Genealogie
Familie 3


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hier

  Parenteel van Jan [Arents] BESUIDE
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jan [Arents] BESUIDE
  Persoonlijke informatie
Aangenomen dat Arend Besuide en Jan Hendriks Besuide broers zijn en dat hun vader Jan Arents (Besuide) heet.
Ook aangenomen dat de hoofdmomber Jan Roelofs over de kinderen van Jan Hendriks Besuide is getrouwd met een zuster en dat Jan Arents Jans hun zoon is. Deze is in 1740 medemomber als neef van de kinderen van Peter Arends Besuide.
 
  Hij trouwde met:  
  NN _
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Jans] BESUIDE ovl. 1745 te Vries (Yde) ( II-1-1 )
  2. Jan [Hendriks] BESUIDE ovl. voor 1713 te Zeijen ( II-1-2 )
  3. NN BESUIDE? ( II-1-3 )

  Generatie II  
II-1-1 Arend [Jans] BESUIDE
ovl. 1745 te Vries (Yde)
zoon van: Jan [Arents] BESUIDE
NN _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de momberaanstelling in Yde in 1734 over de minderjarige kinderen van Peter Besuide is Lambert Arends Besuide te Winde een volle oom van de pupillen en zijn er goederen mandelig met Arend Besuide, die geen hoofdmomber is vanwege zijn hoge leeftijd. Dit wijst erop dat hun moeder toen reeds was overleden. In 1746 wordt de inventaris opgemaakt van Geertien Janssen, weduwe van Arent Besuide ten overstaan van de mombers over het nagelaten kind van Hindrik Besuide vanwege nog ongescheiden vaste en tilbare goederen. In de eindrekening in 1760 over Arend Hendriks Besuide wordt Geertien Jansen vermeld als stiefgrootmoeder.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  NN _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Arends] BESUIDE ovl. 1721 ( III-1-1 )
  2. Peter [Arends] BESUIDE ovl. voor 1734 te Vries (Yde) ( III-1-2 )
  3. Lambert [Arends] BESUIDE ovl. voor 1745 te Haren (Helpman?) ( III-1-3 )
  4. Hindrik [Arends] BESUIDE ( III-1-4 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Geertien [Jansen] _
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien [Arends] Bazuin geb. te Vries? ( III-1-5 )
  2. Jantje [Arends] _ ged. 10-2-1726 te Vries ( III-1-6 )

II-1-2 Jan [Hendriks] BESUIDE
ovl. voor 1713 te Zeijen
zoon van: Jan [Arents] BESUIDE
NN _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
In 1730 wordt een momberrekening opgemaakt over de kinderen van wijlen Jan Hendriks Besuide en Eltien Hessels te Zeijen. De kinderen zijn Jan Besuide, nu 25 jaar en meerderjarig en de overleden Egbertien Besuide, voor wie haar echtgenoot Jannes Heuving te Amen verschijnt. Hoofdmomber is Jan Roelofs van Zeijen, medemombers zijn Arent Besuide te Yde, Jan Derks te Zuidvelde, die niet is verschenen en de overleden Hendrik Balts uit Eelde. In de eindtekst staat dat medemombaar Jan Balts te Eelde overleden is. Dit kan een vergissing zijn of Jan Balts heeft Hendrik Balts vervangen en is ook overleden. De vorige rekening was van 1713. De naam Jacob Boelens komt verschillende keren voor en is vermoedelijk de stiefvader. Hij is in 1732 medemomber als aangetrouwde oom over de kinderen van Jan Lamberts en Egbertien Hessels. Ook de naam Jacob Boer wordt een keer genoemd (van Eelde?). Jan Besuide tekent als Jan Jansen Besui. Uit de rekening valt af te leiden dat Egbertien ongeveer in 1727 is getrouwd.
 
  Hij trouwde met:  
  Eltien [Hessels] _
ovl. voor 1757 te Zeijen
dochter van: Hessel _
  Uit deze relatie  
  1. Egbertje BESUIDE ovl. voor 1729 te Amen? ( III-2-7 )
  2. Jan BAZUIN geb. 1705 te Zeijen ( III-2-8 )

II-1-3 NN BESUIDE?
dochter van: Jan [Arents] BESUIDE
NN _
( I-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Roelofs] _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Arents Jans] _ ovl. 1761 te Zeijen ( III-3-9 )

  Generatie III  
III-1-1 Jan [Arends] BESUIDE
ovl. 1721
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )

III-1-2 Peter [Arends] BESUIDE
ovl. voor 1734 te Vries (Yde)
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
In 1734 worden mombers aangesteld over de minderderjarige kinderen van wijlen Peters Besuide en Marchien Jacobs te Yde, die gaat hertrouwen met Lucas Vedder te Yde. Hoofdmomber is Lambert Besuide van Winde, volle oom van de pupillen. Zijn vader Arent Besuide te Yde is vanwege zijn hoge leeftijd alleen medemomber, verder Claas Jans van Yde, aangetrouwde oom en Hendrik Peters Besuide te Donderen, broer van de pupillen. De minderjarige dochter Hillechien Pieters zal tot haar 18de jaar worden verzorgd door de moeder en de stiefvader, de minderjarige zoon is blijkbaar al uit huis, zijn naam wordt niet vermeld, maar volgens latere momberschappen is dit Jacob Pieters. Er is een huis in Yde, mede bewoond door zwager Evert Roelofs (getrouwd met zuster Jantien Pieters) en er zijn goederen mandelig met Evert Roelofs, met Arend Besuide en met Claas Jans, maar niet allemaal dezelfde.
 
  Hij trouwde met:  
  Marchien [Jacobs] _
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Pieters] _ ( IV-1-2 )
  2. Hindrik [Pieters] _ ( IV-1-1 )
  3. Jantien [Pieters] _ ( IV-1-3 )
  4. Hillechien [Pieters] _ geb. ca 1722 / ovl. 16-3-1794 ( IV-1-4 )

III-1-3 Lambert [Arends] BESUIDE
ovl. voor 1745 te Haren (Helpman?)
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de dopen van de eerste drie kinderen bekend als Lambert Desui.
In 1734 nog wonend in Winde, in 1740 wonend in Helpen (Helpman), voor 1745 overleden (vervanging als hoofdmomber door Hendrik Pieters).
In 1745 verkoopt wed. L. Besuide voor 300 gld. vaste goederen, aangifte Vrijwillige Verkopen.
 
  Hij trouwde met:  
  Albertje? _
  Persoonlijke informatie
De naam Albertje is een aanname op basis van de namen van de kleindochters.
 
  Uit deze relatie  
  1. Barelt [Lamberts] BAZUIN ged. 20-8-1724 te Vries (Bunne) ( IV-2-5 )
  2. Aaltje [Lamberts] BAZUIN ged. 1-9-1726 te Vries (Winde) ( IV-2-6 )
  3. Arend Besuide ged. 18-9-1728 te Vries (Winde) ( IV-2-7 )
  4. Arend BAZUIN ged. 8-2-1733 te Vries (Winde) ( IV-2-8 )

III-1-4 Hindrik [Arends] BESUIDE
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Momberaanstelling in 1740 over zoon Arend, 5 jaar. Goederen o.a een zevende deel van het huis van Evert Roelofs (getrouwd met Jantien Pieters, kleindochter van Arend Besuide), een obligatie van 400 gld. van Arend Besuide. Hoofdmomber is Lambert Besuide te Helpen, oom, medemombers zijn de neven Jan Arents te Zeijen, Egbert Jans van Zuidlaren en Jacob Abrahams van Yde.
In 1745 wordt Hindrik Pieters van Donderen hoofdmomber wegens overlijden van Lambert Besuide. In 1746 wordt de inventaris van stiefgrootmoeder Geertien Jansen opgemaakt. De rekening van 1752 wordt opgemaakt door Egbert Coops.
In 1760 wordt de eindrekening opgemaakt door hoofdmomber Hindrik Pieters, dan te Peest, tegenover de medemombers Jan Arents, Jacob Abrahams. Er is een obligatie van 400 gld. van stiefgrootmoeder Geertien Jans, weduwe van Arent Besuide. De rekening wordt mede ondertekend door stiefvader Egbert Coops.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantien [Alberts] _
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Hendriks] BAZUIN ged. 6-3-1735 te Vries (Yde) ( IV-3-9 )

III-1-5 Hillechien [Arends] Bazuin
geb. te Vries?
dochter van: Arend [Jans] BESUIDE
Geertien [Jansen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
In 1746 maakt Geertien Jansen, weduwe van Arent Besuide haar inventaris op, vermoedelijk vanwege het overlijden van haar echtgenoot. Zij wordt vermeld als de stiefgrootmoeder van Arend Hendriks Besuide. Er zijn ook goederen mandelig met Geert Bour.
 
  Zij trouwde met:  
  Geert [Jan] BUUR
geb. te Vries?
  Persoonlijke informatie
Geert Bour assisteert in 1745 in Vries zijn schoonmoeder Geertien Jansen, weduwe van Arent Besuide van Yde bij een geldlening, waarbij Geert Bour tekent als Geert Jansen.
Bij het overlijden van Jan Bezu in Winde, 1819, z.v. Geert Bezu en Hillechien Arends. Bij het overlijden van Geertien Geerts 1824 in Paterswolde: d.v. Geert Jans en Hillegien Arends. Bij het huwelijk van zoon Geert Jans Arents in 1817 genoemd Geertien Geerts Boer.
Als Hilligien Jans bij het overlijden van zoon Arend Bazuin.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje [Geerts] _ ged. 26-2-1741 te Vries (Yde) / ovl. 1792 te Schipborg ( IV-4-10 )
  2. Jan [Geerts] Bezu geb. 17-3-1743 te Vries / ovl. 26-9-1819 te Winde ( IV-4-11 )
  3. Geertje [Geerts] _ ged. 17-10-1745 te Vries (Yde) / ovl. 10-1-1824 te Eelde (Paterswolde) ( IV-4-12 )
  4. Arend BAZUIN geb. 2-11-1748 te Vries (Yde) / ovl. 1-4-1819 te Eelde ( IV-4-13 )
  5. Geertruid [Geerts] BAZUIN geb. 15-6-1752 te Vries / ovl. 2-10-1818 te Anloo ( IV-4-14 )

III-1-6 Jantje [Arends] _
ged. 10-2-1726 te Vries
dochter van: Arend [Jans] BESUIDE
Geertien [Jansen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Doop: dochter van: Arent Desui. Bij overlijden van de kinderen als moeder Jantien Arends of Jantien Bazuin.
 
  Zij trouwde met:  
  Harm [Jans] MELLENS
ovl. voor 1777
zoon van: Jan [Mellens] <BAZUIN>
Roelfje _
fam. 2: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Overleden vermoedelijk ca 1770 te Schipborg
Wanneer Roelofje Harms in 1777 trouwt met Jan Geerts, weduwnaar van Jantje Jans wordt bij de momberaanstelling/huwelijkscontract Jan Harms vermeld als broer van Roelofje en Jantje Arents, weduwe H. Melles als moeder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Harms] MELLENS ged. 29-9-1748 te Yde / ovl. voor 1802 te Schipborg? fam. 2: ( III-1-1 )
  2. Arend [Bezui] MELLENS ged. 14-2-1751 te Vries (Yde) / ovl. 23-8-1819 te Schipborg fam. 2: ( III-1-2 )
  3. Roelfien [Harms] MELLENS ged. 4-2-1753 te Vries (Yde) / ovl. 20-2-1822 te Annen fam. 2: ( III-1-3 )
  4. Jan [Harms] BAZUIN ged. 7-12-1755 te Yde / ovl. 7-5-1832 te Haren fam. 2: ( III-1-4 )
  5. Gerrit [Harms] MELLENS geb. 27-2-1758 te Vries (Yde) / ovl. 27-4-1832 te Anloo fam. 2: ( III-1-5 )
  6. Geert [Harms] MELLENS ged. 7-6-1761 te Vries (Yde) / ovl. 4-2-1834 te Anloo fam. 2: ( III-1-6 )
  7. Geertien [Harms] MELLENS ged. 29-4-1764 te Vries (Winde) fam. 2: ( III-1-7 )

III-2-7 Egbertje BESUIDE
ovl. voor 1729 te Amen?
dochter van: Jan [Hendriks] BESUIDE
Eltien [Hessels] _
( II-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  Jannes HEUVING
geb. te Amen?
  Bij het huwelijk
huwelijk in 1727
 

III-2-8 Jan BAZUIN
geb. 1705 te Zeijen
zoon van: Jan [Hendriks] BESUIDE
Eltien [Hessels] _
( II-1-2 )
  Hij trouwde op 6-5-1742 te Eelde met:  
  Aaltje [Lucas] _
dochter van: Lucas [Berents] _
Jantien [Eitens] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Bazu van Seijen en Aaltje Lucas.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltien [Jans] BAZUIN ged. 3-2-1743 te Eelde ( IV-5-15 )

III-3-9 Jan [Arents Jans] _
ovl. 1761 te Zeijen
zoon van: Jan [Roelofs] _
NN BESUIDE?

( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Dopen van de kinderen: vader Jan Arends, van Zeijen.
In 1761 worden mombers aangesteld over de kinderen Jan 14, Grietien 12 en Roelof 10 jaar omdat beide ouders zijn overleden. Hoofdmomber is Jan Jans te Zeijen (aangesteld i.p.v. zijn vader Jan Harms, aangetrouwde oom) en als medemombers Jan Kremer te Zeijen als aangetrouwde volle neef van de vader, Jacob Roelofs voor zijn vader Roelof Jacobs te Zeijen, broer van de moeder en Egbert Suinge van Westervelde, neef van de moeder.
Bij de bezittingen is een boerenerf te Zeijen, bewoond door grootvader, (groot)moeder en oom Roelof Jacobs en Aaltien Egberts en zoon (de oom Jacob Roelofs), de huur wordt bepaald op 66 mudden rogge per jaar. Verder de keuterij te Zeijen laatst bewoond door de vader, bestaande o.a. uit een nieuwe behuizing.
 
  Hij trouwde met:  
  Eltien [Roelofs] _
dochter van: Roelof [Jacobs] _
Aaltien [Jacobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] _ ged. 26-2-1747 te Vries (Zeijen) / ovl. 19-2-1826 te Roden (Lieveren) ( IV-6-16 )
  2. Grietje [Jans] _ ged. 27-7-1749 te Vries (Zeijen) ( IV-6-17 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Hindrik [Pieters] _
zoon van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )

IV-1-2 Jacob [Pieters] _
zoon van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Medemomber in 1765 over de kinderen van zuster Hillechien, samen met broer Hendrik Pieters te Peest.
 

IV-1-3 Jantien [Pieters] _
dochter van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )

IV-1-4 Hillechien [Pieters] _
geb. ca 1722
ovl. 16-3-1794
dochter van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )
  Zij trouwde te ca 1744 met:  
  Geert [Lamberts] VEDDER
geb. ca 1720 te Vries (Yde)
ovl. ca 1764
zoon van: Lambert VEDDER fam. 112: ( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Na het overlijden van Geert worden er mombers aangesteld over zijn kinderen Lucas, Lambert, Margien en Pieter. De hoofdmomber is Hendrik Vedder van Yde als aangetrouwde oom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lucas [Geerts] VEDDER geb. 17-10-1745 te Vries (Yde) / ovl. 26-11-1819 te Vries (Yde) fam. 112: ( IV-4-10 )
  2. Lambert VEDDER geb. 14-6-1749 te Vries (Yde) / ovl. 20-8-1830 te Vries (Donderen) fam. 112: ( IV-4-11 )
  3. Pieter [Geerts] VEDDER ged. 23-4-1753 te Vries (Yde) fam. 112: ( IV-4-12 )
  4. Margien [Geerts] VEDDER ged. 14-12-1755 te Vries (Yde) fam. 112: ( IV-4-13 )
  5. Pieter [Geerts] VEDDER ged. 21-10-1759 te Vries (Yde) fam. 112: ( IV-4-14 )
  6. Pieter [Geerts] VEDDER ged. 24-5-1761 te Vries (Yde) fam. 112: ( IV-4-15 )

IV-2-5 Barelt [Lamberts] BAZUIN
ged. 20-8-1724 te Vries (Bunne)
zoon van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-8-1724 in Vries
 

IV-2-6 Aaltje [Lamberts] BAZUIN
ged. 1-9-1726 te Vries (Winde)
dochter van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-9-1726 te Vries.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan Bastiaan [Jans] _
ged. 22-12-1720 te Hoogezand
zoon van: Jan [Jans] _
Fennechje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-12-1720 in Hoogezand.
 

IV-2-7 Arend Besuide
ged. 18-9-1728 te Vries (Winde)
zoon van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-9-1728 te Vries.
 

IV-2-8 Arend BAZUIN
ged. 8-2-1733 te Vries (Winde)
zoon van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-2-1733 te Vries.
 

IV-3-9 Arend [Hendriks] BAZUIN
ged. 6-3-1735 te Vries (Yde)
zoon van: Hindrik [Arends] BESUIDE
Jantien [Alberts] _
( III-1-4 )
  Hij trouwde op 20-5-1764 te Vries met:  
  Margien [Jans] _
  Bij het huwelijk
Vries, trouwboek (1750-1825; DTB 154), 20 mei 1764, pagina 13
Huwelijksdatum: 20-05-1764.
Bruidegom: Arend Hindriks, woonplaats: Tinaarlo.
Bruid: Margien Jans, woonplaats: Dunderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Arends] BAZUIN ged. 5-5-1765 te Vries / ovl. 28-8-1843 te Zuidlaren (Midlaren) ( V-2-7 )
  2. Jacobje [Arends] BAZUIN ged. 23-11-1766 te Vries / ovl. 15-3-1845 te Zuidlaren (Midlaren) ( V-2-8 )
  3. Jan [Arents] BAZUIN ged. 12-3-1769 te Vries / ovl. 28-8-1836 te Midlaren ( V-2-9 )
  4. Jantje [Arends] BAZUIN ged. 20-9-1772 te Vries (Tynaarlo) ( V-2-10 )
  5. Albert [Arends] BAZUIN ged. 9-7-1775 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 15-8-1848 te Zuidlaren (OA-27) ( V-2-11 )
  6. Egbert [Arends] BAZUIN ged. 22-8-1779 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 2-7-1855 te Zuidlaren (OA-26) ( V-2-12 )

IV-4-10 Hindrikje [Geerts] _
ged. 26-2-1741 te Vries (Yde)
ovl. 1792 te Schipborg
dochter van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )

IV-4-11 Jan [Geerts] Bezu
geb. 17-3-1743 te Vries
ovl. 26-9-1819 te Winde
zoon van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )

IV-4-12 Geertje [Geerts] _
ged. 17-10-1745 te Vries (Yde)
ovl. 10-1-1824 te Eelde (Paterswolde), 78 jaar oud
dochter van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )
  Zij trouwde op 10-5-1767 te Eelde met:  
  Jan [Arents] _
geb. voor 1723
ovl. ca 1790
zoon van: Arent [Janssens] _
Geertje [Janssens] _

  Persoonlijke informatie
Waarschijnlijk geboren voor 1723. Bron: website van Arend Arends ''Eelder Genealogieen""
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Jans] ARENDS ged. 1-5-1768 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-8-1826 te Eelde (Paterswolde) ( V-3-13 )
  2. Jan [Jans] ARENDS ged. 25-4-1779 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-2-1834 te Eelde (Paterswolde) ( V-3-14 )

IV-4-13 Arend BAZUIN
geb. 2-11-1748 te Vries (Yde)
ovl. 1-4-1819 te Eelde
zoon van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )
  Hij trouwde met:  
  Roelfien [Lucas] KUIPER
geb. 20-3-1766 te Vries
ovl. 31-5-1848 te Eelde (OA-23), 82 jaar oud
dochter van: Lucas [Jansen] _
Geessien _

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend BAZUIN geb. 15-3-1795 te Eelde / ovl. 16-12-1869 te Eelde (Paterswolde) (OA-34) ( V-4-15 )
  2. Hillechien BAZUIN geb. 2-11-1799 te Eelde / ovl. 6-12-1878 te Eelde (OA-37) ( V-4-16 )
  3. Jan BAZUIN geb. 11-3-1804 te Eelde / ovl. 18-2-1884 te Eelde (OA-2) ( V-4-17 )

IV-4-14 Geertruid [Geerts] BAZUIN
geb. 15-6-1752 te Vries
ovl. 2-10-1818 te Anloo
dochter van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )
  Zij trouwde op 2-4-1774 te Vries met:  
  Klaas [Arends] TOLNER
ged. 18-11-1742 te Gasteren
ovl. 17-11-1814 te Anloo, 70 jaar oud
zoon van: Arend TOLNER
Jantje [Tonnis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1742 te Anloo; doopgetuige: Aaltje, huisvrouw van Roelof Husing van Gasteren.
 

IV-5-15 Eltien [Jans] BAZUIN
ged. 3-2-1743 te Eelde
dochter van: Jan BAZUIN
Aaltje [Lucas] _
( III-2-8 )
  Zij trouwde (1) op 11-5-1763 te Groningen met:  
  Jan [Alberts] ELEVELD
ged. 5-1-1738 te Paterswolde
ovl. voor 1782
zoon van: Albert [Roelefs] _
Lutgertje [Jacobs Sighers] _

  Uit deze relatie  
  1. Albert Jan van DIJKEN geb. 5-5-1771 te Haren / ovl. 20-12-1827 te Haren ( V-5-18 )
  Zij trouwde (2) op 22-10-1782 te Groningen met:  
  Louwe [Uges] _
ged. 7-5-1747 te Haren
zoon van: Uge [Louwes] _
Geertien [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-5-1747 in Haren.
 

IV-6-16 Jan [Jans] _
ged. 26-2-1747 te Vries (Zeijen)
ovl. 19-2-1826 te Roden (Lieveren)
zoon van: Jan [Arents Jans] _
Eltien [Roelofs] _
( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-2-1747 te Vries.
Beroep: landbouwer te Lieveren.
 
  Hij trouwde op 18-5-1777 met:  
  Geesje [Jacobs] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Jans van Langelo en Geesjen Jacobs van Lieveren
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltien [Jans] ARENDS geb. 1778 te Roden / ovl. 25-11-1841 te Roden (Leutingewolde) ( V-6-19 )

IV-6-17 Grietje [Jans] _
ged. 27-7-1749 te Vries (Zeijen)
dochter van: Jan [Arents Jans] _
Eltien [Roelofs] _
( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-7-1749 te Vries.
 
  Zij trouwde op 28-5-1772 te Norg met:  
  Roelof [Willems] _
geb. te Steenbergen
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Roelf Willems en Grietje Jans, beide van Steenbergen. Ook afkondiging in Roden: Roelef Willems en Grietje Jans van Norch, getrouwd te Norch.
Volgens de momberrekening in 1772 is Grietien Jans getrouwd met Roelof Willems van Steenbergen.
 

  Generatie V  
V-2-7 Hendrik [Arends] BAZUIN
ged. 5-5-1765 te Vries
ovl. 28-8-1843 te Zuidlaren (Midlaren), 78 jaar oud
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-5-1765 te Vries.
 

V-2-8 Jacobje [Arends] BAZUIN
ged. 23-11-1766 te Vries
ovl. 15-3-1845 te Zuidlaren (Midlaren), 78 jaar oud
dochter van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-11-1766 te Vries.
 

V-2-9 Jan [Arents] BAZUIN
ged. 12-3-1769 te Vries
ovl. 28-8-1836 te Midlaren
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Hij trouwde op 29-4-1810 te Zuidlaren met:  
  Tonsien [Klazen] STRUIK
ged. 25-9-1785 te Vries (Yde)
ovl. 22-4-1880 te Zuidlaren, 94 jaar oud
dochter van: Klaas [Jacobs] _
Jantien [Thalens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-9-1785 te Vries. Naam ook: Teunisje Klasens Struik.
 
  Bij het huwelijk
Zuidlaren, ondertrouw- en trouwboek (1729-1811; DTB 172), 29 april 1810, pagina 79
Huwelijksdatum: 29-04-1810; Proclamatiedatum: 15-04-1810.
Bruidegom: Jan Arents, woonplaats: Midlaren.
Bruid: Tonsien Klazen, woonplaats: IJde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arent [Jans] BAZUIN geb. 23-2-1811 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 5-1-1870 te Zuidlaren (Midlaren) ( VI-3-9 )
  2. Margje [Jans] BAZUIN geb. 12-4-1813 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 2-5-1850 te Bedum (Noordwolde) ( VI-3-10 )
  3. Jantje BAZUIN geb. 16-3-1816 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 17-3-1859 te Bedum (Noordwolde) ( VI-3-11 )
  4. Hendrikje BAZUIN geb. 9-11-1818 te Zuidlaren / ovl. 23-2-1885 te Zuidlaren (Midlaren) ( VI-3-12 )
  5. Klaas BAZUIN geb. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren) ( VI-3-13 )
  6. Anna BAZUIN geb. 21-11-1823 te Zuidlaren / ovl. 14-3-1898 te Zuidlaren ( VI-3-14 )

V-2-10 Jantje [Arends] BAZUIN
ged. 20-9-1772 te Vries (Tynaarlo)
dochter van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )

V-2-11 Albert [Arends] BAZUIN
ged. 9-7-1775 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 15-8-1848 te Zuidlaren (OA-27)
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Hij trouwde met:  
  Geertien PIETERS
  Uit deze relatie  
  1. Pieter BAZUIN geb. 29-11-1807 te Zuidlaren / ovl. 25-11-1897 te Anloo (Annen) (OA-64) ( VI-4-15 )
  2. Arend [Alberts] BAZUIN geb. 29-1-1810 te Zuidlaren / ovl. 16-2-1886 te Zuidlaren ( VI-4-16 )
  3. Margje BAZUIN geb. 10-6-1813 te Zuidlaren / ovl. 18-2-1850 te Zuidlaren (OA-7) ( VI-4-17 )

V-2-12 Egbert [Arends] BAZUIN
ged. 22-8-1779 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 2-7-1855 te Zuidlaren (OA-26), 76 jaar oud
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-8-1779 te Vries.
 
  Hij trouwde op 23-4-1817 te Zuidlaren (HA-1) met:  
  Jeichien [Harms] NOORD
geb. 1789 te Schipborg
ovl. 16-11-1838 te Zuidlaren
dochter van: Harm [Jans] NOORD
Geertien [Harms] MELLENS

fam. 2: ( III-1-7 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 37 jaar.; bruid: 28 jaar.
 

V-3-13 Arend [Jans] ARENDS
ged. 1-5-1768 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-8-1826 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Arents] _
Geertje [Geerts] _

( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-5-1768 te Eelde. Beroep: arbeider (1821).
 
