Genealogie
Familie 117


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 14, klik hier

  Parenteel van Eppo [THO EQUART] <BOLHUIS>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Eppo [THO EQUART] <BOLHUIS>
geb. ca 1450 te Wirdum (Eekwerd)
ovl. ca 1496 te Wirdum (Eekwerd)
  Persoonlijke informatie
Eppo tho Equart bewoonde de edele heerd "Bolhuis" te Eekwerd (bij Wirdum).
Eppo is getrouwd geweest, doch de naam van zijn vrouw is onbekend. Uit hun huwelijk werd voor zover bekend één kind geboren.
 
  Kind(eren)  
  1. Abel [Eppens tho Equart] _ geb. ca 1475 te Eekwerd (op Bolhuis) ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Abel [Eppens tho Equart] _
geb. ca 1475 te Eekwerd (op Bolhuis)
zoon van: Eppo [THO EQUART] <BOLHUIS> ( I-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Alith [Weremeus] van WIERUM
geb. ca 1478
dochter van: Henric Lambert van WIERUM
Louisa UBBENA

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Alith Werumeus.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: omstreeks 1513 te Eekwerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lambert [Abels tho Equart] _ geb. ca 1500 ( III-1-1 )
  2. Eppo [Abels tho Equart] geb. ca 1502 te Eekwerd (op Bolhuis) / ovl. 12-10-1545 te Wirdum (op Bolhuis) ( III-1-2 )

  Generatie III  
III-1-1 Lambert [Abels tho Equart] _
geb. ca 1500
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] _
Alith [Weremeus] van WIERUM
( II-1-1 )

III-1-2 Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS>
geb. ca 1502 te Eekwerd (op Bolhuis)
ovl. 12-10-1545 te Wirdum (op Bolhuis)
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] _
Alith [Weremeus] van WIERUM
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Eekwerd. Eppo Abels woonde op Bolhuis te Eekwerd bij Wirdum. Eppo is drie keer getrouwd. De namen van zijn eerste en derde vrouw zijn onbekend. Zijn tweede vrouw was Eeke Tammen. Eppo Abels en "zijn derde huisvrouw" stierven tegelijk aan de pest. Uit de huwelijken werden voor zover bekend vier kinderen geboren.
 
  Kind(eren)  
  1. Engele _ ( IV-1-1 )
  2. Eyske _ ( IV-1-2 )
  Hij trouwde met:  
  Eeke [Sickens Tammen] _
geb. ca 1506 te Zeerijp
ovl. te Wirdum
dochter van: Sicco [Tammen] _
Baeuwe [Popkens tho Merum] _

  Persoonlijke informatie
Overleden ca 1540
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1534
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Eppens tho Equart] geb. 4-3-1534 te Eekwerd (op Bolhuis) / ovl. 1590 te Oost Friesland (Dld) ( IV-1-3 )
  2. Bauwe _ geb. ca 1536 ( IV-1-4 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Engele _
dochter van: Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS> ( III-1-2 )

IV-1-2 Eyske _
dochter van: Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS> ( III-1-2 )

IV-1-3 Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
geb. 4-3-1534 te Eekwerd (op Bolhuis)
ovl. 1590 te Oost Friesland (Dld)
zoon van: Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS>
Eeke [Sickens Tammen] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
(Abel Eppens van Eekwert) Gedoopt 29-3-1534 te Wirdum (Eekwerd). Overleden in het voorjaar van 1590.
Beroep: eigenerfde landbouwer te Eekwerd op "Bolhuis", kroniekschrijver, gedeputeerde der Ommelanden.
Hij studeerde theologie bij Melangton in Wittenberg (1558). In 1580 was hij gedeputeerde der Ommelanden. Na het verraad van Rennenberg vlucht hij naar Oost Friesland. Zijn beroemde kroniek, "Der Vresen Chronicon", werd in 1911 uitgegeven, voorzien van toelichtingen door Feith en Brugmans, deze is in 2005 bij een antiquariaat te koop voor 300 euro.
Abel Eppens stamt af van een oud boerengeslacht uit de Provincie Groningen. Hij werd als zoon van Eppo Aepkens op "de edele heerd", het "Bolhuis" bij Equart geboren.
Zijn vader stierf vroeg en zo bracht Abel Eppens zijn schooltijd door in Farmsum en Groningen. Later studeerde hij in Leuven, 1557 in Keulen, toen in Groningen. Van daar ging hij naar Wittenberg naar Philipp Melanchthon, een vriend van Martin Luthers. Abel Eppens bleef tot Melanchthons dood in 1560 in Wittenberg en keerde daarna naar Nederland terug.
In 1562 trouwde Abel Eppens Frouke Louwens. Zijn schoonmoeder was Etgyn Ellema (ook wel: Elema). Zij stamt af van de net zo bekende Friese familie. Abel Eppens bewoonde het huis naast de boerderij van zijn vader. Een paar jaar later ging hij naar de hoofdboerderij van de familie op het landgoed Bolhuis. Hij was onderscheiden aanhanger van de Reformatie en organiseerde zich sterk in het Hollandse onafhankelijkheidskamp tegen het Katholieke Spanje. Toen in 1580 Groningen en omlanden door Spanje veroverd werden, vluchtte hij met zijn familie naar Emden.
Tijdens zijn verblijf in Emden heeft Abel Eppens een omvangrijke kroniek geschreven. Zij werd als Kroniek van Abel Eppens tho Equart in het jaar 1911 vernieuwd en gedrukt door Johannes Müller, Amsterdam in twee banden met gebonden ongeveer 1500 bladzijden. Na terugkeer woonde hij te Enselens een wierde niet ver van Eekwerd, op een boerderij van Louwe Havickes (zijn schoonvader).
In het jaar 1589 eindigde de Kroniek abrupt. Vermoedelijk is Abel Eppens in die tijd ziek geworden en kort daarop gestorven.
Abel Eppens had 8 kinderen, van de twee zonen is meer bekend: "Eppo" en "Louwe Abels", later ook bekend als "Leo Abeli ab Equart". Hij werd in 1595 de eerste gereformeerde pastor in Loppersum; de gemeente waar ook Equart en de familieboerderij "Bolhuis" zijn. Leo Abeli liet 2 zonen na: "Adolphus Louwens", hij was van 1663-1668 burgemeester van Groningen en "Abelus Leonis" hij was ook predikant in Loppersum en stierf in 1652.
In de 15e eeuw stond in de omgeving van Appingedam, aan de zuidkant van de wierde Eekwerd "Het Bolhuis", de principale heerd. De eerst bekende bewoner is Eppo to Equart, 1450(?)-1496.
Der Vresen Cronicom is in 1911 bewerkt door jhr.J.A.Feith en dhr. H. Brugmans en is in het rijksarchief te Groningen in te zien.
 
  Hij trouwde op 10-5-1562 te Loppersum (Enselens) met:  
  Frouwke [Louwens] _
geb. ca 1540 te Loppersum (Enselens)
ovl. 7-11-1626 te Wirdum
dochter van: Louwe [Havickes] THO ENSELENS
Etgijn [Waalckos] ELAMA

  Uit deze relatie  
  1. Louwe [Abels] BOLHUIS geb. ca 1563 te Wirdum / ovl. na 1604 ( V-1-1 )
  2. Sicco [Abels] _ geb. ca 1565 te Wirdum / ovl. na 1605 ( V-1-2 )
  3. Eppo [Abels] van BOLHUIS geb. ca 1567 te Wirdum / ovl. na 1615 te Oldenzijl ( V-1-3 )
  4. Eysche [Abels] _ geb. ca 1569 te Wirdum ( V-1-4 )
  5. Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS geb. 1571 te Eekwerd (Bolhuis) / ovl. 1625 te Middelbert ( V-1-5 )
  6. Engele [Abels] _ geb. ca 1573 te Wirdum ( V-1-6 )
  7. NN [Abels] _ geb. ca 1575 te Wirdum ( V-1-7 )
  8. Ettien [Abels] _ geb. 1577 te Wirdum / ovl. 1623 ( V-1-8 )

IV-1-4 Bauwe _
geb. ca 1536
zoon van: Eppo [Abels tho Equart] <BOLHUIS>
Eeke [Sickens Tammen] _
( III-1-2 )

  Generatie V  
V-1-1 Louwe [Abels] BOLHUIS
geb. ca 1563 te Wirdum
ovl. na 1604
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Leo Abeli ab Equart. Beroep: predikant (sinds 1595 in Loppersum). Hij leefde als balling in Ostfriesland tijdens de spaanse onlusten. Als predikant nam hij deel aan de synodevergaderingen van 1595, 1598, 1602, 1603 en 1604.
 
  Hij trouwde met:  
  Maria _
geb. ca 1567
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1599.
 
  Uit deze relatie  
  1. Adolf [Louwens] van BOLHUIS geb. 1600 / ovl. 30-4-1668 te Groningen ( VI-1-1 )
  2. Abel [Louwens] van BOLHUIS geb. 1601 / ovl. 1652 ( VI-1-2 )

V-1-2 Sicco [Abels] _
geb. ca 1565 te Wirdum
ovl. na 1605
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Sicco Abeli Ab Equart. Beroep: predikant te Ezinge.
 

V-1-3 Eppo [Abels] van BOLHUIS
geb. ca 1567 te Wirdum
ovl. na 1615 te Oldenzijl
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Anderen vermelden zijn overlijdensjaar als 1629, met als beroep: rekenmeester.
 
  Hij trouwde met:  
  Grete [Ulferts] _
geb. 1571 te Wirdum
ovl. 1629
dochter van: Ulfert [Jans] _
Liefke [Berents] _

  Persoonlijke informatie
Geboren in Wirdum (Bolhuis)
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk (1616).
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Eppens] BOLHUIS geb. 1617 / ovl. 1659 ( VI-2-3 )
  2. Frouke [Eppens] van BOLHUIS geb. 1619 ( VI-2-4 )
  3. Eijske [Eppens] van BOLHUIS geb. 1621 ( VI-2-5 )
  4. Liefke van BOLHUIS geb. 1623 / ovl. 1674 ( VI-2-6 )

V-1-4 Eysche [Abels] _
geb. ca 1569 te Wirdum
dochter van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )
  Zij trouwde met:  
  Lambert [Harmanni] _

V-1-5 Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
geb. 1571 te Eekwerd (Bolhuis)
ovl. 1625 te Middelbert
zoon van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: eigenerfde landbouwer op "Bolhuis". Popko Abels was in 1605 en 1623 kerkvoogd; van 1617 tot 1623 was hij landdagcomparant.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Claeske [Bartelts] _
geb. ca 1575 te Ezinge
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1589
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1590 te Wirdum / ovl. 1670 te Middelbert ( VI-3-7 )
  2. Bartelt [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1599 te Wirdum / ovl. 23-8-1666 te Weiwerd ( VI-3-8 )
  3. Claeske [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1602 te Wirdum / ovl. voor 1655 ( VI-3-9 )
  Hij trouwde (2) te Ezinge (ca 1614) met:  
  Bewe [Mentes] _
geb. ca 1575 te Ezinge
ovl. na 1650
  Uit deze relatie  
  1. Louwe [Popkes] van BOLHUIS ( VI-3-10 )
  2. Jan [Popkes] van BOLHUIS ( VI-3-11 )
  3. Engel [Popkes] van BOLHUIS ovl. 1686 ( VI-3-12 )
  4. Hindrik [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1621 ( VI-3-13 )

V-1-6 Engele [Abels] _
geb. ca 1573 te Wirdum
dochter van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )

V-1-7 NN [Abels] _
geb. ca 1575 te Wirdum
dochter van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Onbekende dochter.
 

V-1-8 Ettien [Abels] _
geb. 1577 te Wirdum
ovl. 1623
dochter van: Abel [Eppens tho Equart] <BOLHUIS>
Frouwke [Louwens] _
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Als naam ook gevonden: Hiltien.
 
  Zij trouwde met:  
  Lambertus [Henrici] van WIERUM
geb. 1582
zoon van: Henric WEREMEUS
Sara van GEELDROP

  Bij het huwelijk
Huwelijk 1607
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Lamberts] BOLHUIS geb. 1608 / ovl. 1653 ( VI-4-14 )
  2. Henric WERUMUS geb. 1610 ( VI-4-15 )
  3. Margaretha WERUMUS geb. 1612 ( VI-4-16 )
  4. Abraham WERUMUS geb. 1614 ( VI-4-17 )
  5. Sara WERUMUS geb. 1616 ( VI-4-18 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Adolf [Louwens] van BOLHUIS
geb. 1600
ovl. 30-4-1668 te Groningen
zoon van: Louwe [Abels] BOLHUIS
Maria _
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Adolf Louwens (ook bekend als Adolphus Louwens en andere variaties) (1600 – Groningen, 30 april 1668) was een Nederlands regent. Hij was in de zeventiende eeuw burgemeester van Groningen.

Leven en werk
Louwens werd in 1600 geboren als een zoon van de eerste predikant van Loppersum Leo Abels en hij was een kleinzoon van de eigenerfde boer en kroniekschrijver Abel Eppens. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Groningen en daarna rechten aan de Universiteit van Leiden. Louwens begon zijn carrière in 1625 als secretaris van de Ommelanden. Vervolgens werd hij secretaris van de Hoge Justitiekamer van Stad en Lande. Ook was hij curator van de Universiteit van Groningen. Later werd hij raadsheer, lid van de Raad van State en gedeputeerde van de Staten voor de stad Groningen. Nadien bekleedde hij het burgemeesterschap van Groningen voor negen jaren.

Louwens trouwde in 1626 met Taetke Northoren, dochter van de burgemeester Johan Noorthoorn.[1] In 1637 hertrouwde hij met Hille Gockinga, dochter van Scato Gockinga, raad en syndicus der Ommelanden en lid van het geslacht Gockinga.[2] De politicus Scato Gockinga was een zoon van Hille Gockinga. Louwens hertrouwde in 1650 met Cornelia Schaij, weduwe van Asinghe Entens Maneel.
 

VI-1-2 Abel [Louwens] van BOLHUIS
geb. 1601
ovl. 1652
zoon van: Louwe [Abels] BOLHUIS
Maria _
( V-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Geertine [Sijgers] _
geb. 1605
ovl. 1679
  Bij het huwelijk
Huwelijk 1634
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe van BOLHUIS geb. 1635 / ovl. 1635 ( VII-1-1 )
  2. Louwe van BOLHUIS geb. 1637 ( VII-1-2 )

VI-2-3 Abel [Eppens] BOLHUIS
geb. 1617
ovl. 1659
zoon van: Eppo [Abels] van BOLHUIS
Grete [Ulferts] _
( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Abel Eppens bezat een huis in de stad Groningen, waar hij vermoedelijk permanent woonde. Na zijn overlijden vererfde het huis van de 'rekenmeester' Abel Eppens in de Jacobijnerstraat op zijn zoon Michiel.
 
  Hij trouwde (1) op 19-1-1639 te Oldenzijl met:  
  Jantien [Michiels] _
geb. 4-3-1603
dochter van: Jacob MICHIELS
Assele [Folckerts] _

  Uit deze relatie  
  1. Jacob van BOLHUIS geb. 1641 ( VII-2-3 )
  2. Eppo [Abels] van BOLHUIS geb. 1643 / ovl. 1705 ( VII-2-4 )
  3. Michiel van BOLHUIS geb. 1644 / ovl. 1704 ( VII-2-5 )
  Hij trouwde (2) op 20-2-1659 te Groningen met:  
  Aka COLUMBIER
geb. 1615
  Uit deze relatie  
  1. Frederic Jan van BOLHUIS geb. 1660 ( VII-2-6 )

VI-2-4 Frouke [Eppens] van BOLHUIS
geb. 1619
dochter van: Eppo [Abels] van BOLHUIS
Grete [Ulferts] _
( V-1-3 )

VI-2-5 Eijske [Eppens] van BOLHUIS
geb. 1621
dochter van: Eppo [Abels] van BOLHUIS
Grete [Ulferts] _
( V-1-3 )

VI-2-6 Liefke van BOLHUIS
geb. 1623
ovl. 1674
dochter van: Eppo [Abels] van BOLHUIS
Grete [Ulferts] _
( V-1-3 )

VI-3-7 Abel [Popkes] van BOLHUIS
geb. ca 1590 te Wirdum
ovl. 1670 te Middelbert
zoon van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Claeske [Bartelts] _
( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde te Wirdum met:  
  Geessien [Jans] _
geb. ca 1610 te Middelbert
ovl. ca 1654
dochter van: Jan [Peters] _
Hille [N] _

  Persoonlijke informatie
Bij haar huwelijk afkomstig van Middelbert.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1626.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eppo [Abels] _ geb. voor 1630 te Middelbert ( VII-3-7 )
  2. Jan [Abels] _ geb. ca 1630 te Middelbert / ovl. ca 1682 ( VII-3-8 )
  3. Popko [Abels] _ ged. 1-7-1631 te Middelbert / ovl. voor 1652 ( VII-3-9 )
  4. Harmen [Abels] van BOLHUIS ged. 1-7-1637 te Middelbert / ovl. 1693 ( VII-3-10 )
  5. Pieter [Abels] _ geb. ca 1640 te Middelbert / ovl. na 1668 ( VII-3-11 )
  6. Lubbert [Abels] _ ged. 24-2-1641 te Middelbert ( VII-3-12 )
  7. Laurens [Abels] _ geb. ca 1645 te Middelbert / ovl. 15-2-1694 ( VII-3-13 )
  8. Claesjen [Abels] _ geb. te Middelbert ( VII-3-14 )
  9. Hille [Abels] van BOLHUIS geb. 1650 te Middelbert ( VII-3-15 )
  10. Popke [Abels] _ ged. 10-9-1652 te Middelbert / ovl. voor 1654 te Middelbert ( VII-3-16 )
  11. Popke [Abels] van BOLHUIS ged. 3-9-1654 te Middelbert ( VII-3-17 )

VI-3-8 Bartelt [Popkes] van BOLHUIS
geb. ca 1599 te Wirdum
ovl. 23-8-1666 te Weiwerd
zoon van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Claeske [Bartelts] _
( V-1-5 )
  Hij trouwde (1) te Weiwerd met:  
  Trijne [Aykens] _
geb. ca 1601
ovl. 29-8-1665
  Persoonlijke informatie
Als geboortejaar ook gevonden 1611.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1631
 
  Uit deze relatie  
  1. Popke [Bartelds] BOLHUIS geb. ca 1620 te Weiwerd / ovl. ca 1688 te Middelbert ( VII-4-18 )
  2. Aijcke [Bartelts] _ ged. 21-1-1641 te Weiwerd / ovl. 21-10-1694 te Weiwerd ( VII-4-19 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Geessien [Jans] _

VI-3-9 Claeske [Popkes] van BOLHUIS
geb. ca 1602 te Wirdum
ovl. voor 1655
dochter van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Claeske [Bartelts] _
( V-1-5 )
  Zij trouwde op 27-11-1627 te Zuidbroek met:  
  Harmen [jans] STICKER
geb. ca 1602 te Slochteren (Enselens)
ovl. na 1651

VI-3-10 Louwe [Popkes] van BOLHUIS
zoon van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Bewe [Mentes] _
( V-1-5 )

VI-3-11 Jan [Popkes] van BOLHUIS
zoon van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Bewe [Mentes] _
( V-1-5 )
  Hij trouwde met:  
  Annejen _
  Uit deze relatie  
  1. Roloff [Jans] van BOLHUIS ( VII-5-20 )

VI-3-12 Engel [Popkes] van BOLHUIS
ovl. 1686
dochter van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Bewe [Mentes] _
( V-1-5 )
  Zij trouwde met:  
  Sasse [Sasses] _

VI-3-13 Hindrik [Popkes] van BOLHUIS
geb. ca 1621
zoon van: Popko [Abels tho Equart] van BOLHUIS
Bewe [Mentes] _
( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Hindrik zou geboren zijn in Ezinge in 1621. (Dit moet nog worden geverifieerd)
 
  Hij trouwde met:  
  Siert [Abels] _
geb. ca 1622
  Bij het huwelijk
Het huwelijk zou hebben plaatsgevonden ca 1643 te Equart, Groningen?? Dit moet nog worden geverifieerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Hindriks] van BOLHUIS geb. ca 1646 te Groningen ( VII-6-21 )

VI-4-14 Abel [Lamberts] BOLHUIS
geb. 1608
ovl. 1653
zoon van: Lambertus [Henrici] van WIERUM
Ettien [Abels] _

( V-1-8 )
  Hij trouwde op 24-1-1636 te Leegkerk met:  
  Rijntje [Sijgers] _
geb. 1612
  Uit deze relatie  
  1. Leo van BOLHUIS geb. 1642 ( VII-7-23 )
  2. Lambert van BOLHUIS geb. 1642 ( VII-7-22 )
  3. Jannes van BOLHUIS geb. 1644 ( VII-7-24 )
  4. Hillegien van BOLHUIS geb. 1646 ( VII-7-25 )
  5. Anna van BOLHUIS geb. 1648 ( VII-7-26 )
  6. Sijger van BOLHUIS geb. 1650 ( VII-7-27 )
  7. Ettien van BOLHUIS geb. 1652 ( VII-7-28 )

VI-4-15 Henric WERUMUS
geb. 1610
zoon van: Lambertus [Henrici] van WIERUM
Ettien [Abels] _

( V-1-8 )

VI-4-16 Margaretha WERUMUS
geb. 1612
dochter van: Lambertus [Henrici] van WIERUM
Ettien [Abels] _

( V-1-8 )

VI-4-17 Abraham WERUMUS
geb. 1614
zoon van: Lambertus [Henrici] van WIERUM
Ettien [Abels] _

( V-1-8 )

VI-4-18 Sara WERUMUS
geb. 1616
dochter van: Lambertus [Henrici] van WIERUM
Ettien [Abels] _

( V-1-8 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Louwe van BOLHUIS
geb. 1635
ovl. 1635
zoon van: Abel [Louwens] van BOLHUIS
Geertine [Sijgers] _
( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

VII-1-2 Louwe van BOLHUIS
geb. 1637
zoon van: Abel [Louwens] van BOLHUIS
Geertine [Sijgers] _
( VI-1-2 )

VII-2-3 Jacob van BOLHUIS
geb. 1641
zoon van: Abel [Eppens] BOLHUIS
Jantien [Michiels] _
( VI-2-3 )

VII-2-4 Eppo [Abels] van BOLHUIS
geb. 1643
ovl. 1705
zoon van: Abel [Eppens] BOLHUIS
Jantien [Michiels] _
( VI-2-3 )

VII-2-5 Michiel van BOLHUIS
geb. 1644
ovl. 1704
zoon van: Abel [Eppens] BOLHUIS
Jantien [Michiels] _
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Michiel van Bolhuis oefende als eerste van de familie Bolhuis het ambt van (geconstitueerd) rechter uit in de Ommelanden.
 
  Hij trouwde met:  
  Sibrigien [Lamberts] _
geb. 1655
ovl. 1678
dochter van: Lambert [Jullens] _
Sieucke [Jansen] _

  Uit deze relatie  
  1. Lambert [Michiels] van BOLHUIS ( VIII-1-1 )
  2. Abel Eppo [Michiels] van BOLHUIS geb. 1676 / ovl. 1739 ( VIII-1-2 )

VII-2-6 Frederic Jan van BOLHUIS
geb. 1660
zoon van: Abel [Eppens] BOLHUIS
Aka COLUMBIER
( VI-2-3 )

VII-3-7 Eppo [Abels] _
geb. voor 1630 te Middelbert
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Hij trouwde (1) op 17-10-1657 te Middelbert met:  
  Gaesken [Gerrits] _
geb. te Grijpskerk
  Uit deze relatie  
  1. Popko [Eppens] BOLHUIS ged. 15-5-1665 / ovl. na 1755 ( VIII-2-3 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Grietien [Hayes] _
geb. te Grijpskerk
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1665
 
  Hij trouwde (3) op 7-9-1683 te Noorddijk met:  
  Geertruidt [Wendels] _
geb. ca 1663
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Noorddijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anneyen BOLHUIS geb. 1683 / ovl. 1706 ( VIII-2-4 )
  2. Abel [Eppens] BOLHUIS geb. 1685 ( VIII-2-5 )
  3. Jan [Eppens] BOLHUIS geb. 1696 ( VIII-2-6 )
  4. Mindelt [Eppens] BOLHUIS ( VIII-2-7 )

VII-3-8 Jan [Abels] _
geb. ca 1630 te Middelbert
ovl. ca 1682
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Hij trouwde (1) te Leegkerk met:  
  Sijberig [Alberts] _
geb. ca 1635 te Leegkerk
dochter van: Albert [Pieters] _
Grietje [N] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1655
 
  Uit deze relatie  
  1. Elle [Jans] BOLHUIS geb. ca 1660 te Leegkerk ( VIII-3-8 )
  2. Albert [Jans] BOLHUIS geb. ca 1669 te Leegkerk ( VIII-3-9 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Kunnejen HARKEMA
geb. 1634 te Hoogkerk
ovl. ca 1681
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1669
 
  Uit deze relatie  
  1. Magdalena HARKAMA VAN BOLHUIS ged. 22-2-1670 te Hoogkerk ( VIII-3-10 )
  2. Abel Popken [Jans] van BOLHUIS ged. 25-8-1675 ( VIII-3-11 )

VII-3-9 Popko [Abels] _
ged. 1-7-1631 te Middelbert
ovl. voor 1652
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-7-1631 te Middelbert. Bij de doopregistratie wordt de naam van de moeder niet genoemd en heet de vader Abel Popkes.
 

VII-3-10 Harmen [Abels] van BOLHUIS
ged. 1-7-1637 te Middelbert
ovl. 1693
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-7-1637 te Middelbert. In het doopboek staat de naam van de moeder niet vermeld, de vader wordt vermeld als Abel Popkes. Beroep: landbouwer te Middelbert. Hij was in september 1665 lidmaat te Middelbert, in 1677 en 1678 diaken en later ouderling aldaar.
 
  Hij trouwde op 20-3-1664 te Middelbert met:  
  Martje [Benes] _
geb. ca 1635 te Enumatil
ovl. ca 1675
dochter van: Bene [NN] _
Jantien [NN] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Marrytien, Marretien, Maritien en Marrigtien Benes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Popke [Harmens] van BOLHUIS ged. 5-2-1665 te Middelbert / ovl. 23-1-1728 ( VIII-4-12 )
  2. Hindrik [Harmens] BOLHUIS geb. 15-3-1668 te Middelbert / ovl. 1709 ( VIII-4-13 )
  3. Grietje [Harmens] _ ged. 9-10-1670 te Euvelgunne / ovl. na 1692 te Middelbert ( VIII-4-14 )
  4. Abel [Harmens] van BOLHUIS ged. 17-7-1672 te Groningen ( VIII-4-15 )

VII-3-11 Pieter [Abels] _
geb. ca 1640 te Middelbert
ovl. na 1668
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Hij trouwde op 12-4-1666 te Middelbert met:  
  Maria ABBRINGA
geb. ca 1640 te Hoogkerk
ovl. na 1668
dochter van: Tamme ABBRING
Lubbe _

  Uit deze relatie  
  1. Abel [Pieters] BOLHUIS geb. ca 1667 ( VIII-5-17 )
  2. Geesjen BOLHUIS geb. 1667 ( VIII-5-16 )
  3. Geesje BOLHUIS geb. 1668 ( VIII-5-18 )

VII-3-12 Lubbert [Abels] _
ged. 24-2-1641 te Middelbert
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-2-1641 te Groningen in de Martinikerk. De naam van de vader staat in het doopboek als Abel Popkes, de moeder wordt vermeld met de naam Geesijn. Vermeld is dat ze van Middelbert zijn.
 
  Hij trouwde op 1-12-1667 te Middelbert met:  
  Aeltjen [Aijlkes] _

VII-3-13 Laurens [Abels] _
geb. ca 1645 te Middelbert
ovl. 15-2-1694
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 28-6-1674 te Middelbert met:  
  Eijske [Sasses] _
ged. 15-5-1653
ovl. 24-2-1720
dochter van: Sasse [Sasses] _
Engel [Popkes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-5-1653 te Niekerk.
 
  Bij het huwelijk
Laurens en Eijske waren neef en nicht.
 

VII-3-14 Claesjen [Abels] _
geb. te Middelbert
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Zij trouwde op 2-5-1669 te Middelbert met:  
  Eppe [Izebrands] _
geb. 1643 te Middelbert
ovl. 1683 te Middelbert
zoon van: Isebrant [Tonnijs] _
  Persoonlijke informatie
Gedoopt in 1643 te Middelbert.
 

VII-3-15 Hille [Abels] van BOLHUIS
geb. 1650 te Middelbert
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Zij trouwde op 11-11-1675 te Middelbert met:  
  Thije [Sijmens] _
geb. te Ezinge
ovl. 1691 te Middelbert
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig uit Ezinge. Beroep: landbouwer te Middelbert.
 
  Bij het huwelijk
DTB Middelbert (1630 - 1790): "Thije Sijmens van Ezinge - Hille Abels tot Middelbert".
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Thijes] van BOLHUIS ged. 1-7-1677 te Middelbert / ovl. voor 1682 ( VIII-6-19 )
  2. Sijmen [Thijes] van BOLHUIS ged. 23-9-1678 / ovl. voor 1686 ( VIII-6-20 )
  3. Geeske van BOLHUIS ged. 6-2-1681 te Middelbert ( VIII-6-21 )
  4. Abel [Theijes] BOLHUIS ged. 30-4-1682 te Middelbert / ovl. 1732 te Middelbert ( VIII-6-22 )
  5. Geeske _ ged. 23-11-1683 te Middelbert ( VIII-6-23 )
  6. Sijemen [Thies] van BOLHUIS geb. 21-8-1686 te Middelbert / ovl. voor 1746 te Middelbert ( VIII-6-24 )
  7. Aaltien van BOLHUIS ged. 23-9-1687 te Middelbert / ovl. voor 1690 ( VIII-6-25 )
  8. Aaltien BOLHUIS geb. 16-2-1690 te Middelbert ( VIII-6-26 )

VII-3-16 Popke [Abels] _
ged. 10-9-1652 te Middelbert
ovl. voor 1654 te Middelbert
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )

VII-3-17 Popke [Abels] van BOLHUIS
ged. 3-9-1654 te Middelbert
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Geessien [Jans] _
( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-9-1654 in Middelbert. De naam van de moeder is bij de doop niet vermeld.
 
  Hij trouwde te Haren met:  
  Marregien [Jacobs] _
geb. ca 1658 te Haren (Essen)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1678
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Popkes] BOLHUIS geb. ca 1679 te Haren (Essen) / ovl. 1739 ( VIII-7-27 )

VII-4-18 Popke [Bartelds] BOLHUIS
geb. ca 1620 te Weiwerd
ovl. ca 1688 te Middelbert
zoon van: Bartelt [Popkes] van BOLHUIS
Trijne [Aykens] _
( VI-3-8 )
  Hij trouwde (1) op 21-10-1649 te Middelbert met:  
  Reusche [ Claassens] _
geb. ca 1620
ovl. ca 1694
  Uit deze relatie  
  1. Claas [Popkes] BOLHUIS ged. 9-1-1657 te Middelbert / ovl. 1694 te Middelbert ( VIII-8-28 )
  2. Bartelt [Popkes] BOLHUIS ged. 23-5-1659 te Middelbert ( VIII-8-29 )
  3. Marritien [Popkes] BOLHUIS ged. 11-1-1662 te Middelbert ( VIII-8-30 )
  4. Jan [Popkes] BOLHUIS ged. 15-1-1665 te Middelbert ( VIII-8-31 )
  5. Aeffien [Popkes] BOLHUIS ged. 23-3-1668 te Middelbert ( VIII-8-32 )
  6. Peter [Popkes] BOLHUIS ged. 5-2-1671 te Middelbert ( VIII-8-33 )
  7. Jacob [Popkes] BOLHUIS ged. 17-10-1675 te Middelbert / ovl. 1739 te Haren ( VIII-8-34 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Martien [Claessen] _

VII-4-19 Aijcke [Bartelts] _
ged. 21-1-1641 te Weiwerd
ovl. 21-10-1694 te Weiwerd, 53 jaar oud
zoon van: Bartelt [Popkes] van BOLHUIS
Trijne [Aykens] _
( VI-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-01-1641 Weiwerd. Bron: Kerkeboek 1621-1743 Kerkelijke gemeente - Weiwerd Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 512.
 
  Hij trouwde (1) op 1-6-1673 te Weiwerd met:  
  Hillichjen [Fredericks] _
geb. te Harkstede
ovl. 30-9-1674
  Persoonlijke informatie
Hillichjen Fredericks overleden in de kraam op 30-09-1674.
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk op 1-6-1673 te Weiwerd. Bruidegom van Weiwerd, bruid van Harkstede.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijnje [Aijckes] _ geb. 13-9-1674 / ovl. 9-11-1674 ( VIII-9-35 )
  Hij trouwde (2) op 3-9-1676 te Weiwerd met:  
  Trijnje [Jacobs] _
geb. 31-5-1644 te Wirdum
ovl. 19-4-1719 te Weiwerd, 74 jaar oud
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk op 3-9-1676 te Weiwerd. Bruidegom van Weiwerd, bruid van Wirdum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bartelt [Aijckes] _ ged. 23-1-1678 te Weiwerd / ovl. 26-4-1754 te Weiwerd ( VIII-9-36 )
  2. Jacob Tonnis [Aijckes] _ geb. 15-8-1680 te Weiwerd ( VIII-9-37 )
  3. Trijnje [Aijckes] _ ged. 14-10-1683 te Weiwerd ( VIII-9-38 )
  4. Simon [Aijckes] _ ged. 31-10-1686 te Weiwerd ( VIII-9-39 )
  5. Popke [Aijckes] _ ged. 9-11-1690 te Weiwerd / ovl. 8-9-1691 te Weiwerd ( VIII-9-40 )
  6. Popke [Aijckes] _ ged. 19-3-1693 te Weiwerd / ovl. 22-1-1694 te Weiwerd ( VIII-9-41 )
  7. Aijcke [Bartelds] _ ged. 1-3-1695 te Weiwerd / ovl. na 1760 ( VIII-9-42 )

VII-5-20 Roloff [Jans] van BOLHUIS
zoon van: Jan [Popkes] van BOLHUIS
Annejen _
( VI-3-11 )
  Hij trouwde met:  
  Lamme [Tijmens] _
  Uit deze relatie  
  1. Johan [Roelfs] BOLHUIS geb. ca 1673 / ovl. 1732 ( VIII-10-43 )

VII-6-21 Arend [Hindriks] van BOLHUIS
geb. ca 1646 te Groningen
zoon van: Hindrik [Popkes] van BOLHUIS
Siert [Abels] _
( VI-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Arend Hindriks zou volgens de site "Genealogie on Line" dezelfde zijn als de stamvader van familie 130. Dit moet nog worden geverifieerd.
 

VII-7-22 Lambert van BOLHUIS
geb. 1642
zoon van: Abel [Lamberts] BOLHUIS
Rijntje [Sijgers] _
( VI-4-14 )

VII-7-23 Leo van BOLHUIS
geb. 1642
zoon van: Abel [Lamberts] BOLHUIS
Rijntje [Sijgers] _
( VI-4-14 )

VII-7-24 Jannes van BOLHUIS
geb. 1644
zoon van: Abel [Lamberts] BOLHUIS
Rijntje [Sijgers] _
( VI-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Jan en Johan.
 
  Hij trouwde met:  
  Anna Geertruidt TIMPEN
  Uit deze relatie  
  1. Regina van BOLHUIS ( VIII-11-44 )

VII-7-25 Hillegien van BOLHUIS
geb. 1646
dochter van: Abel [Lamberts] BOLHUIS
Rijntje [Sijgers] _
( VI-4-14 )

VII-7-26 Anna van BOLHUIS
geb. 1648
dochter van: Abel [Lamberts] BOLHUIS
Rijntje [Sijgers] _
( VI-4-14 )
  Zij trouwde met:  
  Johan Hendrick HOMMERICKHUISEN
geb. 18-3-1631
ovl. 14-11-1709 te Vlagtwedde, 78 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: predicant te Vlagtwedde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrickus HOMMERICKHUISEN geb. ca 1668 te Vlagtwedde / ovl. 7-9-1725 te Vlagtwedde ( VIII-12-45 )
  2. Abel HOMMERICKHUISEN geb. ca 1670 te Vlagtwedde / ovl. na 1708 te Vlagtwedde ( VIII-12-46 )

VII-7-27 Sijger van BOLHUIS
geb. 1650
zoon van: Abel [Lamberts] BOLHUIS
Rijntje [Sijgers] _
( VI-4-14 )

VII-7-28 Ettien van BOLHUIS
geb. 1652
dochter van: Abel [Lamberts] BOLHUIS
Rijntje [Sijgers] _
( VI-4-14 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Lambert [Michiels] van BOLHUIS
zoon van: Michiel van BOLHUIS
Sibrigien [Lamberts] _
( VII-2-5 )

VIII-1-2 Abel Eppo [Michiels] van BOLHUIS
geb. 1676
ovl. 1739
zoon van: Michiel van BOLHUIS
Sibrigien [Lamberts] _
( VII-2-5 )
  Foto van Abel Eppo [Michiels] van BOLHUIS
Foto(s) van Abel Eppo [Michiels] van BOLHUIS
 
  Hij trouwde met:  
  Stijntje [Jans] CNOL
geb. 1677 te 't Zandt
ovl. 28-5-1747 te Warffum
dochter van: Jan [Everts] CNOL
Trijntje [Clasen] _

  Uit deze relatie  
  1. Michiel van BOLHUIS geb. 1707 / ovl. 1712 ( IX-1-1 )
  2. Jan van BOLHUIS geb. 1710 ( IX-1-2 )
  3. Michiel van BOLHUIS geb. 1713 / ovl. 3-4-1764 te Warffum ( IX-1-3 )

VIII-2-3 Popko [Eppens] BOLHUIS
ged. 15-5-1665
ovl. na 1755
zoon van: Eppo [Abels] _
Gaesken [Gerrits] _
( VII-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-5-1665 te Middelbert.
 

VIII-2-4 Anneyen BOLHUIS
geb. 1683
ovl. 1706
dochter van: Eppo [Abels] _
Geertruidt [Wendels] _
( VII-3-7 )

VIII-2-5 Abel [Eppens] BOLHUIS
geb. 1685
zoon van: Eppo [Abels] _
Geertruidt [Wendels] _
( VII-3-7 )

VIII-2-6 Jan [Eppens] BOLHUIS
geb. 1696
zoon van: Eppo [Abels] _
Geertruidt [Wendels] _
( VII-3-7 )

VIII-2-7 Mindelt [Eppens] BOLHUIS
zoon van: Eppo [Abels] _
Geertruidt [Wendels] _
( VII-3-7 )

VIII-3-8 Elle [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1660 te Leegkerk
zoon van: Jan [Abels] _
Sijberig [Alberts] _
( VII-3-8 )
  Hij trouwde op 20-12-1691 met:  
  Grietien [Hindriks] _
ged. 5-1-1662 te Middelbert
dochter van: Hindrik [Allerts] _
Martje [Benes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-1-1662 te Middelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sibrig [Elles] BOLHUIS geb. 29-5-1692 te Middelbert / ovl. 5-7-1745 te Middelbert ( IX-2-4 )
  2. Jan [Elles] BOLHUIS geb. 23-12-1694 te Middelbert / ovl. 23-7-1739 te Middelbert ( IX-2-5 )
  3. Hindrik [Elles] BOLHUIS geb. 12-2-1699 te Middelbert ( IX-2-6 )
  4. Geessien [Elles] BOLHUIS geb. 29-11-1700 te Middelbert ( IX-2-7 )
  5. Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS geb. 14-12-1701 te Middelbert / ovl. 7-6-1779 te Middelbert ( IX-2-8 )

VIII-3-9 Albert [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1669 te Leegkerk
zoon van: Jan [Abels] _
Sijberig [Alberts] _
( VII-3-8 )
  Hij trouwde op 6-2-1694 te Middelbert met:  
  Aaltjen [Egberts] _

VIII-3-10 Magdalena HARKAMA VAN BOLHUIS
ged. 22-2-1670 te Hoogkerk
dochter van: Jan [Abels] _
Kunnejen HARKEMA
( VII-3-8 )

VIII-3-11 Abel Popken [Jans] van BOLHUIS
ged. 25-8-1675
zoon van: Jan [Abels] _
Kunnejen HARKEMA
( VII-3-8 )

VIII-4-12 Popke [Harmens] van BOLHUIS
ged. 5-2-1665 te Middelbert
ovl. 23-1-1728, 62 jaar oud
zoon van: Harmen [Abels] van BOLHUIS
Martje [Benes] _
( VII-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Popko Abels van Bolhuis. Gedoopt 5-2-1665 in Middelbert. Bij zijn 2e huwelijk op 15-5-1696 wonend te Euvelgunne. Op 18 maart 1697 wordt hij ingeschreven in het register van het "cramergilde" en van het "borgereegt" van Groningen. Op 3 juni 1697 wonend aan het Winschoterdiep. Gevonden: overleden op vrijdag 23 januari 1728 op 62-jarige leeftijd, begraven op donderdag 19 februari 1728. (Opvallend is dat tussen overlijden en begraven 27 dagen zouden zitten! Gokje: erg strenge winter misschien?)
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Geertruida [Jelis] _
geb. te Groningen
  Hij trouwde (2) op 10-3-1691 te Groningen met:  
  Hillighjen [Jansen] _
geb. te Groningen
  Hij trouwde (3) op 15-5-1696 te Groningen met:  
  Jantje [Jans] BAAS
ged. 13-7-1673
ovl. 1-12-1730 te Groningen, 57 jaar oud
dochter van: Jannes [Jansen] _
Bettien [Peters] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-7-1673 te Winsum. Naam ook: Jantien Bos, Baes of Raas.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 22 jaar. Getuige: Pieter Jannes Baes (broer van de bruid). De bruid is van Obergum, de bruidegom van Euvelgunne. Huwelijk voltrokken in de Martinikerk door Ds. Trommius.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hermannus van BOLHUIS ged. 3-6-1697 te Groningen / ovl. 1-4-1771 te Groningen ( IX-3-9 )
  2. Jannes van BOLHUIS ged. 29-12-1699 te Groningen / ovl. 22-5-1739 ( IX-3-10 )
  3. Elisabeth van BOLHUIS ged. 7-10-1704 te Groningen ( IX-3-11 )
  4. Abel van BOLHUIS ged. 4-2-1707 te Groningen ( IX-3-12 )
  5. Meindert van BOLHUIS ged. 4-1-1709 te Groningen ( IX-3-13 )

VIII-4-13 Hindrik [Harmens] BOLHUIS
geb. 15-3-1668 te Middelbert
ovl. 1709
zoon van: Harmen [Abels] van BOLHUIS
Martje [Benes] _
( VII-3-10 )
  Hij trouwde op 15-12-1695 te Middelbert met:  
  Hindrickjen [Louwens] _
geb. 4-4-1670 te Noordhorn
ovl. 2-1-1707, 36 jaar oud
dochter van: Louwe [Claassen] _
Trientie BRANTSMA

  Uit deze relatie  
  1. Abel [Hindriks] BOLHUIS ovl. 1765 ( IX-4-14 )
  2. Grietien [Hindriks] BOLHUIS geb. 2-1-1707 te Middelbert / ovl. 18-4-1767 te Middelbert ( IX-4-15 )
  3. Martje [Hindriks] BOLHUIS ged. 15-1-1708 ( IX-4-16 )
  4. Louwe [Hindriks] BOLHUIS ged. 1-9-1709 te Middelbert / ovl. 19-8-1762 te Middelbert ( IX-4-17 )

VIII-4-14 Grietje [Harmens] _
ged. 9-10-1670 te Euvelgunne
ovl. na 1692 te Middelbert
dochter van: Harmen [Abels] van BOLHUIS
Martje [Benes] _
( VII-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-10-1670 in Euvelgunne. Waarschijnlijk ongehuwd.
 

VIII-4-15 Abel [Harmens] van BOLHUIS
ged. 17-7-1672 te Groningen
zoon van: Harmen [Abels] van BOLHUIS
Martje [Benes] _
( VII-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-7-1672 te Groningen. Zijn ouders woonden in Groningen aan de Kromme Elleboog. Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde (1) te Middelbert (1699) met:  
  Grietien [Jans] BERGHUIS
dochter van: Jan [Sywerts] _
Trijntje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Familienaam ook Barckhuis.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Abels] BOLHUIS ged. 29-9-1700 te Middelbert ( IX-5-18 )
  2. Jan [Abels] BOLHUIS ged. 17-12-1702 te Middelbert / ovl. voor 1704 te Middelbert ( IX-5-19 )
  3. Jan [Abels] BOLHUIS ged. 12-1-1704 te Middelbert ( IX-5-20 )
  4. Siewert [Abels] BOLHUIS ged. 24-5-1706 te Middelbert / ovl. 1711 te Middelbert ( IX-5-21 )
  5. Trijntje [Abels] BOLHUIS ged. 28-1-1709 te Middelbert / ovl. 29-11-1775 te Middelbert ( IX-5-22 )
  6. Sijwert [Abels] BOLHUIS ged. 14-5-1711 te Middelbert / ovl. 27-10-1754 te Groningen ( IX-5-23 )
  7. Marchien [Abels] van BOLHUIS ged. 15-4-1714 te Euvelgunne (Middelbert) / ovl. 2-7-1778 te Noordwolde ( IX-5-24 )
  8. Geessien [Abels] BOLHUIS ged. 26-1-1721 te Middelbert / ovl. te Middelbert ( IX-5-25 )
  9. Popko van BOLHUIS geb. 27-12-1724 te Engelbert ( IX-5-26 )
  10. Aaltje [Abels] BOLHUIS geb. 7-4-1726 te Ten Boer / ovl. voor 1768 te Middelbert ( IX-5-27 )
  Hij trouwde (2) op 10-9-1715 met:  
  Wilhelmina GROENENBERG

VIII-5-16 Geesjen BOLHUIS
geb. 1667
dochter van: Pieter [Abels] _
Maria ABBRINGA
( VII-3-11 )

VIII-5-17 Abel [Pieters] BOLHUIS
geb. ca 1667
zoon van: Pieter [Abels] _
Maria ABBRINGA
( VII-3-11 )

VIII-5-18 Geesje BOLHUIS
geb. 1668
dochter van: Pieter [Abels] _
Maria ABBRINGA
( VII-3-11 )

VIII-6-19 Abel [Thijes] van BOLHUIS
ged. 1-7-1677 te Middelbert
ovl. voor 1682
zoon van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-7-1677 in Middelbert.
 

VIII-6-20 Sijmen [Thijes] van BOLHUIS
ged. 23-9-1678
ovl. voor 1686
zoon van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-9-1678 in Middelbert.
 

VIII-6-21 Geeske van BOLHUIS
ged. 6-2-1681 te Middelbert
dochter van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-2-1681 in Middelbert.
 

VIII-6-22 Abel [Theijes] BOLHUIS
ged. 30-4-1682 te Middelbert
ovl. 1732 te Middelbert
zoon van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Foto van Abel [Theijes] BOLHUIS
Foto(s) van Abel [Theijes] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-4-1682 in Middelbert.
In het DTB van Middelbert vinden we op 30-4-1682 de volgende doop aantekening: "Teijes Simons kindt genaamt Abel".
In het DTB van Grootegast en Doezum vinden we Abel Theijes terug als knecht van de heer van Feringa. Op 26 december 1712 nam hij na gedane geloofsbelijdenis deel aan "des H: hoogweerdig Nagtmaal" te Doezum (zie afbeelding).
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Dirks] _
geb. ca 1690
  Bij het huwelijk
Van Abel Theijes en An(t)je Dirks nog geen gegevens gevonden over hun huwelijk.
Andere bronnen geven aan dat Abel Theijes en Anje Dirks kinderen hebben. Echter bij deze kinderen worden Abel Jacobs en Antje Gerrits als ouders vermeld.
Abel Jacobs en Antje Gerrits zijn terug te vinden in de parenteel van Abel Jacobs (Bolhuis Hazenberg).
 

VIII-6-23 Geeske _
ged. 23-11-1683 te Middelbert
dochter van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Foto van Geeske _
Foto(s) van Geeske _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-11-1683 te Middelbert.
In het DTB van Middelbert vinden we op 23-11-1683 de volgende doop aantekening: "Teijes Simons kindt genaamt Geeske".
 

VIII-6-24 Sijemen [Thies] van BOLHUIS
geb. 21-8-1686 te Middelbert
ovl. voor 1746 te Middelbert
zoon van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-3-1686 te Middelbert. Sijemen Thies was ouderling te Noorddijk.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Hindrikjen [Hindriks] _
geb. ca 1705 te Middelbert
ovl. 13-4-1738 te Noorddijk
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1732.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillegyn van BOLHUIS ged. 5-9-1733 te Noorddijk / ovl. 30-9-1774 te Noorddijk ( IX-6-28 )
  2. Anje van BOLHUIS ged. 1-1-1734 ( IX-6-29 )
  3. Hijlke van BOLHUIS geb. 1735 te Noorddijk / ovl. 1744 te Noorddijk ( IX-6-30 )
  4. Arend [Hindriks] BOLHUIS geb. ca 1735 / ovl. 1787 te Bedum ( IX-6-31 )
  5. Hindrik van BOLHUIS ged. 21-10-1736 te Noorddijk / ovl. voor 1738 te Noorddijk ( IX-6-32 )
  6. Hindrik van BOLHUIS geb. 13-4-1738 te Noorddijk ( IX-6-33 )
  Hij trouwde (2) op 5-5-1740 met:  
  Jantje [Hindriks] _
ged. 2-2-1723 te Groningen
ovl. 19-11-1808 te Middelbert
dochter van: Hindrik [Jacobs] _
Sibrig [Elles] BOLHUIS

( IX-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: "bij de Ovelgunne te Middelbert". Gedoopt 2-2-1723 in Groningen (Martinikerk).
 
  Bij het huwelijk
Opvallend is het leeftijdsverschil van ca 37 jaar tussen bruidegom en bruid.
Als de gevonden gegevens juist zijn geintepreteerd, dan was de schoonmoeder (Hille [Abels] van Bolhuis) van Jantje [Hindriks] (bruid), de zuster van de overgrootvader (Jan [Abels]) van Jantje [Hindriks].
 
  Uit deze relatie  
  1. Thijs [Sijmens] van BOLHUIS ged. 26-2-1741 te Noorddijk / ovl. 28-2-1807 te Groningen ( IX-6-34 )
  2. Sybrig van BOLHUIS ( IX-6-35 )
  3. Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS geb. 1742 ( IX-6-36 )

VIII-6-25 Aaltien van BOLHUIS
ged. 23-9-1687 te Middelbert
ovl. voor 1690
dochter van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-9-1687 in Middelbert.
 

VIII-6-26 Aaltien BOLHUIS
geb. 16-2-1690 te Middelbert
dochter van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )

VIII-7-27 Jacob [Popkes] BOLHUIS
geb. ca 1679 te Haren (Essen)
ovl. 1739
zoon van: Popke [Abels] van BOLHUIS
Marregien [Jacobs] _
( VII-3-17 )
  Hij trouwde met:  
  Aaltjen ABBRINGE
geb. 1683 te Haren
dochter van: Luitje ABBRING
Aaltje ROMMERING
fam. 34: ( II-1-1 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1703. In dit huwelijk werd 2X een tweeling geboren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien [Popkes] BOLHUIS ged. 13-4-1704 te Haren (Essen) ( IX-7-38 )
  2. Abel [Popkes] BOLHUIS ged. 13-4-1704 te Haren (Essen) / ovl. 1706 te Haren ( IX-7-37 )
  3. Luichien [Abbringe] BOLHUIS ged. 17-3-1706 te Haren ( IX-7-40 )
  4. Abel Popkes (Abel) [Jakobs] BOLHUIS ged. 17-3-1706 te Haren / ovl. 1742 te Peize ( IX-7-39 )
  5. Luichien Abbringe BOLHUIS ged. 6-8-1710 te Haren ( IX-7-41 )
  6. Marchjen BOLHUIS geb. 30-7-1714 te Haren ( IX-7-42 )

VIII-8-28 Claas [Popkes] BOLHUIS
ged. 9-1-1657 te Middelbert
ovl. 1694 te Middelbert
zoon van: Popke [Bartelds] BOLHUIS
Reusche [ Claassens] _
( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-1-1657 Middelbert.
 
  Hij trouwde op 8-10-1688 te Middelbert met:  
  Trijntien [Tonnis] _
ged. 13-11-1653 te Middelbert
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 13-11-1653 in Middelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Popke [Bartels] BOLHUIS ged. 13-10-1689 te Middelbert / ovl. te Middelbert ( IX-8-43 )

VIII-8-29 Bartelt [Popkes] BOLHUIS
ged. 23-5-1659 te Middelbert
zoon van: Popke [Bartelds] BOLHUIS
Reusche [ Claassens] _
( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-5-1659 in Middelbert
 
  Hij trouwde op 25-3-1695 met:  
  Hillechien [Derks] _
geb. ca 1672 te Harkstede

VIII-8-30 Marritien [Popkes] BOLHUIS
ged. 11-1-1662 te Middelbert
dochter van: Popke [Bartelds] BOLHUIS
Reusche [ Claassens] _
( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-1-1662 in Middelbert
 

VIII-8-31 Jan [Popkes] BOLHUIS
ged. 15-1-1665 te Middelbert
zoon van: Popke [Bartelds] BOLHUIS
Reusche [ Claassens] _
( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-1-1665 in Middelbert.
 

VIII-8-32 Aeffien [Popkes] BOLHUIS
ged. 23-3-1668 te Middelbert
dochter van: Popke [Bartelds] BOLHUIS
Reusche [ Claassens] _
( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-3-1668 in Middelbert.
 

VIII-8-33 Peter [Popkes] BOLHUIS
ged. 5-2-1671 te Middelbert
zoon van: Popke [Bartelds] BOLHUIS
Reusche [ Claassens] _
( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-2-1671 in Middelbert.
 

VIII-8-34 Jacob [Popkes] BOLHUIS
ged. 17-10-1675 te Middelbert
ovl. 1739 te Haren
zoon van: Popke [Bartelds] BOLHUIS
Reusche [ Claassens] _
( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-10-1675 in Middelbert.
 

VIII-9-35 Trijnje [Aijckes] _
geb. 13-9-1674
ovl. 9-11-1674, 8 weken oud
dochter van: Aijcke [Bartelts] _
Hillichjen [Fredericks] _
( VII-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Geboren september 1674.
 

VIII-9-36 Bartelt [Aijckes] _
ged. 23-1-1678 te Weiwerd
ovl. 26-4-1754 te Weiwerd
zoon van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-1-1678 te Weiwerd. Beroep: landbouwer. Verder was hij ouderling, kerkvoogd en zijlvest.
 
  Hij trouwde op 15-4-1703 te Weiwerd met:  
  Frouwke [Alberts] _
ged. 29-7-1666 te Weiwerd
ovl. 23-8-1750, 84 jaar oud
dochter van: Albert [Pieterz] _
Hilje [Redmers] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1666 Weiwerd.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk 15-4-1703 te Weiwerd. Bruidegom wonende te Weiwerd, bruid weduwe van Regnier Wolphius.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Bartolts] _ ged. 13-4-1704 te Weiwerd ( IX-9-44 )
  2. Aijke [Bartolts] _ ged. 31-1-1706 te Weiwerd ( IX-9-45 )
  3. Albertien [Bartolts] _ ged. 4-5-1710 ( IX-9-46 )

VIII-9-37 Jacob Tonnis [Aijckes] _
geb. 15-8-1680 te Weiwerd
zoon van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )

VIII-9-38 Trijnje [Aijckes] _
ged. 14-10-1683 te Weiwerd
dochter van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1683 te Weiwerd.
 
  Zij trouwde op 9-5-1703 met:  
  Rient [IJsemts] _
zoon van: Bartelt [Riendts] _
Geertjen [Rengniers] _
( IX-10-47 )
  Persoonlijke informatie
van Midlum in het Reiderland (Ofr.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Bartelt [Riendts] _ ( IX-10-47 )

VIII-9-39 Simon [Aijckes] _
ged. 31-10-1686 te Weiwerd
zoon van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )
  Hij trouwde op 11-4-1710 met:  
  Anje [Jans] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Biessum.
 

VIII-9-40 Popke [Aijckes] _
ged. 9-11-1690 te Weiwerd
ovl. 8-9-1691 te Weiwerd, 10 maand oud
zoon van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )

VIII-9-41 Popke [Aijckes] _
ged. 19-3-1693 te Weiwerd
ovl. 22-1-1694 te Weiwerd, 10 maand oud
zoon van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )

VIII-9-42 Aijcke [Bartelds] _
ged. 1-3-1695 te Weiwerd
ovl. na 1760
zoon van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Aijckes vader was overleden voordat hij werd geboren. Daarom heeft hij de naam van zijn vader gekregen: Aijcke Bartelds terwijl Aijcke Aijckes iets meer voor de hand lag.
 
  Hij trouwde (1) te Uitwierde met:  
  Trijntie [Regniers] _
ged. 3-12-1699 te Weiwerd
dochter van: Regnier [Wolphius] _
Frouwke [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-12-1699 te Weiwerd.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1721
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Aijckes] _ geb. te Uitwierde / ovl. 1803 te Oosterwijtwerd ( IX-11-48 )
  2. Frouke [Aijckes] _ geb. te Uitwierde ( IX-11-49 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Aafje [Hindriks] _
geb. te Delfzijl
dochter van: Stijntje [Jans] _
  Persoonlijke informatie
van Delfzijl.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1732.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje [Aijckes] _ geb. te Uitwierde ( IX-11-50 )
  2. Trijntje [Aijckes] _ geb. te Uitwierde ( IX-11-51 )
  3. Stijntje [Aijckes] _ geb. te Uitwierde ( IX-11-52 )

VIII-10-43 Johan [Roelfs] BOLHUIS
geb. ca 1673
ovl. 1732
zoon van: Roloff [Jans] van BOLHUIS
Lamme [Tijmens] _
( VII-5-20 )
  Hij trouwde met:  
  Grietje [Jans] _
  Uit deze relatie  
  1. Jan Aldert BOLHUIS geb. 1716 / ovl. 1792 ( IX-12-53 )

VIII-11-44 Regina van BOLHUIS
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Anna Geertruidt TIMPEN
( VII-7-24 )
  Zij trouwde op 6-12-1700 te Groningen met:  
  Abel HOMMERICKHUISEN
geb. ca 1670 te Vlagtwedde
ovl. na 1708 te Vlagtwedde
zoon van: Johan Hendrick HOMMERICKHUISEN
Anna van BOLHUIS

( VII-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Abelus. Overleden na februari 1709.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes HOMMERICKHUISEN ged. 14-5-1704 te Groningen / ovl. voor 1706 ( IX-13-54 )
  2. Johannes HOMMERICKHUISEN ged. 5-6-1706 te Groningen ( IX-13-55 )
  3. Anna HOMMERICKHUISEN ged. 21-8-1707 te Groningen ( IX-13-56 )
  4. Cornelius HOMMERICKHUISEN ged. 14-2-1709 te Groningen ( IX-13-57 )

VIII-12-45 Hendrickus HOMMERICKHUISEN
geb. ca 1668 te Vlagtwedde
ovl. 7-9-1725 te Vlagtwedde
zoon van: Johan Hendrick HOMMERICKHUISEN
Anna van BOLHUIS

( VII-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: predicant te Vlagtwedde, evenals zijn vader.
 
