Genealogie
Familie 4


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hier

  Parenteel van Friling [Siwerts Waterman] <VRIELING>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Friling [Siwerts Waterman] <VRIELING>
  Persoonlijke informatie
De stamvader van de familie Vrieling (Frieling, Frijling en Frijlingh komt ook voor) heet Frilinck Sijwerts Waterman van Bonde. Hij wordt zo genoemd wanneer hij in 1710 in de stad Groningen trouwt.
 
  Hij trouwde op 16-10-1710 te Groningen met:  
  Geertien [Gerrits] _
  Persoonlijke informatie
Geertien is vermoedelijk gedoopt in Groningen op 22-12-1686 als dochter van Gerrit Jansen en Fennichje (Fenne) Gerrits.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Frilinck Sijwerts Waterman van Bonde, (. . . .) En Geertijn Gerrits van Groningen (. . . .) Jan Jansen als oom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Titia [Frilings] _ ged. 22-10-1711 te Groningen (Boteringestraat) ( II-1-1 )
  2. Gerrit [Frijlingh] _ ged. 28-1-1714 te Groningen (Nieuwe Boteringestraat) / ovl. te Vries ( II-1-2 )

  Generatie II  
II-1-1 Titia [Frilings] _
ged. 22-10-1711 te Groningen (Boteringestraat)
dochter van: Friling [Siwerts Waterman] <VRIELING>
Geertien [Gerrits] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-10-1711 in Groningen in de NieuweKerk.
 

II-1-2 Gerrit [Frijlingh] _
ged. 28-1-1714 te Groningen (Nieuwe Boteringestraat)
ovl. te Vries
zoon van: Friling [Siwerts Waterman] <VRIELING>
Geertien [Gerrits] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-1-1714 in Groningen. Gerrit vertrok na zijn tweede huwelijk van de stad Groningen naar Drenthe. Gerrit woonde met zijn gezin in de buurtschap Donderen (Vries). De kinderen werden in Vries gedoopt. Gerrit wordt in het doopboek vermeld als Frieling (1740), Frilingh (1743), Frijlingh (1745), Frijling (1747) en Frijlinge (1749).
Beroep: landbouwer.
In 1654 waren de Grondschattingsregisters aangelegd, maar sindsdien niet meer bijgewerkt. Wie dus een huis had gebouwd in de periode na 1654 betaalde geen belasting. In de periode 1741-1755 vonden opmetingen plaats en werden registers gemaakt van de nieuwe huizen sedert 1654. In 1750 wordt in de buurtschap Donderen vermeld: “Geert Vrilenge meier van Harm Aerents”, verderop in hetzelfde register wordt hij vermeld als “Gerrid Friling meijer van Harmen Arents”.
 
  Hij trouwde (1) op 18-6-1739 te Groningen met:  
  Grietien [Berends] _
geb. te Groningen
  Persoonlijke informatie
Overleden tussen 21-4-1740 en 22-6-1742.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Gerrijt Frijlingh, soldaat in de Compagnie van R. van Dongen, van Groningen en Grietjen Berends mede van Groningen, pro qua Hermannus Alberds als neef.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien FRIELING ged. 21-4-1740 te Groningen (Boterdiep) ( III-1-1 )
  Hij trouwde (2) op 29-6-1743 te Groningen met:  
  Margien [Stevens] _
geb. ca 1720 te Vries
ovl. te Vries
  Persoonlijke informatie
Zij is ook gevonden met de naam Marchien Stevens
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksafkondiging in Groningen: Gerrit Frilings van Groningen en Margjen Stevens van Vries, pro qua de attestatie van de eerw. Dms. Dijck pastor aldaar dat de proclamatien aldaar geschiet zijn.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Gerrits] FRIJLING ged. 18-8-1743 te Vries / ovl. 10-4-1832 te Haren (OA-18) ( III-1-2 )
  2. Frijling [Gerrits] FRIJLING ged. 31-10-1745 te Vries (Donderen) / ovl. 18-1-1809 te Gasselternijveen ( III-1-3 )
  3. Geert [Gerrits] FRIELING geb. 26-9-1746 te Vries (Donderen) / ovl. 21-1-1829 te Eelde (Paterswolde) ( III-1-4 )
  4. NN [Gerrits] _ geb. ca 1747 te Vries (Donderen) ( III-1-5 )
  5. Annigje [Gerrits] _ ged. 26-10-1749 te Vries (Donderen) ( III-1-6 )

  Generatie III  
III-1-1 Geertien FRIELING
ged. 21-4-1740 te Groningen (Boterdiep)
dochter van: Gerrit [Frijlingh] _
Grietien [Berends] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-4-1740 in Groningen (Nieuwe Kerk).
 

III-1-2 Jan [Gerrits] FRIJLING
ged. 18-8-1743 te Vries
ovl. 10-4-1832 te Haren (OA-18), 88 jaar oud
zoon van: Gerrit [Frijlingh] _
Margien [Stevens] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (Gereformeerd) op 18-08-1743 te Vries. In doopboek: zoon van Gerrit Frilingh. Jan werd aanvankelijk in het doopboek van Haren vermeld als Jan Gerrits, vanaf 1773 met de toevoeging Frieling. Jan kon schrijven en tekende de diverse akten als Vrijling (mei 1815, 1817) en Vrijelingh (dec 1815).
Beroep: Landbouwer (1814, 1832). Overleden als Vrieling.
 
  Hij trouwde (1) op 27-8-1769 te Haren met:  
  Alberdina [Borchers] _
ged. 30-9-1742 te Haren
ovl. voor 1786
dochter van: Borchert [Berents] _
Marchjen [Lammers] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-9-1742 in Haren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Gerrijts van Vries en Alberdina Borchers. Bruidegom ca 26 jaar, bruid 26 jaar.
Groninger Archieven, Gerecht van Selwerd, Inventaris van de inboedel van Jan Frijling en zijn vrouw Alberdina Borgers.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Jans] FRIELING ged. 10-12-1769 te Haren / ovl. 18-8-1811 te Haren ( IV-1-1 )
  2. Marchje [Jans] VRIELING ged. 15-9-1771 te Haren / ovl. 10-6-1862 te Haren ( IV-1-2 )
  3. Annegien [Jans] FRIELING ged. 31-10-1773 te Haren ( IV-1-3 )
  4. Borgert [Jans] FRIELING ged. 21-1-1776 te Haren / ovl. 31-5-1852 te Haren ( IV-1-4 )
  5. Geertien [Jans] FRIELING ged. 4-10-1778 te Haren / ovl. 8-8-1847 te Groningen ( IV-1-5 )
  6. Jan [Jans] VRIELING ged. 4-8-1782 te Haren / ovl. 31-1-1858 te Eelde (Oosterbroek) ( IV-1-6 )
  Hij trouwde (2) op 21-5-1786 te ca 1786 met:  
  Sjouke [Ankes] _
ged. 17-7-1763 te Foxhol
ovl. 24-7-1844 te Haren, 81 jaar oud
dochter van: Anske [Douwes] _
Fenje [Bartels] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-7-1763 in Kropswolde als Sjouwktjen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Frieling, wedn. van Alb. Borchers en Sjouke Aukes van Cropswolde.
Jan Vrieling en Sjouke Ankes in 1830 in het bevolkingsregister van Haren, resp. 86 jaar, geboren in Vries en 67 jaar, geboren in Foxhol.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fennechien [Jans] VRIELING geb. 8-3-1787 te Haren / ovl. 24-10-1869 te Zuidlaren (OA-30) ( IV-1-7 )
  2. Hillechien [Jans] VRIELING ged. 19-4-1789 te Haren / ovl. 6-3-1857 te Groningen ( IV-1-8 )

III-1-3 Frijling [Gerrits] FRIJLING
ged. 31-10-1745 te Vries (Donderen)
ovl. 18-1-1809 te Gasselternijveen, 63 jaar oud
zoon van: Gerrit [Frijlingh] _
Margien [Stevens] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (Gereformeerd) op 31-10-1745 te Vries. Frijling wordt vermeld als keuter in het Haardstedenregister van Gasselternijveen.
 
  Hij trouwde op 12-5-1776 te Gasselternijveen met:  
  Willemtje [Egberts] _
ged. 26-7-1744 te Gasselternijveen
ovl. 4-6-1829 te Borger, 84 jaar oud
dochter van: Egbert [Alberts] _
Jantje [Harms Nijveen] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-7-1744.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Vrijlinck Gerrits en Willemtien Egberts, beide te Gasselder Neijveen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Marrigien [Frijling] _ ged. 3-11-1777 te Gasselternijveen / ovl. 17-5-1846 te Kropswolde ( IV-2-9 )
  2. Jantien [Frijling] FRIJLING ged. 4-3-1781 te Gasselternijveen / ovl. 3-12-1852 te Borger ( IV-2-10 )
  3. Gerrit FRIJLING ged. 4-1-1784 te Gasselte / ovl. 12-2-1869 te Gasselternijveen ( IV-2-11 )

III-1-4 Geert [Gerrits] FRIELING
geb. 26-9-1746 te Vries (Donderen)
ovl. 21-1-1829 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Gerrit [Frijlingh] _
Margien [Stevens] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Geert Frieling is mogelijk gedoopt 31-10-1745 in Vries als (?) Frijlingh, k.v. Gerrit Frijlingh van Dunderen. Daarnaast is in 1743 zoon Jan gedoopt.
Voor 1784 genoemd Geert Gerrits, daarna Geert Frieling of Vrijling, incl. doop van Jan: z.v. Geert Frieling en Margien Jans.
Naamsaanneming Eelde 1812 op 132.
Kinderen Jan 27, Willem 19, Marchien 15.
In 1784 verkopen de erfgenamen van Hindrik Derks een behuizing aan Roelf Gerrits en een behuizing aan Geert Frijling. (Roelf Gerrits Koopman woont in 1812 op 133).
Beroep: timmeran te Paterswolde.
In 1820 bij overlijden zoon Jan Frieling op 132 beroep tuinman, leeftijd 72 jaar.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Margien [Jans] TIMMERMAN
ged. 16-3-1755 te Eelde
dochter van: Jan [Jans] TIMMERMAN
Trijntje [Roelefs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-3-1755 in Eelde.
Momberaanstelling in 1791 over de kinderen Gerrijt en Jan. Hoofdmomber is Jochum Jans, medemombers zijn Jan Jacops, Jan Frijling van Haren en Harm Weeman. Aanname dat Margien Jans een dochter is van Jan Jans Timmerman en Trijntje Roelefs. Jochem Jans (Westerhof) is een broer van Jan Jans Timmerman en Jan Jacobs (Westerhof) is getrouwd met Annigje Roelefs, zus van Trijntje Roelefs.
 
  Bij het huwelijk
Momberaanstelling in 1791 over de kinderen Gerrijt en Jan. Hoofmomber is Jochum Jans, medemombers zijn Jan Jacops, Jan Frijling van Haren en Harm Weeman. Aanname dat Margien Jans een dochter is van Jan Jans Timmerman en Trijntje Roelefs. Jochem Jans (Westerhof) is een broer van Jan Jans Timmerman en Jan Jacobs (Westerhof) is getrouwd met Annigje Roelefs, zus van Trijntje Roelefs
 
  Uit deze relatie  
  1. Margien FRIELING ged. 4-3-1781 te Eelde ( IV-3-12 )
  2. Gerrit FRIELING ged. 16-2-1783 te Eelde / ovl. 12-1-1808 te Eelde (Paterswolde) ( IV-3-13 )
  3. Jan [Geerts] FRIELING ged. 22-5-1785 te Eelde / ovl. 17-4-1820 te Eelde (Paterswolde) ( IV-3-14 )
  Hij trouwde (2) op 24-4-1791 te Eelde met:  
  Rolina [Wilhelmus] _
ged. 22-6-1755 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-6-1814 te Paterswolde, 59 jaar oud
dochter van: Wilhemus [Lammerts] PLOITER
Roelefje [Berents] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-6-1755 in Eelde.
Rolina Wilhelmus overleden in huis 132, als ouders vermeld Wilhelmus Jans en Roelfien Geerts, landbouwers, overleden in Paterswolde, aangifte door echtgenoot Geert Frieling en nabuur Roelf Gerrits Koopman.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem FRIELING ged. 23-6-1793 te Eelde (Paterswolde) ( IV-3-15 )
  2. Marten FRIELING ged. 12-4-1795 te Eelde (Paterswolde) ( IV-3-16 )
  3. Marchien [Geerts] FRIELING geb. 5-8-1797 te Paterswolde / ovl. 26-4-1877 te Peize ( IV-3-17 )

III-1-5 NN [Gerrits] _
geb. ca 1747 te Vries (Donderen)
zoon van: Gerrit [Frijlingh] _
Margien [Stevens] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (Gereformeerd) op 29-11-1747 te Vries. In het doopboek (Drenlias) staat wel de doop vermeld, maar zonder naam en vermelding van geslacht.
 

III-1-6 Annigje [Gerrits] _
ged. 26-10-1749 te Vries (Donderen)
dochter van: Gerrit [Frijlingh] _
Margien [Stevens] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt (Gereformeerd) op 26-10-1749 te Vries.
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Gerrit [Jans] FRIELING
ged. 10-12-1769 te Haren
ovl. 18-8-1811 te Haren, 41 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-12-1769 in Haren.
Uit de kerkelijke boeken:
HAREN GN, GEBOORTES:
1769: 10 xber Jan Gerrijts en Alberdina Borchers een S. Gerrijt getrouwt: 27 Aug. (trouwdag ouders)
Beroep: boerenknecht (1811), voorts slagter en arbeider.
Hij overleed ten huize van zoon Jan.
 
  Hij trouwde op 6-11-1791 te Haren met:  
  Grietje [Geerts] _
ged. 13-12-1767 te Gasselte
ovl. 5-2-1843 te Haren, 75 jaar oud
dochter van: Geert [Christiaans] _
Marchje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Gasselte op 13 december 1767.
Beroep: arbeidersche (1817,1818,1830), arbeidster te Haren (1823, 1843).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Gerrit Jans en Grietje Geerds van Gasselte.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Gerrits] FRIELING ged. 5-2-1792 te Haren / ovl. 8-4-1833 te Haren ( V-1-1 )
  2. Marchien [Gerrits] FRIELING ged. 7-9-1794 te Haren (Onnen) / ovl. 29-3-1858 te Gasselte ( V-1-2 )
  3. Alberdina [Gerrits] VRIELING ged. 22-1-1797 te Haren (Onnen) / ovl. 1-1-1846 te Haren (OA-1) ( V-1-3 )
  4. Geerd VRIELING ged. 28-4-1799 te Haren (Onnen) / ovl. 11-11-1872 ( V-1-4 )
  5. Borgert VRIELING ged. 25-4-1802 te Haren (Onnen) / ovl. 9-6-1888 te Haren ( V-1-5 )
  6. Annechien VRIELING geb. 6-5-1808 te Haren (Onnen) / ovl. 23-2-1892 te Haren (Essen) (OA-16) ( V-1-6 )
  7. Hendrik [Geerts] VRIELING geb. ca 1811 te Haren / ovl. 3-6-1829 te Haren (overl. te Groningen) (OA-28) ( V-1-7 )

IV-1-2 Marchje [Jans] VRIELING
ged. 15-9-1771 te Haren
ovl. 10-6-1862 te Haren, 90 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren Gn op 15 september 1771 als Marchijn.
 
  Zij trouwde op 25-5-1800 met:  
  Jan [Lukas] SLUITER
ged. 23-3-1766 te Haren
ovl. 5-4-1823 te Haren, 57 jaar oud
zoon van: Lukas [Jans] SLUITER
Lammechien [Jans] _

fam. 12: ( III-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-3-1766 in Haren. Beroep: landbouwer (1823)
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk: Jan Lucas en Margien Jans.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina SLUITER geb. 9-5-1809 te Haren / ovl. 2-12-1850 te Haren (OA-41) fam. 12: ( V-4-9 )

IV-1-3 Annegien [Jans] FRIELING
ged. 31-10-1773 te Haren
dochter van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
( III-1-2 )

IV-1-4 Borgert [Jans] FRIELING
ged. 21-1-1776 te Haren
ovl. 31-5-1852 te Haren, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-1-1776 in Haren. In 1814 wonend bij zijn vader Jan Vrijling.
Overleden onder de naam Borger Vrieling. Beroep: landbouwer.
 

IV-1-5 Geertien [Jans] FRIELING
ged. 4-10-1778 te Haren
ovl. 8-8-1847 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
HAREN, GEBOORTES:
geb: 4 8ber Jan Frieling en Alberdina Borgers een D. Geertien.
 
  Zij trouwde (1) op 13-5-1810 te Groningen met:  
  Roelf [Jans] SMEENG
ged. 5-1-1779 te Haren (Helpman)
ovl. 30-12-1812 te Groningen (OA-946), 33 jaar oud
zoon van: Jan [Jacobs] SMEENGE
Geesje [Roelofs] _
fam. 45: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-1-1779 in Groningen. Beroep: dagloner.
(Overleden als: echtgenoot van Geertruid Frijlingh, zoon van Jan Smeengh en Geertruid Nieboer.)
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Roelf Jans van Helpman en Geertien Jans van Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan SMEGEN geb. 13-11-1811 te Groningen fam. 45: ( IV-2-6 )
  Zij trouwde (2) op 14-10-1814 te Groningen met:  
  Hendrik BOERMA
ged. 6-7-1783 te Vries (Donderen)
ovl. 7-12-1848 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Jannes [Christiaans] BOERMA
Hillegien [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-7-1783 te Vries
beroep: timmerman (1843), arbeider (1830), tuiman (1849).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Roelf Jans van Helpman en Geertien Jans van Haren.
bruidegom 31 jr, bruid 36 jr.
Bij huwelijk:
Vader Jan Frieling tekende als Jan Vrijling, Hendrik (bruidegom) tekende als Boerema,
Vader Jannes Boerma als J.C.Boerma.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina BOERMA geb. 24-2-1815 te Groningen / ovl. 23-11-1860 te Groningen ( V-3-10 )
  2. Hillechien BOERMA geb. 21-3-1818 te Groningen ( V-3-11 )

IV-1-6 Jan [Jans] VRIELING
ged. 4-8-1782 te Haren
ovl. 31-1-1858 te Eelde (Oosterbroek), 75 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Geboortedatum ook gevonden op 8-8-1782. Gedoopt 4-8-1782 in Haren. In 1814 genoemd Jan Vrijling de Jonge.
Beroep: arbeider (1813, 1817, 1820, 1823), landbouwer (1850)
 
  Hij trouwde op 20-9-1807 te Haren met:  
  Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
ged. 2-9-1787 te Haren
ovl. 21-2-1839 te Haren (OA-10), 51 jaar oud
dochter van: Hindrik [Gerrits] HAAIMA
Hindrikje [Jans] _
fam. 5: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-9-1787 in Haren. Achternaam ook bekend als Haaima en Haaijema.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Jans Frieling en Hendrikje Hendriks Hajema.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] VRIELING geb. 18-12-1807 te Haren / ovl. 29-6-1888 te Groningen ( V-4-12 )
  2. Hendrik [Jans] VRIELING geb. 20-2-1810 te Haren / ovl. 28-5-1860 te Haren (OA-27) ( V-4-13 )
  3. Gerrit VRIELING geb. 13-6-1813 te Haren (GA-30) / ovl. 29-9-1855 te Groningen ( V-4-14 )
  4. Alberdina VRIJLING geb. ca 1817 te Haren (GA-37) ( V-4-15 )
  5. Borgert VRIELING geb. 13-10-1820 te Haren (GA-56) / ovl. 8-3-1895 te Haren (Onnen) (OA-23) ( V-4-16 )
  6. Hendrikje VRIELING geb. 22-3-1823 te Haren (Hemmen) (GA-19) / ovl. 18-5-1907 te Haren (Onnen) (OA-53) ( V-4-17 )
  7. Sjouke [Jans] VRIELING geb. 21-2-1828 te Haren (GA-14) / ovl. 16-6-1861 te Eelde (Oosterbroek) ( V-4-18 )

IV-1-7 Fennechien [Jans] VRIELING
geb. 8-3-1787 te Haren
ovl. 24-10-1869 te Zuidlaren (OA-30), 82 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Sjouke [Ankes] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-3-1787 te Haren. Beroep: koopvrouw (1860, 1863). Familienaam ook gevonden als Vrijling.
 
  Zij trouwde op 24-12-1815 te Haren (HA-27) met:  
  Arnoldus [Jochems] ALBERTS
ged. 2-9-1789 te Groningen
ovl. 21-3-1852 te Haren (OA-13), 62 jaar oud
zoon van: Albert [Jochums] <ALBERTS>
Fennigje [Arnoldus] BIRZE
fam. 32: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-9-1789 in Groningen. Beroep: koopman (1825, 1842, 1847, 1852).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jochems] ALBERTS geb. 31-3-1816 te Haren / ovl. 22-1-1863 te Groningen (OA-66) fam. 32: ( IV-1-1 )
  2. Alberdina ALBERTS geb. 10-2-1825 te Haren (GA-6) / ovl. 16-10-1905 te Haren (OA-61) fam. 32: ( IV-1-2 )

IV-1-8 Hillechien [Jans] VRIELING
ged. 19-4-1789 te Haren
ovl. 6-3-1857 te Groningen
dochter van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Sjouke [Ankes] _
( III-1-2 )
  Zij trouwde op 21-5-1815 te Groningen (HA-120) met:  
  Pieter OOSTERVELD
geb. 13-12-1784 te Haren
ovl. 6-3-1837 te Groningen (OA-154), 52 jaar oud
zoon van: Hinderk [Lucas] OOSTERVELD
Geessien [Jans] BIERLING
fam. 7: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-2-1784 in Haren. In 1814 vertrokken van Haren naar Groningen. Beroep: snikkevaarder, schuitevaarder te Groningen (1815), koopman (1821, 1826).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: schuitevoerder; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 30 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik OOSTERVELD geb. 24-8-1817 te Groningen / ovl. 27-8-1826 te Groningen fam. 7: ( V-8-32 )
  2. Sietje OOSTERVELD geb. 26-1-1820 te Groningen / ovl. 9-9-1821 te Groningen (OA-509) fam. 7: ( V-8-33 )
  3. Sjouke Siena OOSTERVELD geb. 7-4-1823 te Haren / ovl. 22-4-1850 te Beilen (OA-24) fam. 7: ( V-8-34 )

IV-2-9 Marrigien [Frijling] _
ged. 3-11-1777 te Gasselternijveen
ovl. 17-5-1846 te Kropswolde
dochter van: Frijling [Gerrits] FRIJLING
Willemtje [Egberts] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-11-1777 in Gasselternijveen.
 
  Zij trouwde op 15-5-1803 te Zuidlaren met:  
  Berent [Weites] _
ged. 8-10-1780
ovl. 21-6-1855 te Kropswolde
zoon van: Weite [Harmannus] _
Grietje [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-10-1780 in Zuidlaren.
Over het nageslacht van Berend en Marchien verscheen de “Genealogie van Berend Weit(e)s en Marchien Frijlink”, door F.H. Steenhuiz Kzn, 1986.
 
  Uit deze relatie  
  1. Weite [Berends] WEITES geb. ca 1804 te Zuidlaren / ovl. 14-8-1873 te Hoogezand (Kropswolde) ( V-7-24 )
  2. Frerik WEITS geb. 28-3-1807 te Zuidlaren / ovl. 12-11-1860 te Foxhol ( V-7-25 )
  3. Willemtien WEITES geb. 28-10-1814 te Zuidlaren (Schipborg) / ovl. ca 1850 te Georgetown Twp (Ottawa County, Michigan U.S.A.) ( V-7-26 )
  4. Jantien WEITS geb. 24-9-1818 te Anloo / ovl. 21-8-1890 te Hoogezand (Westerbroek) ( V-7-27 )
  5. Alberdina WEITS geb. 22-12-1822 te Anloo / ovl. 19-3-1861 te Slochteren (Scharmer) ( V-7-28 )

IV-2-10 Jantien [Frijling] FRIJLING
ged. 4-3-1781 te Gasselternijveen
ovl. 3-12-1852 te Borger
dochter van: Frijling [Gerrits] FRIJLING
Willemtje [Egberts] _
( III-1-3 )
  Zij trouwde op 28-5-1815 te Borger (HA-4) met:  
  Willem REINDERS
ged. 16-3-1783 te Borger (Ees)
ovl. 20-4-1840 te Borger (Buinen) (OA-13), 57 jaar oud
zoon van: Reinder [Luchies] _
Geertje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
De gevonden geboortedatums van Willem en zijn leeftijd genoemd op de diverse aktes van Willem en van zijn kinderen, spreken elkaar tegen. Gevonden: Geboortedatum volgens huwelijksakte: 8-1-1784, Gevonden doopdatum: 16-3-1783. Geboortedatum volgens overlijdensakte: 16-3-1783. Volgens geboorteakte zoon Fredrik is Willem geboren in 1784/1783. Volgens geboorteakte dochter Willemtien is Willem geboren in 1785/1786.
Beroep: arbeider (1816, 1822), landbouwer te Borger, arbeider (1840).
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder REINDERS geb. 29-4-1816 te Borger (GA-15) / ovl. 1-8-1853 te Borger (OA-61) ( V-8-29 )
  2. Wilmtien REINDERS geb. 4-3-1819 te Borger (GA-10) / ovl. 5-12-1852 te Borger (OA-87) ( V-8-30 )
  3. Fredrik REINDERS geb. 13-5-1822 te Borger (GA-20) / ovl. 25-7-1824 te Borger (OA-8) ( V-8-31 )

IV-2-11 Gerrit FRIJLING
ged. 4-1-1784 te Gasselte
ovl. 12-2-1869 te Gasselternijveen, 85 jaar oud
zoon van: Frijling [Gerrits] FRIJLING
Willemtje [Egberts] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider en landbouwer. Gerrit tekende in 1816 als: "Gerrijt Frijlings".
 
  Hij trouwde op 23-5-1816 te Gasselte met:  
  Grietien [Hendriks] PEPPING
ged. 12-8-1792 te Gieten (Gieterveen)
ovl. 3-3-1857 te Gasselte, 64 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jacobs] PEPPING
Jantien LAMBERTS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-8-1792 in Gieten.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willempie FRIJLINGH geb. 18-4-1817 te Gasselte (Gasselternijveen) ( V-9-32 )
  2. Hendrik FRIJLINGH geb. 9-2-1819 te Gasselte / ovl. 17-12-1887 te Gasselte ( V-9-33 )
  3. Grietje FRIJLINGH geb. 13-2-1821 te Gasselte / ovl. 6-3-1901 te Gieten (Bonnerveen) ( V-9-34 )
  4. Frederik FRIJLINGH geb. 20-3-1823 te Gasselte / ovl. 17-4-1902 te Sleen ('t Haantje) ( V-9-35 )
  5. Jantje FRIJLING geb. 8-11-1825 te Gasselte / ovl. 27-8-1903 te Gasselte ( V-9-36 )
  6. Marchien FRIJLING geb. 30-11-1827 te Gasselte / ovl. 25-4-1901 te Gasselte (Gasselternijveen) ( V-9-37 )
  7. Jacob FRIJLINGH geb. 26-11-1829 te Gasselte / ovl. te Gasselte (Gasselternijveen) ( V-9-38 )
  8. Jantien FRIJLING geb. 27-6-1832 te Gasselte ( V-9-39 )
  9. Jan FRIJLINGS geb. 24-3-1834 te Gasselte / ovl. 16-10-1866 te Gasselte (Gasselternijveen) ( V-9-40 )

IV-3-12 Margien FRIELING
ged. 4-3-1781 te Eelde
dochter van: Geert [Gerrits] FRIELING
Margien [Jans] TIMMERMAN
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-3-1781 in Eelde.
 

IV-3-13 Gerrit FRIELING
ged. 16-2-1783 te Eelde
ovl. 12-1-1808 te Eelde (Paterswolde), 24 jaar oud
zoon van: Geert [Gerrits] FRIELING
Margien [Jans] TIMMERMAN
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-2-1783 in Eelde.
 

IV-3-14 Jan [Geerts] FRIELING
ged. 22-5-1785 te Eelde
ovl. 17-4-1820 te Eelde (Paterswolde), 34 jaar oud
zoon van: Geert [Gerrits] FRIELING
Margien [Jans] TIMMERMAN
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-5-1785 in Eelde.
 
  Hij trouwde op 11-6-1815 te Eelde met:  
  Grietien HULZEBOS
ged. 7-10-1787 te Paterswolde
ovl. 20-6-1861 te Paterswolde, 73 jaar oud
dochter van: Pieter [Derks] HULZEBOS
Geertjen [Harms] SIEGERS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-10-1787 in Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert FRIELING geb. 27-3-1817 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 23-11-1837 te Vries (Yde) ( V-10-41 )
  2. Gerrit FRIJLING geb. 28-12-1819 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-6-1860 te Eelde (Paterswolde) ( V-10-42 )

IV-3-15 Willem FRIELING
ged. 23-6-1793 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert [Gerrits] FRIELING
Rolina [Wilhelmus] _
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-6-1793 in Eelde.
 

IV-3-16 Marten FRIELING
ged. 12-4-1795 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert [Gerrits] FRIELING
Rolina [Wilhelmus] _
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-4-1795 in Eelde.
 

IV-3-17 Marchien [Geerts] FRIELING
geb. 5-8-1797 te Paterswolde
ovl. 26-4-1877 te Peize, 79 jaar oud
dochter van: Geert [Gerrits] FRIELING
Rolina [Wilhelmus] _
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-8-1797 in Eelde. Voornaam ook Margien
 
  Zij trouwde op 23-5-1822 te Eelde met:  
  Teunis [Harms] ROZEVELD
ged. 4-4-1799 te Vries (Donderen)
ovl. 20-4-1856 te Peize, 57 jaar oud
zoon van: Harm [Teunis] ROZEVELD
Marchien [Hindriks] GRONINGER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1799 in Vries. Voornaam ook Tunnis
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm ROZEVELD geb. 19-2-1823 te Eelde (Oosterbroek) ( V-11-43 )
  2. Rolina ROZEVELD geb. 6-11-1824 te Peize / ovl. 18-9-1864 te Peize ( V-11-44 )
  3. Geert ROZEVELD geb. 31-12-1829 te Peize / ovl. 21-2-1908 te Peize ( V-11-45 )
  4. Markus ROZEVELD geb. 4-7-1833 te Peize / ovl. 30-9-1897 te Peize ( V-11-46 )

  Generatie V  
V-1-1 Jan [Gerrits] FRIELING
ged. 5-2-1792 te Haren
ovl. 8-4-1833 te Haren, 41 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Gasselte op 5 februari 1792.
beroep: boerenknegt (1817), later arbeider (1817-1833), en landbouwer/landgebruiker.
Jan tekende de overlijdensakte van zijn vader in 1811 als “Jan Vrijlingh”, in 1818 is hij getuige bij het huwelijk van zus Alberdina en tekent dan als “J.G. Vrieling”.
 
  Hij trouwde op 11-5-1817 te Haren (HA-3) met:  
  Johanna (Janna) [Geerts] BUNING
ged. 19-3-1796
ovl. 17-10-1865 te Haren (OA-62), 70 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] BUNING
Lammechien [Jans] de WITT

  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 19 maart 1796.
HAREN, GEDOOPTEN:
1795:19 Meert Geerd Jans Buning x Lammegien Jans een D.=Janna.

Beroep: Dienstmeid (1817), arbeidster (1842, 1848, 1853), zonder beroep (1860).
Volgens haar doopdatum zou ze bij overlijden mogelijk 69 (ipv 70) jaar oud zijn geweest.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: slagter; beroep moeder bruidegom: arbeidersche; beroep vader bruid: hovenier; beroep moeder bruid: naaister; bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar

GETUIGEN:
1- JAN FRIELING, 70 JAAR, LANDBOUWER, GROOTVADER VAN DEN BRUIDEGOM
2- JAN HINDRIKS OOSTERVELD, 40 JAAR LANDBOUWER, BROODHEER? VAN DEN BRUIDEGOM, BEIDE WONENDE TE HAREN
3- JAN DE WIT BUNING, 28 JAAR, BOERENKNEGT, BROEDER VAN DE BRUID,
4- GEERT DAUWES, 34 JAAR, ARBEIDER, ZWAGER VAN DE BRUID, BEIDE WONENDE TE HAREN.
OPM.:
- JAN GERRITS FRIELING TEKENDE ALZO,
- OPA JAN FRIELING TEKENDE ECHTER ALS JAN VRIJLING!
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammechien FRIELING geb. 4-9-1817 te Haren (GA-41) / ovl. te U.S.A. ( VI-1-1 )
  2. Grietje FRIELING geb. 5-11-1819 te Haren / ovl. 14-12-1894 te Haren (Glimmen) (OA-87) ( VI-1-2 )
  3. Gerrit VRIELING geb. 10-5-1822 te Haren (GA-15) / ovl. 10-1-1913 te Haren (Hoornschedijk) ( VI-1-3 )
  4. Geertruid VRIELING geb. 12-12-1824 te Haren / ovl. 15-5-1883 te Hoogezand (Windeweer) ( VI-1-4 )
  5. Geert VRIELING geb. 28-11-1827 te Haren / ovl. 12-4-1882 ( VI-1-5 )
  6. Marchien FRIELING geb. 13-4-1831 te Haren / ovl. 6-10-1864 te Zuidlaren ( VI-1-6 )

V-1-2 Marchien [Gerrits] FRIELING
ged. 7-9-1794 te Haren (Onnen)
ovl. 29-3-1858 te Gasselte, 63 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-9-1794 in Haren.
Opmerking: de geboorteakte van zoon Gerrit (Gasselte: 1823: GA-20) vermeldt dat leeftijd moeder toen 34 jaar was (geb: ca 1789).
Bij haar overlijden heette haar moeder Grietje Geertsema
 
  Zij trouwde op 13-6-1818 te Gasselte met:  
  Tonnis [Tonnis] JONKMAN
geb. 13-2-1780
ovl. 1-8-1833 te Gasselte (overl. Gouda), 53 jaar oud
zoon van: Tonnis [Jans] van BOVEN
Aaffien [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-2-1780 te Gieten.
Opmerking: de geboorteakte van zoon Gerrit (Gasselte: 1823: GA-20) vermeldt dat Tonnis toen 44 jaar oud was (dus geb: ca 1779).
Aangifte van overlijden is gedaan op 17-08-1833 te Gasselte.
Hij is aangegeven als Teunis Teunisse Teunisse Jonkman, echtegenoot van Margje Gerryts Frieling.
Tonnis Jonkman is schipper. Volgens de memorie van successie is hij overleden aan boord van "De Goede Verwachting". De standplaats is Gasselte, zoals blijkt bij aangiftes van elders geboren of overleden kinderen. De naam Jonkman zou hij gekregen kunnen hebben als jongste in het gezin, vernoemd naar zijn vader. Broers en een zuster noemen zich Van Boven.
Beroep: zeeman en schipper (1821, 1823).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom en bruid gehuwd als Tonnijs Tonnijs Jonkman, zoon van Tonnijs Jans van Boven en Aaffijn Pieters en als Marchijn Gerrijts Vrijlingh, dochter van Gerrijt Vrijlingh en Grietijn Geerts.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit JONKMAN geb. 9-8-1821 te Haren / ovl. voor 1822 ( VI-2-7 )
  2. Gerrit JONKMAN geb. 24-2-1822 te Haaren / ovl. 24-5-1823 te Gasselte (overl. Gouderak) (OA-8) ( VI-2-8 )
  3. Gerrit [Tonnis] JONKMAN geb. 29-8-1823 te Gasselte (geb. Muiden) (GA-20) / ovl. 27-3-1893 te Gasselte (overl. Amsterdam) (OA-20) ( VI-2-9 )
  4. Tonnis JONKMAN geb. 5-10-1826 te Gasselte ( VI-2-10 )

V-1-3 Alberdina [Gerrits] VRIELING
ged. 22-1-1797 te Haren (Onnen)
ovl. 1-1-1846 te Haren (OA-1), 50 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 22 januari 1797. Zij tekende haar huwelijksakte als: “Alberdina Gerrits Frijling”. Beroep: dienstmeid (1818).
 
