Genealogie
Familie 86


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 9, klik hier

  Parenteel van Harmen [Wichers] QUANT
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Harmen [Wichers] QUANT
ovl. ca 1730
  Persoonlijke informatie
Naam ook Harmen Wijchers Quant. Beroep: schoenmaker.
R.A. Veendam 26-08-1719:
Harmen Wichers Quant en Auckjen Hindriks el. in de Wildervank verkopen een stuk land gelegen aan het Westerdiep in Veendam op nr.25, aan Roelf Sijbolts en Jantjen Hindriks el. mede in de Wildervank.
 
  Hij trouwde met:  
  Auchien [Hindriks] _
ovl. na 1732
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als: Auckijn Hindrix.
R.A. Wildervank 01-04-1732:
Aukien Hindriks wed.Harmen Wijchers Quant aan zoon Wijcher Harmens Quant en Aefke Martens huis + tuin + schoenmakersgereedschap + bed + toebehoren. Dwarsdiep Wildervank 400,-.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aeltien [Harmens] _ geb. ca 1700 ( II-1-1 )
  2. Wicher [Harmens] QUANT geb. voor 1709 te Wildervank / ovl. voor 1762 ( II-1-2 )
  3. Hindrik [Harms] QUANT ovl. voor 1748 ( II-1-3 )

  Generatie II  
II-1-1 Aeltien [Harmens] _
geb. ca 1700
dochter van: Harmen [Wichers] QUANT
Auchien [Hindriks] _
( I-1-1 )
  Zij trouwde op 4-3-1722 te Veendam met:  
  Rijkent [Harmens] _
  Bij het huwelijk
Getuigen: bruidegom: Harmen Coops & Grietien Harmens (zuster), Coop harmens & Lummigje Alberts (broer & schoonzuster); bruid: Harmen Wijchers Quant & Aucktien Hindriks (vader&moeder)
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Rijkens] OPPENTOGT geb. 1725 te Veendam / ovl. voor 1776 ( III-1-1 )

II-1-2 Wicher [Harmens] QUANT
geb. voor 1709 te Wildervank
ovl. voor 1762
zoon van: Harmen [Wichers] QUANT
Auchien [Hindriks] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
R.A. Wildervank 1-4-1732: Verkrijgt samen met zijn vrouw: huis + tuin + schoenmakersgereedschap + bed + toebehoren. Dwarsdiep Wildervank 400,-.
 
  Hij trouwde op 5-5-1730 te Veendam met:  
  Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
ged. 22-11-1705 te Veendam (Meeden)
ovl. 1771
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-11-1705 (NH) te Meeden. Overleden na juni 1771.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd te Veendam 5 mei 1730.
Kerkelijk huwelijk te Wildervank:
1730, De 5 May compareerden persoonlijk de E. Wicher Harmens Quant als Bruidegom & de E. Aafke Meertens als Bruid bekennende en belijdende haar houwlik in te gaan & te bekragtigen met dese houwlike woorden:
Als dat de kinderen so soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar houwlik te spruiten tot der ouderen nalatenschappen en versterven en erven na en hooft voor hooft gelijkce sibbe sullen wegen sonder dat de soons eenige prerogative voor de dogteren zullen genieten.
Verders dat deselve soon of soons & dogter of dogteren uit dit haar huwlijk gesproten het regt van repraesentatie sullen geniten om in alle voorvallende versterf en erv sodane portie of portien te genieten als of de ouderen in leven zijnde hadden konnen of mogen genieten.

Tot vestenifse deses hebben geweest als Dedigdlieden: De E. Harm Wichers Quant & Auckjen Hindriks als vader & moeder van de bruidegom. De E. Meerten Jacobs als vader van de bruid, de E. Em e Ukes wed.e van de Coopman Fiepke Olferts als angehouwlikte Nigte van de Bruid. Ter Versegelinge belijet getuiegen waren de E. Roelf Sijbolts & Rijckent Coops.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Wijchers] _ geb. 1735 te Wildervank / ovl. 17-11-1810 te Siddeburen ( III-2-2 )
  2. Hindrik [Wijchers] KWANT geb. 1741 ( III-2-3 )
  3. Meerten [Wichers] QUANT geb. te Wildervank ( III-2-4 )
  4. Jacob [Wijchers] _ ( III-2-5 )
  5. Auckjen (Auke) [Wijchers] _ ( III-2-6 )
  6. Grietje [Wijhers] _ ( III-2-7 )

II-1-3 Hindrik [Harms] QUANT
ovl. voor 1748
zoon van: Harmen [Wichers] QUANT
Auchien [Hindriks] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
R.A. Oldambt 12-06-1748, 731-5600
Wijger Harms, Pieter Alders en Jacob Jans, voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Harms Quant en Geertien Alders, ter ener en Geertien Alders ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van Hindrik Harms Quant. Geertien verkrijgt de gehele nalatenschap. Ze onderhoudt de kinderen tot 18 jaar en zal hen dan uitkeren 100 car,gld.

R.A. Oldambt 31-03-1761, 731-5604
Harm Hindriks Quant, Willem Zuidema, namens zijn vrouw Tettie Hindrix en Fennigjen Hindrix Quant, samen meerderjarig, hebben ontvangen van de vreemde voogd, Jacob Jans, aangezien de voormond Wijger Harms is overleden en de sibbevoogd Pieter Alders absent is, ieder hun deel van de nalatenschap involge de afkoop brief dd 12-06-1748
 
  Hij trouwde met:  
  Geertien [Alders] _
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Hindriks] _ geb. voor 1743 ( III-3-8 )
  2. Tettie [Hindrix] _ geb. voor 1743 ( III-3-9 )
  3. Fennigjen [Hindrix] _ geb. voor 1743 ( III-3-10 )

  Generatie III  
III-1-1 Harm [Rijkens] OPPENTOGT
geb. 1725 te Veendam
ovl. voor 1776
zoon van: Rijkent [Harmens] _
Aeltien [Harmens] _

( II-1-1 )

III-2-2 Harm [Wijchers] _
geb. 1735 te Wildervank
ovl. 17-11-1810 te Siddeburen
zoon van: Wicher [Harmens] QUANT
Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep landbouwer. Hij was Mennoniet.
Bij overlijden: "zijnde gehuwd geweest met Jeltje Hilkes, nalatende 2 kinderen, gewoond hebbende op de Veendijk onder Siddeburen".
 
  Hij trouwde op 20-5-1770 te Siddeburen met:  
  Jeltje [Hilkes] _
ged. 17-5-1748 te Noordbroek
ovl. 7-8-1822 te Noordbroek (Siddeburen), 74 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-5-1748 te Noordbroek. Beroep: landbouwersche (1822)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berentje KWANT ged. 17-3-1770 te Slochteren (Siddeburen) ( IV-1-1 )
  2. Aafke [Harms] KWANT ged. 1-1-1774 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 2-5-1848 te Slochteren (Siddeburen) (OA-69) ( IV-1-2 )
  3. Aeimt [Harms] KWANT ged. 29-12-1776 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. te Sellingen ( IV-1-3 )
  4. Wicher [Harms] KWANT geb. 26-4-1781 te Loppersum (Siddeburen) / ovl. 3-3-1829 te Noordbroek (OA-9) ( IV-1-4 )

III-2-3 Hindrik [Wijchers] KWANT
geb. 1741
zoon van: Wicher [Harmens] QUANT
Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
( II-1-2 )
  Hij trouwde te Meeden met:  
  Zwaantje [Harms] KROON
geb. 3-12-1753 te Meeden
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (geref) 9-12-1753 te Meeden.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ingezegend (geref) op 6-6-1771.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wijchert [Hindriks] KWANT geb. 11-5-1772 te Meeden / ovl. 3-5-1838 te Winschoter Oostereinde ( IV-2-5 )
  2. Fennigje [Hindriks] KWANT geb. 9-6-1775 te Meeden / ovl. 12-1-1858 te Beerta ( IV-2-6 )
  3. Harm [Hindriks] KWANT geb. 30-1-1778 te Meeden ( IV-2-7 )
  4. Afijn [Hindriks] KWANT geb. 27-6-1780 te Meeden ( IV-2-8 )

III-2-4 Meerten [Wichers] QUANT
geb. te Wildervank
zoon van: Wicher [Harmens] QUANT
Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
( II-1-2 )
  Hij trouwde op 22-5-1762 te Wildervank met:  
  Geesjen [Roelfs] _
  Uit deze relatie  
  1. Wijcher KWANT geb. 16-5-1763 te Wildervank ( IV-3-9 )
  2. Roelf [Meertens] KWANT geb. te Wildervank ( IV-3-10 )
  3. Albert KWANT geb. te Wildervank ( IV-3-11 )

III-2-5 Jacob [Wijchers] _
zoon van: Wicher [Harmens] QUANT
Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
( II-1-2 )

III-2-6 Auckjen (Auke) [Wijchers] _
dochter van: Wicher [Harmens] QUANT
Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
( II-1-2 )

III-2-7 Grietje [Wijhers] _
dochter van: Wicher [Harmens] QUANT
Aafjen [Meertens] van der MIEDEN
( II-1-2 )

III-3-8 Harm [Hindriks] _
geb. voor 1743
zoon van: Hindrik [Harms] QUANT
Geertien [Alders] _
( II-1-3 )

III-3-9 Tettie [Hindrix] _
geb. voor 1743
dochter van: Hindrik [Harms] QUANT
Geertien [Alders] _
( II-1-3 )
  Zij trouwde met:  
  Willem ZUIDEMA

III-3-10 Fennigjen [Hindrix] _
geb. voor 1743
dochter van: Hindrik [Harms] QUANT
Geertien [Alders] _
( II-1-3 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Berentje KWANT
ged. 17-3-1770 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Harm [Wijchers] _
Jeltje [Hilkes] _
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-3-1770 te Siddeburen. Haar moeder heeft haar opvoeding ter hand genomen.
 

IV-1-2 Aafke [Harms] KWANT
ged. 1-1-1774 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 2-5-1848 te Slochteren (Siddeburen) (OA-69), 74 jaar oud
dochter van: Harm [Wijchers] _
Jeltje [Hilkes] _
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-1-1774 (NH) te Siddeburen. Zij werd ten doop gebracht door haar moeder. Beroep: landbouwersche (1844).
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Hermannus [Jans] KOLKEMA
geb. ca 1763 te Sellingen
ovl. 5-1-1814 te Siddeburen, 50 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Siddeburen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1795
 
  Zij trouwde (2) op 11-6-1818 te Noordbroek (HA-7) met:  
  Hindrik [Alberts] WALMA
geb. 20-7-1793 te Noordbroek
ovl. na 1748
zoon van: Albert [Hindriks] WALMA
Hillechien [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1818, 1844).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep moeder bruid: landbouwersche; weduwnaar van Harmannus Jans; bruid 44 jaar oud, bruidegom 24 jaar oud.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert WALMA geb. 4-8-1818 te Siddeburen (GA-34) ( V-1-1 )

IV-1-3 Aeimt [Harms] KWANT
ged. 29-12-1776 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. te Sellingen
zoon van: Harm [Wijchers] _
Jeltje [Hilkes] _
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-12-1776 (NH) te Siddeburen. Door moeder ten doop gebracht.
 

IV-1-4 Wicher [Harms] KWANT
geb. 26-4-1781 te Loppersum (Siddeburen)
ovl. 3-3-1829 te Noordbroek (OA-9), 47 jaar oud
zoon van: Harm [Wijchers] _
Jeltje [Hilkes] _
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-5-1781 te Siddeburen (zv Harm Wijgers, doopnaam niet aangetekend of onleesbaar) Beroep: landbouwer (1817, 1819, 1820), landgebruiker (1822, 1824, 1826, 1829) en tapper.
Wicher Harms was van ca.1806 tot 1829 bewoner en eigenaar van thans (Van Kleef) Eideweg 1 te Noordbroek. Blijkens de zetter van het Termunter Zijlvest in 1813 bezit hij 32,5 deimaten bouw-, weide- en hooilanden, waarvan 2 deimt 2e klasse en 30,5 deimt 3e klasse. (bron: Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek)
 
  Hij trouwde (1) te Noordbroek met:  
  Grietje [Tiddes] _
geb. te Noordbroek
ovl. 28-1-1811
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1810.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ietje KWANT geb. 3-9-1807 te Noordbroek ( V-2-2 )
  2. Geert KWANT geb. 1811 te Noordbroek / ovl. 1819 ( V-2-3 )
  Hij trouwde (2) op 15-6-1815 te Noordbroek (HA-10) met:  
  Knelske [Kornelius] SCHIPPER
geb. 25-1-1795 te Loppersum (Siddeburen)
ovl. 1-7-1828 te Noordbroek (OA-14), 33 jaar oud
dochter van: Kornelius SCHIPPER
Elisabeth [Derks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1817, 1819, 1820), landgebruikster (1822, 1824).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landgebruiker; weduwnaar van Grietje Tiddes. bruidegom 34 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Wiegchers] KWANT geb. 31-3-1816 te Noordbroek / ovl. 20-3-1890 te Siddeburen ( V-2-4 )
  2. Jeltje [Wichers] KWANT geb. 2-9-1817 te Noordbroek (GA-32) / ovl. 23-3-1885 te Slochteren (Siddeburen) ( V-2-5 )
  3. Geert [Wichers] KWANT geb. ca 1819 te Noordbroek / ovl. 27-6-1819 te Noordbroek (Korengarst) (OA-12) ( V-2-6 )
  4. Kornelis [Wicher] KWANT geb. 19-5-1819 te Noordbroek (GA-26) / ovl. voor 1822 ( V-2-7 )
  5. Elizabeth [Wichers] KWANT geb. 5-5-1820 te Noordbroek (GA-25) / ovl. 15-3-1855 te Slochteren (Siddeburen) (OA-48) ( V-2-8 )
  6. Kornelius [Wiegers] KWANT geb. 14-2-1822 te Noordbroek (GA-13) / ovl. 22-3-1896 te Woltersum ( V-2-9 )
  7. Aaffien KWANT geb. 24-1-1824 te Noordbroek (GA-7) / ovl. 21-3-1827 te Noordbroek (OA-16) ( V-2-10 )
  8. Tijlke [Wichers] KWANT geb. 24-3-1826 te Noordbroek (GA-8) / ovl. 4-2-1869 te Slochteren (Siddeburen) (OA-16) ( V-2-11 )

IV-2-5 Wijchert [Hindriks] KWANT
geb. 11-5-1772 te Meeden
ovl. 3-5-1838 te Winschoter Oostereinde, 65 jaar oud
zoon van: Hindrik [Wijchers] KWANT
Zwaantje [Harms] KROON
( III-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-5-1772 te Meeden. Beroep: arbeider (1827, 1833).
 
  Hij trouwde te Meeden met:  
  Remke [Berents] HUT
ged. 7-2-1777 te Winschoten
ovl. 23-2-1852 te Winschoten, 75 jaar oud
dochter van: Berent [Elties] HUT
Klaaske [Jans] BANNING

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-2-1777 te Winschoten
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd op 20-9-1798 te Meeden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Wijcherts] KWANT geb. 17-2-1799 te Meeden / ovl. 16-7-1827 te Beerta ( V-3-12 )
  2. Berent [Wijcherts] KWANT ged. 26-10-1800 ( V-3-13 )
  3. Klaaske [Wijcherts] KWANT geb. 13-9-1802 te Winschoten / ovl. 5-10-1835 te Beerta ( V-3-14 )
  4. Zwaantje [Wijgcherts] KWANT geb. 5-4-1805 te Winschoten / ovl. 24-12-1834 te Beerta ( V-3-15 )
  5. Trijntje [Wijcherts] KWANT geb. 16-1-1808 te Winschoten ( V-3-16 )
  6. Berend [Wijcherts] KWANT geb. 17-12-1809 te Winschoten / ovl. 20-5-1854 te Finsterwolde ( V-3-17 )
  7. Jakob [Wijcherts] KWANT geb. 1812 ( V-3-18 )
  8. Fennechijn [Wijcherts] KWANT geb. 17-2-1814 te Winschoten ( V-3-19 )

IV-2-6 Fennigje [Hindriks] KWANT
geb. 9-6-1775 te Meeden
ovl. 12-1-1858 te Beerta, 82 jaar oud
dochter van: Hindrik [Wijchers] KWANT
Zwaantje [Harms] KROON
( III-2-3 )
  Persoonlijke informatie
gedoopt (geref.) op 11-06-1775 te Meeden,
 
  Zij trouwde te Beerta met:  
  Jannes [Harms] HOOL
ged. 19-7-1778 te Beerta
ovl. 11-2-1847 te Beerta
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (geref) op 19-7-1778 te Beerta.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd voor de kerk (geref) op 22-04-1810. Bruidegom 31 jaar, bruid 34 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik HOOL geb. 5-1-1816 te Beerta / ovl. 16-5-1844 te Beerta ( V-4-20 )

IV-2-7 Harm [Hindriks] KWANT
geb. 30-1-1778 te Meeden
zoon van: Hindrik [Wijchers] KWANT
Zwaantje [Harms] KROON
( III-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (geref) op 08-02-1778 te Meeden.
 

IV-2-8 Afijn [Hindriks] KWANT
geb. 27-6-1780 te Meeden
dochter van: Hindrik [Wijchers] KWANT
Zwaantje [Harms] KROON
( III-2-3 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Harm [Pieters] KOLK
geb. 28-12-1771 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 16-12-1820 te Delfzijl (OA-80), 48 jaar oud
zoon van: Pieter [Harms] _
Grietje [Fockkes] _

  Zij trouwde (2) op 18-3-1825 te Delfzijl met:  
  Jan ASIJEE
geb. 12-5-1773 te Deventer
  Bij het huwelijk
Bruidegom 51 jaar, bruid 44 jaar.
 

IV-3-9 Wijcher KWANT
geb. 16-5-1763 te Wildervank
zoon van: Meerten [Wichers] QUANT
Geesjen [Roelfs] _
( III-2-4 )

IV-3-10 Roelf [Meertens] KWANT
geb. te Wildervank
zoon van: Meerten [Wichers] QUANT
Geesjen [Roelfs] _
( III-2-4 )
  Hij trouwde op 3-5-1795 met:  
  Aaltje HINDRIKS
  Uit deze relatie  
  1. Filippus KWANT ged. 16-8-1795 ( V-5-21 )
  2. Roelf KWANT ged. 21-5-1797 ( V-5-22 )

IV-3-11 Albert KWANT
geb. te Wildervank
zoon van: Meerten [Wichers] QUANT
Geesjen [Roelfs] _
( III-2-4 )

  Generatie V  
V-1-1 Albert WALMA
geb. 4-8-1818 te Siddeburen (GA-34)
zoon van: Hindrik [Alberts] WALMA
Aafke [Harms] KWANT

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1844).
 
  Hij trouwde op 23-11-1844 te Slochteren (HA-46) met:  
  Auwke [Tomas] LENTING
geb. ca 1824 te Siddeburen
dochter van: Tomas [Jakobs] LENTING
Aafke [Kornelis] SCHIPPER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwster; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwster; bruidegom 26 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik WALMA geb. 27-2-1845 te Siddeburen / ovl. 10-4-1932 te Scheemda ( VI-1-1 )
  2. Tomas WALMA geb. 24-8-1847 te Siddeburen ( VI-1-2 )
  3. Aafien WALMA geb. 20-12-1849 te Siddeburen / ovl. 28-11-1851 te Siddeburen ( VI-1-3 )
  4. Tammo WALMA geb. 9-11-1852 te Siddeburen ( VI-1-4 )
  5. Harm WALMA geb. 8-1-1856 te Siddeburen / ovl. 26-4-1916 te Siddeburen ( VI-1-5 )
  6. Gerrit WALMA geb. 7-6-1859 te Siddeburen / ovl. 13-12-1934 te Siddeburen ( VI-1-6 )

V-2-2 Ietje KWANT
geb. 3-9-1807 te Noordbroek
dochter van: Wicher [Harms] KWANT
Grietje [Tiddes] _
( IV-1-4 )

V-2-3 Geert KWANT
geb. 1811 te Noordbroek
ovl. 1819
zoon van: Wicher [Harms] KWANT
Grietje [Tiddes] _
( IV-1-4 )

V-2-4 Harm [Wiegchers] KWANT
geb. 31-3-1816 te Noordbroek
ovl. 20-3-1890 te Siddeburen
zoon van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1843), grutter (1850).

[Gevonden op Provinciaal archief Groningen: Ref: V116, 1850, Huw: acte19]

Heden, 18e mei 1850 Burgelijke Stand te Slochteren, voor mij verschenen Harm Wiegchers Kwant, van beroep grutter, oud vier en dertig jaren, geboren te Noordbroek, wonende te Siddeburen, weduwnaar van Hindrikje Derks Bos, meerderjarig zoon van Wiegcher Harms Kwant en van Kornelske Kornelius, beide overleden,
En
Geertruida Derks Bos, beroep dienstmeid, oud zevenentwintig, geboren te Loppersum dochter van Derks Frederiks Bos, van beroep Smid en van Aaltje Roelfs Drend,
Het huwelijk is afgekondigd,etc.

Getuigen:
Kornelis Wieghers Kwant, zonder beroep, oud acht en twintig jaren wonende te Siddeburen, broeder van de Echgenoot en Jan Wiebes Jansema, dagloner, Swager van de Echtgenoot et c.

Ondertekend …..

Bijlagen: 6 stukken:
1. extract geboorteregister: Geboren Harm, 31 maart 1816, zoon van Harm Wiegcher Kwant en Korneliske Kornelius
2. Geertruida, geboren 3 september 1822, dochter van Derk Frederiks Bos en Aaltje Roelfs Drend
3. Overleden, 27 januari 1848, Hindrikje Derks Bos, oud negen en twintig jarren, beroep Winkelierster
4. Verklaring van de Notaris te Loppersum, van geen bezwaar tegen voltrekking van het huwelijk van Geertruida, zonder beroep, met Harm Wiegchers Kwant, Grutter en Koopman te Siddeburen.
5. Bericht van Willem III:
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der NL, etc. Op het aan Ons ingediend request van Harm Wijchers of Wiegchers Kwant, weduwnaar van Hendrikje Derks Bos, grutter en Winkelier te Siddeburen, prov. Groningen, houdende verzoek om, met dispensatie van art. 88 bis, van het BW, een huwelijk te mogen aangaan met Geertruida Derks Bos, zuster zijner overleden vouw. Gezien de berigten, hebben goedgevonden het aangaan van het huwelijk te vergunnen, 11 april 1850, kosten: fl 4.75
1. Nationale Militie: Harm Wiegchers Kwant, geb. te Noordbroek, 31 maart 1816, boerenknecht, lotnummer 54, hetwelk hem tot geen dienst heeft verpligt.
- Signalement: aangezigt: Ovaal, voorhoofd: rond, Oogen: blaauw, neus: Spits, mond Klein, Kin: rond, haar: donkerbruin
 
  Hij trouwde (1) op 13-12-1843 te Slochteren (HA-51) met:  
  Hindrikje [Derks] BOS
geb. 27-4-1818 te Loppersum
ovl. 27-1-1848 te Slochteren (Siddeburen), 29 jaar oud
dochter van: Derk [Frederiks] BOS
Aaltje [Roelfs] DRENT

  Persoonlijke informatie
beroep: winkeliersche (1843, 1848)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenkecht; beroep bruid: winkelier; beroep vader bruid: ijzersmid; bruidegom 27 jaar; bruid 25 jaar; weduwe van Boele Luppes Boelens
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje KWANT geb. 23-9-1844 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 6-7-1926 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-2-7 )
  2. Korneliske KWANT geb. 12-2-1847 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 9-2-1930 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-2-8 )
  Hij trouwde (2) op 16-5-1850 te SLochteren (HA-19) met:  
  Geertruida [Derks] BOS
geb. 3-9-1822 te Loppersum
ovl. 31-7-1875 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Derk [Frederiks] BOS
Aaltje [Roelfs] DRENT

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1850).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: grutter; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: ijzersmid; bruidegom 34 jaar; bruid 27 jaar; weduwnaar van Hindrikje Derks Bos (zuster van de bruid).
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk KWANT geb. 29-8-1850 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 1-9-1910 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-2-9 )
  2. Jeltje KWANT geb. 2-6-1852 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 15-11-1906 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-2-10 )
  3. Wijcher KWANT geb. 4-1-1861 te Slochteren / ovl. 17-9-1884 te Breda ( VI-2-11 )

V-2-5 Jeltje [Wichers] KWANT
geb. 2-9-1817 te Noordbroek (GA-32)
ovl. 23-3-1885 te Slochteren (Siddeburen), 67 jaar oud
dochter van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 31-5-1845 te Slochteren (HA-33) met:  
  Derk [Jans] DIJK
geb. 1813 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-4-1885 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Jan [Derks] DIJK
Aagtje [Kornelis] STOL

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 32 jaar; bruid 27 jaar; moeder van de bruid ook Knelske Kornelius Schipper
 
  Uit deze relatie  
  1. Korneliske DIJK geb. 5-3-1846 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-3-12 )
  2. Aagtje DIJK geb. 15-5-1847 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 3-4-1853 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-3-13 )
  3. Geertruida DIJK geb. 28-8-1848 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 28-6-1934 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-3-14 )
  4. Wicher DIJK geb. 17-9-1850 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 7-11-1924 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-3-15 )
  5. Elisabeth DIJK geb. 23-3-1853 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 6-9-1934 te Groningen ( VI-3-16 )
  6. Aagtje DIJK geb. 6-7-1854 te Siddeburen / ovl. 19-7-1931 te Siddeburen ( VI-3-17 )
  7. Jantje DIJK geb. 13-8-1855 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 20-10-1924 te Groningen ( VI-3-18 )
  8. Jan DIJK geb. 10-4-1857 te Siddeburen / ovl. 16-10-1933 te Solwerd ( VI-3-19 )

V-2-6 Geert [Wichers] KWANT
geb. ca 1819 te Noordbroek
ovl. 27-6-1819 te Noordbroek (Korengarst) (OA-12), 7 weken oud
zoon van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Geboren begin mei 1819.
De geboorte gegevens van Geert en zijn broer Kornelis spreken elkaar tegen.
Vergelijk geboorteakte Kornelis (Genlias: Noordbroek: 1819: GA-26) en de overlijdensakte van Geert (Genlias: Noordbroek: 1819: OA-12). Het zou kunnen zijn dat zij tweelingbroers van elkaar waren.
 

V-2-7 Kornelis [Wicher] KWANT
geb. 19-5-1819 te Noordbroek (GA-26)
ovl. voor 1822
zoon van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
De geboorte gegevens van Kornelis en zijn broer Geert spreken elkaar tegen.
Vergelijk geboorteakte Kornelis (Genlias: Noordbroek: 1819: GA-26) en de overlijdensakte van Geert (Genlias: Noordbroek: 1819: OA-12). Het zou kunnen zijn dat zij tweelingbroers van elkaar waren.
 

V-2-8 Elizabeth [Wichers] KWANT
geb. 5-5-1820 te Noordbroek (GA-25)
ovl. 15-3-1855 te Slochteren (Siddeburen) (OA-48), 34 jaar oud
dochter van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1849).
 
  Zij trouwde op 26-5-1849 te Slochteren (HA-23) met:  
  Johannes [Jacobs] LANINGA
geb. 12-2-1819 te Garsthuizen
ovl. 19-12-1888 te Schildwolde, 69 jaar oud
zoon van: Jakob [Jans] LANINGA
Trijntje [Jeltes] WIGBOLDI

  Persoonlijke informatie
Beroep: ijzersmidsknecht (1849).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: ijzersmidsknecht; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 30 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje LANINGA geb. 4-5-1850 te Siddeburen / ovl. 21-1-1937 te Wagenborgen ( VI-4-20 )
  2. Knelske LANINGA geb. 25-4-1852 te Siddeburen / ovl. 23-5-1865 te Siddeburen ( VI-4-21 )
  3. Wicherdina LANINGA geb. 9-2-1854 te Siddeburen / ovl. 19-5-1857 te Siddeburen ( VI-4-22 )

V-2-9 Kornelius [Wiegers] KWANT
geb. 14-2-1822 te Noordbroek (GA-13)
ovl. 22-3-1896 te Woltersum, 74 jaar oud
zoon van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1855 - 1896).
 
  Hij trouwde op 11-7-1857 te Ten Boer (HA-20) met:  
  Lammechien BOUWMAN
geb. 11-9-1826 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 7-6-1900 te Woltersum
dochter van: Jan [Jacobs] BOUWMAN
Jantje [Jakobs] BONTSMA

  Bij het huwelijk
beroep bruid: landbouwersche; bruidegom 35 jaar; bruid 30 jaar; weduwe van Derk Derks Knol
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk KWANT geb. 9-4-1858 ( VI-5-23 )
  2. Derk KWANT geb. 15-6-1859 te Ten Boer (Woltersum) / ovl. 16-11-1934 te Ten Boer (Woltersum) ( VI-5-24 )
  3. Jantje KWANT geb. 23-8-1867 te Ten Boer (Woltersum) / ovl. 14-10-1939 te Ten Boer (Woltersum) ( VI-5-25 )

V-2-10 Aaffien KWANT
geb. 24-1-1824 te Noordbroek (GA-7)
ovl. 21-3-1827 te Noordbroek (OA-16), 3 jaar oud
dochter van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )

V-2-11 Tijlke [Wichers] KWANT
geb. 24-3-1826 te Noordbroek (GA-8)
ovl. 4-2-1869 te Slochteren (Siddeburen) (OA-16), 42 jaar oud
dochter van: Wicher [Harms] KWANT
Knelske [Kornelius] SCHIPPER
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Overleden 4 dagen na de geboorte van haar jongste levenloze kind.
 
  Zij trouwde op 20-5-1848 te Slochteren (HA-13) met:  
  Harm van BIJSSUM
geb. 7-2-1820 te Appingedam (GA-13)
ovl. 24-2-1888 te Slochteren (Siddeburen) (OA-45), 68 jaar oud
zoon van: Harm [Hindriks] van BIJSSUM
Gezina [Davids] BRONS
fam. 85: ( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kuiper (1848, 1857, 1869, 1880, 1881, 1882, 1885, 1887, 1888).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kuiper; beroep vader bruidegom.: winkelier; beroep moeder bruidegom: winkeliersche; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar; grootouders bruid vermeld
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van BIJSSUM geb. 24-4-1850 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 17-7-1884 te Stedum (OA-28) fam. 85: ( VIII-4-11 )
  2. Anna van BIJSSUM geb. 7-4-1852 te Slochteren (Siddeburen) fam. 85: ( VIII-4-12 )
  3. Wicher van BIJSSUM geb. 29-11-1854 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 26-11-1902 te Stedum (OA-28) fam. 85: ( VIII-4-13 )
  4. Gezina van BIJSSUM geb. 31-12-1856 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 3-7-1857 te Slochteren (Siddeburen) fam. 85: ( VIII-4-14 )
  5. Gezina van BIJSSUM geb. 28-4-1858 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. ca 1945 te Illinois (U.S.A.) fam. 85: ( VIII-4-15 )
  6. Johanna van BIJSSUM geb. 23-3-1860 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 26-4-1894 te Slochteren (Siddeburen) (OA-79) fam. 85: ( VIII-4-16 )
  7. Jeltje van BIJSSUM geb. 17-3-1863 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 1-3-1938 te U.S.A. fam. 85: ( VIII-4-17 )
  8. Kornelis van BIJSSUM geb. 9-3-1866 te Slochteren (Siddeburen) fam. 85: ( VIII-4-19 )
  9. Hindrik van BIJSSUM geb. 9-3-1866 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 2-6-1925 te Loppersum (OA-18) fam. 85: ( VIII-4-18 )
  10. NN van BIJSSUM geb. 31-1-1869 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 31-1-1869 te Slochteren (Siddeburen) (OA-13) fam. 85: ( VIII-4-20 )

V-3-12 Hindrik [Wijcherts] KWANT
geb. 17-2-1799 te Meeden
ovl. 16-7-1827 te Beerta, 28 jaar oud
zoon van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Hij trouwde op 13-5-1826 te Beerta (HA-4) met:  
  Aaltjen [Tobias] TOBIASSEN
geb. 31-1-1805 te Beerta (Nieuw Beerta)
ovl. 2-5-1840 te Winschoten, 35 jaar oud
dochter van: Tobias [Mielfs Tobias] _
Jantje [Berends] van DIJK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tobias KWANT geb. 12-3-1827 te Finsterwolde (GA-7) / ovl. 23-4-1872 te Winschoten ( VI-6-26 )

V-3-13 Berent [Wijcherts] KWANT
ged. 26-10-1800
zoon van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-10-1800 te Winschoten.
 

V-3-14 Klaaske [Wijcherts] KWANT
geb. 13-9-1802 te Winschoten
ovl. 5-10-1835 te Beerta, 33 jaar oud
dochter van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster.
 
  Zij trouwde op 13-5-1826 te Beerta met:  
  Staats [Aeikes] STAATS
geb. 11-7-1798 te Beerta
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 

V-3-15 Zwaantje [Wijgcherts] KWANT
geb. 5-4-1805 te Winschoten
ovl. 24-12-1834 te Beerta, 29 jaar oud
dochter van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidsvrouw.
 
  Zij trouwde op 15-12-1827 te Beerta met:  
  Berend [Geerts] de WIT
geb. 30-1-1797 te Beerta
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wijgchert de WIT geb. 16-4-1829 te Beerta / ovl. 27-2-1907 te Midwolda ( VI-7-27 )

V-3-16 Trijntje [Wijcherts] KWANT
geb. 16-1-1808 te Winschoten
dochter van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Zij trouwde op 1-8-1833 te Winschoten (HA-14) met:  
  Harm [Jansens] DRENT
geb. 20-12-1807 te Muntendam
zoon van: Grietje [Berends] DRENT
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-1-1808 te Zuidbroek. Beroep: boerenknecht (1833).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Harms] DRENT geb. 6-3-1831 te Winschoten / ovl. 29-9-1841 te Westerlee ( VI-8-28 )
  2. Wichert DRENT geb. 28-3-1834 te Winschoten / ovl. 2-10-1888 te Heiligerlee ( VI-8-29 )
  3. Remke DRENT geb. 30-10-1835 te Winschoten / ovl. 27-7-1837 te Westerlee ( VI-8-30 )
  4. Jakob DRENT geb. 4-9-1837 te Westerlee / ovl. 2-3-1875 te Heiligerlee ( VI-8-31 )
  5. Remko DRENT geb. 1-4-1840 te Westerlee / ovl. 7-5-1840 te Westerlee ( VI-8-32 )

V-3-17 Berend [Wijcherts] KWANT
geb. 17-12-1809 te Winschoten
ovl. 20-5-1854 te Finsterwolde, 44 jaar oud
zoon van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-12-1809 te Winschoten. Beroep: dagloner.
 
  Hij trouwde op 7-6-1834 te Beerta met:  
  Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
geb. 10-4-1811 te Finsterwolde
ovl. 9-5-1876 te Finsterwolde (Ganzedijk), 65 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglonersche (1872), arbeidster (1876).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Stientje KWANT geb. 7-9-1834 te Finsterwolde / ovl. ca 1918 ( VI-9-33 )
  2. Remke KWANT geb. 30-7-1837 te Finsterwolde / ovl. 2-5-1872 te Slochteren (Siddeburen) ( VI-9-34 )
  3. Trientje KWANT geb. 7-9-1840 te Finsterwolde (Ganzedijk) / ovl. 24-3-1929 te Beerta (Oudedijk) ( VI-9-35 )
  4. Klaassien KWANT geb. 11-11-1843 te Finsterwolde / ovl. 8-6-1877 te Finsterwolde ( VI-9-36 )
  5. Antje KWANT geb. 22-12-1846 te Finsterwolde (Ganzedijk) / ovl. 12-9-1847 te Finsterwolde (Ganzedijk) ( VI-9-37 )
  6. Hindrik KWANT geb. 7-11-1848 te Finsterwolde (Ganzedijk) / ovl. 30-9-1925 te Finsterwolde ( VI-9-38 )
  7. Wiecherdina KWANT geb. 22-8-1852 te Finsterwolde / ovl. 4-9-1882 te Beerta ( VI-9-39 )

V-3-18 Jakob [Wijcherts] KWANT
geb. 1812
zoon van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 24-5-1834 te Wedde met:  
  Marijke [Arents] HULS
geb. 1812
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1868).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 21 jaar, bruid ca 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arent [Jakobs] KWANT geb. 10-6-1834 te Blijham ( VI-10-40 )
  2. Jantje KWANT geb. 1839 te Wedde (Blijham) / ovl. 17-11-1908 te Bellingwolde ( VI-10-41 )
  3. Wijchert [Jakobs] KWANT geb. 1841 te Wedde (Blijham) / ovl. 19-8-1892 te Winschoten ( VI-10-42 )
  4. Hindrik KWANT geb. 18-10-1845 te Winschoten / ovl. 3-6-1905 te Winschoten ( VI-10-43 )

V-3-19 Fennechijn [Wijcherts] KWANT
geb. 17-2-1814 te Winschoten
dochter van: Wijchert [Hindriks] KWANT
Remke [Berents] HUT
( IV-2-5 )
  Zij trouwde op 13-3-1838 te Beerta met:  
  Tiemen [Jans] KORVEMAKER
geb. 24-10-1811 te Wedde
ovl. 18-7-1880 te Westerlee, 68 jaar oud
zoon van: Jan [Harms] KORVEMAKER
Trijntje [Lucas] HAZELHOF

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmke [Harberts] KORVEMAKER geb. 10-10-1838 te Beerta / ovl. 10-11-1922 te Muntendam ( VI-11-44 )
  2. Remko KORVEMAKER geb. 9-11-1841 te Winschoten / ovl. 15-2-1924 te Blijham ( VI-11-45 )

V-4-20 Hindrik HOOL
geb. 5-1-1816 te Beerta
ovl. 16-5-1844 te Beerta, 28 jaar oud
zoon van: Jannes [Harms] HOOL
Fennigje [Hindriks] KWANT

( IV-2-6 )

V-5-21 Filippus KWANT
ged. 16-8-1795
zoon van: Roelf [Meertens] KWANT
Aaltje HINDRIKS
( IV-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-8-1795 te Veendam.
 

V-5-22 Roelf KWANT
ged. 21-5-1797
zoon van: Roelf [Meertens] KWANT
Aaltje HINDRIKS
( IV-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-5-1797 te Veendam.
 

  Generatie VI  
VI-1-1 Hendrik WALMA
geb. 27-2-1845 te Siddeburen
ovl. 10-4-1932 te Scheemda, 87 jaar oud
zoon van: Albert WALMA
Auwke [Tomas] LENTING
( V-1-1 )
  Hij trouwde op 11-6-1870 te Slochteren met:  
  Aafke MEIJER
geb. 20-10-1846 te Siddeburen
ovl. 10-5-1910 te Siddeburen, 63 jaar oud
dochter van: Kasper [Klaassens] MEIJER
Auke [Antonies] BIJMOLT

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik WALMA geb. 20-1-1870 te Siddeburen / ovl. 7-11-1945 te Groningen ( VII-1-1 )
  2. Auke WALMA geb. 18-2-1872 te Siddeburen / ovl. 11-5-1950 te Scheemda ( VII-1-2 )
  3. Alberdina WALMA geb. 12-11-1874 te Siddeburen / ovl. 18-8-1949 te Appingedam ( VII-1-3 )
  4. Kasper WALMA geb. 23-2-1877 te Siddeburen ( VII-1-4 )
  5. Jantje WALMA geb. 20-10-1880 te Siddeburen / ovl. 26-10-1903 te Siddeburen ( VII-1-5 )
  6. Aaffien WALMA geb. 17-2-1883 te Siddeburen ( VII-1-6 )

VI-1-2 Tomas WALMA
geb. 24-8-1847 te Siddeburen
zoon van: Albert WALMA
Auwke [Tomas] LENTING
( V-1-1 )

VI-1-3 Aafien WALMA
geb. 20-12-1849 te Siddeburen
ovl. 28-11-1851 te Siddeburen, 23 maand oud
dochter van: Albert WALMA
Auwke [Tomas] LENTING
( V-1-1 )

VI-1-4 Tammo WALMA
geb. 9-11-1852 te Siddeburen
zoon van: Albert WALMA
Auwke [Tomas] LENTING
( V-1-1 )

VI-1-5 Harm WALMA
geb. 8-1-1856 te Siddeburen
ovl. 26-4-1916 te Siddeburen, 60 jaar oud
zoon van: Albert WALMA
Auwke [Tomas] LENTING
( V-1-1 )
  Hij trouwde op 19-7-1884 te Siddeburen met:  
  Hindriktje DALLINGA
geb. 27-1-1857 te Siddeburen
ovl. 25-1-1936 te Siddeburen, 78 jaar oud
dochter van: Jullens [Alberts] DALLINGA
Anje [Hindriks] SCHIPPER

  Uit deze relatie  
  1. Anje WALMA geb. 1-9-1886 te Siddeburen / ovl. 15-9-1913 te Siddeburen ( VII-2-7 )
  2. Albert WALMA geb. 31-1-1889 te Siddeburen / ovl. 5-2-1958 te Siddeburen ( VII-2-8 )

VI-1-6 Gerrit WALMA
geb. 7-6-1859 te Siddeburen
ovl. 13-12-1934 te Siddeburen, 75 jaar oud
zoon van: Albert WALMA
Auwke [Tomas] LENTING
( V-1-1 )
  Hij trouwde op 24-10-1896 te Slochteren met:  
  Grietje SMIT
geb. 20-12-1862 te Nieuw Scheemda
ovl. 26-12-1949 te Siddeburen, 87 jaar oud
dochter van: Jakob SMIT
Anje MULLER

  Uit deze relatie  
  1. Albert Tomas WALMA geb. 1-8-1899 te Siddeburen / ovl. 11-9-1988 ( VII-3-9 )
  2. Anje WALMA geb. 17-7-1900 te Siddeburen / ovl. 19-8-1985 ( VII-3-10 )
  3. Auwke WALMA geb. 11-11-1901 te Siddeburen / ovl. 18-9-1982 ( VII-3-11 )
  4. Jacob WALMA geb. 29-12-1903 te Siddeburen / ovl. 27-6-1905 te Siddeburen ( VII-3-12 )
  5. Jokob WALMA geb. 15-5-1906 te Siddeburen / ovl. 14-6-1907 te Siddeburen ( VII-3-13 )

VI-2-7 Aaltje KWANT
geb. 23-9-1844 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 6-7-1926 te Slochteren (Siddeburen), 81 jaar oud
dochter van: Harm [Wiegchers] KWANT
Hindrikje [Derks] BOS
( V-2-4 )
  Zij trouwde op 29-8-1868 te Slochteren met:  
  Jan van der SCHUUR
geb. 14-2-1842 te Delfzijl
ovl. 14-4-1915 te Slochteren (Siddeburen), 73 jaar oud
zoon van: Roelf [Sibolds] van der SCHUUR
Nieske [Jans] JANSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1910, 1915).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van der SCHUUR geb. 21-11-1868 te Siddeburen / ovl. 20-7-1922 te Siddeburen ( VII-4-14 )
  2. Roelf van der SCHUUR geb. 16-11-1870 te Siddeburen / ovl. 15-9-1954 te Siddeburen ( VII-4-15 )
  3. Nieske van der SCHUUR geb. 30-12-1873 te Siddeburen / ovl. 31-3-1959 te Appingedam ( VII-4-16 )
  4. Hendrik van der SCHUUR geb. 13-7-1876 te Siddeburen ( VII-4-17 )
  5. Jan van der SCHUUR geb. 11-12-1879 te Siddeburen ( VII-4-18 )
  6. Geertruida van der SCHUUR geb. 18-9-1884 te Siddeburen ( VII-4-19 )

VI-2-8 Korneliske KWANT
geb. 12-2-1847 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 9-2-1930 te Slochteren (Siddeburen), 82 jaar oud
dochter van: Harm [Wiegchers] KWANT
Hindrikje [Derks] BOS
( V-2-4 )
  Zij trouwde (1) op 12-4-1873 te Slochteren met:  
  Jan SCHUUR
geb. 8-6-1844 te Hellum
ovl. 14-11-1892 te Slochteren (Hellum), 48 jaar oud
zoon van: Jan [Jurriens] SCHUUR
Hinderkien [Jans] SCHIPPER

  Uit deze relatie  
  1. Harm SCHUUR geb. 27-11-1871 te Siddeburen ( VII-5-20 )
  2. Geertruida SCHUUR geb. 24-12-1878 te Hellum / ovl. 25-4-1880 te Hellum ( VII-5-21 )
  3. Wijcher SCHUUR geb. 14-9-1881 te Hellum / ovl. 13-6-1977 te Siddeburen ( VII-5-22 )
  4. Geertruida SCHUUR geb. 6-11-1883 te Hellum / ovl. 23-4-1886 te Hellum ( VII-5-23 )
  Zij trouwde (2) op 28-3-1895 te Slochteren (HA-14) met:  
  Wicher DIJK
geb. 17-9-1850 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 7-11-1924 te Slochteren (Siddeburen), 74 jaar oud
zoon van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1885, 1891, 1914, 1919, 1924).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: schoenmaker; bruidegom 44 jaar; bruid 48 jaar; weduwnaar van Johanna van Bijssum; weduwe van Jan Schuur.
Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
Evenals bij het eerste huwelijk van Wicher Dijk, hadden zij Wicher Kwant en Knelske Schipper als gemeenschappelijke grootouders.
 

VI-2-9 Derk KWANT
geb. 29-8-1850 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 1-9-1910 te Slochteren (Siddeburen), 60 jaar oud
zoon van: Harm [Wiegchers] KWANT
Geertruida [Derks] BOS
( V-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1874), arbeider (1904, 1910).
 
  Hij trouwde op 7-11-1874 te Slochteren met:  
  Trijntje KAP
geb. 15-9-1853 te Slochteren (Hellum)
ovl. 31-1-1933 te Slochteren (Siddeburen), 79 jaar oud
dochter van: Jacob [Mensens] KAP
Eilje [Heines] WALS

  Persoonlijke informatie
beroep: dagloonster (1874)
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida KWANT geb. 19-10-1874 te Slochteren (Hellum) / ovl. 26-11-1874 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-24 )
  2. Eilje KWANT geb. 27-9-1875 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 28-9-1875 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-25 )
  3. NN KWANT geb. 26-6-1876 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 26-6-1876 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-26 )
  4. Geertruda KWANT geb. 5-9-1877 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 18-10-1962 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-27 )
  5. Eelje KWANT geb. 4-1-1881 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 20-1-1881 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-28 )
  6. Eelje KWANT geb. 7-5-1882 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 30-8-1883 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-29 )
  7. Jeltje KWANT geb. 8-1-1885 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-30 )
  8. Eelje KWANT geb. 23-5-1889 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 28-5-1891 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-6-31 )
  9. Jacob Harm KWANT geb. 6-5-1893 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 30-8-1980 te Groningen ( VII-6-32 )

VI-2-10 Jeltje KWANT
geb. 2-6-1852 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 15-11-1906 te Slochteren (Siddeburen), 54 jaar oud
dochter van: Harm [Wiegchers] KWANT
Geertruida [Derks] BOS
( V-2-4 )
  Zij trouwde op 24-4-1880 te Slochteren (HA-14) met:  
  Ties HUISMAN
geb. 16-6-1851 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 30-12-1926 te Slochteren (Siddeburen), 75 jaar oud
zoon van: Jurrien [Jans] HUISMAN
Jantje [Everts] KONING

  Persoonlijke informatie
beroep: koopman (1926)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: winkelier; beroep moeder bruidegom: winkeliersche; beroep vader bruid: winkelier; bruidegom 28 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurrien HUISMAN geb. 15-2-1881 te Siddeburen ( VII-7-33 )
  2. Jan Kornelius HUISMAN geb. 6-5-1884 te Siddeburen / ovl. 24-5-1966 te Siddeburen ( VII-7-34 )
  3. Derk HUISMAN geb. 6-11-1885 te Siddeburen ( VII-7-35 )
  4. Geertruida HUISMAN geb. 7-1-1888 te Siddeburen / ovl. 20-11-1969 te Ten Boer (Garmerwolde) ( VII-7-36 )
  5. Frederik Johannes HUISMAN geb. 27-12-1891 te Siddeburen ( VII-7-37 )

VI-2-11 Wijcher KWANT
geb. 4-1-1861 te Slochteren
ovl. 17-9-1884 te Breda, 23 jaar oud
zoon van: Harm [Wiegchers] KWANT
Geertruida [Derks] BOS
( V-2-4 )
  Persoonlijke informatie
beroep: milicien
 

VI-3-12 Korneliske DIJK
geb. 5-3-1846 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )
  Zij trouwde op 2-11-1867 te Slochteren met:  
  Jan BLAAUW
geb. 17-8-1843 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Jannes [Freerks] BLAAUW
Martje [Berends] BEGEMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jeltje BLAAUW geb. 20-3-1868 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-8-38 )
  2. Martje BLAAUW geb. 2-4-1870 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 23-10-1939 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-8-39 )
  3. Derk BLAAUW geb. 15-11-1871 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-8-40 )
  4. Jannes BLAAUW geb. 2-10-1873 te Slochteren (Siddeburen) ( VII-8-41 )
  5. Kornelis BLAAUW geb. 13-7-1882 te Schildwolde ( VII-8-42 )
  6. NN BLAAUW geb. 13-6-1884 te Schildwolde / ovl. 13-6-1884 te Schildwolde ( VII-8-43 )
  7. Elizabeth BLAAUW geb. 18-8-1885 te Schildwolde ( VII-8-44 )
  8. Jan Derk BLAAUW geb. 17-6-1887 te Schildwolde ( VII-8-45 )

VI-3-13 Aagtje DIJK
geb. 15-5-1847 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 3-4-1853 te Slochteren (Siddeburen), 5 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )

VI-3-14 Geertruida DIJK
geb. 28-8-1848 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 28-6-1934 te Slochteren (Siddeburen), 85 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )
  Zij trouwde op 15-5-1875 te Noordbroek (HA-10) met:  
  Dedde KUUR
geb. 1-11-1836 te Noordbroek
ovl. 5-5-1917 te Slochteren (Siddeburen), 80 jaar oud
zoon van: Jurjen [Hansens] KUUR
Anke [Deddes] WOLDHOF

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 38 jaar; bruid 26 jaar
 

VI-3-15 Wicher DIJK
geb. 17-9-1850 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 7-11-1924 te Slochteren (Siddeburen), 74 jaar oud
zoon van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1885, 1891, 1914, 1919, 1924).
 
  Hij trouwde (1) op 13-6-1885 te Slochteren (HA-35) met:  
  Johanna van BIJSSUM
geb. 23-3-1860 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 26-4-1894 te Slochteren (Siddeburen) (OA-79), 34 jaar oud
dochter van: Harm van BIJSSUM
Tijlke [Wichers] KWANT
fam. 85: ( VII-2-6 )
( V-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook geschreven als: "van Byssum".
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: schoenmaker; beroep vader bruid: kuiper; bruidegom 34 jaar; bruid 25 jaar.
Bruidegom en bruid waren neef en nicht. Zij hadden Wicher Kwant en Knelske Schipper als gemeenschappelijke grootouders.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeltje DIJK geb. 9-6-1886 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 31-12-1957 te Groningen ( VII-9-46 )
  2. Harmina DIJK geb. 31-5-1888 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 3-7-1976 ( VII-9-47 )
  3. Derk DIJK geb. 16-6-1890 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 20-6-1891 te Slochteren (Siddeburen) (OA-129) ( VII-9-48 )
  4. Derk Jan DIJK geb. 2-7-1892 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 23-8-1892 te Slochteren (Siddeburen) (OA-131) ( VII-9-49 )
  Hij trouwde (2) op 28-3-1895 te Slochteren (HA-14) met:  
  Korneliske KWANT
geb. 12-2-1847 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 9-2-1930 te Slochteren (Siddeburen), 82 jaar oud
dochter van: Harm [Wiegchers] KWANT
Hindrikje [Derks] BOS
( V-2-4 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: schoenmaker; bruidegom 44 jaar; bruid 48 jaar; weduwnaar van Johanna van Bijssum; weduwe van Jan Schuur.
Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
Evenals bij het eerste huwelijk van Wicher Dijk, hadden zij Wicher Kwant en Knelske Schipper als gemeenschappelijke grootouders.
 