  Hij trouwde op 14-5-1699 te Vlagtwedde met:  
  Tjaduwe HASELHOFF
ged. 5-5-1678 te Winschoten
ovl. na 1749 te Vlagtwedde
dochter van: Hans HASELHOFF
Stijne [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-5-1678 te Winschoten.
 
  Uit deze relatie  
  1. Joannes HOMMERICKHUISEN ged. 21-4-1700 te Vlagtwedde / ovl. 26-9-1742 te Vlagtwedde ( IX-14-58 )
  2. Hans HASELHOFF ged. 16-10-1701 te Valgtwedde ( IX-14-59 )
  3. Anna HOMMERICKHUISEN ged. 27-1-1704 te Vlagtwedde / ovl. ca 1773 te Vlagtwedde ( IX-14-60 )
  4. Derck HOMMERICKHUISEN ged. 25-4-1706 te Vlagtwedde / ovl. voor 1710 te Vlagtwedde ( IX-14-61 )
  5. IJkien HOMMERICKHUISEN ged. 18-11-1708 te Vlagtwedde / ovl. na 1776 te Vlagtwedde (Weende) ( IX-14-62 )
  6. Derck HOMMERICKHUISEN ged. 5-12-1710 te Vlagtwedde / ovl. voor 1715 te Vlagtwedde ( IX-14-63 )
  7. Margrieta Regina HOMMERICKHUISEN ged. 12-12-1713 te Vlagtwedde ( IX-14-64 )
  8. Derck HOMMERICKHUISEN ged. 10-3-1717 te Vlagtwedde ( IX-14-65 )

VIII-12-46 Abel HOMMERICKHUISEN
geb. ca 1670 te Vlagtwedde
ovl. na 1708 te Vlagtwedde
zoon van: Johan Hendrick HOMMERICKHUISEN
Anna van BOLHUIS

( VII-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Abelus. Overleden na februari 1709.
 
  Hij trouwde op 6-12-1700 te Groningen met:  
  Regina van BOLHUIS
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Anna Geertruidt TIMPEN
( VII-7-24 )
  Uit deze relatie  
  1. Johannes HOMMERICKHUISEN ged. 14-5-1704 te Groningen / ovl. voor 1706 ( IX-13-54 )
  2. Johannes HOMMERICKHUISEN ged. 5-6-1706 te Groningen ( IX-13-55 )
  3. Anna HOMMERICKHUISEN ged. 21-8-1707 te Groningen ( IX-13-56 )
  4. Cornelius HOMMERICKHUISEN ged. 14-2-1709 te Groningen ( IX-13-57 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Michiel van BOLHUIS
geb. 1707
ovl. 1712
zoon van: Abel Eppo [Michiels] van BOLHUIS
Stijntje [Jans] CNOL
( VIII-1-2 )

IX-1-2 Jan van BOLHUIS
geb. 1710
zoon van: Abel Eppo [Michiels] van BOLHUIS
Stijntje [Jans] CNOL
( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Op jonge leeftijd overleden.
 

IX-1-3 Michiel van BOLHUIS
geb. 1713
ovl. 3-4-1764 te Warffum
zoon van: Abel Eppo [Michiels] van BOLHUIS
Stijntje [Jans] CNOL
( VIII-1-2 )
  Foto van Michiel van BOLHUIS
Foto(s) van Michiel van BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Michiel van Bolhuis werd in 1713 geboren als een zoon van Abel Eppo van Bolhuis (1676-1739) en Stijntje Cnols (1677-1747). Hij studeerde rechten aan de Hogeschool van Groningen. Van Bolhuis was advocaat en lid van de Gezworen Gemeente van Groningen. Hij woonde zowel in de stad Groningen als in het Noord-Groningse Warffum. Ook was Van Bolhuis rechter te Ellerhuizen.

Van Bolhuis bezat een uitgebreide en gevarieerde bibliotheek met 3.000 boeken. Hij bezat schilderijen en tekeningen van Brueghel, Ruysdael, Rubens en Rembrandt van Rijn. Eveneens had hij een grote verzameling van muziekinstrumenten en muziekboeken.

Van Bolhuis trouwde te Groningen op 24 december 1738 met Alagonda Beckeringh, zus van Theodorus Beckeringh. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren, waaronder Lambertus van Bolhuis en Jan van Bolhuis. Van Bolhuis en zijn echtgenote werden respectievelijk in 1739 geportretteerd door Johannes Antiquus.
 
  Hij trouwde op 24-12-1738 te Groningen met:  
  Alagonda BECKERINGH
geb. 1710
ovl. 1780
dochter van: Lambertus BECKERINGH
Catharina [Sipkens] _

  Uit deze relatie  
  1. Abel Eppo van BOLHUIS geb. 1739 / ovl. 1780 ( X-1-1 )
  2. Lambertus van BOLHUIS geb. 1741 / ovl. 1826 ( X-1-2 )
  3. Christina van BOLHUIS geb. 1744 / ovl. 1745 ( X-1-3 )
  4. Ella Catharina van BOLHUIS geb. 1747 / ovl. 1769 ( X-1-4 )
  5. Jan van BOLHUIS geb. 1750 / ovl. 19-7-1803 te Warffum ( X-1-5 )

IX-2-4 Sibrig [Elles] BOLHUIS
geb. 29-5-1692 te Middelbert
ovl. 5-7-1745 te Middelbert, 53 jaar oud
dochter van: Elle [Jans] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] _
( VIII-3-8 )
  Zij trouwde met:  
  Hindrik [Jacobs] _
geb. ca 1697
ovl. 1745
  Persoonlijke informatie
Begraven op 28 juli 1745.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1721
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Hindriks] _ ged. 2-2-1723 te Groningen / ovl. 19-11-1808 te Middelbert ( X-2-6 )
  2. Jacob [Hindriks] _ ged. 14-7-1726 te Middelbert ( X-2-7 )
  3. Elle [Hindriks] _ ged. 26-8-1731 te Middelbert / ovl. ca 1803 te Euvelgunne ( X-2-8 )

IX-2-5 Jan [Elles] BOLHUIS
geb. 23-12-1694 te Middelbert
ovl. 23-7-1739 te Middelbert, 44 jaar oud
zoon van: Elle [Jans] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] _
( VIII-3-8 )
  Hij trouwde met:  
  Welmtje [Luitjes] _
ged. 16-4-1699 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. voor 1745 te Noorddijk (Middelbert)
dochter van: Luitje [Oomkes] _
Geertjen [Klaasen] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-4-1699 te Engelbert.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk 1724
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Jans] _ ged. 27-12-1724 ( X-3-9 )
  2. Luitje [Jans] van DIJKEN ged. 12-12-1734 te Middelbert / ovl. 19-5-1814 te Noorddijk (Engelbert) (OA-33) ( X-3-10 )

IX-2-6 Hindrik [Elles] BOLHUIS
geb. 12-2-1699 te Middelbert
zoon van: Elle [Jans] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] _
( VIII-3-8 )

IX-2-7 Geessien [Elles] BOLHUIS
geb. 29-11-1700 te Middelbert
dochter van: Elle [Jans] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] _
( VIII-3-8 )

IX-2-8 Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
geb. 14-12-1701 te Middelbert
ovl. 7-6-1779 te Middelbert, 77 jaar oud
zoon van: Elle [Jans] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] _
( VIII-3-8 )
  Hij trouwde op 22-4-1730 te Middelbert met:  
  Grietien [Hindriks] BOLHUIS
geb. 2-1-1707 te Middelbert
ovl. 18-4-1767 te Middelbert, 60 jaar oud
dochter van: Hindrik [Harmens] BOLHUIS
Hindrickjen [Louwens] _
( VIII-4-13 )
  Uit deze relatie  
  1. Grietien BOLHUIS geb. 2-5-1731 te Middelbert ( X-4-11 )
  2. Hindrichien BOLHUIS geb. 6-8-1732 te Middelbert ( X-4-12 )
  3. Hindrichien BOLHUIS geb. 15-8-1734 te Middelbert ( X-4-13 )
  4. Abel BOLHUIS geb. 26-1-1736 te Middelbert ( X-4-14 )
  5. Elle [Louwrens] BOLHUIS geb. 9-9-1736 te Middelbert ( X-4-15 )
  6. Eiske BOLHUIS geb. 21-6-1739 te Middelbert ( X-4-16 )
  7. Hindrik BOLHUIS geb. 2-6-1743 te Middelbert ( X-4-17 )
  8. Abel BOLHUIS geb. 21-11-1745 te Middelbert ( X-4-18 )
  9. Abel [Lourens Ellens] BOLHUIS geb. 1-12-1748 te Middelbert / ovl. 30-1-1814 te Middelbert ( X-4-19 )

IX-3-9 Hermannus van BOLHUIS
ged. 3-6-1697 te Groningen
ovl. 1-4-1771 te Groningen, 74 jaar oud
zoon van: Popke [Harmens] van BOLHUIS
Jantje [Jans] BAAS
( VIII-4-12 )
  Foto van Hermannus van BOLHUIS
Foto(s) van Hermannus van BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-6-1697 te Groningen in de Nieuwe Kerk. Zijn ouders woonden toen aan het Winschoterdiep.
Algemeen doopboek Kerkelijke Gemeente Groningen (Blz. 175): "Junius 1697: Donn. 3 N.K. Harmen s.v. Popko Harmens van Bolhuis en Jantje Bos bijt Winschootsterdiep."
Overleden op 1 april 1771 in Groningen, Damsterdiep (geregistreerd).
 
  Hij trouwde op 28-6-1729 te Groningen met:  
  Eta Geertruid METTINGH
ged. 7-10-1698 te Loppersum
ovl. 14-3-1775 te Groningen (Damsterdiep), 76 jaar oud
dochter van: Willem METTINGH
Anna Margaretha MEES

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-10-1698 in Loppersum.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ingezegend door Ds Hofstede.
 
  Uit deze relatie  
  1. Popko van BOLHUIS ged. 15-10-1730 te Groningen (Damsterdiep) ( X-5-20 )
  2. Anna Margaretha van BOLHUIS ged. 18-11-1732 te Groningen (Damsterdiep) / ovl. voor 1796 ( X-5-21 )
  3. Harm Jan van BOLHUIS ged. 22-9-1737 te Groningen (Damsterdiep) / ovl. te Groningen (Damsterdiep) ( X-5-22 )
  4. Copius [Mettingh] van BOLHUIS ged. 27-3-1740 te Groningen (Damsterdiep) / ovl. voor 1816 ( X-5-23 )

IX-3-10 Jannes van BOLHUIS
ged. 29-12-1699 te Groningen
ovl. 22-5-1739, 39 jaar oud
zoon van: Popke [Harmens] van BOLHUIS
Jantje [Jans] BAAS
( VIII-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-12-1699 te Groningen. Beroep: bakker, luitenant (1738). In 1728 wonend met zijn gezin aan de Brede Markt bij het Koude Gat.
Uit Groninger gedenkwaardigheden (A. Pathuis), tekst op een collectebus:
Deze bus is van nies gerenoveert toen Jannes van Bolhuis olderman waar, Geert Jans en Bernardus Vershuir heuvelingen waaren in der tijd van 't backersgilde Anno 1737.
 
  Hij trouwde op 9-3-1723 te Groningen met:  
  Elisabeth NIJLAND ELSGEEST
ged. 18-10-1702
ovl. 1772, 69 jaar oud
dochter van: Philippus ELSGEEST
Anneye [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-10-1702 te Groningen. Begraven te Groningen 27-5-1772.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel Popko van BOLHUIS ged. 4-12-1725 te Groningen / ovl. 28-2-1780 ( X-6-24 )
  2. Annegien van BOLHUIS ged. 16-4-1728 te Groningen ( X-6-25 )
  3. Gerardus van BOLHUIS ged. 14-9-1734 te Groningen / ovl. 26-9-1810 te Groningen ( X-6-26 )
  4. Jantien van BOLHUIS ged. 12-6-1736 te Groningen / ovl. te Groningen ( X-6-27 )

IX-3-11 Elisabeth van BOLHUIS
ged. 7-10-1704 te Groningen
dochter van: Popke [Harmens] van BOLHUIS
Jantje [Jans] BAAS
( VIII-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-10-1704 te Groningen. Bij de doop is de straat vermeld: Martini Kerkhof.
 

IX-3-12 Abel van BOLHUIS
ged. 4-2-1707 te Groningen
zoon van: Popke [Harmens] van BOLHUIS
Jantje [Jans] BAAS
( VIII-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-2-1707 te Groningen.
 

IX-3-13 Meindert van BOLHUIS
ged. 4-1-1709 te Groningen
zoon van: Popke [Harmens] van BOLHUIS
Jantje [Jans] BAAS
( VIII-4-12 )

IX-4-14 Abel [Hindriks] BOLHUIS
ovl. 1765
zoon van: Hindrik [Harmens] BOLHUIS
Hindrickjen [Louwens] _
( VIII-4-13 )
  Hij trouwde op 12-11-1724 te Groningen met:  
  Trijntje [Jans] _
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Abels] BOLHUIS ( X-7-28 )
  2. Enne [Abels] BOLHUIS geb. te Aardswoude (Gr) ( X-7-29 )
  3. Jacob [Abels] BOLHUIS geb. 1741 / ovl. 8-3-1819 te Kloosterburen ( X-7-30 )

IX-4-15 Grietien [Hindriks] BOLHUIS
geb. 2-1-1707 te Middelbert
ovl. 18-4-1767 te Middelbert, 60 jaar oud
dochter van: Hindrik [Harmens] BOLHUIS
Hindrickjen [Louwens] _
( VIII-4-13 )
  Zij trouwde op 22-4-1730 te Middelbert met:  
  Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
geb. 14-12-1701 te Middelbert
ovl. 7-6-1779 te Middelbert, 77 jaar oud
zoon van: Elle [Jans] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] _
( VIII-3-8 )
  Uit deze relatie  
  1. Grietien BOLHUIS geb. 2-5-1731 te Middelbert ( X-4-11 )
  2. Hindrichien BOLHUIS geb. 6-8-1732 te Middelbert ( X-4-12 )
  3. Hindrichien BOLHUIS geb. 15-8-1734 te Middelbert ( X-4-13 )
  4. Abel BOLHUIS geb. 26-1-1736 te Middelbert ( X-4-14 )
  5. Elle [Louwrens] BOLHUIS geb. 9-9-1736 te Middelbert ( X-4-15 )
  6. Eiske BOLHUIS geb. 21-6-1739 te Middelbert ( X-4-16 )
  7. Hindrik BOLHUIS geb. 2-6-1743 te Middelbert ( X-4-17 )
  8. Abel BOLHUIS geb. 21-11-1745 te Middelbert ( X-4-18 )
  9. Abel [Lourens Ellens] BOLHUIS geb. 1-12-1748 te Middelbert / ovl. 30-1-1814 te Middelbert ( X-4-19 )

IX-4-16 Martje [Hindriks] BOLHUIS
ged. 15-1-1708
dochter van: Hindrik [Harmens] BOLHUIS
Hindrickjen [Louwens] _
( VIII-4-13 )
  Zij trouwde op 27-4-1726 te Ten Boer met:  
  Harm [Harms] _
geb. ca 1702 te Ten Boer

IX-4-17 Louwe [Hindriks] BOLHUIS
ged. 1-9-1709 te Middelbert
ovl. 19-8-1762 te Middelbert
zoon van: Hindrik [Harmens] BOLHUIS
Hindrickjen [Louwens] _
( VIII-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-9-1709 in Middelbert.
 
  Hij trouwde met:  
  Auktje [Jans] KRUISINGA
ovl. na 1793 te Noorddijk
  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje [Louwes] BOLHUIS ged. 15-8-1734 te Middelbert / ovl. 23-12-1780 te Engelbert ( X-8-31 )
  2. Hindrik [Louwes] BOLHUIS ged. 16-9-1736 te Middelbert / ovl. na 1779 te Middelbert ( X-8-32 )
  3. Jantien [Louwes] _ ged. 25-12-1739 te Middelbert / ovl. voor 1745 te Middelbert ( X-8-33 )
  4. Jan [Louwes] BOLHUIS ged. 24-6-1742 te Middelbert / ovl. 28-1-1823 te Bedum ( X-8-34 )
  5. Jantje [Louwes] BOLHUIS geb. 20-5-1745 te Middelbert / ovl. 10-1-1782 te Middelbert ( X-8-35 )
  6. Jeltje [Louwes] _ ged. 30-6-1748 te Middelbert ( X-8-36 )
  7. Martje [Louwes] _ ged. 8-8-1751 te Middelbert / ovl. te Euvelgunne ( X-8-37 )
  8. Harm [Louwes] BOLHUIS ged. 13-4-1755 te Middelbert / ovl. 28-9-1808 te Middelbert ( X-8-38 )

IX-5-18 Harm [Abels] BOLHUIS
ged. 29-9-1700 te Middelbert
zoon van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-9-1700 in Middelbert.
 

IX-5-19 Jan [Abels] BOLHUIS
ged. 17-12-1702 te Middelbert
ovl. voor 1704 te Middelbert
zoon van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-12-1702 te Middelbert.
 

IX-5-20 Jan [Abels] BOLHUIS
ged. 12-1-1704 te Middelbert
zoon van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Hij trouwde op 1-4-1727 te Middelbert met:  
  Lubberdina [Popkes] _
geb. te Noorddijk
dochter van: Popko [Klasen] _

IX-5-21 Siewert [Abels] BOLHUIS
ged. 24-5-1706 te Middelbert
ovl. 1711 te Middelbert
zoon van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )

IX-5-22 Trijntje [Abels] BOLHUIS
ged. 28-1-1709 te Middelbert
ovl. 29-11-1775 te Middelbert, 66 jaar oud
dochter van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Het is waarschijnlijk dat Trijntje voor 1736 is overleden, omdat haar man Cornelis Jacobs op 1 april 1736 is hertrouwd.
 
  Zij trouwde met:  
  Cornelis [Jacobs] _
geb. ca 1700 te Tjamsweer
ovl. voor 1739
  Persoonlijke informatie
"Cornelis [s.i.c.] Jacobs van Middelbert".
 

IX-5-23 Sijwert [Abels] BOLHUIS
ged. 14-5-1711 te Middelbert
ovl. 27-10-1754 te Groningen
zoon van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-5-1711 in Middelbert. Als overlijdensdatum ook gevonden 21-3-1779.

Over Sijwert Abels op internet gevonden:

Anno1750 den 15 november De E. Jan Fetties ontslag hebbende verzogt als diacon, en de E. Sijwert Abels als boekhouder, is in de plaetze van den eersten en teffens tot boekhoudende diacon, met gemeene toestemming verkoren de E. Louwe Hindriks, en is deze na ene drievoudige kondiging den 6 december in 't openbaer voor de Gemeente bevestigt, blijvende de E. Sijwert Abels continueeren als diacon.
Anno 1750 den 17 december Heeft de E. Sijwert Abels, als afgaande boekhouder, reekening en overdragt gedaan van zijne bedieninge, en is boek daarop overgedragen aan de aankomende boekhoudende diacon Louwe Hindriks.
Anno 1754 den 25 april Heeft de boekhoudende diacon Louwe Hindriks van zijne bedieninge rekening gedaan. Dewijl de E. Sijwert Abels begeert heeft ontslagen te worden van zijne bedieninge als diaken, en de E. Louwe Hindriks van het boekhouden, zo is na voorgaande kondiging op den 24 october 1756 door den kerkenraad en de praesente leden der gemeente, weder tot boekhoudende diaken verkoren de E. Tonnis Jans, welke onverhindert drie agtereenvolgende reizen aan de gemeente voorgestelt zijnde, op den 14 november opentlijk in zijner bedieninge bevestigt is.
De E. diaken Louwe Hindriks overleeden zijnde den 19 augusti 1762 is, na voorgaandes kondiging wederom aangestelt den oud-diaken Sijwerd Abels, op den 14 november des selven jaars, en na een drievoudige kondiging op den 5 december daraan volgende, in deeze bedieninge bevestigt is.
1768 den 20 april heeft de E. gezworen Tonnis Jans, als boekhouder diakon, rekening gedaen, en is bevonden dat zedert de voorgaende rekening het ontfang meerder dan d' uitgave was ene som van 124-10-6 welke penningen tot voordeel van de diakonije, bij Sijwert Abels als boekhouder diakon, blijven berusten.
1769 den 16 majus heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1770 den 5 jun. heeft de boekhouder diakon Sijwert Abels rekening gedaen.
1771 den 28 april is, na voorgaende kondiging, in plaetse van den afgaenden boekhouder diakon Sijwert Abels met eenparigheid van stemmen beroepen de E. Elle Hindriks, die na ene drievoudige onverhinderde kerkondiging in zijnen bediening bevestigd is op Pinxstermaendag den 20 majus van het gemelde jaer.
Den 21 majus [1771] heeft de afgaende boekhouder diakon Sijwert Abels, rekening gedaen, en is bevonden dat, zedert de voorgaende rekening het ontvang meer was 10-11-7 welke penningen, als ook de obligaties enz. aen den niewen boekhouder diakon Garbrand Berends zijn overgelangd, en is Sijwert Abels hartelijk bedankt voor zijnen langdurigen en getrouwen dienst.
 
  Hij trouwde op 19-7-1739 te Middelbert met:  
  Elisabeth [Garmts] _
ged. 30-4-1713 te Bedum (Onderdendam)
ovl. na 1754 te Groningen
dochter van: Garmt [Jans] _
Lijsbeth [Wiggers] _

  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Sywert] BOLHUIS ovl. 1787 ( X-9-39 )
  2. Eisse [Sijwerts] BOLHUIS ( X-9-40 )
  3. Jan [Sywerts] BOLHUIS ( X-9-41 )
  4. Geeske [Siewerts] BOLHUIS ged. 3-4-1740 te Middelbert / ovl. voor 1742 te Middelbert ( X-9-42 )
  5. Geesien [Siewerts] BOLHUIS geb. 14-10-1742 te Middelbert / ovl. 23-8-1826 te Middelbert ( X-9-43 )
  6. Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS geb. 23-9-1745 te Middelbert / ovl. 11-9-1826 te Zuidwolde (Gr) ( X-9-44 )
  7. Grietje [Siewerts] BOLHUIS geb. 24-3-1748 te Middelbert / ovl. 28-10-1765 te Middelbert ( X-9-45 )
  8. Abeltje [Siewerts] BOLHUIS geb. 9-5-1751 te Middelbert / ovl. 25-8-1772 te Middelbert ( X-9-46 )
  9. Abel [Siewerts] BOLHUIS geb. 27-10-1754 te Middelbert / ovl. 14-8-1772 te Middelbert ( X-9-47 )

IX-5-24 Marchien [Abels] van BOLHUIS
ged. 15-4-1714 te Euvelgunne (Middelbert)
ovl. 2-7-1778 te Noordwolde, 64 jaar oud
dochter van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Foto van Marchien [Abels] van BOLHUIS
Foto(s) van Marchien [Abels] van BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-4-1714 te Middelbert.
 
  Zij trouwde (1) op 1-4-1736 te Middelbert (kerkelijk) met:  
  Cornelis [Jacobs] _
geb. ca 1700 te Tjamsweer
ovl. voor 1739
  Persoonlijke informatie
"Cornelis [s.i.c.] Jacobs van Middelbert".
 
  Bij het huwelijk
ondertrouwd te Tjamsweer op 25 februari 1736.
 
  Zij trouwde (2) op 24-5-1739 te Noordwolde (kerkelijk) met:  
  Dato [Sijmens] _
ged. 30-10-1712 te Noordwolde
zoon van: Sijmen [Dates] _
Geertruijd [Jacobs] _
fam. 81: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de doop: “den 30 Octbr (..) is Simen Dates en Gertruijdt Jacobs zoon gedoopt Dates” (Doopboek Noordwolde, 1712). Dato Simms werd "1763 den 23 Jan." bevestigd in het ambt van ouderling "in plaetse van Hindrick Jans" 1764 den 8 Jan. werd Jacob Willems in zijn plaats bevestigd omdat Date was overleden.
 
  Bij het huwelijk
“d. 24 Maij is Dato Simms van Noordwolde met Marchien Abels weduwe van Cornelis Jacobs van Middelbert gecopuleert.” (Trouwboek Noordwolde, 1739)
 
  Uit deze relatie  
  1. Gedriedt (Gertruid) [Dates] _ ged. 17-1-1740 te Noordwolde fam. 81: ( V-1-1 )
  2. Abel [Dates] _ ged. 18-2-1742 te Noordwolde fam. 81: ( V-1-2 )
  3. Grietje [Dates] _ ged. 19-4-1744 te Noordwolde / ovl. 12-5-1825 te Adorp fam. 81: ( V-1-3 )
  4. Willemtje [Dates] _ ged. 30-11-1746 te Noordwolde fam. 81: ( V-1-4 )
  5. Geessijn [Dates] _ ged. 23-9-1749 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 20-9-1819 te Bedum (OA-33) fam. 81: ( V-1-5 )
  6. Sijm [Dates] _ ged. 29-4-1753 te Noordwolde fam. 81: ( V-1-6 )

IX-5-25 Geessien [Abels] BOLHUIS
ged. 26-1-1721 te Middelbert
ovl. te Middelbert
dochter van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-1-1721 in Middelbert.
 

IX-5-26 Popko van BOLHUIS
geb. 27-12-1724 te Engelbert
zoon van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 28-4-1749 te Engelbert met:  
  Harmpien [Alberts] SCHRAM
dochter van: Albert [Thies] _
Maria [Pauwels] SCHRAMS

  Uit deze relatie  
  1. Abel van BOLHUIS ged. 5-7-1752 te Groningen / ovl. 22-5-1814 te Groningen ( X-10-48 )
  2. Albert [Popkes] van BOLHUIS geb. ca 1759 te Groningen / ovl. 1-6-1828 te Groningen ( X-10-49 )
  3. Maria van BOLHUIS ( X-10-50 )
  4. Mattheus van BOLHUIS ( X-10-51 )

IX-5-27 Aaltje [Abels] BOLHUIS
geb. 7-4-1726 te Ten Boer
ovl. voor 1768 te Middelbert
dochter van: Abel [Harmens] van BOLHUIS
Grietien [Jans] BERGHUIS
( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Gegevens van Aaltje niet geheel zeker.
 

IX-6-28 Hillegyn van BOLHUIS
ged. 5-9-1733 te Noorddijk
ovl. 30-9-1774 te Noorddijk
dochter van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Hindrikjen [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Naam Hillegyn of Hilligje. Gedoopt 5-9-1733 te Noorddijk.
 
  Zij trouwde op 21-3-1756 te Noorddijk met:  
  Klaas [Ennes] <DIJKEMA>
geb. ca 1729 te Harkstede
ovl. 1775 te Noorddijk
  Uit deze relatie  
  1. Annegien [Klaassens] DIJKEMA ged. 12-7-1761 te Noorddijk / ovl. 3-4-1826 te Noorddijk ( X-11-52 )

IX-6-29 Anje van BOLHUIS
ged. 1-1-1734
dochter van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Hindrikjen [Hindriks] _
( VIII-6-24 )

IX-6-30 Hijlke van BOLHUIS
geb. 1735 te Noorddijk
ovl. 1744 te Noorddijk
dochter van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Hindrikjen [Hindriks] _
( VIII-6-24 )

IX-6-31 Arend [Hindriks] BOLHUIS
geb. ca 1735
ovl. 1787 te Bedum
zoon van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Hindrikjen [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Opwierde. Begraven op 16-5-1787 te Marssum (Gr).
 
  Hij trouwde op 7-12-1760 te Marssum met:  
  Hijke [Jans] _
geb. 1739 te Marssum (Gr)
ovl. 4-1-1814 te Appingedam
  Bij het huwelijk
Ook gevonden als huwelijksdatum: 23-11-1760. Vermoedelijk is dit de datum van vooraankondiging te Appingedam, en was de werkelijke huwelijksdatum 2 weken later op 7-12-1760.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Arents] BOLHUIS ged. 25-10-1761 te Marsum (Gr) / ovl. 5-3-1841 te Appingedam ( X-12-53 )
  2. Aaffien [Arends] BOLHUIS ged. 21-8-1763 te Appingedam (Marssum) / ovl. 8-1-1833 te Bierum ( X-12-54 )
  3. Trijntje [Arents] BOLHUIS ged. 15-12-1765 te Marssum / ovl. te Katmis ( X-12-55 )
  4. Hilke [Arents] BOLHUIS ged. 25-3-1768 te Marssum / ovl. 20-6-1841 te Marssum ( X-12-56 )
  5. Hinderike BOLHUIS geb. 27-1-1771 te Marssum / ovl. 19-10-1816 te Marssum ( X-12-57 )
  6. Hindrik [Arents] BOLHUIS ged. 3-10-1773 te Marssum / ovl. 28-5-1816 te Appingedam (Opwierde) (OA-25) ( X-12-58 )
  7. Epke [Arents] BOLHUIS geb. 13-7-1777 te Marssum / ovl. 29-9-1846 te Appingedam ( X-12-59 )

IX-6-32 Hindrik van BOLHUIS
ged. 21-10-1736 te Noorddijk
ovl. voor 1738 te Noorddijk
zoon van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Hindrikjen [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-10-1736 in Noorddijk.
 

IX-6-33 Hindrik van BOLHUIS
geb. 13-4-1738 te Noorddijk
zoon van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Hindrikjen [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
  Hij trouwde op 7-5-1758 te Ten Boer met:  
  Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
geb. ca 1735 te Sappemeer
ovl. 28-12-1808 te Ten Boer
  Persoonlijke informatie
Bij haar huwelijk afkomstig van Sappermeer.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw 8-4-1758?
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Hindriks] van BOLHUIS ged. 31-8-1760 te Ten Boer ( X-13-60 )
  2. Hillegien [Hindriks] van BOLHUIS ged. 14-3-1762 te Ten Boer / ovl. 1-6-1844 te Woltersum ( X-13-61 )
  3. Stijntje [Hindriks] van BOLHUIS ged. 18-12-1763 te Ten Boer / ovl. 24-10-1837 te Ten Boer ( X-13-62 )
  4. Annechien [Hindriks] van BOLHUIS ged. 9-8-1765 te Ten Boer / ovl. 18-5-1828 te Ten Boer ( X-13-63 )
  5. Siemen [Hindriks] van BOLHUIS ged. 15-2-1767 te Ten Boer / ovl. 18-12-1826 te Ten Boer ( X-13-64 )
  6. Jannes [Hindriks] van BOLHUIS geb. 27-11-1768 te Ten Boer / ovl. voor 1841 ( X-13-65 )
  7. Hindrik [Hindriks] BOLHUIS ged. 2-10-1770 te Ten Boer / ovl. 10-10-1840 te Ten Boer (OA-52) ( X-13-66 )
  8. Tyes [Hindriks] van BOLHUIS ( X-13-67 )

IX-6-34 Thijs [Sijmens] van BOLHUIS
ged. 26-2-1741 te Noorddijk
ovl. 28-2-1807 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Jantje [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein. Hij kreeg op 16-3-1768 het burgerrecht van de stad Groningen.
 
  Hij trouwde (1) op 4-6-1779 te Groningen met:  
  Geerdtien [Hillebrands] OFFRINGA
ged. 28-2-1736 te Groningen
ovl. na 1779
dochter van: Hillebrand OFFERINGA
Jantjen [Cornelis] _

  Persoonlijke informatie
Geboren in Groningen (buiten de Herepoort). Gedoopt 28-2-1736 in Groningen (Grote kerk).
 
  Hij trouwde (2) op 28-4-1805 te Groningen met:  
  Egbertje [Jans] ZUIDEMA
ged. 12-11-1769 te Zuidhorn
ovl. 28-6-1851 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] <ZUIDEMA>
Wijtske [Berends] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 64 jaar, bruid 36 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Siemen [Thijs] BOLHUIS geb. 16-10-1806 te Groningen / ovl. 13-11-1884 te Ten Boer (Thesinge) (OA-63) ( X-14-68 )

IX-6-35 Sybrig van BOLHUIS
dochter van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Jantje [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

IX-6-36 Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS
geb. 1742
dochter van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Jantje [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
( X-2-6 )
  Zij trouwde (1) op 5-4-1765 met:  
  Aldert [Jans] BOLHUIS
geb. 1741
ovl. 1788
zoon van: Jan Aldert BOLHUIS
Cornelisje [Alders] _
( IX-12-53 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Alderts] BOLHUIS geb. 8-3-1767 te Ten Boer / ovl. 2-11-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-47) ( X-15-69 )
  Zij trouwde (2) op 5-8-1787 met:  
  Klaas [Derks] SCHUTTER
geb. 16-12-1754 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 27-6-1813 te Groningen, 58 jaar oud

IX-7-37 Abel [Popkes] BOLHUIS
ged. 13-4-1704 te Haren (Essen)
ovl. 1706 te Haren, 1 jaar oud
zoon van: Jacob [Popkes] BOLHUIS
Aaltjen ABBRINGE
( VIII-7-27 )
fam. 34: ( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1704 te Haren. Tweeling met Aaltien.
 

IX-7-38 Aaltien [Popkes] BOLHUIS
ged. 13-4-1704 te Haren (Essen)
dochter van: Jacob [Popkes] BOLHUIS
Aaltjen ABBRINGE
( VIII-7-27 )
fam. 34: ( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1704 te Haren. Tweeling met Abel.
 
  Zij trouwde op 18-6-1726 te Groningen met:  
  Geert BUIREMA
geb. te Groningen
  Uit deze relatie  
  1. Jakob BUIRMA ged. 18-10-1733 te Groningen / ovl. 6-7-1797 te Haren ( X-16-71 )

IX-7-39 Abel Popkes (Abel) [Jakobs] BOLHUIS
ged. 17-3-1706 te Haren
ovl. 1742 te Peize
zoon van: Jacob [Popkes] BOLHUIS
Aaltjen ABBRINGE
( VIII-7-27 )
fam. 34: ( III-1-5 )
  Foto van Abel Popkes (Abel) [Jakobs] BOLHUIS
Foto(s) van Abel Popkes (Abel) [Jakobs] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-3-1706 in Haren. Tweeling met Luichien.
 
  Hij trouwde op 18-2-1738 te Peize met:  
  Ameltien SCHUIRINGE
ovl. 1753 te Peize
dochter van: Roelof SCHUIRINGE
Jantje SCHUIRINGE

  Uit deze relatie  
  1. Johanna (Hanna) BOLHUIS geb. 7-5-1741 te Peize / ovl. 4-12-1798 te Peize ( X-17-72 )

IX-7-40 Luichien [Abbringe] BOLHUIS
ged. 17-3-1706 te Haren
zoon van: Jacob [Popkes] BOLHUIS
Aaltjen ABBRINGE
( VIII-7-27 )
fam. 34: ( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-3-1706 te Haren. Tweeling met Abel.
 

IX-7-41 Luichien Abbringe BOLHUIS
ged. 6-8-1710 te Haren
zoon van: Jacob [Popkes] BOLHUIS
Aaltjen ABBRINGE
( VIII-7-27 )
fam. 34: ( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-8-1710 in Haren. Naam ook: Luitje (Luichien) Abbringe Bolhuis. Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde (1) op 9-10-1735 te Peize met:  
  Marchien SCHUIRINGE
ovl. 1737 te Peize
dochter van: Roelof SCHUIRINGE
Jantje SCHUIRINGE

  Hij trouwde (2) te Peize met:  
  Marchijn [Cornelis] BUIREMA
geb. 1717 te Groningen
  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Luitjens] BOLHUIS geb. ca 1739 te Haren (Essen) / ovl. 28-4-1825 te Haren (Helpman) (OA-10) ( X-18-73 )
  2. IJda BOLHUIS geb. 1741 te Haren ( X-18-74 )
  3. Cornelius [Luitjes] BOLHUIS ged. 18-11-1742 te Haren / ovl. 27-2-1819 te Haren (OA-8) ( X-18-75 )
  4. Aaltje BOLHUIS ged. 10-10-1745 te Haren / ovl. 25-4-1815 te Eelde (OA-11) ( X-18-76 )
  5. Abel BOLHUIS ged. 14-4-1748 te Haren ( X-18-77 )
  6. Ebo BOLHUIS ged. 6-9-1751 / ovl. 25-12-1817 te Haren (Helpman) (OA-25) ( X-18-78 )
  7. IJda BOLHUIS geb. 1752 te Haren / ovl. voor 1755 ( X-18-79 )
  8. Popke [Abels] BOLHUIS geb. ca 1754 te Haren / ovl. 14-3-1813 te Haren ( X-18-80 )
  9. IJda BOLHUIS geb. 1755 te Haren ( X-18-81 )
  10. Lammechien BOLHUIS ged. 17-9-1758 te Haren / ovl. 30-12-1819 te Haren (Harenermolen) (OA-48) ( X-18-82 )
  11. Roelf BOLHUIS geb. 1760 te Haren ( X-18-83 )

IX-7-42 Marchjen BOLHUIS
geb. 30-7-1714 te Haren
dochter van: Jacob [Popkes] BOLHUIS
Aaltjen ABBRINGE
( VIII-7-27 )
fam. 34: ( III-1-5 )

IX-8-43 Popke [Bartels] BOLHUIS
ged. 13-10-1689 te Middelbert
ovl. te Middelbert
zoon van: Claas [Popkes] BOLHUIS
Trijntien [Tonnis] _
( VIII-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 13-10-1689 in Middelbert.
 
  Hij trouwde (1) op 28-3-1710 te Bedum met:  
  Trijntje [Reerts] _
ged. 8-10-1682 te Bedum
dochter van: Reert [Menckes] _
Geertruit [Jansen] _

  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijnje [Popkes] BOLHUIS geb. 1711 te Bedum ( X-19-84 )
  2. Reert [Popkes] BOLHUIS ged. 12-2-1713 te Bedum ( X-19-85 )
  3. Klaas [Popkes] BOLHUIS ged. 1-3-1715 te Bedum ( X-19-86 )
  Hij trouwde (2) op 5-12-1717 te Bedum met:  
  Jeijke [Jansen] _
geb. te Lutjewolde

IX-9-44 Trijntje [Bartolts] _
ged. 13-4-1704 te Weiwerd
dochter van: Bartelt [Aijckes] _
Frouwke [Alberts] _
( VIII-9-36 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1704 te Weiwerd.
 
  Zij trouwde op 6-4-1725 te Weiwerd met:  
  Lubbert [Pieters] _
zoon van: Pieter [Tjaards] _
Jantje [Lubberts] _

  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Lubberts] _ ( X-20-87 )

IX-9-45 Aijke [Bartolts] _
ged. 31-1-1706 te Weiwerd
zoon van: Bartelt [Aijckes] _
Frouwke [Alberts] _
( VIII-9-36 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Aicke Bartels. Gedoopt 31-1-1706 te Weiwerd. Beroep: landbouwer te Uitwierde/Lutjeburen/Holwierde
 
  Hij trouwde op 20-4-1727 te Weiwerd met:  
  Martjen [Freriks] VOS
ged. 10-6-1708 te Weiwerd
dochter van: Freerk [Elties] VOS
Wijpke [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Marjen. Gedoopt 10-6-1708 te Weiwerd.
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk te Weiwerd op 20-4-1727. Bruidegom en bruid beide van Weiwerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bartelt [Aijkes] _ geb. 1728 ( X-21-88 )
  2. Wijpke [Aijkes] _ geb. 1729 ( X-21-89 )
  3. Bartelt [Aijkes] VOS ged. 23-11-1732 te Holwierde ( X-21-90 )
  4. Frerik [Aijkes] _ geb. 1735 ( X-21-91 )
  5. Frouke [Aijkes] _ geb. 1738 ( X-21-92 )
  6. Jacob [Aijkes] _ geb. 1741 ( X-21-93 )
  7. Hindrik [Aijkes] _ geb. 1746 ( X-21-94 )

IX-9-46 Albertien [Bartolts] _
ged. 4-5-1710
dochter van: Bartelt [Aijckes] _
Frouwke [Alberts] _
( VIII-9-36 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Jacob [Entes] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1732.
 
  Zij trouwde (2) met:  
  Aise [Abes] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Eise Ibes.
 

IX-10-47 Bartelt [Riendts] _
zoon van: Rient [IJsemts] _
Trijnje [Aijckes] _
( X-22-95 )
( VIII-9-38 )
  Hij trouwde te Loppersum met:  
  Geertjen [Rengniers] _
dochter van: Regnier [Regniers Wolphius] _
Jacobje [Cornelis] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1745
 
  Uit deze relatie  
  1. Rient [IJsemts] _ ( X-22-95 )

IX-11-48 Jacob [Aijckes] _
geb. te Uitwierde
ovl. 1803 te Oosterwijtwerd
zoon van: Aijcke [Bartelds] _
Trijntie [Regniers] _
( VIII-9-42 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer/meier sinds 1754 van de boerderij Berlerheerd (gekocht in 1767 van de provincie) aan de Krewerderweg 4 te Oosterwijtwerd.
 
  Hij trouwde (1) op 2-1-1752 te 't Zandt met:  
  Grietje [Cornelis] Dorenbosch
geb. te 't Zandt
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jacob Aijckes van Uitwierda en Grietje Cornelis Dorenbosch van 't Zand; hier geproclameerd in Xbr 1751 en gecopuleerd op 't Zand.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Jacobs] _ ( X-23-96 )
  2. Barteld [Jacobs] _ ( X-23-97 )
  Hij trouwde (2) op 11-2-1783 te Oosterwijtwerd met:  
  Jantje [Roelfs] Westers
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk van Garmerwolde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Weia [Jacobs] Wolvius ged. 22-8-1784 te Oosternieland ( X-23-98 )
  2. Geertruida [Jacobs] _ geb. 1-1-1786 te Oosterwijtwerd ( X-23-99 )
  3. Cornelia [Jacobs] _ ovl. 1814 ( X-23-100 )

IX-11-49 Frouke [Aijckes] _
geb. te Uitwierde
dochter van: Aijcke [Bartelds] _
Trijntie [Regniers] _
( VIII-9-42 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Claas [Hindriks] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1751
 
  Zij trouwde (2) op 21-2-1764 te ’t Zandt met:  
  Siewert [Hoijkes] _

IX-11-50 Hindrikje [Aijckes] _
geb. te Uitwierde
dochter van: Aijcke [Bartelds] _
Aafje [Hindriks] _
( VIII-9-42 )
  Zij trouwde op 16-2-1755 te Delfzijl met:  
  Remke [Tjapkes] _
geb. te Delfzijl
zoon van: Marieke SCHUT

IX-11-51 Trijntje [Aijckes] _
geb. te Uitwierde
dochter van: Aijcke [Bartelds] _
Aafje [Hindriks] _
( VIII-9-42 )
  Zij trouwde (1) op 25-5-1760 te Delfzijl met:  
  Menke [Peters] _
geb. te Delfzijl
  Zij trouwde (2) op 24-1-1762 te Delfzijl met:  
  Ente [Roelfs] _
geb. te Heveskes

IX-11-52 Stijntje [Aijckes] _
geb. te Uitwierde
dochter van: Aijcke [Bartelds] _
Aafje [Hindriks] _
( VIII-9-42 )
  Zij trouwde op 3-12-1758 met:  
  Remke [Cornelis] _
geb. te Delfzijl
zoon van: Cornelis [Remkes] _
Hillegijn [Everts] _


IX-12-53 Jan Aldert BOLHUIS
geb. 1716
ovl. 1792
zoon van: Johan [Roelfs] BOLHUIS
Grietje [Jans] _
( VIII-10-43 )
  Hij trouwde met:  
  Cornelisje [Alders] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aldert [Jans] BOLHUIS geb. 1741 / ovl. 1788 ( X-24-101 )
  2. Jan [Roelfs] BOLHUIS ged. 18-11-1742 te Ten Boer / ovl. 13-5-1819 te Ten Boer (OA-17) ( X-24-102 )
  3. Aaltje [Jans] BOLHUIS geb. 1748 ( X-24-103 )

IX-13-54 Johannes HOMMERICKHUISEN
ged. 14-5-1704 te Groningen
ovl. voor 1706
zoon van: Abel HOMMERICKHUISEN
Regina van BOLHUIS
( VIII-12-46 )
( VIII-11-44 )
  Persoonlijke informatie
Overleden voor 5-6-1706 (doopdatum van zijn jongere broer met de zelfde naam).
 

IX-13-55 Johannes HOMMERICKHUISEN
ged. 5-6-1706 te Groningen
zoon van: Abel HOMMERICKHUISEN
Regina van BOLHUIS
( VIII-12-46 )
( VIII-11-44 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-6-1706 te Groningen.
 

IX-13-56 Anna HOMMERICKHUISEN
ged. 21-8-1707 te Groningen
dochter van: Abel HOMMERICKHUISEN
Regina van BOLHUIS
( VIII-12-46 )
( VIII-11-44 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-8-1707 te Groningen.
 

IX-13-57 Cornelius HOMMERICKHUISEN
ged. 14-2-1709 te Groningen
zoon van: Abel HOMMERICKHUISEN
Regina van BOLHUIS
( VIII-12-46 )
( VIII-11-44 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-2-1709 te Groningen.
 

IX-14-58 Joannes HOMMERICKHUISEN
ged. 21-4-1700 te Vlagtwedde
ovl. 26-9-1742 te Vlagtwedde
zoon van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-4-1700 te Vlagtwedde
 
  Hij trouwde op 7-9-1728 te Vlagtwedde met:  
  Anna LINGENHUIS
geb. te Groningen

IX-14-59 Hans HASELHOFF
ged. 16-10-1701 te Valgtwedde
zoon van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )

IX-14-60 Anna HOMMERICKHUISEN
ged. 27-1-1704 te Vlagtwedde
ovl. ca 1773 te Vlagtwedde
dochter van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )
  Zij trouwde op 10-1-1723 te Vlagtwedde met:  
  Roelf [Sijmons] OOSTERVELT
ged. 10-12-1699 te Valgtwedde
ovl. ca 1759 te Valgtwedde
zoon van: Sijmon [Jacobs] OOSTERVELT
Hillechien [Jans] _


IX-14-61 Derck HOMMERICKHUISEN
ged. 25-4-1706 te Vlagtwedde
ovl. voor 1710 te Vlagtwedde
zoon van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )
  Persoonlijke informatie
Overleden voor 5-12-1706 (doopdatum van zijn jongere broer Derck).
 

IX-14-62 IJkien HOMMERICKHUISEN
ged. 18-11-1708 te Vlagtwedde
ovl. na 1776 te Vlagtwedde (Weende)
dochter van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1708 te Vlagtwedde.
 
  Zij trouwde op 11-12-1729 met:  
  Menne [Berends] LIEFSTINGH
ged. 18-11-1703 te Vlagtwedde
ovl. na 1776 te Vlagtwedde (Weende)
zoon van: Berend [Mennes] LIEFSTINGH
Grietien HAESKEN


IX-14-63 Derck HOMMERICKHUISEN
ged. 5-12-1710 te Vlagtwedde
ovl. voor 1715 te Vlagtwedde
zoon van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )
  Persoonlijke informatie
Overleden voor 20-10-1715 (doopdatum van zijn jongere broer Derck).
 

IX-14-64 Margrieta Regina HOMMERICKHUISEN
ged. 12-12-1713 te Vlagtwedde
dochter van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-12-1713 te Vlagtwedde.
 
  Zij trouwde (1) op 19-6-1733 te Vlagtwedde met:  
  Johannes HOITSEMA
ged. 7-12-1698 te Sappemeer
ovl. 17-1-1735 te Ter Apel
  Persoonlijke informatie
Johannes was Predikant in Klooster Ter Apel.
 
  Zij trouwde (2) op 18-12-1740 te Vlagtwedde met:  
  Gerrijt [Lammerts] TAMMES
geb. 21-4-1715 te Vlagtwedde
ovl. 1770 te Veele
zoon van: Lammert [Tammes] <TAMMES>
Jantien [Gerrits] _


IX-14-65 Derck HOMMERICKHUISEN
ged. 10-3-1717 te Vlagtwedde
zoon van: Hendrickus HOMMERICKHUISEN
Tjaduwe HASELHOFF
( VIII-12-45 )

  Generatie X  
X-1-1 Abel Eppo van BOLHUIS
geb. 1739
ovl. 1780
zoon van: Michiel van BOLHUIS
Alagonda BECKERINGH
( IX-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: medicus
 

X-1-2 Lambertus van BOLHUIS
geb. 1741
ovl. 1826
zoon van: Michiel van BOLHUIS
Alagonda BECKERINGH
( IX-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: predikant.
 
  Hij trouwde met:  
  Rica [Cransen] _
  Uit deze relatie  
  1. Alagonda [Lambertus] van BOLHUIS geb. 1768 / ovl. 1808 ( XI-1-1 )
  2. Margaretha Jacoba [Lambertus] van BOLHUIS geb. 15-4-1771 te Noorddijk / ovl. 17-12-1824 te Leeuwarden ( XI-1-2 )
  3. Ella Catharina [Lambertus] van BOLHUIS geb. ca 1774 te Oostwold / ovl. 11-3-1864 te Groningen ( XI-1-3 )
  4. Michiel Jacob [Lambertus] van BOLHUIS geb. ca 1780 te Midwolda (Oostwold) / ovl. 17-7-1819 te Groningen ( XI-1-4 )

X-1-3 Christina van BOLHUIS
geb. 1744
ovl. 1745
dochter van: Michiel van BOLHUIS
Alagonda BECKERINGH
( IX-1-3 )

X-1-4 Ella Catharina van BOLHUIS
geb. 1747
ovl. 1769
dochter van: Michiel van BOLHUIS
Alagonda BECKERINGH
( IX-1-3 )
  Zij trouwde met:  
  Menso A. [Mees] _

X-1-5 Jan van BOLHUIS
geb. 1750
ovl. 19-7-1803 te Warffum
zoon van: Michiel van BOLHUIS
Alagonda BECKERINGH
( IX-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Jan van Bolhuis bekleedde o.a. openbare functies waaronder zijlrechter en secretaris-ontvanger van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest.
 
  Hij trouwde op 28-4-1784 te Warffum met:  
  Trijntje [Jans] _
geb. 1757
ovl. 1838
  Uit deze relatie  
  1. Alagonda [Jans] van BOLHUIS geb. 6-6-1784 te Warffum / ovl. 27-5-1816 te Warffum ( XI-2-5 )
  2. Catharina [Jans] van BOLHUIS geb. 1789 / ovl. 1850 ( XI-2-6 )

X-2-6 Jantje [Hindriks] _
ged. 2-2-1723 te Groningen
ovl. 19-11-1808 te Middelbert
dochter van: Hindrik [Jacobs] _
Sibrig [Elles] BOLHUIS

( IX-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: "bij de Ovelgunne te Middelbert". Gedoopt 2-2-1723 in Groningen (Martinikerk).
 
  Zij trouwde (1) op 5-5-1740 met:  
  Sijemen [Thies] van BOLHUIS
geb. 21-8-1686 te Middelbert
ovl. voor 1746 te Middelbert
zoon van: Thije [Sijmens] _
Hille [Abels] van BOLHUIS

( VII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-3-1686 te Middelbert. Sijemen Thies was ouderling te Noorddijk.
 
  Bij het huwelijk
Opvallend is het leeftijdsverschil van ca 37 jaar tussen bruidegom en bruid.
Als de gevonden gegevens juist zijn geintepreteerd, dan was de schoonmoeder (Hille [Abels] van Bolhuis) van Jantje [Hindriks] (bruid), de zuster van de overgrootvader (Jan [Abels]) van Jantje [Hindriks].
 
  Uit deze relatie  
  1. Thijs [Sijmens] van BOLHUIS ged. 26-2-1741 te Noorddijk / ovl. 28-2-1807 te Groningen ( IX-6-34 )
  2. Sybrig van BOLHUIS ( IX-6-35 )
  3. Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS geb. 1742 ( IX-6-36 )
  Zij trouwde (2) op 26-11-1747 te Middelbert met:  
  Tonnis [Jans] KONING
geb. 21-7-1715 te Middelbert
ovl. 20-1-1796 te Middelbert, 80 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Hebeltje [Tonnis] KONING ged. 19-5-1748 te Noordijk / ovl. 27-5-1818 te Middelbert ( XI-3-7 )
  2. Geessien [Tonnis] KONING geb. 25-4-1751 te Noorddijk / ovl. 3-5-1834 te Groningen ( XI-3-8 )
  3. Grietje [Tonnis] KONING ged. 4-8-1754 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 15-3-1834 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-3-9 )
  4. Hindrik [Tonnis] KONING ged. 2-1-1757 te Haren (Euvelgunne) / ovl. 8-1-1827 te Noorddijk (Euvelgunne) (OA-2) ( XI-3-10 )
  5. Trijntjen [Tonnis] KONING ged. 3-2-1760 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 17-4-1797 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-3-11 )
  6. Laurens [Tonnis] KONING ged. 22-8-1762 te Middelbert / ovl. 22-4-1837 te Woltersum ( XI-3-12 )
  7. Popke [Tonnis] KONING geb. 22-8-1762 te Middelbert ( XI-3-13 )
  8. Aaffien [Tonnis] KONING ged. 20-7-1766 / ovl. 4-8-1832 ( XI-3-14 )
  9. Hindrikje [Tonnis] KONING geb. 29-1-1769 te Middelbert ( XI-3-15 )

X-2-7 Jacob [Hindriks] _
ged. 14-7-1726 te Middelbert
zoon van: Hindrik [Jacobs] _
Sibrig [Elles] BOLHUIS

( IX-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-7-1726 in Middelbert.
 
  Hij trouwde op 22-10-1747 met:  
  Trijntje [Pieters] _
geb. ca 1727 te Noorddijk

X-2-8 Elle [Hindriks] _
ged. 26-8-1731 te Middelbert
ovl. ca 1803 te Euvelgunne
zoon van: Hindrik [Jacobs] _
Sibrig [Elles] BOLHUIS

( IX-2-4 )
  Hij trouwde (1) op 8-5-1755 te Middelbert met:  
  Hindrickien [Laurens] _
ged. 6-8-1732 te Middelbert
ovl. 13-5-1764 te Middelbert, 31 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Sibrig [Ellens] _ ged. 23-11-1755 te Middelbert / ovl. voor 1774 te Euvelgunne ( XI-4-16 )
  2. Grietien [Ellens] _ ged. 17-12-1758 te Middelbert / ovl. voor 1759 ( XI-4-17 )
  3. Grietje [Ellens] _ ged. 25-11-1759 te Middelbert ( XI-4-18 )
  Hij trouwde (2) op 13-5-1764 te Middelbert met:  
  Jantje [Louwes] BOLHUIS
geb. 20-5-1745 te Middelbert
ovl. 10-1-1782 te Middelbert, 36 jaar oud
dochter van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Uit deze relatie  
  1. Outje [Ellens] _ geb. 1-7-1765 te Euvelgunne ( XI-4-19 )
  2. Jantje [Ellens] _ ged. 13-11-1768 te Euvelgunne / ovl. voor 1769 te Euvelgunne ( XI-4-20 )
  3. Jantje [Elles] HINDRIKS geb. 20-12-1769 te Euvelgunne / ovl. 3-1-1834 te Euvelgunne ( XI-4-21 )
  4. Hindrik [Ellens] _ geb. 26-5-1773 te Euvelgunne / ovl. voor 1777 te Euvelgunne ( XI-4-22 )
  5. Siebrig [Elles] _ geb. 16-7-1774 te Euvelgunne / ovl. 9-1-1866 te Ten Boer (Woltersum) ( XI-4-23 )
  6. Hindrik [Ellens] _ geb. 20-9-1777 te Euvelgunne / ovl. 29-3-1829 te Noorddijk ( XI-4-24 )
  Hij trouwde (3) op 9-6-1783 te Middelbert met:  
  Grietje [Elles] _
ged. 29-10-1758 te Noorddijk
ovl. 22-11-1806 te Euvelgunne
  Uit deze relatie  
  1. Elle [Jans] ELLENS geb. 13-9-1785 te Euvelgunne ( XI-4-25 )
  2. Jacob ELLENS geb. 22-5-1787 te Euvelgunne / ovl. 29-5-1787 te Euvelgunne ( XI-4-26 )
  3. Eiske ELLENS geb. 29-8-1788 / ovl. 1-2-1864 te Groningen ( XI-4-27 )
  4. Hendrikje ELLENS geb. 1-11-1794 te Euvelgunne / ovl. na 1806 te Euvelgunne ( XI-4-28 )

X-3-9 Grietje [Jans] _
ged. 27-12-1724
dochter van: Jan [Elles] BOLHUIS
Welmtje [Luitjes] _
( IX-2-5 )
  Zij trouwde op 3-2-1743 te Middelbert met:  
  Klaas [Popkes] _

X-3-10 Luitje [Jans] van DIJKEN
ged. 12-12-1734 te Middelbert
ovl. 19-5-1814 te Noorddijk (Engelbert) (OA-33), 79 jaar oud
zoon van: Jan [Elles] BOLHUIS
Welmtje [Luitjes] _
( IX-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-12-1734 te Middelbert. Luitje jans was kerkvoogd en ouderling te Engelbert en gezworene bij het gericht Selwerd. Beroep: landbouwer (1814). Hij neemt in 1812 de naam van Dijken aan voor zichzelf en zijn kinderen.
 