  Hij trouwde op 25-11-1792 te Eelde met:  
  Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
ged. 26-10-1766 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-6-1808 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Roelf [Lucas] SIEGERS
Hillegien [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-10-1766 te Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien _ ged. 6-3-1793 te Eelde (Paterswolde) / ovl. ca 1797 ( VI-5-18 )
  2. Jan Arend ARENDS ged. 15-6-1794 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-3-1855 te Eelde (Paterswolde) ( VI-5-19 )
  3. Hillechien ARENDS ged. 9-10-1796 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-3-1875 te Vries (Zeijen) ( VI-5-20 )
  4. Roelf ARENDS ged. 2-12-1798 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-4-1885 te Eelde (Paterswolde) ( VI-5-21 )
  5. Berend ARENDS geb. ca 1800 te Eelde / ovl. 27-3-1875 te Haren (Hoornschedijk) (OA-24) ( VI-5-22 )
  6. Hindrik Arend ARENDS geb. 12-7-1803 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-11-1877 te Eelde ( VI-5-23 )

V-3-14 Jan [Jans] ARENDS
ged. 25-4-1779 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-2-1834 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Arents] _
Geertje [Geerts] _

( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-4-1779 te Eelde
 
  Hij trouwde op 14-5-1815 te Eelde met:  
  Klasina [Geerts] JONGMAN
geb. 3-1-1796 te Peize
ovl. 15-10-1872 te Eelde (Paterswolde), 76 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] JONKMAN
Jantien [Klaasens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeiderster (1854).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien ARENDS geb. 22-4-1821 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-10-1870 te Eelde ( VI-6-24 )
  2. Henderkien ARENDS geb. 11-9-1823 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-1-1901 te Groningen ( VI-6-25 )
  3. Geert ARENDS geb. ca 1825 te Eelde (Paterswolde) ( VI-6-26 )
  4. Jan ARENDS geb. ca 1828 te Eelde (Paterswolde) ( VI-6-27 )

V-4-15 Arend BAZUIN
geb. 15-3-1795 te Eelde
ovl. 16-12-1869 te Eelde (Paterswolde) (OA-34), 74 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
beroep: broodbakker (1837, 1855, 1857).
 
  Hij trouwde op 19-5-1836 te Eelde (HA-3) met:  
  Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
geb. 30-6-1809 te Norg
ovl. 15-8-1885 te Eelde (OA-15), 76 jaar oud
dochter van: Hendrik [Hendriks] WINTERS
Jantje [Arends] ODDING

  Bij het huwelijk
bruidegom: 41 jaar.; bruid: 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend BAZUIN geb. 18-11-1837 te Eelde (GA-40) / ovl. 14-2-1915 te Nijeveen (OA-7) ( VI-7-28 )
  2. Jantien BAZUIN geb. 20-6-1839 te Eelde / ovl. 17-4-1916 te Eelde (Paterswolde) ( VI-7-29 )
  3. Roelfien BAZUIN geb. 6-9-1844 te Eelde / ovl. 9-5-1917 te Haren (OA-18) ( VI-7-30 )
  4. Hendrik BAZUIN geb. 17-1-1855 te Eelde (GA-3) / ovl. 2-10-1857 te Eelde (OA-27) ( VI-7-31 )

V-4-16 Hillechien BAZUIN
geb. 2-11-1799 te Eelde
ovl. 6-12-1878 te Eelde (OA-37), 79 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
zonder beroep
 

V-4-17 Jan BAZUIN
geb. 11-3-1804 te Eelde
ovl. 18-2-1884 te Eelde (OA-2), 79 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Hij trouwde op 8-5-1841 te Eelde (HA-1) met:  
  Jantien ALBERTS
geb. 19-1-1816 te Vries
ovl. 15-5-1856 te Eelde, 40 jaar oud
dochter van: Jan ALBERTS
Lammechien SANTS

  Bij het huwelijk
bruidegom: 37 jaar.; bruid: 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien BAZUIN geb. 7-6-1841 te Eelde / ovl. 12-12-1894 te Eelde ( VI-8-32 )
  2. Lammechien BAZUIN geb. 21-4-1843 te Eelde / ovl. 5-1-1928 te Eelde (Paterswolde) ( VI-8-33 )

V-5-18 Albert Jan van DIJKEN
geb. 5-5-1771 te Haren
ovl. 20-12-1827 te Haren, 56 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] ELEVELD
Eltien [Jans] BAZUIN

( IV-5-15 )
  Hij trouwde te Noorddijk met:  
  Aaltje DERKS
geb. ca 1772 te Harkstede
ovl. 5-11-1840 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Derk [Ennes] _
Luike [Hindriks] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1801
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Alberts] van DIJKEN geb. 11-2-1810 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-12-1863 te Noorddijk (Engelbert) ( VI-9-34 )

V-6-19 Eltien [Jans] ARENDS
geb. 1778 te Roden
ovl. 25-11-1841 te Roden (Leutingewolde)
dochter van: Jan [Jans] _
Geesje [Jacobs] _
( IV-6-16 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt: N.H. te Roden.
Begraven te Roden.
 
  Zij trouwde op 21-6-1811 te Roden met:  
  Jan [Florijs] AUKEMA
geb. 2-6-1772 te Roden (Leutingewolde)
ovl. 20-9-1848 te Roden (Leutingewolde), 76 jaar oud
zoon van: Floris AUKEMA
Lammechien SMEENK
fam. 37: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-6-1772 (Ned. Herv.) te Roden.
Beroep: landbouwer te Leutingewolde no 98 (1840).
Begraven te Roden
 
  Uit deze relatie  
  1. Florijs [Jans] AUKEMA geb. 14-4-1812 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 25-11-1873 te Roden (de Zulthe) fam. 37: ( V-2-2 )
  2. NN1 AUKEMA geb. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-3 )
  3. NN2 AUKEMA geb. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-4 )
  4. NN3 AUKEMA geb. 1-10-1814 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 1-10-1814 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-5 )
  5. Geessien [Jans] AUKEMA geb. 21-12-1815 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 21-6-1850 te Roden (Zulthe) fam. 37: ( V-2-6 )
  6. Jan [Jans] AUKEMA geb. 25-11-1817 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 29-4-1904 te Roden fam. 37: ( V-2-7 )
  7. Roelof [Jans] AUKEMA geb. 9-12-1819 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 2-3-1902 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-8 )
  8. Jacob AUKEMA geb. 1-6-1821 te Roden / ovl. 22-10-1822 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-9 )
  9. Jacob AUKEMA geb. 27-5-1824 te Roden / ovl. 4-12-1824 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-10 )

  Generatie VI  
VI-3-9 Arent [Jans] BAZUIN
geb. 23-2-1811 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 5-1-1870 te Zuidlaren (Midlaren), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1811 te Zuidlaren. Beroep: landbouwer (o.a. 1854).
 
  Hij trouwde op 3-6-1848 te Zuidlaren (HA-9) met:  
  Fenna HOUWING
geb. 9-1-1820 te Zuidlaren
ovl. 21-5-1892 te Zuidlaren (OA-21), 72 jaar oud
dochter van: Jannes HOUWING
Jantje FIX

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1875).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BAZUIN geb. 3-1-1854 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-1) / ovl. voor 1903 ( VII-6-16 )

VI-3-10 Margje [Jans] BAZUIN
geb. 12-4-1813 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 2-5-1850 te Bedum (Noordwolde), 37 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Margien.
 
  Zij trouwde op 19-5-1831 te Groningen (HA-63) met:  
  Jan [Hindriks] van HEMMEN
geb. 28-2-1810 te Haren
ovl. 1-10-1877 te Bedum, 67 jaar oud
zoon van: Hindrik [Anthoni] van HEMMEN
Elsien [Hindriks] OOSTERVELD
fam. 35: ( II-1-6 )
fam. 7: ( IV-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-3-1810 te Haren. Beroep: landbouwer (1831, 1865).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 21 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van HEMMEN geb. 19-5-1833 te Groningen / ovl. 27-4-1872 te Ten Boer (Garmerwolde) fam. 35: ( IV-13-84 )
  2. Tonnisje van HEMMEN geb. 5-8-1835 te Noordwolde / ovl. 12-4-1872 te Tjamsweer fam. 35: ( IV-13-85 )
  3. Jan [Jans] van HEMMEN geb. 26-8-1837 te Noordwolde / ovl. 7-12-1837 te Noordwolde fam. 35: ( IV-13-86 )
  4. Elsje van HEMMEN geb. 3-1-1839 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 25-3-1925 te Ten Boer (Sint Annen) fam. 35: ( IV-13-87 )
  5. Jantje van HEMMEN geb. 29-12-1840 te Noordwolde / ovl. 18-3-1924 te Bedum fam. 35: ( IV-13-88 )
  6. Hinderica van HEMMEN geb. 19-3-1842 te Noordwolde / ovl. 23-9-1843 te Noordwolde fam. 35: ( IV-13-89 )
  7. Hinderica van HEMMEN geb. 8-1-1844 te Noordwolde / ovl. 13-3-1853 te Noordwolde fam. 35: ( IV-13-90 )
  8. Jan van HEMMEN geb. 7-1-1846 te Noordwolde / ovl. 13-5-1928 te Bedum fam. 35: ( IV-13-91 )
  9. Anthonie van HEMMEN geb. 13-12-1847 te Noordwolde / ovl. 18-2-1910 te Groningen fam. 35: ( IV-13-92 )
  10. Martje van HEMMEN geb. 2-5-1850 te Noordwolde / ovl. 13-12-1850 te Groningen fam. 35: ( IV-13-93 )

VI-3-11 Jantje BAZUIN
geb. 16-3-1816 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 17-3-1859 te Bedum (Noordwolde), 43 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-2-9 )
  Zij trouwde op 8-11-1838 te Zuidlaren met:  
  Tonnis TIMMER
geb. 12-7-1811 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 26-8-1873 te Bedum (Noordwolde), 62 jaar oud
zoon van: Sijmon [Pieters] TIMMER
Aaltje [Tonnis] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan TIMMER geb. 9-10-1839 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 25-8-1879 te Bedum (Noordwolde) ( VII-8-27 )
  2. Simon TIMMER geb. 1-3-1841 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 3-2-1864 te Bedum (Noordwolde) ( VII-8-28 )
  3. Aaltje TIMMER geb. 9-5-1843 te Noordwolde / ovl. 9-12-1883 te Groningen ( VII-8-29 )
  4. Teuna TIMMER geb. 2-7-1845 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 5-2-1859 te Bedum (Noordwolde) ( VII-8-30 )
  5. Pieter TIMMER geb. 25-11-1848 te Bedum (Noordwolde) ( VII-8-31 )
  6. Marchje TIMMER geb. 22-9-1851 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 24-5-1927 te Middelstum ( VII-8-32 )
  7. Hindrikje TIMMER geb. 11-5-1854 te Bedum (Noordwolde) ( VII-8-33 )
  8. Anna TIMMER geb. 19-12-1856 te Bedum (Noordwolde) ( VII-8-34 )

VI-3-12 Hendrikje BAZUIN
geb. 9-11-1818 te Zuidlaren
ovl. 23-2-1885 te Zuidlaren (Midlaren), 66 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1875).
 
  Zij trouwde op 9-5-1846 te Zuidlaren met:  
  Willem KARSTEN
geb. 8-2-1819 te Zuidlaren
ovl. 16-12-1863 te Plankensloot, 44 jaar oud
zoon van: Roelof KARSTEN
Lammiggien SISSINGH

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1846).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN KARSTEN geb. 1-8-1847 te Zuidlaren / ovl. 1-8-1847 te Zuidlaren ( VII-9-35 )
  2. NN KARSTEN geb. 24-10-1848 te Zuidlaren / ovl. 24-10-1848 te Zuidlaren ( VII-9-36 )
  3. NN KARSTEN geb. 11-4-1850 te Zuidlaren / ovl. 11-4-1850 te Zuidlaren ( VII-9-37 )
  4. NN KARSTEN geb. 26-5-1851 te Zuidlaren / ovl. 26-5-1851 te Zuidlaren ( VII-9-38 )
  5. Roelof KARSTEN geb. 10-11-1852 te Zuidlaren / ovl. 15-6-1889 te Zuidlaren (Midlaren) ( VII-9-39 )
  6. Teunisje KARSTEN geb. 9-8-1854 te Zuidlaren / ovl. 27-8-1854 te Zuidlaren ( VII-9-40 )
  7. Jan KARSTEN geb. 20-12-1855 te Zuidlaren / ovl. 11-2-1856 te Zuidlaren ( VII-9-41 )

VI-3-13 Klaas BAZUIN
geb. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren), 0 dagen oud
zoon van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-2-9 )

VI-3-14 Anna BAZUIN
geb. 21-11-1823 te Zuidlaren
ovl. 14-3-1898 te Zuidlaren, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-2-9 )
  Zij trouwde op 3-6-1848 te Zuidlaren met:  
  Egbert van BON
geb. 19-10-1822 te Zuidlaren
ovl. 18-11-1910 te Zuidlaren (Schuilingsoord), 88 jaar oud
zoon van: Berend [Alberts] van BON
Aaltje [Pieters] HAGEDOORN

  Persoonlijke informatie
Beroep: oliemolenaar (1848, 1871).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend van BON geb. 12-11-1848 te Zuidlaren / ovl. 12-5-1925 te Schuilingsoord ( VII-10-42 )
  2. Jan van BON geb. 19-11-1850 te Zuidlaren / ovl. 10-4-1851 te Zuidlaren ( VII-10-43 )
  3. Jan van BON geb. 5-2-1852 te Zuidlaren / ovl. 1-7-1937 te Zuidlaren ( VII-10-44 )
  4. Albert van BON geb. 3-6-1854 te Zuidlaren / ovl. 26-12-1938 te Zuidlaren (Midlaren) ( VII-10-45 )
  5. Arend van BON geb. 18-8-1856 te Zuidlaren / ovl. 28-8-1856 te Zuidlaren ( VII-10-46 )
  6. Arend van BON geb. 23-2-1858 te Zuidlaren / ovl. 21-6-1936 te Zuidlaren (Midlaren) ( VII-10-47 )
  7. Aaltje van BON geb. 1-11-1860 te Zuidlaren / ovl. 15-5-1958 te Zuidlaren (Midlaren) ( VII-10-48 )
  8. Egbert van BON geb. 24-4-1863 te Zuidlaren / ovl. 2-5-1948 te Zuidlaren ( VII-10-49 )

VI-4-15 Pieter BAZUIN
geb. 29-11-1807 te Zuidlaren
ovl. 25-11-1897 te Anloo (Annen) (OA-64), 89 jaar oud
zoon van: Albert [Arends] BAZUIN
Geertien PIETERS
( V-2-11 )
  Hij trouwde op 17-12-1833 te Anloo (HA-17) met:  
  Frougien BRUINS
geb. 27-1-1806 te Anloo
ovl. 30-5-1889 te Anloo, 83 jaar oud
dochter van: Jan [Roelofs] BRUINS
Jeichien [Jans] SCHUILING

  Persoonlijke informatie
Naam ook Froukien
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien BAZUIN geb. 30-9-1834 te Anloo / ovl. 19-7-1918 te Anloo ( VII-11-50 )

VI-4-16 Arend [Alberts] BAZUIN
geb. 29-1-1810 te Zuidlaren
ovl. 16-2-1886 te Zuidlaren, 76 jaar oud
zoon van: Albert [Arends] BAZUIN
Geertien PIETERS
( V-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1845, 1848).
 
  Hij trouwde op 22-6-1844 te Zuidlaren (HA-6) met:  
  Anna Johanna BRUINS
geb. 1-10-1816 te Anloo
ovl. 23-3-1901 te Zuidlaren (OA-16), 84 jaar oud
dochter van: Jan [Roelofs] BRUINS
Jeichien [Jans] SCHUILING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje BAZUIN geb. 7-7-1845 te Zuidlaren (GA-12) / ovl. 5-1-1921 te Zuidlaren (OA-3) ( VII-12-51 )
  2. Jan Roelof BAZUIN geb. 16-1-1848 te Zuidlaren (GA-4) / ovl. 7-4-1907 te Zuidlaren (OA-26) ( VII-12-52 )

VI-4-17 Margje BAZUIN
geb. 10-6-1813 te Zuidlaren
ovl. 18-2-1850 te Zuidlaren (OA-7), 36 jaar oud
dochter van: Albert [Arends] BAZUIN
Geertien PIETERS
( V-2-11 )
  Zij trouwde op 12-5-1843 te Zuidlaren (HA-7) met:  
  Geert RIJMBERG
geb. 24-1-1790 te Zuidlaren
ovl. 9-8-1862 te Zuidlaren (OA-19), 72 jaar oud
zoon van: Jacob [Hendriks] RIJNBERG
Hendrikjen [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1844, 1848).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 53 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob Geert RIJMBERG geb. 23-1-1844 te Zuidlaren (GA-7) / ovl. 18-2-1913 te Hoogkerk (overl. Groningen) (OA-4) ( VII-13-53 )
  2. Geertje RIJMBERG geb. 6-2-1848 te Zuidlaren (Plankensloot) (GA-5) / ovl. 22-2-1928 te Zuidlaren (OA-12) ( VII-13-54 )

VI-5-18 Geertien _
ged. 6-3-1793 te Eelde (Paterswolde)
ovl. ca 1797
dochter van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-3-13 )

VI-5-19 Jan Arend ARENDS
ged. 15-6-1794 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-3-1855 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-6-1794 te Eelde. Beroep: arbeider (1825 - 1855).
 
  Hij trouwde op 16-5-1822 te Eelde met:  
  Aaltien [Harms] BONDER
geb. 19-5-1797 te Roden (Vogelzang)
ovl. 25-8-1867 te Eelde (Paterswolde), 70 jaar oud
dochter van: Harm [Derks] BONDER
Geertien [Luchies] HULSHOF

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-5-1797
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm ARENDS geb. ca 1823 te Eelde (Paterswolde) ( VII-14-55 )
  2. Hindrik ARENDS geb. 15-3-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 12-8-1901 te Eelde ( VII-14-56 )
  3. Geertien [Jans] ARENDS geb. ca 1830 te Eelde (Paterswolde) ( VII-14-57 )
  4. Geert ARENDS geb. 4-4-1837 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-5-1909 te Eelde (Paterswolde) ( VII-14-58 )

VI-5-20 Hillechien ARENDS
ged. 9-10-1796 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-3-1875 te Vries (Zeijen)
dochter van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-10-1796 te Eelde. Beroep: dienstmeid te Langelo (1821), landbouwer (1867).
 
  Zij trouwde op 15-5-1821 te Norg met:  
  Jan HADDERS
ged. 1-12-1793 te Vries (Zeijen)
ovl. 7-11-1870 te Vries (Zeijen)
zoon van: Jan [Everts] HARDERS
Aaltien [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht te Smilde (1821), landbouwer (1867).
 
  Uit deze relatie  
  1. Arentien HADDERS geb. ca 1841 te Vries (Zeijen) / ovl. 25-4-1870 te Assen ( VII-15-59 )

VI-5-21 Roelf ARENDS
ged. 2-12-1798 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 5-4-1885 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-12-1798 te Eelde. Beroep: arbeider (1824 - 1859), visscher (na 1877).
Als (laatste) beroep van Roelf Arends is in het bevolkingsregister van Eelde 1876-1920 vermeld visscher.
 
  Hij trouwde op 29-7-1821 te Haren (HA-15) met:  
  Minke [Berends] NIJDAM
ged. 21-6-1801 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-11-1879 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
fam. 17: ( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-6-1801 te Haren.
In aktes van Haren tot 1827 wordt haar voornaam geschreven als Minke, in Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen meestal als Menke.
Minke eerst wonend aan de Hoornschedijk, Haren (in 1826 op E20), rond 1827 verhuisd naar Paterswolde, waarschijnlijk wonend aan de Hooiweg in Paterswolde ten noordwesten van De Braak, zie Kadastrale kaart 1832 van Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar. Getuigen bij het huwelijk zijn voor de bruidegom broer Jan Arends te Paterwolde en oom Jan Geerts Boer, 39 jr. (halfbroer van moeder Wibbegien Roelfs Siegers).
Getuigen voor de bruid zijn broers Hendrik Berends Nijdam, 35 jr., landbouwer aan de Horenschedijk en Andries Berends Nijdam, 25 jr., veenbaas, ook aan de Horenschedijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend ARENDS geb. 24-11-1821 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-3-1896 te Vries ( VII-16-60 )
  2. Berend ARENDS geb. 19-9-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-6-1824 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-16-61 )
  3. Geessien ARENDS geb. 22-7-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-8-1881 te Peize ( VII-16-62 )
  4. Berend ARENDS geb. 30-11-1828 te Eelde (Paterswolde) (GA-34) / ovl. 18-9-1894 te Eelde ( VII-16-63 )
  5. Wibbechien ARENDS geb. 31-7-1832 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-12-1832 te Eelde (Paterswolde) ( VII-16-64 )
  6. Hindrik ARENDS geb. 7-4-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-7-1891 te Eelde ( VII-16-65 )
  7. Wubbechien ARENDS geb. 23-5-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-12-1925 te Leens ( VII-16-66 )
  8. Harmtien ARENDS geb. 6-10-1842 te Eelde (Paterswolde) ( VII-16-67 )

VI-5-22 Berend ARENDS
geb. ca 1800 te Eelde
ovl. 27-3-1875 te Haren (Hoornschedijk) (OA-24), 74 jaar oud
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-3-13 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider
 
  Hij trouwde met:  
  Juda [Hendrik] GRAMSBERGEN
geb. ca 1799 te Oost Friesland
ovl. 21-5-1871 te Haren (Hoornschedijk) (OA-28), 71 jaar oud
dochter van: Hendrik GRAMSBERGEN
Ettien POOTHOLT

  Uit deze relatie  
  1. Roelf ARENDS geb. ca 1839 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-17-68 )

VI-5-23 Hindrik Arend ARENDS
geb. 12-7-1803 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-11-1877 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-7-1803 in Eelde. Beroep: arbeider (1860).
 
  Hij trouwde op 12-5-1827 te Eelde (HA-4) met:  
  Anna [Gerrits] SNIJDER
geb. 30-4-1806 te Eelde
ovl. 14-8-1879 te Eelde, 73 jaar oud
dochter van: Gerrit [Harms] SNIJDER
Maria [Jacobs] SIEGERS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-5-1806 in Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
Vader bruidegom overleden Eelde; moeder bruidegom overleden Eelde; vader bruid overleden Eelde; moeder bruid overleden Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob ARENDS geb. ca 1835 te Eelde ( VII-18-69 )
  2. Hendrik ARENDS geb. 23-5-1840 te Eelde / ovl. 23-11-1889 te Eelde ( VII-18-70 )

VI-6-24 Jantien ARENDS
geb. 22-4-1821 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-10-1870 te Eelde, 49 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-3-14 )
  Zij trouwde op 14-10-1848 te Eelde (HA-12) met:  
  Gerrit WICHERS
geb. ca 1823
zoon van: Wigcher [Jans] WIGCHERS
Jantien [Gerrits] SNIJDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1873).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wigger WIGCHERS geb. ca 1849 te Eelde ( VII-19-71 )

VI-6-25 Henderkien ARENDS
geb. 11-9-1823 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-1-1901 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-3-14 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Albert BOELENS
  Zij trouwde (2) op 22-10-1857 te Peize (HA-9) met:  
  Harm BATHOORN
geb. 20-8-1818 te Oude Pekela
ovl. 15-6-1891 te Peize (OA-13), 72 jaar oud
zoon van: Roelf [Berends] BATHOORN
Gesien [Derks] VOS
fam. 33: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (o.a. 1851).
Opvallend is dat Harm geboren is na de scheiding van zijn ouders.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 39 jaar.; bruid: 34 jaar.; weduwnaar van Grietje Lodewijks; weduwe van Albert Boelens; bruidegom voorheen familienaam van Peize; vader van de bruidegom ook Bathoorn
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BATHOORN geb. 16-9-1858 te Peize / ovl. 1-12-1932 te Peize fam. 33: ( VI-3-17 )
  2. Geert BATHOORN geb. 27-2-1860 te Peize / ovl. 11-9-1935 te Almelo fam. 33: ( VI-3-18 )
  3. Klazina BATHOORN geb. 19-4-1863 te Peize / ovl. 12-3-1890 te Haren (Hemmen) fam. 33: ( VI-3-19 )
  4. Derk BATHOORN geb. 4-7-1865 te Peize / ovl. 23-2-1938 te Peize fam. 33: ( VI-3-20 )

VI-6-26 Geert ARENDS
geb. ca 1825 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1854), arbeider (1880).
 
  Hij trouwde op 18-2-1854 te Noorddijk (HA-2) met:  
  Klaassien van KAMPEN
geb. ca 1831 te Stedum
dochter van: Krijn [Egberts] KAMPEN
IJda [Klaassens] POST

  Persoonlijke informatie
Beroep: werkbode (1854).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkbode; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan ARENDS geb. 9-3-1854 te Oldenzijl / ovl. 8-6-1889 te Groningen (overl. Leeuwarden) (OA-581) ( VII-21-76 )

VI-6-27 Jan ARENDS
geb. ca 1828 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1854).
 
  Hij trouwde op 23-9-1854 te Eelde (HA-12) met:  
  Kornelsien HARMS
geb. 29-11-1833 te Eelde (Paterswolde) (GA-29)
ovl. 29-11-1921 te Eelde (Paterswolde), 88 jaar oud
dochter van: Jan HARMS
Truida BEERDA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1854), arbeidster (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert ARENDS geb. ca 1854 te Eelde ( VII-22-77 )
  2. Reint ARENDS geb. ca 1861 te Eelde ( VII-22-78 )

VI-7-28 Arend BAZUIN
geb. 18-11-1837 te Eelde (GA-40)
ovl. 14-2-1915 te Nijeveen (OA-7), 77 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-4-15 )
  Persoonlijke informatie
beroep: hoofd onderwijzer (1868, 1871, 1872), zonder beroep (1915).
 
  Hij trouwde op 18-5-1867 te Nijeveen (HA-7) met:  
  Albertje GRITTERS
geb. 28-11-1843 te Kolderveen
ovl. 14-1-1940 te Nijeveen, 96 jaar oud
dochter van: Jan GRITTERS
Lammigje [Meeuwes] SANTING

  Bij het huwelijk
bruidegom: 29 jaar.; bruid: 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammigje BAZUIN geb. 7-11-1868 te Nijeveen (GA-37) ( VII-23-79 )
  2. Eltje BAZUIN geb. 23-2-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-10) / ovl. 17-9-1952 te Nijeveen ( VII-23-80 )
  3. Arendina BAZUIN geb. 22-12-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-38) ( VII-23-81 )

VI-7-29 Jantien BAZUIN
geb. 20-6-1839 te Eelde
ovl. 17-4-1916 te Eelde (Paterswolde), 76 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-4-15 )
  Zij trouwde op 5-9-1863 te Eelde met:  
  Derk ZWEERS
geb. 30-12-1834 te Eelde
ovl. 12-4-1903 te Eelde (Paterswolde), 68 jaar oud
zoon van: Jan ZWEERS
Froukien SIEGERS

  Uit deze relatie  
  1. Arend ZWEERS geb. 15-9-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-10-1951 te Eelde ( VII-24-82 )
  2. Hendrik ZWEERS geb. 20-1-1879 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 25-2-1964 ( VII-24-83 )

VI-7-30 Roelfien BAZUIN
geb. 6-9-1844 te Eelde
ovl. 9-5-1917 te Haren (OA-18), 72 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Bij overlijden vermeld: "wed.v. Jan Boer ."
 
  Zij trouwde (1) op 13-9-1873 te Eelde (HA-18) met:  
  Jan BOER
geb. 25-11-1826 te Assen
ovl. 25-5-1886 te Eelde, 59 jaar oud
zoon van: Cornelis BOER
Ida [Hendriks] NIJBOER

  Bij het huwelijk
bruidegom: 46 jaar.; bruid: 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis BOER geb. 13-11-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-1-1954 te Eelde ( VII-25-84 )
  2. Arend BOER geb. 12-1-1875 te Eelde (Oosterbroek) / ovl. 3-4-1949 te Haren (OA-58) ( VII-25-85 )
  3. Eltje Ida BOER geb. 3-8-1879 te Eelde (Oosterbroek) / ovl. 30-1-1955 te Haren ( VII-25-86 )
  Zij trouwde (2) op 18-6-1887 te Haren (HA-21) met:  
  Egbert HORST
geb. 25-9-1847 te Haren
ovl. 24-4-1925 te Haren (OA-16), 77 jaar oud
zoon van: Wicher [Jacobs] HORST
Aaltje [Roelfs] VEDDER
fam. 22: ( V-2-5 )
fam. 112: ( VI-6-18 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1884, 1888, 1891, 1911). Bij overlijden vermeld: "wedn.v. Hillechien Hadders".
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 39 jaar; bruid 42 jaar; weduwnaar van Hillechien Hadders; weduwe van Jan Boer
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien HORST geb. 30-5-1888 te Haren (Onnen) (GA-50) fam. 22: ( VII-11-75 )
  2. Egbertje HORST geb. 8-3-1891 te Haren (Onnen) (GA-26) / ovl. 27-3-1891 te Haren (Onnen) (OA-41) fam. 22: ( VII-11-76 )

VI-7-31 Hendrik BAZUIN
geb. 17-1-1855 te Eelde (GA-3)
ovl. 2-10-1857 te Eelde (OA-27), 2 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-4-15 )

VI-8-32 Roelfien BAZUIN
geb. 7-6-1841 te Eelde
ovl. 12-12-1894 te Eelde, 53 jaar oud
dochter van: Jan BAZUIN
Jantien ALBERTS
( V-4-17 )
  Zij trouwde op 7-5-1870 te Eelde met:  
  Floris KLUIVINGH
geb. 31-8-1839 te Eelde
ovl. 25-6-1894 te Eelde, 54 jaar oud
zoon van: Willem KLUIVINGH
Wubbechien ABELS

  Uit deze relatie  
  1. Jantien KLUIVINGH geb. 6-8-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-12-1947 te Eelde ( VII-26-89 )
  2. Wubbechien KLUIVINGH geb. 24-5-1875 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-3-1941 te Eelde ( VII-26-90 )

VI-8-33 Lammechien BAZUIN
geb. 21-4-1843 te Eelde
ovl. 5-1-1928 te Eelde (Paterswolde), 84 jaar oud
dochter van: Jan BAZUIN
Jantien ALBERTS
( V-4-17 )
  Zij trouwde op 17-6-1871 te Eelde met:  
  Jan Berend AALDERING
geb. 18-12-1835 te Schelfhorst
ovl. 26-8-1913 te Eelde (Paterswolde), 77 jaar oud
zoon van: Lammert AALDRING
Evien DEODATUS

  Uit deze relatie  
  1. Evien AALDRING geb. 3-5-1872 te Eelde / ovl. 10-12-1952 te Eelde ( VII-27-91 )
  2. Jan AALDRING geb. 17-5-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-12-1949 te Eelde ( VII-27-92 )

VI-9-34 Jan [Alberts] van DIJKEN
geb. 11-2-1810 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-12-1863 te Noorddijk (Engelbert), 53 jaar oud
zoon van: Albert Jan van DIJKEN
Aaltje DERKS
( V-5-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1837, 1838, 1877).
 
  Hij trouwde op 22-7-1837 te Haren (HA-11) met:  
  Antje [Berends] NIJDAM
geb. 27-10-1813 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-7-1869 te Noorddijk (Engelbert), 55 jaar oud
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM
fam. 17: ( VII-2-9 )
fam. 17: ( VII-5-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1837, 1877).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep moeder bruid: arbeidster
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert van DIJKEN geb. 29-3-1838 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 27-4-1838 te Haren (Hoornschedijk) (OA-12) ( VII-28-93 )
  2. Albert van DIJKEN geb. 4-3-1839 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 14-3-1898 te Noorddijk (Roodehaan) ( VII-28-94 )
  3. Berend van DIJKEN geb. 14-6-1840 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 9-3-1899 te Noorddijk (Roodehaan) ( VII-28-95 )
  4. Jelte van DIJKEN geb. 21-3-1842 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 18-6-1845 te Noorddijk (Engelbert) ( VII-28-96 )
  5. Derk van DIJKEN geb. 12-1-1844 te Noorddijk / ovl. 13-1-1934 te Roden (Nieuw Roden) ( VII-28-97 )
  6. Siese van DIJKEN geb. 5-1-1848 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 11-2-1917 te Groningen ( VII-28-98 )
  7. Jelte van DIJKEN geb. 18-2-1853 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 4-3-1853 te Noorddijk (Roodehaan) ( VII-28-99 )
  8. Aaltje van DIJKEN geb. 27-1-1854 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 7-6-1939 te Haren (Onnen) ( VII-28-100 )

  Generatie VII  
VII-6-16 Jan BAZUIN
geb. 3-1-1854 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-1)
ovl. voor 1903, 49 jaar oud
zoon van: Arent [Jans] BAZUIN
Fenna HOUWING
( VI-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875, 1877).
 
  Hij trouwde op 16-6-1875 te Haren (HA-15) met:  
  Maria Lucretia HORNHUIS
geb. 8-12-1850 te Haren (Onnen)
ovl. 2-10-1922 te Vledder, 71 jaar oud
dochter van: Hendrikus HORNHUIS
Anna Wemelina BOLHUIS
fam. 43: ( II-1-1 )
fam. 116: ( XII-58-243 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 21 jaar; bruid 24 jaar; echtscheiding 30.06.1896 vonnis te Assen. Nummer scheidingsakte: Assen: 1896: SA-72.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend BAZUIN geb. 13-4-1877 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-30) / ovl. 20-3-1929 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-32) ( VIII-10-31 )
  2. Anna Wemelina BAZUIN geb. 19-7-1879 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 3-11-1918 te Exloo ( VIII-10-32 )

VII-8-27 Jan TIMMER
geb. 9-10-1839 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 25-8-1879 te Bedum (Noordwolde), 39 jaar oud
zoon van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in Bedum (1874, 1879).
 
  Hij trouwde (1) op 1-6-1864 te Bedum met:  
  Maria WOLDRING
geb. 11-4-1840 te Noordwolde
ovl. 17-1-1871 te Bedum, 30 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jans] WOLDRING
Lolje [Hinderikus] TEISMAN

  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jan.
 
  Hij trouwde (2) op 18-4-1874 te Eelde met:  
  Fenna NIJDAM
geb. 19-3-1836 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-3-1914 te Zuidlaren, 78 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
fam. 17: ( VIII-11-59 )
fam. 110: ( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: logementshoudster (1874) wonend te Eelde.
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Maria Woldring, weduwe van Hilbrant Hilbrants.
 

VII-8-28 Simon TIMMER
geb. 1-3-1841 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 3-2-1864 te Bedum (Noordwolde), 22 jaar oud
zoon van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )

VII-8-29 Aaltje TIMMER
geb. 9-5-1843 te Noordwolde
ovl. 9-12-1883 te Groningen, 40 jaar oud
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )
  Zij trouwde op 15-12-1866 te Bedum met:  
  Albert FRIELING
geb. 26-2-1840 te Ezinge
ovl. 7-7-1913 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Berend [Jans] FRIELING
Grietje [Abrahams] HARTZEMA

  Uit deze relatie  
  1. Tonnis FRIELING geb. 6-12-1866 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 11-6-1867 te Bedum (Noordwolde) ( VIII-12-34 )
  2. Tonnis FRIELING geb. 17-12-1867 te Lohklint (Dld) / ovl. 2-10-1952 te Groningen ( VIII-12-35 )
  3. Grietje FRIELING geb. 25-4-1869 te Noorderhoogebrug / ovl. 28-1-1961 te Groningen ( VIII-12-36 )
  4. Jantje FRIELING geb. 25-9-1871 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 8-12-1876 te Adorp ( VIII-12-37 )
  5. Berendina FRIELING geb. 7-12-1872 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 22-9-1873 te Bedum (Zuidwolde) ( VIII-12-38 )
  6. Berend FRIELING geb. 13-11-1874 te Bedum (Zuidwolde) ( VIII-12-39 )
  7. Jan FRIELING geb. 23-12-1875 te Adorp / ovl. 27-10-1894 te Groningen ( VIII-12-40 )
  8. Albert FRIELING geb. 14-4-1877 te Adorp / ovl. 9-6-1877 te Groningen ( VIII-12-41 )
  9. Jantje FRIELING geb. 24-8-1878 te Groningen / ovl. 22-2-1917 te Groningen ( VIII-12-42 )
  10. Alberdina FRIELING geb. 16-2-1880 te Groningen / ovl. 16-3-1880 te Groningen ( VIII-12-43 )
  11. Albert FRIELING geb. 30-5-1882 te Groningen / ovl. 14-7-1924 te Groningen ( VIII-12-44 )

VII-8-30 Teuna TIMMER
geb. 2-7-1845 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 5-2-1859 te Bedum (Noordwolde), 13 jaar oud
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )

VII-8-31 Pieter TIMMER
geb. 25-11-1848 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )

VII-8-32 Marchje TIMMER
geb. 22-9-1851 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 24-5-1927 te Middelstum, 75 jaar oud
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )
  Zij trouwde op 18-5-1878 te Bedum met:  
  Pieter GROENEVELD
geb. 19-10-1857 te Bedum
ovl. 2-3-1939 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] GROENEVELD
Martje [Jans] KLAASSENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: herbergier (1907).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem GROENEVELD geb. 15-4-1879 te Bedum / ovl. 4-7-1879 te Bedum ( VIII-13-45 )
  2. Martje GROENEVELD geb. 30-7-1880 te Bedum / ovl. 16-4-1943 te Groningen ( VIII-13-46 )
  3. Willem Tonnis GROENEVELD geb. 4-1-1885 te Bedum ( VIII-13-47 )
  4. Margrietha GROENEVELD geb. 21-12-1886 te Bedum ( VIII-13-48 )
  5. Tonnis Willem GROENEVELD geb. 25-4-1888 te Bedum ( VIII-13-49 )
  6. Diewertje GROENEVELD geb. 2-1-1890 te Bedum ( VIII-13-50 )
  7. Hindrikje GROENEVELD geb. 5-10-1891 te Bedum ( VIII-13-51 )

VII-8-33 Hindrikje TIMMER
geb. 11-5-1854 te Bedum (Noordwolde)
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )
  Zij trouwde op 22-5-1880 te Groningen met:  
  Frans Sjoerd van KLOOSTER
geb. 19-4-1857 te Groningen
ovl. 14-2-1910 te Groningen, 52 jaar oud
zoon van: Frans van KLOOSTER
Geessien de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Frans Sjoerd van KLOOSTER geb. 2-12-1881 te Groningen / ovl. 8-9-1951 te Groningen ( VIII-14-52 )
  2. Jan Simon van KLOOSTER geb. 26-4-1886 te Groningen / ovl. 14-2-1889 te Groningen ( VIII-14-53 )
  3. Geziena Jantina van KLOOSTER geb. 5-11-1887 te Groningen ( VIII-14-54 )
  4. Jan Simon van KLOOSTER geb. 21-5-1891 te Groningen / ovl. 7-10-1957 te Groningen ( VIII-14-55 )
  5. Dirk Imo van KLOOSTER geb. 13-8-1892 te Groningen ( VIII-14-56 )
  6. Jantina Henderika van KLOOSTER geb. 6-7-1894 te Groningen ( VIII-14-57 )

VII-8-34 Anna TIMMER
geb. 19-12-1856 te Bedum (Noordwolde)
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-3-11 )
  Zij trouwde op 14-12-1881 te Bedum met:  
  Barteld ROEGE
geb. 28-1-1859 te Noordwolde
ovl. 17-1-1933 te Ten Boer, 73 jaar oud
zoon van: Heere [Alberts] ROEGE
Wilmina SCHUTTER

  Uit deze relatie  
  1. Hero ROEGE geb. 23-5-1882 te Zuidwolde / ovl. 2-8-1882 te Zuidwolde ( VIII-15-58 )
  2. Hero ROEGE geb. 20-5-1883 te Zuidwolde ( VIII-15-59 )
  3. Jantje ROEGE geb. 22-6-1885 te Zuidwolde / ovl. 17-5-1943 ( VIII-15-60 )
  4. Willemina ROEGE geb. 14-2-1889 te Ten Boer (Sint Annen) ( VIII-15-61 )
  5. Tonnis ROEGE geb. 16-10-1895 te Ten Boer (Sint Annen) ( VIII-15-62 )

VII-9-35 NN KARSTEN
geb. 1-8-1847 te Zuidlaren
ovl. 1-8-1847 te Zuidlaren, 0 dagen oud
zoon van: Willem KARSTEN
Hendrikje BAZUIN

( VI-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-9-36 NN KARSTEN
geb. 24-10-1848 te Zuidlaren
ovl. 24-10-1848 te Zuidlaren, 0 dagen oud
zoon van: Willem KARSTEN
Hendrikje BAZUIN

( VI-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-9-37 NN KARSTEN
geb. 11-4-1850 te Zuidlaren
ovl. 11-4-1850 te Zuidlaren, 0 dagen oud
zoon van: Willem KARSTEN
Hendrikje BAZUIN

( VI-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-9-38 NN KARSTEN
geb. 26-5-1851 te Zuidlaren
ovl. 26-5-1851 te Zuidlaren, 0 dagen oud
zoon van: Willem KARSTEN
Hendrikje BAZUIN

( VI-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-9-39 Roelof KARSTEN
geb. 10-11-1852 te Zuidlaren
ovl. 15-6-1889 te Zuidlaren (Midlaren), 36 jaar oud
zoon van: Willem KARSTEN
Hendrikje BAZUIN

( VI-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875).
 
  Hij trouwde op 14-1-1875 te Zuidlaren (HA-1) met:  
  Annechien TIMMERMANS
geb. 2-1-1855 te Zuidlaren (GA-1)
ovl. 28-12-1888 te Zuidlaren (Midlaren), 33 jaar oud
dochter van: Klaas TIMMERMANS
Harmtien BAVING

fam. 114: ( VII-6-11 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar. Vader bruidegom overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje KARSTEN geb. 12-4-1875 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot) / ovl. 2-11-1877 te Zuidlaren ( VIII-16-63 )
  2. Harmtje KARSTEN geb. 22-2-1877 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 23-2-1877 te Zuidlaren (Midlaren) ( VIII-16-64 )
  3. Willem KARSTEN geb. 18-8-1879 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot) / ovl. 11-12-1947 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot) ( VIII-16-65 )
  4. Harmtje KARSTEN geb. 19-12-1885 te Zuidlaren (Midlaren) ( VIII-16-66 )

VII-9-40 Teunisje KARSTEN
geb. 9-8-1854 te Zuidlaren
ovl. 27-8-1854 te Zuidlaren, 18 dagen oud
dochter van: Willem KARSTEN
Hendrikje BAZUIN

( VI-3-12 )

VII-9-41 Jan KARSTEN
geb. 20-12-1855 te Zuidlaren
ovl. 11-2-1856 te Zuidlaren, 7 weken oud
zoon van: Willem KARSTEN
Hendrikje BAZUIN

( VI-3-12 )

VII-10-42 Berend van BON
geb. 12-11-1848 te Zuidlaren
ovl. 12-5-1925 te Schuilingsoord, 76 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: oliemolenaar (1871).
 
  Hij trouwde op 21-9-1871 te Zuidlaren (HA-20) met:  
  Hilligje BENTUM
geb. 21-1-1847 te Zuidlaren (De Groeve)
ovl. 25-5-1905 te Zuidlaren, 58 jaar oud
dochter van: Jan BENTUM
Grietje DONKER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van BON geb. 28-9-1871 te Zuidlaren / ovl. 28-9-1871 te Zuidlaren ( VIII-17-67 )
  2. Anna van BON geb. 17-12-1872 te Zuidlaren ( VIII-17-68 )
  3. Jan van BON geb. 22-12-1874 te Zuidlaren / ovl. 21-9-1899 te Zuidlaren (De Groeve) ( VIII-17-69 )
  4. Hilliena Berendiena van BON geb. 14-7-1887 te Zuidlaren (De Groeve) / ovl. 7-12-1902 te Zuidlaren (De Groeve) ( VIII-17-70 )

VII-10-43 Jan van BON
geb. 19-11-1850 te Zuidlaren
ovl. 10-4-1851 te Zuidlaren, 4 maand oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )

VII-10-44 Jan van BON
geb. 5-2-1852 te Zuidlaren
ovl. 1-7-1937 te Zuidlaren, 85 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )
  Hij trouwde op 20-9-1878 te Zuidlaren met:  
  Roelofje BENTUM
geb. 26-8-1857 te Zuidlaren
ovl. 29-8-1933 te Zuidlaren, 76 jaar oud
dochter van: Lukas OOSTING BENTUM
Geertje van BON

  Uit deze relatie  
  1. Anna van BON geb. 9-1-1879 te January 9 1879 ( VIII-18-71 )
  2. Geertje van BON geb. 7-6-1881 te Zuidlaren / ovl. 29-10-1943 te Groningen ( VIII-18-72 )
  3. Egbert van BON geb. 2-6-1891 te Groningen / ovl. 29-9-1958 te Zuidlaren ( VIII-18-73 )

VII-10-45 Albert van BON
geb. 3-6-1854 te Zuidlaren
ovl. 26-12-1938 te Zuidlaren (Midlaren), 84 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )
  Hij trouwde op 29-10-1880 te Zuidlaren met:  
  Trientje ALBERTS
geb. 22-5-1858 te Zuidlaren
ovl. 5-12-1907 te Zuidlaren (Midlaren), 49 jaar oud
dochter van: Albert ALBERTS
Geessien MELLENS
fam. 32: ( IV-2-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Egbert van BON geb. 7-12-1880 te Zuidlaren / ovl. 3-9-1881 te Zuidlaren ( VIII-19-74 )
  2. Albert van BON geb. 24-7-1889 te Zuidlaren ( VIII-19-75 )
  3. Egbert van BON geb. 22-6-1892 te Zuidlaren / ovl. 12-7-1918 te Zuidlaren ( VIII-19-76 )

VII-10-46 Arend van BON
geb. 18-8-1856 te Zuidlaren
ovl. 28-8-1856 te Zuidlaren, 10 dagen oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )

VII-10-47 Arend van BON
geb. 23-2-1858 te Zuidlaren
ovl. 21-6-1936 te Zuidlaren (Midlaren), 78 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )

VII-10-48 Aaltje van BON
geb. 1-11-1860 te Zuidlaren
ovl. 15-5-1958 te Zuidlaren (Midlaren), 97 jaar oud
dochter van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )
  Zij trouwde op 21-5-1887 te Zuidlaren met:  
  Jan HAMMINGA
geb. 7-6-1863 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 1-9-1909 te Zuidlaren (Midlaren), 46 jaar oud
zoon van: Johannes HAMMINGA
Jantje ZONDAG

  Uit deze relatie  
  1. Johannes Casper HAMMINGA geb. 25-11-1887 te Zuidlaren (Midlaren) ( VIII-20-77 )
  2. Anna HAMMINGA geb. 12-3-1891 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 16-1-1892 te Zuidlaren ( VIII-20-78 )
  3. Egbert HAMMINGA geb. 26-4-1893 te Zuidlaren (Midlaren) ( VIII-20-79 )

VII-10-49 Egbert van BON
geb. 24-4-1863 te Zuidlaren
ovl. 2-5-1948 te Zuidlaren, 85 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-3-14 )
  Hij trouwde op 27-10-1900 te Zuidlaren met:  
  Aaltje VOS
geb. 9-2-1866 te Zuidlaren
ovl. 13-7-1938 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Jelke VOS
Jantien MATIEN

  Uit deze relatie  
  1. Egbert Jelle van BON geb. 4-9-1901 te Groningen ( VIII-21-80 )

VII-11-50 Geertien BAZUIN
geb. 30-9-1834 te Anloo
ovl. 19-7-1918 te Anloo, 83 jaar oud
dochter van: Pieter BAZUIN
Frougien BRUINS
( VI-4-15 )
  Zij trouwde op 24-3-1862 te Anloo (HA-4) met:  
  Roelof BRANDTS
geb. 30-9-1834 te Haren
ovl. 3-3-1910 te Annen, 75 jaar oud
zoon van: Hindrik BRANDTS
Aaltje HOITING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1864, 1904).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BRANDTS geb. 28-2-1863 te Annen / ovl. 6-3-1863 te Anloo ( VIII-22-81 )
  2. Hendrik BRANDTS geb. 19-6-1864 te Anloo (Annen) (GA-44) / ovl. 27-6-1937 te Haren (Noordlaren) (OA-66) ( VIII-22-82 )
  3. Pieter BRANDTS geb. 9-8-1866 te Annen / ovl. 6-12-1948 te Annen ( VIII-22-83 )
  4. Albert BRANDTS geb. 30-12-1868 te Anloo (Annen) / ovl. 25-9-1948 te Dwingeloo ( VIII-22-84 )
  5. NN BRANDTS geb. 18-6-1870 te Annen / ovl. 18-6-1870 te Annen ( VIII-22-85 )
  6. Kornelis BRANDTS geb. 30-12-1871 te Annen / ovl. 19-2-1934 te Groningen ( VIII-22-86 )
  7. Frouchien BRANDTS geb. 8-8-1874 te Annen / ovl. 10-2-1875 te Annen ( VIII-22-87 )
  8. Frouchiena Aaltiena BRANDTS geb. 6-11-1875 te Annen ( VIII-22-88 )
  9. Jan Roelof BRANDTS geb. 26-3-1878 te Anloo (Annen) ( VIII-22-89 )

VII-12-51 Geertje BAZUIN
geb. 7-7-1845 te Zuidlaren (GA-12)
ovl. 5-1-1921 te Zuidlaren (OA-3), 75 jaar oud
dochter van: Arend [Alberts] BAZUIN
Anna Johanna BRUINS
( VI-4-16 )
  Zij trouwde op 12-11-1874 te Zuidlaren (HA-19) met:  
  Egbert BRANTS
geb. 1-1-1837 te Zuidlaren
ovl. 7-3-1907 te Zuidlaren, 70 jaar oud
zoon van: Tale [Hidding] BRANTS
Annigje SISSINGH

  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tale BRANTS geb. 14-11-1875 te Zuidlaren ( VIII-23-90 )

VII-12-52 Jan Roelof BAZUIN
geb. 16-1-1848 te Zuidlaren (GA-4)
ovl. 7-4-1907 te Zuidlaren (OA-26), 59 jaar oud
zoon van: Arend [Alberts] BAZUIN
Anna Johanna BRUINS
( VI-4-16 )

VII-13-53 Jacob Geert RIJMBERG
geb. 23-1-1844 te Zuidlaren (GA-7)
ovl. 18-2-1913 te Hoogkerk (overl. Groningen) (OA-4), 69 jaar oud
zoon van: Geert RIJMBERG
Margje BAZUIN

( VI-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875). Overlijdensakte in Groningen: 1913: OA-229.
 
  Hij trouwde op 2-12-1875 te Haren (HA-23) met:  
  Trientje van HEMMEN
geb. 10-5-1840 te Haren (Hemmen)
ovl. 28-4-1889 te Haren (Hemmen), 48 jaar oud
dochter van: Egbert van HEMMEN
Aaltien HARMS
fam. 35: ( III-2-10 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: landbouwer; Bruidegom 31 jaar, bruid 35 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert RIJMBERG geb. 16-5-1877 te Haren (Hemmen) ( VIII-24-91 )
  2. Aaltje RIJMBERG geb. 2-7-1878 te Haren ( VIII-24-92 )
  3. Egbert RIJMBERG geb. 30-5-1882 te Haren (Hemmen) / ovl. 10-1-1901 te Haren ( VIII-24-93 )

VII-13-54 Geertje RIJMBERG
geb. 6-2-1848 te Zuidlaren (Plankensloot) (GA-5)
ovl. 22-2-1928 te Zuidlaren (OA-12), 80 jaar oud
dochter van: Geert RIJMBERG
Margje BAZUIN

( VI-4-17 )
  Zij trouwde op 9-6-1875 te Zuidlaren (HA-14) met:  
  Willem HAMMINGA
geb. 9-7-1850 te Zuidlaren
ovl. 12-3-1930 te Zuidlaren, 79 jaar oud
zoon van: Hendrik HAMMINGA
Margje RIJNBERG

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margje HAMMINGA geb. 5-6-1876 te Zuidlaren / ovl. 13-2-1949 te Zuidlaren ( VIII-25-94 )
  2. Hendrik HAMMINGA geb. 6-12-1877 te Zuidlaren ( VIII-25-95 )
  3. Geert HAMMINGA geb. 4-11-1884 te Zuidlaren / ovl. 19-3-1886 te Zuidlaren ( VIII-25-96 )

VII-14-55 Harm ARENDS
geb. ca 1823 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-5-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1852), arbeider (1884).
 
  Hij trouwde op 8-5-1852 te Haren (HA-9) met:  
  Aaltien LUIKEN
geb. ca 1822 te Haren (Onnen)
dochter van: Geert LUIKEN
Kornelsje [Roelfs] SCHUT

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1852)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien ARENDS geb. 22-8-1852 te Haren (Essen) / ovl. 29-4-1917 te Zuidlaren ( VIII-26-97 )
  2. Geert ARENDS geb. ca 1855 te Eelde ( VIII-26-98 )

VII-14-56 Hindrik ARENDS
geb. 15-3-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-8-1901 te Eelde, 76 jaar oud
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-5-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870 - 1872).
 
  Hij trouwde op 15-5-1869 te Eelde met:  
  Geertruid NIJDAM
geb. 15-9-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-7-1899 te Eelde (Paterswolde), 66 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
fam. 17: ( VIII-4-21 )
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 17-2-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-10-1937 te Uithuizen ( VIII-27-99 )
  2. Willemina ARENDS geb. 18-11-1872 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 26-2-1929 te Eelde ( VIII-27-100 )

VII-14-57 Geertien [Jans] ARENDS
geb. ca 1830 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-5-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1857).
 
