Genealogie
Familie 60


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hier

  Parenteel van Evert [Friks] <BOL - FRIK>
 
 
Evert Friks is de stamvader van de families die zich later BOL en FRIK zijn gaan noemen. Er zij diverse relaties met andere families uit de regio en op deze website zoals met de families Beukema en Borgman.
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Evert [Friks] <BOL - FRIK>
  Hij trouwde met:  
  Riske [Jans] _
  Uit deze relatie  
  1. Frik [Everts] _ ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Frik [Everts] _
zoon van: Evert [Friks] <BOL - FRIK>
Riske [Jans] _
( I-1-1 )
  Hij trouwde (1) op 26-11-1650 te Vierhuizen met:  
  Anna [Meertens] _
  Uit deze relatie  
  1. Derk [Friks] _ ( III-1-2 )
  2. Evert [Friks] ( III-1-3 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Hindrikje [Eysses] _
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Friks] ( III-1-1 )

  Generatie III  
III-1-1 Pieter [Friks] <FRIKS>
zoon van: Frik [Everts] _
Hindrikje [Eysses] _
( II-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Martjen [Jurriens] _
  Uit deze relatie  
  1. Jurjen [Pieters] FRIKS geb. 1728 / ovl. 1807 ( IV-1-1 )

III-1-2 Derk [Friks] _
zoon van: Frik [Everts] _
Anna [Meertens] _
( II-1-1 )

III-1-3 Evert [Friks] <BOL>
zoon van: Frik [Everts] _
Anna [Meertens] _
( II-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Fenje [Willems] _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Everts] _ geb. 1711 / ovl. 1781 ( IV-2-2 )
  2. Egbert [Everts] _ geb. 1714 / ovl. 1772 ( IV-2-3 )
  3. Frik [Everts] _ ged. 14-10-1725 te Niekerk / ovl. 20-2-1757 te Ulrum ( IV-2-4 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Jurjen [Pieters] FRIKS
geb. 1728
ovl. 1807
zoon van: Pieter [Friks] <FRIKS>
Martjen [Jurriens] _
( III-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Meiske [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 22-8-1740 te Vierhuizen
ovl. 10-2-1827 te Ulrum (Zoutkamp), 86 jaar oud
dochter van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jacobs Lubberts] _
fam. 58: ( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(591)
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jurjens] FRIK geb. ca 1768 te Zoutkamp / ovl. 2-5-1848 te Vierhuizen ( V-1-1 )

IV-2-2 Jan [Everts] _
geb. 1711
ovl. 1781
zoon van: Evert [Friks] <BOL>
Fenje [Willems] _
( III-1-3 )
  Hij trouwde met:  
  Aagtje [Egberts] _
  Uit deze relatie  
  1. Evert [Jans] BOL ovl. 18-2-1807 te Vierhuizen ( V-2-2 )
  2. Jan [Jans] BOL ged. 17-9-1741 te Vierhuizen / ovl. 16-6-1795 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-2-3 )

IV-2-3 Egbert [Everts] _
geb. 1714
ovl. 1772
zoon van: Evert [Friks] <BOL>
Fenje [Willems] _
( III-1-3 )
  Hij trouwde met:  
  Aagtje [Tymens] _
  Uit deze relatie  
  1. Evert FRIK ( V-3-4 )

IV-2-4 Frik [Everts] _
ged. 14-10-1725 te Niekerk
ovl. 20-2-1757 te Ulrum
zoon van: Evert [Friks] <BOL>
Fenje [Willems] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1725 te Niekerk.
 
  Hij trouwde met:  
  Ludewe [Pieters] BEUKEMA
ged. 17-10-1734
ovl. 19-4-1797 te Vierhuizen
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
fam. 58: ( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(533) Gedoopt 17-10-1734 te Vierhuizen.
Ludewe Pieters en Jan Jurjens Dijk waren landbouwer (11,5 ha) op Kloosterburen 2 aan de Dijksterweg 21 geworden, bij testament van 3-3-1770 voor f1600,00 (R.A. Groningen XLIIIc2 dd 30-4-1773), daarna (en ook later tijdens het huwelijk met Scholte Obes) in De Klei op de boerderij Leens 31 (22,5 ha) aan de v/d Brielweg 5 te Ulrum (1774-1798).

- Oud-rechterlijke Archieven (R.A.G.).
Op de Regtdag te Ulrum op 4-5-1798 was er een proces van Scholte Obes, boedelhouder van zijn ehevrouw Ludewe Pieters contra Jurjen Jans Dijk en Aaltke Jans Dijk, "geadeisteerd met" (geassisteerd door) haar eheman Jan Harms Vink Gedaagden. Wurde uit naam van de "Impetrant" (verzoeker) per "verbaal ludel" (mondelinge afspraak) door Dn.Hr W.Hoving vertekent "gecondenteert tot confirmatie" (bevestigd) met zijne "geceemanceerde conclusie van te neën" (verbeterde conclusie uit het verleden). Teneinde Gij "copianispecificationi" (specificatie) van kosten zult moeten doen en Uw tegenbericht daarop inbrengen; bij fouten vandien gedogen, dat de specificatie door het Gericht "incontümaciam" (ondanks uw weerspannigheid) ten uwen lasten zal worden overgenomen "ad moderandum" (en in uw rechten zal treden), bij absentie van Gedaagden "incontümaciam" (ter wijziging), en dat het Gerichte de specificatie bij dieren "geextüteert" (uitgevoerd) gelieve over te nemen, voorts zich te "consulteren tot diens modevatie" (beraden op diens beweegredenen), dog dat in cas van oppositie het ingebragte "salvo jure adacta" (met behoud van de rechtsachtergronden) moge worden gebragt, en deze "cum producto geextuateert" (volgens het resultaat uitgevoerd wordt) benevens de acte. De Gedaagde absent en niemant hunnentwegen in "Judicio gecompareert" (in rechte opgetreden). Heeft het Gerichte het uitgebrachte mandaat wegens absentie van Gedaagden in "incontümaciam" (weerspannigheid) en de stukken benodigde specificatie in "moderandüm" (zijn totaliteit) overgenomen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Friks] _ ged. 30-3-1755 te Vierhuizen ( V-4-5 )
  2. Frik [Everts] _ ged. 20-2-1757 te Ulrum ( V-4-6 )

  Generatie V  
V-1-1 Pieter [Jurjens] FRIK
geb. ca 1768 te Zoutkamp
ovl. 2-5-1848 te Vierhuizen
zoon van: Jurjen [Pieters] FRIKS
Meiske [Jacobs] BOIJKEMA
( IV-1-1 )
fam. 58: ( IV-18-86 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1822).
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje [Alderts] STOIT
ged. 17-5-1772 te Vierhuizen
ovl. 18-9-1847 te Vierhuizen, 75 jaar oud
dochter van: Aldert [Lammerts] STOIT
Aaltje [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-5-1772 te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aldert [Pieters] FRIK ged. 2-8-1790 te Vierhuizen / ovl. ca 1851 te Vierhuizen ( VI-1-1 )
  2. Jurrien [Pieters] FRIK geb. 20-1-1793 te Vierhuizen / ovl. voor 1814 te Zoutkamp ( VI-1-2 )
  3. Meiske [Pieters] FRIK geb. 8-3-1796 te Vierhuizen / ovl. voor 1800 te Zoutkamp ( VI-1-3 )
  4. Aaltje [Pieters] FRIK geb. 29-7-1798 te Zoutkamp / ovl. 12-8-1826 te Zoutkamp ( VI-1-4 )
  5. Meiske [Pieters] FRIK ged. 30-12-1800 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 20-5-1884 te Zoutkamp ( VI-1-5 )
  6. Jacob [Pieters] FRIK geb. ca 1804 te Zoutkamp / ovl. 14-1-1874 te Eenrum ( VI-1-6 )
  7. Broer [Pieters] FRIK geb. 12-8-1808 te Zoutkamp / ovl. 28-3-1837 te Zoutkamp ( VI-1-7 )
  8. Trijntje FRIK ged. 13-4-1811 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 13-12-1873 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-1-8 )
  9. Jurrien [Pieters] FRIK geb. 1-3-1814 te Zoutkamp / ovl. 28-3-1837 te Zoutkamp ( VI-1-9 )

V-2-2 Evert [Jans] BOL
ovl. 18-2-1807 te Vierhuizen
zoon van: Jan [Everts] _
Aagtje [Egberts] _
( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1824, 1826).
 
  Hij trouwde op 15-1-1804 te Ulrum met:  
  Anje [Harms] VISSER
geb. ca 1762
ovl. 25-6-1812 te Zoutkamp
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1826).
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Everts] BOL geb. ca 1784 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 20-3-1824 te Ulrum (OA-30) ( VI-2-10 )
  2. Elisabeth [Everts] BOL geb. 21-9-1793 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-10-1855 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-2-11 )
  3. Willem [Everts] BOL geb. 26-2-1795 te Zoutkamp / ovl. voor 1836 ( VI-2-12 )
  4. Aagtje [Everts] BOL geb. 9-9-1797 te Vierhuizen ( VI-2-13 )
  5. Egbert [Everts] BOL geb. ca 1800 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 24-11-1824 te Ulrum (op de Waddenzee) (OA-86) ( VI-2-14 )
  6. Aagtje [Everts] BOL geb. 17-10-1803 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-12-1879 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-2-15 )

V-2-3 Jan [Jans] BOL
ged. 17-9-1741 te Vierhuizen
ovl. 16-6-1795 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Everts] _
Aagtje [Egberts] _
( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-9-1741 te Vierhuizen
Beroep: visser
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Anje [Lauwrens] _
ged. 13-1-1743
ovl. 12-12-1779 te Zoutkamp
  Uit deze relatie  
  1. Lourens [Jans] BOL ged. 4-4-1774 te Vierhuizen / ovl. 29-12-1849 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-3-16 )
  2. Sijger [Jans] BOL ged. 19-4-1778 te Vierhuizen / ovl. 28-9-1845 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-3-17 )
  Hij trouwde (2) op 8-7-1781 te Niekerk en Vliedorp met:  
  Martje [Rijkes] BEUKEMA
ged. 11-1-1756 te Vierhuizen
ovl. 26-2-1797 te Zoutkamp
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
fam. 58: ( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4523) Gedoopt 11-1-1756 te Vierhuizen. Naam ook gevonden als: Martje Riekels.

Uit het Oud-Rechterlijk Archief: Regtdag te Ulrum 3-6-1774
“Op den requeste (verzoek) luidende: Aan het Hoog Edele Gerigte van Groote en Kleijne Rietschap etc. Geeft het El. Gerigte gedienstig te kennen Mattje Rijkes dogter van Trijntje Jans en wijlen Rijke Rijpkes, hoe sij “supplte” (als verzoekster) den 11 Januarie jongtleden volgens geproduceerde doopcedillen agtijn jaren oud sijnde genegen was haare goederen selve te administreren, waar in des supplmentes (verzoeksters) moeder Trijntje Jans en volle oom en voormond Jan Rijpkes en de sibbevoogt en neef Siert Mennes benevens de vreemde voogt Albert Popkes volgens den selven mede vertekeninge te samen “bewilligden” (instemden) als als den “supplte” (verzoekster) daartoe in staant erkennende, soo is des “suppl” (verzoeksters) gedienstig versoek, ten einde het E E Gerigte “suppl” (verzoekster) “veniam actatis” (handelsbekwaamheid) moge verleenen. Was get. Matje Rijkes. Dit merk T heeft Trijntje Jans als moeder in mijn “presentie getogen” (tegenwoordigheid gezet). A. Wolthuis getuige. Jan Rijpkes, Sijrt Mennes, Albert Popkes. Is “geapostileert” (getekend).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Anje Lauwrens
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert [Jans] BOL geb. ca 1785 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-5-1862 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-3-18 )
  2. Trientje [Jans] BOL geb. ca 1789 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-2-1829 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-7) ( VI-3-19 )

V-3-4 Evert FRIK
zoon van: Egbert [Everts] _
Aagtje [Tymens] _
( IV-2-3 )
  Hij trouwde met:  
  Saartje KUNST
  Uit deze relatie  
  1. Geert [Everts] FRIK geb. ca 1784 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 10-10-1852 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-4-20 )
  2. Fennigje [Everts] FRIK geb. ca 1790 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 10-11-1880 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-64) ( VI-4-21 )
  3. Willem FRIK geb. 13-1-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-3) ( VI-4-22 )

V-4-5 Pieter [Friks] _
ged. 30-3-1755 te Vierhuizen
zoon van: Frik [Everts] _
Ludewe [Pieters] BEUKEMA
( IV-2-4 )
fam. 58: ( IV-12-65 )

V-4-6 Frik [Everts] _
ged. 20-2-1757 te Ulrum
zoon van: Frik [Everts] _
Ludewe [Pieters] BEUKEMA
( IV-2-4 )
fam. 58: ( IV-12-65 )
  Persoonlijke informatie
(5331) Gedoopt 20-2-1757 te Ulrum. Geboren vlak na het overlijden van zijn vader. Hij heeft (vrijwel zeker om die reden) de naam van zijn vader gekregen.
 

  Generatie VI  
VI-1-1 Aldert [Pieters] FRIK
ged. 2-8-1790 te Vierhuizen
ovl. ca 1851 te Vierhuizen
zoon van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-8-1790 te Vierhuizen. Beroep: stuurman (1819, 1821, 1824).
 
  Hij trouwde op 27-6-1812 te Ulrum met:  
  Fennigje [Everts] FRIK
geb. ca 1790 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 10-11-1880 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-64), 90 jaar oud
dochter van: Evert FRIK
Saartje KUNST
( V-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vischverkoopster (1851).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Alderts] FRIK geb. 5-1-1813 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-3-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-18) ( VII-1-2 )
  2. Evert [Alderts] FRIK geb. 25-7-1814 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 16-11-1873 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-1-4 )
  3. Jantje [Alderts] FRIK geb. 19-10-1816 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 12-6-1818 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-1-6 )
  4. Geert FRIK geb. 29-4-1819 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-31) / ovl. 27-4-1902 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-26) ( VII-1-8 )
  5. Egbert FRIK geb. 21-10-1821 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-77) / ovl. 25-11-1902 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-46) ( VII-1-10 )
  6. Jantje [Alderts] FRIK geb. 30-5-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-33) / ovl. 1-9-1884 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-45) ( VII-1-12 )

VI-1-2 Jurrien [Pieters] FRIK
geb. 20-1-1793 te Vierhuizen
ovl. voor 1814 te Zoutkamp
zoon van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )

VI-1-3 Meiske [Pieters] FRIK
geb. 8-3-1796 te Vierhuizen
ovl. voor 1800 te Zoutkamp
dochter van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )

VI-1-4 Aaltje [Pieters] FRIK
geb. 29-7-1798 te Zoutkamp
ovl. 12-8-1826 te Zoutkamp, 28 jaar oud
dochter van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )
  Zij trouwde op 4-6-1820 te Ulrum (HA-10) met:  
  Aldert [Pieters] HOEKSEMA
geb. ca 1797
zoon van: Pieter [Jans] HOEKSEMA
Geertjen [Alderts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippper (1820, 1844).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Alderts] HOEKSEMA geb. 25-8-1823 te Ameland ( VII-2-14 )

VI-1-5 Meiske [Pieters] FRIK
ged. 30-12-1800 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 20-5-1884 te Zoutkamp
dochter van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1868).
 
  Zij trouwde op 29-12-1822 te Ulrum (HA-20) met:  
  Egbert [Louwes] BOL
geb. 17-9-1802 te Zoutkamp
ovl. 16-10-1848 te Zoutkamp, 46 jaar oud
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
(58223) Gedoopt 24-10-1802 te Vierhuizen.
Beroep: matroos (1822), schipper (1824, 1826, 1834).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe [Egberts] BOL geb. 12-10-1824 te Ulrum (GA-70) / ovl. 20-11-1852 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-29 )
  2. Pieter BOL geb. 30-10-1826 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-69) / ovl. 2-12-1884 te Vierhuizen ( VIII-9-31 )
  3. Jan BOL geb. 28-8-1828 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-55) / ovl. 11-10-1853 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-33 )
  4. Jantje BOL geb. 7-10-1830 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-63) / ovl. 12-5-1896 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-35 )
  5. Gezina BOL geb. 21-9-1832 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-51) / ovl. 20-3-1859 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-37 )
  6. Jakob BOL geb. 11-10-1834 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-57) / ovl. 2-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-39 )
  7. Rijpke BOL geb. 14-2-1837 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-15) / ovl. 7-3-1837 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-41 )
  8. Aldert BOL geb. 22-4-1838 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-18) / ovl. 20-7-1904 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-43 )
  9. Rijpkedina BOL geb. 11-3-1840 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-29) / ovl. 10-4-1920 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-45 )
  10. Jacob BOL geb. 11-4-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-25) / ovl. 17-11-1875 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-47 )
  11. Sijger BOL geb. 11-12-1844 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-74) / ovl. 2-11-1900 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-49 )

VI-1-6 Jacob [Pieters] FRIK
geb. ca 1804 te Zoutkamp
ovl. 14-1-1874 te Eenrum
zoon van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )

VI-1-7 Broer [Pieters] FRIK
geb. 12-8-1808 te Zoutkamp
ovl. 28-3-1837 te Zoutkamp, 28 jaar oud
zoon van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )

VI-1-8 Trijntje FRIK
ged. 13-4-1811 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 13-12-1873 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1811 te Zoutkamp. Beroep: dagloonersche (1856).
 
  Zij trouwde (1) op 24-8-1835 te Ulrum met:  
  Jacob Johannes VISSER
geb. ca 1803 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Johannes [Jacobs] VISSER
Grietje [Johannes] PILON

  Uit deze relatie  
  1. Johannes VISSER geb. 15-10-1835 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-3-16 )
  2. Allerdina VISSER geb. 9-8-1837 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 5-3-1862 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-3-18 )
  3. Grietje [Jacobs] VISSER geb. 8-9-1839 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 31-10-1848 te Vierhuizen ( VII-3-20 )
  4. Broer VISSER geb. 4-11-1841 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 19-9-1899 te Groningen ( VII-3-22 )
  5. Pieter VISSER geb. 13-1-1844 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-3-24 )
  Zij trouwde (2) op 26-1-1856 te Ulrum (HA-1) met:  
  Sijger BOL
geb. 25-11-1810 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 27-11-1876 te Ulrum (Zoutkamp), 66 jaar oud
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1856).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 45 jaar, bruid 44 jaar. Weduwe van Jacob Johanes Visser.
 

VI-1-9 Jurrien [Pieters] FRIK
geb. 1-3-1814 te Zoutkamp
ovl. 28-3-1837 te Zoutkamp, 23 jaar oud
zoon van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )

VI-2-10 Martje [Everts] BOL
geb. ca 1784 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 20-3-1824 te Ulrum (OA-30)
dochter van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
( V-2-2 )
  Zij trouwde op 15-1-1804 te Ulrum met:  
  Leeuwe FABER
  Uit deze relatie  
  1. Jacobus FABER geb. ca 1808 te Ulrum / ovl. 18-10-1827 te Eenrum (OA-57) ( VII-4-25 )

VI-2-11 Elisabeth [Everts] BOL
geb. 21-9-1793 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-10-1855 te Ulrum (Zoutkamp), 62 jaar oud
dochter van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
( V-2-2 )
  Zij trouwde op 13-4-1837 te Ulrum met:  
  Lourens [Jans] BOL
ged. 4-4-1774 te Vierhuizen
ovl. 29-12-1849 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] BOL
Anje [Lauwrens] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1774 te Vierhuizen. Beroep: schipper (1822, 1829, 1831, 1837), volgens het boek "4 Eeuwen Boijkema Beukema Buikema" was hij visser te Zoutkamp. Naam ook gevonden als Louwe.
 

VI-2-12 Willem [Everts] BOL
geb. 26-2-1795 te Zoutkamp
ovl. voor 1836
zoon van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: visser. Overleden bij het eiland Wangeren.
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1819 te Ulrum met:  
  Welmoet RIJZEKAMP
geb. 2-3-1788 te Zoutkamp
ovl. 26-4-1828 te Zoutkamp, 40 jaar oud
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

fam. 58: ( IV-17-83 )
  Persoonlijke informatie
(5835) Gedoopt 9-3-1788 te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde (2) op 15-11-1831 te Ulrum (HA-14) met:  
  Wobbechien [Heines] BOSVELD
geb. 2-10-1804 te Zoutkamp
ovl. 28-10-1842 te Leens (Schouwerzijl), 38 jaar oud
dochter van: Heine [Hendriks] BOSVELD
Korneliske [Pieters] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 27 jaar. Weduwnaar van Welmoed Harms Riezekamp.
 

VI-2-13 Aagtje [Everts] BOL
geb. 9-9-1797 te Vierhuizen
dochter van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
( V-2-2 )

VI-2-14 Egbert [Everts] BOL
geb. ca 1800 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 24-11-1824 te Ulrum (op de Waddenzee) (OA-86)
zoon van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Egbert overleed op de Waddenzee aan boord van de Drie Gezusters.
 

VI-2-15 Aagtje [Everts] BOL
geb. 17-10-1803 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-12-1879 te Ulrum (Zoutkamp), 76 jaar oud
dochter van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersche (1859).
 
  Zij trouwde op 4-6-1826 te Ulrum (HA-10) met:  
  Wessel [Gosens] KRUIZINGA
geb. 4-3-1797 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 8-10-1855 te Enkhuizen, 58 jaar oud
zoon van: Gosen [Folkerts] KRUIZINGA
Nieske WESSELS

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1826).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gozen [Wessels] KRUIZENGA geb. 1-3-1828 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-7-1832 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-5-26 )
  2. Anje [Wessels] KRUIZENGA geb. 1-1-1829 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 7-9-1831 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-5-27 )
  3. Evert [Wessels] KRUIZENGA geb. 20-2-1831 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-2-1904 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-5-28 )
  4. Gozen [Wessels] KRUIZENGA geb. 30-10-1833 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-2-1834 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-5-29 )
  5. Gozen [Wessels] KRUIZENGA geb. 31-12-1834 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-5-30 )
  6. Anje [Wessels] KRUIZINGA geb. 24-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 25-3-1909 te Groningen ( VII-5-31 )
  7. Jan [Wessels] KRUIZENGA geb. 20-8-1847 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 4-5-1917 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-5-32 )

VI-3-16 Lourens [Jans] BOL
ged. 4-4-1774 te Vierhuizen
ovl. 29-12-1849 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] BOL
Anje [Lauwrens] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1774 te Vierhuizen. Beroep: schipper (1822, 1829, 1831, 1837), volgens het boek "4 Eeuwen Boijkema Beukema Buikema" was hij visser te Zoutkamp. Naam ook gevonden als Louwe.
 