  Hij trouwde (1) op 8-5-1756 te Engelbert met:  
  Hindrikje [Louwes] BOLHUIS
ged. 15-8-1734 te Middelbert
ovl. 23-12-1780 te Engelbert
dochter van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-8-1734 te Middelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Luitjes] van DIJKEN ged. 18-5-1760 / ovl. 28-10-1819 te Noorddijk (Oosterhogebrug) ( XI-5-29 )
  2. Aukje [Luitjes] van DIJKEN ged. 5-6-1763 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 10-5-1786 te Noorddijk (Middelbert) ( XI-5-30 )
  Hij trouwde (2) op 26-12-1771 te Middelbert met:  
  Hebeltje [Tonnis] KONING
ged. 19-5-1748 te Noordijk
ovl. 27-5-1818 te Middelbert, 70 jaar oud
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Hij trouwde (3) op 9-5-1782 met:  
  Trijntjen [Tonnis] KONING
ged. 3-2-1760 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 17-4-1797 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bij de geboorte van zoon Hindrik.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis [Luitjens] van DIJKEN ged. 5-5-1783 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-5-31 )
  2. Willempje [Luitjes] van DIJKEN ged. 31-10-1784 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 20-8-1817 te Haren (Helpman) (OA-17) ( XI-5-32 )
  3. Jantje [Luitjes] van DIJKEN ged. 26-11-1786 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 2-10-1859 te Noorddijk (OA-18) ( XI-5-33 )
  4. Aukje [Luitjes] van DIJKEN ged. 30-11-1788 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-5-34 )
  5. Grietje [Luitjens] van DIJKEN ged. 22-7-1792 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-5-35 )
  6. Hindrikje [Luitjes] van DIJKEN ged. 7-8-1794 ( XI-5-36 )
  7. Hindrik [Luitjes] _ geb. 17-4-1797 te Engelbert / ovl. 17-4-1797 te Engelbert ( XI-5-37 )

X-4-11 Grietien BOLHUIS
geb. 2-5-1731 te Middelbert
dochter van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-12 Hindrichien BOLHUIS
geb. 6-8-1732 te Middelbert
dochter van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-13 Hindrichien BOLHUIS
geb. 15-8-1734 te Middelbert
dochter van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-14 Abel BOLHUIS
geb. 26-1-1736 te Middelbert
zoon van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-15 Elle [Louwrens] BOLHUIS
geb. 9-9-1736 te Middelbert
zoon van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-16 Eiske BOLHUIS
geb. 21-6-1739 te Middelbert
dochter van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-17 Hindrik BOLHUIS
geb. 2-6-1743 te Middelbert
zoon van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-18 Abel BOLHUIS
geb. 21-11-1745 te Middelbert
zoon van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-4-19 Abel [Lourens Ellens] BOLHUIS
geb. 1-12-1748 te Middelbert
ovl. 30-1-1814 te Middelbert, 65 jaar oud
zoon van: Laurens [Abels Ellens] BOLHUIS
Grietien [Hindriks] BOLHUIS
( IX-2-8 )
( IX-4-15 )

X-5-20 Popko van BOLHUIS
ged. 15-10-1730 te Groningen (Damsterdiep)
zoon van: Hermannus van BOLHUIS
Eta Geertruid METTINGH
( IX-3-9 )
  Foto van Popko van BOLHUIS
Foto(s) van Popko van BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-10-1730 te Groningen (Martinikerk).
Algemeen doop en Trouwboek Kerkelijke Gemeente Groningen (blz. 233):
"1730 October: Sond. den 15. M.K. Popko s.v. Harmannus Van Bolhuis en Eta Geertruida Mettingh an het Damsterdiep."
 

X-5-21 Anna Margaretha van BOLHUIS
ged. 18-11-1732 te Groningen (Damsterdiep)
ovl. voor 1796
dochter van: Hermannus van BOLHUIS
Eta Geertruid METTINGH
( IX-3-9 )
  Foto van Anna Margaretha van BOLHUIS
Foto(s) van Anna Margaretha van BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1732 te Groningen (Martinikerk).
 
  Zij trouwde op 30-6-1765 te Groningen met:  
  Gerardus van BOLHUIS
ged. 14-9-1734 te Groningen
ovl. 26-9-1810 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Elisabeth NIJLAND ELSGEEST
( IX-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-9-1734 te Groningen (Martinikerk). Beroep: bakker en burgerhopman.
Overleden op 26 september 1810 in Groningen, Munnekeholm.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in "Der Aa-Kerk" door Ds. Wierenga
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannes van BOLHUIS ged. 15-4-1766 te Groningen ( XI-6-38 )
  2. Harmannus van BOLHUIS ged. 13-3-1768 te Groningen / ovl. 13-3-1813 te Groningen ( XI-6-39 )
  3. Gerhardus [Gerhardus] van BOLHUIS ged. 24-6-1770 te Groningen ( XI-6-40 )
  4. Eta Geertruida van BOLHUIS geb. 12-1-1773 te Groningen / ovl. 3-7-1829 te Groningen ( XI-6-41 )

X-5-22 Harm Jan van BOLHUIS
ged. 22-9-1737 te Groningen (Damsterdiep)
ovl. te Groningen (Damsterdiep)
zoon van: Hermannus van BOLHUIS
Eta Geertruid METTINGH
( IX-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-9-1737 te Groningen (Martinikerk).
 

X-5-23 Copius [Mettingh] van BOLHUIS
ged. 27-3-1740 te Groningen (Damsterdiep)
ovl. voor 1816
zoon van: Hermannus van BOLHUIS
Eta Geertruid METTINGH
( IX-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-3-1740 te Groningen (Martinikerk).
 
  Hij trouwde op 15-10-1769 te Groningen met:  
  Johanna POOTHOLT
ged. 14-8-1746 te Groningen (Folkingestraat)
ovl. 17-2-1816 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Johannes POOTHOLT
Maria ENGELMA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-8-1746 te Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijks bevestiging op 15 oktober 1769 te Groningen in de Nieuwe Kerk door Ds. Adriani.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmannus van BOLHUIS geb. 1771 ( XI-7-42 )
  2. Maria van BOLHUIS ged. 10-4-1774 te Groningen (De Aa, Oostzijde) / ovl. 31-10-1821 te Groningen ( XI-7-43 )
  3. Eta Geertruida van BOLHUIS geb. 1775 / ovl. voor 1776 ( XI-7-44 )
  4. Eta Geertruida van BOLHUIS geb. 1776 / ovl. 1828 ( XI-7-45 )
  5. Johanna Alberdina van BOLHUIS geb. 1778 ( XI-7-46 )
  6. Hermanna Margaretha van BOLHUIS geb. 1782 ( XI-7-47 )
  7. Copia Johanna van BOLHUIS geb. 1785 ( XI-7-48 )

X-6-24 Abel Popko van BOLHUIS
ged. 4-12-1725 te Groningen
ovl. 28-2-1780, 54 jaar oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Elisabeth NIJLAND ELSGEEST
( IX-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-12-1725 in Groningen. Beroep: burgerluitenant in Groningen-stad, bakker en brouwer. Abel Popko woonde met zijn gezin in Groningen in de Turftorenstraat (blijkens de doopboeken).
 
  Hij trouwde op 17-5-1748 te Groningen met:  
  Margijn [Harms] ALING
geb. 31-5-1725 te Groningen
ovl. 18-10-1796 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Harmen ALINGA
Margrietjen [Writsers] JOACHIMI

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Marrigien.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannes van BOLHUIS geb. 25-10-1748 te Groningen ( XI-8-49 )
  2. Berent [Abels] van BOLHUIS ged. 5-6-1750 te Groningen / ovl. voor 1754 te Groningen ( XI-8-50 )
  3. Elisabet [Abels] van BOLHUIS ged. 31-3-1752 te Groningen ( XI-8-51 )
  4. Berent van BOLHUIS ged. 24-3-1754 te Groningen / ovl. 12-11-1812 te Groningen (OA-807) ( XI-8-52 )
  5. Margarieta Geertruda van BOLHUIS ged. 11-7-1756 te Groningen ( XI-8-53 )
  6. Annigjen van BOLHUIS ged. 10-1-1758 te Groningen ( XI-8-54 )
  7. Harm Jan van BOLHUIS ged. 10-1-1766 te Groningen ( XI-8-55 )

X-6-25 Annegien van BOLHUIS
ged. 16-4-1728 te Groningen
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Elisabeth NIJLAND ELSGEEST
( IX-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-4-1728 te Groningen in de Martinikerk.
 

X-6-26 Gerardus van BOLHUIS
ged. 14-9-1734 te Groningen
ovl. 26-9-1810 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Elisabeth NIJLAND ELSGEEST
( IX-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-9-1734 te Groningen (Martinikerk). Beroep: bakker en burgerhopman.
Overleden op 26 september 1810 in Groningen, Munnekeholm.
 
  Hij trouwde op 30-6-1765 te Groningen met:  
  Anna Margaretha van BOLHUIS
ged. 18-11-1732 te Groningen (Damsterdiep)
ovl. voor 1796
dochter van: Hermannus van BOLHUIS
Eta Geertruid METTINGH
( IX-3-9 )
  Foto van Anna Margaretha van BOLHUIS
Foto(s) van Anna Margaretha van BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1732 te Groningen (Martinikerk).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in "Der Aa-Kerk" door Ds. Wierenga
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannes van BOLHUIS ged. 15-4-1766 te Groningen ( XI-6-38 )
  2. Harmannus van BOLHUIS ged. 13-3-1768 te Groningen / ovl. 13-3-1813 te Groningen ( XI-6-39 )
  3. Gerhardus [Gerhardus] van BOLHUIS ged. 24-6-1770 te Groningen ( XI-6-40 )
  4. Eta Geertruida van BOLHUIS geb. 12-1-1773 te Groningen / ovl. 3-7-1829 te Groningen ( XI-6-41 )

X-6-27 Jantien van BOLHUIS
ged. 12-6-1736 te Groningen
ovl. te Groningen
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Elisabeth NIJLAND ELSGEEST
( IX-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-6-1736 te Groningen in de grote Kerk. Jong overleden.
 

X-7-28 Hindrik [Abels] BOLHUIS
zoon van: Abel [Hindriks] BOLHUIS
Trijntje [Jans] _
( IX-4-14 )

X-7-29 Enne [Abels] BOLHUIS
geb. te Aardswoude (Gr)
zoon van: Abel [Hindriks] BOLHUIS
Trijntje [Jans] _
( IX-4-14 )

X-7-30 Jacob [Abels] BOLHUIS
geb. 1741
ovl. 8-3-1819 te Kloosterburen
zoon van: Abel [Hindriks] BOLHUIS
Trijntje [Jans] _
( IX-4-14 )
  Hij trouwde met:  
  Jantje [Jurriaan] _
  Uit deze relatie  
  1. Abeltje [Jacobs] BOLHUIS geb. 1770 te Kloosterburen / ovl. 8-11-1826 te Kloosterburen ( XI-9-56 )
  2. Hendriktje [Jacobs] BOLHUIS geb. 1773 te Kloosterburen / ovl. 9-10-1826 te Kloosterburen ( XI-9-57 )

X-8-31 Hindrikje [Louwes] BOLHUIS
ged. 15-8-1734 te Middelbert
ovl. 23-12-1780 te Engelbert
dochter van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-8-1734 te Middelbert.
 
  Zij trouwde op 8-5-1756 te Engelbert met:  
  Luitje [Jans] van DIJKEN
ged. 12-12-1734 te Middelbert
ovl. 19-5-1814 te Noorddijk (Engelbert) (OA-33), 79 jaar oud
zoon van: Jan [Elles] BOLHUIS
Welmtje [Luitjes] _
( IX-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-12-1734 te Middelbert. Luitje jans was kerkvoogd en ouderling te Engelbert en gezworene bij het gericht Selwerd. Beroep: landbouwer (1814). Hij neemt in 1812 de naam van Dijken aan voor zichzelf en zijn kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Luitjes] van DIJKEN ged. 18-5-1760 / ovl. 28-10-1819 te Noorddijk (Oosterhogebrug) ( XI-5-29 )
  2. Aukje [Luitjes] van DIJKEN ged. 5-6-1763 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 10-5-1786 te Noorddijk (Middelbert) ( XI-5-30 )

X-8-32 Hindrik [Louwes] BOLHUIS
ged. 16-9-1736 te Middelbert
ovl. na 1779 te Middelbert
zoon van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-9-1736 in Middelbert.
 
  Hij trouwde met:  
  Aafje [Klaasens] _
ged. 13-10-1743 te Middelbert
dochter van: Klaas [Popkes Klaasens] _
Grietje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-10-1743 in Middelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aukje [Hindriks] BOLHUIS ged. 20-3-1763 te Noorddijk / ovl. 11-1-1845 te Roodehaan ( XI-10-58 )
  2. Grietje [Hindriks] BOLHUIS geb. 20-1-1766 te Engelbert ( XI-10-59 )
  3. Louwe [Hindriks] BOLHUIS geb. 7-5-1770 te Engelbert / ovl. 5-5-1836 te Euvelgunne ( XI-10-60 )
  4. Klaas [Hindriks] BOLHUIS ged. 20-6-1773 te Noorddijk / ovl. voor 1775 te Noorddijk ( XI-10-61 )
  5. Willemtje [Hindriks] BOLHUIS ged. 28-3-1779 te Noorddijk / ovl. 23-3-1816 te Noorddijk ( XI-10-62 )

X-8-33 Jantien [Louwes] _
ged. 25-12-1739 te Middelbert
ovl. voor 1745 te Middelbert
dochter van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1739 te Middelbert.
 

X-8-34 Jan [Louwes] BOLHUIS
ged. 24-6-1742 te Middelbert
ovl. 28-1-1823 te Bedum, 80 jaar oud
zoon van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-6-1742 te Middelbert.
 
  Hij trouwde op 28-5-1767 te Middelbert met:  
  Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
geb. 23-9-1745 te Middelbert
ovl. 11-9-1826 te Zuidwolde (Gr), 80 jaar oud
dochter van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 25 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lauwe [Jans] ged. 31-7-1768 te Middelbert / ovl. 20-9-1768 te Middelbert ( XI-11-63 )
  2. Elizabeth [Jans] geb. 13-9-1770 te Middelbert / ovl. te Middelbert ( XI-11-64 )
  3. Louwe [Jans] ged. 6-10-1771 te Zuidwolde / ovl. voor 1779 te Zuidwolde ( XI-11-65 )
  4. Elizabeth [Jans] geb. 21-1-1773 te Zuidwolde / ovl. 29-6-1826 te Zuidwolde ( XI-11-66 )
  5. Auktje [Jans] BOLHUIS geb. ca 1776 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 6-3-1868 te Middelstum (OA-3) ( XI-11-67 )
  6. Elijzabet Outje [Jans] ged. 19-1-1777 te Zuidwolde ( XI-11-68 )
  7. Louwe [Jans] ged. 26-9-1779 te Zuidwolde / ovl. voor 1783 te Zuidwolde ( XI-11-69 )
  8. Lauwe [Jans] ged. 22-11-1783 te Zuidwolde ( XI-11-70 )
  9. Siewertje [Jans] BOLHUIS geb. 6-11-1785 te Zuidwolde / ovl. 26-6-1857 te Bedum ( XI-11-71 )

X-8-35 Jantje [Louwes] BOLHUIS
geb. 20-5-1745 te Middelbert
ovl. 10-1-1782 te Middelbert, 36 jaar oud
dochter van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Zij trouwde op 13-5-1764 te Middelbert met:  
  Elle [Hindriks] _
ged. 26-8-1731 te Middelbert
ovl. ca 1803 te Euvelgunne
zoon van: Hindrik [Jacobs] _
Sibrig [Elles] BOLHUIS

( IX-2-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Outje [Ellens] _ geb. 1-7-1765 te Euvelgunne ( XI-4-19 )
  2. Jantje [Ellens] _ ged. 13-11-1768 te Euvelgunne / ovl. voor 1769 te Euvelgunne ( XI-4-20 )
  3. Jantje [Elles] HINDRIKS geb. 20-12-1769 te Euvelgunne / ovl. 3-1-1834 te Euvelgunne ( XI-4-21 )
  4. Hindrik [Ellens] _ geb. 26-5-1773 te Euvelgunne / ovl. voor 1777 te Euvelgunne ( XI-4-22 )
  5. Siebrig [Elles] _ geb. 16-7-1774 te Euvelgunne / ovl. 9-1-1866 te Ten Boer (Woltersum) ( XI-4-23 )
  6. Hindrik [Ellens] _ geb. 20-9-1777 te Euvelgunne / ovl. 29-3-1829 te Noorddijk ( XI-4-24 )

X-8-36 Jeltje [Louwes] _
ged. 30-6-1748 te Middelbert
dochter van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-6-1748 te Middelbert
 

X-8-37 Martje [Louwes] _
ged. 8-8-1751 te Middelbert
ovl. te Euvelgunne
dochter van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-8-1751 te Middelbert.
 

X-8-38 Harm [Louwes] BOLHUIS
ged. 13-4-1755 te Middelbert
ovl. 28-9-1808 te Middelbert
zoon van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1755 in Middelbert. Beroep: landbouwer (1819).
 
  Hij trouwde op 16-5-1776 te Middelbert met:  
  Geessien [Tonnis] KONING
geb. 25-4-1751 te Noorddijk
ovl. 3-5-1834 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1819).
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe [Harms] BOLHUIS geb. 21-6-1777 te Middelbert / ovl. 28-11-1855 te Groningen ( XI-12-72 )
  2. Antje [Harms] BOLHUIS geb. 1780 te Middelbert / ovl. 4-6-1849 te Siddeburen ( XI-12-73 )
  3. Tonnis [Harms] BOLHUIS geb. 28-1-1780 te Euvelgunne / ovl. 31-8-1841 te Westerbroek ( XI-12-74 )
  4. Hindrik [Harms] BOLHUIS geb. ca 1784 te Noorddijk / ovl. 19-7-1865 te Haren (Hoornschedijk) (OA-49) ( XI-12-75 )
  5. Laurens [Harms] BOLHUIS geb. 28-9-1787 te Euvelgunne / ovl. 13-11-1869 te Ten Boer ( XI-12-76 )
  6. Jan [Harms] BOLHUIS geb. ca 1789 te Noorddijk (Euvelgunne) / ovl. 10-6-1861 te Groningen (OA-437) ( XI-12-77 )
  7. Thijs [Harms] BOLHUIS geb. 10-2-1796 te Euvelgunne / ovl. 2-9-1819 te Haren (Helpman) (OA-35) ( XI-12-78 )

X-9-39 Jacob [Sywert] BOLHUIS
ovl. 1787
zoon van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Geerts] _
  Uit deze relatie  
  1. Siewert BOLHUIS geb. 1-10-1757 ( XI-13-79 )
  2. Anje BOLHUIS geb. 21-11-1758 ( XI-13-80 )
  3. Trijntje BOLHUIS geb. 9-9-1770 ( XI-13-81 )

X-9-40 Eisse [Sijwerts] BOLHUIS
zoon van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )
  Hij trouwde met:  
  Trijntje [Jacobs] _
  Uit deze relatie  
  1. Elle [Eisses] BOLHUIS ovl. 1774 ( XI-14-82 )
  2. Jacob [Eisses] BOLHUIS geb. ca 1750 ( XI-14-83 )

X-9-41 Jan [Sywerts] BOLHUIS
zoon van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )

X-9-42 Geeske [Siewerts] BOLHUIS
ged. 3-4-1740 te Middelbert
ovl. voor 1742 te Middelbert
dochter van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-4-1740 in Middelbert.
 

X-9-43 Geesien [Siewerts] BOLHUIS
geb. 14-10-1742 te Middelbert
ovl. 23-8-1826 te Middelbert, 83 jaar oud
dochter van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )
  Zij trouwde op 1-5-1763 te Euvelgunne met:  
  Pieter [Jans] _
geb. 1734 te Middelbert
ovl. 1785 te Haren
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenje [Pieters] BOLHUIS geb. 11-9-1763 te Groningen / ovl. 22-6-1847 te Noorddijk ( XI-15-84 )
  2. Siewert [Pieters] BOLHUIS geb. 30-6-1765 te Haren (Helpman) / ovl. 10-10-1850 te Euvelgunne ( XI-15-85 )
  3. Abel [Pieters] BOLHUIS geb. ca 1771 te Groningen / ovl. 6-9-1822 te Groningen (OA-580) ( XI-15-86 )
  4. Elizabeth [Pieters] BOLHUIS geb. 4-4-1773 te Groningen / ovl. 26-5-1814 te Groningen ( XI-15-87 )
  5. Pieter [Pieters] BOLHUIS geb. ca 1779 te Haren / ovl. 26-5-1863 te Haren (Euvelgunne) (OA-30) ( XI-15-88 )

X-9-44 Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
geb. 23-9-1745 te Middelbert
ovl. 11-9-1826 te Zuidwolde (Gr), 80 jaar oud
dochter van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )
  Zij trouwde op 28-5-1767 te Middelbert met:  
  Jan [Louwes] BOLHUIS
ged. 24-6-1742 te Middelbert
ovl. 28-1-1823 te Bedum, 80 jaar oud
zoon van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-6-1742 te Middelbert.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 25 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lauwe [Jans] ged. 31-7-1768 te Middelbert / ovl. 20-9-1768 te Middelbert ( XI-11-63 )
  2. Elizabeth [Jans] geb. 13-9-1770 te Middelbert / ovl. te Middelbert ( XI-11-64 )
  3. Louwe [Jans] ged. 6-10-1771 te Zuidwolde / ovl. voor 1779 te Zuidwolde ( XI-11-65 )
  4. Elizabeth [Jans] geb. 21-1-1773 te Zuidwolde / ovl. 29-6-1826 te Zuidwolde ( XI-11-66 )
  5. Auktje [Jans] BOLHUIS geb. ca 1776 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 6-3-1868 te Middelstum (OA-3) ( XI-11-67 )
  6. Elijzabet Outje [Jans] ged. 19-1-1777 te Zuidwolde ( XI-11-68 )
  7. Louwe [Jans] ged. 26-9-1779 te Zuidwolde / ovl. voor 1783 te Zuidwolde ( XI-11-69 )
  8. Lauwe [Jans] ged. 22-11-1783 te Zuidwolde ( XI-11-70 )
  9. Siewertje [Jans] BOLHUIS geb. 6-11-1785 te Zuidwolde / ovl. 26-6-1857 te Bedum ( XI-11-71 )

X-9-45 Grietje [Siewerts] BOLHUIS
geb. 24-3-1748 te Middelbert
ovl. 28-10-1765 te Middelbert, 17 jaar oud
dochter van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )

X-9-46 Abeltje [Siewerts] BOLHUIS
geb. 9-5-1751 te Middelbert
ovl. 25-8-1772 te Middelbert, 21 jaar oud
dochter van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )

X-9-47 Abel [Siewerts] BOLHUIS
geb. 27-10-1754 te Middelbert
ovl. 14-8-1772 te Middelbert, 17 jaar oud
zoon van: Sijwert [Abels] BOLHUIS
Elisabeth [Garmts] _
( IX-5-23 )
  Hij trouwde met:  
  Abeltje [Okkes] _

X-10-48 Abel van BOLHUIS
ged. 5-7-1752 te Groningen
ovl. 22-5-1814 te Groningen
zoon van: Popko van BOLHUIS
Harmpien [Alberts] SCHRAM
( IX-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-7-1752 te Groningen in de A-Kerk. Beroep: koemelker in de Kreupelstraat te Groningen
 
  Hij trouwde (1) op 15-5-1778 te Groningen met:  
  Tietje [Alberts] _
dochter van: Albert [Jurjens] _
  Uit deze relatie  
  1. Harmtjen [Abels] van BOLHUIS ged. 22-4-1788 te Groningen ( XI-16-89 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Tietjen [Pieters] _
geb. te Uithuizermeeden
ovl. 14-8-1826 te Groningen
dochter van: Pieter [Klaassen] _
Geertje [Gevers] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in de Martinikerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida [Abels] van BOLHUIS ged. 25-6-1797 te Groningen / ovl. te Groningen ( XI-16-90 )

X-10-49 Albert [Popkes] van BOLHUIS
geb. ca 1759 te Groningen
ovl. 1-6-1828 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Popko van BOLHUIS
Harmpien [Alberts] SCHRAM
( IX-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1812).
 
  Hij trouwde op 28-12-1786 te Groningen met:  
  Albertina [Pieters] de VRIES
ged. 2-9-1761 te Haren (Helpman)
ovl. 20-3-1856 te Haren (Hoornschedijk), 94 jaar oud
dochter van: Pieter [Sjoerds] de VRIES
Jantje [Oeges] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Albertje.
 
  Uit deze relatie  
  1. Popke van BOLHUIS ged. 21-2-1787 te Groningen / ovl. 1-4-1847 te Leek (Midwolde) (OA-34) ( XI-17-91 )
  2. Harmtijn van BOLHUIS ged. 1-8-1790 te Groningen / ovl. 4-4-1849 te Groningen ( XI-17-92 )
  3. Pieter van BOLHUIS ged. 25-12-1792 te Groningen / ovl. 1-7-1843 te Groningen ( XI-17-93 )
  4. Jannes van BOLHUIS geb. 22-10-1797 te Groningen / ovl. 29-10-1866 te Haren ( XI-17-94 )

X-10-50 Maria van BOLHUIS
dochter van: Popko van BOLHUIS
Harmpien [Alberts] SCHRAM
( IX-5-26 )

X-10-51 Mattheus van BOLHUIS
zoon van: Popko van BOLHUIS
Harmpien [Alberts] SCHRAM
( IX-5-26 )

X-11-52 Annegien [Klaassens] DIJKEMA
ged. 12-7-1761 te Noorddijk
ovl. 3-4-1826 te Noorddijk, 64 jaar oud
dochter van: Klaas [Ennes] <DIJKEMA>
Hillegyn van BOLHUIS

( IX-6-28 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-7-1761 te Noorddijk.
 
  Zij trouwde met:  
  Hindrik [Tonnis] KONING
geb. 30-9-1742 te Middelbert
ovl. 5-8-1809 te Noorddijk, 66 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk 1789
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Hindriks] KONING ged. 13-3-1791 / ovl. na 1842 ( XI-18-95 )

X-12-53 Jan [Arents] BOLHUIS
ged. 25-10-1761 te Marsum (Gr)
ovl. 5-3-1841 te Appingedam, 79 jaar oud
zoon van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Hijke [Jans] _
( IX-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-10-1761 te Solwerd.
 

X-12-54 Aaffien [Arends] BOLHUIS
ged. 21-8-1763 te Appingedam (Marssum)
ovl. 8-1-1833 te Bierum, 69 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Hijke [Jans] _
( IX-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-8-1763 te Solwerd. Naam ook Aafjen.
 
  Zij trouwde op 11-11-1787 te Marssum met:  
  Wille Jan [Klaassens] SLAGTER
geb. ca 1757 te Holwierde
ovl. 4-11-1826 te Bierum (OA-95), 69 jaar oud
zoon van: Jan [Willes] <SLAGTER>
Dedje [Willes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: slagter (1837). Op de overlijdensakte van zijn vrouw Aaffien Arents wordt hij vermeld als: ''overleden echtgenoot: Wille Klaassens Slagter''.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arent [Willes] SLAGTER ged. 16-3-1794 te Bierum (Holwierde) / ovl. 17-3-1827 te Bierum (OA-40) ( XI-19-96 )
  2. Pieter [Willes] SLAGTER geb. 22-12-1799 te Bierum ( XI-19-97 )

X-12-55 Trijntje [Arents] BOLHUIS
ged. 15-12-1765 te Marssum
ovl. te Katmis
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Hijke [Jans] _
( IX-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-12-1765 te Solwerd. Begraven op 6-5-1811 te Holwierde.
 
  Zij trouwde op 2-6-1793 te Solwerd en Marsum met:  
  Jacob [Klaassens Reerts] _
geb. ca 1766 te Oterdum
ovl. 29-8-1814 te Bierum (Holwierde) (OA-52), 48 jaar oud
zoon van: Klaas [Jans] _
Lutgert [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Nadere informatie op de overlijdensakte: Verm. weduwnaar; nalatende vier minderjarige kinderen; beroep overl.: korenschipper.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk te Solwerd en Marsum
 
  Uit deze relatie  
  1. Lutgert [Jacobs] _ ged. 5-2-1797 te Katmis / ovl. voor 1804 ( XI-20-98 )
  2. Arent [Jacobs] _ ged. 3-2-1799 te Katmis / ovl. voor 1808 te Katmis ( XI-20-99 )
  3. Yke [Jacobs] _ ged. 18-7-1802 te Katmis ( XI-20-100 )
  4. Lutgert JAKOBS ged. 22-1-1804 te Katmis / ovl. 6-3-1821 te Bierum (Holwierde) (OA-11) ( XI-20-101 )
  5. Klaas [Jacobs Reers] _ ged. 13-1-1805 te Katmis / ovl. 22-1-1832 te Nijmegen ( XI-20-102 )
  6. Arend [Reers] _ ged. 22-5-1808 te Katmis / ovl. 1808 te Katmis ( XI-20-103 )
  7. Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS geb. 12-5-1811 te Bierum (Holwierde) / ovl. 7-11-1859 te Bierum (OA-73) ( XI-20-104 )

X-12-56 Hilke [Arents] BOLHUIS
ged. 25-3-1768 te Marssum
ovl. 20-6-1841 te Marssum, 73 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Hijke [Jans] _
( IX-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-3-1768 te Solwerd.
 

X-12-57 Hinderike BOLHUIS
geb. 27-1-1771 te Marssum
ovl. 19-10-1816 te Marssum, 45 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Hijke [Jans] _
( IX-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1771 te Solwerd.
 

X-12-58 Hindrik [Arents] BOLHUIS
ged. 3-10-1773 te Marssum
ovl. 28-5-1816 te Appingedam (Opwierde) (OA-25), 42 jaar oud
zoon van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Hijke [Jans] _
( IX-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-10-1773 te Solwerd. Nadere informatie bij overlijden: nalatende 2 zoons en 1 dochter; geboortepl: Marsum; beroep overl.: landbouwer (o.a. 1814, 1816). Bij overlijden werd zijn leeftijd opgegeven als 47. Dit klopt niet met de gevonden geboorte- / doopdatum.
 
  Hij trouwde met:  
  Aaltje [Derks] SMIT
geb. ca 1768
ovl. 4-2-1814 te Appingedam (Opwierde) (OA-21), 45 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche. Nadere informatie bij overlijden: nalatende 2 zoons en 1 dochter; geboortepl: Appingedam.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Hindriks] BOLHUIS geb. 21-11-1800 te Holwierde / ovl. 29-3-1865 te Appingedam ( XI-21-105 )
  2. Geertruid [Hindriks] BOLHUIS geb. ca 1803 te Appingedam (Holwierde) / ovl. 16-11-1829 te Appingedam (Holwierde) (OA-74) ( XI-21-106 )
  3. Derk [Hendriks] BOLHUIS geb. 16-10-1807 te Tjamsweer ( XI-21-107 )
  4. Jan BOLHUIS geb. 22-1-1814 te Appingedam (Opwierde) (GA-9) / ovl. 3-6-1814 te Appingedam (Opwierde) (OA-81) ( XI-21-108 )

X-12-59 Epke [Arents] BOLHUIS
geb. 13-7-1777 te Marssum
ovl. 29-9-1846 te Appingedam, 69 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Hijke [Jans] _
( IX-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-7-1777 te Solwerd.
 
  Zij trouwde met:  
  Geert [Jans] POORT
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Geerts] POORT ( XI-22-109 )

X-13-60 Geeske [Hindriks] van BOLHUIS
ged. 31-8-1760 te Ten Boer
dochter van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-8-1760 in Ten Boer.
 

X-13-61 Hillegien [Hindriks] van BOLHUIS
ged. 14-3-1762 te Ten Boer
ovl. 1-6-1844 te Woltersum
dochter van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-3-1762 in Ten Boer.
 

X-13-62 Stijntje [Hindriks] van BOLHUIS
ged. 18-12-1763 te Ten Boer
ovl. 24-10-1837 te Ten Boer
dochter van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1763 in Ten Boer.
 

X-13-63 Annechien [Hindriks] van BOLHUIS
ged. 9-8-1765 te Ten Boer
ovl. 18-5-1828 te Ten Boer
dochter van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-8-1765 in Ten Boer.
 
  Zij trouwde op 13-7-1789 te Ten Boer met:  
  Johan [Walraven Johans] van LEEUWEN
ged. 27-1-1761 te Groningen
ovl. 7-2-1823 te Groningen
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-1-1761 in Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sibrichina [Johans] van LEEUWEN ( XI-23-110 )
  2. Cornelia Jacoba [Johans] van LEEUWEN ged. 11-5-1794 te Ten Boer ( XI-23-111 )
  3. Hindrika [Johans] van LEEUWEN geb. 1797 te Ten Boer ( XI-23-112 )
  4. Johan [Johans] van LEEUWEN ged. 25-11-1798 te Ten Boer ( XI-23-113 )
  5. Annechien [Johans] van LEEUWEN ged. 2-11-1800 te Ten Boer ( XI-23-114 )
  6. Gezina [Johans] van LEEUWEN geb. 12-11-1802 te Ten Boer / ovl. 9-4-1841 te Ten Boer ( XI-23-115 )

X-13-64 Siemen [Hindriks] van BOLHUIS
ged. 15-2-1767 te Ten Boer
ovl. 18-12-1826 te Ten Boer, 59 jaar oud
zoon van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1823).
 
  Hij trouwde met:  
  Siebrig NANNINGA
geb. 21-5-1774 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 6-2-1854 te Ten Boer, 79 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Hindriks [Siemens] BOLHUIS geb. 7-1-1798 te Ten Boer / ovl. 19-11-1848 te Groningen ( XI-24-116 )
  2. Martje [Siemens] BOLHUIS geb. 3-3-1801 te Ten Boer / ovl. 7-9-1856 te Ten Boer ( XI-24-117 )
  3. Jannes [Siemens] BOLHUIS geb. 6-11-1807 te Ten Boer / ovl. 10-4-1869 te Loppersum (OA-20) ( XI-24-118 )
  4. Klaas [Siemens] BOLHUIS geb. 1-1-1814 te Ten Boer / ovl. 4-9-1877 te Ten Boer ( XI-24-119 )

X-13-65 Jannes [Hindriks] van BOLHUIS
geb. 27-11-1768 te Ten Boer
ovl. voor 1841
zoon van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Hindriks] TIMMER
ovl. voor 1841
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1803/1804
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje BOLHUIS ( XI-25-120 )
  2. Sibrech BOLHUIS ( XI-25-121 )
  3. Ida BOLHUIS ( XI-25-122 )
  4. Hendrik [Jannes] BOLHUIS geb. 18-3-1812 te Ten Boer ( XI-25-123 )

X-13-66 Hindrik [Hindriks] BOLHUIS
ged. 2-10-1770 te Ten Boer
ovl. 10-10-1840 te Ten Boer (OA-52), 70 jaar oud
zoon van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1770: Den 2 X-ber (oktober) Hindrik Zoon van Hindrik Simens x Sybrig Jannes an de Boursterweg.
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 7-4-1791 te Ten Boer met:  
  Jantje [Sijbrands] _
geb. ca 1764 te Bierum (Godlinze)
ovl. 23-4-1844 te Ten Boer, 79 jaar oud
dochter van: Siebrand _
Geeske _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche.
 
  Bij het huwelijk
DTB Ten Boer: "Den 7 April zijn getrouwd Hindrik Hindriks van Ten Bour en Jantjen Sibrands van Godlinze".
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Siemens] BOLHUIS ged. 30-10-1791 te Ten Boer / ovl. 28-7-1855 te Ten Boer ( XI-26-124 )

X-13-67 Tyes [Hindriks] van BOLHUIS
zoon van: Hindrik van BOLHUIS
Sijbrig [Harms van Jans Bok] _
( IX-6-33 )

X-14-68 Siemen [Thijs] BOLHUIS
geb. 16-10-1806 te Groningen
ovl. 13-11-1884 te Ten Boer (Thesinge) (OA-63), 78 jaar oud
zoon van: Thijs [Sijmens] van BOLHUIS
Egbertje [Jans] ZUIDEMA
( IX-6-34 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in Groningen (buiten de Heerepoort). Gedoopt 22-10-1806 in Groningen (A-kerk). Hij woonde te Euvelgunne en Thesinge. Beroep: landbouwer (1867).
Op 28 december 1829 kopen Siemen Thijs en zijn vrouw Grietje Hendriks de boerderij ( Kloosterplaats 19) met 39 1/2 ha. land, vaste huur f.200,-- per jaar, thans gelegen Lageweg 25 ( Steerwolde) Thesinge Na het overlijden van Siemen Thijs Bolhuis is de boerderij toebedeeld aan Geessien Siemens Bolhuis gehuwd met Siemen Bos. Zie boerderijenboek Ten Boer blz. 285
 
  Hij trouwde op 19-11-1829 te Noorddijk met:  
  Grietje [Hindriks] KONING
geb. 6-9-1808 te Middelbert
ovl. 9-5-1862 te Ten Boer (Thesinge), 53 jaar oud
dochter van: Hindrik [Tonnis] KONING
Jantje [Elles] HINDRIKS
( XI-3-10 )
( XI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-10-1808 te Middelbert. Grietje woonde te Euvelgunne en Thesinge. Beroep: landbouwersche.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egberdien BOLHUIS geb. 11-3-1830 te Haren (Euvelgunne) / ovl. 26-5-1830 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-125 )
  2. Ekberdien BOLHUIS geb. 17-4-1832 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 11-2-1906 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XI-27-126 )
  3. Jantje [Siemens] BOLHUIS geb. 25-11-1833 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 13-7-1892 te Ten Boer (OA-57) ( XI-27-127 )
  4. Thijs BOLHUIS geb. 15-3-1835 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 2-3-1912 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-128 )
  5. Hebel BOLHUIS geb. 1-1-1837 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 25-12-1900 te Ten Boer ( XI-27-129 )
  6. Hindrik BOLHUIS geb. 2-3-1838 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 2-3-1870 ( XI-27-130 )
  7. Louwe BOLHUIS geb. 16-2-1839 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 15-11-1855 ( XI-27-131 )
  8. Auktje [Siems] BOLHUIS geb. 17-2-1842 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 20-4-1929 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-132 )
  9. Jan BOLHUIS geb. 5-2-1843 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 31-5-1876 te Ten Boer (St Annen) (OA-60) ( XI-27-133 )
  10. Elle BOLHUIS geb. 24-4-1844 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 7-8-1844 ( XI-27-134 )
  11. Elle BOLHUIS geb. 26-6-1846 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 30-8-1846 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-135 )
  12. Geessien BOLHUIS geb. 15-9-1847 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 8-1-1924 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-136 )
  13. NN BOLHUIS geb. 25-6-1850 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 25-6-1850 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-137 )
  14. Elle BOLHUIS geb. 20-9-1851 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 11-7-1929 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XI-27-138 )
  15. Siemen BOLHUIS geb. 25-10-1853 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-139 )

X-15-69 Jan [Alderts] BOLHUIS
geb. 8-3-1767 te Ten Boer
ovl. 2-11-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-47), 58 jaar oud
zoon van: Aldert [Jans] BOLHUIS
Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS
( X-24-101 )
( IX-6-36 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1825).
Nadere informatie bij overlijden: Op overl. datum dood in het water gevonden.; geboortepl: Ten Boer 08-03-1767; beroep overl.: landbouwer; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: landbouwersche.
 
  Hij trouwde op 12-5-1788 te Garmerwolde met:  
  Jantje [Jakobs] KOOPMAN
geb. 26-7-1767 te Noorddijk (Euvelgunne)
ovl. 19-4-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-16), 57 jaar oud
dochter van: Jacob [Hendriks] KOOPMAN
Grietje PIETERS

  Persoonlijke informatie
Geboorteplaats volgens overlijdensakte. Ook gevonden als geboorteplaats: Middelbert. Beroep: landbouwersche (1825).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aldert [Jans] BOLHUIS geb. 23-5-1790 te Ten Boer / ovl. 6-1-1840 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-2) ( XI-28-140 )
  2. Siebrig [Jans] BOLHUIS geb. ca 1792 te Ten Boer / ovl. 20-5-1859 te Bedum (OA-36) ( XI-28-141 )
  3. Trijntje [Jans] BOLHUIS geb. ca 1793 te Ten Boer / ovl. 1-1-1874 te Ten Boer ( XI-28-142 )
  4. Jakob [Jans] BOLHUIS geb. 1795 te Ten Boer / ovl. 30-6-1853 te Ten Boer (OA-37) ( XI-28-143 )
  5. Thies [Jans] BOLHUIS geb. 12-6-1797 te Ten Boer / ovl. 9-2-1862 te Ten Boer ( XI-28-144 )
  6. Geeske [Jans] BOLHUIS geb. ca 1805 te Ten Boer ( XI-28-145 )

X-16-71 Jakob BUIRMA
ged. 18-10-1733 te Groningen
ovl. 6-7-1797 te Haren
zoon van: Geert BUIREMA
Aaltien [Popkes] BOLHUIS

( IX-7-38 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schultus van Helpman
 
  Hij trouwde op 24-4-1757 te Haren met:  
  Alberdina Margharetha RUMMERINK
ged. 27-6-1734 te Haren
ovl. 7-9-1807 te Haren, 73 jaar oud
dochter van: Jan RUMMERINK
Margrieta HOIJSING

  Uit deze relatie  
  1. Aaltjen BUIRMA geb. 13-7-1760 te Groningen / ovl. 1-3-1851 te Groningen ( XI-29-146 )
  2. Anna Wemelina BUIRMA ged. 11-2-1763 te Haren (Helpman) / ovl. 12-5-1829 te Haren (OA-21) ( XI-29-147 )
  3. Geert BUIREMA ged. 13-9-1765 te Haren (Helpman) / ovl. 25-1-1822 te Haren (Helpman) (OA-6) ( XI-29-148 )
  4. Margien BUIRMA ged. 22-2-1771 te Haren (Helpman) / ovl. 25-8-1857 te Haren (Helpman) ( XI-29-149 )

X-17-72 Johanna (Hanna) BOLHUIS
geb. 7-5-1741 te Peize
ovl. 4-12-1798 te Peize, 57 jaar oud
dochter van: Abel Popkes (Abel) [Jakobs] BOLHUIS
Ameltien SCHUIRINGE
( IX-7-39 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Hanna Bolhuis. Beroep: landbouwersche.
 
  Zij trouwde op 13-5-1759 met:  
  Albert SCHURING LUNSCHE
geb. 1739
ovl. 8-9-1794 te Peize
zoon van: Roelof LUNSCHE
Jeigien EBBINGE

fam. 116: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ameltien LUNSCHE geb. 10-2-1760 te Peize / ovl. 8-2-1841 te Peize fam. 116: ( VI-2-9 )
  2. Roelof LUNSCHE geb. 9-6-1762 te Peize fam. 116: ( VI-2-10 )
  3. Jantje LUNTSING geb. 23-5-1764 te Peize / ovl. 12-4-1829 te Haren (OA-19) fam. 116: ( VI-2-11 )
  4. Abel LUNSCHE geb. 3-4-1767 te Peize / ovl. 6-5-1788 fam. 116: ( VI-2-12 )
  5. Aldert LUNSCHE geb. 27-7-1769 te Peize / ovl. 17-3-1788 fam. 116: ( VI-2-13 )
  6. Jeigien LUNSCHE ged. 15-12-1771 te Peize fam. 116: ( VI-2-14 )
  7. Jacob LUNSCHE ged. 9-5-1773 te Peize fam. 116: ( VI-2-15 )
  8. Albert LUNSCHE ged. 25-6-1775 te Peize fam. 116: ( VI-2-16 )

X-18-73 Jakob [Luitjens] BOLHUIS
geb. ca 1739 te Haren (Essen)
ovl. 28-4-1825 te Haren (Helpman) (OA-10), 85 jaar oud
zoon van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Hij trouwde op 30-11-1777 te Haren met:  
  Johanna PAUWELS
ovl. voor 1825

X-18-74 IJda BOLHUIS
geb. 1741 te Haren
dochter van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Foto van IJda BOLHUIS
Foto(s) van IJda BOLHUIS
 

X-18-75 Cornelius [Luitjes] BOLHUIS
ged. 18-11-1742 te Haren
ovl. 27-2-1819 te Haren (OA-8), 76 jaar oud
zoon van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Foto van Cornelius [Luitjes] BOLHUIS
Foto(s) van Cornelius [Luitjes] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1742 te Haren. Beroep: landbouwer (1817, 1819).
 
  Hij trouwde op 27-5-1788 te Haren met:  
  Jantje LUNTSING
geb. 23-5-1764 te Peize
ovl. 12-4-1829 te Haren (OA-19), 64 jaar oud
dochter van: Albert SCHURING LUNSCHE
Johanna (Hanna) BOLHUIS
fam. 116: ( V-1-4 )
( X-17-72 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Luntsche. Beroep: landbouwersche (o.a. 1817).
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje [Cornelis] BOLHUIS geb. 22-3-1789 te Haren / ovl. 12-11-1826 te Haren (OA-66) ( XI-30-150 )
  2. Albert BOLHUIS geb. 23-1-1791 te Haren / ovl. 11-4-1829 te Haren ( XI-30-151 )
  3. Johanna BOLHUIS geb. 14-11-1794 te Haren / ovl. 6-4-1859 te Zuidhorn (OA-21) ( XI-30-152 )

X-18-76 Aaltje BOLHUIS
ged. 10-10-1745 te Haren
ovl. 25-4-1815 te Eelde (OA-11), 69 jaar oud
dochter van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Zij trouwde op 7-5-1775 te Eelde met:  
  Jan MEULMAN
ged. 25-10-1744 te Eelde (Paterswolde, Schelfhorst)
ovl. 18-2-1814 te Eelde
zoon van: Willem [Jans] MEULMAN
Jantje [Remmelts] _

  Persoonlijke informatie
In 1775 kopen Jan en Aaltje het Altinghuis in Eelde, op de plaats van de latere dokterswoning op de hoek Hoofdweg, Westerhorn.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Meulman, van Schelfhorst en Aaltje Bolhuis, van Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem MEULMAN ged. 26-12-1775 te Eelde / ovl. 1776 ( XI-31-156 )
  2. Marrigje MEULMAN ged. 26-12-1775 te Eelde ( XI-31-154 )
  3. Willem [Jans] MEULMAN geb. 15-1-1777 te Eelde / ovl. 28-3-1847 te Eelde (OA-10) ( XI-31-158 )
  4. Marchien [Jans] MEULMAN ged. 6-12-1778 te Eelde / ovl. 16-3-1826 te Eelde ( XI-31-160 )
  5. Luite [Jans] MEULMAN ged. 4-2-1781 te Eelde / ovl. 24-7-1849 te Eelde ( XI-31-162 )
  6. Remmelt MEULMAN geb. 28-5-1783 te Eelde / ovl. 17-5-1865 te Eelde ( XI-31-164 )
  7. Jantien MEULMAN ged. 5-2-1786 te Eelde ( XI-31-166 )
  8. Ida [Jans] MEULMAN ged. 31-8-1788 te Eelde / ovl. 28-2-1838 te Eelde ( XI-31-168 )

X-18-77 Abel BOLHUIS
ged. 14-4-1748 te Haren
zoon van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-4-1748 te Haren.
 

X-18-78 Ebo BOLHUIS
ged. 6-9-1751
ovl. 25-12-1817 te Haren (Helpman) (OA-25), 67 jaar oud
zoon van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Persoonlijke informatie
Vermoedelijk godoopt op 6-9-1751 te Haren. Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde met:  
  Geertje [Kornelis] OFFERINGA
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1821).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gesijn BOLHUIS geb. 5-10-1794 te Groningen / ovl. 6-9-1840 te Haren (Helpman) ( XI-32-169 )
  2. Margien [Ebo] BOLHUIS ged. 28-10-1796 te Haren (Helpman) / ovl. 19-6-1831 te Haren (Euvelgunne) ( XI-32-170 )

X-18-79 IJda BOLHUIS
geb. 1752 te Haren
ovl. voor 1755
dochter van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )

X-18-80 Popke [Abels] BOLHUIS
geb. ca 1754 te Haren
ovl. 14-3-1813 te Haren, 58 jaar oud
zoon van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1831, 1842)
 
  Hij trouwde op 10-5-1807 te Haren met:  
  Grietje HEMMES
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert BOLHUIS geb. 28-7-1808 te Haren (Essen) / ovl. 4-4-1884 te Haren ( XI-33-171 )

X-18-81 IJda BOLHUIS
geb. 1755 te Haren
dochter van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )

X-18-82 Lammechien BOLHUIS
ged. 17-9-1758 te Haren
ovl. 30-12-1819 te Haren (Harenermolen) (OA-48), 61 jaar oud
dochter van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-9-1758 te Haren; DTB Haren, pag 90: 1758: "17 7ber Luijtjen Bolhuijs Gesworen van Essen en Marchijn Boerman Ehelieden Een dogter genaamd Lammechijn". Op haar overlijdensakte wordt zij genoemd: Lammechje. Haar ouder heten dan: Luitje Bolhuis en Marijkje Boerema. Beroep: landbouwersche.
 
  Zij trouwde met:  
  Freerk EVERTS
geb. ca 1754
ovl. 16-9-1821 te Haren (Onnen). (OA-26)
zoon van: Evert [Everts] _
Aaffien [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Freerk. Beroep: landbouwer (1813), roggemolenaar (1822), molenaar (1846).
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert EVERTS ged. 14-11-1784 te Haren / ovl. 4-5-1869 te Noorddijk (Roodehaan) ( XI-34-173 )
  2. Luitje EVERTS ged. 2-4-1786 te Haren / ovl. 23-11-1825 te Haren (Onnen) (OA-28) ( XI-34-175 )
  3. Aaffien EVERTS ged. 29-5-1788 te Haren ( XI-34-177 )
  4. Hinderkien EVERTS ged. 31-5-1795 ( XI-34-179 )
  5. Aaltje EVERS ged. 12-2-1797 te Haren ( XI-34-181 )
  6. Jacob BOLHUIS EVERTS geb. ca 1800 te Haren ( XI-34-183 )

X-18-83 Roelf BOLHUIS
geb. 1760 te Haren
zoon van: Luichien Abbringe BOLHUIS
Marchijn [Cornelis] BUIREMA
( IX-7-41 )

X-19-84 Trijnje [Popkes] BOLHUIS
geb. 1711 te Bedum
dochter van: Popke [Bartels] BOLHUIS
Trijntje [Reerts] _
( IX-8-43 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Jan [Hilbrants] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1736
 
  Zij trouwde (2) met:  
  Cornelisje [Hinderks] _
geb. te Noordwolde
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1738
 

X-19-85 Reert [Popkes] BOLHUIS
ged. 12-2-1713 te Bedum
zoon van: Popke [Bartels] BOLHUIS
Trijntje [Reerts] _
( IX-8-43 )
  Foto van Reert [Popkes] BOLHUIS
Foto(s) van Reert [Popkes] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-2-1713 in Bedum.
 

X-19-86 Klaas [Popkes] BOLHUIS
ged. 1-3-1715 te Bedum
zoon van: Popke [Bartels] BOLHUIS
Trijntje [Reerts] _
( IX-8-43 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-3-1715 in Bedum.
 
  Hij trouwde op 18-4-1771 te Stedum met:  
  Korneliske [Alberts] _
geb. 1747 te Stedum
  Bij het huwelijk
Bruidegom 56 jaar, bruid 24 jaar.
 

X-20-87 Pieter [Lubberts] _
zoon van: Lubbert [Pieters] _
Trijntje [Bartolts] _

( IX-9-44 )
  Hij trouwde met:  
  Lijsabeth [Jans] _
ged. 23-11-1732 te Oterdum
dochter van: Jan [Jacobs Reerts] van NIJENHUIS
Jantje [Freriks] VOS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-11-1732 te Oterdum.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1750.
 

X-21-88 Bartelt [Aijkes] _
geb. 1728
zoon van: Aijke [Bartolts] _
Martjen [Freriks] VOS
( IX-9-45 )

X-21-89 Wijpke [Aijkes] _
geb. 1729
dochter van: Aijke [Bartolts] _
Martjen [Freriks] VOS
( IX-9-45 )

X-21-90 Bartelt [Aijkes] VOS
ged. 23-11-1732 te Holwierde
zoon van: Aijke [Bartolts] _
Martjen [Freriks] VOS
( IX-9-45 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-11-1732 te Holwierde.
 
  Hij trouwde op 23-4-1760 te Holwierde met:  
  Anje [Heeres] _
ged. 7-12-1738 te Holwierde
dochter van: Here [Harms] _
Evertje [Claasen] _

  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk te Holwierde op 23-4-1760.
 
  Uit deze relatie  
  1. Euwertje [Bartelts] VOS geb. 1762 ( XI-35-184 )
  2. Euwertje [Bartelts] VOS geb. 1764 ( XI-35-185 )
  3. Martjen [Bartelts] VOS geb. 1766 ( XI-35-186 )
  4. Knelske [Bartelts] VOS geb. 1767 ( XI-35-187 )
  5. Heere [Bartelts] VOS geb. 1770 ( XI-35-188 )
  6. Wijpke [Bartelts] VOS geb. 1772 ( XI-35-189 )
  7. Pieter [Bartelts] VOS geb. 1775 ( XI-35-190 )
  8. Frouwke [Bartelts] VOS ged. 5-7-1778 te 't Zandt / ovl. 14-3-1855 te Bedum (Noordwolde) ( XI-35-191 )

X-21-91 Frerik [Aijkes] _
geb. 1735
zoon van: Aijke [Bartolts] _
Martjen [Freriks] VOS
( IX-9-45 )

X-21-92 Frouke [Aijkes] _
geb. 1738
dochter van: Aijke [Bartolts] _
Martjen [Freriks] VOS
( IX-9-45 )

X-21-93 Jacob [Aijkes] _
geb. 1741
zoon van: Aijke [Bartolts] _
Martjen [Freriks] VOS
( IX-9-45 )

X-21-94 Hindrik [Aijkes] _
geb. 1746
zoon van: Aijke [Bartolts] _
Martjen [Freriks] VOS
( IX-9-45 )

X-22-95 Rient [IJsemts] _
zoon van: Bartelt [Riendts] _
Geertjen [Rengniers] _
( IX-10-47 )
  Persoonlijke informatie
van Midlum in het Reiderland (Ofr.)
 
  Hij trouwde op 9-5-1703 met:  
  Trijnje [Aijckes] _
ged. 14-10-1683 te Weiwerd
dochter van: Aijcke [Bartelts] _
Trijnje [Jacobs] _
( VII-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1683 te Weiwerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bartelt [Riendts] _ ( IX-10-47 )

X-23-96 Trijntje [Jacobs] _
dochter van: Jacob [Aijckes] _
Grietje [Cornelis] Dorenbosch
( IX-11-48 )
  Zij trouwde met:  
  Pieter [Boukes] VOS
  Persoonlijke informatie
weduwnaar van Geeske Scholtens en landbouwer sinds 1777 van boerderij aan Schoolstraat 2 te Oosterwijtwerd
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk Trijntje Jacobs x Pieter Boukes Vos van Holwierde. Bruidegom weduwnaar van Geeske Scholtens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje VOS ( XI-36-192 )

X-23-97 Barteld [Jacobs] _
zoon van: Jacob [Aijckes] _
Grietje [Cornelis] Dorenbosch
( IX-11-48 )

X-23-98 Weia [Jacobs] Wolvius
ged. 22-8-1784 te Oosternieland
dochter van: Jacob [Aijckes] _
Jantje [Roelfs] Westers
( IX-11-48 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-8-1784 te Oosternieland.
 
  Zij trouwde met:  
  Tidde [Jans] BERRELKAMP
geb. te Oterdum
ovl. 1849
  Persoonlijke informatie
Beroep: lanbouwer op de Berlerheerd (1808-1849)
 

X-23-99 Geertruida [Jacobs] _
geb. 1-1-1786 te Oosterwijtwerd
dochter van: Jacob [Aijckes] _
Jantje [Roelfs] Westers
( IX-11-48 )

X-23-100 Cornelia [Jacobs] _
ovl. 1814
dochter van: Jacob [Aijckes] _
Jantje [Roelfs] Westers
( IX-11-48 )
  Zij trouwde op 11-3-1809 te Oosterwijtwerd met:  
  Wrister [Aljes] HOFMAN

X-24-101 Aldert [Jans] BOLHUIS
geb. 1741
ovl. 1788
zoon van: Jan Aldert BOLHUIS
Cornelisje [Alders] _
( IX-12-53 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 
  Hij trouwde op 5-4-1765 met:  
  Sybrigh [Siemens] van BOLHUIS
geb. 1742
dochter van: Sijemen [Thies] van BOLHUIS
Jantje [Hindriks] _
( VIII-6-24 )
( X-2-6 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Alderts] BOLHUIS geb. 8-3-1767 te Ten Boer / ovl. 2-11-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-47) ( X-15-69 )

X-24-102 Jan [Roelfs] BOLHUIS
ged. 18-11-1742 te Ten Boer
ovl. 13-5-1819 te Ten Boer (OA-17), 77 jaar oud
zoon van: Jan Aldert BOLHUIS
Cornelisje [Alders] _
( IX-12-53 )
  Foto van Jan [Roelfs] BOLHUIS
Foto(s) van Jan [Roelfs] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1813, 1819).
 
  Hij trouwde met:  
  Geertje [Nannes] BIERMA
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als Geertje Nannings en Geertje Bierma. Beroep: landbouwersche (o.a. 1822).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] BOLHUIS geb. ca 1789 / ovl. 23-11-1855 te Noorddijk (Ruischerbrug) (OA-13) ( XI-37-193 )
  2. Aldert [Jans] BOLHUIS geb. ca 1794 te Ten Boer / ovl. 21-2-1827 te Ten Boer (OA-39) ( XI-37-194 )
  3. Klaas [Jans] BOLHUIS geb. ca 1797 te Ten Boer / ovl. 2-10-1871 te Ten Boer (OA-104) ( XI-37-195 )
  4. Kornelske [Jans] BOLHUIS geb. ca 1799 te Ten Boer / ovl. 15-9-1852 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-45) ( XI-37-196 )

X-24-103 Aaltje [Jans] BOLHUIS
geb. 1748
dochter van: Jan Aldert BOLHUIS
Cornelisje [Alders] _
( IX-12-53 )

  Generatie XI  
XI-1-1 Alagonda [Lambertus] van BOLHUIS
geb. 1768
ovl. 1808
dochter van: Lambertus van BOLHUIS
Rica [Cransen] _
( X-1-2 )
  Zij trouwde op 17-6-1792 te Groningen met:  
  Elibertus WARMOLTS
geb. ca 1769
ovl. 24-6-1838 te Middelstum
zoon van: Jodocus Henrikus WARMOLTS
Cornelia Christina OFFERHAUS

  Persoonlijke informatie
Beroep: predikant (1827).
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis Christiaan WARMOLTS geb. 8-9-1793 te Ten Boer (Lellens) / ovl. 2-4-1814 te Ten Boer (Lellens) ( XII-1-1 )
  2. Lambertus WARMOLTS geb. 28-5-1796 te Buitenpost / ovl. 23-10-1854 te Stedum ( XII-1-2 )

XI-1-2 Margaretha Jacoba [Lambertus] van BOLHUIS
geb. 15-4-1771 te Noorddijk
ovl. 17-12-1824 te Leeuwarden, 53 jaar oud
dochter van: Lambertus van BOLHUIS
Rica [Cransen] _
( X-1-2 )
  Zij trouwde op 23-5-1793 te Groningen met:  
  Ambrosius DORHOUT
ged. 21-11-1753 te Leeuwarden
ovl. 30-4-1827 te Leeuwarden
zoon van: Bernardus DORHOUT
Neltie MERCATOR

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-11-1753 te Leeuwarden
 
  Uit deze relatie  
  1. Neltje DORHOUT geb. 24-11-1794 te Harlingen / ovl. 12-5-1865 te Appingedam ( XII-2-3 )
  2. Bernardus DORHOUT geb. 1-2-1797 te Harlingen / ovl. 29-5-1871 te Leeuwarden ( XII-2-4 )
  3. Rijkje DORHOUT geb. 6-8-1800 te Harlingen ( XII-2-5 )
  4. Lambertus DORHOUT geb. 25-10-1802 te Harlingen / ovl. 10-3-1864 te Leeuwarden ( XII-2-6 )

XI-1-3 Ella Catharina [Lambertus] van BOLHUIS
geb. ca 1774 te Oostwold
ovl. 11-3-1864 te Groningen
dochter van: Lambertus van BOLHUIS
Rica [Cransen] _
( X-1-2 )
  Zij trouwde op 14-1-1796 te Groningen met:  
  Jan Rudolf van EERDE
geb. ca 1774 te Ten Boer
ovl. 10-11-1835 te Groningen
zoon van: Egbert van EERDE
Margaretha TIDEMAN

  Persoonlijke informatie
Overgenomen uit Wikepedia (2-6-2017):
Jan Rudolf van Eerde werd in 1774 geboren als zoon van ds. Egbertus van Eerde en Margaretha Tideman. Hij groeide op in de stad Groningen en studeerde rechten aan de hogeschool aldaar. In 1795 promoveerde hij op stellingen tot doctor in de beide rechten. Op 17 augustus 1794 werd Van Eerde aangesteld als conrector van het gymnasium te Groningen. Van 1801 tot 1816 was hij lid van de departementale commissie voor onderwijs. In 1806 werd Van Eerde benoemd tot hoogleraar geschiedenis in Groningen. Hij vervulde vanaf 1815 tevens de functie van bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margaretha van EERDE ged. 23-10-1796 te Groningen ( XII-3-7 )
  2. Egbert van EERDE ged. 24-2-1799 te Groningen / ovl. 9-5-1859 te Groningen ( XII-3-8 )
  3. Rika van EERDE ged. 30-5-1802 te Groningen / ovl. 26-6-1859 te Groningen ( XII-3-9 )

XI-1-4 Michiel Jacob [Lambertus] van BOLHUIS
geb. ca 1780 te Midwolda (Oostwold)
ovl. 17-7-1819 te Groningen
zoon van: Lambertus van BOLHUIS
Rica [Cransen] _
( X-1-2 )
  Hij trouwde op 17-7-1807 te Groningen met:  
  Aurelia Maria PEERLKAMP
geb. ca 1775 te Groningen
ovl. 5-3-1849 te Leeuwarderadeel (Britsum)
dochter van: Petrus [Hofman] PEERLKAMP
  Uit deze relatie  
  1. Rika van BOLHUIS ged. 1-8-1808 te Groningen / ovl. 20-1-1895 te Onderdendam ( XII-4-10 )
  2. Lambertus van BOLHUIS ged. 15-10-1809 te Groningen ( XII-4-11 )
  3. Anna Wilhelmina Henderika van BOLHUIS geb. 11-3-1811 te Groningen / ovl. 25-6-1893 te Zwolle ( XII-4-12 )
  4. Margretha Jacoba van BOLHUIS geb. 5-1-1813 te Groningen / ovl. 8-10-1826 te Groningen ( XII-4-13 )

XI-2-5 Alagonda [Jans] van BOLHUIS
geb. 6-6-1784 te Warffum
ovl. 27-5-1816 te Warffum, 31 jaar oud
dochter van: Jan van BOLHUIS
Trijntje [Jans] _
( X-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-7-1784 te Warffum.
 
