Genealogie
Familie 74


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 6, klik hier

  Parenteel van Detert WILDEBOER
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Detert WILDEBOER
geb. ca 1675
  Persoonlijke informatie
Naam ook Dieterd Wildebuhr
 
  Kind(eren)  
  1. Jan [Deters] WILDEBOER geb. ca 1680 te Lutjewolde (Duitsland) / ovl. 6-1-1733 te Weener (Duitsland) ( II-1-2 )
  2. Aeltien [Dieters] WILDEBOER geb. ca 1675 te Weener (Duitsland) / ovl. 1710 te Weener (Duitsland) ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Aeltien [Dieters] WILDEBOER
geb. ca 1675 te Weener (Duitsland)
ovl. 1710 te Weener (Duitsland)
dochter van: Detert WILDEBOER ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Overleden juli 1710.
 
  Zij trouwde te Weener (Duitsland) met:  
  Otto [Harms Harmens] _
geb. te Leeh (of Leek) (Dld)
ovl. 1720 te Weener (Duitsland)
  Bij het huwelijk
Huwelijk in mei 1701.
 
  Uit deze relatie  
  1. Detert [Otten] WILDEBOER geb. ca 1708 te Holthuizen (DlD) / ovl. 30-9-1768 te Vellage (Dld) ( III-1-1 )

II-1-2 Jan [Deters] WILDEBOER
geb. ca 1680 te Lutjewolde (Duitsland)
ovl. 6-1-1733 te Weener (Duitsland)
zoon van: Detert WILDEBOER ( I-1-1 )
  Hij trouwde op 30-5-1706 te Weener (Duitsland) met:  
  Remke [Franssen] TERVIEL
geb. ca 1687 te Lutjewolde (Duitsland)
ovl. 20-9-1729 te Weener (Duitsland)
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] geb. 20-8-1719 te Weener (Duitsland) / ovl. 1774 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland) ( III-2-2 )

  Generatie III  
III-1-1 Detert [Otten] WILDEBOER
geb. ca 1708 te Holthuizen (DlD)
ovl. 30-9-1768 te Vellage (Dld)
zoon van: Otto [Harms Harmens] _
Aeltien [Dieters] WILDEBOER

( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 4-10-1768 te Vellage.
 
  Hij trouwde te Weenermoor (Dld). met:  
  Antje [Harms] _
geb. ca 1709
ovl. 1792
  Persoonlijke informatie
Overleden augustus 1792 te Halte Kerspel, Vellage (Dld).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in mei 1732
 
  Uit deze relatie  
  1. Otte [Deters] WILDEBOER geb. 1732 te Weenermoor (Dld) / ovl. 1798 te Vellage (Dld) ( IV-1-1 )
  2. Stijntje [Deters] WILDEBOER geb. ca 1737 te Halte (Dld) / ovl. 23-3-1783 te Vellage (Dld) ( IV-1-2 )
  3. Harm [Deters] WILDEBOER geb. ca 1739 te Weenermoor (Dld) ( IV-1-3 )
  4. Truyntje [Deters] WILDEBOER geb. 1740 te Weenermoor (Dld) ( IV-1-5 )
  5. Aaltje [Deters] WILDEBOER geb. 1740 te Weenermoor (Dld) / ovl. 1782 te Weenermoor (Dld) ( IV-1-4 )
  6. Antje [Deters] WILDEBOER geb. 1742 te Weenermoor (Dld) / ovl. 1774 te Weenermoor (Dld) ( IV-1-6 )
  7. Eytte [Deters] WILDEBOER geb. 1745 te Weenermoor (Dld) / ovl. 1811 ( IV-1-7 )
  8. Harm [Deters] WILDEBOER geb. 1746 te Weenermoor (Dld) ( IV-1-8 )
  9. Meindert [Deters] WILDEBOER geb. 1749 te Weenermoor (Dld) ( IV-1-9 )
  10. Swaantje [Deters] WILDEBOER geb. 1749 te Weenermoor (Dld) ( IV-1-10 )

III-2-2 Jan [Jans] <WILDEBOER>
geb. 20-8-1719 te Weener (Duitsland)
ovl. 1774 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland)
zoon van: Jan [Deters] WILDEBOER
Remke [Franssen] TERVIEL
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Overleden Oktober 1774 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland).
Aangaande Jan Jans is de volgende akte gevonden:
Voor ons meester Elias Dull Openbaar notaris, residerende te Appingedam hoofdplaats van hetzelfde Kwartier, provincie Groningen, en in tegenwoordigheld van nagenoemde en ondergetekende getuigen, zijn gecompareerd Menzo van Gijzel, politiedienaar, Jan Gewald, Kuiper, Chrlstoffer Margon, verwer, benevens Hendrik Cornelis Vos, uurwerkmaker, wonende alle vier te Appingedam. dewelke verklaarden te hebben gekend
Primo Jan Jans en diens echtgenote Hempe Engelkes, in leven gewoond hebbende te Ihrhove in oost vriesland, en te weten dat aldaar de eerste in de maand Oktober zeventienhonderd vierenzeventig, en de tweede in de maand november zeventienhonderd drieentachtig zijn overleden en begraven, zijnde geweest ouders van wijlen Engelke Jans, welke was de vader van Jans Engelkes van Niejenhuls, landbouwer, wonende te Crewert,
Secundo Evert Harms en Martje Jans, in leven ehelieden gewoond Hebbende te Oterdum, en aldaar overleden, de ene in de maand January zeventienhonderd vierentachtig en de laatste in februari zeventienhonderd negenenzeventig, ouders van wijlen Etje Everts, die was de moeder van Jans Engelkes van Niejenhuis opgemeld; gevende de comparanten voor redenen van wetenschap dat zij genoemde overledenen van nabij hebben gekend, en daardoor genoegzame kennis van derzelver versterf dragen; en om redenen deswege geene acten van overlijden kunnen worden erlangt, zoo hebben zij als daartoe verzocht zijnde, dezen doen passeren, teneinde te strekken naar behoren.
Gedaan en gepasseerd te Appingedam, ten kantore van ons Notaris, op den zesden february achttienhonderd achtentwintig in tegenwoordigheid van Jan Harmannus Harkema, konmissiekoper, en Reinder Roelfs Forma, koopman, beide hier woonachtig, als getuigen, die deze na gedane voorlezinge met de comparanten en ons Notaris hebben vertekend.
 
  Hij trouwde met:  
  Hilke HEMPE
geb. ca 1713
ovl. 10-11-1783 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland)
  Persoonlijke informatie
Naam mogelijk ook: Hempe Engelkes
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Janssen] WILDEBOER geb. ca 1743 te Flachmeer (Dld) / ovl. 30-8-1798 te Driever (Dld) ( IV-2-11 )
  2. Jan [Deterts] WILDEBOER geb. 6-12-1746 ( IV-2-12 )
  3. Engelke [Jans] geb. 5-8-1749 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland) / ovl. 24-1-1811 te Oterdum ( IV-2-13 )
  4. Frans [Jans] WILDEBOER geb. 2-12-1751 te Steenfelde Dld / ovl. 30-5-1828 te Termunten (Termuntenzijl) (OA-33) ( IV-2-14 )
  5. Swaut WILDEBOER geb. 21-2-1754 te Steenfelde (Dld) ( IV-2-15 )
  6. Renske WILDEBOER geb. 14-10-1757 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland) ( IV-2-16 )
  7. Remke [Jans] WILDEBOER geb. 14-10-1757 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland) / ovl. 17-1-1832 te Delfzijl (Oterdum) (OA-8) ( IV-2-17 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Otte [Deters] WILDEBOER
geb. 1732 te Weenermoor (Dld)
ovl. 1798 te Vellage (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: maart 1732. Begraven op 4-12-1798 te Vellage (Dld). Beroep: dagloner.
 
  Hij trouwde op 18-5-1764 te Vellage (Dld) met:  
  Jantje [Berents] OESTEN
geb. ca 1736 te Irnhove (Dld)
ovl. 30-8-1803 te Vellage (Dld)
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Jantien Berends. Begraven op 2 september 1803 in Vellage (Dld).
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Otten] WILDEBOER geb. 13-4-1765 te Vellage (Dld) ( V-1-1 )
  2. Berend [Otten] WILDEBOER geb. 15-8-1766 te Vellage (Dld) / ovl. 22-10-1766 te Vellage (Dld) ( V-1-2 )
  3. Etje [Otten] WILDEBOER geb. 15-8-1767 te Vellage (Dld) ( V-1-3 )
  4. Detert [Otten] WILDEBOER geb. 20-4-1770 te Vellage (Dld) ( V-1-4 )
  5. Berend [Oesten Otten] WILDEBOER geb. 31-3-1773 te Vellage (Dld) ( V-1-5 )
  6. Jan [Otten] WILDEBOER geb. 29-3-1777 te Vellage (Dld) ( V-1-6 )

IV-1-2 Stijntje [Deters] WILDEBOER
geb. ca 1737 te Halte (Dld)
ovl. 23-3-1783 te Vellage (Dld)
dochter van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Stijntje is op 27-3-1783 begraven te Vellage (Dld).
 
  Zij trouwde op 24-2-1781 te Vollen (Dld) met:  
  Harm Janssen SINNING
geb. 21-8-1754 te Vollen (Dld)
ovl. 20-10-1808 te Vollen (Dld), 54 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner, timmermansknecht.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
 

IV-1-3 Harm [Deters] WILDEBOER
geb. ca 1739 te Weenermoor (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )

IV-1-4 Aaltje [Deters] WILDEBOER
geb. 1740 te Weenermoor (Dld)
ovl. 1782 te Weenermoor (Dld)
dochter van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Aaltje is geboren in november 1740 en overleden in februari 1782. Tweelingzus van Truyntje.
 

IV-1-5 Truyntje [Deters] WILDEBOER
geb. 1740 te Weenermoor (Dld)
dochter van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Truyntje is geboren in november 1740. Tweelingzus van Aaltje.
 

IV-1-6 Antje [Deters] WILDEBOER
geb. 1742 te Weenermoor (Dld)
ovl. 1774 te Weenermoor (Dld)
dochter van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )

IV-1-7 Eytte [Deters] WILDEBOER
geb. 1745 te Weenermoor (Dld)
ovl. 1811
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Eytte is geboren in januari 1745 en overleden in september 1811.
 

IV-1-8 Harm [Deters] WILDEBOER
geb. 1746 te Weenermoor (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )

IV-1-9 Meindert [Deters] WILDEBOER
geb. 1749 te Weenermoor (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Meindert werd geboren in juni 1749, en is tweelingbroer van Swaantje.
 

IV-1-10 Swaantje [Deters] WILDEBOER
geb. 1749 te Weenermoor (Dld)
dochter van: Detert [Otten] WILDEBOER
Antje [Harms] _
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Swaantje werd geboren in juni 1749, en is tweelingzus van Meindert.
 

IV-2-11 Antje [Janssen] WILDEBOER
geb. ca 1743 te Flachmeer (Dld)
ovl. 30-8-1798 te Driever (Dld)
dochter van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
( III-2-2 )
  Zij trouwde met:  
  Hendrik [Hindriks Werneke] VOOGD
geb. ca 1734 te Lipperland (Dld)
ovl. 6-1-1794 te Driever (Dld)
  Persoonlijke informatie
Beroep Weekeborg. (waarschijnlijk werkte hij in de plaats Weekenborg.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT geb. ca 1764 te Collingshorst (Dld) / ovl. 18-7-1856 te Glansdorf (Dld) ( V-2-7 )
  2. Maria [Janssen] VOOGD geb. 12-9-1770 te Driever (Dld) / ovl. 22-9-1809 te Coldeborg (Dld) ( V-2-8 )
  3. Hindrik [Hinderks] VOOGD geb. 29-4-1778 te Driever (Dld) / ovl. 3-9-1778 te Driever (Dld) ( V-2-9 )
  4. Hindertje [Hinders] VOOGT geb. 1779 te Holtergaste (Dld) ( V-2-10 )
  5. Antie [Hinderks] VOOGD geb. 18-8-1782 te Weekeborg (Dld) / ovl. te Driever (Dld) ( V-2-11 )
  6. Engel [Hinderks] VOOGD geb. 16-11-1786 te Driever (Dld) / ovl. 14-6-1847 te Klinge (Dld) ( V-2-12 )

IV-2-12 Jan [Deterts] WILDEBOER
geb. 6-12-1746
zoon van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
( III-2-2 )

IV-2-13 Engelke [Jans] <WILDEBOER>
geb. 5-8-1749 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland)
ovl. 24-1-1811 te Oterdum, 61 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Nieuwenhuis bij Oterdum. Bij overlijden: "nalatende vrouw en 3 kinder te Nieuwenhuis onder Oterdum".
 
  Hij trouwde (1) op 7-6-1778 te Oterdum met:  
  Ettien [Everts] _
ged. 10-2-1737 te Oterdum
ovl. 2-12-1796 te Oterdum, 58 jaar oud
dochter van: Evert [Harms] _
Martien [Jacobs] _
fam. 78: ( II-1-1 )
  Foto van Ettien [Everts] _
Foto(s) van Ettien [Everts] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1737 te Oterdum.
Ettien was eerder op 19 jarige leeftijd getrouwd met Lammert Jans.
Uit dit huwelijk 3 kinderen genaamd: Jantien, Evert en Jan.
 
  Bij het huwelijk
Van Engelkes Jans en Etje Everts zÍjn in het rechterlijk archief huwelijks contracten aanwezÍg.
De tekst luidt als volgt:

"Betuige, dat persoonlijk voor mij gecompareert zijn de Eerbare Etjen Everts ter eenre benevens de E. Reynd Hemmes als principaal voormond de E. Harm Everts sibbe en de E. Seebe Jans als vreemde voogden over de twee minderjarige klnderen van genoemde Etjen Everts bij wijlen Lammert Jans in egte verwekt ter andere zijde den welken bekenden en de verklaarden de voorstanderen volgens acte van authorisatie op heden bij mij rigter verleent gesien en gelesen onder elkanderen na gemaakte en geexamineerde staat en inventarium een steede vaste en onwederroepelijken af en uitkoop gemaakt te hebben wegens alzodane goederen, als de overledene Lammert Jans op zijn sterfdag heeft nagelaten -in- voege dat de eerste comparante Etjen Everts aan haar zal hebben en behouden den geheelen boedel met alle in en uitschulden ten juventario bekend of onbekend; waartegens derselve belooft en aanneemt aan de tweede comparanten ten profite hunner pupillen vrije kost en schadeloos uit te keren en te betalen een somme van twee duijsend en agthonderd caroli guldens met des overledenen vaders lijfstoebehoren ten juventarium gespecificeert, daar en boven haare kinderen de pupillen met behouden goederen tot agtijn jaren ouderdoms te brengen en na stands gelegentheld behoorlijk leesen, schrijven laten leeren.
Waarmede dese af en uitkoop alzo is gesloten verbindende en verhypothiserende wederzijdse comparanten de eerste haare eijgene en de tweeden hunner pupillen geene exempte goederen onder afstand van alle hier eenigsints tegenstrijdende exceptien, alles met submissie als na regte. In waarheids oirconde hebbe ik rigter opgemeld, op verzoek en na gedane believinge van de comparanten, deesen met mijn gewoon zegul en naams onder schrijvinge bevestigt.
Actum op Nienhuis onder Oterdum den 24 Aprll 1700 agt en seventig
H. Helperi Rigter."

"betuige dat persoonlijk voor mij gecompareert zijn de E. Engelke Jans als bruidegom ter eenre en de Eerbare Etjen Everts als bruid ter andere zijde den welken bekenden en verklaarden onder elkanderen met mande vrinden en dedigeslieden raad en consent een christelljk houwelijk te hebben beraamt gededigt en besloten in forma en manieren -als volgt-
Ten eersten zijn bruidegom en bruid nevens prasente vrienden en dedigeslieden vredig en vergenoegt met alzodanige goederen als deze toekomen de egtelieden aan malkanderen komen te brengen, wordende des bruidegoms aan te brengene goederen gerekend op een sommen van vijfhonderd caroli guldens en des bruids volgens heden geproduceerde inventarium op een somma van twee duizend en negen honderd vijf en vijftig caroli guldens zullende alle aan te brengene / aanervende en aanstervende losse en vaste goederen buiten gemeenschap zijn en verblijven en aan die zijde vererven daar deselve zljn uit en hergekomen, dog winst en verlies, staande houwelijk te vallen zal wesen gemeen halv en halv.
Ten tweeden: Kinderen uit dit houwelijk wordende verwekt dan sullen soons en dogters tot vaders en moeders goederen zonder onderscheid van sexe gelijke sibbe en even na zijn, en het regt van reprasentatie hebben te genieten, mede word bij desen het regt van reprasentatie gegeven aan het kind van Claas bij wijlen wijven Jans in egte verwekt Abel Claasen genaamt.
Ten derden: De bruidegom voor de bruid zonder kind of kinderen uit dit houwelijk verwekt in leven na te laten verstervende dan zal de bruid uit des bruidegoms goederen aan haar hebben en behouden lijftogts wijse de tjjd haares levents een somme van vier honderd caroli guldens de bruid voor de bruidegom in gevallen als voren verstervende dan zal de bruidegom ult des bruids goederen aan hem hebben en behouden lijftogts wijse de tijd sijnes levens een darde part van des bruids goederen: zullende jeders lijfstoebehoren aan desselfs naaste vrinden zonder bezwaar worden uitgekeert.
Waarmede dese houwelijks contracten zijn gesloten tot en over dat houwelijk hebben geweest aan des bruidegoms zijde de E. Harrijt Jurjens en de E. Harm Jans als dedigeslieden hier toe specialijk verzogt en aan des bruids zijde de E. Evert Harms als volle vader, de E. Harm Evers en Aagtje Wilkes egtelieden als volle broeder en aangetrouwde zuster de E. Didericus Jans en Aijlken Everts egtelieden als aangetrouwde broeder en volle zuster nog de E. Reijnd Hemmes als principaal voormond de E. Harm Everts als sibbe en de E. seebe Jans als vreemde voogden over des Bruids twee voorkinderen bij wijlen Lammert Jans in egte verwekt de kerkvoogd Hindrik Jacobs en de E. Harke Jacobs als volle ooms, de E. Rikkert Claasen en Eva Jacobs egtelieden als aangetrouwde oom en volle moeij, de E. Jacob Clasen als volle neef de E. Harm Jans en Aaltjen Clasen egtelieden als aangetrouwde neef en volle nigt de E. Cornelis Clasen als volle neef en de Eerbare Martjen Wabbes, Aijlke Wabbes, en Lijsabeth Wabbes als volle nigten.
In waarheids oirconde hebbe ik rigter opgemeld op verzoek en na gedane believinge van bruidegom en bruid nevens voornoemde vrienden voorstanderen en dedigeslieden desen met mijn gewoon zegul en naams onderschrijvinge bevestigt.
Actum op Nienhuis onder Oterdurn den 24 aprÍl 1700 agt en seventigh
H. Helperi Rigter."
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS ged. 5-3-1780 / ovl. 1-2-1839 te Bierum (Krewerd) fam. 78: ( IV-1-4 )
  Hij trouwde (2) op 8-1-1799 te Delfzijl (Oterdum) met:  
  Harmke [Sijwkes] TUINIER
ged. 16-1-1780 te Opwierde
ovl. 20-9-1852 te Appingedam (Solwerd), 72 jaar oud
dochter van: Siewke [Willems] _
Hendrikje [Olcherts] _

  Foto van Harmke [Sijwkes] TUINIER
Foto(s) van Harmke [Sijwkes] TUINIER
 
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1833), dagloonster te Solwerd.
Na het overlijden Engelke Jans van trouwt Harmke met Steffen Tobias Goelema (zoon vanTobias Uuintjes en Aaltjen Steffens) en krijgt met hem nog 3 kinderen: Anna, Tobias en Aaltje.
 
  Bij het huwelijk
Bron DTB Oterdum.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Engelkes] _ ged. 11-5-1800 te Oterdum ( V-3-14 )
  2. Pieter [Engelkes] _ geb. 29-1-1803 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 9-10-1808 te Oterdum (Nieuwenhuis) ( V-3-15 )
  3. Hemme [Engelkes] WILDEBOER geb. 28-2-1805 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 21-8-1864 te Appingedam (Opwierde) (OA-52) ( V-3-16 )
  4. Hindertje [Engelkes] WILDEBOER geb. 12-7-1807 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 15-8-1870 te Delfzijl (Farmsum) (OA-95) ( V-3-17 )
  5. Engelina [Engelkes] WILDEBOER geb. 7-5-1811 te Oterdum / ovl. 9-3-1853 te Uitwierde ( V-3-18 )

IV-2-14 Frans [Jans] WILDEBOER
geb. 2-12-1751 te Steenfelde Dld
ovl. 30-5-1828 te Termunten (Termuntenzijl) (OA-33), 76 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Omdat de vader van Frans, Jans heet en omdat Frans (Jans) evenals Remke (Jans) is geboren in Irhove, Steenwolda, Ostfriesland, is aangenomen (dus niet vaststaand aangetoond) dat Frans en Remke broers van elkaar zijn en daarom beide als ouders hebben: Jans Wildeboer en Hilke Hempe.
Beroep van Frans was: arbeider, dagloner (1828).
 
  Hij trouwde op 21-6-1801 te Termunten met:  
  Elssien [Heeres] BOS
geb. ca 1764
ovl. 15-6-1829 te Termunten (Termuntenzijl) (OA-40), 64 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Elsje. Beroep: werkvrouw (1828).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom Frans Jans, van Oterdum, geboren Irhove Oostfriesland Bruid Elsien Heeres, van Termunten, weduwe van Tonnis Jans.
Bron Kerkeboek Termunten 1781-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 442, folio 89.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Frans] WILDEBOER geb. 29-11-1801 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 11-11-1865 te Bierum (Godlinze) (OA-64) ( V-4-19 )

IV-2-15 Swaut WILDEBOER
geb. 21-2-1754 te Steenfelde (Dld)
zoon van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
( III-2-2 )

IV-2-16 Renske WILDEBOER
geb. 14-10-1757 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland)
dochter van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Remke.
 

IV-2-17 Remke [Jans] WILDEBOER
geb. 14-10-1757 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland)
ovl. 17-1-1832 te Delfzijl (Oterdum) (OA-8), 74 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Renske. Beroep: Timmerman (1819, 1832).
 
  Hij trouwde (1) op 1-6-1789 te Oterdum met:  
  Oktjen [Lammerts] _
ged. 1-1-1767 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. voor 1796
dochter van: Lammert [Harkes] _
Etje [Ailts] _

  Foto van Oktjen [Lammerts] _
Foto(s) van Oktjen [Lammerts] _
 
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als Okje, Oktje en Ockje. Oktjen is afkomstig van Weywert (huwelijksaantekening in DTB van Oterdum). Overleden in het kraambed ca 14 dagen na de geboorte van haar zoon Okke.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Remkes] WILDEBOER ged. 4-4-1790 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 6-6-1853 te Bierum (Krewerd) ( V-5-20 )
  2. Lammert [Remkes] WILDEBOER ged. 4-12-1791 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 3-2-1847 te Delfzijl ( V-5-21 )
  3. Okke [Remkes] WILDEBOER geb. 15-9-1793 te Oterdum / ovl. 14-9-1868 te Oterdum (OA-86) ( V-5-22 )
  Hij trouwde (2) op 19-6-1796 te Delfzijl (Oterdum) met:  
  Aagtje [Jacobs] MULDER
ged. 28-4-1771 te Termunten
ovl. 18-7-1838
dochter van: Jakob [Hindriks] _
Martjen [Hiddes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-4-1771 te Termunten. Bron: Doop en Trouwboek Oterdum 1801-1811, Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 375, folio 2v.
 
  Bij het huwelijk
Bron DTB Oterdum in "Alle Groningers".
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Hemmechien [Remkes] WILDEBOER geb. 19-3-1797 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 25-7-1853 te Delfzijl (Oterdum) (OA-63) ( V-5-23 )
  2. Martje [Remkes] WILDEBOER geb. 16-9-1798 te Oterdum / ovl. 3-9-1876 te Oterdum ( V-5-24 )
  3. Jacob [Remkes] geb. 9-5-1806 te Oterdum ( V-5-25 )
  4. Jacobtje [Remkes] WILDEBOER geb. 9-5-1815 te Oterdum / ovl. 10-1-1894 te Delfzijl (OA-5) ( V-5-26 )

  Generatie V  
V-1-1 Antje [Otten] WILDEBOER
geb. 13-4-1765 te Vellage (Dld)
dochter van: Otte [Deters] WILDEBOER
Jantje [Berents] OESTEN
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-3-1765 in de Hervormde Kerk te Vellage
 

V-1-2 Berend [Otten] WILDEBOER
geb. 15-8-1766 te Vellage (Dld)
ovl. 22-10-1766 te Vellage (Dld), 9 weken oud
zoon van: Otte [Deters] WILDEBOER
Jantje [Berents] OESTEN
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-8-1766 in de Hervormde Kerk te Vellage (Dld).
 

V-1-3 Etje [Otten] WILDEBOER
geb. 15-8-1767 te Vellage (Dld)
dochter van: Otte [Deters] WILDEBOER
Jantje [Berents] OESTEN
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-8-1767 in de hervormde kerk te Vellage (Dld).
 
  Zij trouwde op 19-6-1791 te Vellage (Dld) met:  
  Jan [Otten] STANSSEN
geb. 3-12-1760 te Grosswolde (Dld)
  Bij het huwelijk
Huwelijksafkondiging te Bohmerwold
 
  Uit deze relatie  
  1. Wopke [Jansen] _ geb. 4-6-1791 te Vellage (Dld) / ovl. 14-7-1857 te Kloster Dunebroek (Dld) ( VI-1-1 )
  2. Jantje [Jans] STAAS geb. 5-1-1795 te Bunde (Dld) / ovl. 7-11-1850 te Stapelmoor (Dld) ( VI-1-2 )

V-1-4 Detert [Otten] WILDEBOER
geb. 20-4-1770 te Vellage (Dld)
zoon van: Otte [Deters] WILDEBOER
Jantje [Berents] OESTEN
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-4-1770 in de hervormde kerk te Vellage (Dld).
 
  Hij trouwde met:  
  Talea [Behrents] _
geb. 1778 te Weener (Dld)
ovl. 6-8-1872 te Weener (Dld)
  Bij het huwelijk
Huwelijk in april 1798.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Deters] WILDEBOER geb. 13-12-1802 te Weener (Dld) / ovl. 28-1-1884 te Amsterdam ( VI-2-3 )
  2. Jan [Deters] WILDEBOER geb. 1805 / ovl. 1878 te Weener (Dld) ( VI-2-4 )
  3. Otte [Deterts] WILDEBOER geb. 1806 te Weener (Dld) / ovl. 7-3-1858 te Weener (Dld) ( VI-2-5 )
  4. Weert [Deterts] WILDEBOER geb. 1807 te Weener (Dld) / ovl. 1880 te Weener (Dld) ( VI-2-6 )
  5. Harm [Deters] WILDEBOER geb. 1810 te Weener (Dld) / ovl. 17-4-1875 te Flachmeer (Dld) ( VI-2-7 )

V-1-5 Berend [Oesten Otten] WILDEBOER
geb. 31-3-1773 te Vellage (Dld)
zoon van: Otte [Deters] WILDEBOER
Jantje [Berents] OESTEN
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-4-1773 in de hervormde kerk te Vellage (Dld).
 

V-1-6 Jan [Otten] WILDEBOER
geb. 29-3-1777 te Vellage (Dld)
zoon van: Otte [Deters] WILDEBOER
Jantje [Berents] OESTEN
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-3-1777 in de hervormde kerk te Vellage (Dld).
 

V-2-7 Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT
geb. ca 1764 te Collingshorst (Dld)
ovl. 18-7-1856 te Glansdorf (Dld)
dochter van: Hendrik [Hindriks Werneke] VOOGD
Antje [Janssen] WILDEBOER

( IV-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Ze is begraven te Driever Dld.
 
  Zij trouwde op 29-4-1792 te Mitlang (Dld) met:  
  Berend [Alberts] AMMERMANN
geb. 1763 te Weekeborg (Dld)
ovl. 5-12-1817 te Weekeborg (Dld)
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilke AMMERMANN ( VI-3-8 )
  2. Hilcke [Behrends] AMMERMANN ( VI-3-9 )
  3. Hinrich [Behrends] AMMERMANN ( VI-3-10 )
  4. Albert [Behrends] AMMERMANN ( VI-3-11 )
  5. Antje [Behrends] AMMERMANN ( VI-3-12 )
  6. Wopke AMMERMANN ( VI-3-13 )
  7. Berend AMMERMANN ( VI-3-14 )

V-2-8 Maria [Janssen] VOOGD
geb. 12-9-1770 te Driever (Dld)
ovl. 22-9-1809 te Coldeborg (Dld), 39 jaar oud
dochter van: Hendrik [Hindriks Werneke] VOOGD
Antje [Janssen] WILDEBOER

( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 15-8-1806 te Kirchborgum (Dld) met:  
  Aamse [Jans] KROMMINGA
geb. 26-10-1745 te Mitling (Dld)
ovl. 2-10-1818 te Coldeborg (Dld), 72 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Harm KROMMINGA ( VI-4-15 )
  2. Amos [Aamsen] KROMMINGA ( VI-4-16 )

V-2-9 Hindrik [Hinderks] VOOGD
geb. 29-4-1778 te Driever (Dld)
ovl. 3-9-1778 te Driever (Dld), 4 maand oud
zoon van: Hendrik [Hindriks Werneke] VOOGD
Antje [Janssen] WILDEBOER

( IV-2-11 )

V-2-10 Hindertje [Hinders] VOOGT
geb. 1779 te Holtergaste (Dld)
dochter van: Hendrik [Hindriks Werneke] VOOGD
Antje [Janssen] WILDEBOER

( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 24-10-1802 met:  
  Arend [Roelfs] PRUIN
geb. 3-3-1779 te Vollen (Dld)
ovl. 29-1-1848 te Vollen (Dld), 68 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf PRUIN ( VI-5-17 )
  2. Hindrik [Arends] PRUIN ( VI-5-18 )
  3. Harm [Arends] PRUIN ( VI-5-19 )
  4. Gerd [Arends] PRUIN ( VI-5-20 )
  5. Antje [Ahrends] PRUIN ( VI-5-21 )

V-2-11 Antie [Hinderks] VOOGD
geb. 18-8-1782 te Weekeborg (Dld)
ovl. te Driever (Dld)
dochter van: Hendrik [Hindriks Werneke] VOOGD
Antje [Janssen] WILDEBOER

( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 9-5-1807 te Driever (Dld) met:  
  Johan Krisof ALTHOF
geb. 1874 te Schotmar (Kreis Lippe Detmond, Dld)

V-2-12 Engel [Hinderks] VOOGD
geb. 16-11-1786 te Driever (Dld)
ovl. 14-6-1847 te Klinge (Dld), 60 jaar oud
dochter van: Hendrik [Hindriks Werneke] VOOGD
Antje [Janssen] WILDEBOER

( IV-2-11 )
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Hinderk VOOGD geb. 5-5-1816 te Weekeborg (Dld) / ovl. 11-8-1866 te Driever (Dld) ( VI-6-22 )

V-3-14 Pieter [Engelkes] _
ged. 11-5-1800 te Oterdum
zoon van: Engelke [Jans] <WILDEBOER>
Harmke [Sijwkes] TUINIER
( IV-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

V-3-15 Pieter [Engelkes] _
geb. 29-1-1803 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 9-10-1808 te Oterdum (Nieuwenhuis), 5 jaar oud
zoon van: Engelke [Jans] <WILDEBOER>
Harmke [Sijwkes] TUINIER
( IV-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Bron DTB Oterdum in "Alle Groningers". Overleden te Nieuwenhuis onder Oterdum.
 

V-3-16 Hemme [Engelkes] WILDEBOER
geb. 28-2-1805 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 21-8-1864 te Appingedam (Opwierde) (OA-52), 59 jaar oud
zoon van: Engelke [Jans] <WILDEBOER>
Harmke [Sijwkes] TUINIER
( IV-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-3-1805 te Oterdum. (Bron DTB Oterdum in "Alle Groningers".)
Beroep: landbouwer in de Langerijp onder Marsum (1837, 1850, 1852, 1854, 1856), bij overlijden: landgebruiker.

De Langerijp is een streek ten Noorden van Appingedam. Er staat een boerderij met dezelfde naam. Marsum is een ernaast gelegen dorpje.

De overlijdensakte van Hemme Engelkes luidt:
"Hemme Engelkes Wildeboer oud negenenvijftig jaren, van beroep landgebruiker, geboren te Oterdum, wonende te Opwierde, zoon van Engelke Jans en Harmke Sywkes, beide overleden, laatst weduwnaar van Aafke Bos"
 
  Hij trouwde (1) op 30-8-1837 te Appingedam (HA-23) met:  
  Martje [Freerks] BAKKER
geb. 11-5-1805 te Losdorp
ovl. 22-8-1847 te Appingedam (Marsum) (OA-80), 42 jaar oud
dochter van: Freerk [Willems] BAKKER
Albertje JANS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid en landbouwersche (1837).

In het doopboek van Losdorp staat de geboorte van Martjen als volgt:
"Den 26 maij gedoopt het dogtertje van Freek Willems en Albertje Jans echtelieden, welk kind geboren was den 1-1 maij en genaamt Martjen."

Martje liet een zoon (genaamd Klaas) na uit haar eerste huwelijk met Migchiel Klaassen Vegter.
 
  Bij het huwelijk
De huwelijks akte luidt als volgt:
"Hemme Engelkes Wildeboer oud 32 jaren, geboren 28 febr. 1805
te Oterdum, landbouwer in de Langerijp met Martjen Freerks Bakker
oud 32 jaren , geboren 11 mei 1805 te Losdorp landbouwersche in de
Langerijp wed. van Migchiel Klaassen Vegter in leven landbouwer
te Holwierde en aldaar overleden 20 okt. 1836"

Beroep vader bruidegom: landbouwer. Beroep vader bruid: timmerman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Engelke WILDEBOER geb. 21-2-1841 te Appingedam (de Langerijp) / ovl. 25-12-1843 te Appingedam (de Langerijp) ( VI-8-34 )
  2. Fredrik WILDEBOER geb. 30-3-1843 te Appingedam (de Langerijp) / ovl. 18-11-1843 te Appingedam (de Langerijp) ( VI-8-35 )
  Hij trouwde (2) op 26-4-1849 te Appingedam (HA-8) met:  
  Aafke [Geerts] BOS
geb. 3-1-1818 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 15-2-1860 te Appingedam (OA-21), 42 jaar oud
dochter van: Geert [Kornelis] BOS
Meiske [Jacobs] van DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1852).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 44 jaar; bruid 31 jaar; weduwnaar van Martje Freerks Bakker; Akte gedeeltelijk onleesbaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert [Hemmes] WILDEBOER geb. 6-4-1850 te Appingedam (Marsum) / ovl. 17-5-1852 te Appingedam (Marsum) (OA-27) ( VI-8-36 )
  2. Harmke WILDEBOER geb. 5-5-1852 te Appingedam (Marsum) (GA-47) / ovl. 17-9-1879 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) (OA-60) ( VI-8-37 )
  3. Meiske WILDEBOER geb. 2-6-1854 te Appingedam (Marsum) (GA-54) ( VI-8-38 )
  4. Engelina WILDEBOER geb. 1-4-1856 te Appingedam (Marsum) (GA-29) / ovl. 23-6-1860 te Delfzijl (Farmsum) ( VI-8-39 )
  Hij trouwde (3) op 11-4-1862 te Appingedam (HA-6) met:  
  Jantje [Melles] SMIT
geb. 17-1-1816 te Bierum (Spijk)
ovl. 5-11-1892 te Delfzijl, 76 jaar oud
dochter van: Melle [Heines] SMIT
Trientje [Pieterts] WIERENGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopvrouw (1862).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 57 jaar; bruid 46 jaar; weduwnaar van Aafke Geerts Bos; weduwe van Jacobus Klok
 

V-3-17 Hindertje [Engelkes] WILDEBOER
geb. 12-7-1807 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 15-8-1870 te Delfzijl (Farmsum) (OA-95), 63 jaar oud
dochter van: Engelke [Jans] <WILDEBOER>
Harmke [Sijwkes] TUINIER
( IV-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-8-1807 te Oterdum. (Bron DTB Oterdum in "Alle Groningers".)
Beroep: dienstmeid (1833).
 
  Zij trouwde op 29-10-1833 te Delfzijl (HA-23) met:  
  Harmannus [Antonius] van DOOREN
geb. 22-9-1811 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 27-12-1883 te Delfzijl (Farmsum), 72 jaar oud
zoon van: Poppe van DOOREN
Engel KRUIGER

  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker (1833).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kleermaker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: kleermaker; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwster; bruidegom 22 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmke van DOOREN geb. 5-11-1834 te Delfzijl / ovl. 12-2-1908 te Delfzijl (Farmsum) ( VI-9-40 )
  2. Engeltje van DOOREN geb. 3-5-1841 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 6-5-1862 te Delfzijl (Farmsum) ( VI-9-41 )
  3. Hemmo van DOOREN geb. 11-7-1844 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 5-1-1847 te Delfzijl (Farmsum) ( VI-9-42 )

V-3-18 Engelina [Engelkes] WILDEBOER
geb. 7-5-1811 te Oterdum
ovl. 9-3-1853 te Uitwierde, 41 jaar oud
dochter van: Engelke [Jans] <WILDEBOER>
Harmke [Sijwkes] TUINIER
( IV-2-13 )
  Foto van Engelina [Engelkes] WILDEBOER
Foto(s) van Engelina [Engelkes] WILDEBOER
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-6-1811 te Oterdum. Beroep: dienstmeid (1840).
 
  Zij trouwde op 19-5-1840 te Delfzijl met:  
  Klaas [Hindriks] HEERES
geb. 7-6-1806 te Zuidbroek
ovl. 3-4-1868 te Delfzijl (Farmsum), 61 jaar oud
zoon van: Hindrik HEERES
Wiea [Klaassens] TIMMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: korenschipper, molenaarsknecht en korenmolenaar.
 
  Bij het huwelijk
De huwelijksakte van Engelina Engelkes vermeldt dat zij een dochter is van wijlen Engelke Jans Wildeboer, landbouwer te Oterdum en Harmke Sijwkes tuinier, dagloonster te Solwerd, gehuwd met Steffen Goelema.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HEERES geb. 7-11-1841 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 19-2-1932 te Wirdum ( VI-10-43 )
  2. Engelke HEERES geb. 7-6-1845 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 10-2-1846 te Delfzijl (Farmsum) ( VI-10-44 )
  3. Engelke HEERES geb. 28-12-1846 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 23-6-1860 te Delfzijl (Farmsum) ( VI-10-45 )
  4. Hemmo HEERES geb. 20-3-1850 te Uitwierde / ovl. 11-5-1925 te Delfzijl ( VI-10-46 )

V-4-19 Jan [Frans] WILDEBOER
geb. 29-11-1801 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 11-11-1865 te Bierum (Godlinze) (OA-64), 63 jaar oud
zoon van: Frans [Jans] WILDEBOER
Elssien [Heeres] BOS
( IV-2-14 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmermansknecht (1828), timmerman (1843, 1855, 1862, 1863)).

Bron doopgegevens: Archief Groningen
Text: 13-12-1801 ; Oterdum: Dopeling Jan; Voornaam Jan; Geslacht man; Geboortedatum 29-11-1801; Doopdatum 13-12-1801; Vader Frans Jans; Voornaam Frans; Geslacht man; Patroniem Jans; Moeder Elsjen Heeres; Voornaam Elsjen; Geslacht vrouw; Patroniem Heeres; Kerkelijke gemeente: Oterdum; Kerkelijke gezindte Nederlands Hervormd; Toegangsnummer 124; Beschrijving van de doop- trouw- en begraafboeken, enz. in de provincies Groningen en Drente, dagtekende van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. Inventarisnummer 375 Paginanummer in de bron 1.
 
  Hij trouwde op 15-12-1828 te Bierum (HA-25) met:  
  Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
geb. 21-5-1806 te Noordwolde
ovl. 1-12-1875 te Bierum (Godlinze) (OA-78), 69 jaar oud
dochter van: Wigbolts [Willems] <NIENHUIS>
Anje [Klaassens] _

  Persoonlijke informatie
Achternaam ook gevonden als Nieuwenhuis. beroep: dienstmeid (1828), werkvrouw (1868).
Haar huwelijksakte vermeldt haar geboortedatum op 21-5-1806. Bij haar overlijden zou zij dan 69 jaar oud zijn geweest i.p.v. de vermelde 71 jaar op de overlijdensakte.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmermansknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 27 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje WILDEBOER geb. 24-1-1829 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 29-4-1864 te Bierum (Krewerd) (OA-28) ( VI-11-47 )
  2. Johannes [Jans] WILDEBOER geb. 14-12-1830 te Bierum (Godlinze) / ovl. 3-3-1843 te Bierum (Godlinze) (OA-14) ( VI-11-48 )
  3. Willem WILDEBOER geb. 6-11-1833 te Bierum (Godlinze) / ovl. 31-3-1901 te Bierum (Godlinze) (OA-18) ( VI-11-49 )
  4. Elsien WILDEBOER geb. 5-11-1836 te Bierum (Godlinze) / ovl. 19-7-1874 te Kolhol ( VI-11-50 )
  5. Klaas WILDEBOER geb. 25-9-1841 te Bierum (Godlinze) / ovl. 15-1-1922 te Bierum (OA-1) ( VI-11-51 )
  6. Johanna WILDEBOER geb. 7-5-1846 te Bierum (Godlinze) / ovl. 26-11-1868 te Bierum (Godlinze) (OA-79) ( VI-11-52 )
  7. Johannes WILDEBOER geb. 22-8-1850 te Bierum (Godlinze) / ovl. 27-11-1908 te Muskegon (Michigan U.S.A.) ( VI-11-53 )

V-5-20 Jan [Remkes] WILDEBOER
ged. 4-4-1790 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 6-6-1853 te Bierum (Krewerd), 63 jaar oud
zoon van: Remke [Jans] WILDEBOER
Oktjen [Lammerts] _
( IV-2-17 )
  Foto van Jan [Remkes] WILDEBOER
Foto(s) van Jan [Remkes] WILDEBOER
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1790 te Oterdum. Beroep: Timmerman (1819, 1821, 1853). Overleden te Krewerd.
 
  Hij trouwde op 17-12-1819 te Bierum (HA-28) met:  
  Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
geb. 28-6-1801 te Bierum (Krewerd)
ovl. 6-2-1881 te Bierum (Krewerd) (OA-8), 79 jaar oud
dochter van: Bernardus [Johannes] EMMELKAMP
Frouwke [Everts] PIETERS
fam. 75: ( VII-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteplaats volgens overlijdensakte echter als geboorteplaats ook Godlinze gevonden.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Bernardus [Jans] WILDEBOER geb. 17-6-1820 te Bierum (Krewerd) / ovl. 30-5-1897 ( VI-12-54 )
  2. Oktje [Jans] WILDEBOER geb. 15-11-1821 te Bierum (Krewerd) / ovl. 23-11-1821 te Bierum (Krewerd) (OA-42) ( VI-12-55 )
  3. Oktje WILDEBOER geb. 5-12-1822 te Bierum (Krewerd) / ovl. 30-5-1861 te Kantens (Eppenhuizen) (OA-21) ( VI-12-56 )
  4. Remke WILDEBOER geb. ca 1824 te Bierum (Krewerd) / ovl. 26-10-1898 te Bierum (Krewerd) (OA-45) ( VI-12-57 )
  5. Johannes [Jans] WILDEBOER geb. 5-2-1827 te Krewerd / ovl. 4-2-1913 te Appingedam ( VI-12-58 )
  6. Frouwke [Jans] WILDEBOER geb. 1-4-1829 te Bierum (Krewerd) / ovl. 2-9-1923 te Bierum (Krewerd) (OA-49) ( VI-12-59 )
  7. Lammert WILDEBOER geb. 8-10-1831 te Bierum (Krewerd) / ovl. 8-6-1914 te Bierum (Krewerd) (OA-21) ( VI-12-60 )
  8. Thomas WILDEBOER geb. 25-1-1834 te Bierum (Krewerd) / ovl. 4-6-1904 te Bierum (Krewerd) (OA-13) ( VI-12-61 )
  9. Hilje WILDEBOER geb. 27-5-1836 te Krewerd / ovl. 26-3-1925 te Grandville. Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-12-62 )
  10. Pieter WILDEBOER geb. 28-9-1838 te Bierum (Krewerd) ( VI-12-63 )
  11. Jan Onne Reint WILDEBOER geb. 12-6-1841 te Bierum (Krewerd) / ovl. 6-4-1883 te Delfzijl (Uitwierde) ( VI-12-64 )

V-5-21 Lammert [Remkes] WILDEBOER
ged. 4-12-1791 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 3-2-1847 te Delfzijl, 55 jaar oud
zoon van: Remke [Jans] WILDEBOER
Oktjen [Lammerts] _
( IV-2-17 )
  Foto van Lammert [Remkes] WILDEBOER
Foto(s) van Lammert [Remkes] WILDEBOER
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-12-1791 te Oterdum. Beroep: smidsknecht
 
  Hij trouwde op 13-8-1822 te Bierum (HA-24) met:  
  Jurremina [Harms] MEIJER
geb. 12-4-1801 te Delfzijl
ovl. 1-5-1839 te Delfzijl (OA-25), 38 jaar oud
dochter van: Harm [Jurgens] MEIJER
Gesiena [Brauns] _

  Persoonlijke informatie
Overleden: "nalatende 3 minderjarige kinderen".
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: smidsknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 30 jaar; bruid 21 jaar; bruidegom doopplaats Oterdum; bruid doopplaats Delfzijl
 
  Uit deze relatie  
  1. Okkiena [Lammerts] WILDEBOER geb. 25-9-1822 te Delfzijl / ovl. 6-1-1860 te Delfzijl (Farmsum) (OA-3) ( VI-13-65 )
  2. Geziena WILDEBOER geb. 11-3-1824 te Holwierde / ovl. 8-8-1830 te Delfzijl (OA-83) ( VI-13-66 )
  3. Harm [Lammerts] WILDEBOER geb. 25-11-1825 te Holwierde / ovl. 30-7-1833 te Delfzijl ( VI-13-67 )
  4. Remke [Lammerts] WILDEBOER geb. 19-6-1828 te Bierum (Holwierde) / ovl. 5-7-1828 te Bierum (Holwierde) (OA-46) ( VI-13-68 )
  5. Remko WILDEBOER geb. 13-9-1829 te Delfzijl (GA-82) ( VI-13-69 )
  6. Gezina WILDEBOER geb. 20-6-1831 te Delfzijl (GA-65) / ovl. 4-8-1864 te Delfzijl (OA-88) ( VI-13-70 )
  7. Fennechien [Lammerts] WILDEBOER geb. 14-7-1833 te Delfzijl / ovl. 11-5-1834 te Delfzijl (OA-29) ( VI-13-71 )

V-5-22 Okke [Remkes] WILDEBOER
geb. 15-9-1793 te Oterdum
ovl. 14-9-1868 te Oterdum (OA-86), 74 jaar oud
zoon van: Remke [Jans] WILDEBOER
Oktjen [Lammerts] _
( IV-2-17 )
  Foto van Okke [Remkes] WILDEBOER
Foto(s) van Okke [Remkes] WILDEBOER
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-10-1793 te Oterdum. Beroep: timmerman (o.a. 1822).
 
  Hij trouwde op 3-5-1822 te Delfzijl (HA-7) met:  
  Trijntje [Philips] TROF
geb. 21-2-1801 te Heveskes
ovl. 2-11-1873 te Oterdum (OA-130), 72 jaar oud
dochter van: Philippus [Coerts] TROF
Jantje [Jans] Trof

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Remke [Okkes] WILDEBOER geb. 15-7-1822 te Oterdum (GA-104) / ovl. 30-9-1900 te Delfzijl (OA-100) ( VI-14-72 )
  2. Jantje [Okkes] WILDEBOER geb. 30-1-1825 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 19-2-1898 te Slochteren (Siddeburen) (OA-25) ( VI-14-73 )
  3. Oktje WILDEBOER geb. 3-2-1828 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 19-4-1828 te Delfzijl (Oterdum) ( VI-14-74 )
  4. Philippus (Filippus) WILDEBOER geb. 12-6-1829 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 9-6-1891 te Delfzijl (Oterdum) (OA-71) ( VI-14-75 )
  5. Oktje WILDEBOER geb. 23-11-1832 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 21-11-1886 te Delfzijl (Heveskes) (OA-126) ( VI-14-76 )
  6. Janna WILDEBOER geb. 23-11-1835 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 19-5-1924 te Delfzijl (OA-38) ( VI-14-77 )
  7. Hemmo WILDEBOER geb. 25-1-1840 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 3-10-1927 te Delfzijl (Oterdum) (OA-72) ( VI-14-78 )
  8. NN WILDEBOER geb. 22-8-1843 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 22-8-1843 te Delfzijl (Oterdum) (OA-87) ( VI-14-79 )

V-5-23 Hemmechien [Remkes] WILDEBOER
geb. 19-3-1797 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 25-7-1853 te Delfzijl (Oterdum) (OA-63), 56 jaar oud
dochter van: Remke [Jans] WILDEBOER
Aagtje [Jacobs] MULDER
( IV-2-17 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Hemmegien en Hemmechijn. Gedoopt 19-3-1793 te Oterdum. Beroep: dagloonster (1838, 1847, 1853, 1857), werkvrouw (1847, 1851).
 
  Zij trouwde op 9-6-1820 te Delfzijl (HA-16) met:  
  Christiaan [Christiaans] WENKE
geb. 9-12-1798 te Delfzijl
ovl. 5-11-1839 te Oterdum, 40 jaar oud
zoon van: Christiaan WENKE
Grietje CHRISTIAANS

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknegt (1820), daglooner (1820, 1822, 1825, 1832, 1845, 1847, 1851, 1857), arbeider (1828, 1836), dijkwerker (1838, 1847).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aagtje [Christiaans] WENKE geb. 26-7-1820 te Delfzijl (Oterdum) (GA-62) / ovl. 22-7-1847 te Delfzijl (Oterdum) (OA-58) ( VI-15-80 )
  2. Christiaan [Christiaans] WENKE geb. 6-10-1822 te Delfzijl (Oterdum) (GA-116) / ovl. 18-5-1864 te Delfzijl (Oterdum) (OA-65) ( VI-15-81 )
  3. Johanna [Christiaans] WENKE geb. 21-5-1825 te Delfzijl (Oterdum) (GA-60) / ovl. 23-3-1861 te Appingedam (OA-20) ( VI-15-82 )
  4. Martje [Christiaans] WENKE geb. 10-10-1828 te Delfzijl (Oterdum) (GA-109) / ovl. 28-11-1845 te Delfzijl (Oterdum) (OA-89) ( VI-15-83 )
  5. Elisabeth [Christiaans] WENKE geb. 5-3-1832 te Delfzijl (Oterdum) (GA-15) ( VI-15-84 )
  6. Remko WENKE geb. 10-1-1836 te Delfzijl (Oterdum) (GA-1) ( VI-15-85 )
  7. Jan WENKE geb. 14-12-1838 te Delfzijl (Oterdum) (GA-138) / ovl. 6-3-1891 te Delfzijl (Oterdum) (OA-33) ( VI-15-86 )

V-5-24 Martje [Remkes] WILDEBOER
geb. 16-9-1798 te Oterdum
ovl. 3-9-1876 te Oterdum, 77 jaar oud
dochter van: Remke [Jans] WILDEBOER
Aagtje [Jacobs] MULDER
( IV-2-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-9-1798 te Oterdum. Beroep: landgebruikersche (1853), kasteleinsche.
 
  Zij trouwde op 24-5-1822 te Delfzijl (HA-14) met:  
  Jan [Jans] de VRIES
geb. 28-9-1794 te Weiwerd
ovl. 19-7-1842 te Oterdum, 47 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] de VRIES
Hindrikje [Nannes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerknegt (1822).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerknegt; beroep vader bruidegom.: landgebruiker; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Remko [Jans] de VRIES geb. 20-12-1822 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 3-5-1824 te Delfzijl (Oterdum) ( VI-16-88 )
  2. Jan de VRIES geb. 20-12-1822 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 29-7-1845 te Delfzijl (Oterdum) ( VI-16-87 )
  3. Remke [Jans] de VRIES geb. 16-10-1824 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 21-5-1828 te Delfzijl (Oterdum) ( VI-16-89 )
  4. Hendrikje de VRIES geb. 18-2-1828 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 1-6-1829 te Delfzijl (Oterdum) ( VI-16-90 )
  5. Remko [Jans] de VRIES geb. 4-9-1830 te Delfzijl / ovl. 27-1-1881 te Delfzijl (Heveskes) ( VI-16-91 )
  6. Hindrikus [Jans] de VRIES geb. 19-3-1833 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 22-12-1833 te Delfzijl (Oterdum) ( VI-16-92 )
  7. Aagtje de VRIES geb. 14-10-1834 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 8-12-1876 te Delfzijl (Weiwerd) ( VI-16-93 )
  8. Hindrikus de VRIES geb. 10-8-1837 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 15-7-1884 te Delfzijl (Oterdum) ( VI-16-94 )
  9. Hemmo de VRIES geb. 6-3-1840 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 7-6-1885 te Termunten ( VI-16-95 )
  10. Jan de VRIES geb. 4-10-1842 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 24-12-1901 te Groningen (OA-1237) ( VI-16-96 )

V-5-25 Jacob [Remkes] <WILDEBOER>
geb. 9-5-1806 te Oterdum
zoon van: Remke [Jans] WILDEBOER
Aagtje [Jacobs] MULDER
( IV-2-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-5-1806 te Oterdum.
 

V-5-26 Jacobtje [Remkes] WILDEBOER
geb. 9-5-1815 te Oterdum
ovl. 10-1-1894 te Delfzijl (OA-5), 78 jaar oud
dochter van: Remke [Jans] WILDEBOER
Aagtje [Jacobs] MULDER
( IV-2-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1844).
 
  Zij trouwde op 23-11-1844 te Delfzijl (HA-20) met:  
  Berent [Engels] BALKEMA
geb. 2-7-1818 te Bierum (Spijk)
ovl. 7-2-1867, 48 jaar oud
zoon van: Freerk [Jans] BALKEMA
Harmke [Berents] GOUDA

  Persoonlijke informatie
Naam ook Bernard Balkema. Beroep: Schuitjager, zeeman (1845, 1848, 1849), buitenvaarder (1851) en stuurman (1855), overleden te Ierland.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: zeeman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dekker; beroep vader bruid: timmerman; BG. 26 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Remko BALKEMA geb. 22-10-1845 te Delfzijl / ovl. 6-6-1892 te Delfzijl (overl. tijdens zeereis) (OA-27) ( VI-17-97 )
  2. Freerk BALKEMA geb. 11-9-1848 te Delfzijl (GA-63) / ovl. 20-10-1848 te Delfzijl (OA-92) ( VI-17-98 )
  3. Miena BALKEMA geb. 6-12-1849 te Delfzijl (GA-159) / ovl. 25-1-1878 te Delfzijl (OA-15) ( VI-17-99 )
  4. Freerk BALKEMA geb. 27-10-1851 te Delfzijl (GA-125) / ovl. 23-8-1896 te Delfzijl (OA-126) ( VI-17-100 )
  5. Aagtje BALKEMA geb. 10-7-1855 te Delfzijl (GA-76) / ovl. 11-12-1861 te Delfzijl (OA-142) ( VI-17-101 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Wopke [Jansen] _
geb. 4-6-1791 te Vellage (Dld)
ovl. 14-7-1857 te Kloster Dunebroek (Dld), 66 jaar oud
dochter van: Jan [Otten] STANSSEN
Etje [Otten] WILDEBOER

( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-6-1791 te Vellage (Dld). Haar naam wordt vermeld als Wopke Hendriks bij de geboorte van haar zoon Jan, bij het huwelijk van dochter Grietje, en bij haar overlijden.
 
