Genealogie
Familie 83


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 8, klik hier

  Parenteel van Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
ovl. 25-12-1649 te Garnwerd
  Persoonlijke informatie
Omtrent het overlijden: "... 1649 25 op kersdagh 's morgens Cornellis Jansens".

Mogelijk is hij de stamvader aller Duisterwinkels. De 3 hierna volgende generaties berusten voor een deel op een vermelding in Spanheims Lijst van Provinciemeiers. Daarin wordt Cornelis Jansen's grondgebruik in 1632 genoemd, gevolgd door dat van zijn nakomelingen. De daaropvolgende 4e generatie wordt dan gevormd door de broer van Hille, Onno Cornelis, van wie niet duidelijk is hoe lang hij leefde en of hij trouwde. Er bestaan slechts enkele aanwijzingen dat hij de vader kan zijn van Cornelis Onnes, alias Kornelis Kornelis [de eerste die als een Duisterwinkel voorkomt].

Bijzonderheden:

• Hij was op 12 januari 1627 lidmaat te Garnwerd.
"... Cornellis Jansen toe Garnwert (12-01-1627) "

• In 1632 was hij Provinciemeijer te Garnwerd.:
... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille".
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Alijt [Drewes] _
ovl. 26-3-1642
  Persoonlijke informatie
• Zij was op 2 oktober 1629 lidmaat te Garnwerd.
"... Alijt Drewes huisf. van Cornellis Janses (02-10-1629)".
 
  Bij het huwelijk
Een huwelijksdatum is niet te vinden, want de DTB-boeken van Garnwerd beginnen pas in 1624.
 
  Uit deze relatie  
  1. Onne [Cornelis] _ geb. voor 1624 / ovl. ca 1689 ( II-1-1 )
  2. Dewer [Cornelis] _ ged. 10-4-1625 te Garnwerd ( II-1-2 )
  3. Cornelis [Cornelis] _ ged. 8-4-1627 te Garnwerd ( II-1-3 )
  4. NN [Cornelis] _ geb. ca 1630 te Garnwerd / ovl. 3-12-1630 te Garnwerd ( II-1-4 )
  5. Cornelliske [Cornelis] _ ged. 6-3-1633 te Garnwerd / ovl. te Garnwerd ( II-1-5 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Abele [Arends] _

  Generatie II  
II-1-1 Onne [Cornelis] _
geb. voor 1624
ovl. ca 1689
zoon van: Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
Alijt [Drewes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geen doopgegevens te vinden in Garnwerd.

• In 1652 was hij Provinciemeijer te Garnwerd.
... Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille
 
  Hij trouwde met:  
  Hilletie _
  Bij het huwelijk
In Garnwerd is hun huwelijk niet te vinden. Het Trouwregister van Garnwerd heeft een hiaat dat in 1652 begint. In dat jaar nemen ze als echtpaar het land over van Cornelis Jansen...
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis [Onnes] _ geb. te Garnwerd (zeer waarschijnlijk) / ovl. ca 1708 ( III-1-1 )
  2. Aeltjen [Onnes] _ ovl. ca 1708 ( III-1-2 )

II-1-2 Dewer [Cornelis] _
ged. 10-4-1625 te Garnwerd
dochter van: Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
Alijt [Drewes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt: 10-4-1625 te Garnwerd
Omtrent de doop: Haar vader staat genoteerd als Cornelis Janssen. Moeder werd niet vermeld.
 

II-1-3 Cornelis [Cornelis] _
ged. 8-4-1627 te Garnwerd
zoon van: Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
Alijt [Drewes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt: 8-4-1627 te Garnwerd.
Omtrent de doop: Zijn vader staat genoteerd als Cornelis Janssen. Moeder werd niet vermeld.
Onzekerheden: In een digitale transcriptie schijnt te staan dat kind Cornelis uit 1627 een dochter is...
 

II-1-4 NN [Cornelis] _
geb. ca 1630 te Garnwerd
ovl. 3-12-1630 te Garnwerd
zoon van: Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
Alijt [Drewes] _
( I-1-1 )

II-1-5 Cornelliske [Cornelis] _
ged. 6-3-1633 te Garnwerd
ovl. te Garnwerd
zoon van: Cornelis [Jansen] <DUISTERWINKEL>
Alijt [Drewes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-3-1633 te Garnwerd.
Omtrent de doop: Haar vader staat genoteerd als Cornelis Jans. Moeder werd niet vermeld
 

  Generatie III  
III-1-1 Cornelis [Onnes] _
geb. te Garnwerd (zeer waarschijnlijk)
ovl. ca 1708
zoon van: Onne [Cornelis] _
Hilletie _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Hij was ook bekend als Cornelis Onnens
De plaats van zijn geboorte is onbekend, maar bij zijn eerste huwelijk kwam hij van Garnwerd.

Bijzonderheden:
• Hij was op 11 september 1685 lidmaat te Garnwerd. "... tot Ledematen Aengenomen dese navolgende persoenen [...]
Cornelis Onnes van Garnwert". Uit de lidmatenlijst blijkt dat hij later de volgende personen onderdak bood: "Den 16 junij [1692] tot Ledematen aangenomen [...] Wemeltien Tijmens woonende met Cornelis Onnes. Den 6 junij [1694] tot Ledematen aangenomen [...] Geert Hindricks van Tolbert wonende met Cornelis Onnes. Den 15 7b [1700] tot Ledematen angenomen [...] Martien Roelefs van Garnwert wonende met Cornelis Onnes". Hierna wordt Cornelis Onnes niet meer genoemd in de lidmatenlijst van Garnwerd.

• In 1689 was hij Provinciemeijer te Garnwerd.
... 1632 Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille

• Hij was tussen 23 december 1694 en 1695 diaken te Garnwerd.
 
  Hij trouwde (1) op 24-11-1687 te Garnwerd met:  
  Witske [Eijses] _
  Persoonlijke informatie
Zij was ook bekend als Wijtske Eijsses
Zij was op 8 december 1687 lidmaat te Garnwerd. "... den 8 dito [10b 1687] Wijtske Eijses van Lege Mieden huijsvrouw van Cornelis Onnes met Attestatie tot Ledemaet angenoomen".
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilje [Cornelis] _ ged. 25-11-1688 te Garnwerd / ovl. voor 1720 ( IV-1-1 )
  2. Onno [Cornelis] _ ged. 24-8-1690 te Garnwerd ( IV-1-2 )
  Hij trouwde (2) op 16-9-1694 te Garnwerd met:  
  Jantien [Cornelis] _
ged. 17-8-1673 te Noordhorn
dochter van: Cornelis [Jans] _
Jantien [Jans] BENNEMA

  Persoonlijke informatie
Kerkelijke zaken: 23 september 1694, Garnwerd. "... Den 23 7b [1694] tot het Avontmaal angenomen [...] Reenje Geerts van Esinge woonende met Cornelis Onnes en Jantien Cornelis van Northorm, huijsvrouwe van Cornelis Onnes". Zij waren precies een week daarvoor getrouwd.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom afkomstig van Garnwerd, bruid afkomstig van Noordhorn.
• Kerkelijke zaken: 23 september 1694, Garnwerd. "... Den 23 7b [1694] tot het Avontmaal angenomen [...] Reenje Geerts van Esinge woonende met Cornelis Onnes en Jantien Cornelis van Northorm, huijsvrouwe van Cornelis Onnes". Zij waren precies een week daarvoor getrouwd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wytske [Cornelis] _ ged. 1-12-1695 te Garnwerd / ovl. na 1763 ( IV-1-3 )
  2. Cornelis [Jansen] _ ged. 16-1-1698 te Garnwerd ( IV-1-4 )
  3. Cornelis [Cornelis] _ ged. 12-2-1699 te Garnwerd ( IV-1-5 )

III-1-2 Aeltjen [Onnes] _
ovl. ca 1708
dochter van: Onne [Cornelis] _
Hilletie _
( II-1-1 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Hilje [Cornelis] _
ged. 25-11-1688 te Garnwerd
ovl. voor 1720
dochter van: Cornelis [Onnes] _
Witske [Eijses] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Hilje was ook bekend als Hilje Cornellis.

Hilje wordt als Hille genoemd in Spanheim. Een van haar dochters is vernoemd naar grootmoeder Wijtske.
 
  Zij trouwde op 24-7-1707 met:  
  Carst [Hijlckes] _
geb. te Garnwerd (zeer waarschijnlijk)
  Persoonlijke informatie
Carst was ook bekend als Kars Hijlckes, en Karst Hijlkes.

• Boedelinventaris: 11 april 1744. 6 Cars Hylkes en zijn vrouw uit Garnwerd.
En op 28-12-1745 Cars Hijlkes.
• In 1708 was hij Provinciemeijer te Garnwerd. 7 "... 1632: Cornelis Jansen en Alijt gebr: 46 gra: met nog 10 gra: en 16 gra:
Ao:1652 de soon Onne Cornelis en Hilletie
Ao:1689 Cornelis Onnes en Witske
Ao:1708 Carst Hijlkes en Hille

1721: Garnwerd - huurders in 1721 resp. 1755
279.3 62 g. =Carst Hijlkes en Hilje
Ad.49 Jan Alderts en Hilje Hindriks".
 
  Bij het huwelijk
Bij hun huwelijk: beide afkomstig van Garnwerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantjen [Karsens] _ geb. 5-5-1707 te Garnwerd ( V-1-1 )
  2. Wijtske [Karstens] _ geb. 25-12-1707 te Garnwerd ( V-1-2 )
  3. Grietien [Karstens] _ geb. 18-9-1709 te Garnwerd ( V-1-3 )
  4. Trienje [Carsens] _ geb. 25-12-1712 te Garnwerd / ovl. 3-12-1781 te Eenrum ( V-1-4 )

IV-1-2 Onno [Cornelis] _
ged. 24-8-1690 te Garnwerd
zoon van: Cornelis [Onnes] _
Witske [Eijses] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 24-8-1690 te Garnwerd als kind van Cornelis Onnes en Wijtske Eijses.
 
  Hij trouwde met:  
  Onbekend _
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis [Onnes] _ geb. ca 1715 / ovl. te Grijpskerk ( V-2-5 )

IV-1-3 Wytske [Cornelis] _
ged. 1-12-1695 te Garnwerd
ovl. na 1763
dochter van: Cornelis [Onnes] _
Jantien [Cornelis] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
• Zij was op 23 september 1694 lidmaat op belijdenis te Garnwerd.
 
  Zij trouwde op 7-7-1713 met:  
  Pieter [Hindricx] _
geb. te Ezinge
  Bij het huwelijk
Bij het huwelijk: "... Den 9 juli 1713 en hebben hun eerste gebodt den eersame Peter Hindricx van Ezinge en de deugdsame Wytske Cornelis v Garnwerd den 16 hare? tweede en den 23 haar? derde gebodt en tot Ezinge getrouwt". 10
Huwelijk:
• Zij tekenden een huwelijkscontract op 7 juli 1713. 11 "... Getuigen aan bruidegomszijde: Germen Fritzes en Martien Janssen, echtelieden, als oom een aangehuwde moei; en secretarius Tjerck Haikes als daartoe verzochte goede vriend en aan bruidszijde: Jan Rempts, als aangehuwde neef en voormond; Cornelis Sijtses en Itjen Cornelis, echtelieden, als aangehuwde oom en moei; Julle Brongers en Peter Cornelis, als ooms; Aeltjen Onnes, als moei; Albert Berents en Corneliske Cornelis, echtelieden, als aangehuwde oom en moei.
Beleden voor Evert Joest Lewe".
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien [Pieters] _ geb. ca 1710 te Ezinge / ovl. 1778 te Feerwerd ( V-3-6 )

IV-1-4 Cornelis [Jansen] _
ged. 16-1-1698 te Garnwerd
zoon van: Cornelis [Onnes] _
Jantien [Cornelis] _
( III-1-1 )

IV-1-5 Cornelis [Cornelis] _
ged. 12-2-1699 te Garnwerd
zoon van: Cornelis [Onnes] _
Jantien [Cornelis] _
( III-1-1 )

  Generatie V  
V-1-1 Jantjen [Karsens] _
geb. 5-5-1707 te Garnwerd
dochter van: Carst [Hijlckes] _
Hilje [Cornelis] _

( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-5-1707 te Garnwerd.
 

V-1-2 Wijtske [Karstens] _
geb. 25-12-1707 te Garnwerd
dochter van: Carst [Hijlckes] _
Hilje [Cornelis] _

( IV-1-1 )

V-1-3 Grietien [Karstens] _
geb. 18-9-1709 te Garnwerd
dochter van: Carst [Hijlckes] _
Hilje [Cornelis] _

( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-9-1709 te Garnwerd.
 

V-1-4 Trienje [Carsens] _
geb. 25-12-1712 te Garnwerd
ovl. 3-12-1781 te Eenrum, 68 jaar oud
dochter van: Carst [Hijlckes] _
Hilje [Cornelis] _

( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij het overlijden: "... Den 3. December is overleden aan een kwijnende ziekte en verval van levenskracht door ouderdom Trienje Karssens, wedwe van Elze Bruins, nalatende 2 Zoons en 1 Dochter".
 
  Zij trouwde op 29-11-1733 met:  
  Else [Bruins] _
ged. 11-6-1697 te Eenrum?
ovl. 9-1-1760 te Eenrum, 62 jaar oud
zoon van: Bruin [Elses] _
Ebeltje [Mennes] _

  Bij het huwelijk
Bij het huwelijk: Trientje kwam bij haar huwelijk "van Garnewerd".

• Zij gingen op 1 november 1733 te Garnwerd in ondertrouw.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bruin [Elzes] _ geb. ca 1733 ( VI-1-1 )
  2. Kars [Elzes] _ geb. ca 1740 / ovl. na 1803 ( VI-1-2 )
  3. Hilje [Elses] _ ged. 8-3-1743 te Eenrum / ovl. voor 1814 te Baflo ( VI-1-3 )

V-2-5 Cornelis [Onnes] _
geb. ca 1715
ovl. te Grijpskerk
zoon van: Onno [Cornelis] _
Onbekend _
( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Cornelis was ook bekend als Kornelis Kornelis Duisterwinkel, Kornelis Onnes Duisterwinkel, Cnelis Oenes, en Cornelis Onnes.

Bij het overlijden: Toen dochter Emke Kornelis Duisterwinkel stierf in 1832 werd in de aangifte vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk. Daar is echter geen spoor van te vinden.

Bij zijn huwelijk met Enneke Jans heette hij Cornelis Onnes en Cnelis Oenes. Bij de dood van zijn kinderen weten de aangevers zich te herinneren dat hij Kornelis Kornelis moet hebben geheten.

Met enig voorbehoud, er is namelijk geen rechtstreeks bewijs, zie ik als zijn vader: Onno Cornelis. Tot nu toe is er in het Doopregister van Garnwerd maar één Onno gevonden en ik weet niet of deze lang geleefd heeft en met wie hij getrouwd was. Hier is dus de missing link. De moeder van deze Onno is evenwel een Wijtske en daarbij past - net als bij Hilje - een dochter met dezelfde naam. Helaas is die is nog niet gevonden, maar wel een achterkleindochter. Dit, naast de locatie (Garnwerd, waar Duisterwinckel lag) en de juiste periode, vormt het schamele "bewijs" tot nu toe.

Dat "Kornelis Kornelis & Enneke Jans" dezelfden zijn als "Kornelis Onnes Duisterwinkel & Enje Gosseling" wordt aannemelijk gemaakt door twee feiten: 1. bij de afkondigingen (Niezijl en Grijpskerk) van hun huwelijk wordt Enneke Jans genoemd met Cornelis Onnes en met Cnelis Oenes en 2. hun dochter Emke Kornelis heeft bij haar huwelijkscontract een volle broeder Cornellis Cornellis als getuige. Het gebruiken van deze dubbele naam werd dus wel vaker vertoond in deze familie.

Duisterwinkel was (tot tenminste 1781, toen de kaart van Beckeringh getekend werd) een gehucht ten noorden van Garnwerd, aan de overkant van een afgesneden meander in het Reitdiep, ingeklemd tussen Schilligeham, Bellingeweer en Klein Garnwerd. De vroegste Duisterwinkels die ik vond, met deze achternaam, komen echter uit de streek rond Grijpskerk en Visvliet. Het spoor terug naar naar Garnwerd loopt vooralsnog via Onno Cornelis, die gedoopt is in Garnwerd en die misschien de vader is van Kornelis Kornelis. De mensen van Duisterwinckel gingen in Garnwerd naar de kerk.
 
  Hij trouwde te Grijpskerk december 1749 met:  
  Enneke [Jans] _
geb. 14-10-1714 te Lutjegast
ovl. te Grijpskerk
dochter van: Jan [Wennekes] _
Imke [Mennes] _

  Persoonlijke informatie
Enneke was ook bekend als Enje Gosseling. Haar kinderen Emke en Cornelis komen ter wereld als zij al 39 en 43 jaar is. Tenminste, als de leeftijden van die kinderen kloppen. Bij hun overlijdens worden hun beider leeftijden geschat en dat wil, zo blijkt uit ervaring, nog wel eens verschillen met de werkelijkheid. Het is best mogelijk dat zij omstreeks 1750 zijn geboren, zo rond het huwelijk van hun ouders.

Bij het overlijden: In Grijpskerk is geen overlijdensakte van Enneke Jans of Enje Gosseling.

Onderzoek: Misschien heeft de naam Gosseling nog iets te maken met Hessel Gosseling (lidmaat te Buitenpost in 1759)...
 
  Bij het huwelijk
Zij kondigden hun huwelijk aan op 29 november 1749 te Niezijl.
In december 1749 deden ze het nogmaals in Grijpskerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL geb. 1753 te Grijpskerk / ovl. 10-5-1832 te Vierhuizen ( VI-2-4 )
  2. Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL geb. ca 1758 te Grijpskerk / ovl. 26-6-1822 te Aduard (Hoogemeeden) ( VI-2-5 )

V-3-6 Jantien [Pieters] _
geb. ca 1710 te Ezinge
ovl. 1778 te Feerwerd, 68 jaar oud
dochter van: Pieter [Hindricx] _
Wytske [Cornelis] _

( IV-1-3 )
  Zij trouwde met:  
  Frans [Douwes] _
geb. ca 1715 te Ezinge
ovl. 1778 te Feerwerd, 63 jaar oud
zoon van: Douwe [Douwes] _
Jantijen _

  Persoonlijke informatie
Overleden op ca 63 jarige leeftijd

Bij het uitroepen van Prins Willem V als erfstadhouder op 26 april 1748, was hij volmacht voor Feerwerd. Zijn nageslacht nam na 1811 de naam Franssens aan.

Bijzonderheden:

• Hij was landbouwer.

• Hij was tussen 1757 en 1763 diaken te Feerwerd. Daarna, tussen 1769 en 1779, was hij ouderling aldaar.

• Hij bezat op 20 november 1778 landerijen op Noorder Feringa te Lutjegast. 26 "... Roelf Pesee en Wytske Geerts, e.l. in Groningen, en Jantje Pieters huisvrouw van Frans Douwes geads. met haar meerderjarige zoon Pieter Fransen (vertonende last van Frans Douwes d.d. 6-11-1778) verkopen aan Thomas Cornellis en Symke Harms plm 44 grasen land ongescheiden gelegen in een heerd land tot Lutkegast Noorder Feringa genoemd, onder beklemming gebruikt bij Fridser Pieters, voor 2620 gulden; dit deel doet jaarlijks aan vaste huur 93.10.0 gulden, de koper bezit zelf 1/4 en de heer Fruitier een ander vierdepart.
Menne Hindriks en Wytske Franssen te Ezinge, Pieter Franssen en Douwe Franssen te Feerwerd lenen 2000 gulden van Ds. D. ten Cate en Margareta Verveld te Feerwerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wijtske [Franssens] _ geb. 1740 te Zoutkamp / ovl. 19-9-1824 te Ezinge ( VI-3-6 )
  2. Jantjen [Franssen] _ ged. 30-9-1742 te Garnwerd / ovl. 1796 te Garnwerd ( VI-3-7 )
  3. Pieter [Franssen] _ ged. 2-5-1745 te Feerwerd / ovl. na 1782 ( VI-3-8 )
  4. Hindrik [Franssen] _ ged. 23-10-1746 te Feerwerd / ovl. 15-8-1814 te Ezinge ( VI-3-9 )
  5. Baukje [Franssen] _ ged. 21-9-1749 te Feerwerd / ovl. 26-8-1770 te Fransum ( VI-3-10 )
  6. Martje [Franssen] _ ged. 8-1-1752 te Feerwerd / ovl. voor 1806 ( VI-3-11 )
  7. Bouwke [Franssen] _ ged. 8-12-1754 te Feerwerd / ovl. 17-10-1798 te Ezinge ( VI-3-12 )
  8. Douwe [Franssen] _ ged. 11-4-1756 te Feerwerd / ovl. 8-7-1832 te Saaksum ( VI-3-13 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Bruin [Elzes] _
geb. ca 1733
zoon van: Else [Bruins] _
Trienje [Carsens] _

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Hij was op 3 juli 1797 diaken te Pieterburen.
 
  Hij trouwde met:  
  Lijsabeth [Hoijckes] _
  Uit deze relatie  
  1. NN [Bruins] _ ( VII-1-1 )

VI-1-2 Kars [Elzes] _
geb. ca 1740
ovl. na 1803
zoon van: Else [Bruins] _
Trienje [Carsens] _

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1822).
 
  Hij trouwde op 20-3-1784 te Eenrum met:  
  Anje [Derks] _
geb. te Usquert
dochter van: Derk [Pieters] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1822).
 
  Uit deze relatie  
  1. Elze [Kars Elzes] _ geb. 5-1-1791 te Eenrum / ovl. na 1821 ( VII-2-2 )
  2. Bieuwke [Kars Elzes] _ geb. 17-1-1802 te Eenrum / ovl. 14-5-1835 te Saaxumhuizen ( VII-2-3 )

VI-1-3 Hilje [Elses] _
ged. 8-3-1743 te Eenrum
ovl. voor 1814 te Baflo
dochter van: Else [Bruins] _
Trienje [Carsens] _

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-3-1743 te Eenrum.
 
  Zij trouwde op 30-3-1770 met:  
  Evert [Liefhards] RONDA
ged. 23-11-1738 te Leens
ovl. 6-8-1814 te Baflo, 75 jaar oud
zoon van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

fam. 61: ( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
(495) Beroep: schoenmaker te Baflo. Als overlijdensdatum ook gevonden: 6-8-1816.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Agnieta [Everts] RONDA geb. 28-9-1778 te Baflo / ovl. 24-1-1848 te Houwerzijl fam. 61: ( V-22-86 )

VI-2-4 Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 1753 te Grijpskerk
ovl. 10-5-1832 te Vierhuizen, 78 jaar oud
dochter van: Cornelis [Onnes] _
Enneke [Jans] _
( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren omstreeks 1753/1754 te Grijpskerk.
Zij was ook bekend als Imke Cornelis van Ulrum

Bij het overlijden (huis no 45) : Door de aangevers van het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.
Bijzonderheden: Zij was landbouwersche te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 16-5-1784 te Vierhuizen met:  
  Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
ged. 13-7-1738 te Vierhuizen
ovl. 31-12-1807 te Vierhuizen, 69 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
fam. 61: ( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(561) (N) Beroep: landbouwer op "Midhalm 2" te Vierhuizen (1784-1832).
 
  Bij het huwelijk
• Zij tekenden een huwelijkscontract op 23 april 1784 te Hunsingo.
"... Getuigen aan bruidegomszijde: Claas Mennes & Luduwe Geerts en Jan Mennes & Geetruida Lues, ehelieden, volle broeders en aangetrouwde zusters, Geeske Mennes, geadsisteert door haar eheman Jan Pieters, als volle zuster en aangetrouwde broeder.
Aan bruidszijde: Cornellis Cornellis, als volle broeder. Benevens de E. Walle Jacobs en E. Coopman Jan Kreemer, beide van Ulrum, als dedigslieden".

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 24 april 1784 te Ulrum. 35 Rijpke Mennes en Imke Cornelis van Ulrum kwamen op 16 mei 1784 op attestatie van Ulrum. Geen spoor gevonden in Grijpskerk of Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menne [Rijpkes] BEUKEMA geb. 20-4-1785 te Vierhuizen / ovl. 7-9-1867 te Vierhuizen fam. 61: ( V-39-160 )
  2. Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA geb. 31-7-1786 te Vierhuizen / ovl. 17-6-1865 te Ulrum fam. 61: ( V-39-161 )
  3. Jantje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 19-9-1787 te Vierhuizen / ovl. 23-7-1856 te Vierhuizen fam. 61: ( V-39-162 )
  4. Klaas [Rijpkes] BEUKEMA geb. 9-2-1789 te Vierhuizen fam. 61: ( V-39-163 )
  5. Emke [Rijpkes] BEUKEMA ged. 31-10-1790 te Vierhuizen / ovl. 21-11-1823 te Ulrum fam. 61: ( V-39-164 )
  6. Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 15-3-1794 te Vierhuizen / ovl. 22-8-1873 te Ulrum fam. 61: ( V-39-165 )

VI-2-5 Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL
geb. ca 1758 te Grijpskerk
ovl. 26-6-1822 te Aduard (Hoogemeeden), 64 jaar oud
zoon van: Cornelis [Onnes] _
Enneke [Jans] _
( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in 1758. Overleden 's morgens om 7.00 uur op 64 jarige leeftijd.
Beroep: arbeider te Hoogemeeden (Aduard), Hij werkte ook te Noordhorn en als laatste Zuidhorn. Waarschijnlijk werkte hij bij Abel Iwema op ''de Vette Koe''.

Abel Iwema, 57, landbouwer, doet met Fridzer Jacobs van Weerden, 37, landbouwer, aangifte van het overlijden in huis 20 A op de Hoogemeeden, gem. Aduard van Kornelis Kornelis Duisterwinkel, 64 jaar oud, arbeider, goedgekeurd, laatst wonende te Zuidhorn, echtgenoot van Antje Tjeerts, geboren te Grijpskerk, zoon van wijlen Kornelis Kornelis en wijlen Enneke Jans.
 
  Hij trouwde op 8-6-1788 te Kollum (Fr) met:  
  Antje [Tjeerds] ZUIDEMA
geb. ca 1760 te Surhuizum
ovl. 1-4-1826 te Noordhorn, 65 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Van beroep was zij arbeidster.
Zij overleed in huis 35 aan de Achterweg te Noordhorn als Antje Tjeerts. Aangifte werd gedaan door: Pieter Alberts Bos, 28 jr., arbeider en Jannes Klazens Zuidema, 35 jr., arbeider, beide wonende te Noordhorn.
 
  Bij het huwelijk
Zij kondigden hun huwelijk aan op 18 mei 1788 te Visvliet. En vervolgens op 25 mei en 1 juni 1788. "... Cornelius Corneliusz. van Grijpskerk met Antie Tjeerts van Suderkhuisen, gecondigt de 18, 25 en 1 juni 1788, [attestatie] na Collum afgegeven".
Verder: "Kornelis Kornelis van Grijpskerk en Antje Tjeerd van Kollum" (Trouwboek Kollum, 1788).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL ged. 17-10-1790 te Visvliet / ovl. 1-12-1856 te Oldehove (Niehove) (OA-165B) ( VII-3-4 )
  2. Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL ged. 30-3-1794 te Visvliet / ovl. 16-4-1648 te Noordhorn ( VII-3-5 )
  3. Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL ged. 16-9-1798 te Grijpskerk / ovl. 21-8-1836 te Oldehove (Niehove) (OA-29) ( VII-3-6 )
  4. Enne [Cornelis] DUISTERWINKEL ged. 28-3-1802 te Niehove ( VII-3-7 )

VI-3-6 Wijtske [Franssens] _
geb. 1740 te Zoutkamp
ovl. 19-9-1824 te Ezinge, 84 jaar oud
dochter van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )
  Zij trouwde op 13-5-1763 te Ezinge met:  
  Menne [Hindriks] FRANSSEN
ged. 7-9-1732 te Ezinge
ovl. 1-3-1802 te Ezinge, 69 jaar oud
zoon van: Hindrik [Mennes] _
Geertje [Menses] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-9-1732 te Ezinge. Beroep: landbouwer te Ezinge. Menne was in 1780 Kerkvoogd te Ezinge.
 
  Bij het huwelijk
Zij tekenden een huwelijkscontract op 13 mei 1763 te Ezinge.
Getuigen aan bruidegomszijde: Hindrik Mennes en Grietje Gerrits, volle vader en stiefmoeder; Mense Hindriks, volle broer; Geertje Hindriks, Vaaske Hindriks, Welmoet Hindriks en Jantje Hindriks, halfzusters; Pieter Menses, volle oom.
Aan bruidszijde: Frans Douwes en Jantjen Pieters, vader en moeder, Wytske Cornellis, grootmoeder, Yte Cornellis en Jantje Franssen, zwager en zuster, Pieter Franssen, Hindrik Franssen, Douwe Franssen, volle broers; Martjen Fransen en Boukjen Franssen, volle zusters.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje [Mennes] _ ged. 8-1-1764 ( VII-4-8 )
  2. Jantje [Mennes] SMIT ged. 17-11-1765 ( VII-4-9 )
  3. Hindrik [Mennes] SMITH ged. 11-9-1768 / ovl. 1-2-1830 te Ezinge ( VII-4-10 )
  4. Grietje [Mennes] _ ged. 19-1-1772 ( VII-4-11 )
  5. Frans [Mennes] SMIT ged. 8-1-1775 ( VII-4-12 )
  6. Mense [Mennes] SMIT ged. 19-7-1778 / ovl. 27-1-1822 te Ezinge ( VII-4-13 )

VI-3-7 Jantjen [Franssen] _
ged. 30-9-1742 te Garnwerd
ovl. 1796 te Garnwerd, 54 jaar oud
dochter van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Geldzaken: 8 februari 1791.
"... Ut Supra Dat persoonlijk voor mij gecompareert ende erscheenen is de E Jantje Franssen wed.e wijlen IJte Cornellis woonagtig onder Garnwert en als boedelhoudster van wijlen gemelde haar Eheman welke bekende en beleede opzegt en deugdelijk schuldig te zijn aan de E Eije Claaszen [Vermaner der Mennisten, HS] en vrouw Anje Geerts onder Oldehove een summa van zeshondert car. Guldens zegge f 600 guldens ingevolge obligatie in dato den 10 may 1792 welke bij deeze word gemontificeert [?], Ecmincieerende [?] zij comparante dieswijze aan de Exceptie van ongetelde gelde belovende van voors: f 600 glds jaarlijks 4 guldens ten hondert rente te betalen waar van het eerste jaar zal komen te verschijnen op may 1793 en zoo tot dage van aflossingen toe welke [...] tot Zuidhorn 17 may 1792".
In 1792 was zij Ommelander meier te Aduarderzijl. 44 Zij zette het gebruik voort als weduwe van Ite Cornelis, in 1799 opgevolgd door Jacob Jurriens & Pieterke Mennes.
 
  Zij trouwde op 12-5-1763 te Feerwerd met:  
  IJte [Cornellis] _
geb. ca 1741 te Garnwerd
ovl. 17-5-1792 te Garnwerd
zoon van: Cornelis [IJtes] _
IJdje [Alders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 1-4-1768 te Feerwerd. IJte was eerst doopsgezind. Bij zijn volwassendoop stond de aantekening "van Garnwerd".

Bijzonderheden:
• In 1782 was hij Ommelander meier te Aduarderzijl. 44 Hij gebruikte 100 grazen bij Aduarderzijl, als opvolger van Cornelis Ites & Idie Allerts, die er vanaf 1742 zaten.
• In 1789 was hij meijer op de Hunzebocht te Garnwerd. 46 Oppervlakte: uiterdijksland: 34 gras - 150 roeden; binnendijksland: 55 gras - 153 roeden; kwelder: 17 gras - 32 roeden; dijk en dijkstal: 8 gras - 10 roeden. Samen 116 gras - 145 roeden.
 
  Bij het huwelijk
Zij tekenden een huwelijkscontract op 16 april 1763 te Feerwerd. Getuigen aan bruidegomszijde: Cornellis IJtes en IJdje Alders als volle vader en moeder; Aldert Cornellis, als halfbroeder; Claas Alders en Loeke IJtes, als aangetrouwde oom en volle moeij.
Aan bruidszijde: Frans Douwes en Jantjen Pieters als volle vader en moeder; Wijtske Cornellis als grootmoeder; Wijtske Fransen, als volle suster; Pieter Fransen, Hindrik Fransen en Douwe Fransen, als volle broeders; Martje Fransen en Bouke Fransen als volle susters; Pieter Douwes en Hester Hindriks, als volle oom en aangetrouwde moeij; Julle Wijtjes en Pieterke Douwes, als aangetrouwde oom en volle moeij.
 
  Uit deze relatie  
  1. IJtje [Ites] _ geb. 9-2-1764 te Feerwerd / ovl. voor 1821 ( VII-5-14 )
  2. Jantje [Ites] _ geb. 20-9-1765 te Feerwerd / ovl. 19-10-1765 te Feerwerd ( VII-5-15 )
  3. Jantje [Ites] _ geb. 2-10-1766 te Feerwerd / ovl. 10-5-1833 te Sauwerd ( VII-5-16 )
  4. Corneliske [Ites] _ ged. 4-12-1768 / ovl. 27-11-1835 te Aduard ( VII-5-17 )
  5. Cornelis [Ites] _ ged. 30-12-1770 ( VII-5-18 )
  6. Frans [Ites] _ ged. 16-6-1773 ( VII-5-19 )
  7. Pieter [Ites] BOS ged. 24-5-1777 te Ezinge / ovl. 23-3-1841 te Ezinge ( VII-5-20 )
  8. Hijka [Ites] _ ged. 27-3-1780 ( VII-5-21 )
  9. Wytske [Ites] _ ged. 26-1-1783 ( VII-5-22 )

VI-3-8 Pieter [Franssen] _
ged. 2-5-1745 te Feerwerd
ovl. na 1782
zoon van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )

VI-3-9 Hindrik [Franssen] _
ged. 23-10-1746 te Feerwerd
ovl. 15-8-1814 te Ezinge, 67 jaar oud
zoon van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Hij was landbouwer te Ezinge.
• Voogdij: 1791. 30 In het huwelijkscontract van Pieter Pieters [Medema] en Jantje Ytes in 1791 is Hindrik 'vreemd voogd' voor zijn neefje Yte Jans.
• Hij was in 1797 kerkvoogd te Feerwerd.
• Hij nam de familienaam Franssen aan op 16 april 1812 te Feerwerd. 31 "... Hindrik Franssen te Feerwerd. Geen kinderen".
• In 1814 was hij rentenier.
 
  Hij trouwde op 17-1-1783 te den Ham met:  
  Renske [Drewes] _
ged. 12-6-1751 te den Ham
ovl. 4-11-1821 te Ezinge, 70 jaar oud
dochter van: Driewes [Ewolts] _
Stijntje [Mennes] _

  Bij het huwelijk
• Zij tekenden een huwelijkscontract op 17 januari 1783 te Den Ham.
Getuigen aan bruidegomszijde: Douwe Franssen, broer; Menne Hindriks en Wytske Franssen, zwager en zuster; Yte Cornellis en Jantje Franssen, zwager en zuster; Abraham Hartsema en Baukje Franssen, zwager en zuster; Julle Wytzes, aangetrouwde oom.
Aan bruidszijde: Drewes Ewolds en Stijntje Mennes, vader en moeder; Menne Drewes, broer; Evert Jans en Kunje Drewes, zwager en zuster; Anke Drewes, zuster".
 

VI-3-10 Baukje [Franssen] _
ged. 21-9-1749 te Feerwerd
ovl. 26-8-1770 te Fransum, 20 jaar oud
dochter van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )

VI-3-11 Martje [Franssen] _
ged. 8-1-1752 te Feerwerd
ovl. voor 1806
dochter van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )
  Zij trouwde op 6-8-1770 te Feerwerd met:  
  Wolter Willem KNOUST
geb. te Tanjingpoura Sumatra Indonesie
ovl. voor 1806

VI-3-12 Bouwke [Franssen] _
ged. 8-12-1754 te Feerwerd
ovl. 17-10-1798 te Ezinge, 43 jaar oud
dochter van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )
  Zij trouwde op 23-4-1780 te Feerwerd met:  
  Abraham [Davids] HARTZEMA
ged. 12-1-1755
ovl. 16-9-1818 te Ezinge, 63 jaar oud
zoon van: David [Martinus] HARTZEMA
Margaretha [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-1-1755 te Zuidhorn. Naam ook gevonden als: Hartsema, Hartsma, Hartzma. Beroep: landbouwer te Ezinge, daarna bakker te Ezinge. Abraham Davids Hartsema en Bouktjen Franssen kochten op 10-5-1780 in Ezinge een bakkerij van Meindert Hindriks.

In 1784 was hij Schepper van Ezinge en Hardeweer. "Na de omwenteling op 31 maart 1795 (Bataafs Franse tijd van 1795-1810) werd hij benoemd tot Schepper van Ezinge en Hardeweer in het Aduarder Zijlvest, inplaats van de afgezette Jacob Vonk".
Landerijen: Want hij behoorde tot de Hoogstaangeslagenen in Westereems.
Hij was Kerkvoogd en diaken.
Hij nam de familienaam Harsema aan op 9 april 1812 te Ezinge. "Abram Davids Harsema te Ezinge. Hij tekent als Abraham Davijds Hartzema. Zoons: David Abrams, Frans Abrams, Gerrit Abrams, Harm Abrams. Dochters: Grietie Abrams, Ida Abrams".
Hij was getuige bij een huwelijkscontract op 17 juni 1791 te Aduard. "Abraham Harsema was getuige aan bruidegomszijde bij het huwelijkscontract tussen zijn nichtje Jantje IJtes en Pieter Pieters [Medema]. Hij was daarbij gevolmachtigde van Jantje Jans als grootmoeder van het zoontje van de Bruid bij wijlen Jan Here in echt verwekt en mede als gevolmagtigde van Jan Jacobs en Tetje Heres als oom en moeij van gemelde [...] zoontje.
 
  Uit deze relatie  
  1. David [Abrams] HARTZEMA geb. 29-7-1781 te Ezinge / ovl. 6-2-1858 te Oldehove ( VII-6-23 )
  2. Frans [Abrams] HARTZEMA ged. 18-9-1783 / ovl. 13-11-1840 te Lutjegast ( VII-6-24 )

VI-3-13 Douwe [Franssen] _
ged. 11-4-1756 te Feerwerd
ovl. 8-7-1832 te Saaksum, 76 jaar oud
zoon van: Frans [Douwes] _
Jantien [Pieters] _

( V-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Hij was landbouwer op Baatjeborg. Later te Saaksum op de Retkemaheerd.
Hij bezat land te Saaksum. En hij behoorde tot de Hoogstaangeslagenen in de Westereems.
 
  Hij trouwde (1) op 25-1-1784 te Feerwerd met:  
  Stijntje [Geerts] _
ged. 2-11-1766
ovl. voor 1794
dochter van: Geert [Cnellys] _
Eltien [Pieters] _

  Hij trouwde (2) op 10-4-1794 te Saaksum met:  
  Korneliske [Abels] RIETEMA
geb. 4-3-1774 te Saaksum
ovl. 28-6-1835 te Saaksum, 61 jaar oud
dochter van: Abel [Fridses] _
Eelkje [Doeijes] _

  Bij het huwelijk
Zij tekenden een huwelijkscontract op 9 april 1794 te Oldehove.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frans [Douwes] FRANSSEN geb. 26-2-1796 te Saaksum / ovl. 11-4-1859 te Ezinge ( VII-7-25 )
  2. Abel [Douwes] FRANSSEN geb. 19-8-1798 te Saaksum / ovl. 1798 te Saaksum ( VII-7-26 )
  3. Pieter [Douwes] FRANSSEN geb. 14-11-1800 te Saaksum / ovl. 27-6-1874 te Saaksum ( VII-7-27 )
  4. Abel [Douwes] FRANSSEN geb. 21-5-1803 te Saaksum / ovl. 17-9-1860 te Saaksum ( VII-7-28 )
  5. Eeltje [Douwes] FRANSSEN geb. 2-5-1808 te Saaksum ( VII-7-29 )
  6. Hendrik [Douwes] FRANSSEN geb. 9-10-1812 te Saaksum / ovl. 26-4-1832 te Saaksum ( VII-7-30 )
  7. Hijlke [Douwes] FRANSSEN geb. 12-5-1817 te Saaksum / ovl. 25-7-1890 te Saaksum ( VII-7-31 )

  Generatie VII  
VII-1-1 NN [Bruins] _
zoon van: Bruin [Elzes] _
Lijsabeth [Hoijckes] _
( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 9-11-1768
 

VII-2-2 Elze [Kars Elzes] _
geb. 5-1-1791 te Eenrum
ovl. na 1821
zoon van: Kars [Elzes] _
Anje [Derks] _
( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-1-1791 te Eenrum.
 
  Hij trouwde op 25-2-1810 te Saaxumhuizen met:  
  Geertruid [Jakobs] DOORNBOS
ovl. na 1821
dochter van: Jacob [Klasens] DOORNBOS
Jantje [Harms] SCHUT

  Uit deze relatie  
  1. Anje [Elzes] ELZES geb. 17-7-1818 te Saaxumhuizen ( VIII-1-1 )
  2. Aagtje [Elzes] ELZES geb. 23-11-1823 te Saaxumhuizen / ovl. 11-2-1859 te Pieterburen ( VIII-1-2 )

VII-2-3 Bieuwke [Kars Elzes] _
geb. 17-1-1802 te Eenrum
ovl. 14-5-1835 te Saaxumhuizen, 33 jaar oud
dochter van: Kars [Elzes] _
Anje [Derks] _
( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster.
 
  Zij trouwde op 23-5-1822 te Eenrum (HA-9) met:  
  Klaas [Willems] BORGMAN
ged. 7-7-1799 te Kloosterburen (Hornhuizen)
ovl. 18-6-1844 te Baflo (Saaxumhuizen) (OA-25), 45 jaar oud
zoon van: Willem [Klaassens] BORGMAN
Frouwke [Julles] HALSEMA
fam. 60: ( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersknecht (1822), landbouwer (1830, 1838, 1839, 1840, 1842, 1844, 1853).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwersknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: schoenmaker; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 22 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Klazens] BORGMAN geb. 9-2-1826 te Eenrum (GA-12) / ovl. 27-11-1879 te Loppersum (OA-55) fam. 60: ( VII-7-49 )
  2. Anje BORGMAN geb. 24-8-1830 te Baflo (Saaxumhuizen) fam. 60: ( VII-7-50 )

VII-3-4 Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
ged. 17-10-1790 te Visvliet
ovl. 1-12-1856 te Oldehove (Niehove) (OA-165B), 66 jaar oud
zoon van: Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL
Antje [Tjeerds] ZUIDEMA
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-10-1790 te Visvliet. “Den 17 Octobris Het zoontje van Kornelius Korneliusz en Antien Tjeerts gedoopt, genaamd Tjeerd” (Doopboek Visvliet, 1790)
Tjeerd kon niet schrijven.
Beroep(en): arbeider te Kommerzijl (o.a.1837, 1849, 1851, 1855), hij werkte ook op de Waard en te Noordhorn,
en hij is boerenknecht geweest in Niehove.
Aangifie van het overlijden van Tjeerd wordt op 3 december 1856 te 0ldehove gedaan door buurman Fokke Louwes Zigter, 44 Jr. arbeider te Niehove en buurman Kijmpe Lieuwes Schuitema, 28 jr, arbeider te Niehove. (BS Oldehove, 1856, ovl.acte 165B).
 
  Hij trouwde op 27-11-1813 te Oldehove met:  
  Tunniske [Ekkes] ROZEMA
ged. 28-8-1791 te Niehove
ovl. 1-1-1861 te Kommerzijl (OA-1), 69 jaar oud
dochter van: Ekke [Tjeerds] _
Geeske [Jeltes] ROSEMA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-8-1791 te Niehove. “Gedoopt. Den 28 Aug. Tonniske een dogter van Ekke Tjeerts en Geeske Jeltes.” (Doopboek Niehove, 1791)
Beroep: dienstmaagd te Oldehove, huishoudster (1837), arbeidster te Noordhorn (o.a. 1851 & 1855).
Aangifte van het overlijden van Tunniske wordt op 1 januari 1861 te Grijpskerk gedaan door Jan Roodendorp, 38 Jr, verver te Kommerzijl en Frans Hartsema, 29 jr, wagenmaker te Kommerzijl. (BS Grijpskerk; 1861, ovl.acte 1)
 
  Bij het huwelijk
Geluigen bij het huwelijk van Tjeerd en Tunniske op 27 november 1813 te Oldehove zijn zijn broer Kornelis Knels Duisterwinkel, Thomas de Vries, Freerk Mennes van Houten en Klaas?. (BS Oldehove, 1813, huw.acte 12)
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 12-2-1814 te Noordhorn / ovl. 31-1-1859 te Noordhorn (OA-5) ( VIII-2-3 )
  2. Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 9-9-1815 te Oldehove / ovl. 10-10-1883 te Ulrum ( VIII-2-4 )
  3. Antje [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 28-8-1817 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 22-11-1885 te Bedum ( VIII-2-5 )
  4. Enne [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 3-8-1819 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 12-7-1859 te Groningen ( VIII-2-6 )
  5. Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 28-7-1821 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 3-4-1873 te Oldehove (Niehove) ( VIII-2-7 )
  6. Popke [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 20-1-1823 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 14-3-1823 te Aduard ( VIII-2-8 )
  7. Tjeerd [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 3-1-1824 te Aduard (Hoogemeeden) / ovl. voor 1909 ( VIII-2-9 )
  8. Menno [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 26-11-1825 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 9-9-1865 te Kommerzijl ( VIII-2-10 )
  9. Jelte [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 30-3-1828 te Aduard (Hogemeeden) / ovl. 3-9-1854 te Grijpskerk (de Waard) (OA-49) ( VIII-2-11 )
  10. Geeske [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 6-1-1831 te Noordhorn / ovl. te U.S.A. ( VIII-2-12 )
  11. Wytske [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 19-1-1834 te Noordhorn / ovl. 11-10-1865 te Kommerzijl ( VIII-2-13 )
  12. Jeltje [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 31-5-1837 te Grijpskerk (De Waard) (GA-44) / ovl. 17-11-1894 te Kommerzijl ( VIII-2-14 )

VII-3-5 Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL
ged. 30-3-1794 te Visvliet
ovl. 16-4-1648 te Noordhorn, 54 jaar oud
zoon van: Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL
Antje [Tjeerds] ZUIDEMA
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-3-1794 te Visvliet. Kornelis was arbeider te Noordhorn, boerenknecht en later koopman in Noordhorn.
 
  Hij trouwde op 26-5-1816 te Zuidhorn met:  
  Sibrig [Martens] REITZEMA
geb. 3-10-1791 te Aduard (Den Ham)
ovl. 8-12-1840 te Noordhorn, 49 jaar oud
dochter van: Marten [Sijmens] REITZEMA
Hindrikje [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Sibrig is gedoopt 9-10-1791 te Aduard. Zij was werkmeid in Den Ham en arbeidster in Noordhorn. Ze overleed in huis nr 109, Langestraat te Noordhorn.
 
  Uit deze relatie  
  1. Marten [Kornelis] DUISTERWINKEL geb. 9-9-1816 te Noordhorn / ovl. 15-12-1897 te Aduard ( VIII-3-15 )
  2. Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL geb. 12-5-1819 te Den Ham / ovl. 9-11-1847 te Leegkerk ( VIII-3-16 )
  3. Hindrikje [Kornelis] DUISTERWINKEL geb. 14-12-1821 te Noordhorn ( VIII-3-17 )
  4. Anne [Kornelis] DUISTERWINKEL geb. 13-4-1824 te Noordhorn / ovl. 18-2-1828 te Zuidhorn ( VIII-3-18 )
  5. Antje [Kornelis] DUISTERWINKEL geb. 30-10-1826 te Noordhorn ( VIII-3-19 )

VII-3-6 Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL
ged. 16-9-1798 te Grijpskerk
ovl. 21-8-1836 te Oldehove (Niehove) (OA-29), 37 jaar oud
dochter van: Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL
Antje [Tjeerds] ZUIDEMA
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-9-1798 te Grijpskerk. Beroep: werkmeid te Zuidhorn, arbeidster (1826, 1828, 1833, 1836).
 
  Zij trouwde (1) op 8-9-1816 te Zuidhorn met:  
  Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
ged. 17-4-1796 te Oldekerk
ovl. 12-3-1829 te Zuidhorn, 32 jaar oud
zoon van: Tonnis [Tjeerds] KOLLENBURG
Etje [Jans] HUIZINGA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-4-1796 te Oldekerk. Beroep: boerenknecht (1816) wonende te Aduard (Hoogermeeden), vleeschhouwer (1828), arbeider (1819, 1826, 1849).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom en bruid waren bij hun huwelijk beide minderjarig
 
  Uit deze relatie  
  1. Mendelt [Tjeerts] KOLLENBORG geb. ca 1816 te Zuidhorn / ovl. 17-1-1818 te Zuidhorn ( VIII-4-20 )
  2. Tonnis [Tjeerds] KOLLENBORG geb. 3-8-1819 te Zuidhorn (GA-39) / ovl. 11-12-1826 te Zuidhorn (OA-97) ( VIII-4-21 )
  3. Ettje [Tjeerts] KOLLENBORG geb. 1822 te Zuidhorn / ovl. 10-5-1822 te Zuidhorn ( VIII-4-22 )
  4. Kornelis [Tjeerts] KOLLENBORG geb. 1823 te Zuidhorn / ovl. 14-12-1823 te Zuidhorn ( VIII-4-23 )
  5. Eltje KOLLENBORG geb. 8-2-1825 te Groningen / ovl. 2-9-1858 te Oldehove ( VIII-4-24 )
  6. Antje [Tjeerds] KOLLENBURG geb. 25-11-1828 te Zuidhorn (GA-58) / ovl. 1-5-1840 te Oldehove (Niehove) (OA-20) ( VIII-4-25 )
  Zij trouwde (2) op 12-8-1833 te Oldehove (HA-6) met:  
  Ekke [Jans] HELMUS
geb. 7-12-1783 te Niezijl
ovl. 8-5-1844 te Niehove, 60 jaar oud
zoon van: Jan BROERS
Ietje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman te Niezijl (1811), timmerman (1833, 1834, 1835, 1836, 1838), arbeider (1837).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 49 jaar; bruid 34 jaar; weduwnaar van Antje Fokkes Dijkstra; weduwe van Tjaard Tonnis Kollenburg
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis [Ekkes] HELMUS geb. 15-4-1834 te Oldehove (Niehove) (GA-20) / ovl. 16-3-1835 te Oldehove (Niehove) (OA-13) ( VIII-4-26 )
  2. Reinje [Ekkes] HELMUS geb. 21-4-1836 te Oldehove (Niehove) (GA-21) / ovl. 23-1-1838 te Oldehove (Niehove) (OA-5) ( VIII-4-27 )

VII-3-7 Enne [Cornelis] DUISTERWINKEL
ged. 28-3-1802 te Niehove
zoon van: Cornelis [Cornelis] DUISTERWINKEL
Antje [Tjeerds] ZUIDEMA
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-3-1802 te Niehove.
 

VII-4-8 Geertje [Mennes] _
ged. 8-1-1764
dochter van: Menne [Hindriks] FRANSSEN
Wijtske [Franssens] _

( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 28 maart 1777 te Ezinge.
 

VII-4-9 Jantje [Mennes] SMIT
ged. 17-11-1765
dochter van: Menne [Hindriks] FRANSSEN
Wijtske [Franssens] _

( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-11-1765 te Ezinge.
Begraven op 18-11-1791 te Ezinge
 
  Zij trouwde met:  
  Arent [Jans] BOS

VII-4-10 Hindrik [Mennes] SMITH
ged. 11-9-1768
ovl. 1-2-1830 te Ezinge, 61 jaar oud
zoon van: Menne [Hindriks] FRANSSEN
Wijtske [Franssens] _

( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-9-1768 te Ezinge.
 

VII-4-11 Grietje [Mennes] _
ged. 19-1-1772
dochter van: Menne [Hindriks] FRANSSEN
Wijtske [Franssens] _

( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-1-1772 te Ezinge
 

VII-4-12 Frans [Mennes] SMIT
ged. 8-1-1775
zoon van: Menne [Hindriks] FRANSSEN
Wijtske [Franssens] _

( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-1-1775 te Ezinge. Beroep: landbouwer te Feerwerd.
 

VII-4-13 Mense [Mennes] SMIT
ged. 19-7-1778
ovl. 27-1-1822 te Ezinge, 43 jaar oud
zoon van: Menne [Hindriks] FRANSSEN
Wijtske [Franssens] _

( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-7-1778 te Ezinge.
 

VII-5-14 IJtje [Ites] _
geb. 9-2-1764 te Feerwerd
ovl. voor 1821
dochter van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-2-1764 te Feerwerd.
 

VII-5-15 Jantje [Ites] _
geb. 20-9-1765 te Feerwerd
ovl. 19-10-1765 te Feerwerd, 29 dagen oud
dochter van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )

VII-5-16 Jantje [Ites] _
geb. 2-10-1766 te Feerwerd
ovl. 10-5-1833 te Sauwerd, 66 jaar oud
dochter van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )

VII-5-17 Corneliske [Ites] _
ged. 4-12-1768
ovl. 27-11-1835 te Aduard, 66 jaar oud
dochter van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-12-1768 te Ezinge. Ook bekend onder de naam Knelske.
 
  Zij trouwde met:  
  Pieter [Johannes] WESTERNEIJ
geb. 21-8-1766 te Eenrum
ovl. 5-2-1845 te Aduard, 78 jaar oud
zoon van: Jannes [Pieters] _
Trientje [Oetzes] _


VII-5-18 Cornelis [Ites] _
ged. 30-12-1770
zoon van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )

VII-5-19 Frans [Ites] _
ged. 16-6-1773
zoon van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )

VII-5-20 Pieter [Ites] BOS
ged. 24-5-1777 te Ezinge
ovl. 23-3-1841 te Ezinge, 63 jaar oud
zoon van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-5-1777 te Ezinge.
 

VII-5-21 Hijka [Ites] _
ged. 27-3-1780
dochter van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-3-1780 te Ezinge
 

VII-5-22 Wytske [Ites] _
ged. 26-1-1783
dochter van: IJte [Cornellis] _
Jantjen [Franssen] _

( VI-3-7 )

VII-6-23 David [Abrams] HARTZEMA
geb. 29-7-1781 te Ezinge
ovl. 6-2-1858 te Oldehove, 76 jaar oud
zoon van: Abraham [Davids] HARTZEMA
Bouwke [Franssen] _

( VI-3-12 )

VII-6-24 Frans [Abrams] HARTZEMA
ged. 18-9-1783
ovl. 13-11-1840 te Lutjegast, 57 jaar oud
zoon van: Abraham [Davids] HARTZEMA
Bouwke [Franssen] _

( VI-3-12 )

VII-7-25 Frans [Douwes] FRANSSEN
geb. 26-2-1796 te Saaksum
ovl. 11-4-1859 te Ezinge, 63 jaar oud
zoon van: Douwe [Franssen] _
Korneliske [Abels] RIETEMA
( VI-3-13 )

VII-7-26 Abel [Douwes] FRANSSEN
geb. 19-8-1798 te Saaksum
ovl. 1798 te Saaksum
zoon van: Douwe [Franssen] _
Korneliske [Abels] RIETEMA
( VI-3-13 )

VII-7-27 Pieter [Douwes] FRANSSEN
geb. 14-11-1800 te Saaksum
ovl. 27-6-1874 te Saaksum, 73 jaar oud
zoon van: Douwe [Franssen] _
Korneliske [Abels] RIETEMA
( VI-3-13 )

VII-7-28 Abel [Douwes] FRANSSEN
geb. 21-5-1803 te Saaksum
ovl. 17-9-1860 te Saaksum, 57 jaar oud
zoon van: Douwe [Franssen] _
Korneliske [Abels] RIETEMA
( VI-3-13 )

VII-7-29 Eeltje [Douwes] FRANSSEN
geb. 2-5-1808 te Saaksum
dochter van: Douwe [Franssen] _
Korneliske [Abels] RIETEMA
( VI-3-13 )
  Zij trouwde op 28-1-1830 te Oldehove met:  
  Jakob BRUINS
ged. 6-12-1798
zoon van: Klaas BRUINS
Berendje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein in de Slingerij te Groningen.
 

VII-7-30 Hendrik [Douwes] FRANSSEN
geb. 9-10-1812 te Saaksum
ovl. 26-4-1832 te Saaksum, 19 jaar oud
zoon van: Douwe [Franssen] _
Korneliske [Abels] RIETEMA
( VI-3-13 )

VII-7-31 Hijlke [Douwes] FRANSSEN
geb. 12-5-1817 te Saaksum
ovl. 25-7-1890 te Saaksum, 73 jaar oud
zoon van: Douwe [Franssen] _
Korneliske [Abels] RIETEMA
( VI-3-13 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Anje [Elzes] ELZES
geb. 17-7-1818 te Saaxumhuizen
dochter van: Elze [Kars Elzes] _
Geertruid [Jakobs] DOORNBOS
( VII-2-2 )

VIII-1-2 Aagtje [Elzes] ELZES
geb. 23-11-1823 te Saaxumhuizen
ovl. 11-2-1859 te Pieterburen, 35 jaar oud
dochter van: Elze [Kars Elzes] _
Geertruid [Jakobs] DOORNBOS
( VII-2-2 )

VIII-2-3 Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 12-2-1814 te Noordhorn
ovl. 31-1-1859 te Noordhorn (OA-5), 44 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook geschreven als Kornelis. Beroep: Arbeider te Kommerzijl en schipper (o.a. 1851, 1854).
Geboren 's avonds om 22.00 uur in huis nummer 20. Hij heeft gewoond te Kommerzijl en Noordhorn.
Aangifte van de geboorte van Cornelis wordt op 14 februari 1814 te Zuidhorn gedaan door zijn vader Tjeerd Cornelis Duisterwinkel, arbeider te Noordhorn. Mede-aangevers zijn Tiete Popkes Gaajkema, 41jr, landbouwer te Noordhorn en Harm Bartelds Zantinga, 43 jr. landbouwer te Noordhorn. (BS Zuidhorn, 1814, geb.acte zonder nr.)
Overleden 's nachts om 4.00 uur in het huis wijk B nummer 118.
Aangifte van het overlijden van Kornelis wordt op 1 februari 1859 te Zuidhorn gedaan door Bouke Derks Smit, 60 jr. arbeider te Noordhorn en Jan Blaauw, 53 Jr. arbeider te Noordhorn. (BS Zuidhorn, 1859, ovl.akte 5)
 
  Hij trouwde op 27-5-1848 te Grijpskerk met:  
  Martje [Gerrits] HOLLINGA
geb. 4-11-1818 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-68)
ovl. 28-4-1855 te Oldehove (Kommerzijl) (OA-24), 36 jaar oud
dochter van: Gerrit [Arends] HOLLINGA
Klaaske [Harkes] POL
fam. 84: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Achternaam ook: Hollenga. Overleden te Kommerzijl.
Beroep: arbeidster te Kommerzijl
Ook heeft ze zonder beroep in Niezijl gewoond

Geboren te Niezijl in huisnummer 42. Aangifte van de geboorte van Martje wordt op 5 november 1818 te Grijpskerk gedaan door haar vader Gerrit Arends Hollinga, 29 jr. dagloner te Niezijl. Mede-aangevers zijn Sytze Annes Jager, 33jr, dagloner te Niezijl, zwager van de moeder en buurman Otto Hols. 53 Jr. dagloner te Niezijl. (BS Grijpskerk 1818, geb.acte zonder nr)
Overleden 's nachts om 2.00 uur. Aangifte van het overlijden van Martje wordt op 28 april 1855 te 0ldehove gedaan door buurman Popke Kornelis Hoekstra, 45jr, kleermaker te Kommerzijl en buurman Anne Berends Mersman, 40jr, arbeider te Kommerzijl. (BS Oldehove, 1855, ovl.acte 13)
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw te Grijpskerk op 14 mei 1848

Geluigen bij het huwelijk te Grijpskerk zijn Tjerk Jans Boersema, 62jr, kastelein te Grijpskerk, Jannes Noordhof 57 jr. veldwachter te Grijpskerk, Sipke Edsges Feenstra, 27 jr, distributeurder te Grijpskerk en Hylke Tjerks Boersema, 25jr, zonder beroep te Grijpskerk (BS Grijpskerk 1848, huw.acte 11)
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL geb. 15-5-1849 te Oldehove (Kommerzijl) / ovl. 10-1-1937 te Stedum (OA-1) ( IX-1-1 )
  2. Tunniske DUISTERWINKEL geb. 18-9-1851 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-43) ( IX-1-2 )
  3. Gerrit [Cornelis] DUISTERWINKEL geb. 28-1-1854 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-7) / ovl. 28-5-1855 te Grijpskerk (Kommerzijl) (OA-43) ( IX-1-3 )

VIII-2-4 Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 9-9-1815 te Oldehove
ovl. 10-10-1883 te Ulrum, 68 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Overleden te Ulrum
Beroep: boerenknecht / dagloner te Zoutkamp, gaardenier in De Waard.
 
  Hij trouwde op 2-8-1841 te Grijpskerk met:  
  Bouktje [Jans] DAM
geb. 7-2-1819 te Grijpskerk (De Waard)
ovl. 1920, 101 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] DAM
Aafke [Ites] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: o.a. dienstmeid in De Waard te Grijpskerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tunske [Ekkes] DUISTERWINKEL geb. 13-10-1841 te Grijpskerk (De Waard) / ovl. 4-1-1904 te Houwerzijl ( IX-2-4 )
  2. Aafke [Ekkes] DUISTERWINKEL geb. 28-1-1844 te Grijpskerk (De Waarden) ( IX-2-5 )
  3. Janna [Ekkes] DUISTERWINKEL geb. 3-6-1847 te Grijpskerk (De Waarden) ( IX-2-6 )
  4. Tjeert [Ekkes] DUISTERWINKEL geb. 28-5-1850 te Grijpskerk (De Waard) / ovl. 25-3-1939 te Zoutkamp ( IX-2-7 )
  5. Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL geb. 19-2-1854 te Ulrum / ovl. 25-9-1934 te Groningen ( IX-2-8 )
  6. Antje [Ekkes] DUISTERWINKEL geb. ca 1858 / ovl. 5-12-1891 te Zoutkamp ( IX-2-9 )

VIII-2-5 Antje [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 28-8-1817 te Aduard (Hogemeeden)
ovl. 22-11-1885 te Bedum, 68 jaar oud
dochter van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Zij trouwde op 25-4-1840 te Zuidhorn (Oldehove) met:  
  Derk [Jacobs] BOERSEMA
geb. 9-5-1816 te Kommerzijl (Opslagterzijl)
ovl. 5-6-1873 te Bedum (Onderdendam), 57 jaar oud
zoon van: Jacob [Dirks] BOERSEMA
Marijke [Derks] SEVINGA

  Uit deze relatie  
  1. Hendriktje [Derks] BOERSEMA geb. 3-12-1847 te Kommerzijl (Opslagterzijl) / ovl. 17-6-1886 te Groningen ( IX-3-10 )

VIII-2-6 Enne [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 3-8-1819 te Aduard (Hogemeeden)
ovl. 12-7-1859 te Groningen
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )

VIII-2-7 Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 28-7-1821 te Aduard (Hogemeeden)
ovl. 3-4-1873 te Oldehove (Niehove)
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1849, 1851, 1853, 1856, 1859), dagloner (1867) te Niehove, Kommerzijl en De Waarden.
 
  Hij trouwde op 23-5-1849 te Grijpskerk (HA-15) met:  
  Trijntje [Harmens] HAMSTRA
geb. ca 1824
ovl. 27-7-1857
dochter van: Harmen [Jans] HAMSTRA
Minke [Sijtzes] van der MOLEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1849, 1851, 1853, 1856), dagloonster te Kommerzijl (1857).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar; Wettiging 3 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmke DUISTERWINKEL geb. 20-11-1842 te Kollumerland (Burum) (GA-A180) ( IX-4-11 )
  2. Tjeerd DUISTERWINKEL geb. 2-12-1846 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-81) ( IX-4-12 )
  3. Jan DUISTERWINKEL geb. 12-4-1849 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-32) ( IX-4-13 )
  4. Jelte [Jacobs] DUISTERWINKEL geb. 25-6-1851 te Oldehove (GA-24) / ovl. 9-10-1925 te Grijpskerk (Kommerzijl) (OA-15) ( IX-4-14 )
  5. Martje (Mary) DUISTERWINKEL geb. 5-4-1853 te Oldehove (GA-22) / ovl. 11-1-1940 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-4-15 )
  6. Ekke DUISTERWINKEL geb. 31-5-1856 te Oldehove (GA-37) / ovl. ca 1902 ( IX-4-16 )
  7. Tunniske DUISTERWINKEL geb. 25-4-1859 te Grijpskerk (De Waard) (GA-29) ( IX-4-17 )

VIII-2-8 Popke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 20-1-1823 te Aduard (Hogemeeden)
ovl. 14-3-1823 te Aduard, 2 maand oud
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )

VIII-2-9 Tjeerd [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 3-1-1824 te Aduard (Hoogemeeden)
ovl. voor 1909
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1849), arbeider te Kommerzijl (1858) en Wirdum (1876).
 
  Hij trouwde op 23-5-1849 te Grijpskerk (HA-14) met:  
  Grietje HOLLINGA
geb. 11-2-1825 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-15)
ovl. 24-2-1916 te Loppersum (OA-5), 91 jaar oud
dochter van: Gerrit [Arends] HOLLINGA
Klaaske [Harkes] POL
fam. 84: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1849), dagloonster te Wirdum (1876).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaaske [Tjeerts] DUISTERWINKEL geb. 5-12-1849 te Kommerzijl ( IX-5-18 )

VIII-2-10 Menno [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 26-11-1825 te Aduard (Hogemeeden)
ovl. 9-9-1865 te Kommerzijl
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider te Kommerzijl.
 
  Hij trouwde op 17-6-1854 te Grijpskerk met:  
  Ruurtje HOEKSTRA
ovl. voor 1866

VIII-2-11 Jelte [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 30-3-1828 te Aduard (Hogemeeden)
ovl. 3-9-1854 te Grijpskerk (de Waard) (OA-49), 26 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht (1851), arbeider (o.a. 1851, 1853, 1854) in De Waard.
 
  Hij trouwde op 20-9-1851 te Oldehove (HA-16) met:  
  Martje [Alderts] KAMPINGA
geb. 14-5-1823 te Ulrum (Vliedorp)
dochter van: Aldert [Rennes] KAMPINGA
Louke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmaagd (1851, 1853).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: dienstmaagd; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: linnenwever; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 23 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. NN DUISTERWINKEL geb. 29-11-1851 te Oldehove (Niehove) / ovl. 29-11-1851 te Oldehove (Niehove) (OA-45) ( IX-6-19 )
  2. Tjeerd DUISTERWINKEL geb. 16-7-1853 te Oldehove (GA-38) / ovl. 17-6-1937 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-25) ( IX-6-20 )

VIII-2-12 Geeske [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 6-1-1831 te Noordhorn
ovl. te U.S.A.
dochter van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmaagd (1855). Later was Geeske dagloonster in Niehove en emigreerde later naar de USA in 1887 waar zij overleed.
 
  Zij trouwde op 9-6-1855 te Oldehove (HA-11) met:  
  Jan [Gerrits] HOEK
geb. 5-5-1817 te Ezinge (Feerwerd) (GA-23)
ovl. voor 1882
zoon van: Gerrit [Jans] HOEK
Zwaantje [Ekkes] ZUIDEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht (1855).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: dienstmaagd; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 38 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit HOEK geb. ca 1856 te Oldehove / ovl. te U.S.A. ( IX-7-21 )

VIII-2-13 Wytske [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 19-1-1834 te Noordhorn
ovl. 11-10-1865 te Kommerzijl
dochter van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Zij trouwde op 22-2-1864 te Oldehove met:  
  Jan [Douwes] KLOOSTERMAN
geb. 9-7-1837 te Grijpskerk
zoon van: Douwe [Wiltjes] KLOOSTERMAN
Trientje [Ekkes] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner en boerenknecht te Kommerzijl.
 

VIII-2-14 Jeltje [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 31-5-1837 te Grijpskerk (De Waard) (GA-44)
ovl. 17-11-1894 te Kommerzijl, 57 jaar oud
dochter van: Tjeerd [Cornelis] DUISTERWINKEL
Tunniske [Ekkes] ROZEMA
( VII-3-4 )
  Zij trouwde op 25-6-1864 te Oldehove (HA-21) met:  
  Alke [Harms] de VRIES
geb. ca 1838
zoon van: Harm [Alkes] de VRIES
Jantje [Jans] van der PLOEG

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 

VIII-3-15 Marten [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 9-9-1816 te Noordhorn
ovl. 15-12-1897 te Aduard, 81 jaar oud
zoon van: Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL
Sibrig [Martens] REITZEMA
( VII-3-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider te Aduard. Ook was hij werkzaam te Leegkerk.
 
  Hij trouwde op 22-8-1844 te Hoogkerk met:  
  Martje [Geerts] KNAP
geb. 20-2-1822 te Saaksum
ovl. 22-1-1917 te Oldehove, 94 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] KNAP
Itje [Simons] de ROO

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster te Aduard. Ook was zij evenals haar man Marten werkzaam te Leegkerk.
Zij woonde o.a. te Kruisweg, Hornhuizen. 91 "... Na het overlijden van Kornelis Egberts Pol woonde zij in bij haar dochter Ietje te Kruisweg. Na het overlijden van Ietje trok ze in bij haar dochter Sijbrich te Oldehove".
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis DUISTERWINKEL geb. 9-12-1844 te Hoogkerk / ovl. 19-11-1929 te Aduard ( IX-8-22 )
  2. Geert DUISTERWINKEL geb. 5-12-1849 te Hoogkerk / ovl. 2-9-1939 te Oldehove ( IX-8-23 )
  3. Jakob DUISTERWINKEL geb. 11-9-1856 te Aduard / ovl. 18-1-1928 te Groningen ( IX-8-24 )

VIII-3-16 Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 12-5-1819 te Den Ham
ovl. 9-11-1847 te Leegkerk, 28 jaar oud
zoon van: Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL
Sibrig [Martens] REITZEMA
( VII-3-5 )

VIII-3-17 Hindrikje [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 14-12-1821 te Noordhorn
dochter van: Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL
Sibrig [Martens] REITZEMA
( VII-3-5 )
  Zij trouwde op 28-5-1848 te Zuidhorn met:  
  Sibrand [Egberts] KORHORN
geb. te Niehove
zoon van: Egberts [Wijbrands] KORHORN
Wipke [Derks] HOVINGA


VIII-3-18 Anne [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 13-4-1824 te Noordhorn
ovl. 18-2-1828 te Zuidhorn, 3 jaar oud
dochter van: Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL
Sibrig [Martens] REITZEMA
( VII-3-5 )

VIII-3-19 Antje [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 30-10-1826 te Noordhorn
dochter van: Kornelis [Kornelis] DUISTERWINKEL
Sibrig [Martens] REITZEMA
( VII-3-5 )
  Zij trouwde op 25-4-1859 te Leens met:  
  Nanne HOLSTEIN
geb. 15-7-1833 te Uithuizen
zoon van: Derk [Eisses] HOLSTEIN
Aaltje [Willems] SPIEKMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakkersknecht en timmerman te Ulrum.
 

VIII-4-20 Mendelt [Tjeerts] KOLLENBORG
geb. ca 1816 te Zuidhorn
ovl. 17-1-1818 te Zuidhorn, 1 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )

VIII-4-21 Tonnis [Tjeerds] KOLLENBORG
geb. 3-8-1819 te Zuidhorn (GA-39)
ovl. 11-12-1826 te Zuidhorn (OA-97), 7 jaar oud
zoon van: Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )

VIII-4-22 Ettje [Tjeerts] KOLLENBORG
geb. 1822 te Zuidhorn
ovl. 10-5-1822 te Zuidhorn
dochter van: Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )

VIII-4-23 Kornelis [Tjeerts] KOLLENBORG
geb. 1823 te Zuidhorn
ovl. 14-12-1823 te Zuidhorn
zoon van: Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )

VIII-4-24 Eltje KOLLENBORG
geb. 8-2-1825 te Groningen
ovl. 2-9-1858 te Oldehove, 33 jaar oud
dochter van: Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )
  Zij trouwde op 19-10-1849 te Zuidhorn (HA-17) met:  
  Jan [Willems] BOLHUIS
geb. 6-11-1823 te Niekerk
ovl. 15-6-1914, 90 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
fam. 119: ( IV-7-35 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem BOLHUIS geb. 24-12-1850 te Niehove / ovl. 15-7-1868 te Niehove fam. 119: ( VI-28-135 )
  2. Tjeerd BOLHUIS geb. 11-11-1852 te Niehove / ovl. 25-4-1862 te Niehove fam. 119: ( VI-28-136 )
  3. Aaltje BOLHUIS geb. 8-2-1855 te Niehove / ovl. 18-11-1855 te Niehove fam. 119: ( VI-28-137 )
  4. Kornelis BOLHUIS geb. 3-2-1857 te Niehove / ovl. 17-6-1865 te Niehove fam. 119: ( VI-28-138 )

VIII-4-25 Antje [Tjeerds] KOLLENBURG
geb. 25-11-1828 te Zuidhorn (GA-58)
ovl. 1-5-1840 te Oldehove (Niehove) (OA-20), 11 jaar oud
dochter van: Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )

VIII-4-26 Kornelis [Ekkes] HELMUS
geb. 15-4-1834 te Oldehove (Niehove) (GA-20)
ovl. 16-3-1835 te Oldehove (Niehove) (OA-13), 11 maand oud
zoon van: Ekke [Jans] HELMUS
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )

VIII-4-27 Reinje [Ekkes] HELMUS
geb. 21-4-1836 te Oldehove (Niehove) (GA-21)
ovl. 23-1-1838 te Oldehove (Niehove) (OA-5), 21 maand oud
dochter van: Ekke [Jans] HELMUS
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( VII-3-6 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
geb. 15-5-1849 te Oldehove (Kommerzijl)
ovl. 10-1-1937 te Stedum (OA-1), 87 jaar oud
dochter van: Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Martje [Gerrits] HOLLINGA
( VIII-2-3 )
fam. 84: ( IV-1-2 )
  Foto van Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
Foto(s) van Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL
 
  Groepsfoto waarop Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL voorkomt:
 
  1. Klaaske Duisterwinkel & dochters  
  Persoonlijke informatie
Geboren 's avonds om 21.00 uur.
Beroep: dienstmeid te Loppersum (1873), dagloonster (1880).
Aangifie van de geboorte van Klaaske wordt op 17 mei 1849 te Oldehove gedaan door haar vader Kornelis Tjeerds Duisterwinkel, 35 jr. schipper te Kommerzijl. Mede-aangevers zijn Krien Jans Molenkamp, 47jr, arbeider te Kommerzijl en Sijtze Binderts van der Molen, 30 jr. arbeider te Kommerzijl. (BS Oldehove, 1849, ovl. acte zonder nr.) Klaaske kon niet schrijven.
Overleden om om 12.30 uur
Aangifte van het overlijden van Klaaske wordt op 10 januari 1937 te Stedum gedaan door Pieter Koning, 75 jr. landarbeider te Stedum. (BS Stedum, 1937, ovl. acte 1)

Na de dood van Klaaske in 1937 wordt de beklemming op het huis met toebehoren in Stedum opnieuw geveild. De opbrengst, f 3625, =, wordt verdeeld over de vier kinderen uit Pieter’s eerste huwelijk, de dochter uit Klaaske’s eerste huwelijk en de zeven kinderen uit hun gezamenlijke (tweede) huwelijk Een deel van hen is dan al overleden, de kleinkinderen erven in hun plaats. In totaal worden 27 erfgenamen vermeld in de verkoopacte (Notaris H. Kooi te Middelstum, acte 6996, 18 oktober 1937). Het huis waarin Klaaske woonde is gelegen aan de D Triezenbergstraat 22, en wordt momenteel (2010) bewoond door haar achterkleinzoon Aafko (Koos) Beukema en zijn vrouw Anna Jantina (Anneke) Beukema van Dalen die er een kwekerij hebben.
 
  Zij trouwde (1) op 10-5-1873 te Loppersum met:  
  Kornelis E. (Kornelis) SIERSEMA
geb. ca 1849 te Loppersum
ovl. 15-5-1876 te Stedum, 26 jaar oud
zoon van: Remko SIERSEMA
Annechien [Harms] MEINTS

  Persoonlijke informatie
Beroep boerenknecht
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje SIERSEMA geb. 2-2-1874 te Stedum ( X-1-1 )
  Zij trouwde (2) op 18-3-1879 te Stedum (HA-3) met:  
  Pieter [Pieters] SLAGER
geb. 2-8-1841 te Stedum (GA-36)
ovl. 19-1-1900 te Stedum (OA-8), 58 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] SLAGER
Willemptje [Harms] BOSSE
fam. 79: ( IV-1-9 )
fam. 80: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
geboren 's morgens om 10.00 uur
Hervormd gedoopt.
Beroep: boerenknecht (1867), daglooner (o.a. 1880 & 1900) en kweker te Stedum
Overleden te Stedum 's avonds om 20.00 uur. Begraven te Stedum.
Aangifte van de geboorte van Pieter wordt op 4 augustus 1841 gedaan door zijn vader Pieter Pieters Slager, arbeider te Stedum. Mede-aangevers zijn Michiel Thies Luidens, 55 jr, kastelein te Stedum en Jurrien Luits Rensema, 46 Jr, veidwachter te Stedum (Burgerlijke stand Stedum, 1841). Pieter is in 1860 in Stedum ingeschreven in het register van de Nationale Militie met lotnummer 19 “dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt.” (BS Stedum, 1879, huw. bijlagen). Aangifte van het overlijden van Pieter wordt op 19 januari 1900 te Stedum gedaan door Jan Bos, 71jr, zonder beroep te Stedum en Hendrik Ridder, 59 jr, timmerman te Stedum. (BS Stedum, 1900, OA-8)
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw te Stedum op 23-2-1879

In de huwelijksacte van Pieter en Klaaske worden geen getuigen vermeld (BS Stedum, 1879, huw.acte 3) In 1879 wordt Klaaske op het adres (huis nummer A 110) bij Pieter ingeschreven. (Bev. Reg. Stedum, 1860-1880, blad 333)
Na de dood van Klaaske in 1937 wordt de beklemming op het huis met toebehoren in Stedum weer geveild. De opbrengst, f 3625, =, wordt verdeeld over de vier kinderen uit Pieter’s eerste huwelijk, de dochter uit Klaaske’s eerste huwelijk en de zeven kinderen uit hun gezamenlijke (tweede) huwelijk Een deel van hen is dan al overleden, de kleinkinderen erven in hun plaats. In totaal worden 27 erfgenamen vermeld in de verkoopacte (Notaris H. Kooi te Middeistum, acte 6996, 18 okiober 1937).
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis SLAGER geb. 30-1-1880 te Stedum (GA-9) / ovl. 26-11-1943 te Stedum (OA-18) fam. 79: ( VI-20-108 )
  2. Jan SLAGER geb. 25-1-1882 te Stedum / ovl. 29-9-1961 te Groningen fam. 79: ( VI-20-109 )
  3. Aaltje SLAGER geb. 24-11-1883 te Stedum / ovl. 19-9-1967 te Stedum fam. 79: ( VI-20-110 )
  4. Tonnis SLAGER geb. 14-11-1885 te Stedum (GA-66) / ovl. 29-11-1944 te Groningen fam. 79: ( VI-20-111 )
  5. Klaas SLAGER geb. 19-2-1888 te Stedum / ovl. 28-5-1967 te Stedum fam. 79: ( VI-20-112 )
  6. Willemtje SLAGER geb. 4-9-1890 te Stedum / ovl. 26-11-1937 te Groningen fam. 79: ( VI-20-113 )
  7. Marten SLAGER geb. 17-3-1893 te Stedum / ovl. 22-10-1967 te Stedum fam. 79: ( VI-20-114 )

IX-1-2 Tunniske DUISTERWINKEL
geb. 18-9-1851 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-43)
dochter van: Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Martje [Gerrits] HOLLINGA
( VIII-2-3 )
fam. 84: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid te Loppersum (1881).
 
  Zij trouwde op 9-4-1881 te Loppersum (HA-4) met:  
  Jurrien KORRINGA
geb. ca 1851 te Schildwolde
zoon van: Grietje [Jurjens] KORRINGA
  Uit deze relatie  
  1. Grietje KORRINGA geb. ca 1881 te Loppersum ( X-2-2 )

IX-1-3 Gerrit [Cornelis] DUISTERWINKEL
geb. 28-1-1854 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-7)
ovl. 28-5-1855 te Grijpskerk (Kommerzijl) (OA-43), 16 maand oud
zoon van: Cornelis [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Martje [Gerrits] HOLLINGA
( VIII-2-3 )
fam. 84: ( IV-1-2 )

IX-2-4 Tunske [Ekkes] DUISTERWINKEL
geb. 13-10-1841 te Grijpskerk (De Waard)
ovl. 4-1-1904 te Houwerzijl, 62 jaar oud
dochter van: Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Bouktje [Jans] DAM
( VIII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid te Zoutkamp en te Houwerzijl, daarna dagloonersche (1886).
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Tonnis DUISTERWINKEL geb. 25-6-1882 te Houwerzijl / ovl. 26-11-1979 ( X-3-7 )
  Zij trouwde op 14-10-1863 te Ulrum met:  
  Geert [Kornelis] van STRATEN
geb. 19-7-1834 te Vliedorp
ovl. 19-2-1877 te Houwerzijl, 42 jaar oud
zoon van: Kornelis [Harms] van STRATEN
Eilke [Omges] van PUTTEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Houwerzijl.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis van STRATEN geb. 30-11-1863 te Houwerzijl / ovl. 26-12-1935 te Houwerzijl ( X-3-3 )
  2. Boukje van STRATEN geb. 20-1-1866 te Houwerzijl / ovl. te Chicago (Illenois, U.S.A.) ( X-3-4 )
  3. Ekke van STRATEN geb. 9-4-1868 te Niekerk / ovl. 9-8-1900 te Houwerzijl ( X-3-5 )
  4. Eilko van STRATEN geb. 21-9-1870 te Niekerk / ovl. 2-6-1952 te Warfhuizen ( X-3-6 )

IX-2-5 Aafke [Ekkes] DUISTERWINKEL
geb. 28-1-1844 te Grijpskerk (De Waarden)
dochter van: Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Bouktje [Jans] DAM
( VIII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid te Houwerzijl.
 
  Zij trouwde op 10-12-1870 te Ulrum met:  
  Jacob GORIES
geb. 25-1-1841 te Vliedorp
zoon van: Jacob [Jans] GORIES
Antje [Jacobs] de GRAAF

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht te Vliedorp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob GORIES geb. ca 1883 te Houwerzijl ( X-4-8 )

IX-2-6 Janna [Ekkes] DUISTERWINKEL
geb. 3-6-1847 te Grijpskerk (De Waarden)
dochter van: Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Bouktje [Jans] DAM
( VIII-2-4 )

IX-2-7 Tjeert [Ekkes] DUISTERWINKEL
geb. 28-5-1850 te Grijpskerk (De Waard)
ovl. 25-3-1939 te Zoutkamp, 88 jaar oud
zoon van: Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Bouktje [Jans] DAM
( VIII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: machinist, schipper en binnenvaarder te Zoutkamp.
 
  Hij trouwde op 14-2-1883 te Ulrum met:  
  Grietje VISSER
geb. 15-8-1859 te Groningen
ovl. 8-10-1914, 55 jaar oud
dochter van: Heike VISSER
Jantje KAMPHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Afina Bouwina DUISTERWINKEL geb. 28-7-1883 te Zoutkamp / ovl. 1-3-1915 te Groningen ( X-5-9 )
  2. Bouktje DUISTERWINKEL geb. 29-1-1886 te Ulrum / ovl. 22-1-1970 te Bolsward ( X-5-10 )
  3. Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL geb. 21-12-1893 te Zoutkamp / ovl. 19-2-1985 ( X-5-11 )

IX-2-8 Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
geb. 19-2-1854 te Ulrum
ovl. 25-9-1934 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Bouktje [Jans] DAM
( VIII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper
 
  Hij trouwde op 30-11-1893 te Menaldumadeel met:  
  Dieuwke [Andries] WIERDSMA
geb. 17-8-1873 te Groningen
ovl. 22-4-1944 te Groningen, 70 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Boukje [Jans] DUISTERWINKEL geb. 7-10-1894 te Achtkarspelen ( X-6-12 )
  2. Mintje DUISTERWINKEL ( X-6-13 )
  3. Tjeerd DUISTERWINKEL geb. 15-11-1897 te Ommen (Ambt Ommen) / ovl. 28-5-1953 te Groningen ( X-6-14 )
  4. Andries DUISTERWINKEL geb. 18-1-1901 te Dronrijp / ovl. 10-9-1973 te Rotterdam ( X-6-15 )
  5. Ekke DUISTERWINKEL geb. 2-3-1902 te Dronrijp / ovl. 15-7-1902 te Menaldumadeel ( X-6-16 )
  6. Ekke DUISTERWINKEL geb. 17-3-1903 te Dronrijp / ovl. 23-1-1996 te Clinton (U.S.A.) ( X-6-17 )
  7. Antje DUISTERWINKEL ( X-6-18 )
  8. Dieuwke DUISTERWINKEL geb. 23-2-1914 te Dronrijp / ovl. 20-1-1987 te Groningen ( X-6-19 )

IX-2-9 Antje [Ekkes] DUISTERWINKEL
geb. ca 1858
ovl. 5-12-1891 te Zoutkamp, 33 jaar oud
dochter van: Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Bouktje [Jans] DAM
( VIII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister te Zoutkamp.
 

IX-3-10 Hendriktje [Derks] BOERSEMA
geb. 3-12-1847 te Kommerzijl (Opslagterzijl)
ovl. 17-6-1886 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Derk [Jacobs] BOERSEMA
Antje [Tjeerds] DUISTERWINKEL

( VIII-2-5 )
  Zij trouwde op 14-7-1878 te Groningen met:  
  Luitje [Jacobs] DOORNBOS
geb. 15-4-1849 te Eenrum
ovl. 24-1-1909 te Groningen, 59 jaar oud
zoon van: Jacob [Luitjes] DOORNBOS
Diewerke [Meinderts] WIERINGA
fam. 117: ( XIII-29-100 )
  Uit deze relatie  
  1. NN DOORNBOS geb. 19-12-1878 te Groningen / ovl. 19-12-1878 te Groningen fam. 117: ( XV-35-106 )
  2. Jacob [Luitjes] DOORNBOS geb. 7-2-1880 te Groningen / ovl. 28-2-1880 te Groningen fam. 117: ( XV-35-107 )
  3. NN DOORNBOS geb. 8-2-1881 te Groningen / ovl. 8-2-1881 te Groningen fam. 117: ( XV-35-108 )
  4. Antje [Luitjes] DOORNBOS geb. 28-7-1882 te Groningen fam. 117: ( XV-35-109 )
  5. Dievertje [Luitjes] DOORNBOS geb. 29-10-1884 te Groningen / ovl. 30-10-1884 te Groningen fam. 117: ( XV-35-110 )
  6. Jacob [Luitjes] DOORNBOS geb. 17-6-1886 te Groningen / ovl. 1-7-1891 te Groningen fam. 117: ( XV-35-111 )

IX-4-11 Harmke DUISTERWINKEL
geb. 20-11-1842 te Kollumerland (Burum) (GA-A180)
dochter van: Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Trijntje [Harmens] HAMSTRA
( VIII-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie geboorteakte: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 23 mei 1849 te Grijpskerk, provincie Groningen. Beroep: boerenmeid (1867), arbeidster (1871, 1878, 1884).
 
  Zij trouwde op 16-12-1867 te Oldehove (HA-19) met:  
  Anne [Tunnis] KONING
geb. 6-10-1844 te Grijpskerk
ovl. 25-3-1895 te Grijpskerk (Waarden) (OA-23), 50 jaar oud
zoon van: Tunnis [Annes] KONING
Sara Dina HEERES

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1867), arbeider (1868, 1869, 1870, 1872, 1878, 1884, 1895), dagloner (1874, 1876, 1877, 1878, 1880, 1882).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 23 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob KONING geb. 15-1-1868 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-9) ( X-8-26 )
  2. Dina KONING geb. 12-9-1869 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-77) / ovl. 29-6-1871 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-34) ( X-8-27 )
  3. Tunnis KONING geb. 10-9-1870 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-80) / ovl. 28-10-1876 te Oldehove (Kommerzijl) (OA-70) ( X-8-28 )
  4. Trijntje KONING geb. 30-8-1872 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-86) ( X-8-29 )
  5. Klaas KONING geb. 5-11-1874 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-75) ( X-8-30 )
  6. Martje KONING geb. 16-1-1877 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-3) / ovl. 10-4-1878 te Grijpskerk (OA-19) ( X-8-31 )
  7. Diena KONING geb. 14-12-1878 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-88) / ovl. 7-7-1894 te Grijpskerk (Waarden) (OA-37) ( X-8-32 )
  8. Tunnis KONING geb. 22-9-1880 te Oldehove (Ruigezand) (GA-86) / ovl. 12-3-1882 te Oldehove (Ruigezand) (OA-12) ( X-8-33 )
  9. Jan KONING geb. 19-11-1882 te Oldehove (GA-77) ( X-8-34 )
  10. Teuniske KONING geb. 29-7-1884 te Grijpskerk (Waarden) (GA-54) / ovl. 7-12-1884 te Grijpskerk (De Waard) (OA-55) ( X-8-35 )

IX-4-12 Tjeerd DUISTERWINKEL
geb. 2-12-1846 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-81)
zoon van: Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Trijntje [Harmens] HAMSTRA
( VIII-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie geboorteakte: Erkend bij huwelijk te Grijpskerk 23-05-1849. Beroep vader: arbeider. Op de geboorteakte (Grijpskerk: 1846: GA-81) staat de familienaam van zijn moeder foutief vermeld als: "Hoekstra".
 

IX-4-13 Jan DUISTERWINKEL
geb. 12-4-1849 te Grijpskerk (Niezijl) (GA-32)
zoon van: Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Trijntje [Harmens] HAMSTRA
( VIII-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie geboorteakte: Erkend bij huw. te Grijpskerk 23-05-1849. Beroep vader: arbeider.
 

IX-4-14 Jelte [Jacobs] DUISTERWINKEL
geb. 25-6-1851 te Oldehove (GA-24)
ovl. 9-10-1925 te Grijpskerk (Kommerzijl) (OA-15), 74 jaar oud
zoon van: Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Trijntje [Harmens] HAMSTRA
( VIII-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1881), dagloner (1882) winkelier (1887, 1890, 1895, 1897, 1898), slager in Kommerzijl (1914, 1925).
 
  Hij trouwde op 12-5-1881 te Oldehove (HA-6) met:  
  Jeltje [Willems] NOORDHOF
geb. 28-9-1852 te Grijpskerk (GA-75)
ovl. 24-10-1906 te Oldehove (OA-28), 54 jaar oud
dochter van: Willem [Reinders] NOORDHOF
Maike [Hiddes] BOS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep moeder bruidegom: dagloonster; bruidegom 30 jaar; bruid 28 jaar; weduwe van Pieter Zuidema
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje DUISTERWINKEL geb. 10-1-1882 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-2) / ovl. 3-9-1951 te Groningen ( X-9-36 )
  2. Janke DUISTERWINKEL geb. 27-3-1887 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-29) / ovl. 22-6-1938 te Oldehove (Kommerzijl) (OA-9) ( X-9-37 )
  3. Jacomina Reinderdina DUISTERWINKEL geb. 1-9-1890 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-58) ( X-9-38 )
  4. Jacob DUISTERWINKEL geb. 10-10-1895 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-59) ( X-9-39 )
  5. Berendje DUISTERWINKEL geb. 12-2-1897 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-7) / ovl. 13-8-1898 te Oldehove (OA-27) ( X-9-40 )

IX-4-15 Martje (Mary) DUISTERWINKEL
geb. 5-4-1853 te Oldehove (GA-22)
ovl. 11-1-1940 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
dochter van: Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Trijntje [Harmens] HAMSTRA
( VIII-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1878). Martje emigreerde met haar man Jan Hendriks Mersman op 26 mei 1883 naar de U.S.A.
 
  Zij trouwde op 10-5-1878 te Oldehove (HA-4) met:  
  Jan MERSMAN
geb. 9-5-1853 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-28)
ovl. 6-7-1937 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 84 jaar oud
zoon van: Hendrik [Berends] MERSMAN
Jantje [Ekkes] HELMUS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1878, 1879). Jan emigreerde met zijn vrouw Martje Duisterwinkel op 26 mei 1883 naar de U.S.A.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 25 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje (Jennie) MERSMAN geb. 25-9-1879 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-94) / ovl. 18-1-1975 ( X-10-41 )
  2. Trientje (Katie) MERSMAN geb. 17-1-1884 te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) / ovl. 5-5-1958 te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) ( X-10-42 )
  3. Antje MERSMAN geb. 14-1-1887 / ovl. 17-9-1960 ( X-10-43 )
  4. Harmienna MERSMAN geb. 12-2-1890 / ovl. 5-9-1912 ( X-10-44 )

IX-4-16 Ekke DUISTERWINKEL
geb. 31-5-1856 te Oldehove (GA-37)
ovl. ca 1902
zoon van: Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Trijntje [Harmens] HAMSTRA
( VIII-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkman (1883). Ekke emigreerde met zijn vrouw Martje op 26 mei 1883 naar de U.S.A. Hij werd begraven in Crockery, Michigan, U.S.A.
 
  Hij trouwde op 28-4-1883 te Ulrum (HA-8) met:  
  Martje HAMSTRA
geb. 9-4-1860 te Burum
ovl. 8-1-1944 te U.S.A., 83 jaar oud
dochter van: Sytze [Harms] HAMSTRA
Henderika [Ekkes] HELMUS

  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster te Ulrum (1883). Zij woonde in 1910 en 1930 te Grand Haven, Michigan U.S.A.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: werkman; beroep bruid: huishoudster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonersche; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar. Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Keetie DUISTERWINKEL geb. 28-1-1884 / ovl. 10-11-1946 ( X-11-45 )
  2. Jacob DUISTERWINKEL geb. 21-1-1886 / ovl. 1946 ( X-11-46 )
  3. Ceasar DUISTERWINKLE geb. 9-7-1889 te Crockery (MI, U.S.A.) / ovl. 1968 ( X-11-47 )
  4. John DUISTERWINKLE geb. 12-7-1890 te Michigan, U.S.A. / ovl. 1-4-1942 ( X-11-48 )
  5. Henrietta K. DUISTERWINKLE geb. 20-9-1892 te Crockery (MI, U.S.A.) / ovl. 19-8-1940 ( X-11-49 )
  6. George DUISTERWINKLE geb. 20-6-1896 te Michigan, U.S.A. / ovl. 3-9-1952 ( X-11-50 )
  7. Gerrit DUISTERWINKLE geb. 28-11-1897 te Michigan, U.S.A. / ovl. 25-3-1969 te Spring Lake (MI, U.S.A.) ( X-11-51 )
  8. Charles DUISTERWINKLE geb. 26-2-1900 te Michigan, U.S.A. / ovl. 27-1-1952 ( X-11-52 )

IX-4-17 Tunniske DUISTERWINKEL
geb. 25-4-1859 te Grijpskerk (De Waard) (GA-29)
dochter van: Jacob [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Trijntje [Harmens] HAMSTRA
( VIII-2-7 )

IX-5-18 Klaaske [Tjeerts] DUISTERWINKEL
geb. 5-12-1849 te Kommerzijl
dochter van: Tjeerd [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Grietje HOLLINGA
( VIII-2-9 )
fam. 84: ( IV-1-4 )

IX-6-19 NN DUISTERWINKEL
geb. 29-11-1851 te Oldehove (Niehove)
ovl. 29-11-1851 te Oldehove (Niehove) (OA-45), 0 dagen oud
zoon van: Jelte [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Martje [Alderts] KAMPINGA
( VIII-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-6-20 Tjeerd DUISTERWINKEL
geb. 16-7-1853 te Oldehove (GA-38)
ovl. 17-6-1937 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-25), 83 jaar oud
zoon van: Jelte [Tjeerds] DUISTERWINKEL
Martje [Alderts] KAMPINGA
( VIII-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1877), landbouwer (1913).
 
  Hij trouwde op 13-10-1877 te Oldehove (HA-25) met:  
  Aaltje BULLEMA
geb. ca 1856 te Oldehove
dochter van: Oomke BULLEMA
Auktje POPPEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1877).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 24 jaar; bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelte DUISTERWINKEL geb. 8-12-1877 te Oldehove (GA-74) ( X-12-53 )

IX-7-21 Gerrit HOEK
geb. ca 1856 te Oldehove
ovl. te U.S.A.
zoon van: Jan [Gerrits] HOEK
Geeske [Tjeerds] DUISTERWINKEL

( VIII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht te Oldehove (1882).
Hij emigreerde op 24 april 1882 naar de USA: "... Family Status: Head of household. Age: 25. Sex: Male. Occupation: Farmer. Status: Permanant sojourn. Ship Accommodations: Steerage. Port of Embarkation: Amsterdam. Vessel: Edam (nasnc). Destination: USA. Date of Arrival: 4/24/1882. City of Birth: Holland".
 
  Hij trouwde op 5-4-1882 te Oldehove met:  
  Martje HOLWERDA
geb. 1-12-1858 te Burum
ovl. ca 1889 te U.S.A.

IX-8-22 Kornelis DUISTERWINKEL
geb. 9-12-1844 te Hoogkerk
ovl. 19-11-1929 te Aduard, 84 jaar oud
zoon van: Marten [Kornelis] DUISTERWINKEL
Martje [Geerts] KNAP
( VIII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman te Aduard (1888, 1889, 1894, 1895, 1914). Begraven te Aduard.
 
  Hij trouwde op 12-5-1877 te Aduard met:  
  Maria VOS
geb. 1852 te Hoogezand (Kalkwijk)
ovl. 22-2-1930 te Aduard, 78 jaar oud
dochter van: Jan [Arends] VOS
Reina ZWART

  Persoonlijke informatie
Begraven te Aduard.
 
  Uit deze relatie  
  1. Marten DUISTERWINKEL geb. ca 1877 te Aduard ( X-13-54 )
  2. Reinder DUISTERWINKEL geb. 26-3-1888 te Aduard (GA-19) / ovl. 29-3-1888 te Aduard (OA-10) ( X-13-55 )
  3. Reinder DUISTERWINKEL geb. 13-6-1889 te Aduard (GA-28) / ovl. 27-7-1973 te Aduard ( X-13-56 )
  4. Jan DUISTERWINKEL geb. 13-11-1894 te Aduard (GA-40) / ovl. 2-7-1895 te Aduard (OA-28) ( X-13-57 )

IX-8-23 Geert DUISTERWINKEL
geb. 5-12-1849 te Hoogkerk
ovl. 2-9-1939 te Oldehove, 89 jaar oud
zoon van: Marten [Kornelis] DUISTERWINKEL
Martje [Geerts] KNAP
( VIII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider te Wierum, en dienstknecht.
 
  Hij trouwde op 16-5-1874 te Aduard met:  
  Geertje BOOGH
geb. 17-9-1843 te Oostwold
ovl. 27-11-1892 te Oldehove, 49 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jan DUISTERWINKEL geb. 16-7-1883 te Wierum / ovl. 5-7-1970 te Oldehove ( X-14-58 )

IX-8-24 Jakob DUISTERWINKEL
geb. 11-9-1856 te Aduard
ovl. 18-1-1928 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Marten [Kornelis] DUISTERWINKEL
Martje [Geerts] KNAP
( VIII-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1909). Begraven te Groningen.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje ZORGE
geb. 15-3-1860 te Marum
ovl. 6-4-1949 te Groningen, 89 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Martje DUISTERWINKEL geb. ca 1884 te Groningen ( X-15-59 )
  2. Antje DUISTERWINKEL geb. 18-3-1888 te Groningen / ovl. 22-5-1966 te Groningen ( X-15-60 )
  3. Trientje DUISTERWINKEL geb. 17-6-1893 te Groningen / ovl. 24-5-1985 te Winsum ( X-15-61 )
  4. Jan Marten DUISTERWINKEL geb. 2-10-1900 te Groningen / ovl. 7-1-1989 te Zevenaar ( X-15-62 )

  Generatie X  
X-1-1 Martje SIERSEMA
geb. 2-2-1874 te Stedum
dochter van: Kornelis E. (Kornelis) SIERSEMA
Klaaske [Cornelis] DUISTERWINKEL

( IX-1-1 )
  Zij trouwde op 17-5-1893 met:  
  Albertus VOS

X-2-2 Grietje KORRINGA
geb. ca 1881 te Loppersum
dochter van: Jurrien KORRINGA
Tunniske DUISTERWINKEL

( IX-1-2 )
  Zij trouwde op 14-5-1904 te Loppersum met:  
  Arend APOL
geb. ca 1864 te Ten Boer (Wittewierum)
zoon van: Jan APOL
Cornelia KRUIZENGA


X-3-3 Kornelis van STRATEN
geb. 30-11-1863 te Houwerzijl
ovl. 26-12-1935 te Houwerzijl, 72 jaar oud
zoon van: Geert [Kornelis] van STRATEN
Tunske [Ekkes] DUISTERWINKEL

( IX-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-3-1864 te Niekerk.
 

X-3-4 Boukje van STRATEN
geb. 20-1-1866 te Houwerzijl
ovl. te Chicago (Illenois, U.S.A.)
dochter van: Geert [Kornelis] van STRATEN
Tunske [Ekkes] DUISTERWINKEL

( IX-2-4 )
  Zij trouwde op 22-12-1886 te Ulrum (HA-30) met:  
  Hilbrand LINDEMULDER
geb. ca 1864 te Ulrum (Vliedorp)
zoon van: Jan LINDEMULDER
Anje van DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1886), arbeider (1912).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tunske LINDEMULDER geb. ca 1892 te Ulrum (Houwerzijl) ( XI-1-1 )

X-3-5 Ekke van STRATEN
geb. 9-4-1868 te Niekerk
ovl. 9-8-1900 te Houwerzijl, 32 jaar oud
zoon van: Geert [Kornelis] van STRATEN
Tunske [Ekkes] DUISTERWINKEL

( IX-2-4 )

X-3-6 Eilko van STRATEN
geb. 21-9-1870 te Niekerk
ovl. 2-6-1952 te Warfhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Geert [Kornelis] van STRATEN
Tunske [Ekkes] DUISTERWINKEL

( IX-2-4 )
  Hij trouwde op 21-5-1896 te Wehe met:  
  Jantje BORGERS
geb. 2-4-1873 te Warfhuizen
ovl. 22-12-1957 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Jan BORGERS
Wietske BERGHUIS


X-3-7 Tonnis DUISTERWINKEL
geb. 25-6-1882 te Houwerzijl
ovl. 26-11-1979, 97 jaar oud
zoon van: Tunske [Ekkes] DUISTERWINKEL ( IX-2-4 )

X-4-8 Jakob GORIES
geb. ca 1883 te Houwerzijl
zoon van: Jacob GORIES
Aafke [Ekkes] DUISTERWINKEL

( IX-2-5 )
  Hij trouwde op 25-10-1913 te Ulrum met:  
  Eelkje HOFMAN
geb. ca 1889 te Kommerzijl
dochter van: Sipke HOFMAN
Jeltje [Harmens] BOELENS


X-5-9 Afina Bouwina DUISTERWINKEL
geb. 28-7-1883 te Zoutkamp
ovl. 1-3-1915 te Groningen, 31 jaar oud
dochter van: Tjeert [Ekkes] DUISTERWINKEL
Grietje VISSER
( IX-2-7 )
  Zij trouwde op 2-4-1904 te Ulrum met:  
  Albert [Everts] BOL
geb. 30-1-1882 te Ulrum
ovl. 26-2-1918 te Ulrm (overl. Groningen) (OA-14), 36 jaar oud
zoon van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
fam. 63: ( VIII-14-69 )
fam. 63: ( VIII-53-253 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte in Groningen: 1918: OA-255.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje BOL geb. 18-7-1904 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-279 )
  2. Grietje BOL geb. 15-8-1905 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-280 )
  3. Evert BOL geb. 14-2-1907 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-281 )
  4. Bouktje BOL geb. 3-1-1909 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-282 )
  5. Rena Lutgerdina BOL geb. 14-11-1910 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-283 )
  6. Tjeerd BOL geb. 3-7-1912 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-284 )
  7. Derk BOL geb. 5-10-1913 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-285 )
  8. Ekke BOL geb. 12-2-1915 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 25-1-1916 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( X-52-286 )

X-5-10 Bouktje DUISTERWINKEL
geb. 29-1-1886 te Ulrum
ovl. 22-1-1970 te Bolsward, 83 jaar oud
dochter van: Tjeert [Ekkes] DUISTERWINKEL
Grietje VISSER
( IX-2-7 )

X-5-11 Ekke [Tjeerds] DUISTERWINKEL
geb. 21-12-1893 te Zoutkamp
ovl. 19-2-1985, 91 jaar oud
zoon van: Tjeert [Ekkes] DUISTERWINKEL
Grietje VISSER
( IX-2-7 )

X-6-12 Boukje [Jans] DUISTERWINKEL
geb. 7-10-1894 te Achtkarspelen
dochter van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )

X-6-13 Mintje DUISTERWINKEL
dochter van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )

X-6-14 Tjeerd DUISTERWINKEL
geb. 15-11-1897 te Ommen (Ambt Ommen)
ovl. 28-5-1953 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper.
 

X-6-15 Andries DUISTERWINKEL
geb. 18-1-1901 te Dronrijp
ovl. 10-9-1973 te Rotterdam, 72 jaar oud
zoon van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )

X-6-16 Ekke DUISTERWINKEL
geb. 2-3-1902 te Dronrijp
ovl. 15-7-1902 te Menaldumadeel, 4 maand oud
zoon van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )

X-6-17 Ekke DUISTERWINKEL
geb. 17-3-1903 te Dronrijp
ovl. 23-1-1996 te Clinton (U.S.A.), 92 jaar oud
zoon van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )

X-6-18 Antje DUISTERWINKEL
dochter van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )

X-6-19 Dieuwke DUISTERWINKEL
geb. 23-2-1914 te Dronrijp
ovl. 20-1-1987 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Jan [Ekkes] DUISTERWINKEL
Dieuwke [Andries] WIERDSMA
( IX-2-8 )

X-8-26 Jacob KONING
geb. 15-1-1868 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-9)
zoon van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-27 Dina KONING
geb. 12-9-1869 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-77)
ovl. 29-6-1871 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-34), 21 maand oud
dochter van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-28 Tunnis KONING
geb. 10-9-1870 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-80)
ovl. 28-10-1876 te Oldehove (Kommerzijl) (OA-70), 6 jaar oud
zoon van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam Tonnis op de overlijdensakte.
 

X-8-29 Trijntje KONING
geb. 30-8-1872 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-86)
dochter van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-30 Klaas KONING
geb. 5-11-1874 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-75)
zoon van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-31 Martje KONING
geb. 16-1-1877 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-3)
ovl. 10-4-1878 te Grijpskerk (OA-19), 14 maand oud
dochter van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-32 Diena KONING
geb. 14-12-1878 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-88)
ovl. 7-7-1894 te Grijpskerk (Waarden) (OA-37), 15 jaar oud
dochter van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-33 Tunnis KONING
geb. 22-9-1880 te Oldehove (Ruigezand) (GA-86)
ovl. 12-3-1882 te Oldehove (Ruigezand) (OA-12), 17 maand oud
zoon van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-34 Jan KONING
geb. 19-11-1882 te Oldehove (GA-77)
zoon van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-8-35 Teuniske KONING
geb. 29-7-1884 te Grijpskerk (Waarden) (GA-54)
ovl. 7-12-1884 te Grijpskerk (De Waard) (OA-55), 4 maand oud
dochter van: Anne [Tunnis] KONING
Harmke DUISTERWINKEL

( IX-4-11 )

X-9-36 Trientje DUISTERWINKEL
geb. 10-1-1882 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-2)
ovl. 3-9-1951 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Jelte [Jacobs] DUISTERWINKEL
Jeltje [Willems] NOORDHOF
( IX-4-14 )
  Zij trouwde op 12-12-1912 te Oldehove (HA-18) met:  
  Jan ZUIDERHOEK
geb. 22-7-1888 te Groningen
ovl. 30-10-1956 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Andries ZUIDERHOEK
Johanna BOSVELD

fam. 73: ( VI-40-211 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: steendrukker; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 24 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelte ZUIDERHOEK geb. 14-9-1913 te Meppel fam. 73: ( VIII-34-147 )
  2. Jeltje Janke ZUIDERHOEK geb. 10-6-1916 te Meppel / ovl. te Groningen fam. 73: ( VIII-34-148 )

X-9-37 Janke DUISTERWINKEL
geb. 27-3-1887 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-29)
ovl. 22-6-1938 te Oldehove (Kommerzijl) (OA-9), 51 jaar oud
dochter van: Jelte [Jacobs] DUISTERWINKEL
Jeltje [Willems] NOORDHOF
( IX-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie op de overlijdensakte (Oldehove 1938: OA-9): bericht aan Grijpskerk 23/6/38; geboortepl: Kommerzijl gem. Oldehove.
 

X-9-38 Jacomina Reinderdina DUISTERWINKEL
geb. 1-9-1890 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-58)
dochter van: Jelte [Jacobs] DUISTERWINKEL
Jeltje [Willems] NOORDHOF
( IX-4-14 )
  Zij trouwde op 14-5-1914 te Oldehove (HA-8) met:  
  Harke van der WIER
geb. ca 1888 te Marum
zoon van: Melle [Harts] van der WIER
Antje BOEREMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1914).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: slager; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
 

X-9-39 Jacob DUISTERWINKEL
geb. 10-10-1895 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-59)
zoon van: Jelte [Jacobs] DUISTERWINKEL
Jeltje [Willems] NOORDHOF
( IX-4-14 )

X-9-40 Berendje DUISTERWINKEL
geb. 12-2-1897 te Oldehove (Kommerzijl) (GA-7)
ovl. 13-8-1898 te Oldehove (OA-27), 18 maand oud
dochter van: Jelte [Jacobs] DUISTERWINKEL
Jeltje [Willems] NOORDHOF
( IX-4-14 )

X-10-41 Jantje (Jennie) MERSMAN
geb. 25-9-1879 te Grijpskerk (Kommerzijl) (GA-94)
ovl. 18-1-1975, 95 jaar oud
dochter van: Jan MERSMAN
Martje (Mary) DUISTERWINKEL

( IX-4-15 )
  Zij trouwde (1) op 10-5-1906 met:  
  Peter MERSMAN
geb. ca 1878
ovl. 10-4-1918
  Zij trouwde (2) op 29-6-1922 met:  
  Richard J. PALMA
geb. 4-12-1875
ovl. 19-5-1968, 92 jaar oud

X-10-42 Trientje (Katie) MERSMAN
geb. 17-1-1884 te Grand Rapids (Michigan U.S.A.)
ovl. 5-5-1958 te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), 74 jaar oud
dochter van: Jan MERSMAN
Martje (Mary) DUISTERWINKEL

( IX-4-15 )
  Zij trouwde op 31-7-1912 te Grand Rapids (MI, U.S.A.) met:  
  John W. HOLWERDA
geb. 14-9-1885 te Grand Rapids (Michigan U.S.A.)
ovl. 13-9-1969 te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), 83 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Hij was eigenaar (owner) van Holwerda's tin shop.
 
  Bij het huwelijk
31 juli 1912 in Grand Rapids, MI, USA.
 

X-10-43 Antje MERSMAN
geb. 14-1-1887
ovl. 17-9-1960, 73 jaar oud
dochter van: Jan MERSMAN
Martje (Mary) DUISTERWINKEL

( IX-4-15 )
  Zij trouwde op 17-5-1909 met:  
  William HOEKZEMA
geb. 24-3-1886
ovl. 19-5-1948, 62 jaar oud

X-10-44 Harmienna MERSMAN
geb. 12-2-1890
ovl. 5-9-1912, 22 jaar oud
dochter van: Jan MERSMAN
Martje (Mary) DUISTERWINKEL

( IX-4-15 )

X-11-45 Keetie DUISTERWINKEL
geb. 28-1-1884
ovl. 10-11-1946, 62 jaar oud
dochter van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )

X-11-46 Jacob DUISTERWINKEL
geb. 21-1-1886
ovl. 1946
zoon van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )

X-11-47 Ceasar DUISTERWINKLE
geb. 9-7-1889 te Crockery (MI, U.S.A.)
ovl. 1968
zoon van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )

X-11-48 John DUISTERWINKLE
geb. 12-7-1890 te Michigan, U.S.A.
ovl. 1-4-1942, 51 jaar oud
zoon van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )

X-11-49 Henrietta K. DUISTERWINKLE
geb. 20-9-1892 te Crockery (MI, U.S.A.)
ovl. 19-8-1940, 47 jaar oud
dochter van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )

X-11-50 George DUISTERWINKLE
geb. 20-6-1896 te Michigan, U.S.A.
ovl. 3-9-1952, 56 jaar oud
zoon van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )

X-11-51 Gerrit DUISTERWINKLE
geb. 28-11-1897 te Michigan, U.S.A.
ovl. 25-3-1969 te Spring Lake (MI, U.S.A.), 71 jaar oud
zoon van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )

X-11-52 Charles DUISTERWINKLE
geb. 26-2-1900 te Michigan, U.S.A.
ovl. 27-1-1952, 51 jaar oud
zoon van: Ekke DUISTERWINKEL
Martje HAMSTRA
( IX-4-16 )
  Hij trouwde met:  
  Ann _
geb. 2-4-1909
ovl. 24-1-2004 te Grand Rapids (MI, U.S.A.), 94 jaar oud

X-12-53 Jelte DUISTERWINKEL
geb. 8-12-1877 te Oldehove (GA-74)
zoon van: Tjeerd DUISTERWINKEL
Aaltje BULLEMA
( IX-6-20 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie bij de geboorte: vader van de bruid woont te Noordhorn. beroep vader: boerenknecht.
Beroep: koopman (1913), slager (1935).
 
  Hij trouwde op 24-5-1913 te Grootegast (HA-24) met:  
  Grietje de VRIES
geb. ca 1889 te Grootegast (Doezum)
dochter van: Jan de VRIES
Froukje ZUIDEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1913).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjeerd DUISTERWINKEL geb. ca 1914 te Zuidhorn (Noordhorn) / ovl. 14-5-1935 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-18) ( XI-2-2 )

X-13-54 Marten DUISTERWINKEL
geb. ca 1877 te Aduard
zoon van: Kornelis DUISTERWINKEL
Maria VOS
( IX-8-22 )
  Hij trouwde op 15-5-1902 te Aduard met:  
  Klaaske BUFFINGA
geb. ca 1878 te Hoogkerk
ovl. 1-5-1951 te Hoogkerk
dochter van: Jacob BUFFINGA
Willemina WOLDIJK


X-13-55 Reinder DUISTERWINKEL
geb. 26-3-1888 te Aduard (GA-19)
ovl. 29-3-1888 te Aduard (OA-10), 3 dagen oud
zoon van: Kornelis DUISTERWINKEL
Maria VOS
( IX-8-22 )

X-13-56 Reinder DUISTERWINKEL
geb. 13-6-1889 te Aduard (GA-28)
ovl. 27-7-1973 te Aduard, 84 jaar oud
zoon van: Kornelis DUISTERWINKEL
Maria VOS
( IX-8-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1914).
 
  Hij trouwde op 11-5-1914 te Aduard (HA-9) met:  
  Froukje BANNINK
geb. 12-11-1891 te Den Ham
ovl. 30-9-1974 te Aduard, 82 jaar oud
dochter van: Albert BANNINK
Geertruida KOOI

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: wegwerker; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis (Kees) DUISTERWINKEL geb. 14-2-1915 te Aduard / ovl. 7-4-1975 te Aduard ( XI-3-3 )

X-13-57 Jan DUISTERWINKEL
geb. 13-11-1894 te Aduard (GA-40)
ovl. 2-7-1895 te Aduard (OA-28), 7 maand oud
zoon van: Kornelis DUISTERWINKEL
Maria VOS
( IX-8-22 )

X-14-58 Jan DUISTERWINKEL
geb. 16-7-1883 te Wierum
ovl. 5-7-1970 te Oldehove, 86 jaar oud
zoon van: Geert DUISTERWINKEL
Geertje BOOGH
( IX-8-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1937).
 
  Hij trouwde op 13-5-1910 te Oldehove met:  
  Eltje WERKEMA
geb. 28-8-1885 te Oldehove
ovl. 6-8-1955 te Oldehove, 69 jaar oud
dochter van: Albert [Geerts] WERKEMA
Franktje BUIST

  Uit deze relatie  
  1. Martinus DUISTERWINKEL ( XI-4-4 )
  2. Geertje DUISTERWINKEL geb. ca 1903 te Oldehove ( XI-4-5 )

X-15-59 Martje DUISTERWINKEL
geb. ca 1884 te Groningen
dochter van: Jakob DUISTERWINKEL
Jantje ZORGE
( IX-8-24 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam Jantje is twijfelachtig. Zou ook Martje kunnen zijn. Bron niet geverifieerd.
 
  Zij trouwde op 27-5-1909 te Groningen (HA-235) met:  
  Jan ZUIDEMA
geb. ca 1885 te Bedum
zoon van: Jan ZUIDEMA
Hindrikje ELSELOO

  Persoonlijke informatie
Beroep: pannenbakker (1909).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: pannenbakker; beroep vader bruidegom.: wagenknecht; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ZUIDEMA geb. 4-3-1912 te Groningen / ovl. 21-10-1994 te Groningen ( XI-5-6 )

X-15-60 Antje DUISTERWINKEL
geb. 18-3-1888 te Groningen
ovl. 22-5-1966 te Groningen, 78 jaar oud
dochter van: Jakob DUISTERWINKEL
Jantje ZORGE
( IX-8-24 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op 26 mei 1966 te Groningen.
 
  Zij trouwde op 25-11-1909 te Groningen met:  
  Willem KAMPS
geb. 28-3-1885 te Groningen
ovl. 10-10-1964 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Lukas KAMPS
Trientje van der VEEN
fam. 40: ( VI-4-45 )
fam. 109: ( VI-9-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: molenaar (1909).
Begraven te Groningen.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 

X-15-61 Trientje DUISTERWINKEL
geb. 17-6-1893 te Groningen
ovl. 24-5-1985 te Winsum, 91 jaar oud
dochter van: Jakob DUISTERWINKEL
Jantje ZORGE
( IX-8-24 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Groningen.
 
  Zij trouwde op 10-10-1918 te Groningen met:  
  Jan Enne van DIJKEN
geb. 7-7-1894 te Groningen
ovl. 10-12-1979 te Groningen, 85 jaar oud
zoon van: Pieter van DIJKEN
Johanna Jacoba NUMAN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob van DIJKEN geb. 30-8-1922 te Noorddijk / ovl. 19-12-1930 te Groningen ( XI-6-8 )
  2. Jantje (Jenny) van DIJKEN geb. 30-8-1922 te Adorp (Paddepoel) / ovl. 11-10-2004 te Groningen ( XI-6-7 )
  3. Pieter van DIJKEN geb. 28-10-1925 te Adorp / ovl. 6-12-1973 te Groningen ( XI-6-9 )

X-15-62 Jan Marten DUISTERWINKEL
geb. 2-10-1900 te Groningen
ovl. 7-1-1989 te Zevenaar, 88 jaar oud
zoon van: Jakob DUISTERWINKEL
Jantje ZORGE
( IX-8-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: hoofdvertegenwoordiger
 
  Hij trouwde op 4-5-1925 te Groningen met:  
  Aaltje KLOOSTERMAN
geb. 25-8-1900
ovl. 24-6-1995, 94 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Frederika DUISTERWINKEL geb. te Arnhem ( XI-7-10 )
  2. Jakob Pieter Roelof DUISTERWINKEL geb. te Arnhem ( XI-7-11 )
  3. Pieter Jan Marten DUISTERWINKEL geb. te Arnhem ( XI-7-12 )

  Generatie XI  
XI-1-1 Tunske LINDEMULDER
geb. ca 1892 te Ulrum (Houwerzijl)
dochter van: Hilbrand LINDEMULDER
Boukje van STRATEN

( X-3-4 )
  Zij trouwde op 14-11-1912 te Groningen (HA-537) met:  
  Jan Enne van DIJKEN
geb. ca 1891 te Groningen
zoon van: Klaas van DIJKEN
Jannigien NUMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien van DIJKEN geb. 23-5-1913 te Groningen / ovl. 18-4-1996 te Zuidhorn ( XII-1-1 )

XI-2-2 Tjeerd DUISTERWINKEL
geb. ca 1914 te Zuidhorn (Noordhorn)
ovl. 14-5-1935 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-18), 20 jaar oud
zoon van: Jelte DUISTERWINKEL
Grietje de VRIES
( X-12-53 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: monteur (1935).
 

XI-3-3 Kornelis (Kees) DUISTERWINKEL
geb. 14-2-1915 te Aduard
ovl. 7-4-1975 te Aduard, 60 jaar oud
zoon van: Reinder DUISTERWINKEL
Froukje BANNINK
( X-13-56 )
  Hij trouwde op 11-7-1939 te Aduard met:  
  Alberdiena BOERSEMA
geb. 3-2-1917
ovl. 21-6-2005, 88 jaar oud
dochter van: Jakob BOERSEMA
Pietertje BUIST

  Uit deze relatie  
  1. Froukje DUISTERWINKEL geb. te Aduard / ovl. 23-3-2010 te Leek ( XII-2-2 )

XI-4-4 Martinus DUISTERWINKEL
zoon van: Jan DUISTERWINKEL
Eltje WERKEMA
( X-14-58 )
  Hij trouwde met:  
  Dieuwerke FEITSMA
dochter van: Jan FEITSMA
Jantje DIJKSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Jan Geert DUISTERWINKEL geb. 1950 ( XII-3-3 )

XI-4-5 Geertje DUISTERWINKEL
geb. ca 1903 te Oldehove
dochter van: Jan DUISTERWINKEL
Eltje WERKEMA
( X-14-58 )
  Zij trouwde op 12-5-1937 te Oldehove (HA-10) met:  
  Harm BOEREMA
geb. ca 1902 te Hoogkerk
zoon van: Harm BOEREMA
Reina JONKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1937).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder BOEREMA geb. te Adorp ( XII-4-4 )

XI-5-6 Jantje ZUIDEMA
geb. 4-3-1912 te Groningen
ovl. 21-10-1994 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Jan ZUIDEMA
Martje DUISTERWINKEL

( X-15-59 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Bedum.
 
  Zij trouwde op 13-5-1937 te Groningen met:  
  Jakob HAVERDINGS
geb. 17-1-1913 te Haren
ovl. 14-12-1991 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Hendrik HAVERDINGS
Aaltien KLASENS
fam. 21: ( VII-3-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: directeur bejaardentehuis. Begraven te Bedum.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 

XI-6-7 Jantje (Jenny) van DIJKEN
geb. 30-8-1922 te Adorp (Paddepoel)
ovl. 11-10-2004 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Jan Enne van DIJKEN
Trientje DUISTERWINKEL

( X-15-61 )
  Zij trouwde op 12-10-1948 te Groningen met:  
  Pieter Hotse SCHRIPSEMA
geb. 6-6-1924 te Groningen
ovl. 24-5-2013 te Haren, 88 jaar oud
zoon van: Hotze SCHRIPSEMA
Martje JAPENGA

  Persoonlijke informatie
Pieter was slager te Groningen. De slagerij was gevestigd in de Nieuwe Ebbingestraat 38.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hans SCHRIPSEMA ( XII-5-5 )
  2. Carin SCHRIPSEMA ( XII-5-6 )

XI-6-8 Jakob van DIJKEN
geb. 30-8-1922 te Noorddijk
ovl. 19-12-1930 te Groningen, 8 jaar oud
zoon van: Jan Enne van DIJKEN
Trientje DUISTERWINKEL

( X-15-61 )

XI-6-9 Pieter van DIJKEN
geb. 28-10-1925 te Adorp
ovl. 6-12-1973 te Groningen, 48 jaar oud
zoon van: Jan Enne van DIJKEN
Trientje DUISTERWINKEL

( X-15-61 )

XI-7-10 Frederika DUISTERWINKEL
geb. te Arnhem
dochter van: Jan Marten DUISTERWINKEL
Aaltje KLOOSTERMAN
( X-15-62 )

XI-7-11 Jakob Pieter Roelof DUISTERWINKEL
geb. te Arnhem
zoon van: Jan Marten DUISTERWINKEL
Aaltje KLOOSTERMAN
( X-15-62 )
  Hij trouwde te Arnhem met:  
  Carolina van MENKHORST
geb. 25-5-1933 te Renkum
ovl. 22-10-1987 te Nijmegen, 54 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jan Marten DUISTERWINKEL geb. te Zevenaar ( XII-6-7 )
  2. Carolina DUISTERWINKEL geb. te Zevenaar ( XII-6-8 )
  3. Rob Albert DUISTERWINKEL geb. te Zevenaar ( XII-6-9 )

XI-7-12 Pieter Jan Marten DUISTERWINKEL
geb. te Arnhem
zoon van: Jan Marten DUISTERWINKEL
Aaltje KLOOSTERMAN
( X-15-62 )

  Generatie XII  
XII-1-1 Hillechien van DIJKEN
geb. 23-5-1913 te Groningen
ovl. 18-4-1996 te Zuidhorn, 82 jaar oud
dochter van: Jan Enne van DIJKEN
Tunske LINDEMULDER

( XI-1-1 )
  Zij trouwde op 23-5-1939 te Groningen met:  
  Klaas SLOTEMA
geb. 13-8-1910 te Medan (Ned. Indie)
ovl. 11-2-1996 te Zuidhorn, 85 jaar oud
zoon van: Rembertus SLOTEMA
Grietje DAMMINGA
fam. 73: ( VI-25-132 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tunske Margreet SLOTEMA fam. 73: ( VIII-27-101 )
  2. Grietje SLOTEMA fam. 73: ( VIII-27-102 )
  3. Rembertus SLOTEMA fam. 73: ( VIII-27-103 )
  4. Jan Enne SLOTEMA fam. 73: ( VIII-27-104 )
  5. Hans SLOTEMA fam. 73: ( VIII-27-105 )
  6. Klaas SLOTEMA fam. 73: ( VIII-27-106 )
  7. Antoinette SLOTEMA fam. 73: ( VIII-27-107 )

XII-2-2 Froukje DUISTERWINKEL
geb. te Aduard
ovl. 23-3-2010 te Leek, 69 jaar oud
dochter van: Kornelis (Kees) DUISTERWINKEL
Alberdiena BOERSEMA
( XI-3-3 )
  Zij trouwde te Aduard met:  
  Pieter Gerrit BEUKEMA
geb. te Noordhorn
zoon van: Gerrit BEUKEMA
Grietje BOONSTRA
fam. 92: ( IX-6-13 )
  Persoonlijke informatie
(b342522) Beroep: landmeetkundige.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geralt Peter BEUKEMA geb. 2-9-1967 te Groningen fam. 92: ( XI-3-4 )
  2. Aleida BEUKEMA geb. te Groningen fam. 92: ( XI-3-5 )

XII-3-3 Jan Geert DUISTERWINKEL
geb. 1950
zoon van: Martinus DUISTERWINKEL
Dieuwerke FEITSMA
( XI-4-4 )
  Hij trouwde met:  
  Harmina (Herma) SLAGER
geb. 1951
dochter van: Cornelis SLAGER
Klaziena Aaltje (Sien) AFMAN
fam. 79: ( VII-52-302 )

XII-4-4 Reinder BOEREMA
geb. te Adorp
zoon van: Harm BOEREMA
Geertje DUISTERWINKEL

( XI-4-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: calculator
 
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Gerraldina (Gerda) BOLHUIS
geb. te Groningen
dochter van: Gerrit BOLHUIS
Jurriena Adriana (Rinie) BAAS
fam. 117: ( XV-267-1019 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkzaam in de thuiszorg. Wonend te ZUidlaren (1972), Esweg 14, Zuidlaren (2002).
 

XII-5-5 Hans SCHRIPSEMA
zoon van: Pieter Hotse SCHRIPSEMA
Jantje (Jenny) van DIJKEN

( XI-6-7 )

XII-5-6 Carin SCHRIPSEMA
dochter van: Pieter Hotse SCHRIPSEMA
Jantje (Jenny) van DIJKEN

( XI-6-7 )

XII-6-7 Jan Marten DUISTERWINKEL
geb. te Zevenaar
zoon van: Jakob Pieter Roelof DUISTERWINKEL
Carolina van MENKHORST
( XI-7-11 )
  Hij trouwde te Zevenaar met:  
  Lucia Josephina Maria te BRAKE
geb. te Lichtenvoorde
  Uit deze relatie  
  1. Freek Jakob Franciscus DUISTERWINKEL geb. te Stadskanaal ( XIII-2-3 )

XII-6-8 Carolina DUISTERWINKEL
geb. te Zevenaar
dochter van: Jakob Pieter Roelof DUISTERWINKEL
Carolina van MENKHORST
( XI-7-11 )
  Zij trouwde te Arnhem met:  
  Rob STEMERDINK
geb. te Wintersqijk

XII-6-9 Rob Albert DUISTERWINKEL
geb. te Zevenaar
zoon van: Jakob Pieter Roelof DUISTERWINKEL
Carolina van MENKHORST
( XI-7-11 )

  Generatie XIII  
XIII-2-3 Freek Jakob Franciscus DUISTERWINKEL
geb. te Stadskanaal
zoon van: Jan Marten DUISTERWINKEL
Lucia Josephina Maria te BRAKE
( XII-6-7 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 8, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"