  Zij trouwde op 21-6-1807 te Warffum met:  
  Doje [Pieters] van ZEEBURGH
geb. 1-7-1779 te Usquert
ovl. 12-4-1820 te Warffum, 40 jaar oud
zoon van: Pieter [Dojes] <VAN ZEEBURGH>
Barber [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Burgemeester van Warffum vanaf 1808.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van BOLHUIS geb. 2-3-1808 / ovl. 21-11-1826 te Warffum ( XII-5-14 )
  2. Pieter [Dojes] van ZEEBURGH ged. 26-5-1809 te Warffum / ovl. 8-2-1842 te Warffum ( XII-5-15 )
  3. Hermannus [Dojes] van ZEEBURGH geb. 16-1-1813 te Warffum / ovl. 7-11-1847 te Warffum (Breede) ( XII-5-16 )
  4. Abel Eppo van ZEEBURGH geb. 20-12-1813 te Warffum / ovl. 29-1-1817 te Warffum ( XII-5-17 )

XI-2-6 Catharina [Jans] van BOLHUIS
geb. 1789
ovl. 1850
dochter van: Jan van BOLHUIS
Trijntje [Jans] _
( X-1-5 )
  Zij trouwde met:  
  Jan ARKEMA
  Persoonlijke informatie
Jan nam de bestuurlijke rol van zijn schoonvader (Jan van Bolhuis) over. Hij was van beroep chirurgijn maar werd later ook burgemeester van Warffum
 
  Uit deze relatie  
  1. Alagonda ARKEMA geb. 1820 / ovl. 1882 ( XII-6-18 )
  2. Trijntje ARKEMA geb. 1823 / ovl. 1900 ( XII-6-19 )
  3. Elisabet ARKEMA geb. 1825 / ovl. 1869 ( XII-6-20 )
  4. Jan van BOLHUIS geb. 1830 / ovl. 1865 ( XII-6-21 )
  5. Petronella ARKEMA geb. 1833 / ovl. 1898 ( XII-6-22 )

XI-3-7 Hebeltje [Tonnis] KONING
ged. 19-5-1748 te Noordijk
ovl. 27-5-1818 te Middelbert, 70 jaar oud
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Zij trouwde (1) op 26-12-1771 te Middelbert met:  
  Jan [Berends] Mooi
  Zij trouwde (2) op 26-12-1771 te Middelbert met:  
  Luitje [Jans] van DIJKEN
ged. 12-12-1734 te Middelbert
ovl. 19-5-1814 te Noorddijk (Engelbert) (OA-33), 79 jaar oud
zoon van: Jan [Elles] BOLHUIS
Welmtje [Luitjes] _
( IX-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-12-1734 te Middelbert. Luitje jans was kerkvoogd en ouderling te Engelbert en gezworene bij het gericht Selwerd. Beroep: landbouwer (1814). Hij neemt in 1812 de naam van Dijken aan voor zichzelf en zijn kinderen.
 

XI-3-8 Geessien [Tonnis] KONING
geb. 25-4-1751 te Noorddijk
ovl. 3-5-1834 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1819).
 
  Zij trouwde op 16-5-1776 te Middelbert met:  
  Harm [Louwes] BOLHUIS
ged. 13-4-1755 te Middelbert
ovl. 28-9-1808 te Middelbert
zoon van: Louwe [Hindriks] BOLHUIS
Auktje [Jans] KRUISINGA
( IX-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1755 in Middelbert. Beroep: landbouwer (1819).
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe [Harms] BOLHUIS geb. 21-6-1777 te Middelbert / ovl. 28-11-1855 te Groningen ( XI-12-72 )
  2. Antje [Harms] BOLHUIS geb. 1780 te Middelbert / ovl. 4-6-1849 te Siddeburen ( XI-12-73 )
  3. Tonnis [Harms] BOLHUIS geb. 28-1-1780 te Euvelgunne / ovl. 31-8-1841 te Westerbroek ( XI-12-74 )
  4. Hindrik [Harms] BOLHUIS geb. ca 1784 te Noorddijk / ovl. 19-7-1865 te Haren (Hoornschedijk) (OA-49) ( XI-12-75 )
  5. Laurens [Harms] BOLHUIS geb. 28-9-1787 te Euvelgunne / ovl. 13-11-1869 te Ten Boer ( XI-12-76 )
  6. Jan [Harms] BOLHUIS geb. ca 1789 te Noorddijk (Euvelgunne) / ovl. 10-6-1861 te Groningen (OA-437) ( XI-12-77 )
  7. Thijs [Harms] BOLHUIS geb. 10-2-1796 te Euvelgunne / ovl. 2-9-1819 te Haren (Helpman) (OA-35) ( XI-12-78 )

XI-3-9 Grietje [Tonnis] KONING
ged. 4-8-1754 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 15-3-1834 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Zij trouwde op 21-5-1789 te Noordijk (Middelbert) met:  
  Jacob [Berends] MOOI
geb. ca 1757 te Noorddijk (Euvelgunne)
ovl. 13-1-1837 te Noorddijk (Middelbert), 80 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 

XI-3-10 Hindrik [Tonnis] KONING
ged. 2-1-1757 te Haren (Euvelgunne)
ovl. 8-1-1827 te Noorddijk (Euvelgunne) (OA-2), 70 jaar oud
zoon van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-1-1757 te Middelbert. Hindrik woonde in Euvelgunne.
 
  Hij trouwde (1) op 28-3-1785 te Noorddijk (Engelbert) met:  
  Aukje [Luitjes] van DIJKEN
ged. 5-6-1763 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 10-5-1786 te Noorddijk (Middelbert)
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Hindrikje [Louwes] BOLHUIS
( X-3-10 )
( X-8-31 )
  Hij trouwde (2) op 5-7-1789 te Middelbert met:  
  Jantje [Elles] HINDRIKS
geb. 20-12-1769 te Euvelgunne
ovl. 3-1-1834 te Euvelgunne, 64 jaar oud
dochter van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-12-1769 te Middelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Hindriks] KONING geb. ca 1790 te Noorddijk (Euvelgunne) / ovl. 24-5-1863 te Groningen (OA-336) ( XII-7-23 )
  2. Elle [Hendriks] KONING geb. 8-3-1795 te Euvelgunne / ovl. 20-3-1878 te Euvelgunne ( XII-7-24 )
  3. Grietje [Hindriks] KONING geb. 6-9-1808 te Middelbert / ovl. 9-5-1862 te Ten Boer (Thesinge) ( XII-7-25 )

XI-3-11 Trijntjen [Tonnis] KONING
ged. 3-2-1760 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 17-4-1797 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bij de geboorte van zoon Hindrik.
 
  Zij trouwde op 9-5-1782 met:  
  Luitje [Jans] van DIJKEN
ged. 12-12-1734 te Middelbert
ovl. 19-5-1814 te Noorddijk (Engelbert) (OA-33), 79 jaar oud
zoon van: Jan [Elles] BOLHUIS
Welmtje [Luitjes] _
( IX-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-12-1734 te Middelbert. Luitje jans was kerkvoogd en ouderling te Engelbert en gezworene bij het gericht Selwerd. Beroep: landbouwer (1814). Hij neemt in 1812 de naam van Dijken aan voor zichzelf en zijn kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis [Luitjens] van DIJKEN ged. 5-5-1783 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-5-31 )
  2. Willempje [Luitjes] van DIJKEN ged. 31-10-1784 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 20-8-1817 te Haren (Helpman) (OA-17) ( XI-5-32 )
  3. Jantje [Luitjes] van DIJKEN ged. 26-11-1786 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 2-10-1859 te Noorddijk (OA-18) ( XI-5-33 )
  4. Aukje [Luitjes] van DIJKEN ged. 30-11-1788 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-5-34 )
  5. Grietje [Luitjens] van DIJKEN ged. 22-7-1792 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-5-35 )
  6. Hindrikje [Luitjes] van DIJKEN ged. 7-8-1794 ( XI-5-36 )
  7. Hindrik [Luitjes] _ geb. 17-4-1797 te Engelbert / ovl. 17-4-1797 te Engelbert ( XI-5-37 )

XI-3-12 Laurens [Tonnis] KONING
ged. 22-8-1762 te Middelbert
ovl. 22-4-1837 te Woltersum, 74 jaar oud
zoon van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-8-1762 in Middelbert.
 
  Hij trouwde op 26-12-1791 te Groningen met:  
  Elizabeth [Pieters] BOLHUIS
geb. 4-4-1773 te Groningen
ovl. 26-5-1814 te Groningen, 41 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Lauwrens] KONING geb. 28-2-1792 te Noorddijk ( XII-8-26 )

XI-3-13 Popke [Tonnis] KONING
geb. 22-8-1762 te Middelbert
zoon van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )

XI-3-14 Aaffien [Tonnis] KONING
ged. 20-7-1766
ovl. 4-8-1832, 66 jaar oud
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-7-1766 in Middelbert. Beroep: landbouwersche (1813).
 
  Zij trouwde met:  
  Klaas [Jans] BOUWMAN
ged. 9-7-1758 te Ten Boer
ovl. 1-2-1838 te Euvelgunne
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1813).
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Jans] BOUWMAN geb. ca 1791 te Euvelgunne / ovl. na 1811 ( XII-9-27 )
  2. Tonnis [Klaasens] BOUWMAN geb. 1792 te Euvelgunne ( XII-9-28 )
  3. Jantje [Klaasen] BOUWMAN ged. 22-3-1795 te Ten Boer (Woltersum) / ovl. 21-12-1845 te Haren (Euvelgunne) ( XII-9-29 )
  4. Willem [Klaasens] BOUWMAN geb. 2-11-1797 te Euvelgunne / ovl. ca 1874 te Middelbert ( XII-9-30 )
  5. Lammegien [Klaasens] BOUWMAN geb. 11-1-1801 te Evelgunne ( XII-9-31 )
  6. Hebeltje [Klaasens] BOUWMAN geb. 23-8-1804 te Euvelgunne / ovl. na 1830 te Euvelgunne ( XII-9-32 )
  7. Geessien [Klaasens] BOUWMAN geb. 11-7-1807 te Euvelgunne ( XII-9-33 )
  8. Grietje [Klaasens] BOUWMAN geb. 22-7-1810 te Euvelgunne / ovl. 13-12-1887 te Middelbert ( XII-9-34 )

XI-3-15 Hindrikje [Tonnis] KONING
geb. 29-1-1769 te Middelbert
dochter van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Zij trouwde op 6-11-1791 te Middelbert met:  
  Harm [Hindriks] HUISMAN
geb. 6-5-1764 te Middelbert
ovl. 15-6-1858 te Middelbert, 94 jaar oud

XI-4-16 Sibrig [Ellens] _
ged. 23-11-1755 te Middelbert
ovl. voor 1774 te Euvelgunne
dochter van: Elle [Hindriks] _
Hindrickien [Laurens] _
( X-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Sibrig werd hoguit 18 jaar oud.
 

XI-4-17 Grietien [Ellens] _
ged. 17-12-1758 te Middelbert
ovl. voor 1759
dochter van: Elle [Hindriks] _
Hindrickien [Laurens] _
( X-2-8 )

XI-4-18 Grietje [Ellens] _
ged. 25-11-1759 te Middelbert
dochter van: Elle [Hindriks] _
Hindrickien [Laurens] _
( X-2-8 )

XI-4-19 Outje [Ellens] _
geb. 1-7-1765 te Euvelgunne
dochter van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-7-1765 te Middelbert.
 

XI-4-20 Jantje [Ellens] _
ged. 13-11-1768 te Euvelgunne
ovl. voor 1769 te Euvelgunne
dochter van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-11-1768 te Middelbert.
 

XI-4-21 Jantje [Elles] HINDRIKS
geb. 20-12-1769 te Euvelgunne
ovl. 3-1-1834 te Euvelgunne, 64 jaar oud
dochter van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-12-1769 te Middelbert.
 
  Zij trouwde op 5-7-1789 te Middelbert met:  
  Hindrik [Tonnis] KONING
ged. 2-1-1757 te Haren (Euvelgunne)
ovl. 8-1-1827 te Noorddijk (Euvelgunne) (OA-2), 70 jaar oud
zoon van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-1-1757 te Middelbert. Hindrik woonde in Euvelgunne.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Hindriks] KONING geb. ca 1790 te Noorddijk (Euvelgunne) / ovl. 24-5-1863 te Groningen (OA-336) ( XII-7-23 )
  2. Elle [Hendriks] KONING geb. 8-3-1795 te Euvelgunne / ovl. 20-3-1878 te Euvelgunne ( XII-7-24 )
  3. Grietje [Hindriks] KONING geb. 6-9-1808 te Middelbert / ovl. 9-5-1862 te Ten Boer (Thesinge) ( XII-7-25 )

XI-4-22 Hindrik [Ellens] _
geb. 26-5-1773 te Euvelgunne
ovl. voor 1777 te Euvelgunne, 4 jaar oud
zoon van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-5-1773 te Middelbert.
 

XI-4-23 Siebrig [Elles] _
geb. 16-7-1774 te Euvelgunne
ovl. 9-1-1866 te Ten Boer (Woltersum), 91 jaar oud
dochter van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )

XI-4-24 Hindrik [Ellens] _
geb. 20-9-1777 te Euvelgunne
ovl. 29-3-1829 te Noorddijk, 51 jaar oud
zoon van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-9-1777 te Middelbert. Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Willemtje [Hindriks] BOLHUIS
ged. 28-3-1779 te Noorddijk
ovl. 23-3-1816 te Noorddijk
dochter van: Hindrik [Louwes] BOLHUIS
Aafje [Klaasens] _
( X-8-32 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-3-1779 in Noorddijk.
 
  Hij trouwde (2) op 2-9-1819 te Noorddijk met:  
  Lolje [Hinderikus] TEISMAN
ged. 15-5-1796 te Zuidwolde
ovl. 27-3-1862 te Noordwolde, 65 jaar oud
dochter van: Henricus [Klaasen] TEISMAN
Leentje [Drewes] OUDMAN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-5-1796 te Zuidwolde. Beroep: landbouwster
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ELLENS geb. 24-6-1820 te Noorddijk ( XII-10-35 )
  2. Elle [Hindriks] ELLENS geb. 29-11-1827 te Noorddijk / ovl. 29-1-1862 te Noordwolde ( XII-10-36 )

XI-4-25 Elle [Jans] ELLENS
geb. 13-9-1785 te Euvelgunne
zoon van: Elle [Hindriks] _
Grietje [Elles] _
( X-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-9-1785 te Middelbert.
 

XI-4-26 Jacob ELLENS
geb. 22-5-1787 te Euvelgunne
ovl. 29-5-1787 te Euvelgunne, 7 dagen oud
zoon van: Elle [Hindriks] _
Grietje [Elles] _
( X-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-5-1787 te Middelbert.
 

XI-4-27 Eiske ELLENS
geb. 29-8-1788
ovl. 1-2-1864 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Elle [Hindriks] _
Grietje [Elles] _
( X-2-8 )

XI-4-28 Hendrikje ELLENS
geb. 1-11-1794 te Euvelgunne
ovl. na 1806 te Euvelgunne, 12 jaar oud
dochter van: Elle [Hindriks] _
Grietje [Elles] _
( X-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-11-1794 te Middelbert.
 

XI-5-29 Jan [Luitjes] van DIJKEN
ged. 18-5-1760
ovl. 28-10-1819 te Noorddijk (Oosterhogebrug)
zoon van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Hindrikje [Louwes] BOLHUIS
( X-3-10 )
( X-8-31 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1813, 1827, 1828).
 
  Hij trouwde op 17-5-1787 te Noorddijk (Engelbert) met:  
  Anniggien [Garbrands] VENEKAMP
ged. 26-8-1759
ovl. 4-2-1814 te Noorddijk (OA-6), 54 jaar oud
dochter van: Garbrand [Berends] _
Gaaske [Jacobs] COLLENBORG

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-8-1759 te Middelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje [Jans] van DIJKEN geb. 20-6-1787 te Engelbert / ovl. 16-6-1856 te Haren (Euvelgunne) ( XII-11-37 )
  2. Gaaske [Jans] van DIJKEN geb. ca 1790 te Noorddijk (Engelbert) ( XII-11-38 )
  3. Garbrand [Jans] van DIJKEN geb. ca 1794 te Noorddijk ( XII-11-39 )
  4. Abel [Jans] van DIJKEN geb. ca 1796 te Noorddijk ( XII-11-40 )

XI-5-30 Aukje [Luitjes] van DIJKEN
ged. 5-6-1763 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 10-5-1786 te Noorddijk (Middelbert)
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Hindrikje [Louwes] BOLHUIS
( X-3-10 )
( X-8-31 )
  Zij trouwde op 28-3-1785 te Noorddijk (Engelbert) met:  
  Hindrik [Tonnis] KONING
ged. 2-1-1757 te Haren (Euvelgunne)
ovl. 8-1-1827 te Noorddijk (Euvelgunne) (OA-2), 70 jaar oud
zoon van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-1-1757 te Middelbert. Hindrik woonde in Euvelgunne.
 

XI-5-31 Tonnis [Luitjens] van DIJKEN
ged. 5-5-1783 te Noorddijk (Engelbert)
zoon van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1850).
 
  Hij trouwde op 22-6-1815 te Noorddijk (HA-9) met:  
  Aaltje [Gerrits] OTTENS
geb. ca 1798
dochter van: Gerriet [Jans] _
Anniggien [Reinders] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1850).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 17 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje van DIJKEN ( XII-12-41 )
  2. Annechien van DIJKEN geb. ca 1819 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 7-10-1917 te Groningen (OA-1322) ( XII-12-42 )

XI-5-32 Willempje [Luitjes] van DIJKEN
ged. 31-10-1784 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 20-8-1817 te Haren (Helpman) (OA-17), 32 jaar oud
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-10-1784 te Engelbert.
 
  Zij trouwde met:  
  Pieter [Pieters] BOLHUIS
geb. ca 1779 te Haren
ovl. 26-5-1863 te Haren (Euvelgunne) (OA-30), 83 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1862), landbouwer (1828, 1863).
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Pieters] BOLHUIS geb. ca 1807 te Haren (Helpman) ( XII-13-43 )

XI-5-33 Jantje [Luitjes] van DIJKEN
ged. 26-11-1786 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 2-10-1859 te Noorddijk (OA-18), 72 jaar oud
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1838).
 
  Zij trouwde met:  
  Hindrik [Jans] BRUININGA
geb. ca 1785 te Noorddijk
ovl. 6-11-1848 te Noorddijk (OA-29), 63 jaar oud
zoon van: Jan [Popkes] BRUININGA
Geertje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna [Hindriks] BRUININGA geb. 28-3-1820 te Noorddijk (GA-10) ( XII-14-44 )

XI-5-34 Aukje [Luitjes] van DIJKEN
ged. 30-11-1788 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )

XI-5-35 Grietje [Luitjens] van DIJKEN
ged. 22-7-1792 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-7-1792 te Engelbert
 
  Zij trouwde (1) op 11-6-1812 te Noorddijk (HA-3) met:  
  Jan van BERGEN
geb. ca 1785 te Groningen
zoon van: Jan [Antoni] van BERGEN
Antje [Jans] TAKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: medecijne Doctor (1812).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Zij trouwde (2) op 26-12-1817 te Siddeburen met:  
  Reinhart [Pieters] FONTEIN
geb. 11-3-1793 te Franeker
zoon van: Pieter FONTEIN
Catharina [Dirks] FONTEIN


XI-5-36 Hindrikje [Luitjes] van DIJKEN
ged. 7-8-1794
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-8-1794 te Engelbert.
 
  Zij trouwde op 12-1-1814 te Noorddijk met:  
  Lambertus [Jans] FABER
zoon van: Jan [Roelfs] FABER
Roelina DANEKES


XI-5-37 Hindrik [Luitjes] _
geb. 17-4-1797 te Engelbert
ovl. 17-4-1797 te Engelbert, 0 dagen oud
zoon van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren of bij de geboorte overleden. Zijn moeder stief in het kraambed.
 

XI-6-38 Jannes van BOLHUIS
ged. 15-4-1766 te Groningen
zoon van: Gerardus van BOLHUIS
Anna Margaretha van BOLHUIS
( X-6-26 )
( X-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-4-1766 in Groningen.
 

XI-6-39 Harmannus van BOLHUIS
ged. 13-3-1768 te Groningen
ovl. 13-3-1813 te Groningen, 45 jaar oud
zoon van: Gerardus van BOLHUIS
Anna Margaretha van BOLHUIS
( X-6-26 )
( X-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-3-1768 in Groningen in de Martinikerk.
 
  Hij trouwde op 25-8-1799 te Hoogkerk met:  
  Helena GERBER
geb. ca 1777 te Hoogkerk
ovl. 4-12-1859 te Groningen
dochter van: Hans GERBER
Trijntje [Uildriks] _


XI-6-40 Gerhardus [Gerhardus] van BOLHUIS
ged. 24-6-1770 te Groningen
zoon van: Gerardus van BOLHUIS
Anna Margaretha van BOLHUIS
( X-6-26 )
( X-5-21 )
  Foto van Gerhardus [Gerhardus] van BOLHUIS
Foto(s) van Gerhardus [Gerhardus] van BOLHUIS
 

XI-6-41 Eta Geertruida van BOLHUIS
geb. 12-1-1773 te Groningen
ovl. 3-7-1829 te Groningen, 56 jaar oud
dochter van: Gerardus van BOLHUIS
Anna Margaretha van BOLHUIS
( X-6-26 )
( X-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-1-1773 te Groningen in de Martinikerk.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Franciskus LIEFTINCK
geb. 1-3-1754 te Groningen
ovl. 4-11-1812 te Zweeloo, 58 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: predikant te Zweeloo vanaf 1785.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna Margaretha LIEFTINCK geb. 16-8-1795 te Zweeloo / ovl. 12-7-1878 te Coevorden ( XII-15-45 )
  Zij trouwde (2) op 20-9-1813 te Odoorn met:  
  Johannes HOEKS
geb. 25-12-1750 te Emden (Dld)
ovl. 18-3-1829 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Bernardus HOEKS
Wolbrechta BEEKMANS

  Persoonlijke informatie
Beroep: predikant, emeritus predikant (1829).
 

XI-7-42 Harmannus van BOLHUIS
geb. 1771
zoon van: Copius [Mettingh] van BOLHUIS
Johanna POOTHOLT
( X-5-23 )

XI-7-43 Maria van BOLHUIS
ged. 10-4-1774 te Groningen (De Aa, Oostzijde)
ovl. 31-10-1821 te Groningen, 47 jaar oud
dochter van: Copius [Mettingh] van BOLHUIS
Johanna POOTHOLT
( X-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-4-1774 te Groningen in Der Aa-Kerk.
 
  Zij trouwde op 29-9-1793 te Groningen met:  
  Andel Sijnco HOITSEMA
ged. 7-2-1766 te Groningen (Steentilstraat)
ovl. 1-7-1811 te Groningen, 45 jaar oud
zoon van: Sijnco HOITSEMA
Eva ten CATE

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-2-1766 te Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk op 29 september 1793 te Groningen, Martinikerk door Ds. Ubbo Emmius Van Berchuijs.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eva Margaretha HOITSEMA ged. 28-8-1794 te Groningen (Oude Boteringestraat) / ovl. na 1835 te Groningen (Steentilstraat) ( XII-16-46 )
  2. Sijnco HOITSEMA ged. 13-1-1799 te Groningen / ovl. 21-1-1860 te Groningen ( XII-16-47 )
  3. Frederika HOITSEMA geb. 6-1-1805 te Groningen / ovl. 14-1-1870 te Groningen ( XII-16-48 )

XI-7-44 Eta Geertruida van BOLHUIS
geb. 1775
ovl. voor 1776
dochter van: Copius [Mettingh] van BOLHUIS
Johanna POOTHOLT
( X-5-23 )

XI-7-45 Eta Geertruida van BOLHUIS
geb. 1776
ovl. 1828
dochter van: Copius [Mettingh] van BOLHUIS
Johanna POOTHOLT
( X-5-23 )

XI-7-46 Johanna Alberdina van BOLHUIS
geb. 1778
dochter van: Copius [Mettingh] van BOLHUIS
Johanna POOTHOLT
( X-5-23 )

XI-7-47 Hermanna Margaretha van BOLHUIS
geb. 1782
dochter van: Copius [Mettingh] van BOLHUIS
Johanna POOTHOLT
( X-5-23 )

XI-7-48 Copia Johanna van BOLHUIS
geb. 1785
dochter van: Copius [Mettingh] van BOLHUIS
Johanna POOTHOLT
( X-5-23 )

XI-8-49 Jannes van BOLHUIS
geb. 25-10-1748 te Groningen
zoon van: Abel Popko van BOLHUIS
Margijn [Harms] ALING
( X-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: Kastelein van de herberg 'De Unie' aan de Grote Markt.
 
  Hij trouwde op 28-12-1768 te Groningen met:  
  Grietje [Heikes] _
geb. ca 1750 te Schiermonnikoog
dochter van: Hayke [Engbert] _
Aaltje [Jacobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Abel Popko van BOLHUIS geb. 30-3-1770 te Groningen ( XII-17-49 )
  2. Heike [Egberts] van BOLHUIS geb. 16-12-1772 te Groningen ( XII-17-50 )
  3. Margien van BOLHUIS geb. 27-1-1775 te Groningen ( XII-17-51 )
  4. Christiaan [Smidt] van BOLHUIS geb. 30-12-1777 te Groningen / ovl. 29-11-1838 te Groningen (OA-906) ( XII-17-52 )
  5. Aaltje van BOLHUIS geb. 22-3-1781 te Groningen ( XII-17-53 )
  6. Berend [Reiswijk] van BOLHUIS geb. 18-5-1784 te Groningen ( XII-17-54 )
  7. Gerardus van BOLHUIS geb. 27-2-1787 te Groningen ( XII-17-56 )
  8. Euwe [Jacobs] van BOLHUIS geb. 27-2-1787 te Groningen ( XII-17-55 )
  9. Margaretha Geertruida van BOLHUIS geb. 3-8-1790 te Groningen ( XII-17-57 )

XI-8-50 Berent [Abels] van BOLHUIS
ged. 5-6-1750 te Groningen
ovl. voor 1754 te Groningen
zoon van: Abel Popko van BOLHUIS
Margijn [Harms] ALING
( X-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-6-1750 te Groningen in de Martinikerk. Omdat een jongere broer ook Berent heet, is aannemelijk dat hij voor 24-3-1754 is overleden.
 

XI-8-51 Elisabet [Abels] van BOLHUIS
ged. 31-3-1752 te Groningen
dochter van: Abel Popko van BOLHUIS
Margijn [Harms] ALING
( X-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-3-1752 te Groningen (Martinikerk).
 
  Zij trouwde (1) op 17-4-1770 te Groningen met:  
  Derk BRUINING
ovl. 1772 te Winschoten
  Persoonlijke informatie
Beroep: brouwer. Bij overlijden wonend te Winschoten. Begraven 5-8-1772 Winschoten.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Derk Bruining van Clooster onder Coevorden en Elisabeth van Bolhuis van Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Derks] BRUINING ged. 29-12-1771 te Winschoten / ovl. 11-8-1849 te Middelstum (OA-40) ( XII-18-58 )
  Zij trouwde (2) op 8-9-1773 te Winschoten met:  
  Jan KAMPING
ged. 26-11-1745 te Ees
zoon van: Harm CAMPINGE
Anniggien BAELEN

  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Ees (Drente)
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: "Jan Camping van Ees in 't lantscap Drente en Elisabet van Bolhuis Wed? van Derk Bruining van Groningen."
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Popko] KAMPEN ged. 3-4-1774 te Winschoten ( XII-18-59 )
  2. Harm KAMPING ged. 27-9-1775 te Winschoten / ovl. voor 1777 te Winschoten ( XII-18-60 )
  3. Harm Jan Aling van BOLHUIS ged. 7-11-1777 te Winschoten / ovl. 6-4-1843 te Groningen ( XII-18-61 )
  4. Marchien [Aling] KAMPEN geb. 1779 te Winschoten / ovl. 25-12-1848 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-72) ( XII-18-62 )
  5. Annechien [Jans] KAMPEN ged. 25-11-1781 te Winschoten / ovl. 14-9-1838 te Scheemda (OA-60) ( XII-18-63 )
  6. Jannes KAMPING ged. 5-2-1786 te Middelstum ( XII-18-64 )
  7. Beerend [Jans] KAMPING ged. 1-12-1793 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 21-5-1822 te Noorddijk (Ruischerbrug) (OA-5) ( XII-18-65 )

XI-8-52 Berent van BOLHUIS
ged. 24-3-1754 te Groningen
ovl. 12-11-1812 te Groningen (OA-807), 61 jaar oud
zoon van: Abel Popko van BOLHUIS
Margijn [Harms] ALING
( X-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Berend. Beroep: slager, burgerhopman (1795), hopman (1814), vleeshouwer en schatter slagtvee. Gedoopt 24-3-1754 in de Martinikerk te Groningen. In 1781 wonend met zijn gezin in de Oude Boteringestraat.
Zijn overlijdensakte vermeldt zijn leeftijd bij overlijden als 61. 58 is waarschijnlijker, uitgaand van zijn doopdatum. Volgens Jan van Bolhuis behoorde Berend niet tot de elite van Groningen, maar wel op het niveau direct daaronder. Hij was een van de leiders van de patriottenpartij in de stad.
 
  Hij trouwde (1) op 23-2-1775 te Groningen met:  
  Trijntje HARSEMA
ovl. 1792 te Groningen
dochter van: Adrianus HARSEMA
Claasje FONTEIN

  Persoonlijke informatie
Begraven op zondag 21 oktober 1792 te Groningen. Naam ook Harssema.
 
  Uit deze relatie  
  1. Claassien van BOLHUIS ged. 3-9-1775 te Groningen / ovl. 8-8-1842 te Groningen (OA-613) ( XII-19-66 )
  2. Abel Popko van BOLHUIS ged. 5-10-1777 te Groningen ( XII-19-67 )
  3. Margien Aling van BOLHUIS ged. 11-7-1779 te Groningen ( XII-19-68 )
  4. Adrianus [Harsema] van BOLHUIS ged. 18-3-1781 te Groningen ( XII-19-69 )
  5. Abel Popko van BOLHUIS ged. 29-7-1783 te Groningen / ovl. 9-11-1861 te Groningen (OA-815) ( XII-19-70 )
  6. Geertruidus [Reisewijk] van BOLHUIS ged. 18-7-1786 te Groningen ( XII-19-71 )
  7. Copius Metting van BOLHUIS ged. 21-8-1789 / ovl. 10-4-1822 te Groningen (OA-226) ( XII-19-72 )
  Hij trouwde (2) op 18-4-1795 te Groningen met:  
  Dievertje FRIESENBORG
ged. 5-2-1753 te Jemgum (Ost Friesland)
ovl. 14-7-1815 te Groningen
dochter van: Sjouke FRESENBORG
Antje [Janszen] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Dieverke Vriesenborg, Diewertje Vriesenburg en Dieverke Vriesenburg. Gedoopt 5-2-1753 in Jemgum (Ost Friesland)
Bij huwelijk afkomstig van Jemgum in Oostvriesland. Later in kerkboek toegevoegd dat attestatie is afgegeven op 30 Juni 1806.
 
  Bij het huwelijk
In het kerkboek wordt vermeld dat de bruid van Jemgum in Oostvriesland komt. Gescheiden november 1804. De scheiding is gepaard gegaan met grote onenigheden, dat heeft er toe geleid dat beide parteien verarmd uit de strijd kwamen (aldus Jan van Bolhuis).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend van BOLHUIS ged. 17-1-1796 te Groningen / ovl. 1-5-1856 te Groningen (OA-364) ( XII-19-73 )

XI-8-53 Margarieta Geertruda van BOLHUIS
ged. 11-7-1756 te Groningen
dochter van: Abel Popko van BOLHUIS
Margijn [Harms] ALING
( X-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-7-1756 te Groningen. Waarschijnlijk geboren in de turftorenstraat (gebaseerd op opmerkingen in het kerk/doopboek).
 

XI-8-54 Annigjen van BOLHUIS
ged. 10-1-1758 te Groningen
dochter van: Abel Popko van BOLHUIS
Margijn [Harms] ALING
( X-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-1-1758 te Groningen. Bij de doop staat vermeld dat ze dochter is van Popko van Bolhuis en Marrigjen Aling, dat moet een vergissing zijn, de vader is Abel Popko van Bolhuis, gezien de naam van de moeder en de vermelding "in de Turfstrate".
 

XI-8-55 Harm Jan van BOLHUIS
ged. 10-1-1766 te Groningen
zoon van: Abel Popko van BOLHUIS
Margijn [Harms] ALING
( X-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-1-1766 in Groningen.
 

XI-9-56 Abeltje [Jacobs] BOLHUIS
geb. 1770 te Kloosterburen
ovl. 8-11-1826 te Kloosterburen
dochter van: Jacob [Abels] BOLHUIS
Jantje [Jurriaan] _
( X-7-30 )

XI-9-57 Hendriktje [Jacobs] BOLHUIS
geb. 1773 te Kloosterburen
ovl. 9-10-1826 te Kloosterburen
dochter van: Jacob [Abels] BOLHUIS
Jantje [Jurriaan] _
( X-7-30 )

XI-10-58 Aukje [Hindriks] BOLHUIS
ged. 20-3-1763 te Noorddijk
ovl. 11-1-1845 te Roodehaan
dochter van: Hindrik [Louwes] BOLHUIS
Aafje [Klaasens] _
( X-8-32 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-3-1763 in Noorddijk.
 
  Zij trouwde (1) op 29-6-1783 te Engelbert met:  
  Roelf [Jans] _
geb. 15-2-1750 te Engelbert
ovl. 1-4-1799 te Engelbert, 49 jaar oud
  Zij trouwde (2) op 17-2-1802 met:  
  Freerk [Thies] DIJKHUIS
geb. 26-2-1774 te Engelbert
ovl. 1-6-1839, 65 jaar oud
zoon van: Theis [Gerrits] DIJKHUIS
Hilje [Freriks] BOERMA


XI-10-59 Grietje [Hindriks] BOLHUIS
geb. 20-1-1766 te Engelbert
dochter van: Hindrik [Louwes] BOLHUIS
Aafje [Klaasens] _
( X-8-32 )
  Zij trouwde te Noorddijk met:  
  Jan [Hindriks] _
  Bij het huwelijk
Huwerlijk in 1793
 

XI-10-60 Louwe [Hindriks] BOLHUIS
geb. 7-5-1770 te Engelbert
ovl. 5-5-1836 te Euvelgunne, 65 jaar oud
zoon van: Hindrik [Louwes] BOLHUIS
Aafje [Klaasens] _
( X-8-32 )
  Hij trouwde met:  
  Annegien [Jan] WIERINGA
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1810.
 

XI-10-61 Klaas [Hindriks] BOLHUIS
ged. 20-6-1773 te Noorddijk
ovl. voor 1775 te Noorddijk
zoon van: Hindrik [Louwes] BOLHUIS
Aafje [Klaasens] _
( X-8-32 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-6-1773 in Noorddijk.
 

XI-10-62 Willemtje [Hindriks] BOLHUIS
ged. 28-3-1779 te Noorddijk
ovl. 23-3-1816 te Noorddijk
dochter van: Hindrik [Louwes] BOLHUIS
Aafje [Klaasens] _
( X-8-32 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-3-1779 in Noorddijk.
 
  Zij trouwde met:  
  Hindrik [Ellens] _
geb. 20-9-1777 te Euvelgunne
ovl. 29-3-1829 te Noorddijk, 51 jaar oud
zoon van: Elle [Hindriks] _
Jantje [Louwes] BOLHUIS
( X-2-8 )
( X-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-9-1777 te Middelbert. Beroep: landbouwer.
 

XI-11-63 Lauwe [Jans] <BOLHUIS>
ged. 31-7-1768 te Middelbert
ovl. 20-9-1768 te Middelbert
zoon van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-7-1768 te Middelbert.
 

XI-11-64 Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>
geb. 13-9-1770 te Middelbert
ovl. te Middelbert, 17 dagen oud
dochter van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-9-1770 te Middelbert. Begraven op 30-9-1770 te Middelbert.
 

XI-11-65 Louwe [Jans] <BOLHUIS>
ged. 6-10-1771 te Zuidwolde
ovl. voor 1779 te Zuidwolde, 7 jaar oud
zoon van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )

XI-11-66 Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>
geb. 21-1-1773 te Zuidwolde
ovl. 29-6-1826 te Zuidwolde, 53 jaar oud
dochter van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )
  Zij trouwde op 28-4-1793 te Zuidwolde met:  
  Hijbe [Jacobs] GROENEWOLT
ged. 13-11-1768 te Zuidwolde
ovl. 29-7-1831 te Zuidwolde, 62 jaar oud
zoon van: Jacob [Hijbes] GROENEWOLT
Anje [Jacobs] van DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoolonderwijzer (1821).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Hijbes] GROENEWOLT geb. ca 1793 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 6-1-1848 te Bedum ( XII-20-74 )
  2. Elizabeth [Hijbo] GROENEWOLT ged. 13-9-1795 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 5-1-1829 te Bedum (Zuidwolde) ( XII-20-75 )
  3. Anje [Jacobs Hijbe] GROENEWOLT geb. 26-12-1797 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 9-1-1848 te Bedum (Zuidwolde) ( XII-20-76 )
  4. Willemina [Hijbes] GROENEWOLT geb. 13-4-1800 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 17-6-1845 te Bedum (Onderdendam) ( XII-20-77 )
  5. Jan [Hijbes] GROENEWOLT geb. 2-6-1805 te Bedum (Zuidwolde) ( XII-20-78 )
  6. Siemon [Hiebo] GROENEWOLT geb. ca 1812 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 11-2-1858 te Bedum (Onderdendam) ( XII-20-79 )

XI-11-67 Auktje [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1776 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 6-3-1868 te Middelstum (OA-3), 91 jaar oud
dochter van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )
  Zij trouwde met:  
  Hindrik [Derks] BRUINING
ged. 29-12-1771 te Winschoten
ovl. 11-8-1849 te Middelstum (OA-40), 77 jaar oud
zoon van: Derk BRUINING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-12-1771 te Winschoten.
 

XI-11-68 Elijzabet Outje [Jans] <BOLHUIS>
ged. 19-1-1777 te Zuidwolde
dochter van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-1-1777 in Zuidwolde.
 

XI-11-69 Louwe [Jans] <BOLHUIS>
ged. 26-9-1779 te Zuidwolde
ovl. voor 1783 te Zuidwolde, 4 jaar oud
zoon van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-9-1779 in Zuidwolde.
 

XI-11-70 Lauwe [Jans] <BOLHUIS>
ged. 22-11-1783 te Zuidwolde
zoon van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )

XI-11-71 Siewertje [Jans] BOLHUIS
geb. 6-11-1785 te Zuidwolde
ovl. 26-6-1857 te Bedum, 71 jaar oud
dochter van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )
  Zij trouwde op 4-5-1806 te Bedum met:  
  Jan [Jans] WAL
ged. 15-3-1778 te Bedum
ovl. 2-1-1859 te Bedum
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-3-1778 in Bedum.
 

XI-12-72 Louwe [Harms] BOLHUIS
geb. 21-6-1777 te Middelbert
ovl. 28-11-1855 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Harm [Louwes] BOLHUIS
Geessien [Tonnis] KONING
( X-8-38 )
( XI-3-8 )
  Hij trouwde met:  
  Egbertje [Jans] ZUIDEMA
ged. 12-11-1769 te Zuidhorn
ovl. 28-6-1851 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] <ZUIDEMA>
Wijtske [Berends] _

  Uit deze relatie  
  1. Geesje [Louwes] BOLHUIS geb. 7-1-1810 te Groningen / ovl. 3-7-1889 te Groningen ( XII-21-80 )
  2. Jan [Louwes] BOLHUIS geb. 29-7-1811 te Groningen / ovl. 8-9-1864 te Adorp ( XII-21-81 )

XI-12-73 Antje [Harms] BOLHUIS
geb. 1780 te Middelbert
ovl. 4-6-1849 te Siddeburen
dochter van: Harm [Louwes] BOLHUIS
Geessien [Tonnis] KONING
( X-8-38 )
( XI-3-8 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Harms] WOLDINGA
geb. ca 1786 te Schildwolde
ovl. 23-2-1847 te Siddeburen
zoon van: Harm [Jans] WOLDINGA
Zwaantje [Ottes] _

  Uit deze relatie  
  1. Geessien [Jans] WOLDINGA geb. 30-1-1812 te Slochteren / ovl. 15-10-1884 te Ten Boer (Woltersum) ( XII-22-82 )
  2. Harmke [Jans] WOLDINGA geb. 1-1-1817 te Schildwolde / ovl. 6-5-1885 te Groningen ( XII-22-83 )
  3. Harm [Jans] WOLDINGA geb. 10-8-1821 te Schildwolde / ovl. 27-2-1893 te Slochteren ( XII-22-85 )
  4. Louwe [Jans] WOLDINGA geb. 10-8-1821 te Schildwolde / ovl. 27-2-1893 te Slochteren ( XII-22-84 )

XI-12-74 Tonnis [Harms] BOLHUIS
geb. 28-1-1780 te Euvelgunne
ovl. 31-8-1841 te Westerbroek, 61 jaar oud
zoon van: Harm [Louwes] BOLHUIS
Geessien [Tonnis] KONING
( X-8-38 )
( XI-3-8 )
  Hij trouwde op 14-4-1803 met:  
  Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
ged. 3-3-1777 te Groningen
ovl. 10-2-1837 te Middelbert
dochter van: Barteld [Jans] _
Derkje [Jans] BAZUIN

  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Tonnis] BOLHUIS geb. 4-5-1806 te Groningen / ovl. 20-10-1842 te Euvelgunne ( XII-23-86 )
  2. Barteld [Tonnis] BOLHUIS geb. 23-9-1808 te Middelbert / ovl. na 1830 te Middelbert ( XII-23-87 )
  3. Harm BOLHUIS geb. 3-6-1810 te Groningen / ovl. 11-4-1835 te Middelbert ( XII-23-88 )
  4. Jan [Tonnis] BOLHUIS geb. 24-9-1811 te Middelbert / ovl. na 1830 te Euvelgunne ( XII-23-89 )
  5. Louwe [Tonnis] BOLHUIS geb. 25-4-1813 te Middelbert / ovl. 14-12-1864 te Groningen ( XII-23-90 )
  6. Hindrik [Tonnis] BOLHUIS geb. 19-10-1815 te Middelbert / ovl. 1-8-1840 te Middelbert ( XII-23-91 )
  7. Klaas [Tonnis] BOLHUIS geb. 19-10-1815 te Middelbert / ovl. 15-11-1816 te Middelbert ( XII-23-92 )
  8. Derk [Tonnis] BOLHUIS geb. 23-10-1817 te Middelbert / ovl. 22-6-1861 te Middelbert ( XII-23-93 )

XI-12-75 Hindrik [Harms] BOLHUIS
geb. ca 1784 te Noorddijk
ovl. 19-7-1865 te Haren (Hoornschedijk) (OA-49), 81 jaar oud
zoon van: Harm [Louwes] BOLHUIS
Geessien [Tonnis] KONING
( X-8-38 )
( XI-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1844, 1859).
 
  Hij trouwde op 30-12-1811 met:  
  Eltien [Bartels] BAZUIN
ged. 9-1-1786 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-3-1851 te Haren (Hoornschedijk) (OA-6), 64 jaar oud
dochter van: Barteld [Jans] _
Derkje [Jans] BAZUIN

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Aaltje. Gedoopt 9-1-1786.
 
  Uit deze relatie  
  1. Barteld BOLHUIS geb. 15-2-1812 te Haren / ovl. 3-9-1874 te Groningen ( XII-24-94 )
  2. Harm BOLHUIS geb. 1-12-1813 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-5-1889 te Hoogkerk ( XII-24-95 )
  3. Dirktje BOLHUIS geb. ca 1816 te Haren / ovl. 5-7-1867 te Wierum ( XII-24-96 )
  4. Geessien BOLHUIS geb. 28-3-1818 te Haren (Helpman) / ovl. 2-11-1878 te Haren (Hoornschedijk) (OA-63) ( XII-24-97 )
  5. Jan BOLHUIS geb. 15-3-1820 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 8-1-1892 te Groningen ( XII-24-98 )
  6. Jantje BOLHUIS geb. 12-6-1822 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 21-11-1826 te Haren (Hoornschedijk) (OA-69) ( XII-24-99 )
  7. Klaasje BOLHUIS geb. 10-7-1824 te Haren / ovl. 8-10-1860 te Groningen (OA-927) ( XII-24-100 )
  8. Jantje BOLHUIS geb. 19-11-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 7-12-1826 te Haren (Hoornschedijk) (OA-72) ( XII-24-101 )
  9. Egberdina BOLHUIS geb. 2-12-1827 te Haren (Hoornschedijk) (GA-60) / ovl. 23-11-1912 te Haren (Den Hoorn) (OA-58) ( XII-24-102 )
  10. Hinderkien BOLHUIS geb. 26-6-1832 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-8-1832 te Haren (Hoornschedijk) ( XII-24-103 )

XI-12-76 Laurens [Harms] BOLHUIS
geb. 28-9-1787 te Euvelgunne
ovl. 13-11-1869 te Ten Boer, 82 jaar oud
zoon van: Harm [Louwes] BOLHUIS
Geessien [Tonnis] KONING
( X-8-38 )
( XI-3-8 )
  Hij trouwde op 23-6-1815 te Noorddijk met:  
  Zwaante [Harms] WOLDINGA
geb. 20-3-1790 te Schildwolde
ovl. 19-12-1851 te Ten Boer, 61 jaar oud
dochter van: Harm [Jans] WOLDINGA
Zwaantje [Ottes] _

  Uit deze relatie  
  1. Harm [Louwes] BOLHUIS geb. 14-1-1816 te Middelbert / ovl. 21-6-1877 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-25-104 )
  2. Jan BOLHUIS geb. 31-8-1817 te Middelbert / ovl. 29-7-1868 te Ten Boer ( XII-25-105 )
  3. Geessien [Louwrens] BOLHUIS geb. 17-8-1820 te Euvelgunne / ovl. 29-9-1900 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-25-106 )
  4. Louwe BOLHUIS geb. 11-12-1824 te Euvelgunne / ovl. 28-4-1877 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-25-107 )
  5. Harmke BOLHUIS geb. 11-10-1829 te Ten Boer / ovl. 30-8-1907 te Ten Boer ( XII-25-108 )
  6. Hindrik [Laurens] BOLHUIS geb. 22-9-1833 te Ten Boer / ovl. 16-9-1896 te Ten Boer ( XII-25-109 )

XI-12-77 Jan [Harms] BOLHUIS
geb. ca 1789 te Noorddijk (Euvelgunne)
ovl. 10-6-1861 te Groningen (OA-437), 71 jaar oud
zoon van: Harm [Louwes] BOLHUIS
Geessien [Tonnis] KONING
( X-8-38 )
( XI-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1855).
 
  Hij trouwde op 28-9-1815 te Noorddijk (HA-14) met:  
  Fennechien IZAKS
geb. ca 1793 te Groningen
ovl. 14-9-1854 te Groningen
dochter van: Izak [Wolters] _
Anniggien [Lammerts] _

  Bij het huwelijk
beroep vader bruid: moesker; bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Louwes] BOLHUIS geb. ca 1817 te Groningen / ovl. 24-3-1855 te Groningen ( XII-26-110 )
  2. Annechien BOLHUIS geb. 15-3-1820 te Groningen / ovl. 17-4-1820 te Groningen ( XII-26-111 )
  3. Annechien BOLHUIS geb. 14-4-1821 te Groningen / ovl. 5-7-1870 te Groningen ( XII-26-112 )
  4. Izaak BOLHUIS geb. 12-12-1823 te Groningen / ovl. 1-6-1890 te Groningen ( XII-26-113 )
  5. Geessien BOLHUIS geb. 25-11-1826 te Groningen / ovl. 3-8-1868 te Groningen ( XII-26-114 )
  6. Wolter BOLHUIS geb. 9-10-1828 te Groningen / ovl. 27-3-1903 te Groningen ( XII-26-115 )
  7. Jan BOLHUIS geb. 27-1-1837 te Groningen / ovl. 20-7-1900 te Groningen ( XII-26-116 )

XI-12-78 Thijs [Harms] BOLHUIS
geb. 10-2-1796 te Euvelgunne
ovl. 2-9-1819 te Haren (Helpman) (OA-35), 23 jaar oud
zoon van: Harm [Louwes] BOLHUIS
Geessien [Tonnis] KONING
( X-8-38 )
( XI-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1819).
 
  Hij trouwde op 5-4-1819 te Noorddijk (HA-2) met:  
  Grietje [Peters] BRIL
ged. 12-1-1796 te Groningen
ovl. 13-1-1845 te Groningen
dochter van: Pieter BRIL
Wijpke [Freerks] _

  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Thies [Harms] BOLHUIS geb. 12-9-1819 te Haren (Helpman) (GA-39) / ovl. 9-9-1892 te Grootegast (OA-52) ( XII-27-117 )

XI-13-79 Siewert BOLHUIS
geb. 1-10-1757
zoon van: Jacob [Sywert] BOLHUIS
Trientje [Geerts] _
( X-9-39 )

XI-13-80 Anje BOLHUIS
geb. 21-11-1758
dochter van: Jacob [Sywert] BOLHUIS
Trientje [Geerts] _
( X-9-39 )

XI-13-81 Trijntje BOLHUIS
geb. 9-9-1770
dochter van: Jacob [Sywert] BOLHUIS
Trientje [Geerts] _
( X-9-39 )

XI-14-82 Elle [Eisses] BOLHUIS
ovl. 1774
zoon van: Eisse [Sijwerts] BOLHUIS
Trijntje [Jacobs] _
( X-9-40 )

XI-14-83 Jacob [Eisses] BOLHUIS
geb. ca 1750
zoon van: Eisse [Sijwerts] BOLHUIS
Trijntje [Jacobs] _
( X-9-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1819).
 
  Hij trouwde met:  
  Dieuwerke [Jans] _
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Jacobs] BOLHUIS geb. 1774 te Oldenzijl / ovl. 9-7-1836 te Oldenzijl ( XII-28-118 )
  2. Jan [Jacobs] BOLHUIS geb. 1777 te Uithuizen / ovl. 29-6-1852 te Holwinde (Gr) ( XII-28-119 )
  3. Anje [Jacobs] BOLHUIS geb. 1786 / ovl. 26-4-1857 te Zandeweer ( XII-28-120 )
  4. Siewert [Jacobs] BOLHUIS geb. ca 1787 / ovl. 13-3-1862 ( XII-28-121 )
  5. Hilje [Jacobs] BOLHUIS geb. ca 1787 ( XII-28-122 )
  6. Elle [Jacobs] BOLHUIS geb. 3-3-1792 te Uithuizen / ovl. 20-10-1875 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( XII-28-123 )
  7. Eisse [Jacobs] BOLHUIS geb. 20-12-1793 te Uithuizen / ovl. 3-10-1868 ( XII-28-124 )

XI-15-84 Fenje [Pieters] BOLHUIS
geb. 11-9-1763 te Groningen
ovl. 22-6-1847 te Noorddijk, 83 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Zij trouwde te Noorddijk met:  
  Tjapke [Hindriks] de BOER
geb. 25-1-1761 te Noorddijk
ovl. ca 1805 te Noorddijk
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1785
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna [Tjapkes] de BOER ged. 12-3-1795 te Noorddijk / ovl. 4-1-1866 te Euvelgunne ( XII-29-125 )

XI-15-85 Siewert [Pieters] BOLHUIS
geb. 30-6-1765 te Haren (Helpman)
ovl. 10-10-1850 te Euvelgunne, 85 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje [Hindriks] BIERMA
geb. 1766
ovl. 1838
  Persoonlijke informatie
Naam ook gespeld als: Jantje Henrijks
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Siewerts] BOLHUIS geb. 12-2-1795 te Middelbert / ovl. 22-11-1868 te Groningen ( XII-30-126 )
  2. Elske [Siewerts] BOLHUIS geb. 24-5-1796 te Middelbert / ovl. 11-8-1868 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-30-127 )
  3. Harke [Siewerts] BOLHUIS geb. 17-4-1799 te Middelbert / ovl. 26-1-1863 te Euvelgunne ( XII-30-128 )
  4. Geessien [Siewerts] BOLHUIS geb. ca 1800 te Middelbert ( XII-30-129 )

XI-15-86 Abel [Pieters] BOLHUIS
geb. ca 1771 te Groningen
ovl. 6-9-1822 te Groningen (OA-580), 51 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: turfvoerman / voerman (1822, 1825).
 
  Hij trouwde met:  
  Fennegijn [Jans] BOERMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: turfvoermansche (1827).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Abels] BOLHUIS geb. 14-12-1798 te Groningen / ovl. 4-1-1869 te Winsum (Obergum) (OA-1) ( XII-31-130 )
  2. Geesjen BOLHUIS geb. 15-2-1805 te Groningen ( XII-31-131 )
  3. Harke [Abels] BOLHUIS geb. ca 1809 te Groningen / ovl. 22-1-1831 te Groningen (OA-62) ( XII-31-132 )

XI-15-87 Elizabeth [Pieters] BOLHUIS
geb. 4-4-1773 te Groningen
ovl. 26-5-1814 te Groningen, 41 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Zij trouwde op 26-12-1791 te Groningen met:  
  Laurens [Tonnis] KONING
ged. 22-8-1762 te Middelbert
ovl. 22-4-1837 te Woltersum, 74 jaar oud
zoon van: Tonnis [Jans] KONING
Jantje [Hindriks] _

( X-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-8-1762 in Middelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Lauwrens] KONING geb. 28-2-1792 te Noorddijk ( XII-8-26 )

XI-15-88 Pieter [Pieters] BOLHUIS
geb. ca 1779 te Haren
ovl. 26-5-1863 te Haren (Euvelgunne) (OA-30), 83 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1862), landbouwer (1828, 1863).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Willempje [Luitjes] van DIJKEN
ged. 31-10-1784 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 20-8-1817 te Haren (Helpman) (OA-17), 32 jaar oud
dochter van: Luitje [Jans] van DIJKEN
Trijntjen [Tonnis] KONING
( X-3-10 )
( XI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-10-1784 te Engelbert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Pieters] BOLHUIS geb. ca 1807 te Haren (Helpman) ( XII-13-43 )
  Hij trouwde (2) op 1-7-1819 te Haren (HA-9) met:  
  Jantje [Klaasen] BOUWMAN
ged. 22-3-1795 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 21-12-1845 te Haren (Euvelgunne)
dochter van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-3-1795 in Ten Boer. Beroep: landbouwersche (1838).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 40 jaar; bruid 24 jaar; weduwnaar van Willempie van Dijken; weduwnaar van Hendrik Woldring
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jans] BOLHUIS geb. 19-9-1820 te Haren (Helpman) ( XII-32-133 )
  2. Aafje BOLHUIS geb. 4-6-1825 te Haren (Helpman) / ovl. 30-7-1883 te Groningen ( XII-32-134 )

XI-16-89 Harmtjen [Abels] van BOLHUIS
ged. 22-4-1788 te Groningen
dochter van: Abel van BOLHUIS
Tietje [Alberts] _
( X-10-48 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in de Kreupelstraat in de stad Groningen. Gedoopt 22-4-1788 te Groningen.
 

XI-16-90 Geertruida [Abels] van BOLHUIS
ged. 25-6-1797 te Groningen
ovl. te Groningen
dochter van: Abel van BOLHUIS
Tietjen [Pieters] _
( X-10-48 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in de Kreupelstraat in de stad Groningen. Gedoopt 25-6-1797 te Groningen.
 

XI-17-91 Popke van BOLHUIS
ged. 21-2-1787 te Groningen
ovl. 1-4-1847 te Leek (Midwolde) (OA-34), 60 jaar oud
zoon van: Albert [Popkes] van BOLHUIS
Albertina [Pieters] de VRIES
( X-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-2-1787 te Groningen. Beroep: landbouwer (aan de Hoornschedijk) (1812, 1813), arbeider (1816), landbouwer (1824, 1840, 1844 te Midwolde).
 