VI-3-16 Elisabeth DIJK
geb. 23-3-1853 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 6-9-1934 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )

VI-3-17 Aagtje DIJK
geb. 6-7-1854 te Siddeburen
ovl. 19-7-1931 te Siddeburen, 77 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )
  Zij trouwde op 12-5-1877 te Slochteren met:  
  Johannes EIGENBERG
geb. 23-12-1846 te Appingedam
ovl. 18-10-1924 te Siddeburen, 77 jaar oud
zoon van: Pieter Johannes EIGENBERG
Cornelia [Derks] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Kornelia EIGENBERG geb. 25-7-1878 te Tjamsweer ( VII-10-50 )
  2. Jeltje Siena EIGENBERG geb. 29-1-1880 te Tjamsweer / ovl. 10-7-1950 te Luddeweer ( VII-10-51 )
  3. Derktje EIGENBERG geb. 14-5-1883 te Siddeburen / ovl. 21-6-1941 te Siddeburen ( VII-10-52 )
  4. Pietertje EIGENBERG geb. 26-1-1885 te Siddeburen / ovl. 15-5-1965 te Appingedam ( VII-10-53 )
  5. Dedde EIGENBERG geb. 10-4-1887 te Siddeburen / ovl. 31-1-1959 te Appingedam ( VII-10-54 )
  6. Derktje EIGENBERG geb. 10-12-1889 te Siddeburen / ovl. 2-11-1964 te Zuidbroek ( VII-10-55 )
  7. Wicher Jacobus EIGENBERG geb. 16-5-1892 te Siddeburen / ovl. 17-3-1893 te Siddeburen ( VII-10-56 )

VI-3-18 Jantje DIJK
geb. 13-8-1855 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-10-1924 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )
  Zij trouwde op 23-6-1883 te Slochteren met:  
  Steffen KUIPER
geb. 26-3-1844 te Delfzijl (Opwierde)
ovl. 6-3-1931 te Sappemeer, 86 jaar oud
zoon van: Harm [Alberts] KUIPER
Anna [Steffens] GOELEMA

  Uit deze relatie  
  1. NN KUIPER geb. 10-1-1886 te Schildwolde / ovl. 10-1-1886 te Schildwolde ( VII-11-57 )
  2. Anna KUIPER geb. 12-2-1889 te Schildwolde / ovl. 31-7-1957 te Sappemeer ( VII-11-58 )

VI-3-19 Jan DIJK
geb. 10-4-1857 te Siddeburen
ovl. 16-10-1933 te Solwerd, 76 jaar oud
zoon van: Derk [Jans] DIJK
Jeltje [Wichers] KWANT

( V-2-5 )
  Hij trouwde op 31-5-1883 te Appingedam met:  
  Mattje OMTA
geb. 31-7-1861 te Holwierde
ovl. 17-5-1914 te Appingedam, 52 jaar oud
dochter van: Derk [Alderts] OMTA
Grietje van der PLOEG

  Uit deze relatie  
  1. NN DIJK geb. 10-10-1885 te Bierum (Spijk) / ovl. 10-10-1885 te Bierum (Spijk) ( VII-12-59 )
  2. Derk DIJK geb. 6-2-1887 te Bierum (Spijk) / ovl. 11-9-1889 te Delfzijl (Uitwierde) ( VII-12-60 )
  3. Aldert DIJK geb. 8-10-1888 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 6-2-1941 te Appingedam ( VII-12-61 )

VI-4-20 Trijntje LANINGA
geb. 4-5-1850 te Siddeburen
ovl. 21-1-1937 te Wagenborgen, 86 jaar oud
dochter van: Johannes [Jacobs] LANINGA
Elizabeth [Wichers] KWANT

( V-2-8 )
  Zij trouwde op 17-5-1879 te Slochteren met:  
  Jan WERKMAN
geb. 12-8-1839 te Siddeburen
ovl. 7-4-1933 te Wagenborgen, 93 jaar oud
zoon van: Willem [Tjapkes] WERKMAN
Tietje [Jans] DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Elizabet WERKMAN geb. 9-5-1880 te Siddeburen ( VII-13-62 )

VI-4-21 Knelske LANINGA
geb. 25-4-1852 te Siddeburen
ovl. 23-5-1865 te Siddeburen, 13 jaar oud
dochter van: Johannes [Jacobs] LANINGA
Elizabeth [Wichers] KWANT

( V-2-8 )

VI-4-22 Wicherdina LANINGA
geb. 9-2-1854 te Siddeburen
ovl. 19-5-1857 te Siddeburen, 3 jaar oud
dochter van: Johannes [Jacobs] LANINGA
Elizabeth [Wichers] KWANT

( V-2-8 )

VI-5-23 Derk KWANT
geb. 9-4-1858
zoon van: Kornelius [Wiegers] KWANT
Lammechien BOUWMAN
( V-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

VI-5-24 Derk KWANT
geb. 15-6-1859 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 16-11-1934 te Ten Boer (Woltersum), 75 jaar oud
zoon van: Kornelius [Wiegers] KWANT
Lammechien BOUWMAN
( V-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer, adres: Folkerderweg, Luddeweerserweg, Ten Boer (Gr).
Militair afgekeurd vanwege doofheid.
, LANDBOUWER,
Adres : FOLKERDERWEG,, LUDDEWEERSERWEG, TEN BOER, GR.
 
  Hij trouwde op 3-8-1901 te Slochteren (HA-50) met:  
  Swaantje van DIJK
geb. 13-10-1865 te Loppersum (Siddeburen)
ovl. 11-3-1941 te Ten Boer (Woltersum), 75 jaar oud
dochter van: Jacob van DIJK
Grietje MELLEMA

  Bij het huwelijk
bruidegom 42 jaar, bruid 35 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Wieger KWANT geb. 25-1-1903 te Ten Boer (Woltersum) / ovl. 2-7-1977 te Harkstede ( VII-14-63 )

VI-5-25 Jantje KWANT
geb. 23-8-1867 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 14-10-1939 te Ten Boer (Woltersum), 72 jaar oud
dochter van: Kornelius [Wiegers] KWANT
Lammechien BOUWMAN
( V-2-9 )
  Zij trouwde op 19-5-1892 te Ten Boer met:  
  Josephus GRAATSMA
geb. 11-9-1857 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 25-11-1930 te Ten Boer (Woltersum), 73 jaar oud
zoon van: Bront Heijes Jacobus GRAATSMA
Trientje SCHUTTER

  Uit deze relatie  
  1. Brontheis Jacobus GRAATSMA geb. 25-6-1894 te Ten Boer (Woltersum) ( VII-15-64 )
  2. Kornelis Lambertus GRAATSMA geb. 23-9-1902 te Ten Boer (Woltersum) ( VII-15-65 )
  3. Tiddo Brontheis GRAATSMA geb. 24-2-1905 te Ten Boer (Woltersum) ( VII-15-66 )

VI-6-26 Tobias KWANT
geb. 12-3-1827 te Finsterwolde (GA-7)
ovl. 23-4-1872 te Winschoten, 45 jaar oud
zoon van: Hindrik [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Tobias] TOBIASSEN
( V-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider en timmerman.
 
  Hij trouwde op 10-7-1851 te Winschoten met:  
  Anna MEULMAN
geb. 28-9-1832 te Beerta (Nieuw Beerta)
ovl. 4-10-1897 te Winschoten, 65 jaar oud
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik KWANT geb. 24-5-1853 te Winschoten / ovl. 3-5-1906 te Winschoten ( VII-16-67 )
  2. Janna KWANT geb. 30-6-1856 te Winschoten / ovl. 1-3-1875 te Winschoten ( VII-16-68 )
  3. Geert KWANT geb. 3-8-1859 te Winschoten / ovl. 23-7-1911 te Winschoten ( VII-16-69 )
  4. Derk KWANT geb. 26-11-1863 te Winschoten / ovl. 18-9-1865 te Winschoten ( VII-16-70 )
  5. Derk KWANT geb. 14-7-1866 te Winschoten / ovl. 21-3-1949 te Winschoten ( VII-16-71 )
  6. Aaltje KWANT geb. 2-12-1869 te Winschoten ( VII-16-72 )

VI-7-27 Wijgchert de WIT
geb. 16-4-1829 te Beerta
ovl. 27-2-1907 te Midwolda, 77 jaar oud
zoon van: Berend [Geerts] de WIT
Zwaantje [Wijgcherts] KWANT

( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1885).
 
  Hij trouwde (1) op 3-5-1860 te Scheemda met:  
  Mettje HOUWEN
geb. 12-3-1831 te Scheemda
ovl. 4-8-1874 te Midwolda, 43 jaar oud
dochter van: Oltman [Reinderts] HOUWEN
Hillechien [Gerrits] KLOOSTERBOER

  Uit deze relatie  
  1. Oltman Reinder de WIT geb. 3-6-1860 te Scheemda / ovl. 8-7-1905 te Scheemda ( VII-17-73 )
  2. Hillechien de WIT geb. 14-9-1862 te Scheemda / ovl. 22-12-1875 te Scheemda ( VII-17-74 )
  3. Zwaantje de WIT geb. 18-2-1865 te Scheemda / ovl. 28-7-1942 te Winschoten ( VII-17-75 )
  4. Berend Geert de WIT geb. 13-10-1867 te Scheemda ( VII-17-76 )
  5. Gerrit Fokke de WIT geb. 5-12-1870 te Scheemda ( VII-17-77 )
  Hij trouwde (2) op 7-4-1875 te Wedde met:  
  Grietje HAZEKAMP
geb. 8-3-1840 te Scheemda
dochter van: IJsbrand HAZEKAMP
Elsijn DRENTH

  Uit deze relatie  
  1. Elzo Albert de WIT geb. 17-11-1875 te Midwolda / ovl. 4-7-1954 te Groningen ( VII-17-78 )
  2. Geert de WIT geb. 16-2-1878 te Midwolda / ovl. 20-1-1895 te Midwolda ( VII-17-79 )
  3. Ebel Reindert de WIT geb. 8-3-1882 te Midwolda / ovl. 15-3-1960 te Midwolda ( VII-17-80 )

VI-8-28 Hendrik [Harms] DRENT
geb. 6-3-1831 te Winschoten
ovl. 29-9-1841 te Westerlee, 10 jaar oud
zoon van: Harm [Jansens] DRENT
Trijntje [Wijcherts] KWANT

( V-3-16 )

VI-8-29 Wichert DRENT
geb. 28-3-1834 te Winschoten
ovl. 2-10-1888 te Heiligerlee, 54 jaar oud
zoon van: Harm [Jansens] DRENT
Trijntje [Wijcherts] KWANT

( V-3-16 )
  Hij trouwde (1) op 29-10-1853 te Scheemda met:  
  Mattje EGGENS
geb. 11-1-1828 te Westerlee
ovl. 6-8-1860 te Westerlee, 32 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje [Fokkes] VELDMAN

  Uit deze relatie  
  1. Harm DRENT geb. 4-10-1853 te Scheemda (Westerlee) (GA-101) / ovl. 28-1-1945 te Scheemda ( VII-18-81 )
  2. Anje DRENT geb. 16-6-1855 te Westerlee ( VII-18-82 )
  3. Jan DRENT geb. 24-7-1858 te Westerlee / ovl. 9-10-1953 te Nieuwolda ( VII-18-83 )
  Hij trouwde (2) op 7-9-1871 te Scheemda met:  
  Mentje SCHIPPER
geb. 5-11-1849 te Westerlee
ovl. 19-3-1934 te Scheemda, 84 jaar oud
dochter van: Menneke [Pieters] SCHIPPER
Attje [Everts] POSTMA

  Uit deze relatie  
  1. Assien DRENT geb. 6-10-1871 te Heiligerlee / ovl. 11-3-1956 te Scheemda ( VII-18-84 )
  2. Trientje DRENT geb. 18-11-1875 te Heiligerlee / ovl. 17-4-1944 te Scheemda ( VII-18-85 )
  3. Menna DRENT geb. 22-5-1879 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-76) / ovl. 25-1-1941 te Zwolle ( VII-18-86 )
  4. Menne DRENT geb. 16-8-1882 te Heiligerlee / ovl. 7-4-1958 te Scheemda ( VII-18-87 )
  5. Jakob DRENT geb. 16-4-1884 te Heiligerlee ( VII-18-88 )

VI-8-30 Remke DRENT
geb. 30-10-1835 te Winschoten
ovl. 27-7-1837 te Westerlee, 20 maand oud
dochter van: Harm [Jansens] DRENT
Trijntje [Wijcherts] KWANT

( V-3-16 )

VI-8-31 Jakob DRENT
geb. 4-9-1837 te Westerlee
ovl. 2-3-1875 te Heiligerlee, 37 jaar oud
zoon van: Harm [Jansens] DRENT
Trijntje [Wijcherts] KWANT

( V-3-16 )
  Hij trouwde op 30-6-1870 te Scheemda met:  
  Ettjen VRIEZE
geb. 21-2-1843 te Midwolda
ovl. 25-10-1904 te Heiligerlee, 61 jaar oud
dochter van: Geuke [Jans] VRIEZE
Swaantje [Emkes] SPIJKER

  Uit deze relatie  
  1. Harm DRENT geb. 1-12-1862 te Westerlee / ovl. 21-6-1864 te Westerlee ( VII-19-89 )
  2. Harm DRENTH geb. 7-6-1865 te Westerlee / ovl. 1-3-1946 te Westerlee ( VII-19-90 )
  3. Geuke DRENT geb. 17-8-1867 te Westerlee / ovl. 29-1-1940 te Winschoten ( VII-19-91 )
  4. Zwaantje DRENT geb. 28-7-1870 te Heiligerlee / ovl. 23-1-1872 te Heiligerlee ( VII-19-92 )
  5. Wiegert DRENTH geb. 12-4-1873 te Heiligerlee / ovl. 11-2-1954 te Winschoten ( VII-19-93 )

VI-8-32 Remko DRENT
geb. 1-4-1840 te Westerlee
ovl. 7-5-1840 te Westerlee, 36 dagen oud
zoon van: Harm [Jansens] DRENT
Trijntje [Wijcherts] KWANT

( V-3-16 )

VI-9-33 Stientje KWANT
geb. 7-9-1834 te Finsterwolde
ovl. ca 1918
dochter van: Berend [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
( V-3-17 )
  Zij trouwde op 27-11-1858 te Beerta met:  
  Eildert JANSEN
geb. 10-2-1834 te Nieuw Beerta
ovl. ca 1907 te Iowa (U.S.A.)
zoon van: Geert [Jans] JANSEN
Imke [Eilderts] KROON

  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 24 jaar, bruid ca 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert Wiert JANSEN geb. 19-2-1859 te Finsterwolde / ovl. 25-11-1911 te Nieuw Beerta ( VII-20-94 )
  2. Berend JANSEN geb. 23-10-1861 te Finsterwolde / ovl. ca 1937 ( VII-20-95 )
  3. Imchien JANSEN geb. 23-6-1865 te Finsterwolde ( VII-20-96 )
  4. Hindrik JANSEN geb. 16-3-1868 te Finsterwolde / ovl. 4-3-1945 ( VII-20-97 )
  5. Jan JANSEN geb. 29-10-1871 te Finsterwolde / ovl. 8-1-1941 te Pecatonica, Winnebago County (Illinois, U.S.A.) ( VII-20-98 )
  6. Aaltje (Alice) JOHNSON geb. 1-9-1874 te Finsterwolde / ovl. ca 1953 ( VII-20-99 )
  7. Remko JANSEN geb. 1-6-1876 te Ganzedijk / ovl. ca 1950 ( VII-20-100 )

VI-9-34 Remke KWANT
geb. 30-7-1837 te Finsterwolde
ovl. 2-5-1872 te Slochteren (Siddeburen), 34 jaar oud
dochter van: Berend [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
( V-3-17 )
  Zij trouwde op 11-7-1863 te Veendam met:  
  Freerk PALS
geb. 12-9-1837 te Veendam
ovl. 14-1-1909 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Feije [Eltjes] PALS
Hindrikjen [Freerks] EISINGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 25 jaar, bruid ca 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Teije PALS geb. 27-12-1863 te Slochteren / ovl. 1-12-1931 te Groningen ( VII-21-101 )
  2. Aaltje PALS geb. 1-4-1865 te Slochteren / ovl. 21-1-1918 te Nieuwe Schans ( VII-21-102 )
  3. Hinderika PALS geb. 8-6-1866 te Slochteren / ovl. 21-1-1868 te Slochteren ( VII-21-103 )
  4. Berend PALS geb. 23-6-1868 te Slochteren ( VII-21-104 )

VI-9-35 Trientje KWANT
geb. 7-9-1840 te Finsterwolde (Ganzedijk)
ovl. 24-3-1929 te Beerta (Oudedijk), 88 jaar oud
dochter van: Berend [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
( V-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 88 jr oud.
 
  Zij trouwde op 19-9-1863 te Beerta met:  
  Harm ARENDS
geb. 14-12-1842 te Nieuw Beerta
ovl. 5-3-1931 te Oudedijk, 88 jaar oud
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 20 jaar, bruid ca 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend ARENDS geb. 6-1-1864 te Finsterwolde / ovl. 7-10-1948 te Zuidlaren ( VII-22-105 )
  2. Aaltje ARENDS geb. 5-3-1865 te Oudedijk / ovl. 20-6-1945 te Beerta ( VII-22-106 )
  3. Berend ARENDS geb. 24-7-1866 te Oudedijk / ovl. 23-8-1866 te Beerta ( VII-22-107 )
  4. Anna ARENDS geb. 28-11-1867 te Oudedijk / ovl. 3-12-1867 te Beerta ( VII-22-109 )
  5. Berend ARENDS geb. 28-11-1867 te Oudedijk / ovl. 12-12-1867 te Beerta ( VII-22-108 )
  6. Anna ARENDS geb. 26-3-1870 te Oudedijk / ovl. 23-3-1921 te Nieuwe Schans ( VII-22-110 )
  7. Stientje ARENDS geb. 9-6-1872 te Oudedijk / ovl. 17-7-1872 te Beerta ( VII-22-111 )
  8. Berend ARENDS geb. 22-6-1875 te Beerta / ovl. 12-7-1875 te Beerta ( VII-22-112 )
  9. Berend ARENDS geb. 12-1-1879 te Beerta / ovl. 21-4-1882 te Beerta ( VII-22-113 )

VI-9-36 Klaassien KWANT
geb. 11-11-1843 te Finsterwolde
ovl. 8-6-1877 te Finsterwolde, 33 jaar oud
dochter van: Berend [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
( V-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 33 jr oud, binnen 13 maanden na haar huwelijk.
 
  Zij trouwde op 17-5-1876 te Finsterwolde met:  
  Berend HULSINGH
geb. 24-6-1841 te Finsterwolde
ovl. 5-5-1913 te Finsterwolde, 71 jaar oud
zoon van: Geert [Jacobs] FURDA
Hilke [Jacobs] MEIJER

  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 34 jaar, bruid ca 32 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert Jakob HULSINGH geb. 9-5-1877 te Finsterwolde / ovl. 18-5-1878 te Finsterwolde ( VII-23-114 )

VI-9-37 Antje KWANT
geb. 22-12-1846 te Finsterwolde (Ganzedijk)
ovl. 12-9-1847 te Finsterwolde (Ganzedijk), 8 maand oud
dochter van: Berend [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
( V-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: januari 1847.
 

VI-9-38 Hindrik KWANT
geb. 7-11-1848 te Finsterwolde (Ganzedijk)
ovl. 30-9-1925 te Finsterwolde, 76 jaar oud
zoon van: Berend [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
( V-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 19-5-1876 te Finsterwolde met:  
  Trientje KOOLHOF
geb. 31-8-1850 te Finsterwolde
ovl. 22-8-1917 te Finsterwolde (Ganzedijk), 66 jaar oud
dochter van: Harm [Alberts] KOOLHOF
Jantjen [Hindriks] VISSCHER

  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 26 jaar, bruid ca 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje KWANT geb. 19-12-1876 te Finsterwolde (Ganzedijk) / ovl. 18-10-1945 te Finsterwolde ( VII-24-115 )
  2. Berend KWANT geb. 1879 te Finsterwolde (Ganzedijk) / ovl. 30-7-1952 te Finsterwolde ( VII-24-116 )

VI-9-39 Wiecherdina KWANT
geb. 22-8-1852 te Finsterwolde
ovl. 4-9-1882 te Beerta, 30 jaar oud
dochter van: Berend [Wijcherts] KWANT
Aaltjen [Hindriks] LEEUWERKE
( V-3-17 )
  Zij trouwde op 30-5-1873 te Finsterwolde met:  
  Wubbe de GROOT
geb. 27-11-1841 te Bellingwolde
ovl. 1-3-1897 te Ulsda, 55 jaar oud
zoon van: Geert [Pieters] de GROOT
Geertje [Wubbens] WUBBENS

  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 30 jaar, bruid ca 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje de GROOT geb. 24-9-1876 te Ulsda / ovl. 13-11-1937 te Beerta ( VII-25-117 )
  2. Geert de GROOT geb. 29-3-1879 te Ulsda / ovl. 19-1-1915 te Beerta ( VII-25-118 )
  3. Trientje de GROOT geb. 5-5-1882 te Ulsda / ovl. 24-9-1882 te Beerta ( VII-25-119 )

VI-10-40 Arent [Jakobs] KWANT
geb. 10-6-1834 te Blijham
zoon van: Jakob [Wijcherts] KWANT
Marijke [Arents] HULS
( V-3-18 )
  Hij trouwde op 16-4-1857 te Nieuweschans met:  
  Jurriena [Hindriks] SWART
geb. 1831 te Bellingwolde
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid ca 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob KWANT geb. 1858 te Wedde (Morige) / ovl. 21-12-1933 te Bellingwolde ( VII-26-120 )
  2. Hendrik KWANT geb. 1860 te Wedde (Blijham) ( VII-26-121 )
  3. Maria KWANT geb. 1861 te Wedde ( VII-26-122 )
  4. Free KWANT geb. 1864 te Wedde / ovl. 14-11-1911 te Sappemeer ( VII-26-123 )
  5. Wijcher KWANT geb. 29-12-1865 te Wedde (Blijham) / ovl. 3-5-1938 te Wedde ( VII-26-124 )
  6. Jantje KWANT geb. 15-4-1868 te Wedde (Blijham) ( VII-26-125 )
  7. Harmke KWANT geb. 1871 te Wedde ( VII-26-126 )

VI-10-41 Jantje KWANT
geb. 1839 te Wedde (Blijham)
ovl. 17-11-1908 te Bellingwolde
dochter van: Jakob [Wijcherts] KWANT
Marijke [Arents] HULS
( V-3-18 )
  Zij trouwde op 20-6-1868 te Wedde met:  
  Jan PRENGER
geb. 1842 te Bellingwolde
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 26 jaar, bruid ca 29 jaar.
 

VI-10-42 Wijchert [Jakobs] KWANT
geb. 1841 te Wedde (Blijham)
ovl. 19-8-1892 te Winschoten
zoon van: Jakob [Wijcherts] KWANT
Marijke [Arents] HULS
( V-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: buitenvaarder (1868).
 
  Hij trouwde (1) op 18-5-1868 te Wedde (HA-8) met:  
  Janna [Stoffers] OTTENS
geb. 1847 te Blijham
dochter van: Stoffer OTTENS
Martje [Roelfs] WAALKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1868).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: buitenvaarder; beroep bruid: naaister; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob KWANT geb. 1870 te Wedde (Blijham) / ovl. 5-2-1949 te Hoogezand ( VII-27-127 )
  2. Martha KWANT geb. 1872 te Nieuweschans / ovl. 31-1-1946 te Winschoten ( VII-27-128 )
  3. Maria KWANT geb. 1875 te Nieuweschans ( VII-27-129 )
  4. Stoffer Otto KWANT geb. 1878 te Nieuweschans ( VII-27-130 )
  5. Derkje KWANT geb. 1880 te Oudezijl / ovl. 11-5-1924 te Nijmegen ( VII-27-131 )
  6. Jantje KWANT geb. 1882 te Nieuweschans ( VII-27-132 )
  7. Arendina KWANT geb. 1885 te Nieuweschans ( VII-27-133 )
  Hij trouwde (2) op 30-4-1887 te Nieuweschans met:  
  Grietje de LANGE
geb. 1840 te Nieuweschans

VI-10-43 Hindrik KWANT
geb. 18-10-1845 te Winschoten
ovl. 3-6-1905 te Winschoten, 59 jaar oud
zoon van: Jakob [Wijcherts] KWANT
Marijke [Arents] HULS
( V-3-18 )
  Hij trouwde (1) op 10-3-1869 te Wedde met:  
  Tjaaktje BRINK
geb. 1847 te Meeden
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid ca 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob KWANT geb. 20-1-1868 ( VII-28-134 )
  2. Egbert KWANT geb. 7-3-1870 te Wedde ( VII-28-135 )
  Hij trouwde (2) op 18-12-1872 te Wedde met:  
  Derkje KORTE
geb. 1834 te Blijham
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid ca 38 jaar.
 

VI-11-44 Harmke [Harberts] KORVEMAKER
geb. 10-10-1838 te Beerta
ovl. 10-11-1922 te Muntendam, 84 jaar oud
dochter van: Tiemen [Jans] KORVEMAKER
Fennechijn [Wijcherts] KWANT

( V-3-19 )
  Zij trouwde op 18-5-1865 te Scheemda met:  
  Aldert WERKMAN
geb. 1-11-1835 te Scheemda
ovl. 17-10-1922 te Muntendam, 86 jaar oud
zoon van: Harm [Berends] WERKMAN
Tjaakje [Alderts] HEIKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1878).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm Berend WERKMAN geb. 24-1-1867 te Muntendam / ovl. 30-4-1924 te Oude Pekela ( VII-29-136 )
  2. Johanna WERKMAN geb. 15-12-1868 te Muntendam / ovl. 22-2-1948 te Muntendam ( VII-29-137 )
  3. Tiemen WERKMAN geb. 6-10-1870 te Muntendam / ovl. 27-5-1907 te Loeg ( VII-29-138 )
  4. Jan WERKMAN geb. 30-1-1873 te Muntendam (Bovenweg) (GA-12) / ovl. 15-10-1953 te Muntendam ( VII-29-139 )
  5. Tjaaktje WERKMAN geb. 15-1-1875 te Muntendam (Bovenweg) / ovl. 18-5-1962 te Muntendam ( VII-29-140 )
  6. Aldert WERKMAN geb. 22-7-1878 te Muntendam (Kerklaan) (GA-61) / ovl. 27-3-1940 te Zuidlaren ( VII-29-141 )

VI-11-45 Remko KORVEMAKER
geb. 9-11-1841 te Winschoten
ovl. 15-2-1924 te Blijham, 82 jaar oud
zoon van: Tiemen [Jans] KORVEMAKER
Fennechijn [Wijcherts] KWANT

( V-3-19 )
  Hij trouwde op 1-6-1866 te Finsterwolde met:  
  Jantje DELGER
geb. 9-8-1842 te Finsterwolde
ovl. 6-1-1927 te Stadskanaal, 84 jaar oud
dochter van: Duurt [Jans] DELGER
Koertje [Koerts] BARENBORG

  Uit deze relatie  
  1. Koertje KORVEMAKER geb. 18-12-1867 te Wedde (Morige) / ovl. 14-11-1902 ( VII-30-142 )
  2. Fennechien KORVEMAKER geb. 1-10-1869 te Wedde (Morige) ( VII-30-143 )
  3. Harmke KORVEMAKER geb. 25-4-1872 te Wedde (Morige) / ovl. 11-10-1926 te Winschoten ( VII-30-144 )
  4. Jantje KORVEMAKER geb. 1-10-1874 te Wedde (Morige) / ovl. 31-3-1959 te Onstwedde ( VII-30-145 )
  5. Tiemen KORVEMAKER geb. 27-6-1876 te Wedde (Morige) / ovl. 15-10-1878 te Blijham ( VII-30-146 )
  6. Tiemen KORVEMAKER geb. 22-2-1879 te Blijham / ovl. 24-7-1961 te Oude Pekela ( VII-30-147 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Hendrik WALMA
geb. 20-1-1870 te Siddeburen
ovl. 7-11-1945 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Hendrik WALMA
Aafke MEIJER
( VI-1-1 )
  Hij trouwde op 23-5-1903 te Ten Boer met:  
  Jantje DOORENBOS
geb. 26-11-1874 te Ten Boer (Sint Annen)
ovl. 31-7-1935 te Ten Boer (Sint Annen), 60 jaar oud
dochter van: Geert DOORENBOS
Grietje PLOEGER

  Uit deze relatie  
  1. Grietje WALMA geb. 9-3-1904 te Ten Boer (Sint Annen) / ovl. 8-1-1990 ( VIII-1-1 )

VII-1-2 Auke WALMA
geb. 18-2-1872 te Siddeburen
ovl. 11-5-1950 te Scheemda, 78 jaar oud
dochter van: Hendrik WALMA
Aafke MEIJER
( VI-1-1 )
  Zij trouwde op 20-11-1897 te Slochteren met:  
  Jan SLAGTER
geb. 3-8-1875 te Zuidbroek
ovl. 21-11-1919 te Westerlee, 44 jaar oud
zoon van: Jacob SLAGTER
Grietje BROUWER

  Uit deze relatie  
  1. Jacob SLAGTER geb. 18-4-1898 te Siddeburen / ovl. 12-6-1972 ( VIII-2-2 )
  2. Hindrik SLAGTER geb. 12-4-1900 te Noordbroek / ovl. 21-12-1997 ( VIII-2-3 )
  3. Grietje SLAGTER geb. 24-7-1903 te Noordbroek / ovl. 30-1-1905 te Noordbroek ( VIII-2-4 )
  4. Grietje SLAGTER geb. 4-2-1906 te Noordbroek (Stootshorn) / ovl. 31-3-1906 te Noordbroek (Stootshorn) ( VIII-2-5 )
  5. Pieter SLAGTER geb. 6-6-1907 te Slochteren / ovl. 11-8-1907 te Slochteren ( VIII-2-6 )
  6. Pieter SLAGTER geb. 10-9-1909 te Slochteren (Hellum) / ovl. 17-7-1918 te Westerlee ( VIII-2-7 )
  7. Aafien SLAGTER geb. 10-9-1909 te Slochteren (Hellum) / ovl. 18-1-2005 te Winschoten ( VIII-2-8 )
  8. Grietje SLAGTER geb. 23-5-1912 te Slochteren (Hellum) / ovl. 26-8-2002 ( VIII-2-9 )

VII-1-3 Alberdina WALMA
geb. 12-11-1874 te Siddeburen
ovl. 18-8-1949 te Appingedam, 74 jaar oud
dochter van: Hendrik WALMA
Aafke MEIJER
( VI-1-1 )
  Zij trouwde op 18-11-1899 te Slochteren met:  
  Roelf TIMMER
geb. 19-4-1876 te Groningen
ovl. 18-9-1954 te Hoogezand, 78 jaar oud
zoon van: Geert TIMMER
Roelfien [Jans] STREUMER

  Uit deze relatie  
  1. Roelfien TIMMER geb. 9-4-1900 te Schildwolde / ovl. 25-8-1900 te Meedhuizen ( VIII-3-10 )
  2. Geert TIMMER geb. 18-8-1901 te Delfzijl ( VIII-3-11 )
  3. Hendrik Roelf TIMMER geb. 19-11-1906 te Siddeburen ( VIII-3-12 )
  4. Roelfien Aafke TIMMER geb. 11-10-1910 te Siddeburen / ovl. 11-3-1988 te Hoogezand ( VIII-3-13 )
  5. Aafke Roelfien TIMMER geb. 7-3-1914 te Siddeburen ( VIII-3-14 )

VII-1-4 Kasper WALMA
geb. 23-2-1877 te Siddeburen
zoon van: Hendrik WALMA
Aafke MEIJER
( VI-1-1 )
  Hij trouwde op 18-10-1902 te Ten Boer met:  
  Grietje van BRUGGEN
geb. 8-5-1883 te Woltersum
dochter van: Ties van BRUGGEN
Anje KLOOTSEMA

  Uit deze relatie  
  1. NN WALMA geb. 2-3-1903 te Ten Boer (Woltersum) / ovl. 2-3-1903 te Ten Boer (Woltersum) ( VIII-4-15 )
  2. Anje WALMA geb. 16-2-1905 te Schildwolde / ovl. 23-4-1957 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-4-16 )
  3. Aafke WALMA geb. 30-5-1909 te Schildwolde ( VIII-4-17 )

VII-1-5 Jantje WALMA
geb. 20-10-1880 te Siddeburen
ovl. 26-10-1903 te Siddeburen, 23 jaar oud
dochter van: Hendrik WALMA
Aafke MEIJER
( VI-1-1 )

VII-1-6 Aaffien WALMA
geb. 17-2-1883 te Siddeburen
dochter van: Hendrik WALMA
Aafke MEIJER
( VI-1-1 )
  Zij trouwde op 13-5-1911 te Slochteren met:  
  Derk BENNINGA
geb. 16-11-1878 te Schildwolde
ovl. 21-1-1936 te Schildwolde, 57 jaar oud
zoon van: Nanno BENNINGA
Fennechien MEDENDORP

  Uit deze relatie  
  1. Nanno BENNINGA geb. 26-6-1911 te Schildwolde / ovl. 8-8-1911 te Schildwolde ( VIII-5-18 )
  2. Hindrik BENNINGA geb. 23-2-1915 te Schildwolde ( VIII-5-19 )
  3. Fennechien Aafke BENNINGA geb. ca 1924 te Schildwolde / ovl. 27-5-1927 te Schildwolde ( VIII-5-20 )

VII-2-7 Anje WALMA
geb. 1-9-1886 te Siddeburen
ovl. 15-9-1913 te Siddeburen, 27 jaar oud
dochter van: Harm WALMA
Hindriktje DALLINGA
( VI-1-5 )

VII-2-8 Albert WALMA
geb. 31-1-1889 te Siddeburen
ovl. 5-2-1958 te Siddeburen, 69 jaar oud
zoon van: Harm WALMA
Hindriktje DALLINGA
( VI-1-5 )
  Hij trouwde op 20-5-1911 te Slochteren met:  
  Jantje STOTER
geb. 1-6-1891 te Siddeburen
ovl. 22-5-1975, 83 jaar oud
dochter van: Derk STOTER
Willemke BATTJES

  Uit deze relatie  
  1. Harm WALMA geb. 26-7-1912 te 't Veen / ovl. 20-12-1978 ( VIII-6-21 )

VII-3-9 Albert Tomas WALMA
geb. 1-8-1899 te Siddeburen
ovl. 11-9-1988, 89 jaar oud
zoon van: Gerrit WALMA
Grietje SMIT
( VI-1-6 )
  Hij trouwde op 22-5-1923 te Slochteren met:  
  Grietje OOSTLAND
geb. 28-11-1898 te Wagenborgen
ovl. 26-6-1984, 85 jaar oud
dochter van: Harm OOSTLAND
Knelske SCHUITEMA

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit WALMA geb. 1929 te Siddeburen / ovl. 13-8-1929 te Groningen ( VIII-7-22 )

VII-3-10 Anje WALMA
geb. 17-7-1900 te Siddeburen
ovl. 19-8-1985, 85 jaar oud
dochter van: Gerrit WALMA
Grietje SMIT
( VI-1-6 )
  Zij trouwde op 1-5-1923 te Slochteren met:  
  Jurjen BUURKE
geb. 17-5-1900 te Noordbroek
ovl. 5-1-1990, 89 jaar oud
zoon van: Frans BUURKE
Willemke SNITJER


VII-3-11 Auwke WALMA
geb. 11-11-1901 te Siddeburen
ovl. 18-9-1982, 80 jaar oud
dochter van: Gerrit WALMA
Grietje SMIT
( VI-1-6 )
  Zij trouwde op 9-5-1934 te Slochteren met:  
  Albert OOSTLAND
geb. 4-5-1903 te Slochteren
ovl. 16-11-1987, 84 jaar oud
zoon van: Harm OOSTLAND
Knelske SCHUITEMA


VII-3-12 Jacob WALMA
geb. 29-12-1903 te Siddeburen
ovl. 27-6-1905 te Siddeburen, 17 maand oud
zoon van: Gerrit WALMA
Grietje SMIT
( VI-1-6 )

VII-3-13 Jokob WALMA
geb. 15-5-1906 te Siddeburen
ovl. 14-6-1907 te Siddeburen, 12 maand oud
zoon van: Gerrit WALMA
Grietje SMIT
( VI-1-6 )

VII-4-14 Harm van der SCHUUR
geb. 21-11-1868 te Siddeburen
ovl. 20-7-1922 te Siddeburen, 53 jaar oud
zoon van: Jan van der SCHUUR
Aaltje KWANT

( VI-2-7 )
  Hij trouwde op 7-9-1895 te Slochteren met:  
  Arendina WELP
geb. 19-3-1874 te Siddeburen
ovl. 10-5-1920 te Groningen, 46 jaar oud
dochter van: Wijpko WELP
Jantje MOED

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje van der SCHUUR geb. 9-4-1896 te Siddeburen / ovl. 2-11-1922 te Siddeburen ( VIII-8-23 )
  2. Wiebe van der SCHUUR geb. 26-3-1900 te Siddeburen ( VIII-8-24 )

VII-4-15 Roelf van der SCHUUR
geb. 16-11-1870 te Siddeburen
ovl. 15-9-1954 te Siddeburen, 83 jaar oud
zoon van: Jan van der SCHUUR
Aaltje KWANT

( VI-2-7 )
  Hij trouwde (1) op 6-8-1898 te Slochteren met:  
  Engberdina VELDHUIS
geb. 6-5-1892 te Siddeburen
ovl. 26-1-1899 te Siddeburen, 6 jaar oud
dochter van: Ties VELDHUIS
Hendrikje GIJSSEL

  Uit deze relatie  
  1. Jan van der SCHUUR geb. 14-1-1899 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 1-4-1988 te Wagenborgen ( VIII-9-25 )
  Hij trouwde (2) op 25-5-1901 te Slochteren met:  
  Wea GEERTSEMA
geb. 4-11-1864 te Siddeburen
ovl. 28-10-1935 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Harm GEERTSEMA
Menna KEULEN

  Uit deze relatie  
  1. Harmina Abelina van der SCHUUR geb. 20-2-1904 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 26-11-1997 ( VIII-9-26 )
  2. Hendrik van der SCHUUR geb. 27-8-1905 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 8-3-1973 ( VIII-9-27 )

VII-4-16 Nieske van der SCHUUR
geb. 30-12-1873 te Siddeburen
ovl. 31-3-1959 te Appingedam, 85 jaar oud
dochter van: Jan van der SCHUUR
Aaltje KWANT

( VI-2-7 )
  Zij trouwde op 16-11-1895 te Slochteren met:  
  Hindrik BOS
geb. 15-10-1867 te Siddeburen
ovl. 31-3-1959 te Appingedam, 91 jaar oud
zoon van: Klaas BOS
Eeltje WESTERKAMP

  Uit deze relatie  
  1. Klaas BOS geb. 24-3-1896 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-10-28 )
  2. Aaltje Jantina BOS geb. 9-2-1898 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 4-8-1982 ( VIII-10-29 )
  3. Eelje BOS geb. 12-9-1902 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-10-30 )
  4. Jan BOS geb. 18-5-1908 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 20-6-1969 te Groningen ( VIII-10-32 )
  5. Jaaptje BOS geb. 18-5-1908 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 13-10-1989 ( VIII-10-31 )

VII-4-17 Hendrik van der SCHUUR
geb. 13-7-1876 te Siddeburen
zoon van: Jan van der SCHUUR
Aaltje KWANT

( VI-2-7 )
  Hij trouwde op 25-3-1905 te Slochteren met:  
  Hindriktje SCHUUR
geb. 5-3-1885 te Siddeburen
dochter van: Geert SCHUUR
Grietje SPORTEL

  Uit deze relatie  
  1. Grietje van der SCHUUR geb. 24-7-1905 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 18-5-1969 te Schildwolde ( VIII-11-33 )
  2. Jan van der SCHUUR geb. 2-7-1907 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-11-34 )
  3. Aaltje van der SCHUUR geb. 21-2-1914 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-11-35 )

VII-4-18 Jan van der SCHUUR
geb. 11-12-1879 te Siddeburen
zoon van: Jan van der SCHUUR
Aaltje KWANT

( VI-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1910).
 
  Hij trouwde (1) op 13-5-1905 te Slochteren met:  
  Jantje PERDOK
geb. 5-10-1885 te Hellum
ovl. 3-6-1909 te Groningen, 23 jaar oud
dochter van: Hendrik PERDOK
Anje DALLINGA

  Hij trouwde (2) op 22-10-1910 te Slochteren (HA-68) met:  
  Berendina WILTJER
geb. 6-3-1890 te Loppersum
ovl. 4-5-1963 te Froombosch, 73 jaar oud
dochter van: Filippus WILTJER
Anje VOS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes van der SCHUUR geb. 30-12-1911 te De Zanden / ovl. 26-8-1926 te Ten Boer ( VIII-12-36 )
  2. Filippus van der SCHUUR geb. 21-5-1913 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-12-37 )
  3. Aaltje van der SCHUUR geb. 2-8-1919 te Slochteren / ovl. 16-12-2003 ( VIII-12-38 )
  4. Johannes van der SCHUUR geb. 29-10-1930 te Schoorl / ovl. 9-2-2016 te Emmen ( VIII-12-39 )

VII-4-19 Geertruida van der SCHUUR
geb. 18-9-1884 te Siddeburen
dochter van: Jan van der SCHUUR
Aaltje KWANT

( VI-2-7 )
  Zij trouwde op 20-1-1908 te Slochteren met:  
  Fenno KOOPS
geb. 28-7-1887 te Siddeburen
ovl. 25-5-1977, 89 jaar oud
zoon van: Anne KOOPS
Ellechien KROES

  Uit deze relatie  
  1. Ellechiene KOOPS geb. 5-4-1908 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 11-5-1985 te Appingedam ( VIII-13-40 )
  2. Jan KOOPS geb. 1-11-1911 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-13-41 )
  3. Anne KOOPS geb. 8-8-1914 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 24-9-1995 ( VIII-13-42 )

VII-5-20 Harm SCHUUR
geb. 27-11-1871 te Siddeburen
zoon van: Jan SCHUUR
Korneliske KWANT

( VI-2-8 )
  Hij trouwde op 13-6-1896 te Slochteren met:  
  Fenje MOET
geb. 18-1-1877 te Siddeburen
dochter van: Harm MOET
Elizabeth van der LAAN

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth Cornelia SCHUUR geb. 16-10-1896 te Siddeburen ( VIII-14-43 )
  2. Cornelia Elizabeth SCHUUR geb. 29-9-1898 te Siddeburen ( VIII-14-44 )
  3. Hinderkie SCHUUR geb. 24-1-1904 te Siddeburen ( VIII-14-45 )

VII-5-21 Geertruida SCHUUR
geb. 24-12-1878 te Hellum
ovl. 25-4-1880 te Hellum, 16 maand oud
dochter van: Jan SCHUUR
Korneliske KWANT

( VI-2-8 )

VII-5-22 Wijcher SCHUUR
geb. 14-9-1881 te Hellum
ovl. 13-6-1977 te Siddeburen, 95 jaar oud
zoon van: Jan SCHUUR
Korneliske KWANT

( VI-2-8 )
  Hij trouwde (1) op 25-5-1901 te Slochteren met:  
  Lupke BLAAUW
geb. 31-5-1877 te Wagenborgen
ovl. 23-8-1912 te Siddeburen, 35 jaar oud
dochter van: Jan BLAAUW
Anje ZANDINGA

  Uit deze relatie  
  1. Jan BLAAUW geb. 14-7-1901 te Siddeburen / ovl. 27-8-1977 ( VIII-15-46 )
  2. Anje SCHUUR geb. 1-8-1902 te Siddeburen ( VIII-15-47 )
  3. Kornelia SCHUUR geb. 29-9-1904 te Siddeburen ( VIII-15-48 )
  4. Harm SCHUUR geb. 16-1-1909 te Siddeburen ( VIII-15-49 )
  5. Korneliske SCHUUR geb. 5-5-1912 te Siddeburen / ovl. 6-10-1912 ( VIII-15-50 )
  Hij trouwde (2) op 14-3-1914 te Slochteren met:  
  Trientje KUIPER
geb. 9-3-1882 te Slochteren
ovl. 16-12-1955 te Siddeburen, 73 jaar oud
dochter van: Geert KUIPER
Ida POT

fam. 74: ( VII-39-216 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje SCHUUR geb. 25-7-1915 te Siddeburen ( VIII-15-51 )
  2. Kornelia SCHUUR geb. ca 1920 te Slochteren / ovl. 27-9-1944 te Groningen ( VIII-15-52 )
  3. Trientje SCHUUR geb. ca 1924 te Slochteren / ovl. 9-5-1936 te Siddeburen ( VIII-15-53 )
  4. NN SCHUUR geb. 8-2-1928 te Siddeburen / ovl. 8-2-1928 te Siddeburen ( VIII-15-54 )

VII-5-23 Geertruida SCHUUR
geb. 6-11-1883 te Hellum
ovl. 23-4-1886 te Hellum, 2 jaar oud
dochter van: Jan SCHUUR
Korneliske KWANT

( VI-2-8 )

VII-6-24 Geertruida KWANT
geb. 19-10-1874 te Slochteren (Hellum)
ovl. 26-11-1874 te Slochteren (Siddeburen), 38 dagen oud
dochter van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )

VII-6-25 Eilje KWANT
geb. 27-9-1875 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 28-9-1875 te Slochteren (Siddeburen), 1 dagen oud
dochter van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )

VII-6-26 NN KWANT
geb. 26-6-1876 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 26-6-1876 te Slochteren (Siddeburen), 0 dagen oud
zoon van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-6-27 Geertruda KWANT
geb. 5-9-1877 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 18-10-1962 te Slochteren (Siddeburen), 85 jaar oud
dochter van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )
  Zij trouwde op 20-5-1899 te Slochteren met:  
  Geert GEUZE
geb. 9-9-1876 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 23-7-1950 te Slochteren (Siddeburen), 73 jaar oud
zoon van: Harm GEUZE
Heike KUBBE

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje GEUZE geb. 20-8-1899 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 20-4-1979 ( VIII-16-55 )
  2. Heike GEUZE geb. 17-7-1901 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 29-7-1901 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-16-56 )
  3. NN GEUZE geb. 20-5-1902 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 20-5-1902 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-16-57 )
  4. Harm Derk GEUZE geb. 27-9-1905 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-16-58 )
  5. Derk GEUZE geb. 30-9-1909 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 8-10-1909 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-16-59 )
  6. Heike GEUZE geb. 10-3-1911 te Oudeweg / ovl. 23-9-1911 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-16-60 )
  7. Derktje GEUZE geb. 24-10-1912 te Oudeweg / ovl. 16-8-1941 te Groningen ( VIII-16-61 )

VII-6-28 Eelje KWANT
geb. 4-1-1881 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-1-1881 te Slochteren (Siddeburen), 16 dagen oud
zoon van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )

VII-6-29 Eelje KWANT
geb. 7-5-1882 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 30-8-1883 te Slochteren (Siddeburen), 15 maand oud
zoon van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )

VII-6-30 Jeltje KWANT
geb. 8-1-1885 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )
  Zij trouwde op 21-5-1904 te Slochteren (HA-52) met:  
  Pieter KOOPS
geb. 18-2-1882 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Gerriet KOOPS
Wopke BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1904).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Derktje KOOPS geb. 19-5-1905 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 20-7-1905 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-17-62 )
  2. NN KOOPS geb. 14-3-1906 te Appingedam / ovl. 14-3-1906 te Appingedam ( VIII-17-63 )
  3. Derktje KOOPS geb. 28-1-1908 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. te Appingedam ( VIII-17-64 )
  4. Wopke KOOPS geb. 11-11-1909 te Ten Boer ( VIII-17-65 )
  5. Gerrit KOOPS geb. 7-5-1915 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-17-66 )

VII-6-31 Eelje KWANT
geb. 23-5-1889 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 28-5-1891 te Slochteren (Siddeburen), 2 jaar oud
zoon van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )

VII-6-32 Jacob Harm KWANT
geb. 6-5-1893 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 30-8-1980 te Groningen, 87 jaar oud
zoon van: Derk KWANT
Trijntje KAP
( VI-2-9 )
  Hij trouwde op 21-10-1916 te Ten Boer met:  
  Anje MEELKER
geb. 17-9-1894 te Ten Boer (Woltersum)
dochter van: Jan MEELKER
Jantje BOUWMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jantje KWANT geb. 1917 te Ten Boer (Woltersum) / ovl. 9-3-1917 te Ten Boer (Woltersum) ( VIII-18-67 )
  2. Derk KWANT ( VIII-18-68 )

VII-7-33 Jurrien HUISMAN
geb. 15-2-1881 te Siddeburen
zoon van: Ties HUISMAN
Jeltje KWANT

( VI-2-10 )
  Hij trouwde op 22-10-1904 te Veendam met:  
  Hillechien de ROO
geb. 1-10-1871 te Borgercompagnie
ovl. te Siddeburen
dochter van: Roelof de ROO
Klaassien de WIT

  Uit deze relatie  
  1. Ties Jurrien HUISMAN geb. 23-1-1905 te Lula / ovl. 24-12-1980 te Veendam ( VIII-19-69 )

VII-7-34 Jan Kornelius HUISMAN
geb. 6-5-1884 te Siddeburen
ovl. 24-5-1966 te Siddeburen, 82 jaar oud
zoon van: Ties HUISMAN
Jeltje KWANT

( VI-2-10 )
  Hij trouwde op 25-5-1912 te Slochteren met:  
  Aaltje WINKEL
geb. 22-9-1909 te Siddeburen
ovl. 21-10-1960 te Siddeburen, 51 jaar oud
dochter van: Albert WINKEL
Riena PENTINGA

  Uit deze relatie  
  1. Riena HUISMAN geb. 12-7-1913 te Siddeburen ( VIII-20-70 )

VII-7-35 Derk HUISMAN
geb. 6-11-1885 te Siddeburen
zoon van: Ties HUISMAN
Jeltje KWANT

( VI-2-10 )
  Hij trouwde op 20-4-1912 te Slochteren met:  
  Siementje SMEDES
geb. 29-9-1892 te Schildwolde
dochter van: Jakob SMEDES
Willemtje SMEDES

  Uit deze relatie  
  1. Jakob HUISMAN geb. 11-8-1912 te Siddeburen ( VIII-21-71 )
  2. Jeltje Geertruida HUISMAN geb. 31-1-1914 te Siddeburen / ovl. 6-5-1995 ( VIII-21-72 )
  3. Willemtje HUISMAN geb. 1-6-1916 te Slochteren / ovl. 21-2-2001 ( VIII-21-73 )

VII-7-36 Geertruida HUISMAN
geb. 7-1-1888 te Siddeburen
ovl. 20-11-1969 te Ten Boer (Garmerwolde), 81 jaar oud
dochter van: Ties HUISMAN
Jeltje KWANT

( VI-2-10 )
  Zij trouwde op 13-5-1916 te Loppersum met:  
  Hendrik NIENHUIS
geb. 15-2-1883 te Bierum (Holwierde)
ovl. 17-9-1973 te Siddeburen, 90 jaar oud
zoon van: Derk NIENHUIS
Martje de HAAN

  Uit deze relatie  
  1. Martje NIENHUIS geb. 14-6-1918 / ovl. 19-4-1999 te Groningen ( VIII-22-74 )

VII-7-37 Frederik Johannes HUISMAN
geb. 27-12-1891 te Siddeburen
zoon van: Ties HUISMAN
Jeltje KWANT

( VI-2-10 )
  Hij trouwde op 17-5-1913 te Slochteren met:  
  Wopke PUISTER
geb. 6-5-1894 te Slochteren (Hellum)
ovl. 23-6-1915 te Groningen, 21 jaar oud
dochter van: Wessel PUISTER
Geessien PENTENGA


VII-8-38 Jeltje BLAAUW
geb. 20-3-1868 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )
  Zij trouwde op 20-3-1868 te Slochteren (Siddeburen) met:  
  Haijo BOS
geb. 30-5-1869 te Tjamsweer
zoon van: Folgert BOS
Louisa HUISMAN


