Genealogie
Familie 41


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 3, klik hier

  Parenteel van Jan [Jans (van Emmen)] <DE GROOT>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jan [Jans (van Emmen)] <DE GROOT>
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer. Overleden te Haren (volgens overlijdensakte van zoon Jan)
 
  Hij trouwde met:  
  Aaltje _
  Persoonlijke informatie
Overleden te Haren (volgens overlijdensakte van zoon Jan)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] de GROOT geb. ca 1762 te Dalen / ovl. 30-4-1837 te Haren ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Jan [Jans] de GROOT
geb. ca 1762 te Dalen
ovl. 30-4-1837 te Haren, 75 jaar oud
zoon van: Jan [Jans (van Emmen)] <DE GROOT>
Aaltje _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Over de geboortedatum va Jan bestaat onduidelijkheid: Volgens de overlijdensakte van Jan zou hij 75 jaar oud zijn, geboren in 1762 in Dalen, zoon van wijlen Jan Jans van Emmen, in leven landbouwer, en van wijlen Aaltje, de naam onbekend. Aangevers van het overlijden zijn zoon Jan de Groot, 31 jaar,van beroep
landbouwer en nabuur Hindrik Bazuin, 47 jaar, van beroep landbouwer, beide wonende te Haren.
Volgens de geboorteakte van kleindochter Jantje de Groot zou Jan in 1825 60 jaar oud zijn, dus geboren in 1765. Dit betekent dus 3 mogelijke geboortejaren, nl. 1762 (overlijdensacte); 1765 (geboorte kleindochter);
1768 (volkstelling 1814).
Jan noemt zichzelf De Groot van achternaam. Hij is de eerste in de stamlijn die dat doet en is dus de stamvader van de familie De Groot.
Volkstelling Haren 1814: Jan de Groot, geb. 02-02-1768, arbeider, woont B.38 te Haren.
Beroep: arbeider (1813, 1843), wagenaar, voerman, landbouwer (1836).
Jan was Nederlands Hervormd (1802, 1805, 1809).
Jan en Ennigje woonden 1813 Oosterweg in Haren, rond 1830 Oosterweg 38a in Haren (perceel K.294, groot 02r, 10e. Huis/ erf), ter hoogte van de tegenwoordige tennisvelden. Ook had hij, onder andere, twee weilanden (percelen C.381: 1b,02r,00e en C. 382: 85r, 0e ), aan een laan, wat later naar hem genoemd is: de "Grootslaan". Woont: 1837: letter A, nr. 25 te Haren.
Jan is overleden om 06.00 uur ’s-ochtends op 75-jarige leeftijd.
Zijn overlijden is aangegeven door zijn zoon Jan (31 jr), landbouwer en door Hindrik Bazuin (47 jr), landbouwer, beiden woonachtig te Haren.
 
  Hij trouwde op 10-5-1801 te Haren met:  
  Ennigje [Jans] MEIJER
ged. 19-12-1773 te Anloo (Gasteren)
ovl. 2-8-1846 te Haren
dochter van: Jan [Roelofs] <MEIJER>
Annigje [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-12-1773 te Anloo. Zij is ten doop gehouden door Hilligje Alberts van Tinaarlo, de zus van haar moeder.
Ennegien (Ennigje; ook gevonden Fennechien Meijering) was landbouwersche (1836), arbeidster (1842), landbouwersche (1843), arbeidster (1845).
Bij de volkstelling van 1840 woont zij Middelhorst 26A te Haren. Ook in 1843 woont zij te Haren.
Ennegien kon niet schrijven.
Zij is overleden om 23.00 uur op 74 jarige leeftijd.
Jan de Groot, 41, landbouwer, wonende in Haren, zoon, en Hindrik Adolfs, 31, arbeider, wonende in Haren, nabuur, doen aangifte van het overlijden van Ennegien Jans, oud 74 jaar, arbeidster, weduwe van Jan de Groot. Beiden wisten niet te vertellen wat de naam, voornamen, beroep en woonplaats van
Ennigjes ouders was.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Jans] de GROOT geb. 24-10-1802 te Haren (Middelhorst) / ovl. 28-2-1879 te Haren (Middelhorst) (OA-24) ( III-1-1 )
  2. Jan de GROOT geb. 6-4-1805 te Haren / ovl. 30-7-1888 te Haren ( III-1-2 )
  3. Annegien [Jans] de GROOT geb. 5-4-1809 te Haren / ovl. 13-6-1850 te Eelde (Paterswolde) (OA-16) ( III-1-3 )
  4. Hillechien [Jans] de GROOT geb. 14-7-1813 te Haren (GA-34) / ovl. 25-8-1898 te Haren (Onnen) (OA-67) ( III-1-4 )

  Generatie III  
III-1-1 Aaltje [Jans] de GROOT
geb. 24-10-1802 te Haren (Middelhorst)
ovl. 28-2-1879 te Haren (Middelhorst) (OA-24), 75 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] de GROOT
Ennigje [Jans] MEIJER
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Aaltje is gedoopt 24 oktober 1802 in Haren.

Bij de volkstelling 1830: werkte als werkmeid en woonachtig bij Geertje Bolhuis, ze was toen 24 jaar.
Tussen 1830 en 1840 is ze weer bij haar ouders gaan wonen aan de Oosterweg 38, daar is ook haar dochter Jantje geboren. Dit is haar enige kind. Van haar is niet bekend wie de vader is.
Bij de volkstelling 1840: wonend op de Middelhorst 26a, bij haar moeder. Zij woonde daar tot haar overlijden.

Beroep: arbeidster.

Volgens de overlijdensakte overleden op 75 jarige leeftijd.
Dit komt niet overeen met de bekende doopdatum.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  NN NN
  Uit deze relatie  
  1. Jantje de GROOT geb. 7-8-1825 te Haren / ovl. 22-10-1874 te Haren ( IV-1-1 )
  Zij trouwde (2) op 5-4-1845 te Haren (HA-1) met:  
  Sikke [Geerts] TUINMAN
geb. 27-1-1811 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-7-1894 te Haren, 83 jaar oud
zoon van: Jan Talens [Geerts] TUINMAN
Trientje [Roelfs] WESTERHOFF

  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: voerman; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 34 jaar; bruid 42 jaar.
Huwelijksacte:
“”Aaltien Jans, zich noemende, de Groot, oud tweeenveertig jaren, van beroep arbeidster, wonende op de Middelhorst, gemeente Haren en aldaar geboren, meerderjarige dochter van wijlen Jan Jans, zich genoemde hebbende, de Groot, in leven van beroep voerman, laatst gewoond en overleden te Haren, en van Ennegien Jans, zich noemende, Meijering, van beroep arbeidster, wonende op de Middelhorst.
Sikke Geerts, zich noemende, Tuinman, oud vierendertig jaren, van beroep arbeider, geboren te Paterswolde, gemeente Eelde, provincie Drenthe, wonende te Onnen, gemeente Haren, meerderjarige zoon van wijlen Jan Talens Geerts, in leven van beroep arbeider, laatst gewoond te Paterswolde, en van Trientien Roelfs, zich noemende Westerhof, zonder beroep, wonende te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Gerrit Veldman, oud vijfenvijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Onnen, geen bloed of aanverwant; Roelf Tuinman, oud tweeenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende op de Middelhorst, broeder van de bruidegom; Jans Breeman, oud zesenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Onnen, zwager van de bruid; Jan de Groot, oud veertig jaren van beroep voerman, wonende te Haren, broeder van de bruid.””
Aaltje kon haar huwelijksacte niet ondertekenen, omdat zij niet schrijven kon.
 

III-1-2 Jan de GROOT
geb. 6-4-1805 te Haren
ovl. 30-7-1888 te Haren, 83 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] de GROOT
Ennigje [Jans] MEIJER
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-4-1805 te Haren. Beroep: boerenknegt bij de fam. Bolhuis te Haren, wijk-A, nr 16 (ca 1830), landbouwer (1836, 1848, 1860, 1863, 1864, 1869, 1871, 1888), waagenaar.
In 1840 wonend te Haren, Oosterweg 38A.
Kerkelijke gezindte: protestants (Nederlands Hervormd). Overleden op 30-7-1888 om 23.00 uur, op 83-jarige leeftijd. Zijn overlijden is aangegeven door zijn zoon Tebbe, 42 jr, landbouwer te Haren.
 
  Hij trouwde op 21-5-1836 te Haren met:  
  Annechien [Tebbe] HENDRIKS
geb. 17-12-1808 te Haren (Onnen)
ovl. 6-6-1885 te Haren, 76 jaar oud
dochter van: Tebbe [Hinderks] _
Roelfien [Pieters] _

fam. 42: ( III-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-1-1809 in Haren. Woonachtig aan de Oosterweg 38A (ca 1840). Overleden op 6-6-1885 om 11.00 uur.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
”Jan de Groot, jongman, oud eenendertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Jan Jans, de Groot van familienaam voerende, landbouwer, en van Ennegien Jans, wonende te Haren.
Annigje Tebbe Hendriks, jongedochter, oud zevenentwintig jaren, zonder beroep, geboren en woonachtig te Onnen, gemeente Haren, meerderjarige dochter van wijlen Tebbe Hindriks, in leven landbouwer, overleden te Onnen, en van Roelofje Pieters, landbouwersche, wonende te Onnen.
Getuigen bij dit huwelijk: Derk Albartus, oud eenenveertig jaren, arbeider, wonende te Haren; Klaas Kornelis van der Swaag, oud achtenvijftig jaren, arbeider, wonende te Haren; Hindrik Tebbe Hendriks, oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Onnen en Albert Sikkens, oud achtenvijftig jaren, timmerman, wonende te Noordlaren, gemeente Haren, zijnde de beide eersten goede vrienden van den bruidegom , de derde broeder van de bruid en de vierde oom van de bruid.”
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfje de GROOT geb. 10-10-1836 te Haren (Onnen) / ovl. 30-1-1912 te Eelde ( IV-2-2 )
  2. Jan de GROOT geb. 23-6-1838 te Haren / ovl. 6-7-1922 te Haren ( IV-2-3 )
  3. Engelina de GROOT geb. 23-10-1839 te Haren / ovl. 28-2-1895 te Harenermolen ( IV-2-4 )
  4. Geertje de GROOT geb. 19-1-1841 te Haren (GA-6) / ovl. 17-3-1848 te Haren (OA-22) ( IV-2-5 )
  5. Trientje de GROOT geb. 12-8-1842 te Haren / ovl. 1-1-1909 te Haren ( IV-2-6 )
  6. Hillechien de GROOT geb. 30-5-1844 te Haren (GA-38) / ovl. 18-4-1860 te Haren (OA-23) ( IV-2-7 )
  7. Tebbe de GROOT geb. 25-2-1846 te Haren / ovl. 5-11-1911 te Haren ( IV-2-8 )
  8. Gerrit de GROOT geb. 13-8-1848 te Haren (GA-50) / ovl. 30-12-1848 te Haren (OA-67) ( IV-2-9 )
  9. Harm de GROOT geb. 13-8-1848 te Haren (GA-51) / ovl. 28-12-1848 te Haren (OA-66) ( IV-2-10 )
  10. Gerrit de GROOT geb. 15-1-1850 te Haren (GA-6) / ovl. 28-1-1911 te Haren (Harenermolen) ( IV-2-11 )

III-1-3 Annegien [Jans] de GROOT
geb. 5-4-1809 te Haren
ovl. 13-6-1850 te Eelde (Paterswolde) (OA-16), 41 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] de GROOT
Ennigje [Jans] MEIJER
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Doopacte: ”Annigje, geboren den 5 van Grasmaand 1809, kind van Jan Jans en Ennigje Jans, gedoopt den 16 van Grasmaand 1809.” (Grasmaand = april.)
Voornaam ook geschreven als Annigje.
Zij woonde: volkstelling 1830: bij haar ouders aan de Oosterweg 38A te Haren, 19 jaar oud,
Zij woonde: volkstelling 1840: als dienstbode bij de familie Hoving.
Overleden zonder beroep.
 
  Zij trouwde op 2-7-1842 te Haren (HA-16) met:  
  Geert [Harms] WOLDRING
geb. 24-4-1812 te Eelde
ovl. 7-3-1858 te Haren (Noordlaren)
zoon van: Jan [Harms] WOLDRING
Jantien [Geerts] SEIJERS

  Persoonlijke informatie
Naam ook Woldering. Beroep: arbeider (1842, 1846, 1866), landbouwer (1883).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: kleermaker; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 30 jaar; bruid 33 jaar.

Huwelijksacte:
”Annigje Jans, zich noemende de Groot, oud drieendertig jaren, van beroep dienstmeid, geboren te Haren en wonende aldaar, meerderjarige dochter van wijlen Jan Jans, in leven van beroep arbeider, laatstgewoond te Haren en van Ennigje Jans, van beroep arbeidster, wonende te Haren.
Geert Harms, zich noemende Woldring, oud dertig jaren, van beroep arbeider, geboren te Eelde, provincie Drenthe, en wonende te Haren, meerderjarige zoon van wijlen Jan Harms, in leven van beroep kleermaker, laatstgewoond te Eelde, en van wijlen Jantien Geerts, in leven zonder beroep, mede laatstgewoond te Eelde.
Getuigen bij dit huwelijk: Jan de Groot, oud zesendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, broeder der bruid; Roelf Tuinman, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren; Albert Bazuin, oud achtentwintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren; Hendrik Adolfs, oud zeventwintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, de drie laatstgenoemde geene bloed- of aanverwanten doch hiertoe door de echtgenoten verzochten getuigen.”

Annigje heeft de huwelijksakte niet ondertekend omdat zij niet kon schrijven.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan WOLDERING geb. 15-11-1842 te Haren (GA-60) / ovl. 7-5-1909 ( IV-3-12 )
  2. Egbert WOLDRING geb. 21-6-1846 te Haren (GA-37) / ovl. 6-12-1933 te Haren (Onnen) (OA-73) ( IV-3-13 )

III-1-4 Hillechien [Jans] de GROOT
geb. 14-7-1813 te Haren (GA-34)
ovl. 25-8-1898 te Haren (Onnen) (OA-67), 85 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] de GROOT
Ennigje [Jans] MEIJER
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Zij woont (volkstelling 1840): als dienstbode bij de familie Breeman, 26 jaar oud.
Overleden: om 09.30 uur op 85-jarige leeftijd.
 
  Zij trouwde op 7-1-1843 te Haren (HA-1) met:  
  Johannes BREEMAN
geb. ca 1797 te Haren (Onnen)
ovl. 1-2-1863 te Haren (Onnen) (OA-6), 65 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] BREEMAN
Hillechien [Jans] _
fam. 39: ( I-1-1 )
fam. 34: ( V-6-19 )
  Persoonlijke informatie
Geboren oktober 1797. Beroep: landbouwer (1832, 1843, 1845, 1855, 1863).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 45 jaar; bruid 29 jaar; weduwnaar van Annechien Buiring.
Huwelijks vooraankondigingen op 18-12-1842 en 25-12-1842 te Haren.
Huwelijksacte:
”Hillechien de Groot, oud negentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Haren, en wonende te Onnen, meerderjarige dochter van wijlen Jan de Groot, in leven van beroep arbeider, laatstgewoond te Haren, en van Ennegien Jans, zich noemende Meijer, van beroep landbouwersche, wonende te Haren.
Johannes Breeman, oud vijfenveertig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Onnen en wonende aldaar, weduwnaar van Annechien Buiring, meerderjarige zoon van wijlen Hindrik Breeman, in leven van beroep landbouwer, en van wijlen Hillechien Jans, in leven zonder beroep, beide laatstgewoond te Onnen.
Getuigen bij dit huwelijk: Hindrik Breeman, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Onnen, broeder van de bruidegom; Gerrit Veldman, oud tweeenvijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Onnen, zwager van de bruidegom, Jan de Groot, oud zesendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, broeder der bruid en Geert Buring, oud zesendertig jaren, van beroep dienstknegt, wonende te Oosterbroek, zwager van de bruidegom.”
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien BREEMAN geb. 6-4-1845 te Haren (Onnen) (GA-20) / ovl. 26-2-1872 te Haren (Onnen) (OA-8) fam. 39: ( III-2-7 )
  2. Jan BREEMAN geb. 17-9-1846 te Haren (Onnen) (GA-52) / ovl. 20-6-1918 te Haren (Onnen) (OA-44) fam. 39: ( III-2-8 )
  3. Willem BREEMAN geb. 18-10-1849 te Haren (Onnen) (GA-55) / ovl. 20-4-1898 te Haren (Onnen) (OA-18) fam. 39: ( III-2-9 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Jantje de GROOT
geb. 7-8-1825 te Haren
ovl. 22-10-1874 te Haren, 49 jaar oud
dochter van: NN NN
Aaltje [Jans] de GROOT

( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteacte:
(Egbertje Groothuis, oud vierenvijftig jaren, vroedvrouw van beroep, woonachtig te Haren, welke verklaarde dat op de zevenden Augutus uit Aaltje de Groot, oud tweeentwintig jaren, dienstmeid van beroep, woonachtig de Haren, is geboren een kind van het vrouwelijk geslagt hetwelk de naam zal gegeven worden van Jantje. Welke verklaring gegeven zijnde in tegenwoordigheid van Jan de Groot, oud zestig jaren, landbouwer van beroep, en Willem Harms, oud zevenenveertig jaren, arbeider van beroep, beide woonachtig te Haren.)

Jantje is geboren om elf uur 's avonds.
Beroep: dienstmeid (1851)

Zowel op Jantjes huwelijksacte als op haar geboorteacte wordt geen vader genoemd, ze is geboren te Haren op B, Nr. 38, dit is in het huis van haar opa Jan de Groot.
 
  Zij trouwde op 3-5-1851 te Haren (HA-4) met:  
  Albert [Albers] KOOI
geb. 12-10-1819 te Haren (Glimmen)
ovl. 19-2-1865 te Haren (OA-9), 45 jaar oud
zoon van: Hendrik [Alberts] KOOI
Johanna Elisabeth (Johanna) BAZUIN

fam. 2: ( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteakte Albert: Hendrik Albers, oud 35 jaren, van beroep landbouwer, wonende in Glimmen, Gem Haren doet aangfite dat op 12 october in het huis getekend letter C no. 71 in Glimmen uit zijn wettige huisvrouw Johanna Bazuin, oud 25 jaren, zonder beroep, wonende in Glimmen is geboren Albert.
Getuigen bij de geboorte-aangifte van Albert: Jan Bos, 29 jaar, van beroep landbouwer, wonende in Glimmen; Eite van Bergen, arbeider, wonende in Glimmen.)
Beroep: boerenknecht (1851)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 31 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje KOOI geb. 20-8-1851 te Haren / ovl. 5-10-1895 te Haren (Glimmen) fam. 2: ( VI-4-14 )
  2. Hendrik KOOI geb. 14-10-1853 te Haren / ovl. 11-4-1931 te Groningen fam. 2: ( VI-4-15 )
  3. Jan KOOI geb. 2-1-1856 te Haren / ovl. 31-10-1944 te Eelde fam. 2: ( VI-4-16 )
  4. Sikke KOOI geb. 17-7-1858 te Haren / ovl. 9-4-1945 te Haren fam. 2: ( VI-4-17 )
  5. Johanna KOOI geb. 10-6-1861 te Haren / ovl. 20-11-1928 te Vries (Donderen) fam. 2: ( VI-4-18 )
  6. Jantje KOOI geb. 7-2-1864 te Haren / ovl. 16-10-1952 te Groningen fam. 2: ( VI-4-19 )

IV-2-2 Roelfje de GROOT
geb. 10-10-1836 te Haren (Onnen)
ovl. 30-1-1912 te Eelde, 75 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Zij trouwde op 5-11-1864 te Haren (HA-17) met:  
  Garbrand BONDER
geb. 7-7-1840 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-8-1905 te Peize, 65 jaar oud
zoon van: Jan BONDER
Bouchien STAAL

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1864), landbouwer (1889), voerman (1900).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Roelfje de Groot, oud achtentwintig jaren, van beroep dienstmeid, geboren en wonende te Haren, meerderjarige dochter van Jan de Groot, van beroep landbouewr, en van Annigje Tebbes Hindriks, zonder beroep, wonende te Haren.
Garbrand Bonder, oud vierentwintig jaren, van beroep dienstknecht, geboren te Paterswolde, gemeente Eelde, provincie Drenthe, en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Jan Bonder, van beroep arbeider, en van Bouchien Staalt, zonder beroep, wonende te Hoornschedijk, gemeente Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Jan Bonder,
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BONDER geb. 28-12-1864 te Haren / ovl. 2-5-1920 te Eelde (Paterswolde) ( V-1-2 )
  2. Jans BONDER geb. 24-2-1867 te Haren / ovl. 29-7-1923 te Haren ( V-1-4 )
  3. Annechien BONDER geb. 11-11-1868 te Haren (Onnen) / ovl. 13-10-1933 te Peize ( V-1-6 )
  4. Boukje BONDER geb. 6-3-1871 te Haren (Onnen) / ovl. 16-2-1949 te Eelde (OA-19) ( V-1-8 )
  5. Geert BONDER geb. 6-4-1873 te Haren / ovl. 10-1-1940 te Eelde ( V-1-10 )
  6. Tebbe BONDER geb. 27-4-1875 te Eelde ( V-1-12 )
  7. Marchien BONDER geb. 2-11-1877 te Haren (Harenermolen) ( V-1-14 )

IV-2-3 Jan de GROOT
geb. 23-6-1838 te Haren
ovl. 6-7-1922 te Haren, 84 jaar oud
zoon van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Albert Heuving, 42j, arbeider, wonende in Haren; Harm Jans van Bolhuis, 35j, Rijksontvanger, wonende in Haren.
Beroep: landbouwer (1871, 1876, 1882, 1886, 1887, 1889, 1900, 1902, 1909, 1914, 1918), arbeider (1883, 1885, 1892).
Jan is 's-ochtends om 07.00 uur overleden op 84-jarige leeftijd, zijn overlijden is aangegeven door zijn schoonzoon: Berend Jansen (41 jr) en door zijn nabuur Berend Eisses (40 jr), beiden landbouwers, wonende te Haren.
 
  Hij trouwde op 14-12-1871 te Haren (HA-22) met:  
  Alke JANSEN
geb. 15-8-1850 te Haren
ovl. 26-2-1896 te Haren (OA-25), 45 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Antje [Andries] NIJDAM
fam. 17: ( VIII-5-30 )
fam. 17: ( VIII-12-63 )
  Bij het huwelijk
Ondertrouw: 26-11-1871 en 03-12-1871 om 11:00 uur te Haren.
Huwelijksacte:
”Jan de Groot, oud drieendertig jaren, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Jan de Groot, van beroep landbouwer, en van Annechien Tebbe Hindriks, zonder beroep, wonende beide te Haren.
Alke Jansen, oud eenentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Haren, minderjarige dochter van wijlen Berend Jansen, in leven van beroep landbouwer, en van wijlen Antje Nijdam, in leven zonder beroep, beide overleden te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Wicher Buringa, oud zesendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, zwager des bruidegoms; Jan Gerrits Vrieling, oud zesendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, zwager des bruidegoms; Hermannus Venema, oud achtenveertig jaren, van beroep bakker, wonende te Glimmen, gemeente Haren, zwager der bruid en Harmannus de Groot, oud zesenvijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Haren, geen bloed of aanverwant, maar goede vriend der echtgenooten.”
Aantekeningen Alke, eveneens uit de huwelijksacte:
”En heeft de voogd der bruid, Jan Hartlief Meulman, landbouwer van beroep, wonende te Eelde, provincie Drenthe, en de toeziende voogd der bruid Berend Jansen, van beroep arbeider, wonende te Haren, die hun kwaliteit aan ons hebben bewezen door vertooning der acten van aanstelling, opgemaakt door den Kantonregter in het eerste Kanton Groningen, op den zesden November duizend, achthonderd eenenzeventig, ons verklaard, hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk te geven.”
(Alke had deze voogden omdat haar beide ouders en grootouders al vroeg overleden zijn. Jan Hartlief is haar oom, de echtgenoot van de zus van Alkes moeder, en Berend is haar oudere broer, die oud genoeg was om toeziend voogd te zijn.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan de GROOT geb. 2-10-1872 te Haren (Onnen) / ovl. 9-3-1919 te Haren (Onnen) ( V-2-15 )
  2. Antje de GROOT geb. 24-11-1873 te Haren / ovl. 7-2-1946 te Haren ( V-2-16 )
  3. Berend de GROOT geb. 7-6-1875 te Haren / ovl. 7-5-1876 te Haren ( V-2-17 )
  4. Annechien de GROOT geb. 19-10-1876 te Haren / ovl. 17-3-1909 te Haren ( V-2-18 )
  5. Roelfien de GROOT geb. 11-1-1879 te Haren / ovl. 19-12-1882 te Haren ( V-2-19 )
  6. Hillechien de GROOT geb. 21-2-1881 te Haren (GA-19) / ovl. 8-6-1882 te Haren (OA-29) ( V-2-20 )
  7. Geert de GROOT geb. 25-7-1882 te Haren / ovl. 29-12-1882 te Haren ( V-2-21 )
  8. Roelofje de GROOT geb. 4-11-1883 te Haren (GA-102) / ovl. 15-2-1922 te Assen ( V-2-22 )
  9. Berendina de GROOT geb. 27-6-1885 te Haren / ovl. 11-4-1965 te Haren ( V-2-23 )
  10. Berend de GROOT geb. 8-11-1886 te Haren / ovl. 20-1-1971 te Groningen ( V-2-24 )
  11. Tebbe de GROOT geb. 30-12-1887 te Haren / ovl. 10-10-1889 te Haren ( V-2-25 )
  12. Gerrit de GROOT geb. 9-6-1889 te Haren / ovl. 21-9-1889 te Haren ( V-2-26 )
  13. Trientje de GROOT geb. 27-12-1892 te Haren / ovl. 26-8-1981 te Haren ( V-2-27 )

IV-2-4 Engelina de GROOT
geb. 23-10-1839 te Haren
ovl. 28-2-1895 te Harenermolen
dochter van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Klaas van der Zwaag, 59, dagloner, wonende in Haren; Egbert van Dalen, 42, dagloner, wonende in Haren.
 
  Zij trouwde op 9-5-1863 te Haren (HA-6) met:  
  Jan [Gerrits] VRIELING
geb. 28-10-1835 te Haren (GA-59)
ovl. 11-12-1922 te Haren (Onnen), 87 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
fam. 4: ( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1863, 1865, 1873, 1876), landbouwer (1883 - 1905).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar.

Huwelijksacte:
Engelina de Groot, oud drieentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Haren, meerderjarige dochter van Jan de Groot, van beroep landbouwer, en van Annechien Tebbes Hindriks, zonder beroep, wonende te Haren.
Jan Gerrits Vrieling, oud zevenentwintig jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Borger Vrieling, van beroep landbouwer, en van Jeichien Egberts Bontekoe, zonder beroep, wonende te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Gerrit Vrieling, oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Onnen, gemeente Haren, broeder des bruidegoms; Egbert Vrieling, oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Onnen, broeder des bruidegoms; Jan de Groot, oud vierentwintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, broeder der bruid, en Hinderikus Hindriks, oud achtendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te
Haren, oom der bruid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeiching [Jans] VRIELING geb. 15-11-1863 te Haren (Glimmen) / ovl. 5-2-1930 te Haren (Glimmen) fam. 4: ( VII-15-92 )
  2. Annechien VRIELING geb. 25-2-1865 te Haren (Glimmen) (GA-17) / ovl. 7-12-1917 te Haren (overl. Groningen) (OA-50) fam. 4: ( VII-15-93 )
  3. Geertien (Geertje) VRIELING geb. 30-3-1867 te Haren (Glimmen) / ovl. 31-12-1892 te Haren (Onnen) (OA-1893-1) fam. 4: ( VII-15-94 )
  4. Jantje VRIELING geb. 8-3-1869 te Haren / ovl. 27-2-1943 te Borger (Westdorp) fam. 4: ( VII-15-95 )
  5. Borgert VRIELING geb. 24-9-1871 te Haren / ovl. 11-3-1873 te Haren fam. 4: ( VII-15-96 )
  6. Hillechien VRIELING geb. 12-12-1873 te Haren / ovl. 7-5-1916 te Haren (Harenermolen) fam. 4: ( VII-15-97 )
  7. Borgert VRIELING geb. 12-3-1876 te Haren / ovl. 15-12-1955 te Langedijk fam. 4: ( VII-15-98 )
  8. Jan VRIELING geb. 26-4-1878 te Haren / ovl. 3-11-1954 te Haren fam. 4: ( VII-15-99 )

IV-2-5 Geertje de GROOT
geb. 19-1-1841 te Haren (GA-6)
ovl. 17-3-1848 te Haren (OA-22), 7 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij geboorte-aangifte: Jan Hendriks Oosterveld, 63j, landbouwer, wonende in Haren; Folkert Eisses, 29j, dagloner, wonende in Haren.
 

IV-2-6 Trientje de GROOT
geb. 12-8-1842 te Haren
ovl. 1-1-1909 te Haren, 66 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Klaas Kornelis van der Zwaag (64 jr), arbeider, wonende te Haren, en Evert Schut (46 jr), arbeider, wonende te Haren.
 
  Zij trouwde op 8-5-1869 te Haren met:  
  Wigcher BURINGA
geb. 27-2-1835 te Haren (Onnen)
ovl. 8-1-1918 te Haren, 82 jaar oud
zoon van: Aldert BUIRINGA
Fennechien EISSES
fam. 42: ( IV-3-10 )
fam. 8: ( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870, 1876, 1881, 1885), moesker (1879), landbouwer (1869, 1872, 1874, 1883, 1888, 1894, 1896, 1900, 1912, 1918).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Trientje de Groot, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Haren, meerderjarige dochter van Jan de Groot, van beroep landbouwer, en van Annechien Tebbes Hindriks, zonder beroep, onende beide te Haren.
Wigcher Buringa, oud vierendertig jaren, van beroep arbeider, geboren te Onnen, gemeente Haren, en wonende te Helpman, binnen deze gemeente, meerderjarige zoon van wijlen Allert Buringa, in leven van beroep arbeider, overleden te Onnen, en van Fennechien Eisses, zonder beroep, wonende te Onnen.
Getuigen bij dit huwelijk: Jan Buringa, oud drieendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Onnen, broeder des bruidegoms; Albert Buringa, oud vijfentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Onnen, broeder des bruidegoms; Jan de Groot, oud dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Haren, broeder der bruid; en Jan Wilphorst, oud eenenvijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Helpman, geen bloed, of aanverwant, maar goede vriend der echtgenooten.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BURINGA geb. 4-9-1870 te Haren (GA-74) / ovl. 10-8-1878 te Haren (Harenermolen) fam. 42: ( VI-9-44 )
  2. Fennechien BURINGA geb. 25-10-1872 te Haren (GA-69) / ovl. 16-7-1896 te Haren (OA-54) fam. 42: ( VI-9-45 )
  3. Annechien BURENGA geb. 15-3-1874 te Haren (GA-18) / ovl. 13-6-1927 te Haren (Onnen) (OA-50) fam. 42: ( VI-9-46 )
  4. Allerdina BURINGA geb. 18-12-1876 te Haren (GA-117) / ovl. 17-11-1877 te Haren fam. 42: ( VI-9-47 )
  5. Allerdina BURINGA geb. 3-3-1879 te Haren (GA-27) / ovl. 19-9-1912 te Haren (OA-43) fam. 42: ( VI-9-48 )
  6. Jan BURINGA geb. 3-12-1881 te Haren (GA-105) / ovl. 26-5-1924 te Haren (OA-25) fam. 42: ( VI-9-49 )
  7. Grietje BURINGA geb. 12-11-1883 te Haren (GA-103) / ovl. 7-1-1885 te Haren (OA-2) fam. 42: ( VI-9-50 )
  8. Grietje BURINGA geb. 14-8-1888 te Haren (GA-86) / ovl. 4-1-1894 te Haren (OA-4) fam. 42: ( VI-9-51 )

IV-2-7 Hillechien de GROOT
geb. 30-5-1844 te Haren (GA-38)
ovl. 18-4-1860 te Haren (OA-23), 15 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij geboorte-aangifte: Berend van Santen, 40j, arbeider, wonende in Haren; Harm Kooiman, 43j, arbeider, wonende in Haren.
 

IV-2-8 Tebbe de GROOT
geb. 25-2-1846 te Haren
ovl. 5-11-1911 te Haren, 65 jaar oud
zoon van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Blom (38 jr), arbeider, wonende te Haren, en Harm Kooiman (46 jr), wonende te Haren. Broep: landbouwer (1889). Overleden 's avonds om 22.00 uur. Zijn overlijden is aangegeven door zijn broer Jan.
 
  Hij trouwde op 7-3-1889 te Haren met:  
  Trientje KOOPS
geb. 3-2-1849 te Groningen
ovl. 9-5-1919 te Haren, 70 jaar oud
dochter van: Albert KOOPS
Jacobje [Geerts] KOETZIER

  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Tebbe de Groot, oud drieenveertig jaren, geboren te Haren, wonende te Haren, gemeente Haren, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Jan de Groot en van Annechien Tebbe Hindriks, beide overleden.
Trientje Koops, oud veertig jaren, geboren te Groningen, wonende te Haren, gemeente Haren, van beroep zonder, meerderjarige dochter van Albert Koops, overleden, en van Jakobje Geerts Koetzier, zonder beroep, wonende te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Jan de Groot, oud vijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren; Gerrit de Groot, oud negenendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren; Albert Koops, oud drieendertig jaren, van beroep tuinier, wonende te Haren; en Egbert Hoving, oud vierendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, zijnde de twee eerstgenoemde getuigen, broeders des bruidegoms, de derde , broeder der bruid, en de vierde geen bloed, of aanverwant, maar goede vriend der echtgenooten.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN de GROOT geb. 14-10-1889 te Haren / ovl. 14-10-1889 te Haren ( V-3-28 )

IV-2-9 Gerrit de GROOT
geb. 13-8-1848 te Haren (GA-50)
ovl. 30-12-1848 te Haren (OA-67), 4 maand oud
zoon van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Harm. Getuigen bij geboorte-aangifte: Harm Hemmes, 38, landbouwer, wonende in Essen (Haren); Jan Blom, 39, arbeider, wonende in Haren. Gerrit is 2 dagen na zijn broer Harm overleden.
 

IV-2-10 Harm de GROOT
geb. 13-8-1848 te Haren (GA-51)
ovl. 28-12-1848 te Haren (OA-66), 4 maand oud
zoon van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Gerrit. Getuigen bij geboorte-aangifte: Harm Hemmes, 38, landbouwer, wonende in Essen (Haren); Jan Blom, 39, arbeider, wonende in Haren. Harm is 2 dagen voor zijn broer Harm overleden.
 

IV-2-11 Gerrit de GROOT
geb. 15-1-1850 te Haren (GA-6)
ovl. 28-1-1911 te Haren (Harenermolen), 61 jaar oud
zoon van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Harm Kooiman (48 jr), arbeider, wonende te Haren, en Jan Ruuls (24 jr), arbeider, wonende te Haren. Beroep: winkelier.
Gerrit is om 23.00 uur overleden op 61-jarige leeftijd.
Zijn overlijden is aangegeven door zijn broer Jan (72 jr).
Bij het overlijden van Gerrit stond de volgende advertentie in de krant:
Heden overleed na een kortstondig lijden, mijn geliefde echtgenoot en der kind zorgdragende vader Gerrit de Groot in den ouderdom van 61 jaar. Haren, 28 januari 1911. Wed. G. de Groot- Sonbeek en kinderen.
 
  Hij trouwde op 13-5-1904 te Haren met:  
  Henriette Elisabeth SONBEEK
geb. 5-10-1871 te Veen
ovl. 15-6-1957 te Zuidhorn, 85 jaar oud
dochter van: Pieter Johannes SONBEEK
Elisabeth Jacoba MEERBURG

  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1904). Begraven te Zuidhorn in één graf met haar zuster Elisabeth Jacoba.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Gerrit de Groot, oud vierenvijftig jaren, van beroep winkelier, geboren te Haren, wonende te Haren, meerderjarige zoon van Jan de Groot en van Annechien Tebbe Hinderiks, beiden overleden.
Henriette Elisabeth Sonbeek, oud tweeendertig jaren, van beroep huishoudster, geboren te Veen, wonende te Haren, meerderjarige dochter van Pieter Johannes Sonbeek, muziekonderwijzer en van Elisabeth Jacoba Meerburg, zonder beroep, beiden wonende te Meppel.
Getuigen bij dit huwelijk: Jan de Groot, oud vijfenzestig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, Wicher Burenga, oud negenzestig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, Jan Vrieling, oud achtenzestig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, en Johannes de Lange, oud zesendertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Haren, zijnde de eerstgenoemde getuige broeder en de tweede en derde schoonbroeders van
den bruidegom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan de GROOT geb. ca 1905 te Haren ( V-4-29 )
  2. Elisabeth Jacoba (Beth) de GROOT geb. 23-1-1907 te Haren / ovl. 18-4-1985 te Zuidhorn ( V-4-30 )

IV-3-12 Jan WOLDERING
geb. 15-11-1842 te Haren (GA-60)
ovl. 7-5-1909, 66 jaar oud
zoon van: Geert [Harms] WOLDRING
Annegien [Jans] de GROOT

( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Woldring. Beroep: dienstknecht (1866), arbeider (1866, 1870, 1873, 1875, 1876), landbouwer (1877), arbeider (1880, 1886). Jan emigreerde met zijn hele gezin in 1893 naar de U.S.A.
 
  Hij trouwde op 9-4-1866 te Haren (HA-4) met:  
  Abeltje SCHUT
geb. 12-2-1841 te Haren
ovl. 23-5-1912, 71 jaar oud
dochter van: Kornelis [Willems] SCHUT
Lammegien BRINK
fam. 30: ( IV-1-3 )
fam. 40: ( IV-1-4 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 23 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien WOLDERING geb. 23-8-1866 te Haren (Onnen) (GA-59) / ovl. 8-12-1866 te Haren (Onnen) (OA-63) ( V-5-31 )
  2. Kornelis (Cornelius) WOLDERING geb. 2-5-1868 te Haren / ovl. 6-10-1947 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( V-5-32 )
  3. Egbert WOLDERING geb. 2-3-1870 te Haren (GA-28) / ovl. 19-10-1901 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( V-5-33 )
  4. NN WOLDERING geb. 21-3-1873 te Haren / ovl. 21-3-1873 te Haren ( V-5-34 )
  5. Annechien WOLDERING geb. 25-2-1875 te Haren (Onnen) (GA-21) / ovl. 4-11-1930 te Gaines Twp (Michigan, U.S.A.) ( V-5-35 )
  6. Lammechien (Lammie) WOLDERING geb. 25-4-1876 te Haren (GA-40) / ovl. 10-12-1958 te Cutlerville (Michigan, U.S.A.) ( V-5-36 )
  7. Geert (George) WOLDERING geb. 7-11-1877 te Haren (Middelhorst) (GA-95) / ovl. 8-9-1942 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( V-5-37 )
  8. NN WOLDERING geb. 4-3-1879 te Haren / ovl. 4-3-1879 te Haren ( V-5-38 )
  9. Willem WOLDERING geb. 15-5-1880 te Haren (GA-45) / ovl. 23-4-1950 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( V-5-39 )
  10. Abeltje (Abbie) WOLDERING geb. 21-12-1882 te Haren (GA-135) / ovl. 26-2-1955 ( V-5-40 )
  11. Yocum (John) WOLDERING geb. 21-12-1882 te Haren (GA-134) / ovl. 18-11-1965 ( V-5-41 )
  12. Take (Tuk) WOLDERING geb. 19-7-1884 te Haren / ovl. 13-5-1948 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( V-5-42 )
  13. Lukas WOLDERING geb. 17-6-1886 te Haren (GA-57) / ovl. 3-3-1954 te Sparta (Michigan, U.S.A.) ( V-5-43 )
  14. Roelf (Babe) WOLDERING geb. 9-3-1889 te Haren / ovl. 29-5-1961 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( V-5-44 )

IV-3-13 Egbert WOLDRING
geb. 21-6-1846 te Haren (GA-37)
ovl. 6-12-1933 te Haren (Onnen) (OA-73), 87 jaar oud
zoon van: Geert [Harms] WOLDRING
Annegien [Jans] de GROOT

( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1883), pakhuisknecht (1890), zaagmolenaar (1895), houtbewerker (1913/1919), arbeider (1915).
 
  Hij trouwde op 28-4-1883 te Haren (HA-10) met:  
  Maria TAKENS
geb. 4-3-1856 te Haren (GA-11)
ovl. 21-4-1931 te Haren (Onnen) (OA-29), 75 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
fam. 18: ( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1883).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 36 jaar; bruid 27 jaar; Wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieberdina WOLDRING geb. 26-3-1880 te Groningen ( V-6-45 )
  2. Anna WOLDRING geb. 7-2-1884 te Groningen / ovl. 18-9-1968 te Haren (Harenermolen) ( V-6-46 )
  3. Aaltje WOLDRING geb. 17-4-1885 te Groningen ( V-6-47 )
  4. Geertje WOLDRING geb. 18-7-1886 te Groningen / ovl. 12-8-1967 te Haren (Onnen) ( V-6-48 )
  5. Willem WOLDRING geb. 15-4-1888 te Groningen / ovl. 8-12-1957 te Haren (Onnen) ( V-6-49 )
  6. Jan WOLDRING geb. 15-2-1890 te Groningen / ovl. 7-3-1890 te Groningen (OA-336) ( V-6-50 )
  7. Jan WOLDRING geb. ca 1891 te Appingedam (Tjamsweer) ( V-6-51 )
  8. Hendrik WOLDRING geb. 5-10-1892 te Groningen ( V-6-52 )
  9. Abel WOLDRING geb. 1894 te Groningen / ovl. 11-4-1895 te Groningen (OA-404) ( V-6-53 )
  10. Abeltje WOLDRING geb. 27-1-1896 te Groningen ( V-6-54 )

  Generatie V  
V-1-2 Jan BONDER
geb. 28-12-1864 te Haren
ovl. 2-5-1920 te Eelde (Paterswolde), 55 jaar oud
zoon van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1893/1901).
 
  Hij trouwde op 5-6-1888 te Eelde met:  
  Alberdina BOER
geb. 24-1-1864 te Haren
ovl. 15-1-1922 te Eelde (Paterswolde), 57 jaar oud
dochter van: Fekke BOER
Annegien WIETZES

  Uit deze relatie  
  1. Roelfje BONDER geb. 23-3-1890 te Haren / ovl. 6-7-1975 te Eelde (Paterswolde) ( VI-1-1 )
  2. Tekke BONDER geb. 19-1-1893 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-4-1962 te Eelde ( VI-1-2 )
  3. Garbrand BONDER geb. 10-11-1897 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-7-1898 te Eelde (Paterswolde) ( VI-1-3 )
  4. Annechien BONDER geb. 7-1-1900 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-2-1980 te Eelde ( VI-1-4 )
  5. Grada BONDER geb. 5-8-1901 te Eelde (Paterswolde) ( VI-1-5 )

V-1-4 Jans BONDER
geb. 24-2-1867 te Haren
ovl. 29-7-1923 te Haren, 56 jaar oud
zoon van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1889), landbouwer (1911, 1919), arbeider (1916, 1923).
 
  Hij trouwde op 11-5-1889 te Haren (HA-8) met:  
  Jeichien VRIELING
geb. 8-4-1867 te Haren (Onnen) (GA-26)
ovl. 15-11-1940 te Zuidbroek (OA-34), 73 jaar oud
dochter van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
fam. 4: ( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1889).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 22 jaar; bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Garbrand BONDER geb. 25-9-1889 te Haren ( VI-2-6 )
  2. Janna BONDER geb. 30-12-1890 te Haren / ovl. 3-12-1948 te Hoogezand (overl. Groningen) ( VI-2-7 )
  3. Roelfien BONDER geb. 5-2-1894 te Haren / ovl. 2-2-1983 te Groningen ( VI-2-8 )
  4. Annechien BONDER geb. 28-7-1896 te Haren / ovl. 8-1-1819 te Haren ( VI-2-9 )

V-1-6 Annechien BONDER
geb. 11-11-1868 te Haren (Onnen)
ovl. 13-10-1933 te Peize, 64 jaar oud
dochter van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Hekman, (35 jr), arbeider, wonende in Onnen; Harmannus de Groot, (53 jr), veldwachter, wonende in Haren.
 
  Zij trouwde op 11-6-1898 te Peize (HA-8) met:  
  Jan ZWEERS
geb. 30-1-1852 te Avereest
ovl. 20-6-1913 te Peize, 61 jaar oud
zoon van: Lucas ZWEERS
Trijntje SIEGERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom: 46 jaar, bruid: 29 jaar; weduwnaar van Geertruid van Dalen; weduwnaar van Geertruida Magdalena ter Stege.
 

V-1-8 Boukje BONDER
geb. 6-3-1871 te Haren (Onnen)
ovl. 16-2-1949 te Eelde (OA-19), 77 jaar oud
dochter van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk woonachtig te Eelderwolde. Beroep: dienstmeid (1894). Begraven te Eelde.
 
  Zij trouwde op 5-5-1894 te Eelde (HA-5) met:  
  Jannes AALDRING
geb. 1-1-1867 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-10-1957 te Groningen, 90 jaar oud
zoon van: Hendrik AALDRING
Albertien HOFSTEE

fam. 113: ( VIII-42-195 )
  Persoonlijke informatie
Geboren als Jannes Hofstee omdat zijn moeder nog ongehuwd was.
Door zijn vader Hendrik als kind erkend bij zijn huwelijk op 17-6-1871.
Ten tijde van zijn huwelijk woonde Jannes te Groningen.
Beroep: dienstknecht (1894, bij huwelijk), arbeider (1894, 1895, 1900, 1901, 1902, 1916), landbouwer (1928, 1929).
Begraven te Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien AALDRING geb. 13-11-1894 te Eelde (GA-40) / ovl. 16-12-1971 te Groningen fam. 113: ( X-34-78 )
  2. Albertje AALDRING geb. 26-11-1895 te Eelde (GA-63) fam. 113: ( X-34-79 )
  3. Garbrand AALDRING geb. 22-4-1900 te Eelde (GA-34) / ovl. 15-1-1901 te Eelde (OA-7) fam. 113: ( X-34-80 )
  4. Garbrand AALDRING geb. 27-1-1902 te Eelde (GA-7) fam. 113: ( X-34-81 )
  5. Hendrik AALDRING geb. 28-9-1905 te Eelde fam. 113: ( X-34-82 )
  6. Annegien AALDRING geb. 28-9-1905 te Eelde / ovl. 26-3-1986 fam. 113: ( X-34-83 )

V-1-10 Geert BONDER
geb. 6-4-1873 te Haren
ovl. 10-1-1940 te Eelde, 66 jaar oud
zoon van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900), kweeker (1940). Begraven te Eelde.
 
  Hij trouwde op 15-9-1899 te Eelde (HA-15) met:  
  Geertje VEENHUIS
geb. 14-11-1879 te Haren
ovl. 25-11-1956 te Eelde, 77 jaar oud
dochter van: Roelf VEENHUIS
Annechien UBELS

  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom: 26 jaar, bruid: 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gratina BONDER geb. 16-2-1900 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-2-1976 te Haren ( VI-4-22 )
  2. Roelof BONDER geb. 4-11-1903 te Eelde ( VI-4-23 )
  3. Antoon BONDER geb. 10-4-1913 te Eelde / ovl. 28-6-1984 ( VI-4-24 )

V-1-12 Tebbe BONDER
geb. 27-4-1875 te Eelde
zoon van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1899/1901), stalknecht (1900), melkvervoerder (1922).
Ten tijde van zijn huwelijk wonend te Paterswolde. Tebbe verhuist met zijn gezin naar Haren op 28 mei 1902.
 
  Hij trouwde op 20-5-1899 te Eelde (HA-8) met:  
  Janke SMIT
geb. 8-10-1872 te Roden (Lieveren)
ovl. 17-4-1951 te Haren, 78 jaar oud
dochter van: Hillebrand SMID
Wubbegien BRINK

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1899). Ten tijde van haar huwelijk wonend te Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfje BONDER geb. 7-1-1900 te Eelde / ovl. 22-5-1986 te Eelde ( VI-5-25 )
  2. Wubbegien BONDER geb. 21-9-1901 te Eelde ( VI-5-26 )

V-1-14 Marchien BONDER
geb. 2-11-1877 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Berend Smeenk (43 jr), landbouwer, wonende te Harenermolen, en Uge Bos.
 
  Zij trouwde op 21-4-1900 te Haren (HA-6) met:  
  Berend ARENDS
geb. 8-1-1877 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf ARENDS
Sietske VISSER
fam. 3: ( VII-19-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900), klompenmaker te Vries (1912), tolpachter te Paterswolde (1915). In 1924 is Berend verhuisd naar Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 23 jaar; bruid 22 jaar
 

V-2-15 Jan de GROOT
geb. 2-10-1872 te Haren (Onnen)
ovl. 9-3-1919 te Haren (Onnen), 46 jaar oud
zoon van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: klompenmaker/ landbouwer (1900/1919):
Eén paar klompen kostte in die tijd 60 cent, geverfde klompen waren 80 cent.
Hij woonde: Felland 16 te Haren.

Jan is overleden om 17.30 uur op 46-jarige leeftijd. Hij is overleden aan de gevolgen van spaanse griep, een ziekte dat in die tijd heerste in de wereld. Zijn overlijden is aangegeven door zijn vader Jan (80 jr.) en door zijn zwager Gerrit van Gijssel.
 
  Hij trouwde op 15-3-1900 te Haren met:  
  Roelofje van GIJSSEL
geb. 2-5-1876 te Haren (Onnen)
ovl. 17-8-1928 te Haren (Onnen), 52 jaar oud
dochter van: Andries van GIJSSEL
Johanna BATTUS

  Persoonlijke informatie
Roelofje is overleden aan baarmoederkanker.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
“Jan de Groot, oud zeventwintig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Haren, wonende
te Haren, meerderjarige zoon van Jan de Groot, landbouwer, wonende te Haren, en van Alke
Jansen, overleden.
Roelofje van Gijssel, oud drieentwintig jaren, van beroep zonder, geboren te Onnen,
wonende te Haren, meerderjarige dochter van Andries van Gijssel, landbouwer en van
Johanna Battus, zonder beroep, wonende te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Tebbe de Groot, oud vierenvijftig jaren, van beroep landbouwer,
wonende te Haren; Gerrit de Groot, oud vijftig jaren, van beroep winkelier, wonende te
Haren; Hilbrand Blauw, oud dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Onnen en
Gerrit van Gijssel, oud zesentwintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Onnen,
zijnde de eerste en tweede getuigen ooms van den bruidegom en de vierde broeder der
bruid.”
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan de GROOT geb. 11-8-1900 te Haren (Onnen) / ovl. 11-5-1984 te Haren (Onnen) ( VI-6-27 )
  2. Johanna de GROOT geb. 12-3-1902 te Haren (Onnen) / ovl. 2-7-1986 te Haren ( VI-6-28 )
  3. Alke de GROOT geb. 17-3-1904 te Haren (Onnen) / ovl. 7-1-1995 te Rotterdam ( VI-6-29 )
  4. Andrea (Dree) de GROOT geb. 16-6-1905 te Haren (Onnen) / ovl. 27-2-2001 te Rotterdam ( VI-6-30 )
  5. Andries de GROOT geb. 27-4-1907 te Haren (Onnen) / ovl. 6-3-1994 te Haren ( VI-6-31 )
  6. Annechien de GROOT geb. 12-2-1909 te Haren (Onnen) / ovl. 16-8-2003 te Haren (Onnen) ( VI-6-32 )

V-2-16 Antje de GROOT
geb. 24-11-1873 te Haren
ovl. 7-2-1946 te Haren, 72 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Antje is overleden om 21.30 uur. Haar overlijden is aangegeven door Jacob Kamp (58 jr), aanspreker, wonende te Haren. Antje ligt in 1 graf met haar man en dochter Wiena op de begraafplaats aan de Kerkstraat te Haren.
 
  Zij trouwde op 17-7-1902 te Haren (HA-24) met:  
  Jacob van STEENWIJK
geb. 7-8-1879 te Eelde (GA-39)
ovl. 1-12-1950 te Groningen (OA-1620), 71 jaar oud
zoon van: Jakob van STEENWIJK
Wina LUINGE

fam. 29: ( VI-8-33 )
  Persoonlijke informatie
Jacob ligt in 1 graf met zijn vrouw en dochter Wiena op de begraafplaats aan de Kerkstraat te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Antje de Groot, oud achtentwintig jaren, van beroep zonder, geboren te Haren, wonende te Haren, meerderjarige dochter van Jan de Groot, landbouwer te Haren, en van Alke Jansen, overleden.
Jacob van Steenwijk, oud tweeentwintig jaren, van beroep boerenknecht, geboren te Eelde, wonende te Eelde, minderjarige zoon van Jacob van Steenwijk, karreman, en van Wina Luinge, zonder beroep, beiden wonende te Eelde.
Getuigen bij dit huwelijk: Willem van Steenwijk, oud zesendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Haren; Jan van Steenwijk, oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Eelde; Tebbe de Groot, oud zesenvijftig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren; en Jan de Groot, oud negenentwintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Onnen, zijnde de eerste en tweede getuige broeders van den bruidegom, de derde oom en de vierde getuige broeder der bruid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alke van STEENWIJK geb. 13-10-1902 te Haren / ovl. 24-2-1999 te Marknesse fam. 29: ( VIII-21-59 )
  2. Jakob van STEENWIJK geb. 13-10-1902 te Haren fam. 29: ( VIII-21-58 )
  3. Wina van STEENWIJK geb. 1907 te Haren / ovl. 6-7-1907 te Haren fam. 29: ( VIII-21-60 )
  4. Wiena van STEENWIJK geb. 22-5-1908 te Haren / ovl. 28-11-1918 te Haren fam. 29: ( VIII-21-61 )

V-2-17 Berend de GROOT
geb. 7-6-1875 te Haren
ovl. 7-5-1876 te Haren, 11 maand oud
zoon van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )

V-2-18 Annechien de GROOT
geb. 19-10-1876 te Haren
ovl. 17-3-1909 te Haren, 32 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Annechien is 's morgens om 10.00 uur overleden, ze was toen 32 jaar en ongehuwd.
Haar overlijden is aangegeven door haar vader Jan (70 jaar)
 

V-2-19 Roelfien de GROOT
geb. 11-1-1879 te Haren
ovl. 19-12-1882 te Haren, 3 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Roelfien is 's morgens om 07.00 uur overleden, ze was toen bijna 4 jaar oud.
 

V-2-20 Hillechien de GROOT
geb. 21-2-1881 te Haren (GA-19)
ovl. 8-6-1882 te Haren (OA-29), 15 maand oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Hillechien is 's nachts om 03.30 uur overleden, ze werd slechts 1 jaar oud.
 

V-2-21 Geert de GROOT
geb. 25-7-1882 te Haren
ovl. 29-12-1882 te Haren, 5 maand oud
zoon van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )

V-2-22 Roelofje de GROOT
geb. 4-11-1883 te Haren (GA-102)
ovl. 15-2-1922 te Assen, 38 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: ’s-Ochtends om 02.30 uur. De geboorte is aangegeven door haar vader, door Berend Jansen (40 jr), arbeider, wonende te Haren, en door Uge Bos (46 jr), veldwachter, wonende te Haren.
Roelofje is vlak na het overlijden van 4 van haar kinderen zelf overleden (misschien door een ziekte?). De overige 3 kinderen verlaten daarop (27-04-1922) tijdelijk het huis en komen later (1923) weer terug bij hun vader Pieter.
 
  Zij trouwde op 5-5-1911 te Smilde met:  
  Pieter PIKKERT
geb. 10-6-1885 te Haren (Onnen)
ovl. te Haren
zoon van: Jelle PIKKERT
Hendrikje NIEBORG

  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Pieter Petrusma (52 jr), spoorwachter, wonende te Haren, en Uge Bos.
Beroep: landbouwer (1911, 1916); los arbeider (1921),
Pieter verhuist 11-09-1925 samen met zijn zoon Jan naar Groningen, Peizerweg 14.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Roelfje de Groot, zonder beroep, oud zevenentwintig jaren, geboren en wonende te Haren, meerderjarige dochter van Jan de Groot, landbouwer, wonende te Haren, en van Alke Jansen, overleden.
Pieter Pikkert, van beroep landbouwer, oud vijfentwintig jaren, geboren te Haren, wonende te Smilde, doch binnen de laatste zes maanden ook woonachtig te Beilen, meerderjarige zoon van Jelle Pikkert, overleden, en van Hendrikje Nieborg, zonder beroep, wonende te Beilen.
Getuigen bij dit huwelijk: Geert Pikkert, arbeider, oud negenentwintig jaren, broeder des bruidegoms; Jan Pikkert, schoenmaker, oud zevenentwintig jaren, broeder des bruidegoms; Jan van Steenwijk, koopman, oud tweeendertig jaren, schoonbroeder der bruid; en Jan Bekkering, arbeider, oud vijfentwintig jaren, onverwant aan bruidegom en bruid, de eerste te Steenwijk, de tweede en derde te Haren en de vierde te Assen woonachtig.

Roelofje en Pieter vestigen zich 27 april 1916 in Assen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje PIKKERT geb. 31-5-1912 te Smilde / ovl. 31-5-1966 ( VI-7-34 )
  2. Jan PIKKERT geb. 25-8-1913 te Smilde / ovl. 19-12-1982 te Groningen ( VI-7-36 )
  3. Jeltje PIKKERT geb. 21-4-1915 te Smilde / ovl. 13-2-1922 te Assen ( VI-7-38 )
  4. Jelle PIKKERT geb. 14-6-1917 te Assen / ovl. 19-7-1983 ( VI-7-40 )
  5. Alke PIKKERT geb. 6-4-1919 te Assen / ovl. 14-2-1922 te Assen ( VI-7-42 )
  6. Jakob PIKKERT geb. 10-1-1922 te Assen / ovl. 9-2-1922 te Assen ( VI-7-46 )
  7. Antje PIKKERT geb. 10-1-1922 te Assen / ovl. 12-1-1922 te Assen ( VI-7-44 )

V-2-23 Berendina de GROOT
geb. 27-6-1885 te Haren
ovl. 11-4-1965 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: ’s-Nachts om 23.00 uur. De geboorte is aangegeven door haar vader Jan, door Berend Jansen (42 jr), arbeider, wonende te Haren, en door Uge Bos (48 jr), veldwachter, wonende te Haren. Begraven te Haren, Kerkstraat.
 
  Zij trouwde op 8-5-1914 te Haren met:  
  Berend (Bé) JANSEN
geb. 20-4-1881 te Haren (Onnen)
ovl. 11-8-1968 te Haren, 87 jaar oud
zoon van: Berend JANSEN
Janna EISSES
fam. 17: ( IX-21-101 )
fam. 8: ( VII-15-91 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1914, 1922 - 1930). Ten tijde van de 2e wereldoorlog wonende aan de Kerklaan te Haren. Begraven te Haren, Kerkstraat.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Berendina de Groot, oud achtentwintig jaren, van beroep zonder, geboren te en wonende te Haren, meerderjarigde dochter van Jan de Groot, oud vijfenzeventig jaren, landbouwer, wonende te Haren, en van Alke Jansen, overleden.
Berend Jansen, oud drieendertig jaren, van beroep landbouwer, geboren te en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Berend Jansen, landbouwer, en van Janna Eisses, zonder beroep, beiden wonende te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Wopke Jansen, broer van den bruidegom, oud achtentwintig jaren, van beroep timmerman, wonende te Haren, en Willem Kapma, oud eenenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren.

Berendina en Berend zijn nicht en neef; Berendina’s moeder Alke is nl. een zus van Berends vader Berend.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend JANSEN geb. 19-3-1915 te Haren / ovl. 5-9-1966 te Haren fam. 17: ( XI-123-604 )
  2. Alke JANSEN geb. 18-4-1916 te Haren / ovl. 27-3-2000 te Haren fam. 17: ( XI-123-605 )
  3. Janna JANSEN geb. 11-8-1917 te Haren / ovl. 21-10-2000 te Haren fam. 17: ( XI-123-606 )
  4. Antje JANSEN geb. te Haren fam. 17: ( XI-123-607 )
  5. Karel JANSEN geb. 1921 te Haren / ovl. 29-5-1922 te Haren fam. 17: ( XI-123-608 )
  6. Jan Karel JANSEN geb. 26-9-1923 te Haren / ovl. 30-8-1989 te Assen fam. 17: ( XI-123-609 )
  7. NN JANSEN geb. 5-8-1926 te Haren / ovl. 5-8-1926 te Haren fam. 17: ( XI-123-610 )
  8. NN JANSEN geb. 13-5-1930 te Haren / ovl. 13-5-1930 te Haren fam. 17: ( XI-123-611 )

V-2-24 Berend de GROOT
geb. 8-11-1886 te Haren
ovl. 20-1-1971 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: ’s morgens om 03.00 uur. De geboorte is aangegeven door zijn vader, door Berend Jansen (43 jr), landbouwer, wonende te Haren, en door Uge Bos (49 jr), veldwachter, wonende te Haren.
Beroep: landbouwer (1911), houtbewerker (1912).
 
  Hij trouwde (1) op 1-6-1911 te Zuidlaren met:  
  Janna Johanna MINNEMA
geb. 13-2-1893 te Tynaarlo
ovl. 14-9-1911 te Haren, 18 jaar oud
dochter van: Folkert MINNEMA
Meintje van der WAL

  Bij het huwelijk
Huwelijkacte:
Berend de Groot, oud vierentwintig jaar, van beroep landbouwer, geboren en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Jan de Groot, landbouwer te Haren, en van Alke Jansen, overleden.
Janna Johanna Minnema, oud achttien jaar, zonder beroep, geboren te Vries, wonende te Zuidlaren, binnen de laatste zes maanden te Vries, minderjarige dochter van Folkert Minnema, landbouwer en van Meintje van der Wal, zonder beroep, beiden wonende te Zuidlaren.
Getuigen bij dit huwelijk: Jacob Steenwijk, oud tweeendertig jaar, koopman, zwager van den bruidegom; Jan de Groot, oud negenendertig jaar, landbouwer, broeder van den bruidegom, beiden wonende te Haren; Minne Minnema, oud tweeendertig jaar, fabrieksarbeider te Hoogezand; Albert Minnema, oud dertig jaar, vrachtrijder te Vreis, de beide laatsten broeders der bruid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna Johanna de GROOT geb. 13-9-1911 te Groningen / ovl. 24-3-1999 te Apeldoorn ( VI-8-47 )
  Hij trouwde (2) op 9-5-1912 te Groningen met:  
  Henderika de BOER
geb. 1-12-1883 te Groningen
ovl. 27-2-1965 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Jan [Lammerts] de BOER
Geertje KLINKER

  Bij het huwelijk
Huwelijksacte:
Berend de Groot, geboren te Haren, oud vijfentwintig jaren, houtbewerker, wonende te Haren, weduwnaar van Janna Johanna Minnema, meerderjarige zoon van Jan de Groot, landbouwer, wonende te Haren, en van Alke Jansen, overleden.
Henderika de Boer, geboren te Groningen, oud achtentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Jan Lammert de Boer, koopman, wonende te Zuidlaren, en van Geertje Klinker, overleden.
Getuigen bij de huwelijk: Simon de Boer, oud drieendertig jaren, schoenmaker, broeder van de echtgenoote; Hendrik Hollander, oud veertig jaren, sigarenfabrikant; Jakob Oosterhuis, oud negenveertig jaren, assuradeen (?); Jantinus van den Berg, oud drieendertig jaren, schoenmaker, broeder van de echtgenoote, allen wonende te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan de GROOT geb. 7-3-1913 te Groningen / ovl. 18-12-1991 ( VI-8-48 )
  2. Geertje de GROOT geb. 5-5-1916 te Groningen / ovl. 21-3-2003 te Apeldoorn ( VI-8-49 )
  3. NN de GROOT geb. 1919 te Groningen / ovl. 1919 te Groningen ( VI-8-50 )
  4. Alke de GROOT geb. ca 1920 te Haren ( VI-8-51 )

V-2-25 Tebbe de GROOT
geb. 30-12-1887 te Haren
ovl. 10-10-1889 te Haren, 21 maand oud
zoon van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Geboren om 10.00 uur in de ochtend. Zijn geboorte is aangegeven door zijn vader en
door Berend Jansen (44jr, landbouwer, wonende te Haren), en door Uge Bos (50jr,
veldwachter, wonende te Haren).

Tebbe is 's nachts om 00.30 uur overleden. Hij is slechts 1 jaar oud geworden.
Zijn overlijden is aangegeven door zijn vader Jan (51jr, landbouwer, wonende te Haren)
en door zijn oom Berend Jansen (46jr, landbouwer, wonende te Haren).
 

V-2-26 Gerrit de GROOT
geb. 9-6-1889 te Haren
ovl. 21-9-1889 te Haren, 3 maand oud
zoon van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Geboren om 02.00 in de nacht. Zijn geboorte is aangegeven door zijn vader en door
Berend Jansen (46jr, landbouwer, wonende te Haren), en door Uge Bos (52jr,
veldwachter, wonende te Haren).

Gerrit is 's nachts overleden om 03.00 uur, hij is slechts 2 maanden oud geworden.
Zijn overlijden is aangegeven door zijn vader Jan en door zijn oom Berend Jansen.
 

V-2-27 Trientje de GROOT
geb. 27-12-1892 te Haren
ovl. 26-8-1981 te Haren, 88 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Alke JANSEN
( IV-2-3 )
fam. 17: ( IX-21-103 )
  Persoonlijke informatie
Trientje is geboren om 12.00 uur. Haar geboorte is aangegeven door haar vader en door Adolf Eisses (44 jr), landbouwer, wonende te Haren, en door Albertus Bos (24 jr), klerk, wonende te Haren.
Begraven op kerkhof ‘De Eshof’ te Haren.
 
  Zij trouwde (1) op 8-3-1918 te Haren met:  
  Jan BURINGA
geb. 3-12-1881 te Haren (GA-105)
ovl. 26-5-1924 te Haren (OA-25), 42 jaar oud
zoon van: Wigcher BURINGA
Trientje de GROOT
fam. 42: ( V-5-19 )
( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1924).
 
  Bij het huwelijk
Jan en Trientje zijn neef en nicht. Trientjes vader Jan is een
broer van Jans moeder Trientje.

Huwelijksacte:
Trientje de Groot, oud vijfentwintig jaren, van beroep zonder, geboren te Haren, wonende te Haren, meerderjarige dochter van Jan de Groot, oud negenenzeventig jaren, landbouwer, wonende te Haren, en Alke Jansen, overleden.
Jan Buringa, oud zesendertig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Haren, wonende te Haren, meerderjarige zoon van Wigcher Buringa en Trientje de Groot, beiden overleden.
Getuigen bij dit huwelijk: Philippus Oosterveld, zwager des bruidegoms, oud zesenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren; Jakob van Steenwijk, zwager der bruid, oud negenendertig jaren, van beroep brandstofhandelaar, wonende te Haren.

Uit dit huwelijk zijn ten minste 2 zoons geboren.
 
  Zij trouwde (2) met:  
  Klaas NIENHUIS
  Bij het huwelijk
Huwelijk na 1924.
 

V-3-28 NN de GROOT
geb. 14-10-1889 te Haren
ovl. 14-10-1889 te Haren, 0 dagen oud
zoon van: Tebbe de GROOT
Trientje KOOPS
( IV-2-8 )

V-4-29 Jan de GROOT
geb. ca 1905 te Haren
zoon van: Gerrit de GROOT
Henriette Elisabeth SONBEEK
( IV-2-11 )
  Hij trouwde met:  
  NN NN
  Uit deze relatie  
  1. Jenny de GROOT geb. ca 1934 ( VI-9-52 )
  2. Gerrit de GROOT ( VI-9-53 )
  3. Jan de GROOT ( VI-9-54 )
  4. Harry de GROOT ( VI-9-55 )
  5. Ietse Jan Albert de GROOT ( VI-9-56 )

V-4-30 Elisabeth Jacoba (Beth) de GROOT
geb. 23-1-1907 te Haren
ovl. 18-4-1985 te Zuidhorn, 78 jaar oud
dochter van: Gerrit de GROOT
Henriette Elisabeth SONBEEK
( IV-2-11 )
  Zij trouwde met:  
  Egbert STURING
geb. 23-10-1902
ovl. 12-1-1967 te Zuidhorn, 64 jaar oud
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren.
 

V-5-31 Annechien WOLDERING
geb. 23-8-1866 te Haren (Onnen) (GA-59)
ovl. 8-12-1866 te Haren (Onnen) (OA-63), 3 maand oud
dochter van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )

V-5-32 Kornelis (Cornelius) WOLDERING
geb. 2-5-1868 te Haren
ovl. 6-10-1947 te Holland (Michigan, U.S.A.), 79 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Hij trouwde (1) op 20-6-1896 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Wubbina (Biena) SCHOLTENS
geb. 23-12-1877 te Oosternieland
dochter van: Albert SCHOLTENS
Sietje RIEPENA

  Hij trouwde (2) op 1-6-1899 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Albertje (Alice) WARMELS
geb. 8-10-1878 te Achterom
dochter van: Reinder WARMELS
Pietertje OOSTINDIER

  Uit deze relatie  
  1. John C. WOLDRING geb. 24-8-1900 te Holland (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-11-1955 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VI-10-57 )
  2. Pieternella WOLDRING geb. ca 1903 / ovl. 17-4-1906 ( VI-10-58 )
  Hij trouwde (3) op 22-6-1908 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Adriana DIRKSE
geb. 11-3-1885 te Holland (Michigan, U.S.A.)
ovl. 28-4-1952, 67 jaar oud
dochter van: Pieter DIRKSE
Adriana KALEMEIA

  Uit deze relatie  
  1. Alice P. WOLDRING geb. ca 1909 te Holland (Michigan, U.S.A.) / ovl. 15-3-1984 te Chicago (Illinois, U.S.A.) ( VI-10-59 )
  2. Egbert WOLDRING geb. 28-2-1912 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 9-1-1998 te Zeeland (Michigan, U.S.A.) ( VI-10-60 )
  3. Adrian Dirkse WOLDRING geb. 18-10-1915 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 30-12-2006 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-10-61 )
  4. Cornelia Ann WOLDRING geb. 22-2-1919 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 21-3-1994 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VI-10-62 )

V-5-33 Egbert WOLDERING
geb. 2-3-1870 te Haren (GA-28)
ovl. 19-10-1901 te Holland (Michigan, U.S.A.), 31 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Hij trouwde op 14-10-1891 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Weia KUIPER
geb. 12-9-1869 te Appingedam
dochter van: Berend [Klaassens] KUIPER
Aaltje [Hendriks] OOSTING

  Uit deze relatie  
  1. Abeldena WOLDRING geb. 21-1-1893 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VI-11-63 )
  2. Ella (Alice) WOLDRING geb. 22-5-1895 te Michigan (U.S.A.) / ovl. ca 1964 ( VI-11-64 )
  3. Jennie WOLDRING geb. 31-8-1897 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VI-11-65 )
  4. Bertha WOLDRING geb. 25-12-1900 te Holland (Michigan, U.S.A.) / ovl. 12-7-1993 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VI-11-66 )

V-5-34 NN WOLDERING
geb. 21-3-1873 te Haren
ovl. 21-3-1873 te Haren, 0 dagen oud
dochter van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-5-35 Annechien WOLDERING
geb. 25-2-1875 te Haren (Onnen) (GA-21)
ovl. 4-11-1930 te Gaines Twp (Michigan, U.S.A.), 55 jaar oud
dochter van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Zij trouwde met:  
  John de KLEINE
geb. 11-3-1889 te Jamestown Twp, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-8-1952 te Plainwell, Allegan County (Michigan, U.S.A.), 63 jaar oud
zoon van: Geert de KLEINE
Maria KOSTEN

  Uit deze relatie  
  1. Jacob Carl de KLEINE geb. 17-8-1903 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 27-6-1990 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-12-68 )
  2. Abbie de KLEINE geb. 1-5-1905 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 1-11-1985 te Coopersville, Ottawa County (Michigan U.S.A.) ( VI-12-70 )
  3. Jennie de KLEINE geb. 3-8-1907 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 25-7-1987 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan U.S.A.) ( VI-12-72 )
  4. Mable Cornelia de KLEINE geb. 14-4-1909 te Salem Twp (Michigan, U.S.A.) / ovl. 14-2-1988 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan U.S.A.) ( VI-12-74 )
  5. Limma Ruth de KLEINE geb. 19-12-1911 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 1981 te Byron Center, Kent County (Michigan U.S.A.) ( VI-12-76 )
  6. Margaret de KLEINE geb. 2-12-1915 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 27-6-1940 te Michigan (U.S.A.) ( VI-12-78 )

V-5-36 Lammechien (Lammie) WOLDERING
geb. 25-4-1876 te Haren (GA-40)
ovl. 10-12-1958 te Cutlerville (Michigan, U.S.A.), 82 jaar oud
dochter van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Zij trouwde met:  
  Rense SYBESMA
geb. 12-9-1873 te Barradeel
ovl. 28-8-1949 te Holland (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Cornelis [Brants] SYBESMA
Janka [Baukes] BIJLSMA

  Uit deze relatie  
  1. Jennie SYBESMA geb. ca 1893 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)) ( VI-13-80 )
  2. John SYBESMA geb. 20-12-1894 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)) / ovl. 12-3-1939 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)) ( VI-13-82 )
  3. Cornelius SYBESMA geb. 2-10-1897 / ovl. 23-10-1897 ( VI-13-84 )
  4. Cornelius SYBESMA geb. ca 1898 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 6-12-1899 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)) ( VI-13-86 )
  5. Abel SYBESMA geb. 28-3-1901 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)) / ovl. 2-10-1996 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)) ( VI-13-88 )
  6. Egbert SYBESMA geb. 30-7-1905 / ovl. 21-8-1980 te Wyoming, Kent County (Michigan U.S.A.) ( VI-13-90 )
  7. Benjamin G. SYBESMA geb. 2-8-1907 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)) / ovl. 14-7-1970 te Sturgis (Michigan U.S.A.) ( VI-13-92 )

V-5-37 Geert (George) WOLDERING
geb. 7-11-1877 te Haren (Middelhorst) (GA-95)
ovl. 8-9-1942 te Holland (Michigan, U.S.A.), 64 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Hij trouwde op 21-9-1905 te Grand Haven (Michigan, U.S.A.) met:  
  Iva DEMING
geb. 18-6-1887 te Freeport (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-12-1974 te Plainwell (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
dochter van: Frank DEMING
Hattie MARTIN

  Uit deze relatie  
  1. Franklin WOLDRING geb. 1-4-1906 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) / ovl. 4-5-1959 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) ( VI-14-93 )
  2. Olive Mae WOLDRING geb. 5-8-1907 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 1-9-1993 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) ( VI-14-94 )
  3. Kenneth Chester WOLDRING geb. 1-9-1911 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 14-8-1967 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) ( VI-14-95 )
  4. Ralph WOLDRING geb. 10-10-1913 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 30-11-2000 te Zeeland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) ( VI-14-96 )
  5. James WOLDRING geb. 28-4-1916 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) / ovl. 23-4-1983 te Punta Gorda (Florida, U.S.A.) ( VI-14-97 )
  6. Marion Lucille WOLDRING geb. 10-6-1919 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 2-3-2008 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.) ( VI-14-98 )

V-5-38 NN WOLDERING
geb. 4-3-1879 te Haren
ovl. 4-3-1879 te Haren, 0 dagen oud
dochter van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-5-39 Willem WOLDERING
geb. 15-5-1880 te Haren (GA-45)
ovl. 23-4-1950 te Holland (Michigan, U.S.A.), 69 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Hij trouwde met:  
  Johanna SPITSBERGEN
geb. 6-12-1875
ovl. 20-12-1964 te Holland (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
dochter van: Jan Hendrik SPITSBERGEN
Jentje VANDENBERG

  Uit deze relatie  
  1. NN WOLDERING geb. 28-8-1907 te Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 28-8-1907 te Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-15-99 )
  2. Edwin WOLDRING geb. 5-7-1908 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 23-7-1978 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-15-100 )
  3. John Henry WOLDERING geb. 21-9-1910 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 18-6-2007 ( VI-15-101 )
  4. Jason Jay WOLDERING geb. 21-11-1912 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 20-10-2003 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-15-102 )
  5. William WOLDERING (JR) geb. 26-2-1916 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-11-1992 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VI-15-103 )
  6. Robert WOLDERING geb. 27-7-1922 te Michigan (U.S.A.) ( VI-15-104 )

V-5-40 Abeltje (Abbie) WOLDERING
geb. 21-12-1882 te Haren (GA-135)
ovl. 26-2-1955, 72 jaar oud
dochter van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jan.
 
  Zij trouwde op 26-3-1908 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Willem (William) PATHUIS
geb. 27-2-1880 te Nederland
ovl. 3-7-1958 te Holland (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
zoon van: John PATHUIS
Aeltji DRUKKER

  Persoonlijke informatie
Willem emigreerde in 1893 naar de U.S.A.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna PATHUIS geb. 3-1-1909 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 10-8-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-106 )
  2. John PATHUIS geb. 8-10-1911 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 26-3-2001 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-108 )
  3. Berdine PATHUIS geb. 21-3-1914 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 21-9-1935 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-110 )
  4. Evelyn G. PATHUIS geb. 15-6-1915 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 17-1-2005 te St. Petersburg, Pinellas County (Florida, U.S.A.) ( VI-16-112 )
  5. Louise PATHUIS geb. 3-11-1917 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 3-11-2008 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-114 )
  6. Henry PATHUIS geb. 10-12-1918 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 3-11-2008 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-116 )
  7. Fred PATHUIS geb. 21-9-1921 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 21-3-1973 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-16-118 )
  8. Leona PATHUIS geb. te Michigan (U.S.A.) ( VI-16-120 )

V-5-41 Yocum (John) WOLDERING
geb. 21-12-1882 te Haren (GA-134)
ovl. 18-11-1965, 82 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Abeltje.
 
  Hij trouwde met:  
  Charlotte (Lottie) STRONG
geb. 22-1-1884
ovl. 29-1-1950, 66 jaar oud
dochter van: Luther R. STRONG
  Uit deze relatie  
  1. Gertrude O. WOLDRING geb. 26-5-1905 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 26-3-1934 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-17-121 )
  2. NN WOLDRING geb. 26-11-1907 / ovl. 26-11-1907 ( VI-17-122 )
  3. Lester Egbert WOLDRING geb. 11-3-1910 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 13-9-1992 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-17-123 )

V-5-42 Take (Tuk) WOLDERING
geb. 19-7-1884 te Haren
ovl. 13-5-1948 te Holland (Michigan, U.S.A.), 63 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Hij trouwde op 27-11-1907 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  May MAUK
geb. ca 1884 te Indiana, U.S.A.
ovl. 24-3-1973 te Holland (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Lewis MAUK

V-5-43 Lukas WOLDERING
geb. 17-6-1886 te Haren (GA-57)
ovl. 3-3-1954 te Sparta (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Hij trouwde op 20-10-1917 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Nellie ESSENBERGER
geb. 5-4-1887 te Muskegon (Michigan, U.S.A.)
ovl. 26-4-1946 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.), 59 jaar oud
dochter van: Joe ESSENBERGER
Alla van DAM


V-5-44 Roelf (Babe) WOLDERING
geb. 9-3-1889 te Haren
ovl. 29-5-1961 te Holland (Michigan, U.S.A.), 72 jaar oud
zoon van: Jan WOLDERING
Abeltje SCHUT
( IV-3-12 )
fam. 30: ( V-1-4 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Jennie MARLING
geb. 11-9-1876 te Nederland
ovl. 16-11-1933 te Holland (Michigan, U.S.A.), 57 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Paternella WOLDRING geb. 3-8-1903 / ovl. 3-8-1903 ( VI-18-124 )
  2. Agnes WOLDRING geb. ca 1908 te Michigan (U.S.A.) / ovl. ca 1967 ( VI-18-125 )
  3. Russell WOLDRING geb. 8-4-1915 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 15-4-1988 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VI-18-126 )
  4. Ruth WOLDRING geb. 13-11-1920 te Michigan (U.S.A.) ( VI-18-127 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Iva DEMING
geb. 18-6-1887 te Freeport (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-12-1974 te Plainwell (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
dochter van: Frank DEMING
Hattie MARTIN


V-6-45 Sieberdina WOLDRING
geb. 26-3-1880 te Groningen
dochter van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )
  Zij trouwde op 7-5-1904 te Haren (HA-11) met:  
  Geert NIEBOER
geb. 10-11-1871 te Hoogezand (Windeweer)
zoon van: Gosse NIEBOER
Grietje NIEWOLD

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 32 jaar; bruid 24 jaar
 

V-6-46 Anna WOLDRING
geb. 7-2-1884 te Groningen
ovl. 18-9-1968 te Haren (Harenermolen), 84 jaar oud
dochter van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )

V-6-47 Aaltje WOLDRING
geb. 17-4-1885 te Groningen
dochter van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )

V-6-48 Geertje WOLDRING
geb. 18-7-1886 te Groningen
ovl. 12-8-1967 te Haren (Onnen), 81 jaar oud
dochter van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )

V-6-49 Willem WOLDRING
geb. 15-4-1888 te Groningen
ovl. 8-12-1957 te Haren (Onnen), 69 jaar oud
zoon van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )

V-6-50 Jan WOLDRING
geb. 15-2-1890 te Groningen
ovl. 7-3-1890 te Groningen (OA-336), 20 dagen oud
zoon van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )

V-6-51 Jan WOLDRING
geb. ca 1891 te Appingedam (Tjamsweer)
zoon van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kapper (1915).
 
  Hij trouwde op 3-5-1915 te Groningen (HA-130) met:  
  Gerarda Geertruida MOLENKAMP
geb. ca 1890 te Groningen
dochter van: Martinus Wolter MOLENKAMP
Harmanna Maria WEGMAN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kapper; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: stucadoor; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
 

V-6-52 Hendrik WOLDRING
geb. 5-10-1892 te Groningen
zoon van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: smid (1913).
 
  Hij trouwde op 22-5-1913 te Groningen (HA-236) met:  
  Carolina PAS
geb. 28-7-1891 te Appingedam (Tjamsweer)
dochter van: Willem PAS
Friederike Hermine MÜNNICH

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: smid; beroep vader bruidegom.: houtbewerker; beroep vader bruid: kleermaker; bruidegom 20 jaar; bruid 21 jaar
 

V-6-53 Abel WOLDRING
geb. 1894 te Groningen
ovl. 11-4-1895 te Groningen (OA-404), 11 maand oud
zoon van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )

V-6-54 Abeltje WOLDRING
geb. 27-1-1896 te Groningen
dochter van: Egbert WOLDRING
Maria TAKENS
( IV-3-13 )
fam. 18: ( VI-10-26 )
  Zij trouwde op 11-12-1919 te Groningen (HA-704) met:  
  Geert BENTEM
geb. 5-7-1895 te Delfzijl (Weiwerd)
zoon van: Jan BENTEM
Maria de JONG

  Persoonlijke informatie
Beroep: metaalbewerker.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: metaalbewerker; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: houtbewerker; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar
 

  Generatie VI  
VI-1-1 Roelfje BONDER
geb. 23-3-1890 te Haren
ovl. 6-7-1975 te Eelde (Paterswolde), 85 jaar oud
dochter van: Jan BONDER
Alberdina BOER
( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 
  Zij trouwde op 26-6-1920 te Eelde met:  
  Gritinus RUTGERS
geb. 14-9-1886 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 2-4-1945 te Eelde, 58 jaar oud
zoon van: Jan RUTGERS
Marchien ZWAVING

fam. 27: ( VI-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep Gritinus: arbeider (1926), landbouwer (1927), groentenkweeker (1945).
Begraven te Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BONDER geb. 22-6-1926 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-6-1926 te Eelde (Paterswolde) fam. 27: ( VIII-9-25 )
  2. NN BONDER geb. 24-3-1927 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-3-1927 te Eelde (Paterswolde) fam. 27: ( VIII-9-26 )

VI-1-2 Tekke BONDER
geb. 19-1-1893 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-4-1962 te Eelde, 69 jaar oud
zoon van: Jan BONDER
Alberdina BOER
( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 
  Hij trouwde op 31-7-1920 te Eelde met:  
  Trientje RIENKS
geb. 3-5-1894 te Terheijl
ovl. 16-12-1974 te Elde, 80 jaar oud
dochter van: Jan RIENKS
Anna VERWERDA

  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 

VI-1-3 Garbrand BONDER
geb. 10-11-1897 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-7-1898 te Eelde (Paterswolde), 8 maand oud
zoon van: Jan BONDER
Alberdina BOER
( V-1-2 )

VI-1-4 Annechien BONDER
geb. 7-1-1900 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-2-1980 te Eelde, 80 jaar oud
dochter van: Jan BONDER
Alberdina BOER
( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 
  Zij trouwde met:  
  Taeke OLDENBURGER
geb. 8-1-1903
ovl. 27-6-1976, 73 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 

VI-1-5 Grada BONDER
geb. 5-8-1901 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan BONDER
Alberdina BOER
( V-1-2 )

VI-2-6 Garbrand BONDER
geb. 25-9-1889 te Haren
zoon van: Jans BONDER
Jeichien VRIELING
( V-1-4 )
fam. 4: ( VII-14-88 )
  Hij trouwde op 22-2-1924 te Haren met:  
  Antje van der WOUDE
geb. 11-1-1885 te Groningen
ovl. 28-3-1956 te Haren, 71 jaar oud
dochter van: Arend [Jans] van der WOUDE
Harmke KERKSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Jeichien BONDER geb. te Groningen ( VII-1-1 )

VI-2-7 Janna BONDER
geb. 30-12-1890 te Haren
ovl. 3-12-1948 te Hoogezand (overl. Groningen), 57 jaar oud
dochter van: Jans BONDER
Jeichien VRIELING
( V-1-4 )
fam. 4: ( VII-14-88 )
  Zij trouwde (1) op 11-3-1911 te Haren met:  
  Albert IJPMA
geb. 19-11-1889 te Groningen
zoon van: Ebbel IJPMA
Boukje HUITING

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (o.a. 1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeichiena IJPMA geb. 3-6-1911 te Groningen ( VII-2-5 )
  2. Boukje IJPMA geb. 3-6-1911 te Groningen / ovl. 1-3-1912 te Groningen ( VII-2-3 )
  3. Ebbel IJPMA geb. 31-10-1912 te Groningen ( VII-2-7 )
  4. Boukje IJPMA geb. 1-3-1919 te Groningen / ovl. 6-6-2000 te Groningen ( VII-2-9 )
  Zij trouwde (2) op 27-10-1932 te Groningen met:  
  Harm HUIZINGA
geb. 4-10-1880 te Groningen
zoon van: Folkert HUIZINGA
Anna CHRISTJAANS

  Bij het huwelijk
Huwelijk op 16-10-1936 te Groningen door scheding ontbonden.
 
  Zij trouwde (3) met:  
  Pieter BROEKEMA
geb. 22-4-1891 te Borgercompagnie
ovl. 2-3-1948 te Hoogezand, 56 jaar oud
zoon van: Roelf BROEKEMA
Eltje de GROOT

  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider en kruidenier.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk na 1941. Weduwnaar van Renske Diepen
 

VI-2-8 Roelfien BONDER
geb. 5-2-1894 te Haren
ovl. 2-2-1983 te Groningen, 88 jaar oud
dochter van: Jans BONDER
Jeichien VRIELING
( V-1-4 )
fam. 4: ( VII-14-88 )
  Zij trouwde op 18-3-1916 te Haren met:  
  Gosse POR
geb. 30-5-1891 te Groningen
ovl. 17-11-1968 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Adam POR
Gaatske NOOTEBOOM

  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelmaker (1916).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gaatske POR geb. 22-2-1917 te Groningen / ovl. 7-5-1987 te Groningen ( VII-3-11 )
  2. Jans Adam POR geb. ca 1921 ( VII-3-13 )
  3. Jeichiene Roelfiene POR geb. ca 1925 ( VII-3-15 )

VI-2-9 Annechien BONDER
geb. 28-7-1896 te Haren
ovl. 8-1-1819 te Haren, -28326 dagen oud
dochter van: Jans BONDER
Jeichien VRIELING
( V-1-4 )
fam. 4: ( VII-14-88 )

VI-4-22 Gratina BONDER
geb. 16-2-1900 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 8-2-1976 te Haren, 75 jaar oud
dochter van: Geert BONDER
Geertje VEENHUIS
( V-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren.
 
  Zij trouwde op 12-12-1924 te Haren met:  
  Albert NIJBOER
geb. 9-2-1894 te Haren
ovl. 13-4-1949 te Haren, 55 jaar oud
zoon van: Hendrik NIJBOER
Marchien SCHUILING
fam. 17: ( IX-25-119 )
fam. 18: ( V-20-130 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1927), grondwerker (1949).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert NIJBOER geb. 29-9-1927 te Haren / ovl. 28-10-1927 te Haren fam. 17: ( XI-147-689 )

VI-4-23 Roelof BONDER
geb. 4-11-1903 te Eelde
zoon van: Geert BONDER
Geertje VEENHUIS
( V-1-10 )

VI-4-24 Antoon BONDER
geb. 10-4-1913 te Eelde
ovl. 28-6-1984, 71 jaar oud
zoon van: Geert BONDER
Geertje VEENHUIS
( V-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 
  Hij trouwde met:  
  Albertje GARLICH
geb. 2-11-1912
ovl. 23-9-1993, 80 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Eelde.
 

VI-5-25 Roelfje BONDER
geb. 7-1-1900 te Eelde
ovl. 22-5-1986 te Eelde, 86 jaar oud
dochter van: Tebbe BONDER
Janke SMIT
( V-1-12 )

VI-5-26 Wubbegien BONDER
geb. 21-9-1901 te Eelde
dochter van: Tebbe BONDER
Janke SMIT
( V-1-12 )
  Zij trouwde op 2-6-1922 te Haren met:  
  Roelof VELTHUIS
geb. 16-5-1899 te Haren (Helpman)
zoon van: Lodewijk VELTHUIS
Hillechien WIECHERS

fam. 17: ( IX-12-51 )
  Persoonlijke informatie
Bij de geboorte: Getuigen: Jan Ottens, 43, warmoezenier, wonende in Helpman; Laurens Rikkers, 26, zonder beroep, wonende in Groningen. Beroep: groentekweker (1922, 1923).
 
  Uit deze relatie  
  1. Janke VELTHUIS geb. 1922 te Haren / ovl. 16-1-1923 te Haren fam. 17: ( XI-64-246 )

VI-6-27 Jan de GROOT
geb. 11-8-1900 te Haren (Onnen)
ovl. 11-5-1984 te Haren (Onnen), 83 jaar oud
zoon van: Jan de GROOT
Roelofje van GIJSSEL
( V-2-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer, wonend Felland 16, later aan de Lange Landweg 15 te Onnen. Begraven te Haren.
 
  Hij trouwde op 25-1-1929 te Haren met:  
  Sietske LEEGSTRA
geb. 17-10-1907 te Munnikezijl
ovl. 17-5-1994 te Haren, 86 jaar oud
dochter van: Elze LEEGSTRA
Grietje [Jans] VEENSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Grietje de GROOT geb. 15-6-1930 te Haren (Onnen) / ovl. 30-7-1994 te Zwolle ( VII-4-16 )
  2. Roelofje (Roelie) de GROOT geb. 30-4-1933 te Haren (Onnen) / ovl. 28-5-2012 te Zuidlaren ( VII-4-17 )
  3. Sijke de GROOT geb. te Haren (Onnen) ( VII-4-18 )
  4. Jan de GROOT geb. te Haren (Onnen) ( VII-4-19 )
  5. Elze de GROOT geb. te Haren (Onnen) ( VII-4-20 )
  6. Johanna de GROOT geb. te Haren (Onnen) ( VII-4-21 )

VI-6-28 Johanna de GROOT
geb. 12-3-1902 te Haren (Onnen)
ovl. 2-7-1986 te Haren, 84 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Roelofje van GIJSSEL
( V-2-15 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrit KOOPS
geb. 3-9-1900 te Eelde (De Punt)
ovl. 5-12-1968 te Haren, 68 jaar oud
zoon van: Jans KOOPS
Rempie van BUITEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: commissionair in aardappelen (1944).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rempie KOOPS geb. 11-5-1925 te Haren / ovl. 28-10-1944 te Haren (Glimmen) ( VII-5-23 )
  2. Roelofje (Roelie) KOOPS geb. te Haren ( VII-5-25 )
  3. Annechien (Annie) KOOPS geb. te Haren ( VII-5-27 )
  4. Alke KOOPS geb. te Haren ( VII-5-29 )
  5. Hillechien (Hillie) KOOPS geb. te Haren ( VII-5-31 )

VI-6-29 Alke de GROOT
geb. 17-3-1904 te Haren (Onnen)
ovl. 7-1-1995 te Rotterdam, 90 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Roelofje van GIJSSEL
( V-2-15 )
  Persoonlijke informatie
Alke en haar man Jan en dochter Roelofje verhuizen op 11-09-1931 van Amsterdam naar Rotterdam.
Na het overlijden van Jan heeft Alke jarenlang samengewoond in Rotterdam met haar jongere zuster Dree (Andrea). Bron: Harm Touwslager via website Alexander de Groot.
 
  Zij trouwde op 25-1-1929 te Haren met:  
  Jan OOSTERHOFF
geb. 11-2-1904 te Aduard
ovl. 16-10-1966 te Rotterdam, 62 jaar oud
zoon van: Tiemen OOSTERHOFF
Wietske ROEDE

  Uit deze relatie  
  1. Roelofje OOSTERHOFF geb. te Amsterdam ( VII-6-33 )
  2. Tiemen OOSTERHOFF geb. te Rotterdam ( VII-6-35 )
  3. Jan OOSTERHOFF geb. te Rotterdam ( VII-6-37 )
  4. Christoffer OOSTERHOFF geb. te Rotterdam ( VII-6-39 )
  5. Wietske OOSTERHOFF geb. te Rotterdam ( VII-6-41 )

VI-6-30 Andrea (Dree) de GROOT
geb. 16-6-1905 te Haren (Onnen)
ovl. 27-2-2001 te Rotterdam, 95 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Roelofje van GIJSSEL
( V-2-15 )

VI-6-31 Andries de GROOT
geb. 27-4-1907 te Haren (Onnen)
ovl. 6-3-1994 te Haren
zoon van: Jan de GROOT
Roelofje van GIJSSEL
( V-2-15 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren, de Eshof.
 
  Hij trouwde op 30-11-1951 te Haren (Glimmen) met:  
  Bouchien (Boukje) van DALEN
geb. 20-2-1916 te Haren
ovl. 16-8-2003 te Groningen
dochter van: Harmannus van DALEN
Allerdina VENEMA
fam. 15: ( VII-2-5 )
fam. 17: ( X-62-307 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren, de Eshof.
 
  Uit deze relatie  
  1. Allerdina Roelfina (Dineke) de GROOT geb. te Haren (Onnen) ( VII-7-42 )
  2. Roelfina Catharina (Roelie) de GROOT geb. te Haren (Onnen) ( VII-7-43 )

VI-6-32 Annechien de GROOT
geb. 12-2-1909 te Haren (Onnen)
ovl. 16-8-2003 te Haren (Onnen), 94 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Roelofje van GIJSSEL
( V-2-15 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op begraafplaats: "De Eshof" te Haren.
 
  Zij trouwde op 14-5-1937 te Haren met:  
  Egbert (Ep) VENEMA
geb. 31-5-1908 te Haren (Onnen)
ovl. 12-7-2001 te Haren (Onnen), 93 jaar oud
zoon van: Pieter [Martens] VENEMA
Gesina ABBRING
fam. 39: ( IV-1-16 )
fam. 34: ( VIII-36-128 )
  Persoonlijke informatie
Begraven op begraafplaats: "De Eshof" te Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gesina VENEMA geb. te Haren fam. 39: ( VI-2-5 )
  2. Jan VENEMA geb. te Haren fam. 39: ( VI-2-6 )
  3. Piet VENEMA geb. te Haren fam. 39: ( VI-2-7 )
  4. Roelie VENEMA geb. te Haren fam. 39: ( VI-2-8 )
  5. Herman VENEMA geb. te Haren fam. 39: ( VI-2-9 )
  6. Johanna (Jeanet) VENEMA geb. te Haren fam. 39: ( VI-2-10 )

VI-7-34 Hendrikje PIKKERT
geb. 31-5-1912 te Smilde
ovl. 31-5-1966, 54 jaar oud
dochter van: Pieter PIKKERT
Roelofje de GROOT

( V-2-22 )
  Persoonlijke informatie
Hendrikje gaat (27-04-1922) naar dominee B. Brouwer in Nieuwe Pekela, ze komt (28-04-1923) weer terug bij haar vader Pieter in Assen en gaat (02-07-1925) bij haar oom Jacob Pikkert wonen. (Bron: Jackie Hovenkamp-Faber (Canada)).
 
  Zij trouwde met:  
  Oetze FABER
  Uit deze relatie  
  1. Jacoba Roelina (Jackie) FABER geb. te Groningen ( VII-8-45 )

VI-7-36 Jan PIKKERT
geb. 25-8-1913 te Smilde
ovl. 19-12-1982 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Pieter PIKKERT
Roelofje de GROOT

( V-2-22 )
  Persoonlijke informatie
Jan gaat (27-04-1922) bij zijn oom Geert Pikkert in Assen wonen, hij komt (13-06-1923) weer terug bij zijn vader Pieter in Assen en verhuist (11-09-1925), samen met hem, naar Groningen, (Peizerweg 14).
 

VI-7-38 Jeltje PIKKERT
geb. 21-4-1915 te Smilde
ovl. 13-2-1922 te Assen, 6 jaar oud
dochter van: Pieter PIKKERT
Roelofje de GROOT

( V-2-22 )

VI-7-40 Jelle PIKKERT
geb. 14-6-1917 te Assen
ovl. 19-7-1983, 66 jaar oud
zoon van: Pieter PIKKERT
Roelofje de GROOT

( V-2-22 )
  Persoonlijke informatie
Jelle gaat (27-04-1922) bij zijn oom Jacob van Steenwijk in Haren wonen, hij
komt (18-06-1923) weer terug bij zijn vader Pieter in Assen en verhuist (31-12-1925)
weer naar Haren.
 

VI-7-42 Alke PIKKERT
geb. 6-4-1919 te Assen
ovl. 14-2-1922 te Assen, 2 jaar oud
dochter van: Pieter PIKKERT
Roelofje de GROOT

( V-2-22 )

VI-7-44 Antje PIKKERT
geb. 10-1-1922 te Assen
ovl. 12-1-1922 te Assen, 2 dagen oud
dochter van: Pieter PIKKERT
Roelofje de GROOT

( V-2-22 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Jakob.
 

VI-7-46 Jakob PIKKERT
geb. 10-1-1922 te Assen
ovl. 9-2-1922 te Assen, 30 dagen oud
zoon van: Pieter PIKKERT
Roelofje de GROOT

( V-2-22 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer met Antje.
 

VI-8-47 Janna Johanna de GROOT
geb. 13-9-1911 te Groningen
ovl. 24-3-1999 te Apeldoorn, 87 jaar oud
dochter van: Berend de GROOT
Janna Johanna MINNEMA
( V-2-24 )

VI-8-48 Jan de GROOT
geb. 7-3-1913 te Groningen
ovl. 18-12-1991, 78 jaar oud
zoon van: Berend de GROOT
Henderika de BOER
( V-2-24 )
  Hij trouwde met:  
  NN _
  Uit deze relatie  
  1. Berend (Bert) de GROOT ( VII-9-46 )

VI-8-49 Geertje de GROOT
geb. 5-5-1916 te Groningen
ovl. 21-3-2003 te Apeldoorn, 86 jaar oud
dochter van: Berend de GROOT
Henderika de BOER
( V-2-24 )
  Persoonlijke informatie
Geertje was gehuwd en had 4 kinderen.
 

VI-8-50 NN de GROOT
geb. 1919 te Groningen
ovl. 1919 te Groningen
zoon van: Berend de GROOT
Henderika de BOER
( V-2-24 )
  Persoonlijke informatie
Het betreft hier een drieling (als 1 kind vermeld). De kinderen zijn daags na de geboorte overleden. In die tijd moest men namelijk nog lopend met de drieling in een kinderwagen naar het ziekenhuis. Mede door de kou en de erbarmelijke omstandigheden zijn de kinderen overleden.
 

VI-8-51 Alke de GROOT
geb. ca 1920 te Haren
dochter van: Berend de GROOT
Henderika de BOER
( V-2-24 )
  Persoonlijke informatie
Alke had ten minste 1 zoon.
 
  Zij trouwde met:  
  NN OTTEN
ovl. voor 2003

VI-9-52 Jenny de GROOT
geb. ca 1934
dochter van: Jan de GROOT
NN NN
( V-4-29 )
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Hilke _ ( VII-10-48 )

VI-9-53 Gerrit de GROOT
zoon van: Jan de GROOT
NN NN
( V-4-29 )
  Hij trouwde met:  
  Geeske de Groot
geb. 25-4-1937 te Zuidbroek
ovl. 20-8-1986, 49 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Johan de GROOT ( VII-11-49 )
  2. Bert de GROOT ( VII-11-50 )
  3. Gert Jan de GROOT ( VII-11-51 )
  4. Harro de GROOT ( VII-11-52 )
  5. Netty de GROOT ( VII-11-53 )

VI-9-54 Jan de GROOT
zoon van: Jan de GROOT
NN NN
( V-4-29 )

VI-9-55 Harry de GROOT
zoon van: Jan de GROOT
NN NN
( V-4-29 )

VI-9-56 Ietse Jan Albert de GROOT
zoon van: Jan de GROOT
NN NN
( V-4-29 )

VI-10-57 John C. WOLDRING
geb. 24-8-1900 te Holland (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-11-1955 te Holland (Michigan, U.S.A.), 55 jaar oud
zoon van: Kornelis (Cornelius) WOLDERING
Albertje (Alice) WARMELS
( V-5-32 )
  Hij trouwde op 17-6-1920 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Gertrude STEKETEE
geb. 26-7-1899 te Holland (Michigan, U.S.A.)
ovl. 12-5-1988 te Holland (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Cornelius STEKETEE
Grace VANHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Gladys Mae WOLDERING geb. 15-5-1923 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 28-8-2001 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-12-54 )
  2. Carl J. WOLDRING geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 4-12-1987 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-12-55 )

VI-10-58 Pieternella WOLDRING
geb. ca 1903
ovl. 17-4-1906
dochter van: Kornelis (Cornelius) WOLDERING
Albertje (Alice) WARMELS
( V-5-32 )

VI-10-59 Alice P. WOLDRING
geb. ca 1909 te Holland (Michigan, U.S.A.)
ovl. 15-3-1984 te Chicago (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Kornelis (Cornelius) WOLDERING
Adriana DIRKSE
( V-5-32 )
  Zij trouwde met:  
  Arthur DREYER
geb. ca 1903 te Illinois (U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Arthur DREYER geb. ca 1936 te Illenois (U.S.A.) ( VII-13-57 )
  2. Conrad DREYER geb. ca 1937 te Illenois (U.S.A.) ( VII-13-59 )
  3. Phyllis DREYER geb. ca 1939 te Illenois (U.S.A.) ( VII-13-61 )

VI-10-60 Egbert WOLDRING
geb. 28-2-1912 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 9-1-1998 te Zeeland (Michigan, U.S.A.), 85 jaar oud
zoon van: Kornelis (Cornelius) WOLDERING
Adriana DIRKSE
( V-5-32 )
  Hij trouwde met:  
  Suzanne GERRITSEN
geb. 17-4-1910
ovl. 22-7-1994 te Georgetown Twp, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 84 jaar oud
dochter van: Egbert GERRITSEN
Jaconia NN

  Uit deze relatie  
  1. Delbert Ray WOLDRING geb. 2-4-1941 / ovl. 8-5-1979 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-14-62 )
  2. Janice Lou WOLDRING geb. 23-3-1936 / ovl. 10-10-1997 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-14-63 )
  3. Donna Sue WOLDRING ( VII-14-64 )
  4. Debra Joy WOLDRING ( VII-14-65 )

VI-10-61 Adrian Dirkse WOLDRING
geb. 18-10-1915 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 30-12-2006 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
zoon van: Kornelis (Cornelius) WOLDERING
Adriana DIRKSE
( V-5-32 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Evelyn Mae SLAGER
geb. 23-7-1916 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
ovl. 11-11-1986 te Dunedin, (Florida, U.S.A.), 70 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Beth A. WOLDRING geb. 24-11-1940 / ovl. 13-4-1999 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-15-66 )
  2. Lou Ann WOLDRING ( VII-15-67 )
  3. Shelly M. WOLDRING ( VII-15-68 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Connie ROODE

VI-10-62 Cornelia Ann WOLDRING
geb. 22-2-1919 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 21-3-1994 te Holland (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Kornelis (Cornelius) WOLDERING
Adriana DIRKSE
( V-5-32 )
  Zij trouwde op 12-2-1948 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  George Leonard SWIERINGA
geb. 28-11-1915
ovl. 11-5-2003 te Holland (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
zoon van: Henry B. SWIERINGA
Lena K. DEPREE

  Uit deze relatie  
  1. Gerald SWIERINGA geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-16-70 )
  2. Donald Henry SWIERINGA geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-16-72 )
  3. Laverne Dale SWIERINGA geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-16-74 )
  4. James Allen SWIERINGA geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-16-76 )

VI-11-63 Abeldena WOLDRING
geb. 21-1-1893 te Holland (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Egbert WOLDERING
Weia KUIPER
( V-5-33 )
  Zij trouwde op 22-4-1915 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jan (John) TEXER
geb. 13-7-1887 te Wildervank
ovl. 24-4-1956 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.), 68 jaar oud
zoon van: Hendrik TEXER
Ebelina Harmina LAUCKART

  Uit deze relatie  
  1. Henry TEXER geb. 3-9-1916 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 30-5-1992 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-17-78 )
  2. Wilma TEXER geb. 9-7-1918 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 29-5-1992 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-17-80 )
  3. Egbert TEXER geb. 9-7-1919 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 21-3-2011 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-17-82 )
  4. Evelyn TEXER geb. 10-3-1921 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 8-2-2007 te Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VII-17-84 )
  5. Alice TEXER geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-17-86 )
  6. John J. TEXER geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-17-88 )
  7. Jane TEXER geb. 13-11-1927 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-6-2011 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-17-90 )
  8. Bertha TEXER geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-17-92 )
  9. Joe TEXER geb. 13-1-1933 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 31-12-2004 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-17-94 )
  10. Theresa TEXER geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 17-7-2013 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-17-96 )
  11. Frances TEXER geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( VII-17-98 )

VI-11-64 Ella (Alice) WOLDRING
geb. 22-5-1895 te Michigan (U.S.A.)
ovl. ca 1964
dochter van: Egbert WOLDERING
Weia KUIPER
( V-5-33 )
  Zij trouwde op 30-5-1919 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Leonard A. BAREMAN
geb. 5-5-1895 te Michigan (U.S.A.)
ovl. ca 1954
zoon van: James BAREMAN
Frances DEKOK

  Uit deze relatie  
  1. James William BAREMAN geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-18-100 )
  2. Gladys J. BAREMAN geb. ca 1927 te Michigan (U.S.A.) ( VII-18-102 )
  3. Frances Ellen BAREMAN geb. 24-10-1927 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 19-3-1989 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-18-104 )
  4. Robert Earl BAREMAN geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-18-106 )
  5. Randal BAREMAN geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.) ( VII-18-110 )
  6. Ruth E. BAREMAN geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.) ( VII-18-108 )

VI-11-65 Jennie WOLDRING
geb. 31-8-1897 te Holland (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Egbert WOLDERING
Weia KUIPER
( V-5-33 )

VI-11-66 Bertha WOLDRING
geb. 25-12-1900 te Holland (Michigan, U.S.A.)
ovl. 12-7-1993 te Holland (Michigan, U.S.A.), 92 jaar oud
dochter van: Egbert WOLDERING
Weia KUIPER
( V-5-33 )
  Zij trouwde op 7-4-1921 te Holland (Michigan, U.S.A.) met:  
  Harry WEAVER
geb. ca 1901 te Hamilton (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1982
zoon van: Benjamin H. WEAVER
Henrietta NEYHOFF

  Persoonlijke informatie
Overleden juli 1982.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bernard (Bud) WEAVER geb. 17-9-1921 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 2-2-1975 te Los Angeles County (California, U.S.A.) ( VII-19-112 )
  2. Welland Harris WEAVER geb. 23-3-1929 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 25-10-1969 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-19-114 )
  3. Luella Joyce WEAVER geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-19-116 )

VI-12-68 Jacob Carl de KLEINE
geb. 17-8-1903 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 27-6-1990 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
zoon van: John de KLEINE
Annechien WOLDERING

( V-5-35 )
  Hij trouwde met:  
  Mildred FITCH
geb. ca 1911 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 25-3-2001 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. John Carroll DEKLEINE geb. te Michigan (U.S.A.) / ovl. te Michigan (U.S.A.) ( VII-20-117 )

VI-12-70 Abbie de KLEINE
geb. 1-5-1905 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 1-11-1985 te Coopersville, Ottawa County (Michigan U.S.A.), 80 jaar oud
dochter van: John de KLEINE
Annechien WOLDERING

( V-5-35 )
  Zij trouwde op 19-1-1934 met:  
  Ambrose BUSMAN
geb. 19-1-1908 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 15-8-2001 te Ottawa County (Michigan U.S.A.), 93 jaar oud
zoon van: Harm BUSMAN
Hattie NN

  Uit deze relatie  
  1. Donna Mae BUSMAN geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-21-119 )
  2. Kenneth Wayne BUSMAN geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-21-121 )
  3. Karen BUSMAN ( VII-21-123 )
  4. Wesley J. BUSMAN ( VII-21-125 )

VI-12-72 Jennie de KLEINE
geb. 3-8-1907 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 25-7-1987 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan U.S.A.), 79 jaar oud
dochter van: John de KLEINE
Annechien WOLDERING

( V-5-35 )
  Zij trouwde te Michigan (U.S.A.) met:  
  Maurice ALBERDA
geb. ca 1909
ovl. 9-2-1990 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1929
 
  Uit deze relatie  
  1. Dale ALBERDA ( VII-22-127 )
  2. Roger Duane ALBERDA ( VII-22-129 )
  3. Jeannette ALBERDA ( VII-22-131 )

VI-12-74 Mable Cornelia de KLEINE
geb. 14-4-1909 te Salem Twp (Michigan, U.S.A.)
ovl. 14-2-1988 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan U.S.A.), 78 jaar oud
dochter van: John de KLEINE
Annechien WOLDERING

( V-5-35 )
  Zij trouwde met:  
  James WILTERDINK
geb. ca 1910
ovl. 9-2-1990 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Shirley Ann WILTERDINK geb. 26-5-1935 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 13-12-2013 te Cutlerville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-23-133 )
  2. Betty WILTERDINK geb. ca 1937 te Michigan (U.S.A.) ( VII-23-135 )
  3. Joyce Elaine WILTERDINK geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-23-137 )

VI-12-76 Limma Ruth de KLEINE
geb. 19-12-1911 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 1981 te Byron Center, Kent County (Michigan U.S.A.)
dochter van: John de KLEINE
Annechien WOLDERING

( V-5-35 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: december 1981.
 
  Zij trouwde op 12-12-1936 met:  
  Dick GRINWIS
geb. 15-2-1908
ovl. 9-7-1982 te Byron Center, Kent County (Michigan U.S.A.), 74 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Barbara Jean GRINWIS ( VII-24-139 )

VI-12-78 Margaret de KLEINE
geb. 2-12-1915 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 27-6-1940 te Michigan (U.S.A.), 24 jaar oud
dochter van: John de KLEINE
Annechien WOLDERING

( V-5-35 )
  Zij trouwde met:  
  John PLOEG
geb. ca 1913
ovl. 11-7-1997
  Uit deze relatie  
  1. Henry Lee PLOEG geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( VII-25-141 )
  2. Gilbert John PLOEG geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-25-143 )
  3. Ivan Jay PLOEG geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-25-145 )
  4. Ilah Mae PLOEG geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-25-147 )
  5. Milton James PLOEG geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-25-149 )
  6. Jim PLOEG ( VII-25-151 )
  7. Richard PLOEG ( VII-25-153 )
  8. Janice PLOEG ( VII-25-155 )

VI-13-80 Jennie SYBESMA
geb. ca 1893 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.))
dochter van: Rense SYBESMA
Lammechien (Lammie) WOLDERING

( V-5-36 )
  Zij trouwde op 27-11-1912 te Salem, Allegan County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Elmer G. ALLEN
geb. ca 1891 te Vanvert (Ohio, U.S.A.)
zoon van: Elias G. ALLEN
Annie HOWARD

  Uit deze relatie  
  1. Clifford Louis ALLEN geb. ca 1919 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-157 )
  2. Lavern Kenneth ALLEN geb. ca 1921 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-159 )
  3. Lorna Jane ALLEN geb. ca 1923 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-161 )
  4. Paul Howard ALLEN geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-163 )
  5. Kathleen Elsie ALLEN geb. ca 1930 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-165 )
  6. Rosemary Therese ALLEN geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-167 )
  7. Eleanor Joy ALLEN geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( VII-26-169 )

VI-13-82 John SYBESMA
geb. 20-12-1894 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.))
ovl. 12-3-1939 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)), 44 jaar oud
zoon van: Rense SYBESMA
Lammechien (Lammie) WOLDERING

( V-5-36 )
  Hij trouwde op 23-11-1915 met:  
  Nina Emiline SCHUCK
geb. 7-2-1892 te Burnips (Michigan, U.S.A.))
ovl. 4-4-1946 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)), 54 jaar oud
dochter van: John SCHUCK
Henrietta CLARK

  Uit deze relatie  
  1. Ilah SYBESMA geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.) ( VII-27-170 )
  2. Doris SYBESMA ( VII-27-171 )

VI-13-84 Cornelius SYBESMA
geb. 2-10-1897
ovl. 23-10-1897, 21 dagen oud
zoon van: Rense SYBESMA
Lammechien (Lammie) WOLDERING

( V-5-36 )

VI-13-86 Cornelius SYBESMA
geb. ca 1898 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 6-12-1899 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.))
zoon van: Rense SYBESMA
Lammechien (Lammie) WOLDERING

( V-5-36 )

VI-13-88 Abel SYBESMA
geb. 28-3-1901 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.))
ovl. 2-10-1996 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)), 95 jaar oud
zoon van: Rense SYBESMA
Lammechien (Lammie) WOLDERING

( V-5-36 )
  Hij trouwde met:  
  Mary BOSS
geb. ca 1898 te Vriesland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.))
ovl. 18-7-1995 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.))
  Uit deze relatie  
  1. Laurine SYBESMA geb. 21-6-1919 / ovl. 21-5-2006 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-28-172 )
  2. Simon SYBESMA geb. 16-2-1921 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 18-2-2014 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-28-173 )
  3. Adeline SYBESMA geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-28-174 )
  4. Russell SYBESMA geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-28-175 )

VI-13-90 Egbert SYBESMA
geb. 30-7-1905
ovl. 21-8-1980 te Wyoming, Kent County (Michigan U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Rense SYBESMA
Lammechien (Lammie) WOLDERING

( V-5-36 )
  Hij trouwde met:  
  Cornelia ROZEMA
geb. ca 1904
ovl. 4-7-1980 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1924.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lawrence SYBESMA geb. ca 1923 / ovl. 7-12-1944 te China ( VII-29-176 )
  2. Pauline SYBESMA geb. 16-11-1926 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 12-5-2014 te Fremont (Michigan, U.S.A.) ( VII-29-177 )
  3. Jean SYBESMA ( VII-29-178 )
  4. Ella SYBESMA ( VII-29-179 )
  5. Pat SYBESMA ( VII-29-180 )

VI-13-92 Benjamin G. SYBESMA
geb. 2-8-1907 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.))
ovl. 14-7-1970 te Sturgis (Michigan U.S.A.), 62 jaar oud
zoon van: Rense SYBESMA
Lammechien (Lammie) WOLDERING

( V-5-36 )
  Hij trouwde op 19-8-1925 met:  
  Gertrude Mae VANDAM
geb. 15-6-1920
  Uit deze relatie  
  1. Raymond H. SYBESMA geb. 8-2-1926 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 5-5-1990 ( VII-30-181 )
  2. Benjamin SYBESMA geb. 31-1-1927 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 29-1-2001 te Michigan (U.S.A.) ( VII-30-182 )
  3. Marilyn SYBESMA geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.) ( VII-30-183 )

VI-14-93 Franklin WOLDRING
geb. 1-4-1906 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)
ovl. 4-5-1959 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.), 53 jaar oud
zoon van: Geert (George) WOLDERING
Iva DEMING
( V-5-37 )
  Hij trouwde op 29-5-1936 met:  
  Ione SALSBURY
geb. 16-1-1907 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-8-1946 te Oxnard (California, U.S.A.), 39 jaar oud
dochter van: Homer A. SALSBURY
NN _


VI-14-94 Olive Mae WOLDRING
geb. 5-8-1907 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 1-9-1993 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
dochter van: Geert (George) WOLDERING
Iva DEMING
( V-5-37 )
  Zij trouwde op 22-6-1940 met:  
  Peter F. MERREN
geb. 9-2-1890 te Cedar Springs, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 8-3-1974 te Pasco County (Florida, U.S.A.), 84 jaar oud
zoon van: Thomas N. MERREN
Ellen M. NN

  Uit deze relatie  
  1. Nancy Jane MERREN ( VII-31-185 )
  2. Ellen Mae MERREN ( VII-31-187 )
  3. Sally Ann MERREN ( VII-31-189 )

VI-14-95 Kenneth Chester WOLDRING
geb. 1-9-1911 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 14-8-1967 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.), 55 jaar oud
zoon van: Geert (George) WOLDERING
Iva DEMING
( V-5-37 )
  Hij trouwde met:  
  Julia NYLAND
geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Bert NYLAND
Gertie NN


VI-14-96 Ralph WOLDRING
geb. 10-10-1913 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 30-11-2000 te Zeeland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
zoon van: Geert (George) WOLDERING
Iva DEMING
( V-5-37 )
  Hij trouwde met:  
  Corlyn STEFFENS
geb. ca 1918
ovl. 27-3-1993 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Carol Jean WOLDRING ( VII-32-190 )
  2. Mary Ellen WOLDRING ( VII-32-191 )
  3. Lenord WOLDRING ( VII-32-192 )
  4. Eugene WOLDRING ( VII-32-193 )

VI-14-97 James WOLDRING
geb. 28-4-1916 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.)
ovl. 23-4-1983 te Punta Gorda (Florida, U.S.A.), 66 jaar oud
zoon van: Geert (George) WOLDERING
Iva DEMING
( V-5-37 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Ada Jane BERGHORST
  Hij trouwde (2) op 25-3-1950 te Steuben County (Indiana, U.S.A.) met:  
  Dorothy WHITEHEAD
geb. 20-6-1911 te Colon (Michigan U.S.A.)
dochter van: David WHITEHEAD
Agnes van VORST

  Hij trouwde (3) met:  
  Doris Benton PRESTON

VI-14-98 Marion Lucille WOLDRING
geb. 10-6-1919 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 2-3-2008 te Holland, Ottawa County, (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Geert (George) WOLDERING
Iva DEMING
( V-5-37 )
  Zij trouwde met:  
  Henry J. LEMSON
  Uit deze relatie  
  1. Patricia Sue LEMSON ( VII-33-195 )
  2. Charles J. LEMSON ( VII-33-197 )
  3. Laura Ann LEMSON ( VII-33-199 )
  4. Jeanne Kay LEMSON ( VII-33-201 )

VI-15-99 NN WOLDERING
geb. 28-8-1907 te Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 28-8-1907 te Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 0 dagen oud
dochter van: Willem WOLDERING
Johanna SPITSBERGEN
( V-5-39 )
  Persoonlijke informatie
Bij, of kort na de geboorte overleden.
 

VI-15-100 Edwin WOLDRING
geb. 5-7-1908 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 23-7-1978 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: Willem WOLDERING
Johanna SPITSBERGEN
( V-5-39 )
  Hij trouwde op 4-9-1937 te Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Reka Vander SLUIS
geb. 27-7-1910 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 1-9-1986 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Marilyn Jean WOLDRING geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-34-202 )
  2. Earl Edwin WOLDRING geb. 29-12-1939 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 2-2-2008 ( VII-34-203 )
  3. Rose Marie WOLDRING ( VII-34-204 )
  4. Joyce WOLDRING ( VII-34-205 )
  5. Marjory WOLDRING ( VII-34-206 )

VI-15-101 John Henry WOLDERING
geb. 21-9-1910 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 18-6-2007, 96 jaar oud
zoon van: Willem WOLDERING
Johanna SPITSBERGEN
( V-5-39 )
  Hij trouwde met:  
  Julia ARENS
geb. 1-3-1912 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 29-3-2011 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 99 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Larry John WOLDRING ( VII-35-207 )
  2. Donald Ray WOLDRING ( VII-35-208 )
  3. Ronald Jay WOLDRING ( VII-35-209 )
  4. Steward Henry WOLDRING ( VII-35-210 )

VI-15-102 Jason Jay WOLDERING
geb. 21-11-1912 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 20-10-2003 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: Willem WOLDERING
Johanna SPITSBERGEN
( V-5-39 )
  Hij trouwde met:  
  Lorraine UNRUH
geb. 31-10-1918
ovl. 11-12-2006 te Manistee (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Arthur A. UNRUH
Gertrude _

  Uit deze relatie  
  1. Terry WOLDRING ( VII-36-211 )
  2. Sally Lorraine WOLDRING ( VII-36-212 )

VI-15-103 William WOLDERING (JR)
geb. 26-2-1916 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-11-1992 te Muskegon (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
zoon van: Willem WOLDERING
Johanna SPITSBERGEN
( V-5-39 )
  Hij trouwde met:  
  Ada CRISPELL
dochter van: Fredrick CHRISPELL
Nella _

  Uit deze relatie  
  1. Fredrick William WOLDRING ( VII-37-213 )
  2. Christine WOLDRING ( VII-37-214 )
  3. George WOLDRING ( VII-37-215 )
  4. Carma WOLDRING ( VII-37-216 )

VI-15-104 Robert WOLDERING
geb. 27-7-1922 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Willem WOLDERING
Johanna SPITSBERGEN
( V-5-39 )
  Hij trouwde met:  
  Dorothy SCHILLING
dochter van: John SCHILLING
Frances _

  Uit deze relatie  
  1. Judith Ann WOLDRING ( VII-38-217 )

VI-16-106 Anna PATHUIS
geb. 3-1-1909 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 10-8-1995 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
dochter van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )
  Zij trouwde op 12-2-1931 met:  
  Roscoe DEJONGE
geb. 17-9-1907
ovl. 1968
  Persoonlijke informatie
Overleden: augustus 1968.
 
  Uit deze relatie  
  1. Audrey Joyce DEJONGE geb. ca 1931 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 26-12-1952 ( VII-39-219 )
  2. Richard DEJONGE ( VII-39-221 )
  3. Bernajean DEJONGE geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 8-9-1956 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-39-223 )

VI-16-108 John PATHUIS
geb. 8-10-1911 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 26-3-2001 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )
  Hij trouwde op 7-6-1944 met:  
  Eleonor STEFFENS
geb. 3-9-1915
ovl. 24-10-1981 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 66 jaar oud

VI-16-110 Berdine PATHUIS
geb. 21-3-1914 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 21-9-1935 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 21 jaar oud
dochter van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )

VI-16-112 Evelyn G. PATHUIS
geb. 15-6-1915 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 17-1-2005 te St. Petersburg, Pinellas County (Florida, U.S.A.), 89 jaar oud
dochter van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )
  Zij trouwde op 30-12-1939 met:  
  Carl M. MEYER
geb. 12-2-1912 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 3-6-1950 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.), 38 jaar oud
zoon van: Paul Arthur MEYER
Marie SINKE

  Uit deze relatie  
  1. William MEYER geb. ca 1941 ( VII-40-225 )

VI-16-114 Louise PATHUIS
geb. 3-11-1917 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 3-11-2008 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )
  Zij trouwde met:  
  Arend STYF
geb. 24-11-1918
ovl. 28-11-2008 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. John STYF ( VII-41-227 )
  2. Dave STYF ( VII-41-229 )
  3. Jim STYF ( VII-41-231 )

VI-16-116 Henry PATHUIS
geb. 10-12-1918 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 3-11-2008 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud
zoon van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )
  Hij trouwde met:  
  Ivy Ruth BERG
geb. 7-12-1923 te Chicago, Cook County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-7-1992 te Ludington, Mason County (Michigan, U.S.A.), 68 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Christian PATHUIS ( VII-42-232 )
  2. Kari PATHUIS ( VII-42-233 )
  3. Michael PATHUIS ( VII-42-234 )
  4. Ivy Beth PATHUIS ( VII-42-235 )
  5. William PATHUIS ( VII-42-236 )
  6. Alanna PATHUIS ( VII-42-237 )

VI-16-118 Fred PATHUIS
geb. 21-9-1921 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 21-3-1973 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 51 jaar oud
zoon van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )
  Hij trouwde met:  
  Kathleen VERMEULEN
geb. 1-2-1922
ovl. 4-10-2014, 92 jaar oud
dochter van: C.T. VERMEULEN
Gertrude PIERCE

  Uit deze relatie  
  1. Kathleen M. PATHUIS ( VII-43-238 )
  2. Mary Ann PATHUIS ( VII-43-239 )
  3. Frederick Thomas PATHUIS ( VII-43-240 )

VI-16-120 Leona PATHUIS
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Willem (William) PATHUIS
Abeltje (Abbie) WOLDERING

( V-5-40 )
  Zij trouwde met:  
  Vernon HOUTING
geb. 17-12-1923

VI-17-121 Gertrude O. WOLDRING
geb. 26-5-1905 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 26-3-1934 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 28 jaar oud
dochter van: Yocum (John) WOLDERING
Charlotte (Lottie) STRONG
( V-5-41 )
  Zij trouwde met:  
  Bert ten BRINK
geb. ca 1896 te Michigan (U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Lois Jane Ten BRINK geb. 4-4-1928 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 5-3-1977 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-44-242 )
  2. Dorothy Ruth Ten BRINK geb. ca 1930 te Michigan (U.S.A.) ( VII-44-244 )

VI-17-122 NN WOLDRING
geb. 26-11-1907
ovl. 26-11-1907, 0 dagen oud
zoon van: Yocum (John) WOLDERING
Charlotte (Lottie) STRONG
( V-5-41 )
  Persoonlijke informatie
Bij, of kort na de geboorte overleden.
 

VI-17-123 Lester Egbert WOLDRING
geb. 11-3-1910 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 13-9-1992 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 82 jaar oud
zoon van: Yocum (John) WOLDERING
Charlotte (Lottie) STRONG
( V-5-41 )
  Hij trouwde op 30-10-1937 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Alice BRONKHORST
geb. 13-1-1912
ovl. 26-10-1992, 80 jaar oud
dochter van: Gerrit BRONKHORST
Alice STRUTKER

  Uit deze relatie  
  1. Mary WOLDRING ( VII-45-247 )
  2. Patricia WOLDRING ( VII-45-245 )
  3. Shirley WOLDRING ( VII-45-246 )
  4. Bruce Lester WOLDRING ( VII-45-248 )

VI-18-124 Paternella WOLDRING
geb. 3-8-1903
ovl. 3-8-1903, 0 dagen oud
dochter van: Roelf (Babe) WOLDERING
Jennie MARLING
( V-5-44 )
  Persoonlijke informatie
Bij of kort na de geboorte overleden.
 

VI-18-125 Agnes WOLDRING
geb. ca 1908 te Michigan (U.S.A.)
ovl. ca 1967
dochter van: Roelf (Babe) WOLDERING
Jennie MARLING
( V-5-44 )
  Zij trouwde met:  
  Albert KAMPEN
geb. 13-3-1906 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 24-2-1987 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 80 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Alma J. KAMPEN geb. ca 1929 te Michigan (U.S.A.) ( VII-46-250 )
  2. Edward D. KAMPEN geb. te Michigan (U.S.A.) ( VII-46-252 )
  3. Dolores J. KAMPEN geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.) ( VII-46-254 )
  4. Beula KAMPEN ( VII-46-256 )

VI-18-126 Russell WOLDRING
geb. 8-4-1915 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 15-4-1988 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 73 jaar oud
zoon van: Roelf (Babe) WOLDERING
Jennie MARLING
( V-5-44 )
  Hij trouwde met:  
  Marie KOOL
geb. 25-12-1912
ovl. 25-4-2002 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 89 jaar oud

VI-18-127 Ruth WOLDRING
geb. 13-11-1920 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Roelf (Babe) WOLDERING
Jennie MARLING
( V-5-44 )
  Zij trouwde met:  
  Elmer BOERMAN
geb. 12-3-1918
ovl. 17-3-1997 te Grand Traverse County (Michigan, U.S.A.), 79 jaar oud

  Generatie VII  
VII-1-1 Jeichien BONDER
geb. te Groningen
dochter van: Garbrand BONDER
Antje van der WOUDE
( VI-2-6 )

VII-2-3 Boukje IJPMA
geb. 3-6-1911 te Groningen
ovl. 1-3-1912 te Groningen, 8 maand oud
dochter van: Albert IJPMA
Janna BONDER

( VI-2-7 )

VII-2-5 Jeichiena IJPMA
geb. 3-6-1911 te Groningen
dochter van: Albert IJPMA
Janna BONDER

( VI-2-7 )
  Zij trouwde op 1-5-1930 te Groningen met:  
  Jacob Aldert WINSINGH
geb. 26-9-1903 te Peize
ovl. 29-6-1962 te Peize, 58 jaar oud
zoon van: Hendrik WINSINGH
Trientien EBBINGE

fam. 116: ( IX-4-7 )

VII-2-7 Ebbel IJPMA
geb. 31-10-1912 te Groningen
zoon van: Albert IJPMA
Janna BONDER

( VI-2-7 )
  Hij trouwde op 24-4-1939 te Groningen met:  
  Maria Elizabeth BALSTERS
geb. ca 1912 te Groningen
dochter van: Jan Gerhard BALSTERS
Maria Elisabeth GAASENDAM

  Bij het huwelijk
Gescheiden 15-10-1945 te Groningen.
 

VII-2-9 Boukje IJPMA
geb. 1-3-1919 te Groningen
ovl. 6-6-2000 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Albert IJPMA
Janna BONDER

( VI-2-7 )
  Zij trouwde op 7-8-1939 te Groningen met:  
  Egbert SMID
geb. 17-9-1916 te Groningen
ovl. 14-2-1977 te Groningen, 60 jaar oud
zoon van: Anne SMID
Henderika HORST


VII-3-11 Gaatske POR
geb. 22-2-1917 te Groningen
ovl. 7-5-1987 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Gosse POR
Roelfien BONDER

( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 28-4-1941 met:  
  Albert DATEMA
geb. 6-8-1916 te Groningen
ovl. 22-1-1990 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Hemme DATEMA
Grietje SCHOONVELD


VII-3-13 Jans Adam POR
geb. ca 1921
zoon van: Gosse POR
Roelfien BONDER

( VI-2-8 )

VII-3-15 Jeichiene Roelfiene POR
geb. ca 1925
dochter van: Gosse POR
Roelfien BONDER

( VI-2-8 )

VII-4-16 Grietje de GROOT
geb. 15-6-1930 te Haren (Onnen)
ovl. 30-7-1994 te Zwolle, 64 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Sietske LEEGSTRA
( VI-6-27 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Zwolle.
 
  Zij trouwde op 8-6-1956 te Eindhoven met:  
  Johannes (Hans) BARKHUIS
geb. te Vries
zoon van: Roelf BARKHUIS
Roelfien BROUWER

  Persoonlijke informatie
Als weduwnaar hertrouwd met Elly NN.
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijke bevestiging van het huwelijk: 13-06-1956 te Onnen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf BARKHUIS geb. te Weert ( VIII-1-2 )
  2. Sytske BARKHUIS geb. te Vries ( VIII-1-4 )
  3. Roelfien (Roeline) BARKHUIS geb. te Vries ( VIII-1-6 )
  4. Sijke (Selinda) BARKHUIS geb. 11-1-1962 te Hoogeveen ( VIII-1-8 )

VII-4-17 Roelofje (Roelie) de GROOT
geb. 30-4-1933 te Haren (Onnen)
ovl. 28-5-2012 te Zuidlaren, 79 jaar oud
dochter van: Jan de GROOT
Sietske LEEGSTRA
( VI-6-27 )
  Zij trouwde te Haren met:  
  Menko SWAVING
geb. 23-9-1929 te Haren (Onnen)
ovl. 20-9-2002 te Zuidlaren, 72 jaar oud
zoon van: Geert SWAVING
Trientje APPELHOF
fam. 27: ( VII-16-98 )
  Uit deze relatie  
  1. Sytske SWAVING geb. 11-3-1953 te Haren (Onnen) / ovl. 8-5-1957 fam. 27: ( IX-9-52 )
  2. Geert SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-53 )
  3. Jan SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-54 )
  4. Klaas SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-55 )
  5. Elze SWAVING geb. 4-12-1957 te Haren (Onnen) / ovl. 16-3-2011 te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-56 )
  6. Sytske SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-57 )
  7. Trientje (Tiny) SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-58 )
  8. Sieger SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-59 )
  9. Johan SWAVING geb. ca 1963 te Haren (Onnen) fam. 27: ( IX-9-60 )

VII-4-18 Sijke de GROOT
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Jan de GROOT
Sietske LEEGSTRA
( VI-6-27 )
  Zij trouwde op 11-4-1958 te Haren met:  
  Willem Jan GEERLINKS
geb. te Sleen
zoon van: Johannes GEERLINKS
Hendrikje LOUISSEN

  Uit deze relatie  
  1. Johannes GEERLINKS geb. te Diphoorn ( VIII-2-10 )
  2. Sytske GEERLINKS geb. te Diphoorn ( VIII-2-12 )
  3. Jan GEERLINKS geb. 13-10-1964 te Diphoorn / ovl. 27-7-1976 te Diphoorn ( VIII-2-14 )
  4. Hennie GEERLINKS geb. te Diphoorn ( VIII-2-16 )

VII-4-19 Jan de GROOT
geb. te Haren (Onnen)
zoon van: Jan de GROOT
Sietske LEEGSTRA
( VI-6-27 )
  Persoonlijke informatie
Jan heeft de boerderij aan Felland 16 in Onnen overgenomen.
 
  Hij trouwde te Haren met:  
  Hanny de BOER
  Uit deze relatie  
  1. Riena de GROOT geb. te Onnen ( VIII-3-17 )
  2. Sytske (Siety) de GROOT geb. te Onnen ( VIII-3-18 )
  3. Jan de GROOT geb. te Onnen ( VIII-3-19 )

VII-4-20 Elze de GROOT
geb. te Haren (Onnen)
zoon van: Jan de GROOT
Sietske LEEGSTRA
( VI-6-27 )
  Hij trouwde te Den Haag met:  
  Eeuwkje (Utie) STUUT
geb. te Den Haag
ovl. te Haren (Onnen)
dochter van: Pieter Johannes STUUT
Yke MEINDERTSMA

  Uit deze relatie  
  1. Yke Johanna (Ineke) de GROOT geb. te Nijverdal ( VIII-4-20 )
  2. Sytske Andrea (Sandra) de GROOT geb. te Almelo ( VIII-4-21 )
  3. Dochter (afgeschermd)
  4. Arjan Pieter de GROOT geb. te Nijverdal ( VIII-4-22 )
  5. Zoon (afgeschermd)
  6. Alexander de GROOT geb. te Nijverdal ( VIII-4-23 )

VII-4-21 Johanna de GROOT
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Jan de GROOT
Sietske LEEGSTRA
( VI-6-27 )
  Zij trouwde te Haren met:  
  Jacob (Jaap) VENEMA
  Uit deze relatie  
  1. Kasper VENEMA geb. te Wildervank ( VIII-5-25 )
  2. Sytske VENEMA geb. te Groningen ( VIII-5-27 )

VII-5-23 Rempie KOOPS
geb. 11-5-1925 te Haren
ovl. 28-10-1944 te Haren (Glimmen), 19 jaar oud
dochter van: Gerrit KOOPS
Johanna de GROOT

( VI-6-28 )

VII-5-25 Roelofje (Roelie) KOOPS
geb. te Haren
dochter van: Gerrit KOOPS
Johanna de GROOT

( VI-6-28 )
  Zij trouwde met:  
  NN DARNEVIEL

VII-5-27 Annechien (Annie) KOOPS
geb. te Haren
dochter van: Gerrit KOOPS
Johanna de GROOT

( VI-6-28 )
  Zij trouwde met:  
  Jan-Willem AUWEN
geb. 1-6-1928 te Veendam
ovl. 5-4-2001 te Drouwenermond, 72 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Harrie AUWEN ( VIII-6-29 )
  2. Gerrit AUWEN ( VIII-6-31 )

VII-5-29 Alke KOOPS
geb. te Haren
dochter van: Gerrit KOOPS
Johanna de GROOT

( VI-6-28 )
  Zij trouwde met:  
  NN DARNEVIEL

VII-5-31 Hillechien (Hillie) KOOPS
geb. te Haren
dochter van: Gerrit KOOPS
Johanna de GROOT

( VI-6-28 )
  Zij trouwde met:  
  NN ELEMA

VII-6-33 Roelofje OOSTERHOFF
geb. te Amsterdam
dochter van: Jan OOSTERHOFF
Alke de GROOT

( VI-6-29 )
  Zij trouwde te Rotterdam met:  
  Dik MOLENAAR
geb. te Rotterdam
  Uit deze relatie  
  1. Annemarie MOLENAAR geb. te Rotterdam ( VIII-7-33 )
  2. Jolande MOLENAAR geb. te Rotterdam (Hoogvliet) / ovl. te Rotterdam (Hoogvliet) ( VIII-7-35 )

VII-6-35 Tiemen OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam
zoon van: Jan OOSTERHOFF
Alke de GROOT

( VI-6-29 )
  Hij trouwde te Rotterdam met:  
  Rina KRAAYENVELD
geb. te Rotterdam
  Uit deze relatie  
  1. Robert Jan OOSTERHOFF geb. 3-11-1957 te Rotterdam / ovl. 20-4-1958 te Rotterdam ( VIII-8-36 )
  2. Theodoor OOSTERHOFF geb. te Rotterdam ( VIII-8-37 )
  3. Marc Lucas OOSTERHOFF geb. te Hendrik Ido Ambacht ( VIII-8-38 )

VII-6-37 Jan OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam
zoon van: Jan OOSTERHOFF
Alke de GROOT

( VI-6-29 )
  Hij trouwde (1) te Rotterdam met:  
  Eleonora (Elly) BLOM
geb. 27-10-1935 te Rotterdam
ovl. 5-3-1992 te Apeldoorn, 56 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Wilhelmina Alke Maria (Mieke) OOSTERHOFF geb. te Rotterdam ( VIII-9-39 )
  Hij trouwde (2) te Brummen met:  
  Coby de REUVER
geb. te Wapenveld

VII-6-39 Christoffer OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam
zoon van: Jan OOSTERHOFF
Alke de GROOT

( VI-6-29 )
  Hij trouwde te Rotterdam met:  
  Kaatje VISBEEN
geb. te Rotterdam
  Uit deze relatie  
  1. Marianne OOSTERHOFF geb. te Rotterdam ( VIII-10-40 )
  2. Karla OOSTERHOFF geb. te Rotterdam (Hoogvliet) ( VIII-10-41 )

VII-6-41 Wietske OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam
dochter van: Jan OOSTERHOFF
Alke de GROOT

( VI-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: verkoopleidster.
 
  Zij trouwde te Rotterdam met:  
  Johannes Fredericus TOUWSLAGER
geb. te Rotterdam
zoon van: Jan TOUWSLAGER
Elisabeth Wilhelmina A.F. MEKKE

  Persoonlijke informatie
Beroep: bedrijfsleider van een machinefabriek.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alke TOUWSLAGER geb. te Rotterdam ( VIII-11-43 )
  2. Fredericus Johannes TOUWSLAGER geb. te Rotterdam ( VIII-11-45 )
  3. Rudy TOUWSLAGER geb. te Ridderkerk ( VIII-11-47 )

VII-7-42 Allerdina Roelfina (Dineke) de GROOT
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Andries de GROOT
Bouchien (Boukje) van DALEN
( VI-6-31 )
fam. 15: ( VIII-2-7 )
  Zij trouwde met:  
  Jan NIENHUIS
  Uit deze relatie  
  1. Andries (Andre) NIENHUIS geb. te Assen ( VIII-12-49 )

VII-7-43 Roelfina Catharina (Roelie) de GROOT
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Andries de GROOT
Bouchien (Boukje) van DALEN
( VI-6-31 )
fam. 15: ( VIII-2-7 )
  Zij trouwde met:  
  Jan OOSTERVELD
zoon van: Jan OOSTERVELD
Annie LOK

  Uit deze relatie  
  1. Martin OOSTERVELD geb. te Groningen ( VIII-13-51 )
  2. Sandra Bianca (Sandra) OOSTERVELD geb. te Haren (Onnen) ( VIII-13-53 )
  3. Monica Miranda (Monica) OOSTERVELD geb. te Haren (Onnen) ( VIII-13-55 )

VII-8-45 Jacoba Roelina (Jackie) FABER
geb. te Groningen
dochter van: Oetze FABER
Hendrikje PIKKERT

( VI-7-34 )
  Persoonlijke informatie
Wonend te Westbank (Canada).
 
  Zij trouwde met:  
  Henk HOVENKAMP
geb. 17-10-1946
ovl. 22-2-2002, 55 jaar oud

VII-9-46 Berend (Bert) de GROOT
zoon van: Jan de GROOT
NN _
( VI-8-48 )

VII-10-48 Hilke _
dochter van: Jenny de GROOT ( VI-9-52 )

VII-11-49 Johan de GROOT
zoon van: Gerrit de GROOT
Geeske de Groot
( VI-9-53 )
  Hij trouwde met:  
  Annelies STELPSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Ageethe de GROOT ( VIII-14-56 )
  2. Anuschka de GROOT ( VIII-14-57 )
  3. Gertjo de GROOT ( VIII-14-58 )
  4. Igor de GROOT ( VIII-14-59 )

VII-11-50 Bert de GROOT
zoon van: Gerrit de GROOT
Geeske de Groot
( VI-9-53 )

VII-11-51 Gert Jan de GROOT
zoon van: Gerrit de GROOT
Geeske de Groot
( VI-9-53 )

VII-11-52 Harro de GROOT
zoon van: Gerrit de GROOT
Geeske de Groot
( VI-9-53 )

VII-11-53 Netty de GROOT
dochter van: Gerrit de GROOT
Geeske de Groot
( VI-9-53 )

VII-12-54 Gladys Mae WOLDERING
geb. 15-5-1923 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 28-8-2001 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
dochter van: John C. WOLDRING
Gertrude STEKETEE
( VI-10-57 )
  Zij trouwde met:  
  William DEBOER
  Uit deze relatie  
  1. David DEBOER ovl. ca 1971 ( VIII-15-61 )
  2. Gloria DEBOER ( VIII-15-63 )
  3. Cindy DEBOER ( VIII-15-65 )

VII-12-55 Carl J. WOLDRING
geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 4-12-1987 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: John C. WOLDRING
Gertrude STEKETEE
( VI-10-57 )
  Hij trouwde met:  
  Jane L. RAVEN
geb. ca 1932
ovl. 14-9-1994 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. John WOLDRING ( VIII-16-66 )
  2. Charles Lee WOLDRING ( VIII-16-67 )
  3. Thomas David WOLDRING geb. 21-6-1964 / ovl. 7-8-2011 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) ( VIII-16-68 )
  4. Sally WOLDRING ( VIII-16-69 )
  5. Mary WOLDRING ( VIII-16-70 )

VII-13-57 Arthur DREYER
geb. ca 1936 te Illenois (U.S.A.)
zoon van: Arthur DREYER
Alice P. WOLDRING

( VI-10-59 )

VII-13-59 Conrad DREYER
geb. ca 1937 te Illenois (U.S.A.)
zoon van: Arthur DREYER
Alice P. WOLDRING

( VI-10-59 )

VII-13-61 Phyllis DREYER
geb. ca 1939 te Illenois (U.S.A.)
dochter van: Arthur DREYER
Alice P. WOLDRING

( VI-10-59 )
  Zij trouwde met:  
  NN STOLL

VII-14-62 Delbert Ray WOLDRING
geb. 2-4-1941
ovl. 8-5-1979 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 38 jaar oud
zoon van: Egbert WOLDRING
Suzanne GERRITSEN
( VI-10-60 )

VII-14-63 Janice Lou WOLDRING
geb. 23-3-1936
ovl. 10-10-1997 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 61 jaar oud
dochter van: Egbert WOLDRING
Suzanne GERRITSEN
( VI-10-60 )
  Zij trouwde met:  
  Rensselaer BROEKHUIZEN
  Uit deze relatie  
  1. Laurie BROEKHUIZEN ( VIII-17-72 )
  2. Brian BROEKHUIZEN ( VIII-17-74 )
  3. Daniel BROEKHUIZEN ( VIII-17-76 )
  4. Paula Marie BROEKHUIZEN ( VIII-17-78 )
  5. Valerie BROEKHUIZEN ( VIII-17-80 )

VII-14-64 Donna Sue WOLDRING
dochter van: Egbert WOLDRING
Suzanne GERRITSEN
( VI-10-60 )
  Zij trouwde met:  
  John KLEIN
  Uit deze relatie  
  1. Joanne KLEIN ( VIII-18-82 )

VII-14-65 Debra Joy WOLDRING
dochter van: Egbert WOLDRING
Suzanne GERRITSEN
( VI-10-60 )
  Zij trouwde met:  
  Gary ABNEY
  Uit deze relatie  
  1. Becky Joy ABNEY geb. 15-6-1977 te Dallas (Texas, U.S.A.) / ovl. 13-10-1993 te Ann Arbor (Michigan, U.S.A.) ( VIII-19-84 )
  2. Eric ABNEY ( VIII-19-86 )

VII-15-66 Beth A. WOLDRING
geb. 24-11-1940
ovl. 13-4-1999 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 58 jaar oud
dochter van: Adrian Dirkse WOLDRING
Evelyn Mae SLAGER
( VI-10-61 )
  Zij trouwde met:  
  Philip ZUIDEMA
  Uit deze relatie  
  1. Scott ZUIDEMA ( VIII-20-88 )
  2. Kevin ZUIDEMA ( VIII-20-90 )
  3. Dan ZUIDEMA ( VIII-20-92 )
  4. Amy ZUIDEMA ( VIII-20-94 )

VII-15-67 Lou Ann WOLDRING
dochter van: Adrian Dirkse WOLDRING
Evelyn Mae SLAGER
( VI-10-61 )
  Zij trouwde met:  
  NN POSTMA

VII-15-68 Shelly M. WOLDRING
dochter van: Adrian Dirkse WOLDRING
Evelyn Mae SLAGER
( VI-10-61 )
  Zij trouwde met:  
  NN WILSON

VII-16-70 Gerald SWIERINGA
geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: George Leonard SWIERINGA
Cornelia Ann WOLDRING

( VI-10-62 )
  Hij trouwde op 18-8-1973 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Margaret FRANCIS
geb. te Midland (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Mikkie Jae SWIERINGA geb. 5-2-1990 te Bellingham (Washington, U.S.A.) / ovl. 5-2-1990 te Bellingham (Washington, U.S.A.) ( VIII-21-95 )
  2. Amanda Jane SWIERINGA geb. te Seattle (Washington, U.S.A.) ( VIII-21-96 )

VII-16-72 Donald Henry SWIERINGA
geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: George Leonard SWIERINGA
Cornelia Ann WOLDRING

( VI-10-62 )
  Hij trouwde op 6-2-1971 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Cynthia Ann SCHOONARD
geb. te Maryland (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Gescheiden in Orange County, Florida (U.S.A.) op 23-9-1996.
 
  Uit deze relatie  
  1. Amy Beth SWIERINGA geb. te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VIII-22-99 )
  2. John Cornelius SWIERINGA geb. te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VIII-22-98 )
  3. Matthew Louis SWIERINGA geb. te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VIII-22-97 )

VII-16-74 Laverne Dale SWIERINGA
geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: George Leonard SWIERINGA
Cornelia Ann WOLDRING

( VI-10-62 )
  Hij trouwde op 19-5-1984 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Kristi Lynn Ten HARMSEL
geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Nicole Rae SWIERINGA geb. te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VIII-23-100 )
  2. Joshua Anthony SWIERINGA geb. te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VIII-23-101 )

VII-16-76 James Allen SWIERINGA
geb. te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: George Leonard SWIERINGA
Cornelia Ann WOLDRING

( VI-10-62 )
  Hij trouwde te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Lisa Lynn JEWEL
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Alysse Jewel SWIERINGA geb. te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) ( VIII-24-102 )
  2. Anthony James SWIERINGA geb. te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) ( VIII-24-103 )

VII-17-78 Henry TEXER
geb. 3-9-1916 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 30-5-1992 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Persoonlijke informatie
Henry was: in the US Navy during World War II; Longtime member of the Calvin Christian Reformed Church; Deacon at the Calvin CRC; Member of the Choir at the Calvin CRC; Member of the Schubert Club of Grand Rapids; Member of the Singing Men of Raybrook; Owner of Texer & Groendyke Food Brokerage.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Mildred DEKKER
geb. 29-8-1920 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 26-6-1981 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 60 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Theodore Henry TEXER ( VIII-25-104 )
  2. Henry TEXER ( VIII-25-105 )
  3. Janice Lynn TEXER ( VIII-25-106 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Marian HOLTROP

VII-17-80 Wilma TEXER
geb. 9-7-1918 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 29-5-1992 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 73 jaar oud
dochter van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Zij trouwde met:  
  Evert Gene SNYDER
geb. 11-1-1918 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 22-10-1980 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 62 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Evert John SNYDER ( VIII-26-108 )
  2. William R. SNYDER ( VIII-26-110 )

VII-17-82 Egbert TEXER
geb. 9-7-1919 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 21-3-2011 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 91 jaar oud
zoon van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Hij trouwde met:  
  Leona Ruth STEKETEE
  Uit deze relatie  
  1. Suzanna TEXER geb. 1-2-1950 te Holland (Michigan, U.S.A.) / ovl. 21-10-1991 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VIII-27-111 )
  2. Douglas TEXER ( VIII-27-112 )

VII-17-84 Evelyn TEXER
geb. 10-3-1921 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 8-2-2007 te Muskegon County (Michigan, U.S.A.), 85 jaar oud
dochter van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Zij trouwde met:  
  Frank Randall HERRON
geb. 9-3-1918
ovl. 27-12-1984 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 66 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Michael HERRON ( VIII-28-114 )
  2. Ronald HERRON ( VIII-28-116 )
  3. Terry HERRON ( VIII-28-118 )
  4. Edward HERRON ( VIII-28-120 )

VII-17-86 Alice TEXER
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )

VII-17-88 John J. TEXER
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Hij trouwde met:  
  Virginia _

VII-17-90 Jane TEXER
geb. 13-11-1927 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-6-2011 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
dochter van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Zij trouwde met:  
  Casey Adrian KORTLEVER
geb. 14-2-1925
ovl. 3-11-2009, 84 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Donna KORTLEVER ( VIII-29-122 )
  2. Mary Jo KORTLEVER ( VIII-29-124 )
  3. Judy KORTLEVER ( VIII-29-126 )

VII-17-92 Bertha TEXER
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Zij trouwde met:  
  Arthur Clyde FELTENBARGER
geb. 15-12-1929
ovl. 18-5-2001 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 71 jaar oud
zoon van: Otto FELTENBARGER
Cleo _

  Uit deze relatie  
  1. Carol FELTENBARGER ( VIII-30-128 )
  2. Ardith FELTENBARGER ( VIII-30-130 )
  3. Thomas FELTENBARGER ( VIII-30-132 )

VII-17-94 Joe TEXER
geb. 13-1-1933 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 31-12-2004 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 71 jaar oud
zoon van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Hij trouwde met:  
  Elsa Van LANGEN
geb. 26-1-1934
ovl. 9-11-2013 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 79 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Nancy TEXER ( VIII-31-133 )
  2. Thomas J. TEXER ( VIII-31-134 )
  3. Julie TEXER ( VIII-31-135 )

VII-17-96 Theresa TEXER
geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 17-7-2013 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Zij trouwde met:  
  Milton ZYLSTRA
geb. 29-7-1932 te Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 20-11-1989 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.), 57 jaar oud
zoon van: John ZYLSTRA
Hattie HINKEN

  Uit deze relatie  
  1. Jay ZYLSTRA ( VIII-32-137 )
  2. Gary ZYLSTRA ( VIII-32-139 )
  3. Pat ZYLSTRA ( VIII-32-141 )

VII-17-98 Frances TEXER
geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Jan (John) TEXER
Abeldena WOLDRING

( VI-11-63 )
  Zij trouwde met:  
  Al DEKKER

VII-18-100 James William BAREMAN
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Leonard A. BAREMAN
Ella (Alice) WOLDRING

( VI-11-64 )
  Hij trouwde met:  
  Janet Elaine MOLTER
geb. 12-7-1935
ovl. 17-6-2011 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Cornelius MOLTER
Lavina _

  Uit deze relatie  
  1. Leonard Jay BAREMAN ( VIII-33-142 )
  2. Linda Gayle BAREMAN ( VIII-33-143 )
  3. Ann Louise BAREMAN ( VIII-33-144 )
  4. Donald Sue BAREMAN ( VIII-33-145 )

VII-18-102 Gladys J. BAREMAN
geb. ca 1927 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Leonard A. BAREMAN
Ella (Alice) WOLDRING

( VI-11-64 )

VII-18-104 Frances Ellen BAREMAN
geb. 24-10-1927 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 19-3-1989 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 61 jaar oud
dochter van: Leonard A. BAREMAN
Ella (Alice) WOLDRING

( VI-11-64 )

VII-18-106 Robert Earl BAREMAN
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Leonard A. BAREMAN
Ella (Alice) WOLDRING

( VI-11-64 )

VII-18-108 Ruth E. BAREMAN
geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Leonard A. BAREMAN
Ella (Alice) WOLDRING

( VI-11-64 )

VII-18-110 Randal BAREMAN
geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Leonard A. BAREMAN
Ella (Alice) WOLDRING

( VI-11-64 )

VII-19-112 Bernard (Bud) WEAVER
geb. 17-9-1921 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 2-2-1975 te Los Angeles County (California, U.S.A.), 53 jaar oud
zoon van: Harry WEAVER
Bertha WOLDRING

( VI-11-66 )

VII-19-114 Welland Harris WEAVER
geb. 23-3-1929 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 25-10-1969 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 40 jaar oud
zoon van: Harry WEAVER
Bertha WOLDRING

( VI-11-66 )
  Hij trouwde met:  
  Dorene ROMEYN
geb. ca 1936
ovl. 18-6-2003 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Marvin ROMEYN
Elizabeth WOODWYK

  Uit deze relatie  
  1. Scott W. WEAVER ( VIII-34-146 )
  2. Mark H. WEAVER ( VIII-34-147 )
  3. Rhonda Beth WEAVER ( VIII-34-148 )

VII-19-116 Luella Joyce WEAVER
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Harry WEAVER
Bertha WOLDRING

( VI-11-66 )
  Zij trouwde met:  
  LaVerne NIENHUIS
geb. 5-2-1932
ovl. 18-7-2013 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 81 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Curtis NIENHUIS ( VIII-35-150 )
  2. Diana K. NIENHUIS ( VIII-35-152 )
  3. Vicky Lynn NIENHUIS ( VIII-35-154 )

VII-20-117 John Carroll DEKLEINE
geb. te Michigan (U.S.A.)
ovl. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Jacob Carl de KLEINE
Mildred FITCH
( VI-12-68 )
  Hij trouwde met:  
  Betty Lou _
  Uit deze relatie  
  1. Jay Donald DEKLEINE ( VIII-36-155 )
  2. Joan Carol DEKLEINE ( VIII-36-156 )
  3. Jon Robert DEKLEINE ( VIII-36-157 )
  4. Jacob DEKLEINE ( VIII-36-158 )

VII-21-119 Donna Mae BUSMAN
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Ambrose BUSMAN
Abbie de KLEINE

( VI-12-70 )
  Zij trouwde met:  
  Harvey Donald BENNINK
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Ben BENNINK
Kate _


VII-21-121 Kenneth Wayne BUSMAN
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Ambrose BUSMAN
Abbie de KLEINE

( VI-12-70 )
  Hij trouwde met:  
  Marlene Ann _
geb. ca 1936

VII-21-123 Karen BUSMAN
dochter van: Ambrose BUSMAN
Abbie de KLEINE

( VI-12-70 )
  Zij trouwde met:  
  Robert GROTENHUIS

VII-21-125 Wesley J. BUSMAN
zoon van: Ambrose BUSMAN
Abbie de KLEINE

( VI-12-70 )
  Hij trouwde met:  
  Bonnie _

VII-22-127 Dale ALBERDA
zoon van: Maurice ALBERDA
Jennie de KLEINE

( VI-12-72 )
  Hij trouwde met:  
  Ruby _

VII-22-129 Roger Duane ALBERDA
zoon van: Maurice ALBERDA
Jennie de KLEINE

( VI-12-72 )

VII-22-131 Jeannette ALBERDA
dochter van: Maurice ALBERDA
Jennie de KLEINE

( VI-12-72 )

VII-23-133 Shirley Ann WILTERDINK
geb. 26-5-1935 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 13-12-2013 te Cutlerville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 78 jaar oud
dochter van: James WILTERDINK
Mable Cornelia de KLEINE

( VI-12-74 )
  Zij trouwde met:  
  Chester ARNDT
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1943
 
  Uit deze relatie  
  1. Gary Dean ARNDT ( VIII-37-160 )
  2. Christine ARNDT ( VIII-37-162 )
  3. Gregory ARNDT ( VIII-37-164 )

VII-23-135 Betty WILTERDINK
geb. ca 1937 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: James WILTERDINK
Mable Cornelia de KLEINE

( VI-12-74 )
  Zij trouwde met:  
  Duane SCHUT

VII-23-137 Joyce Elaine WILTERDINK
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: James WILTERDINK
Mable Cornelia de KLEINE

( VI-12-74 )
  Zij trouwde met:  
  Edwin WONDERGEM

VII-24-139 Barbara Jean GRINWIS
dochter van: Dick GRINWIS
Limma Ruth de KLEINE

( VI-12-76 )
  Zij trouwde met:  
  NN ALLEN
  Uit deze relatie  
  1. Jill ALLEN ( VIII-38-166 )
  2. Michelle ALLEN ( VIII-38-168 )

VII-25-141 Henry Lee PLOEG
geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )

VII-25-143 Gilbert John PLOEG
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )
  Hij trouwde met:  
  Geraldine _

VII-25-145 Ivan Jay PLOEG
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )
  Hij trouwde met:  
  Gladys _

VII-25-147 Ilah Mae PLOEG
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )
  Zij trouwde met:  
  Gerald LYNEMA

VII-25-149 Milton James PLOEG
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )

VII-25-151 Jim PLOEG
zoon van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )

VII-25-153 Richard PLOEG
zoon van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )
  Hij trouwde met:  
  Irma Maria DURON

VII-25-155 Janice PLOEG
dochter van: John PLOEG
Margaret de KLEINE

( VI-12-78 )
  Zij trouwde met:  
  Jerry WADDELL

VII-26-157 Clifford Louis ALLEN
geb. ca 1919 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Elmer G. ALLEN
Jennie SYBESMA

( VI-13-80 )

VII-26-159 Lavern Kenneth ALLEN
geb. ca 1921 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Elmer G. ALLEN
Jennie SYBESMA

( VI-13-80 )

VII-26-161 Lorna Jane ALLEN
geb. ca 1923 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Elmer G. ALLEN
Jennie SYBESMA

( VI-13-80 )

VII-26-163 Paul Howard ALLEN
geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Elmer G. ALLEN
Jennie SYBESMA

( VI-13-80 )

VII-26-165 Kathleen Elsie ALLEN
geb. ca 1930 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Elmer G. ALLEN
Jennie SYBESMA

( VI-13-80 )

VII-26-167 Rosemary Therese ALLEN
geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Elmer G. ALLEN
Jennie SYBESMA

( VI-13-80 )

VII-26-169 Eleanor Joy ALLEN
geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Elmer G. ALLEN
Jennie SYBESMA

( VI-13-80 )

VII-27-170 Ilah SYBESMA
geb. ca 1920 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: John SYBESMA
Nina Emiline SCHUCK
( VI-13-82 )
  Zij trouwde met:  
  Albert Vander TUK

VII-27-171 Doris SYBESMA
dochter van: John SYBESMA
Nina Emiline SCHUCK
( VI-13-82 )

VII-28-172 Laurine SYBESMA
geb. 21-6-1919
ovl. 21-5-2006 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
dochter van: Abel SYBESMA
Mary BOSS
( VI-13-88 )
  Zij trouwde met:  
  Donald B. BREUKER
geb. 29-10-1919 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 25-6-2007 te Nashville (Tennessee, U.S.A.), 87 jaar oud
zoon van: Geert BREUKER
Hendrikje VOS

  Uit deze relatie  
  1. Bob BREUKER ( VIII-39-170 )
  2. Ronald Lee BREUKER ( VIII-39-172 )
  3. Mary BREUKER ( VIII-39-174 )

VII-28-173 Simon SYBESMA
geb. 16-2-1921 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 18-2-2014 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 93 jaar oud
zoon van: Abel SYBESMA
Mary BOSS
( VI-13-88 )
  Hij trouwde met:  
  Gertrude Mae NEVENZEL
geb. 15-6-1920
  Uit deze relatie  
  1. William SYBESMA ( VIII-40-175 )
  2. Carol SYBESMA ( VIII-40-176 )
  3. Brian SYBESMA ( VIII-40-177 )

VII-28-174 Adeline SYBESMA
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Abel SYBESMA
Mary BOSS
( VI-13-88 )

VII-28-175 Russell SYBESMA
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Abel SYBESMA
Mary BOSS
( VI-13-88 )
  Hij trouwde met:  
  Elaine VELDHEER

VII-29-176 Lawrence SYBESMA
geb. ca 1923
ovl. 7-12-1944 te China
zoon van: Egbert SYBESMA
Cornelia ROZEMA
( VI-13-90 )
  Persoonlijke informatie
Lawrence was a 2nd Lieutenant in the US Air Corps. He was a co-pilot in a plane that crashed from a forward base in China. The AMVETS post 23 in Kentwood (Michigan, U.S.A.) is named after him.
 

VII-29-177 Pauline SYBESMA
geb. 16-11-1926 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 12-5-2014 te Fremont (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
dochter van: Egbert SYBESMA
Cornelia ROZEMA
( VI-13-90 )
  Zij trouwde op 19-4-1945 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Marvin John HAVEMAN
geb. 28-8-1921
ovl. 29-10-1963 te Grant, Newaygo County (Michigan, U.S.A.), 42 jaar oud
zoon van: John J. HAVEMAN
Ella _

  Uit deze relatie  
  1. Larry HAVEMAN ( VIII-41-179 )
  2. Steven James HAVEMAN geb. 17-5-1948 / ovl. 4-1-2010 ( VIII-41-181 )
  3. Kathy HAVEMAN ( VIII-41-183 )
  4. Theodore Alan HAVEMAN ( VIII-41-185 )
  5. Marge HAVEMAN ( VIII-41-187 )

VII-29-178 Jean SYBESMA
dochter van: Egbert SYBESMA
Cornelia ROZEMA
( VI-13-90 )
  Zij trouwde met:  
  Robert REED

VII-29-179 Ella SYBESMA
dochter van: Egbert SYBESMA
Cornelia ROZEMA
( VI-13-90 )
  Zij trouwde met:  
  Roy JOHNSON

VII-29-180 Pat SYBESMA
dochter van: Egbert SYBESMA
Cornelia ROZEMA
( VI-13-90 )
  Zij trouwde met:  
  Clifford MULLER

VII-30-181 Raymond H. SYBESMA
geb. 8-2-1926 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 5-5-1990, 64 jaar oud
zoon van: Benjamin G. SYBESMA
Gertrude Mae VANDAM
( VI-13-92 )
  Hij trouwde op 26-6-1948 te Steuben County (Indiana, U.S.A.) met:  
  Carrie LOVELACE
geb. 28-2-1929 te LaGrange County (Indiana, U.S.A.)
ovl. 24-1-2005 te Nye County (Nevada U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: John R. LOVELACE
Nola PERRY


VII-30-182 Benjamin SYBESMA
geb. 31-1-1927 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 29-1-2001 te Michigan (U.S.A.), 73 jaar oud
zoon van: Benjamin G. SYBESMA
Gertrude Mae VANDAM
( VI-13-92 )

VII-30-183 Marilyn SYBESMA
geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Benjamin G. SYBESMA
Gertrude Mae VANDAM
( VI-13-92 )
  Zij trouwde met:  
  Robert SCRAGG

VII-31-185 Nancy Jane MERREN
dochter van: Peter F. MERREN
Olive Mae WOLDRING

( VI-14-94 )
  Zij trouwde met:  
  NN MARTIN

VII-31-187 Ellen Mae MERREN
dochter van: Peter F. MERREN
Olive Mae WOLDRING

( VI-14-94 )

VII-31-189 Sally Ann MERREN
dochter van: Peter F. MERREN
Olive Mae WOLDRING

( VI-14-94 )
  Zij trouwde met:  
  Mike JOHNSON

VII-32-190 Carol Jean WOLDRING
dochter van: Ralph WOLDRING
Corlyn STEFFENS
( VI-14-96 )
  Zij trouwde met:  
  Leonard Charles CEDERBERG
geb. 23-6-1933
ovl. 3-6-2007 te Pinal County (Arizona, U.S.A.), 73 jaar oud

VII-32-191 Mary Ellen WOLDRING
dochter van: Ralph WOLDRING
Corlyn STEFFENS
( VI-14-96 )
  Zij trouwde met:  
  Eugene FOSTER

VII-32-192 Lenord WOLDRING
zoon van: Ralph WOLDRING
Corlyn STEFFENS
( VI-14-96 )

VII-32-193 Eugene WOLDRING
zoon van: Ralph WOLDRING
Corlyn STEFFENS
( VI-14-96 )

VII-33-195 Patricia Sue LEMSON
dochter van: Henry J. LEMSON
Marion Lucille WOLDRING

( VI-14-98 )

VII-33-197 Charles J. LEMSON
zoon van: Henry J. LEMSON
Marion Lucille WOLDRING

( VI-14-98 )
  Hij trouwde met:  
  Patti _

VII-33-199 Laura Ann LEMSON
dochter van: Henry J. LEMSON
Marion Lucille WOLDRING

( VI-14-98 )

VII-33-201 Jeanne Kay LEMSON
dochter van: Henry J. LEMSON
Marion Lucille WOLDRING

( VI-14-98 )
  Zij trouwde met:  
  Robert WESTRATE

VII-34-202 Marilyn Jean WOLDRING
geb. te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Edwin WOLDRING
Reka Vander SLUIS
( VI-15-100 )
  Zij trouwde met:  
  Edwin BREDEWEG

VII-34-203 Earl Edwin WOLDRING
geb. 29-12-1939 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 2-2-2008, 68 jaar oud
zoon van: Edwin WOLDRING
Reka Vander SLUIS
( VI-15-100 )
  Hij trouwde op 18-2-1967 met:  
  Wildia Nadine _
geb. 12-11-1934
ovl. 20-9-1994, 59 jaar oud

VII-34-204 Rose Marie WOLDRING
dochter van: Edwin WOLDRING
Reka Vander SLUIS
( VI-15-100 )
  Zij trouwde met:  
  Ronald Gene KUYERS

VII-34-205 Joyce WOLDRING
dochter van: Edwin WOLDRING
Reka Vander SLUIS
( VI-15-100 )
  Zij trouwde met:  
  Arlie BARRETT

VII-34-206 Marjory WOLDRING
dochter van: Edwin WOLDRING
Reka Vander SLUIS
( VI-15-100 )
  Zij trouwde met:  
  Harvey WUERFEL

VII-35-207 Larry John WOLDRING
zoon van: John Henry WOLDERING
Julia ARENS
( VI-15-101 )
  Hij trouwde met:  
  Myra Van DYKE
dochter van: Harold Van DYKE
Katherine MICHIELSON

  Uit deze relatie  
  1. Victor Gene WOLDRING ( VIII-42-188 )
  2. Lee Allen WOLDRING ( VIII-42-189 )
  3. Kathleen Joy WOLDRING ovl. 29-10-2007 ( VIII-42-190 )

VII-35-208 Donald Ray WOLDRING
zoon van: John Henry WOLDERING
Julia ARENS
( VI-15-101 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Sandra Kay PAAUWE
dochter van: Simon Cornelius PAAUWE
Beatrice Van HALL

  Uit deze relatie  
  1. Timothy Mark WOLDRING ( VIII-43-191 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Linda MCMEELEY
dochter van: Ellis MCMEELEY
  Uit deze relatie  
  1. Laura Ann WOLDRING ( VIII-43-192 )
  2. Johnathon Daniel WOLDRING ( VIII-43-193 )
  Hij trouwde (3) met:  
  Lovie DECKER
dochter van: Cordis DECKER
Fanny BAKER


VII-35-209 Ronald Jay WOLDRING
zoon van: John Henry WOLDERING
Julia ARENS
( VI-15-101 )
  Hij trouwde met:  
  Sandra Lea BRYAN
dochter van: Donald L. BRYAN
Evelyn Viola SHAFER

  Uit deze relatie  
  1. NN WOLDRING geb. 9-12-1961 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-12-1961 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-44-194 )
  2. Michael Scott WOLDRING ( VIII-44-195 )
  3. Rebecca Lea WOLDRING ( VIII-44-196 )
  4. Susan Rae WOLDRING ( VIII-44-197 )

VII-35-210 Steward Henry WOLDRING
zoon van: John Henry WOLDERING
Julia ARENS
( VI-15-101 )
  Hij trouwde met:  
  Beverley LUTGEN
dochter van: James R. LUTGEN
Sarah _

  Uit deze relatie  
  1. Mark Alan WOLDRING ( VIII-45-198 )
  2. Michelle Joy WOLDRING ( VIII-45-199 )

VII-36-211 Terry WOLDRING
zoon van: Jason Jay WOLDERING
Lorraine UNRUH
( VI-15-102 )
  Hij trouwde met:  
  Irene _

VII-36-212 Sally Lorraine WOLDRING
dochter van: Jason Jay WOLDERING
Lorraine UNRUH
( VI-15-102 )
  Zij trouwde met:  
  John DALKE

VII-37-213 Fredrick William WOLDRING
zoon van: William WOLDERING (JR)
Ada CRISPELL
( VI-15-103 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Beverley JONES
  Uit deze relatie  
  1. Dawn Marie WOLDRING ( VIII-46-200 )
  2. Carla Jane WOLDRING geb. 14-6-1965 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 31-5-1968 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-46-201 )
  3. Fredrick William WOLDRING ( VIII-46-202 )
  4. Chad Allen WOLDRING geb. 24-9-1969 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 15-3-1997 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-46-203 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Wilma May DOBERSTEIN

VII-37-214 Christine WOLDRING
dochter van: William WOLDERING (JR)
Ada CRISPELL
( VI-15-103 )

VII-37-215 George WOLDRING
zoon van: William WOLDERING (JR)
Ada CRISPELL
( VI-15-103 )

VII-37-216 Carma WOLDRING
dochter van: William WOLDERING (JR)
Ada CRISPELL
( VI-15-103 )

VII-38-217 Judith Ann WOLDRING
dochter van: Robert WOLDERING
Dorothy SCHILLING
( VI-15-104 )
  Zij trouwde met:  
  Bernard Richard MAGALSKI
  Uit deze relatie  
  1. Jeffrey MAGALSKI ( VIII-47-205 )
  2. Johnathon MAGALSKI ( VIII-47-207 )
  3. Joel MAGALSKI ( VIII-47-209 )

VII-39-219 Audrey Joyce DEJONGE
geb. ca 1931 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 26-12-1952
dochter van: Roscoe DEJONGE
Anna PATHUIS

( VI-16-106 )

VII-39-221 Richard DEJONGE
zoon van: Roscoe DEJONGE
Anna PATHUIS

( VI-16-106 )

VII-39-223 Bernajean DEJONGE
geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 8-9-1956 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Roscoe DEJONGE
Anna PATHUIS

( VI-16-106 )

VII-40-225 William MEYER
geb. ca 1941
zoon van: Carl M. MEYER
Evelyn G. PATHUIS

( VI-16-112 )

VII-41-227 John STYF
zoon van: Arend STYF
Louise PATHUIS

( VI-16-114 )
  Hij trouwde met:  
  Karen _

VII-41-229 Dave STYF
zoon van: Arend STYF
Louise PATHUIS

( VI-16-114 )
  Hij trouwde met:  
  Tina _

VII-41-231 Jim STYF
zoon van: Arend STYF
Louise PATHUIS

( VI-16-114 )
  Hij trouwde met:  
  Margie _

VII-42-232 Christian PATHUIS
zoon van: Henry PATHUIS
Ivy Ruth BERG
( VI-16-116 )
  Hij trouwde met:  
  Tisha _

VII-42-233 Kari PATHUIS
dochter van: Henry PATHUIS
Ivy Ruth BERG
( VI-16-116 )

VII-42-234 Michael PATHUIS
zoon van: Henry PATHUIS
Ivy Ruth BERG
( VI-16-116 )
  Hij trouwde met:  
  Judy _

VII-42-235 Ivy Beth PATHUIS
dochter van: Henry PATHUIS
Ivy Ruth BERG
( VI-16-116 )
  Zij trouwde met:  
  Robert POLL

VII-42-236 William PATHUIS
zoon van: Henry PATHUIS
Ivy Ruth BERG
( VI-16-116 )
  Hij trouwde met:  
  Sandra _

VII-42-237 Alanna PATHUIS
dochter van: Henry PATHUIS
Ivy Ruth BERG
( VI-16-116 )
  Zij trouwde met:  
  David JONKER

VII-43-238 Kathleen M. PATHUIS
dochter van: Fred PATHUIS
Kathleen VERMEULEN
( VI-16-118 )
  Zij trouwde met:  
  Robert SANGER

VII-43-239 Mary Ann PATHUIS
dochter van: Fred PATHUIS
Kathleen VERMEULEN
( VI-16-118 )

VII-43-240 Frederick Thomas PATHUIS
zoon van: Fred PATHUIS
Kathleen VERMEULEN
( VI-16-118 )
  Hij trouwde met:  
  Mary Ann KAMPHUIS

VII-44-242 Lois Jane Ten BRINK
geb. 4-4-1928 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-3-1977 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 48 jaar oud
dochter van: Bert ten BRINK
Gertrude O. WOLDRING

( VI-17-121 )
  Zij trouwde op 21-1-1946 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Raymond HAASJES
geb. 4-8-1925 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 26-1-1989 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 63 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. George Raymond HAASJES ( VIII-48-211 )
  2. Robert HAASJES ( VIII-48-213 )
  3. Sandra HAASJES ( VIII-48-215 )
  4. Debra C. HAASJES ( VIII-48-217 )

VII-44-244 Dorothy Ruth Ten BRINK
geb. ca 1930 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Bert ten BRINK
Gertrude O. WOLDRING

( VI-17-121 )

VII-45-245 Patricia WOLDRING
dochter van: Lester Egbert WOLDRING
Alice BRONKHORST
( VI-17-123 )
  Zij trouwde met:  
  Kurt SCHONFELD
  Uit deze relatie  
  1. Amanda Rae SCHONFELD ( VIII-49-219 )

VII-45-246 Shirley WOLDRING
dochter van: Lester Egbert WOLDRING
Alice BRONKHORST
( VI-17-123 )
  Zij trouwde met:  
  Terry BECK
  Uit deze relatie  
  1. Larry D. BECK ( VIII-50-221 )
  2. Thomas C. BECK ( VIII-50-223 )

VII-45-247 Mary WOLDRING
dochter van: Lester Egbert WOLDRING
Alice BRONKHORST
( VI-17-123 )
  Zij trouwde met:  
  Daniel MARTINOVICH
  Uit deze relatie  
  1. Jill Danielle MARTINOVICH ( VIII-51-225 )
  2. Alison Lorraine MARTINOVICH ( VIII-51-227 )

VII-45-248 Bruce Lester WOLDRING
zoon van: Lester Egbert WOLDRING
Alice BRONKHORST
( VI-17-123 )
  Hij trouwde met:  
  Denise Marie _
  Uit deze relatie  
  1. Ginny Renae WOLDRING ( VIII-52-228 )
  2. Jason John WOLDRING ( VIII-52-229 )

VII-46-250 Alma J. KAMPEN
geb. ca 1929 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Albert KAMPEN
Agnes WOLDRING

( VI-18-125 )
  Zij trouwde met:  
  Peter DRYER

VII-46-252 Edward D. KAMPEN
geb. te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Albert KAMPEN
Agnes WOLDRING

( VI-18-125 )

VII-46-254 Dolores J. KAMPEN
geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Albert KAMPEN
Agnes WOLDRING

( VI-18-125 )
  Zij trouwde met:  
  NN CARTER

VII-46-256 Beula KAMPEN
dochter van: Albert KAMPEN
Agnes WOLDRING

( VI-18-125 )
  Zij trouwde met:  
  David MARIS

  Generatie VIII  
VIII-1-2 Roelf BARKHUIS
geb. te Weert
zoon van: Johannes (Hans) BARKHUIS
Grietje de GROOT

( VII-4-16 )
  Hij ging een relatie aan met:  
  Marjanne LOS
geb. te Rotterdam
  Uit deze relatie  
  1. Cas BARKHUIS geb. te Groningen ( IX-1-1 )
  2. Anna BARKHUIS geb. te Groningen ( IX-1-2 )

VIII-1-4 Sytske BARKHUIS
geb. te Vries
dochter van: Johannes (Hans) BARKHUIS
Grietje de GROOT

( VII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: secretaresse
 
  Zij trouwde (1) te Zwolle met:  
  Johannes (Hans) PAALMAN
geb. te Zwolle
zoon van: Johan PAALMAN
Gijsje VERHEUL

  Persoonlijke informatie
Beroep: administrateur.
 
  Zij trouwde (2) te Assen met:  
  Karel van den BERG
geb. te Amsterdam
zoon van: Hendrik van den BERG
Anna Catharina Geertruida de JONG

  Persoonlijke informatie
Beroep: IT-specialist
 

VIII-1-6 Roelfien (Roeline) BARKHUIS
geb. te Vries
dochter van: Johannes (Hans) BARKHUIS
Grietje de GROOT

( VII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Geboren aan de Nachtegaalstraat 10, in Vries.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Ari FIJAN geb. te Alkmaar ( IX-2-4 )
  2. Vera FIJAN geb. te Alkmaar ( IX-2-6 )

VIII-1-8 Sijke (Selinda) BARKHUIS
geb. 11-1-1962 te Hoogeveen
dochter van: Johannes (Hans) BARKHUIS
Grietje de GROOT

( VII-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Geboren aan de Pieter de Hooghstraat 19, in Hoogeveen.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Mason BIALLY geb. te Seattle (U.S.A.) / ovl. te Hoogeveen ( IX-3-8 )

VIII-2-10 Johannes GEERLINKS
geb. te Diphoorn
zoon van: Willem Jan GEERLINKS
Sijke de GROOT

( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Geëmigreerd naar Australië, ca. 2005.
 
  Hij trouwde met:  
  Annemieke NN

VIII-2-12 Sytske GEERLINKS
geb. te Diphoorn
dochter van: Willem Jan GEERLINKS
Sijke de GROOT

( VII-4-18 )
  Zij trouwde met:  
  Jaap WOUDA
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Niels (Niels) WOUDA geb. te Wierden ( IX-4-10 )
  2. Willem Jurjan (Jurjan) WOUDA geb. te Westerbork ( IX-4-12 )

VIII-2-14 Jan GEERLINKS
geb. 13-10-1964 te Diphoorn
ovl. 27-7-1976 te Diphoorn, 11 jaar oud
zoon van: Willem Jan GEERLINKS
Sijke de GROOT

( VII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Overleden aan de gevolgen van een verkeersongelijk.
 

VIII-2-16 Hennie GEERLINKS
geb. te Diphoorn
dochter van: Willem Jan GEERLINKS
Sijke de GROOT

( VII-4-18 )
  Zij trouwde met:  
  Kees SIETSMA
  Uit deze relatie  
  1. Mike SIETSMA geb. te Bovensmilde ( IX-5-16 )
  2. Kelly SIETSMA geb. te Bovensmilde ( IX-5-14 )

VIII-3-17 Riena de GROOT
geb. te Onnen
dochter van: Jan de GROOT
Hanny de BOER
( VII-4-19 )
  Zij trouwde met:  
  Rik BOUMA
  Uit deze relatie  
  1. Antje Jeichina (Aline) BOUMA geb. te Tynaarlo ( IX-6-18 )
  2. Marianne BOUMA geb. te Tynaarlo ( IX-6-20 )

VIII-3-18 Sytske (Siety) de GROOT
geb. te Onnen
dochter van: Jan de GROOT
Hanny de BOER
( VII-4-19 )
  Zij trouwde met:  
  E. J. SCHUSTER
  Uit deze relatie  
  1. Dennis SCHUSTER geb. te Haren ( IX-7-22 )
  2. Steffanie SCHUSTER geb. te Haren ( IX-7-24 )

VIII-3-19 Jan de GROOT
geb. te Onnen
zoon van: Jan de GROOT
Hanny de BOER
( VII-4-19 )
  Hij trouwde met:  
  Hermina NN
  Uit deze relatie  
  1. Henriette de GROOT geb. te Haren (Onnen) ( IX-8-25 )

VIII-4-20 Yke Johanna (Ineke) de GROOT
geb. te Nijverdal
dochter van: Elze de GROOT
Eeuwkje (Utie) STUUT
( VII-4-20 )
  Zij trouwde te Nijverdal met:  
  Johannes (Harold) STOKVIS
geb. te Nijverdal
zoon van: Gerrit STOKVIS
Gerrie BLOEMENDAL

  Uit deze relatie  
  1. Marije STOKVIS geb. te Nijverdal ( IX-9-27 )
  2. Thijs STOKVIS geb. te Nijverdal ( IX-9-29 )
  3. Jasmijn STOKVIS geb. te Nijverdal ( IX-9-31 )

VIII-4-21 Sytske Andrea (Sandra) de GROOT
geb. te Almelo
dochter van: Elze de GROOT
Eeuwkje (Utie) STUUT
( VII-4-20 )
  Zij trouwde te Nijverdal met:  
  Patrick Evert-Jan HEKKERT
geb. te Hellendoorn
zoon van: Johannes Andreas HEKKERT
Christine de GREEFF

  Uit deze relatie  
  1. Tom Joël HEKKERT geb. te Almelo ( IX-10-33 )
  2. Naomi Simone HEKKERT geb. te Almelo ( IX-10-35 )
  3. Elise Christine HEKKERT geb. te Almelo ( IX-10-37 )
  4. Jim Johannes HEKKERT geb. te Almelo ( IX-10-39 )

VIII-4-22 Arjan Pieter de GROOT
geb. te Nijverdal
zoon van: Elze de GROOT
Eeuwkje (Utie) STUUT
( VII-4-20 )
  Hij trouwde te Nijverdal met:  
  Monja Jantina Maria de VOER
geb. te Nijverdal
dochter van: Louis de VOER
Mieke van KLAVEREN

  Uit deze relatie  
  1. Claudia de GROOT geb. te Nijverdal ( IX-11-40 )
  2. Aniek de GROOT geb. te Nijverdal ( IX-11-41 )

VIII-4-23 Alexander de GROOT
geb. te Nijverdal
zoon van: Elze de GROOT
Eeuwkje (Utie) STUUT
( VII-4-20 )
  Hij trouwde te Nijverdal met:  
  Amanda Francisca KEMPER
geb. te Hellendoorn (Haarle)
dochter van: Henricus Johannes Alexander KEMPER
Christina Maria (Chris) BESTEN

  Uit deze relatie  
  1. Ivar Elze Henricus de GROOT geb. 28-6-2006 te Almelo ( IX-12-42 )
  2. Tirza Christina Eeuwkje de GROOT geb. te Haarle ( IX-12-43 )
  3. Rivka Yke Wilhelmina de GROOT geb. te Hellendoorn (Haarle) ( IX-12-44 )

VIII-5-25 Kasper VENEMA
geb. te Wildervank
zoon van: Jacob (Jaap) VENEMA
Johanna de GROOT

( VII-4-21 )
  Hij trouwde met:  
  Karin _
  Uit deze relatie  
  1. Jannie Annemarijke (Marijke) VENEMA geb. te Midwolda ( IX-13-45 )
  2. Jasper Rens VENEMA geb. te Midwolda ( IX-13-46 )

VIII-5-27 Sytske VENEMA
geb. te Groningen
dochter van: Jacob (Jaap) VENEMA
Johanna de GROOT

( VII-4-21 )
  Zij trouwde met:  
  Martin LOHOF
  Uit deze relatie  
  1. Johanna Riette (Joy) LOHOF geb. te Veendam ( IX-14-48 )
  2. Petra LOHOF geb. te Borger ( IX-14-50 )
  3. David Berend Jakob LOHOF geb. te Borger ( IX-14-52 )

VIII-6-29 Harrie AUWEN
zoon van: Jan-Willem AUWEN
Annechien (Annie) KOOPS

( VII-5-27 )

VIII-6-31 Gerrit AUWEN
zoon van: Jan-Willem AUWEN
Annechien (Annie) KOOPS

( VII-5-27 )

VIII-7-33 Annemarie MOLENAAR
geb. te Rotterdam
dochter van: Dik MOLENAAR
Roelofje OOSTERHOFF

( VII-6-33 )
  Zij trouwde met:  
  Nico den OUDE
geb. te Rotterdam
  Uit deze relatie  
  1. Tom den OUDE geb. te Rotterdam ( IX-15-54 )
  2. Esther den OUDE geb. te Rotterdam ( IX-15-56 )

VIII-7-35 Jolande MOLENAAR
geb. te Rotterdam (Hoogvliet)
ovl. te Rotterdam (Hoogvliet)
dochter van: Dik MOLENAAR
Roelofje OOSTERHOFF

( VII-6-33 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-8-36 Robert Jan OOSTERHOFF
geb. 3-11-1957 te Rotterdam
ovl. 20-4-1958 te Rotterdam, 5 maand oud
zoon van: Tiemen OOSTERHOFF
Rina KRAAYENVELD
( VII-6-35 )

VIII-8-37 Theodoor OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam
zoon van: Tiemen OOSTERHOFF
Rina KRAAYENVELD
( VII-6-35 )

VIII-8-38 Marc Lucas OOSTERHOFF
geb. te Hendrik Ido Ambacht
zoon van: Tiemen OOSTERHOFF
Rina KRAAYENVELD
( VII-6-35 )
  Hij trouwde te Hendrik Ido Ambacht met:  
  Stien RAS
geb. te Den Haag
  Uit deze relatie  
  1. Dennis OOSTERHOFF geb. te Zwijndrecht ( IX-16-57 )

VIII-9-39 Wilhelmina Alke Maria (Mieke) OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam
dochter van: Jan OOSTERHOFF
Eleonora (Elly) BLOM
( VII-6-37 )
  Zij trouwde te Heerde met:  
  Gert VOERMAN
geb. te Zwolle
  Uit deze relatie  
  1. Carsten Henk-Jan VOERMAN geb. te Heerde ( IX-17-59 )
  2. Lennart Christian (Lennart) VOERMAN geb. te Apeldoorn ( IX-17-61 )

VIII-10-40 Marianne OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam
dochter van: Christoffer OOSTERHOFF
Kaatje VISBEEN
( VII-6-39 )
  Zij trouwde te Hoogvliet met:  
  René KAGENAAR
geb. te Rotterdam
  Uit deze relatie  
  1. Patrick KAGENAAR geb. te Rotterdam ( IX-18-63 )
  2. Stefan KAGENAAR geb. te Rotterdam ( IX-18-65 )
  3. Johnny KAGENAAR geb. te Spijkenisse ( IX-18-67 )

VIII-10-41 Karla OOSTERHOFF
geb. te Rotterdam (Hoogvliet)
dochter van: Christoffer OOSTERHOFF
Kaatje VISBEEN
( VII-6-39 )
  Zij trouwde te Rotterdam (Hoogvliet) met:  
  Marcel LENSTRA
geb. te Rotterdam (Hoogvliet)
  Uit deze relatie  
  1. Ronald LENSTRA geb. te Spijkenisse ( IX-19-69 )
  2. Sandra LENSTRA geb. te Dirksland ( IX-19-71 )

VIII-11-43 Alke TOUWSLAGER
geb. te Rotterdam
dochter van: Johannes Fredericus TOUWSLAGER
Wietske OOSTERHOFF

( VII-6-41 )
  Zij trouwde te Ridderkerk met:  
  John HEYMEN
geb. te Rotterdam
  Persoonlijke informatie
Beroep: ondrhoudsmonteur.
 
  Uit deze relatie  
  1. Mariska HEYMEN geb. te Ridderkerk ( IX-20-73 )
  2. Laura HEYMEN geb. te Ridderkerk ( IX-20-75 )

VIII-11-45 Fredericus Johannes TOUWSLAGER
geb. te Rotterdam
zoon van: Johannes Fredericus TOUWSLAGER
Wietske OOSTERHOFF

( VII-6-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: chemisch laborant.
 
  Hij trouwde te Oirschot met:  
  Joceline NIEMARKT
geb. te Oirschot
  Uit deze relatie  
  1. Esmee Maureen TOUWSLAGER geb. te Veldhoven ( IX-21-76 )
  2. Veronique Philar TOUWSLAGER geb. te Veldhoven ( IX-21-77 )

VIII-11-47 Rudy TOUWSLAGER
geb. te Ridderkerk
zoon van: Johannes Fredericus TOUWSLAGER
Wietske OOSTERHOFF

( VII-6-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: uitvoerder.
 
  Hij trouwde te Ridderkerk met:  
  Ingrid van der WAL
geb. te Ridderkerk
  Uit deze relatie  
  1. Ricardo TOUWSLAGER geb. te Ridderkerk ( IX-22-78 )
  2. Sabine TOUWSLAGER geb. te Ridderkerk ( IX-22-79 )

VIII-12-49 Andries (Andre) NIENHUIS
geb. te Assen
zoon van: Jan NIENHUIS
Allerdina Roelfina (Dineke) de GROOT

( VII-7-42 )

VIII-13-51 Martin OOSTERVELD
geb. te Groningen
zoon van: Jan OOSTERVELD
Roelfina Catharina (Roelie) de GROOT

( VII-7-43 )

VIII-13-53 Sandra Bianca (Sandra) OOSTERVELD
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Jan OOSTERVELD
Roelfina Catharina (Roelie) de GROOT

( VII-7-43 )

VIII-13-55 Monica Miranda (Monica) OOSTERVELD
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Jan OOSTERVELD
Roelfina Catharina (Roelie) de GROOT

( VII-7-43 )

VIII-14-56 Ageethe de GROOT
dochter van: Johan de GROOT
Annelies STELPSTRA
( VII-11-49 )

VIII-14-57 Anuschka de GROOT
dochter van: Johan de GROOT
Annelies STELPSTRA
( VII-11-49 )

VIII-14-58 Gertjo de GROOT
zoon van: Johan de GROOT
Annelies STELPSTRA
( VII-11-49 )

VIII-14-59 Igor de GROOT
zoon van: Johan de GROOT
Annelies STELPSTRA
( VII-11-49 )

VIII-15-61 David DEBOER
ovl. ca 1971
zoon van: William DEBOER
Gladys Mae WOLDERING

( VII-12-54 )

VIII-15-63 Gloria DEBOER
dochter van: William DEBOER
Gladys Mae WOLDERING

( VII-12-54 )
  Zij trouwde met:  
  Thomas Jay GROENEWOUD

VIII-15-65 Cindy DEBOER
dochter van: William DEBOER
Gladys Mae WOLDERING

( VII-12-54 )
  Zij trouwde met:  
  NN GREEN

VIII-16-66 John WOLDRING
zoon van: Carl J. WOLDRING
Jane L. RAVEN
( VII-12-55 )

VIII-16-67 Charles Lee WOLDRING
zoon van: Carl J. WOLDRING
Jane L. RAVEN
( VII-12-55 )
  Hij trouwde met:  
  Ronda _

VIII-16-68 Thomas David WOLDRING
geb. 21-6-1964
ovl. 7-8-2011 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.), 47 jaar oud
zoon van: Carl J. WOLDRING
Jane L. RAVEN
( VII-12-55 )
  Hij trouwde met:  
  Dorothy _
  Uit deze relatie  
  1. Danielle WOLDRING ( IX-23-80 )

VIII-16-69 Sally WOLDRING
dochter van: Carl J. WOLDRING
Jane L. RAVEN
( VII-12-55 )
  Zij trouwde met:  
  John COOPER

VIII-16-70 Mary WOLDRING
dochter van: Carl J. WOLDRING
Jane L. RAVEN
( VII-12-55 )
  Zij trouwde met:  
  David LINDSEY

VIII-17-72 Laurie BROEKHUIZEN
dochter van: Rensselaer BROEKHUIZEN
Janice Lou WOLDRING

( VII-14-63 )
  Zij trouwde met:  
  David Van LANGEVELD
geb. 1-7-1958
ovl. 13-5-2006, 47 jaar oud

VIII-17-74 Brian BROEKHUIZEN
zoon van: Rensselaer BROEKHUIZEN
Janice Lou WOLDRING

( VII-14-63 )
  Hij trouwde met:  
  Kathleen Marie _

VIII-17-76 Daniel BROEKHUIZEN
zoon van: Rensselaer BROEKHUIZEN
Janice Lou WOLDRING

( VII-14-63 )
  Hij trouwde met:  
  Lisa _

VIII-17-78 Paula Marie BROEKHUIZEN
dochter van: Rensselaer BROEKHUIZEN
Janice Lou WOLDRING

( VII-14-63 )

VIII-17-80 Valerie BROEKHUIZEN
dochter van: Rensselaer BROEKHUIZEN
Janice Lou WOLDRING

( VII-14-63 )
  Zij trouwde met:  
  Jeff BURKE

VIII-18-82 Joanne KLEIN
dochter van: John KLEIN
Donna Sue WOLDRING

( VII-14-64 )

VIII-19-84 Becky Joy ABNEY
geb. 15-6-1977 te Dallas (Texas, U.S.A.)
ovl. 13-10-1993 te Ann Arbor (Michigan, U.S.A.), 16 jaar oud
zoon van: Gary ABNEY
Debra Joy WOLDRING

( VII-14-65 )

VIII-19-86 Eric ABNEY
zoon van: Gary ABNEY
Debra Joy WOLDRING

( VII-14-65 )

VIII-20-88 Scott ZUIDEMA
zoon van: Philip ZUIDEMA
Beth A. WOLDRING

( VII-15-66 )
  Hij trouwde met:  
  Deborah _

VIII-20-90 Kevin ZUIDEMA
zoon van: Philip ZUIDEMA
Beth A. WOLDRING

( VII-15-66 )
  Hij trouwde met:  
  Wendy _

VIII-20-92 Dan ZUIDEMA
zoon van: Philip ZUIDEMA
Beth A. WOLDRING

( VII-15-66 )
  Hij trouwde met:  
  Laura _

VIII-20-94 Amy ZUIDEMA
dochter van: Philip ZUIDEMA
Beth A. WOLDRING

( VII-15-66 )

VIII-21-95 Mikkie Jae SWIERINGA
geb. 5-2-1990 te Bellingham (Washington, U.S.A.)
ovl. 5-2-1990 te Bellingham (Washington, U.S.A.), 0 dagen oud
dochter van: Gerald SWIERINGA
Margaret FRANCIS
( VII-16-70 )

VIII-21-96 Amanda Jane SWIERINGA
geb. te Seattle (Washington, U.S.A.)
dochter van: Gerald SWIERINGA
Margaret FRANCIS
( VII-16-70 )

VIII-22-97 Matthew Louis SWIERINGA
geb. te Holland (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Donald Henry SWIERINGA
Cynthia Ann SCHOONARD
( VII-16-72 )

VIII-22-98 John Cornelius SWIERINGA
geb. te Holland (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Donald Henry SWIERINGA
Cynthia Ann SCHOONARD
( VII-16-72 )

VIII-22-99 Amy Beth SWIERINGA
geb. te Holland (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Donald Henry SWIERINGA
Cynthia Ann SCHOONARD
( VII-16-72 )

VIII-23-100 Nicole Rae SWIERINGA
geb. te Holland (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Laverne Dale SWIERINGA
Kristi Lynn Ten HARMSEL
( VII-16-74 )

VIII-23-101 Joshua Anthony SWIERINGA
geb. te Holland (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Laverne Dale SWIERINGA
Kristi Lynn Ten HARMSEL
( VII-16-74 )

VIII-24-102 Alysse Jewel SWIERINGA
geb. te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
dochter van: James Allen SWIERINGA
Lisa Lynn JEWEL
( VII-16-76 )

VIII-24-103 Anthony James SWIERINGA
geb. te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
zoon van: James Allen SWIERINGA
Lisa Lynn JEWEL
( VII-16-76 )

VIII-25-104 Theodore Henry TEXER
zoon van: Henry TEXER
Mildred DEKKER
( VII-17-78 )
  Hij trouwde met:  
  Donna _

VIII-25-105 Henry TEXER
zoon van: Henry TEXER
Mildred DEKKER
( VII-17-78 )
  Hij trouwde met:  
  Pamela _

VIII-25-106 Janice Lynn TEXER
dochter van: Henry TEXER
Mildred DEKKER
( VII-17-78 )
  Zij trouwde met:  
  Gary ZOUTENDAM
  Uit deze relatie  
  1. Jonathan Bradley ZOUTENDAM ( IX-24-82 )

VIII-26-108 Evert John SNYDER
zoon van: Evert Gene SNYDER
Wilma TEXER

( VII-17-80 )
  Hij trouwde met:  
  Adrianna Ruth _

VIII-26-110 William R. SNYDER
zoon van: Evert Gene SNYDER
Wilma TEXER

( VII-17-80 )
  Hij trouwde met:  
  Ruth _

VIII-27-111 Suzanna TEXER
geb. 1-2-1950 te Holland (Michigan, U.S.A.)
ovl. 21-10-1991 te Holland (Michigan, U.S.A.), 41 jaar oud
dochter van: Egbert TEXER
Leona Ruth STEKETEE
( VII-17-82 )
  Zij trouwde met:  
  Cal KRAAL
zoon van: Jack KRAAL
Ann _

  Uit deze relatie  
  1. Chris KRAAL ( IX-25-84 )
  2. Brandon Lee KRAAL ( IX-25-86 )
  3. Brett Calvin KRAAL ( IX-25-88 )
  4. Jenn KRAAL ( IX-25-90 )
  5. Trisha KRAAL ( IX-25-92 )

VIII-27-112 Douglas TEXER
zoon van: Egbert TEXER
Leona Ruth STEKETEE
( VII-17-82 )

VIII-28-114 Michael HERRON
zoon van: Frank Randall HERRON
Evelyn TEXER

( VII-17-84 )
  Hij trouwde met:  
  Mary _

VIII-28-116 Ronald HERRON
zoon van: Frank Randall HERRON
Evelyn TEXER

( VII-17-84 )
  Hij trouwde met:  
  Jeanne _

VIII-28-118 Terry HERRON
zoon van: Frank Randall HERRON
Evelyn TEXER

( VII-17-84 )
  Hij trouwde met:  
  Wendy _

VIII-28-120 Edward HERRON
zoon van: Frank Randall HERRON
Evelyn TEXER

( VII-17-84 )

VIII-29-122 Donna KORTLEVER
dochter van: Casey Adrian KORTLEVER
Jane TEXER

( VII-17-90 )
  Zij trouwde met:  
  John Van NOORD

VIII-29-124 Mary Jo KORTLEVER
dochter van: Casey Adrian KORTLEVER
Jane TEXER

( VII-17-90 )
  Zij trouwde met:  
  Dean DUISTERMARS

VIII-29-126 Judy KORTLEVER
dochter van: Casey Adrian KORTLEVER
Jane TEXER

( VII-17-90 )
  Zij trouwde met:  
  Rob WILSON

VIII-30-128 Carol FELTENBARGER
dochter van: Arthur Clyde FELTENBARGER
Bertha TEXER

( VII-17-92 )
  Zij trouwde met:  
  Larry BRINKS

VIII-30-130 Ardith FELTENBARGER
dochter van: Arthur Clyde FELTENBARGER
Bertha TEXER

( VII-17-92 )
  Zij trouwde met:  
  Tom HOOKER

VIII-30-132 Thomas FELTENBARGER
zoon van: Arthur Clyde FELTENBARGER
Bertha TEXER

( VII-17-92 )
  Hij trouwde met:  
  Cathy _

VIII-31-133 Nancy TEXER
dochter van: Joe TEXER
Elsa Van LANGEN
( VII-17-94 )
  Zij trouwde met:  
  Jeff PEERBOLT
  Uit deze relatie  
  1. Matthew Dale PEERBOLT ( IX-26-94 )
  2. Nathaniel PEERBOLT ( IX-26-96 )
  3. Andy PEERBOLT ( IX-26-98 )
  4. Ben PEERBOLT ( IX-26-100 )

VIII-31-134 Thomas J. TEXER
zoon van: Joe TEXER
Elsa Van LANGEN
( VII-17-94 )
  Hij trouwde met:  
  Patricia Rae _
  Uit deze relatie  
  1. Ryan TEXER ( IX-27-101 )
  2. Katie TEXER ( IX-27-102 )
  3. Joe TEXER ( IX-27-103 )

VIII-31-135 Julie TEXER
dochter van: Joe TEXER
Elsa Van LANGEN
( VII-17-94 )
  Zij trouwde met:  
  NN COURTNEY
  Uit deze relatie  
  1. Emilee Ann COURTNEY ( IX-28-109 )
  2. Megan Elizabeth COURTNEY ( IX-28-107 )
  3. Makenzie Rose COURTNEY ( IX-28-105 )

VIII-32-137 Jay ZYLSTRA
zoon van: Milton ZYLSTRA
Theresa TEXER

( VII-17-96 )
  Hij trouwde met:  
  Margie _

VIII-32-139 Gary ZYLSTRA
zoon van: Milton ZYLSTRA
Theresa TEXER

( VII-17-96 )
  Hij trouwde met:  
  Sue _

VIII-32-141 Pat ZYLSTRA
dochter van: Milton ZYLSTRA
Theresa TEXER

( VII-17-96 )
  Zij trouwde met:  
  John FERGUSON

VIII-33-142 Leonard Jay BAREMAN
zoon van: James William BAREMAN
Janet Elaine MOLTER
( VII-18-100 )
  Hij trouwde met:  
  Linda _

VIII-33-143 Linda Gayle BAREMAN
dochter van: James William BAREMAN
Janet Elaine MOLTER
( VII-18-100 )
  Zij trouwde met:  
  David Michael VUGTEVEEN

VIII-33-144 Ann Louise BAREMAN
dochter van: James William BAREMAN
Janet Elaine MOLTER
( VII-18-100 )
  Zij trouwde met:  
  Dirk Jon VANZALEN

VIII-33-145 Donald Sue BAREMAN
zoon van: James William BAREMAN
Janet Elaine MOLTER
( VII-18-100 )
  Hij trouwde met:  
  Beverly _

VIII-34-146 Scott W. WEAVER
zoon van: Welland Harris WEAVER
Dorene ROMEYN
( VII-19-114 )
  Hij trouwde met:  
  Carla _

VIII-34-147 Mark H. WEAVER
zoon van: Welland Harris WEAVER
Dorene ROMEYN
( VII-19-114 )

VIII-34-148 Rhonda Beth WEAVER
dochter van: Welland Harris WEAVER
Dorene ROMEYN
( VII-19-114 )
  Zij trouwde met:  
  NN LUBBEN

VIII-35-150 Curtis NIENHUIS
zoon van: LaVerne NIENHUIS
Luella Joyce WEAVER

( VII-19-116 )
  Hij trouwde met:  
  Bonnie Jo _

VIII-35-152 Diana K. NIENHUIS
dochter van: LaVerne NIENHUIS
Luella Joyce WEAVER

( VII-19-116 )
  Zij trouwde met:  
  Scott SUITS

VIII-35-154 Vicky Lynn NIENHUIS
dochter van: LaVerne NIENHUIS
Luella Joyce WEAVER

( VII-19-116 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: april 2013.
 
  Zij trouwde met:  
  Robert KLINE

VIII-36-155 Jay Donald DEKLEINE
zoon van: John Carroll DEKLEINE
Betty Lou _
( VII-20-117 )
  Hij trouwde met:  
  Sharon K. LUDEMA

VIII-36-156 Joan Carol DEKLEINE
dochter van: John Carroll DEKLEINE
Betty Lou _
( VII-20-117 )
  Zij trouwde met:  
  Kenneth Arnold BUITER
geb. ca 1960

VIII-36-157 Jon Robert DEKLEINE
zoon van: John Carroll DEKLEINE
Betty Lou _
( VII-20-117 )
  Hij trouwde met:  
  Vonda _

VIII-36-158 Jacob DEKLEINE
zoon van: John Carroll DEKLEINE
Betty Lou _
( VII-20-117 )
  Hij trouwde met:  
  Amy _

VIII-37-160 Gary Dean ARNDT
zoon van: Chester ARNDT
Shirley Ann WILTERDINK

( VII-23-133 )
  Hij trouwde met:  
  Gail Ellen _

VIII-37-162 Christine ARNDT
dochter van: Chester ARNDT
Shirley Ann WILTERDINK

( VII-23-133 )
  Zij trouwde met:  
  NN MEANEY

VIII-37-164 Gregory ARNDT
zoon van: Chester ARNDT
Shirley Ann WILTERDINK

( VII-23-133 )
  Hij trouwde met:  
  Carlena Joyce ANDERSON

VIII-38-166 Jill ALLEN
dochter van: NN ALLEN
Barbara Jean GRINWIS

( VII-24-139 )

VIII-38-168 Michelle ALLEN
dochter van: NN ALLEN
Barbara Jean GRINWIS

( VII-24-139 )

VIII-39-170 Bob BREUKER
zoon van: Donald B. BREUKER
Laurine SYBESMA

( VII-28-172 )
  Hij trouwde met:  
  Patricia Lee MOORE

VIII-39-172 Ronald Lee BREUKER
zoon van: Donald B. BREUKER
Laurine SYBESMA

( VII-28-172 )
  Hij trouwde met:  
  Patricia Lynn _

VIII-39-174 Mary BREUKER
dochter van: Donald B. BREUKER
Laurine SYBESMA

( VII-28-172 )

VIII-40-175 William SYBESMA
zoon van: Simon SYBESMA
Gertrude Mae NEVENZEL
( VII-28-173 )
  Hij trouwde met:  
  Lorelle _

VIII-40-176 Carol SYBESMA
dochter van: Simon SYBESMA
Gertrude Mae NEVENZEL
( VII-28-173 )
  Zij trouwde met:  
  Tom MORTON
  Uit deze relatie  
  1. Tom MORTON ( IX-29-111 )
  2. Jonathan MORTON ( IX-29-113 )

VIII-40-177 Brian SYBESMA
zoon van: Simon SYBESMA
Gertrude Mae NEVENZEL
( VII-28-173 )
  Hij trouwde met:  
  Diane _

VIII-41-179 Larry HAVEMAN
zoon van: Marvin John HAVEMAN
Pauline SYBESMA

( VII-29-177 )
  Hij trouwde met:  
  Linda Marie _

VIII-41-181 Steven James HAVEMAN
geb. 17-5-1948
ovl. 4-1-2010, 61 jaar oud
zoon van: Marvin John HAVEMAN
Pauline SYBESMA

( VII-29-177 )
  Hij trouwde op 27-6-1969 te Grant, Newaygo County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Julie Kay CIERLAK
  Uit deze relatie  
  1. Catharina HAVEMAN geb. ca 1970 ( IX-30-114 )
  2. Jeff HAVEMAN geb. ca 1972 ( IX-30-115 )

VIII-41-183 Kathy HAVEMAN
dochter van: Marvin John HAVEMAN
Pauline SYBESMA

( VII-29-177 )
  Zij trouwde met:  
  Dale Alan PAINTER

VIII-41-185 Theodore Alan HAVEMAN
zoon van: Marvin John HAVEMAN
Pauline SYBESMA

( VII-29-177 )
  Hij trouwde met:  
  Sandra Gay _

VIII-41-187 Marge HAVEMAN
dochter van: Marvin John HAVEMAN
Pauline SYBESMA

( VII-29-177 )
  Zij trouwde met:  
  Jerry TIBBE

VIII-42-188 Victor Gene WOLDRING
zoon van: Larry John WOLDRING
Myra Van DYKE
( VII-35-207 )
  Hij trouwde met:  
  Sharon Louise _

VIII-42-189 Lee Allen WOLDRING
zoon van: Larry John WOLDRING
Myra Van DYKE
( VII-35-207 )
  Hij trouwde met:  
  Elizabeth Ann KELLAR
  Uit deze relatie  
  1. Keith Allen WOLDRING ( IX-31-116 )
  2. Jessica Ann WOLDRING ( IX-31-117 )

VIII-42-190 Kathleen Joy WOLDRING
ovl. 29-10-2007
dochter van: Larry John WOLDRING
Myra Van DYKE
( VII-35-207 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Darrell MEYERING
  Zij trouwde (2) met:  
  Alan J. KIEKOVER
  Uit deze relatie  
  1. Allison KIEKOVER ( IX-32-119 )
  2. Abbie KIEKOVER ( IX-32-121 )

VIII-43-191 Timothy Mark WOLDRING
zoon van: Donald Ray WOLDRING
Sandra Kay PAAUWE
( VII-35-208 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Susan KLEINJANS
dochter van: Dale KLEINJANS
  Hij trouwde (2) met:  
  Mary Jane HITCHCOCK
  Uit deze relatie  
  1. Joshua WOLDRING ( IX-33-122 )
  2. Daniel WOLDRING ( IX-33-123 )

VIII-43-192 Laura Ann WOLDRING
dochter van: Donald Ray WOLDRING
Linda MCMEELEY
( VII-35-208 )
  Zij trouwde met:  
  Leon Dale JORDAN
zoon van: Leon Ellis JORDAN
Karen HOWARD

  Uit deze relatie  
  1. Shawna Lynn JORDAN ( IX-34-125 )
  2. Valerie JORDAN ( IX-34-127 )

VIII-43-193 Johnathon Daniel WOLDRING
zoon van: Donald Ray WOLDRING
Linda MCMEELEY
( VII-35-208 )
  Hij trouwde met:  
  Rita Ann HORN
dochter van: Rick A. HORN

VIII-44-194 NN WOLDRING
geb. 9-12-1961 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-12-1961 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 0 dagen oud
dochter van: Ronald Jay WOLDRING
Sandra Lea BRYAN
( VII-35-209 )

VIII-44-195 Michael Scott WOLDRING
zoon van: Ronald Jay WOLDRING
Sandra Lea BRYAN
( VII-35-209 )
  Hij trouwde met:  
  Linda BISEL
dochter van: Noel Dean BISEL
Florence Elaine EDWARDS

  Uit deze relatie  
  1. Joseph Alan WOLDRING ( IX-35-128 )
  2. Scott Michael WOLDRING ( IX-35-129 )

VIII-44-196 Rebecca Lea WOLDRING
dochter van: Ronald Jay WOLDRING
Sandra Lea BRYAN
( VII-35-209 )
  Zij trouwde met:  
  Bruce Merle TOP
zoon van: Merle TOP
Lois SCHROTENBOER

  Uit deze relatie  
  1. Kyle Lee TOP ( IX-36-131 )
  2. Darrin Wayne TOP ( IX-36-133 )

VIII-44-197 Susan Rae WOLDRING
dochter van: Ronald Jay WOLDRING
Sandra Lea BRYAN
( VII-35-209 )
  Zij trouwde met:  
  Jeffrey Lynn BROWN
zoon van: James BROWN
Dorothy CANAMORE

  Uit deze relatie  
  1. Samantha Lynn BROWN ( IX-37-135 )
  2. Kelly Jo BROWN ( IX-37-137 )

VIII-45-198 Mark Alan WOLDRING
zoon van: Steward Henry WOLDRING
Beverley LUTGEN
( VII-35-210 )
  Hij trouwde met:  
  Julie Ann BOERMAN
dochter van: Glen BOERMAN
NN _


VIII-45-199 Michelle Joy WOLDRING
dochter van: Steward Henry WOLDRING
Beverley LUTGEN
( VII-35-210 )
  Zij trouwde met:  
  Robert MCCORMICK
zoon van: Lawrence MCCORMICK
  Uit deze relatie  
  1. Olivia MCCORMICK ( IX-38-141 )
  2. Rylan MCCORMICK ( IX-38-139 )

VIII-46-200 Dawn Marie WOLDRING
dochter van: Fredrick William WOLDRING
Beverley JONES
( VII-37-213 )
  Zij trouwde met:  
  NN DOBERSTEIN
  Uit deze relatie  
  1. Charity DOBERSTEIN ( IX-39-143 )

VIII-46-201 Carla Jane WOLDRING
geb. 14-6-1965 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 31-5-1968 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 2 jaar oud
dochter van: Fredrick William WOLDRING
Beverley JONES
( VII-37-213 )

VIII-46-202 Fredrick William WOLDRING
zoon van: Fredrick William WOLDRING
Beverley JONES
( VII-37-213 )

VIII-46-203 Chad Allen WOLDRING
geb. 24-9-1969 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 15-3-1997 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.), 27 jaar oud
zoon van: Fredrick William WOLDRING
Beverley JONES
( VII-37-213 )
  Hij trouwde met:  
  NN _
  Uit deze relatie  
  1. Lacey WOLDRING ( IX-40-144 )
  2. Robert WOLDRING ( IX-40-145 )

VIII-47-205 Jeffrey MAGALSKI
zoon van: Bernard Richard MAGALSKI
Judith Ann WOLDRING

( VII-38-217 )

VIII-47-207 Johnathon MAGALSKI
zoon van: Bernard Richard MAGALSKI
Judith Ann WOLDRING

( VII-38-217 )

VIII-47-209 Joel MAGALSKI
zoon van: Bernard Richard MAGALSKI
Judith Ann WOLDRING

( VII-38-217 )

VIII-48-211 George Raymond HAASJES
zoon van: Raymond HAASJES
Lois Jane Ten BRINK

( VII-44-242 )

VIII-48-213 Robert HAASJES
zoon van: Raymond HAASJES
Lois Jane Ten BRINK

( VII-44-242 )

VIII-48-215 Sandra HAASJES
dochter van: Raymond HAASJES
Lois Jane Ten BRINK

( VII-44-242 )
  Zij trouwde met:  
  William SHEDD

VIII-48-217 Debra C. HAASJES
dochter van: Raymond HAASJES
Lois Jane Ten BRINK

( VII-44-242 )
  Zij trouwde met:  
  NN La CHANCES

VIII-49-219 Amanda Rae SCHONFELD
dochter van: Kurt SCHONFELD
Patricia WOLDRING

( VII-45-245 )

VIII-50-221 Larry D. BECK
zoon van: Terry BECK
Shirley WOLDRING

( VII-45-246 )

VIII-50-223 Thomas C. BECK
zoon van: Terry BECK
Shirley WOLDRING

( VII-45-246 )

VIII-51-225 Jill Danielle MARTINOVICH
dochter van: Daniel MARTINOVICH
Mary WOLDRING

( VII-45-247 )

VIII-51-227 Alison Lorraine MARTINOVICH
dochter van: Daniel MARTINOVICH
Mary WOLDRING

( VII-45-247 )

VIII-52-228 Ginny Renae WOLDRING
dochter van: Bruce Lester WOLDRING
Denise Marie _
( VII-45-248 )

VIII-52-229 Jason John WOLDRING
zoon van: Bruce Lester WOLDRING
Denise Marie _
( VII-45-248 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Cas BARKHUIS
geb. te Groningen
zoon van: Roelf BARKHUIS
Marjanne LOS
( VIII-1-2 )

IX-1-2 Anna BARKHUIS
geb. te Groningen
dochter van: Roelf BARKHUIS
Marjanne LOS
( VIII-1-2 )

IX-2-4 Ari FIJAN
geb. te Alkmaar
zoon van: Roelfien (Roeline) BARKHUIS ( VIII-1-6 )

IX-2-6 Vera FIJAN
geb. te Alkmaar
dochter van: Roelfien (Roeline) BARKHUIS ( VIII-1-6 )

IX-3-8 Mason BIALLY
geb. te Seattle (U.S.A.)
ovl. te Hoogeveen
zoon van: Sijke (Selinda) BARKHUIS ( VIII-1-8 )

IX-4-10 Kornelis Niels (Niels) WOUDA
geb. te Wierden
zoon van: Jaap WOUDA
Sytske GEERLINKS

( VIII-2-12 )

IX-4-12 Willem Jurjan (Jurjan) WOUDA
geb. te Westerbork
zoon van: Jaap WOUDA
Sytske GEERLINKS

( VIII-2-12 )

IX-5-14 Kelly SIETSMA
geb. te Bovensmilde
dochter van: Kees SIETSMA
Hennie GEERLINKS

( VIII-2-16 )

IX-5-16 Mike SIETSMA
geb. te Bovensmilde
dochter van: Kees SIETSMA
Hennie GEERLINKS

( VIII-2-16 )

IX-6-18 Antje Jeichina (Aline) BOUMA
geb. te Tynaarlo
dochter van: Rik BOUMA
Riena de GROOT

( VIII-3-17 )

IX-6-20 Marianne BOUMA
geb. te Tynaarlo
dochter van: Rik BOUMA
Riena de GROOT

( VIII-3-17 )

IX-7-22 Dennis SCHUSTER
geb. te Haren
zoon van: E. J. SCHUSTER
Sytske (Siety) de GROOT

( VIII-3-18 )

IX-7-24 Steffanie SCHUSTER
geb. te Haren
dochter van: E. J. SCHUSTER
Sytske (Siety) de GROOT

( VIII-3-18 )

IX-8-25 Henriette de GROOT
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Jan de GROOT
Hermina NN
( VIII-3-19 )

IX-9-27 Marije STOKVIS
geb. te Nijverdal
dochter van: Johannes (Harold) STOKVIS
Yke Johanna (Ineke) de GROOT

( VIII-4-20 )

IX-9-29 Thijs STOKVIS
geb. te Nijverdal
zoon van: Johannes (Harold) STOKVIS
Yke Johanna (Ineke) de GROOT

( VIII-4-20 )

IX-9-31 Jasmijn STOKVIS
geb. te Nijverdal
dochter van: Johannes (Harold) STOKVIS
Yke Johanna (Ineke) de GROOT

( VIII-4-20 )

IX-10-33 Tom Joël HEKKERT
geb. te Almelo
zoon van: Patrick Evert-Jan HEKKERT
Sytske Andrea (Sandra) de GROOT

( VIII-4-21 )

IX-10-35 Naomi Simone HEKKERT
geb. te Almelo
dochter van: Patrick Evert-Jan HEKKERT
Sytske Andrea (Sandra) de GROOT

( VIII-4-21 )

IX-10-37 Elise Christine HEKKERT
geb. te Almelo
dochter van: Patrick Evert-Jan HEKKERT
Sytske Andrea (Sandra) de GROOT

( VIII-4-21 )

IX-10-39 Jim Johannes HEKKERT
geb. te Almelo
zoon van: Patrick Evert-Jan HEKKERT
Sytske Andrea (Sandra) de GROOT

( VIII-4-21 )

IX-11-40 Claudia de GROOT
geb. te Nijverdal
dochter van: Arjan Pieter de GROOT
Monja Jantina Maria de VOER
( VIII-4-22 )

IX-11-41 Aniek de GROOT
geb. te Nijverdal
dochter van: Arjan Pieter de GROOT
Monja Jantina Maria de VOER
( VIII-4-22 )

IX-12-42 Ivar Elze Henricus de GROOT
geb. 28-6-2006 te Almelo
zoon van: Alexander de GROOT
Amanda Francisca KEMPER
( VIII-4-23 )

IX-12-43 Tirza Christina Eeuwkje de GROOT
geb. te Haarle
dochter van: Alexander de GROOT
Amanda Francisca KEMPER
( VIII-4-23 )

IX-12-44 Rivka Yke Wilhelmina de GROOT
geb. te Hellendoorn (Haarle)
dochter van: Alexander de GROOT
Amanda Francisca KEMPER
( VIII-4-23 )

IX-13-45 Jannie Annemarijke (Marijke) VENEMA
geb. te Midwolda
dochter van: Kasper VENEMA
Karin _
( VIII-5-25 )

IX-13-46 Jasper Rens VENEMA
geb. te Midwolda
zoon van: Kasper VENEMA
Karin _
( VIII-5-25 )

IX-14-48 Johanna Riette (Joy) LOHOF
geb. te Veendam
dochter van: Martin LOHOF
Sytske VENEMA

( VIII-5-27 )

IX-14-50 Petra LOHOF
geb. te Borger
dochter van: Martin LOHOF
Sytske VENEMA

( VIII-5-27 )

IX-14-52 David Berend Jakob LOHOF
geb. te Borger
zoon van: Martin LOHOF
Sytske VENEMA

( VIII-5-27 )

IX-15-54 Tom den OUDE
geb. te Rotterdam
zoon van: Nico den OUDE
Annemarie MOLENAAR

( VIII-7-33 )

IX-15-56 Esther den OUDE
geb. te Rotterdam
dochter van: Nico den OUDE
Annemarie MOLENAAR

( VIII-7-33 )

IX-16-57 Dennis OOSTERHOFF
geb. te Zwijndrecht
zoon van: Marc Lucas OOSTERHOFF
Stien RAS
( VIII-8-38 )

IX-17-59 Carsten Henk-Jan VOERMAN
geb. te Heerde
zoon van: Gert VOERMAN
Wilhelmina Alke Maria (Mieke) OOSTERHOFF

( VIII-9-39 )

IX-17-61 Lennart Christian (Lennart) VOERMAN
geb. te Apeldoorn
zoon van: Gert VOERMAN
Wilhelmina Alke Maria (Mieke) OOSTERHOFF

( VIII-9-39 )

IX-18-63 Patrick KAGENAAR
geb. te Rotterdam
zoon van: René KAGENAAR
Marianne OOSTERHOFF

( VIII-10-40 )

IX-18-65 Stefan KAGENAAR
geb. te Rotterdam
zoon van: René KAGENAAR
Marianne OOSTERHOFF

( VIII-10-40 )

IX-18-67 Johnny KAGENAAR
geb. te Spijkenisse
zoon van: René KAGENAAR
Marianne OOSTERHOFF

( VIII-10-40 )

IX-19-69 Ronald LENSTRA
geb. te Spijkenisse
zoon van: Marcel LENSTRA
Karla OOSTERHOFF

( VIII-10-41 )

IX-19-71 Sandra LENSTRA
geb. te Dirksland
dochter van: Marcel LENSTRA
Karla OOSTERHOFF

( VIII-10-41 )

IX-20-73 Mariska HEYMEN
geb. te Ridderkerk
dochter van: John HEYMEN
Alke TOUWSLAGER

( VIII-11-43 )

IX-20-75 Laura HEYMEN
geb. te Ridderkerk
dochter van: John HEYMEN
Alke TOUWSLAGER

( VIII-11-43 )

IX-21-76 Esmee Maureen TOUWSLAGER
geb. te Veldhoven
dochter van: Fredericus Johannes TOUWSLAGER
Joceline NIEMARKT
( VIII-11-45 )

IX-21-77 Veronique Philar TOUWSLAGER
geb. te Veldhoven
dochter van: Fredericus Johannes TOUWSLAGER
Joceline NIEMARKT
( VIII-11-45 )

IX-22-78 Ricardo TOUWSLAGER
geb. te Ridderkerk
zoon van: Rudy TOUWSLAGER
Ingrid van der WAL
( VIII-11-47 )

IX-22-79 Sabine TOUWSLAGER
geb. te Ridderkerk
dochter van: Rudy TOUWSLAGER
Ingrid van der WAL
( VIII-11-47 )

IX-23-80 Danielle WOLDRING
dochter van: Thomas David WOLDRING
Dorothy _
( VIII-16-68 )

IX-24-82 Jonathan Bradley ZOUTENDAM
zoon van: Gary ZOUTENDAM
Janice Lynn TEXER

( VIII-25-106 )
  Hij trouwde met:  
  Christine Lynn TROXEL

IX-25-84 Chris KRAAL
zoon van: Cal KRAAL
Suzanna TEXER

( VIII-27-111 )
  Hij trouwde met:  
  Amy Jo HAVERDINK
  Uit deze relatie  
  1. Mason KRAAL ( X-1-1 )
  2. Tanner KRAAL ( X-1-2 )

IX-25-86 Brandon Lee KRAAL
zoon van: Cal KRAAL
Suzanna TEXER

( VIII-27-111 )

IX-25-88 Brett Calvin KRAAL
zoon van: Cal KRAAL
Suzanna TEXER

( VIII-27-111 )

IX-25-90 Jenn KRAAL
dochter van: Cal KRAAL
Suzanna TEXER

( VIII-27-111 )

IX-25-92 Trisha KRAAL
dochter van: Cal KRAAL
Suzanna TEXER

( VIII-27-111 )

IX-26-94 Matthew Dale PEERBOLT
zoon van: Jeff PEERBOLT
Nancy TEXER

( VIII-31-133 )

IX-26-96 Nathaniel PEERBOLT
zoon van: Jeff PEERBOLT
Nancy TEXER

( VIII-31-133 )
  Hij trouwde met:  
  Karen _

IX-26-98 Andy PEERBOLT
zoon van: Jeff PEERBOLT
Nancy TEXER

( VIII-31-133 )
  Hij trouwde met:  
  Mari-Joy _

IX-26-100 Ben PEERBOLT
zoon van: Jeff PEERBOLT
Nancy TEXER

( VIII-31-133 )

IX-27-101 Ryan TEXER
zoon van: Thomas J. TEXER
Patricia Rae _
( VIII-31-134 )
  Hij trouwde met:  
  Renee _

IX-27-102 Katie TEXER
dochter van: Thomas J. TEXER
Patricia Rae _
( VIII-31-134 )
  Zij trouwde met:  
  Brad SLENK

IX-27-103 Joe TEXER
zoon van: Thomas J. TEXER
Patricia Rae _
( VIII-31-134 )
  Hij trouwde met:  
  Trisha _

IX-28-105 Makenzie Rose COURTNEY
dochter van: NN COURTNEY
Julie TEXER

( VIII-31-135 )

IX-28-107 Megan Elizabeth COURTNEY
dochter van: NN COURTNEY
Julie TEXER

( VIII-31-135 )

IX-28-109 Emilee Ann COURTNEY
dochter van: NN COURTNEY
Julie TEXER

( VIII-31-135 )

IX-29-111 Tom MORTON
zoon van: Tom MORTON
Carol SYBESMA

( VIII-40-176 )

IX-29-113 Jonathan MORTON
zoon van: Tom MORTON
Carol SYBESMA

( VIII-40-176 )

IX-30-114 Catharina HAVEMAN
geb. ca 1970
dochter van: Steven James HAVEMAN
Julie Kay CIERLAK
( VIII-41-181 )
  Zij trouwde met:  
  Kevin DUDKA

IX-30-115 Jeff HAVEMAN
geb. ca 1972
zoon van: Steven James HAVEMAN
Julie Kay CIERLAK
( VIII-41-181 )
  Hij trouwde met:  
  Renee _

IX-31-116 Keith Allen WOLDRING
zoon van: Lee Allen WOLDRING
Elizabeth Ann KELLAR
( VIII-42-189 )

IX-31-117 Jessica Ann WOLDRING
dochter van: Lee Allen WOLDRING
Elizabeth Ann KELLAR
( VIII-42-189 )

IX-32-119 Allison KIEKOVER
dochter van: Alan J. KIEKOVER
Kathleen Joy WOLDRING

( VIII-42-190 )

IX-32-121 Abbie KIEKOVER
dochter van: Alan J. KIEKOVER
Kathleen Joy WOLDRING

( VIII-42-190 )

IX-33-122 Joshua WOLDRING
zoon van: Timothy Mark WOLDRING
Mary Jane HITCHCOCK
( VIII-43-191 )

IX-33-123 Daniel WOLDRING
zoon van: Timothy Mark WOLDRING
Mary Jane HITCHCOCK
( VIII-43-191 )

IX-34-125 Shawna Lynn JORDAN
dochter van: Leon Dale JORDAN
Laura Ann WOLDRING

( VIII-43-192 )

IX-34-127 Valerie JORDAN
dochter van: Leon Dale JORDAN
Laura Ann WOLDRING

( VIII-43-192 )

IX-35-128 Joseph Alan WOLDRING
zoon van: Michael Scott WOLDRING
Linda BISEL
( VIII-44-195 )

IX-35-129 Scott Michael WOLDRING
zoon van: Michael Scott WOLDRING
Linda BISEL
( VIII-44-195 )

IX-36-131 Kyle Lee TOP
zoon van: Bruce Merle TOP
Rebecca Lea WOLDRING

( VIII-44-196 )

IX-36-133 Darrin Wayne TOP
zoon van: Bruce Merle TOP
Rebecca Lea WOLDRING

( VIII-44-196 )

IX-37-135 Samantha Lynn BROWN
dochter van: Jeffrey Lynn BROWN
Susan Rae WOLDRING

( VIII-44-197 )

IX-37-137 Kelly Jo BROWN
dochter van: Jeffrey Lynn BROWN
Susan Rae WOLDRING

( VIII-44-197 )

IX-38-139 Rylan MCCORMICK
zoon van: Robert MCCORMICK
Michelle Joy WOLDRING

( VIII-45-199 )

IX-38-141 Olivia MCCORMICK
dochter van: Robert MCCORMICK
Michelle Joy WOLDRING

( VIII-45-199 )

IX-39-143 Charity DOBERSTEIN
dochter van: NN DOBERSTEIN
Dawn Marie WOLDRING

( VIII-46-200 )

IX-40-144 Lacey WOLDRING
zoon van: Chad Allen WOLDRING
NN _
( VIII-46-203 )

IX-40-145 Robert WOLDRING
zoon van: Chad Allen WOLDRING
NN _
( VIII-46-203 )

  Generatie X  
X-1-1 Mason KRAAL
zoon van: Chris KRAAL
Amy Jo HAVERDINK
( IX-25-84 )

X-1-2 Tanner KRAAL
zoon van: Chris KRAAL
Amy Jo HAVERDINK
( IX-25-84 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 3, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"