  Hij trouwde op 9-7-1812 te Groningen (HA-118) met:  
  Henderika Jacoba van den BERG
geb. 24-10-1787 te Groningen (Haren)
ovl. 16-11-1872 te Leek (Tolbert) (OA-90), 85 jaar oud
dochter van: Harmannus [Derks] van den BERG
Zuzanna GROENEVELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (o.a. 1840, 1844), landbouwersche (1858, 1859). Volgens overlijdensakte geboren in Haren
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: kastelein
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina van BOLHUIS geb. 26-12-1812 te Groningen (GA-981) / ovl. 17-5-1856 te Grootegast (OA-29) ( XII-33-135 )
  2. Zuzanna van BOLHUIS geb. 30-12-1813 te Groningen (GA-961) ( XII-33-136 )
  3. Albert van BOLHUIS geb. 11-11-1816 te Groningen (GA-815) / ovl. 24-2-1889 te Leek (Enumatil) (OA-14) ( XII-33-137 )
  4. Harmannus van BOLHUIS geb. 9-4-1818 te Groningen (GA-316) / ovl. 24-6-1901 te Leek (Tolbert) (OA-57) ( XII-33-138 )
  5. Pieter [Popko's] van BOLHUIS geb. 9-5-1820 te Groningen (GA-387) / ovl. 10-3-1895 te Zuidhorn (OA-14) ( XII-33-139 )
  6. Derk [Popkes] van BOLHUIS geb. 16-1-1822 te Groningen (GA-47) / ovl. 8-2-1902 te Leek (Zevenhuizen) (OA-8) ( XII-33-140 )
  7. Susanna van BOLHUIS geb. 28-8-1824 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-46) / ovl. 7-4-1905 te Aduard (Den Horn) (OA-6) ( XII-33-141 )

XI-17-92 Harmtijn van BOLHUIS
ged. 1-8-1790 te Groningen
ovl. 4-4-1849 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Albert [Popkes] van BOLHUIS
Albertina [Pieters] de VRIES
( X-10-49 )
  Zij trouwde op 1-2-1818 te Groningen met:  
  Johannes ROEMERS
ged. 14-10-1789 te Groningen
ovl. 9-2-1838 te Groningen, 48 jaar oud
zoon van: Geert ROEMERS
Fokkijn [Fokkes] _

  Uit deze relatie  
  1. Fokje ROEMERS geb. 30-1-1819 te Hoogezand (Westerbroek) / ovl. 30-4-1868 te Groningen ( XII-34-142 )
  2. Alberdina ROEMERS geb. 1-1-1822 te Groningen / ovl. 8-7-1859 te Groningen ( XII-34-143 )
  3. Harmpien ROEMERS geb. 6-4-1825 te Groningen / ovl. 21-12-1828 te Groningen ( XII-34-144 )
  4. Harmpien ROEMERS geb. 5-8-1830 te Groningen / ovl. 28-8-1836 te Groningen ( XII-34-145 )

XI-17-93 Pieter van BOLHUIS
ged. 25-12-1792 te Groningen
ovl. 1-7-1843 te Groningen
zoon van: Albert [Popkes] van BOLHUIS
Albertina [Pieters] de VRIES
( X-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1792 te Groningen. Beroep: veehouder (1825).
 
  Hij trouwde op 3-6-1824 te Groningen met:  
  Geesjen ELLENS
ged. 19-5-1799 te Groningen
ovl. 26-7-1859 te Groningen
dochter van: Lauwerens ELLENS
Hendrikjen [Jans] WESTERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1824).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert BOLHUIS geb. 30-9-1824 te Groningen / ovl. 21-11-1824 te Groningen ( XII-35-146 )
  2. Albert BOLHUIS geb. 10-9-1825 te Groningen / ovl. 24-11-1870 te Groningen ( XII-35-147 )
  3. Hinderkien BOLHUIS geb. 11-8-1827 te Groningen / ovl. 8-10-1827 te Groningen ( XII-35-148 )
  4. Hinderkien BOLHUIS geb. 13-1-1829 te Groningen / ovl. 5-7-1866 te Groningen ( XII-35-149 )
  5. Alberdina BOLHUIS geb. 13-1-1829 te Groningen / ovl. 8-11-1897 te Groningen ( XII-35-150 )
  6. Renske BOLHUIS geb. 23-7-1831 te Groningen / ovl. 10-3-1908 te Groningen ( XII-35-151 )

XI-17-94 Jannes van BOLHUIS
geb. 22-10-1797 te Groningen
ovl. 29-10-1866 te Haren, 69 jaar oud
zoon van: Albert [Popkes] van BOLHUIS
Albertina [Pieters] de VRIES
( X-10-49 )
  Persoonlijke informatie
beroep: koopman/kastelijn/landbouwer; wagenaar (1858, 1864).
 
  Hij trouwde op 10-5-1818 te Groningen (HA-66) met:  
  Matje [Jans] HOOITING
ged. 27-2-1801 te Groningen
ovl. 26-12-1866 te Haren
dochter van: Jan [Geerts] HOOITING
Annegien [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Haar achternaam ook als Huiting, Heiting en Heitingh gevonden.
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 20 jaar; bruid 17 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje van BOLHUIS geb. 17-6-1818 te Groningen / ovl. 14-8-1896 te Groningen ( XII-36-152 )
  2. Alberdina van BOLHUIS geb. 25-7-1819 te Haren (GA-30) ( XII-36-153 )
  3. Albert van BOLHUIS geb. 11-4-1821 te Haren / ovl. 5-2-1866 te Hoogezand ( XII-36-154 )
  4. Jan van BOLHUIS geb. 10-12-1822 te Haren / ovl. 3-2-1823 te Haren ( XII-36-155 )
  5. Janna van BOLHUIS geb. 25-3-1824 te Haren / ovl. 18-2-1896 te Haren ( XII-36-156 )
  6. Harmtien van BOLHUIS geb. 5-1-1827 te Haren / ovl. 20-1-1891 te Noorddijk (Oosterhoogebrug) ( XII-36-157 )
  7. Popko van BOLHUIS geb. 23-5-1830 te Haren / ovl. 5-4-1917 te Groningen (OA-510) ( XII-36-158 )
  8. Jan van BOLHUIS geb. 15-2-1833 te Haren / ovl. 17-4-1912 te Haren (Noordlaren) ( XII-36-159 )
  9. Jantje van BOLHUIS geb. 17-11-1835 te Haren / ovl. 31-10-1917 te Haren ( XII-36-160 )
  10. Pieter van BOLHUIS geb. 31-10-1838 te Haren / ovl. 26-7-1839 te Haren ( XII-36-161 )
  11. Pietertien van BOLHUIS geb. 7-6-1842 te Haren / ovl. 3-6-1894 te Haren ( XII-36-162 )
  12. Marchien van BOLHUIS geb. 24-5-1845 te Haren / ovl. 2-7-1849 te Haren ( XII-36-163 )

XI-18-95 Aaltje [Hindriks] KONING
ged. 13-3-1791
ovl. na 1842
dochter van: Hindrik [Tonnis] KONING
Annegien [Klaassens] DIJKEMA

( X-11-52 )
  Zij trouwde op 9-5-1814 met:  
  Simon [Pieters] OOSTERHOF
ovl. 9-4-1833 te Zuidwolde
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Simons] OOSTERHOF geb. 21-5-1817 te Zuidwolde (Gr) / ovl. 11-5-1857 te Zuidwolde (Gr) ( XII-37-164 )

XI-19-96 Arent [Willes] SLAGTER
ged. 16-3-1794 te Bierum (Holwierde)
ovl. 17-3-1827 te Bierum (OA-40), 33 jaar oud
zoon van: Wille Jan [Klaassens] SLAGTER
Aaffien [Arends] BOLHUIS

( X-12-54 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-3-1794 te Holwierde. Beroep: dienstknegt (1815).
 
  Hij trouwde op 22-5-1815 te Bierum (HA-16) met:  
  Achijn [HArms] MUGGE
ged. 14-10-1792 te Oude Pekela
dochter van: Harm [Jans] MUGGE
Geertje [Harms] STOBBE

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1792 te Oude Pekela. Beroep: dienstmeid (1815).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 22 jaar.
 

XI-19-97 Pieter [Willes] SLAGTER
geb. 22-12-1799 te Bierum
zoon van: Wille Jan [Klaassens] SLAGTER
Aaffien [Arends] BOLHUIS

( X-12-54 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelier (1838), daglooner (1845).
 
  Hij trouwde op 5-8-1837 te Slochteren (HA-32) met:  
  Frouwke [Geerts] LODE
geb. 1-11-1809 te Noordbroek
dochter van: Geert [Jans] LODE
Anna [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landgebruikster (1870).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna SLAGTER geb. 27-3-1838 te Appingedam (GA-28) ( XII-38-165 )
  2. Wille [Jans] SLAGTER geb. 30-8-1845 te Bierum (Holwierde) (GA-67) / ovl. 21-12-1906 te Appingedam ( XII-38-166 )

XI-20-98 Lutgert [Jacobs] _
ged. 5-2-1797 te Katmis
ovl. voor 1804
dochter van: Jacob [Klaassens Reerts] _
Trijntje [Arents] BOLHUIS

( X-12-55 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-2-1797 te Holwierde
 

XI-20-99 Arent [Jacobs] _
ged. 3-2-1799 te Katmis
ovl. voor 1808 te Katmis
zoon van: Jacob [Klaassens Reerts] _
Trijntje [Arents] BOLHUIS

( X-12-55 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-2-1799 te Holwierde.
 

XI-20-100 Yke [Jacobs] _
ged. 18-7-1802 te Katmis
dochter van: Jacob [Klaassens Reerts] _
Trijntje [Arents] BOLHUIS

( X-12-55 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-7-1802 te Holwierde.
 

XI-20-101 Lutgert JAKOBS
ged. 22-1-1804 te Katmis
ovl. 6-3-1821 te Bierum (Holwierde) (OA-11), 17 jaar oud
dochter van: Jacob [Klaassens Reerts] _
Trijntje [Arents] BOLHUIS

( X-12-55 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-1-1804 te Holwierde. Beroep: wollenaaister (1821).
 

XI-20-102 Klaas [Jacobs Reers] _
ged. 13-1-1805 te Katmis
ovl. 22-1-1832 te Nijmegen
zoon van: Jacob [Klaassens Reerts] _
Trijntje [Arents] BOLHUIS

( X-12-55 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1805 te Holwierde.
 

XI-20-103 Arend [Reers] _
ged. 22-5-1808 te Katmis
ovl. 1808 te Katmis
zoon van: Jacob [Klaassens Reerts] _
Trijntje [Arents] BOLHUIS

( X-12-55 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-5-1808 te Holwierde. Begraven te Holwierde op 24-8-1808.
 

XI-20-104 Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
geb. 12-5-1811 te Bierum (Holwierde)
ovl. 7-11-1859 te Bierum (OA-73), 48 jaar oud
zoon van: Jacob [Klaassens Reerts] _
Trijntje [Arents] BOLHUIS

( X-12-55 )
  Persoonlijke informatie
Op zijn huwelijksakte staat zijn geboorteplaats vermeld als Bierum (Katmeis), en wordt zijn naam vermeld als Arent Hindriks Reerts. Op de meeste latere aktes wordt zijn naam vermeld als Arend Bolhuis. Daarmee is het vrij zeker dat hij de naam Bolhuis bij de naamsaanname in 1811 heeft aangenomen.
Beroep: korenschipper (1844), daglooner (1859).
 
  Hij trouwde op 14-6-1844 te Delfzijl (HA-16) met:  
  Jantje [Andries] GROOTHOF
geb. 15-7-1822 te Uitwierde
ovl. te Holwierde
dochter van: Andries [Pieters] GROOTHOF
Hilje [Lubberts] BOS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: korenschipper; beroep vader bruidegom.: korenschipper; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 33 jaar; bruid 21 jaar; weduwe van Wille Pieters Heeksema
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries BOLHUIS geb. 20-4-1845 te Bierum / ovl. 17-1-1893 te Uithuizermeeden ( XII-39-167 )
  2. Trijntje BOLHUIS geb. 1-9-1847 te Bierum / ovl. 8-5-1914 te Beilen ( XII-39-168 )
  3. Jakob [Arend] BOLHUIS geb. 3-9-1849 te Bierum / ovl. 13-6-1877 te Spijk ( XII-39-169 )
  4. Hilje BOLHUIS geb. 16-11-1851 te Bierum / ovl. 8-10-1938 te Elburg ( XII-39-170 )
  5. Klaas BOLHUIS geb. 27-11-1853 te Bierum / ovl. 19-2-1854 te Holwierde ( XII-39-171 )
  6. Lubbert BOLHUIS geb. 8-6-1855 te Holwierde ( XII-39-172 )
  7. Ike BOLHUIS geb. 7-11-1857 te Bierum / ovl. 10-11-1857 te Bierum ( XII-39-173 )
  8. Klaas BOLHUIS geb. 7-3-1859 te Bierum / ovl. 18-11-1914 te Uithuizermeeden (OA-54) ( XII-39-174 )
  9. Anna BOLHUIS geb. 1861 te Bierum ( XII-39-175 )

XI-21-105 Arend [Hindriks] BOLHUIS
geb. 21-11-1800 te Holwierde
ovl. 29-3-1865 te Appingedam, 64 jaar oud
zoon van: Hindrik [Arents] BOLHUIS
Aaltje [Derks] SMIT
( X-12-58 )
  Persoonlijke informatie
Volgens huwelijksakte (Appingedam: 1836: HA-9) geboren op 29-11-1800. Beroep: turfschipper (1836), schipper (1837, 1838, 1840), praamschipper (1840).
 
  Hij trouwde op 6-5-1836 te Appingedam (HA-9) met:  
  Anna [Derks] MULDER
geb. 28-3-1802 te Opwierde
ovl. 9-8-1846 te Appingedam, 44 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] MULDER
Antje [Pauwels] WIERTSEMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: turfschipper; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 34 jaar; weduwe van Jan Oosting
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje BOLHUIS geb. 27-1-1830 te Appingedam / ovl. 12-3-1889 te Bierum ( XII-40-176 )
  2. Antje BOLHUIS geb. 27-2-1834 te Siddeburen / ovl. 25-6-1903 te Delfzijl ( XII-40-177 )
  3. Hindrik [Arends] BOLHUIS geb. 2-5-1837 te Appingedam (GA-35) / ovl. 18-6-1838 te Appingedam (OA-41) ( XII-40-178 )
  4. Hindrik [Arends] BOLHUIS geb. 31-7-1840 te Appingedam (GA-75) / ovl. 7-12-1840 te Delfzijl (OA-76) ( XII-40-179 )
  5. Geertruida BOLHUIS geb. 13-4-1842 te Appingedam / ovl. 18-5-1861 te Appingedam ( XII-40-180 )

XI-21-106 Geertruid [Hindriks] BOLHUIS
geb. ca 1803 te Appingedam (Holwierde)
ovl. 16-11-1829 te Appingedam (Holwierde) (OA-74), 26 jaar oud
dochter van: Hindrik [Arents] BOLHUIS
Aaltje [Derks] SMIT
( X-12-58 )
  Zij trouwde op 13-5-1829 te Appingedam (HA-6) met:  
  Paul [Derks] MULDER
geb. ca 1797 te Appingedam (Opwierde)
zoon van: Derk [Jans] MULDER
Antje [Pauwels] WIERTSEMA

  Persoonlijke informatie
Op de overlijdensakte van zijn vrouw, genaamd Paul Jans. Beroep: landbouwer (1829).
 
  Bij het huwelijk
doopdatum bruidegom: 00 00 1797; beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 31 jaar; bruid 25 jaar; grootouders bruidegom vermeld; grootouders bruid vermeld
 

XI-21-107 Derk [Hendriks] BOLHUIS
geb. 16-10-1807 te Tjamsweer
zoon van: Hindrik [Arents] BOLHUIS
Aaltje [Derks] SMIT
( X-12-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1834), kastelein (1834).
 
  Hij trouwde op 6-1-1834 te Bierum (HA-1) met:  
  Friederike [Harms] LARKENS
geb. 12-12-1802 te Bierum
dochter van: Harm [Jans] LARKENS
Hindrikje [Derks] BRONDIJK

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Derks] BOLHUIS geb. 9-9-1834 te Bierum (Holwierde) (GA-66) / ovl. 1-2-1836 te Bierum (Holwierde) (OA-9) ( XII-41-181 )

XI-21-108 Jan BOLHUIS
geb. 22-1-1814 te Appingedam (Opwierde) (GA-9)
ovl. 3-6-1814 te Appingedam (Opwierde) (OA-81), 4 maand oud
zoon van: Hindrik [Arents] BOLHUIS
Aaltje [Derks] SMIT
( X-12-58 )

XI-22-109 Jan [Geerts] POORT
zoon van: Geert [Jans] POORT
Epke [Arents] BOLHUIS

( X-12-59 )
  Hij trouwde met:  
  Geertje [Jans] VOS
  Uit deze relatie  
  1. Geert POORT ( XII-42-182 )
  2. Eelje POORT ( XII-42-183 )
  3. Eppo POORT ( XII-42-184 )

XI-23-110 Sibrichina [Johans] van LEEUWEN
dochter van: Johan [Walraven Johans] van LEEUWEN
Annechien [Hindriks] van BOLHUIS

( X-13-63 )

XI-23-111 Cornelia Jacoba [Johans] van LEEUWEN
ged. 11-5-1794 te Ten Boer
dochter van: Johan [Walraven Johans] van LEEUWEN
Annechien [Hindriks] van BOLHUIS

( X-13-63 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1794 in Ten Boer.
 

XI-23-112 Hindrika [Johans] van LEEUWEN
geb. 1797 te Ten Boer
dochter van: Johan [Walraven Johans] van LEEUWEN
Annechien [Hindriks] van BOLHUIS

( X-13-63 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16 april 1797 in Ten Boer.
 

XI-23-113 Johan [Johans] van LEEUWEN
ged. 25-11-1798 te Ten Boer
zoon van: Johan [Walraven Johans] van LEEUWEN
Annechien [Hindriks] van BOLHUIS

( X-13-63 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-11-1798 in Ten Boer.
 

XI-23-114 Annechien [Johans] van LEEUWEN
ged. 2-11-1800 te Ten Boer
dochter van: Johan [Walraven Johans] van LEEUWEN
Annechien [Hindriks] van BOLHUIS

( X-13-63 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-11-1800 in Ten Boer.
 

XI-23-115 Gezina [Johans] van LEEUWEN
geb. 12-11-1802 te Ten Boer
ovl. 9-4-1841 te Ten Boer, 38 jaar oud
dochter van: Johan [Walraven Johans] van LEEUWEN
Annechien [Hindriks] van BOLHUIS

( X-13-63 )
  Zij trouwde op 7-9-1828 te Ten Boer met:  
  Marten [Geerts] van der BEEK
ged. 17-2-1799 te Ten Boer (Thesinge)
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-2-1799 in Thesinge.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerard van der BEEK geb. 8-9-1831 te Ten Boer ( XII-43-185 )

XI-24-116 Hindriks [Siemens] BOLHUIS
geb. 7-1-1798 te Ten Boer
ovl. 19-11-1848 te Groningen, 50 jaar oud
zoon van: Siemen [Hindriks] van BOLHUIS
Siebrig NANNINGA
( X-13-64 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwerszoon (1823), korenmolenaar (1860, 1863).
 
  Hij trouwde op 26-10-1823 te Ten Boer (HA-11) met:  
  Jantje [Roelfs] KLINKHAMER
geb. 1806 te Ten Boer
dochter van: Roelf [Arends] KLINKHAMER
Grietje JACOBS

  Persoonlijke informatie
Beroep: korenmolenaarsche (1860, 1863).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 17 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Siemen [Hindriks] BOLHUIS geb. 23-4-1828 te Ten Boer / ovl. 24-8-1905 te Stedum ( XII-44-186 )
  2. Roelf BOLHUIS geb. 27-2-1830 te Ten Boer ( XII-44-187 )
  3. Jakob BOLHUIS geb. 23-7-1842 te Groningen ( XII-44-188 )

XI-24-117 Martje [Siemens] BOLHUIS
geb. 3-3-1801 te Ten Boer
ovl. 7-9-1856 te Ten Boer, 55 jaar oud
dochter van: Siemen [Hindriks] van BOLHUIS
Siebrig NANNINGA
( X-13-64 )
  Zij trouwde op 19-12-1830 te Ten Boer met:  
  Egge [Jannes] EGGENS
geb. 1794 te Bedum
zoon van: Jannes [Egges] EGGENS
Antje [Jans] _


XI-24-118 Jannes [Siemens] BOLHUIS
geb. 6-11-1807 te Ten Boer
ovl. 10-4-1869 te Loppersum (OA-20), 61 jaar oud
zoon van: Siemen [Hindriks] van BOLHUIS
Siebrig NANNINGA
( X-13-64 )
  Hij trouwde op 26-10-1828 te Ten Boer met:  
  Swaantje [Goossens] KAMPHUIS
geb. 1802 te Harkstede
dochter van: Gozen [Hijlkes] KAMPHUIS
Kornelske [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1870, bij huwelijk zoon Willem).
 
  Uit deze relatie  
  1. Sibrig BOLHUIS geb. 18-2-1833 te Loppersum / ovl. 11-4-1900 te Schildwolde ( XII-45-189 )
  2. Roelf [Jannes] BOLHUIS geb. 9-1-1838 te Loppersum / ovl. 4-3-1910 te Loppersum ( XII-45-190 )
  3. Willem [Jannes] BOLHUIS geb. ca 1841 te Loppersum / ovl. 27-8-1898 te Slochteren (overl. Groningen) (OA-125) ( XII-45-191 )
  4. Siemen [Jannes] BOLHUIS geb. 12-10-1842 te Loppersum ( XII-45-192 )

XI-24-119 Klaas [Siemens] BOLHUIS
geb. 1-1-1814 te Ten Boer
ovl. 4-9-1877 te Ten Boer, 63 jaar oud
zoon van: Siemen [Hindriks] van BOLHUIS
Siebrig NANNINGA
( X-13-64 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer en steenfabrikant.
Klaas Bolhuis was landbouwer op Altenaheerd. Bij deze boerderij hoorde, net als bij veel boerderijen tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, ook nog ongeveer 15 ha meedenland (Wittewierumermeeden). Op dit land is een gebouw gesticht met een “boerknecht”. Dit land is bij de boedel scheiding van zoon Thijs, apart verkocht en bebouwd
Uit de aantekening van kleinzoon Jannes Bolhuis blijkt dat Klaas Bolhuis naast zijn boerderij met in totaal ± 35 ha land in Ten Post en de zojuist genoemde kleine boerderij in Wittewierum, een steenfabriek had in Ten Post (op ca. 100 meter van Altenaheerd en een houtzaagmolen en korenmaalderij eveneens in Ten Post. Thijs Bolhuis was de laatste eigenaar van de fabriek.
 
  Hij trouwde op 4-11-1841 te Ten Boer met:  
  Grietje [Kornelis] WIERINGA
geb. 22-4-1824 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 1-5-1897 te Ten Boer, 73 jaar oud
dochter van: Kornelis [Jans] WIERINGA
Anje [Roelfs] KLEIN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1886, 1892).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf BOLHUIS geb. 25-4-1842 te Wittewierum / ovl. 9-10-1910 te Ten Boer (Ten Post) ( XII-46-193 )
  2. Anje BOLHUIS geb. 1-10-1844 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 24-9-1911 te Loppersum ( XII-46-194 )
  3. Siebrig BOLHUIS geb. 6-1-1846 te Wittewierum / ovl. 15-7-1884 te Ten Boer (Ten Post) ( XII-46-195 )
  4. Siemen BOLHUIS geb. 2-11-1848 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 21-6-1894 te Ten Boer (Wittewierum) ( XII-46-196 )
  5. Kornelis BOLHUIS geb. 31-3-1850 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 3-3-1889 te Ten Boer (Ten Post) ( XII-46-197 )
  6. Nanning [Klasens] BOLHUIS geb. 24-4-1852 te Ten Post / ovl. 24-1-1927 te Ten Boer ( XII-46-198 )
  7. Hendrik BOLHUIS geb. 18-9-1854 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 6-2-1908 te Ten Boer (Ten Post) ( XII-46-199 )
  8. Jannes BOLHUIS geb. 22-6-1857 te Ten Post / ovl. 23-12-1939 te Ten Boer ( XII-46-200 )
  9. Petrus BOLHUIS geb. 1-4-1860 te Ten Boer (Ten Post) (GA-32) / ovl. 10-8-1923 te Loppersum (Garrelsweer) (OA-30) ( XII-46-201 )
  10. Jan BOLHUIS geb. 30-1-1863 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 3-3-1949 te Ten Boer (Wittewierum) ( XII-46-202 )
  11. Thijs BOLHUIS geb. 4-4-1866 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 26-5-1934 te Ten Boer (Ten Post) ( XII-46-203 )

XI-25-120 Jantje BOLHUIS
dochter van: Jannes [Hindriks] van BOLHUIS
Anje [Hindriks] TIMMER
( X-13-65 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Abrahams] WEIJER

XI-25-121 Sibrech BOLHUIS
dochter van: Jannes [Hindriks] van BOLHUIS
Anje [Hindriks] TIMMER
( X-13-65 )

XI-25-122 Ida BOLHUIS
dochter van: Jannes [Hindriks] van BOLHUIS
Anje [Hindriks] TIMMER
( X-13-65 )

XI-25-123 Hendrik [Jannes] BOLHUIS
geb. 18-3-1812 te Ten Boer
zoon van: Jannes [Hindriks] van BOLHUIS
Anje [Hindriks] TIMMER
( X-13-65 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1841), landbouwer (1877)
 
  Hij trouwde op 9-10-1841 te Slochteren met:  
  Zwaantje [Thomas] MULDER
geb. 1810
dochter van: Thomas [Ennes] MULDER
Meike [Everts] KLAPPINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1841), landbouwersche (1877)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannes BOLHUIS geb. 1-8-1844 te Harkstede / ovl. 16-3-1928 te Lageland ( XII-47-204 )
  2. Hendrik BOLHUIS ( XII-47-205 )

XI-26-124 Hendrik [Siemens] BOLHUIS
ged. 30-10-1791 te Ten Boer
ovl. 28-7-1855 te Ten Boer
zoon van: Hindrik [Hindriks] BOLHUIS
Jantje [Sijbrands] _
( X-13-66 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-10-1791 te Ten Boer. Beroep: boerenzoon (1838), landbouwer (1838), kastelein (1844, 1846, 1849, 1850), herbergiersche (1852).
 
  Hij trouwde op 1-7-1838 te Ten Boer (HA-25) met:  
  Trientje [Willems] WEEMHOFF
geb. ca 1814 te Ten Boer (Thesinge)
dochter van: Willem Conraad WEEMHOFF
Reenje KLAZENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: kasteleinsche (1849, 1850), herbergiersche (1852), landbouwersche (1873, 1874).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: Boerenzoon; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 46 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik BOLHUIS geb. 3-7-1838 te Noorddijk (Middelbert) (GA-15a) ( XII-48-206 )
  2. Sieme BOLHUIS geb. 3-7-1838 te Noorddijk (Middelbert) (GA-15b) / ovl. 9-10-1914 te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( XII-48-207 )
  3. Siebrand BOLHUIS geb. 14-6-1840 te Ten Boer (GA-56) / ovl. 17-12-1928 te Bierum (Krewerd) (OA-32) ( XII-48-208 )
  4. NN BOLHUIS geb. 9-9-1841 te Ten Boer / ovl. 9-9-1841 te Ten Boer (OA-61) ( XII-48-209 )
  5. Hinderika Wilhelmina Louisa BOLHUIS geb. 31-3-1844 te Ten Boer (GA-34) / ovl. 20-5-1844 te Ten Boer (OA-27) ( XII-48-210 )
  6. Willem BOLHUIS geb. 28-3-1845 te Ten Boer (GA-31) / ovl. 23-12-1915 te Bedum (Onderdendam) (OA-14) ( XII-48-211 )
  7. Hendrik BOLHUIS geb. 23-12-1846 te Ten Boer (GA-110) / ovl. 2-11-1910 te Groningen (OA-1018) ( XII-48-212 )
  8. Reina BOLHUIS geb. 26-4-1849 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-41) / ovl. 9-9-1868 te Ten Boer (Wittewierum) ( XII-48-213 )
  9. Jan Roelf BOLHUIS geb. 10-7-1850 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-69) / ovl. 2-5-1853 te Ten Boer (OA-28) ( XII-48-214 )
  10. Geeske BOLHUIS geb. 9-4-1852 te Ten Boer (GA-33) / ovl. 30-10-1914 te Groningen (overl. Gorinchem) (OA-1110) ( XII-48-215 )
  11. Hinderika BOLHUIS geb. 21-8-1855 te Ten Boer (GA-85) ( XII-48-217 )
  12. Jan Roelf BOLHUIS geb. 21-8-1855 te Ten Boer (GA-84) ( XII-48-216 )

XI-27-125 Egberdien BOLHUIS
geb. 11-3-1830 te Haren (Euvelgunne)
ovl. 26-5-1830 te Ten Boer (Thesinge), 10 weken oud
dochter van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )

XI-27-126 Ekberdien BOLHUIS
geb. 17-4-1832 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 11-2-1906 te Ten Boer (Garmerwolde), 73 jaar oud
dochter van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als: Egberdien en Egberdiena. Beroep: landbouwersche (1889, 1898).
 
  Zij trouwde op 29-8-1867 te Ten Boer (HA-27) met:  
  Jan van der VEEN
geb. 25-8-1821 te Haren (Euvelgunne) (GA-31)
ovl. te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-41)
zoon van: Klaas [Alles] van der VEEN
Jantien [Klaassens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1867). De overlijdensakte vermeldt zijn geboorteplaats als: Euvelgunne (gem. Noorddijk).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 46 jaar; bruid 35 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Siemen van der VEEN geb. 26-11-1853 te Ten Boer (Thesinge) ( XII-49-218 )
  2. Jantje van der VEEN geb. 23-5-1868 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-49-219 )
  3. Grietje van der VEEN geb. 9-12-1870 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-49-220 )
  4. Klaas van der VEEN geb. 18-8-1873 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 17-7-1917 te Groningen (OA-1023) ( XII-49-221 )

XI-27-127 Jantje [Siemens] BOLHUIS
geb. 25-11-1833 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 13-7-1892 te Ten Boer (OA-57), 58 jaar oud
dochter van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1861).
 
  Zij trouwde (1) op 19-1-1854 te Ten Boer met:  
  Klaas [Roelfs] WAIS
geb. 1834 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Roelf [Jans] WAIS
Wellemtje [Klasens] SCHUTTER

  Zij trouwde (2) op 23-11-1861 te Ten Boer (HA-29) met:  
  Aldert BOERMA
geb. 28-2-1832 te Slochteren (Harkstede)
ovl. 19-1-1918, 85 jaar oud
zoon van: Klaas [Derks] BOERMA
Jantje [Alderts] KLOOTSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1861). Begraven te Ten Boer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 27 jaar. Weduwnaar van Martje Groeneveld, weduwe van Klaas Wais.
 
  Uit deze relatie  
  1. Siementje BOEREMA geb. 1864 te Loppersum / ovl. te Ten Boer ( XII-50-222 )

XI-27-128 Thijs BOLHUIS
geb. 15-3-1835 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 2-3-1912 te Ten Boer (Thesinge), 76 jaar oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Hij trouwde op 4-1-1873 te Ten Boer met:  
  Anje TIMMER
geb. 2-4-1842 te Woltersum
dochter van: Ennes [Jakobs] TIMMER
Jantje [Klasens] LENTING


XI-27-129 Hebel BOLHUIS
geb. 1-1-1837 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 25-12-1900 te Ten Boer, 63 jaar oud
dochter van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Hebel werd begraven te Thesinge.
 
  Zij trouwde op 1-3-1862 te Ten Boer met:  
  Gerrit SCHUTTER
geb. 1-11-1833 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 9-6-1877, 43 jaar oud
zoon van: Willem [Klasens] SCHUTTER
Giessien [Tiemens] DOLFIJN

  Persoonlijke informatie
Gerrit werd begraven te Thesinge.
 

XI-27-130 Hindrik BOLHUIS
geb. 2-3-1838 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 2-3-1870, 32 jaar oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )

XI-27-131 Louwe BOLHUIS
geb. 16-2-1839 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 15-11-1855, 16 jaar oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )

XI-27-132 Auktje [Siems] BOLHUIS
geb. 17-2-1842 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 20-4-1929 te Ten Boer (Thesinge), 87 jaar oud
dochter van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1909). Begraven te Thesinge.
 
  Zij trouwde op 9-5-1863 te Ten Boer met:  
  Pieter BOUWSEMA
geb. 3-8-1827 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 20-5-1892 te Ten Boer (Thesinge), 64 jaar oud
zoon van: Jan [Joostens] BOUWSEMA
Menna [Willems] NIENHUIS

  Persoonlijke informatie
Pieter is begraven te Thesinge.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 35 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BOUWSEMA geb. 4-2-1869 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 30-11-1952 te Appingedam ( XII-51-223 )
  2. Elle BOUWSEMA geb. 15-11-1876 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 18-2-1963 te Assen ( XII-51-224 )
  3. Joost BOUWSEMA geb. 16-7-1883 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 20-11-1950 te Ten Boer (Thesinge) ( XII-51-225 )

XI-27-133 Jan BOLHUIS
geb. 5-2-1843 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 31-5-1876 te Ten Boer (St Annen) (OA-60), 33 jaar oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 
  Hij trouwde op 8-5-1871 te Ten Boer met:  
  Rijmke van HUIS
geb. 5-11-1846 te Ten Boer (St Annen) (GA-89)
ovl. 12-6-1926 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-39), 79 jaar oud
dochter van: Pieter [Klaassens] van HUIS
Margaretha [Jakobs] KUIPER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margaretha BOLHUIS geb. 21-2-1872 te Ten Boer / ovl. 27-4-1949 te Middelstum ( XII-52-226 )
  2. Grietje BOLHUIS geb. 11-9-1873 te Ten Boer ( XII-52-227 )
  3. Siemen BOLHUIS geb. 13-9-1875 te Ten Boer (St Annen) (GA-128) / ovl. 19-10-1897 te Ten Boer (overl. Groningen) (OA-73) ( XII-52-228 )

XI-27-134 Elle BOLHUIS
geb. 24-4-1844 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 7-8-1844, 3 maand oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )

XI-27-135 Elle BOLHUIS
geb. 26-6-1846 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 30-8-1846 te Ten Boer (Thesinge), 9 weken oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )

XI-27-136 Geessien BOLHUIS
geb. 15-9-1847 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 8-1-1924 te Ten Boer (Thesinge), 76 jaar oud
dochter van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Zij trouwde (1) op 11-5-1871 te Ten Boer (HA-14) met:  
  Ties SCHERPHUIS
geb. ca 1842 te Delfzijl (Amsweer)
zoon van: Jan [Ties] SCHERPHUIS
Aaltje [Everts] AMSINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1871).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Zij trouwde (2) op 5-5-1880 te Delfzijl met:  
  Simon [Ritses] BOS
geb. 4-9-1833 te Uitwierde
ovl. 5-7-1896, 62 jaar oud
zoon van: Siben [Simons] BOS
Kundina [Geerts] WILDEMAN

  Persoonlijke informatie
Simon werd begraven te Thesinge.
 

XI-27-137 NN BOLHUIS
geb. 25-6-1850 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 25-6-1850 te Ten Boer (Thesinge), 0 dagen oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

XI-27-138 Elle BOLHUIS
geb. 20-9-1851 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 11-7-1929 te Ten Boer (Garmerwolde), 77 jaar oud
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )
  Hij trouwde op 1-11-1873 te Ten Boer met:  
  Anje BOLHUIS
geb. 22-1-1843 te Ten Boer
ovl. 1-10-1940 te Ten Boer (Garmerwolde), 97 jaar oud
dochter van: Thies [Jans] BOLHUIS
Lutcherdina [Pieters] WOLDINGA
( XI-28-144 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Siemen BOLHUIS geb. 1874 te Ten Boer (Thesinge) ( XII-53-229 )
  2. Grietje BOLHUIS geb. 11-7-1879 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 22-6-1959 te Ten Boer ( XII-53-230 )

XI-27-139 Siemen BOLHUIS
geb. 25-10-1853 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Siemen [Thijs] BOLHUIS
Grietje [Hindriks] KONING
( X-14-68 )
( XII-7-25 )

XI-28-140 Aldert [Jans] BOLHUIS
geb. 23-5-1790 te Ten Boer
ovl. 6-1-1840 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-2), 49 jaar oud
zoon van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( X-15-69 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koornschipper (1838, 1840, 1845).
 
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Jantje [Lauwrens] KONING
geb. 28-2-1792 te Noorddijk
dochter van: Laurens [Tonnis] KONING
Elizabeth [Pieters] BOLHUIS
( XI-3-12 )
( XI-15-87 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koornschippersche (1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijsbeth BOLHUIS geb. 10-3-1815 te Ten Boer ( XII-54-231 )
  2. Siebrig [Alders] BOLHUIS geb. ca 1816 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 20-3-1874 te Noorddijk (Middelbert) (OA-3) ( XII-54-232 )
  3. Lourens BOLHUIS geb. 5-3-1816 te Ten Boer ( XII-54-233 )
  4. Jantje [Alderts] BOLHUIS geb. 21-8-1817 te Ten Boer / ovl. 23-5-1904 te Ten Boer ( XII-54-234 )
  5. Lizabeth [Alderts] BOLHUIS geb. 10-2-1820 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 17-1-1911 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-54-235 )
  6. Jan [Alderts] BOLHUIS geb. 1824 / ovl. 1853 ( XII-54-236 )
  7. Louwrens [Alderts] BOLHUIS geb. ca 1829 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 1915 ( XII-54-237 )
  8. Trientje [Alderts] BOLHUIS geb. 5-6-1831 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-54-238 )
  9. Tonnis [Alderts] BOLHUIS geb. 28-3-1834 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 4-2-1903 te Ten Boer (Thesinge) ( XII-54-239 )

XI-28-141 Siebrig [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1792 te Ten Boer
ovl. 20-5-1859 te Bedum (OA-36), 66 jaar oud
dochter van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( X-15-69 )
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Pieter [Harms] BOLHUIS geb. te Ten Boer ( XII-55-240 )

XI-28-142 Trijntje [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1793 te Ten Boer
ovl. 1-1-1874 te Ten Boer
dochter van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( X-15-69 )
  Zij trouwde op 26-7-1813 te Ten Boer (HA-21) met:  
  Jan [Willems] van ZANTEN
geb. ca 1791 te Thesinge
ovl. 5-10-1868 te Ten Boer
zoon van: Willem [Jans] van ZANTEN
Pieterke [Gerrits] <HAAK>
fam. 87: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
beroep: winkelier (1844), schoenmaker
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 22 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke van ZANTEN geb. 21-12-1813 te Ten Boer / ovl. 6-7-1842 te Ten Boer (Sint Annen) fam. 87: ( V-1-1 )
  2. Jan [Alderts] van ZANTEN geb. 28-11-1814 te Ten Boer / ovl. 12-12-1882 te Ten Boer (Sint Annen) fam. 87: ( V-1-2 )
  3. Jantje van ZANTEN geb. 4-6-1818 te Ten Boer / ovl. 21-8-1889 te Noorddijk (Ruischerbrug) fam. 87: ( V-1-3 )
  4. Willemina van ZANTEN geb. 21-12-1821 te Ten Boer / ovl. 9-1-1891 te Ten Boer fam. 87: ( V-1-4 )

XI-28-143 Jakob [Jans] BOLHUIS
geb. 1795 te Ten Boer
ovl. 30-6-1853 te Ten Boer (OA-37), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( X-15-69 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1853).
 
  Hij trouwde op 25-2-1819 te Ten Boer met:  
  Anna [Harms] BOUWMAN
geb. 1786 te Wirdum
dochter van: Harm [Harms] BOUWMAN
Jantje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Jantje BOLHUIS geb. 1819 te Ten Boer ( XII-56-241 )

XI-28-144 Thies [Jans] BOLHUIS
geb. 12-6-1797 te Ten Boer
ovl. 9-2-1862 te Ten Boer, 64 jaar oud
zoon van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( X-15-69 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1861).
 
  Hij trouwde op 25-7-1824 te Ten Boer met:  
  Lutcherdina [Pieters] WOLDINGA
geb. ca 1800 te Ten Boer (Garmerwolde)
dochter van: Pieter [Jans] WOLDINGA
Hilje [Gerrits] OOSTERHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1861).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilje BOLHUIS geb. 30-12-1824 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-78) / ovl. 3-9-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-39) ( XII-57-242 )
  2. Pieter [Thiessens] BOLHUIS geb. 1827 te Ten Boer ( XII-57-243 )
  3. Hilje BOLHUIS geb. 16-9-1831 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 1-12-1924 te Ten Boer ( XII-57-244 )
  4. Jan BOLHUIS geb. 1834 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-57-245 )
  5. Aldert BOLHUIS geb. 11-6-1835 te Ten Boer / ovl. 18-2-1913 te Ten Boer ( XII-57-246 )
  6. Jantje BOLHUIS geb. 14-12-1839 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 23-7-1929 te Ten Boer ( XII-57-247 )
  7. Anje BOLHUIS geb. 22-1-1843 te Ten Boer / ovl. 1-10-1940 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-57-248 )

XI-28-145 Geeske [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1805 te Ten Boer
dochter van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( X-15-69 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1840).
 
  Zij trouwde op 3-4-1840 te Noorddijk (HA-1) met:  
  Harm [Geerts] STREURMAN
geb. ca 1804 te Slochteren (Harkstede)
zoon van: Geert [Tunnis] STREURMAN
Bouwchien [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1840).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 34 jaar
 

XI-29-146 Aaltjen BUIRMA
geb. 13-7-1760 te Groningen
ovl. 1-3-1851 te Groningen, 90 jaar oud
dochter van: Jakob BUIRMA
Alberdina Margharetha RUMMERINK
( X-16-71 )
  Zij trouwde met:  
  Jan SWARTWOLT
geb. 1762
ovl. te 1830
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina Margaretha SWARTHOLT geb. 15-9-1791 te Haren / ovl. 11-1-1874 te Groningen ( XII-58-250 )

XI-29-147 Anna Wemelina BUIRMA
ged. 11-2-1763 te Haren (Helpman)
ovl. 12-5-1829 te Haren (OA-21), 66 jaar oud
dochter van: Jakob BUIRMA
Alberdina Margharetha RUMMERINK
( X-16-71 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-2-1763 in Groningen. Naam ook gevonden als Anna Engelina. Beroep: landbouwersche.
 
  Zij trouwde op 15-11-1787 te Haren met:  
  Rudolf RUMMERINK
ged. 3-10-1762 te Haren
ovl. 25-9-1807 te Haren, 44 jaar oud
zoon van: Lucas RUMMERINK
Maria TERBORG

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-10-1762 in Haren. Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria Lucretia RUMMERINK geb. 15-5-1790 te Haren / ovl. 11-5-1872 te Haren (OA-22) ( XII-59-252 )
  2. Lukas RUMMERINK geb. 22-4-1792 te Haren / ovl. 3-1-1860 te Haren ( XII-59-254 )
  3. Hinderika RUMMERINK-BUIRMA geb. 21-11-1802 te Haren / ovl. 18-8-1862 te Haren (OA-42) ( XII-59-256 )

XI-29-148 Geert BUIREMA
ged. 13-9-1765 te Haren (Helpman)
ovl. 25-1-1822 te Haren (Helpman) (OA-6), 55 jaar oud
zoon van: Jakob BUIRMA
Alberdina Margharetha RUMMERINK
( X-16-71 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-9-1765 te Groningen. Beroep: landbouwer, wonende te Helpman (Wijk A Helpman 2), en schulte van Helpen (Helpman). Hij wordt in 1811 benoemd tot raadslid van de gemeente Haren en blijft dat tot 1820.
 
  Hij trouwde op 20-12-1806 te Haren (Noordlaren) met:  
  Henderica HOENDERKEN
ged. 24-10-1779 te Haren (Noordlaren)
ovl. 18-3-1832 te Haren (Helpman) (OA-13), 52 jaar oud
dochter van: Otto [Buiting] HOENDERKEN
Grietien HAMMING
fam. 46: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-10-1779 te Noordlaren. Naam ook Hinderika. Beroep: landbouwersche (1832).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob BUIRMA ged. 6-5-1808 te Haren (Helpman) / ovl. 24-6-1872 te Haren (Helpman) ( XII-60-257 )
  2. Otto BUIRMA ged. 31-12-1809 te Haren (Helpman) / ovl. 14-9-1864 te Haren (Euvelgunne) ( XII-60-258 )
  3. Johannes BUIRMA geb. 29-5-1812 te Haren (Helpman) / ovl. 30-6-1887 te Haren (Helpman) (OA-41) ( XII-60-259 )
  4. Lukas BUIRMA geb. 11-7-1813 te Haren (Helpman) / ovl. 23-5-1884 te Groningen ( XII-60-260 )
  5. Grietje [Hammingh] BUIRMA geb. 17-1-1815 te Haren (Helpman) / ovl. 21-6-1816 te Haren (Helpman) ( XII-60-261 )
  6. Alberdina Margaretha BUIRMA geb. 17-4-1817 te Haren (Helpman) / ovl. 5-2-1881 te Noorddijk (Oosterhoogebrug) ( XII-60-262 )
  7. Rudolph BUIREMA geb. 30-10-1818 te Haren (Helpman) / ovl. 24-4-1872 te Haren (Helpman) ( XII-60-263 )
  8. Hinderikus BUIRMA geb. 12-7-1820 te Haren (Helpman) / ovl. 30-5-1874 te Groningen ( XII-60-264 )

XI-29-149 Margien BUIRMA
ged. 22-2-1771 te Haren (Helpman)
ovl. 25-8-1857 te Haren (Helpman)
dochter van: Jakob BUIRMA
Alberdina Margharetha RUMMERINK
( X-16-71 )
  Zij trouwde op 16-5-1807 te Groningen met:  
  Jan [Jans] WUFFEN
ged. 19-1-1772 te Haren (Onnen)
ovl. 30-8-1844 te Haren (Helpman)
zoon van: Jan [Egberts] WUFFEN
Lammechien [Jans] van DALEN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-1-1772 te Zuidlaren. Beroep: landbouwer. Jan is vanaf 1820 tot zijn overlijden op 30 augustus 1844 raadslid van de gemeente Haren.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 35 jaar, bruid 36 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina Margaretha WUFFEN ged. 6-7-1808 te Haren (Helpman) / ovl. 9-6-1861 te Wierum ( XII-61-266 )
  2. Lammigien WUFFEN geb. 21-11-1810 te Haren (Helpman) / ovl. 5-8-1892 te Haren (Helpman) ( XII-61-268 )
  3. Jacob WUFFEN geb. 29-11-1813 te Haren (Helpman) / ovl. 6-12-1813 te Haren (Helpman) ( XII-61-270 )
  4. Gezijna Buirma WUFFEN geb. 11-2-1818 te Haren (Helpman) ( XII-61-272 )

XI-30-150 Luitje [Cornelis] BOLHUIS
geb. 22-3-1789 te Haren
ovl. 12-11-1826 te Haren (OA-66), 37 jaar oud
zoon van: Cornelius [Luitjes] BOLHUIS
Jantje LUNTSING
( X-18-75 )
fam. 116: ( VI-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als: Lute. Beroep: landbouwer (1815, 1826, 1838).
 
  Hij trouwde met:  
  Maria Lucretia RUMMERINK
geb. 15-5-1790 te Haren
ovl. 11-5-1872 te Haren (OA-22), 81 jaar oud
dochter van: Rudolf RUMMERINK
Anna Wemelina BUIRMA

( XI-29-147 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1841, 1847, 1850, 1852).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna Wemelina BOLHUIS geb. 23-9-1811 te Haren / ovl. 14-1-1876 te Groningen ( XII-62-274 )
  2. Jantien BOLHUIS geb. 5-2-1813 te Haren / ovl. 9-4-1884 te Haren ( XII-62-276 )
  3. Kornelis BOLHUIS geb. 12-5-1815 te Haren (GA-29) / ovl. 8-12-1857 te Haren ( XII-62-278 )
  4. Rudolf BOLHUIS geb. 27-5-1817 te Haren / ovl. 25-5-1882 te Haren ( XII-62-280 )
  5. Johanna BOLHUIS geb. 19-11-1819 te Haren / ovl. 18-11-1884 te Haren ( XII-62-282 )
  6. Lukas BOLHUIS geb. 17-11-1821 te Haren / ovl. 12-9-1911 te Haren ( XII-62-284 )
  7. Albert BOLHUIS geb. 1823 / ovl. 1915 ( XII-62-286 )
  8. Alberdina Margaretha BOLHUIS geb. 16-4-1826 te Haren / ovl. 8-6-1858 te Groningen ( XII-62-288 )

XI-30-151 Albert BOLHUIS
geb. 23-1-1791 te Haren
ovl. 11-4-1829 te Haren, 38 jaar oud
zoon van: Cornelius [Luitjes] BOLHUIS
Jantje LUNTSING
( X-18-75 )
fam. 116: ( VI-2-11 )

XI-30-152 Johanna BOLHUIS
geb. 14-11-1794 te Haren
ovl. 6-4-1859 te Zuidhorn (OA-21), 64 jaar oud
dochter van: Cornelius [Luitjes] BOLHUIS
Jantje LUNTSING
( X-18-75 )
fam. 116: ( VI-2-11 )
  Zij trouwde op 20-7-1817 te Haren (HA-8) met:  
  Jan SWARTWOLT
geb. 14-2-1791 te Scheemda
ovl. 15-3-1864 te Zuidhorn, 73 jaar oud
zoon van: Roelf SWARTWOLT
Engelina DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoolmeester (1817), schoolonderwijzer (1850).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf SWARTWOLT geb. ca 1818 ( XII-63-290 )

XI-31-154 Marrigje MEULMAN
ged. 26-12-1775 te Eelde
dochter van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-12-1775 in Eelde.
 

XI-31-156 Willem MEULMAN
ged. 26-12-1775 te Eelde
ovl. 1776
zoon van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-12-1775 in Eelde.
 

XI-31-158 Willem [Jans] MEULMAN
geb. 15-1-1777 te Eelde
ovl. 28-3-1847 te Eelde (OA-10), 70 jaar oud
zoon van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-1-1777 te Eelde. Beroep: landbouwer (1841).
 
  Hij trouwde op 27-5-1810 te Eelde met:  
  Aaltien [Jans] HARTLIEF
geb. 20-8-1787 te Eelde
ovl. 2-12-1820 te Eelde, 33 jaar oud
dochter van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
fam. 111: ( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-8-1787 te Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan MEULMAN ged. 21-10-1810 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-9-1857 te Eelde ( XII-64-291 )
  2. Elizabeth MEULMAN geb. 6-10-1812 te Eelde / ovl. voor 1846 ( XII-64-292 )
  3. Aaltien MEULMAN geb. 6-4-1815 te Eelde / ovl. 2-4-1867 te Eelde ( XII-64-293 )
  4. Jantien MEULMAN geb. 17-8-1817 te Eelde / ovl. 18-11-1846 te Eelde ( XII-64-294 )
  5. Jan [Jans] HARTLIEF MEULMAN geb. 11-2-1820 te Eelde / ovl. 4-4-1904 te Eelde ( XII-64-295 )
  6. Marchien MEULMAN geb. 10-8-1822 te Eelde / ovl. 20-3-1855 te Eelde ( XII-64-296 )

XI-31-160 Marchien [Jans] MEULMAN
ged. 6-12-1778 te Eelde
ovl. 16-3-1826 te Eelde
dochter van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-12-1778 te Eelde.
 

XI-31-162 Luite [Jans] MEULMAN
ged. 4-2-1781 te Eelde
ovl. 24-7-1849 te Eelde
zoon van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )

XI-31-164 Remmelt MEULMAN
geb. 28-5-1783 te Eelde
ovl. 17-5-1865 te Eelde, 81 jaar oud
zoon van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-6-1783 te Eelde
 

XI-31-166 Jantien MEULMAN
ged. 5-2-1786 te Eelde
dochter van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )

XI-31-168 Ida [Jans] MEULMAN
ged. 31-8-1788 te Eelde
ovl. 28-2-1838 te Eelde
dochter van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

( X-18-76 )
  Zij trouwde op 22-5-1817 te Eelde (HA-3) met:  
  Pieter BOLHUIS
ged. 16-2-1772 te Zuidlaren
ovl. 28-1-1836 te Eelde
zoon van: Jan [Pieters] BOLHUIS
Willemtien [Jans Tiddens] _
fam. 138: ( II-1-1 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 45 jaar, bruid 28 jaar. Weduwnaar van Katharina Wolters.
 

XI-32-169 Gesijn BOLHUIS
geb. 5-10-1794 te Groningen
ovl. 6-9-1840 te Haren (Helpman), 45 jaar oud
dochter van: Ebo BOLHUIS
Geertje [Kornelis] OFFERINGA
( X-18-78 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Geesje Bolhuis.
 
  Zij trouwde op 12-4-1821 te Haren (HA-6) met:  
  Willem EISSING
ged. 29-4-1787 te Haren (Onnen)
ovl. 5-12-1866 te Haren (Helpman)
zoon van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

fam. 18: ( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-4-1787 in Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 33 jaar; bruid 26 jaar
 

XI-32-170 Margien [Ebo] BOLHUIS
ged. 28-10-1796 te Haren (Helpman)
ovl. 19-6-1831 te Haren (Euvelgunne), 34 jaar oud
dochter van: Ebo BOLHUIS
Geertje [Kornelis] OFFERINGA
( X-18-78 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1796 in Groningen (Martininkerk).
 
  Zij trouwde op 19-6-1818 te Noorddijk met:  
  Luitje [Jans] van DIJKEN
geb. 20-6-1787 te Engelbert
ovl. 16-6-1856 te Haren (Euvelgunne), 68 jaar oud
zoon van: Jan [Luitjes] van DIJKEN
Anniggien [Garbrands] VENEKAMP
( XI-5-29 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Luitjes] van DIJKEN geb. 26-6-1821 te Haren (Euvelgunne) / ovl. 11-6-1893 te Oosterhogebrug ( XII-65-298 )

XI-33-171 Geert BOLHUIS
geb. 28-7-1808 te Haren (Essen)
ovl. 4-4-1884 te Haren, 75 jaar oud
zoon van: Popke [Abels] BOLHUIS
Grietje HEMMES
( X-18-80 )
  Persoonlijke informatie
Geert Bolhuis wordt op 4 jarige leeftijd wees. Als zijn voogd wordt aangewezen zijn neef Willem Jans Meulman, landbouwer te Eelde (zoon van zijn tante Aaltje Bolhuis) en als toeziend voogd zijn neef Adolf Jansen, landbouwer te Haren (zoon van zijn oom van moederszijde Jan Cornelius).
Geert Bolhuis is in 1827 voor 1/3 gerechtigd in de nalatenschap van zijn grootvader Hemme Geerts Hemmes.
Beroepen: landbouwer (1831, 1832, 1833, 1835, 1838, 1845, 1845, 1857, 1878, 1881), raadslid, wethouder (1854), wonende te Haren (Wijk F Essen).
 
  Hij trouwde (1) op 19-5-1831 te Haren (HA-7) met:  
  Jantien ASSIES
geb. 25-8-1808 te Rolde
ovl. 18-5-1840 te Haren (Essen) (OA-20), 31 jaar oud
dochter van: Willem ASSIES
Hendrikje HOITING

  Persoonlijke informatie
Jantien overleed 16 dagen na de bevalling van een levenloos geboren kind.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BOLHUIS geb. 27-5-1832 te Haren (Essen) (GA-19) / ovl. 12-4-1914 te Haren (Noordlaren) (OA-29) ( XII-66-299 )
  2. Hinderkien BOLHUIS geb. 24-8-1833 te Haren (Essen) (GA-44) / ovl. 4-5-1838 te Haren (Essen) (OA-13) ( XII-66-300 )
  3. Popke BOLHUIS geb. 20-12-1835 te Haren (Essen) (GA-67) / ovl. 9-9-1861 te Haren (Essen) (OA-55) ( XII-66-301 )
  4. Willem BOLHUIS geb. 13-5-1838 te Haren (Essen) (GA-30) / ovl. 21-9-1909 te Haren (Onnen) (OA-61) ( XII-66-302 )
  5. NN BOLHUIS geb. 2-5-1840 te Haren (Essen) / ovl. 2-5-1840 te Haren (Essen) (OA-33) ( XII-66-303 )
  Hij trouwde (2) op 9-5-1842 te Haren (HA-9) met:  
  Grietien HEMMES
geb. 11-10-1817 te Groningen (Noorderhoogebrug)
ovl. 8-1-1891 te Haren, 73 jaar oud
dochter van: Geert HEMMES
Geessien [Jans] WILPHORST

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1878).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar; bruid 24 jaar; wedn. Jantien Assies. Huwelijksgetuigen waren Hindrik Berends Bosman, Jan Berends Hendriks Bosman, Hemmo Geerts Hemmes en Jan Hemmes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien BOLHUIS geb. 2-2-1843 te Haren (Essen) (GA-8) / ovl. 2-3-1926 te Groningen ( XII-66-304 )
  2. Geert Hemmes BOLHUIS geb. 18-3-1845 te Haren (Essen) (GA-15) / ovl. 19-4-1912 te Haren (overl. te Groningen) (OA-22) ( XII-66-305 )
  3. Hinderika BOLHUIS geb. 11-12-1846 te Haren (Essen) (GA-69) / ovl. 1-8-1912 ( XII-66-307 )
  4. Aaltien BOLHUIS geb. 11-12-1846 te Haren (Essen) (GA-68) / ovl. 13-1-1878 te Avereest ( XII-66-306 )
  5. Hemme BOLHUIS geb. 4-9-1848 te Haren (Essen) (GA-57) / ovl. 20-4-1927 te Groningen (OA-560) ( XII-66-308 )
  6. Janna BOLHUIS geb. 18-9-1854 te Haren (Essen) (GA-50) / ovl. 5-2-1896 te Haren (Essen) (OA-10) ( XII-66-309 )
  7. Cornelia BOLHUIS geb. 31-7-1856 te Haren (Essen) (GA-45) / ovl. 11-10-1919 te Groningen ( XII-66-310 )

XI-34-173 Evert EVERTS
ged. 14-11-1784 te Haren
ovl. 4-5-1869 te Noorddijk (Roodehaan)
zoon van: Freerk EVERTS
Lammechien BOLHUIS

( X-18-82 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-11-1784 te Haren.
 
  Hij trouwde op 6-5-1813 te Haren met:  
  Bouchien JANSEN
geb. ca 1789 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 27-2-1863 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Jan [Cornelius] _
Geesien [Alefs] _

  Uit deze relatie  
  1. Lammechien EVERTS geb. 7-2-1814 te Haren (Essen) / ovl. 9-9-1884 te Haren (Helpman) ( XII-67-311 )
  2. Geesje EVERTS geb. 24-7-1815 te Haren (Essen) / ovl. 8-6-1878 te Zuidlaren (Zuidlaarderveen) ( XII-67-312 )
  3. Freerk EVERTS geb. 26-6-1818 te Haren (Essen) / ovl. 3-6-1887 te Noorddijk (Roodehaan) ( XII-67-313 )
  4. NN EVERTS geb. 12-2-1826 te Haren (Essen) / ovl. 12-2-1826 te Haren (Essen) ( XII-67-315 )
  5. Jan EVERTS geb. 12-2-1826 te Haren (Essen) / ovl. 2-12-1916 te Noorddijk (Rodehaan) ( XII-67-314 )

XI-34-175 Luitje EVERTS
ged. 2-4-1786 te Haren
ovl. 23-11-1825 te Haren (Onnen) (OA-28), 39 jaar oud
zoon van: Freerk EVERTS
Lammechien BOLHUIS

( X-18-82 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-4-1786 te Haren.
DTB Haren, pag. 103: "1786 Den 2 April Frerik Everts en Lammegien Bolhuijs een S. Luitien".
Beroep: koornmolenaar (1813), molenaar (1814), landbouwer (1818, 1821, 1824, 1825).
Overlijdensakte (Haren: 1825: OA-28) vermeldt leeftijd bij overlijden als 40jr.
 