  Zij trouwde op 3-5-1818 te Haren met:  
  Take TAKENS
ged. 22-3-1795 te Haren
ovl. 22-1-1874 te Haren (OA-4), 78 jaar oud
zoon van: Jannes [Takes] _
Gepke [Hinderks] _
fam. 18: ( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-3-1795 in Haren.
Beroep: boerenknecht (1818), arbeider (1849, 1850, 1862).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien TAKENS geb. 27-8-1818 te Haren / ovl. 13-2-1904 te Haren (OA-15) fam. 18: ( IV-14-56 )
  2. Gerrit TAKENS geb. 2-2-1821 te Haren (GA-6) / ovl. 18-9-1870 te Haren (OA-44) fam. 18: ( IV-14-57 )
  3. Grietje TAKENS geb. 16-4-1825 te Haren / ovl. 25-5-1889 te Haren fam. 18: ( IV-14-58 )
  4. Jantien TAKENS geb. ca 1827 te Haren fam. 18: ( IV-14-59 )
  5. Jan TAKENS geb. ca 1831 te Haren / ovl. 29-11-1854 te Haren (OA-45) fam. 18: ( IV-14-60 )

V-1-4 Geerd VRIELING
ged. 28-4-1799 te Haren (Onnen)
ovl. 11-11-1872, 73 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1823), landbouwer (1843) te Haren.
 
  Hij trouwde op 10-5-1823 te Haren met:  
  Dina HOLTMAN
ged. 29-4-1792 te Rolde
dochter van: Lense [Berends] HOLTMAN
Harmanna [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-4-1792 te Rolde. Beroep: dienstmeid te Haren (1823).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje VRIELING geb. 31-7-1823 te Haren / ovl. 31-10-1889 te Haren ( VI-4-16 )
  2. Lentze VRIELING geb. 10-9-1825 te Haren / ovl. 6-10-1903 te Haren (Essen) ( VI-4-17 )

V-1-5 Borgert VRIELING
ged. 25-4-1802 te Haren (Onnen)
ovl. 9-6-1888 te Haren, 86 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-4-1802 in Haren.
Borgert werd wel ingeschreven voor militaire dienst, maar werd niet opgeroepen. Hij ondertekende de huwelijksakte als ‘B. Vriling’. Borgert was (land)arbeider (1830, 1831, 1833, 1835, 1847), daglooner (1840), later landbouwer (1852, 1856, 1864). Getuigen bij het huwelijk waren Borgerts broers Jan Gerrits Vrieling (35 jr, arbeider te Haren) en Geert Vrieling (31 jr, arbeider te Haren). De getuigen aan bruids zijde worden vermeld als ‘goede vriend’ van de bruid, maar waren bovendien zwagers van de bruidegom: Take Takens (33 jr, arbeider te Haren) en Albert Eleveld (31 jr, arbeider te Essen).
 
  Hij trouwde op 31-7-1830 te Haren (HA-13) met:  
  Jeichien [Egberts] BONTEKOE
geb. 25-12-1810 te Groningen
ovl. 5-4-1891 te Haren (Onnen), 80 jaar oud
dochter van: Egbert [Harms] BONTEKOE
Geertje [Jans] TIMMER

  Persoonlijke informatie
Geboren in Groningen in de Sledemennersstraat. Gedoopt op 4-1-1811 in de Martinikerk te Groningen. Beroep: dienstmeid (1830) te Glimmen, landbouwersche. Waarschijnlijk was het de bedoeling Seigien te vernoemen naar haar grootmoeder van moederskant, Jeichien Lamberts. Ergens ging er iets fout, waardoor Seigien in het doopboek, in haar huwelijksakte (die ze overigens ook tekende als ‘S Bontekoe’) en in de geboorteakte van zoon Gerrit staat vermeld als Seigien. Daarna komt ze voor als Jeichien (ook in haar overlijdensakte). Meerdere kleindochters kregen de naam Jeichien.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: dienstmeid; bruidegom 28 jaar; bruid 19 jaar; bruidegom doopplaats Haren
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit VRIELING geb. 1-8-1831 te Haren (Glimmen) (GA-41) / ovl. 31-5-1881 te Haren (Glimmen) (OA-26) ( VI-5-18 )
  2. Egbert VRIELING geb. 7-10-1833 te Haren (Glimmen) (GA-56) / ovl. 23-12-1896 te Haren (Onnen) (OA-80) ( VI-5-19 )
  3. Jan [Gerrits] VRIELING geb. 28-10-1835 te Haren (GA-59) / ovl. 11-12-1922 te Haren (Onnen) ( VI-5-20 )
  4. Geert VRIELING geb. 14-2-1840 te Haren (GA-10) ( VI-5-21 )
  5. Hindrik VRIELING geb. 4-6-1847 te Haren (GA-29) / ovl. 17-10-1870 te Roden (Ter Heijl) ( VI-5-22 )
  6. Geertje VRIELING geb. 21-3-1852 te Haren (GA-22) / ovl. 14-10-1924 te Borger ( VI-5-23 )
  7. Borgert VRIELING geb. 7-6-1856 te Haren (GA-28) / ovl. 12-7-1931 te Haren (Onnen) (OA-47) ( VI-5-24 )

V-1-6 Annechien VRIELING
geb. 6-5-1808 te Haren (Onnen)
ovl. 23-2-1892 te Haren (Essen) (OA-16), 83 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt in Haren. Naam komt ook voor als Annegien en Annigjen.
 
  Zij trouwde op 1-5-1830 te Haren met:  
  Albert [Hindriks] ELEVELD
ged. 23-12-1798 te Haren (Harenermolen)
ovl. 20-5-1851 te Haren (Essen), 52 jaar oud
zoon van: Hindrik [Alberts] ELEVELD
Jantien [Harmans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Noordlaren op 23 december 1798.
Beroep:: arbeider (1830), landbouwer (1869).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ELEVELD geb. ca 1833 te Haren (Essen) / ovl. 6-7-1866 te Haren (Essen) (OA-30) ( VI-6-25 )
  2. Gerrit ELEVELD geb. 10-5-1835 te Haren (Essen) / ovl. 3-3-1887 te Haren (OA-21) ( VI-6-26 )
  3. Jan ELEVELD geb. 6-5-1837 te Haren (Essen) / ovl. 10-11-1892 te Haren (Helpman) (OA-77) ( VI-6-27 )
  4. Jantje ELEVELD geb. ca 1839 te Haren (Essen) / ovl. 30-11-1890 te Haren (OA-68) ( VI-6-28 )
  5. Grietien ELEVELD geb. 20-6-1841 te Haren / ovl. 19-1-1922 te Leek (Oostwold) ( VI-6-29 )
  6. Geert ELEVELD geb. 21-5-1843 te Haren (Essen) / ovl. 6-8-1911 te Haren (OA-70) ( VI-6-30 )
  7. Albert ELEVELD geb. 14-5-1846 te Haren (Essen) / ovl. 5-8-1909 te Haren (Helpman) (OA-53) ( VI-6-31 )
  8. Hinderikus ELEVELD geb. 29-1-1850 te Haren (Essen) / ovl. 13-6-1923 te Leek (OA-50) ( VI-6-32 )
  9. Borger ELEVELD geb. 28-12-1850 te Haren (Essen) / ovl. 30-12-1850 te Haren (Essen) ( VI-6-33 )

V-1-7 Hendrik [Geerts] VRIELING
geb. ca 1811 te Haren
ovl. 3-6-1829 te Haren (overl. te Groningen) (OA-28), 18 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Overleden in de garnizoensziekenzaal te Groningen als fuselier in de 2e compagnie van het depot bataljon van de 8e afd. infanterie.
 

V-3-10 Alberdina BOERMA
geb. 24-2-1815 te Groningen
ovl. 23-11-1860 te Groningen, 45 jaar oud
dochter van: Hendrik BOERMA
Geertien [Jans] FRIELING

( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1843).
 
  Zij trouwde op 25-5-1843 te Groningen (HA-132) met:  
  Lukas EISSES
geb. 14-1-1816 te Haren (GA-1)
ovl. 2-12-1860 te Groningen, 44 jaar oud
zoon van: Jan [Folkers] EISSES
Albedina (Albertje) [Kars] PEULINGA
fam. 8: ( V-2-5 )
fam. 10: ( IV-1-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1843), timmermanknecht (1850).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jr timmerman
bruid 28 jr dienstmeid
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik EISSES geb. 27-3-1844 te Groningen / ovl. 17-2-1902 te Winsum (Obergum) fam. 8: ( VII-7-34 )
  2. Geertje EISSES geb. 28-11-1846 te Groningen / ovl. 10-3-1931 te Groningen (Helpman) fam. 8: ( VII-7-35 )
  3. Jan Folkers (Jan) EISSES geb. 15-12-1849 te Groningen (GA-1128) / ovl. 22-12-1925 te Haren (OA-47) fam. 8: ( VII-7-36 )
  4. Alberdina EISSES geb. 26-9-1853 te Groningen (GA-791) / ovl. 11-12-1946 te Ten Boer (OA-51) fam. 8: ( VII-7-37 )

V-3-11 Hillechien BOERMA
geb. 21-3-1818 te Groningen
dochter van: Hendrik BOERMA
Geertien [Jans] FRIELING

( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
In 1830: naaister bij de grootouders van de man van haar zus Alberdina.
 
  Zij trouwde op 25-1-1849 te Groningen met:  
  Eppe WEERS
geb. 30-8-1812 te Groningen
ovl. ca 1888 te Kampem
zoon van: Jan [Eppes] WEERS
Allegonda Johanna MENGERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: barbier (1849).
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna WEERS geb. 7-12-1852 te Voorst / ovl. 2-11-1888 te Coevorden ( VI-9-46 )

V-4-12 Jan [Jans] VRIELING
geb. 18-12-1807 te Haren
ovl. 29-6-1888 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( IV-1-6 )
fam. 5: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
beroep: soldaat bij het bataljon Artillerie Transport Trein (1835), arbeider (1837, 1841, 1846, 1849).
 
  Hij trouwde (1) op 19-9-1835 te Haren (HA-20) met:  
  Hillegien DREWES
geb. 28-1-1816 te Haren
ovl. 11-5-1842 te Haren, 26 jaar oud
dochter van: Harm [Roelfs] DREWES
Aaltien [Jacobs] KOOBS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: soldaat; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 27 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje VRIELING geb. 17-1-1837 te Haren (GA-4) ( VI-10-47 )
  2. Jan VRIELING geb. 26-4-1841 te Haren (GA-34) / ovl. 25-9-1868 te Eelde (Paterswolde) ( VI-10-48 )
  Hij trouwde (2) op 28-6-1845 te Haren (HA-12) met:  
  Antje [Jans] SMIT
geb. 27-11-1812 te Eelde
ovl. 22-7-1852 te Haren (OA-37), 39 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] SMIT
Bougien [Jelkes] HARST

  Persoonlijke informatie
Leeftijd volgens OA-37 was 40 jaar. Dit komt niet overeen met de gevonden geboortedatum.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 37 jaar; bruid 32 jaar; weduwnaar van Hillechien Drewes
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik VRIELING geb. 22-5-1846 te Haren (GA-33) / ovl. 6-2-1905 te Haren (OA-7) ( VI-10-49 )
  2. Bougien VRIELING geb. 17-12-1849 te Haren (GA-71) ( VI-10-50 )

V-4-13 Hendrik [Jans] VRIELING
geb. 20-2-1810 te Haren
ovl. 28-5-1860 te Haren (OA-27), 50 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( IV-1-6 )
fam. 5: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-2-1810 in Haren. Beroep: boerenknecht te Onnen (1835), arbeider (1846).
 
  Hij trouwde op 9-5-1835 te Haren (HA-9) met:  
  Egbertien [Hendriks] RIJNBERG
geb. 2-9-1808 te Anloo
ovl. 3-9-1858 te Haren (OA-35), 50 jaar oud
dochter van: Hindrik [Hindriks] RIJNBERG
Willemtien [Lucas] DIJKEMA

  Persoonlijke informatie
Achternaam ook geschreven als Reineberg, Rieneberg en Reinsberg.
Voornaam ook geschreven als Egbertje. Als geboortejaar ook 1806 gevonden. Beroep: dienstbode te Onnen (1835).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boereknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidersche; beroep vader bruid: arbeider
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien (Hindrikje) VRIELING geb. 15-7-1835 te Haren ( VI-11-51 )
  2. Willempje VRIELING geb. 10-2-1838 te Haren ( VI-11-52 )
  3. Jan VRIELING geb. 21-2-1840 te Haren / ovl. 24-10-1879 te Haren (OA-65) ( VI-11-53 )
  4. Hinderika VRIELING geb. 21-10-1842 te Haren / ovl. 31-7-1846 te Haren (OA-29) ( VI-11-54 )
  5. Alberdina VRIELING geb. 19-5-1845 te Haren / ovl. 28-2-1885 te Groningen ( VI-11-55 )
  6. Henderika VRIELING geb. ca 1849 / ovl. 13-6-1898 te Haren (Onnen) (OA-39) ( VI-11-56 )

V-4-14 Gerrit VRIELING
geb. 13-6-1813 te Haren (GA-30)
ovl. 29-9-1855 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( IV-1-6 )
fam. 5: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinman (1841, 1843) / arbeider (1844, 1850, 1851, 1853) / zolderknecht / pakhuisknecht te Groningen(1855).
 
  Hij trouwde op 16-11-1841 te Haren (HA-20) met:  
  Jantje [Bartelds] KRUIZE
geb. ca 1814 te Noordbroek
ovl. na 1869
dochter van: Jan [Bartelds] KRUIZE
Hindertje [Doeës] Kruize

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid te Groningen (1841).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: tuinman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: tuinman; beroep moeder bruid: arbeidsvrouw; bruidegom 28 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan VRIELING geb. 14-1-1843 te Haren (GA-2) ( VI-12-57 )
  2. Hindrik VRIELING geb. ca 1844 te Haren / ovl. 2-10-1851 te Groningen (OA-663) ( VI-12-58 )
  3. Hindrikje VRIELING geb. 27-9-1844 te Haren (GA-66) ( VI-12-59 )
  4. Harm VRIELING geb. 3-8-1850 te Groningen (GA-661) ( VI-12-60 )
  5. Hendrik VRIELING geb. 18-6-1853 te Groningen (GA-520) / ovl. 20-3-1935 te Groningen ( VI-12-61 )
  6. Hinderkien VRIELING geb. 3-4-1856 te Groningen (GA-341) ( VI-12-62 )

V-4-15 Alberdina VRIJLING
geb. ca 1817 te Haren (GA-37)
dochter van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( IV-1-6 )
fam. 5: ( II-1-3 )
  Zij trouwde op 4-3-1843 te Haren (HA-7) met:  
  Johan STOLBERG
geb. ca 1819 te Groningen
zoon van: Godfried STOLBERG
Jantje MEIJER


V-4-16 Borgert VRIELING
geb. 13-10-1820 te Haren (GA-56)
ovl. 8-3-1895 te Haren (Onnen) (OA-23), 74 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( IV-1-6 )
fam. 5: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1850, 1851, 1852, 1854, 1855, 1863, 1864, 1865, 1868, 1880, 1887), landbouwer (1858, 1892), dagloner (1883).
Hendrik Vrieling 26 jr en Berend Takens 32 jr beide landbouwer te Onnen doen aangifte van het overlijden van Borgert Vrieling op: 8-3-1895 te Onnen.
 
  Hij trouwde (1) op 30-11-1850 te Haren (HA-24) met:  
  Wemelina BERENDS DE JONGE
geb. 31-8-1824 te Haren (Onnen)
ovl. 11-1-1862 te Haren (Onnen) (OA-5), 37 jaar oud
dochter van: Hinderk [Hinderks] BERENDS DE JONGE
Janna [Jans] BAZUIN
fam. 1: ( V-1-1 )
fam. 2: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte van Wemelina (1824) wordt gedaan door: Harm Jan Moorlag 28 jr landbouwer te Onnen en Roelf Pieters 31 jr arbeider te Onnen.
Uit diverse aktes met name uit de stad Groningen die betrekking hebben op haar kinderen lijkt het aannemelijk dat haar naam ook voorkomt als Engelina.
Volgens akte overleden op 38 jarige leeftijd. Verschil tussen geboortedatum en overlijdensdatum is echter 37 jaar.
Getuigen bij de aangifte van overlijden zijn: Berend Berends oud 39 jr landbouwer te Onnen (broer) en Roelf Kuipers oud 41 jr onderwijzer (nabuur).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 30 jaar; bruid 26 jaar.
Getuigen bij het huwelijk waren: Jan Vrieling oud 68 jr landbouwer te Onnen (vader van de bruidegom), Berend Berends oud 28 jr dienstknegt te Dilgt (broer van de bruid), Hindrik Haaijema oud 25 jr knecht te Euvelgunne (neef bruidegom) en Jannes Berends oud 26 jr landbouwer te Onnen (neef van de bruid).
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna VRIELING geb. 14-4-1851 te Haren (GA-31) / ovl. 28-10-1883 te Groningen (OA-1063) ( VI-13-63 )
  2. Hendrikje VRIELING geb. 17-9-1852 te Haren (Onnen) (GA-62) ( VI-13-64 )
  3. Hendrika VRIELING geb. 20-2-1854 te Haren (Onnen) (GA-13) / ovl. 24-9-1887 te Groningen (OA-780) ( VI-13-65 )
  4. Jantje VRIELING geb. 9-12-1855 te Haren (Onnen) (GA-76) / ovl. 15-4-1931 te Groningen (OA-589) ( VI-13-66 )
  5. Jan VRIELING geb. 18-6-1858 te Haren (Onnen) (GA-32) / ovl. 23-4-1922 te Haren (overl. te Groningen) ( VI-13-67 )
  Hij trouwde (2) op 16-10-1862 te Haren (HA-26) met:  
  Roelfien [Jans] OOSTING
geb. 12-9-1825 te Anloo
ovl. 18-3-1899 te Haren (Onnen), 73 jaar oud
dochter van: Warrink [Jans] OOSTING
Seichien [Jans] SEGGERS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 42 jaar; bruid 37 jaar; weduwnaar van Wemelina de Jonge
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina VRIELING geb. 31-7-1863 te Haren (Onnen) (GA-52) / ovl. 24-1-1864 te Haren (Onnen) (OA-10) ( VI-13-68 )
  2. Jans VRIELING geb. 9-3-1865 te Haren (Onnen) (GA-21) / ovl. 22-2-1946 te Haren ( VI-13-69 )
  3. Hendrik VRIELING geb. 22-9-1868 te Haren (Onnen) (GA-65) / ovl. 15-3-1907 te Haren (Onnen) (OA-37) ( VI-13-70 )

V-4-17 Hendrikje VRIELING
geb. 22-3-1823 te Haren (Hemmen) (GA-19)
ovl. 18-5-1907 te Haren (Onnen) (OA-53), 84 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( IV-1-6 )
fam. 5: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam op de huwelijksakte: Hindrikje. Naam ook gevonden als: Henderkien.
Beroep: landbouwersche (o.a. 1879, 1901).
 
  Zij trouwde op 1-8-1846 te Haren (HA-11) met:  
  Willem BERENDS DE JONGE
geb. 10-3-1815 te Haren (Onnen) (GA-16)
ovl. 2-4-1883 te Haren (Onnen) (OA-25), 68 jaar oud
zoon van: Hinderk [Hinderks] BERENDS DE JONGE
Janna [Jans] BAZUIN
fam. 1: ( V-1-1 )
fam. 2: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht, inwonend bij boer Gerrit Veldman wonend te Haren (Onnen) wijk C, huisnr. 16. Later was hij arbeider (1857, 1864), landbouwer (o.a. in 1868, 1879, 1880 en 1887).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 23 jaar.
Getuigen bij het huwelijk waren: Hendrik van Hemmen 43 jr landbouwer aan de Hoornschedijk; Hindrik Berends de Jonge 64 jr landbouwer te Onnen (vader); Hindrik Vrieling 38 jr arbeider te Haren (broer van de bruid) en Borgert Vrieling 25 jr (broer van de bruid).
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna BERENDS DE JONGE geb. 21-12-1846 te Haren (Onnen) / ovl. 28-11-1917 te Haren (Onnen) (OA-48) fam. 1: ( VII-4-21 )
  2. Hendrikje BERENDS geb. 14-6-1849 te Haren (Onnen) (GA-29) / ovl. 16-9-1881 te Haren (Onnen) (OA-49) fam. 1: ( VII-4-22 )
  3. Hendrik BERENDS DE JONGE geb. 28-4-1852 te Haren (Onnen) / ovl. 8-11-1928 te Haren (Onnen) (OA-66) fam. 1: ( VII-4-23 )
  4. Dina de JONGE geb. 4-8-1855 te Haren (Onnen) / ovl. 12-6-1889 te Haren (Onnen) (OA-42) fam. 1: ( VII-4-24 )
  5. Jan BERENDS DE JONGE geb. 7-9-1857 te Haren (Onnen) (GA-63) / ovl. 4-7-1943 te Roden (OA-23) fam. 1: ( VII-4-25 )
  6. Aaltje de JONGE geb. 10-11-1860 te Haren (Onnen) / ovl. 4-5-1880 te Haren (Onnen) (OA-30) fam. 1: ( VII-4-26 )
  7. Klaassien BERENDS geb. 20-9-1864 te Haren (Onnen) (GA-66) / ovl. 22-3-1945 te Haren (OA-40) fam. 1: ( VII-4-27 )

V-4-18 Sjouke [Jans] VRIELING
geb. 21-2-1828 te Haren (GA-14)
ovl. 16-6-1861 te Eelde (Oosterbroek), 33 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] VRIELING
Hinderkien (Hindrikje) [Hindriks] HAJEMA
( IV-1-6 )
fam. 5: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
beroep: zonder
 
  Zij trouwde op 12-5-1855 te Haren (HA-11) met:  
  Hendrik AKKERMAN
geb. ca 1817 te Veendam
ovl. na 1861
zoon van: Jan [Oltmans] AKKERMAN
Klaassien [Hindriks] MEIJER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 37 jaar; bruid 27 jaar
 

V-7-24 Weite [Berends] WEITES
geb. ca 1804 te Zuidlaren
ovl. 14-8-1873 te Hoogezand (Kropswolde)
zoon van: Berent [Weites] _
Marrigien [Frijling] _

( IV-2-9 )
  Hij trouwde (1) op 7-5-1829 te Hoogezand met:  
  Roelfien [Harms] NIETAP
geb. ca 1802 te Hoogezand (Kropswolde)
dochter van: Harm [Jans] NIETAP
Jacobje PIETERS

  Uit deze relatie  
  1. Marchien WEITES geb. 30-8-1829 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-16-79 )
  2. Harm WEITES geb. 13-9-1830 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 13-11-1912 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-16-80 )
  3. Berend WEITES geb. 4-5-1833 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 29-11-1891 te Sappemeer ( VI-16-81 )
  4. Jacobjen WEITES geb. 14-2-1835 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 11-4-1902 te Zuidlaren ( VI-16-82 )
  5. Fredrik WEITES geb. 23-11-1837 te Hoogezand / ovl. 21-2-1896 te Zuidlaren ( VI-16-83 )
  6. Pieter WEITES geb. 21-10-1840 te Hoogezand / ovl. 16-11-1910 te Zuidlaren ( VI-16-84 )
  Hij trouwde (2) op 27-4-1848 te Hoogezand met:  
  Aaltje GORTMAKER
geb. 7-7-1815 te Zuidlaren
ovl. 4-3-1854 te Hoogezand (Kropswolde), 38 jaar oud
dochter van: Hindrik GORTMAKER
Hindrikje HOVING

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik WEITES geb. 14-1-1849 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 28-1-1912 te Veendam ( VI-16-85 )
  2. Dievertje WEITS geb. 13-8-1850 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 23-4-1871 te Hoogezand (Windeweer) ( VI-16-86 )
  3. Hinderkien WEITES geb. 15-8-1853 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 2-5-1931 te Slochteren (Scharmer) ( VI-16-87 )

V-7-25 Frerik WEITS
geb. 28-3-1807 te Zuidlaren
ovl. 12-11-1860 te Foxhol, 53 jaar oud
zoon van: Berent [Weites] _
Marrigien [Frijling] _

( IV-2-9 )
  Hij trouwde (1) op 5-5-1834 te Gasselte met:  
  Lammegien [Hindriks] KOITER
geb. 16-6-1811 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 5-8-1846 te Hoogezand (Kropswolde), 35 jaar oud
dochter van: Hindrik [Hinderikus] KOITER
Frouwke [Pieters] HEBELS

  Uit deze relatie  
  1. Margien WEITS geb. 12-9-1834 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 11-1-1924 te Exloermond ( VI-17-88 )
  2. Hindrik WEITS geb. 27-9-1835 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 1-8-1881 te Ommelanderwijk ( VI-17-89 )
  3. Frouke [Freerks] WEITS geb. 23-7-1837 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 11-3-1911 te Uithuizen ( VI-17-90 )
  4. Berend WEITS geb. 25-10-1838 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 22-4-1903 te Veendam ( VI-17-91 )
  5. Grietje WEITS geb. 9-8-1840 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 16-12-1921 te Wildervank ( VI-17-92 )
  6. Adam WEITS geb. 25-12-1841 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 24-10-1919 te Wildervank ( VI-17-93 )
  7. Weite WEITS geb. 18-2-1844 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 4-3-1846 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-17-94 )
  8. Jan WEITS geb. ca 1845 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 9-10-1846 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-17-95 )
  Hij trouwde (2) op 8-4-1847 met:  
  Anna FIKKERS
geb. 8-4-1820 te Hoogezand (Kalkwijk)
ovl. 5-7-1847 te Hoogezand (Kropswolde), 27 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] FIKKERS
Anna [Roelfs] HELMERS

  Hij trouwde (3) op 21-10-1847 te Hoogezand met:  
  Janna OLDENBURGER
geb. 1-1-1822 te Lula
ovl. 3-11-1899 te Hoogezand (Kropswolde), 77 jaar oud
dochter van: Jan [Tonnis] OLDENBURGER
Rendeltje [Roelfs] PEKELDER

  Uit deze relatie  
  1. Jan WEITS geb. 14-7-1848 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 27-7-1906 te Stadskanaal ( VI-17-96 )
  2. Jantje WEITS geb. 24-5-1850 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 21-8-1896 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-17-97 )
  3. Rindeltje WEITS geb. 15-3-1853 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 21-4-1883 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-17-98 )
  4. Alberdina WEITS geb. 2-2-1856 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 30-4-1857 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-17-99 )
  5. Roelf WEITS geb. 5-4-1858 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 27-5-1937 te Groningen ( VI-17-100 )

V-7-26 Willemtien WEITES
geb. 28-10-1814 te Zuidlaren (Schipborg)
ovl. ca 1850 te Georgetown Twp (Ottawa County, Michigan U.S.A.)
dochter van: Berent [Weites] _
Marrigien [Frijling] _

( IV-2-9 )
  Zij trouwde op 4-5-1839 te Hoogezand met:  
  Harm Rosing ANDREE
geb. 27-2-1812 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 23-12-1895 te Georgetown Twp (Ottawa County, Michigan U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Jacob Kornelius ANDREE
Margien [Harms] BOSCHMA

  Bij het huwelijk
Harm en Willemtien emigreerden in 1848 met hun kinderen naar Michigan (U.S.A.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob ANDRAE geb. 10-5-1840 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 1915 te Georgetown Twp (Ottawa County, MI, U.S.A.) ( VI-18-101 )
  2. Berend ANDRAE geb. 4-10-1842 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. ca 1848 ( VI-18-102 )
  3. Markus ANDRAE geb. 4-2-1845 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. ca 1848 ( VI-18-103 )
  4. Marchien ANDRAE geb. 20-1-1848 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. ca 1850 te Georgetown Twp (Ottawa County, MI, U.S.A.) ( VI-18-104 )

V-7-27 Jantien WEITS
geb. 24-9-1818 te Anloo
ovl. 21-8-1890 te Hoogezand (Westerbroek), 71 jaar oud
dochter van: Berent [Weites] _
Marrigien [Frijling] _

( IV-2-9 )
  Zij trouwde (1) op 28-5-1846 te Hoogezand met:  
  Gabe [Jans] van DIJKEN
geb. 16-9-1816 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 26-4-1860 te Hoogezand (Westerbroek) (OA-64), 43 jaar oud
zoon van: Jelle [Jans] van DIJKEN
Stijntje [Tiessens] van der DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1860).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelle van DIJKEN geb. 27-6-1847 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 28-6-1847 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-19-105 )
  2. Jelle van DIJKEN geb. 17-6-1848 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 3-1-1879 te Hoogezand (Westerbroek) ( VI-19-106 )
  3. Berend van DIJKEN geb. 9-5-1851 te Hoogezand (Westerbroek) / ovl. 4-7-1879 te Hoogezand (Westerbroek) ( VI-19-107 )
  4. Thies van DIJKEN geb. 21-12-1855 te Hoogezand (Westerbroek) / ovl. 18-2-1862 te Hoogezand (Westerbroek) ( VI-19-108 )
  Zij trouwde (2) op 26-4-1862 te Hoogezand met:  
  Jakob BOER
geb. 25-4-1831 te Harkstede
zoon van: Arend [Klaassens] BOER
Janna [Jakobs] BRINK

  Uit deze relatie  
  1. Janna BOER geb. 2-3-1863 te Westerbroek / ovl. 4-6-1865 te Westerbroek ( VI-19-109 )

V-7-28 Alberdina WEITS
geb. 22-12-1822 te Anloo
ovl. 19-3-1861 te Slochteren (Scharmer), 38 jaar oud
dochter van: Berent [Weites] _
Marrigien [Frijling] _

( IV-2-9 )
  Zij trouwde op 26-2-1846 te Hoogezand met:  
  Johannes GRUBER
geb. 7-9-1823 te Sappemeer
ovl. 21-2-1898, 74 jaar oud
zoon van: David GRUBER
Sibbeltje [Jans] KALKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Berend GRUBER geb. 27-1-1847 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 18-9-1852 te Hoogezand (Kolham) ( VI-20-110 )
  2. Sibbelina GRUBER geb. 28-6-1849 te Hoogezand (Kropswolde) ( VI-20-111 )
  3. Margje GRUBER geb. 26-10-1851 te Roden (Matsloot) ( VI-20-112 )
  4. David GRUBER geb. 2-6-1855 te Hoogezand (Kolham) / ovl. 6-11-1856 te Slochteren (Scharmer) ( VI-20-113 )
  5. Leentje GRUBER geb. 3-10-1857 te Hoogezand (Kolham) ( VI-20-114 )
  6. David GRUBER geb. 17-7-1860 te Slochteren (Scharmer) / ovl. 5-6-1862 te Zuidbroek ( VI-20-115 )

V-8-29 Reinder REINDERS
geb. 29-4-1816 te Borger (GA-15)
ovl. 1-8-1853 te Borger (OA-61), 37 jaar oud
zoon van: Willem REINDERS
Jantien [Frijling] FRIJLING

( IV-2-10 )

V-8-30 Wilmtien REINDERS
geb. 4-3-1819 te Borger (GA-10)
ovl. 5-12-1852 te Borger (OA-87), 33 jaar oud
dochter van: Willem REINDERS
Jantien [Frijling] FRIJLING

( IV-2-10 )

V-8-31 Fredrik REINDERS
geb. 13-5-1822 te Borger (GA-20)
ovl. 25-7-1824 te Borger (OA-8), 2 jaar oud
zoon van: Willem REINDERS
Jantien [Frijling] FRIJLING

( IV-2-10 )

V-9-32 Willempie FRIJLINGH
geb. 18-4-1817 te Gasselte (Gasselternijveen)
dochter van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 23-4-1857 te Gasselte met:  
  Hindrik KLAMER
geb. 16-2-1823 te Gieten
zoon van: Lucas KLAMER
Geessien HINDRIKS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 40 jaar. Weduwnaar van Jantje Schipper
 

V-9-33 Hendrik FRIJLINGH
geb. 9-2-1819 te Gasselte
ovl. 17-12-1887 te Gasselte, 68 jaar oud
zoon van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Hij trouwde (1) op 4-4-1843 te Gasselte met:  
  Willemtje HARMS
geb. 12-12-1820 te Gasselte
ovl. 20-2-1878 te Gasselte, 57 jaar oud
dochter van: Hinderikus HARMS
Hillechien KLAMER

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit Frijling geb. 6-5-1843 te Gasselte (Gasselternijveen) ( VI-21-116 )
  2. Hillechien FRIELINGH geb. 4-9-1844 te Drouwenderveen / ovl. 25-6-1863 te Gasselte ( VI-21-117 )
  3. Grietien FRIELINGH geb. 14-10-1847 te Borger (Drouwenderveen) / ovl. 22-12-1889 te Gasselte (Gasselterboerveen) (OA-41) ( VI-21-118 )
  4. Fennechien FRIELING geb. 30-5-1848 te Gasselte (Gasselternijveen) / ovl. 21-8-1935 te Gasselte (OA-20) ( VI-21-119 )
  5. Willemtien FRIELING geb. 13-1-1850 te Gasselte (Gasselternijveen) / ovl. 14-3-1883 te Schoonloo ( VI-21-120 )
  6. Hinderieks FRIELING geb. 26-1-1852 te Gasselte / ovl. 24-9-1917 te Nieuw Buinen ( VI-21-121 )
  7. Albertien FRIELING geb. 29-5-1854 te Gasselte / ovl. 8-12-1861 te Gasselte ( VI-21-122 )
  8. Jantien FRIELING geb. 15-6-1856 te Gasselte / ovl. 17-6-1856 te Gasselte ( VI-21-123 )
  9. Jantien FRIELING geb. 8-12-1857 te Gasselte ( VI-21-124 )
  10. Henderkien FRIELING geb. 27-6-1860 te Gasselte / ovl. 20-10-1860 te Gasselte ( VI-21-125 )
  11. Hillechien FRIELING geb. 15-4-1864 te Gasselte ( VI-21-126 )
  Hij trouwde (2) op 26-4-1879 te Gasselte met:  
  Johanna (Janna) WOLTERS
geb. 13-11-1830 te Gasselte
ovl. 23-6-1902 te Gasselte, 71 jaar oud
dochter van: Harm WOLTERS
Aleida SWEERS

  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Willemtje Harms; weduwe van Johannes Klaassen.
 