VII-8-39 Martje BLAAUW
geb. 2-4-1870 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 23-10-1939 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.), 69 jaar oud
dochter van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )
  Zij trouwde op 11-5-1895 te Appingedam met:  
  Hindrik Jan EVENHUIS
geb. 19-10-1865 te Oosterwijtwerd
ovl. 21-1-1938 te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.), 72 jaar oud
zoon van: Aaldrik EVENHUIS
Anna DIJKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Anna EVENHUIS geb. 24-4-1896 te Wirdum / ovl. 1967 te McBain, Missaukee County (Michgan, U.S.A.) ( VIII-23-75 )
  2. Jan (John H.) EVENHUIS geb. 9-3-1899 te Wirdum / ovl. 9-4-1980 te Clam Union, Missaukee County (Michgan, U.S.A.) ( VIII-23-76 )
  3. Gerhard EVENHUIS geb. 9-3-1899 te Wirdum / ovl. 29-4-1965 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-23-77 )
  4. Derk (Richard) EVENHOUSE geb. 17-12-1903 / ovl. 9-9-1970 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) ( VIII-23-78 )
  5. Aldrick EVENHOUSE geb. 3-3-1907 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 28-11-1985 te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-23-79 )
  6. Cornelia EVENHOUSE geb. 27-12-1908 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-8-1909 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-23-80 )
  7. Henry John EVENHOUSE geb. 28-11-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 2-3-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michgan, U.S.A.) ( VIII-23-82 )
  8. Cornelia EVENHOUSE geb. 28-11-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 16-7-1980 te Cadillac, Wexford County (Michgan, U.S.A.) ( VIII-23-81 )

VII-8-40 Derk BLAAUW
geb. 15-11-1871 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )

VII-8-41 Jannes BLAAUW
geb. 2-10-1873 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )

VII-8-42 Kornelis BLAAUW
geb. 13-7-1882 te Schildwolde
zoon van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )

VII-8-43 NN BLAAUW
geb. 13-6-1884 te Schildwolde
ovl. 13-6-1884 te Schildwolde, 0 dagen oud
dochter van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-8-44 Elizabeth BLAAUW
geb. 18-8-1885 te Schildwolde
dochter van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )

VII-8-45 Jan Derk BLAAUW
geb. 17-6-1887 te Schildwolde
zoon van: Jan BLAAUW
Korneliske DIJK

( VI-3-12 )

VII-9-46 Jeltje DIJK
geb. 9-6-1886 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 31-12-1957 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Wicher DIJK
Johanna van BIJSSUM
( VI-3-15 )
fam. 85: ( VIII-4-16 )
  Zij trouwde op 19-3-1914 te Groningen (HA-98) met:  
  Reinder van der BORG
geb. 1-11-1886 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Jacob van der BORG
Grietje van DIJKEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1914).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: schoenmaker; bruidegom 27 jaar; bruid 27 jaar
 

VII-9-47 Harmina DIJK
geb. 31-5-1888 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 3-7-1976, 88 jaar oud
dochter van: Wicher DIJK
Johanna van BIJSSUM
( VI-3-15 )
fam. 85: ( VIII-4-16 )
  Zij trouwde op 5-6-1919 te Groningen (HA-318) met:  
  Jan van der BOOR
geb. 25-4-1892 te Zuidhorn
zoon van: Lebartus van der BOOR
Aafke HEEMSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: behanger (1919).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: behanger; beroep vader bruidegom.: broodlooper; beroep vader bruid: schoenmaker; bruidegom 27 jaar; bruid 31 jaar
 

VII-9-48 Derk DIJK
geb. 16-6-1890 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-6-1891 te Slochteren (Siddeburen) (OA-129), 12 maand oud
zoon van: Wicher DIJK
Johanna van BIJSSUM
( VI-3-15 )
fam. 85: ( VIII-4-16 )

VII-9-49 Derk Jan DIJK
geb. 2-7-1892 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 23-8-1892 te Slochteren (Siddeburen) (OA-131), 7 weken oud
zoon van: Wicher DIJK
Johanna van BIJSSUM
( VI-3-15 )
fam. 85: ( VIII-4-16 )

VII-10-50 Kornelia EIGENBERG
geb. 25-7-1878 te Tjamsweer
dochter van: Johannes EIGENBERG
Aagtje DIJK

( VI-3-17 )
  Zij trouwde op 11-4-1903 te Slochteren met:  
  Pieter PIJNING
geb. 2-8-1878 te Eexta
zoon van: Tjaard PIJNING
Jantje HILGENGA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje PIJNING geb. 16-10-1904 te Slochteren (Hellum) / ovl. 19-1-1997 te Groningen ( VIII-24-83 )
  2. Aagtje Johanna PIJNING geb. 13-8-1907 te Slochteren (Hellum) / ovl. 14-12-1924 te Groningen ( VIII-24-84 )

VII-10-51 Jeltje Siena EIGENBERG
geb. 29-1-1880 te Tjamsweer
ovl. 10-7-1950 te Luddeweer, 70 jaar oud
dochter van: Johannes EIGENBERG
Aagtje DIJK

( VI-3-17 )
  Zij trouwde op 12-5-1906 te Slochteren met:  
  Aaldrik EVENHUIS
geb. 27-4-1871 te Schildwolde
ovl. 15-11-1942 te Luddeweer, 71 jaar oud
zoon van: Wilte [Eefkes] EVENHUIS
Hindrikje VENHUIZEN

  Uit deze relatie  
  1. Aagtje Hindrikje EVENHUIS geb. 2-3-1907 te Schildwolde / ovl. 27-7-1962 te Overschild ( VIII-25-85 )
  2. Wilte Eeuwke EVENHUIS geb. 23-5-1910 te Schildwolde / ovl. 24-3-1911 te Luddeweer ( VIII-25-86 )
  3. Hindrikje Aagtje EVENHUIS geb. 19-6-1912 te Luddeweer / ovl. 3-5-1998 ( VIII-25-87 )
  4. Wilte Eeuwke EVENHUIS geb. ca 1917 te Schildwolde / ovl. 14-7-1945 te Woltersum ( VIII-25-88 )

VII-10-52 Derktje EIGENBERG
geb. 14-5-1883 te Siddeburen
ovl. 21-6-1941 te Siddeburen, 58 jaar oud
dochter van: Johannes EIGENBERG
Aagtje DIJK

( VI-3-17 )

VII-10-53 Pietertje EIGENBERG
geb. 26-1-1885 te Siddeburen
ovl. 15-5-1965 te Appingedam, 80 jaar oud
dochter van: Johannes EIGENBERG
Aagtje DIJK

( VI-3-17 )

VII-10-54 Dedde EIGENBERG
geb. 10-4-1887 te Siddeburen
ovl. 31-1-1959 te Appingedam, 71 jaar oud
zoon van: Johannes EIGENBERG
Aagtje DIJK

( VI-3-17 )

VII-10-55 Derktje EIGENBERG
geb. 10-12-1889 te Siddeburen
ovl. 2-11-1964 te Zuidbroek, 74 jaar oud
dochter van: Johannes EIGENBERG
Aagtje DIJK

( VI-3-17 )

VII-10-56 Wicher Jacobus EIGENBERG
geb. 16-5-1892 te Siddeburen
ovl. 17-3-1893 te Siddeburen, 10 maand oud
zoon van: Johannes EIGENBERG
Aagtje DIJK

( VI-3-17 )

VII-11-57 NN KUIPER
geb. 10-1-1886 te Schildwolde
ovl. 10-1-1886 te Schildwolde, 0 dagen oud
dochter van: Steffen KUIPER
Jantje DIJK

( VI-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-11-58 Anna KUIPER
geb. 12-2-1889 te Schildwolde
ovl. 31-7-1957 te Sappemeer, 68 jaar oud
dochter van: Steffen KUIPER
Jantje DIJK

( VI-3-18 )
  Zij trouwde op 25-5-1915 te Slochteren met:  
  Koert MULDER
geb. 21-2-1888 te Graauwedijk
ovl. 25-10-1938 te Sappemeer, 50 jaar oud
zoon van: Koert MULDER
Emke PESTMAN


VII-12-59 NN DIJK
geb. 10-10-1885 te Bierum (Spijk)
ovl. 10-10-1885 te Bierum (Spijk), 0 dagen oud
zoon van: Jan DIJK
Mattje OMTA
( VI-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-12-60 Derk DIJK
geb. 6-2-1887 te Bierum (Spijk)
ovl. 11-9-1889 te Delfzijl (Uitwierde), 2 jaar oud
zoon van: Jan DIJK
Mattje OMTA
( VI-3-19 )

VII-12-61 Aldert DIJK
geb. 8-10-1888 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 6-2-1941 te Appingedam, 52 jaar oud
zoon van: Jan DIJK
Mattje OMTA
( VI-3-19 )

VII-13-62 Elizabet WERKMAN
geb. 9-5-1880 te Siddeburen
dochter van: Jan WERKMAN
Trijntje LANINGA

( VI-4-20 )
  Zij trouwde op 2-11-1921 te Slochteren met:  
  Jasper JENSMA
geb. 13-7-1875 te Anjum
zoon van: Pieter JENSMA
Uilkje TOLSMA


VII-14-63 Kornelis Wieger KWANT
geb. 25-1-1903 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 2-7-1977 te Harkstede, 74 jaar oud
zoon van: Derk KWANT
Swaantje van DIJK
( VI-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer van 1920 tot 1968. Adres van 1903 - 1968: Luddeweersterweg 2, Luddeweer (Gr). Als militair vrijgesteld wegens onmisbaarheid op het bedrijf.
 
  Hij trouwde op 4-6-1930 te Ten Boer met:  
  Hendrikje RITSEMA
geb. 24-1-1909 te Westeremden
ovl. 25-11-1994 te Delfzijl, 85 jaar oud
dochter van: Eltje RITSEMA
Jantje BOS

  Bij het huwelijk
Gehuwd 1930
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk KWANT geb. 30-5-1931 te Ten Boer (Woltersum) ( VIII-26-89 )
  2. Jantje KWANT geb. 17-2-1936 te Luddeweer ( VIII-26-90 )
  3. Swaantje KWANT geb. 8-10-1938 te Luddeweer ( VIII-26-91 )
  4. Eltje KWANT geb. 2-6-1940 te Luddeweer / ovl. 30-5-1976 te Luddeweer ( VIII-26-92 )

VII-15-64 Brontheis Jacobus GRAATSMA
geb. 25-6-1894 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Josephus GRAATSMA
Jantje KWANT

( VI-5-25 )

VII-15-65 Kornelis Lambertus GRAATSMA
geb. 23-9-1902 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Josephus GRAATSMA
Jantje KWANT

( VI-5-25 )
  Hij trouwde op 26-9-1935 te Ten Boer met:  
  Grietje BOLT
geb. 19-12-1905 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Frikko BOLT
Anna van der VELDE


VII-15-66 Tiddo Brontheis GRAATSMA
geb. 24-2-1905 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Josephus GRAATSMA
Jantje KWANT

( VI-5-25 )
  Hij trouwde op 23-4-1932 te Ten Boer met:  
  Anje van der WIJK
geb. 12-1-1909 te Ten Boer (Lellens)
dochter van: Derk van der WIJK
Alagonda Elizabeth BUNT


VII-16-67 Hindrik KWANT
geb. 24-5-1853 te Winschoten
ovl. 3-5-1906 te Winschoten, 52 jaar oud
zoon van: Tobias KWANT
Anna MEULMAN
( VI-6-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 6-9-1876 te Winschoten met:  
  Imke van SLOTEN
geb. 21-6-1849 te Midwolda (GA-50)
ovl. 12-1-1926, 76 jaar oud
dochter van: Antje van SLOTEN
  Persoonlijke informatie
Op de geboorteakte geen vader vermeld.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eppien KWANT geb. 3-2-1876 te Winschoten / ovl. 6-4-1878 te Winschoten ( VIII-27-93 )
  2. Tobias KWANT geb. 22-2-1878 te Winschoten / ovl. 2-9-1943 te Winschoten ( VIII-27-94 )
  3. Jan KWANT geb. 30-4-1879 te Winschoten / ovl. 11-6-1962 te Winschoten ( VIII-27-95 )
  4. Anna KWANT geb. 17-3-1881 te Winschoten / ovl. 15-2-1944 te Winschoten ( VIII-27-96 )
  5. Antje KWANT geb. 3-3-1883 te Winschoten / ovl. 2-10-1910 te Winschoten ( VIII-27-97 )
  6. Geert KWANT geb. 28-1-1886 te Winschoten ( VIII-27-98 )

VII-16-68 Janna KWANT
geb. 30-6-1856 te Winschoten
ovl. 1-3-1875 te Winschoten, 18 jaar oud
dochter van: Tobias KWANT
Anna MEULMAN
( VI-6-26 )

VII-16-69 Geert KWANT
geb. 3-8-1859 te Winschoten
ovl. 23-7-1911 te Winschoten, 51 jaar oud
zoon van: Tobias KWANT
Anna MEULMAN
( VI-6-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 24-7-1884 te Winschoten met:  
  Hendrikje BUIST
geb. 25-2-1860 te Borger (Nieuw Buinen) (GA-31)
ovl. 8-11-1942 te Winschoten, 82 jaar oud
dochter van: Jenne BUIST
Elsje FABER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna KWANT geb. 3-6-1885 te Winschoten / ovl. 17-4-1971 te Winschoten ( VIII-28-99 )
  2. Jenne KWANT geb. 25-4-1887 te Winschoten / ovl. 18-6-1890 te Winschoten ( VIII-28-100 )
  3. Tobias KWANT geb. 23-4-1889 te Winschoten / ovl. 23-4-1973 ( VIII-28-101 )
  4. Elsien KWANT geb. 23-12-1891 te Winschoten / ovl. 2-5-1894 te Winschoten ( VIII-28-102 )
  5. Aaltje KWANT geb. 10-4-1894 te Winschoten / ovl. 14-1-1961 te Winschoten ( VIII-28-103 )
  6. Elsien KWANT geb. 24-5-1896 te Winschoten ( VIII-28-104 )
  7. Jenne KWANT geb. 20-1-1899 te Winschoten / ovl. 25-12-1971 te Winschoten ( VIII-28-105 )

VII-16-70 Derk KWANT
geb. 26-11-1863 te Winschoten
ovl. 18-9-1865 te Winschoten, 21 maand oud
zoon van: Tobias KWANT
Anna MEULMAN
( VI-6-26 )

VII-16-71 Derk KWANT
geb. 14-7-1866 te Winschoten
ovl. 21-3-1949 te Winschoten, 82 jaar oud
zoon van: Tobias KWANT
Anna MEULMAN
( VI-6-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht en arbeider.
 
  Hij trouwde op 22-5-1892 te Groningen met:  
  Himke BALKEMA
geb. 5-4-1868 te Thesinge
ovl. 23-3-1932 te Winschoten, 63 jaar oud
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna KWANT geb. 6-3-1893 te Winschoten ( VIII-29-106 )
  2. Roelf KWANT geb. 13-7-1894 te Winschoten / ovl. 11-11-1908 te Winschoten ( VIII-29-107 )
  3. Lammechina KWANT geb. 12-10-1895 te Winschoten / ovl. 21-9-1896 te Winschoten ( VIII-29-108 )
  4. Lammechina KWANT geb. 12-11-1897 te Winschoten ( VIII-29-109 )
  5. Geertje KWANT geb. 27-4-1899 te Winschoten ( VIII-29-110 )

VII-16-72 Aaltje KWANT
geb. 2-12-1869 te Winschoten
dochter van: Tobias KWANT
Anna MEULMAN
( VI-6-26 )

VII-17-73 Oltman Reinder de WIT
geb. 3-6-1860 te Scheemda
ovl. 8-7-1905 te Scheemda, 45 jaar oud
zoon van: Wijgchert de WIT
Mettje HOUWEN
( VI-7-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1885).
 
  Hij trouwde op 30-4-1885 te Nieuwolda (HA-4) met:  
  Martje GRIMMENGA
geb. 16-1-1862 te Nieuwolda
ovl. 26-6-1944 te Scheemda, 82 jaar oud
dochter van: Derk GRIMMENGA
Katarina PINKSTER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Katarina Mettina de WIT geb. 2-6-1885 te Scheemda ( VIII-30-111 )
  2. Wijchert de WIT geb. 10-11-1886 te Scheemda ( VIII-30-112 )
  3. Mettje de WIT geb. 5-8-1888 te Scheemda / ovl. 16-3-1892 te Scheemda ( VIII-30-113 )
  4. Derk de WIT geb. 12-3-1890 te Scheemda / ovl. 12-12-1890 te Scheemda ( VIII-30-114 )
  5. Derkiena Hillechiena de WIT geb. 15-12-1891 te Scheemda / ovl. 22-12-1891 te Scheemda ( VIII-30-115 )

VII-17-74 Hillechien de WIT
geb. 14-9-1862 te Scheemda
ovl. 22-12-1875 te Scheemda, 13 jaar oud
dochter van: Wijgchert de WIT
Mettje HOUWEN
( VI-7-27 )

VII-17-75 Zwaantje de WIT
geb. 18-2-1865 te Scheemda
ovl. 28-7-1942 te Winschoten, 77 jaar oud
dochter van: Wijgchert de WIT
Mettje HOUWEN
( VI-7-27 )
  Zij trouwde op 17-5-1894 te Winschoten met:  
  Eltjo BAAS
geb. 18-1-1865 te Eexta
ovl. 8-6-1914 te Midwolda, 49 jaar oud
zoon van: Geert BAAS
Diewer OTTENS

  Uit deze relatie  
  1. Geert BAAS geb. 11-1-1898 te Midwolda ( VIII-31-116 )
  2. Wijgchert BAAS geb. 20-7-1905 te Midwolda / ovl. 24-12-1944 te Hamburg-Neuengamme (Dld) ( VIII-31-117 )
  3. Mettina Hilchiene BAAS geb. 6-12-1906 te Midwolda ( VIII-31-118 )
  4. NN BAAS geb. 22-10-1914 te Midwolda / ovl. 22-10-1914 te Midwolda ( VIII-31-119 )

VII-17-76 Berend Geert de WIT
geb. 13-10-1867 te Scheemda
zoon van: Wijgchert de WIT
Mettje HOUWEN
( VI-7-27 )
  Hij trouwde op 30-5-1895 te Scheemda met:  
  Frouwke KLOK
geb. 26-1-1872 te Siddeburen
ovl. 6-1-1953, 80 jaar oud
dochter van: Hindrik KLOK
Grietje BRUST

  Uit deze relatie  
  1. Grietje de WIT geb. 30-1-1896 te Groningen ( VIII-32-120 )
  2. Henderika Klasina de WIT geb. 22-3-1897 te Groningen ( VIII-32-121 )
  3. Mettje de WIT geb. 3-1-1900 te Groningen / ovl. 31-5-1961 te Groningen ( VIII-32-122 )
  4. Hindrik Jan de WIT geb. 12-12-1903 te Groningen ( VIII-32-123 )

VII-17-77 Gerrit Fokke de WIT
geb. 5-12-1870 te Scheemda
zoon van: Wijgchert de WIT
Mettje HOUWEN
( VI-7-27 )
  Hij trouwde op 1-3-1907 te Midwolda met:  
  Fenje Tallegien SIEBRANDS
geb. 12-12-1874 te Ekamp
ovl. 24-1-1916 te Groningen, 41 jaar oud
dochter van: Jan SIEBRANDS
Jantje KRAMER


VII-17-78 Elzo Albert de WIT
geb. 17-11-1875 te Midwolda
ovl. 4-7-1954 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Wijgchert de WIT
Grietje HAZEKAMP
( VI-7-27 )
  Hij trouwde op 7-12-1906 te Termunten met:  
  Aaltje HUISMAN
geb. 1-8-1881 te Termunterzijl
dochter van: Jan HUISMAN
Ena ZIJLMAN

  Uit deze relatie  
  1. Wijgchert Berend de WIT geb. 31-10-1907 te Groningen ( VIII-33-124 )

VII-17-79 Geert de WIT
geb. 16-2-1878 te Midwolda
ovl. 20-1-1895 te Midwolda, 16 jaar oud
zoon van: Wijgchert de WIT
Grietje HAZEKAMP
( VI-7-27 )

VII-17-80 Ebel Reindert de WIT
geb. 8-3-1882 te Midwolda
ovl. 15-3-1960 te Midwolda, 78 jaar oud
zoon van: Wijgchert de WIT
Grietje HAZEKAMP
( VI-7-27 )
  Hij trouwde op 27-10-1906 te Midwolda met:  
  Jantje PIJNING
geb. 30-11-1884 te Eexta
ovl. 26-7-1973 te Scheemda, 88 jaar oud
dochter van: Tjaart PIJNING
Jantje HILGENGA

  Uit deze relatie  
  1. Wijgchert Berend de WIT geb. 25-11-1906 te Midwolda / ovl. 30-11-1906 te Midwolda ( VIII-34-125 )
  2. Wijgchert Berend de WIT geb. 22-4-1908 te Midwolda / ovl. 19-8-1908 te Midwolda ( VIII-34-126 )
  3. Jantje de WIT geb. 26-6-1909 te Midwolda ( VIII-34-127 )
  4. Wijgchert Berend de WIT geb. 16-9-1912 te Midwolda ( VIII-34-128 )
  5. Tjaard de WIT geb. 13-9-1914 te Midwolda / ovl. te Midwolda ( VIII-34-129 )

VII-18-81 Harm DRENT
geb. 4-10-1853 te Scheemda (Westerlee) (GA-101)
ovl. 28-1-1945 te Scheemda, 91 jaar oud
zoon van: Wichert DRENT
Mattje EGGENS
( VI-8-29 )
  Hij trouwde (1) op 29-3-1877 te Scheemda met:  
  Jakobtje HEERINGA
geb. 9-1-1853 te Zuidbroek
ovl. 7-6-1919 te Scheemda (Westerlee), 66 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jacobs] HEERINGA
Harmke [Jans] HAMSTER

  Uit deze relatie  
  1. Martje DRENT geb. 20-9-1877 te Eexta / ovl. 14-12-1963 te Winschoten ( VIII-35-130 )
  2. Harmke DRENT geb. 24-6-1879 te Eexta / ovl. 7-5-1965 ( VIII-35-131 )
  3. Meintje DRENT geb. 12-3-1881 te Eexta / ovl. 3-2-1938 te Noordbroek ( VIII-35-132 )
  4. NN DRENT geb. 24-3-1883 te Scheemda / ovl. 24-3-1883 te Scheemda ( VIII-35-133 )
  5. NN DRENT geb. 9-2-1884 te Scheemda / ovl. 9-2-1884 te Scheemda ( VIII-35-134 )
  6. NN DRENT geb. 3-5-1885 te Scheemda / ovl. 3-5-1885 te Scheemda ( VIII-35-135 )
  7. Geertje DRENT geb. 29-5-1886 te Scheemda ( VIII-35-136 )
  8. NN DRENT geb. 18-5-1887 te Eexta / ovl. 18-5-1887 te Eexta ( VIII-35-137 )
  9. NN DRENT geb. 14-4-1888 te Eexta / ovl. 14-4-1888 te Eexta ( VIII-35-138 )
  10. Wichert DRENT geb. 9-5-1889 te Eexta / ovl. 11-5-1889 te Eexta ( VIII-35-139 )
  11. NN DRENT geb. 11-6-1890 te Eexta / ovl. 11-6-1890 te Eexta ( VIII-35-140 )
  12. Geertje DRENT geb. 2-4-1893 te Heiligerlee ( VIII-35-141 )
  Hij trouwde (2) op 11-12-1919 te Scheemda met:  
  Aaffien HOOGERMAN
geb. 23-8-1858 te Meeden
ovl. 3-11-1937 te Scheemda, 79 jaar oud
dochter van: Hindrik HOOGERMAN
Harmanna BOS


VII-18-82 Anje DRENT
geb. 16-6-1855 te Westerlee
dochter van: Wichert DRENT
Mattje EGGENS
( VI-8-29 )

VII-18-83 Jan DRENT
geb. 24-7-1858 te Westerlee
ovl. 9-10-1953 te Nieuwolda, 95 jaar oud
zoon van: Wichert DRENT
Mattje EGGENS
( VI-8-29 )
  Hij trouwde op 7-5-1885 te Scheemda met:  
  Martje BEKKERING
geb. 29-3-1864 te Nieuw Scheemda
ovl. 7-12-1942 te Scheemda, 78 jaar oud
dochter van: Harm Frans BEKKERING
Tiessijn TIMMER

  Uit deze relatie  
  1. Martje DRENT geb. 1-11-1885 te Nieuw Scheemda / ovl. 29-11-1965 te Nieuwolda ( VIII-36-142 )
  2. Tiessijn DRENT geb. 29-4-1888 te Nieuw Scheemda / ovl. 19-3-1950 te Scheemda ( VIII-36-144 )
  3. Wichert DRENT geb. 29-4-1888 te Nieuw Scheemda / ovl. 12-7-1981 ( VIII-36-143 )
  4. Harm Frans DRENT geb. 23-4-1891 te Nieuw Scheemda / ovl. 14-1-1966 te Scheemda ( VIII-36-145 )
  5. Richt DRENT geb. 12-12-1893 te Nieuw Scheemda / ovl. 30-12-1975 te Noordbroek ( VIII-36-146 )
  6. Jan DRENT geb. 30-12-1896 te Nieuw Scheemda / ovl. 10-10-1969 te Scheemda ( VIII-36-147 )

VII-18-84 Assien DRENT
geb. 6-10-1871 te Heiligerlee
ovl. 11-3-1956 te Scheemda, 84 jaar oud
dochter van: Wichert DRENT
Mentje SCHIPPER
( VI-8-29 )
  Zij trouwde op 12-6-1897 te Nieuwolda met:  
  Hindrik JAGER
geb. 18-11-1872 te Midwolda (Oostwold)
ovl. 21-2-1952 te Scheemda, 79 jaar oud
zoon van: Geert JAGER
Nieske van der LAAN

  Uit deze relatie  
  1. Nieske JAGER geb. 11-10-1897 te Nieuw Scheemda / ovl. 1-5-1898 te Nieuw Scheemda ( VIII-37-148 )
  2. Wichert JAGER geb. 28-9-1899 te Nieuw Scheemda ( VIII-37-149 )
  3. Geert JAGER geb. 30-8-1907 te Nieuw Scheemda ( VIII-37-150 )

VII-18-85 Trientje DRENT
geb. 18-11-1875 te Heiligerlee
ovl. 17-4-1944 te Scheemda, 68 jaar oud
dochter van: Wichert DRENT
Mentje SCHIPPER
( VI-8-29 )
  Zij trouwde met:  
  Romke BLOKSMA
geb. 21-10-1869 te Sneek
ovl. 4-12-1951 te Scheemda, 82 jaar oud
zoon van: Hessel BLOKSMA
Rinskje de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Rinskje BLOKSMA geb. 16-11-1894 te Heiligerlee / ovl. 22-12-1931 te Scheemda ( VIII-38-151 )
  2. Wichert BLOKSMA geb. 23-11-1895 te Heiligerlee / ovl. 26-12-1963 te Winschoten ( VIII-38-152 )
  3. Mentje BLOKSMA geb. 20-12-1896 te Scheemda / ovl. 11-12-1916 te Heiligerlee ( VIII-38-153 )
  4. Hesselina BLOKSMA geb. 24-10-1899 te Heiligerlee ( VIII-38-154 )
  5. Hessel BLOKSMA geb. 21-10-1900 te Heiligerlee ( VIII-38-155 )
  6. Romke BLOKSMA geb. 13-6-1912 te Heiligerlee / ovl. 7-4-1996 ( VIII-38-156 )

VII-18-86 Menna DRENT
geb. 22-5-1879 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-76)
ovl. 25-1-1941 te Zwolle, 61 jaar oud
dochter van: Wichert DRENT
Mentje SCHIPPER
( VI-8-29 )
  Zij trouwde op 19-5-1900 te Nieuwolda met:  
  Hendrik van der WERF
geb. 22-12-1876 te Nieuwolda
ovl. 29-8-1953, 76 jaar oud
zoon van: Berend van der WERF
Anna BLIK

  Uit deze relatie  
  1. Berend van der WERF geb. 7-3-1901 te Nieuwolda ( VIII-39-157 )
  2. Mentje van der WERF geb. 11-1-1907 te Oude Pekela ( VIII-39-158 )
  3. Anna van der WERF geb. 3-5-1910 te Zwolle ( VIII-39-159 )

VII-18-87 Menne DRENT
geb. 16-8-1882 te Heiligerlee
ovl. 7-4-1958 te Scheemda, 75 jaar oud
zoon van: Wichert DRENT
Mentje SCHIPPER
( VI-8-29 )
  Hij trouwde op 8-6-1905 te Nieuw Scheemda met:  
  Hillechien BOER
geb. 20-3-1886 te Nieuw Scheemda
dochter van: Sebo BOER
Roelfien JANSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Roelfien DRENT geb. 4-8-1905 te Heiligerlee ( VIII-40-160 )
  2. Mentje DRENT geb. 26-2-1907 te Heiligerlee ( VIII-40-161 )
  3. Wichert DRENT geb. 10-5-1909 te Heiligerlee ( VIII-40-162 )
  4. Sebo DRENT geb. 21-3-1912 te Heiligerlee / ovl. 13-12-1995 ( VIII-40-163 )
  5. Assien DRENT geb. 27-2-1916 te Heiligerlee ( VIII-40-164 )

VII-18-88 Jakob DRENT
geb. 16-4-1884 te Heiligerlee
zoon van: Wichert DRENT
Mentje SCHIPPER
( VI-8-29 )

VII-19-89 Harm DRENT
geb. 1-12-1862 te Westerlee
ovl. 21-6-1864 te Westerlee, 18 maand oud
zoon van: Jakob DRENT
Ettjen VRIEZE
( VI-8-31 )

VII-19-90 Harm DRENTH
geb. 7-6-1865 te Westerlee
ovl. 1-3-1946 te Westerlee, 80 jaar oud
zoon van: Jakob DRENT
Ettjen VRIEZE
( VI-8-31 )
  Hij trouwde op 23-5-1889 te Scheemda met:  
  Grietje SCHUUR
geb. 14-5-1867 te Midwolda
ovl. 30-9-1948 te Scheemda, 81 jaar oud
dochter van: Pieter SCHUUR
Jurrendina RIEKMEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Jakob DRENTH geb. 4-9-1889 te Scheemda ( VIII-41-165 )
  2. Jurrendina DRENTH geb. 30-1-1891 te Heiligerlee / ovl. 21-2-1893 te Heiligerlee ( VIII-41-166 )
  3. Pieter DRENTH geb. 25-3-1893 te Heiligerlee ( VIII-41-167 )
  4. Ettjo DRENTH geb. 4-3-1895 te Heiligerlee / ovl. 14-4-1896 te Heiligerlee ( VIII-41-168 )
  5. Ettjo DRENTH geb. 28-9-1896 te Heiligerlee / ovl. 11-12-1982 te Zuidlaren ( VIII-41-169 )
  6. Jurrendina DRENTH geb. 28-10-1898 te Heiligerlee ( VIII-41-170 )
  7. Harmina DRENTH geb. 3-6-1901 te Heiligerlee ( VIII-41-171 )
  8. Antje DRENTH geb. 28-11-1903 te Scheemda ( VIII-41-172 )
  9. Wiegert DRENTH geb. 9-5-1907 te Heiligerlee / ovl. 24-2-1989 ( VIII-41-173 )

VII-19-91 Geuke DRENT
geb. 17-8-1867 te Westerlee
ovl. 29-1-1940 te Winschoten, 72 jaar oud
zoon van: Jakob DRENT
Ettjen VRIEZE
( VI-8-31 )
  Hij trouwde op 23-5-1891 te Scheemda met:  
  Aaltje HEMSENS
geb. 19-9-1866 te Westerlee
ovl. 8-4-1949 te Scheemda, 82 jaar oud
dochter van: Hindrik HEMSENS
Elizabeth GEUKENS

  Uit deze relatie  
  1. Jakob DRENTH geb. 24-4-1892 te Heilingerlee / ovl. 30-8-1967 te Winschoten ( VIII-42-174 )
  2. Elizabeth DRENTH geb. 27-12-1893 te Heilingerlee / ovl. 11-11-1918 te Heilingerlee ( VIII-42-175 )
  3. Hendrik DRENTH geb. 27-1-1896 te Heilingerlee / ovl. 6-10-1986 ( VIII-42-176 )
  4. Ettjo DRENTH geb. 22-9-1898 te Heilingerlee ( VIII-42-177 )
  5. Derktje DRENTH geb. 7-4-1901 te Heilingerlee ( VIII-42-178 )
  6. Ettjen DRENTH geb. 9-4-1901 te Heilingerlee / ovl. 13-11-1918 te Heilingerlee ( VIII-42-179 )
  7. Geuke DRENTH geb. 7-4-1904 te Heilingerlee / ovl. 17-10-1907 te Heilingerlee ( VIII-42-180 )
  8. Abel DRENTH geb. 1-5-1907 te Heilingerlee / ovl. 16-8-1989 ( VIII-42-181 )
  9. Aaltje DRENTH geb. 21-3-1910 te Heilingerlee / ovl. 12-4-1994 ( VIII-42-182 )

VII-19-92 Zwaantje DRENT
geb. 28-7-1870 te Heiligerlee
ovl. 23-1-1872 te Heiligerlee, 17 maand oud
dochter van: Jakob DRENT
Ettjen VRIEZE
( VI-8-31 )

VII-19-93 Wiegert DRENTH
geb. 12-4-1873 te Heiligerlee
ovl. 11-2-1954 te Winschoten, 80 jaar oud
zoon van: Jakob DRENT
Ettjen VRIEZE
( VI-8-31 )
  Hij trouwde op 17-5-1900 te Winschoten met:  
  Derkje KIEWIET
geb. 28-9-1877 te Winschoten
ovl. 15-12-1961 te Winschoten, 84 jaar oud
dochter van: Lammert KIEWIET
Maria MULDER

  Uit deze relatie  
  1. Jakob DRENTH geb. 2-10-1913 te Winschoten ( VIII-43-183 )

VII-20-94 Geert Wiert JANSEN
geb. 19-2-1859 te Finsterwolde
ovl. 25-11-1911 te Nieuw Beerta, 52 jaar oud
zoon van: Eildert JANSEN
Stientje KWANT

( VI-9-33 )
  Hij trouwde op 5-7-1887 te Bellingwolde met:  
  Gepke DORENKAMP
geb. 6-9-1862 te Hamdijk
ovl. 7-3-1949 te Drieborg, 86 jaar oud
dochter van: Derk [Derks] DORENKAMP
Elske [Berends] PIEK

  Uit deze relatie  
  1. Stientje JANSEN geb. 18-9-1884 te Ganzedijk ( VIII-44-184 )
  2. Elsiena JANSEN geb. 13-3-1886 te Beerta (Oudedijk) / ovl. 26-4-1950 te Den Helder ( VIII-44-185 )
  3. Eildert JANSEN geb. 5-2-1889 te Beerta ( VIII-44-186 )
  4. Derkje JANSEN geb. 19-2-1891 te Beerta / ovl. 11-8-1977 te Nieuw Beerta ( VIII-44-187 )
  5. Immechien JANSEN geb. 20-8-1893 te Oudedijk / ovl. 23-2-1980 te Beerta ( VIII-44-188 )
  6. Harmina JANSEN geb. 30-12-1898 te Nieuw Beerta / ovl. 10-2-1899 te Oudedijk ( VIII-44-189 )

VII-20-95 Berend JANSEN
geb. 23-10-1861 te Finsterwolde
ovl. ca 1937
zoon van: Eildert JANSEN
Stientje KWANT

( VI-9-33 )
  Hij trouwde op 14-5-1887 te Beerta met:  
  Antje van DIJK
geb. 7-2-1862 te Oudedijk
ovl. ca 1960
dochter van: Jan van DIJK
Rixte HEMMEN


VII-20-96 Imchien JANSEN
geb. 23-6-1865 te Finsterwolde
dochter van: Eildert JANSEN
Stientje KWANT

( VI-9-33 )

VII-20-97 Hindrik JANSEN
geb. 16-3-1868 te Finsterwolde
ovl. 4-3-1945, 76 jaar oud
zoon van: Eildert JANSEN
Stientje KWANT

( VI-9-33 )
  Hij trouwde met:  
  Nellie C. CHALFANT
geb. 15-9-1867 te Wenowa, Marshall County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 19-5-1937, 69 jaar oud
dochter van: James Walter CHALFANT
Harriet Contert DILLMAN


VII-20-98 Jan JANSEN
geb. 29-10-1871 te Finsterwolde
ovl. 8-1-1941 te Pecatonica, Winnebago County (Illinois, U.S.A.), 69 jaar oud
zoon van: Eildert JANSEN
Stientje KWANT

( VI-9-33 )
  Hij trouwde met:  
  Annie J. HENDRIKS
geb. 1869
ovl. 10-11-1937
dochter van: Frederick HENDRIKS
Anna _

  Persoonlijke informatie
Geboren: November 1869.
 
  Uit deze relatie  
  1. Stena JANSEN geb. 20-10-1898 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 29-8-1986 te Byron, Ogle County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-45-190 )
  2. Kate JANSEN geb. 4-4-1900 te Seward, Winnebago County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 27-6-1986 te Freeport, Stephenson County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-45-191 )
  3. Edward JANSEN geb. ca 1902 te Illinois (U.S.A.) / ovl. ca 1991 ( VIII-45-192 )
  4. Viola R. JANSEN geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.) / ovl. ca 1980 ( VIII-45-193 )
  5. Irvin J. JANSEN geb. ca 1909 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 10-12-1955 ( VIII-45-194 )
  6. Helen JANSEN geb. ca 1913 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-45-195 )

VII-20-99 Aaltje (Alice) JOHNSON
geb. 1-9-1874 te Finsterwolde
ovl. ca 1953
dochter van: Eildert JANSEN
Stientje KWANT

( VI-9-33 )
  Zij trouwde op 13-10-1893 te Finsterwolde met:  
  Harm KOOLHOF
geb. 9-7-1873 te Finsterwolde
ovl. 31-1-1915 te Highview, Hamilton County (Iowa, U.S.A.), 41 jaar oud
zoon van: Albert KOOLHOF
Jantje STARK

  Persoonlijke informatie
Harm emigreerde met zijn gezin naar de U.S.A. in 1901.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert KOOLHOF geb. 3-12-1893 te Ganzedijk / ovl. 1-12-1977 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) ( VIII-46-196 )
  2. Stientje (Christena) KOOLHOF geb. 27-4-1896 te Ganzedijk / ovl. 18-7-1993 te Estherville, Emmet County (Iowa, U.S.A.) ( VIII-46-197 )
  3. Jantje (Jennie) KOOLHOF geb. 13-7-1897 te Ganzedijk / ovl. 31-12-1918 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) ( VIII-46-198 )
  4. Alida Engelina KOOLHOF geb. 14-1-1900 te Ganzedijk ( VIII-46-199 )
  5. Henry KOOLHOF geb. 1-11-1903 te Independence Township, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 1986 te Mayview, Lafayette County (Missouri, U.S.A.) ( VIII-46-200 )
  6. Elsie KOOLHOF geb. 19-6-1905 te Iowa (U.S.A.) / ovl. 15-3-1971 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) ( VIII-46-201 )
  7. Harmenia KOOLHOF geb. ca 1907 te Iowa (U.S.A.) ( VIII-46-202 )
  8. Minnie KOOLHOF geb. ca 1908 te Iowa (U.S.A.) ( VIII-46-203 )
  9. Raymond KOOLHOF geb. ca 1912 te Iowa (U.S.A.) / ovl. ca 1958 te Wisconsin (U.S.A.) ( VIII-46-204 )

VII-20-100 Remko JANSEN
geb. 1-6-1876 te Ganzedijk
ovl. ca 1950
zoon van: Eildert JANSEN
Stientje KWANT

( VI-9-33 )

VII-21-101 Teije PALS
geb. 27-12-1863 te Slochteren
ovl. 1-12-1931 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Freerk PALS
Remke KWANT

( VI-9-34 )
  Hij trouwde (1) op 26-11-1885 te Groningen met:  
  Trijntje RADERSMA
geb. 31-5-1865 te Hallum
ovl. 18-12-1917 te Groningen, 52 jaar oud
dochter van: Tabe [Andries] RADERSMA
Teeke [Gjalts] KEUNING

  Uit deze relatie  
  1. Freerk PALS geb. 22-1-1886 te Groningen / ovl. 5-11-1918 te Groningen ( VIII-47-205 )
  2. Tabe PALS geb. 28-8-1889 te Groningen / ovl. 22-1-1965 te Groningen ( VIII-47-206 )
  3. Berend PALS geb. 27-10-1891 te Groningen / ovl. 23-11-1933 te Groningen ( VIII-47-207 )
  4. Andries Gjalt PALS geb. 20-5-1902 te Groningen / ovl. 23-5-1902 te Groningen ( VIII-47-208 )
  Hij trouwde (2) op 30-6-1921 te Groningen met:  
  Antonia HOLSAPPEL
geb. ca 1870 te Ommen
ovl. 4-8-1954 te Groningen
dochter van: Jan HOLSAPPEL
Gerrigje DUURKOOP


VII-21-102 Aaltje PALS
geb. 1-4-1865 te Slochteren
ovl. 21-1-1918 te Nieuwe Schans, 52 jaar oud
dochter van: Freerk PALS
Remke KWANT

( VI-9-34 )
  Zij trouwde op 4-6-1904 te Nieuwe Schans met:  
  Arend ARENDS
geb. 6-1-1864 te Finsterwolde
ovl. 7-10-1948 te Zuidlaren, 84 jaar oud
zoon van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )

VII-21-103 Hinderika PALS
geb. 8-6-1866 te Slochteren
ovl. 21-1-1868 te Slochteren, 19 maand oud
dochter van: Freerk PALS
Remke KWANT

( VI-9-34 )

VII-21-104 Berend PALS
geb. 23-6-1868 te Slochteren
zoon van: Freerk PALS
Remke KWANT

( VI-9-34 )
  Hij trouwde op 15-2-1893 te Amsterdam met:  
  Jantina MEEDENDORP
geb. 5-8-1871 te Heereweg
dochter van: Ellechien MEEDENDORP
  Uit deze relatie  
  1. Ellechien Jantje PALS geb. 4-6-1895 te Amsterdam / ovl. 21-1-1975 te Wassenaar ( VIII-48-209 )

VII-22-105 Arend ARENDS
geb. 6-1-1864 te Finsterwolde
ovl. 7-10-1948 te Zuidlaren, 84 jaar oud
zoon van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )
  Hij trouwde (1) op 19-5-1888 te Beerta met:  
  Bena KRUIZINGA
geb. 10-1-1868 te Oudedijk
ovl. 11-12-1893 te Nieuwe Schans, 25 jaar oud
dochter van: Tonnis KRUIZINGA
Aaltje RIET

  Uit deze relatie  
  1. Harm ARENDS geb. 11-7-1888 te Nieuwe Schans / ovl. 21-6-1904 te Bellingwolde ( VIII-49-210 )
  2. Tonnis ARENDS geb. 5-10-1891 te Nieuwe Schans / ovl. 19-12-1960 te Groningen ( VIII-49-211 )
  3. Trijntje ARENDS geb. 28-11-1893 te Nieuwe Schans / ovl. 8-7-1915 te Oudedijk ( VIII-49-212 )
  Hij trouwde (2) op 4-6-1904 te Nieuwe Schans met:  
  Aaltje PALS
geb. 1-4-1865 te Slochteren
ovl. 21-1-1918 te Nieuwe Schans, 52 jaar oud
dochter van: Freerk PALS
Remke KWANT

( VI-9-34 )

VII-22-106 Aaltje ARENDS
geb. 5-3-1865 te Oudedijk
ovl. 20-6-1945 te Beerta, 80 jaar oud
dochter van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )
  Zij trouwde op 2-6-1888 te Beerta met:  
  Menso BRUINS
geb. 8-12-1864 te Oudedijk
ovl. 26-4-1951 te Beerta, 86 jaar oud
zoon van: Luppo BRUINS
Jantje HEEREN

  Uit deze relatie  
  1. Luppo BRUINS geb. 16-4-1889 te Beerta / ovl. 16-10-1889 te Beerta ( VIII-50-213 )
  2. Luppo BRUINS geb. 24-5-1890 te Beerta ( VIII-50-214 )
  3. Trijntje BRUINS geb. 9-11-1891 te Beerta / ovl. 4-9-1966 te Nieuw Beerta ( VIII-50-215 )
  4. Albert Luppo BRUINS geb. 11-12-1892 te Beerta ( VIII-50-216 )
  5. Harm BRUINS geb. 25-6-1894 te Nieuw Beerta / ovl. 8-9-1935 te Nieuw Beerta ( VIII-50-217 )
  6. Berend BRUINS geb. 26-7-1895 te Oudedijk ( VIII-50-218 )
  7. Tantje BRUINS geb. 8-4-1897 te Oudedijk / ovl. 10-11-1919 te Groningen ( VIII-50-219 )
  8. Arend BRUINS geb. 18-7-1898 te Oudedijk / ovl. 10-2-1899 te Oudedijk ( VIII-50-220 )

VII-22-107 Berend ARENDS
geb. 24-7-1866 te Oudedijk
ovl. 23-8-1866 te Beerta, 30 dagen oud
zoon van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )

VII-22-108 Berend ARENDS
geb. 28-11-1867 te Oudedijk
ovl. 12-12-1867 te Beerta, 14 dagen oud
zoon van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Anna.
 

VII-22-109 Anna ARENDS
geb. 28-11-1867 te Oudedijk
ovl. 3-12-1867 te Beerta, 5 dagen oud
dochter van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Berend.
 

VII-22-110 Anna ARENDS
geb. 26-3-1870 te Oudedijk
ovl. 23-3-1921 te Nieuwe Schans, 50 jaar oud
dochter van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )
  Zij trouwde op 16-5-1890 te Beerta met:  
  Hindrik HULZEBOS
geb. 18-10-1867 te Nieuw Beerta
ovl. 10-2-1934 te Drieborg, 66 jaar oud
zoon van: Reinder HULZEBOS
Elizabeth KRUIZE

  Uit deze relatie  
  1. Reinder HULZEBOS geb. 7-9-1892 te Beerta / ovl. 15-5-1965 te Nieuwe Schans ( VIII-51-221 )
  2. Harm HULZEBOS geb. 16-3-1894 te Oudedijk / ovl. 17-1-1917 te Stadspolder ( VIII-51-222 )
  3. Elizabeth HULZEBOS geb. 29-1-1896 te Oudedijk ( VIII-51-223 )
  4. Arend HULZEBOS geb. 22-7-1897 te Oudedijk / ovl. 20-8-1985 te Zwolle ( VIII-51-224 )
  5. Trientje HULZEBOS geb. 16-3-1899 te Oudedijk ( VIII-51-225 )
  6. Gerhard HULZEBOS geb. 13-9-1900 te Oudedijk / ovl. 1985 te Culemborg ( VIII-51-226 )
  7. Aaltje HULZEBOS geb. 24-9-1902 te Oudedijk / ovl. 5-8-1904 te Stadspolder ( VIII-51-227 )
  8. Hendrik HULZEBOS geb. 29-3-1904 te Oudedijk / ovl. 6-2-1982 ( VIII-51-228 )
  9. NN HULZEBOS geb. 30-10-1905 te Nieuw Beerta / ovl. 30-10-1905 te Nieuw Beerta ( VIII-51-229 )
  10. Aaltje HULZEBOS geb. 9-10-1907 te Stadspolder ( VIII-51-230 )
  11. Berend HULZEBOS geb. 16-1-1909 te Stadspolder ( VIII-51-231 )
  12. Jantje Maria HULZEBOS geb. 8-6-1911 te Stadspolder / ovl. 19-4-1988 ( VIII-51-232 )

VII-22-111 Stientje ARENDS
geb. 9-6-1872 te Oudedijk
ovl. 17-7-1872 te Beerta, 38 dagen oud
dochter van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )

VII-22-112 Berend ARENDS
geb. 22-6-1875 te Beerta
ovl. 12-7-1875 te Beerta, 20 dagen oud
zoon van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )

VII-22-113 Berend ARENDS
geb. 12-1-1879 te Beerta
ovl. 21-4-1882 te Beerta, 3 jaar oud
zoon van: Harm ARENDS
Trientje KWANT

( VI-9-35 )

VII-23-114 Geert Jakob HULSINGH
geb. 9-5-1877 te Finsterwolde
ovl. 18-5-1878 te Finsterwolde, 12 maand oud
zoon van: Berend HULSINGH
Klaassien KWANT

( VI-9-36 )

VII-24-115 Jantje KWANT
geb. 19-12-1876 te Finsterwolde (Ganzedijk)
ovl. 18-10-1945 te Finsterwolde, 68 jaar oud
dochter van: Hindrik KWANT
Trientje KOOLHOF
( VI-9-38 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 68 jr oud.
 

VII-24-116 Berend KWANT
geb. 1879 te Finsterwolde (Ganzedijk)
ovl. 30-7-1952 te Finsterwolde
zoon van: Hindrik KWANT
Trientje KOOLHOF
( VI-9-38 )
  Hij trouwde op 11-7-1913 te Finsterwolde met:  
  Eije GRADE
geb. 21-9-1883 te Finsterwolde (Ganzedijk)
ovl. 3-8-1952 te Winschoten, 68 jaar oud
dochter van: Roelf GRADE
Karolina Magretha GROEN

  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 34 jaar, bruid ca 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Karolina Magretha KWANT geb. 20-9-1915 ( VIII-52-233 )
  2. Hindrika KWANT geb. 29-10-1918 te Finsterwolde / ovl. 27-10-2001 ( VIII-52-234 )

VII-25-117 Aaltje de GROOT
geb. 24-9-1876 te Ulsda
ovl. 13-11-1937 te Beerta, 61 jaar oud
dochter van: Wubbe de GROOT
Wiecherdina KWANT

( VI-9-39 )
  Zij trouwde op 22-5-1907 te Beerta met:  
  Roelf BROUWER
geb. ca 1878 te Bunde (Dld)
zoon van: Harm BROUWER
Hemke MODDERMAN


VII-25-118 Geert de GROOT
geb. 29-3-1879 te Ulsda
ovl. 19-1-1915 te Beerta, 35 jaar oud
zoon van: Wubbe de GROOT
Wiecherdina KWANT

( VI-9-39 )

VII-25-119 Trientje de GROOT
geb. 5-5-1882 te Ulsda
ovl. 24-9-1882 te Beerta, 4 maand oud
dochter van: Wubbe de GROOT
Wiecherdina KWANT

( VI-9-39 )

VII-26-120 Jacob KWANT
geb. 1858 te Wedde (Morige)
ovl. 21-12-1933 te Bellingwolde
zoon van: Arent [Jakobs] KWANT
Jurriena [Hindriks] SWART
( VI-10-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht, daglooner (1901), arbeider (1927).
 
  Hij trouwde op 1-5-1880 te Bellingwolde met:  
  Wubbechien KUIPERS
geb. 1850 te Bellingwolde
ovl. 15-1-1918 te Bellingwolde
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1901).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 21 jaar, bruid ca 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna KWANT geb. 1880 te Bellingwolde ( VIII-53-235 )
  2. Arend KWANT geb. 1882 te Bellingwolde / ovl. 24-4-1927 te Bellingwolde ( VIII-53-236 )
  3. Tammo KWANT geb. 1885 te Bellingwolde ( VIII-53-237 )
  4. Jurrina KWANT geb. 1891 te Bellingwolde ( VIII-53-238 )

VII-26-121 Hendrik KWANT
geb. 1860 te Wedde (Blijham)
zoon van: Arent [Jakobs] KWANT
Jurriena [Hindriks] SWART
( VI-10-40 )
  Hij trouwde op 22-5-1889 te Wedde met:  
  Geessien DIKKENS
geb. 1866 te Blijham
  Uit deze relatie  
  1. Jurriens KWANT geb. 1892 te Wedde ( VIII-54-239 )
  2. Harm KWANT geb. 1893 te Wedde ( VIII-54-240 )
  3. Maria Frederika KWANT geb. 1896 te Wedde ( VIII-54-241 )
  4. Hilje KWANT geb. 1898 te Wedde ( VIII-54-242 )

VII-26-122 Maria KWANT
geb. 1861 te Wedde
dochter van: Arent [Jakobs] KWANT
Jurriena [Hindriks] SWART
( VI-10-40 )
  Zij trouwde op 30-9-1886 te Winschoten met:  
  Harm JAGER
geb. te Winschoten
  Persoonlijke informatie
Beroep: steenhouwer.
 
