Genealogie
Familie 62


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hier

  Parenteel van Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
ged. 30-1-1707 te Leens
zoon van: Jelte [Peters] _
Hindrickje [Claesens] _

  Persoonlijke informatie
(r) Gedoopt 30-1-1707 te Leens. In 1747 zijn Gerrit en zijn vrouw Grietje beide lidmaten van de kerk te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje BROERS
ged. 24-4-1718 te Zoutkamp, 90 jaar oud
dochter van: Broer [Heeres] _
Aaltjen [Lubberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-4-1718 te Vierhuizen. Begraven te Vierhuizen 5-12-1808.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelte [Gerrits] ged. 17-4-1745 te Vierhuizen / ovl. 6-5-1819 te Ulrum ( II-1-1 )
  2. Aeltien [Gerrits] BEUKEMA ged. 23-8-1746 ( II-1-2 )
  3. Hendrikje [Gerrits] BEUKEMA ged. 11-2-1748 ( II-1-3 )
  4. Jan [Gerrits] BEUKEMA ged. 20-7-1750 ( II-1-4 )
  5. Broer [Gerrits] BEUKEMA ged. 8-1-1758 te Vierhuizen / ovl. 14-11-1823 te Ulrum (Vierhuizen) ( II-1-5 )

  Generatie II  
II-1-1 Jelte [Gerrits] <BEUKEMA>
ged. 17-4-1745 te Vierhuizen
ovl. 6-5-1819 te Ulrum, 74 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
Grietje BROERS
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r1) Jelte heeft waarschijnlijk bij zijn 2e huwelijk met Trientje Jans de naam Beukema aangenomen. Beroep: landbouwer op "Beukemoa's Ploatske" te Vierhuizen na zijn huwelijk met Trientje Jans (1774-1809). In Marne pag. 269 staat dat hij hertrouwde met Grietje Broers (???). Jelte Gerrits was getuige bij het huwelijk van Kornelis Rijpkes Beukema (ref. nr.: N2) en bij het huwelijk van Emke Rijpkes Beukema (ref. nr.: N5)
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Martje [Jans] _
geb. ca 1745 te Vierhuizen
ovl. 1768 te Vierhuizen
  Persoonlijke informatie
Overleden op ca 23 jarige leeftijd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Jeltes] BEUKEMA ged. 19-10-1766 / ovl. 9-12-1839 te Ulrum ( III-1-1 )
  2. Rijkien BEUKEMA ged. 21-2-1768 te Vierhuizen ( III-1-2 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Trientje [Jans] _
ged. 2-3-1727 te Vierhuizen
ovl. 1795
dochter van: Jan [Jans] _
Pieterke [Sijverts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-3-1727 te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
gehuwd ca 1768. Weduwnaar van Martje Jans
 

II-1-2 Aeltien [Gerrits] BEUKEMA
ged. 23-8-1746
dochter van: Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
Grietje BROERS
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r2) Gedoopt 23-8-1746 te Vierhuizen
 

II-1-3 Hendrikje [Gerrits] BEUKEMA
ged. 11-2-1748
dochter van: Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
Grietje BROERS
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r3) Gedoopt 11-2-1748 te Vierhuizen. Mogelijk overleden in 1827.
 
  Zij trouwde met:  
  Jacob [Jans] BOER
ovl. 1807
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (huurder) op "Schouwen 2" (57ha) te Warfhuizen (1777-1826).
 

II-1-4 Jan [Gerrits] BEUKEMA
ged. 20-7-1750
zoon van: Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
Grietje BROERS
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r4) Gedoopt 20-7-1750 te Vierhuizen.
 

II-1-5 Broer [Gerrits] BEUKEMA
ged. 8-1-1758 te Vierhuizen
ovl. 14-11-1823 te Ulrum (Vierhuizen)
zoon van: Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
Grietje BROERS
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r5) Beroep: landbouwer op "Midhuizen" (25 ha.) te Vierhuizen (1786-1823).
 
  Hij trouwde (1) op 17-9-1786 te Vierhuizen met:  
  Aaltje [Freerks] _
ged. 23-6-1741
ovl. 21-5-1813 te Vierhuizen
dochter van: Frerik [Claase] _
Geertje [Ites] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-6-1741 te Oldehove als Aeltie.
 
  Bij het huwelijk
Bruid afkomstig van Vierhuizen.
 
  Hij trouwde (2) op 28-5-1814 te Ulrum met:  
  Emke [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 31-10-1790 te Vierhuizen
ovl. 21-11-1823 te Ulrum, 33 jaar oud
dochter van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
fam. 61: ( IV-15-87 )
fam. 83: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N5) Omtrent het overlijden:
"Op 26-3-1840: Publieke verkoop ten verzoeke van de kinderen en erfgenamen van wijlen Broer Gerrits Beukema en vrouw (Emke Rijpkes Beukema) van een kapitale boerenplaats met de vaste en altoosdurende en in alle linien verervende beklemming van 30 bunders, 8 roeden en 90 ellen uitmuntend best binnendijks groen- en bouwland; benevens van 40 bunders, 60 roeden en 90 ellen kwelderland; zullende te zamen jaarlijks op midwinter tot vaste huur doen f200.-, staande en gelegen te Vierhuizen (Ulrum) en de eigendom van evengemelde landerijen, jaarlijks tot huur zullende doen f200.-".
 
  Bij het huwelijk
Getuige bij het huwelijk: Jelte Gerrits (Beukema) (ref. nr.: r1)
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Broers] BEUKEMA geb. 16-2-1815 te Vierhuizen / ovl. 24-8-1839 te Vierhuizen ( III-2-3 )
  2. Rijpke [Broers] BEUKEMA geb. 21-5-1816 te Wierhuizen / ovl. 14-4-1891 te Hornhuizen ( III-2-4 )
  3. Grietje [Broers] BEUKEMA geb. 22-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-40) / ovl. 22-9-1846 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-53) ( III-2-5 )
  4. Jelte [Broers] BEUKEMA geb. 25-10-1821 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-82) / ovl. 9-4-1903 te Kloosterburen ( III-2-6 )
  5. Klaas [Broers] BEUKEMA geb. 1-11-1823 te Vierhuizen / ovl. 4-2-1824 te Vierhuizen ( III-2-7 )

  Generatie III  
III-1-1 Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
ged. 19-10-1766
ovl. 9-12-1839 te Ulrum, 73 jaar oud
zoon van: Jelte [Gerrits] <BEUKEMA>
Martje [Jans] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r11) Beroep: landbouwer op "Beukema's Ploatske" te Vierhuizen (1809-1870).
 
  Hij trouwde op 1-2-1805 met:  
  Grietje [Mennes] LUIKEN
geb. 13-11-1784 te Zoutkamp
ovl. 22-10-1869 te Vierhuizen, 84 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] _
Luikje [Berends] _

fam. 61: ( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1847).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelte [Gerrits] BEUKEMA geb. 15-3-1806 te Vierhuizen / ovl. 30-8-1812 te Vierhuizen ( IV-1-1 )
  2. Martje [Gerrits] BUIKEMA geb. 18-6-1808 te Vierhuizen / ovl. 12-2-1896 te Leens (Warfhuizen) ( IV-1-2 )
  3. Jelte [Broers] BEUKEMA geb. 30-10-1812 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-54) / ovl. 18-5-1831 te Ulrum (overl. Gouda) (OA-25) ( IV-1-3 )
  4. Luikje [Gerrits] BEUKEMA geb. 7-3-1815 te Vierhuizen / ovl. 4-10-1883 te Vierhuizen ( IV-1-4 )
  5. Menne [Gerrits] BEUKEMA geb. 23-1-1817 te Vierhuizen / ovl. 13-12-1862 te Vierhuizen ( IV-1-5 )
  6. Grietje [Gerrits] BEUKEMA geb. 1-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-37) / ovl. 15-12-1899 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-69) ( IV-1-6 )
  7. Jan [Gerrits] BEUKEMA geb. 1822 te Ulrum / ovl. 1884 ( IV-1-7 )
  8. Aaltje [Gerrits] BEUKEMA geb. 5-9-1824 te Vierhuizen / ovl. 12-1-1891 te Vierhuizen ( IV-1-8 )
  9. Broer [Gerrits] BEUKEMA geb. 9-1-1827 te Ulrum / ovl. 10-1-1913 te Vierhuizen ( IV-1-9 )

III-1-2 Rijkien BEUKEMA
ged. 21-2-1768 te Vierhuizen
dochter van: Jelte [Gerrits] <BEUKEMA>
Martje [Jans] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-2-1768 te Vierhuizen. Waarschijnlijk jong overleden.
 

III-2-3 Gerrit [Broers] BEUKEMA
geb. 16-2-1815 te Vierhuizen
ovl. 24-8-1839 te Vierhuizen, 24 jaar oud
zoon van: Broer [Gerrits] BEUKEMA
Emke [Rijpkes] BEUKEMA
( II-1-5 )
fam. 61: ( V-39-164 )
  Persoonlijke informatie
(N52) Beroep: landbouwer. Overleden op "Midhuizen" te Vierhuizen. Hij was ongehuwd.
 

III-2-4 Rijpke [Broers] BEUKEMA
geb. 21-5-1816 te Wierhuizen
ovl. 14-4-1891 te Hornhuizen, 74 jaar oud
zoon van: Broer [Gerrits] BEUKEMA
Emke [Rijpkes] BEUKEMA
( II-1-5 )
fam. 61: ( V-39-164 )
  Persoonlijke informatie
(N53) Naam ook Riepke. Beroep: landbouwer te Westernieland (1841, 1843, 1846), daarna op "Wierhuizen 1" te Pieterburen (1850-1876), later zonder beroep: te Wehe/Hornhuizen (14-4-1891).
 
  Hij trouwde (1) op 29-5-1840 te Kloosterburen met:  
  Martjen [Jans] LUITJENS
geb. 26-10-1819 te Hornhuizen
ovl. 19-8-1844 te Westernieland, 24 jaar oud
dochter van: Jan [Luitjens] LUITJENS
Geertje [Jacobs] HELDER

  Uit deze relatie  
  1. Imke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 25-12-1841 te Eenrum (Westernieland) (GA-76) / ovl. 16-3-1900 te Ulrum (De Klei) ( IV-2-10 )
  2. Geertje BEUKEMA geb. 15-2-1843 te Eenrum (Westernieland) (GA-13) / ovl. 20-12-1888 te Hornhuizen ( IV-2-11 )
  Hij trouwde (2) op 5-12-1845 te Kloosterburen met:  
  Grietje (Margarita) [Simons] AARDAPPEL
geb. 26-2-1812 te Kloosterburen (Hornhuizen)
ovl. 9-4-1882 te Wehe, 70 jaar oud
dochter van: Sijmon [Jans] AARDAPPEL
Geertruid [Menkes] KNOL

  Persoonlijke informatie
Ned Hervormd gedoopt.
 
  Uit deze relatie  
  1. Broer BEUKEMA geb. 17-7-1846 te Kloosterburen (GA-25) / ovl. 25-11-1846 te Kloosterburen (OA-44) ( IV-2-12 )
  2. Luitje BEUKEMA geb. 23-5-1848 te Kloosterburen ( IV-2-13 )
  3. Jelte [Rijpkes] BEUKEMA geb. 22-6-1850 te Kloosterburen (GA-29) / ovl. 24-8-1901 te Leens ( IV-2-14 )
  4. Grietje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 2-11-1853 te Kloosterburen ( IV-2-15 )

III-2-5 Grietje [Broers] BEUKEMA
geb. 22-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-40)
ovl. 22-9-1846 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-53), 26 jaar oud
dochter van: Broer [Gerrits] BEUKEMA
Emke [Rijpkes] BEUKEMA
( II-1-5 )
fam. 61: ( V-39-164 )
  Persoonlijke informatie
(N54)
 
  Zij trouwde op 23-12-1839 te Ulrum (HA-19) met:  
  Roelf [Jans] LOOTS
geb. 23-2-1817 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-16)
ovl. 3-9-1898 te Vierhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] LOOTS
Trientje [Jans] BOL
fam. 73: ( III-4-9 )
fam. 63: ( VI-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker te Vierhuizen (o.a. 1839, 1847, 1880). Roelf is door lichaamsgebrek afgekuerd voor de militie.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 22 jaar; bruid 19 jaar; grootouders bruid vermeld
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit LOOTS geb. 13-9-1840 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-87 )
  2. Jan LOOTS geb. 26-10-1841 te Vierhuizen / ovl. 17-1-1842 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-88 )
  3. Jan LOOTS geb. 9-1-1843 te Vierhuizen / ovl. 16-9-1863 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-89 )
  4. Emke LOOTS geb. 8-4-1845 te Vierhuizen / ovl. 17-5-1846 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-90 )

III-2-6 Jelte [Broers] BEUKEMA
geb. 25-10-1821 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-82)
ovl. 9-4-1903 te Kloosterburen, 81 jaar oud
zoon van: Broer [Gerrits] BEUKEMA
Emke [Rijpkes] BEUKEMA
( II-1-5 )
fam. 61: ( V-39-164 )
  Persoonlijke informatie
(N55) Getuigen bij de geboorte van Jelte: Jan Klasens Loots (ref.nr.: 5923), 35 jr, landbouwer te Vierhuizen, en Jacob Riepkes Beukema, 25 jr, landbouwer te Vierhuizen. In boek "Vier Eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema" foutief geboortedatum 1-11-1823 vermeld. Beroep: molenaar, daarna winkelier te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 14-12-1853 te Kloosterburen met:  
  Kornelia SMITH
geb. 16-4-1827 te Pieterburen
ovl. 21-12-1891 te Pieterburen, 64 jaar oud
dochter van: Oopke [Eisses] SMITH
Fokeltje [Cornelis] MEDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Jeltes] BEUKEMA geb. 10-9-1869 te Hornhuizen / ovl. 12-7-1920 te Uithuizen ( IV-3-16 )

III-2-7 Klaas [Broers] BEUKEMA
geb. 1-11-1823 te Vierhuizen
ovl. 4-2-1824 te Vierhuizen, 3 maand oud
zoon van: Broer [Gerrits] BEUKEMA
Emke [Rijpkes] BEUKEMA
( II-1-5 )
fam. 61: ( V-39-164 )
  Persoonlijke informatie
(N56)
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Jelte [Gerrits] BEUKEMA
geb. 15-3-1806 te Vierhuizen
ovl. 30-8-1812 te Vierhuizen, 6 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r116) Gedoopt 30-3-1806 te Vierhuizen.
 

IV-1-2 Martje [Gerrits] BUIKEMA
geb. 18-6-1808 te Vierhuizen
ovl. 12-2-1896 te Leens (Warfhuizen), 87 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r111) Gedoopt 17-7-1808 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 18-4-1844 te Leens met:  
  Pieter [Derks] CLEVERINGA
geb. 22-1-1820 te Warfhuizen
zoon van: Derk [Pieters] CLEVERINGA
Dieuwke [Jacobs] WIERSUM

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Warfhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk CLEVERINGA geb. 12-5-1844 te Warfhuizen ( V-1-2 )
  2. Geert CLEVERINGA geb. 12-10-1847 te Zuuurdijk ( V-1-4 )

IV-1-3 Jelte [Broers] BEUKEMA
geb. 30-10-1812 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-54)
ovl. 18-5-1831 te Ulrum (overl. Gouda) (OA-25), 18 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(N51 moet zijn r112 (dubbel toegekend)) Ongehuwd, overleden als militair.
 

IV-1-4 Luikje [Gerrits] BEUKEMA
geb. 7-3-1815 te Vierhuizen
ovl. 4-10-1883 te Vierhuizen, 68 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r112)
 
  Zij trouwde op 24-12-1838 te Ulrum met:  
  Jan [Jans] de VRIES
geb. 2-5-1813 te Hornhuizen
ovl. 9-12-1894 te Hornhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Itje [Uges] POORTEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelte [Jans] de VRIES geb. 21-1-1839 te Vierhuizen / ovl. 14-8-1866 te Vierhuizen ( V-2-6 )
  2. Jan [Jans] de VRIES geb. 19-4-1841 te Vierhuizen / ovl. 26-4-1887 te Vierhuizen ( V-2-8 )
  3. Gerrit [Jans] de VRIES geb. 6-3-1843 te Vierhuizen / ovl. 26-3-1930 te Vierhuizen ( V-2-10 )
  4. Itje [Jans] de VRIES geb. 15-1-1846 te Vierhuizen / ovl. 9-4-1931 te Leens ( V-2-12 )

IV-1-5 Menne [Gerrits] BEUKEMA
geb. 23-1-1817 te Vierhuizen
ovl. 13-12-1862 te Vierhuizen, 45 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )

IV-1-6 Grietje [Gerrits] BEUKEMA
geb. 1-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-37)
ovl. 15-12-1899 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-69), 79 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r116)
 
  Zij trouwde op 9-12-1847 te Ulrum (HA-13) met:  
  Roelf [Jans] LOOTS
geb. 23-2-1817 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-16)
ovl. 3-9-1898 te Vierhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] LOOTS
Trientje [Jans] BOL
fam. 73: ( III-4-9 )
fam. 63: ( VI-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker te Vierhuizen (o.a. 1839, 1847, 1880). Roelf is door lichaamsgebrek afgekuerd voor de militie.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 30 jaar; bruid 27 jaar; weduwnaar van Grietje Broers Beukema
 
  Uit deze relatie  
  1. Broer [Gerrits] LOOTS geb. 21-6-1848 te Vierhuizen / ovl. 8-2-1930 te Ulrum fam. 73: ( V-15-91 )
  2. Rijpke LOOTS geb. 2-11-1849 te Vierhuizen / ovl. 27-2-1934 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-92 )
  3. Trientje LOOTS geb. 13-11-1851 te Vierhuizen / ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-93 )
  4. Grietje LOOTS geb. 22-2-1853 te Vierhuizen / ovl. 8-10-1923 te Groningen fam. 73: ( V-15-94 )
  5. Martje LOOTS geb. 6-11-1854 te Vierhuizen / ovl. 12-11-1854 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-95 )
  6. Menne LOOTS geb. 16-10-1855 te Vierhuizen / ovl. 5-6-1888 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-96 )
  7. Martje LOOTS geb. 24-11-1857 te Vierhuizen / ovl. 2-2-1944 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-97 )
  8. NN LOOTS geb. 3-9-1861 te Vierhuizen / ovl. 3-9-1861 te Vierhuizen fam. 73: ( V-15-98 )
  9. Luiktje [Roelfs] LOOTS geb. 16-1-1863 te Vierhuizen / ovl. 14-2-1898 te Niekerk fam. 73: ( V-15-99 )

IV-1-7 Jan [Gerrits] BEUKEMA
geb. 1822 te Ulrum
ovl. 1884
zoon van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r113) Waarschijnlijke geboortedatum 31-12-1822. Beroep: landbouwer op "Beukemoa's Ploatske" (1870-1884). Jan bleef ongehuwd.
 

IV-1-8 Aaltje [Gerrits] BEUKEMA
geb. 5-9-1824 te Vierhuizen
ovl. 12-1-1891 te Vierhuizen, 66 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r114)
 
  Zij trouwde op 9-4-1870 te Ulrum (HA-4) met:  
  Rijpke [Pieters] ABBRING
geb. 26-10-1816 te Ulrum
ovl. 25-9-1893 te Vierhuizen, 76 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

fam. 61: ( V-39-162 )
  Persoonlijke informatie
(N33) Rijpke was landbouwer op "Midhalm 1" te Vierhuizen (1856-1893)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 53 jaar; bruid 45 jaar; weduwnaar van Klaaske Kolk
 

IV-1-9 Broer [Gerrits] BEUKEMA
geb. 9-1-1827 te Ulrum
ovl. 10-1-1913 te Vierhuizen, 86 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
( III-1-1 )
fam. 61: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r115) Broer was eigenaar van "Beukemoa's Ploatske" (1866-1922), waar hij woonde met zijn nicht Grietje Beukema (overl. 1900). Hij verhuurde het land in 1900 aan Broer Gerrits Loots en Geertje Tjeerts de Vries, die bij hem in kwamen wonen. Van 1909 tot 1924 was de boerdrij van dit echtpaar, die zetboer op "Westerhalm" in Vierhuizen waren (1874-1900). Zij gingen in 1922 in Ulrum wonen.

NB-1. In de overlijdensadvertentie van Broer Gerrits Beukema, geplaatst door het echtpaar Broer Gerrits Loots en Geertje Tjeerts de Vries, wordt hij "oom en behuwd oom" genoemd.

NB-2. Het overlijden wordt aangegeven door Jacob Jan Loots (46 jr), geboren 1867, landbouwer te Vierhuizen en Simon Jeltes (38 jr), geboren (1875) , gehuwd met Berendje Buffinga, landbouwer op "Midhalm 2" (1902-1922) te Vierhuizen, zoon van Jelte Jeltes en Ebeltje Loots. Jelte Jeltes was landbouwer op "Midhalm 2" (1892-1902).

NB-3. Jacob Klaas Loots, ongehuwd, landbouwer op "Beusum" (1903-1925), zoon van Klaas Loots en Eike Jacobs de Boer.
 

IV-2-10 Imke [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 25-12-1841 te Eenrum (Westernieland) (GA-76)
ovl. 16-3-1900 te Ulrum (De Klei), 58 jaar oud
dochter van: Rijpke [Broers] BEUKEMA
Martjen [Jans] LUITJENS
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N531)
 
  Zij trouwde op 4-5-1861 te Ulrum met:  
  Jan [Duthmers] KNOL
geb. 23-11-1837 te Wehe
ovl. 21-10-1923 te Leens, 85 jaar oud
zoon van: Dutmer [Menkes] KNOL
Elizabeth [Jans] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Leens 28" te Ulrum (1864-1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth [Jans] KNOL geb. 9-4-1862 te Ulrum / ovl. 21-10-1939 te Uithuizermeeden ( V-3-14 )
  2. Martje KNOL geb. 11-10-1863 te Leens / ovl. 4-4-1940 te Beerta ( V-3-16 )
  3. Geertje KNOL geb. 13-6-1865 te Leens / ovl. 3-11-1944 te Leens ( V-3-18 )
  4. Dientje KNOL geb. 1-1-1867 te Leens / ovl. 28-2-1941 te Groningen ( V-3-20 )

IV-2-11 Geertje BEUKEMA
geb. 15-2-1843 te Eenrum (Westernieland) (GA-13)
ovl. 20-12-1888 te Hornhuizen, 45 jaar oud
dochter van: Rijpke [Broers] BEUKEMA
Martjen [Jans] LUITJENS
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(532)
 
  Zij trouwde op 1-6-1867 te Kloosterburen met:  
  Enne SCHAVER
geb. ca 1838 te Hornhuizen
zoon van: Luitje [Willems] SCHAVER
Jantje [Eijes] DIJK


IV-2-12 Broer BEUKEMA
geb. 17-7-1846 te Kloosterburen (GA-25)
ovl. 25-11-1846 te Kloosterburen (OA-44), 4 maand oud
zoon van: Rijpke [Broers] BEUKEMA
Grietje (Margarita) [Simons] AARDAPPEL
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(537)
 

IV-2-13 Luitje BEUKEMA
geb. 23-5-1848 te Kloosterburen
zoon van: Rijpke [Broers] BEUKEMA
Grietje (Margarita) [Simons] AARDAPPEL
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N534) Beroep: directeur van een Hoederpark.
 
  Hij trouwde (1) op 27-4-1878 te Leens met:  
  Jantje KNOOIHUIZEN
geb. 24-6-1852 te Leens
ovl. 2-12-1883 te Bedum (Noorderhogebrug), 31 jaar oud
dochter van: Jemme [Onnes] KNOOIHUIZEN
Bouwke [Jans] DROLENGA

  Uit deze relatie  
  1. Margaretha BEUKEMA geb. 15-12-1878 te Bedum (Noorderhogebrug) ( V-4-21 )
  Hij trouwde (2) op 24-4-1886 te Middelstum met:  
  Doetje FONGERS
geb. 29-11-1863 te Middelstum
dochter van: Jan FONGERS
Anje van HUIZEN

  Hij trouwde (3) op 11-3-1899 te Vries (HA-1) met:  
  Delia de JONGE
geb. ca 1858 te Veendam
dochter van: Pieter [Martens] de JONGE
Grietje [Hindriks] ENGELSMAN

  Bij het huwelijk
bruidegom: 50 jaar.; bruid: 40 jaar.; weduwnaar van Jantje Knooihuizen; weduwnaar van Doetje Fongers
 

IV-2-14 Jelte [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 22-6-1850 te Kloosterburen (GA-29)
ovl. 24-8-1901 te Leens, 51 jaar oud
zoon van: Rijpke [Broers] BEUKEMA
Grietje (Margarita) [Simons] AARDAPPEL
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N535) Beroep: bakker.
 
  Hij trouwde op 5-2-1876 te Eenrum met:  
  Bouwke BAKKER
geb. 8-12-1850 te Middelstum
ovl. 17-12-1925 te Leens, 75 jaar oud
dochter van: Wijbrand [Tiemens] BAKKER
Tijtje [Cornelis] van der TUUK

  Persoonlijke informatie
Zij was Ned.Herv.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Jeltes] BEUKEMA geb. 16-2-1878 te Niekerk / ovl. 10-7-1951 te Usquert ( V-5-22 )
  2. Bouwke BEUKEMA geb. 15-7-1885 te Leens / ovl. 28-2-1978 te Usquert ( V-5-23 )

IV-2-15 Grietje [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 2-11-1853 te Kloosterburen
dochter van: Rijpke [Broers] BEUKEMA
Grietje (Margarita) [Simons] AARDAPPEL
( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N536) Grietje en Tiemen waren in 1883 zes weken eigenaar van de boerderij "Wehe 8" (12,5 ha.).
 
  Zij trouwde (1) op 27-2-1875 te Eenrum met:  
  Tiemen BAKKER
geb. 11-9-1849 te Middelstum
zoon van: Wijbrand [Tiemens] BAKKER
Tijtje [Cornelis] van der TUUK

  Uit deze relatie  
  1. Margaretha BAKKER geb. 8-7-1879 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 18-4-1954 te Leens ( V-6-25 )
  Zij trouwde (2) op 21-5-1896 te Leens (Wehe) met:  
  Jan BOOGHOLT
zoon van: Wolter BOOGHOLT
Tjitske DIJKEMA


IV-3-16 Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
geb. 10-9-1869 te Hornhuizen
ovl. 12-7-1920 te Uithuizen, 50 jaar oud
zoon van: Jelte [Broers] BEUKEMA
Kornelia SMITH
( III-2-6 )
  Persoonlijke informatie
(N55c) Beroep: huisschilder.
 
  Hij trouwde (1) op 1-5-1901 te Kloosterburen met:  
  Sieka Catharina van der KLEIJ
geb. 11-4-1869 te Dalen
ovl. 16-4-1906 te Uithuizen, 37 jaar oud
dochter van: Gijbertus [Mattijns] van der KLEIJ
Tietje HUISMAN

  Hij trouwde (2) op 4-11-1911 te Uithuizen met:  
  Anje HUIZINGA
geb. 12-2-1872 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 22-11-1932 te Uithuizen, 60 jaar oud
dochter van: Berend [Alberts] HUIZINGA
Derkje [Kornelis] WILKENS
fam. 119: ( VI-2-11 )
  Uit deze relatie  
  1. Fokko Gerrit BEUKEMA geb. 14-8-1914 te Uithuizen ( V-7-26 )

  Generatie V  
V-1-2 Derk CLEVERINGA
geb. 12-5-1844 te Warfhuizen
zoon van: Pieter [Derks] CLEVERINGA
Martje [Gerrits] BUIKEMA

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Warfhuizen.
 
  Hij trouwde op 25-5-1876 te Leens met:  
  Martje [Luitjens] BEUKEMA
geb. 25-7-1852 te Schouwerzijl
ovl. 15-8-1880 te Schouwerzijl, 28 jaar oud
dochter van: Luitje BEUKEMA
Jantje [Garmts] BENES
fam. 61: ( VII-60-221 )
  Persoonlijke informatie
(G5142)
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje CLEVERINGA geb. 14-1-1877 te Schouwerzijl / ovl. 9-6-1877 te Schouwerzijl ( VI-1-1 )
  2. Pieter CLEVERINGA geb. 18-3-1878 te Eenrum / ovl. 1-7-1958 ( VI-1-2 )

V-1-4 Geert CLEVERINGA
geb. 12-10-1847 te Zuuurdijk
zoon van: Pieter [Derks] CLEVERINGA
Martje [Gerrits] BUIKEMA

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-2-1848 te Warfhuizen.
 

V-2-6 Jelte [Jans] de VRIES
geb. 21-1-1839 te Vierhuizen
ovl. 14-8-1866 te Vierhuizen, 27 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Luikje [Gerrits] BEUKEMA

( IV-1-4 )
  Hij trouwde op 21-12-1864 te Ulrum met:  
  Ettje [Pieters] HOEKSTRA
geb. 10-9-1842 te Zoutkamp
ovl. 14-9-1931 te Winsum (Obergum), 89 jaar oud
dochter van: Pieter [Ouwes] HOEKSTRA
Grietje [Jurriens] de WAAI

  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Jeltes] de VRIES geb. 20-1-1865 te Zoutkamp / ovl. 21-1-1937 te Winsum ( VI-2-3 )

V-2-8 Jan [Jans] de VRIES
geb. 19-4-1841 te Vierhuizen
ovl. 26-4-1887 te Vierhuizen, 46 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Luikje [Gerrits] BEUKEMA

( IV-1-4 )

V-2-10 Gerrit [Jans] de VRIES
geb. 6-3-1843 te Vierhuizen
ovl. 26-3-1930 te Vierhuizen, 87 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Luikje [Gerrits] BEUKEMA

( IV-1-4 )
  Hij trouwde (1) op 5-5-1886 te Ulrum met:  
  Trientje LOOTS
geb. 13-11-1851 te Vierhuizen
ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen, 34 jaar oud
dochter van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
fam. 73: ( IV-5-24 )
( IV-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(r1163)
 
  Uit deze relatie  
  1. Luiktje [Gerrits] de VRIES geb. 30-8-1886 te Vierhuizen / ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen ( VI-3-4 )
  Hij trouwde (2) op 17-6-1893 te Ulrum met:  
  Martje LOOTS
geb. 24-11-1857 te Vierhuizen
ovl. 2-2-1944 te Vierhuizen, 86 jaar oud
dochter van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
fam. 73: ( IV-5-24 )
( IV-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(r1167) Beroep: naaister (1880).
 
  Uit deze relatie  
  1. Luukje de VRIES geb. 11-12-1893 te Vierhuizen / ovl. 21-3-1965 te Ulrum ( VI-3-5 )
  2. Jantje de VRIES geb. 28-7-1895 te Vierhuizen ( VI-3-6 )
  3. Jan de VRIES geb. 8-12-1897 te Vierhuizen ( VI-3-7 )

V-2-12 Itje [Jans] de VRIES
geb. 15-1-1846 te Vierhuizen
ovl. 9-4-1931 te Leens, 85 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] de VRIES
Luikje [Gerrits] BEUKEMA

( IV-1-4 )

V-3-14 Elizabeth [Jans] KNOL
geb. 9-4-1862 te Ulrum
ovl. 21-10-1939 te Uithuizermeeden, 77 jaar oud
dochter van: Jan [Duthmers] KNOL
Imke [Rijpkes] BEUKEMA

( IV-2-10 )
  Persoonlijke informatie
(N5311)
 
  Zij trouwde op 29-10-1887 te Ulrum met:  
  Jan [Derks] VISSER
geb. 9-6-1857 te Leens
ovl. 11-5-1945 te Uithuizermeeden, 87 jaar oud
zoon van: Derk [Alberts] VISSER
Aaltje [Onnes] WOLTHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Hefswal.
 

V-3-16 Martje KNOL
geb. 11-10-1863 te Leens
ovl. 4-4-1940 te Beerta, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Duthmers] KNOL
Imke [Rijpkes] BEUKEMA

( IV-2-10 )
  Persoonlijke informatie
(N5312) Gedoopt 6-12-1863 te Leens
 
  Zij trouwde op 3-1-1894 te Ulrum met:  
  Wibbe GROEN
geb. 7-6-1859 te Winsum (Obergum)
ovl. 1-5-1936 te Beerta, 76 jaar oud
zoon van: Alle GROEN
Maria BUIKEMA

fam. 61: ( VI-78-298 )
  Persoonlijke informatie
(P391)
 
  Uit deze relatie  
  1. Alle GROEN geb. 6-1-1895 te Beerta fam. 61: ( VIII-173-632 )
  2. Jan Emko GROEN geb. 18-7-1897 te Beerta fam. 61: ( VIII-173-633 )

V-3-18 Geertje KNOL
geb. 13-6-1865 te Leens
ovl. 3-11-1944 te Leens, 79 jaar oud
dochter van: Jan [Duthmers] KNOL
Imke [Rijpkes] BEUKEMA

( IV-2-10 )
  Persoonlijke informatie
(N5313) Gedoopt 6-8-1865 te Leens
 

V-3-20 Dientje KNOL
geb. 1-1-1867 te Leens
ovl. 28-2-1941 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Duthmers] KNOL
Imke [Rijpkes] BEUKEMA

( IV-2-10 )
  Persoonlijke informatie
(N5314) Gedoopt 6-10-1867 te Leens
 

V-4-21 Margaretha BEUKEMA
geb. 15-12-1878 te Bedum (Noorderhogebrug)
dochter van: Luitje BEUKEMA
Jantje KNOOIHUIZEN
( IV-2-13 )
  Persoonlijke informatie
(N5341) Tot haar huwelijk wonend te Vries (Ide).
 
  Zij trouwde op 29-6-1901 te Middelstum met:  
  Hendrik BAKKER
geb. 27-1-1875 te Middelstum (Toornwerd)
zoon van: Meindert BAKKER
Trientje JAGER


V-5-22 Grietje [Jeltes] BEUKEMA
geb. 16-2-1878 te Niekerk
ovl. 10-7-1951 te Usquert, 73 jaar oud
dochter van: Jelte [Rijpkes] BEUKEMA
Bouwke BAKKER
( IV-2-14 )
  Persoonlijke informatie
(N5352) Getuige bij de geboorte was Pieter Beukema, veldwachter te Ulrum (zie J134).
 
  Zij trouwde op 29-3-1902 te Usquert met:  
  Jan KWEEKMAN
geb. 14-1-1878 te Usquert
ovl. 15-3-1959, 81 jaar oud
zoon van: Pouwel KWEEKMAN
Hilje KUIPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: koppelbaas.
 
  Bij het huwelijk
Jan Kweekman en Grietje Kuiper hebben een dubbelgraf te Usquert.
 

V-5-23 Bouwke BEUKEMA
geb. 15-7-1885 te Leens
ovl. 28-2-1978 te Usquert, 92 jaar oud
dochter van: Jelte [Rijpkes] BEUKEMA
Bouwke BAKKER
( IV-2-14 )
  Persoonlijke informatie
(N5356)
 
  Zij trouwde op 29-4-1911 te Usquert met:  
  Petrus (Pé) BIJLSMA
geb. 22-7-1887 te Usquert
ovl. 21-10-1954, 67 jaar oud
zoon van: Jacob [Sjoerds] BIJLSMA
Petronella TAATGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bouwine Jeltine BIJLSMA geb. 19-2-1916 te Muntendam / ovl. 12-5-1989 te Ten Boer ( VI-4-9 )

V-6-25 Margaretha BAKKER
geb. 8-7-1879 te Ulrum (Niekerk)
ovl. 18-4-1954 te Leens, 74 jaar oud
dochter van: Tiemen BAKKER
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( IV-2-15 )
  Zij trouwde op 7-11-1901 te Leens met:  
  Hendrik KNOL
geb. 16-7-1879 te Leens
ovl. 7-5-1966 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Jannes KNOL
Grietje HOFMAN

  Uit deze relatie  
  1. Grietje KNOL geb. 13-5-1902 te Leens ( VI-5-11 )
  2. Tiemen KNOL geb. 29-3-1904 te Leens ( VI-5-13 )
  3. Janna Anje KNOL geb. 5-3-1907 te Leens / ovl. 23-6-1908 te Leens ( VI-5-15 )
  4. Janna Anje KNOL geb. 25-3-1913 te Leens ( VI-5-17 )

V-7-26 Fokko Gerrit BEUKEMA
geb. 14-8-1914 te Uithuizen
zoon van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Anje HUIZINGA
( IV-3-16 )
fam. 119: ( VII-8-40 )
  Persoonlijke informatie
(N55c3) Beroep: schilder te Uithuizen.
 
  Hij trouwde op 7-5-1940 te Uithuizermeeden met:  
  Maria ZIGTERMAN
geb. 10-3-1912 te Oosternieland
dochter van: Wolter ZIGTERMAN
Elisabeth BOER

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 28-2-1974.
 

  Generatie VI  
VI-1-1 Martje CLEVERINGA
geb. 14-1-1877 te Schouwerzijl
ovl. 9-6-1877 te Schouwerzijl, 4 maand oud
dochter van: Derk CLEVERINGA
Martje [Luitjens] BEUKEMA
( V-1-2 )
fam. 61: ( VIII-84-265 )
  Persoonlijke informatie
(G51421) Jong overleden.
 

VI-1-2 Pieter CLEVERINGA
geb. 18-3-1878 te Eenrum
ovl. 1-7-1958, 80 jaar oud
zoon van: Derk CLEVERINGA
Martje [Luitjens] BEUKEMA
( V-1-2 )
fam. 61: ( VIII-84-265 )
  Persoonlijke informatie
(G51422) Gedoopt 4-8-1878 te Warfhuizen.
 
  Hij trouwde op 16-10-1902 met:  
  Geertje DRENT

VI-2-3 Grietje [Jeltes] de VRIES
geb. 20-1-1865 te Zoutkamp
ovl. 21-1-1937 te Winsum, 72 jaar oud
dochter van: Jelte [Jans] de VRIES
Ettje [Pieters] HOEKSTRA
( V-2-6 )
  Zij trouwde met:  
  Lammert [Louwes] HUIZINGA
geb. 25-4-1861 te Zoutkamp
ovl. 21-1-1937 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Louwe [Jurriens] HUIZINGA
Jantje [Meertens] NIEWOLD

  Uit deze relatie  
  1. Louwe [Lammerts] HUIZINGA geb. 26-12-1887 te Zoutkamp / ovl. 8-12-1965 te Leens ( VII-1-2 )
  2. Ettina [Lammerts] HUIZINGA geb. 8-3-1889 te Zoutkamp / ovl. 16-3-1971 te Winsum (Baflo, Den Andel) ( VII-1-4 )
  3. Jantje [Lammerts] HUIZINGA geb. 25-4-1891 te Zoutkamp / ovl. 24-5-1891 te Zoutkamp ( VII-1-6 )
  4. Jelte [Lammerts] HUIZINGA geb. 18-7-1892 te Zoutkamp / ovl. 4-12-1900 te Zoutkamp ( VII-1-8 )
  5. Jan [Lammerts] HUIZINGA geb. 21-5-1896 te Zoutkamp / ovl. 17-10-1976 te Zoutkamp ( VII-1-10 )
  6. Jurrien [Lammerts] HUIZINGA geb. ca 1909 ( VII-1-12 )

VI-3-4 Luiktje [Gerrits] de VRIES
geb. 30-8-1886 te Vierhuizen
ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen, 35 dagen oud
dochter van: Gerrit [Jans] de VRIES
Trientje LOOTS
( V-2-10 )
fam. 73: ( V-15-93 )

VI-3-5 Luukje de VRIES
geb. 11-12-1893 te Vierhuizen
ovl. 21-3-1965 te Ulrum, 71 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] de VRIES
Martje LOOTS
( V-2-10 )
fam. 73: ( V-15-97 )
  Zij trouwde op 31-5-1913 te Ulrum met:  
  Tjeerd de VRIES
geb. 26-2-1884 te Ulrum
ovl. 13-2-1960 te Ulrum, 75 jaar oud
zoon van: Kornelis de VRIES
Willemina DUSSEL

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit de VRIES geb. 14-9-1914 te Ulrum ( VII-2-14 )
  2. Willemina de VRIES geb. 23-8-1917 te Ulrum ( VII-2-16 )

VI-3-6 Jantje de VRIES
geb. 28-7-1895 te Vierhuizen
dochter van: Gerrit [Jans] de VRIES
Martje LOOTS
( V-2-10 )
fam. 73: ( V-15-97 )
  Zij trouwde op 29-5-1918 te Ulrum met:  
  Jan de VRIES
geb. 6-1-1889 te Ulrum
zoon van: Kornelis de VRIES
Willemina DUSSEL


VI-3-7 Jan de VRIES
geb. 8-12-1897 te Vierhuizen
zoon van: Gerrit [Jans] de VRIES
Martje LOOTS
( V-2-10 )
fam. 73: ( V-15-97 )

VI-4-9 Bouwine Jeltine BIJLSMA
geb. 19-2-1916 te Muntendam
ovl. 12-5-1989 te Ten Boer, 73 jaar oud
dochter van: Petrus (Pé) BIJLSMA
Bouwke BEUKEMA

( V-5-23 )
  Zij trouwde op 25-11-1939 te Usquert met:  
  Geerhardus Albertus SIJBOLTS
geb. 31-10-1911 te Baflo
zoon van: Meerten SIJBOLTS
Alberta STEL

fam. 104: ( VIII-6-27 )
  Uit deze relatie  
  1. Jaap SIJBOLTS fam. 104: ( X-8-19 )
  2. NN SIJBOLTS fam. 104: ( X-8-20 )
  3. NN SIJBOLTS fam. 104: ( X-8-21 )

VI-5-11 Grietje KNOL
geb. 13-5-1902 te Leens
dochter van: Hendrik KNOL
Margaretha BAKKER

( V-6-25 )
  Zij trouwde op 7-1-1922 te Uithuizen met:  
  Hendrik REKER
geb. 17-9-1901 te Usquert
ovl. te Leens
zoon van: Siemon REKER
Henderica DIJKSTRA


VI-5-13 Tiemen KNOL
geb. 29-3-1904 te Leens
zoon van: Hendrik KNOL
Margaretha BAKKER

( V-6-25 )
  Hij trouwde op 30-4-1936 te Uithuizen met:  
  Engelina KNOL
geb. 25-6-1914 te Uithuizen
dochter van: Klaas KNOL
Kornelia van der PLOEG


VI-5-15 Janna Anje KNOL
geb. 5-3-1907 te Leens
ovl. 23-6-1908 te Leens, 15 maand oud
dochter van: Hendrik KNOL
Margaretha BAKKER

( V-6-25 )

VI-5-17 Janna Anje KNOL
geb. 25-3-1913 te Leens
dochter van: Hendrik KNOL
Margaretha BAKKER

( V-6-25 )

  Generatie VII  
VII-1-2 Louwe [Lammerts] HUIZINGA
geb. 26-12-1887 te Zoutkamp
ovl. 8-12-1965 te Leens, 77 jaar oud
zoon van: Lammert [Louwes] HUIZINGA
Grietje [Jeltes] de VRIES

( VI-2-3 )
  Hij trouwde op 16-4-1914 te Leens met:  
  Maria [Reinders] ELEMA
geb. 15-3-1888 te Leens
ovl. 6-6-1946 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Reinder [Warners] ELEMA
Helena [Pieters] WIERINGA


VII-1-4 Ettina [Lammerts] HUIZINGA
geb. 8-3-1889 te Zoutkamp
ovl. 16-3-1971 te Winsum (Baflo, Den Andel), 82 jaar oud
dochter van: Lammert [Louwes] HUIZINGA
Grietje [Jeltes] de VRIES

( VI-2-3 )
  Zij trouwde op 25-4-1919 te Leens met:  
  Popke [Wobbes] van der VEEN
geb. 18-2-1895 te Winsum (Baflo, Den Andel)
ovl. 19-10-1964 te Winsum (Baflo, Den Andel), 69 jaar oud
zoon van: Wobbe [Klaas] van der VEEN
Bieuwke [Popkes] ZAAGMAN


VII-1-6 Jantje [Lammerts] HUIZINGA
geb. 25-4-1891 te Zoutkamp
ovl. 24-5-1891 te Zoutkamp, 29 dagen oud
dochter van: Lammert [Louwes] HUIZINGA
Grietje [Jeltes] de VRIES

( VI-2-3 )

VII-1-8 Jelte [Lammerts] HUIZINGA
geb. 18-7-1892 te Zoutkamp
ovl. 4-12-1900 te Zoutkamp, 8 jaar oud
zoon van: Lammert [Louwes] HUIZINGA
Grietje [Jeltes] de VRIES

( VI-2-3 )

VII-1-10 Jan [Lammerts] HUIZINGA
geb. 21-5-1896 te Zoutkamp
ovl. 17-10-1976 te Zoutkamp, 80 jaar oud
zoon van: Lammert [Louwes] HUIZINGA
Grietje [Jeltes] de VRIES

( VI-2-3 )

VII-1-12 Jurrien [Lammerts] HUIZINGA
geb. ca 1909
zoon van: Lammert [Louwes] HUIZINGA
Grietje [Jeltes] de VRIES

( VI-2-3 )

VII-2-14 Gerrit de VRIES
geb. 14-9-1914 te Ulrum
zoon van: Tjeerd de VRIES
Luukje de VRIES

( VI-3-5 )

VII-2-16 Willemina de VRIES
geb. 23-8-1917 te Ulrum
dochter van: Tjeerd de VRIES
Luukje de VRIES

( VI-3-5 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"