V-9-34 Grietje FRIJLINGH
geb. 13-2-1821 te Gasselte
ovl. 6-3-1901 te Gieten (Bonnerveen), 80 jaar oud
dochter van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 3-5-1850 te Gieten met:  
  Berend KROL
geb. 17-11-1828 te Gieten
ovl. 28-10-1900 te Gieten (Bonnerveen), 71 jaar oud
zoon van: Hendrik KROL
Trientje BEEKHUIS


V-9-35 Frederik FRIJLINGH
geb. 20-3-1823 te Gasselte
ovl. 17-4-1902 te Sleen ('t Haantje), 79 jaar oud
zoon van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Hij trouwde (1) op 10-5-1864 te Odoorn met:  
  Hanna NIJS
geb. 28-9-1829 te Sleen
ovl. 25-6-1865 te Odoorn (Klijndijk), 35 jaar oud
dochter van: Thie NIJS
Aaltien BRINKS

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit FRIJLINGH geb. 1-9-1870 te Odoorn (Klijndijk) / ovl. 3-3-1952 te Odoorn ( VI-22-129 )
  2. Gerhardus FRIJLINGH geb. 22-10-1874 te Sleen ('t Haantje) / ovl. 1-10-1877 te Sleen ('t Haantje) ( VI-22-131 )
  3. Geert FRIJLINGH geb. 22-10-1874 te Sleen ('t Haantje) / ovl. 2-11-1874 te Sleen ('t Haantje) ( VI-22-130 )
  Hij trouwde (2) op 23-12-1865 te Odoorn met:  
  Aaltien BRUINS
geb. 21-8-1832 te Borger
ovl. 10-3-1893, 60 jaar oud
dochter van: Geert BRUINS
Jantien ARENDS

  Uit deze relatie  
  1. NN BRUINS geb. 28-10-1866 te Odoorn (Zijdtak) / ovl. 28-10-1866 te Odoorn (Zijdtak) ( VI-22-127 )
  2. Jantien FRIJLINGH geb. 24-10-1867 te Odoorn (Zijdtak) / ovl. 17-6-1924 te Emmen ( VI-22-128 )

V-9-36 Jantje FRIJLING
geb. 8-11-1825 te Gasselte
ovl. 27-8-1903 te Gasselte, 77 jaar oud
dochter van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 24-12-1851 te Gasselte met:  
  Geert DIJKEMA
geb. 19-3-1819 te Gasselte
ovl. 4-10-1866 te IJsselmonde, 47 jaar oud
zoon van: Klaas [Geerts] DIJKEMA
Hillegien KARS

  Persoonlijke informatie
Geert was schipper op het zeilschip “Goede Verwachting”. Hij is aan boord overleden.
 

V-9-37 Marchien FRIJLING
geb. 30-11-1827 te Gasselte
ovl. 25-4-1901 te Gasselte (Gasselternijveen), 73 jaar oud
dochter van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Zij trouwde op 10-1-1855 met:  
  Kornelis POMP
geb. 25-2-1821 te Gasselte
ovl. 29-9-1904 te Groningen, 83 jaar oud
zoon van: Hindrik [Hindriks] POMP
Annigie [Wichers] HEUVING

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik POMP geb. ca 1859 te Gasselte (Gasselternijveen) ( VI-23-132 )

V-9-38 Jacob FRIJLINGH
geb. 26-11-1829 te Gasselte
ovl. te Gasselte (Gasselternijveen)
zoon van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 
  Hij trouwde op 29-7-1871 te Gasselte met:  
  Geertien DIETERS
geb. 23-11-1830 te Anloo
ovl. 4-5-1902 te Gasselte (Gasselternijveen), 71 jaar oud
dochter van: Albert DIETERS
Frederijka KAMPTS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 40 jaar; weduwe van Arend Haddering.
 

V-9-39 Jantien FRIJLING
geb. 27-6-1832 te Gasselte
dochter van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )

V-9-40 Jan FRIJLINGS
geb. 24-3-1834 te Gasselte
ovl. 16-10-1866 te Gasselte (Gasselternijveen), 32 jaar oud
zoon van: Gerrit FRIJLING
Grietien [Hendriks] PEPPING
( IV-2-11 )
  Hij trouwde op 6-5-1865 te Gasselte met:  
  Geertje KUIPER
geb. 6-1-1828 te Anloo
ovl. 16-5-1867 te Gasselte (Gasselternijveen), 39 jaar oud
dochter van: Albert [Geerts] KUIPER
Willemtje EGGENS


V-10-41 Geert FRIELING
geb. 27-3-1817 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 23-11-1837 te Vries (Yde), 20 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Grietien HULZEBOS
( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1837)
 

V-10-42 Gerrit FRIJLING
geb. 28-12-1819 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 19-6-1860 te Eelde (Paterswolde), 40 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Grietien HULZEBOS
( IV-3-14 )

V-11-43 Harm ROZEVELD
geb. 19-2-1823 te Eelde (Oosterbroek)
zoon van: Teunis [Harms] ROZEVELD
Marchien [Geerts] FRIELING

( IV-3-17 )
  Hij trouwde op 10-5-1850 te Peize met:  
  Roelofje LAMMERTS
geb. 31-7-1823 te Peize
ovl. 17-8-1919 te Peize, 96 jaar oud
dochter van: Lammert [Hendriks] LAMMERTS
Roelfje [Fransens] DIERTENS

  Uit deze relatie  
  1. Tunnis ROZEVELD geb. 7-2-1851 te Peize / ovl. 31-12-1941 te Groningen ( VI-24-133 )

V-11-44 Rolina ROZEVELD
geb. 6-11-1824 te Peize
ovl. 18-9-1864 te Peize, 39 jaar oud
dochter van: Teunis [Harms] ROZEVELD
Marchien [Geerts] FRIELING

( IV-3-17 )
  Zij trouwde op 23-5-1861 te Peize (HA-5) met:  
  Geert van der SPOEL
geb. 29-9-1823 te Norg
ovl. 5-12-1901 te Norg, 78 jaar oud
zoon van: Klaas van der SPOEL
Geertje [Geerts] VIJFSCHAFT

  Bij het huwelijk
bruidegom: 37 jaar.; bruid: 36 jaar.; weduwnaar van Jantien Veninga
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas van der SPOEL geb. 1-8-1862 te Peize / ovl. 3-6-1866 te Peize ( VI-25-134 )

V-11-45 Geert ROZEVELD
geb. 31-12-1829 te Peize
ovl. 21-2-1908 te Peize, 78 jaar oud
zoon van: Teunis [Harms] ROZEVELD
Marchien [Geerts] FRIELING

( IV-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1857 - 1861), dagloner (1863 - 1872).
 
  Hij trouwde op 23-5-1857 te Peize met:  
  Geessien ARENDS
geb. 22-7-1826 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-8-1881 te Peize
dochter van: Roelf ARENDS
Minke [Berends] NIJDAM
fam. 3: ( VI-6-23 )
fam. 17: ( VIII-4-23 )
  Uit deze relatie  
  1. Tunnis ROZEVELD geb. 3-11-1857 te Peize / ovl. 6-11-1857 te Peize ( VI-26-135 )
  2. Tunnis ROZEVELD geb. 25-2-1859 te Peize / ovl. 26-9-1859 te Peize ( VI-26-136 )
  3. Teunis ROZEVELD geb. 21-8-1861 te Peize / ovl. 18-3-1943 te Peize ( VI-26-137 )
  4. Minke ROZEVELD geb. 6-11-1863 te Peize / ovl. 23-8-1903 te Peize ( VI-26-138 )
  5. Roelf ROZEVELD geb. 12-9-1868 te Peize / ovl. 24-3-1951 te Peize ( VI-26-139 )
  6. Marchien ROZEVELD geb. 3-12-1872 te Peize / ovl. 3-6-1912 te Peize ( VI-26-140 )

V-11-46 Markus ROZEVELD
geb. 4-7-1833 te Peize
ovl. 30-9-1897 te Peize, 64 jaar oud
zoon van: Teunis [Harms] ROZEVELD
Marchien [Geerts] FRIELING

( IV-3-17 )
  Hij trouwde op 14-5-1870 te Peize met:  
  Geertien HOMAN
geb. 19-9-1843 te Vries (Donderen)
ovl. 28-6-1913 te Peize, 69 jaar oud
dochter van: Evert HOMAN
Trijntien KREGEL

  Uit deze relatie  
  1. Trijntien ROZEVELD geb. 8-1-1866 te Vries / ovl. 20-12-1917 te Peize ( VI-27-141 )
  2. Lina ROZEVELD geb. 12-11-1871 te Peize / ovl. 6-3-1954 te Norg ( VI-27-142 )
  3. Hinderkien ROZEVELD geb. 26-2-1874 te Peize / ovl. 15-4-1940 te Roden ( VI-27-143 )
  4. Tunnis ROZEVELD geb. 7-1-1876 te Peize / ovl. 11-10-1935 te Peize ( VI-27-144 )
  5. Margien ROZEVELD geb. 31-5-1878 te Peize / ovl. 7-12-1936 te Groningen ( VI-27-145 )
  6. Everdina ROZEVELD geb. 19-7-1881 te Peize / ovl. 4-5-1900 te Groningen ( VI-27-146 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Lammechien FRIELING
geb. 4-9-1817 te Haren (GA-41)
ovl. te U.S.A.
dochter van: Jan [Gerrits] FRIELING
Johanna (Janna) [Geerts] BUNING
( V-1-1 )
  Zij trouwde op 21-11-1841 te Groningen met:  
  Jan WEERSING NIEMEIJER
geb. 18-9-1817 te Rolde
ovl. te U.S.A.
zoon van: Hendrik NIEMEIJER
Margje WEERSING

  Persoonlijke informatie
Samen met zijn vrouw naar Amerika geemigreerd.
 

VI-1-2 Grietje FRIELING
geb. 5-11-1819 te Haren
ovl. 14-12-1894 te Haren (Glimmen) (OA-87), 75 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] FRIELING
Johanna (Janna) [Geerts] BUNING
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Kerkelijke gezindte: Gereformeerd.
beroep: dienstmeid te Haren (Essen) (1842) / werkvrouw
 
  Zij trouwde op 21-5-1842 te Haren (HA-12) met:  
  Carel [Folkers] EISSES
geb. 8-9-1812 te Groningen
ovl. 1-5-1876 te Haren (OA-20), 63 jaar oud
zoon van: Adolf [Folkerts] EISSES
Catharina [Karels] BODENRIJDER
fam. 8: ( V-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht(1842) / landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Catharina EISSES geb. 3-9-1842 te Haren (Onnen) / ovl. 12-6-1894 te Haren (overl. te Groningen) (OA-55) fam. 8: ( VII-15-88 )
  2. Jan Gerrits (Jan) EISSES geb. 22-11-1844 te Haren / ovl. 7-12-1931 te Haren (OA-69) fam. 8: ( VII-15-89 )
  3. Adolf EISSES geb. 16-9-1847 te Haren / ovl. 3-2-1936 te Haren (OA-13) fam. 8: ( VII-15-90 )
  4. Janna EISSES geb. 7-4-1850 te Haren / ovl. 19-11-1942 te Haren (OA-126) fam. 8: ( VII-15-91 )
  5. Gerrit EISSES geb. 20-9-1852 te Haren / ovl. 4-3-1938 te Haren fam. 8: ( VII-15-92 )
  6. Jantien EISSES geb. 3-2-1855 te Haren fam. 8: ( VII-15-93 )
  7. Lammechien EISSES geb. 14-3-1857 te Haren (Onnen) / ovl. 1-12-1922 te Haren fam. 8: ( VII-15-94 )
  8. Folkert EISSES geb. 19-7-1859 te Haren (Onnen) / ovl. 15-2-1946 te Haren (OA-27) fam. 8: ( VII-15-95 )
  9. Geert EISSES geb. 6-11-1861 te Haren (Onnen) / ovl. 18-4-1899 te Haren (Onnen) (OA-31) fam. 8: ( VII-15-96 )
  10. Grietje EISSES geb. 30-11-1863 te Haren (GA-88) / ovl. 5-8-1951 te Groningen fam. 8: ( VII-15-97 )

VI-1-3 Gerrit VRIELING
geb. 10-5-1822 te Haren (GA-15)
ovl. 10-1-1913 te Haren (Hoornschedijk), 90 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] FRIELING
Johanna (Janna) [Geerts] BUNING
( V-1-1 )
  Foto van Gerrit VRIELING
Foto(s) van Gerrit VRIELING
 
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1853), arbeider (1859, 1861, 1878), landbouwer te Hoornschedijk (1854, 1856).
 
  Hij trouwde (1) op 21-5-1853 te Haren met:  
  Luijke [Jans] van DIJKEN
geb. 22-1-1818 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 28-3-1861 te Haren (Hoornschedijk), 43 jaar oud
dochter van: Albert JANS
Aaltje DERKS

  Bij het huwelijk
bruidegom 31 jaar, bruid 35 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk (Dirk) VRIELING geb. 22-5-1854 te Haren (Hoornschedijk) (GA-35) / ovl. 4-9-1937 te Vlagtwedde (Sellingen) (OA-95) ( VII-2-11 )
  2. Jan [Gerrits] VRIELING geb. 21-5-1856 te Haren (Hoornschedijk) (GA-25) / ovl. 20-1-1920 te Haren (Hoornschedijk) (OA-4) ( VII-2-12 )
  3. Albert VRIELING geb. 10-9-1859 te Haren (Hoornschedijk) (GA-61) / ovl. 21-1-1860 te Haren (Hoornschedijk) (OA-6) ( VII-2-13 )
  4. Albert VRIELING geb. 10-3-1861 te Haren (Hoornschedijk) (GA-18) / ovl. 28-10-1943 te Haren (OA-90) ( VII-2-14 )
  Hij trouwde (2) op 6-5-1865 te Haren met:  
  Fennechien PIETERS
geb. 12-6-1839 te Haren (Hemmen)
ovl. 10-1-1887 te Haren (Hoornschedijk) (OA-4), 47 jaar oud
dochter van: Jan [Egberts] PIETERS
Grietje [Lucas] KUIPERS

  Bij het huwelijk
GETUIGEN:
1. GEERT VRIELING, 37 JAAR, TIMMERMAN TE GRONINGEN, BROEDER DES BRUIDEGOMS
2. JAN WERINK NIEMEYER, 36 JAAR, TIMMERMAN TE GRONINGEN, ZWAGER DES BRUIDEGOMS
3. REINDER PIETERS, 32 JAAR, ARBEIDER TE HAREN, BROEDER DER BRUID,
4. LUCAS DE VRIES, 31 JAAR, KUIPER TE HAREN, ZWAGER DER BRUID
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietjen VRIELING geb. 3-3-1866 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-8-1934 te Groningen ( VII-2-15 )
  2. Jan Egbert VRIELING geb. 12-3-1867 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-8-1943 te Groningen (OA-1202) ( VII-2-16 )
  3. Geert VRIELING geb. 7-9-1868 te Haren (Hoornschedijk) (GA-61) / ovl. 18-2-1869 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-2-17 )
  4. Geert VRIELING geb. 31-1-1870 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. te Manhatten Montana U.S.A. ( VII-2-18 )
  5. Jan VRIELING geb. 15-3-1871 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-2-19 )
  6. Aaltje VRIELING geb. 26-7-1872 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-3-1962 te Groningen ( VII-2-20 )
  7. Gerrit VRIELING geb. 5-9-1874 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. voor 1925 ( VII-2-21 )
  8. Pieter VRIELING geb. 30-8-1875 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-9-1918 te Haren (Harenermolen) ( VII-2-22 )
  9. Lambertus VRIELING geb. 16-9-1876 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-3-1959 te Bellingham (Washington, USA) ( VII-2-23 )
  10. Reinder VRIELING geb. 13-4-1878 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-12-1878 te Haren (Hoornschedijk) (OA-79) ( VII-2-24 )
  11. Markus VRIELING geb. 24-3-1881 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-2-25 )
  12. Fennechien VRIELING geb. 3-9-1883 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 16-7-1978 te Zaandijk ( VII-2-26 )

VI-1-4 Geertruid VRIELING
geb. 12-12-1824 te Haren
ovl. 15-5-1883 te Hoogezand (Windeweer), 58 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] FRIELING
Johanna (Janna) [Geerts] BUNING
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1848), koopvrouw (1860)
 
  Zij trouwde (1) op 11-11-1848 te Noorddijk (HA-7) met:  
  Geert SUURVEEN
geb. ca 1823 te Groningen
ovl. 11-8-1847
zoon van: Jan SUURVEEN
Frouke HEIDEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmakersknecht (1848).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmakersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; beroep vader bruid: landgebruiker; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
 
  Zij trouwde (2) op 24-3-1860 te Haren (HA-1) met:  
  Berend BERENDS
geb. 8-7-1822 te Haren (Onnen)
ovl. 16-8-1906 te Haren (OA-57), 84 jaar oud
zoon van: Hinderk [Hinderks] BERENDS DE JONGE
Janna [Jans] BAZUIN
fam. 1: ( V-1-1 )
fam. 2: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte van Berend 8-7-1822 wordt gedaan door: Hindrik Hindriks 48 jr landbouwer te Onnen en Wigher Alderts 47 jr landbouwer te Onnen.
Zijn familienaam komt ook voor onder de naam Berends de Jonge.
Berend Berends was van lichting 1841 lotnr. 26 en uitgeloot.
Beroep: landbouwer (1860, 1877)
Nadere informatie op de overlijdensakte: tussen haakjes staat als achternaam: de Jonge; geboortepl: Haren; wedn.v. Geertruid Vrieling
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 37 jaar; bruid 35 jaar; weduwnaar van Geessien Mannes
Getuigen bij dit 2e huwelijk waren: Willem Berends oud 42 jr arbeider te Onnen, Harm Berends oud 30 jr arbeider te Onnen, Gerrit Vrieling oud 38 jr arbeider te Hoornschedijk en Geert Vrieling oud 32 jr timmerman te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BERENDS DE JONGE geb. 1-10-1860 te Haren / ovl. 19-8-1945 te Groningen fam. 1: ( VII-6-34 )
  2. Gerrit BERENDS geb. 14-9-1862 te Haren (GA-67) / ovl. 16-3-1949 te Groningen (OA-529) fam. 1: ( VII-6-35 )
  3. Marchien BERENDS geb. 12-7-1864 te Haren fam. 1: ( VII-6-36 )

VI-1-5 Geert VRIELING
geb. 28-11-1827 te Haren
ovl. 12-4-1882, 54 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] FRIELING
Johanna (Janna) [Geerts] BUNING
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman. Begraven te Groningen: Zuiderbegraafplaats.
 
  Hij trouwde op 12-4-1883 te Groningen met:  
  Aaltje HARTMAN
geb. 28-2-1829 te Zuidbroek
ovl. 14-6-1913 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Derk [Willems] HARTMAN
Bouwke [Adolfs] _

  Persoonlijke informatie
Begraven te Groningen: Zuiderbegraafplaats.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje VRIELING geb. ca 1862 te Groningen / ovl. 3-5-1895 te Groningen ( VII-3-27 )

VI-1-6 Marchien FRIELING
geb. 13-4-1831 te Haren
ovl. 6-10-1864 te Zuidlaren
dochter van: Jan [Gerrits] FRIELING
Johanna (Janna) [Geerts] BUNING
( V-1-1 )
  Zij trouwde op 2-6-1855 te Zuidlaren met:  
  Heino MEIJER
geb. 13-12-1827 te Zuidlaren
ovl. 15-5-1891 te Zuidlaren
zoon van: Jannes [Abrahams] MEIJER
Janna [Heines] VOS

  Uit deze relatie  
  1. Janna MEIJER geb. 20-2-1858 te Zuidlaren ( VII-4-28 )

VI-2-7 Gerrit JONKMAN
geb. 9-8-1821 te Haren
ovl. voor 1822
zoon van: Tonnis [Tonnis] JONKMAN
Marchien [Gerrits] FRIELING

( V-1-2 )

VI-2-8 Gerrit JONKMAN
geb. 24-2-1822 te Haaren
ovl. 24-5-1823 te Gasselte (overl. Gouderak) (OA-8), 15 maand oud
zoon van: Tonnis [Tonnis] JONKMAN
Marchien [Gerrits] FRIELING

( V-1-2 )

VI-2-9 Gerrit [Tonnis] JONKMAN
geb. 29-8-1823 te Gasselte (geb. Muiden) (GA-20)
ovl. 27-3-1893 te Gasselte (overl. Amsterdam) (OA-20), 69 jaar oud
zoon van: Tonnis [Tonnis] JONKMAN
Marchien [Gerrits] FRIELING

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Volgens huwelijksakte geboren te Wierden. Beroep: schipper (1849 - 1893).
 
  Hij trouwde op 16-6-1848 te Gasselte (HA-10) met:  
  Geertje EEFTING
geb. 16-11-1823 te Gasselte
ovl. 3-8-1913 te Onstwedde (Stadskanaal) (OA-112), 89 jaar oud
dochter van: Tonnis [Watzes] EEFTINK
Marchien SALOMONS

  Uit deze relatie  
  1. Tonnies JONKMAN geb. 22-5-1849 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-25) ( VII-5-29 )
  2. Willem JONKMAN geb. 3-4-1851 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-21) / ovl. 17-5-1898 te Gasselte (overl. Onstwedde (Stadskanaal)) (OA-14) ( VII-5-30 )
  3. Marchien JONKMAN geb. 15-8-1853 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-46) ( VII-5-31 )
  4. Teunis Watse JONKMAN geb. 28-10-1855 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-49) / ovl. 3-6-1876 te Gasselte (Gasselternijveenschemond) (OA-24) ( VII-5-32 )
  5. Berend JONKMAN geb. 28-4-1858 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-27) / ovl. 11-10-1937 te Gasselte (OA-19) ( VII-5-33 )
  6. Geertje JONKMAN geb. 29-4-1861 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-28) / ovl. 30-12-1880 te Gasselte (Gasselternijveenschemond) (OA-57) ( VII-5-35 )
  7. Martha JONKMAN geb. 29-4-1861 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-27) / ovl. 31-8-1877 te Gasselte (Gasselternijveenschemond) (OA-44) ( VII-5-34 )
  8. Hillechien JONKMAN geb. 23-1-1864 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-3) / ovl. 20-10-1864 te Gasselte (OA-34) ( VII-5-36 )
  9. Hillechien JONKMAN geb. 18-10-1865 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-61) / ovl. 14-1-1939 te Gasselte (OA-3) ( VII-5-37 )

VI-2-10 Tonnis JONKMAN
geb. 5-10-1826 te Gasselte
zoon van: Tonnis [Tonnis] JONKMAN
Marchien [Gerrits] FRIELING

( V-1-2 )
  Hij trouwde op 4-2-1857 te Gasselte (HA-2) met:  
  Marchje van der WIJK
geb. 28-1-1830 te Gieten
dochter van: Geert [Egberts] van der WIJK
Hendrikje HIDDING

  Uit deze relatie  
  1. Henderkien JONKMAN geb. 3-11-1860 te Gasselte (Gasselternijveen) / ovl. 19-4-1893 te Gasselte (Gasselternijveen) (OA-19) ( VII-6-38 )

VI-4-16 Grietje VRIELING
geb. 31-7-1823 te Haren
ovl. 31-10-1889 te Haren, 66 jaar oud
dochter van: Geerd VRIELING
Dina HOLTMAN
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1885).
 
  Zij trouwde op 4-2-1843 te Haren (HA-4) met:  
  Willem SMEENK
geb. 1-9-1818 te Haren (Onnen)
ovl. 30-6-1887 te Haren, 68 jaar oud
zoon van: Harm [Jans] SMEENK
Petronella [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1885).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm SMEENK geb. 6-5-1843 te Haren / ovl. 12-1-1904 te Groningen ( VII-11-58 )
  2. Geert SMEENK geb. 6-5-1845 te Haren (Glimmen) / ovl. 6-9-1846 te Haren ( VII-11-59 )
  3. Geert SMEENK geb. 21-9-1847 te Haren / ovl. 7-9-1850 te Haren ( VII-11-60 )
  4. Pieter SMEENK geb. 23-8-1850 te Haren / ovl. 15-10-1926 te Groningen ( VII-11-61 )
  5. Geert SMEENK geb. 2-8-1853 te Haren / ovl. 30-3-1924 te Groningen ( VII-11-62 )
  6. Dina SMEENK geb. 10-2-1857 te Haren (Hemmen) ( VII-11-64 )
  7. Grietje SMEENK geb. 10-2-1857 te Haren (Hemmen) / ovl. 9-2-1858 te Haren (Hemmen) ( VII-11-63 )
  8. NN SMEENK geb. 29-11-1859 te Haren / ovl. 29-11-1859 te Haren ( VII-11-65 )
  9. Lentze SMEENK geb. 29-5-1861 te Haren (Hemmen) / ovl. 9-3-1944 te Groningen ( VII-11-66 )
  10. Jan Harmannus SMEENK geb. 29-9-1867 te Haren / ovl. 21-1-1932 te Groningen ( VII-11-67 )

VI-4-17 Lentze VRIELING
geb. 10-9-1825 te Haren
ovl. 6-10-1903 te Haren (Essen), 78 jaar oud
zoon van: Geerd VRIELING
Dina HOLTMAN
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Onnen en Hemmen (1850, 1851, 1853, 1854, 1856, 1859, 1865, 1879, 1893, 1898).
 
  Hij trouwde op 2-3-1850 te Haren met:  
  Aaltje VEDDER
geb. 8-5-1827 te Haren (Dilgt)
ovl. 23-11-1898 te Haren (Glimmen), 71 jaar oud
dochter van: Jannes VEDDER
Fennechien PIETERS
fam. 36: ( IV-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1879, 1893).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert VRIELING geb. 21-4-1850 te Haren (GA-45) / ovl. 23-4-1938 te Haren (OA-31) ( VII-12-68 )
  2. Fennechien VRIELING geb. 10-4-1851 te Haren (Onnen) (GA-28) / ovl. 25-2-1936 te Eelde ( VII-12-69 )
  3. Jans VRIELING geb. 23-3-1853 te Haren (Hemmen) (GA-23) / ovl. 9-11-1925 te Smilde ( VII-12-70 )
  4. Pieter VRIELING geb. 21-11-1854 te Haren (Hemmen) (GA-64) / ovl. 23-11-1937 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-86) ( VII-12-71 )
  5. Gerrit VRIELING geb. 24-9-1856 te Haren (Hemmen) (GA-54) / ovl. 5-11-1917 te Hoogezand (Kropswolde) (OA-150) ( VII-12-72 )
  6. Willem VRIELING geb. 9-6-1859 te Haren (Hemmen) (GA-40) / ovl. 28-1-1942 te Haren (OA-11) ( VII-12-73 )
  7. Hinderkien VRIELING geb. 1-8-1865 te Haren (Hemmen) (GA-44) / ovl. 9-3-1934 te Haren (OA-21) ( VII-12-75 )
  8. Diena VRIELING geb. 1-8-1865 te Haren (Hemmen) (GA-43) / ovl. 4-9-1956 te Haren (Essen) ( VII-12-74 )

VI-5-18 Gerrit VRIELING
geb. 1-8-1831 te Haren (Glimmen) (GA-41)
ovl. 31-5-1881 te Haren (Glimmen) (OA-26), 49 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1863-1880). Gerrit werd ingeschreven voor de dienstplichtlichting van 1850 , maar in de huwelijksbijlagen is te lezen dat hij “uit hoofde van ligchaamsgebrek finaal van de dienst is vrijgesteld”. Gerrit werkte in 1854 als landbouwersknecht bij landbouwer Pieter Meints Pietersen (geboren 1800) en zijn vrouw Martje Jans Bakker, aan de Hoornsedijk U 116B, buiten de A-poort te Groningen. Daarna woonde en werkte hij als (land)arbeider te Noorddijk (1855), Essen (1862), Onnen (1863-1866), Haren (1870, 1871) en Glimmen (1881).
 
  Hij trouwde (1) op 17-5-1862 te Haren (HA-14) met:  
  Ida BRINK
geb. 29-12-1838 te Haren (Onnen)
ovl. 3-5-1870 te Haren (OA-22), 31 jaar oud
dochter van: Harmannus [Roelfs] BRINK
Ida [Abels] BRINK
fam. 23: ( III-1-2 )
fam. 40: ( IV-1-6 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 30 jaar; bruid 23 jaar. Getuigen bij het huwelijk van Gerrit en Ida waren Gerrits broers Egbert Vrieling (29 jr, arbeider te Onnen) en Jan Vrieling (26 jr, arbeider te Haren), Ida’s zwager Hilbrand Thijs (28 jr, arbeider te Glimmen) en oom Jan Brink (68 jr, timmerman te Haren).
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert VRIELING geb. 23-2-1863 te Haren (Onnen) (GA-11) / ovl. 30-5-1948 te Noorddijk (Middelbert) (OA-8) ( VII-13-76 )
  2. Harm VRIELING geb. 13-12-1864 te Haren (Onnen) (GA-87) / ovl. 11-5-1893 te Bedum (OA-26) ( VII-13-77 )
  3. Harmannus VRIELING geb. 1-6-1866 te Haren (Onnen) (GA-39) / ovl. 22-10-1872 te Haren (Onnen) (OA-52) ( VII-13-78 )
  4. Egbert VRIELING geb. 24-9-1868 te Haren (Onnen) (GA-67) / ovl. 17-3-1873 te Haren (Onnen) (OA-17) ( VII-13-79 )
  Hij trouwde (2) op 21-10-1871 te Haren (HA-18) met:  
  Harmtien NIJDAM
geb. 24-7-1835 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-5-1898 te Haren (Onnen) (OA-30), 62 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
fam. 17: ( VIII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1863).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 40 jaar; bruid 36 jaar; weduwnaar van Ida Brink; weduwe van Derk Makken.

Gerrit trouwde in 1871 op dezelfde dag als zijn neef Gerrit Takens (zoon van Tako Takens en Alberdina Vrieling) en diens bruid Hendrikje Hoekstra. Misschien was de dubbele bruiloft wel uit (financiële) nood geboren. Niet voor niets overlegden Gerrit en Harmtien twee certificaten van onvermogen; zij waren niet in staat om de “kosten der Akten, Bewijzen en schrifturen, benoodigd tot het voltrekken van een wettig Huwelijk te kunnen betalen”. Harmtien was overigens weduwe en bracht twee kinderen (Roelfje en Willemina) mee in het huwelijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Andries VRIELING geb. 19-9-1872 te Haren (GA-88) / ovl. 12-2-1874 te Haren (OA-8) ( VII-13-80 )
  2. Jeichien VRIELING geb. 26-2-1874 te Haren (GA-14) / ovl. 13-11-1960 te Haren (Onnen) ( VII-13-81 )
  3. Andries VRIELING geb. 14-8-1878 te Haren (Glimmen) (GA-79) / ovl. 14-1-1880 te Haren (Glimmen) (OA-5) ( VII-13-82 )
  4. Gerritje VRIELING geb. 20-9-1881 te Haren (Glimmen) / ovl. 20-9-1881 te Haren (Glimmen) (OA-51) ( VII-13-83 )

VI-5-19 Egbert VRIELING
geb. 7-10-1833 te Haren (Glimmen) (GA-56)
ovl. 23-12-1896 te Haren (Onnen) (OA-80), 63 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstknecht (1856), arbeider (1858, 1861, 1862, 1863, 1866, 1867, 1870, 1873, 1876, 1880), timmerman (1882, 1886, 1894, 1896).
 
  Hij trouwde (1) op 22-11-1856 te Haren (HA-22) met:  
  Janna PAUWELS
geb. 15-4-1833 te Haren (Onnen) (GA-23)
ovl. 27-2-1882 te Haren (Onnen) (OA-12), 48 jaar oud
dochter van: Hinderikus PAUWELS
Geesje OOSTERVELD
fam. 38: ( III-2-6 )
fam. 7: ( V-6-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1856), arbeidster (1880).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderikus VRIELING geb. 14-5-1858 te Haren (Onnen) (GA-24) / ovl. 5-11-1918 te Haren (overl. Groningen) (OA-95) ( VII-14-84 )
  2. Jeichien VRIELING geb. 5-7-1861 te Haren (Onnen) (GA-47) / ovl. 31-12-1862 te Haren (Onnen) (OA-1863-1) ( VII-14-85 )
  3. Borgert VRIELING geb. 9-11-1863 te Haren (Onnen) (GA-78) / ovl. 14-1-1919 te Groningen ( VII-14-86 )
  4. Hendrik VRIELING geb. 19-2-1866 te Haren (Onnen) (GA-10) / ovl. 10-7-1866 te Haren (Onnen) (OA-31) ( VII-14-87 )
  5. Jeichien VRIELING geb. 8-4-1867 te Haren (Onnen) (GA-26) / ovl. 15-11-1940 te Zuidbroek (OA-34) ( VII-14-88 )
  6. Geessien VRIELING geb. 7-4-1870 te Haren (Onnen) (GA-39) / ovl. 27-9-1951 te Haren (OA-88) ( VII-14-89 )
  7. Geertje VRIELING geb. 11-2-1873 te Haren (Onnen) (GA-20) / ovl. 13-8-1959 te Haren (Glimmen) ( VII-14-90 )
  8. Janna VRIELING geb. 10-6-1876 te Haren (Onnen) (GA-34) / ovl. 11-6-1876 te Haren (Onnen) (OA-34) ( VII-14-91 )
  Hij trouwde (2) op 2-12-1882 te Haren (HA-29) met:  
  Harmtien NIJDAM
geb. 24-7-1835 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-5-1898 te Haren (Onnen) (OA-30), 62 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
fam. 17: ( VIII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1863).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 49 jaar; bruid 47 jaar; weduwnaar van Janna Pauwels; weduwe van Gerrit Vrieling
 

VI-5-20 Jan [Gerrits] VRIELING
geb. 28-10-1835 te Haren (GA-59)
ovl. 11-12-1922 te Haren (Onnen), 87 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1863, 1865, 1873, 1876), landbouwer (1883 - 1905).
 
  Hij trouwde op 9-5-1863 te Haren (HA-6) met:  
  Engelina de GROOT
geb. 23-10-1839 te Haren
ovl. 28-2-1895 te Harenermolen
dochter van: Jan de GROOT
Annechien [Tebbe] HENDRIKS
fam. 41: ( III-1-2 )
fam. 42: ( IV-5-22 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Klaas van der Zwaag, 59, dagloner, wonende in Haren; Egbert van Dalen, 42, dagloner, wonende in Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar.

Huwelijksacte:
Engelina de Groot, oud drieentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Haren, meerderjarige dochter van Jan de Groot, van beroep landbouwer, en van Annechien Tebbes Hindriks, zonder beroep, wonende te Haren.
Jan Gerrits Vrieling, oud zevenentwintig jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende te Haren, meerderjarige zoon van Borger Vrieling, van beroep landbouwer, en van Jeichien Egberts Bontekoe, zonder beroep, wonende te Haren.
Getuigen bij dit huwelijk: Gerrit Vrieling, oud eenendertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Onnen, gemeente Haren, broeder des bruidegoms; Egbert Vrieling, oud negenentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Onnen, broeder des bruidegoms; Jan de Groot, oud vierentwintig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Haren, broeder der bruid, en Hinderikus Hindriks, oud achtendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te
Haren, oom der bruid.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeiching [Jans] VRIELING geb. 15-11-1863 te Haren (Glimmen) / ovl. 5-2-1930 te Haren (Glimmen) ( VII-15-92 )
  2. Annechien VRIELING geb. 25-2-1865 te Haren (Glimmen) (GA-17) / ovl. 7-12-1917 te Haren (overl. Groningen) (OA-50) ( VII-15-93 )
  3. Geertien (Geertje) VRIELING geb. 30-3-1867 te Haren (Glimmen) / ovl. 31-12-1892 te Haren (Onnen) (OA-1893-1) ( VII-15-94 )
  4. Jantje VRIELING geb. 8-3-1869 te Haren / ovl. 27-2-1943 te Borger (Westdorp) ( VII-15-95 )
  5. Borgert VRIELING geb. 24-9-1871 te Haren / ovl. 11-3-1873 te Haren ( VII-15-96 )
  6. Hillechien VRIELING geb. 12-12-1873 te Haren / ovl. 7-5-1916 te Haren (Harenermolen) ( VII-15-97 )
  7. Borgert VRIELING geb. 12-3-1876 te Haren / ovl. 15-12-1955 te Langedijk ( VII-15-98 )
  8. Jan VRIELING geb. 26-4-1878 te Haren / ovl. 3-11-1954 te Haren ( VII-15-99 )

VI-5-21 Geert VRIELING
geb. 14-2-1840 te Haren (GA-10)
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1864, 1866, 1869, 1872, 1874, 1879).
 
  Hij trouwde op 25-6-1864 te Hoogezand (HA-46) met:  
  Annechien [Hindriks] HOLLANDER
geb. ca 1838 te Westerbroek
dochter van: Hindrik [Hindriks] HOLLANDER
Wendeltje DERKS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 23 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeichien VRIELING geb. 29-8-1864 te Foxhol / ovl. 20-10-1939 te Zeeland (Michigan, U.S.A.) ( VII-16-100 )
  2. Hindrik VRIELING geb. 24-11-1866 te Haren (Glimmen) (GA-85) ( VII-16-101 )
  3. Wendelina VRIELING geb. 13-5-1869 te Haren (Harenermolen) (GA-41) / ovl. te Lynden, Whatcom County (Washington, U.S.A.) ( VII-16-102 )
  4. Borgert VRIELING geb. 20-2-1872 te Haren (GA-21) ( VII-16-103 )
  5. Geertje VRIELING geb. 15-12-1874 te Haren (GA-119) ( VII-16-104 )
  6. Henderkien VRIELING geb. 3-5-1879 te Haren (Glimmen) (GA-48) ( VII-16-105 )

VI-5-22 Hindrik VRIELING
geb. 4-6-1847 te Haren (GA-29)
ovl. 17-10-1870 te Roden (Ter Heijl), 23 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
( V-1-5 )

VI-5-23 Geertje VRIELING
geb. 21-3-1852 te Haren (GA-22)
ovl. 14-10-1924 te Borger, 72 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
( V-1-5 )
  Zij trouwde op 18-4-1874 te Haren (HA-5) met:  
  Hendrik KAMPS
geb. ca 1850 te Haren (Essen)
ovl. 31-7-1925 te Ermelo
zoon van: Geert KAMPS
Jantien FIENING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1913).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje KAMPS geb. 22-8-1874 te Haren / ovl. 16-2-1907 te Haren (overl. te Anloo) (OA-23) ( VII-17-106 )
  2. Borgert KAMPS geb. ca 1877 te Haren ( VII-17-107 )
  3. Jeichien KAMPS geb. 10-9-1878 te Haren (Harenermolen) ( VII-17-108 )
  4. Geert KAMPS geb. ca 1880 te Haren / ovl. na 1952 ( VII-17-109 )
  5. Lukas KAMPS geb. 21-12-1891 te Haren / ovl. 2-2-1982 te Borger ( VII-17-110 )

VI-5-24 Borgert VRIELING
geb. 7-6-1856 te Haren (GA-28)
ovl. 12-7-1931 te Haren (Onnen) (OA-47), 75 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jeichien [Egberts] BONTEKOE
( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1878, 1885, 1906), arbeider (1889, 1891, 1906, 1913).
 
  Hij trouwde op 22-8-1878 te Haren (HA-27) met:  
  Henderika PAUWELS
geb. 10-11-1849 te Haren (Onnen)
ovl. 11-2-1927 te Eelde (Oosterbroek), 77 jaar oud
dochter van: Hendrik PAUWELS
Harmina GRASHUIS
fam. 38: ( IV-1-1 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 22 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert VRIELING geb. 11-9-1879 te Haren (Harenermolen) / ovl. 1-5-1969 te Haren (Onnen) ( VII-18-111 )
  2. Hendrik VRIELING geb. 25-9-1880 te Haren (Harenermolen) / ovl. 22-3-1968 te Haren ( VII-18-112 )
  3. Gerrit VRIELING geb. 30-1-1883 te Haren (Harenermolen) / ovl. 6-6-1885 te Haren (Glimmen) (OA-33) ( VII-18-113 )
  4. Harmina VRIELING geb. 28-8-1884 te Haren / ovl. 8-1-1953 te Assen ( VII-18-114 )
  5. Jeichien VRIELING geb. 20-6-1887 te Haren (Glimmen) / ovl. 5-12-1888 te Haren (Harenermolen) (OA-79) ( VII-18-115 )
  6. Jeichien VRIELING geb. 18-10-1889 te Haren (Harenermolen) (GA-101) / ovl. 1-3-1986 ( VII-18-116 )
  7. Willem VRIELING geb. 18-3-1891 te Haren (Glimmen) (GA-32) / ovl. 20-1-1959 te Amsterdam ( VII-18-117 )

VI-6-25 Hendrik ELEVELD
geb. ca 1833 te Haren (Essen)
ovl. 6-7-1866 te Haren (Essen) (OA-30), 33 jaar oud
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider.
 

VI-6-26 Gerrit ELEVELD
geb. 10-5-1835 te Haren (Essen)
ovl. 3-3-1887 te Haren (OA-21), 51 jaar oud
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1879).
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1863 te Haren (HA-7) met:  
  Mettien van BERGEN
geb. 4-2-1834 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-8-1880 te Haren (OA-41), 46 jaar oud
dochter van: Conraad [Alberts] van BERGEN
Geertien [Lucas] LAAN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert ELEVELD geb. 22-9-1864 te Haren (Hemmen) / ovl. 19-2-1949 te Haren (OA-36) ( VII-19-118 )
  2. Kornelis ELEVELD geb. 26-11-1868 te Haren / ovl. 26-10-1879 te Haren (OA-66) ( VII-19-119 )
  Hij trouwde (2) op 31-3-1881 te Haren (HA-4) met:  
  Catharina EISSES
geb. 3-9-1842 te Haren (Onnen)
ovl. 12-6-1894 te Haren (overl. te Groningen) (OA-55), 51 jaar oud
dochter van: Carel [Folkers] EISSES
Grietje FRIELING
fam. 8: ( VI-7-33 )
( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gezindte: NH. Beroep: dienstmeid te Essen / werkvrouw / arbeidster.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: arbeidster; bruidegom 45 jaar; bruid 38 jaar; weduwnaar van Metje van Bergen; weduwe van Hendrik Have(r)dings
 

VI-6-27 Jan ELEVELD
geb. 6-5-1837 te Haren (Essen)
ovl. 10-11-1892 te Haren (Helpman) (OA-77), 55 jaar oud
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )

VI-6-28 Jantje ELEVELD
geb. ca 1839 te Haren (Essen)
ovl. 30-11-1890 te Haren (OA-68), 51 jaar oud
dochter van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )
  Zij trouwde op 14-5-1864 te Haren (HA-11) met:  
  Gerrit DUSSEL
geb. 23-4-1838 te Eelde (GA-21)
ovl. 3-7-1901 te Haren (Noordlaren) (OA-45), 63 jaar oud
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Anna DUSSEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1893, 1889, 1895), armhuisbestuurder (1893, 1901).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: landbouwewr; bruidegom 26 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna DUSSEL geb. ca 1865 te Haren ( VII-20-120 )
  2. Annechien DUSSEL geb. 5-9-1870 te Haren / ovl. 14-4-1895 te Haren ( VII-20-121 )
  3. Willem DUSSEL geb. 15-12-1874 te Haren (Hemmen) / ovl. 12-12-1958 te Zuidlaren (Schuilingsoord) ( VII-20-122 )

VI-6-29 Grietien ELEVELD
geb. 20-6-1841 te Haren
ovl. 19-1-1922 te Leek (Oostwold), 80 jaar oud
dochter van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )
  Zij trouwde op 22-5-1869 te Haren (HA-14) met:  
  Luitje MULDER
geb. 8-6-1827 te Haren
ovl. 19-11-1910 te Haren, 83 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] MULDER
Aaltje EVERS

fam. 118: ( XI-34-183 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1869)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: molenaar; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 41 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje MULDER geb. 1-5-1870 te Haren / ovl. 2-5-1870 te Haren fam. 118: ( XIII-148-639 )
  2. Jan MULDER geb. 6-1-1872 te Haren / ovl. 11-10-1953 te Groningen fam. 118: ( XIII-148-640 )

VI-6-30 Geert ELEVELD
geb. 21-5-1843 te Haren (Essen)
ovl. 6-8-1911 te Haren (OA-70), 68 jaar oud
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1894, 1900).
 
  Hij trouwde op 3-7-1869 te Haren (HA-18) met:  
  Aaltje ALBERTS
geb. 7-4-1839 te Haren
ovl. 23-11-1923 te Norg, 84 jaar oud
dochter van: Willem [Alberts Jochums] ALBERTS
Aaltjen [Hindriks] HEKMAN
fam. 32: ( III-1-4 )
fam. 11: ( IV-7-16 )
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider.
Bruidegom 26 jaar; bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien ELEVELD geb. 13-9-1869 te Haren (Essen) / ovl. 20-12-1930 te Haren (Glimmen) ( VII-22-125 )
  2. Willem ELEVELD geb. 5-3-1871 te Haren (Essen) / ovl. 12-11-1872 te Haren (Essen) ( VII-22-126 )
  3. Aaltje ELEVELD geb. 25-10-1873 te Haren (Essen) / ovl. 16-4-1956 te Haren (Glimmen) ( VII-22-127 )
  4. Albert ELEVELD geb. 15-9-1876 te Haren / ovl. 1-6-1966 te Norg ( VII-22-128 )

VI-6-31 Albert ELEVELD
geb. 14-5-1846 te Haren (Essen)
ovl. 5-8-1909 te Haren (Helpman) (OA-53), 63 jaar oud
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )
  Hij trouwde op 20-5-1871 te Haren (HA-10) met:  
  Metje van BERGEN
geb. ca 1845 te Haren (Helpman), 63 jaar oud
dochter van: Kornelis van BERGEN
Bouchien [Egberts] EITENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 29 jaar
 

VI-6-32 Hinderikus ELEVELD
geb. 29-1-1850 te Haren (Essen)
ovl. 13-6-1923 te Leek (OA-50), 73 jaar oud
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1881), landbouwer (1882), arbeider (1884, 1887), landbouwer (1888, 1890, 1892, 1894, 1912), arbeider (1890, 1904, 1911, 1916), daglooner (1915).
 
  Hij trouwde op 14-5-1881 te Haren (HA-12) met:  
  Hinderika TAKENS
geb. 23-10-1853 te Haren (GA-60)
ovl. 4-12-1914 te Haren (OA-77), 61 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
fam. 18: ( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1881).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert ELEVELD geb. 28-2-1882 te Haren (Helpman) (GA-21) / ovl. 3-10-1890 te Haren (Noordlaren) (OA-55) ( VII-23-129 )
  2. Aaltje ELEVELD geb. 11-1-1884 te Haren (Helpman) (GA-2) ( VII-23-130 )
  3. Willem ELEVELD geb. 5-2-1887 te Haren (Noordlaren)) (GA-17) ( VII-23-131 )
  4. Annechien ELEVELD geb. 25-8-1888 te Haren (Noordlaren) (GA-92) / ovl. 21-8-1971 ( VII-23-132 )
  5. Grietje ELEVELD geb. 8-1-1890 te Haren (Noordlaren) (GA-3) / ovl. 1-4-1932 te Aduard (Hoogemeeden) (OA-4) ( VII-23-133 )
  6. Albert ELEVELD geb. 21-7-1892 te Haren (Noordlaren) (GA-80) ( VII-23-134 )
  7. Hendrik ELEVELD geb. 13-6-1894 te Haren (Noordlaren) (GA-65) / ovl. 31-5-1977 te Haren ( VII-23-135 )

VI-6-33 Borger ELEVELD
geb. 28-12-1850 te Haren (Essen)
ovl. 30-12-1850 te Haren (Essen)
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

( V-1-6 )

VI-9-46 Johanna WEERS
geb. 7-12-1852 te Voorst
ovl. 2-11-1888 te Coevorden, 35 jaar oud
dochter van: Eppe WEERS
Hillechien BOERMA

( V-3-11 )
  Zij trouwde op 11-12-1875 te Coevorden met:  
  Christiaan HOEFSLOOT
geb. 12-7-1846 te Zwolle
ovl. 31-3-1914 te Coevorden, 67 jaar oud
zoon van: Hendrik HOEFSLOOT
Regina Johanna MEEKERS

  Uit deze relatie  
  1. Hillegien HOEFSLOOT geb. 17-4-1877 te Coevorden / ovl. 11-3-1893 te Coevorden ( VII-32-203 )
  2. Hendrik Eppo HOEFSLOOT geb. 1-6-1879 te Coevorden / ovl. 28-6-1943 te Coevorden ( VII-32-204 )
  3. Johannes HOEFSLOOT geb. 22-7-1882 te Coevorden / ovl. 5-3-1955 te Papenburg (Dld) ( VII-32-205 )
  4. Constantia HOEFSLOOT geb. 9-8-1883 te Coevorden / ovl. 6-10-1945 te Venlo ( VII-32-206 )
  5. Christina Johanna HOEFSLOOT geb. 12-10-1885 te Coevorden / ovl. 17-4-1950 te Zeist ( VII-32-207 )
  6. Nicolaas HOEFSLOOT geb. 13-12-1887 te Coevorden / ovl. 24-10-1919 te Eersel ( VII-32-208 )

VI-10-47 Aaltje VRIELING
geb. 17-1-1837 te Haren (GA-4)
dochter van: Jan [Jans] VRIELING
Hillegien DREWES
( V-4-12 )
  Zij trouwde op 10-7-1864 te Groningen (HA-229) met:  
  Otto OOSTERVELD
geb. 11-10-1840 te Haren
zoon van: Egbert OOSTERVELD
Albertien BIEMOLD

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1883).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: likeurstokersknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 23 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert OOSTERVELD geb. 15-7-1870 te Groningen ( VII-33-209 )

VI-10-48 Jan VRIELING
geb. 26-4-1841 te Haren (GA-34)
ovl. 25-9-1868 te Eelde (Paterswolde), 27 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] VRIELING
Hillegien DREWES
( V-4-12 )
  Hij trouwde op 25-5-1864 te Eelde met:  
  Jantien STOFFERS
geb. 4-12-1834 te Eelde
ovl. 23-4-1900 te Assen (Aardscheveld), 65 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jans] STOFFERS
Fennechien [Harms] de GRAAF

  Bij het huwelijk
Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna VRIELING geb. 19-5-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-4-1938 te Assen ( VII-34-210 )
  2. Hillechien VRIELING geb. 11-3-1866 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-8-1927 te Assen (OA-131) ( VII-34-211 )
  3. Hendrik VRIELING geb. 12-9-1868 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-9-1941 te Assen ( VII-34-212 )

VI-10-49 Hindrik VRIELING
geb. 22-5-1846 te Haren (GA-33)
ovl. 6-2-1905 te Haren (OA-7), 58 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] VRIELING
Antje [Jans] SMIT
( V-4-12 )
  Persoonlijke informatie
beroep: moesker, arbeider te Groningen (1875, 1886), veehouder (1904). Hij tekende in 1886 als ‘H Vrileng’
 
  Hij trouwde (1) op 20-5-1870 te Haren (HA-15) met:  
  Hindrikje WENNING
geb. ca 1847 te Appingedam
dochter van: Derk [Harms] WENNING
Elsien [Hindriks] SCHREUDER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: smid; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar
 
  Hij trouwde (2) op 14-3-1875 te Groningen (HA-43) met:  
  Janna TIJSSENS
geb. 7-2-1845 te Groningen
ovl. 17-11-1914 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Jan TIJSSENS
Hinderika VISSER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: werkvrouw; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: molenaarsknecht; bruidegom 28 jaar; bruid 30 jaar; weduwnaar van Hindrikje Wenning
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan VRIELING geb. ca 1875 te Groningen / ovl. 16-7-1876 te Groningen ( VII-35-213 )
  2. Reinder VRIELING geb. 19-12-1876 te Groningen / ovl. 9-8-1877 te Groningen ( VII-35-214 )
  3. Jan VRIELING geb. 20-2-1878 te Groningen / ovl. 21-6-1928 te Groningen ( VII-35-215 )
  4. Hendrik VRIELING geb. ca 1880 te Groningen / ovl. 28-8-1880 te Groningen ( VII-35-216 )
  5. Henderikus VRIELING geb. ca 1882 te Groningen / ovl. 7-9-1882 te Groningen ( VII-35-217 )
  6. Johannes VRIELING geb. ca 1882 te Groningen ( VII-35-218 )
  7. Hendrik VRIELING geb. ca 1884 te Groningen / ovl. 2-7-1884 te Groningen ( VII-35-219 )
  8. Hendrik VRIELING geb. 12-6-1886 te Groningen ( VII-35-220 )
  9. Jacob VRIELING geb. ca 1888 te Groningen / ovl. 4-10-1888 te Groningen ( VII-35-221 )

VI-10-50 Bougien VRIELING
geb. 17-12-1849 te Haren (GA-71)
dochter van: Jan [Jans] VRIELING
Antje [Jans] SMIT
( V-4-12 )
  Zij trouwde (1) op 20-10-1872 te Groningen met:  
  Derk TILMAN
geb. 9-2-1849 te Nieuw Scheemda
ovl. voor 1888
zoon van: Harm [Tjallings] TILMAN
Sjabbegijn [Derks] MULDER

  Zij trouwde (2) op 20-5-1888 te Groningen met:  
  Jan KOLMAN
geb. 11-12-1836 te Groningen
ovl. voor 1911
zoon van: Mattheus KOLMAN
Maria Elizabeth UBENS

  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Grietje Nanninga, weduwe van Derk Tilman.
 
  Zij trouwde (3) op 23-4-1911 te Groningen met:  
  Rembertus GALLIARD
geb. ca 1839 te Groningen
zoon van: Joannes Jacobus GALLIARD
Catharina KERKHOF

  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Maria Boekholt, weduwe van Jan Kolman.
 

VI-11-51 Henderkien (Hindrikje) VRIELING
geb. 15-7-1835 te Haren
dochter van: Hendrik [Jans] VRIELING
Egbertien [Hendriks] RIJNBERG
( V-4-13 )
  Zij trouwde (1) op 6-4-1861 te Haren (HA-2) met:  
  Hendrik van DALEN
geb. ca 1835 te Haren
ovl. 21-2-1868 te Haren (OA-8), 32 jaar oud
zoon van: Egbert van DALEN
Zwaantje SJANEKER
fam. 15: ( IV-2-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: koopman
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 24 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van DALEN geb. 5-4-1862 te Haren / ovl. 5-4-1862 fam. 15: ( VI-5-14 )
  2. Zwaantje van DALEN geb. 26-3-1863 te Haren / ovl. 28-2-1947 te Groningen fam. 15: ( VI-5-15 )
  3. Hendrika van DALEN geb. ca 1864 te Haren / ovl. 19-9-1868 fam. 15: ( VI-5-16 )
  4. Egbert van DALEN geb. 8-2-1864 te Haren / ovl. 3-2-1945 te Vries (OA-7) fam. 15: ( VI-5-17 )
  5. Jans van DALEN geb. ca 1867 te Haren / ovl. 19-10-1868 fam. 15: ( VI-5-18 )
  Zij trouwde (2) op 27-4-1871 te Groningen met:  
  Niklaas OUDMAN
geb. 4-11-1818 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Drewes [Klaassen] OUDMAN
Martje [Ennes] EISINGA

  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Janna Pieters Doornbos, weduwe van Hendrik van Dalen.
 

VI-11-52 Willempje VRIELING
geb. 10-2-1838 te Haren
dochter van: Hendrik [Jans] VRIELING
Egbertien [Hendriks] RIJNBERG
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 6-4-1861 te Haren (HA-3) met:  
  Arent ter VELD
geb. ca 1834 te Leek
zoon van: Lammert [Jans] ter VELD
Hinderktje [Hindriks] BEUVINGA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep bruid: naaister; beroep vader bruidegom.: broodbakker; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar; moeder van de bruid ook Rijnberg
 

VI-11-53 Jan VRIELING
geb. 21-2-1840 te Haren
ovl. 24-10-1879 te Haren (OA-65), 39 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jans] VRIELING
Egbertien [Hendriks] RIJNBERG
( V-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1871, 1873, 1875, 1877, 1878)
 
  Hij trouwde op 4-5-1871 te Haren (HA-4) met:  
  Johanna (Janna) van DALEN
geb. 15-10-1847 te Roden (GA-33)
ovl. 5-9-1927 te Roden (Lieveren) (OA-55), 79 jaar oud
dochter van: Gerrit [Roelofs] van DALEN
Elizabeth [Eltjes] SCHOLTEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: hoofdonderwijzer; bruidegom 31 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit VRIELING geb. 10-11-1871 te Haren (GA-78) / ovl. 11-11-1871 te Haren (OA-55) ( VII-37-228 )
  2. NN VRIELING geb. 10-11-1871 te Haren / ovl. 10-11-1871 te Haren (OA-54) ( VII-37-227 )
  3. Egberdina VRIELING geb. 30-3-1873 te Haren (GA-37) / ovl. 16-5-1878 te Haren (OA-33) ( VII-37-229 )
  4. Gerrit VRIELING geb. 17-4-1875 te Haren (GA-30) ( VII-37-230 )
  5. Elisabeth VRIELING geb. 27-1-1877 te Haren (GA-11) / ovl. 5-2-1949 te Roden (Lieveren) (OA-9) ( VII-37-231 )

VI-11-54 Hinderika VRIELING
geb. 21-10-1842 te Haren
ovl. 31-7-1846 te Haren (OA-29), 3 jaar oud
dochter van: Hendrik [Jans] VRIELING
Egbertien [Hendriks] RIJNBERG
( V-4-13 )

VI-11-55 Alberdina VRIELING
geb. 19-5-1845 te Haren
ovl. 28-2-1885 te Groningen, 39 jaar oud
dochter van: Hendrik [Jans] VRIELING
Egbertien [Hendriks] RIJNBERG
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 9-5-1868 te Zuidlaren met:  
  Willem TIMMER
geb. 21-4-1843 te Zuidlaren
ovl. 21-7-1897 te Groningen, 54 jaar oud
zoon van: Jacob [Jans] TIMMER
Jantje [Hendriks] CLEVE


VI-11-56 Henderika VRIELING
geb. ca 1849
ovl. 13-6-1898 te Haren (Onnen) (OA-39), 49 jaar oud
dochter van: Hendrik [Jans] VRIELING
Egbertien [Hendriks] RIJNBERG
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 30-4-1870 te Haren (HA-4) met:  
  Hendrik de LANGE
geb. ca 1842 te Haren
zoon van: Jan Hindrik (Jan) de LANGE
Fennechien PIETERS

  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 28 jaar; bruid 21 jaar; toeziend voogd van de bruid Willem Berends; grootouders bruid vermeld
 
  Uit deze relatie  
  1. Fennechien de LANGE geb. ca 1880 te Haren ( VII-38-232 )

VI-12-57 Jan VRIELING
geb. 14-1-1843 te Haren (GA-2)
zoon van: Gerrit VRIELING
Jantje [Bartelds] KRUIZE
( V-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeilmakersknecht te Groningen (1869)
 
  Hij trouwde op 14-11-1869 te Groningen met:  
  Elisabeth van VLOKHOVEN
geb. 11-5-1838 te Sint Oedenrode
dochter van: Samuel van VLOKHOVEN
Johanna Maria RAAIJMAKERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: werkster te Groningen (1869).
 

VI-12-58 Hindrik VRIELING
geb. ca 1844 te Haren
ovl. 2-10-1851 te Groningen (OA-663), 7 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Jantje [Bartelds] KRUIZE
( V-4-14 )

VI-12-59 Hindrikje VRIELING
geb. 27-9-1844 te Haren (GA-66)
dochter van: Gerrit VRIELING
Jantje [Bartelds] KRUIZE
( V-4-14 )

VI-12-60 Harm VRIELING
geb. 3-8-1850 te Groningen (GA-661)
zoon van: Gerrit VRIELING
Jantje [Bartelds] KRUIZE
( V-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeilmaker, arbeider (1886).
 
  Hij trouwde op 31-5-1874 te Groningen met:  
  Maria Cecilia RUSTEMEIJER
geb. 30-10-1850 te Groningen
dochter van: NN NN
Elisabeth Maria RUSTEMEIJER

  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit VRIELING geb. 15-4-1880 te Groningen / ovl. 14-6-1938 te Groningen ( VII-39-233 )
  2. Maria VRIELING geb. ca 1885 te Groningen ( VII-39-234 )
  3. Elisabeth VRIELING geb. ca 1886 te Groningen / ovl. 14-9-1886 te Groningen (OA-947) ( VII-39-235 )

VI-12-61 Hendrik VRIELING
geb. 18-6-1853 te Groningen (GA-520)
ovl. 20-3-1935 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Jantje [Bartelds] KRUIZE
( V-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeilmaker.
 
  Hij trouwde op 21-5-1882 te Groningen met:  
  Wibbechien SCHEFFER
geb. 2-9-1853 te Groningen
ovl. 11-12-1931 te Groningen, 78 jaar oud
dochter van: Rudolf SCHEFFER
Geertje DROST

  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje VRIELING geb. ca 1887 te Groningen ( VII-40-236 )
  2. Hendrik VRIELING geb. 20-6-1893 te Groningen ( VII-40-237 )

VI-12-62 Hinderkien VRIELING
geb. 3-4-1856 te Groningen (GA-341)
dochter van: Gerrit VRIELING
Jantje [Bartelds] KRUIZE
( V-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Geboren na overlijden van haar vader.
 

VI-13-63 Janna VRIELING
geb. 14-4-1851 te Haren (GA-31)
ovl. 28-10-1883 te Groningen (OA-1063), 32 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Wemelina BERENDS DE JONGE
( V-4-16 )
fam. 1: ( VI-1-9 )
  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid.
Op haar overlijdensakte worden haar ouders vermeld als: vader: Borgers Frieling, en moeder: Engelina Berends. Het is aannemelijk dat dit onzorgvuldigheden in de overlijdensakte zijn. De klank van de namen komt wel overeen.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Borgert VRIELING geb. 8-6-1881 te Haren (Onnen) (GA-50) / ovl. 26-12-1950 te Haren (Onnen) ( VII-41-239 )

VI-13-64 Hendrikje VRIELING
geb. 17-9-1852 te Haren (Onnen) (GA-62)
dochter van: Borgert VRIELING
Wemelina BERENDS DE JONGE
( V-4-16 )
fam. 1: ( VI-1-9 )
  Zij trouwde op 6-5-1876 te Haren (HA-4) met:  
  Frans Lucas (Frans) STEENDAM
geb. ca 1836 te Groningen
zoon van: Jan [Jans] STEENDAM
Lukka Dina EKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1876).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 40 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Catharina Tulp; wettiging 1 kind
 

VI-13-65 Hendrika VRIELING
geb. 20-2-1854 te Haren (Onnen) (GA-13)
ovl. 24-9-1887 te Groningen (OA-780), 33 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Wemelina BERENDS DE JONGE
( V-4-16 )
fam. 1: ( VI-1-9 )
  Zij trouwde op 28-11-1880 te Groningen (HA-351) met:  
  Jan ARENDS
geb. 9-3-1854 te Oldenzijl
ovl. 8-6-1889 te Groningen (overl. Leeuwarden) (OA-581), 35 jaar oud
zoon van: Geert ARENDS
Klaassien van KAMPEN
fam. 3: ( VI-7-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voermansknecht (1880), arbeider (1883, 1889).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voermansknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaassien ARENDS geb. ca 1881 te Groningen fam. 3: ( VIII-51-214 )
  2. NN ARENDS geb. 21-9-1883 te Groningen / ovl. 21-9-1883 te Groningen (OA-972) fam. 3: ( VIII-51-215 )

VI-13-66 Jantje VRIELING
geb. 9-12-1855 te Haren (Onnen) (GA-76)
ovl. 15-4-1931 te Groningen (OA-589), 75 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Wemelina BERENDS DE JONGE
( V-4-16 )
fam. 1: ( VI-1-9 )
  Zij trouwde op 25-10-1885 te Groningen met:  
  Derk BIEZE
geb. 27-12-1862 te Veendam
ovl. na 1931
zoon van: Jan BIEZE
Geerdina VISSER

  Persoonlijke informatie
Beroep: machinist (1892).
 
  Uit deze relatie  
  1. Fijbe BIEZE geb. 9-4-1891 te Groningen / ovl. 3-2-1892 te Groningen (OA-157) ( VII-42-241 )

VI-13-67 Jan VRIELING
geb. 18-6-1858 te Haren (Onnen) (GA-32)
ovl. 23-4-1922 te Haren (overl. te Groningen), 63 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Wemelina BERENDS DE JONGE
( V-4-16 )
fam. 1: ( VI-1-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (mei 1886), arbeider (dec. 1886, 1888, 1891, 1893, 1895, 1899), veldarbeider (1901), arbeider (1904, 1906), groentemoesker (1922).
 
  Hij trouwde op 8-5-1886 te Haren (HA-12) met:  
  Zwaantje van DALEN
geb. 26-3-1863 te Haren
ovl. 28-2-1947 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Hendrik van DALEN
Henderkien (Hindrikje) VRIELING
fam. 15: ( V-2-10 )
( VI-11-51 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert VRIELING geb. 9-12-1886 te Haren (Helpman) (GA-105) ( VII-43-243 )
  2. Hendrik VRIELING geb. 12-6-1888 te Haren (Helpman) (GA-58) ( VII-43-245 )
  3. Hendrikje VRIELING geb. 11-3-1891 te Haren (Helpman) (GA-28) ( VII-43-247 )
  4. Wemelina VRIELING geb. 27-4-1893 te Haren (Helpman) (GA-39) / ovl. 24-1-1895 te Haren (Helpman) (OA-12) ( VII-43-249 )
  5. Wemelina VRIELING geb. 27-2-1895 te Haren (Helpman) (GA-24) / ovl. 26-4-1930 te Groningen (OA-507) ( VII-43-251 )
  6. Egbert VRIELING geb. 23-7-1899 te Haren (Helpman) (GA-87) / ovl. 15-9-1899 te Haren (Helpman) (OA-52) ( VII-43-253 )
  7. Jantje VRIELING geb. 13-10-1901 te Haren (Helpman) (GA-128) ( VII-43-255 )
  8. Egbert VRIELING geb. 22-10-1904 te Haren (Helpman) (GA-140) ( VII-43-257 )
  9. Zwaantje VRIELING geb. 1906 te Haren / ovl. 19-7-1906 te Haren (Helpman) (OA-47) ( VII-43-259 )
  10. Jan VRIELING geb. 23-2-1907 te Haren ( VII-43-261 )

VI-13-68 Alberdina VRIELING
geb. 31-7-1863 te Haren (Onnen) (GA-52)
ovl. 24-1-1864 te Haren (Onnen) (OA-10), 5 maand oud
dochter van: Borgert VRIELING
Roelfien [Jans] OOSTING
( V-4-16 )

VI-13-69 Jans VRIELING
geb. 9-3-1865 te Haren (Onnen) (GA-21)
ovl. 22-2-1946 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Roelfien [Jans] OOSTING
( V-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier, tuinman (1893), landbouwer (1892), arbeider (1894), landbouwer (1896, 1897, 1900, 1902).
 
  Hij trouwde op 14-5-1892 te Haren (HA-22) met:  
  Hendrikje HINDRIKS
geb. 23-1-1869 te Haren (Glimmen) (GA-5)
ovl. 27-2-1953 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Jan Folkert HINDRIKS
Geertien KOBUS
fam. 42: ( V-10-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1892).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfien VRIELING geb. 12-2-1893 te Haren (Glimmen) (GA-13) ( VII-44-262 )
  2. Jan VRIELING geb. 14-1-1894 te Haren (Glimmen) (GA-7) ( VII-44-263 )
  3. Geertje VRIELING geb. 12-3-1896 te Haren (Glimmen) (GA-42) ( VII-44-264 )
  4. Aaltje VRIELING geb. 15-7-1897 te Haren (Glimmen) (GA-75) ( VII-44-265 )
  5. Henderika VRIELING geb. 31-1-1900 te Haren (Glimmen) (GA-18) ( VII-44-266 )
  6. Geertruida VRIELING geb. 7-2-1902 te Haren (Glimmen) (GA-12) ( VII-44-267 )
  7. Bouwina Frouwina VRIELING geb. 20-7-1910 te Haren / ovl. 1992 te Groningen ( VII-44-268 )

VI-13-70 Hendrik VRIELING
geb. 22-9-1868 te Haren (Onnen) (GA-65)
ovl. 15-3-1907 te Haren (Onnen) (OA-37), 38 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Roelfien [Jans] OOSTING
( V-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1899), arbeider (1900, 1902, 1903, 1907).
 
  Hij trouwde op 5-5-1898 te Haren met:  
  Annegien SCHEFFERS
geb. 22-12-1879 te Vries (Tynaarlo)
ovl. na 1922
dochter van: Geert SCHEFFERS
Lammechien OOSTING

  Uit deze relatie  
  1. Borgert VRIELING geb. 1-2-1899 te Haren (Glimmen) (GA-11) ( VII-45-269 )
  2. Lammert VRIELING geb. 27-8-1900 te Haren (Glimmen) (GA-102) / ovl. 16-4-1970 te Diever ( VII-45-270 )
  3. Jannes VRIELING geb. 27-3-1902 te Haren (Onnen) (GA-36) ( VII-45-271 )
  4. Lammechien VRIELING geb. 27-12-1903 te Haren (Onnen) (GA-158) / ovl. 25-4-1934 te Eelde (OA-16) ( VII-45-272 )
  5. Hendrikje VRIELING geb. 2-8-1907 te Haren ( VII-45-273 )

VI-16-79 Marchien WEITES
geb. 30-8-1829 te Hoogezand (Kropswolde)
dochter van: Weite [Berends] WEITES
Roelfien [Harms] NIETAP
( V-7-24 )
  Zij trouwde op 12-7-1856 te Hoogezand met:  
  Hemmo POR
geb. 23-11-1829 te Muntendam
ovl. 16-5-1915 te Wildervank, 85 jaar oud
zoon van: Hilbert [Geerts] POR
Jantje [Tammes] SUK


VI-16-80 Harm WEITES
geb. 13-9-1830 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 13-11-1912 te Hoogezand (Kropswolde), 82 jaar oud
zoon van: Weite [Berends] WEITES
Roelfien [Harms] NIETAP
( V-7-24 )
  Hij trouwde met:  
  Annechien TJAARLING
geb. 11-3-1834 te Kolham
dochter van: Arend [Freerks] TJAARLING
Jaantje [Hilbrands] POPPEN

  Uit deze relatie  
  1. Weite WEITES geb. 2-4-1860 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 20-11-1928 te Hoogezand (Kropswolde) ( VII-48-284 )
  2. Arend WEITES geb. 2-9-1861 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 19-10-1939 te Hoogezand (Windeweer) ( VII-48-285 )
  3. Roelf WEITES geb. 8-12-1863 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 25-10-1909 te Slochteren (Scharmer) ( VII-48-286 )
  4. Berend WEITES geb. 20-2-1866 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 12-1-1936 te Hoogezand (Kropswolde) ( VII-48-287 )
  5. Albert WEITES geb. 14-4-1869 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 11-4-1944 te Zuidlaren (Schipborg) ( VII-48-288 )
  6. Stientje WEITES geb. 25-1-1871 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 26-10-1951 te Hoogezand (De Groeve) ( VII-48-289 )
  7. Freerk WEITES geb. 7-8-1873 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 18-8-1873 te Hoogezand (Kropswolde) ( VII-48-290 )
  8. Freerk WEITES geb. 19-8-1874 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 8-11-1891 te Hoogezand (Kropswolde) ( VII-48-291 )
  9. Pieter WEITES geb. 11-5-1877 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 19-2-1943 te Groningen ( VII-48-292 )

VI-16-81 Berend WEITES
geb. 4-5-1833 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 29-11-1891 te Sappemeer, 58 jaar oud
zoon van: Weite [Berends] WEITES
Roelfien [Harms] NIETAP
( V-7-24 )
  Hij trouwde op 27-9-1856 te Sappemeer met:  
  Hinderkie KIEF
geb. 24-1-1833 te Kleinemeer
ovl. 1-4-1891 te Borgercompagnie, 58 jaar oud
dochter van: Willem [Hindriks] KIEF
Jantje JANZEN


VI-16-82 Jacobjen WEITES
geb. 14-2-1835 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 11-4-1902 te Zuidlaren, 67 jaar oud
dochter van: Weite [Berends] WEITES
Roelfien [Harms] NIETAP
( V-7-24 )
  Zij trouwde op 11-5-1867 te Hoogezand met:  
  Roelof NIJVEEN
geb. 13-8-1837 te Zuidlaarderveen
ovl. 24-10-1908 te Zuidlaren, 71 jaar oud
zoon van: Lucas NIJVEEN
Geertje [Roelfs] VENEMA


VI-16-83 Fredrik WEITES
geb. 23-11-1837 te Hoogezand
ovl. 21-2-1896 te Zuidlaren, 58 jaar oud
zoon van: Weite [Berends] WEITES
Roelfien [Harms] NIETAP
( V-7-24 )
  Hij trouwde met:  
  Griet JAGER
geb. 2-12-1842 te Hoogezand
ovl. 8-8-1919 te Zuidlaren, 76 jaar oud
dochter van: Pieter [Gerrits] JAGER
Kaatje van RHEE


VI-16-84 Pieter WEITES
geb. 21-10-1840 te Hoogezand
ovl. 16-11-1910 te Zuidlaren, 70 jaar oud
zoon van: Weite [Berends] WEITES
Roelfien [Harms] NIETAP
( V-7-24 )
  Hij trouwde op 13-5-1871 te Zuidlaren met:  
  Fennegien NIJVEEN
geb. 9-11-1846 te Zuidlaarderveen
dochter van: Lucas NIJVEEN
Geertje [Roelfs] VENEMA


VI-16-85 Hendrik WEITES
geb. 14-1-1849 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 28-1-1912 te Veendam, 63 jaar oud
zoon van: Weite [Berends] WEITES
Aaltje GORTMAKER
( V-7-24 )
  Hij trouwde op 23-4-1874 te Hoogezand met:  
  Hendrikien MEIJERING
geb. 9-12-1852 te Zuidlaarderveen
ovl. 21-2-1929 te Veendam, 76 jaar oud
dochter van: Albert MEIJERING
Egberdina LEUNING


VI-16-86 Dievertje WEITS
geb. 13-8-1850 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 23-4-1871 te Hoogezand (Windeweer), 20 jaar oud
dochter van: Weite [Berends] WEITES
Aaltje GORTMAKER
( V-7-24 )
  Zij trouwde op 2-3-1871 te Hoogezand met:  
  Menso HOEPMAN
geb. 17-5-1841 te Hoogezand (Windeweer)
ovl. 4-12-1911 te Hoogezand (Windeweer), 70 jaar oud
zoon van: Pieter [Menses] HOEPMAN
Albertje [Jans] HUT


VI-16-87 Hinderkien WEITES
geb. 15-8-1853 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 2-5-1931 te Slochteren (Scharmer), 77 jaar oud
dochter van: Weite [Berends] WEITES
Aaltje GORTMAKER
( V-7-24 )
  Zij trouwde op 29-4-1874 te Hoogezand met:  
  Heike NIJLAAN
geb. 25-11-1844 te Kolham
ovl. 27-12-1888 te Slochteren (Scharmer), 44 jaar oud
zoon van: Anna [Heikes] NIJLAAN
  Persoonlijke informatie
Vader onbekend.
 

VI-17-88 Margien WEITS
geb. 12-9-1834 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 11-1-1924 te Exloermond, 89 jaar oud
dochter van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )
  Zij trouwde (1) op 19-3-1857 te Hoogezand met:  
  Roelf OLDENBURGER
geb. 16-2-1815 te Borgercompagnie
ovl. 11-2-1873 te Veendam, 57 jaar oud
zoon van: Jan [Tonnis] OLDENBURGER
Rendeltje [Roelfs] PEKELDER

  Zij trouwde (2) op 3-2-1875 te Veendam met:  
  Harm BETTENBROEK
geb. 23-3-1835 te Veendam
ovl. 1-2-1924 te Exloermond, 88 jaar oud
zoon van: Geert [Hindriks] BETTENBROEK
Mensje [Klaassens] BAKKER


VI-17-89 Hindrik WEITS
geb. 27-9-1835 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 1-8-1881 te Ommelanderwijk, 45 jaar oud
zoon van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )
  Hij trouwde op 27-2-1862 te Hoogezand met:  
  Annegien WOLTHUIS
geb. 26-3-1838 te Nieuwe Compagnie
ovl. 28-1-1925 te Veendam, 86 jaar oud
dochter van: Abraham [Jans] WOLTHUIS
Greitje REDEKER


VI-17-90 Frouke [Freerks] WEITS
geb. 23-7-1837 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 11-3-1911 te Uithuizen, 73 jaar oud
dochter van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )
  Zij trouwde op 19-3-1857 te Hoogezand met:  
  Jakob STERENBERG
geb. 13-9-1830 te Uithuizermeeden
ovl. 9-7-1864 te Uithuizermeeden, 33 jaar oud
zoon van: Meindert [Jakobs] STERENBERG
Ietjen [Diederiks] MEENKEN

  Uit deze relatie  
  1. Meindert STERENBERG geb. 8-7-1857 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 5-1-1930 te Groningen ( VII-49-293 )
  2. Diederik STERENBERG geb. ca 1864 te Uithuizermeeden ( VII-49-294 )

VI-17-91 Berend WEITS
geb. 25-10-1838 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 22-4-1903 te Veendam, 64 jaar oud
zoon van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )
  Hij trouwde op 27-2-1862 te Hoogezand met:  
  Alberdina WOLTHUIS
geb. 20-3-1840 te Nieuwe Compagnie
ovl. 17-5-1912 te Musselkanaal, 72 jaar oud
dochter van: Abraham [Jans] WOLTHUIS
Greitje REDEKER


VI-17-92 Grietje WEITS
geb. 9-8-1840 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 16-12-1921 te Wildervank, 81 jaar oud
dochter van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )
  Zij trouwde (1) op 1-3-1862 te Slochteren met:  
  Klaas VISSER
geb. 1-8-1825 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 25-9-1884 te Slochteren (Scharmer), 59 jaar oud
zoon van: Hindrik [Klaassens] VISSER
Grietje [Helmers] MOLEMA

  Zij trouwde (2) op 16-10-1891 te Slochteren met:  
  Roelf LUNING
geb. 31-12-1842 te Achterdiep
ovl. 3-5-1920 te Hoogezand (Kropswolde), 77 jaar oud
zoon van: Pieter [Roelfs] LUNING
Lummechina DIJKEMA


VI-17-93 Adam WEITS
geb. 25-12-1841 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 24-10-1919 te Wildervank, 77 jaar oud
zoon van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )
  Hij trouwde (1) op 27-12-1867 te Hoogezand met:  
  Lammegien GRASHUIS
geb. 16-3-1842 te Hoogezand (Kropswolde)
dochter van: Jan GRASHUIS
Grietje KLEEFMAN

  Hij trouwde (2) op 7-8-1872 te Veendam met:  
  Elizabeth SNIJDER
geb. 27-8-1849 te Veendam
ovl. 12-1-1935 te Stadskanaal, 85 jaar oud
dochter van: Sebe [Hindriks] SNIJDER
Christina van GREVEN


VI-17-94 Weite WEITS
geb. 18-2-1844 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 4-3-1846 te Hoogezand (Kropswolde), 2 jaar oud
zoon van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )

VI-17-95 Jan WEITS
geb. ca 1845 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 9-10-1846 te Hoogezand (Kropswolde), 10 maand oud
zoon van: Frerik WEITS
Lammegien [Hindriks] KOITER
( V-7-25 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: december 1845.
 

VI-17-96 Jan WEITS
geb. 14-7-1848 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 27-7-1906 te Stadskanaal, 58 jaar oud
zoon van: Frerik WEITS
Janna OLDENBURGER
( V-7-25 )
  Hij trouwde op 10-5-1879 te Anloo met:  
  Roelfien SLOOTS
geb. 1-12-1848 te Annerveenschekanaal
ovl. 17-12-1931 te Wildervank, 83 jaar oud
dochter van: Geert SLOOTS
Rikste HUBBELING


VI-17-97 Jantje WEITS
geb. 24-5-1850 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 21-8-1896 te Hoogezand (Kropswolde), 46 jaar oud
dochter van: Frerik WEITS
Janna OLDENBURGER
( V-7-25 )
  Zij trouwde op 13-5-1875 te Hoogezand met:  
  Evert REINDERS
geb. 27-12-1848 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 4-2-1905 te Hoogezand (Kropswolde), 56 jaar oud
zoon van: Willem [Roelfs] REINDERS
Jantje REDEKER


VI-17-98 Rindeltje WEITS
geb. 15-3-1853 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 21-4-1883 te Hoogezand (Kropswolde), 30 jaar oud
dochter van: Frerik WEITS
Janna OLDENBURGER
( V-7-25 )
  Zij trouwde op 22-4-1876 te Hoogezand met:  
  Harke TEPPER
geb. 26-11-1846 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 12-5-1913 te Hoogezand (Kropswolde), 66 jaar oud
zoon van: Willem [Harkes] TEPPER
Janna POST


VI-17-99 Alberdina WEITS
geb. 2-2-1856 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 30-4-1857 te Hoogezand (Kropswolde), 14 maand oud
dochter van: Frerik WEITS
Janna OLDENBURGER
( V-7-25 )

VI-17-100 Roelf WEITS
geb. 5-4-1858 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 27-5-1937 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Frerik WEITS
Janna OLDENBURGER
( V-7-25 )
  Hij trouwde (1) op 2-3-1883 te Hoogezand met:  
  Aaltje BLAAUW
geb. 30-1-1865 te Hoogezand (Kiel)
ovl. 7-4-1899 te Hoogezand (Kropswolde), 34 jaar oud
dochter van: Oomke [Egberts] BLAAUW
Sophia [Wierts] SCHOONBEEK

  Hij trouwde (2) op 25-4-1902 te Hoogezand met:  
  Stijntje REDEKER
geb. 19-3-1855 te Hoogezand (Kiel)
ovl. 16-3-1941 te Hoogezand (Kropswolde), 85 jaar oud
dochter van: Egge REDEKER
Grietje [Jans] BIJMOLT

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 1-6-1910 te Winschoten.
 

VI-18-101 Jacob ANDRAE
geb. 10-5-1840 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 1915 te Georgetown Twp (Ottawa County, MI, U.S.A.)
zoon van: Harm Rosing ANDREE
Willemtien WEITES

( V-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: mei 1915.
 

VI-18-102 Berend ANDRAE
geb. 4-10-1842 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. ca 1848
zoon van: Harm Rosing ANDREE
Willemtien WEITES

( V-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op zee.
 

VI-18-103 Markus ANDRAE
geb. 4-2-1845 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. ca 1848
zoon van: Harm Rosing ANDREE
Willemtien WEITES

( V-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op zee.
 

VI-18-104 Marchien ANDRAE
geb. 20-1-1848 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. ca 1850 te Georgetown Twp (Ottawa County, MI, U.S.A.)
dochter van: Harm Rosing ANDREE
Willemtien WEITES

( V-7-26 )

VI-19-105 Jelle van DIJKEN
geb. 27-6-1847 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 28-6-1847 te Hoogezand (Kropswolde), 1 dagen oud
zoon van: Gabe [Jans] van DIJKEN
Jantien WEITS

( V-7-27 )

VI-19-106 Jelle van DIJKEN
geb. 17-6-1848 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 3-1-1879 te Hoogezand (Westerbroek), 30 jaar oud
zoon van: Gabe [Jans] van DIJKEN
Jantien WEITS

( V-7-27 )

VI-19-107 Berend van DIJKEN
geb. 9-5-1851 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 4-7-1879 te Hoogezand (Westerbroek), 28 jaar oud
zoon van: Gabe [Jans] van DIJKEN
Jantien WEITS

( V-7-27 )
  Hij trouwde op 15-11-1873 te Hoogezand met:  
  Klaasje van DIJKEN
geb. 16-3-1850 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 25-2-1927 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Pouwel [Jelles] van DIJKEN
Grietje [Klaassens] de BOER


VI-19-108 Thies van DIJKEN
geb. 21-12-1855 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 18-2-1862 te Hoogezand (Westerbroek), 6 jaar oud
zoon van: Gabe [Jans] van DIJKEN
Jantien WEITS

( V-7-27 )

VI-19-109 Janna BOER
geb. 2-3-1863 te Westerbroek
ovl. 4-6-1865 te Westerbroek, 2 jaar oud
dochter van: Jakob BOER
Jantien WEITS

( V-7-27 )

VI-20-110 Berend GRUBER
geb. 27-1-1847 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 18-9-1852 te Hoogezand (Kolham), 5 jaar oud
zoon van: Johannes GRUBER
Alberdina WEITS

( V-7-28 )

VI-20-111 Sibbelina GRUBER
geb. 28-6-1849 te Hoogezand (Kropswolde)
dochter van: Johannes GRUBER
Alberdina WEITS

( V-7-28 )

VI-20-112 Margje GRUBER
geb. 26-10-1851 te Roden (Matsloot)
dochter van: Johannes GRUBER
Alberdina WEITS

( V-7-28 )

VI-20-113 David GRUBER
geb. 2-6-1855 te Hoogezand (Kolham)
ovl. 6-11-1856 te Slochteren (Scharmer), 17 maand oud
zoon van: Johannes GRUBER
Alberdina WEITS

( V-7-28 )

VI-20-114 Leentje GRUBER
geb. 3-10-1857 te Hoogezand (Kolham)
dochter van: Johannes GRUBER
Alberdina WEITS

( V-7-28 )

VI-20-115 David GRUBER
geb. 17-7-1860 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 5-6-1862 te Zuidbroek, 22 maand oud
zoon van: Johannes GRUBER
Alberdina WEITS

( V-7-28 )

VI-21-116 Gerrit Frijling
geb. 6-5-1843 te Gasselte (Gasselternijveen)
zoon van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )
  Hij trouwde met:  
  Willemtien VENEMA
  Persoonlijke informatie
Van Willemtien geen overlijdensakte in Genlias gevonden waardoor niet bewezen is dat zij gehuwd was met Gerrit Frijling.
 
  Bij het huwelijk
Aangenomen is dat Gerrit en Willemtien als ouders van Hendrik gehuwd waren. In Genlias is er van hen geen huwelijksakte gevonden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik FRIJLING geb. 30-9-1866 te Gasselte (GA-53) ( VII-50-295 )

VI-21-117 Hillechien FRIELINGH
geb. 4-9-1844 te Drouwenderveen
ovl. 25-6-1863 te Gasselte, 18 jaar oud
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )

VI-21-118 Grietien FRIELINGH
geb. 14-10-1847 te Borger (Drouwenderveen)
ovl. 22-12-1889 te Gasselte (Gasselterboerveen) (OA-41), 42 jaar oud
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )
  Zij trouwde op 14-10-1876 te Gasselte (HA-10) met:  
  Jacob SPEELMAN
geb. 6-5-1835 te Gieten
ovl. 10-12-1914 te Odoorn (Exloermond) (OA-150), 79 jaar oud
zoon van: Lambert SPEELMAN
Geesje POELMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1877, 1878, 1879, 1881, 1882).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom: 41 jaar; bruid: 30 jaar; weduwnaar van Henderkien Pepping
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien SPEELMAN geb. 6-1-1877 te Gasselte (Gasselterboerveen) (GA-1) / ovl. 11-10-1951 te Hoogeveen (OA-220) ( VII-51-296 )
  2. Willemtje SPEELMAN geb. 31-1-1878 te Gasselte (Gasselterboerveen) / ovl. 3-2-1878 te Gasselte (Gasselterboerveen) (OA-5) ( VII-51-297 )
  3. Hendrik SPEELMAN geb. 2-4-1879 te Gasselte (Gasselterboerveen) (GA-19) ( VII-51-298 )
  4. Jakobje SPEELMAN geb. 14-2-1881 te Gasselte (Gasselterboerveen) (GA-7) / ovl. te Gasselte (Gasselterboerveen) (OA-14) ( VII-51-299 )

VI-21-119 Fennechien FRIELING
geb. 30-5-1848 te Gasselte (Gasselternijveen)
ovl. 21-8-1935 te Gasselte (OA-20), 87 jaar oud
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )
  Persoonlijke informatie
Op de huwelijksakte van Fennechien heet haar moeder: Willemtien Henderikus.
 
  Zij trouwde op 1-7-1869 te Gasselte (HA-12) met:  
  Jan DIJK
geb. ca 1842 te Gieten
ovl. 18-6-1920 te Gasselte (OA-25), 78 jaar oud
zoon van: Lodewijk DIJK
Zwaantje de JONGE

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer, schaapherder (1869, 1871, 1872, 1874).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik DIJK geb. 15-8-1869 te Gasselte (GA-55) / ovl. 6-7-1936 te Gasselte (OA-21) ( VII-52-300 )
  2. Zwaantje DIJK geb. 26-1-1871 te Gasselte (GA-3) / ovl. 15-3-1950 te Anloo (Eext) (OA-9) ( VII-52-301 )
  3. Willemtien DIJK geb. 18-9-1872 te Gasselte (GA-54) ( VII-52-302 )
  4. Anna DIJK geb. 5-4-1874 te Gasselte (GA-16) / ovl. 5-12-1945 te Gieten (OA-39) ( VII-52-303 )

VI-21-120 Willemtien FRIELING
geb. 13-1-1850 te Gasselte (Gasselternijveen)
ovl. 14-3-1883 te Schoonloo, 33 jaar oud
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )

VI-21-121 Hinderieks FRIELING
geb. 26-1-1852 te Gasselte
ovl. 24-9-1917 te Nieuw Buinen, 65 jaar oud
zoon van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )
  Hij trouwde (1) op 2-3-1876 te Borger met:  
  Albertien BRINKS
geb. 28-8-1851 te Borger
ovl. 31-1-1887 te Gasselte, 35 jaar oud
dochter van: Harm [Berends] BRINKS
Margaretha BLOK

  Uit deze relatie  
  1. Harm FRIELING geb. 27-1-1879 te Borger / ovl. 7-7-1883 te Gasselte ( VII-53-304 )
  2. Willemtje FRIELINK geb. 1-11-1880 te Gieten / ovl. 24-1-1887 te Gasselte ( VII-53-305 )
  Hij trouwde (2) op 21-5-1887 te Gasselte met:  
  Jacobje BRAAMS
geb. 23-4-1847 te Gasselte (Gasselternijveen)
ovl. 27-5-1936 te Odoorn (Klijndijk), 89 jaar oud
dochter van: Jan BRAAMS
Henderkien HOMAN

  Bij het huwelijk
Weduwe van Reinder Oosting
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemtien FRIELING geb. 20-6-1888 te Gasselte / ovl. 11-2-1953 ( VII-53-306 )
  2. Fennechien FRIELING geb. 25-5-1892 te Borger (Ees) / ovl. 9-4-1953 ( VII-53-307 )

VI-21-122 Albertien FRIELING
geb. 29-5-1854 te Gasselte
ovl. 8-12-1861 te Gasselte, 7 jaar oud
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )

VI-21-123 Jantien FRIELING
geb. 15-6-1856 te Gasselte
ovl. 17-6-1856 te Gasselte, 2 dagen oud
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )

VI-21-124 Jantien FRIELING
geb. 8-12-1857 te Gasselte
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )
  Zij trouwde op 7-5-1881 te Gasselte met:  
  Berend BRAAM
geb. ca 1849 te Gasselte
zoon van: Melle BRAAM
Jantje BOERMA

  Uit deze relatie  
  1. Lammechien BRAAM geb. 5-2-1899 te Gieten (Bonnerveen) / ovl. 13-3-1936 te Gieten (overl. Groningen) (OA-11) ( VII-54-308 )

VI-21-125 Henderkien FRIELING
geb. 27-6-1860 te Gasselte
ovl. 20-10-1860 te Gasselte, 3 maand oud
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )

VI-21-126 Hillechien FRIELING
geb. 15-4-1864 te Gasselte
dochter van: Hendrik FRIJLINGH
Willemtje HARMS
( V-9-33 )
  Zij trouwde op 6-5-1887 te Gieten met:  
  Jans OOSTING
geb. ca 1859 te Gieten
zoon van: Jan [Warring] OOSTING
Trientje OKKENS


VI-22-127 NN BRUINS
geb. 28-10-1866 te Odoorn (Zijdtak)
ovl. 28-10-1866 te Odoorn (Zijdtak), 0 dagen oud
zoon van: Frederik FRIJLINGH
Aaltien BRUINS
( V-9-35 )

VI-22-128 Jantien FRIJLINGH
geb. 24-10-1867 te Odoorn (Zijdtak)
ovl. 17-6-1924 te Emmen, 56 jaar oud
dochter van: Frederik FRIJLINGH
Aaltien BRUINS
( V-9-35 )
  Zij trouwde op 17-4-1897 te Sleen met:  
  Jan VONK
geb. 5-12-1871 te Sleen
ovl. na 1924
zoon van: Grietje VONK

VI-22-129 Gerrit FRIJLINGH
geb. 1-9-1870 te Odoorn (Klijndijk)
ovl. 3-3-1952 te Odoorn, 81 jaar oud
zoon van: Frederik FRIJLINGH
Hanna NIJS
( V-9-35 )
  Hij trouwde op 5-5-1900 te Sleen met:  
  Hillechien STEGEN
geb. 21-8-1878 te Odoorn ('t Haantje)
ovl. 31-3-1923 te Odoorn ('t Haantje), 44 jaar oud
dochter van: Albert STEGEN
Stientien BOER

  Uit deze relatie  
  1. NN FRIJLINGH geb. 7-10-1900 te Odoorn ('t Haantje) / ovl. 7-10-1900 te Odoorn ('t Haantje) ( VII-55-309 )
  2. Aaltje FRIJLINGH geb. 19-10-1901 te Emmen (Oranjedorp) / ovl. 4-4-1989 ( VII-55-310 )
  3. Stientien FRIJLINGH geb. 22-2-1903 te Odoorn ('t Haantje) / ovl. 23-8-1903 te Odoorn ('t Haantje) ( VII-55-311 )
  4. Stientien FRIJLINGH geb. 19-10-1904 te Odoorn / ovl. 20-1-1938 te Emmen ( VII-55-312 )
  5. Frederika FRIJLINGH geb. 12-9-1906 te Odoorn ( VII-55-313 )
  6. Albert FRIJLINGH geb. 4-4-1909 / ovl. 29-4-1989 ( VII-55-314 )
  7. Frederik FRIJLINGH geb. 13-1-1911 te Odoorn ('t Haantje) / ovl. 11-2-1911 te Odoorn ('t Haantje) ( VII-55-315 )
  8. NN FRIJLINGH geb. 29-12-1911 te Odoorn ('t Haantje) / ovl. 29-12-1911 te Odoorn ('t Haantje) ( VII-55-316 )
  9. NN FRIJLINGH geb. 5-5-1914 te Odoorn ('t Haantje) / ovl. 5-5-1914 te Odoorn ('t Haantje) ( VII-55-317 )
  10. Jantien FRIJLINGH geb. 1-7-1916 te Odoorn ( VII-55-318 )
  11. Frederik FRIJLINGH geb. 30-11-1917 te Odoorn / ovl. 20-6-1919 te Odoornerveen ( VII-55-319 )
  12. Jantina FRIJLINGH geb. 13-8-1919 te Odoornerveen / ovl. 26-8-1919 te Odoornerveen ( VII-55-320 )
  13. Frederik FRIJLINGH geb. 11-10-1920 ( VII-55-321 )
  14. Roelof FRIJLINGH geb. 28-3-1922 / ovl. 16-5-1922 te Odoorn ('t Haantje) ( VII-55-322 )

VI-22-130 Geert FRIJLINGH
geb. 22-10-1874 te Sleen ('t Haantje)
ovl. 2-11-1874 te Sleen ('t Haantje), 11 dagen oud
zoon van: Frederik FRIJLINGH
Hanna NIJS
( V-9-35 )

VI-22-131 Gerhardus FRIJLINGH
geb. 22-10-1874 te Sleen ('t Haantje)
ovl. 1-10-1877 te Sleen ('t Haantje), 2 jaar oud
zoon van: Frederik FRIJLINGH
Hanna NIJS
( V-9-35 )

VI-23-132 Hendrik POMP
geb. ca 1859 te Gasselte (Gasselternijveen)
zoon van: Kornelis POMP
Marchien FRIJLING

( V-9-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1891).
 
  Hij trouwde (1) op 21-5-1890 te Gasselte (HA-14) met:  
  Henderkien JONKMAN
geb. 3-11-1860 te Gasselte (Gasselternijveen)
ovl. 19-4-1893 te Gasselte (Gasselternijveen) (OA-19), 32 jaar oud
dochter van: Tonnis JONKMAN
Marchje van der WIJK
( VI-2-10 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelius POMP geb. 19-5-1891 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-29) ( VII-56-323 )
  Hij trouwde (2) op 25-5-1897 te Gasselte (HA-8) met:  
  Hillechien JONKMAN
geb. 18-10-1865 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-61)
ovl. 14-1-1939 te Gasselte (OA-3), 73 jaar oud
dochter van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom: 37 jaar, bruid: 31 jaar.; weduwnaar van Henderkien Jonkman
 

VI-24-133 Tunnis ROZEVELD
geb. 7-2-1851 te Peize
ovl. 31-12-1941 te Groningen, 90 jaar oud
zoon van: Harm ROZEVELD
Roelofje LAMMERTS
( V-11-43 )
  Hij trouwde (1) op 23-5-1877 te Peize met:  
  Grietje VOGELZANG
geb. 1-2-1849 te Roden
ovl. 19-4-1916 te Assen, 67 jaar oud
dochter van: Geert [Pieters] VOGELZANG
Grietje ALDERTS

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 8-3-1886 te Groningen
 
  Uit deze relatie  
  1. NN ROZEVELD geb. 28-2-1885 te Peize / ovl. 28-2-1885 te Peize ( VII-57-324 )
  Hij trouwde (2) op 13-6-1886 te Groningen met:  
  Jacoba THUIT
geb. 4-7-1847 te Groningen
ovl. 3-5-1924 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Jannes [Menkes] THUIT
Jantien PIETERS


VI-25-134 Klaas van der SPOEL
geb. 1-8-1862 te Peize
ovl. 3-6-1866 te Peize, 3 jaar oud
zoon van: Geert van der SPOEL
Rolina ROZEVELD

( V-11-44 )

VI-26-135 Tunnis ROZEVELD
geb. 3-11-1857 te Peize
ovl. 6-11-1857 te Peize, 3 dagen oud
zoon van: Geert ROZEVELD
Geessien ARENDS
( V-11-45 )
fam. 3: ( VII-18-70 )

VI-26-136 Tunnis ROZEVELD
geb. 25-2-1859 te Peize
ovl. 26-9-1859 te Peize, 7 maand oud
zoon van: Geert ROZEVELD
Geessien ARENDS
( V-11-45 )
fam. 3: ( VII-18-70 )

VI-26-137 Teunis ROZEVELD
geb. 21-8-1861 te Peize
ovl. 18-3-1943 te Peize, 81 jaar oud
zoon van: Geert ROZEVELD
Geessien ARENDS
( V-11-45 )
fam. 3: ( VII-18-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1893 - 1921).
 
  Hij trouwde op 12-9-1885 te Hoogkerk (HA-11) met:  
  Grietje VEENSTRA
geb. 7-5-1864 te Zevenhuizen (Gr)
ovl. 12-2-1943 te Peize (overl. te Groningen), 78 jaar oud
dochter van: Pieter VEENSTRA
Aaltje HOOGEVEEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 24 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesien ROZEVELD geb. 4-2-1886 te Marum (Zevenhuizen) / ovl. 26-12-1982 te Eelde ( VII-58-325 )
  2. Aaltje ROZEVELD geb. 22-2-1889 te Hoogkerk ( VII-58-326 )
  3. Menke ROZEVELD geb. 18-4-1891 te Hoogkerk ( VII-58-327 )
  4. Margien ROZEVELD geb. 7-10-1893 te Peize ( VII-58-328 )
  5. Pieter ROZEVELD geb. 20-4-1896 te Peize / ovl. 19-5-1896 te Peize ( VII-58-330 )
  6. Geert ROZEVELD geb. 20-4-1896 te Peize / ovl. 28-3-1901 te Peize ( VII-58-329 )
  7. Pieterdina ROZEVELD geb. 12-10-1898 te Peize ( VII-58-331 )
  8. Roelf ROZEVELD geb. 20-2-1901 te Peize ( VII-58-332 )
  9. Grietje ROZEVELD geb. 24-3-1903 te Peize / ovl. 8-8-1991 te Vries ( VII-58-333 )
  10. NN ROZEVELD geb. 25-3-1903 te Peize / ovl. 25-3-1903 te Peize ( VII-58-334 )
  11. Geert ROZEVELD geb. 19-6-1905 te Peize ( VII-58-335 )
  12. Derkje ROZEVELD geb. 4-9-1908 te Peize ( VII-58-336 )

VI-26-138 Minke ROZEVELD
geb. 6-11-1863 te Peize
ovl. 23-8-1903 te Peize, 39 jaar oud
dochter van: Geert ROZEVELD
Geessien ARENDS
( V-11-45 )
fam. 3: ( VII-18-70 )
  Zij trouwde op 14-5-1887 te Peize met:  
  Eite BRINK
geb. 23-6-1862 te Peize
ovl. 21-8-1944 te Peize, 82 jaar oud
zoon van: Steven BRINK
Trijntje SUURD

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887 - 1925).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien BRINK geb. 4-9-1887 te Peize / ovl. 10-12-1974 te Peize ( VII-59-338 )
  2. Steven BRINK geb. 5-2-1890 te Peize / ovl. 8-7-1985 ( VII-59-340 )
  3. Trientje BRINK geb. 3-4-1893 te Peize / ovl. 24-1-1904 te Peize ( VII-59-342 )
  4. Marchien BRINK geb. 21-10-1896 te Peize / ovl. 10-10-1904 te Peize ( VII-59-344 )
  5. Geert BRINK geb. 16-5-1900 te Peize / ovl. 8-9-1963 te Peize ( VII-59-346 )

VI-26-139 Roelf ROZEVELD
geb. 12-9-1868 te Peize
ovl. 24-3-1951 te Peize, 82 jaar oud
zoon van: Geert ROZEVELD
Geessien ARENDS
( V-11-45 )
fam. 3: ( VII-18-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1896 - 1900).
 
  Hij trouwde op 27-4-1895 te Peize met:  
  Albertien OTTENS
geb. 2-5-1870 te Peize
ovl. 18-5-1935 te Peize, 65 jaar oud
dochter van: Harm OTTENS
Zwaantje ARKIES

  Uit deze relatie  
  1. Zwaantje ROZENVELD geb. 14-7-1896 te Peize / ovl. 23-7-1963 te Peize ( VII-60-347 )
  2. Geessien ROZEVELD geb. 4-5-1900 ( VII-60-348 )

VI-26-140 Marchien ROZEVELD
geb. 3-12-1872 te Peize
ovl. 3-6-1912 te Peize, 39 jaar oud
dochter van: Geert ROZEVELD
Geessien ARENDS
( V-11-45 )
fam. 3: ( VII-18-70 )
  Zij trouwde op 7-5-1898 te Peize met:  
  Berend BRINK
geb. 5-4-1871 te Roden
ovl. 18-6-1947 te Peize, 76 jaar oud
zoon van: Hendrik BRINK
Annechien HESSEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1899, 1900).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BRINK geb. 25-6-1899 te Peize / ovl. 19-8-1899 te Peize ( VII-61-350 )
  2. Hendrik BRINK geb. 28-6-1900 te Peize / ovl. 23-6-1959 te Peize ( VII-61-352 )
  3. Geessien BRINK geb. 19-4-1903 te Peize ( VII-61-354 )
  4. Geert BRINK geb. 15-3-1906 te Peize ( VII-61-356 )
  5. Annechienus BRINK geb. 28-6-1909 te Peize ( VII-61-358 )

VI-27-141 Trijntien ROZEVELD
geb. 8-1-1866 te Vries
ovl. 20-12-1917 te Peize, 51 jaar oud
dochter van: Markus ROZEVELD
Geertien HOMAN
( V-11-46 )
  Zij trouwde op 15-5-1889 te Vries met:  
  Klaas RUTGERS
geb. 24-9-1836 te Eelde
zoon van: Jan [Berends] RUTGERS
Maria UGES

  Uit deze relatie  
  1. Marcus RUTGERS geb. 2-1-1890 te Vries ( VII-62-359 )

VI-27-142 Lina ROZEVELD
geb. 12-11-1871 te Peize
ovl. 6-3-1954 te Norg, 82 jaar oud
dochter van: Markus ROZEVELD
Geertien HOMAN
( V-11-46 )
  Zij trouwde op 14-8-1895 te Norg met:  
  Geert MULDER
geb. 18-12-1867 te Westervelde
ovl. 16-4-1942 te Norg, 74 jaar oud
zoon van: Jans MULDER
Ameltien TUINMAN

  Uit deze relatie  
  1. Ameltien MULDER geb. 2-10-1895 te Norg / ovl. 11-10-1976 te Norg (Winde) ( VII-63-360 )
  2. Markus MULDER geb. 25-7-1897 te Norg / ovl. 11-1-1975 ( VII-63-361 )
  3. Jannes MULDER geb. 23-6-1899 te Norg ( VII-63-362 )
  4. NN MULDER geb. 5-11-1901 te Norg / ovl. 5-11-1901 te Norg ( VII-63-363 )
  5. Geert MULDER geb. 10-10-1902 te Norg / ovl. 26-3-1990 te Norg ( VII-63-364 )
  6. Hillebrand MULDER geb. 19-2-1905 te Norg / ovl. 5-4-1905 te Norg ( VII-63-365 )
  7. Geertje MULDER geb. 9-3-1906 te Norg ( VII-63-366 )
  8. Hillebrand MULDER geb. 1-6-1907 te Norg / ovl. 5-11-1917 te Norg ( VII-63-367 )
  9. Egbert MULDER geb. 17-6-1910 te Norg ( VII-63-368 )
  10. Teunis MULDER geb. 17-6-1910 te Norg / ovl. 11-10-1910 te Norg ( VII-63-369 )

VI-27-143 Hinderkien ROZEVELD
geb. 26-2-1874 te Peize
ovl. 15-4-1940 te Roden, 66 jaar oud
dochter van: Markus ROZEVELD
Geertien HOMAN
( V-11-46 )
  Zij trouwde op 1-12-1906 te Roden met:  
  Albertus HUMMEL
geb. 1-3-1867 te Roden
ovl. 25-12-1945 te Roden (Nieuw Roden), 78 jaar oud
zoon van: Thijs [Berends] HUMMEL
Jetske [Alberts] HUMMEL

  Uit deze relatie  
  1. Jetske HUMMEL geb. 30-8-1907 te Roden (Roderveld) / ovl. 16-9-1984 te Roden (Alteveer) ( VII-64-370 )
  2. Geertien HUMMEL geb. 2-4-1910 te Roden (Roderveld) / ovl. 9-2-1997 te Assen ( VII-64-371 )

VI-27-144 Tunnis ROZEVELD
geb. 7-1-1876 te Peize
ovl. 11-10-1935 te Peize, 59 jaar oud
zoon van: Markus ROZEVELD
Geertien HOMAN
( V-11-46 )
  Hij trouwde op 1-6-1901 te Peize met:  
  Trientien STOFFERS
geb. 17-9-1877 te Peize
ovl. 9-3-1915 te Peize, 37 jaar oud
dochter van: Klaas STOFFERS
Maria HOLMAN

  Uit deze relatie  
  1. Klaas ROZEVELD geb. 20-4-1902 te Peize / ovl. 9-7-1990 ( VII-65-372 )
  2. Markus ROZEVELD geb. 18-8-1903 te Peize ( VII-65-373 )
  3. Maria ROZEVELD geb. 27-12-1904 te Peize (De Pol) ( VII-65-374 )
  4. Geert ROZEVELD geb. 13-12-1906 te Peize / ovl. 28-12-1986 ( VII-65-375 )
  5. Hendrik ROZEVELD geb. 5-9-1909 te Peize / ovl. 24-6-1956 te Peize ( VII-65-376 )
  6. Tienus ROZEVELD geb. 24-12-1910 te Peize ( VII-65-377 )
  7. Roelfke ROZEVELD geb. 7-9-1912 te Peize / ovl. 30-3-1992 ( VII-65-378 )

VI-27-145 Margien ROZEVELD
geb. 31-5-1878 te Peize
ovl. 7-12-1936 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Markus ROZEVELD
Geertien HOMAN
( V-11-46 )
  Zij trouwde op 17-5-1902 te Peize met:  
  Pieter UILENBERG
geb. 6-3-1866 te Roden
ovl. 13-2-1946 te Roden, 79 jaar oud
zoon van: Jakob UILENBERG
Trientje WILLEMS

  Uit deze relatie  
  1. Markus UILENBERG geb. 19-8-1899 te Peize / ovl. 29-4-1974 te Roden ( VII-66-379 )
  2. Jacob UILENBERG geb. 16-9-1902 te Peize ( VII-66-380 )
  3. Lukas UILENBERG geb. 17-1-1905 te Roden (Roderesch) ( VII-66-381 )
  4. Everdina UILENBERG geb. 9-4-1908 te Roden (Roderesch) ( VII-66-382 )
  5. Teunis UILENBERG geb. 26-4-1911 te Roden (Roderesch) / ovl. 12-6-1924 te Roden ( VII-66-383 )

VI-27-146 Everdina ROZEVELD
geb. 19-7-1881 te Peize
ovl. 4-5-1900 te Groningen, 18 jaar oud
dochter van: Markus ROZEVELD
Geertien HOMAN
( V-11-46 )

  Generatie VII  
VII-2-11 Derk (Dirk) VRIELING
geb. 22-5-1854 te Haren (Hoornschedijk) (GA-35)
ovl. 4-9-1937 te Vlagtwedde (Sellingen) (OA-95), 83 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Luijke [Jans] van DIJKEN
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: Gereformeerd predikant in Scheemda (o.a. 1895, 1896, 1898). Begraven in Scheemda.
 
  Hij trouwde (1) op 9-3-1882 te Haren met:  
  Grietje VROOM
geb. 15-6-1854 te Sappemeer
ovl. 19-4-1916 te Scheemda, 61 jaar oud
dochter van: Melle VROOM
Tietje LEENDERS

  Persoonlijke informatie
Begraven in Scheemda.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid ca 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luiktje Fennegiene VRIELING geb. ca 1883 te Meliskerke ( VIII-9-45 )
  2. Tietje Annegiene VRIELING geb. 7-3-1885 te Leeuwarderadeel (GA-A55) ( VIII-9-46 )
  3. Catharina Ida VRIELING geb. 26-4-1887 te Leeuwarderadeel (GA-A102) / ovl. 2-8-1949 te Wildervank (overl. Beilen) (OA-64) ( VIII-9-47 )
  4. Gerrit VRIELING geb. 9-8-1889 te Leeuwarderadeel (GA-A180) / ovl. 1-4-1920 te Scheemda (overl. Heemstede) (OA-43) ( VIII-9-48 )
  5. Mellina Gerrada VRIELING geb. 21-11-1892 te Appelscha (GA-A257) / ovl. 16-3-1968 te Wildervank ( VIII-9-49 )
  6. Grietje Dirkiena VRIELING geb. 12-1-1895 te Scheema (GA-6) ( VIII-9-50 )
  7. Jan Gerrit VRIELING geb. 25-3-1896 te Scheemda (GA-52) / ovl. 18-5-1898 te Scheemda (OA-31) ( VIII-9-52 )
  8. Jan VRIELING geb. 25-3-1896 te Scheemda (GA-53) / ovl. 14-4-1896 te Scheemda (OA-34) ( VIII-9-51 )
  Hij trouwde (2) op 5-9-1918 te Groningen met:  
  Antoinette Maria van ZUIJLEN
geb. ca 1867 te Enkhuizen
ovl. na 1937
dochter van: Roelof van ZUIJLEN
Antoinetta Maria WOLHOFF

  Bij het huwelijk
bruidegom 64 jaar, bruid ca 51 jaar.
 

VII-2-12 Jan [Gerrits] VRIELING
geb. 21-5-1856 te Haren (Hoornschedijk) (GA-25)
ovl. 20-1-1920 te Haren (Hoornschedijk) (OA-4), 63 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Luijke [Jans] van DIJKEN
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1883-1913).
 
  Hij trouwde op 26-4-1883 te Haren met:  
  Harmtje van der VEEN
geb. 9-9-1859 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 17-2-1932 te Haren, 72 jaar oud
dochter van: Berend van der VEEN
Alke JANSEN
fam. 110: ( V-4-14 )
fam. 17: ( IX-7-19 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aalke VRIELING geb. 5-2-1884 te Groningen / ovl. 12-11-1952 te Coevorden ( VIII-10-53 )
  2. Luikje VRIELING geb. 22-2-1886 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-10-54 )
  3. Trientje VRIELING geb. 19-4-1888 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-11-1893 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-10-55 )
  4. Fennechien VRIELING geb. 19-8-1890 te Haren / ovl. 15-6-1962 te Haren ( VIII-10-56 )
  5. Berend Gerrit VRIELING geb. 28-3-1897 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-10-57 )

VII-2-13 Albert VRIELING
geb. 10-9-1859 te Haren (Hoornschedijk) (GA-61)
ovl. 21-1-1860 te Haren (Hoornschedijk) (OA-6), 4 maand oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Luijke [Jans] van DIJKEN
( VI-1-3 )

VII-2-14 Albert VRIELING
geb. 10-3-1861 te Haren (Hoornschedijk) (GA-18)
ovl. 28-10-1943 te Haren (OA-90), 82 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Luijke [Jans] van DIJKEN
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gezindte: Gereformeerd. Begraven te Haren, Eshof 1121. Beroep: landbouwer (1892, 1994, 1996, 1899, 1902, 1904, 1907).
 
  Hij trouwde op 30-4-1891 te Vries met:  
  Anna JANSSEN
geb. 30-7-1867 te Vries (Ter Aard)
ovl. 27-7-1944 te Haren, 76 jaar oud
dochter van: Jannes JANSSEN
Lutgertien BROUWER

  Persoonlijke informatie
Gezindte: Gereformeerd. Begraven te Haren, Eshof: 1121.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lutgerdina VRIELING geb. 11-2-1892 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 30-1-1947 te Borger (Eesergroen) ( VIII-11-58 )
  2. Luiktje VRIELING geb. 11-9-1894 te Haren (Hoornschedijk) (GA-96) / ovl. 15-9-1971 te Haren ( VIII-11-59 )
  3. Gerrit VRIELING geb. 26-10-1896 te Haren (Hoornschedijk) (GA-154) / ovl. 6-3-1985 te Haren ( VIII-11-60 )
  4. Jannes VRIELING geb. 30-8-1899 te Haren (Hoornschedijk) (GA-109) / ovl. 29-6-1986 te Haren ( VIII-11-61 )
  5. Fennechien VRIELING geb. 15-3-1902 te Haren (Hoornschedijk) (GA-32) / ovl. 8-10-1914 te Haren ( VIII-11-62 )
  6. Harm VRIELING geb. 27-9-1904 te Haren (GA-124) / ovl. 23-4-1986 te Haren ( VIII-11-63 )
  7. Henderika VRIELING geb. 12-7-1907 te Haren / ovl. 2-9-1995 te Haren ( VIII-11-64 )

VII-2-15 Grietjen VRIELING
geb. 3-3-1866 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-8-1934 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Zij trouwde op 31-10-1889 te Haren met:  
  Jan [Freerks] SIESLING
geb. 30-1-1868 te Tietjerksteradeel (Bergum)
ovl. na 1934
zoon van: Freerk [Jans] SIESLING
Minke [Fokkes] van der VEEN


VII-2-16 Jan Egbert VRIELING
geb. 12-3-1867 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-8-1943 te Groningen (OA-1202), 76 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker, handelsagent/handelsreiziger te Groningen (1908)
 
  Hij trouwde op 7-5-1891 te Groningen (HA-101) met:  
  Wiebke BULTHUIS
geb. 25-10-1867 te Ooststelingwerf (Appelscha)
ovl. 6-5-1937 te Groningen (OA-687), 69 jaar oud
dochter van: Jacob BULTHUIS
Janna [Gerrits] JANSMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: kuiper; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit VRIELING geb. 18-3-1892 te Vries (Donderen) ( VIII-12-65 )
  2. Janna Jacoba Fennechiena VRIELING geb. ca 1895 te Groningen / ovl. 19-9-1908 te Groningen (OA-922) ( VIII-12-66 )
  3. Fennechien Jacoba VRIELING geb. ca 1897 te Groningen / ovl. 20-6-1942 te Groningen (OA-962) ( VIII-12-67 )
  4. Jacob Fester VRIELING geb. 21-12-1904 te Groningen ( VIII-12-68 )
  5. Jacobus Johannes VRIELING geb. 2-8-1911 te Groningen ( VIII-12-69 )

VII-2-17 Geert VRIELING
geb. 7-9-1868 te Haren (Hoornschedijk) (GA-61)
ovl. 18-2-1869 te Haren (Hoornschedijk), 5 maand oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Overleden 187 dagen oud.
 

VII-2-18 Geert VRIELING
geb. 31-1-1870 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. te Manhatten Montana U.S.A.
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Hij emigreerde in 1902 met zijn gezin naar Manhattan, Montana, USA.
 
  Hij trouwde (1) op 27-10-1892 te Groningen met:  
  Aukje van der MEULEN
geb. 11-3-1867 te Haren (Essen)
ovl. voor 1889
dochter van: Pieter [Sijbes] van der MEULEN
Antje [Lodewijks] van der PIJP

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 13-7-1899 te Assen met:  
  Janna van DAM
geb. ca 1873 te Bedum
dochter van: Filippus van DAM
Annechien TIMMER

  Uit deze relatie  
  1. Fennechien VRIELING geb. 25-4-1900 te Assen ( VIII-13-70 )

VII-2-19 Jan VRIELING
geb. 15-3-1871 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )

VII-2-20 Aaltje VRIELING
geb. 26-7-1872 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-3-1962 te Groningen
dochter van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Zij trouwde op 5-5-1892 te Haren met:  
  Jan HORST
geb. 24-2-1866 te Haren (Onnen)
ovl. 11-3-1930 te Groningen
zoon van: Folkert HORST
Klazina BOSMAN
fam. 22: ( V-5-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer, arbeider (1916), groentekweeker (1923). Begraven te Groningen: Zuiderbegraafplaats.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klazina HORST geb. 30-1-1893 te Haren / ovl. 15-5-1960 te Groningen fam. 22: ( VII-21-109 )
  2. Gerrit HORST geb. 26-7-1895 te Haren / ovl. 12-9-1987 fam. 22: ( VII-21-110 )
  3. Folkert HORST geb. 18-9-1897 te Haren / ovl. 1-1-1969 te Groningen fam. 22: ( VII-21-111 )
  4. Berend HORST geb. 22-3-1900 te Haren / ovl. 2-10-1966 te Groningen fam. 22: ( VII-21-112 )
  5. Fennechien HORST geb. 15-8-1902 te Haren / ovl. 13-12-1983 fam. 22: ( VII-21-113 )
  6. Hendrikje HORST geb. 27-2-1905 te Haren / ovl. 19-7-1992 fam. 22: ( VII-21-114 )
  7. Grietje HORST geb. 24-3-1908 te Haren / ovl. 19-5-1997 fam. 22: ( VII-21-115 )

VII-2-21 Gerrit VRIELING
geb. 5-9-1874 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. voor 1925
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Hij trouwde op 17-5-1899 te Assen met:  
  Tjitske VENEMA
geb. 27-7-1871 te Slochteren
dochter van: Roelf VENEMA
Grietje TALING

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit VRIELING geb. 22-12-1900 te Assen ( VIII-15-78 )
  2. Roelof VRIELING geb. 5-3-1904 te Anna Paulowna ( VIII-15-79 )

VII-2-22 Pieter VRIELING
geb. 30-8-1875 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-9-1918 te Haren (Harenermolen), 43 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Andries Nijdam (42 jr), arbeider, wonende aan de Hoornschedijk, Uge Bos (38 jr), veldwacher, wonende te Haren. Beroep: boerenknecht (1900), landbouwer (1901 - 1916).
 
  Hij trouwde op 3-5-1900 te Haren met:  
  Hillechien VRIELING
geb. 12-12-1873 te Haren
ovl. 7-5-1916 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Jan Bijkerk (42 jr), verveener, wonende te Haren, Harmannus de Groot (58 jr), veldwachter, wonende te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
Pieter en Hillechien zijn achterneef en achternicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fennechien VRIELING geb. 4-4-1901 te Haren (Harenermolen) (GA-49) / ovl. 30-5-1915 te Haren (Harenermolen) (OA-37) ( VIII-16-81 )
  2. Engelina VRIELING geb. 4-4-1901 te Haren (Harenermolen) (GA-50) / ovl. 20-1-1908 te Haren (OA-3) ( VIII-16-80 )
  3. Grietje VRIELING geb. 19-2-1903 te Haren (Harenermolen) (GA-28) / ovl. 30-9-1910 te Haren (OA-51) ( VIII-16-82 )
  4. Jan Gerrit VRIELING geb. 13-1-1905 te Haren (GA-8) / ovl. 1-8-1993 te Haren ( VIII-16-83 )
  5. Engelina VRIELING geb. ca 1911 te Haren / ovl. 27-4-1911 te Haren (Harenermolen) (OA-40) ( VIII-16-84 )
  6. Geert VRIELING geb. ca 1914 te Haren (Harenermolen) / ovl. 8-4-1916 te Haren (Harenermolen) (OA-19) ( VIII-16-85 )

VII-2-23 Lambertus VRIELING
geb. 16-9-1876 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-3-1959 te Bellingham (Washington, USA), 82 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Hij trouwde op 18-4-1900 te Assen met:  
  Assalina HAMMING
geb. 14-3-1874 te Oldekerk
ovl. 22-1-1958 te Bellingham (Washington, USA), 83 jaar oud
dochter van: Isebrand HAMMING
Sietske SIEBINGA


VII-2-24 Reinder VRIELING
geb. 13-4-1878 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-12-1878 te Haren (Hoornschedijk) (OA-79), 7 maand oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )

VII-2-25 Markus VRIELING
geb. 24-3-1881 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker.
 
  Hij trouwde op 18-8-1904 te Groningen (HA-381) met:  
  Jantje BOS
geb. 27-10-1880 te Bedum
dochter van: Jakob BOS
Frouwke BAKEMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit VRIELING geb. 5-1-1907 te Groningen ( VIII-17-86 )
  2. Jan VRIELING geb. 13-8-1918 te Groningen ( VIII-17-87 )
  3. Pieter VRIELING geb. te Groningen ( VIII-17-88 )

VII-2-26 Fennechien VRIELING
geb. 3-9-1883 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 16-7-1978 te Zaandijk, 94 jaar oud
dochter van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Zij trouwde op 13-5-1904 te Haren met:  
  Jochum KINGMA
geb. ca 1877 te Sappemeer
ovl. 16-7-1978 te Zaandijk
zoon van: Johannes KINGMA
Pietertje RUCHTIE

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenarbeider (1904).
 

VII-3-27 Jantje VRIELING
geb. ca 1862 te Groningen
ovl. 3-5-1895 te Groningen
dochter van: Geert VRIELING
Aaltje HARTMAN
( VI-1-5 )
  Zij trouwde op 29-5-1890 te Groningen met:  
  Bronno ROEMERS
zoon van: Jacob ROEMERS
Dietje ATZEMA


VII-4-28 Janna MEIJER
geb. 20-2-1858 te Zuidlaren
dochter van: Heino MEIJER
Marchien FRIELING

( VI-1-6 )
  Zij trouwde op 31-5-1885 te Groningen met:  
  Gerrit DIJKMAN
geb. 28-2-1863 te Groningen
zoon van: Willem DIJKMAN
Anna WAGENBORG
fam. 8: ( VII-9-48 )

VII-5-29 Tonnies JONKMAN
geb. 22-5-1849 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-25)
zoon van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )

VII-5-30 Willem JONKMAN
geb. 3-4-1851 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-21)
ovl. 17-5-1898 te Gasselte (overl. Onstwedde (Stadskanaal)) (OA-14), 47 jaar oud
zoon van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1898). (Overlijdensakte Onstwedde: 1898: OA-74.)
 

VII-5-31 Marchien JONKMAN
geb. 15-8-1853 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-46)
dochter van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )
  Zij trouwde op 16-5-1879 te Gasselte (HA-8) met:  
  Jan VEGTER
geb. ca 1847 te Stadskanaal
zoon van: Abel [Abels] VEGTER
Marta [Nannes] de BOER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 25 jaar.
 

VII-5-32 Teunis Watse JONKMAN
geb. 28-10-1855 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-49)
ovl. 3-6-1876 te Gasselte (Gasselternijveenschemond) (OA-24), 20 jaar oud
zoon van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1876).
 

VII-5-33 Berend JONKMAN
geb. 28-4-1858 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-27)
ovl. 11-10-1937 te Gasselte (OA-19), 79 jaar oud
zoon van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )

VII-5-34 Martha JONKMAN
geb. 29-4-1861 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-27)
ovl. 31-8-1877 te Gasselte (Gasselternijveenschemond) (OA-44), 16 jaar oud
dochter van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Geertje.
 

VII-5-35 Geertje JONKMAN
geb. 29-4-1861 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-28)
ovl. 30-12-1880 te Gasselte (Gasselternijveenschemond) (OA-57), 19 jaar oud
dochter van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Martha. Beroep: naaister (1880).
 

VII-5-36 Hillechien JONKMAN
geb. 23-1-1864 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-3)
ovl. 20-10-1864 te Gasselte (OA-34), 8 maand oud
dochter van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )

VII-5-37 Hillechien JONKMAN
geb. 18-10-1865 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-61)
ovl. 14-1-1939 te Gasselte (OA-3), 73 jaar oud
dochter van: Gerrit [Tonnis] JONKMAN
Geertje EEFTING
( VI-2-9 )
  Zij trouwde op 25-5-1897 te Gasselte (HA-8) met:  
  Hendrik POMP
geb. ca 1859 te Gasselte (Gasselternijveen)
zoon van: Kornelis POMP
Marchien FRIJLING

( V-9-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1891).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom: 37 jaar, bruid: 31 jaar.; weduwnaar van Henderkien Jonkman
 

VII-6-38 Henderkien JONKMAN
geb. 3-11-1860 te Gasselte (Gasselternijveen)
ovl. 19-4-1893 te Gasselte (Gasselternijveen) (OA-19), 32 jaar oud
dochter van: Tonnis JONKMAN
Marchje van der WIJK
( VI-2-10 )
  Zij trouwde op 21-5-1890 te Gasselte (HA-14) met:  
  Hendrik POMP
geb. ca 1859 te Gasselte (Gasselternijveen)
zoon van: Kornelis POMP
Marchien FRIJLING

( V-9-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1891).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelius POMP geb. 19-5-1891 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-29) ( VII-56-323 )

VII-11-58 Harm SMEENK
geb. 6-5-1843 te Haren
ovl. 12-1-1904 te Groningen, 60 jaar oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Hij trouwde op 23-5-1874 te Haren met:  
  Harmanna ALING
geb. 5-1-1850 te Haren (Helpman)
dochter van: Jan [Jans] ALING
Anna SMEENGE

fam. 45: ( IV-3-7 )
  Uit deze relatie  
  1. Willem SMEENK geb. 4-3-1875 te Haren (Helpman) / ovl. 10-4-1879 te Groningen ( VIII-27-142 )
  2. Jan [Geerts] SMEENK geb. 15-4-1876 te Haren (Helpman) / ovl. 11-2-1877 te Haren (Helpman) ( VIII-27-143 )
  3. Grietje SMEENK geb. 4-6-1877 te Haren (Helpman) / ovl. 12-5-1878 te Groningen ( VIII-27-144 )
  4. Grietje SMEENK geb. 16-7-1878 te Groningen ( VIII-27-145 )
  5. Anna SMEENK geb. 12-8-1879 te Groningen / ovl. 19-10-1879 te Groningen ( VIII-27-146 )
  6. Willem SMEENK geb. 25-8-1880 te Groningen / ovl. 9-1-1882 te Groningen ( VIII-27-147 )
  7. Anna SMEENK geb. 13-11-1881 te Groningen / ovl. 9-1-1882 te Groningen ( VIII-27-148 )
  8. NN SMEENK geb. 17-3-1884 te Groningen / ovl. 17-3-1884 te Groningen ( VIII-27-149 )

VII-11-59 Geert SMEENK
geb. 6-5-1845 te Haren (Glimmen)
ovl. 6-9-1846 te Haren, 16 maand oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )

VII-11-60 Geert SMEENK
geb. 21-9-1847 te Haren
ovl. 7-9-1850 te Haren, 2 jaar oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )

VII-11-61 Pieter SMEENK
geb. 23-8-1850 te Haren
ovl. 15-10-1926 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bediende (1878), arbeider (1904, 1906, 1920).
 
  Hij trouwde op 25-5-1878 te Haren (HA-22) met:  
  Grietje NIJDAM
geb. 21-5-1854 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-8-1933 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Andries [Jans] NIJDAM
Aaltje PIETERS
fam. 17: ( VIII-10-53 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bediende; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem SMEENK geb. 10-7-1878 te Groningen / ovl. 15-4-1945 te Groningen ( VIII-28-150 )
  2. Andries SMEENK geb. 25-12-1879 te Groningen / ovl. 11-12-1960 ( VIII-28-151 )
  3. Grietje SMEENK geb. 12-11-1882 te Groningen / ovl. 29-1-1883 te Groningen ( VIII-28-152 )
  4. Harm SMEENK geb. 2-6-1884 te Groningen / ovl. 15-6-1884 te Groningen ( VIII-28-153 )
  5. Grietje SMEENK geb. 5-3-1886 te Groningen ( VIII-28-154 )
  6. Aaltje SMEENK geb. 15-10-1887 te Groningen / ovl. 20-8-1888 te Groningen ( VIII-28-155 )
  7. Harm SMEENK geb. 22-9-1889 te Groningen / ovl. 21-6-1890 te Groningen ( VIII-28-156 )

VII-11-62 Geert SMEENK
geb. 2-8-1853 te Haren
ovl. 30-3-1924 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1890).
 
  Hij trouwde op 15-3-1890 te Haren (HA-2) met:  
  Roelfje HOMAN
geb. 10-6-1857 te Groningen
ovl. 30-4-1926 te Haren, 68 jaar oud
dochter van: Jan HOMAN
Jantien LAAN

  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 36 jaar; bruid 32 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan SMEENK geb. 12-12-1890 te Haren ( VIII-29-157 )
  2. Grietje SMEENK geb. 22-5-1894 te Haren / ovl. 15-11-1967 te Haren ( VIII-29-158 )
  3. Willem SMEENK geb. 11-4-1898 te Haren / ovl. 8-3-1899 te Haren ( VIII-29-159 )

VII-11-63 Grietje SMEENK
geb. 10-2-1857 te Haren (Hemmen)
ovl. 9-2-1858 te Haren (Hemmen), 11 maand oud
dochter van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Dina.
 

VII-11-64 Dina SMEENK
geb. 10-2-1857 te Haren (Hemmen)
dochter van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Grietje.
 
  Zij trouwde op 9-11-1878 te Haren met:  
  Jan JONKMAN
geb. 13-12-1851 te Gasselternijveen
zoon van: Berend JONKMAN
Zwaantje THIJSSENS

  Uit deze relatie  
  1. Zwaantje JONKMAN geb. 7-2-1879 te Haren / ovl. 26-12-1957 te Alkmaar ( VIII-30-160 )
  2. Willem JONKMAN geb. 23-3-1881 te Groningen / ovl. 7-8-1885 te Groningen ( VIII-30-161 )
  3. Grietje JONKMAN geb. 2-9-1883 te Groningen ( VIII-30-162 )
  4. Berendina Willemina JONKMAN geb. 20-2-1886 te Groningen ( VIII-30-163 )
  5. Berend JONKMAN geb. 12-5-1888 te Groningen ( VIII-30-164 )
  6. Harmanna JONKMAN geb. 18-3-1890 te Groningen ( VIII-30-165 )

VII-11-65 NN SMEENK
geb. 29-11-1859 te Haren
ovl. 29-11-1859 te Haren, 0 dagen oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-11-66 Lentze SMEENK
geb. 29-5-1861 te Haren (Hemmen)
ovl. 9-3-1944 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1916, 1923), landbouwer (1885).
 
  Hij trouwde op 21-5-1885 te haren (HA-9) met:  
  Janna HOMAN
geb. 2-6-1858 te Groningen
ovl. 15-11-1935 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Jan HOMAN
Jantien LAAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1885).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem SMEENK geb. 17-2-1886 te Haren ( VIII-31-166 )
  2. Jan SMEENK geb. 9-4-1888 te Haren (Essen) ( VIII-31-167 )
  3. Grietje SMEENK geb. 21-8-1890 te Haren (Essen) ( VIII-31-168 )
  4. Johannes SMEENK geb. 7-9-1893 te Haren (Essen) ( VIII-31-169 )
  5. Harmanna SMEENK geb. 7-12-1896 te Vries (Yde) / ovl. 28-5-1936 te Groningen ( VIII-31-170 )
  6. NN SMEENK geb. 27-1-1900 te Groningen / ovl. 27-1-1900 te Groningen ( VIII-31-171 )
  7. Jantina SMEENK geb. 28-5-1901 te Groningen ( VIII-31-172 )

VII-11-67 Jan Harmannus SMEENK
geb. 29-9-1867 te Haren
ovl. 21-1-1932 te Groningen, 64 jaar oud
zoon van: Willem SMEENK
Grietje VRIELING

( VI-4-16 )
  Hij trouwde op 21-8-1897 te 's Hertogenbosch met:  
  Jeltina DIJKSTRA
geb. 28-9-1870 te Gaarkeuken
ovl. 15-12-1964 te Zuidhorn, 94 jaar oud
dochter van: Freerk DIJKSTRA
Roelfke VERMEULEN

  Uit deze relatie  
  1. Roelfina Berendina SMEENK geb. 4-9-1900 te Groningen ( VIII-32-173 )
  2. Grietje SMEENK geb. 11-4-1903 te Groningen ( VIII-32-174 )
  3. Willem Frederik SMEENK geb. 11-1-1909 te Hoogkerk (Kostverloren) ( VIII-32-175 )

VII-12-68 Geert VRIELING
geb. 21-4-1850 te Haren (GA-45)
ovl. 23-4-1938 te Haren (OA-31), 88 jaar oud
zoon van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1884). Begraven te Haren: Kerkstraat.
 
  Hij trouwde op 1-5-1880 te Zuidlaren met:  
  Roelfje HAMMINGA
geb. 17-6-1849 te Zuidlaren (De Groeve)
ovl. 12-3-1931 te Haren (OA-19), 81 jaar oud
dochter van: Roelof HAMMINGA
Jantien [Jans] HARKEMA

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren: Kerkstraat.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje VRIELING geb. 7-2-1881 te Haren (Dilgt) / ovl. 7-4-1884 te Haren (OA-19) ( VIII-33-176 )
  2. Roelof VRIELING geb. ca 1882 te Haren ( VIII-33-177 )
  3. Jan VRIELING geb. 5-9-1883 te Haren (Dilgt) / ovl. 10-9-1883 te Haren (Dilgt) (OA-59) ( VIII-33-178 )
  4. Jan VRIELING geb. ca 1886 te Haren ( VIII-33-179 )
  5. Aaltje VRIELING geb. 20-10-1886 te Haren (Dilgt) (GA-95) / ovl. 4-2-1955 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-33-180 )
  6. Albert VRIELING geb. 13-11-1889 te Haren (Hemmen) / ovl. 1979 ( VIII-33-181 )
  7. Fennechien VRIELING geb. 12-9-1892 te Haren / ovl. 16-6-1977 te Haren ( VIII-33-182 )

VII-12-69 Fennechien VRIELING
geb. 10-4-1851 te Haren (Onnen) (GA-28)
ovl. 25-2-1936 te Eelde, 84 jaar oud
dochter van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Zij trouwde op 26-4-1879 te Haren (HA-5) met:  
  Antonie van HEMMEN
geb. 16-4-1851 te Haren (Dilgt) (GA-33)
ovl. 6-8-1921 te Haren (Essen) (OA-40), 70 jaar oud
zoon van: Hindrik van HEMMEN
Janna BOSMAN
fam. 35: ( IV-7-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1879), landgebruiker (1880), landbouwer (1882, 1884).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 28 jaar; bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van HEMMEN geb. 16-6-1879 te Haren (Helpman) (GA-58) / ovl. 1-1-1938 te Haren fam. 35: ( VI-13-84 )
  2. Aaltje van HEMMEN geb. 27-9-1880 te Hoogkerk (Leegkerk) (GA-49) / ovl. 17-8-1900 fam. 35: ( VI-13-85 )
  3. Jan van HEMMEN geb. 9-7-1882 te Aduard (Gaaikemadijk) (GA-35) / ovl. 14-9-1968 fam. 35: ( VI-13-86 )
  4. Janna van HEMMEN geb. 23-3-1884 te Haren (Dilgt) (GA-31) / ovl. 13-10-1914 fam. 35: ( VI-13-87 )

VII-12-70 Jans VRIELING
geb. 23-3-1853 te Haren (Hemmen) (GA-23)
ovl. 9-11-1925 te Smilde, 72 jaar oud
zoon van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer. Begraven te Vries.
 
  Hij trouwde (1) op 23-5-1879 te Zuidlaren met:  
  Margje ZONDAG
geb. 1853 te Haren
ovl. 15-7-1879 te Vries
dochter van: Jan ZONDAG
Hendrikje HAMMINGA
fam. 100: ( VII-18-74 )
  Hij trouwde (2) op 12-5-1881 te Eelde met:  
  Anna GEERTS
geb. 7-3-1854 te Vries
ovl. 19-2-1910 te Vries, 55 jaar oud
dochter van: Henrik Fake Boois GEERTS
Ida MEULMAN

  Uit deze relatie  
  1. Geert VRIELING geb. 31-1-1882 te Vries / ovl. 14-3-1966 ( VIII-35-187 )
  2. Hendrik VRIELING geb. 10-7-1884 te Vries / ovl. 12-7-1884 te Vries ( VIII-35-188 )
  3. Hendrik VRIELING geb. 19-9-1885 te Vries / ovl. 2-5-1982 te Assen ( VIII-35-189 )
  4. Adolf VRIELING geb. 29-9-1888 te Vries / ovl. 7-1-1965 ( VIII-35-190 )
  5. Jelke VRIELING geb. 31-5-1892 te Vries ( VIII-35-191 )
  6. Pieter VRIELING geb. 18-4-1896 te Vries ( VIII-35-192 )

VII-12-71 Pieter VRIELING
geb. 21-11-1854 te Haren (Hemmen) (GA-64)
ovl. 23-11-1937 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-86), 83 jaar oud
zoon van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1882, 1887, 1894, 1895, 1898, 1899, 1902, 1904).
Nadere informatie op overlijdensakte: "Geboortepl: Haren; wedn.v. Egberdina Houwing; wedn.v. Geertien Mulder; wedn.v. Marchien Jipping; beroep overl.: zonder." Deze informatie sluit v.w.b. Marchien Jipping niet geheel aan bij de gevonden huwelijksaktes in Genlias van de gemeente Haren.
 
  Hij trouwde (1) op 13-5-1882 te Haren (HA-13) met:  
  Aaltje HOUWING
geb. ca 1859 te Haren (Glimmen)
ovl. 30-4-1889 te Haren (Glimmen) (OA-24), 29 jaar oud
dochter van: Jannes HOUWING
Anna KOOPS

fam. 31: ( IV-2-17 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 27 jaar; bruid 22 jaar; grootouders bruid vermeld
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje VRIELING geb. 16-8-1882 te Haren (Glimmen) (GA-100) ( VIII-36-193 )
  2. Aaltje VRIELING geb. 20-4-1887 te Haren (Glimmen) (GA-46) / ovl. 17-2-1902 te Haren (Glimmen) (OA-13) ( VIII-36-194 )
  Hij trouwde (2) op 27-8-1891 te Haren (HA-24) met:  
  Egberdina HOUWING
geb. ca 1867 te Haren (Glimmen)
ovl. 18-2-1896 te Haren (Glimmen) (OA-19), 29 jaar oud
dochter van: Jannes HOUWING
Anna KOOPS

fam. 31: ( IV-2-17 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 36 jaar; bruid 24 jaar; weduwnaar van Aaltje Houwing
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna VRIELING geb. 25-1-1894 te Haren (Glimmen) (GA-12) / ovl. 25-12-1895 te Haren (Glimmen) (OA-101) ( VIII-36-195 )
  Hij trouwde (3) op 12-5-1898 te Haren (HA-11) met:  
  Geertien MULDER
geb. ca 1870 te Haren (Glimmen)
ovl. 31-5-1900 te Haren (Glimmen) (OA-37), 29 jaar oud
dochter van: Lucas MULDER
Jantien van DALEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 43 jaar; bruid 27 jaar; weduwnaar van Egberdina Houwing; weduwnaar van Aaltje Houwing
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantine VRIELING geb. 15-2-1899 te Haren (Glimmen) (GA-17) ( VIII-36-196 )
  Hij trouwde (4) op 15-10-1904 te Haren (HA-39) met:  
  Marchien JIPPING
geb. 23-2-1869 te Anloo (Annerveen) (GA-7)
ovl. 9-9-1932 te Haren (Glimmen) (OA-58), 63 jaar oud
dochter van: Jacob JIPPING
Roelofje STRATING

fam. 99: ( VI-17-86 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1904).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: landbouwster; beroep moeder bruid: landbouwster; bruidegom 49 jaar; bruid 35 jaar; weduwnaar van Aaltje Houwing; weduwnaar van Egberdina Houwing; weduwnaar van Geertien Mulder; weduwe van Jan Berend van Hemmen
 

VII-12-72 Gerrit VRIELING
geb. 24-9-1856 te Haren (Hemmen) (GA-54)
ovl. 5-11-1917 te Hoogezand (Kropswolde) (OA-150), 61 jaar oud
zoon van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Kropswolde.
 
  Hij trouwde op 14-5-1892 te Hoogezand met:  
  Fennechien OLTHOF
geb. ca 1864 te Kropswolde
ovl. 3-4-1938 te Kropswolde
dochter van: Harm OLTHOF
Maria STEENHUIZEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1892).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje VRIELING geb. ca 1893 te Hoogezand ( VIII-37-197 )
  2. Maria VRIELING geb. 29-5-1894 te Hoogezand (Kropswolde) / ovl. 15-1-1990 te Julianadorp ( VIII-37-198 )
  3. Geert VRIELING geb. 17-7-1895 / ovl. 4-8-1895 te Kropswolde ( VIII-37-199 )
  4. Dina Henderika VRIELING geb. ca 1899 / ovl. 26-9-1899 te Kropswolde ( VIII-37-200 )
  5. Dina H. VRIELING geb. 22-2-1902 / ovl. 23-3-1991 ( VIII-37-201 )
  6. Harm VRIELING geb. 20-6-1903 te Kropswolde ( VIII-37-202 )

VII-12-73 Willem VRIELING
geb. 9-6-1859 te Haren (Hemmen) (GA-40)
ovl. 28-1-1942 te Haren (OA-11), 82 jaar oud
zoon van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bloemist (1893, 1910, 1919), tuinier (1886).
 
  Hij trouwde (1) op 1-11-1884 te Haren (HA-26) met:  
  Hendrikje POUTSMA
geb. 18-5-1862 te Zuidlaren
ovl. voor 1893
dochter van: Wiert POUTSMA
Hendrikje TIMMERMANS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: tuinman; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: onderwijzer; bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje VRIELING geb. 3-5-1885 te Haren / ovl. 8-10-1936 te Haren (overl.: Groningen akte 1300) (OA-81) ( VIII-38-203 )
  2. NN VRIELING geb. 30-4-1886 te Haren / ovl. 30-4-1886 ( VIII-38-204 )
  3. Hendrik VRIELING geb. 20-7-1887 te Haren ( VIII-38-205 )
  Hij trouwde (2) op 15-4-1893 te Noordbroek (HA-5) met:  
  Annegiena REITS
geb. 22-1-1868 te Zuidbroek
ovl. 7-11-1946 te Haren, 78 jaar oud
dochter van: Berend [Harmannus] REITS
Harmanna VEDDER

fam. 36: ( V-14-70 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bloemist; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 33 jaar; bruid 25 jaar; weduwnaar van Hindriktje Poutsma
 
  Uit deze relatie  
  1. Bernardus Gerard VRIELING geb. 8-7-1894 te Haren ( VIII-38-206 )
  2. Harmanna Geertruida VRIELING geb. 8-3-1896 te Haren ( VIII-38-207 )
  3. Fennechien VRIELING geb. 30-9-1897 te Haren ( VIII-38-208 )

VII-12-74 Diena VRIELING
geb. 1-8-1865 te Haren (Hemmen) (GA-43)
ovl. 4-9-1956 te Haren (Essen), 91 jaar oud
dochter van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Hinderkien. Begraven te Haren (Begrpl. Kerkstraat).
 
  Zij trouwde op 8-5-1890 te Haren met:  
  Hendrik van der ES
geb. 4-10-1854 te Haren (Essen)
ovl. 19-4-1941 te Haren (Essen), 86 jaar oud
zoon van: Klaas van der ES
Annechien MEINDERS
fam. 25: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
Begraven te Haren (Begrpl. Kerkstraat).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 35 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien VAN DER ES geb. 21-4-1892 te Haren (Essen) / ovl. 10-8-1987 te Eelde fam. 25: ( VI-3-5 )
  2. Geert van der ES geb. 13-7-1893 te Haren (Essen) fam. 25: ( VI-3-6 )
  3. Aaltje van der ES geb. 30-1-1897 te Haren (Essenen) / ovl. 1980 fam. 25: ( VI-3-7 )
  4. Fennechien van der ES geb. 1-4-1899 te Haren (Essen) fam. 25: ( VI-3-8 )
  5. Henderika van der ES geb. 1-4-1899 te Haren (Essen) / ovl. 7-10-1985 te Haren fam. 25: ( VI-3-9 )
  6. Hendrik Klaas van der ES geb. 1906 / ovl. 1996 fam. 25: ( VI-3-10 )

VII-12-75 Hinderkien VRIELING
geb. 1-8-1865 te Haren (Hemmen) (GA-44)
ovl. 9-3-1934 te Haren (OA-21), 68 jaar oud
dochter van: Lentze VRIELING
Aaltje VEDDER
( VI-4-17 )
fam. 36: ( V-13-56 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Diena. Begraven te Haren (Begraafplaats. Kerkstraat).
 
  Zij trouwde op 14-9-1889 te Haren met:  
  Hendrikus van der ES
geb. 4-6-1859 te Haren (Essen)
ovl. 27-2-1940 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Klaas van der ES
Annechien MEINDERS
fam. 25: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1916).
Begraven te Haren (Begraafplaats. Kerkstraat).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas van der ES geb. 15-3-1890 te Haren (Essen) / ovl. 6-10-1975 te Peize fam. 25: ( VI-4-11 )
  2. Annechien van der ES geb. 27-5-1900 te Haren (Essen) fam. 25: ( VI-4-12 )

VII-13-76 Borgert VRIELING
geb. 23-2-1863 te Haren (Onnen) (GA-11)
ovl. 30-5-1948 te Noorddijk (Middelbert) (OA-8), 85 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Ida BRINK
( VI-5-18 )
fam. 23: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Borgerts moeder Ida overleed toen hij 7 jaar was. Een jaar later hertrouwde zijn vader met Harmtien Nijdam. Toen hij 15 jaar was, trok Borgert naar de stad Groningen. Hij werkte een jaar lang (mei 1878 tot mei 1879) als dienstknecht bij landbouwer Pieter Pietersen aan de Hoornsedijk 116B. Dit was hetzelfde bedrijf waar zijn vader Gerrit 24 jaar eerder had gewerkt! Op papier staat
Pieter Pietersen (78 jaar) dan nog als eigenaar van het bedrijf te boek, maar het bedrijf zal in feite zijn beheerd door diens zoon Jan Pietersen (39 jaar). Borgert bleef in de landbouw werken en werkte na 1879 ondermeer te Helpman en Essen. In 1881 overleed vader Gerrit, stiefmoeder Harmtien hertrouwde een jaar later met haar zwager, Borgerts oom, Egbert Vrieling.
Borgert werd in 1882 ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van het jaar 1883, maar werd “uit hoofde van te kleine maat” vrijgesteld voor dienst. Ergens na 1890 kwam Borgert in dienst bij het landbouwbedrijf van Hindrikje Bosman, weduwe van P. van Norg, te Essen. Hier leerde hij zijn latere vrouw Grietje kennen, die in juli 1894 vanuit de gemeente Slochteren op hetzelfde bedrijf als dienstbode ging werken. Later werkte ze overigens nog als dienstmeid bij logementhoudster Abels te Haren.
Op 25-04-1898 werden Borgert en Grietje ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Slochteren. Drie weken later trouwden ze in het gemeentehuis van Haren. Getuigen bij het huwelijk waren Borgerts neven van moederskant Harmannus Thijs (36 jr, orgelmaker te Glimmen) en Harm Thijs (29 jr, schoenmaker te Glimmen) en Grietjes grootvader Poppe Mulder (77 jr, zonder beroep te Harkstede) en oom Jan Mulder (44 jr, landbouwer te Harkstede). Ook in de nieuwe woonplaats Harkstede was Borgert in de landbouw actief, hij wordt vermeld als dienstknecht (1898), dagloner (1899), landbouwer (1900) en veldarbeider (1901). In april 1901 verhuisde het gezin naar Engelbert (gemeente
Noorddijk) en in juni 1903 naar Scharmer. Borgert raakte (vermoedelijk voor 1910) bij een ongeluk met een dorsmachine (een deel van) zijn arm kwijt. Met hulp van de plaatselijke bevolking kon hij een eigen (kruideniers-)zaak beginnen. Verhuisde in april 1912 vanuit de gemeente Slochteren naar Middelbert, waar hij petroleumventer was. Borgert is begraven te Middelbert op 4 juni 1948.
 
  Hij trouwde op 14-5-1898 te Haren (HA-13) met:  
  Grietje MULDER
geb. 22-2-1873 te Harkstede
ovl. 29-4-1962 te Woltersum, 89 jaar oud
dochter van: Albert MULDER
Helena Regiena STAAL

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1898).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Ida VRIELING geb. 7-1-1899 te Harkstede ( VIII-41-217 )
  2. Helena Regiena VRIELING geb. 27-7-1900 te Harkstede / ovl. 27-8-1958 te Groningen ( VIII-41-218 )
  3. Gerrit VRIELING geb. 10-1-1903 te Engelbert ( VIII-41-219 )
  4. Albert VRIELING geb. 18-10-1905 te Scharmer / ovl. 7-8-1953 te Hoogezand ( VIII-41-220 )
  5. Johanna Maria Louise VRIELING geb. 28-8-1908 te Harkstede ( VIII-41-221 )
  6. Henderkien VRIELING geb. 25-10-1916 te Middelbert ( VIII-41-222 )

VII-13-77 Harm VRIELING
geb. 13-12-1864 te Haren (Onnen) (GA-87)
ovl. 11-5-1893 te Bedum (OA-26), 28 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Ida BRINK
( VI-5-18 )
fam. 23: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1867), gealimenteerde (1893).
 
  Hij trouwde op 10-9-1890 te Bedum (HA-34) met:  
  Geertruida KNOL
geb. 11-12-1867 te Kantens (Zandeweer) (GA-81)
ovl. 9-4-1951, 83 jaar oud
dochter van: Jannes KNOL
Lijzabet MAARHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1890).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit VRIELING geb. 11-7-1891 te Bedum / ovl. 12-9-1895 te Bedum ( VIII-42-223 )
  2. Johannes Harm VRIELING geb. 19-11-1893 te Bedum / ovl. 5-5-1965 te Leeuwarden ( VIII-42-224 )

VII-13-78 Harmannus VRIELING
geb. 1-6-1866 te Haren (Onnen) (GA-39)
ovl. 22-10-1872 te Haren (Onnen) (OA-52), 6 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Ida BRINK
( VI-5-18 )
fam. 23: ( IV-2-4 )

VII-13-79 Egbert VRIELING
geb. 24-9-1868 te Haren (Onnen) (GA-67)
ovl. 17-3-1873 te Haren (Onnen) (OA-17), 4 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Ida BRINK
( VI-5-18 )
fam. 23: ( IV-2-4 )

VII-13-80 Andries VRIELING
geb. 19-9-1872 te Haren (GA-88)
ovl. 12-2-1874 te Haren (OA-8), 16 maand oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Harmtien NIJDAM
( VI-5-18 )
fam. 17: ( IX-17-78 )

VII-13-81 Jeichien VRIELING
geb. 26-2-1874 te Haren (GA-14)
ovl. 13-11-1960 te Haren (Onnen), 86 jaar oud
dochter van: Gerrit VRIELING
Harmtien NIJDAM
( VI-5-18 )
fam. 17: ( IX-17-78 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1898).
 
  Zij trouwde op 7-5-1898 te Haren (HA-9) met:  
  Hendrik SMID
geb. 18-1-1871 te Haren (GA-2)
ovl. 22-2-1931 te Haren (Onnen) (OA-16), 60 jaar oud
zoon van: Lammert SMID
Hendrikje VENEMA
fam. 40: ( V-5-38 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1898, 1899, 1901, 1914, 1919).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtje SMID geb. 5-7-1898 te Haren (GA-72) fam. 40: ( VII-28-222 )
  2. Hendrikje SMID geb. 22-12-1899 te Haren (GA-154) / ovl. 26-1-1981 fam. 40: ( VII-28-223 )
  3. Lammert SMID geb. 2-8-1901 te Haren (GA-96) / ovl. 31-12-1977 fam. 40: ( VII-28-224 )
  4. NN SMID geb. 22-4-1914 te Haren (Onnen) / ovl. 22-4-1914 te Haren (Onnen) (OA-33) fam. 40: ( VII-28-225 )

VII-13-82 Andries VRIELING
geb. 14-8-1878 te Haren (Glimmen) (GA-79)
ovl. 14-1-1880 te Haren (Glimmen) (OA-5), 17 maand oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Harmtien NIJDAM
( VI-5-18 )
fam. 17: ( IX-17-78 )

VII-13-83 Gerritje VRIELING
geb. 20-9-1881 te Haren (Glimmen)
ovl. 20-9-1881 te Haren (Glimmen) (OA-51), 0 dagen oud
dochter van: Gerrit VRIELING
Harmtien NIJDAM
( VI-5-18 )
fam. 17: ( IX-17-78 )
  Persoonlijke informatie
Gerritje heeft minder dan 1 dag geleefd. Haar geboortesakte meldt dat haar vader Gerrit Vrieling overleed op 31-5-1881.
 

VII-14-84 Hinderikus VRIELING
geb. 14-5-1858 te Haren (Onnen) (GA-24)
ovl. 5-11-1918 te Haren (overl. Groningen) (OA-95), 60 jaar oud
zoon van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1890, 1891), landbouwer, rietdekker (1895), slager (1914). (Overlijdensakte in Groningen: 1918: OA-1483).
 
  Hij trouwde op 20-11-1880 te Haren (HA-19) met:  
  Ida SMID
geb. 5-5-1860 te Haren
ovl. 1-11-1939 te Haren (OA-82), 79 jaar oud
dochter van: Hindrik SMID
Geessien (Geesje) BRINK

fam. 40: ( IV-1-8 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 22 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna VRIELING geb. 9-6-1881 te Haren (Onnen) / ovl. 6-6-1887 te Haren (Onnen) (OA-35) ( VIII-44-229 )
  2. Hendrik VRIELING geb. 4-12-1882 te Haren / ovl. 12-1-1957 te Groningen ( VIII-44-230 )
  3. Egberdina VRIELING geb. 24-10-1883 te Haren (Onnen) / ovl. 10-1-1884 te Haren (Onnen) ( VIII-44-231 )
  4. Egbert VRIELING geb. 4-11-1884 te Haren / ovl. 7-8-1977 ( VIII-44-232 )
  5. Janna VRIELING geb. 20-6-1887 te Haren / ovl. 28-3-1960 te Haren ( VIII-44-233 )
  6. Geesje VRIELING geb. 20-1-1890 te Haren (Onnen) (GA-8) / ovl. 9-6-1891 te Haren (Onnen) (OA-67) ( VIII-44-234 )
  7. Lammert VRIELING geb. 12-2-1892 te Haren (Onnen) / ovl. 20-2-1892 te Haren (Onnen) (OA-15) ( VIII-44-235 )
  8. Lammert VRIELING geb. 5-5-1893 te Haren / ovl. 10-5-1973 ( VIII-44-236 )
  9. Geesje VRIELING geb. 24-4-1895 te Haren (Onnen) (GA-51) / ovl. 23-8-1895 te Haren (Onnen) (OA-78) ( VIII-44-237 )
  10. Borgert VRIELING geb. 6-6-1896 te Haren (Onnen) / ovl. 14-9-1896 te Haren (Onnen) (OA-65) ( VIII-44-238 )
  11. Lukas VRIELING geb. 27-3-1898 te Haren / ovl. 2-4-1966 ( VIII-44-239 )
  12. Borgert VRIELING geb. 27-4-1899 te Haren / ovl. 19-7-1901 te Haren (OA-47) ( VIII-44-240 )
  13. Jan VRIELING geb. 2-10-1900 te Haren ( VIII-44-241 )

VII-14-85 Jeichien VRIELING
geb. 5-7-1861 te Haren (Onnen) (GA-47)
ovl. 31-12-1862 te Haren (Onnen) (OA-1863-1), 17 maand oud
dochter van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )

VII-14-86 Borgert VRIELING
geb. 9-11-1863 te Haren (Onnen) (GA-78)
ovl. 14-1-1919 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: tuinier (1889), arbeider (1891, 1893) timmerman (1894, 1895, 1896, 1900, 1911)
 
  Hij trouwde (1) op 2-10-1886 te Haren (HA-22) met:  
  Jantje HOVIUS
geb. 12-10-1864 te Zuidlaren
ovl. 1-5-1901 te Haren (overl. Zuidlaren Dennenoord) (OA-34), 36 jaar oud
dochter van: Kornelis HOVIUS
Harmtje WASSENS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtje VRIELING geb. 21-7-1889 te Haren (GA-67) / ovl. 12-1-1900 te Haren (OA-5) ( VIII-45-242 )
  2. Janna VRIELING geb. 18-4-1891 te Haren (GA-44) / ovl. 9-4-1957 te Groningen ( VIII-45-243 )
  3. Kornelis VRIELING geb. 23-5-1893 te Haren (GA-50) / ovl. 31-1-1895 te Haren (OA-13) ( VIII-45-244 )
  4. Jeichien VRIELING geb. 3-6-1894 te Haren (GA-61) / ovl. 3-2-1896 te Haren (OA-8) ( VIII-45-245 )
  5. Evert VRIELING geb. 3-6-1894 te Haren (GA-62) / ovl. 30-1-1896 te Haren (OA-5) ( VIII-45-246 )
  Hij trouwde (2) op 23-10-1910 te Groningen (HA-486) met:  
  Geessien SMID
geb. 9-1-1875 te Haren (Helpman)
ovl. 10-1-1936 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: Lammert SMID
Hendrikje VENEMA
fam. 40: ( V-5-38 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 46 jaar; bruid 35 jaar; weduwnaar van Jantje Hovius; weduwe van Louis Andries
 

VII-14-87 Hendrik VRIELING
geb. 19-2-1866 te Haren (Onnen) (GA-10)
ovl. 10-7-1866 te Haren (Onnen) (OA-31), 4 maand oud
zoon van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )

VII-14-88 Jeichien VRIELING
geb. 8-4-1867 te Haren (Onnen) (GA-26)
ovl. 15-11-1940 te Zuidbroek (OA-34), 73 jaar oud
dochter van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1889).
 
  Zij trouwde (1) op 11-5-1889 te Haren (HA-8) met:  
  Jans BONDER
geb. 24-2-1867 te Haren
ovl. 29-7-1923 te Haren, 56 jaar oud
zoon van: Garbrand BONDER
Roelfje de GROOT

fam. 41: ( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1889), landbouwer (1911, 1919), arbeider (1916, 1923).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 22 jaar; bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Garbrand BONDER geb. 25-9-1889 te Haren fam. 41: ( VI-2-6 )
  2. Janna BONDER geb. 30-12-1890 te Haren / ovl. 3-12-1948 te Hoogezand (overl. Groningen) fam. 41: ( VI-2-7 )
  3. Roelfien BONDER geb. 5-2-1894 te Haren / ovl. 2-2-1983 te Groningen fam. 41: ( VI-2-8 )
  4. Annechien BONDER geb. 28-7-1896 te Haren / ovl. 8-1-1819 te Haren fam. 41: ( VI-2-9 )
  Zij trouwde (2) op 30-5-1924 te Zuidwolde met:  
  Hendrik HEIDEMA
geb. ca 1869 te Baflo
zoon van: Egbert HEIDEMA
Janna HEIDEMA


VII-14-89 Geessien VRIELING
geb. 7-4-1870 te Haren (Onnen) (GA-39)
ovl. 27-9-1951 te Haren (OA-88), 81 jaar oud
dochter van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )
  Zij trouwde op 7-5-1892 te Haren (HA-17) met:  
  Elle GRAMSBERGEN
geb. 8-10-1869 te Haren
ovl. 27-3-1950 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Elle GRAMSBERGEN
Ida HARMS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: machinist; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 22 jaar; bruid 22 jaar
 

VII-14-90 Geertje VRIELING
geb. 11-2-1873 te Haren (Onnen) (GA-20)
ovl. 13-8-1959 te Haren (Glimmen), 86 jaar oud
dochter van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )
  Zij trouwde op 19-5-1894 te Haren (HA-13) met:  
  Harm de RUITER
geb. 11-10-1872 te Beerta
ovl. 12-1-1956 te Haren, 83 jaar oud
zoon van: Hindrik de RUITER
Elizabeth van der HEIDE

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: spoorwegwerker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: spoorwachter; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 21 jaar; bruid 21 jaar
 

VII-14-91 Janna VRIELING
geb. 10-6-1876 te Haren (Onnen) (GA-34)
ovl. 11-6-1876 te Haren (Onnen) (OA-34), 1 dagen oud
dochter van: Egbert VRIELING
Janna PAUWELS
( VI-5-19 )
fam. 38: ( IV-1-5 )

VII-15-92 Jeiching [Jans] VRIELING
geb. 15-11-1863 te Haren (Glimmen)
ovl. 5-2-1930 te Haren (Glimmen), 66 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Zij trouwde op 15-2-1883 te Haren met:  
  Gerrit VEENING
geb. 6-11-1858 te Haren (Glimmen)
ovl. 3-7-1942 te Haren (Glimmen), 83 jaar oud
zoon van: Eite VEENING
Harmtje BENNING

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1883, 1885), tuiman (1887-1922).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtje VEENING geb. 24-8-1883 te Haren (Harenermolen) ( VIII-47-251 )
  2. Engelina VEENING geb. 27-4-1885 te Haren / ovl. 9-12-1925 te Meppel ( VIII-47-252 )
  3. Aaltje VEENING geb. 5-2-1887 te Haren (Glimmen) ( VIII-47-253 )
  4. Jan [Gerrits] VEENING geb. 4-11-1888 te Haren (Glimmen) ( VIII-47-254 )
  5. Eite VEENING geb. 24-8-1890 te Haren (Glimmen) ( VIII-47-255 )
  6. Annechiena VEENING geb. 24-8-1892 te Haren (Onnen) ( VIII-47-256 )
  7. Gerrit VEENING geb. 13-4-1896 te Haren (Glimmen) / ovl. 1-2-1986 ( VIII-47-257 )
  8. Albert Hendrik VEENING geb. 12-12-1898 te Haren (Glimmen) ( VIII-47-258 )

VII-15-93 Annechien VRIELING
geb. 25-2-1865 te Haren (Glimmen) (GA-17)
ovl. 7-12-1917 te Haren (overl. Groningen) (OA-50), 52 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Zij trouwde op 18-5-1899 te Haren (HA-14) met:  
  Kars WOLDRING
geb. 13-8-1858 te Haren
ovl. 1-4-1940 te Bedum (Zuidwolde)
zoon van: Hendrik WOLDRING
Alberdina EISSES
fam. 6: ( V-2-8 )
fam. 8: ( VI-2-16 )
  Persoonlijke informatie
geboren op vrijdag
beroep: arbeider (8-5-1886), Landbouwer (1899, 13-3-1901 en 9-4-1905);
Pietertje en Kars zijn samen tweeling. Pietertje is om 11:00 uur geboren
en Kars om 11:30 uur.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 40 jaar, bruid 34 jaar.
Getuigen bij dit huwelijk: Hendrik Woldring, 47, broer van de bruidegom; Jan Berends, 21, schoonbroer van de bruidegom; Jan Oosterveld, 30, schoonbroer van de bruid; Borger Vrieling, 23, broer van de bruid.
 

VII-15-94 Geertien (Geertje) VRIELING
geb. 30-3-1867 te Haren (Glimmen)
ovl. 31-12-1892 te Haren (Onnen) (OA-1893-1), 25 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte overlijden gedaan op 3-1-1893
 
  Zij trouwde op 20-3-1890 te Haren (HA-3) met:  
  Jan ELEMA
geb. 30-3-1861 te Haren (Essen)
ovl. 3-3-1943 te Haren (Onnen) (OA-16), 81 jaar oud
zoon van: Jan [Jochums] ELEMA
Jantje NIJDAM

fam. 17: ( VIII-10-55 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Schut (59 jr), arbeider te Essen, en Harmannus de Groot (46 jr), veldwachter te Haren.
Beroep: landbouwer te Onnen C103 (1890, 1896, 1897, 1898, 1900, 1902, 1905, 1917, 1918, 1921, 1937). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ELEMA geb. 19-7-1890 te Haren (Onnen) (GA-65) / ovl. 19-9-1917 te Haren (overl. te Groningen) (OA-38) fam. 17: ( X-91-460 )

VII-15-95 Jantje VRIELING
geb. 8-3-1869 te Haren
ovl. 27-2-1943 te Borger (Westdorp), 73 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Geb. datum van grafopschrift. Beroep: arbeidster (1914).
 