  Hij trouwde op 6-5-1813 te Haren (HA-3) met:  
  Grietje HENDRIKS
ged. 20-7-1794 te Haren (Dilgt)
dochter van: Hendrik [Geerts] _
Annegien [Roelofs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-7-1794 te Haren.
DTB Haren pag.107: "20. Julius. Hinderk Geerts en Annegien Roelfs een D. Grietjen. Dilgt.".
Beroep: landbouwersche (1826, 1830, 1835).
 
  Uit deze relatie  
  1. Annegien EVERTS geb. 16-1-1814 te Haren (Onnen) (GA-4) / ovl. 16-7-1841 te Haren (Onnen) (OA-23) ( XII-68-316 )
  2. Freerk EVERTS geb. 14-5-1816 te Haren (GA-30) / ovl. 11-9-1816 te Haren (Harenermolen) (OA-17) ( XII-68-317 )
  3. Freerk EVERTS geb. 12-2-1818 te Haren (Onnen) (GA-12) ( XII-68-318 )
  4. Lammechien EVERTS geb. 30-8-1821 te Haren (Onnen) (GA-35) / ovl. 26-7-1825 te Haren (Onnen) (OA-16) ( XII-68-319 )
  5. Hindrik EVERTS geb. 8-4-1824 te Haren (Onnen) (GA-11) / ovl. 2-9-1826 te Haren (Onnen) (OA-39) ( XII-68-320 )

XI-34-177 Aaffien EVERTS
ged. 29-5-1788 te Haren
dochter van: Freerk EVERTS
Lammechien BOLHUIS

( X-18-82 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-5-1788 te Haren. DTB Haren: "29 Maij Frerik Everts en Lammegien Bolhuijs een D. Afijn".
 
  Zij trouwde op 20-9-1812 te Haren (HA-12) met:  
  Geert HOVING
geb. ca 1772 te Haren
zoon van: Berend [Geerts] _
Egbertien HOVING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 40 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Freerk HOVING geb. 11-6-1813 te Haren / ovl. 3-4-1883 te Haren ( XII-69-322 )
  2. Berend HOVING geb. 10-1-1820 te Haren / ovl. 1-1-1879 te Haren ( XII-69-324 )

XI-34-179 Hinderkien EVERTS
ged. 31-5-1795
dochter van: Freerk EVERTS
Lammechien BOLHUIS

( X-18-82 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-5-1795 te Haren. Beroep: landbouwersche (1822).
 
  Zij trouwde op 26-10-1822 te Noorddijk (HA-7) met:  
  Oomke [Luitjes] OOMKES
geb. ca 1773 te Noordijk (Engelbert)
zoon van: Luitje [Oomkes] _
Trijntje [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1822).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 49 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje OOMKES geb. 16-6-1824 te Noordijk (Engelbert) / ovl. 27-10-1889 te Groningen ( XII-70-326 )
  2. Lammiggien OOMKES geb. 24-10-1825 te Noordijk (Engelbert) / ovl. 9-3-1826 te Noordijk (Engelbert) ( XII-70-328 )
  3. Luitje [Oomkes] OOMKES geb. 1827 / ovl. 30-10-1827 te Noordijk (Engelbert) ( XII-70-330 )
  4. NN OOMKES geb. 26-3-1829 te Noordijk (Engelbert) / ovl. 26-3-1829 te Noordijk (Engelbert) ( XII-70-332 )
  5. Hinderkien OOMKES geb. 22-10-1830 te Noordijk (Engelbert) / ovl. 16-4-1903 te Groningen ( XII-70-336 )
  6. Luitje [Oomkes] OOMKES geb. 22-10-1830 te Noordijk (Engelbert) / ovl. 15-12-1911 te Groningen ( XII-70-334 )

XI-34-181 Aaltje EVERS
ged. 12-2-1797 te Haren
dochter van: Freerk EVERTS
Lammechien BOLHUIS

( X-18-82 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-2-1797 te Haren.
 
  Zij trouwde op 16-11-1822 te Haren (HA-19) met:  
  Jan [Geerts] MULDER
geb. ca 1793
zoon van: Geert [Jans] MULDER
Geesijn [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: molenaar (1822), korenmolenaar (1864).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar. Beroep bruidegom: molenaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert MULDER geb. 26-10-1823 te Haren / ovl. 27-8-1897 te Haren ( XII-71-338 )
  2. Freerk MULDER geb. 5-7-1825 te Haren / ovl. 13-3-1889 te Vries ( XII-71-340 )
  3. Luitje MULDER geb. 8-6-1827 te Haren / ovl. 19-11-1910 te Haren ( XII-71-342 )
  4. Geesje MULDER geb. 16-9-1829 te Haren / ovl. 8-4-1917 te Haren (Glimmen) ( XII-71-344 )
  5. Hinderk MULDER geb. 6-8-1831 te Haren / ovl. 20-3-1898 te Groningen ( XII-71-346 )
  6. Lammechien MULDER geb. 7-8-1833 te Haren / ovl. 6-3-1834 te Haren ( XII-71-348 )

XI-34-183 Jacob BOLHUIS EVERTS
geb. ca 1800 te Haren
zoon van: Freerk EVERTS
Lammechien BOLHUIS

( X-18-82 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1830, 1841, 1846).
 
  Hij trouwde (1) op 8-5-1830 te Haren (HA-7) met:  
  Grietje HENDRIKS
ged. 20-7-1794 te Haren (Dilgt)
dochter van: Hendrik [Geerts] _
Annegien [Roelofs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-7-1794 te Haren.
DTB Haren pag.107: "20. Julius. Hinderk Geerts en Annegien Roelfs een D. Grietjen. Dilgt.".
Beroep: landbouwersche (1826, 1830, 1835).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 35 jaar. Weduwe van Luitje Everts.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik EVERTS geb. 29-10-1830 te Haren (Onnen) / ovl. 27-8-1859 te Haren (Onnen) ( XII-72-349 )
  2. Lammechien EVERTS geb. 19-11-1833 te Haren (Onnen) / ovl. 17-6-1835 te Haren (Onnen) ( XII-72-350 )
  Hij trouwde (2) op 22-5-1841 te Haren (HA-11) met:  
  Elizabeth MEULMAN
geb. 6-10-1812 te Eelde
ovl. voor 1846
dochter van: Willem [Jans] MEULMAN
Aaltien [Jans] HARTLIEF
( XI-31-158 )
fam. 111: ( IV-3-14 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 28 jaar. Weduwnaar van Grietje Hindriks
 
  Hij trouwde (3) op 25-4-1846 te Haren (HA-5) met:  
  Jantje [Berends] BOSMAN
geb. te Haren (Essen)
dochter van: Jan [Berends] BOSMAN
Jantje [Jans] WILPHORST

  Bij het huwelijk
Bruidegom 46 jaar, bruid 29 jaar. Weduwnaar van Elizabeth Meulman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Berends EVERTS geb. 10-5-1848 te Haren (Onnen) / ovl. 3-6-1903 te Haren (Harenermolen) ( XII-72-351 )
  2. Lammechien BOLHUIS EVERTS geb. 11-11-1855 te Haren (Onnen) / ovl. 25-2-1924 te Haren (Onnen) ( XII-72-352 )

XI-35-184 Euwertje [Bartelts] VOS
geb. 1762
dochter van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )

XI-35-185 Euwertje [Bartelts] VOS
geb. 1764
dochter van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )

XI-35-186 Martjen [Bartelts] VOS
geb. 1766
dochter van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )

XI-35-187 Knelske [Bartelts] VOS
geb. 1767
dochter van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )

XI-35-188 Heere [Bartelts] VOS
geb. 1770
zoon van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )

XI-35-189 Wijpke [Bartelts] VOS
geb. 1772
dochter van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )

XI-35-190 Pieter [Bartelts] VOS
geb. 1775
zoon van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )

XI-35-191 Frouwke [Bartelts] VOS
ged. 5-7-1778 te 't Zandt
ovl. 14-3-1855 te Bedum (Noordwolde)
dochter van: Bartelt [Aijkes] VOS
Anje [Heeres] _
( X-21-90 )
  Zij trouwde op 4-11-1800 te Noordwolde met:  
  Albert [Klaasen] ROEGE
geb. 24-3-1774 te Bedum
ovl. 21-7-1830 te Bedum (Noordwolde), 56 jaar oud
zoon van: Klaas [Popkes] _
Cornelske [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-3-1774 te Bedum. Beroep: landbouwer (1830). Omstreeks 1813 wonend te Noordwolde.
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk te Noordwolde op 4-11-1800. Bruidegom van Noordwolde, bruid van ’t Zandt.
 

XI-36-192 Grietje VOS
dochter van: Pieter [Boukes] VOS
Trijntje [Jacobs] _

( X-23-96 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Garbrants] WIERSEMA
zoon van: Garbrant WIJRSEMA
  Persoonlijke informatie
zoon van Garbrant Wijrsema van Uithuizermeeden.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1802.
 

XI-37-193 Jan [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1789
ovl. 23-11-1855 te Noorddijk (Ruischerbrug) (OA-13), 66 jaar oud
zoon van: Jan [Roelfs] BOLHUIS
Geertje [Nannes] BIERMA
( X-24-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1813, 1830, 1842), arbeider (1851, 1855). Overleden als arbeider. Er is ook een overlijdensakte in Ten Boer (1855: OA-65).
 
  Hij trouwde op 10-10-1813 te Ten Boer (HA-30) met:  
  Anje [Klaassens] NIEHOF
geb. ca 1791 te Ten Boer
ovl. 11-5-1883 te Noorddijk (OA-17), 92 jaar oud
dochter van: Klaas [Jans] NIEHOFF
Kornelske [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1842), arbeidster (1851).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Jans] BOLHUIS geb. 1-2-1814 te Ten Boer / ovl. 15-1-1871 te Ten Boer (OA-5) ( XII-73-353 )
  2. Jan BOLHUIS geb. 19-8-1815 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 8-11-1871 te Ezinge (OA-55) ( XII-73-354 )
  3. Kornelske BOLHUIS geb. 20-11-1822 te Ten Boer / ovl. 8-12-1908 te Appingedam ( XII-73-355 )
  4. Geertje BOLHUIS geb. 19-9-1824 te Ten Boer / ovl. 4-8-1874 te Noorddijk ( XII-73-356 )
  5. Aldert [Jans] BOLHUIS geb. 18-10-1826 te Ten Boer / ovl. 20-5-1827 te Ten Boer (OA-24) ( XII-73-357 )
  6. Attje [Jans] BOLHUIS geb. 19-3-1828 te Ten Boer / ovl. 13-4-1842 te Ten Boer (OA-20) ( XII-73-358 )
  7. Nanning [Jans] BOLHUIS geb. 9-3-1830 te Ten Boer / ovl. 10-5-1830 te Ten Boer (OA-16) ( XII-73-359 )
  8. Cornelus BOLHUIS geb. 29-3-1831 te Ten Boer / ovl. 9-1-1867 te Middelstum (Westerwijtwerd) (OA-1) ( XII-73-360 )
  9. Geert BOLHUIS geb. 30-1-1834 te Ten Boer / ovl. 17-4-1923 te Groningen ( XII-73-361 )

XI-37-194 Aldert [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1794 te Ten Boer
ovl. 21-2-1827 te Ten Boer (OA-39), 32 jaar oud
zoon van: Jan [Roelfs] BOLHUIS
Geertje [Nannes] BIERMA
( X-24-102 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie op overlijdensakte (Ten Boer: 1827: OA-39): elders overleden; Overleden aan boord Z.M. schip Waterloo; plaats niet vermeld; geboortepl: Ten Boer; beroep overl.: matroos; beroep vader: landbouwer.
 

XI-37-195 Klaas [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1797 te Ten Boer
ovl. 2-10-1871 te Ten Boer (OA-104), 74 jaar oud
zoon van: Jan [Roelfs] BOLHUIS
Geertje [Nannes] BIERMA
( X-24-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1855, 1861, 1864, 1867, 1871).
 
  Hij trouwde op 8-10-1820 te Ten Boer (HA-18) met:  
  Sietje [Derks] BREEDLAND
geb. ca 1798 te Ten Boer
ovl. voor 1871
dochter van: Derk [Pouwels] BREEDLAND
Eltje [Derks] WILTJER

  Persoonlijke informatie
Naam ook Sijtske (Ten Boer: 1820: HA-18). Beroep: dagloonster (1855, 1861, 1867).
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruid: korenschipper; bruidegom 23 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje BOLHUIS geb. ca 1821 te Ten Boer ( XII-74-362 )
  2. Eltje BOLHUIS geb. 10-12-1824 te Ten Boer (GA-70) / ovl. 28-8-1848 te Ten Boer (OA-81) ( XII-74-363 )
  3. Trientje [Klaassens] BOLHUIS geb. ca 1831 te Ten Boer / ovl. 18-3-1864 te Groningen (OA-260) ( XII-74-364 )
  4. Janna BOLHUIS geb. 17-5-1834 te Ten Boer / ovl. te Ten Boer ( XII-74-365 )
  5. Jan BOLHUIS geb. ca 1838 te Ten Boer / ovl. 29-7-1891 te Eenrum (OA-31) ( XII-74-366 )

XI-37-196 Kornelske [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1799 te Ten Boer
ovl. 15-9-1852 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-45), 53 jaar oud
dochter van: Jan [Roelfs] BOLHUIS
Geertje [Nannes] BIERMA
( X-24-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakkersche (1852).
 
  Zij trouwde op 26-5-1822 te Ten Boer (HA-7) met:  
  Hindrik [Jakobs] KOOPMAN
geb. ca 1802 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 25-11-1845 te Ten Boer (Garmerwolde)
zoon van: Jakob [Hindriks] KOOPMAN
Hillechien [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker (1822).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: broodbakker; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 20 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje KOOPMAN geb. ca 1832 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-75-367 )
  2. Aaltje KOOPMAN geb. ca 1839 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-75-368 )
  3. Klaas KOOPMAN geb. 13-2-1839 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 13-5-1919 te Ten Boer (Ten Post) ( XII-75-369 )

  Generatie XII  
XII-1-1 Cornelis Christiaan WARMOLTS
geb. 8-9-1793 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 2-4-1814 te Ten Boer (Lellens), 20 jaar oud
zoon van: Elibertus WARMOLTS
Alagonda [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-1 )

XII-1-2 Lambertus WARMOLTS
geb. 28-5-1796 te Buitenpost
ovl. 23-10-1854 te Stedum, 58 jaar oud
zoon van: Elibertus WARMOLTS
Alagonda [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1831).
 
  Hij trouwde op 21-9-1827 te Middelstum (HA-9) met:  
  Anje [Jacobs] ELEMA
geb. 5-7-1801 te Middelstum
ovl. 31-1-1861 te Stedum (OA-8), 59 jaar oud
dochter van: Jacob [Everts] ELEMA
Aaltje [Remges] DOORNBOS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje WARMOLTS geb. 2-9-1828 te Winsum (Obergum) / ovl. 22-9-1828 te Winsum (Obergum) ( XIII-1-1 )
  2. Elibertus WARMOLTS geb. 25-9-1829 te Winsum (Obergum) / ovl. 25-5-1896 te Stedum ( XIII-1-2 )
  3. Jakob WARMOLTS geb. 18-6-1831 te Winsum (Obergum) (GA-33) / ovl. 9-2-1872 te Stadskanaal (OA-17) ( XIII-1-3 )
  4. Aaltje WARMOLTS geb. 10-11-1833 te Winsum (Obergum) / ovl. 19-11-1915 te Stedum (OA-20) ( XIII-1-4 )

XII-2-3 Neltje DORHOUT
geb. 24-11-1794 te Harlingen
ovl. 12-5-1865 te Appingedam, 70 jaar oud
dochter van: Ambrosius DORHOUT
Margaretha Jacoba [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-2 )
  Zij trouwde op 29-4-1819 te Leeuwarden met:  
  Petrus MEES
geb. ca 1792 te Leermens
ovl. 2-6-1856 te Groningen
zoon van: Menso [Alting] MEES
Enna de COCK

  Uit deze relatie  
  1. Rika MEES geb. 13-3-1820 te Opsterland / ovl. 20-3-1897 te Amsterdam ( XIII-2-5 )
  2. Menzo MEES geb. 15-10-1821 te Langezwaag / ovl. 10-6-1832 te Groningen ( XIII-2-6 )
  3. Ambrosius MEES geb. 20-8-1823 te Opsterland / ovl. 6-7-1898 te Dwingeloo ( XIII-2-7 )
  4. Arnoldus Regnerus MEES geb. 24-7-1825 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 15-5-1832 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XIII-2-8 )
  5. Margaretha Jacoba MEES geb. 31-10-1828 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 1-8-1891 te Appingedam ( XIII-2-9 )
  6. Bernardus [Dorhout] MEES geb. 30-12-1830 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 27-5-1890 te Bendorf (Dld) ( XIII-2-10 )

XII-2-4 Bernardus DORHOUT
geb. 1-2-1797 te Harlingen
ovl. 29-5-1871 te Leeuwarden, 74 jaar oud
zoon van: Ambrosius DORHOUT
Margaretha Jacoba [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-2 )
  Hij trouwde (1) op 30-10-1823 te Dantumadeel met:  
  Anna BERGSMA
geb. 11-3-1802 te Menaldumadeel (Dronrijp)
ovl. 26-3-1825 te Leeuwarden, 23 jaar oud
dochter van: Jacob Johan BERGSMA
Baukjen ZEPER

  Hij trouwde (2) op 23-11-1827 te Leeuwarden met:  
  Eva Justina WIERDSMA
geb. 1-1-1808 te Leeuwarden
ovl. 7-3-1834 te Leeuwarden, 26 jaar oud
dochter van: Jentje Dominicus WIERDSMA
Lijsbet NAUTA

  Uit deze relatie  
  1. Ambrosius DORHOUT geb. 12-9-1828 te Leeuwarden / ovl. 11-10-1859 te Leeuwarden ( XIII-3-11 )
  2. Jentje Dominicus DORHOUT geb. 9-3-1830 te Leeuwarden / ovl. 22-4-1831 te Leeuwarden ( XIII-3-12 )
  3. Elisabeth Catharina DORHOUT geb. 10-1-1832 te Leeuwarden ( XIII-3-13 )
  4. Eva Justina Margaretha Jacoba DORHOUT geb. 17-1-1834 te Leeuwarden / ovl. 21-7-1915 te Den Haag ( XIII-3-14 )

XII-2-5 Rijkje DORHOUT
geb. 6-8-1800 te Harlingen
dochter van: Ambrosius DORHOUT
Margaretha Jacoba [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-2 )

XII-2-6 Lambertus DORHOUT
geb. 25-10-1802 te Harlingen
ovl. 10-3-1864 te Leeuwarden, 61 jaar oud
zoon van: Ambrosius DORHOUT
Margaretha Jacoba [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-2 )
  Hij trouwde op 23-6-1843 te Schoterland met:  
  Diderika Hora ADEMA
geb. 29-8-1818 te Oranjewoud
ovl. 8-4-1850 te Leeuwarden, 31 jaar oud
dochter van: Lollius ADEMA
Tettje BIENEMA

  Uit deze relatie  
  1. Bernardus DORHOUT geb. 17-4-1844 te Leeuwarden / ovl. 25-4-1919 te Haren ( XIII-4-15 )
  2. Tettje DORHOUT geb. 13-6-1845 te Leeuwarden / ovl. 25-4-1916 te Velp ( XIII-4-16 )
  3. Neltje DORHOUT geb. 9-12-1846 te Leeuwarden / ovl. 12-6-1927 te Velp ( XIII-4-17 )
  4. Pieter DORHOUT geb. 22-8-1848 te Leeuwarden ( XIII-4-18 )

XII-3-7 Margaretha van EERDE
ged. 23-10-1796 te Groningen
dochter van: Jan Rudolf van EERDE
Ella Catharina [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-10-1796 te Groningen.
 

XII-3-8 Egbert van EERDE
ged. 24-2-1799 te Groningen
ovl. 9-5-1859 te Groningen
zoon van: Jan Rudolf van EERDE
Ella Catharina [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-3 )
  Hij trouwde op 29-5-1835 te Groningen met:  
  Frederika HOITSEMA
geb. 6-1-1805 te Groningen
ovl. 14-1-1870 te Groningen, 65 jaar oud
dochter van: Andel Sijnco HOITSEMA
Maria van BOLHUIS

( XI-7-43 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan Rudolf van EERDE geb. 2-3-1836 te Groningen / ovl. 22-10-1925 te Winschoten ( XIII-5-19 )
  2. Ella Catharina van EERDE geb. 17-2-1838 te Groningen / ovl. 29-9-1904 te Lochem ( XIII-5-20 )
  3. Andel Sijnco van EERDE geb. 3-4-1840 te Groningen / ovl. 18-6-1910 te Utrecht ( XIII-5-21 )
  4. Copius Metting van Bolhuis van EERDE geb. 25-12-1842 te Groningen / ovl. 13-8-1846 te Groningen ( XIII-5-22 )

XII-3-9 Rika van EERDE
ged. 30-5-1802 te Groningen
ovl. 26-6-1859 te Groningen
dochter van: Jan Rudolf van EERDE
Ella Catharina [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-5-1802 te Groningen.
 
  Zij trouwde op 11-7-1832 te Groningen met:  
  Sijbrandus STRATINGH
geb. 9-4-1785 te Adorp
ovl. 15-2-1841 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Everhardus STRATINGH
Margje CLEVERINGA

  Persoonlijke informatie
Overgenomen uit Wikepedia (2-6-2017):
Sibrandus Stratingh werd geboren in het Groningse Adorp, waar zijn vader Everhardus Stratingh predikant was. Hij groeide echter op bij zijn oom Laurens Stratingh die apotheker in Groningen was en ging hier naar de Latijnse school. Op 13-jarige leeftijd begon hij met studeren op de Groningse universiteit, destijds Academie geheten. In 1801 richtte hij samen met zijn vriend Theodorus van Swinderen het ‘Genootschap ter bevordering der natuurkundige wetenschappen te Groningen’ op. Uiteindelijk werd hij in 1824 hoogleraar (algemene, toegepaste en farmaceutische) scheikunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

In zijn leven heeft hij een aantal uitvindingen gedaan, onder andere met voortbeweging. Waarschijnlijk was Stratingh de eerste die in Nederland een voertuig met een motor (stoom in dit geval) bestuurde. Dit gebeurde al op 22 maart 1834, toen hij en zijn assistent, de Duitse instrumentmaker Christopher Becker de eerste "autorit" door de straten van Groningen maakten. Op 3 november 1835 maakte hij een tweede rit, van Groningen naar De Punt (een afstand van zo'n 20 kilometer). Kennelijk verliep de tocht zonder problemen. Een aantal nieuwsberichten getuigen van deze avonturen. Stratingh kreeg van de toenmalige koning Willem I een aanmoedigingspremie van 600 gulden. De koning wenste op de hoogte gehouden te worden van de uitvindingen van Stratingh en bracht hem in 1837 een bezoek.

Later zou Stratingh ook een elektrovoertuigje bouwen, dat bewaard is gebleven. Waarschijnlijk is dit het eerste elektrisch aangedreven voertuig ter wereld. Stratingh stierf plots op 56-jarige leeftijd.

Sibrandus Stratingh was een oom van Gozewinus Acker Stratingh. Hij trouwde op 11 juli 1832 te Groningen met Rika van Eerde, dochter van de hoogleraar Jan Rudolf van Eerde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margaretha Everharda STRATINGH geb. 20-8-1833 te Groningen ( XIII-6-23 )
  2. Jan Rudolf STRATINGH geb. 9-2-1837 te Groningen / ovl. 13-9-1838 te Groningen ( XIII-6-24 )
  3. Everhardus Martinus STRATINGH geb. 22-7-1838 te Groningen ( XIII-6-25 )
  4. Sijbranda Ella Catharina STRATINGH geb. 3-8-1841 te Groningen / ovl. 27-5-1842 ( XIII-6-26 )

XII-4-10 Rika van BOLHUIS
ged. 1-8-1808 te Groningen
ovl. 20-1-1895 te Onderdendam
dochter van: Michiel Jacob [Lambertus] van BOLHUIS
Aurelia Maria PEERLKAMP
( XI-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-8-1808 te Groningen.
 
  Zij trouwde op 20-1-1836 te Groningen met:  
  Sijnco HOITSEMA
ged. 13-1-1799 te Groningen
ovl. 21-1-1860 te Groningen
zoon van: Andel Sijnco HOITSEMA
Maria van BOLHUIS

( XI-7-43 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1799 te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria van BOLHUIS HOITSEMA geb. 8-12-1836 te Vleuten ( XIII-7-27 )
  2. Michiel Jacobus van BOLHUIS HOITSEMA geb. 17-8-1838 te Vleuten / ovl. 31-10-1839 te Vleuten ( XIII-7-28 )
  3. Margaretha Jacoba HOITSEMA geb. 21-10-1839 te Vleuten / ovl. 17-7-1891 te Zweeloo ( XIII-7-29 )
  4. Michiel Jacob van BOLHUIS HOITSEMA geb. 1-8-1841 te Vleuten / ovl. 19-5-1842 te Vleuten ( XIII-7-30 )
  5. Aurelia Maria HOITSEMA geb. 11-10-1842 te Vleuten ( XIII-7-31 )
  6. Michiel Jacob van BOLHUIS HOITSEMA geb. 17-12-1843 te Vleuten ( XIII-7-32 )
  7. Eva Margaretha HOITSEMA geb. 4-5-1845 te Leeuwarderadeel ( XIII-7-33 )
  8. Maria Wilhelmina Henderika HOITSEMA geb. 10-7-1847 te Leeuwarderadeel ( XIII-7-34 )
  9. Frederica HOITSEMA geb. ca 1850 / ovl. 11-4-1940 te Lochem ( XIII-7-35 )

XII-4-11 Lambertus van BOLHUIS
ged. 15-10-1809 te Groningen
zoon van: Michiel Jacob [Lambertus] van BOLHUIS
Aurelia Maria PEERLKAMP
( XI-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-10-1809 te Groningen.
 

XII-4-12 Anna Wilhelmina Henderika van BOLHUIS
geb. 11-3-1811 te Groningen
ovl. 25-6-1893 te Zwolle, 82 jaar oud
dochter van: Michiel Jacob [Lambertus] van BOLHUIS
Aurelia Maria PEERLKAMP
( XI-1-4 )
  Zij trouwde op 1-11-1838 te Groningen met:  
  Jan ten BRUGGENCATE
geb. 17-9-1813 te Almelo
ovl. 6-3-1884 te Almelo, 70 jaar oud
zoon van: Lambertus ten BRUGGENCATE
Christina Elizabeth HOOGLAND

  Uit deze relatie  
  1. Lambertus Christiaan ten BRUGGENCATE geb. 9-8-1839 te Almelo / ovl. 23-9-1898 te Utrecht ( XIII-8-36 )
  2. Aurelia Maria ten BRUGGENCATE geb. 29-11-1840 te Almelo / ovl. 17-5-1841 te Almelo ( XIII-8-37 )
  3. Aurelia Maria ten BRUGGENCATE geb. 14-4-1842 te Almelo / ovl. 20-2-1905 te Utrecht ( XIII-8-38 )
  4. Michiel Jacob ten BRUGGENCATE geb. 21-5-1843 te Almelo / ovl. 3-5-1922 te Utrecht ( XIII-8-39 )
  5. Sibrandus ten BRUGGENCATE geb. 20-4-1848 te Almelo / ovl. 29-8-1908 te Den Haag ( XIII-8-40 )
  6. Rika Margaretha Jacoba ten BRUGGENCATE geb. 27-1-1850 te Almelo / ovl. 25-6-1932 te Utrecht ( XIII-8-41 )

XII-4-13 Margretha Jacoba van BOLHUIS
geb. 5-1-1813 te Groningen
ovl. 8-10-1826 te Groningen, 13 jaar oud
dochter van: Michiel Jacob [Lambertus] van BOLHUIS
Aurelia Maria PEERLKAMP
( XI-1-4 )

XII-5-14 Jan van BOLHUIS
geb. 2-3-1808
ovl. 21-11-1826 te Warffum, 18 jaar oud
zoon van: Doje [Pieters] van ZEEBURGH
Alagonda [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-5 )

XII-5-15 Pieter [Dojes] van ZEEBURGH
ged. 26-5-1809 te Warffum
ovl. 8-2-1842 te Warffum, 32 jaar oud
zoon van: Doje [Pieters] van ZEEBURGH
Alagonda [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-5-1809 te Warffum. Beroep: landbouwer op "Zeeburgh" in de Noordpolder te Warffum.
 
  Hij trouwde op 13-5-1833 te Warffum met:  
  Eilke [Mennes] BEUKEMA
geb. 3-1-1801 te Niekerk
ovl. 29-5-1840 te Niekerk, 39 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] BEUKEMA
Anje [Jans] de BOER
fam. 61: ( V-30-120 )
  Persoonlijke informatie
(K41)
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje van ZEEBURGH geb. te Warffum ( XIII-9-42 )
  2. Doje [Pieters] van ZEEBURGH ovl. voor 1871 ( XIII-9-43 )
  3. Jan Bolhuis (Jan) van ZEEBURGH geb. 11-1-1836 te Warffum / ovl. 18-10-1880 te Den Haag ( XIII-9-44 )
  4. Harmannus [Pieters] van ZEEBURGH geb. 1837 / ovl. 1891 ( XIII-9-45 )

XII-5-16 Hermannus [Dojes] van ZEEBURGH
geb. 16-1-1813 te Warffum
ovl. 7-11-1847 te Warffum (Breede), 34 jaar oud
zoon van: Doje [Pieters] van ZEEBURGH
Alagonda [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Breede.
 
  Hij trouwde op 6-5-1839 te Warffum met:  
  Elisabeth [Hiddes] BOUWMAN
geb. 7-5-1815 te Warffum
ovl. 20-12-1844 te Warffum (Breede), 29 jaar oud
dochter van: Hidde [Pieters] BOUWMAN
Gepke [Alderts] BUIKEMA

fam. 61: ( VI-24-83 )
  Persoonlijke informatie
(461212)
 
  Uit deze relatie  
  1. Doje van ZEEBURGH geb. ca 1839 te Warffum / ovl. 14-2-1894 te Oldenzijl ( XIII-10-46 )
  2. Hidde [Pieters] van ZEEBURGH ( XIII-10-47 )
  3. Abel Eppo van ZEEBURGH ( XIII-10-48 )

XII-5-17 Abel Eppo van ZEEBURGH
geb. 20-12-1813 te Warffum
ovl. 29-1-1817 te Warffum, 3 jaar oud
zoon van: Doje [Pieters] van ZEEBURGH
Alagonda [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-5 )

XII-6-18 Alagonda ARKEMA
geb. 1820
ovl. 1882
dochter van: Jan ARKEMA
Catharina [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Alagonda bleef ongehuwd.
 

XII-6-19 Trijntje ARKEMA
geb. 1823
ovl. 1900
dochter van: Jan ARKEMA
Catharina [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Trijntje bleef ongehuwd.
 

XII-6-20 Elisabet ARKEMA
geb. 1825
ovl. 1869
dochter van: Jan ARKEMA
Catharina [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-6 )

XII-6-21 Jan van BOLHUIS
geb. 1830
ovl. 1865
zoon van: Jan ARKEMA
Catharina [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-6 )

XII-6-22 Petronella ARKEMA
geb. 1833
ovl. 1898
dochter van: Jan ARKEMA
Catharina [Jans] van BOLHUIS

( XI-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Petronella bleef ongehuwd.
 

XII-7-23 Jantje [Hindriks] KONING
geb. ca 1790 te Noorddijk (Euvelgunne)
ovl. 24-5-1863 te Groningen (OA-336), 72 jaar oud
dochter van: Hindrik [Tonnis] KONING
Jantje [Elles] HINDRIKS
( XI-3-10 )
( XI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kasteleinsche (1851), tappersche (1863).
 
  Zij trouwde met:  
  Lambartus [Jacobs] VOLHAND
geb. ca 1779 te Stedum (Westeremden)
ovl. 28-6-1847 te Groningen (OA-633), 67 jaar oud
zoon van: Jakob [Jans] <VOLHAND>
Trijntje [Meinderts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein (1844, 1848, 1851).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Lambartus] VOLHAND geb. 25-4-1815 te Groningen / ovl. 16-11-1873 te Ezinge (OA-72) ( XIII-11-49 )
  2. Trientje VOLHAND geb. 19-1-1822 te Groningen ( XIII-11-50 )
  3. Ebeltje [Lambertus] VOLHAND geb. 31-7-1824 te Groningen / ovl. 21-6-1893 te Vught ( XIII-11-51 )
  4. Auktje VOLHAND geb. 2-3-1827 te Groningen ( XIII-11-52 )

XII-7-24 Elle [Hendriks] KONING
geb. 8-3-1795 te Euvelgunne
ovl. 20-3-1878 te Euvelgunne, 83 jaar oud
zoon van: Hindrik [Tonnis] KONING
Jantje [Elles] HINDRIKS
( XI-3-10 )
( XI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-3-1795 te Middelbert
 
  Hij trouwde op 28-4-1837 te Noorddijk met:  
  Jantje [Harms] KOL
ged. 17-10-1802 te Woltersum
ovl. 27-9-1866 te Euvelgunne
dochter van: Harm [Jacobs] KOL
Hilje [Derks] SMIT

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-10-1802 te Woltersum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilje [Elles] KONING geb. ca 1841 te Euvelgunne / ovl. 1-3-1921 te Zuidlaren (Midlaren) ( XIII-12-53 )

XII-7-25 Grietje [Hindriks] KONING
geb. 6-9-1808 te Middelbert
ovl. 9-5-1862 te Ten Boer (Thesinge), 53 jaar oud
dochter van: Hindrik [Tonnis] KONING
Jantje [Elles] HINDRIKS
( XI-3-10 )
( XI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-10-1808 te Middelbert. Grietje woonde te Euvelgunne en Thesinge. Beroep: landbouwersche.
 
  Zij trouwde op 19-11-1829 te Noorddijk met:  
  Siemen [Thijs] BOLHUIS
geb. 16-10-1806 te Groningen
ovl. 13-11-1884 te Ten Boer (Thesinge) (OA-63), 78 jaar oud
zoon van: Thijs [Sijmens] van BOLHUIS
Egbertje [Jans] ZUIDEMA
( IX-6-34 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in Groningen (buiten de Heerepoort). Gedoopt 22-10-1806 in Groningen (A-kerk). Hij woonde te Euvelgunne en Thesinge. Beroep: landbouwer (1867).
Op 28 december 1829 kopen Siemen Thijs en zijn vrouw Grietje Hendriks de boerderij ( Kloosterplaats 19) met 39 1/2 ha. land, vaste huur f.200,-- per jaar, thans gelegen Lageweg 25 ( Steerwolde) Thesinge Na het overlijden van Siemen Thijs Bolhuis is de boerderij toebedeeld aan Geessien Siemens Bolhuis gehuwd met Siemen Bos. Zie boerderijenboek Ten Boer blz. 285
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egberdien BOLHUIS geb. 11-3-1830 te Haren (Euvelgunne) / ovl. 26-5-1830 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-125 )
  2. Ekberdien BOLHUIS geb. 17-4-1832 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 11-2-1906 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XI-27-126 )
  3. Jantje [Siemens] BOLHUIS geb. 25-11-1833 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 13-7-1892 te Ten Boer (OA-57) ( XI-27-127 )
  4. Thijs BOLHUIS geb. 15-3-1835 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 2-3-1912 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-128 )
  5. Hebel BOLHUIS geb. 1-1-1837 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 25-12-1900 te Ten Boer ( XI-27-129 )
  6. Hindrik BOLHUIS geb. 2-3-1838 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 2-3-1870 ( XI-27-130 )
  7. Louwe BOLHUIS geb. 16-2-1839 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 15-11-1855 ( XI-27-131 )
  8. Auktje [Siems] BOLHUIS geb. 17-2-1842 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 20-4-1929 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-132 )
  9. Jan BOLHUIS geb. 5-2-1843 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 31-5-1876 te Ten Boer (St Annen) (OA-60) ( XI-27-133 )
  10. Elle BOLHUIS geb. 24-4-1844 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 7-8-1844 ( XI-27-134 )
  11. Elle BOLHUIS geb. 26-6-1846 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 30-8-1846 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-135 )
  12. Geessien BOLHUIS geb. 15-9-1847 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 8-1-1924 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-136 )
  13. NN BOLHUIS geb. 25-6-1850 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 25-6-1850 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-137 )
  14. Elle BOLHUIS geb. 20-9-1851 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 11-7-1929 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XI-27-138 )
  15. Siemen BOLHUIS geb. 25-10-1853 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-27-139 )

XII-8-26 Jantje [Lauwrens] KONING
geb. 28-2-1792 te Noorddijk
dochter van: Laurens [Tonnis] KONING
Elizabeth [Pieters] BOLHUIS
( XI-3-12 )
( XI-15-87 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koornschippersche (1838).
 
  Zij trouwde te Groningen met:  
  Aldert [Jans] BOLHUIS
geb. 23-5-1790 te Ten Boer
ovl. 6-1-1840 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-2), 49 jaar oud
zoon van: Jan [Alderts] BOLHUIS
Jantje [Jakobs] KOOPMAN
( X-15-69 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koornschipper (1838, 1840, 1845).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijsbeth BOLHUIS geb. 10-3-1815 te Ten Boer ( XII-54-231 )
  2. Siebrig [Alders] BOLHUIS geb. ca 1816 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 20-3-1874 te Noorddijk (Middelbert) (OA-3) ( XII-54-232 )
  3. Lourens BOLHUIS geb. 5-3-1816 te Ten Boer ( XII-54-233 )
  4. Jantje [Alderts] BOLHUIS geb. 21-8-1817 te Ten Boer / ovl. 23-5-1904 te Ten Boer ( XII-54-234 )
  5. Lizabeth [Alderts] BOLHUIS geb. 10-2-1820 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 17-1-1911 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-54-235 )
  6. Jan [Alderts] BOLHUIS geb. 1824 / ovl. 1853 ( XII-54-236 )
  7. Louwrens [Alderts] BOLHUIS geb. ca 1829 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 1915 ( XII-54-237 )
  8. Trientje [Alderts] BOLHUIS geb. 5-6-1831 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XII-54-238 )
  9. Tonnis [Alderts] BOLHUIS geb. 28-3-1834 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 4-2-1903 te Ten Boer (Thesinge) ( XII-54-239 )

XII-9-27 Klaas [Jans] BOUWMAN
geb. ca 1791 te Euvelgunne
ovl. na 1811
zoon van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )

XII-9-28 Tonnis [Klaasens] BOUWMAN
geb. 1792 te Euvelgunne
zoon van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Hij trouwde op 25-4-1822 met:  
  Elske [Siewerts] BOLHUIS
geb. 24-5-1796 te Middelbert
ovl. 11-8-1868 te Ten Boer (Garmerwolde), 72 jaar oud
dochter van: Siewert [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Hindriks] BIERMA
( XI-15-85 )

XII-9-29 Jantje [Klaasen] BOUWMAN
ged. 22-3-1795 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 21-12-1845 te Haren (Euvelgunne)
dochter van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-3-1795 in Ten Boer. Beroep: landbouwersche (1838).
 
  Zij trouwde (1) op 11-3-1813 te Noorddijk (HA-3) met:  
  Hindrik [Hindriks] WOLDERING
ged. 20-5-1792 te Groningen
ovl. 3-8-1814 te Noorddijk (Middelbert) (OA-38), 21 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] <WOLDERING>
Trijntje [Hindriks] Mulder

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-5-1792 in Groningen. Beroep: schoolmeester (1813, 1814).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoolmeester; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 20 jaar; bruid 17 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Hindriks] WOLDRING geb. 12-1-1814 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 29-3-1899 te Slochteren (Harkstede) (OA-60) ( XIII-13-54 )
  Zij trouwde (2) op 1-7-1819 te Haren (HA-9) met:  
  Pieter [Pieters] BOLHUIS
geb. ca 1779 te Haren
ovl. 26-5-1863 te Haren (Euvelgunne) (OA-30), 83 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] _
Geesien [Siewerts] BOLHUIS

( X-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1862), landbouwer (1828, 1863).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 40 jaar; bruid 24 jaar; weduwnaar van Willempie van Dijken; weduwnaar van Hendrik Woldring
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jans] BOLHUIS geb. 19-9-1820 te Haren (Helpman) ( XII-32-133 )
  2. Aafje BOLHUIS geb. 4-6-1825 te Haren (Helpman) / ovl. 30-7-1883 te Groningen ( XII-32-134 )

XII-9-30 Willem [Klaasens] BOUWMAN
geb. 2-11-1797 te Euvelgunne
ovl. ca 1874 te Middelbert
zoon van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Hij trouwde op 30-11-1819 met:  
  Annegien [Klaasens] ZUIDEMA
geb. 1-4-1801 te Middelbert
ovl. te Euvelgunne

XII-9-31 Lammegien [Klaasens] BOUWMAN
geb. 11-1-1801 te Evelgunne
dochter van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Zij trouwde op 19-10-1829 met:  
  Harke [Siewerts] BOLHUIS
geb. 17-4-1799 te Middelbert
ovl. 26-1-1863 te Euvelgunne, 63 jaar oud
zoon van: Siewert [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Hindriks] BIERMA
( XI-15-85 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1863).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BOLHUIS geb. ca 1844 te Groningen / ovl. 23-3-1915 te Haren (Glimmen) (OA-24) ( XIII-14-55 )

XII-9-32 Hebeltje [Klaasens] BOUWMAN
geb. 23-8-1804 te Euvelgunne
ovl. na 1830 te Euvelgunne
dochter van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )

XII-9-33 Geessien [Klaasens] BOUWMAN
geb. 11-7-1807 te Euvelgunne
dochter van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrit [Berends] ROTGERS
geb. 1798 te Groningen

XII-9-34 Grietje [Klaasens] BOUWMAN
geb. 22-7-1810 te Euvelgunne
ovl. 13-12-1887 te Middelbert, 77 jaar oud
dochter van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Zij trouwde met:  
  Cornelisje [Harms] KRUIER
geb. 8-3-1798 te Engelbert
ovl. 4-11-1859 te Middelbert, 61 jaar oud

XII-10-35 Jantje ELLENS
geb. 24-6-1820 te Noorddijk
dochter van: Hindrik [Ellens] _
Lolje [Hinderikus] TEISMAN
( XI-4-24 )

XII-10-36 Elle [Hindriks] ELLENS
geb. 29-11-1827 te Noorddijk
ovl. 29-1-1862 te Noordwolde, 34 jaar oud
zoon van: Hindrik [Ellens] _
Lolje [Hinderikus] TEISMAN
( XI-4-24 )
  Hij trouwde op 2-7-1853 te Bedum met:  
  Trijntje [jans] ALMA
geb. 24-11-1830 te Noorderhogebrug
ovl. 16-6-1859 te Noordwolde, 28 jaar oud
dochter van: Jan [Bettes] ALMA
Grietje [Wolters] WOLTERS

  Uit deze relatie  
  1. Hinderikus ELLENS geb. 22-12-1853 te Zuidwolde ( XIII-15-56 )
  2. Grietje ELLENS geb. 22-5-1855 te Noordwolde / ovl. 18-1-1941 te Adorp ( XIII-15-57 )
  3. Jan ELLENS geb. 1856 te Noordwolde / ovl. 25-6-1857 te Noordwolde ( XIII-15-58 )
  4. Lolje ELLENS geb. 26-7-1858 te Noordwolde / ovl. 12-8-1858 te Noordwolde ( XIII-15-59 )

XII-11-37 Luitje [Jans] van DIJKEN
geb. 20-6-1787 te Engelbert
ovl. 16-6-1856 te Haren (Euvelgunne), 68 jaar oud
zoon van: Jan [Luitjes] van DIJKEN
Anniggien [Garbrands] VENEKAMP
( XI-5-29 )
  Hij trouwde op 19-6-1818 te Noorddijk met:  
  Margien [Ebo] BOLHUIS
ged. 28-10-1796 te Haren (Helpman)
ovl. 19-6-1831 te Haren (Euvelgunne), 34 jaar oud
dochter van: Ebo BOLHUIS
Geertje [Kornelis] OFFERINGA
( X-18-78 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1796 in Groningen (Martininkerk).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Luitjes] van DIJKEN geb. 26-6-1821 te Haren (Euvelgunne) / ovl. 11-6-1893 te Oosterhogebrug ( XII-65-298 )

XII-11-38 Gaaske [Jans] van DIJKEN
geb. ca 1790 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Jan [Luitjes] van DIJKEN
Anniggien [Garbrands] VENEKAMP
( XI-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1844), landbouwersche (
 
  Zij trouwde op 13-5-1813 te Noorddijk (HA-7) met:  
  Popke [Jans] BRUININGA
geb. ca 1784 te Noorddijk
zoon van: Jan [Popkes] BRUININGA
Geertje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerezoon (1813), landbouwer (1835, 1844)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien [Popkes] BRUININGA geb. ca 1814 te Noorddijk / ovl. 2-5-1894 te Aduard ( XIII-16-60 )
  2. Jan [Popkes] BRUINENGA geb. ca 1819 te Noorddijk ( XIII-16-61 )

XII-11-39 Garbrand [Jans] van DIJKEN
geb. ca 1794 te Noorddijk
zoon van: Jan [Luitjes] van DIJKEN
Anniggien [Garbrands] VENEKAMP
( XI-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1827, 1854).
 
  Hij trouwde op 24-5-1827 te Noorddijk (HA-5) met:  
  Geessien [Kornelis] EVENHUIS
geb. ca 1802 te Noorddijk
dochter van: Kornelis [Rodulfs] EVENHUIS
Geertruid [Sierts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1827), landbouwersche (1854).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruid van DIJKEN geb. ca 1831 te Noorddijk (Oosterhogebrug) ( XIII-17-62 )

XII-11-40 Abel [Jans] van DIJKEN
geb. ca 1796 te Noorddijk
zoon van: Jan [Luitjes] van DIJKEN
Anniggien [Garbrands] VENEKAMP
( XI-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook: "Ebel". Beroep: landbouwer (1828, 1856).
 
  Hij trouwde op 26-3-1828 te Noorddijk (HA-3) met:  
  Trientje [Pieters] BOLHUIS
geb. ca 1807 te Haren (Helpman)
dochter van: Pieter [Pieters] BOLHUIS
Willempje [Luitjes] van DIJKEN
( XI-15-88 )
( XI-5-32 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien van DIJKEN geb. ca 1829 te Noorddijk (Euvelgunne) ( XIII-18-63 )

XII-12-41 Luitje van DIJKEN
zoon van: Tonnis [Luitjens] van DIJKEN
Aaltje [Gerrits] OTTENS
( XI-5-31 )
  Hij trouwde met:  
  Willemtje [Mels] van DIJKEN
  Uit deze relatie  
  1. Abel van DIJKEN geb. ca 1861 te Noorddijk (Roodehaan) ( XIII-19-64 )

XII-12-42 Annechien van DIJKEN
geb. ca 1819 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 7-10-1917 te Groningen (OA-1322), 98 jaar oud
dochter van: Tonnis [Luitjens] van DIJKEN
Aaltje [Gerrits] OTTENS
( XI-5-31 )
  Zij trouwde op 29-6-1850 te Noorddijk (HA-8) met:  
  Jakob de BOER
geb. ca 1822 te Haren (Helpman)
zoon van: Arend de BOER
Aaltje DEKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepstimmerman (1850, 1872).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje de BOER geb. 11-4-1854 te Haren (Helpman) / ovl. 8-3-1944 te Groningen ( XIII-20-65 )

XII-13-43 Trientje [Pieters] BOLHUIS
geb. ca 1807 te Haren (Helpman)
dochter van: Pieter [Pieters] BOLHUIS
Willempje [Luitjes] van DIJKEN
( XI-15-88 )
( XI-5-32 )
  Zij trouwde op 26-3-1828 te Noorddijk (HA-3) met:  
  Abel [Jans] van DIJKEN
geb. ca 1796 te Noorddijk
zoon van: Jan [Luitjes] van DIJKEN
Anniggien [Garbrands] VENEKAMP
( XI-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook: "Ebel". Beroep: landbouwer (1828, 1856).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien van DIJKEN geb. ca 1829 te Noorddijk (Euvelgunne) ( XIII-18-63 )

XII-14-44 Janna [Hindriks] BRUININGA
geb. 28-3-1820 te Noorddijk (GA-10)
dochter van: Hindrik [Jans] BRUININGA
Jantje [Luitjes] van DIJKEN

( XI-5-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1862).
 
  Zij trouwde op 23-6-1838 te Ten Boer (HA-24) met:  
  Hindrik [Kornelis] NIEBOER
geb. 12-9-1808 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 27-12-1880 te Ten Boer (Garmerwolde), 72 jaar oud
zoon van: Kornelis [Jacobs] NIEBOER
Geeske [Jacobs] KOOPMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1838, 1862).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 18 jaar. Weduwnaar van Anje Pieters Woldinga.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Hindriks] NIEBOER geb. ca 1836 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XIII-21-66 )
  2. Kornelis NIEBOER geb. 9-2-1844 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 24-8-1902 te Groningen ( XIII-21-67 )

XII-15-45 Anna Margaretha LIEFTINCK
geb. 16-8-1795 te Zweeloo
ovl. 12-7-1878 te Coevorden, 82 jaar oud
dochter van: Franciskus LIEFTINCK
Eta Geertruida van BOLHUIS

( XI-6-41 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Klaas NEVELS
geb. 7-6-1772 te Coevorden
ovl. 6-12-1833 te De Loo, 61 jaar oud
zoon van: Lucas [Hindriks] NEVELS
Lammechien [Jans] BRAAMS

  Persoonlijke informatie
Beroep: Landbouwer, koopman, logementhouder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Franciscus NEVELS geb. 30-11-1829 te Coevorden / ovl. 6-10-1909 te Coevorden ( XIII-22-68 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Berend BRINK

XII-16-46 Eva Margaretha HOITSEMA
ged. 28-8-1794 te Groningen (Oude Boteringestraat)
ovl. na 1835 te Groningen (Steentilstraat)
dochter van: Andel Sijnco HOITSEMA
Maria van BOLHUIS

( XI-7-43 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-8-1794 te Groningen in de Martinikerk.
 
  Zij trouwde op 6-3-1815 te Groningen met:  
  Jodocus Henricus WARMOLTS
geb. 14-3-1790 te Eelde
ovl. 2-10-1835 te Groningen, 45 jaar oud
zoon van: Jan WARMOLTS
Alegonda SIERTSEMA


XII-16-47 Sijnco HOITSEMA
ged. 13-1-1799 te Groningen
ovl. 21-1-1860 te Groningen
zoon van: Andel Sijnco HOITSEMA
Maria van BOLHUIS

( XI-7-43 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1799 te Groningen.
 
  Hij trouwde op 20-1-1836 te Groningen met:  
  Rika van BOLHUIS
ged. 1-8-1808 te Groningen
ovl. 20-1-1895 te Onderdendam
dochter van: Michiel Jacob [Lambertus] van BOLHUIS
Aurelia Maria PEERLKAMP
( XI-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-8-1808 te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria van BOLHUIS HOITSEMA geb. 8-12-1836 te Vleuten ( XIII-7-27 )
  2. Michiel Jacobus van BOLHUIS HOITSEMA geb. 17-8-1838 te Vleuten / ovl. 31-10-1839 te Vleuten ( XIII-7-28 )
  3. Margaretha Jacoba HOITSEMA geb. 21-10-1839 te Vleuten / ovl. 17-7-1891 te Zweeloo ( XIII-7-29 )
  4. Michiel Jacob van BOLHUIS HOITSEMA geb. 1-8-1841 te Vleuten / ovl. 19-5-1842 te Vleuten ( XIII-7-30 )
  5. Aurelia Maria HOITSEMA geb. 11-10-1842 te Vleuten ( XIII-7-31 )
  6. Michiel Jacob van BOLHUIS HOITSEMA geb. 17-12-1843 te Vleuten ( XIII-7-32 )
  7. Eva Margaretha HOITSEMA geb. 4-5-1845 te Leeuwarderadeel ( XIII-7-33 )
  8. Maria Wilhelmina Henderika HOITSEMA geb. 10-7-1847 te Leeuwarderadeel ( XIII-7-34 )
  9. Frederica HOITSEMA geb. ca 1850 / ovl. 11-4-1940 te Lochem ( XIII-7-35 )

XII-16-48 Frederika HOITSEMA
geb. 6-1-1805 te Groningen
ovl. 14-1-1870 te Groningen, 65 jaar oud
dochter van: Andel Sijnco HOITSEMA
Maria van BOLHUIS

( XI-7-43 )
  Zij trouwde op 29-5-1835 te Groningen met:  
  Egbert van EERDE
ged. 24-2-1799 te Groningen
ovl. 9-5-1859 te Groningen
zoon van: Jan Rudolf van EERDE
Ella Catharina [Lambertus] van BOLHUIS

( XI-1-3 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan Rudolf van EERDE geb. 2-3-1836 te Groningen / ovl. 22-10-1925 te Winschoten ( XIII-5-19 )
  2. Ella Catharina van EERDE geb. 17-2-1838 te Groningen / ovl. 29-9-1904 te Lochem ( XIII-5-20 )
  3. Andel Sijnco van EERDE geb. 3-4-1840 te Groningen / ovl. 18-6-1910 te Utrecht ( XIII-5-21 )
  4. Copius Metting van Bolhuis van EERDE geb. 25-12-1842 te Groningen / ovl. 13-8-1846 te Groningen ( XIII-5-22 )

XII-17-49 Abel Popko van BOLHUIS
geb. 30-3-1770 te Groningen
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )
  Foto van Abel Popko van BOLHUIS
Foto(s) van Abel Popko van BOLHUIS
 

XII-17-50 Heike [Egberts] van BOLHUIS
geb. 16-12-1772 te Groningen
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )

XII-17-51 Margien van BOLHUIS
geb. 27-1-1775 te Groningen
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )
  Zij trouwde met:  
  Lucas TRIP
geb. 8-4-1781 te Groningen
ovl. 1810 te Groningen
zoon van: Jacob TRIP
Anna Lewe van MATHENESSE


XII-17-52 Christiaan [Smidt] van BOLHUIS
geb. 30-12-1777 te Groningen
ovl. 29-11-1838 te Groningen (OA-906), 60 jaar oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koffijhuishouder (1838).
 
  Hij trouwde op 8-12-1805 te Groningen met:  
  Titia COST
geb. ca 1780
ovl. 28-10-1818 te Groningen
dochter van: Albertus COAST
Clara GANKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jannes van BOLHUIS geb. 21-5-1806 te Groningen / ovl. 8-7-1866 te Groningen ( XIII-23-69 )
  2. Grietje [Heikes] van BOLHUIS geb. 4-5-1808 te Groningen / ovl. 22-3-1879 te Winschoten ( XIII-23-70 )
  3. Barbara [Febes] van BOLHUIS geb. 8-7-1810 te Groningen ( XIII-23-71 )
  4. Berend van BOLHUIS geb. 1818 te Groningen ( XIII-23-72 )

XII-17-53 Aaltje van BOLHUIS
geb. 22-3-1781 te Groningen
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )

XII-17-54 Berend [Reiswijk] van BOLHUIS
geb. 18-5-1784 te Groningen
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )

XII-17-55 Euwe [Jacobs] van BOLHUIS
geb. 27-2-1787 te Groningen
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )

XII-17-56 Gerardus van BOLHUIS
geb. 27-2-1787 te Groningen
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker en burgerhopman.
 

XII-17-57 Margaretha Geertruida van BOLHUIS
geb. 3-8-1790 te Groningen
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Grietje [Heikes] _
( XI-8-49 )

XII-18-58 Hindrik [Derks] BRUINING
ged. 29-12-1771 te Winschoten
ovl. 11-8-1849 te Middelstum (OA-40), 77 jaar oud
zoon van: Derk BRUINING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-12-1771 te Winschoten.
 
  Hij trouwde met:  
  Auktje [Jans] BOLHUIS
geb. ca 1776 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 6-3-1868 te Middelstum (OA-3), 91 jaar oud
dochter van: Jan [Louwes] BOLHUIS
Elisabeth [Siewerts] BOLHUIS
( X-8-34 )
( X-9-44 )

XII-18-59 Abel [Popko] KAMPEN
ged. 3-4-1774 te Winschoten
zoon van: Jan KAMPING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-4-1774 te Winschoten. Naam ook gevonden als: van Kampen. Beroep: daloner (1811, 1813).
 
  Hij trouwde op 22-3-1801 te Noordwolde met:  
  Berendje [Jans] van DELLEN
geb. ca 1777 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 22-9-1866 te Groningen (OA-1808), 89 jaar oud
dochter van: Jannes van DELLEN
Geertje [Geerts] _

  Bij het huwelijk
1801 den 22 maart, Abel Popko Kampen van Winschoten & Berentje Jans van Dellen van Noordwolde, 3 maal hier gekondigd & gehuwd te Noordwolde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje KAMPEN geb. ca 1802 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 5-6-1870 te Groningen (OA-93) ( XIII-24-73 )
  2. Jan [Abels] KAMPEN ged. 18-8-1805 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 20-9-1858 te Bedum (OA-69) ( XIII-24-74 )
  3. Harmke [Abels] van KAMPEN geb. ca 1809 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 11-8-1860 te Bedum (OA-78) ( XIII-24-75 )
  4. Harm [Abels] KAMPEN geb. 4-9-1811 te Bedum (Zuidwolde) (GA-10) ( XIII-24-76 )
  5. Hinderijkus KAMPEN geb. 12-10-1813 te Bedum (Zuidwolde) (GA-71) ( XIII-24-77 )

XII-18-60 Harm KAMPING
ged. 27-9-1775 te Winschoten
ovl. voor 1777 te Winschoten
zoon van: Jan KAMPING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )

XII-18-61 Harm Jan Aling van BOLHUIS
ged. 7-11-1777 te Winschoten
ovl. 6-4-1843 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Jan KAMPING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-11-1777 te Winschoten.
 