  Hij trouwde (1) op 1-6-1798 te Vierhuizen met:  
  Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 23-2-1777 te Vierhuizen
ovl. 3-3-1814 te Ulrum
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Eltje [Arends] BOSVELD
fam. 58: ( IV-17-82 )
  Persoonlijke informatie
(5822) Gedoopt 23-2-1777 te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Louwes] BOL geb. ca 1797 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 5-11-1848 te Vierhuizen ( VII-6-33 )
  2. Jan [Lourens] BOL ged. 31-1-1799 te Zoutkamp / ovl. 9-12-1871 te Houwerzijl ( VII-6-34 )
  3. Rijpke [Lourens] BOL geb. 13-10-1800 te Zoutkamp / ovl. 26-2-1882 te Zoutkamp ( VII-6-35 )
  4. Egbert [Louwes] BOL geb. 17-9-1802 te Zoutkamp / ovl. 16-10-1848 te Zoutkamp ( VII-6-36 )
  5. Eltje BOL geb. 10-11-1806 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-6-1832 te Ulrum ( VII-6-37 )
  6. Louwe BOL geb. 28-11-1807 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-6-38 )
  7. Anje [Lourens] BOL geb. 12-9-1808 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-6-39 )
  8. Sijger BOL geb. 25-11-1810 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 27-11-1876 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-6-40 )
  9. Lutgerdina [Louwes] BOL geb. 10-5-1813 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-10-1890 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-6-41 )
  Hij trouwde (2) op 27-11-1814 te Ulrum met:  
  Aagtje [Pauwels] SPANJER
ged. 7-2-1773 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 20-11-1835 te Ulrum (Zoutkamp), 62 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Ook bekend onder de naam: Aafke Pauwels Frik.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pauwel [Louwes] BOL geb. 8-12-1815 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-6-42 )
  2. Evert [Louwes] BOL geb. 8-12-1815 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 1-12-1833 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-6-43 )
  Hij trouwde (3) op 13-4-1837 te Ulrum met:  
  Elisabeth [Everts] BOL
geb. 21-9-1793 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-10-1855 te Ulrum (Zoutkamp), 62 jaar oud
dochter van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
( V-2-2 )

VI-3-17 Sijger [Jans] BOL
ged. 19-4-1778 te Vierhuizen
ovl. 28-9-1845 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] BOL
Anje [Lauwrens] _
( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-4-1778 te Vierhuizen. Beroep: winkelier.
 
  Hij trouwde op 20-3-1810 te Vierhuizen met:  
  Marieke [Harms] RIJZEKAMP
ged. 27-4-1780 te Vierhuizen
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

fam. 58: ( IV-17-83 )
  Persoonlijke informatie
(5832) Gedoopt 27-4-1780 te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Sijgers] BOL geb. 16-5-1811 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-11-1811 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-7-44 )

VI-3-18 Evert [Jans] BOL
geb. ca 1785 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 15-5-1862 te Ulrum (Zoutkamp), 76 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] BOL
Martje [Rijkes] BEUKEMA
( V-2-3 )
fam. 58: ( V-11-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeeman (1816), schipper (1846).
 
  Hij trouwde op 3-8-1816 te Ulrum (HA-12) met:  
  Trijntje [Derks] TIDDENS
geb. ca 1794 te Middelstum
ovl. 30-3-1853 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-18), 58 jaar oud
dochter van: Derk [Tiddens] _
Jantje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: huidhoudersche (1816).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk [Everts] BOL geb. ca 1818 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-8-45 )

VI-3-19 Trientje [Jans] BOL
geb. ca 1789 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 3-2-1829 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-7), 39 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] BOL
Martje [Rijkes] BEUKEMA
( V-2-3 )
fam. 58: ( V-11-32 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Jans] LOOTS
ged. 19-9-1784 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 13-1-1865 te Ulrum (Zoutkamp), 80 jaar oud
zoon van: Jan [Jannes] LOOTS
Anje [Jans] BUIS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-9-1784 te Vierhuizen. Beroep: schipper te Zoutkamp (o.a. 1838, 1839, 1847).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] LOOTS geb. 26-10-1814 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 21-2-1887 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15) ( VII-9-47 )
  2. Roelf [Jans] LOOTS geb. 23-2-1817 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-9-1898 te Vierhuizen ( VII-9-49 )
  3. Rijpke [Jans] LOOTS geb. 26-6-1819 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-11-1821 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-52) ( VII-9-51 )

VI-4-20 Geert [Everts] FRIK
geb. ca 1784 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 10-10-1852 te Ulrum (Zoutkamp), 68 jaar oud
zoon van: Evert FRIK
Saartje KUNST
( V-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1833, 1836, 1849).
 
  Hij trouwde met:  
  Berendje [Klaassens] KAMPENGA
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersche (1849).
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert [Geerts] FRIK geb. ca 1809 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-10-52 )
  2. Saartje [Geerts] FRIK geb. ca 1811 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-10-53 )
  3. Lubbert [Geerts] FRIK geb. ca 1817 te Zoutkamp ( VII-10-54 )

VI-4-21 Fennigje [Everts] FRIK
geb. ca 1790 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 10-11-1880 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-64), 90 jaar oud
dochter van: Evert FRIK
Saartje KUNST
( V-3-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vischverkoopster (1851).
 
  Zij trouwde op 27-6-1812 te Ulrum met:  
  Aldert [Pieters] FRIK
ged. 2-8-1790 te Vierhuizen
ovl. ca 1851 te Vierhuizen
zoon van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-8-1790 te Vierhuizen. Beroep: stuurman (1819, 1821, 1824).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Alderts] FRIK geb. 5-1-1813 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-3-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-18) ( VII-1-2 )
  2. Evert [Alderts] FRIK geb. 25-7-1814 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 16-11-1873 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-1-4 )
  3. Jantje [Alderts] FRIK geb. 19-10-1816 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 12-6-1818 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-1-6 )
  4. Geert FRIK geb. 29-4-1819 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-31) / ovl. 27-4-1902 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-26) ( VII-1-8 )
  5. Egbert FRIK geb. 21-10-1821 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-77) / ovl. 25-11-1902 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-46) ( VII-1-10 )
  6. Jantje [Alderts] FRIK geb. 30-5-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-33) / ovl. 1-9-1884 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-45) ( VII-1-12 )

VI-4-22 Willem FRIK
geb. 13-1-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-3)
zoon van: Evert FRIK
Saartje KUNST
( V-3-4 )

  Generatie VII  
VII-1-2 Pieter [Alderts] FRIK
geb. 5-1-1813 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-3-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-18), 72 jaar oud
zoon van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
( VI-1-1 )
( VI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1844), schipper (1874), winkelier (1885).
 
  Hij trouwde op 19-12-1844 te Ulrum (HA-18) met:  
  Teuna [Alberts] RONDA
geb. 23-4-1820 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 30-10-1878 te Ulrum (Zoutkamp), 58 jaar oud
dochter van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
fam. 58: ( V-22-77 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Tonniske & Tunna. Beroep: schippersche (1874).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna FRIK geb. 19-1-1845 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-2-1920 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-1-1 )
  2. Reina Alberdina FRIK geb. 3-9-1847 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-7-1906 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-1-2 )
  3. Jantje [Pieters] FRIK geb. 4-2-1850 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 13-11-1941 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-1-3 )
  4. Albert FRIK geb. 6-9-1851 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-1-4 )
  5. Annetta FRIK geb. 14-7-1854 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-2-1938 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-1-5 )

VII-1-4 Evert [Alderts] FRIK
geb. 25-7-1814 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 16-11-1873 te Ulrum (Zoutkamp), 59 jaar oud
zoon van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
( VI-1-1 )
( VI-4-21 )
  Hij trouwde op 10-12-1849 te Ulrum (HA-36) met:  
  Melina Jacoba STAAL
geb. ca 1826
dochter van: Jacob [Geerts] STAAL
Harmanna [Meles] RIETEMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 35 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob FRIK geb. ca 1854 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-2-6 )

VII-1-6 Jantje [Alderts] FRIK
geb. 19-10-1816 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 12-6-1818 te Ulrum (Zoutkamp), 19 maand oud
dochter van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
( VI-1-1 )
( VI-4-21 )

VII-1-8 Geert FRIK
geb. 29-4-1819 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-31)
ovl. 27-4-1902 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-26), 82 jaar oud
zoon van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
( VI-1-1 )
( VI-4-21 )
  Hij trouwde op 18-1-1849 te Ulrum (HA-2) met:  
  Neeske RIEZEKAMP
geb. ca 1823 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Lieuwe [Harms] RIEZEKAMP
Anje [Goossens] KRUIZENGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 

VII-1-10 Egbert FRIK
geb. 21-10-1821 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-77)
ovl. 25-11-1902 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-46), 81 jaar oud
zoon van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
( VI-1-1 )
( VI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1859).
 
  Hij trouwde op 10-9-1859 te Ulrum (HA-17) met:  
  Anje [Wessels] KRUIZINGA
geb. 24-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 25-3-1909 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert FRIK geb. 7-8-1862 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 1-4-1951 te Zuidlaren (Dennenoord) ( VIII-3-8 )
  2. Wessel FRIK geb. 10-6-1866 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 14-6-1940 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-3-10 )

VII-1-12 Jantje [Alderts] FRIK
geb. 30-5-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-33)
ovl. 1-9-1884 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-45), 60 jaar oud
dochter van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
( VI-1-1 )
( VI-4-21 )
  Zij trouwde op 14-8-1851 te Ulrum (HA-20) met:  
  Kersien [Jans] MELLEMA
geb. ca 1823 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Kersiens] MELLEMA
IJtje [Klasens] BOLWIJN

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1851).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 27 jaar.
 

VII-2-14 Jantje [Alderts] HOEKSEMA
geb. 25-8-1823 te Ameland
dochter van: Aldert [Pieters] HOEKSEMA
Aaltje [Pieters] FRIK

( VI-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1870).
 
  Zij trouwde met:  
  Roelf [Jacobs] KREMER
geb. 14-3-1821 te Grootegast
zoon van: Jacob [Jans] KREMER
Inje [Wiebes] HAZENBERG

  Uit deze relatie  
  1. Allerdina KREMER geb. 3-5-1847 te Ezinge (Feerwerd) ( VIII-4-12 )
  2. Aldert KREMER geb. 24-9-1849 te Ezinge (Feerwerd) / ovl. 31-5-1888 te Vierhuizen ( VIII-4-14 )

VII-3-16 Johannes VISSER
geb. 15-10-1835 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob Johannes VISSER
Trijntje FRIK

( VI-1-8 )

VII-3-18 Allerdina VISSER
geb. 9-8-1837 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 5-3-1862 te Ulrum (Zoutkamp), 24 jaar oud
dochter van: Jacob Johannes VISSER
Trijntje FRIK

( VI-1-8 )

VII-3-20 Grietje [Jacobs] VISSER
geb. 8-9-1839 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 31-10-1848 te Vierhuizen, 9 jaar oud
dochter van: Jacob Johannes VISSER
Trijntje FRIK

( VI-1-8 )

VII-3-22 Broer VISSER
geb. 4-11-1841 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 19-9-1899 te Groningen, 57 jaar oud
zoon van: Jacob Johannes VISSER
Trijntje FRIK

( VI-1-8 )

VII-3-24 Pieter VISSER
geb. 13-1-1844 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob Johannes VISSER
Trijntje FRIK

( VI-1-8 )

VII-4-25 Jacobus FABER
geb. ca 1808 te Ulrum
ovl. 18-10-1827 te Eenrum (OA-57), 19 jaar oud
zoon van: Leeuwe FABER
Martje [Everts] BOL

( VI-2-10 )

VII-5-26 Gozen [Wessels] KRUIZENGA
geb. 1-3-1828 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-7-1832 te Ulrum (Zoutkamp), 4 jaar oud
zoon van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )

VII-5-27 Anje [Wessels] KRUIZENGA
geb. 1-1-1829 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 7-9-1831 te Ulrum (Zoutkamp), 2 jaar oud
dochter van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )

VII-5-28 Evert [Wessels] KRUIZENGA
geb. 20-2-1831 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 15-2-1904 te Ulrum (Zoutkamp), 72 jaar oud
zoon van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )
  Hij trouwde op 22-10-1859 te Ulrum met:  
  Berendje [Everts] FRIK
geb. 14-3-1834 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 21-9-1903 te Ulrum (Zoutkamp), 69 jaar oud
dochter van: Evert [Geerts] FRIK
Klaasien [Klasens] ZWART
( VII-10-52 )
  Uit deze relatie  
  1. Aagtje [Everts] KRUIZINGA geb. 14-11-1861 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-12-1866 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-5-15 )
  2. Evert [Everts] KRUIZINGA geb. 4-9-1868 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 12-1-1942 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-5-16 )
  3. Aagtje [Everts] KRUIZINGA geb. 14-6-1871 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-11-1936 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-5-17 )

VII-5-29 Gozen [Wessels] KRUIZENGA
geb. 30-10-1833 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-2-1834 te Ulrum (Zoutkamp), 3 maand oud
zoon van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )

VII-5-30 Gozen [Wessels] KRUIZENGA
geb. 31-12-1834 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )

VII-5-31 Anje [Wessels] KRUIZINGA
geb. 24-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 25-3-1909 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )
  Zij trouwde op 10-9-1859 te Ulrum (HA-17) met:  
  Egbert FRIK
geb. 21-10-1821 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-77)
ovl. 25-11-1902 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-46), 81 jaar oud
zoon van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
( VI-1-1 )
( VI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1859).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert FRIK geb. 7-8-1862 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 1-4-1951 te Zuidlaren (Dennenoord) ( VIII-3-8 )
  2. Wessel FRIK geb. 10-6-1866 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 14-6-1940 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-3-10 )

VII-5-32 Jan [Wessels] KRUIZENGA
geb. 20-8-1847 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 4-5-1917 te Ulrum (Zoutkamp), 69 jaar oud
zoon van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )

VII-6-33 Arend [Louwes] BOL
geb. ca 1797 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 5-11-1848 te Vierhuizen
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Hij trouwde op 9-6-1838 te Ulrum met:  
  Ida [Garmts] RILLEMA
geb. 7-10-1813 te Ulrum
ovl. 18-8-1841 te Ulrum (Zoutkamp), 27 jaar oud
dochter van: Garmt [Jacobs] RILLEMA
Geertje [Pieters] LUIP

  Uit deze relatie  
  1. Geeske BOL geb. 9-2-1839 te Ulrum / ovl. 21-8-1841 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-6-18 )

VII-6-34 Jan [Lourens] BOL
ged. 31-1-1799 te Zoutkamp
ovl. 9-12-1871 te Houwerzijl
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
(58221) Gedoopt 31-1-1799 te Vierhuizen.
Beroep: schippersknecht (1829), schipper (1829, 1841), schippersknecht (1834).
 
  Hij trouwde op 16-5-1829 te Ulrum (HA-5) met:  
  Anje [Roelfs] BORGMAN
geb. ca 1802 te Eenrum
ovl. 5-9-1841 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-43), 39 jaar oud
dochter van: Roelf [Boelens] BORGMAN
Anje [Jans] _
fam. 55: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1829), kramer (1841)..
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schippersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 30 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe BOL geb. 26-9-1829 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-65) / ovl. 1-8-1880 te Oostdongeradeel ( VIII-7-19 )
  2. Anna [Jans] BOL geb. 8-8-1834 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-43) / ovl. 8-8-1841 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-32) ( VIII-7-20 )

VII-6-35 Rijpke [Lourens] BOL
geb. 13-10-1800 te Zoutkamp
ovl. 26-2-1882 te Zoutkamp, 81 jaar oud
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
(58222) Gedoopt 19-10-1800 te Vierhuizen. Beroep: timmerman
 
  Hij trouwde op 12-8-1821 te Ulrum met:  
  Korneliske van DIJKEN
geb. ca 1798
dochter van: Jan van DIJKEN
Elizabeth [Jans] SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Geeske BOL geb. 1-2-1822 te Zoutkamp / ovl. 9-5-1854 te Zoutkamp ( VIII-8-21 )
  2. Jan BOL geb. 21-2-1825 te Zoutkamp (GA-18) / ovl. 30-6-1866 te Zoutkamp ( VIII-8-22 )
  3. Louwe BOL geb. 13-4-1828 te Zoutkamp / ovl. 16-6-1913 te Delfzijl ( VIII-8-23 )
  4. Elizabeth BOL geb. 5-6-1830 te Zoutkamp / ovl. 30-3-1904 te Zoutkamp ( VIII-8-24 )
  5. Egbert BOL geb. 4-8-1834 te Zoutkamp / ovl. 13-4-1839 te Zoutkamp ( VIII-8-25 )
  6. Garmt BOL geb. 7-5-1838 te Zoutkamp / ovl. 8-2-1919 te Zoutkamp ( VIII-8-26 )
  7. Egbert BOL geb. 17-7-1842 te Zoutkamp / ovl. 20-5-1913 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-8-27 )

VII-6-36 Egbert [Louwes] BOL
geb. 17-9-1802 te Zoutkamp
ovl. 16-10-1848 te Zoutkamp, 46 jaar oud
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
(58223) Gedoopt 24-10-1802 te Vierhuizen.
Beroep: matroos (1822), schipper (1824, 1826, 1834).
 
  Hij trouwde op 29-12-1822 te Ulrum (HA-20) met:  
  Meiske [Pieters] FRIK
ged. 30-12-1800 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 20-5-1884 te Zoutkamp
dochter van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1868).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe [Egberts] BOL geb. 12-10-1824 te Ulrum (GA-70) / ovl. 20-11-1852 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-29 )
  2. Pieter BOL geb. 30-10-1826 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-69) / ovl. 2-12-1884 te Vierhuizen ( VIII-9-31 )
  3. Jan BOL geb. 28-8-1828 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-55) / ovl. 11-10-1853 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-33 )
  4. Jantje BOL geb. 7-10-1830 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-63) / ovl. 12-5-1896 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-35 )
  5. Gezina BOL geb. 21-9-1832 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-51) / ovl. 20-3-1859 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-37 )
  6. Jakob BOL geb. 11-10-1834 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-57) / ovl. 2-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-39 )
  7. Rijpke BOL geb. 14-2-1837 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-15) / ovl. 7-3-1837 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-41 )
  8. Aldert BOL geb. 22-4-1838 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-18) / ovl. 20-7-1904 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-43 )
  9. Rijpkedina BOL geb. 11-3-1840 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-29) / ovl. 10-4-1920 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-45 )
  10. Jacob BOL geb. 11-4-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-25) / ovl. 17-11-1875 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-47 )
  11. Sijger BOL geb. 11-12-1844 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-74) / ovl. 2-11-1900 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-9-49 )

VII-6-37 Eltje BOL
geb. 10-11-1806 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-6-1832 te Ulrum, 25 jaar oud
dochter van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Zij trouwde op 17-11-1827 te Ulrum met:  
  Jannes [Ebels] WILKENS
geb. ca 1801 te Eenrum
ovl. 7-7-1877 te Ulrum
zoon van: Ebel [Jannes] <WILKENS>
Martje [Jakobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Ebel WILKENS geb. 9-11-1828 te Ulrum ( VIII-10-51 )

VII-6-38 Louwe BOL
geb. 28-11-1807 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )

VII-6-39 Anje [Lourens] BOL
geb. 12-9-1808 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
(58224)
 
  Zij trouwde op 23-4-1831 te Ulrum (HA-5) met:  
  Johannes [Waalkes] BALK
geb. ca 1806 te Zoutkamp
ovl. 29-1-1873
zoon van: Waalke [Jakobs] BALK
Nieske [Hendriks] HOEKSEMA
fam. 69: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1831), daglooner (1865).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Waalke BALK geb. 21-9-1831 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 27-1-1840 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-4-13 )
  2. Louwe BALK geb. 28-12-1833 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-79) / ovl. 1-3-1900 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-17) fam. 69: ( IV-4-14 )
  3. Jacob BALK geb. 16-9-1835 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 31-3-1912 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-4-15 )
  4. Geeske BALK geb. 28-12-1837 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 19-10-1855 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-4-16 )
  5. Nieske BALK geb. 8-4-1841 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 29-10-1859 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-4-17 )
  6. Anna BALK geb. 16-9-1846 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-12-1900 te Groningen fam. 69: ( IV-4-18 )
  7. Cornelia BALK geb. 9-5-1852 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 4-2-1907 te Ulrum fam. 69: ( IV-4-19 )

VII-6-40 Sijger BOL
geb. 25-11-1810 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 27-11-1876 te Ulrum (Zoutkamp), 66 jaar oud
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1856).
 
  Hij trouwde op 26-1-1856 te Ulrum (HA-1) met:  
  Trijntje FRIK
ged. 13-4-1811 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 13-12-1873 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Pieter [Jurjens] FRIK
Jantje [Alderts] STOIT
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1811 te Zoutkamp. Beroep: dagloonersche (1856).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 45 jaar, bruid 44 jaar. Weduwe van Jacob Johanes Visser.
 

VII-6-41 Lutgerdina [Louwes] BOL
geb. 10-5-1813 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 3-10-1890 te Ulrum (Zoutkamp), 77 jaar oud
dochter van: Lourens [Jans] BOL
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( VI-3-16 )
fam. 58: ( V-40-140 )
  Persoonlijke informatie
(58225) Lutgerdina, bekend staande als "Meldine van Zoutkamp" (samenvoeging van Melle, de naam van haar man, en Dina), was een klein levendig donkerharig vrouwtje, wier tintelende bruine ogen blijk gaven van een levendige geest. Ze had dan ook het zgn. "tweede gezicht". (Zij was met de helm geboren, een zieneres dus.) Ze stak deze eigenschap niet onder stoelen of banken. Volgens haar waren de predikanten uit die dagen het spoor geheel bijster zodat zij het in haar latere leven zocht bij de ware gelovigen, bij hen die thuis de bijbel bestudeerden los van enige kerk. Litmaat van de kerk waarin zij gedoopt was is zij dan ook nimmer geworden. Samen hadden zij de secte "De Heilige Geest" opgericht. (NAV 94e jaargang 124/125.) Uitgebreider gegevens zijn te ontlenen aan: J.S. van Weerden "Spanningen en conflicten" pag 323 e.v. 1967 Sasland Groningen. En aan: P.J. Ritsema "In dörp en Stad" pag. 259 e.v. 1951.
 
  Zij trouwde op 1-5-1837 te Ulrum (HA-6) met:  
  Melle [Waalkes] BALK
geb. ca 1804 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 5-6-1851 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Waalke [Jakobs] BALK
Nieske [Hendriks] HOEKSEMA
fam. 69: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1837).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis BALK geb. 6-10-1839 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-4-1917 te Ulrum fam. 69: ( IV-3-8 )
  2. Lourens BALK geb. 16-7-1841 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-3-9 )
  3. Nieske BALK geb. 29-1-1843 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-2-1843 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-3-10 )
  4. Waalke BALK geb. 26-9-1846 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-3-11 )
  5. Jan BALK geb. 31-3-1849 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( IV-3-12 )

VII-6-42 Pauwel [Louwes] BOL
geb. 8-12-1815 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Aagtje [Pauwels] SPANJER
( VI-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Evert.
 

VII-6-43 Evert [Louwes] BOL
geb. 8-12-1815 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 1-12-1833 te Ulrum (Zoutkamp), 17 jaar oud
zoon van: Lourens [Jans] BOL
Aagtje [Pauwels] SPANJER
( VI-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Pauwel.
 

VII-7-44 Anje [Sijgers] BOL
geb. 16-5-1811 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-11-1811 te Ulrum (Zoutkamp), 6 maand oud
dochter van: Sijger [Jans] BOL
Marieke [Harms] RIJZEKAMP
( VI-3-17 )
fam. 58: ( V-41-141 )

VII-8-45 Derk [Everts] BOL
geb. ca 1818 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Evert [Jans] BOL
Trijntje [Derks] TIDDENS
( VI-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipperknecht (1846), schipper (1874).
 
  Hij trouwde op 12-10-1846 te Ulrum (HA-13) met:  
  Reina Lutgerdina MEIJER
geb. ca 1823 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Hans [Reints] MEIJER
Auktje [Alberts] WIERINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1846), schippersche (1874).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert [Derks] BOL geb. 28-9-1847 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 8-2-1916 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-13-76 )

VII-9-47 Jan [Jans] LOOTS
geb. 26-10-1814 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 21-2-1887 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15), 72 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] LOOTS
Trientje [Jans] BOL

( VI-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1838).
 