  Zij trouwde op 21-11-1812 te Wymeer (Dld) met:  
  Daniel [Harms] GUIS
geb. 15-1-1793 te Wymeer (Dld)
  Uit deze relatie  
  1. Etje [Daniels] GRUIS ( VII-1-1 )
  2. NN [Daniels] GRUIS ( VII-1-2 )
  3. Martje [Daniels] GRUIS ( VII-1-3 )
  4. Harmina [Daniels] GRUIS ( VII-1-4 )
  5. Jacobus [Daniels] GRUIS ( VII-1-5 )
  6. Harm [Daniels] GRUIS ( VII-1-6 )
  7. Grietje [Daniels] GRUIS ( VII-1-7 )
  8. Meike [Daniels] GRUIS ( VII-1-8 )
  9. Jan [Daniels] GRUIS ( VII-1-9 )

VI-1-2 Jantje [Jans] STAAS
geb. 5-1-1795 te Bunde (Dld)
ovl. 7-11-1850 te Stapelmoor (Dld), 55 jaar oud
dochter van: Jan [Otten] STANSSEN
Etje [Otten] WILDEBOER

( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-1-1795 te Bunde (Dld).
 
  Zij trouwde op 25-4-1818 te Wymeer (Dld) met:  
  Harm [Jans] SANTJER
geb. 19-11-1781 te Bunde (Dld)
  Uit deze relatie  
  1. Johannes [Harms] SANTJER ( VII-2-10 )
  2. Klaas [Harms] SANTJER ( VII-2-11 )
  3. Etje [Harms] SANTJER ( VII-2-12 )
  4. Geerd Kluiver SANTJER ( VII-2-13 )
  5. Maria [Harms] SANTJER ( VII-2-14 )
  6. Johanna [Harms] SANTJER ( VII-2-15 )

VI-2-3 Berend [Deters] WILDEBOER
geb. 13-12-1802 te Weener (Dld)
ovl. 28-1-1884 te Amsterdam, 81 jaar oud
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Talea [Behrents] _
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker.
 
  Hij trouwde met:  
  Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
geb. te Bohmerwold (Dld)
ovl. 26-8-1875 te Amsterdam
  Persoonlijke informatie
Geboren op 22 april ????.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1850.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Detert WILDEBOER geb. 19-9-1834 te Amsterdam / ovl. 27-1-1912 te Amsterdam ( VII-3-16 )
  2. Talea WILDEBOER geb. 10-8-1836 te Amsterdam / ovl. 11-8-1836 te Amsterdam ( VII-3-17 )
  3. Talea WILDEBOER geb. 1837 te Amsterdam ( VII-3-18 )
  4. Deterd WILDEBOER geb. 10-5-1838 te Amsterdam / ovl. 17-3-1881 te Amsterdam ( VII-3-19 )
  5. Catarina WILDEBOER geb. ca 1845 te Amsterdam / ovl. 15-8-1846 te Amsterdam ( VII-3-20 )
  6. Gesina Eliza WILDEBOER geb. ca 1845 te Amsterdam ( VII-3-21 )
  7. Heikea Zwanetta Catarina WILDEBOER geb. 27-4-1847 te Amsterdam / ovl. 18-5-1881 te Amsterdam ( VII-3-22 )

VI-2-4 Jan [Deters] WILDEBOER
geb. 1805
ovl. 1878 te Weener (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Talea [Behrents] _
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Overleden mei 1878.
 
  Hij trouwde op 15-4-1832 te Weener (Dld) met:  
  Berendina [Everts] HENNING
geb. 5-11-1807 te Weener (Dld)
ovl. 14-2-1874 te Weener (Dld), 66 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Detert WILDEBOER geb. 6-9-1832 te Weener (Dld) / ovl. 28-1-1867 te Weener (Dld) ( VII-4-23 )
  2. Evert WILDEBOER geb. 1-2-1835 te Weener (Dld) / ovl. 1-3-1836 te Weener (Dld) ( VII-4-24 )
  3. Talea WILDEBOER geb. 10-1-1837 te Weener (Dld) ( VII-4-25 )
  4. Evert [Jans] WILDEBOER geb. 28-9-1839 te Weener (Dld) ( VII-4-26 )
  5. Diederich WILDEBOER geb. 22-11-1841 te Weener (Dld) ( VII-4-27 )
  6. Otto WILDEBOER geb. 28-8-1846 te Weener (Dld) / ovl. 5-6-1848 te Weener (Dld) ( VII-4-28 )
  7. Otto WILDEBOER geb. 24-10-1849 te Weener (Dld) ( VII-4-29 )

VI-2-5 Otte [Deterts] WILDEBOER
geb. 1806 te Weener (Dld)
ovl. 7-3-1858 te Weener (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Talea [Behrents] _
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Geboren februari 1806. Begraven op 16-3-1858 te Weener (Dld).
 
  Hij trouwde met:  
  Wemke Luca [Eitjes] _
geb. 1806 te Weener (Dld)
ovl. 12-7-1852 te Weener (Dld)
  Persoonlijke informatie
Geboren februari 1806.
 
  Uit deze relatie  
  1. Teupes WILDEBOER geb. 1826 te Weener (Dld) / ovl. 5-2-1844 te Weener (Dld) ( VII-5-30 )
  2. Detert WILDEBOER geb. 2-12-1827 te Weener (Dld) / ovl. 13-6-1848 te Weener (Dld) ( VII-5-31 )
  3. Lucaszine WILDEBOER geb. 9-5-1831 te Weener (Dld) ( VII-5-32 )
  4. Tallea WILDEBOER geb. 15-7-1835 te Weener (Dld) / ovl. voor 1836 ( VII-5-33 )
  5. Tallea WILDEBOER geb. 14-8-1836 te Weener (Dld) / ovl. 8-6-1851 te Weener (Dld) ( VII-5-34 )
  6. Lucas WILDEBOER geb. 2-12-1838 te Weener (Dld) / ovl. 10-7-1844 te Weener (Dld) ( VII-5-35 )

VI-2-6 Weert [Deterts] WILDEBOER
geb. 1807 te Weener (Dld)
ovl. 1880 te Weener (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Talea [Behrents] _
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Geboren december 1807, overleden februari 1880. Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde met:  
  Metje [Eitjes] _
  Uit deze relatie  
  1. Teupken WILDEBOER geb. 16-1-1839 te Weener (Dld) ( VII-6-36 )
  2. Lucas WILDEBOER geb. 15-11-1844 te Weener (Dld) ( VII-6-37 )

VI-2-7 Harm [Deters] WILDEBOER
geb. 1810 te Weener (Dld)
ovl. 17-4-1875 te Flachmeer (Dld)
zoon van: Detert [Otten] WILDEBOER
Talea [Behrents] _
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Geboren juli 1810.
 
  Hij trouwde met:  
  Gepke [Harms] SCHAA
geb. 5-1-1812 te Glansdorf (Dld)
ovl. 4-2-1890 te Irnhove (Dld), 78 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Detert [Harms] WILDEBOER geb. 3-6-1840 te Weener (Dld) / ovl. 1908 te Irnhove (Dld) ( VII-7-38 )
  2. Talea [Harms] WILDEBOER geb. 5-1-1844 te Weener (Dld) / ovl. 1906 ( VII-7-39 )
  3. Antje WILDEBOER geb. 1847 te Weener (Dld) / ovl. 1863 te Glansdorf (Dld) ( VII-7-40 )
  4. Harmina Gepkea WILDEBOER geb. 1851 te Weener (Dld) / ovl. 1863 te Glansdorf (Dld) ( VII-7-41 )

VI-3-8 Hilke AMMERMANN
dochter van: Berend [Alberts] AMMERMANN
Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT

( V-2-7 )

VI-3-9 Hilcke [Behrends] AMMERMANN
dochter van: Berend [Alberts] AMMERMANN
Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT

( V-2-7 )

VI-3-10 Hinrich [Behrends] AMMERMANN
zoon van: Berend [Alberts] AMMERMANN
Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT

( V-2-7 )

VI-3-11 Albert [Behrends] AMMERMANN
zoon van: Berend [Alberts] AMMERMANN
Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT

( V-2-7 )

VI-3-12 Antje [Behrends] AMMERMANN
dochter van: Berend [Alberts] AMMERMANN
Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT

( V-2-7 )

VI-3-13 Wopke AMMERMANN
zoon van: Berend [Alberts] AMMERMANN
Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT

( V-2-7 )

VI-3-14 Berend AMMERMANN
zoon van: Berend [Alberts] AMMERMANN
Hempe Johanne [Hindriks] VOOGT

( V-2-7 )

VI-4-15 Harm KROMMINGA
zoon van: Aamse [Jans] KROMMINGA
Maria [Janssen] VOOGD

( V-2-8 )

VI-4-16 Amos [Aamsen] KROMMINGA
zoon van: Aamse [Jans] KROMMINGA
Maria [Janssen] VOOGD

( V-2-8 )

VI-5-17 Roelf PRUIN
zoon van: Arend [Roelfs] PRUIN
Hindertje [Hinders] VOOGT

( V-2-10 )

VI-5-18 Hindrik [Arends] PRUIN
zoon van: Arend [Roelfs] PRUIN
Hindertje [Hinders] VOOGT

( V-2-10 )

VI-5-19 Harm [Arends] PRUIN
zoon van: Arend [Roelfs] PRUIN
Hindertje [Hinders] VOOGT

( V-2-10 )

VI-5-20 Gerd [Arends] PRUIN
zoon van: Arend [Roelfs] PRUIN
Hindertje [Hinders] VOOGT

( V-2-10 )

VI-5-21 Antje [Ahrends] PRUIN
dochter van: Arend [Roelfs] PRUIN
Hindertje [Hinders] VOOGT

( V-2-10 )

VI-6-22 Hinderk VOOGD
geb. 5-5-1816 te Weekeborg (Dld)
ovl. 11-8-1866 te Driever (Dld), 50 jaar oud
zoon van: Engel [Hinderks] VOOGD ( V-2-12 )

VI-8-34 Engelke WILDEBOER
geb. 21-2-1841 te Appingedam (de Langerijp)
ovl. 25-12-1843 te Appingedam (de Langerijp), 2 jaar oud
zoon van: Hemme [Engelkes] WILDEBOER
Martje [Freerks] BAKKER
( V-3-16 )

VI-8-35 Fredrik WILDEBOER
geb. 30-3-1843 te Appingedam (de Langerijp)
ovl. 18-11-1843 te Appingedam (de Langerijp), 7 maand oud
zoon van: Hemme [Engelkes] WILDEBOER
Martje [Freerks] BAKKER
( V-3-16 )

VI-8-36 Geert [Hemmes] WILDEBOER
geb. 6-4-1850 te Appingedam (Marsum)
ovl. 17-5-1852 te Appingedam (Marsum) (OA-27), 2 jaar oud
zoon van: Hemme [Engelkes] WILDEBOER
Aafke [Geerts] BOS
( V-3-16 )

VI-8-37 Harmke WILDEBOER
geb. 5-5-1852 te Appingedam (Marsum) (GA-47)
ovl. 17-9-1879 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) (OA-60), 27 jaar oud
dochter van: Hemme [Engelkes] WILDEBOER
Aafke [Geerts] BOS
( V-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1872).
 
  Zij trouwde op 25-5-1872 te 't Zandt (HA-17) met:  
  Geert DREXHAGE
geb. 3-10-1845 te Oosterwijtwerd
ovl. 11-12-1901 te 't Zandt (OA-56), 56 jaar oud
zoon van: Johan Jobst DREXHAGE
Pieterke [Geerts] HUIZENGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1872), dagloner (1893, 1901).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonersche; bruidegom 26 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke DREXHAGE geb. 20-11-1872 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) / ovl. 15-4-1920 te Groningen (OA-500) ( VII-17-101 )
  2. Aafke DREXHAGE geb. 26-12-1873 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) / ovl. 24-3-1893 te 't Zandt (OA-10) ( VII-17-102 )
  3. Karel DREXHAGE geb. 30-4-1875 te Oosterwijtwerd / ovl. 15-6-1949 te Leeuwarden ( VII-17-103 )
  4. Hemmo DREXHAGE geb. 19-5-1877 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) / ovl. 25-2-1963 te Bussum ( VII-17-104 )

VI-8-38 Meiske WILDEBOER
geb. 2-6-1854 te Appingedam (Marsum) (GA-54)
dochter van: Hemme [Engelkes] WILDEBOER
Aafke [Geerts] BOS
( V-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1877).
 
  Zij trouwde op 6-10-1877 te 't Zandt (HA-17) met:  
  Hindrik OOSTING
geb. 27-4-1854 te Eenum
zoon van: Hindrik [Ties] OOSTING
Weia [Derks] SNIJDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1877).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar; Wettiging 2 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik OOSTING geb. 22-10-1874 te Eenum ( VII-18-105 )
  2. Aafke OOSTING geb. 24-11-1876 te Eenum ( VII-18-106 )
  3. Weia OOSTING geb. 30-7-1878 te Eenum ( VII-18-107 )
  4. Hemmo OOSTING geb. 6-3-1880 te Eenum ( VII-18-108 )

VI-8-39 Engelina WILDEBOER
geb. 1-4-1856 te Appingedam (Marsum) (GA-29)
ovl. 23-6-1860 te Delfzijl (Farmsum), 4 jaar oud
dochter van: Hemme [Engelkes] WILDEBOER
Aafke [Geerts] BOS
( V-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Engelske
 

VI-9-40 Harmke van DOOREN
geb. 5-11-1834 te Delfzijl
ovl. 12-2-1908 te Delfzijl (Farmsum), 73 jaar oud
dochter van: Harmannus [Antonius] van DOOREN
Hindertje [Engelkes] WILDEBOER

( V-3-17 )

VI-9-41 Engeltje van DOOREN
geb. 3-5-1841 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 6-5-1862 te Delfzijl (Farmsum), 21 jaar oud
dochter van: Harmannus [Antonius] van DOOREN
Hindertje [Engelkes] WILDEBOER

( V-3-17 )

VI-9-42 Hemmo van DOOREN
geb. 11-7-1844 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 5-1-1847 te Delfzijl (Farmsum), 2 jaar oud
zoon van: Harmannus [Antonius] van DOOREN
Hindertje [Engelkes] WILDEBOER

( V-3-17 )

VI-10-43 Hendrik HEERES
geb. 7-11-1841 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 19-2-1932 te Wirdum, 90 jaar oud
zoon van: Klaas [Hindriks] HEERES
Engelina [Engelkes] WILDEBOER

( V-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1877).
 
  Hij trouwde op 15-6-1866 te Delfzijl met:  
  Tjake SCHIPPER
geb. 22-1-1849 te Weiwerd
ovl. 5-6-1910 te Loppersum, 61 jaar oud
dochter van: Klaas [Freerks] SCHIPPER
Trijntje [Jans] JANSEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1877).
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje HEERES geb. 12-10-1866 te Delfzijl (Farmsum) (GA-144) / ovl. 17-7-1939 te Loppersum (OA-26) ( VII-19-109 )
  2. Klaas HEERES geb. 15-8-1868 te Delfzijl (Farmsum) (GA-125) / ovl. 3-10-1868 te Delfzijl (Weiwerd) (OA-103) ( VII-19-110 )
  3. Klaas HEERES geb. 2-10-1869 te Delfzijl (Farmsum) (GA-129) / ovl. 20-10-1934 te Ten Boer (Overschild) (OA-31) ( VII-19-111 )
  4. Engelina HEERES geb. 24-11-1870 te Delfzijl (Farmsum) (GA-168) / ovl. 21-11-1871 te Delfzijl (Farmsum) (OA-99) ( VII-19-112 )
  5. Engelina HEERES geb. 30-3-1873 te Delfzijl (Farmsum) (GA-40) / ovl. 4-4-1874 te Delfzijl (Farmsum) (OA-50) ( VII-19-113 )
  6. Engelina HEERES geb. 5-2-1875 te Delfzijl (Farmsum) (GA-21) / ovl. 2-7-1878 te Slochtern (Schildwolde) (OA-110) ( VII-19-114 )
  7. Jan HEERES geb. 25-1-1877 te Slochteren (Schildwolde) (GA-25) / ovl. 14-2-1935 te Loppersum (Wirdum) (OA-7) ( VII-19-115 )
  8. Engelina HEERES geb. 9-11-1878 te Slochteren (Schildwolde) (GA-293) / ovl. 21-1-1952 te Haren (OA-13) ( VII-19-116 )
  9. Aaltje HEERES geb. 5-11-1879 te Slochteren (Schildwolde) (GA-304) ( VII-19-117 )
  10. Zwaantje Klazina HEERES geb. 20-1-1883 te Slochteren (Schildwolde) (GA-18) / ovl. 23-5-1946 te Loppersum (Wirdum) (OA-15) ( VII-19-118 )
  11. Tjake HEERES geb. 10-4-1888 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-57) / ovl. 23-10-1895 te Loppersum (OA-45) ( VII-19-119 )

VI-10-44 Engelke HEERES
geb. 7-6-1845 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 10-2-1846 te Delfzijl (Farmsum), 8 maand oud
zoon van: Klaas [Hindriks] HEERES
Engelina [Engelkes] WILDEBOER

( V-3-18 )

VI-10-45 Engelke HEERES
geb. 28-12-1846 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 23-6-1860 te Delfzijl (Farmsum), 13 jaar oud
zoon van: Klaas [Hindriks] HEERES
Engelina [Engelkes] WILDEBOER

( V-3-18 )

VI-10-46 Hemmo HEERES
geb. 20-3-1850 te Uitwierde
ovl. 11-5-1925 te Delfzijl, 75 jaar oud
zoon van: Klaas [Hindriks] HEERES
Engelina [Engelkes] WILDEBOER

( V-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht en daglooner.
 
  Hij trouwde met:  
  Trijntje NIJHOF
geb. 29-3-1858 te Wirdum
ovl. 30-4-1922 te Delfzijl, 64 jaar oud
dochter van: Willem NIJHOF
Martje BOUWMAN

  Uit deze relatie  
  1. Willem HEERES geb. 12-9-1887 te Delfzijl / ovl. 11-2-1941 te Zuidlaren ( VII-20-120 )
  2. Klaas HEERES geb. 5-10-1888 te Farmsum / ovl. 21-2-1947 te Delfzijl ( VII-20-121 )

VI-11-47 Anje WILDEBOER
geb. 24-1-1829 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 29-4-1864 te Bierum (Krewerd) (OA-28), 35 jaar oud
dochter van: Jan [Frans] WILDEBOER
Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
beroep: werkvrouw (1864)
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Jan WILDEBOER geb. 3-12-1850 / ovl. 22-10-1906 ( VII-21-122 )
  Zij trouwde op 30-5-1856 te Bierum (HA-8) met:  
  Eliebertus VLIEG
geb. 7-10-1826 te Bierum (Holwierde)
ovl. 13-7-1889 te Bierum (Godlinze) (OA-43), 62 jaar oud
zoon van: Gerhardus [Arents] VLIEG
Maria [Elias] KELDER

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook: Elibertus. Beroep: boerenknecht en daglooner (1858, 1862).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 29 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria VLIEG geb. 1-2-1857 te Bierum (Holwierde) (GA-10) / ovl. 11-5-1910 te Stedum (OA-8) ( VII-21-123 )
  2. Klaas VLIEG geb. 15-10-1858 te Bierum (Holwierde) (GA-78) / ovl. 25-12-1886 te Medemblik (OA-129) ( VII-21-124 )
  3. Willem VLIEG geb. 24-1-1862 te Bierum (Holwierde) (GA-15) / ovl. 30-11-1934 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VII-21-125 )

VI-11-48 Johannes [Jans] WILDEBOER
geb. 14-12-1830 te Bierum (Godlinze)
ovl. 3-3-1843 te Bierum (Godlinze) (OA-14), 12 jaar oud
zoon van: Jan [Frans] WILDEBOER
Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
( V-4-19 )

VI-11-49 Willem WILDEBOER
geb. 6-11-1833 te Bierum (Godlinze)
ovl. 31-3-1901 te Bierum (Godlinze) (OA-18), 67 jaar oud
zoon van: Jan [Frans] WILDEBOER
Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknegt (1858), daglooner (1883, 1885, 1890, 1898, 1915)
 
  Hij trouwde op 23-12-1858 te Bierum (HA-30) met:  
  Pieterke VELDMAN
geb. 6-9-1835 te Bierum (Spijk)
ovl. 7-1-1911 te Bierum (Godlinze) (OA-1), 75 jaar oud
dochter van: Hindrik [Trester] VELDMAN
Kornelske [Pieters] BOLT

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1858).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilje WILDEBOER geb. 16-1-1860 te Bierum (Godlinze) ( VII-22-126 )
  2. Hindrik WILDEBOER geb. 24-8-1861 te Bierum (Godlinze) ( VII-22-127 )
  3. Kornelske WILDEBOER geb. 1-5-1863 te Bierum (Godlinze) ( VII-22-128 )
  4. Jantje WILDEBOER geb. 26-2-1865 te Bierum (Godlinze) / ovl. 2-4-1883 te Bierum (Godlinze) (OA-33) ( VII-22-129 )
  5. Jan WILDEBOER geb. 29-3-1867 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 27-1-1952 te Bierum (Godlinze) (OA-4) ( VII-22-130 )
  6. Klaas WILDEBOER geb. 19-3-1870 te Bierum (Godlinze) / ovl. 29-1-1890 te Bierum (Godlinze) (OA-6) ( VII-22-131 )
  7. Hindertje WILDEBOER geb. 17-7-1873 te 't Zandt / ovl. 7-6-1967 te Uithuizermeeden ( VII-22-132 )
  8. Anje WILDEBOER geb. 28-12-1877 te Bierum (Godlinze) / ovl. 24-1-1903 te Bierum (Godlinze) (OA-3) ( VII-22-133 )

VI-11-50 Elsien WILDEBOER
geb. 5-11-1836 te Bierum (Godlinze)
ovl. 19-7-1874 te Kolhol, 37 jaar oud
dochter van: Jan [Frans] WILDEBOER
Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenmeid (1862).
 
  Zij trouwde op 20-6-1862 te Bierum met:  
  Derk HAM
geb. 25-8-1839 te Stedum (Westeremden)
ovl. 19-9-1874 te Kolhol, 35 jaar oud
zoon van: Hielke [Derks] HAM
Bouwke [Derks] DOORNBOS

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1862)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 22 jaar; bruid 25 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltje HAM geb. 28-8-1859 te Bierum (Godlinze) (GA-76) / ovl. 11-3-1923 te Chicago (Illenois, U.S.A.) ( VII-23-134 )
  2. Hielke HAM geb. 20-2-1863 te Bierum / ovl. 1-6-1887 te Groningen ( VII-23-135 )
  3. Jan HAM geb. 12-2-1865 te Bierum (Godlinze) ( VII-23-136 )
  4. Willem HAM geb. 9-6-1866 te Bierum (Godlinze) ( VII-23-137 )
  5. Hilbrand HAM geb. 6-9-1869 te Uithuizermeeden (Oosternieland) (GA-84) ( VII-23-138 )
  6. Bouke HAM geb. 23-2-1872 te 't Zandt (Zijldijk) (GA-9) ( VII-23-139 )

VI-11-51 Klaas WILDEBOER
geb. 25-9-1841 te Bierum (Godlinze)
ovl. 15-1-1922 te Bierum (OA-1), 80 jaar oud
zoon van: Jan [Frans] WILDEBOER
Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1901)
 
  Hij trouwde op 31-1-1873 te Bierum (HA-3) met:  
  Roelfke DOORNBOS
geb. 17-1-1848 te Bierum (Spijk)
ovl. 13-6-1894 te Bierum (Godlinze) (OA-33), 46 jaar oud
dochter van: Jan [Simons] DOORNBOS
Johanna [Hindriks] van der VEEN

  Persoonlijke informatie
Volgens huwelijksakte geboren te Spijk, volgens de overlijdensakte te Godlinze.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 31 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WILDEBOER geb. 27-10-1873 te Bierum (Godlinze) / ovl. 2-9-1955 te Groningen ( VII-24-140 )
  2. Johan WILDEBOER geb. 1-2-1876 te Bierum (Godlinze) / ovl. 19-4-1941 te Ten Boer (Lellens) ( VII-24-141 )
  3. Johanna WILDEBOER geb. 8-10-1881 te Bierum (Godlinze) / ovl. 30-3-1946 te Winschoten ( VII-24-142 )
  4. Willem WILDEBOER geb. 1-3-1884 te Bierum (Godlinze) / ovl. 14-4-1961 te Bierum ( VII-24-143 )

VI-11-52 Johanna WILDEBOER
geb. 7-5-1846 te Bierum (Godlinze)
ovl. 26-11-1868 te Bierum (Godlinze) (OA-79), 22 jaar oud
dochter van: Jan [Frans] WILDEBOER
Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenmeid (1868), vervolgens werkvrouw (1868)
 
  Zij trouwde op 22-5-1868 te Bierum (HA-14) met:  
  Jan DIJKMAN
geb. 26-5-1844 te Bierum
ovl. 17-11-1924 te Delfzijl, 80 jaar oud
zoon van: Duurt [Jans] DIJKMAN
Antje [Jans] KLIMP

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1868)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 23 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje DIJKMAN geb. 20-7-1868 te Bierum / ovl. 26-10-1886 te Delfzijl (Uitwierde) ( VII-25-144 )

VI-11-53 Johannes WILDEBOER
geb. 22-8-1850 te Bierum (Godlinze)
ovl. 27-11-1908 te Muskegon (Michigan U.S.A.), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Frans] WILDEBOER
Hilje [Wigbolts] NIENHUIS
( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1876). Johannes emigreert in 1881 met zijn gezin (echtgenote en 3 kinderen) naar Noord Amerika. Zij waren Ned. Hervormd. Reden van emigratie was verbetering van hun bestaansmogelijkheden.
 
  Hij trouwde op 22-9-1876 te 't Zandt (HA-22) met:  
  Geertje STERENBERG
geb. 22-1-1851 te Bierum (Godlinze)
ovl. 24-7-1910 te Muskegon (Michigan, U.S.A.), 59 jaar oud
dochter van: Jan [Niklaas] STERENBERG
Anje [Jans] BOUWMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1876). Naam in Amerika: Gertie en/of Gertrude.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 26 jaar; bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje WILDEBOER geb. 9-4-1877 te Groningen / ovl. 6-10-1957 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-145 )
  2. Hilje (Hilda) WILDEBOER geb. 26-8-1879 te Groningen (GA-92) / ovl. 8-1-1970 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-146 )
  3. Annegien (Angeline) WILDEBOER geb. 15-2-1882 te Mich (Michigan, U.S.A.) / ovl. 31-10-1951 ( VII-26-147 )
  4. Jennie WILDEBOER geb. 4-5-1884 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) / ovl. 24-6-1962 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-148 )
  5. John WILDEBOER geb. 15-10-1888 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-4-1944 ( VII-26-149 )

VI-12-54 Bernardus [Jans] WILDEBOER
geb. 17-6-1820 te Bierum (Krewerd)
ovl. 30-5-1897, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1875).
 
  Hij trouwde op 26-5-1847 te Bierum (HA-6) met:  
  Bouwke [Pieters] WIERINGA
geb. 21-11-1820 te Loppersum
ovl. 29-9-1903, 82 jaar oud
dochter van: Pieter [Alberts] WIERINGA
Martje [Pieters] Wieringa

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwke WILDEBOER geb. 1-1-1855 te Leermens / ovl. 2-9-1923 te Bierum (Krewerd) ( VII-27-150 )

VI-12-55 Oktje [Jans] WILDEBOER
geb. 15-11-1821 te Bierum (Krewerd)
ovl. 23-11-1821 te Bierum (Krewerd) (OA-42), 8 dagen oud
dochter van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )

VI-12-56 Oktje WILDEBOER
geb. 5-12-1822 te Bierum (Krewerd)
ovl. 30-5-1861 te Kantens (Eppenhuizen) (OA-21), 38 jaar oud
dochter van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1859).
 
  Zij trouwde op 30-4-1859 te Loppersum met:  
  Gerhard BALKEMA
geb. 15-8-1830 te Loppersum
ovl. 23-5-1876 te Holwierde, 45 jaar oud
zoon van: Jan [Aljes] BALKEMA
Christina [Gerrits] UITTIEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: smidsknecht (1859), ijzersmid (1861).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BALKEMA geb. 27-4-1860 te Kantens (Eppenhuizen) / ovl. 27-4-1860 te Kantens (Eppenhuizen) (OA-39) ( VII-28-151 )
  2. Oktje BALKEMA geb. 30-5-1861 te Kantens (Eppenhuizen) (GA-29) ( VII-28-152 )

VI-12-57 Remke WILDEBOER
geb. ca 1824 te Bierum (Krewerd)
ovl. 26-10-1898 te Bierum (Krewerd) (OA-45), 74 jaar oud
zoon van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )

VI-12-58 Johannes [Jans] WILDEBOER
geb. 5-2-1827 te Krewerd
ovl. 4-2-1913 te Appingedam, 86 jaar oud
zoon van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman
 
  Hij trouwde op 25-11-1853 te Appingedam met:  
  Janna [Berends] NIEUWENHUIS
geb. 6-3-1823 te Solwerd
ovl. 4-4-1894 te Opwierde, 71 jaar oud
dochter van: Berend [Jans] NIEUWENHUIS
Abeltje [Uildrik] BOUWMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Johannes] WILDEBOER geb. 20-6-1855 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 30-11-1865 te Appingedam (Opwierde) ( VII-29-153 )
  2. Berend WILDEBOER geb. 9-11-1856 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 27-6-1918 te Appingedam (Tjamsweer) ( VII-29-154 )
  3. Bernardus WILDEBOER geb. 31-1-1860 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 21-9-1945 te Appingedam ( VII-29-155 )

VI-12-59 Frouwke [Jans] WILDEBOER
geb. 1-4-1829 te Bierum (Krewerd)
ovl. 2-9-1923 te Bierum (Krewerd) (OA-49), 94 jaar oud
dochter van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Zij trouwde (1) op 9-5-1857 te Appingedam met:  
  Luddo [Willems] SMIT
geb. 28-3-1821 te Appingedam (Jukwerd) (GA-28)
ovl. 25-11-1874 te Appingedam (Jukwerd), 53 jaar oud
zoon van: Willem [Kornelis] SMIT
Elisabeth [Luddes] NIENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijzebet SMIT geb. 18-10-1857 te Appingedam / ovl. 9-12-1857 te Appingedam ( VII-30-156 )
  2. Jan SMIT geb. 15-12-1858 te Appingedam (Jukwerd) / ovl. 21-3-1888 te Siddeburen ( VII-30-157 )
  Zij trouwde (2) op 9-10-1885 te Appingedam (HA-31) met:  
  Klaas GEERTSEMA
geb. 3-9-1824 te Meeden
ovl. 9-10-1910 te Appingedam, 86 jaar oud
zoon van: Geert [Meints] GEERTSEMA
Wija [Pieters] SCHELTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1885).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 61 jaar, bruid 56 jaar. Weduwnaar van Lammechien Haikens, weduwe van Ludde Willems Smit.
 

VI-12-60 Lammert WILDEBOER
geb. 8-10-1831 te Bierum (Krewerd)
ovl. 8-6-1914 te Bierum (Krewerd) (OA-21), 82 jaar oud
zoon van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1862), schipper (1872), timmerman (1894, 1895)).
 
  Hij trouwde op 6-3-1862 te Bierum (HA-7) met:  
  Tiemke OLSMEIJER
geb. 26-3-1838 te Holwierde
ovl. 13-3-1918 te Bierum (Krewerd) (OA-10), 79 jaar oud
dochter van: Jan [Geerts] OLSMEIJER
Roelfien [Hindriks] SUFING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1862).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: timmermansche; bruidegom 30 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WILDEBOER geb. 2-2-1863 te Bierum (Krewerd) / ovl. 3-6-1941 te Exloërmond ( VII-31-158 )
  2. Roelf WILDEBOER geb. 22-2-1864 te Bierum (Krewerd) / ovl. 20-3-1940 te Bierum (Krewerd) (OA-14) ( VII-31-159 )
  3. Frouwke WILDEBOER geb. 4-1-1866 te Bierum (Krewerd) / ovl. 18-4-1955 te Tweede Exloërmond ( VII-31-160 )
  4. Oktje WILDEBOER geb. 24-10-1867 te Bierum (Krewerd) / ovl. 6-6-1941 te Garfield (South Dakota, U.S.A.) ( VII-31-161 )
  5. Trijntje WILDEBOER geb. 12-7-1870 te Bierum (Krewerd) / ovl. 28-2-1872 te Bierum (Krewerd) (OA-20) ( VII-31-162 )
  6. Trientje WILDEBOER geb. 30-9-1872 te Bierum (Krewerd) / ovl. 8-1-1960 te Uithuizermeeden ( VII-31-163 )
  7. Bernhardus WILDEBOER geb. 19-9-1875 te Bierum (Krewerd) / ovl. 22-9-1895 te Bierum (Krewerd) (OA-41) ( VII-31-164 )
  8. Roelfien WILDEBOER geb. 2-4-1878 te Bierum (Krewerd) / ovl. 9-5-1955 te Overschild ( VII-31-165 )

VI-12-61 Thomas WILDEBOER
geb. 25-1-1834 te Bierum (Krewerd)
ovl. 4-6-1904 te Bierum (Krewerd) (OA-13), 70 jaar oud
zoon van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1869, 1870, 1871, 1873, 1875, 1876, 1877, 1880, 1886, 1888, 1891, 1899, 1903, 1904)
 
  Hij trouwde op 13-2-1869 te Loppersum (HA-1) met:  
  Henderika (Riek) MEREMA
geb. 18-8-1846 te Loppersum (Garrelsweer) (GA-43)
ovl. 12-8-1914 te Eelde (Paterswolde) (OA-23), 67 jaar oud
dochter van: Hindrik [Bartelds] MEREMA
Aaltje [Klaassen] GROOTHUIS
fam. 76: ( IV-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Aantekening bij de geboorte: de vader te Loppersum overleden op 11-8-1846.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: timmerman; bruidegom 35 jaar; bruid 22 jaar; grootouders bruidegom vermeld; grootouders bruid vermeld.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem WILDEBOER geb. 22-1-1870 te Bierum (Krewerd) (GA-9) / ovl. 27-6-1932 te Groningen (OA-822) ( VII-32-166 )
  2. Frouwke WILDEBOER geb. 8-10-1871 te Bierum (Krewerd) (GA-104) / ovl. 23-9-1948 te Groningen (OA-1440) ( VII-32-167 )
  3. Jan WILDEBOER geb. 19-10-1873 te Bierum (Krewerd) (GA-106) / ovl. 6-10-1876 te Bierum (Krewerd) (OA-74) ( VII-32-168 )
  4. Aaltje WILDEBOER geb. 1-9-1875 te Bierum (Krewerd) (GA-109) / ovl. 23-7-1903 te Groningen (OA-724) ( VII-32-169 )
  5. Hilje WILDEBOER geb. 26-9-1877 te Bierum (Krewerd) (GA-87) ( VII-32-170 )
  6. Anje WILDEBOER geb. 6-5-1880 te Bierum (Krewerd) (GA-40) / ovl. 24-3-1977 ( VII-32-171 )
  7. Jan Remke WILDEBOER geb. 21-2-1883 te Bierum (Krewerd) / ovl. 5-2-1950 te Hoogkerk (OA-6) ( VII-32-172 )
  8. Oktje WILDEBOER geb. 15-4-1886 te Bierum (Krewerd) (GA-46) / ovl. 27-2-1888 te Bierum (Krewerd) (OA-14) ( VII-32-173 )
  9. Hendrik WILDEBOER geb. 20-11-1888 te Bierum (Krewerd) (GA-113) / ovl. 22-10-1964 te Haren (Noordlaren) ( VII-32-174 )
  10. Oktje WILDEBOER geb. 23-4-1891 te Bierum (Krewerd) (GA-40) / ovl. 3-1-1977 ( VII-32-175 )

VI-12-62 Hilje WILDEBOER
geb. 27-5-1836 te Krewerd
ovl. 26-3-1925 te Grandville. Kent County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Zij trouwde op 22-7-1865 te Loppersum met:  
  Fijbe KRUIZINGA
geb. 12-2-1842 te Loppersum
ovl. 14-3-1931 te Grandville. Kent County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Jan [Fijbes] KRUIZINGA
Agien [Jans] BLEEKER

  Persoonlijke informatie
Fijbe vertrekt met zijn gezin (echtgenote en 1 kind) in 1869 naar Michigan, USA, om daar een beter bestaan op te bouwen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafien KRUIZINGA geb. 8-12-1865 te Eenum / ovl. 5-3-1866 te Eenum ( VII-33-177 )
  2. Frouwke KRUIZINGA geb. 8-12-1865 te Eenum ( VII-33-176 )
  3. John F. KRUIZINGA geb. 26-4-1867 te Appingedam ( VII-33-178 )
  4. Frances KRUIZINGA geb. 1872 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1959 te Grandville (Michigan, U.S.A.) ( VII-33-179 )
  5. Jakob KRUIZINGA geb. 29-7-1879 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 21-4-1930 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) ( VII-33-180 )

VI-12-63 Pieter WILDEBOER
geb. 28-9-1838 te Bierum (Krewerd)
zoon van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1865).
Pieter vertrekt met 1 kind in 1881 naar Noord Amerika, om daar een beter bestaan op te bouwen. Zijn vrouw Maria volgde in 1882 met 6 kinderen. Het gezin was Christelijk Gereformeerd.
 
  Hij trouwde op 23-3-1865 te Delfzijl met:  
  Maria Catharina (Maria) ter BORG
geb. 4-11-1836 te Hoogezand (Westerbroek)
dochter van: Roelof [Jans] ter BORG
Johanna [Pieters] NOORD

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1865).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WILDEBOER geb. 10-1-1866 te Delfzijl ( VII-34-181 )
  2. Roelf WILDEBOER geb. 21-10-1867 te Delfzijl ( VII-34-182 )
  3. Johanna WILDEBOER geb. 15-8-1870 te Bierum / ovl. 24-12-1949 te Allegan County (Michigan, U.S.A.) ( VII-34-183 )
  4. Frouwke WILDEBOER geb. 15-9-1872 te Bierum ( VII-34-184 )
  5. Hilje WILDEBOER geb. 21-9-1874 te Loppersum ( VII-34-185 )
  6. Remko WILDEBOER geb. 12-1-1877 te Loppersum ( VII-34-186 )
  7. Leonard WILDEBOER geb. 1878 ( VII-34-187 )
  8. Bernardus WILDEBOER geb. 11-2-1880 te Loppersum ( VII-34-188 )
  9. Bernardus WILDEBOER geb. 14-11-1881 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) / ovl. 27-5-1971 te Iowell, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-34-189 )

VI-12-64 Jan Onne Reint WILDEBOER
geb. 12-6-1841 te Bierum (Krewerd)
ovl. 6-4-1883 te Delfzijl (Uitwierde), 41 jaar oud
zoon van: Jan [Remkes] WILDEBOER
Frouwke [Bernardus] EMMELKAMP
( V-5-20 )
fam. 75: ( VIII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Hij trouwde op 20-8-1863 te Bierum (HA-25) met:  
  Grietje WOLDRINGH
geb. 11-7-1834 te Middelstum
ovl. 13-1-1922 te Delfzijl, 87 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] WOLDRINGH
Jantje [Gerrits] DIJKEMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; bruidegom 22 jaar; bruid 29 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwke WILDEBOER geb. 14-7-1863 te Bierum (Krewerd) / ovl. 1-12-1943 te Delfzijl ( VII-35-190 )
  2. NN WILDEBOER geb. 26-8-1864 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 26-8-1864 te Delfzijl (Uitwierde) ( VII-35-191 )
  3. Jan WILDEBOER geb. ca 1865 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 10-7-1903 te Delfzijl (overl. Groningen) (OA-77) ( VII-35-192 )
  4. Jantje WILDEBOER geb. 4-12-1866 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 5-2-1930 te Groningen ( VII-35-193 )
  5. Gerhard WILDEBOER geb. 31-3-1869 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 18-4-1879 te Delfzijl (Uitwierde) ( VII-35-194 )
  6. Hillechien WILDEBOER geb. 26-3-1873 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 19-8-1881 te Delfzijl (Uitwierde) ( VII-35-195 )
  7. Gerhard WILDEBOER geb. 31-5-1879 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 8-3-1929 te Groningen (OA-425) ( VII-35-196 )

VI-13-65 Okkiena [Lammerts] WILDEBOER
geb. 25-9-1822 te Delfzijl
ovl. 6-1-1860 te Delfzijl (Farmsum) (OA-3), 37 jaar oud
dochter van: Lammert [Remkes] WILDEBOER
Jurremina [Harms] MEIJER
( V-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Van haar voornaam diverse spellingen: gevonden: Oukina, Okkina, Okkiena. Beroep: koopvrouw (1859, 1860).
 
  Zij trouwde op 4-2-1843 te Delfzijl (HA-6) met:  
  Lukas [Lammerts] KIEWIET
geb. 13-8-1819 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-73)
ovl. 20-9-1854 te Delfzijl (Farmsum) (OA-88), 35 jaar oud
zoon van: Lammert [Klaassens] KIEWIET
Anna [Jans] KAATJES
fam. 77: ( V-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: smidsknecht (1845, 1846), ijzersmid (1847, 1849, 1851, 1854), daglooner (1876)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: smidsknecht; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: ijzersmid; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert [Remkes] KIEWIET geb. 31-10-1842 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-106) / ovl. 5-12-1889 te Delfzijl (Farmsum) (OA-95) fam. 77: ( VII-12-76 )
  2. Hindrik [Lammerts] KIEWIET geb. 2-3-1845 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-24) / ovl. 26-3-1845 te Delfzijl (Weiwerd) (OA-22) fam. 77: ( VII-12-77 )
  3. Anna [Lucas] KIEWIET geb. 10-4-1846 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-49) / ovl. 3-6-1846 te Delfzijl (Weiwerd) (OA-43) fam. 77: ( VII-12-78 )
  4. Anna KIEWIET geb. 6-7-1847 te Delfzijl (Farmsum) (GA-66) / ovl. 28-11-1899 te Delfzijl (Farmsum) (OA-112) fam. 77: ( VII-12-79 )
  5. Jurremina KIEWIET geb. 7-11-1849 te Delfzijl (Farmsum) (GA-146) / ovl. 30-12-1859 te Delfzijl (Farmsum) (OA-1860-2) fam. 77: ( VII-12-80 )
  6. Aaltje KIEWIET geb. 9-5-1851 te Delfzijl (Farmsum) (GA-59) / ovl. 4-6-1884 te Delfzijl (Farmsum) (OA-64) fam. 77: ( VII-12-81 )
  7. Hindrik KIEWIET geb. 12-3-1854 te Delfzijl (Farmsum) (GA-31) / ovl. 22-6-1908 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) (OA-25) fam. 77: ( VII-12-82 )

VI-13-66 Geziena WILDEBOER
geb. 11-3-1824 te Holwierde
ovl. 8-8-1830 te Delfzijl (OA-83), 6 jaar oud
dochter van: Lammert [Remkes] WILDEBOER
Jurremina [Harms] MEIJER
( V-5-21 )

VI-13-67 Harm [Lammerts] WILDEBOER
geb. 25-11-1825 te Holwierde
ovl. 30-7-1833 te Delfzijl, 7 jaar oud
zoon van: Lammert [Remkes] WILDEBOER
Jurremina [Harms] MEIJER
( V-5-21 )

VI-13-68 Remke [Lammerts] WILDEBOER
geb. 19-6-1828 te Bierum (Holwierde)
ovl. 5-7-1828 te Bierum (Holwierde) (OA-46), 16 dagen oud
zoon van: Lammert [Remkes] WILDEBOER
Jurremina [Harms] MEIJER
( V-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteakte niet gevonden. Bij overlijden was hij 16 dagen oud.
 

VI-13-69 Remko WILDEBOER
geb. 13-9-1829 te Delfzijl (GA-82)
zoon van: Lammert [Remkes] WILDEBOER
Jurremina [Harms] MEIJER
( V-5-21 )

VI-13-70 Gezina WILDEBOER
geb. 20-6-1831 te Delfzijl (GA-65)
ovl. 4-8-1864 te Delfzijl (OA-88), 33 jaar oud
dochter van: Lammert [Remkes] WILDEBOER
Jurremina [Harms] MEIJER
( V-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bij de geboorte van Lukas.
 
  Zij trouwde op 9-11-1857 te Delfzijl (HA-43) met:  
  Klaas KIEWIET
geb. 22-11-1829 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-101)
ovl. 28-1-1882 te Delfzijl (OA-12), 52 jaar oud
zoon van: Lammert [Klaassens] KIEWIET
Anna [Jans] KAATJES
fam. 77: ( V-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: ijzersmid (1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1863), daglooner (1863, 1864, 1866), ijzersmid (1871, 1882).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: ijzersmid; bruidegom 27 jaar; bruid 26 jaar; Wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert KIEWIET geb. 10-9-1857 te Delfzijl (Farmsum) (GA-138) / ovl. 1-1-1934 te Delfzijl (OA-1) fam. 77: ( VII-13-83 )
  2. Lucas KIEWIET geb. 24-8-1858 te Delfzijl (Farmsum) (GA-91) / ovl. 12-7-1859 te Delfzijl (Farmsum) (OA-87) fam. 77: ( VII-13-84 )
  3. Anna KIEWIET geb. 12-8-1859 te Delfzijl (Farmsum) (GA-123) / ovl. 21-12-1859 te Delfzijl (Farmsum) (OA-177) fam. 77: ( VII-13-85 )
  4. Klaas KIEWIET geb. 20-9-1860 te Delfzijl (Farmsum) (GA-111) / ovl. 23-10-1860 te Delfzijl (Farmsum) (OA-164) fam. 77: ( VII-13-86 )
  5. Klaas KIEWIET geb. 13-11-1861 te Delfzijl (Farmsum) (GA-169) / ovl. 17-3-1871 te Delfzijl fam. 77: ( VII-13-87 )
  6. Jan KIEWIET geb. 25-2-1863 te Delfzijl (Farmsum) (GA-37) / ovl. 14-6-1863 te Appingedam (OA-32) fam. 77: ( VII-13-88 )
  7. Lukas KIEWIET geb. 4-8-1864 te Delfzijl (GA-104) / ovl. 9-7-1866 te Delfzijl (OA-76) fam. 77: ( VII-13-89 )

VI-13-71 Fennechien [Lammerts] WILDEBOER
geb. 14-7-1833 te Delfzijl
ovl. 11-5-1834 te Delfzijl (OA-29), 9 maand oud
dochter van: Lammert [Remkes] WILDEBOER
Jurremina [Harms] MEIJER
( V-5-21 )

VI-14-72 Remke [Okkes] WILDEBOER
geb. 15-7-1822 te Oterdum (GA-104)
ovl. 30-9-1900 te Delfzijl (OA-100), 78 jaar oud
zoon van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )
  Hij trouwde (1) op 5-9-1851 te Delfzijl (HA-27) met:  
  Grietje [Willems] BLEIJ
geb. 25-3-1825 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 13-11-1857 te Delfzijl (Farmsum), 32 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] BLEIJ
Grietje [Sijmons] EEKENS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 28 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje WILDEBOER geb. 10-1-1853 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 6-7-1943 te Termunten (Wageborgen) ( VII-38-211 )
  2. Grietje WILDEBOER geb. 10-11-1855 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 10-1-1942 te Groningen (OA-51) ( VII-38-212 )
  Hij trouwde (2) op 30-7-1859 te Delfzijl (HA-44) met:  
  Trientje BUNING
geb. 4-6-1820 te Zandeweer
ovl. 13-11-1888 te Delfzijl (Heveskes), 68 jaar oud
dochter van: Derk [Kornelis] BUNING
Grietje KLAASSENS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; bruidegom 36 jaar; bruid 39 jaar; weduwnaar van Grietje Willems Bleij
 
  Uit deze relatie  
  1. NN WILDEBOER geb. 11-8-1860 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 11-8-1860 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-38-213 )
  2. Okko WILDEBOER geb. 4-10-1861 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 11-1-1862 te Stadskanaal ( VII-38-214 )

VI-14-73 Jantje [Okkes] WILDEBOER
geb. 30-1-1825 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 19-2-1898 te Slochteren (Siddeburen) (OA-25), 73 jaar oud
dochter van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1848), dagloonster (1878).
 
  Zij trouwde op 16-12-1848 te Delfzijl (HA-49) met:  
  Hindrik [Arends] POT
geb. 13-11-1825 te Wagenborgen
ovl. 2-4-1901 te Slochteren (Siddeburen), 75 jaar oud
zoon van: Arend [Hindriks] POT
Ida [Derks] SOLDAAT

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1848), dagloner (1878).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar; Wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje POT geb. 20-3-1848 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 19-3-1927 te Delfzijl ( VII-39-215 )
  2. Ida POT geb. 29-7-1850 te Nieuwolda / ovl. 4-12-1928 te Siddeburen ( VII-39-216 )
  3. Oktje POT geb. ca 1853 te Nieuwolda / ovl. 9-12-1944 te Bierum (Spijk) (OA-50) ( VII-39-217 )
  4. Arent POT geb. 28-12-1855 te Niewolda / ovl. 27-10-1931 te Siddeburen ( VII-39-218 )
  5. Janna POT geb. 30-11-1858 te Siddeburen / ovl. 23-4-1959 te Appingedam ( VII-39-219 )
  6. Derk POT geb. 5-6-1861 te Siddeburen / ovl. 15-6-1862 te Siddeburen ( VII-39-220 )
  7. Derk POT geb. 4-7-1864 te Siddeburen / ovl. 12-9-1942 te Groningen ( VII-39-221 )
  8. Jantje POT geb. 5-4-1867 te Siddeburen / ovl. 15-11-1915 te Hoogezand ( VII-39-222 )
  9. Hindriktje POT geb. 1-7-1870 te Siddeburen / ovl. 3-8-1935 te Groningen ( VII-39-223 )

VI-14-74 Oktje WILDEBOER
geb. 3-2-1828 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 19-4-1828 te Delfzijl (Oterdum), 10 weken oud
dochter van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )

VI-14-75 Philippus (Filippus) WILDEBOER
geb. 12-6-1829 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 9-6-1891 te Delfzijl (Oterdum) (OA-71), 61 jaar oud
zoon van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1857, 1859, 1860, 1863, 1865, 1868, 1871, 1873).
 
  Hij trouwde op 14-6-1855 te Delfzijl (HA-20) met:  
  Jantje van der MOLEN
geb. 19-9-1829 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 21-6-1896 te Delfzijl (Oterdum), 66 jaar oud
dochter van: Aeilke [Harms] van der MOLEN
Antje [Fokkes] WOLD

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar; Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje WILDEBOER geb. 17-5-1855 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 6-6-1930 te Noordbroek ( VII-40-224 )
  2. Heiko WILDEBOER geb. 8-4-1857 te Delfzijl (Oterdum) (GA-64) / ovl. 18-2-1943 te Delfzijl ( VII-40-225 )
  3. Antje WILDEBOER geb. 9-1-1859 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 24-1-1859 te Delfzijl (Oterdum) (OA-10) ( VII-40-226 )
  4. Okko WILDEBOER geb. 17-5-1860 te Delfzijl (Oterdum) (GA-69) / ovl. 5-7-1914 te Delfzijl ( VII-40-227 )
  5. Fokko WILDEBOER geb. 18-1-1863 te Delfzijl (Oterdum) (GA-13) / ovl. 3-10-1946 te Delfzijl ( VII-40-228 )
  6. Remko WILDEBOER geb. 3-7-1865 te Delfzijl (Oterdum) (GA-102) / ovl. 19-9-1944 te Goes ( VII-40-229 )
  7. Harm WILDEBOER geb. 25-4-1868 te Delfzijl (Oterdum) (GA-70) / ovl. 30-6-1931 te Groningen ( VII-40-230 )
  8. Hemmo WILDEBOER geb. 17-6-1871 te Delfzijl (Oterdum) (GA-88) / ovl. 24-6-1871 te Delfzijl (Oterdum) (OA-60) ( VII-40-232 )
  9. Antje WILDEBOER geb. 17-6-1871 te Delfzijl (Oterdum) (GA-89) / ovl. 9-8-1871 te Delfzijl (Oterdum) (OA-69) ( VII-40-231 )
  10. Hemmo WILDEBOER geb. 17-11-1873 te Delfzijl (Oterdum) (GA-169) / ovl. 3-10-1927 te Delfzijl ( VII-40-233 )

VI-14-76 Oktje WILDEBOER
geb. 23-11-1832 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 21-11-1886 te Delfzijl (Heveskes) (OA-126), 53 jaar oud
dochter van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )
  Zij trouwde op 16-10-1856 te Delfzijl met:  
  Jacob LESMAN
geb. 1-9-1827 te Weiwerd
ovl. 9-4-1903 te Delfzijl (Oterdum), 75 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1891).
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas LESMAN geb. 25-10-1856 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 22-12-1924 te Groningen ( VII-41-234 )
  2. Okko LESMAN geb. 13-10-1858 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 9-1-1943 te Delfzijl ( VII-41-235 )
  3. Hindrik LESMAN geb. 12-7-1866 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 16-1-1918 te Groningen ( VII-41-236 )
  4. Hemmo LESMAN geb. 13-10-1868 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 28-8-1942 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-41-237 )
  5. Anje LESMAN geb. 23-4-1872 te Delfzijl (Heveskes) (GA-63) / ovl. 28-11-1952 te Groningen ( VII-41-238 )

VI-14-77 Janna WILDEBOER
geb. 23-11-1835 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 19-5-1924 te Delfzijl (OA-38), 88 jaar oud
dochter van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Bij haar overlijden wonend te Oterdum.
 
  Zij trouwde op 7-4-1881 te Delfzijl met:  
  Engel [Harms] SMIT
geb. 10-9-1829 te Delfzijl (Borgsweer)
ovl. 5-10-1889 te Delfzijl (Oterdum), 60 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer en koopman.
Engel Harms Smit was eerder getrouwd met Ediggien (Hillechien) Smit. Kinderen hierbij Harm, Maria en Harm. Engel Harms was 2e keer getrouwd met Eva Lesman. Kinderen hierbij Cornelis, Klaas, NN (levenloos geboren), Trijntje, Cornelia, Klaassina, Klaas en Anje.
 
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie geen kinderen.
 

VI-14-78 Hemmo WILDEBOER
geb. 25-1-1840 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 3-10-1927 te Delfzijl (Oterdum) (OA-72), 87 jaar oud
zoon van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Bij overlijden woonachtig te Oterdum, overleden te Delfzijl.
 

VI-14-79 NN WILDEBOER
geb. 22-8-1843 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 22-8-1843 te Delfzijl (Oterdum) (OA-87), 0 dagen oud
dochter van: Okke [Remkes] WILDEBOER
Trijntje [Philips] TROF
( V-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-15-80 Aagtje [Christiaans] WENKE
geb. 26-7-1820 te Delfzijl (Oterdum) (GA-62)
ovl. 22-7-1847 te Delfzijl (Oterdum) (OA-58), 26 jaar oud
dochter van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Hemmechien [Remkes] WILDEBOER

( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Overleden oud bijna 27 jaar (1847: OA-58).
 

VI-15-81 Christiaan [Christiaans] WENKE
geb. 6-10-1822 te Delfzijl (Oterdum) (GA-116)
ovl. 18-5-1864 te Delfzijl (Oterdum) (OA-65), 41 jaar oud
zoon van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Hemmechien [Remkes] WILDEBOER

( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner/arbeider (1847, 1849, 1851, 1853, 1857). Als weduwnaar overleden. Nadereinformatie op de overlijdensakte: geboortepl: Oterdum gem. Delfzijl; wedn.v. Jansijna Meinderts Kerkhoff; beroep overl.: daglooner (1864).
 