  Hij trouwde op 4-10-1818 te Groningen (HA-165) met:  
  Martje WIJNSTOK
geb. te Winsum
dochter van: Jan Benjamin WIJNSTOK
Jantje [Jans] _


XII-18-62 Marchien [Aling] KAMPEN
geb. 1779 te Winschoten
ovl. 25-12-1848 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-72), 69 jaar oud
dochter van: Jan KAMPING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )
  Zij trouwde met:  
  Willem [Reinders] van OOSTING

XII-18-63 Annechien [Jans] KAMPEN
ged. 25-11-1781 te Winschoten
ovl. 14-9-1838 te Scheemda (OA-60), 57 jaar oud
dochter van: Jan KAMPING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-11-1781 te Winschoten
 
  Zij trouwde met:  
  Swier [Hindriks] MEERMAN

XII-18-64 Jannes KAMPING
ged. 5-2-1786 te Middelstum
zoon van: Jan KAMPING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )

XII-18-65 Beerend [Jans] KAMPING
ged. 1-12-1793 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 21-5-1822 te Noorddijk (Ruischerbrug) (OA-5)
zoon van: Jan KAMPING
Elisabet [Abels] van BOLHUIS

( XI-8-51 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-12-1793 te Middelstum.
 

XII-19-66 Claassien van BOLHUIS
ged. 3-9-1775 te Groningen
ovl. 8-8-1842 te Groningen (OA-613)
dochter van: Berent van BOLHUIS
Trijntje HARSEMA
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-9-1775 in Groningen.
 
  Zij trouwde op 22-2-1807 te Groningen met:  
  Drewes [Albertus] VALKEMA
ged. 29-3-1772 te Usquert
ovl. 17-11-1828 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Albertus [Jacobus] <VALKEMA>
Hinderkje [Pietertje] DIK

  Persoonlijke informatie
Beroep: Ordinarishouder (1828).
 

XII-19-67 Abel Popko van BOLHUIS
ged. 5-10-1777 te Groningen
zoon van: Berent van BOLHUIS
Trijntje HARSEMA
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-10-1777 in Groningen. Overleden juni 1781.
 

XII-19-68 Margien Aling van BOLHUIS
ged. 11-7-1779 te Groningen
dochter van: Berent van BOLHUIS
Trijntje HARSEMA
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-7-1779 in Groningen.
 

XII-19-69 Adrianus [Harsema] van BOLHUIS
ged. 18-3-1781 te Groningen
zoon van: Berent van BOLHUIS
Trijntje HARSEMA
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-3-1781 in Groningen in de Nieuwe Kerk. Zijn ouders woonden toen in de Oude Boteringestraat.
 

XII-19-70 Abel Popko van BOLHUIS
ged. 29-7-1783 te Groningen
ovl. 9-11-1861 te Groningen (OA-815), 78 jaar oud
zoon van: Berent van BOLHUIS
Trijntje HARSEMA
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1783 in Groningen. Beroep: vleeshouwer (1814), koopman (1844).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Fientje [Jans] VISKER
geb. te Nieuweschans
dochter van: Jan [Hindriks] VISKER
Elzien [Jans] _

  Hij trouwde (2) op 16-11-1814 te Groningen (HA-205) met:  
  Aaltje NANNINGA
geb. ca 1778 te Groningen
ovl. 19-4-1842 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Wilte [Hindriks] NANNINGA
Jantje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: vleeshouwersche (1814).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem van BOLHUIS geb. 10-3-1815 te Groningen (GA-201) / ovl. 11-1-1839 te Groningen ( XIII-25-78 )

XII-19-71 Geertruidus [Reisewijk] van BOLHUIS
ged. 18-7-1786 te Groningen
zoon van: Berent van BOLHUIS
Trijntje HARSEMA
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-7-1786 in Groningen. Beroep: koopman (1849, 1852, 1853).
 
  Hij trouwde met:  
  Yke [Jans] ROZEBOOM
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Eke Jans Rozeboom. Beroep: wroedvrouw (1849, 1853).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend van BOLHUIS ged. 3-11-1816 te Sappemeer (Kalkwijk) / ovl. 16-11-1874 te Harlingen ( XIII-26-79 )
  2. Aintje van BOLHUIS geb. 6-2-1820 te Groningen / ovl. 23-5-1896 te Groningen (OA-449) ( XIII-26-80 )
  3. Klaassien van BOLHUIS geb. ca 1828 te Groningen / ovl. 8-5-1852 te Groningen (OA-332) ( XIII-26-81 )

XII-19-72 Copius Metting van BOLHUIS
ged. 21-8-1789
ovl. 10-4-1822 te Groningen (OA-226), 32 jaar oud
zoon van: Berent van BOLHUIS
Trijntje HARSEMA
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Dat Copius Mettingh een zoon is van Berent en Trijntje is twijfelachtig.
(Gevonden op de site: "wwwpondes".)
Gedoopt 21-8-1789. Beroep: kruideniersknegt (1812), zaakwaarnemer, koopman.
 
  Hij trouwde (1) op 8-10-1812 te Groningen (HA-275) met:  
  Trijntje [Sijmens] WERKMAN
geb. 18-9-1785 te Uithuizen
ovl. 12-10-1816 te Groningen (OA-530), 31 jaar oud
dochter van: Simon [Jans] _
Aafke [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
eroep: winkeliersche (1812)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kruideniersknegt; beroep bruid: winkeliersche; beroep vader bruid: winkelier; weduwe van Geert Huisman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje van BOLHUIS geb. 15-4-1813 te Groningen (GA-314) / ovl. 13-2-1866 te Groningen (OA-150) ( XIII-27-82 )
  2. Simon Jans van BOLHUIS geb. 8-9-1816 te Groningen (GA-615) ( XIII-27-83 )
  Hij trouwde (2) op 21-5-1818 te Groningen (HA-165) met:  
  Roelina van GROENENBERG
geb. ca 1888 te Groningen
dochter van: Jannes GROENENBERG
Barbera FOKKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1818).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: vleeschouwer; beroep vader bruid: boekverkoper; bruidegom 28 jaar; bruid 30 jaar; weduwnaar van Trijntje Sijmens Werkman
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van BOLHUIS geb. 13-6-1821 te Groningen / ovl. 13-6-1821 te Groningen (OA-338) ( XIII-27-84 )

XII-19-73 Berend van BOLHUIS
ged. 17-1-1796 te Groningen
ovl. 1-5-1856 te Groningen (OA-364), 60 jaar oud
zoon van: Berent van BOLHUIS
Dievertje FRIESENBORG
( XI-8-52 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op zondag 17 januari 1796 te Groningen in de Nieuwe Kerk. Het gezin woonde bij de Noorderkerk.
Beroep: winkelknegt (1815), kleerkoper (1828), ondernemer (1848), koopman (1843), verkoper (openbare verkopingen) te Groningen.
 
  Hij trouwde op 11-11-1815 te Windeweer (HA-11) met:  
  Hillegien [Abels] POT
ged. 22-3-1795 te Hoogezand (Kijl)
ovl. 31-10-1847 te Groningen, 52 jaar oud
dochter van: Abel [Klaasens] POT
Geesje LAMMERTS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt (NH) op zondag 22 maart 1795 te Windeweer, Hoogezand. Volgens de overlijdensakte is ze geboren in Kijl, gem. Hoogezand.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: winkelknegt; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 19 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Klaassens] van BOLHUIS geb. 11-11-1816 te Groningen / ovl. 19-11-1816 te Groningen ( XIII-28-85 )
  2. Abel [Klaassens] van BOLHUIS geb. 19-9-1818 te Groningen / ovl. 1-2-1899 te Groningen ( XIII-28-86 )
  3. Dievertje VRIESENBORG VAN BOLHUIS geb. 16-5-1820 te Groningen / ovl. 4-3-1896 te Groningen ( XIII-28-87 )
  4. Geessien (Geesje) [Lammerts] van BOLHUIS geb. 5-7-1822 te Groningen / ovl. 10-6-1846 te Grootegast ( XIII-28-88 )
  5. NN van BOLHUIS geb. 16-7-1824 te Groningen / ovl. 16-7-1824 te Groningen ( XIII-28-89 )
  6. NN van BOLHUIS geb. 14-6-1825 te Groningen / ovl. 14-6-1825 te Groningen ( XIII-28-90 )
  7. Klaassien van BOLHUIS geb. 16-4-1826 te Groningen / ovl. 11-8-1895 te Groningen ( XIII-28-91 )
  8. NN van BOLHUIS geb. 30-9-1828 te Groningen / ovl. 30-9-1828 te Groningen ( XIII-28-92 )
  9. Klaas [Abels] van BOLHUIS geb. 9-10-1829 te Groningen / ovl. 7-6-1841 te Groningen ( XIII-28-93 )
  10. Antje [Eekhoff] van BOLHUIS geb. 14-4-1832 te Groningen ( XIII-28-94 )
  11. Berend van BOLHUIS geb. ca 1834 te Groningen / ovl. 29-5-1883 te Groningen ( XIII-28-95 )

XII-20-74 Jacob [Hijbes] GROENEWOLT
geb. ca 1793 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 6-1-1848 te Bedum, 54 jaar oud
zoon van: Hijbe [Jacobs] GROENEWOLT
Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>

( XI-11-66 )

XII-20-75 Elizabeth [Hijbo] GROENEWOLT
ged. 13-9-1795 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 5-1-1829 te Bedum (Zuidwolde), 34 jaar oud
dochter van: Hijbe [Jacobs] GROENEWOLT
Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>

( XI-11-66 )
  Zij trouwde op 23-1-1815 te Bedum met:  
  Luitjen [Tammes] DOORNBOS
geb. 13-3-1788 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 6-8-1830 te Bedum (Zuidwolde), 42 jaar oud
zoon van: Tamme [Luitjes] DOORNBOS
Aafke [Jans] ALDRING

  Uit deze relatie  
  1. Tamme [Luitjes] DOORNBOS geb. 14-2-1815 te Bedum (Zuidwolde) (GA-16) / ovl. 2-1-1866 te Bedum (Zuidwolde) ( XIII-29-96 )
  2. Elizabeth [Luitjes] DOORNBOS geb. 11-11-1816 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 20-12-1835 te Bedum ( XIII-29-97 )
  3. Jan [Luitjes] DOORNBOS geb. 21-7-1821 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 16-9-1822 te Bedum (Zuidwolde) ( XIII-29-98 )
  4. Aafke [Luitjes] DOORNBOS geb. 18-9-1823 te Bedum (Zuidwolde) ( XIII-29-99 )
  5. Jacob [Luitjes] DOORNBOS geb. 5-11-1826 te Bedum (Zuidwolde) ( XIII-29-100 )

XII-20-76 Anje [Jacobs Hijbe] GROENEWOLT
geb. 26-12-1797 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 9-1-1848 te Bedum (Zuidwolde), 50 jaar oud
dochter van: Hijbe [Jacobs] GROENEWOLT
Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>

( XI-11-66 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1821).
 
  Zij trouwde op 15-9-1821 te Bedum (HA-20) met:  
  Freerk [Jurjens] van DIJKEN
geb. ca 1793 te Adorp (Sauwerd)
ovl. 15-12-1847 te Bedum (Zuidwolde) (OA-104), 54 jaar oud
zoon van: Jurjen [Freerks] van DIJKEN
Imke [Lammerts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1821).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurrien van DIJKEN geb. ca 1830 te Bedum (Zuidwolde) ( XIII-30-101 )
  2. Jacob van DIJKEN geb. ca 1837 te Bedum (Zuidwolde) ( XIII-30-102 )

XII-20-77 Willemina [Hijbes] GROENEWOLT
geb. 13-4-1800 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 17-6-1845 te Bedum (Onderdendam), 45 jaar oud
dochter van: Hijbe [Jacobs] GROENEWOLT
Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>

( XI-11-66 )

XII-20-78 Jan [Hijbes] GROENEWOLT
geb. 2-6-1805 te Bedum (Zuidwolde)
zoon van: Hijbe [Jacobs] GROENEWOLT
Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>

( XI-11-66 )

XII-20-79 Siemon [Hiebo] GROENEWOLT
geb. ca 1812 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 11-2-1858 te Bedum (Onderdendam), 45 jaar oud
zoon van: Hijbe [Jacobs] GROENEWOLT
Elizabeth [Jans] <BOLHUIS>

( XI-11-66 )

XII-21-80 Geesje [Louwes] BOLHUIS
geb. 7-1-1810 te Groningen
ovl. 3-7-1889 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Louwe [Harms] BOLHUIS
Egbertje [Jans] ZUIDEMA
( XI-12-72 )
  Zij trouwde op 29-4-1830 te Groningen (HA-65) met:  
  Antonie [Hindriks] van HEMMEN
geb. 4-10-1804 te Haren
ovl. 24-3-1870 te Haren (Den Hoorn) (OA-16), 65 jaar oud
zoon van: Hindrik [Anthoni] van HEMMEN
Elsien [Hindriks] OOSTERVELD
fam. 35: ( II-1-6 )
fam. 7: ( IV-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1860, 1870, 1872).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik Antonie van HEMMEN geb. 7-4-1831 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 17-7-1906 te Zuidwolde fam. 35: ( IV-12-76 )
  2. Egberdina van HEMMEN geb. 8-7-1833 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 26-1-1890 te Aduard fam. 35: ( IV-12-77 )
  3. Elsien van HEMMEN geb. 29-9-1835 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 3-9-1869 te Leegkerk fam. 35: ( IV-12-78 )
  4. Louwe van HEMMEN geb. 5-7-1838 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 3-2-1917 te Haren (Onnen) fam. 35: ( IV-12-79 )
  5. Jan [Antonie] van HEMMEN geb. 13-9-1840 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 12-1-1941 te Haren fam. 35: ( IV-12-80 )
  6. Geessien van HEMMEN geb. 23-4-1845 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 19-5-1938 te Adorp fam. 35: ( IV-12-81 )
  7. NN van HEMMEN geb. 23-4-1845 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 23-4-1845 te Haren (Den Hoorn) fam. 35: ( IV-12-82 )
  8. Grietje van HEMMEN geb. 27-11-1853 te Haren (Helpman) / ovl. 31-1-1935 te Groningen fam. 35: ( IV-12-83 )

XII-21-81 Jan [Louwes] BOLHUIS
geb. 29-7-1811 te Groningen
ovl. 8-9-1864 te Adorp, 53 jaar oud
zoon van: Louwe [Harms] BOLHUIS
Egbertje [Jans] ZUIDEMA
( XI-12-72 )
  Hij trouwde op 5-6-1839 te Noordbroek met:  
  Aaltje [Jans] KORT
geb. 1810 te Noordbroek
ovl. 6-9-1870 te Adorp
dochter van: Jan [Jans] KORT
Albertje [Lucas] MENSEN

  Uit deze relatie  
  1. Egberdina BOLHUIS geb. 11-3-1840 te Groningen / ovl. 1-4-1866 te Adorp ( XIII-31-103 )
  2. Albertje BOLHUIS geb. 8-7-1841 te Groningen / ovl. 20-11-1911 te Baflo (Rasquert) ( XIII-31-104 )
  3. Louwe BOLHUIS geb. 2-2-1843 te Groningen / ovl. 24-7-1919 te Adorp (Hekkum) ( XIII-31-105 )
  4. Jan BOLHUIS geb. 6-12-1844 te Groningen / ovl. 2-4-1894 te Adorp (Hekkum) ( XIII-31-106 )

XII-22-82 Geessien [Jans] WOLDINGA
geb. 30-1-1812 te Slochteren
ovl. 15-10-1884 te Ten Boer (Woltersum), 72 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] WOLDINGA
Antje [Harms] BOLHUIS

( XI-12-73 )
  Zij trouwde op 15-5-1837 te Ten Boer met:  
  Pieter [Oopkes] DIJKEMA
geb. 1807 te Loppersum
ovl. 20-2-1887 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Oopke [Mennes] DIJKEMA
Grietje [Pieters] _


XII-22-83 Harmke [Jans] WOLDINGA
geb. 1-1-1817 te Schildwolde
ovl. 6-5-1885 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] WOLDINGA
Antje [Harms] BOLHUIS

( XI-12-73 )
  Zij trouwde op 2-6-1844 te Groningen met:  
  Jan KREMER
geb. 29-4-1807 te Hoogezand (Windeweer)
ovl. 11-5-1874 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Gerrit KREMER
Hillechien [Willems] _

  Uit deze relatie  
  1. Hillegien KREMER geb. 5-11-1845 te Groningen / ovl. 10-11-1915 te Groningen ( XIII-32-107 )
  2. Jan KREMER geb. 14-9-1849 te Groningen / ovl. 29-1-1938 te Groningen ( XIII-32-108 )
  3. Gerritdina KREMER geb. 10-11-1853 te Groningen / ovl. 29-8-1918 te Groningen ( XIII-32-109 )

XII-22-84 Louwe [Jans] WOLDINGA
geb. 10-8-1821 te Schildwolde
ovl. 27-2-1893 te Slochteren, 71 jaar oud
zoon van: Jan [Harms] WOLDINGA
Antje [Harms] BOLHUIS

( XI-12-73 )
  Hij trouwde (1) op 17-6-1843 te Slochteren met:  
  Jantje [Jans] RUBEN
geb. 24-9-1819 te Slochteren
ovl. 5-4-1847 te Slochteren, 27 jaar oud
dochter van: Jan [Jannes] RUBEN
Annechien [Hindriks] RUBEN

  Uit deze relatie  
  1. Annechien WOLDINGA geb. 7-10-1843 te Slochteren / ovl. 3-3-1845 te Slochteren ( XIII-33-110 )
  2. Jan WOLDINGA geb. 26-5-1846 te Slochteren / ovl. 3-12-1846 te Slochteren ( XIII-33-111 )
  Hij trouwde (2) op 22-5-1850 te Slochteren met:  
  Grietje [Wigbolds] HAZENHOEK
geb. 9-7-1817 te Siddeburen
ovl. 1-12-1870 te Slochteren, 53 jaar oud
dochter van: Wigbold [Thomas] HAZENHOEK
Antje [Adolfs] MOLANES

  Uit deze relatie  
  1. Antje WOLDINGA geb. 8-7-1851 te Slochteren / ovl. 13-1-1912 te Slochteren ( XIII-33-112 )
  2. Jan WOLDINGA geb. 20-9-1854 te Slochteren / ovl. 21-2-1911 te Rhenen ( XIII-33-113 )
  Hij trouwde (3) op 3-2-1872 te Slochteren met:  
  IJktje VISSCHER
geb. 26-12-1823 te Noordbroek
ovl. 25-4-1894 te Slochteren, 70 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] VISSCHER
Janna [Tebben] BOS


XII-22-85 Harm [Jans] WOLDINGA
geb. 10-8-1821 te Schildwolde
ovl. 27-2-1893 te Slochteren, 71 jaar oud
zoon van: Jan [Harms] WOLDINGA
Antje [Harms] BOLHUIS

( XI-12-73 )
  Hij trouwde op 8-8-1840 te Slochteren met:  
  Trientje [Reines] MOET
geb. 22-9-1813 te Siddeburen
ovl. 8-3-1859 te Siddeburen, 45 jaar oud
dochter van: Reine [Abels] MOET
Jantje [Berents] KUIPER

  Uit deze relatie  
  1. Reine WOLDINGA geb. 21-11-1842 te Hellum / ovl. 31-5-1883 te Siddeburen ( XIII-34-114 )
  2. Jan WOLDINGA geb. 18-5-1845 te Siddeburen / ovl. 3-9-1867 te Woltersum ( XIII-34-115 )
  3. Berend WOLDINGA geb. 20-2-1850 te Siddeburen / ovl. 19-5-1853 te Siddeburen ( XIII-34-116 )
  4. Jantje WOLDINGA geb. 21-2-1855 te Siddeburen / ovl. 17-10-1856 te Siddeburen ( XIII-34-117 )

XII-23-86 Geeske [Tonnis] BOLHUIS
geb. 4-5-1806 te Groningen
ovl. 20-10-1842 te Euvelgunne, 36 jaar oud
dochter van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )
  Zij trouwde op 1-5-1828 met:  
  Lammert [Martens] NIEUWOLD
geb. 11-9-1798 te Groningen
ovl. 5-6-1868 te Euvelgunne, 69 jaar oud
zoon van: Marten [Jans] _
Anje [Lammerts] _

  Uit deze relatie  
  1. Tonnies NIEUWOLD geb. ca 1829 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 16-9-1856 te Noorddijk (Middelbert) ( XIII-35-118 )
  2. Marten NIEUWOLD geb. 20-12-1835 te Euvelgunne ( XIII-35-119 )

XII-23-87 Barteld [Tonnis] BOLHUIS
geb. 23-9-1808 te Middelbert
ovl. na 1830 te Middelbert
zoon van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )
  Hij trouwde op 8-5-1839 te Den Haag met:  
  Drieske HANEVELD
geb. ca 1805 te Noorddijk (Middelbert)
dochter van: Hendrik HANEVELD
Pieternella van KAMPEN


XII-23-88 Harm BOLHUIS
geb. 3-6-1810 te Groningen
ovl. 11-4-1835 te Middelbert, 24 jaar oud
zoon van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )

XII-23-89 Jan [Tonnis] BOLHUIS
geb. 24-9-1811 te Middelbert
ovl. na 1830 te Euvelgunne
zoon van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )

XII-23-90 Louwe [Tonnis] BOLHUIS
geb. 25-4-1813 te Middelbert
ovl. 14-12-1864 te Groningen, 51 jaar oud
zoon van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider/veehouder (1864, 1870).
 
  Hij trouwde op 19-2-1838 te Noorddijk met:  
  Hinderkien [Jans] ZUIDEMA
geb. 1810 te Groningen
ovl. 7-5-1858 te Engelbert
dochter van: Jan ZUIDEMA
Jaapkien [Hindriks] van MOEKEN

  Uit deze relatie  
  1. Tonnis BOLHUIS geb. 29-5-1838 te Groningen / ovl. 24-9-1891 te Groningen ( XIII-36-120 )
  2. Jan BOLHUIS geb. 22-12-1840 te Groningen / ovl. 22-10-1918 te Groningen ( XIII-36-121 )
  3. Jacob BOLHUIS geb. 15-10-1842 te Groningen / ovl. 26-12-1922 te Groningen ( XIII-36-122 )
  4. Hinderkien BOLHUIS geb. 17-6-1844 te Groningen / ovl. 13-3-1845 te Groningen ( XIII-36-123 )
  5. Hinderkien BOLHUIS geb. 14-1-1846 te Groningen / ovl. 18-8-1849 te Groningen ( XIII-36-124 )
  6. Frouwke BOLHUIS geb. 21-2-1848 te Groningen / ovl. 24-5-1918 te Groningen ( XIII-36-125 )
  7. NN BOLHUIS geb. 15-5-1850 te Groningen / ovl. 15-5-1850 te Groningen ( XIII-36-126 )
  8. Hinderkien BOLHUIS geb. 15-6-1851 te Groningen / ovl. 8-11-1914 te Bedum ( XIII-36-127 )

XII-23-91 Hindrik [Tonnis] BOLHUIS
geb. 19-10-1815 te Middelbert
ovl. 1-8-1840 te Middelbert, 24 jaar oud
zoon van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )
  Hij trouwde op 24-3-1837 te Noorddijk met:  
  Kornelisje [Luitjes] HUISMAN
geb. 12-9-1815 te Groningen
ovl. 24-10-1906 te Hoogezand (Westerbroek), 91 jaar oud
dochter van: Luitjes [Gerriets] HUISMAN
Anje BRUINS

  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien BOLHUIS geb. 29-8-1837 te Engelbert / ovl. 3-8-1917 te Westerbroek ( XIII-37-128 )
  2. Antje BOLHUIS geb. 11-3-1840 te Hoogezand (Westerbroek) / ovl. 7-9-1840 te Hoogezand (Westerbroek) ( XIII-37-129 )

XII-23-92 Klaas [Tonnis] BOLHUIS
geb. 19-10-1815 te Middelbert
ovl. 15-11-1816 te Middelbert, 12 maand oud
zoon van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )

XII-23-93 Derk [Tonnis] BOLHUIS
geb. 23-10-1817 te Middelbert
ovl. 22-6-1861 te Middelbert, 43 jaar oud
zoon van: Tonnis [Harms] BOLHUIS
Hinderkien [Bartelds] BAZUIN
( XI-12-74 )
  Hij trouwde (1) op 9-8-1841 met:  
  Arendje [Jacobs] DEKKER
geb. 17-2-1819 te Noorddijk
ovl. 29-7-1843 te Harkstede, 24 jaar oud
dochter van: Jacob [Jans] DEKKER
Geertje [Hindriks] HUISMAN

  Uit deze relatie  
  1. Tonnis [Jacobs] BOLHUIS geb. 26-11-1841 te Harkstede / ovl. 20-2-1883 te Slochteren ( XIII-38-130 )
  Hij trouwde (2) op 3-8-1844 te Noorddijk met:  
  Trientje [Hindriks] van DAMMEN
geb. 22-7-1814 te Groningen
ovl. 7-7-1900 te Middelbert, 85 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Tiebiggien BOLHUIS geb. 13-3-1846 te Middelbert / ovl. 1-2-1926 te Noorddijk ( XIII-38-131 )
  2. Hinderkien BOLHUIS geb. 3-5-1849 te Ruischerbrug / ovl. 18-1-1931 te Noorddijk ( XIII-38-132 )
  3. Harm BOLHUIS geb. 20-3-1855 te Middelbert / ovl. 2-8-1886 te Ruischerbrug ( XIII-38-133 )

XII-24-94 Barteld BOLHUIS
geb. 15-2-1812 te Haren
ovl. 3-9-1874 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Hij trouwde op 8-5-1869 te Haren met:  
  Janna SJOBBEMA
geb. 10-8-1830 te Haren (Hemmen)
ovl. 30-1-1906 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Christiaan SJOBBEMA
Jantje MEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Jantje BOLHUIS geb. 15-2-1871 te Groningen / ovl. 10-5-1876 te Groningen ( XIII-39-134 )

XII-24-95 Harm BOLHUIS
geb. 1-12-1813 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-5-1889 te Hoogkerk, 75 jaar oud
zoon van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1847, 1849, 1852, 1868, 1874).
 
  Hij trouwde (1) op 31-10-1844 te Groningen (HA-246) met:  
  Jantje [Lambartus] VOLHAND
geb. 25-4-1815 te Groningen
ovl. 16-11-1873 te Ezinge (OA-72), 58 jaar oud
dochter van: Lambartus [Jacobs] VOLHAND
Jantje [Hindriks] KONING

( XII-7-23 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: "Jantje Lubbertus". Beroep: landbouwersche (1847, 1849, 1852), landbouwster (1868).
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: kastelein; bruidegom 30 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltien BOLHUIS geb. 25-11-1844 te Groningen (GA-1083) / ovl. 25-10-1924 te Leens (Warfhuizen) (OA-40) ( XIII-40-135 )
  2. Lubbertus BOLHUIS geb. 8-3-1847 te Oldehove (Niehove) (GA-22) / ovl. 14-2-1903 te Roden (Matsloot) ( XIII-40-136 )
  3. Jantje BOLHUIS geb. 12-10-1849 te Oldehove (Niehove) (GA-79) / ovl. 7-1-1922 te Haren ( XIII-40-137 )
  4. Henderkien BOLHUIS geb. 22-11-1852 te Oldehove (Niehove) (GA-74) ( XIII-40-138 )
  5. Hindrik BOLHUIS geb. 16-6-1855 te Roden (Matsloot) ( XIII-40-139 )
  Hij trouwde (2) op 24-4-1880 te Hoogkerk met:  
  Kornelia Roelina SINNINGHE
geb. 22-4-1831 te Hoogkerk
ovl. 10-10-1920 te Haren (Hemmen), 89 jaar oud
dochter van: Rudolph [Roels] SINNINGHE
Corneliske [Bartelds] BOEKHOUT


XII-24-96 Dirktje BOLHUIS
geb. ca 1816 te Haren
ovl. 5-7-1867 te Wierum
dochter van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Zij trouwde met:  
  Jakob [Louwes] ROZEMA
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ROZEMA geb. 24-2-1853 te Wierum / ovl. 9-6-1854 te Wierum ( XIII-41-140 )
  2. Anje ROZEMA geb. 23-11-1854 te Wierum / ovl. 24-12-1871 te Wierum ( XIII-41-141 )
  3. Hendrik ROZEMA geb. 28-3-1856 te Wierum / ovl. 17-6-1897 te Oostum ( XIII-41-142 )
  4. Louwe ROZEMA geb. 24-12-1858 te Wierum / ovl. 5-3-1936 te Aduard ( XIII-41-143 )

XII-24-97 Geessien BOLHUIS
geb. 28-3-1818 te Haren (Helpman)
ovl. 2-11-1878 te Haren (Hoornschedijk) (OA-63), 60 jaar oud
dochter van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook als Geeske en Geesje. Beroep: landbouwersche (1875).
 
  Zij trouwde op 28-5-1853 te Haren (HA-10) met:  
  Hendrik OOSTERVELD
geb. 20-3-1819 te Haren (GA-15)
ovl. 19-4-1870 te Haren (Hoornschedijk) (OA-20), 51 jaar oud
zoon van: Lukas [Hendrik] OOSTERVELD
Fokkien (Fokje) [Willems] EISSING
fam. 7: ( IV-2-9 )
fam. 18: ( IV-5-19 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1853, 1856), arbeider (1862), landbouwer (1870).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 34 jaar; bruid 35 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltien OOSTERVELD geb. 5-3-1854 te Haren (Hoornschedijk) (GA-17) / ovl. 27-2-1916 te Hoogkerk (OA-4) fam. 7: ( VI-13-85 )
  2. Fokkien OOSTERVELD geb. 29-1-1856 te Haren (Hoornschedijk) (GA-6) / ovl. 12-3-1939 te Haren (Eelderwolde) (OA-18) fam. 7: ( VI-13-86 )
  3. Henderika OOSTERVELD geb. 17-3-1862 te Haren (Hoornschedijk) (GA-24) / ovl. 20-5-1942 te Haren (overl. te Zuidlaren) (OA-78) fam. 7: ( VI-13-87 )

XII-24-98 Jan BOLHUIS
geb. 15-3-1820 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-1-1892 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Hij trouwde (1) op 8-6-1871 te Haren met:  
  Annechien SJOBBEMA
geb. ca 1844 te Haren
dochter van: Christiaan SJOBBEMA
Jantje MEIJER

  Hij trouwde (2) op 30-12-1880 te Haren met:  
  Aafke EVENHUIS
geb. ca 1833 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Derk [Aaldriks] EVENHUIS
Harmke [Harms] GEERTSEMA


XII-24-99 Jantje BOLHUIS
geb. 12-6-1822 te Haren (Den Hoorn)
ovl. 21-11-1826 te Haren (Hoornschedijk) (OA-69), 4 jaar oud
dochter van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Persoonlijke informatie
Overleden 4 jaar en 5maanden oud. Opvallend: zij overleed 2 dagen na de geboorte van haar zus eveneens met de naam Jantje.
 

XII-24-100 Klaasje BOLHUIS
geb. 10-7-1824 te Haren
ovl. 8-10-1860 te Groningen (OA-927), 36 jaar oud
dochter van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Zij trouwde op 12-3-1846 te Groningen met:  
  Alle [Klaassen] AVERES
geb. 23-12-1817 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 5-7-1906 te Groningen (OA-664), 88 jaar oud
zoon van: Gerhardus AVERES
Henrika [Alles] de BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1846, 1847, 1848, 1850, 1860, 1876).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouweres; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 28 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika AVERES geb. 29-3-1848 te Groningen (GA-239) / ovl. 26-6-1932 te Aduard (Den Horn) (OA-13) ( XIII-42-144 )
  2. Eltje AVERES geb. 28-2-1850 te Groningen (GA-207) / ovl. 22-10-1932 te Hoogkerk (OA-34) ( XIII-42-145 )
  3. Hindrik AVERES geb. 2-11-1851 te Groningen (GA-1024) / ovl. 21-6-1940 te Roden (Roderwolde) (OA-24) ( XIII-42-146 )
  4. Gerardus AVERES geb. 4-10-1853 te Groningen (GA-816) / ovl. 28-6-1947 te Haren (Eelderwolde) (OA-66) ( XIII-42-147 )
  5. Jantje AVERES geb. 10-1-1856 te Groningen (GA-34) / ovl. 7-3-1927 te Groningen (OA-367) ( XIII-42-148 )
  6. Derkje AVERES geb. 22-12-1857 te Groningen (GA-1128) / ovl. 31-8-1862 te Groningen (OA-682) ( XIII-42-149 )
  7. NN AVERES geb. 8-10-1860 te Groningen / ovl. 8-10-1860 te Groningen (OA-925) ( XIII-42-150 )

XII-24-101 Jantje BOLHUIS
geb. 19-11-1826 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-12-1826 te Haren (Hoornschedijk) (OA-72), 18 dagen oud
dochter van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )

XII-24-102 Egberdina BOLHUIS
geb. 2-12-1827 te Haren (Hoornschedijk) (GA-60)
ovl. 23-11-1912 te Haren (Den Hoorn) (OA-58), 84 jaar oud
dochter van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )
  Zij trouwde op 4-6-1859 te Haren (HA-22) met:  
  Berend HAVINGA
geb. ca 1820 te Haren
zoon van: Hermannus Doll HAVINGA
Lammechien [Leffers] SCHAANK

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1859).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 39 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HAVINGA geb. 22-4-1863 te Haren / ovl. 22-11-1947 te Haren ( XIII-43-151 )

XII-24-103 Hinderkien BOLHUIS
geb. 26-6-1832 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 23-8-1832 te Haren (Hoornschedijk), 8 weken oud
dochter van: Hindrik [Harms] BOLHUIS
Eltien [Bartels] BAZUIN
( XI-12-75 )

XII-25-104 Harm [Louwes] BOLHUIS
geb. 14-1-1816 te Middelbert
ovl. 21-6-1877 te Ten Boer (Garmerwolde), 61 jaar oud
zoon van: Laurens [Harms] BOLHUIS
Zwaante [Harms] WOLDINGA
( XI-12-76 )

XII-25-105 Jan BOLHUIS
geb. 31-8-1817 te Middelbert
ovl. 29-7-1868 te Ten Boer, 50 jaar oud
zoon van: Laurens [Harms] BOLHUIS
Zwaante [Harms] WOLDINGA
( XI-12-76 )

XII-25-106 Geessien [Louwrens] BOLHUIS
geb. 17-8-1820 te Euvelgunne
ovl. 29-9-1900 te Ten Boer (Garmerwolde), 80 jaar oud
dochter van: Laurens [Harms] BOLHUIS
Zwaante [Harms] WOLDINGA
( XI-12-76 )
  Zij trouwde op 13-6-1846 te Ten Boer met:  
  Okke [Lambertus] BIERMA
geb. ca 1794 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 23-8-1868 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-81), 74 jaar oud
zoon van: Lambertus [Okke] BIERMA
Imke HINDRIKS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Zwaantje BIERMA geb. 23-4-1847 te Ten Boer / ovl. 6-4-1855 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XIII-44-152 )
  2. Zwaantje BIERMA geb. 23-7-1855 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 31-8-1918 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XIII-44-153 )

XII-25-107 Louwe BOLHUIS
geb. 11-12-1824 te Euvelgunne
ovl. 28-4-1877 te Ten Boer (Garmerwolde), 52 jaar oud
zoon van: Laurens [Harms] BOLHUIS
Zwaante [Harms] WOLDINGA
( XI-12-76 )

XII-25-108 Harmke BOLHUIS
geb. 11-10-1829 te Ten Boer
ovl. 30-8-1907 te Ten Boer, 77 jaar oud
dochter van: Laurens [Harms] BOLHUIS
Zwaante [Harms] WOLDINGA
( XI-12-76 )
  Zij trouwde op 11-5-1867 te Ten Boer met:  
  Meerten SCHELTENS
geb. 18-12-1830 te Slochteren
ovl. 28-4-1894 te Ten Boer, 63 jaar oud
zoon van: Hiltje [Tjaards] SCHELTENS
Grietje [Meertens] LENTING


XII-25-109 Hindrik [Laurens] BOLHUIS
geb. 22-9-1833 te Ten Boer
ovl. 16-9-1896 te Ten Boer, 62 jaar oud
zoon van: Laurens [Harms] BOLHUIS
Zwaante [Harms] WOLDINGA
( XI-12-76 )
  Hij trouwde op 23-5-1870 te Ten Boer met:  
  Antje KLIMP
geb. 18-12-1844 te Amsweer
ovl. 29-11-1925 te Ten Boer, 80 jaar oud
dochter van: Geert [Everts] KLIMP
Annechien [Jans] AMSINGA

  Uit deze relatie  
  1. Zwaantje BOLHUIS geb. 25-2-1871 te Ten Boer / ovl. 28-2-1938 te Groningen ( XIII-45-154 )
  2. Annechien BOLHUIS geb. 13-8-1872 te Ten Boer / ovl. 27-7-1966 te Nieuwolda ( XIII-45-155 )
  3. Geessien BOLHUIS geb. 31-8-1875 te Ten Boer / ovl. 20-6-1958 te Appingedam ( XIII-45-156 )
  4. Geertje BOLHUIS geb. 17-11-1876 te Ten Boer / ovl. 24-8-1962 te Ten Boer ( XIII-45-157 )

XII-26-110 Harm [Louwes] BOLHUIS
geb. ca 1817 te Groningen
ovl. 24-3-1855 te Groningen
zoon van: Jan [Harms] BOLHUIS
Fennechien IZAKS
( XI-12-77 )
  Hij trouwde op 27-10-1838 te Haren met:  
  Hinderika [Hindriks] KOOI
geb. 1-8-1817 te Haren (Helpman)
ovl. 12-3-1870 te Groningen, 52 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jans] KOOI
Trientje [Ottens] VELDHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Hinderika BOLHUIS geb. 23-2-1851 te Groningen / ovl. 10-12-1934 te Groningen ( XIII-46-158 )

XII-26-111 Annechien BOLHUIS
geb. 15-3-1820 te Groningen
ovl. 17-4-1820 te Groningen, 33 dagen oud
dochter van: Jan [Harms] BOLHUIS
Fennechien IZAKS
( XI-12-77 )

XII-26-112 Annechien BOLHUIS
geb. 14-4-1821 te Groningen
ovl. 5-7-1870 te Groningen, 49 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] BOLHUIS
Fennechien IZAKS
( XI-12-77 )
  Zij trouwde (1) op 27-5-1847 te Groningen met:  
  Seebo van STROE
geb. 2-3-1823 te Groningen
ovl. 16-10-1859 te Groningen, 36 jaar oud
zoon van: Gijsbert van STROE
Zuzanna Engelina HILLINGA

  Zij trouwde (2) op 10-4-1862 te Groningen met:  
  Coenraad HOLSBERGEN
geb. 24-5-1824 te Groningen
ovl. 3-9-1874 te Onstwedde, 50 jaar oud
zoon van: Coenraad HOLSBERGEN
Saartje WOLF


XII-26-113 Izaak BOLHUIS
geb. 12-12-1823 te Groningen
ovl. 1-6-1890 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Jan [Harms] BOLHUIS
Fennechien IZAKS
( XI-12-77 )
  Hij trouwde op 15-5-1845 te Groningen met:  
  Ebeltje [Lambertus] VOLHAND
geb. 31-7-1824 te Groningen
ovl. 21-6-1893 te Vught, 68 jaar oud
dochter van: Lambartus [Jacobs] VOLHAND
Jantje [Hindriks] KONING

( XII-7-23 )

XII-26-114 Geessien BOLHUIS
geb. 25-11-1826 te Groningen
ovl. 3-8-1868 te Groningen, 41 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] BOLHUIS
Fennechien IZAKS
( XI-12-77 )
  Zij trouwde op 24-3-1859 te Groningen met:  
  Jan NIENHUIS
geb. 5-8-1829 te Groningen
ovl. 22-6-1895 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Freerk [Geerts] NIENHUIS
Jaapkien [Jakobs] HOFKAMP

  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert NIENHUIS geb. 31-7-1864 te Groningen / ovl. 31-7-1945 te Groningen ( XIII-47-159 )

XII-26-115 Wolter BOLHUIS
geb. 9-10-1828 te Groningen
ovl. 27-3-1903 te Groningen, 74 jaar oud
zoon van: Jan [Harms] BOLHUIS
Fennechien IZAKS
( XI-12-77 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier (1855, 1884), warmoezenier (1887), veehouder (1891).
 
  Hij trouwde op 1-3-1855 te Groningen (HA-31) met:  
  Stientje ONNES
geb. 19-2-1825 te Groningen
ovl. 18-4-1896 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Jan ONNES
Stientje JULSING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: tuinier; beroep vader bruidegom.: veehouder; beroep vader bruid: veehouder; bruidegom 26 jaar; bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BOLHUIS geb. 5-5-1855 te Groningen / ovl. 3-6-1855 te Groningen ( XIII-48-160 )
  2. Jan BOLHUIS geb. 1-6-1856 te Groningen / ovl. 5-5-1921 te Groningen ( XIII-48-161 )
  3. Jan Harm BOLHUIS geb. 11-10-1857 te Groningen ( XIII-48-162 )
  4. Onno BOLHUIS geb. 8-9-1858 te Groningen / ovl. 19-4-1859 te Groningen ( XIII-48-163 )
  5. Fennechien BOLHUIS geb. 21-8-1859 te Groningen / ovl. 17-5-1911 te Groningen ( XIII-48-164 )
  6. Stientje BOLHUIS geb. 23-3-1861 te Groningen (GA-264) / ovl. 4-11-1947 te Groningen (OA-1728) ( XIII-48-165 )
  7. Wolter BOLHUIS geb. 1-10-1862 te Groningen / ovl. 1-6-1901 te Haren (Gideon) ( XIII-48-166 )
  8. Onno BOLHUIS geb. 12-8-1863 te Groningen / ovl. 12-2-1869 te Groningen ( XIII-48-167 )
  9. Annechien BOLHUIS geb. 3-8-1864 te Groningen / ovl. 29-11-1871 te Groningen ( XIII-48-168 )
  10. NN BOLHUIS geb. 27-12-1865 te Groningen / ovl. 27-12-1865 te Groningen ( XIII-48-169 )
  11. Jaapkien BOLHUIS geb. 6-12-1866 te Groningen / ovl. 12-3-1929 te Winterswijk ( XIII-48-170 )
  12. Gesien BOLHUIS geb. 18-1-1868 te Groningen / ovl. 30-5-1944 te Winterswijk ( XIII-48-171 )
  13. Jacob BOLHUIS geb. 8-1-1869 te Groningen / ovl. 25-1-1942 te Groningen ( XIII-48-172 )
  14. Onno BOLHUIS geb. 10-9-1870 te Groningen / ovl. 15-10-1870 te Groningen ( XIII-48-173 )

XII-26-116 Jan BOLHUIS
geb. 27-1-1837 te Groningen
ovl. 20-7-1900 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Jan [Harms] BOLHUIS
Fennechien IZAKS
( XI-12-77 )
  Hij trouwde op 27-3-1862 te Groningen met:  
  Grietje BLOEM
geb. 4-7-1836 te Groningen
ovl. 29-6-1910 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Hindrik BLOEM
Aafjen [Jans] MEIJER


XII-27-117 Thies [Harms] BOLHUIS
geb. 12-9-1819 te Haren (Helpman) (GA-39)
ovl. 9-9-1892 te Grootegast (OA-52), 72 jaar oud
zoon van: Thijs [Harms] BOLHUIS
Grietje [Peters] BRIL
( XI-12-78 )
  Persoonlijke informatie
Zijn vader overleed 10 dagen voor zijn geboorte. Beroep: koemelker (1843), landbouwer (1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1859, 1860, 1877, 1886).
 
  Hij trouwde (1) op 1-10-1843 te Groningen (HA-215) met:  
  Tietje [Hendriks] HOEKSEMA
geb. 25-9-1816 te Dorkwerd
dochter van: Hendrik [Gerrits] HOEKSEMA
Aaltje [Egberts] LUBBERTS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1857).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koemelker; beroep vader bruidegom.: koemelker; beroep vader bruid: landbouwer
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BOLHUIS geb. 30-7-1851 te Bedum (Zuidwolde) (GA-55) / ovl. 18-11-1937 te Marum ( XIII-49-174 )
  2. Aaltje BOLHUIS geb. 21-8-1852 te Bedum (Zuidwolde) (GA-78) / ovl. 16-6-1859 te Bedum (Zuidwolde) (OA-52) ( XIII-49-175 )
  3. Henderika BOLHUIS geb. 13-8-1853 te Bedum (Zuidwolde) (GA-66) / ovl. 4-7-1859 te Bedum (Zuidwolde) (OA-70) ( XIII-49-176 )
  4. Thies BOLHUIS geb. 5-8-1854 te Bedum (Zuidwolde) (GA-56) / ovl. 22-3-1897 te Leek (Oostwold) (OA-24) ( XIII-49-177 )
  5. Fransina Johanna BOLHUIS geb. 30-7-1855 te Bedum (Zuidwolde) (GA-66) / ovl. 22-6-1859 te Bedum (Zuidwolde) (OA-58) ( XIII-49-178 )
  6. Hendrik BOLHUIS geb. 12-5-1857 te Bedum (Zuidwolde) (GA-46) / ovl. 1-9-1857 te Bedum (Zuidwolde) (OA-55) ( XIII-49-179 )
  Hij trouwde (2) op 24-5-1860 te Oldekerk (HA-9) met:  
  Trientje [Geerts] VROOM
geb. 21-11-1836 te Niekerk
ovl. 15-5-1909 te Dokkum, 72 jaar oud
dochter van: Geert [Klasens] VROOM
Klaaske [Jans] HOVING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1860).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 40 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Tietje Hendriks Hoekzema
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert Thijs BOLHUIS geb. 13-6-1861 te Zuidwolde / ovl. 14-8-1861 te Zuidwolde ( XIII-49-180 )
  2. Geert [Thijses] BOLHUIS geb. 5-6-1863 te Hoogkerk (GA-18) / ovl. 8-3-1907 te Westdongeradeel (OA-27) ( XIII-49-181 )
  3. Klaas BOLHUIS geb. 1-10-1865 te Hoogkerk / ovl. 7-12-1865 te Hoogkerk ( XIII-49-182 )
  4. Klasina BOLHUIS geb. 28-1-1867 te Hoogkerk / ovl. 11-5-1894 te Dokkum ( XIII-49-183 )
  5. Hinderika Fransina BOLHUIS geb. 5-11-1870 te Hoogkerk (GA-43) / ovl. 7-5-1954 te Dokkum ( XIII-49-184 )
  6. Geertruida Johanna BOLHUIS geb. 7-1-1873 te Hoogkerk / ovl. 27-7-1891 te Grootegast ( XIII-49-185 )
  7. Klaas BOLHUIS geb. 21-1-1874 te Hoogkerk (GA-5) / ovl. 13-9-1902 te Burum ( XIII-49-186 )
  8. Jan BOLHUIS geb. 30-12-1874 te Hoogkerk / ovl. 10-3-1956 te Dokkum ( XIII-49-187 )
  9. Pieter Johannes BOLHUIS geb. 23-4-1877 te Hoogkerk / ovl. 2-7-1877 te Hoogkerk ( XIII-49-188 )

XII-28-118 Trijntje [Jacobs] BOLHUIS
geb. 1774 te Oldenzijl
ovl. 9-7-1836 te Oldenzijl
dochter van: Jacob [Eisses] BOLHUIS
Dieuwerke [Jans] _
( XI-14-83 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Klasen] DENNEBOS
geb. ca 1773
ovl. 12-3-1842 te Oldenzijl
zoon van: Klaas [Berents] _
Janneke [Freerks] _

  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Jans] DENNEBOS geb. ca 1789 te Uithuizen / ovl. 23-1-1872 te Uithuizen ( XIII-50-189 )
  2. Jakob [Jans] DENNEBOS geb. ca 1800 te Uithuizen / ovl. 2-1-1839 te Uithuizen ( XIII-50-190 )
  3. Berend [Jans] DENNEBOS geb. ca 1808 te Uithuizen / ovl. 5-10-1890 te Loppersum ( XIII-50-191 )
  4. Diewerke [Jans] DENNEBOS geb. ca 1812 te Uithuizen ( XIII-50-192 )
  5. Johanna [Jans] DENNEBOS geb. 5-9-1813 te Uithuizen / ovl. 8-3-1895 te Uithuizen ( XIII-50-193 )
  6. Eisse DENNEBOS geb. 15-3-1817 te Uithuizen ( XIII-50-194 )

XII-28-119 Jan [Jacobs] BOLHUIS
geb. 1777 te Uithuizen
ovl. 29-6-1852 te Holwinde (Gr)
zoon van: Jacob [Eisses] BOLHUIS
Dieuwerke [Jans] _
( XI-14-83 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1842)
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Wijbes] BROMMERSMA
geb. 15-4-1778
ovl. 28-7-1858 te Holwinde (Gr), 80 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1842)
 
  Uit deze relatie  
  1. Dina [Jans] BOLHUIS geb. 18-2-1812 te Holwierde (Gr) / ovl. 17-2-1879 te Uithuizen ( XIII-51-195 )
  2. Wibo BOLHUIS geb. 8-2-1814 te Holwinde (Gr) / ovl. 7-1-1875 te Kantens (Rottum) ( XIII-51-196 )
  3. Martje BOLHUIS geb. 13-5-1816 te Kantens (Rottum) / ovl. 31-10-1842 te Kantens (Rottum) (OA-33) ( XIII-51-197 )
  4. Jakomina BOLHUIS geb. 24-10-1818 te Holwinde (Gr) / ovl. 22-11-1874 te Kantens (Rottum) ( XIII-51-198 )
  5. Jacob BOLHUIS geb. 20-10-1821 te Holwinde (Gr) / ovl. 23-4-1834 te Kantens ( XIII-51-199 )

XII-28-120 Anje [Jacobs] BOLHUIS
geb. 1786
ovl. 26-4-1857 te Zandeweer
dochter van: Jacob [Eisses] BOLHUIS
Dieuwerke [Jans] _
( XI-14-83 )
  Zij trouwde met:  
  Luie [Mennes] van der LAAN
geb. ca 1782 te Uithuizen
ovl. 18-9-1872 te Uithuizen
zoon van: Menne [Luijes] _
Grietje [Pieters] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Luijes] van der LAAN geb. 22-11-1812 te Uithuizen / ovl. 18-6-1849 te Uithuizen ( XIII-52-200 )
  2. Jacob [Luitjes] van der LAAN geb. ca 1813 te Uithuizen / ovl. 26-11-1869 te Uithuizen ( XIII-52-201 )
  3. Klaas van der LAAN geb. 15-8-1815 te Uithuizen / ovl. 28-11-1816 te Uithuizen ( XIII-52-202 )
  4. Grietje van der LAAN geb. 21-9-1816 te Uithuizen / ovl. 26-11-1898 te Dolton (Cook County, Illinois U.S.A.) ( XIII-52-203 )
  5. Klaas [Luies] van der LAAN geb. 9-3-1818 te Uithuizen / ovl. 13-4-1849 te Zandeweer ( XIII-52-204 )
  6. Deeuwerke van der LAAN geb. 1-2-1819 te Uithuizen ( XIII-52-205 )
  7. Trijntje van der LAAN geb. 3-3-1820 te Uithuizen / ovl. 19-4-1824 te Uithuizen ( XIII-52-206 )
  8. Hilje [Luijes] van der LAAN geb. 18-12-1821 te Uithuizen / ovl. 6-2-1858 te Garsthuizen ( XIII-52-207 )
  9. Pieter van der LAAN geb. 16-9-1824 te Uithuizen / ovl. 28-2-1848 te Zandeweer ( XIII-52-208 )
  10. Trientje van der LAAN geb. 3-9-1825 te Uithuizen / ovl. 3-12-1825 te Uithuizen ( XIII-52-209 )
  11. Trijntje van der LAAN geb. 24-9-1829 te Zandeweer / ovl. 25-10-1879 te Groningen ( XIII-52-210 )

XII-28-121 Siewert [Jacobs] BOLHUIS
geb. ca 1787
ovl. 13-3-1862
zoon van: Jacob [Eisses] BOLHUIS
Dieuwerke [Jans] _
( XI-14-83 )
  Hij trouwde met:  
  Hebeltje [Teuwes Hendriks] van HUIZING
geb. 1791
ovl. 13-3-1862
  Uit deze relatie  
  1. Knelske [Siewerts] BOLHUIS geb. 22-11-1811 te Uithuizen / ovl. 29-1-1845 te Uithuizen ( XIII-53-211 )
  2. Dieuwerke BOLHUIS geb. 10-10-1813 / ovl. 24-3-1849 ( XIII-53-212 )
  3. Teeuwes [Siewert] BOLHUIS geb. 9-9-1815 / ovl. 19-11-1824 ( XIII-53-213 )
  4. Trijntje BOLHUIS geb. 24-3-1817 / ovl. 1-2-1821 ( XIII-53-214 )
  5. Jacob [Siewerts] BOLHUIS geb. 13-11-1818 te Uithuizen / ovl. 24-5-1890 te Uithuizen ( XIII-53-215 )
  6. Hendrikje BOLHUIS geb. 24-12-1819 te Middelbert / ovl. 29-8-1847 ( XIII-53-216 )

XII-28-122 Hilje [Jacobs] BOLHUIS
geb. ca 1787
zoon van: Jacob [Eisses] BOLHUIS
Dieuwerke [Jans] _
( XI-14-83 )
  Hij trouwde met:  
  Eltje [Jacobs] KLOK
geb. 1788
  Uit deze relatie  
  1. Jacobus KLOK geb. 5-1-1818 te Warffum / ovl. 2-3-1823 te Uithuizen ( XIII-54-217 )
  2. Dieuwerke [Eltjes] KLOK geb. 8-6-1819 te Uithuizen / ovl. 20-9-1855 te Uithuizen ( XIII-54-219 )
  3. Jacob Eises KLOK geb. 8-6-1819 te Uithuizen / ovl. 15-11-1819 te Uithuizen ( XIII-54-218 )
  4. Jacob Eises KLOK geb. 17-9-1820 te Uithuizen ( XIII-54-220 )
  5. Hendrik KLOK geb. 16-1-1822 te Uithuizen ( XIII-54-221 )
  6. Antje KLOK geb. 28-9-1823 te Uithuizen ( XIII-54-222 )
  7. Jacobus KLOK geb. 3-4-1825 te Uithuizen ( XIII-54-223 )

XII-28-123 Elle [Jacobs] BOLHUIS
geb. 3-3-1792 te Uithuizen
ovl. 20-10-1875 te Holland (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Jacob [Eisses] BOLHUIS
Dieuwerke [Jans] _
( XI-14-83 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1819), koornschipper (1832, 1937, 1838), winkelier (1839). Op 29 mei 1848 emigreerde Elle met zijn gezin naar de U.S.A. op het schip Angeliqe.
 
  Hij trouwde op 9-10-1819 te Uithuizen (HA-5) met:  
  Bouke [Willems] BOER
geb. 21-2-1796 te Zeerijp
ovl. 11-11-1881 te Holland (Michigan, U.S.A.), 85 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] BOER
Pieterke [Derks] UILDERSMA

  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als: Boerema.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke BOLHUIS geb. 23-11-1820 te Uithuizen (GA-61) / ovl. 6-12-1820 te Uithuizen (OA-34) ( XIII-55-224 )
  2. Pieterke [Elles] BOLHUIS geb. 5-5-1822 te Uithuizen / ovl. 7-6-1878 te Holland (Michigan U.S.A.) ( XIII-55-225 )
  3. Jacob [Elles] BOLHUIS geb. 8-3-1824 te Uithuizen / ovl. 7-8-1879 te Holland (Michigan U.S.A.) ( XIII-55-226 )
  4. Dieuwerke BOLHUIS geb. 14-7-1826 te Uithuizen (GA-43) / ovl. 19-7-1838 te Uithuizen (OA-23) ( XIII-55-227 )
  5. Trientje BOLHUIS geb. 19-6-1829 te Uithuizen (GA-37b) / ovl. 4-11-1900 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( XIII-55-229 )
  6. Willem BOLHUIS geb. 19-6-1829 te Uithuizen (GA-37a) / ovl. 25-3-1884 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( XIII-55-228 )
  7. Siewert (Soervart) [Jacobs] BOLHUIS geb. 12-11-1832 te Uithuizen (GA-55) / ovl. 31-12-1906 te Coopersville (Michigan U.S.A.) ( XIII-55-230 )
  8. Anje BOLHUIS geb. 3-1-1835 te Uithuizen (GA-1) / ovl. ca 1923 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( XIII-55-231 )
  9. Hillechien [Elles] BOLHUIS geb. 31-10-1837 te Uithuizen (GA-62) / ovl. 19-10-1838 te Uithuizen (OA-40) ( XIII-55-232 )
  10. Jan [Jacobs] BOLHUIS geb. 5-9-1839 te Uithuizen (GA-63) / ovl. 31-7-1917 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( XIII-55-233 )

XII-28-124 Eisse [Jacobs] BOLHUIS
geb. 20-12-1793 te Uithuizen
ovl. 3-10-1868, 74 jaar oud
zoon van: Jacob [Eisses] BOLHUIS
Dieuwerke [Jans] _
( XI-14-83 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1852).
 
  Hij trouwde op 16-12-1820 te Uithuizen met:  
  Anje [Hendriks] ELEMA
geb. 10-6-1802 te Kantens (Rottum)
ovl. 11-11-1876 te Bedum (Noorderhoogebrug), 74 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jacobs] ELEMA
Anje [Wijbes] BRAMMENSMA

  Uit deze relatie  
  1. Jacob BOLHUIS geb. 13-7-1822 te Kantens (Startenhuizen) / ovl. 12-1-1895 te ‘t Zandt ( XIII-56-234 )
  2. Hendrik [Eisses] BOLHUIS geb. 26-1-1826 te Kantens (Rottum) / ovl. 26-6-1876 te Rasquert ( XIII-56-235 )
  3. Jan BOLHUIS geb. 2-12-1828 te Rottum / ovl. 17-2-1861 te Garsthuizen ( XIII-56-236 )
  4. Anje BOLHUIS geb. 9-12-1830 te Eppenhuizen / ovl. 5-3-1921 te Groningen ( XIII-56-237 )
  5. Dina BOLHUIS geb. 31-8-1833 te Uithuizen / ovl. 18-2-1917 ( XIII-56-238 )
  6. Trijntje BOLHUIS geb. 5-10-1836 te Kantens (Startenhuizen) / ovl. 21-10-1839 te Kantens ( XIII-56-239 )

XII-29-125 Janna [Tjapkes] de BOER
ged. 12-3-1795 te Noorddijk
ovl. 4-1-1866 te Euvelgunne
dochter van: Tjapke [Hindriks] de BOER
Fenje [Pieters] BOLHUIS

( XI-15-84 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-3-1795 in Noorddijk.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Arends] KAMPHUIS
geb. 26-12-1799 te Noorddijk
ovl. 17-9-1827 te Noorddijk, 27 jaar oud

XII-30-126 Pieter [Siewerts] BOLHUIS
geb. 12-2-1795 te Middelbert
ovl. 22-11-1868 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Siewert [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Hindriks] BIERMA
( XI-15-85 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-2-1795 te Middelbert. Gezindte: Ned. Hervormd. Beroep slaapstedehouder/logementhouder, koemelker (1821, 1846), landbouwer (1835), voermansknecht (1859).
 
