Lippes] _
Pieterke [Jans] _

  Foto van Evert [Egberts] <REIZIGER>
Foto(s) van Evert [Egberts] <REIZIGER>
 
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner/ arbeider.
Bij het overlijden (uit het DTB van Noordwolde): "D. 27 Jan 1809 is aangegeven door Jan Jans als gecommitteerd daartoe door Martje Ewolds, wedw wijlen Evert Egberts, dat overleden is haar Ehel. Evert Egberts te Noordwolde woensdag morgen d. 25 Jan. oud plus minus 40 jaren. nalatende 2 kinderen."
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke [Everts] REIZIGER geb. 16-6-1807 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 22-1-1855 te Groningen (OA-75) ( V-2-2 )

  Generatie V  
V-1-1 NN [Geertruid Ewolds] _
ovl. 7-5-1789 te Noordwolde
zoon van: Geertruid [Ewolds] _ ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Uit het kerkeboek van de Kerkelijke gemeente - Noordwolde:
1789: "den 7 maij is gestorven het zoontje van Geertruid Ewolts zijnde een onegt kind en nog ongedoopt."
 

V-2-2 Pieterke [Everts] REIZIGER
geb. 16-6-1807 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 22-1-1855 te Groningen (OA-75), 47 jaar oud
dochter van: Evert [Egberts] <REIZIGER>
Martje [Ewolts] _

( IV-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Familienaam ook gevonden als Reiziger. Beroep: dienstmeid (1829). Zij was nog ongehuwd bij de geboorte van haar dochter Trientje. Leeftijd vermeldt op de overlijdensakte (46) komt niet overeen met de gevonden gebootedatum (16-6-1807).
 
  Zij trouwde op 17-10-1829 te Bedum (HA-30) met:  
  Hindrik [Geerts] STENEMA
geb. ca 1798 te Groningen
ovl. 7-2-1855 te Groningen (OA-145), 56 jaar oud
zoon van: Geert [Hindriks] STENEMA
Trijntje [Jacobs] LEUTSCHER

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1855), voermansknecht (1833, 1843, 1844, 1849, 1859), molenaar (1836), molenaarsknecht (1839).
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: arbeider; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 30 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje STENEMA geb. 9-9-1829 te Bedum (Zuidwolde) (GA-65) ( VI-1-1 )
  2. Margien STEENEMA geb. 25-1-1833 te Groningen (GA-70) / ovl. 2-10-1907 te Groningen (OA-980) ( VI-1-2 )
  3. Geert STEENEMA geb. 1-5-1836 te Groningen (GA-416) / ovl. 11-5-1909 te Groningen (OA-579) ( VI-1-3 )
  4. Everdina STEENEMA geb. 28-3-1839 te Groningen (GA-288) / ovl. 21-4-1926 te Groningen (OA-499) ( VI-1-4 )
  5. Grietje STEENEMA geb. 14-1-1843 te Groningen (GA-39) / ovl. 14-5-1843 te Groningen (OA-368) ( VI-1-5 )
  6. Berend STEENEMA geb. 14-12-1844 te Groningen (GA-1157) / ovl. 30-10-1918 te Groningen (OA-1374) ( VI-1-6 )
  7. Grietje STEENEMA geb. 3-4-1849 te Groningen (GA-358) / ovl. 6-2-1859 te Groningen (OA-110) ( VI-1-7 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Trientje STENEMA
geb. 9-9-1829 te Bedum (Zuidwolde) (GA-65)
dochter van: Hindrik [Geerts] STENEMA
Pieterke [Everts] REIZIGER

( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Trientje is erkend door Hindrik Geerts Stenema bij zijn huwelijk op 17-10-1829 met Pieterke Everts.
 

VI-1-2 Margien STEENEMA
geb. 25-1-1833 te Groningen (GA-70)
ovl. 2-10-1907 te Groningen (OA-980), 74 jaar oud
dochter van: Hindrik [Geerts] STENEMA
Pieterke [Everts] REIZIGER

( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1863).
 
  Zij trouwde op 24-5-1863 te Groningen (HA-146) met:  
  Jacob MEIJER
geb. 13-9-1835 te Groningen
zoon van: Hinderk MEIJER
Sijbrigje OTTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: blokmakersknecht (1863).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: blokmakersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: zolderknecht; beroep vader bruid: voermansknecht; bruidegom 27 jaar; bruid 30 jaar
 

VI-1-3 Geert STEENEMA
geb. 1-5-1836 te Groningen (GA-416)
ovl. 11-5-1909 te Groningen (OA-579), 73 jaar oud
zoon van: Hindrik [Geerts] STENEMA
Pieterke [Everts] REIZIGER

( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1864).
 
  Hij trouwde op 17-11-1864 te Groningen (HA-329) met:  
  Annechien ZIJL
geb. 11-5-1831 te Groningen
dochter van: Anna [Andries] ZIJL
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1864).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: voermansknecht; bruidegom 28 jaar; bruid 34 jaar
 

VI-1-4 Everdina STEENEMA
geb. 28-3-1839 te Groningen (GA-288)
ovl. 21-4-1926 te Groningen (OA-499), 87 jaar oud
dochter van: Hindrik [Geerts] STENEMA
Pieterke [Everts] REIZIGER

( V-2-2 )

VI-1-5 Grietje STEENEMA
geb. 14-1-1843 te Groningen (GA-39)
ovl. 14-5-1843 te Groningen (OA-368), 4 maand oud
dochter van: Hindrik [Geerts] STENEMA
Pieterke [Everts] REIZIGER

( V-2-2 )

VI-1-6 Berend STEENEMA
geb. 14-12-1844 te Groningen (GA-1157)
ovl. 30-10-1918 te Groningen (OA-1374), 73 jaar oud
zoon van: Hindrik [Geerts] STENEMA
Pieterke [Everts] REIZIGER

( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schrijnwerker (1876), leedaanzegger (1918).
 
  Hij trouwde op 25-5-1876 te Groningen (HA-169) met:  
  Grietje KEMA
geb. 12-11-1840 te Groningen
dochter van: Evert [Haitjes] KEMA
Amke [Heeres] BEUKEMA

fam. 91: ( VI-2-12 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schrijnwerker; beroep vader bruidegom.: voerman; beroep vader bruid: veehouder; bruidegom 31 jaar; bruid 35 jaar
 

VI-1-7 Grietje STEENEMA
geb. 3-4-1849 te Groningen (GA-358)
ovl. 6-2-1859 te Groningen (OA-110), 9 jaar oud
dochter van: Hindrik [Geerts] STENEMA
Pieterke [Everts] REIZIGER

( V-2-2 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"