Genealogie
Familie 3


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hier

  Parenteel van Jan [Arents] BESUIDE
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jan [Arents] BESUIDE
  Persoonlijke informatie
Aangenomen dat Arend Besuide en Jan Hendriks Besuide broers zijn en dat hun vader Jan Arents (Besuide) heet.
Ook aangenomen dat de hoofdmomber Jan Roelofs over de kinderen van Jan Hendriks Besuide is getrouwd met een zuster en dat Jan Arents Jans hun zoon is. Deze is in 1740 medemomber als neef van de kinderen van Peter Arends Besuide.
 
  Hij trouwde met:  
  NN _
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Jans] BESUIDE ovl. 1745 te Vries (Yde) ( II-1-1 )
  2. Jan [Hendriks] BESUIDE ovl. voor 1713 te Zeijen ( II-1-2 )
  3. NN BESUIDE? ( II-1-3 )

  Generatie II  
II-1-1 Arend [Jans] BESUIDE
ovl. 1745 te Vries (Yde)
zoon van: Jan [Arents] BESUIDE
NN _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de momberaanstelling in Yde in 1734 over de minderjarige kinderen van Peter Besuide is Lambert Arends Besuide te Winde een volle oom van de pupillen en zijn er goederen mandelig met Arend Besuide, die geen hoofdmomber is vanwege zijn hoge leeftijd. Dit wijst erop dat hun moeder toen reeds was overleden. In 1746 wordt de inventaris opgemaakt van Geertien Janssen, weduwe van Arent Besuide ten overstaan van de mombers over het nagelaten kind van Hindrik Besuide vanwege nog ongescheiden vaste en tilbare goederen. In de eindrekening in 1760 over Arend Hendriks Besuide wordt Geertien Jansen vermeld als stiefgrootmoeder.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  NN _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Arends] BESUIDE ovl. 1721 ( III-1-1 )
  2. Peter [Arends] BESUIDE ovl. voor 1734 te Vries (Yde) ( III-1-2 )
  3. Lambert [Arends] BESUIDE ovl. voor 1745 te Haren (Helpman?) ( III-1-3 )
  4. Hindrik [Arends] BESUIDE ( III-1-4 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Geertien [Jansen] _
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien [Arends] Bazuin geb. te Vries? ( III-1-5 )
  2. Jantje [Arends] _ ged. 10-2-1726 te Vries ( III-1-6 )

II-1-2 Jan [Hendriks] BESUIDE
ovl. voor 1713 te Zeijen
zoon van: Jan [Arents] BESUIDE
NN _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
In 1730 wordt een momberrekening opgemaakt over de kinderen van wijlen Jan Hendriks Besuide en Eltien Hessels te Zeijen. De kinderen zijn Jan Besuide, nu 25 jaar en meerderjarig en de overleden Egbertien Besuide, voor wie haar echtgenoot Jannes Heuving te Amen verschijnt. Hoofdmomber is Jan Roelofs van Zeijen, medemombers zijn Arent Besuide te Yde, Jan Derks te Zuidvelde, die niet is verschenen en de overleden Hendrik Balts uit Eelde. In de eindtekst staat dat medemombaar Jan Balts te Eelde overleden is. Dit kan een vergissing zijn of Jan Balts heeft Hendrik Balts vervangen en is ook overleden. De vorige rekening was van 1713. De naam Jacob Boelens komt verschillende keren voor en is vermoedelijk de stiefvader. Hij is in 1732 medemomber als aangetrouwde oom over de kinderen van Jan Lamberts en Egbertien Hessels. Ook de naam Jacob Boer wordt een keer genoemd (van Eelde?). Jan Besuide tekent als Jan Jansen Besui. Uit de rekening valt af te leiden dat Egbertien ongeveer in 1727 is getrouwd.
 
  Hij trouwde met:  
  Eltien [Hessels] _
ovl. voor 1757 te Zeijen
dochter van: Hessel _
  Uit deze relatie  
  1. Egbertje BESUIDE ovl. voor 1729 te Amen? ( III-2-7 )
  2. Jan BAZUIN geb. 1705 te Zeijen ( III-2-8 )

II-1-3 NN BESUIDE?
dochter van: Jan [Arents] BESUIDE
NN _
( I-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Roelofs] _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Arents Jans] _ ovl. 1761 te Zeijen ( III-3-9 )

  Generatie III  
III-1-1 Jan [Arends] BESUIDE
ovl. 1721
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )

III-1-2 Peter [Arends] BESUIDE
ovl. voor 1734 te Vries (Yde)
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
In 1734 worden mombers aangesteld over de minderderjarige kinderen van wijlen Peters Besuide en Marchien Jacobs te Yde, die gaat hertrouwen met Lucas Vedder te Yde. Hoofdmomber is Lambert Besuide van Winde, volle oom van de pupillen. Zijn vader Arent Besuide te Yde is vanwege zijn hoge leeftijd alleen medemomber, verder Claas Jans van Yde, aangetrouwde oom en Hendrik Peters Besuide te Donderen, broer van de pupillen. De minderjarige dochter Hillechien Pieters zal tot haar 18de jaar worden verzorgd door de moeder en de stiefvader, de minderjarige zoon is blijkbaar al uit huis, zijn naam wordt niet vermeld, maar volgens latere momberschappen is dit Jacob Pieters. Er is een huis in Yde, mede bewoond door zwager Evert Roelofs (getrouwd met zuster Jantien Pieters) en er zijn goederen mandelig met Evert Roelofs, met Arend Besuide en met Claas Jans, maar niet allemaal dezelfde.
 
  Hij trouwde met:  
  Marchien [Jacobs] _
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Pieters] _ ( IV-1-2 )
  2. Hindrik [Pieters] _ ( IV-1-1 )
  3. Jantien [Pieters] _ ( IV-1-3 )
  4. Hillechien [Pieters] _ geb. ca 1722 / ovl. 16-3-1794 ( IV-1-4 )

III-1-3 Lambert [Arends] BESUIDE
ovl. voor 1745 te Haren (Helpman?)
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de dopen van de eerste drie kinderen bekend als Lambert Desui.
In 1734 nog wonend in Winde, in 1740 wonend in Helpen (Helpman), voor 1745 overleden (vervanging als hoofdmomber door Hendrik Pieters).
In 1745 verkoopt wed. L. Besuide voor 300 gld. vaste goederen, aangifte Vrijwillige Verkopen.
 
  Hij trouwde met:  
  Albertje? _
  Persoonlijke informatie
De naam Albertje is een aanname op basis van de namen van de kleindochters.
 
  Uit deze relatie  
  1. Barelt [Lamberts] BAZUIN ged. 20-8-1724 te Vries (Bunne) ( IV-2-5 )
  2. Aaltje [Lamberts] BAZUIN ged. 1-9-1726 te Vries (Winde) ( IV-2-6 )
  3. Arend Besuide ged. 18-9-1728 te Vries (Winde) ( IV-2-7 )
  4. Arend [Lammerts] BAZUIN ged. 8-2-1733 te Vries (Winde) / ovl. voor 1779 te Haren (Helpman) fam. 19: ( I-1-1 )
  5. Arend [Lammerts] BAZUIN ged. 8-2-1733 te Vries (Winde) / ovl. voor 1779 te Haren (Helpman) ( IV-2-8 )

III-1-4 Hindrik [Arends] BESUIDE
zoon van: Arend [Jans] BESUIDE
NN _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Momberaanstelling in 1740 over zoon Arend, 5 jaar. Goederen o.a een zevende deel van het huis van Evert Roelofs (getrouwd met Jantien Pieters, kleindochter van Arend Besuide), een obligatie van 400 gld. van Arend Besuide. Hoofdmomber is Lambert Besuide te Helpen, oom, medemombers zijn de neven Jan Arents te Zeijen, Egbert Jans van Zuidlaren en Jacob Abrahams van Yde.
In 1745 wordt Hindrik Pieters van Donderen hoofdmomber wegens overlijden van Lambert Besuide. In 1746 wordt de inventaris van stiefgrootmoeder Geertien Jansen opgemaakt. De rekening van 1752 wordt opgemaakt door Egbert Coops.
In 1760 wordt de eindrekening opgemaakt door hoofdmomber Hindrik Pieters, dan te Peest, tegenover de medemombers Jan Arents, Jacob Abrahams. Er is een obligatie van 400 gld. van stiefgrootmoeder Geertien Jans, weduwe van Arent Besuide. De rekening wordt mede ondertekend door stiefvader Egbert Coops.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantien [Alberts] _
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Hendriks] BAZUIN ged. 6-3-1735 te Vries (Yde) ( IV-3-9 )

III-1-5 Hillechien [Arends] Bazuin
geb. te Vries?
dochter van: Arend [Jans] BESUIDE
Geertien [Jansen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
In 1746 maakt Geertien Jansen, weduwe van Arent Besuide haar inventaris op, vermoedelijk vanwege het overlijden van haar echtgenoot. Zij wordt vermeld als de stiefgrootmoeder van Arend Hendriks Besuide. Er zijn ook goederen mandelig met Geert Bour.
 
  Zij trouwde met:  
  Geert [Jan] BUUR
geb. te Vries?
  Persoonlijke informatie
Geert Bour assisteert in 1745 in Vries zijn schoonmoeder Geertien Jansen, weduwe van Arent Besuide van Yde bij een geldlening, waarbij Geert Bour tekent als Geert Jansen.
Bij het overlijden van Jan Bezu in Winde, 1819, z.v. Geert Bezu en Hillechien Arends. Bij het overlijden van Geertien Geerts 1824 in Paterswolde: d.v. Geert Jans en Hillegien Arends. Bij het huwelijk van zoon Geert Jans Arents in 1817 genoemd Geertien Geerts Boer.
Als Hilligien Jans bij het overlijden van zoon Arend Bazuin.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje [Geerts] _ ged. 26-2-1741 te Vries (Yde) / ovl. 1792 te Schipborg ( IV-4-10 )
  2. Jan [Geerts] Bezu geb. 17-3-1743 te Vries / ovl. 26-9-1819 te Winde ( IV-4-11 )
  3. Geertje [Geerts] _ ged. 17-10-1745 te Vries (Yde) / ovl. 10-1-1824 te Eelde (Paterswolde) ( IV-4-12 )
  4. Arend BAZUIN geb. 2-11-1748 te Vries (Yde) / ovl. 1-4-1819 te Eelde ( IV-4-13 )
  5. Geertruid [Geerts] BAZUIN geb. 15-6-1752 te Vries / ovl. 2-10-1818 te Anloo ( IV-4-14 )

III-1-6 Jantje [Arends] _
ged. 10-2-1726 te Vries
dochter van: Arend [Jans] BESUIDE
Geertien [Jansen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Doop: dochter van: Arent Desui. Bij overlijden van de kinderen als moeder Jantien Arends of Jantien Bazuin.
 
  Zij trouwde met:  
  Harm [Jans] MELLENS
ovl. voor 1777
zoon van: Jan [Mellens] <BAZUIN>
Roelfje _
fam. 2: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Overleden vermoedelijk ca 1770 te Schipborg
Wanneer Roelofje Harms in 1777 trouwt met Jan Geerts, weduwnaar van Jantje Jans wordt bij de momberaanstelling/huwelijkscontract Jan Harms vermeld als broer van Roelofje en Jantje Arents, weduwe H. Melles als moeder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Harms] MELLENS ged. 29-9-1748 te Yde / ovl. voor 1802 te Schipborg? fam. 2: ( III-1-1 )
  2. Arend [Bezui] MELLENS ged. 14-2-1751 te Vries (Yde) / ovl. 23-8-1819 te Schipborg fam. 2: ( III-1-2 )
  3. Roelfien [Harms] MELLENS ged. 4-2-1753 te Vries (Yde) / ovl. 20-2-1822 te Annen fam. 2: ( III-1-3 )
  4. Jan [Harms] BAZUIN ged. 7-12-1755 te Yde / ovl. 7-5-1832 te Haren fam. 2: ( III-1-4 )
  5. Gerrit [Harms] MELLENS geb. 27-2-1758 te Vries (Yde) / ovl. 27-4-1832 te Anloo fam. 2: ( III-1-5 )
  6. Geert [Harms] MELLENS ged. 7-6-1761 te Vries (Yde) / ovl. 4-2-1834 te Anloo fam. 2: ( III-1-6 )
  7. Geertien [Harms] MELLENS ged. 29-4-1764 te Vries (Winde) fam. 2: ( III-1-7 )

III-2-7 Egbertje BESUIDE
ovl. voor 1729 te Amen?
dochter van: Jan [Hendriks] BESUIDE
Eltien [Hessels] _
( II-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  Jannes HEUVING
geb. te Amen?
  Bij het huwelijk
huwelijk in 1727
 

III-2-8 Jan BAZUIN
geb. 1705 te Zeijen
zoon van: Jan [Hendriks] BESUIDE
Eltien [Hessels] _
( II-1-2 )
  Hij trouwde op 6-5-1742 te Eelde met:  
  Aaltje [Lucas] _
dochter van: Lucas [Berents] _
Jantien [Eitens] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Bazu van Seijen en Aaltje Lucas.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltien [Jans] BAZUIN ged. 3-2-1743 te Eelde ( IV-5-15 )

III-3-9 Jan [Arents Jans] _
ovl. 1761 te Zeijen
zoon van: Jan [Roelofs] _
NN BESUIDE?

( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Dopen van de kinderen: vader Jan Arends, van Zeijen.
In 1761 worden mombers aangesteld over de kinderen Jan 14, Grietien 12 en Roelof 10 jaar omdat beide ouders zijn overleden. Hoofdmomber is Jan Jans te Zeijen (aangesteld i.p.v. zijn vader Jan Harms, aangetrouwde oom) en als medemombers Jan Kremer te Zeijen als aangetrouwde volle neef van de vader, Jacob Roelofs voor zijn vader Roelof Jacobs te Zeijen, broer van de moeder en Egbert Suinge van Westervelde, neef van de moeder.
Bij de bezittingen is een boerenerf te Zeijen, bewoond door grootvader, (groot)moeder en oom Roelof Jacobs en Aaltien Egberts en zoon (de oom Jacob Roelofs), de huur wordt bepaald op 66 mudden rogge per jaar. Verder de keuterij te Zeijen laatst bewoond door de vader, bestaande o.a. uit een nieuwe behuizing.
 
  Hij trouwde met:  
  Eltien [Roelofs] _
dochter van: Roelof [Jacobs] _
Aaltien [Jacobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] _ ged. 26-2-1747 te Vries (Zeijen) / ovl. 19-2-1826 te Roden (Lieveren) ( IV-6-16 )
  2. Grietje [Jans] _ ged. 27-7-1749 te Vries (Zeijen) ( IV-6-17 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Hindrik [Pieters] _
zoon van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )

IV-1-2 Jacob [Pieters] _
zoon van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Medemomber in 1765 over de kinderen van zuster Hillechien, samen met broer Hendrik Pieters te Peest.
 

IV-1-3 Jantien [Pieters] _
dochter van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )

IV-1-4 Hillechien [Pieters] _
geb. ca 1722
ovl. 16-3-1794
dochter van: Peter [Arends] BESUIDE
Marchien [Jacobs] _
( III-1-2 )
  Zij trouwde te ca 1744 met:  
  Geert [Lamberts] VEDDER
geb. ca 1720 te Vries (Yde)
ovl. ca 1764
zoon van: Lambert VEDDER fam. 113: ( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Na het overlijden van Geert worden er mombers aangesteld over zijn kinderen Lucas, Lambert, Margien en Pieter. De hoofdmomber is Hendrik Vedder van Yde als aangetrouwde oom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lucas [Geerts] VEDDER geb. 17-10-1745 te Vries (Yde) / ovl. 26-11-1819 te Vries (Yde) fam. 113: ( IV-4-10 )
  2. Lambert [Geerts] VEDDER geb. 14-6-1749 te Vries (Yde) / ovl. 20-8-1830 te Vries (Donderen) fam. 113: ( IV-4-11 )
  3. Pieter [Geerts] VEDDER ged. 23-4-1753 te Vries (Yde) fam. 113: ( IV-4-12 )
  4. Margien [Geerts] VEDDER ged. 14-12-1755 te Vries (Yde) fam. 113: ( IV-4-13 )
  5. Pieter [Geerts] VEDDER ged. 21-10-1759 te Vries (Yde) fam. 113: ( IV-4-14 )
  6. Pieter [Geerts] VEDDER ged. 24-5-1761 te Vries (Yde) fam. 113: ( IV-4-15 )

IV-2-5 Barelt [Lamberts] BAZUIN
ged. 20-8-1724 te Vries (Bunne)
zoon van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-8-1724 in Vries
 

IV-2-6 Aaltje [Lamberts] BAZUIN
ged. 1-9-1726 te Vries (Winde)
dochter van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-9-1726 te Vries.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan Bastiaan [Jans] _
ged. 22-12-1720 te Hoogezand
zoon van: Jan [Jans] _
Fennechje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-12-1720 in Hoogezand.
 

IV-2-7 Arend Besuide
ged. 18-9-1728 te Vries (Winde)
zoon van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-9-1728 te Vries.
 

IV-2-8 Arend [Lammerts] BAZUIN
ged. 8-2-1733 te Vries (Winde)
ovl. voor 1779 te Haren (Helpman)
zoon van: Lambert [Arends] BESUIDE
Albertje? _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-2-1733 te Vries. Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 16-2-1762 te Groningen met:  
  Jantje [Pieters] VOS
geb. ca 1741 te Groningen
ovl. 26-9-1828 te Haren (Helpman) (OA-45), 87 jaar oud
dochter van: Pieter [Lammerts] VOS
Jantje [Harmens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche op Huize Coenders.
Overlijdensgegevens (leeftijd 87) afkomstig uit Genlias. Hieruit volgt geschat geboortejaar 1741. Een andere bron vermeldt echter dat zij op woensdag 2 oktober 1737 te Groningen is gedoopt.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd op zaterdag 16-1-1762 te Groningen
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert [Arends] BAZUIN ged. 15-7-1763 te Haren (Helpman) / ovl. 1-12-1827 te Haren (Helpman) (OA-48) ( V-2-7 )
  2. Jantje BAZUIN ged. 16-9-1766 te Haren (Helpman) ( V-2-8 )
  3. Pieter BAZUIN geb. 4-6-1770 te Haren (Helpman) / ovl. 12-5-1857 te Haren (Helpman) (OA-22) ( V-2-9 )
  4. Albertje BAZUIN ged. 2-4-1773 / ovl. voor 1776 ( V-2-10 )
  5. Albertijn BAZUIN geb. 17-4-1776 te Groningen ( V-2-11 )
  6. Andries BAZUIN geb. 20-5-1778 te Haren (Helpman) / ovl. 17-2-1829 te Haren (Helpman) (OA-11) ( V-2-12 )

IV-3-9 Arend [Hendriks] BAZUIN
ged. 6-3-1735 te Vries (Yde)
zoon van: Hindrik [Arends] BESUIDE
Jantien [Alberts] _
( III-1-4 )
  Hij trouwde op 20-5-1764 te Vries met:  
  Margien [Jans] _
  Bij het huwelijk
Vries, trouwboek (1750-1825; DTB 154), 20 mei 1764, pagina 13
Huwelijksdatum: 20-05-1764.
Bruidegom: Arend Hindriks, woonplaats: Tinaarlo.
Bruid: Margien Jans, woonplaats: Dunderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Arends] BAZUIN ged. 5-5-1765 te Vries / ovl. 28-8-1843 te Zuidlaren (Midlaren) ( V-3-13 )
  2. Jacobje [Arends] BAZUIN ged. 23-11-1766 te Vries / ovl. 15-3-1845 te Zuidlaren (Midlaren) ( V-3-14 )
  3. Jan [Arents] BAZUIN ged. 12-3-1769 te Vries / ovl. 28-8-1836 te Midlaren ( V-3-15 )
  4. Jantje [Arends] BAZUIN ged. 20-9-1772 te Vries (Tynaarlo) ( V-3-16 )
  5. Albert [Arends] BAZUIN ged. 9-7-1775 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 15-8-1848 te Zuidlaren (OA-27) ( V-3-17 )
  6. Egbert [Arends] BAZUIN ged. 22-8-1779 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 2-7-1855 te Zuidlaren (OA-26) ( V-3-18 )

IV-4-10 Hindrikje [Geerts] _
ged. 26-2-1741 te Vries (Yde)
ovl. 1792 te Schipborg
dochter van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )

IV-4-11 Jan [Geerts] Bezu
geb. 17-3-1743 te Vries
ovl. 26-9-1819 te Winde
zoon van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )

IV-4-12 Geertje [Geerts] _
ged. 17-10-1745 te Vries (Yde)
ovl. 10-1-1824 te Eelde (Paterswolde), 78 jaar oud
dochter van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )
  Zij trouwde op 10-5-1767 te Eelde met:  
  Jan [Arents] _
geb. voor 1723
ovl. ca 1790
zoon van: Arent [Janssens] _
Geertje [Janssens] _

  Persoonlijke informatie
Waarschijnlijk geboren voor 1723. Bron: website van Arend Arends ''Eelder Genealogieen""
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Jans] ARENDS ged. 1-5-1768 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-8-1826 te Eelde (Paterswolde) ( V-4-19 )
  2. Jan [Jans] ARENDS ged. 25-4-1779 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-2-1834 te Eelde (Paterswolde) ( V-4-20 )

IV-4-13 Arend BAZUIN
geb. 2-11-1748 te Vries (Yde)
ovl. 1-4-1819 te Eelde
zoon van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )
  Hij trouwde met:  
  Roelfien [Lucas] KUIPER
geb. 20-3-1766 te Vries
ovl. 31-5-1848 te Eelde (OA-23), 82 jaar oud
dochter van: Lucas [Jansen] _
Geessien _

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert BAZUIN geb. 3-5-1791 te Eelde / ovl. 6-2-1866 te Vries (Zeijen) ( V-5-21 )
  2. Lucas BAZUIN geb. 27-9-1792 te Eelde / ovl. 4-5-1872 te Eelde ( V-5-22 )
  3. Arend BAZUIN geb. 15-3-1795 te Eelde / ovl. 16-12-1869 te Eelde (Paterswolde) (OA-34) ( V-5-23 )
  4. Geesien BAZUIN ged. 22-10-1797 te Eelde / ovl. 3-3-1838 te Roden ( V-5-24 )
  5. Hillechien BAZUIN geb. 2-11-1799 te Eelde / ovl. 6-12-1878 te Eelde (OA-37) ( V-5-25 )
  6. Jan BAZUIN geb. 11-3-1804 te Eelde / ovl. 18-2-1884 te Eelde (OA-2) ( V-5-26 )

IV-4-14 Geertruid [Geerts] BAZUIN
geb. 15-6-1752 te Vries
ovl. 2-10-1818 te Anloo
dochter van: Geert [Jan] BUUR
Hillechien [Arends] Bazuin

( III-1-5 )
  Zij trouwde op 2-4-1774 te Vries met:  
  Klaas [Arends] TOLNER
ged. 18-11-1742 te Gasteren
ovl. 17-11-1814 te Anloo, 70 jaar oud
zoon van: Arend TOLNER
Jantje [Tonnis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1742 te Anloo; doopgetuige: Aaltje, huisvrouw van Roelof Husing van Gasteren.
 

IV-5-15 Eltien [Jans] BAZUIN
ged. 3-2-1743 te Eelde
dochter van: Jan BAZUIN
Aaltje [Lucas] _
( III-2-8 )
  Zij trouwde (1) op 11-5-1763 te Groningen met:  
  Jan [Alberts] ELEVELD
ged. 5-1-1738 te Paterswolde
ovl. voor 1782
zoon van: Albert [Roelefs] _
Lutgertje [Jacobs Sighers] _

  Uit deze relatie  
  1. Albert Jan van DIJKEN geb. 5-5-1771 te Haren / ovl. 20-12-1827 te Haren ( V-6-27 )
  Zij trouwde (2) op 22-10-1782 te Groningen met:  
  Louwe [Uges] _
ged. 7-5-1747 te Haren
zoon van: Uge [Louwes] _
Geertien [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-5-1747 in Haren.
 

IV-6-16 Jan [Jans] _
ged. 26-2-1747 te Vries (Zeijen)
ovl. 19-2-1826 te Roden (Lieveren)
zoon van: Jan [Arents Jans] _
Eltien [Roelofs] _
( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-2-1747 te Vries.
Beroep: landbouwer te Lieveren.
 
  Hij trouwde op 18-5-1777 met:  
  Geesje [Jacobs] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Jans van Langelo en Geesjen Jacobs van Lieveren
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltien [Jans] ARENDS geb. 1778 te Roden / ovl. 25-11-1841 te Roden (Leutingewolde) ( V-7-28 )

IV-6-17 Grietje [Jans] _
ged. 27-7-1749 te Vries (Zeijen)
dochter van: Jan [Arents Jans] _
Eltien [Roelofs] _
( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-7-1749 te Vries.
 
  Zij trouwde op 28-5-1772 te Norg met:  
  Roelof [Willems] _
geb. te Steenbergen
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Roelf Willems en Grietje Jans, beide van Steenbergen. Ook afkondiging in Roden: Roelef Willems en Grietje Jans van Norch, getrouwd te Norch.
Volgens de momberrekening in 1772 is Grietien Jans getrouwd met Roelof Willems van Steenbergen.
 

  Generatie V  
V-2-7 Lammert [Arends] BAZUIN
ged. 15-7-1763 te Haren (Helpman)
ovl. 1-12-1827 te Haren (Helpman) (OA-48), 64 jaar oud
zoon van: Arend [Lammerts] BAZUIN
Arend [Lammerts] BAZUIN
Jantje [Pieters] VOS
fam. 19: ( I-1-1 )
( IV-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Groningen op woensdag 15 jun 1763.
Beroep: landbouwer op huize Coenders te Helpman.
 
  Hij trouwde op 25-5-1792 te Groningen met:  
  Aaltje [Jans] STEL
ged. 11-5-1760 te Haren
ovl. 25-1-1797 te Haren (Helpman), 36 jaar oud
dochter van: Jan [Janssen] _
Roeleffijn [Geers] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 11-5-1760 te Haren
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend BAZUIN geb. 10-4-1793 te Haren (Helpman) / ovl. 15-6-1823 te Groningen (OA-421) ( VI-3-9 )
  2. Aaltje [Lammerts] BAZUIN ged. 25-1-1797 te Haren (Helpman) / ovl. 20-9-1861 te Haren (Helpman) (OA-57) ( VI-3-10 )

V-2-8 Jantje BAZUIN
ged. 16-9-1766 te Haren (Helpman)
dochter van: Arend [Lammerts] BAZUIN
Arend [Lammerts] BAZUIN
Jantje [Pieters] VOS
fam. 19: ( I-1-1 )
( IV-2-8 )
  Foto van Jantje BAZUIN
Foto(s) van Jantje BAZUIN
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-9-1766 te Groningen.
 

V-2-9 Pieter BAZUIN
geb. 4-6-1770 te Haren (Helpman)
ovl. 12-5-1857 te Haren (Helpman) (OA-22), 86 jaar oud
zoon van: Arend [Lammerts] BAZUIN
Arend [Lammerts] BAZUIN
Jantje [Pieters] VOS
fam. 19: ( I-1-1 )
( IV-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-6-1770 te Groningen. Begraven te Haren.
 

V-2-10 Albertje BAZUIN
ged. 2-4-1773
ovl. voor 1776
dochter van: Arend [Lammerts] BAZUIN
Arend [Lammerts] BAZUIN
Jantje [Pieters] VOS
fam. 19: ( I-1-1 )
( IV-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-4-1773
 

V-2-11 Albertijn BAZUIN
geb. 17-4-1776 te Groningen
dochter van: Arend [Lammerts] BAZUIN
Arend [Lammerts] BAZUIN
Jantje [Pieters] VOS
fam. 19: ( I-1-1 )
( IV-2-8 )

V-2-12 Andries BAZUIN
geb. 20-5-1778 te Haren (Helpman)
ovl. 17-2-1829 te Haren (Helpman) (OA-11), 50 jaar oud
zoon van: Arend [Lammerts] BAZUIN
Arend [Lammerts] BAZUIN
Jantje [Pieters] VOS
fam. 19: ( I-1-1 )
( IV-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-5-1778 te Groningen. Beroep: landbouwer.
 

V-3-13 Hendrik [Arends] BAZUIN
ged. 5-5-1765 te Vries
ovl. 28-8-1843 te Zuidlaren (Midlaren), 78 jaar oud
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-5-1765 te Vries.
 

V-3-14 Jacobje [Arends] BAZUIN
ged. 23-11-1766 te Vries
ovl. 15-3-1845 te Zuidlaren (Midlaren), 78 jaar oud
dochter van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-11-1766 te Vries.
 

V-3-15 Jan [Arents] BAZUIN
ged. 12-3-1769 te Vries
ovl. 28-8-1836 te Midlaren
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Hij trouwde op 29-4-1810 te Zuidlaren met:  
  Tonsien [Klazen] STRUIK
ged. 25-9-1785 te Vries (Yde)
ovl. 22-4-1880 te Zuidlaren, 94 jaar oud
dochter van: Klaas [Jacobs] _
Jantien [Thalens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-9-1785 te Vries. Naam ook: Teunisje Klasens Struik.
 
  Bij het huwelijk
Zuidlaren, ondertrouw- en trouwboek (1729-1811; DTB 172), 29 april 1810, pagina 79
Huwelijksdatum: 29-04-1810; Proclamatiedatum: 15-04-1810.
Bruidegom: Jan Arents, woonplaats: Midlaren.
Bruid: Tonsien Klazen, woonplaats: IJde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arent [Jans] BAZUIN geb. 23-2-1811 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 5-1-1870 te Zuidlaren (Midlaren) ( VI-4-11 )
  2. Margje [Jans] BAZUIN geb. 12-4-1813 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 2-5-1850 te Bedum (Noordwolde) ( VI-4-12 )
  3. Jantje BAZUIN geb. 16-3-1816 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 17-3-1859 te Bedum (Noordwolde) ( VI-4-13 )
  4. Hendrikje BAZUIN geb. 9-11-1818 te Zuidlaren / ovl. 23-2-1885 te Zuidlaren (Midlaren) ( VI-4-14 )
  5. Klaas BAZUIN geb. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren) ( VI-4-15 )
  6. Anna BAZUIN geb. 21-11-1823 te Zuidlaren / ovl. 14-3-1898 te Zuidlaren ( VI-4-16 )

V-3-16 Jantje [Arends] BAZUIN
ged. 20-9-1772 te Vries (Tynaarlo)
dochter van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )

V-3-17 Albert [Arends] BAZUIN
ged. 9-7-1775 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 15-8-1848 te Zuidlaren (OA-27)
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Hij trouwde met:  
  Geertien PIETERS
  Uit deze relatie  
  1. Pieter BAZUIN geb. 29-11-1807 te Zuidlaren / ovl. 25-11-1897 te Anloo (Annen) (OA-64) ( VI-5-17 )
  2. Arend [Alberts] BAZUIN geb. 29-1-1810 te Zuidlaren / ovl. 16-2-1886 te Zuidlaren ( VI-5-18 )
  3. Margje BAZUIN geb. 10-6-1813 te Zuidlaren / ovl. 18-2-1850 te Zuidlaren (OA-7) ( VI-5-19 )

V-3-18 Egbert [Arends] BAZUIN
ged. 22-8-1779 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 2-7-1855 te Zuidlaren (OA-26), 76 jaar oud
zoon van: Arend [Hendriks] BAZUIN
Margien [Jans] _
( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-8-1779 te Vries.
 
  Hij trouwde op 23-4-1817 te Zuidlaren (HA-1) met:  
  Jeichien [Harms] NOORD
geb. 1789 te Schipborg
ovl. 16-11-1838 te Zuidlaren
dochter van: Harm [Jans] NOORD
Geertien [Harms] MELLENS

fam. 2: ( III-1-7 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 37 jaar.; bruid: 28 jaar.
 

V-4-19 Arend [Jans] ARENDS
ged. 1-5-1768 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-8-1826 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Arents] _
Geertje [Geerts] _

( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-5-1768 te Eelde. Beroep: arbeider (1821).
 
  Hij trouwde op 25-11-1792 te Eelde met:  
  Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
ged. 26-10-1766 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-6-1808 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Roelf [Lucas] SIEGERS
Hillegien [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-10-1766 te Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien _ ged. 6-3-1793 te Eelde (Paterswolde) / ovl. ca 1797 ( VI-6-20 )
  2. Jan Arend ARENDS ged. 15-6-1794 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-3-1855 te Eelde (Paterswolde) ( VI-6-21 )
  3. Hillechien ARENDS ged. 9-10-1796 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-3-1875 te Vries (Zeijen) ( VI-6-22 )
  4. Roelf ARENDS ged. 2-12-1798 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-4-1885 te Eelde (Paterswolde) ( VI-6-23 )
  5. Berend ARENDS geb. ca 1800 te Eelde / ovl. 27-3-1875 te Haren (Hoornschedijk) (OA-24) ( VI-6-24 )
  6. Hindrik Arend ARENDS geb. 12-7-1803 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-11-1877 te Eelde ( VI-6-25 )

V-4-20 Jan [Jans] ARENDS
ged. 25-4-1779 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-2-1834 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Arents] _
Geertje [Geerts] _

( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-4-1779 te Eelde
 
  Hij trouwde op 14-5-1815 te Eelde met:  
  Klasina [Geerts] JONGMAN
geb. 3-1-1796 te Peize
ovl. 15-10-1872 te Eelde (Paterswolde), 76 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] JONKMAN
Jantien [Klaasens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeiderster (1854).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien ARENDS geb. 22-4-1821 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-10-1870 te Eelde ( VI-7-26 )
  2. Henderkien ARENDS geb. 11-9-1823 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-1-1901 te Groningen ( VI-7-27 )
  3. Geert ARENDS geb. ca 1825 te Eelde (Paterswolde) ( VI-7-28 )
  4. Jan ARENDS geb. ca 1828 te Eelde (Paterswolde) ( VI-7-29 )

V-5-21 Geert BAZUIN
geb. 3-5-1791 te Eelde
ovl. 6-2-1866 te Vries (Zeijen), 74 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-5-1791 in Eelde. Achternaam ook: Bezu. Beroep: landbouwer (1846).
 
  Hij trouwde op 23-1-1822 te Vries met:  
  Jantien BLOEMBERG
geb. 6-10-1789 te Vries (Zeijen)
ovl. 25-10-1837 te Vries (Zeijen), 48 jaar oud
dochter van: Egbert [Jans] BLOEMBERG
Ymechje [Alberts] DOKTER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 32 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien BAZUIN geb. ca 1822 te Vries ( VI-8-30 )

V-5-22 Lucas BAZUIN
geb. 27-9-1792 te Eelde
ovl. 4-5-1872 te Eelde, 79 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-10-1792 in Eelde. Naam bij overlijden ook Besu.
 

V-5-23 Arend BAZUIN
geb. 15-3-1795 te Eelde
ovl. 16-12-1869 te Eelde (Paterswolde) (OA-34), 74 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
beroep: broodbakker (1837, 1855, 1857).
 
  Hij trouwde op 19-5-1836 te Eelde (HA-3) met:  
  Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
geb. 30-6-1809 te Norg
ovl. 15-8-1885 te Eelde (OA-15), 76 jaar oud
dochter van: Hendrik [Hendriks] WINTERS
Jantje [Arends] ODDING

  Bij het huwelijk
bruidegom: 41 jaar.; bruid: 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend BAZUIN geb. 18-11-1837 te Eelde (GA-40) / ovl. 14-2-1915 te Nijeveen (OA-7) ( VI-9-31 )
  2. Jantien BAZUIN geb. 20-6-1839 te Eelde / ovl. 17-4-1916 te Eelde (Paterswolde) ( VI-9-32 )
  3. Roelfien BAZUIN geb. 6-9-1844 te Eelde / ovl. 9-5-1917 te Haren (OA-18) ( VI-9-33 )
  4. Hendrik BAZUIN geb. 17-1-1855 te Eelde (GA-3) / ovl. 2-10-1857 te Eelde (OA-27) ( VI-9-34 )

V-5-24 Geesien BAZUIN
ged. 22-10-1797 te Eelde
ovl. 3-3-1838 te Roden
dochter van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-10-1797 in Eelde.
 
  Zij trouwde op 27-10-1822 te Vries met:  
  Willem [Alberts] MEIJERING
geb. 10-3-1799 te Anloo
ovl. 14-4-1869 te Roden, 70 jaar oud
zoon van: Albert [Ottens] MEIJERING
Annechien [Jans] MEIJERING


V-5-25 Hillechien BAZUIN
geb. 2-11-1799 te Eelde
ovl. 6-12-1878 te Eelde (OA-37), 79 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
zonder beroep
 

V-5-26 Jan BAZUIN
geb. 11-3-1804 te Eelde
ovl. 18-2-1884 te Eelde (OA-2), 79 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelfien [Lucas] KUIPER
( IV-4-13 )
  Hij trouwde op 8-5-1841 te Eelde (HA-1) met:  
  Jantien ALBERTS
geb. 19-1-1816 te Vries
ovl. 15-5-1856 te Eelde, 40 jaar oud
dochter van: Jan ALBERTS
Lammechien SANTS

  Bij het huwelijk
bruidegom: 37 jaar.; bruid: 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien BAZUIN geb. 7-6-1841 te Eelde / ovl. 12-12-1894 te Eelde ( VI-10-35 )
  2. Lammechien BAZUIN geb. 21-4-1843 te Eelde / ovl. 5-1-1928 te Eelde (Paterswolde) ( VI-10-36 )

V-6-27 Albert Jan van DIJKEN
geb. 5-5-1771 te Haren
ovl. 20-12-1827 te Haren, 56 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] ELEVELD
Eltien [Jans] BAZUIN

( IV-5-15 )
  Hij trouwde te Noorddijk met:  
  Aaltje DERKS
geb. ca 1772 te Harkstede
ovl. 5-11-1840 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Derk [Ennes] _
Luike [Hindriks] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1801
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Alberts] van DIJKEN geb. 11-2-1810 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-12-1863 te Noorddijk (Engelbert) ( VI-11-37 )

V-7-28 Eltien [Jans] ARENDS
geb. 1778 te Roden
ovl. 25-11-1841 te Roden (Leutingewolde)
dochter van: Jan [Jans] _
Geesje [Jacobs] _
( IV-6-16 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt: N.H. te Roden.
Begraven te Roden.
 
  Zij trouwde op 21-6-1811 te Roden met:  
  Jan [Florijs] AUKEMA
geb. 2-6-1772 te Roden (Leutingewolde)
ovl. 20-9-1848 te Roden (Leutingewolde), 76 jaar oud
zoon van: Floris AUKEMA
Lammechien SMEENK
fam. 37: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-6-1772 (Ned. Herv.) te Roden.
Beroep: landbouwer te Leutingewolde no 98 (1840).
Begraven te Roden
 
  Uit deze relatie  
  1. Florijs [Jans] AUKEMA geb. 14-4-1812 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 25-11-1873 te Roden (de Zulthe) fam. 37: ( V-2-2 )
  2. NN1 AUKEMA geb. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-3 )
  3. NN2 AUKEMA geb. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 1-9-1813 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-4 )
  4. NN3 AUKEMA geb. 1-10-1814 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 1-10-1814 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-5 )
  5. Geessien [Jans] AUKEMA geb. 21-12-1815 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 21-6-1850 te Roden (Zulthe) fam. 37: ( V-2-6 )
  6. Jan [Jans] AUKEMA geb. 25-11-1817 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 29-4-1904 te Roden fam. 37: ( V-2-7 )
  7. Roelof [Jans] AUKEMA geb. 9-12-1819 te Roden (Leutingewolde) / ovl. 2-3-1902 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-8 )
  8. Jacob AUKEMA geb. 1-6-1821 te Roden / ovl. 22-10-1822 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-9 )
  9. Jacob AUKEMA geb. 27-5-1824 te Roden / ovl. 4-12-1824 te Roden (Leutingewolde) fam. 37: ( V-2-10 )

  Generatie VI  
VI-3-9 Arend BAZUIN
geb. 10-4-1793 te Haren (Helpman)
ovl. 15-6-1823 te Groningen (OA-421), 30 jaar oud
zoon van: Lammert [Arends] BAZUIN
Aaltje [Jans] STEL
( V-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Groningen op zondag 14-4-1793.
beroep: schuitevaarder/trekschipper.
 
  Hij trouwde op 17-4-1823 te Groningen met:  
  Tallina REINDERS
geb. 7-1-1798 te Kropswolde (Foxhol)
ovl. 4-2-1824 te Groningen (OA-62), 26 jaar oud
dochter van: Reinder [Willems] REINDERS
Geertien [Berends] BAKKER

  Persoonlijke informatie
Na bevalling levenloos geboren kind overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BAZUIN geb. 4-2-1824 te Groningen / ovl. 4-2-1824 te Groningen (OA-61) ( VII-6-16 )

VI-3-10 Aaltje [Lammerts] BAZUIN
ged. 25-1-1797 te Haren (Helpman)
ovl. 20-9-1861 te Haren (Helpman) (OA-57), 64 jaar oud
dochter van: Lammert [Arends] BAZUIN
Aaltje [Jans] STEL
( V-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-1-1797 te Groningen. Begraven te Haren.
 
  Zij trouwde op 7-1-1821 te Haren (HA-1) met:  
  Lammert [Jans] POELMA
ged. 1-6-1789 te Marum (Noordwijk)
ovl. 2-3-1870 te Haren (Helpman) (OA-11), 80 jaar oud
zoon van: Jan [Wessels] POELMA
Aaltje [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-6-1789 te Marum. Beroep: landbouwer (o.a. in 1838, 1839 en 1858) op huize Coenders te Helpman. Begraven te Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: opziener der jagt; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien (Jantje) POELMA geb. 9-5-1821 te Haren (Helpman) / ovl. 23-1-1866 te Haren (Onnen) (OA-5) ( VII-7-17 )
  2. Aaltje POELMA geb. 3-5-1824 te Haren (Helpman) / ovl. 7-5-1888 te Groningen ( VII-7-18 )
  3. Arendina POELMA geb. 13-11-1826 te Haren (Helpman) / ovl. 24-7-1910 te Groningen ( VII-7-19 )
  4. Lammert Bazuin POELMA geb. 30-12-1829 te Haren (Helpman) / ovl. 7-10-1905 te Groningen ( VII-7-20 )
  5. Alina POELMA geb. 2-1-1833 te Haren (Helpman) / ovl. 31-1-1927 te Haren (OA-15) ( VII-7-21 )
  6. Pieterje POELMA geb. 29-8-1835 te Haren (Helpman) (GA-45) / ovl. 1-10-1848 te Haren (Helpman) (OA-49) ( VII-7-22 )
  7. Jan POELMA geb. 14-7-1839 te Haren (Helpman) (GA-50) / ovl. 30-11-1912 te Haren (Helpman) (OA-59) ( VII-7-23 )

VI-4-11 Arent [Jans] BAZUIN
geb. 23-2-1811 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 5-1-1870 te Zuidlaren (Midlaren), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1811 te Zuidlaren. Beroep: landbouwer (o.a. 1854).
 
  Hij trouwde op 3-6-1848 te Zuidlaren (HA-9) met:  
  Fenna HOUWING
geb. 9-1-1820 te Zuidlaren
ovl. 21-5-1892 te Zuidlaren (OA-21), 72 jaar oud
dochter van: Jannes HOUWING
Jantje FIX

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1875).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BAZUIN geb. 3-1-1854 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-1) / ovl. voor 1903 ( VII-8-24 )

VI-4-12 Margje [Jans] BAZUIN
geb. 12-4-1813 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 2-5-1850 te Bedum (Noordwolde), 37 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Margien.
 
  Zij trouwde op 19-5-1831 te Groningen (HA-63) met:  
  Jan [Hindriks] van HEMMEN
geb. 28-2-1810 te Haren
ovl. 1-10-1877 te Bedum, 67 jaar oud
zoon van: Hindrik [Anthoni] van HEMMEN
Elsien [Hindriks] OOSTERVELD
fam. 35: ( II-1-6 )
fam. 7: ( IV-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-3-1810 te Haren. Beroep: landbouwer (1831, 1865).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 21 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van HEMMEN geb. 19-5-1833 te Groningen / ovl. 27-4-1872 te Ten Boer (Garmerwolde) fam. 35: ( IV-13-84 )
  2. Tonnisje van HEMMEN geb. 5-8-1835 te Noordwolde / ovl. 12-4-1872 te Tjamsweer fam. 35: ( IV-13-85 )
  3. Jan [Jans] van HEMMEN geb. 26-8-1837 te Noordwolde / ovl. 7-12-1837 te Noordwolde fam. 35: ( IV-13-86 )
  4. Elsje van HEMMEN geb. 3-1-1839 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 25-3-1925 te Ten Boer (Sint Annen) fam. 35: ( IV-13-87 )
  5. Jantje van HEMMEN geb. 29-12-1840 te Noordwolde / ovl. 18-3-1924 te Bedum fam. 35: ( IV-13-88 )
  6. Hinderica van HEMMEN geb. 19-3-1842 te Noordwolde / ovl. 23-9-1843 te Noordwolde fam. 35: ( IV-13-89 )
  7. Hinderica van HEMMEN geb. 8-1-1844 te Noordwolde / ovl. 13-3-1853 te Noordwolde fam. 35: ( IV-13-90 )
  8. Jan van HEMMEN geb. 7-1-1846 te Noordwolde / ovl. 13-5-1928 te Bedum fam. 35: ( IV-13-91 )
  9. Anthonie van HEMMEN geb. 13-12-1847 te Noordwolde / ovl. 18-2-1910 te Groningen fam. 35: ( IV-13-92 )
  10. Martje van HEMMEN geb. 2-5-1850 te Noordwolde / ovl. 13-12-1850 te Groningen fam. 35: ( IV-13-93 )

VI-4-13 Jantje BAZUIN
geb. 16-3-1816 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 17-3-1859 te Bedum (Noordwolde), 43 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-3-15 )
  Zij trouwde op 8-11-1838 te Zuidlaren met:  
  Tonnis TIMMER
geb. 12-7-1811 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 26-8-1873 te Bedum (Noordwolde), 62 jaar oud
zoon van: Sijmon [Pieters] TIMMER
Aaltje [Tonnis] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan TIMMER geb. 9-10-1839 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 25-8-1879 te Bedum (Noordwolde) ( VII-10-35 )
  2. Simon TIMMER geb. 1-3-1841 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 3-2-1864 te Bedum (Noordwolde) ( VII-10-36 )
  3. Aaltje TIMMER geb. 9-5-1843 te Noordwolde / ovl. 9-12-1883 te Groningen ( VII-10-37 )
  4. Teuna TIMMER geb. 2-7-1845 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 5-2-1859 te Bedum (Noordwolde) ( VII-10-38 )
  5. Pieter TIMMER geb. 25-11-1848 te Bedum (Noordwolde) ( VII-10-39 )
  6. Marchje TIMMER geb. 22-9-1851 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 24-5-1927 te Middelstum ( VII-10-40 )
  7. Hindrikje TIMMER geb. 11-5-1854 te Bedum (Noordwolde) ( VII-10-41 )
  8. Anna TIMMER geb. 19-12-1856 te Bedum (Noordwolde) ( VII-10-42 )

VI-4-14 Hendrikje BAZUIN
geb. 9-11-1818 te Zuidlaren
ovl. 23-2-1885 te Zuidlaren (Midlaren), 66 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1875).
 
  Zij trouwde op 9-5-1846 te Zuidlaren met:  
  Willem KARSTEN
geb. 8-2-1819 te Zuidlaren
ovl. 16-12-1863 te Plankensloot, 44 jaar oud
zoon van: Roelof KARSTEN
Lammiggien SISSINGH

fam. 98: ( V-13-62 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1846).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN KARSTEN geb. 1-8-1847 te Zuidlaren / ovl. 1-8-1847 te Zuidlaren fam. 98: ( VII-53-278 )
  2. NN KARSTEN geb. 24-10-1848 te Zuidlaren / ovl. 24-10-1848 te Zuidlaren fam. 98: ( VII-53-279 )
  3. NN KARSTEN geb. 11-4-1850 te Zuidlaren / ovl. 11-4-1850 te Zuidlaren fam. 98: ( VII-53-280 )
  4. NN KARSTEN geb. 26-5-1851 te Zuidlaren / ovl. 26-5-1851 te Zuidlaren fam. 98: ( VII-53-281 )
  5. Roelof KARSTEN geb. 10-11-1852 te Zuidlaren / ovl. 15-6-1889 te Zuidlaren (Midlaren) fam. 98: ( VII-53-282 )
  6. Teunisje KARSTEN geb. 9-8-1854 te Zuidlaren / ovl. 27-8-1854 te Zuidlaren fam. 98: ( VII-53-283 )
  7. Jan KARSTEN geb. 20-12-1855 te Zuidlaren / ovl. 11-2-1856 te Zuidlaren fam. 98: ( VII-53-284 )

VI-4-15 Klaas BAZUIN
geb. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 26-2-1822 te Zuidlaren (Midlaren), 0 dagen oud
zoon van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-3-15 )

VI-4-16 Anna BAZUIN
geb. 21-11-1823 te Zuidlaren
ovl. 14-3-1898 te Zuidlaren, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Arents] BAZUIN
Tonsien [Klazen] STRUIK
( V-3-15 )
  Zij trouwde op 3-6-1848 te Zuidlaren met:  
  Egbert van BON
geb. 19-10-1822 te Zuidlaren
ovl. 18-11-1910 te Zuidlaren (Schuilingsoord), 88 jaar oud
zoon van: Berend [Alberts] van BON
Aaltje [Pieters] HAGEDOORN

  Persoonlijke informatie
Beroep: oliemolenaar (1848, 1871).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend van BON geb. 12-11-1848 te Zuidlaren / ovl. 12-5-1925 te Schuilingsoord ( VII-12-50 )
  2. Jan van BON geb. 19-11-1850 te Zuidlaren / ovl. 10-4-1851 te Zuidlaren ( VII-12-51 )
  3. Jan van BON geb. 5-2-1852 te Zuidlaren / ovl. 1-7-1937 te Zuidlaren ( VII-12-52 )
  4. Albert van BON geb. 3-6-1854 te Zuidlaren / ovl. 26-12-1938 te Zuidlaren (Midlaren) ( VII-12-53 )
  5. Arend van BON geb. 18-8-1856 te Zuidlaren / ovl. 28-8-1856 te Zuidlaren ( VII-12-54 )
  6. Arend van BON geb. 23-2-1858 te Zuidlaren / ovl. 21-6-1936 te Zuidlaren (Midlaren) ( VII-12-55 )
  7. Aaltje van BON geb. 1-11-1860 te Zuidlaren / ovl. 15-5-1958 te Zuidlaren (Midlaren) ( VII-12-56 )
  8. Egbert van BON geb. 24-4-1863 te Zuidlaren / ovl. 2-5-1948 te Zuidlaren ( VII-12-57 )

VI-5-17 Pieter BAZUIN
geb. 29-11-1807 te Zuidlaren
ovl. 25-11-1897 te Anloo (Annen) (OA-64), 89 jaar oud
zoon van: Albert [Arends] BAZUIN
Geertien PIETERS
( V-3-17 )
  Hij trouwde op 17-12-1833 te Anloo (HA-17) met:  
  Frougien BRUINS
geb. 27-1-1806 te Anloo
ovl. 30-5-1889 te Anloo, 83 jaar oud
dochter van: Jan [Roelofs] BRUINS
Jeichien [Jans] SCHUILING

  Persoonlijke informatie
Naam ook Froukien
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien BAZUIN geb. 30-9-1834 te Anloo / ovl. 19-7-1918 te Anloo ( VII-13-58 )

VI-5-18 Arend [Alberts] BAZUIN
geb. 29-1-1810 te Zuidlaren
ovl. 16-2-1886 te Zuidlaren, 76 jaar oud
zoon van: Albert [Arends] BAZUIN
Geertien PIETERS
( V-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1845, 1848).
 
  Hij trouwde op 22-6-1844 te Zuidlaren (HA-6) met:  
  Anna Johanna BRUINS
geb. 1-10-1816 te Anloo
ovl. 23-3-1901 te Zuidlaren (OA-16), 84 jaar oud
dochter van: Jan [Roelofs] BRUINS
Jeichien [Jans] SCHUILING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje BAZUIN geb. 7-7-1845 te Zuidlaren (GA-12) / ovl. 5-1-1921 te Zuidlaren (OA-3) ( VII-14-59 )
  2. Jan Roelof BAZUIN geb. 16-1-1848 te Zuidlaren (GA-4) / ovl. 7-4-1907 te Zuidlaren (OA-26) ( VII-14-60 )

VI-5-19 Margje BAZUIN
geb. 10-6-1813 te Zuidlaren
ovl. 18-2-1850 te Zuidlaren (OA-7), 36 jaar oud
dochter van: Albert [Arends] BAZUIN
Geertien PIETERS
( V-3-17 )
  Zij trouwde op 12-5-1843 te Zuidlaren (HA-7) met:  
  Geert RIJMBERG
geb. 24-1-1790 te Zuidlaren
ovl. 9-8-1862 te Zuidlaren (OA-19), 72 jaar oud
zoon van: Jacob [Hendriks] RIJNBERG
Hendrikjen [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1844, 1848).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 53 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob Geert RIJMBERG geb. 23-1-1844 te Zuidlaren (GA-7) / ovl. 18-2-1913 te Hoogkerk (overl. Groningen) (OA-4) ( VII-15-61 )
  2. Geertje RIJMBERG geb. 6-2-1848 te Zuidlaren (Plankensloot) (GA-5) / ovl. 22-2-1928 te Zuidlaren (OA-12) ( VII-15-62 )

VI-6-20 Geertien _
ged. 6-3-1793 te Eelde (Paterswolde)
ovl. ca 1797
dochter van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-4-19 )

VI-6-21 Jan Arend ARENDS
ged. 15-6-1794 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-3-1855 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-6-1794 te Eelde. Beroep: arbeider (1825 - 1855).
 
  Hij trouwde op 16-5-1822 te Eelde met:  
  Aaltien [Harms] BONDER
geb. 19-5-1797 te Roden (Vogelzang)
ovl. 25-8-1867 te Eelde (Paterswolde), 70 jaar oud
dochter van: Harm [Derks] BONDER
Geertien [Luchies] HULSHOF

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-5-1797
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm ARENDS geb. ca 1823 te Eelde (Paterswolde) ( VII-16-63 )
  2. Hindrik ARENDS geb. 15-3-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 12-8-1901 te Eelde ( VII-16-64 )
  3. Geertien [Jans] ARENDS geb. ca 1830 te Eelde (Paterswolde) ( VII-16-65 )
  4. Geert ARENDS geb. 4-4-1837 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-5-1909 te Eelde (Paterswolde) ( VII-16-66 )

VI-6-22 Hillechien ARENDS
ged. 9-10-1796 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-3-1875 te Vries (Zeijen)
dochter van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-10-1796 te Eelde. Beroep: dienstmeid te Langelo (1821), landbouwer (1867).
 
  Zij trouwde op 15-5-1821 te Norg met:  
  Jan HADDERS
ged. 1-12-1793 te Vries (Zeijen)
ovl. 7-11-1870 te Vries (Zeijen)
zoon van: Jan [Everts] HARDERS
Aaltien [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht te Smilde (1821), landbouwer (1867).
 
  Uit deze relatie  
  1. Arentien HADDERS geb. ca 1841 te Vries (Zeijen) / ovl. 25-4-1870 te Assen ( VII-17-67 )

VI-6-23 Roelf ARENDS
ged. 2-12-1798 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 5-4-1885 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-12-1798 te Eelde. Beroep: arbeider (1824 - 1859), visscher (na 1877).
Als (laatste) beroep van Roelf Arends is in het bevolkingsregister van Eelde 1876-1920 vermeld visscher.
 
  Hij trouwde op 29-7-1821 te Haren (HA-15) met:  
  Minke [Berends] NIJDAM
ged. 21-6-1801 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-11-1879 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
fam. 17: ( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-6-1801 te Haren.
In aktes van Haren tot 1827 wordt haar voornaam geschreven als Minke, in Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen meestal als Menke.
Minke eerst wonend aan de Hoornschedijk, Haren (in 1826 op E20), rond 1827 verhuisd naar Paterswolde, waarschijnlijk wonend aan de Hooiweg in Paterswolde ten noordwesten van De Braak, zie Kadastrale kaart 1832 van Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar. Getuigen bij het huwelijk zijn voor de bruidegom broer Jan Arends te Paterwolde en oom Jan Geerts Boer, 39 jr. (halfbroer van moeder Wibbegien Roelfs Siegers).
Getuigen voor de bruid zijn broers Hendrik Berends Nijdam, 35 jr., landbouwer aan de Horenschedijk en Andries Berends Nijdam, 25 jr., veenbaas, ook aan de Horenschedijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend ARENDS geb. 24-11-1821 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-3-1896 te Vries ( VII-18-68 )
  2. Berend ARENDS geb. 19-9-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-6-1824 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-18-69 )
  3. Geessien ARENDS geb. 22-7-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-8-1881 te Peize ( VII-18-70 )
  4. Berend ARENDS geb. 30-11-1828 te Eelde (Paterswolde) (GA-34) / ovl. 18-9-1894 te Eelde ( VII-18-71 )
  5. Wibbechien ARENDS geb. 31-7-1832 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-12-1832 te Eelde (Paterswolde) ( VII-18-72 )
  6. Hindrik ARENDS geb. 7-4-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-7-1891 te Eelde ( VII-18-73 )
  7. Wubbechien ARENDS geb. 23-5-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-12-1925 te Leens ( VII-18-74 )
  8. Harmtien ARENDS geb. 6-10-1842 te Eelde (Paterswolde) ( VII-18-75 )

VI-6-24 Berend ARENDS
geb. ca 1800 te Eelde
ovl. 27-3-1875 te Haren (Hoornschedijk) (OA-24), 74 jaar oud
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider
 
  Hij trouwde met:  
  Juda [Hendrik] GRAMSBERGEN
geb. ca 1799 te Oost Friesland
ovl. 21-5-1871 te Haren (Hoornschedijk) (OA-28), 71 jaar oud
dochter van: Hendrik GRAMSBERGEN
Ettien POOTHOLT

  Uit deze relatie  
  1. Roelf ARENDS geb. ca 1839 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-19-76 )

VI-6-25 Hindrik Arend ARENDS
geb. 12-7-1803 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-11-1877 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-7-1803 in Eelde. Beroep: arbeider (1860).
 
  Hij trouwde op 12-5-1827 te Eelde (HA-4) met:  
  Anna [Gerrits] SNIJDER
geb. 30-4-1806 te Eelde
ovl. 14-8-1879 te Eelde, 73 jaar oud
dochter van: Gerrit [Harms] SNIJDER
Maria [Jacobs] SIEGERS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-5-1806 in Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
Vader bruidegom overleden Eelde; moeder bruidegom overleden Eelde; vader bruid overleden Eelde; moeder bruid overleden Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob ARENDS geb. ca 1835 te Eelde ( VII-20-77 )
  2. Hendrik ARENDS geb. 23-5-1840 te Eelde / ovl. 23-11-1889 te Eelde ( VII-20-78 )

VI-7-26 Jantien ARENDS
geb. 22-4-1821 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-10-1870 te Eelde, 49 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-4-20 )
  Zij trouwde op 14-10-1848 te Eelde (HA-12) met:  
  Gerrit WICHERS
geb. ca 1823
zoon van: Wigcher [Jans] WIGCHERS
Jantien [Gerrits] SNIJDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1873).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wigger WIGCHERS geb. ca 1849 te Eelde ( VII-21-79 )

VI-7-27 Henderkien ARENDS
geb. 11-9-1823 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-1-1901 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-4-20 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Albert BOELENS
  Zij trouwde (2) op 22-10-1857 te Peize (HA-9) met:  
  Harm BATHOORN
geb. 20-8-1818 te Oude Pekela
ovl. 15-6-1891 te Peize (OA-13), 72 jaar oud
zoon van: Roelf [Berends] BATHOORN
Gesien [Derks] VOS
fam. 33: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (o.a. 1851).
Opvallend is dat Harm geboren is na de scheiding van zijn ouders.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 39 jaar.; bruid: 34 jaar.; weduwnaar van Grietje Lodewijks; weduwe van Albert Boelens; bruidegom voorheen familienaam van Peize; vader van de bruidegom ook Bathoorn
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BATHOORN geb. 16-9-1858 te Peize / ovl. 1-12-1932 te Peize fam. 33: ( VI-3-17 )
  2. Geert BATHOORN geb. 27-2-1860 te Peize / ovl. 11-9-1935 te Almelo fam. 33: ( VI-3-18 )
  3. Klazina BATHOORN geb. 19-4-1863 te Peize / ovl. 12-3-1890 te Haren (Hemmen) fam. 33: ( VI-3-19 )
  4. Derk BATHOORN geb. 4-7-1865 te Peize / ovl. 23-2-1938 te Peize fam. 33: ( VI-3-20 )

VI-7-28 Geert ARENDS
geb. ca 1825 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1854), arbeider (1880).
 
  Hij trouwde op 18-2-1854 te Noorddijk (HA-2) met:  
  Klaassien van KAMPEN
geb. ca 1831 te Stedum
dochter van: Krijn [Egberts] KAMPEN
IJda [Klaassens] POST

  Persoonlijke informatie
Beroep: werkbode (1854).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkbode; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan ARENDS geb. 9-3-1854 te Oldenzijl / ovl. 8-6-1889 te Groningen (overl. Leeuwarden) (OA-581) ( VII-23-84 )

VI-7-29 Jan ARENDS
geb. ca 1828 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Jans] ARENDS
Klasina [Geerts] JONGMAN
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1854).
 
  Hij trouwde op 23-9-1854 te Eelde (HA-12) met:  
  Kornelsien HARMS
geb. 29-11-1833 te Eelde (Paterswolde) (GA-29)
ovl. 29-11-1921 te Eelde (Paterswolde), 88 jaar oud
dochter van: Jan HARMS
Truida BEERDA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1854), arbeidster (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert ARENDS geb. ca 1854 te Eelde ( VII-24-85 )
  2. Reint ARENDS geb. ca 1861 te Eelde ( VII-24-86 )

VI-8-30 Roelfien BAZUIN
geb. ca 1822 te Vries
dochter van: Geert BAZUIN
Jantien BLOEMBERG
( V-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmaagd (1846).
 
  Zij trouwde op 30-9-1846 te Vries (HA-10) met:  
  Jan PIETERS
geb. ca 1821 te Vries (Donderen)
zoon van: Evert PIETERS
Grietien JANS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1846).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar. naam vader bruid ook Bezu; moeder bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert PIETERS geb. 18-6-1855 te Vries (Zeijen) ( VII-25-87 )
  2. Egbert PIETERS geb. 20-1-1861 te Vries (Zeijen) / ovl. 21-2-1940 te Vries (Yde) ( VII-25-88 )

VI-9-31 Arend BAZUIN
geb. 18-11-1837 te Eelde (GA-40)
ovl. 14-2-1915 te Nijeveen (OA-7), 77 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
beroep: hoofd onderwijzer (1868, 1871, 1872), zonder beroep (1915).
 
  Hij trouwde op 18-5-1867 te Nijeveen (HA-7) met:  
  Albertje GRITTERS
geb. 28-11-1843 te Kolderveen
ovl. 14-1-1940 te Nijeveen, 96 jaar oud
dochter van: Jan GRITTERS
Lammigje [Meeuwes] SANTING

  Bij het huwelijk
bruidegom: 29 jaar.; bruid: 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammigje BAZUIN geb. 7-11-1868 te Nijeveen (GA-37) ( VII-26-89 )
  2. Eltje BAZUIN geb. 23-2-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-10) / ovl. 17-9-1952 te Nijeveen ( VII-26-90 )
  3. Arendina BAZUIN geb. 22-12-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-38) ( VII-26-91 )

VI-9-32 Jantien BAZUIN
geb. 20-6-1839 te Eelde
ovl. 17-4-1916 te Eelde (Paterswolde), 76 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-5-23 )
  Zij trouwde op 5-9-1863 te Eelde met:  
  Derk ZWEERS
geb. 30-12-1834 te Eelde
ovl. 12-4-1903 te Eelde (Paterswolde), 68 jaar oud
zoon van: Jan ZWEERS
Froukien SIEGERS

  Uit deze relatie  
  1. Arend ZWEERS geb. 15-9-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-10-1951 te Eelde ( VII-27-92 )
  2. Hendrik ZWEERS geb. 20-1-1879 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 25-2-1964 ( VII-27-93 )

VI-9-33 Roelfien BAZUIN
geb. 6-9-1844 te Eelde
ovl. 9-5-1917 te Haren (OA-18), 72 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Bij overlijden vermeld: "wed.v. Jan Boer ."
 
  Zij trouwde (1) op 13-9-1873 te Eelde (HA-18) met:  
  Jan BOER
geb. 25-11-1826 te Assen
ovl. 25-5-1886 te Eelde, 59 jaar oud
zoon van: Cornelis BOER
Ida [Hendriks] NIJBOER

  Bij het huwelijk
bruidegom: 46 jaar.; bruid: 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis BOER geb. 13-11-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-1-1954 te Eelde ( VII-28-94 )
  2. Arend BOER geb. 12-1-1875 te Eelde (Oosterbroek) / ovl. 3-4-1949 te Haren (OA-58) ( VII-28-95 )
  3. Eltje Ida BOER geb. 3-8-1879 te Eelde (Oosterbroek) / ovl. 30-1-1955 te Haren ( VII-28-96 )
  Zij trouwde (2) op 18-6-1887 te Haren (HA-21) met:  
  Egbert HORST
geb. 25-9-1847 te Haren
ovl. 24-4-1925 te Haren (OA-16), 77 jaar oud
zoon van: Wicher [Jacobs] HORST
Aaltje [Roelfs] VEDDER
fam. 22: ( V-2-5 )
fam. 113: ( VI-6-18 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1884, 1888, 1891, 1911). Bij overlijden vermeld: "wedn.v. Hillechien Hadders".
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 39 jaar; bruid 42 jaar; weduwnaar van Hillechien Hadders; weduwe van Jan Boer
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien HORST geb. 30-5-1888 te Haren (Onnen) (GA-50) fam. 22: ( VII-11-75 )
  2. Egbertje HORST geb. 8-3-1891 te Haren (Onnen) (GA-26) / ovl. 27-3-1891 te Haren (Onnen) (OA-41) fam. 22: ( VII-11-76 )

VI-9-34 Hendrik BAZUIN
geb. 17-1-1855 te Eelde (GA-3)
ovl. 2-10-1857 te Eelde (OA-27), 2 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Eltjen (Eltje) [Hendriks] WINTERS
( V-5-23 )

VI-10-35 Roelfien BAZUIN
geb. 7-6-1841 te Eelde
ovl. 12-12-1894 te Eelde, 53 jaar oud
dochter van: Jan BAZUIN
Jantien ALBERTS
( V-5-26 )
  Zij trouwde op 7-5-1870 te Eelde met:  
  Floris KLUIVINGH
geb. 31-8-1839 te Eelde
ovl. 25-6-1894 te Eelde, 54 jaar oud
zoon van: Willem KLUIVINGH
Wubbechien ABELS

  Uit deze relatie  
  1. Jantien KLUIVINGH geb. 6-8-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-12-1947 te Eelde ( VII-29-99 )
  2. Wubbechien KLUIVINGH geb. 24-5-1875 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-3-1941 te Eelde ( VII-29-100 )

VI-10-36 Lammechien BAZUIN
geb. 21-4-1843 te Eelde
ovl. 5-1-1928 te Eelde (Paterswolde), 84 jaar oud
dochter van: Jan BAZUIN
Jantien ALBERTS
( V-5-26 )
  Zij trouwde op 17-6-1871 te Eelde met:  
  Jan Berend AALDERING
geb. 18-12-1835 te Schelfhorst
ovl. 26-8-1913 te Eelde (Paterswolde), 77 jaar oud
zoon van: Lammert AALDRING
Evien DEODATUS

  Uit deze relatie  
  1. Evien AALDRING geb. 3-5-1872 te Eelde / ovl. 10-12-1952 te Eelde ( VII-30-101 )
  2. Jan AALDRING geb. 17-5-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-12-1949 te Eelde ( VII-30-102 )

VI-11-37 Jan [Alberts] van DIJKEN
geb. 11-2-1810 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-12-1863 te Noorddijk (Engelbert), 53 jaar oud
zoon van: Albert Jan van DIJKEN
Aaltje DERKS
( V-6-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1837, 1838, 1877).
 