  Hij trouwde op 26-4-1821 te Noorddijk met:  
  Grietje [Jacobs] BRINK
ged. 7-2-1802 te Bedum
ovl. 17-12-1859 te Groningen (OA-1585), 57 jaar oud
dochter van: Jacob [Jans] BRINK
Geertje [Siewerts] SCHULTINGA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-2-1802 in Bedum. Gezindte: Ned. Hervormd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Pieters] BOLHUIS geb. 19-11-1821 te Haren (Euvelgunne) (GA-53) / ovl. 10-8-1869 te Groningen (OA-661) ( XIII-57-240 )
  2. Geertje [Pieters] BOLHUIS geb. 11-12-1822 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 24-1-1907 te Groningen (OA-110) ( XIII-57-241 )
  3. Siewertje BOLHUIS geb. 1825 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 16-6-1846 te Groningen (OA-409) ( XIII-57-242 )
  4. Jakob [Jans] BOLHUIS geb. 12-4-1827 te Haren (Helpman) (GA-27) / ovl. 11-1-1885 te Groningen (OA-44) ( XIII-57-243 )
  5. Annechien BOLHUIS geb. 23-3-1830 te Groningen (GA-275) / ovl. 7-5-1859 te Groningen (OA-383) ( XIII-57-244 )
  6. Elsien BOLHUIS geb. ca 1835 te Middelbert / ovl. 12-12-1905 te Groningen (OA-1033) ( XIII-57-245 )
  7. Siwert [Pieters] BOLHUIS geb. 2-1-1835 te Slochteren (Harkstede) / ovl. 7-1-1835 te Slochteren (Harkstede) (OA-2) ( XIII-57-246 )
  8. Heike BOLHUIS geb. 5-11-1837 te Groningen (GA-880) / ovl. 2-12-1893 te Groningen (OA-1125) ( XIII-57-247 )
  9. Siwert BOLHUIS geb. 21-1-1843 te Groningen (GA-57) / ovl. 30-1-1843 te Groningen (OA-108) ( XIII-57-248 )

XII-30-127 Elske [Siewerts] BOLHUIS
geb. 24-5-1796 te Middelbert
ovl. 11-8-1868 te Ten Boer (Garmerwolde), 72 jaar oud
dochter van: Siewert [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Hindriks] BIERMA
( XI-15-85 )
  Zij trouwde op 25-4-1822 met:  
  Tonnis [Klaasens] BOUWMAN
geb. 1792 te Euvelgunne
zoon van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )

XII-30-128 Harke [Siewerts] BOLHUIS
geb. 17-4-1799 te Middelbert
ovl. 26-1-1863 te Euvelgunne, 63 jaar oud
zoon van: Siewert [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Hindriks] BIERMA
( XI-15-85 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1863).
 
  Hij trouwde op 19-10-1829 met:  
  Lammegien [Klaasens] BOUWMAN
geb. 11-1-1801 te Evelgunne
dochter van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Aaffien [Tonnis] KONING

( XI-3-14 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan BOLHUIS geb. ca 1844 te Groningen / ovl. 23-3-1915 te Haren (Glimmen) (OA-24) ( XIII-14-55 )

XII-30-129 Geessien [Siewerts] BOLHUIS
geb. ca 1800 te Middelbert
dochter van: Siewert [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Hindriks] BIERMA
( XI-15-85 )
  Zij trouwde op 9-4-1829 te Noorddijk (HA-2) met:  
  Roelf [Harms] van DIJKEN
geb. ca 1796 te Middelbert
zoon van: Harm [Geerts] van DIJKEN
Jantien [Cornelis] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 28 jaar.
 

XII-31-130 Jan [Abels] BOLHUIS
geb. 14-12-1798 te Groningen
ovl. 4-1-1869 te Winsum (Obergum) (OA-1), 70 jaar oud
zoon van: Abel [Pieters] BOLHUIS
Fennegijn [Jans] BOERMA
( XI-15-86 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1825), koopmansbediende (1831), winkelier (1826), boekhouder (1854), kantoorbediende (1869).
 
  Hij trouwde op 12-5-1825 te Groningen (HA-96) met:  
  Trijntie TAK
geb. 22-11-1805 te Groningen
ovl. 24-2-1873 te Groningen (OA-150), 67 jaar oud
dochter van: Jacobus TAK
Tietje HEIKENS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: turfvoerman; beroep vader bruid: schoenmaker; bruidegom 26 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Pieters] BOLHUIS geb. 8-3-1826 te Groningen (GA-197) / ovl. 27-7-1865 te Groningen (OA-777) ( XIII-58-249 )
  2. Jacobus BOLHUIS geb. 18-5-1831 te Groningen ( XIII-58-250 )

XII-31-131 Geesjen BOLHUIS
geb. 15-2-1805 te Groningen
dochter van: Abel [Pieters] BOLHUIS
Fennegijn [Jans] BOERMA
( XI-15-86 )
  Zij trouwde op 17-5-1827 te Groningen (HA-81) met:  
  Johannes IMMEL
geb. 18-5-1808 te Groningen
zoon van: Johannes IMMEL
Catharina FRIELIKERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1827).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voerman; beroep vader bruidegom.: wolkammer; beroep moeder bruidegom: naaister; beroep vader bruid: turfvoerman; beroep moeder bruid: turfvoermansche; bruidegom 18 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Abels] IMMEL geb. 18-6-1837 te Groningen / ovl. 7-2-1900 te Groningen (OA-195) ( XIII-59-251 )

XII-31-132 Harke [Abels] BOLHUIS
geb. ca 1809 te Groningen
ovl. 22-1-1831 te Groningen (OA-62), 21 jaar oud
zoon van: Abel [Pieters] BOLHUIS
Fennegijn [Jans] BOERMA
( XI-15-86 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zadelmakersknecht (1831).
 

XII-32-133 Pieter [Jans] BOLHUIS
geb. 19-9-1820 te Haren (Helpman)
zoon van: Pieter [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Klaasen] BOUWMAN
( XI-15-88 )
( XII-9-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1880).
 
  Hij trouwde op 25-4-1850 te Groningen (HA-78) met:  
  Frederika DIJKHUIS
geb. 5-7-1824 te Groningen
dochter van: Gerrit [Ties] DIJKHUIS
Jantje [Roelfs] NIENHUIS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit BOLHUIS geb. 31-12-1852 te Haren (Euvelgunne) / ovl. 26-1-1921 te Haren (OA-6) ( XIII-60-252 )

XII-32-134 Aafje BOLHUIS
geb. 4-6-1825 te Haren (Helpman)
ovl. 30-7-1883 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Klaasen] BOUWMAN
( XI-15-88 )
( XII-9-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehoudster (1862).
 
  Zij trouwde (1) op 5-6-1856 te Groningen (HA-133) met:  
  Hillebrand DIJKHUIS
geb. 14-6-1818 te Groningen
zoon van: Gerrit [Ties] DIJKHUIS
Jantje [Roelfs] NIENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1856).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Zij trouwde (2) op 12-11-1862 te Groningen (HA-230) met:  
  Hindrik KONING
geb. 17-9-1836 te Groningen
ovl. 9-7-1890 te Groningen, 53 jaar oud
zoon van: Tonnis [Hindriks] KONING
Trientje [Roelfs] NIJDAM

fam. 17: ( VIII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1885), paardenhandelaar (1886, 1888).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 37 jaar, weduwe van Hillebrand Dijkhuis.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis Hendrik KONING geb. 17-6-1863 te Groningen / ovl. 28-9-1944 te Groningen fam. 17: ( X-18-103 )
  2. Jantje KONING geb. 15-6-1865 te Groningen / ovl. 19-12-1938 te Groningen fam. 17: ( X-18-104 )

XII-33-135 Alberdina van BOLHUIS
geb. 26-12-1812 te Groningen (GA-981)
ovl. 17-5-1856 te Grootegast (OA-29), 43 jaar oud
dochter van: Popke van BOLHUIS
Henderika Jacoba van den BERG
( XI-17-91 )
  Persoonlijke informatie
Op de overlijdensakte wordt Haren als geboorteplaats opgegeven.
 
  Zij trouwde (1) op 13-4-1832 te Oldekerk (HA-2) met:  
  Jan [Abels] van het KLOOSTER
geb. ca 1786 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 10-7-1838 te Oldekerk
zoon van: Abel [Jans] van het KLOOSTER
Trientje [Jans] van het KLOOSTER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 45 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Martin van het KLOOSTER geb. 11-5-1832 te Oldekerk / ovl. 26-8-1860 te Groningen ( XIII-61-253 )
  2. Henderika Jacoba van het KLOOSTER geb. 19-10-1833 te Oldekerk / ovl. 17-3-1872 te Adorp ( XIII-61-254 )
  Zij trouwde (2) op 12-3-1840 te Grootegast (HA-8) met:  
  Johannes [Jans] de WAARD
geb. ca 1807
ovl. 10-9-1877 te Niezijl
zoon van: Jan [Willems] de WAARD
Grietje [Klaassens] POL

  Persoonlijke informatie
beroep: broodbakker (1840).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: broodbakker; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwster; bruidegom 32 jaar; bruid 27 jaar; weduwe van Jan Abels van het Klooster
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje de WAARD geb. 3-2-1841 te Sebaldeburen / ovl. 13-8-1894 te Niezijl ( XIII-61-255 )
  2. Popke de WAARD geb. 26-12-1842 te Sebaldeburen / ovl. 18-8-1857 te Grootegast ( XIII-61-256 )
  3. Jantje de WAARD geb. 20-4-1845 te Sebaldeburen ( XIII-61-257 )
  4. Jan de WAARD geb. 26-2-1848 te Sebaldeburen / ovl. 8-7-1859 te Grootegast ( XIII-61-258 )
  5. Susanna de WAARD geb. 17-5-1853 te Sebaldeburen / ovl. 11-1-1877 te Noordhorn ( XIII-61-259 )
  6. Lubbartus de WAARD geb. 21-3-1856 te Sebaldeburen / ovl. 12-5-1856 te Sebaldeburen ( XIII-61-260 )

XII-33-136 Zuzanna van BOLHUIS
geb. 30-12-1813 te Groningen (GA-961)
dochter van: Popke van BOLHUIS
Henderika Jacoba van den BERG
( XI-17-91 )

XII-33-137 Albert van BOLHUIS
geb. 11-11-1816 te Groningen (GA-815)
ovl. 24-2-1889 te Leek (Enumatil) (OA-14), 72 jaar oud
zoon van: Popke van BOLHUIS
Henderika Jacoba van den BERG
( XI-17-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1858), arbeider (1889).
 
  Hij trouwde op 26-5-1858 te Leek (HA-25) met:  
  Dietje de NOORD
geb. 31-10-1833 te Aduard
ovl. 20-6-1917 te Aduard, 83 jaar oud
dochter van: Pieter de NOORD
Trijntje [Eizes] ZIJLSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1858).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: vleeschhouwer; bruidegom 41 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Popko van BOLHUIS geb. 15-4-1859 te Leek (Midwolde) / ovl. 17-7-1907 te Den Ham ( XIII-62-261 )
  2. Katharina van BOLHUIS geb. 19-3-1862 te Leek (Midwolde) / ovl. 20-11-1958 te Zuidhorn ( XIII-62-262 )
  3. Pieter van BOLHUIS geb. 25-5-1865 te Leek (Midwolde) / ovl. 19-12-1902 te Grootegast ( XIII-62-263 )
  4. Henderika van BOLHUIS geb. 6-2-1868 te Leek (Lettelbert) / ovl. 16-5-1932 te Zuidlaren ( XIII-62-264 )

XII-33-138 Harmannus van BOLHUIS
geb. 9-4-1818 te Groningen (GA-316)
ovl. 24-6-1901 te Leek (Tolbert) (OA-57), 83 jaar oud
zoon van: Popke van BOLHUIS
Henderika Jacoba van den BERG
( XI-17-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1859, 1901).
 
  Hij trouwde op 22-4-1859 te Leek (HA-13) met:  
  Aaltje FEENSTRA
geb. 27-4-1816 te Leek (Tolbert)
dochter van: Popke [Wilts] FEENSTRA
Roelfke [Hindriks] OOSTERHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1859).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: naaister; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: grofsmid; bruidegom 41 jaar; bruid 43 jaar
 

XII-33-139 Pieter [Popko's] van BOLHUIS
geb. 9-5-1820 te Groningen (GA-387)
ovl. 10-3-1895 te Zuidhorn (OA-14), 74 jaar oud
zoon van: Popke van BOLHUIS
Henderika Jacoba van den BERG
( XI-17-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht (1850), landbouwer (1865), arbeider (1893, 1895).
 
  Hij trouwde (1) op 23-11-1850 te Leek (HA-41) met:  
  Rienje GUIKEMA
geb. ca 1802 te Leek (Oostwold)
ovl. 5-12-1855 te Lettelbert
dochter van: Harm [Harms] GUIKEMA
Bregtje [Onnes] _

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche (1850).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: landbouwersche; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 30 jaar; bruid 48 jaar; weduwe van Reinder Willems ter Veer
 
  Uit deze relatie  
  1. Koert van BOLHUIS geb. 12-8-1869 te Leek (Zevenhuizen) ( XIII-63-267 )
  Hij trouwde (2) op 8-4-1865 te Leek (HA-8) met:  
  Renstje van OUDEN
geb. 8-8-1836 te Noordhorn
ovl. 10-1-1917 te Baflo, 80 jaar oud
dochter van: Koert [Luitjes] van OUDEN
Sijtske [Jillings] JOUSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1865).
 
  Uit deze relatie  
  1. Popko van BOLHUIS geb. 26-10-1865 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 23-6-1959 te Winsum ( XIII-63-265 )
  2. Sijtske van BOLHUIS geb. 30-6-1867 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 6-2-1946 te Winsum (Obergum) ( XIII-63-266 )

XII-33-140 Derk [Popkes] van BOLHUIS
geb. 16-1-1822 te Groningen (GA-47)
ovl. 8-2-1902 te Leek (Zevenhuizen) (OA-8), 80 jaar oud
zoon van: Popke van BOLHUIS
Henderika Jacoba van den BERG
( XI-17-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider en landbouwer (o.a. 1873), tuinier (1890).
 
  Hij trouwde (1) op 26-6-1846 te Marum (HA-13) met:  
  Aaltje [Alles] VEGTER
geb. 25-3-1816 te Leek
ovl. 25-5-1872 te Leek (Nuis), 56 jaar oud
dochter van: Alle [Dirks] VEGTER
Sjouktje [Teunis] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1846).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwster; bruidegom 24 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Popko van BOLHUIS geb. 9-8-1848 te Leek (Nuis) / ovl. 1-2-1935 te Groningen ( XIII-64-268 )
  2. Alle [Derks] van BOLHUIS geb. 13-9-1851 te Marum / ovl. 31-12-1927 te Aduard (Den Horn) (OA-1928-1) ( XIII-64-269 )
  3. Henderika Jakoba van BOLHUIS geb. 8-7-1854 te Marum (Nuis) / ovl. 25-8-1897 te Leek ( XIII-64-270 )
  4. Sjouktje [Derks] van BOLHUIS geb. 4-6-1857 te Marum (Niebert) / ovl. 28-1-1929 te Grootegast (Doezum) ( XIII-64-271 )
  Hij trouwde (2) op 19-7-1873 te Marum (HA-32) met:  
  Aaltje BEEKHUIS
geb. 21-3-1819 te Leek (Midwolde)
dochter van: IJle [Freerks] BEEKHUIS
Fenje [Alberts] MELIS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 51 jaar; bruid 54 jaar; weduwnaar van Aaltje Vegter; weduwe van Berend van der Veen
 
  Hij trouwde (3) op 29-3-1890 te Leek (HA-7) met:  
  Jeltje EIBES
geb. 26-1-1832 te Leek
ovl. 17-7-1890, 58 jaar oud
dochter van: Jan [Derks] EIBES
Harmke [Hendriks] DUIZENKONST

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: tuinier; bruidegom 68 jaar; bruid 58 jaar; weduwnaar van Aaltje Beekhuis; weduwe van Derk Reinders Waterhuis
 

XII-33-141 Susanna van BOLHUIS
geb. 28-8-1824 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-46)
ovl. 7-4-1905 te Aduard (Den Horn) (OA-6), 80 jaar oud
dochter van: Popke van BOLHUIS
Henderika Jacoba van den BERG
( XI-17-91 )
  Zij trouwde op 18-5-1844 te Leek (HA-14) met:  
  Eize RUITER
geb. 24-10-1818 te Leek (Tolbert)
zoon van: Jentje [Derks] RUITER
Antje [Eizes] LIEUWES

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1844).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwster; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwster; bruidegom 25 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jent RUITER geb. 17-1-1846 te Leek (Midwolde) / ovl. 1-10-1922 te Groningen ( XIII-65-272 )
  2. Henderika RUITER geb. 9-4-1847 te Leek (Tolbert) / ovl. 5-7-1943 te Hoogkerk ( XIII-65-273 )
  3. Popko RUITER geb. 23-9-1848 te Leek / ovl. 3-11-1854 te Leek ( XIII-65-274 )

XII-34-142 Fokje ROEMERS
geb. 30-1-1819 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 30-4-1868 te Groningen, 49 jaar oud
dochter van: Johannes ROEMERS
Harmtijn van BOLHUIS

( XI-17-92 )
  Zij trouwde op 19-3-1840 te Groningen met:  
  Arend ZUITHOFF
geb. 28-2-1819 te Groningen
ovl. 31-7-1873 te Groningen, 54 jaar oud
zoon van: Klaas [Soebring] ZUITHOFF
Hinderika OTTENS

  Uit deze relatie  
  1. Johannes ZUIDHOFF geb. 17-6-1840 te Groningen / ovl. 15-11-1843 te Groningen ( XIII-66-275 )
  2. Hendrika Klaziena ZUIDHOFF geb. 6-6-1842 te Groningen / ovl. 3-10-1928 te Groningen ( XIII-66-276 )
  3. Johannes ZUIDHOFF geb. 1-3-1844 te Groningen / ovl. 11-3-1917 te Groningen ( XIII-66-277 )
  4. Klaas Sobering ZUIDHOFF geb. 22-6-1846 te Groningen / ovl. 10-1-1898 te Amsterdam ( XIII-66-278 )
  5. Harm ZUIDHOFF geb. 31-1-1849 te Groningen / ovl. 11-4-1901 te Zuiderzee ( XIII-66-279 )
  6. Margrietha Abrahamina ZUIDHOFF geb. 3-12-1853 te Groningen / ovl. 24-7-1939 te Den Haag ( XIII-66-280 )
  7. Alberdina ZUIDHOFF geb. 15-3-1857 te Groningen / ovl. 11-11-1859 te Groningen ( XIII-66-281 )
  8. Geertje ZUIDHOFF geb. 30-12-1860 te Groningen / ovl. 30-5-1864 te Groningen ( XIII-66-282 )
  9. Aaltje ZUIDHOFF geb. 25-9-1863 te Groningen / ovl. 10-9-1949 te Leeuwarden ( XIII-66-283 )

XII-34-143 Alberdina ROEMERS
geb. 1-1-1822 te Groningen
ovl. 8-7-1859 te Groningen, 37 jaar oud
dochter van: Johannes ROEMERS
Harmtijn van BOLHUIS

( XI-17-92 )
  Zij trouwde (1) op 23-5-1844 te Groningen (HA-231) met:  
  Jan VELTHUIS
geb. 27-8-1815 te Groningen
ovl. 27-1-1845 te Groningen, 29 jaar oud
zoon van: Jan [Warnders] VELTHUIS
Anna Maria LAARMAN

  Uit deze relatie  
  1. Janna Frederika VELTHUIS geb. 1-5-1845 te Groningen / ovl. 25-8-1847 te Groningen ( XIII-67-284 )
  Zij trouwde (2) op 6-9-1849 te Groningen met:  
  Reinder WALLINGA
geb. 24-8-1824 te Groningen
ovl. 12-3-1904 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Jan WALLINGA
Marchien BOELENS

  Uit deze relatie  
  1. Harmpien WALLINGA geb. 3-2-1850 te Groningen / ovl. 22-8-1874 te Groningen ( XIII-67-285 )
  2. Jan WALLINGA geb. 29-12-1850 te Groningen ( XIII-67-286 )
  3. Johannes WALLINGA geb. 16-6-1853 te Groningen / ovl. 22-11-1949 te Groningen ( XIII-67-287 )
  4. Marchienus WALLINGA geb. 5-1-1855 te Groningen / ovl. 11-3-1855 te Groningen ( XIII-67-288 )
  5. Marchien WALLINGA geb. 2-6-1856 te Groningen / ovl. 31-12-1856 te Groningen ( XIII-67-289 )
  6. Marcus WALLINGA geb. 4-8-1857 te Groningen / ovl. 23-10-1858 te Groningen ( XIII-67-290 )

XII-34-144 Harmpien ROEMERS
geb. 6-4-1825 te Groningen
ovl. 21-12-1828 te Groningen, 3 jaar oud
dochter van: Johannes ROEMERS
Harmtijn van BOLHUIS

( XI-17-92 )

XII-34-145 Harmpien ROEMERS
geb. 5-8-1830 te Groningen
ovl. 28-8-1836 te Groningen, 6 jaar oud
dochter van: Johannes ROEMERS
Harmtijn van BOLHUIS

( XI-17-92 )

XII-35-146 Albert BOLHUIS
geb. 30-9-1824 te Groningen
ovl. 21-11-1824 te Groningen, 7 weken oud
zoon van: Pieter van BOLHUIS
Geesjen ELLENS
( XI-17-93 )

XII-35-147 Albert BOLHUIS
geb. 10-9-1825 te Groningen
ovl. 24-11-1870 te Groningen, 45 jaar oud
zoon van: Pieter van BOLHUIS
Geesjen ELLENS
( XI-17-93 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voermansknecht (1825), voerman (1879).
 
  Hij trouwde op 30-1-1851 te Groningen (HA-27) met:  
  Elsien OTTENS
geb. 22-9-1829 te Groningen
ovl. 21-1-1890 te Groningen, 60 jaar oud
dochter van: Jan OTTENS
Annegien SMIT

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voermansknecht; beroep vader bruidegom.: veehouder; beroep vader bruid: tuinier; beroep moeder bruid: tuiniersche; bruidegom 25 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter BOLHUIS geb. 12-3-1852 te Groningen / ovl. 3-6-1888 te Groningen ( XIII-68-291 )
  2. Annegien BOLHUIS geb. 9-12-1854 te Groningen / ovl. 24-1-1931 te Haren ( XIII-68-292 )
  3. Geessien BOLHUIS geb. 26-2-1856 te Groningen / ovl. 3-6-1928 te Aduard ( XIII-68-293 )
  4. Jan BOLHUIS geb. 14-3-1859 te Groningen / ovl. 27-3-1867 te Groningen ( XIII-68-294 )
  5. Alberdina BOLHUIS geb. 9-1-1861 te Groningen ( XIII-68-295 )
  6. Margien BOLHUIS geb. 17-9-1864 te Groningen / ovl. 21-5-1865 te Groningen ( XIII-68-296 )
  7. Jan BOLHUIS geb. 22-6-1870 te Groningen / ovl. 18-10-1922 te Groningen ( XIII-68-297 )

XII-35-148 Hinderkien BOLHUIS
geb. 11-8-1827 te Groningen
ovl. 8-10-1827 te Groningen, 8 weken oud
dochter van: Pieter van BOLHUIS
Geesjen ELLENS
( XI-17-93 )

XII-35-149 Hinderkien BOLHUIS
geb. 13-1-1829 te Groningen
ovl. 5-7-1866 te Groningen, 37 jaar oud
dochter van: Pieter van BOLHUIS
Geesjen ELLENS
( XI-17-93 )
  Zij trouwde op 30-5-1852 te Groningen met:  
  Jan VEENHUIS
geb. 6-11-1823 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-7-1866 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Menne [Theijes] VEENHUIS
Egbertien [Jacobs] KEUN

  Uit deze relatie  
  1. Egbertje VEENHUIS geb. 4-10-1852 te Groningen / ovl. 14-4-1935 te Groningen ( XIII-69-298 )
  2. Pieter VEENHUIS geb. 5-3-1855 te Groningen / ovl. 22-3-1855 te Groningen ( XIII-69-299 )
  3. Geessien VEENHUIS geb. 13-7-1856 te Groningen / ovl. 6-4-1932 te Groningen ( XIII-69-300 )
  4. Pieter VEENHUIS geb. 16-2-1859 te Groningen / ovl. 23-5-1917 te Woodstock (Cape Colony, South Africa) ( XIII-69-301 )
  5. Wubbegien VEENHUIS geb. 18-10-1862 te Groningen / ovl. 3-7-1866 te Groningen ( XIII-69-302 )

XII-35-150 Alberdina BOLHUIS
geb. 13-1-1829 te Groningen
ovl. 8-11-1897 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Pieter van BOLHUIS
Geesjen ELLENS
( XI-17-93 )
  Zij trouwde op 22-11-1868 te Groningen met:  
  Hinderk VOS
ged. 28-10-1807 te Groningen
ovl. 13-11-1899 te Groningen
zoon van: Adam VOS
Elizabeth PERKAAN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1807 te Groningen.
 

XII-35-151 Renske BOLHUIS
geb. 23-7-1831 te Groningen
ovl. 10-3-1908 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Pieter van BOLHUIS
Geesjen ELLENS
( XI-17-93 )
  Zij trouwde op 25-4-1858 te Groningen met:  
  Roelof KOLLE
geb. 10-5-1833 te Groningen
ovl. 2-1-1907 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Abel [Albers] KOLLE
Trientje [Everhard] ROSEVELD

  Uit deze relatie  
  1. Trientje Everharda KOLLE geb. 8-1-1859 te Groningen / ovl. 19-10-1859 te Groningen ( XIII-70-303 )
  2. Pieter KOLLE geb. 29-12-1859 te Groningen / ovl. 21-1-1942 te Groningen ( XIII-70-304 )
  3. Catharina Everharda KOLLE geb. 17-12-1861 te Groningen ( XIII-70-305 )
  4. Abel Albert KOLLE geb. 5-7-1865 te Groningen / ovl. 4-7-1946 te Groningen ( XIII-70-306 )
  5. Gesien KOLLE geb. 9-1-1867 te Groningen / ovl. 23-8-1939 te Haren ( XIII-70-307 )
  6. Jan Remko KOLLE geb. 29-7-1871 te Groningen / ovl. 23-12-1942 te Groningen ( XIII-70-308 )
  7. Everhardus KOLLE geb. 16-11-1873 te Groningen / ovl. 30-10-1875 te Groningen ( XIII-70-309 )

XII-36-152 Anje van BOLHUIS
geb. 17-6-1818 te Groningen
ovl. 14-8-1896 te Groningen, 78 jaar oud
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )
  Zij trouwde op 9-3-1840 te Eelde met:  
  Frederik SCHMIDT
geb. ca 1817 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 26-3-1897 te Groningen
zoon van: Jacob SCHMIDT
Hillegien [Hendriks] MOERBERGEN

  Uit deze relatie  
  1. Jacob SCHMIDT geb. 19-12-1839 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-7-1910 te Groningen ( XIII-71-310 )
  2. Marchien SCHMID geb. 16-5-1842 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-4-1844 te Haren (Hoornschedijk) ( XIII-71-311 )
  3. Marchien SCHMID geb. 20-7-1845 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-10-1940 te Groningen ( XIII-71-312 )
  4. Jantje SCHMID geb. 28-2-1849 te Groningen / ovl. 7-12-1883 te Groningen ( XIII-71-313 )
  5. Jannes SCHMID geb. 11-10-1852 te Groningen / ovl. 23-11-1852 te Groningen ( XIII-71-314 )
  6. Jannes SCHMIDT geb. 3-4-1854 te Groningen / ovl. 13-5-1918 te Groningen ( XIII-71-315 )
  7. Hillegien SCHMIDT geb. 30-6-1859 te Groningen / ovl. 25-1-1862 te Groningen ( XIII-71-316 )

XII-36-153 Alberdina van BOLHUIS
geb. 25-7-1819 te Haren (GA-30)
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )

XII-36-154 Albert van BOLHUIS
geb. 11-4-1821 te Haren
ovl. 5-2-1866 te Hoogezand, 44 jaar oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1854).
 
  Hij trouwde op 2-11-1854 te Hoogezand met:  
  Engelina JAGER
geb. 28-11-1833 te Hoogezand
ovl. 11-4-1921 te Rotterdam, 87 jaar oud
dochter van: Harm Willem JAGER
Jantje GERNAAL

  Uit deze relatie  
  1. Marchien van BOLHUIS geb. 5-6-1861 te Hoogezand / ovl. 23-11-1888 te Hoogezand ( XIII-72-317 )
  2. Albertje van BOLHUIS geb. 25-7-1866 te Hoogezand / ovl. 13-8-1915 te Hoogezand ( XIII-72-318 )

XII-36-155 Jan van BOLHUIS
geb. 10-12-1822 te Haren
ovl. 3-2-1823 te Haren, 7 weken oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )

XII-36-156 Janna van BOLHUIS
geb. 25-3-1824 te Haren
ovl. 18-2-1896 te Haren, 71 jaar oud
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )

XII-36-157 Harmtien van BOLHUIS
geb. 5-1-1827 te Haren
ovl. 20-1-1891 te Noorddijk (Oosterhoogebrug), 64 jaar oud
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )
  Zij trouwde op 31-5-1864 te Noorddijk met:  
  Albert VALK
geb. 27-8-1830 te Harkstede
ovl. 15-5-1875 te Noorddijk (Oosterhoogebrug), 44 jaar oud
zoon van: Derk [Alberts] VALK
Jantje [Hindriks] BAKKER

  Uit deze relatie  
  1. Matje VALK geb. 11-7-1865 te Noorddijk / ovl. 11-12-1869 te Noorddijk ( XIII-73-319 )
  2. Jantje VALK geb. 2-3-1867 te Noorddijk / ovl. 20-4-1934 te Noorddijk ( XIII-73-320 )

XII-36-158 Popko van BOLHUIS
geb. 23-5-1830 te Haren
ovl. 5-4-1917 te Groningen (OA-510), 86 jaar oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Popke.
Beroep: boerenknecht (1858), arbeider (1863), landbouwer (1881), arbeider (1886), moesker (1890), koemelker (1896).
 
  Hij trouwde op 18-8-1858 te Haren (HA-18) met:  
  Mettien van BERGEN
geb. 22-10-1826 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-4-1884 te Haren (Helpman) (OA-27), 57 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts] van BERGEN
Margaretha RABBENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1858), landbouwersche (1881), koemelkster (1890).
Leeftijd op overlijdensakte is 56 jr. Dit wijkt af van de gevonden geboortedatum.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: wagenaar; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 28 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Marchien van BOLHUIS geb. 13-11-1858 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-3-1926 te Groningen (OA-286) ( XIII-74-321 )
  2. Jan van BOLHUIS geb. 11-2-1861 te Haren (Helpman) / ovl. 31-7-1932 te Groningen (OA-970) ( XIII-74-322 )
  3. Jannes van BOLHUIS geb. 28-2-1863 te Haren (Helpman) / ovl. 20-12-1863 te Haren (Helpman) (OA-57) ( XIII-74-323 )
  4. Margrieta van BOLHUIS geb. 28-12-1864 te Haren (Helpman) / ovl. 9-1-1913 te Haren (Helpman) (OA-9) ( XIII-74-324 )
  5. Johanna van BOLHUIS geb. 21-3-1867 te Haren (Helpman) (GA-23) / ovl. 26-11-1928 te Groningen (OA-1405) ( XIII-74-325 )

XII-36-159 Jan van BOLHUIS
geb. 15-2-1833 te Haren
ovl. 17-4-1912 te Haren (Noordlaren), 79 jaar oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )
  Hij trouwde op 6-11-1862 te Haren met:  
  Hindrikien JALVING
geb. 29-4-1835 te Gasselte
ovl. 21-10-1924 te Haren (Noordlaren), 89 jaar oud
dochter van: Tonnnis JALVING
Marchien HOOIVELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1862)
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van BOLHUIS geb. 9-3-1863 te Haren / ovl. 9-3-1863 te Haren ( XIII-75-327 )
  2. Marchien van BOLHUIS geb. 9-3-1863 te Haren / ovl. 29-5-1863 te Haren ( XIII-75-326 )

XII-36-160 Jantje van BOLHUIS
geb. 17-11-1835 te Haren
ovl. 31-10-1917 te Haren, 81 jaar oud
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )
  Zij trouwde op 10-9-1864 te Haren (HA-15) met:  
  Willem NIJDAM
geb. 2-2-1830 te Haren
ovl. 17-2-1923 te Haren, 93 jaar oud
zoon van: Wopke [Andries] NIJDAM
Niessien [Willems] KOOIMA
fam. 17: ( VII-3-23 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstknecht (1864), arbeider (1864, 1885), landbouwer (1899).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: wagenaar; bruidegom 34 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Nijssien NIJDAM geb. 2-11-1864 te Haren (GA-79) / ovl. 27-7-1938 te Haren (OA-52) fam. 17: ( IX-28-137 )
  2. Marchien NIJDAM geb. 9-10-1867 te Haren / ovl. 26-2-1959 te Groningen fam. 17: ( IX-28-138 )
  3. Jantje NIJDAM geb. 8-1-1872 te Haren / ovl. 12-5-1945 te Haren (Noordlaren) fam. 17: ( IX-28-139 )

XII-36-161 Pieter van BOLHUIS
geb. 31-10-1838 te Haren
ovl. 26-7-1839 te Haren, 8 maand oud
zoon van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )

XII-36-162 Pietertien van BOLHUIS
geb. 7-6-1842 te Haren
ovl. 3-6-1894 te Haren, 51 jaar oud
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )
  Zij trouwde op 4-5-1867 te Haren met:  
  Hendrik HINDRIKS
geb. 30-7-1841 te Haren (Glimmen)
ovl. 15-11-1906 te Haren, 65 jaar oud
zoon van: Pieter [Tebbes] HINDRIKS
Hinderkien EISSES
fam. 42: ( IV-4-16 )
fam. 8: ( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer
 

XII-36-163 Marchien van BOLHUIS
geb. 24-5-1845 te Haren
ovl. 2-7-1849 te Haren, 4 jaar oud
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
( XI-17-94 )

XII-37-164 Trijntje [Simons] OOSTERHOF
geb. 21-5-1817 te Zuidwolde (Gr)
ovl. 11-5-1857 te Zuidwolde (Gr), 39 jaar oud
dochter van: Simon [Pieters] OOSTERHOF
Aaltje [Hindriks] KONING

( XI-18-95 )
  Zij trouwde op 21-5-1842 met:  
  Marten [Geerts] DEKKER
geb. 6-5-1815 te Bedum

XII-38-165 Johanna SLAGTER
geb. 27-3-1838 te Appingedam (GA-28)
dochter van: Pieter [Willes] SLAGTER
Frouwke [Geerts] LODE
( XI-19-97 )

XII-38-166 Wille [Jans] SLAGTER
geb. 30-8-1845 te Bierum (Holwierde) (GA-67)
ovl. 21-12-1906 te Appingedam, 61 jaar oud
zoon van: Pieter [Willes] SLAGTER
Frouwke [Geerts] LODE
( XI-19-97 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: rijtuigverhuurder (1870).
 
  Hij trouwde op 19-5-1870 te Bierum met:  
  Aaltien NIJDAM
geb. 5-3-1844 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-4-1918 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
fam. 17: ( VIII-11-62 )
fam. 17: ( VIII-3-12 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwke SLAGTER geb. 17-1-1871 te Holwierde (GA-6) / ovl. 31-1-1871 te Holwierde (OA-9) ( XIII-76-328 )
  2. Frouwke SLAGTER geb. 27-10-1871 te Holwierde (GA-111) / ovl. 21-6-1890 te Appingedam ( XIII-76-329 )

XII-39-167 Andries BOLHUIS
geb. 20-4-1845 te Bierum
ovl. 17-1-1893 te Uithuizermeeden, 47 jaar oud
zoon van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1876).
 
  Hij trouwde op 22-12-1876 te Uithuizermeeden (HA-29) met:  
  Grietje SIKKEMA
geb. 22-3-1850 te Groningen
ovl. 6-9-1914 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Pieter [Kornelis] SIKKEMA
Lijzabet [Kornelis] BRUINS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1906).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth BOLHUIS geb. 27-4-1878 te Bierum / ovl. 12-11-1948 te Kantens ( XIII-77-330 )
  2. Arend BOLHUIS geb. 23-8-1879 te Uithuizermeeden / ovl. 19-9-1879 te Uithuizermeeden ( XIII-77-331 )
  3. Arend BOLHUIS geb. 28-5-1881 te Uithuizermeeden / ovl. 8-3-1916 te Leens ( XIII-77-332 )
  4. Pieter BOLHUIS geb. 29-12-1883 te Uithuizermeeden / ovl. 6-1-1942 te Ermelo ( XIII-77-333 )
  5. Kornelis BOLHUIS geb. 5-10-1885 te Uithuizermeeden / ovl. 14-4-1886 te Uithuizermeeden ( XIII-77-334 )
  6. Jantje BOLHUIS geb. 17-10-1887 te Uithuizermeeden / ovl. 22-11-1918 te Groningen ( XIII-77-335 )
  7. Aafke BOLHUIS geb. 9-3-1890 te Uithuizermeeden / ovl. 31-8-1962 te Middelstum ( XIII-77-336 )

XII-39-168 Trijntje BOLHUIS
geb. 1-9-1847 te Bierum
ovl. 8-5-1914 te Beilen, 66 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )

XII-39-169 Jakob [Arend] BOLHUIS
geb. 3-9-1849 te Bierum
ovl. 13-6-1877 te Spijk, 27 jaar oud
zoon van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )

XII-39-170 Hilje BOLHUIS
geb. 16-11-1851 te Bierum
ovl. 8-10-1938 te Elburg, 86 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )

XII-39-171 Klaas BOLHUIS
geb. 27-11-1853 te Bierum
ovl. 19-2-1854 te Holwierde, 12 weken oud
zoon van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )

XII-39-172 Lubbert BOLHUIS
geb. 8-6-1855 te Holwierde
zoon van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )

XII-39-173 Ike BOLHUIS
geb. 7-11-1857 te Bierum
ovl. 10-11-1857 te Bierum, 3 dagen oud
dochter van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )

XII-39-174 Klaas BOLHUIS
geb. 7-3-1859 te Bierum
ovl. 18-11-1914 te Uithuizermeeden (OA-54), 55 jaar oud
zoon van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1885), daglooner (1886, 1888, 1889, 1891), dagloner (1893, 1895, 1896, 1898, 1901, 1903, 1910, 1914).
 
  Hij trouwde op 31-10-1885 te Uithuizen (HA-23) met:  
  Harmina GROENENDAL
geb. ca 1861 te Veendam
ovl. 7-7-1936 te Uithuizermeeden (OA-15), 75 jaar oud
dochter van: Ties [Harms] GROENENDAL
Geeske [Harms] HOVING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gezina BOLHUIS geb. 22-8-1886 te Uithuizermeeden (GA-90) / ovl. 29-10-1940 te Uithuizermeeden (OA-42) ( XIII-78-337 )
  2. Jantje BOLHUIS geb. 19-1-1888 te Uithuizermeeden (GA-6) ( XIII-78-338 )
  3. Ties BOLHUIS geb. 3-12-1889 te Uithuizermeeden (GA-95) ( XIII-78-339 )
  4. NN BOLHUIS geb. 17-12-1891 te Uithuizermeeden (Roodeschool) / ovl. 17-12-1891 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (OA-79) ( XIII-78-340 )
  5. Trijntje BOLHUIS geb. 15-1-1893 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (GA-7) ( XIII-78-341 )
  6. Antje BOLHUIS geb. 29-5-1895 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (GA-62) / ovl. 31-7-1895 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (OA-40) ( XIII-78-342 )
  7. Arend Hendrik BOLHUIS geb. 1-8-1896 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (GA-69) / ovl. 21-2-1898 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (OA-10) ( XIII-78-343 )
  8. Arend Hendrik BOLHUIS geb. 28-8-1898 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (GA-87) ( XIII-78-344 )
  9. Antje BOLHUIS geb. 9-9-1901 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (GA-85) ( XIII-78-345 )
  10. Hilje BOLHUIS geb. 25-11-1903 te Uithuizermeeden (Roodeschool) (GA-108) ( XIII-78-346 )

XII-39-175 Anna BOLHUIS
geb. 1861 te Bierum
dochter van: Arend [Hindriks Reerts] BOLHUIS
Jantje [Andries] GROOTHOF
( XI-20-104 )
  Zij trouwde met:  
  Arend WITKOP

XII-40-176 Aaltje BOLHUIS
geb. 27-1-1830 te Appingedam
ovl. 12-3-1889 te Bierum, 59 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Anna [Derks] MULDER
( XI-21-105 )

XII-40-177 Antje BOLHUIS
geb. 27-2-1834 te Siddeburen
ovl. 25-6-1903 te Delfzijl, 69 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Anna [Derks] MULDER
( XI-21-105 )
  Zij trouwde met:  
  Berend [Hendriks] DAM
geb. 26-12-1817 te Bierum

XII-40-178 Hindrik [Arends] BOLHUIS
geb. 2-5-1837 te Appingedam (GA-35)
ovl. 18-6-1838 te Appingedam (OA-41), 13 maand oud
zoon van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Anna [Derks] MULDER
( XI-21-105 )
  Persoonlijke informatie
Als geboorteplaats vermeldt: A/b schip te Appingedam.
 

XII-40-179 Hindrik [Arends] BOLHUIS
geb. 31-7-1840 te Appingedam (GA-75)
ovl. 7-12-1840 te Delfzijl (OA-76), 4 maand oud
zoon van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Anna [Derks] MULDER
( XI-21-105 )

XII-40-180 Geertruida BOLHUIS
geb. 13-4-1842 te Appingedam
ovl. 18-5-1861 te Appingedam, 19 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] BOLHUIS
Anna [Derks] MULDER
( XI-21-105 )

XII-41-181 Hindrik [Derks] BOLHUIS
geb. 9-9-1834 te Bierum (Holwierde) (GA-66)
ovl. 1-2-1836 te Bierum (Holwierde) (OA-9), 16 maand oud
zoon van: Derk [Hendriks] BOLHUIS
Friederike [Harms] LARKENS
( XI-21-107 )

XII-42-182 Geert POORT
zoon van: Jan [Geerts] POORT
Geertje [Jans] VOS
( XI-22-109 )

XII-42-183 Eelje POORT
zoon van: Jan [Geerts] POORT
Geertje [Jans] VOS
( XI-22-109 )

XII-42-184 Eppo POORT
zoon van: Jan [Geerts] POORT
Geertje [Jans] VOS
( XI-22-109 )

XII-43-185 Gerard van der BEEK
geb. 8-9-1831 te Ten Boer
zoon van: Marten [Geerts] van der BEEK
Gezina [Johans] van LEEUWEN

( XI-23-115 )
  Hij trouwde op 16-5-1860 met:  
  Martje [Roelfs] KLOOSTER
geb. 8-12-1839 te Zuidwolde
  Uit deze relatie  
  1. Jaaptje van der BEEK geb. 19-12-1862 te Zuidwolde / ovl. 3-5-1931 te Zuidwolde ( XIII-79-347 )

XII-44-186 Siemen [Hindriks] BOLHUIS
geb. 23-4-1828 te Ten Boer
ovl. 24-8-1905 te Stedum, 77 jaar oud
zoon van: Hindriks [Siemens] BOLHUIS
Jantje [Roelfs] KLINKHAMER
( XI-24-116 )
  Hij trouwde op 10-11-1854 te Stedum met:  
  Duurke [Arends] BIERMA
geb. 1818 te Stedum
dochter van: Arend [Ebes] BIERMA
Corneliske [Alderts] van der MAAR

  Uit deze relatie  
  1. Arend BOLHUIS geb. 8-1-1862 te Stedum / ovl. 14-3-1932 te Groningen ( XIII-80-348 )

XII-44-187 Roelf BOLHUIS
geb. 27-2-1830 te Ten Boer
zoon van: Hindriks [Siemens] BOLHUIS
Jantje [Roelfs] KLINKHAMER
( XI-24-116 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeeman (1860)
 
  Hij trouwde op 13-12-1860 te Groningen (HA-322) met:  
  Annigje NAUTA
geb. 7-5-1826 te Groningen
ovl. 27-10-1904 te Groningen (OA-1055), 78 jaar oud
dochter van: Jannes NAUTA
Stientje [Jans] HEITING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 34 jaar.
Weduwnaar Wilhelmina Pol; weduwe Jan Dik.
 

XII-44-188 Jakob BOLHUIS
geb. 23-7-1842 te Groningen
zoon van: Hindriks [Siemens] BOLHUIS
Jantje [Roelfs] KLINKHAMER
( XI-24-116 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakkersbediende (1863), koekbakker (1863).
 
  Hij trouwde op 9-7-1863 te Groningen (HA-217) met:  
  Lucretia KIEL
geb. 5-4-1840 te Groningen
dochter van: Pieter KIEL
Bettje de BOER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterdina BOLHUIS geb. 18-1-1874 te Groningen (GA-73) ( XIII-81-349 )

XII-45-189 Sibrig BOLHUIS
geb. 18-2-1833 te Loppersum
ovl. 11-4-1900 te Schildwolde, 67 jaar oud
dochter van: Jannes [Siemens] BOLHUIS
Swaantje [Goossens] KAMPHUIS
( XI-24-118 )
  Zij trouwde op 17-4-1862 te Loppersum met:  
  Jacob DOORNBOS
geb. 1840 te Tjamsweer
zoon van: Pieter [Jacobs] DOORNBOS
Swaantje [Nannes] HUISMAN


XII-45-190 Roelf [Jannes] BOLHUIS
geb. 9-1-1838 te Loppersum
ovl. 4-3-1910 te Loppersum, 72 jaar oud
zoon van: Jannes [Siemens] BOLHUIS
Swaantje [Goossens] KAMPHUIS
( XI-24-118 )
  Hij trouwde op 17-6-1863 te Loppersum met:  
  Harmina [Jans] KREMER
geb. 1838 te Loppersum
dochter van: Jannes [Gerrits] KREMER
Ida [Harms] POST

  Uit deze relatie  
  1. Jannes BOLHUIS geb. 10-3-1864 te Loppersum / ovl. 23-7-1928 te Bedum ( XIII-82-350 )
  2. Jan BOLHUIS geb. 5-10-1865 te Loppersum / ovl. 2-7-1953 te Ten boer ( XIII-82-351 )
  3. Zwaantje BOLHUIS geb. 17-10-1867 te Loppersum / ovl. 31-5-1938 te Groningen ( XIII-82-352 )
  4. Ida BOLHUIS geb. 22-7-1869 te Loppersum / ovl. 13-3-1934 te Slochteren ( XIII-82-353 )
  5. Gerrit BOLHUIS geb. 3-12-1873 te Loppersum / ovl. 19-8-1924 te Ten Boer (Garmerwolde) ( XIII-82-354 )
  6. Aaltje BOLHUIS geb. 9-4-1874 te Loppersum / ovl. 10-7-1956 te Garrelsweer ( XIII-82-355 )
  7. Willem BOLHUIS geb. 3-1-1876 te Loppersum / ovl. 25-7-1924 te Loppersum ( XIII-82-356 )

XII-45-191 Willem [Jannes] BOLHUIS
geb. ca 1841 te Loppersum
ovl. 27-8-1898 te Slochteren (overl. Groningen) (OA-125), 57 jaar oud
zoon van: Jannes [Siemens] BOLHUIS
Swaantje [Goossens] KAMPHUIS
( XI-24-118 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1870, 1875), arbeider (1898), daglooner (1905). Overlijdensakte in Groningen: 1898: OA-813.
 
  Hij trouwde op 14-4-1870 te Loppersum (HA-4) met:  
  Richtje SCHUITEMA
geb. ca 1844 te Grijpskerk (Visvliet)
ovl. 29-4-1911 te Loppersum (OA-26), 74 jaar oud
dochter van: Klaas [Sjoerds] SCHUITEMA
Auktje [Eelkes] SINIA

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Rikstje en Rigstje. Beroep: landbouwersche (1870, 1875), werkvrouw (1905).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: landbouwersche; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 29 jaar; bruid 33 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BOLHUIS geb. 7-12-1870 te Slochteren (Hellum) / ovl. 7-12-1870 te Slochteren (Hellum) (OA-175) ( XIII-83-357 )
  2. Klaas BOLHUIS geb. 1875 te Slochteren (Hellum) / ovl. 13-12-1875 te Slochteren (Hellum) (OA-192) ( XIII-83-358 )
  3. Sieberig BOLHUIS geb. 22-11-1878 te Appingedam (Solwerd) (GA-107) / ovl. 30-6-1879 te Appingedam (Solwerd) (OA-37) ( XIII-83-359 )
  4. Roelf BOLHUIS geb. ca 1880 te Slochteren (Hellum) ( XIII-83-360 )

XII-45-192 Siemen [Jannes] BOLHUIS
geb. 12-10-1842 te Loppersum
zoon van: Jannes [Siemens] BOLHUIS
Swaantje [Goossens] KAMPHUIS
( XI-24-118 )
  Hij trouwde met:  
  Wobbechien [Pieters] VOS
geb. 1847 te Godlinze
dochter van: Pieter [Tomas] VOS
Elijzabeth [Jans] HIJBELS

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth BOLHUIS geb. 15-9-1870 te Loppersum / ovl. 19-8-1944 te Ten Boer (Wittewierum) ( XIII-84-361 )
  2. Jannes BOLHUIS geb. 3-7-1873 te Loppersum ( XIII-84-362 )
  3. Pieter [Thomas] BOLHUIS geb. 18-1-1876 te Loppersum / ovl. 28-6-1910 te Loppersum ( XIII-84-363 )
  4. Siebrig BOLHUIS geb. 10-9-1886 te Loppersum ( XIII-84-364 )

XII-46-193 Roelf BOLHUIS
geb. 25-4-1842 te Wittewierum
ovl. 9-10-1910 te Ten Boer (Ten Post), 68 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )

XII-46-194 Anje BOLHUIS
geb. 1-10-1844 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 24-9-1911 te Loppersum, 66 jaar oud
dochter van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Zij trouwde op 11-7-1878 te Ten Boer met:  
  Reinje TIGLAAR
geb. 27-4-1843 te Kantens (Startenhuizen)
ovl. 12-3-1911 te Wirdum, 67 jaar oud
zoon van: Garmt [Pieters] TIGLAAR
Trientje [Reinjes] ELEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
Reinje en zijn vrouw kopen in 1883 een boerderij (13,5 - 29 ha) in Wirdumer Meden.
 

XII-46-195 Siebrig BOLHUIS
geb. 6-1-1846 te Wittewierum
ovl. 15-7-1884 te Ten Boer (Ten Post), 38 jaar oud
dochter van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )

XII-46-196 Siemen BOLHUIS
geb. 2-11-1848 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 21-6-1894 te Ten Boer (Wittewierum), 45 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zaag- en korenmolenaar te Ten Post, houthandelaar.
 
  Hij trouwde op 28-5-1886 te Middelstum (HA-15) met:  
  Henderika WOLDRING
geb. 28-1-1858 te Middelstum (Den Deel)
ovl. 31-8-1946 te Bedum, 88 jaar oud
dochter van: Roelf [Derks] WOLDRING
Martje [Hendriks] SMIT

  Bij het huwelijk
beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 38 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas BOLHUIS geb. 18-4-1887 te Ten Boer / ovl. te U.S.A. ( XIII-85-365 )
  2. Martje BOLHUIS geb. 29-4-1889 te Ten Boer / ovl. 31-7-1974 ( XIII-85-366 )
  3. Grietje BOLHUIS geb. 1890 te Ten Boer ( XIII-85-367 )
  4. Anje BOLHUIS geb. 31-12-1891 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 8-5-1963 te Groningen ( XIII-85-368 )
  5. Jantje BOLHUIS geb. 19-12-1893 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 1967 ( XIII-85-369 )

XII-46-197 Kornelis BOLHUIS
geb. 31-3-1850 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 3-3-1889 te Ten Boer (Ten Post), 38 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )

XII-46-198 Nanning [Klasens] BOLHUIS
geb. 24-4-1852 te Ten Post
ovl. 24-1-1927 te Ten Boer, 74 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1879). Woonachtig te Ten Post (1934).
 
  Hij trouwde op 2-9-1879 te Delfzijl (HA-33) met:  
  Martje [Thijs] JANSEN
geb. 28-3-1858 te Weiwerd
dochter van: Thijs JANSEN
Geertje SMIT

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BOLHUIS geb. ca 1880 te Weiwerd ( XIII-86-370 )

XII-46-199 Hendrik BOLHUIS
geb. 18-9-1854 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 6-2-1908 te Ten Boer (Ten Post), 53 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Altenaheerd.

Van Hendrik wordt verteld, dat toen er op een morgen een paard dood op de stal lag, de arbeiders wel eens wilde weten hoe sterk hun boer wel was. Ze spraken samen af, wel de touwen strak te houden maar Hendrik alleen te laten trekken. Toen het paard buiten lag maakte Hendrik de opmerking “ik had toch niet verwacht dat het paard nog zo zwaar was”, maar ondertussen was hij de enige geweest die getrokken had.
 

XII-46-200 Jannes BOLHUIS
geb. 22-6-1857 te Ten Post
ovl. 23-12-1939 te Ten Boer, 82 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer. Woonachtig te Ten Post (1934,1939).
 
  Hij trouwde op 6-2-1891 te Loppersum (HA-14) met:  
  Fenje BLOK
geb. 12-8-1870 te Loppersum
ovl. 27-2-1926 te Ten Boer (Ten Post), 55 jaar oud
dochter van: Willem BLOK
Bouwke van der LINDE

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwerse; beroep moeder bruid: landbouwerse; bruidegom 33 jaar; bruid 20 jaar
 

XII-46-201 Petrus BOLHUIS
geb. 1-4-1860 te Ten Boer (Ten Post) (GA-32)
ovl. 10-8-1923 te Loppersum (Garrelsweer) (OA-30), 63 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1894, 1896, 1898, 1903, 1919, 1923).
Van 1892 tot 1907 wonen ze op de heerd (nu Klimp genoemd) van de ouders van Geeszien. In 1907 kopen ze een boerderij onder Loppersum groot 25 ha, die in 1925, wanneer Petrus en Geeszien beiden zijn overleden, overgaat op hun zoon.
 
  Hij trouwde op 14-7-1892 te Slochteren (HA-51) met:  
  Geessien HEERES
geb. 8-9-1868 te Schildwolde
ovl. 21-12-1925 te Loppersum (Garrelsweer) (OA-40), 57 jaar oud
dochter van: Adolf HEERES
Grietje SMITH

  Bij het huwelijk
Beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 32 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BOLHUIS geb. 7-5-1893 te Slochteren (Hellum) (GA-122) ( XIII-87-371 )
  2. Adolf BOLHUIS geb. 31-10-1894 te Slochteren (Hellum) (GA-311) / ovl. 7-3-1971 te Slochteren (Hellum) ( XIII-87-372 )
  3. Klaas BOLHUIS geb. 18-7-1896 te Slochteren (GA-212) / ovl. 31-1-1958 te Groningen (OA-198) ( XIII-87-373 )
  4. Roelf BOLHUIS geb. 18-1-1898 te Slochteren (Hellum) (GA-22) / ovl. 22-10-1903 te Slochteren (Hellum) (OA-169) ( XIII-87-374 )
  5. Berend Geert BOLHUIS geb. 29-12-1899 te Slochteren (Hellum) (GA-370) ( XIII-87-375 )

XII-46-202 Jan BOLHUIS
geb. 30-1-1863 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 3-3-1949 te Ten Boer (Wittewierum), 86 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Persoonlijke informatie
Woonachtig te Wittewierum (1934,1939,1941,1949).
Jan Bolhuis koopt 8-2-1909 de boerderij Medenweg 7 van zijn schoonouders.
Op 22-10-1949 gaat het bedrijf over naar de zonen Tjaako en Anko Bolhuis.
 
  Hij trouwde op 5-5-1892 te Ten Boer (HA-13) met:  
  Hillechien BOSKER
geb. 27-2-1870 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 29-1-1939 te Ten Boer (Wittewierum), 68 jaar oud
dochter van: Lammert BOSKER
Tjaakje TIGLAAR

  Bij het huwelijk
Beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 29 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BOLHUIS geb. 17-5-1894 te Stedum / ovl. 3-6-1921 te Ten Boer (Ten Post) ( XIII-88-376 )
  2. Lammert Henderik BOLHUIS geb. 16-3-1896 te Stedum / ovl. 22-6-1958 te Ten Boer (Ten Post) ( XIII-88-377 )
  3. Klaas BOLHUIS geb. 26-11-1897 te Loppersum / ovl. 22-5-1987 ( XIII-88-378 )
  4. Tjaako (Tjack) BOLHUIS geb. 6-2-1900 te Loppersum / ovl. 30-6-1991 te Groningen ( XIII-88-379 )
  5. Anko BOLHUIS geb. 31-3-1902 te Loppersum / ovl. 16-10-1981 te Ten Boer (Ten Post) ( XIII-88-381 )
  6. Roelf BOLHUIS geb. 31-3-1902 te Loppersum / ovl. 26-12-1902 te Loppersum ( XIII-88-380 )
  7. Roelf BOLHUIS geb. 25-1-1904 te Loppersum / ovl. 16-8-1987 te Loppersum ( XIII-88-382 )
  8. Nanning BOLHUIS geb. 23-2-1905 te Loppersum / ovl. 18-4-1921 te Ten Boer (Wittewierum) ( XIII-88-383 )
  9. Tjakelina BOLHUIS geb. 2-6-1907 te Loppersum / ovl. te Loppersum ( XIII-88-384 )
  10. Jannes (Jans) BOLHUIS geb. 15-1-1910 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 10-12-1989 te Ten Boer ( XIII-88-385 )

XII-46-203 Thijs BOLHUIS
geb. 4-4-1866 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 26-5-1934 te Ten Boer (Ten Post), 68 jaar oud
zoon van: Klaas [Siemens] BOLHUIS
Grietje [Kornelis] WIERINGA
( XI-24-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: jager, landbouwer en tichelheer.
De drie ongehuwde broers Roelf, Hendrik en Thijs wonen samen op de ouderlijke boerderij. Na het overlijden van Roelf en Hendrik wordt Thijs landbouwer en tichelheer. Een nichtje, Grietje Tiglaar, werkt als huishoudster bij Thijs Bolhuis. Bij testament vermaakt Thijs aan haar de inboedel van het huis voor de brandmuur met de schuur. Ook de gereformeerde kerk krijgt een legaat waaraan de verplichting verbonden is dat de kerk zijn graf moet onderhouden.
 

XII-47-204 Jannes BOLHUIS
geb. 1-8-1844 te Harkstede
ovl. 16-3-1928 te Lageland, 83 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jannes] BOLHUIS
Zwaantje [Thomas] MULDER
( XI-25-123 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1877), daglooner (1902), arbeider (1907).
 
  Hij trouwde op 26-5-1877 te Slochteren (HA-31) met:  
  Harmanna LEGGELO
geb. 25-2-1856 te Engelbert
ovl. 12-4-1933 te Lageland, 77 jaar oud
dochter van: Eite LEGGELO
Jantje WESTERHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1902).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie