Genealogie
Familie 17


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hier

  Parenteel van Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
geb. ca 1555 te Irnsumerzijl
ovl. ca 1634 te Irnsumerzijl
zoon van: Willem [Gerbrens] _
Sijts [Idsdr] _

  Persoonlijke informatie
De 8 kinderen van WILLEM WILLEMSzoon "de Oude" verspreiden zich in de directe omgeving, zoals De Bird (onder Grouw), Irnsum, Akkrum en Midlum. Eén van hen werd het boerenbedrijf ontrouw en ging zich specialiseren in de veenderij. Via Boornbergum en Ureterp komt deze tak in Haren bij Groningen. Hier waren deze familieleden verantwoordelijk, als veenbazen, voor de vergraving van het hedendaagse Paterswoldse meer.
 
  Hij trouwde te Irnsumerzijl ca 1578 met:  
  Nieske [Meijnerts] _
geb. ca 1559 te Grouw
ovl. 23-9-1632
dochter van: Meijnert [Outgerts] _
  Persoonlijke informatie
Overleden te Irnsumerzijl
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM geb. ca 1578 te Irnumerzijl / ovl. 18-12-1652 ( II-1-1 )
  2. Mijnert [Willems] NIJDAM geb. ca 1580 ( II-1-2 )
  3. Gerben [Willems] NIJDAM geb. ca 1582 ( II-1-3 )
  4. Idsert [Willems] NIJDAM geb. ca 1584 ( II-1-4 )
  5. Antie [Willems] NIJDAM geb. ca 1586 ( II-1-5 )
  6. Jan [Willems] NIJDAM geb. ca 1590 ( II-1-6 )
  7. Sij [Willems] NIJDAM geb. ca 1592 ( II-1-7 )
  8. Hil [Willems] NIJDAM geb. ca 1595 ( II-1-8 )

  Generatie II  
II-1-1 Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
geb. ca 1578 te Irnumerzijl
ovl. 18-12-1652
zoon van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
overleden in Irnsumerzijl
 
  Hij trouwde te Irnsumerzijl ca 1617 met:  
  Sjoerdtie [Gerbens] _
geb. ca 1589 te Grouw
dochter van: Gerben [Sijtzes] _
  Uit deze relatie  
  1. Gerben [Willems] NIJDAM geb. ca 1620 te De Bird (Grouw) ( III-1-1 )
  2. Jouck [Willems] NIJDAM geb. ca 1620 ( III-1-2 )
  3. Meijnert [Willems] NIJDAM geb. ca 1622 ( III-1-3 )
  4. Lijsbeth [Willems] NIJDAM geb. ca 1625 ( III-1-4 )
  5. Sijbrech [Willems] NIJDAM geb. ca 1626 ( III-1-5 )
  6. Sije [Willems] NIJDAM geb. ca 1630 ( III-1-6 )
  7. Sytse [Willems] NIJDAM geb. ca 1630 ( III-1-7 )

II-1-2 Mijnert [Willems] NIJDAM
geb. ca 1580
zoon van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )

II-1-3 Gerben [Willems] NIJDAM
geb. ca 1582
zoon van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )

II-1-4 Idsert [Willems] NIJDAM
geb. ca 1584
zoon van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )

II-1-5 Antie [Willems] NIJDAM
geb. ca 1586
dochter van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )

II-1-6 Jan [Willems] NIJDAM
geb. ca 1590
zoon van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )

II-1-7 Sij [Willems] NIJDAM
geb. ca 1592
dochter van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )

II-1-8 Hil [Willems] NIJDAM
geb. ca 1595
dochter van: Willem [Willems (de oude)] NIJDAM
Nieske [Meijnerts] _
( I-1-1 )

  Generatie III  
III-1-1 Gerben [Willems] NIJDAM
geb. ca 1620 te De Bird (Grouw)
zoon van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( II-1-1 )
  Hij trouwde op 16-11-1656 te Eernewoude met:  
  Trijntje [Sytzes] _
geb. ca 1625 te Eernewoude
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Gerbens] NIJDAM ged. 25-4-1658 / ovl. na 1738 te Wartena ( IV-1-1 )
  2. Antje [Gerbens] NIJDAM geb. 25-8-1661 ( IV-1-2 )
  3. IJfke [Gerbens] NIJDAM geb. 22-3-1663 ( IV-1-3 )
  4. Sytze [Gerbens] NIJDAM ged. 12-4-1665 te Grouw ( IV-1-4 )
  5. Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM geb. voor 1670 ( IV-1-5 )
  6. Gerbrich [Gerbens] NIJDAM geb. ca 1673 ( IV-1-6 )

III-1-2 Jouck [Willems] NIJDAM
geb. ca 1620
zoon van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( II-1-1 )

III-1-3 Meijnert [Willems] NIJDAM
geb. ca 1622
zoon van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( II-1-1 )

III-1-4 Lijsbeth [Willems] NIJDAM
geb. ca 1625
dochter van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( II-1-1 )

III-1-5 Sijbrech [Willems] NIJDAM
geb. ca 1626
dochter van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( II-1-1 )

III-1-6 Sije [Willems] NIJDAM
geb. ca 1630
dochter van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( II-1-1 )

III-1-7 Sytse [Willems] NIJDAM
geb. ca 1630
zoon van: Willem [Willems (de Jonge)] NIJDAM
Sjoerdtie [Gerbens] _
( II-1-1 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Willem [Gerbens] NIJDAM
ged. 25-4-1658
ovl. na 1738 te Wartena
zoon van: Gerben [Willems] NIJDAM
Trijntje [Sytzes] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-4-1658 in Grouw.
 
  Hij trouwde op 7-9-1689 te Grouw met:  
  Antie [Tiercks] _
geb. te Warga
  Uit deze relatie  
  1. Gerben [Willems] NIJDAM ged. 22-2-1691 ( V-1-1 )
  2. Gerben [Willems] NIJDAM ged. 8-3-1695 / ovl. voor 1770 ( V-1-2 )

IV-1-2 Antje [Gerbens] NIJDAM
geb. 25-8-1661
dochter van: Gerben [Willems] NIJDAM
Trijntje [Sytzes] _
( III-1-1 )

IV-1-3 IJfke [Gerbens] NIJDAM
geb. 22-3-1663
dochter van: Gerben [Willems] NIJDAM
Trijntje [Sytzes] _
( III-1-1 )

IV-1-4 Sytze [Gerbens] NIJDAM
ged. 12-4-1665 te Grouw
zoon van: Gerben [Willems] NIJDAM
Trijntje [Sytzes] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-4-1665.
Bron van onderstaande: Nijdamstra Stichting (bij genealogie Nijdam/Wynia)
Voor zijn huwelijk was Sytze Gerben (ook wel Sies Gerben) boer in de Bird, na zijn huwelijk woonde hij korte tijd te Idaard en van 1705-1720 was hij verveender bij Goingahuizen, welke veenpetten thans een natuurreservaat vormen. Daarna oefende hij te de Wylgen het verveendersbedrijf uit. Volgens het reeelcohier moet Sytze Gerbens voor 1729 overleden zijn. Op 14.4.1692 was Sytze Gerbens, wonende te de Bird, 100 car.gls.schuldig aan Willem Bolleman te Grouw. (Bron: Ida.deel R.6, fol.355). Op 9.12.1719 was hij, wonende te Goingahuizen, 60 car.gls. schuldig aan Jetze Hayes te Boornbergum. (Bron: Smal.land X.9). In het jaar 1721 wordt Sytze Gerbens, wonende in de Wylgen, oud 57 jaar, genoemd als getuige in een civiele sententie van het Hof van Friesland. Sytze Gerbens voerde ook een eigen Handmerk, waarmee hij aktes tekende.(symbool blz. 123 deel 2).
Bij de doop van zoon Gerben in 1707 in Grouw wordt de naam van de vader vermeld als Sijds Gerbens Nijdam.
 
  Hij trouwde op 17-2-1704 te Idaard (Aegum, Friens) met:  
  Minke [Beernts] _
geb. ca 1669 te Grouw
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Sijdts Gerbens en Meyncke Beerns, beide van Idaard. Volgens de Nijdamstra stichting komt Minke Beerns van Grouw.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Sytzes] NIJDAM ged. 29-3-1711 te Goingahuizen / ovl. te Eelde (Eelderwolde, Elsborg) ( V-2-3 )

IV-1-5 Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM
geb. voor 1670
dochter van: Gerben [Willems] NIJDAM
Trijntje [Sytzes] _
( III-1-1 )

IV-1-6 Gerbrich [Gerbens] NIJDAM
geb. ca 1673
zoon van: Gerben [Willems] NIJDAM
Trijntje [Sytzes] _
( III-1-1 )

  Generatie V  
V-1-1 Gerben [Willems] NIJDAM
ged. 22-2-1691
zoon van: Willem [Gerbens] NIJDAM
Antie [Tiercks] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-2-1691 in Grouw. Jong overleden.
 

V-1-2 Gerben [Willems] NIJDAM
ged. 8-3-1695
ovl. voor 1770
zoon van: Willem [Gerbens] NIJDAM
Antie [Tiercks] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Wartena.
Gerben Willems was in 1735 en 1747 pachter van plaats 3 te Wartena (eig. mevr. Van Haersma), groot 95 pondematen. Van 1748 tot 1770 was hij koemelker en eigenaar van een huis aldaar. Omstreeks 1748 schijnt Gerben (door een ongeval?) het boerenbedrijf niet meer te hebben kunnen uitoefenen, want in 1749 was hij volgens het quotisatiecohier een ‘arm kreupel man’ met een huisgezin van 2 personen boven en één onder de 12 jaar. Hij betaalde toen f 11-13. Op 26 jan. 1770 verkocht Tjitze Ottema, executeur van Idaarderadeel, curator over de boedel van Gerben Willems, diens huis voor 70 goudg. aan Freerk Alberts, koemelker, en Willemke Sytzes, aldaar.
Op 20 okt. 1743 is hij te Warga peter bij de doop van Gerben, zoon van Eeltje Hiltjes Cortrijck en Baetje Ages.
 
  Hij trouwde met:  
  Hanke [Sjoerds] _
  Uit deze relatie  
  1. Hiltje [Gerbens] NIJDAM geb. ca 1735 / ovl. voor 1811 ( VI-1-1 )
  2. Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM ged. 30-11-1738 ( VI-1-2 )

V-2-3 Berend [Sytzes] NIJDAM
ged. 29-3-1711 te Goingahuizen
ovl. te Eelde (Eelderwolde, Elsborg)
zoon van: Sytze [Gerbens] NIJDAM
Minke [Beernts] _
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-3-1711 te Grouw.
Berend Sytzes was aanvankelijk schoenmaker van beroep, werd later arbeider, daarna verveender en tenslotte veenbaas aan de Hoornschedijk onder Haren, waar hij als één van de eersten begon met het uitvenen van het tegenwoordige Paterswolde meer. Hij woonde achtereenvolgens te Goingahuizen, De Wylgen, Ureterp, Hoornschedijk en tenslotte de Elsburg.
In 1749 was hij volgens het quotisatiecohier arbeider te Ureterp, "arm" met een gezin van 3 personen boven en 4 beneden 12 jaar, met een belastingaanslag van 21 gulden en 9 stuivers.
Tussen 1749 en 1752 moet Berend Sytzes naar de Hoornschedijk verhuisd zijn, waar het hem financieel meer voordeel opleverde.
Berend Sijses wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde in 1774, 1784 en 1794. Hij woonde op de Nieuwe Elsborg (Eelderwolde), alwaar hij is overleden.
 
  Hij trouwde op 1-3-1733 te Boombergum met:  
  Aalke [Andries] _
geb. 1712 te Smalle Ee
dochter van: Andries [Gjalts] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Berents Sijdses van De Wilgen en Aalke Anders van Smalle Ee.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sytze [Berends] NIJDAM ged. 5-2-1734 te Boornbergum (Kortehemmen) / ovl. voor 1811 te Haren (Hoornschedijk) ( VI-2-3 )
  2. Antje [Berends] NIJDAM geb. 4-12-1735 te Ureterp (Siegerswoude) / ovl. te Ureterp (Siegerswoude) ( VI-2-4 )
  3. Andries [Berends] NIJDAM ged. 24-11-1737 te Ureterp (Siegerswoude) / ovl. 29-3-1808 te Haren (Hoornschedijk) ( VI-2-5 )
  4. Wopke [Berends] NIJDAM ged. 10-4-1740 te Ureterp (Siegerswoude) ( VI-2-6 )
  5. Antje [Berends] NIJDAM ged. 3-6-1742 te Ureterp (Siegerswoude) / ovl. te Ureterp (Siegerswoude) ( VI-2-7 )
  6. Antje [Berends] NIJDAM ged. 28-9-1744 te Ureterp (Siegerswoude) ( VI-2-8 )
  7. Gjalt [Berends] NIJDAM ged. 18-12-1746 te Siegerswoude (Ureterp) / ovl. 27-2-1826 te Haren (Hoornschedijk) ( VI-2-9 )
  8. Wopke [Berends] NIJDAM ged. 10-11-1749 te Ureterp / ovl. 16-2-1836 te Haren (Hoornschedijk) ( VI-2-10 )
  9. Minke [Berends] NIJDAM geb. 1752 te Haren / ovl. 7-7-1808 te Eelde (Eelderwolde) ( VI-2-11 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Hiltje [Gerbens] NIJDAM
geb. ca 1735
ovl. voor 1811
dochter van: Gerben [Willems] NIJDAM
Hanke [Sjoerds] _
( V-1-2 )
  Zij trouwde op 25-7-1756 te Warga met:  
  Sieds [Feikes] _
ovl. voor 1811
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman te Wartena.
 

VI-1-2 Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM
ged. 30-11-1738
dochter van: Gerben [Willems] NIJDAM
Hanke [Sjoerds] _
( V-1-2 )
  Zij trouwde op 27-5-1759 te Grouw met:  
  Johannes [Pyters] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Grouw.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aat _ ged. 3-2-1760 ( VII-1-1 )
  2. Haamke _ ged. 5-9-1762 ( VII-1-2 )
  3. Pyter _ geb. 21-11-1765 ( VII-1-3 )
  4. Gerben _ geb. 16-5-1769 ( VII-1-4 )
  5. Aat _ geb. 6-11-1773 ( VII-1-5 )

VI-2-3 Sytze [Berends] NIJDAM
ged. 5-2-1734 te Boornbergum (Kortehemmen)
ovl. voor 1811 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
beroep: verveender aan de Hoornschedijk.
 
  Hij trouwde op 21-3-1756 te Haren met:  
  Trijntje [Roelofs] KUIPERS
geb. ca 1731
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Sijtse Berents van Ureterp en Trijntje Roelefs van Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aalke [Sytzes] NIJDAM ged. 1-1-1757 te Haren ( VII-2-6 )
  2. Roelf [Sytzes] NIJDAM ged. 23-1-1760 te Haren ( VII-2-7 )
  3. Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM geb. 2-8-1763 te Haren / ovl. 24-8-1851 te Eelde (Paterswolde) ( VII-2-8 )
  4. Berend [Sytzes] NIJDAM ged. 28-9-1766 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-8-1828 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-2-9 )
  5. Roelf [Sytzes] NIJDAM ged. 16-11-1770 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-8-1836 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-2-10 )

VI-2-4 Antje [Berends] NIJDAM
geb. 4-12-1735 te Ureterp (Siegerswoude)
ovl. te Ureterp (Siegerswoude)
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )

VI-2-5 Andries [Berends] NIJDAM
ged. 24-11-1737 te Ureterp (Siegerswoude)
ovl. 29-3-1808 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Ook gevonden: geboren 1738 in De Wylgen, Grouw!

Vanaf c 1760 woont Andries in de "Nieuwe Elsborg".
In diverse stukken wordt Andries steevast aangeduid als "baas Andries Berents". Of hij dat tijdens zijn verblijf op de "Nieuwe Elsborg" ook al was staat niet vast. In ieder geval heeft hij daar al, zoals we dat tegenwoordig noemen, een tweede tak. Behalve de verevening is er enig land bij de boerderij en daarnaast heeft hij "neering" aan huis. Uit latere stukken blijkt de nering te bestaan uit tapperij en winkelwaren. Je vraagt je wel af wat Andries bezield heeft om op die plaats een winkel te beginnen. De bereikbaarheid over land is nog slechter dan van de andere boerderijen. Hij moet maar liefst ruim 800 m over een eigen weg om op de Madijk te komen. De klandizie valt van die kant dan ook zeker niet te verwachten. Het zullen de werkers in het veen zijn die over water en per schip een beroep doen op zijn nering. Aan de zuidkant langs zijn erf loopt de Elsborgerwijk en dat zal de bereikbaarheid van zijn handel zeker ten goede zijn gekomen.In 1768 verzet Andries de bakens en vertrekt naar de Hoornschedijk. Zijn opvolger is zijn vader, Berend Sijtzes (Nijdam).
 
  Hij trouwde (1) op 20-5-1757 te Haren met:  
  Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
geb. te Surhuizum
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Andries] NIJDAM ged. 6-10-1760 te Eelderwolde / ovl. 5-1-1818 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-3-11 )
  2. Lijsabeth [Andries] NIJDAM ged. 30-1-1763 te Eelderwolde, Elsborg ( VII-3-12 )
  3. Pieter [Andries] NIJDAM ged. 26-12-1765 te Eelde (Eelderwolde) ( VII-3-13 )
  4. Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM geb. 26-1-1770 te Haren / ovl. 9-4-1837 te Haren ( VII-3-14 )
  5. Menke [Andries] NIJDAM ged. 28-2-1773 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-8-1795 ( VII-3-15 )
  6. Trientje [Andries] NIJDAM ged. 4-2-1776 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-3-16 )
  7. Pieter [Andries] NIJDAM ged. 24-8-1778 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-3-17 )
  8. Trientje [Andries] NIJDAM ged. 23-5-1780 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-3-18 )
  Hij trouwde (2) op 1-1-1788 te Haren met:  
  Jantje [Jans] _
ged. 12-11-1758 te Haren
dochter van: Jan [Alberts] _
Aaltien [Roelofs] _

  Persoonlijke informatie
Na het overlijden van Andries oefende Jantje het beroep van ''tappersche'' uit, blijkbaar om de dorst van de Nijdams aan de Hoornschedijk ietwat te stillen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien [Andries] NIJDAM ged. 21-2-1790 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-3-19 )
  2. Aaltien [Andries] NIJDAM ged. 21-8-1791 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-3-20 )
  3. Janna [Andries] NIJDAM ged. 27-10-1793 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-12-1858 te Haren ( VII-3-21 )
  4. Albert [Andries] NIJDAM ged. 18-10-1795 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-11-1846 te Eelde (Paterswolde) ( VII-3-22 )
  5. Wopke [Andries] NIJDAM ged. 18-2-1798 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 27-4-1868 te Haren ( VII-3-23 )
  6. Roelf [Andries] NIJDAM ged. 29-11-1799 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 25-12-1869 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-3-24 )
  7. Jan [Andries] NIJDAM ged. 19-12-1802 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-6-1881 te Haren (Onnen) ( VII-3-25 )

VI-2-6 Wopke [Berends] NIJDAM
ged. 10-4-1740 te Ureterp (Siegerswoude)
zoon van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )

VI-2-7 Antje [Berends] NIJDAM
ged. 3-6-1742 te Ureterp (Siegerswoude)
ovl. te Ureterp (Siegerswoude)
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )

VI-2-8 Antje [Berends] NIJDAM
ged. 28-9-1744 te Ureterp (Siegerswoude)
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )
  Zij trouwde op 10-7-1763 te Haren met:  
  Arend [Geerts] _
ged. 23-10-1735 te Farmsum
zoon van: Geert [Arends] _
Antje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Berend [Arends] NIJDAM geb. ca 1765 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-6-1828 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-4-26 )
  2. Geert [Arends] NIJDAM ged. 6-10-1767 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 4-5-1834 te Eelde (Paterswolde) ( VII-4-27 )
  3. Aalke [Arends] NIJDAM ged. 20-8-1769 te Haren (Hoornschedijk?) ( VII-4-28 )
  4. Antje [Arends] NIJDAM ged. 28-2-1779 te Haren (Hoornschedijk?) ( VII-4-29 )
  5. Antje [Arends] NIJDAM ged. 6-5-1781 te Haren (Hoornschedijk?) ( VII-4-30 )

VI-2-9 Gjalt [Berends] NIJDAM
ged. 18-12-1746 te Siegerswoude (Ureterp)
ovl. 27-2-1826 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: verveender en landbouwer (1814, 1816) aan de Hoornschedijk.
 
  Hij trouwde (1) op 25-4-1773 te Eelde met:  
  Annegje (Antje) [Alles] _
geb. te Haren
ovl. 3-3-1809 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Alle [Oijtjes] _
Jeltje [Andries] _

  Persoonlijke informatie
Ook bekend als Annegje Aalders
 
  Bij het huwelijk
18-4-1773 Huwelijksafkondiging: Giald Berends, van Ureterp en Annegje Aalders, van Hoornsche Dijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Gjalts] NIJDAM ged. 13-3-1774 te Haren ( VII-5-31 )
  2. Alle [Gjalts] NIJDAM ged. 24-1-1776 te Haren ( VII-5-32 )
  3. Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM ged. 29-4-1778 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-8-1845 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-5-33 )
  4. Andries [Gjalts] NIJDAM ged. 17-12-1780 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-8-1829 te Haren ( VII-5-34 )
  Hij trouwde (2) op 15-9-1816 te Haren met:  
  Fennegien [Geerts] _
ged. 9-5-1756 te Haren
ovl. 11-1-1826 te Haren (Hoornschedijk), 69 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] _
Aaltien [Reinders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-5-1756 in Haren. Beroep: arbeidersche (1816).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 69 jaar, bruid 59 jaar.
 

VI-2-10 Wopke [Berends] NIJDAM
ged. 10-11-1749 te Ureterp
ovl. 16-2-1836 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Wopke Berends is in 1807 tapper in Eelderwolde op de Nieuwe Elsborg met daarnaast een boerenbedrijf en 2 inwonende werkbodes. In 1829 veenbaas aan de Hoornschedijk op nummer 13, 80 jaar, ongehuwd. Bij hem inwonend zijn Jantien Ensing, 66 jaar, geboren Eelde, en als werkbodes Harm Nijland, 23 jaar, geboren Hoornschedijk en Margien Hilbrands, 21 jaar, geboren Eelde.
 

VI-2-11 Minke [Berends] NIJDAM
geb. 1752 te Haren
ovl. 7-7-1808 te Eelde (Eelderwolde), 57 jaar oud
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Aalke [Andries] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Bij overlijden 57 jaar, 1 kind, in 1797 als weduwe Roelf Jans Kuiper bij haar broer Wopke Berends op de Nieuwe Elsborg.
 
  Zij trouwde op 18-10-1778 te Eelde met:  
  Roelef [Jans] _
geb. te Haren?
  Bij het huwelijk
Huwelijksgegevens: Roelef Jans, van Haren en Mijnke Berents
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Roelofs] KUIPER ged. 11-4-1779 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-6-35 )
  2. Jan [Roelofs] KUIPER ged. 20-2-1780 te Haren ( VII-6-36 )
  3. Jan [Roelofs] KUIPER ged. 6-5-1781 te Haren ( VII-6-37 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Aat _
ged. 3-2-1760
zoon van: Johannes [Pyters] _
Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM

( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-2-1760 in Grouw.
 

VII-1-2 Haamke _
ged. 5-9-1762
dochter van: Johannes [Pyters] _
Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM

( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-9-1762 in Grouw.
 

VII-1-3 Pyter _
geb. 21-11-1765
zoon van: Johannes [Pyters] _
Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM

( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-11-1765 in Grouw.
 

VII-1-4 Gerben _
geb. 16-5-1769
zoon van: Johannes [Pyters] _
Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM

( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-6-1669 in Grouw.
 

VII-1-5 Aat _
geb. 6-11-1773
zoon van: Johannes [Pyters] _
Sjoerdje [Gerbens] NIJDAM

( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-11-1773 in Grouw.
 

VII-2-6 Aalke [Sytzes] NIJDAM
ged. 1-1-1757 te Haren
dochter van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )

VII-2-7 Roelf [Sytzes] NIJDAM
ged. 23-1-1760 te Haren
zoon van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )

VII-2-8 Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM
geb. 2-8-1763 te Haren
ovl. 24-8-1851 te Eelde (Paterswolde), 88 jaar oud
dochter van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-9-1763 te Haren.
 
  Zij trouwde op 22-3-1787 te Haren met:  
  Berend [Arends] NIJDAM
geb. ca 1765 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-6-1828 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Arend [Geerts] _
Antje [Berends] NIJDAM

( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1787).
Naamsaanneming 1812 op 117: kinderen Antje 22, Trientje 17, Arend 7. In 1807 3 inwonende kinderen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor de kerk
bruidegom en bruid zijn neef en nicht van elkaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Berends] NIJDAM geb. ca 1792 te Haren? / ovl. 11-1-1871 te Haren ( VIII-1-1 )
  2. Trientje [Berends] NIJDAM geb. 21-10-1796 te Haren / ovl. 28-11-1828 te Eelde (Eelderwolde) ( VIII-1-2 )
  3. Arend [Berends] NIJDAM geb. 14-12-1806 te Paterswolde / ovl. 22-4-1846 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-1-3 )

VII-2-9 Berend [Sytzes] NIJDAM
ged. 28-9-1766 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-8-1828 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Berend was landbouwer aan de Hoornschedijk.
 
  Hij trouwde (1) op 30-3-1794 te Haren met:  
  Menke [Andries] NIJDAM
ged. 28-2-1773 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-8-1795
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op de dag van de geboorte van haar kind.
 
  Bij het huwelijk
Berend en Menke zijn neef en nicht
 
  Uit deze relatie  
  1. Menke [Berends] NIJDAM geb. 9-8-1795 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-2-4 )
  Hij trouwde (2) op 1-4-1804 te Haren met:  
  Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM
ged. 29-4-1778 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 14-8-1845 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Gjalt [Berends] NIJDAM
Annegje (Antje) [Alles] _
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeidster / landbouwersche
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor de kerk
Berend en Jeltien zijn neef en nicht
 
  Uit deze relatie  
  1. Sietze [Berends] NIJDAM geb. 18-8-1805 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-5-1875 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-2-5 )
  2. Antje [Berends] NIJDAM geb. 27-10-1813 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-7-1869 te Noorddijk (Engelbert) ( VIII-2-6 )
  3. Trijntje [Berends] NIJDAM geb. 10-1-1817 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-8-1892 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-2-7 )

VII-2-10 Roelf [Sytzes] NIJDAM
ged. 16-11-1770 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-8-1836 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1825), landgebruiker (1836), veenbaas aan de Hoornschedijk
 
  Hij trouwde op 27-3-1796 te Haren met:  
  Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
ged. 7-4-1774 te Haren
ovl. 28-8-1846 te Haren (Hoornschedijk) (OA-36), 74 jaar oud
dochter van: Hendrik [Koops] NAGELDER
Harmpien (Harmtien) [Reinders] OOSTERVELD

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-4-1774 te Haren. Beroep: arbeidersche (1825), arbeidster (1836)
Angeniet Hendriks Nagelder bij overlijden weduwe van Roelf Siese Nijdam.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sytze [Roelfs] NIJDAM ged. 26-8-1797 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-2-1876 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-3-8 )
  2. Harmtien [Roelfs] NIJDAM ged. 29-9-1799 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-11-1868 te Haren ( VIII-3-9 )
  3. Hindrik [Roelfs] NIJDAM ged. 3-10-1802 te Eelde / ovl. 18-12-1863 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-3-10 )
  4. Trientje [Roelfs] NIJDAM ged. 27-2-1806 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-2-1886 te Groningen ( VIII-3-11 )
  5. Geessien [Roelfs] NIJDAM ged. 18-3-1810 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-3-12 )
  6. Roelf [Roelfs] NIJDAM ged. 5-2-1813 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-3-1871 te Groningen ( VIII-3-13 )
  7. Alke [Roelfs] NIJDAM geb. 6-11-1817 te Haren / ovl. 6-2-1883 te Haren (Helpman) ( VIII-3-14 )

VII-3-11 Berend [Andries] NIJDAM
ged. 6-10-1760 te Eelderwolde
ovl. 5-1-1818 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Berend Andries Nijdam woonde aan de Hoornschedijk en had als beroep veenbaas (o.a. 1821).
 
  Hij trouwde op 27-4-1783 te Haren met:  
  Geessien [Hindriks] NAGELDER
ged. 2-12-1759 te Anloo (Eext)
ovl. 6-11-1820 te Haren (Hoornschedijk) (OA-26), 62 jaar oud
dochter van: Hendrik [Koops] NAGELDER
Harmpien (Harmtien) [Reinders] OOSTERVELD

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-12-1759 te Anloo: ''Den 2 December Geesje dogter van Hindrik Coops en Harmtje Reinderts van Eext''.
Aangevers van het overlijden waren Andries Nijdam, haar zoon, oud 23 jaren, van beroep veenbaas, wonende aan de Hoornschedijk, en Hendrik de Vries, oud 36 jaren, eveneens wonende aan de Hoornschedijk, zijnde de nabuur van de overledene.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Berends] NIJDAM ged. 21-3-1783 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1811 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-4-15 )
  2. Hendrik [Berends] NIJDAM ged. 26-2-1786 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-12-1864 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-4-16 )
  3. Harmtien [Berends] NIJDAM ged. 15-7-1788 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-4-17 )
  4. Harmtien [Berends] NIJDAM ged. 28-8-1790 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-1-1873 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-4-18 )
  5. Trientje [Berends] NIJDAM ged. 23-6-1793 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-4-19 )
  6. Andries [Berends] NIJDAM ged. 31-1-1796 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-3-1869 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-4-21 )
  7. Trientje [Berends] NIJDAM ged. 27-11-1796 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-10-1877 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-4-20 )
  8. Reinder [Berends] NIJDAM geb. 2-9-1798 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-5-1882 te Eelde (Eelderwolde) ( VIII-4-22 )
  9. Minke [Berends] NIJDAM ged. 21-6-1801 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-11-1879 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-4-23 )
  10. Jan [Berends] NIJDAM geb. 10-3-1804 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 3-12-1874 te Vries (Bunne) ( VIII-4-24 )

VII-3-12 Lijsabeth [Andries] NIJDAM
ged. 30-1-1763 te Eelderwolde, Elsborg
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )

VII-3-13 Pieter [Andries] NIJDAM
ged. 26-12-1765 te Eelde (Eelderwolde)
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-12-1765 te Eelde.
 

VII-3-14 Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM
geb. 26-1-1770 te Haren
ovl. 9-4-1837 te Haren
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-2-1770 te Haren. Naam ook geschreven als Alkje.
 
  Zij trouwde op 31-3-1793 te Haren met:  
  Wobke JANSEN
ged. 16-2-1772 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 22-5-1845 te Haren
zoon van: Jannes [Jiskes] _
Trijntje [Rinders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-2-1772 in Westerbroek. Alleen tijdens de geboorte van Pieter wonend in Eelderwolde, niet in 1807 en niet in 1812.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries JANSEN geb. 15-6-1794 te Haren ( VIII-5-25 )
  2. Andries JANSEN geb. 27-10-1795 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-6-1863 te Haren ( VIII-5-26 )
  3. Jannes JANSEN ged. 10-12-1797 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-5-27 )
  4. Berend JANSEN geb. 14-9-1800 te Haren ( VIII-5-28 )
  5. Trientje [Wopkes] JANSEN geb. 25-9-1803 te Haren / ovl. 25-4-1877 te Haren ( VIII-5-29 )
  6. Berend JANSEN ged. 23-12-1806 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-11-1860 te Haren (OA-54) ( VIII-5-30 )
  7. Pieter JANSEN ged. 26-11-1809 te Eelde (Eelderwolde, Elsborg) / ovl. 15-9-1812 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-5-31 )

VII-3-15 Menke [Andries] NIJDAM
ged. 28-2-1773 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-8-1795
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op de dag van de geboorte van haar kind.
 
  Zij trouwde op 30-3-1794 te Haren met:  
  Berend [Sytzes] NIJDAM
ged. 28-9-1766 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-8-1828 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Berend was landbouwer aan de Hoornschedijk.
 
  Bij het huwelijk
Berend en Menke zijn neef en nicht
 
  Uit deze relatie  
  1. Menke [Berends] NIJDAM geb. 9-8-1795 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-2-4 )

VII-3-16 Trientje [Andries] NIJDAM
ged. 4-2-1776 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )

VII-3-17 Pieter [Andries] NIJDAM
ged. 24-8-1778 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )

VII-3-18 Trientje [Andries] NIJDAM
ged. 23-5-1780 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Grijtje [Pieters] van SURHUIZUM
( VI-2-5 )

VII-3-19 Aaltien [Andries] NIJDAM
ged. 21-2-1790 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
aanname: jong gestorven. Haar zus heeft de zelfde naam.
 

VII-3-20 Aaltien [Andries] NIJDAM
ged. 21-8-1791 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
( VI-2-5 )

VII-3-21 Janna [Andries] NIJDAM
ged. 27-10-1793 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-12-1858 te Haren
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
( VI-2-5 )
  Zij trouwde op 21-2-1819 te Haren met:  
  Geert OOSTINK
geb. 12-4-1787 te Sleen (Noord Sleen)
ovl. 6-2-1839 te Eelde (Paterwolde), 51 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jansen Berends] _
Annegien OOSTINK

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1819), arbeider (1826 - 1832, 1839).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantina OOSTING geb. 31-5-1826 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-6-1826 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-6-32 )
  2. Hindrik OOSTING geb. 21-6-1829 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-5-1917 te Emmen ( VIII-6-33 )
  3. Andries OOSTING geb. 30-9-1832 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-3-1904 te Emmen ( VIII-6-34 )

VII-3-22 Albert [Andries] NIJDAM
ged. 18-10-1795 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-11-1846 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1839).
 
  Hij trouwde op 20-10-1816 te Haren met:  
  Menke [Gosses] van der VEEN
geb. 2-2-1792 te Haren
ovl. 19-8-1834 te Eelde (Paterswolde), 42 jaar oud
dochter van: Gosse [Hindriks] van der VEEN
Tjitske [Roelofs] HUIZINGA
fam. 109: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-2-1792 te Haren
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien NIJDAM geb. 12-6-1817 te Haren / ovl. 5-7-1850 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-7-35 )
  2. Gosse NIJDAM geb. 26-10-1819 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-1-1906 te Rolde ( VIII-7-36 )
  3. Alkien NIJDAM geb. 19-10-1822 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-10-1888 te Haren (Hemmen) ( VIII-7-37 )
  4. Andries NIJDAM geb. 24-8-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-12-1885 te Haren ( VIII-7-38 )
  5. Tjitske NIJDAM geb. 16-12-1828 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-11-1856 te Haren ( VIII-7-39 )
  6. Ida NIJDAM geb. 22-1-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-8-1857 te Groningen ( VIII-7-40 )

VII-3-23 Wopke [Andries] NIJDAM
ged. 18-2-1798 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 27-4-1868 te Haren
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1857-1863), veenbaas.
 
  Hij trouwde op 9-5-1824 te Haren met:  
  Niessien [Willems] KOOIMA
geb. 15-8-1795 te Haren
ovl. 1-1-1881 te Haren, 85 jaar oud
dochter van: Willem [Hinderks] _
Aaltje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook als Niesje [Willems] Kooima.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries NIJDAM geb. 17-11-1826 te Haren / ovl. 17-11-1882 te Zuidlaren (Midlaren) ( VIII-8-41 )
  2. Willem NIJDAM geb. 2-2-1830 te Haren / ovl. 17-2-1923 te Haren ( VIII-8-42 )
  3. Jantje NIJDAM geb. 15-10-1834 te Haren / ovl. 12-12-1886 te Haren ( VIII-8-43 )

VII-3-24 Roelf [Andries] NIJDAM
ged. 29-11-1799 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 25-12-1869 te Haren (Hoornschedijk), 70 jaar oud
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: bakker (1826).
 
  Hij trouwde (1) op 18-5-1826 te Grootegast met:  
  Grietje van DELLEN
geb. ca 1806 te Grootegast
ovl. 17-2-1830 te Sebaldeburen
dochter van: Geert van DELLEN
Grietje [Daniels] RIJKENS

  Persoonlijke informatie
beroep: stroohoedemaker (1826).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries NIJDAM geb. 14-1-1827 te Grootegast (Sebaldeburen) / ovl. 19-11-1830 te Grootegast ( VIII-9-44 )
  Hij trouwde (2) op 30-6-1832 te Hoogezand met:  
  Berendje [Harms] TOR
geb. 7-1-1808 te Kropswolde
ovl. 1-11-1859 te Haren (Hoornschedijk), 51 jaar oud
dochter van: Harm [Jans] TOR
Henderika [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Achternaam ook gevonden: van der Huizen.
 
  Bij het huwelijk
Roelf was weduwnaar van Grietje van Dellen
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries NIJDAM geb. 16-9-1832 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-7-1896 te Haren (Onnen) (OA-52) ( VIII-9-45 )
  2. Henderica NIJDAM geb. 30-10-1834 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-12-1888 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-9-46 )
  3. Jantje NIJDAM geb. 8-10-1836 te Haren / ovl. 16-4-1901 te Haren ( VIII-9-47 )
  4. Harm NIJDAM geb. 27-8-1838 te Haren / ovl. 15-3-1878 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-9-48 )
  5. Aaltje NIJDAM geb. 17-5-1840 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 7-6-1875 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-9-49 )
  6. Roelf NIJDAM geb. 21-1-1843 te Haren / ovl. 25-2-1929 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-9-50 )
  7. Janna NIJDAM geb. 28-9-1847 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-1-1877 te Winschoten ( VIII-9-51 )
  8. Berend NIJDAM geb. 13-4-1851 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-3-1899 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-9-52 )

VII-3-25 Jan [Andries] NIJDAM
ged. 19-12-1802 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-6-1881 te Haren (Onnen)
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-12-1802 te Haren.
beroep: arbeider (1829, 1841, 1851, 1853, 1858), landbouwer (1860), arbeider (1870).
 
  Hij trouwde (1) op 13-8-1829 te Haren met:  
  Jantje [Jans] van LOO
ged. 23-5-1802 te Haren
ovl. 9-4-1850 te Haren
dochter van: Jannes [Jacobs] van LOO
Aantje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Andries [Jans] NIJDAM geb. 10-9-1829 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 4-12-1884 te Haren (Hemmen) ( VIII-10-53 )
  2. Aaltje NIJDAM geb. 23-10-1831 te Haren (Hoornschedijk) (GA-53) / ovl. 7-1-1896 te Haren (OA-2) ( VIII-10-54 )
  3. Jantje NIJDAM geb. 5-5-1836 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 12-5-1916 te Haren (OA-33) ( VIII-10-55 )
  4. NN NIJDAM geb. 7-8-1841 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 7-8-1841 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-10-56 )
  5. Jans NIJDAM geb. 7-10-1842 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 15-2-1888 te Groningen ( VIII-10-57 )
  Hij trouwde (2) op 19-4-1851 te Haren met:  
  Trientje [Willems] SESSELAAR
ged. 3-3-1805 te Hoogezand
ovl. 23-6-1880 te Haren (Hoornschedijk) (OA-31), 75 jaar oud
dochter van: Willem SESSELAAR
Ockje BEERTA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-3-1805 te Hoogezand.
Beroep: arbeidster (1851).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 48 jaar, bruid 46 jaar. weduwnaar van Jantje Jans van Loo; weduwe van Hindrik Oosterveld.
 

VII-4-26 Berend [Arends] NIJDAM
geb. ca 1765 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-6-1828 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Arend [Geerts] _
Antje [Berends] NIJDAM

( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1787).
Naamsaanneming 1812 op 117: kinderen Antje 22, Trientje 17, Arend 7. In 1807 3 inwonende kinderen.
 
  Hij trouwde op 22-3-1787 te Haren met:  
  Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM
geb. 2-8-1763 te Haren
ovl. 24-8-1851 te Eelde (Paterswolde), 88 jaar oud
dochter van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-9-1763 te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor de kerk
bruidegom en bruid zijn neef en nicht van elkaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Berends] NIJDAM geb. ca 1792 te Haren? / ovl. 11-1-1871 te Haren ( VIII-1-1 )
  2. Trientje [Berends] NIJDAM geb. 21-10-1796 te Haren / ovl. 28-11-1828 te Eelde (Eelderwolde) ( VIII-1-2 )
  3. Arend [Berends] NIJDAM geb. 14-12-1806 te Paterswolde / ovl. 22-4-1846 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-1-3 )

VII-4-27 Geert [Arends] NIJDAM
ged. 6-10-1767 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-5-1834 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend [Geerts] _
Antje [Berends] NIJDAM

( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Arend Geerts is in 1797 arbeider bij Hulshof (De Braak).
Naamsaanneming 1812 op 117, kinderen Arent 16, Ate 13, Jan 9, Harm 2, Antje 6. In 1807 in het huis ernaast, 4 kinderen, beroep pakkendrager, arbeider en koopman.
Arend en Ate Geerts Nijdam kopen 22-6-1829 de schipperij etc. met huis nr. 131 voor 2000 gld. van Jonkheer Jan Ernst Willem van Gesseler te Groningen.
In 1832 zijn Arend Geerts Nijdam en cons. eigenaar van een huis aan de Brinkhovenlaan bij de Eelder Schipsloot met een gracht aan drie zijden van het huis. In 1850 woont Ate Nijdam hier nog als schipper en is Arend Nijdam broodbakker in huis 137 (hoek Hoofdweg, Vennerstraat noordzijde).
 
  Hij trouwde op 23-3-1794 te Haren met:  
  Aaltje [Ates] PAMMA
geb. 12-9-1770 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 16-9-1844, 74 jaar oud
dochter van: Ate [Harms] PAMMA
Antje _

  Uit deze relatie  
  1. Arend [Geerts] NIJDAM geb. 4-1-1796 te Eelde (Paterswolde, bij de Braak) / ovl. 4-1-1878 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-11-58 )
  2. Ate [Geerts] NIJDAM geb. 3-5-1798 te Paterswolde / ovl. 29-4-1888 te Eelde ( VIII-11-59 )
  3. Jan [Geerts] NIJDAM geb. 5-1-1803 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 3-9-1853 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-11-60 )
  4. Antje [Geerts] NIJDAM geb. 20-3-1806 te Haren / ovl. 20-8-1881 te Assen (Kloosterveen) ( VIII-11-61 )
  5. Harm [Geerts] NIJDAM ged. 29-8-1809 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-11-1863 te Paterswolde ( VIII-11-62 )

VII-4-28 Aalke [Arends] NIJDAM
ged. 20-8-1769 te Haren (Hoornschedijk?)
dochter van: Arend [Geerts] _
Antje [Berends] NIJDAM

( VI-2-8 )

VII-4-29 Antje [Arends] NIJDAM
ged. 28-2-1779 te Haren (Hoornschedijk?)
dochter van: Arend [Geerts] _
Antje [Berends] NIJDAM

( VI-2-8 )

VII-4-30 Antje [Arends] NIJDAM
ged. 6-5-1781 te Haren (Hoornschedijk?)
dochter van: Arend [Geerts] _
Antje [Berends] NIJDAM

( VI-2-8 )

VII-5-31 Berend [Gjalts] NIJDAM
ged. 13-3-1774 te Haren
zoon van: Gjalt [Berends] NIJDAM
Annegje (Antje) [Alles] _
( VI-2-9 )

VII-5-32 Alle [Gjalts] NIJDAM
ged. 24-1-1776 te Haren
zoon van: Gjalt [Berends] NIJDAM
Annegje (Antje) [Alles] _
( VI-2-9 )

VII-5-33 Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM
ged. 29-4-1778 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 14-8-1845 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Gjalt [Berends] NIJDAM
Annegje (Antje) [Alles] _
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeidster / landbouwersche
 
  Zij trouwde op 1-4-1804 te Haren met:  
  Berend [Sytzes] NIJDAM
ged. 28-9-1766 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-8-1828 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Berends] NIJDAM
Trijntje [Roelofs] KUIPERS
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Berend was landbouwer aan de Hoornschedijk.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor de kerk
Berend en Jeltien zijn neef en nicht
 
  Uit deze relatie  
  1. Sietze [Berends] NIJDAM geb. 18-8-1805 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-5-1875 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-2-5 )
  2. Antje [Berends] NIJDAM geb. 27-10-1813 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-7-1869 te Noorddijk (Engelbert) ( VIII-2-6 )
  3. Trijntje [Berends] NIJDAM geb. 10-1-1817 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-8-1892 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-2-7 )

VII-5-34 Andries [Gjalts] NIJDAM
ged. 17-12-1780 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-8-1829 te Haren
zoon van: Gjalt [Berends] NIJDAM
Annegje (Antje) [Alles] _
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-12-1780 te Haren.
beroep: landbouwer (1809, 1814), arbeider (1829).
Overleden als weduwnaar.
 
  Hij trouwde (1) op 1-6-1809 te Haren met:  
  Annegien [Harms] SNOEK
ged. 21-9-1783 te Vries
ovl. 2-11-1813 te Haren
dochter van: Harm [Everts] SNOEK
Roelofje [Jans] KOOPS

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook geschreven als Annegje
Beroep: arbeidersche (1829).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor de kerk
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Andries] NIJDAM ged. 8-7-1810 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 3-8-1871 te Haren (OA-43) ( VIII-12-63 )
  2. Roelfien [Andries] NIJDAM geb. 12-6-1812 te Haren / ovl. 5-5-1900 te Eelde ( VIII-12-64 )
  Hij trouwde (2) op 15-5-1814 te Haren met:  
  Geertje [Martens] VENEMA
ged. 1-6-1766 te Leek (Midwolde)
ovl. 21-9-1827 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Marten [Jans] _
Hillegien [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-6-1766. Beroep: landbouwersche (1814).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Annegien Harms, weduwe van Jan Kuipers.
 

VII-6-35 Jan [Roelofs] KUIPER
ged. 11-4-1779 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelef [Jans] _
Minke [Berends] NIJDAM

( VI-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-4-1779 te Haren.
 

VII-6-36 Jan [Roelofs] KUIPER
ged. 20-2-1780 te Haren
zoon van: Roelef [Jans] _
Minke [Berends] NIJDAM

( VI-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-2-1780 te Haren.
 

VII-6-37 Jan [Roelofs] KUIPER
ged. 6-5-1781 te Haren
zoon van: Roelef [Jans] _
Minke [Berends] NIJDAM

( VI-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-5-1781 te Haren
 

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Antje [Berends] NIJDAM
geb. ca 1792 te Haren?
ovl. 11-1-1871 te Haren, 78 jaar oud
dochter van: Berend [Arends] NIJDAM
Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM
( VII-4-26 )
( VII-2-8 )
  Zij trouwde op 8-6-1825 te Eelde met:  
  Roelf [Egberts] SIEGERS
geb. 13-3-1784 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-9-1826 te Eelde (Paterswolde), 42 jaar oud
zoon van: Egbert [Lucas] SIEGERS
Derkje [Geerts] VORENKAMP

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-3-1794 te Eelde.
Beroep: arbeider (1826).
Roelf Egeberts Siegers bij overlijden wonend op 93.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 31 jaar, bruid 33 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert SIJGERS geb. 19-5-1826 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-3-1848 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-1-1 )

VIII-1-2 Trientje [Berends] NIJDAM
geb. 21-10-1796 te Haren
ovl. 28-11-1828 te Eelde (Eelderwolde)
dochter van: Berend [Arends] NIJDAM
Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM
( VII-4-26 )
( VII-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Trientje is evenals Anna overleden in huis nr. 159.
 
  Zij trouwde op 1-9-1826 te Eelde met:  
  Jan [Hendriks] RUTGERS
ged. 1-5-1774 te Eelde
ovl. 27-11-1838 te Eelde
zoon van: Hendrik [Harms] RUTGERS
Hinderika [Jans] BOUWMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1826, 1828).
Jan Hendriks Rutgers woont in 1807 en 1812 niet in Eelde. In 1797 is hij mogelijk de knecht Jan Hindriks, 26 jaar, van Roelof Beerling, zijn latere zwager. In de lijst van 1798 staat in de kolom "Vertrokken" de plaats Helpman. Niet duidelijk is wanneer dit is ingevuld. Deze kolom werd verder weinig gebruikt.
Jan Hendriks Rutgers woont in 1818 en 1820 nog in Groningen als stijfselmakersknecht. Jan overleed in zijn ouderlijk huis huisnr: 71. Mogelijk woont hij dan bij Floris Kluivingh.
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Anna Beerling
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderika RUTGERS geb. 18-11-1826 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 26-1-1898 te Haren (Onnen) ( IX-2-2 )

VIII-1-3 Arend [Berends] NIJDAM
geb. 14-12-1806 te Paterswolde
ovl. 22-4-1846 te Eelde (Paterswolde), 39 jaar oud
zoon van: Berend [Arends] NIJDAM
Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM
( VII-4-26 )
( VII-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-12-1806 in Eelde. Beroep: arbeider (1845).
 
  Hij trouwde op 2-11-1839 te Haren met:  
  Jantien NIJDAM
geb. 12-6-1817 te Haren
ovl. 5-7-1850 te Eelde (Paterswolde), 33 jaar oud
dochter van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
( VII-3-22 )
fam. 109: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Bij haar huwelijk is van Jantien als geboorteplaats (of woonplaats?) vermeld Paterswolde. Zij is vermoedelijk geboren in Haren. Vanaf 1819 zijn haar broers en zuster wel geboren in Paterswolde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menke NIJDAM geb. 26-1-1845 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-7-1845 te Eelde (Paterswolde) ( IX-3-3 )
  2. Meinke NIJDAM geb. 17-12-1845 te Eelde / ovl. 19-2-1929 te Eelde ( IX-3-4 )

VIII-2-4 Menke [Berends] NIJDAM
geb. 9-8-1795 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Menke [Andries] NIJDAM
( VII-2-9 )
( VII-3-15 )

VIII-2-5 Sietze [Berends] NIJDAM
geb. 18-8-1805 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 2-5-1875 te Haren (Hoornschedijk), 69 jaar oud
zoon van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM
( VII-2-9 )
( VII-5-33 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1870)
 
  Hij trouwde op 12-4-1846 te Groningen met:  
  Anna Maria EELSINGH
ged. 13-12-1805 te Groningen
ovl. 5-8-1879 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Willem EELSINGH
Margien NESSELAAR

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche (1877/1879)
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend NIJDAM geb. 13-4-1848 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-5-1897 te Hoogkerk ( IX-4-5 )
  2. Jelle NIJDAM geb. 12-2-1852 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-6-1933 te Groningen ( IX-4-7 )
  3. Willem NIJDAM geb. 12-2-1852 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 15-3-1928 te Groningen ( IX-4-6 )

VIII-2-6 Antje [Berends] NIJDAM
geb. 27-10-1813 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-7-1869 te Noorddijk (Engelbert), 55 jaar oud
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM
( VII-2-9 )
( VII-5-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1837, 1877).
 
  Zij trouwde op 22-7-1837 te Haren (HA-11) met:  
  Jan [Alberts] van DIJKEN
geb. 11-2-1810 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-12-1863 te Noorddijk (Engelbert), 53 jaar oud
zoon van: Albert Jan van DIJKEN
Aaltje DERKS
fam. 3: ( V-6-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1837, 1838, 1877).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep moeder bruid: arbeidster
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert van DIJKEN geb. 29-3-1838 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 27-4-1838 te Haren (Hoornschedijk) (OA-12) fam. 3: ( VII-31-103 )
  2. Albert van DIJKEN geb. 4-3-1839 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 14-3-1898 te Noorddijk (Roodehaan) fam. 3: ( VII-31-104 )
  3. Berend van DIJKEN geb. 14-6-1840 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 9-3-1899 te Noorddijk (Roodehaan) fam. 3: ( VII-31-105 )
  4. Jelte van DIJKEN geb. 21-3-1842 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 18-6-1845 te Noorddijk (Engelbert) fam. 3: ( VII-31-106 )
  5. Derk van DIJKEN geb. 12-1-1844 te Noorddijk / ovl. 13-1-1934 te Roden (Nieuw Roden) fam. 3: ( VII-31-107 )
  6. Siese van DIJKEN geb. 5-1-1848 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 11-2-1917 te Groningen fam. 3: ( VII-31-108 )
  7. Jelte van DIJKEN geb. 18-2-1853 te Noorddijk (Roodehaan) / ovl. 4-3-1853 te Noorddijk (Roodehaan) fam. 3: ( VII-31-109 )
  8. Aaltje van DIJKEN geb. 27-1-1854 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 7-6-1939 te Haren (Onnen) fam. 3: ( VII-31-110 )

VIII-2-7 Trijntje [Berends] NIJDAM
geb. 10-1-1817 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-8-1892 te Haren (Hoornschedijk), 75 jaar oud
dochter van: Berend [Sytzes] NIJDAM
Jeltien (Jeltje) [Gjalts] NIJDAM
( VII-2-9 )
( VII-5-33 )
  Zij trouwde op 6-4-1839 te Haren met:  
  Andries ALLES
geb. 20-6-1817 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-3-1899 te Haren (Hoornschedijk), 81 jaar oud
zoon van: Lucas ALLES
Alkien [Martens] _

  Persoonlijke informatie
beroep: verveener (1861, 1865), arbeider (1893)
 
  Uit deze relatie  
  1. Alkien ALLES geb. 6-10-1839 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-1-1924 te Haren ( IX-5-8 )
  2. Jeltje ALLES geb. 1-6-1843 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 12-5-1905 te Haren ( IX-5-9 )
  3. Henderkje ALLES geb. 2-6-1846 te Aduard (Wierum) / ovl. 24-3-1918 te Groningen ( IX-5-10 )

VIII-3-8 Sytze [Roelfs] NIJDAM
ged. 26-8-1797 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-2-1876 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Persoonlijke informatie
Sytze lootte in 1816 nr. 35 voor de militaire dienst, hetgeen vrijstelling betekende.
beroep: koemelker (1825), arbeider (1841-1875)
 
  Hij trouwde op 3-4-1825 te Haren met:  
  Jantje [Derks] SIEGERS
ged. 27-2-1803 te Leek
ovl. 13-7-1865 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Derk SIEGERS
Trijntje SMALLENBROEK

  Persoonlijke informatie
gedoopt te Leek.
 
  Uit deze relatie  
  1. Agnite NIJDAM geb. 31-7-1825 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-8-1896 te Haren (OA-59) ( IX-6-11 )
  2. Derk NIJDAM geb. 9-1-1828 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-8-1829 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-6-12 )
  3. Derk NIJDAM geb. 23-6-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-7-1885 te Haren (Onnen) ( IX-6-13 )
  4. Roelf NIJDAM geb. 15-9-1833 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-9-1875 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-6-14 )
  5. Jan NIJDAM geb. 10-11-1836 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-5-1918 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-6-15 )
  6. Trientje NIJDAM geb. 17-5-1841 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-8-1841 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-6-16 )
  7. Hendrik NIJDAM geb. 25-10-1842 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-9-1896 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-6-17 )
  8. Siese NIJDAM geb. 12-1-1847 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-1-1931 te Groningen ( IX-6-18 )

VIII-3-9 Harmtien [Roelfs] NIJDAM
ged. 29-9-1799 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-11-1868 te Haren
dochter van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid.
 
  Zij trouwde op 20-4-1822 te Haren met:  
  Jannes JANSEN
ged. 10-12-1797 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1822), arbeider (1848); koemelker (1849, 1855 ); veehouder (1866); koemelker (1867); landbouwer (1871).
 
  Uit deze relatie  
  1. Alke JANSEN geb. 4-3-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 7-11-1893 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-7-19 )
  2. Angniet JANSEN geb. 28-8-1828 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 27-1-1871 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-7-20 )
  3. Wopke JANSEN geb. 30-10-1835 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-7-1906 te Haren ( IX-7-21 )
  4. Roelf JANSEN geb. 30-5-1839 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-3-1920 te Haren ( IX-7-22 )
  5. Andries JANSEN geb. 3-8-1842 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 15-3-1848 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-7-23 )
  6. Trientje JANSEN geb. 26-7-1845 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-4-1932 te Groningen ( IX-7-24 )

VIII-3-10 Hindrik [Roelfs] NIJDAM
ged. 3-10-1802 te Eelde
ovl. 18-12-1863 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt 3-10-1802 te Haren. Beroep: dienstknecht (1836), arbeider (1866).
 
  Hij trouwde op 7-5-1836 te Haren met:  
  Anna Maria DUREE
ged. 4-8-1813 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-3-1886 te Haren (Den Hoorn), 72 jaar oud
dochter van: Petrus Josephus (Pieter) DUREE
Anna Margaretha WILKENS

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1836).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf NIJDAM geb. 30-9-1836 te Haren (Helpman) / ovl. 16-1-1854 te Haren (Helpman) ( IX-8-25 )
  2. Pieter NIJDAM geb. 27-2-1839 te Groningen / ovl. 31-1-1914 te Haren (Helpman) ( IX-8-26 )
  3. Anna NIJDAM geb. 21-3-1843 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-10-1936 te Haren (Glimmen) ( IX-8-27 )
  4. Sietze NIJDAM geb. 2-12-1849 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-8-28 )

VIII-3-11 Trientje [Roelfs] NIJDAM
ged. 27-2-1806 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 14-2-1886 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1836).
 
  Zij trouwde op 30-5-1836 te Noorddijk met:  
  Tonnis [Hindriks] KONING
geb. 23-12-1801 te Euvelgunne
ovl. 26-3-1878 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Hindrik [Tonnies] KONING
Jantje [Ellens] _

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1836), koopman (1862-1870).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik KONING geb. 17-9-1836 te Groningen / ovl. 9-7-1890 te Groningen ( IX-9-29 )
  2. Anna KONING geb. 2-8-1838 te Groningen / ovl. 6-10-1910 te Groningen ( IX-9-30 )
  3. Jantje KONING geb. 20-11-1841 te Groningen / ovl. 14-1-1909 te Groningen (OA-64) ( IX-9-31 )
  4. Roelfien KONING geb. 5-6-1844 te Groningen / ovl. 27-11-1845 te Groningen ( IX-9-32 )
  5. Roelfien KONING geb. 27-10-1846 te Groningen ( IX-9-33 )

VIII-3-12 Geessien [Roelfs] NIJDAM
ged. 18-3-1810 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Zij trouwde op 19-4-1834 te Eelde met:  
  Harm [Geerts] NIJDAM
ged. 29-8-1809 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-11-1863 te Paterswolde
zoon van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
( VII-4-27 )
  Persoonlijke informatie
Harm lootte in 1828 nr. 21 voor de militaire dienst; kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger.
Beroep: arbeider (1835), beurtschipper (1838), schipper (1840), beurtschipper (1844 - 1863), schipper (1865), koopman (1866 - 1873), arbeider (1876).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert NIJDAM geb. 9-1-1835 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-9-1866 te Eelde (Paterswolde) ( IX-10-34 )
  2. Angeniete NIJDAM geb. 22-2-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-1-1927 te Groningen ( IX-10-35 )
  3. Roelf NIJDAM geb. 14-11-1840 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-4-1879 te Groningen ( IX-10-36 )
  4. Aaltien NIJDAM geb. 5-3-1844 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-4-1918 te Groningen ( IX-10-37 )
  5. Arend NIJDAM geb. 30-3-1847 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-10-1878 te Groningen ( IX-10-38 )
  6. Siese NIJDAM geb. 16-2-1850 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-9-1934 te Groningen ( IX-10-39 )
  7. Antje NIJDAM geb. 24-3-1854 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-11-1863 te Eelde (Paterswolde) ( IX-10-40 )

VIII-3-13 Roelf [Roelfs] NIJDAM
ged. 5-2-1813 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-3-1871 te Groningen
zoon van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: cichoreibrandersknecht (1850). zolderknecht (1874, 1876), pakhuisknecht (1897).
 
  Hij trouwde op 26-5-1850 te Groningen met:  
  Anna BOUWMAN
geb. 22-9-1822 te Bellingwolde
ovl. 3-11-1895 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Frerik [Edzards] BOUWMAN
Trijntje [Hindriks] VELDMAN

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1850), tappersche (1874)
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf NIJDAM geb. 30-5-1852 te Groningen / ovl. 20-11-1914 te Amsterdam ( IX-11-41 )
  2. Trientje NIJDAM geb. 2-5-1854 te Groningen ( IX-11-42 )
  3. Anna NIJDAM geb. 18-3-1856 te Groningen / ovl. 28-5-1935 te Groningen ( IX-11-43 )
  4. Frederik NIJDAM geb. 18-3-1856 te Groningen / ovl. 10-3-1938 te Groningen ( IX-11-44 )
  5. Harmke NIJDAM geb. 5-11-1858 te Groningen / ovl. 30-1-1871 te Groningen ( IX-11-45 )
  6. Hindrik NIJDAM geb. 7-6-1862 te Groningen / ovl. 21-5-1865 te Groningen ( IX-11-46 )

VIII-3-14 Alke [Roelfs] NIJDAM
geb. 6-11-1817 te Haren
ovl. 6-2-1883 te Haren (Helpman), 65 jaar oud
dochter van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1847).
 
  Zij trouwde op 20-5-1847 te Groningen met:  
  Jan WIECHERS
geb. 15-11-1818 te Groningen
ovl. 27-12-1870 te Groningen, 52 jaar oud
zoon van: Jan WIECHERS
Fennechien [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1892).
 
  Uit deze relatie  
  1. Fennechien WIECHERS geb. 24-3-1848 te Pol / ovl. 25-2-1935 te Groningen ( IX-12-47 )
  2. Roelf WICHERS geb. 5-1-1850 te Haren (Noordlaren) / ovl. 27-10-1910 te Groningen (OA-991) ( IX-12-48 )
  3. Jan WIECHERS geb. 6-3-1851 te Haren (Noordlaren) / ovl. 9-12-1914 te Haren (Helpman) ( IX-12-49 )
  4. Anna WIECHERS geb. 1-12-1852 te Groningen / ovl. 26-3-1934 te Haren (overl. te Vries) ( IX-12-50 )
  5. Hillechien WIECHERS geb. 30-8-1859 te Groningen / ovl. 4-4-1904 te Haren (Helpman) ( IX-12-51 )

VIII-4-15 Grietje [Berends] NIJDAM
ged. 21-3-1783 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1811 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bij de geboorte van haar zoon Grietinus.
 
  Zij trouwde met:  
  Melle [Hindriks] de VRIES
geb. ca 1777 te Westerbork
ovl. 14-9-1827 te Haren (Hoornschedijk), 50 jaar oud
zoon van: Hindrik [Engberts] de VRIES
Rendeltje [Melles] _

  Persoonlijke informatie
beroep: daglooner (1839), landbouwer.
Overleden als weduwnaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietinus de VRIES geb. 27-1-1811 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-1-1875 te Haren (Hoornschedijk) (OA-7) ( IX-13-52 )

VIII-4-16 Hendrik [Berends] NIJDAM
ged. 26-2-1786 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-12-1864 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-2-1786 in Haren. Hindrik was landbouwer (1825, 1826); koemelker (1839); landbouwer (1842).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Aaltje [Jans] KUIPERS
geb. ca 1787
ovl. 19-5-1820 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Jan [Jans] KUIPERS
Geertje [Martens] VENEMA

  Uit deze relatie  
  1. Berend NIJDAM geb. 26-3-1820 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-7-1839 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-14-53 )
  Hij trouwde (2) op 17-11-1821 te Haren met:  
  Geertruit [Hinderk] TIMMER
ged. 26-12-1795 te Vries (Bunne)
ovl. 16-2-1837 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Hendrik [Geerts] TIMMER
Hillechien [Hindriks] DRAAIJER

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche
 
  Bij het huwelijk
Geertruit was weduwe van Popko Popkes. Hedrik was weduwnaar van Aaltje Jans.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien NIJDAM geb. 19-11-1822 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-3-1902 te Haren (Hoornschedijk) (OA-23) ( IX-14-54 )
  2. Hendrik NIJDAM geb. 16-12-1824 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-6-1825 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-14-55 )
  3. Hillechien NIJDAM geb. 16-3-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-10-1826 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-14-56 )
  4. Hindrik NIJDAM geb. 3-10-1827 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 8-2-1891 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-14-57 )
  5. Hillechien NIJDAM geb. 23-8-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 7-3-1907 te Haren (Onnen) ( IX-14-58 )
  6. Andries NIJDAM geb. 7-6-1833 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-4-1912 te Haren (Glimmen) ( IX-14-59 )

VIII-4-17 Harmtien [Berends] NIJDAM
ged. 15-7-1788 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )

VIII-4-18 Harmtien [Berends] NIJDAM
ged. 28-8-1790 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-1-1873 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Zij trouwde op 30-10-1810 te Haren met:  
  Hindrik van der VEEN
ged. 25-1-1789 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-1-1877 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Harm [Hindriks] van der VEEN
Jantje [Hindriks] _
fam. 109: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-1-1789 in Haren. Beroep: veenbaas (1844), verveener (1847, 1858, 1860), landbouwer (1864).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hindrik Harms en Harmtje Berends, beide van de Hoornschedijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van der VEEN geb. 11-1-1812 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 3-11-1882 te Haren (Hoornschedijk) fam. 109: ( V-3-8 )
  2. Berend [Hindriks] van der VEEN geb. 10-7-1814 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-5-1852 te Groningen fam. 109: ( V-3-9 )
  3. Jantien van der VEEN geb. 4-11-1817 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 4-7-1885 te Groningen fam. 109: ( V-3-10 )
  4. Hindrik van der VEEN geb. 23-9-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-3-1880 te Hoogkerk fam. 109: ( V-3-11 )
  5. Derk van der VEEN geb. 8-7-1829 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-3-1864 te Haren (Hoornschedijk) fam. 109: ( V-3-12 )

VIII-4-19 Trientje [Berends] NIJDAM
ged. 23-6-1793 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )

VIII-4-20 Trientje [Berends] NIJDAM
ged. 27-11-1796 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-10-1877 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-11-1796 te Haren. Beroep: landbouwersche (1846).
 
  Zij trouwde op 13-4-1817 te Haren met:  
  Derk van der VEEN
ged. 1-5-1791 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 29-5-1834 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Harm [Hindriks] van der VEEN
Jantje [Hindriks] _
fam. 109: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1846).
Derk van der Veen woont in 1830 met zijn gezin en met zijn ouders Harm van der Veen en Jantje Hindriks op Hoornschedijk nummer 6, bij overlijden in 1834 op E 16 als landbouwer, 43 jaar.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van der VEEN geb. 8-8-1818 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-5-1834 te Haren (Hoornschedijk) fam. 109: ( V-4-13 )
  2. Berend van der VEEN geb. 8-11-1820 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-1-1911 te Haren fam. 109: ( V-4-14 )
  3. Jantien van der VEEN geb. 13-7-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 20-10-1906 te Hoogkerk (OA-36) fam. 109: ( V-4-15 )
  4. Hindrik van der VEEN geb. 18-8-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 12-7-1850 te Eelde (overl. Haren) fam. 109: ( V-4-16 )
  5. Geessien van der VEEN geb. 2-11-1829 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 8-1-1914 te Eelde (Paterswolde) fam. 109: ( V-4-17 )
  6. Geert van der VEEN geb. 10-8-1832 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-12-1924 te Eelde (Paterswolde) fam. 109: ( V-4-18 )
  7. Derk van der VEEN geb. 28-10-1834 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-9-1835 te Haren (Hoornschedijk) fam. 109: ( V-4-19 )

VIII-4-21 Andries [Berends] NIJDAM
ged. 31-1-1796 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-3-1869 te Haren (Hoornschedijk), 73 jaar oud
zoon van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Andries lootte 1817 nr. 4, kwam vrij van militaire dienst door het nemen van een plaatsvervanger.
Beroep: arbeider (1855, 1863)
 
  Hij trouwde (1) op 17-6-1820 te Haren met:  
  Annechien [Harms] BONDER
ged. 18-3-1798 te Paterswolde
ovl. 1-11-1825 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Harm [Alberts] BONDER
Marchien [Hindriks] NIJBOER

  Persoonlijke informatie
Bij overlijden wonend op nummer E21.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien [Andries] NIJDAM geb. 7-8-1821 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-6-1888 te Eelde ( IX-17-72 )
  2. Harm NIJDAM geb. 4-1-1822 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 29-12-1865 te Eelde (ovl. te Hoogkerk) ( IX-17-73 )
  3. Marchien NIJDAM geb. 6-11-1824 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-2-1893 te Groningen ( IX-17-74 )
  Hij trouwde (2) op 7-6-1827 te Haren met:  
  Wilmina [Harmens] BONDER
ged. 8-10-1809 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-6-1867 te Haren (Hoornschedijk), 57 jaar oud
dochter van: Harm [Alberts] BONDER
Marchien [Hindriks] NIJBOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1827). Naam ook Wilhelmina (Huwelijksakte dochter Grietien: Hoogezand: 1874: HA-21).
 
  Bij het huwelijk
Wettiging 1 kind. Voor het aangaan van dit huwelijk was toestemming van de Koning nodig, daar trouwen met een schoonzuster bij de wet was verboden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien NIJDAM geb. 20-12-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-4-1869 te Vries (Donderen) ( IX-17-75 )
  2. Grietien NIJDAM geb. 15-9-1829 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-10-1910 te Zuidlaren (Zuidlaarderveen) ( IX-17-76 )
  3. Geertruid NIJDAM geb. 15-9-1832 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-7-1899 te Eelde (Paterswolde) ( IX-17-77 )
  4. Harmtien NIJDAM geb. 24-7-1835 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 8-5-1898 te Haren (Onnen) (OA-30) ( IX-17-78 )
  5. Berend NIJDAM geb. 12-7-1838 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-3-1900 te Eelde (Paterswolde) ( IX-17-79 )
  6. Hinderkien NIJDAM geb. 4-8-1841 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-1-1861 te Noorddijk ( IX-17-80 )
  7. Meenke NIJDAM geb. 29-4-1844 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 3-12-1926 te Zuidlaren (Zuidlaarderveen) ( IX-17-82 )
  8. Trientje NIJDAM geb. 29-4-1844 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-1-1910 te Eelde (Paterswolde) ( IX-17-81 )

VIII-4-22 Reinder [Berends] NIJDAM
geb. 2-9-1798 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-5-1882 te Eelde (Eelderwolde), 83 jaar oud
zoon van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-9-1798 te Haren.
Beroep: veenbaas, later landbouwer. Hij woonde eerst in Eelderwolde, van 1830 - 1844 aan de Hoornschedijk (Haren) en daarna weer in Eelderwolde.
 
  Hij trouwde op 25-4-1824 te Eelde met:  
  Geertruid [Harms] BONDER
geb. 24-5-1803 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 15-7-1866 te Eelde (Eelderwolde), 63 jaar oud
dochter van: Harm [Alberts] BONDER
Marchien [Hindriks] NIJBOER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-5-1803 in Eelde
 
  Uit deze relatie  
  1. Berent NIJDAM geb. 25-12-1824 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-2-1896 te Eelde (Eelderwolde) ( IX-18-83 )
  2. Marchien NIJDAM geb. 16-3-1828 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-7-1834 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-18-84 )
  3. Harm NIJDAM geb. 5-5-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-10-1903 te Eelde (Eelderwolde) ( IX-18-85 )
  4. Hendrik NIJDAM geb. 24-1-1833 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-7-1909 te Vries ( IX-18-86 )
  5. Marchien NIJDAM geb. 14-11-1838 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 26-8-1911 te Eelde (Eelderwolde) ( IX-18-87 )
  6. Geessien NIJDAM geb. 19-10-1841 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 12-12-1899 te Eelde ( IX-18-88 )
  7. Albert NIJDAM geb. 5-6-1844 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-2-1894 te Eelde (Eelderwolde) ( IX-18-89 )

VIII-4-23 Minke [Berends] NIJDAM
ged. 21-6-1801 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-11-1879 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-6-1801 te Haren.
In aktes van Haren tot 1827 wordt haar voornaam geschreven als Minke, in Eelde en bij de huwelijken van haar kinderen meestal als Menke.
Minke eerst wonend aan de Hoornschedijk, Haren (in 1826 op E20), rond 1827 verhuisd naar Paterswolde, waarschijnlijk wonend aan de Hooiweg in Paterswolde ten noordwesten van De Braak, zie Kadastrale kaart 1832 van Eelde.
 
  Zij trouwde op 29-7-1821 te Haren (HA-15) met:  
  Roelf ARENDS
ged. 2-12-1798 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 5-4-1885 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend [Jans] ARENDS
Wibbegien [Roelfs] SIEGERS
fam. 3: ( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-12-1798 te Eelde. Beroep: arbeider (1824 - 1859), visscher (na 1877).
Als (laatste) beroep van Roelf Arends is in het bevolkingsregister van Eelde 1876-1920 vermeld visscher.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar. Getuigen bij het huwelijk zijn voor de bruidegom broer Jan Arends te Paterwolde en oom Jan Geerts Boer, 39 jr. (halfbroer van moeder Wibbegien Roelfs Siegers).
Getuigen voor de bruid zijn broers Hendrik Berends Nijdam, 35 jr., landbouwer aan de Horenschedijk en Andries Berends Nijdam, 25 jr., veenbaas, ook aan de Horenschedijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend ARENDS geb. 24-11-1821 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-3-1896 te Vries fam. 3: ( VII-18-68 )
  2. Berend ARENDS geb. 19-9-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-6-1824 te Haren (Hoornschedijk) fam. 3: ( VII-18-69 )
  3. Geessien ARENDS geb. 22-7-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-8-1881 te Peize fam. 3: ( VII-18-70 )
  4. Berend ARENDS geb. 30-11-1828 te Eelde (Paterswolde) (GA-34) / ovl. 18-9-1894 te Eelde fam. 3: ( VII-18-71 )
  5. Wibbechien ARENDS geb. 31-7-1832 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-12-1832 te Eelde (Paterswolde) fam. 3: ( VII-18-72 )
  6. Hindrik ARENDS geb. 7-4-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-7-1891 te Eelde fam. 3: ( VII-18-73 )
  7. Wubbechien ARENDS geb. 23-5-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-12-1925 te Leens fam. 3: ( VII-18-74 )
  8. Harmtien ARENDS geb. 6-10-1842 te Eelde (Paterswolde) fam. 3: ( VII-18-75 )

VIII-4-24 Jan [Berends] NIJDAM
geb. 10-3-1804 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 3-12-1874 te Vries (Bunne), 70 jaar oud
zoon van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1827).
 
  Hij trouwde op 19-11-1827 te Haren met:  
  Geertien [Hindriks] TIMMER
geb. 18-12-1803 te Vries (Winde)
ovl. 2-10-1878 te Vries (Bunne), 74 jaar oud
dochter van: Hendrik [Geerts] TIMMER
Hillechien [Hindriks] DRAAIJER

  Uit deze relatie  
  1. Geessien NIJDAM geb. 27-9-1828 te Vries / ovl. 18-1-1894 te Eelde ( IX-19-90 )
  2. Hillechien NIJDAM geb. 15-5-1831 te Vries / ovl. 9-8-1862 te Norg ( IX-19-91 )
  3. Hendrik NIJDAM geb. 7-12-1833 te Vries ( IX-19-92 )
  4. Berend NIJDAM geb. 16-9-1836 te Vries / ovl. 6-5-1913 te Assen ( IX-19-93 )
  5. Geert NIJDAM geb. 19-11-1843 te Vries (Bunne) / ovl. 12-1-1853 te Vries (Bunne) ( IX-19-94 )

VIII-5-25 Andries JANSEN
geb. 15-6-1794 te Haren
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )

VIII-5-26 Andries JANSEN
geb. 27-10-1795 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-6-1863 te Haren
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )

VIII-5-27 Jannes JANSEN
ged. 10-12-1797 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1822), arbeider (1848); koemelker (1849, 1855 ); veehouder (1866); koemelker (1867); landbouwer (1871).
 
  Hij trouwde op 20-4-1822 te Haren met:  
  Harmtien [Roelfs] NIJDAM
ged. 29-9-1799 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-11-1868 te Haren
dochter van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alke JANSEN geb. 4-3-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 7-11-1893 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-7-19 )
  2. Angniet JANSEN geb. 28-8-1828 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 27-1-1871 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-7-20 )
  3. Wopke JANSEN geb. 30-10-1835 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-7-1906 te Haren ( IX-7-21 )
  4. Roelf JANSEN geb. 30-5-1839 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-3-1920 te Haren ( IX-7-22 )
  5. Andries JANSEN geb. 3-8-1842 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 15-3-1848 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-7-23 )
  6. Trientje JANSEN geb. 26-7-1845 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-4-1932 te Groningen ( IX-7-24 )

VIII-5-28 Berend JANSEN
geb. 14-9-1800 te Haren
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )

VIII-5-29 Trientje [Wopkes] JANSEN
geb. 25-9-1803 te Haren
ovl. 25-4-1877 te Haren
dochter van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )
  Zij trouwde op 11-5-1833 te Haren met:  
  Hinderk [Willems] KOOIMAN
geb. 7-5-1797 te Haren
ovl. 18-2-1870 te Haren, 72 jaar oud
zoon van: Willem [Hinderks] _
Aaltje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1833)
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem KOOIMAN geb. 7-8-1835 te Haren / ovl. 18-11-1879 te Haren ( IX-20-95 )
  2. Alke KOOIMAN geb. 20-1-1844 te Haren ( IX-20-96 )

VIII-5-30 Berend JANSEN
ged. 23-12-1806 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-11-1860 te Haren (OA-54), 53 jaar oud
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-12-1806 te Haren.
Beroep: arbeider (1829), landbouwer (1870, 1871).
 
  Hij trouwde op 1-10-1829 te Haren (HA-14) met:  
  Antje [Andries] NIJDAM
ged. 8-7-1810 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 3-8-1871 te Haren (OA-43), 61 jaar oud
dochter van: Andries [Gjalts] NIJDAM
Annegien [Harms] SNOEK
( VII-5-34 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-7-1810 te Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidersche; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidersche; bruidegom 22 jaar; bruid 19 jaar; bruidegom doopplaats Haren; bruid doopplaats Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries JANSEN geb. 3-7-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-7-1834 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-21-98 )
  2. Wopke JANSEN geb. 3-7-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-7-1834 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-21-97 )
  3. Wobke JANSEN geb. 25-5-1835 te Haren / ovl. 13-8-1864 te Haren ( IX-21-99 )
  4. Annechien JANSEN geb. 25-2-1838 te Haren / ovl. 5-2-1839 te Haren ( IX-21-100 )
  5. Berend JANSEN geb. 15-2-1843 te Haren / ovl. 5-1-1915 te Haren (OA-2) ( IX-21-101 )
  6. Annechien JANSEN geb. 1-8-1846 te Haren / ovl. 6-1-1931 te Haren (Glimmen) (OA-2) ( IX-21-102 )
  7. Alke JANSEN geb. 15-8-1850 te Haren / ovl. 26-2-1896 te Haren (OA-25) ( IX-21-103 )

VIII-5-31 Pieter JANSEN
ged. 26-11-1809 te Eelde (Eelderwolde, Elsborg)
ovl. 15-9-1812 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-11-1809 te Eelde.
 

VIII-6-32 Jantina OOSTING
geb. 31-5-1826 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-6-1826 te Eelde (Paterswolde), 4 dagen oud
dochter van: Geert OOSTINK
Janna [Andries] NIJDAM

( VII-3-21 )

VIII-6-33 Hindrik OOSTING
geb. 21-6-1829 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-5-1917 te Emmen, 87 jaar oud
zoon van: Geert OOSTINK
Janna [Andries] NIJDAM

( VII-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1834), arbeider (1864-1882).
 
  Hij trouwde op 4-11-1861 te Emmen met:  
  Johanna ter VEEN
geb. 20-3-1834 te Sleen (De Haar)
ovl. 4-1-1881 te Emmen, 46 jaar oud
dochter van: Christiaan ter VEEN
Louisa Charlotte LAMPE

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwerster (1862), arbeiderster (1864-1870).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert OOSTING geb. 17-8-1862 te Emmen (Zuidbarge) / ovl. 8-7-1939 te Emmen ( IX-22-104 )
  2. Jans OOSTING geb. 25-12-1864 te Emmen (Zuidbarge) / ovl. 17-10-1865 te Emmen (Zuidbarge) ( IX-22-105 )
  3. Janna OOSTING geb. 16-11-1866 te Emmen (Zuidbarge) / ovl. 7-6-1882 te Emmen ( IX-22-106 )
  4. Lina OOSTING geb. 22-10-1870 te Emmen / ovl. 5-4-1926 te Emmen ( IX-22-107 )
  5. Dina OOSTING geb. 14-10-1875 te Emmen / ovl. 7-4-1953 te Emmen ( IX-22-108 )

VIII-6-34 Andries OOSTING
geb. 30-9-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-3-1904 te Emmen, 71 jaar oud
zoon van: Geert OOSTINK
Janna [Andries] NIJDAM

( VII-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1857, 1860), later landbouwer.
 
  Hij trouwde op 19-10-1857 te Emmen met:  
  Dina HOUWING
geb. 7-10-1823 te Emmen
ovl. 31-1-1885 te Emmen (Angelsloo), 61 jaar oud
dochter van: Jacob HOUWING
Albertien [Jans] POTSE

  Uit deze relatie  
  1. Jakob OOSTING geb. 27-12-1857 te Emmen (Zuidbarge) / ovl. 2-6-1916 te Emmen ( IX-23-109 )
  2. Geert OOSTING geb. 27-9-1860 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 8-1-1938 te (Emmen) ( IX-23-110 )

VIII-7-35 Jantien NIJDAM
geb. 12-6-1817 te Haren
ovl. 5-7-1850 te Eelde (Paterswolde), 33 jaar oud
dochter van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
( VII-3-22 )
fam. 109: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Bij haar huwelijk is van Jantien als geboorteplaats (of woonplaats?) vermeld Paterswolde. Zij is vermoedelijk geboren in Haren. Vanaf 1819 zijn haar broers en zuster wel geboren in Paterswolde.
 
  Zij trouwde op 2-11-1839 te Haren met:  
  Arend [Berends] NIJDAM
geb. 14-12-1806 te Paterswolde
ovl. 22-4-1846 te Eelde (Paterswolde), 39 jaar oud
zoon van: Berend [Arends] NIJDAM
Albertje (Alberdiena) [Sytzes] NIJDAM
( VII-4-26 )
( VII-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-12-1806 in Eelde. Beroep: arbeider (1845).
 
  Uit deze relatie  
  1. Menke NIJDAM geb. 26-1-1845 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-7-1845 te Eelde (Paterswolde) ( IX-3-3 )
  2. Meinke NIJDAM geb. 17-12-1845 te Eelde / ovl. 19-2-1929 te Eelde ( IX-3-4 )

VIII-7-36 Gosse NIJDAM
geb. 26-10-1819 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-1-1906 te Rolde, 86 jaar oud
zoon van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
( VII-3-22 )
fam. 109: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1855 - 1876).
 
  Hij trouwde op 1-9-1855 te Eelde met:  
  Ida GRASHUIS
geb. 15-7-1823 te Eelde
ovl. 12-1-1913 te Rolde, 89 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] GRASHUIS
Derkien [Gosses] van der VEEN

fam. 109: ( IV-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Menke NIJDAM geb. 17-12-1855 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-4-1867 te Eelde (Paterswolde) ( IX-24-111 )
  2. NN NIJDAM geb. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde) ( IX-24-112 )
  3. Gerrit NIJDAM geb. 16-11-1860 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-1-1876 te Eelde (Paterswolde) ( IX-24-113 )

VIII-7-37 Alkien NIJDAM
geb. 19-10-1822 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-10-1888 te Haren (Hemmen), 65 jaar oud
dochter van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
( VII-3-22 )
fam. 109: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeiderster (1876-1880).
 
  Zij trouwde op 6-9-1845 te Haren met:  
  Willem NIJBOER
geb. 8-12-1821 te Haren
ovl. 29-12-1885 te Haren, 64 jaar oud
zoon van: Hindrik [Hindriks] NIJBOER
Geessien [Roelfs] HOMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1846-1883).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
beroep bruidegom boerenarbeider, beroep bruid dienstmeid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesjen NIJBOER geb. 9-1-1846 te Haren / ovl. 11-12-1846 te Haren ( IX-25-114 )
  2. Menke NIJBOER geb. 25-7-1848 te Haren / ovl. 30-8-1931 te Groningen ( IX-25-115 )
  3. Geessien NIJBOER geb. 16-11-1851 te Haren / ovl. 8-8-1852 te Haren ( IX-25-116 )
  4. Jan NIJBOER geb. 22-1-1854 te Haren ( IX-25-117 )
  5. Albert NIJBOER geb. 1-11-1856 te Haren / ovl. 11-3-1937 te Groningen ( IX-25-118 )
  6. Hendrik NIJBOER geb. 23-7-1858 te Haren / ovl. 9-10-1929 te Haren ( IX-25-119 )
  7. Gosse NIJBOER geb. 23-6-1860 te Haren / ovl. 1-11-1940 te Haren ( IX-25-120 )
  8. Egbertje NIJBOER geb. 5-11-1865 te Haren / ovl. 15-3-1944 te Haren (Noordlaren) ( IX-25-121 )

VIII-7-38 Andries NIJDAM
geb. 24-8-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-12-1885 te Haren, 60 jaar oud
zoon van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
( VII-3-22 )
fam. 109: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1856).
 
  Hij trouwde op 19-4-1856 te Haren met:  
  Annechien ELEVELD
geb. 29-5-1826 te Haren (Essen)
ovl. 24-7-1882 te Haren, 56 jaar oud
dochter van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Aaltje MEINDERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1856).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje NIJDAM geb. 23-3-1856 te Haren / ovl. 29-5-1929 te Haren ( IX-26-122 )
  2. Albert NIJDAM geb. 25-5-1858 te Haren / ovl. 18-2-1863 te Haren ( IX-26-123 )
  3. Menke NIJDAM geb. 2-1-1860 te Haren / ovl. 19-2-1863 te Haren ( IX-26-124 )
  4. Alberdina NIJDAM geb. 27-3-1862 te Haren / ovl. 29-1-1944 te Zuidlaren (Westlaren) ( IX-26-125 )
  5. Menke NIJDAM geb. 28-6-1864 te Haren / ovl. 9-9-1934 te Haren ( IX-26-126 )
  6. Annechien NIJDAM geb. 31-5-1866 te Haren / ovl. 28-4-1919 te Haren (Onnen) (OA-25) ( IX-26-127 )
  7. Jantje NIJDAM geb. 6-8-1868 te Haren / ovl. 4-8-1870 te Haren ( IX-26-128 )
  8. Albert NIJDAM geb. 18-11-1871 te Haren / ovl. 23-11-1871 te Haren ( IX-26-129 )

VIII-7-39 Tjitske NIJDAM
geb. 16-12-1828 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-11-1856 te Haren, 27 jaar oud
dochter van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
( VII-3-22 )
fam. 109: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1856).
 
  Zij trouwde op 9-8-1856 te Haren met:  
  Jan STEINHORST
geb. 2-5-1828 te Haren
ovl. 2-6-1893 te Haren (overl.: Rosmalen), 65 jaar oud
zoon van: Frederik STEINHORST
Mattje KLUNDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: wever (1856, 1857).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 27 jaar.
 

VIII-7-40 Ida NIJDAM
geb. 22-1-1834 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-8-1857 te Groningen, 23 jaar oud
dochter van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
( VII-3-22 )
fam. 109: ( IV-1-3 )

VIII-8-41 Andries NIJDAM
geb. 17-11-1826 te Haren
ovl. 17-11-1882 te Zuidlaren (Midlaren), 56 jaar oud
zoon van: Wopke [Andries] NIJDAM
Niessien [Willems] KOOIMA
( VII-3-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1857 - 1882)
 
  Hij trouwde op 31-1-1857 te Haren (HA-2) met:  
  Elisabeth RIGTERING
geb. 8-2-1827 te Zuidlaren (GA-3)
ovl. 12-2-1907 te Haren (Noordlaren) (OA-19), 80 jaar oud
dochter van: Evert RIGTERING
Annigje [Hendrikus] SCHUT

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1857), arbeidster (1882).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: wever; bruidegom 30 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Nijsje NIJDAM geb. 4-7-1857 te Haren / ovl. 20-8-1857 te Haren ( IX-27-130 )
  2. Nijsien NIJDAM geb. 22-9-1858 te Haren / ovl. 9-6-1891 te Haren (Noordlaren) ( IX-27-131 )
  3. Evert NIJDAM geb. 22-12-1859 te Haren / ovl. 5-12-1944 te Zuidlaren (overl.: Haren) ( IX-27-132 )
  4. Wopke NIJDAM geb. 22-11-1860 te Haren (Noordlaren) / ovl. 7-10-1861 te Haren (Noordlaren) ( IX-27-133 )
  5. Annegien NIJDAM geb. 28-7-1864 te Haren (Noordlaren) / ovl. 1-3-1919 te Zuidlaren ( IX-27-134 )
  6. Wubbechien NIJDAM geb. 18-4-1867 te Haren / ovl. 23-11-1936 te Zuidlaren (Overl.: Groningen) ( IX-27-135 )
  7. Hinderkien NIJDAM geb. 4-12-1869 te Haren (Noordlaren) / ovl. 21-1-1957 te Haren ( IX-27-136 )

VIII-8-42 Willem NIJDAM
geb. 2-2-1830 te Haren
ovl. 17-2-1923 te Haren, 93 jaar oud
zoon van: Wopke [Andries] NIJDAM
Niessien [Willems] KOOIMA
( VII-3-23 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstknecht (1864), arbeider (1864, 1885), landbouwer (1899).
 
  Hij trouwde op 10-9-1864 te Haren (HA-15) met:  
  Jantje van BOLHUIS
geb. 17-11-1835 te Haren
ovl. 31-10-1917 te Haren, 81 jaar oud
dochter van: Jannes van BOLHUIS
Matje [Jans] HOOITING
fam. 117: ( XI-17-94 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: wagenaar; bruidegom 34 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Nijssien NIJDAM geb. 2-11-1864 te Haren (GA-79) / ovl. 27-7-1938 te Haren (OA-52) ( IX-28-137 )
  2. Marchien NIJDAM geb. 9-10-1867 te Haren / ovl. 26-2-1959 te Groningen ( IX-28-138 )
  3. Jantje NIJDAM geb. 8-1-1872 te Haren / ovl. 12-5-1945 te Haren (Noordlaren) ( IX-28-139 )

VIII-8-43 Jantje NIJDAM
geb. 15-10-1834 te Haren
ovl. 12-12-1886 te Haren, 52 jaar oud
dochter van: Wopke [Andries] NIJDAM
Niessien [Willems] KOOIMA
( VII-3-23 )
  Zij trouwde op 16-5-1863 te Haren met:  
  Albert [Alberts] BOER
geb. 2-2-1817 te Roden
ovl. 6-2-1890 te Haren, 73 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] _
Anje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1882)
 
  Uit deze relatie  
  1. Neissien de BOER geb. 14-10-1863 te Haren / ovl. 23-6-1935 te Enschede ( IX-29-140 )

VIII-9-44 Andries NIJDAM
geb. 14-1-1827 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 19-11-1830 te Grootegast, 3 jaar oud
zoon van: Roelf [Andries] NIJDAM
Grietje van DELLEN
( VII-3-24 )

VIII-9-45 Andries NIJDAM
geb. 16-9-1832 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-7-1896 te Haren (Onnen) (OA-52), 63 jaar oud
zoon van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Andries diende van 1851 - 1856 bij het derde regiment infanterie. Zijn beroep was broodbakker (o.a. 1896).
 
  Hij trouwde op 6-4-1861 te Haren (HA-4) met:  
  Willemtje ELEMA
geb. 11-5-1830 te Haren (Helpman)
ovl. 7-12-1900 te Haren (Onnen) (OA-75)
dochter van: Jan [Lucas] ELEMA
Trientien [Jochums] _

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: broodbakker; beroep vader bruidegom.: broodbakker; beroep vader bruid: stelmaker; bruidegom 28 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf NIJDAM geb. 31-5-1862 te Zuidlaren (Zuidlaarderveen) / ovl. 19-1-1929 te Haren (OA-6) ( IX-30-141 )
  2. Trientje NIJDAM geb. 9-9-1863 te Zuidlaren / ovl. 24-3-1949 te Haren (OA-52) ( IX-30-142 )
  3. Harm NIJDAM geb. 11-7-1866 te Vries (Donderen) (GA-41) / ovl. 23-4-1935 te Haren (OA-25) ( IX-30-143 )
  4. Jan NIJDAM geb. 2-8-1871 te Haren / ovl. 14-8-1871 te Haren (OA-44) ( IX-30-144 )

VIII-9-46 Henderica NIJDAM
geb. 30-10-1834 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-12-1888 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Zij trouwde op 25-1-1862 te Haren (HA-2) met:  
  Antonie BRINK
geb. 17-3-1831 te Haren (Onnen)
ovl. 8-5-1906 te Haren (OA-32), 75 jaar oud
zoon van: Lucas [Abels] BRINK
Janna [Hendriks] PAUWELS
fam. 40: ( IV-1-2 )
fam. 38: ( III-2-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1863 - 1894).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: bakker; bruidegom 30 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf BRINK geb. 31-7-1862 te Haren / ovl. 22-12-1944 te Haren fam. 40: ( VI-6-58 )
  2. Janna BRINK geb. 22-1-1865 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-1-1940 te Haren fam. 40: ( VI-6-59 )
  3. Berend BRINK geb. 28-8-1867 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-3-1945 te Haren fam. 40: ( VI-6-60 )
  4. Lukas BRINK geb. 13-1-1869 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-3-1869 te Eelde (Paterswolde) fam. 40: ( VI-6-61 )

VIII-9-47 Jantje NIJDAM
geb. 8-10-1836 te Haren
ovl. 16-4-1901 te Haren
dochter van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Zij trouwde op 1-11-1865 te Haren met:  
  Arend PIETERS
geb. 22-8-1829 te Haren
ovl. 1915 te Kampen
zoon van: Jan PIETERS
Aaltje MULDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: slager (1856), fabrikant (1865), (1869 - 1878), olieslager (1894). Raadslid van de gemeente Haren van 1872 tot 1879. Hij vertrok op 10 november 1908 vanuit Haren naar dochter Aaltje (gescheiden) in Kampen.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 36 jaar, bruid 29 jaar. Weduwnaar van Geeske Vaster.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje PIETERS geb. 12-9-1866 te Haren ( IX-31-145 )
  2. Roelof PIETERS geb. 28-10-1868 te Haren / ovl. 10-3-1869 te Haren ( IX-31-146 )
  3. Roelof PIETERS geb. 28-5-1870 te Haren / ovl. 28-6-1871 te Haren ( IX-31-147 )
  4. Jan PIETERS geb. 7-5-1872 te Haren (GA-46) ( IX-31-148 )
  5. NN PIETERS geb. 8-5-1876 te Haren / ovl. 8-5-1876 te Haren ( IX-31-149 )
  6. NN PIETERS geb. 18-3-1878 te Haren / ovl. 18-3-1878 te Haren ( IX-31-150 )

VIII-9-48 Harm NIJDAM
geb. 27-8-1838 te Haren
ovl. 15-3-1878 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1868).
 
  Hij trouwde op 8-6-1861 te Eelde (HA-3) met:  
  Abelina SLUITER
geb. 17-9-1840 te Haren
ovl. 13-4-1912 te Groningen (OA-370), 71 jaar oud
dochter van: Egbert [Geerts] SLUITER
Hillechien [Abels] BRINK

fam. 40: ( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1868)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf NIJDAM geb. 11-1-1862 te Haren / ovl. 3-11-1888 te Eelde ( IX-32-151 )
  2. Egbert NIJDAM geb. 31-12-1864 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 20-9-1868 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-32-152 )
  3. Berend NIJDAM geb. 29-2-1868 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 17-2-1946 te Groningen ( IX-32-153 )
  4. Egbert NIJDAM geb. 5-3-1871 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 28-8-1962 te Groningen ( IX-32-154 )

VIII-9-49 Aaltje NIJDAM
geb. 17-5-1840 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-6-1875 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Zij trouwde op 8-3-1873 te Haren met:  
  Hindrik NIJDAM
geb. 3-10-1827 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-2-1891 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1855),
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 45 jaar, bruid 32 jaar. Hindrik was weduwnaar van Agniet Jansen
 

VIII-9-50 Roelf NIJDAM
geb. 21-1-1843 te Haren
ovl. 25-2-1929 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1867 - 1874), (1898).
 
  Hij trouwde (1) op 13-12-1866 te Eelde met:  
  Maaike BEERLING
geb. 26-9-1840 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-1-1874 te Eelde (Paterswolde), 33 jaar oud
dochter van: Hindrik [Hendriks] BEERLING
Yke ZEILSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopvrouw (1874).
 
  Bij het huwelijk
Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ike NIJDAM geb. 3-12-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-12-1867 te Eelde (Paterswolde) ( IX-33-155 )
  2. Roelf NIJDAM geb. 9-11-1867 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-8-1868 te Eelde (Paterswolde) ( IX-33-156 )
  3. Hendrik NIJDAM geb. 9-7-1869 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-9-1900 te Eelde (Paterswolde) ( IX-33-157 )
  4. Roelf NIJDAM geb. 8-11-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 12-7-1947 te Eelde ( IX-33-158 )
  5. Marcus NIJDAM geb. 4-1-1874 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-9-1949 te Eelde ( IX-33-159 )
  Hij trouwde (2) op 27-11-1875 te Eelde met:  
  Hinderkien HENDRIKS
geb. 9-5-1831 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-2-1908 te Eelde (Paterswolde), 76 jaar oud
dochter van: Evert HENDRIKS
Aaltien [Hindriks] STEL


VIII-9-51 Janna NIJDAM
geb. 28-9-1847 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-1-1877 te Winschoten, 29 jaar oud
dochter van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Zij trouwde op 9-11-1872 te Haren met:  
  Jan BRINK
geb. 18-6-1845 te Roden
zoon van: Albert [Lucas] BRINK
Antien [Jans] THIE

  Persoonlijke informatie
Beroep: koetsier (1872).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berendje BRINK geb. 17-1-1873 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 29-9-1875 te Winschoten ( IX-34-160 )
  2. Antje BRINK geb. 31-8-1875 te Winschoten / ovl. 4-12-1876 te Winschoten ( IX-34-161 )
  3. Berendje BRINK geb. 7-1-1877 te Winschoten / ovl. 11-2-1878 te Eelde (Duinen) ( IX-34-162 )

VIII-9-52 Berend NIJDAM
geb. 13-4-1851 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-3-1899 te Haren (Hoornschedijk), 47 jaar oud
zoon van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Persoonlijke informatie
beroep: bakker (1873, 1885)
 
  Hij trouwde op 5-6-1873 te Haren (HA-11) met:  
  Aaltien BRINK
geb. 4-2-1848 te Eelde
ovl. 11-8-1907 te Haren (Hoornschedijk) (OA-71), 59 jaar oud
dochter van: Albert [Lucas] BRINK
Antien [Jans] THIE

  Persoonlijke informatie
beroep: bakkerin
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: bakker; beroep vader bruid: tolgaarder; bruidegom 22 jaar; bruid 25 jaar; toeziend voogd van de bruidegom Andries Nijdam
 
  Uit deze relatie  
  1. Berendje NIJDAM geb. 18-10-1874 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-7-1923 te Bedum (Noordwolde) ( IX-35-163 )
  2. Antje NIJDAM geb. 6-3-1876 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 25-2-1953 te Groningen ( IX-35-164 )
  3. Roelf NIJDAM geb. 12-11-1877 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-5-1920 te Haren (Hoornschedijk) (OA-32) ( IX-35-165 )
  4. Albert NIJDAM geb. 14-2-1879 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 26-6-1879 te Haren (Hoornschedijk) (OA-49) ( IX-35-166 )
  5. Albertha NIJDAM geb. 4-9-1880 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 6-9-1885 te Haren (Hoornschedijk) (OA-48) ( IX-35-167 )
  6. Albertus NIJDAM geb. 3-3-1882 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-7-1883 te Haren (Hoornschedijk) (OA-40) ( IX-35-168 )
  7. Albertus NIJDAM geb. 27-9-1883 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-5-1964 te Haren ( IX-35-169 )
  8. Andries NIJDAM geb. 17-3-1885 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-9-1885 te Haren (Hoornschedijk) (OA-53) ( IX-35-170 )
  9. Andries NIJDAM geb. 14-2-1887 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 27-5-1889 te Haren (Hoornschedijk) (OA-39) ( IX-35-171 )
  10. Jan NIJDAM geb. 9-3-1888 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-8-1888 te Haren (Hoornschedijk) (OA-51) ( IX-35-172 )
  11. Albertha NIJDAM geb. 7-3-1889 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-35-173 )

VIII-10-53 Andries [Jans] NIJDAM
geb. 10-9-1829 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-12-1884 te Haren (Hemmen), 55 jaar oud
zoon van: Jan [Andries] NIJDAM
Jantje [Jans] van LOO
( VII-3-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1867), arbeider (1870 - 1878).
 
  Hij trouwde (1) op 26-11-1853 te Haren met:  
  Aaltje PIETERS
geb. 23-12-1831 te Haren (Hemmen)
ovl. 8-1-1855 te Haren (Hoornschedijk), 23 jaar oud
dochter van: Jan [Egberts] PIETERS
Grietje [Lucas] KUIPERS

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje NIJDAM geb. 21-5-1854 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-8-1933 te Groningen ( IX-36-174 )
  Hij trouwde (2) op 1-5-1858 te Haren met:  
  Geesje SCHUT
geb. 17-10-1833 te Haren
ovl. 26-3-1930 te Haren (Glimmen), 96 jaar oud
dochter van: Kornelis [Willems] SCHUT
Lammegien BRINK
fam. 30: ( IV-1-3 )
fam. 40: ( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1858).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje NIJDAM geb. 16-1-1860 te Haren / ovl. 31-5-1874 te Haren ( IX-36-175 )
  2. Kornelis NIJDAM geb. 20-7-1861 te Haren / ovl. 15-8-1870 te Haren ( IX-36-176 )
  3. Lammechien NIJDAM geb. 18-7-1866 te Haren / ovl. 11-1-1950 te Groningen ( IX-36-177 )
  4. Trijntje NIJDAM geb. 27-11-1871 te Haren / ovl. 21-6-1892 te Haren (Hemmen) ( IX-36-178 )
  5. Kornelis NIJDAM geb. 21-6-1874 te Haren / ovl. 10-5-1931 te Adorp ( IX-36-179 )

VIII-10-54 Aaltje NIJDAM
geb. 23-10-1831 te Haren (Hoornschedijk) (GA-53)
ovl. 7-1-1896 te Haren (OA-2), 64 jaar oud
dochter van: Jan [Andries] NIJDAM
Jantje [Jans] van LOO
( VII-3-25 )

VIII-10-55 Jantje NIJDAM
geb. 5-5-1836 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 12-5-1916 te Haren (OA-33), 80 jaar oud
dochter van: Jan [Andries] NIJDAM
Jantje [Jans] van LOO
( VII-3-25 )
  Zij trouwde op 26-5-1860 te Haren (HA-9) met:  
  Jan [Jochums] ELEMA
geb. 12-8-1833 te Groningen
ovl. 15-7-1902 te Haren (Onnen) (OA-62), 68 jaar oud
zoon van: Jan [Lucas] ELEMA
Trientien [Jochums] _

  Persoonlijke informatie
beroep: (1860, 1861, 1863, 1901) arbeider; (1890, 1896, 1902) landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan ELEMA geb. 30-3-1861 te Haren (Essen) / ovl. 3-3-1943 te Haren (Onnen) (OA-16) ( IX-37-180 )
  2. Trientje ELEMA geb. 25-9-1863 te Haren (Essen) / ovl. 16-12-1863 te Haren (Essen) (OA-54) ( IX-37-181 )
  3. Willem ELEMA geb. 27-11-1873 te Haren (Onnen) / ovl. 1-1-1878 te Haren (Onnen) (OA-3) ( IX-37-182 )
  4. Trientje ELEMA geb. 9-6-1879 te Haren (Onnen) / ovl. 13-2-1901 te Haren (Onnen) (OA-8) ( IX-37-183 )

VIII-10-56 NN NIJDAM
geb. 7-8-1841 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-8-1841 te Haren (Hoornschedijk), 0 dagen oud
zoon van: Jan [Andries] NIJDAM
Jantje [Jans] van LOO
( VII-3-25 )

VIII-10-57 Jans NIJDAM
geb. 7-10-1842 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 15-2-1888 te Groningen, 45 jaar oud
zoon van: Jan [Andries] NIJDAM
Jantje [Jans] van LOO
( VII-3-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870), voerman (1898, 1899).
 
  Hij trouwde op 12-11-1870 te Haren met:  
  Jantje SMILDA
geb. 7-4-1834 te Zevenhuizen (Gr)
ovl. 21-6-1921 te Ede, 87 jaar oud
dochter van: Egbert [Jans] SMILDA
Dieuwke [Girbes] BUIST

  Bij het huwelijk
Wettiging 2 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan NIJDAM geb. 26-12-1866 te Groningen / ovl. 23-12-1949 te Groningen ( IX-38-184 )
  2. Egbert NIJDAM geb. 8-1-1869 te Groningen / ovl. 20-3-1955 te Groningen ( IX-38-185 )
  3. Jantje NIJDAM geb. 27-8-1873 te Haren (Hoornschedijk) (GA-74) / ovl. 20-3-1961 te Renkum ( IX-38-186 )

VIII-11-58 Arend [Geerts] NIJDAM
geb. 4-1-1796 te Eelde (Paterswolde, bij de Braak)
ovl. 4-1-1878 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
( VII-4-27 )
  Hij trouwde op 19-11-1823 te Eelde met:  
  Elisabeth ABELS
geb. 14-8-1802 te Eelde
ovl. 25-6-1884 te Zuidlaren, 81 jaar oud
dochter van: Abel [Roelofs] ABELS
Jantje HARTLIEF

fam. 111: ( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-8-1802 in Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert NIJDAM geb. 9-4-1824 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-11-1897 te Eelde (Paterswolde) ( IX-39-187 )
  2. Aaltien NIJDAM geb. 29-10-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-10-1895 te Sleen ( IX-39-188 )
  3. Abel NIJDAM geb. 1-12-1827 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-5-1908 te Groningen ( IX-39-189 )
  4. Jantien NIJDAM geb. 26-2-1829 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-11-1902 te Assen ( IX-39-190 )
  5. Fenna NIJDAM geb. 8-4-1831 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-12-1892 te Assen ( IX-39-191 )
  6. Ate NIJDAM geb. 18-7-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-1-1917 te Zuidlaren ( IX-39-192 )
  7. Roelof NIJDAM geb. 6-9-1836 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 31-7-1903 te Assen ( IX-39-193 )
  8. Antje NIJDAM geb. 27-9-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-7-1915 te Assen, wonende te Eelde ( IX-39-194 )
  9. Elizabeth NIJDAM geb. 18-4-1842 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-1-1843 te Eelde ( IX-39-195 )
  10. Elizabeth NIJDAM geb. 31-5-1844 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-11-1919 te Haren (Noordlaren) ( IX-39-196 )

VIII-11-59 Ate [Geerts] NIJDAM
geb. 3-5-1798 te Paterswolde
ovl. 29-4-1888 te Eelde, 89 jaar oud
zoon van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
( VII-4-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: beurtschipper (1825); zonder beroep (1827 - 1831); arbeider (1833 - 1836); beurtschipper (1838 - 1847); schipper (1850); beurtschipper (1851); schipper (1867); landbouwer (1874), wonende in Eelde (Paterswolde).
 
  Hij trouwde op 9-4-1825 te Eelde met:  
  Fenna ABELS
geb. 16-7-1804 te Eelde
ovl. 15-9-1866 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Abel [Roelofs] ABELS
Jantje HARTLIEF

fam. 111: ( IV-3-9 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantien NIJDAM geb. 6-8-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-2-1901 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-197 )
  2. Aaltien NIJDAM geb. 3-9-1827 te Eelde / ovl. 26-10-1850 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-198 )
  3. Geert [Ates] NIJDAM geb. 20-3-1829 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 31-10-1911 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-199 )
  4. Abel NIJDAM geb. 25-2-1831 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 17-2-1911 te Eelde ( IX-40-200 )
  5. Elizabeth NIJDAM geb. 13-1-1833 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-3-1910 te Peize ( IX-40-201 )
  6. Antje NIJDAM geb. 28-11-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-9-1908 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-202 )
  7. Fenna NIJDAM geb. 19-3-1836 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-3-1914 te Zuidlaren ( IX-40-203 )
  8. Arendina NIJDAM geb. 12-4-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-9-1918 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-204 )
  9. Geessien NIJDAM geb. 2-3-1840 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-205 )
  10. Arend NIJDAM geb. 17-3-1843 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-10-1921 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-206 )
  11. Roelina NIJDAM geb. 27-1-1846 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-6-1900 te Eelde (Paterswolde) ( IX-40-207 )

VIII-11-60 Jan [Geerts] NIJDAM
geb. 5-1-1803 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 3-9-1853 te Eelde (Paterswolde), 50 jaar oud
zoon van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
( VII-4-27 )
  Persoonlijke informatie
Hij staat niet in het doopboek van Eelde.
Beroep: beurtschipper (1830, 1855).
 
  Hij trouwde op 8-5-1830 te Eelde met:  
  Egbertien BEERLING
ged. 13-11-1803 te Eelde
ovl. 10-8-1853 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Hendrik [Willems] BEERLING
Marchien [Derks] ARENDS

  Uit deze relatie  
  1. Geert NIJDAM geb. 4-9-1830 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-3-1881 te Eelde ( IX-41-208 )
  2. Hindrik NIJDAM geb. 20-11-1832 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 17-11-1898 te Eelde (Paterswolde) ( IX-41-209 )
  3. Arend NIJDAM geb. 23-10-1835 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-6-1892 te Eelde ( IX-41-210 )
  4. Marchien NIJDAM geb. 9-12-1837 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-12-1837 te Eelde (Paterswolde) ( IX-41-211 )
  5. Marcus NIJDAM geb. 23-10-1840 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-4-1865 te Eelde (Paterswolde) ( IX-41-212 )
  6. Ate NIJDAM geb. 31-12-1843 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-2-1871 te Eelde (Paterswolde) ( IX-41-213 )
  7. Marchien NIJDAM geb. 20-12-1846 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-3-1907 te Rotterdam ( IX-41-214 )

VIII-11-61 Antje [Geerts] NIJDAM
geb. 20-3-1806 te Haren
ovl. 20-8-1881 te Assen (Kloosterveen), 75 jaar oud
dochter van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
( VII-4-27 )
  Zij trouwde op 15-5-1836 te Assen met:  
  Harm STRABBING
geb. 23-2-1802 te Groningen
ovl. 22-10-1882 te Assen (Kloosterveen), 80 jaar oud
zoon van: Hendrik STRABBING
Aaltien [Harms] SMIT

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-3-1802 in Groningen.
Beroep: zaagmolenaar (1827 - 1843).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Saartje Fritser.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik STRABBING geb. 26-12-1836 te Assen / ovl. 26-8-1914 te Assen ( IX-42-215 )
  2. Aaltien STRABBING geb. 17-1-1840 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 7-9-1910 te Assen ( IX-42-216 )
  3. Margien STRABBING geb. 9-2-1843 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 27-12-1924 te Meppel (overl. te Zuidlaren) ( IX-42-217 )

VIII-11-62 Harm [Geerts] NIJDAM
ged. 29-8-1809 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-11-1863 te Paterswolde
zoon van: Geert [Arends] NIJDAM
Aaltje [Ates] PAMMA
( VII-4-27 )
  Persoonlijke informatie
Harm lootte in 1828 nr. 21 voor de militaire dienst; kwam vrij door het nemen van een plaatsvervanger.
Beroep: arbeider (1835), beurtschipper (1838), schipper (1840), beurtschipper (1844 - 1863), schipper (1865), koopman (1866 - 1873), arbeider (1876).
 
  Hij trouwde op 19-4-1834 te Eelde met:  
  Geessien [Roelfs] NIJDAM
ged. 18-3-1810 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Roelf [Sytzes] NIJDAM
Angeniete (Agniete) [Hendriks] NAGELDER
( VII-2-10 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert NIJDAM geb. 9-1-1835 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-9-1866 te Eelde (Paterswolde) ( IX-10-34 )
  2. Angeniete NIJDAM geb. 22-2-1838 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-1-1927 te Groningen ( IX-10-35 )
  3. Roelf NIJDAM geb. 14-11-1840 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-4-1879 te Groningen ( IX-10-36 )
  4. Aaltien NIJDAM geb. 5-3-1844 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-4-1918 te Groningen ( IX-10-37 )
  5. Arend NIJDAM geb. 30-3-1847 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-10-1878 te Groningen ( IX-10-38 )
  6. Siese NIJDAM geb. 16-2-1850 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-9-1934 te Groningen ( IX-10-39 )
  7. Antje NIJDAM geb. 24-3-1854 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-11-1863 te Eelde (Paterswolde) ( IX-10-40 )

VIII-12-63 Antje [Andries] NIJDAM
ged. 8-7-1810 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 3-8-1871 te Haren (OA-43), 61 jaar oud
dochter van: Andries [Gjalts] NIJDAM
Annegien [Harms] SNOEK
( VII-5-34 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-7-1810 te Haren.
 