  Hij trouwde op 26-5-1838 te Ulrum (HA-9) met:  
  Emke [Mennes] BEUKEMA
geb. 14-2-1817 te Vierhuizen
ovl. 17-2-1863 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-16), 46 jaar oud
dochter van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
fam. 58: ( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N13)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schippersknecht; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 23 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje LOOTS geb. 20-11-1838 te Zoutkamp / ovl. 8-9-1854 te Zoutkamp ( VIII-14-77 )
  2. Anje [Jans] LOOTS geb. 16-1-1845 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-4-1914 te Zuidlaren ( VIII-14-78 )

VII-9-49 Roelf [Jans] LOOTS
geb. 23-2-1817 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 3-9-1898 te Vierhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] LOOTS
Trientje [Jans] BOL

( VI-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker te Vierhuizen (o.a. 1839, 1847). Roelf is door lichaamsgebrek afgekuerd voor de militie.
 
  Hij trouwde (1) op 23-12-1839 te Ulrum (HA-19) met:  
  Grietje [Broers] BEUKEMA
geb. 22-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-40)
ovl. 22-9-1846 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-53), 26 jaar oud
dochter van: Broer [Gerrits] BEUKEMA
Emke [Rijpkes] BEUKEMA
fam. 59: ( II-1-5 )
fam. 58: ( V-34-117 )
  Persoonlijke informatie
(N54)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 22 jaar; bruid 19 jaar; grootouders bruid vermeld
 
  Hij trouwde (2) op 9-12-1847 te Ulrum (HA-13) met:  
  Grietje [Gerrits] BEUKEMA
geb. 1-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-37)
ovl. 15-12-1899 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-69), 79 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
fam. 59: ( III-1-1 )
fam. 58: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r116)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 30 jaar; bruid 27 jaar; weduwnaar van Grietje Broers Beukema
 
  Uit deze relatie  
  1. Broer [Gerrits] LOOTS geb. 21-6-1848 te Vierhuizen / ovl. 8-2-1930 te Ulrum ( VIII-15-79 )
  2. Rijpke LOOTS geb. 2-11-1849 te Vierhuizen / ovl. 27-2-1934 te Vierhuizen ( VIII-15-80 )
  3. Trientje LOOTS geb. 13-11-1851 te Vierhuizen / ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen ( VIII-15-81 )
  4. Grietje LOOTS geb. 22-2-1853 te Vierhuizen / ovl. 8-10-1923 te Groningen ( VIII-15-82 )
  5. Martje LOOTS geb. 6-11-1854 te Vierhuizen / ovl. 12-11-1854 te Vierhuizen ( VIII-15-83 )
  6. Menne LOOTS geb. 16-10-1855 te Vierhuizen / ovl. 5-6-1888 te Vierhuizen ( VIII-15-84 )
  7. Martje LOOTS geb. 24-11-1857 te Vierhuizen / ovl. 2-2-1944 te Vierhuizen ( VIII-15-85 )
  8. NN LOOTS geb. 3-9-1861 te Vierhuizen / ovl. 3-9-1861 te Vierhuizen ( VIII-15-86 )
  9. Luiktje [Roelfs] LOOTS geb. 16-1-1863 te Vierhuizen / ovl. 14-2-1898 te Niekerk ( VIII-15-87 )

VII-9-51 Rijpke [Jans] LOOTS
geb. 26-6-1819 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-11-1821 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-52), 2 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] LOOTS
Trientje [Jans] BOL

( VI-3-19 )

VII-10-52 Evert [Geerts] FRIK
geb. ca 1809 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Geert [Everts] FRIK
Berendje [Klaassens] KAMPENGA
( VI-4-20 )
  Hij trouwde op 20-7-1833 te Ulrum (HA-10) met:  
  Klaasien [Klasens] ZWART
geb. ca 1807 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-5-1864 te Ulrum (Zoutkamp), 55 jaar oud
dochter van: Klaas [Emes] ZWART
Martje [Roelfs] LOOTS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berendje [Everts] FRIK geb. 14-3-1834 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 21-9-1903 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-16-88 )

VII-10-53 Saartje [Geerts] FRIK
geb. ca 1811 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Geert [Everts] FRIK
Berendje [Klaassens] KAMPENGA
( VI-4-20 )
  Zij trouwde op 4-6-1836 te Ulrum (HA-12) met:  
  Marten [Abels] BUITJES
geb. ca 1812 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Abel [Jacobs] BUITJES
Barber [Martens] VISSER

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1836).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob BUITJES geb. 27-12-1846 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 1-4-1923 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-17-89 )

VII-10-54 Lubbert [Geerts] FRIK
geb. ca 1817 te Zoutkamp
zoon van: Geert [Everts] FRIK
Berendje [Klaassens] KAMPENGA
( VI-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1849), schipper (1871).
 
  Hij trouwde op 18-10-1849 te Ulrum (HA-29) met:  
  Engeltje VISSER
geb. ca 1816 te Zoutkamp
dochter van: Rinske [Jacobs] VISSER
Anje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersche (1871).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 33 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje FRIK geb. ca 1853 te Zoutkamp ( VIII-18-90 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Fenna FRIK
geb. 19-1-1845 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-2-1920 te Ulrum (Zoutkamp), 75 jaar oud
dochter van: Pieter [Alderts] FRIK
Teuna [Alberts] RONDA
( VII-1-2 )
fam. 58: ( VI-22-74 )
  Zij trouwde op 30-11-1870 te Ulrum met:  
  Arie KUIPER
geb. 29-6-1839 te Texel
ovl. 6-5-1905 te Noordhorn, 65 jaar oud
zoon van: Lourens KUIPER
Vrouwtje SARIS

  Uit deze relatie  
  1. Teuna Petronella Annetta KUIPER geb. 18-2-1874 te Millingen / ovl. 4-3-1874 te Millingen ( IX-1-2 )

VIII-1-2 Reina Alberdina FRIK
geb. 3-9-1847 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-7-1906 te Ulrum (Zoutkamp), 58 jaar oud
dochter van: Pieter [Alderts] FRIK
Teuna [Alberts] RONDA
( VII-1-2 )
fam. 58: ( VI-22-74 )

VIII-1-3 Jantje [Pieters] FRIK
geb. 4-2-1850 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 13-11-1941 te Ulrum (Zoutkamp), 91 jaar oud
dochter van: Pieter [Alderts] FRIK
Teuna [Alberts] RONDA
( VII-1-2 )
fam. 58: ( VI-22-74 )
  Zij trouwde op 13-6-1874 te Ulrum (HA-15) met:  
  Evert [Derks] BOL
geb. 28-9-1847 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 8-2-1916 te Ulrum (Zoutkamp), 68 jaar oud
zoon van: Derk [Everts] BOL
Reina Lutgerdina MEIJER
( VII-8-45 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1874).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk BOL geb. 29-9-1874 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-102) ( IX-2-4 )
  2. Pieter BOL geb. 19-12-1875 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-135) / ovl. 26-10-1943 te Groningen ( IX-2-6 )
  3. Hans BOL geb. 6-6-1877 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-67) ( IX-2-8 )
  4. Tunna BOL geb. 23-9-1878 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-95) / ovl. 29-8-1905 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-27) ( IX-2-10 )
  5. Reina Lutgerdina BOL geb. 15-5-1880 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-46) / ovl. 20-3-1961 te Groningen (OA-2111) ( IX-2-12 )
  6. Albert [Everts] BOL geb. 30-1-1882 te Ulrum / ovl. 16-2-1918 te Groningen ( IX-2-14 )
  7. Evert BOL geb. 6-7-1883 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-54) / ovl. 19-7-1883 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-2-16 )
  8. Trientje BOL geb. 8-8-1888 te Zoutkamp ( IX-2-18 )

VIII-1-4 Albert FRIK
geb. 6-9-1851 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Pieter [Alderts] FRIK
Teuna [Alberts] RONDA
( VII-1-2 )
fam. 58: ( VI-22-74 )

VIII-1-5 Annetta FRIK
geb. 14-7-1854 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 3-2-1938 te Ulrum (Zoutkamp), 83 jaar oud
dochter van: Pieter [Alderts] FRIK
Teuna [Alberts] RONDA
( VII-1-2 )
fam. 58: ( VI-22-74 )

VIII-2-6 Jacob FRIK
geb. ca 1854 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Evert [Alderts] FRIK
Melina Jacoba STAAL
( VII-1-4 )
  Hij trouwde op 30-4-1881 te Ulrum (HA-7) met:  
  Seigina VELLENGA
geb. ca 1859 te Delfzijl
dochter van: Klaas [Mennes] VELLENGA
Wijke [Jans] DIJK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan FRIK geb. 21-11-1898 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-3-19 )

VIII-3-8 Evert FRIK
geb. 7-8-1862 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 1-4-1951 te Zuidlaren (Dennenoord), 88 jaar oud
zoon van: Egbert FRIK
Anje [Wessels] KRUIZINGA
( VII-1-10 )
( VII-5-31 )

VIII-3-10 Wessel FRIK
geb. 10-6-1866 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 14-6-1940 te Ulrum (Zoutkamp), 74 jaar oud
zoon van: Egbert FRIK
Anje [Wessels] KRUIZINGA
( VII-1-10 )
( VII-5-31 )
  Hij trouwde op 25-6-1893 te Ulrum met:  
  Tietje Gezina RENSING
geb. 4-5-1868 te Nes
ovl. 6-5-1955 te Ulrum, 87 jaar oud
dochter van: Adrianus Cornelius RENSING
Hylkje KOLK

  Uit deze relatie  
  1. Hijlkje FRIK geb. 31-5-1894 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-4-20 )
  2. Anje FRIK geb. 9-3-1904 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-4-1904 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-4-21 )
  3. Anje FRIK geb. 14-12-1905 ( IX-4-22 )

VIII-4-12 Allerdina KREMER
geb. 3-5-1847 te Ezinge (Feerwerd)
dochter van: Roelf [Jacobs] KREMER
Jantje [Alderts] HOEKSEMA

( VII-2-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1870).
 
  Zij trouwde op 14-5-1870 te Ezinge (HA-7) met:  
  Jacob [Jans] WIERSEMA
geb. 4-8-1837 te Oldehove
zoon van: Harke [Jakobs] WIERSEMA
Elske [Mekkes] SLINGER

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1870).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WIERSEMA geb. 16-3-1879 te Ezinge / ovl. 26-6-1961 te Ezinge ( IX-5-24 )

VIII-4-14 Aldert KREMER
geb. 24-9-1849 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 31-5-1888 te Vierhuizen, 38 jaar oud
zoon van: Roelf [Jacobs] KREMER
Jantje [Alderts] HOEKSEMA

( VII-2-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1877).
 
  Hij trouwde op 14-4-1877 te Ulrum (HA-9) met:  
  Antje HAMSTRA
geb. 13-9-1852 te Burum
dochter van: Sytze [Harms] HAMSTRA
Henderika [Ekkes] HELMUS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1877), dagloonersche (1893).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonersche; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderikus KREMER geb. 7-11-1877 te Ezinge ( IX-6-25 )
  2. Sietse KREMER geb. 10-9-1879 te Vierhuizen ( IX-6-26 )
  3. Aaltje KREMER geb. 8-4-1882 te Vierhuizen / ovl. 1-5-1882 te Vierhuizen ( IX-6-27 )
  4. Roelf KREMER geb. 3-5-1883 te Vierhuizen ( IX-6-28 )
  5. Jan KREMER geb. 29-3-1887 te Vierhuizen / ovl. 24-12-1901 te Vierhuizen ( IX-6-29 )

VIII-5-15 Aagtje [Everts] KRUIZINGA
geb. 14-11-1861 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 15-12-1866 te Ulrum (Zoutkamp), 5 jaar oud
dochter van: Evert [Wessels] KRUIZENGA
Berendje [Everts] FRIK
( VII-5-28 )
( VIII-16-88 )

VIII-5-16 Evert [Everts] KRUIZINGA
geb. 4-9-1868 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 12-1-1942 te Ulrum (Zoutkamp), 73 jaar oud
zoon van: Evert [Wessels] KRUIZENGA
Berendje [Everts] FRIK
( VII-5-28 )
( VIII-16-88 )
  Hij trouwde op 31-5-1902 te Ulrum met:  
  Johanna [Onnes] PIER
geb. 22-9-1875 te Groningen
ovl. 16-7-1965 te Ulrum, 89 jaar oud
dochter van: Onne [Onnes] PIER
Aaltje DRAISMA

  Uit deze relatie  
  1. Berendje KRUIZINGA geb. 6-3-1907 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-8-1988 ( IX-7-30 )

VIII-5-17 Aagtje [Everts] KRUIZINGA
geb. 14-6-1871 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-11-1936 te Ulrum (Zoutkamp), 65 jaar oud
dochter van: Evert [Wessels] KRUIZENGA
Berendje [Everts] FRIK
( VII-5-28 )
( VIII-16-88 )
  Zij trouwde op 18-5-1895 te Ulrum met:  
  Gaele [Durks] POSTMA
geb. 2-7-1867 te Sneek
ovl. 24-2-1938 te Ulrum (Zoutkamp), 70 jaar oud
zoon van: Durk [Pieters] POSTMA
Akke [Simons] MIEDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Evert POSTMA geb. 25-5-1896 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-8-31 )
  2. Berendje POSTMA geb. 7-3-1898 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-8-32 )
  3. Durk Postma geb. 18-4-1900 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-8-33 )
  4. Akkelina POSTMA geb. 25-6-1903 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-8-34 )
  5. Gaele POSTMA geb. 28-1-1910 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-8-35 )

VIII-6-18 Geeske BOL
geb. 9-2-1839 te Ulrum
ovl. 21-8-1841 te Ulrum (Zoutkamp), 2 jaar oud
dochter van: Arend [Louwes] BOL
Ida [Garmts] RILLEMA
( VII-6-33 )

VIII-7-19 Louwe BOL
geb. 26-9-1829 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-65)
ovl. 1-8-1880 te Oostdongeradeel, 50 jaar oud
zoon van: Jan [Lourens] BOL
Anje [Roelfs] BORGMAN
( VII-6-34 )
fam. 55: ( IV-1-4 )
  Hij trouwde op 3-3-1860 te Oostdongeradeel (HA-006) met:  
  Grietje [jans] van der KOOI
geb. 8-12-1830 te Anjum
dochter van: Jan [Gerrits] van der KOOI
Renske [Pieters] DIJKSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1886).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BOL geb. 16-8-1860 te Anjum / ovl. 28-2-1941 te Ten Boer (Sint Annen) ( IX-9-36 )
  2. Anna BOL geb. 23-1-1864 te Anjum ( IX-9-37 )

VIII-7-20 Anna [Jans] BOL
geb. 8-8-1834 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-43)
ovl. 8-8-1841 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-32), 7 jaar oud
dochter van: Jan [Lourens] BOL
Anje [Roelfs] BORGMAN
( VII-6-34 )
fam. 55: ( IV-1-4 )

VIII-8-21 Geeske BOL
geb. 1-2-1822 te Zoutkamp
ovl. 9-5-1854 te Zoutkamp, 32 jaar oud
dochter van: Rijpke [Lourens] BOL
Korneliske van DIJKEN
( VII-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(582221)
 
  Zij trouwde op 28-12-1848 te Ulrum met:  
  Derk [Jans] BOS
geb. 28-12-1818 te Zoutkamp
ovl. 10-5-1895 te Zoutkamp, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] BOS
Geeske [Tonnis] HITMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jan BOS geb. 7-4-1849 te Zoutkamp / ovl. 10-5-1895 te Zoutkamp ( IX-10-39 )
  2. NN BOS geb. 25-4-1850 te Zoutkamp / ovl. 25-4-1850 te Zoutkamp ( IX-10-41 )
  3. Knelske BOS geb. 21-8-1851 te Zoutkamp / ovl. 9-1-1868 te Zoutkamp ( IX-10-43 )
  4. Gezina BOS geb. 13-12-1853 te Zoutkamp / ovl. 19-5-1854 te Zoutkamp ( IX-10-45 )

VIII-8-22 Jan BOL
geb. 21-2-1825 te Zoutkamp (GA-18)
ovl. 30-6-1866 te Zoutkamp, 41 jaar oud
zoon van: Rijpke [Lourens] BOL
Korneliske van DIJKEN
( VII-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(582222)
 
  Hij trouwde op 7-4-1855 te Ulrum met:  
  Pieterke SMID
geb. 9-9-1832 te Zoutkamp
ovl. 1-7-1866 te Zoutkamp, 33 jaar oud
dochter van: Pieter SMID
Ebeltje [Freerks] KLOOSTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Pieter BOL geb. 18-7-1855 te Zoutkamp ( IX-11-46 )
  2. Rijpke BOL geb. 22-8-1860 te Zoutkamp ( IX-11-47 )
  3. Freerk BOL geb. 18-7-1864 te Zoutkamp ( IX-11-48 )

VIII-8-23 Louwe BOL
geb. 13-4-1828 te Zoutkamp
ovl. 16-6-1913 te Delfzijl, 85 jaar oud
zoon van: Rijpke [Lourens] BOL
Korneliske van DIJKEN
( VII-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(582223)
 
  Hij trouwde op 6-2-1851 te Ulrum met:  
  Bouwke van DIJK
geb. 2-8-1826 te Leens
ovl. 7-6-1902 te Delfzijl, 75 jaar oud
dochter van: Jacob [Jacobs] van DIJK
Trientje [Edses] BOEKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Eise BOL geb. 13-9-1856 te Leens ( IX-12-49 )
  2. Korneliske BOL geb. 16-6-1859 te Leens ( IX-12-50 )

VIII-8-24 Elizabeth BOL
geb. 5-6-1830 te Zoutkamp
ovl. 30-3-1904 te Zoutkamp, 73 jaar oud
dochter van: Rijpke [Lourens] BOL
Korneliske van DIJKEN
( VII-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(582224)
 
  Zij trouwde op 28-12-1859 te Ulrum met:  
  Klaas WOLTHA
geb. 17-3-1831 te Leek (Maarslag)
ovl. 16-7-1877 te Zoutkamp, 46 jaar oud
zoon van: Jannes [Gerlofs] WOLTHA
Sjouwkje [Klasens] de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Jannes WOLTHA geb. 9-9-1860 te Zoutkamp / ovl. 19-3-1904 te Zoutkamp ( IX-13-52 )
  2. Kornelske WOLTHA geb. 9-7-1862 te Zoutkamp / ovl. 3-12-1942 te Zoutkamp ( IX-13-54 )
  3. Sjouktje WOLTHA geb. 12-7-1864 te Zoutkamp / ovl. 24-12-1866 te Zoutkamp ( IX-13-56 )
  4. Sjouktje WOLTHA geb. 14-10-1867 te Zoutkamp / ovl. 28-5-1948 te Zoutkamp ( IX-13-58 )
  5. Rijpke WOLTHA geb. 22-2-1870 te Zoutkamp / ovl. 13-9-1950 te Groningen ( IX-13-60 )
  6. Klaas WOLTHA geb. 15-8-1874 te Zoutkamp / ovl. 18-11-1956 te Opende ( IX-13-62 )

VIII-8-25 Egbert BOL
geb. 4-8-1834 te Zoutkamp
ovl. 13-4-1839 te Zoutkamp, 4 jaar oud
zoon van: Rijpke [Lourens] BOL
Korneliske van DIJKEN
( VII-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(582225) Overleden 4 jaar en 8 maanden oud.
 

VIII-8-26 Garmt BOL
geb. 7-5-1838 te Zoutkamp
ovl. 8-2-1919 te Zoutkamp, 80 jaar oud
zoon van: Rijpke [Lourens] BOL
Korneliske van DIJKEN
( VII-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(582226)
 

VIII-8-27 Egbert BOL
geb. 17-7-1842 te Zoutkamp
ovl. 20-5-1913 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: Rijpke [Lourens] BOL
Korneliske van DIJKEN
( VII-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(582227)
 
  Hij trouwde op 27-1-1866 te Ulrum met:  
  Aaltje KOOIJ
geb. 13-2-1844 te Vliedorp
ovl. 15-11-1901 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 57 jaar oud
dochter van: Ipe [Tjeerts] KOOIJ
Antje [Hendriks] FOLMER

  Uit deze relatie  
  1. Rijpke BOL geb. 20-3-1866 te Ulrum ( IX-14-63 )
  2. Antje BOL geb. 26-1-1868 te Vierhuizen ( IX-14-64 )
  3. Kornelske BOL geb. 27-11-1871 te Hornhuizen ( IX-14-65 )
  4. James BOL geb. 22-1-1882 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 14-8-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-14-66 )
  5. Grace BOL geb. ca 1888 te Illinois (U.S.A.) ( IX-14-67 )

VIII-9-29 Louwe [Egberts] BOL
geb. 12-10-1824 te Ulrum (GA-70)
ovl. 20-11-1852 te Ulrum (Zoutkamp), 28 jaar oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )
  Hij trouwde op 3-12-1849 te Ulrum met:  
  Aafke MATROOS
geb. 7-2-1826 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 21-5-1876 te Ulrum (Zoutkamp), 50 jaar oud
dochter van: Gerrit [Tammes] MATROOS
Grietje [Pieters] VISSER

  Uit deze relatie  
  1. Egbert BOL geb. 16-3-1850 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 4-9-1852 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-15-68 )
  2. Gerritje BOL geb. 12-10-1851 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 10-4-1935 te Vierhuizen ( IX-15-69 )

VIII-9-31 Pieter BOL
geb. 30-10-1826 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-69)
ovl. 2-12-1884 te Vierhuizen, 58 jaar oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )
  Hij trouwde op 4-8-1855 te Ulrum met:  
  Geertruida RUITER
geb. 11-12-1818 te Vierhuizen
ovl. 21-6-1872 te Vierhuizen, 53 jaar oud
dochter van: Otto [Jentes] RUITER
Anje PIETERS

  Uit deze relatie  
  1. Egbert BOL geb. 5-1-1856 te Vierhuizen ( IX-16-70 )
  2. Deitje BOL geb. 27-9-1858 te Vierhuizen / ovl. 10-7-1901 te Ulrum ( IX-16-71 )
  3. Sieger BOL geb. 16-8-1865 te Vierhuizen / ovl. 7-5-1875 te Vierhuizen ( IX-16-72 )

VIII-9-33 Jan BOL
geb. 28-8-1828 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-55)
ovl. 11-10-1853 te Ulrum (Zoutkamp), 25 jaar oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )

VIII-9-35 Jantje BOL
geb. 7-10-1830 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-63)
ovl. 12-5-1896 te Ulrum (Zoutkamp), 65 jaar oud
dochter van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )
  Zij trouwde op 23-6-1858 te Ulrum met:  
  Gerrit BUIS
geb. 16-4-1819 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 27-12-1867 te Ulrum (Zoutkamp), 48 jaar oud
zoon van: Jakob [Gerrits] BUIS
Janneke [Heines] BOSVELD

  Uit deze relatie  
  1. NN BUIS geb. 5-3-1859 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 5-3-1859 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-17-74 )
  2. Janneke BUIS geb. 4-3-1861 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 16-12-1884 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-17-76 )
  3. NN BUIS geb. 28-1-1864 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-1-1864 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-17-78 )
  4. NN BUIS geb. 15-6-1865 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-6-1865 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-17-80 )
  5. Johannes BUIS geb. 5-8-1866 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 4-8-1935 te Delfzijl ( IX-17-82 )

VIII-9-37 Gezina BOL
geb. 21-9-1832 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-51)
ovl. 20-3-1859 te Ulrum (Zoutkamp), 26 jaar oud
dochter van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )

VIII-9-39 Jakob BOL
geb. 11-10-1834 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-57)
ovl. 2-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp), 4 jaar oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )

VIII-9-41 Rijpke BOL
geb. 14-2-1837 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-15)
ovl. 7-3-1837 te Ulrum (Zoutkamp), 21 dagen oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )

VIII-9-43 Aldert BOL
geb. 22-4-1838 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-18)
ovl. 20-7-1904 te Ulrum (Zoutkamp), 66 jaar oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )
  Hij trouwde op 23-7-1864 te Ulrum met:  
  Aaltje ORSSEL
geb. 21-2-1840 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-1-1910 te Ulrum (Zoutkamp), 69 jaar oud
dochter van: Eisse [Harms] ORSSEL
Jacomina [Jans] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Mina BOL geb. 26-9-1864 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 9-10-1942 te Assen ( IX-18-83 )
  2. Egbert BOL geb. 8-2-1867 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 24-10-1940 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-18-84 )
  3. Eisse BOL geb. 12-4-1869 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-18-85 )
  4. Louwe BOL geb. 24-4-1871 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-6-1879 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-18-86 )
  5. Harm BOL geb. 19-8-1873 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 1-9-1878 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-18-87 )
  6. Jakob BOL geb. 3-7-1876 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-18-88 )
  7. Trijntje BOL geb. 9-10-1878 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-18-89 )
  8. Jantje BOL geb. 10-3-1885 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-18-90 )

VIII-9-45 Rijpkedina BOL
geb. 11-3-1840 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-29)
ovl. 10-4-1920 te Ulrum (Zoutkamp), 80 jaar oud
dochter van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )
  Zij trouwde op 27-1-1877 te Ulrum met:  
  Jakob BALK
geb. 28-1-1835 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 19-2-1909 te Ulrum (Zoutkamp), 74 jaar oud
zoon van: Hendrik [Waalkes] BALK
Anje [Johannes] BALK
fam. 69: ( III-1-2 )
fam. 69: ( III-2-6 )
  Uit deze relatie  
  1. Jacob BALK geb. 27-11-1864 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( V-3-4 )

VIII-9-47 Jacob BOL
geb. 11-4-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-25)
ovl. 17-11-1875 te Ulrum (Zoutkamp), 33 jaar oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )
  Hij trouwde op 9-6-1866 te Ulrum met:  
  Johanna BALK
geb. 24-9-1842 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. te Argentinië
dochter van: Hendrik [Waalkes] BALK
Anje [Johannes] BALK
fam. 69: ( III-1-2 )
fam. 69: ( III-2-6 )
  Uit deze relatie  
  1. Gezina BOL geb. 29-11-1863 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 16-8-1895 te Maassluis (ZH) ( IX-20-93 )
  2. Anje BOL geb. 28-9-1866 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-3-1891 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-20-94 )
  3. Jan BOL geb. 21-6-1869 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-20-95 )
  4. Hendrik BOL geb. 25-10-1871 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-20-96 )
  5. Meissina BOL geb. 6-4-1874 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-20-97 )

VIII-9-49 Sijger BOL
geb. 11-12-1844 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-74)
ovl. 2-11-1900 te Ulrum (Zoutkamp), 55 jaar oud
zoon van: Egbert [Louwes] BOL
Meiske [Pieters] FRIK
( VII-6-36 )
( VI-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1868), schipper (1894).
 
  Hij trouwde op 21-10-1868 te Ulrum (HA-17) met:  
  Jakomina BALK
geb. 12-12-1845 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 25-4-1932 te Ulrum (Zoukamp), 86 jaar oud
dochter van: Hendrik [Waalkes] BALK
Anje [Johannes] BALK
fam. 69: ( III-1-2 )
fam. 69: ( III-2-6 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BOL geb. 15-6-1868 te Ulrum (Zoukamp) / ovl. 31-7-1948 te Delfzijl ( IX-21-98 )
  2. Meiske BOL geb. ca 1871 te Leens (Zoutkamp) ( IX-21-99 )
  3. Johannes BOL geb. 19-1-1873 te Ulrum (Zoukamp) ( IX-21-100 )
  4. Louwe BOL geb. 17-3-1875 te Ulrum (Zoukamp) / ovl. 14-12-1880 te Ulrum (Zoukamp) ( IX-21-101 )
  5. Anje BOL geb. 16-3-1878 te Ulrum (Zoukamp) ( IX-21-102 )
  6. Louwe BOL geb. 1-4-1881 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 25-3-1966 te Ulrum ( IX-21-103 )
  7. Auktje BOL geb. 7-7-1884 te Ulrum (Zoukamp) / ovl. 22-12-1976 te Ulrum (Zoukamp) ( IX-21-104 )
  8. Sieger BOL geb. 3-12-1887 te Ulrum (Zoukamp) / ovl. 14-3-1961 te Ulrum ( IX-21-105 )

VIII-10-51 Ebel WILKENS
geb. 9-11-1828 te Ulrum
zoon van: Jannes [Ebels] WILKENS
Eltje BOL

( VII-6-37 )

VIII-13-76 Evert [Derks] BOL
geb. 28-9-1847 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 8-2-1916 te Ulrum (Zoutkamp), 68 jaar oud
zoon van: Derk [Everts] BOL
Reina Lutgerdina MEIJER
( VII-8-45 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1874).
 
  Hij trouwde op 13-6-1874 te Ulrum (HA-15) met:  
  Jantje [Pieters] FRIK
geb. 4-2-1850 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 13-11-1941 te Ulrum (Zoutkamp), 91 jaar oud
dochter van: Pieter [Alderts] FRIK
Teuna [Alberts] RONDA
( VII-1-2 )
fam. 58: ( VI-22-74 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk BOL geb. 29-9-1874 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-102) ( IX-2-4 )
  2. Pieter BOL geb. 19-12-1875 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-135) / ovl. 26-10-1943 te Groningen ( IX-2-6 )
  3. Hans BOL geb. 6-6-1877 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-67) ( IX-2-8 )
  4. Tunna BOL geb. 23-9-1878 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-95) / ovl. 29-8-1905 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-27) ( IX-2-10 )
  5. Reina Lutgerdina BOL geb. 15-5-1880 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-46) / ovl. 20-3-1961 te Groningen (OA-2111) ( IX-2-12 )
  6. Albert [Everts] BOL geb. 30-1-1882 te Ulrum / ovl. 16-2-1918 te Groningen ( IX-2-14 )
  7. Evert BOL geb. 6-7-1883 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-54) / ovl. 19-7-1883 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-2-16 )
  8. Trientje BOL geb. 8-8-1888 te Zoutkamp ( IX-2-18 )

VIII-14-77 Trientje LOOTS
geb. 20-11-1838 te Zoutkamp
ovl. 8-9-1854 te Zoutkamp, 15 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] LOOTS
Emke [Mennes] BEUKEMA
( VII-9-47 )
fam. 58: ( VI-41-120 )

VIII-14-78 Anje [Jans] LOOTS
geb. 16-1-1845 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-4-1914 te Zuidlaren, 69 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] LOOTS
Emke [Mennes] BEUKEMA
( VII-9-47 )
fam. 58: ( VI-41-120 )

VIII-15-79 Broer [Gerrits] LOOTS
geb. 21-6-1848 te Vierhuizen
ovl. 8-2-1930 te Ulrum, 81 jaar oud
zoon van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )

VIII-15-80 Rijpke LOOTS
geb. 2-11-1849 te Vierhuizen
ovl. 27-2-1934 te Vierhuizen, 84 jaar oud
zoon van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1870), dagloner (1875), daglooner (1897).
 
  Hij trouwde op 1-6-1870 te Ulrum (HA-10) met:  
  Trijntje DOORENBOS
geb. ca 1845 te Vliedorp
dochter van: Jacob [Gajes] DOORNBOS
Aafke [Rijkes] ZIJLEMA

fam. 58: ( VII-16-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1870), dagloonersche (1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje LOOTS geb. ca 1872 te Vierhuizen ( IX-27-141 )
  2. Roelf LOOTS geb. 16-1-1875 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-3) ( IX-27-142 )

VIII-15-81 Trientje LOOTS
geb. 13-11-1851 te Vierhuizen
ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen, 34 jaar oud
dochter van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )
  Zij trouwde (1) op 24-12-1879 te Ulrum met:  
  Aldert NIENHUIS
geb. 17-11-1853 te Hornhuizen
ovl. 6-3-1883 te op de Noordzee, 29 jaar oud
zoon van: Johannes [Pieters] NIENHUIS
Anje [Johannes] BRONKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Johannes NIENHUIS geb. 6-1-1881 te Vierhuizen / ovl. 26-3-1960 te Vierhuizen ( IX-28-144 )
  2. Roelf NIENHUIS geb. 29-3-1883 te Vierhuizen / ovl. 10-12-1944 te Zoutkamp ( IX-28-146 )
  Zij trouwde (2) op 5-5-1886 te Ulrum met:  
  Gerrit de VRIES
geb. 6-3-1843 te Vierhuizen
ovl. 26-3-1930 te Vierhuizen, 87 jaar oud
zoon van: Jan de VRIES
Luukje [Gerrits] BEUKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Luiktje [Gerrits] de VRIES geb. 30-8-1886 te Vierhuizen / ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen ( IX-28-148 )

VIII-15-82 Grietje LOOTS
geb. 22-2-1853 te Vierhuizen
ovl. 8-10-1923 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )

VIII-15-83 Martje LOOTS
geb. 6-11-1854 te Vierhuizen
ovl. 12-11-1854 te Vierhuizen, 6 dagen oud
dochter van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )

VIII-15-84 Menne LOOTS
geb. 16-10-1855 te Vierhuizen
ovl. 5-6-1888 te Vierhuizen, 32 jaar oud
zoon van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )

VIII-15-85 Martje LOOTS
geb. 24-11-1857 te Vierhuizen
ovl. 2-2-1944 te Vierhuizen, 86 jaar oud
dochter van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )

VIII-15-86 NN LOOTS
geb. 3-9-1861 te Vierhuizen
ovl. 3-9-1861 te Vierhuizen, 0 dagen oud
zoon van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-15-87 Luiktje [Roelfs] LOOTS
geb. 16-1-1863 te Vierhuizen
ovl. 14-2-1898 te Niekerk, 35 jaar oud
dochter van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )
  Zij trouwde op 5-5-1883 te Ulrum met:  
  Pieter [Willems] van DIJK
geb. 25-8-1858 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-12-1926 te Niekerk, 68 jaar oud
zoon van: Willem [Pieters] van DIJK
Trijntje Maria [Heines] BOSVELD

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1914).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje Maria van DIJK geb. 5-8-1883 te Vliedorp ( IX-29-150 )
  2. Willem van DIJK geb. ca 1884 te Ulrum ( IX-29-152 )
  3. Marten van DIJK geb. 21-4-1885 te Niekerk ( IX-29-154 )
  4. Roelf van DIJK geb. ca 1888 te Ulrum ( IX-29-156 )
  5. Menne [Pieters] van DIJK geb. ca 1889 te Niekerk ( IX-29-158 )
  6. Klaas van DIJK geb. 15-1-1896 te Niekerk ( IX-29-160 )

VIII-16-88 Berendje [Everts] FRIK
geb. 14-3-1834 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 21-9-1903 te Ulrum (Zoutkamp), 69 jaar oud
dochter van: Evert [Geerts] FRIK
Klaasien [Klasens] ZWART
( VII-10-52 )
  Zij trouwde op 22-10-1859 te Ulrum met:  
  Evert [Wessels] KRUIZENGA
geb. 20-2-1831 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 15-2-1904 te Ulrum (Zoutkamp), 72 jaar oud
zoon van: Wessel [Gosens] KRUIZINGA
Aagtje [Everts] BOL

( VI-2-15 )
  Uit deze relatie  
  1. Aagtje [Everts] KRUIZINGA geb. 14-11-1861 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-12-1866 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-5-15 )
  2. Evert [Everts] KRUIZINGA geb. 4-9-1868 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 12-1-1942 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-5-16 )
  3. Aagtje [Everts] KRUIZINGA geb. 14-6-1871 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-11-1936 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-5-17 )

VIII-17-89 Jacob BUITJES
geb. 27-12-1846 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 1-4-1923 te Ulrum (Zoutkamp), 76 jaar oud
zoon van: Marten [Abels] BUITJES
Saartje [Geerts] FRIK

( VII-10-53 )
  Hij trouwde op 15-10-1873 te Ulrum met:  
  Gerritje BOL
geb. 12-10-1851 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 10-4-1935 te Vierhuizen, 83 jaar oud
dochter van: Louwe [Egberts] BOL
Aafke MATROOS
( VIII-9-29 )
  Uit deze relatie  
  1. Berendje BUITJES geb. 1-12-1873 te Ulrum / ovl. 14-2-1874 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-162 )
  2. Berendje BUITJES geb. 24-1-1875 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 7-2-1915 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-164 )
  3. Aafke BUITJES geb. 4-10-1877 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-3-1966 te Ulrum ( IX-30-166 )
  4. Marten BUITJES geb. 4-11-1879 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-12-1903 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-168 )
  5. Louwina BUITJES geb. 22-8-1882 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 7-12-1957 te Ulrum ( IX-30-170 )
  6. Geert BUITJES geb. 11-12-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-88) / ovl. 16-4-1958 te Groningen ( IX-30-172 )
  7. Saartje BUITJES geb. 23-3-1888 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-174 )
  8. Aaltje BUITJES geb. 21-11-1891 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-176 )

VIII-18-90 Anje FRIK
geb. ca 1853 te Zoutkamp
dochter van: Lubbert [Geerts] FRIK
Engeltje VISSER
( VII-10-54 )
  Zij trouwde op 1-11-1871 te Ulrum (HA-28) met:  
  Pieter LAP
geb. ca 1851 te Zoutkamp
zoon van: Johannes [Pieters] LAP
Weike BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1871).
 
  Uit deze relatie  
  1. Weike LAP geb. 15-5-1872 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-6-1950 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-31-177 )
  2. Marten LAP geb. 10-10-1878 te Zoutkamp / ovl. 18-12-1964 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-31-178 )

  Generatie IX  
IX-1-2 Teuna Petronella Annetta KUIPER
geb. 18-2-1874 te Millingen
ovl. 4-3-1874 te Millingen, 14 dagen oud
dochter van: Arie KUIPER
Fenna FRIK

( VIII-1-1 )

IX-2-4 Derk BOL
geb. 29-9-1874 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-102)
zoon van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )

IX-2-6 Pieter BOL
geb. 19-12-1875 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-135)
ovl. 26-10-1943 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )
  Hij trouwde op 31-5-1900 te Eenrum met:  
  Luwina TEMPEL
geb. 1-8-1879 te Eenrum
dochter van: Kornelis [Jans] TEMPEL
Aafke HAAN

  Uit deze relatie  
  1. Jantje Cornelia BOL geb. 28-9-1900 te Groningen ( X-1-1 )
  2. Aaffiena Everdina BOL geb. 27-9-1903 te Groningen ( X-1-2 )
  3. Evert Dirk BOL geb. 9-2-1905 te Groningen ( X-1-3 )
  4. Kornelis Jan BOL geb. 11-3-1907 te Groningen / ovl. 27-11-1927 te Groningen ( X-1-4 )
  5. Reina Lutgerdina BOL geb. 26-9-1911 te Groningen ( X-1-5 )

IX-2-8 Hans BOL
geb. 6-6-1877 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-67)
zoon van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: visscher (1937).
 
  Hij trouwde op 11-4-1903 te Ulrum met:  
  Bouktje BEEREBOOM
geb. 8-12-1879 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Daniel [Roeters] BEEREBOOM
Berentje WEGMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jantje BOL geb. 6-9-1903 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-2-6 )
  2. Berendina BOL geb. 10-1-1905 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 31-1-1918 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-2-7 )
  3. Tunna BOL geb. 5-10-1906 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-2-8 )
  4. Daniel BOL geb. 23-8-1908 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-2-9 )
  5. Rena Lutgerdina BOL geb. 29-6-1913 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-2-10 )
  6. Evert BOL geb. 14-3-1917 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-2-11 )

IX-2-10 Tunna BOL
geb. 23-9-1878 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-95)
ovl. 29-8-1905 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-27), 26 jaar oud
dochter van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )
  Zij trouwde op 7-9-1904 te Ulrum (Zoutkamp) met:  
  Ewold van DIJKEN
geb. 20-6-1875 te Feerwerd
ovl. 5-6-1949 te Lagemeeden, 73 jaar oud
zoon van: Wolbert van DIJKEN
Jantje van der PLOEG


IX-2-12 Reina Lutgerdina BOL
geb. 15-5-1880 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-46)
ovl. 20-3-1961 te Groningen (OA-2111), 80 jaar oud
dochter van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )
  Zij trouwde met:  
  Drewes EVENHUIS
geb. 25-9-1880 te Groningen
zoon van: Jannes EVENHUIS
Hinderika Johanna JULSING

  Uit deze relatie  
  1. Jannes EVENHUIS geb. 20-8-1908 te Groningen / ovl. 21-5-1963 te Groningen ( X-3-13 )
  2. Evert EVENHUIS geb. 30-5-1912 te Groningen ( X-3-15 )
  3. Hendrik Johannes EVENHUIS geb. 7-6-1913 te Groningen / ovl. 22-6-1913 te Groningen ( X-3-17 )
  4. Henderika Johanna EVENHUIS geb. 7-6-1915 te Groningen ( X-3-19 )

IX-2-14 Albert [Everts] BOL
geb. 30-1-1882 te Ulrum
ovl. 16-2-1918 te Groningen, 36 jaar oud
zoon van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )
  Hij trouwde op 2-4-1904 te Ulrum met:  
  Afina Bouwina DUISTERWINKEL
geb. 28-7-1883 te Zoutkamp
ovl. 1-3-1915 te Groningen, 31 jaar oud
dochter van: Tjeert [Ekkes] DUISTERWINKEL
Grietje VISSER
fam. 79: ( IX-2-7 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje BOL geb. 18-7-1904 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-20 )
  2. Grietje BOL geb. 15-8-1905 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-21 )
  3. Evert BOL geb. 14-2-1907 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-22 )
  4. Bouktje BOL geb. 3-1-1909 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-23 )
  5. Rena Lutgerdina BOL geb. 14-11-1910 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-24 )
  6. Tjeerd BOL geb. 3-7-1912 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-25 )
  7. Derk BOL geb. 5-10-1913 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-26 )
  8. Ekke BOL geb. 12-2-1915 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-4-27 )

IX-2-16 Evert BOL
geb. 6-7-1883 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-54)
ovl. 19-7-1883 te Ulrum (Zoutkamp), 13 dagen oud
zoon van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )

IX-2-18 Trientje BOL
geb. 8-8-1888 te Zoutkamp
dochter van: Evert [Derks] BOL
Jantje [Pieters] FRIK
( VIII-13-76 )
( VIII-1-3 )

IX-3-19 Jan FRIK
geb. 21-11-1898 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob FRIK
Seigina VELLENGA
( VIII-2-6 )
  Hij trouwde op 13-12-1923 te Ulrum met:  
  Aaltje SMIT
geb. 28-1-1903 te Maastricht
dochter van: Gerrit SMIT
Mina BOL

( IX-18-83 )

IX-4-20 Hijlkje FRIK
geb. 31-5-1894 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Wessel FRIK
Tietje Gezina RENSING
( VIII-3-10 )
  Zij trouwde op 1-6-1922 te Ulrum met:  
  Tjeerd NIENHUIS
geb. 24-6-1894 te Ulrum
zoon van: Kornelis NIENHUIS
Jantje RIETEMA


IX-4-21 Anje FRIK
geb. 9-3-1904 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-4-1904 te Ulrum (Zoutkamp), 6 weken oud
dochter van: Wessel FRIK
Tietje Gezina RENSING
( VIII-3-10 )

IX-4-22 Anje FRIK
geb. 14-12-1905
dochter van: Wessel FRIK
Tietje Gezina RENSING
( VIII-3-10 )
  Zij trouwde op 27-8-1931 te Ulrum met:  
  Klaas JAGER
geb. 4-10-1902 te Ulrum
zoon van: Anne JAGER
Roelfke ELLENS


IX-5-24 Jan WIERSEMA
geb. 16-3-1879 te Ezinge
ovl. 26-6-1961 te Ezinge, 82 jaar oud
zoon van: Jacob [Jans] WIERSEMA
Allerdina KREMER

( VIII-4-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1903).
 
  Hij trouwde op 23-5-1903 te Ezinge (HA-8) met:  
  Antje KNOOP
geb. 7-11-1880 te Ezinge (Garnwerd)
ovl. 30-4-1957 te Ezinge, 76 jaar oud
dochter van: Jan KNOOP
Aaltje DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1903).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje WIERSEMA geb. 30-8-1905 te Ezinge ( X-5-28 )
  2. Allerdina WIERSEMA geb. 21-1-1907 te Ezinge ( X-5-29 )
  3. Jacob Jan WIERSEMA geb. 11-4-1910 te Ezinge ( X-5-30 )
  4. Jantina WIERSEMA geb. 28-4-1912 te Ezinge / ovl. 24-11-1913 te Ezinge ( X-5-31 )
  5. Jantina WIERSEMA geb. 30-12-1914 te Ezinge ( X-5-32 )
  6. Jan WIERSEMA geb. ca 1920 te Ezinge ( X-5-33 )

IX-6-25 Henderikus KREMER
geb. 7-11-1877 te Ezinge
zoon van: Aldert KREMER
Antje HAMSTRA
( VIII-4-14 )

IX-6-26 Sietse KREMER
geb. 10-9-1879 te Vierhuizen
zoon van: Aldert KREMER
Antje HAMSTRA
( VIII-4-14 )

IX-6-27 Aaltje KREMER
geb. 8-4-1882 te Vierhuizen
ovl. 1-5-1882 te Vierhuizen, 23 dagen oud
dochter van: Aldert KREMER
Antje HAMSTRA
( VIII-4-14 )

IX-6-28 Roelf KREMER
geb. 3-5-1883 te Vierhuizen
zoon van: Aldert KREMER
Antje HAMSTRA
( VIII-4-14 )

IX-6-29 Jan KREMER
geb. 29-3-1887 te Vierhuizen
ovl. 24-12-1901 te Vierhuizen, 14 jaar oud
zoon van: Aldert KREMER
Antje HAMSTRA
( VIII-4-14 )

IX-7-30 Berendje KRUIZINGA
geb. 6-3-1907 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-8-1988, 81 jaar oud
dochter van: Evert [Everts] KRUIZINGA
Johanna [Onnes] PIER
( VIII-5-16 )
  Zij trouwde op 7-2-1928 te Ulrum met:  
  Hendrik van der VEEN
geb. 2-10-1905 te Zuidhorn
ovl. 25-1-1983, 77 jaar oud
zoon van: Jan van der VEEN
Frouke KNOT


IX-8-31 Evert POSTMA
geb. 25-5-1896 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Gaele [Durks] POSTMA
Aagtje [Everts] KRUIZINGA

( VIII-5-17 )
  Hij trouwde op 25-6-1921 te Usquert met:  
  Antje MEDENDORP
geb. 8-2-1893 te Usquert
dochter van: Harmannus MEDENDORP
Grietje SLOB


IX-8-32 Berendje POSTMA
geb. 7-3-1898 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Gaele [Durks] POSTMA
Aagtje [Everts] KRUIZINGA

( VIII-5-17 )
  Zij trouwde op 9-6-1927 te Ulrum met:  
  Luurt [Klasen] DIJKSTRA
geb. 14-6-1897 te Zuurdijk
zoon van: Ties DIJKSTRA
Jantje ACHTERHOF


IX-8-33 Durk Postma
geb. 18-4-1900 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Gaele [Durks] POSTMA
Aagtje [Everts] KRUIZINGA

( VIII-5-17 )
  Hij trouwde op 11-4-1929 te Ulrum met:  
  Geziena Hillegiena TOXOPEUS
geb. 20-10-1906 te Delfzijl
dochter van: Jelte TOXOPEUS
Aaltje VALK

  Uit deze relatie  
  1. Jelte POSTMA geb. ca 1932 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 8-8-1952 te Oldehove ( X-6-34 )

IX-8-34 Akkelina POSTMA
geb. 25-6-1903 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Gaele [Durks] POSTMA
Aagtje [Everts] KRUIZINGA

( VIII-5-17 )
  Zij trouwde op 2-8-1923 te Ulrum met:  
  Hendrik SMITH
geb. 21-9-1897 te Groningen
zoon van: Eije SMITH
Sietske KRAMER


IX-8-35 Gaele POSTMA
geb. 28-1-1910 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Gaele [Durks] POSTMA
Aagtje [Everts] KRUIZINGA

( VIII-5-17 )
  Hij trouwde op 4-9-1934 te Ulrum met:  
  Dorothea LUKKIEN
geb. ca 1913 te Harlingen
dochter van: Vijko LUKKIEN
Minke EERKES


IX-9-36 Jan BOL
geb. 16-8-1860 te Anjum
ovl. 28-2-1941 te Ten Boer (Sint Annen), 80 jaar oud
zoon van: Louwe BOL
Grietje [jans] van der KOOI
( VIII-7-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1886).
 
  Hij trouwde op 22-5-1886 te Ulrum (HA-16) met:  
  Elsien HOFMAN
geb. 2-4-1863 te Niekerk
ovl. 24-5-1940 te Ten Boer (Sint Annen), 77 jaar oud
dochter van: Hendrik [Arends] SLUIS HOFMAN
Itje HOFMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1886).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Louwe BOL geb. 23-7-1887 te Ulrum / ovl. 24-10-1964 te Ten Boer (Sint Annen) ( X-7-35 )
  2. Hendrik BOL geb. 22-12-1889 te Ulrum ( X-7-36 )
  3. Grietje BOL geb. 28-10-1892 te Leens / ovl. 22-9-1965 te Groningen ( X-7-37 )
  4. Ido BOL geb. 14-11-1895 te Leens ( X-7-38 )
  5. NN BOL geb. 18-8-1897 te Leens / ovl. 18-8-1897 te Leens ( X-7-39 )
  6. Anneco BOL geb. 11-7-1899 te Leens / ovl. 6-11-1961 te Groningen ( X-7-40 )

IX-9-37 Anna BOL
geb. 23-1-1864 te Anjum
dochter van: Louwe BOL
Grietje [jans] van der KOOI
( VIII-7-19 )
  Zij trouwde op 11-5-1884 te Monnickendam met:  
  Arend NIJMEIJER
geb. 31-12-1853 te Hoogeveen (Noord)
zoon van: Jan NIJMEIJER
Hendrikje STOTER

  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje NIJMEIJER geb. ca 1884 te Monnickendam ( X-8-42 )
  2. Grietje NIJMEIJER geb. ca 1886 te Monnickendam ( X-8-44 )
  3. Jantina NIJMEIJER geb. ca 1888 te Monnickendam ( X-8-46 )

IX-10-39 Jan BOS
geb. 7-4-1849 te Zoutkamp
ovl. 10-5-1895 te Zoutkamp, 46 jaar oud
zoon van: Derk [Jans] BOS
Geeske BOL

( VIII-8-21 )

IX-10-41 NN BOS
geb. 25-4-1850 te Zoutkamp
ovl. 25-4-1850 te Zoutkamp, 0 dagen oud
zoon van: Derk [Jans] BOS
Geeske BOL

( VIII-8-21 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-10-43 Knelske BOS
geb. 21-8-1851 te Zoutkamp
ovl. 9-1-1868 te Zoutkamp, 16 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] BOS
Geeske BOL

( VIII-8-21 )

IX-10-45 Gezina BOS
geb. 13-12-1853 te Zoutkamp
ovl. 19-5-1854 te Zoutkamp, 5 maand oud
dochter van: Derk [Jans] BOS
Geeske BOL

( VIII-8-21 )

IX-11-46 Pieter BOL
geb. 18-7-1855 te Zoutkamp
zoon van: Jan BOL
Pieterke SMID
( VIII-8-22 )
  Persoonlijke informatie
(5822221) Pieter emigreerde met zijn gezin naar de U.S.A. in 1881. In de U.S.A. zijn nog geen gegevens van het gezin gevonden.
 
  Hij trouwde op 26-10-1878 te Ulrum met:  
  Hindriktje POSTEMA
geb. 23-6-1851 te Noordhorn
dochter van: Marten [Jakobs] POSTEMA
Hiltje [Meints] van DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Pieterke BOL geb. 12-5-1880 te Ulrum ( X-9-47 )

IX-11-47 Rijpke BOL
geb. 22-8-1860 te Zoutkamp
zoon van: Jan BOL
Pieterke SMID
( VIII-8-22 )
  Persoonlijke informatie
(5822222)
 

IX-11-48 Freerk BOL
geb. 18-7-1864 te Zoutkamp
zoon van: Jan BOL
Pieterke SMID
( VIII-8-22 )
  Persoonlijke informatie
(5822223)
 

IX-12-49 Eise BOL
geb. 13-9-1856 te Leens
zoon van: Louwe BOL
Bouwke van DIJK
( VIII-8-23 )
  Persoonlijke informatie
(5822231) Beroep: zeeloods (1886).
 
  Hij trouwde op 18-11-1885 te Delfzijl met:  
  Hinderkien BAKKER
geb. 9-10-1859 te Foxhol
dochter van: Johannes BAKKER
Korneliske EITSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Bouwina BOL geb. 11-12-1886 te Delfzijl (GA-183) ( X-10-48 )

IX-12-50 Korneliske BOL
geb. 16-6-1859 te Leens
dochter van: Louwe BOL
Bouwke van DIJK
( VIII-8-23 )
  Persoonlijke informatie
(5822232)
 

IX-13-52 Jannes WOLTHA
geb. 9-9-1860 te Zoutkamp
ovl. 19-3-1904 te Zoutkamp, 43 jaar oud
zoon van: Klaas WOLTHA
Elizabeth BOL

( VIII-8-24 )
  Persoonlijke informatie
(5822241)
 

IX-13-54 Kornelske WOLTHA
geb. 9-7-1862 te Zoutkamp
ovl. 3-12-1942 te Zoutkamp, 80 jaar oud
dochter van: Klaas WOLTHA
Elizabeth BOL

( VIII-8-24 )
  Persoonlijke informatie
(5822242)
 
  Zij trouwde op 16-6-1894 te Ulrum met:  
  Anne van der SCHAAF
geb. ca 1865 te Westergeest
ovl. 23-8-1950 te Zoutkamp
zoon van: Johannes [Jans] van der SCHAAF
Jantje [Harms] ZIJLSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje van der SCHAAF geb. 15-7-1888 te Zoutkamp ( X-11-50 )
  2. Elizabeth van der SCHAAF geb. 20-4-1890 te Zoutkamp ( X-11-52 )
  3. Johanna van der SCHAAF geb. 4-9-1893 te Zoutkamp ( X-11-54 )
  4. Klazina van der SCHAAF geb. 30-9-1897 te Zoutkamp / ovl. 30-9-1898 te Zoutkamp ( X-11-56 )
  5. Klaas van der SCHAAF geb. 6-3-1900 te Zoutkamp / ovl. 9-10-1901 te Zoutkamp ( X-11-58 )

IX-13-56 Sjouktje WOLTHA
geb. 12-7-1864 te Zoutkamp
ovl. 24-12-1866 te Zoutkamp, 2 jaar oud
dochter van: Klaas WOLTHA
Elizabeth BOL

( VIII-8-24 )
  Persoonlijke informatie
(5822243)
 

IX-13-58 Sjouktje WOLTHA
geb. 14-10-1867 te Zoutkamp
ovl. 28-5-1948 te Zoutkamp, 80 jaar oud
dochter van: Klaas WOLTHA
Elizabeth BOL

( VIII-8-24 )
  Persoonlijke informatie
(5822244)
 
  Zij trouwde op 6-9-1890 te Ulrum met:  
  Enne BENES
geb. 30-11-1863 te Aduarderzijl
ovl. 18-5-1919 te Zoutkamp, 55 jaar oud
zoon van: Marten [Garms] BENES
Arendina [Ennes] KRAAI

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth BENES geb. 5-12-1887 te Zoutkamp / ovl. 5-6-1973 ( X-12-60 )
  2. Marten BENES geb. 29-8-1889 te Ulrum / ovl. 12-11-1972 te Eenrum ( X-12-62 )
  3. Arendina BENES geb. 8-2-1891 te Ulrum / ovl. 4-12-1980 te Ulrum ( X-12-64 )
  4. Klazina BENES geb. 3-4-1892 te Ulrum ( X-12-66 )
  5. Jan BENES geb. 12-2-1894 te Ulrum / ovl. 16-2-1953 te Zoutkamp ( X-12-68 )
  6. Klaas Jannes BENES geb. 7-8-1896 te Ulrum ( X-12-70 )
  7. Grietje BENES geb. 30-3-1898 te Ulrum ( X-12-72 )
  8. Jannes BENES geb. 28-1-1901 te Zoutkamp ( X-12-74 )
  9. Gerben BENES geb. 17-2-1903 te Zoutkamp ( X-12-76 )
  10. Kornelia BENES geb. 16-9-1905 te Zoutkamp / ovl. 2-11-1910 te Groningen ( X-12-78 )
  11. Enne BENES geb. 20-9-1907 te Zoutkamp ( X-12-80 )

IX-13-60 Rijpke WOLTHA
geb. 22-2-1870 te Zoutkamp
ovl. 13-9-1950 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Klaas WOLTHA
Elizabeth BOL

( VIII-8-24 )
  Persoonlijke informatie
(5822245)
 
  Hij trouwde op 23-5-1891 te Ulrum met:  
  Trijntje NANNINGA
geb. 16-2-1870 te Houwerzijl
ovl. 25-10-1950 te Vierhuizen, 80 jaar oud
dochter van: Pieter NANNINGA
Grietje DOORENBOS

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth WOLTHA geb. 9-8-1891 te Houwerzijl / ovl. 11-4-1968 ( X-13-81 )
  2. Pieter WOLTHA geb. 9-8-1892 te Zuurdijk / ovl. 31-12-1958 te Leens ( X-13-82 )
  3. Grietje WOLTHA geb. 13-8-1894 te Zuurdijk / ovl. 14-6-1952 te Groningen ( X-13-83 )
  4. Klasina WOLTHA geb. 25-7-1896 te Zuurdijk / ovl. 31-5-1967 te Groningen ( X-13-84 )
  5. Klaas WOLTHA geb. 8-1-1899 te Zuurdijk / ovl. 20-9-1980 te Warfhuizen ( X-13-85 )
  6. Jacob WOLTHA geb. 5-4-1901 te Zuurdijk ( X-13-86 )
  7. NN WOLTHA geb. 3-6-1902 te Zuurdijk / ovl. 3-6-1902 te Zuurdijk ( X-13-87 )
  8. Jannes WOLTHA geb. 19-7-1904 te Vierhuizen / ovl. 18-2-1987 ( X-13-88 )
  9. Trientje WOLTHA geb. 27-2-1907 te Vierhuizen / ovl. 11-4-1996 ( X-13-89 )
  10. Kornelia WOLTHA geb. 25-6-1912 te Vierhuizen / ovl. 7-7-1976 ( X-13-90 )
  11. NN WOLTHA geb. 17-10-1917 te Vierhuizen / ovl. 17-10-1917 te Vierhuizen ( X-13-91 )
  12. Sjouktje WOLTHA geb. 2-9-1919 te Vierhuizen ( X-13-92 )

IX-13-62 Klaas WOLTHA
geb. 15-8-1874 te Zoutkamp
ovl. 18-11-1956 te Opende, 82 jaar oud
zoon van: Klaas WOLTHA
Elizabeth BOL

( VIII-8-24 )
  Persoonlijke informatie
(5822246) Klaas was niet gehuwd.
 

IX-14-63 Rijpke BOL
geb. 20-3-1866 te Ulrum
zoon van: Egbert BOL
Aaltje KOOIJ
( VIII-8-27 )

IX-14-64 Antje BOL
geb. 26-1-1868 te Vierhuizen
dochter van: Egbert BOL
Aaltje KOOIJ
( VIII-8-27 )

IX-14-65 Kornelske BOL
geb. 27-11-1871 te Hornhuizen
dochter van: Egbert BOL
Aaltje KOOIJ
( VIII-8-27 )

IX-14-66 James BOL
geb. 22-1-1882 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 14-8-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 28 jaar oud
zoon van: Egbert BOL
Aaltje KOOIJ
( VIII-8-27 )

IX-14-67 Grace BOL
geb. ca 1888 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Egbert BOL
Aaltje KOOIJ
( VIII-8-27 )

IX-15-68 Egbert BOL
geb. 16-3-1850 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 4-9-1852 te Ulrum (Zoutkamp), 2 jaar oud
zoon van: Louwe [Egberts] BOL
Aafke MATROOS
( VIII-9-29 )

IX-15-69 Gerritje BOL
geb. 12-10-1851 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 10-4-1935 te Vierhuizen, 83 jaar oud
dochter van: Louwe [Egberts] BOL
Aafke MATROOS
( VIII-9-29 )
  Zij trouwde op 15-10-1873 te Ulrum met:  
  Jacob BUITJES
geb. 27-12-1846 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 1-4-1923 te Ulrum (Zoutkamp), 76 jaar oud
zoon van: Marten [Abels] BUITJES
Saartje [Geerts] FRIK

( VII-10-53 )
  Uit deze relatie  
  1. Berendje BUITJES geb. 1-12-1873 te Ulrum / ovl. 14-2-1874 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-162 )
  2. Berendje BUITJES geb. 24-1-1875 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 7-2-1915 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-164 )
  3. Aafke BUITJES geb. 4-10-1877 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-3-1966 te Ulrum ( IX-30-166 )
  4. Marten BUITJES geb. 4-11-1879 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-12-1903 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-168 )
  5. Louwina BUITJES geb. 22-8-1882 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 7-12-1957 te Ulrum ( IX-30-170 )
  6. Geert BUITJES geb. 11-12-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-88) / ovl. 16-4-1958 te Groningen ( IX-30-172 )
  7. Saartje BUITJES geb. 23-3-1888 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-174 )
  8. Aaltje BUITJES geb. 21-11-1891 te Ulrum (Zoutkamp) ( IX-30-176 )

IX-16-70 Egbert BOL
geb. 5-1-1856 te Vierhuizen
zoon van: Pieter BOL
Geertruida RUITER
( VIII-9-31 )
  Hij trouwde op 15-5-1880 te Ulrum met:  
  Hilje NOOR
geb. 6-4-1857 te Hornhuizen
dochter van: Johannes NOOR
Grietje BOLHEEM

  Uit deze relatie  
  1. Pieter BOL geb. 23-4-1881 te Vierhuizen ( X-14-93 )
  2. Geertruida BOL geb. 9-10-1883 te Vierhuizen ( X-14-95 )
  3. Johannes BOL geb. 9-10-1883 te Vierhuizen ( X-14-94 )
  4. Jan BOL geb. 6-12-1886 te Vierhuizen ( X-14-96 )

IX-16-71 Deitje BOL
geb. 27-9-1858 te Vierhuizen
ovl. 10-7-1901 te Ulrum, 42 jaar oud
dochter van: Pieter BOL
Geertruida RUITER
( VIII-9-31 )
  Zij trouwde (1) op 24-5-1884 te Ulrum met:  
  Remees MODDERMAN
geb. 11-5-1857 te Vliedorp
ovl. 9-12-1892 te Ulrum, 35 jaar oud
zoon van: Jan [Remees] MODDERMAN
Maria [Remees] POR

  Uit deze relatie  
  1. Jan MODDERMAN geb. 10-8-1886 te Vierhuizen ( X-15-98 )
  2. Pieter MODDERMAN geb. 24-5-1891 te Ulrum / ovl. 17-6-1949 te Ulrum ( X-15-100 )
  Zij trouwde (2) op 12-9-1896 te Ulrum (HA-29) met:  
  Wilem KERKSTRA
geb. 18-11-1847 te Kollum
ovl. 16-7-1932 te Ulrum, 84 jaar oud
zoon van: Okke [Jans] KERKSTRA
Antje [Jans] HAAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1896).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 48 jaar, bruid 37 jaar. Weduwnaar van Jantje Hoekstra; weduwe van Remees Modderman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida KERKSTRA geb. 12-1-1898 te Ulrum ( X-15-102 )
  2. Sietske KERKSTRA geb. 20-5-1901 te Ulrum ( X-15-104 )

IX-16-72 Sieger BOL
geb. 16-8-1865 te Vierhuizen
ovl. 7-5-1875 te Vierhuizen, 9 jaar oud
zoon van: Pieter BOL
Geertruida RUITER
( VIII-9-31 )

IX-17-74 NN BUIS
geb. 5-3-1859 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 5-3-1859 te Ulrum (Zoutkamp), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit BUIS
Jantje BOL

( VIII-9-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-17-76 Janneke BUIS
geb. 4-3-1861 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 16-12-1884 te Ulrum (Zoutkamp), 23 jaar oud
dochter van: Gerrit BUIS
Jantje BOL

( VIII-9-35 )

IX-17-78 NN BUIS
geb. 28-1-1864 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-1-1864 te Ulrum (Zoutkamp), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit BUIS
Jantje BOL

( VIII-9-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-17-80 NN BUIS
geb. 15-6-1865 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 15-6-1865 te Ulrum (Zoutkamp), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit BUIS
Jantje BOL

( VIII-9-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-17-82 Johannes BUIS
geb. 5-8-1866 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 4-8-1935 te Delfzijl, 68 jaar oud
zoon van: Gerrit BUIS
Jantje BOL

( VIII-9-35 )
  Hij trouwde op 18-1-1888 te Ulrum met:  
  Trientje Maria VISSER
geb. 24-12-1868 te Leek
ovl. 21-6-1954 te Delfzijl, 85 jaar oud
dochter van: Tamme VISSER
Anna MEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Jantje BUIS geb. 16-3-1888 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-16-105 )

IX-18-83 Mina BOL
geb. 26-9-1864 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 9-10-1942 te Assen, 78 jaar oud
dochter van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )
  Zij trouwde op 13-2-1892 te Ulrum met:  
  Gerrit SMIT
geb. 1-3-1864 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Gerrit SMIT
Auktje MATROOS

  Uit deze relatie  
  1. Aukje SMIT geb. 16-12-1892 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 23-9-1946 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-17-107 )
  2. Aldert SMIT geb. 11-12-1898 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-17-109 )
  3. Aaltje SMIT geb. 28-1-1903 te Maastricht ( X-17-111 )

IX-18-84 Egbert BOL
geb. 8-2-1867 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 24-10-1940 te Ulrum (Zoutkamp), 73 jaar oud
zoon van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )
  Hij trouwde op 27-5-1893 te Ulrum met:  
  Weike LAP
geb. 15-5-1872 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 6-6-1950 te Ulrum (Zoutkamp), 78 jaar oud
dochter van: Pieter LAP
Anje FRIK

( VIII-18-90 )
  Uit deze relatie  
  1. Aldert BOL geb. 8-9-1893 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-10-1893 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-113 )
  2. Anje BOL geb. 26-11-1894 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-6-1919 te Groningen ( X-18-115 )
  3. Aldert BOL geb. 11-1-1896 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 25-9-1898 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-117 )
  4. Aaltje BOL geb. 17-8-1897 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 13-4-1961 te Ulrum ( X-18-119 )
  5. Pieterke BOL geb. 8-2-1899 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-121 )
  6. Aldert BOL geb. 14-2-1900 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-6-1906 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-123 )
  7. Pieter BOL geb. 25-12-1901 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-125 )
  8. Louwe BOL geb. 7-2-1903 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-127 )
  9. Jacob BOL geb. 24-4-1904 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 27-9-1966 te Groningen ( X-18-129 )
  10. Alderdina BOL geb. 13-12-1906 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-131 )
  11. Engeltje BOL geb. 21-9-1908 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-133 )
  12. Trijntje BOL geb. 16-11-1913 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-135 )

IX-18-85 Eisse BOL
geb. 12-4-1869 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )

IX-18-86 Louwe BOL
geb. 24-4-1871 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-6-1879 te Ulrum (Zoutkamp), 8 jaar oud
zoon van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )

IX-18-87 Harm BOL
geb. 19-8-1873 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 1-9-1878 te Ulrum (Zoutkamp), 5 jaar oud
zoon van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )

IX-18-88 Jakob BOL
geb. 3-7-1876 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )

IX-18-89 Trijntje BOL
geb. 9-10-1878 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1906).
 
  Zij trouwde op 30-5-1906 te Ulrum (HA-17) met:  
  Thijs BUITJES
geb. 10-1-1873 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 14-1-1961 te Ulrum, 88 jaar oud
zoon van: Abel BUITJES
Anje DIJKHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: visscher (1906).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje BUITJES geb. 20-6-1907 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-19-137 )
  2. Aldert BUITJES geb. 29-12-1910 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-19-139 )
  3. Abel Marten BUITJES geb. 28-2-1916 te Zoutkamp ( X-19-141 )
  4. Aaltje BUITJES geb. 28-8-1917 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-19-143 )

IX-18-90 Jantje BOL
geb. 10-3-1885 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )
  Zij trouwde op 16-6-1917 te Ulrum met:  
  Luite KOOPMANS
geb. 12-5-1882 te Delstrahuizen
zoon van: Nanne KOOPMANS
Baukje LEEUW


IX-20-93 Gezina BOL
geb. 29-11-1863 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 16-8-1895 te Maassluis (ZH), 31 jaar oud
dochter van: Jacob BOL
Johanna BALK
( VIII-9-47 )
fam. 69: ( IV-2-6 )
  Zij trouwde op 31-12-1891 te Maassluis (ZH) met:  
  Dirk BOS
geb. ca 1863 te Haarlemmermeer
zoon van: Zeger [Goossens] BOS
Gerritje STOL

  Uit deze relatie  
  1. Zeger [Goossens] BOS geb. 24-8-1892 te Maassluis (ZH) ( X-21-152 )

IX-20-94 Anje BOL
geb. 28-9-1866 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-3-1891 te Ulrum (Zoutkamp), 24 jaar oud
dochter van: Jacob BOL
Johanna BALK
( VIII-9-47 )
fam. 69: ( IV-2-6 )
  Zij trouwde op 9-11-1889 te Ulrum met:  
  Jacob VISSER
geb. 21-12-1860 te Anjum
zoon van: Jacob [Rienks] VISSER
Nieske [Jacobs] BALK

fam. 69: ( IV-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Jacob VISSER geb. 10-3-1890 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( VI-1-1 )

IX-20-95 Jan BOL
geb. 21-6-1869 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob BOL
Johanna BALK
( VIII-9-47 )
fam. 69: ( IV-2-6 )

IX-20-96 Hendrik BOL
geb. 25-10-1871 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob BOL
Johanna BALK
( VIII-9-47 )
fam. 69: ( IV-2-6 )

IX-20-97 Meissina BOL
geb. 6-4-1874 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Jacob BOL
Johanna BALK
( VIII-9-47 )
fam. 69: ( IV-2-6 )

IX-21-98 Hendrik BOL
geb. 15-6-1868 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 31-7-1948 te Delfzijl, 80 jaar oud
zoon van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )
  Hij trouwde op 25-4-1896 te Ulrum met:  
  Stientje de VRIES
geb. 13-1-1876 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 16-4-1963 te Groningen, 87 jaar oud
dochter van: Joost de VRIES
Elizabeth LOOTS

  Uit deze relatie  
  1. Jacomina BOL geb. 19-10-1897 te Ulrum (Zoukamp) ( X-23-155 )
  2. Joost BOL geb. 10-2-1899 te Ulrum (Zoukamp) / ovl. 30-11-1991 te Delfzijl ( X-23-156 )
  3. Elizabeth BOL geb. 28-1-1908 te Ulrum (Zoukamp) ( X-23-157 )

IX-21-99 Meiske BOL
geb. ca 1871 te Leens (Zoutkamp)
dochter van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1894).
 
  Zij trouwde op 4-10-1894 te Leens (HA-32) met:  
  Tobias van DIJK
geb. ca 1869 te Leens (Warfhuizen)
ovl. te Zuurdijk
zoon van: Siert van DIJK
Anna BLOEM

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1894).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anne van DIJK geb. 4-2-1896 te Zuurdijk ( X-24-159 )

IX-21-100 Johannes BOL
geb. 19-1-1873 te Ulrum (Zoukamp)
zoon van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )

IX-21-101 Louwe BOL
geb. 17-3-1875 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 14-12-1880 te Ulrum (Zoukamp), 5 jaar oud
zoon van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )

IX-21-102 Anje BOL
geb. 16-3-1878 te Ulrum (Zoukamp)
dochter van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )
  Zij trouwde op 27-3-1897 te Ulrum met:  
  Ties BOS
geb. 23-8-1876 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 18-8-1953 te Ulrum (Zoukamp), 76 jaar oud
zoon van: Jan BOS
Antje SNIJDERS

  Uit deze relatie  
  1. Jan BOS geb. 5-7-1897 te Ulrum (Zoukamp) / ovl. 17-8-1960 te Ulrum (Zoukamp) ( X-25-161 )
  2. Jacomina BOS geb. 13-8-1902 te Ulrum (Zoukamp) ( X-25-163 )

IX-21-103 Louwe BOL
geb. 1-4-1881 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 25-3-1966 te Ulrum, 84 jaar oud
zoon van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeevisscher (1907), sluisknecht (1941)
 
  Hij trouwde op 4-5-1907 te Ulrum (HA-13) met:  
  Berendje BUIS
geb. 6-4-1877 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 4-1-1958 te Ulrum, 80 jaar oud
dochter van: Freerk BUIS
Aafke VISSER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sijgerlida BOL geb. 28-8-1908 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-26-164 )
  2. Freerk BOL geb. 24-12-1914 te Zoutkamp ( X-26-165 )

IX-21-104 Auktje BOL
geb. 7-7-1884 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 22-12-1976 te Ulrum (Zoukamp), 92 jaar oud
dochter van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )
  Zij trouwde met:  
  Heinrich Johann REINDERS
geb. 1-8-1879 te Emden (Dld)
ovl. 2-12-1922 te Bremerhaven (Dld), 43 jaar oud

IX-21-105 Sieger BOL
geb. 3-12-1887 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 14-3-1961 te Ulrum, 73 jaar oud
zoon van: Sijger BOL
Jakomina BALK
( VIII-9-49 )
fam. 69: ( IV-2-7 )
  Hij trouwde op 4-1-1913 te Ulrum met:  
  Anna VELLENGA
geb. 6-1-1899 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 7-4-1966 te Ulrum, 67 jaar oud
dochter van: Jan VELLENGA
Wilhelmina BOSVELD

  Uit deze relatie  
  1. Sieger Jan BOL geb. 24-5-1914 te Ulrum ( X-27-166 )
  2. Wilhelmina BOL geb. 10-9-1916 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-27-167 )

IX-27-141 Grietje LOOTS
geb. ca 1872 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke LOOTS
Trijntje DOORENBOS
( VIII-15-80 )
fam. 58: ( VIII-13-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1897).
 
  Zij trouwde op 20-11-1897 te Ulrum (HA-27) met:  
  Hein TUMA
geb. ca 1873 te Engwierum
zoon van: Jacob TUMA
Sjouktje [Heins] KEMPENAAR

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke TUMA geb. 20-4-1901 te Vierhuizen ( X-39-235 )

IX-27-142 Roelf LOOTS
geb. 16-1-1875 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-3)
zoon van: Rijpke LOOTS
Trijntje DOORENBOS
( VIII-15-80 )
fam. 58: ( VIII-13-32 )
  Hij trouwde op 20-5-1899 te Ulrum (HA-11) met:  
  Alida LASTHUIS
geb. ca 1872 te Ulrum
dochter van: Frans LASTHUIS
Eltje van ZWOL

fam. 47: ( IV-6-35 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 

IX-28-144 Johannes NIENHUIS
geb. 6-1-1881 te Vierhuizen
ovl. 26-3-1960 te Vierhuizen, 79 jaar oud
zoon van: Aldert NIENHUIS
Trientje LOOTS

( VIII-15-81 )
  Hij trouwde op 6-3-1907 te Ulrum met:  
  Johanna LASTHUIS
geb. 15-10-1882 te Ulrum
dochter van: Frans LASTHUIS
Eltje van ZWOL

fam. 47: ( IV-6-35 )
  Uit deze relatie  
  1. Albertus Franciscus NIENHUIS geb. 29-5-1908 te Vierhuizen / ovl. 3-10-1933 te Groningen ( X-40-236 )
  2. Franciscus NIENHUIS geb. 20-6-1911 te Vierhuizen ( X-40-237 )
  3. Roelf NIENHUIS geb. 3-2-1915 te Vierhuizen ( X-40-238 )

IX-28-146 Roelf NIENHUIS
geb. 29-3-1883 te Vierhuizen
ovl. 10-12-1944 te Zoutkamp, 61 jaar oud
zoon van: Aldert NIENHUIS
Trientje LOOTS

( VIII-15-81 )

IX-28-148 Luiktje [Gerrits] de VRIES
geb. 30-8-1886 te Vierhuizen
ovl. 4-10-1886 te Vierhuizen, 35 dagen oud
dochter van: Gerrit de VRIES
Trientje LOOTS

( VIII-15-81 )

IX-29-150 Trijntje Maria van DIJK
geb. 5-8-1883 te Vliedorp
dochter van: Pieter [Willems] van DIJK
Luiktje [Roelfs] LOOTS

( VIII-15-87 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Leens.
 
  Zij trouwde op 21-12-1912 te Ulrum met:  
  Johannes SIERSEMA
geb. 26-12-1883 te Dronrijp
  Persoonlijke informatie
Begraven te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 29 jaar.
 

IX-29-152 Willem van DIJK
geb. ca 1884 te Ulrum
zoon van: Pieter [Willems] van DIJK
Luiktje [Roelfs] LOOTS

( VIII-15-87 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1907).
 
  Hij trouwde op 15-6-1907 te Kloosterburen met:  
  Martje LEICHTENBERG
geb. ca 1887 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1907).
 

IX-29-154 Marten van DIJK
geb. 21-4-1885 te Niekerk
zoon van: Pieter [Willems] van DIJK
Luiktje [Roelfs] LOOTS

( VIII-15-87 )

IX-29-156 Roelf van DIJK
geb. ca 1888 te Ulrum
zoon van: Pieter [Willems] van DIJK
Luiktje [Roelfs] LOOTS

( VIII-15-87 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakkersknecht (1914).
 
  Hij trouwde op 31-1-1914 te Haren (HA-4) met:  
  Martje HONEBEEKE
geb. ca 1890 te Haren
dochter van: Hendrik HONEBEEKE
Hinderkien WARNERS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakkersknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar
 

IX-29-158 Menne [Pieters] van DIJK
geb. ca 1889 te Niekerk
zoon van: Pieter [Willems] van DIJK
Luiktje [Roelfs] LOOTS

( VIII-15-87 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1915).
 
  Hij trouwde op 2-12-1915 te Leens met:  
  Grietje BEENES
geb. 22-10-1893 te Leens
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna van DIJK geb. 1-5-1918 te Niekerk ( X-41-239 )

IX-29-160 Klaas van DIJK
geb. 15-1-1896 te Niekerk
zoon van: Pieter [Willems] van DIJK
Luiktje [Roelfs] LOOTS

( VIII-15-87 )
  Hij trouwde op 24-5-1919 te Ulrum met:  
  Aafke BEENES
geb. 17-10-1895 te Houwerzijl

IX-30-162 Berendje BUITJES
geb. 1-12-1873 te Ulrum
ovl. 14-2-1874 te Ulrum (Zoutkamp), 10 weken oud
dochter van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )

IX-30-164 Berendje BUITJES
geb. 24-1-1875 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 7-2-1915 te Ulrum (Zoutkamp), 40 jaar oud
dochter van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )

IX-30-166 Aafke BUITJES
geb. 4-10-1877 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-3-1966 te Ulrum, 88 jaar oud
dochter van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )
  Zij trouwde op 10-5-1902 te Ulrum met:  
  Gerben van DIJK
geb. ca 1879 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 4-2-1961 te Ulrum
zoon van: Hendrik [Auikes] van DIJK
Aaltje [Johannes] ABBINGE

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1927).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob van DIJK geb. 10-12-1902 te Vierhuizen ( X-42-241 )
  2. Aaltje van DIJK geb. 8-10-1906 te Vierhuizen / ovl. 7-11-1962 te Ulrum ( X-42-243 )

IX-30-168 Marten BUITJES
geb. 4-11-1879 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 6-12-1903 te Ulrum (Zoutkamp), 24 jaar oud
zoon van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )

IX-30-170 Louwina BUITJES
geb. 22-8-1882 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 7-12-1957 te Ulrum, 75 jaar oud
dochter van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )
  Zij trouwde op 1-6-1901 te Ulrum met:  
  Berend DAVIDS
geb. 26-1-1876 te Ulrum (Niekerk)
zoon van: Koert Jan DAVIDS
Jantje HES

  Uit deze relatie  
  1. Koert Jan DAVIDS geb. 27-1-1902 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-43-245 )
  2. Gerritje DAVIDS geb. 23-11-1907 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-43-247 )
  3. Marten DAVIDS geb. 8-11-1914 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-43-249 )

IX-30-172 Geert BUITJES
geb. 11-12-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-88)
ovl. 16-4-1958 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )
  Hij trouwde op 21-5-1910 te Ulrum met:  
  Elizabeth BENES
geb. 5-12-1887 te Zoutkamp
ovl. 5-6-1973, 85 jaar oud
dochter van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222441)
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerritje BUITJES geb. 31-7-1913 te Zoutkamp ( X-44-251 )
  2. Aafke BUITJES geb. ca 1921 te Ulrum / ovl. 26-11-1947 te Groningen ( X-44-253 )

IX-30-174 Saartje BUITJES
geb. 23-3-1888 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )
  Zij trouwde op 29-5-1909 te Ulrum met:  
  Willem BROUWERS
geb. 28-8-1887 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 12-6-1957 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Jelle BROUWERS
Anje BEUKEMA

fam. 58: ( IX-22-55 )
  Uit deze relatie  
  1. Jelto BROUWERS geb. 3-10-1909 te Warfhuizen fam. 58: ( X-31-68 )
  2. Grietje BROUWERS geb. 15-5-1912 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 58: ( X-31-69 )

IX-30-176 Aaltje BUITJES
geb. 21-11-1891 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Anna.
 
  Zij trouwde op 24-2-1916 te Groningen met:  
  Jan MULDER
geb. 13-1-1887 te Groningen
ovl. 5-7-1955 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Warnder MULDER
Hendrika BUISMAN

  Uit deze relatie  
  1. Warnder BUITJES geb. ca 1919 te Meppel ( X-45-255 )

IX-31-177 Weike LAP
geb. 15-5-1872 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 6-6-1950 te Ulrum (Zoutkamp), 78 jaar oud
dochter van: Pieter LAP
Anje FRIK

( VIII-18-90 )
  Zij trouwde op 27-5-1893 te Ulrum met:  
  Egbert BOL
geb. 8-2-1867 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 24-10-1940 te Ulrum (Zoutkamp), 73 jaar oud
zoon van: Aldert BOL
Aaltje ORSSEL
( VIII-9-43 )
  Uit deze relatie  
  1. Aldert BOL geb. 8-9-1893 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-10-1893 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-113 )
  2. Anje BOL geb. 26-11-1894 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-6-1919 te Groningen ( X-18-115 )
  3. Aldert BOL geb. 11-1-1896 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 25-9-1898 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-117 )
  4. Aaltje BOL geb. 17-8-1897 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 13-4-1961 te Ulrum ( X-18-119 )
  5. Pieterke BOL geb. 8-2-1899 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-121 )
  6. Aldert BOL geb. 14-2-1900 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-6-1906 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-123 )
  7. Pieter BOL geb. 25-12-1901 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-125 )
  8. Louwe BOL geb. 7-2-1903 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-127 )
  9. Jacob BOL geb. 24-4-1904 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 27-9-1966 te Groningen ( X-18-129 )
  10. Alderdina BOL geb. 13-12-1906 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-131 )
  11. Engeltje BOL geb. 21-9-1908 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-133 )
  12. Trijntje BOL geb. 16-11-1913 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-18-135 )

IX-31-178 Marten LAP
geb. 10-10-1878 te Zoutkamp
ovl. 18-12-1964 te Ulrum (Zoutkamp), 86 jaar oud
zoon van: Pieter LAP
Anje FRIK

( VIII-18-90 )
  Hij trouwde op 7-12-1901 te Ulrum met:  
  Martje BALK
geb. 27-12-1877 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 14-5-1959 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Jacob BALK
Aafke WAGENVELD
fam. 69: ( IV-4-15 )
fam. 58: ( VI-58-178 )
  Uit deze relatie  
  1. Anje LAP geb. 31-1-1902 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-31-181 )
  2. Jakob LAP geb. 23-8-1904 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 29-1-1964 te Groningen ( X-31-183 )
  3. Pieter LAP geb. 28-2-1907 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-31-185 )
  4. Aafke LAP geb. 20-9-1910 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-31-187 )
  5. Anna LAP geb. 8-11-1913 te Ulrum (Zoutkamp) ( X-31-189 )

  Generatie X  
X-1-1 Jantje Cornelia BOL
geb. 28-9-1900 te Groningen
dochter van: Pieter BOL
Luwina TEMPEL
( IX-2-6 )
  Zij trouwde op 18-1-1926 te Groningen met:  
  Berend Johannes BALK
geb. 14-8-1898 te Groningen
zoon van: Johannes Jacob BALK
Folkerdina FOLKERS
fam. 69: ( IV-5-20 )

X-1-2 Aaffiena Everdina BOL
geb. 27-9-1903 te Groningen
dochter van: Pieter BOL
Luwina TEMPEL
( IX-2-6 )
  Zij trouwde op 26-5-1930 te Groningen met:  
  Hendrik FREESE
geb. 10-6-1905 te Groningen
zoon van: Johann Heinrich FREESE
Aaltje KREGEL

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding beeindigd op 18-1-1940.
 

X-1-3 Evert Dirk BOL
geb. 9-2-1905 te Groningen
zoon van: Pieter BOL
Luwina TEMPEL
( IX-2-6 )
  Hij trouwde op 30-11-1939 te Groningen met:  
  Trijntje DIJK
geb. 23-12-1904 te Uithuizen
dochter van: Pieter Rieuwert DIJK
Arendina DIJKSTERHUIS


X-1-4 Kornelis Jan BOL
geb. 11-3-1907 te Groningen
ovl. 27-11-1927 te Groningen, 20 jaar oud
zoon van: Pieter BOL
Luwina TEMPEL
( IX-2-6 )

X-1-5 Reina Lutgerdina BOL
geb. 26-9-1911 te Groningen
dochter van: Pieter BOL
Luwina TEMPEL
( IX-2-6 )
  Zij trouwde op 3-11-1932 te Groningen met:  
  Roelof Jan DIJK
geb. 26-12-1908 te Uithuizen
zoon van: Pieter Rieuwert DIJK
Arendina DIJKSTERHUIS


X-2-6 Jantje BOL
geb. 6-9-1903 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Hans BOL
Bouktje BEEREBOOM
( IX-2-8 )
  Zij trouwde op 14-6-1937 te Ulrum (HA-15) met:  
  Kornelis van der VELDE
geb. 26-3-1912 te Ezinge
zoon van: Taeke van der VELDE
Trientje FRANKES

  Persoonlijke informatie
Beroep: monteur (1937).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 33 jaar.
 

X-2-7 Berendina BOL
geb. 10-1-1905 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 31-1-1918 te Ulrum (Zoutkamp), 13 jaar oud
dochter van: Hans BOL
Bouktje BEEREBOOM
( IX-2-8 )

X-2-8 Tunna BOL
geb. 5-10-1906 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Hans BOL
Bouktje BEEREBOOM
( IX-2-8 )
  Zij trouwde op 27-5-1935 te Ulrum met:  
  Gerhardus Johannes FELLINGER
geb. 18-11-1901 te Stadskanaal
zoon van: Andries FELLINGER
Johanna SCHOLTE


X-2-9 Daniel BOL
geb. 23-8-1908 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Hans BOL
Bouktje BEEREBOOM
( IX-2-8 )

X-2-10 Rena Lutgerdina BOL
geb. 29-6-1913 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Hans BOL
Bouktje BEEREBOOM
( IX-2-8 )

X-2-11 Evert BOL
geb. 14-3-1917 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Hans BOL
Bouktje BEEREBOOM
( IX-2-8 )

X-3-13 Jannes EVENHUIS
geb. 20-8-1908 te Groningen
ovl. 21-5-1963 te Groningen, 54 jaar oud
zoon van: Drewes EVENHUIS
Reina Lutgerdina BOL

( IX-2-12 )
  Hij trouwde op 19-7-1934 te Groningen met:  
  Elizabet SPEELMAN
geb. 22-5-1909 te Groningen
ovl. te Groningen
dochter van: Joannes SPEELMAN
Hillegina Catharina NOORDBERGEN

  Uit deze relatie  
  1. Joannes Drewes EVENHUIS geb. 12-7-1942 te Groningen / ovl. 15-7-1942 te Groningen ( XI-1-1 )

X-3-15 Evert EVENHUIS
geb. 30-5-1912 te Groningen
zoon van: Drewes EVENHUIS
Reina Lutgerdina BOL

( IX-2-12 )
  Hij trouwde op 10-2-1938 te Groningen met:  
  Anna EVENHUIS
geb. 26-8-1912 te Groningen
dochter van: Jannes Everardus EVENHUIS
Francina Johanna HOVINGA


X-3-17 Hendrik Johannes EVENHUIS
geb. 7-6-1913 te Groningen
ovl. 22-6-1913 te Groningen, 15 dagen oud
zoon van: Drewes EVENHUIS
Reina Lutgerdina BOL

( IX-2-12 )

X-3-19 Henderika Johanna EVENHUIS
geb. 7-6-1915 te Groningen
dochter van: Drewes EVENHUIS
Reina Lutgerdina BOL

( IX-2-12 )

X-4-20 Jantje BOL
geb. 18-7-1904 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )
  Zij trouwde op 4-10-1932 te Ulrum met:  
  Pieter BOL
geb. 25-12-1901 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )

X-4-21 Grietje BOL
geb. 15-8-1905 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-4-22 Evert BOL
geb. 14-2-1907 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-4-23 Bouktje BOL
geb. 3-1-1909 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-4-24 Rena Lutgerdina BOL
geb. 14-11-1910 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-4-25 Tjeerd BOL
geb. 3-7-1912 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-4-26 Derk BOL
geb. 5-10-1913 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-4-27 Ekke BOL
geb. 12-2-1915 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-5-28 Aaltje WIERSEMA
geb. 30-8-1905 te Ezinge
dochter van: Jan WIERSEMA
Antje KNOOP
( IX-5-24 )
  Zij trouwde op 16-5-1928 te Ezinge met:  
  Albert KOOI
geb. 14-1-1902 te Ezinge
zoon van: Kornelis KOOI
Geertje KERSAAN


X-5-29 Allerdina WIERSEMA
geb. 21-1-1907 te Ezinge
dochter van: Jan WIERSEMA
Antje KNOOP
( IX-5-24 )
  Zij trouwde op 22-5-1929 te Ezinge met:  
  Ulbe EILANDER
geb. 5-8-1901 te Ruigezand
zoon van: Jille EILANDER
Eelkje SEEKEMA


X-5-30 Jacob Jan WIERSEMA
geb. 11-4-1910 te Ezinge
zoon van: Jan WIERSEMA
Antje KNOOP
( IX-5-24 )
  Hij trouwde op 9-10-1935 te Ezinge met:  
  Janna BULLEMA
geb. 22-2-1911 te Oostum
dochter van: Albertus BULLEMA
Geertje WIJKSTRA


X-5-31 Jantina WIERSEMA
geb. 28-4-1912 te Ezinge
ovl. 24-11-1913 te Ezinge, 18 maand oud
dochter van: Jan WIERSEMA
Antje KNOOP
( IX-5-24 )

X-5-32 Jantina WIERSEMA
geb. 30-12-1914 te Ezinge
dochter van: Jan WIERSEMA
Antje KNOOP
( IX-5-24 )
  Zij trouwde op 24-5-1939 te Ezinge met:  
  Harke RUTGERS
geb. 31-12-1913 te Bedum
zoon van: Onno RUTGERS
Grietje VEGTER


X-5-33 Jan WIERSEMA
geb. ca 1920 te Ezinge
zoon van: Jan WIERSEMA
Antje KNOOP
( IX-5-24 )
  Hij trouwde op 9-11-1942 te Leek met:  
  Roelfien WARNERS
geb. ca 1921 te Midwolde
dochter van: Jan WARNERS
Iektje SNIP


X-6-34 Jelte POSTMA
geb. ca 1932 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 8-8-1952 te Oldehove
zoon van: Durk Postma
Geziena Hillegiena TOXOPEUS
( IX-8-33 )

X-7-35 Louwe BOL
geb. 23-7-1887 te Ulrum
ovl. 24-10-1964 te Ten Boer (Sint Annen), 77 jaar oud
zoon van: Jan BOL
Elsien HOFMAN
( IX-9-36 )
  Hij trouwde op 29-2-1912 te Ten Boer met:  
  Siebrig GROOTHOFF
geb. 1-3-1889 te Scharmer
dochter van: Menne GROOTHOFF
Anniggien GRASDIJK

  Uit deze relatie  
  1. Menno BOL geb. 16-6-1913 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 3-7-1914 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-2-2 )
  2. Menno BOL geb. 22-5-1915 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-2-3 )
  3. Hendrik BOL geb. ca 1919 te Ten Boer (Thesinge) ( XI-2-4 )

X-7-36 Hendrik BOL
geb. 22-12-1889 te Ulrum
zoon van: Jan BOL
Elsien HOFMAN
( IX-9-36 )
  Hij trouwde op 20-5-1914 te Ulrum met:  
  Johanna NIEWOLD
geb. 20-1-1888 te Houwerzijl
dochter van: Peter NIEWOLD
Aagtje de HAAN

  Uit deze relatie  
  1. Elsiena BOL geb. 2-6-1915 te Leens ( XI-3-5 )
  2. Aagtje BOL geb. 22-9-1917 te Leens ( XI-3-6 )

X-7-37 Grietje BOL
geb. 28-10-1892 te Leens
ovl. 22-9-1965 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Jan BOL
Elsien HOFMAN
( IX-9-36 )
  Zij trouwde op 22-5-1919 te Leens met:  
  Hindrik WESTERKAMP
geb. 26-4-1894 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 2-12-1966, 72 jaar oud
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

fam. 70: ( VII-19-109 )

X-7-38 Ido BOL
geb. 14-11-1895 te Leens
zoon van: Jan BOL
Elsien HOFMAN
( IX-9-36 )
  Hij trouwde op 14-3-1938 te Groningen met:  
  Grietje HEIJS
geb. 19-8-1900 te Leek (Zevenhuizen )
dochter van: Sander HEIJS
Trientje HUT


