Genealogie
Familie 10


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hier

  Parenteel van Luitjen Carst PEULINGE
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Luitjen Carst PEULINGE
  Persoonlijke informatie
Woonachtig te Noord Sleen
 
  Hij trouwde met:  
  Roelofje POELINGE
  Uit deze relatie  
  1. Roelofje [Kars] _ geb. ca 1695 te Noordsleen / ovl. voor 1743 ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Roelofje [Kars] _
geb. ca 1695 te Noordsleen
ovl. voor 1743
dochter van: Luitjen Carst PEULINGE
Roelofje POELINGE
( I-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Geert [Thijs] _
geb. ca 1693 te Midlaren
ovl. voor 1743
zoon van: Thijs [Alberts] _
Annigje [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Gemeld als zijnde geboren te Midlaren rond 1693. Beroep: landbouwer wonende te Midlaren.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd ca 1720
 
  Uit deze relatie  
  1. Thije [Geerts] _ geb. ca 1721 te Zuidlaren (Midlaren) ( III-1-1 )
  2. Kars [Geerts] _ ged. 22-10-1724 ( III-1-2 )
  3. Karst [Geerts] PEULINGA ged. 10-3-1726 / ovl. 7-4-1820 te Zuidlaren ( III-1-3 )
  4. Geesje [Geerts] _ ged. 10-3-1726 / ovl. ca 1806 ( III-1-4 )
  5. Albert [Geerts] _ geb. ca 1728 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. voor 1785 te Zuidlaren ( III-1-5 )

  Generatie III  
III-1-1 Thije [Geerts] _
geb. ca 1721 te Zuidlaren (Midlaren)
zoon van: Geert [Thijs] _
Roelofje [Kars] _

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Doopboek Noordlaren: 9 februari 1721 gedoopt een zoontjen van Middelaren bij absentie van de pastoor aldaar, genoemt Thije.
 

III-1-2 Kars [Geerts] _
ged. 22-10-1724
zoon van: Geert [Thijs] _
Roelofje [Kars] _

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 22-10-1724 te Zuidlaren
 

III-1-3 Karst [Geerts] PEULINGA
ged. 10-3-1726
ovl. 7-4-1820 te Zuidlaren, 94 jaar oud
zoon van: Geert [Thijs] _
Roelofje [Kars] _

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer, wonend te Glimmen
Op de overlijdensacte vermeld als Karst Geerts, geboren op 10-03-1726 te Noordlaren! De vermelde geboortedatum is echter zijn doopdatum. Karst is gedoopt op 10 maart 1726 te Zuidlaren, samen met zijn tweelingzus Geesje
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Jantien [Berends] _
ged. 22-6-1727 te Haren (Glimmen)
ovl. 9-9-1767 te Noordlaren, 40 jaar oud
dochter van: Berend [Jans] _
Geesjen [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Overleden als Jantijn Berends, nalatende een weduwnaar Cars Geerts en 7 kinderen, oud ruim 40 jaar
In het doopboek van Noordlaren komt een doopinschrijving voor van ene Jantjen, gedoopt op 22 juni 1727 te Noordlaren als dochter van Jan Berents te Glimmen. Het gevonden geboortejaar klopt met het gegeven dat zij ruim 40 jaar oud was toen ze overleed. De naam van de vader klopt echter niet met de meest waarschijnlijke vader Berend Jans. Wel worden er, in 1730 en 1737, kinderen gedoopt van het echtpaar Berent Jans en Geesje Jans in Glimmen. Deze kinderen heten Klina en Otto, er zit dus geen Jantje bij. Toch zou dit echtpaar, gezien de voornamen en de woonplaats, best eens het ouderpaar van "onze" Jantje Berends kunnen zijn. In het algemeen valt op dat het doopboek van Noordlaren in deze jaren bijzonder slordig is bijgehouden.
de dominee zou zich in 1727 best eens in de naam van de vader hebben kunnen vergist en dat het niet Jan Berents, maar Berent Jans had moeten zijn. Vandaar de gedachte, dat Jantje Berends een dochter is geweest van Berent Jans en Geesje Jans in Glimmen.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd ca 1749
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien (Geesje) [Kars] PEULINGA geb. ca 1750 te Haren (Noordlaren) / ovl. 4-12-1824 te Haren (Onnen) (OA-43) ( IV-1-1 )
  2. Roelfien [Karst] _ ged. 30-7-1752 / ovl. ca 1780 ( IV-1-2 )
  3. Geertien [Kars] _ ged. 2-3-1755 / ovl. na 1767 ( IV-1-3 )
  4. Berend [Kars] PEULINGA ged. 5-12-1756 te Haren (Glimmen) / ovl. 18-5-1822 te Haren (OA-26) ( IV-1-4 )
  5. Jantien [Kars] PEULINGA geb. 12-8-1760 te Haren (Noordlaren) / ovl. 8-9-1840 te Vries (Yde) (OA-28) ( IV-1-5 )
  6. Annegien [Kars] PEULINGA ged. 11-8-1765 te Noordlaren / ovl. 7-10-1846 te Zuidlaren ( IV-1-6 )
  7. Janna [Kars] PEULINGA ged. 23-8-1767 / ovl. 15-9-1767 te Haren Noordlaren ( IV-1-7 )
  Hij trouwde (2) op 9-5-1772 te Noordlaren met:  
  Hendrikje [Alberts] _
geb. 1733 te Haren
ovl. 30-12-1815 te Haren (Glimmen) (OA-1), 82 jaar oud
dochter van: Albert [Lammerts] _
Marchjen [Egberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 6 maart 1733.
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Jantien Berends.
Huwelijk voor de kerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert [Kars] PEULENGA geb. 1772 te Haren (Glimmen) / ovl. 7-1-1827 te Groningen (OA-44) ( IV-1-8 )
  2. Egtbertjen [Kars] _ geb. 1774 te Haren (Glimmen) / ovl. 31-10-1817 te Vries (Yde) ( IV-1-9 )
  3. Albedina (Albertje) [Kars] PEULINGA ged. 7-12-1777 te Haren (Glimmen) / ovl. 27-9-1859 te Haren (OA-49) ( IV-1-10 )

III-1-4 Geesje [Geerts] _
ged. 10-3-1726
ovl. ca 1806
dochter van: Geert [Thijs] _
Roelofje [Kars] _

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Dat Geesje de dochter is van Geert Thijs, is aannemelijk op basis van naam en geboortejaar van haar dochter Grietien, maar daarvan is nog geen bewijs gevonden. Andere bronnen melden dat Geesje de tweelingzus is van Karst en dat zij op de zelfde dag op 10-3-1726 is gedoopt te Zuidlaren.
In de overlijdensakte van haar dochter Grietien wordt zij Geesje Geerts Peulinga genoemd.
Bron overlijdensdatum: bijlagen bij het huwelijk van haar kleinzoon Hindrik Hinderikus in 1824.
 
  Zij trouwde met:  
  Aaldert [Hendriks] _
ovl. 25-11-1815 te Haren (Onnen)
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider
Overleden te Onnen op 25 november 1815, arbeider en gealimenteerde, wonende te Onnen en te Glimmen.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd ca 1751
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietien [Alders] _ geb. 1753 te Haren (Onnen) / ovl. 24-1-1821 te Haren (Onnen) (OA-4) ( IV-2-11 )
  2. Roelfjen [Alders] _ geb. 1760 / ovl. 27-3-1839 te Zuidlaren ( IV-2-12 )
  3. NN _ geb. 9-1-1767 te Haren (Glimmen) / ovl. 9-1-1767 ( IV-2-13 )

III-1-5 Albert [Geerts] _
geb. ca 1728 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. voor 1785 te Zuidlaren
zoon van: Geert [Thijs] _
Roelofje [Kars] _

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Over Albert gevonden:
Haardstedengeld Zuidlaren:
1754 Albert Geerts en Gerrit Hulsebos, keuter en kleermaker, 2.
1764 In het diaconiehuis o.a. Albert Geerts, keuter, woont in het armhuis doch geeft huur en geniet niet van de diaconie, 1.
1774 Albert Geerts, woont in een diaconiehuis doch heeft huur beloofd en geniet thans niet meer van de diaconie, heeft den 7 febr. 1770 remis geabstineerd.
 
  Hij trouwde (1) op 12-5-1754 te Zuidlaren met:  
  Maria op 't HOLT
geb. 1728 te Zuidlaren (Schipborg)
dochter van: Harmannus op 't HOLT
Aaltje [Harms] _

  Uit deze relatie  
  1. Roelofje [Alberts] _ geb. 1754 te Zuidlaren / ovl. 6-1-1832 te Zuidlaren ( IV-3-14 )
  2. Harmannus [Alberts] _ geb. 1757 te Zuidlaren ( IV-3-15 )
  3. Geert [Alberts] _ geb. 1760 te Zuidlaren ( IV-3-16 )
  4. Geert [Alberts] KAMMER geb. 28-4-1763 te Zuidlaren / ovl. 27-8-1821 te Zuidlaarderveen ( IV-3-17 )
  5. Jan [Alberts] op 't HOLT geb. 1766 te Zuidlaren / ovl. 12-6-1840 te Oude Pekela ( IV-3-18 )
  Hij trouwde (2) op 20-5-1770 te Zuidlaren met:  
  Albertje [Alberts] _
geb. ca 1745
ovl. ca 1799 te Zuidlaren
  Persoonlijke informatie
Over Albertje gevonden:
1784 Weduwe van Albert Geerts, geniet van de diaconie en heeft nering.
1794 Weduwe van Albert Geerts, geniet van de diaconie en heeft nering.
 