  Hij trouwde (1) op 25-9-1847 te Delfzijl (HA-24) met:  
  Jansijna [Meinderts] KERKHOF
geb. 14-9-1822 te Termunten
ovl. 30-8-1849 te Delfzijl (Oterdum) (OA-66), 26 jaar oud
dochter van: Meinderd KERKHOF
Eva [Jans] KAAIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1847).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dijkwerker; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: kleermaker; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 25 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Christiaan WENKE geb. 15-11-1847 te Termunten (GA-62) / ovl. 23-11-1847 te Termunten (OA-73) ( VII-42-239 )
  2. Eva WENKE geb. 31-1-1849 te Delfzijl (Oterdum) (GA-19) / ovl. 8-8-1931 te Delfzijl (Heveskes) (OA-67) ( VII-42-240 )
  Hij trouwde (2) op 5-8-1851 te Delfzijl (HA-24) met:  
  Antje [Meinderts] KERKHOFF
geb. 15-10-1819 te Termunten (GA-50)
ovl. 28-11-1859 te Delfzijl (Oterdum) (OA-163), 40 jaar oud
dochter van: Meinderd KERKHOF
Eva [Jans] KAAIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1851).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: kleermaker; beroep moeder bruid: naaister; bruidegom 28 jaar; bruid 31 jaar; weduwnaar van Jansijna Meinderts Kerkhoff
 
  Uit deze relatie  
  1. Christiaan WENKE geb. 6-12-1851 te Delfzijl (Oterdum) (GA-137) / ovl. 4-2-1854 te Delfzijl (Oterdum) (OA-11) ( VII-42-241 )
  2. Meindert WENKE geb. 18-11-1853 te Delfzijl (Oterdum) (GA-129) / ovl. 7-5-1908 te Delfzijl ( Farmsum) (OA-51) ( VII-42-242 )
  3. Christiaan WENKE geb. 17-2-1856 te Delfzijl (Oterdum) (GA-29) / ovl. 11-5-1856 te Delfzijl (Oterdum) (OA-54) ( VII-42-243 )
  4. Hemmechien WENKE geb. 3-3-1857 te Delfzijl (Oterdum) (GA-43) / ovl. 27-1-1859 te Delfzijl (Oterdum) (OA-13) ( VII-42-244 )

VI-15-82 Johanna [Christiaans] WENKE
geb. 21-5-1825 te Delfzijl (Oterdum) (GA-60)
ovl. 23-3-1861 te Appingedam (OA-20), 35 jaar oud
dochter van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Hemmechien [Remkes] WILDEBOER

( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Leeftijd (33j) op de overlijdensakte (1861: OA-20) komt niet overeen met de gevonden geboortedatum. Beroep: dienstmeid (1852). Nadere informatie op de overlijdensakte: "nalatende 2 kinderen, geboortepl: Appingedam".
 
  Zij trouwde op 13-3-1852 te Appingedam (HA-3) met:  
  Thijs [Hindriks] MEIJER
geb. 4-7-1829 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 1-8-1916 te Appingedam (OA-43), 87 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jurjens] MEIJER
Jantje [Reinders] DALLINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepsbouwersknecht (1852), scheepstimmerman.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: scheepsbouwersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 22 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Thijs] MEIJER geb. 12-4-1852 te Appingedam / ovl. 19-4-1852 te Appingedam ( VII-43-245 )
  2. Hemmechien MEIJER geb. 19-1-1853 te Appingedam / ovl. 31-7-1932 te Appingedam ( VII-43-246 )
  3. NN MEIJER geb. 15-12-1854 te Appingedam / ovl. 15-12-1854 te Appingedam ( VII-43-247 )
  4. Hindrik MEIJER geb. 21-2-1856 te Appingedam / ovl. 1-11-1925 te Appingedam ( VII-43-248 )
  5. Jantje [Ties] MEIJER geb. 12-4-1858 te Appingedam / ovl. 24-6-1859 te Appingedam ( VII-43-249 )

VI-15-83 Martje [Christiaans] WENKE
geb. 10-10-1828 te Delfzijl (Oterdum) (GA-109)
ovl. 28-11-1845 te Delfzijl (Oterdum) (OA-89), 17 jaar oud
dochter van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Hemmechien [Remkes] WILDEBOER

( V-5-23 )

VI-15-84 Elisabeth [Christiaans] WENKE
geb. 5-3-1832 te Delfzijl (Oterdum) (GA-15)
dochter van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Hemmechien [Remkes] WILDEBOER

( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1857).
 
  Zij trouwde op 7-11-1857 te Appingedam (HA-37) met:  
  Derk [Eltjes] van BRUGGEN
geb. 11-2-1833 te Appingedam
zoon van: Eltje [Derks] van BRUGGEN
Gardina [Jans] DUITSCH

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmermansknecht (1857), veldwachter.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmermansknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep moeder bruidegom: koopvrouw; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 24 jaar; bruid 25 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Gardina van BRUGGEN geb. 16-10-1857 te Appingedam ( VII-44-250 )
  2. Christiaan van BRUGGEN geb. 9-9-1860 te Appingedam ( VII-44-251 )
  3. Maria van BRUGGEN geb. 13-1-1863 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 15-4-1863 te Ten Boer (Garmerwolde) ( VII-44-252 )
  4. Maria van BRUGGEN geb. 3-2-1864 te Ten Boer / ovl. 10-2-1864 te Ten Boer ( VII-44-254 )
  5. Hemmechien van BRUGGEN geb. 3-2-1864 te Ten Boer ( VII-44-253 )
  6. Eltje van BRUGGEN geb. 13-11-1866 te Ten Boer / ovl. 10-12-1867 te Ten Boer ( VII-44-255 )
  7. Eltje van BRUGGEN geb. 9-3-1869 te Ten Boer / ovl. 14-4-1869 te Ten Boer ( VII-44-256 )
  8. Maria van BRUGGEN geb. 22-9-1870 te Ten Boer ( VII-44-257 )

VI-15-85 Remko WENKE
geb. 10-1-1836 te Delfzijl (Oterdum) (GA-1)
zoon van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Hemmechien [Remkes] WILDEBOER

( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1856).
 
  Hij trouwde op 9-2-1856 te Termunten (HA-2) met:  
  Jantje KUIPER
geb. 22-3-1835 te Termunten
dochter van: Hindrik [Wabbes] KUIPER
Aaltje [Jans] TEMPEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1856).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 19 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Emmechien WENKE geb. 6-4-1856 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-45-258 )
  2. Christina WENKE geb. 17-3-1863 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-45-259 )
  3. Alice WENKE geb. 14-2-1866 / ovl. 28-11-1936 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VII-45-260 )
  4. Remko WENKE geb. 31-8-1869 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 19-1-1921 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VII-45-261 )
  5. Martje WENKE geb. 7-8-1879 te Oterdum ( VII-45-262 )
  6. NN WENKE geb. 25-10-1872 te Oterdum / ovl. 25-10-1872 te Oterdum ( VII-45-263 )
  7. Christiaan WENKE geb. ca 1874 ( VII-45-264 )

VI-15-86 Jan WENKE
geb. 14-12-1838 te Delfzijl (Oterdum) (GA-138)
ovl. 6-3-1891 te Delfzijl (Oterdum) (OA-33), 52 jaar oud
zoon van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Hemmechien [Remkes] WILDEBOER

( V-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dijkwerker (1866), dijkwerker (1891).
 
  Hij trouwde op 30-5-1866 te Termunten (HA-10) met:  
  Jantje WITKOP
geb. 22-11-1837 te Termunten
ovl. 8-8-1910 te Delfzijl, 72 jaar oud
dochter van: Berend [Pieters] WITKOP
Jantje [Jans] OLGERS

  Persoonlijke informatie
Achternaam ook gevonden als Bakker.Beroep: dienstmeid (1866).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dijkwerker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 27 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend WENKE geb. 9-8-1866 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 23-8-1866 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-46-265 )
  2. Hemmechien WENKE geb. 25-8-1867 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 10-10-1951 te Delfzijl ( VII-46-266 )
  3. Jantje WENKE geb. 28-8-1870 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-46-267 )
  4. Berend WENKE geb. 23-9-1873 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 12-7-1895 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-46-268 )
  5. Christina WENKE geb. 14-7-1876 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 2-10-1968 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-46-269 )
  6. Pieterdina Gezina WENKE geb. 26-9-1879 te Oterdum ( VII-46-270 )
  7. Jan WENKE geb. 24-4-1883 te Oterdum ( VII-46-271 )

VI-16-87 Jan de VRIES
geb. 20-12-1822 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 29-7-1845 te Delfzijl (Oterdum), 22 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer met Remko.
 

VI-16-88 Remko [Jans] de VRIES
geb. 20-12-1822 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 3-5-1824 te Delfzijl (Oterdum), 16 maand oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer met Jan.
 

VI-16-89 Remke [Jans] de VRIES
geb. 16-10-1824 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 21-5-1828 te Delfzijl (Oterdum), 3 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )

VI-16-90 Hendrikje de VRIES
geb. 18-2-1828 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 1-6-1829 te Delfzijl (Oterdum), 15 maand oud
dochter van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )

VI-16-91 Remko [Jans] de VRIES
geb. 4-9-1830 te Delfzijl
ovl. 27-1-1881 te Delfzijl (Heveskes), 50 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Remke. Beroep: daglooner (1877).
 
  Hij trouwde op 2-5-1853 te Delfzijl (HA-8) met:  
  Trijntje GROEN
geb. 20-2-1826 te Bellingwolde
ovl. 15-5-1915 te Delfzijl, 89 jaar oud
dochter van: Klaas [Berends] GROEN
Imke [Hindriks] KONING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1853).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: landgebruikersche; bruidegom 22 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan de VRIES geb. 3-1-1854 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 2-4-1918 te Delfzijl ( VII-47-272 )
  2. Martje de VRIES geb. 12-1-1857 te Delfzijl (Heveskes) (GA-11) / ovl. 10-4-1936 te Delfzijl (Weiwerd) ( VII-47-273 )
  3. Klaas de VRIES geb. 1-3-1860 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 19-6-1937 te Termunten ( VII-47-274 )
  4. Imke de VRIES geb. 3-12-1862 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 17-8-1863 te Delfzijl (Heveskes) ( VII-47-275 )

VI-16-92 Hindrikus [Jans] de VRIES
geb. 19-3-1833 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 22-12-1833 te Delfzijl (Oterdum), 9 maand oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )

VI-16-93 Aagtje de VRIES
geb. 14-10-1834 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 8-12-1876 te Delfzijl (Weiwerd), 42 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )
  Zij trouwde op 14-3-1868 te Delfzijl met:  
  Jan HOFMAN
geb. 27-9-1832 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 23-9-1907 te Delfzijl (Weiwerd), 74 jaar oud
zoon van: Harm [Derks] HOFMAN
Harmina [Jans] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman, kastelein en schipper.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje HOFMAN geb. 6-8-1868 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 11-8-1868 te Delfzijl (Weiwerd) ( VII-48-276 )
  2. NN HOFMAN geb. 16-7-1869 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 16-7-1869 te Delfzijl (Weiwerd) ( VII-48-277 )
  3. Harmina HOFMAN geb. 17-7-1870 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 27-1-1934 te Delfzijl (Opwierde) ( VII-48-278 )
  4. Jan HOFMAN geb. 1-4-1872 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 5-5-1947 te Delfzijl ( VII-48-279 )
  5. Harm HOFMAN geb. 17-8-1874 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 4-2-1941 te Slochteren (Hellum) ( VII-48-280 )
  6. NN HOFMAN geb. 19-11-1876 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 19-11-1876 te Delfzijl (Weiwerd) ( VII-48-281 )

VI-16-94 Hindrikus de VRIES
geb. 10-8-1837 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 15-7-1884 te Delfzijl (Oterdum), 46 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )
  Hij trouwde op 8-6-1872 te Delfzijl met:  
  Leentje ZANDMAN
geb. 22-5-1846 te Wagenborgen
ovl. 31-1-1922 te Delfzijl, 75 jaar oud
dochter van: Pieter [Fokkes] ZANDMAN
Grietje [Harms] PRIME

  Uit deze relatie  
  1. Jan de VRIES geb. 19-4-1873 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 20-9-1951 te Delfzijl ( VII-49-282 )
  2. Grietje de VRIES geb. 24-4-1878 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 29-4-1939 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-49-283 )

VI-16-95 Hemmo de VRIES
geb. 6-3-1840 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 7-6-1885 te Termunten, 45 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker.
 
  Hij trouwde op 5-8-1868 te Termunten met:  
  Janna PINKSTER
geb. 17-9-1843 te Veendam
ovl. 15-8-1909 te Groningen, 65 jaar oud
dochter van: Albert [Alberts] PINKSTER
Ida [Jans] DEKKER

  Uit deze relatie  
  1. Jan de VRIES geb. 12-11-1868 te Woldendorp / ovl. 2-4-1871 te Delfzijl (Borgsweer) ( VII-50-284 )
  2. Alberdiena de VRIES geb. 6-3-1870 te Delfzijl (Borgsweer) / ovl. 23-10-1938 te Delfzijl (Borgsweer) ( VII-50-285 )
  3. Jan de VRIES geb. 6-10-1872 te Delfzijl (Borgsweer) / ovl. 27-10-1872 te Delfzijl (Borgsweer) ( VII-50-286 )
  4. Jan de VRIES geb. 9-5-1874 te Termunten (Termunterzijl) ( VII-50-287 )
  5. Albert de VRIES geb. 21-9-1876 te Termunten (Termunterzijl) ( VII-50-288 )
  6. Remko de VRIES geb. 20-12-1879 te Oude Pekela ( VII-50-289 )
  7. Ida Martje de VRIES geb. 14-7-1883 te Termunten / ovl. 5-11-1972 te Groningen ( VII-50-290 )

VI-16-96 Jan de VRIES
geb. 4-10-1842 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 24-12-1901 te Groningen (OA-1237), 59 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de VRIES
Martje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1890).
 
  Hij trouwde (1) op 30-8-1873 te Ten Boer met:  
  Grietje DIJKEMA
geb. 6-4-1849 te Woltersum
ovl. 21-6-1883 te Delfzijl (Oterdum), 34 jaar oud
dochter van: Hindrik [Gerrits] DIJKEMA
Willemina JACOBI

  Uit deze relatie  
  1. Jan de VRIES geb. 15-12-1873 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-51-291 )
  2. Hendrik de VRIES geb. 4-1-1875 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-51-292 )
  3. Martinus de VRIES geb. 10-5-1877 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-51-293 )
  4. Willem de VRIES geb. 17-8-1879 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-51-294 )
  5. Hemme de VRIES geb. 8-6-1881 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-51-295 )
  6. Gerrit de VRIES geb. 13-6-1883 te Delfzijl (Oterdum) ( VII-51-296 )
  Hij trouwde (2) op 17-8-1890 te Groningen (HA-277) met:  
  Albertje VONDELING
geb. 30-7-1865 te Termuntenzijl
ovl. 17-10-1952 te Groningen (OA-1407), 87 jaar oud
dochter van: Albert VONDELING
Aaltje van DIJK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 47 jaar, bruid 25 jaar. weduwnaar van Grietje Dijkema; wettiging van 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje de VRIES geb. 22-2-1887 te Groningen (GA-251) / ovl. 5-3-1887 te Onstwedde (Stadskanaal) (OA-44) ( VII-51-297 )
  2. Aaltje de VRIES geb. 19-5-1888 te Groningen (GA-711) ( VII-51-298 )
  3. Albert de VRIES geb. 27-11-1890 te Groningen (GA-1418) / ovl. 3-1-1891 te Groningen (OA-12) ( VII-51-299 )
  4. Albert de VRIES geb. 13-11-1891 te Groningen (GA-1426) / ovl. 1-10-1963 te Groningen (OA-1725) ( VII-51-300 )
  5. Hiltjo de VRIES geb. 12-2-1894 te Groningen (GA-180) ( VII-51-301 )
  6. Jan de VRIES geb. 19-5-1895 te Groningen (GA-708) / ovl. 21-1-1896 te Groningen (OA-58) ( VII-51-302 )
  7. Jan de VRIES geb. 20-2-1897 te Groningen (GA-268) ( VII-51-303 )

VI-17-97 Remko BALKEMA
geb. 22-10-1845 te Delfzijl
ovl. 6-6-1892 te Delfzijl (overl. tijdens zeereis) (OA-27), 46 jaar oud
zoon van: Berent [Engels] BALKEMA
Jacobtje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepskapitein (o.a. 1890). Overleden tijdens een zeereis van Cardif naar Santos
 
  Hij trouwde op 30-11-1887 te Delfzijl met:  
  Geertruida Antina PRONK
geb. 28-9-1865 te Delfzijl
dochter van: Arent [Tiemens] PRONK
Harmanna KLEINDIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelierster.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakoba Mina BALKEMA geb. 24-7-1888 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-52-304 )
  2. Arend BALKEMA geb. 12-3-1890 te Delfzijl (geb. Alantische Oceaan) (GA-128) ( VII-52-305 )

VI-17-98 Freerk BALKEMA
geb. 11-9-1848 te Delfzijl (GA-63)
ovl. 20-10-1848 te Delfzijl (OA-92), 39 dagen oud
zoon van: Berent [Engels] BALKEMA
Jacobtje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-26 )

VI-17-99 Miena BALKEMA
geb. 6-12-1849 te Delfzijl (GA-159)
ovl. 25-1-1878 te Delfzijl (OA-15), 28 jaar oud
dochter van: Berent [Engels] BALKEMA
Jacobtje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-26 )
  Zij trouwde op 6-1-1874 te Delfzijl met:  
  Fokko TAAIJ
geb. 10-4-1849 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 29-1-1909 te Delfzijl (OA-13), 59 jaar oud
zoon van: Geert [Mensinga] TAAIJ
Tietje [Hindriks] WAALKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: zeeman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert TAAIJ geb. 5-10-1874 te Delfzijl ( VII-53-306 )
  2. Berend Bernardus TAAIJ geb. 5-1-1878 te Delfzijl / ovl. 5-2-1878 ( VII-53-307 )

VI-17-100 Freerk BALKEMA
geb. 27-10-1851 te Delfzijl (GA-125)
ovl. 23-8-1896 te Delfzijl (OA-126), 44 jaar oud
zoon van: Berent [Engels] BALKEMA
Jacobtje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeeman (1881, 1883, 1885, 1887), stuurman op de grote vaart. Scheepskapitein (1890). Overleden te Gefle.
 
  Hij trouwde op 14-9-1881 te Delfzijl (HA-42) met:  
  Jasperdina PRONK
geb. te Delfzijl
dochter van: Arent [Tiemens] PRONK
Harmanna KLEINDIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1881).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakoba Mina BALKEMA geb. 14-10-1881 te Delfzijl (GA-154) ( VII-54-308 )
  2. Harmanna Geertruida BALKEMA geb. 15-9-1883 te Delfzijl (GA-157) ( VII-54-309 )
  3. Mina Berendina BALKEMA geb. 28-9-1885 te Delfzijl (GA-186) ( VII-54-310 )
  4. Getruida Arendina BALKEMA geb. 13-10-1887 te Delfzijl (Farmsum) (GA-188) ( VII-54-311 )
  5. Berend BALKEMA geb. 15-4-1890 te Delfzijl (Farmsum) (GA-61) / ovl. 21-2-1941 te Delfzijl (OA-30) ( VII-54-312 )

VI-17-101 Aagtje BALKEMA
geb. 10-7-1855 te Delfzijl (GA-76)
ovl. 11-12-1861 te Delfzijl (OA-142), 6 jaar oud
dochter van: Berent [Engels] BALKEMA
Jacobtje [Remkes] WILDEBOER

( V-5-26 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Etje [Daniels] GRUIS
dochter van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-1-2 NN [Daniels] GRUIS
zoon van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-1-3 Martje [Daniels] GRUIS
dochter van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-1-4 Harmina [Daniels] GRUIS
dochter van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-1-5 Jacobus [Daniels] GRUIS
zoon van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-1-6 Harm [Daniels] GRUIS
zoon van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-1-7 Grietje [Daniels] GRUIS
dochter van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )
  Zij trouwde op 5-3-1868 met:  
  Freek ABBAS

VII-1-8 Meike [Daniels] GRUIS
dochter van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-1-9 Jan [Daniels] GRUIS
zoon van: Daniel [Harms] GUIS
Wopke [Jansen] _

( VI-1-1 )

VII-2-10 Johannes [Harms] SANTJER
zoon van: Harm [Jans] SANTJER
Jantje [Jans] STAAS

( VI-1-2 )

VII-2-11 Klaas [Harms] SANTJER
zoon van: Harm [Jans] SANTJER
Jantje [Jans] STAAS

( VI-1-2 )

VII-2-12 Etje [Harms] SANTJER
dochter van: Harm [Jans] SANTJER
Jantje [Jans] STAAS

( VI-1-2 )

VII-2-13 Geerd Kluiver SANTJER
zoon van: Harm [Jans] SANTJER
Jantje [Jans] STAAS

( VI-1-2 )

VII-2-14 Maria [Harms] SANTJER
dochter van: Harm [Jans] SANTJER
Jantje [Jans] STAAS

( VI-1-2 )

VII-2-15 Johanna [Harms] SANTJER
dochter van: Harm [Jans] SANTJER
Jantje [Jans] STAAS

( VI-1-2 )

VII-3-16 Jan Detert WILDEBOER
geb. 19-9-1834 te Amsterdam
ovl. 27-1-1912 te Amsterdam, 77 jaar oud
zoon van: Berend [Deters] WILDEBOER
Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werker van de handel.
 
  Hij trouwde (1) op 15-11-1866 te Amsterdam met:  
  Aleijda Geertruida TJAKKES
geb. 1844 te Amsterdam
ovl. 24-9-1886 te Amsterdam
  Uit deze relatie  
  1. Aleijda Geertruida WILDEBOER geb. 13-9-1867 te Amsterdam / ovl. 19-2-1946 te Apeldoorn ( VIII-1-1 )
  2. Jan Detert WILDEBOER geb. 28-9-1868 te Amsterdam ( VIII-1-2 )
  3. Jan Detert WILDEBOER geb. 28-4-1869 te Amsterdam ( VIII-1-3 )
  4. Jacob WILDEBOER geb. 31-8-1870 te Amsterdam / ovl. 16-10-1873 te Amsterdam ( VIII-1-4 )
  5. Catarina Hendrika WILDEBOER geb. 8-8-1873 te Amsterdam / ovl. 16-10-1873 te Amsterdam ( VIII-1-5 )
  6. Catarina Hendrika WILDEBOER geb. 11-2-1876 te Amsterdam / ovl. 26-6-1878 te Amsterdam ( VIII-1-6 )
  7. Berend Hendricus WILDEBOER geb. 1-9-1877 te Amsterdam / ovl. 26-6-1878 te Amsterdam ( VIII-1-7 )
  8. NN WILDEBOER geb. 26-1-1879 te Amsterdam ( VIII-1-8 )
  9. Johanna Catharina WILDEBOER geb. 5-11-1879 te Amsterdam ( VIII-1-9 )
  10. Henri WILDEBOER geb. 5-4-1884 te Amsterdam / ovl. 7-12-1885 te Amsterdam ( VIII-1-10 )
  11. NN WILDEBOER geb. 24-9-1886 te Amsterdam / ovl. 24-9-1886 te Amsterdam ( VIII-1-11 )
  Hij trouwde (2) op 13-10-1887 te Amsterdam met:  
  Maria TJAKKES
geb. 30-12-1862 te Amsterdam
ovl. 2-4-1928 te Apeldoorn, 65 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. NN WILDEBOER geb. 29-11-1890 te Amsterdam / ovl. 29-11-1890 te Amsterdam ( VIII-1-12 )
  2. Maria WILDEBOER geb. 13-8-1892 te Amsterdam / ovl. 19-8-1892 te Amsterdam ( VIII-1-13 )

VII-3-17 Talea WILDEBOER
geb. 10-8-1836 te Amsterdam
ovl. 11-8-1836 te Amsterdam, 1 dagen oud
dochter van: Berend [Deters] WILDEBOER
Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
( VI-2-3 )

VII-3-18 Talea WILDEBOER
geb. 1837 te Amsterdam
dochter van: Berend [Deters] WILDEBOER
Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
( VI-2-3 )
  Zij trouwde met:  
  Hendrik HAGEN
  Persoonlijke informatie
Beroep: bediende en koperslager.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berendina Hendrika HAGEN ( VIII-2-14 )
  2. Bernardus HAGEN ( VIII-2-15 )
  3. Hendrik HAGEN ( VIII-2-16 )

VII-3-19 Deterd WILDEBOER
geb. 10-5-1838 te Amsterdam
ovl. 17-3-1881 te Amsterdam, 42 jaar oud
zoon van: Berend [Deters] WILDEBOER
Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kantoorbediende
 
  Hij trouwde op 29-6-1865 te Amsterdam met:  
  Everdina Aleida ROELOFS
geb. ca 1842 te Amsterdam
ovl. 17-5-1895 te Amsterdam
  Uit deze relatie  
  1. Catharina Hendrika WILDEBOER geb. 20-4-1867 te Amsterdam / ovl. 9-9-1942 te Amsterdam ( VIII-3-17 )
  2. Everdina Aleida WILDEBOER geb. 4-9-1868 te Amsterdam ( VIII-3-18 )
  3. Gesina Eliza WILDEBOER geb. 2-4-1871 te Amsterdam / ovl. 26-2-1941 te Amsterdam ( VIII-3-19 )
  4. Detert WILDEBOER geb. 8-4-1873 te Amsterdam / ovl. 13-11-1873 te Amsterdam ( VIII-3-20 )
  5. Detert WILDEBOER geb. 13-2-1875 te Amsterdam / ovl. 25-11-1875 te Amsterdam ( VIII-3-21 )
  6. Barend Hendrikus WILDEBOER geb. 9-8-1877 te Amsterdam / ovl. 26-6-1878 te Amsterdam ( VIII-3-22 )
  7. Detert WILDEBOER geb. 9-8-1877 te Amsterdam / ovl. 16-12-1932 te Amsterdam ( VIII-3-23 )

VII-3-20 Catarina WILDEBOER
geb. ca 1845 te Amsterdam
ovl. 15-8-1846 te Amsterdam
dochter van: Berend [Deters] WILDEBOER
Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
( VI-2-3 )

VII-3-21 Gesina Eliza WILDEBOER
geb. ca 1845 te Amsterdam
dochter van: Berend [Deters] WILDEBOER
Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: wroedvrouw.
 
  Zij trouwde op 12-3-1874 te Amsterdam met:  
  Sijbrand Gerret OUTHUIS
geb. te Hindelopen
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeeman.
 

VII-3-22 Heikea Zwanetta Catarina WILDEBOER
geb. 27-4-1847 te Amsterdam
ovl. 18-5-1881 te Amsterdam, 34 jaar oud
dochter van: Berend [Deters] WILDEBOER
Trijntje [Hendriks Geerdes] BUSEMAN
( VI-2-3 )

VII-4-23 Detert WILDEBOER
geb. 6-9-1832 te Weener (Dld)
ovl. 28-1-1867 te Weener (Dld), 34 jaar oud
zoon van: Jan [Deters] WILDEBOER
Berendina [Everts] HENNING
( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-9-1832 te Weener (Dld).
De begrafenis vond plaats op 5 februari 1867 te Weener Dld.
 

VII-4-24 Evert WILDEBOER
geb. 1-2-1835 te Weener (Dld)
ovl. 1-3-1836 te Weener (Dld), 13 maand oud
zoon van: Jan [Deters] WILDEBOER
Berendina [Everts] HENNING
( VI-2-4 )

VII-4-25 Talea WILDEBOER
geb. 10-1-1837 te Weener (Dld)
dochter van: Jan [Deters] WILDEBOER
Berendina [Everts] HENNING
( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-1-1837 Holthuizen (Dld).
 

VII-4-26 Evert [Jans] WILDEBOER
geb. 28-9-1839 te Weener (Dld)
zoon van: Jan [Deters] WILDEBOER
Berendina [Everts] HENNING
( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-10-1839 Weener (Dld).
 
  Hij trouwde op 2-6-1874 te Weener (Dld) met:  
  Antje [Peters] KAMPEN
geb. 12-5-1840 te Weener (Dld)

VII-4-27 Diederich WILDEBOER
geb. 22-11-1841 te Weener (Dld)
zoon van: Jan [Deters] WILDEBOER
Berendina [Everts] HENNING
( VI-2-4 )

VII-4-28 Otto WILDEBOER
geb. 28-8-1846 te Weener (Dld)
ovl. 5-6-1848 te Weener (Dld), 21 maand oud
zoon van: Jan [Deters] WILDEBOER
Berendina [Everts] HENNING
( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-9-1846 te Weener (Dld).
 

VII-4-29 Otto WILDEBOER
geb. 24-10-1849 te Weener (Dld)
zoon van: Jan [Deters] WILDEBOER
Berendina [Everts] HENNING
( VI-2-4 )

VII-5-30 Teupes WILDEBOER
geb. 1826 te Weener (Dld)
ovl. 5-2-1844 te Weener (Dld)
zoon van: Otte [Deterts] WILDEBOER
Wemke Luca [Eitjes] _
( VI-2-5 )

VII-5-31 Detert WILDEBOER
geb. 2-12-1827 te Weener (Dld)
ovl. 13-6-1848 te Weener (Dld), 20 jaar oud
zoon van: Otte [Deterts] WILDEBOER
Wemke Luca [Eitjes] _
( VI-2-5 )

VII-5-32 Lucaszine WILDEBOER
geb. 9-5-1831 te Weener (Dld)
dochter van: Otte [Deterts] WILDEBOER
Wemke Luca [Eitjes] _
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-5-1831 te Weener (Dld).
 

VII-5-33 Tallea WILDEBOER
geb. 15-7-1835 te Weener (Dld)
ovl. voor 1836
dochter van: Otte [Deterts] WILDEBOER
Wemke Luca [Eitjes] _
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Overleden voor augustus 1836.
 

VII-5-34 Tallea WILDEBOER
geb. 14-8-1836 te Weener (Dld)
ovl. 8-6-1851 te Weener (Dld), 14 jaar oud
dochter van: Otte [Deterts] WILDEBOER
Wemke Luca [Eitjes] _
( VI-2-5 )

VII-5-35 Lucas WILDEBOER
geb. 2-12-1838 te Weener (Dld)
ovl. 10-7-1844 te Weener (Dld), 5 jaar oud
zoon van: Otte [Deterts] WILDEBOER
Wemke Luca [Eitjes] _
( VI-2-5 )

VII-6-36 Teupken WILDEBOER
geb. 16-1-1839 te Weener (Dld)
dochter van: Weert [Deterts] WILDEBOER
Metje [Eitjes] _
( VI-2-6 )
  Zij trouwde met:  
  Johann Carl Lebrecht LANGE
geb. te Emden (Dld)
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1868.
 

VII-6-37 Lucas WILDEBOER
geb. 15-11-1844 te Weener (Dld)
zoon van: Weert [Deterts] WILDEBOER
Metje [Eitjes] _
( VI-2-6 )
  Hij trouwde op 19-4-1870 te Marienchor (Dld) met:  
  Meike [Wiefs] BOEKHOFF
geb. 1-7-1840 te Marienchor (Dld)

VII-7-38 Detert [Harms] WILDEBOER
geb. 3-6-1840 te Weener (Dld)
ovl. 1908 te Irnhove (Dld)
zoon van: Harm [Deters] WILDEBOER
Gepke [Harms] SCHAA
( VI-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Overleden juni 1908. Begraven op 3 juli 1908 te Irnhove (Dld)
 
  Hij trouwde op 25-4-1871 te Collingshorst (Dld) met:  
  Anna Garrelt GARRELTS
geb. 13-3-1843 te Collingshorst (Dld)
ovl. 1890
  Persoonlijke informatie
Overleden januari 1890. Begraven op 27 januari 1890 te Irnhove (Dld).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm WILDEBOER geb. 21-7-1872 te Irnhove (Dld) / ovl. 1941 te Gutersloh (Dld) ( VIII-4-24 )
  2. Antje WILDEBOER geb. 29-12-1874 te Irnhove (Dld) / ovl. 27-1-1881 ( VIII-4-25 )
  3. Gepke [Deters] WILDEBOER geb. 14-7-1877 te Irnhove (Dld) ( VIII-4-26 )
  4. Garrelt Otto WILDEBOER geb. 20-10-1879 te Ihrhove (Dld) / ovl. 23-3-1906 ( VIII-4-27 )
  5. Aino [Deters] WILDEBOER geb. 10-3-1882 te Ihrhove (Dld) / ovl. 10-1-1954 te Ihrhove (Dld) ( VIII-4-28 )

VII-7-39 Talea [Harms] WILDEBOER
geb. 5-1-1844 te Weener (Dld)
ovl. 1906
dochter van: Harm [Deters] WILDEBOER
Gepke [Harms] SCHAA
( VI-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Overleden in mei 1906.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Jan KAMPEN SCHAA
geb. 29-10-1828 te Irnhove (Dld)
ovl. 24-2-1870 te Irnhove (Dld), 41 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. NN SCHAA geb. 25-2-1867 / ovl. 17-3-1867 ( VIII-5-29 )
  2. Harmina [Gepkes] SCHAA geb. 30-3-1868 te Irnhove (Dld) / ovl. 7-2-1870 ( VIII-5-30 )
  Zij trouwde (2) op 23-4-1871 te Steenfielde (Dld) met:  
  Johann Frederich BRASMEYER
geb. 10-4-1827 te Flashmeer (Dld)
ovl. 17-6-1904, 77 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Harmina Gebkea BRASMEYER geb. 24-4-1872 te Flachsmeer (Dld) / ovl. 15-5-1923 te Irnhove (Dld) ( VIII-5-31 )
  2. Johann Henrich BRASMEYER ( VIII-5-32 )
  3. Fekeanna Fentjelina BRASMEYER ( VIII-5-33 )

VII-7-40 Antje WILDEBOER
geb. 1847 te Weener (Dld)
ovl. 1863 te Glansdorf (Dld)
dochter van: Harm [Deters] WILDEBOER
Gepke [Harms] SCHAA
( VI-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in september 1847 te Weener (Dld) en overleden in juni 1863 te Glansdorf (Dld).
 

VII-7-41 Harmina Gepkea WILDEBOER
geb. 1851 te Weener (Dld)
ovl. 1863 te Glansdorf (Dld)
dochter van: Harm [Deters] WILDEBOER
Gepke [Harms] SCHAA
( VI-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in september 1851 te Weener (Dld) en overleden in mei 1863 te Glansdorf (Dld).
 

VII-17-101 Pieterke DREXHAGE
geb. 20-11-1872 te 't Zandt (Oosterwijtwerd)
ovl. 15-4-1920 te Groningen (OA-500), 47 jaar oud
dochter van: Geert DREXHAGE
Harmke WILDEBOER

( VI-8-37 )
  Zij trouwde op 18-5-1905 te Groningen (HA-176) met:  
  Simon BOUWMAN
geb. 15-4-1876 te Bedum
zoon van: Harm BOUWMAN
Hillechien DIJKHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker (1905).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kleermaker; beroep vader bruidegom.: arbeider; bruidegom 29 jaar; bruid 32 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien Bouwman geb. 24-11-1906 te Groningen ( VIII-39-199 )
  2. Geert BOUWMAN geb. 29-4-1908 te Appingedam ( VIII-39-200 )
  3. Harmina Arendina BOUWMAN geb. 21-11-1909 te Appingedam ( VIII-39-201 )
  4. Arendina Harmina BOUWMAN geb. 3-4-1911 te Groningen / ovl. 11-4-1958 te Hulsberg ( VIII-39-202 )
  5. Jantje BOUWMAN geb. 8-7-1913 te Groningen ( VIII-39-203 )

VII-17-102 Aafke DREXHAGE
geb. 26-12-1873 te 't Zandt (Oosterwijtwerd)
ovl. 24-3-1893 te 't Zandt (OA-10), 19 jaar oud
dochter van: Geert DREXHAGE
Harmke WILDEBOER

( VI-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1893).
 

VII-17-103 Karel DREXHAGE
geb. 30-4-1875 te Oosterwijtwerd
ovl. 15-6-1949 te Leeuwarden, 74 jaar oud
zoon van: Geert DREXHAGE
Harmke WILDEBOER

( VI-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Begaven te Leeuwarden.
 
  Hij trouwde met:  
  Albertje KETELAAR
geb. 18-3-1878 te Leeuwarden
ovl. 11-6-1948 te Leeuwarden, 70 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Leeuwarden.
 

VII-17-104 Hemmo DREXHAGE
geb. 19-5-1877 te 't Zandt (Oosterwijtwerd)
ovl. 25-2-1963 te Bussum, 85 jaar oud
zoon van: Geert DREXHAGE
Harmke WILDEBOER

( VI-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: sergeant-majoor infanterie (1909).
 
  Hij trouwde op 12-5-1909 te Zaandam (HA-54) met:  
  Annegien BAKKER
geb. 5-10-1878 te Termunten (Termuntenzijl)
ovl. 29-3-1951 te Amsterdam, 72 jaar oud
dochter van: Reinder BAKKER
Antje BAKKER

fam. 100: ( III-1-9 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom.: sergeant-majoor infanterie
 
  Uit deze relatie  
  1. Miep DREXHAGE geb. 13-10-1910 te Amsterdam / ovl. 26-12-2008 te Den Haag ( VIII-40-204 )
  2. Reinder DREXHAGE geb. 27-11-1911 te Amsterdam / ovl. 21-12-2008 te Wijk bij Duurstede ( VIII-40-205 )
  3. Geert DREXHAGE geb. 16-2-1914 te Amsterdam / ovl. 4-10-1982 te Maastricht ( VIII-40-206 )
  4. Hendrik DREXHAGE geb. 10-11-1917 te Amsterdam / ovl. 8-5-1986 te Amstelveen ( VIII-40-207 )

VII-18-105 Hindrik OOSTING
geb. 22-10-1874 te Eenum
zoon van: Hindrik OOSTING
Meiske WILDEBOER

( VI-8-38 )

VII-18-106 Aafke OOSTING
geb. 24-11-1876 te Eenum
dochter van: Hindrik OOSTING
Meiske WILDEBOER

( VI-8-38 )

VII-18-107 Weia OOSTING
geb. 30-7-1878 te Eenum
dochter van: Hindrik OOSTING
Meiske WILDEBOER

( VI-8-38 )

VII-18-108 Hemmo OOSTING
geb. 6-3-1880 te Eenum
zoon van: Hindrik OOSTING
Meiske WILDEBOER

( VI-8-38 )

VII-19-109 Trijntje HEERES
geb. 12-10-1866 te Delfzijl (Farmsum) (GA-144)
ovl. 17-7-1939 te Loppersum (OA-26), 72 jaar oud
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )
  Zij trouwde op 8-10-1889 te Slochteren met:  
  Arend WESTERKAMP
geb. 13-3-1865 te Siddeburen
ovl. 21-12-1942 te Overschild, 77 jaar oud
zoon van: Derk WESTERKAMP
Tjaaktje BLAAUW

  Uit deze relatie  
  1. Derk WESTERKAMP geb. 30-7-1890 te Schildwolde / ovl. 28-1-1891 te Schildwolde ( VIII-41-208 )
  2. Derk WESTERKAMP geb. 12-8-1891 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 7-7-1972 ( VIII-41-209 )
  3. Hindrik WESTERKAMP geb. 26-4-1894 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 2-12-1966 ( VIII-41-210 )
  4. Tjake WESTERKAMP geb. 17-2-1896 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-41-211 )
  5. Jannes WESTERKAMP geb. 29-5-1897 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-41-212 )
  6. Klaas WESTERKAMP geb. 23-11-1898 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 5-6-1967 ( VIII-41-213 )
  7. Arend WESTERKAMP geb. 17-7-1900 te Groningen / ovl. 8-8-1901 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-41-214 )
  8. Zwaantje Klazina WESTERKAMP geb. 29-11-1902 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 25-5-1903 te Groningen ( VIII-41-215 )
  9. Arent WESTERKAMP geb. 19-12-1906 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 6-6-1907 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-41-216 )
  10. Trijntje WESTERKAMP geb. 17-4-1908 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 6-5-1908 te Ten Boer (Wittewierum) ( VIII-41-217 )

VII-19-110 Klaas HEERES
geb. 15-8-1868 te Delfzijl (Farmsum) (GA-125)
ovl. 3-10-1868 te Delfzijl (Weiwerd) (OA-103), 7 weken oud
zoon van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )

VII-19-111 Klaas HEERES
geb. 2-10-1869 te Delfzijl (Farmsum) (GA-129)
ovl. 20-10-1934 te Ten Boer (Overschild) (OA-31), 65 jaar oud
zoon van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1934). Van zijn overlijden zijn 2 aktes gevonden, nl ook: Overschild (gem. Ten boer): 1934-OA45.
 

VII-19-112 Engelina HEERES
geb. 24-11-1870 te Delfzijl (Farmsum) (GA-168)
ovl. 21-11-1871 te Delfzijl (Farmsum) (OA-99), 11 maand oud
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )

VII-19-113 Engelina HEERES
geb. 30-3-1873 te Delfzijl (Farmsum) (GA-40)
ovl. 4-4-1874 te Delfzijl (Farmsum) (OA-50), 12 maand oud
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )

VII-19-114 Engelina HEERES
geb. 5-2-1875 te Delfzijl (Farmsum) (GA-21)
ovl. 2-7-1878 te Slochtern (Schildwolde) (OA-110), 3 jaar oud
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )

VII-19-115 Jan HEERES
geb. 25-1-1877 te Slochteren (Schildwolde) (GA-25)
ovl. 14-2-1935 te Loppersum (Wirdum) (OA-7), 58 jaar oud
zoon van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider (1935)
 
  Hij trouwde op 00:00:00 te Loppersum met:  
  Jantje BOS
geb. 21-8-1879 te Wirdum
ovl. 9-4-1970, 90 jaar oud
dochter van: Jakob BOS
Hilje DIEPEN

  Uit deze relatie  
  1. Tjake HEERES geb. 29-10-1900 te Loppersum / ovl. 4-6-1981 te Loppersum (Garrelsweer) ( VIII-42-218 )
  2. Hilje HEERES geb. 20-6-1903 te Loppersum (Wirdum) / ovl. 27-7-1931 te Loppersum (Wirdum) ( VIII-42-219 )
  3. Hinderika HEERES geb. 1-8-1905 te Loppersum (Wirdum) / ovl. 24-9-1979 te Delfzijl ( VIII-42-220 )
  4. Klaas Hindrik HEERES geb. 11-9-1911 te Appingedam (Tjamsweer) ( VIII-42-221 )
  5. Jacobina HEERES geb. 10-2-1916 te Loppersum / ovl. 5-5-1945 te Groningen ( VIII-42-222 )
  6. Geert Jakob HEERES geb. 3-10-1932 te Loppersum (Wirdum) / ovl. 4-8-2012 te Loppersum ( VIII-42-223 )

VII-19-116 Engelina HEERES
geb. 9-11-1878 te Slochteren (Schildwolde) (GA-293)
ovl. 21-1-1952 te Haren (OA-13), 73 jaar oud
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )
  Zij trouwde op 26-7-1906 te Groningen met:  
  Henderikus HELDER
geb. 16-4-1877 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-8-1954 te Haren, 77 jaar oud
zoon van: Jakob HELDER
Janna HOENDERKEN

fam. 46: ( VIII-5-15 )
  Uit deze relatie  
  1. Johanna Engelina HELDER geb. 27-2-1908 te Haren / ovl. 23-8-1966 fam. 46: ( X-2-2 )
  2. Henderik Jacob HELDER geb. 29-3-1909 te Haren fam. 46: ( X-2-3 )

VII-19-117 Aaltje HEERES
geb. 5-11-1879 te Slochteren (Schildwolde) (GA-304)
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )
  Zij trouwde op 1-6-1911 te Groningen met:  
  Johan HELDER
geb. 28-1-1887 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-4-1977 te Haulerwijk, 90 jaar oud
zoon van: Jakob HELDER
Janna HOENDERKEN

fam. 46: ( VIII-5-15 )
  Uit deze relatie  
  1. Tjake HELDER geb. 14-9-1913 te Groningen / ovl. 11-11-1982 fam. 46: ( X-5-18 )
  2. Jacob HELDER geb. 16-2-1915 te Groningen / ovl. 18-8-1995 fam. 46: ( X-5-19 )

VII-19-118 Zwaantje Klazina HEERES
geb. 20-1-1883 te Slochteren (Schildwolde) (GA-18)
ovl. 23-5-1946 te Loppersum (Wirdum) (OA-15), 63 jaar oud
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )
  Zij trouwde op 2-5-1908 te Loppersum met:  
  Heite SCHREUDER
geb. 9-7-1882 te Ten Boer
ovl. 9-12-1970 te Slochteren (Overschild), 88 jaar oud
zoon van: Daniel SCHREUDER
Marchien KAMPS

  Uit deze relatie  
  1. Marchien SCHREUDER geb. 1-2-1909 te Slochteren (Hellum) ( VIII-43-224 )
  2. Tjake SCHREUDER geb. 14-5-1911 te Loppersum / ovl. 22-7-1995 te Slochteren (Overschild) ( VIII-43-225 )
  3. Daniel SCHREUDER geb. 26-10-1913 te Loppersum ( VIII-43-226 )

VII-19-119 Tjake HEERES
geb. 10-4-1888 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-57)
ovl. 23-10-1895 te Loppersum (OA-45), 7 jaar oud
dochter van: Hendrik HEERES
Tjake SCHIPPER
( VI-10-43 )

VII-20-120 Willem HEERES
geb. 12-9-1887 te Delfzijl
ovl. 11-2-1941 te Zuidlaren, 53 jaar oud
zoon van: Hemmo HEERES
Trijntje NIJHOF
( VI-10-46 )

VII-20-121 Klaas HEERES
geb. 5-10-1888 te Farmsum
ovl. 21-2-1947 te Delfzijl, 58 jaar oud
zoon van: Hemmo HEERES
Trijntje NIJHOF
( VI-10-46 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Etje STUIVE
geb. 10-3-1895 te Oudeschip
ovl. 25-10-1958 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Klaas STUIVE
Anna KNIPPER

  Hij trouwde (2) op 9-10-1917 te Delfzijl met:  
  Hendrika MUTSAARTS
geb. 7-8-1891 te Amsterdam
ovl. 21-7-1921 te Farmsum, 29 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode.
 

VII-21-122 Jan WILDEBOER
geb. 3-12-1850
ovl. 22-10-1906, 55 jaar oud
zoon van: Anje WILDEBOER ( VI-11-47 )
  Persoonlijke informatie
Jan overleed als gevolg van een stoot van een stier. Hij ligt begraven te Godlinze. Beroep: daglooner (1902)
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje van der MOLEN
  Uit deze relatie  
  1. Pieter WILDEBOER geb. ca 1879 te Bierum (Godlinze) ( VIII-44-227 )
  2. Hilje WILDEBOER geb. 4-5-1889 ( VIII-44-228 )

VII-21-123 Maria VLIEG
geb. 1-2-1857 te Bierum (Holwierde) (GA-10)
ovl. 11-5-1910 te Stedum (OA-8), 53 jaar oud
dochter van: Eliebertus VLIEG
Anje WILDEBOER

( VI-11-47 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteplaats volgens overlijdensakte: Krewerd.
 
  Zij trouwde op 19-3-1880 te Uithuizermeeden (HA-3) met:  
  Okke BULTHUIS
geb. 15-8-1856 te Uithuizermeeden
ovl. 17-11-1922 te 't Zandt, 66 jaar oud
zoon van: Jakob [Pieters] BULTHUIS
Trientje [Harms] KAT

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht en daglooner.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob BULTHUIS geb. 15-6-1880 te Uithuizermeeden / ovl. 30-9-1940 te 't Zandt (Zeerijp) ( VIII-45-229 )
  2. Eliebertus BULTHUIS geb. 9-9-1882 te Uithuizermeeden / ovl. 6-2-1941 te 't Zandt (Zeerijp) ( VIII-45-230 )
  3. Trijntje BULTHUIS geb. 16-7-1885 te Uithuizermeeden ( VIII-45-231 )
  4. Antje BULTHUIS geb. 14-2-1888 te Uithuizermeeden ( VIII-45-232 )
  5. Pieter BULTHUIS geb. 13-9-1890 te 't Zandt (Zijldijk) / ovl. 26-6-1961 te Groningen ( VIII-45-233 )
  6. Willem BULTHUIS geb. 5-2-1894 te 't Zandt (Zijldijk) / ovl. 16-9-1894 te Bierum (Spijk) ( VIII-45-234 )
  7. Willem BULTHUIS geb. 10-5-1895 te Bierum (Spijk) / ovl. 8-4-1938 te Stedum ( VIII-45-235 )
  8. Harm BULTHUIS geb. 29-12-1898 te Bierum (Spijk) / ovl. 31-1-1899 te Bierum (Spijk) ( VIII-45-236 )
  9. Aaltje BULTHUIS geb. 14-12-1899 te Stedum (Garsthuizen) / ovl. 11-8-1970 te Assen ( VIII-45-237 )

VII-21-124 Klaas VLIEG
geb. 15-10-1858 te Bierum (Holwierde) (GA-78)
ovl. 25-12-1886 te Medemblik (OA-129), 28 jaar oud
zoon van: Eliebertus VLIEG
Anje WILDEBOER

( VI-11-47 )

VII-21-125 Willem VLIEG
geb. 24-1-1862 te Bierum (Holwierde) (GA-15)
ovl. 30-11-1934 te Muskegon (Michigan, U.S.A.), 72 jaar oud
zoon van: Eliebertus VLIEG
Anje WILDEBOER

( VI-11-47 )
  Hij trouwde op 30-8-1880 te Bierum (HA-15) met:  
  Derktje PIETERMAN
geb. 14-3-1862 te Bierum (Spijk)
ovl. 23-5-1941, 79 jaar oud
dochter van: Luitje [Klaassens] PIETERMAN
Grietje [Alberts] WITKOP

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 26 jaar. Beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: werkvrouw.
 

VII-22-126 Hilje WILDEBOER
geb. 16-1-1860 te Bierum (Godlinze)
dochter van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
beroep: naaister (1885)
 
  Zij trouwde op 6-6-1885 te Bierum (HA-20) met:  
  Doeke [Jakobs] NIJP
geb. 12-3-1860 te 't Zandt
zoon van: Jakob NIJP
Antje MEEDEMA

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1885). In 1893 is Doeke Nijp en zijn vrouw met 4 kinderen geemigreerd naar Noord Amerika. (Reden van vertrek lotsverbetering. Categerie behoeftigen.)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: naaister; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 25 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem (William) NIJP geb. 24-5-1886 te Bierum (Godlinze) ( VIII-46-238 )
  2. Antje (Annie) NIJP geb. 13-1-1888 te Bierum (Godlinze) / ovl. 12-7-1958 te Ramsey County (Minnesota, U.S.A.) ( VIII-46-239 )
  3. Pieter (Peter) NIJP geb. 20-1-1891 te Bierum (Godlinze) / ovl. 1979 te Palco (Kansas, U.S.A.) ( VIII-46-240 )
  4. Jacoba (Jacobine) NIJP geb. 22-2-1893 te Bierum (Godlinze) ( VIII-46-241 )
  5. Kanelske (Nellie) NIJP geb. 1895 te Minnesota (U.S.A.) / ovl. te Bierum ( VIII-46-242 )
  6. Gracie NIJP geb. 1896 te Minnesota (U.S.A.) ( VIII-46-243 )
  7. Hattie NIJP geb. 1902 te Minnesota (U.S.A.) ( VIII-46-244 )

VII-22-127 Hindrik WILDEBOER
geb. 24-8-1861 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1884).
 
  Hij trouwde op 9-4-1884 te Bierum (HA-7) met:  
  Anje POST
geb. 17-8-1866 te Losdorp
dochter van: Roelf POST
Cornelia GAST

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1884)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 22 jaar; bruid 17 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje WILDEBOER geb. 26-7-1885 te 't Zandt (Zeerijp) ( VIII-47-245 )

VII-22-128 Kornelske WILDEBOER
geb. 1-5-1863 te Bierum (Godlinze)
dochter van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1883).
 
  Zij trouwde op 14-7-1883 te Bierum (HA-14) met:  
  Jurjen STROOTMAN
geb. 15-7-1858 te Noordbroek
zoon van: Jan [Willems] STROOTMAN
Doortje HUNNER

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1883).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 24 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem STOOTMAN geb. 2-10-1883 te Bierum (Losdorp) ( VIII-48-246 )
  2. Doortje STOOTMAN geb. 25-2-1886 te Bierum (Godlinze) ( VIII-48-247 )

VII-22-129 Jantje WILDEBOER
geb. 26-2-1865 te Bierum (Godlinze)
ovl. 2-4-1883 te Bierum (Godlinze) (OA-33), 18 jaar oud
dochter van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1883)
 

VII-22-130 Jan WILDEBOER
geb. 29-3-1867 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 27-1-1952 te Bierum (Godlinze) (OA-4), 84 jaar oud
zoon van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
beroep:boerenknecht (1892), daglooner (1893, 1894, 1897, 1899, 1901), arbeider (1903), daglooner (1908, 1912), veld arbeider (1918, 1919).
 
  Hij trouwde op 18-8-1892 te Bierum (HA-22) met:  
  Ebeltje MULDER
geb. 26-12-1874 te Oterdum
ovl. 4-7-1959 te Bierum (Spijk) (OA-14), 84 jaar oud
dochter van: Harke MULDER
Pieterke HOFMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1892).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 25 jaar; bruid 17 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem WILDEBOER geb. 23-1-1893 te Bierum (Godlinze) (GA-8) / ovl. 5-9-1981 te Uithuizermeeden ( VIII-49-248 )
  2. Harke WILDEBOER geb. 10-10-1894 te Bierum (Godlinze) (GA-99) / ovl. 11-12-1987 te Bierum ( VIII-49-249 )
  3. Klaas WILDEBOER geb. 18-6-1897 te Bierum (Godlinze) (GA-63) / ovl. 23-10-1980 te Bierum (Spijk) ( VIII-49-250 )
  4. Pieterke WILDEBOER geb. 21-10-1899 te Bierum (Godlinze) (GA-86) / ovl. 2-5-1901 te Bierum (Godlinze) (OA-25) ( VIII-49-251 )
  5. Pieter WILDEBOER geb. 13-9-1901 te Bierum (Godlinze) (GA-78) / ovl. 7-5-1987 te Delfzijl ( VIII-49-252 )
  6. Hendrik WILDEBOER geb. 23-7-1903 te Bierum (Godlinze) / ovl. 16-9-1903 te Bierum (Godlinze) (OA-49) ( VIII-49-253 )
  7. Jan WILDEBOER geb. 15-9-1904 te Bierum (Godlinze) (GA-80) / ovl. 13-5-1997 te Appingedam ( VIII-49-254 )
  8. Hindrik WILDEBOER geb. 23-3-1908 te Bierum (Godlinze) (GA-29) / ovl. 7-6-1990 ( VIII-49-255 )

VII-22-131 Klaas WILDEBOER
geb. 19-3-1870 te Bierum (Godlinze)
ovl. 29-1-1890 te Bierum (Godlinze) (OA-6), 19 jaar oud
zoon van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1890)
 

VII-22-132 Hindertje WILDEBOER
geb. 17-7-1873 te 't Zandt
ovl. 7-6-1967 te Uithuizermeeden, 93 jaar oud
dochter van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid, dagloonster (1915)
 
  Zij trouwde (1) op 18-5-1893 te Bierum (HA-12) met:  
  Jurrien WIERENGA
geb. 9-12-1870 te Uithuizermeeden (Oosternieland)
ovl. 19-1-1907 te Oosternieland, 36 jaar oud
zoon van: Jacob WIERENGA
Foktje WIERENGA

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1893).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 22 jaar; bruid 19 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob WIERINGA geb. 6-1-1893 te Bierum (Godlinze) / ovl. 4-11-1918 te Hellendoorn ( VIII-50-256 )
  2. Pieterke WIERINGA geb. 21-12-1894 te 't Zandt (Zijldijk) / ovl. 13-6-1986 te Uithuizermeeden ( VIII-50-257 )
  3. Foktje WIERINGA geb. 3-2-1897 te 't Zandt (Zijldijk) / ovl. 29-4-1977 te Uithuizermeeden ( VIII-50-258 )
  4. Wilhelmina WIERINGA geb. 14-8-1898 te Uithuizermeeden (Oosternieland) (GA-82) / ovl. 26-6-1975 ( VIII-50-259 )
  5. Jan WIERINGA geb. 12-10-1900 te Uithuizermeeden (Oosternieland) / ovl. 30-11-1926 te Antwerpen ( VIII-50-260 )
  6. Hilje WIERINGA geb. 2-5-1904 te Uithuizermeeden (Oosternieland) / ovl. 31-10-1984 ( VIII-50-261 )
  Zij trouwde (2) op 21-5-1915 te Uithuizermeeden (HA-16) met:  
  Marten HERDER
geb. 31-12-1874 te 't Zandt (Zijldijk)
ovl. 24-6-1953 te Uithuizermeeden, 78 jaar oud
zoon van: Klaas HERDER
Grietje WERKMAN

  Persoonlijke informatie
beroep: daglooner (1915)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dagloonster; beroep vader bruidegom.: daglooner; bruidegom 40 jaar; bruid 41 jaar; weduwnaar van Elske Watsing; weduwe van van Jurrien Wierenga
 

VII-22-133 Anje WILDEBOER
geb. 28-12-1877 te Bierum (Godlinze)
ovl. 24-1-1903 te Bierum (Godlinze) (OA-3), 25 jaar oud
dochter van: Willem WILDEBOER
Pieterke VELDMAN
( VI-11-49 )
  Persoonlijke informatie
Overleden 4 1/2 maand na de geboorte van haar dochtertje Geessiena.
 
  Zij trouwde op 17-11-1898 te Bierum (HA-24) met:  
  Gerrit OOSTING
geb. 9-7-1875 te Bierum (Godlinze) (GA-76)
ovl. 26-2-1955 te Bierum (Godlinze), 79 jaar oud
zoon van: Simon OOSTING
Geessien LENTING

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1898)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Simon OOSTING geb. 9-9-1899 te Bierum (Godlinze) ( VIII-51-262 )
  2. Willem OOSTING geb. 16-5-1901 te Bierum (Godlinze) ( VIII-51-263 )
  3. Geessiena OOSTING geb. 13-9-1902 te Bierum (Godlinze) / ovl. 8-11-1902 te Bierum (Godlinze) ( VIII-51-264 )

VII-23-134 Eltje HAM
geb. 28-8-1859 te Bierum (Godlinze) (GA-76)
ovl. 11-3-1923 te Chicago (Illenois, U.S.A.), 63 jaar oud
zoon van: Derk HAM
Elsien WILDEBOER

( VI-11-50 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1884).
 
  Hij trouwde op 11-7-1884 te 't Zandt (HA-12) met:  
  Dieuwerke DOORNBOS
geb. 12-8-1864 te Bierum (Spijk)
dochter van: Willem DOORNBOS
Jantje DIJKHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Elzien HAM geb. 2-11-1884 te 't Zandt ( VIII-52-265 )
  2. Willem HAM geb. 7-5-1886 te 't Zandt / ovl. 25-7-1886 te 't Zandt ( VIII-52-266 )
  3. Willem HAM geb. 8-6-1887 te 't Zandt ( VIII-52-267 )
  4. Richard HAM geb. 1892 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 2-12-1941 te Berwyn (Illinois, U.S.A.) ( VIII-52-268 )
  5. Jennie HAM geb. ca 1895 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-52-269 )
  6. William HAM geb. 1897 te Illinois (U.S.A.) ( VIII-52-270 )

VII-23-135 Hielke HAM
geb. 20-2-1863 te Bierum
ovl. 1-6-1887 te Groningen, 24 jaar oud
zoon van: Derk HAM
Elsien WILDEBOER

( VI-11-50 )

VII-23-136 Jan HAM
geb. 12-2-1865 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Derk HAM
Elsien WILDEBOER

( VI-11-50 )

VII-23-137 Willem HAM
geb. 9-6-1866 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Derk HAM
Elsien WILDEBOER

( VI-11-50 )

VII-23-138 Hilbrand HAM
geb. 6-9-1869 te Uithuizermeeden (Oosternieland) (GA-84)
zoon van: Derk HAM
Elsien WILDEBOER

( VI-11-50 )

VII-23-139 Bouke HAM
geb. 23-2-1872 te 't Zandt (Zijldijk) (GA-9)
zoon van: Derk HAM
Elsien WILDEBOER

( VI-11-50 )

VII-24-140 Jan WILDEBOER
geb. 27-10-1873 te Bierum (Godlinze)
ovl. 2-9-1955 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Klaas WILDEBOER
Roelfke DOORNBOS
( VI-11-51 )
  Persoonlijke informatie
beroep: smidsknecht (1901)
 
  Hij trouwde op 11-4-1901 te Bierum (HA-5) met:  
  Jantje SCHELTENS
geb. 26-4-1872 te Bierum (Spijk)
ovl. 29-5-1946 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Willem SCHELTENS
Trijntje HAIJER

  Persoonlijke informatie
beroep: naaister (1901).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: smidsknecht; beroep bruid: naaister; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 27 jaar; bruid 28 jaar
 

VII-24-141 Johan WILDEBOER
geb. 1-2-1876 te Bierum (Godlinze)
ovl. 19-4-1941 te Ten Boer (Lellens), 65 jaar oud
zoon van: Klaas WILDEBOER
Roelfke DOORNBOS
( VI-11-51 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: smidsknecht.
 
  Hij trouwde op 8-4-1905 te Ten Boer met:  
  Elske ROZEMA
geb. 15-9-1873 te Grootegast
ovl. 14-8-1964 te Ten Boer (Lellens), 90 jaar oud
dochter van: Harm ROZEMA
Sapke STOL

  Uit deze relatie  
  1. Roelfke WILDEBOER geb. 10-3-1906 te Ten Boer / ovl. 4-3-1989 te Ten Boer (Lellens) ( VIII-53-271 )
  2. Klaas WILDEBOER geb. 1910 te Ten Boer (Lellens) / ovl. 20-3-1911 te Ten Boer (Lellens) ( VIII-53-272 )
  3. Klazina WILDEBOER geb. 1912 te Ten Boer (Lellens) / ovl. 26-4-1912 te Ten Boer (Lellens) ( VIII-53-273 )
  4. Harmke WILDEBOER geb. 13-7-1914 te Ten Boer (Lellens) / ovl. 1-6-1959 te Ten Boer (Lellens) ( VIII-53-274 )
  5. R. WILDEBOER ( VIII-53-275 )
  6. Klaziena Johanna WILDEBOER geb. 13-2-1918 te Ten Boer (Lellens) / ovl. 4-1-2002 te Uithuizen ( VIII-53-276 )

VII-24-142 Johanna WILDEBOER
geb. 8-10-1881 te Bierum (Godlinze)
ovl. 30-3-1946 te Winschoten, 64 jaar oud
dochter van: Klaas WILDEBOER
Roelfke DOORNBOS
( VI-11-51 )
  Zij trouwde op 29-1-1920 te Bierum (HA-1) met:  
  Albert UIL
geb. 7-7-1882 te Midwolda
ovl. 26-2-1941 te Midwolda (Oostwold) (OA-18), 58 jaar oud
zoon van: Hindrik UIL
Berendina VENEMA

  Persoonlijke informatie
beroep: bakker (1920, 1941).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; bruidegom 37 jaar; bruid 38 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berendina UIL geb. 6-8-1921 te Oostwold (Oldamt) / ovl. 15-12-1993 te Winschoten ( VIII-54-277 )

VII-24-143 Willem WILDEBOER
geb. 1-3-1884 te Bierum (Godlinze)
ovl. 14-4-1961 te Bierum, 77 jaar oud
zoon van: Klaas WILDEBOER
Roelfke DOORNBOS
( VI-11-51 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1921)
 
  Hij trouwde op 16-6-1921 te Bierum (HA-24) met:  
  Elizabeth ELEMA
geb. 10-3-1891 te Bierum (Godlinze)
ovl. 1-6-1976 te Bierum, 85 jaar oud
dochter van: Michiel ELEMA
Janna van der BERG
fam. 75: ( X-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1921)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep bruid: huishoudster; beroep vader bruid: slager; bruidegom 37 jaar; bruid 30 jaar. Geen kinderen bekend uit deze relatie.
 

VII-25-144 Antje DIJKMAN
geb. 20-7-1868 te Bierum
ovl. 26-10-1886 te Delfzijl (Uitwierde), 18 jaar oud
dochter van: Jan DIJKMAN
Johanna WILDEBOER

( VI-11-52 )

VII-26-145 Anje WILDEBOER
geb. 9-4-1877 te Groningen
ovl. 6-10-1957 te Michigan (U.S.A.), 80 jaar oud
dochter van: Johannes WILDEBOER
Geertje STERENBERG
( VI-11-53 )
  Zij trouwde op 29-10-1913 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) met:  
  Henri WIT
geb. 31-12-1882
ovl. 1-8-1964 te Minnesota (U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Gerrit WIT
Grace SCHOLTENS

  Uit deze relatie  
  1. Henrietta WIT geb. ca 1917 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-55-278 )

VII-26-146 Hilje (Hilda) WILDEBOER
geb. 26-8-1879 te Groningen (GA-92)
ovl. 8-1-1970 te Michigan (U.S.A.), 90 jaar oud
dochter van: Johannes WILDEBOER
Geertje STERENBERG
( VI-11-53 )
  Zij trouwde op 10-5-1906 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) met:  
  Abbe DOORN
geb. 2-9-1879 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1969 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
  Persoonlijke informatie
Overleden: november 1969. Beroep: militair (1942).
 
  Uit deze relatie  
  1. Abert DOORN geb. ca 1909 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-56-279 )
  2. Getrude DOORN geb. ca 1919 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-56-280 )

VII-26-147 Annegien (Angeline) WILDEBOER
geb. 15-2-1882 te Mich (Michigan, U.S.A.)
ovl. 31-10-1951, 69 jaar oud
dochter van: Johannes WILDEBOER
Geertje STERENBERG
( VI-11-53 )
  Zij trouwde op 25-6-1908 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) met:  
  Robert Bartel KIEFT
geb. 13-11-1884 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
ovl. 26-2-1944 te Traverse City (Michigan, U.S.A.), 59 jaar oud
zoon van: Barteld KIEFT
Aaltje van DYKE

  Persoonlijke informatie
Overleden als militair in WW2.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna KIEFT geb. ca 1909 / ovl. 18-6-1921 ( VIII-57-281 )
  2. Alice KIEFT geb. ca 1913 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-57-282 )
  3. Barteld KIEFT geb. ca 1919 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-57-283 )

VII-26-148 Jennie WILDEBOER
geb. 4-5-1884 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
ovl. 24-6-1962 te Michigan (U.S.A.), 78 jaar oud
dochter van: Johannes WILDEBOER
Geertje STERENBERG
( VI-11-53 )
  Zij trouwde op 18-7-1906 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) met:  
  Gerrit HASPER
geb. ca 1883 te Nederland
zoon van: Gerrit HASPER
Trientje JONKER

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit HASPER geb. ca 1908 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-58-284 )
  2. Gertrude HASPER geb. ca 1909 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-58-285 )
  3. Theresa HASPER geb. ca 1911 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-58-286 )
  4. Johannes HASPER geb. ca 1913 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-58-287 )
  5. Edward HASPER geb. ca 1917 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-58-288 )
  6. Geraldine HASPER geb. ca 1919 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-58-289 )

VII-26-149 John WILDEBOER
geb. 15-10-1888 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-4-1944, 55 jaar oud
zoon van: Johannes WILDEBOER
Geertje STERENBERG
( VI-11-53 )
  Hij trouwde op 2-8-1911 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) met:  
  Maggie DUTMER
geb. 11-2-1890 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
ovl. 15-11-1958 te Muskegon (Michigan, U.S.A.), 68 jaar oud
dochter van: Cornelis DUTMER
Anna COOPER

  Uit deze relatie  
  1. John WILDEBOER geb. 29-1-1913 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 28-8-1974 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VIII-59-290 )
  2. Anna WILDEBOER geb. 19-5-1914 te Muskegon (Michigan U.S.A.) / ovl. 19-5-1914 te Muskegon (Michigan U.S.A.) ( VIII-59-291 )
  3. Anna WILDEBOER geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-59-292 )

VII-27-150 Frouwke WILDEBOER
geb. 1-1-1855 te Leermens
ovl. 2-9-1923 te Bierum (Krewerd), 68 jaar oud
dochter van: Bernardus [Jans] WILDEBOER
Bouwke [Pieters] WIERINGA
( VI-12-54 )
  Zij trouwde op 20-5-1875 te 't Zandt (HA-9) met:  
  Kornelis DIJKEMA
geb. 14-4-1846 te 't Zandt (Eenum)
zoon van: Florus [Klaassen] DIJKEMA
Trientje [Pieters] SLAGER

fam. 79: ( IV-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: kleermaker; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 29 jaar; bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Floris DIJKEMA geb. 10-1-1877 te Eenum fam. 79: ( VI-23-129 )
  2. Bernardus DIJKEMA geb. 7-2-1878 te Eenum fam. 79: ( VI-23-130 )
  3. Marten DIJKEMA geb. 25-5-1881 te Stedum fam. 79: ( VI-23-131 )
  4. Bouke DIJKEMA geb. 3-10-1888 te Garsthuizen / ovl. 8-10-1971 te Appingedam fam. 79: ( VI-23-132 )

VII-28-151 NN BALKEMA
geb. 27-4-1860 te Kantens (Eppenhuizen)
ovl. 27-4-1860 te Kantens (Eppenhuizen) (OA-39), 0 dagen oud
dochter van: Gerhard BALKEMA
Oktje WILDEBOER

( VI-12-56 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-28-152 Oktje BALKEMA
geb. 30-5-1861 te Kantens (Eppenhuizen) (GA-29)
dochter van: Gerhard BALKEMA
Oktje WILDEBOER

( VI-12-56 )

VII-29-153 Jan [Johannes] WILDEBOER
geb. 20-6-1855 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 30-11-1865 te Appingedam (Opwierde), 10 jaar oud
zoon van: Johannes [Jans] WILDEBOER
Janna [Berends] NIEUWENHUIS
( VI-12-58 )

VII-29-154 Berend WILDEBOER
geb. 9-11-1856 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 27-6-1918 te Appingedam (Tjamsweer), 61 jaar oud
zoon van: Johannes [Jans] WILDEBOER
Janna [Berends] NIEUWENHUIS
( VI-12-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Hij trouwde op 19-8-1887 te Sappemeer (HA-17) met:  
  Trijntje van NIEJENHUIS
geb. 23-11-1862 te Bierum (Holwierde)
ovl. 24-11-1943 te Appingedam (Tjamsweer), 81 jaar oud
dochter van: Eppe van NIEJENHUIS
Gepke DOORNBOS
fam. 78: ( V-1-9 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep moeder bruidegom: timmermansche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 30 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes WILDEBOER geb. 20-3-1888 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 14-5-1964 te Appingedam ( VIII-33-172 )
  2. Gepke WILDEBOER geb. 21-8-1890 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 13-4-1975 te Appingedam ( VIII-33-173 )
  3. Janna WILDEBOER geb. 19-7-1893 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 25-4-1934 te Appingedam ( VIII-33-174 )

VII-29-155 Bernardus WILDEBOER
geb. 31-1-1860 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 21-9-1945 te Appingedam, 85 jaar oud
zoon van: Johannes [Jans] WILDEBOER
Janna [Berends] NIEUWENHUIS
( VI-12-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Hij trouwde op 20-5-1895 te Appingedam met:  
  Janna DATEMA
geb. 2-9-1875 te Zeerijp
ovl. 5-12-1948 te Appingedam (Opwierde), 73 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Johannes WILDEBOER geb. 4-4-1896 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 7-4-1896 te Appingedam (Opwierde) ( VIII-61-297 )
  2. Janna WILDEBOER geb. 3-3-1897 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 9-6-1966 te Baflo ( VIII-61-298 )
  3. Alko WILDEBOER geb. 23-8-1898 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 1-5-1940 te Appingedam (Opwierde) ( VIII-61-299 )
  4. Trientje WILDEBOER geb. 15-5-1900 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 15-10-1975 ( VIII-61-300 )
  5. Johannes WILDEBOER geb. 31-10-1902 te Appingedam (Opwierde) / ovl. 7-7-1947 te Uithuizen ( VIII-61-301 )

VII-30-156 Lijzebet SMIT
geb. 18-10-1857 te Appingedam
ovl. 9-12-1857 te Appingedam, 7 weken oud
dochter van: Luddo [Willems] SMIT
Frouwke [Jans] WILDEBOER

( VI-12-59 )

VII-30-157 Jan SMIT
geb. 15-12-1858 te Appingedam (Jukwerd)
ovl. 21-3-1888 te Siddeburen, 29 jaar oud
zoon van: Luddo [Willems] SMIT
Frouwke [Jans] WILDEBOER

( VI-12-59 )

VII-31-158 Jan WILDEBOER
geb. 2-2-1863 te Bierum (Krewerd)
ovl. 3-6-1941 te Exloërmond, 78 jaar oud
zoon van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht.
 
  Hij trouwde op 20-10-1894 te 't Zandt met:  
  Grietje VEGTER
geb. 12-5-1870 te Oosterwijtwerd
ovl. 24-12-1932 te Exloërmond, 62 jaar oud
dochter van: Willem VEGTER
Aafke STAR

  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister.
 
  Uit deze relatie  
  1. Titia WILDEBOER geb. 29-3-1895 te 't Zandt / ovl. te Groningen ( VIII-62-302 )
  2. Willem WILDEBOER geb. 10-10-1896 te 't Zandt / ovl. 8-1-1973 te Exloermond ( VIII-62-303 )
  3. Aafkelina WILDEBOER geb. 1899 te 't Zandt / ovl. 5-9-1925 te Exloermond ( VIII-62-304 )
  4. Lammert WILDEBOER geb. 26-1-1900 te Bierum / ovl. 20-1-1901 te Appingedam (Tjamsweer) ( VIII-62-305 )
  5. Frouwke WILDEBOER geb. 1902 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 22-7-1902 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-62-306 )
  6. Frouwke WILDEBOER geb. 3-7-1903 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 11-7-1903 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-62-307 )
  7. Lammert WILDEBOER geb. 24-6-1904 te Slochteren (Siddeburen) / ovl. 22-3-1905 te Slochteren (Siddeburen) ( VIII-62-308 )
  8. Lammert WILDEBOER geb. 1908 te Appingedam / ovl. 17-6-1941 te Exloermond ( VIII-62-309 )

VII-31-159 Roelf WILDEBOER
geb. 22-2-1864 te Bierum (Krewerd)
ovl. 20-3-1940 te Bierum (Krewerd) (OA-14), 76 jaar oud
zoon van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1894, 1920)
 
  Hij trouwde op 28-6-1894 te Bierum (HA-12) met:  
  Jantje van BELKUM
geb. 29-6-1870 te Bierum (Krewerd)
ovl. 9-4-1954 te Bierum (Holwierde), 83 jaar oud
dochter van: Johannes van BELKUM
Hilje DIJKEMA

fam. 79: ( V-10-39 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 30 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert WILDEBOER geb. 9-9-1896 te Bierum (Krewerd) / ovl. 27-6-1966 te Bierum (Holwierde) ( VIII-63-310 )
  2. Johannes WILDEBOER geb. 26-1-1900 te Bierum / ovl. 9-12-1990 te Bierum (Krewerd) ( VIII-63-311 )

VII-31-160 Frouwke WILDEBOER
geb. 4-1-1866 te Bierum (Krewerd)
ovl. 18-4-1955 te Tweede Exloërmond, 89 jaar oud
dochter van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1898).
 
  Zij trouwde op 20-5-1898 te 't Zandt (HA-8) met:  
  Siewert STEENWIJK
geb. 30-3-1869 te Oldenzijl
ovl. 2-4-1954 te Tweede Exloërmond, 85 jaar oud
zoon van: Leulf STEENWIJK
Beike [Benes] BAAR

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1898), dagloner (1899), landbouwer (1901 - 1907).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 32 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Beike STEENWIJK geb. 6-5-1899 te 't Zandt (Leermens) (GA-35) ( VIII-64-312 )
  2. Tiemke STEENWIJK geb. 20-8-1901 te 't Zandt (Leermens) (GA-71) / ovl. 20-11-1901 te 't Zandt (Leermens) (OA-54) ( VIII-64-313 )
  3. Tiemke Frouwke STEENWIJK geb. 14-3-1903 te 't Zandt (Leermens) (GA-22) / ovl. 27-8-1903 te 't Zandt (Leermens) (OA-35) ( VIII-64-314 )
  4. Lammert STEENWIJK geb. 2-4-1904 te 't Zandt (Leermens) (GA-31) ( VIII-64-315 )
  5. Tiemke Frouwke STEENWIJK geb. 4-3-1905 te 't Zandt (Leermens) (GA-16) ( VIII-64-316 )
  6. Luilf Jan STEENWIJK geb. 4-8-1906 te 't Zandt (Leermens) (GA-70) ( VIII-64-317 )
  7. Oktje STEENWIJK geb. 31-7-1907 te 't Zandt (Leermens) (GA-60) / ovl. 8-9-1962 te Slochteren ( VIII-64-318 )
  8. Bene Hendrik STEENWIJK geb. 27-4-1910 te 't Zandt (Leermens) (GA-26) / ovl. 10-6-1944 te Leek (overl. Groningen) (OA-52) ( VIII-64-319 )

VII-31-161 Oktje WILDEBOER
geb. 24-10-1867 te Bierum (Krewerd)
ovl. 6-6-1941 te Garfield (South Dakota, U.S.A.), 73 jaar oud
dochter van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )
  Zij trouwde op 9-2-1893 te Bierum (HA-3) met:  
  Egbert STAR
geb. 26-9-1868 te Bierum (Godlinze)
ovl. 27-9-1948 te Garfield (South Dakota, U.S.A.), 80 jaar oud
zoon van: Klaas [Gerrits] STAR
Ida DOORNBOS

  Persoonlijke informatie
Egbert vertrok in 1893 met zijn vrouw naar Noord Amerika. Reden van vertrek lotsverbetering. Ze behoorden tot de mindergegoeden. Egbert was bakker van beroep.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: bakkersche; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 24 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas (Klaus) STAR geb. 1893 te South Dakota (U.S.A.) ( VIII-65-320 )
  2. Theresa (Tracey) STAR geb. 27-6-1894 te Douglas County (South Dakota, U.S.A.) / ovl. 4-3-1988 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.) ( VIII-65-321 )
  3. Lambert STAR geb. 1896 te South Dakota (U.S.A.) / ovl. 22-3-1966 te Los Angeles (California, U.S.A.) ( VIII-65-322 )
  4. Ringko (Ringao) STAR geb. 2-9-1897 te South Dakota (U.S.A.) / ovl. 3-5-1999 ( VIII-65-323 )
  5. John STAR geb. 1899 te South Dakota (U.S.A.) ( VIII-65-324 )
  6. Iddo STAR geb. 1901 te South Dakota (U.S.A.) / ovl. 8-7-1988 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.) ( VIII-65-325 )
  7. Ida STAR geb. 1902 te South Dakota (U.S.A.) ( VIII-65-326 )
  8. Frouke (Florence) STAR geb. 1905 te South Dakota (U.S.A.) / ovl. 12-7-1977 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.) ( VIII-65-327 )
  9. Jennie STAR geb. 17-8-1906 te South Dakota (U.S.A.) / ovl. 3-2-1987 te San Diego (California, U.S.A.) ( VIII-65-328 )
  10. Katie STAR geb. 1908 te South Dakota (U.S.A.) ( VIII-65-329 )

VII-31-162 Trijntje WILDEBOER
geb. 12-7-1870 te Bierum (Krewerd)
ovl. 28-2-1872 te Bierum (Krewerd) (OA-20), 19 maand oud
dochter van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )

VII-31-163 Trientje WILDEBOER
geb. 30-9-1872 te Bierum (Krewerd)
ovl. 8-1-1960 te Uithuizermeeden, 87 jaar oud
dochter van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )
  Zij trouwde op 27-11-1897 te Appingedam met:  
  Jacob WINKEL
geb. 15-1-1875 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 20-11-1913 te Uithuizermeeden, 38 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tiemen WINKEL geb. 5-5-1896 te Bierum / ovl. 5-2-1978 ( VIII-66-330 )
  2. Tiemke WINKEL geb. 26-2-1898 te 't Zandt / ovl. 20-8-1931 te Uithuizermeeden ( VIII-66-331 )
  3. Hendrik WINKEL geb. 4-9-1900 te Bierum (Krewerd) ( VIII-66-332 )
  4. Liena WINKEL geb. 2-2-1903 te Bierum (Krewerd) / ovl. 8-2-1953 te Uithuizermeeden ( VIII-66-333 )
  5. Lammert WINKEL geb. 26-10-1905 te Bierum / ovl. 22-8-1971 ( VIII-66-334 )
  6. Klasiena WINKEL geb. 3-3-1908 te Uithuizermeeden / ovl. 4-6-1911 te 't Zandt (Leermens) ( VIII-66-335 )
  7. Frouwke WINKEL geb. 18-4-1910 te Uithuizermeeden / ovl. 4-6-1911 te 't Zandt (Leermens) ( VIII-66-336 )

VII-31-164 Bernhardus WILDEBOER
geb. 19-9-1875 te Bierum (Krewerd)
ovl. 22-9-1895 te Bierum (Krewerd) (OA-41), 20 jaar oud
zoon van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1895).
 

VII-31-165 Roelfien WILDEBOER
geb. 2-4-1878 te Bierum (Krewerd)
ovl. 9-5-1955 te Overschild, 77 jaar oud
dochter van: Lammert WILDEBOER
Tiemke OLSMEIJER
( VI-12-60 )
  Zij trouwde op 27-12-1901 te Bierum (HA-32) met:  
  Jan KORT
geb. 16-2-1877 te Uithuizermeeden
ovl. 25-11-1953 te Overschild, 76 jaar oud
zoon van: Pieter KORT
Frouke TOPPEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: eerst landarbeider o.a. te Hellum en later landarbeider, daglooner (1901) en koemelker te Schatsborg onder Leermens, vanaf 1925 boer te Overschild.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep moeder bruidegom: werkvrouw; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouke KORT geb. 31-12-1901 te 't Zandt / ovl. 24-10-1988 te Delfzijl ( VIII-67-337 )
  2. Tiemke KORT geb. 5-7-1903 te Slochteren (Hellum) (GA-200) / ovl. 21-12-2003 te Lynden, Whatcom County (Washington, U.S.A.) ( VIII-67-338 )
  3. Pieterdina Roelfina KORT geb. 17-12-1904 te Slochteren (Hellum) / ovl. 23-11-2002 te Haren ( VIII-67-339 )
  4. Lammerdina KORT geb. 11-2-1908 te 't Zandt (Zeerijp) / ovl. 3-12-2002 te Haren ( VIII-67-340 )
  5. Wilhelmina KORT geb. 25-7-1912 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 2-5-2010 te Appingedam ( VIII-67-341 )
  6. Pieter Jacob KORT geb. 13-12-1913 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 7-4-1914 te 't Zandt (Leermens) ( VIII-67-342 )
  7. Lammert Jan KORT geb. 19-5-1917 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 26-10-2003 te Winschoten ( VIII-67-343 )

VII-32-166 Willem WILDEBOER
geb. 22-1-1870 te Bierum (Krewerd) (GA-9)
ovl. 27-6-1932 te Groningen (OA-822), 62 jaar oud
zoon van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1899, 1912), bedrijfsleider (1923), uitvoerder (1932).
 
  Hij trouwde op 8-6-1899 te Zuidhorn (HA-10) met:  
  Fijktje MOLLEMA
geb. 18-4-1875 te Niehove
ovl. 11-5-1948 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Pieter MOLLEMA
Grietje DOORNBOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1899).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 29 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Thomas (Thom) WILDEBOER geb. 12-4-1900 te Groningen (GA-540) / ovl. 2-8-1987 te Groningen ( VIII-68-344 )
  2. Grietje WILDEBOER geb. 8-5-1903 te Groningen / ovl. 2-8-1987 te Groningen ( VIII-68-345 )
  3. Pieter Hendrikus WILDEBOER geb. 9-7-1907 te Soest ( VIII-68-346 )
  4. Hendrika WILDEBOER geb. 25-7-1912 te Groningen (GA-1101) ( VIII-68-347 )

VII-32-167 Frouwke WILDEBOER
geb. 8-10-1871 te Bierum (Krewerd) (GA-104)
ovl. 23-9-1948 te Groningen (OA-1440), 76 jaar oud
dochter van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Zij trouwde op 26-9-1895 te Bierum (HA-27) met:  
  Marten BOOMSMA
geb. 8-7-1872 te Grijpskerk
ovl. 28-12-1956 te Amsterdam, 84 jaar oud
zoon van: Douwe BOOMSMA
Trijntje WAGENAAR

  Persoonlijke informatie
beroep: spoorwegbeambte
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: spoorbeambte; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Thomas BOOMSMA geb. 11-10-1896 te Dantumdeel (Veenwoude) ( VIII-69-348 )
  2. Douwe Frans BOOMSMA geb. 3-10-1899 te Achtkarspelen (GA-279) ( VIII-69-349 )
  3. Henderika Trijntje BOOMSMA geb. 27-8-1902 te Buitenpost ( VIII-69-350 )
  4. Klaas Willem BOOMSMA geb. 4-3-1907 te Amsterdam ( VIII-69-351 )

VII-32-168 Jan WILDEBOER
geb. 19-10-1873 te Bierum (Krewerd) (GA-106)
ovl. 6-10-1876 te Bierum (Krewerd) (OA-74), 2 jaar oud
zoon van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )

VII-32-169 Aaltje WILDEBOER
geb. 1-9-1875 te Bierum (Krewerd) (GA-109)
ovl. 23-7-1903 te Groningen (OA-724), 27 jaar oud
dochter van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1894), wroedvrouw (1903).
 
  Zij trouwde op 19-2-1894 te Bierum (HA-2) met:  
  Cornelis BOELEN
geb. ca 1863 te Sliedrecht
zoon van: Cornelis BOELEN
Lijntje Frederika van der KOOI

  Persoonlijke informatie
Beroep: spoorwegconducteur (1894).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: spoorwegconducteur; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 30 jaar; bruid 18 jaar.
Dit huwelijk bleef kinderloos.
 

VII-32-170 Hilje WILDEBOER
geb. 26-9-1877 te Bierum (Krewerd) (GA-87)
dochter van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
getrouwd op 33 jarige leeftijd.
 
  Zij trouwde op 24-11-1910 te Groningen (HA-539) met:  
  Adriaan RUITER
geb. ca 1882 te Wieringerwaard
ovl. 22-4-1944 te Franeker
zoon van: Klaas RUITER
Neeltje BREED

  Persoonlijke informatie
beroep: decorateur
getrouwd op 28 jarige leeftijd
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: decorateur; beroep moeder bruidegom: huishoudster; bruidegom 28 jaar; bruid 33 jaar
 

VII-32-171 Anje WILDEBOER
geb. 6-5-1880 te Bierum (Krewerd) (GA-40)
ovl. 24-3-1977, 96 jaar oud
dochter van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Zij trouwde op 12-9-1907 te Bierum (HA-12) met:  
  Willem van der MAST
geb. 31-5-1880 te Workum
ovl. 8-1-1941 te Bennebroek, 60 jaar oud
zoon van: Willem van der MAST
Jantje van 't VEER

  Persoonlijke informatie
beroep: ambtenaar secretarie.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: ambtenaar secretarie; bruidegom 27 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. A.W. van der MAST ( VIII-70-352 )
  2. B.H. van der MAST ( VIII-70-353 )

VII-32-172 Jan Remke WILDEBOER
geb. 21-2-1883 te Bierum (Krewerd)
ovl. 5-2-1950 te Hoogkerk (OA-6), 66 jaar oud
zoon van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrikant (1911) en aannemer. Het bedrijf was gevestigd te Hoogkerk.

In de 2e wereldoorlog verwierf hij opdracht van de Wehrmacht voor de bouw van het bunkercomplex op Schiermonnikoog.

De uitvoerder van het enorme bunkercomplex op Schiermonnikoog was Henderikus Wildeboer, de zoon van aannemer Jan Remke Wildeboer. Naast hem opereerde bedrijfsleider Draaisma, die vooral opviel door zijn goede contacten met de Duitse opdrachtgevers.
Aannemer Wildeboer stond helemaal niet als pro-Duits bekend. Hij was jarenlang raadslid en wethouder in Hoogkerk, en had zelfs geweigerd een NSB-burgemeester te installeren. Maar toen hij door de Duitse instanties werd benaderd om de bunkers op Schier te bouwen, ging hij direct onderhandelen en kwam hij met de opdracht uit Leeuwarden terug.

Na de oorlog heeft een tribunaal de zaak tegen het bouwbedrijf diepgaand behandeld. Er werden ook getuigen geraadpleegd, die licht probeerden te brengen in de motieven van de verdachten. Een vriend van Wildeboer sr schreef aan diens advocaat:

‘Hij was 23 jaar raadslid en wethouder van de AR-partij, 30 jaar voorzitter van het gereformeerde schoolbestuur, maar hij probeerde als zakenman wel zoveel mogelijk aan de Wehrmacht te verdienen.’

Uit het dossier tegen deze bunkerbouwer blijkt dat het met de verdiensten eigenlijk nogal meeviel. Het hoofd van de Politieke Economische Opsporingsdienst heeft dat allemaal berekend ten behoeve van het proces.

Hij kwam tot de conclusie dat de totale kosten van het project bijna 2,5 miljoen gulden bedroegen, waarvan na aftrek van alle kosten en belastingen ruim 90.000 gulden winst overbleef. En dat kwam, volgens het dossier, zo:

‘Het betrekkelijk geringe winstcijfer wordt veroorzaakt door de zeer hoge belastingen, waaraan de winsten zijn onderworpen.’

Vooral 1943 was een topjaar voor de aannemer, althans qua omzet. Hij bracht in die periode op een paar duizend gulden na één miljoen in rekening bij zijn opdrachtgever, het Feldbauamt 2, onderdeel van de Organisation Todt in ‘Luftgau Holland’.

Uit overgebleven papieren blijkt dat aannemer Kool en Wildeboer, die voor deze klus de firma had omgebouwd tot ‘NV Betonbouw’, ruim 30.000 gulden rekende voor een zespersoonsbunker, ‘mit Tagesraum’, dus inclusief een verblijfsruimte met daglicht.. Een twaalfpersoons exemplaar was relatief veel goedkoper – die kostte ruim 37 mille.
 
  Hij trouwde op 12-4-1906 te Hoogkerk (HA-3) met:  
  Antje VENEMA
geb. 9-10-1881 te Zuidhorn
ovl. 18-8-1955 te Groningen
dochter van: Douwe VENEMA
Saakje ZUIDERSMA

  Persoonlijke informatie
geboren 2.00 uur.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: fabrikant; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Thomas Douwe WILDEBOER geb. 21-3-1907 te Hoogkerk / ovl. 20-3-1980 te Deventer ( VIII-71-354 )
  2. Saaktiena Henderika (Tine) WILDEBOER geb. 24-3-1908 te Hoogkerk (GA-25) / ovl. 23-10-1995 te Ermelo ( VIII-71-355 )
  3. Douwe Jan WILDEBOER geb. 22-8-1909 te Hoogkerk / ovl. 29-5-1911 te Hoogkerk (OA-29) ( VIII-71-356 )
  4. Henderikus Willem WILDEBOER geb. 27-11-1910 te Hoogkerk (GA-87) / ovl. 21-12-1982 te Leeuwarden ( VIII-71-357 )

VII-32-173 Oktje WILDEBOER
geb. 15-4-1886 te Bierum (Krewerd) (GA-46)
ovl. 27-2-1888 te Bierum (Krewerd) (OA-14), 22 maand oud
dochter van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )

VII-32-174 Hendrik WILDEBOER
geb. 20-11-1888 te Bierum (Krewerd) (GA-113)
ovl. 22-10-1964 te Haren (Noordlaren), 75 jaar oud
zoon van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1914). Hendrik werd op 1-5-1918 met zijn gezin ingeschreven in het bevolkingsregister van Eelde, huisnummer 635. Daarvoor woonde hij met zijn vrouw en 1e kind in Leeuwarden. Zijn dochter Hinderika en zoon Thomas Jan werden in Eelde geboren. Bron Eelde: Bevolkingsregister 1876-1921 (O-Z) pag 199.
 
  Hij trouwde op 12-3-1914 te Groningen (HA-88) met:  
  Maria van der LAND
geb. 11-10-1888 te Uithuizen
ovl. 22-6-1964, 75 jaar oud
dochter van: Jan van der LAND
Trientje KREMER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Thomas WILDEBOER geb. 12-9-1914 te Uithuizen / ovl. 28-5-1963 te Wildervank ( VIII-72-358 )
  2. Hinderika WILDEBOER geb. te Eelde ( VIII-72-359 )
  3. Thomas Jan WILDEBOER geb. 7-12-1921 te Eelde / ovl. 14-12-2000 te Groningen ( VIII-72-360 )
  4. Willem WILDEBOER ( VIII-72-361 )
  5. Hindrikus WILDEBOER geb. 17-7-1924 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-9-2000 te Beaverton Washington (Oregon, U.S.A) ( VIII-72-362 )

VII-32-175 Oktje WILDEBOER
geb. 23-4-1891 te Bierum (Krewerd) (GA-40)
ovl. 3-1-1977
dochter van: Thomas WILDEBOER
Henderika (Riek) MEREMA
( VI-12-61 )
fam. 76: ( V-5-24 )
  Zij trouwde op 24-4-1913 te Groningen (HA-131) met:  
  Geert TENT
geb. 15-1-1888 te Ulrum
ovl. 25-10-1949 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Derk TENT
Aukje FENNEMA
fam. 47: ( VI-7-29 )
fam. 51: ( V-10-50 )
  Foto van Geert TENT
Foto(s) van Geert TENT
 
  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker (1913) Na zijn huwelijk met Oktje Wildeboer () vestigde hij zich vanuit Groningen op 9-5-1913 in Eelde, op huis nr 277 (later gewijzigd in nr 332). Inschrijving in het bevolkingsregister vond plaats op 24-5 1913. Hun kinderen Dirk, Riek en Thomas werden hier geboren. Ook de moeder van Oktje, Henderika Merema, heeft tot haar overlijden op 12-8-1914 op dit adres bij hen ingewoond. Bron: Bevolkingsregister Eelde 1876-1921 (O-Z), pag 138.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: broodbakker; bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk (Dirk) TENT geb. 20-1-1914 te Eelde / ovl. 22-11-1973 te Groningen fam. 47: ( VIII-35-109 )
  2. Henderika (Riek) TENT geb. 3-6-1917 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 3-3-2001 te Groningen fam. 47: ( VIII-35-110 )
  3. Thomas TENT geb. 1-12-1919 te Eelde / ovl. 24-11-1971 te Groningen fam. 47: ( VIII-35-111 )
  4. Willem Okko (Wim) TENT geb. 8-12-1923 te Eelde / ovl. 10-10-1998 te Rotterdam fam. 47: ( VIII-35-112 )

VII-33-176 Frouwke KRUIZINGA
geb. 8-12-1865 te Eenum
dochter van: Fijbe KRUIZINGA
Hilje WILDEBOER

( VI-12-62 )

VII-33-177 Aafien KRUIZINGA
geb. 8-12-1865 te Eenum
ovl. 5-3-1866 te Eenum, 12 weken oud
dochter van: Fijbe KRUIZINGA
Hilje WILDEBOER

( VI-12-62 )

VII-33-178 John F. KRUIZINGA
geb. 26-4-1867 te Appingedam
zoon van: Fijbe KRUIZINGA
Hilje WILDEBOER

( VI-12-62 )
  Hij trouwde op 30-6-1897 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) met:  
  Gertie DIJKMAN
geb. 1871 te Allegan Country (Michigan, U.S.A.)

VII-33-179 Frances KRUIZINGA
geb. 1872 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1959 te Grandville (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Fijbe KRUIZINGA
Hilje WILDEBOER

( VI-12-62 )
  Zij trouwde op 1-2-1913 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) met:  
  Ray RETAN
geb. 1877 te Owosso (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1961
  Persoonlijke informatie
Beroep: krantenman
 

VII-33-180 Jakob KRUIZINGA
geb. 29-7-1879 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 21-4-1930 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.), 50 jaar oud
zoon van: Fijbe KRUIZINGA
Hilje WILDEBOER

( VI-12-62 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelmaker.
 
  Hij trouwde met:  
  Gertrude HONDORP
geb. 13-9-1882 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
ovl. 16-5-1952 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.), 69 jaar oud

VII-34-181 Jan WILDEBOER
geb. 10-1-1866 te Delfzijl
zoon van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )

VII-34-182 Roelf WILDEBOER
geb. 21-10-1867 te Delfzijl
zoon van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )

VII-34-183 Johanna WILDEBOER
geb. 15-8-1870 te Bierum
ovl. 24-12-1949 te Allegan County (Michigan, U.S.A.), 79 jaar oud
dochter van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huisvrouw.
 
  Zij trouwde op 14-9-1893 met:  
  Sikko TIDDENS
geb. 1867

VII-34-184 Frouwke WILDEBOER
geb. 15-9-1872 te Bierum
dochter van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )

VII-34-185 Hilje WILDEBOER
geb. 21-9-1874 te Loppersum
dochter van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )

VII-34-186 Remko WILDEBOER
geb. 12-1-1877 te Loppersum
zoon van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )

VII-34-187 Leonard WILDEBOER
geb. 1878
zoon van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: januari 1878.
 
  Hij trouwde met:  
  Edith TIMMER
  Uit deze relatie  
  1. Martin WILDEBOER ( VIII-73-363 )

VII-34-188 Bernardus WILDEBOER
geb. 11-2-1880 te Loppersum
zoon van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )

VII-34-189 Bernardus WILDEBOER
geb. 14-11-1881 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
ovl. 27-5-1971 te Iowell, Kent County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Pieter WILDEBOER
Maria Catharina (Maria) ter BORG
( VI-12-63 )

VII-35-190 Frouwke WILDEBOER
geb. 14-7-1863 te Bierum (Krewerd)
ovl. 1-12-1943 te Delfzijl, 80 jaar oud
dochter van: Jan Onne Reint WILDEBOER
Grietje WOLDRINGH
( VI-12-64 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister.
 
  Zij trouwde op 24-6-1891 te Delfzijl met:  
  Johan Frederik (Johan) MEIJER
geb. 16-11-1865 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 1-1-1941 te Delfzijl (Uitwierde), 75 jaar oud
zoon van: Pieter MEIJER
Catharina SNITGER

  Persoonlijke informatie
Beroep: brandmeester.
 
  Uit deze relatie  
  1. Catharina MEIJER geb. 15-8-1891 te Delfzijl (Uitwierde) / ovl. 19-5-1958 te Groningen ( VIII-74-364 )
  2. Grietje MEIJER geb. 28-1-1894 te Ten Boer (Ten Post) ( VIII-74-365 )
  3. Pieter Johan MEIJER geb. 20-5-1896 te Termunten ( VIII-74-366 )
  4. Jan Onne Reint MEIJER geb. 26-4-1899 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-74-367 )
  5. Tonnis Gerhard MEIJER geb. 16-8-1902 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-74-368 )
  6. Frouwke MEIJER geb. 30-9-1906 te Delfzijl ( VIII-74-369 )
  7. Johan Frederik MEIJER geb. 26-6-1909 te Delfzijl / ovl. 14-9-1974 ( VIII-74-370 )

VII-35-191 NN WILDEBOER
geb. 26-8-1864 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 26-8-1864 te Delfzijl (Uitwierde), 0 dagen oud
zoon van: Jan Onne Reint WILDEBOER
Grietje WOLDRINGH
( VI-12-64 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-35-192 Jan WILDEBOER
geb. ca 1865 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 10-7-1903 te Delfzijl (overl. Groningen) (OA-77), 38 jaar oud
zoon van: Jan Onne Reint WILDEBOER
Grietje WOLDRINGH
( VI-12-64 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1895, 1896, 1899, 1900, 1903). Overlijdensakte in Groningen: 1903: OA-681.
 
  Hij trouwde op 24-8-1894 te Delfzijl (HA-32) met:  
  Johanna SMIT
geb. 23-8-1869 te Zuidbroek
ovl. 28-5-1953 te Delfzijl, 83 jaar oud
dochter van: Kasper SMIT
Anje KUIPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid en koopvrouw.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 29 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje WILDEBOER geb. 18-2-1895 te Delfzijl (Farmsum) (GA-32) ( VIII-75-371 )
  2. Kasper WILDEBOER geb. 23-9-1896 te Delfzijl (GA-184) / ovl. 21-11-1900 te Delfzijl (OA-115) ( VIII-75-372 )
  3. Jan Onne Reint WILDEBOER geb. 5-7-1899 te Delfzijl (GA-132) / ovl. 15-4-1970 ( VIII-75-373 )
  4. Anje WILDEBOER geb. 7-1-1901 te Emden (Dld) / ovl. 17-1-1992 te Delfzijl ( VIII-75-374 )

VII-35-193 Jantje WILDEBOER
geb. 4-12-1866 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 5-2-1930 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Jan Onne Reint WILDEBOER
Grietje WOLDRINGH
( VI-12-64 )
  Zij trouwde op 21-7-1893 te Delfzijl met:  
  Engel van der MEULEN
geb. 3-4-1860 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 1-9-1925 te Delfzijl, 65 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes van der MEULEN geb. 6-10-1893 te Delfzijl ( VIII-76-375 )
  2. Jan Onno Reint van der MEULEN geb. 13-2-1897 te Delfzijl ( VIII-76-376 )
  3. Annechien Grietje van der MEULEN geb. 27-6-1900 te Delfzijl / ovl. 2-5-1926 te Delfzijl ( VIII-76-377 )
  4. Grietje van der MEULEN geb. 1-8-1902 te Delfzijl ( VIII-76-378 )
  5. Hillechiena van der MEULEN geb. 13-9-1905 te Delfzijl / ovl. 9-9-1923 te Delfzijl ( VIII-76-379 )

VII-35-194 Gerhard WILDEBOER
geb. 31-3-1869 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 18-4-1879 te Delfzijl (Uitwierde), 10 jaar oud
zoon van: Jan Onne Reint WILDEBOER
Grietje WOLDRINGH
( VI-12-64 )

VII-35-195 Hillechien WILDEBOER
geb. 26-3-1873 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 19-8-1881 te Delfzijl (Uitwierde), 8 jaar oud
dochter van: Jan Onne Reint WILDEBOER
Grietje WOLDRINGH
( VI-12-64 )

VII-35-196 Gerhard WILDEBOER
geb. 31-5-1879 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 8-3-1929 te Groningen (OA-425), 49 jaar oud
zoon van: Jan Onne Reint WILDEBOER
Grietje WOLDRINGH
( VI-12-64 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper, bootwerker. Bij overlijden woonachtig te Delfzijl.
 
  Hij trouwde op 5-10-1906 te Delfzijl (HA-41) met:  
  Johanna SMIT
geb. 23-8-1869 te Zuidbroek
ovl. 28-5-1953 te Delfzijl, 83 jaar oud
dochter van: Kasper SMIT
Anje KUIPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid en koopvrouw.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schipper; beroep bruid: koopvrouw; bruidegom 27 jaar; bruid 37 jaar; weduwe van Jan Wildeboer
 
  Uit deze relatie  
  1. Kasper WILDEBOER geb. 21-10-1906 te Delfzijl (GA-220) ( VIII-77-380 )
  2. Frouke WILDEBOER geb. 19-2-1908 te Delfzijl (GA-43) / ovl. 13-12-1982 ( VIII-77-381 )
  3. Jantje WILDEBOER geb. 1-10-1909 te Delfzijl (GA-183) ( VIII-77-382 )

VII-38-211 Trijntje WILDEBOER
geb. 10-1-1853 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 6-7-1943 te Termunten (Wageborgen), 90 jaar oud
dochter van: Remke [Okkes] WILDEBOER
Grietje [Willems] BLEIJ
( VI-14-72 )
  Zij trouwde op 17-2-1893 te Delfzijl (HA-6) met:  
  Pieter SMIT
geb. 25-10-1863 te Heveskes
ovl. 8-1-1926 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Jan SMIT
Ailke WOLD

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 29 jaar; bruid 40 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Remke SMIT geb. 16-8-1893 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 8-9-1893 ( VIII-82-418 )

VII-38-212 Grietje WILDEBOER
geb. 10-11-1855 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 10-1-1942 te Groningen (OA-51), 86 jaar oud
dochter van: Remke [Okkes] WILDEBOER
Grietje [Willems] BLEIJ
( VI-14-72 )
  Zij trouwde op 13-4-1884 te Groningen (HA-80) met:  
  Willem Johannes (Willem) CROEZE
geb. 16-7-1856 te Groningen
ovl. 30-12-1947 te Groningen (OA-2039), 91 jaar oud
zoon van: George Bernardus (George) CROEZE
Willemina de GRAAF

  Persoonlijke informatie
Naam op 16-6-1892 gewijzigd in Croese. Beroep:schrijnwerker (1893), meubelmaker (1921).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schrijnwerker; beroep vader bruidegom.: schrijnwerker; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 27 jaar; bruid 28 jaar; Nw. 16 06 1892 van Croeze in Croese
 
  Uit deze relatie  
  1. Wilhelmina Trientje CROEZE geb. 23-8-1885 te Groningen ( VIII-83-419 )
  2. Remke Johannes CROESE geb. 12-6-1888 te Groningen / ovl. 21-2-1955 te Groningen ( VIII-83-420 )
  3. Grietje CROESE geb. 11-5-1892 te Groningen / ovl. 21-2-1893 te Groningen (OA-207) ( VIII-83-421 )
  4. George Bernardus CROESE geb. 17-2-1894 te Groningen ( VIII-83-422 )

VII-38-213 NN WILDEBOER
geb. 11-8-1860 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 11-8-1860 te Delfzijl (Farmsum), 0 dagen oud
dochter van: Remke [Okkes] WILDEBOER
Trientje BUNING
( VI-14-72 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-38-214 Okko WILDEBOER
geb. 4-10-1861 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 11-1-1862 te Stadskanaal, 3 maand oud
zoon van: Remke [Okkes] WILDEBOER
Trientje BUNING
( VI-14-72 )

VII-39-215 Trijntje POT
geb. 20-3-1848 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 19-3-1927 te Delfzijl, 78 jaar oud
dochter van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Persoonlijke informatie
Op de trouwakte word als geboorteplaats Oterdam vermeld. En op haar geboorteakte wordt alleen de naam van de moeder vermeld. Trijntje werd gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 16-12-1848.
Beroep: herbergierster.
 
  Zij trouwde op 10-9-1884 te Delfzijl met:  
  Gerard MULDER
geb. te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 22-11-1910 te Delfzijl (Oterdum)
  Persoonlijke informatie
Naam ook Gerhardus. Beroep: kuiper.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje MULDER ( VIII-84-423 )
  2. Jantina MULDER ( VIII-84-424 )
  3. Hendrik MULDER ( VIII-84-425 )
  4. Trijntje MULDER ( VIII-84-426 )

VII-39-216 Ida POT
geb. 29-7-1850 te Nieuwolda
ovl. 4-12-1928 te Siddeburen, 78 jaar oud
dochter van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster.
 
  Zij trouwde (1) op 27-1-1872 te Slochteren met:  
  Geert KUIPER
geb. 25-5-1846 te Siddeburen
ovl. 18-11-1885 te Siddeburen, 39 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht, dagloner en watermolenaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje KUIPER geb. 9-3-1882 te Slochteren / ovl. 16-12-1955 te Siddeburen ( VIII-85-427 )
  2. Martje KUIPER ( VIII-85-428 )
  3. Jantje KUIPER ( VIII-85-429 )
  4. Martje KUIPER ( VIII-85-430 )
  5. Hindertje KUIPER ( VIII-85-431 )
  6. Hindrik KUIPER ( VIII-85-432 )
  Zij trouwde (2) op 5-10-1888 met:  
  Pieter SLACHTER
geb. 10-11-1859 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 8-6-1899 te Slochteren (Siddeburen), 39 jaar oud
zoon van: Hindrik [Tiesen] SLACHTER
Almina [Klaassens] REINDERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas SLACHTER ( VIII-85-433 )
  2. Almina Hinderika SLACHTER ( VIII-85-434 )

VII-39-217 Oktje POT
geb. ca 1853 te Nieuwolda
ovl. 9-12-1944 te Bierum (Spijk) (OA-50), 91 jaar oud
dochter van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Zij trouwde op 21-11-1878 te Slochteren met:  
  Cornelis TAP
geb. 26-6-1853 te Appingedam
ovl. 10-7-1911 te Appingedam, 58 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: conducteur, koopman, winkelier, dagloner en slaapsteehouder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje Pieterdina TAP ( VIII-86-435 )
  2. Zacharias Bernardus TAP ( VIII-86-436 )
  3. Ida TAP ( VIII-86-437 )
  4. Simon TAP ( VIII-86-438 )
  5. Hendrika TAP ( VIII-86-439 )
  6. Hendrika TAP ( VIII-86-440 )

VII-39-218 Arent POT
geb. 28-12-1855 te Niewolda
ovl. 27-10-1931 te Siddeburen, 75 jaar oud
zoon van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1882).
 
  Hij trouwde op 20-5-1882 te Slochteren met:  
  Aaltje BOERMA
geb. 30-3-1863 te Siddeburen
ovl. 17-11-1937 te Siddeburen, 74 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1882).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN POT ( VIII-87-441 )
  2. Aagtje POT ( VIII-87-442 )
  3. Hindrik POT ( VIII-87-443 )
  4. Freerk POT ( VIII-87-444 )
  5. Aagtje POT ( VIII-87-445 )
  6. Jan POT ( VIII-87-446 )
  7. Jan POT ( VIII-87-447 )
  8. Jacob POT ( VIII-87-448 )

VII-39-219 Janna POT
geb. 30-11-1858 te Siddeburen
ovl. 23-4-1959 te Appingedam, 100 jaar oud
dochter van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1878), werkvrouw (1910).
 
  Zij trouwde (1) op 23-3-1878 te Slochteren (HA-15) met:  
  Tonnis PERDOK
geb. 22-9-1851 te Siddeburen
ovl. 17-12-1898 te Siddeburen, 47 jaar oud
zoon van: Willem [Hindriks] PERDOK
Anna [Tonnis] LEENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1878).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna PERDOK ( VIII-88-449 )
  2. Jantje PERDOK ( VIII-88-450 )
  3. Tietje PERDOK ( VIII-88-451 )
  4. Hindrik PERDOK ( VIII-88-452 )
  5. Trientje PERDOK ( VIII-88-453 )
  6. Willem PERDOK ( VIII-88-454 )
  7. Arend PERDOK ( VIII-88-455 )
  8. Derk PERDOK ( VIII-88-456 )
  9. Pieter PERDOK ( VIII-88-457 )
  10. Cornelis PERDOK ( VIII-88-458 )
  11. Tonna PERDOK ( VIII-88-459 )
  Zij trouwde (2) op 30-4-1910 te Slochteren (HA-26) met:  
  Willem BOUWMAN
geb. 16-5-1860 te Delfzijl (Uitwierde) (GA-68)
ovl. 18-6-1937 te Winschoten, 77 jaar oud
zoon van: Jans BOUWMAN
Epke SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1884), arbeider (o.a. 1910).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 49 jaar, bruid 51 jaar. Weduwnaar van Trijntje Masson; weduwe van Tonnis Perdok.
 

VII-39-220 Derk POT
geb. 5-6-1861 te Siddeburen
ovl. 15-6-1862 te Siddeburen, 12 maand oud
zoon van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )

VII-39-221 Derk POT
geb. 4-7-1864 te Siddeburen
ovl. 12-9-1942 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman.
 
  Hij trouwde op 27-11-1886 te Slochteren met:  
  Aafien ROMELING
geb. 16-2-1867 te Siddeburen
ovl. 19-3-1935 te Siddeburen, 68 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik Arend POT ( VIII-89-460 )
  2. Geessien POT ( VIII-89-461 )
  3. Jantje POT ( VIII-89-462 )

VII-39-222 Jantje POT
geb. 5-4-1867 te Siddeburen
ovl. 15-11-1915 te Hoogezand, 48 jaar oud
dochter van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid.
 
  Zij trouwde op 6-10-1893 te Slochteren met:  
  Pieter NOORDHOF
geb. te Hellum
ovl. 7-7-1945 te Hoogezand
zoon van: Heike [Wubbes] NOORDHOF
Tjaatje [Jans] SCHIPPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht en landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik Arend NOORDHOF geb. 6-4-1895 te Slochteren (Hellum) (GA-139) ( VIII-90-463 )
  2. Hendrik Arend NOORDHOF geb. 26-4-1896 te Slochteren (Hellum) (GA-145) ( VIII-90-464 )
  3. Tjaatje NOORDHOF geb. 17-3-1904 te Slochteren (Hellum) (GA-107) ( VIII-90-465 )
  4. Jantje NOORDHOF geb. 29-3-1905 te Slochteren (Hellum) (GA-117) ( VIII-90-466 )

VII-39-223 Hindriktje POT
geb. 1-7-1870 te Siddeburen
ovl. 3-8-1935 te Groningen, 65 jaar oud
dochter van: Hindrik [Arends] POT
Jantje [Okkes] WILDEBOER

( VI-14-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid.
 
  Zij trouwde op 19-5-1894 te Slochteren met:  
  Geert NOORDHOF
geb. 20-11-1865 te Hellum
ovl. 8-11-1952 te Veendam, 86 jaar oud
zoon van: Heike [Wubbes] NOORDHOF
Tjaatje [Jans] SCHIPPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner.
 
  Uit deze relatie  
  1. Heiko Wubbo NOORDHOF ( VIII-91-467 )
  2. Heiko Wubbo NOORDHOF ( VIII-91-468 )
  3. Jantje Hindrika NOORDHOF ( VIII-91-469 )
  4. Tjaatje NOORDHOF ( VIII-91-470 )
  5. Hendrik Arend NOORDHOF ( VIII-91-471 )
  6. Iektje NOORDHOF ( VIII-91-472 )

VII-40-224 Trijntje WILDEBOER
geb. 17-5-1855 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 6-6-1930 te Noordbroek, 75 jaar oud
dochter van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )
  Zij trouwde op 28-1-1887 te Delfzijl (HA-4) met:  
  Fokko van der MOLEN
geb. 17-6-1824 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 17-2-1897 te Noordbroek, 72 jaar oud
zoon van: Aeilke [Harms] van der MOLEN
Antje [Fokkes] WOLD

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1861, 1863, 1864, 1865).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 62 jaar, bruid 31 jaar.
Weduwnaar van Anna Lomeijer; wettiging 1 kind.
Opmerking: Fokko was de broer van Trijntjes moeder en dus de oom van zijn vrouw Trijntje.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fokko van der MOLEN geb. ca 1887 te Oterdum ( VIII-92-473 )
  2. Antje van der MOLEN geb. 12-1-1892 te Delfzijl (Oterdum) ( VIII-92-474 )

VII-40-225 Heiko WILDEBOER
geb. 8-4-1857 te Delfzijl (Oterdum) (GA-64)
ovl. 18-2-1943 te Delfzijl, 85 jaar oud
zoon van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1898), landarbeider (1924).
 
  Hij trouwde op 23-5-1884 te Delfzijl met:  
  Pieterke BOS
geb. 16-5-1863 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 14-9-1942 te Delfzijl (Oterdum), 79 jaar oud
dochter van: Wiert BOS
Grietje HOFKAMP

  Uit deze relatie  
  1. NN WILDEBOER geb. 30-10-1884 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 30-10-1884 te Delfzijl (Oterdum) ( VIII-93-475 )
  2. Filippus WILDEBOER geb. 15-2-1886 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 4-5-1962 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-93-476 )
  3. Grietje WILDEBOER geb. 9-2-1888 te Delfzijl / ovl. 26-7-1974 te Bierum ( VIII-93-477 )
  4. Wiert WILDEBOER geb. 18-11-1889 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 6-9-1974 te Delfzijl ( VIII-93-478 )
  5. Jan Okko WILDEBOER geb. 15-8-1891 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 3-1-1979 te Delfzijl ( VIII-93-479 )
  6. Jantje WILDEBOER geb. 9-5-1893 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 3-1-1896 te Delfzijl (Oterdum) ( VIII-93-480 )
  7. Heiko WILDEBOER geb. 29-10-1896 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 10-6-1933 te Groningen ( VIII-93-481 )
  8. Hemmo WILDEBOER geb. 27-9-1898 te Delfzijl (Oterdum) (GA-174) ( VIII-93-482 )
  9. Fokko WILDEBOER geb. 5-7-1901 te Delfzijl / ovl. 30-5-1980 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-93-483 )
  10. Jantje WILDEBOER geb. 21-2-1905 te Delfzijl ( VIII-93-484 )

VII-40-226 Antje WILDEBOER
geb. 9-1-1859 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 24-1-1859 te Delfzijl (Oterdum) (OA-10), 15 dagen oud
dochter van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )

VII-40-227 Okko WILDEBOER
geb. 17-5-1860 te Delfzijl (Oterdum) (GA-69)
ovl. 5-7-1914 te Delfzijl, 54 jaar oud
zoon van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )
  Hij trouwde op 13-4-1900 te Delfzijl met:  
  Anje STOL
geb. ca 1871 te Farmsum
dochter van: Hindrik STOL
Hilje BAKKER

  Uit deze relatie  
  1. Jantje Hillechina WILDEBOER geb. 12-1-1901 te Delfzijl / ovl. 23-12-1974 te Nieuwolda ( VIII-94-485 )
  2. Hendrik WILDEBOER geb. 19-7-1906 te Delfzijl ( VIII-94-486 )
  3. Trijntje WILDEBOER geb. 3-12-1907 te Delfzijl ( VIII-94-487 )

VII-40-228 Fokko WILDEBOER
geb. 18-1-1863 te Delfzijl (Oterdum) (GA-13)
ovl. 3-10-1946 te Delfzijl, 83 jaar oud
zoon van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman
 
  Hij trouwde op 17-1-1896 te Delfzijl met:  
  Geertruida Margrietha BOS
geb. 2-10-1865 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 19-9-1954 te Delfzijl (Oterdum), 88 jaar oud
dochter van: Wiert BOS
Grietje HOFKAMP

  Uit deze relatie  
  1. Grietje WILDEBOER geb. 12-5-1896 te Delfzijl ( VIII-95-488 )
  2. Filippus WILDEBOER geb. 3-1-1900 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 4-6-1970 te Termunten ( VIII-95-489 )

VII-40-229 Remko WILDEBOER
geb. 3-7-1865 te Delfzijl (Oterdum) (GA-102)
ovl. 19-9-1944 te Goes, 79 jaar oud
zoon van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht.
 
  Hij trouwde op 15-5-1891 te Delfzijl met:  
  Trijntje HOLTHUIS
geb. ca 1869 te Farmsum
ovl. 22-9-1948 te Goes
dochter van: Hindrik HOLTHUIS
Weea STAMHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Jantje WILDEBOER geb. 9-9-1891 te Delfzijl ( VIII-96-490 )
  2. Hendrik WILDEBOER geb. 7-11-1893 ( VIII-96-491 )

VII-40-230 Harm WILDEBOER
geb. 25-4-1868 te Delfzijl (Oterdum) (GA-70)
ovl. 30-6-1931 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker.
 
  Hij trouwde op 5-7-1893 te Groningen met:  
  Kornelia BRANDSMA
geb. 23-7-1867 te Lutjegast
ovl. 2-4-1924 te Groningen, 56 jaar oud
dochter van: Geeuke BRANDSMA
Hilje [Rennes] van OOSTEN

  Uit deze relatie  
  1. Filippus WILDEBOER geb. 5-6-1894 te Groningen ( VIII-97-492 )
  2. Geeuke WILDEBOER geb. 27-8-1895 te Groningen / ovl. 28-8-1917 te Groningen ( VIII-97-493 )
  3. Jantje WILDEBOER geb. 10-7-1898 te Groningen / ovl. 21-7-1900 te Groningen ( VIII-97-494 )
  4. Renne WILDEBOER geb. 1-12-1901 te Groningen ( VIII-97-495 )
  5. Jantje WILDEBOER geb. 4-11-1902 te Groningen ( VIII-97-496 )
  6. Hilda WILDEBOER geb. 8-9-1905 te Groningen ( VIII-97-497 )
  7. Jantina WILDEBOER geb. 2-3-1909 te Groningen ( VIII-97-498 )

VII-40-231 Antje WILDEBOER
geb. 17-6-1871 te Delfzijl (Oterdum) (GA-89)
ovl. 9-8-1871 te Delfzijl (Oterdum) (OA-69), 7 weken oud
dochter van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )

VII-40-232 Hemmo WILDEBOER
geb. 17-6-1871 te Delfzijl (Oterdum) (GA-88)
ovl. 24-6-1871 te Delfzijl (Oterdum) (OA-60), 7 dagen oud
zoon van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )

VII-40-233 Hemmo WILDEBOER
geb. 17-11-1873 te Delfzijl (Oterdum) (GA-169)
ovl. 3-10-1927 te Delfzijl, 53 jaar oud
zoon van: Philippus (Filippus) WILDEBOER
Jantje van der MOLEN
( VI-14-75 )

VII-41-234 Klaas LESMAN
geb. 25-10-1856 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 22-12-1924 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Jacob LESMAN
Oktje WILDEBOER

( VI-14-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht, arbeider (1893), daglooner, watermolenaar (1920) en molenaar.
 
  Hij trouwde op 8-12-1880 te Delfzijl (HA-42) met:  
  Reina Arendina BOS
geb. 14-4-1855 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 12-7-1939 te Wagenborgen, 84 jaar oud
dochter van: Weird [Freerks] BOS
Grietje [Jans] HOFKAMP

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN LESMAN geb. 12-3-1881 te Woldendorp / ovl. 12-3-1881 te Woldendorp ( VIII-98-499 )
  2. Jacob LESMAN geb. 23-6-1882 te Woldendorp / ovl. 15-3-1906 te Wagenborgen ( VIII-98-500 )
  3. Grietje LESMAN geb. 2-8-1884 te Wagenborgen / ovl. 8-8-1888 te Wagenborgen ( VIII-98-501 )
  4. Jantje Pieterieke LESMAN geb. 20-5-1888 te Termunten (Wagenborgen) (GA-45) / ovl. 26-9-1964 te Appingedam ( VIII-98-503 )
  5. Oktje LESMAN geb. 20-5-1888 te Wagenborgen / ovl. 26-9-1964 te Appingedam ( VIII-98-502 )
  6. Grietje LESMAN geb. 5-5-1890 te Wagenborgen / ovl. 3-4-1967 ( VIII-98-504 )
  7. Geertruida Margaretha Wierdina LESMAN geb. 7-6-1893 te Termunten (Wagenborgen) (GA-48) / ovl. 29-10-1980 te Delfzijl ( VIII-98-505 )
  8. Weird LESMAN geb. 8-4-1895 te Wagenborgen / ovl. 8-3-1972 ( VIII-98-506 )
  9. Okko LESMAN geb. 13-10-1897 te Wagenboren / ovl. 11-4-1981 ( VIII-98-507 )

VII-41-235 Okko LESMAN
geb. 13-10-1858 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 9-1-1943 te Delfzijl, 84 jaar oud
zoon van: Jacob LESMAN
Oktje WILDEBOER

( VI-14-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1880).
 
  Hij trouwde op 23-7-1880 te Delfzijl (HA-27) met:  
  Jantje RENDERING
geb. 25-2-1853 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 17-2-1932 te Delfzijl (Heveskes), 78 jaar oud
dochter van: Freerk [Wiltes] RENDERING
Grietje [Jans] POMP

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1880).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Oktje LESMAN geb. 14-11-1880 te Delfzijl (Borgsweer) / ovl. 14-2-1930 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-99-508 )
  2. Grietje LESMAN geb. 7-11-1883 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 15-5-1890 te Delfzijl (Oterdum) ( VIII-99-509 )
  3. Jakob LESMAN geb. 8-7-1887 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-99-510 )

VII-41-236 Hindrik LESMAN
geb. 12-7-1866 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 16-1-1918 te Groningen, 51 jaar oud
zoon van: Jacob LESMAN
Oktje WILDEBOER

( VI-14-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht, dagloner (1901), daglooner (1892, 1895, 1903, 1906, 1909).
 
  Hij trouwde op 4-3-1991 te Delfzijl (HA-4) met:  
  Arentje HEEDE
geb. 13-12-1867 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 30-11-1941 te Delfzijl (Heveskes), 73 jaar oud
dochter van: Hindrik HEEDE
Eltje de VRIES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Oktje LESMAN geb. 18-4-1891 te Delfzijl (GA-65) / ovl. 16-5-1891 te Delfzijl (Weiwerd) (OA-60) ( VIII-100-511 )
  2. Hendrik LESMAN geb. 22-9-1892 te Delfzijl (Heveskes) (GA-171) ( VIII-100-512 )
  3. Jacob LESMAN geb. 6-6-1894 te Delfzijl (Heveskes) (GA-108) ( VIII-100-513 )
  4. Eltje LESMAN geb. 8-12-1895 te Delfzijl (Heveskes) (GA-222) / ovl. 9-4-1968 ( VIII-100-514 )
  5. Klaas LESMAN geb. 3-4-1901 te Delfzijl (Heveskes) (GA-55) / ovl. 1-1-1959 te Delfzijl (OA-2) ( VIII-100-515 )
  6. Oktje LESMAN geb. 19-7-1903 te Delfzijl (Heveskes) (GA-158) / ovl. 2-6-1928 te Delfzijl (overl. Groningen, wonend te Heveskes) (OA-45) ( VIII-100-516 )
  7. Hendriktje LESMAN geb. 13-4-1906 te Delfzijl (Heveskes) (GA-83) / ovl. 26-12-1965 te Termunten (OA-47) ( VIII-100-517 )
  8. Anje LESMAN geb. 15-8-1909 te Delfzijl (Heveskes) (GA-152) / ovl. 9-4-1968 te Delfzijl ( VIII-100-518 )

VII-41-237 Hemmo LESMAN
geb. 13-10-1868 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 28-8-1942 te Delfzijl (Oterdum), 73 jaar oud
zoon van: Jacob LESMAN
Oktje WILDEBOER

( VI-14-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht, landarbeider, daglooner.
 
  Hij trouwde (1) op 17-5-1893 te Delfzijl met:  
  Hindriktje HEEDE
geb. 9-4-1870 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 13-9-1908 te Delfzijl (Heveskes), 38 jaar oud
dochter van: Hindrik HEEDE
Eltje de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltje LESMAN geb. 8-12-1895 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 6-3-1898 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-101-519 )
  2. Eltje LESMAN geb. 22-5-1899 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 9-4-1968 ( VIII-101-520 )
  3. Oktje LESMAN geb. 22-6-1901 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 3-6-1913 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-101-521 )
  Hij trouwde (2) op 24-3-1911 te Delfzijl met:  
  Luktje HACOUR
geb. 1-12-1869 te Delfzijl (Borgsweer)
ovl. 24-10-1951 te Delfzijl, 81 jaar oud
dochter van: Remmert HACOUR
Trijntje [Hindriks] BORGERS

  Uit deze relatie  
  1. Oktje LESMAN geb. 5-6-1913 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 6-5-1998 ( VIII-101-522 )

VII-41-238 Anje LESMAN
geb. 23-4-1872 te Delfzijl (Heveskes) (GA-63)
ovl. 28-11-1952 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Jacob LESMAN
Oktje WILDEBOER

( VI-14-76 )
  Zij trouwde op 8-3-1893 te Delfzijl (HA-10) met:  
  Having BARLA
geb. 30-8-1872 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 8-11-1927 te Delfzijl, 55 jaar oud
zoon van: Harko BARLA
Geertruida SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1893).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob BARLA geb. 24-7-1893 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 12-10-1893 te Delfzijl ( VIII-102-523 )
  2. Oktje BARLA geb. 6-2-1895 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 2-9-1976 ( VIII-102-524 )
  3. Harko BARLA geb. 10-4-1898 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 21-7-1898 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-102-525 )
  4. Geertruida BARLA geb. 23-3-1900 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-102-526 )

VII-42-239 Christiaan WENKE
geb. 15-11-1847 te Termunten (GA-62)
ovl. 23-11-1847 te Termunten (OA-73), 8 dagen oud
zoon van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Jansijna [Meinderts] KERKHOF
( VI-15-81 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte in Delfzijl: 1847: OA-133.
 

VII-42-240 Eva WENKE
geb. 31-1-1849 te Delfzijl (Oterdum) (GA-19)
ovl. 8-8-1931 te Delfzijl (Heveskes) (OA-67), 82 jaar oud
dochter van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Jansijna [Meinderts] KERKHOF
( VI-15-81 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1874).
 
  Zij trouwde op 19-5-1874 te Delfzijl (HA-27) met:  
  Harm BEEKHUIS
geb. 26-11-1847 te Delfzijl
ovl. 28-4-1917 te Delfzijl, 69 jaar oud
zoon van: Jan [Adolfs] BEEKHUIS
Aaltje [Harms] HEEMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1874).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BEEKHUIS geb. 6-10-1874 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 2-2-1880 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-103-527 )
  2. Jansina BEEKHUIS geb. 11-2-1877 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 5-10-1941 te Groningen ( VIII-103-528 )
  3. Christiaan BEEKHUIS geb. 14-1-1879 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 4-12-1901 te Leeuwarden ( VIII-103-529 )
  4. Aaltje BEEKHUIS geb. 17-5-1881 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 12-12-1961 te Groningen ( VIII-103-530 )
  5. Jan BEEKHUIS geb. 11-11-1884 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 6-1-1885 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-103-531 )
  6. Jan BEEKHUIS geb. 30-4-1886 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 9-9-1918 te Delfzijl ( VIII-103-532 )
  7. Hemmechien BEEKHUIS geb. 15-12-1889 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 4-6-1891 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-103-533 )
  8. Hemmechien BEEKHUIS geb. 8-2-1893 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 10-6-1941 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-103-534 )

VII-42-241 Christiaan WENKE
geb. 6-12-1851 te Delfzijl (Oterdum) (GA-137)
ovl. 4-2-1854 te Delfzijl (Oterdum) (OA-11), 2 jaar oud
zoon van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Antje [Meinderts] KERKHOFF
( VI-15-81 )

VII-42-242 Meindert WENKE
geb. 18-11-1853 te Delfzijl (Oterdum) (GA-129)
ovl. 7-5-1908 te Delfzijl ( Farmsum) (OA-51), 54 jaar oud
zoon van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Antje [Meinderts] KERKHOFF
( VI-15-81 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1908)
 
  Hij trouwde op 23-5-1879 te Delfzijl (HA-19) met:  
  Grietje JONK
geb. ca 1853 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Pieter [Jans] JONK
Johanna [Hindriks] OOSTEREND

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna WENKE geb. 12-10-1879 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 27-12-1947 te Groningen ( VIII-104-535 )
  2. Christiaan WENKE geb. 16-4-1882 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 4-2-1978 ( VIII-104-536 )
  3. Pieterke WENKE geb. 24-4-1884 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 2-6-1943 te Delfzijl ( VIII-104-537 )
  4. Annes WENKE geb. 27-9-1887 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 30-11-1959 te Delfzijl ( VIII-104-538 )
  5. Jantina Hinderika WENKE geb. 13-11-1893 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 23-4-1956 te Delfzijl ( VIII-104-539 )

VII-42-243 Christiaan WENKE
geb. 17-2-1856 te Delfzijl (Oterdum) (GA-29)
ovl. 11-5-1856 te Delfzijl (Oterdum) (OA-54), 12 weken oud
zoon van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Antje [Meinderts] KERKHOFF
( VI-15-81 )

VII-42-244 Hemmechien WENKE
geb. 3-3-1857 te Delfzijl (Oterdum) (GA-43)
ovl. 27-1-1859 te Delfzijl (Oterdum) (OA-13), 22 maand oud
dochter van: Christiaan [Christiaans] WENKE
Antje [Meinderts] KERKHOFF
( VI-15-81 )

VII-43-245 Hindrik [Thijs] MEIJER
geb. 12-4-1852 te Appingedam
ovl. 19-4-1852 te Appingedam, 7 dagen oud
zoon van: Thijs [Hindriks] MEIJER
Johanna [Christiaans] WENKE

( VI-15-82 )

VII-43-246 Hemmechien MEIJER
geb. 19-1-1853 te Appingedam
ovl. 31-7-1932 te Appingedam, 79 jaar oud
dochter van: Thijs [Hindriks] MEIJER
Johanna [Christiaans] WENKE

( VI-15-82 )
  Zij trouwde (1) op 3-6-1880 te Appingedam met:  
  Daniel HOLLENGA
geb. 11-1-1853 te Workum
ovl. 27-10-1881 te Appingedam, 28 jaar oud
zoon van: Dirk [Simons Vrede] HOLLENGA
Maike [Anes] RITSMA

  Uit deze relatie  
  1. Johanna HOLLENGA geb. 12-4-1881 te Appingedam / ovl. 18-7-1967 ( VIII-105-540 )
  Zij trouwde (2) op 19-6-1884 te Appingedam met:  
  Theodorus PASTOOR
geb. 24-1-1843 te Lobith
ovl. 13-10-1904 te Appingedam, 61 jaar oud
zoon van: Henricus PASTOOR
Hendrina WIJNSCHENK

  Uit deze relatie  
  1. Henderina Lamberta PASTOOR geb. 11-8-1884 te Appingedam / ovl. 22-12-1884 te Appingedam ( VIII-105-541 )
  2. Hendericus Theodorus PASTOOR geb. 17-2-1894 te Appingedam ( VIII-105-542 )

VII-43-247 NN MEIJER
geb. 15-12-1854 te Appingedam
ovl. 15-12-1854 te Appingedam, 0 dagen oud
zoon van: Thijs [Hindriks] MEIJER
Johanna [Christiaans] WENKE

( VI-15-82 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-43-248 Hindrik MEIJER
geb. 21-2-1856 te Appingedam
ovl. 1-11-1925 te Appingedam, 69 jaar oud
zoon van: Thijs [Hindriks] MEIJER
Johanna [Christiaans] WENKE

( VI-15-82 )
  Hij trouwde op 28-6-1884 te Appingedam met:  
  Bernardina Johanna BORG
geb. 31-5-1861 te Delfzijl
ovl. 11-1-1908 te Appingedam, 46 jaar oud
dochter van: Abel BORG
Geertruida van der LEEST

  Uit deze relatie  
  1. Geertruida MEIJER geb. 15-3-1885 te Appingedam / ovl. 12-4-1966 ( VIII-106-543 )
  2. Tijs MEIJER geb. 12-5-1887 te Appingedam / ovl. 27-4-1959 te Groningen ( VIII-106-544 )
  3. Johanna MEIJER geb. 4-1-1890 te Appingedam / ovl. 13-7-1964 ( VIII-106-545 )
  4. Abelina MEIJER geb. 11-11-1893 te Appingedam / ovl. 9-3-1978 ( VIII-106-546 )
  5. Hindrik MEIJER geb. 28-6-1900 te Appingedam / ovl. 24-3-1975 ( VIII-106-547 )

VII-43-249 Jantje [Ties] MEIJER
geb. 12-4-1858 te Appingedam
ovl. 24-6-1859 te Appingedam, 14 maand oud
dochter van: Thijs [Hindriks] MEIJER
Johanna [Christiaans] WENKE

( VI-15-82 )

VII-44-250 Gardina van BRUGGEN
geb. 16-10-1857 te Appingedam
dochter van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-44-251 Christiaan van BRUGGEN
geb. 9-9-1860 te Appingedam
zoon van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-44-252 Maria van BRUGGEN
geb. 13-1-1863 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 15-4-1863 te Ten Boer (Garmerwolde), 3 maand oud
dochter van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-44-253 Hemmechien van BRUGGEN
geb. 3-2-1864 te Ten Boer
dochter van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-44-254 Maria van BRUGGEN
geb. 3-2-1864 te Ten Boer
ovl. 10-2-1864 te Ten Boer, 7 dagen oud
dochter van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-44-255 Eltje van BRUGGEN
geb. 13-11-1866 te Ten Boer
ovl. 10-12-1867 te Ten Boer, 12 maand oud
zoon van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-44-256 Eltje van BRUGGEN
geb. 9-3-1869 te Ten Boer
ovl. 14-4-1869 te Ten Boer, 36 dagen oud
zoon van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-44-257 Maria van BRUGGEN
geb. 22-9-1870 te Ten Boer
dochter van: Derk [Eltjes] van BRUGGEN
Elisabeth [Christiaans] WENKE

( VI-15-84 )

VII-45-258 Emmechien WENKE
geb. 6-4-1856 te Delfzijl (Oterdum)
dochter van: Remko WENKE
Jantje KUIPER
( VI-15-85 )
  Zij trouwde op 20-12-1878 te Delfzijl met:  
  Heino de VRIES
geb. 19-1-1855 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Doede de VRIES
Lijzabet DOORNBOS

  Uit deze relatie  
  1. Jantje de VRIES geb. 26-7-1878 te Delfzijl (Oterdum) ( VIII-107-548 )
  2. Remko de VRIES geb. 17-7-1881 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-107-549 )

VII-45-259 Christina WENKE
geb. 17-3-1863 te Delfzijl (Oterdum)
dochter van: Remko WENKE
Jantje KUIPER
( VI-15-85 )
  Zij trouwde op 23-9-1882 te Delfzijl met:  
  Jan de GROOT
geb. 21-7-1864 te Termunten
ovl. 10-2-1947 te Woldendorp, 82 jaar oud
zoon van: Jakob de GROOT
Geertje VLEESHOUWER

  Uit deze relatie  
  1. Remke de GROOT geb. 9-1-1883 te Delfzijl (Oterdum) / ovl. 23-1-1884 te Woldendorp ( VIII-108-550 )
  2. Geertje de GROOT geb. 9-12-1884 te Woldendorp / ovl. 15-8-1965 ( VIII-108-551 )

VII-45-260 Alice WENKE
geb. 14-2-1866
ovl. 28-11-1936 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 70 jaar oud
dochter van: Remko WENKE
Jantje KUIPER
( VI-15-85 )
  Zij trouwde op 3-8-1889 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jacob DYKEHOUSE
geb. 11-12-1864
ovl. 14-5-1950 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 85 jaar oud
zoon van: Ralph DYKHUIS
Rynste ELBRING

  Uit deze relatie  
  1. Ralph Jacob DYKEHOUSE geb. ca 1891 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-109-552 )
  2. Remco DYKEHOUSE geb. 2-8-1892 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 27-12-1973 te Florida (U.S.A.) ( VIII-109-553 )
  3. Nina DYKEHOUSE geb. 31-3-1894 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 5-1-1980 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-109-554 )
  4. John J. DYKEHOUSE geb. 23-6-1896 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 24-5-1982 te Cooper township (Michigan, U.S.A.) ( VIII-109-555 )
  5. Alice DYKEHOUSE geb. 8-1-1898 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 18-8-1972 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-109-556 )
  6. Jennie DYKEHOUSE geb. 7-12-1900 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-109-557 )
  7. Martha DYKEHOUSE geb. 6-5-1907 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 31-10-2000 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-109-558 )
  8. Harm DYKEHOUSE geb. 7-1-1910 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 22-7-2000 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-109-559 )

VII-45-261 Remko WENKE
geb. 31-8-1869 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 19-1-1921 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 51 jaar oud
zoon van: Remko WENKE
Jantje KUIPER
( VI-15-85 )
  Hij trouwde op 29-7-1897 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Harmke (Hattie) APOTHEKER
geb. 8-8-1879 te Nieuwolda
ovl. 8-8-1952 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 73 jaar oud
dochter van: Jakob APOTHEKER
Henderika BUISKOOL

  Persoonlijke informatie
Naam in the U.S.A. ook Henrietta (i.p.v. Harmke)
 
  Uit deze relatie  
  1. Christine WENKE geb. ca 1899 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-110-560 )
  2. Jacob WENKE geb. 15-2-1901 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-3-1901 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-110-561 )
  3. Jacob WENKE geb. 9-7-1902 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 16-11-1995 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-110-562 )
  4. Raymond R. WENKE geb. 9-8-1905 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 23-5-1987 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VIII-110-563 )
  5. Henry WENKE geb. 21-3-1908 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-5-1986 ( VIII-110-564 )
  6. Jane WENKE geb. ca 1911 ( VIII-110-565 )
  7. Chris WENKE geb. 11-2-1914 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 19-11-2000 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-110-566 )
  8. John WENKE geb. 6-7-1917 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 19-8-2006 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-110-567 )

VII-45-262 Martje WENKE
geb. 7-8-1879 te Oterdum
dochter van: Remko WENKE
Jantje KUIPER
( VI-15-85 )

VII-45-263 NN WENKE
geb. 25-10-1872 te Oterdum
ovl. 25-10-1872 te Oterdum, 0 dagen oud
dochter van: Remko WENKE
Jantje KUIPER
( VI-15-85 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-45-264 Christiaan WENKE
geb. ca 1874
zoon van: Remko WENKE
Jantje KUIPER
( VI-15-85 )
  Hij trouwde op 1-3-1895 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Mina MENINGA
geb. 28-4-1878
ovl. 23-12-1950 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 72 jaar oud
dochter van: Henry MENINGA
Wentline BECKHOUSE

  Uit deze relatie  
  1. Henry WENKE geb. 25-7-1894 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 23-3-1953 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-111-568 )
  2. Randall Andrew WENKE geb. 27-10-1896 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. 3-10-1975 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-111-569 )
  3. Chris WENKE geb. 8-10-1903 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) / ovl. ca 1979 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( VIII-111-570 )
  4. Marion WENKE geb. ca 1914 te Michigan (U.S.A.). ( VIII-111-571 )

VII-46-265 Berend WENKE
geb. 9-8-1866 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 23-8-1866 te Delfzijl (Oterdum), 14 dagen oud
zoon van: Jan WENKE
Jantje WITKOP
( VI-15-86 )

VII-46-266 Hemmechien WENKE
geb. 25-8-1867 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 10-10-1951 te Delfzijl, 84 jaar oud
dochter van: Jan WENKE
Jantje WITKOP
( VI-15-86 )
  Zij trouwde op 17-7-1889 te Delfzijl met:  
  Johannes HAVERLAND
geb. 2-9-1865 te Termunten
ovl. 17-4-1939 te Delfzijl (Farmsum), 73 jaar oud
zoon van: Klaas HAVERLAND
Aaltje SCHRIKKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje HAVERLAND geb. 29-9-1889 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 3-3-1980 ( VIII-112-572 )
  2. Jantje HAVERLAND geb. 20-4-1891 te Delfzijl ( VIII-112-573 )
  3. Klaas HAVERLAND geb. 4-3-1893 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 4-5-1961 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-112-574 )
  4. Christina HAVERLAND geb. 21-4-1895 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 5-1-1980 ( VIII-112-575 )
  5. Foktje HAVERLAND geb. 18-12-1897 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-112-576 )
  6. Berendina HAVERLAND geb. 17-4-1901 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 6-4-1981 te Appingedam ( VIII-112-577 )
  7. Jan HAVERLAND geb. 8-5-1908 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 30-8-1987 te Delfzijl ( VIII-112-578 )

VII-46-267 Jantje WENKE
geb. 28-8-1870 te Delfzijl (Oterdum)
dochter van: Jan WENKE
Jantje WITKOP
( VI-15-86 )
  Zij trouwde op 11-5-1892 te Delfzijl met:  
  Egbert TUINIER
geb. 23-3-1865 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Jan TUINIER
Grietje ROMELINGH

  Uit deze relatie  
  1. Grietje TUINIER geb. 24-4-1893 te Bierum (Holwierde) ( VIII-113-579 )
  2. Jan TUINIER geb. 22-6-1894 te Bierum (Holwierde) ( VIII-113-580 )
  3. Jantje TUINIER geb. 24-2-1896 te Bierum (Holwierde) ( VIII-113-581 )
  4. Edo TUINIER geb. 2-8-1897 te Bierum (Holwierde) ( VIII-113-582 )
  5. Pieterdina Gezina TUINIER geb. 23-8-1899 te Bierum (Holwierde) ( VIII-113-583 )
  6. Anna TUINIER geb. 6-12-1900 te Bierum (Holwierde) ( VIII-113-584 )
  7. Berend TUINIER geb. 13-2-1903 te Bierum (Holwierde) ( VIII-113-585 )

VII-46-268 Berend WENKE
geb. 23-9-1873 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 12-7-1895 te Delfzijl (Oterdum), 21 jaar oud
zoon van: Jan WENKE
Jantje WITKOP
( VI-15-86 )

VII-46-269 Christina WENKE
geb. 14-7-1876 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 2-10-1968 te Delfzijl (Farmsum), 92 jaar oud
dochter van: Jan WENKE
Jantje WITKOP
( VI-15-86 )
  Zij trouwde op 24-5-1901 te Delfzijl met:  
  Freerk VOS
geb. 21-2-1874 te Woldendorp
ovl. 21-4-1954 te Delfzijl (Farmsum), 80 jaar oud
zoon van: Hinderik VOS
Trijntje RENDERING

  Uit deze relatie  
  1. Hinderik VOS geb. 2-8-1901 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 22-8-1901 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-114-586 )
  2. Hinderik VOS geb. 28-12-1902 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-114-587 )
  3. Jantje VOS geb. 10-11-1905 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 9-11-1934 te Delfzijl ( VIII-114-588 )
  4. Jan VOS geb. 14-3-1909 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 29-1-1932 te Delfzijl ( VIII-114-589 )
  5. Martje VOS geb. 27-5-1913 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-114-590 )
  6. Berend VOS geb. 3-8-1915 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-114-591 )

VII-46-270 Pieterdina Gezina WENKE
geb. 26-9-1879 te Oterdum
dochter van: Jan WENKE
Jantje WITKOP
( VI-15-86 )

VII-46-271 Jan WENKE
geb. 24-4-1883 te Oterdum
zoon van: Jan WENKE
Jantje WITKOP
( VI-15-86 )

VII-47-272 Jan de VRIES
geb. 3-1-1854 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 2-4-1918 te Delfzijl, 64 jaar oud
zoon van: Remko [Jans] de VRIES
Trijntje GROEN
( VI-16-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1877), voerman (1902).
 
  Hij trouwde op 14-12-1877 te Delfzijl (HA-52) met:  
  Jantje EISINGA
geb. 25-1-1857 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 24-4-1933 te Bedum, 76 jaar oud
dochter van: Remke EISINGA
Gepke van der KLIP

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1877).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 23 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje de VRIES geb. 22-3-1878 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 5-9-1878 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-115-592 )
  2. Remke de VRIES geb. 6-4-1879 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-63) / ovl. 12-11-1962 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-115-593 )
  3. Remko de VRIES geb. 2-6-1881 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-81) / ovl. 3-4-1901 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-115-594 )
  4. Trijntje de VRIES geb. 12-5-1885 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 22-10-1958 ( VIII-115-595 )

VII-47-273 Martje de VRIES
geb. 12-1-1857 te Delfzijl (Heveskes) (GA-11)
ovl. 10-4-1936 te Delfzijl (Weiwerd), 79 jaar oud
dochter van: Remko [Jans] de VRIES
Trijntje GROEN
( VI-16-91 )
  Zij trouwde op 31-5-1878 te Delfzijl met:  
  Luitjen de VRIES
geb. 24-3-1853 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 20-12-1936 te Delfzijl (Weiwerd), 83 jaar oud
zoon van: Nicolaas [Alberts] de VRIES
Grietje [Luitjens] KIEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1891, 1893), dagloner (1896).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN de VRIES geb. 11-11-1886 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 11-11-1886 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-116-596 )
  2. Grietje de VRIES geb. 25-10-1887 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-116-597 )
  3. Trijntje de VRIES geb. 13-10-1891 te Delfzijl (Heveskes) (GA-161) / ovl. 31-10-1969 te Beerta ( VIII-116-598 )
  4. Remko de VRIES geb. 10-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (GA-208) / ovl. 12-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (OA-91) ( VIII-116-601 )
  5. Nicolaas de VRIES geb. 10-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (GA-207) / ovl. 12-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (OA-90) ( VIII-116-600 )
  6. Aaltje de VRIES geb. 10-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (GA-209) / ovl. 12-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (OA-92) ( VIII-116-599 )
  7. Nicolaas Albert de VRIES geb. 8-3-1896 te Delfzijl (Heveskes) (GA-52) ( VIII-116-602 )

VII-47-274 Klaas de VRIES
geb. 1-3-1860 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 19-6-1937 te Termunten, 77 jaar oud
zoon van: Remko [Jans] de VRIES
Trijntje GROEN
( VI-16-91 )
  Hij trouwde op 20-5-1887 te Delfzijl met:  
  Trijntje WOLF
geb. 4-8-1859 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 22-12-1945 te Termunten, 86 jaar oud
dochter van: Pieter WOLF
Jantje VRIJ

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje de VRIES geb. 27-12-1887 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 17-3-1976 te Termunten ( VIII-117-603 )
  2. Pieter de VRIES geb. 20-2-1890 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-117-604 )
  3. Remko de VRIES geb. 2-10-1892 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 15-3-1975 te Termunten ( VIII-117-605 )
  4. Jantje de VRIES geb. 19-4-1894 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 23-6-1923 te Bierum (Spijk) ( VIII-117-606 )
  5. Jan de VRIES geb. 12-5-1895 te Delfzijl (Heveskes) ( VIII-117-607 )

VII-47-275 Imke de VRIES
geb. 3-12-1862 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 17-8-1863 te Delfzijl (Heveskes), 8 maand oud
dochter van: Remko [Jans] de VRIES
Trijntje GROEN
( VI-16-91 )

VII-48-276 Martje HOFMAN
geb. 6-8-1868 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 11-8-1868 te Delfzijl (Weiwerd), 5 dagen oud
dochter van: Jan HOFMAN
Aagtje de VRIES

( VI-16-93 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-48-277 NN HOFMAN
geb. 16-7-1869 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 16-7-1869 te Delfzijl (Weiwerd), 0 dagen oud
dochter van: Jan HOFMAN
Aagtje de VRIES

( VI-16-93 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-48-278 Harmina HOFMAN
geb. 17-7-1870 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 27-1-1934 te Delfzijl (Opwierde), 63 jaar oud
dochter van: Jan HOFMAN
Aagtje de VRIES

( VI-16-93 )
  Zij trouwde op 15-5-1891 te Delfzijl met:  
  Jan BRONS
geb. 20-1-1865 te Wagenborgen
ovl. 9-2-1954 te Appingedam, 89 jaar oud
zoon van: Tjako BRONS
Heiltje DIEPHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Tjako Jan BRONS geb. 4-5-1892 te Wagenborgen / ovl. 22-4-1963 te Rotterdam ( VIII-118-608 )
  2. Aagtje Heiltje BRONS geb. 13-12-1893 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 31-10-1974 te Delfzijl ( VIII-118-609 )
  3. Heiltje BRONS geb. 9-8-1896 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 31-10-1898 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-118-610 )

VII-48-279 Jan HOFMAN
geb. 1-4-1872 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 5-5-1947 te Delfzijl, 75 jaar oud
zoon van: Jan HOFMAN
Aagtje de VRIES

( VI-16-93 )
  Hij trouwde op 12-11-1897 te Delfzijl met:  
  Martje van OOSTEROM
geb. 7-8-1870 te Bierum (Holwierde)
ovl. 10-7-1947 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Jan van OOSTEROM
Gepke BOUWMAN

  Uit deze relatie  
  1. Aagtje HOFMAN geb. 9-5-1898 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-119-611 )
  2. Jan HOFMAN geb. 21-3-1902 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-119-612 )
  3. Harm HOFMAN geb. 10-12-1906 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-119-613 )

VII-48-280 Harm HOFMAN
geb. 17-8-1874 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 4-2-1941 te Slochteren (Hellum), 66 jaar oud
zoon van: Jan HOFMAN
Aagtje de VRIES

( VI-16-93 )
  Hij trouwde op 27-4-1908 te Slochteren met:  
  Anje KUIPERS
geb. 13-3-1878 te Slochteren (Hellum)
dochter van: Willem KUIPERS
Jantje OOSTERHUIS


VII-48-281 NN HOFMAN
geb. 19-11-1876 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 19-11-1876 te Delfzijl (Weiwerd), 0 dagen oud
dochter van: Jan HOFMAN
Aagtje de VRIES

( VI-16-93 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-49-282 Jan de VRIES
geb. 19-4-1873 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 20-9-1951 te Delfzijl, 78 jaar oud
zoon van: Hindrikus de VRIES
Leentje ZANDMAN
( VI-16-94 )
  Hij trouwde op 26-5-1894 te Delfzijl met:  
  Trientje WOLF
geb. 6-10-1871 te Siddeburen
ovl. 26-6-1960 te Delfzijl (Farmsum), 88 jaar oud
dochter van: Schelte WOLF
Henderica ARKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Hinderikus de VRIES geb. 15-11-1894 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-120-614 )
  2. Schelte de VRIES geb. 4-9-1896 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 17-5-1897 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-120-615 )
  3. Schelte de VRIES geb. 16-3-1898 te Delfzijl (Weiwerd) ( VIII-120-616 )
  4. Leentje de VRIES geb. 16-10-1900 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 24-10-1900 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-120-617 )
  5. Jan de VRIES geb. 11-10-1901 te Delfzijl / ovl. 14-11-1980 ( VIII-120-618 )
  6. Leentje de VRIES geb. 28-3-1904 te Delfzijl / ovl. 23-12-1906 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-120-619 )
  7. Egbert de VRIES geb. 31-7-1906 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-120-620 )
  8. Leentje Henderika de VRIES geb. 21-9-1908 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-120-621 )
  9. Arend de VRIES geb. 10-5-1911 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 12-12-1913 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-120-622 )
  10. Henderika Katharina de VRIES geb. 31-10-1913 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-120-623 )

VII-49-283 Grietje de VRIES
geb. 24-4-1878 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 29-4-1939 te Delfzijl (Farmsum), 61 jaar oud
dochter van: Hindrikus de VRIES
Leentje ZANDMAN
( VI-16-94 )
  Zij trouwde op 10-4-1896 te Delfzijl (HA-17) met:  
  Jakob DOORNBOS
geb. 7-10-1874 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 9-12-1941 te Delfzijl (Farmsum), 67 jaar oud
zoon van: Jan DOORNBOS
Frouwke BRUMOND

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1896).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 17 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Leentje DOORNBOS geb. 11-8-1896 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 21-5-1911 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-624 )
  2. Frouwke Jantje DOORNBOS geb. 24-4-1898 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 9-8-1972 te Arnhem ( VIII-121-625 )
  3. Jantina DOORNBOS geb. 18-4-1900 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-626 )
  4. Hinderika DOORNBOS geb. 18-2-1902 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-627 )
  5. Catharina DOORNBOS geb. 11-3-1903 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 8-10-1969 ( VIII-121-628 )
  6. Jan DOORNBOS geb. 29-4-1904 te Delfzijl ( VIII-121-629 )
  7. Hinderikus DOORNBOS geb. 25-10-1905 te Delfzijl ( VIII-121-630 )
  8. Jakob DOORNBOS geb. 3-2-1908 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-631 )
  9. Ommo DOORNBOS geb. 24-5-1909 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-632 )
  10. Gerrit DOORNBOS geb. 11-10-1910 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-633 )
  11. Lenus DOORNBOS geb. 12-5-1913 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-634 )
  12. Leentje DOORNBOS geb. 8-11-1914 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-121-635 )
  13. Fokko DOORNBOS geb. ca 1920 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 1-9-1921 te Delfzijl ( VIII-121-636 )

VII-50-284 Jan de VRIES
geb. 12-11-1868 te Woldendorp
ovl. 2-4-1871 te Delfzijl (Borgsweer), 2 jaar oud
zoon van: Hemmo de VRIES
Janna PINKSTER
( VI-16-95 )

VII-50-285 Alberdiena de VRIES
geb. 6-3-1870 te Delfzijl (Borgsweer)
ovl. 23-10-1938 te Delfzijl (Borgsweer), 68 jaar oud
dochter van: Hemmo de VRIES
Janna PINKSTER
( VI-16-95 )
  Zij trouwde op 13-5-1894 te Groningen met:  
  Bernardus Johannes Adam WERLINGSHOFF
geb. 28-9-1871 te Onstwedde
ovl. 2-10-1957 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Ludovicus Peter Paulus WERLINGSHOFF
Maria HERDING

  Uit deze relatie  
  1. Maria Louisa WERLINGSHOFF geb. 14-7-1894 te Groningen ( VIII-122-637 )
  2. Johanna Emma WERLINGSHOFF geb. 15-12-1895 te Groningen / ovl. 29-12-1959 te Groningen ( VIII-122-638 )
  3. Regina Ida WERLINGSHOFF geb. 19-1-1898 te Groningen ( VIII-122-639 )
  4. Emma Bernardina WERLINGSHOFF geb. 10-7-1899 te Groningen ( VIII-122-640 )

VII-50-286 Jan de VRIES
geb. 6-10-1872 te Delfzijl (Borgsweer)
ovl. 27-10-1872 te Delfzijl (Borgsweer), 21 dagen oud
zoon van: Hemmo de VRIES
Janna PINKSTER
( VI-16-95 )

VII-50-287 Jan de VRIES
geb. 9-5-1874 te Termunten (Termunterzijl)
zoon van: Hemmo de VRIES
Janna PINKSTER
( VI-16-95 )

VII-50-288 Albert de VRIES
geb. 21-9-1876 te Termunten (Termunterzijl)
zoon van: Hemmo de VRIES
Janna PINKSTER
( VI-16-95 )

VII-50-289 Remko de VRIES
geb. 20-12-1879 te Oude Pekela
zoon van: Hemmo de VRIES
Janna PINKSTER
( VI-16-95 )

VII-50-290 Ida Martje de VRIES
geb. 14-7-1883 te Termunten
ovl. 5-11-1972 te Groningen, 89 jaar oud
dochter van: Hemmo de VRIES
Janna PINKSTER
( VI-16-95 )
  Zij trouwde met:  
  Albert Johan BLOEMENA
geb. 6-1-1882 te Hengelo
ovl. 26-3-1959 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Berend BLOEMENA
Aaltje Tonia de GROOT

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje Janna BLOEMENA geb. 6-2-1907 te Coevorden ( VIII-123-641 )
  2. Janna Alberdina BLOEMENA geb. 31-3-1908 te Coevorden ( VIII-123-642 )
  3. Berendina Emma BLOEMENA geb. 9-7-1909 te Coevorden ( VIII-123-643 )
  4. Ida Alberta BLOEMENA geb. 24-3-1911 te Coevorden ( VIII-123-644 )

VII-51-291 Jan de VRIES
geb. 15-12-1873 te Delfzijl (Oterdum)
zoon van: Jan de VRIES
Grietje DIJKEMA
( VI-16-96 )

VII-51-292 Hendrik de VRIES
geb. 4-1-1875 te Delfzijl (Oterdum)
zoon van: Jan de VRIES
Grietje DIJKEMA
( VI-16-96 )

VII-51-293 Martinus de VRIES
geb. 10-5-1877 te Delfzijl (Oterdum)
zoon van: Jan de VRIES
Grietje DIJKEMA
( VI-16-96 )

VII-51-294 Willem de VRIES
geb. 17-8-1879 te Delfzijl (Oterdum)
zoon van: Jan de VRIES
Grietje DIJKEMA
( VI-16-96 )

VII-51-295 Hemme de VRIES
geb. 8-6-1881 te Delfzijl (Oterdum)
zoon van: Jan de VRIES
Grietje DIJKEMA
( VI-16-96 )

VII-51-296 Gerrit de VRIES
geb. 13-6-1883 te Delfzijl (Oterdum)
zoon van: Jan de VRIES
Grietje DIJKEMA
( VI-16-96 )
  Hij trouwde op 22-12-1904 te Winschoten met:  
  Geessien STROBOS
geb. 16-9-1883 te Lutjeloo
dochter van: Lammert STROBOS
Johanna LEKKERMEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Johanna de VRIES geb. 12-2-1905 te Winschoten ( VIII-124-645 )
  2. Jan Hendrik de VRIES geb. 9-3-1906 te Groningen / ovl. 1-8-1906 te Groningen ( VIII-124-646 )
  3. Jan Hendrik de VRIES geb. 9-5-1907 te Groningen ( VIII-124-647 )
  4. Geessien Martina Willemina de VRIES geb. 17-7-1908 te Groningen ( VIII-124-648 )
  5. Lammegina Engelina de VRIES geb. 21-5-1910 te Groningen ( VIII-124-649 )

VII-51-297 Aaltje de VRIES
geb. 22-2-1887 te Groningen (GA-251)
ovl. 5-3-1887 te Onstwedde (Stadskanaal) (OA-44), 11 dagen oud
dochter van: Jan de VRIES
Albertje VONDELING
( VI-16-96 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte in Groningen: 1887: OA217.
 

VII-51-298 Aaltje de VRIES
geb. 19-5-1888 te Groningen (GA-711)
dochter van: Jan de VRIES
Albertje VONDELING
( VI-16-96 )
  Persoonlijke informatie
Gewettigd bij het huwelijk van haar ouders op 17-8-1890.
 
  Zij trouwde op 28-8-1910 te Groningen (HA-422) met:  
  Gerardus Jacobus GORT
geb. 13-7-1885 te Groningen
ovl. 9-1-1960 te Groningen, 74 jaar oud
zoon van: Hendrikus Petrus GORT
Klazina Hillegiena VISSER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderikus Petrus GORT geb. 4-4-1911 te Groningen ( VIII-125-650 )

VII-51-299 Albert de VRIES
geb. 27-11-1890 te Groningen (GA-1418)
ovl. 3-1-1891 te Groningen (OA-12), 37 dagen oud
zoon van: Jan de VRIES
Albertje VONDELING
( VI-16-96 )

VII-51-300 Albert de VRIES
geb. 13-11-1891 te Groningen (GA-1426)
ovl. 1-10-1963 te Groningen (OA-1725), 71 jaar oud
zoon van: Jan de VRIES
Albertje VONDELING
( VI-16-96 )
  Hij trouwde op 21-12-1916 te Groningen (HA-653) met:  
  Helena Christina Maria HAUMERSSEN
geb. 12-9-1895 te Groningen
ovl. 9-1-1958 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Johann Philip HAUMERSSEN
Elisabeth Brigitta Barbara FOLKERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albertje Theodora de VRIES geb. ca 1918 te Groningen ( VIII-126-651 )

VII-51-301 Hiltjo de VRIES
geb. 12-2-1894 te Groningen (GA-180)
zoon van: Jan de VRIES
Albertje VONDELING
( VI-16-96 )

VII-51-302 Jan de VRIES
geb. 19-5-1895 te Groningen (GA-708)
ovl. 21-1-1896 te Groningen (OA-58), 8 maand oud
zoon van: Jan de VRIES
Albertje VONDELING
( VI-16-96 )

VII-51-303 Jan de VRIES
geb. 20-2-1897 te Groningen (GA-268)
zoon van: Jan de VRIES
Albertje VONDELING
( VI-16-96 )

VII-52-304 Jakoba Mina BALKEMA
geb. 24-7-1888 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Remko BALKEMA
Geertruida Antina PRONK
( VI-17-97 )
  Zij trouwde op 21-5-1917 te Delfzijl met:  
  Gerrit STUKJE
geb. 24-4-1892 te Stadskanaal
zoon van: Harm STUKJE
Aukje JAGER

  Uit deze relatie  
  1. NN STUKJE geb. 13-10-1917 te Delfzijl / ovl. 13-10-1917 te Delfzijl ( VIII-127-652 )
  2. NN STUKJE geb. 5-4-1922 te Groningen / ovl. 5-4-1922 te Groningen ( VIII-127-653 )

VII-52-305 Arend BALKEMA
geb. 12-3-1890 te Delfzijl (geb. Alantische Oceaan) (GA-128)
zoon van: Remko BALKEMA
Geertruida Antina PRONK
( VI-17-97 )
  Persoonlijke informatie
Arend werd geboren op de Atlantische Oceaan aan boord van de driemastschoener "Nijverheid".
 
  Hij trouwde op 14-12-1917 te Delfzijl met:  
  Jacoba KRUIJER
geb. 4-3-1897 te Hoogezand
dochter van: Meindert KRUIJER
Annegiena ENTING


VII-53-306 Geert TAAIJ
geb. 5-10-1874 te Delfzijl
zoon van: Fokko TAAIJ
Miena BALKEMA

( VI-17-99 )

VII-53-307 Berend Bernardus TAAIJ
geb. 5-1-1878 te Delfzijl
ovl. 5-2-1878, 31 dagen oud
zoon van: Fokko TAAIJ
Miena BALKEMA

( VI-17-99 )

VII-54-308 Jakoba Mina BALKEMA
geb. 14-10-1881 te Delfzijl (GA-154)
dochter van: Freerk BALKEMA
Jasperdina PRONK
( VI-17-100 )

VII-54-309 Harmanna Geertruida BALKEMA
geb. 15-9-1883 te Delfzijl (GA-157)
dochter van: Freerk BALKEMA
Jasperdina PRONK
( VI-17-100 )
  Zij trouwde op 17-8-1906 te Delfzijl (HA-31) met:  
  Johann Wilhelm Peter VERVELDE
geb. 25-11-1880 te Papendrecht
zoon van: Leendert VERVELDE
Cornelia STRÖHMEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: spoorwegbeambte (1906).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 

VII-54-310 Mina Berendina BALKEMA
geb. 28-9-1885 te Delfzijl (GA-186)
dochter van: Freerk BALKEMA
Jasperdina PRONK
( VI-17-100 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1908).
 
  Zij trouwde op 18-12-1908 te Delfzijl (HA-60) met:  
  Hinderikus BOSKER
geb. 25-11-1884 te Wagenborgen
zoon van: Okko BOSKER
Elsien PIEPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: metaaldraaier (1908).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Elsien Jasperdina BOSKER geb. 19-6-1909 te Appingedam ( VIII-128-654 )

VII-54-311 Getruida Arendina BALKEMA
geb. 13-10-1887 te Delfzijl (Farmsum) (GA-188)
dochter van: Freerk BALKEMA
Jasperdina PRONK
( VI-17-100 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1914).
 
  Zij trouwde op 18-6-1914 te Winschoten (HA-74) met:  
  Sjoert de BOER
geb. 6-5-1890 te Winschoten
ovl. 28-1-1950 te Winschoten, 59 jaar oud
zoon van: Bote de BOER
Sietske VISSER

  Persoonlijke informatie
Beroep: matroos (1914).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bote de BOER geb. 27-3-1915 te Winschoten ( VIII-129-655 )
  2. Jasperdina Sietske de BOER geb. ca 1918 te Winschoten / ovl. 11-8-1952 te Groningen ( VIII-129-656 )

VII-54-312 Berend BALKEMA
geb. 15-4-1890 te Delfzijl (Farmsum) (GA-61)
ovl. 21-2-1941 te Delfzijl (OA-30), 50 jaar oud
zoon van: Freerk BALKEMA
Jasperdina PRONK
( VI-17-100 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: sleepbootmachinist (1917), kraandrijver (1941).
 
  Hij trouwde op 25-5-1917 te Delfzijl (HA-34) met:  
  Lena CHRISTIAANS
geb. te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Gerhard CHRISTIAANS
Ida STEENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1917).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Aleijda Geertruida WILDEBOER
geb. 13-9-1867 te Amsterdam
ovl. 19-2-1946 te Apeldoorn, 78 jaar oud
dochter van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )
  Zij trouwde met:  
  Petrus Martinus OUT
geb. 1866 te Wormerveer
ovl. 30-6-1895 te Oostburg
  Persoonlijke informatie
Beroep: predikant van de gereformeerde kerk van Oostburg van 26 augustus 1884 tot 30 juni 1895.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria OUT geb. te Oostburg / ovl. 31-1-1985 te Apeldoorn ( IX-1-1 )

VIII-1-2 Jan Detert WILDEBOER
geb. 28-9-1868 te Amsterdam
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-3 Jan Detert WILDEBOER
geb. 28-4-1869 te Amsterdam
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-4-1869 te Amsterdam.
 
  Hij trouwde op 6-7-1892 te Hoboken, Hudson County (New Jersey, U.S.A.) met:  
  Francisca Maria Henriette SCHAAIJ
geb. 1866
  Uit deze relatie  
  1. NN WILDEBOER geb. 26-2-1890 / ovl. 26-2-1890 ( IX-2-2 )
  2. Jan Detert (John) WILDEBOER geb. 3-8-1892 te Hoboken (New Jersey, U.S.A.) ( IX-2-3 )
  3. Dirk WILDEBOER geb. 12-6-1895 te Rotterdam / ovl. 19-3-1965 te 't Harde ( IX-2-4 )
  4. Franciscus WILDEBOER geb. 22-2-1898 te Rotterdam ( IX-2-5 )
  5. Abraham WILDEBOER geb. 1903 / ovl. 5-4-1926 te Bloemendaal ( IX-2-6 )

VIII-1-4 Jacob WILDEBOER
geb. 31-8-1870 te Amsterdam
ovl. 16-10-1873 te Amsterdam, 3 jaar oud
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-5 Catarina Hendrika WILDEBOER
geb. 8-8-1873 te Amsterdam
ovl. 16-10-1873 te Amsterdam, 9 weken oud
dochter van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-6 Catarina Hendrika WILDEBOER
geb. 11-2-1876 te Amsterdam
ovl. 26-6-1878 te Amsterdam, 2 jaar oud
dochter van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-7 Berend Hendricus WILDEBOER
geb. 1-9-1877 te Amsterdam
ovl. 26-6-1878 te Amsterdam, 9 maand oud
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-8 NN WILDEBOER
geb. 26-1-1879 te Amsterdam
dochter van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-9 Johanna Catharina WILDEBOER
geb. 5-11-1879 te Amsterdam
dochter van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-10 Henri WILDEBOER
geb. 5-4-1884 te Amsterdam
ovl. 7-12-1885 te Amsterdam, 20 maand oud
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-1-11 NN WILDEBOER
geb. 24-9-1886 te Amsterdam
ovl. 24-9-1886 te Amsterdam, 0 dagen oud
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Aleijda Geertruida TJAKKES
( VII-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-1-12 NN WILDEBOER
geb. 29-11-1890 te Amsterdam
ovl. 29-11-1890 te Amsterdam, 0 dagen oud
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Maria TJAKKES
( VII-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-1-13 Maria WILDEBOER
geb. 13-8-1892 te Amsterdam
ovl. 19-8-1892 te Amsterdam, 6 dagen oud
dochter van: Jan Detert WILDEBOER
Maria TJAKKES
( VII-3-16 )

VIII-2-14 Berendina Hendrika HAGEN
dochter van: Hendrik HAGEN
Talea WILDEBOER

( VII-3-18 )

VIII-2-15 Bernardus HAGEN
zoon van: Hendrik HAGEN
Talea WILDEBOER

( VII-3-18 )

VIII-2-16 Hendrik HAGEN
zoon van: Hendrik HAGEN
Talea WILDEBOER

( VII-3-18 )

VIII-3-17 Catharina Hendrika WILDEBOER
geb. 20-4-1867 te Amsterdam
ovl. 9-9-1942 te Amsterdam, 75 jaar oud
dochter van: Deterd WILDEBOER
Everdina Aleida ROELOFS
( VII-3-19 )
  Zij trouwde op 22-12-1896 te Roermond met:  
  John George VERHOOP
geb. 6-3-1868 te Amsterdam
ovl. 17-4-1942 te Amsterdam, 74 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: bloemist.
 

VIII-3-18 Everdina Aleida WILDEBOER
geb. 4-9-1868 te Amsterdam
dochter van: Deterd WILDEBOER
Everdina Aleida ROELOFS
( VII-3-19 )
  Zij trouwde op 31-5-1894 te Amsterdam met:  
  Johannes Franciscus HARDEWEG
geb. 1864 te Amsterdam
  Uit deze relatie  
  1. NN HARDEWEG geb. 12-1-1902 te Zutphen / ovl. 12-1-1902 te Zutphen ( IX-3-7 )

VIII-3-19 Gesina Eliza WILDEBOER
geb. 2-4-1871 te Amsterdam
ovl. 26-2-1941 te Amsterdam, 69 jaar oud
dochter van: Deterd WILDEBOER
Everdina Aleida ROELOFS
( VII-3-19 )
  Zij trouwde op 2-5-1901 te Amsterdam met:  
  Tjalke BOONSTRA
geb. 9-5-1870 te Baarderadeel
ovl. 12-2-1957, 86 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: hoofd van een school en onderwijzer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna Gesina BOONSTRA geb. 1897 te Amsterdam ( IX-4-8 )

VIII-3-20 Detert WILDEBOER
geb. 8-4-1873 te Amsterdam
ovl. 13-11-1873 te Amsterdam, 7 maand oud
zoon van: Deterd WILDEBOER
Everdina Aleida ROELOFS
( VII-3-19 )

VIII-3-21 Detert WILDEBOER
geb. 13-2-1875 te Amsterdam
ovl. 25-11-1875 te Amsterdam, 9 maand oud
zoon van: Deterd WILDEBOER
Everdina Aleida ROELOFS
( VII-3-19 )

VIII-3-22 Barend Hendrikus WILDEBOER
geb. 9-8-1877 te Amsterdam
ovl. 26-6-1878 te Amsterdam, 10 maand oud
zoon van: Deterd WILDEBOER
Everdina Aleida ROELOFS
( VII-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Detert.
 

VIII-3-23 Detert WILDEBOER
geb. 9-8-1877 te Amsterdam
ovl. 16-12-1932 te Amsterdam, 55 jaar oud
zoon van: Deterd WILDEBOER
Everdina Aleida ROELOFS
( VII-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Barend Hendrikus. Beroep: hoofdcommies ter gemeentesecretarie.
 
  Hij trouwde met:  
  Maria Constante OBERMAN
geb. te Hoorn
  Uit deze relatie  
  1. Jeanne Nanette Veronique WILDEBOER ( IX-5-9 )
  2. Detert WILDEBOER geb. ca 1901 te Amsterdam ( IX-5-10 )
  3. Marie Constante WILDEBOER geb. te Amsterdam / ovl. 17-5-1966 ( IX-5-11 )

VIII-4-24 Harm WILDEBOER
geb. 21-7-1872 te Irnhove (Dld)
ovl. 1941 te Gutersloh (Dld)
zoon van: Detert [Harms] WILDEBOER
Anna Garrelt GARRELTS
( VII-7-38 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: juni 1941.
 
  Hij trouwde (1) te Gutersloh (Dld) met:  
  Hanna Luise STROTHOTTE
geb. 1860 te Hollen nr 41 Kerspel Isselhorst (Dld)
ovl. 1908 te Gutersloh (Dld)
  Persoonlijke informatie
Geboren oktober 1860; overleden april 1908.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: oktober 1897.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna WILDEBOER ( IX-6-12 )
  2. Wilhelm August WILDEBOER ( IX-6-13 )
  3. Heinrich Wilhelm Ludwig WILDEBOER ( IX-6-14 )
  4. Friederich Wilhelm WILDEBOER geb. 1889 te Issenhorst (Dld) / ovl. 1949 ( IX-6-15 )
  5. Detert Hermann WILDEBOER geb. 1898 te Gueterloch (Dld) / ovl. 1979 te Gueterloch (Dld) ( IX-6-16 )
  6. Johanne Luise Frida WILDEBOER geb. 1899 te Gueterloch (Dld) / ovl. 1981 te Gueterloch (Dld) ( IX-6-17 )
  Hij trouwde (2) te Kattenstroth (Dld) met:  
  Johanne Wilhelmina GOTTENSTROETER
geb. 1883 te Pavenstaedt Kreis Wiedenbruck (Dld)
ovl. 1963 te Gutersloh (Dld)
  Persoonlijke informatie
Geboren: oktober 1883. Overleden: december 1963.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: september 1908.
 
  Uit deze relatie  
  1. Heinrich Hermann Erich WILDEBOER ( IX-6-18 )
  2. Johanne Luise WILDEBOER ( IX-6-19 )
  3. Hanna Erna Wilhelmine WILDEBOER ( IX-6-20 )
  4. Friederich Aino Helmut WILDEBOER ( IX-6-21 )
  5. Anneliese Maria WILDEBOER ( IX-6-22 )

VIII-4-25 Antje WILDEBOER
geb. 29-12-1874 te Irnhove (Dld)
ovl. 27-1-1881, 6 jaar oud
dochter van: Detert [Harms] WILDEBOER
Anna Garrelt GARRELTS
( VII-7-38 )

VIII-4-26 Gepke [Deters] WILDEBOER
geb. 14-7-1877 te Irnhove (Dld)
dochter van: Detert [Harms] WILDEBOER
Anna Garrelt GARRELTS
( VII-7-38 )
  Zij trouwde op 19-3-1905 te Irnhove (Dld) met:  
  Jan GARRELS
geb. 15-1-1862 te Rorichmoor (Dld)

VIII-4-27 Garrelt Otto WILDEBOER
geb. 20-10-1879 te Ihrhove (Dld)
ovl. 23-3-1906, 26 jaar oud
zoon van: Detert [Harms] WILDEBOER
Anna Garrelt GARRELTS
( VII-7-38 )

VIII-4-28 Aino [Deters] WILDEBOER
geb. 10-3-1882 te Ihrhove (Dld)
ovl. 10-1-1954 te Ihrhove (Dld), 71 jaar oud
zoon van: Detert [Harms] WILDEBOER
Anna Garrelt GARRELTS
( VII-7-38 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: klempmeister.
 
  Hij trouwde op 23-10-1909 te Ihrhove (Dld) met:  
  Hermine Reenstine MARKS
geb. 8-11-1882 te Ihrhove (Dld)
ovl. 8-11-1972 te Leer (Dld), 90 jaar oud

VIII-5-29 NN SCHAA
geb. 25-2-1867
ovl. 17-3-1867, 20 dagen oud
dochter van: Jan KAMPEN SCHAA
Talea [Harms] WILDEBOER

( VII-7-39 )

VIII-5-30 Harmina [Gepkes] SCHAA
geb. 30-3-1868 te Irnhove (Dld)
ovl. 7-2-1870, 22 maand oud
dochter van: Jan KAMPEN SCHAA
Talea [Harms] WILDEBOER

( VII-7-39 )

VIII-5-31 Harmina Gebkea BRASMEYER
geb. 24-4-1872 te Flachsmeer (Dld)
ovl. 15-5-1923 te Irnhove (Dld), 51 jaar oud
dochter van: Johann Frederich BRASMEYER
Talea [Harms] WILDEBOER

( VII-7-39 )
  Zij trouwde op 2-1-1895 te Steenfelde (Dld) met:  
  Berhard Christoph Henrich HEIDERGOTT
geb. 8-9-1867 te Blien (Dld)
ovl. 9-6-1924 te Irnhove (Dld), 56 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Luise Wilhelmine HEIDERGOTT ( IX-7-23 )
  2. Johann Frederich HEIDERGOTT ( IX-7-24 )
  3. Johan Frederich HEIDERGOTT ( IX-7-25 )
  4. Heirich Bernhard HEIDERGOTT ( IX-7-26 )
  5. NN HEIDERGOTT ( IX-7-27 )

VIII-5-32 Johann Henrich BRASMEYER
zoon van: Johann Frederich BRASMEYER
Talea [Harms] WILDEBOER

( VII-7-39 )

VIII-5-33 Fekeanna Fentjelina BRASMEYER
dochter van: Johann Frederich BRASMEYER
Talea [Harms] WILDEBOER

( VII-7-39 )

VIII-33-172 Johannes WILDEBOER
geb. 20-3-1888 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 14-5-1964 te Appingedam, 76 jaar oud
zoon van: Berend WILDEBOER
Trijntje van NIEJENHUIS
( VII-29-154 )
fam. 78: ( VI-7-67 )

VIII-33-173 Gepke WILDEBOER
geb. 21-8-1890 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 13-4-1975 te Appingedam, 84 jaar oud
dochter van: Berend WILDEBOER
Trijntje van NIEJENHUIS
( VII-29-154 )
fam. 78: ( VI-7-67 )

VIII-33-174 Janna WILDEBOER
geb. 19-7-1893 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 25-4-1934 te Appingedam, 40 jaar oud
dochter van: Berend WILDEBOER
Trijntje van NIEJENHUIS
( VII-29-154 )
fam. 78: ( VI-7-67 )

VIII-39-199 Hillechien Bouwman
geb. 24-11-1906 te Groningen
dochter van: Simon BOUWMAN
Pieterke DREXHAGE

( VII-17-101 )

VIII-39-200 Geert BOUWMAN
geb. 29-4-1908 te Appingedam
zoon van: Simon BOUWMAN
Pieterke DREXHAGE

( VII-17-101 )

VIII-39-201 Harmina Arendina BOUWMAN
geb. 21-11-1909 te Appingedam
dochter van: Simon BOUWMAN
Pieterke DREXHAGE

( VII-17-101 )

VIII-39-202 Arendina Harmina BOUWMAN
geb. 3-4-1911 te Groningen
ovl. 11-4-1958 te Hulsberg, 47 jaar oud
dochter van: Simon BOUWMAN
Pieterke DREXHAGE

( VII-17-101 )
  Zij trouwde op 4-7-1935 te Groningen met:  
  Jan HOEKSTRA
geb. 11-12-1910 te Groningen
ovl. 23-8-1992, 81 jaar oud
zoon van: Jan HOEKSTRA
Fennigjen AFINK


VIII-39-203 Jantje BOUWMAN
geb. 8-7-1913 te Groningen
dochter van: Simon BOUWMAN
Pieterke DREXHAGE

( VII-17-101 )

VIII-40-204 Miep DREXHAGE
geb. 13-10-1910 te Amsterdam
ovl. 26-12-2008 te Den Haag, 98 jaar oud
dochter van: Hemmo DREXHAGE
Annegien BAKKER
( VII-17-104 )
fam. 100: ( IV-4-23 )
  Zij trouwde op 21-7-1943 te Amsterdam met:  
  Jacob LIEFTINCK
geb. 30-5-1902 te Amsterdam
ovl. 26-2-1959 te Den Haag, 56 jaar oud
zoon van: Jan Hermannus LIEFTINCK
Anna Louisa [Reints] BOK


VIII-40-205 Reinder DREXHAGE
geb. 27-11-1911 te Amsterdam
ovl. 21-12-2008 te Wijk bij Duurstede, 97 jaar oud
zoon van: Hemmo DREXHAGE
Annegien BAKKER
( VII-17-104 )
fam. 100: ( IV-4-23 )
  Hij trouwde op 12-12-1939 te Den Haag met:  
  Cathrijntje GROENINK
geb. 16-2-1913 te Heemstede
ovl. 27-1-1981 te Wijk bij Duurstede, 67 jaar oud

VIII-40-206 Geert DREXHAGE
geb. 16-2-1914 te Amsterdam
ovl. 4-10-1982 te Maastricht, 68 jaar oud
zoon van: Hemmo DREXHAGE
Annegien BAKKER
( VII-17-104 )
fam. 100: ( IV-4-23 )
  Hij trouwde op 25-6-1841 te Den Haag met:  
  Elsje Gerardina LIT
geb. 15-5-1915 te Maarssen
ovl. 5-5-1973 te Wassenaar, 57 jaar oud

VIII-40-207 Hendrik DREXHAGE
geb. 10-11-1917 te Amsterdam
ovl. 8-5-1986 te Amstelveen, 68 jaar oud
zoon van: Hemmo DREXHAGE
Annegien BAKKER
( VII-17-104 )
fam. 100: ( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Amsterdam.
 
  Hij trouwde op 15-8-1945 te Amsterdam met:  
  Helena NOUT
geb. 22-2-1914 te Duisburg (Dld)
ovl. 27-5-2015 te Amstelveen, 101 jaar oud

VIII-41-208 Derk WESTERKAMP
geb. 30-7-1890 te Schildwolde
ovl. 28-1-1891 te Schildwolde, 5 maand oud
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )

VIII-41-209 Derk WESTERKAMP
geb. 12-8-1891 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 7-7-1972, 80 jaar oud
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )
  Hij trouwde op 28-3-1918 te Bierum met:  
  Pieterke VALK
geb. 28-9-1892 te Delfzijl
ovl. 26-11-1962 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Henderikus VALK
Roelfien OOSTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik WESTERKAMP ( IX-63-221 )
  2. Arend Henderikus WESTERKAMP geb. ca 1919 te Groningen / ovl. ca 1976 te Groningen ( IX-63-222 )
  3. Henderikus Arend WESTERKAMP geb. ca 1921 te Groningen / ovl. ca 1980 te Groningen ( IX-63-223 )
  4. Jan WESTERKAMP geb. 26-2-1926 te Groningen / ovl. 21-5-1933 te Groningen ( IX-63-224 )
  5. Trijntje WESTERKAMP geb. ca 1928 te Groningen / ovl. ca 1982 ( IX-63-225 )

VIII-41-210 Hindrik WESTERKAMP
geb. 26-4-1894 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 2-12-1966, 72 jaar oud
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )
  Hij trouwde op 22-5-1919 te Leens met:  
  Grietje BOL
geb. 28-10-1892 te Leens
ovl. 22-9-1965 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Jan BOL
Elsien HOFMAN
fam. 63: ( IX-3-6 )

VIII-41-211 Tjake WESTERKAMP
geb. 17-2-1896 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )
  Zij trouwde op 8-10-1924 te Loppersum met:  
  Roelf RAVEN
geb. 9-4-1900 te Hoogkerk (Dorkwerd)
zoon van: Rudolf RAVEN
Grietje van der HEIDE


VIII-41-212 Jannes WESTERKAMP
geb. 29-5-1897 te Ten Boer (Wittewierum)
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )
  Hij trouwde op 24-4-1924 te Ten Boer met:  
  Grietje BUITENKAMP
geb. 6-5-1898 te Slochteren
dochter van: Sebes BUITENKAMP
Harmke ENTJES

  Uit deze relatie  
  1. NN WESTERKAMP geb. 25-12-1925 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 25-12-1925 te Ten Boer (Wittewierum) ( IX-64-226 )

VIII-41-213 Klaas WESTERKAMP
geb. 23-11-1898 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 5-6-1967, 68 jaar oud
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )
  Hij trouwde op 19-4-1922 te Termunten met:  
  Trijntje SMEDES
geb. 10-7-1902 te Wagenborgen
ovl. 11-8-1969, 67 jaar oud
dochter van: Christiaan SMEDES
Albertje BRONS

  Uit deze relatie  
  1. Tjake WESTERKAMP geb. te Houwerzijl / ovl. te Ten Boer (Wittewierum) ( IX-65-227 )

VIII-41-214 Arend WESTERKAMP
geb. 17-7-1900 te Groningen
ovl. 8-8-1901 te Ten Boer (Wittewierum), 12 maand oud
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )

VIII-41-215 Zwaantje Klazina WESTERKAMP
geb. 29-11-1902 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 25-5-1903 te Groningen, 5 maand oud
dochter van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )

VIII-41-216 Arent WESTERKAMP
geb. 19-12-1906 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 6-6-1907 te Ten Boer (Wittewierum), 5 maand oud
zoon van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )

VIII-41-217 Trijntje WESTERKAMP
geb. 17-4-1908 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 6-5-1908 te Ten Boer (Wittewierum), 19 dagen oud
dochter van: Arend WESTERKAMP
Trijntje HEERES

( VII-19-109 )

VIII-42-218 Tjake HEERES
geb. 29-10-1900 te Loppersum
ovl. 4-6-1981 te Loppersum (Garrelsweer), 80 jaar oud
dochter van: Jan HEERES
Jantje BOS
( VII-19-115 )
  Zij trouwde op 7-7-1927 te Loppersum met:  
  Jan BAKKER
geb. 18-9-1894 te 't Zandt (Zeerijp)
ovl. ca 1981
zoon van: Harm BAKKER
Trijntje POORT


VIII-42-219 Hilje HEERES
geb. 20-6-1903 te Loppersum (Wirdum)
ovl. 27-7-1931 te Loppersum (Wirdum), 28 jaar oud
dochter van: Jan HEERES
Jantje BOS
( VII-19-115 )
  Zij trouwde op 15-4-1926 te Loppersum met:  
  Riemer FOLKERTS
geb. 3-11-1902 te Loppersum
ovl. 13-2-1977, 74 jaar oud
zoon van: Jakob FOLKERTS
Reina TILSTRA


VIII-42-220 Hinderika HEERES
geb. 1-8-1905 te Loppersum (Wirdum)
ovl. 24-9-1979 te Delfzijl, 74 jaar oud
dochter van: Jan HEERES
Jantje BOS
( VII-19-115 )
  Zij trouwde op 13-6-1929 te Loppersum met:  
  Hendrik MARING
geb. 20-8-1905 te Loppersum
ovl. 17-10-1985 te Delfzijl, 80 jaar oud
zoon van: Pieter MARING
Trientje BOS


VIII-42-221 Klaas Hindrik HEERES
geb. 11-9-1911 te Appingedam (Tjamsweer)
zoon van: Jan HEERES
Jantje BOS
( VII-19-115 )

VIII-42-222 Jacobina HEERES
geb. 10-2-1916 te Loppersum
ovl. 5-5-1945 te Groningen, 29 jaar oud
dochter van: Jan HEERES
Jantje BOS
( VII-19-115 )
  Zij trouwde met:  
  Jakob VISSCHER

VIII-42-223 Geert Jakob HEERES
geb. 3-10-1932 te Loppersum (Wirdum)
ovl. 4-8-2012 te Loppersum, 79 jaar oud
zoon van: Jan HEERES
Jantje BOS
( VII-19-115 )
  Hij trouwde op 12-4-1946 te Loppersum met:  
  Antje Willemtje SCHOLTENS
geb. 3-11-1915 te Loppersum (Garrelsweer)
ovl. 3-11-2015 te Loppersum, 100 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. NN HEERES geb. 21-5-1954 te Groningen / ovl. 21-5-1954 te Groningen ( IX-66-228 )
  2. Petra HEERES ( IX-66-229 )
  3. Jan HEERES ( IX-66-230 )
  4. Henk HEERES ( IX-66-231 )
  5. Klaas HEERES ( IX-66-232 )

VIII-43-224 Marchien SCHREUDER
geb. 1-2-1909 te Slochteren (Hellum)
dochter van: Heite SCHREUDER
Zwaantje Klazina HEERES

( VII-19-118 )
  Zij trouwde op 23-3-1933 te Loppersum met:  
  Klaas Geert HUTTEMA
geb. 23-3-1906 te Bierum (Losdorp)
zoon van: Epko HUTTEMA
Klaassien WILLEMZEN

  Uit deze relatie  
  1. NN HUTTEMA geb. 21-3-1934 te Groningen / ovl. 21-3-1934 te Groningen ( IX-67-233 )
  2. Heite Hindrik HUTTEMA ( IX-67-234 )
  3. Epko HUTTEMA ( IX-67-235 )
  4. Klaas HUTTEMA ( IX-67-236 )

VIII-43-225 Tjake SCHREUDER
geb. 14-5-1911 te Loppersum
ovl. 22-7-1995 te Slochteren (Overschild), 84 jaar oud
dochter van: Heite SCHREUDER
Zwaantje Klazina HEERES

( VII-19-118 )
  Zij trouwde op 7-5-1934 te Loppersum met:  
  Hendrik BLOK
geb. 1-7-1899 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 16-1-1958, 58 jaar oud
zoon van: Freerk BLOK
Margaretha OMGES

  Uit deze relatie  
  1. Heite Daniel BLOK geb. 7-1-1936 te Loppersum / ovl. 17-12-1990 te Middenmeer ( IX-68-237 )
  2. Margaretha BLOK ( IX-68-239 )
  3. Freerk Willems BLOK ( IX-68-238 )

VIII-43-226 Daniel SCHREUDER
geb. 26-10-1913 te Loppersum
zoon van: Heite SCHREUDER
Zwaantje Klazina HEERES

( VII-19-118 )
  Hij trouwde op 30-6-1938 te Loppersum met:  
  Antje van der VEEN
geb. ca 1916 te Leek (Tolbert)
dochter van: Wouter van der VEEN
Jantje DONKERBROEK

  Uit deze relatie  
  1. Zwaantje SCHREUDER ( IX-69-240 )
  2. Jantje SCHREUDER ( IX-69-241 )

VIII-44-227 Pieter WILDEBOER
geb. ca 1879 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Jan WILDEBOER
Grietje van der MOLEN
( VII-21-122 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: beurtschipper (1902), veldarbeider (1931).
 
  Hij trouwde op 7-8-1902 te Bierum (HA-20) met:  
  Hindriktje HUISMAN
geb. ca 1879 te Zeerijp
dochter van: Derk HUISMAN
Martje POST

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WILDEBOER geb. ca 1903 te Zeerijp / ovl. 28-3-1961 te Oude Pekela (OA-12) ( IX-70-242 )
  2. Luurt Johannes WILDEBOER geb. ca 1910 te Zeerijp ( IX-70-243 )

VIII-44-228 Hilje WILDEBOER
geb. 4-5-1889
dochter van: Jan WILDEBOER
Grietje van der MOLEN
( VII-21-122 )
  Zij trouwde met:  
  Albert de WEERDT
  Uit deze relatie  
  1. Grietje de WEERDT ( IX-71-244 )

VIII-45-229 Jacob BULTHUIS
geb. 15-6-1880 te Uithuizermeeden
ovl. 30-9-1940 te 't Zandt (Zeerijp), 60 jaar oud
zoon van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )
  Hij trouwde op 12-8-1899 te 't Zandt met:  
  Willemke van EIK
geb. 24-10-1874 te Surhuizem
ovl. 14-11-1956 te 't Zandt, 82 jaar oud
dochter van: Poppe van EIK
Jantje [Sjoerds] VEENSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Harm BULTHUIS geb. 9-4-1897 te Achtkarspelen ( IX-72-245 )
  2. Maria BULTHUIS geb. 4-5-1899 te 't Zandt (Zijldijk) ( IX-72-246 )
  3. Popko BULTHUIS geb. 12-9-1900 te Stedum (Garsthuizen) / ovl. 30-9-1919 te Groningen ( IX-72-247 )
  4. Jantje BULTHUIS geb. 25-6-1904 te 't Zandt / ovl. 28-6-1990 te Haarlem ( IX-72-248 )
  5. Trijntje BULTHUIS geb. 12-4-1907 te 't Zandt ( IX-72-249 )
  6. Cornelia BULTHUIS geb. 16-3-1911 te 't Zandt ( IX-72-250 )

VIII-45-230 Eliebertus BULTHUIS
geb. 9-9-1882 te Uithuizermeeden
ovl. 6-2-1941 te 't Zandt (Zeerijp), 58 jaar oud
zoon van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )
  Hij trouwde op 18-5-1907 te 't Zandt met:  
  Jacobina POST
geb. 1-3-1886 te 't Zandt (Zeerijp)
dochter van: Jan POST
Aafke BULTHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Maria BULTHUIS geb. 25-6-1908 te 't Zandt (Zeerijp) ( IX-73-251 )

VIII-45-231 Trijntje BULTHUIS
geb. 16-7-1885 te Uithuizermeeden
dochter van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )
  Zij trouwde (1) op 22-5-1909 te 't Zandt met:  
  Hindrik Jakob KORT
geb. 23-12-1885 te Leermens
ovl. 12-3-1910 te 't Zandt, 24 jaar oud
zoon van: Jan KORT
Trijntje BOS

  Zij trouwde (2) op 22-5-1912 te 't Zandt met:  
  Willem REMMINGA
geb. 22-1-1886 te 't Zandt (Zijldijk)
zoon van: Otto REMMINGA
Knelske van der LEEST

  Uit deze relatie  
  1. Okke REMMENGA geb. 7-9-1915 te 't Zandt (Zeerijp) ( IX-74-252 )

VIII-45-232 Antje BULTHUIS
geb. 14-2-1888 te Uithuizermeeden
dochter van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )
  Zij trouwde op 18-5-1907 te Stedum met:  
  Klaas BOS
geb. 23-7-1884 te Kantens (Eppenhuizen)
zoon van: Jan BOS
Hilje WIERINGA


VIII-45-233 Pieter BULTHUIS
geb. 13-9-1890 te 't Zandt (Zijldijk)
ovl. 26-6-1961 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )
  Hij trouwde met:  
  Luchina DEEN

VIII-45-234 Willem BULTHUIS
geb. 5-2-1894 te 't Zandt (Zijldijk)
ovl. 16-9-1894 te Bierum (Spijk), 7 maand oud
zoon van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )

VIII-45-235 Willem BULTHUIS
geb. 10-5-1895 te Bierum (Spijk)
ovl. 8-4-1938 te Stedum, 42 jaar oud
zoon van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )
  Hij trouwde op 26-10-1918 te 't Zandt met:  
  Elizabeth PASTOOR
geb. 15-11-1895 te Bierum (Spijk)
dochter van: Pieter PASTOOR
Dieuwerke HOEKSEMA


VIII-45-236 Harm BULTHUIS
geb. 29-12-1898 te Bierum (Spijk)
ovl. 31-1-1899 te Bierum (Spijk), 33 dagen oud
zoon van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )

VIII-45-237 Aaltje BULTHUIS
geb. 14-12-1899 te Stedum (Garsthuizen)
ovl. 11-8-1970 te Assen, 70 jaar oud
dochter van: Okke BULTHUIS
Maria VLIEG

( VII-21-123 )
  Zij trouwde met:  
  Albert SMIT
geb. 1-4-1893 te Hoogeveen
ovl. 16-9-1965, 72 jaar oud

VIII-46-238 Willem (William) NIJP
geb. 24-5-1886 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Doeke [Jakobs] NIJP
Hilje WILDEBOER

( VII-22-126 )

VIII-46-239 Antje (Annie) NIJP
geb. 13-1-1888 te Bierum (Godlinze)
ovl. 12-7-1958 te Ramsey County (Minnesota, U.S.A.), 70 jaar oud
dochter van: Doeke [Jakobs] NIJP
Hilje WILDEBOER

( VII-22-126 )
  Zij trouwde op 8-2-1906 te Wilmar (Minnesota, U.S.A.) met:  
  Klaas [Tjeerts] KNOT
geb. 1-4-1869 te Stitswerd
ovl. 31-7-1958 te Renville County (Minnesota, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Tjeert [Hendricks] KNOT
Imke [Willems] PESMAN

  Uit deze relatie  
  1. Fay E. KNOTT geb. 3-10-1906 te Renville County (Minnesota U.S.A.) ( IX-75-253 )
  2. Myrtle H. KNOT geb. 1908 te Minnesota (U.S.A.) ( IX-75-254 )
  3. Arthur Gordon KNOTT geb. 13-3-1909 te Renville County (Minnesota U.S.A.) / ovl. 7-9-1987 te Ramsey (Minnesota U.S.A.) ( IX-75-255 )

VIII-46-240 Pieter (Peter) NIJP
geb. 20-1-1891 te Bierum (Godlinze)
ovl. 1979 te Palco (Kansas, U.S.A.)
zoon van: Doeke [Jakobs] NIJP
Hilje WILDEBOER

( VII-22-126 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: ca mei 1979.
 
  Hij trouwde op 23-9-1916 te Kandiyoshi County (Minnesota, U.S.A.) met:  
  Jennie van DYKE

VIII-46-241 Jacoba (Jacobine) NIJP
geb. 22-2-1893 te Bierum (Godlinze)
dochter van: Doeke [Jakobs] NIJP
Hilje WILDEBOER

( VII-22-126 )

VIII-46-242 Kanelske (Nellie) NIJP
geb. 1895 te Minnesota (U.S.A.)
ovl. te Bierum
dochter van: Doeke [Jakobs] NIJP
Hilje WILDEBOER

( VII-22-126 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca februari 1895.
 

VIII-46-243 Gracie NIJP
geb. 1896 te Minnesota (U.S.A.)
dochter van: Doeke [Jakobs] NIJP
Hilje WILDEBOER

( VII-22-126 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca nov 1896
 

VIII-46-244 Hattie NIJP
geb. 1902 te Minnesota (U.S.A.)
dochter van: Doeke [Jakobs] NIJP
Hilje WILDEBOER

( VII-22-126 )

VIII-47-245 Jantje WILDEBOER
geb. 26-7-1885 te 't Zandt (Zeerijp)
dochter van: Hindrik WILDEBOER
Anje POST
( VII-22-127 )

VIII-48-246 Willem STOOTMAN
geb. 2-10-1883 te Bierum (Losdorp)
zoon van: Jurjen STROOTMAN
Kornelske WILDEBOER

( VII-22-128 )

VIII-48-247 Doortje STOOTMAN
geb. 25-2-1886 te Bierum (Godlinze)
dochter van: Jurjen STROOTMAN
Kornelske WILDEBOER

( VII-22-128 )

VIII-49-248 Willem WILDEBOER
geb. 23-1-1893 te Bierum (Godlinze) (GA-8)
ovl. 5-9-1981 te Uithuizermeeden, 88 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1912).
 
  Hij trouwde op 25-5-1912 te 't Zandt (HA-11) met:  
  Foktje van der LEEST
geb. 25-9-1894 te Zijldijk
ovl. 9-12-1965 te Uithuizermeeden, 71 jaar oud
dochter van: Jan Hendrik van der LEEST
Aaltje HOVELING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1912).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 19 jaar; bruid 17 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje WILDEBOER geb. 1914 te Zijldijk / ovl. 21-8-1914 te Zijldijk ( IX-76-256 )
  2. Ebeltje WILDEBOER ovl. 1974 ( IX-76-257 )
  3. Grietje WILDEBOER ovl. 3-9-2008 te Chatham (Canada) ( IX-76-258 )
  4. Aaltje WILDEBOER geb. te 't Zandt ( IX-76-259 )
  5. Jan WILDEBOER geb. 23-11-1916 te Zijldijk / ovl. 9-12-1981 te Roodeschool ( IX-76-260 )
  6. Tiene WILDEBOER geb. 1918 ( IX-76-261 )
  7. Harko WILDEBOER geb. 6-7-1920 te Uithuizermeeden / ovl. 4-9-1967 ( IX-76-262 )
  8. Klaas WILDEBOER geb. 18-2-1924 / ovl. 11-3-1993 ( IX-76-263 )
  9. Willem WILDEBOER geb. 5-8-1925 / ovl. 15-7-1995 te Uithuizermeeden ( IX-76-264 )
  10. Pieterke WILDEBOER geb. 24-10-1926 / ovl. 10-4-1996 te London (Ontaria, Canada) ( IX-76-265 )
  11. Hendrik WILDEBOER ( IX-76-266 )
  12. Pieter WILDEBOER geb. 24-4-1930 te Niekerk / ovl. 24-2-1995 te Delfzijl ( IX-76-267 )
  13. Harm WILDEBOER geb. 20-7-1931 te Uithuizermeeden / ovl. 5-6-2003 ( IX-76-268 )
  14. Ties WILDEBOER geb. 29-7-1932 / ovl. 2-7-1992 ( IX-76-269 )
  15. Fokko WILDEBOER ( IX-76-270 )
  16. Hendrikus WILDEBOER geb. 1934 ( IX-76-271 )
  17. Trijntje WILDEBOER geb. 14-8-1934 te Uithuizermeeden / ovl. 16-1-2000 te Roodeschool ( IX-76-272 )
  18. Klazien WILDEBOER geb. 1937 ( IX-76-273 )

VIII-49-249 Harke WILDEBOER
geb. 10-10-1894 te Bierum (Godlinze) (GA-99)
ovl. 11-12-1987 te Bierum, 93 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider (1919) en Boderijder.
 
  Hij trouwde op 22-5-1919 te Bierum (HA-24) met:  
  Frouke DIJKHUIS
geb. 10-8-1897 te Bierum (Spijk)
ovl. 22-10-1978 te Delfzijl, 81 jaar oud
dochter van: Willem DIJKHUIS
Hendriktje BRONSEMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar. Beroep bruidegom: veldarbeider; beroep vader bruidegom.: veldarbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ebeltje WILDEBOER geb. 24-6-1919 te Bierum (Godlinze) / ovl. 10-3-2009 te Zuidhorn ( IX-77-274 )
  2. Willem Jan WILDEBOER geb. 30-1-1923 te Bierum (Godlinze) / ovl. 10-11-1983 te 's Gravenzande ( IX-77-275 )
  3. Jan Willem WILDEBOER geb. te Godlinze ( IX-77-276 )
  4. Hendrik WILDEBOER geb. 30-4-1933 te Bierum (Godlinze) / ovl. 8-4-1981 te Bierum (Godlinze) ( IX-77-277 )

VIII-49-250 Klaas WILDEBOER
geb. 18-6-1897 te Bierum (Godlinze) (GA-63)
ovl. 23-10-1980 te Bierum (Spijk), 83 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )
  Persoonlijke informatie
beroep: veldarbeider (1918, 1924, 1941).
 
  Hij trouwde op 14-2-1918 te Bierum (HA-2) met:  
  Wipke TERWAL
geb. 1-6-1895 te Bierum (Spijk)
ovl. 9-3-1984, 88 jaar oud
dochter van: Alje TERWAL
Kornelia GAST

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstbode (1918)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: veldarbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: veldarbeider; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 20 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelia WILDEBOER geb. ca 1924 te Bierum (Godlinze) / ovl. 10-4-1924 te Bierum (Godlinze) (OA-21) ( IX-78-278 )
  2. Ebeltje WILDEBOER ovl. 20-12-1998 ( IX-78-279 )
  3. Alje WILDEBOER geb. 26-12-1919 te Bierum / ovl. 1-12-2010 ( IX-78-280 )
  4. Jan WILDEBOER geb. 22-6-1922 te Bierum (Godlinze) / ovl. 5-8-2011 te Winsum ( IX-78-281 )
  5. Kornelia WILDEBOER geb. 14-4-1926 te Godlinze / ovl. 15-9-1975 ( IX-78-282 )

VIII-49-251 Pieterke WILDEBOER
geb. 21-10-1899 te Bierum (Godlinze) (GA-86)
ovl. 2-5-1901 te Bierum (Godlinze) (OA-25), 18 maand oud
dochter van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )

VIII-49-252 Pieter WILDEBOER
geb. 13-9-1901 te Bierum (Godlinze) (GA-78)
ovl. 7-5-1987 te Delfzijl, 85 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )
  Hij trouwde op 17-6-1927 te Bierum met:  
  Johanna DIJKHUIZEN
geb. 2-12-1904 te Bierum (Godlinze)
ovl. 21-12-1996, 92 jaar oud
dochter van: Klaas DIJKHUIZEN
Hilje DIJKHUIZEN

  Uit deze relatie  
  1. Ebeltje WILDEBOER geb. 19-11-1927 te Bierum (Godlinze) / ovl. 20-12-2011 te Appingedam ( IX-79-283 )

VIII-49-253 Hendrik WILDEBOER
geb. 23-7-1903 te Bierum (Godlinze)
ovl. 16-9-1903 te Bierum (Godlinze) (OA-49), 7 weken oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )

VIII-49-254 Jan WILDEBOER
geb. 15-9-1904 te Bierum (Godlinze) (GA-80)
ovl. 13-5-1997 te Appingedam, 92 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )
  Hij trouwde met:  
  Diewerke NIEWOLD
geb. 9-7-1906
ovl. 8-12-2001, 95 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Grietje WILDEBOER ( IX-80-285 )
  2. Ebeltje WILDEBOER ( IX-80-284 )

VIII-49-255 Hindrik WILDEBOER
geb. 23-3-1908 te Bierum (Godlinze) (GA-29)
ovl. 7-6-1990, 82 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Ebeltje MULDER
( VII-22-130 )
  Hij trouwde met:  
  Gezina Lea SCHIPPER
  Uit deze relatie  
  1. Ebeltje (Epie) WILDEBOER ( IX-81-286 )

VIII-50-256 Jacob WIERINGA
geb. 6-1-1893 te Bierum (Godlinze)
ovl. 4-11-1918 te Hellendoorn, 25 jaar oud
zoon van: Jurrien WIERENGA
Hindertje WILDEBOER

( VII-22-132 )
  Persoonlijke informatie
Wettelijk erkend bij het huwelijk van zijn ouders. Beroep: boerenknecht.
 
  Hij trouwde op 5-8-1916 te Uithuizermeeden met:  
  Trientje SISSING
geb. 14-2-1887 te Uithuizen
ovl. 7-2-1957 te Uithuizermeeden, 69 jaar oud
dochter van: Albert SISSING
Hilje HEKKEMA

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 1 kind.
 

VIII-50-257 Pieterke WIERINGA
geb. 21-12-1894 te 't Zandt (Zijldijk)
ovl. 13-6-1986 te Uithuizermeeden, 91 jaar oud
dochter van: Jurrien WIERENGA
Hindertje WILDEBOER

( VII-22-132 )
  Zij trouwde op 21-7-1927 te Uithuizermeeden met:  
  Fokko WIERINGA
geb. 22-6-1899 te Uithuizermeeden (Oosternieland)
ovl. 24-3-1993 te Uithuizermeeden, 93 jaar oud
zoon van: Jan WIERINGA
Zwaantje BOEKELO

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman.
 

VIII-50-258 Foktje WIERINGA
geb. 3-2-1897 te 't Zandt (Zijldijk)
ovl. 29-4-1977 te Uithuizermeeden, 80 jaar oud
dochter van: Jurrien WIERENGA
Hindertje WILDEBOER

( VII-22-132 )
  Zij trouwde op 24-5-1922 te Uithuizermeeden met:  
  Egbert HARTSEMA
geb. 9-4-1898 te Baflo
ovl. 6-3-1980 te Uithuizermeeden, 81 jaar oud
zoon van: Pieter HARTSEMA
Wietske VINK

  Uit deze relatie  
  1. Anje HARTSEMA geb. ca 1931 te Uithuizermeeden / ovl. 21-9-1935 te Uithuizermeeden ( IX-82-287 )

VIII-50-259 Wilhelmina WIERINGA
geb. 14-8-1898 te Uithuizermeeden (Oosternieland) (GA-82)
ovl. 26-6-1975, 76 jaar oud
dochter van: Jurrien WIERENGA
Hindertje WILDEBOER

( VII-22-132 )
  Zij trouwde op 28-1-1922 te Kantens met:  
  Lourens BOS
geb. 23-3-1900 te Kantens (Eppenhuizen) (GA-11)
ovl. 28-3-1966, 66 jaar oud
zoon van: Arend BOS
Maria BAKKER


VIII-50-260 Jan WIERINGA
geb. 12-10-1900 te Uithuizermeeden (Oosternieland)
ovl. 30-11-1926 te Antwerpen, 26 jaar oud
zoon van: Jurrien WIERENGA
Hindertje WILDEBOER

( VII-22-132 )

VIII-50-261 Hilje WIERINGA
geb. 2-5-1904 te Uithuizermeeden (Oosternieland)
ovl. 31-10-1984, 80 jaar oud
dochter van: Jurrien WIERENGA
Hindertje WILDEBOER

( VII-22-132 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1922).
 
  Zij trouwde op 19-5-1922 te Uithuizermeeden met:  
  Harm OOSTERHUIS
geb. 6-6-1896 te Oudeschip
ovl. 6-12-1972 te Uithuizermeeden, 76 jaar oud
zoon van: Fester OOSTERHUIS
Anje HEUN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1922).
 

VIII-51-262 Simon OOSTING
geb. 9-9-1899 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Gerrit OOSTING
Anje WILDEBOER

( VII-22-133 )

VIII-51-263 Willem OOSTING
geb. 16-5-1901 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Gerrit OOSTING
Anje WILDEBOER

( VII-22-133 )

VIII-51-264 Geessiena OOSTING
geb. 13-9-1902 te Bierum (Godlinze)
ovl. 8-11-1902 te Bierum (Godlinze), 8 weken oud
dochter van: Gerrit OOSTING
Anje WILDEBOER

( VII-22-133 )

VIII-52-265 Elzien HAM
geb. 2-11-1884 te 't Zandt
dochter van: Eltje HAM
Dieuwerke DOORNBOS
( VII-23-134 )

VIII-52-266 Willem HAM
geb. 7-5-1886 te 't Zandt
ovl. 25-7-1886 te 't Zandt, 11 weken oud
zoon van: Eltje HAM
Dieuwerke DOORNBOS
( VII-23-134 )

VIII-52-267 Willem HAM
geb. 8-6-1887 te 't Zandt
zoon van: Eltje HAM
Dieuwerke DOORNBOS
( VII-23-134 )

VIII-52-268 Richard HAM
geb. 1892 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 2-12-1941 te Berwyn (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Eltje HAM
Dieuwerke DOORNBOS
( VII-23-134 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: ca juli 1892.
 
  Hij trouwde met:  
  Jennie _
geb. ca 1888 te Illinois (U.S.A.)

VIII-52-269 Jennie HAM
geb. ca 1895 te Illinois (U.S.A.)
dochter van: Eltje HAM
Dieuwerke DOORNBOS
( VII-23-134 )

VIII-52-270 William HAM
geb. 1897 te Illinois (U.S.A.)
zoon van: Eltje HAM
Dieuwerke DOORNBOS
( VII-23-134 )
  Hij trouwde met:  
  Kathryn Agnes KILLEEN
geb. ca 1906 te Illinois (U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Kathryn HAM geb. te Chicago (Illenois, U.S.A.) ( IX-83-288 )
  2. Joan Marie HAM geb. ca 1931 te Illenois (U.S.A.) ( IX-83-289 )

VIII-53-271 Roelfke WILDEBOER
geb. 10-3-1906 te Ten Boer
ovl. 4-3-1989 te Ten Boer (Lellens), 82 jaar oud
dochter van: Johan WILDEBOER
Elske ROZEMA
( VII-24-141 )

VIII-53-272 Klaas WILDEBOER
geb. 1910 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 20-3-1911 te Ten Boer (Lellens)
zoon van: Johan WILDEBOER
Elske ROZEMA
( VII-24-141 )

VIII-53-273 Klazina WILDEBOER
geb. 1912 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 26-4-1912 te Ten Boer (Lellens)
dochter van: Johan WILDEBOER
Elske ROZEMA
( VII-24-141 )

VIII-53-274 Harmke WILDEBOER
geb. 13-7-1914 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 1-6-1959 te Ten Boer (Lellens), 44 jaar oud
dochter van: Johan WILDEBOER
Elske ROZEMA
( VII-24-141 )

VIII-53-275 R. WILDEBOER
zoon van: Johan WILDEBOER
Elske ROZEMA
( VII-24-141 )

VIII-53-276 Klaziena Johanna WILDEBOER
geb. 13-2-1918 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 4-1-2002 te Uithuizen, 83 jaar oud
dochter van: Johan WILDEBOER
Elske ROZEMA
( VII-24-141 )
  Zij trouwde met:  
  Nicolaas GROOTHOF

VIII-54-277 Berendina UIL
geb. 6-8-1921 te Oostwold (Oldamt)
ovl. 15-12-1993 te Winschoten, 72 jaar oud
dochter van: Albert UIL
Johanna WILDEBOER

( VII-24-142 )
  Zij trouwde op 11-7-1961 te Winschoten met:  
  Feijo AAPKES
geb. 8-2-1925 te Winschoten
ovl. 4-10-2002 te Winschoten, 77 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer,veehouder en rozenkweker.
 

VIII-55-278 Henrietta WIT
geb. ca 1917 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Henri WIT
Anje WILDEBOER

( VII-26-145 )

VIII-56-279 Abert DOORN
geb. ca 1909 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Abbe DOORN
Hilje (Hilda) WILDEBOER

( VII-26-146 )

VIII-56-280 Getrude DOORN
geb. ca 1919 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Abbe DOORN
Hilje (Hilda) WILDEBOER

( VII-26-146 )

VIII-57-281 Johanna KIEFT
geb. ca 1909
ovl. 18-6-1921
dochter van: Robert Bartel KIEFT
Annegien (Angeline) WILDEBOER

( VII-26-147 )

VIII-57-282 Alice KIEFT
geb. ca 1913 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Robert Bartel KIEFT
Annegien (Angeline) WILDEBOER

( VII-26-147 )

VIII-57-283 Barteld KIEFT
geb. ca 1919 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Robert Bartel KIEFT
Annegien (Angeline) WILDEBOER

( VII-26-147 )

VIII-58-284 Gerrit HASPER
geb. ca 1908 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Gerrit HASPER
Jennie WILDEBOER

( VII-26-148 )

VIII-58-285 Gertrude HASPER
geb. ca 1909 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit HASPER
Jennie WILDEBOER

( VII-26-148 )

VIII-58-286 Theresa HASPER
geb. ca 1911 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit HASPER
Jennie WILDEBOER

( VII-26-148 )

VIII-58-287 Johannes HASPER
geb. ca 1913 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Gerrit HASPER
Jennie WILDEBOER

( VII-26-148 )

VIII-58-288 Edward HASPER
geb. ca 1917 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Gerrit HASPER
Jennie WILDEBOER

( VII-26-148 )

VIII-58-289 Geraldine HASPER
geb. ca 1919 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit HASPER
Jennie WILDEBOER

( VII-26-148 )

VIII-59-290 John WILDEBOER
geb. 29-1-1913 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 28-8-1974 te Muskegon (Michigan, U.S.A.), 61 jaar oud
zoon van: John WILDEBOER
Maggie DUTMER
( VII-26-149 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Alice _
geb. ca 1911
ovl. 5-7-1965
  Hij trouwde (2) met:  
  Helena GRINWIS
geb. 11-8-1918 te New Era (Michigan U.S.A.)
ovl. 5-7-1990 te Muskegon (Michigan U.S.A.), 71 jaar oud

VIII-59-291 Anna WILDEBOER
geb. 19-5-1914 te Muskegon (Michigan U.S.A.)
ovl. 19-5-1914 te Muskegon (Michigan U.S.A.), 0 dagen oud
dochter van: John WILDEBOER
Maggie DUTMER
( VII-26-149 )

VIII-59-292 Anna WILDEBOER
geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: John WILDEBOER
Maggie DUTMER
( VII-26-149 )

VIII-61-297 Johannes WILDEBOER
geb. 4-4-1896 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 7-4-1896 te Appingedam (Opwierde), 3 dagen oud
zoon van: Bernardus WILDEBOER
Janna DATEMA
( VII-29-155 )

VIII-61-298 Janna WILDEBOER
geb. 3-3-1897 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 9-6-1966 te Baflo, 69 jaar oud
dochter van: Bernardus WILDEBOER
Janna DATEMA
( VII-29-155 )
  Zij trouwde op 27-11-1919 te Appingedam met:  
  Arend KAMPINGA
geb. 22-2-1893 te Winsum
ovl. 14-9-1975 te Baflo, 82 jaar oud

VIII-61-299 Alko WILDEBOER
geb. 23-8-1898 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 1-5-1940 te Appingedam (Opwierde), 41 jaar oud
zoon van: Bernardus WILDEBOER
Janna DATEMA
( VII-29-155 )

VIII-61-300 Trientje WILDEBOER
geb. 15-5-1900 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 15-10-1975, 75 jaar oud
dochter van: Bernardus WILDEBOER
Janna DATEMA
( VII-29-155 )
  Zij trouwde met:  
  Riewert BRAAK
geb. 10-4-1895 te Bedum
ovl. 6-2-1970 te Baflo, 74 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker.
 

VIII-61-301 Johannes WILDEBOER
geb. 31-10-1902 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 7-7-1947 te Uithuizen, 44 jaar oud
zoon van: Bernardus WILDEBOER
Janna DATEMA
( VII-29-155 )
  Hij trouwde met:  
  Eijtje BOERSEMA
geb. 29-11-1901
ovl. 10-7-1994, 92 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. B.J. WILDEBOER ( IX-85-292 )
  2. A. WILDEBOER ( IX-85-293 )
  3. Janna WILDEBOER ( IX-85-294 )

VIII-62-302 Titia WILDEBOER
geb. 29-3-1895 te 't Zandt
ovl. te Groningen
dochter van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )
  Zij trouwde met:  
  Jan de ROOS
geb. 15-8-1893 te Nieuwolda
ovl. 3-10-1981 te Groningen, 88 jaar oud

VIII-62-303 Willem WILDEBOER
geb. 10-10-1896 te 't Zandt
ovl. 8-1-1973 te Exloermond, 76 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )
  Hij trouwde met:  
  Tiemke Frouwke STEENWIJK
geb. 4-3-1905 te 't Zandt (Leermens) (GA-16)
dochter van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )

VIII-62-304 Aafkelina WILDEBOER
geb. 1899 te 't Zandt
ovl. 5-9-1925 te Exloermond
dochter van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )

VIII-62-305 Lammert WILDEBOER
geb. 26-1-1900 te Bierum
ovl. 20-1-1901 te Appingedam (Tjamsweer), 11 maand oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )

VIII-62-306 Frouwke WILDEBOER
geb. 1902 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 22-7-1902 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )

VIII-62-307 Frouwke WILDEBOER
geb. 3-7-1903 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 11-7-1903 te Slochteren (Siddeburen), 8 dagen oud
dochter van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )

VIII-62-308 Lammert WILDEBOER
geb. 24-6-1904 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 22-3-1905 te Slochteren (Siddeburen), 8 maand oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )

VIII-62-309 Lammert WILDEBOER
geb. 1908 te Appingedam
ovl. 17-6-1941 te Exloermond
zoon van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )

VIII-63-310 Lammert WILDEBOER
geb. 9-9-1896 te Bierum (Krewerd)
ovl. 27-6-1966 te Bierum (Holwierde), 69 jaar oud
zoon van: Roelf WILDEBOER
Jantje van BELKUM
( VII-31-159 )
fam. 79: ( VI-22-122 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1920).
 
  Hij trouwde op 29-4-1920 te Bierum (HA-8) met:  
  Jantje STAR
geb. 13-3-1899 te Holwierde
ovl. 10-12-1982 te Loppersum, 83 jaar oud
dochter van: Klaas STAR
Lina HOLLANDER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: zetboer; bruidegom 23 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje Lina WILDEBOER geb. 23-5-1922 / ovl. 7-2-2006 ( IX-86-295 )
  2. Klaas Roelf WILDEBOER geb. 8-11-1925 / ovl. 29-5-1988 te Bierum (Holwierde) ( IX-86-296 )

VIII-63-311 Johannes WILDEBOER
geb. 26-1-1900 te Bierum
ovl. 9-12-1990 te Bierum (Krewerd), 90 jaar oud
zoon van: Roelf WILDEBOER
Jantje van BELKUM
( VII-31-159 )
fam. 79: ( VI-22-122 )
  Hij trouwde met:  
  Anje KRUIGER
geb. 16-1-1901 te Leermens
ovl. 22-6-1985, 84 jaar oud
dochter van: Jan KRUIGER
Grietje SCHUURMAN

  Uit deze relatie  
  1. Roelf WILDEBOER ( IX-87-297 )
  2. Grietje (Gré) WILDEBOER geb. te Loppersum / ovl. 27-11-2012 te Groningen ( IX-87-298 )

VIII-64-312 Beike STEENWIJK
geb. 6-5-1899 te 't Zandt (Leermens) (GA-35)
dochter van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )

VIII-64-313 Tiemke STEENWIJK
geb. 20-8-1901 te 't Zandt (Leermens) (GA-71)
ovl. 20-11-1901 te 't Zandt (Leermens) (OA-54), 3 maand oud
dochter van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )

VIII-64-314 Tiemke Frouwke STEENWIJK
geb. 14-3-1903 te 't Zandt (Leermens) (GA-22)
ovl. 27-8-1903 te 't Zandt (Leermens) (OA-35), 5 maand oud
dochter van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )

VIII-64-315 Lammert STEENWIJK
geb. 2-4-1904 te 't Zandt (Leermens) (GA-31)
zoon van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: teekenaar.
 
  Hij trouwde op 24-5-1932 te 't Zandt met:  
  Grietje KOK
geb. 23-1-1907 te Eenum
ovl. 20-7-1992 te Huizum, 85 jaar oud

VIII-64-316 Tiemke Frouwke STEENWIJK
geb. 4-3-1905 te 't Zandt (Leermens) (GA-16)
dochter van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )
  Zij trouwde met:  
  Willem WILDEBOER
geb. 10-10-1896 te 't Zandt
ovl. 8-1-1973 te Exloermond, 76 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Grietje VEGTER
( VII-31-158 )

VIII-64-317 Luilf Jan STEENWIJK
geb. 4-8-1906 te 't Zandt (Leermens) (GA-70)
zoon van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: smidsknecht (1928).
 
  Hij trouwde op 15-12-1928 te Middelstum (HA-15) met:  
  Jantje RUITER
geb. 14-8-1906 te Middelstum
ovl. 15-10-1954 te Appingedam, 48 jaar oud
dochter van: Jelte RUITER
Anje NIEMEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1928).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar.
 

VIII-64-318 Oktje STEENWIJK
geb. 31-7-1907 te 't Zandt (Leermens) (GA-60)
ovl. 8-9-1962 te Slochteren, 55 jaar oud
dochter van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )
  Zij trouwde op 3-6-1937 te 't Zandt (HA-15) met:  
  Jurrien KONING
geb. 26-7-1908 te Slochteren
ovl. 17-1-1986, 77 jaar oud
zoon van: Jurjen KONING
Trijntje VELDMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 29 jaar.
 

VIII-64-319 Bene Hendrik STEENWIJK
geb. 27-4-1910 te 't Zandt (Leermens) (GA-26)
ovl. 10-6-1944 te Leek (overl. Groningen) (OA-52), 34 jaar oud
zoon van: Siewert STEENWIJK
Frouwke WILDEBOER

( VII-31-160 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte Groningen: 1944: OA-985.
 
  Hij trouwde op 23-5-1939 te 't Zandt (HA-11) met:  
  Gepke Grietje ROZEMA
geb. ca 1918 te Zijldijk
dochter van: Harm ROZEMA
Maria NOORMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 21 jaar.
 

VIII-65-320 Klaas (Klaus) STAR
geb. 1893 te South Dakota (U.S.A.)
zoon van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: april 1893. Roepnaam Nick of Klaus, afgeleid van Klaas (Nicolaas). In 1925 was hij lid van de Christian Reformed Church in South Dakota.
 

VIII-65-321 Theresa (Tracey) STAR
geb. 27-6-1894 te Douglas County (South Dakota, U.S.A.)
ovl. 4-3-1988 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.), 93 jaar oud
dochter van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )
  Persoonlijke informatie
Roepnaam: Tietsea of Tracey.
 
  Zij trouwde op 11-2-1915 met:  
  Albert ZOMER
geb. 25-5-1894 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.)
ovl. 11-4-1956 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.), 61 jaar oud

VIII-65-322 Lambert STAR
geb. 1896 te South Dakota (U.S.A.)
ovl. 22-3-1966 te Los Angeles (California, U.S.A.)
zoon van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: maart 1896.
 
  Hij trouwde met:  
  Hattie LIGTENBERG
geb. 5-7-1896
ovl. 6-7-1947, 51 jaar oud

VIII-65-323 Ringko (Ringao) STAR
geb. 2-9-1897 te South Dakota (U.S.A.)
ovl. 3-5-1999, 101 jaar oud
zoon van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )
  Persoonlijke informatie
Ringko is 101 jaar oud geworden!
 

VIII-65-324 John STAR
geb. 1899 te South Dakota (U.S.A.)
zoon van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: april 1899.
 

VIII-65-325 Iddo STAR
geb. 1901 te South Dakota (U.S.A.)
ovl. 8-7-1988 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.)
zoon van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )
  Persoonlijke informatie
In 1925 was hij lid van de Christian Reformed Church in South Dakota.
 
  Hij trouwde met:  
  Janet YONKER
geb. 31-3-1903 te South Dakota (U.S.A.)
ovl. 3-8-2001 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.), 98 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk: november 1926.
 

VIII-65-326 Ida STAR
geb. 1902 te South Dakota (U.S.A.)
dochter van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )

VIII-65-327 Frouke (Florence) STAR
geb. 1905 te South Dakota (U.S.A.)
ovl. 12-7-1977 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.)
dochter van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrit F. LIGTENBERG
geb. 2-4-1903
ovl. 26-1-1975 te Corsica, Douglas County (South Dakota, U.S.A.), 71 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Robert Lloyd LIGTENBERG geb. 9-1-1929 te Stickney, Aurora County (South Dakota, U.S.A.) / ovl. 18-10-2003 ( IX-88-299 )

VIII-65-328 Jennie STAR
geb. 17-8-1906 te South Dakota (U.S.A.)
ovl. 3-2-1987 te San Diego (California, U.S.A.), 80 jaar oud
dochter van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )

VIII-65-329 Katie STAR
geb. 1908 te South Dakota (U.S.A.)
dochter van: Egbert STAR
Oktje WILDEBOER

( VII-31-161 )

VIII-66-330 Tiemen WINKEL
geb. 5-5-1896 te Bierum
ovl. 5-2-1978, 81 jaar oud
zoon van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

( VII-31-163 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: ketelmaker.
 
  Hij trouwde op 28-6-1924 te Kantens met:  
  Jantje WIERINGA
geb. te Bedum (Noordwolde)
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster.
 

VIII-66-331 Tiemke WINKEL
geb. 26-2-1898 te 't Zandt
ovl. 20-8-1931 te Uithuizermeeden, 33 jaar oud
dochter van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

( VII-31-163 )

VIII-66-332 Hendrik WINKEL
geb. 4-9-1900 te Bierum (Krewerd)
zoon van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

( VII-31-163 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Anje VENEMA
geb. 19-11-1904 te Uithuizen
ovl. 16-1-1930 te Uithuizen, 25 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Annie WINKEL ( IX-89-300 )
  Hij trouwde (2) op 4-4-1931 te Uithuizen met:  
  Hendrikje VRIELING
geb. 2-8-1907 te Haren
dochter van: Hendrik VRIELING
Annegien SCHEFFERS
fam. 4: ( VI-13-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1931).
 

VIII-66-333 Liena WINKEL
geb. 2-2-1903 te Bierum (Krewerd)
ovl. 8-2-1953 te Uithuizermeeden, 50 jaar oud
dochter van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

( VII-31-163 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1927).
 
  Zij trouwde op 24-5-1927 te Uithuizermeeden met:  
  Wolter HEUVEL
geb. 9-10-1898 te Uithuizermeeden
ovl. 7-11-1981 te Uithuizermeeden, 83 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider (1927).
 

VIII-66-334 Lammert WINKEL
geb. 26-10-1905 te Bierum
ovl. 22-8-1971, 65 jaar oud
zoon van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

( VII-31-163 )

VIII-66-335 Klasiena WINKEL
geb. 3-3-1908 te Uithuizermeeden
ovl. 4-6-1911 te 't Zandt (Leermens), 3 jaar oud
dochter van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

( VII-31-163 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: 11 uur 's avonds, op de zelfde dag als haar zus Frouwke.
 

VIII-66-336 Frouwke WINKEL
geb. 18-4-1910 te Uithuizermeeden
ovl. 4-6-1911 te 't Zandt (Leermens), 13 maand oud
dochter van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

( VII-31-163 )
  Persoonlijke informatie
Overleden 11 uur 's morgens.
 

VIII-67-337 Frouke KORT
geb. 31-12-1901 te 't Zandt
ovl. 24-10-1988 te Delfzijl, 86 jaar oud
dochter van: Jan KORT
Roelfien WILDEBOER

( VII-31-165 )
  Zij trouwde op 4-6-1935 met:  
  Geert BOER
geb. 4-5-1894 te Hellum
ovl. 24-8-1943 te Overschild, 49 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: manufacturier.
 

VIII-67-338 Tiemke KORT
geb. 5-7-1903 te Slochteren (Hellum) (GA-200)
ovl. 21-12-2003 te Lynden, Whatcom County (Washington, U.S.A.), 100 jaar oud
dochter van: Jan KORT
Roelfien WILDEBOER

( VII-31-165 )
  Zij trouwde op 17-5-1926 te Slochteren (HA-42) met:  
  Barteld Hendrik MEREMA
geb. 31-7-1897 te Loppersum
ovl. 18-11-1978 te Lynden, Whatcom County (Washington, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Hindrik MERUMA
Janna BOS
fam. 76: ( V-6-26 )
  Persoonlijke informatie
Ber
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 22 jaar. Tiemke en Bareld zijn meerdere keren geëmigreerd naar Amerika en weer teruggekeerd naar Nederland. Eerst zijn ze weer naar Amerika vertrokken en na verloop van tijd weer teruggekomen. Vervolgens vertrokken ze weer naar Amerika. In 1965 zijn ze weer naar Nederland gekomen en hebben in Bierum gewoond. Vervolgens gingen Barteld en Tiemke (die geen kinderen hadden) weer terug naar Amerika ,waar Bareld in 1978 is overleden. Tiemke is jaren later weer naar Nederland gekomen. Haar negentigste verjaardag heeft gevierd in Delfzijl, waar ze toen woonde. Op haar 93 ste is ze weer geëmigreerd naar Amerika. Haar laatste reis maakte ze toen ze 100 jaar was ,om begraven te worden naast haar man in Leermens. Bron: genealogie familie Kort.
 

VIII-67-339 Pieterdina Roelfina KORT
geb. 17-12-1904 te Slochteren (Hellum)
ovl. 23-11-2002 te Haren, 97 jaar oud
dochter van: Jan KORT
Roelfien WILDEBOER

( VII-31-165 )
  Zij trouwde (1) op 14-10-1931 te Groningen met:  
  Frederik Charles GERRETSEN
geb. 27-6-1889 te Den Haag
ovl. 1-11-1966, 77 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Frederik was ingenieur en zijn beroep was hoofd van de microbiologische afdeling van het instituut voor bodemvruchtbaarheid gevestigd te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden in 1936.
 
  Uit deze relatie  
  1. Robert Emile KORT geb. 1930 ( IX-90-301 )
  2. Ilse Roelfina Yvonne GERRETSEN ( IX-90-302 )
  Zij trouwde (2) op 1-5-1954 te Haren met:  
  Jan LOOTS
geb. 14-8-1895 te Ulrum (Vierhuizen)
ovl. 21-8-1968 te Arnhem, 73 jaar oud
zoon van: Jan LOOTS
Anje VOS
fam. 73: ( V-6-34 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Martje. Beroep: onderwijzer te Magelang (op Java, Ned. Indië).
 

VIII-67-340 Lammerdina KORT
geb. 11-2-1908 te 't Zandt (Zeerijp)
ovl. 3-12-2002 te Haren, 94 jaar oud
dochter van: Jan KORT
Roelfien WILDEBOER

( VII-31-165 )
  Zij trouwde op 26-5-1930 te Slochteren met:  
  Jan BORG
geb. 1-3-1906 te Bierum
ovl. 17-3-1962 te Bierum, 56 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Frederik BORG ( IX-91-303 )
  2. Roelfina BORG ( IX-91-304 )
  3. Alstje Roelfina BORG ( IX-91-305 )
  4. Jan BORG ( IX-91-306 )

VIII-67-341 Wilhelmina KORT
geb. 25-7-1912 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 2-5-2010 te Appingedam, 97 jaar oud
dochter van: Jan KORT
Roelfien WILDEBOER

( VII-31-165 )
  Zij trouwde op 23-4-1940 met:  
  Jacob Cornelis HUIZINGA
geb. 1-5-1908 te Den Ham (Gr)
ovl. 22-11-1990 te Appingedam, 82 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: boer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien HUIZINGA ( IX-92-307 )
  2. Sijtske HUIZINGA ( IX-92-308 )
  3. Jeanne HUIZINGA ( IX-92-309 )
  4. Eya HUIZINGA ( IX-92-310 )
  5. Jacomina HUIZINGA ( IX-92-311 )

VIII-67-342 Pieter Jacob KORT
geb. 13-12-1913 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 7-4-1914 te 't Zandt (Leermens), 3 maand oud
zoon van: Jan KORT
Roelfien WILDEBOER

( VII-31-165 )

VIII-67-343 Lammert Jan KORT
geb. 19-5-1917 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 26-10-2003 te Winschoten, 86 jaar oud
zoon van: Jan KORT
Roelfien WILDEBOER

( VII-31-165 )
  Hij trouwde op 12-5-1950 met:  
  Annie Hilda DREISE
geb. 6-11-1924 te Overschild
ovl. 5-3-2001 te Winschoten, 76 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jan Evert KORT ( IX-93-312 )
  2. Evert Jan KORT ( IX-93-313 )
  3. Antine Roelfien KORT ( IX-93-314 )

VIII-68-344 Thomas (Thom) WILDEBOER
geb. 12-4-1900 te Groningen (GA-540)
ovl. 2-8-1987 te Groningen, 87 jaar oud
zoon van: Willem WILDEBOER
Fijktje MOLLEMA
( VII-32-166 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: opzichter (1923). Thomas runde samen met zijn collega A.J. Overzet een architectenbureau in de stad Groningen.
 
  Hij trouwde op 19-11-1923 te Groningen (HA-720) met:  
  Antje Derkiena MEIJER
geb. 3-2-1901 te Groningen (GA-196)
ovl. 1-12-1998 te Groningen, 97 jaar oud
dochter van: Jakob MEIJER
Johanna HAAK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna Grietje WILDEBOER geb. 26-10-1927 / ovl. 20-6-1930 te Groningen ( IX-94-315 )
  2. B.G. WILDEBOER ( IX-94-316 )
  3. C.J. (Jaap) WILDEBOER ( IX-94-317 )
  4. Wim WILDEBOER ( IX-94-318 )
  5. Johan Jacob (Johan) WILDEBOER ( IX-94-319 )

VIII-68-345 Grietje WILDEBOER
geb. 8-5-1903 te Groningen
ovl. 2-8-1987 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Willem WILDEBOER
Fijktje MOLLEMA
( VII-32-166 )
  Zij trouwde op 30-11-1925 te Groningen met:  
  Herman POELMAN
geb. 17-8-1898 te Sappemeer
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 2 kinderen
 

VIII-68-346 Pieter Hendrikus WILDEBOER
geb. 9-7-1907 te Soest
zoon van: Willem WILDEBOER
Fijktje MOLLEMA
( VII-32-166 )
  Hij trouwde op 12-3-1930 te Soest met:  
  Antje ELZINGA
geb. te Rinsumegeest
  Uit deze relatie  
  1. Simon Willem WILDEBOER geb. te Onstwedde ( IX-95-320 )

VIII-68-347 Hendrika WILDEBOER
geb. 25-7-1912 te Groningen (GA-1101)
dochter van: Willem WILDEBOER
Fijktje MOLLEMA
( VII-32-166 )
  Zij trouwde op 21-9-1936 te Groningen (HA-687) met:  
  Jan JONGSMA
geb. 8-8-1911 te Groningen (GA-1078)
zoon van: Alle JONGSMA
Anna Gerdina ten BRINK

  Persoonlijke informatie
Beroep: bode ter provinciale griffie (1936).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 

VIII-69-348 Thomas BOOMSMA
geb. 11-10-1896 te Dantumdeel (Veenwoude)
zoon van: Marten BOOMSMA
Frouwke WILDEBOER

( VII-32-167 )

VIII-69-349 Douwe Frans BOOMSMA
geb. 3-10-1899 te Achtkarspelen (GA-279)
zoon van: Marten BOOMSMA
Frouwke WILDEBOER

( VII-32-167 )

VIII-69-350 Henderika Trijntje BOOMSMA
geb. 27-8-1902 te Buitenpost
dochter van: Marten BOOMSMA
Frouwke WILDEBOER

( VII-32-167 )
  Zij trouwde op 17-11-1927 te Amsterdam met:  
  Arie KLEIN
geb. te Amsterdam

VIII-69-351 Klaas Willem BOOMSMA
geb. 4-3-1907 te Amsterdam
zoon van: Marten BOOMSMA
Frouwke WILDEBOER

( VII-32-167 )

VIII-70-352 A.W. van der MAST
zoon van: Willem van der MAST
Anje WILDEBOER

( VII-32-171 )

VIII-70-353 B.H. van der MAST
zoon van: Willem van der MAST
Anje WILDEBOER

( VII-32-171 )

VIII-71-354 Thomas Douwe WILDEBOER
geb. 21-3-1907 te Hoogkerk
ovl. 20-3-1980 te Deventer, 72 jaar oud
zoon van: Jan Remke WILDEBOER
Antje VENEMA
( VII-32-172 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrikant betonwaren. Hij was woonachtig in Deventer
 
  Hij trouwde op 25-4-1934 met:  
  Tietje EILANDER
geb. 22-2-1909 te Hoogkerk
ovl. 21-1-1984 te Raalte, 74 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Grietje Henderika WILDEBOER geb. 19-2-1935 te Deventer / ovl. 24-1-1971 te Assen ( IX-96-321 )
  2. Anja Jannie WILDEBOER geb. te Deventer ( IX-96-322 )
  3. Jan Remke WILDEBOER geb. 9-5-1939 te Deventer ( IX-96-323 )
  4. Hendrika Grietje WILDEBOER geb. te Deventer ( IX-96-324 )

VIII-71-355 Saaktiena Henderika (Tine) WILDEBOER
geb. 24-3-1908 te Hoogkerk (GA-25)
ovl. 23-10-1995 te Ermelo, 87 jaar oud
dochter van: Jan Remke WILDEBOER
Antje VENEMA
( VII-32-172 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: apothekersassistente (1943)
 
  Zij trouwde (1) op 29-10-1943 te Haren (HA-58) met:  
  Warnder BLAAUW
geb. 22-8-1899 te Hoogezand
ovl. 16-7-1946 te Hoogkerk (overl. Groningen) (OA-21), 46 jaar oud
zoon van: Jakob BLAAUW
Geertje KNIP

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider-telegrafist (1922), stationsambtenaar (1943), spoorwegambtenaar. Bij overlijden wonend te Hoogkerk. Overlijdensakte in Groningen: 1946: OA-1225.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 44 jaar, bruid 35 jaar.
 
  Zij trouwde (2) met:  
  NN NN
  Zij trouwde (3) met:  
  Gerrit SLUITER
geb. ca 1900
  Persoonlijke informatie
Geboortedatum 18 juni 1900??
 

VIII-71-356 Douwe Jan WILDEBOER
geb. 22-8-1909 te Hoogkerk
ovl. 29-5-1911 te Hoogkerk (OA-29), 21 maand oud
zoon van: Jan Remke WILDEBOER
Antje VENEMA
( VII-32-172 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: augustus 1909.
 

VIII-71-357 Henderikus Willem WILDEBOER
geb. 27-11-1910 te Hoogkerk (GA-87)
ovl. 21-12-1982 te Leeuwarden, 72 jaar oud
zoon van: Jan Remke WILDEBOER
Antje VENEMA
( VII-32-172 )
  Hij trouwde met:  
  Mies TILANUS
geb. 2-7-1917 te Ginneken Bavel
ovl. 25-7-1967 te Leeuwarden, 50 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Gonnie WILDEBOER ( IX-97-325 )
  2. Remko Willem Ernst WILDEBOER ( IX-97-326 )
  3. Willem Deodatus WILDEBOER ( IX-97-327 )

VIII-72-358 Jan Thomas WILDEBOER
geb. 12-9-1914 te Uithuizen
ovl. 28-5-1963 te Wildervank, 48 jaar oud
zoon van: Hendrik WILDEBOER
Maria van der LAND
( VII-32-174 )
  Hij trouwde met:  
  Frouke KNIGGE
geb. 6-11-1916
ovl. 15-7-1988, 71 jaar oud

VIII-72-359 Hinderika WILDEBOER
geb. te Eelde
dochter van: Hendrik WILDEBOER
Maria van der LAND
( VII-32-174 )
  Zij trouwde met:  
  NN van der CLINGEL

VIII-72-360 Thomas Jan WILDEBOER
geb. 7-12-1921 te Eelde
ovl. 14-12-2000 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Hendrik WILDEBOER
Maria van der LAND
( VII-32-174 )
  Hij trouwde met:  
  Ellie de JONGE
ovl. 14-12-2000 te Haren
  Uit deze relatie  
  1. Hans WILDEBOER ( IX-98-329 )
  2. Henk WILDEBOER ( IX-98-328 )

VIII-72-361 Willem WILDEBOER
zoon van: Hendrik WILDEBOER
Maria van der LAND
( VII-32-174 )
  Hij trouwde met:  
  Hennie NOORD
  Uit deze relatie  
  1. Erik WILDEBOER ( IX-99-331 )
  2. Ronny WILDEBOER ( IX-99-330 )

VIII-72-362 Hindrikus WILDEBOER
geb. 17-7-1924 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-9-2000 te Beaverton Washington (Oregon, U.S.A), 76 jaar oud
zoon van: Hendrik WILDEBOER
Maria van der LAND
( VII-32-174 )
  Hij trouwde op 14-4-1947 met:  
  Magdalena GEVERS
geb. te Soerabaja (Ned. Indië)

VIII-73-363 Martin WILDEBOER
zoon van: Leonard WILDEBOER
Edith TIMMER
( VII-34-187 )

VIII-74-364 Catharina MEIJER
geb. 15-8-1891 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 19-5-1958 te Groningen, 66 jaar oud
dochter van: Johan Frederik (Johan) MEIJER
Frouwke WILDEBOER

( VII-35-190 )
  Zij trouwde op 10-1-1921 te Groningen met:  
  Albert HAMMINGA
geb. 31-8-1888 te Delfzijl
ovl. 22-9-1924 te Amsterdam, 36 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: sleepbootmachinist.
 

VIII-74-365 Grietje MEIJER
geb. 28-1-1894 te Ten Boer (Ten Post)
dochter van: Johan Frederik (Johan) MEIJER
Frouwke WILDEBOER

( VII-35-190 )
  Zij trouwde op 26-11-1917 te Groningen met:  
  Willem BOEKHOLT
geb. 1891 te Groningen
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 

VIII-74-366 Pieter Johan MEIJER
geb. 20-5-1896 te Termunten
zoon van: Johan Frederik (Johan) MEIJER
Frouwke WILDEBOER

( VII-35-190 )

VIII-74-367 Jan Onne Reint MEIJER
geb. 26-4-1899 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Johan Frederik (Johan) MEIJER
Frouwke WILDEBOER

( VII-35-190 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider.
 
  Hij trouwde op 28-5-1929 te Delfzijl met:  
  Anna Jacomina de JONG
geb. 9-9-1900 te Loppersum (Wirdum)
  Uit deze relatie  
  1. NN MEIJER ( IX-100-332 )

VIII-74-368 Tonnis Gerhard MEIJER
geb. 16-8-1902 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Johan Frederik (Johan) MEIJER
Frouwke WILDEBOER

( VII-35-190 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider
 
  Hij trouwde op 4-10-1930 met:  
  Lutgerdina LUBBEN
geb. te Appingedam (Tjamsweer)
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode.
 

VIII-74-369 Frouwke MEIJER
geb. 30-9-1906 te Delfzijl
dochter van: Johan Frederik (Johan) MEIJER
Frouwke WILDEBOER

( VII-35-190 )

VIII-74-370 Johan Frederik MEIJER
geb. 26-6-1909 te Delfzijl
ovl. 14-9-1974, 65 jaar oud
zoon van: Johan Frederik (Johan) MEIJER
Frouwke WILDEBOER

( VII-35-190 )
  Hij trouwde met:  
  Ellechien van der LINDE
geb. 31-8-1917 te Delfzijl
ovl. 29-10-1950 te Delfzijl, 33 jaar oud

VIII-75-371 Grietje WILDEBOER
geb. 18-2-1895 te Delfzijl (Farmsum) (GA-32)
dochter van: Jan WILDEBOER
Johanna SMIT
( VII-35-192 )

VIII-75-372 Kasper WILDEBOER
geb. 23-9-1896 te Delfzijl (GA-184)
ovl. 21-11-1900 te Delfzijl (OA-115), 4 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Johanna SMIT
( VII-35-192 )

VIII-75-373 Jan Onne Reint WILDEBOER
geb. 5-7-1899 te Delfzijl (GA-132)
ovl. 15-4-1970, 70 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Johanna SMIT
( VII-35-192 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: letterzetter.
 
  Hij trouwde op 14-10-1921 te Delfzijl (HA-85) met:  
  Trientje van DRIESUM
geb. ca 1899 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 21-11-1972 te Emmen
dochter van: Luigien van DRIESUM
Martha DOORNBOS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: letterzetter; beroep vader bruid: bootwerker; bruidegom 22 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerhard WILDEBOER geb. ca 1922 te Delfzijl ( IX-101-333 )

VIII-75-374 Anje WILDEBOER
geb. 7-1-1901 te Emden (Dld)
ovl. 17-1-1992 te Delfzijl, 91 jaar oud
dochter van: Jan WILDEBOER
Johanna SMIT
( VII-35-192 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1922).
 
  Zij trouwde op 2-6-1922 te Delfzijl (HA-37) met:  
  Jacob DOORNBOS
geb. 9-11-1899 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 30-3-1986 te Delfzijl, 86 jaar oud
zoon van: Willem DOORNBOS
Iemeltje DOESBURG

  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepstimmerman (1922), ijzerwerker scheepsw. (1931).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: scheepstimmerman; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: landarbeider; beroep vader bruid: dienstbode; bruidegom 22 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje DOORNBOS geb. 1931 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 28-5-1931 te Delfzijl (Farmsum) (OA-45) ( IX-102-334 )

VIII-76-375 Johannes van der MEULEN
geb. 6-10-1893 te Delfzijl
zoon van: Engel van der MEULEN
Jantje WILDEBOER

( VII-35-193 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: sleepboot machinist.
 
  Hij trouwde op 18-5-1921 te Delfzijl met:  
  Janna BOTTEMA
geb. te Delfzijl (Farmsum)
  Persoonlijke informatie
Beroep: costuum naaister.
 

VIII-76-376 Jan Onno Reint van der MEULEN
geb. 13-2-1897 te Delfzijl
zoon van: Engel van der MEULEN
Jantje WILDEBOER

( VII-35-193 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: leerling machnist (1924).
 
  Hij trouwde op 17-9-1924 te Delfzijl met:  
  Jantje van der WERF
geb. 26-10-1896 te Delfzijl (Farmsum)

VIII-76-377 Annechien Grietje van der MEULEN
geb. 27-6-1900 te Delfzijl
ovl. 2-5-1926 te Delfzijl, 25 jaar oud
dochter van: Engel van der MEULEN
Jantje WILDEBOER

( VII-35-193 )

VIII-76-378 Grietje van der MEULEN
geb. 1-8-1902 te Delfzijl
dochter van: Engel van der MEULEN
Jantje WILDEBOER

( VII-35-193 )

VIII-76-379 Hillechiena van der MEULEN
geb. 13-9-1905 te Delfzijl
ovl. 9-9-1923 te Delfzijl, 17 jaar oud
dochter van: Engel van der MEULEN
Jantje WILDEBOER

( VII-35-193 )

VIII-77-380 Kasper WILDEBOER
geb. 21-10-1906 te Delfzijl (GA-220)
zoon van: Gerhard WILDEBOER
Johanna SMIT
( VII-35-196 )

VIII-77-381 Frouke WILDEBOER
geb. 19-2-1908 te Delfzijl (GA-43)
ovl. 13-12-1982, 74 jaar oud
dochter van: Gerhard WILDEBOER
Johanna SMIT
( VII-35-196 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1928).
 
  Zij trouwde op 7-2-1928 te Delfzijl met:  
  Koert SLAGTER
geb. 18-3-1904 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 18-3-1974, 70 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: wegwerker (1928).
 

VIII-77-382 Jantje WILDEBOER
geb. 1-10-1909 te Delfzijl (GA-183)
dochter van: Gerhard WILDEBOER
Johanna SMIT
( VII-35-196 )

VIII-82-418 Remke SMIT
geb. 16-8-1893 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 8-9-1893, 23 dagen oud
zoon van: Pieter SMIT
Trijntje WILDEBOER

( VII-38-211 )

VIII-83-419 Wilhelmina Trientje CROEZE
geb. 23-8-1885 te Groningen
dochter van: Willem Johannes (Willem) CROEZE
Grietje WILDEBOER

( VII-38-212 )

VIII-83-420 Remke Johannes CROESE
geb. 12-6-1888 te Groningen
ovl. 21-2-1955 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Willem Johannes (Willem) CROEZE
Grietje WILDEBOER

( VII-38-212 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: rijksklerk (1920).
 
  Hij trouwde op 7-4-1920 te Aduard (HA-6) met:  
  Dieuwertje STEEGSTRA
geb. 2-9-1890 te Aduard (GA-33)
ovl. ca 1986
dochter van: Louw STEEGSTRA
Geessien BOLHUIS

fam. 117: ( XIII-68-293 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: rijksklerk; beroep vader bruidegom.: meubelmaker; beroep vader bruid: veehouder; bruidegom 31 jaar; bruid 29 jaar.
 

VIII-83-421 Grietje CROESE
geb. 11-5-1892 te Groningen
ovl. 21-2-1893 te Groningen (OA-207), 9 maand oud
dochter van: Willem Johannes (Willem) CROEZE
Grietje WILDEBOER

( VII-38-212 )

VIII-83-422 George Bernardus CROESE
geb. 17-2-1894 te Groningen
zoon van: Willem Johannes (Willem) CROEZE
Grietje WILDEBOER

( VII-38-212 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: reiziger (1921).
 
  Hij trouwde op 23-6-1921 te Groningen (HA-394) met:  
  Geertruida van DIJKEN
geb. ca 1896 te Almelo
dochter van: Petrus Johannes van DIJKEN
Geertruida MINNES

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: reiziger; beroep vader bruidegom.: meubelmaker; beroep vader bruid: assistent; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar
 

VIII-84-423 Trijntje MULDER
dochter van: Gerard MULDER
Trijntje POT

( VII-39-215 )

VIII-84-424 Jantina MULDER
dochter van: Gerard MULDER
Trijntje POT

( VII-39-215 )

VIII-84-425 Hendrik MULDER
zoon van: Gerard MULDER
Trijntje POT

( VII-39-215 )

VIII-84-426 Trijntje MULDER
dochter van: Gerard MULDER
Trijntje POT

( VII-39-215 )

VIII-85-427 Trientje KUIPER
geb. 9-3-1882 te Slochteren
ovl. 16-12-1955 te Siddeburen, 73 jaar oud
dochter van: Geert KUIPER
Ida POT

( VII-39-216 )
  Zij trouwde op 14-3-1914 te Slochteren met:  
  Wijcher SCHUUR
geb. 14-9-1881 te Hellum
ovl. 13-6-1977 te Siddeburen, 95 jaar oud
zoon van: Jan SCHUUR
Korneliske KWANT

fam. 86: ( VI-2-8 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje SCHUUR geb. 25-7-1915 te Siddeburen fam. 86: ( VIII-15-51 )
  2. Kornelia SCHUUR geb. ca 1920 te Slochteren / ovl. 27-9-1944 te Groningen fam. 86: ( VIII-15-52 )
  3. Trientje SCHUUR geb. ca 1924 te Slochteren / ovl. 9-5-1936 te Siddeburen fam. 86: ( VIII-15-53 )
  4. NN SCHUUR geb. 8-2-1928 te Siddeburen / ovl. 8-2-1928 te Siddeburen fam. 86: ( VIII-15-54 )

VIII-85-428 Martje KUIPER
dochter van: Geert KUIPER
Ida POT

( VII-39-216 )

VIII-85-429 Jantje KUIPER
dochter van: Geert KUIPER
Ida POT

( VII-39-216 )

VIII-85-430 Martje KUIPER
dochter van: Geert KUIPER
Ida POT

( VII-39-216 )

VIII-85-431 Hindertje KUIPER
dochter van: Geert KUIPER
Ida POT

( VII-39-216 )

VIII-85-432 Hindrik KUIPER
zoon van: Geert KUIPER
Ida POT

( VII-39-216 )

VIII-85-433 Klaas SLACHTER
zoon van: Pieter SLACHTER
Ida POT

( VII-39-216 )

VIII-85-434 Almina Hinderika SLACHTER
dochter van: Pieter SLACHTER
Ida POT

( VII-39-216 )

VIII-86-435 Jantje Pieterdina TAP
dochter van: Cornelis TAP
Oktje POT

( VII-39-217 )

VIII-86-436 Zacharias Bernardus TAP
zoon van: Cornelis TAP
Oktje POT

( VII-39-217 )

VIII-86-437 Ida TAP
dochter van: Cornelis TAP
Oktje POT

( VII-39-217 )

VIII-86-438 Simon TAP
zoon van: Cornelis TAP
Oktje POT

( VII-39-217 )

VIII-86-439 Hendrika TAP
dochter van: Cornelis TAP
Oktje POT

( VII-39-217 )

VIII-86-440 Hendrika TAP
dochter van: Cornelis TAP
Oktje POT

( VII-39-217 )

VIII-87-441 NN POT
zoon van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren, geslacht onbekend.
 

VIII-87-442 Aagtje POT
dochter van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )

VIII-87-443 Hindrik POT
zoon van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )

VIII-87-444 Freerk POT
zoon van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )

VIII-87-445 Aagtje POT
dochter van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )

VIII-87-446 Jan POT
zoon van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )

VIII-87-447 Jan POT
zoon van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )

VIII-87-448 Jacob POT
zoon van: Arent POT
Aaltje BOERMA
( VII-39-218 )

VIII-88-449 Anna PERDOK
dochter van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-450 Jantje PERDOK
dochter van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-451 Tietje PERDOK
dochter van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-452 Hindrik PERDOK
zoon van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-453 Trientje PERDOK
dochter van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-454 Willem PERDOK
zoon van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-455 Arend PERDOK
zoon van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-456 Derk PERDOK
zoon van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-457 Pieter PERDOK
zoon van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-458 Cornelis PERDOK
zoon van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-88-459 Tonna PERDOK
dochter van: Tonnis PERDOK
Janna POT

( VII-39-219 )

VIII-89-460 Hendrik Arend POT
zoon van: Derk POT
Aafien ROMELING
( VII-39-221 )

VIII-89-461 Geessien POT
dochter van: Derk POT
Aafien ROMELING
( VII-39-221 )

VIII-89-462 Jantje POT
dochter van: Derk POT
Aafien ROMELING
( VII-39-221 )

VIII-90-463 Hendrik Arend NOORDHOF
geb. 6-4-1895 te Slochteren (Hellum) (GA-139)
zoon van: Pieter NOORDHOF
Jantje POT

( VII-39-222 )

VIII-90-464 Hendrik Arend NOORDHOF
geb. 26-4-1896 te Slochteren (Hellum) (GA-145)
zoon van: Pieter NOORDHOF
Jantje POT

( VII-39-222 )

VIII-90-465 Tjaatje NOORDHOF
geb. 17-3-1904 te Slochteren (Hellum) (GA-107)
dochter van: Pieter NOORDHOF
Jantje POT

( VII-39-222 )

VIII-90-466 Jantje NOORDHOF
geb. 29-3-1905 te Slochteren (Hellum) (GA-117)
dochter van: Pieter NOORDHOF
Jantje POT

( VII-39-222 )

VIII-91-467 Heiko Wubbo NOORDHOF
zoon van: Geert NOORDHOF
Hindriktje POT

( VII-39-223 )

VIII-91-468 Heiko Wubbo NOORDHOF
zoon van: Geert NOORDHOF
Hindriktje POT

( VII-39-223 )

VIII-91-469 Jantje Hindrika NOORDHOF
dochter van: Geert NOORDHOF
Hindriktje POT

( VII-39-223 )

VIII-91-470 Tjaatje NOORDHOF
dochter van: Geert NOORDHOF
Hindriktje POT

( VII-39-223 )

VIII-91-471 Hendrik Arend NOORDHOF
zoon van: Geert NOORDHOF
Hindriktje POT

( VII-39-223 )

VIII-91-472 Iektje NOORDHOF
dochter van: Geert NOORDHOF
Hindriktje POT

( VII-39-223 )

VIII-92-473 Fokko van der MOLEN
geb. ca 1887 te Oterdum
zoon van: Fokko van der MOLEN
Trijntje WILDEBOER

( VII-40-224 )
  Hij trouwde op 26-6-1914 te Termunten met:  
  Tjaakje ten HAVE
geb. ca 1889 te Termunten
dochter van: Wiert ten HAVE
Jantje SMIT


VIII-92-474 Antje van der MOLEN
geb. 12-1-1892 te Delfzijl (Oterdum)
dochter van: Fokko van der MOLEN
Trijntje WILDEBOER

( VII-40-224 )
  Zij trouwde op 29-4-1913 te Delfzijl met:  
  Geert BERGSMA
geb. ca 1885 te Zuidbroek
zoon van: Sijtse BERGSMA
Martje BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman
 

VIII-93-475 NN WILDEBOER
geb. 30-10-1884 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 30-10-1884 te Delfzijl (Oterdum), 0 dagen oud
zoon van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-93-476 Filippus WILDEBOER
geb. 15-2-1886 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 4-5-1962 te Delfzijl (Weiwerd), 76 jaar oud
zoon van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Hij trouwde op 29-10-1909 te Delfzijl met:  
  Margaretha van de BROEK
geb. 5-8-1888 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 9-1-1940 te Groningen, 51 jaar oud
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 2 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke WILDEBOER geb. 19-9-1910 te Delfzijl (Weiwerd) ( IX-116-400 )
  2. Elisabeth WILDEBOER geb. 1913 te Delfzijl (Weiwerd) ( IX-116-401 )

VIII-93-477 Grietje WILDEBOER
geb. 9-2-1888 te Delfzijl
ovl. 26-7-1974 te Bierum, 86 jaar oud
dochter van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Zij trouwde op 13-6-1918 te Bierum met:  
  Geert VOS
geb. 22-2-1890 te Bierum (Spijk)
ovl. 10-2-1957 te Bierum, 66 jaar oud
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Flips VOS geb. 1933 te Bierum / ovl. 9-9-1934 te Bierum ( IX-117-402 )

VIII-93-478 Wiert WILDEBOER
geb. 18-11-1889 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 6-9-1974 te Delfzijl, 84 jaar oud
zoon van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Hij trouwde op 30-4-1920 te Delfzijl met:  
  Anje JONK
geb. 3-1-1898 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 5-3-1971 te Delfzijl, 73 jaar oud
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 3 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. A.P. WILDEBOER ( IX-118-403 )

VIII-93-479 Jan Okko WILDEBOER
geb. 15-8-1891 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 3-1-1979 te Delfzijl, 87 jaar oud
zoon van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Hij trouwde met:  
  Jantje Kornelia KUIN
geb. 10-4-1897 te Bierum (Holwierde)
ovl. 16-7-1963 te Delfzijl (Meedhuizen), 66 jaar oud

VIII-93-480 Jantje WILDEBOER
geb. 9-5-1893 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 3-1-1896 te Delfzijl (Oterdum), 2 jaar oud
dochter van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )

VIII-93-481 Heiko WILDEBOER
geb. 29-10-1896 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 10-6-1933 te Groningen, 36 jaar oud
zoon van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider.
 
  Hij trouwde met:  
  Elsien BOSKER
  Uit deze relatie  
  1. NN WILDEBOER geb. 13-1-1925 te Delfzijl / ovl. 13-1-1925 te Delfzijl ( IX-119-404 )
  2. Anje WILDEBOER ( IX-119-405 )

VIII-93-482 Hemmo WILDEBOER
geb. 27-9-1898 te Delfzijl (Oterdum) (GA-174)
zoon van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: smidsknecht.
 
  Hij trouwde op 1-2-1924 te Delfzijl (HA-5) met:  
  Trijntje DALLINGA
geb. 6-2-1902 te Delfzijl (Weiwerd)
dochter van: Harm DALLINGA
Grietje KRUGER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 

VIII-93-483 Fokko WILDEBOER
geb. 5-7-1901 te Delfzijl
ovl. 30-5-1980 te Delfzijl (Farmsum), 78 jaar oud
zoon van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )
  Hij trouwde op 24-11-1932 te Groningen met:  
  Augustina Maria Geertruida ALWON
geb. 23-7-1905 te Groningen
ovl. 12-7-1965, 59 jaar oud

VIII-93-484 Jantje WILDEBOER
geb. 21-2-1905 te Delfzijl
dochter van: Heiko WILDEBOER
Pieterke BOS
( VII-40-225 )

VIII-94-485 Jantje Hillechina WILDEBOER
geb. 12-1-1901 te Delfzijl
ovl. 23-12-1974 te Nieuwolda, 73 jaar oud
dochter van: Okko WILDEBOER
Anje STOL
( VII-40-227 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1923).
 
  Zij trouwde op 23-3-1923 te Delfzijl met:  
  Stoffer JONK
geb. 21-1-1896 te Delfzijl (Heveskes)
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider 23-3-1923
 

VIII-94-486 Hendrik WILDEBOER
geb. 19-7-1906 te Delfzijl
zoon van: Okko WILDEBOER
Anje STOL
( VII-40-227 )

VIII-94-487 Trijntje WILDEBOER
geb. 3-12-1907 te Delfzijl
dochter van: Okko WILDEBOER
Anje STOL
( VII-40-227 )

VIII-95-488 Grietje WILDEBOER
geb. 12-5-1896 te Delfzijl
dochter van: Fokko WILDEBOER
Geertruida Margrietha BOS
( VII-40-228 )

VIII-95-489 Filippus WILDEBOER
geb. 3-1-1900 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 4-6-1970 te Termunten, 70 jaar oud
zoon van: Fokko WILDEBOER
Geertruida Margrietha BOS
( VII-40-228 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Hij trouwde op 16-10-1925 te Delfzijl met:  
  Geessien BOS
geb. 18-4-1906 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 18-1-1990 te Delfzijl, 83 jaar oud
dochter van: Albert BOS
Maria SMIT

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke WILDEBOER ( IX-120-406 )
  2. Elisabeth WILDEBOER ( IX-120-407 )

VIII-96-490 Jantje WILDEBOER
geb. 9-9-1891 te Delfzijl
dochter van: Remko WILDEBOER
Trijntje HOLTHUIS
( VII-40-229 )

VIII-96-491 Hendrik WILDEBOER
geb. 7-11-1893
zoon van: Remko WILDEBOER
Trijntje HOLTHUIS
( VII-40-229 )

VIII-97-492 Filippus WILDEBOER
geb. 5-6-1894 te Groningen
zoon van: Harm WILDEBOER
Kornelia BRANDSMA
( VII-40-230 )

VIII-97-493 Geeuke WILDEBOER
geb. 27-8-1895 te Groningen
ovl. 28-8-1917 te Groningen, 22 jaar oud
dochter van: Harm WILDEBOER
Kornelia BRANDSMA
( VII-40-230 )

VIII-97-494 Jantje WILDEBOER
geb. 10-7-1898 te Groningen
ovl. 21-7-1900 te Groningen, 2 jaar oud
dochter van: Harm WILDEBOER
Kornelia BRANDSMA
( VII-40-230 )

VIII-97-495 Renne WILDEBOER
geb. 1-12-1901 te Groningen
zoon van: Harm WILDEBOER
Kornelia BRANDSMA
( VII-40-230 )

VIII-97-496 Jantje WILDEBOER
geb. 4-11-1902 te Groningen
dochter van: Harm WILDEBOER
Kornelia BRANDSMA
( VII-40-230 )

VIII-97-497 Hilda WILDEBOER
geb. 8-9-1905 te Groningen
dochter van: Harm WILDEBOER
Kornelia BRANDSMA
( VII-40-230 )
  Zij trouwde op 12-4-1934 te Warffum met:  
  Hendrik ESMAN
geb. 18-3-1906 te Warffum
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman.
 

VIII-97-498 Jantina WILDEBOER
geb. 2-3-1909 te Groningen
dochter van: Harm WILDEBOER
Kornelia BRANDSMA
( VII-40-230 )
  Zij trouwde op 3-8-1931 te Groningen met:  
  Karst SUIVEER
geb. 9-1-1905 te Groningen
  Persoonlijke informatie
Beroep: boekhouder.
 

VIII-98-499 NN LESMAN
geb. 12-3-1881 te Woldendorp
ovl. 12-3-1881 te Woldendorp, 0 dagen oud
zoon van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-98-500 Jacob LESMAN
geb. 23-6-1882 te Woldendorp
ovl. 15-3-1906 te Wagenborgen, 23 jaar oud
zoon van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )

VIII-98-501 Grietje LESMAN
geb. 2-8-1884 te Wagenborgen
ovl. 8-8-1888 te Wagenborgen, 4 jaar oud
dochter van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )

VIII-98-502 Oktje LESMAN
geb. 20-5-1888 te Wagenborgen
ovl. 26-9-1964 te Appingedam, 76 jaar oud
dochter van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )
  Zij trouwde op 2-6-1916 te Delfzijl met:  
  Uupko Frederik KUIPERS
geb. 4-12-1885 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 18-1-1968, 82 jaar oud
zoon van: Folchert KUIPERS
Antje PESTMAN

  Uit deze relatie  
  1. Reina Arendina KUIPERS geb. 26-2-1918 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 2-3-1918 te Delfzijl ( IX-121-408 )

VIII-98-503 Jantje Pieterieke LESMAN
geb. 20-5-1888 te Termunten (Wagenborgen) (GA-45)
ovl. 26-9-1964 te Appingedam, 76 jaar oud
dochter van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )
  Zij trouwde op 5-5-1911 te Termunten (HA-6) met:  
  Harm van der WEG
geb. 5-8-1881 te Termunten (Wagenborgen)
zoon van: Heino van der WEG
Anje VENEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider (1911).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 22 jaar.
 

VIII-98-504 Grietje LESMAN
geb. 5-5-1890 te Wagenborgen
ovl. 3-4-1967, 76 jaar oud
dochter van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )
  Zij trouwde op 6-10-1916 te Delfzijl met:  
  Jacobus BOUWMAN
geb. 15-5-1890 te Meedhuizen
ovl. 27-3-1943 te Groningen, 52 jaar oud
zoon van: Martinus BOUWMAN
Geeske van der VEEN


VIII-98-505 Geertruida Margaretha Wierdina LESMAN
geb. 7-6-1893 te Termunten (Wagenborgen) (GA-48)
ovl. 29-10-1980 te Delfzijl, 87 jaar oud
dochter van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )
  Zij trouwde op 11-9-1920 te Delfzijl (HA-78) met:  
  Jacob KUIPERS
geb. 16-6-1883 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 28-5-1956 te Delfzijl (Heveskes) (OA-39), 72 jaar oud
zoon van: Folchert KUIPERS
Antje PESTMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 27 jaar.
 

VIII-98-506 Weird LESMAN
geb. 8-4-1895 te Wagenborgen
ovl. 8-3-1972, 76 jaar oud
zoon van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )
  Hij trouwde op 26-4-1924 te Slochteren met:  
  Hindrikje HOOGAKKER
geb. 22-1-1889 te Slochteren (Hellum)
ovl. 20-1-1986, 96 jaar oud
dochter van: Jakob HOOGAKKER
Jantje Pieterdina TICHELAAR


VIII-98-507 Okko LESMAN
geb. 13-10-1897 te Wagenboren
ovl. 11-4-1981, 83 jaar oud
zoon van: Klaas LESMAN
Reina Arendina BOS
( VII-41-234 )
  Hij trouwde met:  
  Frederika DIJK
geb. 18-2-1903 te Delfzijl
ovl. 12-5-1989, 86 jaar oud
dochter van: Harm DIJK
Lena BOUWMAN


VIII-99-508 Oktje LESMAN
geb. 14-11-1880 te Delfzijl (Borgsweer)
ovl. 14-2-1930 te Delfzijl (Farmsum), 49 jaar oud
dochter van: Okko LESMAN
Jantje RENDERING
( VII-41-235 )
  Zij trouwde op 17-3-1911 te Delfzijl met:  
  Egbert SCHIPHUIS
geb. 6-9-1882 te Veendam
ovl. 10-7-1966 te Delfzijl (Farmsum), 83 jaar oud
zoon van: Karsien SCHIPHUIS
Roelfjen van der VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Roelfjen SCHIPHUIS geb. 21-7-1911 te Appingedam (Tuikwerd) ( IX-122-409 )
  2. Okko SCHIPHUIS geb. 12-5-1914 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-122-410 )

VIII-99-509 Grietje LESMAN
geb. 7-11-1883 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 15-5-1890 te Delfzijl (Oterdum), 6 jaar oud
dochter van: Okko LESMAN
Jantje RENDERING
( VII-41-235 )

VIII-99-510 Jakob LESMAN
geb. 8-7-1887 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Okko LESMAN
Jantje RENDERING
( VII-41-235 )

VIII-100-511 Oktje LESMAN
geb. 18-4-1891 te Delfzijl (GA-65)
ovl. 16-5-1891 te Delfzijl (Weiwerd) (OA-60), 28 dagen oud
dochter van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )

VIII-100-512 Hendrik LESMAN
geb. 22-9-1892 te Delfzijl (Heveskes) (GA-171)
zoon van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )
  Hij trouwde op 6-10-1922 te Amsterdam met:  
  Grietje VOS
geb. 4-10-1897 te Delfzijl (Oterdum)
dochter van: Jacob VOS
Hilje JONK


VIII-100-513 Jacob LESMAN
geb. 6-6-1894 te Delfzijl (Heveskes) (GA-108)
zoon van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )
  Hij trouwde op 4-2-1921 te Delfzijl met:  
  Eppie Henderika VOS
geb. 1-10-1902 te Delfzijl (Oterdum)
dochter van: Freerk VOS
Derkje MOSSEL


VIII-100-514 Eltje LESMAN
geb. 8-12-1895 te Delfzijl (Heveskes) (GA-222)
ovl. 9-4-1968, 72 jaar oud
dochter van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )
  Zij trouwde op 27-4-1920 te Delfzijl met:  
  Jan POT
geb. 6-4-1893 te Siddeburen
ovl. 8-11-1970 te Delfzijl, 77 jaar oud
zoon van: Arent POT
Aaltje BUURMA


VIII-100-515 Klaas LESMAN
geb. 3-4-1901 te Delfzijl (Heveskes) (GA-55)
ovl. 1-1-1959 te Delfzijl (OA-2), 57 jaar oud
zoon van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koperslager (1959).
 
  Hij trouwde op 26-2-1926 te Delfzijl met:  
  Berendina BOSKER
geb. 10-9-1905 te Delfzijl
ovl. 16-6-1976 te Delfzijl, 70 jaar oud
dochter van: Freerk BOSKER
Hilke WEZEL


VIII-100-516 Oktje LESMAN
geb. 19-7-1903 te Delfzijl (Heveskes) (GA-158)
ovl. 2-6-1928 te Delfzijl (overl. Groningen, wonend te Heveskes) (OA-45), 24 jaar oud
dochter van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister. (Overlijdensakte te Groningen: 1928: OA766)
 

VIII-100-517 Hendriktje LESMAN
geb. 13-4-1906 te Delfzijl (Heveskes) (GA-83)
ovl. 26-12-1965 te Termunten (OA-47), 59 jaar oud
dochter van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )

VIII-100-518 Anje LESMAN
geb. 15-8-1909 te Delfzijl (Heveskes) (GA-152)
ovl. 9-4-1968 te Delfzijl, 58 jaar oud
dochter van: Hindrik LESMAN
Arentje HEEDE
( VII-41-236 )
  Zij trouwde op 21-5-1937 te Delfzijl met:  
  Hendrik Jan WELP
geb. 25-7-1907 te Woldendorp
zoon van: Jan WELP
Wendelina Elsina PENNING


VIII-101-519 Eltje LESMAN
geb. 8-12-1895 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 6-3-1898 te Delfzijl (Heveskes), 2 jaar oud
dochter van: Hemmo LESMAN
Hindriktje HEEDE
( VII-41-237 )

VIII-101-520 Eltje LESMAN
geb. 22-5-1899 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 9-4-1968, 68 jaar oud
dochter van: Hemmo LESMAN
Hindriktje HEEDE
( VII-41-237 )

VIII-101-521 Oktje LESMAN
geb. 22-6-1901 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 3-6-1913 te Delfzijl (Heveskes), 11 jaar oud
dochter van: Hemmo LESMAN
Hindriktje HEEDE
( VII-41-237 )

VIII-101-522 Oktje LESMAN
geb. 5-6-1913 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 6-5-1998, 84 jaar oud
dochter van: Hemmo LESMAN
Luktje HACOUR
( VII-41-237 )
  Zij trouwde met:  
  Driewes HUISMAN
geb. 24-5-1915
ovl. 11-8-1961, 46 jaar oud

VIII-102-523 Jakob BARLA
geb. 24-7-1893 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 12-10-1893 te Delfzijl, 11 weken oud
zoon van: Having BARLA
Anje LESMAN

( VII-41-238 )

VIII-102-524 Oktje BARLA
geb. 6-2-1895 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 2-9-1976, 81 jaar oud
dochter van: Having BARLA
Anje LESMAN

( VII-41-238 )
  Zij trouwde op 27-1-1922 te Termunten met:  
  Hama Jakobus BUURMA
geb. 17-6-1896 te Delfzijl (Borgsweer)
ovl. 31-7-1978, 82 jaar oud
zoon van: Michiel BUURMA
Sieberdina Hinderika BERRELKAMP


VIII-102-525 Harko BARLA
geb. 10-4-1898 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 21-7-1898 te Delfzijl (Heveskes), 3 maand oud
zoon van: Having BARLA
Anje LESMAN

( VII-41-238 )

VIII-102-526 Geertruida BARLA
geb. 23-3-1900 te Delfzijl (Heveskes)
dochter van: Having BARLA
Anje LESMAN

( VII-41-238 )
  Zij trouwde op 29-5-1925 te Delfzijl met:  
  Hendrik de JONGE
geb. 12-6-1897 te Bourtange
ovl. 21-4-1982 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Tjebbo de JONGE
Jantje BOS


VIII-103-527 Jan BEEKHUIS
geb. 6-10-1874 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 2-2-1880 te Delfzijl (Heveskes), 5 jaar oud
zoon van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )

VIII-103-528 Jansina BEEKHUIS
geb. 11-2-1877 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 5-10-1941 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )
  Zij trouwde op 26-6-1903 te Delfzijl met:  
  Ernst Hendrik SPRENGER
geb. 13-4-1880 te Heiligerlee
zoon van: Ernst Konrad Barthold SPRENGER
Wilhelmina BEISHUIZEN

  Uit deze relatie  
  1. Ernst SPRENGER geb. 27-5-1903 te Delfzijl ( IX-123-411 )
  2. Harm SPRENGER geb. 8-4-1906 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 28-8-1965 ( IX-123-412 )
  3. Wessel SPRENGER geb. 6-4-1911 te Delfzijl / ovl. 25-12-1911 te Delfzijl ( IX-123-413 )
  4. NN SPRENGER geb. 27-9-1916 te Delfzijl / ovl. 27-9-1916 te Delfzijl ( IX-123-414 )

VIII-103-529 Christiaan BEEKHUIS
geb. 14-1-1879 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 4-12-1901 te Leeuwarden, 22 jaar oud
zoon van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )

VIII-103-530 Aaltje BEEKHUIS
geb. 17-5-1881 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 12-12-1961 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )
  Zij trouwde op 15-6-1906 te Delfzijl met:  
  Johannes BRANDS
geb. 4-4-1878 te Oudezijl
zoon van: Geert BRANDS
Hindertje MEIJER


VIII-103-531 Jan BEEKHUIS
geb. 11-11-1884 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 6-1-1885 te Delfzijl (Heveskes), 8 weken oud
zoon van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )

VIII-103-532 Jan BEEKHUIS
geb. 30-4-1886 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 9-9-1918 te Delfzijl, 32 jaar oud
zoon van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )

VIII-103-533 Hemmechien BEEKHUIS
geb. 15-12-1889 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 4-6-1891 te Delfzijl (Heveskes), 17 maand oud
dochter van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )

VIII-103-534 Hemmechien BEEKHUIS
geb. 8-2-1893 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 10-6-1941 te Delfzijl (Heveskes), 48 jaar oud
dochter van: Harm BEEKHUIS
Eva WENKE

( VII-42-240 )
  Zij trouwde op 3-10-1919 te Delfzijl met:  
  Berend van der WAL
geb. 3-9-1892 te Delfzijl
zoon van: Berend van der WAL
Zwaantje GEERTSEMA


VIII-104-535 Johanna WENKE
geb. 12-10-1879 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 27-12-1947 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Meindert WENKE
Grietje JONK
( VII-42-242 )
  Zij trouwde op 28-5-1914 te Groningen met:  
  Ernst Jacobus Joseph Maria SCHOONHEIJT
geb. 30-4-1886 te Roosendaal en Nispen
ovl. 13-7-1956 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Norbertus Alexander SCHOONHEIJT
Athanasian Maria Constantia SNOEKX


VIII-104-536 Christiaan WENKE
geb. 16-4-1882 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 4-2-1978, 95 jaar oud
zoon van: Meindert WENKE
Grietje JONK
( VII-42-242 )
  Hij trouwde op 1-3-1907 te Delfzijl met:  
  Oktje BOS
geb. 24-9-1884 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 17-5-1957 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Kornelis BOS
Willemina VOS

  Uit deze relatie  
  1. Meindert Christiaan WENKE geb. 10-12-1907 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. te Delfzijl ( IX-124-415 )
  2. Willemina WENKE geb. 10-2-1909 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-124-416 )
  3. Kornelis WENKE geb. 13-8-1910 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 18-11-1992 ( IX-124-417 )
  4. Annes WENKE geb. 9-3-1912 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 31-1-1992 ( IX-124-418 )
  5. Grietje WENKE geb. 30-3-1915 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 11-6-1963 te Delfzijl ( IX-124-419 )
  6. Jantje WENKE geb. ca 1917 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 9-10-1938 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-124-420 )

VIII-104-537 Pieterke WENKE
geb. 24-4-1884 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 2-6-1943 te Delfzijl, 59 jaar oud
dochter van: Meindert WENKE
Grietje JONK
( VII-42-242 )
  Zij trouwde op 10-8-1906 te Delfzijl met:  
  Roelf van WATTUM
geb. 10-4-1881 te Delfzijl
ovl. 26-4-1961 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Susanna van WATTUM
  Persoonlijke informatie
Zijn vader is onbekend.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis Geert van WATTUM geb. 4-5-1907 te Delfzijl ( IX-125-421 )

VIII-104-538 Annes WENKE
geb. 27-9-1887 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 30-11-1959 te Delfzijl, 72 jaar oud
zoon van: Meindert WENKE
Grietje JONK
( VII-42-242 )
  Hij trouwde op 15-10-1909 te Delfzijl met:  
  Trijntje REINDERS
geb. 15-7-1889 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Geert REINDERS
Jantje JANSEN

  Uit deze relatie  
  1. Meindert WENKE geb. 2-11-1909 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-126-422 )

VIII-104-539 Jantina Hinderika WENKE
geb. 13-11-1893 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 23-4-1956 te Delfzijl, 62 jaar oud
dochter van: Meindert WENKE
Grietje JONK
( VII-42-242 )
  Zij trouwde op 30-7-1919 te Delfzijl met:  
  Antonie VISSER
geb. 10-11-1886 te Winsum (Maarhuizen
zoon van: Geert VISSER
Anna HEIDEMA


VIII-105-540 Johanna HOLLENGA
geb. 12-4-1881 te Appingedam
ovl. 18-7-1967, 86 jaar oud
dochter van: Daniel HOLLENGA
Hemmechien MEIJER

( VII-43-246 )

VIII-105-541 Henderina Lamberta PASTOOR
geb. 11-8-1884 te Appingedam
ovl. 22-12-1884 te Appingedam, 4 maand oud
dochter van: Theodorus PASTOOR
Hemmechien MEIJER

( VII-43-246 )

VIII-105-542 Hendericus Theodorus PASTOOR
geb. 17-2-1894 te Appingedam
zoon van: Theodorus PASTOOR
Hemmechien MEIJER

( VII-43-246 )
  Hij trouwde met:  
  Eppien BALKEMA
geb. 8-10-1893 te Bierum (Holwierde)
dochter van: Jan BALKEMA
Jantien NIEBOER


VIII-106-543 Geertruida MEIJER
geb. 15-3-1885 te Appingedam
ovl. 12-4-1966, 81 jaar oud
dochter van: Hindrik MEIJER
Bernardina Johanna BORG
( VII-43-248 )
  Zij trouwde op 4-5-1907 te Appingedam met:  
  Wildrik BROUWER
geb. 15-1-1882 te Slochteren
ovl. 12-12-1961 te Delfzijl, 79 jaar oud
zoon van: Jan BROUWER
Hillechien BLOEMA

  Uit deze relatie  
  1. Bernardina Johanna BROUWER geb. 14-8-1907 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 10-5-1953 te Appingedam ( IX-127-423 )
  2. Emo BROUWER geb. 29-3-1915 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-127-424 )

VIII-106-544 Tijs MEIJER
geb. 12-5-1887 te Appingedam
ovl. 27-4-1959 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Hindrik MEIJER
Bernardina Johanna BORG
( VII-43-248 )
  Hij trouwde op 21-5-1917 te Groningen met:  
  Gesiena van der VEEN
geb. 2-11-1891 te Peize
ovl. 7-7-1978, 86 jaar oud
dochter van: Ate van der VEEN
Elsien SCHEEPSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Bernhard Johan MEIJER geb. 4-4-1920 te Groningen / ovl. 3-9-1938 te Groningen ( IX-128-425 )

VIII-106-545 Johanna MEIJER
geb. 4-1-1890 te Appingedam
ovl. 13-7-1964, 74 jaar oud
dochter van: Hindrik MEIJER
Bernardina Johanna BORG
( VII-43-248 )

VIII-106-546 Abelina MEIJER
geb. 11-11-1893 te Appingedam
ovl. 9-3-1978, 84 jaar oud
dochter van: Hindrik MEIJER
Bernardina Johanna BORG
( VII-43-248 )
  Zij trouwde op 4-2-1922 te Appingedam met:  
  Pieter KOMDEUR
geb. 25-12-1891 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 5-3-1960, 68 jaar oud
zoon van: Jan KOMDEUR
Hindrikje SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje KOMDEUR geb. te Delfzijl ( IX-129-426 )

VIII-106-547 Hindrik MEIJER
geb. 28-6-1900 te Appingedam
ovl. 24-3-1975, 74 jaar oud
zoon van: Hindrik MEIJER
Bernardina Johanna BORG
( VII-43-248 )

VIII-107-548 Jantje de VRIES
geb. 26-7-1878 te Delfzijl (Oterdum)
dochter van: Heino de VRIES
Emmechien WENKE

( VII-45-258 )

VIII-107-549 Remko de VRIES
geb. 17-7-1881 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Heino de VRIES
Emmechien WENKE

( VII-45-258 )

VIII-108-550 Remke de GROOT
geb. 9-1-1883 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 23-1-1884 te Woldendorp, 12 maand oud
zoon van: Jan de GROOT
Christina WENKE

( VII-45-259 )

VIII-108-551 Geertje de GROOT
geb. 9-12-1884 te Woldendorp
ovl. 15-8-1965, 80 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Christina WENKE

( VII-45-259 )
  Zij trouwde (1) op 2-2-1906 te Termunten met:  
  Kornelis KOK
geb. 13-5-1885 te Nieuwolda
zoon van: Roelf KOK
Harmke BIJHOLT

  Uit deze relatie  
  1. Kornelia KOK geb. 2-12-1905 te Woldendorp ( IX-130-427 )
  2. Christina KOK geb. 6-9-1910 te Termunten ( IX-130-428 )
  Zij trouwde (2) op 27-12-1912 te Woldendorp met:  
  Harm JAGER
geb. 13-11-1881 te Termunten
ovl. 9-12-1964 te IJmuiden, 83 jaar oud
zoon van: Berend JAGER
Geertruida van der PAARD

  Uit deze relatie  
  1. Berendina Geertruida JAGER geb. 4-4-1912 te Termunten / ovl. 23-9-1977 te Amsterdam ( IX-130-429 )
  2. Jan JAGER geb. 5-7-1913 te Termunten / ovl. 23-6-1946 te Amsterdam ( IX-130-430 )
  3. Berend JAGER geb. 17-2-1916 te Termunten / ovl. 10-10-1985 te Amsterdam ( IX-130-431 )
  4. Kornelis JAGER geb. 5-8-1918 te Woldendorp / ovl. 29-12-1997 te Velsen ( IX-130-432 )
  5. Geertruida JAGER geb. 2-11-1923 te Woldendorp / ovl. 26-3-1925 te Woldendorp ( IX-130-433 )
  6. Jantje Jacobina JAGER geb. te Woldendorp ( IX-130-434 )

VIII-109-552 Ralph Jacob DYKEHOUSE
geb. ca 1891 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )
  Hij trouwde met:  
  Frieda JENSEN
geb. ca 1892 te Germany
  Uit deze relatie  
  1. Alice Frieda DYKEHOUSE geb. ca 1914 ( IX-131-435 )
  2. Catherine DYKEHOUSE geb. 11-3-1915 / ovl. 9-4-2003 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( IX-131-436 )
  3. Margaret DYKEHOUSE geb. ca 1921 te Illinois (U.S.A.) ( IX-131-437 )
  4. Jakelin DYKEHOUSE geb. ca 1922 te Illinois (U.S.A.) ( IX-131-438 )
  5. Marian DYKEHOUSE geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.) ( IX-131-439 )

VIII-109-553 Remco DYKEHOUSE
geb. 2-8-1892 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 27-12-1973 te Florida (U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )
  Hij trouwde op 11-4-1916 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Agnes G. COLLIE
geb. ca 1893 te Scotland
dochter van: NN COLLIE
Agnes TAYLOR

  Uit deze relatie  
  1. Bettie DYKEHOUSE geb. ca 1919 te Michigan (U.S.A.) ( IX-132-440 )

VIII-109-554 Nina DYKEHOUSE
geb. 31-3-1894 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-1-1980 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 85 jaar oud
dochter van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )
  Zij trouwde met:  
  Charles E. BENDER
ovl. 11-11-1949
  Uit deze relatie  
  1. Jane BENDER geb. ca 1919 te Michigan (U.S.A.) ( IX-133-441 )

VIII-109-555 John J. DYKEHOUSE
geb. 23-6-1896 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 24-5-1982 te Cooper township (Michigan, U.S.A.), 85 jaar oud
zoon van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )

VIII-109-556 Alice DYKEHOUSE
geb. 8-1-1898 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 18-8-1972 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 74 jaar oud
dochter van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )
  Zij trouwde op 3-10-1919 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Adrian KLEPPER
geb. ca 1898 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Jacob KLEPPER
Rickte ULDRICK

  Uit deze relatie  
  1. Ruth KLEPPER geb. ca 1923 te Michigan (U.S.A.) ( IX-134-442 )

VIII-109-557 Jennie DYKEHOUSE
geb. 7-12-1900 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )
  Zij trouwde op 18-9-1919 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Richard J. KLEPPER
geb. 24-1-1896 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 8-11-1945 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 49 jaar oud
zoon van: Jacob KLEPPER
Rickte ULDRICK

  Uit deze relatie  
  1. Reanetta J. KLEPPER geb. ca 1921 te Michigan (U.S.A.) ( IX-135-443 )
  2. Richard KLEPPER geb. te Michigan (U.S.A.) / ovl. ca 2006 ( IX-135-444 )

VIII-109-558 Martha DYKEHOUSE
geb. 6-5-1907 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 31-10-2000 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 93 jaar oud
dochter van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )
  Zij trouwde op 20-6-1936 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Charles H. BERLIEN
geb. ca 1897 te Chicago, (Illinois, U.S.A.)
zoon van: Charle B. BERLIEN
Hilma A. JOHNSON

  Uit deze relatie  
  1. Linda BERLIEN ( IX-136-445 )

VIII-109-559 Harm DYKEHOUSE
geb. 7-1-1910 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 22-7-2000 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: Jacob DYKEHOUSE
Alice WENKE

( VII-45-260 )
  Hij trouwde op 31-12-1947 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Dorothy YAX
geb. 13-4-1920 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 26-10-2004 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 84 jaar oud
dochter van: Lambert YAX
Pearl PEARSON


VIII-110-560 Christine WENKE
geb. ca 1899 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )
  Zij trouwde op 12-8-1919 te Comstock (Michigan, U.S.A.) met:  
  Joseph H. THOLE
geb. ca 1898 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Frank THOLE
Mary PENNING

  Uit deze relatie  
  1. Dorothy THOLE geb. ca 1926 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) ( IX-137-446 )

VIII-110-561 Jacob WENKE
geb. 15-2-1901 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-3-1901 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 14 dagen oud
zoon van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )

VIII-110-562 Jacob WENKE
geb. 9-7-1902 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 16-11-1995 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 93 jaar oud
zoon van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )
  Hij trouwde op 22-4-1922 met:  
  Marian S. SPAULDING
geb. 20-2-1904 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 14-1-1999 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Raymond WENKE ovl. 8-4-1944 te Duitsland ( IX-138-447 )
  2. Eugene WENKE ( IX-138-448 )

VIII-110-563 Raymond R. WENKE
geb. 9-8-1905 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 23-5-1987 te Holland (Michigan, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )
  Hij trouwde op 9-8-1928 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Wilma Irene Vanden BERG
geb. ca 1905
ovl. 15-5-1994 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Cornelius Vanden BERG
Jennie NEWLAND

  Uit deze relatie  
  1. Ruth WENKE ( IX-139-449 )
  2. James R. WENKE ( IX-139-450 )
  3. Thomas L. WENKE ( IX-139-451 )

VIII-110-564 Henry WENKE
geb. 21-3-1908 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-5-1986, 78 jaar oud
zoon van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )
  Hij trouwde op 3-1-1934 met:  
  Abbie BROUWER
geb. 16-2-1910 te Great Meadows, Warren (New Jersey, U.S.A.)
ovl. 2-8-1998 te Portage (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Bulo BROUWER
Lena DRENTH

  Uit deze relatie  
  1. Donna WENKE ( IX-140-452 )
  2. Lois WENKE ( IX-140-453 )
  3. Lee WENKE ( IX-140-454 )

VIII-110-565 Jane WENKE
geb. ca 1911
dochter van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )
  Zij trouwde op 29-5-1940 te Henry County (Oklahoma, U.S.A.) met:  
  Benjamin SCHUUR
geb. ca 1906
zoon van: Rufus SCHUUR
Grace BURKE


VIII-110-566 Chris WENKE
geb. 11-2-1914 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-11-2000 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
zoon van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )
  Hij trouwde op 21-7-1938 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Anna BOVEN
geb. 15-1-1913 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 21-1-1997 te Comstock (Michigan, U.S.A.), 84 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. David WENKE ( IX-141-455 )
  2. Ilene WENKE ( IX-141-456 )
  3. Robert WENKE ( IX-141-457 )
  4. Lawrence Raymond WENKE ( IX-141-458 )
  5. Judith Kathleen WENKE ( IX-141-459 )
  6. Dennis WENKE ( IX-141-460 )

VIII-110-567 John WENKE
geb. 6-7-1917 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-8-2006 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Remko WENKE
Harmke (Hattie) APOTHEKER
( VII-45-261 )
  Hij trouwde op 19-1-1939 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Wilma SLAGER
geb. 16-3-1918 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-2-2013 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.), 94 jaar oud
dochter van: Jan (John) [Pieters] SLAGER
Wieberdina KREMER
fam. 79: ( VI-16-87 )
  Uit deze relatie  
  1. Jack J. WENKE geb. ca 1946 te Kalamazoo, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( IX-142-461 )
  2. Sheryl Lynn WENKE ( IX-142-462 )

VIII-111-568 Henry WENKE
geb. 25-7-1894 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 23-3-1953 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 58 jaar oud
zoon van: Christiaan WENKE
Mina MENINGA
( VII-45-264 )

VIII-111-569 Randall Andrew WENKE
geb. 27-10-1896 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. 3-10-1975 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: Christiaan WENKE
Mina MENINGA
( VII-45-264 )
  Hij trouwde op 11-8-1919 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.) met:  
  Anna BOSMA
geb. ca 1895 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
dochter van: John BOSMA
Sarah MULDER


VIII-111-570 Chris WENKE
geb. 8-10-1903 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
ovl. ca 1979 te Kalamazoo (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Christiaan WENKE
Mina MENINGA
( VII-45-264 )
  Hij trouwde op 29-9-1923 te Battle Creek (Michigan, U.S.A.) met:  
  Olive F. BRAGUE
geb. ca 1905 te Hartford (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-12-1996 te Cartersville, Bartow county (Georgia, U.S.A.)
dochter van: George BRAGUE
Bertha CURTIS

  Uit deze relatie  
  1. Chris George III WENKE ( IX-143-464 )
  2. Yolande WENKE ( IX-143-463 )

VIII-111-571 Marion WENKE
geb. ca 1914 te Michigan (U.S.A.).
dochter van: Christiaan WENKE
Mina MENINGA
( VII-45-264 )

VIII-112-572 Aaltje HAVERLAND
geb. 29-9-1889 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 3-3-1980, 90 jaar oud
dochter van: Johannes HAVERLAND
Hemmechien WENKE

( VII-46-266 )
  Zij trouwde op 24-5-1912 te Delfzijl met:  
  Gerardus Luitje SANDER
geb. 13-11-1888 te Siddeburen
ovl. 29-6-1972, 83 jaar oud
zoon van: Tonnis Lammert SANDER
Dietje KORTHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Tonnis Lammert SANDER geb. 3-10-1913 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-144-465 )
  2. Hemmechien SANDER geb. 2-12-1916 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 15-8-1976 ( IX-144-466 )

VIII-112-573 Jantje HAVERLAND
geb. 20-4-1891 te Delfzijl
dochter van: Johannes HAVERLAND
Hemmechien WENKE

( VII-46-266 )
  Zij trouwde op 22-5-1914 te Delfzijl met:  
  Albertus KEIJER
geb. 12-4-1890 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Aaron KEIJER
Elisabeth BROEKEMA


VIII-112-574 Klaas HAVERLAND
geb. 4-3-1893 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 4-5-1961 te Delfzijl (Farmsum), 68 jaar oud
zoon van: Johannes HAVERLAND
Hemmechien WENKE

( VII-46-266 )
  Hij trouwde op 18-5-1917 te Delfzijl met:  
  Geertruida BARLA
geb. 28-5-1893 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 2-5-1981, 87 jaar oud
dochter van: Jan BARLA
Catharina SMIT


VIII-112-575 Christina HAVERLAND
geb. 21-4-1895 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 5-1-1980, 84 jaar oud
dochter van: Johannes HAVERLAND
Hemmechien WENKE

( VII-46-266 )
  Zij trouwde op 18-5-1917 te Delfzijl met:  
  Cornelis KLUNDER
geb. 26-10-1893 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 13-9-1962, 68 jaar oud
zoon van: Antonie KLUNDER
Nantje BENDINGA


VIII-112-576 Foktje HAVERLAND
geb. 18-12-1897 te Delfzijl (Weiwerd)
dochter van: Johannes HAVERLAND
Hemmechien WENKE

( VII-46-266 )
  Zij trouwde op 5-9-1918 te Groningen met:  
  Edzo KEIJER
geb. 18-10-1896 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Aaron KEIJER
Elisabeth BROEKEMA

  Uit deze relatie  
  1. NN KEIJER geb. 31-7-1934 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 31-7-1934 te Appingedam (Tjamsweer) ( IX-145-467 )

VIII-112-577 Berendina HAVERLAND
geb. 17-4-1901 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 6-4-1981 te Appingedam, 79 jaar oud
dochter van: Johannes HAVERLAND
Hemmechien WENKE

( VII-46-266 )
  Zij trouwde op 16-11-1923 te Delfzijl met:  
  Jan VONDELING
geb. 9-5-1900 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Hilto VONDELING
Ripke DOORENBOS

  Uit deze relatie  
  1. Ripke VONDELING geb. 5-3-1924 te Delfzijl / ovl. 21-5-1995 te Vlaardingen ( IX-146-468 )
  2. Johannes VONDELING geb. 27-4-1931 te Delfzijl / ovl. 10-6-1992 te Groningen ( IX-146-469 )

VIII-112-578 Jan HAVERLAND
geb. 8-5-1908 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 30-8-1987 te Delfzijl, 79 jaar oud
zoon van: Johannes HAVERLAND
Hemmechien WENKE

( VII-46-266 )

VIII-113-579 Grietje TUINIER
geb. 24-4-1893 te Bierum (Holwierde)
dochter van: Egbert TUINIER
Jantje WENKE

( VII-46-267 )

VIII-113-580 Jan TUINIER
geb. 22-6-1894 te Bierum (Holwierde)
zoon van: Egbert TUINIER
Jantje WENKE

( VII-46-267 )

VIII-113-581 Jantje TUINIER
geb. 24-2-1896 te Bierum (Holwierde)
dochter van: Egbert TUINIER
Jantje WENKE

( VII-46-267 )

VIII-113-582 Edo TUINIER
geb. 2-8-1897 te Bierum (Holwierde)
zoon van: Egbert TUINIER
Jantje WENKE

( VII-46-267 )

VIII-113-583 Pieterdina Gezina TUINIER
geb. 23-8-1899 te Bierum (Holwierde)
dochter van: Egbert TUINIER
Jantje WENKE

( VII-46-267 )

VIII-113-584 Anna TUINIER
geb. 6-12-1900 te Bierum (Holwierde)
dochter van: Egbert TUINIER
Jantje WENKE

( VII-46-267 )

VIII-113-585 Berend TUINIER
geb. 13-2-1903 te Bierum (Holwierde)
zoon van: Egbert TUINIER
Jantje WENKE

( VII-46-267 )

VIII-114-586 Hinderik VOS
geb. 2-8-1901 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 22-8-1901 te Delfzijl (Farmsum), 20 dagen oud
zoon van: Freerk VOS
Christina WENKE

( VII-46-269 )

VIII-114-587 Hinderik VOS
geb. 28-12-1902 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Freerk VOS
Christina WENKE

( VII-46-269 )
  Hij trouwde op 1-8-1931 te Appingedam met:  
  Fransina DAANJE
geb. 17-1-1908 te Sappemeer
ovl. 6-9-1956 te Groningen, 48 jaar oud
dochter van: Hendrik DAANJE
Derkien STOL


VIII-114-588 Jantje VOS
geb. 10-11-1905 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 9-11-1934 te Delfzijl, 28 jaar oud
dochter van: Freerk VOS
Christina WENKE

( VII-46-269 )
  Zij trouwde op 9-11-1934 te Delfzijl met:  
  Servaas JANS
geb. 6-8-1906 te Groningen
zoon van: Jacob JANS
Johanna Maria GILISSEN

  Uit deze relatie  
  1. Jacob JANS geb. ca 1942 te Groningen / ovl. 8-10-1944 te Groningen ( IX-147-470 )
  2. Christina JANS ( IX-147-471 )
  3. Jacoba Freerkina JANS ( IX-147-472 )

VIII-114-589 Jan VOS
geb. 14-3-1909 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 29-1-1932 te Delfzijl, 22 jaar oud
zoon van: Freerk VOS
Christina WENKE

( VII-46-269 )
  Hij trouwde op 29-1-1932 te Delfzijl met:  
  Frouwke WOLF
geb. 26-10-1914 te Delfzijl (Weiwerd)
dochter van: Derk WOLF
Antje de BOER


VIII-114-590 Martje VOS
geb. 27-5-1913 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Freerk VOS
Christina WENKE

( VII-46-269 )

VIII-114-591 Berend VOS
geb. 3-8-1915 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Freerk VOS
Christina WENKE

( VII-46-269 )

VIII-115-592 Trijntje de VRIES
geb. 22-3-1878 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 5-9-1878 te Delfzijl (Weiwerd), 5 maand oud
dochter van: Jan de VRIES
Jantje EISINGA
( VII-47-272 )

VIII-115-593 Remke de VRIES
geb. 6-4-1879 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-63)
ovl. 12-11-1962 te Delfzijl (Weiwerd), 83 jaar oud
zoon van: Jan de VRIES
Jantje EISINGA
( VII-47-272 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1902), landbouwer (1931).
 
  Hij trouwde op 10-10-1902 te Delfzijl (HA-54) met:  
  Elizabeth MELINGA
geb. 27-9-1878 te Nieuwolda
ovl. 24-10-1958 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Jan MELINGA
Elizabeth KUIPER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voerman; beroep vader bruidegom.: voerman; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan de VRIES geb. 10-12-1902 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 16-10-1992 te Delfzijl ( IX-148-473 )
  2. Bertus de VRIES geb. 27-6-1904 te Delfzijl / ovl. 23-11-1990 ( IX-148-474 )
  3. NN de VRIES geb. 28-11-1905 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 28-11-1905 te Delfzijl (Heveskes) ( IX-148-475 )
  4. Jantje de VRIES geb. 7-11-1906 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 1-3-1989 te Delfzijl ( IX-148-476 )
  5. Hillechiena de VRIES geb. 9-5-1908 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 2-9-1908 te Delfzijl (Heveskes) ( IX-148-477 )
  6. Hillechien de VRIES geb. 4-8-1909 te Delfzijl (Heveskes) ( IX-148-478 )
  7. Remko de VRIES geb. 11-8-1910 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 16-7-1992 ( IX-148-479 )
  8. Trijntje de VRIES geb. 8-8-1911 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 13-9-1911 te Delfzijl (Heveskes) ( IX-148-480 )
  9. Trijntje de VRIES geb. 16-11-1912 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 26-12-1912 te Delfzijl (Heveskes) ( IX-148-481 )
  10. Trijntje de VRIES geb. 23-12-1913 te Delfzijl (Heveskes) / ovl. 25-7-1975 ( IX-148-482 )

VIII-115-594 Remko de VRIES
geb. 2-6-1881 te Delfzijl (Weiwerd) (GA-81)
ovl. 3-4-1901 te Delfzijl (Weiwerd), 19 jaar oud
zoon van: Jan de VRIES
Jantje EISINGA
( VII-47-272 )

VIII-115-595 Trijntje de VRIES
geb. 12-5-1885 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 22-10-1958, 73 jaar oud
dochter van: Jan de VRIES
Jantje EISINGA
( VII-47-272 )
  Zij trouwde (1) op 30-6-1905 te Delfzijl met:  
  Christiaan van DIJK
geb. 3-12-1879 te Groningen
ovl. 12-7-1908 te Vlagtwedde, 28 jaar oud
zoon van: Hiltje van DIJK
Hemmegien WENKE

  Uit deze relatie  
  1. Hiltje van DIJK geb. 13-6-1906 te Delfzijl (Weiwerd) / ovl. 11-4-1962 te Delfzijl (Weiwerd) ( IX-149-483 )
  Zij trouwde (2) op 2-9-1910 te Delfzijl met:  
  Willem DOORNBOS
geb. 9-1-1880 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 17-3-1966 te Delfzijl, 86 jaar oud
zoon van: Gerard DOORNBOS
Hillechien BOLT


VIII-116-596 NN de VRIES
geb. 11-11-1886 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 11-11-1886 te Delfzijl (Heveskes), 0 dagen oud
zoon van: Luitjen de VRIES
Martje de VRIES

( VII-47-273 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-116-597 Grietje de VRIES
geb. 25-10-1887 te Delfzijl (Heveskes)
dochter van: Luitjen de VRIES
Martje de VRIES

( VII-47-273 )

VIII-116-598 Trijntje de VRIES
geb. 13-10-1891 te Delfzijl (Heveskes) (GA-161)
ovl. 31-10-1969 te Beerta, 78 jaar oud
dochter van: Luitjen de VRIES
Martje de VRIES

( VII-47-273 )
  Zij trouwde op 9-2-1915 te Delfzijl met:  
  Berend VOSLAMBER
geb. 6-2-1889 te Slochteren (Hellum)
ovl. 15-7-1971 te Beerta, 82 jaar oud
zoon van: Johannes VOSLAMBER
Sijpke MONKHORST


VIII-116-599 Aaltje de VRIES
geb. 10-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (GA-209)
ovl. 12-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (OA-92), 2 dagen oud
dochter van: Luitjen de VRIES
Martje de VRIES

( VII-47-273 )
  Persoonlijke informatie
Drieling: zusje van Nicolaas en Remko.
 

VIII-116-600 Nicolaas de VRIES
geb. 10-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (GA-207)
ovl. 12-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (OA-90), 2 dagen oud
zoon van: Luitjen de VRIES
Martje de VRIES

( VII-47-273 )
  Persoonlijke informatie
Drieling: broertje van Aaltje en Remko.
 

VIII-116-601 Remko de VRIES
geb. 10-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (GA-208)
ovl. 12-11-1893 te Delfzijl (Heveskes) (OA-91), 2 dagen oud
zoon van: Luitjen de VRIES
Martje de VRIES

( VII-47-273 )
  Persoonlijke informatie
Drieling: broertje van Aaltje en Nicolaas.
 

VIII-116-602 Nicolaas Albert de VRIES
geb. 8-3-1896 te Delfzijl (Heveskes) (GA-52)
zoon van: Luitjen de VRIES
Martje de VRIES

( VII-47-273 )
  Hij trouwde op 2-1-1924 te Beerta met:  
  Geziene Bouwina van DAM
geb. 31-1-1900 te Beerta
dochter van: Berend van DAM
Janneke de VRIES


VIII-117-603 Trijntje de VRIES
geb. 27-12-1887 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 17-3-1976 te Termunten, 88 jaar oud
dochter van: Klaas de VRIES
Trijntje WOLF
( VII-47-274 )
  Zij trouwde op 26-8-1911 te Termunten met:  
  Geert van der WERF
geb. 5-7-1882 te Termunten (Termunterzijl)
ovl. 7-7-1959 te Termunten (Termunterzijl), 77 jaar oud
zoon van: Jurjen van der WERF
Geessien POKER


VIII-117-604 Pieter de VRIES
geb. 20-2-1890 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Klaas de VRIES
Trijntje WOLF
( VII-47-274 )

VIII-117-605 Remko de VRIES
geb. 2-10-1892 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 15-3-1975 te Termunten, 82 jaar oud
zoon van: Klaas de VRIES
Trijntje WOLF
( VII-47-274 )
  Hij trouwde op 19-5-1920 te Termunten met:  
  Martha BOUWMAN
geb. 11-1-1893 te Termunten (Termunterzijl)
ovl. 22-11-1968 te Termunten, 75 jaar oud
dochter van: Arend BOUWMAN
Elizabeth HOMMES

  Uit deze relatie  
  1. Klaas Arend de VRIES geb. 3-3-1921 te Termunten / ovl. 5-3-1921 te Termunten ( IX-150-484 )
  2. Klaas Arend de VRIES geb. te Dallingerweer ( IX-150-485 )
  3. Elizabeth Trijntje de VRIES geb. 10-4-1929 te Fiemel / ovl. 17-4-1929 te Fiemel ( IX-150-486 )

VIII-117-606 Jantje de VRIES
geb. 19-4-1894 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 23-6-1923 te Bierum (Spijk), 29 jaar oud
dochter van: Klaas de VRIES
Trijntje WOLF
( VII-47-274 )
  Zij trouwde op 27-4-1917 te Termunten met:  
  Jakob BAKKER
geb. 4-6-1881 te Bierum (Spijk)
zoon van: Jurrien BAKKER
Geessien DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Jurrien BAKKER geb. ca 1921 te Bierum (Spijk) / ovl. 17-6-1940 te Bierum (Spijk) ( IX-151-487 )

VIII-117-607 Jan de VRIES
geb. 12-5-1895 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Klaas de VRIES
Trijntje WOLF
( VII-47-274 )
  Hij trouwde op 11-7-1919 te Delfzijl met:  
  Annechiena KAIJER
geb. 22-6-1899 te Delfzijl (Weiwerd)
dochter van: Harke KAIJER
Aaltje DREWES

  Uit deze relatie  
  1. Harke Klaas de VRIES geb. te Delfzijl / ovl. te Bierum (Spijk) ( IX-152-488 )

VIII-118-608 Tjako Jan BRONS
geb. 4-5-1892 te Wagenborgen
ovl. 22-4-1963 te Rotterdam, 70 jaar oud
zoon van: Jan BRONS
Harmina HOFMAN

( VII-48-278 )

VIII-118-609 Aagtje Heiltje BRONS
geb. 13-12-1893 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 31-10-1974 te Delfzijl, 80 jaar oud
dochter van: Jan BRONS
Harmina HOFMAN

( VII-48-278 )

VIII-118-610 Heiltje BRONS
geb. 9-8-1896 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 31-10-1898 te Delfzijl (Farmsum), 2 jaar oud
dochter van: Jan BRONS
Harmina HOFMAN

( VII-48-278 )

VIII-119-611 Aagtje HOFMAN
geb. 9-5-1898 te Delfzijl (Weiwerd)
dochter van: Jan HOFMAN
Martje van OOSTEROM
( VII-48-279 )
  Zij trouwde op 11-4-1924 te Delfzijl met:  
  Geert Pieter HOLTHUIS
geb. 27-2-1895 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Pieter Jan HOLTHUIS
Zwaantje SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Pieter Jan HOLTHUIS geb. 29-12-1925 / ovl. 21-8-1990 ( IX-153-489 )

VIII-119-612 Jan HOFMAN
geb. 21-3-1902 te Delfzijl (Weiwerd)
zoon van: Jan HOFMAN
Martje van OOSTEROM
( VII-48-279 )
  Hij trouwde op 9-7-1934 te Delfzijl met:  
  Fenna Wilmiena de BOER
geb. 18-1-1910 te Delfzijl (Meedhuizen)
dochter van: Jans de BOER
Stientje SWART

  Uit deze relatie  
  1. NN HOFMAN geb. 2-3-1935 te Appingedam (Solwerd) / ovl. 2-3-1935 te Appingedam (Solwerd) ( IX-154-490 )

VIII-119-613 Harm HOFMAN
geb. 10-12-1906 te Delfzijl (Weiwerd)
zoon van: Jan HOFMAN
Martje van OOSTEROM
( VII-48-279 )
  Hij trouwde op 17-6-1937 te Termunten met:  
  Steintje WAKER
geb. 24-2-1907 te Termunten
ovl. 3-3-1987 te Delfzijl, 80 jaar oud
dochter van: Harm WAKER
Reintje OLSDER


VIII-120-614 Hinderikus de VRIES
geb. 15-11-1894 te Delfzijl (Weiwerd)
zoon van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )

VIII-120-615 Schelte de VRIES
geb. 4-9-1896 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 17-5-1897 te Delfzijl (Weiwerd), 8 maand oud
zoon van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )

VIII-120-616 Schelte de VRIES
geb. 16-3-1898 te Delfzijl (Weiwerd)
zoon van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )
  Hij trouwde (1) op 27-12-1919 te Appingedam met:  
  Arentje LUBBERS
geb. 27-4-1895 te Appingedam (Solwerd)
dochter van: Willem LUBBERS
Willemina VOS

  Uit deze relatie  
  1. Jan de VRIES geb. ca 1921 te Appingedam / ovl. 6-4-1944 te Delfzijl ( IX-155-491 )
  Hij trouwde (2) op 28-4-1928 te Veendam met:  
  Janna NIEBORG
geb. 13-9-1895 te Sappemeer (Kleinemeer)
dochter van: Roelf NIEBORG
Afien MULDER


VIII-120-617 Leentje de VRIES
geb. 16-10-1900 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 24-10-1900 te Delfzijl (Farmsum), 8 dagen oud
dochter van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )

VIII-120-618 Jan de VRIES
geb. 11-10-1901 te Delfzijl
ovl. 14-11-1980, 79 jaar oud
zoon van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )
  Hij trouwde op 5-5-1923 te Appingedam met:  
  Trijntje IDEMA
geb. 13-7-1901 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 15-8-1980, 79 jaar oud
dochter van: Hindrik IDEMA
Trijntje DIETEMA


VIII-120-619 Leentje de VRIES
geb. 28-3-1904 te Delfzijl
ovl. 23-12-1906 te Delfzijl (Farmsum), 2 jaar oud
dochter van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )

VIII-120-620 Egbert de VRIES
geb. 31-7-1906 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )
  Hij trouwde op 22-11-1929 te Delfzijl met:  
  Johanna STAM
geb. 26-7-1909 te Delfzijl (Meedhuizen)
dochter van: Antoon STAM
Geertruida DALLINGA


VIII-120-621 Leentje Henderika de VRIES
geb. 21-9-1908 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )
  Zij trouwde (1) op 2-5-1931 te Appingedam met:  
  Hendrik VOS
geb. 17-10-1911 te Bierum
zoon van: Jan VOS
Janna WATSING

  Zij trouwde (2) op 2-3-1935 te Appingedam met:  
  Albert REMMINGA
geb. 9-8-1906 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Dedde REMMINGA
Martje KUIPER

  Uit deze relatie  
  1. Dedde REMMINGA geb. ca 1937 te Tuikwerd / ovl. 2-9-1941 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-156-492 )

VIII-120-622 Arend de VRIES
geb. 10-5-1911 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 12-12-1913 te Delfzijl (Farmsum), 2 jaar oud
zoon van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )

VIII-120-623 Henderika Katharina de VRIES
geb. 31-10-1913 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Jan de VRIES
Trientje WOLF
( VII-49-282 )
  Zij trouwde op 29-4-1932 te Delfzijl met:  
  Albert STAM
geb. 15-4-1907 te Delfzijl (Meedhuizen)
zoon van: Antoon STAM
Geertruida DALLINGA


VIII-121-624 Leentje DOORNBOS
geb. 11-8-1896 te Delfzijl (Weiwerd)
ovl. 21-5-1911 te Delfzijl (Farmsum), 14 jaar oud
dochter van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )

VIII-121-625 Frouwke Jantje DOORNBOS
geb. 24-4-1898 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 9-8-1972 te Arnhem, 74 jaar oud
dochter van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Zij trouwde op 22-10-1920 te Delfzijl met:  
  Luppe FOLKERSMA
geb. 7-1-1898 te Schildwolde
ovl. 25-6-1938 te Groningen, 40 jaar oud
zoon van: Eisse FOLKERSMA
Tijtje ter BORG

  Uit deze relatie  
  1. Pieter Eeldert FOLKERSMA geb. 1916 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 2-10-1916 te Delfzijl (Farmsum) ( IX-157-493 )
  2. Eisse FOLKERSMA geb. 21-3-1921 / ovl. 13-5-2001 ( IX-157-494 )

VIII-121-626 Jantina DOORNBOS
geb. 18-4-1900 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )

VIII-121-627 Hinderika DOORNBOS
geb. 18-2-1902 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Zij trouwde op 3-6-1921 te Delfzijl met:  
  Derk Kornelis WIERINGA
geb. 9-1-1893 te Woltersum
zoon van: Klaas WIERINGA
Grietje LANINGA


VIII-121-628 Catharina DOORNBOS
geb. 11-3-1903 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 8-10-1969, 66 jaar oud
dochter van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Zij trouwde op 26-3-1920 te Delfzijl met:  
  Hendrik ALBERTS
geb. 24-8-1892 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 25-7-1976, 83 jaar oud
zoon van: Willem ALBERTS
Grietje POSTMA
fam. 32: ( V-9-38 )
  Uit deze relatie  
  1. Grietje ALBERTS geb. 17-11-1935 te Assen / ovl. 11-5-2001 te Assen fam. 32: ( VII-8-20 )

VIII-121-629 Jan DOORNBOS
geb. 29-4-1904 te Delfzijl
zoon van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Hij trouwde op 5-9-1931 te Delfzijl met:  
  Janna NAATJE
geb. 14-9-1909 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Hendrik NAATJE
Anje HARKEMA


VIII-121-630 Hinderikus DOORNBOS
geb. 25-10-1905 te Delfzijl
zoon van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )

VIII-121-631 Jakob DOORNBOS
geb. 3-2-1908 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Hij trouwde op 11-12-1931 te Delfzijl met:  
  Antje WALS
geb. 31-10-1909 te Delfzijl
dochter van: Tjaart WALS
Trijntje BOSKER


VIII-121-632 Ommo DOORNBOS
geb. 24-5-1909 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )

VIII-121-633 Gerrit DOORNBOS
geb. 11-10-1910 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )

VIII-121-634 Lenus DOORNBOS
geb. 12-5-1913 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Hij trouwde op 21-8-1936 te Delfzijl met:  
  Sieverdina WIERENGA
geb. ca 1916 te Delfzijl
ovl. 1980
dochter van: Jakob WIERENGA
Jantje BIMOLT

  Persoonlijke informatie
Overleden ca juli 1980.
 

VIII-121-635 Leentje DOORNBOS
geb. 8-11-1914 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Zij trouwde op 3-11-1939 te Delfzijl met:  
  Johannes WINKEL
geb. 1-6-1910 te Bierum (Krewerd)
zoon van: Pieter WINKEL
Trijntje OOSTERWIJK


VIII-121-636 Fokko DOORNBOS
geb. ca 1920 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 1-9-1921 te Delfzijl
zoon van: Jakob DOORNBOS
Grietje de VRIES

( VII-49-283 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: oktober 1920.
 

VIII-122-637 Maria Louisa WERLINGSHOFF
geb. 14-7-1894 te Groningen
dochter van: Bernardus Johannes Adam WERLINGSHOFF
Alberdiena de VRIES

( VII-50-285 )
  Zij trouwde op 14-4-1927 te Groningen met:  
  Cornelis Hendrikus Joseph STAVENUITER
geb. ca 1900 te Enkhuizen
zoon van: Godewinus Johannes STAVENUITER
Catharina Johanna SCHNEIDERS


VIII-122-638 Johanna Emma WERLINGSHOFF
geb. 15-12-1895 te Groningen
ovl. 29-12-1959 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Bernardus Johannes Adam WERLINGSHOFF
Alberdiena de VRIES

( VII-50-285 )
  Zij trouwde op 19-8-1926 te Groningen met:  
  Nantko Fekko FEKKES
geb. 10-6-1898 te Groningen
ovl. 17-7-1962 te Alteveer, 64 jaar oud
zoon van: Jan FEKKES
Henderkien LUIKEN

  Uit deze relatie  
  1. NN FEKKES geb. 22-4-1935 te Groningen / ovl. 22-4-1935 te Groningen ( IX-158-495 )

VIII-122-639 Regina Ida WERLINGSHOFF
geb. 19-1-1898 te Groningen
dochter van: Bernardus Johannes Adam WERLINGSHOFF
Alberdiena de VRIES

( VII-50-285 )

VIII-122-640 Emma Bernardina WERLINGSHOFF
geb. 10-7-1899 te Groningen
dochter van: Bernardus Johannes Adam WERLINGSHOFF
Alberdiena de VRIES

( VII-50-285 )
  Zij trouwde op 12-10-1931 te Groningen met:  
  Johannes Antonius BOON
geb. 3-7-1898 te Groningen
zoon van: Johannes Antonius BOON
Antje Catharina LAMEIJER


VIII-123-641 Aaltje Janna BLOEMENA
geb. 6-2-1907 te Coevorden
dochter van: Albert Johan BLOEMENA
Ida Martje de VRIES

( VII-50-290 )
  Zij trouwde op 21-8-1929 te Coevorden met:  
  Wolter MEESTER
geb. 8-5-1905 te Nieuwe Pekela
zoon van: Jan MEESTER
Harmina KOSTER


VIII-123-642 Janna Alberdina BLOEMENA
geb. 31-3-1908 te Coevorden
dochter van: Albert Johan BLOEMENA
Ida Martje de VRIES

( VII-50-290 )

VIII-123-643 Berendina Emma BLOEMENA
geb. 9-7-1909 te Coevorden
dochter van: Albert Johan BLOEMENA
Ida Martje de VRIES

( VII-50-290 )
  Zij trouwde op 28-12-1932 te Coevorden met:  
  Hendrik Eildert NIEMAN
geb. 6-11-1902 te Sneek
zoon van: Willem NIEMAN
Grietje AREMA

  Uit deze relatie  
  1. Peter NIEMAN geb. 7-7-1946 te Hoogeveen / ovl. 26-3-1947 te Hoogeveen ( IX-159-496 )

VIII-123-644 Ida Alberta BLOEMENA
geb. 24-3-1911 te Coevorden
dochter van: Albert Johan BLOEMENA
Ida Martje de VRIES

( VII-50-290 )

VIII-124-645 Johanna de VRIES
geb. 12-2-1905 te Winschoten
dochter van: Gerrit de VRIES
Geessien STROBOS
( VII-51-296 )

VIII-124-646 Jan Hendrik de VRIES
geb. 9-3-1906 te Groningen
ovl. 1-8-1906 te Groningen, 4 maand oud
zoon van: Gerrit de VRIES
Geessien STROBOS
( VII-51-296 )

VIII-124-647 Jan Hendrik de VRIES
geb. 9-5-1907 te Groningen
zoon van: Gerrit de VRIES
Geessien STROBOS
( VII-51-296 )

VIII-124-648 Geessien Martina Willemina de VRIES
geb. 17-7-1908 te Groningen
dochter van: Gerrit de VRIES
Geessien STROBOS
( VII-51-296 )

VIII-124-649 Lammegina Engelina de VRIES
geb. 21-5-1910 te Groningen
dochter van: Gerrit de VRIES
Geessien STROBOS
( VII-51-296 )

VIII-125-650 Henderikus Petrus GORT
geb. 4-4-1911 te Groningen
zoon van: Gerardus Jacobus GORT
Aaltje de VRIES

( VII-51-298 )
  Hij trouwde op 20-8-1934 te Groningen met:  
  Hinderkien MASSON
geb. 28-5-1911 te Groningen
dochter van: Johan MASSON
Vrouktje VELDMAN


VIII-126-651 Albertje Theodora de VRIES
geb. ca 1918 te Groningen
dochter van: Albert de VRIES
Helena Christina Maria HAUMERSSEN
( VII-51-300 )
  Zij trouwde op 20-2-1936 te Groningen met:  
  Willem SCHOLTENS
geb. ca 1918 te Groningen
zoon van: Christiaan SCHOLTENS
Willemtien APELDOORN

  Uit deze relatie  
  1. NN SCHOLTENS geb. 6-4-1936 te Groningen / ovl. 6-4-1936 te Groningen ( IX-160-497 )

VIII-127-652 NN STUKJE
geb. 13-10-1917 te Delfzijl
ovl. 13-10-1917 te Delfzijl, 0 dagen oud
zoon van: Gerrit STUKJE
Jakoba Mina BALKEMA

( VII-52-304 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-127-653 NN STUKJE
geb. 5-4-1922 te Groningen
ovl. 5-4-1922 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Gerrit STUKJE
Jakoba Mina BALKEMA

( VII-52-304 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-128-654 Elsien Jasperdina BOSKER
geb. 19-6-1909 te Appingedam
dochter van: Hinderikus BOSKER
Mina Berendina BALKEMA

( VII-54-310 )
  Zij trouwde op 16-5-1934 te Rotterdam met:  
  Daniel POLS
geb. 12-11-1897 te Rotterdam
ovl. 13-10-1961 te Rotterdam, 63 jaar oud
zoon van: Cornelis POLS
Grietje HUIZER


VIII-129-655 Bote de BOER
geb. 27-3-1915 te Winschoten
zoon van: Sjoert de BOER
Getruida Arendina BALKEMA

( VII-54-311 )
  Hij trouwde op 22-3-1940 te Oude Pekela met:  
  Aaltje VOSMAN
geb. 21-5-1914 te Oude Pekela
dochter van: Petrus [Bos] VOSMAN
Jantiena Rebekka GERMAIN


VIII-129-656 Jasperdina Sietske de BOER
geb. ca 1918 te Winschoten
ovl. 11-8-1952 te Groningen
dochter van: Sjoert de BOER
Getruida Arendina BALKEMA

( VII-54-311 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Maria OUT
geb. te Oostburg
ovl. 31-1-1985 te Apeldoorn
dochter van: Petrus Martinus OUT
Aleijda Geertruida WILDEBOER

( VIII-1-1 )
  Zij trouwde op 6-8-1918 te Apeldoorn met:  
  Pieter Albertus WIERSINGA
geb. 1891 te Apeldoorn
ovl. 20-1-1975
  Persoonlijke informatie
Beroep: smid.
 

IX-2-2 NN WILDEBOER
geb. 26-2-1890
ovl. 26-2-1890, 0 dagen oud
dochter van: Jan Detert WILDEBOER
Francisca Maria Henriette SCHAAIJ
( VIII-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-2-3 Jan Detert (John) WILDEBOER
geb. 3-8-1892 te Hoboken (New Jersey, U.S.A.)
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Francisca Maria Henriette SCHAAIJ
( VIII-1-3 )
  Hij trouwde op 27-8-1919 te Bergen met:  
  Eva STEENMAN
geb. 24-3-1892 te Haarlem
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 3 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN1 WILDEBOER ( X-1-1 )
  2. NN2 WILDEBOER ( X-1-2 )
  3. NN3 WILDEBOER ( X-1-3 )

IX-2-4 Dirk WILDEBOER
geb. 12-6-1895 te Rotterdam
ovl. 19-3-1965 te 't Harde, 69 jaar oud
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Francisca Maria Henriette SCHAAIJ
( VIII-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepvaartemployee.
 
  Hij trouwde op 20-5-1920 te Apeldoorn (HA-156) met:  
  Catharina Maria WOUD
geb. 9-1-1894 te Wormerveer
ovl. 6-8-1975, 81 jaar oud
dochter van: Pieter WOUD
Cornelia Debora OUT

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 3 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN1 WILDEBOER ( X-2-4 )
  2. Catarina Maria WILDEBOER geb. 25-9-1933 te Haarlem / ovl. 1-10-1933 te Haarlem ( X-2-5 )
  3. NN3 WILDEBOER ( X-2-6 )

IX-2-5 Franciscus WILDEBOER
geb. 22-2-1898 te Rotterdam
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Francisca Maria Henriette SCHAAIJ
( VIII-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: handelsbediende.
 
  Hij trouwde op 15-5-1923 te Amsterdam met:  
  Henriette Augustine PROT
geb. 1899 te Amsterdam
ovl. 1-8-1969 te Aerdenhout
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 2 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frans Gustaaf WILDEBOER geb. te Heemstede ( X-3-7 )
  2. NN WILDEBOER ( X-3-8 )

IX-2-6 Abraham WILDEBOER
geb. 1903
ovl. 5-4-1926 te Bloemendaal
zoon van: Jan Detert WILDEBOER
Francisca Maria Henriette SCHAAIJ
( VIII-1-3 )

IX-3-7 NN HARDEWEG
geb. 12-1-1902 te Zutphen
ovl. 12-1-1902 te Zutphen, 0 dagen oud
dochter van: Johannes Franciscus HARDEWEG
Everdina Aleida WILDEBOER

( VIII-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-4-8 Johanna Gesina BOONSTRA
geb. 1897 te Amsterdam
dochter van: Tjalke BOONSTRA
Gesina Eliza WILDEBOER

( VIII-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: telefoniste.
 
  Zij trouwde op 12-4-1922 te Amsterdam met:  
  Wilhelm Karl JANSEN
geb. ca 1894 te Keulen (Dld)
  Persoonlijke informatie
Beroep: kantoorbediende.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 30-8-1944.
 

IX-5-9 Jeanne Nanette Veronique WILDEBOER
dochter van: Detert WILDEBOER
Maria Constante OBERMAN
( VIII-3-23 )

IX-5-10 Detert WILDEBOER
geb. ca 1901 te Amsterdam
zoon van: Detert WILDEBOER
Maria Constante OBERMAN
( VIII-3-23 )

IX-5-11 Marie Constante WILDEBOER
geb. te Amsterdam
ovl. 17-5-1966
dochter van: Detert WILDEBOER
Maria Constante OBERMAN
( VIII-3-23 )
  Zij trouwde op 9-7-1930 te Amsterdam met:  
  Johannes MUSSERT
geb. ca 1901 te Amsterdam

IX-6-12 Anna WILDEBOER
dochter van: Harm WILDEBOER
Hanna Luise STROTHOTTE
( VIII-4-24 )

IX-6-13 Wilhelm August WILDEBOER
zoon van: Harm WILDEBOER
Hanna Luise STROTHOTTE
( VIII-4-24 )

IX-6-14 Heinrich Wilhelm Ludwig WILDEBOER
zoon van: Harm WILDEBOER
Hanna Luise STROTHOTTE
( VIII-4-24 )

IX-6-15 Friederich Wilhelm WILDEBOER
geb. 1889 te Issenhorst (Dld)
ovl. 1949
zoon van: Harm WILDEBOER
Hanna Luise STROTHOTTE
( VIII-4-24 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in september 1889 in Issenhorst (Dld) aan het adres Hollen nr 28.
 

IX-6-16 Detert Hermann WILDEBOER
geb. 1898 te Gueterloch (Dld)
ovl. 1979 te Gueterloch (Dld)
zoon van: Harm WILDEBOER
Hanna Luise STROTHOTTE
( VIII-4-24 )

IX-6-17 Johanne Luise Frida WILDEBOER
geb. 1899 te Gueterloch (Dld)
ovl. 1981 te Gueterloch (Dld)
dochter van: Harm WILDEBOER
Hanna Luise STROTHOTTE
( VIII-4-24 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in maart 1899 te Guetersloch en is overleden in juli 1981 te Guetersloch.
 

IX-6-18 Heinrich Hermann Erich WILDEBOER
zoon van: Harm WILDEBOER
Johanne Wilhelmina GOTTENSTROETER
( VIII-4-24 )

IX-6-19 Johanne Luise WILDEBOER
dochter van: Harm WILDEBOER
Johanne Wilhelmina GOTTENSTROETER
( VIII-4-24 )

IX-6-20 Hanna Erna Wilhelmine WILDEBOER
dochter van: Harm WILDEBOER
Johanne Wilhelmina GOTTENSTROETER
( VIII-4-24 )

IX-6-21 Friederich Aino Helmut WILDEBOER
zoon van: Harm WILDEBOER
Johanne Wilhelmina GOTTENSTROETER
( VIII-4-24 )

IX-6-22 Anneliese Maria WILDEBOER
dochter van: Harm WILDEBOER
Johanne Wilhelmina GOTTENSTROETER
( VIII-4-24 )

IX-7-23 Luise Wilhelmine HEIDERGOTT
dochter va