X-7-39 NN BOL
geb. 18-8-1897 te Leens
ovl. 18-8-1897 te Leens, 0 dagen oud
zoon van: Jan BOL
Elsien HOFMAN
( IX-9-36 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-7-40 Anneco BOL
geb. 11-7-1899 te Leens
ovl. 6-11-1961 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Jan BOL
Elsien HOFMAN
( IX-9-36 )

X-8-42 Hendrikje NIJMEIJER
geb. ca 1884 te Monnickendam
dochter van: Arend NIJMEIJER
Anna BOL

( IX-9-37 )
  Zij trouwde op 15-11-1906 te Schouten met:  
  Iebele POSTMA
geb. 1-9-1883 te Oostdongeradeel
zoon van: Thomas POSTMA
Maartje TOLSMA

  Uit deze relatie  
  1. Thomas POSTMA geb. 1-11-1907 te Schouten ( XI-4-8 )

X-8-44 Grietje NIJMEIJER
geb. ca 1886 te Monnickendam
dochter van: Arend NIJMEIJER
Anna BOL

( IX-9-37 )
  Zij trouwde op 24-10-1907 te Amsterdam met:  
  Cornelis van REENEN
geb. ca 1885 te Amsterdam
zoon van: Allert van REENEN
Jeannette CORNET


X-8-46 Jantina NIJMEIJER
geb. ca 1888 te Monnickendam
dochter van: Arend NIJMEIJER
Anna BOL

( IX-9-37 )
  Zij trouwde op 11-8-1912 te Uitgeest met:  
  Johannes Franciscus IPENBURG
geb. ca 1885 te Uitgeest
zoon van: Bernardus Gijsbert IPENBURG
Johanna Maria BARTHELEMIE


X-9-47 Pieterke BOL
geb. 12-5-1880 te Ulrum
dochter van: Pieter BOL
Hindriktje POSTEMA
( IX-11-46 )
  Persoonlijke informatie
(58222211)
 

X-10-48 Bouwina BOL
geb. 11-12-1886 te Delfzijl (GA-183)
dochter van: Eise BOL
Hinderkien BAKKER
( IX-12-49 )
  Persoonlijke informatie
(58222311)
 

X-11-50 Jantje van der SCHAAF
geb. 15-7-1888 te Zoutkamp
dochter van: Anne van der SCHAAF
Kornelske WOLTHA

( IX-13-54 )
  Persoonlijke informatie
(58222421)
 
  Zij trouwde op 8-12-1909 te Ulrum met:  
  Nikolaas BAKKER
geb. 21-8-1886 te Zoutkamp
zoon van: Menne BAKKER
Pietje DIJKSTRA


X-11-52 Elizabeth van der SCHAAF
geb. 20-4-1890 te Zoutkamp
dochter van: Anne van der SCHAAF
Kornelske WOLTHA

( IX-13-54 )
  Persoonlijke informatie
(58222422)
 
  Zij trouwde op 22-5-1912 te Ulrum met:  
  Kornelis BAKKER
geb. 3-9-1888 te Zoutkamp
zoon van: Menne BAKKER
Pietje DIJKSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Pietje BAKKER geb. 18-8-1912 te Vierhuizen ( XI-5-10 )
  2. Kornelske BAKKER geb. 14-10-1913 te Zoutkamp ( XI-5-12 )
  3. Menno BAKKER geb. 12-2-1917 te Zoutkamp ( XI-5-14 )
  4. Klazina BAKKER geb. ca 1921 ( XI-5-16 )

X-11-54 Johanna van der SCHAAF
geb. 4-9-1893 te Zoutkamp
dochter van: Anne van der SCHAAF
Kornelske WOLTHA

( IX-13-54 )
  Persoonlijke informatie
(58222423)
 

X-11-56 Klazina van der SCHAAF
geb. 30-9-1897 te Zoutkamp
ovl. 30-9-1898 te Zoutkamp, 12 maand oud
dochter van: Anne van der SCHAAF
Kornelske WOLTHA

( IX-13-54 )
  Persoonlijke informatie
(58222424)
 

X-11-58 Klaas van der SCHAAF
geb. 6-3-1900 te Zoutkamp
ovl. 9-10-1901 te Zoutkamp, 19 maand oud
zoon van: Anne van der SCHAAF
Kornelske WOLTHA

( IX-13-54 )
  Persoonlijke informatie
(58222425)
 

X-12-60 Elizabeth BENES
geb. 5-12-1887 te Zoutkamp
ovl. 5-6-1973, 85 jaar oud
dochter van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222441)
 
  Zij trouwde op 21-5-1910 te Ulrum met:  
  Geert BUITJES
geb. 11-12-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-88)
ovl. 16-4-1958 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Jacob BUITJES
Gerritje BOL
( VIII-17-89 )
( IX-15-69 )
  Uit deze relatie  
  1. Gerritje BUITJES geb. 31-7-1913 te Zoutkamp ( X-44-251 )
  2. Aafke BUITJES geb. ca 1921 te Ulrum / ovl. 26-11-1947 te Groningen ( X-44-253 )

X-12-62 Marten BENES
geb. 29-8-1889 te Ulrum
ovl. 12-11-1972 te Eenrum, 83 jaar oud
zoon van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222442)
 
  Hij trouwde op 2-5-1914 te Ulrum met:  
  Grietje SCHUITEMA
geb. 28-6-1886 te Hornhuizen
ovl. 13-8-1948 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Lieuwe SCHUITEMA
Bieuwke STEGEMULLER


X-12-64 Arendina BENES
geb. 8-2-1891 te Ulrum
ovl. 4-12-1980 te Ulrum, 89 jaar oud
dochter van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222443)
 
  Zij trouwde op 24-5-1913 te Ulrum met:  
  Berend ZWART
geb. 5-6-1888 te Ulrum
ovl. 17-3-1930 te Zoutkamp, 41 jaar oud
zoon van: Hero ZWART
Jakomina BUIS

  Uit deze relatie  
  1. Jakomina ZWART geb. 1-3-1915 te Zoutkamp ( XI-6-18 )
  2. Enne ZWART geb. 8-10-1917 te Zoutkamp ( XI-6-20 )

X-12-66 Klazina BENES
geb. 3-4-1892 te Ulrum
dochter van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222444)
 
  Zij trouwde op 18-10-1916 te Ulrum met:  
  Hendrik GROEN
geb. 7-12-1894 te Ulrum
zoon van: Gerrit GROEN
Grietje JAGER


X-12-68 Jan BENES
geb. 12-2-1894 te Ulrum
ovl. 16-2-1953 te Zoutkamp, 59 jaar oud
zoon van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222445)
 
  Hij trouwde op 10-11-1923 te Leens met:  
  Geertruida BRONKEMA
geb. 17-3-1902 te Leens
dochter van: Jacob BRONKEMA
Reina FRIK

  Uit deze relatie  
  1. NN BENES geb. 21-8-1909 te Groningen / ovl. 21-8-1909 te Groningen ( XI-7-21 )

X-12-70 Klaas Jannes BENES
geb. 7-8-1896 te Ulrum
zoon van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222446)
 
  Hij trouwde op 25-9-1923 te Ulrum met:  
  Jantje BOOGHOLT
geb. 13-4-1900 te Zuurdijk
dochter van: Gerrit BOOGHOLT
Hindrikje HOOGAKKER


X-12-72 Grietje BENES
geb. 30-3-1898 te Ulrum
dochter van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222447)
 
  Zij trouwde op 18-12-1919 te Ulrum met:  
  Pieter KRUISENGA
geb. 17-10-1896 te Ulrum
zoon van: Jan KRUISENGA
Anna WIERENGA


X-12-74 Jannes BENES
geb. 28-1-1901 te Zoutkamp
zoon van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222448)
 

X-12-76 Gerben BENES
geb. 17-2-1903 te Zoutkamp
zoon van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(58222449)
 
  Hij trouwde op 6-6-1933 te Ulrum met:  
  Akke BALK
geb. 17-6-1905 te Ulrum
dochter van: Johannes BALK
Durkje POSTMA
fam. 69: ( V-6-14 )

X-12-78 Kornelia BENES
geb. 16-9-1905 te Zoutkamp
ovl. 2-11-1910 te Groningen, 5 jaar oud
dochter van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(5822244A)
 

X-12-80 Enne BENES
geb. 20-9-1907 te Zoutkamp
zoon van: Enne BENES
Sjouktje WOLTHA

( IX-13-58 )
  Persoonlijke informatie
(5822244B)
 

X-13-81 Elizabeth WOLTHA
geb. 9-8-1891 te Houwerzijl
ovl. 11-4-1968, 76 jaar oud
dochter van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Zij trouwde op 27-5-1914 te Ulrum met:  
  Arend MENNES
geb. 24-8-1888 te Hornhuizen
ovl. 27-5-1969, 80 jaar oud
zoon van: Jan MENNES
Antje HUIZINGA

  Uit deze relatie  
  1. NN MENNES geb. 21-10-1914 te Leens / ovl. 21-10-1914 te Leens ( XI-8-23 )
  2. Antje MENNES geb. 10-11-1915 te Leens ( XI-8-25 )

X-13-82 Pieter WOLTHA
geb. 9-8-1892 te Zuurdijk
ovl. 31-12-1958 te Leens, 66 jaar oud
zoon van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Hij trouwde (1) op 6-12-1919 te Ulrum met:  
  Willemina ROZEMA
geb. 9-11-1893 te Vierhuizen
ovl. 4-4-1923 te Ulrum, 29 jaar oud
dochter van: Marten ROZEMA
Dieuwerke PILON

  Uit deze relatie  
  1. Ipe WOLTHA geb. 25-11-1916 te Ulrum ( XI-9-26 )
  Hij trouwde (2) op 23-10-1930 te Leens met:  
  Grietje NANNENGA
geb. 31-5-1895 te Houwerzijl
dochter van: Jacob NANNENGA
Klaaske HOEKSTRA


X-13-83 Grietje WOLTHA
geb. 13-8-1894 te Zuurdijk
ovl. 14-6-1952 te Groningen, 57 jaar oud
dochter van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Zij trouwde op 15-12-1917 te Ulrum met:  
  Paulus BRONKEMA
geb. 8-1-1893 te Ulrum
ovl. 11-3-1979 te Vierhuizen, 86 jaar oud
zoon van: Jan BRONKEMA
Renske ZIJLSTRA


X-13-84 Klasina WOLTHA
geb. 25-7-1896 te Zuurdijk
ovl. 31-5-1967 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Zij trouwde op 12-5-1917 te Ulrum met:  
  Mient VERBEEK
geb. 21-9-1886 te Friesch Stroobos
ovl. 17-11-1937 te Lauwerszijl, 51 jaar oud
zoon van: Ietzen VERBEEK
Geertje DIJKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje VERBEEK geb. ca 1918 te Waarden ( XI-10-28 )

X-13-85 Klaas WOLTHA
geb. 8-1-1899 te Zuurdijk
ovl. 20-9-1980 te Warfhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Hij trouwde op 30-4-1927 te Leens met:  
  Martje KNOL
geb. 30-9-1902 te Warfhuizen
ovl. 3-3-1958, 55 jaar oud
dochter van: Lubbertus KNOL
Kornelia PLUISTER


X-13-86 Jacob WOLTHA
geb. 5-4-1901 te Zuurdijk
zoon van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Hij trouwde op 23-5-1929 te Eenrum met:  
  Hilje JOLMAN
geb. 13-7-1901 te Eenrum
dochter van: Jacob JOLMAN
Lutgerdina KERKHOFF


X-13-87 NN WOLTHA
geb. 3-6-1902 te Zuurdijk
ovl. 3-6-1902 te Zuurdijk, 0 dagen oud
zoon van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-13-88 Jannes WOLTHA
geb. 19-7-1904 te Vierhuizen
ovl. 18-2-1987, 82 jaar oud
zoon van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )

X-13-89 Trientje WOLTHA
geb. 27-2-1907 te Vierhuizen
ovl. 11-4-1996, 89 jaar oud
dochter van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Zij trouwde op 23-4-1931 te Ulrum met:  
  Jannes van der ZWEEP
geb. 12-8-1905 te Wehe
ovl. 29-4-1999, 93 jaar oud
zoon van: Folkert van der ZWEEP
Grietje DEKKER


X-13-90 Kornelia WOLTHA
geb. 25-6-1912 te Vierhuizen
ovl. 7-7-1976, 64 jaar oud
dochter van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )

X-13-91 NN WOLTHA
geb. 17-10-1917 te Vierhuizen
ovl. 17-10-1917 te Vierhuizen, 0 dagen oud
zoon van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-13-92 Sjouktje WOLTHA
geb. 2-9-1919 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke WOLTHA
Trijntje NANNINGA
( IX-13-60 )
  Zij trouwde op 27-5-1938 te Ulrum met:  
  Engelhardus Jan van OOSTEROM
geb. 9-6-1910 te Zoutkamp
zoon van: Harmannus van OOSTEROM
Abelina BUITJES


X-14-93 Pieter BOL
geb. 23-4-1881 te Vierhuizen
zoon van: Egbert BOL
Hilje NOOR
( IX-16-70 )

X-14-94 Johannes BOL
geb. 9-10-1883 te Vierhuizen
zoon van: Egbert BOL
Hilje NOOR
( IX-16-70 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Geertruida.
 

X-14-95 Geertruida BOL
geb. 9-10-1883 te Vierhuizen
dochter van: Egbert BOL
Hilje NOOR
( IX-16-70 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Johannes.
 

X-14-96 Jan BOL
geb. 6-12-1886 te Vierhuizen
zoon van: Egbert BOL
Hilje NOOR
( IX-16-70 )

X-15-98 Jan MODDERMAN
geb. 10-8-1886 te Vierhuizen
zoon van: Remees MODDERMAN
Deitje BOL

( IX-16-71 )

X-15-100 Pieter MODDERMAN
geb. 24-5-1891 te Ulrum
ovl. 17-6-1949 te Ulrum, 58 jaar oud
zoon van: Remees MODDERMAN
Deitje BOL

( IX-16-71 )
  Hij trouwde op 22-5-1918 te Ulrum met:  
  Riektje DUSSEL
geb. 10-7-1894 te Ulrum
dochter van: Renne DUSSEL
Trientje POP


X-15-102 Geertruida KERKSTRA
geb. 12-1-1898 te Ulrum
dochter van: Wilem KERKSTRA
Deitje BOL

( IX-16-71 )
  Zij trouwde op 21-2-1924 te Ulrum met:  
  Jan WOLTHUIS
geb. 11-9-1896 te Leens
zoon van: Lambertus WOLTHUIS
Knelske GROENENDAL


X-15-104 Sietske KERKSTRA
geb. 20-5-1901 te Ulrum
dochter van: Wilem KERKSTRA
Deitje BOL

( IX-16-71 )

X-16-105 Jantje BUIS
geb. 16-3-1888 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Johannes BUIS
Trientje Maria VISSER
( IX-17-82 )
  Zij trouwde op 7-7-1914 te Appingedam met:  
  Daniel VISSER
geb. 27-1-1884 te Leek
zoon van: Jacob VISSER
Anje BEEREBOOM

  Uit deze relatie  
  1. NN VISSER geb. 19-10-1919 te Delfzijl / ovl. 19-10-1919 te Delfzijl ( XI-11-30 )

X-17-107 Aukje SMIT
geb. 16-12-1892 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 23-9-1946 te Ulrum (Zoutkamp), 53 jaar oud
dochter van: Gerrit SMIT
Mina BOL

( IX-18-83 )

X-17-109 Aldert SMIT
geb. 11-12-1898 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Gerrit SMIT
Mina BOL

( IX-18-83 )
  Hij trouwde op 15-11-1923 te Groningen met:  
  Rika Dina Abelina MUNTING
geb. 26-12-1900
dochter van: Jan [Gozen] MUNTING
Welmoed BUITJES


X-17-111 Aaltje SMIT
geb. 28-1-1903 te Maastricht
dochter van: Gerrit SMIT
Mina BOL

( IX-18-83 )
  Zij trouwde op 13-12-1923 te Ulrum met:  
  Jan FRIK
geb. 21-11-1898 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob FRIK
Seigina VELLENGA
( VIII-2-6 )

X-18-113 Aldert BOL
geb. 8-9-1893 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-10-1893 te Ulrum (Zoutkamp), 39 dagen oud
zoon van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )

X-18-115 Anje BOL
geb. 26-11-1894 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-6-1919 te Groningen, 24 jaar oud
dochter van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )
  Zij trouwde op 3-6-1916 te Ulrum met:  
  Pieter SMIT
geb. 1-7-1890 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 12-11-1964 te Ulrum, 74 jaar oud
zoon van: Freerk SMIT
Willemke de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Hillegiena SMIT geb. 24-2-1917 te Ulrum (Zoutkamp) ( XI-12-32 )

X-18-117 Aldert BOL
geb. 11-1-1896 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 25-9-1898 te Ulrum (Zoutkamp), 2 jaar oud
zoon van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )

X-18-119 Aaltje BOL
geb. 17-8-1897 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 13-4-1961 te Ulrum, 63 jaar oud
dochter van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )
  Zij trouwde op 1-6-1922 te Ulrum met:  
  Jan BOOMSMA
geb. 23-7-1891 te Sondel (Gaasterland, FRL)
zoon van: Gerardus BOOMSMA
Piertje KEIJZER


X-18-121 Pieterke BOL
geb. 8-2-1899 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )
  Zij trouwde op 26-1-1922 te Ulrum met:  
  Ekke STEUNEBRINK
geb. 3-4-1892 te Engwirden (Tjalleberg)
zoon van: Marten STEUNEBRINK
Roelofje [Jans] SIMONS


X-18-123 Aldert BOL
geb. 14-2-1900 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-6-1906 te Ulrum (Zoutkamp), 6 jaar oud
zoon van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )

X-18-125 Pieter BOL
geb. 25-12-1901 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )
  Hij trouwde op 4-10-1932 te Ulrum met:  
  Jantje BOL
geb. 18-7-1904 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Albert [Everts] BOL
Afina Bouwina DUISTERWINKEL
( IX-2-14 )
fam. 79: ( X-5-9 )

X-18-127 Louwe BOL
geb. 7-2-1903 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )

X-18-129 Jacob BOL
geb. 24-4-1904 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 27-9-1966 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )
  Persoonlijke informatie
Jacob is niet gehuwd geweest.
 

X-18-131 Alderdina BOL
geb. 13-12-1906 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )

X-18-133 Engeltje BOL
geb. 21-9-1908 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )
  Zij trouwde op 19-12-1929 te Ulrum met:  
  Jacob de VRIES
geb. 29-7-1904 te Leens
zoon van: Siemon de VRIES
Zwaantje BELLE


X-18-135 Trijntje BOL
geb. 16-11-1913 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Egbert BOL
Weike LAP
( IX-18-84 )
( IX-31-177 )
  Zij trouwde op 25-6-1934 te Leens met:  
  Albert TAMMENS
geb. 25-5-1908 te Leens
zoon van: Johannes TAMMENS
Epke HUISMAN


X-19-137 Anje BUITJES
geb. 20-6-1907 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Thijs BUITJES
Trijntje BOL

( IX-18-89 )
  Zij trouwde op 30-5-1929 te Haren met:  
  Wijtze de LANGE
geb. 22-10-1902 te Haren
zoon van: Johannes de LANGE
Tjitske BAKKER


X-19-139 Aldert BUITJES
geb. 29-12-1910 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Thijs BUITJES
Trijntje BOL

( IX-18-89 )

X-19-141 Abel Marten BUITJES
geb. 28-2-1916 te Zoutkamp
zoon van: Thijs BUITJES
Trijntje BOL

( IX-18-89 )
  Hij trouwde op 7-12-1936 te Ulrum met:  
  Jakomina ZWART
geb. 1-3-1915 te Zoutkamp
dochter van: Berend ZWART
Arendina BENES

( X-12-64 )
  Persoonlijke informatie
(582224431)
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BUITJES geb. 16-6-1937 te Groningen / ovl. 16-6-1937 te Groningen ( XI-13-34 )
  2. NN BUITJES geb. 13-8-1947 te Groningen / ovl. 13-8-1947 te Groningen ( XI-13-36 )

X-19-143 Aaltje BUITJES
geb. 28-8-1917 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Thijs BUITJES
Trijntje BOL

( IX-18-89 )

X-21-152 Zeger [Goossens] BOS
geb. 24-8-1892 te Maassluis (ZH)
zoon van: Dirk BOS
Gezina BOL

( IX-20-93 )

X-23-155 Jacomina BOL
geb. 19-10-1897 te Ulrum (Zoukamp)
dochter van: Hendrik BOL
Stientje de VRIES
( IX-21-98 )
  Zij trouwde op 2-6-1921 te Ulrum met:  
  Rijpke TUMA
geb. 20-4-1901 te Vierhuizen
zoon van: Hein TUMA
Grietje LOOTS

( IX-27-141 )

X-23-156 Joost BOL
geb. 10-2-1899 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 30-11-1991 te Delfzijl, 92 jaar oud
zoon van: Hendrik BOL
Stientje de VRIES
( IX-21-98 )
  Hij trouwde op 10-9-1926 te Delfzijl met:  
  Berendina SMANT
geb. 16-2-1904 te Delfzijl
ovl. 21-7-1980 te Delfzijl, 76 jaar oud
dochter van: Geert SMANT
Trijntje SMIT


X-23-157 Elizabeth BOL
geb. 28-1-1908 te Ulrum (Zoukamp)
dochter van: Hendrik BOL
Stientje de VRIES
( IX-21-98 )

X-24-159 Anne van DIJK
geb. 4-2-1896 te Zuurdijk
zoon van: Tobias van DIJK
Meiske BOL

( IX-21-99 )
  Hij trouwde op 22-5-1924 te Leens met:  
  Johanna ACHTERHOF
geb. 7-5-1900 te Ulrum
dochter van: Jan ACHTERHOF
Anje BALK

fam. 69: ( V-5-10 )

X-25-161 Jan BOS
geb. 5-7-1897 te Ulrum (Zoukamp)
ovl. 17-8-1960 te Ulrum (Zoukamp), 63 jaar oud
zoon van: Ties BOS
Anje BOL

( IX-21-102 )
  Hij trouwde op 4-2-1921 te Delfzijl met:  
  Hindertje van KOMEN
geb. 27-3-1899 te Delfzijl
ovl. 2-8-1966 te Groningen, 67 jaar oud
dochter van: Coenraad van KOMEN
Gesiene Hauwiene MEIJER


X-25-163 Jacomina BOS
geb. 13-8-1902 te Ulrum (Zoukamp)
dochter van: Ties BOS
Anje BOL

( IX-21-102 )
  Zij trouwde op 31-5-1923 te Ulrum met:  
  Georgius BRIAN
geb. 6-11-1895 te Ulrum (Zoukamp)
zoon van: Christophorus BRIAN
Geesien BEEREBOOM


X-26-164 Sijgerlida BOL
geb. 28-8-1908 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Louwe BOL
Berendje BUIS
( IX-21-103 )

X-26-165 Freerk BOL
geb. 24-12-1914 te Zoutkamp
zoon van: Louwe BOL
Berendje BUIS
( IX-21-103 )
  Hij trouwde op 26-5-1941 te Ulrum (HA-9) met:  
  Jacomina Henderika van VEEN
geb. ca 1920 te Ulrum
dochter van: Antoon van VEEN
Berendina Geertruida LAP

fam. 58: ( IX-38-108 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 21 jaar.
 