  Bij het huwelijk
Bruid afkomstig uit Yde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Alberts] GELIJK geb. 1770 te Zuidlaren / ovl. 21-12-1853 te Anloo ( IV-3-19 )
  2. Jan [Alberts] GELIJK geb. 1772 te Zuidlaren / ovl. 13-12-1830 te Zuidlaren ( IV-3-20 )
  3. Karst [Alberts] _ geb. 1774 te Zuidlaren ( IV-3-21 )
  4. Hendrik [Alberts] PLUIS geb. 1778 te Zuidlaren / ovl. 12-12-1856 te Haren (Noordlaren) ( IV-3-22 )
  5. Albertjen [Alberts] _ geb. 23-7-1785 te Zuidlaren / ovl. 15-9-1822 te Annerveen ( IV-3-23 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Geessien (Geesje) [Kars] PEULINGA
geb. ca 1750 te Haren (Noordlaren)
ovl. 4-12-1824 te Haren (Onnen) (OA-43), 74 jaar oud
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Jantien [Berends] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-10-1750 te Noordlaren.
 
  Zij trouwde op 11-5-1783 te Haren met:  
  Jan [Laurens] EISSING
geb. ca 1746 te Haren (Onnen)
ovl. 7-2-1830 te Haren (Onnen) (OA-9), 83 jaar oud
zoon van: Laurens [Ottens] EISING
Janna EISING

  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 24 maart 1746 te Haren
beroep: arbeider, landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Laurens EISING geb. ca 1783 te Haren (Onnen) / ovl. 24-5-1847 te Haren (Onnen) (OA-36) ( V-1-1 )

IV-1-2 Roelfien [Karst] _
ged. 30-7-1752
ovl. ca 1780
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Jantien [Berends] _
( III-1-3 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Hendriks] KRUIT
ged. 19-12-1745
zoon van: Hindrick [Jans] CRUIJT
Trientje [Willems] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Borger op 19 december 1745.
Overleden als weduwnaar, nalatend 2 zonen.
Begraven te Gasselte op 24 december 1809.
Beroep: arbeider, wonende te Borger, te Drouwen en te Gasselternijveen,
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd op 17 oktober 1773 te Zuidlaren.
 

IV-1-3 Geertien [Kars] _
ged. 2-3-1755
ovl. na 1767
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Jantien [Berends] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 2 maart 1755 te Noordlaren.
 

IV-1-4 Berend [Kars] PEULINGA
ged. 5-12-1756 te Haren (Glimmen)
ovl. 18-5-1822 te Haren (OA-26), 66 jaar oud
zoon van: Karst [Geerts] PEULINGA
Jantien [Berends] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt te Noordlaren op 5 december 1756
Beroep: tuinman, hovenier (1813), landbouwer.
 
  Hij trouwde op 12-5-1782 te Haren met:  
  Harmpje [Gerrits] _
ged. 16-7-1752
ovl. 12-8-1812 te Haren (OA-21), 60 jaar oud
dochter van: Gerrit [Harms] _
Hindrikjen [Jans] _

  Persoonlijke informatie
gedoopt te Haren op 16 juli 1752.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien PEULINGA geb. ca 1782 / ovl. 9-5-1813 te Haren (Onnen) (OA-14) ( V-2-2 )
  2. Hinderkje [Berends] PEULINGA geb. ca 1786 / ovl. 28-3-1865 te Haren (Onnen) (OA-18) ( V-2-3 )

IV-1-5 Jantien [Kars] PEULINGA
geb. 12-8-1760 te Haren (Noordlaren)
ovl. 8-9-1840 te Vries (Yde) (OA-28), 80 jaar oud
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Jantien [Berends] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Noordlaren op 17 augustus 1760.
 
  Zij trouwde op 14-5-1780 te Haren met:  
  Jans [Abels] BRINK
ged. 26-10-1738
ovl. ca 1796 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Abel [Jans] <BRINK>
Jantien [Clasens] _
fam. 40: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt te Haren op 26 oktober 1738
Afkomstig van Onnen
Beroep: arbeider, hovenier, landbouwer, wonende te Onnen en te Paterswolde.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 41 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien [Jana] BRINK geb. 9-4-1781 te Haren / ovl. 15-9-1841 te Vries (Yde) (OA-18) fam. 40: ( III-1-2 )
  2. Jan BRINK geb. ca 1797 fam. 40: ( III-1-3 )

IV-1-6 Annegien [Kars] PEULINGA
ged. 11-8-1765 te Noordlaren
ovl. 7-10-1846 te Zuidlaren
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Jantien [Berends] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-8-1765 te Noordlaren.
 
  Zij trouwde op 2-5-1790 te Zuidlaren met:  
  Jan [Alberts] SIKKENS
geb. 24-1-1751 te Haren (Noordlaren)
ovl. 23-6-1824 te Zuidlaren, 73 jaar oud
zoon van: Albert [Sikkens] _
Trijntje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd te Zuidlaren.
 

IV-1-7 Janna [Kars] PEULINGA
ged. 23-8-1767
ovl. 15-9-1767 te Haren Noordlaren, 3 weken oud
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Jantien [Berends] _
( III-1-3 )

IV-1-8 Geert [Kars] PEULENGA
geb. 1772 te Haren (Glimmen)
ovl. 7-1-1827 te Groningen (OA-44), 54 jaar oud
zoon van: Karst [Geerts] PEULINGA
Hendrikje [Alberts] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 31 mei 1772 te Noordlaren.
Overleden zonder beroep, wonende te Groningen (bij de Apoort).
 