  Bij het huwelijk
Bruid ca 25 jaar.
 

VII-26-123 Free KWANT
geb. 1864 te Wedde
ovl. 14-11-1911 te Sappemeer
dochter van: Arent [Jakobs] KWANT
Jurriena [Hindriks] SWART
( VI-10-40 )
  Zij trouwde op 16-5-1888 te Wedde met:  
  Jan SIJTSEMA
geb. 1863 te Midwolda
ovl. 21-1-1925 te Sappemeer
  Bij het huwelijk
bruidegom ca 24 jaar, bruid ca 23 jaar.
 

VII-26-124 Wijcher KWANT
geb. 29-12-1865 te Wedde (Blijham)
ovl. 3-5-1938 te Wedde, 72 jaar oud
zoon van: Arent [Jakobs] KWANT
Jurriena [Hindriks] SWART
( VI-10-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenarbeider.
 
  Hij trouwde op 18-5-1898 te Wedde met:  
  Geessien BAKKER
geb. 26-12-1867 te Wedde (Hoorn)
ovl. 11-3-1958 te Midwolda, 90 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Gezindte: NH.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert KWANT geb. 15-4-1893 te Wedde (Blijham) ( VIII-55-243 )
  2. Arend KWANT geb. 5-10-1899 te Wedde ( VIII-55-244 )
  3. Jacob KWANT geb. 10-9-1902 te Wedde / ovl. 19-12-1930 te Wedde ( VIII-55-245 )
  4. Grietje KWANT geb. 3-11-1903 te Wedde ( VIII-55-246 )

VII-26-125 Jantje KWANT
geb. 15-4-1868 te Wedde (Blijham)
dochter van: Arent [Jakobs] KWANT
Jurriena [Hindriks] SWART
( VI-10-40 )
  Zij trouwde op 19-11-1899 te Groningen met:  
  Gerhardus JONG
geb. 17-2-1863 te Groningen
  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 31 jaar.
 

VII-26-126 Harmke KWANT
geb. 1871 te Wedde
dochter van: Arent [Jakobs] KWANT
Jurriena [Hindriks] SWART
( VI-10-40 )
  Zij trouwde op 25-11-1896 te Wedde met:  
  Jan WANMAKER
geb. 1868 te Finsterwolde
ovl. 26-12-1946 te Zuidlaren (Dennenoord)
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 31 jaar, bruid ca 28 jaar.
 

VII-27-127 Jacob KWANT
geb. 1870 te Wedde (Blijham)
ovl. 5-2-1949 te Hoogezand
zoon van: Wijchert [Jakobs] KWANT
Janna [Stoffers] OTTENS
( VI-10-42 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grofsmid (1895) en bankwerker, smidsknecht (1915).
 
  Hij trouwde op 25-4-1895 te Scheemda (HA-8) met:  
  Klaasje HORREL
geb. 1875 te Hoogezand (Martenshoek)
ovl. 17-5-1929 te Hoogezand (overl. Zuidlaren (Dennenoord))
dochter van: Klaas HORREL
Tettje BOVEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1895)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: grofsmid; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 25 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna KWANT geb. 1896 te Scheemda ( VIII-56-247 )
  2. Maria KWANT geb. 1901 te Winschoten / ovl. 5-6-1902 te Winschoten ( VIII-56-248 )
  3. Martha KWANT geb. 1915 te Sappemeer / ovl. 26-2-1915 te Groningen ( VIII-56-249 )

VII-27-128 Martha KWANT
geb. 1872 te Nieuweschans
ovl. 31-1-1946 te Winschoten
dochter van: Wijchert [Jakobs] KWANT
Janna [Stoffers] OTTENS
( VI-10-42 )
  Zij trouwde op 26-10-1895 te Wedde met:  
  Hinderikus SPA
geb. 1873 te Bellingwolde

VII-27-129 Maria KWANT
geb. 1875 te Nieuweschans
dochter van: Wijchert [Jakobs] KWANT
Janna [Stoffers] OTTENS
( VI-10-42 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1894).
 
  Zij trouwde op 28-4-1894 te Bellingwolde (HA-11) met:  
  Klaas DOORNKAMP
geb. 1868 te Bellingwolde
zoon van: Jan DOORNKAMP
Jantje TIMMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1894).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna DOORNKAMP geb. 25-3-1904 te Bellingwolde ( VIII-57-250 )

VII-27-130 Stoffer Otto KWANT
geb. 1878 te Nieuweschans
zoon van: Wijchert [Jakobs] KWANT
Janna [Stoffers] OTTENS
( VI-10-42 )
  Hij trouwde op 9-5-1906 te Wedde met:  
  Grietje BROEKEMA
geb. 1877 te Wedde
  Uit deze relatie  
  1. Thomas KWANT geb. 2-11-1906 te Wedde (Blijham) ( VIII-58-251 )
  2. NN KWANT geb. 9-11-1910 te Wedde (Morige) / ovl. 9-11-1910 te Wedde (Morige) ( VIII-58-252 )
  3. Wijchert KWANT geb. 14-1-1913 te Wedde (Morige) ( VIII-58-253 )

VII-27-131 Derkje KWANT
geb. 1880 te Oudezijl
ovl. 11-5-1924 te Nijmegen
dochter van: Wijchert [Jakobs] KWANT
Janna [Stoffers] OTTENS
( VI-10-42 )
  Zij trouwde met:  
  Derk HENDRIKS

VII-27-132 Jantje KWANT
geb. 1882 te Nieuweschans
dochter van: Wijchert [Jakobs] KWANT
Janna [Stoffers] OTTENS
( VI-10-42 )
  Zij trouwde op 27-7-1905 te Winschoten met:  
  Harm EDENS
geb. 1880 te Bellingwolde

VII-27-133 Arendina KWANT
geb. 1885 te Nieuweschans
dochter van: Wijchert [Jakobs] KWANT
Janna [Stoffers] OTTENS
( VI-10-42 )
  Zij trouwde op 8-7-1908 te Wedde met:  
  Jan HOLSTEIN
geb. 1883 te Bellingwolde

VII-28-134 Jacob KWANT
geb. 20-1-1868
zoon van: Hindrik KWANT
Tjaaktje BRINK
( VI-10-43 )

VII-28-135 Egbert KWANT
geb. 7-3-1870 te Wedde
zoon van: Hindrik KWANT
Tjaaktje BRINK
( VI-10-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: deurwaarder kantongerecht
 
  Hij trouwde op 10-10-1896 te Winschoten met:  
  Jantje NANNINGA
geb. 26-1-1869 te Winschoten
ovl. 8-8-1936, 67 jaar oud
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik KWANT geb. 17-5-1898 te Winschoten ( VIII-59-254 )

VII-29-136 Harm Berend WERKMAN
geb. 24-1-1867 te Muntendam
ovl. 30-4-1924 te Oude Pekela, 57 jaar oud
zoon van: Aldert WERKMAN
Harmke [Harberts] KORVEMAKER

( VI-11-44 )
  Hij trouwde op 8-12-1898 te Oude Pekela met:  
  Wemelina BOUWMAN
geb. 11-12-1860 te Sappemeer (Achterdiep) (GA-111)
ovl. 18-6-1940 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Marten BOUWMAN
Aaltje KEMPER

  Uit deze relatie  
  1. Aldert WERKMAN geb. 19-3-1901 te Oude Pekela / ovl. 20-4-1901 te Oude Pekela ( VIII-60-255 )
  2. Harmina Alderdina WERKMAN geb. 9-8-1904 te Oude Pekela / ovl. 3-9-1904 te Oude Pekela ( VIII-60-256 )

VII-29-137 Johanna WERKMAN
geb. 15-12-1868 te Muntendam
ovl. 22-2-1948 te Muntendam, 79 jaar oud
dochter van: Aldert WERKMAN
Harmke [Harberts] KORVEMAKER

( VI-11-44 )

VII-29-138 Tiemen WERKMAN
geb. 6-10-1870 te Muntendam
ovl. 27-5-1907 te Loeg, 36 jaar oud
zoon van: Aldert WERKMAN
Harmke [Harberts] KORVEMAKER

( VI-11-44 )
  Hij trouwde op 6-4-1893 te Muntendam met:  
  Antina PRINS
geb. 25-7-1870 te Zuidbroek
dochter van: Koene PRINS
Antje [Emes] op 't ZAND

  Uit deze relatie  
  1. Harmke WERKMAN geb. 1-7-1893 te Muntendam / ovl. 1-1-1975 ( VIII-61-257 )
  2. Koeno WERKMAN geb. 6-11-1895 te Muntendam ( VIII-61-258 )
  3. Johanna WERKMAN geb. 5-12-1897 te Muntendam / ovl. 28-2-1914 te Groningen ( VIII-61-259 )
  4. Aldert WERKMAN geb. 2-7-1900 te Muntendam / ovl. 25-7-1900 te Muntendam (Loeg) ( VIII-61-260 )
  5. Antje WERKMAN geb. 26-9-1901 te Muntendam ( VIII-61-261 )
  6. Aldertdina WERKMAN geb. 30-5-1904 te Muntendam ( VIII-61-262 )
  7. Tiemina Klasina WERKMAN geb. 1-6-1906 te Muntendam ( VIII-61-263 )

VII-29-139 Jan WERKMAN
geb. 30-1-1873 te Muntendam (Bovenweg) (GA-12)
ovl. 15-10-1953 te Muntendam, 80 jaar oud
zoon van: Aldert WERKMAN
Harmke [Harberts] KORVEMAKER

( VI-11-44 )
  Hij trouwde op 4-6-1903 te Veendam met:  
  Wilhelmina OORBURG
geb. 30-8-1874 te Veendam
ovl. 20-2-1945 te Muntendam, 70 jaar oud
dochter van: Roelf OORBURG
Jantje KWAKENBURG

  Uit deze relatie  
  1. Harmina WERKMAN geb. 23-3-1904 te Muntendam / ovl. 30-3-1996 ( VIII-62-264 )
  2. Jantina WERKMAN geb. 15-9-1910 te Muntendam ( VIII-62-265 )
  3. Aldert Harm Berend WERKMAN geb. 20-8-1914 te Muntendam / ovl. 2-5-1980 ( VIII-62-266 )

VII-29-140 Tjaaktje WERKMAN
geb. 15-1-1875 te Muntendam (Bovenweg)
ovl. 18-5-1962 te Muntendam, 87 jaar oud
dochter van: Aldert WERKMAN
Harmke [Harberts] KORVEMAKER

( VI-11-44 )
  Zij trouwde op 30-5-1895 te Muntendam met:  
  Harm HOLLE
geb. 5-8-1869 te Wedde (Hoorn)
ovl. 23-9-1959 te Muntendam, 90 jaar oud
zoon van: Hindrik HOLLE
Hinderika SLUITER

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HOLLE geb. 23-3-1896 te Muntendam / ovl. 4-12-1911 te Muntendam ( VIII-63-267 )
  2. Aldert HOLLE geb. 30-10-1897 te Muntendam ( VIII-63-268 )
  3. Harm Jan HOLLE geb. 6-9-1901 te Muntendam ( VIII-63-269 )
  4. Harmannus Johan HOLLE geb. 21-11-1907 te Muntendam ( VIII-63-270 )
  5. Henderika HOLLE geb. 23-2-1915 te Muntendam / ovl. 5-1-1966 ( VIII-63-271 )

VII-29-141 Aldert WERKMAN
geb. 22-7-1878 te Muntendam (Kerklaan) (GA-61)
ovl. 27-3-1940 te Zuidlaren, 61 jaar oud
zoon van: Aldert WERKMAN
Harmke [Harberts] KORVEMAKER

( VI-11-44 )

VII-30-142 Koertje KORVEMAKER
geb. 18-12-1867 te Wedde (Morige)
ovl. 14-11-1902, 34 jaar oud
dochter van: Remko KORVEMAKER
Jantje DELGER
( VI-11-45 )
  Zij trouwde op 26-5-1898 te Oude Pekela met:  
  Warmolt LAMERIS
geb. 2-3-1873 te Oude Pekela
zoon van: Warmolt LAMERIS
Jannetje RIETMEIJER


VII-30-143 Fennechien KORVEMAKER
geb. 1-10-1869 te Wedde (Morige)
dochter van: Remko KORVEMAKER
Jantje DELGER
( VI-11-45 )
  Zij trouwde op 19-5-1893 te Midwolda met:  
  Derk MENNEN
geb. 24-3-1869 te Midwolda
ovl. 5-7-1938 te Zuidlaren, 69 jaar oud
zoon van: Mentko MENNEN
Jacoba DUSSELJEE

  Uit deze relatie  
  1. Mentko MENNEN geb. 21-3-1894 te Oude Pekela / ovl. 13-5-1894 te Oude Pekela ( VIII-64-272 )
  2. Mentko MENNEN geb. 19-9-1895 te Oude Pekela / ovl. 19-12-1978 te Groningen ( VIII-64-273 )
  3. Remko MENNEN geb. 23-12-1896 te Oude Pekela ( VIII-64-274 )
  4. Jacobus MENNEN geb. 24-12-1899 te Oude Pekela ( VIII-64-275 )
  5. Koert MENNEN geb. 4-5-1902 te Oude Pekela ( VIII-64-276 )
  6. Michiel MENNEN geb. 11-9-1906 te Oude Pekela ( VIII-64-277 )

VII-30-144 Harmke KORVEMAKER
geb. 25-4-1872 te Wedde (Morige)
ovl. 11-10-1926 te Winschoten, 54 jaar oud
dochter van: Remko KORVEMAKER
Jantje DELGER
( VI-11-45 )
  Zij trouwde op 12-12-1896 te Oude Pekela met:  
  Hindrik WOLTHUIS
geb. 22-9-1868 te Oude Pekela
zoon van: Jan WOLTHUIS
Anna DUIN


VII-30-145 Jantje KORVEMAKER
geb. 1-10-1874 te Wedde (Morige)
ovl. 31-3-1959 te Onstwedde, 84 jaar oud
dochter van: Remko KORVEMAKER
Jantje DELGER
( VI-11-45 )
  Zij trouwde op 18-8-1921 te Onstwedde met:  
  Hindrik PEPER
geb. 25-12-1866 te Oude Pekela
ovl. 19-12-1950 te Zuidlaren, 83 jaar oud
zoon van: Jan PEPER
Frouwke NIEWEG


VII-30-146 Tiemen KORVEMAKER
geb. 27-6-1876 te Wedde (Morige)
ovl. 15-10-1878 te Blijham, 2 jaar oud
zoon van: Remko KORVEMAKER
Jantje DELGER
( VI-11-45 )

VII-30-147 Tiemen KORVEMAKER
geb. 22-2-1879 te Blijham
ovl. 24-7-1961 te Oude Pekela, 82 jaar oud
zoon van: Remko KORVEMAKER
Jantje DELGER
( VI-11-45 )
  Hij trouwde op 27-7-1898 te Wedde met:  
  Geerdina BOSSINGA
geb. 25-1-1877 te Veendam
ovl. 5-8-1940 te Oude Pekela, 63 jaar oud
dochter van: Pieter BOSSINGA
Trijntje SNEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Remko KORVEMAKER geb. 3-2-1899 te Oude Pekela / ovl. 3-3-1936 te Wedde ( VIII-65-278 )
  2. Trijntje KORVEMAKER geb. 30-12-1900 te Oude Pekela ( VIII-65-279 )
  3. Jantje KORVEMAKER geb. 30-1-1904 te Oude Pekela / ovl. 20-4-2002 te Winschoten ( VIII-65-280 )
  4. NN KORVEMAKER geb. 28-6-1908 te Groningen / ovl. 28-6-1908 te Groningen ( VIII-65-281 )
  5. NN KORVEMAKER geb. 14-11-1912 te Groningen / ovl. 14-11-1912 te Groningen ( VIII-65-282 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Grietje WALMA
geb. 9-3-1904 te Ten Boer (Sint Annen)
ovl. 8-1-1990, 85 jaar oud
dochter van: Hendrik WALMA
Jantje DOORENBOS
( VII-1-1 )
  Zij trouwde op 23-4-1936 te Ten Boer met:  
  Martinus HONDERD
geb. 21-4-1904 te Westerwijtwerd
ovl. 8-9-1976, 72 jaar oud
zoon van: Martje HONDERD

VIII-2-2 Jacob SLAGTER
geb. 18-4-1898 te Siddeburen
ovl. 12-6-1972, 74 jaar oud
zoon van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )
  Hij trouwde (1) op 8-5-1926 te Muntendam met:  
  Grietje BAKKER
geb. 23-2-1897 te Zuidbroek
ovl. 10-10-1934 te Scheemda, 37 jaar oud
dochter van: Reinder BAKKER
Abrammina de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Jan SLAGTER geb. te Westerlee ( IX-1-1 )
  Hij trouwde (2) op 28-12-1956 te Scheemda met:  
  Jantje DIEKEMA
geb. 7-1-1904 te Midwolda
ovl. 14-10-1976 te Westerlee, 72 jaar oud
dochter van: Albert DIEKEMA
Kundina BOS


VIII-2-3 Hindrik SLAGTER
geb. 12-4-1900 te Noordbroek
ovl. 21-12-1997, 97 jaar oud
zoon van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )
  Hij trouwde op 1-10-1931 te Noordbroek met:  
  Willemina Aaltina STEVENS
geb. 15-9-1903 te Borger
ovl. 8-7-1988 te Winschoten, 84 jaar oud
dochter van: Geert STEVENS
Henderkien TRIP

  Uit deze relatie  
  1. Jan Gerhardus SLAGTER geb. ca 1933 te Scheemda / ovl. 31-5-1942 te Groningen ( IX-2-2 )
  2. Jan Gerhardus SLAGTER geb. 21-9-1945 te Westerlee / ovl. 16-11-1993 te Westerlee ( IX-2-3 )

VIII-2-4 Grietje SLAGTER
geb. 24-7-1903 te Noordbroek
ovl. 30-1-1905 te Noordbroek, 18 maand oud
dochter van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )

VIII-2-5 Grietje SLAGTER
geb. 4-2-1906 te Noordbroek (Stootshorn)
ovl. 31-3-1906 te Noordbroek (Stootshorn), 7 weken oud
dochter van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )

VIII-2-6 Pieter SLAGTER
geb. 6-6-1907 te Slochteren
ovl. 11-8-1907 te Slochteren, 9 weken oud
zoon van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )

VIII-2-7 Pieter SLAGTER
geb. 10-9-1909 te Slochteren (Hellum)
ovl. 17-7-1918 te Westerlee, 8 jaar oud
zoon van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Aaffien.
 

VIII-2-8 Aafien SLAGTER
geb. 10-9-1909 te Slochteren (Hellum)
ovl. 18-1-2005 te Winschoten, 95 jaar oud
dochter van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Pieter.
 
  Zij trouwde op 5-11-1931 te Scheemda met:  
  Helenius Eltjo ten HAVE
geb. 29-6-1903 te Westerlee
zoon van: Heijo Herman ten HAVE
Albertje GASTMAN


VIII-2-9 Grietje SLAGTER
geb. 23-5-1912 te Slochteren (Hellum)
ovl. 26-8-2002, 90 jaar oud
dochter van: Jan SLAGTER
Auke WALMA

( VII-1-2 )
  Zij trouwde op 23-6-1938 te Scheemda met:  
  Kornelis SCHIPPER
geb. 10-8-1900 te Vriescheloo
zoon van: Geert SCHIPPER
Gepke de BOER

  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Geert SCHIPPER ( IX-3-4 )

VIII-3-10 Roelfien TIMMER
geb. 9-4-1900 te Schildwolde
ovl. 25-8-1900 te Meedhuizen, 4 maand oud
dochter van: Roelf TIMMER
Alberdina WALMA

( VII-1-3 )

VIII-3-11 Geert TIMMER
geb. 18-8-1901 te Delfzijl
zoon van: Roelf TIMMER
Alberdina WALMA

( VII-1-3 )
  Hij trouwde op 4-9-1928 te Slochteren met:  
  Grietje SPITHOFF
geb. 1-6-1900 te Slochteren (Hellum)
dochter van: Klaas SPITHOFF
Antje de REUS


VIII-3-12 Hendrik Roelf TIMMER
geb. 19-11-1906 te Siddeburen
zoon van: Roelf TIMMER
Alberdina WALMA

( VII-1-3 )
  Hij trouwde op 8-12-1934 te Appingedam met:  
  Hemmechiena ZEMERING
geb. 26-3-1908 te Appingedam
dochter van: Hendrik ZEMERING
Jantje RIDDERBOS


VIII-3-13 Roelfien Aafke TIMMER
geb. 11-10-1910 te Siddeburen
ovl. 11-3-1988 te Hoogezand, 77 jaar oud
dochter van: Roelf TIMMER
Alberdina WALMA

( VII-1-3 )
  Zij trouwde op 11-11-1930 te Appingedam met:  
  Jan TAMS
geb. 28-4-1905 te Zuidlaren
ovl. 30-10-2003, 98 jaar oud
zoon van: Hendrik TAMS
Geertje BAKEMA


VIII-3-14 Aafke Roelfien TIMMER
geb. 7-3-1914 te Siddeburen
dochter van: Roelf TIMMER
Alberdina WALMA

( VII-1-3 )

VIII-4-15 NN WALMA
geb. 2-3-1903 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 2-3-1903 te Ten Boer (Woltersum), 0 dagen oud
zoon van: Kasper WALMA
Grietje van BRUGGEN
( VII-1-4 )

VIII-4-16 Anje WALMA
geb. 16-2-1905 te Schildwolde
ovl. 23-4-1957 te Slochteren (Siddeburen), 52 jaar oud
dochter van: Kasper WALMA
Grietje van BRUGGEN
( VII-1-4 )
  Zij trouwde op 24-3-1929 te Scheemda met:  
  Jan STAAL
geb. 3-9-1903 te Slochteren (Hellum)
ovl. 5-6-1970 te Assen, 66 jaar oud
zoon van: Marten STAAL
Derktje WALS

  Uit deze relatie  
  1. Derktje Grietje STAAL ( IX-4-5 )
  2. Grietje Derktje STAAL ( IX-4-6 )
  3. Marten STAAL ( IX-4-7 )
  4. Kasper STAAL ( IX-4-8 )
  5. Siebe STAAL geb. 30-3-1941 / ovl. 10-12-1971 ( IX-4-9 )

VIII-4-17 Aafke WALMA
geb. 30-5-1909 te Schildwolde
dochter van: Kasper WALMA
Grietje van BRUGGEN
( VII-1-4 )
  Zij trouwde op 13-5-1935 te Groningen met:  
  Jan Timon BOEREMA
geb. 19-5-1909 te Groningen
zoon van: Johannes BOEREMA
Maria van der LAAN


VIII-5-18 Nanno BENNINGA
geb. 26-6-1911 te Schildwolde
ovl. 8-8-1911 te Schildwolde, 6 weken oud
zoon van: Derk BENNINGA
Aaffien WALMA

( VII-1-6 )

VIII-5-19 Hindrik BENNINGA
geb. 23-2-1915 te Schildwolde
zoon van: Derk BENNINGA
Aaffien WALMA

( VII-1-6 )
  Hij trouwde met:  
  Anna PELGRIM
geb. ca 1922 te Slochteren
dochter van: Jan PELGRIM
Lammechien KRUIZINGA


VIII-5-20 Fennechien Aafke BENNINGA
geb. ca 1924 te Schildwolde
ovl. 27-5-1927 te Schildwolde
dochter van: Derk BENNINGA
Aaffien WALMA

( VII-1-6 )

VIII-6-21 Harm WALMA
geb. 26-7-1912 te 't Veen
ovl. 20-12-1978, 66 jaar oud
zoon van: Albert WALMA
Jantje STOTER
( VII-2-8 )
  Hij trouwde op 7-6-1937 te Slochteren met:  
  Geerdina SCHOLTENS
geb. 4-8-1914 te Siddeburen
ovl. 14-5-2001, 86 jaar oud
dochter van: Hindrik SCHOLTENS
Harmke SCHANSSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje WALMA geb. te Siddeburen ( IX-5-10 )

VIII-7-22 Gerrit WALMA
geb. 1929 te Siddeburen
ovl. 13-8-1929 te Groningen
zoon van: Albert Tomas WALMA
Grietje OOSTLAND
( VII-3-9 )

VIII-8-23 Aaltje van der SCHUUR
geb. 9-4-1896 te Siddeburen
ovl. 2-11-1922 te Siddeburen, 26 jaar oud
dochter van: Harm van der SCHUUR
Arendina WELP
( VII-4-14 )
  Zij trouwde op 15-12-1917 te Slochteren met:  
  Heino BLAAUW
geb. 29-3-1891 te Siddeburen
zoon van: Hindrik BLAAUW
Hendrikje REUS


VIII-8-24 Wiebe van der SCHUUR
geb. 26-3-1900 te Siddeburen
zoon van: Harm van der SCHUUR
Arendina WELP
( VII-4-14 )
  Hij trouwde op 26-5-1925 te Slochteren met:  
  Anje van der HELM
geb. 4-8-1905 te Siddeburen
dochter van: Willem Nanno van der HELM
Anje EMMELKAMP

fam. 75: ( X-3-3 )

VIII-9-25 Jan van der SCHUUR
geb. 14-1-1899 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 1-4-1988 te Wagenborgen, 89 jaar oud
zoon van: Roelf van der SCHUUR
Engberdina VELDHUIS
( VII-4-15 )
  Hij trouwde op 3-4-1924 te Termunten met:  
  Stientje DODDEMA
geb. 20-11-1902 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 27-2-1982 te Wagenborgen, 79 jaar oud
dochter van: Willem DODDEMA
Bouwina Adriana BLIK

  Uit deze relatie  
  1. Roelf van der SCHUUR geb. ca 1925 / ovl. 27-12-2007 te Midwolda ( IX-6-11 )

VIII-9-26 Harmina Abelina van der SCHUUR
geb. 20-2-1904 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 26-11-1997, 93 jaar oud
dochter van: Roelf van der SCHUUR
Wea GEERTSEMA
( VII-4-15 )
  Zij trouwde op 19-5-1930 te Slochteren met:  
  Jan WINTER
geb. 3-6-1899 te Woldendorp
ovl. 30-1-1976, 76 jaar oud
zoon van: Wubbo WINTER
Frouwke KAMP

  Uit deze relatie  
  1. Berend Pieter WINTER geb. 29-5-1938 te Slochteren / ovl. 1-8-1938 te Groningen ( IX-7-12 )

VIII-9-27 Hendrik van der SCHUUR
geb. 27-8-1905 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 8-3-1973, 67 jaar oud
zoon van: Roelf van der SCHUUR
Wea GEERTSEMA
( VII-4-15 )
  Hij trouwde op 7-5-1927 te Slochteren met:  
  Henderika KUPER
geb. 4-8-1903 te Schildwolde
ovl. 13-12-1988, 85 jaar oud
dochter van: Hendrik KUPER
Martje MEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Roelf van der SCHUUR geb. 12-7-1927 / ovl. 29-10-2008 te Wagenborgen ( IX-8-13 )
  2. Jan Hendrik van der SCHUUR geb. 19-3-1933 te Siddeburen / ovl. 23-3-1935 te Siddeburen ( IX-8-14 )
  3. Wea van der SCHUUR geb. 27-7-1937 / ovl. 10-4-1992 ( IX-8-15 )

VIII-10-28 Klaas BOS
geb. 24-3-1896 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Hindrik BOS
Nieske van der SCHUUR

( VII-4-16 )
  Hij trouwde op 23-5-1922 te Slochteren met:  
  Geertje MEIJER
geb. 25-9-1898 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 24-1-1983, 84 jaar oud
dochter van: Hindrik MEIJER
Sebelina DAMHOFF

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth Hendrika BOS geb. 27-6-1825 te Den Haag / ovl. 6-12-1957 te Groningen ( IX-9-16 )

VIII-10-29 Aaltje Jantina BOS
geb. 9-2-1898 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 4-8-1982, 84 jaar oud
dochter van: Hindrik BOS
Nieske van der SCHUUR

( VII-4-16 )
  Zij trouwde op 5-6-1923 te Slochteren met:  
  Berend FLEDDERMAN
geb. 4-5-1898 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 7-12-1951 te Haarlem, 53 jaar oud
zoon van: Harmannus FLEDDERMAN
Elizabeth MASSIER


VIII-10-30 Eelje BOS
geb. 12-9-1902 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Hindrik BOS
Nieske van der SCHUUR

( VII-4-16 )
  Zij trouwde op 8-4-1924 te Slochteren met:  
  Christiaan MOSSEL
geb. 20-10-1897 te Schildwolde
zoon van: Willem MOSSEL
Pieterke FOLKERSMA


VIII-10-31 Jaaptje BOS
geb. 18-5-1908 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 13-10-1989, 81 jaar oud
dochter van: Hindrik BOS
Nieske van der SCHUUR

( VII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jan
 
  Zij trouwde op 13-5-1930 te Slochteren met:  
  Rotgert MULDER
geb. 30-10-1904 te Delfzijl
ovl. 7-3-1963, 58 jaar oud
zoon van: Jan MULDER
Tijlke KAMMINGA


VIII-10-32 Jan BOS
geb. 18-5-1908 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-6-1969 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Hindrik BOS
Nieske van der SCHUUR

( VII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Jaaptje.
 
  Hij trouwde op 24-4-1934 te Slochteren met:  
  Hillechien NIEUWENHUIS
geb. 14-10-1909 te Slochteren
ovl. 9-11-1993 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Harm NIEUWENHUIS
Kundina van der VEEN


VIII-11-33 Grietje van der SCHUUR
geb. 24-7-1905 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 18-5-1969 te Schildwolde, 63 jaar oud
dochter van: Hendrik van der SCHUUR
Hindriktje SCHUUR
( VII-4-17 )
  Zij trouwde op 26-5-1930 te Slochteren met:  
  Roelf Jan FOLKERSMA
geb. 6-8-1903 te Schildwolde
zoon van: Jakobus FOLKERSMA
Elizabeth PERDOK


VIII-11-34 Jan van der SCHUUR
geb. 2-7-1907 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Hendrik van der SCHUUR
Hindriktje SCHUUR
( VII-4-17 )
  Hij trouwde op 29-2-1936 met:  
  Hinderika VELDMAN
geb. ca 1917 te Slochteren
dochter van: Marten VELDMAN
Wopke SLAGTER


VIII-11-35 Aaltje van der SCHUUR
geb. 21-2-1914 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Hendrik van der SCHUUR
Hindriktje SCHUUR
( VII-4-17 )

VIII-12-36 Johannes van der SCHUUR
geb. 30-12-1911 te De Zanden
ovl. 26-8-1926 te Ten Boer, 14 jaar oud
zoon van: Jan van der SCHUUR
Berendina WILTJER
( VII-4-18 )

VIII-12-37 Filippus van der SCHUUR
geb. 21-5-1913 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Jan van der SCHUUR
Berendina WILTJER
( VII-4-18 )
  Hij trouwde op 6-4-1935 met:  
  Jantje HILLE
geb. 18-1-1913 te Emmen

VIII-12-38 Aaltje van der SCHUUR
geb. 2-8-1919 te Slochteren
ovl. 16-12-2003, 84 jaar oud
dochter van: Jan van der SCHUUR
Berendina WILTJER
( VII-4-18 )
  Zij trouwde op 31-7-1939 te Slochteren met:  
  Gerrit DATEMA
geb. 23-11-1912 te Grijpskerk
ovl. 25-2-1989, 76 jaar oud
zoon van: Pieter DATEMA
Sapke de VRIES


VIII-12-39 Johannes van der SCHUUR
geb. 29-10-1930 te Schoorl
ovl. 9-2-2016 te Emmen, 85 jaar oud
zoon van: Jan van der SCHUUR
Berendina WILTJER
( VII-4-18 )
  Hij trouwde met:  
  B. de JONGE
  Uit deze relatie  
  1. Willem van der SCHUUR geb. 23-6-1960 / ovl. 29-1-1964 ( IX-10-17 )

VIII-13-40 Ellechiene KOOPS
geb. 5-4-1908 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 11-5-1985 te Appingedam, 77 jaar oud
dochter van: Fenno KOOPS
Geertruida van der SCHUUR

( VII-4-19 )
  Zij trouwde op 31-5-1929 te Slochteren met:  
  Klaas LUBBERS
geb. 30-8-1904 te Opwierde
ovl. 11-1-1973, 68 jaar oud
zoon van: Hommo LUBBERS
Aaltje Gezina BONTHUIS


VIII-13-41 Jan KOOPS
geb. 1-11-1911 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Fenno KOOPS
Geertruida van der SCHUUR

( VII-4-19 )
  Hij trouwde op 8-5-1939 te Slochteren met:  
  Hanna TILMAN
geb. 16-6-1912 te Hoogezand
dochter van: Jan Harmannus TILMAN
Gesina HOUWEN


VIII-13-42 Anne KOOPS
geb. 8-8-1914 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 24-9-1995, 81 jaar oud
zoon van: Fenno KOOPS
Geertruida van der SCHUUR

( VII-4-19 )
  Hij trouwde op 2-5-1939 te Slochteren met:  
  Jaaptje NIEHOF
geb. 3-2-1915 te Wagenborgen
ovl. 7-5-1986, 71 jaar oud
dochter van: Tjaart NIEHOF
Rensina POORT


VIII-14-43 Elizabeth Cornelia SCHUUR
geb. 16-10-1896 te Siddeburen
dochter van: Harm SCHUUR
Fenje MOET
( VII-5-20 )

VIII-14-44 Cornelia Elizabeth SCHUUR
geb. 29-9-1898 te Siddeburen
dochter van: Harm SCHUUR
Fenje MOET
( VII-5-20 )

VIII-14-45 Hinderkie SCHUUR
geb. 24-1-1904 te Siddeburen
dochter van: Harm SCHUUR
Fenje MOET
( VII-5-20 )

VIII-15-46 Jan BLAAUW
geb. 14-7-1901 te Siddeburen
ovl. 27-8-1977, 76 jaar oud
zoon van: Wijcher SCHUUR
Lupke BLAAUW
( VII-5-22 )
  Hij trouwde met:  
  Fenna HILBERDINK
geb. 19-2-1900 te Oude Pekela
ovl. 8-1-1980, 79 jaar oud
dochter van: Piet HILBERDINK
Anna KUIPER


VIII-15-47 Anje SCHUUR
geb. 1-8-1902 te Siddeburen
dochter van: Wijcher SCHUUR
Lupke BLAAUW
( VII-5-22 )
  Zij trouwde op 20-5-1924 te Slochteren met:  
  Heino BLAAUW
geb. 29-3-1891 te Siddeburen
zoon van: Hindrik BLAAUW
Hendrikje REUS


VIII-15-48 Kornelia SCHUUR
geb. 29-9-1904 te Siddeburen
dochter van: Wijcher SCHUUR
Lupke BLAAUW
( VII-5-22 )

VIII-15-49 Harm SCHUUR
geb. 16-1-1909 te Siddeburen
zoon van: Wijcher SCHUUR
Lupke BLAAUW
( VII-5-22 )
  Hij trouwde op 23-5-1936 te Slochteren met:  
  Margien HAMMINGA
geb. 19-11-1911 te Lageland
dochter van: Derk HAMMINGA
Geertruit KLOOTSEMA


VIII-15-50 Korneliske SCHUUR
geb. 5-5-1912 te Siddeburen
ovl. 6-10-1912, 5 maand oud
dochter van: Wijcher SCHUUR
Lupke BLAAUW
( VII-5-22 )

VIII-15-51 Jantje SCHUUR
geb. 25-7-1915 te Siddeburen
dochter van: Wijcher SCHUUR
Trientje KUIPER
( VII-5-22 )
fam. 74: ( VIII-85-427 )
  Zij trouwde op 27-5-1940 te Slochteren met:  
  Jan BROEKEMA
geb. ca 1917 te Hoogezand
zoon van: Oomke BROEKEMA
Eggedina KOEKKOEK


VIII-15-52 Kornelia SCHUUR
geb. ca 1920 te Slochteren
ovl. 27-9-1944 te Groningen
dochter van: Wijcher SCHUUR
Trientje KUIPER
( VII-5-22 )
fam. 74: ( VIII-85-427 )

VIII-15-53 Trientje SCHUUR
geb. ca 1924 te Slochteren
ovl. 9-5-1936 te Siddeburen
dochter van: Wijcher SCHUUR
Trientje KUIPER
( VII-5-22 )
fam. 74: ( VIII-85-427 )

VIII-15-54 NN SCHUUR
geb. 8-2-1928 te Siddeburen
ovl. 8-2-1928 te Siddeburen, 0 dagen oud
zoon van: Wijcher SCHUUR
Trientje KUIPER
( VII-5-22 )
fam. 74: ( VIII-85-427 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-16-55 Trijntje GEUZE
geb. 20-8-1899 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-4-1979, 79 jaar oud
dochter van: Geert GEUZE
Geertruda KWANT

( VII-6-27 )
  Zij trouwde op 7-11-1925 te Slochteren met:  
  Willem [Berends] JANSEMA
geb. 3-4-1875 te Termunten
ovl. 13-2-1944 te Wagenborgen, 68 jaar oud
zoon van: Berend JANSEMA
Elsje GOTLIEB


VIII-16-56 Heike GEUZE
geb. 17-7-1901 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 29-7-1901 te Slochteren (Siddeburen), 12 dagen oud
dochter van: Geert GEUZE
Geertruda KWANT

( VII-6-27 )

VIII-16-57 NN GEUZE
geb. 20-5-1902 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-5-1902 te Slochteren (Siddeburen), 0 dagen oud
zoon van: Geert GEUZE
Geertruda KWANT

( VII-6-27 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-16-58 Harm Derk GEUZE
geb. 27-9-1905 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Geert GEUZE
Geertruda KWANT

( VII-6-27 )
  Hij trouwde op 11-5-1935 te Slochteren met:  
  Jantje KROES
geb. 25-2-1910 te Slochteren (Hellum)
dochter van: Pieter KROES
Aagtje DALLINGA


VIII-16-59 Derk GEUZE
geb. 30-9-1909 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 8-10-1909 te Slochteren (Siddeburen), 8 dagen oud
zoon van: Geert GEUZE
Geertruda KWANT

( VII-6-27 )

VIII-16-60 Heike GEUZE
geb. 10-3-1911 te Oudeweg
ovl. 23-9-1911 te Slochteren (Siddeburen), 6 maand oud
dochter van: Geert GEUZE
Geertruda KWANT

( VII-6-27 )

VIII-16-61 Derktje GEUZE
geb. 24-10-1912 te Oudeweg
ovl. 16-8-1941 te Groningen, 28 jaar oud
dochter van: Geert GEUZE
Geertruda KWANT

( VII-6-27 )
  Zij trouwde op 24-10-1936 te Hoogezand met:  
  Boelo MULDER
geb. 22-3-1906 te Kolham
zoon van: Hendrik MULDER
Frederika LUBBERS


VIII-17-62 Derktje KOOPS
geb. 19-5-1905 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 20-7-1905 te Slochteren (Siddeburen), 8 weken oud
dochter van: Pieter KOOPS
Jeltje KWANT

( VII-6-30 )

VIII-17-63 NN KOOPS
geb. 14-3-1906 te Appingedam
ovl. 14-3-1906 te Appingedam, 0 dagen oud
zoon van: Pieter KOOPS
Jeltje KWANT

( VII-6-30 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-17-64 Derktje KOOPS
geb. 28-1-1908 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. te Appingedam
dochter van: Pieter KOOPS
Jeltje KWANT

( VII-6-30 )

VIII-17-65 Wopke KOOPS
geb. 11-11-1909 te Ten Boer
dochter van: Pieter KOOPS
Jeltje KWANT

( VII-6-30 )

VIII-17-66 Gerrit KOOPS
geb. 7-5-1915 te Slochteren (Siddeburen)
zoon van: Pieter KOOPS
Jeltje KWANT

( VII-6-30 )

VIII-18-67 Jantje KWANT
geb. 1917 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 9-3-1917 te Ten Boer (Woltersum)
dochter van: Jacob Harm KWANT
Anje MEELKER
( VII-6-32 )
  Persoonlijke informatie
Geboren februari 1917.
 

VIII-18-68 Derk KWANT
zoon van: Jacob Harm KWANT
Anje MEELKER
( VII-6-32 )

VIII-19-69 Ties Jurrien HUISMAN
geb. 23-1-1905 te Lula
ovl. 24-12-1980 te Veendam, 75 jaar oud
zoon van: Jurrien HUISMAN
Hillechien de ROO
( VII-7-33 )
  Hij trouwde op 2-10-1929 te Muntendam met:  
  Jantina GANKEMA
geb. 29-11-1907 te Veendam
ovl. 27-5-1987 te Veendam, 79 jaar oud
dochter van: Tamme GANKEMA
Frouwka Margaretha KROON

  Uit deze relatie  
  1. Jurrien Tammo HUISMAN geb. te Veendam ( IX-11-18 )
  2. M.H. HUISMAN ( IX-11-19 )
  3. H. HUISMAN ( IX-11-20 )

VIII-20-70 Riena HUISMAN
geb. 12-7-1913 te Siddeburen
dochter van: Jan Kornelius HUISMAN
Aaltje WINKEL
( VII-7-34 )

VIII-21-71 Jakob HUISMAN
geb. 11-8-1912 te Siddeburen
zoon van: Derk HUISMAN
Siementje SMEDES
( VII-7-35 )
  Hij trouwde op 28-7-1932 te Termunten met:  
  Jantje KIEL
geb. 13-1-1914 te Woldendorp
ovl. 15-7-1998 te Siddeburen, 84 jaar oud
dochter van: Hilko KIEL
Antje KAP

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 5 kinderen. Namen onbekend.
 

VIII-21-72 Jeltje Geertruida HUISMAN
geb. 31-1-1914 te Siddeburen
ovl. 6-5-1995, 81 jaar oud
dochter van: Derk HUISMAN
Siementje SMEDES
( VII-7-35 )
  Zij trouwde op 22-10-1932 te Slochteren met:  
  Heino KIEL
geb. 21-6-1910 te Woldendorp
ovl. 20-4-1971 te Woldendorp, 60 jaar oud
zoon van: Hilko KIEL
Antje KAP

  Uit deze relatie  
  1. Siementje KIEL geb. 14-2-1933 / ovl. 14-6-1934 te Woldendorp ( IX-12-21 )

VIII-21-73 Willemtje HUISMAN
geb. 1-6-1916 te Slochteren
ovl. 21-2-2001, 84 jaar oud
dochter van: Derk HUISMAN
Siementje SMEDES
( VII-7-35 )
  Zij trouwde op 12-5-1934 te Slochteren met:  
  Jan ROOS
geb. 23-5-1912 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 13-9-1968, 56 jaar oud
zoon van: Derk ROOS
Jantje WALS


VIII-22-74 Martje NIENHUIS
geb. 14-6-1918
ovl. 19-4-1999 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Hendrik NIENHUIS
Geertruida HUISMAN

( VII-7-36 )
  Zij trouwde met:  
  Menno van LEGGELO
geb. 30-10-1918
ovl. 5-9-2010, 91 jaar oud
zoon van: Menno van LEGGELO
Grietje NIEBORG


VIII-23-75 Anna EVENHUIS
geb. 24-4-1896 te Wirdum
ovl. 1967 te McBain, Missaukee County (Michgan, U.S.A.)
dochter van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )
  Zij trouwde op 1-8-1929 te Amsterdam met:  
  Jan SMILDE
geb. 28-3-1896 te Aengwirden
ovl. 10-6-1976 te Los Angeles (California, U.S.A.), 80 jaar oud
zoon van: Egbert SMILDE
Trijntje DIJKSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Katharine SMILDE geb. ca 1930 ( IX-13-22 )
  2. Edward SMILDE geb. ca 1937 ( IX-13-23 )

VIII-23-76 Jan (John H.) EVENHUIS
geb. 9-3-1899 te Wirdum
ovl. 9-4-1980 te Clam Union, Missaukee County (Michgan, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )
  Hij trouwde op 18-4-1923 met:  
  Mattie EUWEMA
geb. 30-6-1899 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 27-8-1992 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.), 93 jaar oud
dochter van: Bonne EUWEMA
Trijntje ROELFSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Marjorie Ruth EVENHOUSE geb. 28-2-1924 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-2-1967 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-14-24 )
  2. Robert John EVENHOUSE geb. 27-7-1927 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 31-5-2011 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-14-25 )
  3. Henry Gerald EVENHOUSE geb. te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-14-26 )
  4. Bernard Lloyd EVENHOUSE ( IX-14-27 )

VIII-23-77 Gerhard EVENHUIS
geb. 9-3-1899 te Wirdum
ovl. 29-4-1965 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.), 66 jaar oud
zoon van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )
  Hij trouwde op 24-8-1921 te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Tillie van BYSSUM
geb. 1-1-1900 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 6-10-1994 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: Kornelis van BIJSSUM
Itje van STEDUM
fam. 85: ( VIII-4-19 )
fam. 87: ( VII-2-13 )
  Uit deze relatie  
  1. Margaret EVENHOUSE geb. 21-11-1922 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 18-2-2012 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( IX-15-28 )
  2. Calvin George EVENHOUSE geb. 11-7-1924 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 29-7-2004 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( IX-15-29 )
  3. Donald G. EVENHOUSE ( IX-15-30 )

VIII-23-78 Derk (Richard) EVENHOUSE
geb. 17-12-1903
ovl. 9-9-1970 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.), 66 jaar oud
zoon van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )
  Hij trouwde op 20-10-1926 te U.S.A. met:  
  Florence KONING
geb. 20-10-1903 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 14-7-1993 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.), 89 jaar oud
dochter van: Derk KONING
Frouwke HALDESMA

  Uit deze relatie  
  1. Martha Florence EVENHOUSE geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-16-31 )
  2. Bernice Ann EVENHOUSE ( IX-16-32 )
  3. Connie Ruth EVENHOUSE geb. 19-1-1932 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 4-6-2009 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-16-33 )
  4. Florence Grace EVENHOUSE geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-16-34 )
  5. Ruth E. EVENHOUSE geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-16-35 )

VIII-23-79 Aldrick EVENHOUSE
geb. 3-3-1907 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 28-11-1985 te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )
  Hij trouwde op 26-12-1929 met:  
  Winifred (Winnie) WILTJER
geb. 31-8-1907 te Sherry, Wood County (Wisconsin U.S.A.)
ovl. 10-5-1984 te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.), 76 jaar oud
dochter van: Hendrik WILTJER
Tryntje von der WOUDE
fam. 119: ( VII-15-75 )
  Uit deze relatie  
  1. Henry John EVENHOUSE geb. 8-8-1931 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 15-11-2003 te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-17-36 )
  2. Edward Allen EVENHOUSE geb. 6-4-1933 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 4-1-2010 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( IX-17-37 )
  3. John Henry EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-17-38 )
  4. Richard George EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-17-39 )
  5. Karen Alice EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-17-40 )
  6. George Aldrich EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-17-41 )
  7. James Aldrich EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-17-42 )

VIII-23-80 Cornelia EVENHOUSE
geb. 27-12-1908 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 19-8-1909 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 7 maand oud
dochter van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )

VIII-23-81 Cornelia EVENHOUSE
geb. 28-11-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 16-7-1980 te Cadillac, Wexford County (Michgan, U.S.A.), 69 jaar oud
dochter van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )
  Persoonlijke informatie
Twelingzus van Henry John.
 
  Zij trouwde op 2-7-1937 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  John GEERTSEMA
geb. 20-11-1897 te Hoogkerk
ovl. 5-1-1976 te Cadillac, Wexford County (Michgan, U.S.A.), 78 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Martin Richard GEERTSEMA geb. 25-3-1938 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 11-5-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-18-43 )
  2. Martha GEERTSEMA geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-18-44 )
  3. Anna Grace GEERTSEMA geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-18-45 )
  4. Barbara Jean GEERTSEMA geb. te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IX-18-46 )

VIII-23-82 Henry John EVENHOUSE
geb. 28-11-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 2-3-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michgan, U.S.A.), 84 jaar oud
zoon van: Hindrik Jan EVENHUIS
Martje BLAAUW

( VII-8-39 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Cornelia.
 
  Hij trouwde op 29-4-1937 met:  
  Bertha BROUWER
geb. 18-6-1910 te Grand Rapids, Kent County (Michgan, U.S.A.)
ovl. 23-5-1999 te Grand Rapids, Kent County (Michgan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Wiliam BROUWER
Dena VANDEN BERG

  Uit deze relatie  
  1. William Henry EVENHOUSE geb. te Illinois (U.S.A.) ( IX-19-47 )
  2. Aldrich James EVENHOUSE ( IX-19-48 )
  3. Jeanne Marilyn EVENHOUSE ( IX-19-49 )
  4. Henry John EVENHOUSE ( IX-19-50 )
  5. Mary Louise EVENHOUSE geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-19-51 )
  6. Paul Burton EVENHOUSE ( IX-19-52 )

VIII-24-83 Jantje PIJNING
geb. 16-10-1904 te Slochteren (Hellum)
ovl. 19-1-1997 te Groningen, 92 jaar oud
dochter van: Pieter PIJNING
Kornelia EIGENBERG

( VII-10-50 )
  Zij trouwde op 15-7-1930 te Slochteren met:  
  Jurjen Albert PRENGER
geb. 4-8-1903 te Leens
ovl. 9-4-1979 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Luppo PRENGER
Hilke BRONS

  Uit deze relatie  
  1. Kornelia Pieternella PRENGER geb. te Siddeburen ( IX-20-53 )
  2. Hilda Lupkina PRENGER geb. 13-4-1935 te Siddeburen / ovl. 22-10-1978 te Assen ( IX-20-54 )
  3. Lupko Pieter PRENGER geb. te Siddeburen ( IX-20-55 )

VIII-24-84 Aagtje Johanna PIJNING
geb. 13-8-1907 te Slochteren (Hellum)
ovl. 14-12-1924 te Groningen, 17 jaar oud
dochter van: Pieter PIJNING
Kornelia EIGENBERG

( VII-10-50 )

VIII-25-85 Aagtje Hindrikje EVENHUIS
geb. 2-3-1907 te Schildwolde
ovl. 27-7-1962 te Overschild, 55 jaar oud
dochter van: Aaldrik EVENHUIS
Jeltje Siena EIGENBERG

( VII-10-51 )
  Zij trouwde op 19-11-1935 te Slochteren met:  
  Hendrik VENHUIZEN
geb. 20-2-1907 te Woltersum
zoon van: Hendrik VENHUIZEN

VIII-25-86 Wilte Eeuwke EVENHUIS
geb. 23-5-1910 te Schildwolde
ovl. 24-3-1911 te Luddeweer, 10 maand oud
zoon van: Aaldrik EVENHUIS
Jeltje Siena EIGENBERG

( VII-10-51 )

VIII-25-87 Hindrikje Aagtje EVENHUIS
geb. 19-6-1912 te Luddeweer
ovl. 3-5-1998, 85 jaar oud
dochter van: Aaldrik EVENHUIS
Jeltje Siena EIGENBERG

( VII-10-51 )
  Zij trouwde op 11-6-1940 te Slochteren met:  
  Eiko OOSTERHOF
geb. 14-9-1907 te Baflo
ovl. 4-8-1999, 91 jaar oud
zoon van: Jan OOSTERHOF
Hilje TILLEMA


VIII-25-88 Wilte Eeuwke EVENHUIS
geb. ca 1917 te Schildwolde
ovl. 14-7-1945 te Woltersum
zoon van: Aaldrik EVENHUIS
Jeltje Siena EIGENBERG

( VII-10-51 )

VIII-26-89 Derk KWANT
geb. 30-5-1931 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Kornelis Wieger KWANT
Hendrikje RITSEMA
( VII-14-63 )
  Hij trouwde op 27-4-1955 te Leek met:  
  Grietje Anna CAZEMIER
geb. 14-4-1928 te Lettelbert
dochter van: Lukas Jan CAZEMIER
Trijntje DOUMA

  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Wicher KWANT geb. te Lettelbert ( IX-21-56 )
  2. Trijntje Geertje KWANT geb. 25-12-1957 te Lettelbert ( IX-21-57 )
  3. Lukas Jan KWANT geb. 26-9-1959 te Lettelbert ( IX-21-58 )
  4. Hendrik Eltje KWANT geb. 10-7-1961 te Lettelbert ( IX-21-59 )

VIII-26-90 Jantje KWANT
geb. 17-2-1936 te Luddeweer
dochter van: Kornelis Wieger KWANT
Hendrikje RITSEMA
( VII-14-63 )

VIII-26-91 Swaantje KWANT
geb. 8-10-1938 te Luddeweer
dochter van: Kornelis Wieger KWANT
Hendrikje RITSEMA
( VII-14-63 )

VIII-26-92 Eltje KWANT
geb. 2-6-1940 te Luddeweer
ovl. 30-5-1976 te Luddeweer, 35 jaar oud
zoon van: Kornelis Wieger KWANT
Hendrikje RITSEMA
( VII-14-63 )

VIII-27-93 Eppien KWANT
geb. 3-2-1876 te Winschoten
ovl. 6-4-1878 te Winschoten, 2 jaar oud
zoon van: Hindrik KWANT
Imke van SLOTEN
( VII-16-67 )

VIII-27-94 Tobias KWANT
geb. 22-2-1878 te Winschoten
ovl. 2-9-1943 te Winschoten, 65 jaar oud
zoon van: Hindrik KWANT
Imke van SLOTEN
( VII-16-67 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: pakhuisknecht.
 