X-27-166 Sieger Jan BOL
geb. 24-5-1914 te Ulrum
zoon van: Sieger BOL
Anna VELLENGA
( IX-21-105 )

X-27-167 Wilhelmina BOL
geb. 10-9-1916 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Sieger BOL
Anna VELLENGA
( IX-21-105 )

X-31-181 Anje LAP
geb. 31-1-1902 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Marten LAP
Martje BALK
( IX-31-178 )
fam. 69: ( V-6-16 )
  Zij trouwde op 28-5-1925 te Ulrum met:  
  Harmannus Jakob BROEKEMA
geb. 1-4-1895 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Ludolf BROEKEMA
Rena van MAREN


X-31-183 Jakob LAP
geb. 23-8-1904 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 29-1-1964 te Groningen, 59 jaar oud
zoon van: Marten LAP
Martje BALK
( IX-31-178 )
fam. 69: ( V-6-16 )

X-31-185 Pieter LAP
geb. 28-2-1907 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Marten LAP
Martje BALK
( IX-31-178 )
fam. 69: ( V-6-16 )
  Hij trouwde op 3-7-1935 te Sappemeer met:  
  Trijntje AALDRING
geb. 15-1-1912 te Sappemeer
dochter van: Harm AALDRING
Jantje ten CATE


X-31-187 Aafke LAP
geb. 20-9-1910 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Marten LAP
Martje BALK
( IX-31-178 )
fam. 69: ( V-6-16 )
  Zij trouwde op 7-2-1933 te Ulrum met:  
  Abel KOOIJENGA
geb. 13-3-1906 te Winsum (Obergum)
zoon van: Fokke KOOIJENGA
Anje DIJKINGA


X-31-189 Anna LAP
geb. 8-11-1913 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Marten LAP
Martje BALK
( IX-31-178 )
fam. 69: ( V-6-16 )
  Zij trouwde op 12-5-1936 te Ulrum met:  
  Herman TIMMER
geb. 9-4-1909 te Leens
zoon van: Tabo TIMMER
Jantje KRANENBERG


X-39-235 Rijpke TUMA
geb. 20-4-1901 te Vierhuizen
zoon van: Hein TUMA
Grietje LOOTS

( IX-27-141 )
  Hij trouwde op 2-6-1921 te Ulrum met:  
  Jacomina BOL
geb. 19-10-1897 te Ulrum (Zoukamp)
dochter van: Hendrik BOL
Stientje de VRIES
( IX-21-98 )

X-40-236 Albertus Franciscus NIENHUIS
geb. 29-5-1908 te Vierhuizen
ovl. 3-10-1933 te Groningen, 25 jaar oud
zoon van: Johannes NIENHUIS
Johanna LASTHUIS
( IX-28-144 )
fam. 47: ( V-8-24 )

X-40-237 Franciscus NIENHUIS
geb. 20-6-1911 te Vierhuizen
zoon van: Johannes NIENHUIS
Johanna LASTHUIS
( IX-28-144 )
fam. 47: ( V-8-24 )

X-40-238 Roelf NIENHUIS
geb. 3-2-1915 te Vierhuizen
zoon van: Johannes NIENHUIS
Johanna LASTHUIS
( IX-28-144 )
fam. 47: ( V-8-24 )

X-41-239 Janna van DIJK
geb. 1-5-1918 te Niekerk
dochter van: Menne [Pieters] van DIJK
Grietje BEENES
( IX-29-158 )
  Zij trouwde te Ulrum met:  
  Berend ZIJLSTRA
geb. 25-5-1919 te Houwerzijl
zoon van: Bouke ZIJLSTRA
Janna van STRATEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: gemeente-werkman, wonend in Ulrum. Begraven te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bouke ZIJLSTRA geb. 1-2-1945 te Houwerzijl ( XI-17-53 )
  2. Menne ZIJLSTRA geb. 14-6-1946 te Houwerzijl ( XI-17-55 )
  3. Jan ZIJLSTRA geb. 8-3-1948 te Houwerzijl ( XI-17-57 )
  4. Pieter Willem ZIJLSTRA geb. 14-4-1950 te Houwerzijl ( XI-17-59 )
  5. Cornelis ZIJLSTRA geb. 9-11-1951 te Houwerzijl ( XI-17-61 )
  6. Grietje ZIJLSTRA geb. te Groningen ( XI-17-63 )
  7. Freerk Pieter ZIJLSTRA geb. 11-12-1957 te Groningen ( XI-17-65 )

X-42-241 Jakob van DIJK
geb. 10-12-1902 te Vierhuizen
zoon van: Gerben van DIJK
Aafke BUITJES

( IX-30-166 )
  Hij trouwde op 7-6-1927 te Ulrum met:  
  Pieterke FOKKENS
geb. 26-7-1906 te Leens
dochter van: Eppe FOKKENS
Frouwke SIBMA


X-42-243 Aaltje van DIJK
geb. 8-10-1906 te Vierhuizen
ovl. 7-11-1962 te Ulrum, 56 jaar oud
dochter van: Gerben van DIJK
Aafke BUITJES

( IX-30-166 )
  Zij trouwde op 24-5-1927 te Ulrum (HA-17) met:  
  Pieter DIJK
geb. 16-9-1901 te Ulrum
zoon van: Willem DIJK
Aaltje BORGMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1927).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 

X-43-245 Koert Jan DAVIDS
geb. 27-1-1902 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Berend DAVIDS
Louwina BUITJES

( IX-30-170 )

X-43-247 Gerritje DAVIDS
geb. 23-11-1907 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Berend DAVIDS
Louwina BUITJES

( IX-30-170 )

X-43-249 Marten DAVIDS
geb. 8-11-1914 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Berend DAVIDS
Louwina BUITJES

( IX-30-170 )

X-44-251 Gerritje BUITJES
geb. 31-7-1913 te Zoutkamp
dochter van: Geert BUITJES
Elizabeth BENES
( IX-30-172 )
( X-12-60 )
  Zij trouwde op 27-5-1935 te Ulrum met:  
  Gerrit GROEN
geb. 8-4-1910 te Vierhuizen
zoon van: Arjen GROEN
Riekje BOERSMA


X-44-253 Aafke BUITJES
geb. ca 1921 te Ulrum
ovl. 26-11-1947 te Groningen
dochter van: Geert BUITJES
Elizabeth BENES
( IX-30-172 )
( X-12-60 )
  Zij trouwde op 24-8-1942 te Ulrum met:  
  Hendrik BLOM
geb. 17-7-1917 te Vierhuizen
zoon van: Jozef BLOM
Rinske HUIZENGA


X-45-255 Warnder BUITJES
geb. ca 1919 te Meppel
zoon van: Jan MULDER
Aaltje BUITJES

( IX-30-176 )
  Hij trouwde op 27-8-1942 te Groningen met:  
  Jantje van der LAAN
geb. ca 1921 te Hoogezand
dochter van: Hendrik Johannes van der LAAN
Hillegien BLAAUW


  Generatie XI  
XI-1-1 Joannes Drewes EVENHUIS
geb. 12-7-1942 te Groningen
ovl. 15-7-1942 te Groningen, 3 dagen oud
zoon van: Jannes EVENHUIS
Elizabet SPEELMAN
( X-3-13 )

XI-2-2 Menno BOL
geb. 16-6-1913 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 3-7-1914 te Ten Boer (Thesinge), 12 maand oud
zoon van: Louwe BOL
Siebrig GROOTHOFF
( X-7-35 )

XI-2-3 Menno BOL
geb. 22-5-1915 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Louwe BOL
Siebrig GROOTHOFF
( X-7-35 )
  Hij trouwde op 10-9-1936 te Ten Boer met:  
  Martje NIJBURG
geb. 8-3-1917 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Pieter NIJBURG
Berendje HUISMAN


XI-2-4 Hendrik BOL
geb. ca 1919 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Louwe BOL
Siebrig GROOTHOFF
( X-7-35 )
  Hij trouwde op 12-5-1942 te Ten Boer met:  
  Ella de JONGE
geb. 30-1-1918 te Ten Boer (Sint Annen)
ovl. 26-9-2014 te Groningen, 96 jaar oud
dochter van: Geert de JONGE
Grietje BOLHUIS

fam. 113: ( XII-53-216 )
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 

XI-3-5 Elsiena BOL
geb. 2-6-1915 te Leens
dochter van: Hendrik BOL
Johanna NIEWOLD
( X-7-36 )
  Zij trouwde op 12-10-1942 te Groningen met:  
  Pieter KNOL
geb. 19-1-1912 te Leens
zoon van: Pieter KNOL
Kornelia NIEWOLD


XI-3-6 Aagtje BOL
geb. 22-9-1917 te Leens
dochter van: Hendrik BOL
Johanna NIEWOLD
( X-7-36 )

XI-4-8 Thomas POSTMA
geb. 1-11-1907 te Schouten
zoon van: Iebele POSTMA
Hendrikje NIJMEIJER

( X-8-42 )

XI-5-10 Pietje BAKKER
geb. 18-8-1912 te Vierhuizen
dochter van: Kornelis BAKKER
Elizabeth van der SCHAAF

( X-11-52 )
  Zij trouwde op 3-6-1935 te Ulrum met:  
  Fokko SCHAAP
geb. 16-2-1911 te Leens
zoon van: Albert SCHAAP
Cornelia KLAMER


XI-5-12 Kornelske BAKKER
geb. 14-10-1913 te Zoutkamp
dochter van: Kornelis BAKKER
Elizabeth van der SCHAAF

( X-11-52 )
  Zij trouwde op 20-6-1938 te Ulrum met:  
  Jakob GORIS
geb. 3-1-1914 te Houwerzijl
zoon van: Jakob GORIS
Eelkje HOFMAN


XI-5-14 Menno BAKKER
geb. 12-2-1917 te Zoutkamp
zoon van: Kornelis BAKKER
Elizabeth van der SCHAAF

( X-11-52 )
  Hij trouwde op 12-5-1941 te Ulrum met:  
  Janke VEENWIJK
geb. 4-10-1914 te Houwerzijl
dochter van: Rudmer VEENWIJK
Grietje LUDEMA


XI-5-16 Klazina BAKKER
geb. ca 1921
dochter van: Kornelis BAKKER
Elizabeth van der SCHAAF

( X-11-52 )
  Zij trouwde op 19-1-1942 te Ulrum met:  
  Jelte TOXOPEUS
geb. 6-10-1914 te Delfzijl
zoon van: Jelte TOXOPEUS
Aaltje VALK


XI-6-18 Jakomina ZWART
geb. 1-3-1915 te Zoutkamp
dochter van: Berend ZWART
Arendina BENES

( X-12-64 )
  Persoonlijke informatie
(582224431)
 
  Zij trouwde op 7-12-1936 te Ulrum met:  
  Abel Marten BUITJES
geb. 28-2-1916 te Zoutkamp
zoon van: Thijs BUITJES
Trijntje BOL

( IX-18-89 )
  Uit deze relatie  
  1. NN BUITJES geb. 16-6-1937 te Groningen / ovl. 16-6-1937 te Groningen ( XI-13-34 )
  2. NN BUITJES geb. 13-8-1947 te Groningen / ovl. 13-8-1947 te Groningen ( XI-13-36 )

XI-6-20 Enne ZWART
geb. 8-10-1917 te Zoutkamp
zoon van: Berend ZWART
Arendina BENES

( X-12-64 )

XI-7-21 NN BENES
geb. 21-8-1909 te Groningen
ovl. 21-8-1909 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Jan BENES
Geertruida BRONKEMA
( X-12-68 )
  Persoonlijke informatie
(582224451) Levenloos geboren.
 

XI-8-23 NN MENNES
geb. 21-10-1914 te Leens
ovl. 21-10-1914 te Leens, 0 dagen oud
zoon van: Arend MENNES
Elizabeth WOLTHA

( X-13-81 )

XI-8-25 Antje MENNES
geb. 10-11-1915 te Leens
dochter van: Arend MENNES
Elizabeth WOLTHA

( X-13-81 )
  Zij trouwde op 8-4-1940 te Ulrum met:  
  Dirk de VLIEG
geb. 29-3-1909 te Groningen
zoon van: Reinder de VLIEG
Reinderdina ACHTERHOF


XI-9-26 Ipe WOLTHA
geb. 25-11-1916 te Ulrum
zoon van: Pieter WOLTHA
Willemina ROZEMA
( X-13-82 )

XI-10-28 Trijntje VERBEEK
geb. ca 1918 te Waarden
dochter van: Mient VERBEEK
Klasina WOLTHA

( X-13-84 )
  Zij trouwde op 18-7-1939 te Oldehove met:  
  Johannes Arend de VRIES
geb. 20-5-1914 te Oldehove
zoon van: Berend de VRIES
Margaretha van WIJK

  Uit deze relatie  
  1. Klaziena de VRIES geb. 6-9-1940 te Lauwerzijl / ovl. 14-11-1941 te Lauwerzijl ( XII-1-4 )
  2. NN de VRIES geb. 6-9-1940 te Lauwerzijl / ovl. 6-9-1940 te Lauwerzijl ( XII-1-2 )

XI-11-30 NN VISSER
geb. 19-10-1919 te Delfzijl
ovl. 19-10-1919 te Delfzijl, 0 dagen oud
zoon van: Daniel VISSER
Jantje BUIS

( X-16-105 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

XI-12-32 Hillegiena SMIT
geb. 24-2-1917 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Pieter SMIT
Anje BOL

( X-18-115 )

XI-13-34 NN BUITJES
geb. 16-6-1937 te Groningen
ovl. 16-6-1937 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Abel Marten BUITJES
Jakomina ZWART
( X-19-141 )
( XI-6-18 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

XI-13-36 NN BUITJES
geb. 13-8-1947 te Groningen
ovl. 13-8-1947 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Abel Marten BUITJES
Jakomina ZWART
( X-19-141 )
( XI-6-18 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

XI-17-53 Bouke ZIJLSTRA
geb. 1-2-1945 te Houwerzijl
zoon van: Berend ZIJLSTRA
Janna van DIJK

( X-41-239 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: automonteur, wonende te Ulrum.
 
  Hij trouwde op 18-8-1971 te Wehe den Hoorn met:  
  Jacoba DAVIDS
geb. 12-10-1948 te Leens
dochter van: Luitje DAVIDS
Zwaantje POSTHUMA

  Persoonlijke informatie
Wonende te Ulrum.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 22 jaar.
 

XI-17-55 Menne ZIJLSTRA
geb. 14-6-1946 te Houwerzijl
zoon van: Berend ZIJLSTRA
Janna van DIJK

( X-41-239 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veiligheids-beambte bij Philips. Wonende te Sauwerd.
 
  Hij trouwde op 26-3-1971 te Ulrum met:  
  Pieterke van DUINEN
geb. 24-2-1949 te Houwerzijl
dochter van: Lammert van DUINEN
Baukje FABER

  Persoonlijke informatie
Woonachtig te Sauwerd.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend ZIJLSTRA geb. 18-10-1971 te Houwerzijl ( XII-2-5 )
  2. Baukje ZIJLSTRA geb. 4-1-1973 te Houwerzijl ( XII-2-6 )
  3. Janna Grietje ZIJLSTRA geb. 12-8-1974 te Sauwerd ( XII-2-7 )
  4. Lammert Folgert ZIJLSTRA geb. 7-12-1977 te Sauwerd ( XII-2-8 )

XI-17-57 Jan ZIJLSTRA
geb. 8-3-1948 te Houwerzijl
zoon van: Berend ZIJLSTRA
Janna van DIJK

( X-41-239 )
  Persoonlijke informatie
Wonende te Ten Boer (1976).
 
  Hij trouwde op 25-11-1976 te Groningen met:  
  Ettina Grietje BIJLSTRA
geb. 31-5-1955 te Hoogkerk
dochter van: Wiebe BIJLSTRA
Hendrika Maria ROSEBOOM

  Persoonlijke informatie
Wonende te Ten Boer (1976).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrika Maria ZIJLSTRA geb. te Ten Boer ( XII-3-9 )
  2. Berend ZIJLSTRA geb. te Ten Boer ( XII-3-10 )

XI-17-59 Pieter Willem ZIJLSTRA
geb. 14-4-1950 te Houwerzijl
zoon van: Berend ZIJLSTRA
Janna van DIJK

( X-41-239 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: ambtenaar gem. stadsontwikkeling, wonende te Amersfoort.
 
  Hij trouwde op 25-3-1977 te Stedum met:  
  Angenieta Elisabeth BOS
geb. 6-2-1946 te Westeremden
dochter van: Johannes BOS
Trijntje ZIJLSTRA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trude Johanna ZIJLSTRA geb. te Amersfoort ( XII-4-11 )
  2. Janneke Bernadette ZIJLSTRA geb. te Amersfoort ( XII-4-12 )
  3. Angenieta Elisabeth ZIJLSTRA geb. te Amersfoort ( XII-4-13 )
  4. Bauke Pieter ZIJLSTRA geb. te Amersfoort ( XII-4-14 )
  5. Johannes Martijn ZIJLSTRA geb. te Amersfoort ( XII-4-15 )
  6. Bernard Jan ZIJLSTRA geb. te Amersfoort ( XII-4-16 )

XI-17-61 Cornelis ZIJLSTRA
geb. 9-11-1951 te Houwerzijl
zoon van: Berend ZIJLSTRA
Janna van DIJK

( X-41-239 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: monteur install. bedrijf, wonende te Leens.
 
  Hij trouwde op 13-6-1975 te Wehe den Hoorn met:  
  Antje HUISMAN
geb. 27-4-1953 te Loppersum
dochter van: Geert HUISMAN
Jacoba VELTKAMP

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend ZIJLSTRA geb. te Leens ( XII-5-17 )
  2. Gert Klaas ZIJLSTRA geb. te Groningen ( XII-5-18 )
  3. Jakoba Johanna ZIJLSTRA geb. te Groningen ( XII-5-19 )
  4. Janna Theodora ZIJLSTRA geb. te Groningen ( XII-5-20 )
  5. Grietje Antje ZIJLSTRA geb. te Groningen ( XII-5-21 )
  6. Baukje Jacoba ZIJLSTRA geb. 16-4-1985 te Groningen ( XII-5-22 )

XI-17-63 Grietje ZIJLSTRA
geb. te Groningen
dochter van: Berend ZIJLSTRA
Janna van DIJK

( X-41-239 )
  Zij trouwde te Wehe den Hoorn met:  
  Willem Johannes Daniel KESTERLOO
geb. te Oostburg (Zld)
zoon van: Willem Cornelis KESTERLOO
Tonia de JONGE

  Persoonlijke informatie
Beroep: grondwerktuigbouwkundige Fokker, wonende te Leusden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem Berend KESTERLOO geb. te Leusden ( XII-6-24 )
  2. Antonie Johannes KESTERLOO geb. te Leusden ( XII-6-26 )
  3. Freerk Cornelis KESTERLOO geb. te Leusden ( XII-6-28 )

XI-17-65 Freerk Pieter ZIJLSTRA
geb. 11-12-1957 te Groningen
zoon van: Berend ZIJLSTRA
Janna van DIJK

( X-41-239 )
  Persoonlijke informatie
Bankemployée Rabobank, wonende te Ulrum.
 

  Generatie XII  
XII-1-2 NN de VRIES
geb. 6-9-1940 te Lauwerzijl
ovl. 6-9-1940 te Lauwerzijl, 0 dagen oud
zoon van: Johannes Arend de VRIES
Trijntje VERBEEK

( XI-10-28 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling
 

XII-1-4 Klaziena de VRIES
geb. 6-9-1940 te Lauwerzijl
ovl. 14-11-1941 te Lauwerzijl, 14 maand oud
dochter van: Johannes Arend de VRIES
Trijntje VERBEEK

( XI-10-28 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling
 

XII-2-5 Berend ZIJLSTRA
geb. 18-10-1971 te Houwerzijl
zoon van: Menne ZIJLSTRA
Pieterke van DUINEN
( XI-17-55 )

XII-2-6 Baukje ZIJLSTRA
geb. 4-1-1973 te Houwerzijl
dochter van: Menne ZIJLSTRA
Pieterke van DUINEN
( XI-17-55 )

XII-2-7 Janna Grietje ZIJLSTRA
geb. 12-8-1974 te Sauwerd
dochter van: Menne ZIJLSTRA
Pieterke van DUINEN
( XI-17-55 )

XII-2-8 Lammert Folgert ZIJLSTRA
geb. 7-12-1977 te Sauwerd
zoon van: Menne ZIJLSTRA
Pieterke van DUINEN
( XI-17-55 )

XII-3-9 Hendrika Maria ZIJLSTRA
geb. te Ten Boer
dochter van: Jan ZIJLSTRA
Ettina Grietje BIJLSTRA
( XI-17-57 )

XII-3-10 Berend ZIJLSTRA
geb. te Ten Boer
zoon van: Jan ZIJLSTRA
Ettina Grietje BIJLSTRA
( XI-17-57 )

XII-4-11 Trude Johanna ZIJLSTRA
geb. te Amersfoort
dochter van: Pieter Willem ZIJLSTRA
Angenieta Elisabeth BOS
( XI-17-59 )

XII-4-12 Janneke Bernadette ZIJLSTRA
geb. te Amersfoort
dochter van: Pieter Willem ZIJLSTRA
Angenieta Elisabeth BOS
( XI-17-59 )

XII-4-13 Angenieta Elisabeth ZIJLSTRA
geb. te Amersfoort
dochter van: Pieter Willem ZIJLSTRA
Angenieta Elisabeth BOS
( XI-17-59 )

XII-4-14 Bauke Pieter ZIJLSTRA
geb. te Amersfoort
zoon van: Pieter Willem ZIJLSTRA
Angenieta Elisabeth BOS
( XI-17-59 )

XII-4-15 Johannes Martijn ZIJLSTRA
geb. te Amersfoort
zoon van: Pieter Willem ZIJLSTRA
Angenieta Elisabeth BOS
( XI-17-59 )

XII-4-16 Bernard Jan ZIJLSTRA
geb. te Amersfoort
zoon van: Pieter Willem ZIJLSTRA
Angenieta Elisabeth BOS
( XI-17-59 )

XII-5-17 Berend ZIJLSTRA
geb. te Leens
zoon van: Cornelis ZIJLSTRA
Antje HUISMAN
( XI-17-61 )

XII-5-18 Gert Klaas ZIJLSTRA
geb. te Groningen
zoon van: Cornelis ZIJLSTRA
Antje HUISMAN
( XI-17-61 )

XII-5-19 Jakoba Johanna ZIJLSTRA
geb. te Groningen
dochter van: Cornelis ZIJLSTRA
Antje HUISMAN
( XI-17-61 )

XII-5-20 Janna Theodora ZIJLSTRA
geb. te Groningen
dochter van: Cornelis ZIJLSTRA
Antje HUISMAN
( XI-17-61 )

XII-5-21 Grietje Antje ZIJLSTRA
geb. te Groningen
dochter van: Cornelis ZIJLSTRA
Antje HUISMAN
( XI-17-61 )

XII-5-22 Baukje Jacoba ZIJLSTRA
geb. 16-4-1985 te Groningen
dochter van: Cornelis ZIJLSTRA
Antje HUISMAN
( XI-17-61 )

XII-6-24 Willem Berend KESTERLOO
geb. te Leusden
zoon van: Willem Johannes Daniel KESTERLOO
Grietje ZIJLSTRA

( XI-17-63 )

XII-6-26 Antonie Johannes KESTERLOO
geb. te Leusden
zoon van: Willem Johannes Daniel KESTERLOO
Grietje ZIJLSTRA

( XI-17-63 )

XII-6-28 Freerk Cornelis KESTERLOO
geb. te Leusden
zoon van: Willem Johannes Daniel KESTERLOO
Grietje ZIJLSTRA

( XI-17-63 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"