  Hij trouwde op 22-7-1837 te Haren (HA-11) met:  
  Antje [Berends] NIJDAM
geb. 27-10-1813 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-7-1869 te Noorddijk (Engelbert), 55 jaar oud
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM
fam. 17: ( VII-2-9 )
fam. 17: ( VII-5-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1837, 1877).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep moeder bruid: arbeidster
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert van DIJKEN geb. 29-3-1838 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 27-4-1838 te Haren (Hoornschedijk) (OA-12) ( VII-31-103 )
  2. Albert van DIJKEN geb. 4-3-1839 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 14-3-1898 te Noorddijk (Roodehaan) ( VII-31-104 )
  3. Berend van DIJKEN geb. 14-6-1840 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 9-3-1899 te Noorddijk (Roodehaan) ( VII-31-105 )
  4. Jelte van DIJKEN geb. 21-3-1842 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 18-6-1845 te Noorddijk (Engelbert) ( VII-31-106 )
  5. Derk van DIJKEN geb. 12-1-1844 te Noorddijk / ovl. 13-1-1934 te Roden (Nieuw Roden) ( VII-31-107 )
  6. Siese van DIJKEN geb. 5-1-1848 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 11-2-1917 te Groningen ( VII-31-108 )
  7. Jelte van DIJKEN geb. 18-2-1853 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 4-3-1853 te Noorddijk (Roodehaan) ( VII-31-109 )
  8. Aaltje van DIJKEN geb. 27-1-1854 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 7-6-1939 te Haren (Onnen) ( VII-31-110 )

  Generatie VII  
VII-6-16 NN BAZUIN
geb. 4-2-1824 te Groningen
ovl. 4-2-1824 te Groningen (OA-61)
zoon van: Arend BAZUIN
Tallina REINDERS
( VI-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-7-17 Jantien (Jantje) POELMA
geb. 9-5-1821 te Haren (Helpman)
ovl. 23-1-1866 te Haren (Onnen) (OA-5), 44 jaar oud
dochter van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

( VI-3-10 )
  Zij trouwde op 14-6-1838 te Haren (HA-14) met:  
  Pieter TAKENS
geb. 19-10-1807 te Haren (Onnen)
ovl. 12-4-1887 te Haren (Onnen) (OA-28), 79 jaar oud
zoon van: Folkert [Willems] TAKENS
Fennechien [Pieters] _
fam. 18: ( III-3-22 )
fam. 42: ( III-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1838), landbouwer (1846, 1856, 1863, 1865, 1868, 1870, 1881, 1883, 1887) te Onnen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje TAKENS geb. 9-6-1838 te Haren (Helpman) / ovl. 11-11-1922 te Haren (Essen) (OA-70) fam. 18: ( V-12-68 )
  2. Fennechien TAKENS geb. 28-11-1840 te Haren (Onnen) / ovl. 11-11-1896 te Haren (Onnen) (OA-74) fam. 18: ( V-12-69 )
  3. Lammert (Bazuin) TAKENS geb. 12-4-1843 te Haren (Onnen) (GA-33) / ovl. 16-2-1921 te Haren (Onnen) (OA-11) fam. 18: ( V-12-70 )
  4. Folkerdina TAKENS geb. 25-12-1845 te Haren (Onnen) / ovl. 25-1-1846 te Haren (Onnen) (OA-5) fam. 18: ( V-12-71 )
  5. Folkert TAKENS geb. 13-3-1847 te Haren (Onnen) / ovl. 21-11-1937 te Haren (OA-93) fam. 18: ( V-12-72 )
  6. Pieter BAZUIN TAKENS geb. 29-9-1849 te Haren (Onnen) / ovl. 2-8-1908 te Haren (OA-40) fam. 18: ( V-12-73 )
  7. Willem TAKENS geb. 28-9-1850 te Haren (Onnen) / ovl. 7-9-1856 te Haren (Onnen) (OA-34) fam. 18: ( V-12-74 )
  8. Jan TAKENS geb. 23-1-1853 te Haren (Onnen) / ovl. 2-3-1920 te Haren (Essen) (OA-14) fam. 18: ( V-12-75 )
  9. Willemina TAKENS geb. 3-10-1856 te Haren (Onnen) / ovl. 9-6-1916 te Haren (Onnen) (OA-38) fam. 18: ( V-12-76 )
  10. Pietertje TAKENS geb. 9-5-1860 te Haren (Onnen) / ovl. 11-2-1887 te Haren (Onnen) (OA-12) fam. 18: ( V-12-77 )
  11. Willem TAKENS geb. 10-8-1863 te Haren (Onnen) / ovl. 16-8-1863 te Haren (Onnen) (OA-42) fam. 18: ( V-12-78 )
  12. Leentje TAKENS geb. 6-7-1865 te Haren (Onnen) / ovl. 1-4-1932 te Hoogezand (Westerbroek, overl. Groningen) (OA-41) fam. 18: ( V-12-79 )

VII-7-18 Aaltje POELMA
geb. 3-5-1824 te Haren (Helpman)
ovl. 7-5-1888 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

( VI-3-10 )
  Zij trouwde op 4-5-1848 te Haren (HA-4) met:  
  Jacob [Pieters] WIERINGA
geb. 8-9-1824 te Aduard
ovl. 1-6-1890 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] WIERINGA
Grietje [Derks] WIERINGA

  Persoonlijke informatie
Broep: grutter in Grijpskerk.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakkersknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter WIERINGA geb. 8-8-1850 te Groningen / ovl. 20-3-1892 te Groningen ( VIII-13-47 )
  2. Lammert WIERINGA geb. 1-3-1853 te Aduard / ovl. 7-8-1869 te Grijpskerk ( VIII-13-48 )
  3. Jan WIERINGA geb. 18-11-1856 te Groningen / ovl. 15-8-1908 te Zuidbroek ( VIII-13-49 )
  4. Aaltje WIERINGA geb. 25-7-1863 te Groningen / ovl. 9-7-1865 te Grijpskerk ( VIII-13-50 )
  5. Aaldrik Grietinus WIERINGA geb. 23-8-1867 te Grijpskerk / ovl. 9-9-1946 te Groningen ( VIII-13-51 )

VII-7-19 Arendina POELMA
geb. 13-11-1826 te Haren (Helpman)
ovl. 24-7-1910 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

( VI-3-10 )
  Zij trouwde op 20-6-1850 te Groningen (HA-200) met:  
  Jan de BOER
geb. 24-1-1824 te Groningen
ovl. 19-5-1885 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Albert de BOER
Jantien MEERTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder, tuinier.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert de BOER geb. 18-10-1850 te Groningen / ovl. 22-10-1850 te Groningen ( VIII-14-52 )
  2. Jantje de BOER geb. 1-11-1851 te Groningen / ovl. 30-8-1905 te Appingedam (OA-42) ( VIII-14-53 )
  3. Aaltje de BOER geb. 3-3-1854 te Groningen (GA-207) / ovl. 28-2-1917 te Appingedam (Opwierde) (OA-22) ( VIII-14-54 )
  4. Pietertje de BOER geb. 21-7-1857 te Groningen / ovl. 1-2-1860 te Groningen ( VIII-14-55 )
  5. Albert de BOER geb. 19-10-1859 te Groningen / ovl. 16-12-1911 te Groningen ( VIII-14-56 )
  6. Lammert de BOER geb. 20-2-1861 te Groningen / ovl. 9-6-1901 te Groningen ( VIII-14-57 )
  7. Luitje de BOER geb. 5-4-1863 te Groningen / ovl. 14-2-1885 te Groningen ( VIII-14-58 )
  8. Meerten de BOER geb. 14-8-1867 te Groningen / ovl. 23-12-1884 te Groningen ( VIII-14-59 )

VII-7-20 Lammert Bazuin POELMA
geb. 30-12-1829 te Haren (Helpman)
ovl. 7-10-1905 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

( VI-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein en landbouwer (o.a. 1888) te Helpman.
 
  Hij trouwde op 29-5-1858 te Adorp (HA-6) met:  
  Aaltje BOSS
geb. 8-11-1831 te Adorp
ovl. 6-12-1880 te Haren (Helpman) (OA-65), 49 jaar oud
dochter van: Meindert [Pieters] BOSS
Hindrikje [Hindriks] BOSMAN

  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 28 jaar; bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje POELMA geb. 12-8-1860 te Haren (Helpman) / ovl. 21-3-1906 te Haren (Helpman) ( VIII-15-60 )
  2. Meinderd POELMA geb. 17-2-1863 te Haren (Helpman) / ovl. 30-3-1895 te Haren (Helpman) ( VIII-15-61 )
  3. Lammechien POELMA geb. 29-5-1865 te Haren / ovl. 9-4-1931 te Groningen ( VIII-15-62 )
  4. Hinderk POELMA geb. 28-10-1868 te Haren (Helpman) / ovl. 14-10-1950 te Rotterdam ( VIII-15-63 )

VII-7-21 Alina POELMA
geb. 2-1-1833 te Haren (Helpman)
ovl. 31-1-1927 te Haren (OA-15), 94 jaar oud
dochter van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

( VI-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op vrijdag 4-2-1927.
 
  Zij trouwde op 18-4-1867 te Haren (HA-7) met:  
  Albert van BERGEN
geb. 23-8-1834 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-11-1916 te Haren (Helpman), 82 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van BERGEN
Margaretha RABBENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in't Leeg te Helpman.
Begraven te Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 32 jaar; bruid 34 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Margrieta van BERGEN geb. 3-4-1868 te Haren (Helpman) / ovl. 12-4-1927 te Haren ( VIII-16-64 )
  2. Lammert van BERGEN geb. 26-9-1869 te Haren / ovl. 3-2-1947 te Noorddijk ( VIII-16-65 )
  3. NN van BERGEN geb. 21-6-1871 te Haren (Helpman) / ovl. 21-6-1871 te Haren (Helpman) ( VIII-16-66 )
  4. Jan van BERGEN geb. 6-2-1875 te Haren / ovl. 24-10-1955 te Groningen ( VIII-16-67 )

VII-7-22 Pieterje POELMA
geb. 29-8-1835 te Haren (Helpman) (GA-45)
ovl. 1-10-1848 te Haren (Helpman) (OA-49), 13 jaar oud
dochter van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

( VI-3-10 )

VII-7-23 Jan POELMA
geb. 14-7-1839 te Haren (Helpman) (GA-50)
ovl. 30-11-1912 te Haren (Helpman) (OA-59), 73 jaar oud
zoon van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

( VI-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Helpman en tolgaarder te Leek.
 
  Hij trouwde (1) op 18-3-1865 te Haren (HA-2) met:  
  Foktje REITENGA
geb. 24-7-1837 te Grijpskerk (Gaarkeuken)
ovl. 20-7-1866 te Oostwold, 28 jaar oud
dochter van: Tjebbe [Reits] REITENGA
Jouktje [Popkes] van der LEEST

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: tolpachter; bruidegom 25 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje POELMA geb. 17-9-1865 te Grootegast / ovl. 30-3-1929 te Leek ( VIII-17-68 )
  Hij trouwde (2) op 22-12-1866 te Leek met:  
  Trientje Germina JONGSMA
geb. 19-7-1839 te Leek
ovl. 2-3-1914 te Tolbert, 74 jaar oud
dochter van: Tjibbe Hessel JONGSMA
Aaltje [Jans] van der MOLEN

  Uit deze relatie  
  1. Fokje Henderika POELMA geb. 27-8-1867 te Haren (Helpman) / ovl. 31-8-1877 te Leek ( VIII-17-69 )
  2. Lammert POELMA geb. 13-10-1869 te Haren (Helpman) / ovl. 2-7-1889 te Leek ( VIII-17-70 )
  3. Tjibbe Hessel POELMA geb. 2-11-1871 te Leek / ovl. 18-2-1877 te Leek ( VIII-17-71 )
  4. Arend Jan POELMA geb. 23-1-1874 te Leek / ovl. 7-7-1948 te Eelde ( VIII-17-72 )
  5. Tjibbe Hessel POELMA geb. 24-1-1881 te Leek / ovl. 11-6-1943 te Haren ( VIII-17-73 )
  6. Jan Alje POELMA geb. 14-12-1882 te Leek / ovl. 28-5-1888 te Leek ( VIII-17-74 )

VII-8-24 Jan BAZUIN
geb. 3-1-1854 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-1)
ovl. voor 1903, 49 jaar oud
zoon van: Arent [Jans] BAZUIN
Fenna HOUWING
( VI-4-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875, 1877).
 
  Hij trouwde op 16-6-1875 te Haren (HA-15) met:  
  Maria Lucretia HORNHUIS
geb. 8-12-1850 te Haren (Onnen)
ovl. 2-10-1922 te Vledder, 71 jaar oud
dochter van: Hendrikus HORNHUIS
Anna Wemelina BOLHUIS
fam. 43: ( IV-1-1 )
fam. 117: ( XII-62-274 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 21 jaar; bruid 24 jaar; echtscheiding 30.06.1896 vonnis te Assen. Nummer scheidingsakte: Assen: 1896: SA-72.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend BAZUIN geb. 13-4-1877 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-30) / ovl. 20-3-1929 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-32) ( VIII-18-75 )
  2. Anna Wemelina BAZUIN geb. 19-7-1879 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 3-11-1918 te Exloo ( VIII-18-76 )

VII-10-35 Jan TIMMER
geb. 9-10-1839 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 25-8-1879 te Bedum (Noordwolde), 39 jaar oud
zoon van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in Bedum (1874, 1879).
 
  Hij trouwde (1) op 1-6-1864 te Bedum met:  
  Maria WOLDRING
geb. 11-4-1840 te Noordwolde
ovl. 17-1-1871 te Bedum, 30 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jans] WOLDRING
Lolje [Hinderikus] TEISMAN

  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jan.
 
  Hij trouwde (2) op 18-4-1874 te Eelde met:  
  Fenna NIJDAM
geb. 19-3-1836 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-3-1914 te Zuidlaren, 78 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
fam. 17: ( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: logementshoudster (1874) wonend te Eelde.
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Maria Woldring, weduwe van Hilbrant Hilbrants.
 

VII-10-36 Simon TIMMER
geb. 1-3-1841 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 3-2-1864 te Bedum (Noordwolde), 22 jaar oud
zoon van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )

VII-10-37 Aaltje TIMMER
geb. 9-5-1843 te Noordwolde
ovl. 9-12-1883 te Groningen, 40 jaar oud
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )
  Zij trouwde op 15-12-1866 te Bedum met:  
  Albert FRIELING
geb. 26-2-1840 te Ezinge
ovl. 7-7-1913 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Berend [Jans] FRIELING
Grietje [Abrahams] HARTZEMA

  Uit deze relatie  
  1. Tonnis FRIELING geb. 6-12-1866 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 11-6-1867 te Bedum (Noordwolde) ( VIII-20-78 )
  2. Tonnis FRIELING geb. 17-12-1867 te Lohklint (Dld) / ovl. 2-10-1952 te Groningen ( VIII-20-79 )
  3. Grietje FRIELING geb. 25-4-1869 te Noorderhoogebrug / ovl. 28-1-1961 te Groningen ( VIII-20-80 )
  4. Jantje FRIELING geb. 25-9-1871 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 8-12-1876 te Adorp ( VIII-20-81 )
  5. Berendina FRIELING geb. 7-12-1872 te Bedum (Zuidwolde) / ovl. 22-9-1873 te Bedum (Zuidwolde) ( VIII-20-82 )
  6. Berend FRIELING geb. 13-11-1874 te Bedum (Zuidwolde) ( VIII-20-83 )
  7. Jan FRIELING geb. 23-12-1875 te Adorp / ovl. 27-10-1894 te Groningen ( VIII-20-84 )
  8. Albert FRIELING geb. 14-4-1877 te Adorp / ovl. 9-6-1877 te Groningen ( VIII-20-85 )
  9. Jantje FRIELING geb. 24-8-1878 te Groningen / ovl. 22-2-1917 te Groningen ( VIII-20-86 )
  10. Alberdina FRIELING geb. 16-2-1880 te Groningen / ovl. 16-3-1880 te Groningen ( VIII-20-87 )
  11. Albert FRIELING geb. 30-5-1882 te Groningen / ovl. 14-7-1924 te Groningen ( VIII-20-88 )

VII-10-38 Teuna TIMMER
geb. 2-7-1845 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 5-2-1859 te Bedum (Noordwolde), 13 jaar oud
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )

VII-10-39 Pieter TIMMER
geb. 25-11-1848 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )

VII-10-40 Marchje TIMMER
geb. 22-9-1851 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 24-5-1927 te Middelstum, 75 jaar oud
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )
  Zij trouwde op 18-5-1878 te Bedum met:  
  Pieter GROENEVELD
geb. 19-10-1857 te Bedum
ovl. 2-3-1939 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] GROENEVELD
Martje [Jans] KLAASSENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: herbergier (1907).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem GROENEVELD geb. 15-4-1879 te Bedum / ovl. 4-7-1879 te Bedum ( VIII-21-89 )
  2. Martje GROENEVELD geb. 30-7-1880 te Bedum / ovl. 16-4-1943 te Groningen ( VIII-21-90 )
  3. Willem Tonnis GROENEVELD geb. 4-1-1885 te Bedum ( VIII-21-91 )
  4. Margrietha GROENEVELD geb. 21-12-1886 te Bedum ( VIII-21-92 )
  5. Tonnis Willem GROENEVELD geb. 25-4-1888 te Bedum ( VIII-21-93 )
  6. Diewertje GROENEVELD geb. 2-1-1890 te Bedum ( VIII-21-94 )
  7. Hindrikje GROENEVELD geb. 5-10-1891 te Bedum ( VIII-21-95 )

VII-10-41 Hindrikje TIMMER
geb. 11-5-1854 te Bedum (Noordwolde)
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )
  Zij trouwde op 22-5-1880 te Groningen met:  
  Frans Sjoerd van KLOOSTER
geb. 19-4-1857 te Groningen
ovl. 14-2-1910 te Groningen, 52 jaar oud
zoon van: Frans van KLOOSTER
Geessien de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Frans Sjoerd van KLOOSTER geb. 2-12-1881 te Groningen / ovl. 8-9-1951 te Groningen ( VIII-22-96 )
  2. Jan Simon van KLOOSTER geb. 26-4-1886 te Groningen / ovl. 14-2-1889 te Groningen ( VIII-22-97 )
  3. Geziena Jantina van KLOOSTER geb. 5-11-1887 te Groningen ( VIII-22-98 )
  4. Jan Simon van KLOOSTER geb. 21-5-1891 te Groningen / ovl. 7-10-1957 te Groningen ( VIII-22-99 )
  5. Dirk Imo van KLOOSTER geb. 13-8-1892 te Groningen ( VIII-22-100 )
  6. Jantina Henderika van KLOOSTER geb. 6-7-1894 te Groningen ( VIII-22-101 )

VII-10-42 Anna TIMMER
geb. 19-12-1856 te Bedum (Noordwolde)
dochter van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

( VI-4-13 )
  Zij trouwde op 14-12-1881 te Bedum met:  
  Barteld ROEGE
geb. 28-1-1859 te Noordwolde
ovl. 17-1-1933 te Ten Boer, 73 jaar oud
zoon van: Heere [Alberts] ROEGE
Wilmina SCHUTTER

  Uit deze relatie  
  1. Hero ROEGE geb. 23-5-1882 te Zuidwolde / ovl. 2-8-1882 te Zuidwolde ( VIII-23-102 )
  2. Hero ROEGE geb. 20-5-1883 te Zuidwolde ( VIII-23-103 )
  3. Jantje ROEGE geb. 22-6-1885 te Zuidwolde / ovl. 17-5-1943 ( VIII-23-104 )
  4. Willemina ROEGE geb. 14-2-1889 te Ten Boer (Sint Annen) ( VIII-23-105 )
  5. Tonnis ROEGE geb. 16-10-1895 te Ten Boer (Sint Annen) ( VIII-23-106 )

VII-12-50 Berend van BON
geb. 12-11-1848 te Zuidlaren
ovl. 12-5-1925 te Schuilingsoord, 76 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: oliemolenaar (1871).
 
  Hij trouwde op 21-9-1871 te Zuidlaren (HA-20) met:  
  Hilligje BENTUM
geb. 21-1-1847 te Zuidlaren (De Groeve)
ovl. 25-5-1905 te Zuidlaren, 58 jaar oud
dochter van: Jan BENTUM
Grietje DONKER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van BON geb. 28-9-1871 te Zuidlaren / ovl. 28-9-1871 te Zuidlaren ( VIII-25-111 )
  2. Anna van BON geb. 17-12-1872 te Zuidlaren ( VIII-25-112 )
  3. Jan van BON geb. 22-12-1874 te Zuidlaren / ovl. 21-9-1899 te Zuidlaren (De Groeve) ( VIII-25-113 )
  4. Hilliena Berendiena van BON geb. 14-7-1887 te Zuidlaren (De Groeve) / ovl. 7-12-1902 te Zuidlaren (De Groeve) ( VIII-25-114 )

VII-12-51 Jan van BON
geb. 19-11-1850 te Zuidlaren
ovl. 10-4-1851 te Zuidlaren, 4 maand oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )

VII-12-52 Jan van BON
geb. 5-2-1852 te Zuidlaren
ovl. 1-7-1937 te Zuidlaren, 85 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )
  Hij trouwde op 20-9-1878 te Zuidlaren met:  
  Roelofje BENTUM
geb. 26-8-1857 te Zuidlaren
ovl. 29-8-1933 te Zuidlaren, 76 jaar oud
dochter van: Lukas OOSTING BENTUM
Geertje van BON

  Uit deze relatie  
  1. Anna van BON geb. 9-1-1879 te January 9 1879 ( VIII-26-115 )
  2. Geertje van BON geb. 7-6-1881 te Zuidlaren / ovl. 29-10-1943 te Groningen ( VIII-26-116 )
  3. Egbert van BON geb. 2-6-1891 te Groningen / ovl. 29-9-1958 te Zuidlaren ( VIII-26-117 )

VII-12-53 Albert van BON
geb. 3-6-1854 te Zuidlaren
ovl. 26-12-1938 te Zuidlaren (Midlaren), 84 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )
  Hij trouwde op 29-10-1880 te Zuidlaren met:  
  Trientje ALBERTS
geb. 22-5-1858 te Zuidlaren
ovl. 5-12-1907 te Zuidlaren (Midlaren), 49 jaar oud
dochter van: Albert ALBERTS
Geessien MELLENS
fam. 32: ( IV-2-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Egbert van BON geb. 7-12-1880 te Zuidlaren / ovl. 3-9-1881 te Zuidlaren ( VIII-27-118 )
  2. Albert van BON geb. 24-7-1889 te Zuidlaren ( VIII-27-119 )
  3. Egbert van BON geb. 22-6-1892 te Zuidlaren / ovl. 12-7-1918 te Zuidlaren ( VIII-27-120 )

VII-12-54 Arend van BON
geb. 18-8-1856 te Zuidlaren
ovl. 28-8-1856 te Zuidlaren, 10 dagen oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )

VII-12-55 Arend van BON
geb. 23-2-1858 te Zuidlaren
ovl. 21-6-1936 te Zuidlaren (Midlaren), 78 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )

VII-12-56 Aaltje van BON
geb. 1-11-1860 te Zuidlaren
ovl. 15-5-1958 te Zuidlaren (Midlaren), 97 jaar oud
dochter van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )
  Zij trouwde op 21-5-1887 te Zuidlaren met:  
  Jan HAMMINGA
geb. 7-6-1863 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 1-9-1909 te Zuidlaren (Midlaren), 46 jaar oud
zoon van: Johannes HAMMINGA
Jantje ZONDAG

  Uit deze relatie  
  1. Johannes Casper HAMMINGA geb. 25-11-1887 te Zuidlaren (Midlaren) ( VIII-28-121 )
  2. Anna HAMMINGA geb. 12-3-1891 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 16-1-1892 te Zuidlaren ( VIII-28-122 )
  3. Egbert HAMMINGA geb. 26-4-1893 te Zuidlaren (Midlaren) ( VIII-28-123 )

VII-12-57 Egbert van BON
geb. 24-4-1863 te Zuidlaren
ovl. 2-5-1948 te Zuidlaren, 85 jaar oud
zoon van: Egbert van BON
Anna BAZUIN

( VI-4-16 )
  Hij trouwde op 27-10-1900 te Zuidlaren met:  
  Aaltje VOS
geb. 9-2-1866 te Zuidlaren
ovl. 13-7-1938 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Jelke VOS
Jantien MATIEN

  Uit deze relatie  
  1. Egbert Jelle van BON geb. 4-9-1901 te Groningen ( VIII-29-124 )

VII-13-58 Geertien BAZUIN
geb. 30-9-1834 te Anloo
ovl. 19-7-1918 te Anloo, 83 jaar oud
dochter van: Pieter BAZUIN
Frougien BRUINS
( VI-5-17 )
  Zij trouwde op 24-3-1862 te Anloo (HA-4) met:  
  Roelof BRANDTS
geb. 30-9-1834 te Haren
ovl. 3-3-1910 te Annen, 75 jaar oud
zoon van: Hindrik BRANDTS
Aaltje HOITING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1864, 1904).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BRANDTS geb. 28-2-1863 te Annen / ovl. 6-3-1863 te Anloo ( VIII-30-125 )
  2. Hendrik BRANDTS geb. 19-6-1864 te Anloo (Annen) (GA-44) / ovl. 27-6-1937 te Haren (Noordlaren) (OA-66) ( VIII-30-126 )
  3. Pieter BRANDTS geb. 9-8-1866 te Annen / ovl. 6-12-1948 te Annen ( VIII-30-127 )
  4. Albert BRANDTS geb. 30-12-1868 te Anloo (Annen) / ovl. 25-9-1948 te Dwingeloo ( VIII-30-128 )
  5. NN BRANDTS geb. 18-6-1870 te Annen / ovl. 18-6-1870 te Annen ( VIII-30-129 )
  6. Kornelis BRANDTS geb. 30-12-1871 te Annen / ovl. 19-2-1934 te Groningen ( VIII-30-130 )
  7. Frouchien BRANDTS geb. 8-8-1874 te Annen / ovl. 10-2-1875 te Annen ( VIII-30-131 )
  8. Frouchiena Aaltiena BRANDTS geb. 6-11-1875 te Annen ( VIII-30-132 )
  9. Jan Roelof BRANDTS geb. 26-3-1878 te Anloo (Annen) ( VIII-30-133 )

VII-14-59 Geertje BAZUIN
geb. 7-7-1845 te Zuidlaren (GA-12)
ovl. 5-1-1921 te Zuidlaren (OA-3), 75 jaar oud
dochter van: Arend [Alberts] BAZUIN
Anna Johanna BRUINS
( VI-5-18 )
  Zij trouwde op 12-11-1874 te Zuidlaren (HA-19) met:  
  Egbert BRANTS
geb. 1-1-1837 te Zuidlaren
ovl. 7-3-1907 te Zuidlaren, 70 jaar oud
zoon van: Tale [Hidding] BRANTS
Annigje SISSINGH

  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tale BRANTS geb. 14-11-1875 te Zuidlaren ( VIII-31-134 )

VII-14-60 Jan Roelof BAZUIN
geb. 16-1-1848 te Zuidlaren (GA-4)
ovl. 7-4-1907 te Zuidlaren (OA-26), 59 jaar oud
zoon van: Arend [Alberts] BAZUIN
Anna Johanna BRUINS
( VI-5-18 )

VII-15-61 Jacob Geert RIJMBERG
geb. 23-1-1844 te Zuidlaren (GA-7)
ovl. 18-2-1913 te Hoogkerk (overl. Groningen) (OA-4), 69 jaar oud
zoon van: Geert RIJMBERG
Margje BAZUIN

( VI-5-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875). Overlijdensakte in Groningen: 1913: OA-229.
 
  Hij trouwde op 2-12-1875 te Haren (HA-23) met:  
  Trientje van HEMMEN
geb. 10-5-1840 te Haren (Hemmen)
ovl. 28-4-1889 te Haren (Hemmen), 48 jaar oud
dochter van: Egbert van HEMMEN
Aaltien HARMS
fam. 35: ( III-2-10 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: landbouwer; Bruidegom 31 jaar, bruid 35 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert RIJMBERG geb. 16-5-1877 te Haren (Hemmen) ( VIII-32-135 )
  2. Aaltje RIJMBERG geb. 2-7-1878 te Haren ( VIII-32-136 )
  3. Egbert RIJMBERG geb. 30-5-1882 te Haren (Hemmen) / ovl. 10-1-1901 te Haren ( VIII-32-137 )

VII-15-62 Geertje RIJMBERG
geb. 6-2-1848 te Zuidlaren (Plankensloot) (GA-5)
ovl. 22-2-1928 te Zuidlaren (OA-12), 80 jaar oud
dochter van: Geert RIJMBERG
Margje BAZUIN

( VI-5-19 )
  Zij trouwde op 9-6-1875 te Zuidlaren (HA-14) met:  
  Willem HAMMINGA
geb. 9-7-1850 te Zuidlaren
ovl. 12-3-1930 te Zuidlaren, 79 jaar oud
zoon van: Hendrik HAMMINGA
Margje RIJNBERG

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margje HAMMINGA geb. 5-6-1876 te Zuidlaren / ovl. 13-2-1949 te Zuidlaren ( VIII-33-138 )
  2. Hendrik HAMMINGA geb. 6-12-1877 te Zuidlaren ( VIII-33-139 )
  3. Geert HAMMINGA geb. 4-11-1884 te Zuidlaren / ovl. 19-3-1886 te Zuidlaren ( VIII-33-140 )

VII-16-63 Harm ARENDS
geb. ca 1823 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1852), arbeider (1884).
 
  Hij trouwde op 8-5-1852 te Haren (HA-9) met:  
  Aaltien LUIKEN
geb. ca 1822 te Haren (Onnen)
dochter van: Geert LUIKEN
Kornelsje [Roelfs] SCHUT

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1852)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien ARENDS geb. 22-8-1852 te Haren (Essen) / ovl. 29-4-1917 te Zuidlaren ( VIII-34-141 )
  2. Geert ARENDS geb. ca 1855 te Eelde ( VIII-34-142 )

VII-16-64 Hindrik ARENDS
geb. 15-3-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-8-1901 te Eelde, 76 jaar oud
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870 - 1872).
 
  Hij trouwde op 15-5-1869 te Eelde met:  
  Geertruid NIJDAM
geb. 15-9-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-7-1899 te Eelde (Paterswolde), 66 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
fam. 17: ( VIII-4-21 )
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 17-2-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-10-1937 te Uithuizen ( VIII-35-143 )
  2. Willemina ARENDS geb. 18-11-1872 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 26-2-1929 te Eelde ( VIII-35-144 )

VII-16-65 Geertien [Jans] ARENDS
geb. ca 1830 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1857).
 
  Zij trouwde op 9-5-1857 te Haren (HA-10) met:  
  Otte [Roelfs] PIETERS
geb. 31-7-1822 te Haren (Noordlaren) (GA-39)
zoon van: Roelf PIETERS
Aaltje OOSTERVELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1857).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 34 jaar; bruid 27 jaar
 

VII-16-66 Geert ARENDS
geb. 4-4-1837 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-5-1909 te Eelde (Paterswolde), 72 jaar oud
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
( VI-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870 - 1885).
 
  Hij trouwde op 14-5-1870 te Eelde met:  
  Trientje NIJDAM
geb. 29-4-1844 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-1-1910 te Eelde (Paterswolde), 65 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
fam. 17: ( VIII-4-21 )
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 24-6-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-3-1885 te Eelde ( VIII-36-145 )
  2. Willemina ARENDS geb. 7-2-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-8-1913 te Eelde ( VIII-36-146 )
  3. Jantje ARENDS geb. 29-11-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-2-1938 te Eelde ( VIII-36-147 )
  4. Annechien ARENDS geb. 5-1-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-11-1884 te Eelde ( VIII-36-148 )
  5. Derk ARENDS geb. 9-12-1885 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-36-149 )

VII-17-67 Arentien HADDERS
geb. ca 1841 te Vries (Zeijen)
ovl. 25-4-1870 te Assen
dochter van: Jan HADDERS
Hillechien ARENDS

( VI-6-22 )
  Zij trouwde op 5-1-1867 te Vries (HA-1) met:  
  Teunis TIJS
geb. 22-5-1841 te Haren (Noordlaren) (GA-45)
ovl. 24-12-1901 te Assen (OA-184), 60 jaar oud
zoon van: Roelof THIJS
Henderika Wilhelmina BOER
fam. 13: ( III-1-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1867), arbeider (1871). Tenis was in militaire dienst van 1-5-1860 tot 30-4-1865.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan THIJS geb. 26-4-1867 te Vries (Zeijen) (GA-39) / ovl. 26-6-1867 te Vries (Zeijen) (OA-24) fam. 13: ( V-7-30 )
  2. Henderika THIJS geb. 7-3-1869 te Assen (GA-44) / ovl. 7-1-1941 te Assen (OA-19) fam. 13: ( V-7-31 )

VII-18-68 Arend ARENDS
geb. 24-11-1821 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-3-1896 te Vries
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vervener.
 
  Hij trouwde op 29-7-1848 te Eelde met:  
  Aaltien KIERS
geb. 8-9-1817 te Vries
ovl. 10-5-1893 te Vries, 75 jaar oud
dochter van: Hendrik KIERS
Harmtje OOSTING

  Uit deze relatie  
  1. Roelf ARENDS geb. 25-8-1848 te Vries / ovl. 22-1-1917 te Roden ( VIII-38-152 )
  2. Harmtien ARENDS geb. 17-9-1852 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-2-1918 te Vries (Bunne) ( VIII-38-153 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 2-9-1853 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-12-1902 te Vries ( VIII-38-154 )
  4. Menke ARENDS geb. 21-2-1859 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-7-1933 te Assen ( VIII-38-155 )

VII-18-69 Berend ARENDS
geb. 19-9-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-6-1824 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )

VII-18-70 Geessien ARENDS
geb. 22-7-1826 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-8-1881 te Peize
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Zij trouwde op 23-5-1857 te Peize met:  
  Geert ROZEVELD
geb. 31-12-1829 te Peize
ovl. 21-2-1908 te Peize, 78 jaar oud
zoon van: Teunis [Harms] ROZEVELD
Marchien [Geerts] FRIELING

fam. 4: ( IV-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1857 - 1861), dagloner (1863 - 1872).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tunnis ROZEVELD geb. 3-11-1857 te Peize / ovl. 6-11-1857 te Peize fam. 4: ( VI-26-135 )
  2. Tunnis ROZEVELD geb. 25-2-1859 te Peize / ovl. 26-9-1859 te Peize fam. 4: ( VI-26-136 )
  3. Teunis ROZEVELD geb. 21-8-1861 te Peize / ovl. 18-3-1943 te Peize fam. 4: ( VI-26-137 )
  4. Minke ROZEVELD geb. 6-11-1863 te Peize / ovl. 23-8-1903 te Peize fam. 4: ( VI-26-138 )
  5. Roelf ROZEVELD geb. 12-9-1868 te Peize / ovl. 24-3-1951 te Peize fam. 4: ( VI-26-139 )
  6. Marchien ROZEVELD geb. 3-12-1872 te Peize / ovl. 3-6-1912 te Peize fam. 4: ( VI-26-140 )

VII-18-71 Berend ARENDS
geb. 30-11-1828 te Eelde (Paterswolde) (GA-34)
ovl. 18-9-1894 te Eelde, 65 jaar oud
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1855), landbouwer (1856 - 1871), werkhuis-vader (1894).
 