  Hij trouwde op 29-5-1902 te Winschoten met:  
  Pietertje ZWEEP
geb. 20-8-1877 te Winschoten
ovl. 22-1-1967 te Haarlem, 89 jaar oud
dochter van: Aldert ZWEEP
Grietje GLAZENBORG

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik KWANT geb. 17-7-1903 te Winschoten ( IX-22-60 )
  2. Grietje KWANT geb. 11-10-1905 te Winschoten ( IX-22-61 )
  3. Aldert KWANT geb. 31-1-1911 te Winschoten / ovl. 2-2-1911 te Winschoten ( IX-22-63 )
  4. NN KWANT geb. 31-1-1911 te Winschoten / ovl. 31-1-1911 te Winschoten ( IX-22-62 )

VIII-27-95 Jan KWANT
geb. 30-4-1879 te Winschoten
ovl. 11-6-1962 te Winschoten, 83 jaar oud
zoon van: Hindrik KWANT
Imke van SLOTEN
( VII-16-67 )
  Hij trouwde op 4-10-1902 te Beerta met:  
  Anna JANSSEN
geb. 8-12-1876 te Oudekerk
ovl. 8-2-1949 te Winschoten, 72 jaar oud
dochter van: Wijgchert JANSSEN
Hillechien SPORTEL

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid ca 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik KWANT geb. 4-3-1903 te Winschoten ( IX-23-64 )
  2. Wijgchert KWANT geb. 1-4-1904 te Winschoten ( IX-23-65 )
  3. Imke KWANT geb. 9-7-1906 te Winschoten ( IX-23-66 )
  4. Hillechien KWANT geb. 7-4-1909 te Winschoten ( IX-23-67 )

VIII-27-96 Anna KWANT
geb. 17-3-1881 te Winschoten
ovl. 15-2-1944 te Winschoten, 62 jaar oud
dochter van: Hindrik KWANT
Imke van SLOTEN
( VII-16-67 )
  Zij trouwde op 20-8-1914 te Winschoten met:  
  Berend van den BROECKE
geb. 18-12-1878 te Amsterdam
zoon van: Pieter van den BROECKE
Annechiena KUIPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: metselaar.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 35 jaar, bruid 33 jaar.
 

VIII-27-97 Antje KWANT
geb. 3-3-1883 te Winschoten
ovl. 2-10-1910 te Winschoten, 27 jaar oud
dochter van: Hindrik KWANT
Imke van SLOTEN
( VII-16-67 )

VIII-27-98 Geert KWANT
geb. 28-1-1886 te Winschoten
zoon van: Hindrik KWANT
Imke van SLOTEN
( VII-16-67 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 2-11-1911 te Winschoten met:  
  Mettina FRANKEN
geb. 1888 te Boen (Dld)
dochter van: Jan FRANKEN
Johanna BRANDT

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid ca 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje Imke KWANT geb. ca 1912 te Lehe (Dld) ( IX-24-68 )
  2. Johanna Petronella KWANT geb. 25-9-1914 te Winschoten ( IX-24-69 )
  3. Henderika Jantina KWANT geb. 14-6-1916 te Winschoten ( IX-24-70 )

VIII-28-99 Anna KWANT
geb. 3-6-1885 te Winschoten
ovl. 17-4-1971 te Winschoten, 85 jaar oud
dochter van: Geert KWANT
Hendrikje BUIST
( VII-16-69 )
  Zij trouwde op 19-8-1909 te Winschoten met:  
  Derk REININGA
geb. 5-3-1879 te Winschoten
ovl. 29-12-1933 te Winschoten, 54 jaar oud
zoon van: Kasper REININGA
Grietje HOVINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: letterzetter.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje REININGA geb. 17-5-1910 te Winschoten ( IX-25-71 )
  2. Geert REININGA geb. 14-1-1912 te Winschoten ( IX-25-72 )

VIII-28-100 Jenne KWANT
geb. 25-4-1887 te Winschoten
ovl. 18-6-1890 te Winschoten, 3 jaar oud
zoon van: Geert KWANT
Hendrikje BUIST
( VII-16-69 )

VIII-28-101 Tobias KWANT
geb. 23-4-1889 te Winschoten
ovl. 23-4-1973, 84 jaar oud
zoon van: Geert KWANT
Hendrikje BUIST
( VII-16-69 )
  Hij trouwde op 6-6-1918 te Winschoten met:  
  Geessien BOSKER
geb. 4-8-1890 te Termunten
dochter van: Jacobus BOSKER
Sieke BEEKHUIS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid ca 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrika KWANT geb. 23-3-1924 te Winschoten / ovl. 18-6-1984 te Winschoten ( IX-26-73 )

VIII-28-102 Elsien KWANT
geb. 23-12-1891 te Winschoten
ovl. 2-5-1894 te Winschoten, 2 jaar oud
dochter van: Geert KWANT
Hendrikje BUIST
( VII-16-69 )

VIII-28-103 Aaltje KWANT
geb. 10-4-1894 te Winschoten
ovl. 14-1-1961 te Winschoten, 66 jaar oud
dochter van: Geert KWANT
Hendrikje BUIST
( VII-16-69 )
  Zij trouwde op 17-5-1923 te Winschoten met:  
  Roelof LANGE
geb. 19-6-1899 te Westerlee
ovl. 17-3-1956 te Winschoten, 56 jaar oud
zoon van: Jurjen LANGE
Ida KOK


VIII-28-104 Elsien KWANT
geb. 24-5-1896 te Winschoten
dochter van: Geert KWANT
Hendrikje BUIST
( VII-16-69 )

VIII-28-105 Jenne KWANT
geb. 20-1-1899 te Winschoten
ovl. 25-12-1971 te Winschoten, 72 jaar oud
zoon van: Geert KWANT
Hendrikje BUIST
( VII-16-69 )
  Hij trouwde op 19-4-1928 te Winschoten met:  
  Annechien HEKMAN
geb. 10-2-1897 te Winschoten
ovl. 22-11-1971 te Winschoten, 74 jaar oud
dochter van: Jans [Tonnis] HEKMAN
Eijska STRATING

  Uit deze relatie  
  1. Jans [Tonnis] KWANT geb. 29-1-1932 te Winschoten / ovl. 27-12-1986 te Winschoten ( IX-27-74 )
  2. Geert KWANT geb. 2-10-1934 te Winschoten / ovl. 2-3-1988 te Winschoten ( IX-27-75 )

VIII-29-106 Anna KWANT
geb. 6-3-1893 te Winschoten
dochter van: Derk KWANT
Himke BALKEMA
( VII-16-71 )
  Zij trouwde op 24-9-1921 te Winschoten met:  
  Franciscus Cornelis BAETENS
geb. 1891 te Borgerhout (B)
zoon van: Eduardus BAETENS
Elisabeth Francisca DRIESEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: huisschilder.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 30 jaar, bruid 28 jaar.
 

VIII-29-107 Roelf KWANT
geb. 13-7-1894 te Winschoten
ovl. 11-11-1908 te Winschoten, 14 jaar oud
zoon van: Derk KWANT
Himke BALKEMA
( VII-16-71 )

VIII-29-108 Lammechina KWANT
geb. 12-10-1895 te Winschoten
ovl. 21-9-1896 te Winschoten, 11 maand oud
dochter van: Derk KWANT
Himke BALKEMA
( VII-16-71 )

VIII-29-109 Lammechina KWANT
geb. 12-11-1897 te Winschoten
dochter van: Derk KWANT
Himke BALKEMA
( VII-16-71 )
  Zij trouwde op 23-7-1921 te Winschoten met:  
  Hendrik MEIJER
geb. 2-8-1897 te Winschoten
zoon van: Jakob MEIJER
Frederica Carolina BROKSCHMIDT

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 

VIII-29-110 Geertje KWANT
geb. 27-4-1899 te Winschoten
dochter van: Derk KWANT
Himke BALKEMA
( VII-16-71 )
  Zij trouwde op 18-11-1922 te Winschoten met:  
  Albertus KRUIZE
geb. 5-7-1900 te Oude Pekela
zoon van: Albertus KRUIZE
Albertje KLUVER

  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 22 jaar, bruid 23 jaar.
 

VIII-30-111 Katarina Mettina de WIT
geb. 2-6-1885 te Scheemda
dochter van: Oltman Reinder de WIT
Martje GRIMMENGA
( VII-17-73 )
  Zij trouwde op 6-5-1909 te Scheemda met:  
  Richard Peter THOMSEN
geb. ca 1876 te Amsterdam
ovl. 11-11-1935 te Assen
zoon van: Hendrik Christiaan THOMSEN
Johanna Catelina JANSEN

  Uit deze relatie  
  1. Oltman Reinder THOMSEN geb. 5-2-1910 te Leeuwarden / ovl. 28-4-1945 te Utrecht ( IX-28-76 )

VIII-30-112 Wijchert de WIT
geb. 10-11-1886 te Scheemda
zoon van: Oltman Reinder de WIT
Martje GRIMMENGA
( VII-17-73 )
  Hij trouwde op 16-1-1913 te Scheemda met:  
  Katharina WEDDA
geb. 8-3-1888 te Nieuw Scheemda
ovl. 23-3-1939 te Scheemda, 51 jaar oud
dochter van: Cornelius Jakob WEDDA
Martha GRIMMENGA

  Uit deze relatie  
  1. Martha Cornelia de WIT geb. 7-6-1914 te Scheemda ( IX-29-77 )

VIII-30-113 Mettje de WIT
geb. 5-8-1888 te Scheemda
ovl. 16-3-1892 te Scheemda, 3 jaar oud
dochter van: Oltman Reinder de WIT
Martje GRIMMENGA
( VII-17-73 )

VIII-30-114 Derk de WIT
geb. 12-3-1890 te Scheemda
ovl. 12-12-1890 te Scheemda, 9 maand oud
zoon van: Oltman Reinder de WIT
Martje GRIMMENGA
( VII-17-73 )

VIII-30-115 Derkiena Hillechiena de WIT
geb. 15-12-1891 te Scheemda
ovl. 22-12-1891 te Scheemda, 7 dagen oud
dochter van: Oltman Reinder de WIT
Martje GRIMMENGA
( VII-17-73 )

VIII-31-116 Geert BAAS
geb. 11-1-1898 te Midwolda
zoon van: Eltjo BAAS
Zwaantje de WIT

( VII-17-75 )
  Hij trouwde op 18-12-1920 te Midwolda met:  
  Jantje UULDRIKS
geb. 24-12-1894 te Wedde
dochter van: Tiedo UULDRIKS
Jantina Berendina KOSMIS


VIII-31-117 Wijgchert BAAS
geb. 20-7-1905 te Midwolda
ovl. 24-12-1944 te Hamburg-Neuengamme (Dld), 39 jaar oud
zoon van: Eltjo BAAS
Zwaantje de WIT

( VII-17-75 )
  Hij trouwde op 3-2-1938 te Winschoten met:  
  Jantje DIJKSTERHUIS
geb. 26-6-1912 te Smilde (Kloosterburen)
dochter van: Wiebrand DIJKSTERHUIS
Geertje KIERS


VIII-31-118 Mettina Hilchiene BAAS
geb. 6-12-1906 te Midwolda
dochter van: Eltjo BAAS
Zwaantje de WIT

( VII-17-75 )
  Zij trouwde op 22-6-1931 te Midwolda met:  
  Johannes KIELMAN
geb. 8-8-1906 te Groningen
zoon van: Dethmer KIELMAN
Frouwina STROBOS


VIII-31-119 NN BAAS
geb. 22-10-1914 te Midwolda
ovl. 22-10-1914 te Midwolda, 0 dagen oud
zoon van: Eltjo BAAS
Zwaantje de WIT

( VII-17-75 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-32-120 Grietje de WIT
geb. 30-1-1896 te Groningen
dochter van: Berend Geert de WIT
Frouwke KLOK
( VII-17-76 )
  Zij trouwde op 26-5-1920 te Groningen met:  
  Herman RADEMAKER
geb. 11-12-1887 te Winschoten
zoon van: Gerrit RADEMAKER
Lizabeth JAGER


VIII-32-121 Henderika Klasina de WIT
geb. 22-3-1897 te Groningen
dochter van: Berend Geert de WIT
Frouwke KLOK
( VII-17-76 )
  Zij trouwde op 19-4-1921 te Groningen met:  
  Egbert Roelof BOLHUIS
geb. 4-8-1889 te Haren (Essen)
zoon van: Hemme BOLHUIS
Geertje KARSTEN
fam. 117: ( XII-66-308 )
fam. 98: ( VII-52-277 )

VIII-32-122 Mettje de WIT
geb. 3-1-1900 te Groningen
ovl. 31-5-1961 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: Berend Geert de WIT
Frouwke KLOK
( VII-17-76 )

VIII-32-123 Hindrik Jan de WIT
geb. 12-12-1903 te Groningen
zoon van: Berend Geert de WIT
Frouwke KLOK
( VII-17-76 )

VIII-33-124 Wijgchert Berend de WIT
geb. 31-10-1907 te Groningen
zoon van: Elzo Albert de WIT
Aaltje HUISMAN
( VII-17-78 )

VIII-34-125 Wijgchert Berend de WIT
geb. 25-11-1906 te Midwolda
ovl. 30-11-1906 te Midwolda, 5 dagen oud
zoon van: Ebel Reindert de WIT
Jantje PIJNING
( VII-17-80 )

VIII-34-126 Wijgchert Berend de WIT
geb. 22-4-1908 te Midwolda
ovl. 19-8-1908 te Midwolda, 3 maand oud
zoon van: Ebel Reindert de WIT
Jantje PIJNING
( VII-17-80 )

VIII-34-127 Jantje de WIT
geb. 26-6-1909 te Midwolda
dochter van: Ebel Reindert de WIT
Jantje PIJNING
( VII-17-80 )

VIII-34-128 Wijgchert Berend de WIT
geb. 16-9-1912 te Midwolda
zoon van: Ebel Reindert de WIT
Jantje PIJNING
( VII-17-80 )

VIII-34-129 Tjaard de WIT
geb. 13-9-1914 te Midwolda
ovl. te Midwolda
zoon van: Ebel Reindert de WIT
Jantje PIJNING
( VII-17-80 )

VIII-35-130 Martje DRENT
geb. 20-9-1877 te Eexta
ovl. 14-12-1963 te Winschoten, 86 jaar oud
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Zij trouwde met:  
  Jakob KOOPMAN
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1907).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan KOOPMAN geb. 30-1-1896 te Beerta / ovl. 15-4-1977 ( IX-30-78 )
  2. Harm KOOPMAN geb. 18-6-1897 te Midwolda (Oostwold) ( IX-30-79 )
  3. Freerk KOOPMAN geb. 7-5-1902 te Winschoten ( IX-30-80 )
  4. Hendrik KOOPMAN geb. 10-4-1905 te Winschoten ( IX-30-81 )
  5. Wichert KOOPMAN geb. 27-5-1907 te Winschoten (GA-135) ( IX-30-82 )
  6. Menno KOOPMAN geb. 28-5-1911 te Winschoten / ovl. 27-7-1956 te Winschoten ( IX-30-83 )
  7. Jakobtje KOOPMAN geb. 5-4-1913 te Winschoten ( IX-30-84 )

VIII-35-131 Harmke DRENT
geb. 24-6-1879 te Eexta
ovl. 7-5-1965, 85 jaar oud
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Zij trouwde op 19-7-1902 te Noordbroek met:  
  Wicher BRUST
geb. 11-7-1882 te Noordbroek
ovl. 10-12-1962 te Zuidbroek, 80 jaar oud
zoon van: Jan BRUST
Geertje WASLANDER

  Uit deze relatie  
  1. Jan BRUST geb. 30-12-1902 te Zuidbroek / ovl. 21-10-1991 ( IX-31-85 )
  2. NN BRUST geb. 19-3-1905 te Zuidbroek / ovl. 19-3-1905 te Zuidbroek ( IX-31-86 )
  3. Harm BRUST geb. 27-9-1908 te Zuidbroek ( IX-31-87 )

VIII-35-132 Meintje DRENT
geb. 12-3-1881 te Eexta
ovl. 3-2-1938 te Noordbroek, 56 jaar oud
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Zij trouwde op 16-5-1908 te Noordbroek met:  
  Jan LESMAN
geb. 10-6-1879 te Noordbroek
zoon van: Willem LESMAN
Jantje FOKKENS

  Uit deze relatie  
  1. Jakobtje LESMAN geb. 23-8-1905 te Heiligerlee ( IX-32-88 )
  2. Willem LESMAN geb. 7-12-1913 te Noordbroek ( IX-32-89 )
  3. Jantje LESMAN geb. 5-6-1916 te Noordbroek ( IX-32-90 )

VIII-35-133 NN DRENT
geb. 24-3-1883 te Scheemda
ovl. 24-3-1883 te Scheemda, 0 dagen oud
zoon van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-35-134 NN DRENT
geb. 9-2-1884 te Scheemda
ovl. 9-2-1884 te Scheemda, 0 dagen oud
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-35-135 NN DRENT
geb. 3-5-1885 te Scheemda
ovl. 3-5-1885 te Scheemda, 0 dagen oud
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-35-136 Geertje DRENT
geb. 29-5-1886 te Scheemda
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )

VIII-35-137 NN DRENT
geb. 18-5-1887 te Eexta
ovl. 18-5-1887 te Eexta, 0 dagen oud
zoon van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-35-138 NN DRENT
geb. 14-4-1888 te Eexta
ovl. 14-4-1888 te Eexta, 0 dagen oud
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-35-139 Wichert DRENT
geb. 9-5-1889 te Eexta
ovl. 11-5-1889 te Eexta, 2 dagen oud
zoon van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )

VIII-35-140 NN DRENT
geb. 11-6-1890 te Eexta
ovl. 11-6-1890 te Eexta, 0 dagen oud
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-35-141 Geertje DRENT
geb. 2-4-1893 te Heiligerlee
dochter van: Harm DRENT
Jakobtje HEERINGA
( VII-18-81 )
  Zij trouwde op 12-12-1912 te Winschoten met:  
  Jan BUTER
geb. 12-11-1888 te Winschoten
zoon van: Jacob BUTER
Frouke PEPER

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 6-3-1930 te Maastricht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouke BUTER geb. 13-7-1914 te Heiligerlee ( IX-33-91 )
  2. Geertje BUTER geb. 20-10-1915 te Winschoten ( IX-33-92 )
  3. Jakobje BUTER geb. 26-2-1917 te Winschoten ( IX-33-93 )
  4. Jacob BUTER geb. 14-9-1918 te Winschoten ( IX-33-94 )
  5. Jacoba BUTER geb. 1927 te Winschoten / ovl. 5-8-1927 te Winschoten ( IX-33-95 )

VIII-36-142 Martje DRENT
geb. 1-11-1885 te Nieuw Scheemda
ovl. 29-11-1965 te Nieuwolda, 80 jaar oud
dochter van: Jan DRENT
Martje BEKKERING
( VII-18-83 )
  Zij trouwde op 30-1-1909 te Nieuwolda met:  
  Okko [Berends] van IJREN
geb. 1-5-1885 te Scheemda
ovl. 27-2-1968, 82 jaar oud
zoon van: Hendrik [Berends] van IJREN
Geesien JAGER

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik Jan van IJREN geb. 4-3-1909 te Nieuw Scheemda / ovl. 15-6-1945 te Groningen ( IX-34-96 )
  2. Martje van IJREN geb. 31-8-1910 te Scheemda / ovl. 13-5-1911 te Emmen ( IX-34-97 )
  3. Jan van IJREN geb. 14-4-1912 te Scheemda / ovl. 8-11-1939 te Zuidlaren ( IX-34-98 )
  4. Geesinus van IJREN geb. 26-10-1914 te Nieuw Scheemda / ovl. 16-5-1997 ( IX-34-99 )
  5. Martje van IJREN geb. 21-2-1917 te Scheemda / ovl. 6-7-1917 te Nieuw Scheemda ( IX-34-100 )
  6. NN van IJREN geb. 11-3-1918 te Nieuw Scheemda ('t Waar) / ovl. 11-3-1918 te Nieuw Scheemda ('t Waar) ( IX-34-101 )

VIII-36-143 Wichert DRENT
geb. 29-4-1888 te Nieuw Scheemda
ovl. 12-7-1981, 93 jaar oud
zoon van: Jan DRENT
Martje BEKKERING
( VII-18-83 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Tiessijn.
 
  Hij trouwde op 2-12-1920 te Scheemda met:  
  Abodina DIJK
geb. 19-10-1900 te Meedhuizen
ovl. 18-2-1986 te Wagenborgen, 85 jaar oud
dochter van: Harm DIJK
Lena BOUWMAN


VIII-36-144 Tiessijn DRENT
geb. 29-4-1888 te Nieuw Scheemda
ovl. 19-3-1950 te Scheemda, 61 jaar oud
dochter van: Jan DRENT
Martje BEKKERING
( VII-18-83 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Wiechert.
 
  Zij trouwde op 12-3-1908 te Scheemda met:  
  Eilt NIELAND
geb. 11-11-1882 te Nieuw Scheemda
ovl. 28-9-1974 te Nieuw Scheemda, 91 jaar oud
zoon van: Foppe NIELAND
Korneliske BENTEM

  Uit deze relatie  
  1. Kornelske NIELAND geb. 5-10-1908 te Nieuw Scheemda / ovl. 13-7-2006 te Delfzijl ( IX-35-102 )
  2. Martje NIELAND geb. 6-4-1910 te Nieuw Scheemda / ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes) ( IX-35-103 )
  3. Foppe NIELAND geb. 12-4-1912 te Nieuw Scheemda / ovl. 21-12-2001 te Nieuwolda ( IX-35-104 )
  4. Jantina NIELAND geb. 16-5-1913 te Nieuw Scheemda / ovl. 14-5-2009 te Wagenborgen ( IX-35-105 )
  5. Geessien NIELAND geb. 21-4-1917 te Nieuw Scheemda ('t Waar) / ovl. 11-4-2003 ( IX-35-106 )
  6. Jan NIELAND geb. 18-9-1918 te Nieuw Scheemda ('t Waar) / ovl. 7-9-1937 te Groningen ( IX-35-107 )
  7. Klaas NIELAND geb. ca 1921 te Nieuw Scheemda ('t Waar) ( IX-35-108 )
  8. Tiessijn NIELAND geb. ca 1924 te Scheemda ( IX-35-109 )

VIII-36-145 Harm Frans DRENT
geb. 23-4-1891 te Nieuw Scheemda
ovl. 14-1-1966 te Scheemda, 74 jaar oud
zoon van: Jan DRENT
Martje BEKKERING
( VII-18-83 )
  Hij trouwde op 27-11-1913 te Scheemda met:  
  Hillechien NIELAND
geb. 18-2-1895 te Nieuw Scheemda
ovl. 20-7-1997, 102 jaar oud
dochter van: Foppe NIELAND
Korneliske BENTEM

  Uit deze relatie  
  1. Martje DRENT geb. ca 1920 te Scheemda ( IX-36-110 )
  2. Jan Wichert DRENT geb. 6-2-1934 te Nieuw Scheemda / ovl. 8-7-1994 ( IX-36-111 )

VIII-36-146 Richt DRENT
geb. 12-12-1893 te Nieuw Scheemda
ovl. 30-12-1975 te Noordbroek, 82 jaar oud
zoon van: Jan DRENT
Martje BEKKERING
( VII-18-83 )
  Hij trouwde op 3-5-1919 te Noordbroek met:  
  Fouchina Catharina BLAAUW
geb. 4-8-1895 te Noordbroeksterhamrik
ovl. 26-2-1963 te Groningen, 67 jaar oud
dochter van: Albert BLAAUW
Wieke VOS


VIII-36-147 Jan DRENT
geb. 30-12-1896 te Nieuw Scheemda
ovl. 10-10-1969 te Scheemda, 72 jaar oud
zoon van: Jan DRENT
Martje BEKKERING
( VII-18-83 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1918).
 
  Hij trouwde op 7-9-1916 te Scheemda met:  
  Anje [Hindriks] MUSCH
geb. 6-9-1898 te Wagenborgen
ovl. 10-1-1983 te Nieuw Scheemda, 84 jaar oud
dochter van: Hindrik MUSCH
Anje BOLT

  Uit deze relatie  
  1. Jan Wicher DRENT geb. 6-2-1914 te Scheemda (Nieuw Scheemda) (GA-19) / ovl. 8-7-1994 te Scheemda ( IX-37-112 )
  2. Martje DRENT geb. 18-12-1916 te Scheemda / ovl. 11-6-1968 te Groningen ( IX-37-113 )
  3. Anje Henderika DRENT geb. 21-4-1918 te Scheemda / ovl. 5-1-2012 te Wagenborgen ( IX-37-114 )
  4. Hendrikje DRENT geb. ca 1921 te Scheemda ( IX-37-115 )
  5. Hendrik Jan DRENT geb. 16-5-1927 / ovl. 10-11-1980 te Weesp ( IX-37-116 )
  6. Jan Wieger DRENT geb. 20-10-1928 te Scheemda / ovl. 15-7-2009 te Assen ( IX-37-117 )

VIII-37-148 Nieske JAGER
geb. 11-10-1897 te Nieuw Scheemda
ovl. 1-5-1898 te Nieuw Scheemda, 6 maand oud
dochter van: Hindrik JAGER
Assien DRENT

( VII-18-84 )

VIII-37-149 Wichert JAGER
geb. 28-9-1899 te Nieuw Scheemda
zoon van: Hindrik JAGER
Assien DRENT

( VII-18-84 )
  Hij trouwde op 4-5-1923 te Termunten met:  
  Hindriktje BOSSCHER
geb. 19-5-1897 te Woldendorp
dochter van: Jacob BOSSCHER
Maartje van der VLAG

  Uit deze relatie  
  1. Assien JAGER geb. 27-9-1928 te Scheemda / ovl. 21-8-2003 te Delfzijl ( IX-38-118 )

VIII-37-150 Geert JAGER
geb. 30-8-1907 te Nieuw Scheemda
zoon van: Hindrik JAGER
Assien DRENT

( VII-18-84 )
  Hij trouwde op 26-5-1932 te Termunten met:  
  Martje KAMPHUIS
geb. 8-10-1909 te Termunten
ovl. 23-3-2000 te Winschoten, 90 jaar oud
dochter van: Aiko KAMPHUIS
Tijtje BOSSCHER

  Uit deze relatie  
  1. Geert JAGER geb. te Winschoten ( IX-39-119 )
  2. Hillechien JAGER geb. te Ede ( IX-39-120 )

VIII-38-151 Rinskje BLOKSMA
geb. 16-11-1894 te Heiligerlee
ovl. 22-12-1931 te Scheemda, 37 jaar oud
dochter van: Romke BLOKSMA
Trientje DRENT

( VII-18-85 )
  Zij trouwde met:  
  Marten HEIS
geb. 20-11-1893 te Winschoten
ovl. 27-3-1920 te Heiligerlee, 26 jaar oud
zoon van: Marten HEIS
Tjare van DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Marten HEIS geb. 23-5-1913 te Scheemda / ovl. 19-4-1920 te Heiligerlee ( IX-40-121 )
  2. Renzo HEIS geb. 10-9-1914 te Heiligerlee ( IX-40-122 )

VIII-38-152 Wichert BLOKSMA
geb. 23-11-1895 te Heiligerlee
ovl. 26-12-1963 te Winschoten, 68 jaar oud
zoon van: Romke BLOKSMA
Trientje DRENT

( VII-18-85 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Alvina SCHARMACHER
  Hij trouwde (2) op 10-3-1931 te Winschoten met:  
  Gezina FOORTHUIS
geb. 25-12-1883 te Winschoten
dochter van: Willem FOORTHUIS
Titia LANGERHUIS


VIII-38-153 Mentje BLOKSMA
geb. 20-12-1896 te Scheemda
ovl. 11-12-1916 te Heiligerlee, 19 jaar oud
dochter van: Romke BLOKSMA
Trientje DRENT

( VII-18-85 )
  Zij trouwde op 22-4-1915 te Scheemda met:  
  Herman VELDHUIZEN
geb. ca 1888 te Den Haag
zoon van: Douwe [Wiebes] VELDHUIZEN
Etta Christina [Wiebes] FEENSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Douwe Herman VELDHUIZEN geb. 27-4-1915 te Heiligerlee / ovl. 28-1-1916 te Renkum ( IX-41-123 )
  2. Douwe Herman VELDHUIZEN geb. 9-5-1916 te Heiligerlee ( IX-41-124 )

VIII-38-154 Hesselina BLOKSMA
geb. 24-10-1899 te Heiligerlee
dochter van: Romke BLOKSMA
Trientje DRENT

( VII-18-85 )

VIII-38-155 Hessel BLOKSMA
geb. 21-10-1900 te Heiligerlee
zoon van: Romke BLOKSMA
Trientje DRENT

( VII-18-85 )
  Hij trouwde op 20-9-1923 te Scheemda met:  
  Imke VIEL
geb. 10-8-1906 te Heiligerlee
dochter van: Pieter VIEL
Janna TOREN


VIII-38-156 Romke BLOKSMA
geb. 13-6-1912 te Heiligerlee
ovl. 7-4-1996, 83 jaar oud
zoon van: Romke BLOKSMA
Trientje DRENT

( VII-18-85 )

VIII-39-157 Berend van der WERF
geb. 7-3-1901 te Nieuwolda
zoon van: Hendrik van der WERF
Menna DRENT

( VII-18-86 )
  Hij trouwde op 7-12-1922 te Rijssen met:  
  Hendrika Gerharda MEILINK
geb. ca 1897 te Rijssen
dochter van: Gerrit MEILINK
Johanna Paulina Francina MULLER


VIII-39-158 Mentje van der WERF
geb. 11-1-1907 te Oude Pekela
dochter van: Hendrik van der WERF
Menna DRENT

( VII-18-86 )

VIII-39-159 Anna van der WERF
geb. 3-5-1910 te Zwolle
dochter van: Hendrik van der WERF
Menna DRENT

( VII-18-86 )

VIII-40-160 Roelfien DRENT
geb. 4-8-1905 te Heiligerlee
dochter van: Menne DRENT
Hillechien BOER
( VII-18-87 )
  Zij trouwde op 18-2-1932 te Scheemda met:  
  Simon FRIKKEN
geb. 9-4-1903 te Reiderwolderpolder
zoon van: Tjakko FRIKKEN
Hindertje DRENTH


VIII-40-161 Mentje DRENT
geb. 26-2-1907 te Heiligerlee
dochter van: Menne DRENT
Hillechien BOER
( VII-18-87 )
  Zij trouwde op 22-3-1934 te Groningen met:  
  Willem HAVINGA
geb. 1-7-1907 te Groningen
zoon van: Gerrit HAVINGA
Trientje HOEKZEMA


VIII-40-162 Wichert DRENT
geb. 10-5-1909 te Heiligerlee
zoon van: Menne DRENT
Hillechien BOER
( VII-18-87 )
  Hij trouwde op 29-7-1937 te Winschoten met:  
  Harmke SCHREUDER
geb. ca 1915 te Borger
dochter van: Koert SCHROEDER
Frouke BAKKER


VIII-40-163 Sebo DRENT
geb. 21-3-1912 te Heiligerlee
ovl. 13-12-1995, 83 jaar oud
zoon van: Menne DRENT
Hillechien BOER
( VII-18-87 )

VIII-40-164 Assien DRENT
geb. 27-2-1916 te Heiligerlee
dochter van: Menne DRENT
Hillechien BOER
( VII-18-87 )
  Zij trouwde op 4-5-1939 te Scheemda met:  
  Johannes SMIT
geb. 9-7-1917 te Winschoten
zoon van: Jan SMIT
Grietje SMIT


VIII-41-165 Jakob DRENTH
geb. 4-9-1889 te Scheemda
zoon van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )
  Hij trouwde op 23-11-1911 te Scheemda met:  
  Geessien JAGER
geb. 17-5-1893 te Scheemda
ovl. 12-3-1951 te Scheemda, 57 jaar oud
dochter van: Haijo JAGER
Harmke ROTGERS

  Uit deze relatie  
  1. Harm DRENTH geb. 15-9-1912 te Scheemda ( IX-42-125 )
  2. Harmke DRENTH geb. 16-8-1915 te Scheemda (Napels) / ovl. 18-7-1989 te Heiligerlee ( IX-42-126 )
  3. NN DRENTH geb. 16-3-1927 te Scheemda / ovl. 16-3-1927 te Scheemda ( IX-42-127 )

VIII-41-166 Jurrendina DRENTH
geb. 30-1-1891 te Heiligerlee
ovl. 21-2-1893 te Heiligerlee, 2 jaar oud
dochter van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )

VIII-41-167 Pieter DRENTH
geb. 25-3-1893 te Heiligerlee
zoon van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )
  Hij trouwde op 26-10-1916 te Scheemda met:  
  Jantje van der LAAN
geb. 2-11-1895 te Scheemda (Napels)
dochter van: Daniel van der LAAN
Jantje BLOEM


VIII-41-168 Ettjo DRENTH
geb. 4-3-1895 te Heiligerlee
ovl. 14-4-1896 te Heiligerlee, 13 maand oud
zoon van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )

VIII-41-169 Ettjo DRENTH
geb. 28-9-1896 te Heiligerlee
ovl. 11-12-1982 te Zuidlaren, 86 jaar oud
zoon van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )
  Hij trouwde op 10-2-1921 te Scheemda met:  
  Frouke van DIJK
geb. 20-2-1898 te Scheemda
dochter van: Rijnko van DIJK
Hillechien de BOER


VIII-41-170 Jurrendina DRENTH
geb. 28-10-1898 te Heiligerlee
dochter van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )
  Zij trouwde op 19-4-1917 te Scheemda met:  
  Simon de VRIES
geb. 5-9-1896 te Westerlee
ovl. 24-2-1932 te Beerta, 35 jaar oud
zoon van: Simon Arjen de VRIES
Christina FLINK


VIII-41-171 Harmina DRENTH
geb. 3-6-1901 te Heiligerlee
dochter van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )
  Zij trouwde op 1-7-1926 te Scheemda met:  
  Stielf [Siebels] KLUN
geb. ca 1895 te Esens (Dld)
zoon van: Pieter [Hinrich] KLUN
Hilka Catharina PETERS


VIII-41-172 Antje DRENTH
geb. 28-11-1903 te Scheemda
dochter van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )
  Zij trouwde op 24-12-1924 te Scheemda met:  
  Hootto ENDEMA
geb. 20-11-1899 te Winschoten
zoon van: Stoffer Gerhardus ENDEMA
Massi MOLEMA


VIII-41-173 Wiegert DRENTH
geb. 9-5-1907 te Heiligerlee
ovl. 24-2-1989, 81 jaar oud
zoon van: Harm DRENTH
Grietje SCHUUR
( VII-19-90 )
  Hij trouwde op 2-7-1932 te Meeden met:  
  Annechien PRINS
geb. 7-12-1905 te Muntendam (GA-117)
dochter van: Kornelis PRINS
Martha Jantina PRINS


VIII-42-174 Jakob DRENTH
geb. 24-4-1892 te Heilingerlee
ovl. 30-8-1967 te Winschoten, 75 jaar oud
zoon van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Hij trouwde op 19-2-1920 te Scheemda met:  
  Annigje van VLIET
geb. ca 1898 te Gouda
dochter van: Kornelis van VLIET
Leentje den BESTEN


VIII-42-175 Elizabeth DRENTH
geb. 27-12-1893 te Heilingerlee
ovl. 11-11-1918 te Heilingerlee, 24 jaar oud
dochter van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Zij trouwde op 30-11-1916 te Scheemda met:  
  Geert Gerardus OUDEKERK
geb. 17-11-1883 te Midwolda
zoon van: Harm OUDEKERK
Annechien SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Geuko Harm OUDEKERK geb. 22-11-1917 te Heiligerlee / ovl. 17-11-1918 te Heiligerlee ( IX-43-128 )

VIII-42-176 Hendrik DRENTH
geb. 27-1-1896 te Heilingerlee
ovl. 6-10-1986, 90 jaar oud
zoon van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Hij trouwde op 28-9-1922 te Scheemda met:  
  Elizabeth LUTTJE
geb. 9-2-1900 te Westerlee
ovl. 21-4-1964 te Winschoten, 64 jaar oud
dochter van: Pieter LUTTJE
Geessien BROUWER


VIII-42-177 Ettjo DRENTH
geb. 22-9-1898 te Heilingerlee
zoon van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Hij trouwde op 24-2-1921 te Scheemda met:  
  Anje BOEREMA
geb. 8-7-1903 te Scheemda
dochter van: Aljo BOEREMA
Pieterke SNOEK


VIII-42-178 Derktje DRENTH
geb. 7-4-1901 te Heilingerlee
dochter van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Ettjen.
 
  Zij trouwde op 31-3-1921 te Scheemda met:  
  Emmo DUSSELJEE
geb. 28-1-1900 te Westerlee
zoon van: Fokko DUSSELJEE
Hillechien TIGGELAAR

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje DUSSELJEE geb. ca 1922 te Scheemda ( IX-44-129 )

VIII-42-179 Ettjen DRENTH
geb. 9-4-1901 te Heilingerlee
ovl. 13-11-1918 te Heilingerlee, 17 jaar oud
dochter van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Derktje.
 

VIII-42-180 Geuke DRENTH
geb. 7-4-1904 te Heilingerlee
ovl. 17-10-1907 te Heilingerlee, 3 jaar oud
zoon van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )

VIII-42-181 Abel DRENTH
geb. 1-5-1907 te Heilingerlee
ovl. 16-8-1989, 82 jaar oud
zoon van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Hij trouwde op 22-8-1929 te Scheemda met:  
  Hillechina Jantina GROEN
geb. 2-9-1910 te Winschoten
dochter van: Albert GROEN
Bouwina DOORNBOS


VIII-42-182 Aaltje DRENTH
geb. 21-3-1910 te Heilingerlee
ovl. 12-4-1994, 84 jaar oud
dochter van: Geuke DRENT
Aaltje HEMSENS
( VII-19-91 )
  Zij trouwde op 20-5-1936 te Scheemda met:  
  Geert Willem NIJENHUIS
geb. 3-6-1910 te Scheemda
ovl. 29-3-1943 te Nieuwe Pekela, 32 jaar oud
zoon van: Klaas Harmannus NIJENHUIS
Jantina van der TUUK


VIII-43-183 Jakob DRENTH
geb. 2-10-1913 te Winschoten
zoon van: Wiegert DRENTH
Derkje KIEWIET
( VII-19-93 )
  Hij trouwde met:  
  G. BRADER

VIII-44-184 Stientje JANSEN
geb. 18-9-1884 te Ganzedijk
dochter van: Geert Wiert JANSEN
Gepke DORENKAMP
( VII-20-94 )

VIII-44-185 Elsiena JANSEN
geb. 13-3-1886 te Beerta (Oudedijk)
ovl. 26-4-1950 te Den Helder, 64 jaar oud
dochter van: Geert Wiert JANSEN
Gepke DORENKAMP
( VII-20-94 )
  Zij trouwde op 20-5-1909 te Scheemda met:  
  Hendrik UFKES
geb. 29-4-1887 te Heiligerlee
zoon van: Christiaan UFKES
Mina MEENDERING

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Christiaan Edsko UFKES geb. 8-1-1910 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-3) ( IX-45-130 )
  2. Gepke UFKES geb. 3-6-1911 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-84) ( IX-45-131 )
  3. Geert Wiert UFKES geb. 21-4-1913 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-51) ( IX-45-132 )
  4. Mina Geertruida UFKES geb. 4-4-1919 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-36) / ovl. 22-4-1925 te Groningen (OA-453) ( IX-45-133 )

VIII-44-186 Eildert JANSEN
geb. 5-2-1889 te Beerta
zoon van: Geert Wiert JANSEN
Gepke DORENKAMP
( VII-20-94 )
  Hij trouwde op 14-5-1910 te Beerta met:  
  Elske ARENDS
geb. 29-6-1891 te Beerta
ovl. 19-11-1918 te Nieuw Beerta, 27 jaar oud
dochter van: Luppo ARENDS
Melcherdina KRUIZINGA

  Uit deze relatie  
  1. Gepke JANSEN geb. 12-10-1910 te Oudedijk ( IX-46-134 )
  2. Melcherdina Geertruida JANSEN geb. 6-9-1912 te Oudedijk / ovl. 20-11-1918 te Nieuw Beerta ( IX-46-135 )
  3. Geert Wiert JANSEN geb. 8-4-1914 te Nieuw Beerta ( IX-46-136 )
  4. Luppo JANSEN geb. 6-7-1915 te Nieuw Beerta ( IX-46-137 )
  5. Elske JANSEN geb. 3-8-1917 te Nieuw Beerta ( IX-46-138 )

VIII-44-187 Derkje JANSEN
geb. 19-2-1891 te Beerta
ovl. 11-8-1977 te Nieuw Beerta, 86 jaar oud
dochter van: Geert Wiert JANSEN
Gepke DORENKAMP
( VII-20-94 )
  Zij trouwde op 12-5-1917 te Beerta met:  
  Hendrik WAALKENS
geb. 9-1-1892 te Finsterwolde
ovl. 25-12-1966 te Winschoten, 74 jaar oud
zoon van: Thijs WAALKENS
Jantje KORTHUIS


VIII-44-188 Immechien JANSEN
geb. 20-8-1893 te Oudedijk
ovl. 23-2-1980 te Beerta, 86 jaar oud
dochter van: Geert Wiert JANSEN
Gepke DORENKAMP
( VII-20-94 )
  Zij trouwde op 3-3-1917 te Beerta met:  
  Gerhardus TAKENS
geb. 13-9-1891 te Ulsda
zoon van: Hindrik [Jans] TAKENS
Grietje [Jans] WALTERS


VIII-44-189 Harmina JANSEN
geb. 30-12-1898 te Nieuw Beerta
ovl. 10-2-1899 te Oudedijk, 6 weken oud
dochter van: Geert Wiert JANSEN
Gepke DORENKAMP
( VII-20-94 )

VIII-45-190 Stena JANSEN
geb. 20-10-1898 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 29-8-1986 te Byron, Ogle County (Illinois, U.S.A.), 87 jaar oud
dochter van: Jan JANSEN
Annie J. HENDRIKS
( VII-20-98 )
  Zij trouwde met:  
  Arnold Dee KNODLE
geb. 28-10-1900 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 13-9-1966 te Byron, Ogle County (Illinois, U.S.A.), 65 jaar oud
zoon van: Franklin Ira KNODLE
Martha Jane KENDEL

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1927.
 
  Uit deze relatie  
  1. Joyce KNODLE geb. ca 1930 te Illinois (U.S.A.) ( IX-47-139 )

VIII-45-191 Kate JANSEN
geb. 4-4-1900 te Seward, Winnebago County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 27-6-1986 te Freeport, Stephenson County (Illinois, U.S.A.), 86 jaar oud
dochter van: Jan JANSEN
Annie J. HENDRIKS
( VII-20-98 )
  Zij trouwde met:  
  Conrad H. BOOMGARDEN
geb. ca 1906
ovl. 29-3-1987 te Freeport, Stephenson County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Henry BOOMGARDEN
Tillie APPELDOORN

  Uit deze relatie  
  1. Kathryn Ann BOOMGARDEN geb. 30-12-1929 te Seward Township, Winnebago County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 9-6-2018 te Phoenix, Maricopa County (Arizona, U.S.A.) ( IX-48-140 )
  2. Florice BOOMGARDEN geb. ca 1933 te Illinois (U.S.A.) ( IX-48-141 )
  3. Shirley BOOMGARDEN geb. ca 1934 te Illinois (U.S.A.) ( IX-48-142 )

VIII-45-192 Edward JANSEN
geb. ca 1902 te Illinois (U.S.A.)
ovl. ca 1991
zoon van: Jan JANSEN
Annie J. HENDRIKS
( VII-20-98 )
  Hij trouwde met:  
  Tillie BOOMGARDEN
geb. 2-9-1896 te German Village, Stephenson County (Illinois, U.S.A.)
ovl. ca 1965
dochter van: Henry BOOMGARDEN
Tillie APPELDOORN


VIII-45-193 Viola R. JANSEN
geb. ca 1905 te Illinois (U.S.A.)
ovl. ca 1980
dochter van: Jan JANSEN
Annie J. HENDRIKS
( VII-20-98 )
  Zij trouwde met:  
  Harry JACOBS
geb. ca 1907
ovl. ca 1952
zoon van: Frederick JACOBS
Bauke GRAALMAN


VIII-45-194 Irvin J. JANSEN
geb. ca 1909 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 10-12-1955
zoon van: Jan JANSEN
Annie J. HENDRIKS
( VII-20-98 )
  Hij trouwde met:  
  Marion J. NIBBEN
geb. 5-9-1914 te Winnebago, Winnebago County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 31-5-1970 te Winnebago, Winnebago County (Illinois, U.S.A.), 55 jaar oud
dochter van: Bernard G. NIBBEN
Teenie HIERONIMUS

  Uit deze relatie  
  1. Linda Ann JANSEN geb. 16-2-1942 te Rockford, Winnebago County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 25-5-1942 te Winnebago Township, Winnebago County (Illinois, U.S.A.) ( IX-49-143 )
  2. Scott Bernard JANSEN geb. ca 1952 / ovl. ca 1952 ( IX-49-144 )

VIII-45-195 Helen JANSEN
geb. ca 1913 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Jan JANSEN
Annie J. HENDRIKS
( VII-20-98 )

VIII-46-196 Albert KOOLHOF
geb. 3-12-1893 te Ganzedijk
ovl. 1-12-1977 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )
  Hij trouwde op 6-12-1916 te Hamilton County (Iowa, U.S.A.) met:  
  Minnie OBER
geb. 5-5-1896 te Freedom Township, Hamilton County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 15-5-1982, 86 jaar oud
dochter van: Ole OBER
Annie NELSON

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1916
 
  Uit deze relatie  
  1. Alvina Fern KOOLHOF geb. 31-12-1917 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 23-8-2001 te Waterloo, Black Hawk County (Iowa, U.S.A.) ( IX-50-145 )
  2. Albert Harold KOOLHOF geb. 24-9-1919 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 26-4-2000 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) ( IX-50-146 )

VIII-46-197 Stientje (Christena) KOOLHOF
geb. 27-4-1896 te Ganzedijk
ovl. 18-7-1993 te Estherville, Emmet County (Iowa, U.S.A.), 97 jaar oud
dochter van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )
  Zij trouwde op 23-11-1915 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) met:  
  John DREW
geb. 20-11-1889 te Oxford, Johnson County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 1-1-1979 te Estherville, Emmet County (Iowa, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Charles DREW
  Uit deze relatie  
  1. Arlene DREW geb. 22-9-1916 te Oxford, Furnas County (Nebraska, U.S.A.) / ovl. 4-2-1935 te Waterloo, Black Hawk County (Iowa, U.S.A.) ( IX-51-147 )
  2. Marvel DREW geb. ca 1920 te Nebraska (U.S.A.) ( IX-51-148 )
  3. Karen DREW ( IX-51-149 )
  4. Carl DREW geb. 18-5-1920 te Woden, Hancock County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 17-5-2011 te Tulsa, Tulsa County (Oklahoma, U.S.A.) ( IX-51-150 )
  5. Harm DREW geb. ca 1923 te Iowa (U.S.A.) ( IX-51-151 )
  6. Maurice DREW geb. ca 1925 te Iowa (U.S.A.) ( IX-51-152 )
  7. John DREW geb. ca 1927 te Iowa (U.S.A.) ( IX-51-153 )

VIII-46-198 Jantje (Jennie) KOOLHOF
geb. 13-7-1897 te Ganzedijk
ovl. 31-12-1918 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.), 21 jaar oud
dochter van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )
  Zij trouwde met:  
  George Lifus GOLDSBERRY
geb. ca 1888
ovl. ca 1975
  Uit deze relatie  
  1. Harvey George GOLDSBERRY geb. 6-2-1916 / ovl. 26-8-1988 ( IX-52-154 )
  2. Everett Edgar GOLDSBERRY geb. 22-2-1917 / ovl. 8-5-2000 ( IX-52-155 )

VIII-46-199 Alida Engelina KOOLHOF
geb. 14-1-1900 te Ganzedijk
dochter van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )

VIII-46-200 Henry KOOLHOF
geb. 1-11-1903 te Independence Township, Hamilton County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 1986 te Mayview, Lafayette County (Missouri, U.S.A.)
zoon van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: ca september 1986.
 
  Hij trouwde (1) op 5-12-1923 met:  
  Ruby Mae RILEY
geb. ca 1905 te Iowa (U.S.A.)
ovl. ca 1928 te Waterloo, Black Hawk County (Iowa, U.S.A.)
dochter van: E.A. RILEY
Ellen ELLSWORTH

  Uit deze relatie  
  1. Russell Wayne KOOLHOF geb. 14-2-1927 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 10-7-2009 te Naples, Collier County (Florida , U.S.A.) ( IX-53-156 )
  2. Lyle Henry KOOLHOF geb. te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) ( IX-53-157 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Clarieta _
geb. ca 1901 te Iowa (U.S.A.)

VIII-46-201 Elsie KOOLHOF
geb. 19-6-1905 te Iowa (U.S.A.)
ovl. 15-3-1971 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.), 65 jaar oud
dochter van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )
  Zij trouwde op 14-6-1923 te Hamilton County (Iowa, U.S.A.) met:  
  Theodore E. AUKES
geb. 18-12-1900 te Grant, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 2-10-1976 te Mason City, Cerro Gordo County (Iowa, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Edward Benjamin AUKES
Lillie O. OLTMANS

  Uit deze relatie  
  1. Edwin Theodore AUKES geb. 1-1-1924 te Grant Township, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 1-9-1965 te Pittsburgh, Allegheny County (Pennsylvania, U.S.A.) ( IX-54-158 )
  2. Betty Alice AUKES geb. 2-12-1926 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 24-1-2018 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) ( IX-54-159 )
  3. Harvey Elston AUKES geb. 19-4-1930 te Grant, Winnebago County (Minnesota, U.S.A.) / ovl. 23-12-2006 te Woodland, Yolo County (California, U.S.A.) ( IX-54-161 )
  4. Robert AUKES geb. te Grant Township, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) ( IX-54-160 )
  5. Ramona Mae AUKES geb. te Grant, Winnebago County (Minnesota, U.S.A.) ( IX-54-162 )
  6. Kenneth Leroy AUKES geb. te Grant, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 2-4-1998 te Albert Lea, Freeborn County (Minnesota, U.S.A.) ( IX-54-163 )
  7. Rodger Dudne AUKES geb. 18-7-1938 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 23-6-1996 te Des Moines, Polk County (Iowa, U.S.A.) ( IX-54-164 )

VIII-46-202 Harmenia KOOLHOF
geb. ca 1907 te Iowa (U.S.A.)
dochter van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )

VIII-46-203 Minnie KOOLHOF
geb. ca 1908 te Iowa (U.S.A.)
dochter van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )

VIII-46-204 Raymond KOOLHOF
geb. ca 1912 te Iowa (U.S.A.)
ovl. ca 1958 te Wisconsin (U.S.A.)
zoon van: Harm KOOLHOF
Aaltje (Alice) JOHNSON

( VII-20-99 )

VIII-47-205 Freerk PALS
geb. 22-1-1886 te Groningen
ovl. 5-11-1918 te Groningen, 32 jaar oud
zoon van: Teije PALS
Trijntje RADERSMA
( VII-21-101 )
  Hij trouwde op 3-6-1915 te Groningen met:  
  Aaltje Alemtje HAM
geb. 6-9-1888 te Nieuwe Pekela
ovl. 29-12-1962 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Berend HAM
Geertje KEMPER


VIII-47-206 Tabe PALS
geb. 28-8-1889 te Groningen
ovl. 22-1-1965 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Teije PALS
Trijntje RADERSMA
( VII-21-101 )
  Hij trouwde op 2-5-1918 te Groningen met:  
  Geertje DRENTH
geb. 23-2-1889 te Groningen
ovl. 28-2-1969, 80 jaar oud
dochter van: Derk DRENTH
Aafke ROBERTS

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje Aafke PALS geb. 9-10-1919 te Groningen / ovl. 2-5-2007 te Harmelen ( IX-55-165 )

VIII-47-207 Berend PALS
geb. 27-10-1891 te Groningen
ovl. 23-11-1933 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Teije PALS
Trijntje RADERSMA
( VII-21-101 )
  Hij trouwde op 20-5-1920 te Groningen met:  
  Johanna Gezelina FURDA
geb. 3-8-1892 te Groningen
ovl. 2-11-1985, 93 jaar oud
dochter van: Frans FURDA
Harmanna ENGELHARD


VIII-47-208 Andries Gjalt PALS
geb. 20-5-1902 te Groningen
ovl. 23-5-1902 te Groningen, 3 dagen oud
zoon van: Teije PALS
Trijntje RADERSMA
( VII-21-101 )

VIII-48-209 Ellechien Jantje PALS
geb. 4-6-1895 te Amsterdam
ovl. 21-1-1975 te Wassenaar, 79 jaar oud
dochter van: Berend PALS
Jantina MEEDENDORP
( VII-21-104 )
  Zij trouwde op 27-7-1928 te Den Haag met:  
  Willem MOSTERT
geb. 24-1-1902 te Scheveningen
ovl. 12-11-1986 te Den Haag, 84 jaar oud
zoon van: Pieter MOSTERT
Maria HAARING


VIII-49-210 Harm ARENDS
geb. 11-7-1888 te Nieuwe Schans
ovl. 21-6-1904 te Bellingwolde, 15 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Bena KRUIZINGA
( VII-22-105 )

VIII-49-211 Tonnis ARENDS
geb. 5-10-1891 te Nieuwe Schans
ovl. 19-12-1960 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Bena KRUIZINGA
( VII-22-105 )
  Hij trouwde met:  
  Trijntje DEINUM

VIII-49-212 Trijntje ARENDS
geb. 28-11-1893 te Nieuwe Schans
ovl. 8-7-1915 te Oudedijk, 21 jaar oud
dochter van: Arend ARENDS
Bena KRUIZINGA
( VII-22-105 )

VIII-50-213 Luppo BRUINS
geb. 16-4-1889 te Beerta
ovl. 16-10-1889 te Beerta, 6 maand oud
zoon van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )

VIII-50-214 Luppo BRUINS
geb. 24-5-1890 te Beerta
zoon van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )
  Hij trouwde op 20-8-1910 te Beerta met:  
  Anna VELD
geb. 7-9-1892 te Midwolda (Oostwold)
dochter van: Derk VELD
Elsien WOLTJER

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje BRUINS geb. 29-10-1910 te Oudedijk ( IX-56-166 )
  2. Elsien BRUINS geb. 20-6-1912 te Oudedijk ( IX-56-167 )
  3. Trijntje BRUINS geb. 6-11-1913 te Oudedijk ( IX-56-168 )
  4. Derk Menso BRUINS geb. 26-2-1915 te Oudedijk ( IX-56-169 )
  5. Menso BRUINS geb. 25-5-1918 te Oudedijk ( IX-56-170 )
  6. Cornelia BRUINS geb. ca 1923 te Beerta ( IX-56-171 )

VIII-50-215 Trijntje BRUINS
geb. 9-11-1891 te Beerta
ovl. 4-9-1966 te Nieuw Beerta, 74 jaar oud
dochter van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Menso BRUINS geb. 4-5-1914 te Beerta (Drieborg) (GA-42) / ovl. 12-9-1914 te Beerta (Oudedijk) (OA-35) ( IX-57-172 )
  Zij trouwde op 27-5-1916 te Beerta met:  
  Geert TOPELEN
geb. 5-10-1894 te Beerta
ovl. 3-8-1942 te Buchenwald (Dld), 47 jaar oud
zoon van: Hendrik TOPELEN
Antke KLAASSENS


VIII-50-216 Albert Luppo BRUINS
geb. 11-12-1892 te Beerta
zoon van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )
  Hij trouwde op 7-9-1918 te Beerta met:  
  Anje BULTEN
geb. 10-11-1896 te Ganzedijk
dochter van: Gerrit BULTEN
Cornelia PALS

  Uit deze relatie  
  1. Menso BRUINS geb. 1921 te Oudedijk / ovl. 4-10-1921 te Oudedijk ( IX-58-173 )

VIII-50-217 Harm BRUINS
geb. 25-6-1894 te Nieuw Beerta
ovl. 8-9-1935 te Nieuw Beerta, 41 jaar oud
zoon van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )
  Hij trouwde op 20-5-1916 te Beerta met:  
  Wilmina Elziena BULTEN
geb. 28-10-1893 te Reiderwolderpolder
ovl. 31-7-1978 te Nieuw Beerta, 84 jaar oud
dochter van: Gerrit BULTEN
Cornelia PALS

  Uit deze relatie  
  1. Menzo BRUINS geb. 26-8-1916 te Nieuw Beerta ( IX-59-174 )
  2. Cornelia BRUINS geb. 12-11-1918 te Nieuw Beerta ( IX-59-175 )

VIII-50-218 Berend BRUINS
geb. 26-7-1895 te Oudedijk
zoon van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )
  Hij trouwde op 13-12-1919 te Nieuwe Schans met:  
  Aaltje Jantina de JONG
geb. 14-10-1897 te Martenshoek
dochter van: Hendrik de JONG
Auke HOFMAN


VIII-50-219 Tantje BRUINS
geb. 8-4-1897 te Oudedijk
ovl. 10-11-1919 te Groningen, 22 jaar oud
dochter van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )
  Zij trouwde op 10-5-1919 te Beerta met:  
  Aalderk [Klaas] STUBBE
geb. 17-3-1896 te Finsterwolde
zoon van: Klaas [Aalderk] STUBBE
Elizabeth KONING

  Uit deze relatie  
  1. Klaas STUBBE geb. 1921 te Beerta (Oudedijk) / ovl. 4-10-1921 te Beerta (Oudedijk) ( IX-60-176 )

VIII-50-220 Arend BRUINS
geb. 18-7-1898 te Oudedijk
ovl. 10-2-1899 te Oudedijk, 6 maand oud
zoon van: Menso BRUINS
Aaltje ARENDS

( VII-22-106 )

VIII-51-221 Reinder HULZEBOS
geb. 7-9-1892 te Beerta
ovl. 15-5-1965 te Nieuwe Schans, 72 jaar oud
zoon van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-222 Harm HULZEBOS
geb. 16-3-1894 te Oudedijk
ovl. 17-1-1917 te Stadspolder, 22 jaar oud
zoon van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-223 Elizabeth HULZEBOS
geb. 29-1-1896 te Oudedijk
dochter van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-224 Arend HULZEBOS
geb. 22-7-1897 te Oudedijk
ovl. 20-8-1985 te Zwolle, 88 jaar oud
zoon van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-225 Trientje HULZEBOS
geb. 16-3-1899 te Oudedijk
dochter van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-226 Gerhard HULZEBOS
geb. 13-9-1900 te Oudedijk
ovl. 1985 te Culemborg
zoon van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: mei 1985.
 

VIII-51-227 Aaltje HULZEBOS
geb. 24-9-1902 te Oudedijk
ovl. 5-8-1904 te Stadspolder, 22 maand oud
dochter van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-228 Hendrik HULZEBOS
geb. 29-3-1904 te Oudedijk
ovl. 6-2-1982, 77 jaar oud
zoon van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-229 NN HULZEBOS
geb. 30-10-1905 te Nieuw Beerta
ovl. 30-10-1905 te Nieuw Beerta, 0 dagen oud
zoon van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-51-230 Aaltje HULZEBOS
geb. 9-10-1907 te Stadspolder
dochter van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-231 Berend HULZEBOS
geb. 16-1-1909 te Stadspolder
zoon van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-51-232 Jantje Maria HULZEBOS
geb. 8-6-1911 te Stadspolder
ovl. 19-4-1988, 76 jaar oud
dochter van: Hindrik HULZEBOS
Anna ARENDS

( VII-22-110 )

VIII-52-233 Karolina Magretha KWANT
geb. 20-9-1915
dochter van: Berend KWANT
Eije GRADE
( VII-24-116 )

VIII-52-234 Hindrika KWANT
geb. 29-10-1918 te Finsterwolde
ovl. 27-10-2001, 82 jaar oud
dochter van: Berend KWANT
Eije GRADE
( VII-24-116 )

VIII-53-235 Anna KWANT
geb. 1880 te Bellingwolde
dochter van: Jacob KWANT
Wubbechien KUIPERS
( VII-26-120 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1901).
 
  Zij trouwde op 26-10-1901 te Bellingwolde (HA-33) met:  
  Jan ENGELKES
geb. 1878 te Bellingwolde
zoon van: Arend ENGELKES
Jantje KOLK

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1901).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 23 jaar, bruid ca 21 jaar.
 

VIII-53-236 Arend KWANT
geb. 1882 te Bellingwolde
ovl. 24-4-1927 te Bellingwolde
zoon van: Jacob KWANT
Wubbechien KUIPERS
( VII-26-120 )
  Hij trouwde op 16-5-1914 te Bellingwolde met:  
  Fenna HEMMES
geb. 1886 te Bellingwolde
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 31 jaar, bruid ca 27 jaar.
 

VIII-53-237 Tammo KWANT
geb. 1885 te Bellingwolde
zoon van: Jacob KWANT
Wubbechien KUIPERS
( VII-26-120 )
  Hij trouwde op 15-11-1913 te Bellingwolde met:  
  Aaltje STOKEBROK
geb. 1882 te Bellingwolde
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 28 jaar, bruid ca 31 jaar.
 

VIII-53-238 Jurrina KWANT
geb. 1891 te Bellingwolde
dochter van: Jacob KWANT
Wubbechien KUIPERS
( VII-26-120 )
  Zij trouwde op 11-5-1912 te Bellingwolde met:  
  Jan KRUIZE
geb. 1889 te Bellingwolde
  Bij het huwelijk
Bruidegom ca 22 jaar, bruid ca 20 jaar.
 

VIII-54-239 Jurriens KWANT
geb. 1892 te Wedde
dochter van: Hendrik KWANT
Geessien DIKKENS
( VII-26-121 )
  Zij trouwde op 12-4-1916 te Wedde met:  
  Jan ROUPPÉ
geb. 1884 te Wedde

VIII-54-240 Harm KWANT
geb. 1893 te Wedde
zoon van: Hendrik KWANT
Geessien DIKKENS
( VII-26-121 )
  Hij trouwde op 2-8-1917 te Apeldoorn met:  
  Teuntje BAAK
geb. ca 1895 te Apeldoorn

VIII-54-241 Maria Frederika KWANT
geb. 1896 te Wedde
dochter van: Hendrik KWANT
Geessien DIKKENS
( VII-26-121 )
  Zij trouwde op 22-7-1914 te Wedde met:  
  Jacob BOORSMA
geb. 1884 te Gaasterland

VIII-54-242 Hilje KWANT
geb. 1898 te Wedde
dochter van: Hendrik KWANT
Geessien DIKKENS
( VII-26-121 )
  Zij trouwde op 29-8-1917 te Wedde met:  
  Jan BOS
geb. 1892 te Wedde

VIII-55-243 Geert KWANT
geb. 15-4-1893 te Wedde (Blijham)
zoon van: Wijcher KWANT
Geessien BAKKER
( VII-26-124 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: notarisklerk.
 
  Hij trouwde op 31-3-1921 te Wedde met:  
  Fenna ten BROEKE
geb. 22-10-1896 te Sleen
ovl. 8-2-1970 te Wedde, 73 jaar oud
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessiena KWANT geb. te Wedde ( IX-61-177 )
  2. Henderika KWANT geb. te Wedde ( IX-61-178 )

VIII-55-244 Arend KWANT
geb. 5-10-1899 te Wedde
zoon van: Wijcher KWANT
Geessien BAKKER
( VII-26-124 )

VIII-55-245 Jacob KWANT
geb. 10-9-1902 te Wedde
ovl. 19-12-1930 te Wedde, 28 jaar oud
zoon van: Wijcher KWANT
Geessien BAKKER
( VII-26-124 )

VIII-55-246 Grietje KWANT
geb. 3-11-1903 te Wedde
dochter van: Wijcher KWANT
Geessien BAKKER
( VII-26-124 )
  Zij trouwde met:  
  Gezinus BONESCHANSKER
geb. 12-12-1901 te Midwolda (Oostwold)

VIII-56-247 Janna KWANT
geb. 1896 te Scheemda
dochter van: Jacob KWANT
Klaasje HORREL
( VII-27-127 )
  Zij trouwde op 29-7-1915 te Sappemeer (HA-23) met:  
  Harm KANNEGIETER
geb. 1894 te Slochteren (Scharmer)
zoon van: Meindert KANNEGIETER
Grietje VELDHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1915).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voerman; beroep vader bruid: smidsknecht; bruidegom 21 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacoba KANNEGIETER ( IX-62-179 )

VIII-56-248 Maria KWANT
geb. 1901 te Winschoten
ovl. 5-6-1902 te Winschoten
dochter van: Jacob KWANT
Klaasje HORREL
( VII-27-127 )

VIII-56-249 Martha KWANT
geb. 1915 te Sappemeer
ovl. 26-2-1915 te Groningen
dochter van: Jacob KWANT
Klaasje HORREL
( VII-27-127 )

VIII-57-250 Janna DOORNKAMP
geb. 25-3-1904 te Bellingwolde
dochter van: Klaas DOORNKAMP
Maria KWANT

( VII-27-129 )
  Zij trouwde op 3-4-1937 te Bellingwolde met:  
  Lourens TAKENS
geb. 21-10-1902 te Beerta
zoon van: Berend TAKENS
Harmke BOLHUIS

fam. 127: ( VII-5-35 )

VIII-58-251 Thomas KWANT
geb. 2-11-1906 te Wedde (Blijham)
zoon van: Stoffer Otto KWANT
Grietje BROEKEMA
( VII-27-130 )
  Hij trouwde op 7-5-1932 te Vlagtwedde met:  
  Zwaantje SMITS

VIII-58-252 NN KWANT
geb. 9-11-1910 te Wedde (Morige)
ovl. 9-11-1910 te Wedde (Morige), 0 dagen oud
dochter van: Stoffer Otto KWANT
Grietje BROEKEMA
( VII-27-130 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-58-253 Wijchert KWANT
geb. 14-1-1913 te Wedde (Morige)
zoon van: Stoffer Otto KWANT
Grietje BROEKEMA
( VII-27-130 )
  Hij trouwde op 22-5-1940 te Wedde met:  
  Ettje OPHEIKENS

VIII-59-254 Hendrik KWANT
geb. 17-5-1898 te Winschoten
zoon van: Egbert KWANT
Jantje NANNINGA
( VII-28-135 )

VIII-60-255 Aldert WERKMAN
geb. 19-3-1901 te Oude Pekela
ovl. 20-4-1901 te Oude Pekela, 32 dagen oud
zoon van: Harm Berend WERKMAN
Wemelina BOUWMAN
( VII-29-136 )

VIII-60-256 Harmina Alderdina WERKMAN
geb. 9-8-1904 te Oude Pekela
ovl. 3-9-1904 te Oude Pekela, 25 dagen oud
dochter van: Harm Berend WERKMAN
Wemelina BOUWMAN
( VII-29-136 )

VIII-61-257 Harmke WERKMAN
geb. 1-7-1893 te Muntendam
ovl. 1-1-1975, 81 jaar oud
dochter van: Tiemen WERKMAN
Antina PRINS
( VII-29-138 )
  Zij trouwde op 8-5-1920 te Hoogezand met:  
  Evert SCHNUCK
geb. 30-1-1891 te Westerbroek
ovl. 7-7-1977 te Haren, 86 jaar oud
zoon van: Hindrik SCHNUCK
Derkje KUIPER

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 3 dochters.
 

VIII-61-258 Koeno WERKMAN
geb. 6-11-1895 te Muntendam
zoon van: Tiemen WERKMAN
Antina PRINS
( VII-29-138 )

VIII-61-259 Johanna WERKMAN
geb. 5-12-1897 te Muntendam
ovl. 28-2-1914 te Groningen, 16 jaar oud
dochter van: Tiemen WERKMAN
Antina PRINS
( VII-29-138 )

VIII-61-260 Aldert WERKMAN
geb. 2-7-1900 te Muntendam
ovl. 25-7-1900 te Muntendam (Loeg), 23 dagen oud
zoon van: Tiemen WERKMAN
Antina PRINS
( VII-29-138 )

VIII-61-261 Antje WERKMAN
geb. 26-9-1901 te Muntendam
dochter van: Tiemen WERKMAN
Antina PRINS
( VII-29-138 )

VIII-61-262 Aldertdina WERKMAN
geb. 30-5-1904 te Muntendam
dochter van: Tiemen WERKMAN
Antina PRINS
( VII-29-138 )

VIII-61-263 Tiemina Klasina WERKMAN
geb. 1-6-1906 te Muntendam
dochter van: Tiemen WERKMAN
Antina PRINS
( VII-29-138 )

VIII-62-264 Harmina WERKMAN
geb. 23-3-1904 te Muntendam
ovl. 30-3-1996, 92 jaar oud
dochter van: Jan WERKMAN
Wilhelmina OORBURG
( VII-29-139 )
  Zij trouwde op 17-7-1930 te Muntendam met:  
  Arent JONKER
geb. 10-7-1902 te Roodeschool
ovl. 10-10-1965, 63 jaar oud
zoon van: Berend JONKER
Christina PASTOOR

  Uit deze relatie  
  1. Berend [Arends] JONKER geb. 2-7-1931 te De Krim / ovl. 15-4-1995 ( IX-63-180 )
  2. Wilhelmina Jannie JONKER geb. te De Krim ( IX-63-181 )
  3. Christina JONKER geb. te De Krim ( IX-63-182 )
  4. Jan Aldert JONKER geb. te De Krim ( IX-63-183 )
  5. Cornelis Jurrien JONKER geb. te De Krim ( IX-63-184 )
  6. Jeanette Harmina (Netty) JONKER geb. 15-11-1944 te De Krim / ovl. te Ommen ( IX-63-185 )
  7. Tineke Margriet JONKER geb. te De Krim ( IX-63-186 )

VIII-62-265 Jantina WERKMAN
geb. 15-9-1910 te Muntendam
dochter van: Jan WERKMAN
Wilhelmina OORBURG
( VII-29-139 )

VIII-62-266 Aldert Harm Berend WERKMAN
geb. 20-8-1914 te Muntendam
ovl. 2-5-1980, 65 jaar oud
zoon van: Jan WERKMAN
Wilhelmina OORBURG
( VII-29-139 )

VIII-63-267 Hendrik HOLLE
geb. 23-3-1896 te Muntendam
ovl. 4-12-1911 te Muntendam, 15 jaar oud
zoon van: Harm HOLLE
Tjaaktje WERKMAN

( VII-29-140 )

VIII-63-268 Aldert HOLLE
geb. 30-10-1897 te Muntendam
zoon van: Harm HOLLE
Tjaaktje WERKMAN

( VII-29-140 )
  Hij trouwde op 29-4-1929 te Muntendam met:  
  Geertruida SMIT
geb. 19-3-1905 te Veendam
dochter van: Frans SMIT
Grietje PRUMMEL


VIII-63-269 Harm Jan HOLLE
geb. 6-9-1901 te Muntendam
zoon van: Harm HOLLE
Tjaaktje WERKMAN

( VII-29-140 )
  Hij trouwde op 15-3-1928 te Groningen met:  
  Aaltje de JONG
geb. 17-2-1902 te Emmen
dochter van: Jannes de JONG
Berendina DANKER


VIII-63-270 Harmannus Johan HOLLE
geb. 21-11-1907 te Muntendam
zoon van: Harm HOLLE
Tjaaktje WERKMAN

( VII-29-140 )
  Hij trouwde op 3-6-1938 te Slochteren met:  
  Trijntje Lammerdina HARTMAN
geb. 2-7-1913 te Veendam (Nieuwelaan)
dochter van: Arend HARTMAN
Geertje BRINK


VIII-63-271 Henderika HOLLE
geb. 23-2-1915 te Muntendam
ovl. 5-1-1966, 50 jaar oud
dochter van: Harm HOLLE
Tjaaktje WERKMAN

( VII-29-140 )
  Zij trouwde op 27-5-1936 te Wildervank met:  
  Roelf DRENT
geb. 18-7-1910 te Nieuwe Pekela
zoon van: Berend DRENT
Saartje UITVLUGT


VIII-64-272 Mentko MENNEN
geb. 21-3-1894 te Oude Pekela
ovl. 13-5-1894 te Oude Pekela, 7 weken oud
zoon van: Derk MENNEN
Fennechien KORVEMAKER

( VII-30-143 )

VIII-64-273 Mentko MENNEN
geb. 19-9-1895 te Oude Pekela
ovl. 19-12-1978 te Groningen, 83 jaar oud
zoon van: Derk MENNEN
Fennechien KORVEMAKER

( VII-30-143 )
  Hij trouwde op 30-5-1922 te Sappemeer met:  
  Froukje SCHUT
geb. 16-9-1897 te Kleinemeer
ovl. 20-12-1973 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Frederik SCHUT
Klaasje BANDSMA


VIII-64-274 Remko MENNEN
geb. 23-12-1896 te Oude Pekela
zoon van: Derk MENNEN
Fennechien KORVEMAKER

( VII-30-143 )

VIII-64-275 Jacobus MENNEN
geb. 24-12-1899 te Oude Pekela
zoon van: Derk MENNEN
Fennechien KORVEMAKER

( VII-30-143 )

VIII-64-276 Koert MENNEN
geb. 4-5-1902 te Oude Pekela
zoon van: Derk MENNEN
Fennechien KORVEMAKER

( VII-30-143 )
  Hij trouwde op 12-6-1928 te Nieuwe Pekela met:  
  Pieterdina SULMAN
geb. 7-7-1906 te Oude Pekela
dochter van: Johannes Koenraad SULMAN
Harmke van der HEIDE


VIII-64-277 Michiel MENNEN
geb. 11-9-1906 te Oude Pekela
zoon van: Derk MENNEN
Fennechien KORVEMAKER

( VII-30-143 )

VIII-65-278 Remko KORVEMAKER
geb. 3-2-1899 te Oude Pekela
ovl. 3-3-1936 te Wedde, 37 jaar oud
zoon van: Tiemen KORVEMAKER
Geerdina BOSSINGA
( VII-30-147 )
  Hij trouwde op 11-2-1922 te Wedde met:  
  Antje KIEL
geb. 5-8-1900 te Wedde
ovl. 21-3-1934 te Wedde, 33 jaar oud
dochter van: Harm KIEL
Haika JOOSTEN

  Uit deze relatie  
  1. Tiemen KORVEMAKER geb. 24-6-1923 te Wedde / ovl. 10-1-1999 te Veenwouden ( IX-64-187 )
  2. Heika KORVEMAKER geb. 18-10-1926 te Wedde ( IX-64-188 )

VIII-65-279 Trijntje KORVEMAKER
geb. 30-12-1900 te Oude Pekela
dochter van: Tiemen KORVEMAKER
Geerdina BOSSINGA
( VII-30-147 )
  Zij trouwde op 23-7-1921 te Oude Pekela met:  
  Wubbo WALTERS
geb. 10-7-1896 te Oude Pekela
zoon van: Derk WALTERS
Tallechien ten HAM

  Uit deze relatie  
  1. Derk WALTERS ( IX-65-189 )
  2. Geerdina WALTERS ( IX-65-190 )
  3. Tiemen WALTERS geb. 1-10-1928 / ovl. 19-3-1951 te Groningen ( IX-65-191 )
  4. Tallechien WALTERS ( IX-65-192 )
  5. Trijntje WALTERS ( IX-65-193 )

VIII-65-280 Jantje KORVEMAKER
geb. 30-1-1904 te Oude Pekela
ovl. 20-4-2002 te Winschoten, 98 jaar oud
dochter van: Tiemen KORVEMAKER
Geerdina BOSSINGA
( VII-30-147 )
  Zij trouwde op 18-2-1922 te Oude Pekela met:  
  Hendrik MEIJERING
geb. 9-3-1900 te Beerta
ovl. 24-4-1987 te Winschoten, 87 jaar oud
zoon van: Berend MEIJERING
Jantje OLDENBURGER

  Uit deze relatie  
  1. Geerdina MEIJERING geb. te Oude Pekela ( IX-66-194 )
  2. Berend MEIJERING geb. te Wedde ( IX-66-195 )

VIII-65-281 NN KORVEMAKER
geb. 28-6-1908 te Groningen
ovl. 28-6-1908 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Tiemen KORVEMAKER
Geerdina BOSSINGA
( VII-30-147 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-65-282 NN KORVEMAKER
geb. 14-11-1912 te Groningen
ovl. 14-11-1912 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Tiemen KORVEMAKER
Geerdina BOSSINGA
( VII-30-147 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

  Generatie IX  
IX-1-1 Jan SLAGTER
geb. te Westerlee
zoon van: Jacob SLAGTER
Grietje BAKKER
( VIII-2-2 )
  Hij trouwde te Nieuwe Pekela met:  
  Klaassiena Anja OOSTINDJER
geb. te Nieuwe Pekela
dochter van: Otto OOSTINDJER
Gezina Jantina RAAD

  Uit deze relatie  
  1. Jacob Jan SLAGTER geb. te Westerlee ( X-1-1 )

IX-2-2 Jan Gerhardus SLAGTER
geb. ca 1933 te Scheemda
ovl. 31-5-1942 te Groningen
zoon van: Hindrik SLAGTER
Willemina Aaltina STEVENS
( VIII-2-3 )

IX-2-3 Jan Gerhardus SLAGTER
geb. 21-9-1945 te Westerlee
ovl. 16-11-1993 te Westerlee, 48 jaar oud
zoon van: Hindrik SLAGTER
Willemina Aaltina STEVENS
( VIII-2-3 )
  Hij trouwde op 14-7-1972 te Heerenveen met:  
  Durkje BROUWER
geb. te Rottum
dochter van: Lomme BROUWER
Geertje van der WAL


IX-3-4 Kornelis Geert SCHIPPER
zoon van: Kornelis SCHIPPER
Grietje SLAGTER

( VIII-2-9 )
  Hij trouwde met:  
  Geertje GREVEN
  Uit deze relatie  
  1. Lammerdina Margrietha SCHIPPER ( X-2-2 )
  2. Grietje Lammerdina SCHIPPER ( X-2-3 )

IX-4-5 Derktje Grietje STAAL
dochter van: Jan STAAL
Anje WALMA

( VIII-4-16 )

IX-4-6 Grietje Derktje STAAL
dochter van: Jan STAAL
Anje WALMA

( VIII-4-16 )

IX-4-7 Marten STAAL
zoon van: Jan STAAL
Anje WALMA

( VIII-4-16 )

IX-4-8 Kasper STAAL
zoon van: Jan STAAL
Anje WALMA

( VIII-4-16 )

IX-4-9 Siebe STAAL
geb. 30-3-1941
ovl. 10-12-1971, 30 jaar oud
zoon van: Jan STAAL
Anje WALMA

( VIII-4-16 )

IX-5-10 Jantje WALMA
geb. te Siddeburen
dochter van: Harm WALMA
Geerdina SCHOLTENS
( VIII-6-21 )
  Zij trouwde te Slochteren met:  
  Jan [Silvert] de BOER
geb. te Delfzijl
zoon van: Dirk de BOER
Anje DALLINGA

  Uit deze relatie  
  1. Geerdina de BOER geb. te Siddeburen ( X-3-4 )
  2. Dirk de BOER geb. te Veendam ( X-3-5 )
  3. Harm de BOER geb. te Veendam ( X-3-6 )

IX-6-11 Roelf van der SCHUUR
geb. ca 1925
ovl. 27-12-2007 te Midwolda
zoon van: Jan van der SCHUUR
Stientje DODDEMA
( VIII-9-25 )
  Hij trouwde met:  
  M.E. KROEZE
  Uit deze relatie  
  1. Trieneke van der SCHUUR ( X-4-7 )
  2. Jan van der SCHUUR ( X-4-8 )

IX-7-12 Berend Pieter WINTER
geb. 29-5-1938 te Slochteren
ovl. 1-8-1938 te Groningen, 9 weken oud
zoon van: Jan WINTER
Harmina Abelina van der SCHUUR

( VIII-9-26 )

IX-8-13 Roelf van der SCHUUR
geb. 12-7-1927
ovl. 29-10-2008 te Wagenborgen, 81 jaar oud
zoon van: Hendrik van der SCHUUR
Henderika KUPER
( VIII-9-27 )

IX-8-14 Jan Hendrik van der SCHUUR
geb. 19-3-1933 te Siddeburen
ovl. 23-3-1935 te Siddeburen, 2 jaar oud
zoon van: Hendrik van der SCHUUR
Henderika KUPER
( VIII-9-27 )

IX-8-15 Wea van der SCHUUR
geb. 27-7-1937
ovl. 10-4-1992, 54 jaar oud
dochter van: Hendrik van der SCHUUR
Henderika KUPER
( VIII-9-27 )
  Zij trouwde met:  
  NN WESTERHUIS

IX-9-16 Elizabeth Hendrika BOS
geb. 27-6-1825 te Den Haag
ovl. 6-12-1957 te Groningen, 132 jaar oud
dochter van: Klaas BOS
Geertje MEIJER
( VIII-10-28 )
  Zij trouwde met:  
  Hero Jan DIJKEMA

IX-10-17 Willem van der SCHUUR
geb. 23-6-1960
ovl. 29-1-1964, 3 jaar oud
zoon van: Johannes van der SCHUUR
B. de JONGE
( VIII-12-39 )

IX-11-18 Jurrien Tammo HUISMAN
geb. te Veendam
zoon van: Ties Jurrien HUISMAN
Jantina GANKEMA
( VIII-19-69 )
  Hij trouwde te Veendam met:  
  Grita HAZELHOFF
geb. te Veendam
dochter van: Jan HAZELHOFF
Berendiena Jacobina HAMMINGA

  Uit deze relatie  
  1. Ties Jan HUISMAN geb. te Muntendam ( X-5-9 )
  2. Jan HUISMAN geb. te Muntendam ( X-5-10 )

IX-11-19 M.H. HUISMAN
dochter van: Ties Jurrien HUISMAN
Jantina GANKEMA
( VIII-19-69 )
  Zij trouwde met:  
  P. JAGER
  Uit deze relatie  
  1. Martin JAGER ( X-6-11 )
  2. Marcel JAGER ( X-6-12 )

IX-11-20 H. HUISMAN
dochter van: Ties Jurrien HUISMAN
Jantina GANKEMA
( VIII-19-69 )
  Zij trouwde met:  
  J. BROCK

IX-12-21 Siementje KIEL
geb. 14-2-1933
ovl. 14-6-1934 te Woldendorp, 16 maand oud
dochter van: Heino KIEL
Jeltje Geertruida HUISMAN

( VIII-21-72 )

IX-13-22 Katharine SMILDE
geb. ca 1930
dochter van: Jan SMILDE
Anna EVENHUIS

( VIII-23-75 )
  Zij trouwde op 8-8-1954 met:  
  Richard Peter KOOY
geb. te Illinois (U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Annette Marie KOOY geb. ca 1953 ( X-7-13 )
  2. Peter KOOY ( X-7-14 )
  3. John Richard KOOY ( X-7-15 )
  4. Gwendolyn KOOY ( X-7-16 )
  5. Mary KOOY ( X-7-17 )

IX-13-23 Edward SMILDE
geb. ca 1937
zoon van: Jan SMILDE
Anna EVENHUIS

( VIII-23-75 )

IX-14-24 Marjorie Ruth EVENHOUSE
geb. 28-2-1924 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 19-2-1967 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.), 42 jaar oud
dochter van: Jan (John H.) EVENHUIS
Mattie EUWEMA
( VIII-23-76 )
  Zij trouwde op 11-7-1947 met:  
  Theodore Joseph AGEMA
geb. 8-2-1922 te Falmouth, Missaukee County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Joseph AGEMA
Jennie DOORNBOS

  Uit deze relatie  
  1. James Alan AGEMA ( X-8-18 )
  2. Thomas John AGEMA geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-8-19 )
  3. John Steven AGEMA geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-8-20 )
  4. Nancy Jean AGEMA geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-8-21 )
  5. Susan Eileen AGEMA geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-8-22 )

IX-14-25 Robert John EVENHOUSE
geb. 27-7-1927 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 31-5-2011 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Jan (John H.) EVENHUIS
Mattie EUWEMA
( VIII-23-76 )
  Hij trouwde op 15-10-1954 met:  
  Neva van der ZEE
  Uit deze relatie  
  1. Robert John EVENHOUSE ( X-9-23 )
  2. Mark A. EVENHOUSE ( X-9-24 )
  3. Keith EVENHOUSE ( X-9-25 )
  4. Richard EVENHOUSE ( X-9-26 )

IX-14-26 Henry Gerald EVENHOUSE
geb. te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Jan (John H.) EVENHUIS
Mattie EUWEMA
( VIII-23-76 )
  Hij trouwde te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Janet Mae HUIZENGA
dochter van: Tamme H. HUIZENGA
Jantje STERENBERG

  Uit deze relatie  
  1. Judy A. EVENHOUSE ( X-10-27 )
  2. Jeanne EVENHOUSE ( X-10-29 )
  3. Joni EVENHOUSE ( X-10-28 )
  4. Joyce E. EVENHOUSE ( X-10-30 )
  5. Jay EVENHOUSE ( X-10-31 )

IX-14-27 Bernard Lloyd EVENHOUSE
zoon van: Jan (John H.) EVENHUIS
Mattie EUWEMA
( VIII-23-76 )
  Hij trouwde te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Janice PASTOOR
  Uit deze relatie  
  1. Steven J. EVENHOUSE ( X-11-32 )
  2. NN EVENHOUSE geb. 1955 / ovl. 1955 ( X-11-33 )
  3. Paul EVENHOUSE ( X-11-34 )
  4. John EVENHOUSE ( X-11-35 )
  5. Sally EVENHOUSE geb. 21-10-1962 / ovl. 3-7-1990 te Stickney, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-11-36 )
  6. Scott William EVENHOUSE geb. 22-7-1973 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 13-8-2005 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) ( X-11-37 )

IX-15-28 Margaret EVENHOUSE
geb. 21-11-1922 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 18-2-2012 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
dochter van: Gerhard EVENHUIS
Tillie van BYSSUM
( VIII-23-77 )
fam. 85: ( IX-8-42 )
  Zij trouwde op 20-3-1946 te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Edward LANENGA
geb. 4-8-1921 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 23-10-1988 te Park Township, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Gary LANENGA geb. ca 1951 ( X-12-39 )
  2. Joyce LANENGA geb. ca 1953 ( X-12-41 )

IX-15-29 Calvin George EVENHOUSE
geb. 11-7-1924 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 29-7-2004 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 80 jaar oud
zoon van: Gerhard EVENHUIS
Tillie van BYSSUM
( VIII-23-77 )
fam. 85: ( IX-8-42 )
  Hij trouwde te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Gertrude Marie KOLEAN
geb. te Hamilton, Allegan County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: George KOLEAN
Yitske JALVING

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1947
 
  Uit deze relatie  
  1. Dale EVENHOUSE ( X-13-42 )
  2. Roy Allen EVENHOUSE geb. 12-10-1951 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 23-8-2006 te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) ( X-13-43 )
  3. Ronald EVENHOUSE ( X-13-44 )
  4. Thomas EVENHOUSE ( X-13-45 )

IX-15-30 Donald G. EVENHOUSE
zoon van: Gerhard EVENHUIS
Tillie van BYSSUM
( VIII-23-77 )
fam. 85: ( IX-8-42 )
  Hij trouwde te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Eva Jean BOONSTRA
dochter van: Henry S. BOONSTRA
Henderika MEYER

  Uit deze relatie  
  1. Donna EVENHOUSE ( X-14-46 )
  2. Cathy EVENHOUSE ( X-14-47 )
  3. David EVENHOUSE ( X-14-48 )

IX-16-31 Martha Florence EVENHOUSE
geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Derk (Richard) EVENHOUSE
Florence KONING
( VIII-23-78 )
  Zij trouwde met:  
  Robert S. MOLENHOUSE
geb. 2-9-1927 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 2-2-2004 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
zoon van: Derk Abel MOLENHOUSE
Agnes BAKER

  Uit deze relatie  
  1. Richard MOLENHOUSE ( X-15-49 )
  2. Connie MOLENHOUSE ( X-15-50 )
  3. Robert S. MOLENHOUSE ( X-15-51 )

IX-16-32 Bernice Ann EVENHOUSE
dochter van: Derk (Richard) EVENHOUSE
Florence KONING
( VIII-23-78 )
  Zij trouwde te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  William Irwin BULTEN
geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: William C. BULTEN
Iris Jane WOOD

  Uit deze relatie  
  1. Cheryl BULTEN ( X-16-52 )
  2. Lisa BULTEN ( X-16-53 )

IX-16-33 Connie Ruth EVENHOUSE
geb. 19-1-1932 te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 4-6-2009 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 77 jaar oud
dochter van: Derk (Richard) EVENHOUSE
Florence KONING
( VIII-23-78 )
  Zij trouwde met:  
  Duane ROSENDAHL
geb. 29-6-1930 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.)
ovl. 3-1-1998 te Pompano Beach (Florida, U.S.A.), 67 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Robert D. ROSENDAHL geb. ca 1954 ( X-17-54 )
  2. Diana K. ROSENDAHL geb. ca 1956 ( X-17-55 )
  3. Ruth Ann ROSENDAHL ( X-17-56 )
  4. Bruce A. ROSENDAHL ( X-17-57 )

IX-16-34 Florence Grace EVENHOUSE
geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Derk (Richard) EVENHOUSE
Florence KONING
( VIII-23-78 )
  Zij trouwde te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Cornelius BUSSEMA
geb. te Illinois (U.S.A.)

IX-16-35 Ruth E. EVENHOUSE
geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Derk (Richard) EVENHOUSE
Florence KONING
( VIII-23-78 )
  Zij trouwde te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Richard William VISSER
geb. 9-6-1937 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 16-4-2008 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: John G. VISSER
Alida BROENE

  Uit deze relatie  
  1. Julia VISSER ( X-18-59 )
  2. Richard VISSER ( X-18-58 )

IX-17-36 Henry John EVENHOUSE
geb. 8-8-1931 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 15-11-2003 te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.), 72 jaar oud
zoon van: Aldrick EVENHOUSE
Winifred (Winnie) WILTJER
( VIII-23-79 )
fam. 119: ( VIII-41-197 )
  Hij trouwde op 17-6-1953 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Cynthia Claire BOS
geb. 10-2-1930 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 27-12-2009 te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.), 79 jaar oud
dochter van: John BOS
Catherine POSTHUMA

  Uit deze relatie  
  1. Susan Kay EVENHOUSE geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-19-60 )
  2. Daniel Aldrich EVENHOUSE geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-19-61 )
  3. David John EVENHOUSE geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-19-62 )

IX-17-37 Edward Allen EVENHOUSE
geb. 6-4-1933 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 4-1-2010 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
zoon van: Aldrick EVENHOUSE
Winifred (Winnie) WILTJER
( VIII-23-79 )
fam. 119: ( VIII-41-197 )
  Hij trouwde op 31-3-1955 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Fannie GROOTENHAAR
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit GROOTENHAAR
Jane ROTHMAN

  Uit deze relatie  
  1. Thomas Allen EVENHOUSE geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( X-20-63 )
  2. Randall John EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-20-64 )
  3. Jane Ellen EVENHOUSE geb. te Elmhurst, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-20-65 )
  4. Mary Jeanne EVENHOUSE geb. te Le Grange, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-20-66 )
  5. Allen Edward EVENHOUSE geb. te Le Grange, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-20-67 )
  6. Michael Edward EVENHOUSE geb. te Le Grange, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-20-68 )

IX-17-38 John Henry EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Aldrick EVENHOUSE
Winifred (Winnie) WILTJER
( VIII-23-79 )
fam. 119: ( VIII-41-197 )
  Hij trouwde te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Marcia Ruth De BOER
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Henry De BOER
Martje HOVING

  Uit deze relatie  
  1. Douglas John EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-21-69 )
  2. Norman John EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-21-70 )
  3. James Aldrich EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-21-71 )
  4. John Henry EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-21-72 )

IX-17-39 Richard George EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Aldrick EVENHOUSE
Winifred (Winnie) WILTJER
( VIII-23-79 )
fam. 119: ( VIII-41-197 )
  Hij trouwde te Detroit, Wayne County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Maria Louise SANCHEZ
geb. 8-2-1947 te Chama, Costilla County (Colorado, U.S.A.)
ovl. 5-12-1992 te Glendale, Maricopa County (Arizona, U.S.A.), 45 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Richard Dean EVENHOUSE geb. te Troy, Newaygo County (Michigan, U.S.A.) ( X-22-73 )
  2. Eric Scott EVENHOUSE geb. te Rochester, Oakland County (Michigan, U.S.A.) ( X-22-74 )

IX-17-40 Karen Alice EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Aldrick EVENHOUSE
Winifred (Winnie) WILTJER
( VIII-23-79 )
fam. 119: ( VIII-41-197 )
  Zij trouwde te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Willard KLEIN
geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Garbrand KLEIN
Harmke FISCHER

  Uit deze relatie  
  1. Thomas Henry Klein geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-23-75 )

IX-17-41 George Aldrich EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Aldrick EVENHOUSE
Winifred (Winnie) WILTJER
( VIII-23-79 )
fam. 119: ( VIII-41-197 )
  Hij trouwde te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Carol Jean ZMUDA
geb. te Zeeland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.)
dochter van: Charles Frank ZMUDA
Alta Vander KOOI

  Uit deze relatie  
  1. Charles Henry EVENHOUSE geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-24-76 )
  2. Jeffrey Edward EVENHOUSE geb. te Royal Oak, Oakland County (Michigan, U.S.A.) ( X-24-77 )
  3. Julie Ann EVENHOUSE geb. te Royal Oak, Oakland County (Michigan, U.S.A.) ( X-24-78 )

IX-17-42 James Aldrich EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Aldrick EVENHOUSE
Winifred (Winnie) WILTJER
( VIII-23-79 )
fam. 119: ( VIII-41-197 )
  Hij trouwde te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Carol Sue BOERSMA
geb. te Roseland, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Theodore BOERSMA
Grace A. TOGTMAN

  Uit deze relatie  
  1. Derek James EVENHOUSE geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( X-25-79 )
  2. Robert Scott EVENHOUSE geb. te Colorado Springs, El Paso Cnty (Colorado, U.S.A.) ( X-25-80 )
  3. Kara Lynn EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-25-81 )
  4. Kim Aileen EVENHOUSE geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( X-25-82 )

IX-18-43 Martin Richard GEERTSEMA
geb. 25-3-1938 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 11-5-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 57 jaar oud
zoon van: John GEERTSEMA
Cornelia EVENHOUSE

( VIII-23-81 )
  Hij trouwde op 26-6-1965 te Grandville (Michigan, U.S.A.) met:  
  Mary Jo BARTELS
geb. te Fremont, Newaygo County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Susan Kay GEERTSEMA geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( X-26-83 )

IX-18-44 Martha GEERTSEMA
geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: John GEERTSEMA
Cornelia EVENHOUSE

( VIII-23-81 )
  Zij trouwde te Falmouth, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Hubert Ray ZUIDERVEEN
geb. te Falmouth, Missaukee County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Steven Ross ZUIDERVEEN geb. te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-84 )
  2. John Alan ZUIDERVEEN geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-85 )
  3. Donald Jay ZUIDERVEEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-86 )
  4. Joan Marie ZUIDERVEEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-87 )
  5. Carol Ann ZUIDERVEEN geb. ca 1966 te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-88 )
  6. Gregory Dean ZUIDERVEEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-89 )
  7. Marsha ZUIDERVEEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-91 )
  8. Mark ZUIDERVEEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-27-90 )

IX-18-45 Anna Grace GEERTSEMA
geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: John GEERTSEMA
Cornelia EVENHOUSE

( VIII-23-81 )
  Zij trouwde te Clam Union Twp, Missaukee (Michigan, U.S.A.) met:  
  Kenneth Lee VAN POLEN
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Kenneth Jay Van POLEN geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( X-28-92 )
  2. Duane Todd Van POLEN geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( X-28-93 )
  3. Sandra Sue Van POLEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-28-94 )
  4. Rick Allen Van POLEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-28-95 )

IX-18-46 Barbara Jean GEERTSEMA
geb. te Cicero, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: John GEERTSEMA
Cornelia EVENHOUSE

( VIII-23-81 )
  Zij trouwde te Marion (Michigan, U.S.A.) met:  
  Robert Earl LEE
geb. te Marion (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Paula Ann LEE geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-29-96 )
  2. John Robert LEE geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-29-97 )
  3. David Earl LEE geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-29-98 )
  4. Linda Jean LEE geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( X-29-99 )

IX-19-47 William Henry EVENHOUSE
geb. te Illinois (U.S.A.)
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Bertha BROUWER
( VIII-23-82 )
  Hij trouwde met:  
  Nelle Lorraine YFF
  Uit deze relatie  
  1. Erika EVENHOUSE ( X-30-100 )
  2. Sten EVENHOUSE ( X-30-101 )
  3. Kristen H. EVENHOUSE ( X-30-102 )
  4. Thor EVENHOUSE ( X-30-103 )

IX-19-48 Aldrich James EVENHOUSE
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Bertha BROUWER
( VIII-23-82 )
  Hij trouwde met:  
  Gwenyth MEEHL
  Uit deze relatie  
  1. Ross EVENHOUSE ( X-31-104 )
  2. Mark EVENHOUSE ( X-31-105 )
  3. Duane EVENHOUSE ( X-31-106 )

IX-19-49 Jeanne Marilyn EVENHOUSE
dochter van: Henry John EVENHOUSE
Bertha BROUWER
( VIII-23-82 )
  Zij trouwde met:  
  Robert Allen BOLT
geb. te Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: John A. BOLT
Edna J. VERMEULEN

  Uit deze relatie  
  1. Bretton John BOLT ( X-32-107 )
  2. Barton H. BOLT ( X-32-108 )
  3. Benton BOLT ( X-32-109 )
  4. Burton BOLT ( X-32-110 )

IX-19-50 Henry John EVENHOUSE
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Bertha BROUWER
( VIII-23-82 )
  Hij trouwde met:  
  Ruth Ann DYKSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Michael EVENHOUSE ( X-33-112 )
  2. Matthew H. EVENHOUSE ( X-33-111 )

IX-19-51 Mary Louise EVENHOUSE
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Henry John EVENHOUSE
Bertha BROUWER
( VIII-23-82 )
  Zij trouwde te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Kenneth Earl BARON
zoon van: Russell BARON
Muriel Jean SMALLEGAN

  Uit deze relatie  
  1. Julie R. BARON ( X-34-113 )
  2. Jason BARON ( X-34-114 )
  3. Lloyd BARON ( X-34-115 )
  4. David BARON ( X-34-116 )

IX-19-52 Paul Burton EVENHOUSE
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Bertha BROUWER
( VIII-23-82 )
  Hij trouwde met:  
  Janice SWIERENGA
geb. ca 1948
dochter van: Ralph SWIERENGA
Angeline Ter MAAT

  Uit deze relatie  
  1. Chad EVENHOUSE ( X-35-117 )
  2. Anna EVENHOUSE ( X-35-118 )
  3. Robbie EVENHOUSE ( X-35-119 )
  4. Jane EVENHOUSE ( X-35-120 )

IX-20-53 Kornelia Pieternella PRENGER
geb. te Siddeburen
dochter van: Jurjen Albert PRENGER
Jantje PIJNING

( VIII-24-83 )
  Zij trouwde met:  
  Jan van EIJSDEN
  Uit deze relatie  
  1. Ian Randal van EIJSDEN ( X-36-121 )

IX-20-54 Hilda Lupkina PRENGER
geb. 13-4-1935 te Siddeburen
ovl. 22-10-1978 te Assen, 43 jaar oud
dochter van: Jurjen Albert PRENGER
Jantje PIJNING

( VIII-24-83 )

IX-20-55 Lupko Pieter PRENGER
geb. te Siddeburen
zoon van: Jurjen Albert PRENGER
Jantje PIJNING

( VIII-24-83 )
  Hij trouwde met:  
  Annechien TUINMAN
geb. te Groningen
  Uit deze relatie  
  1. Carla Anita PRENGER geb. te Groningen ( X-37-122 )
  2. Yvonne Jeanette PRENGER geb. te Groningen ( X-37-123 )
  3. Christoffer PRENGER geb. te Groningen ( X-37-124 )

IX-21-56 Kornelis Wicher KWANT
geb. te Lettelbert
zoon van: Derk KWANT
Grietje Anna CAZEMIER
( VIII-26-89 )
  Hij trouwde te Utrecht met:  
  Gerritje ZOER
geb. te Wierden
dochter van: Jan ZOER
Evertje VOS

  Uit deze relatie  
  1. Martijn Derk KWANT geb. te Utrecht ( X-38-125 )
  2. Ruben Jan KWANT geb. te Utrecht ( X-38-126 )
  3. David KWANT geb. te Utrecht ( X-38-127 )
  4. Stefan KWANT geb. te Utrecht ( X-38-128 )

IX-21-57 Trijntje Geertje KWANT
geb. 25-12-1957 te Lettelbert
dochter van: Derk KWANT
Grietje Anna CAZEMIER
( VIII-26-89 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas van der VEEN
geb. 27-6-1956 te Groningen

IX-21-58 Lukas Jan KWANT
geb. 26-9-1959 te Lettelbert
zoon van: Derk KWANT
Grietje Anna CAZEMIER
( VIII-26-89 )

IX-21-59 Hendrik Eltje KWANT
geb. 10-7-1961 te Lettelbert
zoon van: Derk KWANT
Grietje Anna CAZEMIER
( VIII-26-89 )
  Hij trouwde op 7-9-1989 te Nijmegen met:  
  Jacolien J. P. G. GORISSEN
geb. te Gouda
  Uit deze relatie  
  1. Anna Pleun KWANT geb. 27-5-1993 te Elst ( X-39-129 )
  2. Ilja KWANT geb. te Barneveld ( X-39-130 )

IX-22-60 Hindrik KWANT
geb. 17-7-1903 te Winschoten
zoon van: Tobias KWANT
Pietertje ZWEEP
( VIII-27-94 )
  Hij trouwde op 28-3-1925 te Winschoten met:  
  Wilhelmina Maria HOVIUS
geb. 3-9-1905 te Utrecht
dochter van: Thomas HOVIUS
Hendrica Maria WEEGENHUISE


IX-22-61 Grietje KWANT
geb. 11-10-1905 te Winschoten
dochter van: Tobias KWANT
Pietertje ZWEEP
( VIII-27-94 )
  Zij trouwde op 15-1-1927 te Winschoten met:  
  Abraham POL
geb. 22-11-1907 te Winschoten
zoon van: Jan POL
Jacoba Francisca de BRUIN


IX-22-62 NN KWANT
geb. 31-1-1911 te Winschoten
ovl. 31-1-1911 te Winschoten, 0 dagen oud
zoon van: Tobias KWANT
Pietertje ZWEEP
( VIII-27-94 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren. Tweelingbroer van Aldert.
 

IX-22-63 Aldert KWANT
geb. 31-1-1911 te Winschoten
ovl. 2-2-1911 te Winschoten, 2 dagen oud
zoon van: Tobias KWANT
Pietertje ZWEEP
( VIII-27-94 )
  Persoonlijke informatie
Aldert had een levenloos geboren tweelingbroer en werd zelf slechts 2 dagen oud.
 

IX-23-64 Hindrik KWANT
geb. 4-3-1903 te Winschoten
zoon van: Jan KWANT
Anna JANSSEN
( VIII-27-95 )
  Hij trouwde op 11-5-1909 te Winschoten met:  
  Antje DIK
geb. 30-7-1907 te Winschoten
dochter van: Reinder DIK
Imke van DIJK


IX-23-65 Wijgchert KWANT
geb. 1-4-1904 te Winschoten
zoon van: Jan KWANT
Anna JANSSEN
( VIII-27-95 )
  Hij trouwde op 5-7-1930 te Winschoten met:  
  Jantje DEEN
geb. 31-5-1906 te Winschoten
dochter van: Willem DEEN
Antje van DIJK


IX-23-66 Imke KWANT
geb. 9-7-1906 te Winschoten
dochter van: Jan KWANT
Anna JANSSEN
( VIII-27-95 )
  Zij trouwde op 13-1-1934 te Winschoten met:  
  Harmen Lammert van ROSSUM
geb. 2-6-1908 te Winschoten
zoon van: Harmen van ROSSUM
Maria KIEWIET

  Uit deze relatie  
  1. NN KWANT geb. 14-10-1934 te Winschoten / ovl. 14-10-1934 te Winschoten ( X-40-131 )

IX-23-67 Hillechien KWANT
geb. 7-4-1909 te Winschoten
dochter van: Jan KWANT
Anna JANSSEN
( VIII-27-95 )
  Zij trouwde op 6-2-1941 te Winschoten met:  
  Evert GRAVE
geb. 26-7-1904 te Oude Pekela
zoon van: Jacob GRAVE
Grietje SPRIK


IX-24-68 Antje Imke KWANT
geb. ca 1912 te Lehe (Dld)
dochter van: Geert KWANT
Mettina FRANKEN
( VIII-27-98 )
  Zij trouwde op 30-5-1936 te Winschoten met:  
  Jacob SLUIS
geb. 16-2-1911 te Groningen
zoon van: Jacob SLUIS
Gesina KUIPERS


IX-24-69 Johanna Petronella KWANT
geb. 25-9-1914 te Winschoten
dochter van: Geert KWANT
Mettina FRANKEN
( VIII-27-98 )

IX-24-70 Henderika Jantina KWANT
geb. 14-6-1916 te Winschoten
dochter van: Geert KWANT
Mettina FRANKEN
( VIII-27-98 )
  Zij trouwde op 30-12-1940 te Winschoten met:  
  Hendrik KUIPER
geb. 15-9-1915 te Oude Pekela
zoon van: Gozeus KUIPER
Harmina TUIN


IX-25-71 Grietje REININGA
geb. 17-5-1910 te Winschoten
dochter van: Derk REININGA
Anna KWANT

( VIII-28-99 )

IX-25-72 Geert REININGA
geb. 14-1-1912 te Winschoten
zoon van: Derk REININGA
Anna KWANT

( VIII-28-99 )
  Hij trouwde op 21-3-1935 te Scheemda met:  
  Jantje Geessina van der LAAN
geb. 24-5-1913 te Heiligerlee
dochter van: Jurjen van der LAAN
Geessien de JONGE


IX-26-73 Hendrika KWANT
geb. 23-3-1924 te Winschoten
ovl. 18-6-1984 te Winschoten, 60 jaar oud
dochter van: Tobias KWANT
Geessien BOSKER
( VIII-28-101 )
  Zij trouwde te Winschoten met:  
  Freerk KLOOSTERHUIS
geb. 1918 te Winschoten
  Bij het huwelijk
Gehuwd in 1947. Bruidegom 28 jaar, bruid 22 jaar.
 

IX-27-74 Jans [Tonnis] KWANT
geb. 29-1-1932 te Winschoten
ovl. 27-12-1986 te Winschoten, 54 jaar oud
zoon van: Jenne KWANT
Annechien HEKMAN
( VIII-28-105 )
  Hij trouwde op 19-12-1961 te Onstwedde met:  
  Jantina MENNEN
geb. 8-10-1933 te Stadskanaal
ovl. 30-6-2000, 66 jaar oud

IX-27-75 Geert KWANT
geb. 2-10-1934 te Winschoten
ovl. 2-3-1988 te Winschoten, 53 jaar oud
zoon van: Jenne KWANT
Annechien HEKMAN
( VIII-28-105 )
  Hij trouwde op 30-8-1960 te Onstwedde met:  
  Aaltje Heikelina Jantje PINKSTER
geb. 23-7-1937 te Stadskanaal
ovl. 14-11-2002 te Winschoten, 65 jaar oud

IX-28-76 Oltman Reinder THOMSEN
geb. 5-2-1910 te Leeuwarden
ovl. 28-4-1945 te Utrecht, 35 jaar oud
zoon van: Richard Peter THOMSEN
Katarina Mettina de WIT

( VIII-30-111 )
  Hij trouwde met:  
  Bep Tonia LINTVELT

IX-29-77 Martha Cornelia de WIT
geb. 7-6-1914 te Scheemda
dochter van: Wijchert de WIT
Katharina WEDDA
( VIII-30-112 )

IX-30-78 Jan KOOPMAN
geb. 30-1-1896 te Beerta
ovl. 15-4-1977, 81 jaar oud
zoon van: Jakob KOOPMAN
Martje DRENT

( VIII-35-130 )
  Hij trouwde op 17-2-1916 te Winschoten met:  
  Harmina BUTER
geb. 19-12-1895 te Winschoten
ovl. 19-3-1983, 87 jaar oud
dochter van: Doede BUTER
Janna BOEREMA

  Uit deze relatie  
  1. Martje KOOPMAN geb. 5-7-1916 te Winschoten ( X-41-132 )
  2. Janna KOOPMAN geb. 9-4-1918 te Winschoten ( X-41-133 )

IX-30-79 Harm KOOPMAN
geb. 18-6-1897 te Midwolda (Oostwold)
zoon van: Jakob KOOPMAN
Martje DRENT

( VIII-35-130 )
  Hij trouwde op 10-4-1919 met:  
  Maria Saardina BOLDENDAL
geb. 7-6-1887 te Winschoten
dochter van: Hans BOLDENDAL
Jantje GREMMER

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 30-4-1948 te Groningen.
 

IX-30-80 Freerk KOOPMAN
geb. 7-5-1902 te Winschoten
zoon van: Jakob KOOPMAN
Martje DRENT

( VIII-35-130 )
  Hij trouwde op 22-7-1926 te Winschoten met:  
  Antje Juurdiena POPKES
geb. 14-4-1906 te Winschoten
dochter van: Juurt POPKES
Antje BOOG


IX-30-81 Hendrik KOOPMAN
geb. 10-4-1905 te Winschoten
zoon van: Jakob KOOPMAN
Martje DRENT

( VIII-35-130 )
  Hij trouwde op 9-1-1906 te Winschoten met:  
  Fenje HARMS
geb. 9-1-1906 te Winschoten
dochter van: Berend HARMS
Antje PETERSEN


IX-30-82 Wichert KOOPMAN
geb. 27-5-1907 te Winschoten (GA-135)
zoon van: Jakob KOOPMAN
Martje DRENT

( VIII-35-130 )
  Hij trouwde op 8-5-1930 te Winschoten met:  
  Geesina Jansje de WIT
geb. 19-4-1909 te Winschoten
dochter van: Geert de WIT
Hillechien LEERAAR


IX-30-83 Menno KOOPMAN
geb. 28-5-1911 te Winschoten
ovl. 27-7-1956 te Winschoten, 45 jaar oud
zoon van: Jakob KOOPMAN
Martje DRENT

( VIII-35-130 )
  Hij trouwde (1) op 3-3-1932 te Winschoten met:  
  Trijntje de JONGE
geb. 3-6-1914 te Scheemda
dochter van: Kornelis de JONGE
Talina LAMMERTS

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 9-2-1945.
 
  Hij trouwde (2) met:  
  Rinske Hillechien VOS

IX-30-84 Jakobtje KOOPMAN
geb. 5-4-1913 te Winschoten
dochter van: Jakob KOOPMAN
Martje DRENT

( VIII-35-130 )
  Zij trouwde op 29-9-1932 te Winschoten met:  
  Eltje NIEZEN
geb. 25-4-1910 te Oude Pekela
zoon van: Hendrik NIEZEN
Fennechiena Ebbediena ACKERMANN

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 14-3-1947 te Groningen.
 

IX-31-85 Jan BRUST
geb. 30-12-1902 te Zuidbroek
ovl. 21-10-1991, 88 jaar oud
zoon van: Wicher BRUST
Harmke DRENT

( VIII-35-131 )
  Hij trouwde op 24-5-1924 te Zuidbroek met:  
  Leentje NIEBOER
geb. 18-9-1902 te Zuidbroek
ovl. 21-1-1995, 92 jaar oud
dochter van: Jan NIEBOER
Jantje WATERMULDER


IX-31-86 NN BRUST
geb. 19-3-1905 te Zuidbroek
ovl. 19-3-1905 te Zuidbroek, 0 dagen oud
zoon van: Wicher BRUST
Harmke DRENT

( VIII-35-131 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-31-87 Harm BRUST
geb. 27-9-1908 te Zuidbroek
zoon van: Wicher BRUST
Harmke DRENT

( VIII-35-131 )
  Hij trouwde op 21-5-1932 te Sappemeer met:  
  Fennegien MOESKER
geb. 24-7-1908 te Kleinemeer
dochter van: Aeilko MOESKER
Engelina KRUISEL


IX-32-88 Jakobtje LESMAN
geb. 23-8-1905 te Heiligerlee
dochter van: Jan LESMAN
Meintje DRENT

( VIII-35-132 )
  Zij trouwde op 19-11-1927 te Zuidbroek met:  
  Wolter ten CATE
geb. ca 1904 te Eving (Dld)
zoon van: Berend ten CATE
Lammechien op de DIJK


IX-32-89 Willem LESMAN
geb. 7-12-1913 te Noordbroek
zoon van: Jan LESMAN
Meintje DRENT

( VIII-35-132 )
  Hij trouwde op 22-5-1937 te Noordbroek met:  
  Anna HOLT
geb. 13-2-1915 te Nieuw Scheemda
dochter van: Simon HOLT
Frouwina Klasina de VRIES


IX-32-90 Jantje LESMAN
geb. 5-6-1916 te Noordbroek
dochter van: Jan LESMAN
Meintje DRENT

( VIII-35-132 )
  Zij trouwde op 8-5-1938 te Noordbroek met:  
  Filippus WILKENS
geb. 29-5-1914 te Nieuwolda
zoon van: Tiddo WILKENS
Mecheltje HASSING


IX-33-91 Frouke BUTER
geb. 13-7-1914 te Heiligerlee
dochter van: Jan BUTER
Geertje DRENT

( VIII-35-141 )

IX-33-92 Geertje BUTER
geb. 20-10-1915 te Winschoten
dochter van: Jan BUTER
Geertje DRENT

( VIII-35-141 )

IX-33-93 Jakobje BUTER
geb. 26-2-1917 te Winschoten
dochter van: Jan BUTER
Geertje DRENT

( VIII-35-141 )

IX-33-94 Jacob BUTER
geb. 14-9-1918 te Winschoten
zoon van: Jan BUTER
Geertje DRENT

( VIII-35-141 )

IX-33-95 Jacoba BUTER
geb. 1927 te Winschoten
ovl. 5-8-1927 te Winschoten
dochter van: Jan BUTER
Geertje DRENT

( VIII-35-141 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: april 1927.
 

IX-34-96 Hendrik Jan van IJREN
geb. 4-3-1909 te Nieuw Scheemda
ovl. 15-6-1945 te Groningen, 36 jaar oud
zoon van: Okko [Berends] van IJREN
Martje DRENT

( VIII-36-142 )
  Hij trouwde op 19-10-1939 te Nieuwolda met:  
  Jantje BOVEN
geb. 16-1-1912 te Nieuwolda
dochter van: Derk BOVEN
Geessien FLAP


IX-34-97 Martje van IJREN
geb. 31-8-1910 te Scheemda
ovl. 13-5-1911 te Emmen, 8 maand oud
dochter van: Okko [Berends] van IJREN
Martje DRENT

( VIII-36-142 )

IX-34-98 Jan van IJREN
geb. 14-4-1912 te Scheemda
ovl. 8-11-1939 te Zuidlaren, 27 jaar oud
zoon van: Okko [Berends] van IJREN
Martje DRENT

( VIII-36-142 )

IX-34-99 Geesinus van IJREN
geb. 26-10-1914 te Nieuw Scheemda
ovl. 16-5-1997, 82 jaar oud
zoon van: Okko [Berends] van IJREN
Martje DRENT

( VIII-36-142 )
  Hij trouwde op 27-5-1939 te Nieuwolda met:  
  Hindertje PERDOK
geb. 15-1-1917 te Nieuwolda
ovl. 21-10-1989, 72 jaar oud
dochter van: Sijzo PERDOK
Grietje NAP

  Uit deze relatie  
  1. Okko van IJREN geb. 1945 te Nieuwolda / ovl. 30-7-1945 te Groningen ( X-42-134 )
  2. Okko van IJREN geb. ca 1949 te Nieuwolda / ovl. 29-6-1958 te Nieuwolda ( X-42-135 )
  3. NN van IJREN geb. 10-3-1959 te Groningen / ovl. 10-3-1959 te Groningen ( X-42-136 )

IX-34-100 Martje van IJREN
geb. 21-2-1917 te Scheemda
ovl. 6-7-1917 te Nieuw Scheemda, 4 maand oud
dochter van: Okko [Berends] van IJREN
Martje DRENT

( VIII-36-142 )

IX-34-101 NN van IJREN
geb. 11-3-1918 te Nieuw Scheemda ('t Waar)
ovl. 11-3-1918 te Nieuw Scheemda ('t Waar), 0 dagen oud
dochter van: Okko [Berends] van IJREN
Martje DRENT

( VIII-36-142 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-35-102 Kornelske NIELAND
geb. 5-10-1908 te Nieuw Scheemda
ovl. 13-7-2006 te Delfzijl, 97 jaar oud
dochter van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )
  Zij trouwde op 12-4-1928 te Scheemda met:  
  Udo ZEEMAN
geb. 22-3-1895 te Siddeburen
ovl. 4-5-1965 te Delfzijl (Farmsum), 70 jaar oud
zoon van: Siebold ZEEMAN
Jantje HAGENUS

  Uit deze relatie  
  1. Jantje ZEEMAN geb. 13-5-1929 te Delfzijl / ovl. 15-1-2012 te Appingedam ( X-43-138 )
  2. Eilt ZEEMAN geb. 13-5-1929 te Delfzijl / ovl. 18-4-1957 te Groningen ( X-43-137 )
  3. Tiessijn ZEEMAN geb. 10-5-1931 / ovl. 5-1-2015 te Delfzijl ( X-43-139 )
  4. Siebolt ZEEMAN geb. 28-11-1932 / ovl. 7-5-2004 te Delfzijl (Farmsum) ( X-43-140 )

IX-35-103 Martje NIELAND
geb. 6-4-1910 te Nieuw Scheemda
ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes), 35 jaar oud
dochter van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )
  Zij trouwde op 16-4-1931 te Scheemda met:  
  Abel STUUT
geb. 20-8-1910 te Nieuwolda
ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes), 34 jaar oud
zoon van: Berend STUUT
Abelina DEISZ

  Persoonlijke informatie
Abel is samen met zijn vrouw en 3 kinderen aan het einde van de 2e wereldoorlog omgekomen toen een voltreffer hun huis in Heveskes raakte.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend Eilt STUUT geb. ca 1932 te Scheemda / ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes) ( X-44-141 )
  2. Tiessijn Abelina STUUT geb. ca 1935 te Nieuwolda / ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes) ( X-44-142 )
  3. Abel STUUT geb. ca 1937 te Nieuwolda / ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes) ( X-44-143 )

IX-35-104 Foppe NIELAND
geb. 12-4-1912 te Nieuw Scheemda
ovl. 21-12-2001 te Nieuwolda, 89 jaar oud
zoon van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )
  Hij trouwde op 20-5-1936 te Scheemda met:  
  Grietje HOLT
geb. 14-4-1914 te Nieuw Scheemda
ovl. 24-10-2001 te Nieuwolda, 87 jaar oud
dochter van: Jan HOLT
Wietske MEIN


IX-35-105 Jantina NIELAND
geb. 16-5-1913 te Nieuw Scheemda
ovl. 14-5-2009 te Wagenborgen, 95 jaar oud
dochter van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )
  Zij trouwde op 7-5-1931 te Scheemda met:  
  Jacob KIEL
geb. 25-9-1911 te Woldendorp
ovl. te Scheemda
zoon van: Hilko KIEL
Antje KAP


IX-35-106 Geessien NIELAND
geb. 21-4-1917 te Nieuw Scheemda ('t Waar)
ovl. 11-4-2003, 85 jaar oud
dochter van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )
  Zij trouwde op 24-12-1936 te Scheemda met:  
  Harm Pieter OOSTLAND
geb. 27-4-1915 te Nieuwolda
ovl. 26-3-1987, 71 jaar oud
zoon van: Harm OOSTLAND
Tjaaktje KUGEL


IX-35-107 Jan NIELAND
geb. 18-9-1918 te Nieuw Scheemda ('t Waar)
ovl. 7-9-1937 te Groningen, 18 jaar oud
zoon van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )

IX-35-108 Klaas NIELAND
geb. ca 1921 te Nieuw Scheemda ('t Waar)
zoon van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )
  Hij trouwde op 28-5-1942 te Termunten met:  
  Christina Pieterke VEENTJER
geb. ca 1924 te Wagenborgen
dochter van: Albert VEENTJER
Trijntje PEIHAK


IX-35-109 Tiessijn NIELAND
geb. ca 1924 te Scheemda
dochter van: Eilt NIELAND
Tiessijn DRENT

( VIII-36-144 )
  Zij trouwde op 22-10-1942 te Scheemda met:  
  Jan STEL
geb. 27-11-1912 te Midwolda
zoon van: Jan STEL
Epka BAAS


IX-36-110 Martje DRENT
geb. ca 1920 te Scheemda
dochter van: Harm Frans DRENT
Hillechien NIELAND
( VIII-36-145 )
  Zij trouwde op 23-5-1940 te Scheemda met:  
  Evert GODLIEB
geb. 15-11-1913 te Nieuw Scheemda
zoon van: Kornelis GODLIEB
Evertdina EGGEN

  Uit deze relatie  
  1. Kornelius GODLIEB geb. 5-8-1941 te Scheemda / ovl. 30-6-2005 ( X-45-144 )
  2. Hillechiena GODLIEB geb. te Groningen ( X-45-145 )

IX-36-111 Jan Wichert DRENT
geb. 6-2-1934 te Nieuw Scheemda
ovl. 8-7-1994, 60 jaar oud
zoon van: Harm Frans DRENT
Hillechien NIELAND
( VIII-36-145 )
  Hij trouwde op 27-8-1936 te Scheemda met:  
  Katharina van KOLDAM
geb. 12-8-1914 te Nieuw Scheemda
ovl. 9-12-1999, 85 jaar oud
dochter van: Reint van KOLDAM
Hinderika EGGEN

  Uit deze relatie  
  1. Foppe DRENT geb. te Scheemda ( X-46-146 )

IX-37-112 Jan Wicher DRENT
geb. 6-2-1914 te Scheemda (Nieuw Scheemda) (GA-19)
ovl. 8-7-1994 te Scheemda, 80 jaar oud
zoon van: Jan DRENT
Anje [Hindriks] MUSCH
( VIII-36-147 )
  Hij trouwde op 27-8-1936 te Scheemda met:  
  Katharina van KOLDAM
geb. 12-8-1914 te Groningen
ovl. 9-12-1999, 85 jaar oud
dochter van: Reint van KOLDAM
Hinderika EAGEN

  Uit deze relatie  
  1. Harm Frans DRENT geb. 24-9-1936 / ovl. 28-1-2018 te Scheemda ( X-47-147 )

IX-37-113 Martje DRENT
geb. 18-12-1916 te Scheemda
ovl. 11-6-1968 te Groningen, 51 jaar oud
dochter van: Jan DRENT
Anje [Hindriks] MUSCH
( VIII-36-147 )
  Zij trouwde op 10-9-1936 te Scheemda met:  
  Lenus TUIN
geb. 15-8-1911 te Winschoten
ovl. te Bunderhee (Dld)
zoon van: Geert TUIN
Annechiena Antinna KOSTER

  Uit deze relatie  
  1. Geert TUIN geb. 5-2-1943 te Winschoten / ovl. 9-1-2015 te Winschoten ( X-48-148 )

IX-37-114 Anje Henderika DRENT
geb. 21-4-1918 te Scheemda
ovl. 5-1-2012 te Wagenborgen, 93 jaar oud
dochter van: Jan DRENT
Anje [Hindriks] MUSCH
( VIII-36-147 )
  Zij trouwde met:  
  Berend Jan VIEL
geb. 20-10-1915 te Wagenborgen
ovl. 10-2-2008 te Delfzijl, 92 jaar oud
zoon van: Albert VIEL
Aaltje van der WOUDE


IX-37-115 Hendrikje DRENT
geb. ca 1921 te Scheemda
dochter van: Jan DRENT
Anje [Hindriks] MUSCH
( VIII-36-147 )

IX-37-116 Hendrik Jan DRENT
geb. 16-5-1927
ovl. 10-11-1980 te Weesp, 53 jaar oud
zoon van: Jan DRENT
Anje [Hindriks] MUSCH
( VIII-36-147 )
  Hij trouwde te Bierum met:  
  Abeltje de HAAN
geb. 11-5-1927 te Bierum
ovl. 23-10-2016 te Amersfoort, 89 jaar oud
dochter van: Hendrik de HAAN
Bouwke REERDS


IX-37-117 Jan Wieger DRENT
geb. 20-10-1928 te Scheemda
ovl. 15-7-2009 te Assen, 80 jaar oud
zoon van: Jan DRENT
Anje [Hindriks] MUSCH
( VIII-36-147 )

IX-38-118 Assien JAGER
geb. 27-9-1928 te Scheemda
ovl. 21-8-2003 te Delfzijl, 74 jaar oud
dochter van: Wichert JAGER
Hindriktje BOSSCHER
( VIII-37-149 )
  Zij trouwde op 16-5-1953 te Nieuwolda met:  
  Hendrik WESTERS
geb. te Slochteren

IX-39-119 Geert JAGER
geb. te Winschoten
zoon van: Geert JAGER
Martje KAMPHUIS
( VIII-37-150 )

IX-39-120 Hillechien JAGER
geb. te Ede
dochter van: Geert JAGER
Martje KAMPHUIS
( VIII-37-150 )

IX-40-121 Marten HEIS
geb. 23-5-1913 te Scheemda
ovl. 19-4-1920 te Heiligerlee, 6 jaar oud
zoon van: Marten HEIS
Rinskje BLOKSMA

( VIII-38-151 )

IX-40-122 Renzo HEIS
geb. 10-9-1914 te Heiligerlee
zoon van: Marten HEIS
Rinskje BLOKSMA

( VIII-38-151 )
  Hij trouwde op 30-4-1936 te Scheemda met:  
  Berendina de BOER
geb. 27-6-1914 te Winschoten
dochter van: Haje de BOER
Maria MARTENA


IX-41-123 Douwe Herman VELDHUIZEN
geb. 27-4-1915 te Heiligerlee
ovl. 28-1-1916 te Renkum, 9 maand oud
zoon van: Herman VELDHUIZEN
Mentje BLOKSMA

( VIII-38-153 )

IX-41-124 Douwe Herman VELDHUIZEN
geb. 9-5-1916 te Heiligerlee
zoon van: Herman VELDHUIZEN
Mentje BLOKSMA

( VIII-38-153 )
  Hij trouwde op 19-1-1939 te Scheemda met:  
  Roelfien van DELDEN
geb. 12-5-1916 te Ekamp
dochter van: Roelf van DELDEN
Geeske TOREN


IX-42-125 Harm DRENTH
geb. 15-9-1912 te Scheemda
zoon van: Jakob DRENTH
Geessien JAGER
( VIII-41-165 )
  Hij trouwde op 15-4-1933 te Oude Pekela met:  
  Aukje FRANS
geb. 1-10-1915 te Oude Pekela
dochter van: Jan FRANS
Mettje ZWEEP

  Uit deze relatie  
  1. Geessien DRENTH ( X-49-149 )

IX-42-126 Harmke DRENTH
geb. 16-8-1915 te Scheemda (Napels)
ovl. 18-7-1989 te Heiligerlee, 73 jaar oud
dochter van: Jakob DRENTH
Geessien JAGER
( VIII-41-165 )
  Zij trouwde op 28-1-1932 te Scheemda met:  
  Willem MOLANUS
geb. 10-6-1909 te Kibbelgaarn
ovl. 18-8-1986 te Heiligerlee, 77 jaar oud
zoon van: Barteld MOLANUS
Christina Wilhelmina VENEMA

  Uit deze relatie  
  1. Christina Wilhelmina MOLANUS ( X-50-150 )

IX-42-127 NN DRENTH
geb. 16-3-1927 te Scheemda
ovl. 16-3-1927 te Scheemda, 0 dagen oud
zoon van: Jakob DRENTH
Geessien JAGER
( VIII-41-165 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-43-128 Geuko Harm OUDEKERK
geb. 22-11-1917 te Heiligerlee
ovl. 17-11-1918 te Heiligerlee, 11 maand oud
zoon van: Geert Gerardus OUDEKERK
Elizabeth DRENTH

( VIII-42-175 )

IX-44-129 Aaltje DUSSELJEE
geb. ca 1922 te Scheemda
dochter van: Emmo DUSSELJEE
Derktje DRENTH

( VIII-42-178 )
  Zij trouwde op 27-3-1941 te Scheemda met:  
  Tonnis KUNTKES
geb. ca 1919 te Meeden
zoon van: Geert KUNTKES
Harmanna DIJK


IX-45-130 Christiaan Edsko UFKES
geb. 8-1-1910 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-3)
zoon van: Hendrik UFKES
Elsiena JANSEN

( VIII-44-185 )

IX-45-131 Gepke UFKES
geb. 3-6-1911 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-84)
dochter van: Hendrik UFKES
Elsiena JANSEN

( VIII-44-185 )

IX-45-132 Geert Wiert UFKES
geb. 21-4-1913 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-51)
zoon van: Hendrik UFKES
Elsiena JANSEN

( VIII-44-185 )

IX-45-133 Mina Geertruida UFKES
geb. 4-4-1919 te Scheemda (Heiligerlee) (GA-36)
ovl. 22-4-1925 te Groningen (OA-453), 6 jaar oud
dochter van: Hendrik UFKES
Elsiena JANSEN

( VIII-44-185 )

IX-46-134 Gepke JANSEN
geb. 12-10-1910 te Oudedijk
dochter van: Eildert JANSEN
Elske ARENDS
( VIII-44-186 )

IX-46-135 Melcherdina Geertruida JANSEN
geb. 6-9-1912 te Oudedijk
ovl. 20-11-1918 te Nieuw Beerta, 6 jaar oud
dochter van: Eildert JANSEN
Elske ARENDS
( VIII-44-186 )

IX-46-136 Geert Wiert JANSEN
geb. 8-4-1914 te Nieuw Beerta
zoon van: Eildert JANSEN
Elske ARENDS
( VIII-44-186 )

IX-46-137 Luppo JANSEN
geb. 6-7-1915 te Nieuw Beerta
zoon van: Eildert JANSEN
Elske ARENDS
( VIII-44-186 )

IX-46-138 Elske JANSEN
geb. 3-8-1917 te Nieuw Beerta
dochter van: Eildert JANSEN
Elske ARENDS
( VIII-44-186 )
  Zij trouwde op 25-2-1937 te Den Helder met:  
  Antonius Cornelis Johannes HOES
geb. 13-1-1913 te Heemstede
zoon van: Johannes Jacobus HOES
Elisabeth RUHLAND

  Uit deze relatie  
  1. Antonius Eildert Johannes HOES geb. 10-10-1941 te Haarlem / ovl. 6-7-2003 te Den Helder ( X-51-151 )
  2. NN HOES ( X-51-152 )
  3. Johannes Antonius Maria HOES geb. 21-10-1950 te Den Helder / ovl. 5-4-2003 te Den Helder ( X-51-153 )

IX-47-139 Joyce KNODLE
geb. ca 1930 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Arnold Dee KNODLE
Stena JANSEN

( VIII-45-190 )

IX-48-140 Kathryn Ann BOOMGARDEN
geb. 30-12-1929 te Seward Township, Winnebago County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 9-6-2018 te Phoenix, Maricopa County (Arizona, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Conrad H. BOOMGARDEN
Kate JANSEN

( VIII-45-191 )
  Zij trouwde op 10-7-1954 te Winnebago County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Harold RAAP
  Uit deze relatie  
  1. Barbara RAAP ( X-52-154 )
  2. Virginia RAAP ( X-52-155 )
  3. Loraine RAAP ( X-52-156 )
  4. Jacquelyn RAAP ( X-52-157 )
  5. Daniel RAAP ( X-52-158 )

IX-48-141 Florice BOOMGARDEN
geb. ca 1933 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Conrad H. BOOMGARDEN
Kate JANSEN

( VIII-45-191 )
  Zij trouwde met:  
  NN MILEY

IX-48-142 Shirley BOOMGARDEN
geb. ca 1934 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Conrad H. BOOMGARDEN
Kate JANSEN

( VIII-45-191 )
  Zij trouwde met:  
  NN QUANTE

IX-49-143 Linda Ann JANSEN
geb. 16-2-1942 te Rockford, Winnebago County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 25-5-1942 te Winnebago Township, Winnebago County (Illinois, U.S.A.), 3 maand oud
dochter van: Irvin J. JANSEN
Marion J. NIBBEN
( VIII-45-194 )

IX-49-144 Scott Bernard JANSEN
geb. ca 1952
ovl. ca 1952
zoon van: Irvin J. JANSEN
Marion J. NIBBEN
( VIII-45-194 )

IX-50-145 Alvina Fern KOOLHOF
geb. 31-12-1917 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 23-8-2001 te Waterloo, Black Hawk County (Iowa, U.S.A.), 83 jaar oud
dochter van: Albert KOOLHOF
Minnie OBER
( VIII-46-196 )
  Zij trouwde met:  
  Collingwood R. DUROW
geb. ca 1907
ovl. ca 1978
  Uit deze relatie  
  1. Susan Jane DUROE geb. ca 1943 te Jesup, Buchanan County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 29-6-2017 te West Union, Fayette County (Iowa, U.S.A.) ( X-53-159 )
  2. Linda DUROE ( X-53-160 )
  3. Albert DUROE ( X-53-161 )

IX-50-146 Albert Harold KOOLHOF
geb. 24-9-1919 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 26-4-2000 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.), 80 jaar oud
zoon van: Albert KOOLHOF
Minnie OBER
( VIII-46-196 )
  Hij trouwde op 21-2-1946 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.) met:  
  Ruth Angela CHRISTESON
geb. 2-8-1924 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 29-4-2016 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Andrew CHRISTESON
Francis Mary DUNDON

  Uit deze relatie  
  1. Kathleen KOOLHOF ( X-54-162 )
  2. Jeannie KOOLHOF ( X-54-163 )
  3. Maureen KOOLHOF ( X-54-164 )
  4. Jani KOOLHOF ( X-54-165 )
  5. Angela KOOLHOF ( X-54-166 )
  6. Jim KOOLHOF ( X-54-167 )

IX-51-147 Arlene DREW
geb. 22-9-1916 te Oxford, Furnas County (Nebraska, U.S.A.)
ovl. 4-2-1935 te Waterloo, Black Hawk County (Iowa, U.S.A.), 18 jaar oud
dochter van: John DREW
Stientje (Christena) KOOLHOF

( VIII-46-197 )
  Zij trouwde met:  
  Hervie Theodore THOMPSON
  Uit deze relatie  
  1. Gene W. THOMPSON geb. 31-3-1939 te Elmore, Fairbault County (Minnesota, U.S.A.) / ovl. 14-5-2017 te Waterloo, Black Hawk County (Iowa, U.S.A.) ( X-55-168 )
  2. Ron THOMPSON ( X-55-169 )
  3. Sharlene THOMPSON ( X-55-170 )
  4. Sharon Kae THOMPSON ( X-55-171 )

IX-51-148 Marvel DREW
geb. ca 1920 te Nebraska (U.S.A.)
dochter van: John DREW
Stientje (Christena) KOOLHOF

( VIII-46-197 )
  Zij trouwde op 27-6-1940 te Swea City, Kossuth County (Iowa, U.S.A.) met:  
  Maurice Wilbur SEYLAR
geb. 28-10-1917 te Swea City, Kossuth County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 13-12-2000 te Estherville, Emmet County (Iowa, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Fred SEYLAR
Mary E. RIDER


IX-51-149 Karen DREW
dochter van: John DREW
Stientje (Christena) KOOLHOF

( VIII-46-197 )
  Zij trouwde met:  
  Joseph T. RAUSCHER
geb. ca 1943 te Philadelphia, Philadelphia County (Pennsylvania, U.S.A.)
ovl. 10-7-2019 te Philadelphia, Philadelphia County (Pennsylvania, U.S.A.)
zoon van: Joseph RAUSCHER
Margaret _

  Uit deze relatie  
  1. Joseph T. RAUSCHER ( X-56-172 )

IX-51-150 Carl DREW
geb. 18-5-1920 te Woden, Hancock County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 17-5-2011 te Tulsa, Tulsa County (Oklahoma, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: John DREW
Stientje (Christena) KOOLHOF

( VIII-46-197 )
  Hij trouwde op 28-1-1948 te Oakland, Alameda County (California, U.S.A.) met:  
  Helen Louise MCMAHAN
geb. te Winganon, Rogers County (Oklahoma, U.S.A.)
ovl. 3-11-2009 te Tulsa, Tulsa County (Oklahoma, U.S.A.)
dochter van: Walter MCMAHAN
Hattie Lee MEAPE

  Uit deze relatie  
  1. Carla DREW ( X-57-173 )
  2. Randy DREW ( X-57-174 )
  3. Tracy DREW ( X-57-175 )
  4. Lisa DREW ( X-57-176 )

IX-51-151 Harm DREW
geb. ca 1923 te Iowa (U.S.A.)
zoon van: John DREW
Stientje (Christena) KOOLHOF

( VIII-46-197 )

IX-51-152 Maurice DREW
geb. ca 1925 te Iowa (U.S.A.)
zoon van: John DREW
Stientje (Christena) KOOLHOF

( VIII-46-197 )

IX-51-153 John DREW
geb. ca 1927 te Iowa (U.S.A.)
zoon van: John DREW
Stientje (Christena) KOOLHOF

( VIII-46-197 )

IX-52-154 Harvey George GOLDSBERRY
geb. 6-2-1916
ovl. 26-8-1988, 72 jaar oud
zoon van: George Lifus GOLDSBERRY
Jantje (Jennie) KOOLHOF

( VIII-46-198 )
  Hij trouwde met:  
  Clara Maude DILLMAN
geb. 30-1-1924 te Lawrence County (Indiana, U.S.A.)
ovl. 17-6-2010 te Indianapolis, Marion County (Indiana, U.S.A.), 86 jaar oud
dochter van: William A. DILLMAN
Maggie HILLENBURG

  Uit deze relatie  
  1. Samuel GOLDSBERRY ( X-58-177 )
  2. Sandra GOLDSBERRY ( X-58-178 )
  3. Sue GOLDSBERRY ( X-58-179 )
  4. Martha GOLDSBERRY ( X-58-180 )

IX-52-155 Everett Edgar GOLDSBERRY
geb. 22-2-1917
ovl. 8-5-2000, 83 jaar oud
zoon van: George Lifus GOLDSBERRY
Jantje (Jennie) KOOLHOF

( VIII-46-198 )

IX-53-156 Russell Wayne KOOLHOF
geb. 14-2-1927 te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 10-7-2009 te Naples, Collier County (Florida , U.S.A.), 82 jaar oud
zoon van: Henry KOOLHOF
Ruby Mae RILEY
( VIII-46-200 )
  Hij trouwde op 5-7-1947 te Solano County (California, U.S.A.) met:  
  Ruth Esther ANSELMO
geb. ca 1918
dochter van: Ridley BEALE
Mary Josephine RILEY

  Uit deze relatie  
  1. Mike KOOLHOF ( X-59-181 )
  2. George KOOLHOF ( X-59-182 )
  3. Vanessa KOOLHOF ( X-59-183 )
  4. Eileen KOOLHOF ( X-59-184 )

IX-53-157 Lyle Henry KOOLHOF
geb. te Webster City, Hamilton County (Iowa, U.S.A.)
zoon van: Henry KOOLHOF
Ruby Mae RILEY
( VIII-46-200 )
  Hij trouwde met:  
  Elaine _
geb. 3-8-1926
ovl. 9-2-2004, 77 jaar oud

IX-54-158 Edwin Theodore AUKES
geb. 1-1-1924 te Grant Township, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 1-9-1965 te Pittsburgh, Allegheny County (Pennsylvania, U.S.A.), 41 jaar oud
zoon van: Theodore E. AUKES
Elsie KOOLHOF

( VIII-46-201 )
  Hij trouwde met:  
  Mary A. SHEPARD
geb. 16-5-1931 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 18-2-2009 te Olivia, Renville County (Minnesota, U.S.A.), 77 jaar oud
dochter van: William SHEPARD
Mary _

  Uit deze relatie  
  1. Patricia AUKES ( X-60-185 )

IX-54-159 Betty Alice AUKES
geb. 2-12-1926 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 24-1-2018 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Theodore E. AUKES
Elsie KOOLHOF

( VIII-46-201 )
  Zij trouwde op 26-2-1947 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) met:  
  Alfred George HEYER
geb. 6-5-1926 te Titonka, Kossuth County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 20-6-1958 te Rake, Winnebago County (Iowa, U.S.A.), 32 jaar oud
zoon van: George HEYER
Gesina JANSSEN

  Uit deze relatie  
  1. Kevin Alroy HEYER geb. 11-3-1949 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 29-1-2006 te Las Vegas, Clark County (Nevada, U.S.A.) ( X-61-186 )
  2. Kirk Allen HEYER geb. 1-6-1952 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 7-4-2016 te Everett, Snohomish County (Washington, U.S.A.) ( X-61-187 )
  3. Keith Alfred HEYER geb. 22-1-1954 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 15-6-2011 te Mason City, Cerro Gordo County (Iowa, U.S.A.) ( X-61-188 )
  4. Kathleen Alyse HEYER ( X-61-189 )

IX-54-160 Robert AUKES
geb. te Grant Township, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
zoon van: Theodore E. AUKES
Elsie KOOLHOF

( VIII-46-201 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Harvey Elston.
 

IX-54-161 Harvey Elston AUKES
geb. 19-4-1930 te Grant, Winnebago County (Minnesota, U.S.A.)
ovl. 23-12-2006 te Woodland, Yolo County (California, U.S.A.), 76 jaar oud
zoon van: Theodore E. AUKES
Elsie KOOLHOF

( VIII-46-201 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Robert.
 
  Hij trouwde met:  
  Donna Jean _
  Uit deze relatie  
  1. Debra Jean AUKES ( X-62-190 )
  2. David Elston AUKES ( X-62-191 )

IX-54-162 Ramona Mae AUKES
geb. te Grant, Winnebago County (Minnesota, U.S.A.)
dochter van: Theodore E. AUKES
Elsie KOOLHOF

( VIII-46-201 )
  Zij trouwde met:  
  Harley Ralph HEYER
geb. 17-6-1900 te Titonka, Kossuth County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 12-1-2003 te Titonka, Kossuth County (Iowa, U.S.A.), 102 jaar oud
zoon van: George HEYER
Gesina [Roelfs] JANSSEN


IX-54-163 Kenneth Leroy AUKES
geb. te Grant, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 2-4-1998 te Albert Lea, Freeborn County (Minnesota, U.S.A.), 63 jaar oud
zoon van: Theodore E. AUKES
Elsie KOOLHOF

( VIII-46-201 )
  Hij trouwde te Fairbault County (Minnesota, U.S.A.) met:  
  Lillian L. MEYER
geb. ca 1935
  Uit deze relatie  
  1. Terry Allen AUKES geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.) ( X-63-192 )
  2. Timothy Leroy AUKES geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.) ( X-63-193 )
  3. Michelle Marie AUKES geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.) ( X-63-194 )
  4. Staci Lynn AUKES geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.) ( X-63-195 )

IX-54-164 Rodger Dudne AUKES
geb. 18-7-1938 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 23-6-1996 te Des Moines, Polk County (Iowa, U.S.A.), 57 jaar oud
zoon van: Theodore E. AUKES
Elsie KOOLHOF

( VIII-46-201 )

IX-55-165 Trijntje Aafke PALS
geb. 9-10-1919 te Groningen
ovl. 2-5-2007 te Harmelen, 87 jaar oud
dochter van: Tabe PALS
Geertje DRENTH
( VIII-47-206 )
  Zij trouwde op 16-7-1943 te Groningen met:  
  Willem REIJENGA
geb. 24-4-1917 te Groningen
ovl. 26-1-1993 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Willem REIJENGA
Aleida MULDER


IX-56-166 Aaltje BRUINS
geb. 29-10-1910 te Oudedijk
dochter van: Luppo BRUINS
Anna VELD
( VIII-50-214 )
  Zij trouwde op 20-5-1933 te Beerta met:  
  Harm HULSING
geb. 23-5-1908 te Finsterwolderhamrik
ovl. 11-5-1942 te Finsterwolde, 33 jaar oud
zoon van: Berend HULSING
Magretha Gesiena VROOM


IX-56-167 Elsien BRUINS
geb. 20-6-1912 te Oudedijk
dochter van: Luppo BRUINS
Anna VELD
( VIII-50-214 )
  Zij trouwde op 15-10-1932 te Beerta met:  
  Wubbo PRINS
geb. 17-12-1909 te Beerta
ovl. voor 2003
zoon van: Geert PRINS
Jantje SCHUUR

  Uit deze relatie  
  1. NN PRINS geb. 24-12-1911 te Beerta / ovl. 24-12-1911 te Beerta ( X-64-196 )
  2. Geert PRINS geb. 16-4-1933 te Beerta / ovl. 24-7-1997 te Winschoten ( X-64-197 )

IX-56-168 Trijntje BRUINS
geb. 6-11-1913 te Oudedijk
dochter van: Luppo BRUINS
Anna VELD
( VIII-50-214 )
  Zij trouwde op 21-5-1938 te Beerta met:  
  Harm van der LAAN
geb. 15-8-1915 te Finsterwolderhamrik
zoon van: Wubbo van der LAAN
Frouwke BULTEN


IX-56-169 Derk Menso BRUINS
geb. 26-2-1915 te Oudedijk
zoon van: Luppo BRUINS
Anna VELD
( VIII-50-214 )

IX-56-170 Menso BRUINS
geb. 25-5-1918 te Oudedijk
zoon van: Luppo BRUINS
Anna VELD
( VIII-50-214 )
  Hij trouwde op 4-11-1939 te Beerta met:  
  Grietje SMIDT
geb. ca 1922 te Beerta
dochter van: Hilbert SMIDT
Annegien KLUITER


IX-56-171 Cornelia BRUINS
geb. ca 1923 te Beerta
dochter van: Luppo BRUINS
Anna VELD
( VIII-50-214 )
  Zij trouwde op 12-1-1940 te Finsterwolde met:  
  Tjakko Hendrik NAP
geb. 14-12-1918 te Finsterwolderhamrik
zoon van: Wubbo NAP
Klaassien SPEELMAN


IX-57-172 Menso BRUINS
geb. 4-5-1914 te Beerta (Drieborg) (GA-42)
ovl. 12-9-1914 te Beerta (Oudedijk) (OA-35), 4 maand oud
zoon van: Trijntje BRUINS ( VIII-50-215 )

IX-58-173 Menso BRUINS
geb. 1921 te Oudedijk
ovl. 4-10-1921 te Oudedijk
zoon van: Albert Luppo BRUINS
Anje BULTEN
( VIII-50-216 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: maart 1921.
 

IX-59-174 Menzo BRUINS
geb. 26-8-1916 te Nieuw Beerta
zoon van: Harm BRUINS
Wilmina Elziena BULTEN
( VIII-50-217 )

IX-59-175 Cornelia BRUINS
geb. 12-11-1918 te Nieuw Beerta
dochter van: Harm BRUINS
Wilmina Elziena BULTEN
( VIII-50-217 )
  Zij trouwde op 3-5-1941 te Beerta met:  
  Hindrik Pieter TUIN
geb. 16-8-1915 te Beerta
zoon van: Klaas TUIN
Ettje KLOOSTER


IX-60-176 Klaas STUBBE
geb. 1921 te Beerta (Oudedijk)
ovl. 4-10-1921 te Beerta (Oudedijk)
zoon van: Aalderk [Klaas] STUBBE
Tantje BRUINS

( VIII-50-219 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: augustus 1921.
 

IX-61-177 Geessiena KWANT
geb. te Wedde
dochter van: Geert KWANT
Fenna ten BROEKE
( VIII-55-243 )
  Zij trouwde met:  
  Balthazar Lijphart GREEVEN
geb. te Woerden

IX-61-178 Henderika KWANT
geb. te Wedde
dochter van: Geert KWANT
Fenna ten BROEKE
( VIII-55-243 )

IX-62-179 Jacoba KANNEGIETER
dochter van: Harm KANNEGIETER
Janna KWANT

( VIII-56-247 )
  Zij trouwde met:  
  Johannes op 't HOLT
geb. 14-5-1921
ovl. 1989
zoon van: Harm op 't HOLT
Jantje MESKENDORP

  Uit deze relatie  
  1. Harm op 't HOLT ( X-65-198 )

IX-63-180 Berend [Arends] JONKER
geb. 2-7-1931 te De Krim
ovl. 15-4-1995, 63 jaar oud
zoon van: Arent JONKER
Harmina WERKMAN

( VIII-62-264 )
  Hij trouwde op 29-5-1956 te Gramsbergen met:  
  Willy LANGENBERG
  Uit deze relatie  
  1. Arie JONKER geb. te De Krim ( X-66-199 )
  2. Andries Richard Willy JONKER geb. te De Krim ( X-66-200 )
  3. Harriette Frederique JONKER ( X-66-201 )

IX-63-181 Wilhelmina Jannie JONKER
geb. te De Krim
dochter van: Arent JONKER
Harmina WERKMAN

( VIII-62-264 )

IX-63-182 Christina JONKER
geb. te De Krim
dochter van: Arent JONKER
Harmina WERKMAN

( VIII-62-264 )

IX-63-183 Jan Aldert JONKER
geb. te De Krim
zoon van: Arent JONKER
Harmina WERKMAN

( VIII-62-264 )
  Hij trouwde te Gramsbergen met:  
  Jakoba Aikina KAMPHUIS
  Uit deze relatie  
  1. Jakobus Arent Harmen JONKER geb. te Middelburg ( X-67-202 )
  2. Michiel Trenko Obbe JONKER geb. te Middelburg ( X-67-203 )

IX-63-184 Cornelis Jurrien JONKER
geb. te De Krim
zoon van: Arent JONKER
Harmina WERKMAN

( VIII-62-264 )
  Hij trouwde te Amsterdam met:  
  Nelleke GUTT
  Uit deze relatie  
  1. Johan Coenraad JONKER geb. te Amsterdam ( X-68-204 )
  2. Minke Arianne JONKER geb. te Purmerend ( X-68-205 )
  3. Arjen Jurrien JONKER geb. te Purmerend ( X-68-206 )

IX-63-185 Jeanette Harmina (Netty) JONKER
geb. 15-11-1944 te De Krim
ovl. te Ommen
dochter van: Arent JONKER
Harmina WERKMAN

( VIII-62-264 )
  Zij trouwde op 17-3-1967 te Gramsbergen met:  
  Klaas de KLEER
  Uit deze relatie  
  1. Mirjam Natasja de KLEER geb. te Apeldoorn ( X-69-207 )
  2. Marieke Jessica de KLEER geb. te Apeldoorn ( X-69-208 )
  3. Frank Mathieu (Mathieu) de KLEER geb. te Apeldoorn ( X-69-209 )

IX-63-186 Tineke Margriet JONKER
geb. te De Krim
dochter van: Arent JONKER
Harmina WERKMAN

( VIII-62-264 )
  Zij trouwde te Gramsbergen met:  
  Gerrit Jan HUTTEN
  Uit deze relatie  
  1. Anne Mieke Margriet HUTTEN geb. te De Krim ( X-70-210 )
  2. Kristel Alwine Geanne HUTTEN geb. te Hoogeveen ( X-70-211 )

IX-64-187 Tiemen KORVEMAKER
geb. 24-6-1923 te Wedde
ovl. 10-1-1999 te Veenwouden, 75 jaar oud
zoon van: Remko KORVEMAKER
Antje KIEL
( VIII-65-278 )
  Hij trouwde op 22-9-1948 te Wedde met:  
  Eijska KORVEMAKER
geb. 20-3-1925 te Wedde
ovl. 17-4-2001 te Dokkum, 76 jaar oud
dochter van: Hendrik KORVEMAKER
Geertje HEKMAN

  Uit deze relatie  
  1. Geertje KORVEMAKER geb. te Zuidlaren ( X-71-212 )
  2. Remko KORVEMAKER geb. te Zuidlaren ( X-71-213 )

IX-64-188 Heika KORVEMAKER
geb. 18-10-1926 te Wedde
dochter van: Remko KORVEMAKER
Antje KIEL
( VIII-65-278 )

IX-65-189 Derk WALTERS
zoon van: Wubbo WALTERS
Trijntje KORVEMAKER

( VIII-65-279 )
  Hij trouwde met:  
  Tjaakje KIEL

IX-65-190 Geerdina WALTERS
dochter van: Wubbo WALTERS
Trijntje KORVEMAKER

( VIII-65-279 )
  Zij trouwde met:  
  Abraham HULSEBOS

IX-65-191 Tiemen WALTERS
geb. 1-10-1928
ovl. 19-3-1951 te Groningen, 22 jaar oud
zoon van: Wubbo WALTERS
Trijntje KORVEMAKER

( VIII-65-279 )

IX-65-192 Tallechien WALTERS
dochter van: Wubbo WALTERS
Trijntje KORVEMAKER

( VIII-65-279 )
  Zij trouwde met:  
  Meini DIK

IX-65-193 Trijntje WALTERS
dochter van: Wubbo WALTERS
Trijntje KORVEMAKER

( VIII-65-279 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas BRUINING

IX-66-194 Geerdina MEIJERING
geb. te Oude Pekela
dochter van: Hendrik MEIJERING
Jantje KORVEMAKER

( VIII-65-280 )

IX-66-195 Berend MEIJERING
geb. te Wedde
zoon van: Hendrik MEIJERING
Jantje KORVEMAKER

( VIII-65-280 )

  Generatie X  
X-1-1 Jacob Jan SLAGTER
geb. te Westerlee
zoon van: Jan SLAGTER
Klaassiena Anja OOSTINDJER
( IX-1-1 )

X-2-2 Lammerdina Margrietha SCHIPPER
dochter van: Kornelis Geert SCHIPPER
Geertje GREVEN
( IX-3-4 )

X-2-3 Grietje Lammerdina SCHIPPER
dochter van: Kornelis Geert SCHIPPER
Geertje GREVEN
( IX-3-4 )

X-3-4 Geerdina de BOER
geb. te Siddeburen
dochter van: Jan [Silvert] de BOER
Jantje WALMA

( IX-5-10 )

X-3-5 Dirk de BOER
geb. te Veendam
zoon van: Jan [Silvert] de BOER
Jantje WALMA

( IX-5-10 )

X-3-6 Harm de BOER
geb. te Veendam
zoon van: Jan [Silvert] de BOER
Jantje WALMA

( IX-5-10 )

X-4-7 Trieneke van der SCHUUR
dochter van: Roelf van der SCHUUR
M.E. KROEZE
( IX-6-11 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrit _

X-4-8 Jan van der SCHUUR
zoon van: Roelf van der SCHUUR
M.E. KROEZE
( IX-6-11 )
  Hij trouwde met:  
  Helena _

X-5-9 Ties Jan HUISMAN
geb. te Muntendam
zoon van: Jurrien Tammo HUISMAN
Grita HAZELHOFF
( IX-11-18 )

X-5-10 Jan HUISMAN
geb. te Muntendam
zoon van: Jurrien Tammo HUISMAN
Grita HAZELHOFF
( IX-11-18 )

X-6-11 Martin JAGER
zoon van: P. JAGER
M.H. HUISMAN

( IX-11-19 )

X-6-12 Marcel JAGER
zoon van: P. JAGER
M.H. HUISMAN

( IX-11-19 )

X-7-13 Annette Marie KOOY
geb. ca 1953
dochter van: Richard Peter KOOY
Katharine SMILDE

( IX-13-22 )
  Zij trouwde met:  
  George GORIS
zoon van: Don GORIS
Jeanne _

  Uit deze relatie  
  1. Kristen GORIS ( XI-1-1 )
  2. Don GORIS ( XI-1-2 )
  3. Kathryn GORIS ( XI-1-3 )

X-7-14 Peter KOOY
zoon van: Richard Peter KOOY
Katharine SMILDE

( IX-13-22 )
  Hij trouwde met:  
  Shellie _
  Uit deze relatie  
  1. Michael KOOY ( XI-2-4 )

X-7-15 John Richard KOOY
zoon van: Richard Peter KOOY
Katharine SMILDE

( IX-13-22 )
  Hij trouwde met:  
  Tamora STOB
geb. te Fremont, Newaygo County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: William Kenneth STOB
Delores Ann DEWITT

  Uit deze relatie  
  1. Sarah Michelle KOOY geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-3-5 )
  2. John Richard KOOY geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-3-6 )
  3. Elizabeth Anne KOOY geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-3-7 )
  4. Annalise Kristine KOOY geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-3-8 )

X-7-16 Gwendolyn KOOY
dochter van: Richard Peter KOOY
Katharine SMILDE

( IX-13-22 )
  Zij trouwde met:  
  Raymond JENDRA
  Uit deze relatie  
  1. Kelly JENDRA ( XI-4-9 )
  2. Richard III JENDRA ( XI-4-10 )

X-7-17 Mary KOOY
dochter van: Richard Peter KOOY
Katharine SMILDE

( IX-13-22 )
  Zij trouwde met:  
  Glenn PNIEWSKI
  Uit deze relatie  
  1. Michelle PNIEWSKI ( XI-5-11 )
  2. Kevin PNIEWSKI ( XI-5-12 )

X-8-18 James Alan AGEMA
zoon van: Theodore Joseph AGEMA
Marjorie Ruth EVENHOUSE

( IX-14-24 )
  Hij trouwde met:  
  Sandra HEERSEMA
  Uit deze relatie  
  1. Vicki Lynn AGEMA geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( XI-6-13 )
  2. Troy Allen AGEMA ( XI-6-14 )
  3. Brett James AGEMA ( XI-6-15 )
  4. Bryan Scott AGEMA geb. 17-12-1980 te Aurora, DuPage County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 13-6-1999 te Oswego, Kendall County (Illinois, U.S.A.) ( XI-6-16 )

X-8-19 Thomas John AGEMA
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Theodore Joseph AGEMA
Marjorie Ruth EVENHOUSE

( IX-14-24 )
  Hij trouwde met:  
  Myrtis JONES LOVE
  Uit deze relatie  
  1. Donna AGEMA ( XI-7-17 )
  2. Pamela AGEMA ( XI-7-18 )
  3. Thomas John Jr AGEMA ( XI-7-19 )

X-8-20 John Steven AGEMA
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Theodore Joseph AGEMA
Marjorie Ruth EVENHOUSE

( IX-14-24 )

X-8-21 Nancy Jean AGEMA
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Theodore Joseph AGEMA
Marjorie Ruth EVENHOUSE

( IX-14-24 )
  Zij trouwde met:  
  Jeffrey NELSON
  Uit deze relatie  
  1. Sarah Lynn NELSON ( XI-8-20 )
  2. Jenny Lynn NELSON ( XI-8-21 )

X-8-22 Susan Eileen AGEMA
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Theodore Joseph AGEMA
Marjorie Ruth EVENHOUSE

( IX-14-24 )

X-9-23 Robert John EVENHOUSE
zoon van: Robert John EVENHOUSE
Neva van der ZEE
( IX-14-25 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca Oktober 1961
 

X-9-24 Mark A. EVENHOUSE
zoon van: Robert John EVENHOUSE
Neva van der ZEE
( IX-14-25 )
  Hij trouwde met:  
  Shelley _

X-9-25 Keith EVENHOUSE
zoon van: Robert John EVENHOUSE
Neva van der ZEE
( IX-14-25 )
  Hij trouwde met:  
  Laura _

X-9-26 Richard EVENHOUSE
zoon van: Robert John EVENHOUSE
Neva van der ZEE
( IX-14-25 )

X-10-27 Judy A. EVENHOUSE
dochter van: Henry Gerald EVENHOUSE
Janet Mae HUIZENGA
( IX-14-26 )
  Zij trouwde met:  
  Thomas J. YONKER
zoon van: Wendell YONKER
  Uit deze relatie  
  1. Jennifer L. YONKER ( XI-9-22 )
  2. Kyle YONKER ( XI-9-23 )
  3. Chad YONKER ( XI-9-24 )

X-10-28 Joni EVENHOUSE
dochter van: Henry Gerald EVENHOUSE
Janet Mae HUIZENGA
( IX-14-26 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jeanne.
 