  Zij trouwde op 1-10-1829 te Haren (HA-14) met:  
  Berend JANSEN
ged. 23-12-1806 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-11-1860 te Haren (OA-54), 53 jaar oud
zoon van: Wobke JANSEN
Alkien (Aaltie) [Andries] NIJDAM

( VII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-12-1806 te Haren.
Beroep: arbeider (1829), landbouwer (1870, 1871).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidersche; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidersche; bruidegom 22 jaar; bruid 19 jaar; bruidegom doopplaats Haren; bruid doopplaats Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries JANSEN geb. 3-7-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-7-1834 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-21-98 )
  2. Wopke JANSEN geb. 3-7-1830 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-7-1834 te Haren (Hoornschedijk) ( IX-21-97 )
  3. Wobke JANSEN geb. 25-5-1835 te Haren / ovl. 13-8-1864 te Haren ( IX-21-99 )
  4. Annechien JANSEN geb. 25-2-1838 te Haren / ovl. 5-2-1839 te Haren ( IX-21-100 )
  5. Berend JANSEN geb. 15-2-1843 te Haren / ovl. 5-1-1915 te Haren (OA-2) ( IX-21-101 )
  6. Annechien JANSEN geb. 1-8-1846 te Haren / ovl. 6-1-1931 te Haren (Glimmen) (OA-2) ( IX-21-102 )
  7. Alke JANSEN geb. 15-8-1850 te Haren / ovl. 26-2-1896 te Haren (OA-25) ( IX-21-103 )

VIII-12-64 Roelfien [Andries] NIJDAM
geb. 12-6-1812 te Haren
ovl. 5-5-1900 te Eelde
dochter van: Andries [Gjalts] NIJDAM
Annegien [Harms] SNOEK
( VII-5-34 )
  Zij trouwde (1) op 30-5-1835 te Eelde met:  
  Jan MEULMAN
ged. 21-10-1810 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-9-1857 te Eelde
zoon van: Willem [Jans] MEULMAN
Aaltien [Jans] HARTLIEF
fam. 117: ( XI-31-160 )
fam. 111: ( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-10-1810 te Eelde. Beroep: landbouwer (1842, 1845).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien MEULMAN geb. 16-2-1836 te Eelde / ovl. 25-10-1912 te Haren (Helpman) fam. 117: ( XIII-132-559 )
  2. Andries MEULMAN geb. 28-2-1842 te Eelde / ovl. 27-2-1934 te Eelde fam. 117: ( XIII-132-560 )
  3. Annechien MEULMAN geb. 11-3-1845 te Eelde / ovl. 12-1-1929 te Eelde (Paterswolde) fam. 117: ( XIII-132-561 )
  Zij trouwde (2) op 20-11-1858 met:  
  Jan [Jans] HARTLIEF MEULMAN
geb. 11-2-1820 te Eelde
ovl. 4-4-1904 te Eelde
zoon van: Willem [Jans] MEULMAN
Aaltien [Jans] HARTLIEF
fam. 117: ( XI-31-160 )
fam. 111: ( IV-3-14 )
  Bij het huwelijk
Roelfien trouwde met de jongere broer van haar eerste echtgenoot
 

  Generatie IX  
IX-1-1 Egbert SIJGERS
geb. 19-5-1826 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-3-1848 te Haren (Hoornschedijk), 21 jaar oud
zoon van: Roelf [Egberts] SIEGERS
Antje [Berends] NIJDAM

( VIII-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1848).
 

IX-2-2 Hinderika RUTGERS
geb. 18-11-1826 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 26-1-1898 te Haren (Onnen), 71 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] RUTGERS
Trientje [Berends] NIJDAM

( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1878), dagloonster (1887).
 
  Zij trouwde op 7-5-1850 te Haren met:  
  Derk Mekker MEKKRING
geb. 3-8-1819 te Roden (Lieveren)
ovl. 4-1-1881 te Haren, 61 jaar oud
zoon van: Gerrit [Harmannus] MEKKER
Roelfje [Derks] SCHUURMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknegt (1850), arbeider (1868-1878).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit MEKKRING geb. 15-11-1850 te Haren / ovl. 24-5-1925 te Haren (Onnen) ( X-1-1 )
  2. Trientje MEKKRING geb. 7-12-1852 te Haren (Onnen) / ovl. 27-1-1940 te Zuidlaren ( X-1-2 )
  3. Roelfien MEKKRING geb. 24-10-1855 te Haren / ovl. 5-3-1934 te Haren (Onnen) ( X-1-3 )
  4. Jan MEKKRING geb. 2-9-1858 te Haren (Onnen) / ovl. 3-12-1932 te Haren (Westerveen) ( X-1-4 )
  5. Harm MEKKRING geb. 14-5-1862 te Haren (Onnen) ( X-1-5 )
  6. Egbert MEKKRING geb. 25-7-1865 te Haren (Onnen) / ovl. 21-9-1868 te Haren (Onnen) ( X-1-6 )
  7. Egbertien MEKKRING geb. 13-10-1868 te Haren (Onnen) / ovl. 14-5-1943 te Haren (Onnen) ( X-1-7 )

IX-3-3 Menke NIJDAM
geb. 26-1-1845 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-7-1845 te Eelde (Paterswolde), 5 maand oud
dochter van: Arend [Berends] NIJDAM
Jantien NIJDAM
( VIII-1-3 )
( VIII-7-35 )

IX-3-4 Meinke NIJDAM
geb. 17-12-1845 te Eelde
ovl. 19-2-1929 te Eelde, 83 jaar oud
dochter van: Arend [Berends] NIJDAM
Jantien NIJDAM
( VIII-1-3 )
( VIII-7-35 )
  Zij trouwde op 10-12-1868 te Eelde met:  
  Gerrit NIJLAND
geb. 17-7-1835
ovl. 29-4-1909 te Vries, 73 jaar oud
zoon van: Roelof [Gerrits] NIJLAND
Roelfien SNOEK

  Uit deze relatie  
  1. Rudolf Gerrit NIJLAND geb. 17-1-1872 te Eelde / ovl. te Vries (De Punt) ( X-2-8 )
  2. Jantien NIJLAND geb. 16-1-1876 te Vries (Yde) / ovl. 18-2-1947 te Vries (Yde) ( X-2-9 )
  3. NN NIJLAND geb. 5-5-1879 te Vries (Yde) / ovl. 5-5-1879 te Vries (Yde) ( X-2-10 )
  4. Roelfien NIJLAND geb. 14-1-1881 te Vries (Yde) / ovl. 20-1-1933 te Vries ( X-2-11 )
  5. Egbert NIJLAND geb. 14-6-1884 / ovl. 30-12-1890 te Vries (De Punt) ( X-2-12 )
  6. Antje NIJLAND geb. 10-6-1888 te Vries (De Punt) / ovl. 18-12-1951 te Haren ( X-2-13 )

IX-4-5 Berend NIJDAM
geb. 13-4-1848 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-5-1897 te Hoogkerk
zoon van: Sietze [Berends] NIJDAM
Anna Maria EELSINGH
( VIII-2-5 )
  Hij trouwde op 24-2-1870 te Groningen (HA-32) met:  
  Eltje AVERES
geb. 28-2-1850 te Groningen (GA-207)
ovl. 22-10-1932 te Hoogkerk (OA-34), 82 jaar oud
dochter van: Alle [Klaassen] AVERES
Klaasje BOLHUIS

fam. 117: ( XII-26-116 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 21 jaar; bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieze NIJDAM geb. 23-5-1870 te Groningen / ovl. 2-7-1870 te Groningen ( X-3-14 )
  2. Alle NIJDAM geb. 5-11-1872 te Groningen / ovl. 6-6-1873 te Groningen ( X-3-15 )

IX-4-6 Willem NIJDAM
geb. 12-2-1852 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 15-3-1928 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Sietze [Berends] NIJDAM
Anna Maria EELSINGH
( VIII-2-5 )
  Persoonlijke informatie
tweeling broer met Jelle Nijdam
beroep: arbeider (1879), koopman (1899), arbeider (1906-1916)
 
  Hij trouwde (1) op 31-1-1878 te Hoogkerk met:  
  Aaltje FEENSTRA
geb. 31-3-1851 te Duurswoude (Opsterland)
ovl. 16-2-1879 te Haren (Hoornschedijk), 27 jaar oud
dochter van: Wilt [Ebbels] FEENSTRA
Willemke [Eiles] BEEKHUIS

  Uit deze relatie  
  1. NN NIJDAM geb. 13-2-1879 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-2-1879 te Haren (Hoornschedijk) ( X-4-16 )
  Hij trouwde (2) op 20-3-1880 te Eelde met:  
  Gepke HOENDERKEN
geb. 16-9-1855 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-12-1917 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Albert HOENDERKEN
Annechien RUTGERS
fam. 46: ( VII-4-12 )
  Uit deze relatie  
  1. Anna Maria NIJDAM geb. 8-1-1881 te Haren (Hoornschedijk) ( X-4-17 )
  2. Annechien NIJDAM geb. 7-12-1882 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-4-1946 te Groningen ( X-4-18 )
  3. Sieze NIJDAM geb. 10-6-1885 te Haren ( X-4-19 )
  4. Alberdina NIJDAM geb. 19-5-1887 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 26-10-1962 te Groningen ( X-4-20 )
  5. Berend NIJDAM geb. 11-5-1889 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 15-1-1904 te Groningen ( X-4-21 )
  6. Albert NIJDAM geb. 9-10-1891 te Groningen ( X-4-22 )
  7. Reinder NIJDAM geb. 9-12-1895 te Groningen / ovl. 28-4-1896 te Groningen ( X-4-23 )

IX-4-7 Jelle NIJDAM
geb. 12-2-1852 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-6-1933 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Sietze [Berends] NIJDAM
Anna Maria EELSINGH
( VIII-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling broer met Willem Nijdam
beroep: landbouwer (1879-1884), houtbewerker (1906)
 
  Hij trouwde (1) op 19-5-1877 te Noorddijk met:  
  Kaatje HAAKMAN
geb. 23-9-1853 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 31-5-1884 te Eelde
dochter van: Hielke HAAKMAN
Hilte KAMPHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Anna Maria NIJDAM geb. 9-2-1879 te Eelde (Paterswolde) ( X-5-24 )
  2. Hillegien NIJDAM geb. 16-1-1881 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-12-1962 te Groningen ( X-5-25 )
  3. Hielke NIJDAM geb. 20-1-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-4-1883 te Eelde (Paterswolde) ( X-5-26 )
  4. Eltje NIJDAM geb. 26-5-1884 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 31-5-1884 te Eelde (Paterswolde) ( X-5-28 )
  5. Trientje NIJDAM geb. 26-5-1884 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-6-1884 te Eelde (Paterswolde) ( X-5-27 )
  Hij trouwde (2) op 25-12-1887 te Groningen (HA-398) met:  
  Hiltje BOERSMA
geb. 4-4-1850 te Gerkesklooster
ovl. 8-11-1924 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Geert [Kornelis] BOERSMA
Lijske [Johannes] MEINARDIJ

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voermansknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 35 jaar; bruid 37 jaar
trouwdag: 1e Kerstdag?
 

IX-5-8 Alkien ALLES
geb. 6-10-1839 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-1-1924 te Haren, 84 jaar oud
dochter van: Andries ALLES
Trijntje [Berends] NIJDAM

( VIII-2-7 )
  Zij trouwde op 13-4-1861 te Haren met:  
  Jan NIJDAM
geb. 10-11-1836 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-5-1918 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1892 ); daglooner (1902); arbeider (1904, 1907).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje NIJDAM geb. 3-10-1861 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-9-1943 te Groningen ( X-6-29 )
  2. Trientje NIJDAM geb. 19-7-1864 te Haren / ovl. 6-5-1904 te Zuidlaren (Midlaren) ( X-6-30 )
  3. Annechien NIJDAM geb. 27-6-1866 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-10-1923 te Groningen ( X-6-31 )
  4. Anna NIJDAM geb. 1-10-1868 te Haren / ovl. 24-9-1933 te Haren ( X-6-32 )
  5. Andries NIJDAM geb. 19-6-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-5-1907 te Haren (Hoornschedijk) ( X-6-33 )
  6. Siena NIJDAM geb. 30-11-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 8-10-1955 te Foxhol ( X-6-34 )
  7. Sieze NIJDAM geb. 16-12-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-12-1875 te Haren (Hoornschedijk) ( X-6-35 )
  8. Jan NIJDAM geb. 21-11-1879 te Haren / ovl. 7-3-1941 te Haren (overl. Groningen) ( X-6-36 )
  9. Hendrik NIJDAM geb. 16-7-1884 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 6-11-1945 te Groningen ( X-6-37 )

IX-5-9 Jeltje ALLES
geb. 1-6-1843 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 12-5-1905 te Haren, 61 jaar oud
dochter van: Andries ALLES
Trijntje [Berends] NIJDAM

( VIII-2-7 )

IX-5-10 Henderkje ALLES
geb. 2-6-1846 te Aduard (Wierum)
ovl. 24-3-1918 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Andries ALLES
Trijntje [Berends] NIJDAM

( VIII-2-7 )
  Zij trouwde (1) op 11-2-1865 te Haren met:  
  Albert BENNINK
geb. 14-9-1843 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 24-4-1887 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Jan BENNINK
Egberdina BOERMA

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1843), arbeider (1868, 1881).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 21 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egberdina BENNINK geb. 9-8-1865 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 20-9-1865 te Haren (Hoornschedijk) (OA-46) ( X-7-38 )
  2. Trientje BENNINK geb. 6-1-1867 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-11-1868 te Haren (Hoornschedijk) ( X-7-39 )
  3. Trientje BENNINK geb. 7-2-1870 te Haren (Hoornschedijk) (GA-16) / ovl. 17-5-1961 te Groningen ( X-7-40 )
  4. Egberdina BENNING geb. 14-4-1873 te Haren (Hoornschedijk) (GA-46) / ovl. 8-3-1949 te Groningen (OA-478) ( X-7-41 )
  5. Alkien BENNINK geb. 19-11-1876 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 4-3-1954 te Groningen ( X-7-42 )
  6. Jantje BENNINK geb. 17-5-1881 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 3-6-1881 te Haren (Hoornschedijk) ( X-7-43 )
  7. Jan BENNINK geb. 22-1-1883 te Haren (Hoornschedijk) (GA-5) ( X-7-44 )
  8. Andries BENNINK geb. 19-4-1886 te Haren (Hoornschedijk) (GA-39) ( X-7-45 )
  Zij trouwde (2) op 3-6-1893 te Haren met:  
  Freerk EVENHUIS
geb. 13-8-1848 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 24-9-1915 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Klaas [Wittes] EVENHUIS
Anna [Freerks] KOOPMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1906).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 44 jaar, bruid 47 jaar, weduwnaar van Fenna Scharphorn, weduwe van Albert Bennink.
 

IX-6-11 Agnite NIJDAM
geb. 31-7-1825 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-8-1896 te Haren (OA-59), 71 jaar oud
dochter van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1895).
 
  Zij trouwde op 17-11-1859 te Haren (HA-29) met:  
  Johannes van DALEN
geb. 6-2-1825 te Haren (Onnen)
ovl. 19-10-1891 te Haren (Onnen) (OA-87), 66 jaar oud
zoon van: Egbert van DALEN
Geertruida POOTHOLT
fam. 15: ( IV-2-5 )
fam. 16: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1851), arbeider, landbouwer (1887)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 34 jaar; bruid 34 jaar; weduwnaar van Teetje Vedder
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje van DALEN geb. 9-2-1861 te Haren (Onnen) (GA-10) / ovl. 8-3-1936 te Noorddijk (Euvelgunne) (OA-5) fam. 15: ( VI-2-7 )
  2. Geertruida van DALEN geb. 22-5-1864 te Haren (Onnen) / ovl. 3-2-1902 te Haren (Onnen) (OA-7) fam. 15: ( VI-2-8 )
  3. Zwaantje van DALEN geb. 18-11-1870 te Haren (Onnen) / ovl. 27-5-1952 te Haren (Onnen) (OA-62) fam. 15: ( VI-2-9 )

IX-6-12 Derk NIJDAM
geb. 9-1-1828 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-8-1829 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )

IX-6-13 Derk NIJDAM
geb. 23-6-1830 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-7-1885 te Haren (Onnen)
zoon van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )
  Hij trouwde op 17-6-1865 te Haren met:  
  Hindrikje WIETZES
geb. 23-5-1840 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-2-1912 te Haren, 71 jaar oud
dochter van: Hindrik WIETZES
Grietje [Hindriks] HANSING

  Bij het huwelijk
bruidegom 34 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieze NIJDAM geb. 17-4-1866 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 20-11-1942 te Groningen ( X-8-46 )
  2. Grietje NIJDAM geb. 5-11-1867 te Haren / ovl. 25-7-1871 te Haren ( X-8-47 )
  3. Hendrik NIJDAM geb. 16-1-1870 te Haren / ovl. 29-3-1931 te Haren (Noordlaren) ( X-8-48 )
  4. Jan NIJDAM geb. 27-1-1873 te Haren / ovl. 29-3-1950 te Groningen ( X-8-49 )
  5. Grietje NIJDAM geb. 26-1-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-10-1942 te Groningen ( X-8-50 )
  6. Willem Hendrik NIJDAM geb. 19-6-1877 te Haren (Hoornschedijk) ( X-8-51 )
  7. Jantje NIJDAM geb. 19-6-1877 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-12-1878 te Haren (Hoornschedijk) ( X-8-52 )
  8. Jantje NIJDAM geb. 13-3-1880 te Eelde / ovl. 9-1-1955 te Groningen ( X-8-53 )
  9. Derk NIJDAM geb. 26-1-1884 te Haren (Harenermolen) / ovl. 18-1-1941 te Haren ( X-8-54 )

IX-6-14 Roelf NIJDAM
geb. 15-9-1833 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 14-9-1875 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )
  Hij trouwde op 5-5-1866 te Haren (HA-8) met:  
  Antje VISSER
geb. 13-4-1842 te Haren (Harenermolen)
ovl. 16-11-1915 te Haren (Hoornschedijk) (OA-53), 73 jaar oud
dochter van: Johannes [Thomas] VISSER
Janna [Ottes] OOSTERVELD

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: visscher; bruidegom 33 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje NIJDAM geb. 2-11-1866 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-9-1921 te Bedum (Zuidwolde) ( X-9-55 )
  2. Sieze NIJDAM geb. 22-10-1869 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-4-1942 te Haren (OA-56) ( X-9-56 )
  3. Janna NIJDAM geb. 1-4-1872 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-1-1953 te Haren ( X-9-57 )
  4. Derk NIJDAM geb. 29-12-1873 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-8-1885 te Haren (Hoornschedijk) ( X-9-58 )

IX-6-15 Jan NIJDAM
geb. 10-11-1836 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-5-1918 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1892 ); daglooner (1902); arbeider (1904, 1907).
 
  Hij trouwde op 13-4-1861 te Haren met:  
  Alkien ALLES
geb. 6-10-1839 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-1-1924 te Haren, 84 jaar oud
dochter van: Andries ALLES
Trijntje [Berends] NIJDAM

( VIII-2-7 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje NIJDAM geb. 3-10-1861 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-9-1943 te Groningen ( X-6-29 )
  2. Trientje NIJDAM geb. 19-7-1864 te Haren / ovl. 6-5-1904 te Zuidlaren (Midlaren) ( X-6-30 )
  3. Annechien NIJDAM geb. 27-6-1866 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 18-10-1923 te Groningen ( X-6-31 )
  4. Anna NIJDAM geb. 1-10-1868 te Haren / ovl. 24-9-1933 te Haren ( X-6-32 )
  5. Andries NIJDAM geb. 19-6-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-5-1907 te Haren (Hoornschedijk) ( X-6-33 )
  6. Siena NIJDAM geb. 30-11-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 8-10-1955 te Foxhol ( X-6-34 )
  7. Sieze NIJDAM geb. 16-12-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-12-1875 te Haren (Hoornschedijk) ( X-6-35 )
  8. Jan NIJDAM geb. 21-11-1879 te Haren / ovl. 7-3-1941 te Haren (overl. Groningen) ( X-6-36 )
  9. Hendrik NIJDAM geb. 16-7-1884 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 6-11-1945 te Groningen ( X-6-37 )

IX-6-16 Trientje NIJDAM
geb. 17-5-1841 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-8-1841 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )

IX-6-17 Hendrik NIJDAM
geb. 25-10-1842 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-9-1896 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )
  Hij trouwde op 27-5-1872 te Bedum met:  
  Frouwke MUSCH
geb. 8-5-1847 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 19-4-1916 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Simon [Ennes] MUSCH
Trijntje [Jannes] MEIJER

  Bij het huwelijk
wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Simon NIJDAM geb. 4-1-1872 te Bedum / ovl. 29-4-1945 te Haren (overl. Warnsveld) ( X-10-59 )

IX-6-18 Siese NIJDAM
geb. 12-1-1847 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-1-1931 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Sytze [Roelfs] NIJDAM
Jantje [Derks] SIEGERS
( VIII-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1873 - 1908).
 
  Hij trouwde op 1-6-1872 te Eelde met:  
  Trientien STEVENS
geb. 21-12-1841 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-12-1923 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Jan STEVENS
Marchien [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Jantje NIJDAM geb. 13-5-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-4-1956 te Groningen ( X-11-60 )
  2. Janna Stevanna NIJDAM geb. 8-6-1875 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-12-1951 te Groningen ( X-11-61 )
  3. Siese NIJDAM geb. 18-8-1878 te Eelde (Schelfhorst) ( X-11-62 )
  4. Marchien NIJDAM geb. 3-5-1881 te Eelde (Schelfhorst) ( X-11-63 )

IX-7-19 Alke JANSEN
geb. 4-3-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-11-1893 te Haren (Hoornschedijk), 70 jaar oud
dochter van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Zij trouwde op 19-5-1849 te Haren met:  
  Berend van der VEEN
geb. 8-11-1820 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-1-1911 te Haren, 90 jaar oud
zoon van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
fam. 109: ( IV-2-5 )
( VIII-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1849, 1878 - 1899)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk van der VEEN geb. 23-11-1849 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 29-1-1931 te Haren fam. 109: ( VI-9-26 )
  2. Jans van der VEEN geb. 26-2-1853 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-2-1923 te Haren (Onnen) fam. 109: ( VI-9-27 )
  3. Trientje van der VEEN geb. 24-9-1856 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-10-1915 te Groningen fam. 109: ( VI-9-28 )
  4. Harmtje van der VEEN geb. 9-9-1859 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 17-2-1932 te Haren fam. 109: ( VI-9-29 )
  5. Geert van der VEEN geb. 13-5-1862 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-7-1950 te Haren fam. 109: ( VI-9-30 )

IX-7-20 Angniet JANSEN
geb. 28-8-1828 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 27-1-1871 te Haren (Hoornschedijk), 42 jaar oud
dochter van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Zij trouwde op 28-4-1855 te Haren met:  
  Hindrik NIJDAM
geb. 3-10-1827 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-2-1891 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1855),
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik NIJDAM geb. 28-11-1856 te Groningen / ovl. 11-1-1936 te Groningen ( X-13-69 )
  2. NN NIJDAM geb. 28-12-1859 te Groningen / ovl. 28-12-1859 te Groningen ( X-13-70 )
  3. Harmtien NIJDAM geb. 22-9-1863 te Groningen / ovl. 6-10-1956 te Eelde ( X-13-71 )
  4. Geertruida (Truida) NIJDAM geb. 24-3-1867 te Groningen / ovl. 6-9-1918 te Eelde (Vosbergen) ( X-13-72 )

IX-7-21 Wopke JANSEN
geb. 30-10-1835 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 23-7-1906 te Haren, 70 jaar oud
zoon van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Wopke was arbeider (1886); landbouwer (1895); arbeider (1900, 1906).
 
  Hij trouwde op 3-6-1866 te Groningen met:  
  Anna NIJDAM
geb. 21-3-1843 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-10-1936 te Haren (Glimmen), 93 jaar oud
dochter van: Hindrik [Roelfs] NIJDAM
Anna Maria DUREE
( VIII-3-10 )
  Bij het huwelijk
bruidegom en bruid zijn elkaars neef en nicht
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtje JANSEN geb. 7-10-1867 te Groningen / ovl. 19-10-1871 te Groningen ( X-14-73 )
  2. Hindrik JANSEN geb. 18-10-1869 te Groningen ( X-14-74 )
  3. Anna Maria (Anna) JANSEN geb. 28-9-1871 te Groningen / ovl. 1-12-1909 te Haren (Glimmen) (OA-75) ( X-14-75 )
  4. Jannes JANSEN geb. 4-8-1874 te Groningen / ovl. 7-3-1900 te Haren (Hoornschedijk) ( X-14-76 )
  5. NN JANSEN geb. 5-1-1880 te Groningen / ovl. 5-1-1880 te Groningen ( X-14-77 )
  6. Hendrik JANSEN geb. 4-8-1883 te Groningen / ovl. 24-8-1886 te Haren (Hoornschedijk) ( X-14-78 )

IX-7-22 Roelf JANSEN
geb. 30-5-1839 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 23-3-1920 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1886 -1896); koemelker (1901); landbouwer (1913 - 1914).
 
  Hij trouwde op 16-2-1867 te Haren met:  
  Harmtien BOER
geb. 1-7-1845 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-11-1897 te Haren (Helpman), 52 jaar oud
dochter van: Geert BOER
Elisabeth VEENDIJK

  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 21 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan JANSEN geb. 23-11-1861 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-1-1935 te Haren ( X-15-79 )
  2. Jans JANSEN geb. 22-7-1867 te Hoogkerk / ovl. 19-7-1914 te Bedum (Zuidwolde) ( X-15-80 )
  3. Geert JANSEN geb. 24-11-1869 te Groningen / ovl. 9-3-1870 te Groningen ( X-15-81 )
  4. Geert JANSEN geb. 27-12-1870 te Groningen / ovl. 1-2-1871 te Groningen ( X-15-82 )
  5. Harmtje JANSEN geb. 5-1-1872 te Groningen / ovl. 9-2-1872 te Groningen ( X-15-83 )
  6. NN JANSEN geb. 17-12-1873 te Groningen / ovl. 17-12-1873 te Groningen ( X-15-84 )
  7. Elisabeth JANSEN geb. 4-12-1874 te Groningen / ovl. 6-4-1875 te Groningen ( X-15-85 )
  8. Elisabeth JANSEN geb. 27-6-1876 te Groningen ( X-15-86 )
  9. NN JANSEN geb. 15-6-1878 te Groningen / ovl. 15-6-1878 te Groningen ( X-15-87 )
  10. Geert JANSEN geb. 1-9-1880 te Groningen / ovl. 28-5-1961 te Groningen ( X-15-88 )
  11. Harmke JANSEN geb. 23-6-1885 te Groningen / ovl. 3-7-1885 te Groningen ( X-15-89 )

IX-7-23 Andries JANSEN
geb. 3-8-1842 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 15-3-1848 te Haren (Hoornschedijk), 5 jaar oud
zoon van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )

IX-7-24 Trientje JANSEN
geb. 26-7-1845 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-4-1932 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Persoonlijke informatie
begraven te Haren.
 
  Zij trouwde op 3-6-1866 te Groningen met:  
  Pieter NIJDAM
geb. 27-2-1839 te Groningen
ovl. 31-1-1914 te Haren (Helpman), 74 jaar oud
zoon van: Hindrik [Roelfs] NIJDAM
Anna Maria DUREE
( VIII-3-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: kleermaker (1866 en 1892 - 1899); koemelker (1903); melkboerr (1904); koemelker (1909)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik NIJDAM geb. 14-4-1867 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-12-1949 te Groningen ( X-16-90 )
  2. Harmtje NIJDAM geb. 8-12-1868 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 26-12-1909 te Haren (Helpman) ( X-16-91 )
  3. Roelf NIJDAM geb. 12-7-1871 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-11-1894 te Haren (Hoornschedijk) ( X-16-92 )
  4. Maria NIJDAM geb. 24-11-1873 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 9-6-1953 te Groningen ( X-16-93 )
  5. Jans NIJDAM geb. 22-9-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-6-1939 te Westerbork (overl. te Emmen) ( X-16-94 )
  6. Alke NIJDAM geb. 24-12-1877 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-5-1927 te Groningen ( X-16-95 )
  7. Anna NIJDAM geb. 19-2-1880 te Haren / ovl. 18-3-1927 te Groningen ( X-16-96 )
  8. Wopke NIJDAM geb. 11-1-1883 te Haren (Hoornschedijk) ( X-16-97 )
  9. Sietze NIJDAM geb. 14-1-1886 te Haren ( X-16-98 )
  10. Roelof NIJDAM geb. 22-1-1891 te Haren (Hoornschedijk) ( X-16-99 )

IX-8-25 Roelf NIJDAM
geb. 30-9-1836 te Haren (Helpman)
ovl. 16-1-1854 te Haren (Helpman), 17 jaar oud
zoon van: Hindrik [Roelfs] NIJDAM
Anna Maria DUREE
( VIII-3-10 )

IX-8-26 Pieter NIJDAM
geb. 27-2-1839 te Groningen
ovl. 31-1-1914 te Haren (Helpman), 74 jaar oud
zoon van: Hindrik [Roelfs] NIJDAM
Anna Maria DUREE
( VIII-3-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: kleermaker (1866 en 1892 - 1899); koemelker (1903); melkboerr (1904); koemelker (1909)
 
  Hij trouwde op 3-6-1866 te Groningen met:  
  Trientje JANSEN
geb. 26-7-1845 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-4-1932 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Persoonlijke informatie
begraven te Haren.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik NIJDAM geb. 14-4-1867 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-12-1949 te Groningen ( X-16-90 )
  2. Harmtje NIJDAM geb. 8-12-1868 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 26-12-1909 te Haren (Helpman) ( X-16-91 )
  3. Roelf NIJDAM geb. 12-7-1871 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-11-1894 te Haren (Hoornschedijk) ( X-16-92 )
  4. Maria NIJDAM geb. 24-11-1873 te Haren (Den Hoorn) / ovl. 9-6-1953 te Groningen ( X-16-93 )
  5. Jans NIJDAM geb. 22-9-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-6-1939 te Westerbork (overl. te Emmen) ( X-16-94 )
  6. Alke NIJDAM geb. 24-12-1877 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-5-1927 te Groningen ( X-16-95 )
  7. Anna NIJDAM geb. 19-2-1880 te Haren / ovl. 18-3-1927 te Groningen ( X-16-96 )
  8. Wopke NIJDAM geb. 11-1-1883 te Haren (Hoornschedijk) ( X-16-97 )
  9. Sietze NIJDAM geb. 14-1-1886 te Haren ( X-16-98 )
  10. Roelof NIJDAM geb. 22-1-1891 te Haren (Hoornschedijk) ( X-16-99 )

IX-8-27 Anna NIJDAM
geb. 21-3-1843 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-10-1936 te Haren (Glimmen), 93 jaar oud
dochter van: Hindrik [Roelfs] NIJDAM
Anna Maria DUREE
( VIII-3-10 )
  Zij trouwde op 3-6-1866 te Groningen met:  
  Wopke JANSEN
geb. 30-10-1835 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 23-7-1906 te Haren, 70 jaar oud
zoon van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Wopke was arbeider (1886); landbouwer (1895); arbeider (1900, 1906).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom en bruid zijn elkaars neef en nicht
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtje JANSEN geb. 7-10-1867 te Groningen / ovl. 19-10-1871 te Groningen ( X-14-73 )
  2. Hindrik JANSEN geb. 18-10-1869 te Groningen ( X-14-74 )
  3. Anna Maria (Anna) JANSEN geb. 28-9-1871 te Groningen / ovl. 1-12-1909 te Haren (Glimmen) (OA-75) ( X-14-75 )
  4. Jannes JANSEN geb. 4-8-1874 te Groningen / ovl. 7-3-1900 te Haren (Hoornschedijk) ( X-14-76 )
  5. NN JANSEN geb. 5-1-1880 te Groningen / ovl. 5-1-1880 te Groningen ( X-14-77 )
  6. Hendrik JANSEN geb. 4-8-1883 te Groningen / ovl. 24-8-1886 te Haren (Hoornschedijk) ( X-14-78 )

IX-8-28 Sietze NIJDAM
geb. 2-12-1849 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Hindrik [Roelfs] NIJDAM
Anna Maria DUREE
( VIII-3-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep kastelein (1876).
 
  Hij trouwde op 7-5-1876 te Groningen met:  
  Hillechien PIJL
geb. 13-5-1853 te Groningen
ovl. 31-8-1889 te Groningen, 36 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] PIJL
Petronella [Jans] TOXOPEUS

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 26 jaar.
Echtscheiding te Groningen op 4 november 1881. Datum scheidingsakte: 15-3-1882 (Groningen 1882: SA-36).
 
  Uit deze relatie  
  1. Petronella NIJDAM geb. 5-12-1876 te Groningen ( X-17-100 )
  2. Anna Maria NIJDAM geb. 19-11-1878 te Groningen / ovl. 21-3-1879 te Groningen ( X-17-101 )
  3. Anna Maria NIJDAM geb. 13-2-1880 te Groningen ( X-17-102 )

IX-9-29 Hindrik KONING
geb. 17-9-1836 te Groningen
ovl. 9-7-1890 te Groningen, 53 jaar oud
zoon van: Tonnis [Hindriks] KONING
Trientje [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1885), paardenhandelaar (1886, 1888).
 
  Hij trouwde (1) op 12-11-1862 te Groningen (HA-230) met:  
  Aafje BOLHUIS
geb. 4-6-1825 te Haren (Helpman)
ovl. 30-7-1883 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] BOLHUIS
Jantje [Klaasen] BOUWMAN
fam. 117: ( XI-15-88 )
fam. 117: ( XII-9-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehoudster (1862).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 37 jaar, weduwe van Hillebrand Dijkhuis.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis Hendrik KONING geb. 17-6-1863 te Groningen / ovl. 28-9-1944 te Groningen ( X-18-103 )
  2. Jantje KONING geb. 15-6-1865 te Groningen / ovl. 19-12-1938 te Groningen ( X-18-104 )
  Hij trouwde (2) op 22-4-1885 te Groningen met:  
  Philippina Jozina NOORMAN
geb. 25-12-1842 te Groningen
ovl. 6-2-1934 te Groningen (woonpl. Arnhem), 91 jaar oud
dochter van: Nicolaas NOORMAN
Mentje [Wierts] LESTERHUIS

  Bij het huwelijk
bruidegom 48 jaar, bruid 42 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderik Nico KONING geb. 5-6-1886 te Groningen ( X-18-105 )
  2. Siebrand KONING geb. 25-2-1889 te Groningen ( X-18-106 )

IX-9-30 Anna KONING
geb. 2-8-1838 te Groningen
ovl. 6-10-1910 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Tonnis [Hindriks] KONING
Trientje [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-11 )
  Zij trouwde op 27-4-1864 te Groningen met:  
  Jacob [Eises] BOLT
geb. 5-7-1834 te Groningen
ovl. 17-3-1892 te Groningen, 57 jaar oud
zoon van: Derk [Berends] BOLT
Aaltje [Derks] van BRUGGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: logementhouder, kastelein (1889).
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk BOLT geb. 15-1-1865 te Groningen / ovl. 7-1-1941 te Groningen ( X-19-107 )
  2. Alida BOLT geb. 17-9-1867 te Groningen / ovl. 17-11-1945 te Groningen ( X-19-108 )
  3. Anna BOLT geb. 30-9-1870 te Groningen ( X-19-109 )
  4. Catharina Hendrika BOLT geb. 7-5-1874 te Groningen ( X-19-110 )
  5. Jan BOLT geb. 3-2-1876 te Groningen ( X-19-111 )
  6. Hendrik BOLT geb. 1-9-1879 te Groningen ( X-19-112 )

IX-9-31 Jantje KONING
geb. 20-11-1841 te Groningen
ovl. 14-1-1909 te Groningen (OA-64), 67 jaar oud
dochter van: Tonnis [Hindriks] KONING
Trientje [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-11 )
  Zij trouwde op 27-4-1870 te Groningen met:  
  Klaas TIKTAK
geb. 23-9-1845 te Nieuwe Pekela
ovl. 13-7-1925 te Eelde (Paterswolde), 79 jaar oud
zoon van: Klaas [Egberts] TIKTAK
Margaretha [Harms] BOUWMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1870, 1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Margaretha Catharina TIKTAK geb. 8-2-1871 te Groningen / ovl. 26-11-1874 te Groningen ( X-20-113 )
  2. Tonnis Hendrik TIKTAK geb. 17-5-1872 te Groningen / ovl. 4-2-1938 te Groningen ( X-20-114 )
  3. Margaretha Catharina TIKTAK geb. 1-11-1875 te Groningen / ovl. 14-12-1876 te Groningen ( X-20-115 )
  4. Klaas Hermannus TIKTAK geb. 10-7-1878 te Groningen ( X-20-116 )

IX-9-32 Roelfien KONING
geb. 5-6-1844 te Groningen
ovl. 27-11-1845 te Groningen, 17 maand oud
dochter van: Tonnis [Hindriks] KONING
Trientje [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-11 )

IX-9-33 Roelfien KONING
geb. 27-10-1846 te Groningen
dochter van: Tonnis [Hindriks] KONING
Trientje [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-11 )
  Zij trouwde op 30-5-1868 te Groningen met:  
  Jan MUNTINGA
geb. 12-11-1844 te Nieuwolda (Oostwolderhamrik)
zoon van: Hindrik [Gerlofs] MUNTINGA
Hilje [Wietes] VELDMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: commissionair
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechiena Catharina MUNTINGA geb. 9-6-1869 te Groningen ( X-21-117 )
  2. Hendrik Gerlof MUNTINGA geb. 20-8-1870 te Groningen / ovl. 12-2-1945 te Apeldoorn ( X-21-118 )
  3. Catharina Anetta MUNTINGA geb. 1-3-1872 te Groningen ( X-21-119 )
  4. Tonnis Hendrik MUNTINGA geb. 19-8-1873 te Groningen / ovl. 16-3-1874 te Groningen ( X-21-120 )
  5. Grietje MUNTINGA geb. 3-2-1875 te Groningen ( X-21-121 )
  6. Tonnis Hendrik MUNTINGA geb. 5-4-1876 te Groningen ( X-21-122 )
  7. Annette Henderika MUNTINGA geb. 22-9-1877 te Groningen ( X-21-123 )
  8. Jan MUNTINGA geb. 2-1-1884 te Groningen ( X-21-124 )

IX-10-34 Geert NIJDAM
geb. 9-1-1835 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-9-1866 te Eelde (Paterswolde), 31 jaar oud
zoon van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-11-62 )
( VIII-3-12 )

IX-10-35 Angeniete NIJDAM
geb. 22-2-1838 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-1-1927 te Groningen, 88 jaar oud
dochter van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-11-62 )
( VIII-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1865).
 
  Zij trouwde op 21-5-1865 te Groningen met:  
  Marten HEIKENS
geb. 18-5-1837 te Groningen
ovl. 14-8-1876 te Groningen, 39 jaar oud
zoon van: Hendrik HEIKENS
Maria MARWITS

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1865, 1893, 1896).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik HEIKENS geb. 18-9-1865 te Groningen / ovl. 16-2-1946 te Groningen (OA-357) ( X-22-125 )
  2. Harm HEIKENS geb. 12-11-1866 te Groningen / ovl. 23-11-1866 te Groningen ( X-22-126 )
  3. Gesina HEIKENS geb. 27-4-1868 te Groningen / ovl. 19-11-1871 te Groningen ( X-22-127 )
  4. Harm HEIKENS geb. 10-1-1871 te Groningen / ovl. 31-3-1958 te Groningen ( X-22-128 )
  5. Jan HEIKENS geb. 1-10-1873 te Groningen / ovl. 15-10-1873 te Groningen ( X-22-130 )
  6. Roelof HEIKENS geb. 1-10-1873 te Groningen / ovl. 15-10-1873 te Groningen ( X-22-129 )
  7. Jan HEIKENS geb. 24-12-1874 te Groningen ( X-22-131 )

IX-10-36 Roelf NIJDAM
geb. 14-11-1840 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-4-1879 te Groningen, 38 jaar oud
zoon van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-11-62 )
( VIII-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kasteleinsknecht (1873).
 
  Hij trouwde op 4-5-1873 te Groningen met:  
  Hinderkien WAIJER
geb. 12-10-1847 te Groningen
ovl. 11-12-1938 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Abraham WAIJER
Hilleggien DOLFIEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1873).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gesina NIJDAM geb. 3-7-1873 te Groningen / ovl. 4-5-1962 te Groningen ( X-23-132 )
  2. Hilliggien NIJDAM geb. 20-10-1875 te Groningen / ovl. 22-10-1875 te Groningen ( X-23-133 )
  3. Hillechiene NIJDAM geb. 28-10-1876 te Groningen / ovl. 30-3-1896 te Groningen ( X-23-134 )

IX-10-37 Aaltien NIJDAM
geb. 5-3-1844 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-4-1918 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-11-62 )
( VIII-3-12 )
  Zij trouwde op 19-5-1870 te Bierum met:  
  Wille [Jans] SLAGTER
geb. 30-8-1845 te Bierum (Holwierde) (GA-67)
ovl. 21-12-1906 te Appingedam, 61 jaar oud
zoon van: Pieter [Willes] SLAGTER
Frouwke [Geerts] LODE
fam. 117: ( XI-19-97 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: rijtuigverhuurder (1870).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwke SLAGTER geb. 17-1-1871 te Holwierde (GA-6) / ovl. 31-1-1871 te Holwierde (OA-9) fam. 117: ( XIII-83-353 )
  2. Frouwke SLAGTER geb. 27-10-1871 te Holwierde (GA-111) / ovl. 21-6-1890 te Appingedam fam. 117: ( XIII-83-354 )

IX-10-38 Arend NIJDAM
geb. 30-3-1847 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 5-10-1878 te Groningen, 31 jaar oud
zoon van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-11-62 )
( VIII-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: beorenknecht (1873).
 
  Hij trouwde op 8-6-1873 te Groningen met:  
  Alberdina PLOEG
geb. 3-5-1850 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 26-6-1883 te Groningen, 33 jaar oud
dochter van: Otto PLOEG
Harmtien REINDERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1873).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gesina NIJDAM geb. 16-8-1873 te Groningen ( X-25-137 )
  2. Harm NIJDAM geb. 4-7-1875 te Eelde (Paterswolde) ( X-25-138 )
  3. Otto NIJDAM geb. 10-1-1877 te Groningen / ovl. 9-10-1883 te Groningen ( X-25-139 )
  4. Roelof NIJDAM geb. 20-4-1878 te Groningen / ovl. 8-8-1878 te Groningen ( X-25-140 )
  5. Harmke NIJDAM geb. 16-4-1879 te Groningen / ovl. 11-6-1879 te Groningen ( X-25-141 )

IX-10-39 Siese NIJDAM
geb. 16-2-1850 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-9-1934 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-11-62 )
( VIII-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bediende (1876), cafehouder (1909).
 
  Hij trouwde op 30-11-1876 te Groningen met:  
  Matje VEENEKAMP
geb. 8-3-1855 te Groningen
ovl. 19-6-1928 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Willem VEENEKAMP
Matje EVENHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Harm NIJDAM geb. 12-5-1884 te Groningen ( X-26-142 )
  2. Matje NIJDAM geb. 15-6-1887 te Groningen ( X-26-143 )
  3. Willem NIJDAM geb. 13-2-1889 te Groningen ( X-26-144 )
  4. Siese NIJDAM geb. 3-3-1894 te Groningen / ovl. 10-2-1968 te 's Gravenhage ( X-26-145 )

IX-10-40 Antje NIJDAM
geb. 24-3-1854 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-11-1863 te Eelde (Paterswolde), 9 jaar oud
dochter van: Harm [Geerts] NIJDAM
Geessien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-11-62 )
( VIII-3-12 )

IX-11-41 Roelf NIJDAM
geb. 30-5-1852 te Groningen
ovl. 20-11-1914 te Amsterdam, 62 jaar oud
zoon van: Roelf [Roelfs] NIJDAM
Anna BOUWMAN
( VIII-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: spiegelmaker (1876, 1904).
Roelf en Stientje woonden in 1904 in Amsterdam.
 
  Hij trouwde op 3-12-1876 te Groningen met:  
  Stientje RADIX
geb. 26-1-1854 te Winschoten
dochter van: Oltman RADIX
Martje van der WAL

  Uit deze relatie  
  1. Roelf NIJDAM geb. 8-6-1877 te Groningen / ovl. 20-11-1914 te Amsterdam ( X-27-146 )
  2. Martha NIJDAM geb. 1-11-1878 te Groningen / ovl. 7-12-1882 te Groningen ( X-27-147 )
  3. NN NIJDAM geb. 28-11-1879 te Groningen / ovl. 28-11-1879 te Groningen ( X-27-148 )
  4. Anna NIJDAM geb. 7-7-1881 te Groningen ( X-27-149 )
  5. Catharina Gesina NIJDAM geb. 9-7-1882 te Groningen ( X-27-150 )
  6. Margaretha Abelina NIJDAM geb. 2-3-1885 te Groningen / ovl. 14-1-1888 te Groningen ( X-27-151 )
  7. Frederik Hermannus NIJDAM geb. 29-11-1886 te Groningen / ovl. 25-1-1888 te Groningen ( X-27-152 )

IX-11-42 Trientje NIJDAM
geb. 2-5-1854 te Groningen
dochter van: Roelf [Roelfs] NIJDAM
Anna BOUWMAN
( VIII-3-13 )
  Zij trouwde op 12-4-1874 te Groningen met:  
  Geert VENEMA
geb. 8-9-1847 te Groningen
ovl. 30-9-1918 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Lammert VENEMA
Cornelsien van den BERG

  Persoonlijke informatie
Beroep: tabaksverver (1874)
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ontbonden door scheiding op 6-12-1889 in Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna VENEMA geb. 18-1-1875 te Groningen ( X-28-153 )
  2. Mathilda Cornelia VENEMA geb. 20-2-1887 te Groningen ( X-28-154 )
  3. Alida Johanna Catharina VENEMA geb. 17-3-1889 te Groningen ( X-28-155 )

IX-11-43 Anna NIJDAM
geb. 18-3-1856 te Groningen
ovl. 28-5-1935 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Roelf [Roelfs] NIJDAM
Anna BOUWMAN
( VIII-3-13 )
  Zij trouwde op 3-6-1897 te Groningen met:  
  Hendrik Simon BOS
geb. 25-3-1862 te Bolsward
ovl. 18-3-1943 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Hindrik BOS
Hinderika Geertruida BUS

  Persoonlijke informatie
Beroep: machinist (1897).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Weija Edens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof Hendrik Simon BOS geb. 6-6-1898 te Groningen / ovl. 1-9-1898 te Groningen ( X-29-156 )

IX-11-44 Frederik NIJDAM
geb. 18-3-1856 te Groningen
ovl. 10-3-1938 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Roelf [Roelfs] NIJDAM
Anna BOUWMAN
( VIII-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein (1901).
 
  Hij trouwde op 27-6-1901 te Groningen met:  
  Geertje SMIT
geb. 1-3-1876 te Bedum
ovl. 28-7-1937 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: Jacob SMIT
Seike MEKKES

  Uit deze relatie  
  1. Seikelina Anna NIJDAM geb. 9-5-1902 te Groningen ( X-30-157 )
  2. Anna Catriena NIJDAM geb. 16-7-1903 te Groningen ( X-30-158 )
  3. Roelf NIJDAM geb. 29-6-1905 te Groningen ( X-30-159 )

IX-11-45 Harmke NIJDAM
geb. 5-11-1858 te Groningen
ovl. 30-1-1871 te Groningen, 12 jaar oud
dochter van: Roelf [Roelfs] NIJDAM
Anna BOUWMAN
( VIII-3-13 )

IX-11-46 Hindrik NIJDAM
geb. 7-6-1862 te Groningen
ovl. 21-5-1865 te Groningen, 2 jaar oud
zoon van: Roelf [Roelfs] NIJDAM
Anna BOUWMAN
( VIII-3-13 )

IX-12-47 Fennechien WIECHERS
geb. 24-3-1848 te Pol
ovl. 25-2-1935 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Jan WIECHERS
Alke [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-14 )
  Zij trouwde (1) op 27-4-1882 te Groningen met:  
  Gerhardus HAMMING
geb. 31-5-1842 te Groningen
ovl. 17-1-1891 te Groningen, 48 jaar oud
zoon van: Hindrik Gerhardus HAMMING
Hindrikje [Roelfs] van der WAL

  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1882).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HAMMING geb. 10-5-1883 te Groningen / ovl. 10-3-1931 te Groningen ( X-31-160 )
  2. Jan HAMMING geb. 6-12-1884 te Groningen / ovl. 30-7-1889 te Groningen ( X-31-161 )
  Zij trouwde (2) op 7-3-1892 te Groningen met:  
  Hindrik VELS
geb. 21-8-1843 te Haren (Hoornschedijk) (GA-61)
ovl. 23-6-1935 te Groningen (OA-872), 91 jaar oud
zoon van: Derk Jan VELS
Geessien NIJDAM
fam. 112: ( III-1-4 )
( IX-14-54 )
  Persoonlijke informatie
beroepen: arbeider (1867), verveener, landbouwer (1872, 1899), verveener (1892).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Geertje Douwes, weduwe van Gerhardus Hamming.
 

IX-12-48 Roelf WICHERS
geb. 5-1-1850 te Haren (Noordlaren)
ovl. 27-10-1910 te Groningen (OA-991), 60 jaar oud
zoon van: Jan WIECHERS
Alke [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: moesker (1885).
 
  Hij trouwde op 2-5-1885 te Haren (HA-4) met:  
  Trientje KAMPHUIS
geb. 16-11-1861 te Noorddijk (Engelbert)
dochter van: Hijlke KAMPHUIS
Jantje WEERSEMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: moesker; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WICHERS geb. 24-2-1886 te Haren ( X-32-162 )
  2. Jelke WICHERS geb. 27-4-1887 te Haren (Helpman) ( X-32-163 )
  3. Jantje WICHERS geb. 18-10-1890 te Haren (Helpman) ( X-32-164 )
  4. Aalktje WIECHERS geb. 20-3-1898 te Haren (Helpman) ( X-32-165 )

IX-12-49 Jan WIECHERS
geb. 6-3-1851 te Haren (Noordlaren)
ovl. 9-12-1914 te Haren (Helpman), 63 jaar oud
zoon van: Jan WIECHERS
Alke [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: moesker (1879), warmoezenier (1902), koemelker (1913).
 
  Hij trouwde op 4-10-1879 te Haren (HA-28) met:  
  Fokkien BOSMAN
geb. 11-10-1855 te Haren (Helpman)
ovl. 23-4-1932 te Haren, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Berends] BOSMAN
Geessien OOSTERVELD

fam. 7: ( V-5-15 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: moesker; beroep vader bruid: moesker; beroep moeder bruid: moeskersche; bruidegom 28 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Alktje WICHERS geb. 4-12-1879 te Haren (Helpman) / ovl. 10-9-1960 te Groningen ( X-33-166 )
  2. Jan WICHERS geb. 11-1-1884 te Haren (Helpman) ( X-33-167 )

IX-12-50 Anna WIECHERS
geb. 1-12-1852 te Groningen
ovl. 26-3-1934 te Haren (overl. te Vries), 81 jaar oud
dochter van: Jan WIECHERS
Alke [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-14 )
  Zij trouwde op 2-5-1885 te Haren met:  
  Jan OTTENS
geb. 27-8-1856 te Groningen
ovl. 22-12-1936 te Haren (Essen), 80 jaar oud
zoon van: Hindrik [Bonnes] OTTENS
Mettien MENNES

  Persoonlijke informatie
Beroep; moesker (1885 en 1888 t/m 1907).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 32 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Mettina Henderika OTTENS geb. 26-8-1886 te Haren (Helpman) ( X-34-168 )
  2. Jan OTTENS geb. 11-4-1888 te Haren (Helpman) / ovl. 14-6-1888 te Haren (Helpman) ( X-34-169 )
  3. NN OTTENS geb. 2-3-1890 te Haren (Helpman) / ovl. 2-3-1890 te Haren (Helpman) ( X-34-170 )

IX-12-51 Hillechien WIECHERS
geb. 30-8-1859 te Groningen
ovl. 4-4-1904 te Haren (Helpman), 44 jaar oud
dochter van: Jan WIECHERS
Alke [Roelfs] NIJDAM

( VIII-3-14 )
  Zij trouwde op 24-7-1880 te Haren met:  
  Lodewijk VELTHUIS
geb. 14-4-1854 te Haren (Helpman)
ovl. 20-5-1934 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Warner [Jans] VELTHUIS
Sophia [Lodewijks] SANDERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: moesker (1880, 1895), warmoezenier (1899), koemelker (1906), moesker (1910), warmoezenier (1912), moesker (1915), kweeker (1920), groentenkweker (1922).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN VELTHUIS geb. 8-10-1880 te Haren (Helpman) / ovl. 8-10-1880 te Haren (Helpman) ( X-35-171 )
  2. Sophia VELTHUIS geb. 5-11-1881 ( X-35-172 )
  3. Alktje VELTHUIS geb. 3-8-1883 te Haren (Helpman) / ovl. 7-4-1953 te Groningen ( X-35-173 )
  4. Warmerdiena Jantiena VELTHUIS geb. 20-7-1884 te Haren ( X-35-174 )
  5. Fennechien VELTHUIS geb. 28-4-1888 te Haren ( X-35-175 )
  6. Jantiena VELTHUIS geb. 10-1-1890 te Haren ( X-35-176 )
  7. Jan Lodewijk VELTHUIS geb. 6-5-1892 te Haren / ovl. 1-8-1962 te Groningen ( X-35-177 )
  8. Roelf VELTHUIS geb. 8-6-1893 te Haren (Helpman) / ovl. 10-1-1895 te Haren (Helpman) ( X-35-178 )
  9. Geert VELTHUIS geb. 24-1-1897 te Haren (Helpman) / ovl. 14-5-1955 te Groningen ( X-35-179 )
  10. Roelof VELTHUIS geb. 16-5-1899 te Haren (Helpman) ( X-35-180 )

IX-13-52 Grietinus de VRIES
geb. 27-1-1811 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-1-1875 te Haren (Hoornschedijk) (OA-7), 63 jaar oud
zoon van: Melle [Hindriks] de VRIES
Grietje [Berends] NIJDAM

( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1811 te Heren. Beroep: arbeider (1839), landbouwer (1875)
 
  Hij trouwde op 21-12-1839 te Haren (HA-18) met:  
  Geesje SWAVING
geb. 1-3-1816 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-3-1869 te Haren (Hoornschedijk) (OA-9), 53 jaar oud
dochter van: Geert [Alberts] SWAVING
Klaasje KLAASSENS
fam. 27: ( IV-1-2 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 28 jaar; bruid 23 jaar
 

IX-14-53 Berend NIJDAM
geb. 26-3-1820 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-7-1839 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Aaltje [Jans] KUIPERS
( VIII-4-16 )

IX-14-54 Geessien NIJDAM
geb. 19-11-1822 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-3-1902 te Haren (Hoornschedijk) (OA-23), 79 jaar oud
dochter van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )
  Zij trouwde op 20-10-1842 te Haren (HA-19) met:  
  Derk Jan VELS
geb. 17-3-1821 te Doetinchem Stad (GA-13)
ovl. 15-11-1895 te Haren (Hoornschedijk) (OA-96), 74 jaar oud
zoon van: Bernardus VELS
Willemina WILLEMSEN
fam. 112: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1875), zeepmaker landbouwer (1892).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik VELS geb. 21-8-1843 te Haren (Hoornschedijk) (GA-61) / ovl. 23-6-1935 te Groningen (OA-872) fam. 112: ( IV-2-9 )
  2. Geertruid VELS geb. 29-5-1845 te Haren (Hoornschedijk) (GA-34) / ovl. 21-7-1941 te Groningen (OA-1190) fam. 112: ( IV-2-10 )
  3. Bernardus VELS geb. 14-3-1848 te Haren (Hoornschedijk) (GA-16) / ovl. 16-1-1932 te Eelde fam. 112: ( IV-2-11 )
  4. Wilhelmina VELS geb. 8-10-1850 te Haren (Hoornschedijk) (GA-76) / ovl. 3-2-1928 te Haren (Hoornschedijk) (OA-6) fam. 112: ( IV-2-12 )
  5. Hillechien VELS geb. 20-1-1854 te Haren (Hoornschedijk) (GA-6) / ovl. 5-10-1942 te Termunten (Wagenborgen) (OA-67) fam. 112: ( IV-2-13 )
  6. Hendrika VELS geb. 3-9-1859 te Haren (Hoornschedijk) (GA-58) / ovl. 12-1-1936 te Groningen (OA-55) fam. 112: ( IV-2-14 )

IX-14-55 Hendrik NIJDAM
geb. 16-12-1824 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-6-1825 te Haren (Hoornschedijk), 5 maand oud
zoon van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )

IX-14-56 Hillechien NIJDAM
geb. 16-3-1826 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 2-10-1826 te Haren (Hoornschedijk), 6 maand oud
dochter van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )

IX-14-57 Hindrik NIJDAM
geb. 3-10-1827 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-2-1891 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1855),
 
  Hij trouwde (1) op 28-4-1855 te Haren met:  
  Angniet JANSEN
geb. 28-8-1828 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 27-1-1871 te Haren (Hoornschedijk), 42 jaar oud
dochter van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
( VIII-5-27 )
( VIII-3-9 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik NIJDAM geb. 28-11-1856 te Groningen / ovl. 11-1-1936 te Groningen ( X-13-69 )
  2. NN NIJDAM geb. 28-12-1859 te Groningen / ovl. 28-12-1859 te Groningen ( X-13-70 )
  3. Harmtien NIJDAM geb. 22-9-1863 te Groningen / ovl. 6-10-1956 te Eelde ( X-13-71 )
  4. Geertruida (Truida) NIJDAM geb. 24-3-1867 te Groningen / ovl. 6-9-1918 te Eelde (Vosbergen) ( X-13-72 )
  Hij trouwde (2) op 8-3-1873 te Haren met:  
  Aaltje NIJDAM
geb. 17-5-1840 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-6-1875 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Roelf [Andries] NIJDAM
Berendje [Harms] TOR
( VII-3-24 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 45 jaar, bruid 32 jaar. Hindrik was weduwnaar van Agniet Jansen
 
  Hij trouwde (3) op 23-3-1878 te Haren (HA-5) met:  
  Antje VISSER
geb. 13-4-1842 te Haren (Harenermolen)
ovl. 16-11-1915 te Haren (Hoornschedijk) (OA-53), 73 jaar oud
dochter van: Johannes [Thomas] VISSER
Janna [Ottes] OOSTERVELD

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 50 jaar; bruid 35 jaar; weduwnaar van Aaltje Nijdam; weduwe van Roelf Nijdam
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesje NIJDAM geb. 16-6-1878 te Haren (Hoornschedijk) ( X-37-187 )
  2. Sietske NIJDAM geb. 30-9-1880 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 20-8-1881 te Haren (Hoornschedijk) ( X-37-188 )
  3. Sietske NIJDAM geb. 9-4-1883 te Haren (Hoornschedijk) ( X-37-189 )

IX-14-58 Hillechien NIJDAM
geb. 23-8-1830 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-3-1907 te Haren (Onnen)
dochter van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )
  Zij trouwde op 19-3-1862 te Haren (HA-6) met:  
  Jakob HORST
geb. 10-3-1833 te Haren (Onnen)
ovl. 5-11-1918 te Haren (Glimmen), 85 jaar oud
zoon van: Jan [Jakobs] HORST
Leentje TAKENS
fam. 22: ( IV-2-8 )
fam. 18: ( IV-7-31 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1863 - 1892 ).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 29 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Leentje HORST geb. 8-7-1863 te Haren (Onnen) / ovl. 3-9-1863 te Haren (Onnen) (OA-45) fam. 22: ( VI-9-47 )
  2. Leentje HORST geb. 13-11-1864 te Haren (Onnen) / ovl. 18-4-1894 te Groningen fam. 22: ( VI-9-48 )
  3. Geertruida HORST geb. 20-9-1866 te Haren (Onnen) / ovl. 12-7-1889 te Haren (Onnen) fam. 22: ( VI-9-49 )
  4. Jan HORST geb. 12-12-1868 te Haren (Onnen) / ovl. 20-2-1901 te Haren (Onnen) fam. 22: ( VI-9-50 )
  5. Hinderkien HORST geb. 10-7-1871 te Haren (Onnen) / ovl. 17-11-1872 te Haren (Onnen) (OA-60) fam. 22: ( VI-9-51 )

IX-14-59 Andries NIJDAM
geb. 7-6-1833 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-4-1912 te Haren (Glimmen)
zoon van: Hendrik [Berends] NIJDAM
Geertruit [Hinderk] TIMMER
( VIII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1857, 1879, 1886).
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1857 te Haren met:  
  Maria DEKKER
geb. 6-8-1832 te Eelde
ovl. 2-6-1883 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Johannes DEKKER
Geertien AALDRING

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1857) / arbeidster (1879).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien NIJDAM geb. 5-1-1858 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-6-1935 te Haren ( X-38-190 )
  2. Geertruid NIJDAM geb. 8-5-1861 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 4-8-1873 te Haren (Hoornschedijk) ( X-38-191 )
  3. Hendrik NIJDAM geb. 4-8-1863 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-11-1930 te Groningen ( X-38-192 )
  4. Johannes NIJDAM geb. 1-1-1866 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-9-1868 te Haren (Hoornschedijk) ( X-38-193 )
  5. Johannes NIJDAM geb. 23-10-1868 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-4-1869 te Haren (Hoornschedijk) ( X-38-194 )
  6. Johanna NIJDAM geb. 22-3-1870 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-4-1934 te Eelde ( X-38-195 )
  7. Andries NIJDAM geb. 9-9-1872 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 28-10-1872 te Haren (Hoornschedijk) ( X-38-196 )
  Hij trouwde (2) op 8-5-1886 te Haren met:  
  Pieterke WIERINGA
geb. 23-8-1833 te Ezinge (Oostum)
ovl. 13-11-1914 te Haren (overl. te Groningen), 81 jaar oud
dochter van: Sieger [Luitjens] WIERINGA
Maria [Hermannus] SPIJKERMAN


IX-17-72 Geessien [Andries] NIJDAM
geb. 7-8-1821 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-6-1888 te Eelde, 66 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Annechien [Harms] BONDER
( VIII-4-21 )
  Zij trouwde (1) op 6-4-1861 te Zuidlaren met:  
  Wilhelm SCHREIJER
geb. 10-2-1822 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 18-2-1864 te Zuidlaren, 42 jaar oud
zoon van: Hendrik SCHREIJER
Wendeltje [Siemons] SCHOLTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1861).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 39 jaar, bruid 39 jaar. Weduwnaar van Matha Evenhuis
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemina SCHREIJER geb. 21-1-1862 te Zuidlaren / ovl. 28-8-1868 te Eelde (Paterswolde) ( X-47-236 )
  Zij trouwde (2) op 28-4-1866 te Eelde met:  
  Harm [Gerrits] NIJLAND
geb. 22-4-1803 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-3-1886 te Eelde, 82 jaar oud
zoon van: Gerrit [Harms] NIJLAND
Marchien [Roelofs] SIEGERS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-4-1803 te Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Jantien Pieters Kremer en van Annechien Talens Tuinman
 

IX-17-73 Harm NIJDAM
geb. 4-1-1822 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 29-12-1865 te Eelde (ovl. te Hoogkerk), 43 jaar oud
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Annechien [Harms] BONDER
( VIII-4-21 )
  Hij trouwde op 11-10-1856 te Eelde met:  
  Pieterke WIERINGA
geb. 23-8-1833 te Ezinge (Oostum)
ovl. 13-11-1914 te Haren (overl. te Groningen), 81 jaar oud
dochter van: Sieger [Luitjens] WIERINGA
Maria [Hermannus] SPIJKERMAN

  Bij het huwelijk
bruidegom 34 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien NIJDAM geb. 28-6-1857 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-2-1938 te Leek ( X-48-237 )
  2. Maria NIJDAM geb. 7-12-1858 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 17-3-1944 te Eelde ( X-48-238 )
  3. Andries NIJDAM geb. 20-9-1860 te Haren (Hoornschedijk) ( X-48-239 )
  4. Ebeltje NIJDAM geb. 24-1-1863 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 20-11-1933 te Groningen ( X-48-240 )
  5. Geessien NIJDAM geb. 18-9-1865 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 3-7-1941 te Groningen ( X-48-241 )

IX-17-74 Marchien NIJDAM
geb. 6-11-1824 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 2-2-1893 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Annechien [Harms] BONDER
( VIII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1855).
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Martha NIJDAM geb. 29-7-1842 te Haren / ovl. 16-5-1853 te Haren ( X-49-242 )
  Zij trouwde op 25-11-1855 te Groningen met:  
  Jan STAAL
geb. 10-10-1824 te Groningen
ovl. 30-5-1907 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Jelte STAAL
Harmpje HOLMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1855, 1882, 1883).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 29 jaar. weduwnaar van Grietje de Vries.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmina STAAL geb. 19-7-1857 te Groningen / ovl. 9-4-1933 te Groningen ( X-49-243 )
  2. Harmpien STAAL geb. 10-1-1860 te Groningen / ovl. 13-4-1935 te Groningen ( X-49-244 )
  3. Margaretha Christina STAAL geb. 16-11-1868 te Groningen / ovl. 12-6-1941 te Groningen ( X-49-245 )

IX-17-75 Annechien NIJDAM
geb. 20-12-1826 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-4-1869 te Vries (Donderen), 42 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )
  Zij trouwde op 29-5-1856 te Vries met:  
  Berend PRANGER
geb. 12-4-1819 te Zuidlaren
ovl. 1-5-1894 te Vries, 75 jaar oud
zoon van: Harm PRANGER
Frerikje BENING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1857 - 1860), arbeider (1862 - 1869), werkman (1882).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm PRANGER geb. 29-11-1857 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 2-3-1882 te Vries (overl. te Utrecht) ( X-50-246 )
  2. Willemina PRANGER geb. 29-6-1860 te Vries (Zeegse) / ovl. 17-10-1921 te Norg (Westervelde) ( X-50-247 )
  3. Freerkien PRANGER geb. 25-12-1862 te Vries (Zeegse) / ovl. 27-4-1918 te Eelde ( X-50-248 )
  4. Grietien PRANGER geb. 30-6-1865 te Vries (Tynaarlo) / ovl. 12-10-1935 te Vries (overl. Peize) ( X-50-249 )
  5. Andries PRANGER geb. 18-5-1868 te Vries (Donderen) / ovl. 13-4-1869 te Vries (Donderen) ( X-50-250 )

IX-17-76 Grietien NIJDAM
geb. 15-9-1829 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 24-10-1910 te Zuidlaren (Zuidlaarderveen), 81 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )
  Zij trouwde op 2-5-1874 te Hoogezand (HA-21) met:  
  Harm TOR
geb. 10-12-1835 te Zuidlaren
ovl. 8-1-1928 te Hoogezand (Windeweer) (OA-4), 92 jaar oud
zoon van: Jannes TOR
Delia OLTHOF

  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: arbeidster; beroep moeder bruidegom: arbeidster; bruidegom 38 jaar; bruid 44 jaar; weduwnaar van Frouke Zaaiman.
 

IX-17-77 Geertruid NIJDAM
geb. 15-9-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-7-1899 te Eelde (Paterswolde), 66 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )
  Zij trouwde op 15-5-1869 te Eelde met:  
  Hindrik ARENDS
geb. 15-3-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-8-1901 te Eelde, 76 jaar oud
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
fam. 3: ( VI-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870 - 1872).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 17-2-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-10-1937 te Uithuizen fam. 3: ( VIII-35-143 )
  2. Willemina ARENDS geb. 18-11-1872 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 26-2-1929 te Eelde fam. 3: ( VIII-35-144 )

IX-17-78 Harmtien NIJDAM
geb. 24-7-1835 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-5-1898 te Haren (Onnen) (OA-30), 62 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1863).
 
  Zij trouwde (1) op 21-5-1863 te Groningen (HA-120) met:  
  Derk MAKKEN
geb. 21-12-1836 te Groningen
ovl. 12-1-1868 te Groningen (OA-34), 31 jaar oud
zoon van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

fam. 18: ( IV-10-44 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vuilnismenner (1865, 1868).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfje MAKKEN geb. 31-12-1863 te Groningen / ovl. 15-8-1865 te Groningen (OA-849) fam. 18: ( VI-37-159 )
  2. Roelfien MAKKEN geb. 25-2-1866 te Groningen / ovl. 27-3-1955 te Groningen fam. 18: ( VI-37-160 )
  3. Willemina MAKKEN geb. 23-10-1867 te Groningen / ovl. 18-1-1928 te Haren (Onnen) (OA-4) fam. 18: ( VI-37-161 )
  Zij trouwde (2) op 21-10-1871 te Haren (HA-18) met:  
  Gerrit VRIELING
geb. 1-8-1831 te Haren (Glimmen) (GA-41)
ovl. 31-5-1881 te Haren (Glimmen) (OA-26), 49 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
fam. 4: ( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1863-1880). Gerrit werd ingeschreven voor de dienstplichtlichting van 1850 , maar in de huwelijksbijlagen is te lezen dat hij “uit hoofde van ligchaamsgebrek finaal van de dienst is vrijgesteld”. Gerrit werkte in 1854 als landbouwersknecht bij landbouwer Pieter Meints Pietersen (geboren 1800) en zijn vrouw Martje Jans Bakker, aan de Hoornsedijk U 116B, buiten de A-poort te Groningen. Daarna woonde en werkte hij als (land)arbeider te Noorddijk (1855), Essen (1862), Onnen (1863-1866), Haren (1870, 1871) en Glimmen (1881).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 40 jaar; bruid 36 jaar; weduwnaar van Ida Brink; weduwe van Derk Makken.

Gerrit trouwde in 1871 op dezelfde dag als zijn neef Gerrit Takens (zoon van Tako Takens en Alberdina Vrieling) en diens bruid Hendrikje Hoekstra. Misschien was de dubbele bruiloft wel uit (financiële) nood geboren. Niet voor niets overlegden Gerrit en Harmtien twee certificaten van onvermogen; zij waren niet in staat om de “kosten der Akten, Bewijzen en schrifturen, benoodigd tot het voltrekken van een wettig Huwelijk te kunnen betalen”. Harmtien was overigens weduwe en bracht twee kinderen (Roelfje en Willemina) mee in het huwelijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries VRIELING geb. 19-9-1872 te Haren (GA-88) / ovl. 12-2-1874 te Haren (OA-8) fam. 4: ( VII-13-80 )
  2. Jeichien VRIELING geb. 26-2-1874 te Haren (GA-14) / ovl. 13-11-1960 te Haren (Onnen) fam. 4: ( VII-13-81 )
  3. Andries VRIELING geb. 14-8-1878 te Haren (Glimmen) (GA-79) / ovl. 14-1-1880 te Haren (Glimmen) (OA-5) fam. 4: ( VII-13-82 )
  4. Gerritje VRIELING geb. 20-9-1881 te Haren (Glimmen) / ovl. 20-9-1881 te Haren (Glimmen) (OA-51) fam. 4: ( VII-13-83 )
  Zij trouwde (3) op 2-12-1882 te Haren (HA-29) met:  
  Egbert VRIELING
geb. 7-10-1833 te Haren (Glimmen) (GA-56)
ovl. 23-12-1896 te Haren (Onnen) (OA-80), 63 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
fam. 4: ( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstknecht (1856), arbeider (1858, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1870, 1873, 1876, 1880), timmerman (1882, 1886, 1894, 1896).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 49 jaar; bruid 47 jaar; weduwnaar van Janna Pauwels; weduwe van Gerrit Vrieling
 

IX-17-79 Berend NIJDAM
geb. 12-7-1838 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-3-1900 te Eelde (Paterswolde), 61 jaar oud
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1871, 1876), schoenmaker (1900).
 
  Hij trouwde op 6-5-1871 te Haren met:  
  Grietje DIJK
geb. 22-2-1846 te Hoogezand (Kalkwijk)
ovl. 5-4-1883 te Groningen, 37 jaar oud
dochter van: Hindrik [Gerrits] DIJK
Aaltje SCHAAP

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1871, 1876).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemina NIJDAM geb. 3-7-1872 te Hoogezand / ovl. 11-3-1884 te Groningen ( X-52-254 )
  2. Hendrik NIJDAM geb. 21-9-1874 te Hoogezand (Kalkwijk) / ovl. 17-2-1876 te Hoogezand (Kalkwijk) ( X-52-255 )
  3. Andries NIJDAM geb. 29-11-1876 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 18-7-1955 te Eelde ( X-52-256 )
  4. Hendrik NIJDAM geb. 18-6-1879 te Hoogezand (Kalkwijk) / ovl. 13-9-1883 te Groningen ( X-52-257 )
  5. Aaltje NIJDAM geb. 27-2-1883 te Groningen / ovl. 29-4-1883 te Groningen ( X-52-258 )

IX-17-80 Hinderkien NIJDAM
geb. 4-8-1841 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-1-1861 te Noorddijk, 19 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )

IX-17-81 Trientje NIJDAM
geb. 29-4-1844 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-1-1910 te Eelde (Paterswolde), 65 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )
  Zij trouwde op 14-5-1870 te Eelde met:  
  Geert ARENDS
geb. 4-4-1837 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-5-1909 te Eelde (Paterswolde), 72 jaar oud
zoon van: Jan Arend ARENDS
Aaltien [Harms] BONDER
fam. 3: ( VI-6-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870 - 1885).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ARENDS geb. 24-6-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-3-1885 te Eelde fam. 3: ( VIII-36-145 )
  2. Willemina ARENDS geb. 7-2-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 2-8-1913 te Eelde fam. 3: ( VIII-36-146 )
  3. Jantje ARENDS geb. 29-11-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-2-1938 te Eelde fam. 3: ( VIII-36-147 )
  4. Annechien ARENDS geb. 5-1-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-11-1884 te Eelde fam. 3: ( VIII-36-148 )
  5. Derk ARENDS geb. 9-12-1885 te Eelde (Paterswolde) fam. 3: ( VIII-36-149 )

IX-17-82 Meenke NIJDAM
geb. 29-4-1844 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 3-12-1926 te Zuidlaren (Zuidlaarderveen), 82 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
( VIII-4-21 )

IX-18-83 Berent NIJDAM
geb. 25-12-1824 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-2-1896 te Eelde (Eelderwolde), 71 jaar oud
zoon van: Reinder [Berends] NIJDAM
Geertruid [Harms] BONDER
( VIII-4-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1854).
 
  Hij trouwde op 28-10-1854 te Eelde met:  
  Maria WIGCHERS
geb. 5-3-1820 te Eelde
ovl. 10-9-1885 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Wigcher [Jans] WIGCHERS
Jantien [Gerrits] SNIJDER

  Uit deze relatie  
  1. Reinder NIJDAM geb. 14-2-1856 te Eelde / ovl. 1-2-1942 te Eelde ( X-53-259 )
  2. Jantien NIJDAM geb. 24-1-1858 te Eelde / ovl. 18-3-1884 te Vries (Yde) ( X-53-260 )
  3. Geertruida NIJDAM geb. 31-3-1862 te Eelde / ovl. 20-3-1932 te Vries (Yde) ( X-53-261 )

IX-18-84 Marchien NIJDAM
geb. 16-3-1828 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-7-1834 te Haren (Hoornschedijk), 6 jaar oud
dochter van: Reinder [Berends] NIJDAM
Geertruid [Harms] BONDER
( VIII-4-22 )

IX-18-85 Harm NIJDAM
geb. 5-5-1830 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-10-1903 te Eelde (Eelderwolde), 73 jaar oud
zoon van: Reinder [Berends] NIJDAM
Geertruid [Harms] BONDER
( VIII-4-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1903)
 
  Hij trouwde op 29-5-1875 te Eelde met:  
  Jantien BRINK
geb. 27-7-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-10-1918 te Eelde (overl.: Groningen), 86 jaar oud
dochter van: Jan BRINK
Sibrig LUBBERS
fam. 40: ( III-1-3 )

IX-18-86 Hendrik NIJDAM
geb. 24-1-1833 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-7-1909 te Vries, 76 jaar oud
zoon van: Reinder [Berends] NIJDAM
Geertruid [Harms] BONDER
( VIII-4-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1909).
 
  Hij trouwde op 14-5-1877 te Eelde met:  
  Harmtien ABRAHAMS
geb. 16-1-1840 te Vries (Yde)
ovl. 7-11-1902 te Vries (Bunne), 62 jaar oud
dochter van: Roelof ABRAHAMS
Hillechien DOEDENS


IX-18-87 Marchien NIJDAM
geb. 14-11-1838 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 26-8-1911 te Eelde (Eelderwolde), 72 jaar oud
dochter van: Reinder [Berends] NIJDAM
Geertruid [Harms] BONDER
( VIII-4-22 )
  Zij trouwde op 20-5-1876 te Eelde met:  
  Hindrik LUINGE
geb. 3-1-1838 te Eelde
ovl. 2-6-1916 te Eelde (Eelderwolde), 78 jaar oud
zoon van: Albert LUINGE
Annechien [Alberts] SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1876).
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder LUINGE geb. 18-4-1877 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 15-7-1878 te Eelde (Eelderwolde) ( X-54-262 )
  2. Reinder LUINGE geb. 15-10-1882 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 19-9-1963 te Eelde (Eelderwolde) ( X-54-263 )

IX-18-88 Geessien NIJDAM
geb. 19-10-1841 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 12-12-1899 te Eelde
dochter van: Reinder [Berends] NIJDAM
Geertruid [Harms] BONDER
( VIII-4-22 )
  Zij trouwde op 22-5-1869 te Eelde met:  
  Roelof LUINGE
geb. 27-11-1834 te Eelde
ovl. 30-1-1922 te Eelde, 87 jaar oud
zoon van: Albert LUINGE
Annechien [Alberts] SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: grofsmid?
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert LUINGE geb. 1-3-1870 te Eelde / ovl. 25-12-1950 te Eelde ( X-55-264 )
  2. Reinder LUINGE geb. 23-7-1871 te Eelde / ovl. 18-4-1955 te Eelde ( X-55-265 )
  3. Hindrik LUINGE geb. 18-10-1874 te Eelde / ovl. 5-9-1887 te Eelde ( X-55-266 )
  4. Geertruida LUINGE geb. 17-4-1877 te Eelde / ovl. 22-5-1954 te Eelde ( X-55-267 )
  5. Anthonij LUINGE geb. 7-11-1879 te Eelde / ovl. 11-3-1944 te Eelde (Eelderwolde) ( X-55-268 )

IX-18-89 Albert NIJDAM
geb. 5-6-1844 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 14-2-1894 te Eelde (Eelderwolde), 49 jaar oud
zoon van: Reinder [Berends] NIJDAM
Geertruid [Harms] BONDER
( VIII-4-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1877).
 
  Hij trouwde op 15-9-1877 te Eelde met:  
  Annechien de LANGE
geb. 8-10-1854 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 20-7-1934 te Eelde (Eelderwolde), 79 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] de LANGE
Marije KUIPER

  Bij het huwelijk
bruidegom jaar, bruid jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria NIJDAM geb. 6-1-1878 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 16-6-1947 te Vries (Taarlo) ( X-56-269 )
  2. Reinder NIJDAM geb. 3-2-1879 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 3-5-1932 te Zuidlaren (Westlaren) ( X-56-270 )
  3. Geertruida NIJDAM geb. 11-3-1881 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 23-7-1915 te Eelde ( X-56-271 )
  4. Jans NIJDAM geb. 3-3-1883 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 26-1-1909 te Eelde (overl. Groningen) ( X-56-272 )
  5. Harm NIJDAM geb. 18-9-1884 te Eelde (Eelderwolde) ( X-56-273 )
  6. Marchien NIJDAM geb. 23-1-1886 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 11-12-1895 te Eelde ( X-56-274 )
  7. Geessien NIJDAM geb. 18-3-1889 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 13-6-1965 te Groningen ( X-56-275 )
  8. Annechien NIJDAM geb. 29-3-1892 te Eelde / ovl. 16-5-1974 te Groningen ( X-56-276 )

IX-19-90 Geessien NIJDAM
geb. 27-9-1828 te Vries
ovl. 18-1-1894 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Jan [Berends] NIJDAM
Geertien [Hindriks] TIMMER
( VIII-4-24 )
  Zij trouwde op 3-5-1856 te Norg met:  
  Hendrikus IPEMA
geb. 13-1-1828 te Roden
zoon van: Geert [Hindriks] IPEMA
Grietje [Hindriks] DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Grietje IPEMA geb. 6-2-1857 te Norg (Westervelde) / ovl. 11-1-1934 te Norg ( X-57-277 )
  2. Geertien IPEMA geb. 15-11-1859 te Vries (Winde) / ovl. 1-5-1940 te Peize ( X-57-278 )
  3. Jan IPEMA geb. 7-12-1862 te Norg ( X-57-279 )
  4. Hilligje IPEMA geb. 4-9-1866 te Norg ( X-57-280 )

IX-19-91 Hillechien NIJDAM
geb. 15-5-1831 te Vries
ovl. 9-8-1862 te Norg, 31 jaar oud
dochter van: Jan [Berends] NIJDAM
Geertien [Hindriks] TIMMER
( VIII-4-24 )
  Zij trouwde op 21-7-1856 te Norg met:  
  Jan FLONK
geb. 7-2-1829 te Norg
ovl. 26-8-1879 te Norg, 50 jaar oud
zoon van: Gerrit FLONK
Hiske [Jans] KRUIMS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1856), leerlooijer (1858 - 1862), landbouwer (1879)
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje FLONK geb. 5-10-1856 te Norg (geb. Bunne gem. Vries) / ovl. 14-7-1884 te Norg ( X-58-281 )
  2. Gerrit FLONK geb. 20-1-1858 te Norg / ovl. 9-9-1936 te Norg ( X-58-282 )
  3. Hiske FLONK geb. 5-2-1860 te Norg / ovl. 14-8-1862 te Norg (Veenhuizen) ( X-58-283 )

IX-19-92 Hendrik NIJDAM
geb. 7-12-1833 te Vries
zoon van: Jan [Berends] NIJDAM
Geertien [Hindriks] TIMMER
( VIII-4-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schaapherder (1856, 1864)
 
  Hij trouwde op 1-2-1856 te Eelde met:  
  Marchien HILBRANTS
geb. 29-10-1836 te Eelde
ovl. 5-6-1901 te Roden (Foxwolde), 64 jaar oud
dochter van: Derk HILBRANTS
Ellegien NIENHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Geertien NIJDAM geb. 14-4-1856 te Eelde / ovl. 30-10-1945 te Roden (Roderwolde) ( X-59-284 )
  2. Derk NIJDAM geb. 23-8-1857 te Vries (Bunne) / ovl. 18-11-1857 te Vries (Bunne) ( X-59-285 )
  3. Ellegien NIJDAM geb. 24-9-1859 te Vries (Winde) / ovl. 23-12-1913 te Roden (overl. te Groningen) ( X-59-286 )

IX-19-93 Berend NIJDAM
geb. 16-9-1836 te Vries
ovl. 6-5-1913 te Assen, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Berends] NIJDAM
Geertien [Hindriks] TIMMER
( VIII-4-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1862), rijksveldwachter (1864 - 1886), brigadier der rijksveldwacht (1896).
 
  Hij trouwde op 5-5-1862 te Vries met:  
  Robberdiena de VRIES
geb. 18-11-1835 te Vries
ovl. 28-6-1920 te Assen, 84 jaar oud
dochter van: Bate de VRIES
Jakobje POLLING

  Uit deze relatie  
  1. Geertien NIJDAM geb. 24-6-1862 te Vries (Bunne) / ovl. 6-1-1938 te Assen ( X-60-287 )
  2. Jan NIJDAM geb. 9-11-1864 te Peize / ovl. 1-10-1955 te Zwolle ( X-60-288 )
  3. Jacobje NIJDAM geb. 24-7-1868 te Hellendoorn ( X-60-289 )
  4. Albertha NIJDAM geb. 4-5-1871 te Dalen / ovl. 14-12-1877 te Sleen (Veenoord) ( X-60-290 )
  5. Hendrik NIJDAM geb. 4-5-1874 te Dalen ( X-60-291 )
  6. Albertus Bernardus NIJDAM geb. 25-7-1881 te Coevorden / ovl. 31-5-1886 te Coevorden ( X-60-292 )

IX-19-94 Geert NIJDAM
geb. 19-11-1843 te Vries (Bunne)
ovl. 12-1-1853 te Vries (Bunne), 9 jaar oud
zoon van: Jan [Berends] NIJDAM
Geertien [Hindriks] TIMMER
( VIII-4-24 )

IX-20-95 Willem KOOIMAN
geb. 7-8-1835 te Haren
ovl. 18-11-1879 te Haren, 44 jaar oud
zoon van: Hinderk [Willems] KOOIMAN
Trientje [Wopkes] JANSEN

( VIII-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 

IX-20-96 Alke KOOIMAN
geb. 20-1-1844 te Haren
dochter van: Hinderk [Willems] KOOIMAN
Trientje [Wopkes] JANSEN

( VIII-5-29 )
  Zij trouwde op 25-5-1882 te Groningen met:  
  Willem BUS
geb. 25-10-1832 te Adorp
ovl. 22-4-1899 te Bedum (Zuidwolde), 66 jaar oud
zoon van: Pieter [Eisses] BUS
Trijntje [Pieters] MEDEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: watermolenaar (1882).
 

IX-21-97 Wopke JANSEN
geb. 3-7-1830 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-7-1834 te Haren (Hoornschedijk), 4 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
( VIII-5-30 )
( VIII-12-63 )

IX-21-98 Andries JANSEN
geb. 3-7-1830 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-7-1834 te Haren (Hoornschedijk), 4 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
( VIII-5-30 )
( VIII-12-63 )

IX-21-99 Wobke JANSEN
geb. 25-5-1835 te Haren
ovl. 13-8-1864 te Haren, 29 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
( VIII-5-30 )
( VIII-12-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1864).
 

IX-21-100 Annechien JANSEN
geb. 25-2-1838 te Haren
ovl. 5-2-1839 te Haren, 11 maand oud
dochter van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
( VIII-5-30 )
( VIII-12-63 )

IX-21-101 Berend JANSEN
geb. 15-2-1843 te Haren
ovl. 5-1-1915 te Haren (OA-2), 71 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
( VIII-5-30 )
( VIII-12-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1876), landbouwer (1890-1914).
 
  Hij trouwde op 13-5-1876 te Haren (HA-6) met:  
  Janna EISSES
geb. 7-4-1850 te Haren
ovl. 19-11-1942 te Haren (OA-126), 92 jaar oud
dochter van: Carel [Folkers] EISSES
Grietje FRIELING
fam. 8: ( VI-7-33 )
fam. 4: ( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche (1917). Begraven te Haren, Eshof.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 33 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje JANSEN geb. 19-2-1877 te Haren / ovl. 6-6-1955 te Haren ( X-61-293 )
  2. Grietje JANSEN geb. 10-12-1878 te Haren / ovl. 19-6-1942 te Groningen ( X-61-294 )
  3. Berend (Bé) JANSEN geb. 20-4-1881 te Haren (Onnen) / ovl. 11-8-1968 te Haren ( X-61-295 )
  4. Karel JANSEN geb. 30-6-1883 te Haren / ovl. 23-4-1908 te Haren ( X-61-296 )
  5. Wobke JANSEN geb. 18-9-1885 te Haren / ovl. 6-1-1970 ( X-61-297 )
  6. Catharina JANSEN geb. 5-4-1888 te Haren / ovl. 30-8-1890 te Haren ( X-61-298 )
  7. Annechien JANSEN geb. 27-8-1892 te Haren ( X-61-299 )
  8. Lammechien JANSEN geb. 18-6-1896 te Haren / ovl. 14-6-1984 ( X-61-300 )

IX-21-102 Annechien JANSEN
geb. 1-8-1846 te Haren
ovl. 6-1-1931 te Haren (Glimmen) (OA-2), 84 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
( VIII-5-30 )
( VIII-12-63 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1870), landbouwersche (1878)
 
  Zij trouwde op 24-2-1870 te Haren (HA-1) met:  
  Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
geb. 7-6-1822 te Feerwerd
ovl. 22-2-1902 te Haren (Glimmen), 79 jaar oud
zoon van: Pieter [Martens] VENEMA
Grietje [Koenes] van der MOLEN

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1878), broodbakker (1896)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: onderwijzer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 47 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Marchien Breeman
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend VENEMA geb. 13-11-1870 te Haren (Glimmen) / ovl. 8-11-1951 te Haren (Glimmen) ( X-62-301 )
  2. Henderikus VENEMA geb. 9-11-1873 te Haren (Glimmen) / ovl. 11-10-1947 te Haren (Glimmen) ( X-62-302 )
  3. Albertus VENEMA geb. 2-8-1876 te Haren (Glimmen) / ovl. 5-3-1878 te Haren (Glimmen) ( X-62-303 )
  4. Harmannus VENEMA geb. 25-9-1877 te Haren / ovl. 20-7-1939 te Assen ( X-62-304 )
  5. Antje VENEMA geb. 14-10-1880 te Haren / ovl. 27-4-1906 te Haren (Glimmen). ( X-62-305 )
  6. Derkje VENEMA geb. 8-9-1883 te Haren ( X-62-306 )
  7. Allerdina VENEMA geb. 1-9-1886 te Haren ( X-62-307 )

IX-21-103 Alke JANSEN
geb. 15-8-1850 te Haren
ovl. 26-2-1896 te Haren (OA-25), 45 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
( VIII-5-30 )
( VIII-12-63 )
  Zij trouwde op 14-12-1871 te Haren (HA-22) met:  
  Jan de GROOT
geb. 23-6-1838 te Haren
ovl. 6-7-1922 te Haren, 84 jaar oud
zoon van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
fam. 41: ( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Albert Heuving, 42j, arbeider, wonende in Haren; Harm Jans van Bolhuis, 35j, Rijksontvanger, wonende in Haren.
Beroep: landbouwer (1871, 1876, 1882, 1886, 1887, 1889, 1900, 1902, 1909, 1914, 1918), arbeider (1883, 1885, 1892).
Jan is 's-ochtends om 07.00 uur overleden op 84-jarige leeftijd, zijn overlijden is aangegeven door zijn schoonzoon: Berend Jansen (41 jr) en door zijn nabuur Berend Eisses (40 jr), beiden landbouwers, wonende te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw: 26-11-1871 en 03-12-1871 om 11:00 uur te Haren.
Huwelijksacte:
”Jan de Groot, oud drieendertig jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Jan de Groot, van beroep landbouwer, en van Annechien Tebbe Hindriks, zonder beroep, wonende beide te Haren.
Alke Jansen, oud eenentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Haren, minderjarige dochter van wijlen Berend Jansen, in leven van beroep landbouwer, en van wijlen Antje Nijdam, in leven zonder beroep, beide overleden te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Wicher Buringa, oud zesendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, zwager des bruidegoms; Jan Gerrits Vrieling, oud zesendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, zwager des bruidegoms; Hermannus Venema, oud achtenveertig jaren, van beroep bakker, wonende te Glimmen, gemeente Haren, zwager der bruid en Harmannus de Groot, oud zesenvijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Haren, geen bloed of aanverwant, maar goede vriend der echtgenooten.”
Aantekeningen Alke, eveneens uit de huwelijksacte:
”En heeft de voogd der bruid, Jan Hartlief Meulman, landbouwer van beroep, wonende te Eelde, provincie Drenthe, en de toeziende voogd der bruid Berend Jansen, van beroep arbeider, wonende te Haren, die hun kwaliteit aan ons hebben bewezen door vertooning der acten van aanstelling, opgemaakt door den Kantonregter in het eerste Kanton Groningen, op den zesden November duizend, achthonderd eenenzeventig, ons verklaard, hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te geven.”
(Alke had deze voogden omdat haar beide ouders en grootouders al vroeg overleden zijn. Jan Hartlief is haar oom, de echtgenoot van de zus van Alkes moeder, en Berend is haar oudere broer, die oud genoeg was om toeziend voogd te zijn.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan de GROOT geb. 2-10-1872 te Haren (Onnen) / ovl. 9-3-1919 te Haren (Onnen) fam. 41: ( V-2-15 )
  2. Antje de GROOT geb. 24-11-1873 te Haren / ovl. 7-2-1946 te Haren fam. 41: ( V-2-16 )
  3. Berend de GROOT geb. 7-6-1875 te Haren / ovl. 7-5-1876 te Haren fam. 41: ( V-2-17 )
  4. Annechien de GROOT geb. 19-10-1876 te Haren / ovl. 17-3-1909 te Haren fam. 41: ( V-2-18 )
  5. Roelfien de GROOT geb. 11-1-1879 te Haren / ovl. 19-12-1882 te Haren fam. 41: ( V-2-19 )
  6. Hillechien de GROOT geb. 21-2-1881 te Haren (GA-19) / ovl. 8-6-1882 te Haren (OA-29) fam. 41: ( V-2-20 )
  7. Geert de GROOT geb. 25-7-1882 te Haren / ovl. 29-12-1882 te Haren fam. 41: ( V-2-21 )
  8. Roelofje de GROOT geb. 4-11-1883 te Haren (GA-102) / ovl. 15-2-1922 te Assen fam. 41: ( V-2-22 )
  9. Berendina de GROOT geb. 27-6-1885 te Haren / ovl. 11-4-1965 te Haren fam. 41: ( V-2-23 )
  10. Berend de GROOT geb. 8-11-1886 te Haren / ovl. 20-1-1971 te Groningen fam. 41: ( V-2-24 )
  11. Tebbe de GROOT geb. 30-12-1887 te Haren / ovl. 10-10-1889 te Haren fam. 41: ( V-2-25 )
  12. Gerrit de GROOT geb. 9-6-1889 te Haren / ovl. 21-9-1889 te Haren fam. 41: ( V-2-26 )
  13. Trientje de GROOT geb. 27-12-1892 te Haren / ovl. 26-8-1981 te Haren fam. 41: ( V-2-27 )

IX-22-104 Geert OOSTING
geb. 17-8-1862 te Emmen (Zuidbarge)
ovl. 8-7-1939 te Emmen, 76 jaar oud
zoon van: Hindrik OOSTING
Johanna ter VEEN
( VIII-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; arbeider (1889-1901), koopman (1907, 1924), petroleumventer (1939).
 
  Hij trouwde op 21-9-1888 te Emmen met:  
  Jantje LOOTS
geb. 7-9-1865 te Ooststellingwerf
ovl. 12-8-1949 te Emmen, 83 jaar oud
dochter van: Jenne [Alberts] LOOTS
Hendrikje WILPSTRA

  Persoonlijke informatie
De geboorteakte van Jantje vermeldt: N.B. Aangever (Jenne Alberts Loots) erkent de vader te zijn.
Jantje is erkend bij het huwelijk van haar ouders d.d. 7-9-1874, gemeente Beilen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna OOSTING geb. 25-1-1889 te Emmen / ovl. 5-10-1924 te Emmen ( X-63-308 )
  2. Hendrik OOSTING geb. 2-12-1890 te Emmen ( X-63-309 )
  3. Jan OOSTING geb. 3-7-1893 te Emmen / ovl. 31-10-1959 te Emmen ( X-63-310 )
  4. Jans OOSTING geb. 23-10-1895 te Emmen ( X-63-311 )
  5. Hendrikje OOSTING geb. 13-3-1899 te Emmen / ovl. 8-2-1907 te Emmen ( X-63-312 )
  6. Janna OOSTING geb. 28-4-1901 te Emmen ( X-63-313 )

IX-22-105 Jans OOSTING
geb. 25-12-1864 te Emmen (Zuidbarge)
ovl. 17-10-1865 te Emmen (Zuidbarge), 9 maand oud
zoon van: Hindrik OOSTING
Johanna ter VEEN
( VIII-6-33 )

IX-22-106 Janna OOSTING
geb. 16-11-1866 te Emmen (Zuidbarge)
ovl. 7-6-1882 te Emmen, 15 jaar oud
dochter van: Hindrik OOSTING
Johanna ter VEEN
( VIII-6-33 )

IX-22-107 Lina OOSTING
geb. 22-10-1870 te Emmen
ovl. 5-4-1926 te Emmen, 55 jaar oud
dochter van: Hindrik OOSTING
Johanna ter VEEN
( VIII-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeiderster (1908).
 
  Zij trouwde op 15-3-1892 te Emmen met:  
  Klaas MIDDELJANS
geb. 1-8-1869 te Emmen
ovl. 25-11-1952 te Emmen, 83 jaar oud
zoon van: Hendrik MIDDELJANS
Johanna Elizabeth ZWART

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeiderer (1892-1908).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit MIDDELJANS ( X-64-314 )
  2. Henderikus MIDDELJANS geb. 25-11-1892 te Emmen (Weerdingerveen) ( X-64-315 )
  3. Hendrik MIDDELJANS geb. 14-5-1898 te Emmen (Oranjedorp) ( X-64-316 )
  4. Geert MIDDELJANS geb. 3-11-1901 te Odoorn (Klijndijk) ( X-64-317 )
  5. Lambert MIDDELJANS geb. 13-5-1908 te Emmen / ovl. 23-5-1908 te Emmen ( X-64-318 )

IX-22-108 Dina OOSTING
geb. 14-10-1875 te Emmen
ovl. 7-4-1953 te Emmen, 77 jaar oud
dochter van: Hindrik OOSTING
Johanna ter VEEN
( VIII-6-33 )
  Zij trouwde op 4-9-1894 te Emmen met:  
  Willem OSSEL
geb. 6-4-1873 te Westerbork (Elperburg)
ovl. 10-11-1962 te Emmen, 89 jaar oud
zoon van: Gerrit OSSEL
Jantje SNIJDER

  Uit deze relatie  
  1. Willem OSSEL geb. 28-11-1894 te Emmen ( X-65-319 )

IX-23-109 Jakob OOSTING
geb. 27-12-1857 te Emmen (Zuidbarge)
ovl. 2-6-1916 te Emmen, 58 jaar oud
zoon van: Andries OOSTING
Dina HOUWING
( VIII-6-34 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1916).
 
  Hij trouwde op 13-8-1880 te Emmen met:  
  Berendina ZWIERS
geb. 8-12-1853 te Assen (Aardscheveld)
ovl. 16-10-1906 te Emmen, 52 jaar oud
dochter van: Johannes ZWIERS
Willemtien JANSEN

  Persoonlijke informatie
De geboorteakte vermeldt dat haar woonplaats Emmen is.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries OOSTING geb. 31-8-1881 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 10-8-1952 te Emmen ( X-66-320 )
  2. Johannes OOSTING geb. 17-12-1884 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 9-5-1912 te Emmen ( X-66-321 )
  3. Dina OOSTING geb. 3-5-1887 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 12-5-1897 te Emmen (Angelsloo) ( X-66-322 )
  4. Willemtje OOSTING geb. 6-3-1892 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 5-12-1952 te Sleen (Schoonoord) ( X-66-323 )
  5. Geert OOSTING geb. 2-11-1894 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 7-8-1977 te Emmen (Wilhelmsoord) ( X-66-324 )

IX-23-110 Geert OOSTING
geb. 27-9-1860 te Emmen (Angelsloo)
ovl. 8-1-1938 te (Emmen), 77 jaar oud
zoon van: Andries OOSTING
Dina HOUWING
( VIII-6-34 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1895).
 
  Hij trouwde op 21-5-1895 te Emmen met:  
  Geertien LUBBERS
geb. 13-3-1868 te Emmen (Angelsloo)
ovl. 26-4-1944 te Emmen, 76 jaar oud
dochter van: Geert LUBBERS
Hindrikkien GRELLING

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding beeindigd te Assen op 26-6-1900.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrikkien OOSTING geb. 16-7-1895 te Emmen (Angelsloo) ( X-67-325 )

IX-24-111 Menke NIJDAM
geb. 17-12-1855 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-4-1867 te Eelde (Paterswolde), 11 jaar oud
zoon van: Gosse NIJDAM
Ida GRASHUIS
( VIII-7-36 )
fam. 109: ( V-1-3 )

IX-24-112 NN NIJDAM
geb. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde), 0 dagen oud
dochter van: Gosse NIJDAM
Ida GRASHUIS
( VIII-7-36 )
fam. 109: ( V-1-3 )

IX-24-113 Gerrit NIJDAM
geb. 16-11-1860 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-1-1876 te Eelde (Paterswolde), 15 jaar oud
zoon van: Gosse NIJDAM
Ida GRASHUIS
( VIII-7-36 )
fam. 109: ( V-1-3 )

IX-25-114 Geesjen NIJBOER
geb. 9-1-1846 te Haren
ovl. 11-12-1846 te Haren, 11 maand oud
dochter van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )

IX-25-115 Menke NIJBOER
geb. 25-7-1848 te Haren
ovl. 30-8-1931 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1896).
 
  Zij trouwde (1) op 15-6-1878 te Haren met:  
  Harm GOIJERT
geb. 11-8-1841 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 29-2-1884 te Haren, 42 jaar oud
zoon van: Hendrik [Harms] GOIJERT
Jantje [Harms] VENEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1878).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 36 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik GOOIJERT geb. 22-9-1878 te Slochteren ( X-68-326 )
  2. Alkien GOOIJERT geb. 30-9-1883 te Haren / ovl. 22-10-1956 te Haren ( X-68-327 )
  Zij trouwde (2) op 11-1-1896 te Haren met:  
  Geert GOOIJERT
geb. 10-6-1850 te Slochteren (Harkstede)
ovl. 13-6-1922 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Hendrik [Harms] GOIJERT
Jantje [Harms] VENEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1896).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 45 jaar, bruid 47 jaar, weduwe van Harm Goijert.
 

IX-25-116 Geessien NIJBOER
geb. 16-11-1851 te Haren
ovl. 8-8-1852 te Haren, 8 maand oud
dochter van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )

IX-25-117 Jan NIJBOER
geb. 22-1-1854 te Haren
zoon van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )

IX-25-118 Albert NIJBOER
geb. 1-11-1856 te Haren
ovl. 11-3-1937 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1880), (1902-1918).
 
  Hij trouwde op 23-12-1880 te Haren met:  
  Jeltje VEENEMA
geb. 2-4-1862 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 3-2-1933 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Geert VENEMA
Jantien WEITZES

  Uit deze relatie  
  1. Jantje NIJBOER geb. 18-11-1883 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-10-1937 te Groningen ( X-69-328 )
  2. Willemina NIJBOER geb. 8-6-1886 te Haren ( X-69-329 )
  3. Geert NIJBOER geb. 21-11-1888 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 6-7-1889 te Haren (Hoornschedijk) ( X-69-330 )
  4. Geert NIJBOER geb. 12-8-1890 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-6-1957 te Groningen ( X-69-331 )
  5. Aalkien NIJBOER geb. 6-5-1891 te Haren (Hoornschedijk) ( X-69-332 )
  6. Jeltje NIJBOER geb. 15-4-1893 te Haren / ovl. 15-11-1965 te Groningen ( X-69-333 )
  7. Grietje NIJBOER geb. 25-1-1896 te Haren (Hoornschedijk) ( X-69-334 )
  8. Johanna NIJBOER geb. 26-9-1898 te Haren ( X-69-335 )
  9. Hendrik NIJBOER geb. 22-3-1901 te Haren (Helpman) ( X-69-336 )
  10. Jan NIJBOER geb. 13-7-1904 te Haren (Helpman) ( X-69-337 )
  11. Egbert NIJBOER geb. 2-6-1907 te Haren (Helpman) ( X-69-338 )

IX-25-119 Hendrik NIJBOER
geb. 23-7-1858 te Haren
ovl. 9-10-1929 te Haren, 71 jaar oud
zoon van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1889); landbouwer (1899); arbeider ( 1900 -1921).
 
  Hij trouwde op 11-11-1876 te Haren met:  
  Marchien SCHUILING
geb. 25-10-1855 te Haren
ovl. 17-12-1932 te Haren, 77 jaar oud
dochter van: Roelf SCHUILING
Jantien TAKENS

fam. 18: ( IV-14-59 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 18 jaar, bruid 21 jaar. wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien NIJBOER geb. 27-8-1876 te Haren / ovl. 1-1-1899 te Eelde ( X-70-339 )
  2. Aalkien NIJBOER geb. 7-8-1878 te Haren ( X-70-340 )
  3. Roelina NIJBOER geb. 25-10-1880 te Haren / ovl. 30-11-1956 te Haren (Glimmen) ( X-70-341 )
  4. Willem NIJBOER geb. 17-4-1883 te Haren ( X-70-342 )
  5. Egberdina NIJBOER geb. 4-12-1885 te Haren / ovl. 8-10-1889 te Haren ( X-70-343 )
  6. Hendrikje NIJBOER geb. 20-4-1889 te Haren / ovl. 23-6-1921 te Groningen ( X-70-344 )
  7. Roelf NIJBOER geb. 17-8-1891 te Haren / ovl. 30-12-1969 te Haren ( X-70-345 )
  8. Albert NIJBOER geb. 9-2-1894 te Haren / ovl. 13-4-1949 te Haren ( X-70-346 )
  9. Egberdina NIJBOER geb. 25-7-1896 te Haren ( X-70-347 )
  10. Jantje NIJBOER geb. 1-6-1899 te Haren (Hoornschedijk) ( X-70-348 )

IX-25-120 Gosse NIJBOER
geb. 23-6-1860 te Haren
ovl. 1-11-1940 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1883).
 
  Hij trouwde op 12-5-1883 te Haren met:  
  Johanna SCHUT
geb. 4-4-1850 te Haren (Noordlaren)
ovl. 1-3-1929 te Haren, 78 jaar oud
dochter van: Sikke SCHUT
Johanna Margrieta JONKER

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 33 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem NIJBOER geb. 6-11-1884 te Haren ( X-71-349 )
  2. Johannes NIJBOER geb. 26-7-1887 te Haren / ovl. 7-12-1964 te Haren ( X-71-350 )
  3. Alkien NIJBOER geb. 27-4-1890 te Haren ( X-71-351 )
  4. Margaretha NIJBOER geb. 15-6-1893 te Haren / ovl. 1-1-1977 te Haren (overl. te Groningen) ( X-71-352 )

IX-25-121 Egbertje NIJBOER
geb. 5-11-1865 te Haren
ovl. 15-3-1944 te Haren (Noordlaren), 78 jaar oud
dochter van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

( VIII-7-37 )
  Zij trouwde op 2-8-1890 te Haren met:  
  Arend HARMS
geb. 25-11-1869 te Haren (Noordlaren)
ovl. 22-12-1943 te Heren, 74 jaar oud
zoon van: Geert HARMS
Janna MELLENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1890, 1915).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 20 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna HARMS geb. 23-12-1894 te Haren ( X-72-353 )
  2. Jannes HARMS geb. 9-1-1897 te Haren (Noordlaren) ( X-72-354 )
  3. Hindrik HARMS geb. 28-8-1899 te Haren / ovl. 10-12-1921 te Haren (Noordlaren) (overl. te Zuidlaren) ( X-72-355 )
  4. Arend HARMS geb. 15-7-1902 te Haren (Noordlaren) ( X-72-356 )
  5. Alkien HARMS geb. 18-6-1905 te Haren (Noordlaren) ( X-72-357 )
  6. Egbert HARMS geb. 17-2-1908 te Haren (Noordlaren) ( X-72-358 )
  7. Albertus HARMS geb. 19-8-1911 te Haren (Noordlaren) ( X-72-359 )

IX-26-122 Aaltje NIJDAM
geb. 23-3-1856 te Haren
ovl. 29-5-1929 te Haren, 73 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )
  Zij trouwde op 10-6-1882 te Haren met:  
  Kornelis VEENHUIS
geb. 1-1-1857 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-10-1931 te Haren (overl. te Groningen), 74 jaar oud
zoon van: Marten VEENHUIS
Megchelina RUTGERS

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstknecht (1882).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien VEENHUIS geb. 30-9-1882 te Haren / ovl. 12-11-1902 te Haren ( X-73-360 )
  2. Marten VEENHUIS geb. 16-11-1884 te Haren / ovl. 11-9-1945 te Haren (Onnen) ( X-73-361 )
  3. Albertus VEENHUIS geb. 4-2-1887 te Haren / ovl. 11-9-1965 ( X-73-362 )
  4. Lina VEENHUIS geb. 20-12-1888 te Haren / ovl. 27-11-1971 ( X-73-363 )
  5. Alberdina VEENHUIS geb. 16-3-1891 te Haren / ovl. 26-6-1891 te Haren ( X-73-364 )
  6. Harm VEENHUIS geb. 12-12-1892 te Haren ( X-73-365 )
  7. Alberdina VEENHUIS geb. 17-4-1896 te Haren ( X-73-366 )

IX-26-123 Albert NIJDAM
geb. 25-5-1858 te Haren
ovl. 18-2-1863 te Haren, 4 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )

IX-26-124 Menke NIJDAM
geb. 2-1-1860 te Haren
ovl. 19-2-1863 te Haren, 3 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )

IX-26-125 Alberdina NIJDAM
geb. 27-3-1862 te Haren
ovl. 29-1-1944 te Zuidlaren (Westlaren), 81 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )
  Zij trouwde op 6-11-1886 te Slochteren met:  
  Johan HOLSTEIN
geb. 17-2-1864 te Slochteren (Kolham)
ovl. 5-7-1949 te Haren (overl. Adorp), 85 jaar oud
zoon van: Kornelis HOLSTEIN
Aaltje BOLT

  Persoonlijke informatie
beroep: voerman (1896 - 1900); landbouwer (1901 - 1934).
begraven te Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis HOLSTEIN geb. 22-3-1887 te Haren ( X-74-367 )
  2. Annechien HOLSTEIN geb. 27-7-1888 te Haren ( X-74-368 )
  3. Andries HOLSTEIN geb. 17-3-1890 te Haren ( X-74-369 )
  4. Aaltje HOLSTEIN geb. 1-2-1892 te Haren / ovl. 4-8-1934 te Eelde (overl. te Groningen) ( X-74-370 )
  5. Derk HOLSTEIN geb. 13-7-1893 te Haren ( X-74-371 )
  6. Johan HOLSTEIN geb. 27-9-1894 te Haren / ovl. 26-12-1972 ( X-74-372 )
  7. Alberdina HOLSTEIN geb. 19-1-1896 te Haren / ovl. 5-2-1896 te Haren ( X-74-373 )
  8. Alberdina HOLSTEIN geb. 14-1-1897 te Haren ( X-74-374 )
  9. Elisabeth HOLSTEIN geb. 27-8-1898 te Haren / ovl. 26-3-1928 te Vries (overl. te Deventer) ( X-74-375 )
  10. Jantje HOLSTEIN geb. 3-2-1900 te Haren / ovl. 10-2-1900 te Haren ( X-74-376 )
  11. NN HOLSTEIN geb. 11-5-1903 te Haren / ovl. 11-5-1903 te Haren ( X-74-377 )
  12. NN HOLSTEIN geb. 4-4-1904 te Haren (Harenermolen) / ovl. 4-4-1904 te Haren (Harenermolen) ( X-74-378 )
  13. NN HOLSTEIN geb. 21-5-1905 te Haren (Harenermolen) / ovl. 21-5-1905 te Haren (Harenermolen) ( X-74-379 )

IX-26-126 Menke NIJDAM
geb. 28-6-1864 te Haren
ovl. 9-9-1934 te Haren, 70 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )

IX-26-127 Annechien NIJDAM
geb. 31-5-1866 te Haren
ovl. 28-4-1919 te Haren (Onnen) (OA-25)
dochter van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1887)
 
  Zij trouwde op 19-11-1887 te Haren (HA-29) met:  
  Roelof BERENDS
geb. 23-8-1862 te Haren (GA-62)
ovl. 30-12-1936 te Haren (Onnen) (OA-1), 74 jaar oud
zoon van: Gerrit BERENDS
Lammechien SANTES
fam. 1: ( VI-3-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1888 tot 1923).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 25 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit BERENDS geb. 28-4-1888 te Haren (GA-43) / ovl. 25-8-1933 te Haren (OA-51) fam. 1: ( VIII-45-221 )
  2. Andries BERENDS geb. 4-10-1889 te Haren (GA-98) / ovl. 16-10-1957 te Haren (Noordlaren) (OA-98) fam. 1: ( VIII-45-222 )
  3. Jan BERENDS geb. 22-2-1892 te Haren (GA-22) / ovl. 15-6-1973 te Assen fam. 1: ( VIII-45-223 )
  4. Annechien BERENDS geb. 5-9-1894 te Haren (GA-91) / ovl. 22-8-1974 fam. 1: ( VIII-45-224 )
  5. Lammechien BERENDS geb. 25-6-1898 te Haren (GA-68) / ovl. 9-12-1991 te Haren fam. 1: ( VIII-45-225 )
  6. Aaltje BERENDS geb. 12-12-1900 te Haren (Onnen) (GA-143) / ovl. 12-1-1999 fam. 1: ( VIII-45-226 )
  7. Geesje BERENDS geb. 3-10-1904 te Haren (Onnen) (GA-129) / ovl. 23-11-1990 fam. 1: ( VIII-45-227 )
  8. Alberdina BERENDS geb. 3-3-1909 te Haren (Onnen) (GA-34) / ovl. 6-5-1999 fam. 1: ( VIII-45-228 )

IX-26-128 Jantje NIJDAM
geb. 6-8-1868 te Haren
ovl. 4-8-1870 te Haren, 23 maand oud
dochter van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )

IX-26-129 Albert NIJDAM
geb. 18-11-1871 te Haren
ovl. 23-11-1871 te Haren, 5 dagen oud
zoon van: Andries NIJDAM
Annechien ELEVELD
( VIII-7-38 )

IX-27-130 Nijsje NIJDAM
geb. 4-7-1857 te Haren
ovl. 20-8-1857 te Haren, 6 weken oud
dochter van: Andries NIJDAM
Elisabeth RIGTERING
( VIII-8-41 )

IX-27-131 Nijsien NIJDAM
geb. 22-9-1858 te Haren
ovl. 9-6-1891 te Haren (Noordlaren), 32 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Elisabeth RIGTERING
( VIII-8-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1882).
 
  Zij trouwde op 6-5-1882 te Haren met:  
  Sikke KOOI
geb. 17-7-1858 te Haren
ovl. 9-4-1945 te Haren, 86 jaar oud
zoon van: Albert [Albers] KOOI
Jantje de GROOT
fam. 2: ( V-3-7 )
fam. 41: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Sikke Tuinman (47 jr), arbeider te Haren; Jan Tuinman (41 jr), arbeider te Haren.
Beroep: dienstknecht (1882), arbeider (1882 - 1909).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje KOOI geb. 28-12-1882 te Haren (Noordlaren) fam. 2: ( VII-13-54 )
  2. Andries KOOI geb. 5-4-1884 te Haren (Noordlaren) / ovl. 19-5-1944 te Haren (Onnen) fam. 2: ( VII-13-55 )
  3. Elisabeth KOOI geb. 13-9-1885 te Haren (Noordlaren) fam. 2: ( VII-13-56 )
  4. Alberdina KOOI geb. 26-10-1889 te Haren (Noordlaren) fam. 2: ( VII-13-57 )
  5. NN KOOI geb. 24-5-1891 te Haren (Noordlaren) / ovl. 24-5-1891 te Haren (Noordlaren) fam. 2: ( VII-13-58 )

IX-27-132 Evert NIJDAM
geb. 22-12-1859 te Haren
ovl. 5-12-1944 te Zuidlaren (overl.: Haren), 84 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Elisabeth RIGTERING
( VIII-8-41 )

IX-27-133 Wopke NIJDAM
geb. 22-11-1860 te Haren (Noordlaren)
ovl. 7-10-1861 te Haren (Noordlaren), 10 maand oud
zoon van: Andries NIJDAM
Elisabeth RIGTERING
( VIII-8-41 )

IX-27-134 Annegien NIJDAM
geb. 28-7-1864 te Haren (Noordlaren)
ovl. 1-3-1919 te Zuidlaren, 54 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Elisabeth RIGTERING
( VIII-8-41 )
  Zij trouwde op 27-8-1886 te Zuidlaren met:  
  Klaas HAMMING
geb. 15-3-1860 te Zuidlaren
ovl. 14-4-1946 te Assen, 86 jaar oud
zoon van: Bareld HAMMING
Harremtien SANDS

fam. 24: ( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1886 - 1927).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtje HAMMING geb. 12-11-1886 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 30-9-1927 te Assen fam. 24: ( V-4-6 )
  2. Elisabethje HAMMING geb. 29-12-1888 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 17-2-1981 fam. 24: ( V-4-7 )
  3. Bareld HAMMING geb. 17-8-1891 te Zuidlaren fam. 24: ( V-4-8 )
  4. Antje HAMMING geb. 27-11-1894 te Zuidlaren fam. 24: ( V-4-9 )
  5. Grietje HAMMING geb. 8-10-1897 te Zuidlaren fam. 24: ( V-4-10 )
  6. Annechiena HAMMING geb. 24-7-1900 te Zuidlaren / ovl. 30-8-1969 fam. 24: ( V-4-11 )
  7. Evert HAMMING geb. 27-9-1903 te Zuidlaren fam. 24: ( V-4-12 )
  8. Johanna HAMMING geb. 6-2-1906 te Zuidlaren / ovl. 24-11-1983 fam. 24: ( V-4-13 )
  9. Fenna HAMMING geb. 4-2-1908 te Zuidlaren / ovl. 12-7-1929 te Zuidlaren (Midlaren) fam. 24: ( V-4-14 )
  10. NN HOFMAN geb. 17-1-1911 / ovl. 17-1-1911 fam. 24: ( V-4-15 )

IX-27-135 Wubbechien NIJDAM
geb. 18-4-1867 te Haren
ovl. 23-11-1936 te Zuidlaren (Overl.: Groningen), 69 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Elisabeth RIGTERING
( VIII-8-41 )
  Zij trouwde op 9-5-1891 te Zuidlaren met:  
  Jan KRUIMS
geb. 3-10-1864 te Haren
ovl. 22-1-1949, 84 jaar oud
zoon van: Jan KRUIMS
Hillechien JANSEN

fam. 22: ( V-6-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1893).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan KRUIMS geb. 18-10-1893 te Zuidlaren fam. 22: ( VII-29-148 )

IX-27-136 Hinderkien NIJDAM
geb. 4-12-1869 te Haren (Noordlaren)
ovl. 21-1-1957 te Haren, 87 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Elisabeth RIGTERING
( VIII-8-41 )
  Zij trouwde op 12-11-1892 te Zuidlaren met:  
  Hendrik MELLENS
geb. 15-10-1870 te Zuidlaren
ovl. 12-5-1944 te Zuidlaren (Midlaren), 73 jaar oud
zoon van: Geert MELLENS
Jantien HASSELS

  Persoonlijke informatie
Geboren als Hendrik Hassels, zoon van Jantien Hassels. De geboorteakte van Hendrik vermeldt: NB Wettiging Geert Mellens en Jantien Hassels; Zuidlaren 19-11-1870.
Beroep: arbeider (1893 - 1903); landbouwer (1917).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert MELLENS geb. 20-2-1893 te Zuidlaren / ovl. 1-1-1965 te Veendam ( X-77-391 )
  2. Andries MELLENS geb. 10-11-1895 te Zuidlaren / ovl. 14-10-1927 te Zuidlaren ( X-77-392 )
  3. Jantje MELLENS geb. 26-3-1899 te Zuidlaren / ovl. 2-7-1971 te Haren (Glimmen) ( X-77-393 )
  4. Evert MELLENS geb. 20-2-1903 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 9-4-1903 te Zuidlaren ( X-77-394 )
  5. Elizabeth MELLENS geb. 28-5-1904 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 17-12-1998 te Haren ( X-77-395 )

IX-28-137 Nijssien NIJDAM
geb. 2-11-1864 te Haren (GA-79)
ovl. 27-7-1938 te Haren (OA-52), 73 jaar oud
dochter van: Willem NIJDAM
Jantje van BOLHUIS
( VIII-8-42 )
fam. 117: ( XII-38-177 )
  Zij trouwde op 7-2-1885 te Haren (HA-1) met:  
  Lukas BOUWMAN
geb. 27-8-1864 te Haren (Helpman)
ovl. 15-2-1924 te Haren (OA-6), 59 jaar oud
zoon van: Arend BOUWMAN
Trientje WESTERHOF

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1885), moesker (1886, 1888, 1891, 1893), warmoezenier (1896, 1897, 1900), moesker (1905, 1908), groentekweeker (1913), moesker (1914), kweeker (1918), warmoezenier (1920, 1922), groentekweeker (1924).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: moesker; beroep vader bruidegom.: moesker; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 22 jaar. (Leeftijd bruidegom klopt niet met de gevonden geboortedatum.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje BOUWMAN geb. 11-5-1885 te Haren (Hemmen) (GA-48) / ovl. 24-12-1955 te Groningen ( X-78-396 )
  2. Willem BOUWMAN geb. 30-9-1886 te Haren (Helpman) (GA-89) ( X-78-397 )
  3. Arend BOUWMAN geb. 5-7-1888 te Haren (Helpman) (GA-66) ( X-78-398 )
  4. Jantje BOUWMAN geb. 22-4-1890 te Haren / ovl. 18-9-1970 ( X-78-399 )
  5. Tjeert Pieter BOUWMAN geb. 11-7-1891 te Haren (Helpman) (GA-71) ( X-78-400 )
  6. Gerrit BOUWMAN geb. 15-3-1893 te Haren (Helpman) (GA-23) / ovl. 1-11-1939 te Haren (overl. te Zuidlaren) (OA-83) ( X-78-401 )
  7. Lukas BOUWMAN geb. 23-6-1896 te Haren (Helpman) (GA-99) / ovl. 15-9-1964 te Haren ( X-78-402 )
  8. Marchien BOUWMAN geb. 20-12-1897 te Haren (Helpman) (GA-142) ( X-78-403 )
  9. Ettje BOUWMAN geb. 20-2-1900 te Haren (GA-33) ( X-78-404 )
  10. Jan BOUWMAN geb. 25-5-1903 te Haren (GA-64) / ovl. 26-9-1943 te Haren (OA-80) ( X-78-405 )
  11. Berend BOUWMAN geb. 22-2-1905 te Haren (GA-18) ( X-78-406 )

IX-28-138 Marchien NIJDAM
geb. 9-10-1867 te Haren
ovl. 26-2-1959 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Willem NIJDAM
Jantje van BOLHUIS
( VIII-8-42 )
fam. 117: ( XII-38-177 )
  Zij trouwde op 3-8-1899 te haren met:  
  Jochum ALBERTS
geb. 4-11-1865 te Zuidlaren
ovl. 29-3-1906 te Zuidlaren, 40 jaar oud
zoon van: Arnoldus ALBERTS
Gerritdina WICHERS
fam. 32: ( IV-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: agent van politie (1899)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 33 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerritdina Jantina ALBERTS geb. 19-6-1900 te Groningen / ovl. 10-9-1900 te Groningen fam. 32: ( VI-7-31 )
  2. Willem ALBERTS geb. 28-2-1902 te Groningen / ovl. 14-4-1962 te Groningen fam. 32: ( VI-7-32 )
  3. Gerritdina Jantina ALBERTS geb. 21-4-1904 te Groningen / ovl. 5-6-1904 te Groningen fam. 32: ( VI-7-33 )
  4. Johan ALBERTS geb. 15-9-1906 te Groningen / ovl. 8-10-1906 te Groningen fam. 32: ( VI-7-34 )

IX-28-139 Jantje NIJDAM
geb. 8-1-1872 te Haren
ovl. 12-5-1945 te Haren (Noordlaren), 73 jaar oud
dochter van: Willem NIJDAM
Jantje van BOLHUIS
( VIII-8-42 )
fam. 117: ( XII-38-177 )

IX-29-140 Neissien de BOER
geb. 14-10-1863 te Haren
ovl. 23-6-1935 te Enschede, 71 jaar oud
dochter van: Albert [Alberts] BOER
Jantje NIJDAM

( VIII-8-43 )
  Zij trouwde op 28-12-1882 te Haren (HA-31) met:  
  Geert BATHOORN
geb. 20-6-1859 te Haren (Noordlaren) (GA-46)
ovl. 6-5-1945 te Enschede, 85 jaar oud
zoon van: Take [Roelofs] BATHOORN
Egbertje HARMS
fam. 33: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1882), arbeider (1890), stucadoor (1906-1921).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert BATHOORN geb. 18-6-1883 te Haren (Noordlaren) / ovl. 26-11-1942 te Zwolle fam. 33: ( VII-3-17 )
  2. Egbertje BATHOORN geb. 20-6-1884 te Haren / ovl. 7-11-1953 te Enschede fam. 33: ( VII-3-18 )
  3. Jantje BATHOORN geb. 24-8-1885 te Haren / ovl. 8-4-1927 te Losser (overl. te Ermelo) fam. 33: ( VII-3-19 )
  4. Take BATHOORN geb. 26-2-1887 te Haren / ovl. 30-1-1891 te Groningen fam. 33: ( VII-3-20 )
  5. Aaltje BATHOORN geb. 11-3-1888 te Haren / ovl. 14-2-1891 te Groningen fam. 33: ( VII-3-21 )
  6. Jantina BATHOORN geb. 23-3-1889 te Haren (Noordlaren) / ovl. 2-5-1890 te Haren (Noordlaren) fam. 33: ( VII-3-22 )
  7. Jantina BATHOORN geb. 2-12-1890 te Groningen / ovl. 25-5-1965 te Enschede fam. 33: ( VII-3-23 )
  8. Geert BATHOORN geb. 21-1-1897 te Groningen / ovl. 26-4-1979 te Enschede fam. 33: ( VII-3-24 )
  9. Jan BATHOORN geb. 11-6-1901 te Groningen / ovl. 21-7-1972 te Enschede fam. 33: ( VII-3-25 )

IX-30-141 Roelf NIJDAM
geb. 31-5-1862 te Zuidlaren (Zuidlaarderveen)
ovl. 19-1-1929 te Haren (OA-6), 66 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Willemtje ELEMA
( VIII-9-45 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1891, 1892, 1897), olieslagersknecht (1918), molenaarsknecht (1921).
 
  Hij trouwde op 30-5-1891 te Haren (HA-20) met:  
  Janna BRINK
geb. 22-1-1865 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 8-1-1940 te Haren, 74 jaar oud
dochter van: Antonie BRINK
Henderica NIJDAM
fam. 40: ( V-2-11 )
( VIII-9-46 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 28 jaar; bruid 26 jaar. Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries NIJDAM geb. 11-1-1892 te Haren ( X-81-420 )
  2. NN NIJDAM geb. 25-11-1892 te Haren (Hemmen) / ovl. 25-11-1892 te Haren (Hemmen) ( X-81-421 )
  3. Henderika NIJDAM geb. 11-1-1894 te Haren ( X-81-422 )
  4. Willem NIJDAM geb. 26-9-1896 te Haren / ovl. 19-11-1897 te Haren ( X-81-423 )

IX-30-142 Trientje NIJDAM
geb. 9-9-1863 te Zuidlaren
ovl. 24-3-1949 te Haren (OA-52), 85 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Willemtje ELEMA
( VIII-9-45 )

IX-30-143 Harm NIJDAM
geb. 11-7-1866 te Vries (Donderen) (GA-41)
ovl. 23-4-1935 te Haren (OA-25), 68 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Willemtje ELEMA
( VIII-9-45 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1902).
De overlijdensakte vermeldt als plaats van geboorte Haren.
 
  Hij trouwde op 17-5-1902 te Haren (HA-14) met:  
  Grietje TAKENS
geb. 25-9-1878 te Haren (Onnen) (GA-93)
ovl. 9-11-1912 te Haren (Onnen) (OA-57), 34 jaar oud
dochter van: Hendrik TAKENS
Grietje KOOPS
fam. 18: ( VI-10-27 )
fam. 1: ( VII-13-70 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 35 jaar; bruid 23 jaar; weduwe van Hendrik Ax
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemtje NIJDAM geb. 23-3-1903 te Haren (Onnen) / ovl. 5-1-1942 te Haren (Onnen) ( X-82-424 )
  2. Derkje NIJDAM geb. 5-7-1904 te Haren (Onnen) / ovl. 23-2-1925 te Haren (Onnen) ( X-82-425 )
  3. Grietje NIJDAM geb. 16-11-1905 te Haren (Onnen) ( X-82-426 )
  4. Annechien NIJDAM geb. 27-5-1907 te Haren (Onnen) ( X-82-427 )
  5. Hendrik NIJDAM geb. 22-10-1909 te Haren (Onnen) ( X-82-428 )

IX-30-144 Jan NIJDAM
geb. 2-8-1871 te Haren
ovl. 14-8-1871 te Haren (OA-44), 12 dagen oud
zoon van: Andries NIJDAM
Willemtje ELEMA
( VIII-9-45 )

IX-31-145 Aaltje PIETERS
geb. 12-9-1866 te Haren
dochter van: Arend PIETERS
Jantje NIJDAM

( VIII-9-47 )
  Zij trouwde op 19-7-1894 te Groningen met:  
  Hendrik HUBENET
geb. 12-3-1867 te Eelde
zoon van: Constant Willem Pieter HUBENET
Catharina BONTHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: geneeskundige (1894), arts (1908).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 27 jaar. Huwelijk door scheiding ontbonden op 19 juni 1907 in Zwolle.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeanette Catharine Henriette Alice HUBENET geb. 5-5-1895 te Groningen ( X-83-429 )
  2. Catharina Arentina HUBENET geb. 25-12-1896 te Lemsterland (Echten) ( X-83-430 )

IX-31-146 Roelof PIETERS
geb. 28-10-1868 te Haren
ovl. 10-3-1869 te Haren, 4 maand oud
zoon van: Arend PIETERS
Jantje NIJDAM

( VIII-9-47 )

IX-31-147 Roelof PIETERS
geb. 28-5-1870 te Haren
ovl. 28-6-1871 te Haren, 13 maand oud
zoon van: Arend PIETERS
Jantje NIJDAM

( VIII-9-47 )

IX-31-148 Jan PIETERS
geb. 7-5-1872 te Haren (GA-46)
zoon van: Arend PIETERS
Jantje NIJDAM

( VIII-9-47 )
  Hij trouwde op 18-3-1896 te Sneek met:  
  Clara Jacoba CALLENFELS
geb. 16-2-1870 te Metslawier
ovl. 7-2-1940 te Heemstede, 69 jaar oud

IX-31-149 NN PIETERS
geb. 8-5-1876 te Haren
ovl. 8-5-1876 te Haren, 0 dagen oud
zoon van: Arend PIETERS
Jantje NIJDAM

( VIII-9-47 )

IX-31-150 NN PIETERS
geb. 18-3-1878 te Haren
ovl. 18-3-1878 te Haren, 0 dagen oud
zoon van: Arend PIETERS
Jantje NIJDAM

( VIII-9-47 )

IX-32-151 Roelf NIJDAM
geb. 11-1-1862 te Haren
ovl. 3-11-1888 te Eelde, 26 jaar oud
zoon van: Harm NIJDAM
Abelina SLUITER
( VIII-9-48 )
fam. 40: ( V-4-30 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1888)
 

IX-32-152 Egbert NIJDAM
geb. 31-12-1864 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 20-9-1868 te Haren (Hoornschedijk), 3 jaar oud
zoon van: Harm NIJDAM
Abelina SLUITER
( VIII-9-48 )
fam. 40: ( V-4-30 )

IX-32-153 Berend NIJDAM
geb. 29-2-1868 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 17-2-1946 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Harm NIJDAM
Abelina SLUITER
( VIII-9-48 )
fam. 40: ( V-4-30 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: agent van politie (1895)
 
  Hij trouwde op 6-6-1895 te Groningen met:  
  Aaltje RODERMOND
geb. 1-1-1872 te Haren (Noordlaren)
ovl. 27-5-1951 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Arend RODERMOND
Grietje OUDMAN

  Uit deze relatie  
  1. Harm Roelf NIJDAM geb. 31-5-1896 te Groningen ( X-84-431 )
  2. Arend NIJDAM geb. 12-8-1898 te Groningen / ovl. 14-6-1923 te Groningen ( X-84-432 )
  3. Roelina NIJDAM geb. 3-8-1904 te Groningen / ovl. te Groningen ( X-84-433 )
  4. Lambert NIJDAM geb. 16-3-1907 te Groningen ( X-84-434 )

IX-32-154 Egbert NIJDAM
geb. 5-3-1871 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 28-8-1962 te Groningen, 91 jaar oud
zoon van: Harm NIJDAM
Abelina SLUITER
( VIII-9-48 )
fam. 40: ( V-4-30 )

IX-33-155 Ike NIJDAM
geb. 3-12-1864 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 5-12-1867 te Eelde (Paterswolde), 3 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Maaike BEERLING
( VIII-9-50 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteakte vermeld de naam Ike Beerling. Wettiging door Roelf Nijdam en Maike Beerling; Eelde 13-12-1866.
 

IX-33-156 Roelf NIJDAM
geb. 9-11-1867 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-8-1868 te Eelde (Paterswolde), 9 maand oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Maaike BEERLING
( VIII-9-50 )

IX-33-157 Hendrik NIJDAM
geb. 9-7-1869 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-9-1900 te Eelde (Paterswolde), 31 jaar oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Maaike BEERLING
( VIII-9-50 )

IX-33-158 Roelf NIJDAM
geb. 8-11-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-7-1947 te Eelde, 75 jaar oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Maaike BEERLING
( VIII-9-50 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1902).
 
  Hij trouwde op 14-5-1898 te Oude Pekela met:  
  Willemina HENSEMA
geb. 23-7-1870 te Oude Pekela
ovl. 22-6-1945 te Eelde (overl. Groningen), 74 jaar oud
dochter van: Hilvert HENSEMA
Trientje KRODER

  Uit deze relatie  
  1. Maike NIJDAM geb. 6-7-1902 te Eelde ( X-85-435 )

IX-33-159 Marcus NIJDAM
geb. 4-1-1874 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-9-1949 te Eelde, 75 jaar oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Maaike BEERLING
( VIII-9-50 )
  Hij trouwde op 15-10-1904 te Eelde met:  
  Pieterdina HULZEBOS
geb. 16-11-1867 te Eelde
ovl. 5-8-1949 te Eelde, 81 jaar oud
dochter van: Harm HULZEBOS
Egberdina ELDERS

  Uit deze relatie  
  1. Maike NIJDAM geb. 5-10-1905 te Eelde ( X-86-436 )
  2. Egberdina NIJDAM geb. 25-1-1908 te Eelde ( X-86-437 )

IX-34-160 Berendje BRINK
geb. 17-1-1873 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 29-9-1875 te Winschoten, 2 jaar oud
dochter van: Jan BRINK
Janna NIJDAM

( VIII-9-51 )

IX-34-161 Antje BRINK
geb. 31-8-1875 te Winschoten
ovl. 4-12-1876 te Winschoten, 15 maand oud
dochter van: Jan BRINK
Janna NIJDAM

( VIII-9-51 )

IX-34-162 Berendje BRINK
geb. 7-1-1877 te Winschoten
ovl. 11-2-1878 te Eelde (Duinen), 13 maand oud
dochter van: Jan BRINK
Janna NIJDAM

( VIII-9-51 )

IX-35-163 Berendje NIJDAM
geb. 18-10-1874 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-7-1923 te Bedum (Noordwolde), 48 jaar oud
dochter van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )
  Zij trouwde op 3-6-1909 te Haren (HA-22) met:  
  Hero WOLDRING
geb. 16-1-1876 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 25-2-1951 te Bedum (OA-13), 75 jaar oud
zoon van: Jan Hendrik WOLDRING
Anje [Heres] ROEGE

  Persoonlijke informatie
beroep: molenaar.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; bruidegom 33 jaar; bruid 34 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltina Anja WOLDRING geb. 28-4-1910 te Bedum (Noordwolde) ( X-87-438 )
  2. Jan Berend WOLDRING geb. 1913 te Bedum / ovl. 9-10-1952 te Groningen ( X-87-439 )

IX-35-164 Antje NIJDAM
geb. 6-3-1876 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 25-2-1953 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )
  Zij trouwde op 3-6-1909 te Haren (HA-23) met:  
  Hendrik WOLDRING
geb. 15-9-1872 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 13-1-1947 te Bedum (OA-2), 74 jaar oud
zoon van: Jan Hendrik WOLDRING
Anje [Heres] ROEGE

  Persoonlijke informatie
beroep: bakker.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; bruidegom 36 jaar; bruid 33 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje WOLDRING geb. 7-3-1910 te Bedum (Noordwolde) ( X-88-440 )
  2. Berend WOLDRING geb. 3-1-1911 te Bedum (Noordwolde) ( X-88-441 )
  3. Jan Berend WOLDRING geb. 28-2-1913 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 9-10-1952 te Groningen ( X-88-442 )

IX-35-165 Roelf NIJDAM
geb. 12-11-1877 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-5-1920 te Haren (Hoornschedijk) (OA-32), 42 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1920)
 
  Hij trouwde op 18-5-1911 te Haren (HA-29) met:  
  Anna KOLBEEK
geb. 4-6-1879 te Groningen
ovl. 28-10-1956, 77 jaar oud
dochter van: Theodorus KOLBEEK
Gepke SLIK

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruid: koperslager; bruidegom 33 jaar; bruid 31 jaar.
 

IX-35-166 Albert NIJDAM
geb. 14-2-1879 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 26-6-1879 te Haren (Hoornschedijk) (OA-49), 4 maand oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )

IX-35-167 Albertha NIJDAM
geb. 4-9-1880 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 6-9-1885 te Haren (Hoornschedijk) (OA-48), 5 jaar oud
dochter van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )

IX-35-168 Albertus NIJDAM
geb. 3-3-1882 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-7-1883 te Haren (Hoornschedijk) (OA-40), 16 maand oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )

IX-35-169 Albertus NIJDAM
geb. 27-9-1883 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-5-1964 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Hij trouwde op 12-5-1910 te Haren (HA-21) met:  
  Aaltje VRIELING
geb. 3-5-1885 te Haren
ovl. 8-10-1936 te Haren (overl.: Groningen akte 1300) (OA-81), 51 jaar oud
dochter van: Willem VRIELING
Hendrikje POUTSMA
fam. 4: ( VII-12-73 )
  Persoonlijke informatie
Van Aaltje zijn 2 overlijdensaktes gevonden; in Groningen (nr.: 1300) en in Haren (nr.: 81). Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruid: bloemist; bruidegom 26 jaar; bruid 25 jaar
 

IX-35-170 Andries NIJDAM
geb. 17-3-1885 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-9-1885 te Haren (Hoornschedijk) (OA-53), 5 maand oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )

IX-35-171 Andries NIJDAM
geb. 14-2-1887 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 27-5-1889 te Haren (Hoornschedijk) (OA-39), 2 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )

IX-35-172 Jan NIJDAM
geb. 9-3-1888 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-8-1888 te Haren (Hoornschedijk) (OA-51), 4 maand oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )

IX-35-173 Albertha NIJDAM
geb. 7-3-1889 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
( VIII-9-52 )
  Zij trouwde op 29-8-1912 te Haren (HA-30) met:  
  Thomas BOSCHMA
geb. 14-8-1886 te Wonseradeel (Witmarsum)
zoon van: Feike BOSCHMA
Bauktje SCHUURMANS

  Persoonlijke informatie
Beroep: gemeente architect
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: gemeente architect; beroep vader bruidegom.: kaashandelaar; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar
 

IX-36-174 Grietje NIJDAM
geb. 21-5-1854 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-8-1933 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Andries [Jans] NIJDAM
Aaltje PIETERS
( VIII-10-53 )
  Zij trouwde op 25-5-1878 te Haren (HA-22) met:  
  Pieter SMEENK
geb. 23-8-1850 te Haren
ovl. 15-10-1926 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

fam. 4: ( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bediende (1878), arbeider (1904, 1906, 1920).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bediende; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem SMEENK geb. 10-7-1878 te Groningen / ovl. 15-4-1945 te Groningen fam. 4: ( VIII-28-150 )
  2. Andries SMEENK geb. 25-12-1879 te Groningen / ovl. 11-12-1960 fam. 4: ( VIII-28-151 )
  3. Grietje SMEENK geb. 12-11-1882 te Groningen / ovl. 29-1-1883 te Groningen fam. 4: ( VIII-28-152 )
  4. Harm SMEENK geb. 2-6-1884 te Groningen / ovl. 15-6-1884 te Groningen fam. 4: ( VIII-28-153 )
  5. Grietje SMEENK geb. 5-3-1886 te Groningen fam. 4: ( VIII-28-154 )
  6. Aaltje SMEENK geb. 15-10-1887 te Groningen / ovl. 20-8-1888 te Groningen fam. 4: ( VIII-28-155 )
  7. Harm SMEENK geb. 22-9-1889 te Groningen / ovl. 21-6-1890 te Groningen fam. 4: ( VIII-28-156 )

IX-36-175 Jantje NIJDAM
geb. 16-1-1860 te Haren
ovl. 31-5-1874 te Haren, 14 jaar oud
dochter van: Andries [Jans] NIJDAM
Geesje SCHUT
( VIII-10-53 )
fam. 30: ( V-1-2 )

IX-36-176 Kornelis NIJDAM
geb. 20-7-1861 te Haren
ovl. 15-8-1870 te Haren, 9 jaar oud
zoon van: Andries [Jans] NIJDAM
Geesje SCHUT
( VIII-10-53 )
fam. 30: ( V-1-2 )

IX-36-177 Lammechien NIJDAM
geb. 18-7-1866 te Haren
ovl. 11-1-1950 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Andries [Jans] NIJDAM
Geesje SCHUT
( VIII-10-53 )
fam. 30: ( V-1-2 )
  Zij trouwde op 12-11-1893 te Groningen met:  
  Hermanus WOORTMAN
geb. 22-4-1859 te Oudega
ovl. 29-5-1915 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Johannes [Bernardus] WOORTMAN
Trijntje [Jackles] OSINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: koetsier (1893).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Jetske Burgler.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje WOORTMAN geb. 23-8-1894 te Groningen ( X-89-444 )
  2. Andries WOORTMAN geb. 28-8-1895 te Groningen ( X-89-446 )
  3. Hermanus WOORTMAN geb. 14-1-1898 te Groningen ( X-89-448 )
  4. Cornelis WOORTMAN geb. 15-8-1899 te Groningen / ovl. 12-1-1901 te Groningen ( X-89-450 )

IX-36-178 Trijntje NIJDAM
geb. 27-11-1871 te Haren
ovl. 21-6-1892 te Haren (Hemmen), 20 jaar oud
dochter van: Andries [Jans] NIJDAM
Geesje SCHUT
( VIII-10-53 )
fam. 30: ( V-1-2 )

IX-36-179 Kornelis NIJDAM
geb. 21-6-1874 te Haren
ovl. 10-5-1931 te Adorp, 56 jaar oud
zoon van: Andries [Jans] NIJDAM
Geesje SCHUT
( VIII-10-53 )
fam. 30: ( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1901), arbeider (1904), veldarbeider (1918).
Begraven te Haren.
 
  Hij trouwde op 9-5-1901 te Haren met:  
  Lina SUURD
geb. 1-8-1877 te Peize
ovl. 1-2-1940 te Haren, 62 jaar oud
dochter van: Jans SUURD
Hinderkien LAMMERTS

  Uit deze relatie  
  1. Geesje NIJDAM geb. 20-7-1902 te Haren ( X-90-451 )
  2. NN NIJDAM geb. 1-3-1904 te Haren / ovl. 1-3-1904 te Haren ( X-90-452 )
  3. Jans NIJDAM geb. 15-7-1905 te Haren ( X-90-453 )
  4. Hendrikje NIJDAM geb. 26-2-1907 te Haren ( X-90-454 )
  5. Lammechien NIJDAM geb. 6-6-1908 te Haren ( X-90-455 )
  6. Andries NIJDAM geb. 2-2-1910 te Haren ( X-90-456 )
  7. Albert NIJDAM geb. 1-7-1912 te Haren ( X-90-457 )
  8. Kornelis NIJDAM geb. 11-7-1914 te Haren ( X-90-458 )
  9. NN NIJDAM geb. 15-4-1918 te Adorp / ovl. 15-4-1918 te Adorp ( X-90-459 )

IX-37-180 Jan ELEMA
geb. 30-3-1861 te Haren (Essen)
ovl. 3-3-1943 te Haren (Onnen) (OA-16), 81 jaar oud
zoon van: Jan [Jochums] ELEMA
Jantje NIJDAM

( VIII-10-55 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Schut (59 jr), arbeider te Essen, en Harmannus de Groot (46 jr), veldwachter te Haren.
Beroep: landbouwer te Onnen C103 (1890, 1896, 1897, 1898, 1900, 1902, 1905, 1917, 1918, 1921, 1937). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde (1) op 20-3-1890 te Haren (HA-3) met:  
  Geertien (Geertje) VRIELING
geb. 30-3-1867 te Haren (Glimmen)
ovl. 31-12-1892 te Haren (Onnen) (OA-1893-1), 25 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
fam. 4: ( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte overlijden gedaan op 3-1-1893
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ELEMA geb. 19-7-1890 te Haren (Onnen) (GA-65) / ovl. 19-9-1917 te Haren (overl. te Groningen) (OA-38) ( X-91-460 )
  Hij trouwde (2) op 7-5-1896 te Haren (HA-12) met:  
  Hendrikje TAKENS
geb. 22-12-1870 te Haren (Onnen)
ovl. 7-9-1960 te Haren (Onnen)
dochter van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
fam. 18: ( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte van Hendrikje: Willem Berends, 55, arbeider, wonende in Onnen; Roelf Kuipers, 50, onderwijzer, wonende in Onnen. Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 25 jaar; weduwnaar van Geertje Vrieling
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna ELEMA geb. 23-8-1896 te Haren (Onnen) (GA-127) / ovl. 2-12-1917 te Haren (Onnen) (OA-49) ( X-91-461 )
  2. Trijntje ELEMA geb. 10-8-1897 te Haren (Onnen) (GA-89) / ovl. 2-7-1953 te Groningen ( X-91-462 )
  3. Jan ELEMA geb. 1-12-1898 te Haren (Onnen) (GA-136) / ovl. 8-7-1987 te Haren (Onnen) ( X-91-463 )
  4. Willemina ELEMA geb. 23-10-1900 te Haren (Onnen) (GA-122) ( X-91-464 )
  5. Lammechiena ELEMA geb. 5-6-1902 te Haren (Onnen) (GA-71) / ovl. 14-9-1902 te Haren (Onnen) (OA-74) ( X-91-465 )
  6. Lammechina ELEMA geb. 22-5-1904 te Haren (GA-76) / ovl. 6-4-1937 te Haren (overl. te Groningen) (OA-41) ( X-91-466 )
  7. Willem ELEMA geb. 19-6-1905 te Haren (GA-61) / ovl. 2-9-1905 te Haren (Onnen) (OA-50) ( X-91-467 )
  8. Lammert ELEMA geb. 1-9-1907 te Haren (Onnen) ( X-91-468 )
  9. Willem ELEMA geb. 13-12-1909 te Haren (Onnen) / ovl. 30-10-1960 te Groningen ( X-91-469 )

IX-37-181 Trientje ELEMA
geb. 25-9-1863 te Haren (Essen)
ovl. 16-12-1863 te Haren (Essen) (OA-54), 11 weken oud
dochter van: Jan [Jochums] ELEMA
Jantje NIJDAM

( VIII-10-55 )

IX-37-182 Willem ELEMA
geb. 27-11-1873 te Haren (Onnen)
ovl. 1-1-1878 te Haren (Onnen) (OA-3), 4 jaar oud
zoon van: Jan [Jochums] ELEMA
Jantje NIJDAM

( VIII-10-55 )

IX-37-183 Trientje ELEMA
geb. 9-6-1879 te Haren (Onnen)
ovl. 13-2-1901 te Haren (Onnen) (OA-8), 21 jaar oud
dochter van: Jan [Jochums] ELEMA
Jantje NIJDAM

( VIII-10-55 )

IX-38-184 Jan NIJDAM
geb. 26-12-1866 te Groningen
ovl. 23-12-1949 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Jans NIJDAM
Jantje SMILDA
( VIII-10-57 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelmaker (1898).
 
  Hij trouwde op 2-6-1898 te Groningen met:  
  Gepke van der VEEN
geb. 26-12-1865 te Winschoten
ovl. 17-12-1937 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Frans van der VEEN
Jantje de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Jans Frans NIJDAM geb. 24-11-1899 te Groningen ( X-92-470 )
  2. Frans Egbert NIJDAM geb. 27-1-1901 te Groningen ( X-92-471 )

IX-38-185 Egbert NIJDAM
geb. 8-1-1869 te Groningen
ovl. 20-3-1955 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Jans NIJDAM
Jantje SMILDA
( VIII-10-57 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1899), aannemer (1929).
 
  Hij trouwde op 2-6-1898 te Groningen met:  
  Martje BIRZA
geb. 14-1-1874 te Wagenborgen
ovl. 22-6-1956 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Jakob BRIZA
Elizabeth COCK

  Uit deze relatie  
  1. Jantje Elizabeth NIJDAM geb. 18-3-1900 te Groningen ( X-93-472 )
  2. Jakob Jan NIJDAM geb. 1-8-1902 te Groningen ( X-93-473 )
  3. Elisabeth Jansje NIJDAM geb. 13-8-1907 te Groningen / ovl. 20-8-2000 ( X-93-474 )

IX-38-186 Jantje NIJDAM
geb. 27-8-1873 te Haren (Hoornschedijk) (GA-74)
ovl. 20-3-1961 te Renkum, 87 jaar oud
dochter van: Jans NIJDAM
Jantje SMILDA
( VIII-10-57 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1910).
 
  Zij trouwde op 31-3-1910 te Ede met:  
  Hendrik ten HAM
geb. 25-8-1873 te Ede
ovl. 28-6-1954, 80 jaar oud
zoon van: Hendrik [Florus] ten HAM
Gerritje EIJLANDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinman (1910).
 

IX-39-187 Geert NIJDAM
geb. 9-4-1824 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-11-1897 te Eelde (Paterswolde), 73 jaar oud
zoon van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker (1857, 1860), landbouwer (1894).
 
  Hij trouwde op 21-2-1856 te Eelde met:  
  Harmtien ANSINGH
geb. 17-9-1822 te Eelde
ovl. 24-1-1906 te Eelde (Paterswolde), 83 jaar oud
dochter van: Hendrik ANSINGH
Jeichien [Berends] RUTGERS

  Uit deze relatie  
  1. NN NIJDAM geb. 17-3-1857 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 17-3-1857 te Eelde (Paterswolde) ( X-94-475 )
  2. Elisabeth Arendina NIJDAM geb. 15-9-1858 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-5-1914 te Eelde (Paterswolde) ( X-94-476 )
  3. Hendrik NIJDAM geb. 10-5-1860 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-7-1938 te Eelde ( X-94-477 )

IX-39-188 Aaltien NIJDAM
geb. 29-10-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-10-1895 te Sleen, 69 jaar oud
dochter van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Zij trouwde (1) op 15-5-1858 te Eelde met:  
  Geert HOUWING
geb. 15-11-1825 te Emmen
ovl. 17-4-1883 te Emmen (Angelschendijk), 57 jaar oud
zoon van: Jacob HOUWING
Albertien [Jans] POTSE

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1859 - 1869).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lina HOUWING geb. 7-2-1859 te Emmen / ovl. 3-8-1952 te Sleen ( X-95-478 )
  2. Jakob HOUWING geb. 16-8-1861 te Emmen (Angelsloo) ( X-95-479 )
  3. Albertien HOUWING geb. 8-10-1863 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 25-8-1866 te Emmen (Angelslo) ( X-95-480 )
  4. Aaltien HOUWING geb. 28-5-1866 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 21-6-1866 te Emmen (Angelslo) ( X-95-481 )
  5. Albertien HOUWING geb. 7-11-1869 te Emmen (Angelsloo) / ovl. 24-5-1951 te Emmen (overl. Dennenoord Zuidlaren) ( X-95-482 )
  Zij trouwde (2) op 25-4-1884 te Emmen met:  
  Gerrit Jan TIMMER
geb. 15-3-1819 te Coevorden (Steenwijksmoer)
ovl. 16-5-1889 te Dalen (Dalerveen), 70 jaar oud
zoon van: Albert TIMMER
Jennegien PETERS

  Bij het huwelijk
weduwnaar van Geertje Vleems; weduwe van Geert Houwing
 

IX-39-189 Abel NIJDAM
geb. 1-12-1827 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 24-5-1908 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1860), onderbaas (1870 - 1881), aannemer en opzigter (18800, arbeider (1891 - 1902).
 
  Hij trouwde op 23-5-1857 te Bedum met:  
  Martje LEUTSCHER
geb. 14-7-1834 te Bedum
ovl. 11-8-1911 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Rudolf [Jans] LEUTSCHER
Trijntje [Martens] WIERINGA

  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth NIJDAM geb. 4-10-1857 te Bedum / ovl. 22-6-1860 te Bedum ( X-96-483 )
  2. Trijntje NIJDAM geb. 1-3-1859 te Bedum / ovl. 10-12-1870 te Bedum ( X-96-484 )
  3. Arend NIJDAM geb. 7-3-1861 te Het Bildt (Oude Bildtzijl) / ovl. 12-5-1935 te Zuidlaren (overl. Groningen) ( X-96-485 )
  4. Rudolf NIJDAM geb. 9-11-1863 te Nieuwe Pekela / ovl. 5-7-1934 te Groningen ( X-96-486 )
  5. Elisabeth NIJDAM geb. 10-12-1865 te Grootegast / ovl. 4-5-1952 te Haren ( X-96-487 )
  6. Jan NIJDAM geb. 20-3-1870 te Ten Boer (St Annen) / ovl. 2-2-1950 te Groningen ( X-96-488 )
  7. Trijntje NIJDAM geb. 15-5-1872 te Bedum / ovl. 27-4-1955 te Groningen ( X-96-489 )
  8. Martje NIJDAM geb. 20-5-1874 te Stadskanaal ( X-96-490 )
  9. Abel NIJDAM geb. 10-7-1877 te Groningen / ovl. 6-6-1949 te Assen ( X-96-491 )
  10. Alida Petronella Wilhelmina Kornelia NIJDAM geb. 8-2-1880 te Groningen (GA-199) / ovl. 21-9-1880 te Groningen (OA-951) ( X-96-492 )
  11. NN NIJDAM geb. 26-1-1882 te Groningen / ovl. 26-1-1882 te Groningen (OA-86) ( X-96-493 )

IX-39-190 Jantien NIJDAM
geb. 26-2-1829 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-11-1902 te Assen, 73 jaar oud
dochter van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Zij trouwde op 7-11-1855 te Assen met:  
  Kornelis POLLING
geb. 22-12-1832 te Smilde
ovl. 27-8-1911 te Assen, 78 jaar oud
zoon van: Lukas POLLING
Egbertien [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1856 - 1870), jachtopziener (1865 - 1870).
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbertien POLLING geb. 24-1-1856 te Assen / ovl. 2-6-1933 te Assen ( X-97-494 )
  2. Arend POLLING geb. 12-12-1857 te Assen / ovl. 19-2-1942 te Hilversum ( X-97-495 )
  3. Luchien POLLING geb. 12-10-1859 te Assen (Aardscheveld) / ovl. 27-7-1928 te Assen ( X-97-496 )
  4. Kornelis POLLING geb. 14-5-1862 te Assen (Aardscheveld) / ovl. 20-4-1867 te De Wijk ( X-97-497 )
  5. Liebertus POLLING geb. 24-3-1867 te De Wijk ( X-97-498 )
  6. Cornelis POLLING geb. 17-4-1870 te Assen / ovl. 5-10-1928 te Arnhem ( X-97-499 )

IX-39-191 Fenna NIJDAM
geb. 8-4-1831 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-12-1892 te Assen, 61 jaar oud
dochter van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Zij trouwde op 11-5-1859 te Assen met:  
  Jacobus VEENINGA
geb. 9-9-1835 te Assen
ovl. 1-1-1915 te Assen, 79 jaar oud
zoon van: Roelof [Jans] VEENINGA
Janke [Jans] ter VELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: kantoorbediende (1861), klerk (1863 - 1871).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof VEENINGA geb. 27-7-1861 te Assen ( X-98-500 )
  2. Arend Teunis VEENINGA geb. 1-4-1863 te Assen / ovl. 29-1-1864 te Assen ( X-98-501 )
  3. Janke VEENINGA geb. 28-1-1867 te Assen / ovl. 26-12-1931 te Assen ( X-98-502 )
  4. Arend Teunis VEENINGA geb. 27-8-1871 te Assen / ovl. 11-6-1946 te Assen ( X-98-503 )

IX-39-192 Ate NIJDAM
geb. 18-7-1834 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-1-1917 te Zuidlaren, 82 jaar oud
zoon van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1861 - 1865), arbeider (1870) .
 
  Hij trouwde op 5-5-1860 te Zuidlaren met:  
  Willemtien SCHUILING
geb. 17-3-1836 te Zuidlaren
ovl. 10-1-1910 te Zuidlaren, 73 jaar oud
dochter van: Roelof [Jans] SCHUILING
Geesje [Hendriks] SMEENGE

  Uit deze relatie  
  1. Geesje NIJDAM geb. 29-1-1861 te Zuidlaren / ovl. 11-9-1920 te Haren (overl. Groningen) ( X-99-504 )
  2. Arend NIJDAM geb. 2-1-1863 te Zuidlaren / ovl. 21-3-1928 te Zuidlaren ( X-99-505 )
  3. Roelof NIJDAM geb. 28-4-1864 te Zuidlaren / ovl. 29-9-1864 te Zuidlaren ( X-99-506 )
  4. Roelof NIJDAM geb. 11-7-1865 te Zuidlaren / ovl. 31-10-1865 te Zuidlaren ( X-99-507 )
  5. Geert NIJDAM geb. 7-5-1870 te Zuidlaren / ovl. 21-8-1951 te Vries (Tynaarlo) ( X-99-508 )

IX-39-193 Roelof NIJDAM
geb. 6-9-1836 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 31-7-1903 te Assen, 66 jaar oud
zoon van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Hij trouwde op 24-2-1867 te Groningen met:  
  Lutina JONKER
geb. 10-5-1841 te Meppel
ovl. 10-2-1915 te Assen, 73 jaar oud
dochter van: Hendrik [Gerrits] JONKER
Lutien FLUKSEN


IX-39-194 Antje NIJDAM
geb. 27-9-1838 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-7-1915 te Assen, wonende te Eelde, 76 jaar oud
dochter van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Zij trouwde op 3-2-1866 te Eelde met:  
  Geert BROOKMAN
geb. 21-7-1841 te Assen
ovl. 29-10-1914 te Eelde, 73 jaar oud
zoon van: Johann [Adolph] BROOKMAN
Antje [Tjeerds] SAPPEMA

  Persoonlijke informatie
Achternaam ook Braakman (overlijdensakte)
beroep: arbeider (1866 - 1888); voerman (1892)
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth BROOKMAN geb. 17-7-1862 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-9-1936 te Haren (overl. Groningen) ( X-100-509 )
  2. Hendrik BROOKMAN geb. 27-5-1866 te Eelde / ovl. 3-5-1948 te Eelde ( X-100-510 )
  3. Arend BROOKMAN geb. 21-8-1868 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 17-3-1948 te Groningen ( X-100-511 )
  4. Geert BROOKMAN geb. 2-2-1873 te Eelde ( X-100-512 )
  5. Frederik BROOKMAN geb. 10-1-1876 te Eelde / ovl. 6-7-1876 te Eelde ( X-100-514 )
  6. Aaltje BROOKMAN geb. 10-1-1876 te Eelde / ovl. 12-2-1876 te Eelde ( X-100-513 )
  7. Antje BROOKMAN geb. 10-1-1876 te Eelde / ovl. 28-9-1928 te Haren (OA-58) ( X-100-515 )
  8. Aaltje BROOKMAN geb. 27-8-1878 te Eelde / ovl. 21-4-1961 te Groningen ( X-100-516 )
  9. Ate BROOKMAN geb. 8-6-1881 te Eelde ( X-100-517 )
  10. Abel BROOKMAN geb. 8-6-1881 te Eelde / ovl. 19-9-1882 te Eelde ( X-100-518 )

IX-39-195 Elizabeth NIJDAM
geb. 18-4-1842 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-1-1843 te Eelde, 9 maand oud
dochter van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )

IX-39-196 Elizabeth NIJDAM
geb. 31-5-1844 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-11-1919 te Haren (Noordlaren), 75 jaar oud
dochter van: Arend [Geerts] NIJDAM
Elisabeth ABELS
( VIII-11-58 )
fam. 111: ( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1866).
 
  Zij trouwde op 5-7-1866 te Haren met:  
  Egbert HARMS
geb. 18-6-1838 te Haren (Noordlaren)
ovl. 18-6-1903 te Haren (Noordlaren), 65 jaar oud
zoon van: Jannes HARMS
Aaltien van DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1866, 1872, 1894), landbouwer (1902).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannes HARMS geb. 4-10-1866 te Haren (Noordlaren) ( X-101-519 )
  2. Elisabeth HARMS geb. 23-12-1869 te Haren (Noordlaren) / ovl. 9-9-1938 te Haren (Noordlaren) ( X-101-520 )
  3. Aaltien HARMS geb. 18-9-1872 te Haren (Noordlaren) / ovl. 3-11-1872 te Haren (Noordlaren) ( X-101-521 )
  4. Arend HARMS geb. 11-11-1873 te Haren / ovl. 15-10-1951 te Haren (Glimmen) ( X-101-522 )
  5. Abel HARMS geb. 14-1-1876 te Haren (Noordlaren) / ovl. 18-12-1902 te Haren (Noordlaren) ( X-101-523 )
  6. Geert HARMS geb. 11-4-1880 te Haren (Noordlaren) ( X-101-524 )
  7. Egbert HARMS geb. 29-9-1883 te Haren / ovl. 27-11-1918 te Haren (Noordlaren) (OA-111) ( X-101-525 )

IX-40-197 Jantien NIJDAM
geb. 6-8-1825 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-2-1901 te Eelde (Paterswolde), 75 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kasteleines (1879 - 1896). Overleden als weduwe.
 
  Zij trouwde op 26-7-1851 te Eelde met:  
  Roelof MEIJER
geb. 7-2-1826 te Haren (Dilght)
ovl. 1-7-1861 te Groningen, 35 jaar oud
zoon van: Roelf MEIJER
Alberdina HEMSING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1851) wonende te Haren (Dilght), kastelein (1879 - 1896).
 
  Uit deze relatie  
  1. Ate MEIJER geb. 8-12-1851 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-12-1942 te Assen ( X-102-526 )
  2. Roelof MEIJER geb. 16-12-1853 te Groningen / ovl. 16-5-1882 te Groningen ( X-102-527 )
  3. Allerdina MEIJER geb. 23-7-1856 te Groningen ( X-102-528 )
  4. Abel MEIJER geb. 30-10-1858 te Groningen (GA-898) / ovl. 1-3-1861 te Groningen (OA-178) ( X-102-529 )
  5. Fenna MEIJER geb. 5-6-1861 te Groningen ( X-102-530 )

IX-40-198 Aaltien NIJDAM
geb. 3-9-1827 te Eelde
ovl. 26-10-1850 te Eelde (Paterswolde), 23 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )

IX-40-199 Geert [Ates] NIJDAM
geb. 20-3-1829 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 31-10-1911 te Eelde (Paterswolde), 82 jaar oud
zoon van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1862 - 1880).
 
  Hij trouwde op 25-5-1861 te Eelde met:  
  Aaltien BEERDA
geb. 30-11-1834 te Eelde
ovl. 8-3-1913 te Eelde, 78 jaar oud
dochter van: Reint BEERDA
Willemtien KLUIVINGH
fam. 138: ( IV-3-7 )
fam. 12: ( V-1-2 )
  Uit deze relatie  
  1. Fenna NIJDAM geb. 24-12-1862 te Eelde / ovl. 14-11-1928 te Zuidlaren ( X-103-531 )
  2. Reint NIJDAM geb. 4-1-1866 te Eelde / ovl. 11-10-1944 te Vries ( X-103-532 )
  3. Willemtien NIJDAM geb. 1-7-1869 te Eelde / ovl. 20-10-1951 te Eelde ( X-103-533 )
  4. Jantje NIJDAM geb. 24-6-1874 te Eelde / ovl. 14-7-1874 te Eelde ( X-103-534 )
  5. Jantje NIJDAM geb. 12-6-1876 te Eelde ( X-103-535 )
  6. Roelfien NIJDAM geb. 4-4-1880 te Eelde / ovl. 24-9-1880 te Eelde ( X-103-536 )

IX-40-200 Abel NIJDAM
geb. 25-2-1831 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 17-2-1911 te Eelde, 79 jaar oud
zoon van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1859), logementhouder (1875); kastelein (1879).
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1857 te Eelde met:  
  Grietien WESTERHOFF
geb. 17-11-1833 te Eelde
ovl. 30-3-1859 te Eelde, 25 jaar oud
dochter van: Jochem WESTERHOFF
Jantien [Gerrits] ALVING

  Uit deze relatie  
  1. Jochem NIJDAM geb. 25-2-1859 te Eelde / ovl. 7-11-1859 te Eelde ( X-104-537 )
  Hij trouwde (2) op 16-5-1874 te Eelde met:  
  Geertien van BERGEN
geb. 17-8-1849 te Eelde
ovl. 9-6-1879 te Eelde, 29 jaar oud
dochter van: Coenraad van BERGEN
Elizabeth HARTLIEF

fam. 111: ( V-2-4 )
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Grietien Westerhoff
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna NIJDAM geb. 25-2-1875 te Eelde / ovl. 3-4-1937 te Velsen ( X-104-538 )
  2. Elisabeth NIJDAM geb. 1-6-1879 te Eelde ( X-104-539 )

IX-40-201 Elizabeth NIJDAM
geb. 13-1-1833 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-3-1910 te Peize, 77 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Zij trouwde op 29-3-1862 te Eelde met:  
  Jannes ENSING
geb. 22-4-1816 te Peize
ovl. 10-11-1893 te Peize, 77 jaar oud
zoon van: Jan ENSING
Margarethe LUINGE

fam. 114: ( VIII-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Ensink. Beroep: bakkerknecht (1838), bakker (1839), broodbakker (1876).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Margien Strating.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna ENSING geb. 14-3-1863 te Peize / ovl. 25-9-1924 te Peize fam. 114: ( X-2-8 )

IX-40-202 Antje NIJDAM
geb. 28-11-1834 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 8-9-1908 te Eelde (Paterswolde), 73 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )

IX-40-203 Fenna NIJDAM
geb. 19-3-1836 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-3-1914 te Zuidlaren, 78 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: logementshoudster (1874) wonend te Eelde.
 
  Zij trouwde (1) op 12-5-1860 te Eelde met:  
  Hilbrant HILBRANTS
geb. 19-1-1831 te Eelde (GA-2)
ovl. 8-6-1870 te Eelde, 39 jaar oud
zoon van: Hilbrant HILBRANTS
Froukje [Pieters] GROENWOLD
fam. 114: ( VIII-4-15 )
  Persoonlijke informatie
Geboortedag: woensdag. Beroep: landbouwer (1870).
 
  Zij trouwde (2) op 18-4-1874 te Eelde met:  
  Jan TIMMER
geb. 9-10-1839 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 25-8-1879 te Bedum (Noordwolde), 39 jaar oud
zoon van: Tonnis TIMMER
Jantje BAZUIN

fam. 3: ( VI-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in Bedum (1874, 1879).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Maria Woldring, weduwe van Hilbrant Hilbrants.
 
  Zij trouwde (3) op 15-12-1883 te Eelde met:  
  Harmannus DRENTH
geb. 8-12-1824 te Zuidlaren
ovl. 21-11-1905 te Zuidlaren, 80 jaar oud
zoon van: Philippus [Warners] DRENTH
Anna Catharina VISSER

  Bij het huwelijk
weduwnaar van Anna Catharina Duit, weduwe van Jan Timmer.
 

IX-40-204 Arendina NIJDAM
geb. 12-4-1838 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-9-1918 te Eelde (Paterswolde), 80 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Zij trouwde op 16-11-1867 te Eelde met:  
  Rudolf Jacob SCHIERBEEK
geb. 3-11-1840 te Winschoten
ovl. 30-3-1909 te Eelde (Paterswolde), 68 jaar oud
zoon van: Johannes SCHIERBEEK
Lamberdina Helena KOOPS

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1869, 1870), broodbakker (1872), bakker (1874, 1875), broodbakker (1877).
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes SCHIERBEEK geb. 7-3-1869 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 12-6-1924 te Eelde (Paterswolde) ( X-106-541 )
  2. Fenna SCHIERBEEK geb. 23-8-1870 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-10-1870 te Eelde (Paterswolde) ( X-106-542 )
  3. Fenna SCHIERBEEK geb. 7-4-1872 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-7-1872 te Eelde (Paterswolde) ( X-106-543 )
  4. Ate SCHIERBEEK geb. 2-6-1874 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-9-1942 te Haren ( X-106-544 )
  5. Lamberdina SCHIERBEEK geb. 17-11-1875 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 3-11-1877 te Eelde (Paterswolde) ( X-106-545 )

IX-40-205 Geessien NIJDAM
geb. 2-3-1840 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Zij trouwde op 24-10-1867 te Groningen met:  
  Pieter BOERMA
geb. 21-10-1845 te Bedum
zoon van: Wibbo [Gerrits] BOERMA
Bouwina van DELDEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: stalhouder (1890).
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna BOERMA geb. 7-5-1868 te Groningen ( X-107-546 )
  2. Wibo BOERMA geb. 19-10-1876 te Groningen / ovl. 10-11-1877 te Groningen ( X-107-547 )

IX-40-206 Arend NIJDAM
geb. 17-3-1843 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-10-1921 te Eelde (Paterswolde), 78 jaar oud
zoon van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veerschipper (1873 - 1883), schipper (1887 - 1889), veerschipper (1890), landbouwer (1917).
 
  Hij trouwde op 2-11-1872 te Eelde met:  
  Froukien HILBRANTS
geb. 2-2-1848 te Eelde
ovl. 14-6-1921 te Eelde (Paterswolde), 73 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] HILBRANTS
Harmanna UGES

  Uit deze relatie  
  1. Ate NIJDAM geb. 14-3-1873 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-1-1917 te Eelde (overl. Groningen) ( X-108-548 )
  2. Pieter Hermannus NIJDAM geb. 14-3-1874 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 26-3-1952 te Eelde ( X-108-549 )
  3. Hartemina NIJDAM geb. 19-4-1875 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-11-1939 te Eelde ( X-108-550 )
  4. Geert NIJDAM geb. 9-12-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-6-1933 te Eelde ( X-108-551 )
  5. Fenna NIJDAM geb. 6-12-1878 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-2-1931 te Eelde (Paterswolde) ( X-108-552 )
  6. Uge NIJDAM geb. 13-9-1880 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-2-1922 te Eelde ( X-108-553 )
  7. Abel NIJDAM geb. 3-3-1882 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-7-1940 te Eelde ( X-108-554 )
  8. Hilbrant NIJDAM geb. 6-11-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-12-1947 te Eelde ( X-108-555 )
  9. Jantje NIJDAM geb. 21-9-1887 te Eelde (Paterswolde) ( X-108-556 )
  10. Elisabeth NIJDAM geb. 29-3-1889 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-5-1933 te Bilthoven ( X-108-557 )
  11. Arendina NIJDAM geb. 3-7-1890 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-7-1951 te Eelde ( X-108-558 )

IX-40-207 Roelina NIJDAM
geb. 27-1-1846 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-6-1900 te Eelde (Paterswolde), 54 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
( VIII-11-59 )
fam. 111: ( V-8-28 )
  Zij trouwde op 9-5-1874 te Eelde met:  
  Jan BEERDA
geb. 24-7-1846 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 3-6-1934 te Eelde, 87 jaar oud
zoon van: Reint BEERDA
Willemtien KLUIVINGH
fam. 138: ( IV-3-7 )
fam. 12: ( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1880, 1882).
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna BEERDA geb. 18-10-1880 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-1-1958 te Eelde fam. 138: ( VI-10-45 )
  2. Willemtien BEERDA geb. 22-10-1882 te Eelde / ovl. 18-11-1949 te Eelde fam. 138: ( VI-10-46 )

IX-41-208 Geert NIJDAM
geb. 4-9-1830 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-3-1881 te Eelde, 50 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] NIJDAM
Egbertien BEERLING
( VIII-11-60 )
  Hij trouwde op 3-12-1859 te Eelde (HA-12) met:  
  Janna SLUITER
geb. 4-8-1836 te Eelde (GA-27)
ovl. 1-6-1908 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Egbert [Geerts] SLUITER
Hillechien [Abels] BRINK

fam. 40: ( IV-1-5 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 29 jaar.; bruid: 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan NIJDAM geb. 5-12-1860 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-11-1905 te Eelde (Paterswolde) ( X-109-559 )
  2. Egbertien NIJDAM geb. 4-11-1862 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-5-1924 te Groningen ( X-109-560 )
  3. Egbert NIJDAM geb. 7-1-1865 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-5-1881 te Eelde ( X-109-561 )
  4. Hillechien NIJDAM geb. 7-3-1867 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-12-1870 te Eelde (Paterswolde) ( X-109-562 )
  5. Marcus NIJDAM geb. 23-7-1869 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-12-1930 te Assen ( X-109-563 )
  6. Geert NIJDAM geb. 8-8-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-12-1879 te Eelde (Paterswolde) ( X-109-564 )
  7. Hendrik NIJDAM geb. 28-10-1873 te Eelde (Paterswolde) ( X-109-565 )
  8. Gosse NIJDAM geb. 5-2-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-2-1876 te Eelde (Paterswolde) ( X-109-566 )
  9. Gosse NIJDAM geb. 8-12-1877 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 31-12-1893 te Eelde ( X-109-567 )

IX-41-209 Hindrik NIJDAM
geb. 20-11-1832 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 17-11-1898 te Eelde (Paterswolde), 65 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] NIJDAM
Egbertien BEERLING
( VIII-11-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veerschipper (1871 - 1872), schipper (1873 - 1880), arbeider (1897).
 
  Hij trouwde op 3-12-1870 te Eelde met:  
  Jacoba de WIT
geb. 13-12-1840 te Assen
dochter van: Willem de WIT
Wubbina KAMERLING

  Uit deze relatie  
  1. Ate NIJDAM geb. 2-3-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-6-1956 te Groningen ( X-110-568 )
  2. Wubbina NIJDAM geb. 11-3-1872 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-5-1872 te Eelde (Paterswolde) ( X-110-569 )
  3. Wubbina NIJDAM geb. 29-9-1873 te Eelde (Paterswolde) ( X-110-570 )
  4. Jan NIJDAM geb. 4-11-1875 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-2-1931 te Groningen (overl. Zuidlaren) ( X-110-571 )
  5. Willem NIJDAM geb. 17-10-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-1-1877 te Eelde (Paterswolde) ( X-110-572 )
  6. Willem NIJDAM geb. 3-9-1878 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-9-1878 te Eelde (Paterswolde) ( X-110-573 )
  7. Geertje NIJDAM geb. 2-10-1880 te Eelde (Paterswolde) ( X-110-574 )

IX-41-210 Arend NIJDAM
geb. 23-10-1835 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-6-1892 te Eelde, 56 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] NIJDAM
Egbertien BEERLING
( VIII-11-60 )
  Hij trouwde op 29-1-1876 te Eelde met:  
  Geertien BOERING
geb. 26-12-1839 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 8-12-1917 te Eelde, 77 jaar oud
dochter van: Geert BOERING
Roefien [Geerts] BREMER

  Uit deze relatie  
  1. Jan NIJDAM geb. 23-5-1876 te Eelde / ovl. 23-9-1934 te Eelde ( X-111-575 )
  2. Geert NIJDAM geb. 13-3-1882 te Eelde / ovl. 6-11-1958 te Groningen ( X-111-576 )

IX-41-211 Marchien NIJDAM
geb. 9-12-1837 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-12-1837 te Eelde (Paterswolde), 2 dagen oud
dochter van: Jan [Geerts] NIJDAM
Egbertien BEERLING
( VIII-11-60 )

IX-41-212 Marcus NIJDAM
geb. 23-10-1840 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-4-1865 te Eelde (Paterswolde), 24 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] NIJDAM
Egbertien BEERLING
( VIII-11-60 )

IX-41-213 Ate NIJDAM
geb. 31-12-1843 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-2-1871 te Eelde (Paterswolde), 27 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] NIJDAM
Egbertien BEERLING
( VIII-11-60 )

IX-41-214 Marchien NIJDAM
geb. 20-12-1846 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-3-1907 te Rotterdam, 60 jaar oud
dochter van: Jan [Geerts] NIJDAM
Egbertien BEERLING
( VIII-11-60 )
  Zij trouwde op 28-12-1872 te Eelde met:  
  Hendrik ROELFZEMA
geb. 4-12-1843 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 22-8-1894 te Rotterdam, 50 jaar oud
zoon van: Gerhard ROELFZEMA
Hillechien WESTERHOF

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1875).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerard ROELFZEMA geb. 17-1-1874 te Eelde / ovl. 17-2-1929 te Rotterdam ( X-112-577 )
  2. Jan ROELFZEMA geb. 12-7-1875 te Eelde (Paterswolde) ( X-112-578 )
  3. Hillechien ROELFSEMA geb. 4-4-1878 te Rotterdam (Delfshaven) ( X-112-579 )

IX-42-215 Hendrik STRABBING
geb. 26-12-1836 te Assen
ovl. 26-8-1914 te Assen, 77 jaar oud
zoon van: Harm STRABBING
Antje [Geerts] NIJDAM

( VIII-11-61 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: molenaarsknecht (1865), houtzaagmolenaar (1867), molenaarsknecht (1870 - 1871), zaagmolenaarsknecht (1872 - 1875), houtzaagmolenaarsknecht (1876), zaagmolenaarsknecht (1879 - 1883), houtzager (1909).
 
  Hij trouwde op 26-7-1865 te Assen met:  
  Grietje de VRIES
geb. 3-6-1841 te Assen
ovl. 28-11-1910 te Assen, 69 jaar oud
dochter van: Johannes [Willems] de VRIES
Janna NABER

  Uit deze relatie  
  1. Harm STRABBING geb. 24-10-1865 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 9-4-1938 te Assen ( X-113-580 )
  2. Johannes STRABBING geb. 25-12-1867 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 7-2-1875 te Assen (Kloosterveen) ( X-113-581 )
  3. Antje STRABBING geb. 2-4-1870 te Assen / ovl. 17-5-1871 te Assen ( X-113-582 )
  4. Antje STRABBING geb. 8-3-1872 te Assen / ovl. 15-1-1935 te Assen ( X-113-583 )
  5. Willem STRABBING geb. 14-8-1874 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 25-8-1938 te Assen ( X-113-584 )
  6. Johannes STRABBING geb. 6-11-1876 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 6-11-1961 te Assen ( X-113-585 )
  7. Albertus STRABBING geb. 24-6-1879 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 28-7-1963 te Vlissingen ( X-113-586 )
  8. Hendrik STRABBING geb. 16-12-1881 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 29-11-1965 te Assen (Kloosterveen) ( X-113-587 )
  9. Marginus STRABBING geb. 29-12-1883 te Assen (Kloosterveen) / ovl. 4-9-1948 te Deventer ( X-113-588 )

IX-42-216 Aaltien STRABBING
geb. 17-1-1840 te Assen (Kloosterveen)
ovl. 7-9-1910 te Assen, 70 jaar oud
dochter van: Harm STRABBING
Antje [Geerts] NIJDAM

( VIII-11-61 )
  Zij trouwde op 24-5-1865 te Assen met:  
  Willem Theodorus ANDREA
geb. 28-6-1833 te Assen
ovl. 24-3-1898 te Assen, 64 jaar oud
zoon van: Bront [Haijes] ANDREA
Aaltje [Pieters] de JONGE

  Persoonlijke informatie
Beroep: rijtuigverhuurder (1898).
 

IX-42-217 Margien STRABBING
geb. 9-2-1843 te Assen (Kloosterveen)
ovl. 27-12-1924 te Meppel (overl. te Zuidlaren), 81 jaar oud
dochter van: Harm STRABBING
Antje [Geerts] NIJDAM

( VIII-11-61 )
  Zij trouwde op 15-5-1867 te Assen met:  
  Jan EBBINGE
geb. 6-9-1838 te Peize
ovl. 27-5-1914 te Meppel, 75 jaar oud
zoon van: Hindrik EBBINGE
Jeigien [Freriks] WILKENS
fam. 116: ( VII-8-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1868, 1872).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik EBBINGE geb. 5-3-1868 te Assen / ovl. 26-12-1868 te Assen fam. 116: ( IX-14-80 )
  2. Jeichina Antiena EBBINGE geb. 22-12-1872 te Meppel / ovl. 23-5-1915 te Meppel fam. 116: ( IX-14-81 )

  Generatie X  
X-1-1 Gerrit MEKKRING
geb. 15-11-1850 te Haren
ovl. 24-5-1925 te Haren (Onnen), 74 jaar oud
zoon van: Derk Mekker MEKKRING
Hinderika RUTGERS

( IX-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1878).
 
  Hij trouwde op 12-10-1878 te Haren met:  
  Azina FOLKERS
geb. 12-12-1854 te Bedum
ovl. 20-3-1931 te Veendam, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Harkes] FOLKERS
Catharina [Azings] MULDER

  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan MEKKERING geb. 8-3-1879 te Haren (Harenermolen) / ovl. 19-6-1879 te Haren (Onnen) ( XI-1-1 )
  2. Jan MEKKERING geb. 23-3-1880 te Haren (Onnen) / ovl. 22-12-1941 te Groningen ( XI-1-2 )
  3. Henderika MEKKRING geb. 20-11-1882 te Haren / ovl. 17-1-1962 te Groningen ( XI-1-3 )
  4. Derk MEKKERING geb. 24-8-1886 te Haren (Onnen) / ovl. 22-11-1959 te Groningen ( XI-1-4 )

X-1-2 Trientje MEKKRING
geb. 7-12-1852 te Haren (Onnen)
ovl. 27-1-1940 te Zuidlaren, 87 jaar oud
dochter van: Derk Mekker MEKKRING
Hinderika RUTGERS

( IX-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook gevonden als Trijntje.
 
  Zij trouwde op 10-5-1879 te Haren met:  
  Wytze Regnerus DANTUMA
geb. 30-9-1850 te Tietjerksteradeel (Hardegarijp)
ovl. 8-7-1904 te Haren (overl. te Groningen), 53 jaar oud
zoon van: Regnerus [Ybes] DANTUMA
Antje [Wytzes] de BOER

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook gevonden als Wietse. Beroep: spoorwegwerker (1879, 1880, 1882), spoorwachter (1885, 1890), spoorwegwerker (1901), wegwerker (1904).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika DANTUMA geb. 17-1-1880 te Assen (Loon) ( XI-2-5 )
  2. Antje DANTUMA geb. 1-5-1882 te Haren (GA-45) / ovl. 6-5-1948 te Zuidlaren ( XI-2-6 )
  3. Regnerus DANTUMA geb. 12-9-1885 te Vries (Taarlo) ( XI-2-7 )
  4. Derk DANTUMA geb. 27-9-1890 te Haren (Essen) (GA-88) / ovl. 26-4-1962 te Alameda County (CA, U.S.A.) ( XI-2-9 )
  5. Tietje DANTUMA geb. 27-9-1890 te Haren (Essen) (GA-87) / ovl. 13-10-1960 te Groningen ( XI-2-8 )
  6. Egberdiena DANTUMA geb. 9-3-1893 te Haren / ovl. 29-4-1974 te Leeuwaderadeel ( XI-2-10 )

X-1-3 Roelfien MEKKRING
geb. 24-10-1855 te Haren
ovl. 5-3-1934 te Haren (Onnen), 78 jaar oud
dochter van: Derk Mekker MEKKRING
Hinderika RUTGERS

( IX-2-2 )
  Zij trouwde op 13-5-1882 te Eelde met:  
  Geert UBELS
geb. 24-12-1858 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 20-4-1938 te Haren, 79 jaar oud
zoon van: Gerard UBELS
Annechien WILKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1894), landbouwer (1910 - 1918).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerhard UBELS geb. 14-2-1883 te Haren / ovl. 11-1-1955 te Groningen ( XI-3-11 )
  2. Henderika UBELS geb. 28-2-1886 te Haren (Glimmen) / ovl. 7-11-1894 te Haren (Noordlaren) ( XI-3-12 )
  3. Annechien UBELS geb. 6-4-1889 te Haren / ovl. 4-7-1955 te Haren ( XI-3-14 )
  4. Derk UBELS geb. 6-4-1889 te Haren / ovl. 12-5-1950 te Haren ( XI-3-13 )
  5. Elsien UBELS geb. 23-11-1892 te Haren (Noordlaren) (GA-118) / ovl. 6-4-1969 te Haren ( XI-3-15 )

X-1-4 Jan MEKKRING
geb. 2-9-1858 te Haren (Onnen)
ovl. 3-12-1932 te Haren (Westerveen), 74 jaar oud
zoon van: Derk Mekker MEKKRING
Hinderika RUTGERS

( IX-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1887), arbeider (1890 - 1895, 1909, 1910); voerman (1915), landbouwer (1917).
 
  Hij trouwde (1) op 30-7-1887 te Ten Boer met:  
  Geertje HUISMAN
geb. 27-10-1866 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 17-6-1894 te Haren (Glimmen), 27 jaar oud
dochter van: Arend [Hindriks] HUISMAN
Anje [Mennes] BLINK

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1887)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 20 jaar; wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend MEKKRING geb. 27-4-1885 te Ten Boer (Woltersum) ( XI-4-16 )
  2. Derk MEKKRING geb. 16-2-1888 te Groningen ( XI-4-17 )
  3. Antje MEKKRING geb. 24-5-1890 te Zuidlaren / ovl. 15-5-1891 te Haren (Onnen) ( XI-4-18 )
  4. Henderikus MEKKRING geb. 20-3-1892 te Groningen ( XI-4-19 )
  5. Antje MEKKRING geb. 10-6-1894 te Haren (Glimmen) / ovl. 17-7-1894 te Haren (Onnen) ( XI-4-20 )
  Hij trouwde (2) op 13-4-1895 te Haren met:  
  Geessien HINDRIKS
geb. 5-3-1849 te Haren
ovl. 19-1-1925 te Haren (Onnen), 75 jaar oud
dochter van: Lucas HENDRIKS
Jantje [Harms] BOELENS

  Persoonlijke informatie
beroep: arbeidster (1895).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 36 jaar, bruid 46 jaar; weduwnaar van Geertje Huisman; weduwe van Roelf Hofstee en van Hindrik Wiggers.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje MEKKERING geb. 2-10-1895 te Haren / ovl. 23-9-1938 te Haren (overl. te Groningen) ( XI-4-21 )

X-1-5 Harm MEKKRING
geb. 14-5-1862 te Haren (Onnen)
zoon van: Derk Mekker MEKKRING
Hinderika RUTGERS

( IX-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: wegwerker (1896), spoorwegwachter (1902), scheepstimmerknecht (1910), scheepstimmerman (1917).
 
  Hij trouwde op 2-8-1896 te Groningen met:  
  Wobbiena ALSEMA
geb. 23-1-1864 te Garsthuizen
dochter van: Bront ALSEMA
Geertje KUIPERS

  Bij het huwelijk
wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna MEKKRING geb. 23-2-1892 te Baflo ( XI-5-22 )
  2. Brondt MEKKRING geb. 12-2-1899 te Groningen ( XI-5-23 )
  3. Derk MEKKRING geb. 1-11-1900 te Achtkarspelen (Buitenpost) / ovl. 30-1-1902 te Grootegast ( XI-5-24 )

X-1-6 Egbert MEKKRING
geb. 25-7-1865 te Haren (Onnen)
ovl. 21-9-1868 te Haren (Onnen), 3 jaar oud
zoon van: Derk Mekker MEKKRING
Hinderika RUTGERS

( IX-2-2 )

X-1-7 Egbertien MEKKRING
geb. 13-10-1868 te Haren (Onnen)
ovl. 14-5-1943 te Haren (Onnen), 74 jaar oud
dochter van: Derk Mekker MEKKRING
Hinderika RUTGERS

( IX-2-2 )
  Zij trouwde op 9-5-1891 te Haren met:  
  Harmannus VISSER
geb. 28-11-1865 te Haren (Onnen)
ovl. 22-4-1931 te Haren (Onnen), 65 jaar oud
zoon van: Feike [Jans] VISSER
Grietje ELLENS

fam. 5: ( IV-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1891), hellingknecht (1913, 1915), scheepstimmerknecht (1918).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika VISSER geb. 14-1-1892 te Haren fam. 5: ( VI-5-17 )
  2. Feike VISSER geb. 1-11-1893 te Haren fam. 5: ( VI-5-18 )
  3. Derk VISSER geb. 10-3-1895 te Haren (Onnen) fam. 5: ( VI-5-19 )
  4. Grietje VISSER geb. 10-5-1896 te Haren / ovl. 18-5-1917 te Groningen fam. 5: ( VI-5-20 )
  5. Trientje VISSER geb. 7-5-1900 te Waterhuizen fam. 5: ( VI-5-21 )

X-2-8 Rudolf Gerrit NIJLAND
geb. 17-1-1872 te Eelde
ovl. te Vries (De Punt)
zoon van: Gerrit NIJLAND
Meinke NIJDAM

( IX-3-4 )
  Hij trouwde (1) op 13-4-1896 te Vries met:  
  Aaltje SEGGERS
geb. 25-8-1869 te Anloo (Annen)
ovl. 19-7-1901 te Vries (De Punt), 31 jaar oud
dochter van: Geert SEGGERS
Hinderkien WESTERHOF

  Uit deze relatie  
  1. Menke NIJLAND geb. 16-6-1896 te Vries (De Punt) ( XI-6-25 )
  2. Geert NIJLAND geb. 5-6-1898 te Vries (Yde) ( XI-6-26 )
  3. Gerrit Egbert NIJLAND geb. 21-3-1901 te Vries (Yde) / ovl. 7-4-1935 te Groningen ( XI-6-27 )
  Hij trouwde (2) op 9-5-1903 te Eelde met:  
  Zwaantje STAATS
geb. 31-5-1866 te Zuidlaren
dochter van: Harm STAATS
Geesje de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Geesje Alida NIJLAND geb. 13-12-1903 te Vries (De Punt) ( XI-6-28 )
  2. Arendina NIJLAND geb. 17-2-1905 te Vries (Yde) / ovl. 8-2-1906 te Vries (Yde) ( XI-6-29 )
  3. Arend NIJLAND geb. 22-2-1906 te Eelde / ovl. 6-3-1906 te Eelde ( XI-6-30 )
  4. Arend Jan NIJLAND geb. 28-3-1907 te Sappemeer (Kleinemeer) / ovl. 21-4-1907 te Sappemeer (Kleinemeer) ( XI-6-31 )
  5. Arendina Jantina NIJLAND geb. 14-8-1909 te Hoogkerk (Kostverloren) / ovl. 6-9-1909 te Hoogkerk (Kostverloren) ( XI-6-32 )

X-2-9 Jantien NIJLAND
geb. 16-1-1876 te Vries (Yde)
ovl. 18-2-1947 te Vries (Yde), 71 jaar oud
dochter van: Gerrit NIJLAND
Meinke NIJDAM

( IX-3-4 )
  Zij trouwde (1) op 11-6-1904 te Vries met:  
  Hendrik IPEMA
geb. 31-3-1872 te Haren (Glimmen)
ovl. 27-4-1908 te Vries (De Punt), 36 jaar oud
zoon van: Albert IPEMA
Aaltien PIKKERT

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje IPEMA geb. 16-9-1904 te Vries (De Punt) ( XI-7-33 )
  2. Gerrit IPEMA geb. 2-9-1906 te Haren (Glimmen) ( XI-7-34 )
  Zij trouwde (2) op 16-4-1910 te Vries met:  
  Roelf BATHOORN
geb. 19-8-1870 te Peize
ovl. 17-5-1948 te Haren (Glimmen), 77 jaar oud
zoon van: Freerk BATHOORN
Marchien NIJLAND
fam. 33: ( V-2-6 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom en Bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Markus BATHOORN geb. 25-1-1911 te Vries (De Punt) / ovl. 14-7-1914 te Vries (De Punt) fam. 33: ( VII-18-92 )
  2. Roelfje BATHOORN geb. 12-12-1912 te Vries (De Punt) / ovl. 22-11-1919 te Groningen fam. 33: ( VII-18-93 )

X-2-10 NN NIJLAND
geb. 5-5-1879 te Vries (Yde)
ovl. 5-5-1879 te Vries (Yde), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit NIJLAND
Meinke NIJDAM

( IX-3-4 )

X-2-11 Roelfien NIJLAND
geb. 14-1-1881 te Vries (Yde)
ovl. 20-1-1933 te Vries, 52 jaar oud
dochter van: Gerrit NIJLAND
Meinke NIJDAM

( IX-3-4 )
  Zij trouwde op 5-5-1906 te Vries met:  
  Geert HOMAN
geb. 26-1-1872 te Vries (N. Willemskanaal)
zoon van: Roelof HOMAN
Aaltien ter BORGH


X-2-12 Egbert NIJLAND
geb. 14-6-1884
ovl. 30-12-1890 te Vries (De Punt), 6 jaar oud
zoon van: Gerrit NIJLAND
Meinke NIJDAM

( IX-3-4 )

X-2-13 Antje NIJLAND
geb. 10-6-1888 te Vries (De Punt)
ovl. 18-12-1951 te Haren, 63 jaar oud
dochter van: Gerrit NIJLAND
Meinke NIJDAM

( IX-3-4 )
  Zij trouwde op 22-5-1919 te Haren (HA-18) met:  
  Lukas ARENDS
geb. 25-7-1889 te Haren
ovl. 20-10-1935 te Haren (OA-74), 46 jaar oud
zoon van: Pieter ARENDS
Willempje BAZUIN
fam. 9: ( V-3-10 )
fam. 2: ( VI-3-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: winkelier (1919, 1935)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: winkelier; beroep vader bruidegom.: winkelier; bruidegom 29 jaar; bruid 30 jaar
 

X-3-14 Sieze NIJDAM
geb. 23-5-1870 te Groningen
ovl. 2-7-1870 te Groningen, 40 dagen oud
zoon van: Berend NIJDAM
Eltje AVERES
( IX-4-5 )
fam. 117: ( XIII-47-161 )

X-3-15 Alle NIJDAM
geb. 5-11-1872 te Groningen
ovl. 6-6-1873 te Groningen, 7 maand oud
zoon van: Berend NIJDAM
Eltje AVERES
( IX-4-5 )
fam. 117: ( XIII-47-161 )

X-4-16 NN NIJDAM
geb. 13-2-1879 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-2-1879 te Haren (Hoornschedijk), 0 dagen oud
zoon van: Willem NIJDAM
Aaltje FEENSTRA
( IX-4-6 )

X-4-17 Anna Maria NIJDAM
geb. 8-1-1881 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Willem NIJDAM
Gepke HOENDERKEN
( IX-4-6 )
fam. 46: ( VIII-8-31 )
  Zij trouwde op 20-7-1899 te Groningen met:  
  Johannes Christoffel VAARBERG
geb. 24-1-1880 te Amsterdam
zoon van: Johannes Christoffel VAARBERG
Henderika Sophia STUVE

  Bij het huwelijk
bruidegom jaar, bruid jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes Christoffel VAARBERG geb. 28-12-1899 te Utrecht ( XI-8-37 )
  2. Hendrika Sophia VAARBERG geb. 9-7-1901 te Utrecht ( XI-8-38 )
  3. Willemina Geertruida VAARBERG geb. 22-12-1902 te Utrecht ( XI-8-39 )

X-4-18 Annechien NIJDAM
geb. 7-12-1882 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-4-1946 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Willem NIJDAM
Gepke HOENDERKEN
( IX-4-6 )
fam. 46: ( VIII-8-31 )
  Zij trouwde op 19-7-1906 te Groningen met:  
  Cornelis Jan EVENHUIS
geb. 21-11-1876 te Groningen
ovl. 4-9-1940 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Jan [Cornelis] EVENHUIS
Geertje STEGIE

  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Cornelis EVENHUIS geb. 11-12-1907 te Groningen ( XI-9-40 )
  2. Gepke EVENHUIS geb. 3-3-1910 te Groningen ( XI-9-41 )

X-4-19 Sieze NIJDAM
geb. 10-6-1885 te Haren
zoon van: Willem NIJDAM
Gepke HOENDERKEN
( IX-4-6 )
fam. 46: ( VIII-8-31 )
  Hij trouwde op 4-5-1916 te Groningen met:  
  Harmina HEMPENIUS
geb. 9-2-1889 te Marum
dochter van: Hotze HEMPENIUS
Engeltje JANSONIUS

  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 27 jaar. Wettiging 1 kind
 

X-4-20 Alberdina NIJDAM
geb. 19-5-1887 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 26-10-1962 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Willem NIJDAM
Gepke HOENDERKEN
( IX-4-6 )
fam. 46: ( VIII-8-31 )
  Zij trouwde op 13-8-1908 te Groningen met:  
  Jan FREESE
geb. 2-6-1886 te Groningen
ovl. 29-12-1932 te Groningen, 46 jaar oud
zoon van: Obbe [Jans] FREESE
Karsiena WATERBERG

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Obbe Jan FREESE geb. 25-1-1909 te Groningen ( XI-10-42 )
  2. Willem FREESE geb. 24-12-1910 te Groningen ( XI-10-43 )
  3. Karsiena FREESE geb. 12-11-1912 te Groningen ( XI-10-44 )

X-4-21 Berend NIJDAM
geb. 11-5-1889 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 15-1-1904 te Groningen, 14 jaar oud
zoon van: Willem NIJDAM
Gepke HOENDERKEN
( IX-4-6 )
fam. 46: ( VIII-8-31 )

X-4-22 Albert NIJDAM
geb. 9-10-1891 te Groningen
zoon van: Willem NIJDAM
Gepke HOENDERKEN
( IX-4-6 )
fam. 46: ( VIII-8-31 )

X-4-23 Reinder NIJDAM
geb. 9-12-1895 te Groningen
ovl. 28-4-1896 te Groningen, 4 maand oud
zoon van: Willem NIJDAM
Gepke HOENDERKEN
( IX-4-6 )
fam. 46: ( VIII-8-31 )

X-5-24 Anna Maria NIJDAM
geb. 9-2-1879 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jelle NIJDAM
Kaatje HAAKMAN
( IX-4-7 )
  Zij trouwde op 12-8-1903 te Assen met:  
  Ebel GEERTSEMA
geb. 2-5-1879 te Winsum
ovl. 2-1-1947 te Assen
zoon van: Jan GEERTSEMA
Stientje DREWES

  Uit deze relatie  
  1. Jan GEERTSEMA geb. 24-11-1903 te Assen (Peelo) ( XI-11-45 )
  2. Jelle GEERTSEMA geb. 24-7-1908 te Assen ( XI-11-46 )
  3. Stientje GEERTSEMA geb. 9-2-1910 te Assen ( XI-11-47 )

X-5-25 Hillegien NIJDAM
geb. 16-1-1881 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-12-1962 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Jelle NIJDAM
Kaatje HAAKMAN
( IX-4-7 )
  Zij trouwde op 3-5-1906 te Groningen met:  
  Albert BOERSMA
geb. 28-11-1877 te Groningen
zoon van: Lammert BOERSMA
Aukje van der HEIDE

  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammertdiena Auktjeliena BOERSMA geb. 18-4-1907 te Groningen ( XI-12-48 )
  2. Jelle BOERSMA geb. 11-7-1910 te Groningen / ovl. 9-1-1911 te Groningen ( XI-12-49 )

X-5-26 Hielke NIJDAM
geb. 20-1-1883 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-4-1883 te Eelde (Paterswolde), 2 maand oud
zoon van: Jelle NIJDAM
Kaatje HAAKMAN
( IX-4-7 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bijna 3 maanden oud.
 

X-5-27 Trientje NIJDAM
geb. 26-5-1884 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-6-1884 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jelle NIJDAM
Kaatje HAAKMAN
( IX-4-7 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling zus met Eltje
 

X-5-28 Eltje NIJDAM
geb. 26-5-1884 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 31-5-1884 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jelle NIJDAM
Kaatje HAAKMAN
( IX-4-7 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling zus met Trientje
 

X-6-29 Jantje NIJDAM
geb. 3-10-1861 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-9-1943 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )

X-6-30 Trientje NIJDAM
geb. 19-7-1864 te Haren
ovl. 6-5-1904 te Zuidlaren (Midlaren), 39 jaar oud
dochter van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )
  Zij trouwde op 31-5-1890 te Zuidlaren met:  
  Jan STAATS
geb. 29-2-1864 te Zuidlaren
ovl. 21-12-1947 te Anloo (Schipborg), 83 jaar oud
zoon van: Harm STAATS
Geesje de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1892-1901) en (1913-1922).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm STAATS geb. 28-9-1892 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-13-50 )
  2. Aalkie STAATS geb. 8-11-1893 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 4-7-1976 te Haren ( XI-13-51 )
  3. Geesje STAATS geb. 22-1-1896 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-13-52 )
  4. Jantje STAATS geb. 18-5-1897 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-13-53 )
  5. Hendrikje STAATS geb. 6-8-1899 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 15-9-1899 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-13-54 )
  6. Hendrikje STAATS geb. 21-1-1901 te Zuidlaren (Midlaren) / ovl. 18-12-1913 te Hoogezand (overl. Groningen) ( XI-13-55 )

X-6-31 Annechien NIJDAM
geb. 27-6-1866 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-10-1923 te Groningen, 57 jaar oud
dochter van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )
  Zij trouwde op 28-5-1892 te Haren met:  
  Jan MEDENDORP
geb. 10-8-1861 te Zuidlaren
ovl. 12-2-1925 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Hendrik [Edzes] MEDENDORP
Frouwke GROENHOF

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1920)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom houtzager
bruidegom 30 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Albertus MEDENDORP geb. 3-9-1896 te Haren ( XI-14-56 )

X-6-32 Anna NIJDAM
geb. 1-10-1868 te Haren
ovl. 24-9-1933 te Haren, 64 jaar oud
dochter van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster.
 

X-6-33 Andries NIJDAM
geb. 19-6-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-5-1907 te Haren (Hoornschedijk), 35 jaar oud
zoon van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
Overleden in Eelde.
 

X-6-34 Siena NIJDAM
geb. 30-11-1875 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-10-1955 te Foxhol, 79 jaar oud
dochter van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1902).
 
  Zij trouwde op 24-5-1902 te Noorddijk met:  
  Henderikus ROFFEL
geb. 27-9-1874 te Noorddijk (Engelbert)
ovl. 25-4-1960 te Hoogezand-Sappemeer, 85 jaar oud
zoon van: Jan ROFFEL
Nijssien KNOLLEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1902).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Nijssien ROFFEL geb. 23-6-1903 te Noorddijk (Engelbert) ( XI-15-57 )
  2. Jan ROFFEL geb. 14-9-1904 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 19-9-1986 te Groningen ( XI-15-58 )
  3. Alkien ROFFEL geb. 16-9-1907 te Noorddijk (Engelbert) / ovl. 11-7-1995 ( XI-15-59 )
  4. Wobbechien ROFFEL geb. ca 1919 te Noorddijk ( XI-15-60 )

X-6-35 Sieze NIJDAM
geb. 16-12-1875 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-12-1875 te Haren (Hoornschedijk), 8 dagen oud
zoon van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )

X-6-36 Jan NIJDAM
geb. 21-11-1879 te Haren
ovl. 7-3-1941 te Haren (overl. Groningen), 61 jaar oud
zoon van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tolgaarder
 
  Hij trouwde op 16-5-1908 te Eelde met:  
  Willemtien SNIJDER
geb. 21-11-1878 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan SNIJDER
Nijske RUTGERS

  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan NIJDAM geb. 13-1-1909 te Eelde (Paterswolde) ( XI-16-61 )
  2. Hendrik NIJDAM geb. 24-7-1910 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-3-1949 te Haren ( XI-16-62 )
  3. Albertus NIJDAM geb. 4-6-1912 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-16-63 )

X-6-37 Hendrik NIJDAM
geb. 16-7-1884 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 6-11-1945 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Jan NIJDAM
Alkien ALLES
( IX-6-15 )
( IX-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: houtsteksknecht (1907).
 
  Hij trouwde op 23-5-1907 te Groningen met:  
  Niklazina LESTERHUIS
geb. 24-7-1883 te Middelstum
dochter van: Harm LESTERHUIS
Karolina GUNTER

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alkina NIJDAM geb. 30-10-1907 te Groningen ( XI-17-64 )
  2. Carolina NIJDAM geb. 11-11-1909 te Groningen / ovl. 24-12-1909 te Groningen ( XI-17-65 )

X-7-38 Egberdina BENNINK
geb. 9-8-1865 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 20-9-1865 te Haren (Hoornschedijk) (OA-46), 6 weken oud
dochter van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )

X-7-39 Trientje BENNINK
geb. 6-1-1867 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-11-1868 te Haren (Hoornschedijk), 21 maand oud
dochter van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )

X-7-40 Trientje BENNINK
geb. 7-2-1870 te Haren (Hoornschedijk) (GA-16)
ovl. 17-5-1961 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )
  Zij trouwde op 14-5-1896 te Groningen met:  
  Hendrik OTTENS
geb. 4-11-1873 te Haren (Helpman)
ovl. 6-4-1950 te Groningen (ovl. Zuidlaren), 76 jaar oud
zoon van: Hindrik [Bonnes] OTTENS
Mettien MENNES

  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier.
Overleden in het Dennenoord (Zuidlaren)
 

X-7-41 Egberdina BENNING
geb. 14-4-1873 te Haren (Hoornschedijk) (GA-46)
ovl. 8-3-1949 te Groningen (OA-478), 75 jaar oud
dochter van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )
  Zij trouwde op 18-2-1893 te Haren (HA-3) met:  
  Klaas MAKKEN
geb. 24-3-1871 te Groningen (GA-323)
ovl. 9-6-1958 te Groningen (OA-897), 87 jaar oud
zoon van: Derk Lijwe MAKKEN
Jantje EVENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1893, 1894, 1897), veehouder (1894, 1921, 1929).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk Lijwe MAKKEN geb. 15-10-1893 te Haren (Euvelgunne) (GA-104) / ovl. 21-10-1893 te Haren (Helpman) (OA-76) ( XI-18-66 )
  2. Derk Lijwe MAKKEN geb. 27-9-1894 te Haren (Helpman) (GA-101) ( XI-18-67 )
  3. Albert MAKKEN geb. 18-10-1895 te Haren (Helpman) (GA-114) ( XI-18-68 )
  4. Jantje MAKKEN geb. 5-10-1897 te Haren (Gideon) (GA-107) ( XI-18-69 )

X-7-42 Alkien BENNINK
geb. 19-11-1876 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-3-1954 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )
  Zij trouwde op 14-6-1896 te Groningen met:  
  Tekke EVENHUIS
geb. 3-11-1870 te Groningen
ovl. 7-4-1961 te Groningen, 90 jaar oud
zoon van: Willem EVENHUIS
Heilina de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepsjager (1896), arbeider (1918).
 
  Uit deze relatie  
  1. Heilina EVENHUIS geb. 2-3-1897 te Groningen ( XI-19-70 )
  2. Willem EVENHUIS geb. 12-11-1898 te Groningen / ovl. 10-12-1899 te Groningen ( XI-19-71 )
  3. Hinderkien EVENHUIS geb. 26-9-1900 te Groningen ( XI-19-72 )
  4. Willem EVENHUIS geb. 22-8-1902 te Groningen ( XI-19-73 )
  5. Trientje EVENHUIS geb. 12-1-1905 te Groningen ( XI-19-74 )
  6. Aaltje EVENHUIS geb. 10-10-1906 te Groningen ( XI-19-75 )
  7. Albert EVENHUIS geb. 17-4-1909 te Groningen ( XI-19-76 )
  8. Ekberdina EVENHUIS geb. 15-11-1910 te Groningen ( XI-19-77 )
  9. Drewes EVENHUIS geb. 1912 te Groningen / ovl. 26-3-1913 te Groningen ( XI-19-78 )

X-7-43 Jantje BENNINK
geb. 17-5-1881 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 3-6-1881 te Haren (Hoornschedijk), 17 dagen oud
dochter van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )

X-7-44 Jan BENNINK
geb. 22-1-1883 te Haren (Hoornschedijk) (GA-5)
zoon van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: suikerbakker (1906).
 
  Hij trouwde op 5-8-1906 te Groningen met:  
  Aaltje EVENHUIS
geb. 21-12-1884 te Groningen
dochter van: Freerk EVENHUIS
Fenna SCHARPHORN

  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien BENNINK geb. 8-9-1907 te Groningen / ovl. 10-11-1907 te Groningen ( XI-20-79 )
  2. Hinderkien BENNINK geb. 10-11-1908 te Groningen ( XI-20-80 )
  3. NN BENNINK geb. 20-12-1922 te Groningen / ovl. 20-12-1922 te Groningen ( XI-20-81 )

X-7-45 Andries BENNINK
geb. 19-4-1886 te Haren (Hoornschedijk) (GA-39)
zoon van: Albert BENNINK
Henderkje ALLES

( IX-5-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kurkensnijder (1905).
 
  Hij trouwde op 17-12-1905 te Groningen met:  
  Hillegonda Maria HILLEBRANDS
geb. 25-2-1886 te Groningen
dochter van: Rieke HILLEBRANDS
Hillegonda WILKENS

  Bij het huwelijk
bruidegom 19 jaar, bruid 19 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien BENNINK geb. 28-10-1905 te Groningen ( XI-21-82 )
  2. Henderikus BENNINK geb. 15-9-1907 te Groningen ( XI-21-83 )
  3. Trientje BENNINK geb. 30-9-1910 te Groningen / ovl. 25-8-1946 te Groningen ( XI-21-84 )
  4. Albert BENNINK geb. 28-10-1912 te Groningen / ovl. 10-3-1945 te Groningen ( XI-21-85 )

X-8-46 Sieze NIJDAM
geb. 17-4-1866 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 20-11-1942 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1898, 1900).
 
  Hij trouwde op 26-5-1898 te Haren met:  
  Geessien BRIEK
geb. 16-7-1875 te Nieuw Scheemda
dochter van: Boelo BRIEK
Aaltje de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1898)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN NIJDAM geb. 27-1-1900 te Haren (Onnen) / ovl. 27-1-1900 te Haren (Onnen) ( XI-22-86 )
  2. Hendrikje NIJDAM geb. 28-6-1902 te Haren ( XI-22-87 )
  3. Aaltje NIJDAM geb. 19-8-1904 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-22-88 )
  4. Siena NIJDAM geb. 2-8-1906 te Nijdam / ovl. 6-1-1943 te Groningen ( XI-22-89 )
  5. Gepke NIJDAM geb. 20-7-1907 te Haren ( XI-22-90 )
  6. Derk NIJDAM geb. 29-1-1910 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-22-91 )

X-8-47 Grietje NIJDAM
geb. 5-11-1867 te Haren
ovl. 25-7-1871 te Haren, 3 jaar oud
dochter van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )

X-8-48 Hendrik NIJDAM
geb. 16-1-1870 te Haren
ovl. 29-3-1931 te Haren (Noordlaren), 61 jaar oud
zoon van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vervener (1907, 1909), arbeider (1914).
Begraven te Haren (Noordlaren).
 
  Hij trouwde op 8-3-1907 te Haren met:  
  Detje EISSENS
geb. 24-10-1882 te Ten Boer
ovl. 5-7-1960 te Veendam, 77 jaar oud
dochter van: Eisse EISSENS
Detje EISENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1907). Begraven te Haren (Noordlaren)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 37 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien NIJDAM geb. 28-12-1907 te Haren ( XI-23-92 )
  2. Eise NIJDAM geb. 30-1-1909 te Haren / ovl. 13-11-1909 te Haren ( XI-23-93 )
  3. Eise NIJDAM geb. 18-6-1910 te Haren / ovl. 22-10-1970 ( XI-23-94 )
  4. Eitje NIJDAM geb. 23-1-1912 te Haren ( XI-23-95 )
  5. Derkje NIJDAM geb. ca 1913 te Haren (Noordlaren) / ovl. 21-12-1914 te Haren (Noordlaren) ( XI-23-96 )
  6. Derkje NIJDAM geb. 9-12-1916 te Haren (Noordlaren) / ovl. 28-1-2008 te Veendam ( XI-23-97 )
  7. Derk NIJDAM geb. 7-4-1919 te Haren (Noordlaren) ( XI-23-98 )
  8. Hendrik NIJDAM geb. 22-1-1922 te Haren (Noordlaren) / ovl. 11-4-1969 te Emmeloord ( XI-23-99 )

X-8-49 Jan NIJDAM
geb. 27-1-1873 te Haren
ovl. 29-3-1950 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1897), arbeider (1898), schipper (1922).
 
  Hij trouwde op 20-5-1897 te Haren (HA-22) met:  
  Henderkien ZEWUSTER
geb. 7-11-1874 te Eelde
ovl. 29-5-1952 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Luichien ZEEWUSTER fam. 113: ( VII-16-66 )
  Persoonlijke informatie
Vader onbekend. Beroep: dienstbode (1897).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk NIJDAM geb. 1-4-1898 te Haren (Onnen) / ovl. 21-9-1898 te Haren (Onnen) ( XI-24-100 )
  2. Derk NIJDAM geb. 22-10-1899 te Haren (Onnen) / ovl. 22-3-1979 te Den haag ( XI-24-101 )
  3. Luchina NIJDAM geb. 18-3-1901 te Haren / ovl. 24-6-1965 te Groningen ( XI-24-102 )
  4. Henderkien NIJDAM geb. 4-3-1903 te Haren ( XI-24-103 )
  5. Gerreta NIJDAM geb. 3-12-1904 te Haren (Onnen) ( XI-24-104 )
  6. Grietje NIJDAM geb. 7-5-1906 te Haren (Onnen) / ovl. 11-2-1992 te Groningen ( XI-24-105 )
  7. Jan NIJDAM geb. 4-1-1908 te Haren (Onnen) / ovl. 1-6-1971 te Groningen ( XI-24-106 )
  8. Roelf NIJDAM geb. 3-8-1909 te Haren (Onnen) ( XI-24-107 )
  9. Jantje NIJDAM geb. 21-6-1911 te Haren (Onnen) ( XI-24-108 )
  10. Anna NIJDAM geb. 13-9-1913 te Noorddijk (Waterhuizen) / ovl. 1-2-1986 te Groningen ( XI-24-109 )
  11. Sientje NIJDAM geb. 13-4-1915 te Hoogkerk ( XI-24-110 )
  12. David NIJDAM geb. 2-2-1918 te Hoogkerk / ovl. 17-2-1944 te Groningen ( XI-24-111 )
  13. Willem NIJDAM geb. 1921 te Bedum / ovl. 21-1-1922 te Hoogkerk ( XI-24-112 )

X-8-50 Grietje NIJDAM
geb. 26-1-1875 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 23-10-1942 te Groningen, 67 jaar oud
dochter van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Zij trouwde op 12-3-1904 te Haren met:  
  Hendrik HARMS
geb. 25-12-1878 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-4-1957 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Hendrik HARMS
Annechien VENEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1904, 1905, 1911, 1913).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien HARMS geb. 8-8-1904 te Haren ( XI-25-113 )
  2. Hendrikje HARMS geb. 19-6-1905 te Haren / ovl. 20-8-1905 te Haren ( XI-25-114 )
  3. Derk HARMS geb. 11-7-1906 te Haren ( XI-25-115 )
  4. Jan HARMS geb. 5-8-1907 te Haren ( XI-25-116 )
  5. Hendrik HARMS geb. 3-12-1908 te Haren ( XI-25-117 )
  6. Geert HARMS geb. 3-2-1910 te Haren / ovl. 4-8-1911 ( XI-25-118 )
  7. Henderkien HARMS geb. 10-3-1912 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-25-119 )
  8. Geert HARMS geb. ca 1913 te Zuidlaren / ovl. 15-8-1913 te Zuidlaren (Midlaren)) ( XI-25-120 )

X-8-51 Willem Hendrik NIJDAM
geb. 19-6-1877 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling met Jantje.
 

X-8-52 Jantje NIJDAM
geb. 19-6-1877 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-12-1878 te Haren (Hoornschedijk), 17 maand oud
dochter van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling met Willem Hendrik.
 

X-8-53 Jantje NIJDAM
geb. 13-3-1880 te Eelde
ovl. 9-1-1955 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1902).
 
  Zij trouwde op 29-5-1902 te Haren met:  
  Roelf SCHEERINGA
geb. 26-7-1876 te Zuidhorn
ovl. 27-10-1961 te Groningen, 85 jaar oud
zoon van: Geert SCHEERINGA
Trijntje HEKKEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1902).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert Roelf SCHEERINGA geb. 26-1-1903 te Haren ( XI-26-121 )
  2. Hindrikje SCHEERINGA geb. 9-4-1904 te Eelde (Paterswolde) ( XI-26-122 )
  3. Dirk SCHEERINGA geb. 1-12-1912 te Groningen ( XI-26-123 )

X-8-54 Derk NIJDAM
geb. 26-1-1884 te Haren (Harenermolen)
ovl. 18-1-1941 te Haren, 56 jaar oud
zoon van: Derk NIJDAM
Hindrikje WIETZES
( IX-6-13 )
  Hij trouwde op 14-10-1927 te Haren met:  
  Stientje Jacoba ERNST
geb. 27-9-1905 te 't Zandt
ovl. 4-7-1944 te Haren (ovl: Groningen), 38 jaar oud
dochter van: Hinderikus ERNST
Anna TUINDER

  Uit deze relatie  
  1. Dirk NIJDAM geb. te Haren ( XI-27-124 )
  2. Anna Hinderika NIJDAM geb. te Haren ( XI-27-125 )

X-9-55 Jantje NIJDAM
geb. 2-11-1866 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-9-1921 te Bedum (Zuidwolde), 54 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Antje VISSER
( IX-6-14 )
  Zij trouwde op 6-9-1888 te Groningen met:  
  Jans JANSEN
geb. 22-7-1867 te Hoogkerk
ovl. 19-7-1914 te Bedum (Zuidwolde), 46 jaar oud
zoon van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )
  Persoonlijke informatie
beroep: veehouder (1888), veehandelaar (1913).
 
  Bij het huwelijk
wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien JANSEN geb. 18-1-1888 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-2-1892 te Groningen ( XI-28-126 )

X-9-56 Sieze NIJDAM
geb. 22-10-1869 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-4-1942 te Haren (OA-56), 72 jaar oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Antje VISSER
( IX-6-14 )
  Persoonlijke informatie
beroep: vervener (1908, 1922), landbouwer (1942).
 
  Hij trouwde op 23-1-1902 te Haren (HA-2) met:  
  Margaretha Henderika SWAVING
geb. 1-8-1878 te Haren (Helpman)
ovl. 20-2-1949 te Haren (OA-27), 70 jaar oud
dochter van: Geert SWAVING
Diena ZWANEVELD
fam. 27: ( VI-3-14 )
  Bij het huwelijk
beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 32 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Dina NIJDAM geb. 29-7-1902 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-10-1970 te Haren ( XI-29-127 )
  2. Roelf NIJDAM geb. 31-8-1903 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 29-7-1989 te Zuidlaren ( XI-29-128 )
  3. Geert NIJDAM geb. 26-3-1905 te Haren / ovl. 23-11-1984 te Haren(Glimmen) ( XI-29-129 )
  4. Johannes NIJDAM geb. 18-12-1906 te Haren / ovl. 25-11-1908 te Haren (Helpman) (OA-65) ( XI-29-130 )
  5. Johannes NIJDAM geb. 4-6-1909 te Haren / ovl. voor 1997 te Haren ( XI-29-131 )
  6. Sieze NIJDAM geb. 8-2-1912 te Haren ( XI-29-132 )
  7. Klaas NIJDAM geb. ca 1916 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-4-1922 te Haren (Hoornschedijk) (OA-32) ( XI-29-133 )

X-9-57 Janna NIJDAM
geb. 1-4-1872 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 2-1-1953 te Haren, 80 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Antje VISSER
( IX-6-14 )
  Zij trouwde op 28-5-1896 te Groningen met:  
  Geert BOS
geb. 24-12-1868 te Groningen
ovl. 17-10-1953 te Haren, 84 jaar oud
zoon van: Tijs BOS
Willempien MEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1896), kweeker (1935); groentenkweker (1951).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tijs BOS geb. 16-12-1896 te Groningen / ovl. 28-12-1951 te Haren ( XI-30-134 )
  2. Roelf BOS geb. 27-6-1898 te Groningen ( XI-30-135 )
  3. Jacob BOS geb. 10-1-1900 te Groningen / ovl. 22-11-1900 te Groningen ( XI-30-136 )
  4. Antje BOS geb. 20-12-1903 te Groningen / ovl. 18-7-1935 te Haren ( XI-30-137 )

X-9-58 Derk NIJDAM
geb. 29-12-1873 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 14-8-1885 te Haren (Hoornschedijk), 11 jaar oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Antje VISSER
( IX-6-14 )

X-10-59 Simon NIJDAM
geb. 4-1-1872 te Bedum
ovl. 29-4-1945 te Haren (overl. Warnsveld), 73 jaar oud
zoon van: Hendrik NIJDAM
Frouwke MUSCH
( IX-6-17 )

X-11-60 Jantje NIJDAM
geb. 13-5-1873 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-4-1956 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Siese NIJDAM
Trientien STEVENS
( IX-6-18 )
  Zij trouwde op 6-7-1902 te Groningen met:  
  Stephanus HERTZ
geb. 7-7-1877 te Groningen
ovl. 26-8-1951 te Groningen, 74 jaar oud
zoon van: Johannes Andreas HERTZ
Joanna HERUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: gasfitter (1902).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 29 jaar.
 

X-11-61 Janna Stevanna NIJDAM
geb. 8-6-1875 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-12-1951 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Siese NIJDAM
Trientien STEVENS
( IX-6-18 )
  Zij trouwde op 26-5-1901 te Groningen met:  
  Jan POSTEMA
geb. 1-3-1878 te Peize
zoon van: Arend POSTEMA
Bareldje ZUIDINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1901).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Barelt Siese POSTEMA geb. 18-9-1910 te Haren / ovl. 22-11-1947 te Zuidlaren ( XI-31-138 )

X-11-62 Siese NIJDAM
geb. 18-8-1878 te Eelde (Schelfhorst)
zoon van: Siese NIJDAM
Trientien STEVENS
( IX-6-18 )

X-11-63 Marchien NIJDAM
geb. 3-5-1881 te Eelde (Schelfhorst)
dochter van: Siese NIJDAM
Trientien STEVENS
( IX-6-18 )
  Zij trouwde op 23-5-1908 te haren met:  
  Jelmer de VRIES
geb. 23-6-1878 te Zuidhorn (Noordhorn)
ovl. 16-6-1961 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Bouke de VRIES
Trientje SIERSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: slager (1908).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje de VRIES geb. 20-3-1909 te Appingedam ( XI-32-139 )

X-13-69 Hindrik NIJDAM
geb. 28-11-1856 te Groningen
ovl. 11-1-1936 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Hindrik NIJDAM
Angniet JANSEN
( IX-14-57 )
( IX-7-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1885, 1912).
 
  Hij trouwde (1) op 31-12-1885 te Haren met:  
  Fokeltje POT
geb. 22-6-1846 te Achtkarspelen (Stroobos)
ovl. 14-2-1907 te Haren, 60 jaar oud
dochter van: Johannes [Abels] POT
Elisabet [Jakobs] FERINGA

  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 29 jaar.
weduwnaar van Fokeltje Pot.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN NIJDAM geb. 26-1-1886 te Groningen / ovl. 26-1-1886 te Groningen ( XI-36-151 )
  Hij trouwde (2) op 15-3-1912 te Haren met:  
  Anna BRYK
geb. 18-8-1867 te Groningen
ovl. 9-4-1925 te Groningen, 57 jaar oud
dochter van: Aaldrik BRYK
Abeltje VOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1912).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 55 jaar, bruid 44 jaar.
 

X-13-70 NN NIJDAM
geb. 28-12-1859 te Groningen
ovl. 28-12-1859 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Hindrik NIJDAM
Angniet JANSEN
( IX-14-57 )
( IX-7-20 )

X-13-71 Harmtien NIJDAM
geb. 22-9-1863 te Groningen
ovl. 6-10-1956 te Eelde, 93 jaar oud
dochter van: Hindrik NIJDAM
Angniet JANSEN
( IX-14-57 )
( IX-7-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1889) en baker. Begraven te Eelde (Oude Begraafplaats).
 
  Zij trouwde (1) op 16-5-1885 te Haren met:  
  Gerrit KAMPSTRA
geb. 24-8-1858 te Eelde
ovl. 21-2-1886, 27 jaar oud
zoon van: Hendrik KAMPSTRA
Geessien van der VEEN

  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Zij trouwde (2) op 25-5-1889 te Haren met:  
  Hendrik van der ES
geb. 15-4-1863 te Haren (Onnen)
ovl. 28-1-1946 te Eelde, 82 jaar oud
zoon van: Hindrik [Hinderks] van der ES
Alberdina ZWEERS
fam. 25: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1889), dienstknecht, koemelker (Hoogkerk), huisbewaarder (Noorddijk 1898) en veldarbeider (1900), wonende te Hoornschedijk en Eelde. Begraven te Eelde (Oude Begraafplaats).