  Hij trouwde op 5-5-1855 te Haren met:  
  Wilmtien EVENHUIS
geb. 14-3-1828 te Haren
ovl. 17-2-1910 te Noorddijk (Middelbert), 81 jaar oud
dochter van: Simon EVENHUIS
Jantien [Klaassens] BOUWMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1855).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf ARENDS geb. 22-5-1856 te Eelde / ovl. 21-12-1900 te Vries ( VIII-40-162 )
  2. Jantje ARENDS geb. 10-2-1860 te Eelde ( VIII-40-163 )
  3. Siem ARENDS geb. 26-3-1866 te Vries (Bunne) ( VIII-40-164 )
  4. Willemtje ARENDS geb. 23-7-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-3-1953 te Vries ( VIII-40-165 )

VII-18-72 Wibbechien ARENDS
geb. 31-7-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-12-1832 te Eelde (Paterswolde), 4 maand oud
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )

VII-18-73 Hindrik ARENDS
geb. 7-4-1834 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-7-1891 te Eelde, 57 jaar oud
zoon van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1859), tolgaarder (1859), arbeider (1859 - 1875).
 
  Hij trouwde op 23-4-1859 te Haren met:  
  Louisa KOCH
geb. 14-12-1833 te Haren
ovl. 14-4-1908 te Eelde, 74 jaar oud
dochter van: Johann Henrich Adolph KOCH
Jantje LUKAS

  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1859).
 
  Uit deze relatie  
  1. Minke ARENDS geb. 15-8-1859 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-41-166 )
  2. Roelf ARENDS geb. 6-4-1861 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-4-1918 te Eelde ( VIII-41-167 )
  3. Jantje ARENDS geb. 10-10-1863 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-7-1943 te Eelde ( VIII-41-168 )
  4. Minke ARENDS geb. 13-11-1865 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 20-3-1911 te Leek (Midwolda) ( VIII-41-169 )
  5. Adolf ARENDS geb. 2-5-1868 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-11-1939 te Eelde ( VIII-41-170 )
  6. Geessien ARENDS geb. 19-8-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-9-1875 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-41-171 )
  7. Willemina ARENDS geb. 30-8-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-3-1911 te Leek (Tolbert) ( VIII-41-172 )

VII-18-74 Wubbechien ARENDS
geb. 23-5-1838 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-12-1925 te Leens, 87 jaar oud
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Zij trouwde op 22-6-1867 te Eelde met:  
  Johannes de WIT
geb. 18-7-1838 te Assen
ovl. 9-5-1904 te Leens (Warfhuizen), 65 jaar oud
zoon van: Willem de WIT
Wubbina KAMERLING

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1869); arbeider (1872), timmerman (1889-1896), tolpachter (1904).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem de WIT geb. ca 1868 te Haren (Harenermolen) / ovl. 4-6-1937 te Groningen ( VIII-42-173 )
  2. Minke de WIT geb. 21-7-1869 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-3-1956 te Leens ( VIII-42-174 )
  3. Roelof de WIT geb. 29-6-1872 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-10-1949 te Leens ( VIII-42-175 )
  4. Wubbienus de WIT geb. 25-5-1875 te Feerwerd / ovl. 17-8-1875 te Feerwerd ( VIII-42-176 )
  5. Wubbinus de WIT geb. 22-8-1876 te Feerwerd / ovl. 2-10-1876 te Feerwerd ( VIII-42-177 )
  6. Wubbina de WIT geb. 31-8-1877 te Ezinge (Feerwerd) / ovl. 11-6-1931 te Eelde ( VIII-42-178 )

VII-18-75 Harmtien ARENDS
geb. 6-10-1842 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Zij trouwde op 6-8-1868 te Eelde (HA-8) met:  
  Arend NIENHUIS
geb. 2-4-1844 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Roelfs] NIENHUIS
Anna OTTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: wever (1869-1887).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Roelof NIENHUIS geb. 3-1-1869 te Eelde ( VIII-43-179 )
  2. NN NIENHUIS geb. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-180 )
  3. Menke NIENHUIS geb. 19-4-1871 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-181 )
  4. Anna Margrietha NIENHUIS geb. 19-1-1873 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-182 )
  5. Roelf NIENHUIS geb. 28-9-1874 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-1-1880 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-183 )
  6. Lucas NIENHUIS geb. 20-1-1876 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-184 )
  7. Hendrik NIENHUIS geb. 27-7-1877 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-7-1878 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-185 )
  8. Maria NIENHUIS geb. 22-11-1878 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-186 )
  9. Roelfien NIENHUIS geb. 3-6-1881 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-187 )
  10. Hendrik NIENHUIS geb. 8-6-1884 te Eelde ( VIII-43-188 )
  11. Wubina NIENHUIS geb. 3-3-1887 te Eelde ( VIII-43-189 )

VII-19-76 Roelf ARENDS
geb. ca 1839 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend ARENDS
Juda [Hendrik] GRAMSBERGEN
( VI-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900).
 
  Hij trouwde op 8-9-1866 te Haren (HA-18) met:  
  Sietske VISSER
geb. ca 1845 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-1-1913 te Haren (OA-12), 67 jaar oud
dochter van: Johannes [Thomas] VISSER
Janna [Ottes] OOSTERVELD

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: visscher; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend ARENDS geb. 8-1-1877 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-44-190 )

VII-20-77 Jakob ARENDS
geb. ca 1835 te Eelde
zoon van: Hindrik Arend ARENDS
Anna [Gerrits] SNIJDER
( VI-6-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1860, 1887).
 
  Hij trouwde op 3-11-1860 te Eelde (HA-11) met:  
  Derkien GRASHUIS
geb. ca 1839 te Eelde
dochter van: Willem [Jans] GRASHUIS
Lammegien [Lamberts] PLEITER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1860).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar. Vader bruid overleden Eelde
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ARENDS geb. ca 1862 te Haren ( VIII-45-191 )
  2. Lammechien ARENDS geb. ca 1872 te Vries ( VIII-45-192 )

VII-20-78 Hendrik ARENDS
geb. 23-5-1840 te Eelde
ovl. 23-11-1889 te Eelde, 49 jaar oud
zoon van: Hindrik Arend ARENDS
Anna [Gerrits] SNIJDER
( VI-6-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep bezembinder.
 
  Hij trouwde op 13-5-1871 te Eelde (HA-8) met:  
  Grietien KREGEL
geb. ca 1840 te Peize
dochter van: Martinus [Koops] KREGEL
Aaltien [Jans] PIETERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ARENDS geb. ca 1872 te Eelde ( VIII-46-193 )
  2. Aaltien ARENDS geb. 12-7-1873 te Peize / ovl. 22-1-1948 te Vries (Bunne) ( VIII-46-194 )
  3. Gerrit ARENDS geb. 12-11-1876 te Eelde / ovl. 26-5-1960 te Haren ( VIII-46-195 )
  4. Grietien ARENDS geb. 29-9-1883 te Eelde ( VIII-46-196 )

VII-21-79 Wigger WIGCHERS
geb. ca 1849 te Eelde
zoon van: Gerrit WICHERS
Jantien ARENDS

( VI-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1873), arbeider (1899).
 
  Hij trouwde op 18-1-1873 te Eelde (HA-1) met:  
  Aaltien BEKKERING
geb. ca 1851 te Eelde
dochter van: Lammert BEKKERING
Trientje ROODE

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmaagd (1873).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.NB: moeder bruidegom overleden (Eelde).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert WIGCHERS geb. 11-10-1874 te Eelde / ovl. 20-11-1878 te Eelde (OA-35) ( VIII-47-197 )
  2. Lammert WIGGERS geb. 11-8-1879 te Eelde (GA-40) ( VIII-47-198 )

VII-23-84 Jan ARENDS
geb. 9-3-1854 te Oldenzijl
ovl. 8-6-1889 te Groningen (overl. Leeuwarden) (OA-581), 35 jaar oud
zoon van: Geert ARENDS
Klaassien van KAMPEN
( VI-7-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voermansknecht (1880), arbeider (1883, 1889).
 
  Hij trouwde op 28-11-1880 te Groningen (HA-351) met:  
  Hendrika VRIELING
geb. 20-2-1854 te Haren (Onnen) (GA-13)
ovl. 24-9-1887 te Groningen (OA-780), 33 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Wemelina BERENDS DE JONGE
fam. 4: ( V-4-16 )
fam. 1: ( VI-1-9 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voermansknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaassien ARENDS geb. ca 1881 te Groningen ( VIII-51-214 )
  2. NN ARENDS geb. 21-9-1883 te Groningen / ovl. 21-9-1883 te Groningen (OA-972) ( VIII-51-215 )

VII-24-85 Geert ARENDS
geb. ca 1854 te Eelde
zoon van: Jan ARENDS
Kornelsien HARMS
( VI-7-29 )
  Hij trouwde op 30-4-1881 te Eelde (HA-5) met:  
  Fennechien VEENHUIS
geb. 19-3-1860 te Haren (Hoornschedijk) (GA-23)
dochter van: Theije VEENHUIS
Marchien ELDERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom: 26 jaar.; bruid: 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelsien ARENDS geb. ca 1881 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-52-216 )
  2. Marchien ARENDS geb. 7-3-1892 te Eelde (Paterswolde, Schelfhorst) ( VIII-52-217 )
  3. Jan ARENDS geb. 2-8-1895 te Schelfhorst ( VIII-52-218 )

VII-24-86 Reint ARENDS
geb. ca 1861 te Eelde
zoon van: Jan ARENDS
Kornelsien HARMS
( VI-7-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1884).
 
  Hij trouwde op 26-1-1884 te Eelde (HA-2) met:  
  Jantien NIENHUIS
geb. ca 1865 te Peize
dochter van: Hendrik NIENHUIS
Jacobje BEEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan ARENDS geb. 18-5-1884 te Eelde / ovl. 18-12-1940 te Eelde ( VIII-53-219 )

VII-25-87 Geert PIETERS
geb. 18-6-1855 te Vries (Zeijen)
zoon van: Jan PIETERS
Roelfien BAZUIN

( VI-8-30 )
  Hij trouwde op 9-5-1885 te Vries met:  
  Hinderika TAKENS
geb. 4-1-1856 te Vries (Donderen)
ovl. 24-5-1933 te Vries, 77 jaar oud
dochter van: Teunis TAKENS
Fennechien BIJKER
fam. 18: ( V-14-82 )

VII-25-88 Egbert PIETERS
geb. 20-1-1861 te Vries (Zeijen)
ovl. 21-2-1940 te Vries (Yde), 79 jaar oud
zoon van: Jan PIETERS
Roelfien BAZUIN

( VI-8-30 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1889).
 
  Hij trouwde op 10-5-1884 te Vries met:  
  Berentien BRINK
geb. 20-8-1863 te Vries (Yde)
ovl. 5-4-1911 te Vries (Yde), 47 jaar oud
dochter van: Gerrit BRINK
Jantien KOOPS
fam. 113: ( VII-7-21 )
fam. 113: ( VII-33-139 )
  Uit deze relatie  
  1. Harm PIETERS geb. 13-9-1884 te Vries (Yde) / ovl. 31-10-1978 ( VIII-54-220 )
  2. Jan PIETERS geb. 18-1-1887 te Vries (Yde) / ovl. 23-9-1945 te Groningen ( VIII-54-221 )
  3. Gerrit PIETERS geb. 28-6-1889 te Vries (Yde) (GA-57) / ovl. 23-6-1890 te Vries (Yde) ( VIII-54-222 )
  4. Gerrit PIETERS geb. 3-3-1891 te Vries (Yde) ( VIII-54-223 )
  5. Jantien PIETERS geb. 24-10-1892 te Vries (Yde) / ovl. 13-3-1983 ( VIII-54-224 )
  6. Roelfien PIETERS geb. 26-5-1895 te Vries (Yde) ( VIII-54-225 )

VII-26-89 Lammigje BAZUIN
geb. 7-11-1868 te Nijeveen (GA-37)
dochter van: Arend BAZUIN
Albertje GRITTERS
( VI-9-31 )
  Zij trouwde op 25-2-1925 te Nijeveen met:  
  Kornelis Abel BOTTEMA
geb. 1-5-1867 te Krewerd
zoon van: Kornelis BOTTEMA
Anna DOORNBOS


VII-26-90 Eltje BAZUIN
geb. 23-2-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-10)
ovl. 17-9-1952 te Nijeveen, 81 jaar oud
dochter van: Arend BAZUIN
Albertje GRITTERS
( VI-9-31 )

VII-26-91 Arendina BAZUIN
geb. 22-12-1871 te Nijeveen (Kolderveen) (GA-38)
dochter van: Arend BAZUIN
Albertje GRITTERS
( VI-9-31 )
  Zij trouwde op 13-11-1897 te Nijeveen (HA-8) met:  
  Hans van DIJK
geb. 2-9-1874 te Franekeradeel (Tzum)
ovl. 20-2-1930 te Meppel, 55 jaar oud
zoon van: Geriet [Melles] van DIJK
Dieuwke [Waltzer] BAKKER

  Bij het huwelijk
bruidegom: 23 jaar.; bruid: 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Albertha Dieuwke Trijntje van DIJK geb. 15-8-1898 te Nijeveen (GA-26) / ovl. 21-2-1949 te Amersfoort ( VIII-55-226 )
  2. Dieuwke Arendina van DIJK geb. 18-5-1902 te Nijeveen ( VIII-55-227 )

VII-27-92 Arend ZWEERS
geb. 15-9-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-10-1951 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Derk ZWEERS
Jantien BAZUIN

( VI-9-32 )
  Hij trouwde op 28-5-1910 te Eelde met:  
  Wubbechien KLUIVINGH
geb. 24-5-1875 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-3-1941 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Floris KLUIVINGH
Roelfien BAZUIN

( VI-10-35 )
  Uit deze relatie  
  1. Frouke ZWEERS geb. 31-5-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-6-1864 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-228 )
  2. Eltje ZWEERS geb. 1-8-1865 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 26-4-1942 te Vries (Yde) ( VIII-56-229 )
  3. Jan ZWEERS geb. 26-10-1867 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-1-1949 te Eelde ( VIII-56-230 )
  4. Frouwkje ZWEERS geb. 3-2-1874 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 20-1-1875 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-56-231 )
  5. Frouke Annegina ZWEERS geb. 18-5-1876 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 3-12-1957 te Eelde ( VIII-56-232 )
  6. Annechien ZWEERS geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-233 )
  7. Roelfien ZWEERS geb. 19-8-1884 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 12-9-1884 te Eelde ( VIII-56-234 )
  8. Jantje ZWEERS geb. 10-1-1912 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-56-235 )
  9. Derk ZWEERS geb. 9-11-1917 te Eelde / ovl. 12-11-1917 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-236 )
  10. NN ZWEERS geb. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-237 )

VII-27-93 Hendrik ZWEERS
geb. 20-1-1879 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 25-2-1964, 85 jaar oud
zoon van: Derk ZWEERS
Jantien BAZUIN

( VI-9-32 )
  Hij trouwde op 18-5-1912 te Eelde met:  
  Jantje ARENDS
geb. 3-11-1886 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 4-5-1968, 81 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

fam. 109: ( VI-12-51 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ZWEERS geb. 20-8-1913 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-10-1997 te Eelde ( VIII-57-238 )

VII-28-94 Kornelis BOER
geb. 13-11-1873 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-1-1954 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Jan BOER
Roelfien BAZUIN

( VI-9-33 )
  Hij trouwde op 23-5-1903 te Eelde met:  
  Marchien van der HEIJDE
geb. 16-2-1875 te Duinen
dochter van: Geert van der HEIJDE
Lammechien RINK

  Uit deze relatie  
  1. Jan BOER geb. 8-6-1904 te Eelde ( VIII-58-239 )
  2. Lammegien BOER geb. 30-4-1907 te Eelde ( VIII-58-240 )

VII-28-95 Arend BOER
geb. 12-1-1875 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 3-4-1949 te Haren (OA-58), 74 jaar oud
zoon van: Jan BOER
Roelfien BAZUIN

( VI-9-33 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman
 
  Hij trouwde op 15-7-1899 te Haren (HA-26) met:  
  Daatje BEUMING
geb. 31-3-1874 te Haren
ovl. 19-2-1932 te Haren, 57 jaar oud
dochter van: Hermanus BEUMING
Dorothea HORNING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruid: kleermaker; bruidegom 24 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfiena BOER geb. 31-12-1899 te Haren ( VIII-59-241 )
  2. Dorothea Harmanna BOER geb. 7-7-1901 te Haren / ovl. 31-8-1961 te Oldehove ( VIII-59-242 )
  3. Henderika BOER geb. 27-11-1906 te Haren ( VIII-59-243 )
  4. Jan BOER geb. 30-12-1908 te Haren ( VIII-59-244 )
  5. Harmannus Johannes BOER geb. 16-3-1911 / ovl. 26-12-1964 ( VIII-59-245 )

VII-28-96 Eltje Ida BOER
geb. 3-8-1879 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 30-1-1955 te Haren, 75 jaar oud
dochter van: Jan BOER
Roelfien BAZUIN

( VI-9-33 )
  Zij trouwde op 7-5-1904 te Haren (HA-10) met:  
  Elle POELSTRA
geb. 22-9-1879 te Haren
zoon van: Kornelis POELSTRA
Willemtien GRAMSBERGEN

  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1904)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: olieslager; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Diena POELSTRA geb. 28-5-1904 te Haren ( VIII-60-246 )
  2. Roelfien POELSTRA geb. 27-5-1907 te Haren ( VIII-60-247 )

VII-29-99 Jantien KLUIVINGH
geb. 6-8-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-12-1947 te Eelde, 76 jaar oud
dochter van: Floris KLUIVINGH
Roelfien BAZUIN

( VI-10-35 )
  Zij trouwde op 14-5-1898 te Eelde met:  
  Hendrik EBBINGE
geb. 23-9-1861 te Peize
ovl. 4-10-1932 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Harm EBBINGE
Jantien NIJENHUIS
fam. 114: ( VIII-6-12 )
  Uit deze relatie  
  1. Harm EBBINGE geb. 13-10-1898 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-10-1898 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-45 )
  2. Jantje EBBINGE geb. 9-9-1899 te Eelde / ovl. 4-3-1915 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-46 )
  3. Floris EBBINGE geb. 11-11-1900 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-47 )
  4. Harm EBBINGE geb. 19-4-1902 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-48 )
  5. Willem EBBINGE geb. 10-10-1903 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-1-1918 te Groningen fam. 114: ( X-11-49 )
  6. Roelof EBBINGE geb. 17-4-1905 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 20-7-1905 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-50 )
  7. Roelfien EBBINGE geb. 24-4-1906 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-6-1906 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-51 )
  8. Roelof EBBINGE geb. 13-5-1907 te Eelde / ovl. 10-9-1907 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-52 )
  9. Roelof EBBINGE geb. 29-12-1908 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-10-1947 te Assen fam. 114: ( X-11-53 )
  10. Hendrik EBBINGE geb. 30-11-1911 te Eelde (Paterswolde) fam. 114: ( X-11-54 )

VII-29-100 Wubbechien KLUIVINGH
geb. 24-5-1875 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-3-1941 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Floris KLUIVINGH
Roelfien BAZUIN

( VI-10-35 )
  Zij trouwde op 28-5-1910 te Eelde met:  
  Arend ZWEERS
geb. 15-9-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-10-1951 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Derk ZWEERS
Jantien BAZUIN

( VI-9-32 )
  Uit deze relatie  
  1. Frouke ZWEERS geb. 31-5-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-6-1864 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-228 )
  2. Eltje ZWEERS geb. 1-8-1865 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 26-4-1942 te Vries (Yde) ( VIII-56-229 )
  3. Jan ZWEERS geb. 26-10-1867 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-1-1949 te Eelde ( VIII-56-230 )
  4. Frouwkje ZWEERS geb. 3-2-1874 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 20-1-1875 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-56-231 )
  5. Frouke Annegina ZWEERS geb. 18-5-1876 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 3-12-1957 te Eelde ( VIII-56-232 )
  6. Annechien ZWEERS geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-233 )
  7. Roelfien ZWEERS geb. 19-8-1884 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 12-9-1884 te Eelde ( VIII-56-234 )
  8. Jantje ZWEERS geb. 10-1-1912 te Eelde (Schelfhorst) ( VIII-56-235 )
  9. Derk ZWEERS geb. 9-11-1917 te Eelde / ovl. 12-11-1917 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-236 )
  10. NN ZWEERS geb. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-56-237 )

VII-30-101 Evien AALDRING
geb. 3-5-1872 te Eelde
ovl. 10-12-1952 te Eelde, 80 jaar oud
dochter van: Jan Berend AALDERING
Lammechien BAZUIN

( VI-10-36 )
  Zij trouwde op 20-10-1906 te Peize met:  
  Hendrik de VRIES
geb. 27-12-1871 te Schildwolde
ovl. 13-6-1948 te Eelde, 76 jaar oud
zoon van: Hindrik [Oenes] de VRIES
Anje [Oenes] ALTING

  Uit deze relatie  
  1. Lammechien Anje OK de VRIES geb. 4-4-1907 te Peize ( VIII-63-261 )

VII-30-102 Jan AALDRING
geb. 17-5-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-12-1949 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Jan Berend AALDERING
Lammechien BAZUIN

( VI-10-36 )
  Hij trouwde op 11-5-1912 te Eelde met:  
  Annechien ZWEERS
geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )

VII-31-103 Albert van DIJKEN
geb. 29-3-1838 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 27-4-1838 te Haren (Hoornschedijk) (OA-12), 29 dagen oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-31-104 Albert van DIJKEN
geb. 4-3-1839 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 14-3-1898 te Noorddijk (Roodehaan), 59 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )
  Hij trouwde op 17-5-1878 te Zuidlaren met:  
  Janna HAMMINGA
geb. 13-9-1853 te Zuidlaren
ovl. 13-9-1923 te Zuidlaren (De Groeve), 70 jaar oud
dochter van: Roelof HAMMINGA
Jantien [Jans] HARKEMA

  Bij het huwelijk
bruidegom 39 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van DIJKEN geb. 29-10-1879 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 9-6-1931 te Zuidlaren (de Groeve) (ovl. te Groningen) ( VIII-64-262 )
  2. Roelof van DIJKEN geb. 14-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. voor 1887 ( VIII-64-263 )
  3. Roelof van DIJKEN geb. 22-10-1887 te Engelbert / ovl. 11-3-1888 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-64-264 )

VII-31-105 Berend van DIJKEN
geb. 14-6-1840 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 9-3-1899 te Noorddijk (Roodehaan), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-31-106 Jelte van DIJKEN
geb. 21-3-1842 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 18-6-1845 te Noorddijk (Engelbert), 3 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-31-107 Derk van DIJKEN
geb. 12-1-1844 te Noorddijk
ovl. 13-1-1934 te Roden (Nieuw Roden), 90 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1903 - 1918).
Begraven te Zevenhuizen (gem. Leek).
 
  Hij trouwde op 23-12-1876 te Slochteren met:  
  Luikje ZWANEVELD
geb. 27-10-1850 te Middelbert
ovl. 29-12-1926 te Roden (Roderveld), 76 jaar oud
dochter van: Pieter [Wierds] ZWANEVELD
Seike [Jans] MEKKES

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1911 - 1913).
Begraven te Zevenhuizen (gem. Leek).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van DIJKEN geb. 15-1-1877 te Scharmer ( VIII-65-265 )
  2. Pieter van DIJKEN geb. 17-11-1878 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 28-7-1967 te Hoogezand ( VIII-65-266 )
  3. Albert van DIJKEN geb. 28-6-1880 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 6-7-1930 te Roden (Nieuw Roden) ( VIII-65-267 )
  4. Berend van DIJKEN geb. 2-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 12-3-1958 te Doezum ( VIII-65-268 )
  5. Annes van DIJKEN geb. 17-4-1886 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-65-269 )
  6. Aaltje van DIJKEN geb. 17-4-1888 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-65-270 )
  7. Bougien van DIJKEN geb. 18-6-1890 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-65-271 )
  8. Siese van DIJKEN geb. 23-7-1893 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-65-272 )

VII-31-108 Siese van DIJKEN
geb. 5-1-1848 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 11-2-1917 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-31-109 Jelte van DIJKEN
geb. 18-2-1853 te Noorddijk (Roodehaan)
ovl. 4-3-1853 te Noorddijk (Roodehaan), 14 dagen oud
zoon van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )

VII-31-110 Aaltje van DIJKEN
geb. 27-1-1854 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 7-6-1939 te Haren (Onnen), 85 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts] van DIJKEN
Antje [Berends] NIJDAM
( VI-11-37 )
fam. 17: ( VIII-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1901-1907).
 
  Zij trouwde op 9-6-1877 te Noorddijk met:  
  Oomke OOMKES
geb. 8-10-1855 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 11-2-1933 te Haren, 77 jaar oud
zoon van: Luitje [Oomkes] OOMKES
Klaasje BOS
fam. 117: ( XII-70-334 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1877), (1901-1907).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 21 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klazina OOMKES geb. 9-8-1877 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 6-4-1974 te Nieuw Leusen fam. 117: ( XIV-220-1079 )
  2. Jan OOMKES geb. 25-8-1879 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 8-9-1879 te Noorddijk (Engelbert) fam. 117: ( XIV-220-1080 )
  3. Jan OOMKES geb. 3-8-1880 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 2-12-1959 te Groningen (OA-1859) fam. 117: ( XIV-220-1081 )
  4. Luitje OOMKES geb. 20-8-1883 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 4-11-1957 te Amsterdam fam. 117: ( XIV-220-1082 )
  5. Albert OOMKES geb. 4-11-1885 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 1-4-1886 te Noorddijk (Roodehaan) fam. 117: ( XIV-220-1083 )
  6. Antina OOMKES geb. 14-3-1887 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 26-3-1965 te Slochteren fam. 117: ( XIV-220-1084 )
  7. Hillechien OOMKES geb. 5-10-1889 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 20-2-1955 te Noorddijk (Roodehaan) fam. 117: ( XIV-220-1085 )
  8. Albert OOMKES geb. 9-5-1892 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 27-9-1892 te Groningen fam. 117: ( XIV-220-1086 )
  9. Alida OOMKES geb. 27-3-1897 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 17-8-1972 te Groningen fam. 117: ( XIV-220-1087 )

  Generatie VIII  
VIII-13-47 Pieter WIERINGA
geb. 8-8-1850 te Groningen
ovl. 20-3-1892 te Groningen, 41 jaar oud
zoon van: Jacob [Pieters] WIERINGA
Aaltje POELMA

( VII-7-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: slagersbediende.
 
  Hij trouwde op 22-9-1877 te Groningen met:  
  Geertje NIEHOFF
geb. 23-2-1843 te Groningen
ovl. 28-1-1919 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Jan NIEHOFF
Rubina [Jans] BARKHOORN

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje WIERINGA geb. 8-7-1878 te Groningen / ovl. 15-8-1899 te Groningen ( IX-30-140 )
  2. Jacob WIERINGA geb. 19-12-1884 te Groningen / ovl. 16-5-1966 te Groningen ( IX-30-141 )

VIII-13-48 Lammert WIERINGA
geb. 1-3-1853 te Aduard
ovl. 7-8-1869 te Grijpskerk, 16 jaar oud
zoon van: Jacob [Pieters] WIERINGA
Aaltje POELMA

( VII-7-18 )

VIII-13-49 Jan WIERINGA
geb. 18-11-1856 te Groningen
ovl. 15-8-1908 te Zuidbroek, 51 jaar oud
zoon van: Jacob [Pieters] WIERINGA
Aaltje POELMA

( VII-7-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1893), banketbakker te Zuidbroek.
 
  Hij trouwde (1) op 21-4-1882 te Sappemeer met:  
  Jeltje DOMENIE
geb. 9-4-1853 te Sappemeer
ovl. 21-3-1890 te Zuidbroek, 36 jaar oud
dochter van: Sijger [Lucas] DOMENIE
Aagtje VROOM

  Uit deze relatie  
  1. Jan WIERINGA geb. 24-1-1883 te Zuidbroek / ovl. 9-5-1948 te Sappemeer ( IX-31-142 )
  2. Agiena Altiena WIERINGA geb. 2-2-1884 te Zuidbroek ( IX-31-143 )
  3. Aaltje WIERINGA geb. 13-10-1885 te Zuidbroek / ovl. 4-12-1959 te Groningen ( IX-31-144 )
  4. Sijger WIERINGA geb. 26-12-1886 te Zuidbroek / ovl. 11-8-1957 te Rotterdam ( IX-31-145 )
  5. Saartje WIERINGA geb. 9-5-1888 te Zuidbroek / ovl. 3-2-1893 te Zuidbroek ( IX-31-146 )
  6. Jacoba WIERINGA geb. 1-3-1890 te Zuidbroek / ovl. 14-2-1972 te Beerta ( IX-31-147 )
  Hij trouwde (2) op 25-11-1893 te Zuidbroek (HA-19) met:  
  Hiekiena Grietina BRIEK
geb. 9-4-1861 te Zuidbroek
ovl. 30-6-1922 te Zuidbroek, 61 jaar oud
dochter van: Freerk BRIEK
Sia Margaretha BOERHAVE

  Persoonlijke informatie
Beroep: werkvrouw (1922).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 37 jaar; bruid 27 jaar; weduwnaar van Jeltje Domenie.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sia Margaretha WIERINGA geb. 17-7-1898 te Zuidbroek ( IX-31-148 )
  2. Frederika WIERINGA geb. 17-12-1899 te Zuidbroek ( IX-31-149 )
  3. Aaldrik Grietinus WIERINGA geb. 7-12-1901 te Zuidbroek / ovl. 31-10-1918 te Zuidbroek ( IX-31-150 )
  4. Eizina WIERINGA geb. ca 1905 te Zuidbroek / ovl. 10-4-1921 te Zuidbroek ( IX-31-151 )

VIII-13-50 Aaltje WIERINGA
geb. 25-7-1863 te Groningen
ovl. 9-7-1865 te Grijpskerk, 23 maand oud
dochter van: Jacob [Pieters] WIERINGA
Aaltje POELMA

( VII-7-18 )

VIII-13-51 Aaldrik Grietinus WIERINGA
geb. 23-8-1867 te Grijpskerk
ovl. 9-9-1946 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Jacob [Pieters] WIERINGA
Aaltje POELMA

( VII-7-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: slager te Groningen.
 
  Hij trouwde op 9-9-1891 te Groningen met:  
  Kornelia van der HUIZEN
geb. 30-4-1866 te Hoogezand
ovl. 2-12-1917 te Groningen, 51 jaar oud
dochter van: Harm van der HUIZEN
Roelfien STRATING

fam. 98: ( VI-18-90 )
  Uit deze relatie  
  1. Harm WIERINGA geb. 23-12-1891 te Groningen / ovl. 10-1-1953 te Groningen ( IX-32-152 )
  2. Aaltje WIERINGA geb. 25-10-1893 te Groningen / ovl. 2-3-1967 te Groningen ( IX-32-153 )
  3. NN WIERINGA geb. 6-3-1895 te Groningen / ovl. 6-3-1895 te Groningen ( IX-32-154 )
  4. Roelof WIERINGA geb. 4-2-1896 te Groningen / ovl. 15-11-1954 te Groningen ( IX-32-155 )
  5. Jacob WIERINGA geb. 7-11-1898 te Groningen / ovl. 13-12-1954 te Groningen ( IX-32-156 )

VIII-14-52 Albert de BOER
geb. 18-10-1850 te Groningen
ovl. 22-10-1850 te Groningen, 4 dagen oud
zoon van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )

VIII-14-53 Jantje de BOER
geb. 1-11-1851 te Groningen
ovl. 30-8-1905 te Appingedam (OA-42), 53 jaar oud
dochter van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )
  Zij trouwde op 26-5-1875 te Groningen (HA-152) met:  
  Reinder AALFS
geb. 24-1-1850 te Bedum
ovl. 13-1-1912 te Appingedam, 61 jaar oud
zoon van: Derk [Hendriks] AALFS
Frankje [Jacobs] van BRUGGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: vlasfabrikant, pel- en oliemolenaar, olieslager.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: oliemolenaar; beroep vader bruid: veehouder; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
 

VIII-14-54 Aaltje de BOER
geb. 3-3-1854 te Groningen (GA-207)
ovl. 28-2-1917 te Appingedam (Opwierde) (OA-22), 62 jaar oud
dochter van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )
  Zij trouwde op 31-8-1878 te Groningen met:  
  Abel MAKKEN
geb. 3-2-1857
ovl. 11-10-1924 te Appingedam (Opwierde), 67 jaar oud
zoon van: Willem MAKKEN
Annechien van DIJKEN

fam. 117: ( XIII-18-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder & olieslager te Tjamsweer, koemelker (1919).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem MAKKEN geb. 6-7-1879 te Appingedam / ovl. 21-1-1959 te Tjamsweer fam. 117: ( XV-24-63 )
  2. Jan MAKKEN geb. 4-10-1880 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 23-7-1958 te Appingedam fam. 117: ( XV-24-64 )
  3. Annechien MAKKEN geb. 18-12-1882 te Tjamsweer / ovl. 22-3-1883 te Tjamsweer fam. 117: ( XV-24-65 )
  4. Annechien Arendina MAKKEN geb. 3-2-1884 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 31-1-1966 te Appingedam fam. 117: ( XV-24-66 )
  5. Arendina MAKKEN geb. 7-7-1886 te Tjamsweer / ovl. 4-1-1970 te Groningen fam. 117: ( XV-24-67 )
  6. Jantje MAKKEN geb. 28-7-1888 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 29-5-1981 te Groningen fam. 117: ( XV-24-68 )
  7. Pieterdina MAKKEN geb. 28-1-1891 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 4-5-1961 te Groningen fam. 117: ( XV-24-69 )
  8. Aaltje MAKKEN geb. 29-3-1893 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 27-12-1976 te Appingedam fam. 117: ( XV-24-70 )
  9. Grietje MAKKEN geb. 30-3-1894 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 17-2-1895 te Appingedam fam. 117: ( XV-24-71 )
  10. Albert MAKKEN geb. 17-8-1897 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 28-10-1975 te Delfzijl fam. 117: ( XV-24-72 )

VIII-14-55 Pietertje de BOER
geb. 21-7-1857 te Groningen
ovl. 1-2-1860 te Groningen, 2 jaar oud
dochter van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )

VIII-14-56 Albert de BOER
geb. 19-10-1859 te Groningen
ovl. 16-12-1911 te Groningen, 52 jaar oud
zoon van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )

VIII-14-57 Lammert de BOER
geb. 20-2-1861 te Groningen
ovl. 9-6-1901 te Groningen, 40 jaar oud
zoon van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder. Begraven te Groningen.
 
  Hij trouwde op 27-1-1891 te Groningen met:  
  Jantje PENTINGA
geb. 27-2-1867 te Groningen
ovl. 21-1-1951 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Willem PENTINGA
Lammechien van der TUIN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arendina de BOER geb. 18-4-1891 te Groningen / ovl. 5-7-1937 te Groningen ( IX-34-167 )
  2. Willem de BOER geb. 8-4-1892 te Groningen / ovl. 9-9-1968 te Groningen ( IX-34-168 )
  3. Lammechien de BOER geb. 17-8-1893 te Groningen / ovl. 17-12-1988 te Leeuwarden ( IX-34-169 )
  4. Jan de BOER geb. 30-1-1895 te Groningen / ovl. 26-6-1990 te Groningen ( IX-34-170 )

VIII-14-58 Luitje de BOER
geb. 5-4-1863 te Groningen
ovl. 14-2-1885 te Groningen, 21 jaar oud
zoon van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )

VIII-14-59 Meerten de BOER
geb. 14-8-1867 te Groningen
ovl. 23-12-1884 te Groningen, 17 jaar oud
zoon van: Jan de BOER
Arendina POELMA

( VII-7-19 )

VIII-15-60 Aaltje POELMA
geb. 12-8-1860 te Haren (Helpman)
ovl. 21-3-1906 te Haren (Helpman), 45 jaar oud
dochter van: Lammert Bazuin POELMA
Aaltje BOSS
( VII-7-20 )
  Zij trouwde op 10-5-1884 te Haren met:  
  Hendrik KRUIMS
geb. 3-8-1857 te Haren
ovl. 13-7-1935 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Jan KRUIMS
Hillechien JANSEN

fam. 22: ( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkman gem.reiniging stad Groningen. Begraven te Groningen
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechein KRUIMS geb. 13-8-1885 te Haren (Helpman) / ovl. 7-5-1906 te Groningen fam. 22: ( VII-27-141 )
  2. Lammert KRUIMS geb. 23-9-1887 te Groningen / ovl. 9-7-1948 te Groningen fam. 22: ( VII-27-142 )
  3. Jan KRUIMS geb. 7-2-1890 te Haren / ovl. 20-1-1965 te Haren fam. 22: ( VII-27-143 )
  4. Meinderd KRUIMS geb. 20-6-1892 te Haren / ovl. 29-12-1967 te Groningen fam. 22: ( VII-27-144 )
  5. Aaltje KRUIMS geb. 12-11-1894 te Haren (Helpman) / ovl. 26-9-1907 te Haren (Helpman) fam. 22: ( VII-27-145 )
  6. Henderika KRUIMS geb. 27-8-1898 te Haren / ovl. 1-11-1988 te Haren fam. 22: ( VII-27-146 )

VIII-15-61 Meinderd POELMA
geb. 17-2-1863 te Haren (Helpman)
ovl. 30-3-1895 te Haren (Helpman), 32 jaar oud
zoon van: Lammert Bazuin POELMA
Aaltje BOSS
( VII-7-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1888).
 
  Hij trouwde op 12-5-1888 te Haren (HA-7) met:  
  Geertje KUIPERS
geb. 16-3-1864 te Haren
ovl. 16-2-1929 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Hindrik KUIPERS
Roelffien MULDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1888).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje POELMA geb. 13-12-1888 te Haren (Helpman) / ovl. 8-12-1978 te Haren ( IX-36-177 )
  2. Roelfje POELMA geb. 28-1-1891 te Haren (Helpman) / ovl. 30-10-1913 te Haarlem ( IX-36-178 )
  3. Lammechien POELMA geb. 6-3-1893 te Haren (Helpman) / ovl. 19-11-1963 te Haren ( IX-36-179 )
  4. Henderika POELMA geb. 24-12-1894 te Haren (Helpman) / ovl. 3-2-1991 te Hoogezand ( IX-36-180 )

VIII-15-62 Lammechien POELMA
geb. 29-5-1865 te Haren
ovl. 9-4-1931 te Groningen, 65 jaar oud
dochter van: Lammert Bazuin POELMA
Aaltje BOSS
( VII-7-20 )
  Zij trouwde op 7-6-1902 te Haren met:  
  Sietze VENEMA
geb. 19-9-1869 te Haren
ovl. 9-4-1951 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Jelle VENEMA
Trientien WOLDENDORP

  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan VENEMA geb. 15-12-1894 te Groningen / ovl. 4-1-1962 te Groningen ( IX-37-181 )
  2. Lammert VENEMA geb. 9-3-1903 te Groningen / ovl. 5-6-1973 te Groningen ( IX-37-182 )

VIII-15-63 Hinderk POELMA
geb. 28-10-1868 te Haren (Helpman)
ovl. 14-10-1950 te Rotterdam, 81 jaar oud
zoon van: Lammert Bazuin POELMA
Aaltje BOSS
( VII-7-20 )
  Hij trouwde (1) op 27-5-1895 te Rotterdam met:  
  Tjarve VOS
geb. 6-1-1871 te Groningen
ovl. 19-1-1926 te Rotterdam, 55 jaar oud
dochter van: Jan VOS
Antje WESTERHOFF

  Uit deze relatie  
  1. Antje POELMA geb. 9-9-1891 te Haren ( IX-38-183 )
  2. Hinderk Meindert POELMA geb. 24-11-1895 te Rotterdam / ovl. 12-3-1959 te Rotterdam ( IX-38-184 )
  3. Lammert Jan POELMA geb. 30-12-1898 te Rotterdam ( IX-38-185 )
  Hij trouwde (2) op 15-8-1934 te Rotterdam met:  
  Pietje FOPPES
geb. 31-1-1885 te Schiermonnikoog
ovl. 9-12-1955 te Breda, 70 jaar oud
dochter van: Jan FOPPES
Jantje FRANSBERG


VIII-16-64 Margrieta van BERGEN
geb. 3-4-1868 te Haren (Helpman)
ovl. 12-4-1927 te Haren, 59 jaar oud
dochter van: Albert van BERGEN
Alina POELMA

( VII-7-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelierster in Haren en Helpman. Begraven te Haren op zaterdag 16-4-1927
 
  Zij trouwde op 11-6-1898 te Haren met:  
  Roelof DOLFIN
geb. 17-6-1864 te Groningen
ovl. 9-6-1904 te Haren, 39 jaar oud
zoon van: Amel DOLFIN
Lammechien MEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker. Begraven te Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Amel DOLFIN geb. 11-4-1899 te Groningen / ovl. 27-3-1986 te Groningen ( IX-39-186 )
  2. Alina DOLFIN geb. 19-8-1901 te Groningen / ovl. 3-1-2000 te Noordbroek ( IX-39-187 )
  3. Lammechien DOLFIN geb. 8-12-1903 te Groningen / ovl. 20-8-1997 te Groningen ( IX-39-188 )

VIII-16-65 Lammert van BERGEN
geb. 26-9-1869 te Haren
ovl. 3-2-1947 te Noorddijk, 77 jaar oud
zoon van: Albert van BERGEN
Alina POELMA

( VII-7-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: warmoezenier en cafehouder. Begraven te Groningen.
 
  Hij trouwde op 30-4-1898 te Noorddijk met:  
  Elsien BOUWMAN
geb. 1-10-1868 te Noorddijk
ovl. 24-7-1941 te Noorddijk, 72 jaar oud
dochter van: Willem BOUWMAN
Anna Margaretha THOMSEN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Groningen.
 

VIII-16-66 NN van BERGEN
geb. 21-6-1871 te Haren (Helpman)
ovl. 21-6-1871 te Haren (Helpman), 0 dagen oud
zoon van: Albert van BERGEN
Alina POELMA

( VII-7-21 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren
 

VIII-16-67 Jan van BERGEN
geb. 6-2-1875 te Haren
ovl. 24-10-1955 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Albert van BERGEN
Alina POELMA

( VII-7-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Helpman. Begraven te Haren.
 
  Hij trouwde op 23-12-1898 te Zuidlaren met:  
  Margje van BON
geb. 22-1-1873 te Zuidlaren
ovl. 24-3-1964 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Berend van BON
Jantje HOUWING

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert van BERGEN geb. 15-5-1899 te Haren (Helpman) / ovl. 29-5-1959 te Anloo (Annen) ( IX-40-189 )

VIII-17-68 Aaltje POELMA
geb. 17-9-1865 te Grootegast
ovl. 30-3-1929 te Leek, 63 jaar oud
dochter van: Jan POELMA
Foktje REITENGA
( VII-7-23 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Zevenhuizen.
 
  Zij trouwde op 12-5-1888 te Leek met:  
  Jacob HUIZINGA
geb. 1-4-1863 te Oostwold
ovl. 12-3-1948 te Leek, 84 jaar oud
zoon van: Jacob HUIZINGA
Rensje KOOISTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Oostwold. Begraven te Zevenhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Renje HUIZINGA geb. 18-3-1889 te Leek / ovl. 31-10-1970 te Leek ( IX-41-190 )
  2. Jan Alje HUIZINGA geb. 11-9-1890 te Leek (Midwolde) / ovl. 18-7-1977 te Leek ( IX-41-191 )
  3. Fokje Henderika HUIZINGA geb. 24-3-1892 te Leek (Midwolde) / ovl. 12-12-1971 te Leek ( IX-41-192 )

VIII-17-69 Fokje Henderika POELMA
geb. 27-8-1867 te Haren (Helpman)
ovl. 31-8-1877 te Leek, 10 jaar oud
dochter van: Jan POELMA
Trientje Germina JONGSMA
( VII-7-23 )

VIII-17-70 Lammert POELMA
geb. 13-10-1869 te Haren (Helpman)
ovl. 2-7-1889 te Leek, 19 jaar oud
zoon van: Jan POELMA
Trientje Germina JONGSMA
( VII-7-23 )
  Persoonlijke informatie
Lammert was leerling aan de Rijkskweekschool v/h onderwijs.
 

VIII-17-71 Tjibbe Hessel POELMA
geb. 2-11-1871 te Leek
ovl. 18-2-1877 te Leek, 5 jaar oud
zoon van: Jan POELMA
Trientje Germina JONGSMA
( VII-7-23 )

VIII-17-72 Arend Jan POELMA
geb. 23-1-1874 te Leek
ovl. 7-7-1948 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Jan POELMA
Trientje Germina JONGSMA
( VII-7-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker later huisknecht in Eelde. Begraven te Eelde op maandag 12-7-1948.
 
  Hij trouwde op 13-10-1900 met:  
  Doutzen de WINTER
geb. 26-1-1872 te Marum
ovl. 18-9-1946 te Eelde, 74 jaar oud
dochter van: Pieter de WINTER
Tjitsken de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Jan POELMA geb. ca 1901 te Groningen / ovl. 11-11-1901 te Groningen ( IX-42-193 )

VIII-17-73 Tjibbe Hessel POELMA
geb. 24-1-1881 te Leek
ovl. 11-6-1943 te Haren, 62 jaar oud
zoon van: Jan POELMA
Trientje Germina JONGSMA
( VII-7-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: hoofdonderwijzer te Helpman.
 
  Hij trouwde op 14-7-1909 te Haren met:  
  Alida KLOOSTERHUIS
geb. 9-7-1878 te Veendam
ovl. 4-8-1965 te Haren, 87 jaar oud
dochter van: Simon KLOOSTERHUIS
Henderika KEMPENGA

  Persoonlijke informatie
Begraven te Groningen, begraafplaats: Esserveld.
 

VIII-17-74 Jan Alje POELMA
geb. 14-12-1882 te Leek
ovl. 28-5-1888 te Leek, 5 jaar oud
zoon van: Jan POELMA
Trientje Germina JONGSMA
( VII-7-23 )

VIII-18-75 Arend BAZUIN
geb. 13-4-1877 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-30)
ovl. 20-3-1929 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-32), 51 jaar oud
zoon van: Jan BAZUIN
Maria Lucretia HORNHUIS
( VII-8-24 )
fam. 43: ( V-1-3 )
  Hij trouwde op 13-7-1907 te Odoorn (HA-45) met:  
  Roelina BORGESIUS
geb. 19-7-1881 te Groningen
ovl. 20-11-1969 te Haren, 88 jaar oud
dochter van: Jacobus Goedhardus BORGESIUS
Geertruida Hemmina Cornelia LIEFTINCK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacobus Goedhardus BAZUIN geb. 30-5-1908 te Odoorn / ovl. 2-5-1982 te Oegstgeest ( IX-43-194 )
  2. Marius Lucretius BAZUIN geb. 20-11-1912 te Heuven en Aart / ovl. 17-7-1991 te Haarlem ( IX-43-195 )
  3. Cornelis Arend BAZUIN geb. 18-4-1915 te Enzinge ( IX-43-196 )

VIII-18-76 Anna Wemelina BAZUIN
geb. 19-7-1879 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 3-11-1918 te Exloo, 39 jaar oud
dochter van: Jan BAZUIN
Maria Lucretia HORNHUIS
( VII-8-24 )
fam. 43: ( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Anna was niet gehuwd.
 

VIII-20-78 Tonnis FRIELING
geb. 6-12-1866 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 11-6-1867 te Bedum (Noordwolde), 6 maand oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-79 Tonnis FRIELING
geb. 17-12-1867 te Lohklint (Dld)
ovl. 2-10-1952 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-80 Grietje FRIELING
geb. 25-4-1869 te Noorderhoogebrug
ovl. 28-1-1961 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-81 Jantje FRIELING
geb. 25-9-1871 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 8-12-1876 te Adorp, 5 jaar oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-82 Berendina FRIELING
geb. 7-12-1872 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 22-9-1873 te Bedum (Zuidwolde), 9 maand oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-83 Berend FRIELING
geb. 13-11-1874 te Bedum (Zuidwolde)
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-84 Jan FRIELING
geb. 23-12-1875 te Adorp
ovl. 27-10-1894 te Groningen, 18 jaar oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-85 Albert FRIELING
geb. 14-4-1877 te Adorp
ovl. 9-6-1877 te Groningen, 8 weken oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-86 Jantje FRIELING
geb. 24-8-1878 te Groningen
ovl. 22-2-1917 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-87 Alberdina FRIELING
geb. 16-2-1880 te Groningen
ovl. 16-3-1880 te Groningen, 29 dagen oud
dochter van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-20-88 Albert FRIELING
geb. 30-5-1882 te Groningen
ovl. 14-7-1924 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Albert FRIELING
Aaltje TIMMER

( VII-10-37 )

VIII-21-89 Willem GROENEVELD
geb. 15-4-1879 te Bedum
ovl. 4-7-1879 te Bedum, 11 weken oud
zoon van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-10-40 )

VIII-21-90 Martje GROENEVELD
geb. 30-7-1880 te Bedum
ovl. 16-4-1943 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-10-40 )
  Zij trouwde op 23-3-1907 te Middelstum (HA-1) met:  
  Harmannus GROENWOLD
geb. 19-5-1879 te Tinallinge
ovl. 5-10-1941 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Siert GROENWOLD
Zwaantje van der TUUK

  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker (1907).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 

VIII-21-91 Willem Tonnis GROENEVELD
geb. 4-1-1885 te Bedum
zoon van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-10-40 )
  Hij trouwde op 29-4-1912 te Middelstum met:  
  Catharina Elisabeth OVERWEG
geb. 14-8-1888 te Zwolle
dochter van: Antonius OVERWEG
Ada Maria Stephania KOOPMAN

  Uit deze relatie  
  1. Pieter GROENEVELD geb. 6-8-1913 te Roodeschool ( IX-44-197 )

VIII-21-92 Margrietha GROENEVELD
geb. 21-12-1886 te Bedum
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-10-40 )

VIII-21-93 Tonnis Willem GROENEVELD
geb. 25-4-1888 te Bedum
zoon van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-10-40 )
  Hij trouwde op 7-11-1918 te Uithuizermeeden met:  
  Stientje ELEMA
geb. 3-8-1890 te Uithuizermeeden
dochter van: Jelte ELEMA
Trijntje TIMMER


VIII-21-94 Diewertje GROENEVELD
geb. 2-1-1890 te Bedum
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-10-40 )

VIII-21-95 Hindrikje GROENEVELD
geb. 5-10-1891 te Bedum
dochter van: Pieter GROENEVELD
Marchje TIMMER

( VII-10-40 )
  Zij trouwde met:  
  Ailko Reint HOLTKAMP
geb. 20-12-1890 te Hellum
zoon van: Ailko Reint HOLTKAMP
Susanna Awina BOS


VIII-22-96 Frans Sjoerd van KLOOSTER
geb. 2-12-1881 te Groningen
ovl. 8-9-1951 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-10-41 )
  Hij trouwde (1) op 27-8-1908 te Groningen met:  
  Maria BRANS
geb. 15-8-1886 te Groningen (GA-1037)
ovl. 13-6-1915 te Groningen, 28 jaar oud
dochter van: Evert BRANS
Dina Henderika BORGMAN

fam. 70: ( III-1-7 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Celske ROORDA

VIII-22-97 Jan Simon van KLOOSTER
geb. 26-4-1886 te Groningen
ovl. 14-2-1889 te Groningen, 2 jaar oud
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-10-41 )

VIII-22-98 Geziena Jantina van KLOOSTER
geb. 5-11-1887 te Groningen
dochter van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-10-41 )

VIII-22-99 Jan Simon van KLOOSTER
geb. 21-5-1891 te Groningen
ovl. 7-10-1957 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-10-41 )

VIII-22-100 Dirk Imo van KLOOSTER
geb. 13-8-1892 te Groningen
zoon van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-10-41 )

VIII-22-101 Jantina Henderika van KLOOSTER
geb. 6-7-1894 te Groningen
dochter van: Frans Sjoerd van KLOOSTER
Hindrikje TIMMER

( VII-10-41 )

VIII-23-102 Hero ROEGE
geb. 23-5-1882 te Zuidwolde
ovl. 2-8-1882 te Zuidwolde, 10 weken oud
zoon van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-10-42 )

VIII-23-103 Hero ROEGE
geb. 20-5-1883 te Zuidwolde
zoon van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-10-42 )
  Hij trouwde op 15-6-1916 te Kantens met:  
  Martje HEIDEMA
geb. 15-4-1885 te Kantens (Eppenhuizen)
dochter van: Tiddo HEIDEMA
Eza MULDER


VIII-23-104 Jantje ROEGE
geb. 22-6-1885 te Zuidwolde
ovl. 17-5-1943, 57 jaar oud
dochter van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-10-42 )

VIII-23-105 Willemina ROEGE
geb. 14-2-1889 te Ten Boer (Sint Annen)
dochter van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-10-42 )
  Zij trouwde op 5-10-1911 te Ten Boer met:  
  Willem Johan WINTERWERP
geb. 28-4-1887 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Hendrik Kohler WINTERWERP
Christina Margrieta HEIKENS

  Uit deze relatie  
  1. Anna Christina Margrieta WINTERWERP geb. 30-7-1912 te Feerwerd ( IX-45-198 )

VIII-23-106 Tonnis ROEGE
geb. 16-10-1895 te Ten Boer (Sint Annen)
zoon van: Barteld ROEGE
Anna TIMMER

( VII-10-42 )

VIII-25-111 NN van BON
geb. 28-9-1871 te Zuidlaren
ovl. 28-9-1871 te Zuidlaren, 0 dagen oud
zoon van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-12-50 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-25-112 Anna van BON
geb. 17-12-1872 te Zuidlaren
dochter van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-12-50 )
  Zij trouwde op 10-10-1894 te Zuidlaren met:  
  Harmannus ter BORGH
geb. 31-3-1865 te Haren
zoon van: Fredericus ter BORGH
Jantje HAMMINGA


VIII-25-113 Jan van BON
geb. 22-12-1874 te Zuidlaren
ovl. 21-9-1899 te Zuidlaren (De Groeve), 24 jaar oud
zoon van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-12-50 )

VIII-25-114 Hilliena Berendiena van BON
geb. 14-7-1887 te Zuidlaren (De Groeve)
ovl. 7-12-1902 te Zuidlaren (De Groeve), 15 jaar oud
dochter van: Berend van BON
Hilligje BENTUM
( VII-12-50 )

VIII-26-115 Anna van BON
geb. 9-1-1879 te January 9 1879
dochter van: Jan van BON
Roelofje BENTUM
( VII-12-52 )

VIII-26-116 Geertje van BON
geb. 7-6-1881 te Zuidlaren
ovl. 29-10-1943 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Jan van BON
Roelofje BENTUM
( VII-12-52 )

VIII-26-117 Egbert van BON
geb. 2-6-1891 te Groningen
ovl. 29-9-1958 te Zuidlaren, 67 jaar oud
zoon van: Jan van BON
Roelofje BENTUM
( VII-12-52 )

VIII-27-118 Egbert van BON
geb. 7-12-1880 te Zuidlaren
ovl. 3-9-1881 te Zuidlaren, 8 maand oud
zoon van: Albert van BON
Trientje ALBERTS
( VII-12-53 )
fam. 32: ( V-4-12 )

VIII-27-119 Albert van BON
geb. 24-7-1889 te Zuidlaren
zoon van: Albert van BON
Trientje ALBERTS
( VII-12-53 )
fam. 32: ( V-4-12 )

VIII-27-120 Egbert van BON
geb. 22-6-1892 te Zuidlaren
ovl. 12-7-1918 te Zuidlaren, 26 jaar oud
zoon van: Albert van BON
Trientje ALBERTS
( VII-12-53 )
fam. 32: ( V-4-12 )

VIII-28-121 Johannes Casper HAMMINGA
geb. 25-11-1887 te Zuidlaren (Midlaren)
zoon van: Jan HAMMINGA
Aaltje van BON

( VII-12-56 )
  Hij trouwde op 7-11-1914 te Zuidlaren met:  
  Anna Catharina SCHUILING
geb. 19-9-1891 te Zuidlaren (Midlaren)
dochter van: Roelof SCHUILING
Catharina TOR


VIII-28-122 Anna HAMMINGA
geb. 12-3-1891 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 16-1-1892 te Zuidlaren, 10 maand oud
dochter van: Jan HAMMINGA
Aaltje van BON

( VII-12-56 )

VIII-28-123 Egbert HAMMINGA
geb. 26-4-1893 te Zuidlaren (Midlaren)
zoon van: Jan HAMMINGA
Aaltje van BON

( VII-12-56 )

VIII-29-124 Egbert Jelle van BON
geb. 4-9-1901 te Groningen
zoon van: Egbert van BON
Aaltje VOS
( VII-12-57 )

VIII-30-125 Hendrik BRANDTS
geb. 28-2-1863 te Annen
ovl. 6-3-1863 te Anloo, 6 dagen oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )

VIII-30-126 Hendrik BRANDTS
geb. 19-6-1864 te Anloo (Annen) (GA-44)
ovl. 27-6-1937 te Haren (Noordlaren) (OA-66), 73 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )
  Hij trouwde op 13-4-1912 te Dwingeloo (HA-6) met:  
  Geesje KOOPS
geb. 1-6-1872 te Dwingeloo (Leggeloo) (GA-30)
dochter van: Wigbold KOOPS
Hendrikje OOSTERVELD

  Bij het huwelijk
Bruidegom 47 jaar, bruid 39 jaar.
 

VIII-30-127 Pieter BRANDTS
geb. 9-8-1866 te Annen
ovl. 6-12-1948 te Annen, 82 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )
  Persoonlijke informatie
Pieter was niet gehuwd.
 

VIII-30-128 Albert BRANDTS
geb. 30-12-1868 te Anloo (Annen)
ovl. 25-9-1948 te Dwingeloo, 79 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )
  Hij trouwde op 2-4-1910 te Dwingeloo met:  
  Jacoba KOOPS
geb. 2-6-1877 te Dwingeloo (Leggeloo) (GA-39)
dochter van: Wigbold KOOPS
Hendrikje OOSTERVELD

  Uit deze relatie  
  1. Roelof BRANDTS geb. 28-1-1911 te Dwingeloo / ovl. 19-2-1911 te Dwingeloo ( IX-48-204 )
  2. Roelof Wigbert BRANDTS geb. 28-8-1912 te Dwingeloo (Leggeloo) ( IX-48-205 )

VIII-30-129 NN BRANDTS
geb. 18-6-1870 te Annen
ovl. 18-6-1870 te Annen, 0 dagen oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-30-130 Kornelis BRANDTS
geb. 30-12-1871 te Annen
ovl. 19-2-1934 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )
  Hij trouwde op 22-4-1920 te Anloo met:  
  Ike PIETERS
geb. 18-7-1894 te Kropswolde
dochter van: Harm PIETERS
Geessien NIEBOER


VIII-30-131 Frouchien BRANDTS
geb. 8-8-1874 te Annen
ovl. 10-2-1875 te Annen, 6 maand oud
dochter van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )

VIII-30-132 Frouchiena Aaltiena BRANDTS
geb. 6-11-1875 te Annen
dochter van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )
  Zij trouwde op 17-2-1921 te Anloo met:  
  Harm BAARVELD
geb. 4-8-1877 te Eexterveenschekanaal
zoon van: Machiel BAARVELD
Annegien ANSING


VIII-30-133 Jan Roelof BRANDTS
geb. 26-3-1878 te Anloo (Annen)
zoon van: Roelof BRANDTS
Geertien BAZUIN

( VII-13-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1904).
 
  Hij trouwde op 28-1-1904 te Anloo (HA-3) met:  
  Willemina MELLENS
geb. 9-7-1867 te Zuidlaren
dochter van: Jan MELLENS
Annegien ANSING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1904).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 36 jaar. Weduwe van Hindrik Houwing.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof BRANDTS geb. 13-6-1904 te Annen ( IX-49-206 )
  2. Trientje BRANDTS geb. 6-12-1906 te Annen / ovl. 16-1-1907 te Annen ( IX-49-207 )

VIII-31-134 Tale BRANTS
geb. 14-11-1875 te Zuidlaren
zoon van: Egbert BRANTS
Geertje BAZUIN

( VII-14-59 )
  Hij trouwde op 9-9-1909 te Zuidlaren met:  
  Magdalena BAKKER
geb. 28-6-1878 te Bedum
dochter van: Jan [Harmannus] BAKKER
Lammechiena [Jacobs] KAMMINGA

  Uit deze relatie  
  1. Egbert BRANTS geb. 9-9-1910 te Zuidlaren / ovl. 21-12-1936 te Zuidlaren ( IX-50-208 )

VIII-32-135 Geert RIJMBERG
geb. 16-5-1877 te Haren (Hemmen)
zoon van: Jacob Geert RIJMBERG
Trientje van HEMMEN
( VII-15-61 )
fam. 35: ( IV-6-31 )
  Hij trouwde op 13-4-1905 te Akersloot met:  
  Anna PLOEGER
geb. ca 1885 te Akersloot
ovl. 14-10-1949 te Purmerend
dochter van: Jan PLOEGER
Trijntje MUNDEL


VIII-32-136 Aaltje RIJMBERG
geb. 2-7-1878 te Haren
dochter van: Jacob Geert RIJMBERG
Trientje van HEMMEN
( VII-15-61 )
fam. 35: ( IV-6-31 )
  Zij trouwde op 27-4-1910 te Haren met:  
  Hendrik van DIJK
geb. 27-9-1875 te Haren
zoon van: Jakob van DIJK
Eltien OOSTERVELD

fam. 7: ( VI-13-85 )
  Uit deze relatie  
  1. Jacob van DIJK geb. 24-9-1910 te Hoogkerk fam. 7: ( VIII-79-327 )
  2. Trientje van DIJK geb. 9-4-1912 te Hoogkerk / ovl. 12-2-1999 te Groningen fam. 7: ( VIII-79-328 )
  3. Egberdina van DIJK geb. ca 1914 te Hoogkerk / ovl. 13-8-1917 te Hoogkerk fam. 7: ( VIII-79-329 )

VIII-32-137 Egbert RIJMBERG
geb. 30-5-1882 te Haren (Hemmen)
ovl. 10-1-1901 te Haren, 18 jaar oud
zoon van: Jacob Geert RIJMBERG
Trientje van HEMMEN
( VII-15-61 )
fam. 35: ( IV-6-31 )

VIII-33-138 Margje HAMMINGA
geb. 5-6-1876 te Zuidlaren
ovl. 13-2-1949 te Zuidlaren, 72 jaar oud
dochter van: Willem HAMMINGA
Geertje RIJMBERG

( VII-15-62 )

VIII-33-139 Hendrik HAMMINGA
geb. 6-12-1877 te Zuidlaren
zoon van: Willem HAMMINGA
Geertje RIJMBERG

( VII-15-62 )

VIII-33-140 Geert HAMMINGA
geb. 4-11-1884 te Zuidlaren
ovl. 19-3-1886 te Zuidlaren, 16 maand oud
zoon van: Willem HAMMINGA
Geertje RIJMBERG

( VII-15-62 )

VIII-34-141 Aaltien ARENDS
geb. 22-8-1852 te Haren (Essen)
ovl. 29-4-1917 te Zuidlaren, 64 jaar oud
dochter van: Harm ARENDS
Aaltien LUIKEN
( VII-16-63 )
  Zij trouwde op 10-5-1879 te Haren met:  
  Christoffel RUULS
geb. 8-6-1849 te Haren
ovl. 28-11-1915 te Peize, 66 jaar oud
zoon van: Jan Christoffers (Jan) RUULS
Jantje [Lucas] BRINK
fam. 7: ( VI-14-89 )
fam. 40: ( V-2-9 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan RUULS geb. 2-3-1880 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VIII-89-350 )
  2. Harm RUULS geb. 12-11-1881 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VIII-89-351 )

VIII-34-142 Geert ARENDS
geb. ca 1855 te Eelde
zoon van: Harm ARENDS
Aaltien LUIKEN
( VII-16-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1884), arbeider (1894).
 
  Hij trouwde op 8-11-1884 te Eelde (HA-11) met:  
  Albertien BONDER
geb. ca 1864 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan BONDER
Jakobje HOFSTEE

fam. 113: ( VII-20-79 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jans ARENDS geb. 7-11-1889 te Eelde (Paterswolde) ( IX-53-214 )
  2. Jacoba ARENDS geb. 9-1-1894 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-4-1971 te Eelde (Eelderwolde) ( IX-53-215 )
  3. Harm ARENDS geb. 2-11-1895 te Eelde ( IX-53-216 )
  4. Alberdine ARENDS geb. 2-8-1906 te Eelde (Paterswolde) ( IX-53-217 )

VIII-35-143 Aaltje ARENDS
geb. 17-2-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-10-1937 te Uithuizen, 67 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Geertruid NIJDAM
( VII-16-64 )
fam. 17: ( IX-17-77 )
  Zij trouwde op 4-5-1893 te Eelde met:  
  Roelf HOTZES
geb. 18-12-1858 te Haren (Noordlaren)
ovl. 1-3-1929 te Haren (Noordlaren), 70 jaar oud
zoon van: Jan HOTZES
Jantien BRINK

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 34 jaar, bruid 23 jaar. Huwelijk op 19-5-1922 door scheiding ontbonden te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HOTZES geb. 20-4-1894 te Haren (Noordlaren) / ovl. 21-3-1961 te Haren ( IX-54-218 )

VIII-35-144 Willemina ARENDS
geb. 18-11-1872 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 26-2-1929 te Eelde, 56 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Geertruid NIJDAM
( VII-16-64 )
fam. 17: ( IX-17-77 )
  Zij trouwde op 15-10-1892 te Eelde met:  
  Gerrit HULZEBOS
geb. 24-5-1867 te Eelde
ovl. 20-1-1943 te Eelde, 75 jaar oud
zoon van: Pieter HULZEBOS
Hillechien WIGGERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: verver (1894 - 1918).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien HULZEBOS geb. 12-5-1894 te Eelde ( IX-55-219 )
  2. Truida HULZEBOS geb. 20-3-1896 te Eelde ( IX-55-220 )
  3. Geertje HULZEBOS geb. 28-9-1897 te Eelde / ovl. 2-11-1918 te Eelde ( IX-55-221 )
  4. Hendrik HULZEBOS geb. 4-11-1899 te Eelde ( IX-55-222 )

VIII-36-145 Aaltje ARENDS
geb. 24-6-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-3-1885 te Eelde, 14 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-16-66 )
fam. 17: ( IX-17-81 )

VIII-36-146 Willemina ARENDS
geb. 7-2-1873 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-8-1913 te Eelde, 40 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-16-66 )
fam. 17: ( IX-17-81 )
  Zij trouwde op 18-5-1895 te Eelde met:  
  Jan LEMMEN
geb. 12-3-1865 te Eelde
ovl. 19-3-1939 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Berend LEMMEN
Jantien POEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1896 - 1925).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend LEMMEN geb. 9-3-1896 te Eelde (Oosterbroek) ( IX-56-223 )
  2. Trientje LEMMEN geb. 2-5-1897 te Eelde (Oosterbroek) ( IX-56-224 )
  3. Jantje LEMMEN geb. 25-1-1901 te Eelde / ovl. 1-11-1925 te Eelde ( IX-56-225 )
  4. Geertje LEMMEN geb. 31-10-1903 te Eelde / ovl. 17-6-1914 te Eelde ( IX-56-226 )
  5. Geert LEMMEN geb. 12-7-1907 te Eelde (De Punt) ( IX-56-227 )
  6. Frederik LEMMEN geb. 7-5-1910 te Eelde (De Punt) / ovl. 23-6-1947 te Assen ( IX-56-228 )

VIII-36-147 Jantje ARENDS
geb. 29-11-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-2-1938 te Eelde, 61 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-16-66 )
fam. 17: ( IX-17-81 )
  Zij trouwde op 9-9-1899 te Eelde met:  
  Hendrik SUURD
geb. 30-7-1873 te Eelde
zoon van: Willem SUURD
Geessien KAMPS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900, 1902), wegwerker (1906, 1916).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesje SUURD geb. 25-2-1900 te Eelde / ovl. 19-7-1960 te Roden (Nieuw Roden) ( IX-57-229 )
  2. Geert SUURD geb. 18-5-1902 te Eelde / ovl. 11-7-1982 te Schoonloo ( IX-57-230 )
  3. Trientje SUURD geb. 21-1-1904 te Eelde / ovl. 1-5-1980 te Groningen ( IX-57-231 )
  4. Willem Hendrik SUURD geb. 13-1-1906 te Eelde / ovl. 7-2-1906 te Eelde ( IX-57-232 )
  5. Wilhelmina SUURD geb. 6-12-1913 te Eelde / ovl. 18-1-1916 te Eelde ( IX-57-233 )

VIII-36-148 Annechien ARENDS
geb. 5-1-1883 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 24-11-1884 te Eelde, 22 maand oud
dochter van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-16-66 )
fam. 17: ( IX-17-81 )

VIII-36-149 Derk ARENDS
geb. 9-12-1885 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert ARENDS
Trientje NIJDAM
( VII-16-66 )
fam. 17: ( IX-17-81 )

VIII-38-152 Roelf ARENDS
geb. 25-8-1848 te Vries
ovl. 22-1-1917 te Roden, 68 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-18-68 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1884, 1917).
 
  Hij trouwde op 19-4-1884 te Roden met:  
  Aaltien LANING
geb. 20-8-1859 te Roden
ovl. 6-1-1930 te Roden, 70 jaar oud
dochter van: Geert [Derks] LANING
Hinderkien [Jannes] GEERSING

  Uit deze relatie  
  1. NN ARENDS geb. 1-6-1884 te Roden / ovl. 1-6-1884 te Roden ( IX-58-234 )
  2. Geert ARENDS geb. 3-7-1885 te Roden / ovl. 14-1-1963 te Roden ( IX-58-235 )

VIII-38-153 Harmtien ARENDS
geb. 17-9-1852 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-2-1918 te Vries (Bunne), 65 jaar oud
dochter van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-18-68 )
  Zij trouwde (1) op 7-5-1881 te Vries met:  
  Markus KREGEL
geb. 15-10-1858 te Vries (Bunne)
ovl. 11-7-1885 te Vries (Bunne), 26 jaar oud
zoon van: Steven KREGEL
Annechien HOLTHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1881 - 1884).
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien KREGEL geb. 17-11-1881 te Vries (Bunne) / ovl. 13-7-1888 te Vries (Bunne) ( IX-59-236 )
  2. Arend KREGEL geb. 8-4-1884 te Vries (Bunne) / ovl. 3-2-1885 te Vries (Bunne) ( IX-59-237 )
  Zij trouwde (2) op 2-5-1889 te Vries met:  
  Lambert DOEDENS
geb. 4-7-1842 te Vries (Bunne)
ovl. 20-2-1894 te Vries (Bunne), 51 jaar oud
zoon van: Tijmen [Geerts] DOEDENS
Jantien [Lamberts] VEDDER

fam. 113: ( V-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1889).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 46 jaar, bruid 36 jaar, weduwnaar van Roelfien Kregel, weduwe van Markus Kregel.
 

VIII-38-154 Hendrik ARENDS
geb. 2-9-1853 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-12-1902 te Vries, 49 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-18-68 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1902).
 

VIII-38-155 Menke ARENDS
geb. 21-2-1859 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-7-1933 te Assen, 74 jaar oud
dochter van: Arend ARENDS
Aaltien KIERS
( VII-18-68 )
  Zij trouwde op 10-5-1891 te Assen met:  
  Harm ELEVELD
geb. 7-8-1856 te Assen
ovl. 24-3-1941 te Assen, 84 jaar oud
zoon van: Harm ELEVELD
Albertje BAKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: klerk (1892 - 1918).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje Huiser.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm ELEVELD geb. 26-3-1892 te Assen ( IX-60-238 )
  2. Arend Hendrik ELEVELD geb. 11-9-1894 te Assen / ovl. 29-1-1918 te Groningen (overl. te Assen) ( IX-60-239 )

VIII-40-162 Roelf ARENDS
geb. 22-5-1856 te Eelde
ovl. 21-12-1900 te Vries, 44 jaar oud
zoon van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-18-71 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1885), arbeider (1887 - 1889).
 
  Hij trouwde op 27-6-1885 te Peize met:  
  Grietien BEEN
geb. 11-11-1848 te Peize
ovl. 7-5-1934 te Peize, 85 jaar oud
dochter van: Jan BEEN
Lammina de RINK

  Uit deze relatie  
  1. Berend ARENDS geb. 8-10-1885 te Peize ( IX-65-264 )
  2. Lammina ARENDS geb. 15-2-1887 te Eelde / ovl. 23-2-1919 te Haren (Noordlaren) ( IX-65-265 )
  3. Jan ARENDS geb. 30-5-1888 te Eelde / ovl. 6-9-1888 te Eelde ( IX-65-266 )
  4. Jan ARENDS geb. 15-9-1889 te Vries (De Punt) / ovl. 23-12-1889 te Vries ( IX-65-267 )
  5. Willem ARENDS geb. 24-5-1894 te Haren ( IX-65-268 )

VIII-40-163 Jantje ARENDS
geb. 10-2-1860 te Eelde
dochter van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-18-71 )
  Zij trouwde op 5-5-1883 te Eelde met:  
  Jakob HOFSTEE
geb. 29-5-1857 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jannes HOFSTE
Grietien ENSING
fam. 113: ( VII-20-78 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koetsier (1883 - 1884), landbouwer (1886 - 1921).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend HOFSTEE geb. 21-10-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-4-1961 te Noorddijk (Middelbert) fam. 113: ( IX-62-253 )
  2. Grietje HOFSTEE geb. 24-10-1884 te Eelde (Paterswolde) fam. 113: ( IX-62-254 )
  3. Martha HOFSTEE geb. 13-5-1886 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-2-1960 te Noorddijk (Middelbert) fam. 113: ( IX-62-255 )
  4. Jannes HOFSTEE geb. 31-3-1889 te Noorddijk (Middelbert) fam. 113: ( IX-62-256 )
  5. Willem HOFSTEE geb. 14-11-1891 te Noorddijk (Middelbert) fam. 113: ( IX-62-257 )
  6. Jantina Willemina HOFSTEE geb. 22-1-1894 te Noorddijk (Middelbert) fam. 113: ( IX-62-258 )
  7. Hendrik HOFSTEE geb. 30-6-1895 te Noorddijk (Middelbert) fam. 113: ( IX-62-259 )

VIII-40-164 Siem ARENDS
geb. 26-3-1866 te Vries (Bunne)
zoon van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-18-71 )

VIII-40-165 Willemtje ARENDS
geb. 23-7-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-3-1953 te Vries, 81 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Wilmtien EVENHUIS
( VII-18-71 )
  Zij trouwde (1) op 18-5-1895 te Vries met:  
  Hendrik GREVING
geb. 18-4-1857 te Vries
ovl. 10-10-1895 te Vries, 38 jaar oud
zoon van: Klaas Homan GREVING
Annechien KREMER
fam. 113: ( VI-17-81 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1895).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Aaltien Boer.
 
  Zij trouwde (2) op 13-11-1897 te Vries met:  
  Pieter GREVING
geb. 1-12-1867 te Vries
ovl. 15-8-1908 te Vries, 40 jaar oud
zoon van: Klaas Homan GREVING
Annechien KREMER
fam. 113: ( VI-17-81 )
  Bij het huwelijk
Weduwe van Hendrik Greving. Gehuwd met dispensatie. Bruidegom was zwager van de bruid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik GREVING geb. 11-1-1898 te Vries / ovl. 19-9-1969 te Vries fam. 113: ( VIII-119-588 )
  2. Berend GREVING geb. 26-8-1899 te Vries fam. 113: ( VIII-119-589 )
  3. Annechien GREVING geb. 11-4-1901 te Vries / ovl. 27-8-1901 te Vries fam. 113: ( VIII-119-590 )
  4. Annechien GREVING geb. 8-6-1902 te Vries / ovl. 16-2-1903 te Vries fam. 113: ( VIII-119-591 )
  5. Jan GREVING geb. 6-5-1904 te Vries / ovl. 6-11-1955 te Vries fam. 113: ( VIII-119-592 )
  6. Annechien GREVING geb. 13-5-1908 te Vries / ovl. 16-4-1910 te Vries fam. 113: ( VIII-119-593 )
  Zij trouwde (3) op 7-3-1914 te Vries (HA-2) met:  
  Albert TIMMER
geb. 10-3-1877 te Vries (Oudemolen) (GA-21)
ovl. 7-4-1951 te Vries (OA-17), 74 jaar oud
zoon van: Jan TIMMER
Jantje LUPPEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1918, 1951).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 36 jaar.; bruid: 42 jaar.; weduwnaar van Bertha Tjarks; weduwe van Pieter Greving; weduwe van Hendrik Greving.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert TIMMER geb. 11-4-1917 te Vries / ovl. 6-9-1918 te Vries ( IX-67-282 )

VIII-41-166 Minke ARENDS
geb. 15-8-1859 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde), 12 weken oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-18-73 )

VIII-41-167 Roelf ARENDS
geb. 6-4-1861 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-4-1918 te Eelde, 57 jaar oud
zoon van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-18-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887), koopman (1890-1892), winkelier (1894-1897, 1918).
 
  Hij trouwde op 17-4-1886 te Eelde met:  
  Lammechien JAGER
geb. 4-2-1868 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-1-1937 te Eelde, 68 jaar oud
dochter van: Pieter JAGER
Johanna van BERGEN

  Uit deze relatie  
  1. Louise ARENDS geb. 17-1-1887 te Eelde (Paterswolde) ( IX-68-283 )
  2. Pieter Jan ARENDS geb. 16-5-1890 te Eelde ( IX-68-284 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 4-4-1892 te Eelde ( IX-68-285 )
  4. Bertus ARENDS geb. 6-3-1894 te Eelde ( IX-68-286 )
  5. Johanna ARENDS geb. 25-1-1896 te Eelde / ovl. 14-1-1897 te Eelde ( IX-68-287 )
  6. Johanna ARENDS geb. 16-11-1903 te Eelde ( IX-68-288 )
  7. Jantiene Lammechiene ARENDS geb. 22-7-1909 te Eelde ( IX-68-289 )

VIII-41-168 Jantje ARENDS
geb. 10-10-1863 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-7-1943 te Eelde, 79 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-18-73 )
  Zij trouwde op 9-7-1881 te Eelde met:  
  Hendrik BOS
geb. 25-8-1858 te Eelde
ovl. 30-6-1939 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Berend BOS
Jantien HARTLIEF

fam. 111: ( VI-22-72 )
  Persoonlijke informatie
BVeroep: arbeider (1881 - 1891), landbouwer (1898 - 1905).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BOS geb. 7-12-1881 te Eelde (Paterswolde) fam. 111: ( VIII-20-36 )
  2. Jantje BOS geb. 31-8-1883 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-37 )
  3. Louisa BOS geb. 30-1-1885 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-38 )
  4. Berend BOS geb. 28-9-1887 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-39 )
  5. Adriana BOS geb. 20-11-1889 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-40 )
  6. Roelf BOS geb. 14-6-1891 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-41 )
  7. Jan BOS geb. 5-5-1898 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-42 )
  8. Menno BOS geb. 30-6-1900 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-43 )
  9. Jantiena BOS geb. 22-12-1902 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-44 )
  10. Arend BOS geb. 3-8-1905 te Eelde / ovl. 4-8-1905 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-45 )
  11. Albertha Wilhelmina BOS geb. 26-2-1909 te Eelde / ovl. 11-3-1941 te Eelde fam. 111: ( VIII-20-46 )

VIII-41-169 Minke ARENDS
geb. 13-11-1865 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 20-3-1911 te Leek (Midwolda), 45 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-18-73 )
  Zij trouwde op 11-7-1885 te Eelde met:  
  Tjeerd [Gosses] van DIJK
geb. 25-10-1859 te Tietjerksteradeel (Bergum)
zoon van: Gosse [Tjeerds] van DIJK
Gerritje [Alberts] van AKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinman (1886, 1888), tuinman in 1913 en wonende in Oosterwolde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gosse van DIJK geb. 6-7-1886 te Eelde (Paterswolde) ( IX-70-301 )
  2. Hendrik van DIJK geb. 11-6-1888 te Eelde (Paterswolde) ( IX-70-302 )
  3. Gerritje van DIJK geb. 18-11-1890 te Groningen ( IX-70-303 )
  4. Roelf van DIJK geb. 8-3-1893 te Leek (Midwolde) ( IX-70-304 )
  5. Louise van DIJK geb. 27-9-1895 te Leek (Midwolde) ( IX-70-305 )
  6. Johannes van DIJK geb. 20-1-1898 te Leek (Midwolde) ( IX-70-306 )
  7. Jantje van DIJK geb. 20-2-1900 te Leek (Midwolde) ( IX-70-307 )
  8. Benne van DIJK geb. 19-8-1902 te Leek (Midwolde) ( IX-70-308 )
  9. Adolf van DIJK geb. 30-9-1905 te Leek (Midwolde) / ovl. 9-1-1911 te Leek (Midwolde) ( IX-70-309 )
  10. Minke van DIJK geb. 17-2-1908 te Leek (Midwolde) ( IX-70-310 )

VIII-41-170 Adolf ARENDS
geb. 2-5-1868 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-11-1939 te Eelde, 71 jaar oud
zoon van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-18-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1895 - 1897), landbouwer (1899), arbeider (1900), landbouwer (1903). Ook bij overlijden beroep vermeld als landbouwer (1939).
 
  Hij trouwde op 19-5-1894 te Eelde met:  
  Hinderkien de BOER
geb. 7-8-1872 te Eelde
ovl. 15-9-1922 te Eelde, 50 jaar oud
dochter van: Meerten de BOER
Jantien HARTLIEF

fam. 111: ( V-4-17 )
  Uit deze relatie  
  1. Louise ARENDS geb. 17-3-1895 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-8-1951 te Eelde ( IX-71-311 )
  2. Jantje ARENDS geb. 29-5-1896 te Eelde ( IX-71-312 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 3-6-1897 te Eelde ( IX-71-313 )
  4. Meerten ARENDS geb. 27-4-1899 te Eelde / ovl. 17-3-1900 te Eelde ( IX-71-314 )
  5. Meerten ARENDS geb. 30-10-1903 te Eelde / ovl. 19-11-1903 te Eelde ( IX-71-315 )

VIII-41-171 Geessien ARENDS
geb. 19-8-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-9-1875 te Eelde (Paterswolde), 5 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-18-73 )

VIII-41-172 Willemina ARENDS
geb. 30-8-1873 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 8-3-1911 te Leek (Tolbert), 37 jaar oud
dochter van: Hindrik ARENDS
Louisa KOCH
( VII-18-73 )
  Zij trouwde op 5-11-1892 te Leek met:  
  Jan HUMMEL
geb. 12-7-1864 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Jurrien HUMMEL
Tjeetske SCHAAFSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1892, 1913).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurrien HUMMEL geb. 18-4-1901 te Leek (Tolbert) ( IX-72-316 )
  2. Roelf HUMMEL geb. 11-7-1903 te Leek (Tolbert) ( IX-72-317 )
  3. Jan HUMMEL geb. 29-3-1905 te Leek (Tolbert) ( IX-72-318 )
  4. Jantje HUMMEL geb. 25-12-1906 te Leek (Tolbert) ( IX-72-319 )
  5. Jacoba HUMMEL geb. 27-1-1909 te Leek (Tolbert) ( IX-72-320 )

VIII-42-173 Willem de WIT
geb. ca 1868 te Haren (Harenermolen)
ovl. 4-6-1937 te Groningen
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-18-74 )
  Hij trouwde op 7-3-1891 te Ezinge met:  
  Geertje SMIT
geb. 22-2-1860 te Aduard (Den Ham)
ovl. 4-6-1945 te Groningen, 85 jaar oud
dochter van: Bernardus [Eibes] SMIT
Bouktje WIERINGA

  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes de WIT geb. 8-5-1891 te Aduarderzijl / ovl. 31-7-1891 te Aduarderzijl ( IX-73-321 )
  2. Johannes de WIT geb. 27-8-1892 te Aduarderzijl / ovl. 11-5-1902 te Aduarderzijl ( IX-73-322 )
  3. Bouktje de WIT geb. 9-9-1894 te Aduarderzijl / ovl. 22-3-1909 te Groningen ( IX-73-323 )
  4. Bernardus de WIT geb. 11-5-1896 te Aduarderzijl / ovl. 17-5-1897 te Aduarderzijl ( IX-73-324 )
  5. Bernardus de WIT geb. 31-1-1899 te Ten Boer (Sint Annen) / ovl. 17-4-1903 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-73-325 )
  6. Wubbechien de WIT geb. 26-5-1901 te Groningen / ovl. 22-12-1994 te Groningen ( IX-73-326 )

VIII-42-174 Minke de WIT
geb. 21-7-1869 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-3-1956 te Leens, 86 jaar oud
dochter van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-18-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; dagloonster (1898).
 
  Zij trouwde op 25-5-1889 te Ezinge met:  
  Louwe van der LEI
geb. 19-1-1864 te Fransum
ovl. 20-1-1924 te Leens (Warfhuizen), 60 jaar oud
zoon van: Karst van der LEI
Hendrikje WITTERHOLT

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1889), daglooner (1898-1914), arbeider (1917), daglooner (1924).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Karst van der LEI geb. 16-10-1889 te Oldenhove (Saaksum) ( IX-74-327 )
  2. Wubbeliena van der LEI geb. 1-1-1891 te Ezinge / ovl. 1-7-1891 te Ezinge ( IX-74-328 )
  3. Johannes van der LEI geb. 28-1-1892 te Ezinge ( IX-74-329 )
  4. Jan van der LEI geb. 24-2-1893 te Ezinge / ovl. 25-8-1893 te Ezinge (Aduarderzijl) ( IX-74-330 )
  5. Niklaas van der LEI geb. 16-10-1895 te Ezinge (Aduarderzijl) / ovl. 4-4-1897 te Ezinge (Oostum) ( IX-74-331 )
  6. Niklaas van der LEI geb. 3-4-1897 ( IX-74-332 )
  7. Wubbelina van der LEI geb. 18-8-1898 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 20-9-1898 te Leens (Warfhuizen) ( IX-74-333 )
  8. Hendrik van der LEI geb. 4-4-1903 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 25-1-1917 te Oldenhove (Saaksum) ( IX-74-334 )
  9. NN van der LEI geb. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen) ( IX-74-335 )

VIII-42-175 Roelof de WIT
geb. 29-6-1872 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-10-1949 te Leens, 77 jaar oud
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-18-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1896).
 
  Hij trouwde op 30-4-1896 te Leens met:  
  Catharina Bouwina LUURTSEMA
geb. 1-10-1858 te Winsum (Klein Garnwerd)
ovl. 24-4-1940 te Hoogkerk, 81 jaar oud
dochter van: Bouwe [Pieters] LUURTSEMA
Trientje [Reinders] de VRIES

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 37 jaar. weduwe van Jan Helenius.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes Willem de WIT geb. 6-8-1898 te Groningen / ovl. 12-7-1918 te Usquert ( IX-75-336 )

VIII-42-176 Wubbienus de WIT
geb. 25-5-1875 te Feerwerd
ovl. 17-8-1875 te Feerwerd, 12 weken oud
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-18-74 )

VIII-42-177 Wubbinus de WIT
geb. 22-8-1876 te Feerwerd
ovl. 2-10-1876 te Feerwerd, 41 dagen oud
zoon van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-18-74 )

VIII-42-178 Wubbina de WIT
geb. 31-8-1877 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 11-6-1931 te Eelde, 53 jaar oud
dochter van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

( VII-18-74 )
  Zij trouwde op 23-12-1899 te Eelde met:  
  Andries NIJDAM
geb. 29-11-1876 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 18-7-1955 te Eelde, 78 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Grietje DIJK
fam. 17: ( IX-17-79 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wubbegien NIJDAM geb. 20-9-1900 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-1-1901 te Hoogezand (Kalkwijk) fam. 17: ( XI-101-488 )
  2. Wubbechien NIJDAM geb. 18-2-1903 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-9-1984 te Groningen fam. 17: ( XI-101-489 )
  3. Grietje NIJDAM geb. 5-12-1904 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-7-1985 te Eelde fam. 17: ( XI-101-490 )
  4. Berend NIJDAM geb. 29-3-1906 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-4-1988 te Eelde fam. 17: ( XI-101-491 )
  5. Johannes NIJDAM geb. 15-6-1908 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( XI-101-492 )
  6. Willem NIJDAM geb. 24-9-1909 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-9-1986 te Eelde fam. 17: ( XI-101-493 )
  7. Hendrik NIJDAM geb. 10-12-1913 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( XI-101-494 )

VIII-43-179 Jan Roelof NIENHUIS
geb. 3-1-1869 te Eelde
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-180 NN NIENHUIS
geb. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-3-1870 te Eelde (Paterswolde), 0 dagen oud
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-43-181 Menke NIENHUIS
geb. 19-4-1871 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-182 Anna Margrietha NIENHUIS
geb. 19-1-1873 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-183 Roelf NIENHUIS
geb. 28-9-1874 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-1-1880 te Eelde (Paterswolde), 5 jaar oud
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-184 Lucas NIENHUIS
geb. 20-1-1876 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-185 Hendrik NIENHUIS
geb. 27-7-1877 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-7-1878 te Eelde (Paterswolde), 11 maand oud
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-186 Maria NIENHUIS
geb. 22-11-1878 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-187 Roelfien NIENHUIS
geb. 3-6-1881 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-188 Hendrik NIENHUIS
geb. 8-6-1884 te Eelde
zoon van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-43-189 Wubina NIENHUIS
geb. 3-3-1887 te Eelde
dochter van: Arend NIENHUIS
Harmtien ARENDS

( VII-18-75 )

VIII-44-190 Berend ARENDS
geb. 8-1-1877 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf ARENDS
Sietske VISSER
( VII-19-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900), klompenmaker te Vries (1912), tolpachter te Paterswolde (1915). In 1924 is Berend verhuisd naar Haren.
 
  Hij trouwde op 21-4-1900 te Haren (HA-6) met:  
  Marchien BONDER
geb. 2-11-1877 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

fam. 41: ( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Berend Smeenk (43 jr), landbouwer, wonende te Harenermolen, en Uge Bos.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 23 jaar; bruid 22 jaar
 

VIII-45-191 Hendrik ARENDS
geb. ca 1862 te Haren
zoon van: Jakob ARENDS
Derkien GRASHUIS
( VII-20-77 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887).
 
  Hij trouwde op 7-5-1887 te Eelde (HA-7) met:  
  Bardina ENSING
geb. ca 1859 te Eelde
dochter van: Folkert ENSING
Aaltien BEKKERING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 30-11-1889 te Eelde ( IX-77-344 )

VIII-45-192 Lammechien ARENDS
geb. ca 1872 te Vries
dochter van: Jakob ARENDS
Derkien GRASHUIS
( VII-20-77 )
  Zij trouwde op 19-8-1893 te Eelde (HA-7) met:  
  Hendrik ARENDS
geb. ca 1872 te Eelde
zoon van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-20-78 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje ARENDS geb. 18-7-1905 te Eelde / ovl. 7-9-1931 te Eelde ( IX-78-345 )

VIII-46-193 Hendrik ARENDS
geb. ca 1872 te Eelde
zoon van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-20-78 )
  Hij trouwde op 19-8-1893 te Eelde (HA-7) met:  
  Lammechien ARENDS
geb. ca 1872 te Vries
dochter van: Jakob ARENDS
Derkien GRASHUIS
( VII-20-77 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje ARENDS geb. 18-7-1905 te Eelde / ovl. 7-9-1931 te Eelde ( IX-78-345 )

VIII-46-194 Aaltien ARENDS
geb. 12-7-1873 te Peize
ovl. 22-1-1948 te Vries (Bunne), 74 jaar oud
dochter van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-20-78 )
  Zij trouwde op 8-5-1897 te Peize met:  
  Jacob HOMMES
geb. 21-10-1870 te Peize
ovl. 28-3-1956 te Peize, 85 jaar oud
zoon van: Jan HOMMES
Jantien LUINGE

fam. 114: ( IX-7-14 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan HOMMES geb. 28-9-1904 te Peize (Peizerpol) fam. 114: ( XI-5-16 )
  2. NN HOMMES geb. 28-9-1904 te Peize (Peizerpol) / ovl. 28-9-1904 te Peize (Peizerpol) fam. 114: ( XI-5-15 )

VIII-46-195 Gerrit ARENDS
geb. 12-11-1876 te Eelde
ovl. 26-5-1960 te Haren, 83 jaar oud
zoon van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-20-78 )
  Hij trouwde op 28-1-1905 te Haren met:  
  Aaltje ALBERTS
geb. 26-1-1879 te Haren (GA-9)
ovl. 7-5-1962 te Haren, 83 jaar oud
dochter van: Derk ALBERTS
Albertje OOSTERVELD
fam. 32: ( IV-3-17 )
fam. 7: ( VI-33-222 )
  Uit deze relatie  
  1. Albertje ARENDS geb. 15-3-1905 te Haren ( IX-80-348 )
  2. NN ARENDS geb. 24-9-1909 te Haren (Onnen) / ovl. 24-9-1909 te Haren (Onnen) ( IX-80-349 )
  3. Hendrik ARENDS geb. 24-5-1911 te Haren (Onnen) / ovl. 13-7-1945 te Haren ( IX-80-350 )

VIII-46-196 Grietien ARENDS
geb. 29-9-1883 te Eelde
dochter van: Hendrik ARENDS
Grietien KREGEL
( VII-20-78 )
  Zij trouwde op 11-5-1907 te Haren met:  
  Wiecher HORST
geb. 4-3-1879 te Haren
zoon van: Egbert HORST
Hillechien HADDERS
fam. 22: ( VI-5-25 )

VIII-47-197 Lammert WIGCHERS
geb. 11-10-1874 te Eelde
ovl. 20-11-1878 te Eelde (OA-35), 4 jaar oud
zoon van: Wigger WIGCHERS
Aaltien BEKKERING
( VII-21-79 )

VIII-47-198 Lammert WIGGERS
geb. 11-8-1879 te Eelde (GA-40)
zoon van: Wigger WIGCHERS
Aaltien BEKKERING
( VII-21-79 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1899).
 
  Hij trouwde op 28-10-1899 te Eelde (HA-20) met:  
  Bouwke BONDER
geb. 25-9-1879 te Eelde
ovl. 12-7-1911 te Eelde, 31 jaar oud
dochter van: Albert BONDER
Bouchien BOERMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bougien WIGGERS geb. 21-1-1903 te Eelde ( IX-81-351 )
  2. Albertje WIGGERS geb. 15-10-1908 te Eelde / ovl. 8-9-1929 te Groningen ( IX-81-352 )

VIII-51-214 Klaassien ARENDS
geb. ca 1881 te Groningen
dochter van: Jan ARENDS
Hendrika VRIELING
( VII-23-84 )
fam. 4: ( VI-13-65 )
  Zij trouwde op 28-5-1914 te Groningen (HA-271) met:  
  Jan WOLTERS
geb. ca 1881 te Voorst
zoon van: Jan WOLTERS
Johanna Willelmina JANSEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1914).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: voerman; bruidegom 32 jaar; bruid 32 jaar
 

VIII-51-215 NN ARENDS
geb. 21-9-1883 te Groningen
ovl. 21-9-1883 te Groningen (OA-972), 0 dagen oud
dochter van: Jan ARENDS
Hendrika VRIELING
( VII-23-84 )
fam. 4: ( VI-13-65 )

VIII-52-216 Kornelsien ARENDS
geb. ca 1881 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert ARENDS
Fennechien VEENHUIS
( VII-24-85 )
  Zij trouwde op 20-5-1911 te Eelde (HA-9) met:  
  Sieger VEENHUIS
geb. 12-1-1883 te Eelde (Paterswolde) (GA-3)
zoon van: Theije VEENHUIS
Cornelia SWAVING

fam. 27: ( VI-3-15 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 28 jaar.; bruid: 29 jaar
 

VIII-52-217 Marchien ARENDS
geb. 7-3-1892 te Eelde (Paterswolde, Schelfhorst)
dochter van: Geert ARENDS
Fennechien VEENHUIS
( VII-24-85 )
  Zij trouwde op 20-10-1917 te Eelde (HA-26) met:  
  Harm VEENHUIS
geb. 20-3-1884 te Haren
ovl. 6-5-1926 te Eelde (OA-11), 42 jaar oud
zoon van: Theije VEENHUIS
Cornelia SWAVING

fam. 27: ( VI-3-15 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1926)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 33 jaar, bruid 25 jaar.
 

VIII-52-218 Jan ARENDS
geb. 2-8-1895 te Schelfhorst
zoon van: Geert ARENDS
Fennechien VEENHUIS
( VII-24-85 )
  Hij trouwde op 25-3-1920 te Eelde met:  
  Hillechien de BOER
geb. 11-3-1899 te Eelde
dochter van: Albert de BOER
Fennegien ELDERS
fam. 111: ( VI-9-23 )

VIII-53-219 Jan ARENDS
geb. 18-5-1884 te Eelde
ovl. 18-12-1940 te Eelde, 56 jaar oud
zoon van: Reint ARENDS
Jantien NIENHUIS
( VII-24-86 )
  Hij trouwde op 5-11-1910 te Eelde met:  
  Jantien RUTGERS
geb. 8-11-1889 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan RUTGERS
Marchien ZWAVING

fam. 27: ( VI-1-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Reint ARENDS geb. 24-2-1911 te Eelde / ovl. 7-5-1911 te Eelde ( IX-83-358 )
  2. Reint ARENDS geb. 14-2-1912 te Eelde / ovl. 22-3-1912 te Eelde ( IX-83-359 )
  3. Marchien ARENDS geb. ca 1914 te Eelde / ovl. te Eelde ( IX-83-360 )

VIII-54-220 Harm PIETERS
geb. 13-9-1884 te Vries (Yde)
ovl. 31-10-1978, 94 jaar oud
zoon van: Egbert PIETERS
Berentien BRINK
( VII-25-88 )
fam. 113: ( VIII-14-60 )
  Hij trouwde op 7-5-1914 te Lienden met:  
  Willemina Cornelia van OMMEREN
geb. 18-2-1886 te Lienden
ovl. 24-2-1977, 91 jaar oud
dochter van: Willem Cornelis van OMMEREN
Gerritje van HATTEM

  Uit deze relatie  
  1. Egberdina Hillechien PIETERS geb. 26-5-1925 / ovl. 26-4-1928 ( IX-84-361 )

VIII-54-221 Jan PIETERS
geb. 18-1-1887 te Vries (Yde)
ovl. 23-9-1945 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Egbert PIETERS
Berentien BRINK
( VII-25-88 )
fam. 113: ( VIII-14-60 )
  Hij trouwde op 5-5-1917 te Vries met:  
  Ida GEERTS
geb. 26-3-1892 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 23-9-1945 te Groningen, 53 jaar oud
dochter van: Remmelt GEERTS
Marchien SCHOLTENS

  Uit deze relatie  
  1. Egbert PIETERS ( IX-85-362 )
  2. Remmelt PIETERS ( IX-85-363 )
  3. Marchien PIETERS ( IX-85-364 )

VIII-54-222 Gerrit PIETERS
geb. 28-6-1889 te Vries (Yde) (GA-57)
ovl. 23-6-1890 te Vries (Yde), 11 maand oud
zoon van: Egbert PIETERS
Berentien BRINK
( VII-25-88 )
fam. 113: ( VIII-14-60 )

VIII-54-223 Gerrit PIETERS
geb. 3-3-1891 te Vries (Yde)
zoon van: Egbert PIETERS
Berentien BRINK
( VII-25-88 )
fam. 113: ( VIII-14-60 )
  Hij trouwde op 8-4-1922 te Vries met:  
  Jantje BRUINS
geb. 3-4-1896 te Anloo (Gasteren) (GA-38)
dochter van: Johannes BRUINS
Aaltje NESSING


VIII-54-224 Jantien PIETERS
geb. 24-10-1892 te Vries (Yde)
ovl. 13-3-1983, 90 jaar oud
dochter van: Egbert PIETERS
Berentien BRINK
( VII-25-88 )
fam. 113: ( VIII-14-60 )
  Zij trouwde op 5-5-1917 te Vries met:  
  Albert STRUIK
geb. 9-6-1889 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 13-3-1954 te Vries, 64 jaar oud
zoon van: Geert STRUIK
Annechien ARENDS


VIII-54-225 Roelfien PIETERS
geb. 26-5-1895 te Vries (Yde)
dochter van: Egbert PIETERS
Berentien BRINK
( VII-25-88 )
fam. 113: ( VIII-14-60 )
  Zij trouwde op 9-5-1925 te Vries met:  
  Jan WARMELTS
geb. 15-3-1893 te Norg
zoon van: Luderus WARMELTS
Aaltje Klazina VENEKAMP


VIII-55-226 Albertha Dieuwke Trijntje van DIJK
geb. 15-8-1898 te Nijeveen (GA-26)
ovl. 21-2-1949 te Amersfoort, 50 jaar oud
dochter van: Hans van DIJK
Arendina BAZUIN

( VII-26-91 )

VIII-55-227 Dieuwke Arendina van DIJK
geb. 18-5-1902 te Nijeveen
dochter van: Hans van DIJK
Arendina BAZUIN

( VII-26-91 )
  Zij trouwde op 16-8-1934 te Utrecht met:  
  Willem Elis Martinus NIJHUIS
geb. ca 1901 te Utrecht
zoon van: Willem NIJHUIS
Christina Johanna MEIJSSEN


VIII-56-228 Frouke ZWEERS
geb. 31-5-1864 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-6-1864 te Eelde (Paterswolde), 2 dagen oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )

VIII-56-229 Eltje ZWEERS
geb. 1-8-1865 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 26-4-1942 te Vries (Yde), 76 jaar oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )
  Zij trouwde op 22-6-1895 te Eelde met:  
  Jan SCHOLTENS
geb. 14-3-1860 te Haren (Glimmen)
ovl. 22-5-1911 te Vries (Yde), 51 jaar oud
zoon van: Albert SCHOLTENS
Trijntjen van REE

  Uit deze relatie  
  1. Derk Jantinus SCHOLTENS geb. te Vries (Yde) / ovl. 28-7-1902 ( IX-86-365 )
  2. Albert SCHOLTENS geb. 1-1-1900 te Vries (Yde) ( IX-86-366 )
  3. Jan SCHOLTENS geb. 7-6-1907 te Vries (Yde) ( IX-86-367 )
  4. Roelof SCHOLTENS geb. 8-11-1910 te Vries (Yde) ( IX-86-368 )

VIII-56-230 Jan ZWEERS
geb. 26-10-1867 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-1-1949 te Eelde, 81 jaar oud
zoon van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )

VIII-56-231 Frouwkje ZWEERS
geb. 3-2-1874 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 20-1-1875 te Eelde (Schelfhorst), 11 maand oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )

VIII-56-232 Frouke Annegina ZWEERS
geb. 18-5-1876 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 3-12-1957 te Eelde, 81 jaar oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )
  Zij trouwde op 12-5-1906 te Eelde met:  
  Gerriet HARTLIEF
geb. 12-6-1881 te Eelde
zoon van: Jan HARTLIEF
Hinderkien DUSSEL
fam. 111: ( V-4-20 )
fam. 111: ( VI-15-44 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantien HARTLIEF geb. 25-11-1906 te Eelde fam. 111: ( VII-21-62 )
  2. Hinderkien HARTLIEF geb. 1-3-1909 te Eelde fam. 111: ( VII-21-63 )
  3. Eltje HARTLIEF geb. 4-8-1913 te Eelde / ovl. 25-8-1913 te Eelde fam. 111: ( VII-21-64 )

VIII-56-233 Annechien ZWEERS
geb. 15-2-1883 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )
  Zij trouwde op 11-5-1912 te Eelde met:  
  Jan AALDRING
geb. 17-5-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-12-1949 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Jan Berend AALDERING
Lammechien BAZUIN

( VI-10-36 )

VIII-56-234 Roelfien ZWEERS
geb. 19-8-1884 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 12-9-1884 te Eelde, 24 dagen oud
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )

VIII-56-235 Jantje ZWEERS
geb. 10-1-1912 te Eelde (Schelfhorst)
dochter van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )

VIII-56-236 Derk ZWEERS
geb. 9-11-1917 te Eelde
ovl. 12-11-1917 te Eelde (Paterswolde), 3 dagen oud
zoon van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )

VIII-56-237 NN ZWEERS
geb. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-6-1919 te Eelde (Paterswolde), 0 dagen oud
zoon van: Arend ZWEERS
Wubbechien KLUIVINGH
( VII-27-92 )
( VII-29-100 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-57-238 Jantje ZWEERS
geb. 20-8-1913 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-10-1997 te Eelde, 84 jaar oud
dochter van: Hendrik ZWEERS
Jantje ARENDS
( VII-27-93 )
fam. 109: ( VII-20-134 )
  Zij trouwde op 5-3-1938 te Eelde met:  
  Roelof HARTLIEF
geb. 6-11-1912 te Eelde
ovl. 2-3-1978 te Eelde, 65 jaar oud
zoon van: Wiendelt HARTLIEF
Elisabeth NIJDAM
fam. 111: ( VI-4-16 )
fam. 17: ( X-104-539 )

VIII-58-239 Jan BOER
geb. 8-6-1904 te Eelde
zoon van: Kornelis BOER
Marchien van der HEIJDE
( VII-28-94 )

VIII-58-240 Lammegien BOER
geb. 30-4-1907 te Eelde
dochter van: Kornelis BOER
Marchien van der HEIJDE
( VII-28-94 )
  Zij trouwde op 16-5-1931 te Eelde met:  
  Gerrit HAGENAUW
geb. 20-1-1902 te Roden (Foxwolde)
zoon van: Harm HAGENAUW
Trientje ter STEGE


VIII-59-241 Roelfiena BOER
geb. 31-12-1899 te Haren
dochter van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-28-95 )

VIII-59-242 Dorothea Harmanna BOER
geb. 7-7-1901 te Haren
ovl. 31-8-1961 te Oldehove, 60 jaar oud
dochter van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-28-95 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas KLUNDER
geb. 2-4-1901 te Oldehove
ovl. 10-1-1993 te Kloosterburen, 91 jaar oud
zoon van: Jan KLUNDER
Geertje de WAARD


VIII-59-243 Henderika BOER
geb. 27-11-1906 te Haren
dochter van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-28-95 )

VIII-59-244 Jan BOER
geb. 30-12-1908 te Haren
zoon van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-28-95 )
  Hij trouwde op 19-6-1941 te Groningen met:  
  Trijntje Geertruida PRUMMEL
geb. ca 1918 te Veendam
dochter van: Jan Lambertus PRUMMEL
Geertruida ENGBERTS


VIII-59-245 Harmannus Johannes BOER
geb. 16-3-1911
ovl. 26-12-1964, 53 jaar oud
zoon van: Arend BOER
Daatje BEUMING
( VII-28-95 )

VIII-60-246 Diena POELSTRA
geb. 28-5-1904 te Haren
dochter van: Elle POELSTRA
Eltje Ida BOER

( VII-28-96 )
  Zij trouwde (1) op 10-1-1936 te Haren met:  
  Hendrik PLIJTER
geb. 16-2-1905 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 27-5-1939 te Haren, 34 jaar oud
zoon van: Berend PLIJTER
Trientje van ZANTEN

  Zij trouwde (2) op 6-11-1942 te Haren met:  
  Willem Heiko BEGEMAN
geb. 10-5-1905 te Oude Pekela
zoon van: Geert BEGEMAN
Engelina GRAS


VIII-60-247 Roelfien POELSTRA
geb. 27-5-1907 te Haren
dochter van: Elle POELSTRA
Eltje Ida BOER

( VII-28-96 )
  Zij trouwde op 13-5-1938 te Haren met:  
  Siemen PLIJTER
geb. 20-6-1908 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Berend PLIJTER
Trientje van ZANTEN


VIII-63-261 Lammechien Anje OK de VRIES
geb. 4-4-1907 te Peize
dochter van: Hendrik de VRIES
Evien AALDRING

( VII-30-101 )
  Zij trouwde op 29-10-1926 te Eelde met:  
  Harm OK KOOLMAN
geb. 15-8-1898 te Haren (Noordlaren)
zoon van: Hindrik KOOLMAN
Wubbegien HOMAN
fam. 36: ( VI-13-70 )

VIII-64-262 Jan van DIJKEN
geb. 29-10-1879 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 9-6-1931 te Zuidlaren (de Groeve) (ovl. te Groningen), 51 jaar oud
zoon van: Albert van DIJKEN
Janna HAMMINGA
( VII-31-104 )
  Hij trouwde op 10-5-1916 te Gieten met:  
  Lammigje UITTERWIJK
geb. 13-11-1885 te Gieten
ovl. 30-11-1936 te Zuidlaren (de Groeve), 51 jaar oud
dochter van: Hendrik UITTERWIJK
Anna Bertha WINEKE

  Bij het huwelijk
bruidegom 36 jaar, bruid 30 jaar, wonend te Hoogeveen.
 

VIII-64-263 Roelof van DIJKEN
geb. 14-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan)
ovl. voor 1887
zoon van: Albert van DIJKEN
Janna HAMMINGA
( VII-31-104 )

VIII-64-264 Roelof van DIJKEN
geb. 22-10-1887 te Engelbert
ovl. 11-3-1888 te Noorddijk (Roodehaan), 4 maand oud
zoon van: Albert van DIJKEN
Janna HAMMINGA
( VII-31-104 )

VIII-65-265 Jan van DIJKEN
geb. 15-1-1877 te Scharmer
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Hij trouwde op 18-10-1903 te Groningen met:  
  Catharina Maria SCHATS
geb. 18-5-1881 te Oldenzaal
dochter van: Jan SCHATS
Luberta JANSEN

  Uit deze relatie  
  1. Derk van DIJKEN geb. 21-10-1906 te Leek (Zevenhuizen) ( IX-88-372 )

VIII-65-266 Pieter van DIJKEN
geb. 17-11-1878 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 28-7-1967 te Hoogezand, 88 jaar oud
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Hij trouwde op 21-5-1904 te Slochteren met:  
  Margien DIETERS
geb. 31-10-1878 te Kolham
ovl. 8-2-1952 te Hoogezand Sappemeer, 73 jaar oud
dochter van: Jan DIETERS
Susanna EISSELER

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luikiena Seike van DIJKEN geb. 26-2-1905 te Hoogezand ( IX-89-373 )

VIII-65-267 Albert van DIJKEN
geb. 28-6-1880 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 6-7-1930 te Roden (Nieuw Roden), 50 jaar oud
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Hij trouwde op 17-5-1913 te Leek met:  
  Lutgertje van der VINNE
geb. 24-9-1883 te Zevenhuizen (Gr), (Oost-IndiŽ)
ovl. 2-9-1966 te Roden (Nieuw Roden), 82 jaar oud
dochter van: Auke van der VINNE
Antje HUMMEL

  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 29 jaar.
 

VIII-65-268 Berend van DIJKEN
geb. 2-3-1884 te Noorddijk (Roodehaan)
ovl. 12-3-1958 te Doezum, 74 jaar oud
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1913, 1948).
 
  Hij trouwde op 17-5-1913 te Leek (HA-30) met:  
  Aaltje van der VINNE
geb. 28-6-1888 te Zevenhuizen (Gr)
ovl. 8-6-1946 te Grootegast, 57 jaar oud
dochter van: Auke van der VINNE
Antje HUMMEL

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk Jan van DIJKEN geb. 1-3-1914 te Leek (Zevenhuizen) (GA-36) ( IX-90-374 )
  2. Annie van DIJKEN geb. ca 1916 te Roden / ovl. 2-3-1948 te Groningen ( IX-90-375 )
  3. Jan van DIJKEN geb. ca 1930 te Grootegast / ovl. 15-1-1962 te Groningen ( IX-90-376 )

VIII-65-269 Annes van DIJKEN
geb. 17-4-1886 te Noorddijk (Roodehaan)
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1911).
 
  Hij trouwde op 26-8-1911 te Leek met:  
  Berendina de BOER
geb. 30-11-1890 te Leek
dochter van: Marten de BOER
Anna BRON

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 

VIII-65-270 Aaltje van DIJKEN
geb. 17-4-1888 te Noorddijk (Roodehaan)
dochter van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Zij trouwde op 21-9-1912 te Leek met:  
  Andries HARTHOLT
geb. 12-3-1880 te Ooststellingwerf (Haule)
ovl. 3-5-1943 te Marum, 63 jaar oud
zoon van: Johannes [Olcherts] HARTHOLT
Albertje [Hendriks] BERGA

  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes HARTHOLT geb. ca 1914 te Roden (Steenbergen) / ovl. 6-5-1932 te Marum ( IX-91-377 )
  2. Dirk HARTHOLT geb. ca 1916 te Roden (Steenbergen) / ovl. 3-5-1943 te Marum ( IX-91-378 )
  3. Albert HARTHOLT geb. ca 1917 te Roden (Steenbergen) / ovl. 3-5-1943 te Marum ( IX-91-379 )
  4. Hendrik HARTHOLT geb. ca 1926 te Marum / ovl. 3-5-1943 te Marum ( IX-91-380 )

VIII-65-271 Bougien van DIJKEN
geb. 18-6-1890 te Noorddijk (Roodehaan)
dochter van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Zij trouwde op 18-5-1923 te Grootegast (HA-28) met:  
  Alke van der VEEN
geb. 24-5-1886 te Grootegast (GA-73)
zoon van: Rienk van der VEEN
Aaltje DOP


VIII-65-272 Siese van DIJKEN
geb. 23-7-1893 te Noorddijk (Roodehaan)
zoon van: Derk van DIJKEN
Luikje ZWANEVELD
( VII-31-107 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1918, 1925).
 
  Hij trouwde op 16-3-1918 te Marum met:  
  Hiltje Matille van VEEN
geb. 30-12-1894 te Marum (Noordwijk)
ovl. te Zevenhuizen (Gr), (Oost-IndiŽ)
dochter van: Harmannus van VEEN
Trientje VEENSTRA

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 

  Generatie IX  
IX-30-140 Aaltje WIERINGA
geb. 8-7-1878 te Groningen
ovl. 15-8-1899 te Groningen, 21 jaar oud
dochter van: Pieter WIERINGA
Geertje NIEHOFF
( VIII-13-47 )

IX-30-141 Jacob WIERINGA
geb. 19-12-1884 te Groningen
ovl. 16-5-1966 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Pieter WIERINGA
Geertje NIEHOFF
( VIII-13-47 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huisschilder, had verfhandel.
 
  Hij trouwde op 7-5-1914 te Groningen met:  
  Johanna BENSIK
geb. 1-4-1886 te Groningen
ovl. 28-9-1950 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Hindrik Casper BENSIK
Anna BRINKMAN


IX-31-142 Jan WIERINGA
geb. 24-1-1883 te Zuidbroek
ovl. 9-5-1948 te Sappemeer, 65 jaar oud
zoon van: Jan WIERINGA
Jeltje DOMENIE
( VIII-13-49 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grossier in koloniale waren.
 
  Hij trouwde (1) op 2-10-1912 te Kantens met:  
  Jantje KOOI
geb. 14-2-1891 te Rottum
ovl. 19-3-1918 te Muntendam, 27 jaar oud
dochter van: Kornelis KOOI
Hindrikje OOSTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. NN WIERINGA ( X-36-121 )
  Hij trouwde (2) op 26-5-1923 te Muntendam met:  
  Hindrikje KOOI
geb. 24-4-1894 te Kantens
ovl. na 1948
dochter van: Kornelis KOOI
Hindrikje OOSTERHUIS


IX-31-143 Agiena Altiena WIERINGA
geb. 2-2-1884 te Zuidbroek
dochter van: Jan WIERINGA
Jeltje DOMENIE
( VIII-13-49 )
  Zij trouwde op 22-3-1917 te Veendam met:  
  Roelof VOS
geb. 23-3-1862 te Odoorn
ovl. 16-12-1935 te Veendam, 73 jaar oud
zoon van: Roelf VOS
Elsien SIEPEL


IX-31-144 Aaltje WIERINGA
geb. 13-10-1885 te Zuidbroek
ovl. 4-12-1959 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Jan WIERINGA
Jeltje DOMENIE
( VIII-13-49 )
  Zij trouwde op 6-3-1911 te Veendam met:  
  Hendrik BOS
geb. 19-3-1888 te Veendam
ovl. 29-7-1916 te Warnsveld, 28 jaar oud
zoon van: Tjakko BOS
Gepke LAPHOR

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 

IX-31-145 Sijger WIERINGA
geb. 26-12-1886 te Zuidbroek
ovl. 11-8-1957 te Rotterdam, 70 jaar oud
zoon van: Jan WIERINGA
Jeltje DOMENIE
( VIII-13-49 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: hoofdcommies der Dir.Bel,Invoerrecht & acc.
 
  Hij trouwde op 13-6-1918 te Zwolle met:  
  Antonia Gerritdina Johanna van DAM
geb. 24-12-1895 te Zwolle
ovl. 25-9-1983 te Rotterdam, 87 jaar oud
dochter van: Gerrit Harmannus van DAM
Aaltje EIKENAAR

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 

IX-31-146 Saartje WIERINGA
geb. 9-5-1888 te Zuidbroek
ovl. 3-2-1893 te Zuidbroek, 4 jaar oud
dochter van: Jan WIERINGA
Jeltje DOMENIE
( VIII-13-49 )

IX-31-147 Jacoba WIERINGA
geb. 1-3-1890 te Zuidbroek
ovl. 14-2-1972 te Beerta, 81 jaar oud
dochter van: Jan WIERINGA
Jeltje DOMENIE
( VIII-13-49 )
  Zij trouwde op 15-5-1914 te Nieuweschans met:  
  Luiken Jan GROEN
geb. 25-10-1889 te Nieuweschans
ovl. 2-11-1962 te Nieuweschans, 73 jaar oud
zoon van: Jan GROEN
Antje PLINSINGA

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 

IX-31-148 Sia Margaretha WIERINGA
geb. 17-7-1898 te Zuidbroek
dochter van: Jan WIERINGA
Hiekiena Grietina BRIEK
( VIII-13-49 )

IX-31-149 Frederika WIERINGA
geb. 17-12-1899 te Zuidbroek
dochter van: Jan WIERINGA
Hiekiena Grietina BRIEK
( VIII-13-49 )

IX-31-150 Aaldrik Grietinus WIERINGA
geb. 7-12-1901 te Zuidbroek
ovl. 31-10-1918 te Zuidbroek, 16 jaar oud
zoon van: Jan WIERINGA
Hiekiena Grietina BRIEK
( VIII-13-49 )

IX-31-151 Eizina WIERINGA
geb. ca 1905 te Zuidbroek
ovl. 10-4-1921 te Zuidbroek
dochter van: Jan WIERINGA
Hiekiena Grietina BRIEK
( VIII-13-49 )

IX-32-152 Harm WIERINGA
geb. 23-12-1891 te Groningen
ovl. 10-1-1953 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Aaldrik Grietinus WIERINGA
Kornelia van der HUIZEN
( VIII-13-51 )
fam. 98: ( VII-38-200 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: slager in Groningen in de wijk Oosterpoort.
 
  Hij trouwde op 25-7-1925 te Eelde met:  
  Hendrikje RUTGERS
geb. 17-1-1902 te Eelde
ovl. 15-12-1998 te Groningen, 96 jaar oud
dochter van: Pieter RUTGERS
Elsien UBELS
fam. 138: ( V-3-12 )
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen
 

IX-32-153 Aaltje WIERINGA
geb. 25-10-1893 te Groningen
ovl. 2-3-1967 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Aaldrik Grietinus WIERINGA
Kornelia van der HUIZEN
( VIII-13-51 )
fam. 98: ( VII-38-200 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kruidenierszaak aan de Oosterweg 5 te Groningen in 1938.
 

IX-32-154 NN WIERINGA
geb. 6-3-1895 te Groningen
ovl. 6-3-1895 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Aaldrik Grietinus WIERINGA
Kornelia van der HUIZEN
( VIII-13-51 )
fam. 98: ( VII-38-200 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-32-155 Roelof WIERINGA
geb. 4-2-1896 te Groningen
ovl. 15-11-1954 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Aaldrik Grietinus WIERINGA
Kornelia van der HUIZEN
( VIII-13-51 )
fam. 98: ( VII-38-200 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kantoorbediende.
 
  Hij trouwde op 19-4-1928 te Groningen met:  
  Reinderdina Sara POMP
geb. 26-6-1900 te Groningen
ovl. 27-1-1985 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Eppo Reint POMP
Saartje BAKKER

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 1 kind.
 

IX-32-156 Jacob WIERINGA
geb. 7-11-1898 te Groningen
ovl. 13-12-1954 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Aaldrik Grietinus WIERINGA
Kornelia van der HUIZEN
( VIII-13-51 )
fam. 98: ( VII-38-200 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kok.
 
  Hij trouwde op 1-5-1930 te Groningen met:  
  Tonna BORG
geb. 19-2-1903 te Uithuizermeeden
ovl. 19-8-1967 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Jan Wijbrand BORG
Lammerdina VELT

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 

IX-34-167 Arendina de BOER
geb. 18-4-1891 te Groningen
ovl. 5-7-1937 te Groningen, 46 jaar oud
dochter van: Lammert de BOER
Jantje PENTINGA
( VIII-14-57 )
  Zij trouwde op 8-4-1928 te Groningen met:  
  Freerk NIENHUIS

IX-34-168 Willem de BOER
geb. 8-4-1892 te Groningen
ovl. 9-9-1968 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Lammert de BOER
Jantje PENTINGA
( VIII-14-57 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: brood- koek- en banketbakker.
 
  Hij trouwde op 4-3-1920 te Groningen met:  
  Alberdina Frederika EVENHUIS
geb. 6-8-1893 te Groningen
ovl. 23-10-1981 te Groningen, 88 jaar oud
dochter van: Rudolf EVENHUIS
Fokje BAKKER

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert de BOER geb. 20-1-1921 te Groningen / ovl. 21-9-1993 te Groningen ( X-39-127 )

IX-34-169 Lammechien de BOER
geb. 17-8-1893 te Groningen
ovl. 17-12-1988 te Leeuwarden, 95 jaar oud
dochter van: Lammert de BOER
Jantje PENTINGA
( VIII-14-57 )
  Zij trouwde op 2-3-1916 te Groningen met:  
  Frederik TJABBERINGS
geb. 21-7-1892 te Hoogezand
ovl. 27-10-1967 te Leeuwarden, 75 jaar oud
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen
 

IX-34-170 Jan de BOER
geb. 30-1-1895 te Groningen
ovl. 26-6-1990 te Groningen, 95 jaar oud
zoon van: Lammert de BOER
Jantje PENTINGA
( VIII-14-57 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder.
 
  Hij trouwde op 15-5-1924 te Nieuwolda met:  
  Grietje Rikste GRIMMENGA
geb. 20-3-1891 te Nieuwolda
ovl. 27-7-1976 te Groningen, 85 jaar oud
dochter van: Harm GRIMMENGA
Anna PRINS

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen
 

IX-36-177 Aaltje POELMA
geb. 13-12-1888 te Haren (Helpman)
ovl. 8-12-1978 te Haren, 89 jaar oud
dochter van: Meinderd POELMA
Geertje KUIPERS
( VIII-15-61 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 18-2-1914 te Haarlem met:  
  Gerrit Jan BENSINK
geb. 24-4-1892 te Groningen
ovl. 4-2-1973 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Hendrik BENSINK
Grietje KUIPERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: gemeentewerkman 1e klas. Begraven te Haren (Eshof).
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BENSINK geb. 23-9-1917 te Haren / ovl. 12-12-1999 te Haren ( X-40-128 )

IX-36-178 Roelfje POELMA
geb. 28-1-1891 te Haren (Helpman)
ovl. 30-10-1913 te Haarlem, 22 jaar oud
dochter van: Meinderd POELMA
Geertje KUIPERS
( VIII-15-61 )
  Zij trouwde op 21-5-1910 te Haren met:  
  Jafen TEPPER
geb. 24-1-1890 te Groningen
ovl. 8-10-1975 te Groningen, 85 jaar oud
zoon van: Harm TEPPER
Fennechien GRASMEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: wagenmaker.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 

IX-36-179 Lammechien POELMA
geb. 6-3-1893 te Haren (Helpman)
ovl. 19-11-1963 te Haren, 70 jaar oud
dochter van: Meinderd POELMA
Geertje KUIPERS
( VIII-15-61 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 17-8-1912 te Haren met:  
  Johannes NIJBOER
geb. 26-7-1887 te Haren
ovl. 7-12-1964 te Haren, 77 jaar oud
zoon van: Gosse NIJBOER
Johanna SCHUT
fam. 17: ( IX-25-120 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912), opperman. Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje NIJBOER geb. ca 1915 te Haren fam. 17: ( XI-148-690 )

IX-36-180 Henderika POELMA
geb. 24-12-1894 te Haren (Helpman)
ovl. 3-2-1991 te Hoogezand, 96 jaar oud
dochter van: Meinderd POELMA
Geertje KUIPERS
( VIII-15-61 )
  Zij trouwde op 17-11-1917 te Haren met:  
  Johan Hendrik van DIJKEN
geb. 14-7-1894 te Hoogezand
ovl. 5-2-1947 te Hoogezand, 52 jaar oud
zoon van: Ties van DIJKEN
Harmina WEHMHOFF

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 4 kinderen
 

IX-37-181 Jan VENEMA
geb. 15-12-1894 te Groningen
ovl. 4-1-1962 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Sietze VENEMA
Lammechien POELMA

( VIII-15-62 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: rangeerder en blokwachter bij de Nederlandsche Spoorwegen.
 
  Hij trouwde op 27-2-1919 te Groningen met:  
  Christina Wilhelmina van der TUIN
geb. 10-6-1897 te Groningen
ovl. 26-6-1963 te Groningen, 66 jaar oud
dochter van: Willem van der TUIN
Jantje Elisabeth DOST

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 

IX-37-182 Lammert VENEMA
geb. 9-3-1903 te Groningen
ovl. 5-6-1973 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Sietze VENEMA
Lammechien POELMA

( VIII-15-62 )
  Hij trouwde op 25-6-1928 te Groningen met:  
  Antje HUIZINGA
geb. 8-2-1905 te Eelde
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 

IX-38-183 Antje POELMA
geb. 9-9-1891 te Haren
dochter van: Hinderk POELMA
Tjarve VOS
( VIII-15-63 )
  Zij trouwde op 15-3-1921 te Princenhage (NB) met:  
  Gerardus HOLST
geb. te Breda
zoon van: Johannes Henderikus HOLST
Pieternella Clarina BOOMER


IX-38-184 Hinderk Meindert POELMA
geb. 24-11-1895 te Rotterdam
ovl. 12-3-1959 te Rotterdam, 63 jaar oud
zoon van: Hinderk POELMA
Tjarve VOS
( VIII-15-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepsmachinist, technisch bedrijfslijder.
 
  Hij trouwde op 21-9-1920 te Rotterdam met:  
  Petronella Paulina KRAAN
geb. 2-1-1897 te Hillegersberg
ovl. 2-3-1990 te Rotterdam, 93 jaar oud
dochter van: Adrianus Cornelis KRAAN
Johanna Maria BUSSING

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 

IX-38-185 Lammert Jan POELMA
geb. 30-12-1898 te Rotterdam
zoon van: Hinderk POELMA
Tjarve VOS
( VIII-15-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepsmachinist.
 

IX-39-186 Amel DOLFIN
geb. 11-4-1899 te Groningen
ovl. 27-3-1986 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Roelof DOLFIN
Margrieta van BERGEN

( VIII-16-64 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Groningen. Beroep: kapper in Haren. Begraven te Haren (Eshof) op 1-4-1986.
 
  Hij trouwde op 22-12-1927 te Bedum met:  
  Geertruida KONING
geb. 25-3-1900 te Zuidwolde (Gr)
ovl. 3-12-1959 te Groningen, 59 jaar oud
dochter van: Tjaart KONING
Jaaptje van der BEEK
fam. 117: ( XIV-181-859 )
fam. 117: ( XIII-79-347 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof) op dinsdag 8 dec 1959.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen
 

IX-39-187 Alina DOLFIN
geb. 19-8-1901 te Groningen
ovl. 3-1-2000 te Noordbroek, 98 jaar oud
dochter van: Roelof DOLFIN
Margrieta van BERGEN

( VIII-16-64 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Noordbroek op 7-1-2000.
 
  Zij trouwde op 13-5-1927 te Haren met:  
  Roelf HAZEKAMP
geb. 25-2-1900 te Hoogkerk
ovl. 13-10-1967 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Anne HAZEKAMP
Luppina Johanna KUIPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: koperslager en loodgieter. Begraven te Noordbroek op dinsdag 17 okt 1967.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN HAZEKAMP ( X-42-130 )

IX-39-188 Lammechien DOLFIN
geb. 8-12-1903 te Groningen
ovl. 20-8-1997 te Groningen, 93 jaar oud
dochter van: Roelof DOLFIN
Margrieta van BERGEN

( VIII-16-64 )
  Persoonlijke informatie
Gecremeerd te Groningen op 25-8-1997.
 
  Zij trouwde op 15-3-1929 te Haren met:  
  Harke WIERSEMA
geb. 9-1-1907 te Ezinge
ovl. 16-9-1960 te Groningen, 53 jaar oud
zoon van: Roelf WIERSEMA
Antje GISLOF
fam. 63: ( IX-90-490 )
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 6 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN WIERSEMA fam. 63: ( XI-70-289 )
  2. Jacob [Jans] WIERSEMA geb. 5-11-1932 te Groningen / ovl. 22-11-1993 te Groningen fam. 63: ( XI-70-290 )

IX-40-189 Albert van BERGEN
geb. 15-5-1899 te Haren (Helpman)
ovl. 29-5-1959 te Anloo (Annen), 60 jaar oud
zoon van: Jan van BERGEN
Margje van BON
( VIII-16-67 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: directeur lagere landbouwschool te Annen.
 
  Hij trouwde op 30-4-1925 te Kollum met:  
  Trijntje GORTER
geb. 9-11-1898 te Kollum
ovl. 6-5-1961 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Klaas GORTER
Folkertje [Roelofs] WYMENGA

  Uit deze relatie  
  1. Jan Albert van BERGEN geb. 6-6-1928 / ovl. 6-7-1969 te Blabjerg (DK) ( X-44-133 )
  2. Klaas van BERGEN geb. 20-7-1932 te Anloo / ovl. 2-8-2003 te Emmen ( X-44-134 )

IX-41-190 Renje HUIZINGA
geb. 18-3-1889 te Leek
ovl. 31-10-1970 te Leek, 81 jaar oud
dochter van: Jacob HUIZINGA
Aaltje POELMA

( VIII-17-68 )

IX-41-191 Jan Alje HUIZINGA
geb. 11-9-1890 te Leek (Midwolde)
ovl. 18-7-1977 te Leek, 86 jaar oud
zoon van: Jacob HUIZINGA
Aaltje POELMA

( VIII-17-68 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder Hoogkerk Hoendiep 144. Begraven te Zevenhuizen.
 
  Hij trouwde op 27-5-1920 te Leek met:  
  Antje SCHUITEMA
geb. 26-9-1891 te Adorp
ovl. 28-5-1983 te Zuidhorn, 91 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Zevenhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 4 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN HUIZINGA geb. 20-11-1924 te Hoogkerk / ovl. 20-11-1924 te Hoogkerk ( X-45-135 )

IX-41-192 Fokje Henderika HUIZINGA
geb. 24-3-1892 te Leek (Midwolde)
ovl. 12-12-1971 te Leek, 79 jaar oud
dochter van: Jacob HUIZINGA
Aaltje POELMA

( VIII-17-68 )
  Zij trouwde op 22-5-1920 te Leek met:  
  Jannes WEKEMA
geb. 7-3-1890 te Niebert
ovl. na 1971
zoon van: Jan WEKEMA
Emke SAPPEMA


IX-42-193 Jan POELMA
geb. ca 1901 te Groningen
ovl. 11-11-1901 te Groningen
zoon van: Arend Jan POELMA
Doutzen de WINTER
( VIII-17-72 )

IX-43-194 Jacobus Goedhardus BAZUIN
geb. 30-5-1908 te Odoorn
ovl. 2-5-1982 te Oegstgeest, 73 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelina BORGESIUS
( VIII-18-75 )
  Hij trouwde op 29-10-1937 te Leiden met:  
  Anna ENSINK
geb. 13-11-1908 te Batavia (Indonesia)
dochter van: Antony Jacobus ENSINK
Anna Gezina BEINS

  Uit deze relatie  
  1. Arend Bazuin geb. te Schoonoord ( X-46-136 )
  2. Antony Jacobus BAZUIN geb. te Schoonoord ( X-46-137 )
  3. Marius Lucretius BAZUIN geb. te Schoonoord ( X-46-138 )

IX-43-195 Marius Lucretius BAZUIN
geb. 20-11-1912 te Heuven en Aart
ovl. 17-7-1991 te Haarlem, 78 jaar oud
zoon van: Arend BAZUIN
Roelina BORGESIUS
( VIII-18-75 )
  Hij trouwde op 4-10-1946 te Bloemendaal met:  
  Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
geb. te Soerabaja (Indonesia)
dochter van: Dirk ODINK
Jannetje van der VALK BOUMAN

  Uit deze relatie  
  1. Dirk Jan BAZUIN geb. te Bloemendaal ( X-47-139 )
  2. Marius Lucretius BAZUIN geb. te Bloemendaal ( X-47-140 )
  3. Roeline BAZUIN geb. te Den Haag ( X-47-141 )

IX-43-196 Cornelis Arend BAZUIN
geb. 18-4-1915 te Enzinge
zoon van: Arend BAZUIN
Roelina BORGESIUS
( VIII-18-75 )
  Hij trouwde met:  
  K.G. van INGEN

IX-44-197 Pieter GROENEVELD
geb. 6-8-1913 te Roodeschool
zoon van: Willem Tonnis GROENEVELD
Catharina Elisabeth OVERWEG
( VIII-21-91 )

IX-45-198 Anna Christina Margrieta WINTERWERP
geb. 30-7-1912 te Feerwerd
dochter van: Willem Johan WINTERWERP
Willemina ROEGE

( VIII-23-105 )

IX-48-204 Roelof BRANDTS
geb. 28-1-1911 te Dwingeloo
ovl. 19-2-1911 te Dwingeloo, 22 dagen oud
zoon van: Albert BRANDTS
Jacoba KOOPS
( VIII-30-128 )

IX-48-205 Roelof Wigbert BRANDTS
geb. 28-8-1912 te Dwingeloo (Leggeloo)
zoon van: Albert BRANDTS
Jacoba KOOPS
( VIII-30-128 )

IX-49-206 Roelof BRANDTS
geb. 13-6-1904 te Annen
zoon van: Jan Roelof BRANDTS
Willemina MELLENS
( VIII-30-133 )

IX-49-207 Trientje BRANDTS
geb. 6-12-1906 te Annen
ovl. 16-1-1907 te Annen, 41 dagen oud
dochter van: Jan Roelof BRANDTS
Willemina MELLENS
( VIII-30-133 )

IX-50-208 Egbert BRANTS
geb. 9-9-1910 te Zuidlaren
ovl. 21-12-1936 te Zuidlaren, 26 jaar oud
zoon van: Tale BRANTS
Magdalena BAKKER
( VIII-31-134 )

IX-53-214 Jans ARENDS
geb. 7-11-1889 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-34-142 )
fam. 113: ( VIII-43-202 )
  Hij trouwde op 7-5-1921 te Eelde met:  
  Jantje KOSTER
geb. 30-1-1895 te Eelde
dochter van: Geert KOSTER
Grietje ZWAVING

fam. 27: ( VII-3-11 )

IX-53-215 Jacoba ARENDS
geb. 9-1-1894 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-4-1971 te Eelde (Eelderwolde), 77 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-34-142 )
fam. 113: ( VIII-43-202 )
  Zij trouwde op 14-5-1921 te Eelde met:  
  Reinder LUINGE
geb. 15-10-1882 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 19-9-1963 te Eelde (Eelderwolde), 80 jaar oud
zoon van: Hindrik LUINGE
Marchien NIJDAM

fam. 17: ( IX-18-87 )

IX-53-216 Harm ARENDS
geb. 2-11-1895 te Eelde
zoon van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-34-142 )
fam. 113: ( VIII-43-202 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1927).
 
  Hij trouwde op 4-5-1918 te Eelde met:  
  Jantje BROOKMAN
geb. 11-4-1894 te Eelde
dochter van: Hendrik BROOKMAN
Derkje KOOI
fam. 17: ( X-100-510 )
fam. 2: ( VI-6-27 )

IX-53-217 Alberdine ARENDS
geb. 2-8-1906 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
( VIII-34-142 )
fam. 113: ( VIII-43-202 )
  Zij trouwde op 1-5-1926 te Eelde met:  
  Jannes STOFFERS
geb. 11-1-1901 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-5-1959 te Eelde, 58 jaar oud
zoon van: Jan STOFFERS
Grietien HARTLIEF

fam. 111: ( VI-12-36 )

IX-54-218 Jantje HOTZES
geb. 20-4-1894 te Haren (Noordlaren)
ovl. 21-3-1961 te Haren, 66 jaar oud
dochter van: Roelf HOTZES
Aaltje ARENDS

( VIII-35-143 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren.
 
  Zij trouwde op 4-5-1912 te Haren met:  
  Driewes POELSTRA
geb. 29-4-1887 te Haren
ovl. 1-3-1962, 74 jaar oud
zoon van: Kornelis POELSTRA
Willemtien GRAMSBERGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912). Begraven te Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Roelf POELSTRA ( X-50-145 )

IX-55-219 Hillechien HULZEBOS
geb. 12-5-1894 te Eelde
dochter van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-35-144 )
  Zij trouwde (1) op 21-10-1911 te Eelde met:  
  Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
geb. 26-1-1891 te Vries (Yde)
ovl. 13-4-1918 te Eelde, 27 jaar oud
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
fam. 10: ( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemina HENDRIKS geb. 21-3-1912 te Eelde / ovl. 13-9-1913 te Eelde fam. 10: ( IX-5-13 )
  2. Hendrik HENDRIKS geb. 5-3-1913 te Eelde / ovl. 20-8-1916 te Eelde fam. 10: ( IX-5-14 )
  3. Hendrik HENDRIKS geb. 16-8-1917 te Eelde / ovl. 4-8-1918 te Eelde fam. 10: ( IX-5-15 )
  Zij trouwde (2) op 13-12-1919 te Eelde met:  
  Derk Lijwe MAKKEN
geb. 29-3-1883 te Groningen
ovl. 19-4-1927 te Eelde, 44 jaar oud
zoon van: Derk Lijwe MAKKEN
Jantje EVENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1906), cafťhouder (1927).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Siebrig Schoonveld; weduwe van Hendrik Meulenkamp Hendriks.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas MAKKEN geb. ca 1920 te Eelde / ovl. 17-7-1947 te Eelde ( X-51-149 )
  Zij trouwde (3) op 27-10-1928 te Eelde met:  
  Roelf KEMKERS
geb. 2-9-1881 te Peize
ovl. 12-9-1951 te Eelde, 70 jaar oud
zoon van: Gerrit KEMKERS
Zwaantje VEDDER

fam. 36: ( VI-14-72 )

IX-55-220 Truida HULZEBOS
geb. 20-3-1896 te Eelde
dochter van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-35-144 )
  Zij trouwde op 3-5-1913 te Eelde met:  
  Hendrik MAKKEN
geb. 12-1-1887 te Groningen
ovl. 8-3-1938 te Eelde, 51 jaar oud
zoon van: Derk Lijwe MAKKEN
Jantje EVENHUIS

  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 17 jaar.
 

IX-55-221 Geertje HULZEBOS
geb. 28-9-1897 te Eelde
ovl. 2-11-1918 te Eelde, 21 jaar oud
dochter van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-35-144 )

IX-55-222 Hendrik HULZEBOS
geb. 4-11-1899 te Eelde
zoon van: Gerrit HULZEBOS
Willemina ARENDS

( VIII-35-144 )

IX-56-223 Berend LEMMEN
geb. 9-3-1896 te Eelde (Oosterbroek)
zoon van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-36-146 )

IX-56-224 Trientje LEMMEN
geb. 2-5-1897 te Eelde (Oosterbroek)
dochter van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-36-146 )

IX-56-225 Jantje LEMMEN
geb. 25-1-1901 te Eelde
ovl. 1-11-1925 te Eelde, 24 jaar oud
dochter van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-36-146 )

IX-56-226 Geertje LEMMEN
geb. 31-10-1903 te Eelde
ovl. 17-6-1914 te Eelde, 10 jaar oud
dochter van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-36-146 )

IX-56-227 Geert LEMMEN
geb. 12-7-1907 te Eelde (De Punt)
zoon van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-36-146 )

IX-56-228 Frederik LEMMEN
geb. 7-5-1910 te Eelde (De Punt)
ovl. 23-6-1947 te Assen, 37 jaar oud
zoon van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

( VIII-36-146 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider (1931), los arbeider.
 
  Hij trouwde op 20-5-1931 te Assen (HA-42) met:  
  Grietje TAKENS
geb. 21-8-1909 te Haren (Onnen)
dochter van: Willem TAKENS
Harmina VRIELING
fam. 18: ( VII-10-56 )
fam. 4: ( VII-18-114 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 21 jaar.
 

IX-57-229 Geesje SUURD
geb. 25-2-1900 te Eelde
ovl. 19-7-1960 te Roden (Nieuw Roden), 60 jaar oud
dochter van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-36-147 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Nieuw Roden.
 
  Zij trouwde op 20-5-1922 te Roden met:  
  Albert BRINK
geb. 26-7-1894 te Roden (Roderveld)
ovl. 6-10-1969, 75 jaar oud
zoon van: Willem BRINK
Jeichien LUINGE

fam. 114: ( IX-7-18 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Nieuw Roden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemina BRINK geb. 1926 te Roden (Roderveld) / ovl. 18-10-1926 te Roden (Roderveld) fam. 114: ( XI-14-44 )

IX-57-230 Geert SUURD
geb. 18-5-1902 te Eelde
ovl. 11-7-1982 te Schoonloo, 80 jaar oud
zoon van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-36-147 )
  Hij trouwde op 10-5-1930 te Vries met:  
  Berendina VIJFSCHAFT
geb. 13-6-1904 te Grolloo
ovl. 18-5-1945 te Vries (Donderen), 40 jaar oud
dochter van: Gerrit VIJFSCHAFT
Ida VOS


IX-57-231 Trientje SUURD
geb. 21-1-1904 te Eelde
ovl. 1-5-1980 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-36-147 )
  Zij trouwde op 19-8-1922 te Eelde met:  
  Roelof JUT
geb. 16-5-1900 te Wanneperveen
ovl. 12-10-1986 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Willem JUT
Woltertje OOSTERVEEN

  Uit deze relatie  
  1. Woltertje JUT geb. 6-1-1923 te Eelde ( X-53-151 )
  2. Hendrik JUT geb. te Eelde ( X-53-152 )
  3. Willem JUT geb. te Eelde ( X-53-153 )
  4. Geert JUT geb. te Groningen ( X-53-154 )

IX-57-232 Willem Hendrik SUURD
geb. 13-1-1906 te Eelde
ovl. 7-2-1906 te Eelde, 25 dagen oud
zoon van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-36-147 )

IX-57-233 Wilhelmina SUURD
geb. 6-12-1913 te Eelde
ovl. 18-1-1916 te Eelde, 2 jaar oud
dochter van: Hendrik SUURD
Jantje ARENDS

( VIII-36-147 )

IX-58-234 NN ARENDS
geb. 1-6-1884 te Roden
ovl. 1-6-1884 te Roden, 0 dagen oud
dochter van: Roelf ARENDS
Aaltien LANING
( VIII-38-152 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-58-235 Geert ARENDS
geb. 3-7-1885 te Roden
ovl. 14-1-1963 te Roden, 77 jaar oud
zoon van: Roelf ARENDS
Aaltien LANING
( VIII-38-152 )
  Hij trouwde op 24-12-1908 te Roden met:  
  Hinderkien CAZEMIER
geb. 14-5-1885 te Roden
ovl. 2-11-1940 te Roden (overl. te Groningen), 55 jaar oud
dochter van: Henderikus CAZEMIER
Renske SCHEEPSTRA


IX-59-236 Annechien KREGEL
geb. 17-11-1881 te Vries (Bunne)
ovl. 13-7-1888 te Vries (Bunne), 6 jaar oud
dochter van: Markus KREGEL
Harmtien ARENDS

( VIII-38-153 )

IX-59-237 Arend KREGEL
geb. 8-4-1884 te Vries (Bunne)
ovl. 3-2-1885 te Vries (Bunne), 9 maand oud
zoon van: Markus KREGEL
Harmtien ARENDS

( VIII-38-153 )

IX-60-238 Harm ELEVELD
geb. 26-3-1892 te Assen
zoon van: Harm ELEVELD
Menke ARENDS

( VIII-38-155 )
  Hij trouwde op 3-4-1918 te Cadzand met:  
  Tannetje TOUSSAINT
geb. ca 1885 te Cadzand
dochter van: Izašk TOUSSAINT
Maria van de LUIJSTER

  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 33 jaar.
 

IX-60-239 Arend Hendrik ELEVELD
geb. 11-9-1894 te Assen
ovl. 29-1-1918 te Groningen (overl. te Assen), 23 jaar oud
zoon van: Harm ELEVELD
Menke ARENDS

( VIII-38-155 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tekenaar (1918). Arend Hendrik woonde in Groningen maar overleed te Assen.
 

IX-65-264 Berend ARENDS
geb. 8-10-1885 te Peize
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-40-162 )
  Persoonlijke informatie
Berend wordt 27 augustus 1914 ingeschreven in Alkmaar. Hij komt dan uit Weststellingwerf. Per 8 september 1921 krijgt Berend een eigen gezinskaart in Alkmaar. Beroep: broodbakker (1921).
 
  Hij trouwde op 8-9-1921 te Alkmaar met:  
  Helena GEERDING
geb. 14-12-1884 te Alkmaar
dochter van: Wiggert GEERDING
Gerritje de BOER


IX-65-265 Lammina ARENDS
geb. 15-2-1887 te Eelde
ovl. 23-2-1919 te Haren (Noordlaren), 32 jaar oud
dochter van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-40-162 )
  Zij trouwde op 13-11-1909 te Haren met:  
  Eite BRINK
geb. 29-7-1889 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-12-1927 te Haren (OA-82), 38 jaar oud
zoon van: Wolter BRINK
Aukkien OTTENS

fam. 109: ( VI-13-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1909, 1927).
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BRINK geb. 16-9-1912 te Haren (Noordlaren) / ovl. 29-12-1997 te Haren fam. 109: ( VIII-25-93 )

IX-65-266 Jan ARENDS
geb. 30-5-1888 te Eelde
ovl. 6-9-1888 te Eelde, 3 maand oud
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-40-162 )

IX-65-267 Jan ARENDS
geb. 15-9-1889 te Vries (De Punt)
ovl. 23-12-1889 te Vries, 3 maand oud
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-40-162 )

IX-65-268 Willem ARENDS
geb. 24-5-1894 te Haren
zoon van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
( VIII-40-162 )
  Hij trouwde op 10-6-1921 te Peize met:  
  Tetje HAGENOUW
geb. 5-11-1888 te Eelde
dochter van: Gerriet HAGENOUW
Ida BUIVINGA


IX-67-282 Albert TIMMER
geb. 11-4-1917 te Vries
ovl. 6-9-1918 te Vries, 16 maand oud
zoon van: Albert TIMMER
Willemtje ARENDS

( VIII-40-165 )

IX-68-283 Louise ARENDS
geb. 17-1-1887 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-41-167 )

IX-68-284 Pieter Jan ARENDS
geb. 16-5-1890 te Eelde
zoon van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-41-167 )
  Hij trouwde op 23-8-1913 te Eelde met:  
  Margrietha ALING
geb. 21-10-1883 te Vries (Bunne)
dochter van: Jan ALING
Harmtje BRINK


IX-68-285 Hendrik ARENDS
geb. 4-4-1892 te Eelde
zoon van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-41-167 )
  Hij trouwde op 11-3-1920 te Eelde met:  
  Alberdina HOFSTEE
geb. 2-8-1897 te Eelde
dochter van: Remmelt HOFSTEE
Catharina HORST
fam. 113: ( VIII-42-197 )
fam. 22: ( VI-1-3 )

IX-68-286 Bertus ARENDS
geb. 6-3-1894 te Eelde
zoon van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-41-167 )

IX-68-287 Johanna ARENDS
geb. 25-1-1896 te Eelde
ovl. 14-1-1897 te Eelde, 11 maand oud
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-41-167 )

IX-68-288 Johanna ARENDS
geb. 16-11-1903 te Eelde
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-41-167 )

IX-68-289 Jantiene Lammechiene ARENDS
geb. 22-7-1909 te Eelde
dochter van: Roelf ARENDS
Lammechien JAGER
( VIII-41-167 )

IX-70-301 Gosse van DIJK
geb. 6-7-1886 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )

IX-70-302 Hendrik van DIJK
geb. 11-6-1888 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )
  Persoonlijke informatie
Woonachtig in Groningen en de laatste zes maanden voor zijn huwelijk (op 28-8-1913) in Leek. Beroep: smid
 
  Hij trouwde op 28-8-1913 te Eelde met:  
  Aaltje SEKUUR
geb. 12-2-1891 te Groningen
dochter van: Arend SEKUUR
Bouchien de VRIES


IX-70-303 Gerritje van DIJK
geb. 18-11-1890 te Groningen
dochter van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )
  Zij trouwde op 4-5-1917 te Ooststellingwerf met:  
  Hendrik Roelof de JONG
geb. 8-9-1889 te Appelscha
zoon van: Hatte [Hendriks] de JONG
Aaltje [Hendriks] DONKER


IX-70-304 Roelf van DIJK
geb. 8-3-1893 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )
  Hij trouwde op 1-9-1918 te Ooststellingwerf met:  
  Grietje PRINS
geb. ca 1895 te Appelscha
dochter van: Marten Cornelis PRINS
Aaltje BOUMA


IX-70-305 Louise van DIJK
geb. 27-9-1895 te Leek (Midwolde)
dochter van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )

IX-70-306 Johannes van DIJK
geb. 20-1-1898 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )

IX-70-307 Jantje van DIJK
geb. 20-2-1900 te Leek (Midwolde)
dochter van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )

IX-70-308 Benne van DIJK
geb. 19-8-1902 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )

IX-70-309 Adolf van DIJK
geb. 30-9-1905 te Leek (Midwolde)
ovl. 9-1-1911 te Leek (Midwolde), 5 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )

IX-70-310 Minke van DIJK
geb. 17-2-1908 te Leek (Midwolde)
zoon van: Tjeerd [Gosses] van DIJK
Minke ARENDS

( VIII-41-169 )

IX-71-311 Louise ARENDS
geb. 17-3-1895 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-8-1951 te Eelde, 56 jaar oud
dochter van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-41-170 )
fam. 111: ( VI-9-24 )

IX-71-312 Jantje ARENDS
geb. 29-5-1896 te Eelde
dochter van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-41-170 )
fam. 111: ( VI-9-24 )
  Zij trouwde op 9-4-1927 te Eelde met:  
  Jannes MULDER
geb. 23-6-1899 te Norg
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

fam. 4: ( VI-27-142 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert MULDER geb. te Eelde fam. 4: ( VIII-111-511 )
  2. Hinderkien MULDER geb. te Eelde fam. 4: ( VIII-111-512 )

IX-71-313 Hendrik ARENDS
geb. 3-6-1897 te Eelde
zoon van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-41-170 )
fam. 111: ( VI-9-24 )

IX-71-314 Meerten ARENDS
geb. 27-4-1899 te Eelde
ovl. 17-3-1900 te Eelde, 10 maand oud
zoon van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-41-170 )
fam. 111: ( VI-9-24 )

IX-71-315 Meerten ARENDS
geb. 30-10-1903 te Eelde
ovl. 19-11-1903 te Eelde, 20 dagen oud
zoon van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
( VIII-41-170 )
fam. 111: ( VI-9-24 )

IX-72-316 Jurrien HUMMEL
geb. 18-4-1901 te Leek (Tolbert)
zoon van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-41-172 )

IX-72-317 Roelf HUMMEL
geb. 11-7-1903 te Leek (Tolbert)
zoon van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-41-172 )

IX-72-318 Jan HUMMEL
geb. 29-3-1905 te Leek (Tolbert)
zoon van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-41-172 )

IX-72-319 Jantje HUMMEL
geb. 25-12-1906 te Leek (Tolbert)
dochter van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-41-172 )

IX-72-320 Jacoba HUMMEL
geb. 27-1-1909 te Leek (Tolbert)
dochter van: Jan HUMMEL
Willemina ARENDS

( VIII-41-172 )

IX-73-321 Johannes de WIT
geb. 8-5-1891 te Aduarderzijl
ovl. 31-7-1891 te Aduarderzijl, 12 weken oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-42-173 )

IX-73-322 Johannes de WIT
geb. 27-8-1892 te Aduarderzijl
ovl. 11-5-1902 te Aduarderzijl, 9 jaar oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-42-173 )

IX-73-323 Bouktje de WIT
geb. 9-9-1894 te Aduarderzijl
ovl. 22-3-1909 te Groningen, 14 jaar oud
dochter van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-42-173 )

IX-73-324 Bernardus de WIT
geb. 11-5-1896 te Aduarderzijl
ovl. 17-5-1897 te Aduarderzijl, 12 maand oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-42-173 )

IX-73-325 Bernardus de WIT
geb. 31-1-1899 te Ten Boer (Sint Annen)
ovl. 17-4-1903 te Haren (Hoornschedijk), 4 jaar oud
zoon van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-42-173 )

IX-73-326 Wubbechien de WIT
geb. 26-5-1901 te Groningen
ovl. 22-12-1994 te Groningen, 93 jaar oud
dochter van: Willem de WIT
Geertje SMIT
( VIII-42-173 )
  Zij trouwde (1) op 22-8-1929 te Groningen met:  
  Albert Rudolf PRINS
geb. 9-5-1893 te Vlagtwedde
ovl. 29-5-1948 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Albertus PRINS
Regina WILLEMS

  Zij trouwde (2) op 29-3-1951 te Groningen met:  
  Jan BOER
geb. 15-12-1893 te Groningen
ovl. 10-4-1972 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Samuel BOER
Johanna SPIER

  Persoonlijke informatie
Beroep: postbesteller (1951).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Hillechien Boekhoudt
 

IX-74-327 Karst van der LEI
geb. 16-10-1889 te Oldenhove (Saaksum)
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1912).
 
  Hij trouwde op 4-5-1912 te Ezinge met:  
  Antje FABER
geb. ca 1892 te Noorddijk
dochter van: Jan FABER
Henderika DIJK

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe van der LEI geb. 6-8-1912 te Feerwerd ( X-65-179 )

IX-74-328 Wubbeliena van der LEI
geb. 1-1-1891 te Ezinge
ovl. 1-7-1891 te Ezinge, 6 maand oud
dochter van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )

IX-74-329 Johannes van der LEI
geb. 28-1-1892 te Ezinge
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1914, 1919).
 
  Hij trouwde op 21-11-1914 te Leens met:  
  Grietje DIJKSTRA
geb. ca 1894 te Zuurdijk
dochter van: Ties DIJKSTRA
Jantje ACHTERHOF

  Persoonlijke informatie
Beroep: diensmeid (1914).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 

IX-74-330 Jan van der LEI
geb. 24-2-1893 te Ezinge
ovl. 25-8-1893 te Ezinge (Aduarderzijl), 6 maand oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )

IX-74-331 Niklaas van der LEI
geb. 16-10-1895 te Ezinge (Aduarderzijl)
ovl. 4-4-1897 te Ezinge (Oostum), 17 maand oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )

IX-74-332 Niklaas van der LEI
geb. 3-4-1897
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )

IX-74-333 Wubbelina van der LEI
geb. 18-8-1898 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 20-9-1898 te Leens (Warfhuizen), 33 dagen oud
dochter van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )

IX-74-334 Hendrik van der LEI
geb. 4-4-1903 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 25-1-1917 te Oldenhove (Saaksum), 13 jaar oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )

IX-74-335 NN van der LEI
geb. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 4-4-1913 te Leens (Warfhuizen), 0 dagen oud
zoon van: Louwe van der LEI
Minke de WIT

( VIII-42-174 )

IX-75-336 Johannes Willem de WIT
geb. 6-8-1898 te Groningen
ovl. 12-7-1918 te Usquert, 19 jaar oud
zoon van: Roelof de WIT
Catharina Bouwina LUURTSEMA
( VIII-42-175 )

IX-77-344 Aaltje ARENDS
geb. 30-11-1889 te Eelde
dochter van: Hendrik ARENDS
Bardina ENSING
( VIII-45-191 )
  Zij trouwde op 6-5-1911 te Eelde met:  
  Diele Jacobus BIEMOLD
geb. 12-6-1883 te Eelde
ovl. 29-6-1930 te Vries (Yde), 47 jaar oud
zoon van: Geert BIEMOLD
Lammegien BATHOORN

fam. 33: ( VI-3-15 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert BIEMOLD geb. 16-9-1911 te Eelde fam. 33: ( VIII-21-92 )

IX-78-345 Grietje ARENDS
geb. 18-7-1905 te Eelde
ovl. 7-9-1931 te Eelde, 26 jaar oud
dochter van: Hendrik ARENDS
Lammechien ARENDS
( VIII-46-193 )
( VIII-45-192 )
  Zij trouwde op 19-5-1923 te Eelde met:  
  Roelf ROZEVELD
geb. 20-2-1901 te Peize
zoon van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
fam. 4: ( VI-26-137 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ROZEVELD geb. 7-5-1925 te Eelde / ovl. 4-8-1925 te Eelde fam. 4: ( VIII-106-499 )
  2. Tunnis ROZEVELD geb. ca 1923 te Peize / ovl. 29-3-1960 te Peize fam. 4: ( VIII-106-500 )

IX-80-348 Albertje ARENDS
geb. 15-3-1905 te Haren
dochter van: Gerrit ARENDS
Aaltje ALBERTS
( VIII-46-195 )
fam. 32: ( V-11-47 )
  Zij trouwde op 1-5-1931 te Haren met:  
  Willen OTTENS
geb. 29-9-1904 te Groningen
zoon van: Jacob OTTENS
Willempien KAPMA


IX-80-349 NN ARENDS
geb. 24-9-1909 te Haren (Onnen)
ovl. 24-9-1909 te Haren (Onnen), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit ARENDS
Aaltje ALBERTS
( VIII-46-195 )
fam. 32: ( V-11-47 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-80-350 Hendrik ARENDS
geb. 24-5-1911 te Haren (Onnen)
ovl. 13-7-1945 te Haren, 34 jaar oud
zoon van: Gerrit ARENDS
Aaltje ALBERTS
( VIII-46-195 )
fam. 32: ( V-11-47 )

IX-81-351 Bougien WIGGERS
geb. 21-1-1903 te Eelde
dochter van: Lammert WIGGERS
Bouwke BONDER
( VIII-47-198 )
  Zij trouwde op 28-5-1921 te Eelde met:  
  Cornelis HENDRIKS
geb. 16-12-1892 te Vries (Yde)
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
fam. 10: ( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien HENDRIKS geb. ca 1922 te Eelde / ovl. 14-6-1941 te Groningen fam. 10: ( IX-6-16 )

IX-81-352 Albertje WIGGERS
geb. 15-10-1908 te Eelde
ovl. 8-9-1929 te Groningen, 20 jaar oud
dochter van: Lammert WIGGERS
Bouwke BONDER
( VIII-47-198 )
  Zij trouwde op 18-5-1929 te Eelde met:  
  Jan HENDRIKS
geb. 19-7-1907 te Vries (Yde)
zoon van: Roelof HENDRIKS
Henderkien DUSSEL
fam. 10: ( VII-3-13 )
fam. 111: ( VI-11-27 )

IX-83-358 Reint ARENDS
geb. 24-2-1911 te Eelde
ovl. 7-5-1911 te Eelde, 10 weken oud
zoon van: Jan ARENDS
Jantien RUTGERS
( VIII-53-219 )
fam. 27: ( VII-4-20 )

IX-83-359 Reint ARENDS
geb. 14-2-1912 te Eelde
ovl. 22-3-1912 te Eelde, 37 dagen oud
zoon van: Jan ARENDS
Jantien RUTGERS
( VIII-53-219 )
fam. 27: ( VII-4-20 )

IX-83-360 Marchien ARENDS
geb. ca 1914 te Eelde
ovl. te Eelde
dochter van: Jan ARENDS
Jantien RUTGERS
( VIII-53-219 )
fam. 27: ( VII-4-20 )
  Zij trouwde op 7-5-1931 te Eelde met:  
  Klaas HOLT
geb. 18-4-1909 te Peize
zoon van: Willem HOLT
Grietien van der VEEN


IX-84-361 Egberdina Hillechien PIETERS
geb. 26-5-1925
ovl. 26-4-1928, 2 jaar oud
dochter van: Harm PIETERS
Willemina Cornelia van OMMEREN
( VIII-54-220 )

IX-85-362 Egbert PIETERS
zoon van: Jan PIETERS
Ida GEERTS
( VIII-54-221 )
  Hij trouwde met:  
  Geertje SCHOONVELD

IX-85-363 Remmelt PIETERS
zoon van: Jan PIETERS
Ida GEERTS
( VIII-54-221 )
  Hij trouwde met:  
  Henny SCHUILING

IX-85-364 Marchien PIETERS
dochter van: Jan PIETERS
Ida GEERTS
( VIII-54-221 )
  Zij trouwde met:  
  Albertus OOSTRA

IX-86-365 Derk Jantinus SCHOLTENS
geb. te Vries (Yde)
ovl. 28-7-1902
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-56-229 )
  Hij trouwde op 12-5-1928 te Vries met:  
  Janna TIESINGA
geb. 24-8-1900 te Vries (De Punt)
dochter van: Hendrik TIESINGA
Meike SNIJDER


IX-86-366 Albert SCHOLTENS
geb. 1-1-1900 te Vries (Yde)
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-56-229 )
  Hij trouwde op 18-5-1929 te Vries met:  
  Aaltien Grietien BUITER
geb. 1-9-1903 te Vries (Yde)
dochter van: Geert BUITER
Aaltien BARKHUIS


IX-86-367 Jan SCHOLTENS
geb. 7-6-1907 te Vries (Yde)
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-56-229 )

IX-86-368 Roelof SCHOLTENS
geb. 8-11-1910 te Vries (Yde)
zoon van: Jan SCHOLTENS
Eltje ZWEERS

( VIII-56-229 )

IX-88-372 Derk van DIJKEN
geb. 21-10-1906 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Jan van DIJKEN
Catharina Maria SCHATS
( VIII-65-265 )

IX-89-373 Luikiena Seike van DIJKEN
geb. 26-2-1905 te Hoogezand
dochter van: Pieter van DIJKEN
Margien DIETERS
( VIII-65-266 )
  Zij trouwde op 1-9-1930 te Hoogezand met:  
  Dirk DIJKSTRA
geb. ca 1906 te Tzummarum (Frl)
zoon van: Sjoerd DIJKSTRA
Geiske de BOER


IX-90-374 Derk Jan van DIJKEN
geb. 1-3-1914 te Leek (Zevenhuizen) (GA-36)
zoon van: Berend van DIJKEN
Aaltje van der VINNE
( VIII-65-268 )

IX-90-375 Annie van DIJKEN
geb. ca 1916 te Roden
ovl. 2-3-1948 te Groningen
dochter van: Berend van DIJKEN
Aaltje van der VINNE
( VIII-65-268 )
  Zij trouwde op 27-9-1940 te Grootegast (HA-50) met:  
  Wiebe BOERSMA
geb. 30-10-1912 te Oldekerk
zoon van: Jan Wiebe BOERSMA
Dieuwke van der WAL

  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1940).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 

IX-90-376 Jan van DIJKEN
geb. ca 1930 te Grootegast
ovl. 15-1-1962 te Groningen
zoon van: Berend van DIJKEN
Aaltje van der VINNE
( VIII-65-268 )

IX-91-377 Johannes HARTHOLT
geb. ca 1914 te Roden (Steenbergen)
ovl. 6-5-1932 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-65-270 )

IX-91-378 Dirk HARTHOLT
geb. ca 1916 te Roden (Steenbergen)
ovl. 3-5-1943 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-65-270 )

IX-91-379 Albert HARTHOLT
geb. ca 1917 te Roden (Steenbergen)
ovl. 3-5-1943 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-65-270 )

IX-91-380 Hendrik HARTHOLT
geb. ca 1926 te Marum
ovl. 3-5-1943 te Marum
zoon van: Andries HARTHOLT
Aaltje van DIJKEN

( VIII-65-270 )

  Generatie X  
X-36-121 NN WIERINGA
zoon van: Jan WIERINGA
Jantje KOOI
( IX-31-142 )
  Hij trouwde met:  
  Grietje Elisabeth SMIT
geb. 6-7-1911 te Hoogezand
ovl. 28-2-1979 te Vlaardingen, 67 jaar oud

X-39-127 Lammert de BOER
geb. 20-1-1921 te Groningen
ovl. 21-9-1993 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Willem de BOER
Alberdina Frederika EVENHUIS
( IX-34-168 )
  Hij trouwde op 21-9-1948 te Groningen met:  
  NN NN

X-40-128 Grietje BENSINK
geb. 23-9-1917 te Haren
ovl. 12-12-1999 te Haren, 82 jaar oud
dochter van: Gerrit Jan BENSINK
Aaltje POELMA

( IX-36-177 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 5-5-1950 te Haren met:  
  Harm MEIJER
geb. 29-10-1913 te Haren
ovl. 4-4-1959 te Haren, 45 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

X-42-130 NN HAZEKAMP
dochter van: Roelf HAZEKAMP
Alina DOLFIN

( IX-39-187 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Jans] DRENT
geb. 11-1-1922 te Scheemda
ovl. 13-8-1997 te Emmeloord, 75 jaar oud
zoon van: Roelf Jan DRENT
Trijntje SMITH

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker Scheemda en Emmeloord. Gecremeerd te Lelystad op maandag 18 aug 1997.
 

X-44-133 Jan Albert van BERGEN
geb. 6-6-1928
ovl. 6-7-1969 te Blabjerg (DK), 41 jaar oud
zoon van: Albert van BERGEN
Trijntje GORTER
( IX-40-189 )
  Hij trouwde op 4-12-1948 te Anloo met:  
  NN NN

X-44-134 Klaas van BERGEN
geb. 20-7-1932 te Anloo
ovl. 2-8-2003 te Emmen, 71 jaar oud
zoon van: Albert van BERGEN
Trijntje GORTER
( IX-40-189 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landschapsarchtekt, den Haag. Begraven te Emmen-Wolfsbergen op donderdag 7 aug 2003.
 
  Hij trouwde op 8-6-1961 te Rotterdam met:  
  NN NN

X-45-135 NN HUIZINGA
geb. 20-11-1924 te Hoogkerk
ovl. 20-11-1924 te Hoogkerk, 0 dagen oud
zoon van: Jan Alje HUIZINGA
Antje SCHUITEMA
( IX-41-191 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-46-136 Arend Bazuin
geb. te Schoonoord
zoon van: Jacobus Goedhardus BAZUIN
Anna ENSINK
( IX-43-194 )
  Hij trouwde te Den Haag met:  
  Marijke BOKHOVEN
geb. te Rijswijk
dochter van: Willem BOKHOVEN
Marie van SERMONDT

  Uit deze relatie  
  1. Geert Jan BAZUIN geb. te Leiden ( XI-13-36 )
  2. Frans BAZUIN geb. te Almelo ( XI-13-37 )

X-46-137 Antony Jacobus BAZUIN
geb. te Schoonoord
zoon van: Jacobus Goedhardus BAZUIN
Anna ENSINK
( IX-43-194 )
  Hij trouwde te Utrecht met:  
  Beatrix Juliana SIRA
geb. te Leiden
dochter van: Nicolaas SIRA
Alida OLIVIER

  Uit deze relatie  
  1. Ronald Jacobus BAZUIN geb. te Utrecht ( XI-14-38 )
  2. Agnes BAZUIN geb. te Delft ( XI-14-39 )

X-46-138 Marius Lucretius BAZUIN
geb. te Schoonoord
zoon van: Jacobus Goedhardus BAZUIN
Anna ENSINK
( IX-43-194 )
  Hij trouwde te Leiden met:  
  Cornelia Catharina SCHEER
geb. te Noordeloos
dochter van: Marius SCHEER
Catharina WEENINK


X-47-139 Dirk Jan BAZUIN
geb. te Bloemendaal
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
( IX-43-195 )
  Hij trouwde te Eelde met:  
  Marianne BLEEKER
geb. te Groningen
dochter van: Hendrik BLEEKER
Geertruida HINRICKS

  Uit deze relatie  
  1. Barbara Rennee BAZUIN geb. te Anna Paulowna ( XI-15-40 )

X-47-140 Marius Lucretius BAZUIN
geb. te Bloemendaal
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
( IX-43-195 )
  Hij trouwde te Haarlem met:  
  Johanna Willemijntje INPIJN
geb. te Haarlem
dochter van: Johannes Abraham INPIJN
Willemijntje GRAAL

  Uit deze relatie  
  1. Dirk Johannis Michel BAZUIN geb. te Haarlem ( XI-16-41 )
  2. Diekje Gynta Roeline BAZUIN geb. te Haarlem ( XI-16-42 )
  3. Arnoud Marius Olivier BAZUIN geb. te Wassenaar ( XI-16-43 )
  4. Charlotte Robin Elisabeth BAZUIN geb. te Wassenaar ( XI-16-44 )

X-47-141 Roeline BAZUIN
geb. te Den Haag
dochter van: Marius Lucretius BAZUIN
Wilhelmina Geertruida Maria ODINK
( IX-43-195 )

X-50-145 Kornelis Roelf POELSTRA
zoon van: Driewes POELSTRA
Jantje HOTZES

( IX-54-218 )
  Hij trouwde met:  
  Greta NN

X-51-149 Klaas MAKKEN
geb. ca 1920 te Eelde
ovl. 17-7-1947 te Eelde
zoon van: Derk Lijwe MAKKEN
Hillechien HULZEBOS

( IX-55-219 )

X-53-151 Woltertje JUT
geb. 6-1-1923 te Eelde
dochter van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-57-231 )

X-53-152 Hendrik JUT
geb. te Eelde
zoon van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-57-231 )
  Hij trouwde met:  
  H. OVERBEEK

X-53-153 Willem JUT
geb. te Eelde
zoon van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-57-231 )

X-53-154 Geert JUT
geb. te Groningen
zoon van: Roelof JUT
Trientje SUURD

( IX-57-231 )

X-65-179 Louwe van der LEI
geb. 6-8-1912 te Feerwerd
zoon van: Karst van der LEI
Antje FABER
( IX-74-327 )

  Generatie XI  
XI-13-36 Geert Jan BAZUIN
geb. te Leiden
zoon van: Arend Bazuin
Marijke BOKHOVEN
( X-46-136 )

XI-13-37 Frans BAZUIN
geb. te Almelo
zoon van: Arend Bazuin
Marijke BOKHOVEN
( X-46-136 )

XI-14-38 Ronald Jacobus BAZUIN
geb. te Utrecht
zoon van: Antony Jacobus BAZUIN
Beatrix Juliana SIRA
( X-46-137 )

XI-14-39 Agnes BAZUIN
geb. te Delft
dochter van: Antony Jacobus BAZUIN
Beatrix Juliana SIRA
( X-46-137 )

XI-15-40 Barbara Rennee BAZUIN
geb. te Anna Paulowna
dochter van: Dirk Jan BAZUIN
Marianne BLEEKER
( X-47-139 )

XI-16-41 Dirk Johannis Michel BAZUIN
geb. te Haarlem
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-47-140 )

XI-16-42 Diekje Gynta Roeline BAZUIN
geb. te Haarlem
dochter van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-47-140 )

XI-16-43 Arnoud Marius Olivier BAZUIN
geb. te Wassenaar
zoon van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-47-140 )

XI-16-44 Charlotte Robin Elisabeth BAZUIN
geb. te Wassenaar
dochter van: Marius Lucretius BAZUIN
Johanna Willemijntje INPIJN
( X-47-140 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"