  Zij trouwde met:  
  Dale R. HOEKSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Jason HOEKSTRA ( XI-10-25 )
  2. Jordan HOEKSTRA ( XI-10-26 )
  3. Joel HOEKSTRA ( XI-10-27 )
  4. Jodi HOEKSTRA ( XI-10-28 )

X-10-29 Jeanne EVENHOUSE
dochter van: Henry Gerald EVENHOUSE
Janet Mae HUIZENGA
( IX-14-26 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Joni
 
  Zij trouwde met:  
  Timothy J. ELLENS
  Uit deze relatie  
  1. Tahnee ELLENS ( XI-11-29 )
  2. Jorie ELLENS ( XI-11-30 )
  3. Troy ELLENS ( XI-11-31 )

X-10-30 Joyce E. EVENHOUSE
dochter van: Henry Gerald EVENHOUSE
Janet Mae HUIZENGA
( IX-14-26 )
  Zij trouwde met:  
  Bradley JAMES
  Uit deze relatie  
  1. Connor JAMES ( XI-12-32 )
  2. Caylee Ann JAMES ( XI-12-33 )
  3. Cassidy JAMES ( XI-12-34 )

X-10-31 Jay EVENHOUSE
zoon van: Henry Gerald EVENHOUSE
Janet Mae HUIZENGA
( IX-14-26 )
  Hij trouwde met:  
  Sharon WAGNER
  Uit deze relatie  
  1. Kendall EVENHOUSE ( XI-13-35 )
  2. Meagan Jayne EVENHOUSE ( XI-13-36 )
  3. Mitchell Jay EVENHOUSE ( XI-13-37 )

X-11-32 Steven J. EVENHOUSE
zoon van: Bernard Lloyd EVENHOUSE
Janice PASTOOR
( IX-14-27 )
  Hij trouwde met:  
  Cheryl Lynn OGUREK
  Uit deze relatie  
  1. Candice EVENHOUSE geb. ca 1984 ( XI-14-38 )
  2. Michelle EVENHOUSE geb. ca 1985 ( XI-14-39 )
  3. Holly EVENHOUSE ( XI-14-40 )

X-11-33 NN EVENHOUSE
geb. 1955
ovl. 1955
zoon van: Bernard Lloyd EVENHOUSE
Janice PASTOOR
( IX-14-27 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren ca september 1955.
 

X-11-34 Paul EVENHOUSE
zoon van: Bernard Lloyd EVENHOUSE
Janice PASTOOR
( IX-14-27 )
  Hij trouwde met:  
  Theresa Ann BOER
dochter van: Herman George BOER
Marian June NORMAN

  Uit deze relatie  
  1. Sarah EVENHOUSE ( XI-15-41 )
  2. Paul Jr EVENHOUSE ( XI-15-42 )
  3. Melissa Joy EVENHOUSE geb. 19-11-1990 / ovl. 19-11-1990 ( XI-15-43 )
  4. Connor Brandon EVENHOUSE geb. 22-4-1992 / ovl. 22-4-1992 ( XI-15-44 )

X-11-35 John EVENHOUSE
zoon van: Bernard Lloyd EVENHOUSE
Janice PASTOOR
( IX-14-27 )
  Hij trouwde met:  
  Yvonne _

X-11-36 Sally EVENHOUSE
geb. 21-10-1962
ovl. 3-7-1990 te Stickney, Cook County (Illinois, U.S.A.), 27 jaar oud
dochter van: Bernard Lloyd EVENHOUSE
Janice PASTOOR
( IX-14-27 )
  Zij trouwde met:  
  David MARTIN
  Uit deze relatie  
  1. Michael MARTIN ( XI-16-45 )
  2. Kellie MARTIN ( XI-16-46 )

X-11-37 Scott William EVENHOUSE
geb. 22-7-1973 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 13-8-2005 te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.), 32 jaar oud
zoon van: Bernard Lloyd EVENHOUSE
Janice PASTOOR
( IX-14-27 )

X-12-39 Gary LANENGA
geb. ca 1951
zoon van: Edward LANENGA
Margaret EVENHOUSE

( IX-15-28 )
  Persoonlijke informatie
Gary werd geadopteeerd in 1951.
 
  Hij trouwde met:  
  Deb Vander MOLEN
dochter van: John H. Vander MOLEN
Mary _

  Uit deze relatie  
  1. Joseph Ryan LANENGA ( XI-17-47 )
  2. Katie Jane LANENGA ( XI-17-48 )

X-12-41 Joyce LANENGA
geb. ca 1953
dochter van: Edward LANENGA
Margaret EVENHOUSE

( IX-15-28 )
  Persoonlijke informatie
Joyce werd geadopteeerd in 1953.
 
  Zij trouwde met:  
  NN BYRNE
  Uit deze relatie  
  1. Michelle Joy BYRNE ( XI-18-50 )

X-13-42 Dale EVENHOUSE
zoon van: Calvin George EVENHOUSE
Gertrude Marie KOLEAN
( IX-15-29 )
  Hij trouwde met:  
  Linda _

X-13-43 Roy Allen EVENHOUSE
geb. 12-10-1951 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 23-8-2006 te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.), 54 jaar oud
zoon van: Calvin George EVENHOUSE
Gertrude Marie KOLEAN
( IX-15-29 )
  Hij trouwde (1) op 18-5-1979 te Harris County (Texas, U.S.A.) met:  
  Peggy A. THOMAS
geb. ca 1955
  Bij het huwelijk
Divorced 19-2-1982.
 
  Hij trouwde (2) op 29-10-1983 met:  
  Charlene K.
  Bij het huwelijk
Divorced 10-2-1992.
 

X-13-44 Ronald EVENHOUSE
zoon van: Calvin George EVENHOUSE
Gertrude Marie KOLEAN
( IX-15-29 )
  Hij trouwde met:  
  Ruth _

X-13-45 Thomas EVENHOUSE
zoon van: Calvin George EVENHOUSE
Gertrude Marie KOLEAN
( IX-15-29 )
  Hij trouwde met:  
  Pam _

X-14-46 Donna EVENHOUSE
dochter van: Donald G. EVENHOUSE
Eva Jean BOONSTRA
( IX-15-30 )

X-14-47 Cathy EVENHOUSE
dochter van: Donald G. EVENHOUSE
Eva Jean BOONSTRA
( IX-15-30 )
  Zij trouwde met:  
  John CORNELIUS

X-14-48 David EVENHOUSE
zoon van: Donald G. EVENHOUSE
Eva Jean BOONSTRA
( IX-15-30 )

X-15-49 Richard MOLENHOUSE
zoon van: Robert S. MOLENHOUSE
Martha Florence EVENHOUSE

( IX-16-31 )
  Hij trouwde met:  
  Rebecca _

X-15-50 Connie MOLENHOUSE
dochter van: Robert S. MOLENHOUSE
Martha Florence EVENHOUSE

( IX-16-31 )
  Zij trouwde met:  
  Richard KOEMAN
  Uit deze relatie  
  1. James Robert KOEMAN ( XI-19-51 )

X-15-51 Robert S. MOLENHOUSE
zoon van: Robert S. MOLENHOUSE
Martha Florence EVENHOUSE

( IX-16-31 )
  Hij trouwde met:  
  Pamela BOUWMA

X-16-52 Cheryl BULTEN
dochter van: William Irwin BULTEN
Bernice Ann EVENHOUSE

( IX-16-32 )
  Zij trouwde met:  
  Donald CARVER
  Uit deze relatie  
  1. Sara CARVER ( XI-20-52 )
  2. David CARVER ( XI-20-53 )
  3. Katherine CARVER ( XI-20-54 )

X-16-53 Lisa BULTEN
dochter van: William Irwin BULTEN
Bernice Ann EVENHOUSE

( IX-16-32 )
  Zij trouwde met:  
  Robert HEATH
  Uit deze relatie  
  1. Douglas HEATH ( XI-21-55 )
  2. Julia HEATH ( XI-21-56 )

X-17-54 Robert D. ROSENDAHL
geb. ca 1954
zoon van: Duane ROSENDAHL
Connie Ruth EVENHOUSE

( IX-16-33 )

X-17-55 Diana K. ROSENDAHL
geb. ca 1956
dochter van: Duane ROSENDAHL
Connie Ruth EVENHOUSE

( IX-16-33 )
  Zij trouwde met:  
  Tony SIGNORE
  Uit deze relatie  
  1. Julia SIGNORE ( XI-22-57 )
  2. Daniel SIGNORE ( XI-22-58 )

X-17-56 Ruth Ann ROSENDAHL
dochter van: Duane ROSENDAHL
Connie Ruth EVENHOUSE

( IX-16-33 )
  Zij trouwde met:  
  Harold BLAAUW
zoon van: Harold BLAAUW
Elizabeth G. PERSENAIRE

  Uit deze relatie  
  1. Jim BLAAUW ( XI-23-59 )
  2. Jeff BLAAUW ( XI-23-60 )
  3. William BLAAUW ( XI-23-61 )

X-17-57 Bruce A. ROSENDAHL
zoon van: Duane ROSENDAHL
Connie Ruth EVENHOUSE

( IX-16-33 )
  Hij trouwde met:  
  Vicky BEYER
dochter van: Gerald BEYER
Berry GEENAN

  Uit deze relatie  
  1. Ted ROSENDAHL ( XI-24-62 )
  2. Tom ROSENDAHL ( XI-24-63 )
  3. Micah ROSENDAHL ( XI-24-64 )
  4. Angela ROSENDAHL ( XI-24-65 )

X-18-58 Richard VISSER
zoon van: Richard William VISSER
Ruth E. EVENHOUSE

( IX-16-35 )
  Hij trouwde met:  
  Renee _
  Uit deze relatie  
  1. Richard VISSER ( XI-25-66 )
  2. Kathryn VISSER ( XI-25-67 )

X-18-59 Julia VISSER
dochter van: Richard William VISSER
Ruth E. EVENHOUSE

( IX-16-35 )
  Zij trouwde met:  
  James LAMB
  Uit deze relatie  
  1. Ian LAMB ( XI-26-68 )
  2. Olivia LAMB ( XI-26-69 )
  3. Christopher LAMB ( XI-26-70 )

X-19-60 Susan Kay EVENHOUSE
geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Henry John EVENHOUSE
Cynthia Claire BOS
( IX-17-36 )
  Zij trouwde te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) met:  
  Phillip Norman KING
geb. te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.)

X-19-61 Daniel Aldrich EVENHOUSE
geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Cynthia Claire BOS
( IX-17-36 )
  Hij trouwde te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Lisa Ann EVERS
geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Joshua Daniel EVENHOUSE geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( XI-27-71 )
  2. James Henry EVENHOUSE geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( XI-27-72 )
  3. Annika Marie EVENHOUSE geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( XI-27-73 )

X-19-62 David John EVENHOUSE
geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Cynthia Claire BOS
( IX-17-36 )
  Hij trouwde te Orlando (Florida, U.S.A.) met:  
  Kristen Ann SCHNEIDER
geb. te Roseland, Cook County (Illinois, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Elisabeth Sonja EVENHOUSE geb. te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( XI-28-74 )

X-20-63 Thomas Allen EVENHOUSE
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Edward Allen EVENHOUSE
Fannie GROOTENHAAR
( IX-17-37 )
  Hij trouwde te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Lynn Diane GROEN
geb. te Harvey, Cook County (Illinois, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Amy Lynn EVENHOUSE geb. te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) ( XI-29-75 )
  2. Joel Edward EVENHOUSE geb. te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) ( XI-29-76 )
  3. Meg Marie EVENHOUSE geb. te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) ( XI-29-77 )

X-20-64 Randall John EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Edward Allen EVENHOUSE
Fannie GROOTENHAAR
( IX-17-37 )
  Hij trouwde te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) met:  
  Katrina Lea KAWECK-DOPP
geb. te Midland, Bay County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Zachary Edward EVENHOUSE geb. te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) ( XI-30-78 )
  2. Jacob Randall EVENHOUSE geb. te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) ( XI-30-79 )

X-20-65 Jane Ellen EVENHOUSE
geb. te Elmhurst, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Edward Allen EVENHOUSE
Fannie GROOTENHAAR
( IX-17-37 )
  Zij trouwde te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) met:  
  Jonathan Paul MARCUS
geb. te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.)
zoon van: Konrad H. MARCUS
Jeanne Audrey STOB

  Uit deze relatie  
  1. Molly Jane MARCUS geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-31-80 )
  2. Amanda Jeanne MARCUS geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-31-81 )
  3. Nathan Jon MARCUS geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-31-82 )

X-20-66 Mary Jeanne EVENHOUSE
geb. te Le Grange, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Edward Allen EVENHOUSE
Fannie GROOTENHAAR
( IX-17-37 )
  Zij trouwde te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) met:  
  Charles Allen NEUMANN
geb. te Kenoska, Kenosha County (Wisconsin, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Nicholas Charles NEUMANN geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-32-83 )
  2. Paul Edward NEUMANN geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-32-84 )
  3. Charles Randall NEUMANN geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-32-85 )
  4. Theodore Edward NEUMANN geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-32-86 )
  5. Edward Michael NEUMANN geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-32-87 )

X-20-67 Allen Edward EVENHOUSE
geb. te Le Grange, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Edward Allen EVENHOUSE
Fannie GROOTENHAAR
( IX-17-37 )
  Hij trouwde met:  
  Kristen Ann SWANSON
geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Michael Kelden EVENHOUSE geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-33-88 )
  2. Alexander Gerrit EVENHOUSE geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-33-89 )

X-20-68 Michael Edward EVENHOUSE
geb. te Le Grange, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Edward Allen EVENHOUSE
Fannie GROOTENHAAR
( IX-17-37 )
  Hij trouwde te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) met:  
  Melissa Jane KUIPER
geb. te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.)
dochter van: Jack KUIPER
Lindsey _

  Uit deze relatie  
  1. Trevor Charles EVENHOUSE geb. te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) ( XI-34-90 )
  2. Johanna Lynn EVENHOUSE geb. te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) ( XI-34-91 )
  3. Sophia Grace EVENHOUSE geb. te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) ( XI-34-92 )
  4. Boden Michael EVENHOUSE geb. te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) ( XI-34-93 )

X-21-69 Douglas John EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: John Henry EVENHOUSE
Marcia Ruth De BOER
( IX-17-38 )
  Hij trouwde te Elmhurst, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  June Marie HOVING
geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Arnold HOVING
Lois DEVRIES

  Uit deze relatie  
  1. Marie Amanda EVENHOUSE geb. 15-12-1985 te Hinsdale, DuPage County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-11-1986 te Lombard, DuPage County (Illinois, U.S.A.) ( XI-35-94 )
  2. Angela Joy EVENHOUSE geb. te Downers Grove, DuPage County (Illinois, U.S.A.) ( XI-35-95 )
  3. Douglas Ryan EVENHOUSE geb. te Downers Grove, DuPage County (Illinois, U.S.A.) ( XI-35-96 )
  4. Sara Julie EVENHOUSE geb. te Downers Grove, DuPage County (Illinois, U.S.A.) ( XI-35-97 )

X-21-70 Norman John EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: John Henry EVENHOUSE
Marcia Ruth De BOER
( IX-17-38 )
  Hij trouwde te Westmont, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Teresa Marie ADAMS
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Nathaniel Adam EVENHOUSE geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-36-98 )
  2. Elizabeth Louise EVENHOUSE geb. te Downers Grove, DuPage County (Illinois, U.S.A.) ( XI-36-99 )
  3. Alex Norman EVENHOUSE geb. te Downers Grove, DuPage County (Illinois, U.S.A.) ( XI-36-100 )

X-21-71 James Aldrich EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: John Henry EVENHOUSE
Marcia Ruth De BOER
( IX-17-38 )
  Hij trouwde te Nampa, Canyon County (Idaho, U.S.A.) met:  
  Rachel Lynn NIENHUIS
geb. te Alameda, Alameda County (California, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Zachary James EVENHOUSE geb. te Boise, Ada County (Idaho, U.S.A.) ( XI-37-101 )
  2. Kelsey Joy EVENHOUSE geb. te Caldwell, Canyon County (Idaho, U.S.A.) ( XI-37-102 )
  3. Tyson Kirk EVENHOUSE geb. te Meridian, Ada County (Idaho, U.S.A.) ( XI-37-103 )
  4. Micah Luke EVENHOUSE geb. te Meridian, Ada County (Idaho, U.S.A.) ( XI-37-104 )

X-21-72 John Henry EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: John Henry EVENHOUSE
Marcia Ruth De BOER
( IX-17-38 )
  Hij trouwde te Bellflower, Los Angeles Cnty (California, U.S.A.) met:  
  Jana Lynn TANIS
geb. te Long Beach, Los Angelos Cnty (California, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Joshua John EVENHOUSE geb. te Los Angeles , Los Angeles County (CA, U.S.A.) ( XI-38-105 )
  2. Brett James EVENHOUSE geb. te Los Angeles , Los Angeles County (CA, U.S.A.) ( XI-38-106 )
  3. Kayla Jo EVENHOUSE geb. te Los Angeles , Los Angeles County (CA, U.S.A.) ( XI-38-107 )
  4. Abagail Jo EVENHOUSE geb. te Los Angeles , Los Angeles County (CA, U.S.A.) ( XI-38-108 )

X-22-73 Richard Dean EVENHOUSE
geb. te Troy, Newaygo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Richard George EVENHOUSE
Maria Louise SANCHEZ
( IX-17-39 )

X-22-74 Eric Scott EVENHOUSE
geb. te Rochester, Oakland County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Richard George EVENHOUSE
Maria Louise SANCHEZ
( IX-17-39 )

X-23-75 Thomas Henry Klein
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Willard KLEIN
Karen Alice EVENHOUSE

( IX-17-40 )
  Hij trouwde met:  
  Andrea Leigh REDIGER
  Uit deze relatie  
  1. Evan Mitchell KLEIN geb. te Springfield, Sangamon County (Illinois, U.S.A.) ( XI-39-109 )
  2. Rube Kate KLEIN geb. te Springfield, Sangamon County (Illinois, U.S.A.) ( XI-39-110 )

X-24-76 Charles Henry EVENHOUSE
geb. te Oak Lawn, Cook County (Illinois, U.S.A.)
zoon van: George Aldrich EVENHOUSE
Carol Jean ZMUDA
( IX-17-41 )
  Hij trouwde te Tarzana, Los Angeles County (California, U.S.A.) met:  
  Heather Eileen BOLKS
geb. te Winfield, DuPage County (Illinois, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Zachary Jay EVENHOUSE geb. te Woodruff, Oneida County (Wisconsin, U.S.A.) ( XI-40-111 )
  2. Justin Henry EVENHOUSE geb. te Woodruff, Oneida County (Wisconsin, U.S.A.) ( XI-40-113 )
  3. Connor George EVENHOUSE geb. te Woodruff, Oneida County (Wisconsin, U.S.A.) ( XI-40-112 )
  4. Henry Charles EVENHOUSE geb. te Woodruff, Oneida County (Wisconsin, U.S.A.) ( XI-40-114 )
  5. Abraham Aldrich EVENHOUSE geb. te Woodruff, Oneida County (Wisconsin, U.S.A.) ( XI-40-115 )
  6. Ava Louise EVENHOUSE geb. te Woodruff, Oneida County (Wisconsin, U.S.A.) ( XI-40-116 )

X-24-77 Jeffrey Edward EVENHOUSE
geb. te Royal Oak, Oakland County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: George Aldrich EVENHOUSE
Carol Jean ZMUDA
( IX-17-41 )

X-24-78 Julie Ann EVENHOUSE
geb. te Royal Oak, Oakland County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: George Aldrich EVENHOUSE
Carol Jean ZMUDA
( IX-17-41 )
  Zij trouwde te Wausau, Marathon County (Wisconsin, U.S.A.) met:  
  Stephen Beadley STINE
geb. te Indianapolis, Marion County (Indiana, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Katelyn Marie STINE geb. te Indianapolis, Marion County (Indiana, U.S.A.) ( XI-41-117 )
  2. Alex Emerson STINE geb. te Indianapolis, Marion County (Indiana, U.S.A.) ( XI-41-118 )
  3. Isaac Andrew STINE geb. te Indianapolis, Marion County (Indiana, U.S.A.) ( XI-41-119 )

X-25-79 Derek James EVENHOUSE
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: James Aldrich EVENHOUSE
Carol Sue BOERSMA
( IX-17-42 )
  Hij trouwde te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Cynthia Lynn BUIST
geb. te Falls Church, Fairfax County (Virginia, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Breanna Mae EVENHOUSE geb. te Houston, Harris County (Texas, U.S.A.) ( XI-42-120 )
  2. Theodore James EVENHOUSE geb. te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( XI-42-121 )
  3. Clayton Nicholas EVENHOUSE geb. te Holland, Ottawa County (Michgan, U.S.A.) ( XI-42-122 )

X-25-80 Robert Scott EVENHOUSE
geb. te Colorado Springs, El Paso Cnty (Colorado, U.S.A.)
zoon van: James Aldrich EVENHOUSE
Carol Sue BOERSMA
( IX-17-42 )
  Hij trouwde te Lansing (Illinois, U.S.A.) met:  
  Sherri Vander WOUDE
geb. te Hammond, Lake County (Indiana, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Julie Noelle EVENHOUSE geb. te Munster, Lake County (Indiana, U.S.A.) ( XI-43-123 )
  2. Kassi Joy EVENHOUSE ( XI-43-124 )

X-25-81 Kara Lynn EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: James Aldrich EVENHOUSE
Carol Sue BOERSMA
( IX-17-42 )

X-25-82 Kim Aileen EVENHOUSE
geb. te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: James Aldrich EVENHOUSE
Carol Sue BOERSMA
( IX-17-42 )
  Zij trouwde te Ada Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Matthew Allan HOEKZEMA
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Adelyn Claire HOEKZEMA geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-44-125 )
  2. Elise Ryen HOEKZEMA ( XI-44-126 )

X-26-83 Susan Kay GEERTSEMA
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Martin Richard GEERTSEMA
Mary Jo BARTELS
( IX-18-43 )
  Zij trouwde met:  
  Scott Alan MOELKER
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Rachel Marie MOELKER geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-45-127 )

X-27-84 Steven Ross ZUIDERVEEN
geb. te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )

X-27-85 John Alan ZUIDERVEEN
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )

X-27-86 Donald Jay ZUIDERVEEN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )
  Hij trouwde te Lake City, Benzie County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Heidi Christine WALTZ
geb. te Ann Arbor, Washtenaw County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Kayla Christina ZUIDERVEEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( XI-46-128 )
  2. Krista Faye ZUIDERVEEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( XI-46-129 )

X-27-87 Joan Marie ZUIDERVEEN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )
  Zij trouwde te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) met:  
  David Henry MEEKHOF
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: David Harry MEEKHOF
Sandra Nole BENAWAY

  Uit deze relatie  
  1. Nicole Renee MEEKHOF geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-47-130 )
  2. Karen Lyn MEEKHOF geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( XI-47-131 )

X-27-88 Carol Ann ZUIDERVEEN
geb. ca 1966 te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )
  Zij trouwde op 24-5-1986 te Clam Union, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) met:  
  James David LAMBERT
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Levi James LAMBERT geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( XI-48-132 )
  2. James Tyler LAMBERT geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( XI-48-133 )

X-27-89 Gregory Dean ZUIDERVEEN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )

X-27-90 Mark ZUIDERVEEN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Marsha.
 

X-27-91 Marsha ZUIDERVEEN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Hubert Ray ZUIDERVEEN
Martha GEERTSEMA

( IX-18-44 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Mark.
 

X-28-92 Kenneth Jay Van POLEN
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Kenneth Lee VAN POLEN
Anna Grace GEERTSEMA

( IX-18-45 )
  Hij trouwde te Falmouth, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Linda Jean KOETJE
geb. te Ludington, Mason County (Michigan, U.S.A.)

X-28-93 Duane Todd Van POLEN
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Kenneth Lee VAN POLEN
Anna Grace GEERTSEMA

( IX-18-45 )
  Hij trouwde te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Laurie Jean SWANBERG
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Michael Duane Van POLEN geb. te Traverse City (Michigan, U.S.A.) ( XI-49-134 )
  2. Kristin Anna-Laurel Van POLEN geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.) ( XI-49-135 )

X-28-94 Sandra Sue Van POLEN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Kenneth Lee VAN POLEN
Anna Grace GEERTSEMA

( IX-18-45 )
  Zij trouwde te Highland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Darrin Alvin OUDMAN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Trisha Lee OUDMAN geb. te Traverse City (Michigan, U.S.A.) ( XI-50-136 )

X-28-95 Rick Allen Van POLEN
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Kenneth Lee VAN POLEN
Anna Grace GEERTSEMA

( IX-18-45 )

X-29-96 Paula Ann LEE
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Robert Earl LEE
Barbara Jean GEERTSEMA

( IX-18-46 )

X-29-97 John Robert LEE
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Robert Earl LEE
Barbara Jean GEERTSEMA

( IX-18-46 )

X-29-98 David Earl LEE
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Robert Earl LEE
Barbara Jean GEERTSEMA

( IX-18-46 )

X-29-99 Linda Jean LEE
geb. te Cadillac, Wexford County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Robert Earl LEE
Barbara Jean GEERTSEMA

( IX-18-46 )

X-30-100 Erika EVENHOUSE
dochter van: William Henry EVENHOUSE
Nelle Lorraine YFF
( IX-19-47 )
  Zij trouwde met:  
  Siobahn REILLY

X-30-101 Sten EVENHOUSE
zoon van: William Henry EVENHOUSE
Nelle Lorraine YFF
( IX-19-47 )
  Hij trouwde met:  
  Lueye _

X-30-102 Kristen H. EVENHOUSE
zoon van: William Henry EVENHOUSE
Nelle Lorraine YFF
( IX-19-47 )
  Hij trouwde met:  
  Willeke J. van den BOOMGAARD

X-30-103 Thor EVENHOUSE
zoon van: William Henry EVENHOUSE
Nelle Lorraine YFF
( IX-19-47 )

X-31-104 Ross EVENHOUSE
zoon van: Aldrich James EVENHOUSE
Gwenyth MEEHL
( IX-19-48 )

X-31-105 Mark EVENHOUSE
zoon van: Aldrich James EVENHOUSE
Gwenyth MEEHL
( IX-19-48 )

X-31-106 Duane EVENHOUSE
zoon van: Aldrich James EVENHOUSE
Gwenyth MEEHL
( IX-19-48 )

X-32-107 Bretton John BOLT
zoon van: Robert Allen BOLT
Jeanne Marilyn EVENHOUSE

( IX-19-49 )
  Hij trouwde met:  
  Kimberly KIDDER
  Uit deze relatie  
  1. Braydon Allen BOLT ( XI-51-137 )

X-32-108 Barton H. BOLT
zoon van: Robert Allen BOLT
Jeanne Marilyn EVENHOUSE

( IX-19-49 )
  Hij trouwde met:  
  Melissa J. WIERENGA

X-32-109 Benton BOLT
zoon van: Robert Allen BOLT
Jeanne Marilyn EVENHOUSE

( IX-19-49 )

X-32-110 Burton BOLT
zoon van: Robert Allen BOLT
Jeanne Marilyn EVENHOUSE

( IX-19-49 )

X-33-111 Matthew H. EVENHOUSE
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Ruth Ann DYKSTRA
( IX-19-50 )
  Hij trouwde met:  
  Deborah H. LANGENDOEN
  Uit deze relatie  
  1. Kyela Renee EVENHOUSE ( XI-52-138 )

X-33-112 Michael EVENHOUSE
zoon van: Henry John EVENHOUSE
Ruth Ann DYKSTRA
( IX-19-50 )

X-34-113 Julie R. BARON
dochter van: Kenneth Earl BARON
Mary Louise EVENHOUSE

( IX-19-51 )

X-34-114 Jason BARON
zoon van: Kenneth Earl BARON
Mary Louise EVENHOUSE

( IX-19-51 )

X-34-115 Lloyd BARON
zoon van: Kenneth Earl BARON
Mary Louise EVENHOUSE

( IX-19-51 )

X-34-116 David BARON
zoon van: Kenneth Earl BARON
Mary Louise EVENHOUSE

( IX-19-51 )
  Hij trouwde met:  
  Rachel L. TAZELAAR

X-35-117 Chad EVENHOUSE
zoon van: Paul Burton EVENHOUSE
Janice SWIERENGA
( IX-19-52 )

X-35-118 Anna EVENHOUSE
dochter van: Paul Burton EVENHOUSE
Janice SWIERENGA
( IX-19-52 )

X-35-119 Robbie EVENHOUSE
zoon van: Paul Burton EVENHOUSE
Janice SWIERENGA
( IX-19-52 )

X-35-120 Jane EVENHOUSE
zoon van: Paul Burton EVENHOUSE
Janice SWIERENGA
( IX-19-52 )

X-36-121 Ian Randal van EIJSDEN
zoon van: Jan van EIJSDEN
Kornelia Pieternella PRENGER

( IX-20-53 )

X-37-122 Carla Anita PRENGER
geb. te Groningen
dochter van: Lupko Pieter PRENGER
Annechien TUINMAN
( IX-20-55 )
  Zij trouwde te Schiermonnikoog met:  
  Jan Jouke FLOKSTRA
geb. te Fochteloo
  Uit deze relatie  
  1. Diann FLOKSTRA geb. te Groningen ( XI-53-139 )
  2. Tim FLOKSTRA geb. te Groningen ( XI-53-140 )

X-37-123 Yvonne Jeanette PRENGER
geb. te Groningen
dochter van: Lupko Pieter PRENGER
Annechien TUINMAN
( IX-20-55 )
  Zij trouwde te Groningen met:  
  Wolter POELMAN
geb. te Groningen
  Uit deze relatie  
  1. Marijn POELMAN geb. te Groningen ( XI-54-141 )
  2. Frank POELMAN geb. te Groningen ( XI-54-142 )
  3. Jorn POELMAN geb. te Groningen ( XI-54-143 )

X-37-124 Christoffer PRENGER
geb. te Groningen
zoon van: Lupko Pieter PRENGER
Annechien TUINMAN
( IX-20-55 )
  Hij trouwde te Giethoorn met:  
  Annechien Ester van ROZEN
geb. te Noordwolde
  Uit deze relatie  
  1. Bodhi van ROZEN geb. te Emmeloord ( XI-55-144 )
  2. Donna van ROZEN geb. te Emmeloord ( XI-55-145 )

X-38-125 Martijn Derk KWANT
geb. te Utrecht
zoon van: Kornelis Wicher KWANT
Gerritje ZOER
( IX-21-56 )

X-38-126 Ruben Jan KWANT
geb. te Utrecht
zoon van: Kornelis Wicher KWANT
Gerritje ZOER
( IX-21-56 )

X-38-127 David KWANT
geb. te Utrecht
zoon van: Kornelis Wicher KWANT
Gerritje ZOER
( IX-21-56 )

X-38-128 Stefan KWANT
geb. te Utrecht
zoon van: Kornelis Wicher KWANT
Gerritje ZOER
( IX-21-56 )

X-39-129 Anna Pleun KWANT
geb. 27-5-1993 te Elst
dochter van: Hendrik Eltje KWANT
Jacolien J. P. G. GORISSEN
( IX-21-59 )

X-39-130 Ilja KWANT
geb. te Barneveld
zoon van: Hendrik Eltje KWANT
Jacolien J. P. G. GORISSEN
( IX-21-59 )

X-40-131 NN KWANT
geb. 14-10-1934 te Winschoten
ovl. 14-10-1934 te Winschoten, 0 dagen oud
zoon van: Harmen Lammert van ROSSUM
Imke KWANT

( IX-23-66 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-41-132 Martje KOOPMAN
geb. 5-7-1916 te Winschoten
dochter van: Jan KOOPMAN
Harmina BUTER
( IX-30-78 )

X-41-133 Janna KOOPMAN
geb. 9-4-1918 te Winschoten
dochter van: Jan KOOPMAN
Harmina BUTER
( IX-30-78 )

X-42-134 Okko van IJREN
geb. 1945 te Nieuwolda
ovl. 30-7-1945 te Groningen
zoon van: Geesinus van IJREN
Hindertje PERDOK
( IX-34-99 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: mei 1945.
 

X-42-135 Okko van IJREN
geb. ca 1949 te Nieuwolda
ovl. 29-6-1958 te Nieuwolda
zoon van: Geesinus van IJREN
Hindertje PERDOK
( IX-34-99 )

X-42-136 NN van IJREN
geb. 10-3-1959 te Groningen
ovl. 10-3-1959 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Geesinus van IJREN
Hindertje PERDOK
( IX-34-99 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-43-137 Eilt ZEEMAN
geb. 13-5-1929 te Delfzijl
ovl. 18-4-1957 te Groningen, 27 jaar oud
zoon van: Udo ZEEMAN
Kornelske NIELAND

( IX-35-102 )

X-43-138 Jantje ZEEMAN
geb. 13-5-1929 te Delfzijl
ovl. 15-1-2012 te Appingedam, 82 jaar oud
dochter van: Udo ZEEMAN
Kornelske NIELAND

( IX-35-102 )
  Zij trouwde met:  
  Eise KROES
geb. 27-3-1928 te Appingedam
ovl. 23-7-2012 te Appingedam, 84 jaar oud

X-43-139 Tiessijn ZEEMAN
geb. 10-5-1931
ovl. 5-1-2015 te Delfzijl, 83 jaar oud
dochter van: Udo ZEEMAN
Kornelske NIELAND

( IX-35-102 )
  Zij trouwde met:  
  Job KNOL
geb. 13-9-1932 te Bierum
ovl. 5-4-2013 te Delfzijl, 80 jaar oud

X-43-140 Siebolt ZEEMAN
geb. 28-11-1932
ovl. 7-5-2004 te Delfzijl (Farmsum), 71 jaar oud
zoon van: Udo ZEEMAN
Kornelske NIELAND

( IX-35-102 )

X-44-141 Berend Eilt STUUT
geb. ca 1932 te Scheemda
ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Abel STUUT
Martje NIELAND

( IX-35-103 )

X-44-142 Tiessijn Abelina STUUT
geb. ca 1935 te Nieuwolda
ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes)
dochter van: Abel STUUT
Martje NIELAND

( IX-35-103 )

X-44-143 Abel STUUT
geb. ca 1937 te Nieuwolda
ovl. 16-4-1945 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Abel STUUT
Martje NIELAND

( IX-35-103 )

X-45-144 Kornelius GODLIEB
geb. 5-8-1941 te Scheemda
ovl. 30-6-2005, 63 jaar oud
zoon van: Evert GODLIEB
Martje DRENT

( IX-36-110 )
  Hij trouwde op 16-12-1965 te Termunten met:  
  Elizabeth Maria DAMMER
geb. te Woldendorp
  Uit deze relatie  
  1. Albertje Martje GODLIEB geb. te Scheemda ( XI-56-146 )
  2. Angela GODLIEB geb. te Nieuwolda ( XI-56-147 )

X-45-145 Hillechiena GODLIEB
geb. te Groningen
dochter van: Evert GODLIEB
Martje DRENT

( IX-36-110 )

X-46-146 Foppe DRENT
geb. te Scheemda
zoon van: Jan Wichert DRENT
Katharina van KOLDAM
( IX-36-111 )
  Hij trouwde te Muntendam met:  
  Geertje ten KATE
geb. te Veendam
dochter van: Fiepko ten KATE
Antje Jantina VENINGA

  Uit deze relatie  
  1. Remko DRENT geb. te Veendam ( XI-57-148 )
  2. Wietske DRENT geb. te Veendam ( XI-57-149 )

X-47-147 Harm Frans DRENT
geb. 24-9-1936
ovl. 28-1-2018 te Scheemda, 81 jaar oud
zoon van: Jan Wicher DRENT
Katharina van KOLDAM
( IX-37-112 )
  Hij trouwde met:  
  Trienje Antje LOWIES
geb. 14-3-1946 te Nieuwe Schans
ovl. 10-12-2014 te Winschoten, 68 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Frederika DRENT ( XI-58-150 )

X-48-148 Geert TUIN
geb. 5-2-1943 te Winschoten
ovl. 9-1-2015 te Winschoten, 71 jaar oud
zoon van: Lenus TUIN
Martje DRENT

( IX-37-113 )

X-49-149 Geessien DRENTH
dochter van: Harm DRENTH
Aukje FRANS
( IX-42-125 )

X-50-150 Christina Wilhelmina MOLANUS
dochter van: Willem MOLANUS
Harmke DRENTH

( IX-42-126 )
  Zij trouwde met:  
  Jurjen FEIKENS

X-51-151 Antonius Eildert Johannes HOES
geb. 10-10-1941 te Haarlem
ovl. 6-7-2003 te Den Helder, 61 jaar oud
zoon van: Antonius Cornelis Johannes HOES
Elske JANSEN

( IX-46-138 )

X-51-152 NN HOES
zoon van: Antonius Cornelis Johannes HOES
Elske JANSEN

( IX-46-138 )

X-51-153 Johannes Antonius Maria HOES
geb. 21-10-1950 te Den Helder
ovl. 5-4-2003 te Den Helder, 52 jaar oud
zoon van: Antonius Cornelis Johannes HOES
Elske JANSEN

( IX-46-138 )

X-52-154 Barbara RAAP
dochter van: Harold RAAP
Kathryn Ann BOOMGARDEN

( IX-48-140 )
  Zij trouwde met:  
  Terry MARLER

X-52-155 Virginia RAAP
dochter van: Harold RAAP
Kathryn Ann BOOMGARDEN

( IX-48-140 )
  Zij trouwde met:  
  Donald GIGGINS

X-52-156 Loraine RAAP
dochter van: Harold RAAP
Kathryn Ann BOOMGARDEN

( IX-48-140 )
  Zij trouwde met:  
  NN INGERSOLL

X-52-157 Jacquelyn RAAP
dochter van: Harold RAAP
Kathryn Ann BOOMGARDEN

( IX-48-140 )
  Zij trouwde met:  
  Daniel HOWE

X-52-158 Daniel RAAP
zoon van: Harold RAAP
Kathryn Ann BOOMGARDEN

( IX-48-140 )
  Hij trouwde met:  
  Cynthia _

X-53-159 Susan Jane DUROE
geb. ca 1943 te Jesup, Buchanan County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 29-6-2017 te West Union, Fayette County (Iowa, U.S.A.)
dochter van: Collingwood R. DUROW
Alvina Fern KOOLHOF

( IX-50-145 )
  Zij trouwde met:  
  William B. DOHRMANN
  Uit deze relatie  
  1. Ann DOHRMANN ( XI-59-151 )
  2. Jane DOHRMANN ( XI-59-152 )
  3. Tom DOHRMANN ( XI-59-153 )

X-53-160 Linda DUROE
dochter van: Collingwood R. DUROW
Alvina Fern KOOLHOF

( IX-50-145 )
  Zij trouwde met:  
  William ELLIS

X-53-161 Albert DUROE
zoon van: Collingwood R. DUROW
Alvina Fern KOOLHOF

( IX-50-145 )
  Hij trouwde met:  
  Suzanne _

X-54-162 Kathleen KOOLHOF
dochter van: Albert Harold KOOLHOF
Ruth Angela CHRISTESON
( IX-50-146 )
  Zij trouwde met:  
  Ron BIRKESTRAND

X-54-163 Jeannie KOOLHOF
dochter van: Albert Harold KOOLHOF
Ruth Angela CHRISTESON
( IX-50-146 )
  Zij trouwde met:  
  Michael ASCHERL

X-54-164 Maureen KOOLHOF
dochter van: Albert Harold KOOLHOF
Ruth Angela CHRISTESON
( IX-50-146 )
  Zij trouwde met:  
  Kenneth LOUGH

X-54-165 Jani KOOLHOF
dochter van: Albert Harold KOOLHOF
Ruth Angela CHRISTESON
( IX-50-146 )
  Zij trouwde met:  
  Kevin DEAVER

X-54-166 Angela KOOLHOF
dochter van: Albert Harold KOOLHOF
Ruth Angela CHRISTESON
( IX-50-146 )
  Zij trouwde met:  
  Mick JOHNSTON

X-54-167 Jim KOOLHOF
zoon van: Albert Harold KOOLHOF
Ruth Angela CHRISTESON
( IX-50-146 )
  Hij trouwde met:  
  Deborah SHONING

X-55-168 Gene W. THOMPSON
geb. 31-3-1939 te Elmore, Fairbault County (Minnesota, U.S.A.)
ovl. 14-5-2017 te Waterloo, Black Hawk County (Iowa, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: Hervie Theodore THOMPSON
Arlene DREW

( IX-51-147 )
  Hij trouwde met:  
  Rebecca FIELDER
  Uit deze relatie  
  1. Diana THOMPSON ( XI-60-155 )
  2. David THOMPSON ( XI-60-156 )
  3. Troy THOMPSON ( XI-60-154 )

X-55-169 Ron THOMPSON
zoon van: Hervie Theodore THOMPSON
Arlene DREW

( IX-51-147 )
  Hij trouwde met:  
  Carol _

X-55-170 Sharlene THOMPSON
dochter van: Hervie Theodore THOMPSON
Arlene DREW

( IX-51-147 )
  Zij trouwde met:  
  Jack WASKOW

X-55-171 Sharon Kae THOMPSON
dochter van: Hervie Theodore THOMPSON
Arlene DREW

( IX-51-147 )
  Zij trouwde met:  
  NN ATWOOD

X-56-172 Joseph T. RAUSCHER
zoon van: Joseph T. RAUSCHER
Karen DREW

( IX-51-149 )

X-57-173 Carla DREW
dochter van: Carl DREW
Helen Louise MCMAHAN
( IX-51-150 )
  Zij trouwde met:  
  NN HODGES
  Uit deze relatie  
  1. Ryan HODGES ( XI-61-157 )
  2. Lindsay HODGES ( XI-61-158 )

X-57-174 Randy DREW
zoon van: Carl DREW
Helen Louise MCMAHAN
( IX-51-150 )
  Hij trouwde met:  
  Beverly _

X-57-175 Tracy DREW
zoon van: Carl DREW
Helen Louise MCMAHAN
( IX-51-150 )
  Hij trouwde met:  
  Ruth _

X-57-176 Lisa DREW
dochter van: Carl DREW
Helen Louise MCMAHAN
( IX-51-150 )
  Zij trouwde met:  
  Warren SANDER
  Uit deze relatie  
  1. Ella SANDER ( XI-62-159 )
  2. Lydia SANDER ( XI-62-160 )

X-58-177 Samuel GOLDSBERRY
zoon van: Harvey George GOLDSBERRY
Clara Maude DILLMAN
( IX-52-154 )

X-58-178 Sandra GOLDSBERRY
dochter van: Harvey George GOLDSBERRY
Clara Maude DILLMAN
( IX-52-154 )
  Zij trouwde met:  
  Leonard DENNISTON

X-58-179 Sue GOLDSBERRY
dochter van: Harvey George GOLDSBERRY
Clara Maude DILLMAN
( IX-52-154 )
  Zij trouwde met:  
  Benjamin COLBURN

X-58-180 Martha GOLDSBERRY
dochter van: Harvey George GOLDSBERRY
Clara Maude DILLMAN
( IX-52-154 )
  Zij trouwde met:  
  NN GATES

X-59-181 Mike KOOLHOF
zoon van: Russell Wayne KOOLHOF
Ruth Esther ANSELMO
( IX-53-156 )

X-59-182 George KOOLHOF
zoon van: Russell Wayne KOOLHOF
Ruth Esther ANSELMO
( IX-53-156 )

X-59-183 Vanessa KOOLHOF
dochter van: Russell Wayne KOOLHOF
Ruth Esther ANSELMO
( IX-53-156 )

X-59-184 Eileen KOOLHOF
dochter van: Russell Wayne KOOLHOF
Ruth Esther ANSELMO
( IX-53-156 )

X-60-185 Patricia AUKES
dochter van: Edwin Theodore AUKES
Mary A. SHEPARD
( IX-54-158 )
  Zij trouwde met:  
  Randall FATH

X-61-186 Kevin Alroy HEYER
geb. 11-3-1949 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 29-1-2006 te Las Vegas, Clark County (Nevada, U.S.A.), 56 jaar oud
zoon van: Alfred George HEYER
Betty Alice AUKES

( IX-54-159 )

X-61-187 Kirk Allen HEYER
geb. 1-6-1952 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 7-4-2016 te Everett, Snohomish County (Washington, U.S.A.), 63 jaar oud
zoon van: Alfred George HEYER
Betty Alice AUKES

( IX-54-159 )
  Hij trouwde op 28-6-1973 met:  
  Faye DORENBUSH

X-61-188 Keith Alfred HEYER
geb. 22-1-1954 te Buffalo Center, Winnebago County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 15-6-2011 te Mason City, Cerro Gordo County (Iowa, U.S.A.), 57 jaar oud
zoon van: Alfred George HEYER
Betty Alice AUKES

( IX-54-159 )

X-61-189 Kathleen Alyse HEYER
dochter van: Alfred George HEYER
Betty Alice AUKES

( IX-54-159 )
  Zij trouwde met:  
  Mark NELSON
  Uit deze relatie  
  1. Spencer NELSON ( XI-63-161 )
  2. Reese NELSON ( XI-63-162 )

X-62-190 Debra Jean AUKES
dochter van: Harvey Elston AUKES
Donna Jean _
( IX-54-161 )
  Zij trouwde met:  
  NN ABELE
  Uit deze relatie  
  1. Amanda ABELE ( XI-64-163 )
  2. Michael ABELE ( XI-64-164 )
  3. Thomas ABELE ( XI-64-165 )

X-62-191 David Elston AUKES
zoon van: Harvey Elston AUKES
Donna Jean _
( IX-54-161 )
  Hij trouwde met:  
  NN _
  Uit deze relatie  
  1. Ben AUKES ( XI-65-166 )
  2. Jacob AUKES ( XI-65-167 )
  3. Patrick AUKES ( XI-65-168 )
  4. Zachary AUKES ( XI-65-169 )

X-63-192 Terry Allen AUKES
geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.)
zoon van: Kenneth Leroy AUKES
Lillian L. MEYER
( IX-54-163 )

X-63-193 Timothy Leroy AUKES
geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.)
zoon van: Kenneth Leroy AUKES
Lillian L. MEYER
( IX-54-163 )

X-63-194 Michelle Marie AUKES
geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.)
dochter van: Kenneth Leroy AUKES
Lillian L. MEYER
( IX-54-163 )

X-63-195 Staci Lynn AUKES
geb. te Faribault County (Minnesota, U.S.A.)
dochter van: Kenneth Leroy AUKES
Lillian L. MEYER
( IX-54-163 )

X-64-196 NN PRINS
geb. 24-12-1911 te Beerta
ovl. 24-12-1911 te Beerta, 0 dagen oud
zoon van: Wubbo PRINS
Elsien BRUINS

( IX-56-167 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

X-64-197 Geert PRINS
geb. 16-4-1933 te Beerta
ovl. 24-7-1997 te Winschoten, 64 jaar oud
zoon van: Wubbo PRINS
Elsien BRUINS

( IX-56-167 )
  Hij trouwde met:  
  Trynie KOLKMAN
  Uit deze relatie  
  1. Gina PRINS ( XI-66-170 )
  2. Wubbo PRINS ( XI-66-171 )