  Hij trouwde op 30-3-1811 te Groningen met:  
  Alberdina KROONMA
ged. 11-12-1785 te Groningen
ovl. 20-9-1826 te Groningen (OA-1474), 40 jaar oud
dochter van: Jan KROONMA
Aaltje van ASWEE

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11 december 1785 te Groningen
 

IV-1-9 Egtbertjen [Kars] _
geb. 1774 te Haren (Glimmen)
ovl. 31-10-1817 te Vries (Yde)
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Hendrikje [Alberts] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6 februari 1774 te Noordlaren.
Volgens OA overleden te Yde op 31 oktober 1817, als Egbertien Janssen, dochter van Jans Geerts en Hendrikje Egberts! Waarschijnlijk was de acte niet goed leesbaar, vanwege de vele foutieve naamsnoteringen! Hierbij werd haar geboortedatum genoteerd als zijnde: 21-05-1772 te Noordlaren, (dit was de geboortedatum van haar broer Geert Kars!).
Beroep: arbeidster en schaapherdersche.
 
  Zij trouwde (1) op 11-5-1800 te Norg met:  
  Hindrik [Hindriks] _
ged. 8-12-1771
ovl. 1-11-1802 te Norg
zoon van: Hindrik [Lodewijks] _
Jantje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8 december 1771 te Vries.
Beroep: schaapherder, wonende te Norg.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HENDRIKS geb. 10-12-1802 te Norg / ovl. 9-6-1881 te Vries (OA-35) ( V-4-7 )
  Zij trouwde (2) op 21-5-1814 te Vries met:  
  Rinke [Lamberts] HARDERS
geb. 20-12-1780 te Vries (Zeegse)
ovl. 9-9-1834 te Vries (Yde), 53 jaar oud
zoon van: Lambert [Harders] _
Jantien [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-12-1780 te Vries.
Beroep: schaapherder, wonende te Yde.
 
  Bij het huwelijk
bruid vermeldt als Egbertien Karst.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien [Rinkes] HARDERS ( V-4-6 )

IV-1-10 Albedina (Albertje) [Kars] PEULINGA
ged. 7-12-1777 te Haren (Glimmen)
ovl. 27-9-1859 te Haren (OA-49), 81 jaar oud
dochter van: Karst [Geerts] PEULINGA
Hendrikje [Alberts] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook als Albertje en Albertien.
gedoopt (Gereformeerd) op 07-12-1777 te Noordlaren (bron: D.T.B. 336/45v). Ouders op de Punt.
 
  Zij trouwde op 4-5-1800 te Haren (Noordlaren) met:  
  Jan [Folkers] EISSES
geb. 22-11-1771 te Haren
ovl. 9-3-1854 te Haren (OA-10), 82 jaar oud
zoon van: Folkert [Eisses] _
Hillechien [Jans] ADOLFS
fam. 8: ( IV-1-5 )
fam. 9: ( II-1-9 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt (Gereformeerd) te Haren (bron: D.T.B. 214/190). Zijn vader in het doopboek: Folkers Aijses.
Beroep: arbeider (1841), landbouwer (1832, 1843).
 
  Bij het huwelijk
kerkelijk gehuwd: Albertien Kars en Jan Folkers.
bruidegom 28 jaar, bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilligje [Jans] _ ged. 16-11-1800 te Haren (Glimmen) / ovl. 28-3-1876 te Haren? fam. 8: ( VI-2-5 )
  2. Kars EISSES geb. 23-2-1802 te Engelbert / ovl. 27-6-1873 te Haren (Onnen) (OA-49) fam. 8: ( VI-2-6 )
  3. Folkert EISSES geb. 18-10-1803 te Groningen (Noorddijk) / ovl. 26-10-1880 te Haren (OA-58) fam. 8: ( VI-2-7 )
  4. Hinderkien EISSES geb. 16-9-1806 te Haren / ovl. 14-1-1894 te Haren (Glimmen) (OA-9) fam. 8: ( VI-2-8 )
  5. Fennechien EISSES geb. 23-1-1808 te Haren (Noordlaren) / ovl. 5-4-1889 te Haren (Onnen) (OA-14) fam. 8: ( VI-2-9 )
  6. Geertien EISSES geb. 18-11-1809 te Groningen (Engelbert) / ovl. 14-4-1888 te Haren (OA-22) fam. 8: ( VI-2-10 )
  7. Jan EISSES geb. 23-3-1812 te Haren / ovl. 3-8-1884 te Ten Boer (Wittewierum) fam. 8: ( VI-2-11 )
  8. Egbert Jan EISSES geb. 4-3-1814 te Haren (Harenermolen) (GA-12) / ovl. 19-2-1895 te Haren (Onnen) (OA-17) fam. 8: ( VI-2-12 )
  9. Lukas EISSES geb. 14-1-1816 te Haren (GA-1) / ovl. 2-12-1860 te Groningen fam. 8: ( VI-2-13 )
  10. Berend EISSES geb. 12-12-1818 te Haren (GA-60) / ovl. 9-10-1891 te Haren (OA-85) fam. 8: ( VI-2-14 )
  11. NN EISSES geb. 9-9-1820 te Haren / ovl. 9-9-1820 te Haren (OA-22) fam. 8: ( VI-2-15 )
  12. Alberdina EISSES geb. 17-8-1822 te Haren (GA-41) / ovl. 9-4-1905 te Haren (OA-17) fam. 8: ( VI-2-16 )

IV-2-11 Grietien [Alders] _
geb. 1753 te Haren (Onnen)
ovl. 24-1-1821 te Haren (Onnen) (OA-4), 70 jaar oud
dochter van: Aaldert [Hendriks] _
Geesje [Geerts] _

( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6 mei 1753 te Zuidlaren.
Beroep: landbouwersche (1821).
 
  Zij trouwde op 20-3-1783 te Haren met:  
  Hinderikus (Rykes) [Hindriks] _
geb. te Haren (Onnen)
ovl. te Haren (Onnen)
zoon van: Hindrik [Hindriks] _
Hilligje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4 november 1742 te Haren.
Begraven aldaar 1808: "Rykes Hindriks van Onnen" op 28 november 1808, landbouwer, wonende te Onnen.
 
  Bij het huwelijk
Bruid afkomstig uit Glimmen, beroep: landbouwersche
 

IV-2-12 Roelfjen [Alders] _
geb. 1760
ovl. 27-3-1839 te Zuidlaren, 79 jaar oud
dochter van: Aaldert [Hendriks] _
Geesje [Geerts] _

( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9 maart 1760 te Noordlaren
 
  Zij trouwde op 2-7-1786 met:  
  Roelof PEULING
geb. ca 1758
ovl. 12-3-1825 te Zuidlaren
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker en smid, wonende te Zuidlaren.
 
  Bij het huwelijk
Bruid afkomstig uit Glimmen.
 

IV-2-13 NN _
geb. 9-1-1767 te Haren (Glimmen)
ovl. 9-1-1767, 0 dagen oud
zoon van: Aaldert [Hendriks] _
Geesje [Geerts] _

( III-1-4 )

IV-3-14 Roelofje [Alberts] _
geb. 1754 te Zuidlaren
ovl. 6-1-1832 te Zuidlaren
dochter van: Albert [Geerts] _
Maria op 't HOLT
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Zuidlaren op 8 december 1754.
 

IV-3-15 Harmannus [Alberts] _
geb. 1757 te Zuidlaren
zoon van: Albert [Geerts] _
Maria op 't HOLT
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Zuidlaren op 26 juni 1757
 

IV-3-16 Geert [Alberts] _
geb. 1760 te Zuidlaren
zoon van: Albert [Geerts] _
Maria op 't HOLT
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Zuidlaren op 7 september 1760, jong overleden.
 

IV-3-17 Geert [Alberts] KAMMER
geb. 28-4-1763 te Zuidlaren
ovl. 27-8-1821 te Zuidlaarderveen, 58 jaar oud
zoon van: Albert [Geerts] _
Maria op 't HOLT
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8 mei 1763 te Zuidlaren.
Beroep: wolkammer en arbeider, wonende te Zuidlaarderveen.
 
  Hij trouwde op 3-5-1789 te Zuidlaren met:  
  Lammigje [Jans] _
ovl. 9-2-1837 te Zuidlaarderveen
dochter van: Jan [Willems] _
Annigje [Berents] _


IV-3-18 Jan [Alberts] op 't HOLT
geb. 1766 te Zuidlaren
ovl. 12-6-1840 te Oude Pekela
zoon van: Albert [Geerts] _
Maria op 't HOLT
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4 mei 1766 te Zuidlaren.
Beroep: tabakskerver en wolkammer.
 
  Hij trouwde met:  
  Niessien [Alberts] DEURNAT
geb. 14-12-1763 te Nieuwe Pekela
ovl. 5-2-1846 te Oude Pekela, 82 jaar oud
dochter van: Harm [Harms] DEURNAT
Trijntje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18 december 1763 te Nieuwe Pekela.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw te Nieuwe Pekela op 17 november 1793. Bruid weduwe van Aldert Harms
 

IV-3-19 Klaas [Alberts] GELIJK
geb. 1770 te Zuidlaren
ovl. 21-12-1853 te Anloo
zoon van: Albert [Geerts] _
Albertje [Alberts] _
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25 november 1770 te Zuidlaren.
 
  Hij trouwde op 9-5-1802 met:  
  Geertje [Derks] _
geb. te Annerveen
ovl. 22-10-1853 te Anloo
dochter van: Derk [Jans] _
Aaltje [Derks] _


IV-3-20 Jan [Alberts] GELIJK
geb. 1772 te Zuidlaren
ovl. 13-12-1830 te Zuidlaren
zoon van: Albert [Geerts] _
Albertje [Alberts] _
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20 december 1772 te Zuidlaren (Doopnaam Jan Claesen).
Beroep: arbeider wonende te Zuidlaren.
 
  Hij trouwde op 13-5-1799 te Zuidlaren met:  
  Trijntje [Harms] _
geb. ca 1775 te Hoogezand
ovl. 13-11-1833 te Zuidlaren

IV-3-21 Karst [Alberts] _
geb. 1774 te Zuidlaren
zoon van: Albert [Geerts] _
Albertje [Alberts] _
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9 oktober 1774 te Zuidlaren.
 

IV-3-22 Hendrik [Alberts] PLUIS
geb. 1778 te Zuidlaren
ovl. 12-12-1856 te Haren (Noordlaren)
zoon van: Albert [Geerts] _
Albertje [Alberts] _
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25 januari 1778 te Zuidlaren.
Hendrik Alberts Pluis komt in 1814 terug uit de Franse Armee.
Beroep: boerenknecht en landbouwer, wonende te Noordlaren.
 
  Hij trouwde op 16-4-1815 te Haren met:  
  Hinderkien [Coenraads] _
geb. 1792
ovl. 25-6-1864 te Haren (Noordlaren)
dochter van: Coenraad [Tonnis] _
Grietien [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18 maart 1792 te Noordlaren.
 

IV-3-23 Albertjen [Alberts] _
geb. 23-7-1785 te Zuidlaren
ovl. 15-9-1822 te Annerveen, 37 jaar oud
dochter van: Albert [Geerts] _
Albertje [Alberts] _
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren na de dood van haar vader.
Gedoopt 31 juli 1785 te Zuidlaren. Getuige bij de doop was Hendrik Pluis.
Beroep: landbouwersche.
Successiememorie aanwezig (1822). Zij liet geen onroerende goederen na.
 
  Zij trouwde (1) op 5-7-1813 te Anloo met:  
  Krienes [Alberts] _
geb. te Annerveen
ovl. 20-5-1816 te Annerveen
zoon van: Albert [Roelofs] _
Jantje [Krienes] _

  Persoonlijke informatie
gedoopt 4 augustus 1782 te Anloo.
Beroep: timmerman.
 
  Zij trouwde (2) op 26-5-1819 te Anloo met:  
  Jan [Berends] _
zoon van: Berend JANSEN
Aaltien JANSEN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20 oktober 1776 te Gieten.
Beroep: boerenknecht (1819).
 

  Generatie V  
V-1-1 Laurens EISING
geb. ca 1783 te Haren (Onnen)
ovl. 24-5-1847 te Haren (Onnen) (OA-36), 63 jaar oud
zoon van: Jan [Laurens] EISSING
Geessien (Geesje) [Kars] PEULINGA

( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde met:  
  Annechien [Jacobs] _

V-2-2 Jantien PEULINGA
geb. ca 1782
ovl. 9-5-1813 te Haren (Onnen) (OA-14), 30 jaar oud
dochter van: Berend [Kars] PEULINGA
Harmpje [Gerrits] _
( IV-1-4 )
  Zij trouwde met:  
  Lourens EISING

V-2-3 Hinderkje [Berends] PEULINGA
geb. ca 1786
ovl. 28-3-1865 te Haren (Onnen) (OA-18), 78 jaar oud
dochter van: Berend [Kars] PEULINGA
Harmpje [Gerrits] _
( IV-1-4 )
  Zij trouwde met:  
  Geert MANNES
geb. ca 1779
ovl. 1-5-1863 te Haren (Onnen) (OA-26), 83 jaar oud
zoon van: Harmannus MANNES
Geessien ABELS
fam. 23: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1853)
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm MANNES geb. 1-8-1815 te Haren / ovl. 20-6-1884 te Vries (OA-33) fam. 23: ( III-2-5 )
  2. Geessien (Geesje) MANNES geb. 19-7-1822 te Haren (Onnen) / ovl. 28-3-1853 te Haren (Onnen) (OA-13) fam. 23: ( III-2-6 )
  3. Berentje MANNES geb. 20-7-1822 te Haren / ovl. 9-4-1824 te Haren (OA-14) fam. 23: ( III-2-7 )

V-4-6 Jantien [Rinkes] HARDERS
dochter van: Rinke [Lamberts] HARDERS
Egtbertjen [Kars] _

( IV-1-9 )
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk van Jantien waren haar ouders Rinke en Egbertien reeds overleden, en was Folkert Eises toeziend voogd over Jantien.
 

V-4-7 Hendrik HENDRIKS
geb. 10-12-1802 te Norg
ovl. 9-6-1881 te Vries (OA-35), 78 jaar oud
zoon van: Hindrik [Hindriks] _
Egtbertjen [Kars] _

( IV-1-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1828, 1830, 1834).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Willemtien TIMMERMANS
  Hij trouwde (2) op 27-5-1828 te Vries (HA-2) met:  
  Henderkien [Henderiks] MEULENKAMP VEDDER
geb. 8-5-1805 te Vries (Yde)
ovl. 19-9-1873 te Vries (Yde), 68 jaar oud
dochter van: Hendrik [Meulenkamp] VEDDER
Jantien [Jans] _
fam. 113: ( V-2-3 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 23 jaar; grootouders vermeld.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS geb. 7-11-1830 te Vries (GA-37) / ovl. 18-10-1896 te Vries (Yde) (OA-46) ( VI-4-6 )
  2. Jeichien HENDRIKS geb. 12-4-1834 te Vries (GA-15) ( VI-4-7 )