24-05-1882: Hendrik vestigt zich in Groningen.
28-05-1889: Nadat zij op 25-5-1889 gehuwd zijn, gaat het echtpaar in Groningen wonen, Lange Boterdiep
Wijk N 179 + W.Slingelweg huisnr. 307A).
17-06-1890: Het echtpaar + Alberdina vertrekken uit Groningen en vestigen zich in Haren.
03-05-1895: Het echtpaar + Alberdina + Agnetta vestigen zich in Hoogkerk.
24-03-1898: Het echtpaar + de drie kinderen gaan naar Noorddijk (huisnr. A7).
16-05-1902: Het gehele gezin gaat naar Eelde (Esweg).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 25 jaar, weduwe van Gerrit Kampstra.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina van der ES geb. 19-9-1889 te Groningen fam. 25: ( VI-1-1 )
  2. Agnetta van der ES geb. 7-9-1892 te Haren / ovl. 14-8-1974 fam. 25: ( VI-1-2 )
  3. Annechien van der ES geb. 9-12-1896 te Hoogkerk fam. 25: ( VI-1-3 )

X-13-72 Geertruida (Truida) NIJDAM
geb. 24-3-1867 te Groningen
ovl. 6-9-1918 te Eelde (Vosbergen)
dochter van: Hindrik NIJDAM
Angniet JANSEN
( IX-14-57 )
( IX-7-20 )
  Zij trouwde op 21-5-1892 te Haren met:  
  Willem PIETERS
geb. 5-5-1864 te Haren
zoon van: Jantje PIETERS
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1892), arbeider (1897), landbouwer (1921).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Agniet PIETERS geb. 16-7-1893 te Groningen / ovl. 16-3-1894 te Groningen ( XI-37-153 )
  2. Jantje PIETERS geb. 16-7-1893 te Groningen / ovl. 5-12-1921 te Eelde (Paterswolde) ( XI-37-152 )
  3. Anchenette PIETERS geb. 13-1-1901 te Eelde / ovl. 2-8-1962 te Eelde ( XI-37-154 )

X-14-73 Harmtje JANSEN
geb. 7-10-1867 te Groningen
ovl. 19-10-1871 te Groningen, 4 jaar oud
dochter van: Wopke JANSEN
Anna NIJDAM
( IX-7-21 )
( IX-8-27 )

X-14-74 Hindrik JANSEN
geb. 18-10-1869 te Groningen
zoon van: Wopke JANSEN
Anna NIJDAM
( IX-7-21 )
( IX-8-27 )

X-14-75 Anna Maria (Anna) JANSEN
geb. 28-9-1871 te Groningen
ovl. 1-12-1909 te Haren (Glimmen) (OA-75), 38 jaar oud
dochter van: Wopke JANSEN
Anna NIJDAM
( IX-7-21 )
( IX-8-27 )
  Zij trouwde op 9-5-1895 te Haren (HA-11) met:  
  Harmannus HEKMAN
geb. 28-11-1868 te Haren (Glimmen)
ovl. 12-7-1925 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
fam. 11: ( V-4-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: karreman (vrachtrijder) (1895, 1909, 1921) / bode (1912).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: karreman; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Thijs HEKMAN geb. 13-12-1895 te Haren (Glimmen) fam. 11: ( VII-11-48 )
  2. Wopko HEKMAN geb. 18-12-1897 te Haren (Glimmen) / ovl. 10-6-1921 te Haren (Glimmen) (OA-31) fam. 11: ( VII-11-49 )
  3. Allerdina Catharina HEKMAN geb. 22-8-1902 te Haren (Glimmen) fam. 11: ( VII-11-50 )
  4. Anna HEKMAN geb. 28-6-1904 te Haren (Glimmen) fam. 11: ( VII-11-51 )
  5. Pieter HEKMAN geb. 20-10-1907 te Haren / ovl. 12-1-1909 te Haren (Glimmen) (OA-3) fam. 11: ( VII-11-52 )

X-14-76 Jannes JANSEN
geb. 4-8-1874 te Groningen
ovl. 7-3-1900 te Haren (Hoornschedijk), 25 jaar oud
zoon van: Wopke JANSEN
Anna NIJDAM
( IX-7-21 )
( IX-8-27 )

X-14-77 NN JANSEN
geb. 5-1-1880 te Groningen
ovl. 5-1-1880 te Groningen, 0 dagen oud
dochter van: Wopke JANSEN
Anna NIJDAM
( IX-7-21 )
( IX-8-27 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-14-78 Hendrik JANSEN
geb. 4-8-1883 te Groningen
ovl. 24-8-1886 te Haren (Hoornschedijk), 3 jaar oud
zoon van: Wopke JANSEN
Anna NIJDAM
( IX-7-21 )
( IX-8-27 )

X-15-79 Jan JANSEN
geb. 23-11-1861 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-1-1935 te Haren, 73 jaar oud
zoon van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1886, 1896), koemelker (1913 - 1920); veehouder (1921).
 
  Hij trouwde (1) op 29-7-1886 te Groningen met:  
  Willemina ANANIAS
geb. 6-8-1865 te Emmen (Maten)
ovl. 16-2-1895 te Groningen, 29 jaar oud
dochter van: Henderikus ANANIAS
Willemtje VELEMA

  Uit deze relatie  
  1. Harmtien JANSEN geb. 17-8-1886 te Groningen ( XI-38-155 )
  2. Henderikus JANSEN geb. 17-12-1888 te Groningen / ovl. 4-4-1944 te Haren (overl.: Groningen) ( XI-38-156 )
  3. Roelfina JANSEN geb. 9-5-1891 te Groningen ( XI-38-157 )
  4. Willem JANSEN geb. 22-4-1893 te Groningen / ovl. 9-7-1934 te Appingedam (Solwerd) ( XI-38-158 )
  Hij trouwde (2) op 4-6-1896 te Groningen met:  
  Roelfien van CALKER
geb. 22-2-1869 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 7-6-1940 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Jakob van KALKER
Hendrikje BAKKER

  Uit deze relatie  
  1. Jacob JANSEN geb. 23-12-1897 te Groningen / ovl. 29-5-1900 te Groningen ( XI-38-159 )
  2. Hindriktje JANSEN geb. 22-10-1901 te Groningen ( XI-38-160 )
  3. Elizabeth JANSEN geb. 10-4-1904 te Groningen / ovl. 12-3-1905 te Groningen ( XI-38-161 )
  4. Roelf JANSEN geb. 5-4-1906 te Groningen ( XI-38-162 )
  5. Jacob JANSEN geb. 21-2-1908 te Bedum (Noorderhoogebrug) ( XI-38-163 )
  6. Jannes JANSEN geb. 10-2-1912 te Bedum (Noorderhoogebrug) ( XI-38-164 )

X-15-80 Jans JANSEN
geb. 22-7-1867 te Hoogkerk
ovl. 19-7-1914 te Bedum (Zuidwolde), 46 jaar oud
zoon van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )
  Persoonlijke informatie
beroep: veehouder (1888), veehandelaar (1913).
 
  Hij trouwde (1) op 6-9-1888 te Groningen met:  
  Jantje NIJDAM
geb. 2-11-1866 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-9-1921 te Bedum (Zuidwolde), 54 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Antje VISSER
( IX-6-14 )
  Bij het huwelijk
wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien JANSEN geb. 18-1-1888 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 2-2-1892 te Groningen ( XI-28-126 )
  Hij trouwde (2) op 12-2-1913 te Bedum met:  
  Trientje van CALKER
geb. 27-4-1884 te Slochtern (Scharmer)
dochter van: Jakob van KALKER
Hendrikje BAKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelkster (1916)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom jaar, bruid 28 jaar.
 

X-15-81 Geert JANSEN
geb. 24-11-1869 te Groningen
ovl. 9-3-1870 te Groningen, 3 maand oud
zoon van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )

X-15-82 Geert JANSEN
geb. 27-12-1870 te Groningen
ovl. 1-2-1871 te Groningen, 36 dagen oud
zoon van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )

X-15-83 Harmtje JANSEN
geb. 5-1-1872 te Groningen
ovl. 9-2-1872 te Groningen, 35 dagen oud
dochter van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )

X-15-84 NN JANSEN
geb. 17-12-1873 te Groningen
ovl. 17-12-1873 te Groningen, 0 dagen oud
dochter van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-15-85 Elisabeth JANSEN
geb. 4-12-1874 te Groningen
ovl. 6-4-1875 te Groningen, 4 maand oud
dochter van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )

X-15-86 Elisabeth JANSEN
geb. 27-6-1876 te Groningen
dochter van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )

X-15-87 NN JANSEN
geb. 15-6-1878 te Groningen
ovl. 15-6-1878 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-15-88 Geert JANSEN
geb. 1-9-1880 te Groningen
ovl. 28-5-1961 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1901).
 
  Hij trouwde op 16-3-1901 te Noorddijk met:  
  Jantje ARENDS
geb. 16-5-1881 te Noorddijk
ovl. 1950
dochter van: Jan ARENDS
Derkje VEENSTRA
fam. 87: ( VI-3-17 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derkje JANSEN geb. 19-6-1901 te Groningen / ovl. 3-3-2000 ( XI-39-165 )
  2. Harmke JANSEN geb. 14-7-1902 te Groningen ( XI-39-166 )
  3. Roelf JANSEN geb. 11-7-1903 te Groningen / ovl. 21-7-1903 te Groningen ( XI-39-167 )
  4. Elisabeth JANSEN geb. 9-11-1905 te Groningen ( XI-39-168 )
  5. Jantina JANSEN geb. 15-2-1907 te Groningen / ovl. 14-4-1918 te Hoogkerk ( XI-39-169 )

X-15-89 Harmke JANSEN
geb. 23-6-1885 te Groningen
ovl. 3-7-1885 te Groningen, 10 dagen oud
dochter van: Roelf JANSEN
Harmtien BOER
( IX-7-22 )

X-16-90 Hendrik NIJDAM
geb. 14-4-1867 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-12-1949 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: slager (1894) en (1921, 1922).
 
  Hij trouwde op 4-8-1894 te Haren met:  
  Sibertje EITENS
geb. 24-5-1871 te Haren (Helpman)
ovl. 15-2-1949 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Hinderikus VORENKAMP EITENS
Elsien OTTENS

  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje NIJDAM geb. 21-10-1894 te Haren (Helpman) / ovl. 29-3-1982 te Hilversum ( XI-40-170 )
  2. Hendrik NIJDAM geb. 1-9-1896 te Haren (Hemmen) / ovl. 24-3-1963 te Groningen ( XI-40-171 )
  3. Pieter NIJDAM geb. 28-11-1897 te Haren / ovl. 4-6-1969 te Groningen ( XI-40-172 )

X-16-91 Harmtje NIJDAM
geb. 8-12-1868 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 26-12-1909 te Haren (Helpman), 41 jaar oud
dochter van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Zij trouwde op 30-4-1892 te Haren (HA-9) met:  
  Jan EITENS
geb. 14-9-1864 te Haren (Helpman)
zoon van: Hinderikus VORENKAMP EITENS
Elsien OTTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1892), winkelier (1904); landbouwer (1916 - 1920).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voerman; beroep vader bruidegom.: moesker; beroep vader bruid: kleermaker; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje EITENS geb. 19-4-1893 te Haren (Helpman) ( XI-41-173 )
  2. Katrina EITENS geb. 28-2-1895 te Haren (Helpman) / ovl. 25-9-1959 te Groningen ( XI-41-174 )
  3. Henderika EITENS geb. 6-2-1897 te Haren (Helpman) / ovl. 2-12-1962 te Groningen ( XI-41-175 )
  4. Pietertje EITENS geb. 30-7-1899 te Haren (Helpman) / ovl. 10-11-1904 te Haren (Helpman) ( XI-41-176 )
  5. Jan EITENS geb. 3-5-1902 te Haren (Helpman) ( XI-41-177 )
  6. Pietertje EITENS geb. 5-9-1905 te Haren (Helpman) / ovl. 2-7-1913 te Haren (Helpman) ( XI-41-178 )
  7. Harmtje EITENS geb. 29-12-1907 te Haren (Helpman) ( XI-41-179 )
  8. Egberdina EITENS geb. 4-12-1909 te Haren (Helpman) ( XI-41-180 )

X-16-92 Roelf NIJDAM
geb. 12-7-1871 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-11-1894 te Haren (Hoornschedijk), 23 jaar oud
zoon van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker.
 

X-16-93 Maria NIJDAM
geb. 24-11-1873 te Haren (Den Hoorn)
ovl. 9-6-1953 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Zij trouwde op 7-12-1899 te Haren (HA-36) met:  
  Jan BENES
geb. 4-6-1869 te Leek
ovl. 16-12-1960 te Groningen, 91 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] BENES
Jantien BIERLING

  Persoonlijke informatie
Beroep: slager (1899, 1938).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: slager; beroep vader bruid: kleermaker; bruidegom 30 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje BENES geb. 18-9-1900 te Groningen ( XI-42-181 )
  2. Pieter BENES geb. 16-1-1902 te Groningen ( XI-42-182 )
  3. Trientje BENES geb. 28-3-1904 te Groningen ( XI-42-183 )
  4. Jan BENES geb. 19-6-1906 te Groningen / ovl. 4-10-1938 te Assen ( XI-42-184 )
  5. Harmtje BENES geb. 13-4-1911 te Groningen ( XI-42-185 )

X-16-94 Jans NIJDAM
geb. 22-9-1875 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-6-1939 te Westerbork (overl. te Emmen), 63 jaar oud
zoon van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Persoonlijke informatie
beroep: koemelker (1905), landbouwer (1916, 1920).
 
  Hij trouwde op 1-5-1903 te Haren (HA-11) met:  
  Klaasje BAZUIN
geb. 24-10-1878 te Haren (Middelhorst)
ovl. 23-1-1945 te Westerbork (Overl. te Emmen), 66 jaar oud
dochter van: Gerrit BAZUIN
Annechien BERENDS
fam. 2: ( V-4-18 )
fam. 1: ( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Klaasje is met voorkennis van de classis ten doop gehouden door de grootouders Jan Berends en Klaasje Beukema op 4-5-1879. Dat was na het overlijden van haar moeder (16-1-1879).
Beroep: dienstbode (1903).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koemelker; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: koemelker; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje NIJDAM geb. 3-9-1903 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-7-1982 te Assen ( XI-43-186 )
  2. Annechien NIJDAM geb. 21-12-1904 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-6-1905 te Haren (OA-33) ( XI-43-187 )
  3. Pieter NIJDAM geb. 10-1-1906 te Haren ( XI-43-188 )
  4. Gerrit NIJDAM geb. 7-1-1907 te Haren ( XI-43-189 )
  5. Annechien NIJDAM geb. 27-12-1908 te Haren ( XI-43-190 )
  6. Harmtje NIJDAM geb. 10-11-1911 te Haren (Harenermolen) ( XI-43-191 )
  7. Hendrikje NIJDAM geb. 10-3-1915 te Haren / ovl. 29-1-1916 te Haren (OA-6) ( XI-43-192 )
  8. Jans NIJDAM geb. 17-7-1920 te Haren / ovl. 1-10-1920 te Haren (overl. Groningen) (OA-55) ( XI-43-193 )

X-16-95 Alke NIJDAM
geb. 24-12-1877 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-5-1927 te Groningen, 49 jaar oud
dochter van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Zij trouwde op 8-5-1903 te Haren met:  
  Gerrit KOOLMA
geb. 30-3-1878 te Groningen
ovl. 5-4-1960 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Roelf KOOLMA
Hindrikje REINING

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1903).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje KOOLMA geb. 3-3-1904 te Groningen ( XI-44-194 )
  2. Trientje KOOLMA geb. 25-5-1905 te Groningen ( XI-44-195 )
  3. Roelf KOOLMA geb. 28-9-1906 te Groningen ( XI-44-196 )
  4. Pietertje KOOLMA geb. 22-4-1908 te Groningen / ovl. 21-4-1916 te Groningen ( XI-44-197 )
  5. Jan KOOLMA geb. 4-8-1909 te Groningen / ovl. 8-6-1910 te Groningen ( XI-44-198 )
  6. Harmtje KOOLMA geb. 16-1-1911 te Groningen ( XI-44-199 )
  7. Maria KOOLMA geb. 1918 te Groningen / ovl. 3-1-1919 te Groningen ( XI-44-200 )

X-16-96 Anna NIJDAM
geb. 19-2-1880 te Haren
ovl. 18-3-1927 te Groningen, 47 jaar oud
dochter van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Zij trouwde op 4-11-1904 te Haren met:  
  Henderikus BOUWMAN
geb. 21-3-1881 te Nieuwe Pekela
ovl. 6-3-1944 te Groningen (overl. Eelde), 62 jaar oud
zoon van: Jacob BOUWMAN
Geessien MANDEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: barbier (1904), tapper (1908, 1910).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BOUWMAN geb. 19-9-1908 te Haren / ovl. 19-9-1908 te Haren ( XI-45-201 )
  2. Trientje BOUWMAN geb. 6-9-1910 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-9-1910 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-45-202 )

X-16-97 Wopke NIJDAM
geb. 11-1-1883 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )

X-16-98 Sietze NIJDAM
geb. 14-1-1886 te Haren
zoon van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1909).
 
  Hij trouwde op 9-9-1909 te Groningen met:  
  Aaltje WESTERHOFF
geb. 2-7-1887 te Groningen
dochter van: Jan WESTERHOFF
Hinderkien EDENS

  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje NIJDAM geb. 13-10-1909 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-46-203 )
  2. Henderkien NIJDAM geb. 26-1-1912 te Haren ( XI-46-204 )

X-16-99 Roelof NIJDAM
geb. 22-1-1891 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Pieter NIJDAM
Trientje JANSEN
( IX-8-26 )
( IX-7-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vervener (1913), warmoezenier (1920), arbeider (1922, 1940).
 
  Hij trouwde op 24-10-1913 te Haren met:  
  IJktjen van der WOUDE
geb. 4-9-1890 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 20-6-1959 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Edzo van der WOUDE
Elizabeth CLOSSE

  Persoonlijke informatie
Beroep: modiste (1913).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter NIJDAM geb. 26-1-1914 te Haren / ovl. 12-5-1940 te Barneveld (Achterveld) ( XI-47-205 )
  2. Elizabeth NIJDAM geb. 19-8-1915 te Haren / ovl. 3-1-1916 te Groningen ( XI-47-206 )
  3. Elisabeth NIJDAM geb. 20-10-1916 te Haren ( XI-47-207 )
  4. Edzo NIJDAM geb. 11-11-1919 te Haren / ovl. 27-3-1920 te Haren ( XI-47-208 )
  5. Edzo NIJDAM geb. 10-2-1922 te Haren / ovl. 22-5-1922 te Haren ( XI-47-209 )
  6. Edzo NIJDAM geb. 10-1-1924 te Haren ( XI-47-210 )

X-17-100 Petronella NIJDAM
geb. 5-12-1876 te Groningen
dochter van: Sietze NIJDAM
Hillechien PIJL
( IX-8-28 )

X-17-101 Anna Maria NIJDAM
geb. 19-11-1878 te Groningen
ovl. 21-3-1879 te Groningen, 4 maand oud
dochter van: Sietze NIJDAM
Hillechien PIJL
( IX-8-28 )

X-17-102 Anna Maria NIJDAM
geb. 13-2-1880 te Groningen
dochter van: Sietze NIJDAM
Hillechien PIJL
( IX-8-28 )

X-18-103 Tonnis Hendrik KONING
geb. 17-6-1863 te Groningen
ovl. 28-9-1944 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Hindrik KONING
Aafje BOLHUIS
( IX-9-29 )
fam. 117: ( XII-34-151 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; paardenhandelaar (1888), koopman (1915), paardenhandelaar, koopman (1917).
 
  Hij trouwde op 3-2-1888 te Usquert met:  
  Fenje van der TUUK
geb. 9-3-1865 te Usquert
ovl. 9-3-1945 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Tjaart [Harms] van der TUUK
Aaltje BOUWMAN

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alida Afina KONING geb. 27-10-1888 te Groningen / ovl. 24-4-1923 ( XI-48-211 )
  2. Hendrik Tjaard KONING geb. 27-10-1888 te Groningen ( XI-48-212 )
  3. Afina Alida KONING geb. 9-3-1891 te Groningen / ovl. 3-10-1952 te Groningen ( XI-48-213 )

X-18-104 Jantje KONING
geb. 15-6-1865 te Groningen
ovl. 19-12-1938 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Hindrik KONING
Aafje BOLHUIS
( IX-9-29 )
fam. 117: ( XII-34-151 )
  Zij trouwde op 1-5-1886 te Groningen met:  
  Kornelis Freerk WIERSUM
geb. 1-12-1860 te Kloosterburen
ovl. 13-4-1933 te Haren, 72 jaar oud
zoon van: Kornelis [Freerks] WIERSUM
Foske MARRENGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: rijksveearts (1886), veearts (1920, 1926).
 
  Uit deze relatie  
  1. Afiene WIERSUM geb. 30-1-1887 te Groningen / ovl. 30-5-1958 te Groningen ( XI-49-214 )
  2. Hendrika WIERSUM geb. 28-6-1889 te Groningen / ovl. 11-8-1926 te Haren ( XI-49-215 )

X-18-105 Henderik Nico KONING
geb. 5-6-1886 te Groningen
zoon van: Hindrik KONING
Philippina Jozina NOORMAN
( IX-9-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: stalhouder (1911).
 
  Hij trouwde op 10-10-1911 te Arnhem met:  
  Maria Pauline Elize Adelaide Henriette Catharine (Pauline) PELLEMANS
geb. ca 1880 te Helmond
dochter van: Cornelis Augustinus Maria PELLEMANS
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 31 jaar. Huwelijk door scheiding ontbonden te Arnhem.
 

X-18-106 Siebrand KONING
geb. 25-2-1889 te Groningen
zoon van: Hindrik KONING
Philippina Jozina NOORMAN
( IX-9-29 )

X-19-107 Derk BOLT
geb. 15-1-1865 te Groningen
ovl. 7-1-1941 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Jacob [Eises] BOLT
Anna KONING

( IX-9-30 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: handelaar (1895).
 
  Hij trouwde op 1-6-1895 te Grootegast met:  
  Martha Helena MEIJER
geb. 1-10-1870 te Grootegast (Lutjegast)
ovl. 25-11-1921 te Groningen, 51 jaar oud
dochter van: Herman MEIJER
Grietje VENEMA

  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 24 jaar.
 

X-19-108 Alida BOLT
geb. 17-9-1867 te Groningen
ovl. 17-11-1945 te Groningen, 78 jaar oud
dochter van: Jacob [Eises] BOLT
Anna KONING

( IX-9-30 )
  Zij trouwde op 4-5-1889 te Groningen met:  
  Jan Cornelis JANSSEN
geb. 28-11-1860 te Groningen
ovl. 4-4-1922 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Hindrik JANSSEN
Cornelia Hermanna ENNEMA

  Uit deze relatie  
  1. Henderika JANSSEN geb. 25-6-1891 te Groningen ( XI-50-216 )

X-19-109 Anna BOLT
geb. 30-9-1870 te Groningen
dochter van: Jacob [Eises] BOLT
Anna KONING

( IX-9-30 )
  Zij trouwde op 20-12-1893 te Groningen met:  
  Hendrik BULDER
geb. 4-12-1856 te Ruinerwold
zoon van: Evert [Harms] BULDER
Aaltje [Egberts] TRIJP

  Persoonlijke informatie
Beroep: leraar (1893, 1922).
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert Jan BULDER geb. 24-12-1894 te Groningen / ovl. 21-4-1973 te Heerenveen ( XI-51-217 )
  2. Jacob Eisse BULDER geb. 27-9-1896 te Groningen ( XI-51-218 )
  3. Anna Alida Catharina BULDER geb. 1-11-1900 te Groningen / ovl. 19-7-1984 te Epe ( XI-51-219 )

X-19-110 Catharina Hendrika BOLT
geb. 7-5-1874 te Groningen
dochter van: Jacob [Eises] BOLT
Anna KONING

( IX-9-30 )
  Zij trouwde op 6-8-1896 te Groningen met:  
  Ruurd [Roelofs] de JONG
geb. 18-11-1863 te Oenkerk
zoon van: Roelof [Annes] de JONG
Lijsbert [Ruurds] de GROOT

  Persoonlijke informatie
Beroep: leraar M.O.
 

X-19-111 Jan BOLT
geb. 3-2-1876 te Groningen
zoon van: Jacob [Eises] BOLT
Anna KONING

( IX-9-30 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: opzichter gasfabriek (1901).
 
  Hij trouwde op 11-12-1901 te Groningen met:  
  Barendina Petronella FRIJLING
geb. 13-10-1879 te Groningen
dochter van: Frederik Anton FRIJLING
Geertruid Arnolda HOOGENKAMP


X-19-112 Hendrik BOLT
geb. 1-9-1879 te Groningen
zoon van: Jacob [Eises] BOLT
Anna KONING

( IX-9-30 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman wonend in Groningen (1908).
 
  Hij trouwde op 6-6-1908 te Ruinerwold met:  
  Geertje DERKS
geb. 4-7-1887 te Ruinerwold (Dijkhuizen)
ovl. 30-6-1944 te Groningen, 56 jaar oud
dochter van: Roelof DERKS
Aaltje EISEN

  Persoonlijke informatie
Wonend in Ruinerwold (1908).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BOLT geb. 10-2-1909 te Groningen / ovl. 10-2-1909 te Groningen (OA-175) ( XI-52-220 )
  2. NN BOLT geb. 10-2-1909 te Groningen / ovl. 10-2-1909 te Groningen (OA-174) ( XI-52-221 )
  3. Annie BOLT geb. 14-12-1910 te Groningen ( XI-52-222 )
  4. Alida BOLT geb. 18-9-1912 te Groningen ( XI-52-223 )

X-20-113 Margaretha Catharina TIKTAK
geb. 8-2-1871 te Groningen
ovl. 26-11-1874 te Groningen, 3 jaar oud
dochter van: Klaas TIKTAK
Jantje KONING

( IX-9-31 )

X-20-114 Tonnis Hendrik TIKTAK
geb. 17-5-1872 te Groningen
ovl. 4-2-1938 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Klaas TIKTAK
Jantje KONING

( IX-9-31 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; koopman (1922).
 
  Hij trouwde op 20-5-1897 te Utrecht met:  
  Jantje JANSEN
geb. 2-4-1871 te Utrecht
ovl. 12-4-1934 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Wilhelm Alexander George JANSEN
Sophia STRATE

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeanne Sophie TIKTAK geb. 27-3-1898 te Groningen ( XI-53-224 )
  2. Willem Karel TIKTAK geb. 6-3-1904 te Groningen ( XI-53-225 )

X-20-115 Margaretha Catharina TIKTAK
geb. 1-11-1875 te Groningen
ovl. 14-12-1876 te Groningen, 13 maand oud
dochter van: Klaas TIKTAK
Jantje KONING

( IX-9-31 )

X-20-116 Klaas Hermannus TIKTAK
geb. 10-7-1878 te Groningen
zoon van: Klaas TIKTAK
Jantje KONING

( IX-9-31 )
  Hij trouwde op 27-4-1911 te Groningen met:  
  Jantina Catharina WIJGERS
geb. 30-5-1877 te Nieuwe Pekela (aan boord)
dochter van: Jan WIJGERS
Fennechina TIKTAK

  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 33 jaar.
 

X-21-117 Hillechiena Catharina MUNTINGA
geb. 9-6-1869 te Groningen
dochter van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )

X-21-118 Hendrik Gerlof MUNTINGA
geb. 20-8-1870 te Groningen
ovl. 12-2-1945 te Apeldoorn, 74 jaar oud
zoon van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: handelsagent (1906).
 
  Hij trouwde op 26-7-1906 te Apeldoorn met:  
  Maria Hillegonda van AALST
geb. 5-9-1874 te Rotterdam
dochter van: Johan Henrich Carel Lambert van AALST
Maria van WOUDENBERG

  Bij het huwelijk
bruidegom 35 jaar, bruid 31 jaar.
 

X-21-119 Catharina Anetta MUNTINGA
geb. 1-3-1872 te Groningen
dochter van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )

X-21-120 Tonnis Hendrik MUNTINGA
geb. 19-8-1873 te Groningen
ovl. 16-3-1874 te Groningen, 6 maand oud
zoon van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )

X-21-121 Grietje MUNTINGA
geb. 3-2-1875 te Groningen
dochter van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )

X-21-122 Tonnis Hendrik MUNTINGA
geb. 5-4-1876 te Groningen
zoon van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )

X-21-123 Annette Henderika MUNTINGA
geb. 22-9-1877 te Groningen
dochter van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )

X-21-124 Jan MUNTINGA
geb. 2-1-1884 te Groningen
zoon van: Jan MUNTINGA
Roelfien KONING

( IX-9-33 )

X-22-125 Hindrik HEIKENS
geb. 18-9-1865 te Groningen
ovl. 16-2-1946 te Groningen (OA-357), 80 jaar oud
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

( IX-10-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: behanger (1893, 1894, 1896, 1901).
 
  Hij trouwde op 26-11-1893 te Groningen (HA-386) met:  
  Reina KUIPERS
geb. 7-6-1867 te Sebaldeburen
ovl. 2-5-1941 te Groningen (OA-803), 73 jaar oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
fam. 119: ( V-11-54 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Angenieta HEIKENS geb. 6-10-1894 te Groningen (GA-1239) ( XI-54-226 )
  2. Aaltje HEIKENS geb. 15-4-1896 te Groningen (GA-558) / ovl. 23-11-1897 te Groningen (OA-1059) ( XI-54-227 )
  3. Alida Martina HEIKENS geb. 2-4-1900 te Groningen (GA-492) / ovl. 25-11-1993 te Groningen ( XI-54-228 )
  4. Henderika HEIKENS geb. 24-8-1901 te Groningen (GA-1236) / ovl. 27-12-1975 ( XI-54-229 )

X-22-126 Harm HEIKENS
geb. 12-11-1866 te Groningen
ovl. 23-11-1866 te Groningen, 11 dagen oud
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

( IX-10-35 )

X-22-127 Gesina HEIKENS
geb. 27-4-1868 te Groningen
ovl. 19-11-1871 te Groningen, 3 jaar oud
dochter van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

( IX-10-35 )

X-22-128 Harm HEIKENS
geb. 10-1-1871 te Groningen
ovl. 31-3-1958 te Groningen, 87 jaar oud
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

( IX-10-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: pakhuisknecht (1896), leerkoopersknecht (1896), bediende (1897).
 
  Hij trouwde op 28-5-1896 te Groningen (HA-184) met:  
  Antje KUIPERS
geb. 23-4-1872 te Sebaldeburen
ovl. 17-1-1959 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
fam. 119: ( V-11-54 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Marten HEIKENS geb. 5-11-1896 te Groningen ( XI-55-230 )
  2. Aaltje HEIKENS geb. 4-11-1897 te Groningen (GA-1476) ( XI-55-231 )

X-22-129 Roelof HEIKENS
geb. 1-10-1873 te Groningen
ovl. 15-10-1873 te Groningen, 14 dagen oud
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

( IX-10-35 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling broer van Jan.
 

X-22-130 Jan HEIKENS
geb. 1-10-1873 te Groningen
ovl. 15-10-1873 te Groningen, 14 dagen oud
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

( IX-10-35 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling broer van Roelof
 

X-22-131 Jan HEIKENS
geb. 24-12-1874 te Groningen
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

( IX-10-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: pakhuisknecht (1901).
 
  Hij trouwde op 26-5-1901 te Groningen met:  
  Jantje DIJKSTRA
geb. 29-7-1872 te Bierum
dochter van: Jan DIJKSTRA
Jantje BUECHOUDT

  Uit deze relatie  
  1. Jantje HEIKENS geb. 9-4-1902 te Groningen ( XI-56-232 )
  2. Angenieta HEIKENS geb. 5-6-1904 te Groningen ( XI-56-233 )

X-23-132 Gesina NIJDAM
geb. 3-7-1873 te Groningen
ovl. 4-5-1962 te Groningen, 88 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Hinderkien WAIJER
( IX-10-36 )
  Zij trouwde op 14-9-1914 te Groningen met:  
  Rente Eildert HULSCHER
geb. 6-9-1861 te Groningen
ovl. 17-11-1952 te Groningen, 91 jaar oud
zoon van: Rente HULSCHER
Trijntje HILKES

  Persoonlijke informatie
Beroep: koetsier (1914).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Gossina Datema,
bruidegom 53 jaar, bruid 41 jaar. Huwelijk door scheiding ontbonden op 8-12-1922 te Groningen.
 

X-23-133 Hilliggien NIJDAM
geb. 20-10-1875 te Groningen
ovl. 22-10-1875 te Groningen, 2 dagen oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Hinderkien WAIJER
( IX-10-36 )

X-23-134 Hillechiene NIJDAM
geb. 28-10-1876 te Groningen
ovl. 30-3-1896 te Groningen, 19 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Hinderkien WAIJER
( IX-10-36 )

X-25-137 Gesina NIJDAM
geb. 16-8-1873 te Groningen
dochter van: Arend NIJDAM
Alberdina PLOEG
( IX-10-38 )

X-25-138 Harm NIJDAM
geb. 4-7-1875 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend NIJDAM
Alberdina PLOEG
( IX-10-38 )

X-25-139 Otto NIJDAM
geb. 10-1-1877 te Groningen
ovl. 9-10-1883 te Groningen, 6 jaar oud
zoon van: Arend NIJDAM
Alberdina PLOEG
( IX-10-38 )

X-25-140 Roelof NIJDAM
geb. 20-4-1878 te Groningen
ovl. 8-8-1878 te Groningen, 3 maand oud
zoon van: Arend NIJDAM
Alberdina PLOEG
( IX-10-38 )

X-25-141 Harmke NIJDAM
geb. 16-4-1879 te Groningen
ovl. 11-6-1879 te Groningen, 8 weken oud
dochter van: Arend NIJDAM
Alberdina PLOEG
( IX-10-38 )

X-26-142 Harm NIJDAM
geb. 12-5-1884 te Groningen
zoon van: Siese NIJDAM
Matje VEENEKAMP
( IX-10-39 )

X-26-143 Matje NIJDAM
geb. 15-6-1887 te Groningen
dochter van: Siese NIJDAM
Matje VEENEKAMP
( IX-10-39 )
  Zij trouwde op 26-8-1909 te Groningen met:  
  Johan Frederik Gaspard MAURER
geb. ca 1886 te Padang (Ned, Indie)
zoon van: Johan Wilhelm MAURER
Anna Pauline KIHM

  Persoonlijke informatie
Beroep: electrotechnisch ambtenaar (1909).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar. Huwelijk met de handschoen.
 

X-26-144 Willem NIJDAM
geb. 13-2-1889 te Groningen
zoon van: Siese NIJDAM
Matje VEENEKAMP
( IX-10-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1914)
 
  Hij trouwde op 7-5-1914 te Groningen met:  
  Annechien Maria ZEEGERS
geb. 6-10-1886 te Groningen
dochter van: Lukas ZEEGERS
Aaltje GROENEWOUD

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 27 jaar.
 

X-26-145 Siese NIJDAM
geb. 3-3-1894 te Groningen
ovl. 10-2-1968 te 's Gravenhage, 73 jaar oud
zoon van: Siese NIJDAM
Matje VEENEKAMP
( IX-10-39 )
  Hij trouwde op 26-7-1918 te 's Gravenhage met:  
  Jansje NIEVEEN
geb. 5-4-1893 te Groningen
ovl. 26-9-1972 te Eelde, 79 jaar oud
dochter van: Hetto Paulus NIEVEEN
Fenna BOERMA

( X-107-546 )

X-27-146 Roelf NIJDAM
geb. 8-6-1877 te Groningen
ovl. 20-11-1914 te Amsterdam, 37 jaar oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Stientje RADIX
( IX-11-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: electricien (1904) wonend te Hengelo (1904).
 
  Hij trouwde op 20-8-1904 te Borne (HA-26) met:  
  Gerresina Johanna BOSWINKEL
geb. 9-1-1880 te Borne
ovl. 24-6-1934 te Hengelo (Borne) (OA-142), 54 jaar oud
dochter van: Gerrit Jan BOSWINKEL
Hendrina BLOK

  Persoonlijke informatie
Wonend in Borne (1904).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 

X-27-147 Martha NIJDAM
geb. 1-11-1878 te Groningen
ovl. 7-12-1882 te Groningen, 4 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Stientje RADIX
( IX-11-41 )

X-27-148 NN NIJDAM
geb. 28-11-1879 te Groningen
ovl. 28-11-1879 te Groningen, 0 dagen oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Stientje RADIX
( IX-11-41 )

X-27-149 Anna NIJDAM
geb. 7-7-1881 te Groningen
dochter van: Roelf NIJDAM
Stientje RADIX
( IX-11-41 )

X-27-150 Catharina Gesina NIJDAM
geb. 9-7-1882 te Groningen
dochter van: Roelf NIJDAM
Stientje RADIX
( IX-11-41 )

X-27-151 Margaretha Abelina NIJDAM
geb. 2-3-1885 te Groningen
ovl. 14-1-1888 te Groningen, 2 jaar oud
dochter van: Roelf NIJDAM
Stientje RADIX
( IX-11-41 )

X-27-152 Frederik Hermannus NIJDAM
geb. 29-11-1886 te Groningen
ovl. 25-1-1888 te Groningen, 13 maand oud
zoon van: Roelf NIJDAM
Stientje RADIX
( IX-11-41 )

X-28-153 Anna VENEMA
geb. 18-1-1875 te Groningen
dochter van: Geert VENEMA
Trientje NIJDAM

( IX-11-42 )

X-28-154 Mathilda Cornelia VENEMA
geb. 20-2-1887 te Groningen
dochter van: Geert VENEMA
Trientje NIJDAM

( IX-11-42 )

X-28-155 Alida Johanna Catharina VENEMA
geb. 17-3-1889 te Groningen
dochter van: Geert VENEMA
Trientje NIJDAM

( IX-11-42 )

X-29-156 Roelof Hendrik Simon BOS
geb. 6-6-1898 te Groningen
ovl. 1-9-1898 te Groningen, 12 weken oud
zoon van: Hendrik Simon BOS
Anna NIJDAM

( IX-11-43 )

X-30-157 Seikelina Anna NIJDAM
geb. 9-5-1902 te Groningen
dochter van: Frederik NIJDAM
Geertje SMIT
( IX-11-44 )
  Zij trouwde op 7-6-1926 te Groningen met:  
  Johan Christiaan DIEDRICH
geb. 16-4-1902 te Groningen
zoon van: Jan Christiaan DIEDRICH
Klaassien DIEDRICH


X-30-158 Anna Catriena NIJDAM
geb. 16-7-1903 te Groningen
dochter van: Frederik NIJDAM
Geertje SMIT
( IX-11-44 )
  Zij trouwde op 16-7-1925 te Groningen met:  
  Hendrik van MEEKEREN
geb. 21-9-1899 te Hindeloopen
zoon van: Coenraad van MEEKEREN
Johanneske SCHOTSMAN


X-30-159 Roelf NIJDAM
geb. 29-6-1905 te Groningen
zoon van: Frederik NIJDAM
Geertje SMIT
( IX-11-44 )

X-31-160 Hendrik HAMMING
geb. 10-5-1883 te Groningen
ovl. 10-3-1931 te Groningen, 47 jaar oud
zoon van: Gerhardus HAMMING
Fennechien WIECHERS

( IX-12-47 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1903).
 
  Hij trouwde op 23-4-1903 te Groningen met:  
  Grietje KLAASSEN
geb. 30-1-1884 te Groningen
dochter van: Christoffer KLAASSEN
Grietje CLEIJ

  Uit deze relatie  
  1. Gerhardus HAMMING geb. 15-7-1903 te Groningen ( XI-57-234 )
  2. Grietje HAMMING geb. 26-3-1905 te Groningen / ovl. 26-8-1988 ( XI-57-235 )
  3. Christoffer HAMMING geb. 30-10-1909 te Groningen / ovl. 29-4-1990 ( XI-57-236 )

X-31-161 Jan HAMMING
geb. 6-12-1884 te Groningen
ovl. 30-7-1889 te Groningen, 4 jaar oud
zoon van: Gerhardus HAMMING
Fennechien WIECHERS

( IX-12-47 )

X-32-162 Jan WICHERS
geb. 24-2-1886 te Haren
zoon van: Roelf WICHERS
Trientje KAMPHUIS
( IX-12-48 )
  Hij trouwde op 27-5-1911 te Eelde met:  
  Hendrikje STEUNEBRINK
geb. 19-12-1888 te Eelde
dochter van: Andries STEUNEBRINK
Jitske [Koenes] HOUKES


X-32-163 Jelke WICHERS
geb. 27-4-1887 te Haren (Helpman)
zoon van: Roelf WICHERS
Trientje KAMPHUIS
( IX-12-48 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1911).
 
  Hij trouwde op 29-1-1911 te Groningen (HA-25) met:  
  Willemina Geertruida Frederika STEEMAN
geb. 3-9-1886 te Winschoten
ovl. 16-3-1944 te Winschoten, 57 jaar oud
dochter van: Egbertus Johannes Everhardus STEEMAN
Willemina van der GROEF

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: smid; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf WICHERS geb. 26-2-1911 te Winschoten / ovl. 10-3-1934 te Winschoten ( XI-58-237 )

X-32-164 Jantje WICHERS
geb. 18-10-1890 te Haren (Helpman)
dochter van: Roelf WICHERS
Trientje KAMPHUIS
( IX-12-48 )
  Zij trouwde op 28-3-1912 te Groningen met:  
  Dirk Hendrik LUNENBURG
geb. 9-12-1874 te Groningen
zoon van: Leendert Johannes LUNENBURG
Barendina Jonette RODENBERG

  Persoonlijke informatie
Beroep: kantoorbediende (1912).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 37 jaar, bruid 21 jaar. Wettiging 1 kind.
 

X-32-165 Aalktje WIECHERS
geb. 20-3-1898 te Haren (Helpman)
dochter van: Roelf WICHERS
Trientje KAMPHUIS
( IX-12-48 )

X-33-166 Alktje WICHERS
geb. 4-12-1879 te Haren (Helpman)
ovl. 10-9-1960 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Jan WIECHERS
Fokkien BOSMAN
( IX-12-49 )
fam. 7: ( VI-13-87 )
  Zij trouwde op 5-6-1902 te Groningen met:  
  Hendrik van der KAMP
geb. 17-4-1874 te Groningen
zoon van: Arend van der KAMP
Hieke DRENTH

  Uit deze relatie  
  1. Arend van der KAMP geb. 24-11-1907 te Groningen ( XI-59-239 )
  2. Jan van der KAMP geb. 10-8-1910 te Groningen / ovl. te Groningen ( XI-59-241 )

X-33-167 Jan WICHERS
geb. 11-1-1884 te Haren (Helpman)
zoon van: Jan WIECHERS
Fokkien BOSMAN
( IX-12-49 )
fam. 7: ( VI-13-87 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1913).
 
  Hij trouwde op 7-5-1913 te Haren (HA-14) met:  
  Geessien MULDER
geb. 13-4-1885 te Haren
ovl. 3-4-1962 te Haren, 76 jaar oud
dochter van: Lucas MULDER
Jantien van DALEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koemelker; beroep vader bruidegom.: koemelker; bruidegom 29 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WICHERS geb. ca 1915 te Groningen / ovl. 26-9-1919 te Groningen ( XI-60-242 )

X-34-168 Mettina Henderika OTTENS
geb. 26-8-1886 te Haren (Helpman)
dochter van: Jan OTTENS
Anna WIECHERS

( IX-12-50 )
  Zij trouwde op 30-11-1907 te Haren met:  
  Eeufke WESTERHOF
geb. 28-7-1885 te Groningen
zoon van: Berend WESTERHOF
Egberdina GROENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: moesker (1907), warmoezenier (1912, 1917).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egberdina WESTERHOF geb. 6-10-1908 te Groningen ( XI-61-243 )

X-34-169 Jan OTTENS
geb. 11-4-1888 te Haren (Helpman)
ovl. 14-6-1888 te Haren (Helpman), 9 weken oud
zoon van: Jan OTTENS
Anna WIECHERS

( IX-12-50 )

X-34-170 NN OTTENS
geb. 2-3-1890 te Haren (Helpman)
ovl. 2-3-1890 te Haren (Helpman), 0 dagen oud
dochter van: Jan OTTENS
Anna WIECHERS

( IX-12-50 )

X-35-171 NN VELTHUIS
geb. 8-10-1880 te Haren (Helpman)
ovl. 8-10-1880 te Haren (Helpman), 0 dagen oud
zoon van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )

X-35-172 Sophia VELTHUIS
geb. 5-11-1881
dochter van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )
  Zij trouwde op 25-10-1906 te Haren met:  
  Henderikus de BOER
geb. 25-10-1881 te Groningen
zoon van: Albert de BOER
Everdina DOLFIJN

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1906).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Everdina VELTHUIS geb. 24-1-1907 te Groningen ( XI-62-244 )

X-35-173 Alktje VELTHUIS
geb. 3-8-1883 te Haren (Helpman)
ovl. 7-4-1953 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )

X-35-174 Warmerdiena Jantiena VELTHUIS
geb. 20-7-1884 te Haren
dochter van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )
  Zij trouwde op 4-11-1910 te Haren met:  
  Jan Eelke ONNES
geb. 28-4-1884 te Groningen
ovl. 28-3-1925 te Groningen, 40 jaar oud
zoon van: Albert ONNES
Geertje van PETTEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1910).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 26 jaar.
 

X-35-175 Fennechien VELTHUIS
geb. 28-4-1888 te Haren
dochter van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )
  Zij trouwde op 31-5-1915 te Groningen met:  
  Hero WIT
geb. 7-11-1886 te Groningen
zoon van: Jan WIT
Trientje van BERGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: moesker (1915).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 27 jaar.
 

X-35-176 Jantiena VELTHUIS
geb. 10-1-1890 te Haren
dochter van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )
  Zij trouwde (1) op 19-4-1912 te Haren met:  
  Willem BAKKER
geb. 1-3-1890 te Haren
zoon van: Jan Eise BAKKER
Frouke BOSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: kruidenier (1912).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar. Wettiging 1 kind.
Huwelijk door scheiding beeindigd op 11-2-1922.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouke BAKKER geb. 27-3-1912 te Haren (Helpman) ( XI-63-245 )
  Zij trouwde (2) op 10-2-1927 te Groningen met:  
  Hendrik KOL
geb. 29-12-1876 te Bedum (Noorderhoogebrug)
zoon van: Tonnis KOL
Grietje OOSTERBEEK


X-35-177 Jan Lodewijk VELTHUIS
geb. 6-5-1892 te Haren
ovl. 1-8-1962 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: groentekweker (1920). Begraven te Haren.
 
  Hij trouwde op 3-6-1920 te Groningen met:  
  Rensina Geertruida KLEIVERDA
geb. 9-4-1896 te Groningen
ovl. 13-3-1970, 73 jaar oud
dochter van: Jochem KLEIVERDA
Hillechien WOLTHUIS

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren.
 

X-35-178 Roelf VELTHUIS
geb. 8-6-1893 te Haren (Helpman)
ovl. 10-1-1895 te Haren (Helpman), 19 maand oud
zoon van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )

X-35-179 Geert VELTHUIS
geb. 24-1-1897 te Haren (Helpman)
ovl. 14-5-1955 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )
  Hij trouwde op 2-6-1923 te Noorddijk met:  
  Jantje GRAAF
geb. 15-1-1899 te Groningen
dochter van: Harmannus Hinderikus GRAAF
Catharina Henderica NIEBORG


X-35-180 Roelof VELTHUIS
geb. 16-5-1899 te Haren (Helpman)
zoon van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

( IX-12-51 )
  Persoonlijke informatie
Bij de geboorte: Getuigen: Jan Ottens, 43, warmoezenier, wonende in Helpman; Laurens Rikkers, 26, zonder beroep, wonende in Groningen. Beroep: groentekweker (1922, 1923).
 
  Hij trouwde op 2-6-1922 te Haren met:  
  Wubbegien BONDER
geb. 21-9-1901 te Eelde
dochter van: Tebbe BONDER
Janke SMIT
fam. 41: ( V-1-12 )
  Uit deze relatie  
  1. Janke VELTHUIS geb. 1922 te Haren / ovl. 16-1-1923 te Haren ( XI-64-246 )

X-37-187 Geesje NIJDAM
geb. 16-6-1878 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Hindrik NIJDAM
Antje VISSER
( IX-14-57 )
  Zij trouwde op 12-7-1900 te Groningen met:  
  Johannes [Kornelis] van der WOUDE
geb. 30-11-1875 te Groningen
ovl. 8-12-1948 te Haren, 73 jaar oud
zoon van: Cornelsien van der WOUDE
  Persoonlijke informatie
Beroep: houtsteksknecht (1900).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis van der WOUDE geb. 3-6-1901 te Groningen ( XI-70-278 )

X-37-188 Sietske NIJDAM
geb. 30-9-1880 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 20-8-1881 te Haren (Hoornschedijk), 10 maand oud
dochter van: Hindrik NIJDAM
Antje VISSER
( IX-14-57 )

X-37-189 Sietske NIJDAM
geb. 9-4-1883 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Hindrik NIJDAM
Antje VISSER
( IX-14-57 )
  Zij trouwde op 18-4-1903 te Haren met:  
  Jans WESTERHOFF
geb. 6-8-1880 te Groningen
zoon van: Berend WESTERHOF
  Persoonlijke informatie
Beroep: warmoezenier (1903).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend WESTERHOFF geb. 22-6-1905 te Haren (Helpman) ( XI-71-279 )
  2. Antje WESTERHOFF geb. 14-9-1907 te Haren (Helpman) ( XI-71-280 )

X-38-190 Geertien NIJDAM
geb. 5-1-1858 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-6-1935 te Haren, 77 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )
  Zij trouwde op 15-2-1879 te Haren met:  
  Wiendelt VISSER
geb. 24-2-1857 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 27-9-1939 te Haren, 82 jaar oud
zoon van: Jan VISSER
Hiltje [Gerlofs] de BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1879), scheepstimmerman (1901), klompenmaker (1904), botenfabrikant (1920), botenverhuurder (1921).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan VISSER geb. 15-11-1879 te Eelde (Paterswolde) ( XI-72-281 )
  2. Maria VISSER geb. 2-9-1881 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-72-282 )
  3. Andries VISSER geb. 24-6-1884 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-72-283 )
  4. Hillechien VISSER geb. 13-8-1886 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-72-284 )
  5. Johanna VISSER geb. 25-12-1888 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 12-4-1889 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-72-285 )
  6. Gerlof VISSER geb. 13-7-1890 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-72-287 )
  7. Hendrik VISSER geb. 13-7-1890 te Haren (Hoornschedijk) (GA-64) / ovl. 14-11-1890 te Haren (Hoornschedijk) (OA-65) ( XI-72-286 )
  8. Johanna VISSER geb. 21-11-1891 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 17-6-1929 te Haren (Paterswolde) ( XI-72-288 )
  9. Geertje VISSER geb. 4-12-1894 te Haren ( XI-72-289 )
  10. Hendrik VISSER geb. 13-5-1900 te Haren (Hoornschedijk) ( XI-72-290 )

X-38-191 Geertruid NIJDAM
geb. 8-5-1861 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-8-1873 te Haren (Hoornschedijk), 12 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )

X-38-192 Hendrik NIJDAM
geb. 4-8-1863 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-11-1930 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1865), voerman (1912, 1913), agent (1920).
 
  Hij trouwde op 24-5-1885 te Groningen met:  
  Geessien NIJDAM
geb. 18-9-1865 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 3-7-1941 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Harm NIJDAM
Pieterke WIERINGA
( IX-17-73 )
  Uit deze relatie  
  1. NN NIJDAM geb. 26-8-1885 te Groningen / ovl. 26-8-1885 te Groningen ( XI-73-291 )
  2. Maria NIJDAM geb. 31-10-1886 te Groningen / ovl. 15-5-1904 te Groningen ( XI-73-292 )
  3. Harm NIJDAM geb. 19-12-1888 te Groningen / ovl. 8-11-1965 te Groningen ( XI-73-293 )
  4. Andries NIJDAM geb. 29-1-1891 te Groningen / ovl. 21-5-1971 te Groningen ( XI-73-294 )
  5. Pietertje NIJDAM geb. 13-6-1893 te Groningen / ovl. 7-8-1978 te Groningen ( XI-73-295 )
  6. Geertje NIJDAM geb. 27-7-1895 te Groningen / ovl. 18-2-1965 te Leeuwarden ( XI-73-296 )
  7. Annechien NIJDAM geb. 24-3-1898 te Groningen / ovl. 30-5-1903 te Groningen ( XI-73-297 )
  8. Hendrik NIJDAM geb. 9-8-1900 te Groningen / ovl. 21-1-1965 te Haren ( XI-73-298 )
  9. Marinus Anne NIJDAM geb. 5-10-1904 te Groningen / ovl. 21-1-1980 te Groningen ( XI-73-299 )

X-38-193 Johannes NIJDAM
geb. 1-1-1866 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 2-9-1868 te Haren (Hoornschedijk), 2 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )

X-38-194 Johannes NIJDAM
geb. 23-10-1868 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-4-1869 te Haren (Hoornschedijk), 5 maand oud
zoon van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )

X-38-195 Johanna NIJDAM
geb. 22-3-1870 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-4-1934 te Eelde, 64 jaar oud
dochter van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )
  Zij trouwde op 11-11-1893 te Eelde met:  
  Pieter MULDER
geb. 18-2-1871 te Bedum (Noorderhoogebrug
ovl. 7-10-1906 te Eelde (Paterswolde), 35 jaar oud
zoon van: Harm MULDER
Annechien MERINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1906).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien MULDER geb. 10-4-1894 te Groningen ( XI-74-300 )
  2. Andries MULDER geb. 19-3-1896 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 18-5-1907 te Eelde (overl. Groningen) ( XI-74-301 )
  3. Harm MULDER geb. 21-6-1899 te Noorddijk (Ruischerbrug) ( XI-74-302 )
  4. Hendrik MULDER geb. 14-4-1903 te Noorddijk ( XI-74-303 )

X-38-196 Andries NIJDAM
geb. 9-9-1872 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 28-10-1872 te Haren (Hoornschedijk), 7 weken oud
zoon van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )

X-47-236 Willemina SCHREIJER
geb. 21-1-1862 te Zuidlaren
ovl. 28-8-1868 te Eelde (Paterswolde), 6 jaar oud
dochter van: Wilhelm SCHREIJER
Geessien [Andries] NIJDAM

( IX-17-72 )

X-48-237 Annechien NIJDAM
geb. 28-6-1857 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-2-1938 te Leek, 80 jaar oud
dochter van: Harm NIJDAM
Pieterke WIERINGA
( IX-17-73 )
  Zij trouwde op 14-9-1878 te Eelde met:  
  Johannes DEKKER
geb. 23-11-1854 te Haren
ovl. 1-5-1942 te Eelde, 87 jaar oud
zoon van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

fam. 109: ( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1879, 1880); molenaarsknecht (1904); arbeider (1905); houtzager (1908); houtzagersknecht / houtbewerker (1912); arbeider (1919).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien DEKKER geb. 29-1-1879 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-4-1880 te Eelde (Paterswolde) fam. 109: ( VII-16-110 )
  2. Geessien DEKKER geb. 6-2-1881 te Groningen fam. 109: ( VII-16-111 )
  3. Harm DEKKER geb. 25-7-1883 te Groningen fam. 109: ( VII-16-112 )
  4. Pieterke DEKKER geb. 15-5-1886 te Groningen / ovl. 9-10-1918 te Winschoten fam. 109: ( VII-16-113 )
  5. Alef DEKKER geb. 11-11-1888 te Groningen fam. 109: ( VII-16-114 )
  6. Derkje DEKKER geb. 28-1-1892 te Groningen fam. 109: ( VII-16-115 )

X-48-238 Maria NIJDAM
geb. 7-12-1858 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 17-3-1944 te Eelde, 85 jaar oud
dochter van: Harm NIJDAM
Pieterke WIERINGA
( IX-17-73 )
  Zij trouwde op 25-2-1882 te Eelde met:  
  Berend BOERMA
geb. 3-11-1852 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-4-1933 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Geert BOERMA
Jeltje SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1882 - 1921).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeltje BOERMA geb. 14-4-1882 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 12-12-1956 te Zuidlaren ( XI-95-445 )
  2. Harm BOERMA geb. 24-12-1883 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-11-1976 te Eelde ( XI-95-446 )
  3. Pieterke BOERMA geb. 31-1-1887 te Eelde (Paterswolde) ( XI-95-447 )
  4. Geert BOERMA geb. 23-1-1890 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-2-1946 te Vries ( XI-95-448 )
  5. Andries BOERMA geb. 28-4-1893 te Eelde (Paterswolde) (GA-30) / ovl. 8-2-1979 te Eelde (Paterswolde) ( XI-95-449 )
  6. Jan BOERMA geb. 15-1-1897 te Eelde (Paterswolde) ( XI-95-450 )
  7. Hendrik BOERMA geb. 4-1-1900 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-4-1924 te Eelde (Paterswolde) ( XI-95-451 )

X-48-239 Andries NIJDAM
geb. 20-9-1860 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Harm NIJDAM
Pieterke WIERINGA
( IX-17-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1913 - 1916).
 
  Hij trouwde op 7-9-1884 te Groningen met:  
  Hiltje HORST
geb. 12-5-1866 te Groningen
ovl. 5-7-1938 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Jan HORST
Henderika MULDER

  Uit deze relatie  
  1. Pieterke NIJDAM geb. 22-10-1884 te Groningen / ovl. 14-7-1888 te Groningen ( XI-96-452 )
  2. Hinderika NIJDAM geb. 3-12-1885 te Groningen / ovl. 17-12-1969 te Groningen ( XI-96-453 )
  3. Harm NIJDAM geb. 7-12-1887 te Groningen ( XI-96-454 )
  4. Jan NIJDAM geb. 17-3-1890 te Groningen / ovl. 28-4-1890 te Groningen ( XI-96-455 )
  5. Jan NIJDAM geb. 21-3-1891 te Groningen ( XI-96-456 )
  6. Pieterke NIJDAM geb. 22-9-1893 te Groningen / ovl. 9-7-1982 te Groningen ( XI-96-457 )
  7. Frederika NIJDAM geb. 4-7-1895 te Groningen / ovl. 4-8-1954 te Amsterdam ( XI-96-458 )
  8. Egbert NIJDAM geb. 17-1-1899 te Groningen / ovl. 1-3-1960 te Groningen ( XI-96-459 )
  9. Andries (Andrew) NIJDAM geb. 9-10-1904 te Hoogkerk (Kostverloren) ( XI-96-460 )

X-48-240 Ebeltje NIJDAM
geb. 24-1-1863 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 20-11-1933 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Harm NIJDAM
Pieterke WIERINGA
( IX-17-73 )
  Zij trouwde op 29-12-1892 te Groningen met:  
  Sijtze de HAAN
geb. 10-2-1866 te Dokkum
ovl. 23-2-1939 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Gosse de HAAN
Pietje STELPSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1892).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Wietske Snaak
 

X-48-241 Geessien NIJDAM
geb. 18-9-1865 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 3-7-1941 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Harm NIJDAM
Pieterke WIERINGA
( IX-17-73 )
  Zij trouwde op 24-5-1885 te Groningen met:  
  Hendrik NIJDAM
geb. 4-8-1863 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-11-1930 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Maria DEKKER
( IX-14-59 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1865), voerman (1912, 1913), agent (1920).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN NIJDAM geb. 26-8-1885 te Groningen / ovl. 26-8-1885 te Groningen ( XI-73-291 )
  2. Maria NIJDAM geb. 31-10-1886 te Groningen / ovl. 15-5-1904 te Groningen ( XI-73-292 )
  3. Harm NIJDAM geb. 19-12-1888 te Groningen / ovl. 8-11-1965 te Groningen ( XI-73-293 )
  4. Andries NIJDAM geb. 29-1-1891 te Groningen / ovl. 21-5-1971 te Groningen ( XI-73-294 )
  5. Pietertje NIJDAM geb. 13-6-1893 te Groningen / ovl. 7-8-1978 te Groningen ( XI-73-295 )
  6. Geertje NIJDAM geb. 27-7-1895 te Groningen / ovl. 18-2-1965 te Leeuwarden ( XI-73-296 )
  7. Annechien NIJDAM geb. 24-3-1898 te Groningen / ovl. 30-5-1903 te Groningen ( XI-73-297 )
  8. Hendrik NIJDAM geb. 9-8-1900 te Groningen / ovl. 21-1-1965 te Haren ( XI-73-298 )
  9. Marinus Anne NIJDAM geb. 5-10-1904 te Groningen / ovl. 21-1-1980 te Groningen ( XI-73-299 )

X-49-242 Martha NIJDAM
geb. 29-7-1842 te Haren
ovl. 16-5-1853 te Haren, 10 jaar oud
dochter van: Marchien NIJDAM ( IX-17-74 )

X-49-243 Harmina STAAL
geb. 19-7-1857 te Groningen
ovl. 9-4-1933 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Jan STAAL
Marchien NIJDAM

( IX-17-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1906).
 
  Zij trouwde (1) op 28-5-1882 te Groningen met:  
  Albert van der LAAN
geb. 21-5-1857 te Groningen
ovl. 5-10-1905 te Hoogkerk (Kostverloren), 48 jaar oud
zoon van: Albert Luppen van der LAAN
Berendina SCHOLTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep; tuinier (1882), moesker (1887), arbeider (1905).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert van der LAAN geb. 21-7-1883 te Haren (Helpman) ( XI-97-461 )
  2. Jan van der LAAN geb. 17-2-1886 te Haren (Helpman) / ovl. 20-12-1887 te Haren (Helpman) ( XI-97-462 )
  3. Berendina van der LAAN geb. 28-9-1888 te Groningen / ovl. 30-10-1918 te Groningen ( XI-97-463 )
  4. Jan van der LAAN geb. 15-12-1891 te Haren (Helpman) / ovl. 16-6-1922 te Groningen ( XI-97-464 )
  5. Maria van der LAAN geb. 22-2-1895 te Groningen ( XI-97-465 )
  6. NN van der LAAN geb. 23-9-1898 te Groningen / ovl. 23-9-1898 te Groningen ( XI-97-466 )
  Zij trouwde (2) op 5-3-1910 te Hoogkerk met:  
  Folkert BAKKER
geb. 18-4-1856 te Groningen
ovl. 8-12-1936 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Folkert BAKKER
Marchien NIENHUIS

  Persoonlijke informatie
beroep: fabrieksarbeider (1910, 1917, 1918).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Naantje Bakker, weduwe van Albert van der Laan.
 

X-49-244 Harmpien STAAL
geb. 10-1-1860 te Groningen
ovl. 13-4-1935 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Jan STAAL
Marchien NIJDAM

( IX-17-74 )
  Zij trouwde (1) op 7-10-1883 te Groningen met:  
  Pieter de JONG
geb. 4-3-1860 te Groningen
ovl. 23-2-1884 te Groningen, 23 jaar oud
zoon van: Willem de JONG
Anna KARSSEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: letterzetter (1883).
 
  Bij het huwelijk
wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna de JONG geb. 13-8-1883 te Groningen ( XI-98-467 )
  Zij trouwde (2) op 15-11-1885 te Groningen met:  
  Helprig WEERSING
geb. 20-4-1856 te Rolde
ovl. 13-2-1949 te Groningen, 92 jaar oud
zoon van: Jan WEERSING
Jantje STAAL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1885), wisselwachter (1912 - 1920 ).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Helprig WEERSING geb. 26-7-1886 te Groningen / ovl. 13-4-1957 te Groningen ( XI-98-468 )
  2. Jan WEERSING geb. 7-11-1888 te Groningen / ovl. 22-12-1949 te Groningen ( XI-98-469 )
  3. Marchien WEERSING geb. 11-6-1891 te Groningen ( XI-98-470 )
  4. Helprig WEERSING geb. 26-3-1894 te Groningen / ovl. 9-8-1965 ( XI-98-471 )
  5. Jantje WEERSING geb. 11-7-1896 te Groningen ( XI-98-472 )
  6. Margaretha Christina WEERSING geb. 15-6-1899 te Groningen / ovl. 22-3-1901 te Groningen ( XI-98-473 )
  7. Margaretha Christina WEERSING geb. 5-5-1902 te Groningen / ovl. 13-1-1989 te Zeist ( XI-98-474 )
  8. Harmpien WEERSING geb. 20-6-1906 te Groningen ( XI-98-475 )

X-49-245 Margaretha Christina STAAL
geb. 16-11-1868 te Groningen
ovl. 12-6-1941 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Jan STAAL
Marchien NIJDAM

( IX-17-74 )
  Zij trouwde op 15-7-1915 te Groningen met:  
  Bonne van de DIJK
geb. 8-12-1871 te Ezinge (Oostum)
ovl. 6-6-1958 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Mekke van de DIJK
Roelfke van der VEEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: huisbewaarder (1903), winkelier (1915).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 43 jaar, bruid 46 jaar, weduwnaar van Johanna Anna van der Beek
 

X-50-246 Harm PRANGER
geb. 29-11-1857 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 2-3-1882 te Vries (overl. te Utrecht), 24 jaar oud
zoon van: Berend PRANGER
Annechien NIJDAM

( IX-17-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkman (1882).
 

X-50-247 Willemina PRANGER
geb. 29-6-1860 te Vries (Zeegse)
ovl. 17-10-1921 te Norg (Westervelde), 61 jaar oud
dochter van: Berend PRANGER
Annechien NIJDAM

( IX-17-75 )
  Zij trouwde op 19-6-1885 te Norg met:  
  Roelf TIEMS
geb. 13-1-1855 te Norg (Westervelde)
ovl. 8-3-1918 te Norg (Westervelde) (overl. te Groningen), 63 jaar oud
zoon van: Johannes TIEMS
Luichien MARTENS


X-50-248 Freerkien PRANGER
geb. 25-12-1862 te Vries (Zeegse)
ovl. 27-4-1918 te Eelde, 55 jaar oud
dochter van: Berend PRANGER
Annechien NIJDAM

( IX-17-75 )
  Zij trouwde op 30-6-1883 te Vries met:  
  Jacob TALENS
geb. 20-9-1860 te Vries (Donderen)
ovl. 25-3-1915 te Eelde, 54 jaar oud
zoon van: Hein TALENS
Trijntien HOMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1883-1903), landbouwer (1915).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemina TALENS geb. 20-7-1883 te Vries / ovl. 11-7-1920 te Eelde (overl. Groningen) ( XI-99-476 )
  2. Annegien TALENS geb. 16-9-1884 te Vries / ovl. 9-2-1938 te Vries (Donderen) ( XI-99-477 )
  3. Trijntje TALENS geb. 10-10-1886 te Vries / ovl. 9-2-1945 te Norg (overl. Assen) ( XI-99-478 )
  4. Berendje TALENS geb. 4-1-1889 te Vries (Donderen) / ovl. 25-2-1917 te Eelde ( XI-99-479 )
  5. Hein TALENS geb. 8-4-1890 te Vries (Donderen) / ovl. 8-4-1890 te Vries (Donderen) ( XI-99-480 )
  6. Hein TALENS geb. 6-12-1897 te Vries (Yde) ( XI-99-481 )
  7. Freerkien TALENS geb. 14-8-1903 te Eelde / ovl. 24-9-1903 te Eelde ( XI-99-482 )

X-50-249 Grietien PRANGER
geb. 30-6-1865 te Vries (Tynaarlo)
ovl. 12-10-1935 te Vries (overl. Peize), 70 jaar oud
dochter van: Berend PRANGER
Annechien NIJDAM

( IX-17-75 )
  Zij trouwde op 6-5-1891 te Eelde met:  
  David RONA
geb. 14-10-1856 te Eelde
ovl. 4-4-1908 te Vries, 51 jaar oud
zoon van: Jan RONA
Frederika ZEWUSTER

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1892 - 1901).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan RONA geb. 30-1-1892 te Vries (De Punt) / ovl. 17-11-1987 ( XI-100-483 )
  2. Annechien RONA geb. 14-5-1893 te Vries (De Punt) / ovl. 14-8-1928 te Roden (Leutingewolde) ( XI-100-484 )
  3. Berend RONA geb. 1-12-1895 te Vries (De Punt) ( XI-100-485 )
  4. Frederieks RONA geb. 17-4-1899 te Vries (Tynaarlo) ( XI-100-486 )
  5. Harm RONA geb. 11-12-1901 te Vries (Tynaarlo) ( XI-100-487 )

X-50-250 Andries PRANGER
geb. 18-5-1868 te Vries (Donderen)
ovl. 13-4-1869 te Vries (Donderen), 10 maand oud
zoon van: Berend PRANGER
Annechien NIJDAM

( IX-17-75 )

X-52-254 Willemina NIJDAM
geb. 3-7-1872 te Hoogezand
ovl. 11-3-1884 te Groningen, 11 jaar oud
dochter van: Berend NIJDAM
Grietje DIJK
( IX-17-79 )

X-52-255 Hendrik NIJDAM
geb. 21-9-1874 te Hoogezand (Kalkwijk)
ovl. 17-2-1876 te Hoogezand (Kalkwijk), 16 maand oud
zoon van: Berend NIJDAM
Grietje DIJK
( IX-17-79 )

X-52-256 Andries NIJDAM
geb. 29-11-1876 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 18-7-1955 te Eelde, 78 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Grietje DIJK
( IX-17-79 )
  Hij trouwde op 23-12-1899 te Eelde met:  
  Wubbina de WIT
geb. 31-8-1877 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 11-6-1931 te Eelde, 53 jaar oud
dochter van: Johannes de WIT
Wubbechien ARENDS

fam. 3: ( VII-18-74 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wubbegien NIJDAM geb. 20-9-1900 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-1-1901 te Hoogezand (Kalkwijk) ( XI-101-488 )
  2. Wubbechien NIJDAM geb. 18-2-1903 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 7-9-1984 te Groningen ( XI-101-489 )
  3. Grietje NIJDAM geb. 5-12-1904 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-7-1985 te Eelde ( XI-101-490 )
  4. Berend NIJDAM geb. 29-3-1906 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-4-1988 te Eelde ( XI-101-491 )
  5. Johannes NIJDAM geb. 15-6-1908 te Eelde (Paterswolde) ( XI-101-492 )
  6. Willem NIJDAM geb. 24-9-1909 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-9-1986 te Eelde ( XI-101-493 )
  7. Hendrik NIJDAM geb. 10-12-1913 te Eelde (Paterswolde) ( XI-101-494 )

X-52-257 Hendrik NIJDAM
geb. 18-6-1879 te Hoogezand (Kalkwijk)
ovl. 13-9-1883 te Groningen, 4 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Grietje DIJK
( IX-17-79 )

X-52-258 Aaltje NIJDAM
geb. 27-2-1883 te Groningen
ovl. 29-4-1883 te Groningen, 8 weken oud
dochter van: Berend NIJDAM
Grietje DIJK
( IX-17-79 )

X-53-259 Reinder NIJDAM
geb. 14-2-1856 te Eelde
ovl. 1-2-1942 te Eelde, 85 jaar oud
zoon van: Berent NIJDAM
Maria WIGCHERS
( IX-18-83 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1886 - 1902).
 
  Hij trouwde op 5-9-1885 te Eelde met:  
  Marchien BRINK
geb. 7-10-1859 te Norg
ovl. 14-1-1921 te Eelde (Eelderwolde), 61 jaar oud
dochter van: Steven [Alberts] BRINK
Jantien [Jans] ZUIDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Berend NIJDAM geb. 9-1-1886 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 4-7-1888 te Eelde ( XI-102-495 )
  2. Jantien NIJDAM geb. 25-11-1887 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 30-1-1956 te Eelde ( XI-102-496 )
  3. Maria NIJDAM geb. 14-9-1890 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 4-5-1974 te Eelde ( XI-102-497 )
  4. Berendina NIJDAM geb. 28-4-1893 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 31-7-1981 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-102-498 )
  5. Aaltien NIJDAM geb. 8-1-1896 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 15-8-1952 te Eelde (overl. Groningen) ( XI-102-499 )
  6. Geertruida NIJDAM geb. 8-2-1899 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 1-2-1948 te Haren ( XI-102-500 )
  7. Berend NIJDAM geb. 3-11-1902 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 17-2-1959 te Groningen ( XI-102-501 )

X-53-260 Jantien NIJDAM
geb. 24-1-1858 te Eelde
ovl. 18-3-1884 te Vries (Yde), 26 jaar oud
dochter van: Berent NIJDAM
Maria WIGCHERS
( IX-18-83 )
  Zij trouwde op 27-10-1880 te Vries met:  
  Jan KOOPS
geb. 16-4-1848 te Vries (Yde)
ovl. 30-1-1910 te Vries (Yde), 61 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jans] KOOPS
Wemmegien STEVENS
fam. 31: ( III-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1910).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik KOOPS geb. 26-11-1880 te Vries (Yde) / ovl. 20-7-1967 te Rotterdam fam. 31: ( V-5-18 )
  2. Berend KOOPS geb. 20-1-1884 te Vries (Yde) fam. 31: ( V-5-19 )

X-53-261 Geertruida NIJDAM
geb. 31-3-1862 te Eelde
ovl. 20-3-1932 te Vries (Yde), 69 jaar oud
dochter van: Berent NIJDAM
Maria WIGCHERS
( IX-18-83 )
  Zij trouwde op 16-7-1887 te Eelde met:  
  Jan KOOPS
geb. 16-4-1848 te Vries (Yde)
ovl. 30-1-1910 te Vries (Yde), 61 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jans] KOOPS
Wemmegien STEVENS
fam. 31: ( III-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1910).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien KOOPS geb. 25-11-1888 te Vries (Yde) fam. 31: ( V-5-20 )
  2. Wemmegien KOOPS geb. 12-2-1893 te Vries (Yde) / ovl. 19-6-1910 te Vries (Yde) fam. 31: ( V-5-21 )
  3. Maria KOOPS geb. 19-5-1896 te Vries (Yde) / ovl. 2-6-1872 te Vries (Yde) fam. 31: ( V-5-22 )

X-54-262 Reinder LUINGE
geb. 18-4-1877 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 15-7-1878 te Eelde (Eelderwolde), 14 maand oud
zoon van: Hindrik LUINGE
Marchien NIJDAM

( IX-18-87 )

X-54-263 Reinder LUINGE
geb. 15-10-1882 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 19-9-1963 te Eelde (Eelderwolde), 80 jaar oud
zoon van: Hindrik LUINGE
Marchien NIJDAM

( IX-18-87 )
  Hij trouwde op 14-5-1921 te Eelde met:  
  Jacoba ARENDS
geb. 9-1-1894 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-4-1971 te Eelde (Eelderwolde), 77 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Albertien BONDER
fam. 3: ( VIII-34-142 )
fam. 113: ( VIII-44-203 )

X-55-264 Albert LUINGE
geb. 1-3-1870 te Eelde
ovl. 25-12-1950 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Roelof LUINGE
Geessien NIJDAM

( IX-18-88 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grofsmid (1894, 1895), landbouwer (1922).
 
  Hij trouwde op 31-3-1894 te Eelde met:  
  Hinderkien ANSINGH
geb. 24-11-1869 te Eelde
ovl. 2-11-1946 te Eelde, 76 jaar oud
dochter van: Berend ANSINGH
Grietien KOENRAADS

  Uit deze relatie  
  1. Roelof LUINGE geb. 26-8-1894 te Eelde / ovl. 19-6-1963 te Peize ( XI-103-502 )
  2. Grietje LUINGE geb. 9-10-1895 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 17-5-1978 ( XI-103-503 )
  3. Geessien LUINGE geb. 20-12-1903 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-1-1904 te Eelde (Paterswolde) ( XI-103-504 )
  4. Berend LUINGE geb. 9-3-1908 te Eelde / ovl. 27-1-1986 te Eelde ( XI-103-505 )
  5. NN LUINGE geb. 5-10-1910 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-10-1910 te Eelde (Paterswolde) ( XI-103-506 )

X-55-265 Reinder LUINGE
geb. 23-7-1871 te Eelde
ovl. 18-4-1955 te Eelde, 83 jaar oud
zoon van: Roelof LUINGE
Geessien NIJDAM

( IX-18-88 )
  Hij trouwde op 16-5-1903 te Eelde met:  
  Elisabeth Margina WESTERHOF
geb. 9-10-1881 te Eelde
ovl. 4-5-1951 te Eelde, 69 jaar oud
dochter van: Harte WESTERHOF
Christina KAMPS

  Uit deze relatie  
  1. Roelof LUINGE geb. 14-9-1903 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-104-507 )
  2. Harke LUINGE geb. 10-8-1904 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-104-508 )
  3. Albert LUINGE geb. 3-10-1906 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-104-509 )
  4. Jan Jacob LUINGE geb. 18-11-1907 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 7-10-1909 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-104-510 )
  5. Geessien Christina LUINGE geb. 1-5-1910 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-104-511 )
  6. Christina LUINGE geb. 17-10-1912 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-104-512 )

X-55-266 Hindrik LUINGE
geb. 18-10-1874 te Eelde
ovl. 5-9-1887 te Eelde, 12 jaar oud
zoon van: Roelof LUINGE
Geessien NIJDAM

( IX-18-88 )

X-55-267 Geertruida LUINGE
geb. 17-4-1877 te Eelde
ovl. 22-5-1954 te Eelde, 77 jaar oud
dochter van: Roelof LUINGE
Geessien NIJDAM

( IX-18-88 )
  Zij trouwde op 3-3-1906 te Eelde met:  
  Pieter Hermannus NIJDAM
geb. 14-3-1874 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 26-3-1952 te Eelde, 78 jaar oud
zoon van: Arend NIJDAM
Froukien HILBRANTS
( IX-40-206 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend NIJDAM geb. 17-6-1906 te Eelde / ovl. 19-6-1959 te Groningen ( XI-105-513 )
  2. Geessien NIJDAM geb. 22-12-1912 te Eelde ( XI-105-514 )

X-55-268 Anthonij LUINGE
geb. 7-11-1879 te Eelde
ovl. 11-3-1944 te Eelde (Eelderwolde), 64 jaar oud
zoon van: Roelof LUINGE
Geessien NIJDAM

( IX-18-88 )
  Hij trouwde op 16-5-1907 te Eelde met:  
  Harmanna HILBRANTS
geb. 31-1-1881 te Eelde
ovl. 5-3-1972 te Eelde, 91 jaar oud
dochter van: Uge HILBRANTS
Fokkien ANSINGH

  Uit deze relatie  
  1. Fokkien LUINGE geb. 4-2-1911 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-106-515 )

X-56-269 Maria NIJDAM
geb. 6-1-1878 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 16-6-1947 te Vries (Taarlo), 69 jaar oud
dochter van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )
  Zij trouwde (1) op 2-3-1901 te Eelde met:  
  Jan TOLNER
geb. 16-1-1881 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-11-1918 te Vries (Taarlo), 37 jaar oud
zoon van: Geert TOLNER
Egbertien RUTGERS

  Uit deze relatie  
  1. Albert TOLNER geb. 8-7-1901 te Eelde / ovl. 18-8-1956 te Groningen ( XI-107-516 )
  2. Egberdina TOLNER geb. 2-8-1902 te Eelde / ovl. 14-10-1902 te Eelde ( XI-107-517 )
  3. Geert TOLNER geb. 7-12-1904 te Eelde (Paterswolde) ( XI-107-518 )
  4. Annegien TOLNER geb. 19-11-1907 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 5-3-1908 te Eelde (Eelderwolde) ( XI-107-519 )
  5. Egbert TOLNER geb. 22-3-1909 te Eelde (Eelderwolde) / ovl. 30-5-1961 ( XI-107-520 )
  6. Jans TOLNER geb. 11-1-1911 te Leek / ovl. 5-8-1986 te Groningen ( XI-107-521 )
  Zij trouwde (2) op 17-2-1921 te Vries (HA-8) met:  
  Fokko DUSSEL
geb. 8-1-1880 te Eelde (GA-4)
ovl. 27-12-1971 te Norg, 91 jaar oud
zoon van: Gerrit [Lammerts] DUSSEL
Maria Egberdina (Dina) KEUN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1902, 1921).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 43 jaar; weduwnaar van Geertruida Nijdam; weduwe van Jan Tolner. Vader bruidegom overleden; vader bruid overleden.
 

X-56-270 Reinder NIJDAM
geb. 3-2-1879 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 3-5-1932 te Zuidlaren (Westlaren), 53 jaar oud
zoon van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1926).
 
  Hij trouwde op 19-5-1906 te Eelde met:  
  Rika Andrina BRUINING
geb. 4-3-1883 te Zuidlaren
ovl. 3-11-1949 te Zuidlaren, 66 jaar oud
dochter van: Willem BRUINING
Roelfje GEERTS

  Uit deze relatie  
  1. Albert NIJDAM geb. 28-3-1907 te Smilde (Hoogersmilde) / ovl. 8-6-1926 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-108-522 )
  2. Roelfina NIJDAM geb. 1-8-1909 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-108-523 )
  3. Annechien NIJDAM geb. 27-4-1912 te Zuidlaren (Midlaren) ( XI-108-524 )
  4. Willem NIJDAM geb. 22-12-1915 te Hoogkerk / ovl. 6-2-1999 te Zuidlaren ( XI-108-525 )
  5. Jantiena Maria NIJDAM geb. 19-7-1917 te Zuidlaren ( XI-108-526 )
  6. Maria NIJDAM ( XI-108-527 )
  7. Elisabeth NIJDAM geb. te Zuidlaren ( XI-108-528 )

X-56-271 Geertruida NIJDAM
geb. 11-3-1881 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 23-7-1915 te Eelde, 34 jaar oud
dochter van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )
  Zij trouwde op 10-5-1902 te Eelde (HA-9) met:  
  Fokko DUSSEL
geb. 8-1-1880 te Eelde (GA-4)
ovl. 27-12-1971 te Norg, 91 jaar oud
zoon van: Gerrit [Lammerts] DUSSEL
Maria Egberdina (Dina) KEUN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1902, 1921).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 21 jaar. Vader bruidegom overleden; vader bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria Egberdina DUSSEL geb. 14-10-1902 te Eelde / ovl. 22-11-1902 te Eelde ( XI-109-529 )
  2. Maria Egberdina DUSSEL geb. 2-1-1904 te Eelde / ovl. 11-12-1904 te Eelde ( XI-109-530 )
  3. Maria Egberdina DUSSEL geb. 21-4-1905 te Eelde ( XI-109-531 )
  4. Albert DUSSEL geb. 19-5-1906 te Eelde ( XI-109-532 )
  5. Gerrit DUSSEL geb. 2-11-1907 te Eelde ( XI-109-533 )

X-56-272 Jans NIJDAM
geb. 3-3-1883 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 26-1-1909 te Eelde (overl. Groningen), 25 jaar oud
zoon van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )

X-56-273 Harm NIJDAM
geb. 18-9-1884 te Eelde (Eelderwolde)
zoon van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )
  Hij trouwde op 26-5-1906 te Eelde met:  
  Aaltien KAMPS
geb. 4-7-1889 te Eelde
ovl. 26-10-1953 te Eelde, 64 jaar oud
dochter van: Geert KAMPS
Aaltien BEKKERING

  Bij het huwelijk
bruidegom 21 jaar, bruid 16 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert NIJDAM geb. 9-6-1906 te Eelde / ovl. 2-9-1906 te Eelde ( XI-110-534 )
  2. Geert NIJDAM geb. 16-3-1908 te Eelde (GA-24) / ovl. 14-9-1987 te Eelde ( XI-110-535 )
  3. Annechien NIJDAM geb. 13-12-1908 te Eelde (GA-69) / ovl. 25-12-1991 te Eelde (Paterswolde) ( XI-110-536 )
  4. Albert NIJDAM geb. 8-12-1909 te Eelde / ovl. 7-8-1910 te Eelde ( XI-110-537 )
  5. Albert NIJDAM geb. 22-12-1910 te Eelde ( XI-110-538 )
  6. Aaltien NIJDAM geb. 28-3-1912 te Eelde ( XI-110-539 )
  7. Reinder NIJDAM geb. 30-3-1913 te Eelde / ovl. 1-9-1913 te Eelde ( XI-110-540 )
  8. Reinder NIJDAM geb. 4-1-1915 te Eelde / ovl. 15-2-1915 te Eelde ( XI-110-541 )
  9. Reinder NIJDAM geb. 23-8-1916 te Eelde / ovl. 5-12-1993 te Eelde ( XI-110-542 )
  10. Jan NIJDAM geb. 12-6-1918 te Eelde / ovl. 20-6-1918 te Eelde ( XI-110-543 )
  11. Maria NIJDAM geb. 17-11-1920 te Eelde ( XI-110-544 )
  12. Jan NIJDAM geb. te Eelde ( XI-110-545 )
  13. Harm NIJDAM geb. 19-8-1924 te Eelde / ovl. 8-9-1924 te Eelde ( XI-110-546 )
  14. Harm NIJDAM geb. te Eelde ( XI-110-547 )

X-56-274 Marchien NIJDAM
geb. 23-1-1886 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 11-12-1895 te Eelde, 9 jaar oud
dochter van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )

X-56-275 Geessien NIJDAM
geb. 18-3-1889 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 13-6-1965 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1909). Begraven in Peize.
 
  Zij trouwde op 22-5-1910 te Hoogkerk met:  
  Roelf RITSMA
geb. 15-10-1887 te Hoogkerk
ovl. 13-10-1952 te Groningen, 64 jaar oud
zoon van: Helperus RITSMA
Geessien MIDDEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1909), betonwerker (1952). Begraven in Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien RITSMA geb. 13-1-1911 te Hoogkerk / ovl. 10-2-1911 te Hoogkerk ( XI-111-548 )

X-56-276 Annechien NIJDAM
geb. 29-3-1892 te Eelde
ovl. 16-5-1974 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Albert NIJDAM
Annechien de LANGE
( IX-18-89 )
  Zij trouwde op 16-5-1913 te Groningen met:  
  Johannes Philippus WOLTERS
geb. 8-4-1892 te Groningen
ovl. 19-9-1972 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Philippus Johannes WOLTERS
Anna Alida PLUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: bankwerker
 

X-57-277 Grietje IPEMA
geb. 6-2-1857 te Norg (Westervelde)
ovl. 11-1-1934 te Norg, 76 jaar oud
dochter van: Hendrikus IPEMA
Geessien NIJDAM

( IX-19-90 )
  Zij trouwde op 18-10-1882 te Vries met:  
  Evert DARMEVEIL
geb. 22-2-1862 te Vries (Donderen)
ovl. 17-12-1935 te Norg, 73 jaar oud
zoon van: Piet DARNEVELD
Hendrekien HOMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1883-1885), klompenmaker (1888-1898).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesje DARMEVEIL geb. 15-1-1883 te Vries (Donderen) ( XI-112-549 )
  2. Pieter DARMEVEIL geb. 20-9-1885 te Norg ( XI-112-550 )
  3. Hendrekien DARMEVEIL geb. 21-2-1888 te Norg / ovl. 23-2-1888 te Norg ( XI-112-551 )
  4. Hinderikus DARMEVEIL geb. 26-1-1890 te Norg / ovl. 9-9-1898 te Norg ( XI-112-552 )
  5. Hendrik DARMEVEIL geb. 2-9-1892 te Norg ( XI-112-553 )
  6. Jan DARMEVEIL geb. 28-1-1895 te Norg ( XI-112-554 )
  7. Geertje DARMEVEIL geb. 4-4-1898 te Norg ( XI-112-555 )

X-57-278 Geertien IPEMA
geb. 15-11-1859 te Vries (Winde)
ovl. 1-5-1940 te Peize, 80 jaar oud
dochter van: Hendrikus IPEMA
Geessien NIJDAM

( IX-19-90 )
  Zij trouwde op 8-10-1881 te Peize met:  
  Willem BATHOORN
geb. 28-7-1857 te Peize
ovl. 29-5-1917 te Peize, 59 jaar oud
zoon van: Roelof [Roels] BATHOREN
Geessien EEKHOF
fam. 33: ( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1881, 1916, 1917).
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof BATHOORN geb. 22-8-1882 te Peize / ovl. 9-5-1958 te Peize fam. 33: ( VII-13-63 )
  2. Hendrikus BATHOORN geb. 24-6-1884 te Peize / ovl. 11-12-1970 te Peize fam. 33: ( VII-13-64 )
  3. Geessien BATHOORN geb. 2-12-1886 te Peize / ovl. 22-12-1966 te Roden fam. 33: ( VII-13-65 )
  4. Harm BATHOORN geb. 28-8-1889 te Peize / ovl. 24-9-1889 te Peize fam. 33: ( VII-13-66 )
  5. Jan BATHOORN geb. 28-8-1889 te Peize / ovl. 9-12-1971 te Groningen fam. 33: ( VII-13-67 )
  6. Harm BATHOORN geb. 16-2-1892 te Peize / ovl. 29-3-1978 te Peize fam. 33: ( VII-13-68 )
  7. Gerrit BATHOORN geb. 17-1-1895 te Peize / ovl. 24-6-1966 te Hoogkerk fam. 33: ( VII-13-69 )
  8. Lammechien BATHOORN geb. 22-12-1896 te Peize / ovl. 4-10-1975 te Eelde fam. 33: ( VII-13-70 )
  9. Willem BATHOORN geb. 2-5-1899 te Peize / ovl. 4-12-1982 te Peize fam. 33: ( VII-13-71 )
  10. Geertien BATHOORN geb. 19-5-1902 te Peize / ovl. 24-12-1967 te Groningen fam. 33: ( VII-13-72 )

X-57-279 Jan IPEMA
geb. 7-12-1862 te Norg
zoon van: Hendrikus IPEMA
Geessien NIJDAM

( IX-19-90 )

X-57-280 Hilligje IPEMA
geb. 4-9-1866 te Norg
dochter van: Hendrikus IPEMA
Geessien NIJDAM

( IX-19-90 )
  Persoonlijke informatie
Op de aktes van haar kinderen in haar achternaam geschreven als IJpema.
 
  Zij trouwde op 11-5-1889 te Roden met:  
  Hendrik KRIJTHE
geb. 19-8-1863 te Peize
zoon van: Jan KRIJTHE
Hendrikje KOSTERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1889 - 1918).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje KRIJTHE geb. 6-10-1889 te Vries (Bunne) ( XI-114-566 )
  2. Geesje KRIJTHE geb. 27-8-1891 te Peize / ovl. 1-8-1972 ( XI-114-567 )
  3. Janna KRIJTHE geb. 2-3-1894 te Peize ( XI-114-568 )
  4. Jan KRIJTHE geb. 29-5-1896 te Peize ( XI-114-569 )
  5. Hinderikus KRIJTHE geb. 18-5-1899 te Peize ( XI-114-570 )
  6. Annechien KRIJTHE geb. 27-2-1902 te Groningen / ovl. 30-10-1903 te Groningen ( XI-114-571 )
  7. Gezina Anna KRIJTHE geb. 9-6-1905 te Groningen / ovl. 6-8-1954 te Groningen ( XI-114-572 )
  8. Hendrik KRIJTHE geb. 25-9-1907 te Groningen ( XI-114-573 )
  9. Jannes KRIJTHE geb. 2-7-1912 te Peize / ovl. 10-3-1944 te Groningen (overl. Zuidlaren) ( XI-114-574 )

X-58-281 Geertje FLONK
geb. 5-10-1856 te Norg (geb. Bunne gem. Vries)
ovl. 14-7-1884 te Norg, 27 jaar oud
dochter van: Jan FLONK
Hillechien NIJDAM

( IX-19-91 )
  Zij trouwde op 9-2-1883 te Norg met:  
  Harm HULSHOF
geb. 28-1-1859 te Norg (Langelo)
ovl. 2-1-1944 te Roden (Steenbergen), 84 jaar oud
zoon van: Harm HULSHOF
Jantje GRUTTER

  Persoonlijke informatie
Beroep; landbouwer (1883, 1894).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm HULSHOF geb. 26-6-1883 te Norg ( XI-115-575 )

X-58-282 Gerrit FLONK
geb. 20-1-1858 te Norg
ovl. 9-9-1936 te Norg, 78 jaar oud
zoon van: Jan FLONK
Hillechien NIJDAM

( IX-19-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1892-1898).
 
  Hij trouwde op 4-5-1891 te Norg met:  
  Froukje SCHEERHOORN
geb. 22-8-1859 te Norg
ovl. 18-2-1936 te Norg, 76 jaar oud
dochter van: Jan SCHEERHOORN
Jantje DOKTER

  Uit deze relatie  
  1. Jan FLONK geb. 11-5-1892 te Norg / ovl. 13-6-1978 te Assen ( XI-116-576 )
  2. Jantje FLONK geb. 4-3-1895 te Norg / ovl. 10-5-1987 te Norg (Een) ( XI-116-577 )
  3. Albert FLONK geb. 1-2-1898 te Norg / ovl. 25-11-1993 te Vries ( XI-116-578 )

X-58-283 Hiske FLONK
geb. 5-2-1860 te Norg
ovl. 14-8-1862 te Norg (Veenhuizen), 2 jaar oud
dochter van: Jan FLONK
Hillechien NIJDAM

( IX-19-91 )

X-59-284 Geertien NIJDAM
geb. 14-4-1856 te Eelde
ovl. 30-10-1945 te Roden (Roderwolde), 89 jaar oud
dochter van: Hendrik NIJDAM
Marchien HILBRANTS
( IX-19-92 )
  Persoonlijke informatie
De geboorteakte vermeldt: woonplaats Bunne (Vries). Beroep; veehoudster (1914).
 
  Zij trouwde (1) op 12-10-1878 te Eelde met:  
  Jacob KOBES
geb. 28-4-1855 te Winsum (Obergum)
ovl. 24-11-1909 te Vries (overl. te Groningen), 54 jaar oud
zoon van: Johannes [Harms] KOBES
Janna [Jacobs] TEMPEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1879-1898).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar. wettiging 1 kind (Marchien)
 
  Uit deze relatie  
  1. Marchien KOBES geb. 24-7-1878 te Eelde / ovl. 14-3-1949 te Marum ( XI-117-579 )
  2. Johannes KOBES geb. 3-12-1879 te Vries (Bunne) / ovl. 30-3-1942 te Norg ( XI-117-580 )
  3. Janna KOBES geb. 15-12-1881 te Vries (Bunne) ( XI-117-581 )
  4. Hendrik KOBES geb. 9-6-1885 te Vries / ovl. 21-7-1886 te Vries (Bunne) ( XI-117-582 )
  5. Hendrik KOBES geb. 14-2-1887 te Vries (Bunne) / ovl. 8-3-1964 te Peize ( XI-117-583 )
  6. Harmtien KOBES geb. 26-11-1888 te Vries (Bunne) / ovl. 17-9-1889 te Vries (Bunne) ( XI-117-584 )
  7. Harm KOBES geb. 8-5-1892 te Vries (Bunne) / ovl. 2-11-1892 te Vries (Bunne) ( XI-117-585 )
  8. Harm KOBES geb. 2-8-1893 te Vries (Bunne) / ovl. 18-1-1895 te Vries (Bunne) ( XI-117-586 )
  9. Ellechien KOBES geb. 23-2-1895 te Vries (Bunne) / ovl. 4-9-1955 ( XI-117-587 )
  10. Harm KOBES geb. 31-10-1896 te Vries (Bunne) / ovl. 26-1-1898 te Vries (Bunne) ( XI-117-588 )
  Zij trouwde (2) op 14-12-1911 te Vries met:  
  Hendrik WIELAND
geb. 31-10-1843 te Norg (Westervelde)
ovl. 24-9-1914 te Vries (Bunne), 70 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] WIELAND
Trijntje KLEIN

  Persoonlijke informatie
Beroep; landbouwer (1911, 1914).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Johanna Juliana Beins, weduwe van Jacob Kobes.
 
  Zij trouwde (3) op 16-10-1915 te Roden met:  
  Steven DIERTENS
geb. 3-6-1860 te Roden (Foxwolde)
ovl. 19-12-1947 te Roden (Foxwolde), 87 jaar oud
zoon van: Jan DIERTENS
Marchien [Stevens] VELDHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1884-1905).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Ellegien Nijdam, weduwe van Jacob Kobes en van Hendrik Wieland.
 

X-59-285 Derk NIJDAM
geb. 23-8-1857 te Vries (Bunne)
ovl. 18-11-1857 te Vries (Bunne), 12 weken oud
zoon van: Hendrik NIJDAM
Marchien HILBRANTS
( IX-19-92 )

X-59-286 Ellegien NIJDAM
geb. 24-9-1859 te Vries (Winde)
ovl. 23-12-1913 te Roden (overl. te Groningen), 54 jaar oud
dochter van: Hendrik NIJDAM
Marchien HILBRANTS
( IX-19-92 )
  Zij trouwde op 3-5-1884 te Roden met:  
  Steven DIERTENS
geb. 3-6-1860 te Roden (Foxwolde)
ovl. 19-12-1947 te Roden (Foxwolde), 87 jaar oud
zoon van: Jan DIERTENS
Marchien [Stevens] VELDHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1884-1905).
 
  Uit deze relatie  
  1. Marchien DIERTENS geb. 20-6-1884 te Roden (Zulte) / ovl. 24-9-1962 ( XI-118-589 )
  2. Derkien DIERTENS geb. 4-9-1886 te Roden (Zulte) ( XI-118-590 )
  3. Jan DIERTENS geb. 13-11-1888 te Roden (Zulte) / ovl. 6-9-1972 ( XI-118-591 )
  4. Hendrik DIERTENS geb. 2-2-1892 te Roden (Foxwolde) / ovl. 14-8-1972 ( XI-118-592 )
  5. Pietertien DIERTENS geb. 5-9-1895 te Roden (Foxwolde) / ovl. 23-12-1964 ( XI-118-593 )
  6. Tunnis DIERTENS geb. 26-7-1899 te Roden (Foxwolde) / ovl. 9-4-1905 te Roden (Foxwolde) ( XI-118-594 )

X-60-287 Geertien NIJDAM
geb. 24-6-1862 te Vries (Bunne)
ovl. 6-1-1938 te Assen, 75 jaar oud
dochter van: Berend NIJDAM
Robberdiena de VRIES
( IX-19-93 )
  Zij trouwde op 22-4-1887 te Coevorden met:  
  Jan OOSTERGO
geb. 14-10-1856 te Opsterland (Wijnjeterp)
ovl. 13-12-1895 te Zevenaar, 39 jaar oud
zoon van: Jelke [Roels] OOSTERGO
Grietje [Hylkes] BAKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: commies belastingen (1895).
 
  Uit deze relatie  
  1. Bernardus Albertus OOSTERGO geb. 14-6-1889 te Zutphen / ovl. 12-11-1955 te Assen ( XI-119-595 )
  2. Jelke OOSTERGO geb. 29-7-1894 te Zevenaar ( XI-119-596 )

X-60-288 Jan NIJDAM
geb. 9-11-1864 te Peize
ovl. 1-10-1955 te Zwolle, 90 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Robberdiena de VRIES
( IX-19-93 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1898).
 
  Hij trouwde op 18-12-1897 te Sleen met:  
  Gerridina PIEPER
geb. 4-9-1871 te Zwolle
ovl. 18-3-1937 te Zwolle, 65 jaar oud
dochter van: Jan PIEPER
Carolina Gerridina van der SEL

  Persoonlijke informatie
Geboren 4 september 1871, in het huis staande in de Kalverstraat in Zwolle.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bernard NIJDAM geb. 8-4-1898 te Sleen ( XI-120-597 )
  2. Carolina Robberdina NIJDAM geb. ca 1909 te Sleen / ovl. te Sleen ( XI-120-598 )
  3. Robberdina Geertje Jacoba NIJDAM geb. 18-5-1911 te Sleen / ovl. 13-4-1931 te Sleen ( XI-120-599 )

X-60-289 Jacobje NIJDAM
geb. 24-7-1868 te Hellendoorn
dochter van: Berend NIJDAM
Robberdiena de VRIES
( IX-19-93 )
  Persoonlijke informatie
Ten tijde van haar huwelijk woonachtig te Assen.
 
  Zij trouwde op 19-3-1896 te Assen met:  
  Hendrik Pieter Jacobus HOOG
geb. 8-8-1853 te Heteren (Randwijk)
ovl. 28-10-1921 te Assen, 68 jaar oud
zoon van: Johannis David HOOG
Hendrika Sophia Maria PERTOU

  Persoonlijke informatie
Ten tijde van zijn huwelijk woonachtig te Zutphen onlangs in Zevenaar.
Beroep: rijkscommies (1896), portier (1921).
 

X-60-290 Albertha NIJDAM
geb. 4-5-1871 te Dalen
ovl. 14-12-1877 te Sleen (Veenoord), 6 jaar oud
dochter van: Berend NIJDAM
Robberdiena de VRIES
( IX-19-93 )

X-60-291 Hendrik NIJDAM
geb. 4-5-1874 te Dalen
zoon van: Berend NIJDAM
Robberdiena de VRIES
( IX-19-93 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1914)
 
  Hij trouwde op 16-4-1903 te Assen met:  
  Elizabeth Petronella GROENHUIZEN
geb. 19-3-1876 te Sneek
dochter van: Samuel GROENHUIZEN
Aaltje de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Robberdina Aaltje NIJDAM geb. 17-7-1908 te Assen ( XI-121-600 )
  2. Johannes Jan NIJDAM geb. 11-6-1912 te Assen ( XI-121-601 )

X-60-292 Albertus Bernardus NIJDAM
geb. 25-7-1881 te Coevorden
ovl. 31-5-1886 te Coevorden, 4 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Robberdiena de VRIES
( IX-19-93 )

X-61-293 Antje JANSEN
geb. 19-2-1877 te Haren
ovl. 6-6-1955 te Haren, 78 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )
  Zij trouwde op 1-2-1917 te Haren met:  
  Heiko BORG
geb. 1-11-1872 te Termunten (Woldendorp)
ovl. 29-10-1930 te Haren, 57 jaar oud
zoon van: Hinderik BORG
Aaltje de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1877), veehouder (1930).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 44 jaar, bruid 39 jaar. Bruidegom gescheiden van Jaaptje Bottinga.
 

X-61-294 Grietje JANSEN
geb. 10-12-1878 te Haren
ovl. 19-6-1942 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )
  Zij trouwde op 17-6-1915 te Groningen met:  
  Hindrik OOSTING
geb. 3-8-1888 te Wildervank (Stadskanaal) (GA-156)
zoon van: Klaas OOSTING
Geessien LOK

  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 36 jaar. weduwnaar van Antje Langius.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna OOSTING geb. ca 1916 te Groningen / ovl. 24-3-1917 te Groningen ( XI-122-603 )

X-61-295 Berend (Bé) JANSEN
geb. 20-4-1881 te Haren (Onnen)
ovl. 11-8-1968 te Haren, 87 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1914, 1922 - 1930). Ten tijde van de 2e wereldoorlog wonende aan de Kerklaan te Haren. Begraven te Haren, Kerkstraat.
 
  Hij trouwde op 8-5-1914 te Haren met:  
  Berendina de GROOT
geb. 27-6-1885 te Haren
ovl. 11-4-1965 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
fam. 41: ( IV-2-3 )
( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: ’s-Nachts om 23.00 uur. De geboorte is aangegeven door haar vader Jan, door Berend Jansen (42 jr), arbeider, wonende te Haren, en door Uge Bos (48 jr), veldwachter, wonende te Haren. Begraven te Haren, Kerkstraat.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Berendina de Groot, oud achtentwintig jaren, van beroep zonder, geboren te en wonende te Haren, meerderjarigde dochter van Jan de Groot, oud vijfenzeventig jaren, landbouwer, wonende te Haren, en van Alke Jansen, overleden.
Berend Jansen, oud drieendertig jaren, van beroep landbouwer, geboren te en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Berend Jansen, landbouwer, en van Janna Eisses, zonder beroep, beiden wonende te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Wopke Jansen, broer van den bruidegom, oud achtentwintig jaren, van beroep timmerman, wonende te Haren, en Willem Kapma, oud eenenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren.

Berendina en Berend zijn nicht en neef; Berendina’s moeder Alke is nl. een zus van Berends vader Berend.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend JANSEN geb. 19-3-1915 te Haren / ovl. 5-9-1966 te Haren ( XI-123-604 )
  2. Alke JANSEN geb. 18-4-1916 te Haren / ovl. 27-3-2000 te Haren ( XI-123-605 )
  3. Janna JANSEN geb. 11-8-1917 te Haren / ovl. 21-10-2000 te Haren ( XI-123-606 )
  4. Antje JANSEN geb. te Haren ( XI-123-607 )
  5. Karel JANSEN geb. 1921 te Haren / ovl. 29-5-1922 te Haren ( XI-123-608 )
  6. Jan Karel JANSEN geb. 26-9-1923 te Haren / ovl. 30-8-1989 te Assen ( XI-123-609 )
  7. NN JANSEN geb. 5-8-1926 te Haren / ovl. 5-8-1926 te Haren ( XI-123-610 )
  8. NN JANSEN geb. 13-5-1930 te Haren / ovl. 13-5-1930 te Haren ( XI-123-611 )

X-61-296 Karel JANSEN
geb. 30-6-1883 te Haren
ovl. 23-4-1908 te Haren, 24 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )

X-61-297 Wobke JANSEN
geb. 18-9-1885 te Haren
ovl. 6-1-1970, 84 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1928 - 1930). Begraven in Haren.
 
  Hij trouwde op 3-12-1920 te Haren met:  
  Geertruida MIDDEL
geb. 11-5-1888 te Winsum (Adorp)
ovl. 8-7-1974, 86 jaar oud
dochter van: Jan MIDDEL
Anje van der MOLEN

  Persoonlijke informatie
Begraven in Haren.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 35 jaar, bruid 32 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend Jan JANSEN geb. ca 1922 te Haren / ovl. 9-7-1928 te Haren ( XI-124-612 )
  2. Berendina Anje JANSEN geb. 1930 te Haren / ovl. 21-12-1930 te Haren ( XI-124-613 )

X-61-298 Catharina JANSEN
geb. 5-4-1888 te Haren
ovl. 30-8-1890 te Haren, 2 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )

X-61-299 Annechien JANSEN
geb. 27-8-1892 te Haren
dochter van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )
  Zij trouwde op 29-11-1917 te Groningen met:  
  Gerhard LUBBERS
geb. 18-10-1887 te Loppersum (Wirdum)
zoon van: Egbert LUBBERS
Trientje KLOK

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1917).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerhard LUBBERS geb. 1928 te Zuidbroek / ovl. 14-4-1929 te Zuidbroek ( XI-125-615 )
  2. Egbert LUBBERS geb. ca 1919 te Loppersum / ovl. 25-2-1958 te Groningen ( XI-125-617 )

X-61-300 Lammechien JANSEN
geb. 18-6-1896 te Haren
ovl. 14-6-1984, 87 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Janna EISSES
( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren.
 
  Zij trouwde op 25-11-1921 te Haren met:  
  Egbert NIJDAM
geb. 16-11-1895 te Haren
ovl. 14-7-1984, 88 jaar oud
zoon van: Grietje NIJDAM
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1921).
Begraven te Haren.
 

X-62-301 Berend VENEMA
geb. 13-11-1870 te Haren (Glimmen)
ovl. 8-11-1951 te Haren (Glimmen), 80 jaar oud
zoon van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

( IX-21-102 )

X-62-302 Henderikus VENEMA
geb. 9-11-1873 te Haren (Glimmen)
ovl. 11-10-1947 te Haren (Glimmen), 73 jaar oud
zoon van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

( IX-21-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1900 - 1922).
 
  Hij trouwde op 9-7-1896 te Haren met:  
  Janna Hendrika PRINS
geb. 12-8-1871 te Haarlemmermeer
ovl. 27-2-1941 te Haren (overl. Groningen), 69 jaar oud
dochter van: Pieter Bernardus Franciscus PRINS
Elizabeth WALBRINK

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmannus Conradus Pieter VENEMA geb. 14-12-1896 te Haren (Harenermolen) ( XI-126-618 )
  2. Elizabeth Petronella VENEMA geb. 16-12-1897 te Haren (Glimmen) ( XI-126-619 )
  3. Pieter VENEMA geb. 15-5-1899 te Haren (Glimmen) / ovl. te Haren (Glimmen) ( XI-126-620 )
  4. NN VENEMA geb. 29-10-1900 te Haren (Glimmen) / ovl. 29-10-1900 te Haren (Glimmen) ( XI-126-621 )
  5. Berend VENEMA geb. 29-10-1900 te Haren (Glimmen) ( XI-126-622 )
  6. Annechien VENEMA geb. 8-2-1902 te Haren (Glimmen) ( XI-126-623 )
  7. Geertruida VENEMA geb. 22-2-1903 te Haren (Glimmen) / ovl. 12-3-1904 te Haren (Glimmen) ( XI-126-624 )
  8. Geertruida VENEMA geb. 28-6-1904 te Haren (Glimmen) ( XI-126-625 )
  9. Grietje VENEMA geb. 16-6-1905 te Haren (Glimmen) ( XI-126-627 )
  10. Cornelia VENEMA geb. 16-6-1905 te Haren (Glimmen) ( XI-126-626 )
  11. Jurrian VENEMA geb. 27-6-1906 te Haren (Glimmen) / ovl. 26-9-1906 te Haren (Glimmen) ( XI-126-628 )
  12. Johanna VENEMA geb. 14-10-1907 te Haren (Glimmen) ( XI-126-629 )
  13. Antje VENEMA geb. 25-3-1909 te Haren (Glimmen) ( XI-126-630 )
  14. Dirkje VENEMA geb. 2-3-1910 te Haren (Glimmen) ( XI-126-631 )
  15. Allerdina VENEMA geb. 4-3-1911 te Haren (Glimmen) ( XI-126-632 )
  16. Jurrijan Hendrik VENEMA geb. 18-5-1912 te Haren (Glimmen) ( XI-126-633 )

X-62-303 Albertus VENEMA
geb. 2-8-1876 te Haren (Glimmen)
ovl. 5-3-1878 te Haren (Glimmen), 19 maand oud
zoon van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

( IX-21-102 )

X-62-304 Harmannus VENEMA
geb. 25-9-1877 te Haren
ovl. 20-7-1939 te Assen, 61 jaar oud
zoon van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

( IX-21-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1906). Harmannus woonde te Assen en overleed aldaar.
 
  Hij trouwde op 1-6-1906 te Haren met:  
  Sela BUIKEMA
geb. 15-5-1883 te Wehe
dochter van: Albert BUIKEMA
Siementje BOS
fam. 61: ( VII-35-132 )
  Persoonlijke informatie
Sela vertrok op 16 jarige leeftijd naar Eenrum.
Beroep: dienstbode (1906).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien VENEMA geb. 9-4-1907 te Haren (Glimmen) ( XI-127-634 )
  2. Albert Pieter VENEMA geb. 26-1-1909 te Haren (Glimmen) ( XI-127-635 )
  3. Harmannus Coenradus Pieter VENEMA geb. 17-11-1910 te Glimmen ( XI-127-636 )

X-62-305 Antje VENEMA
geb. 14-10-1880 te Haren
ovl. 27-4-1906 te Haren (Glimmen)., 25 jaar oud
dochter van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

( IX-21-102 )

X-62-306 Derkje VENEMA
geb. 8-9-1883 te Haren
dochter van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

( IX-21-102 )
  Zij trouwde op 8-9-1910 te Haren met:  
  Hendrik BOOMKER
geb. 20-10-1881 te Uithuizermeeden
ovl. 8-9-1959 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Hendrik BOOMKER
Alstje SIKKEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: typograaf (1910), letterzetter (1919).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 27 jaar.
 

X-62-307 Allerdina VENEMA
geb. 1-9-1886 te Haren
dochter van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

( IX-21-102 )
  Zij trouwde op 8-5-1913 te Haren met:  
  Harmannus van DALEN
geb. 7-5-1886 te Haren (Onnen)
ovl. 8-4-1959 te Haren (Glimmen), 72 jaar oud
zoon van: Egbert van DALEN
Bouchien MANNES
fam. 15: ( VI-2-5 )
fam. 23: ( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1913).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bouchien (Boukje) van DALEN geb. 20-2-1916 te Haren / ovl. 16-8-2003 te Groningen fam. 15: ( VIII-2-7 )

X-63-308 Johanna OOSTING
geb. 25-1-1889 te Emmen
ovl. 5-10-1924 te Emmen, 35 jaar oud
dochter van: Geert OOSTING
Jantje LOOTS
( IX-22-104 )
  Zij trouwde op 24-4-1913 te Emmen met:  
  Gerrit SCHOONBEEK
geb. 20-6-1889 te Emmen (Weerdingerveen)
zoon van: Jan SCHOONBEEK
Grietje NIEBOER

  Bij het huwelijk
Bruidegom: weduwnaar van Loltje Spiegeler.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje SCHOONBEEK geb. ca 1914 te Emmen ( XI-128-637 )

X-63-309 Hendrik OOSTING
geb. 2-12-1890 te Emmen
zoon van: Geert OOSTING
Jantje LOOTS
( IX-22-104 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1922 - 1933).
 
  Hij trouwde op 28-5-1914 te Emmen met:  
  Femke POEDER
geb. 14-10-1894 te Emmen (Weerdingermarke)
ovl. 14-11-1943 te Emmen, 49 jaar oud
dochter van: Jan POEDER
Foktje WAGENAAR

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeiderster (1922 - 1933).
 
  Uit deze relatie  
  1. Fokje OOSTING geb. ca 1916 te Emmen / ovl. 21-10-1955 te Emmen ( XI-129-638 )
  2. Geert OOSTING geb. ca 1920 te Emmen / ovl. 26-3-1928 te Emmen ( XI-129-639 )
  3. Johanna MULDER geb. 27-7-1922 te Emmen / ovl. 1-8-1922 te Emmen ( XI-129-640 )
  4. Geert OOSTING geb. 1932 te Weerdinge / ovl. 13-6-1933 te Groningen ( XI-129-641 )

X-63-310 Jan OOSTING
geb. 3-7-1893 te Emmen
ovl. 31-10-1959 te Emmen, 66 jaar oud
zoon van: Geert OOSTING
Jantje LOOTS
( IX-22-104 )
  Hij trouwde op 10-9-1915 te Emmen met: