Genealogie
Familie 111


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 13, klik hier

  Parenteel van Jan [Hartliefs] <HARTLIEF>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jan [Hartliefs] <HARTLIEF>
  Persoonlijke informatie
Jan Harteliefs wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1742, 1744 vermeld met 4 paarden, als meijer van Oosterbroek.
In 1742 verkoopt Jan Hartelief een keuterij in het Zuideinde met enige landerijen aan Hinderik Roelefs. De ligging van de keuterij wordt omschreven als zwettend ten oosten en noorden aan de Ette Jan Buiting, ten zuiden aan Jan Hinderik Remmels en Hindrik Bouwkamp en ten westen aan de weg (Schultengerechten, vrijwillige Rechtspraak, ingeschreven 13-5-1752). Zijn kleinzoon Jacob Hartlief zal hier later weer gaan wonen.
In 1753 verklaart Jan Hartelief van 't Oosterbroek 2500 gld. schuldig te zijn aan zijn kinderen Annegien Jansen, getrouwd met Hindrik Hartlief, Harte Jansen en Aaltje Jansen, getrouwd met Willem Jans Remmels wegens afkooppenningen van de nagelaten vaste goederen van hun moeder Jantje Pieters (Schultengerechten, vrijwillige rechtspraak).
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje [Pieters] _
ovl. voor 1753 te Eelde (Oosterbroek)
dochter van: Pieter MARTENS
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Jans] HARTLIEF ( II-1-1 )
  2. Harte [Jans] HARTLIEF geb. ca 1717 / ovl. ca 1801 te Eelde (Oosterbroek) ( II-1-2 )

  Generatie II  
II-1-1 Aaltje [Jans] HARTLIEF
dochter van: Jan [Hartliefs] <HARTLIEF>
Jantje [Pieters] _
( I-1-1 )
  Zij trouwde op 22-3-1739 te Eelde met:  
  Willem [Jans] REMMELS
zoon van: Jan [Hindricks] REMMELS
Jantje [Willems] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Willem Jans en Aaltje Hartlief, van Oosterbroek.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria [Willems] HARTLIEF ged. 17-1-1740 te Eelde (Oosterbroek) / ovl. 20-10-1820 te Eelde ( III-1-1 )
  2. Willemtje [Willems] _ ged. 2-5-1753 te Eelde ( III-1-2 )
  3. Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF geb. 26-4-1759 te Eelde / ovl. 29-5-1828 te Eelde ( III-1-3 )

II-1-2 Harte [Jans] HARTLIEF
geb. ca 1717
ovl. ca 1801 te Eelde (Oosterbroek)
zoon van: Jan [Hartliefs] <HARTLIEF>
Jantje [Pieters] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
In het Haardstedenregister van Eelde staat Harte Jans bij Oosterbroek met 4 paarden, van 1754 tot 1794. In 1804 weduwe Harte Jans Hartlief, ook met 4 paarden.

In 1798 maken Hartlief Jans en Jantien Jacobs Vedder van Oosterbroek een testament waarbij zij hun zoon Jan Hartlief uitsluiten van de erfenis en in zijn plaats zijn vrouw en kinderen worden benoemd omdat hij aan overmatig gebruik van sterke drank is verslaafd.
 
  Hij trouwde op 20-5-1744 te Eelde met:  
  Jantje [Jacobs] VEDDER
geb. ca 1717 te Vries (Yde)
ovl. 10-3-1815 te Eelde, 97 jaar oud
dochter van: Jacob VEDDER
Berentien [Jans] _
fam. 113: ( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Jantje Jacobs is overleden in huis 11, aangifte door zoon Jacob en kleinzoon Harte Jacobs Hartlief: Jantien Jacobs Vedder, d.v. Jacob Vedder en Beerentien Jans, 97 jaar.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jans Hartlief, van Oosterbroek en Jantje Jacobs, van Yde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Hartliefs] HARTLIEF ged. 2-7-1747 te Eelde (Oosterbroek) / ovl. 30-1-1814 te Eelde ( III-2-4 )
  2. Jacob HARTLIEF geb. 1-10-1750 te Eelde / ovl. 17-5-1840 te Eelde ( III-2-5 )

  Generatie III  
III-1-1 Maria [Willems] HARTLIEF
ged. 17-1-1740 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 20-10-1820 te Eelde
dochter van: Willem [Jans] REMMELS
Aaltje [Jans] HARTLIEF

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-1-1740 te Eelde.
Naamsaanneming 1812 (wed. Berend Gerrits Hoeks, Maria Willems): kinderen Gerrit 46, Jan Hartlief 44, Roelof 42, Hendrik 36, Beeltien 50, Aaltien 34, Hinderkien 31.
 
  Zij trouwde op 23-5-1762 te Eelde met:  
  Berend [Gerrits] HOEKS
ged. 14-10-1736 te Rolde (Grolloo)
ovl. voor 1804 te Eelde
zoon van: Gerrit [Janssen] HOEKS
Beeltje [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1736 te Rolde.
In 1798 woont Berend Gerrits in huis 27 als boer, 62 jaar, gehuwd met 7 kinderen met zoons Gerrit en Jan Hartlief Berends inwonend. Hij wordt in 1784 en 1794 vermeld in het Haardstedenregister, in 1804 weduwe Berend Gerrits. Berend Gerrits is hoofdmomber over de kinderen van zijn broer Jan Gerrits tot in 1805 een nieuwe hoofdmomber wordt benoemd wegens zijn overlijden.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Berend Gerrits en Maria Willems.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Beerends] HARTLIEF ged. 5-1-1768 / ovl. 9-1-1840 te Norg (OA-7) ( IV-1-1 )
  2. Aaltien [Berends] HOEKS geb. 31-3-1777 te Eelde / ovl. 8-6-1852 te Eelde (OA-18) ( IV-1-2 )

III-1-2 Willemtje [Willems] _
ged. 2-5-1753 te Eelde
dochter van: Willem [Jans] REMMELS
Aaltje [Jans] HARTLIEF

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in Eelde aan de Hooiweg.
 
  Zij trouwde (1) op 8-12-1782 te Eelde met:  
  Jeronimus [Willems] _
ged. 19-1-1738 te Eelde (Paterswolde)
ovl. ca 1793 te Eelde
zoon van: Willem JERONIMUS
Grietje [Janssen] _
fam. 12: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 1793 in Eelde (tussen 1787 en 1794).
Op 12-2-1784 geeft Jeronimus Willems de lijftucht goederen van zijn overleden vrouw Geertruit Jans Olthof aan (Jans moet zijn Alberts), hoewel hij al op 8-12-1782 is hertrouwd. In de momberrekeing van Hendrik Reinders in november 1786 staat voorts nog huishuur van 6 gld en aan schatbeurder Bolhuis huishuur 20 gld, verschenen mei 1786. Dit betreft vermoedelijk huis 63 waar Hendrik Reinders heeft gewoond en welk huis in 1789 door schatbeurder Bolhuis wordt verkocht.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jereonymus Willems en Willemtien Willems.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Jeronimus] _ ged. 28-3-1784 te Eelde fam. 12: ( IV-1-1 )
  2. Aaltje [Jeronimus] _ ged. 16-12-1787 te Eelde / ovl. 13-12-1846 te Eelde fam. 12: ( IV-1-2 )
  Zij trouwde (2) op 27-11-1796 te Eelde met:  
  Harm [Roelfs] WEEMAN
ged. 8-1-1764 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-7-1808 te Eelde (Oosterbroek)
zoon van: Roelf [Harms] WEEMAN
Jantien [Harms] _


III-1-3 Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
geb. 26-4-1759 te Eelde
ovl. 29-5-1828 te Eelde, 69 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] REMMELS
Aaltje [Jans] HARTLIEF

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Jan Hartlief Willems is niet vermeld in het doopboek van Eelde of Vries.
Naamsaanneming 1812 op 5: kinderen Willem 14, Gerrit 12, Jan (geen leeftijd vermeld), Hendrik 5, Hinderkien 9, Aaltien 9.
Jan Hartlief Willems staat in het Haardstedenregister van 1794 met 3 paarden, in 1804 met 2 paarden. In 1807 wordt hij tevens vermeld als eigenaar. In 1832 zijn weduwe Jan Willems Hartlief en consorten eigenaar en in 1850 woont hier zijn zoon Willem.
 
  Hij trouwde op 3-12-1797 te Eelde met:  
  Jantien [Gerrits] VEDDER
geb. 10-9-1774 te Vries (Yde)
ovl. 13-4-1846 te Eelde (OA-13), 71 jaar oud
dochter van: Gerrit [Hendriks] VEDDER
Hinderkien [Hendriks] MEULENKAMP
fam. 113: ( IV-3-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-9-1774 te Vries.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 38 jaar, bruid 23 jaar. Huwelijk: Jan Hartlief Willems en Jantien Gerrits, van Yde.
Afkondiging in Vries: 2-12-1797 Jan Hartlief Willems, van Eelde en Jantien Gerrits Fedder, van Yde, attestatie ontvangen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Jans] HARTLIEF geb. 25-9-1798 te Eelde / ovl. 14-4-1870 te Eelde ( IV-2-3 )
  2. Gerrit [Jans] HARTLIEF ged. 24-8-1800 te Eelde / ovl. 30-11-1850 te Eelde ( IV-2-4 )
  3. Jan Hartlief HARTLIEF ged. 27-6-1802 te Eelde / ovl. 11-3-1859 te Eelde ( IV-2-5 )
  4. Hinderkien HARTLIEF geb. 12-12-1804 te Eelde / ovl. 6-2-1864 te Eelde (Eelderwolde) ( IV-2-6 )
  5. Aaltien HARTLIEF geb. ca 1805 ( IV-2-7 )
  6. Hendrik [Jans] HARTLIEF geb. 29-12-1806 te Eelde / ovl. 4-11-1847 te Eelde (OA-34) ( IV-2-8 )

III-2-4 Jan [Hartliefs] HARTLIEF
ged. 2-7-1747 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 30-1-1814 te Eelde
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Jantje [Jacobs] VEDDER
( II-1-2 )
fam. 113: ( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-7-1747 te Eelde.
Naamsaanneming 1812 op 86: kinderen Hart ong. 36, Hilbrant 38, Cornelus 33, Jan 28, Aaltien 22.
 
  Hij trouwde op 12-9-1772 te Eelde met:  
  Elizabeth [Hilbrants] _
ged. 20-11-1744
dochter van: Hilbrant HILBRANTS
Alegonda POTHOF

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-11-1744 te Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HARTLIEF ged. 13-6-1773 te Eelde (Oosterbroek) ( IV-3-9 )
  2. Hilbrant [Jans] HARTLIEF geb. 4-11-1774 te Eelde / ovl. 13-5-1841 te Eelde (OA-13) ( IV-3-10 )
  3. Harte [Jans] HARTLIEF geb. 20-3-1776 te Eelde / ovl. 13-4-1861 te Eelde ( IV-3-11 )
  4. Kornelis [Jans] HARTLIEF geb. 12-7-1778 te Eelde / ovl. 26-6-857 te Eelde ( IV-3-12 )
  5. Jan [Jans] HARTLIEF geb. 6-4-1783 te Eelde / ovl. 6-5-1854 te Eelde ( IV-3-13 )
  6. Aaltien [Jans] HARTLIEF geb. 20-8-1787 te Eelde / ovl. 2-12-1820 te Eelde ( IV-3-14 )

III-2-5 Jacob HARTLIEF
geb. 1-10-1750 te Eelde
ovl. 17-5-1840 te Eelde, 89 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Jantje [Jacobs] VEDDER
( II-1-2 )
fam. 113: ( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-10-1750 te Eelde. Beroep: landbouwer.
Naamsaanneming 1812 op 11: kinderen Harte 31, Aaltien 32, Beertien 27, kleinkind Arend 6. Jacob Hartlief is in 1807 en 1832 eigenaar van het huis aan de Hoofdweg oostzijde, ten zuiden van bowlingcentrum De Waterburcht. Ook de landerijen hiertegenover en het grootste deel van het historische Waterburcht of Huis Ther Borch terrein omvattend, horen dan bij deze boerderij. In 1804 en eerder woonden hier Pieter Martens en daarvoor zijn vader Marten Pieters.
 
  Hij trouwde op 31-5-1779 te Eelde met:  
  Jantje HILLEBRANTS
ged. 24-7-1746 te Eelde
ovl. 23-1-1835 te Eelde, 88 jaar oud
dochter van: Hilbrant HILBRANTS
Alegonda POTHOF

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-7-1746 te Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Jacobs] HARTLIEF ged. 19-3-1780 te Eelde / ovl. 10-2-1849 te Eelde ( IV-4-15 )
  2. Harte [Jacobs] HARTLIEF ged. 29-7-1781 te Eelde / ovl. 31-3-1836 te Eelde (OA-7) ( IV-4-16 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Jan [Beerends] HARTLIEF
ged. 5-1-1768
ovl. 9-1-1840 te Norg (OA-7), 72 jaar oud
zoon van: Berend [Gerrits] HOEKS
Maria [Willems] HARTLIEF

( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-1-1768 in Eelde. Beroep: landbouwer (1813).
 
  Hij trouwde met:  
  Willemtje EGBERTS
ged. 16-2-1772 te Norg
ovl. 22-8-1827 te Norg (OA-126), 55 jaar oud
dochter van: Egbert [Hendriks] _
Jantje [Ottens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-2-1772 in Norg.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend HARTLIEF geb. 24-6-1813 te Norg ( V-1-1 )

IV-1-2 Aaltien [Berends] HOEKS
geb. 31-3-1777 te Eelde
ovl. 8-6-1852 te Eelde (OA-18), 75 jaar oud
dochter van: Berend [Gerrits] HOEKS
Maria [Willems] HARTLIEF

( III-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Hilbrant [Jans] HARTLIEF
geb. 4-11-1774 te Eelde
ovl. 13-5-1841 te Eelde (OA-13), 66 jaar oud
zoon van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Hartlief HARTLIEF geb. 13-11-1800 te Eelde / ovl. 11-8-1880 te Vries (Bunne) ( V-2-2 )
  2. Maria [Hilbrants] HARTLIEF geb. 9-10-1805 te Eelde / ovl. 7-3-1875 te Eelde ( V-2-3 )
  3. Elizabeth HARTLIEF geb. 4-11-1811 te Eelde / ovl. 16-8-1902 te Eelde ( V-2-4 )
  4. Willem HARTLIEF geb. 7-6-1816 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-3-1881 ( V-2-5 )

IV-2-3 Willem [Jans] HARTLIEF
geb. 25-9-1798 te Eelde
ovl. 14-4-1870 te Eelde, 71 jaar oud
zoon van: Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
Jantien [Gerrits] VEDDER
( III-1-3 )
fam. 113: ( V-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-9-1798 te Eelde. Beroep: landbouwer (1869).
 
  Hij trouwde op 1-6-1833 te Eelde met:  
  Grietien [Geerts] ter BORGH
geb. 14-4-1814 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 27-3-1891 te Eelde, 76 jaar oud
dochter van: Geert [Wijndelts] ter BORGH
Grietien [Roelfs] BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1881).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof HARTLIEF geb. 6-2-1834 te Eelde / ovl. 4-12-1924 te Eelde ( V-3-6 )
  2. Jantien HARTLIEF geb. 5-12-1835 te Eelde / ovl. 17-4-1874 te Eelde ( V-3-7 )
  3. Geert HARTLIEF geb. 24-1-1838 te Eelde / ovl. 23-1-1871 te Eelde (Noord Willemskanaal) ( V-3-8 )
  4. Geziena HARTLIEF geb. 24-5-1840 te Eelde / ovl. 6-8-1912 te Vries ( V-3-9 )
  5. Janna HARTLIEF geb. 7-9-1842 te Eelde / ovl. 18-11-1919 te Eelde ( V-3-10 )
  6. Jan HARTLIEF geb. 17-3-1845 te Eelde / ovl. 12-5-1883 te Eelde ( V-3-11 )
  7. Wiendelt HARTLIEF geb. 4-3-1848 te Eelde / ovl. 29-11-1870 te Eelde ( V-3-12 )
  8. Gerriet HARTLIEF geb. 3-11-1851 te Eelde / ovl. 22-6-1883 te Eelde ( V-3-13 )
  9. Hendrik HARTLIEF geb. 26-2-1855 te Eelde / ovl. 30-9-1926 te Eelde ( V-3-14 )
  10. Willem HARTLIEF geb. 5-3-1858 te Eelde / ovl. 18-12-1931 te Eelde ( V-3-15 )
  11. Grietinus HARTLIEF geb. 18-5-1861 te Eelde / ovl. 20-3-1935 te Eelde ( V-3-16 )

IV-2-4 Gerrit [Jans] HARTLIEF
ged. 24-8-1800 te Eelde
ovl. 30-11-1850 te Eelde
zoon van: Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
Jantien [Gerrits] VEDDER
( III-1-3 )
fam. 113: ( V-2-4 )
  Hij trouwde op 21-5-1836 te Eelde (HA-5) met:  
  Hinderkien OOSTERVELD
geb. 25-11-1807 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 9-11-1876 te Eelde (OA-33), 68 jaar oud
dochter van: Otte [Jans] OOSTERVELD
Annegien [Gerrits] VEDDER

fam. 113: ( V-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-12-1807 te Vries. Beroep: landbouwersche (o.a. 1862)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 35 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien HARTLIEF geb. 16-11-1837 te Eelde / ovl. 21-12-1905 te Eelde ( V-4-17 )
  2. Otto HARTLIEF geb. 22-2-1840 te Eelde / ovl. 6-8-1901 te Eelde (OA-41) ( V-4-18 )
  3. Janna HARTLIEF geb. 28-8-1845 te Eelde / ovl. 10-5-1908 te Eelde ( V-4-19 )
  4. Jan HARTLIEF geb. 21-1-1850 te Eelde / ovl. 10-3-1913 te Eelde ( V-4-20 )

IV-2-5 Jan Hartlief HARTLIEF
ged. 27-6-1802 te Eelde
ovl. 11-3-1859 te Eelde
zoon van: Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
Jantien [Gerrits] VEDDER
( III-1-3 )
fam. 113: ( V-2-4 )
  Hij trouwde op 17-5-1827 te Eelde (HA-5) met:  
  Geertien DOEDENS
geb. 12-1-1793 te Vries (Bunne)
ovl. 27-1-1881 te Eelde, 88 jaar oud
dochter van: Geert [Does] DOEDENS
Geesje [Abels] EBELS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-2-1793 te Vries.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesien HARTLIEF geb. ca 1831 ( V-5-21 )
  2. Jan HARTLIEF geb. 6-7-1834 te Eelde / ovl. 21-3-1920 te Vries (Tynaarlo) ( V-5-22 )

IV-2-6 Hinderkien HARTLIEF
geb. 12-12-1804 te Eelde
ovl. 6-2-1864 te Eelde (Eelderwolde), 59 jaar oud
dochter van: Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
Jantien [Gerrits] VEDDER
( III-1-3 )
fam. 113: ( V-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-12-1804 Eelde.
 
  Zij trouwde op 12-6-1830 te Eelde met:  
  Wijndelt [Geerts] ter BORG
geb. 21-2-1810 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 15-12-1887 te Eelde, 77 jaar oud
zoon van: Geert [Wijndelts] ter BORGH
Grietien [Roelfs] BOER

  Uit deze relatie  
  1. Grietien ter BORGH geb. ca 1830 ( V-6-23 )
  2. Geert ter BORG geb. ca 1836 te Eelde (Eelderwolde) ( V-6-24 )

IV-2-7 Aaltien HARTLIEF
geb. ca 1805
dochter van: Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
Jantien [Gerrits] VEDDER
( III-1-3 )
fam. 113: ( V-2-4 )
  Zij trouwde op 10-7-1830 te Eelde (HA-8) met:  
  Roelof KLUIVINGH
ged. 18-12-1808 te Eelde
ovl. 19-9-1873 te Eelde (Paterswolde), 64 jaar oud
zoon van: Floris KLUIVINGH
Aaltje [Jeronimus] _

fam. 12: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1808 in Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien KLUIVINGH geb. ca 1837 fam. 12: ( VI-1-1 )
  2. Willemtien KLUIVINGH geb. 15-9-1839 te Eelde (Paterswolde) (GA-28) / ovl. 4-4-1883 te Eelde (Paterswolde) (OA-6) fam. 12: ( VI-1-2 )

IV-2-8 Hendrik [Jans] HARTLIEF
geb. 29-12-1806 te Eelde
ovl. 4-11-1847 te Eelde (OA-34), 40 jaar oud
zoon van: Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
Jantien [Gerrits] VEDDER
( III-1-3 )
fam. 113: ( V-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1847).
 
  Hij trouwde op 26-6-1841 te Eelde (HA-4) met:  
  Stientje MEULMAN
geb. ca 1818
dochter van: Remmelt MEULMAN
Geezien [Hindriks] HULSEBOSCH

  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien HARTLIEF geb. 11-5-1845 te Eelde / ovl. 19-12-1918 te Eelde (OA-58) ( V-7-25 )

IV-3-9 Jantje HARTLIEF
ged. 13-6-1773 te Eelde (Oosterbroek)
dochter van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-6-1773 te Eelde.
 
  Zij trouwde op 19-5-1799 te Eelde met:  
  Abel [Roelofs] ABELS
geb. 24-2-1770 te Norg (Zuidvelde)
ovl. 30-4-1844 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Roelf ABELS
Fennechien [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-3-1770 te Norg. Beroep: landbouwer (1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof [Abels] ABELS ged. 27-4-1800 te Eelde / ovl. 29-5-1878 te Haren ( V-8-26 )
  2. Elisabeth ABELS geb. 14-8-1802 te Eelde / ovl. 25-6-1884 te Zuidlaren ( V-8-27 )
  3. Fenna ABELS geb. 16-7-1804 te Eelde / ovl. 15-9-1866 te Eelde (Paterswolde) ( V-8-28 )

IV-3-10 Hilbrant [Jans] HARTLIEF
geb. 4-11-1774 te Eelde
ovl. 13-5-1841 te Eelde (OA-13), 66 jaar oud
zoon van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde met:  
  Aaltien [Berends] HOEKS
geb. 31-3-1777 te Eelde
ovl. 8-6-1852 te Eelde (OA-18), 75 jaar oud
dochter van: Berend [Gerrits] HOEKS
Maria [Willems] HARTLIEF

( III-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan Hartlief HARTLIEF geb. 13-11-1800 te Eelde / ovl. 11-8-1880 te Vries (Bunne) ( V-2-2 )
  2. Maria [Hilbrants] HARTLIEF geb. 9-10-1805 te Eelde / ovl. 7-3-1875 te Eelde ( V-2-3 )
  3. Elizabeth HARTLIEF geb. 4-11-1811 te Eelde / ovl. 16-8-1902 te Eelde ( V-2-4 )
  4. Willem HARTLIEF geb. 7-6-1816 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-3-1881 ( V-2-5 )

IV-3-11 Harte [Jans] HARTLIEF
geb. 20-3-1776 te Eelde
ovl. 13-4-1861 te Eelde, 85 jaar oud
zoon van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
( III-2-4 )
  Hij trouwde op 28-1-1815 te Eelde met:  
  Berendina HILBRANTS
ged. 27-1-1788 te Eelde
ovl. 26-7-1856 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Cornelis HILBRANTS
Marchien [Berends] BEKKERING

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-1-1788 te Eelde
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HARTLIEF geb. 4-6-1815 te Eelde / ovl. 7-11-1817 te Eelde ( V-9-29 )
  2. Marchien HARTLIEF geb. 30-9-1816 te Eelde / ovl. 21-3-1893 te Eelde ( V-9-30 )
  3. Jan HARTLIEF geb. 31-3-1818 te Eelde / ovl. 6-12-1891 te Eelde ( V-9-31 )
  4. Cornelis HARTLIEF geb. 6-12-1819 te Eelde / ovl. 17-9-1884 te Eelde ( V-9-32 )
  5. Hilbrant HARTLIEF geb. 14-7-1822 te Eelde / ovl. 6-3-1870 te Eelde ( V-9-33 )
  6. Derk HARTLIEF geb. 9-10-1824 te Eelde / ovl. 31-7-1888 te Eelde ( V-9-34 )
  7. Elizabeth HARTLIEF geb. 30-8-1826 te Eelde / ovl. 13-12-1899 te Eelde ( V-9-35 )
  8. Jacob HARTLIEF geb. 12-7-1829 te Eelde / ovl. 2-3-1893 te Eelde ( V-9-36 )
  9. Johannes HARTLIEF geb. 18-2-1832 te Eelde / ovl. 24-12-1910 te Eelde ( V-9-37 )

IV-3-12 Kornelis [Jans] HARTLIEF
geb. 12-7-1778 te Eelde
ovl. 26-6-857 te Eelde, -336404 dagen oud
zoon van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
( III-2-4 )

IV-3-13 Jan [Jans] HARTLIEF
geb. 6-4-1783 te Eelde
ovl. 6-5-1854 te Eelde, 71 jaar oud
zoon van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
( III-2-4 )

IV-3-14 Aaltien [Jans] HARTLIEF
geb. 20-8-1787 te Eelde
ovl. 2-12-1820 te Eelde, 33 jaar oud
dochter van: Jan [Hartliefs] HARTLIEF
Elizabeth [Hilbrants] _
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-8-1787 te Eelde.
 
  Zij trouwde op 27-5-1810 te Eelde met:  
  Willem [Jans] MEULMAN
geb. 15-1-1777 te Eelde
ovl. 28-3-1847 te Eelde (OA-10), 70 jaar oud
zoon van: Jan MEULMAN
Aaltje BOLHUIS

fam. 117: ( X-18-76 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-1-1777 te Eelde. Beroep: landbouwer (1841).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan MEULMAN ged. 21-10-1810 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-9-1857 te Eelde fam. 117: ( XII-64-291 )
  2. Elizabeth MEULMAN geb. 6-10-1812 te Eelde / ovl. voor 1846 fam. 117: ( XII-64-292 )
  3. Aaltien MEULMAN geb. 6-4-1815 te Eelde / ovl. 2-4-1867 te Eelde fam. 117: ( XII-64-293 )
  4. Jantien MEULMAN geb. 17-8-1817 te Eelde / ovl. 18-11-1846 te Eelde fam. 117: ( XII-64-294 )
  5. Jan [Jans] HARTLIEF MEULMAN geb. 11-2-1820 te Eelde / ovl. 4-4-1904 te Eelde fam. 117: ( XII-64-295 )
  6. Marchien MEULMAN geb. 10-8-1822 te Eelde / ovl. 20-3-1855 te Eelde fam. 117: ( XII-64-296 )

IV-4-15 Aaltje [Jacobs] HARTLIEF
ged. 19-3-1780 te Eelde
ovl. 10-2-1849 te Eelde
dochter van: Jacob HARTLIEF
Jantje HILLEBRANTS
( III-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-3-1780 te Eelde. Beroep: bakker (1825).
 
  Zij trouwde op 10-5-1801 te Eelde met:  
  Uge [Hendriks] UGES
ged. 14-3-1775 te Haren
ovl. 17-7-1860 te Eelde
zoon van: Hindrik [Uges] _
Maria [Klasens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-3-1775 te Haren. Beroep: bakker (1825, 1851).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Uge Hindriks, van Hoornschedijk en Aaltien Jans Hartlief.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria UGES geb. ca 1802 ( V-10-38 )
  2. Hartlief UGES geb. 3-4-1820 te Eelde / ovl. 6-5-1877 te Eelde ( V-10-39 )

IV-4-16 Harte [Jacobs] HARTLIEF
ged. 29-7-1781 te Eelde
ovl. 31-3-1836 te Eelde (OA-7), 54 jaar oud
zoon van: Jacob HARTLIEF
Jantje HILLEBRANTS
( III-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1781 te Eelde. Doopnaam: Hartlief. Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 23-9-1804 te Eelde met:  
  Adriana [Arends] SIEGERS
ged. 15-8-1784 te Eelde
ovl. 4-10-1808 te Eelde, 24 jaar oud
dochter van: Arend [Jacobs] SIEGERS
Marchien [Berends] BEKKERING

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-8-1784 te Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend HARTLIEF geb. 9-5-1806 te Eelde / ovl. 29-4-1875 te Eelde (OA-16) ( V-11-40 )

  Generatie V  
V-1-1 Berend HARTLIEF
geb. 24-6-1813 te Norg
zoon van: Jan [Beerends] HARTLIEF
Willemtje EGBERTS
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1836).
 
  Hij trouwde op 23-7-1836 te Norg (HA-14) met:  
  Trijntje KARST
geb. 18-8-1816 te Norg
dochter van: Jan KARST
Anna HOLTS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HARTLIEF geb. 24-8-1855 te Norg / ovl. 22-4-1892 te Peize ( VI-1-1 )

V-2-2 Jan Hartlief HARTLIEF
geb. 13-11-1800 te Eelde
ovl. 11-8-1880 te Vries (Bunne), 79 jaar oud
zoon van: Hilbrant [Jans] HARTLIEF
Aaltien [Berends] HOEKS
( IV-3-10 )
( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-11-1800 te Eelde.
 
  Hij trouwde op 5-12-1827 te Eelde met:  
  Zwaantje EVERTS
geb. 12-10-1797 te Peize
ovl. 12-12-1869 te Vries (Bunne), 72 jaar oud
dochter van: Christiaan EVERTS
Jantien POTHOF


V-2-3 Maria [Hilbrants] HARTLIEF
geb. 9-10-1805 te Eelde
ovl. 7-3-1875 te Eelde, 69 jaar oud
dochter van: Hilbrant [Jans] HARTLIEF
Aaltien [Berends] HOEKS
( IV-3-10 )
( IV-1-2 )
  Zij trouwde (1) op 17-5-1828 te Eelde met:  
  Albert [Roelfs] DRAAIJER
geb. 29-5-1803 te Eelde
ovl. 31-5-1829 te Eelde, 26 jaar oud
zoon van: Roelof [Hindriks] DRAAIJER
Aaltien [Alberts] BONDER

  Zij trouwde (2) op 26-5-1832 te Norg met:  
  Hendrik MEIJER
geb. 3-7-1800 te Rolde
ovl. 30-3-1874 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] _
Hendrikje [Jans] _


V-2-4 Elizabeth HARTLIEF
geb. 4-11-1811 te Eelde
ovl. 16-8-1902 te Eelde, 90 jaar oud
dochter van: Hilbrant [Jans] HARTLIEF
Aaltien [Berends] HOEKS
( IV-3-10 )
( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 1-6-1833 te Eelde (HA-6) met:  
  Coenraad van BERGEN
geb. 15-9-1808 te Eelde
ovl. 15-9-1874 te Eelde, 66 jaar oud
zoon van: Roelof [Conraads] van BERGEN
Geertien BERENDS

  Bij het huwelijk
bruidegom: 24 jaar.; bruid: 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert van BERGEN geb. ca 1834 te Eelde ( VI-2-2 )
  2. Geert van BERGEN geb. ca 1846 te Eelde ( VI-2-3 )
  3. Geertien van BERGEN geb. 17-8-1849 te Eelde / ovl. 9-6-1879 te Eelde ( VI-2-4 )
  4. Elisabeth van BERGEN geb. 9-12-1853 te Eelde / ovl. 1-4-1943 te Eelde ( VI-2-5 )

V-2-5 Willem HARTLIEF
geb. 7-6-1816 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-3-1881, 64 jaar oud
zoon van: Hilbrant [Jans] HARTLIEF
Aaltien [Berends] HOEKS
( IV-3-10 )
( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1858).
 
  Hij trouwde op 14-10-1854 te Eelde (HA-13) met:  
  Anna Sophia UGES
geb. 3-10-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 26-3-1896 te Eelde (Paterswolde), 70 jaar oud
dochter van: Klaas UGES
Aaltien [Jans] BASUIN

  Bij het huwelijk
bruidegom: 38 jaar.; bruid: 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Kornelis HARTLIEF geb. 15-5-1858 te Eelde (Paterswolde) (GA-16) ( VI-3-6 )

V-3-6 Roelof HARTLIEF
geb. 6-2-1834 te Eelde
ovl. 4-12-1924 te Eelde, 90 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1870), klompmaker (1875, 1877, 1880, 1897, 1898).
 
  Hij trouwde op 24-3-1860 te Eelde (HA-2) met:  
  Frederika REINEK
geb. 30-8-1835 te Dinxperlo
ovl. 28-12-1919 te Eelde, 84 jaar oud
dochter van: Gerrit Jan REINEK
Johanna te GROTENHUIS

  Bij het huwelijk
bruidegom: 26 jaar.; bruid: 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje HARTLIEF geb. 25-5-1860 te Eelde (GA-20) / ovl. 21-7-1860 te Eelde (OA-25) ( VI-4-7 )
  2. Grietje HARTLIEF geb. 10-2-1862 te Eelde (GA-6) ( VI-4-8 )
  3. Willem HARTLIEF geb. 30-1-1864 te Eelde (GA-4) / ovl. 15-7-1919 te Eelde (OA-15) ( VI-4-9 )
  4. Jan HARTLIEF geb. 20-2-1866 te Eelde (GA-13) / ovl. 12-4-1948 te Odoorn (Valthermond) ( VI-4-10 )
  5. Johanna HARTLIEF geb. 23-5-1868 te Eelde (GA-13) / ovl. 21-2-1943 te Eelde (OA-9) ( VI-4-11 )
  6. Roelof HARTLIEF geb. 15-5-1870 te Eelde (GA-13) / ovl. 12-4-1941 te Eelde (OA-25) ( VI-4-12 )
  7. Wiendelt Geert HARTLIEF geb. 13-9-1872 te Eelde (GA-36) / ovl. 1-4-1959 te Eelde (OA-12) ( VI-4-13 )
  8. Wiendelt HARTLIEF geb. 6-10-1875 te Eelde / ovl. 11-10-1875 te Eelde (OA-26) ( VI-4-14 )
  9. Frederika HARTLIEF geb. 30-6-1877 te Eelde (GA-31) ( VI-4-15 )
  10. Wiendelt HARTLIEF geb. 22-3-1880 te Eelde / ovl. 18-12-1950 te Eelde ( VI-4-16 )

V-3-7 Jantien HARTLIEF
geb. 5-12-1835 te Eelde
ovl. 17-4-1874 te Eelde, 38 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Zij trouwde op 18-6-1870 te Eelde met:  
  Hindrik OTTENS
geb. 16-5-1840 te Peize
ovl. 30-4-1872 te Peize, 31 jaar oud
zoon van: Thijs [Jans] OTTENS
Aukien [Eitens] van der VEEN
fam. 109: ( IV-3-6 )
fam. 109: ( IV-4-7 )

V-3-8 Geert HARTLIEF
geb. 24-1-1838 te Eelde
ovl. 23-1-1871 te Eelde (Noord Willemskanaal), 32 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Hij trouwde op 28-8-1869 te Eelde (HA-15) met:  
  Maria LOK
geb. 21-3-1842 te Wildervank
ovl. 23-1-1871 te Eelde (Noord Willemskanaal), 28 jaar oud
dochter van: Hendrik [Harms] LOK
Geertruida [Berends] DUNHOF

  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem HARTLIEF geb. 26-9-1869 te Eelde / ovl. 30-11-1908 te Eelde ( VI-5-17 )

V-3-9 Geziena HARTLIEF
geb. 24-5-1840 te Eelde
ovl. 6-8-1912 te Vries, 72 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Zij trouwde op 29-6-1861 te Eelde (HA-5) met:  
  Jakob DEKKER
geb. 30-10-1838 te Eelde
ovl. 19-4-1925 te Vries, 86 jaar oud
zoon van: Johannes DEKKER
Geertien AALDRING

  Persoonlijke informatie
Beroep: verver (1869).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna DEKKER geb. 15-1-1869 te Vries / ovl. 9-6-1949 te Assen ( VI-6-18 )

V-3-10 Janna HARTLIEF
geb. 7-9-1842 te Eelde
ovl. 18-11-1919 te Eelde, 77 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Zij trouwde op 13-12-1862 te Eelde (HA-11) met:  
  Jans KOOPS
geb. 2-1-1838 te Haren (Glimmen) (GA-1)
ovl. 19-1-1910 te Eelde, 72 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] KOOPS
Jantje [Jans] _
fam. 31: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1868, 1870), tuinman (1875), arbeider (1900), landbouwer (1904).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 24 jaar; bruid: 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan KOOPS geb. ca 1862 te Eelde / ovl. 21-1-1951 te Noorddijk (Oosterhoogebrug) fam. 31: ( V-3-11 )
  2. Grietje KOOPS geb. 25-2-1868 te Haren (Hemmen) (GA-14) fam. 31: ( V-3-12 )
  3. Jantje KOOPS geb. 27-2-1870 te Haren (Hemmen) (GA-27) / ovl. 9-9-1908 te Groningen (OA-898) fam. 31: ( V-3-13 )
  4. Willem KOOPS geb. 23-2-1875 te Haren (Hemmen) (GA-20) fam. 31: ( V-3-14 )
  5. Jans KOOPS geb. 31-12-1878 te Eelde (Paterswolde) (GA-1879-1) fam. 31: ( V-3-15 )

V-3-11 Jan HARTLIEF
geb. 17-3-1845 te Eelde
ovl. 12-5-1883 te Eelde, 38 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )

V-3-12 Wiendelt HARTLIEF
geb. 4-3-1848 te Eelde
ovl. 29-11-1870 te Eelde, 22 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )

V-3-13 Gerriet HARTLIEF
geb. 3-11-1851 te Eelde
ovl. 22-6-1883 te Eelde, 31 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Hij trouwde op 21-4-1877 te Eelde met:  
  Stientje [Romeling] DEELMAN
geb. 15-9-1854 te Groningen
ovl. 2-10-1925 te Eelde, 71 jaar oud
dochter van: Wessel Hendrik DEELMAN
Wilhelmina BANGE


V-3-14 Hendrik HARTLIEF
geb. 26-2-1855 te Eelde
ovl. 30-9-1926 te Eelde, 71 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1888).
 
  Hij trouwde op 15-4-1882 te Eelde (HA-4) met:  
  Roelofje KOOPS
geb. 22-3-1858 te Vries
ovl. 18-1-1934 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Jan KOOPS
Roelfien KLOOTS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HARTLIEF geb. 30-8-1888 te Eelde ( VI-7-19 )

V-3-15 Willem HARTLIEF
geb. 5-3-1858 te Eelde
ovl. 18-12-1931 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1885 - 1916).
 
  Hij trouwde op 17-5-1884 te Eelde (HA-9) met:  
  Maria Susanna DEELMAN
geb. 5-11-1859 te Peize
ovl. 23-1-1931 te Eelde, 71 jaar oud
dochter van: Wessel Hendrik DEELMAN
Wilhelmina BANGE

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wessel Hendrik HARTLIEF geb. 21-5-1887 te Eelde / ovl. 28-4-1926 te Eelde ( VI-8-20 )

V-3-16 Grietinus HARTLIEF
geb. 18-5-1861 te Eelde
ovl. 20-3-1935 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
( IV-2-3 )
  Hij trouwde op 30-7-1881 te Eelde (HA-12) met:  
  Grietien UBELS
geb. 30-12-1861 te Eelde
ovl. 18-9-1942 te Eelde, 80 jaar oud
dochter van: Egbert UBELS
Hinderkien ELDERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 19 jaar. Vader bruidegom overleden
 

V-4-17 Jantien HARTLIEF
geb. 16-11-1837 te Eelde
ovl. 21-12-1905 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] HARTLIEF
Hinderkien OOSTERVELD
( IV-2-4 )
fam. 113: ( VI-5-12 )
  Zij trouwde op 11-10-1862 te Eelde (HA-8) met:  
  Meerten de BOER
geb. 23-3-1836 te Roden
ovl. 9-10-1881 te Eelde, 45 jaar oud
zoon van: Albert [Pieters] de BOER
Berendje [Berends] CAZEMIER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1862).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom: 26 jaar; bruid: 24 jaar. Vader bruid overleden Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berendje de BOER geb. 26-12-1862 te Eelde / ovl. 13-2-1931 te Eelde ( VI-9-21 )
  2. Gerriet de BOER geb. 18-11-1865 te Eelde / ovl. 18-12-1914 te Eelde ( VI-9-22 )
  3. Albert de BOER geb. 18-7-1869 te Eelde / ovl. 12-11-1944 te Eelde ( VI-9-23 )
  4. Hinderkien de BOER geb. 7-8-1872 te Eelde / ovl. 15-9-1922 te Eelde ( VI-9-24 )
  5. Janna de BOER geb. 5-6-1875 te Eelde / ovl. 14-11-1953 te Eelde ( VI-9-25 )

V-4-18 Otto HARTLIEF
geb. 22-2-1840 te Eelde
ovl. 6-8-1901 te Eelde (OA-41), 61 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] HARTLIEF
Hinderkien OOSTERVELD
( IV-2-4 )
fam. 113: ( VI-5-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 3-6-1871 te Eelde (HA-11) met:  
  Willemtien KLUIVINGH
geb. 15-9-1839 te Eelde (Paterswolde) (GA-28)
ovl. 4-4-1883 te Eelde (Paterswolde) (OA-6), 43 jaar oud
dochter van: Roelof KLUIVINGH
Aaltien HARTLIEF
fam. 12: ( V-1-1 )
( IV-2-7 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien HARTLIEF geb. 27-1-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-4-1928 te Eelde (Paterswolde) ( VI-10-26 )

V-4-19 Janna HARTLIEF
geb. 28-8-1845 te Eelde
ovl. 10-5-1908 te Eelde, 62 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] HARTLIEF
Hinderkien OOSTERVELD
( IV-2-4 )
fam. 113: ( VI-5-12 )
  Zij trouwde (1) op 19-9-1868 te Eelde (HA-10) met:  
  Kornelis DUSSEL
geb. 18-10-1840 te Eelde
ovl. 15-1-1870 te Eelde (OA-1), 29 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Anna DUSSEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1870).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 27 jaar.; bruid: 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien DUSSEL geb. 26-1-1869 te Eelde / ovl. 1-12-1941 te Vries (Yde) ( VI-11-27 )
  Zij trouwde (2) op 13-1-1877 te Eelde (HA-1) met:  
  Hendrik HENDRIKS
geb. 22-3-1837 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-2-1889 te Groningen, 51 jaar oud
zoon van: Evert HENDRIKS
Aaltien [Hindriks] STEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1884).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 39 jaar.; bruid: 31 jaar.; weduwe van Kornelis Dussel
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien HENDRIKS geb. 3-10-1877 te Eelde / ovl. 28-7-1924 te Eelde ( VI-11-28 )
  2. Gerrit HENDRIKS geb. 8-12-1878 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-6-1913 te Eelde ( VI-11-29 )
  3. Jacoba HENDRIKS geb. 20-5-1880 te Eelde / ovl. 27-9-1882 te Eelde ( VI-11-30 )
  4. Jantien HENDRIKS geb. 4-4-1882 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-10-1928 te Vries (Tynaarlo) ( VI-11-31 )
  5. Jacoba HENDRIKS geb. 14-3-1884 te Eelde ( VI-11-32 )
  6. Evert HENDRIKS geb. 12-7-1886 te Eelde ( VI-11-33 )
  7. Annechien HENDRIKS geb. 18-11-1888 te Eelde ( VI-11-34 )