  Generatie VI  
VI-4-6 Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
geb. 7-11-1830 te Vries (GA-37)
ovl. 18-10-1896 te Vries (Yde) (OA-46), 65 jaar oud
zoon van: Hendrik HENDRIKS
Henderkien [Henderiks] MEULENKAMP VEDDER
( V-4-7 )
fam. 113: ( VI-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 19-12-1862 te Eelde (HA-12) met:  
  Hinderkien KLUIVINGH
geb. ca 1837
dochter van: Roelof KLUIVINGH
Aaltien HARTLIEF
fam. 12: ( V-1-1 )
fam. 111: ( IV-2-7 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HENDRIKS geb. 24-1-1864 te Vries (Yde) / ovl. 26-2-1918 te Eelde (Paterswolde) ( VII-3-12 )
  2. Roelof HENDRIKS geb. 17-1-1866 te Vries (Yde) / ovl. 12-12-1915 te Vries (Yde) ( VII-3-13 )
  3. Aaltien HENDRIKS geb. 22-5-1876 te Vries (Yde) ( VII-3-14 )

VI-4-7 Jeichien HENDRIKS
geb. 12-4-1834 te Vries (GA-15)
dochter van: Hendrik HENDRIKS
Henderkien [Henderiks] MEULENKAMP VEDDER
( V-4-7 )
fam. 113: ( VI-3-8 )

  Generatie VII  
VII-3-12 Jan HENDRIKS
geb. 24-1-1864 te Vries (Yde)
ovl. 26-2-1918 te Eelde (Paterswolde), 54 jaar oud
zoon van: Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
Hinderkien KLUIVINGH
( VI-4-6 )
fam. 12: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: rijksambtenaar (1902).
 
  Hij trouwde (1) op 30-6-1894 te Eelde met:  
  Elisabeth Arendina NIJDAM
geb. 15-9-1858 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-5-1914 te Eelde (Paterswolde), 55 jaar oud
dochter van: Geert NIJDAM
Harmtien ANSINGH
fam. 17: ( IX-39-187 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert Arend HENDRIKS geb. 8-10-1897 te Sneek / ovl. 23-2-1902 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-7-29 )
  Hij trouwde (2) op 22-9-1917 te Eelde met:  
  Jantje HOFSTEE
geb. 15-4-1885 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Henderikus HOFSTEE
Annechien BIEMOLD


VII-3-13 Roelof HENDRIKS
geb. 17-1-1866 te Vries (Yde)
ovl. 12-12-1915 te Vries (Yde), 49 jaar oud
zoon van: Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
Hinderkien KLUIVINGH
( VI-4-6 )
fam. 12: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1888).
 
  Hij trouwde op 15-9-1888 te Eelde (HA-10) met:  
  Henderkien DUSSEL
geb. 26-1-1869 te Eelde
ovl. 1-12-1941 te Vries (Yde), 72 jaar oud
dochter van: Kornelis DUSSEL
Janna HARTLIEF

fam. 111: ( V-4-19 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS geb. 26-1-1891 te Vries (Yde) / ovl. 13-4-1918 te Eelde ( VIII-8-30 )
  2. Cornelis HENDRIKS geb. 16-12-1892 te Vries (Yde) ( VIII-8-31 )
  3. Henderkien HENDRIKS geb. 28-4-1894 te Vries (Yde) ( VIII-8-32 )
  4. Janna HENDRIKS geb. 10-11-1896 te Vries (Yde) ( VIII-8-33 )
  5. Aaltje HENDRIKS geb. 20-7-1899 te Vries (Yde) ( VIII-8-34 )
  6. Elizabeth Arendiena HENDRIKS geb. 13-1-1901 te Vries (Yde) ( VIII-8-35 )
  7. Roelof Meulenkamp HENDRIKS geb. 7-5-1903 te Vries (Yde) / ovl. 19-6-1954 te Eelde ( VIII-8-36 )
  8. Jantje HENDRIKS geb. 27-3-1905 te Vries (Yde) / ovl. 14-10-1906 te Vries (Yde) ( VIII-8-37 )
  9. Jan HENDRIKS geb. 19-7-1907 te Vries (Yde) ( VIII-8-38 )
  10. Jantje HENDRIKS geb. 27-7-1910 te Vries (Yde) ( VIII-8-39 )
  11. Jacoba HENDRIKS geb. 1913 te Vries (Yde) / ovl. 12-8-1914 te Vries (Yde) ( VIII-8-40 )

VII-3-14 Aaltien HENDRIKS
geb. 22-5-1876 te Vries (Yde)
dochter van: Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
Hinderkien KLUIVINGH
( VI-4-6 )
fam. 12: ( VI-1-1 )
  Zij trouwde op 25-5-1901 te Eelde met:  
  Pieter ZWAVING
geb. 27-6-1878 te Eelde
ovl. 24-12-1908 te Eelde, 30 jaar oud
zoon van: Abel ZWAVING
Jantien PIETERS
fam. 27: ( VI-1-3 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ZWAVING geb. 4-6-1902 te Eelde fam. 27: ( VIII-7-19 )
  2. Hinderkien ZWAVING geb. 18-9-1903 te Eelde / ovl. 9-10-1903 te Eelde fam. 27: ( VIII-7-20 )
  3. Abel Pieter ZWAVING geb. 11-8-1907 te Haken / ovl. 5-4-1918 te Eelde fam. 27: ( VIII-7-21 )

  Generatie VIII  
VIII-7-29 Geert Arend HENDRIKS
geb. 8-10-1897 te Sneek
ovl. 23-2-1902 te Eelde (Paterswolde), 4 jaar oud
zoon van: Jan HENDRIKS
Elisabeth Arendina NIJDAM
( VII-3-12 )
fam. 17: ( X-94-476 )

VIII-8-30 Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
geb. 26-1-1891 te Vries (Yde)
ovl. 13-4-1918 te Eelde, 27 jaar oud
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1911).
 
  Hij trouwde op 21-10-1911 te Eelde met:  
  Hillechien HULZEBOS
geb. 12-5-1894 te Eelde
dochter van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

fam. 3: ( VIII-35-144 )
  Uit deze relatie  
  1. Willemina HENDRIKS geb. 21-3-1912 te Eelde / ovl. 13-9-1913 te Eelde ( IX-5-13 )
  2. Hendrik HENDRIKS geb. 5-3-1913 te Eelde / ovl. 20-8-1916 te Eelde ( IX-5-14 )
  3. Hendrik HENDRIKS geb. 16-8-1917 te Eelde / ovl. 4-8-1918 te Eelde ( IX-5-15 )

VIII-8-31 Cornelis HENDRIKS
geb. 16-12-1892 te Vries (Yde)
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Hij trouwde op 28-5-1921 te Eelde met:  
  Bougien WIGGERS
geb. 21-1-1903 te Eelde
dochter van: Lammert WIGGERS
Bouwke BONDER
fam. 3: ( VIII-47-198 )
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien HENDRIKS geb. ca 1922 te Eelde / ovl. 14-6-1941 te Groningen ( IX-6-16 )

VIII-8-32 Henderkien HENDRIKS
geb. 28-4-1894 te Vries (Yde)
dochter van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )

VIII-8-33 Janna HENDRIKS
geb. 10-11-1896 te Vries (Yde)
dochter van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Zij trouwde op 23-2-1924 te Vries met:  
  Jacobus TWIGT
geb. ca 1901 te Capelle aan den IJssel
zoon van: Gerrit TWIGT
Elizabeth MEELDIJK


VIII-8-34 Aaltje HENDRIKS
geb. 20-7-1899 te Vries (Yde)
dochter van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Zij trouwde op 16-3-1973 te Haren met:  
  Geert GERRITS
geb. 31-1-1901 te Haren (Onnen)
zoon van: Luite GERRITS
Bouchien BONDER
fam. 27: ( VII-6-29 )

VIII-8-35 Elizabeth Arendiena HENDRIKS
geb. 13-1-1901 te Vries (Yde)
dochter van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )

VIII-8-36 Roelof Meulenkamp HENDRIKS
geb. 7-5-1903 te Vries (Yde)
ovl. 19-6-1954 te Eelde, 51 jaar oud
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Hij trouwde met:  
  Maria Wilhelmina SMIT

VIII-8-37 Jantje HENDRIKS
geb. 27-3-1905 te Vries (Yde)
ovl. 14-10-1906 te Vries (Yde), 18 maand oud
dochter van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )

VIII-8-38 Jan HENDRIKS
geb. 19-7-1907 te Vries (Yde)
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Hij trouwde op 18-5-1929 te Eelde met:  
  Albertje WIGGERS
geb. 15-10-1908 te Eelde
ovl. 8-9-1929 te Groningen, 20 jaar oud
dochter van: Lammert WIGGERS
Bouwke BONDER
fam. 3: ( VIII-47-198 )

VIII-8-39 Jantje HENDRIKS
geb. 27-7-1910 te Vries (Yde)
dochter van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )

VIII-8-40 Jacoba HENDRIKS
geb. 1913 te Vries (Yde)
ovl. 12-8-1914 te Vries (Yde)
dochter van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: maart 1913.
 

  Generatie IX  
IX-5-13 Willemina HENDRIKS
geb. 21-3-1912 te Eelde
ovl. 13-9-1913 te Eelde, 17 maand oud
dochter van: Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
Hillechien HULZEBOS
( VIII-8-30 )
fam. 3: ( IX-55-219 )

IX-5-14 Hendrik HENDRIKS
geb. 5-3-1913 te Eelde
ovl. 20-8-1916 te Eelde, 3 jaar oud
zoon van: Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
Hillechien HULZEBOS
( VIII-8-30 )
fam. 3: ( IX-55-219 )

IX-5-15 Hendrik HENDRIKS
geb. 16-8-1917 te Eelde
ovl. 4-8-1918 te Eelde, 11 maand oud
zoon van: Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
Hillechien HULZEBOS
( VIII-8-30 )
fam. 3: ( IX-55-219 )

IX-6-16 Henderkien HENDRIKS
geb. ca 1922 te Eelde
ovl. 14-6-1941 te Groningen
dochter van: Cornelis HENDRIKS
Bougien WIGGERS
( VIII-8-31 )
fam. 3: ( IX-81-351 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"