  Zij trouwde op 9-5-1857 te Haren (HA-10) met:  
  Otte [Roelfs] PIETERS
geb. 31-7-1822 te Haren (Noordlaren) (GA-39)
zoon van: Roelf PIETERS
Aaltje OOSTERVELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1857).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 34 jaar; bruid 27 jaar
 

VII-14-58 Geert ARENDS
geb. 4-4-1837 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-5-1909 te Eelde (Paterswolde), 72 jaar oud
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-5-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870 - 1885).
 
  Hij trouwde op 14-5-1870 te Eelde met:  
  Trientje NIJDAM
geb. 29-4-1844 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-1-1910 te Eelde (Paterswolde), 65 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
fam. 17: ( VIII-4-21 )
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 24-6-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-3-1885 te Eelde ( VIII-28-101 )
  2. Willemina ARENDS geb. 7-2-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-8-1913 te Eelde ( VIII-28-102 )
  3. Jantje ARENDS geb. 29-11-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-2-1938 te Eelde ( VIII-28-103 )
  4. Annechien ARENDS geb. 5-1-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-11-1884 te Eelde ( VIII-28-104 )
  5. Derk ARENDS geb. 9-12-1885 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-28-105 )

VII-15-59 Arentien HADDERS
geb. ca 1841 te Vries (Zeijen)
ovl. 25-4-1870 te Assen
dochter van: Jan HADDERS
Hillechien ARENDS

( VI-5-20 )
  Zij trouwde op 5-1-1867 te Vries (HA-1) met:  
  Teunis TIJS
geb. 22-5-1841 te Haren (Noordlaren) (GA-45)
ovl. 24-12-1901 te Assen (OA-184), 60 jaar oud
zoon van: Roelof THIJS
Henderika Wilhelmina BOER
fam. 13: ( III-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1867), arbeider (1871). Tenis was in militaire dienst van 1-5-1860 tot 30-4-1865.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan THIJS geb. 26-4-1867 te Vries (Zeijen) (GA-39) / ovl. 26-6-1867 te Vries (Zeijen) (OA-24) fam. 13: ( V-7-30 )
  2. Henderika THIJS geb. 7-3-1869 te Assen (GA-44) / ovl. 7-1-1941 te Assen (OA-19) fam. 13: ( V-7-31 )

VII-16-60 Arend ARENDS
geb. 24-11-1821 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-3-1896 te Vries
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vervener.
 
  Hij trouwde op 29-7-1848 te Eelde met:  
  Aaltien KIERS
geb. 8-9-1817 te Vries
ovl. 10-5-1893 te Vries, 75 jaar oud
dochter van: Hendrik KIERS
Harmtje OOSTING

  Uit deze relatie  
  1. Roelf ARENDS geb. 25-8-1848 te Vries / ovl. 22-1-1917 te Roden ( VIII-30-108 )
  2. Harmtien ARENDS geb. 17-9-1852 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-2-1918 te Vries (Bunne) ( VIII-30-109 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 2-9-1853 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-12-1902 te Vries ( VIII-30-110 )
  4. Menke ARENDS geb. 21-2-1859 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-7-1933 te Assen ( VIII-30-111 )

VII-16-61 Berend ARENDS
geb. 19-9-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-6-1824 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )

VII-16-62 Geessien ARENDS
geb. 22-7-1826 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-8-1881 te Peize
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Zij trouwde op 23-5-1857 te Peize met:  
  Geert ROZEVELD
geb. 31-12-1829 te Peize
ovl. 21-2-1908 te Peize, 78 jaar oud
zoon van: Teunis [Harms] ROZEVELD
Marchien [Geerts] FRIELING

fam. 4: ( IV-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1857 - 1861), dagloner (1863 - 1872).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tunnis ROZEVELD geb. 3-11-1857 te Peize / ovl. 6-11-1857 te Peize fam. 4: ( VI-25-134 )
  2. Tunnis ROZEVELD geb. 25-2-1859 te Peize / ovl. 26-9-1859 te Peize fam. 4: ( VI-25-135 )
  3. Teunis ROZEVELD geb. 21-8-1861 te Peize / ovl. 18-3-1943 te Peize fam. 4: ( VI-25-136 )
  4. Minke ROZEVELD geb. 6-11-1863 te Peize / ovl. 23-8-1903 te Peize fam. 4: ( VI-25-137 )
  5. Roelf ROZEVELD geb. 12-9-1868 te Peize / ovl. 24-3-1951 te Peize fam. 4: ( VI-25-138 )
  6. Marchien ROZEVELD geb. 3-12-1872 te Peize / ovl. 3-6-1912 te Peize fam. 4: ( VI-25-139 )

VII-16-63 Berend ARENDS
geb. 30-11-1828 te Eelde (Paterswolde) (GA-34)
ovl. 18-9-1894 te Eelde, 65 jaar oud
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1855), landbouwer (1856 - 1871), werkhuis-vader (1894).
 
  Hij trouwde op 5-5-1855 te Haren met:  
  Wilmtien EVENHUIS
geb. 14-3-1828 te Haren
ovl. 17-2-1910 te Noorddijk (Middelbert), 81 jaar oud
dochter van: Simon EVENHUIS
Jantien [Klaassens] BOUWMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1855).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf ARENDS geb. 22-5-1856 te Eelde / ovl. 21-12-1900 te Vries ( VIII-32-118 )
  2. Jantje ARENDS geb. 10-2-1860 te Eelde ( VIII-32-119 )
  3. Siem ARENDS geb. 26-3-1866 te Vries (Bunne) ( VIII-32-120 )
  4. Willemtje ARENDS geb. 23-7-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-3-1953 te Vries ( VIII-32-121 )

VII-16-64 Wibbechien ARENDS
geb. 31-7-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-12-1832 te Eelde (Paterswolde), 4 maand oud
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )

VII-16-65 Hindrik ARENDS
geb. 7-4-1834 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-7-1891 te Eelde, 57 jaar oud
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1859), tolgaarder (1859), arbeider (1859 - 1875).
 
  Hij trouwde op 23-4-1859 te Haren met:  
  Louisa KOCH
geb. 14-12-1833 te Haren
ovl. 14-4-1908 te Eelde, 74 jaar oud
dochter van: Johann Henrich Adolph KOCH
Jantje LUKAS

  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1859).
 
  Uit deze relatie  
  1. Minke ARENDS geb. 15-8-1859 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-33-122 )
  2. Roelf ARENDS geb. 6-4-1861 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-4-1918 te Eelde ( VIII-33-123 )
  3. Jantje ARENDS geb. 10-10-1863 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-7-1943 te Eelde ( VIII-33-124 )
  4. Minke ARENDS geb. 13-11-1865 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 20-3-1911 te Leek (Midwolda) ( VIII-33-125 )
  5. Adolf ARENDS geb. 2-5-1868 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-11-1939 te Eelde ( VIII-33-126 )
  6. Geessien ARENDS geb. 19-8-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-9-1875 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-33-127 )
  7. Willemina ARENDS geb. 30-8-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-3-1911 te Leek (Tolbert) ( VIII-33-128 )

VII-16-66 Wubbechien ARENDS
geb. 23-5-1838 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-12-1925 te Leens, 87 jaar oud
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Zij trouwde op 22-6-1867 te Eelde met:  
  Johannes de WIT
geb. 18-7-1838 te Assen
ovl. 9-5-1904 te Leens (Warfhuizen), 65 jaar oud
zoon van: Willem de WIT
Wubbina KAMERLING

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1869); arbeider (1872), timmerman (1889-1896), tolpachter (1904).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem de WIT geb. ca 1868 te Haren (Harenermolen) / ovl. 4-6-1937 te Groningen ( VIII-34-129 )
  2. Minke de WIT geb. 21-7-1869 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-3-1956 te Leens ( VIII-34-130 )
  3. Roelof de WIT geb. 29-6-1872 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-10-1949 te Leens ( VIII-34-131 )
  4. Wubbienus de WIT geb. 25-5-1875 te Feerwerd / ovl. 17-8-1875 te Feerwerd ( VIII-34-132 )
  5. Wubbinus de WIT geb. 22-8-1876 te Feerwerd / ovl. 2-10-1876 te Feerwerd ( VIII-34-133 )
  6. Wubbina de WIT geb. 31-8-1877 te Ezinge (Feerwerd) / ovl. 11-6-1931 te Eelde ( VIII-34-134 )

VII-16-67 Harmtien ARENDS
geb. 6-10-1842 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-5-21 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Zij trouwde op 6-8-1868 te Eelde (HA-8) met:  
  Arend NIENHUIS
geb. 2-4-1844 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Roelfs] NIENHUIS
Anna OTTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: wever (1869-1887).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Roelof NIENHUIS geb. 3-1-1869 te Eelde ( VIII-35-135 )
  2. NN NIENHUIS geb. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-136 )
  3. Menke NIENHUIS geb. 19-4-1871 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-137 )
  4. Anna Margrietha NIENHUIS geb. 19-1-1873 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-138 )
  5. Roelf NIENHUIS geb. 28-9-1874 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-1-1880 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-139 )
  6. Lucas NIENHUIS geb. 20-1-1876 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-140 )
  7. Hendrik NIENHUIS geb. 27-7-1877 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-7-1878 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-141 )
  8. Maria NIENHUIS geb. 22-11-1878 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-142 )
  9. Roelfien NIENHUIS geb. 3-6-1881 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-35-143 )
  10. Hendrik NIENHUIS geb. 8-6-1884 te Eelde ( VIII-35-144 )
  11. Wubina NIENHUIS geb. 3-3-1887 te Eelde ( VIII-35-145 )

VII-17-68 Roelf ARENDS
geb. ca 1839 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend ARENDS
Juda [Hendrik] GRAMSBERGEN
( VI-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900).
 
  Hij trouwde op 8-9-1866 te Haren (HA-18) met:  
  Sietske VISSER
geb. ca 1845 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-1-1913 te Haren (OA-12), 67 jaar oud
dochter van: Johannes [Thomas] VISSER
Janna [Ottes] OOSTERVELD

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: visscher; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend ARENDS geb. 8-1-1877 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-36-146 )

VII-18-69 Jakob ARENDS
geb. ca 1835 te Eelde
zoon van: Hindrik Arend ARENDS
Anna [Gerrits] SNIJDER
( VI-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1860, 1887).
 
  Hij trouwde op 3-11-1860 te Eelde (HA-11) met:  
  Derkien GRASHUIS
geb. ca 1839 te Eelde
dochter van: Willem [Jans] GRASHUIS
Lammegien [Lamberts] PLEITER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1860).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar. Vader bruid overleden Eelde
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ARENDS geb. ca 1862 te Haren ( VIII-37-147 )
  2. Lammechien ARENDS geb. ca 1872 te Vries ( VIII-37-148 )

VII-18-70 Hendrik ARENDS
geb. 23-5-1840 te Eelde
ovl. 23-11-1889 te Eelde, 49 jaar oud
zoon van: Hindrik Arend ARENDS
Anna [Gerrits] SNIJDER
( VI-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep bezembinder.
 
  Hij trouwde op 13-5-1871 te Eelde (HA-8) met:  
  Grietien KREGEL
geb. ca 1840 te Peize
dochter van: Martinus [Koops] KREGEL
Aaltien [Jans] PIETERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ARENDS geb. ca 1872 te Eelde ( VIII-38-149 )
  2. Gerrit ARENDS geb. 12-11-1876 te Eelde / ovl. 26-5-1960 te Haren ( VIII-38-150 )
  3. Grietien ARENDS geb. 29-9-1883 te Eelde ( VIII-38-151 )

VII-19-71 Wigger WIGCHERS
geb. ca 1849 te Eelde
zoon van: Gerrit WICHERS
Jantien ARENDS

( VI-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1873), arbeider (1899).
 
  Hij trouwde op 18-1-1873 te Eelde (HA-1) met:  
  Aaltien BEKKERING
geb. ca 1851 te Eelde
dochter van: Lammert BEKKERING
Trientje ROODE

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmaagd (1873).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.NB: moeder bruidegom overleden (Eelde).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert WIGCHERS geb. 11-10-1874 te Eelde / ovl. 20-11-1878 te Eelde (OA-35) ( VIII-39-152 )
  2. Lammert WIGGERS geb. 11-8-1879 te Eelde (GA-40) ( VIII-39-153 )

VII-21-76 Jan ARENDS
geb. 9-3-1854 te Oldenzijl
ovl. 8-6-1889 te Groningen (overl. Leeuwarden) (OA-581), 35 jaar oud
zoon van: Geert ARENDS
Klaassien van KAMPEN
( VI-6-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voermansknecht (1880), arbeider (1883, 1889).
 
  Hij trouwde op 28-11-1880 te Groningen (HA-351) met:  
  Hendrika VRIELING
geb. 20-2-1854 te Haren (Onnen) (GA-13)
ovl. 24-9-1887 te Groningen (OA-780), 33 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Wemelina BERENDS DE JONGE
fam. 4: ( V-4-16 )
fam. 1: ( VI-1-9 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voermansknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaassien ARENDS geb. ca 1881 te Groningen ( VIII-43-169 )
  2. NN ARENDS geb. 21-9-1883 te Groningen / ovl. 21-9-1883 te Groningen (OA-972) ( VIII-43-170 )

VII-22-77 Geert ARENDS
geb. ca 1854 te Eelde
zoon van: Jan ARENDS
Kornelsien HARMS
( VI-6-27 )
  Hij trouwde op 30-4-1881 te Eelde (HA-5) met:  
  Fennechien VEENHUIS
geb. 19-3-1860 te Haren (Hoornschedijk) (GA-23)
dochter van: Theije VEENHUIS
Marchien ELDERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom: 26 jaar.; bruid: 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelsien ARENDS geb. ca 1881 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-44-171 )
  2. Marchien ARENDS geb. 7-3-1892 te Eelde (Paterswolde, Schelfhorst) ( VIII-44-172 )
  3. Jan ARENDS geb. 2-8-1895 te Schelfhorst ( VIII-44-173 )

VII-22-78 Reint ARENDS
geb. ca 1861 te Eelde
zoon van: Jan ARENDS
Kornelsien HARMS
( VI-6-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1884).
 
  Hij trouwde op 26-1-1884 te Eelde (HA-2) met:  
  Jantien NIENHUIS
geb. ca 1865 te Peize
dochter van: Hendrik NIENHUIS
Jacobje BEEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan ARENDS geb. 18-5-1884 te Eelde / ovl. 18-12-1940 te Eelde ( VIII-45-174 )

VII-23-79 Lammigje BAZUIN
geb. 7-11-1868 te Nijeveen (GA-37)
dochter van: Arend BAZUIN
Albertje GRITTERS
( VI-7-28 )
  Zij trouwde op 25-2-1925 te Nijeveen met:  
  Kornelis Abel BOTTEMA
geb. 1-5-1867 te Krewerd
zoon van: Kornelis BOTTEMA
Anna DOORNBOS


VII-23-80 Eltje BAZUIN
geb. 23-2-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-10)
ovl. 17-9-1952 te Nijeveen, 81 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Albertje GRITTERS
( VI-7-28 )

VII-23-81 Arendina BAZUIN
geb. 22-12-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-38)
dochter van: Arend BAZUIN
Albertje GRITTERS
( VI-7-28 )
  Zij trouwde op 13-11-1897 te Nijeveen (HA-8) met:  
  Hans van DIJK
geb. 2-9-1874 te Franekeradeel (Tzum)
ovl. 20-2-1930 te Meppel, 55 jaar oud
zoon van: Geriet [Melles] van DIJK
Dieuwke [Waltzer] BAKKER

  Bij het huwelijk
bruidegom: 23 jaar.; bruid: 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Albertha Dieuwke Trijntje van DIJK geb. 15-8-1898 te Nijeveen (GA-26) / ovl. 21-2-1949 te Amersfoort ( VIII-46-175 )
  2. Dieuwke Arendina van DIJK geb. 18-5-1902 te Nijeveen ( VIII-46-176 )

VII-24-82 Arend ZWEERS
geb. 15-9-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-10-1951 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Derk ZWEERS
Jantien BAZUIN

( VI-7-29 )
  Hij trouwde op 28-5-1910 te Eelde met:  
  Wubbechien KLUIVINGH
geb. 24-5-1875 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-3-1941 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Floris KLUIVINGH
Roelfien BAZUIN

( VI-8-32 )
  Uit deze relatie  
  1. Frouke ZWEERS geb. 31-5-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-6-1864 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-177 )
  2. Eltje ZWEERS geb. 1-8-1865 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 26-4-1942 te Vries (Yde) ( VIII-47-178 )
  3. Jan ZWEERS geb. 26-10-1867 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-1-1949 te Eelde ( VIII-47-179 )
  4. Frouwkje ZWEERS geb. 3-2-1874 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 20-1-1875 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-47-180 )
  5. Frouke Annegina ZWEERS geb. 18-5-1876 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 3-12-1957 te Eelde ( VIII-47-181 )
  6. Annechien ZWEERS geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-182 )
  7. Roelfien ZWEERS geb. 19-8-1884 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 12-9-1884 te Eelde ( VIII-47-183 )
  8. Jantje ZWEERS geb. 10-1-1912 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-47-184 )
  9. Derk ZWEERS geb. 9-11-1917 te Eelde / ovl. 12-11-1917 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-185 )
  10. NN ZWEERS geb. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-186 )

VII-24-83 Hendrik ZWEERS
geb. 20-1-1879 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 25-2-1964, 85 jaar oud
zoon van: Derk ZWEERS
Jantien BAZUIN

( VI-7-29 )
  Hij trouwde op 18-5-1912 te Eelde met:  
  Jantje ARENDS
geb. 3-11-1886 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 4-5-1968, 81 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

fam. 108: ( VI-12-51 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ZWEERS geb. 20-8-1913 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-10-1997 te Eelde ( VIII-48-187 )

VII-25-84 Kornelis BOER
geb. 13-11-1873 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-1-1954 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Jan BOER
Roelfien BAZUIN

( VI-7-30 )
  Hij trouwde op 23-5-1903 te Eelde met:  
  Marchien van der HEIJDE
geb. 16-2-1875 te Duinen
dochter van: Geert van der HEIJDE
Lammechien RINK

  Uit deze relatie  
  1. Jan BOER geb. 8-6-1904 te Eelde ( VIII-49-188 )
  2. Lammegien BOER geb. 30-4-1907 te Eelde ( VIII-49-189 )

VII-25-85 Arend BOER
geb. 12-1-1875 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 3-4-1949 te Haren (OA-58), 74 jaar oud
zoon van: Jan BOER
Roelfien BAZUIN

( VI-7-30 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman
 
  Hij trouwde op 15-7-1899 te Haren (HA-26) met:  
  Daatje BEUMING
geb. 31-3-1874 te Haren
ovl. 19-2-1932 te Haren, 57 jaar oud
dochter van: Hermanus BEUMING
Dorothea HORNING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruid: kleermaker; bruidegom 24 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfiena BOER geb. 31-12-1899 te Haren ( VIII-50-190 )
  2. Dorothea Harmanna BOER geb. 7-7-1901 te Haren / ovl. 31-8-1961 te Oldehove ( VIII-50-191 )
  3. Henderika BOER geb. 27-11-1906 te Haren ( VIII-50-192 )
  4. Jan BOER geb. 30-12-1908 te Haren ( VIII-50-193 )
  5. Harmannus Johannes BOER geb. 16-3-1911 / ovl. 26-12-1964 ( VIII-50-194 )

VII-25-86 Eltje Ida BOER
geb. 3-8-1879 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 30-1-1955 te Haren, 75 jaar oud
dochter van: Jan BOER
Roelfien BAZUIN

( VI-7-30 )
  Zij trouwde op 7-5-1904 te Haren (HA-10) met:  
  Elle POELSTRA
geb. 22-9-1879 te Haren
zoon van: Kornelis POELSTRA
Willemtien GRAMSBERGEN

  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1904)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: olieslager; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Diena POELSTRA geb. 28-5-1904 te Haren ( VIII-51-195 )
  2. Roelfien POELSTRA geb. 27-5-1907 te Haren ( VIII-51-196 )

VII-26-89 Jantien KLUIVINGH
geb. 6-8-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-12-1947 te Eelde, 76 jaar oud
dochter van: Floris KLUIVINGH
Roelfien BAZUIN

( VI-8-32 )
  Zij trouwde op 14-5-1898 te Eelde met:  
  Hendrik EBBINGE
geb. 23-9-1861 te Peize
ovl. 4-10-1932 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Harm EBBINGE
Jantien NIJENHUIS
fam. 115: ( VIII-8-23 )
  Uit deze relatie  
  1. Harm EBBINGE geb. 13-10-1898 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-10-1898 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-23 )
  2. Jantje EBBINGE geb. 9-9-1899 te Eelde / ovl. 4-3-1915 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-24 )
  3. Floris EBBINGE geb. 11-11-1900 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-25 )
  4. Harm EBBINGE geb. 19-4-1902 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-26 )
  5. Willem EBBINGE geb. 10-10-1903 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-1-1918 te Groningen fam. 115: ( X-10-27 )
  6. Roelof EBBINGE geb. 17-4-1905 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 20-7-1905 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-28 )
  7. Roelfien EBBINGE geb. 24-4-1906 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-6-1906 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-29 )
  8. Roelof EBBINGE geb. 13-5-1907 te Eelde / ovl. 10-9-1907 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-30 )
  9. Roelof EBBINGE geb. 29-12-1908 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-10-1947 te Assen fam. 115: ( X-10-31 )
  10. Hendrik EBBINGE geb. 30-11-1911 te Eelde (Paterswolde) fam. 115: ( X-10-32 )

VII-26-90 Wubbechien KLUIVINGH
geb. 24-5-1875 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-3-1941 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Floris KLUIVINGH
Roelfien BAZUIN

( VI-8-32 )
  Zij trouwde op 28-5-1910 te Eelde met:  
  Arend ZWEERS
geb. 15-9-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-10-1951 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Derk ZWEERS
Jantien BAZUIN

( VI-7-29 )
  Uit deze relatie  
  1. Frouke ZWEERS geb. 31-5-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-6-1864 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-177 )
  2. Eltje ZWEERS geb. 1-8-1865 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 26-4-1942 te Vries (Yde) ( VIII-47-178 )
  3. Jan ZWEERS geb. 26-10-1867 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-1-1949 te Eelde ( VIII-47-179 )
  4. Frouwkje ZWEERS geb. 3-2-1874 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 20-1-1875 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-47-180 )
  5. Frouke Annegina ZWEERS geb. 18-5-1876 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 3-12-1957 te Eelde ( VIII-47-181 )
  6. Annechien ZWEERS geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-182 )
  7. Roelfien ZWEERS geb. 19-8-1884 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 12-9-1884 te Eelde ( VIII-47-183 )
  8. Jantje ZWEERS geb. 10-1-1912 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-47-184 )
  9. Derk ZWEERS geb. 9-11-1917 te Eelde / ovl. 12-11-1917 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-185 )
  10. NN ZWEERS geb. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-47-186 )

VII-27-91 Evien AALDRING
geb. 3-5-1872 te Eelde
ovl. 10-12-1952 te Eelde, 80 jaar oud
dochter van: Jan Berend AALDERING
Lammechien BAZUIN

( VI-8-33 )
  Zij trouwde op 20-10-1906 te Peize met:  
  Hendrik de VRIES
geb. 27-12-1871 te Schildwolde
ovl. 13-6-1948 te Eelde, 76 jaar oud
zoon van: Hindrik [Oenes] de VRIES
Anje [Oenes] ALTING

  Uit deze relatie  
  1. Lammechien Anje OK de VRIES geb. 4-4-1907 te Peize ( VIII-54-210 )

VII-27-92 Jan AALDRING
geb. 17-5-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-12-1949 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Jan Berend AALDERING
Lammechien BAZUIN

( VI-8-33 )
  Hij trouwde op 11-5-1912 te Eelde met:  
  Annechien ZWEERS
geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )

VII-28-93 Albert van DIJKEN
geb. 29-3-1838 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 27-4-1838 te Haren (Hoornschedijk) (OA-12), 29 dagen oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-28-94 Albert van DIJKEN
geb. 4-3-1839 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 14-3-1898 te Noorddijk (Roodehaan), 59 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )
  Hij trouwde op 17-5-1878 te Zuidlaren met:  
  Janna HAMMINGA
geb. 13-9-1853 te Zuidlaren
ovl. 13-9-1923 te Zuidlaren (De Groeve), 70 jaar oud
dochter van: Roelof HAMMINGA
Jantien [Jans] HARKEMA

  Bij het huwelijk
bruidegom 39 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van DIJKEN geb. 29-10-1879 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 9-6-1931 te Zuidlaren (de Groeve) (ovl. te Groningen) ( VIII-55-211 )
  2. Roelof van DIJKEN geb. 14-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. voor 1887 ( VIII-55-212 )
  3. Roelof van DIJKEN geb. 22-10-1887 te Engelbert / ovl. 11-3-1888 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-55-213 )

VII-28-95 Berend van DIJKEN
geb. 14-6-1840 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 9-3-1899 te Noorddijk (Roodehaan), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-28-96 Jelte van DIJKEN
geb. 21-3-1842 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 18-6-1845 te Noorddijk (Engelbert), 3 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-28-97 Derk van DIJKEN
geb. 12-1-1844 te Noorddijk
ovl. 13-1-1934 te Roden (Nieuw Roden), 90 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1903 - 1918).
Begraven te Zevenhuizen (gem. Leek).
 
  Hij trouwde op 23-12-1876 te Slochteren met:  
  Luikje ZWANEVELD
geb. 27-10-1850 te Middelbert
ovl. 29-12-1926 te Roden (Roderveld), 76 jaar oud
dochter van: Pieter [Wierds] ZWANEVELD
Seike [Jans] MEKKES

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1911 - 1913).
Begraven te Zevenhuizen (gem. Leek).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van DIJKEN geb. 15-1-1877 te Scharmer ( VIII-56-214 )
  2. Pieter van DIJKEN geb. 17-11-1878 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 28-7-1967 te Hoogezand ( VIII-56-215 )
  3. Albert van DIJKEN geb. 28-6-1880 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 6-7-1930 te Roden (Nieuw Roden) ( VIII-56-216 )
  4. Berend van DIJKEN geb. 2-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 12-3-1958 te Doezum ( VIII-56-217 )
  5. Annes van DIJKEN geb. 17-4-1886 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-56-218 )
  6. Aaltje van DIJKEN geb. 17-4-1888 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-56-219 )
  7. Bougien van DIJKEN geb. 18-6-1890 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-56-220 )
  8. Siese van DIJKEN geb. 23-7-1893 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-56-221 )

VII-28-98 Siese van DIJKEN
geb. 5-1-1848 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 11-2-1917 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-28-99 Jelte van DIJKEN
geb. 18-2-1853 te Noorddijk (Roodehaan)
ovl. 4-3-1853 te Noorddijk (Roodehaan), 14 dagen oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-28-100 Aaltje van DIJKEN
geb. 27-1-1854 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 7-6-1939 te Haren (Onnen), 85 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-9-34 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1901-1907).
 
  Zij trouwde op 9-6-1877 te Noorddijk met:  
  Oomke OOMKES
geb. 8-10-1855 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 11-2-1933 te Haren, 77 jaar oud
zoon van: Luitje [Oomkes] OOMKES
Klaasje BOS
fam. 116: ( XII-65-294 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1877), (1901-1907).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 21 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klazina OOMKES geb. 9-8-1877 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 6-4-1974 te Nieuw Leusen fam. 116: ( XIV-210-1036 )
  2. Jan OOMKES geb. 25-8-1879 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 8-9-1879 te Noorddijk (Engelbert) fam. 116: ( XIV-210-1037 )
  3. Jan OOMKES geb. 3-8-1880 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 2-12-1959 te Groningen (OA-1859) fam. 116: ( XIV-210-1038 )
  4. Luitje OOMKES geb. 20-8-1883 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 4-11-1957 te Amsterdam fam. 116: ( XIV-210-1039 )
  5. Albert OOMKES geb. 4-11-1885 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 1-4-1886 te Noorddijk (Roodehaan) fam. 116: ( XIV-210-1040 )
  6. Antina OOMKES geb. 14-3-1887 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 26-3-1965 te Slochteren fam. 116: ( XIV-210-1041 )
  7. Hillechien OOMKES geb. 5-10-1889 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 20-2-1955 te Noorddijk (Roodehaan) fam. 116: ( XIV-210-1042 )
  8. Albert OOMKES geb. 9-5-1892 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 27-9-1892 te Groningen fam. 116: ( XIV-210-1043 )
  9. Alida OOMKES geb. 27-3-1897 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 17-8-1972 te Groningen fam. 116: ( XIV-210-1044 )

  Generatie VIII  
VIII-10-31 Arend BAZUIN
geb. 13-4-1877 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-30)
ovl. 20-3-1929 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-32), 51 jaar oud
zoon van: Jan BAZUIN
Maria Lucretia HORNHUIS
( VII-6-16 )
fam. 43: ( III-1-3 )
  Hij trouwde op 13-7-1907 te Odoorn (HA-45) met:  
  Roelina BORGESIUS
geb. 19-7-1881 te Groningen
ovl. 20-11-1969 te Haren, 88 jaar oud
dochter van: Jacobus Goedhardus BORGESIUS
Geertruida Hemmina Cornelia LIEFTINCK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacobus Goedhardus BAZUIN geb. 30-5-1908 te Odoorn / ovl. 2-5-1982 te Oegstgeest ( IX-19-81 )
  2. Marius Lucretius BAZUIN geb. 20-11-1912 te Heuven en Aart / ovl. 17-7-1991 te Haarlem ( IX-19-82 )
  3. Cornelis Arend BAZUIN geb. 18-4-1915 te Enzinge ( IX-19-83 )

VIII-10-32 Anna Wemelina BAZUIN
geb. 19-7-1879 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 3-11-1918 te Exloo, 39 jaar oud
dochter van: Jan BAZUIN
Maria Lucretia HORNHUIS
( VII-6-16 )
fam. 43: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Anna was niet gehuwd.
 

VIII-12-34 Tonnis FRIELING
geb. 6-12-1866 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 11-6-1867 te Bedum (Noordwolde), 6 maand oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-35 Tonnis FRIELING
geb. 17-12-1867 te Lohklint (Dld)
ovl. 2-10-1952 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-36 Grietje FRIELING
geb. 25-4-1869 te Noorderhoogebrug
ovl. 28-1-1961 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-37 Jantje FRIELING
geb. 25-9-1871 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 8-12-1876 te Adorp, 5 jaar oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-38 Berendina FRIELING
geb. 7-12-1872 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 22-9-1873 te Bedum (Zuidwolde), 9 maand oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-39 Berend FRIELING
geb. 13-11-1874 te Bedum (Zuidwolde)
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-40 Jan FRIELING
geb. 23-12-1875 te Adorp
ovl. 27-10-1894 te Groningen, 18 jaar oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-41 Albert FRIELING
geb. 14-4-1877 te Adorp
ovl. 9-6-1877 te Groningen, 8 weken oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-42 Jantje FRIELING
geb. 24-8-1878 te Groningen
ovl. 22-2-1917 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-43 Alberdina FRIELING
geb. 16-2-1880 te Groningen
ovl. 16-3-1880 te Groningen, 29 dagen oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-12-44 Albert FRIELING
geb. 30-5-1882 te Groningen
ovl. 14-7-1924 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-8-29 )

VIII-13-45 Willem GROENEVELD
geb. 15-4-1879 te Bedum
ovl. 4-7-1879 te Bedum, 11 weken oud
zoon van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-8-32 )

VIII-13-46 Martje GROENEVELD
geb. 30-7-1880 te Bedum
ovl. 16-4-1943 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-8-32 )
  Zij trouwde op 23-3-1907 te Middelstum (HA-1) met:  
  Harmannus GROENWOLD
geb. 19-5-1879 te Tinallinge
ovl. 5-10-1941 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Siert GROENWOLD
Zwaantje van der TUUK

  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker (1907).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 

VIII-13-47 Willem Tonnis GROENEVELD
geb. 4-1-1885 te Bedum
zoon van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-8-32 )
  Hij trouwde op 29-4-1912 te Middelstum met:  
  Catharina Elisabeth OVERWEG
geb. 14-8-1888 te Zwolle
dochter van: Antonius OVERWEG
Ada Maria Stephania KOOPMAN

  Uit deze relatie  
  1. Pieter GROENEVELD geb. 6-8-1913 te Roodeschool ( IX-20-84 )

VIII-13-48 Margrietha GROENEVELD
geb. 21-12-1886 te Bedum
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-8-32 )

VIII-13-49 Tonnis Willem GROENEVELD
geb. 25-4-1888 te Bedum
zoon van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-8-32 )
  Hij trouwde op 7-11-1918 te Uithuizermeeden met:  
  Stientje ELEMA
geb. 3-8-1890 te Uithuizermeeden
dochter van: Jelte ELEMA
Trijntje TIMMER


VIII-13-50 Diewertje GROENEVELD
geb. 2-1-1890 te Bedum
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-8-32 )

VIII-13-51 Hindrikje GROENEVELD
geb. 5-10-1891 te Bedum
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-8-32 )
  Zij trouwde met:  
  Ailko Reint HOLTKAMP
geb. 20-12-1890 te Hellum
zoon van: Ailko Reint HOLTKAMP
Susanna Awina BOS


VIII-14-52 Frans Sjoerd van KLOOSTER
geb. 2-12-1881 te Groningen
ovl. 8-9-1951 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-8-33 )
  Hij trouwde (1) op 27-8-1908 te Groningen met:  
  Maria BRANS
geb. 15-8-1886 te Groningen (GA-1037)
ovl. 13-6-1915 te Groningen, 28 jaar oud
dochter van: Evert BRANS
Dina Henderika BORGMAN

fam. 69: ( III-1-7 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Celske ROORDA

VIII-14-53 Jan Simon van KLOOSTER
geb. 26-4-1886 te Groningen
ovl. 14-2-1889 te Groningen, 2 jaar oud
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-8-33 )

VIII-14-54 Geziena Jantina van KLOOSTER
geb. 5-11-1887 te Groningen
dochter van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-8-33 )

VIII-14-55 Jan Simon van KLOOSTER
geb. 21-5-1891 te Groningen
ovl. 7-10-1957 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-8-33 )

VIII-14-56 Dirk Imo van KLOOSTER
geb. 13-8-1892 te Groningen
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-8-33 )

VIII-14-57 Jantina Henderika van KLOOSTER
geb. 6-7-1894 te Groningen
dochter van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-8-33 )

VIII-15-58 Hero ROEGE
geb. 23-5-1882 te Zuidwolde
ovl. 2-8-1882 te Zuidwolde, 10 weken oud
zoon van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-8-34 )

VIII-15-59 Hero ROEGE
geb. 20-5-1883 te Zuidwolde
zoon van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-8-34 )
  Hij trouwde op 15-6-1916 te Kantens met:  
  Martje HEIDEMA
geb. 15-4-1885 te Kantens (Eppenhuizen)
dochter van: Tiddo HEIDEMA
Eza MULDER


VIII-15-60 Jantje ROEGE
geb. 22-6-1885 te Zuidwolde
ovl. 17-5-1943, 57 jaar oud
dochter van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-8-34 )

VIII-15-61 Willemina ROEGE
geb. 14-2-1889 te Ten Boer (Sint Annen)
dochter van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-8-34 )
  Zij trouwde op 5-10-1911 te Ten Boer met:  
  Willem Johan WINTERWERP
geb. 28-4-1887 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Hendrik Kohler WINTERWERP
Christina Margrieta HEIKENS

  Uit deze relatie  
  1. Anna Christina Margrieta WINTERWERP geb. 30-7-1912 te Feerwerd ( IX-21-85 )

VIII-15-62 Tonnis ROEGE
geb. 16-10-1895 te Ten Boer (Sint Annen)
zoon van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-8-34 )

VIII-16-63 Hendrikje KARSTEN
geb. 12-4-1875 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot)
ovl. 2-11-1877 te Zuidlaren, 2 jaar oud
dochter van: Roelof KARSTEN
Annechien TIMMERMANS
( VII-9-39 )
fam. 114: ( VIII-8-22 )

VIII-16-64 Harmtje KARSTEN
geb. 22-2-1877 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 23-2-1877 te Zuidlaren (Midlaren), 1 dagen oud
dochter van: Roelof KARSTEN
Annechien TIMMERMANS
( VII-9-39 )
fam. 114: ( VIII-8-22 )

VIII-16-65 Willem KARSTEN
geb. 18-8-1879 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot)
ovl. 11-12-1947 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot), 68 jaar oud
zoon van: Roelof KARSTEN
Annechien TIMMERMANS
( VII-9-39 )
fam. 114: ( VIII-8-22 )
  Hij trouwde op 31-3-1904 te Zuidlaren met:  
  Anna Wemelina BRANTS
geb. 25-8-1887 te Zuidlaren
ovl. 13-7-1960 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Willem BRANTS
Catharina HORNHUIS

fam. 43: ( III-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Annechiene Catarine KARSTEN geb. 28-10-1904 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot) / ovl. 12-1-1994 te Haren ( IX-22-86 )
  2. Catherina Harmina KARSTEN geb. 18-1-1906 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot) / ovl. 17-5-1970 te Haren ( IX-22-87 )

VIII-16-66 Harmtje KARSTEN
geb. 19-12-1885 te Zuidlaren (Midlaren)
dochter van: Roelof KARSTEN
Annechien TIMMERMANS
( VII-9-39 )
fam. 114: ( VIII-8-22 )
  Zij trouwde op 25-3-1909 te Zuidlaren met:  
  Jan Hendrik KOOPS
geb. 21-5-1885 te Haren
zoon van: Roelf KOOPS
Marchien RIGTERINK

  Uit deze relatie  
  1. Roelof KOOPS geb. 19-7-1909 te Zuidlaren (Midlaren) ( IX-23-88 )
  2. Annechiene KOOPS geb. 15-8-1910 te Zuidlaren (Midlaren) ( IX-23-89 )
  3. Jan Hendrik KOOPS geb. 1-8-1925 te Zuidlaren / ovl. 1-11-1944 te Grandenz (Dld) ( IX-23-90 )

VIII-17-67 NN van BON
geb. 28-9-1871 te Zuidlaren
ovl. 28-9-1871 te Zuidlaren, 0 dagen oud
zoon van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-10-42 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-17-68 Anna van BON
geb. 17-12-1872 te Zuidlaren
dochter van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-10-42 )
  Zij trouwde op 10-10-1894 te Zuidlaren met:  
  Harmannus ter BORGH
geb. 31-3-1865 te Haren
zoon van: Fredericus ter BORGH
Jantje HAMMINGA


VIII-17-69 Jan van BON
geb. 22-12-1874 te Zuidlaren
ovl. 21-9-1899 te Zuidlaren (De Groeve), 24 jaar oud
zoon van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-10-42 )

VIII-17-70 Hilliena Berendiena van BON
geb. 14-7-1887 te Zuidlaren (De Groeve)
ovl. 7-12-1902 te Zuidlaren (De Groeve), 15 jaar oud
dochter van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-10-42 )

VIII-18-71 Anna van BON
geb. 9-1-1879 te January 9 1879
dochter van: Jan van BON
Roelofje BENTUM
( VII-10-44 )

VIII-18-72 Geertje van BON
geb. 7-6-1881 te Zuidlaren
ovl. 29-10-1943 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Jan van BON
Roelofje BENTUM
( VII-10-44 )

VIII-18-73 Egbert van BON
geb. 2-6-1891 te Groningen
ovl. 29-9-1958 te Zuidlaren, 67 jaar oud
zoon van: Jan van BON
Roelofje BENTUM
( VII-10-44 )

VIII-19-74 Egbert van BON
geb. 7-12-1880 te Zuidlaren
ovl. 3-9-1881 te Zuidlaren, 8 maand oud
zoon van: Albert van BON
Trientje ALBERTS
( VII-10-45 )
fam. 32: ( V-3-10 )

VIII-19-75 Albert van BON
geb. 24-7-1889 te Zuidlaren
zoon van: Albert van BON
Trientje ALBERTS
( VII-10-45 )
fam. 32: ( V-3-10 )

VIII-19-76 Egbert van BON
geb. 22-6-1892 te Zuidlaren
ovl. 12-7-1918 te Zuidlaren, 26 jaar oud
zoon van: Albert van BON
Trientje ALBERTS
( VII-10-45 )
fam. 32: ( V-3-10 )

VIII-20-77 Johannes Casper HAMMINGA
geb. 25-11-1887 te Zuidlaren (Midlaren)
zoon van: Jan HAMMINGA
Aaltje van BON

( VII-10-48 )
  Hij trouwde op 7-11-1914 te Zuidlaren met:  
  Anna Catharina SCHUILING
geb. 19-9-1891 te Zuidlaren (Midlaren)
dochter van: Roelof SCHUILING
Catharina TOR


VIII-20-78 Anna HAMMINGA
geb. 12-3-1891 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 16-1-1892 te Zuidlaren, 10 maand oud
dochter van: Jan HAMMINGA
Aaltje van BON

( VII-10-48 )

VIII-20-79 Egbert HAMMINGA
geb. 26-4-1893 te Zuidlaren (Midlaren)
zoon van: Jan HAMMINGA
Aaltje van BON

( VII-10-48 )

VIII-21-80 Egbert Jelle van BON
geb. 4-9-1901 te Groningen
zoon van: Egbert van BON
Aaltje VOS
( VII-10-49 )

VIII-22-81 Hendrik BRANDTS
geb. 28-2-1863 te Annen
ovl. 6-3-1863 te Anloo, 6 dagen oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )

VIII-22-82 Hendrik BRANDTS
geb. 19-6-1864 te Anloo (Annen) (GA-44)
ovl. 27-6-1937 te Haren (Noordlaren) (OA-66), 73 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )
  Hij trouwde op 13-4-1912 te Dwingeloo (HA-6) met:  
  Geesje KOOPS
geb. 1-6-1872 te Dwingeloo (Leggeloo) (GA-30)
dochter van: Wigbold KOOPS
Hendrikje OOSTERVELD

  Bij het huwelijk
Bruidegom 47 jaar, bruid 39 jaar.
 

VIII-22-83 Pieter BRANDTS
geb. 9-8-1866 te Annen
ovl. 6-12-1948 te Annen, 82 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )
  Persoonlijke informatie
Pieter was niet gehuwd.
 

VIII-22-84 Albert BRANDTS
geb. 30-12-1868 te Anloo (Annen)
ovl. 25-9-1948 te Dwingeloo, 79 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )
  Hij trouwde op 2-4-1910 te Dwingeloo met:  
  Jacoba KOOPS
geb. 2-6-1877 te Dwingeloo (Leggeloo) (GA-39)
dochter van: Wigbold KOOPS
Hendrikje OOSTERVELD

  Uit deze relatie  
  1. Roelof BRANDTS geb. 28-1-1911 te Dwingeloo / ovl. 19-2-1911 te Dwingeloo ( IX-24-91 )
  2. Roelof Wigbert BRANDTS geb. 28-8-1912 te Dwingeloo (Leggeloo) ( IX-24-92 )

VIII-22-85 NN BRANDTS
geb. 18-6-1870 te Annen
ovl. 18-6-1870 te Annen, 0 dagen oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-22-86 Kornelis BRANDTS
geb. 30-12-1871 te Annen
ovl. 19-2-1934 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )
  Hij trouwde op 22-4-1920 te Anloo met:  
  Ike PIETERS
geb. 18-7-1894 te Kropswolde
dochter van: Harm PIETERS
Geessien NIEBOER


VIII-22-87 Frouchien BRANDTS
geb. 8-8-1874 te Annen
ovl. 10-2-1875 te Annen, 6 maand oud
dochter van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )

VIII-22-88 Frouchiena Aaltiena BRANDTS
geb. 6-11-1875 te Annen
dochter van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )
  Zij trouwde op 17-2-1921 te Anloo met:  
  Harm BAARVELD
geb. 4-8-1877 te Eexterveenschekanaal
zoon van: Machiel BAARVELD
Annegien ANSING


VIII-22-89 Jan Roelof BRANDTS
geb. 26-3-1878 te Anloo (Annen)
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-11-50 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1904).
 
  Hij trouwde op 28-1-1904 te Anloo (HA-3) met:  
  Willemina MELLENS
geb. 9-7-1867 te Zuidlaren
dochter van: Jan MELLENS
Annegien ANSING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1904).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 36 jaar. Weduwe van Hindrik Houwing.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof BRANDTS geb. 13-6-1904 te Annen ( IX-25-93 )
  2. Trientje BRANDTS geb. 6-12-1906 te Annen / ovl. 16-1-1907 te Annen ( IX-25-94 )

VIII-23-90 Tale BRANTS
geb. 14-11-1875 te Zuidlaren
zoon van: Egbert BRANTS
Geertje BAZUIN

( VII-12-51 )
  Hij trouwde op 9-9-1909 te Zuidlaren met:  
  Magdalena BAKKER
geb. 28-6-1878 te Bedum
dochter van: Jan [Harmannus] BAKKER
Lammechiena [Jacobs] KAMMINGA

  Uit deze relatie  
  1. Egbert BRANTS geb. 9-9-1910 te Zuidlaren / ovl. 21-12-1936 te Zuidlaren ( IX-26-95 )

VIII-24-91 Geert RIJMBERG
geb. 16-5-1877 te Haren (Hemmen)
zoon van: Jacob Geert RIJMBERG
Trientje van HEMMEN
( VII-13-53 )
fam. 35: ( IV-6-31 )
  Hij trouwde op 13-4-1905 te Akersloot met:  
  Anna PLOEGER
geb. ca 1885 te Akersloot
ovl. 14-10-1949 te Purmerend
dochter van: Jan PLOEGER
Trijntje MUNDEL


VIII-24-92 Aaltje RIJMBERG
geb. 2-7-1878 te Haren
dochter van: Jacob Geert RIJMBERG
Trientje van HEMMEN
( VII-13-53 )
fam. 35: ( IV-6-31 )
  Zij trouwde op 27-4-1910 te Haren met:  
  Hendrik van DIJK
geb. 27-9-1875 te Haren
zoon van: Jakob van DIJK
Eltien OOSTERVELD

fam. 7: ( VI-13-85 )
  Uit deze relatie  
  1. Jacob van DIJK geb. 24-9-1910 te Hoogkerk fam. 7: ( VIII-79-312 )
  2. Trientje van DIJK geb. 9-4-1912 te Hoogkerk / ovl. 12-2-1999 te Groningen fam. 7: ( VIII-79-313 )
  3. Egberdina van DIJK geb. ca 1914 te Hoogkerk / ovl. 13-8-1917 te Hoogkerk fam. 7: ( VIII-79-314 )

VIII-24-93 Egbert RIJMBERG
geb. 30-5-1882 te Haren (Hemmen)
ovl. 10-1-1901 te Haren, 18 jaar oud
zoon van: Jacob Geert RIJMBERG
Trientje van HEMMEN
( VII-13-53 )
fam. 35: ( IV-6-31 )

VIII-25-94 Margje HAMMINGA
geb. 5-6-1876 te Zuidlaren
ovl. 13-2-1949 te Zuidlaren, 72 jaar oud
dochter van: Willem HAMMINGA
Geertje RIJMBERG

( VII-13-54 )

VIII-25-95 Hendrik HAMMINGA
geb. 6-12-1877 te Zuidlaren
zoon van: Willem HAMMINGA
Geertje RIJMBERG

( VII-13-54 )

VIII-25-96 Geert HAMMINGA
geb. 4-11-1884 te Zuidlaren
ovl. 19-3-1886 te Zuidlaren, 16 maand oud
zoon van: Willem HAMMINGA
Geertje RIJMBERG

( VII-13-54 )

VIII-26-97 Aaltien ARENDS
geb. 22-8-1852 te Haren (Essen)
ovl. 29-4-1917 te Zuidlaren, 64 jaar oud
dochter van: Harm ARENDS
Aaltien LUIKEN
( VII-14-55 )
  Zij trouwde op 10-5-1879 te Haren met:  
  Christoffel RUULS
geb. 8-6-1849 te Haren
ovl. 28-11-1915 te Peize, 66 jaar oud
zoon van: Jan Christoffers (Jan) RUULS
Jantje [Lucas] BRINK
fam. 7: ( VI-14-89 )
fam. 40: ( V-2-9 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan RUULS geb. 2-3-1880 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VIII-89-335 )
  2. Harm RUULS geb. 12-11-1881 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VIII-89-336 )

VIII-26-98 Geert ARENDS
geb. ca 1855 te Eelde
zoon van: Harm ARENDS
Aaltien LUIKEN
( VII-14-55 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1884), arbeider (1894).
 
  Hij trouwde op 8-11-1884 te Eelde (HA-11) met:  
  Albertien BONDER
geb. ca 1864 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan BONDER
Jakobje HOFSTEE

fam. 112: ( VII-17-72 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jans ARENDS geb. 7-11-1889 te Eelde (Paterswolde) ( IX-29-101 )
  2. Jacoba ARENDS geb. 9-1-1894 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-4-1971 te Eelde (Eelderwolde) ( IX-29-102 )
  3. Harm ARENDS geb. 2-11-1895 te Eelde ( IX-29-103 )
  4. Alberdine ARENDS geb. 2-8-1906 te Eelde (Paterswolde) ( IX-29-104 )

VIII-27-99 Aaltje ARENDS
geb. 17-2-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-10-1937 te Uithuizen, 67 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Geertruid NIJDAM
( VII-14-56 )
fam. 17: ( IX-17-77 )
  Zij trouwde op 4-5-1893 te Eelde met:  
  Roelf HOTZES
geb. 18-12-1858 te Haren (Noordlaren)
ovl. 1-3-1929 te Haren (Noordlaren), 70 jaar oud
zoon van: Jan HOTZES
Jantien BRINK

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 34 jaar, bruid 23 jaar. Huwelijk op 19-5-1922 door scheiding ontbonden te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HOTZES geb. 20-4-1894 te Haren (Noordlaren) / ovl. 21-3-1961 te Haren ( IX-30-105 )

VIII-27-100 Willemina ARENDS
geb. 18-11-1872 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 26-2-1929 te Eelde, 56 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Geertruid NIJDAM
( VII-14-56 )
fam. 17: ( IX-17-77 )
  Zij trouwde op 15-10-1892 te Eelde met:  
  Gerrit HULZEBOS
geb. 24-5-1867 te Eelde
ovl. 20-1-1943 te Eelde, 75 jaar oud
zoon van: Pieter HULZEBOS
Hillechien WIGGERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: verver (1894 - 1918).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien HULZEBOS geb. 12-5-1894 te Eelde ( IX-31-106 )
  2. Truida HULZEBOS geb. 20-3-1896 te Eelde ( IX-31-107 )
  3. Geertje HULZEBOS geb. 28-9-1897 te Eelde / ovl. 2-11-1918 te Eelde ( IX-31-108 )
  4. Hendrik HULZEBOS geb. 4-11-1899 te Eelde ( IX-31-109 )

VIII-28-101 Aaltje ARENDS
geb. 24-6-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-3-1885 te Eelde, 14 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-14-58 )
fam. 17: ( IX-17-81 )

VIII-28-102 Willemina ARENDS
geb. 7-2-1873 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-8-1913 te Eelde, 40 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-14-58 )
fam. 17: ( IX-17-81 )
  Zij trouwde op 18-5-1895 te Eelde met:  
  Jan LEMMEN
geb. 12-3-1865 te Eelde
ovl. 19-3-1939 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Berend LEMMEN
Jantien POEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1896 - 1925).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend LEMMEN geb. 9-3-1896 te Eelde (Oosterbroek) ( IX-32-110 )
  2. Trientje LEMMEN geb. 2-5-1897 te Eelde (Oosterbroek) ( IX-32-111 )
  3. Jantje LEMMEN geb. 25-1-1901 te Eelde / ovl. 1-11-1925 te Eelde ( IX-32-112 )
  4. Geertje LEMMEN geb. 31-10-1903 te Eelde / ovl. 17-6-1914 te Eelde ( IX-32-113 )
  5. Geert LEMMEN geb. 12-7-1907 te Eelde (De Punt) ( IX-32-114 )
  6. Frederik LEMMEN geb. 7-5-1910 te Eelde (De Punt) / ovl. 23-6-1947 te Assen ( IX-32-115 )

VIII-28-103 Jantje ARENDS
geb. 29-11-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-2-1938 te Eelde, 61 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-14-58 )
fam. 17: ( IX-17-81 )
  Zij trouwde op 9-9-1899 te Eelde met:  
  Hendrik SUURD
geb. 30-7-1873 te Eelde
zoon van: Willem SUURD
Geessien KAMPS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900, 1902), wegwerker (1906, 1916).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesje SUURD geb. 25-2-1900 te Eelde / ovl. 19-7-1960 ( IX-33-116 )
  2. Geert SUURD geb. 18-5-1902 te Eelde / ovl. 11-7-1982 te Schoonloo ( IX-33-117 )
  3. Trientje SUURD geb. 21-1-1904 te Eelde / ovl. 1-5-1980 te Groningen ( IX-33-118 )
  4. Willem Hendrik SUURD geb. 13-1-1906 te Eelde / ovl. 7-2-1906 te Eelde ( IX-33-119 )
  5. Wilhelmina SUURD geb. 6-12-1913 te Eelde / ovl. 18-1-1916 te Eelde ( IX-33-120 )

VIII-28-104 Annechien ARENDS
geb. 5-1-1883 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 24-11-1884 te Eelde, 22 maand oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-14-58 )
fam. 17: ( IX-17-81 )

VIII-28-105 Derk ARENDS
geb. 9-12-1885 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-14-58 )
fam. 17: ( IX-17-81 )

VIII-30-108 Roelf ARENDS
geb. 25-8-1848 te Vries
ovl. 22-1-1917 te Roden, 68 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-16-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1884, 1917).
 
  Hij trouwde op 19-4-1884 te Roden met:  
  Aaltien LANING
geb. 20-8-1859 te Roden
ovl. 6-1-1930 te Roden, 70 jaar oud
dochter van: Geert [Derks] LANING
Hinderkien [Jannes] GEERSING

  Uit deze relatie  
  1. NN ARENDS geb. 1-6-1884 te Roden / ovl. 1-6-1884 te Roden ( IX-34-121 )
  2. Geert ARENDS geb. 3-7-1885 te Roden / ovl. 14-1-1963 te Roden ( IX-34-122 )

VIII-30-109 Harmtien ARENDS
geb. 17-9-1852 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-2-1918 te Vries (Bunne), 65 jaar oud
dochter van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-16-60 )
  Zij trouwde (1) op 7-5-1881 te Vries met:  
  Markus KREGEL
geb. 15-10-1858 te Vries (Bunne)
ovl. 11-7-1885 te Vries (Bunne), 26 jaar oud
zoon van: Steven KREGEL
Annechien HOLTHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1881 - 1884).
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien KREGEL geb. 17-11-1881 te Vries (Bunne) / ovl. 13-7-1888 te Vries (Bunne) ( IX-35-123 )
  2. Arend KREGEL geb. 8-4-1884 te Vries (Bunne) / ovl. 3-2-1885 te Vries (Bunne) ( IX-35-124 )
  Zij trouwde (2) op 2-5-1889 te Vries met:  
  Lambert DOEDENS
geb. 4-7-1842 te Vries (Bunne)
ovl. 20-2-1894 te Vries (Bunne), 51 jaar oud
zoon van: Tijmen [Geerts] DOEDENS
Jantien [Lamberts] VEDDER

fam. 112: ( V-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1889).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 46 jaar, bruid 36 jaar, weduwnaar van Roelfien Kregel, weduwe van Markus Kregel.
 

VIII-30-110 Hendrik ARENDS
geb. 2-9-1853 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-12-1902 te Vries, 49 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-16-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1902).
 

VIII-30-111 Menke ARENDS
geb. 21-2-1859 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-7-1933 te Assen, 74 jaar oud
dochter van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-16-60 )
  Zij trouwde op 10-5-1891 te Assen met:  
  Harm ELEVELD
geb. 7-8-1856 te Assen
ovl. 24-3-1941 te Assen, 84 jaar oud
zoon van: Harm ELEVELD
Albertje BAKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: klerk (1892 - 1918).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje Huiser.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm ELEVELD geb. 26-3-1892 te Assen ( IX-36-125 )
  2. Arend Hendrik ELEVELD geb. 11-9-1894 te Assen / ovl. 29-1-1918 te Groningen (overl. te Assen) ( IX-36-126 )

VIII-32-118 Roelf ARENDS
geb. 22-5-1856 te Eelde
ovl. 21-12-1900 te Vries, 44 jaar oud
zoon van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-16-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1885), arbeider (1887 - 1889).
 
  Hij trouwde op 27-6-1885 te Peize met:  
  Grietien BEEN
geb. 11-11-1848 te Peize
ovl. 7-5-1934 te Peize, 85 jaar oud
dochter van: Jan BEEN
Lammina de RINK

  Uit deze relatie  
  1. Berend ARENDS geb. 8-10-1885 te Peize ( IX-41-151 )
  2. Lammina ARENDS geb. 15-2-1887 te Eelde / ovl. 23-2-1919 te Haren (Noordlaren) ( IX-41-152 )
  3. Jan ARENDS geb. 30-5-1888 te Eelde / ovl. 6-9-1888 te Eelde ( IX-41-153 )
  4. Jan ARENDS geb. 15-9-1889 te Vries (De Punt) / ovl. 23-12-1889 te Vries ( IX-41-154 )
  5. Willem ARENDS geb. 24-5-1894 te Haren ( IX-41-155 )

VIII-32-119 Jantje ARENDS
geb. 10-2-1860 te Eelde
dochter van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-16-63 )
  Zij trouwde op 5-5-1883 te Eelde met:  
  Jakob HOFSTEE
geb. 29-5-1857 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jannes HOFSTE
Grietien ENSING
fam. 112: ( VII-17-71 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koetsier (1883 - 1884), landbouwer (1886 - 1921).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend HOFSTEE geb. 21-10-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-4-1961 te Noorddijk (Middelbert) fam. 112: ( IX-56-236 )
  2. Grietje HOFSTEE geb. 24-10-1884 te Eelde (Paterswolde) fam. 112: ( IX-56-237 )
  3. Martha HOFSTEE geb. 13-5-1886 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-2-1960 te Noorddijk (Middelbert) fam. 112: ( IX-56-238 )
  4. Jannes HOFSTEE geb. 31-3-1889 te Noorddijk (Middelbert) fam. 112: ( IX-56-239 )
  5. Willem HOFSTEE geb. 14-11-1891 te Noorddijk (Middelbert) fam. 112: ( IX-56-240 )
  6. Jantina Willemina HOFSTEE geb. 22-1-1894 te Noorddijk (Middelbert) fam. 112: ( IX-56-241 )
  7. Hendrik HOFSTEE geb. 30-6-1895 te Noorddijk (Middelbert) fam. 112: ( IX-56-242 )

VIII-32-120 Siem ARENDS
geb. 26-3-1866 te Vries (Bunne)
zoon van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-16-63 )

VIII-32-121 Willemtje ARENDS
geb. 23-7-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-3-1953 te Vries, 81 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-16-63 )
  Zij trouwde (1) op 18-5-1895 te Vries met:  
  Hendrik GREVING
geb. 18-4-1857 te Vries
ovl. 10-10-1895 te Vries, 38 jaar oud
zoon van: Klaas Homan GREVING
Annechien KREMER
fam. 112: ( VI-17-81 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1895).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Aaltien Boer.
 
  Zij trouwde (2) op 13-11-1897 te Vries met:  
  Pieter GREVING
geb. 1-12-1867 te Vries
ovl. 15-8-1908 te Vries, 40 jaar oud
zoon van: Klaas Homan GREVING
Annechien KREMER
fam. 112: ( VI-17-81 )
  Bij het huwelijk
Weduwe van Hendrik Greving. Gehuwd met dispensatie. Bruidegom was zwager van de bruid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik GREVING geb. 11-1-1898 te Vries / ovl. 19-9-1969 te Vries fam. 112: ( VIII-87-439 )
  2. Berend GREVING geb. 26-8-1899 te Vries fam. 112: ( VIII-87-440 )
  3. Annechien GREVING geb. 11-4-1901 te Vries / ovl. 27-8-1901 te Vries fam. 112: ( VIII-87-441 )
  4. Annechien GREVING geb. 8-6-1902 te Vries / ovl. 16-2-1903 te Vries fam. 112: ( VIII-87-442 )
  5. Jan GREVING geb. 6-5-1904 te Vries / ovl. 6-11-1955 te Vries fam. 112: ( VIII-87-443 )
  6. Annechien GREVING geb. 13-5-1908 te Vries / ovl. 16-4-1910 te Vries fam. 112: ( VIII-87-444 )
  Zij trouwde (3) op 7-3-1914 te Vries (HA-2) met:  
  Albert TIMMER
geb. 10-3-1877 te Vries (Oudemolen) (GA-21)
ovl. 7-4-1951 te Vries (OA-17), 74 jaar oud
zoon van: Jan TIMMER
Jantje LUPPEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1918, 1951).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 36 jaar.; bruid: 42 jaar.; weduwnaar van Bertha Tjarks; weduwe van Pieter Greving; weduwe van Hendrik Greving.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert TIMMER geb. 11-4-1917 te Vries / ovl. 6-9-1918 te Vries ( IX-43-169 )

VIII-33-122 Minke ARENDS
geb. 15-8-1859 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde), 12 weken oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-16-65 )

VIII-33-123 Roelf ARENDS
geb. 6-4-1861 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-4-1918 te Eelde, 57 jaar oud
zoon van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-16-65 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887), koopman (1890-1892), winkelier (1894-1897, 1918).
 
  Hij trouwde op 17-4-1886 te Eelde met:  
  Lammechien JAGER
geb. 4-2-1868 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-1-1937 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Pieter JAGER
Johanna van BERGEN

  Uit deze relatie  
  1. Louise ARENDS geb. 17-1-1887 te Eelde (Paterswolde) ( IX-44-170 )
  2. Pieter Jan ARENDS geb. 16-5-1890 te Eelde ( IX-44-171 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 4-4-1892 te Eelde ( IX-44-172 )
  4. Bertus ARENDS geb. 6-3-1894 te Eelde ( IX-44-173 )
  5. Johanna ARENDS geb. 25-1-1896 te Eelde / ovl. 14-1-1897 te Eelde ( IX-44-174 )
  6. Johanna ARENDS geb. 16-11-1903 te Eelde ( IX-44-175 )
  7. Jantiene Lammechiene ARENDS geb. 22-7-1909 te Eelde ( IX-44-176 )

VIII-33-124 Jantje ARENDS
geb. 10-10-1863 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-7-1943 te Eelde, 79 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-16-65 )
  Zij trouwde op 9-7-1881 te Eelde met:  
  Hendrik BOS
geb. 25-8-1858 te Eelde
ovl. 30-6-1939 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Berend BOS
Jantien HARTLIEF

fam. 110: ( VI-21-71 )
  Persoonlijke informatie
BVeroep: arbeider (1881 - 1891), landbouwer (1898 - 1905).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BOS geb. 7-12-1881 te Eelde (Paterswolde) fam. 110: ( VIII-20-36 )
  2. Jantje BOS geb. 31-8-1883 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-37 )
  3. Louisa BOS geb. 30-1-1885 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-38 )
  4. Berend BOS geb. 28-9-1887 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-39 )
  5. Adriana BOS geb. 20-11-1889 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-40 )
  6. Roelf BOS geb. 14-6-1891 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-41 )
  7. Jan BOS geb. 5-5-1898 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-42 )
  8. Menno BOS geb. 30-6-1900 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-43 )
  9. Jantiena BOS geb. 22-12-1902 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-44 )
  10. Arend BOS geb. 3-8-1905 te Eelde / ovl. 4-8-1905 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-45 )
  11. Albertha Wilhelmina BOS geb. 26-2-1909 te Eelde / ovl. 11-3-1941 te Eelde fam. 110: ( VIII-20-46 )

VIII-33-125 Minke ARENDS
geb. 13-11-1865 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 20-3-1911 te Leek (Midwolda), 45 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-16-65 )
  Zij trouwde op 11-7-1885 te Eelde met:  
  Tjeerd [Gosses] van DIJK
geb. 25-10-1859 te Tietjerksteradeel (Bergum)
zoon van: Gosse [Tjeerds] van DIJK
Gerritje [Alberts] van AKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinman (1886, 1888), tuinman in 1913 en wonende in Oosterwolde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gosse van DIJK geb. 6-7-1886 te Eelde (Paterswolde) ( IX-46-188 )
  2. Hendrik van DIJK geb. 11-6-1888 te Eelde (Paterswolde) ( IX-46-189 )
  3. Gerritje van DIJK geb. 18-11-1890 te Groningen ( IX-46-190 )
  4. Roelf van DIJK geb. 8-3-1893 te Leek (Midwolde) ( IX-46-191 )
  5. Louise van DIJK geb. 27-9-1895 te Leek (Midwolde) ( IX-46-192 )
  6. Johannes van DIJK geb. 20-1-1898 te Leek (Midwolde) ( IX-46-193 )
  7. Jantje van DIJK geb. 20-2-1900 te Leek (Midwolde) ( IX-46-194 )
  8. Benne van DIJK geb. 19-8-1902 te Leek (Midwolde) ( IX-46-195 )
  9. Adolf van DIJK geb. 30-9-1905 te Leek (Midwolde) / ovl. 9-1-1911 te Leek (Midwolde) ( IX-46-196 )
  10. Minke van DIJK geb. 17-2-1908 te Leek (Midwolde) ( IX-46-197 )

VIII-33-126 Adolf ARENDS
geb. 2-5-1868 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-11-1939 te Eelde, 71 jaar oud
zoon van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-16-65 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1895 - 1897), landbouwer (1899), arbeider (1900), landbouwer (1903). Ook bij overlijden beroep vermeld als landbouwer (1939).
 
  Hij trouwde op 19-5-1894 te Eelde met:  
  Hinderkien de BOER
geb. 7-8-1872 te Eelde
ovl. 15-9-1922 te Eelde, 50 jaar oud
dochter van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

fam. 110: ( V-4-17 )
  Uit deze relatie  
  1. Louise ARENDS geb. 17-3-1895 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-8-1951 te Eelde ( IX-47-198 )
  2. Jantje ARENDS geb. 29-5-1896 te Eelde ( IX-47-199 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 3-6-1897 te Eelde ( IX-47-200 )
  4. Meerten ARENDS geb. 27-4-1899 te Eelde / ovl. 17-3-1900 te Eelde ( IX-47-201 )
  5. Meerten ARENDS geb. 30-10-1903 te Eelde / ovl. 19-11-1903 te Eelde ( IX-47-202 )

VIII-33-127 Geessien ARENDS
geb. 19-8-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-9-1875 te Eelde (Paterswolde), 5 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-16-65 )

VIII-33-128 Willemina ARENDS
geb. 30-8-1873 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 8-3-1911 te Leek (Tolbert), 37 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-16-65 )
  Zij trouwde op 5-11-1892 te Leek met:  
  Jan HUMMEL
geb. 12-7-1864 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Jurrien HUMMEL
Tjeetske SCHAAFSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1892, 1913).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurrien HUMMEL geb. 18-4-1901 te Leek (Tolbert) ( IX-48-203 )
  2. Roelf HUMMEL geb. 11-7-1903 te Leek (Tolbert) ( IX-48-204 )
  3. Jan HUMMEL geb. 29-3-1905 te Leek (Tolbert) ( IX-48-205 )
  4. Jantje HUMMEL geb. 25-12-1906 te Leek (Tolbert) ( IX-48-206 )
  5. Jacoba HUMMEL geb. 27-1-1909 te Leek (Tolbert) ( IX-48-207 )

VIII-34-129 Willem de WIT
geb. ca 1868 te Haren (Harenermolen)
ovl. 4-6-1937 te Groningen
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-16-66 )
  Hij trouwde op 7-3-1891 te Ezinge met:  
  Geertje SMIT
geb. 22-2-1860 te Aduard (Den Ham)
ovl. 4-6-1945 te Groningen, 85 jaar oud
dochter van: Bernardus [Eibes] SMIT
Bouktje WIERINGA

  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes de WIT geb. 8-5-1891 te Aduarderzijl / ovl. 31-7-1891 te Aduarderzijl ( IX-49-208 )
  2. Johannes de WIT geb. 27-8-1892 te Aduarderzijl / ovl. 11-5-1902 te Aduarderzijl ( IX-49-209 )
  3. Bouktje de WIT geb. 9-9-1894 te Aduarderzijl / ovl. 22-3-1909 te Groningen ( IX-49-210 )
  4. Bernardus de WIT geb. 11-5-1896 te Aduarderzijl / ovl. 17-5-1897 te Aduarderzijl ( IX-49-211 )
  5. Bernardus de WIT geb. 31-1-1899 te Ten Boer (Sint Annen) / ovl. 17-4-1903 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-49-212 )
  6. Wubbechien de WIT geb. 26-5-1901 te Groningen / ovl. 22-12-1994 te Groningen ( IX-49-213 )

VIII-34-130 Minke de WIT
geb. 21-7-1869 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-3-1956 te Leens, 86 jaar oud
dochter van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-16-66 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; dagloonster (1898).
 
  Zij trouwde op 25-5-1889 te Ezinge met:  
  Louwe van der LEI
geb. 19-1-1864 te Fransum
ovl. 20-1-1924 te Leens (Warfhuizen), 60 jaar oud
zoon van: Karst van der LEI
Hendrikje WITTERHOLT

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1889), daglooner (1898-1914), arbeider (1917), daglooner (1924).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Karst van der LEI geb. 16-10-1889 te Oldenhove (Saaksum) ( IX-50-214 )
  2. Wubbeliena van der LEI geb. 1-1-1891 te Ezinge / ovl. 1-7-1891 te Ezinge ( IX-50-215 )
  3. Johannes van der LEI geb. 28-1-1892 te Ezinge ( IX-50-216 )
  4. Jan van der LEI geb. 24-2-1893 te Ezinge / ovl. 25-8-1893 te Ezinge (Aduarderzijl) ( IX-50-217 )
  5. Niklaas van der LEI geb. 16-10-1895 te Ezinge (Aduarderzijl) / ovl. 4-4-1897 te Ezinge (Oostum) ( IX-50-218 )
  6. Niklaas van der LEI geb. 3-4-1897 ( IX-50-219 )
  7. Wubbelina van der LEI geb. 18-8-1898 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 20-9-1898 te Leens (Warfhuizen) ( IX-50-220 )
  8. Hendrik van der LEI geb. 4-4-1903 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 25-1-1917 te Oldenhove (Saaksum) ( IX-50-221 )
  9. NN van der LEI geb. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen) ( IX-50-222 )

VIII-34-131 Roelof de WIT
geb. 29-6-1872 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-10-1949 te Leens, 77 jaar oud
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-16-66 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1896).
 
  Hij trouwde op 30-4-1896 te Leens met:  
  Catharina Bouwina LUURTSEMA
geb. 1-10-1858 te Winsum (Klein Garnwerd)
ovl. 24-4-1940 te Hoogkerk, 81 jaar oud
dochter van: Bouwe [Pieters] LUURTSEMA
Trientje [Reinders] de VRIES

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 37 jaar. weduwe van Jan Helenius.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes Willem de WIT geb. 6-8-1898 te Groningen / ovl. 12-7-1918 te Usquert ( IX-51-223 )

VIII-34-132 Wubbienus de WIT
geb. 25-5-1875 te Feerwerd
ovl. 17-8-1875 te Feerwerd, 12 weken oud
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-16-66 )

VIII-34-133 Wubbinus de WIT
geb. 22-8-1876 te Feerwerd
ovl. 2-10-1876 te Feerwerd, 41 dagen oud
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-16-66 )

VIII-34-134 Wubbina de WIT
geb. 31-8-1877 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 11-6-1931 te Eelde, 53 jaar oud
dochter van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-16-66 )
  Zij trouwde op 23-12-1899 te Eelde met:  
  Andries NIJDAM
geb. 29-11-1876 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 18-7-1955 te Eelde, 78 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Grietje DIJK
fam. 17: ( IX-17-79 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wubbegien NIJDAM geb. 20-9-1900 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-1-1901 te Hoogezand (Kalkwijk) fam. 17: ( XI-101-488 )
  2. Wubbechien NIJDAM geb. 18-2-1903 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-9-1984 te Groningen fam. 17: ( XI-101-489 )
  3. Grietje NIJDAM geb. 5-12-1904 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-7-1985 te Eelde fam. 17: ( XI-101-490 )
  4. Berend NIJDAM geb. 29-3-1906 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-4-1988 te Eelde fam. 17: ( XI-101-491 )
  5. Johannes NIJDAM geb. 15-6-1908 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( XI-101-492 )
  6. Willem NIJDAM geb. 24-9-1909 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-9-1986 te Eelde fam. 17: ( XI-101-493 )
  7. Hendrik NIJDAM geb. 10-12-1913 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( XI-101-494 )

VIII-35-135 Jan Roelof NIENHUIS
geb. 3-1-1869 te Eelde
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-136 NN NIENHUIS
geb. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde), 0 dagen oud
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-35-137 Menke NIENHUIS
geb. 19-4-1871 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-138 Anna Margrietha NIENHUIS
geb. 19-1-1873 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-139 Roelf NIENHUIS
geb. 28-9-1874 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-1-1880 te Eelde (Paterswolde), 5 jaar oud
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-140 Lucas NIENHUIS
geb. 20-1-1876 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-141 Hendrik NIENHUIS
geb. 27-7-1877 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-7-1878 te Eelde (Paterswolde), 11 maand oud
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-142 Maria NIENHUIS
geb. 22-11-1878 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-143 Roelfien NIENHUIS
geb. 3-6-1881 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-144 Hendrik NIENHUIS
geb. 8-6-1884 te Eelde
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-35-145 Wubina NIENHUIS
geb. 3-3-1887 te Eelde
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-16-67 )

VIII-36-146 Berend ARENDS
geb. 8-1-1877 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf ARENDS
Sietske VISSER
( VII-17-68 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900), klompenmaker te Vries (1912), tolpachter te Paterswolde (1915). In 1924 is Berend verhuisd naar Haren.
 
  Hij trouwde op 21-4-1900 te Haren (HA-6) met:  
  Marchien BONDER
geb. 2-11-1877 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

fam. 41: ( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Berend Smeenk (43 jr), landbouwer, wonende te Harenermolen, en Uge Bos.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 23 jaar; bruid 22 jaar
 

VIII-37-147 Hendrik ARENDS
geb. ca 1862 te Haren
zoon van: Jakob ARENDS
Derkien GRASHUIS
( VII-18-69 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887).
 
  Hij trouwde op 7-5-1887 te Eelde (HA-7) met:  
  Bardina ENSING
geb. ca 1859 te Eelde
dochter van: Folkert ENSING
Aaltien BEKKERING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 30-11-1889 te Eelde ( IX-53-231 )

VIII-37-148 Lammechien ARENDS
geb. ca 1872 te Vries
dochter van: Jakob ARENDS
Derkien GRASHUIS
( VII-18-69 )
  Zij trouwde op 19-8-1893 te Eelde (HA-7) met:  
  Hendrik ARENDS
geb. ca 1872 te Eelde
zoon van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-18-70 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje ARENDS geb. 18-7-1905 te Eelde / ovl. 7-9-1931 te Eelde ( IX-54-232 )

VIII-38-149 Hendrik ARENDS
geb. ca 1872 te Eelde
zoon van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-18-70 )
  Hij trouwde op 19-8-1893 te Eelde (HA-7) met:  
  Lammechien ARENDS
geb. ca 1872 te Vries
dochter van: Jakob ARENDS
Derkien GRASHUIS
( VII-18-69 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje ARENDS geb. 18-7-1905 te Eelde / ovl. 7-9-1931 te Eelde ( IX-54-232 )

VIII-38-150 Gerrit ARENDS
geb. 12-11-1876 te Eelde
ovl. 26-5-1960 te Haren, 83 jaar oud
zoon van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-18-70 )
  Hij trouwde op 28-1-1905 te Haren met:  
  Aaltje ALBERTS
geb. 26-1-1879 te Haren (GA-9)
ovl. 7-5-1962 te Haren, 83 jaar oud
dochter van: Derk ALBERTS
Albertje OOSTERVELD
fam. 32: ( IV-3-17 )
fam. 7: ( VI-33-222 )
  Uit deze relatie  
  1. Albertje ARENDS geb. 15-3-1905 te Haren ( IX-55-233 )
  2. NN ARENDS geb. 24-9-1909 te Haren (Onnen) / ovl. 24-9-1909 te Haren (Onnen) ( IX-55-234 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 24-5-1911 te Haren (Onnen) / ovl. 13-7-1945 te Haren ( IX-55-235 )

VIII-38-151 Grietien ARENDS
geb. 29-9-1883 te Eelde
dochter van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-18-70 )
  Zij trouwde op 11-5-1907 te Haren met:  
  Wiecher HORST
geb. 4-3-1879 te Haren
zoon van: Egbert HORST
Hillechien HADDERS
fam. 22: ( VI-5-25 )

VIII-39-152 Lammert WIGCHERS
geb. 11-10-1874 te Eelde
ovl. 20-11-1878 te Eelde (OA-35), 4 jaar oud
zoon van: Wigger WIGCHERS
Aaltien BEKKERING
( VII-19-71 )

VIII-39-153 Lammert WIGGERS
geb. 11-8-1879 te Eelde (GA-40)
zoon van: Wigger WIGCHERS
Aaltien BEKKERING
( VII-19-71 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1899).
 
  Hij trouwde op 28-10-1899 te Eelde (HA-20) met:  
  Bouwke BONDER
geb. 25-9-1879 te Eelde
ovl. 12-7-1911 te Eelde, 31 jaar oud
dochter van: Albert BONDER
Bouchien BOERMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bougien WIGGERS geb. 21-1-1903 te Eelde ( IX-56-236 )
  2. Albertje WIGGERS geb. 15-10-1908 te Eelde / ovl. 8-9-1929 te Groningen ( IX-56-237 )

VIII-43-169 Klaassien ARENDS
geb. ca 1881 te Groningen
dochter van: Jan ARENDS
Hendrika VRIELING
( VII-21-76 )
fam. 4: ( VI-13-65 )
  Zij trouwde op 28-5-1914 te Groningen (HA-271) met:  
  Jan WOLTERS
geb. ca 1881 te Voorst
zoon van: Jan WOLTERS
Johanna Willelmina JANSEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1914).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: voerman; bruidegom 32 jaar; bruid 32 jaar
 

VIII-43-170 NN ARENDS
geb. 21-9-1883 te Groningen
ovl. 21-9-1883 te Groningen (OA-972), 0 dagen oud
dochter van: Jan ARENDS
Hendrika VRIELING
( VII-21-76 )
fam. 4: ( VI-13-65 )

VIII-44-171 Kornelsien ARENDS
geb. ca 1881 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert ARENDS
Fennechien VEENHUIS
( VII-22-77 )
  Zij trouwde op 20-5-1911 te Eelde (HA-9) met:  
  Sieger VEENHUIS
geb. 12-1-1883 te Eelde (Paterswolde) (GA-3)
zoon van: Theije VEENHUIS
Cornelia SWAVING

fam. 27: ( VI-3-15 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 29 jaar
 

VIII-44-172 Marchien ARENDS
geb. 7-3-1892 te Eelde (Paterswolde, Schelfhorst)
dochter van: Geert ARENDS
Fennechien VEENHUIS
( VII-22-77 )
  Zij trouwde op 20-10-1917 te Eelde (HA-26) met:  
  Harm VEENHUIS
geb. 20-3-1884 te Haren
ovl. 6-5-1926 te Eelde (OA-11), 42 jaar oud
zoon van: Theije VEENHUIS
Cornelia SWAVING

fam. 27: ( VI-3-15 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1926)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 33 jaar, bruid 25 jaar.
 

VIII-44-173 Jan ARENDS
geb. 2-8-1895 te Schelfhorst
zoon van: Geert ARENDS
Fennechien VEENHUIS
( VII-22-77 )
  Hij trouwde op 25-3-1920 te Eelde met:  
  Hillechien de BOER
geb. 11-3-1899 te Eelde
dochter van: Albert de BOER
Fennegien ELDERS
fam. 110: ( VI-9-23 )

VIII-45-174 Jan ARENDS
geb. 18-5-1884 te Eelde
ovl. 18-12-1940 te Eelde, 56 jaar oud
zoon van: Reint ARENDS
Jantien NIENHUIS
( VII-22-78 )
  Hij trouwde op 5-11-1910 te Eelde met:  
  Jantien RUTGERS
geb. 8-11-1889 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan RUTGERS
Marchien ZWAVING

fam. 27: ( VI-1-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Reint ARENDS geb. 24-2-1911 te Eelde / ovl. 7-5-1911 te Eelde ( IX-58-243 )
  2. Reint ARENDS geb. 14-2-1912 te Eelde / ovl. 22-3-1912 te Eelde ( IX-58-244 )
  3. Marchien ARENDS geb. ca 1914 te Eelde / ovl. te Eelde ( IX-58-245 )

VIII-46-175 Albertha Dieuwke Trijntje van DIJK
geb. 15-8-1898 te Nijeveen (GA-26)
ovl. 21-2-1949 te Amersfoort, 50 jaar oud
dochter van: Hans van DIJK
Arendina BAZUIN

( VII-23-81 )

VIII-46-176 Dieuwke Arendina van DIJK
geb. 18-5-1902 te Nijeveen
dochter van: Hans van DIJK
Arendina BAZUIN

( VII-23-81 )
  Zij trouwde op 16-8-1934 te Utrecht met:  
  Willem Elis Martinus NIJHUIS
geb. ca 1901 te Utrecht
zoon van: Willem NIJHUIS
Christina Johanna MEIJSSEN


VIII-47-177 Frouke ZWEERS
geb. 31-5-1864 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-6-1864 te Eelde (Paterswolde), 2 dagen oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )

VIII-47-178 Eltje ZWEERS
geb. 1-8-1865 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 26-4-1942 te Vries (Yde), 76 jaar oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )
  Zij trouwde op 22-6-1895 te Eelde met:  
  Jan SCHOLTENS
geb. 14-3-1860 te Haren (Glimmen)
ovl. 22-5-1911 te Vries (Yde), 51 jaar oud
zoon van: Albert SCHOLTENS
Trijntjen van REE

  Uit deze relatie  
  1. Derk Jantinus SCHOLTENS geb. te Vries (Yde) / ovl. 28-7-1902 ( IX-59-246 )
  2. Albert SCHOLTENS geb. 1-1-1900 te Vries (Yde) ( IX-59-247 )
  3. Jan SCHOLTENS geb. 7-6-1907 te Vries (Yde) ( IX-59-248 )
  4. Roelof SCHOLTENS geb. 8-11-1910 te Vries (Yde) ( IX-59-249 )

VIII-47-179 Jan ZWEERS
geb. 26-10-1867 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-1-1949 te Eelde, 81 jaar oud
zoon van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )

VIII-47-180 Frouwkje ZWEERS
geb. 3-2-1874 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 20-1-1875 te Eelde (Schelfhorst), 11 maand oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )

VIII-47-181 Frouke Annegina ZWEERS
geb. 18-5-1876 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 3-12-1957 te Eelde, 81 jaar oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )
  Zij trouwde op 12-5-1906 te Eelde met:  
  Gerriet HARTLIEF
geb. 12-6-1881 te Eelde
zoon van: Jan HARTLIEF
Hinderkien DUSSEL
fam. 110: ( V-4-19 )
fam. 110: ( VI-14-43 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantien HARTLIEF geb. 25-11-1906 te Eelde fam. 110: ( VII-20-60 )
  2. Hinderkien HARTLIEF geb. 1-3-1909 te Eelde fam. 110: ( VII-20-61 )
  3. Eltje HARTLIEF geb. 4-8-1913 te Eelde / ovl. 25-8-1913 te Eelde fam. 110: ( VII-20-62 )

VIII-47-182 Annechien ZWEERS
geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )
  Zij trouwde op 11-5-1912 te Eelde met:  
  Jan AALDRING
geb. 17-5-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-12-1949 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Jan Berend AALDERING
Lammechien BAZUIN

( VI-8-33 )

VIII-47-183 Roelfien ZWEERS
geb. 19-8-1884 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 12-9-1884 te Eelde, 24 dagen oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )

VIII-47-184 Jantje ZWEERS
geb. 10-1-1912 te Eelde (Schelfhorst)
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )

VIII-47-185 Derk ZWEERS
geb. 9-11-1917 te Eelde
ovl. 12-11-1917 te Eelde (Paterswolde), 3 dagen oud
zoon van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )

VIII-47-186 NN ZWEERS
geb. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde), 0 dagen oud
zoon van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-24-82 )
( VII-26-90 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-48-187 Jantje ZWEERS
geb. 20-8-1913 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-10-1997 te Eelde, 84 jaar oud
dochter van: Hendrik ZWEERS
Jantje ARENDS
( VII-24-83 )
fam. 108: ( VII-20-134 )
  Zij trouwde op 5-3-1938 te Eelde met:  
  Roelof HARTLIEF
geb. 6-11-1912 te Eelde
ovl. 2-3-1978 te Eelde, 65 jaar oud
zoon van: Wiendelt HARTLIEF
Elisabeth NIJDAM
fam. 110: ( VI-4-16 )
fam. 17: ( X-104-539 )

VIII-49-188 Jan BOER
geb. 8-6-1904 te Eelde
zoon van: Kornelis BOER
Marchien van der HEIJDE
( VII-25-84 )

VIII-49-189 Lammegien BOER
geb. 30-4-1907 te Eelde
dochter van: Kornelis BOER
Marchien van der HEIJDE
( VII-25-84 )
  Zij trouwde op 16-5-1931 te Eelde met:  
  Gerrit HAGENAUW
geb. 20-1-1902 te Roden (Foxwolde)
zoon van: Harm HAGENAUW
Trientje ter STEGE


VIII-50-190 Roelfiena BOER
geb. 31-12-1899 te Haren
dochter van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-25-85 )

VIII-50-191 Dorothea Harmanna BOER
geb. 7-7-1901 te Haren
ovl. 31-8-1961 te Oldehove, 60 jaar oud
dochter van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-25-85 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas KLUNDER
geb. 2-4-1901 te Oldehove
ovl. 10-1-1993 te Kloosterburen, 91 jaar oud
zoon van: Jan KLUNDER
Geertje de WAARD


VIII-50-192 Henderika BOER
geb. 27-11-1906 te Haren
dochter van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-25-85 )

VIII-50-193 Jan BOER
geb. 30-12-1908 te Haren
zoon van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-25-85 )
  Hij trouwde op 19-6-1941 te Groningen met:  
  Trijntje Geertruida PRUMMEL
geb. ca 1918 te Veendam
dochter van: Jan Lambertus PRUMMEL
Geertruida ENGBERTS


VIII-50-194 Harmannus Johannes BOER
geb. 16-3-1911
ovl. 26-12-1964, 53 jaar oud
zoon van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-25-85 )

VIII-51-195 Diena POELSTRA
geb. 28-5-1904 te Haren
dochter van: Elle POELSTRA
Eltje Ida BOER

( VII-25-86 )
  Zij trouwde (1) op 10-1-1936 te Haren met:  
  Hendrik PLIJTER
geb. 16-2-1905 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 27-5-1939 te Haren, 34 jaar oud
zoon van: Berend PLIJTER
Trientje van ZANTEN

  Zij trouwde (2) op 6-11-1942 te Haren met:  
  Willem Heiko BEGEMAN
geb. 10-5-1905 te Oude Pekela
zoon van: Geert BEGEMAN
Engelina GRAS


VIII-51-196 Roelfien POELSTRA
geb. 27-5-1907 te Haren
dochter van: Elle POELSTRA
Eltje Ida BOER

( VII-25-86 )
  Zij trouwde op 13-5-1938 te Haren met:  
  Siemen PLIJTER
geb. 20-6-1908 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Berend PLIJTER
Trientje van ZANTEN


VIII-54-210 Lammechien Anje OK de VRIES
geb. 4-4-1907 te Peize
dochter van: Hendrik de VRIES
Evien AALDRING

( VII-27-91 )
  Zij trouwde op 29-10-1926 te Eelde met:  
  Harm OK KOOLMAN
geb. 15-8-1898 te Haren (Noordlaren)
zoon van: Hindrik KOOLMAN
Wubbegien HOMAN
fam. 36: ( VI-13-70 )

VIII-55-211 Jan van DIJKEN
geb. 29-10-1879 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 9-6-1931 te Zuidlaren (de Groeve) (ovl. te Groningen), 51 jaar oud
zoon van: Albert van DIJKEN
Janna HAMMINGA
( VII-28-94 )
  Hij trouwde op 10-5-1916 te Gieten met:  
  Lammigje UITTERWIJK
geb. 13-11-1885 te Gieten
ovl. 30-11-1936 te Zuidlaren (de Groeve), 51 jaar oud
dochter van: Hendrik UITTERWIJK
Anna Bertha WINEKE

  Bij het huwelijk
bruidegom 36 jaar, bruid 30 jaar, wonend te Hoogeveen.
 

VIII-55-212 Roelof van DIJKEN
geb. 14-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan)
ovl. voor 1887
zoon van: Albert van DIJKEN
Janna HAMMINGA
( VII-28-94 )

VIII-55-213 Roelof van DIJKEN
geb. 22-10-1887 te Engelbert
ovl. 11-3-1888 te Noorddijk (Roodehaan), 4 maand oud
zoon van: Albert van DIJKEN
Janna HAMMINGA
( VII-28-94 )

VIII-56-214 Jan van DIJKEN
geb. 15-1-1877 te Scharmer
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Hij trouwde op 18-10-1903 te Groningen met:  
  Catharina Maria SCHATS
geb. 18-5-1881 te Oldenzaal
dochter van: Jan SCHATS
Luberta JANSEN

  Uit deze relatie  
  1. Derk van DIJKEN geb. 21-10-1906 te Leek (Zevenhuizen) ( IX-61-253 )

VIII-56-215 Pieter van DIJKEN
geb. 17-11-1878 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 28-7-1967 te Hoogezand, 88 jaar oud
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Hij trouwde op 21-5-1904 te Slochteren met:  
  Margien DIETERS
geb. 31-10-1878 te Kolham
ovl. 8-2-1952 te Hoogezand Sappemeer, 73 jaar oud
dochter van: Jan DIETERS
Susanna EISSELER

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luikiena Seike van DIJKEN geb. 26-2-1905 te Hoogezand ( IX-62-254 )

VIII-56-216 Albert van DIJKEN
geb. 28-6-1880 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 6-7-1930 te Roden (Nieuw Roden), 50 jaar oud
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Hij trouwde op 17-5-1913 te Leek met:  
  Lutgertje van der VINNE
geb. 24-9-1883 te Zevenhuizen (Gr), (Oost-IndiŽ)
ovl. 2-9-1966 te Roden (Nieuw Roden), 82 jaar oud
dochter van: Auke van der VINNE
Antje HUMMEL

  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 29 jaar.
 

VIII-56-217 Berend van DIJKEN
geb. 2-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan)
ovl. 12-3-1958 te Doezum, 74 jaar oud
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1913, 1948).
 
  Hij trouwde op 17-5-1913 te Leek (HA-30) met:  
  Aaltje van der VINNE
geb. 28-6-1888 te Zevenhuizen (Gr)
ovl. 8-6-1946 te Grootegast, 57 jaar oud
dochter van: Auke van der VINNE
Antje HUMMEL

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk Jan van DIJKEN geb. 1-3-1914 te Leek (Zevenhuizen) (GA-36) ( IX-63-255 )
  2. Annie van DIJKEN geb. ca 1916 te Roden / ovl. 2-3-1948 te Groningen ( IX-63-256 )
  3. Jan van DIJKEN geb. ca 1930 te Grootegast / ovl. 15-1-1962 te Groningen ( IX-63-257 )

VIII-56-218 Annes van DIJKEN
geb. 17-4-1886 te Noorddijk (Roodehaan)
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1911).
 
  Hij trouwde op 26-8-1911 te Leek met:  
  Berendina de BOER
geb. 30-11-1890 te Leek
dochter van: Marten de BOER
Anna BRON

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 

VIII-56-219 Aaltje van DIJKEN
geb. 17-4-1888 te Noorddijk (Roodehaan)
dochter van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Zij trouwde op 21-9-1912 te Leek met:  
  Andries HARTHOLT
geb. 12-3-1880 te Ooststellingwerf (Haule)
ovl. 3-5-1943 te Marum, 63 jaar oud
zoon van: Johannes [Olcherts] HARTHOLT
Albertje [Hendriks] BERGA

  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes HARTHOLT geb. ca 1914 te Roden (Steenbergen) / ovl. 6-5-1932 te Marum ( IX-64-258 )
  2. Dirk HARTHOLT geb. ca 1916 te Roden (Steenbergen) / ovl. 3-5-1943 te Marum ( IX-64-259 )
  3. Albert HARTHOLT geb. ca 1917 te Roden (Steenbergen) / ovl. 3-5-1943 te Marum ( IX-64-260 )
  4. Hendrik HARTHOLT geb. ca 1926 te Marum / ovl. 3-5-1943 te Marum ( IX-64-261 )

VIII-56-220 Bougien van DIJKEN
geb. 18-6-1890 te Noorddijk (Roodehaan)
dochter van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Zij trouwde op 18-5-1923 te Grootegast (HA-28) met:  
  Alke van der VEEN
geb. 24-5-1886 te Grootegast (GA-73)
zoon van: Rienk van der VEEN
Aaltje DOP


VIII-56-221 Siese van DIJKEN
geb. 23-7-1893 te Noorddijk (Roodehaan)
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-28-97 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1918, 1925).
 
  Hij trouwde op 16-3-1918 te Marum met:  
  Hiltje Matille van VEEN
geb. 30-12-1894 te Marum (Noordwijk)
ovl. te Zevenhuizen (Gr), (Oost-IndiŽ)
dochter van: Harmannus van VEEN
Trientje VEENSTRA

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 

  Generatie IX  
IX-19-81 Jacobus Goedhardus BAZUIN
geb. 30-5-1908 te Odoorn
ovl. 2-5-1982 te Oegstgeest, 73 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelina BORGESIUS
( VIII-10-31 )
  Hij trouwde op 29-10-1937 te Leiden met:  
  Anna ENSINK
geb. 13-11-1908 te Batavia (Indonesia)
dochter van: Antony Jacobus ENSINK
Anna Gezina BEINS

  Uit deze relatie  
  1. Arend Bazuin geb. te Schoonoord ( X-10-28 )
  2. Antony Jacobus BAZUIN geb. te Schoonoord ( X-10-29 )
  3. Marius Lucretius BAZUIN geb. te Schoonoord ( X-10-30 )

IX-19-82 Marius Lucretius BAZUIN
geb. 20-11-1912 te Heuven en Aart
ovl. 17-7-1991 te Haarlem, 78 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelina BORGESIUS
( VIII-10-31 )
  Hij trouwde op 4-10-1946 te Bloemendaal met:  
  Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
geb. te Soerabaja (Indonesia)
dochter van: Dirk ODINK
Jannetje van der VALK BOUMAN

  Uit deze relatie  
  1. Dirk Jan BAZUIN geb. te Bloemendaal ( X-11-31 )
  2. Marius Lucretius BAZUIN geb. te Bloemendaal ( X-11-32 )
  3. Roeline BAZUIN geb. te Den Haag ( X-11-33 )

IX-19-83 Cornelis Arend BAZUIN
geb. 18-4-1915 te Enzinge
zoon van: Arend BAZUIN
Roelina BORGESIUS
( VIII-10-31 )
  Hij trouwde met:  
  K.G. van INGEN

IX-20-84 Pieter GROENEVELD
geb. 6-8-1913 te Roodeschool
zoon van: Willem Tonnis GROENEVELD
Catharina Elisabeth OVERWEG
( VIII-13-47 )

IX-21-85 Anna Christina Margrieta WINTERWERP
geb. 30-7-1912 te Feerwerd
dochter van: Willem Johan WINTERWERP
Willemina ROEGE

( VIII-15-61 )

IX-22-86 Annechiene Catarine KARSTEN
geb. 28-10-1904 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot)
ovl. 12-1-1994 te Haren, 89 jaar oud
dochter van: Willem KARSTEN
Anna Wemelina BRANTS
( VIII-16-65 )
fam. 43: ( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 15-10-1925 te Zuidlaren met:  
  Roelof van HEMMEN
geb. 9-8-1903 te Haren
ovl. 5-9-1974 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Antonie van HEMMEN
Egberdina BRINK
fam. 35: ( V-34-206 )
fam. 35: ( V-16-87 )
  Uit deze relatie  
  1. Antonie Willem van HEMMEN geb. te Haren fam. 35: ( VII-7-25 )
  2. Willem Antonie van HEMMEN geb. te Haren fam. 35: ( VII-7-26 )

IX-22-87 Catherina Harmina KARSTEN
geb. 18-1-1906 te Zuidlaren (Midlaren-Plankensloot)
ovl. 17-5-1970 te Haren, 64 jaar oud
dochter van: Willem KARSTEN
Anna Wemelina BRANTS
( VIII-16-65 )
fam. 43: ( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 23-5-1929 te Zuidlaren met:  
  Berend MEIHUIZEN
geb. 23-3-1904 te Wildervank
ovl. 18-1-1983 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Samuel Roelof MEIHUIZEN
Jantje BOER

  Uit deze relatie  
  1. Samuel Willem MEIHUIZEN geb. te Wildervank ( X-13-36 )

IX-23-88 Roelof KOOPS
geb. 19-7-1909 te Zuidlaren (Midlaren)
zoon van: Jan Hendrik KOOPS
Harmtje KARSTEN

( VIII-16-66 )

IX-23-89 Annechiene KOOPS
geb. 15-8-1910 te Zuidlaren (Midlaren)
dochter van: Jan Hendrik KOOPS
Harmtje KARSTEN

( VIII-16-66 )

IX-23-90 Jan Hendrik KOOPS
geb. 1-8-1925 te Zuidlaren
ovl. 1-11-1944 te Grandenz (Dld), 19 jaar oud
zoon van: Jan Hendrik KOOPS
Harmtje KARSTEN

( VIII-16-66 )

IX-24-91 Roelof BRANDTS
geb. 28-1-1911 te Dwingeloo
ovl. 19-2-1911 te Dwingeloo, 22 dagen oud
zoon van: Albert BRANDTS
Jacoba KOOPS
( VIII-22-84 )

IX-24-92 Roelof Wigbert BRANDTS
geb. 28-8-1912 te Dwingeloo (Leggeloo)
zoon van: Albert BRANDTS
Jacoba KOOPS
( VIII-22-84 )

IX-25-93 Roelof BRANDTS
geb. 13-6-1904 te Annen
zoon van: Jan Roelof BRANDTS
Willemina MELLENS
( VIII-22-89 )

IX-25-94 Trientje BRANDTS
geb. 6-12-1906 te Annen
ovl. 16-1-1907 te Annen, 41 dagen oud
dochter van: Jan Roelof BRANDTS
Willemina MELLENS
( VIII-22-89 )

IX-26-95 Egbert BRANTS
geb. 9-9-1910 te Zuidlaren
ovl. 21-12-1936 te Zuidlaren, 26 jaar oud
zoon van: Tale BRANTS
Magdalena BAKKER
( VIII-23-90 )

IX-29-101 Jans ARENDS
geb. 7-11-1889 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-26-98 )
fam. 112: ( VIII-38-185 )
  Hij trouwde op 7-5-1921 te Eelde met:  
  Jantje KOSTER
geb. 30-1-1895 te Eelde
dochter van: Geert KOSTER
Grietje ZWAVING

fam. 27: ( VII-3-11 )

IX-29-102 Jacoba ARENDS
geb. 9-1-1894 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-4-1971 te Eelde (Eelderwolde), 77 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-26-98 )
fam. 112: ( VIII-38-185 )
  Zij trouwde op 14-5-1921 te Eelde met:  
  Reinder LUINGE
geb. 15-10-1882 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 19-9-1963 te Eelde (Eelderwolde), 80 jaar oud
zoon van: Hindrik LUINGE
Marchien NIJDAM

fam. 17: ( IX-18-87 )

IX-29-103 Harm ARENDS
geb. 2-11-1895 te Eelde
zoon van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-26-98 )
fam. 112: ( VIII-38-185 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1927).
 
  Hij trouwde op 4-5-1918 te Eelde met:  
  Jantje BROOKMAN
geb. 11-4-1894 te Eelde
dochter van: Hendrik BROOKMAN
Derkje KOOI
fam. 17: ( X-100-510 )
fam. 2: ( VI-6-27 )

IX-29-104 Alberdine ARENDS
geb. 2-8-1906 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-26-98 )
fam. 112: ( VIII-38-185 )
  Zij trouwde op 1-5-1926 te Eelde met:  
  Jannes STOFFERS
geb. 11-1-1901 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-5-1959 te Eelde, 58 jaar oud
zoon van: Jan STOFFERS
Grietien HARTLIEF

fam. 110: ( VI-11-35 )

IX-30-105 Jantje HOTZES
geb. 20-4-1894 te Haren (Noordlaren)
ovl. 21-3-1961 te Haren, 66 jaar oud
dochter van: Roelf HOTZES
Aaltje ARENDS

( VIII-27-99 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren.
 
  Zij trouwde op 4-5-1912 te Haren met:  
  Driewes POELSTRA
geb. 29-4-1887 te Haren
ovl. 1-3-1962, 74 jaar oud
zoon van: Kornelis POELSTRA
Willemtien GRAMSBERGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912). Begraven te Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Roelf POELSTRA ( X-14-37 )

IX-31-106 Hillechien HULZEBOS
geb. 12-5-1894 te Eelde
dochter van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-27-100 )
  Zij trouwde (1) op 21-10-1911 te Eelde met:  
  Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
geb. 26-1-1891 te Vries (Yde)
ovl. 13-4-1918 te Eelde, 27 jaar oud
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
fam. 10: ( VII-3-13 )
fam. 110: ( VI-10-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemina HENDRIKS geb. 21-3-1912 te Eelde / ovl. 13-9-1913 te Eelde fam. 10: ( IX-6-17 )
  2. Hendrik HENDRIKS geb. 5-3-1913 te Eelde / ovl. 20-8-1916 te Eelde fam. 10: ( IX-6-18 )
  3. Hendrik HENDRIKS geb. 16-8-1917 te Eelde / ovl. 4-8-1918 te Eelde fam. 10: ( IX-6-19 )
  Zij trouwde (2) op 13-12-1919 te Eelde met:  
  Derk Lijwe MAKKEN
geb. 29-3-1883 te Groningen
ovl. 19-4-1927 te Eelde, 44 jaar oud
zoon van: Derk Lijwe MAKKEN
Jantje EVENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1906), cafťhouder (1927).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Siebrig Schoonveld; weduwe van Hendrik Meulenkamp Hendriks.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas MAKKEN geb. ca 1920 te Eelde / ovl. 17-7-1947 te Eelde ( X-15-41 )
  Zij trouwde (3) op 27-10-1928 te Eelde met:  
  Roelf KEMKERS
geb. 2-9-1881 te Peize
ovl. 12-9-1951 te Eelde, 70 jaar oud
zoon van: Gerrit KEMKERS
Zwaantje VEDDER

fam. 36: ( VI-14-72 )

IX-31-107 Truida HULZEBOS
geb. 20-3-1896 te Eelde
dochter van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-27-100 )
  Zij trouwde op 3-5-1913 te Eelde met:  
  Hendrik MAKKEN
geb. 12-1-1887 te Groningen
ovl. 8-3-1938 te Eelde, 51 jaar oud
zoon van: Derk Lijwe MAKKEN
Jantje EVENHUIS

  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 17 jaar.
 

IX-31-108 Geertje HULZEBOS
geb. 28-9-1897 te Eelde
ovl. 2-11-1918 te Eelde, 21 jaar oud
dochter van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-27-100 )

IX-31-109 Hendrik HULZEBOS
geb. 4-11-1899 te Eelde
zoon van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-27-100 )

IX-32-110 Berend LEMMEN
geb. 9-3-1896 te Eelde (Oosterbroek)
zoon van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-28-102 )

IX-32-111 Trientje LEMMEN
geb. 2-5-1897 te Eelde (Oosterbroek)
dochter van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-28-102 )

IX-32-112 Jantje LEMMEN
geb. 25-1-1901 te Eelde
ovl. 1-11-1925 te Eelde, 24 jaar oud
dochter van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-28-102 )

IX-32-113 Geertje LEMMEN
geb. 31-10-1903 te Eelde
ovl. 17-6-1914 te Eelde, 10 jaar oud
dochter van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-28-102 )

IX-32-114 Geert LEMMEN
geb. 12-7-1907 te Eelde (De Punt)
zoon van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-28-102 )

IX-32-115 Frederik LEMMEN
geb. 7-5-1910 te Eelde (De Punt)
ovl. 23-6-1947 te Assen, 37 jaar oud
zoon van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-28-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider (1931), los arbeider.
 
  Hij trouwde op 20-5-1931 te Assen (HA-42) met:  
  Grietje TAKENS
geb. 21-8-1909 te Haren (Onnen)
dochter van: Willem TAKENS
Harmina VRIELING
fam. 18: ( VII-10-56 )
fam. 4: ( VII-18-114 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 21 jaar.
 

IX-33-116 Geesje SUURD
geb. 25-2-1900 te Eelde
ovl. 19-7-1960, 60 jaar oud
dochter van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-28-103 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Nieuw Roden.
 
  Zij trouwde op 20-5-1922 te Roden met:  
  Albert BRINK
geb. 26-7-1894 te Roden (Roderveld)
ovl. 6-10-1969, 75 jaar oud
zoon van: Willem BRINK
Jeichien LUINGE

  Persoonlijke informatie
Begraven te Nieuw Roden.
 

IX-33-117 Geert SUURD
geb. 18-5-1902 te Eelde
ovl. 11-7-1982 te Schoonloo, 80 jaar oud
zoon van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-28-103 )
  Hij trouwde op 10-5-1930 te Vries met:  
  Berendina VIJFSCHAFT
geb. 13-6-1904 te Grolloo
ovl. 18-5-1945 te Vries (Donderen), 40 jaar oud
dochter van: Gerrit VIJFSCHAFT
Ida VOS


IX-33-118 Trientje SUURD
geb. 21-1-1904 te Eelde
ovl. 1-5-1980 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-28-103 )
  Zij trouwde op 19-8-1922 te Eelde met:  
  Roelof JUT
geb. 16-5-1900 te Wanneperveen
ovl. 12-10-1986 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Willem JUT
Woltertje OOSTERVEEN

  Uit deze relatie  
  1. Woltertje JUT geb. 6-1-1923 te Eelde ( X-16-42 )
  2. Hendrik JUT geb. te Eelde ( X-16-43 )
  3. Willem JUT geb. te Eelde ( X-16-44 )
  4. Geert JUT geb. te Groningen ( X-16-45 )

IX-33-119 Willem Hendrik SUURD
geb. 13-1-1906 te Eelde
ovl. 7-2-1906 te Eelde, 25 dagen oud
zoon van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-28-103 )

IX-33-120 Wilhelmina SUURD
geb. 6-12-1913 te Eelde
ovl. 18-1-1916 te Eelde, 2 jaar oud
dochter van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-28-103 )

IX-34-121 NN ARENDS
geb. 1-6-1884 te Roden
ovl. 1-6-1884 te Roden, 0 dagen oud
dochter van: Roelf ARENDS
Aaltien LANING
( VIII-30-108 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-34-122 Geert ARENDS
geb. 3-7-1885 te Roden
ovl. 14-1-1963 te Roden, 77 jaar oud
zoon van: Roelf ARENDS
Aaltien LANING
( VIII-30-108 )
  Hij trouwde op 24-12-1908 te Roden met:  
  Hinderkien CAZEMIER
geb. 14-5-1885 te Roden
ovl. 2-11-1940 te Roden (overl. te Groningen), 55 jaar oud
dochter van: Henderikus CAZEMIER
Renske SCHEEPSTRA


IX-35-123 Annechien KREGEL
geb. 17-11-1881 te Vries (Bunne)
ovl. 13-7-1888 te Vries (Bunne), 6 jaar oud
dochter van: Markus KREGEL
Harmtien ARENDS

( VIII-30-109 )

IX-35-124 Arend KREGEL
geb. 8-4-1884 te Vries (Bunne)
ovl. 3-2-1885 te Vries (Bunne), 9 maand oud
zoon van: Markus KREGEL
Harmtien ARENDS

( VIII-30-109 )

IX-36-125 Harm ELEVELD
geb. 26-3-1892 te Assen
zoon van: Harm ELEVELD
Menke ARENDS

( VIII-30-111 )
  Hij trouwde op 3-4-1918 te Cadzand met:  
  Tannetje TOUSSAINT
geb. ca 1885 te Cadzand
dochter van: Izašk TOUSSAINT
Maria van de LUIJSTER

  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 33 jaar.
 

IX-36-126 Arend Hendrik ELEVELD
geb. 11-9-1894 te Assen
ovl. 29-1-1918 te Groningen (overl. te Assen), 23 jaar oud
zoon van: Harm ELEVELD
Menke ARENDS

( VIII-30-111 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tekenaar (1918). Arend Hendrik woonde in Groningen maar overleed te Assen.
 

IX-41-151 Berend ARENDS
geb. 8-10-1885 te Peize
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-32-118 )
  Persoonlijke informatie
Berend wordt 27 augustus 1914 ingeschreven in Alkmaar. Hij komt dan uit Weststellingwerf. Per 8 september 1921 krijgt Berend een eigen gezinskaart in Alkmaar. Beroep: broodbakker (1921).
 
  Hij trouwde op 8-9-1921 te Alkmaar met:  
  Helena GEERDING
geb. 14-12-1884 te Alkmaar
dochter van: Wiggert GEERDING
Gerritje de BOER


IX-41-152 Lammina ARENDS
geb. 15-2-1887 te Eelde
ovl. 23-2-1919 te Haren (Noordlaren), 32 jaar oud
dochter van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-32-118 )
  Zij trouwde op 13-11-1909 te Haren met:  
  Eite BRINK
geb. 29-7-1889 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-12-1927 te Haren (OA-82), 38 jaar oud
zoon van: Wolter BRINK
Aukkien OTTENS

fam. 108: ( VI-13-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1909, 1927).
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BRINK geb. 16-9-1912 te Haren (Noordlaren) / ovl. 29-12-1997 te Haren fam. 108: ( VIII-25-93 )

IX-41-153 Jan ARENDS
geb. 30-5-1888 te Eelde
ovl. 6-9-1888 te Eelde, 3 maand oud
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-32-118 )

IX-41-154 Jan ARENDS
geb. 15-9-1889 te Vries (De Punt)
ovl. 23-12-1889 te Vries, 3 maand oud
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-32-118 )

IX-41-155 Willem ARENDS
geb. 24-5-1894 te Haren
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-32-118 )
  Hij trouwde op 10-6-1921 te Peize met:  
  Tetje HAGENOUW
geb. 5-11-1888 te Eelde
dochter van: Gerriet HAGENOUW
Ida BUIVINGA


IX-43-169 Albert TIMMER
geb. 11-4-1917 te Vries
ovl. 6-9-1918 te Vries, 16 maand oud
zoon van: Albert TIMMER
Willemtje ARENDS

( VIII-32-121 )

IX-44-170 Louise ARENDS
geb. 17-1-1887 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-33-123 )

IX-44-171 Pieter Jan ARENDS
geb. 16-5-1890 te Eelde
zoon van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-33-123 )
  Hij trouwde op 23-8-1913 te Eelde met:  
  Margrietha ALING
geb. 21-10-1883 te Vries (Bunne)
dochter van: Jan ALING
Harmtje BRINK


IX-44-172 Hendrik ARENDS
geb. 4-4-1892 te Eelde
zoon van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-33-123 )
  Hij trouwde op 11-3-1920 te Eelde met:  
  Alberdina HOFSTEE
geb. 2-8-1897 te Eelde
dochter van: Remmelt HOFSTEE
Catharina HORST
fam. 112: ( VIII-37-180 )
fam. 22: ( VI-1-3 )

IX-44-173 Bertus ARENDS
geb. 6-3-1894 te Eelde
zoon van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-33-123 )

IX-44-174 Johanna ARENDS
geb. 25-1-1896 te Eelde
ovl. 14-1-1897 te Eelde, 11 maand oud
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-33-123 )

IX-44-175 Johanna ARENDS
geb. 16-11-1903 te Eelde
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-33-123 )

IX-44-176 Jantiene Lammechiene ARENDS
geb. 22-7-1909 te Eelde
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-33-123 )

IX-46-188 Gosse van DIJK
geb. 6-7-1886 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )

IX-46-189 Hendrik van DIJK
geb. 11-6-1888 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )
  Persoonlijke informatie
Woonachtig in Groningen en de laatste zes maanden voor zijn huwelijk (op 28-8-1913) in Leek. Beroep: smid
 
  Hij trouwde op 28-8-1913 te Eelde met:  
  Aaltje SEKUUR
geb. 12-2-1891 te Groningen
dochter van: Arend SEKUUR
Bouchien de VRIES


IX-46-190 Gerritje van DIJK
geb. 18-11-1890 te Groningen
dochter van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )
  Zij trouwde op 4-5-1917 te Ooststellingwerf met:  
  Hendrik Roelof de JONG
geb. 8-9-1889 te Appelscha
zoon van: Hatte [Hendriks] de JONG
Aaltje [Hendriks] DONKER


IX-46-191 Roelf van DIJK
geb. 8-3-1893 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )
  Hij trouwde op 1-9-1918 te Ooststellingwerf met:  
  Grietje PRINS
geb. ca 1895 te Appelscha
dochter van: Marten Cornelis PRINS
Aaltje BOUMA


IX-46-192 Louise van DIJK
geb. 27-9-1895 te Leek (Midwolde)
dochter van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )

IX-46-193 Johannes van DIJK
geb. 20-1-1898 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )

IX-46-194 Jantje van DIJK
geb. 20-2-1900 te Leek (Midwolde)
dochter van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )

IX-46-195 Benne van DIJK
geb. 19-8-1902 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )

IX-46-196 Adolf van DIJK
geb. 30-9-1905 te Leek (Midwolde)
ovl. 9-1-1911 te Leek (Midwolde), 5 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )

IX-46-197 Minke van DIJK
geb. 17-2-1908 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-33-125 )

IX-47-198 Louise ARENDS
geb. 17-3-1895 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-8-1951 te Eelde, 56 jaar oud
dochter van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-33-126 )
fam. 110: ( VI-9-24 )

IX-47-199 Jantje ARENDS
geb. 29-5-1896 te Eelde
dochter van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-33-126 )
fam. 110: ( VI-9-24 )
  Zij trouwde op 9-4-1927 te Eelde met:  
  Jannes MULDER
geb. 23-6-1899 te Norg
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

fam. 4: ( VI-26-141 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert MULDER geb. te Eelde fam. 4: ( VIII-109-502 )
  2. Hinderkien MULDER geb. te Eelde fam. 4: ( VIII-109-503 )

IX-47-200 Hendrik ARENDS
geb. 3-6-1897 te Eelde
zoon van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-33-126 )
fam. 110: ( VI-9-24 )

IX-47-201 Meerten ARENDS
geb. 27-4-1899 te Eelde
ovl. 17-3-1900 te Eelde, 10 maand oud
zoon van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-33-126 )
fam. 110: ( VI-9-24 )

IX-47-202 Meerten ARENDS
geb. 30-10-1903 te Eelde
ovl. 19-11-1903 te Eelde, 20 dagen oud
zoon van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-33-126 )
fam. 110: ( VI-9-24 )

IX-48-203 Jurrien HUMMEL
geb. 18-4-1901 te Leek (Tolbert)
zoon van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-33-128 )

IX-48-204 Roelf HUMMEL
geb. 11-7-1903 te Leek (Tolbert)
zoon van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-33-128 )

IX-48-205 Jan HUMMEL
geb. 29-3-1905 te Leek (Tolbert)
zoon van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-33-128 )

IX-48-206 Jantje HUMMEL
geb. 25-12-1906 te Leek (Tolbert)
dochter van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-33-128 )

IX-48-207 Jacoba HUMMEL
geb. 27-1-1909 te Leek (Tolbert)
dochter van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-33-128 )

IX-49-208 Johannes de WIT
geb. 8-5-1891 te Aduarderzijl
ovl. 31-7-1891 te Aduarderzijl, 12 weken oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-34-129 )

IX-49-209 Johannes de WIT
geb. 27-8-1892 te Aduarderzijl
ovl. 11-5-1902 te Aduarderzijl, 9 jaar oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-34-129 )

IX-49-210 Bouktje de WIT
geb. 9-9-1894 te Aduarderzijl
ovl. 22-3-1909 te Groningen, 14 jaar oud
dochter van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-34-129 )

IX-49-211 Bernardus de WIT
geb. 11-5-1896 te Aduarderzijl
ovl. 17-5-1897 te Aduarderzijl, 12 maand oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-34-129 )

IX-49-212 Bernardus de WIT
geb. 31-1-1899 te Ten Boer (Sint Annen)
ovl. 17-4-1903 te Haren (Hoornschedijk), 4 jaar oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-34-129 )

IX-49-213 Wubbechien de WIT
geb. 26-5-1901 te Groningen
ovl. 22-12-1994 te Groningen, 93 jaar oud
dochter van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-34-129 )
  Zij trouwde (1) op 22-8-1929 te Groningen met:  
  Albert Rudolf PRINS
geb. 9-5-1893 te Vlagtwedde
ovl. 29-5-1948 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Albertus PRINS
Regina WILLEMS

  Zij trouwde (2) op 29-3-1951 te Groningen met:  
  Jan BOER
geb. 15-12-1893 te Groningen
ovl. 10-4-1972 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Samuel BOER
Johanna SPIER

  Persoonlijke informatie
Beroep: postbesteller (1951).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Hillechien Boekhoudt
 

IX-50-214 Karst van der LEI
geb. 16-10-1889 te Oldenhove (Saaksum)
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1912).
 
  Hij trouwde op 4-5-1912 te Ezinge met:  
  Antje FABER
geb. ca 1892 te Noorddijk
dochter van: Jan FABER
Henderika DIJK

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe van der LEI geb. 6-8-1912 te Feerwerd ( X-28-70 )

IX-50-215 Wubbeliena van der LEI
geb. 1-1-1891 te Ezinge
ovl. 1-7-1891 te Ezinge, 6 maand oud
dochter van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )

IX-50-216 Johannes van der LEI
geb. 28-1-1892 te Ezinge
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1914, 1919).
 
  Hij trouwde op 21-11-1914 te Leens met:  
  Grietje DIJKSTRA
geb. ca 1894 te Zuurdijk
dochter van: Ties DIJKSTRA
Jantje ACHTERHOF

  Persoonlijke informatie
Beroep: diensmeid (1914).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 

IX-50-217 Jan van der LEI
geb. 24-2-1893 te Ezinge
ovl. 25-8-1893 te Ezinge (Aduarderzijl), 6 maand oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )

IX-50-218 Niklaas van der LEI
geb. 16-10-1895 te Ezinge (Aduarderzijl)
ovl. 4-4-1897 te Ezinge (Oostum), 17 maand oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )

IX-50-219 Niklaas van der LEI
geb. 3-4-1897
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )

IX-50-220 Wubbelina van der LEI
geb. 18-8-1898 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 20-9-1898 te Leens (Warfhuizen), 33 dagen oud
dochter van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )

IX-50-221 Hendrik van der LEI
geb. 4-4-1903 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 25-1-1917 te Oldenhove (Saaksum), 13 jaar oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )

IX-50-222 NN van der LEI
geb. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen), 0 dagen oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-34-130 )

IX-51-223 Johannes Willem de WIT
geb. 6-8-1898 te Groningen
ovl. 12-7-1918 te Usquert, 19 jaar oud
zoon van: Roelof de WIT
Catharina Bouwina LUURTSEMA
( VIII-34-131 )

IX-53-231 Aaltje ARENDS
geb. 30-11-1889 te Eelde
dochter van: Hendrik ARENDS
Bardina ENSING
( VIII-37-147 )
  Zij trouwde op 6-5-1911 te Eelde met:  
  Diele Jacobus BIEMOLD
geb. 12-6-1883 te Eelde
ovl. 29-6-1930 te Vries (Yde), 47 jaar oud
zoon van: Geert BIEMOLD
Lammegien BATHOORN

fam. 33: ( VI-3-15 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert BIEMOLD geb. 16-9-1911 te Eelde fam. 33: ( VIII-21-92 )

IX-54-232 Grietje ARENDS
geb. 18-7-1905 te Eelde
ovl. 7-9-1931 te Eelde, 26 jaar oud
dochter van: Hendrik ARENDS
Lammechien ARENDS
( VIII-38-149 )
( VIII-37-148 )
  Zij trouwde op 19-5-1923 te Eelde met:  
  Roelf ROZEVELD
geb. 20-2-1901 te Peize
zoon van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
fam. 4: ( VI-25-136 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ROZEVELD geb. 7-5-1925 te Eelde / ovl. 4-8-1925 te Eelde fam. 4: ( VIII-104-490 )
  2. Tunnis ROZEVELD geb. ca 1923 te Peize / ovl. 29-3-1960 te Peize fam. 4: ( VIII-104-491 )

IX-55-233 Albertje ARENDS
geb. 15-3-1905 te Haren
dochter van: Gerrit ARENDS
Aaltje ALBERTS
( VIII-38-150 )
fam. 32: ( V-10-45 )
  Zij trouwde op 1-5-1931 te Haren met:  
  Willen OTTENS
geb. 29-9-1904 te Groningen
zoon van: Jacob OTTENS
Willempien KAPMA


IX-55-234 NN ARENDS
geb. 24-9-1909 te Haren (Onnen)
ovl. 24-9-1909 te Haren (Onnen), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit ARENDS
Aaltje ALBERTS
( VIII-38-150 )
fam. 32: ( V-10-45 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-55-235 Hendrik ARENDS
geb. 24-5-1911 te Haren (Onnen)
ovl. 13-7-1945 te Haren, 34 jaar oud
zoon van: Gerrit ARENDS
Aaltje ALBERTS
( VIII-38-150 )
fam. 32: ( V-10-45 )

IX-56-236 Bougien WIGGERS
geb. 21-1-1903 te Eelde
dochter van: Lammert WIGGERS
Bouwke BONDER
( VIII-39-153 )
  Zij trouwde op 28-5-1921 te Eelde met:  
  Cornelis HENDRIKS
geb. 16-12-1892 te Vries (Yde)
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
fam. 10: ( VII-3-13 )
fam. 110: ( VI-10-26 )
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien HENDRIKS geb. ca 1922 te Eelde / ovl. 14-6-1941 te Groningen fam. 10: ( IX-7-20 )

IX-56-237 Albertje WIGGERS
geb. 15-10-1908 te Eelde
ovl. 8-9-1929 te Groningen, 20 jaar oud
dochter van: Lammert WIGGERS
Bouwke BONDER
( VIII-39-153 )
  Zij trouwde op 18-5-1929 te Eelde met:  
  Jan HENDRIKS
geb. 19-7-1907 te Vries (Yde)
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
fam. 10: ( VII-3-13 )
fam. 110: ( VI-10-26 )

IX-58-243 Reint ARENDS
geb. 24-2-1911 te Eelde
ovl. 7-5-1911 te Eelde, 10 weken oud
zoon van: Jan ARENDS
Jantien RUTGERS
( VIII-45-174 )
fam. 27: ( VII-4-20 )

IX-58-244 Reint ARENDS
geb. 14-2-1912 te Eelde
ovl. 22-3-1912 te Eelde, 37 dagen oud
zoon van: Jan ARENDS
Jantien RUTGERS
( VIII-45-174 )
fam. 27: ( VII-4-20 )

IX-58-245 Marchien ARENDS
geb. ca 1914 te Eelde
ovl. te Eelde
dochter van: Jan ARENDS
Jantien RUTGERS
( VIII-45-174 )
fam. 27: ( VII-4-20 )
  Zij trouwde op 7-5-1931 te Eelde met:  
  Klaas HOLT
geb. 18-4-1909 te Peize
zoon van: Willem HOLT
Grietien van der VEEN


IX-59-246 Derk Jantinus SCHOLTENS
geb. te Vries (Yde)
ovl. 28-7-1902
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-47-178 )
  Hij trouwde op 12-5-1928 te Vries met:  
  Janna TIESINGA
geb. 24-8-1900 te Vries (De Punt)
dochter van: Hendrik TIESINGA
Meike SNIJDER


IX-59-247 Albert SCHOLTENS
geb. 1-1-1900 te Vries (Yde)
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-47-178 )
  Hij trouwde op 18-5-1929 te Vries met:  
  Aaltien Grietien BUITER
geb. 1-9-1903 te Vries (Yde)
dochter van: Geert BUITER
Aaltien BARKHUIS


IX-59-248 Jan SCHOLTENS
geb. 7-6-1907 te Vries (Yde)
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-47-178 )

IX-59-249 Roelof SCHOLTENS
geb. 8-11-1910 te Vries (Yde)
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-47-178 )

IX-61-253 Derk van DIJKEN
geb. 21-10-1906 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Jan van DIJKEN
Catharina Maria SCHATS
( VIII-56-214 )

IX-62-254 Luikiena Seike van DIJKEN
geb. 26-2-1905 te Hoogezand
dochter van: Pieter van DIJKEN
Margien DIETERS
( VIII-56-215 )
  Zij trouwde op 1-9-1930 te Hoogezand met:  
  Dirk DIJKSTRA
geb. ca 1906 te Tzummarum (Frl)
zoon van: Sjoerd DIJKSTRA
Geiske de BOER


IX-63-255 Derk Jan van DIJKEN
geb. 1-3-1914 te Leek (Zevenhuizen) (GA-36)
zoon van: Berend van DIJKEN
Aaltje van der VINNE
( VIII-56-217 )

IX-63-256 Annie van DIJKEN
geb. ca 1916 te Roden
ovl. 2-3-1948 te Groningen
dochter van: Berend van DIJKEN
Aaltje van der VINNE
( VIII-56-217 )
  Zij trouwde op 27-9-1940 te Grootegast (HA-50) met:  
  Wiebe BOERSMA
geb. 30-10-1912 te Oldekerk
zoon van: Jan Wiebe BOERSMA
Dieuwke van der WAL

  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1940).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 

IX-63-257 Jan van DIJKEN
geb. ca 1930 te Grootegast
ovl. 15-1-1962 te Groningen
zoon van: Berend van DIJKEN
Aaltje van der VINNE
( VIII-56-217 )

IX-64-258 Johannes HARTHOLT
geb. ca 1914 te Roden (Steenbergen)
ovl. 6-5-1932 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-56-219 )

IX-64-259 Dirk HARTHOLT
geb. ca 1916 te Roden (Steenbergen)
ovl. 3-5-1943 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-56-219 )

IX-64-260 Albert HARTHOLT
geb. ca 1917 te Roden (Steenbergen)
ovl. 3-5-1943 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-56-219 )

IX-64-261 Hendrik HARTHOLT
geb. ca 1926 te Marum
ovl. 3-5-1943 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-56-219 )

  Generatie X  
X-10-28 Arend Bazuin
geb. te Schoonoord
zoon van: Jacobus Goedhardus BAZUIN
Anna ENSINK
( IX-19-81 )
  Hij trouwde te Den Haag met:  
  Marijke BOKHOVEN
geb. te Rijswijk
dochter van: Willem BOKHOVEN
Marie van SERMONDT

  Uit deze relatie  
  1. Geert Jan BAZUIN geb. te Leiden ( XI-9-20 )
  2. Frans BAZUIN geb. te Almelo ( XI-9-21 )

X-10-29 Antony Jacobus BAZUIN
geb. te Schoonoord
zoon van: Jacobus Goedhardus BAZUIN
Anna ENSINK
( IX-19-81 )
  Hij trouwde te Utrecht met:  
  Beatrix Juliana SIRA
geb. te Leiden
dochter van: Nicolaas SIRA
Alida OLIVIER

  Uit deze relatie  
  1. Ronald Jacobus BAZUIN geb. te Utrecht ( XI-10-22 )
  2. Agnes BAZUIN geb. te Delft ( XI-10-23 )

X-10-30 Marius Lucretius BAZUIN
geb. te Schoonoord
zoon van: Jacobus Goedhardus BAZUIN
Anna ENSINK
( IX-19-81 )
  Hij trouwde te Leiden met:  
  Cornelia Catharina SCHEER
geb. te Noordeloos
dochter van: Marius SCHEER
Catharina WEENINK


X-11-31 Dirk Jan BAZUIN
geb. te Bloemendaal
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
( IX-19-82 )
  Hij trouwde te Eelde met:  
  Marianne BLEEKER
geb. te Groningen
dochter van: Hendrik BLEEKER
Geertruida HINRICKS

  Uit deze relatie  
  1. Barbara Rennee BAZUIN geb. te Anna Paulowna ( XI-11-24 )

X-11-32 Marius Lucretius BAZUIN
geb. te Bloemendaal
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
( IX-19-82 )
  Hij trouwde te Haarlem met:  
  Johanna Willemijntje INPIJN
geb. te Haarlem
dochter van: Johannes Abraham INPIJN
Willemijntje GRAAL

  Uit deze relatie  
  1. Dirk Johannis Michel BAZUIN geb. te Haarlem ( XI-12-25 )
  2. Diekje Gynta Roeline BAZUIN geb. te Haarlem ( XI-12-26 )
  3. Arnoud Marius Olivier BAZUIN geb. te Wassenaar ( XI-12-27 )
  4. Charlotte Robin Elisabeth BAZUIN geb. te Wassenaar ( XI-12-28 )

X-11-33 Roeline BAZUIN
geb. te Den Haag
dochter van: Marius Lucretius BAZUIN
Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
( IX-19-82 )

X-13-36 Samuel Willem MEIHUIZEN
geb. te Wildervank
zoon van: Berend MEIHUIZEN
Catherina Harmina KARSTEN

( IX-22-87 )
  Hij trouwde te Veendam met:  
  Alletta Janny ZUIDERWEG
geb. te Veendam
dochter van: Amel Cornelis ZUIDERWEG
Berendina WUFFING

  Uit deze relatie  
  1. Denise Carin MEIHUIZEN geb. 17-4-1861 te Den Haag ( XI-15-33 )
  2. Carolina Alletta MEIHUIZEN geb. te Den Haag ( XI-15-34 )

X-14-37 Kornelis Roelf POELSTRA
zoon van: Driewes POELSTRA
Jantje HOTZES

( IX-30-105 )
  Hij trouwde met:  
  Greta NN

X-15-41 Klaas MAKKEN
geb. ca 1920 te Eelde
ovl. 17-7-1947 te Eelde
zoon van: Derk Lijwe MAKKEN
Hillechien HULZEBOS

( IX-31-106 )

X-16-42 Woltertje JUT
geb. 6-1-1923 te Eelde
dochter van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-33-118 )

X-16-43 Hendrik JUT
geb. te Eelde
zoon van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-33-118 )
  Hij trouwde met:  
  H. OVERBEEK

X-16-44 Willem JUT
geb. te Eelde
zoon van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-33-118 )

X-16-45 Geert JUT
geb. te Groningen
zoon van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-33-118 )

X-28-70 Louwe van der LEI
geb. 6-8-1912 te Feerwerd
zoon van: Karst van der LEI
Antje FABER
( IX-50-214 )

  Generatie XI  
XI-9-20 Geert Jan BAZUIN
geb. te Leiden
zoon van: Arend Bazuin
Marijke BOKHOVEN
( X-10-28 )

XI-9-21 Frans BAZUIN
geb. te Almelo
zoon van: Arend Bazuin
Marijke BOKHOVEN
( X-10-28 )

XI-10-22 Ronald Jacobus BAZUIN
geb. te Utrecht
zoon van: Antony Jacobus BAZUIN
Beatrix Juliana SIRA
( X-10-29 )

XI-10-23 Agnes BAZUIN
geb. te Delft
dochter van: Antony Jacobus BAZUIN
Beatrix Juliana SIRA
( X-10-29 )

XI-11-24 Barbara Rennee BAZUIN
geb. te Anna Paulowna
dochter van: Dirk Jan BAZUIN
Marianne BLEEKER
( X-11-31 )

XI-12-25 Dirk Johannis Michel BAZUIN
geb. te Haarlem
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-11-32 )

XI-12-26 Diekje Gynta Roeline BAZUIN
geb. te Haarlem
dochter van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-11-32 )

XI-12-27 Arnoud Marius Olivier BAZUIN
geb. te Wassenaar
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-11-32 )

XI-12-28 Charlotte Robin Elisabeth BAZUIN
geb. te Wassenaar
dochter van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-11-32 )

XI-15-33 Denise Carin MEIHUIZEN
geb. 17-4-1861 te Den Haag
dochter van: Samuel Willem MEIHUIZEN
Alletta Janny ZUIDERWEG
( X-13-36 )
  Zij trouwde op 23-3-1990 te Assen met:  
  Dirk Maarten DOEGLAS
geb. te Eindhoven
zoon van: Jacob Dirk Adriaan DOEGLAS
Johanna Maria JANSEN

  Uit deze relatie  
  1. Bastiaan Samuel DOEGLAS geb. te Groningen ( XII-4-6 )
  2. Josefien Leoni DOEGLAS geb. te Groningen ( XII-4-7 )
  3. Floris Casper DOEGLAS geb. te Groningen ( XII-4-8 )

XI-15-34 Carolina Alletta MEIHUIZEN
geb. te Den Haag
dochter van: Samuel Willem MEIHUIZEN
Alletta Janny ZUIDERWEG
( X-13-36 )

  Generatie XII  
XII-4-6 Bastiaan Samuel DOEGLAS
geb. te Groningen
zoon van: Dirk Maarten DOEGLAS
Denise Carin MEIHUIZEN

( XI-15-33 )

XII-4-7 Josefien Leoni DOEGLAS
geb. te Groningen
dochter van: Dirk Maarten DOEGLAS
Denise Carin MEIHUIZEN

( XI-15-33 )

XII-4-8 Floris Casper DOEGLAS
geb. te Groningen
zoon van: Dirk Maarten DOEGLAS
Denise Carin MEIHUIZEN

( XI-15-33 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"