V-4-20 Jan HARTLIEF
geb. 21-1-1850 te Eelde
ovl. 10-3-1913 te Eelde, 63 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] HARTLIEF
Hinderkien OOSTERVELD
( IV-2-4 )
fam. 113: ( VI-5-12 )
  Hij trouwde (1) op 3-5-1871 te Eelde (HA-3) met:  
  Hinderkien DUSSEL
geb. 7-11-1849 te Eelde (Eelderwolde) (GA-39)
ovl. 14-5-1882 te Eelde (OA-12), 32 jaar oud
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-39): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 30; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 18.
Nadere informatie (OA-12): geboortepl: Eelde; geboortedatum: 07-11-1849; beroep overl.: landbouwersche; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder;
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 21 jaar.; bruid: 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietien HARTLIEF geb. 20-3-1872 te Eelde / ovl. 14-8-1873 te Eelde ( VI-12-35 )
  2. Grietien HARTLIEF geb. 15-3-1874 te Eelde ( VI-12-36 )
  3. Hinderkien HARTLIEF geb. 24-5-1876 te Eelde / ovl. 7-1-1947 te Vries (Donderen) ( VI-12-37 )
  4. Walter Willem HARTLIEF geb. 24-2-1879 te Eelde / ovl. 6-4-1954 te Norg ( VI-12-38 )
  5. Gerriet HARTLIEF geb. 12-6-1881 te Eelde ( VI-12-39 )
  Hij trouwde (2) op 5-11-1885 te Eelde met:  
  Berendina VENEMA
geb. 28-8-1847 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-11-1913 te Peize, 66 jaar oud
dochter van: Roelf VEENEMA
Hinderkien BOERMA

  Uit deze relatie  
  1. Jantien HARTLIEF geb. 5-12-1886 te Eelde / ovl. 9-11-1970 te Vries (Bunne) ( VI-12-40 )
  2. NN HARTLIEF geb. 11-8-1889 te Eelde / ovl. 11-8-1889 te Eelde ( VI-12-41 )

V-5-21 Geesien HARTLIEF
geb. ca 1831
dochter van: Jan Hartlief HARTLIEF
Geertien DOEDENS
( IV-2-5 )
  Zij trouwde op 30-8-1851 te Eelde (HA-10) met:  
  Lammert DUSSEL
geb. ca 1826
zoon van: Kornelis [Lammerts] DUSSEL
Marchien [Stevens] WEVER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HARTLIEF DUSSEL geb. ca 1853 te Eelde ( VI-13-42 )

V-5-22 Jan HARTLIEF
geb. 6-7-1834 te Eelde
ovl. 21-3-1920 te Vries (Tynaarlo), 85 jaar oud
zoon van: Jan Hartlief HARTLIEF
Geertien DOEDENS
( IV-2-5 )
  Hij trouwde op 12-5-1866 te Vries met:  
  Grietien BROUWER
geb. 27-12-1832 te Vries
ovl. 22-5-1889 te Vries (Tynaarlo), 56 jaar oud
dochter van: Jan BROUWER
Jantien [Jacobs] MEIJERING
fam. 113: ( VI-2-3 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantien HARTLIEF geb. 10-10-1868 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 25-5-1902 te Vries (Tynaarlo) ( VI-14-43 )

V-6-23 Grietien ter BORGH
geb. ca 1830
dochter van: Wijndelt [Geerts] ter BORG
Hinderkien HARTLIEF

( IV-2-6 )
  Zij trouwde op 19-5-1849 te Eelde (HA-6) met:  
  Walter Willem DUSSEL
geb. 18-3-1819 te Eelde (GA-15)
zoon van: Gerrit [Lammerts] DUSSEL
Frederika Ernestina KNOUST

  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-15): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 26; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 26. Beroep Walter Willem: zonder (1840), timmerman (1849, 1851, 1852, 1855, 1859, 1862, 1870, 1871).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 30 jaar.; bruid: 18 jaar.; weduwnaar van Anna Dussel
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien DUSSEL geb. 7-11-1849 te Eelde (Eelderwolde) (GA-39) / ovl. 14-5-1882 te Eelde (OA-12) ( VI-15-44 )
  2. Wiendelt DUSSEL geb. 13-4-1851 te Eelde (Eelderwolde) (GA-8) / ovl. 18-3-1914 te Eelde (OA-7) ( VI-15-45 )
  3. Frederik Ernest DUSSEL geb. 1-12-1852 te Eelde (Eelderwolde) (GA-42) / ovl. 7-12-1949 te Eelde (OA-62) ( VI-15-46 )
  4. Jan DUSSEL geb. 4-4-1855 te Eelde (Eelderwolde) (GA-20) ( VI-15-47 )
  5. Walter Willem DUSSEL geb. 31-1-1859 te Eelde (Eelderwolde) (GA-4) / ovl. 19-1-1938 te Eelde (OA-2) ( VI-15-48 )
  6. Geert DUSSEL geb. 10-2-1862 te Eelde (GA-7) / ovl. 15-6-1951 te Eelde (OA-17) ( VI-15-49 )
  7. Frederika Ernestina DUSSEL geb. 14-7-1865 te Eelde (GA-27) / ovl. 18-2-1871 te Eelde (OA-11) ( VI-15-50 )
  8. Jantien DUSSEL geb. 8-7-1868 te Eelde / ovl. 26-3-1893 te Eelde (OA-11) ( VI-15-51 )

V-6-24 Geert ter BORG
geb. ca 1836 te Eelde (Eelderwolde)
zoon van: Wijndelt [Geerts] ter BORG
Hinderkien HARTLIEF

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1863, 1869).
 
  Hij trouwde op 25-4-1863 te Eelde (HA-4) met:  
  Marika AALDRING
geb. ca 1842 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Lammert AALDRING
Evien DEODATUS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 21 jaar. Vader bruid overleden Paterswolde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wiendelt ter BORG geb. 21-11-1869 te Eelde (Eelderwolde) (GA-43) / ovl. 15-1-1949 te Eelde (OA-4) ( VI-16-52 )

V-7-25 Geessien HARTLIEF
geb. 11-5-1845 te Eelde
ovl. 19-12-1918 te Eelde (OA-58), 73 jaar oud
dochter van: Hendrik [Jans] HARTLIEF
Stientje MEULMAN
( IV-2-8 )
  Zij trouwde op 31-7-1874 te Eelde (HA-16) met:  
  Klaas STEUNEBRINK
geb. 9-2-1830 te Hoogeveen
ovl. 1-5-1890 te Eelde (OA-26), 60 jaar oud
zoon van: Andreas Ardesch STEUNEBRINK
Albertje MOOI

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Klaas Rijkens. Beroep: korenmolenaar (1875-1890).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 44 jaar.; bruid: 29 jaar.; bruidegom ook Klaas Rijkens; vader van de bruidegom ook Andreas Ardesch Rijkens; weduwe van Pieter de Boer
 
  Uit deze relatie  
  1. Stientje STEUNEBRINK geb. 25-6-1883 te Eelde / ovl. 24-4-1952 te Eelde ( VI-17-53 )

V-8-26 Roelof [Abels] ABELS
ged. 27-4-1800 te Eelde
ovl. 29-5-1878 te Haren
zoon van: Abel [Roelofs] ABELS
Jantje HARTLIEF

( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zonder (1827), tapper, later kastelein (1838, 1839, 1842, 1845, 1847, 1854, 1878), herbergier (1862).
 
  Hij trouwde (1) op 5-5-1827 te Eelde (HA-2) met:  
  Geessien ALBERTUS
geb. 10-3-1808 te Haren
ovl. 10-9-1837 te Haren, 29 jaar oud
dochter van: Hendrik ALBERTUS
Marchien [Roelofs] KOOPMAN
fam. 30: ( III-2-8 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 8-10-1838 te Haren (HA-18) met:  
  Jantien BOLHUIS
geb. 5-2-1813 te Haren
ovl. 9-4-1884 te Haren, 71 jaar oud
dochter van: Luitje [Cornelis] BOLHUIS
Maria Lucretia RUMMERINK
fam. 117: ( XI-30-150 )
fam. 117: ( XII-59-252 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 38 jaar, bruid 25 jaar. Weduwnaar van Geesje Albartus.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje ABELS geb. 31-8-1839 te Haren (GA-55) / ovl. 31-12-1862 te Haren (OA-66) ( VI-18-54 )
  2. Abeldina ABELS geb. 11-1-1842 te Haren (GA-3) / ovl. 1-1-1922 te Haren (OA-1) ( VI-18-55 )
  3. Cornelis ABELS geb. 10-1-1845 te Haren (GA-4) ( VI-18-56 )
  4. Roelf ABELS geb. 6-2-1847 te Haren (GA-8) / ovl. 30-6-1929 te Haren (OA-74) ( VI-18-57 )
  5. Maria Lucretia ABELS geb. 14-9-1854 te Haren (GA-49) / ovl. 3-3-1939 te Haren (OA-17) ( VI-18-58 )

V-8-27 Elisabeth ABELS
geb. 14-8-1802 te Eelde
ovl. 25-6-1884 te Zuidlaren, 81 jaar oud
dochter van: Abel [Roelofs] ABELS
Jantje HARTLIEF

( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-8-1802 in Eelde.
 
  Zij trouwde op 19-11-1823 te Eelde met:  
  Arend [Geerts] NIJDAM
geb. 4-1-1796 te Eelde (Paterswolde, bij de Braak)
ovl. 4-1-1878 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
fam. 17: ( VII-4-27 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert NIJDAM geb. 9-4-1824 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-11-1897 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-39-187 )
  2. Aaltien NIJDAM geb. 29-10-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-10-1895 te Sleen fam. 17: ( IX-39-188 )
  3. Abel NIJDAM geb. 1-12-1827 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-5-1908 te Groningen fam. 17: ( IX-39-189 )
  4. Jantien NIJDAM geb. 26-2-1829 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-11-1902 te Assen fam. 17: ( IX-39-190 )
  5. Fenna NIJDAM geb. 8-4-1831 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-12-1892 te Assen fam. 17: ( IX-39-191 )
  6. Ate NIJDAM geb. 18-7-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-1-1917 te Zuidlaren fam. 17: ( IX-39-192 )
  7. Roelof NIJDAM geb. 6-9-1836 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 31-7-1903 te Assen fam. 17: ( IX-39-193 )
  8. Antje NIJDAM geb. 27-9-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-7-1915 te Assen, wonende te Eelde fam. 17: ( IX-39-194 )
  9. Elizabeth NIJDAM geb. 18-4-1842 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-1-1843 te Eelde fam. 17: ( IX-39-195 )
  10. Elizabeth NIJDAM geb. 31-5-1844 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-11-1919 te Haren (Noordlaren) fam. 17: ( IX-39-196 )

V-8-28 Fenna ABELS
geb. 16-7-1804 te Eelde
ovl. 15-9-1866 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Abel [Roelofs] ABELS
Jantje HARTLIEF

( IV-3-9 )
  Zij trouwde op 9-4-1825 te Eelde met:  
  Ate [Geerts] NIJDAM
geb. 3-5-1798 te Paterswolde
ovl. 29-4-1888 te Eelde, 89 jaar oud
zoon van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
fam. 17: ( VII-4-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: beurtschipper (1825); zonder beroep (1827 - 1831); arbeider (1833 - 1836); beurtschipper (1838 - 1847); schipper (1850); beurtschipper (1851); schipper (1867); landbouwer (1874), wonende in Eelde (Paterswolde).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien NIJDAM geb. 6-8-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-2-1901 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-197 )
  2. Aaltien NIJDAM geb. 3-9-1827 te Eelde / ovl. 26-10-1850 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-198 )
  3. Geert [Ates] NIJDAM geb. 20-3-1829 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 31-10-1911 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-199 )
  4. Abel NIJDAM geb. 25-2-1831 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 17-2-1911 te Eelde fam. 17: ( IX-40-200 )
  5. Elizabeth NIJDAM geb. 13-1-1833 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-3-1910 te Peize fam. 17: ( IX-40-201 )
  6. Antje NIJDAM geb. 28-11-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-9-1908 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-202 )
  7. Fenna NIJDAM geb. 19-3-1836 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-3-1914 te Zuidlaren fam. 17: ( IX-40-203 )
  8. Arendina NIJDAM geb. 12-4-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-9-1918 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-204 )
  9. Geessien NIJDAM geb. 2-3-1840 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-205 )
  10. Arend NIJDAM geb. 17-3-1843 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-10-1921 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-206 )
  11. Roelina NIJDAM geb. 27-1-1846 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-6-1900 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-40-207 )

V-9-29 Jan HARTLIEF
geb. 4-6-1815 te Eelde
ovl. 7-11-1817 te Eelde, 2 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )

V-9-30 Marchien HARTLIEF
geb. 30-9-1816 te Eelde
ovl. 21-3-1893 te Eelde, 76 jaar oud
dochter van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )
  Zij trouwde op 19-5-1853 te Eelde met:  
  Roelf HILBRANTS
geb. 21-1-1821 te Eelde
ovl. 23-3-1880 te Eelde, 59 jaar oud
zoon van: Hilbrant HILBRANTS
Froukje [Pieters] GROENWOLD
fam. 114: ( VIII-4-8 )

V-9-31 Jan HARTLIEF
geb. 31-3-1818 te Eelde
ovl. 6-12-1891 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )

V-9-32 Cornelis HARTLIEF
geb. 6-12-1819 te Eelde
ovl. 17-9-1884 te Eelde, 64 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )
  Hij trouwde op 30-4-1859 te Eelde met:  
  Annechien LUINGE
geb. 6-3-1829 te Eelde
ovl. 29-5-1906 te Eelde, 77 jaar oud
dochter van: Albert LUINGE
Annechien [Alberts] SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1890).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert HARTLIEF geb. ca 1864 te Eelde ( VI-19-59 )

V-9-33 Hilbrant HARTLIEF
geb. 14-7-1822 te Eelde
ovl. 6-3-1870 te Eelde, 47 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )
  Hij trouwde op 28-1-1854 te Eelde met:  
  Grietien HINDRIKS
geb. 8-5-1822 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 3-1-1882 te Eelde, 59 jaar oud
dochter van: Evert HENDRIKS
Aaltien [Hindriks] STEL


V-9-34 Derk HARTLIEF
geb. 9-10-1824 te Eelde
ovl. 31-7-1888 te Eelde, 63 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )

V-9-35 Elizabeth HARTLIEF
geb. 30-8-1826 te Eelde
ovl. 13-12-1899 te Eelde, 73 jaar oud
dochter van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )
  Zij trouwde op 15-11-1851 te Eelde met:  
  Jan [Jacobs] WESTERHOF
geb. 2-2-1827 te Eelde
zoon van: Roelof [Jans] WESTERHOF
Leentien [Willems] EISSING

fam. 18: ( IV-5-21 )

V-9-36 Jacob HARTLIEF
geb. 12-7-1829 te Eelde
ovl. 2-3-1893 te Eelde, 63 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )

V-9-37 Johannes HARTLIEF
geb. 18-2-1832 te Eelde
ovl. 24-12-1910 te Eelde, 78 jaar oud
zoon van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
( IV-3-11 )
  Hij trouwde (1) op 3-1-1860 te Eelde met:  
  Aaltien WESTERHOF
geb. 20-3-1837 te Eelde
ovl. 8-7-1860 te Eelde, 23 jaar oud
dochter van: Jochem WESTERHOFF
Jantien [Gerrits] ALVING

  Hij trouwde (2) op 2-12-1869 te Eelde met:  
  Roelfien ROELFSEMA
geb. 12-1-1822 te Steenbergen
ovl. 30-11-1892 te Eelde, 70 jaar oud
dochter van: Jan [Roelfs] ROELFSEMA
Egbertien [Alberts] van der VEEN

  Hij trouwde (3) op 19-9-1896 te Eelde met:  
  Jantje EVENHUIS
geb. 2-12-1841 te Ten Boer (Garmerwolde)
dochter van: Klaas [Wittes] EVENHUIS
Anna [Freerks] KOOPMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelkster (1893) , kasteleines (1895).
 

V-10-38 Maria UGES
geb. ca 1802
dochter van: Uge [Hendriks] UGES
Aaltje [Jacobs] HARTLIEF

( IV-4-15 )
  Zij trouwde op 14-10-1825 te Eelde (HA-5) met:  
  Roelof STERINGA
geb. ca 1802
zoon van: Kornelis STERINGA
Freerkien [Jans] EBELS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1825).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar. Moeder bruidegom overleden Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis STERINGA geb. ca 1825 te Eelde ( VI-20-60 )

V-10-39 Hartlief UGES
geb. 3-4-1820 te Eelde
ovl. 6-5-1877 te Eelde, 57 jaar oud
zoon van: Uge [Hendriks] UGES
Aaltje [Jacobs] HARTLIEF

( IV-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: molenaar (1851).
 
  Hij trouwde op 10-5-1851 te Eelde (HA-4) met:  
  Gepke RUTGERS
geb. 6-12-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 3-1-1889 te Eelde, 63 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] RUTGERS
Trientje [Koenes] BEERDA

fam. 138: ( IV-2-3 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Uge UGES geb. 10-9-1851 te Eelde / ovl. 21-9-1852 te Eelde ( VI-21-61 )
  2. Uge UGES geb. 28-1-1853 te Eelde / ovl. 8-10-1926 te Eelde ( VI-21-62 )
  3. Willem UGES geb. 29-4-1854 te Eelde / ovl. 21-5-1934 te Eelde ( VI-21-63 )
  4. NN UGES geb. 27-4-1856 te Eelde / ovl. 27-4-1856 te Eelde ( VI-21-64 )
  5. Jakob UGES geb. 26-5-1857 te Eelde / ovl. 19-1-1858 te Eelde ( VI-21-65 )
  6. NN UGES geb. 8-3-1859 te Eelde / ovl. 8-3-1859 te Eelde ( VI-21-66 )
  7. Aaltien UGES geb. 21-8-1861 te Eelde / ovl. 25-8-1876 te Eelde ( VI-21-67 )
  8. Jakob UGES geb. 8-3-1863 te Eelde / ovl. 19-9-1864 te Eelde ( VI-21-68 )
  9. Trientje UGES geb. 13-4-1865 te Eelde / ovl. 15-1-1894 te Eelde ( VI-21-69 )
  10. Hartemina UGES geb. 26-9-1866 te Eelde / ovl. 3-8-1881 te Eelde ( VI-21-70 )

V-11-40 Arend HARTLIEF
geb. 9-5-1806 te Eelde
ovl. 29-4-1875 te Eelde (OA-16), 68 jaar oud
zoon van: Harte [Jacobs] HARTLIEF
Adriana [Arends] SIEGERS
( IV-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-5-1806 te Eelde. In 1850 wonend op nummer 11, als opvolger van zijn grootvader Jacob Hartlief. Beroep: landbouwer (1839, 1853, 1875, 1878).
 
  Hij trouwde op 27-12-1828 te Eelde (HA-8) met:  
  Roelfien [Jacobs] KOEKOEK
geb. 18-6-1806 te Hoogkerk
ovl. 29-11-1887 te Eelde, 81 jaar oud
dochter van: Jacob [Hindriks] KOEKOEK
Zwaantje [Fransen] DIERTENS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-6-1806 te Hoogkerk. Beroep: landbouwersche (1878).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harte HARTLIEF geb. ca 1829 te Eelde ( VI-22-71 )
  2. Jantien HARTLIEF geb. ca 1836 te Eelde ( VI-22-72 )
  3. Reina HARTLIEF geb. 16-10-1839 te Eelde (GA-32) ( VI-22-73 )
  4. Arend HARTLIEF geb. ca 1841 te Eelde ( VI-22-74 )
  5. Hilbrant HARTLIEF geb. ca 1847 te Eelde ( VI-22-75 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Jantje HARTLIEF
geb. 24-8-1855 te Norg
ovl. 22-4-1892 te Peize, 36 jaar oud
dochter van: Berend HARTLIEF
Trijntje KARST
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1885).
 
  Zij trouwde op 8-5-1885 te Norg (HA-7) met:  
  Geert BATHOORN
geb. 20-9-1859 te Peize
ovl. 27-11-1921 te Haren, 62 jaar oud
zoon van: Roelof [Roels] BATHOREN
Geessien EEKHOF
fam. 33: ( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1885).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien BATHOORN geb. 21-9-1886 te Norg / ovl. 7-12-1892 te Peize fam. 33: ( VII-13-72 )
  2. Berend BATHOORN geb. 4-7-1890 te Peize / ovl. 21-1-1892 te Peize fam. 33: ( VII-13-73 )

VI-2-2 Albert van BERGEN
geb. ca 1834 te Eelde
zoon van: Coenraad van BERGEN
Elizabeth HARTLIEF

( V-2-4 )
  Hij trouwde op 4-10-1862 te Eelde (HA-7) met:  
  Reina HARTLIEF
geb. 16-10-1839 te Eelde (GA-32)
dochter van: Arend HARTLIEF
Roelfien [Jacobs] KOEKOEK
( V-11-40 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob van BERGEN geb. ca 1869 ( VII-1-1 )

VI-2-3 Geert van BERGEN
geb. ca 1846 te Eelde
zoon van: Coenraad van BERGEN
Elizabeth HARTLIEF

( V-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1884).
 
  Hij trouwde op 17-5-1873 te Eelde (HA-10) met:  
  Jantien BONDER
geb. ca 1847 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Harm BONDER
Jantien [Geerts] ter BORG

  Uit deze relatie  
  1. Aaltien van BERGEN geb. ca 1881 ( VII-2-2 )
  2. Annechien van BERGEN geb. 14-3-1884 te Eelde (Oosterbroek) (GA-17) ( VII-2-3 )

VI-2-4 Geertien van BERGEN
geb. 17-8-1849 te Eelde
ovl. 9-6-1879 te Eelde, 29 jaar oud
dochter van: Coenraad van BERGEN
Elizabeth HARTLIEF

( V-2-4 )
  Zij trouwde op 16-5-1874 te Eelde met:  
  Abel NIJDAM
geb. 25-2-1831 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 17-2-1911 te Eelde, 79 jaar oud
zoon van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
fam. 17: ( VIII-11-59 )
( V-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1859), logementhouder (1875); kastelein (1879).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Grietien Westerhoff
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna NIJDAM geb. 25-2-1875 te Eelde / ovl. 3-4-1937 te Velsen fam. 17: ( X-104-538 )
  2. Elisabeth NIJDAM geb. 1-6-1879 te Eelde fam. 17: ( X-104-539 )

VI-2-5 Elisabeth van BERGEN
geb. 9-12-1853 te Eelde
ovl. 1-4-1943 te Eelde, 89 jaar oud
dochter van: Coenraad van BERGEN
Elizabeth HARTLIEF

( V-2-4 )
  Zij trouwde op 15-5-1880 te Eelde (HA-6) met:  
  Albert HOFSTEE
geb. 3-2-1854 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-12-1940 te Eelde, 86 jaar oud
zoon van: Jannes HOFSTE
Grietien ENSING
fam. 113: ( VII-20-78 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1881, 1907).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 26 jaar; bruid: 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Coenraad HOFSTEE geb. 24-5-1880 te Eelde / ovl. 13-8-1881 te Eelde fam. 113: ( IX-62-249 )
  2. Jannes HOFSTEE geb. 26-7-1881 te Eelde (Paterswolde) fam. 113: ( IX-62-250 )
  3. Elisabeth HOFSTEE geb. 16-4-1884 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 12-2-1928 te Eelde (Paterswolde) fam. 113: ( IX-62-251 )
  4. Coenraad HOFSTEE geb. 22-12-1886 te Eelde / ovl. 23-8-1890 te Eelde fam. 113: ( IX-62-252 )
  5. Grietje HOFSTEE geb. 9-12-1888 te Eelde / ovl. 23-4-1890 te Eelde fam. 113: ( IX-62-253 )
  6. Grietien HOFSTEE geb. 7-3-1891 te Eelde (Paterswolde) fam. 113: ( IX-62-254 )
  7. Aaltien HOFSTEE geb. 23-10-1893 te Eelde (Paterswolde) fam. 113: ( IX-62-255 )
  8. Henderika HOFSTEE geb. 6-9-1896 te Eelde (Paterswolde) fam. 113: ( IX-62-256 )

VI-3-6 Jan Kornelis HARTLIEF
geb. 15-5-1858 te Eelde (Paterswolde) (GA-16)
zoon van: Willem HARTLIEF
Anna Sophia UGES
( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900), kweeker (1919, 1920).
 
  Hij trouwde op 4-12-1886 te Eelde (HA-10) met:  
  Marchien ENTING
geb. ca 1865 te Vries
dochter van: Markus ENTING
Freerkien PRANGER

  Bij het huwelijk
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem HARTLIEF geb. 23-5-1893 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-12-1946 te Eelde (overl.: Valkenburg-Houthem) (OA-42) ( VII-4-12 )
  2. Hendrik HARTLIEF geb. 16-2-1895 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-12-1973 te Vries ( VII-4-13 )
  3. Marchien HARTLIEF geb. 21-11-1900 te Eelde (Paterswolde) (GA-64) / ovl. 1-1-1972 ( VII-4-14 )
  4. Annegien HARTLIEF geb. ca 1903 te Eelde ( VII-4-15 )

VI-4-7 Grietje HARTLIEF
geb. 25-5-1860 te Eelde (GA-20)
ovl. 21-7-1860 te Eelde (OA-25), 8 weken oud
dochter van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )

VI-4-8 Grietje HARTLIEF
geb. 10-2-1862 te Eelde (GA-6), 8 weken oud
dochter van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Zij trouwde op 3-5-1884 te Eelde (HA-5) met:  
  Pieter SNIJDER
geb. ca 1859 te Eelde
zoon van: Hendrik SNIJDER
Willemtje MEKKES

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1886).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik SNIJDER geb. 26-12-1884 te Eelde / ovl. 13-3-1954 te Eelde ( VII-5-16 )
  2. Roelof SNIJDER geb. 7-10-1886 te Eelde (GA-45) ( VII-5-17 )

VI-4-9 Willem HARTLIEF
geb. 30-1-1864 te Eelde (GA-4)
ovl. 15-7-1919 te Eelde (OA-15), 55 jaar oud
zoon van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1893).
 
  Hij trouwde op 9-5-1891 te Eelde (HA-9) met:  
  Roelfien STOFFERS
geb. ca 1866 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-4-1938 te Groningen
dochter van: Jannes STOFFERS
Annechien HOFSTEE

  Bij het huwelijk
bruidegom: 26 jaar.; bruid: 24 jaar.; moeder van de bruid ook Annigje Hofstede
 
  Uit deze relatie  
  1. Frederika HARTLIEF geb. 7-10-1891 te Eelde (Paterswolde) ( VII-6-18 )
  2. Roelof HARTLIEF geb. 19-12-1893 te Eelde ( VII-6-19 )

VI-4-10 Jan HARTLIEF
geb. 20-2-1866 te Eelde (GA-13)
ovl. 12-4-1948 te Odoorn (Valthermond), 82 jaar oud
zoon van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kweeker (1932). Woonplaats: Eelde (1932) bij 2e huwelijk.
 
  Hij trouwde (1) op 6-5-1892 te Eelde (HA-5) met:  
  Roelfien KEUN
geb. ca 1893 te Eelde
dochter van: Jacob KEUN
Trientje BIEK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 8-6-1932 te Odoorn (HA-53) met:  
  Hendrikkien JANSEN
geb. ca 1878 te Odoorn (Valthermond)
dochter van: Frens JANSEN
Engelina Jacoba RABE

  Bij het huwelijk
Bruidegom 66 jaar, bruid 54 jaar. Vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden; weduwnaar van Roelfien Keun; gescheiding echtgenote Klaas Haarman.
 

VI-4-11 Johanna HARTLIEF
geb. 23-5-1868 te Eelde (GA-13)
ovl. 21-2-1943 te Eelde (OA-9), 74 jaar oud
dochter van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Zij trouwde op 6-9-1890 te Vries (HA-20) met:  
  Jan ALBERTS
geb. ca 1857 te Vries
zoon van: Wijbe ALBERTS
Eefien HOVING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Evien ALBERTS geb. 2-10-1902 te Eelde ( VII-7-20 )

VI-4-12 Roelof HARTLIEF
geb. 15-5-1870 te Eelde (GA-13)
ovl. 12-4-1941 te Eelde (OA-25), 70 jaar oud
zoon van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Hij trouwde op 9-4-1892 te Eelde (HA-2) met:  
  Aaltje van DALEN
geb. 23-12-1871 te Haren (Noordlaren) (GA-96)
ovl. 18-8-1943 te Eelde (overl. Groningen) (OA-32), 71 jaar oud
dochter van: Jans van DALEN
Trientje TIMMER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem HARTLIEF geb. 30-6-1899 te Eelde ( VII-8-21 )
  2. Jan HARTLIEF geb. 8-10-1904 te Eelde ( VII-8-22 )

VI-4-13 Wiendelt Geert HARTLIEF
geb. 13-9-1872 te Eelde (GA-36)
ovl. 1-4-1959 te Eelde (OA-12), 86 jaar oud
zoon van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1898).
 
  Hij trouwde op 2-4-1898 te Eelde (HA-6) met:  
  Jopkien KEUN
geb. ca 1876 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jacob KEUN
Trientje BIEK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frederika HARTLIEF geb. 12-10-1902 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 26-6-1927 te Eelde (Paterswolde) ( VII-9-23 )

VI-4-14 Wiendelt HARTLIEF
geb. 6-10-1875 te Eelde
ovl. 11-10-1875 te Eelde (OA-26), 5 dagen oud
zoon van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )

VI-4-15 Frederika HARTLIEF
geb. 30-6-1877 te Eelde (GA-31)
dochter van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Zij trouwde op 20-11-1897 te Eelde (HA-13) met:  
  Albert JAGER
geb. ca 1874 te Eelde
zoon van: Luite JAGER
Jantje van DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 

VI-4-16 Wiendelt HARTLIEF
geb. 22-3-1880 te Eelde
ovl. 18-12-1950 te Eelde, 70 jaar oud
zoon van: Roelof HARTLIEF
Frederika REINEK
( V-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huisschilder (1950).
 
  Hij trouwde op 7-10-1905 te Eelde met:  
  Elisabeth NIJDAM
geb. 1-6-1879 te Eelde
dochter van: Abel NIJDAM
Geertien van BERGEN
fam. 17: ( IX-40-200 )
( VI-2-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Geertje Frederika HARTLIEF geb. 18-1-1906 te Eelde / ovl. 2-2-1951 te Eelde ( VII-10-24 )
  2. Abel Roelof HARTLIEF geb. 19-6-1909 te Eelde ( VII-10-25 )
  3. Roelof HARTLIEF geb. 6-11-1912 te Eelde / ovl. 2-3-1978 te Eelde ( VII-10-26 )

VI-5-17 Willem HARTLIEF
geb. 26-9-1869 te Eelde
ovl. 30-11-1908 te Eelde, 39 jaar oud
zoon van: Geert HARTLIEF
Maria LOK
( V-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1901).
 
  Hij trouwde op 11-5-1901 te Eelde (HA-8) met:  
  Janna de BOER
geb. 5-6-1875 te Eelde
ovl. 14-11-1953 te Eelde, 78 jaar oud
dochter van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

( V-4-17 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert HARTLIEF geb. 10-5-1902 te Eelde / ovl. 24-10-1986 te Eelde ( VII-11-27 )
  2. Meerten HARTLIEF geb. 13-11-1904 te Eelde ( VII-11-29 )
  3. Jantien HARTLIEF geb. 13-11-1904 te Eelde ( VII-11-28 )

VI-6-18 Johanna DEKKER
geb. 15-1-1869 te Vries
ovl. 9-6-1949 te Assen, 80 jaar oud
dochter van: Jakob DEKKER
Geziena HARTLIEF

( V-3-9 )
  Zij trouwde op 20-6-1896 te Vries met:  
  Marcus NIJDAM
geb. 23-7-1869 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-12-1930 te Assen, 61 jaar oud
zoon van: Geert NIJDAM
Janna SLUITER
fam. 17: ( IX-41-208 )
fam. 40: ( V-4-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: rijksveldwachter (1912).
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna Hillechiena NIJDAM geb. 5-8-1897 te Groningen fam. 17: ( XI-226-962 )

VI-7-19 Jan HARTLIEF
geb. 30-8-1888 te Eelde
zoon van: Hendrik HARTLIEF
Roelofje KOOPS
( V-3-14 )
  Hij trouwde op 4-5-1912 te Eelde met:  
  Aaltje ROZEVELD
geb. 22-2-1889 te Hoogkerk
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
fam. 4: ( VI-26-137 )
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HARTLIEF geb. 11-9-1913 te Eelde ( VII-12-30 )

VI-8-20 Wessel Hendrik HARTLIEF
geb. 21-5-1887 te Eelde
ovl. 28-4-1926 te Eelde, 38 jaar oud
zoon van: Willem HARTLIEF
Maria Susanna DEELMAN
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1926).
 
  Hij trouwde op 21-12-1912 te Eelde met:  
  Adriana BOS
geb. 20-11-1889 te Eelde
dochter van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )

VI-9-21 Berendje de BOER
geb. 26-12-1862 te Eelde
ovl. 13-2-1931 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

( V-4-17 )
  Zij trouwde op 20-10-1883 te Eelde (HA-7) met:  
  Walter Willem DUSSEL
geb. 31-1-1859 te Eelde (Eelderwolde) (GA-4)
ovl. 19-1-1938 te Eelde (OA-2), 78 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-4): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 39; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 27.
Beroep: timmerman (1884, 1911).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 24 jaar.; bruid: 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Meerten DUSSEL geb. 24-1-1884 te Eelde (GA-4) / ovl. 3-6-1979 ( VII-13-31 )
  2. Henderkien DUSSEL geb. 4-5-1885 te Eelde / ovl. 28-3-1944 te Zeijen ( VII-13-32 )
  3. Jantien DUSSEL geb. 30-5-1887 te Eelde / ovl. 22-3-1959 te Eelde ( VII-13-33 )
  4. Walter Willem DUSSEL geb. 28-12-1892 te Eelde ( VII-13-34 )
  5. Janna DUSSEL geb. 16-4-1897 te Eelde ( VII-13-35 )
  6. Berendje DUSSEL geb. 30-6-1905 te Eelde ( VII-13-36 )

VI-9-22 Gerriet de BOER
geb. 18-11-1865 te Eelde
ovl. 18-12-1914 te Eelde, 49 jaar oud
zoon van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

( V-4-17 )
  Hij trouwde op 12-5-1894 te Eelde met:  
  Jantien NIELAND
geb. 31-1-1870 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 27-7-1958 te Eelde, 88 jaar oud
dochter van: Jan NIELAND
Margje HILBERS

  Uit deze relatie  
  1. Meerten de BOER geb. 21-6-1897 te Eelde / ovl. 19-11-1918 te Eelde ( VII-14-37 )
  2. Margien de BOER geb. 16-10-1898 te Eelde ( VII-14-38 )
  3. Jan de BOER geb. 19-9-1902 te Eelde ( VII-14-39 )
  4. Albert de BOER geb. 4-9-1912 te Eelde ( VII-14-40 )

VI-9-23 Albert de BOER
geb. 18-7-1869 te Eelde
ovl. 12-11-1944 te Eelde, 75 jaar oud
zoon van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

( V-4-17 )
  Hij trouwde op 24-1-1891 te Eelde met:  
  Fennegien ELDERS
geb. 31-12-1871 te Eelde
ovl. 18-3-1942 te Eelde, 70 jaar oud
dochter van: Hindrik ELDERS
Hillechien BURING

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik de BOER geb. 11-2-1891 te Eelde / ovl. 23-6-1916 te Eelde ( VII-15-41 )
  2. Jantien de BOER geb. 5-8-1894 te Eelde / ovl. 9-6-1915 te Eelde ( VII-15-42 )
  3. Hillechien de BOER geb. 11-3-1899 te Eelde ( VII-15-43 )
  4. Berentje de BOER geb. 13-3-1904 te Eelde ( VII-15-44 )

VI-9-24 Hinderkien de BOER
geb. 7-8-1872 te Eelde
ovl. 15-9-1922 te Eelde, 50 jaar oud
dochter van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

( V-4-17 )
  Zij trouwde op 19-5-1894 te Eelde met:  
  Adolf ARENDS
geb. 2-5-1868 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-11-1939 te Eelde, 71 jaar oud
zoon van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
fam. 3: ( VII-18-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1895 - 1897), landbouwer (1899), arbeider (1900), landbouwer (1903). Ook bij overlijden beroep vermeld als landbouwer (1939).
 
  Uit deze relatie  
  1. Louise ARENDS geb. 17-3-1895 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-8-1951 te Eelde fam. 3: ( IX-71-311 )
  2. Jantje ARENDS geb. 29-5-1896 te Eelde fam. 3: ( IX-71-312 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 3-6-1897 te Eelde fam. 3: ( IX-71-313 )
  4. Meerten ARENDS geb. 27-4-1899 te Eelde / ovl. 17-3-1900 te Eelde fam. 3: ( IX-71-314 )
  5. Meerten ARENDS geb. 30-10-1903 te Eelde / ovl. 19-11-1903 te Eelde fam. 3: ( IX-71-315 )

VI-9-25 Janna de BOER
geb. 5-6-1875 te Eelde
ovl. 14-11-1953 te Eelde, 78 jaar oud
dochter van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

( V-4-17 )
  Zij trouwde op 11-5-1901 te Eelde (HA-8) met:  
  Willem HARTLIEF
geb. 26-9-1869 te Eelde
ovl. 30-11-1908 te Eelde, 39 jaar oud
zoon van: Geert HARTLIEF
Maria LOK
( V-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1901).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert HARTLIEF geb. 10-5-1902 te Eelde / ovl. 24-10-1986 te Eelde ( VII-11-27 )
  2. Meerten HARTLIEF geb. 13-11-1904 te Eelde ( VII-11-29 )
  3. Jantien HARTLIEF geb. 13-11-1904 te Eelde ( VII-11-28 )

VI-10-26 Henderkien HARTLIEF
geb. 27-1-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-4-1928 te Eelde (Paterswolde), 52 jaar oud
dochter van: Otto HARTLIEF
Willemtien KLUIVINGH
( V-4-18 )
fam. 12: ( VI-1-2 )
  Zij trouwde op 12-6-1897 te Eelde met:  
  Jan van BERGEN
geb. ca 1877 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Mettinus Johannes van BERGEN
Anna Louisa WIJNHAMER

  Uit deze relatie  
  1. Jan Willem van BERGEN geb. 28-10-1911 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-11-1982 te Vries ( VII-16-46 )

VI-11-27 Henderkien DUSSEL
geb. 26-1-1869 te Eelde
ovl. 1-12-1941 te Vries (Yde), 72 jaar oud
dochter van: Kornelis DUSSEL
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 15-9-1888 te Eelde (HA-10) met:  
  Roelof HENDRIKS
geb. 17-1-1866 te Vries (Yde)
ovl. 12-12-1915 te Vries (Yde), 49 jaar oud
zoon van: Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
Hinderkien KLUIVINGH
fam. 10: ( VI-4-6 )
fam. 12: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1888).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS geb. 26-1-1891 te Vries (Yde) / ovl. 13-4-1918 te Eelde fam. 10: ( VIII-8-30 )
  2. Cornelis HENDRIKS geb. 16-12-1892 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-31 )
  3. Henderkien HENDRIKS geb. 28-4-1894 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-32 )
  4. Janna HENDRIKS geb. 10-11-1896 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-33 )
  5. Aaltje HENDRIKS geb. 20-7-1899 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-34 )
  6. Elizabeth Arendiena HENDRIKS geb. 13-1-1901 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-35 )
  7. Roelof Meulenkamp HENDRIKS geb. 7-5-1903 te Vries (Yde) / ovl. 19-6-1954 te Eelde fam. 10: ( VIII-8-36 )
  8. Jantje HENDRIKS geb. 27-3-1905 te Vries (Yde) / ovl. 14-10-1906 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-37 )
  9. Jan HENDRIKS geb. 19-7-1907 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-38 )
  10. Jantje HENDRIKS geb. 27-7-1910 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-39 )
  11. Jacoba HENDRIKS geb. 1913 te Vries (Yde) / ovl. 12-8-1914 te Vries (Yde) fam. 10: ( VIII-8-40 )

VI-11-28 Aaltien HENDRIKS
geb. 3-10-1877 te Eelde
ovl. 28-7-1924 te Eelde, 46 jaar oud
dochter van: Hendrik HENDRIKS
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 23-9-1905 te Eelde (HA-12) met:  
  Jans KOOPS
geb. 31-12-1878 te Eelde (Paterswolde) (GA-1879-1)
zoon van: Jans KOOPS
Janna HARTLIEF
fam. 31: ( IV-2-18 )
( V-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte werd gedaan op 2-1-1879, precies op de 41e verjardag van zijn vader. Geboorteakte Eelde 1879:OA-1
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 27 jaar.
 

VI-11-29 Gerrit HENDRIKS
geb. 8-12-1878 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-6-1913 te Eelde, 34 jaar oud
zoon van: Hendrik HENDRIKS
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )

VI-11-30 Jacoba HENDRIKS
geb. 20-5-1880 te Eelde
ovl. 27-9-1882 te Eelde, 2 jaar oud
dochter van: Hendrik HENDRIKS
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )

VI-11-31 Jantien HENDRIKS
geb. 4-4-1882 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-10-1928 te Vries (Tynaarlo), 46 jaar oud
dochter van: Hendrik HENDRIKS
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 10-10-1903 te Eelde met:  
  Albert STOFFERS
geb. 6-8-1880 te Vries
zoon van: Hilbrands STOFFERS
Lammechien ALBERTS

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik STOFFERS geb. 4-1-1904 te Eelde ( VII-17-47 )
  2. Lammegien STOFFERS geb. 13-8-1905 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 23-8-1906 te Vries (Tynaarlo) ( VII-17-48 )
  3. Lammechien STOFFERS geb. 21-11-1906 te Vries (Tynaarlo) ( VII-17-49 )
  4. Janna STOFFERS geb. 21-9-1908 te Vries (Tynaarlo) ( VII-17-50 )
  5. Hillegien STOFFERS geb. 24-2-1910 te Vries (Tynaarlo) ( VII-17-51 )
  6. Jacoba STOFFERS geb. 7-2-1911 te Haren ( VII-17-52 )
  7. Hillegien STOFFERS geb. 1-11-1912 te Haren (Helpman) / ovl. 17-6-1944 te Vries (Tynaarlo) ( VII-17-53 )

VI-11-32 Jacoba HENDRIKS
geb. 14-3-1884 te Eelde
dochter van: Hendrik HENDRIKS
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 11-5-1907 te Eelde met:  
  Ate BROOKMAN
geb. 8-6-1881 te Eelde
zoon van: Geert BROOKMAN
Antje NIJDAM

fam. 17: ( IX-39-194 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling broer met Abel.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert BROOKMAN geb. 20-11-1907 te Eelde fam. 17: ( XI-202-875 )
  2. Hendrik BROOKMAN geb. 10-9-1910 te Eelde / ovl. 13-1-1956 te Eelde fam. 17: ( XI-202-876 )

VI-11-33 Evert HENDRIKS
geb. 12-7-1886 te Eelde
zoon van: Hendrik HENDRIKS
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Hendricks.
 
  Hij trouwde op 5-12-1914 te Peize met:  
  Roelfien BEEN
geb. 3-9-1891 te Peize
ovl. 4-9-1957 te Eelde, 66 jaar oud
dochter van: Sikke BEEN
Albertien GEERSING

  Uit deze relatie  
  1. Janna HENDRICKS geb. 31-3-1917 te Eelde / ovl. 8-7-1918 te Eelde ( VII-18-54 )
  2. Sikke HENDRIKS geb. ca 1920 te Eelde / ovl. 23-10-1950 te Eelde ( VII-18-55 )

VI-11-34 Annechien HENDRIKS
geb. 18-11-1888 te Eelde
dochter van: Hendrik HENDRIKS
Janna HARTLIEF

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 20-6-1908 te Eelde met:  
  Lodewijk Marius SWEERS
geb. 21-5-1884 te Haren (Hemmen)
zoon van: Lodewijk Marius SWEERS
Marchien BIEMOLT


VI-12-35 Grietien HARTLIEF
geb. 20-3-1872 te Eelde
ovl. 14-8-1873 te Eelde, 16 maand oud
dochter van: Jan HARTLIEF
Hinderkien DUSSEL
( V-4-20 )
( VI-15-44 )

VI-12-36 Grietien HARTLIEF
geb. 15-3-1874 te Eelde
dochter van: Jan HARTLIEF
Hinderkien DUSSEL
( V-4-20 )
( VI-15-44 )
  Zij trouwde op 9-7-1898 te Eelde met:  
  Jan STOFFERS
geb. 17-12-1869 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 26-8-1959 te Eelde, 89 jaar oud
zoon van: Jan STOFFERS
Gezina ter BORGH

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Hendrik STOFFERS geb. 20-8-1899 te Eelde / ovl. 21-5-1924 te Eelde (Paterswolde) ( VII-19-56 )
  2. Jannes STOFFERS geb. 11-1-1901 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-5-1959 te Eelde ( VII-19-57 )
  3. Geert STOFFERS geb. 9-2-1911 te Eelde (Paterswolde) (GA-5) ( VII-19-58 )

VI-12-37 Hinderkien HARTLIEF
geb. 24-5-1876 te Eelde
ovl. 7-1-1947 te Vries (Donderen), 70 jaar oud
dochter van: Jan HARTLIEF
Hinderkien DUSSEL
( V-4-20 )
( VI-15-44 )
  Zij trouwde (1) op 21-5-1904 te Haren met:  
  Jan HORST
geb. 16-10-1881 te Zeijen
zoon van: Egbert HORST
Hillechien HADDERS
fam. 22: ( VI-5-25 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 17-9-1957 te Assen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert Wicher HORST geb. 9-2-1905 te Haren fam. 22: ( VIII-12-25 )
  2. Hinderkien HORST geb. 29-1-1906 te Haren fam. 22: ( VIII-12-26 )
  Zij trouwde (2) op 20-3-1909 te Vries met:  
  Jan HOMAN
geb. 22-10-1841 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 22-5-1924 te Vries (Donderen), 82 jaar oud
zoon van: Hendrik HOMAN
Grietien van der KLINK


VI-12-38 Walter Willem HARTLIEF
geb. 24-2-1879 te Eelde
ovl. 6-4-1954 te Norg, 75 jaar oud
zoon van: Jan HARTLIEF
Hinderkien DUSSEL
( V-4-20 )
( VI-15-44 )
  Hij trouwde op 3-5-1902 te Norg met:  
  Hendrikje DANKER
geb. 13-8-1881 te Peest
dochter van: Johannes DANKER
Trientje BROUWER

  Uit deze relatie  
  1. Jan HARTLIEF geb. 20-4-1903 te Peest / ovl. 2-9-1903 te Hoogkerk ( VII-20-59 )
  2. Trientje HARTLIEF geb. 4-6-1904 te Peest ( VII-20-60 )
  3. Jan Gerrit HARTLIEF geb. 5-5-1906 te Peest ( VII-20-61 )

VI-12-39 Gerriet HARTLIEF
geb. 12-6-1881 te Eelde
zoon van: Jan HARTLIEF
Hinderkien DUSSEL
( V-4-20 )
( VI-15-44 )
  Hij trouwde op 12-5-1906 te Eelde met:  
  Frouke Annegina ZWEERS
geb. 18-5-1876 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 3-12-1957 te Eelde, 81 jaar oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
fam. 3: ( VII-27-92 )
fam. 3: ( VII-29-100 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantien HARTLIEF geb. 25-11-1906 te Eelde ( VII-21-62 )
  2. Hinderkien HARTLIEF geb. 1-3-1909 te Eelde ( VII-21-63 )
  3. Eltje HARTLIEF geb. 4-8-1913 te Eelde / ovl. 25-8-1913 te Eelde ( VII-21-64 )

VI-12-40 Jantien HARTLIEF
geb. 5-12-1886 te Eelde
ovl. 9-11-1970 te Vries (Bunne), 83 jaar oud
dochter van: Jan HARTLIEF
Berendina VENEMA
( V-4-20 )
  Zij trouwde met:  
  Egbert PALTHE
geb. 10-11-1882 te Peize
ovl. 15-11-1966 te Vries (Bunne), 84 jaar oud
zoon van: Jan PALTHE
Annechien EITENS

  Uit deze relatie  
  1. Jan PALTHE geb. 20-12-1909 te Beilen ( VII-22-65 )
  2. Berendina Jantina PALTHE geb. 13-4-1911 te Beilen ( VII-22-66 )
  3. Johannes PALTHE geb. 6-1-1913 te Haren / ovl. 23-5-1968 te Groningen ( VII-22-67 )
  4. Roelf PALTHE geb. 27-8-1914 te Peize / ovl. 1996 ( VII-22-68 )
  5. Anne PALTHE geb. 21-8-1916 te Roden / ovl. ca 1944 te Duitsland ( VII-22-69 )
  6. Willem PALTHE geb. 20-11-1917 te Roden / ovl. 3-3-1953 te Assen ( VII-22-70 )
  7. Annechien PALTHE geb. 24-3-1919 te Vries / ovl. 1980 te Spijkerboor ( VII-22-71 )
  8. Herman PALTHE geb. 16-3-1921 te Vries ( VII-22-72 )
  9. Egbert PALTHE geb. 21-5-1922 te Vries / ovl. 8-2-1996 te Vries (Bunne) ( VII-22-73 )
  10. Cornelis PALTHE geb. 2-4-1926 te Vries ( VII-22-74 )

VI-12-41 NN HARTLIEF
geb. 11-8-1889 te Eelde
ovl. 11-8-1889 te Eelde, 0 dagen oud
zoon van: Jan HARTLIEF
Berendina VENEMA
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-13-42 Jan HARTLIEF DUSSEL
geb. ca 1853 te Eelde
zoon van: Lammert DUSSEL
Geesien HARTLIEF

( V-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1889).
 
  Hij trouwde op 7-5-1887 te Eelde (HA-5) met:  
  Frederika DUSSEL
geb. ca 1859 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Frederik Ernest DUSSEL
Fenna BUITKAMP

  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna DUSSEL geb. 30-9-1889 te Eelde ( VII-23-75 )

VI-14-43 Jantien HARTLIEF
geb. 10-10-1868 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 25-5-1902 te Vries (Tynaarlo), 33 jaar oud
dochter van: Jan HARTLIEF
Grietien BROUWER
( V-5-22 )
fam. 113: ( VII-2-8 )
  Zij trouwde op 11-7-1891 te Vries met:  
  Abel DOEDENS
geb. 25-6-1861 te Vries (Donderen)
ovl. 27-9-1934 te Vries (Tynaarlo), 73 jaar oud
zoon van: Geert DOEDENS
Jantien VEDDER

fam. 113: ( VI-15-72 )
  Uit deze relatie  
  1. Grietje DOEDENS geb. 29-7-1892 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 29-3-1964 te Groningen fam. 113: ( VIII-113-553 )
  2. NN DOEDENS geb. 26-7-1895 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 26-7-1895 te Vries (Tynaarlo) fam. 113: ( VIII-113-554 )
  3. Geert DOEDENS geb. 26-7-1895 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 28-7-1895 te Vries (Tynaarlo) fam. 113: ( VIII-113-555 )

VI-15-44 Hinderkien DUSSEL
geb. 7-11-1849 te Eelde (Eelderwolde) (GA-39)
ovl. 14-5-1882 te Eelde (OA-12), 32 jaar oud
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-39): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 30; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 18.
Nadere informatie (OA-12): geboortepl: Eelde; geboortedatum: 07-11-1849; beroep overl.: landbouwersche; beroep vader: landbouwer; beroep moeder: zonder;
 
  Zij trouwde op 3-5-1871 te Eelde (HA-3) met:  
  Jan HARTLIEF
geb. 21-1-1850 te Eelde
ovl. 10-3-1913 te Eelde, 63 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] HARTLIEF
Hinderkien OOSTERVELD
( IV-2-4 )
fam. 113: ( VI-5-12 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 21 jaar.; bruid: 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietien HARTLIEF geb. 20-3-1872 te Eelde / ovl. 14-8-1873 te Eelde ( VI-12-35 )
  2. Grietien HARTLIEF geb. 15-3-1874 te Eelde ( VI-12-36 )
  3. Hinderkien HARTLIEF geb. 24-5-1876 te Eelde / ovl. 7-1-1947 te Vries (Donderen) ( VI-12-37 )
  4. Walter Willem HARTLIEF geb. 24-2-1879 te Eelde / ovl. 6-4-1954 te Norg ( VI-12-38 )
  5. Gerriet HARTLIEF geb. 12-6-1881 te Eelde ( VI-12-39 )

VI-15-45 Wiendelt DUSSEL
geb. 13-4-1851 te Eelde (Eelderwolde) (GA-8)
ovl. 18-3-1914 te Eelde (OA-7), 62 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nader informatie (GA-8): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 32; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 20.
Beroep Wiendelt: timmerman (1885)
 
  Hij trouwde op 4-5-1878 te Eelde (HA-6) met:  
  Willemtien SANTES
geb. 16-11-1861 te Bunne
ovl. 15-2-1933 te Eelde, 71 jaar oud
dochter van: Sicco Johannes SWARTWOLD SANTES
Antje HENDRIKS

  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 16 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Walter Willem DUSSEL geb. 2-2-1885 te Eelde ( VII-24-76 )

VI-15-46 Frederik Ernest DUSSEL
geb. 1-12-1852 te Eelde (Eelderwolde) (GA-42)
ovl. 7-12-1949 te Eelde (OA-62), 97 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-42): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 33; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 21
 
  Hij trouwde op 12-3-1881 te Eelde (HA-3) met:  
  Zina PIETERS
dochter van: Pieter PIETERS
Egbertien ten KAMP

  Bij het huwelijk
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 29 jaar.
 

VI-15-47 Jan DUSSEL
geb. 4-4-1855 te Eelde (Eelderwolde) (GA-20)
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-20): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 36; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 24.
 
  Hij trouwde (1) op 22-3-1879 te Eelde (HA-1) met:  
  Jetske KIELSTRA
geb. ca 1854 te Haren
dochter van: Piet [Hendriks] KIELSTRA
Grietje [Edsges] SMIT

  Bij het huwelijk
bruidegom: 23 jaar.; bruid: 24 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 17-5-1884 te Eelde (HA-10) met:  
  Reina BRAAM
geb. ca 1860 te Zuidbroek
dochter van: Derk [Hindriks] BRAAM
Elizabeth [Jans] BOS

  Bij het huwelijk
bruidegom: 29 jaar.; bruid: 23 jaar.; weduwnaar van Ietijke Kielstra
 

VI-15-48 Walter Willem DUSSEL
geb. 31-1-1859 te Eelde (Eelderwolde) (GA-4)
ovl. 19-1-1938 te Eelde (OA-2), 78 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-4): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 39; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 27.
Beroep: timmerman (1884, 1911).
 
  Hij trouwde op 20-10-1883 te Eelde (HA-7) met:  
  Berendje de BOER
geb. 26-12-1862 te Eelde
ovl. 13-2-1931 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

( V-4-17 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 24 jaar.; bruid: 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Meerten DUSSEL geb. 24-1-1884 te Eelde (GA-4) / ovl. 3-6-1979 ( VII-13-31 )
  2. Henderkien DUSSEL geb. 4-5-1885 te Eelde / ovl. 28-3-1944 te Zeijen ( VII-13-32 )
  3. Jantien DUSSEL geb. 30-5-1887 te Eelde / ovl. 22-3-1959 te Eelde ( VII-13-33 )
  4. Walter Willem DUSSEL geb. 28-12-1892 te Eelde ( VII-13-34 )
  5. Janna DUSSEL geb. 16-4-1897 te Eelde ( VII-13-35 )
  6. Berendje DUSSEL geb. 30-6-1905 te Eelde ( VII-13-36 )

VI-15-49 Geert DUSSEL
geb. 10-2-1862 te Eelde (GA-7)
ovl. 15-6-1951 te Eelde (OA-17), 89 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-7): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 42; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 30.
 

VI-15-50 Frederika Ernestina DUSSEL
geb. 14-7-1865 te Eelde (GA-27)
ovl. 18-2-1871 te Eelde (OA-11), 5 jaar oud
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie (GA-27): beroep vader: timmerman; leeftijd vader: 46; beroep moeder: zonder.
 
  Zij trouwde op 15-12-1900 te Eelde (HA-11) met:  
  Roelof GORTMAKER
geb. ca 1856 te Haren
zoon van: Jan GORTMAKER
Annechien MULDER

  Bij het huwelijk
bruidegom: 44 jaar.; bruid: 28 jaar
 

VI-15-51 Jantien DUSSEL
geb. 8-7-1868 te Eelde
ovl. 26-3-1893 te Eelde (OA-11), 24 jaar oud
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Grietien ter BORGH

( V-6-23 )

VI-16-52 Wiendelt ter BORG
geb. 21-11-1869 te Eelde (Eelderwolde) (GA-43)
ovl. 15-1-1949 te Eelde (OA-4), 79 jaar oud
zoon van: Geert ter BORG
Marika AALDRING
( V-6-24 )
  Hij trouwde (1) op 29-10-1892 te Vries met:  
  Grietje LUINGE
geb. 31-3-1865 te Vries
ovl. 14-2-1894 te Vries, 28 jaar oud
dochter van: Hendrik LUINGE
Heiltien ALBERS
fam. 29: ( VI-4-15 )
  Hij trouwde (2) op 21-1-1899 te Bedum met:  
  Hilje LANTINGA
geb. 25-2-1878 te Noordwolde
ovl. 24-2-1956 te Eelde, 77 jaar oud
dochter van: Hindrik LANTINGA
Jantje BOLHUIS

fam. 117: ( XIII-40-137 )

VI-17-53 Stientje STEUNEBRINK
geb. 25-6-1883 te Eelde
ovl. 24-4-1952 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Klaas STEUNEBRINK
Geessien HARTLIEF

( V-7-25 )
  Zij trouwde op 28-6-1913 te Eelde (HA-10) met:  
  Hendrik BOS
geb. 7-12-1881 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 31 jaar.; bruid: 30 jaar.
 

VI-18-54 Luitje ABELS
geb. 31-8-1839 te Haren (GA-55)
ovl. 31-12-1862 te Haren (OA-66), 23 jaar oud
zoon van: Roelof [Abels] ABELS
Jantien BOLHUIS
( V-8-26 )
fam. 117: ( XII-62-276 )

VI-18-55 Abeldina ABELS
geb. 11-1-1842 te Haren (GA-3)
ovl. 1-1-1922 te Haren (OA-1), 79 jaar oud
dochter van: Roelof [Abels] ABELS
Jantien BOLHUIS
( V-8-26 )
fam. 117: ( XII-62-276 )

VI-18-56 Cornelis ABELS
geb. 10-1-1845 te Haren (GA-4)
zoon van: Roelof [Abels] ABELS
Jantien BOLHUIS
( V-8-26 )
fam. 117: ( XII-62-276 )

VI-18-57 Roelf ABELS
geb. 6-2-1847 te Haren (GA-8)
ovl. 30-6-1929 te Haren (OA-74), 82 jaar oud
zoon van: Roelof [Abels] ABELS
Jantien BOLHUIS
( V-8-26 )
fam. 117: ( XII-62-276 )
  Persoonlijke informatie
Roelf Abels wordt in 1870 benoemd tot gemeenteontvanger en blijft dat tot 1894. Van 1897 tot 1915 raadslid van de gemeente Haren. Notulen gemeenteraad, 7 maart 1870 Benoeming ontvanger. Op de voordracht Roelf Abels jr, zonder beroep, en Otto Hoenderken (kastelein te Haren). Per 21-03-1870 wordt Roelf Abels benoemd. (Zie hierover ook: Mr. Eppo van Koldam, 200 Jaar gemeentebestuur Haren, Harener Historische Reeks nr 18, Haren 2011) Nieuwsblad van het Noorden, 30 juli 1897 Haren, 28 juli. Als iets bijzonders in de hoenderwereld kan van hier worden gemeld, dat de heer R. Abels, in het bezit van Italiaansche kuikens, die, ongeveer 5 maanden oud, nu reeds aan den leg zijn. Deze kuikens zijn door tussenkomst van den heer J.G. Geertsema Jullens, expediteur in raskippen, geleverd aan de heer R. Abels. Nieuwsblad van het Noorden, 2 juli 1929 Haren, 1 juli. Gisteren is alhier overleden in den leeftijd van 82 jaren de heer R. Abels, die van 1897 tot 1915 onafgebroken lid is geweest van den raad dezer gemente. Tevoren bekleedde de heer Abels de functie van gemeente-ontvanger. Als geboren en getogen Harener, maar ook als vroegere bezitter van het café ''Van ouds de Jachtwagen'', thans eigenaar de heer R,. Horst, was hij bij velen bekend. De heer Abels is verder langen tijd lid geweest van het College van Zetters en notabel van de Ned. Herv. Kerk alhier. Nieuwsblad van het Noorden, 5 juli 1929 Haren, 5 juli. Gistermiddag is onder zeer groote belangstelling van de zijde der ingezetenen ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer R. Abels, in leven oud-gemeenteraadslid alhier. Dat de heer Abels hier vooral vroeger een zeer geziene en invloedrijke persoonlijkheid was, mag mede blijken uit het feit, dat van heinde en verre oude bekenden en vrienden van den vroegeren bezitter van ''het'' dorpscafé ''Van ouds de Jachtwagen'', bij de begrafenis aanwezig waren. Ook het gemeentebestuur was vertegenwoordigd. Talrijke bloemstukken, waaronder van het Bestuur der NV Kunstwegmaatschappij ''Haren-Paterswolde'' dekten de baar. Aan het graf werd niet gesproken. Door een familielid werd met een enkel woord dank gezegd voor de betoonde belangstelling.
 

VI-18-58 Maria Lucretia ABELS
geb. 14-9-1854 te Haren (GA-49)
ovl. 3-3-1939 te Haren (OA-17), 84 jaar oud
dochter van: Roelof [Abels] ABELS
Jantien BOLHUIS
( V-8-26 )
fam. 117: ( XII-62-276 )

VI-19-59 Albert HARTLIEF
geb. ca 1864 te Eelde
zoon van: Cornelis HARTLIEF
Annechien LUINGE
( V-9-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1890).
 
  Hij trouwde op 4-10-1890 te Eelde (HA-13) met:  
  Engelina KONING
geb. ca 1869 te Haren
dochter van: Harm KONING
Egbertien VOS

  Uit deze relatie  
  1. Egberdina HARTLIEF geb. 16-5-1894 te Eelde / ovl. 14-7-1953 te Groningen (OA-1012) ( VII-25-77 )

VI-20-60 Kornelis STERINGA
geb. ca 1825 te Eelde
zoon van: Roelof STERINGA
Maria UGES

( V-10-38 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grofsmod (1867, 1868).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Marchien POPKEN
  Uit deze relatie  
  1. Roelf STERINGA geb. 25-1-1858 te Eelde / ovl. 12-1-1943 te Eelde ( VII-26-78 )
  Hij trouwde (2) op 2-11-1867 te Eelde (HA-7) met:  
  Berendje TEUNIS
geb. ca 1837 te Eelde
dochter van: Theke [Berends] TEUNIS
Grietje FREERKS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 30 jaar.
Weduwnaar van Marchien Popken; weduwe van Jannes Gerrits Snijder; vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden; vader bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis STERINGA geb. 11-12-1868 te Eelde / ovl. 27-6-1945 te Eelde ( VII-26-79 )

VI-21-61 Uge UGES
geb. 10-9-1851 te Eelde
ovl. 21-9-1852 te Eelde, 12 maand oud
zoon van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )

VI-21-62 Uge UGES
geb. 28-1-1853 te Eelde
ovl. 8-10-1926 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )
  Hij trouwde op 30-9-1899 te Eelde met:  
  Harmina RUTGERS
geb. 28-1-1855 te Eelde
ovl. 21-1-1924 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Koene RUTGERS
Trijntje DOUMA
fam. 138: ( V-3-8 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 

VI-21-63 Willem UGES
geb. 29-4-1854 te Eelde
ovl. 21-5-1934 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )

VI-21-64 NN UGES
geb. 27-4-1856 te Eelde
ovl. 27-4-1856 te Eelde, 0 dagen oud
dochter van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-21-65 Jakob UGES
geb. 26-5-1857 te Eelde
ovl. 19-1-1858 te Eelde, 7 maand oud
zoon van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )

VI-21-66 NN UGES
geb. 8-3-1859 te Eelde
ovl. 8-3-1859 te Eelde, 0 dagen oud
zoon van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-21-67 Aaltien UGES
geb. 21-8-1861 te Eelde
ovl. 25-8-1876 te Eelde, 15 jaar oud
dochter van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )

VI-21-68 Jakob UGES
geb. 8-3-1863 te Eelde
ovl. 19-9-1864 te Eelde, 18 maand oud
zoon van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )

VI-21-69 Trientje UGES
geb. 13-4-1865 te Eelde
ovl. 15-1-1894 te Eelde, 28 jaar oud
dochter van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )
  Zij trouwde op 20-5-1887 te Eelde met:  
  Roelf LUINGE
geb. 15-4-1864 te Peize
zoon van: Jan LUINGE
Aaltje WILKENS

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje LUINGE geb. 11-4-1888 te Eelde / ovl. 27-11-1935 te Eelde ( VII-27-80 )
  2. Hartlief LUINGE geb. 12-6-1889 te Eelde ( VII-27-81 )
  3. Gepke LUINGE geb. 29-3-1891 te Eelde / ovl. 19-5-1891 te Eelde ( VII-27-82 )
  4. Gepke LUINGE geb. 21-3-1892 te Eelde / ovl. 23-10-1892 te Eelde ( VII-27-83 )

VI-21-70 Hartemina UGES
geb. 26-9-1866 te Eelde
ovl. 3-8-1881 te Eelde, 14 jaar oud
dochter van: Hartlief UGES
Gepke RUTGERS
( V-10-39 )
fam. 138: ( V-3-7 )

VI-22-71 Harte HARTLIEF
geb. ca 1829 te Eelde
zoon van: Arend HARTLIEF
Roelfien [Jacobs] KOEKOEK
( V-11-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1853).
 
  Hij trouwde op 26-11-1853 te Eelde (HA-8) met:  
  Geertruid STERINGA
geb. ca 1822 te Eelde
dochter van: Jan [Roelfs] STERINGA
Anna Helena MEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1853).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 31 jaar. Vader bruid overleden; moeder bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Roelf HARTLIEF geb. ca 1862 te Eelde ( VII-28-84 )

VI-22-72 Jantien HARTLIEF
geb. ca 1836 te Eelde
dochter van: Arend HARTLIEF
Roelfien [Jacobs] KOEKOEK
( V-11-40 )
  Zij trouwde op 5-6-1858 te Eelde (HA-5) met:  
  Berend BOS
geb. ca 1829 te Eelde
zoon van: Albert BOS
Jantien UGES

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1858).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom: 28 jaar, bruid: 21 jaar; vader van de bruidegom ook Albert Leffers van Boven Bos.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BOS geb. 25-8-1858 te Eelde / ovl. 30-6-1939 te Eelde ( VII-29-85 )

VI-22-73 Reina HARTLIEF
geb. 16-10-1839 te Eelde (GA-32)
dochter van: Arend HARTLIEF
Roelfien [Jacobs] KOEKOEK
( V-11-40 )
  Zij trouwde op 4-10-1862 te Eelde (HA-7) met:  
  Albert van BERGEN
geb. ca 1834 te Eelde
zoon van: Coenraad van BERGEN
Elizabeth HARTLIEF

( V-2-4 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob van BERGEN geb. ca 1869 ( VII-1-1 )

VI-22-74 Arend HARTLIEF
geb. ca 1841 te Eelde
zoon van: Arend HARTLIEF
Roelfien [Jacobs] KOEKOEK
( V-11-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1873).
 
  Hij trouwde op 1-3-1873 te Eelde (HA-2) met:  
  Aaltje SMIT
geb. ca 1846 te Vlagtwedde
dochter van: Johannes Petrus SMIT
Tettje [Sijtzes] de WAARD

  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes Petrus HARTLIEF geb. 18-4-1873 te Eelde / ovl. 29-5-1943 te Velsen ( VII-30-86 )
  2. Arend HARTLIEF geb. ca 1876 te Eelde ( VII-30-87 )
  3. Roelfien HARTLIEF geb. 14-12-1888 te Eelde ( VII-30-88 )

VI-22-75 Hilbrant HARTLIEF
geb. ca 1847 te Eelde
zoon van: Arend HARTLIEF
Roelfien [Jacobs] KOEKOEK
( V-11-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1878, 1907).
 
  Hij trouwde op 5-1-1878 te Eelde (HA-2) met:  
  Sietsiea Frena Geziena Hilliena SMIT
geb. ca 1851 te Warffum
dochter van: Johannes Petrus SMIT
Tettje [Sijtzes] de WAARD

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 26 jaar.
Vader bruidegom overleden Eelde; moeder bruid overleden Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof Jacob HARTLIEF geb. 7-11-1883 te Eelde / ovl. 4-12-1961 te Assen ( VII-31-89 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Jacob van BERGEN
geb. ca 1869
zoon van: Albert van BERGEN
Reina HARTLIEF
( VI-2-2 )
( VI-22-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1898).
 
  Hij trouwde op 7-5-1898 te Eelde (HA-13) met:  
  Jantje ARENDS
geb. ca 1872
dochter van: Jan ARENDS
Jantje NIJLAND

  Bij het huwelijk
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert van BERGEN geb. 16-7-1898 te Eelde (Paterswolde) (GA-46) / ovl. 28-1-1980 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-1-1 )

VII-2-2 Aaltien van BERGEN
geb. ca 1881
dochter van: Geert van BERGEN
Jantien BONDER
( VI-2-3 )
  Zij trouwde op 12-5-1906 te Eelde (HA-10) met:  
  Arend BAZUIN
geb. 25-4-1883 te Eelde (GA-18)
ovl. 27-4-1916 te Eelde (OA-10), 33 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Jeichien RUTGERS

  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1907, 1916).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 23 jaar.; bruid: 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend BAZUIN geb. 22-12-1906 te Eelde / ovl. 1-1-1907 te Eelde (OA-1) ( VIII-2-2 )

VII-2-3 Annechien van BERGEN
geb. 14-3-1884 te Eelde (Oosterbroek) (GA-17)
dochter van: Geert van BERGEN
Jantien BONDER
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1910).
 
  Zij trouwde op 6-5-1910 te Haren (HA-16) met:  
  Gerrit ELEVELD
geb. 19-8-1887 te Haren (Hemmen) (GA-84)
zoon van: Albert ELEVELD
Jantje PIETERS
fam. 4: ( VII-19-118 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1910).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Seliena ELEVELD geb. 25-1-1911 te Haren fam. 4: ( IX-66-226 )
  2. Alberdina ELEVELD geb. ca 1916 te Haren fam. 4: ( IX-66-227 )

VII-4-12 Willem HARTLIEF
geb. 23-5-1893 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 5-12-1946 te Eelde (overl.: Valkenburg-Houthem) (OA-42), 53 jaar oud
zoon van: Jan Kornelis HARTLIEF
Marchien ENTING
( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kweeker (1919), landarbeider (1946). Overlijdensakte Valkeburg-Houthem: 1946: OA-102.
 
  Hij trouwde op 6-9-1919 te Vries (HA-36) met:  
  Geertien SEEWUSTER
geb. 31-5-1899 te Vries
dochter van: Hendrik ZEWUSTER
Lammechien LODEWIJKS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1919).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem HARTLIEF geb. te Eelde ( VIII-4-7 )

VII-4-13 Hendrik HARTLIEF
geb. 16-2-1895 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-12-1973 te Vries, 78 jaar oud
zoon van: Jan Kornelis HARTLIEF
Marchien ENTING
( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1920).
 
  Hij trouwde op 3-4-1920 te Eelde (HA-9) met:  
  Anna LODEWIJKS
geb. 18-7-1899 te Eelde
ovl. 27-5-1990 te Vries, 90 jaar oud
dochter van: Berend LODEWIJKS
Trientje DRAAIJER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend HARTLIEF geb. 29-7-1925 te Vries (Donderen) / ovl. 22-6-1999 te Haren ( VIII-5-8 )

VII-4-14 Marchien HARTLIEF
geb. 21-11-1900 te Eelde (Paterswolde) (GA-64)
ovl. 1-1-1972, 71 jaar oud
dochter van: Jan Kornelis HARTLIEF
Marchien ENTING
( VI-3-6 )
  Zij trouwde op 17-7-1920 te Eelde met:  
  Geert BROOKMAN
geb. 3-6-1899 te Eelde
ovl. 11-9-1996, 97 jaar oud
zoon van: Geert BROOKMAN
Lammechien SUURD
fam. 17: ( X-100-512 )

VII-4-15 Annegien HARTLIEF
geb. ca 1903 te Eelde
dochter van: Jan Kornelis HARTLIEF
Marchien ENTING
( VI-3-6 )
  Zij trouwde op 4-8-1923 te Eelde met:  
  Borgert VRIELING
geb. 1-2-1899 te Haren (Glimmen) (GA-11)
zoon van: Hendrik VRIELING
Annegien SCHEFFERS
fam. 4: ( VI-13-70 )

VII-5-16 Hendrik SNIJDER
geb. 26-12-1884 te Eelde
ovl. 13-3-1954 te Eelde, 69 jaar oud
zoon van: Pieter SNIJDER
Grietje HARTLIEF

( VI-4-8 )
  Hij trouwde op 19-9-1908 te Eelde met:  
  Annechien AALDRING
geb. 9-6-1889 te Eelde
dochter van: Hendrik AALDRING
Albertien HOFSTEE

fam. 113: ( VIII-42-195 )
  Uit deze relatie  
  1. Grietje SNIJDER geb. 25-3-1909 te Eelde ( VIII-6-9 )

VII-5-17 Roelof SNIJDER
geb. 7-10-1886 te Eelde (GA-45)
zoon van: Pieter SNIJDER
Grietje HARTLIEF

( VI-4-8 )
  Hij trouwde op 19-8-1916 te Eelde (HA-11) met:  
  Jantien BAZUIN
geb. 20-12-1888 te Eelde (GA-69)
dochter van: Arend BAZUIN
Jeichien RUTGERS

  Bij het huwelijk
bruidegom: 29 jaar.; bruid: 27 jaar
 

VII-6-18 Frederika HARTLIEF
geb. 7-10-1891 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Willem HARTLIEF
Roelfien STOFFERS
( VI-4-9 )
  Zij trouwde op 21-5-1910 te Eelde met:  
  Arend KOK
geb. 26-5-1890 te Eelde
zoon van: Wouter KOK
Geessien VELS
fam. 110: ( III-2-11 )
fam. 112: ( V-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1919).
 

VII-6-19 Roelof HARTLIEF
geb. 19-12-1893 te Eelde
zoon van: Willem HARTLIEF
Roelfien STOFFERS
( VI-4-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huisschilder (1947).
 
  Hij trouwde op 12-5-1917 te Eelde met:  
  Annechien MULDER
geb. 10-4-1894 te Groningen
dochter van: Pieter MULDER
Johanna NIJDAM

fam. 17: ( X-38-195 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-7-20 Evien ALBERTS
geb. 2-10-1902 te Eelde
dochter van: Jan ALBERTS
Johanna HARTLIEF

( VI-4-11 )
  Zij trouwde op 14-11-1925 te Eelde met:  
  Gerrit KEMKERS
geb. 17-10-1903 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Roelf KEMKERS
Martje UBELS
fam. 36: ( VII-19-69 )

VII-8-21 Willem HARTLIEF
geb. 30-6-1899 te Eelde
zoon van: Roelof HARTLIEF
Aaltje van DALEN
( VI-4-12 )
  Hij trouwde op 31-10-1925 te Eelde met:  
  Geertje Frederika HARTLIEF
geb. 18-1-1906 te Eelde
ovl. 2-2-1951 te Eelde, 45 jaar oud
dochter van: Wiendelt HARTLIEF
Elisabeth NIJDAM
( VI-4-16 )
fam. 17: ( X-104-539 )

VII-8-22 Jan HARTLIEF
geb. 8-10-1904 te Eelde
zoon van: Roelof HARTLIEF
Aaltje van DALEN
( VI-4-12 )
  Hij trouwde op 4-12-1926 te Eelde met:  
  Aaltje IPEMA
geb. 16-9-1904 te Vries (De Punt)
dochter van: Hendrik IPEMA
Jantien NIJLAND

fam. 17: ( X-2-9 )

VII-9-23 Frederika HARTLIEF
geb. 12-10-1902 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 26-6-1927 te Eelde (Paterswolde), 24 jaar oud
dochter van: Wiendelt Geert HARTLIEF
Jopkien KEUN
( VI-4-13 )
  Zij trouwde op 24-5-1924 te Eelde met:  
  Gerrit HAGENOUW
geb. 5-4-1901 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Eiso HAGENOUW
Egberdina VEDDER

fam. 36: ( VI-14-75 )

VII-10-24 Geertje Frederika HARTLIEF
geb. 18-1-1906 te Eelde
ovl. 2-2-1951 te Eelde, 45 jaar oud
dochter van: Wiendelt HARTLIEF
Elisabeth NIJDAM
( VI-4-16 )
fam. 17: ( X-104-539 )
  Zij trouwde op 31-10-1925 te Eelde met:  
  Willem HARTLIEF
geb. 30-6-1899 te Eelde
zoon van: Roelof HARTLIEF
Aaltje van DALEN
( VI-4-12 )

VII-10-25 Abel Roelof HARTLIEF
geb. 19-6-1909 te Eelde
zoon van: Wiendelt HARTLIEF
Elisabeth NIJDAM
( VI-4-16 )
fam. 17: ( X-104-539 )

VII-10-26 Roelof HARTLIEF
geb. 6-11-1912 te Eelde
ovl. 2-3-1978 te Eelde, 65 jaar oud
zoon van: Wiendelt HARTLIEF
Elisabeth NIJDAM
( VI-4-16 )
fam. 17: ( X-104-539 )
  Hij trouwde op 5-3-1938 te Eelde met:  
  Jantje ZWEERS
geb. 20-8-1913 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-10-1997 te Eelde, 84 jaar oud
dochter van: Hendrik ZWEERS
Jantje ARENDS
fam. 3: ( VII-27-93 )
fam. 109: ( VII-20-134 )

VII-11-27 Geert HARTLIEF
geb. 10-5-1902 te Eelde
ovl. 24-10-1986 te Eelde, 84 jaar oud
zoon van: Willem HARTLIEF
Janna de BOER
( VI-5-17 )
( VI-9-25 )
  Hij trouwde op 7-5-1932 te Roden met:  
  Jantje HAGENAUW
geb. 31-10-1907 te Roden (Foxwolde)
ovl. 16-7-1988 te Eelde, 80 jaar oud
dochter van: Harm HAGENAUW
Trientje ter STEEGE


VII-11-28 Jantien HARTLIEF
geb. 13-11-1904 te Eelde
dochter van: Willem HARTLIEF
Janna de BOER
( VI-5-17 )
( VI-9-25 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Meerten.
 
  Zij trouwde op 12-5-1932 te Eelde met:  
  Jeremias Harmannus SCHIERBEEK
geb. 23-3-1906 te Haren
zoon van: Ate SCHIERBEEK
Janna ENSING
fam. 17: ( X-106-544 )

VII-11-29 Meerten HARTLIEF
geb. 13-11-1904 te Eelde
zoon van: Willem HARTLIEF
Janna de BOER
( VI-5-17 )
( VI-9-25 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Jantien.
 

VII-12-30 Hendrik HARTLIEF
geb. 11-9-1913 te Eelde
zoon van: Jan HARTLIEF
Aaltje ROZEVELD
( VI-7-19 )
fam. 4: ( VII-58-326 )
  Hij trouwde met:  
  Anna Mietje FRANK
dochter van: Abraham Samuel FRANK
Esther BRANDEL

  Uit deze relatie  
  1. Patricia Miep HARTLIEF ( VIII-7-10 )
  2. Ingrid Carla HARTLIEF ( VIII-7-11 )

VII-13-31 Meerten DUSSEL
geb. 24-1-1884 te Eelde (GA-4)
ovl. 3-6-1979, 95 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Berendje de BOER
( VI-15-48 )
( VI-9-21 )
  Hij trouwde op 5-6-1919 te Eelde met:  
  Jantje TISSING
geb. 24-11-1883 te Zeijen
ovl. 28-6-1976, 92 jaar oud
dochter van: Otto TISSING
Titia van NIJFF

  Uit deze relatie  
  1. Walter Willem DUSSEL geb. 3-10-1909 te Vries (Yde) ( VIII-8-12 )
  2. Otto DUSSEL geb. 6-2-1912 te Eelde / ovl. 15-2-1953 te Vries (Tynaarlo) ( VIII-8-13 )

VII-13-32 Henderkien DUSSEL
geb. 4-5-1885 te Eelde
ovl. 28-3-1944 te Zeijen, 58 jaar oud
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Berendje de BOER
( VI-15-48 )
( VI-9-21 )
  Zij trouwde op 16-5-1914 te Vries met:  
  Jan [Gerrits] TINGE
geb. 28-1-1870 te Zeijen
zoon van: Johannes TINGE
Jantje EMMENS

  Uit deze relatie  
  1. Johanna TINGE geb. ca 1924 te Vries / ovl. 30-12-1936 te Zeijen ( VIII-9-14 )

VII-13-33 Jantien DUSSEL
geb. 30-5-1887 te Eelde
ovl. 22-3-1959 te Eelde, 71 jaar oud
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Berendje de BOER
( VI-15-48 )
( VI-9-21 )
  Zij trouwde op 12-5-1911 te Eelde (HA-4) met:  
  Jan KRIJTHE
geb. 27-5-1882 te Roden
ovl. 25-7-1923 te Roden, 41 jaar oud
zoon van: Jan KRIJTHE
Annechien RIEMERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1911).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar. NB: vader bruidegom overleden.
 

VII-13-34 Walter Willem DUSSEL
geb. 28-12-1892 te Eelde
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Berendje de BOER
( VI-15-48 )
( VI-9-21 )
  Hij trouwde op 28-10-1916 te Norg met:  
  Harmanna WILKENS
geb. 15-9-1892 te Norg
dochter van: Hendrik WILKENS
Hillegien van DIJKEN


VII-13-35 Janna DUSSEL
geb. 16-4-1897 te Eelde
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Berendje de BOER
( VI-15-48 )
( VI-9-21 )
  Zij trouwde met:  
  Pieter RUTGERS
geb. 9-11-1899 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan RUTGERS
Marchien BONDER

fam. 113: ( VIII-43-204 )

VII-13-36 Berendje DUSSEL
geb. 30-6-1905 te Eelde
dochter van: Walter Willem DUSSEL
Berendje de BOER
( VI-15-48 )
( VI-9-21 )
  Zij trouwde op 10-10-1925 te Eelde met:  
  Harm MINK
geb. 18-8-1903 te Zuidlaren
zoon van: Jan MINK
Jantje KORS

  Uit deze relatie  
  1. Berend MINK geb. ca 1932 te Eelde / ovl. 1-4-1933 te Eelde ( VIII-10-15 )

VII-14-37 Meerten de BOER
geb. 21-6-1897 te Eelde
ovl. 19-11-1918 te Eelde, 21 jaar oud
zoon van: Gerriet de BOER
Jantien NIELAND
( VI-9-22 )

VII-14-38 Margien de BOER
geb. 16-10-1898 te Eelde
dochter van: Gerriet de BOER
Jantien NIELAND
( VI-9-22 )
  Zij trouwde op 17-1-1920 te Eelde met:  
  Jan KOOPS
geb. 12-8-1900 te Vries (Yde)
zoon van: Hendrik KOOPS
Hendrekien SPEKMAN
fam. 31: ( IV-4-22 )

VII-14-39 Jan de BOER
geb. 19-9-1902 te Eelde
zoon van: Gerriet de BOER
Jantien NIELAND
( VI-9-22 )

VII-14-40 Albert de BOER
geb. 4-9-1912 te Eelde
zoon van: Gerriet de BOER
Jantien NIELAND
( VI-9-22 )

VII-15-41 Hendrik de BOER
geb. 11-2-1891 te Eelde
ovl. 23-6-1916 te Eelde, 25 jaar oud
zoon van: Albert de BOER
Fennegien ELDERS
( VI-9-23 )

VII-15-42 Jantien de BOER
geb. 5-8-1894 te Eelde
ovl. 9-6-1915 te Eelde, 20 jaar oud
dochter van: Albert de BOER
Fennegien ELDERS
( VI-9-23 )

VII-15-43 Hillechien de BOER
geb. 11-3-1899 te Eelde
dochter van: Albert de BOER
Fennegien ELDERS
( VI-9-23 )
  Zij trouwde op 25-3-1920 te Eelde met:  
  Jan ARENDS
geb. 2-8-1895 te Schelfhorst
zoon van: Geert ARENDS
Fennechien VEENHUIS
fam. 3: ( VII-24-85 )

VII-15-44 Berentje de BOER
geb. 13-3-1904 te Eelde
dochter van: Albert de BOER
Fennegien ELDERS
( VI-9-23 )
  Zij trouwde op 9-5-1931 te Eelde met:  
  Jan WILKENS
geb. 12-2-1908 te Vries (Donderen)
zoon van: Jannes WILKENS
Janna HOMAN


VII-16-46 Jan Willem van BERGEN
geb. 28-10-1911 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-11-1982 te Vries, 71 jaar oud
zoon van: Jan van BERGEN
Henderkien HARTLIEF

( VI-10-26 )
  Hij trouwde op 29-11-1930 te Eelde met:  
  Jantien GEERTS
geb. 11-7-1905 te Vries (Donderen)
ovl. 21-4-1978, 72 jaar oud
dochter van: Hendrik Fake Boois GEERTS
Grietien BOELENS

fam. 113: ( VIII-85-399 )

VII-17-47 Hendrik STOFFERS
geb. 4-1-1904 te Eelde
zoon van: Albert STOFFERS
Jantien HENDRIKS

( VI-11-31 )
  Hij trouwde op 9-5-1925 te Vries met:  
  Jantien MEIJERINGH
geb. 10-1-1906 te Vries (Tynaarlo)
dochter van: Hendrik MEIJERINGH
Lammechien JANSEN


VII-17-48 Lammegien STOFFERS
geb. 13-8-1905 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 23-8-1906 te Vries (Tynaarlo), 12 maand oud
dochter van: Albert STOFFERS
Jantien HENDRIKS

( VI-11-31 )

VII-17-49 Lammechien STOFFERS
geb. 21-11-1906 te Vries (Tynaarlo)
dochter van: Albert STOFFERS
Jantien HENDRIKS

( VI-11-31 )
  Zij trouwde op 18-4-1925 te Vries met:  
  Geert FRANSENS
geb. 9-12-1899 te Weerdinge
zoon van: Jan FRANSENS
Jantien VRIELING


VII-17-50 Janna STOFFERS
geb. 21-9-1908 te Vries (Tynaarlo)
dochter van: Albert STOFFERS
Jantien HENDRIKS

( VI-11-31 )
  Zij trouwde op 5-5-1928 te Vries met:  
  Klaas BRINK
geb. 22-10-1909 te Harkstede
zoon van: Arend BRINK
Harmke AKKERMAN


VII-17-51 Hillegien STOFFERS
geb. 24-2-1910 te Vries (Tynaarlo)
dochter van: Albert STOFFERS
Jantien HENDRIKS

( VI-11-31 )

VII-17-52 Jacoba STOFFERS
geb. 7-2-1911 te Haren
dochter van: Albert STOFFERS
Jantien HENDRIKS

( VI-11-31 )
  Zij trouwde op 7-2-1931 te Zuidlaren met:  
  Teunis HULSEBOSCH
geb. 17-9-1909 te Zuidlaren (Midlaren)
zoon van: Fokke HULSEBOSCH
Gertje de BRUIN


VII-17-53 Hillegien STOFFERS
geb. 1-11-1912 te Haren (Helpman)
ovl. 17-6-1944 te Vries (Tynaarlo), 31 jaar oud
dochter van: Albert STOFFERS
Jantien HENDRIKS

( VI-11-31 )
  Zij trouwde te Haren met:  
  Luitje BOLHUIS
geb. 11-7-1909 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 11-12-1972, 63 jaar oud
zoon van: Luitje BOLHUIS
Zwaantje van DELDEN
fam. 117: ( XIII-139-619 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1932
 

VII-18-54 Janna HENDRICKS
geb. 31-3-1917 te Eelde
ovl. 8-7-1918 te Eelde, 15 maand oud
dochter van: Evert HENDRIKS
Roelfien BEEN
( VI-11-33 )

VII-18-55 Sikke HENDRIKS
geb. ca 1920 te Eelde
ovl. 23-10-1950 te Eelde
zoon van: Evert HENDRIKS
Roelfien BEEN
( VI-11-33 )
  Hij trouwde met:  
  Willemina ELLENS

VII-19-56 Jan Hendrik STOFFERS
geb. 20-8-1899 te Eelde
ovl. 21-5-1924 te Eelde (Paterswolde), 24 jaar oud
zoon van: Jan STOFFERS
Grietien HARTLIEF

( VI-12-36 )

VII-19-57 Jannes STOFFERS
geb. 11-1-1901 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-5-1959 te Eelde, 58 jaar oud
zoon van: Jan STOFFERS
Grietien HARTLIEF

( VI-12-36 )
  Hij trouwde op 1-5-1926 te Eelde met:  
  Alberdine ARENDS
geb. 2-8-1906 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
fam. 3: ( VIII-34-142 )
fam. 113: ( VIII-43-202 )

VII-19-58 Geert STOFFERS
geb. 9-2-1911 te Eelde (Paterswolde) (GA-5)
zoon van: Jan STOFFERS
Grietien HARTLIEF

( VI-12-36 )

VII-20-59 Jan HARTLIEF
geb. 20-4-1903 te Peest
ovl. 2-9-1903 te Hoogkerk, 4 maand oud
zoon van: Walter Willem HARTLIEF
Hendrikje DANKER
( VI-12-38 )

VII-20-60 Trientje HARTLIEF
geb. 4-6-1904 te Peest
dochter van: Walter Willem HARTLIEF
Hendrikje DANKER
( VI-12-38 )
  Zij trouwde op 27-11-1926 te Norg met:  
  Hendrik DARNEVIEL
geb. 26-11-1901 te Vries (Donderen)
zoon van: Pieter DARNEVIEL
Anna TAKENS

fam. 18: ( VI-34-153 )

VII-20-61 Jan Gerrit HARTLIEF
geb. 5-5-1906 te Peest
zoon van: Walter Willem HARTLIEF
Hendrikje DANKER
( VI-12-38 )
  Hij trouwde op 27-11-1926 te Norg met:  
  Henderkien KUIPERS
geb. 26-9-1907 te Assen
dochter van: Hendrik KUIPERS
Jantina OEBEN


VII-21-62 Jantien HARTLIEF
geb. 25-11-1906 te Eelde
dochter van: Gerriet HARTLIEF
Frouke Annegina ZWEERS
( VI-12-39 )
fam. 3: ( VIII-56-232 )
  Zij trouwde op 19-5-1928 te Eelde met:  
  Koop GEERSING
geb. 3-12-1899 te Peize
zoon van: Hendrik GEERSING
Grietje TALENS


VII-21-63 Hinderkien HARTLIEF
geb. 1-3-1909 te Eelde
dochter van: Gerriet HARTLIEF
Frouke Annegina ZWEERS
( VI-12-39 )
fam. 3: ( VIII-56-232 )
  Zij trouwde op 19-10-1929 te Eelde met:  
  Jan Arend MULDER
geb. 2-1-1904 te Sappemeer
zoon van: Jurrien MULDER
Heike HARTMAN


VII-21-64 Eltje HARTLIEF
geb. 4-8-1913 te Eelde
ovl. 25-8-1913 te Eelde, 21 dagen oud
dochter van: Gerriet HARTLIEF
Frouke Annegina ZWEERS
( VI-12-39 )
fam. 3: ( VIII-56-232 )

VII-22-65 Jan PALTHE
geb. 20-12-1909 te Beilen
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Hij trouwde op 19-12-1931 te Roden met:  
  Jeltje RUITER
geb. 22-2-1910 te Terheijl
dochter van: Jent RUITER
Froukje TEL


VII-22-66 Berendina Jantina PALTHE
geb. 13-4-1911 te Beilen
dochter van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Zij trouwde op 9-5-1931 te Vries met:  
  Henderikus BEEN
geb. 26-1-1909 te Peize
zoon van: Hendrik BEEN
Jantje KOK


VII-22-67 Johannes PALTHE
geb. 6-1-1913 te Haren
ovl. 23-5-1968 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Hij trouwde met:  
  Dina de RINK
geb. 12-11-1918 te Roden
ovl. na 2006
dochter van: Jannes de RINK
Jantien DOUWES

  Uit deze relatie  
  1. Egbert PALTHE geb. te Roden ( VIII-11-16 )

VII-22-68 Roelf PALTHE
geb. 27-8-1914 te Peize
ovl. 1996
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: febr 1996.
 
  Hij trouwde met:  
  Johanna Martijna WARNERS
geb. 18-10-1919 te Noordenveld
ovl. 2004 te Meppel
  Persoonlijke informatie
Overleden: april 2004.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert PALTHE geb. 6-12-1938 te Vries / ovl. 23-11-1996 te Sittard ( VIII-12-17 )
  2. Hindrik PALTHE geb. 20-10-1940 te Noordenveld / ovl. 17-6-1945 te Norg (Veenhuizen) ( VIII-12-18 )

VII-22-69 Anne PALTHE
geb. 21-8-1916 te Roden
ovl. ca 1944 te Duitsland
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Hij trouwde met:  
  Berentje DUSSEL
ovl. 14-4-2006
  Uit deze relatie  
  1. Walter Willem DUSSEL geb. te Eelde (Paterswolde) ( VIII-13-19 )
  2. Jantje PALTHE geb. te Eelde (Paterswolde) ( VIII-13-20 )
  3. Robert PALTHE geb. te Eelde (Paterswolde) ( VIII-13-21 )

VII-22-70 Willem PALTHE
geb. 20-11-1917 te Roden
ovl. 3-3-1953 te Assen, 35 jaar oud
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Hij trouwde met:  
  Gaitske RIJNHARDUS
geb. 6-5-1921
ovl. 4-10-1990, 69 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jantien PALTHE geb. te Vries (Bunne) ( VIII-14-22 )
  2. Hendrikje PALTHE geb. te Vries (Bunne) ( VIII-14-23 )

VII-22-71 Annechien PALTHE
geb. 24-3-1919 te Vries
ovl. 1980 te Spijkerboor
dochter van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: maart 1980.
 
  Zij trouwde met:  
  H. KREMER

VII-22-72 Herman PALTHE
geb. 16-3-1921 te Vries
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Hij trouwde op 18-1-1950 met:  
  Annie BAKKER
geb. 21-6-1927
ovl. 6-10-1988, 61 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Egbert PALTHE geb. te Vries (Winde) ( VIII-15-24 )
  2. Greetje PALTHE ( VIII-15-25 )
  3. Janny PALTHE ( VIII-15-26 )

VII-22-73 Egbert PALTHE
geb. 21-5-1922 te Vries
ovl. 8-2-1996 te Vries (Bunne), 73 jaar oud
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Trientje Hendrika (Tiny) KORENBRANDER
geb. 1-2-1929 te Rotterdam
ovl. 28-11-1999 te Vries, 70 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk: maart 1951.
 
  Uit deze relatie  
  1. Elisabeth PALTHE geb. te Vries ( VIII-16-27 )

VII-22-74 Cornelis PALTHE
geb. 2-4-1926 te Vries
zoon van: Egbert PALTHE
Jantien HARTLIEF

( VI-12-40 )
  Hij trouwde op 19-7-1947 te Vries met:  
  Jantje BONDER
geb. 4-11-1919 te Oosterbroek
dochter van: Frederik BONDER
Annechien van ES

  Uit deze relatie  
  1. Annechien PALTHE ( VIII-17-28 )
  2. Jantien PALTHE geb. te Vries (Bunne) ( VIII-17-29 )
  3. Freerkje PALTHE geb. te Vries (Bunne) ( VIII-17-30 )
  4. Egbert PALTHE geb. te Vries (Bunne) ( VIII-17-31 )

VII-23-75 Fenna DUSSEL
geb. 30-9-1889 te Eelde
dochter van: Jan HARTLIEF DUSSEL
Frederika DUSSEL
( VI-13-42 )
  Zij trouwde op 19-9-1914 te Eelde met:  
  Uge NIJDAM
geb. 13-9-1880 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-2-1922 te Eelde, 41 jaar oud
zoon van: Arend NIJDAM
Froukien HILBRANTS
fam. 17: ( IX-40-206 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1920, 1922).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Hartlief NIJDAM geb. 15-8-1915 te Eelde / ovl. 9-7-1920 te Eelde fam. 17: ( XI-222-949 )

VII-24-76 Walter Willem DUSSEL
geb. 2-2-1885 te Eelde
zoon van: Wiendelt DUSSEL
Willemtien SANTES
( VI-15-45 )

VII-25-77 Egberdina HARTLIEF
geb. 16-5-1894 te Eelde
ovl. 14-7-1953 te Groningen (OA-1012), 59 jaar oud
dochter van: Albert HARTLIEF
Engelina KONING
( VI-19-59 )
  Zij trouwde op 18-4-1925 te Eelde met:  
  Roelof ZWAVING
geb. 28-3-1902 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Klaas ZWAVING
Renzina KLUIVINGH
fam. 27: ( VII-3-9 )

VII-26-78 Roelf STERINGA
geb. 25-1-1858 te Eelde
ovl. 12-1-1943 te Eelde, 84 jaar oud
zoon van: Kornelis STERINGA
Marchien POPKEN
( VI-20-60 )
  Hij trouwde op 29-7-1905 te Eelde met:  
  Aaltje HOUKES
geb. 24-8-1866 te Ooststellingwerf (Haulerwijk)
ovl. 21-8-1932 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Koene [Luitzens] HOUKES
Hendrikje [Wiebes] HALBERTSMA

  Bij het huwelijk
Bruid weduwe van Berend Dekker.
 

VII-26-79 Kornelis STERINGA
geb. 11-12-1868 te Eelde
ovl. 27-6-1945 te Eelde, 76 jaar oud
zoon van: Kornelis STERINGA
Berendje TEUNIS
( VI-20-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grofsmid/smid (1901), smid (1902).
 
  Hij trouwde op 24-11-1900 te Eelde met:  
  Jantje NIJDAM
geb. 12-6-1876 te Eelde
dochter van: Geert [Ates] NIJDAM
Aaltien BEERDA
fam. 17: ( IX-40-199 )
fam. 138: ( V-4-14 )
  Uit deze relatie  
  1. Berendje STERINGA geb. 20-7-1901 te Eelde / ovl. 8-8-1901 te Eelde ( VIII-18-32 )
  2. Aaltje STERINGA geb. 29-7-1902 te Eelde ( VIII-18-33 )
  3. Kornelis STERINGA geb. 26-3-1905 te Eelde ( VIII-18-34 )

VII-27-80 Aaltje LUINGE
geb. 11-4-1888 te Eelde
ovl. 27-11-1935 te Eelde, 47 jaar oud
dochter van: Roelf LUINGE
Trientje UGES

( VI-21-69 )
  Zij trouwde op 8-5-1909 te Eelde met:  
  Kornelis van ES
geb. 17-12-1885 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Lammert van ES
Hinderkien HARMS

fam. 18: ( VI-30-139 )

VII-27-81 Hartlief LUINGE
geb. 12-6-1889 te Eelde
zoon van: Roelf LUINGE
Trientje UGES

( VI-21-69 )
  Hij trouwde op 24-8-1912 te Eelde met:  
  Henderika Johanna RIDDERING
geb. 26-2-1880 te Groningen
dochter van: Hendrik RIDDERING
Elisabeth Catharina DIEPHUIS


VII-27-82 Gepke LUINGE
geb. 29-3-1891 te Eelde
ovl. 19-5-1891 te Eelde, 7 weken oud
dochter van: Roelf LUINGE
Trientje UGES

( VI-21-69 )

VII-27-83 Gepke LUINGE
geb. 21-3-1892 te Eelde
ovl. 23-10-1892 te Eelde, 7 maand oud
dochter van: Roelf LUINGE
Trientje UGES

( VI-21-69 )

VII-28-84 Jan Roelf HARTLIEF
geb. ca 1862 te Eelde
zoon van: Harte HARTLIEF
Geertruid STERINGA
( VI-22-71 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1896).
 
  Hij trouwde op 10-7-1896 te Zuidlaren (HA-16) met:  
  Hendrikje BRUINS
geb. ca 1865 te Zuidlaren
dochter van: Geert BRUINS
Lammigje KAMMER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 31 jaar. Vader bruidegom overleden; moeder bruidegom overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammegien HARTLIEF geb. 12-9-1896 te Eelde / ovl. 7-11-1918 te Eelde ( VIII-19-35 )

VII-29-85 Hendrik BOS
geb. 25-8-1858 te Eelde
ovl. 30-6-1939 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Berend BOS
Jantien HARTLIEF

( VI-22-72 )
  Persoonlijke informatie
BVeroep: arbeider (1881 - 1891), landbouwer (1898 - 1905).
 
  Hij trouwde op 9-7-1881 te Eelde met:  
  Jantje ARENDS
geb. 10-10-1863 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-7-1943 te Eelde, 79 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
fam. 3: ( VII-18-73 )
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BOS geb. 7-12-1881 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-20-36 )
  2. Jantje BOS geb. 31-8-1883 te Eelde ( VIII-20-37 )
  3. Louisa BOS geb. 30-1-1885 te Eelde ( VIII-20-38 )
  4. Berend BOS geb. 28-9-1887 te Eelde ( VIII-20-39 )
  5. Adriana BOS geb. 20-11-1889 te Eelde ( VIII-20-40 )
  6. Roelf BOS geb. 14-6-1891 te Eelde ( VIII-20-41 )
  7. Jan BOS geb. 5-5-1898 te Eelde ( VIII-20-42 )
  8. Menno BOS geb. 30-6-1900 te Eelde ( VIII-20-43 )
  9. Jantiena BOS geb. 22-12-1902 te Eelde ( VIII-20-44 )
  10. Arend BOS geb. 3-8-1905 te Eelde / ovl. 4-8-1905 te Eelde ( VIII-20-45 )
  11. Albertha Wilhelmina BOS geb. 26-2-1909 te Eelde / ovl. 11-3-1941 te Eelde ( VIII-20-46 )

VII-30-86 Johannes Petrus HARTLIEF
geb. 18-4-1873 te Eelde
ovl. 29-5-1943 te Velsen, 70 jaar oud
zoon van: Arend HARTLIEF
Aaltje SMIT
( VI-22-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1899, 1901).
 
  Hij trouwde op 1-4-1899 te Eelde met:  
  Fenna NIJDAM
geb. 25-2-1875 te Eelde
ovl. 3-4-1937 te Velsen, 62 jaar oud
dochter van: Abel NIJDAM
Geertien van BERGEN
fam. 17: ( IX-40-200 )
( VI-2-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Alida HARTLIEF geb. 7-8-1899 te Eelde ( VIII-21-47 )
  2. Geertje Elizabeth HARTLIEF geb. 13-11-1901 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-21-48 )

VII-30-87 Arend HARTLIEF
geb. ca 1876 te Eelde
zoon van: Arend HARTLIEF
Aaltje SMIT
( VI-22-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1899).
 
  Hij trouwde op 15-9-1899 te Eelde (HA-16) met:  
  Fennegien SUURD
geb. ca 1878 te Eelde
dochter van: Willem SUURD
Geessien KAMPS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
Vader bruidegom overleden; vader bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien HARTLIEF geb. 27-3-1908 te Eelde ( VIII-22-49 )

VII-30-88 Roelfien HARTLIEF
geb. 14-12-1888 te Eelde
dochter van: Arend HARTLIEF
Aaltje SMIT
( VI-22-74 )
  Zij trouwde op 4-11-1926 te Peize met:  
  Roelof BATHOORN
geb. 9-6-1888 te Peize
ovl. 4-10-1954 te Peize, 66 jaar oud
zoon van: Roelof BATHOORN
Hinderkien STOFFERS
fam. 33: ( VI-5-22 )

VII-31-89 Roelof Jacob HARTLIEF
geb. 7-11-1883 te Eelde
ovl. 4-12-1961 te Assen, 78 jaar oud
zoon van: Hilbrant HARTLIEF
Sietsiea Frena Geziena Hilliena SMIT
( VI-22-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1907).
 
  Hij trouwde op 26-1-1907 te Eelde (HA-1) met:  
  Elisabeth HOFSTEE
geb. 16-4-1884 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-2-1928 te Eelde (Paterswolde), 43 jaar oud
dochter van: Albert HOFSTEE
Elisabeth van BERGEN
fam. 113: ( VIII-42-198 )
( VI-2-5 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilbrand HARTLIEF geb. 8-4-1907 te Eelde ( VIII-3-3 )
  2. Albert HARTLIEF geb. 18-5-1908 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-3-4 )
  3. Sietia Elizabeth Geziena Hilliena Frena HARTLIEF geb. 10-8-1909 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-3-5 )
  4. Lebertus HARTLIEF geb. 24-4-1911 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-3-6 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Albert van BERGEN
geb. 16-7-1898 te Eelde (Paterswolde) (GA-46)
ovl. 28-1-1980 te Eelde (Paterswolde), 81 jaar oud
zoon van: Jacob van BERGEN
Jantje ARENDS
( VII-1-1 )
  Hij trouwde op 19-6-1924 te Eelde met:  
  Trientje ARENDS
geb. 5-3-1903 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-4-1977 te Eelde (Paterswolde), 74 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

fam. 109: ( VI-12-51 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje van BERGEN geb. 14-12-1924 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-5-1989 te Groningen ( IX-1-1 )
  2. Berend Jacob van BERGEN geb. 21-12-1928 te Eelde (Paterswolde) ( IX-1-2 )
  3. Jacob van BERGEN geb. 11-10-1931 te Eelde (Paterswolde) ( IX-1-3 )

VIII-2-2 Arend BAZUIN
geb. 22-12-1906 te Eelde
ovl. 1-1-1907 te Eelde (OA-1), 10 dagen oud
zoon van: Arend BAZUIN
Aaltien van BERGEN

( VII-2-2 )

VIII-3-3 Hilbrand HARTLIEF
geb. 8-4-1907 te Eelde
zoon van: Roelof Jacob HARTLIEF
Elisabeth HOFSTEE
( VII-31-89 )
fam. 113: ( IX-62-251 )

VIII-3-4 Albert HARTLIEF
geb. 18-5-1908 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Roelof Jacob HARTLIEF
Elisabeth HOFSTEE
( VII-31-89 )
fam. 113: ( IX-62-251 )

VIII-3-5 Sietia Elizabeth Geziena Hilliena Frena HARTLIEF
geb. 10-8-1909 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Roelof Jacob HARTLIEF
Elisabeth HOFSTEE
( VII-31-89 )
fam. 113: ( IX-62-251 )
  Zij trouwde op 11-9-1936 te Haren met:  
  Jan BAZUIN
geb. 18-3-1909 te Haren
zoon van: Gerrit BAZUIN
Margaretha ABBRING
fam. 2: ( VI-9-37 )
fam. 34: ( VIII-36-136 )

VIII-3-6 Lebertus HARTLIEF
geb. 24-4-1911 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Roelof Jacob HARTLIEF
Elisabeth HOFSTEE
( VII-31-89 )
fam. 113: ( IX-62-251 )

VIII-4-7 Willem HARTLIEF
geb. te Eelde
zoon van: Willem HARTLIEF
Geertien SEEWUSTER
( VII-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkzaam in de groenvoorziening. Wonend: Hoogezand (1997); Van Effenstraat 12, Hoogezand (2001).
 
  Hij trouwde te Eelde met:  
  Aaltje Geziena Annechiena (Alie) BOLHUIS
geb. te Groningen
dochter van: Hendrik Jan (Henk) BOLHUIS
Henderika Johanna Albertina (Rika) PIETERSEN
fam. 117: ( XV-267-1020 )

VIII-5-8 Berend HARTLIEF
geb. 29-7-1925 te Vries (Donderen)
ovl. 22-6-1999 te Haren, 73 jaar oud
zoon van: Hendrik HARTLIEF
Anna LODEWIJKS
( VII-4-13 )
  Hij trouwde op 17-1-1958 te Groningen met:  
  Tekela EISSES
geb. 18-7-1928 te Haren
ovl. 28-10-1997 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Geert EISSES
Jantje EBBINGE
fam. 8: ( IX-65-318 )
fam. 114: ( X-15-53 )
  Uit deze relatie  
  1. René HARTLIEF geb. te Vries (Tynaarlo) ( IX-2-4 )

VIII-6-9 Grietje SNIJDER
geb. 25-3-1909 te Eelde
dochter van: Hendrik SNIJDER
Annechien AALDRING
( VII-5-16 )
fam. 113: ( IX-59-236 )
  Zij trouwde op 17-5-1930 te Eelde met:  
  Pieter ODDING
geb. 2-7-1902 te Eelde (Paterswolde) (GA-36)
zoon van: Albert ODDING
Henderkien HOMAN

fam. 113: ( VIII-47-225 )

VIII-7-10 Patricia Miep HARTLIEF
dochter van: Hendrik HARTLIEF
Anna Mietje FRANK
( VII-12-30 )
  Zij trouwde met:  
  Lenadro Giacomo PENSA

VIII-7-11 Ingrid Carla HARTLIEF
dochter van: Hendrik HARTLIEF
Anna Mietje FRANK
( VII-12-30 )

VIII-8-12 Walter Willem DUSSEL
geb. 3-10-1909 te Vries (Yde)
zoon van: Meerten DUSSEL
Jantje TISSING
( VII-13-31 )
  Hij trouwde op 28-4-1932 te Norg met:  
  Henderkien WILKENS
geb. 3-8-1908 te Norg (GA-46)
dochter van: Hendrik WILKENS
Hillegien van DIJKEN


VIII-8-13 Otto DUSSEL
geb. 6-2-1912 te Eelde
ovl. 15-2-1953 te Vries (Tynaarlo), 41 jaar oud
zoon van: Meerten DUSSEL
Jantje TISSING
( VII-13-31 )
  Hij trouwde met:  
  Jantina VEENDIJK
geb. 7-11-1911 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 7-7-1992, 80 jaar oud
dochter van: Gerrit VEENDIJK
Roelina van STEENWIJK


VIII-9-14 Johanna TINGE
geb. ca 1924 te Vries
ovl. 30-12-1936 te Zeijen
dochter van: Jan [Gerrits] TINGE
Henderkien DUSSEL

( VII-13-32 )

VIII-10-15 Berend MINK
geb. ca 1932 te Eelde
ovl. 1-4-1933 te Eelde
zoon van: Harm MINK
Berendje DUSSEL

( VII-13-36 )

VIII-11-16 Egbert PALTHE
geb. te Roden
zoon van: Johannes PALTHE
Dina de RINK
( VII-22-67 )
  Hij trouwde te Bunne met:  
  Annechien KARSENS
geb. te Vries (Bunne)
  Uit deze relatie  
  1. Janny PALTHE geb. te Vries (Bunne) ( IX-3-5 )
  2. Ina PALTHE geb. te Vries (Bunne) ( IX-3-6 )

VIII-12-17 Egbert PALTHE
geb. 6-12-1938 te Vries
ovl. 23-11-1996 te Sittard, 57 jaar oud
zoon van: Roelf PALTHE
Johanna Martijna WARNERS
( VII-22-68 )
  Hij trouwde op 4-5-1960 te Nieuwenhagen met:  
  Josefina Emma STROUCKEN
geb. te Nieuwenhagen
dochter van: Johan Hubert STROUCKEN
Emma HENRY

  Uit deze relatie  
  1. Brigitte Emma Martyna PALTHE geb. te Sittard ( IX-4-7 )
  2. Monique Katharina Hendrika PALTHE geb. te Sittard ( IX-4-8 )

VIII-12-18 Hindrik PALTHE
geb. 20-10-1940 te Noordenveld
ovl. 17-6-1945 te Norg (Veenhuizen), 4 jaar oud
zoon van: Roelf PALTHE
Johanna Martijna WARNERS
( VII-22-68 )

VIII-13-19 Walter Willem DUSSEL
geb. te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Anne PALTHE
Berentje DUSSEL
( VII-22-69 )

VIII-13-20 Jantje PALTHE
geb. te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Anne PALTHE
Berentje DUSSEL
( VII-22-69 )
  Zij trouwde te Eelde (Paterswolde) met:  
  Kornelis Mente ROZEMA
geb. te Vries (Yde)
zoon van: Berend ROZEMA
Aaltje WEGMAN

  Uit deze relatie  
  1. Berend Anne ROZEMA geb. te Vries (Yde) ( IX-5-9 )
  2. Bert ROZEMA geb. te Vries (Yde) ( IX-5-10 )

VIII-13-21 Robert PALTHE
geb. te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Anne PALTHE
Berentje DUSSEL
( VII-22-69 )

VIII-14-22 Jantien PALTHE
geb. te Vries (Bunne)
dochter van: Willem PALTHE
Gaitske RIJNHARDUS
( VII-22-70 )

VIII-14-23 Hendrikje PALTHE
geb. te Vries (Bunne)
dochter van: Willem PALTHE
Gaitske RIJNHARDUS
( VII-22-70 )
  Zij trouwde te Vries met:  
  Hendrik LEMMEN
geb. 18-2-1946 te Eelde (Paterswolde)
  Uit deze relatie  
  1. Albert Willem Pieter LEMMEN geb. te Groningen ( IX-6-11 )
  2. Pieter Willem Hendrik LEMMEN geb. te Eelde (Paterswolde) ( IX-6-12 )
  3. Martijn LEMMEN geb. ca 1979 te Groningen ( IX-6-13 )

VIII-15-24 Egbert PALTHE
geb. te Vries (Winde)
zoon van: Herman PALTHE
Annie BAKKER
( VII-22-72 )
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Janna Helena van DIJK
geb. te Groningen
dochter van: Hendrik Willem van DIJK
Lukiena WOLDRING

fam. 117: ( XVI-8-19 )
  Uit deze relatie  
  1. Evelyn PALTHE geb. te Groningen ( IX-7-14 )
  2. Martin PALTHE geb. te Assen ( IX-7-15 )

VIII-15-25 Greetje PALTHE
dochter van: Herman PALTHE
Annie BAKKER
( VII-22-72 )
  Zij trouwde te Vries met:  
  L. MEYER

VIII-15-26 Janny PALTHE
dochter van: Herman PALTHE
Annie BAKKER
( VII-22-72 )
  Zij trouwde te Vries met:  
  A. WEEKEMA

VIII-16-27 Elisabeth PALTHE
geb. te Vries
dochter van: Egbert PALTHE
Trientje Hendrika (Tiny) KORENBRANDER
( VII-22-73 )
  Zij trouwde te Vries met:  
  Jan Pieter WOLTJER
geb. te Vries
zoon van: Aale WOLTJER
Neeltje RIJNHARDUS

  Uit deze relatie  
  1. Egbert Jan WOLTJER geb. te Vries (Bunne) ( IX-8-16 )
  2. Allan Robert WOLTJER geb. te Roden ( IX-8-17 )
  3. Ronny Alexander WOLTJER geb. te Vries ( IX-8-18 )

VIII-17-28 Annechien PALTHE
dochter van: Cornelis PALTHE
Jantje BONDER
( VII-22-74 )

VIII-17-29 Jantien PALTHE
geb. te Vries (Bunne)
dochter van: Cornelis PALTHE
Jantje BONDER
( VII-22-74 )
  Zij trouwde te Vries met:  
  Jacob POLLING
geb. te Winde
zoon van: Jacob POLLING
Aaltje REINARDUS

  Uit deze relatie  
  1. Jeannette POLLING geb. te Assen ( IX-9-19 )
  2. Johan POLLING geb. te Vries (Donderen) ( IX-9-20 )
  3. Jeroen POLLING geb. te Groningen ( IX-9-21 )

VIII-17-30 Freerkje PALTHE
geb. te Vries (Bunne)
dochter van: Cornelis PALTHE
Jantje BONDER
( VII-22-74 )
  Zij trouwde te Vries met:  
  Hendrik LUINGE
geb. te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Berend LUINGE
Jurina Afina GREVEN
fam. 17: ( XI-103-505 )
  Uit deze relatie  
  1. Berend Frederik LUINGE geb. te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( XIII-56-156 )
  2. Marjan Henriette LUINGE geb. te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( XIII-56-157 )
  3. Juliette Afina LUINGE geb. te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( XIII-56-158 )

VIII-17-31 Egbert PALTHE
geb. te Vries (Bunne)
zoon van: Cornelis PALTHE
Jantje BONDER
( VII-22-74 )
  Hij trouwde (1) te Vries met:  
  Jellie Gretha HAZENBERG
geb. te Vries
dochter van: Pleun HAZENBERG
Hendriktje Grietje HAIJEMA

fam. 24: ( VI-4-6 )
  Uit deze relatie  
  1. Karin PALTHE ( IX-10-22 )
  Hij trouwde (2) te Beilen met:  
  Marja KLOOSTER
  Uit deze relatie  
  1. Berdienke PALTHE / ovl. 22-8-2004 ( IX-10-23 )

VIII-18-32 Berendje STERINGA
geb. 20-7-1901 te Eelde
ovl. 8-8-1901 te Eelde, 19 dagen oud
dochter van: Kornelis STERINGA
Jantje NIJDAM
( VII-26-79 )
fam. 17: ( X-103-535 )

VIII-18-33 Aaltje STERINGA
geb. 29-7-1902 te Eelde
dochter van: Kornelis STERINGA
Jantje NIJDAM
( VII-26-79 )
fam. 17: ( X-103-535 )

VIII-18-34 Kornelis STERINGA
geb. 26-3-1905 te Eelde
zoon van: Kornelis STERINGA
Jantje NIJDAM
( VII-26-79 )
fam. 17: ( X-103-535 )
  Hij trouwde op 4-5-1932 te Zuidlaren met:  
  Fransina Jacoba HOVIUS
geb. 9-3-1907 te Zuidlaren (De Groeve)
dochter van: Jochem HOVIUS
Gesina Jantje van den BERG


VIII-19-35 Lammegien HARTLIEF
geb. 12-9-1896 te Eelde
ovl. 7-11-1918 te Eelde, 22 jaar oud
dochter van: Jan Roelf HARTLIEF
Hendrikje BRUINS
( VII-28-84 )
  Zij trouwde op 17-8-1918 te Eelde met:  
  Jan JANSEN
geb. 10-2-1892 te Haren (Onnen)
zoon van: Jan [Veltman] JANSEN
Annechien RADEMAKER
fam. 35: ( V-17-91 )
  Uit deze relatie  
  1. NN JANSEN geb. 6-11-1918 te Eelde / ovl. 6-11-1918 te Eelde fam. 35: ( VII-9-28 )

VIII-20-36 Hendrik BOS
geb. 7-12-1881 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Hij trouwde op 28-6-1913 te Eelde (HA-10) met:  
  Stientje STEUNEBRINK
geb. 25-6-1883 te Eelde
ovl. 24-4-1952 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Klaas STEUNEBRINK
Geessien HARTLIEF

( V-7-25 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 31 jaar.; bruid: 30 jaar.
 

VIII-20-37 Jantje BOS
geb. 31-8-1883 te Eelde
dochter van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Zij trouwde (1) op 10-2-1906 te Eelde met:  
  Jan KRUIMS
geb. 4-4-1877 te Vries (Donderen)
ovl. 9-10-1909 te Vries, 32 jaar oud
zoon van: Harm KRUIMS
Aaltien SCHUTRUPS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1909).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje KRUIMS geb. 3-4-1907 te Eelde / ovl. 14-8-1907 te Eelde ( IX-11-25 )
  2. Janna KRUIMS geb. 13-6-1910 te Eelde / ovl. 31-5-1911 te Eelde ( IX-11-27 )
  Zij trouwde (2) op 14-6-1913 te Vries met:  
  Evert Jan BONDER
geb. 1-6-1883 te Assen (Kloosterveen)
ovl. 29-4-1942 te Vries (Rhee), 58 jaar oud
zoon van: Evert BONDER
Grietje DIETERS

  Bij het huwelijk
weduwe van Jan Kruims
 

VIII-20-38 Louisa BOS
geb. 30-1-1885 te Eelde
dochter van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Zij trouwde op 26-3-1910 te Vries met:  
  Roelof ABRAHAMS
geb. 30-8-1864 te Vries
ovl. 29-5-1949 te Vries (overl. in Groningen), 84 jaar oud
zoon van: Harmtien ABRAHAMS

VIII-20-39 Berend BOS
geb. 28-9-1887 te Eelde
zoon van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Hij trouwde op 27-9-1917 te Roden met:  
  Annechien van ZANTEN
geb. 1-5-1895 te Roden (Foxwolde)
dochter van: Jannes van ZANTEN
Janna VOGELZANG


VIII-20-40 Adriana BOS
geb. 20-11-1889 te Eelde
dochter van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Zij trouwde op 21-12-1912 te Eelde met:  
  Wessel Hendrik HARTLIEF
geb. 21-5-1887 te Eelde
ovl. 28-4-1926 te Eelde, 38 jaar oud
zoon van: Willem HARTLIEF
Maria Susanna DEELMAN
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1926).
 

VIII-20-41 Roelf BOS
geb. 14-6-1891 te Eelde
zoon van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Hij trouwde op 12-2-1921 te Vries met:  
  Cornelisje TIMMER
geb. 25-1-1891 te Peize
dochter van: Jan TIMMER
Jantien TALENS


VIII-20-42 Jan BOS
geb. 5-5-1898 te Eelde
zoon van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )

VIII-20-43 Menno BOS
geb. 30-6-1900 te Eelde
zoon van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )

VIII-20-44 Jantiena BOS
geb. 22-12-1902 te Eelde
dochter van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Zij trouwde op 14-1-1922 te Eelde met:  
  Jan Jacob de LANGE
geb. 10-5-1897 te Eelde
ovl. 14-7-1949 te Eelde, 52 jaar oud
zoon van: Eeltje de LANGE
Jantje BOSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1949).
 

VIII-20-45 Arend BOS
geb. 3-8-1905 te Eelde
ovl. 4-8-1905 te Eelde, 1 dagen oud
zoon van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )

VIII-20-46 Albertha Wilhelmina BOS
geb. 26-2-1909 te Eelde
ovl. 11-3-1941 te Eelde, 32 jaar oud
dochter van: Hendrik BOS
Jantje ARENDS
( VII-29-85 )
fam. 3: ( VIII-41-168 )
  Zij trouwde op 9-5-1931 te Eelde met:  
  Berend LUINGE
geb. 9-3-1908 te Eelde
ovl. 27-1-1986 te Eelde, 77 jaar oud
zoon van: Albert LUINGE
Hinderkien ANSINGH
fam. 17: ( X-55-264 )

VIII-21-47 Alida HARTLIEF
geb. 7-8-1899 te Eelde
dochter van: Johannes Petrus HARTLIEF
Fenna NIJDAM
( VII-30-86 )
fam. 17: ( X-104-538 )

VIII-21-48 Geertje Elizabeth HARTLIEF
geb. 13-11-1901 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Johannes Petrus HARTLIEF
Fenna NIJDAM
( VII-30-86 )
fam. 17: ( X-104-538 )

VIII-22-49 Geessien HARTLIEF
geb. 27-3-1908 te Eelde
dochter van: Arend HARTLIEF
Fennegien SUURD
( VII-30-87 )
  Zij trouwde op 12-9-1931 te Eelde met:  
  Kars KREMER
geb. 16-9-1902 te Vries (Bunne)
zoon van: Geert KREMER
Hendrikje BATHOORN

fam. 33: ( VII-4-28 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Jantje van BERGEN
geb. 14-12-1924 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-5-1989 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Albert van BERGEN
Trientje ARENDS
( VIII-1-1 )
fam. 109: ( VII-20-148 )
  Zij trouwde met:  
  Wim BRONS
zoon van: Jan BRONS
Wemelina de BOER


IX-1-2 Berend Jacob van BERGEN
geb. 21-12-1928 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Albert van BERGEN
Trientje ARENDS
( VIII-1-1 )
fam. 109: ( VII-20-148 )

IX-1-3 Jacob van BERGEN
geb. 11-10-1931 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Albert van BERGEN
Trientje ARENDS
( VIII-1-1 )
fam. 109: ( VII-20-148 )

IX-2-4 René HARTLIEF
geb. te Vries (Tynaarlo)
zoon van: Berend HARTLIEF
Tekela EISSES
( VIII-5-8 )
fam. 8: ( X-61-203 )
  Hij trouwde te Vries (Tynaarlo) met:  
  Gerda EISSES
geb. te Haren
dochter van: Geert Hendrik (Gert) EISSES
Hendrikje PAUWELS
fam. 8: ( X-85-349 )

IX-3-5 Janny PALTHE
geb. te Vries (Bunne)
dochter van: Egbert PALTHE
Annechien KARSENS
( VIII-11-16 )
  Zij trouwde te Sint Michielsgestel met:  
  Marinus Albertus Maria (Marinus) van den BROEK
geb. te Berlicum
zoon van: Willy van den BROEK
Joke van HEIJNSBERGEN

  Uit deze relatie  
  1. Dennis van den BROEK geb. te 's Hertogenbosch ( X-1-1 )
  2. Yannik van den BROEK geb. te 's Hertogenbosch ( X-1-2 )

IX-3-6 Ina PALTHE
geb. te Vries (Bunne)
dochter van: Egbert PALTHE
Annechien KARSENS
( VIII-11-16 )
  Zij trouwde te Giethoorn met:  
  Gerrit AKKERMAN
geb. te Harich (Fr)
zoon van: Jan AKKERMAN
Grietje Jeltje SCHULKING

  Uit deze relatie  
  1. Esther AKKERMAN geb. te Zwolle ( X-2-3 )
  2. Jesse AKKERMAN geb. te Meppel ( X-2-4 )
  3. Tom AKKERMAN geb. te Meppel ( X-2-5 )

IX-4-7 Brigitte Emma Martyna PALTHE
geb. te Sittard
dochter van: Egbert PALTHE
Josefina Emma STROUCKEN
( VIII-12-17 )

IX-4-8 Monique Katharina Hendrika PALTHE
geb. te Sittard
dochter van: Egbert PALTHE
Josefina Emma STROUCKEN
( VIII-12-17 )

IX-5-9 Berend Anne ROZEMA
geb. te Vries (Yde)
zoon van: Kornelis Mente ROZEMA
Jantje PALTHE

( VIII-13-20 )

IX-5-10 Bert ROZEMA
geb. te Vries (Yde)
zoon van: Kornelis Mente ROZEMA
Jantje PALTHE

( VIII-13-20 )

IX-6-11 Albert Willem Pieter LEMMEN
geb. te Groningen
zoon van: Hendrik LEMMEN
Hendrikje PALTHE

( VIII-14-23 )

IX-6-12 Pieter Willem Hendrik LEMMEN
geb. te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Hendrik LEMMEN
Hendrikje PALTHE

( VIII-14-23 )

IX-6-13 Martijn LEMMEN
geb. ca 1979 te Groningen
zoon van: Hendrik LEMMEN
Hendrikje PALTHE

( VIII-14-23 )

IX-7-14 Evelyn PALTHE
geb. te Groningen
dochter van: Egbert PALTHE
Janna Helena van DIJK
( VIII-15-24 )
fam. 117: ( XVII-4-6 )
  Zij trouwde te Emmen met:  
  Harmannus Klaas SCHUUR
geb. te Emmen
zoon van: Harmannus Geert SCHUUR
Hilly Jantien VOS


IX-7-15 Martin PALTHE
geb. te Assen
zoon van: Egbert PALTHE
Janna Helena van DIJK
( VIII-15-24 )
fam. 117: ( XVII-4-6 )

IX-8-16 Egbert Jan WOLTJER
geb. te Vries (Bunne)
zoon van: Jan Pieter WOLTJER
Elisabeth PALTHE

( VIII-16-27 )

IX-8-17 Allan Robert WOLTJER
geb. te Roden
zoon van: Jan Pieter WOLTJER
Elisabeth PALTHE

( VIII-16-27 )

IX-8-18 Ronny Alexander WOLTJER
geb. te Vries
zoon van: Jan Pieter WOLTJER
Elisabeth PALTHE

( VIII-16-27 )

IX-9-19 Jeannette POLLING
geb. te Assen
dochter van: Jacob POLLING
Jantien PALTHE

( VIII-17-29 )

IX-9-20 Johan POLLING
geb. te Vries (Donderen)
zoon van: Jacob POLLING
Jantien PALTHE

( VIII-17-29 )

IX-9-21 Jeroen POLLING
geb. te Groningen
zoon van: Jacob POLLING
Jantien PALTHE

( VIII-17-29 )

IX-10-22 Karin PALTHE
dochter van: Egbert PALTHE
Jellie Gretha HAZENBERG
( VIII-17-31 )
fam. 24: ( VII-1-1 )

IX-10-23 Berdienke PALTHE

ovl. 22-8-2004, 18 jaar oud
dochter van: Egbert PALTHE
Marja KLOOSTER
( VIII-17-31 )

IX-11-25 Jantje KRUIMS
geb. 3-4-1907 te Eelde
ovl. 14-8-1907 te Eelde, 4 maand oud
dochter van: Jan KRUIMS
Jantje BOS

( VIII-20-37 )

IX-11-27 Janna KRUIMS
geb. 13-6-1910 te Eelde
ovl. 31-5-1911 te Eelde, 11 maand oud
dochter van: Jan KRUIMS
Jantje BOS

( VIII-20-37 )

  Generatie X  
X-1-1 Dennis van den BROEK
geb. te 's Hertogenbosch
zoon van: Marinus Albertus Maria (Marinus) van den BROEK
Janny PALTHE

( IX-3-5 )

X-1-2 Yannik van den BROEK
geb. te 's Hertogenbosch
zoon van: Marinus Albertus Maria (Marinus) van den BROEK
Janny PALTHE

( IX-3-5 )

X-2-3 Esther AKKERMAN
geb. te Zwolle
dochter van: Gerrit AKKERMAN
Ina PALTHE

( IX-3-6 )

X-2-4 Jesse AKKERMAN
geb. te Meppel
zoon van: Gerrit AKKERMAN
Ina PALTHE

( IX-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Tom.
 

X-2-5 Tom AKKERMAN
geb. te Meppel
zoon van: Gerrit AKKERMAN
Ina PALTHE

( IX-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Jesse.
 

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 13, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"