  Zij trouwde op 5-11-1891 te Haren (HA-26) met:  
  Jan OOSTERVELD
geb. 27-2-1869 te Haren (Onnen)
ovl. 9-7-1949 te Borger (Westdorp), 80 jaar oud
zoon van: Jan OOSTERVELD
Hendrikje SMID
fam. 7: ( V-13-52 )
  Persoonlijke informatie
Geb. datum: grafopschrift.
Beroep: 1892 arbeider; 1893 - 1914 arbeider; 1918 - 1934 landbouwer.
Jan vertrekt met zijn gezin van Vries naar Borger op 13-3-1913
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 22 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan OOSTERVELD geb. 3-2-1892 te Haren / ovl. 7-2-1966 fam. 7: ( VII-84-472 )
  2. Engelina (Linie) OOSTERVELD geb. 16-12-1893 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VII-84-473 )
  3. Henderikje OOSTERVELD geb. 24-11-1896 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VII-84-474 )
  4. Jeichien OOSTERVELD geb. 5-9-1898 te Haren (Onnen) / ovl. 15-7-1914 te Borger (Westdorp) fam. 7: ( VII-84-475 )
  5. Lucas OOSTERVELD geb. 1-11-1900 te Haren (Onnen) / ovl. 20-11-1900 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VII-84-476 )
  6. Jan Gerrit OOSTERVELD geb. 6-10-1901 te Haren (Onnen) / ovl. 10-6-1979 fam. 7: ( VII-84-477 )
  7. Lucas OOSTERVELD geb. 10-10-1903 te Vries / ovl. 27-3-1974 te Utrecht fam. 7: ( VII-84-478 )
  8. Borgert OOSTERVELD geb. 20-9-1905 te Vries / ovl. 19-1-1906 te Vries fam. 7: ( VII-84-479 )
  9. Annechien OOSTERVELD geb. 17-1-1907 te Vries / ovl. 19-10-1920 te Borger (Westdorp) fam. 7: ( VII-84-480 )
  10. Geert OOSTERVELD geb. 28-7-1908 te Vries / ovl. 13-11-1910 te Vries fam. 7: ( VII-84-481 )
  11. Borgert OOSTERVELD geb. 7-11-1910 te Vries fam. 7: ( VII-84-482 )
  12. Geert OOSTERVELD geb. 15-11-1912 te Vries / ovl. 27-12-1934 te Borger (overl. te Emmen) (OA-65) fam. 7: ( VII-84-483 )

VII-15-96 Borgert VRIELING
geb. 24-9-1871 te Haren
ovl. 11-3-1873 te Haren
zoon van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
beroep: scheepstimmerman
 

VII-15-97 Hillechien VRIELING
geb. 12-12-1873 te Haren
ovl. 7-5-1916 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Jan Bijkerk (42 jr), verveener, wonende te Haren, Harmannus de Groot (58 jr), veldwachter, wonende te Haren.
 
  Zij trouwde op 3-5-1900 te Haren met:  
  Pieter VRIELING
geb. 30-8-1875 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-9-1918 te Haren (Harenermolen), 43 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien PIETERS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Andries Nijdam (42 jr), arbeider, wonende aan de Hoornschedijk, Uge Bos (38 jr), veldwacher, wonende te Haren. Beroep: boerenknecht (1900), landbouwer (1901 - 1916).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
Pieter en Hillechien zijn achterneef en achternicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fennechien VRIELING geb. 4-4-1901 te Haren (Harenermolen) (GA-49) / ovl. 30-5-1915 te Haren (Harenermolen) (OA-37) ( VIII-16-81 )
  2. Engelina VRIELING geb. 4-4-1901 te Haren (Harenermolen) (GA-50) / ovl. 20-1-1908 te Haren (OA-3) ( VIII-16-80 )
  3. Grietje VRIELING geb. 19-2-1903 te Haren (Harenermolen) (GA-28) / ovl. 30-9-1910 te Haren (OA-51) ( VIII-16-82 )
  4. Jan Gerrit VRIELING geb. 13-1-1905 te Haren (GA-8) / ovl. 1-8-1993 te Haren ( VIII-16-83 )
  5. Engelina VRIELING geb. ca 1911 te Haren / ovl. 27-4-1911 te Haren (Harenermolen) (OA-40) ( VIII-16-84 )
  6. Geert VRIELING geb. ca 1914 te Haren (Harenermolen) / ovl. 8-4-1916 te Haren (Harenermolen) (OA-19) ( VIII-16-85 )

VII-15-98 Borgert VRIELING
geb. 12-3-1876 te Haren
ovl. 15-12-1955 te Langedijk, 79 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Geert Bonder (28 jr), arbeider, wonende te Haren, en Uge Bos.
Beroep: scheepstimmerman (1900), spoorwegwerker (1901, 1903, 1905), bleeker (1922). Begraven in Assen, Zuiderbegraafplaats.
 
  Hij trouwde (1) op 23-5-1900 te Haren (HA-19) met:  
  Grietje BENNINK
geb. 26-12-1876 te Haren (Onnen )
ovl. 17-4-1920 te Assen
dochter van: Jan BENNINK
Janna BRINK

fam. 40: ( VI-3-35 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte van Grietje: Jan Oosterveld (40 jr), arbeider, wonende te Onnen, en Roelf Abels junior (29 jr), gemeenteontvanger, wonende te Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: scheepstimmerman; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Engelina VRIELING geb. 15-2-1901 te Haren (Onnen) (GA-27) / ovl. 21-8-1901 te Haren (Onnen) (OA-59) ( VIII-50-272 )
  2. Jan VRIELING geb. 13-6-1903 te Haren (Harenermolen) (GA-79) ( VIII-50-273 )
  3. Engelina VRIELING geb. 11-4-1905 te Haren (GA-37) / ovl. 14-4-1950 te Assen ( VIII-50-274 )
  4. Jan Gerrits VRIELING geb. 29-10-1908 te Haren / ovl. 23-11-1956 te Assen ( VIII-50-276 )
  5. Janna VRIELING geb. 29-10-1908 te Haren ( VIII-50-275 )
  6. Folkerdina VRIELING geb. 10-1-1915 te Haren / ovl. 30-10-1957 ( VIII-50-277 )
  Hij trouwde (2) op 15-4-1921 te Assen met:  
  Anna BENNINK
geb. 10-1-1887 te Haren (Onnen)
ovl. 26-1-1935 te Assen
dochter van: Jan BENNINK
Janna BRINK

fam. 40: ( VI-3-35 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Pieter Petrusma (34 jr), spoorwachter, wonende te Onnen, en Uge Bos (49 jr), veldwachter, wonende te Haren. Begraven in Assen, Zuiderbegraafplaats.
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje Bennink, zuster van de bruid
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert Anne VRIELING geb. 20-11-1922 te Assen / ovl. 25-7-1991 te Assen ( VIII-50-278 )
  2. NN VRIELING geb. 20-11-1922 te Assen / ovl. 20-11-1922 te Assen (OA-266) ( VIII-50-279 )
  3. Grietinus VRIELING geb. 25-5-1925 te Assen / ovl. 14-4-1993 te Alkmaar ( VIII-50-280 )

VII-15-99 Jan VRIELING
geb. 26-4-1878 te Haren
ovl. 3-11-1954 te Haren
zoon van: Jan [Gerrits] VRIELING
Engelina de GROOT
( VI-5-20 )
fam. 41: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1908).
 
  Hij trouwde (1) op 19-5-1905 te Haren met:  
  Elizabeth WIERINGA
geb. 9-7-1882 te Bierum (Holwierde) (GA-77)
ovl. 23-6-1925 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Hendrik WIERINGA
Martha FLIKKEMA

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstbode. Overleden aan de gevolgen van TBC.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martha VRIELING geb. 12-9-1908 te Haren / ovl. 13-3-1988 te Haren ( VIII-51-281 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Maria Catharina (Maria) GORTER
geb. 9-12-1892 te Leek (Lettelbert)
ovl. 14-6-1970 te Haren
dochter van: Jacob GORTER
Aaltje van der SLUIS

  Bij het huwelijk
Jan was weduwnaar van Elizabeth Wieringa; Maria Catharina was weduwe van Jakob Teeninga.
 

VII-16-100 Jeichien VRIELING
geb. 29-8-1864 te Foxhol
ovl. 20-10-1939 te Zeeland (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Geert VRIELING
Annechien [Hindriks] HOLLANDER
( VI-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Kerkelijke gezindte: Christian Reformed. Begraven te Holland (Michigan, U.S.A.). Zij woonde met haar gezin te Cadillac, Mc Bain county (Michigan, U.S.A.).
 
  Zij trouwde op 11-9-1888 met:  
  Cornelis BEUKEMA
geb. 25-7-1862 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
ovl. 12-7-1921 te Holland (Michigan, U.S.A.), 58 jaar oud
zoon van: Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
Geertje (Margaret) van der VANDER WERP
fam. 61: ( V-44-191 )
  Persoonlijke informatie
(R66) Beroep: timmerman. Kerkelijke gezindte: Christian Reformed. Begraven te Holland (Michigan, U.S.A.). Hij woonde met zijn gezin te Cadillac, Mc Bain county (Michigan, U.S.A.).
 
  Uit deze relatie  
  1. John Henry BEUKEMA geb. 30-4-1909 te Mc Bain, Lucas (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-6-1979 te Zeeland (Michigan, U.S.A.) fam. 61: ( VII-150-531 )

VII-16-101 Hindrik VRIELING
geb. 24-11-1866 te Haren (Glimmen) (GA-85)
zoon van: Geert VRIELING
Annechien [Hindriks] HOLLANDER
( VI-5-21 )

VII-16-102 Wendelina VRIELING
geb. 13-5-1869 te Haren (Harenermolen) (GA-41)
ovl. te Lynden, Whatcom County (Washington, U.S.A.)
dochter van: Geert VRIELING
Annechien [Hindriks] HOLLANDER
( VI-5-21 )
  Zij trouwde op 15-9-1888 te Graafschap, Allegan County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Arend BRINK
geb. 14-12-1863 te Haren (GA-93)
ovl. 22-1-1918 te Lynden, Whatcom County (Washington, U.S.A.), 54 jaar oud
zoon van: Jan BRINK
Alberdina BRINK
fam. 40: ( V-2-10 )
fam. 40: ( V-1-3 )
  Bij het huwelijk
Vermoedelijk getrouwd (als Liena) te Graafschap, Fillmore Twp., Allegan County, Michigan, U.S.A.
 

VII-16-103 Borgert VRIELING
geb. 20-2-1872 te Haren (GA-21)
zoon van: Geert VRIELING
Annechien [Hindriks] HOLLANDER
( VI-5-21 )

VII-16-104 Geertje VRIELING
geb. 15-12-1874 te Haren (GA-119)
dochter van: Geert VRIELING
Annechien [Hindriks] HOLLANDER
( VI-5-21 )

VII-16-105 Henderkien VRIELING
geb. 3-5-1879 te Haren (Glimmen) (GA-48)
dochter van: Geert VRIELING
Annechien [Hindriks] HOLLANDER
( VI-5-21 )

VII-17-106 Jantje KAMPS
geb. 22-8-1874 te Haren
ovl. 16-2-1907 te Haren (overl. te Anloo) (OA-23), 32 jaar oud
dochter van: Hendrik KAMPS
Geertje VRIELING

( VI-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Van haar is ook een overlijdensakte (genlias) bekend in Anloo onder nr.: 13, die aangeeft dat zij in Haren is overleden.
 
  Zij trouwde op 6-5-1897 te Haren (HA-12) met:  
  Roelf HAMMINGA
geb. 17-7-1868 te Haren (Onnen)
ovl. 27-6-1939 te Anloo (overl. te Groningen) (OA-26), 70 jaar oud
zoon van: Jan HAMMINGA
Diena EISSES

fam. 8: ( VII-5-26 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: Kruidenier; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HAMMINGA geb. 8-1-1898 te Haren fam. 8: ( IX-10-36 )
  2. Geertje HAMMINGA geb. 18-2-1899 te Haren / ovl. 7-1-1984 fam. 8: ( IX-10-37 )
  3. Diena HAMMINGA geb. 11-10-1900 te Haren fam. 8: ( IX-10-38 )
  4. NN HAMMINGA geb. 24-2-1904 te Haren / ovl. 24-2-1904 te Haren fam. 8: ( IX-10-39 )

VII-17-107 Borgert KAMPS
geb. ca 1877 te Haren
zoon van: Hendrik KAMPS
Geertje VRIELING

( VI-5-23 )
  Hij trouwde op 7-7-1902 te Haren met:  
  Trientje OOSTERVELD
geb. 10-8-1880 te Haren
dochter van: Jan Lucas OOSTERVELD
Aaltje HENDRIKS
fam. 7: ( V-14-58 )
  Bij het huwelijk
bruidegom ca 25 jaar, bruid 21 jaar.
 

VII-17-108 Jeichien KAMPS
geb. 10-9-1878 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Hendrik KAMPS
Geertje VRIELING

( VI-5-23 )
  Zij trouwde op 22-5-1902 te Haren (HA-15) met:  
  Wiecher VEDDER
geb. 25-7-1878 te Haren (Glimmen)
zoon van: Jan VEDDER
Egbertien HORST
fam. 114: ( VII-11-35 )
fam. 22: ( VI-5-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1902).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan VEDDER geb. 22-4-1904 te Groningen / ovl. 22-11-1906 te Groningen fam. 114: ( IX-38-149 )

VII-17-109 Geert KAMPS
geb. ca 1880 te Haren
ovl. na 1952
zoon van: Hendrik KAMPS
Geertje VRIELING

( VI-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1913, 1920)
 
  Hij trouwde op 24-4-1913 te Haren met:  
  Aalke VRIELING
geb. 5-2-1884 te Groningen
ovl. 12-11-1952 te Coevorden, 68 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Harmtje van der VEEN
( VII-2-12 )
fam. 110: ( VI-9-29 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 33 jaar, bruid 29 jaar.
 

VII-17-110 Lukas KAMPS
geb. 21-12-1891 te Haren
ovl. 2-2-1982 te Borger, 90 jaar oud
zoon van: Hendrik KAMPS
Geertje VRIELING

( VI-5-23 )
  Hij trouwde op 29-4-1920 te Borger met:  
  Lutgerdina VRIELING
geb. 11-2-1892 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-1-1947 te Borger (Eesergroen), 54 jaar oud
dochter van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid ca 28 jaar.
(Lukas was een achterneef van de vader van Lutgerdina)
 

VII-18-111 Borgert VRIELING
geb. 11-9-1879 te Haren (Harenermolen)
ovl. 1-5-1969 te Haren (Onnen), 89 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Hij trouwde op 13-5-1905 te Haren (HA-18) met:  
  Lammechien KOEKOEK
geb. 14-6-1875 te Eelde
ovl. 3-1-1950, 74 jaar oud
dochter van: Jacob KOEKOEK
Derkien DUSSEL

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert VRIELING geb. ca 1906 / ovl. 30-4-1982 te Haren ( VIII-55-288 )
  2. Jacob VRIELING geb. ca 1914 te Haren ( VIII-55-289 )

VII-18-112 Hendrik VRIELING
geb. 25-9-1880 te Haren (Harenermolen)
ovl. 22-3-1968 te Haren, 87 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1906), (land)arbeider (1915), landbouwer (1906, 1908, 1911). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 16-11-1906 te Haren (HA-35) met:  
  Pietertje TAKENS
geb. 18-4-1877 te Haren (Onnen)
ovl. 3-4-1958 te Haren, 80 jaar oud
dochter van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
fam. 18: ( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte wordt gedaan door: Gerrit Buttus oud 64 jr te Onnen en Uge Bos 38 jr veldwachter te Onnen.
Beroep: dienstbode (1906). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika VRIELING geb. 12-2-1907 te Haren / ovl. 19-2-1996 te Haren ( VIII-56-290 )
  2. Lammert VRIELING geb. 9-2-1908 te Haren (Onnen) / ovl. 4-12-1908 te Haren (Onnen) (OA-68) ( VIII-56-291 )
  3. Janna VRIELING geb. 3-6-1910 te Haren / ovl. 24-8-1911 te Haren (Onnen) (OA-73) ( VIII-56-292 )
  4. Janna VRIELING geb. 28-9-1912 te Haren (Onnen) / ovl. 18-1-1971 te Haren ( VIII-56-293 )
  5. Lammert VRIELING geb. 5-11-1913 te Haren / ovl. 20-3-1987 te Haren ( VIII-56-294 )
  6. Borgert VRIELING geb. 1915 te Haren (Onnen) / ovl. 27-3-1915 te Haren (Onnen) (OA-26) ( VIII-56-295 )
  7. Borgert VRIELING geb. 28-7-1917 te Haren (Onnen) / ovl. 1-11-1996 te Haren ( VIII-56-296 )
  8. Willem VRIELING geb. 28-11-1918 te Haren / ovl. 20-12-2003 te Haren (Onnen) ( VIII-56-297 )
  9. Hendrikje VRIELING ovl. 6-5-2004 te Haren (Onnen) ( VIII-56-298 )

VII-18-113 Gerrit VRIELING
geb. 30-1-1883 te Haren (Harenermolen)
ovl. 6-6-1885 te Haren (Glimmen) (OA-33), 2 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )

VII-18-114 Harmina VRIELING
geb. 28-8-1884 te Haren
ovl. 8-1-1953 te Assen, 68 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Assen: Noorderbegraafplaats.
 
  Zij trouwde op 28-4-1906 te Haren (HA-8) met:  
  Willem TAKENS
geb. 1-4-1884 te Haren (Onnen) (GA-36)
ovl. 8-7-1945 te Assen, 61 jaar oud
zoon van: Hendrik TAKENS
Grietje KOOPS
fam. 18: ( VI-10-27 )
fam. 1: ( VII-13-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1906). Begraven te Assen: Noorderbegraafplaats.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: voerman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje TAKENS geb. 21-8-1909 te Haren (Onnen) fam. 18: ( VIII-21-116 )
  2. Henderikus TAKENS geb. 27-8-1912 te Haren (Onnen) fam. 18: ( VIII-21-117 )
  3. Derk TAKENS geb. ca 1915 te Haren (Onnen) / ovl. 10-11-1918 te Haren (Onnen) fam. 18: ( VIII-21-118 )
  4. Jeichienus TAKENS geb. ca 1921 te Groningen / ovl. 21-3-1922 te Haren (Onnen) fam. 18: ( VIII-21-119 )

VII-18-115 Jeichien VRIELING
geb. 20-6-1887 te Haren (Glimmen)
ovl. 5-12-1888 te Haren (Harenermolen) (OA-79), 17 maand oud
zoon van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )

VII-18-116 Jeichien VRIELING
geb. 18-10-1889 te Haren (Harenermolen) (GA-101)
ovl. 1-3-1986, 96 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Zij trouwde op 8-11-1912 te Haren (HA-36) met:  
  Jan OOSTERVELD
geb. 13-1-1892 te Haren (GA-6)
ovl. 12-2-1978, 86 jaar oud
zoon van: Hendrik OOSTERVELD
Elsje PAUWELS
fam. 7: ( VI-30-211 )
fam. 38: ( V-1-7 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1912).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 20 jaar; bruid 23 jaar. Bruidegom en bruid zijn neef en nicht van elkaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika OOSTERVELD geb. 2-5-1913 te Haren (Onen) fam. 7: ( VIII-128-499 )
  2. Elsina Henderika (Elsina) OOSTERVELD geb. 1915 te Haren / ovl. 7-5-1916 te Haren (OA-31) fam. 7: ( VIII-128-500 )
  3. Harmina OOSTERVELD geb. 30-10-1925 te Haren (Onnen) / ovl. 25-8-2005 te Veenendaal fam. 7: ( VIII-128-501 )

VII-18-117 Willem VRIELING
geb. 18-3-1891 te Haren (Glimmen) (GA-32)
ovl. 20-1-1959 te Amsterdam, 67 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1913, 1915, 1917), melk en vrachtrijder.
 
  Hij trouwde op 9-5-1913 te Haren (HA-17) met:  
  Pietertje TAKENS
geb. 29-10-1891 te Haren
ovl. 21-9-1931 te Groningen, 39 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
fam. 18: ( V-12-75 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert VRIELING geb. 24-8-1913 te Haren / ovl. 20-1-1959 te Sappemeer ( VIII-58-302 )
  2. Jan VRIELING geb. ca 1914 te Haren (Onnen) / ovl. 30-11-1915 te Haren (Onnen) (OA-55) ( VIII-58-303 )
  3. Henderika VRIELING geb. 30-6-1916 te Haren / ovl. 1-8-1917 te Haren (OA-31) ( VIII-58-304 )

VII-19-118 Albert ELEVELD
geb. 22-9-1864 te Haren (Hemmen)
ovl. 19-2-1949 te Haren (OA-36), 84 jaar oud
zoon van: Gerrit ELEVELD
Mettien van BERGEN
( VI-6-26 )
  Persoonlijke informatie
Overleden als weduwnaar van Jantje Pieters en Selina van Wijngaarden. Beroep: landbouwer (1887, 1910).
 
  Hij trouwde (1) op 8-5-1886 te Haren (HA-11) met:  
  Jantje PIETERS
geb. ca 1865 te Eelde
dochter van: Jan [Stoffers] PIETERS
Trientje ALBERTUS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit ELEVELD geb. 19-8-1887 te Haren (Hemmen) (GA-84) ( VIII-59-305 )
  2. Kornelis ELEVELD geb. 30-1-1891 te Haren (Hemmen) / ovl. 7-12-1924 te Groningen ( VIII-59-306 )
  Hij trouwde (2) op 14-4-1898 te Haren (HA-4) met:  
  Selina van WIJNGAARDEN
geb. 25-12-1855 te Groningen
ovl. 2-12-1929 te Haren, 73 jaar oud
dochter van: Roelf van WIJNGAARDEN
Sjoerdje [Melles] OOSINGA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: winkelierster; bruidegom 33 jaar; bruid 42 jaar; weduwnaar van Jantje Pieters; weduwe van Folkert Eisses
 

VII-19-119 Kornelis ELEVELD
geb. 26-11-1868 te Haren
ovl. 26-10-1879 te Haren (OA-66), 10 jaar oud
zoon van: Gerrit ELEVELD
Mettien van BERGEN
( VI-6-26 )

VII-20-120 Anna DUSSEL
geb. ca 1865 te Haren
dochter van: Gerrit DUSSEL
Jantje ELEVELD

( VI-6-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1889).
 
  Zij trouwde op 9-11-1889 te Haren (HA-22) met:  
  Willem van STEENWIJK
geb. 13-1-1866 te Eelde (GA-4)
ovl. 2-1-1951 te Vries (OA-2), 84 jaar oud
zoon van: Jakob van STEENWIJK
Wina LUINGE

fam. 29: ( VI-9-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: stalknecht (1889).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: stalknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: bode; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar
 

VII-20-121 Annechien DUSSEL
geb. 5-9-1870 te Haren
ovl. 14-4-1895 te Haren, 24 jaar oud
dochter van: Gerrit DUSSEL
Jantje ELEVELD

( VI-6-28 )

VII-20-122 Willem DUSSEL
geb. 15-12-1874 te Haren (Hemmen)
ovl. 12-12-1958 te Zuidlaren (Schuilingsoord), 83 jaar oud
zoon van: Gerrit DUSSEL
Jantje ELEVELD

( VI-6-28 )
  Hij trouwde op 11-5-1901 te Haren (HA-16) met:  
  Jantien DRENTH
geb. 5-8-1872 te Zuidlaren
ovl. 19-10-1949 te Zuidlaren (Schuilingsoord), 77 jaar oud
dochter van: Roelof DRENTH
Hillegien TOLNER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 28 jaar
 

VII-22-125 Annechien ELEVELD
geb. 13-9-1869 te Haren (Essen)
ovl. 20-12-1930 te Haren (Glimmen), 61 jaar oud
dochter van: Geert ELEVELD
Aaltje ALBERTS
( VI-6-30 )
fam. 32: ( IV-3-15 )
  Zij trouwde op 12-5-1900 te Haren (HA-14) met:  
  Wiendelt van STEENWIJK
geb. 16-2-1876 te Eelde (GA-10)
ovl. 13-5-1931 te Haren (OA-33), 55 jaar oud
zoon van: Jakob van STEENWIJK
Wina LUINGE

fam. 29: ( VI-9-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1900), landbouwer (1931).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: bode; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob van STEENWIJK geb. 3-7-1901 te Haren (Essen) fam. 29: ( VIII-36-115 )
  2. Aaltje van STEENWIJK geb. 10-12-1902 te Haren (Essen) fam. 29: ( VIII-36-116 )
  3. Geert van STEENWIJK geb. 15-5-1906 te Haren fam. 29: ( VIII-36-117 )
  4. Wiendelt van STEENWIJK geb. 19-2-1912 te Haren / ovl. 17-8-1977 fam. 29: ( VIII-36-118 )

VII-22-126 Willem ELEVELD
geb. 5-3-1871 te Haren (Essen)
ovl. 12-11-1872 te Haren (Essen), 20 maand oud
zoon van: Geert ELEVELD
Aaltje ALBERTS
( VI-6-30 )
fam. 32: ( IV-3-15 )

VII-22-127 Aaltje ELEVELD
geb. 25-10-1873 te Haren (Essen)
ovl. 16-4-1956 te Haren (Glimmen), 82 jaar oud
dochter van: Geert ELEVELD
Aaltje ALBERTS
( VI-6-30 )
fam. 32: ( IV-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 17-11-1894 te Haren (HA-22) met:  
  Albertus PIETERS
geb. 25-7-1863 te Eelde (Paterswolde) (GA-29)
ovl. 17-11-1942 te Haren (Glimmen), 79 jaar oud
zoon van: Jan [Stoffers] PIETERS
Trientje ALBERTUS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1894). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert PIETERS geb. 30-3-1895 te Haren (Essen) ( VIII-62-312 )
  2. Trientje PIETERS geb. 22-8-1896 te Haren (Hemmen) ( VIII-62-313 )
  3. Jan Stoffer PIETERS geb. 5-10-1899 te Haren (Hemmen) / ovl. 16-5-1928 te Groningen ( VIII-62-314 )
  4. Albert PIETERS geb. 18-7-1902 te Haren ( VIII-62-315 )
  5. Willem PIETERS geb. 4-10-1904 te Haren ( VIII-62-316 )
  6. Aaltje PIETERS geb. 7-4-1907 te Haren / ovl. 18-1-1980 te Groningen ( VIII-62-317 )
  7. Hendrikje PIETERS geb. 14-4-1909 te Haren ( VIII-62-318 )
  8. Annegien PIETERS geb. 9-3-1911 te Haren / ovl. 4-6-1991 te Zuidlaren ( VIII-62-319 )
  9. Jantje PIETERS geb. 5-10-1912 te Haren ( VIII-62-320 )
  10. Albertus PIETERS geb. 17-4-1914 te Haren ( VIII-62-321 )
  11. Christoffer PIETERS geb. 6-8-1915 te Haren ( VIII-62-322 )

VII-22-128 Albert ELEVELD
geb. 15-9-1876 te Haren
ovl. 1-6-1966 te Norg, 89 jaar oud
zoon van: Geert ELEVELD
Aaltje ALBERTS
( VI-6-30 )
fam. 32: ( IV-3-15 )
  Hij trouwde op 12-5-1900 te Haren met:  
  Jantje COOPMAN
geb. 14-10-1879
ovl. 23-8-1964 te Norg, 84 jaar oud
dochter van: Freerk COOPMAN
Geertje BUITER

  Uit deze relatie  
  1. Geert ELEVELD geb. 7-9-1900 te Haren (Essen) / ovl. 26-8-1985 te Assen ( VIII-63-323 )
  2. Freerk ELEVELD geb. 10-11-1902 te Haren (Essen) / ovl. 2-4-1991 ( VIII-63-324 )
  3. Willem ELEVELD geb. 15-9-1905 te Haren ( VIII-63-325 )

VII-23-129 Albert ELEVELD
geb. 28-2-1882 te Haren (Helpman) (GA-21)
ovl. 3-10-1890 te Haren (Noordlaren) (OA-55), 8 jaar oud
zoon van: Hinderikus ELEVELD
Hinderika TAKENS
( VI-6-32 )
fam. 18: ( VI-10-25 )

VII-23-130 Aaltje ELEVELD
geb. 11-1-1884 te Haren (Helpman) (GA-2)
dochter van: Hinderikus ELEVELD
Hinderika TAKENS
( VI-6-32 )
fam. 18: ( VI-10-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1904).
 
  Zij trouwde op 8-10-1904 te Haren (HA-37) met:  
  Jan MULDER
geb. 6-1-1872 te Haren
ovl. 11-10-1953 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Luitje MULDER
Grietien ELEVELD
fam. 118: ( XII-75-371 )
( VI-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1904).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 32 jaar; bruid 20 jaar; gescheiden Imke Medema
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje Henderika MULDER geb. 31-3-1908 te Haren / ovl. 6-10-1982 fam. 118: ( XIV-254-1244 )

VII-23-131 Willem ELEVELD
geb. 5-2-1887 te Haren (Noordlaren)) (GA-17)
zoon van: Hinderikus ELEVELD
Hinderika TAKENS
( VI-6-32 )
fam. 18: ( VI-10-25 )

VII-23-132 Annechien ELEVELD
geb. 25-8-1888 te Haren (Noordlaren) (GA-92)
ovl. 21-8-1971, 82 jaar oud
dochter van: Hinderikus ELEVELD
Hinderika TAKENS
( VI-6-32 )
fam. 18: ( VI-10-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1912).
 
  Zij trouwde op 6-7-1912 te Haren (HA-25) met:  
  Jan BLOM
geb. ca 1881 te Haren
zoon van: Abel BLOM
Hillechien BONDER
fam. 23: ( IV-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 23 jaar
 

VII-23-133 Grietje ELEVELD
geb. 8-1-1890 te Haren (Noordlaren) (GA-3)
ovl. 1-4-1932 te Aduard (Hoogemeeden) (OA-4), 42 jaar oud
dochter van: Hinderikus ELEVELD
Hinderika TAKENS
( VI-6-32 )
fam. 18: ( VI-10-25 )
  Zij trouwde op 6-5-1911 te Haren (HA-21) met:  
  Roelf HORST
geb. 26-2-1884 te Haren (Onnen) (GA-17)
zoon van: Egbert HORST
Hillechien HADDERS
fam. 22: ( VI-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1911).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert HORST geb. 19-4-1914 te Haren / ovl. 18-4-1945 te Hamburg (Dld) fam. 22: ( VIII-13-27 )

VII-23-134 Albert ELEVELD
geb. 21-7-1892 te Haren (Noordlaren) (GA-80)
zoon van: Hinderikus ELEVELD
Hinderika TAKENS
( VI-6-32 )
fam. 18: ( VI-10-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1915).
 
  Hij trouwde op 16-1-1915 te Bellingwolde (HA-2) met:  
  Fenje GRUIS
geb. ca 1894 te Bellingwolde
dochter van: Daniël GRUIS
Grietje LUPPENS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: cafehouder; bruidegom 22 jaar; bruid 20 jaar
 

VII-23-135 Hendrik ELEVELD
geb. 13-6-1894 te Haren (Noordlaren) (GA-65)
ovl. 31-5-1977 te Haren, 82 jaar oud
zoon van: Hinderikus ELEVELD
Hinderika TAKENS
( VI-6-32 )
fam. 18: ( VI-10-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1916).
 
  Hij trouwde op 8-12-1916 te Haren (HA-30) met:  
  Willemina ALBERTS
geb. 26-1-1891 te Haren (GA-8)
ovl. 20-6-1966, 75 jaar oud
dochter van: Derk ALBERTS
Albertje OOSTERVELD
fam. 32: ( IV-3-17 )
fam. 7: ( VI-34-225 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika ELEVELD geb. 27-3-1918 te Haren / ovl. 16-9-1996 te Stadskanaal ( VIII-65-327 )

VII-32-203 Hillegien HOEFSLOOT
geb. 17-4-1877 te Coevorden
ovl. 11-3-1893 te Coevorden, 15 jaar oud
dochter van: Christiaan HOEFSLOOT
Johanna WEERS

( VI-9-46 )

VII-32-204 Hendrik Eppo HOEFSLOOT
geb. 1-6-1879 te Coevorden
ovl. 28-6-1943 te Coevorden, 64 jaar oud
zoon van: Christiaan HOEFSLOOT
Johanna WEERS

( VI-9-46 )
  Hij trouwde op 13-11-1907 te Amsterdam met:  
  Elsje Gerritje BLEUMINK
geb. 27-12-1876 te Zwolle
ovl. 6-3-1955 te Coevorden, 78 jaar oud
dochter van: Herman Everhard BLEUMINK
Hermina Berendina van VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Johanna Regina Constantia HOEFSLOOT geb. 8-11-1908 te Watergraafsmeer / ovl. 27-8-1937 te Coevorden ( VIII-86-423 )

VII-32-205 Johannes HOEFSLOOT
geb. 22-7-1882 te Coevorden
ovl. 5-3-1955 te Papenburg (Dld), 72 jaar oud
zoon van: Christiaan HOEFSLOOT
Johanna WEERS

( VI-9-46 )
  Hij trouwde op 6-9-1911 te Coevorden met:  
  Johanna Catharina VROLING
geb. 28-10-1886 te Coevorden
ovl. 2-1-1960 te Papenburg (Dld), 73 jaar oud
dochter van: Albertus VROLING
Wilhelmina Susanna WESSELS


VII-32-206 Constantia HOEFSLOOT
geb. 9-8-1883 te Coevorden
ovl. 6-10-1945 te Venlo, 62 jaar oud
dochter van: Christiaan HOEFSLOOT
Johanna WEERS

( VI-9-46 )
  Zij trouwde op 6-8-1912 te Coevorden met:  
  Gerhardus TURIEN
geb. 10-4-1886 te Coevorden
ovl. 16-8-1953 te Venlo, 67 jaar oud
zoon van: Arnoldus Jacobus Andreas TURIEN
Elizabeth HESKAMP


VII-32-207 Christina Johanna HOEFSLOOT
geb. 12-10-1885 te Coevorden
ovl. 17-4-1950 te Zeist, 64 jaar oud
dochter van: Christiaan HOEFSLOOT
Johanna WEERS

( VI-9-46 )
  Zij trouwde op 15-8-1907 te Coevorden met:  
  Joseph Theodorus Alphonsus BURGERS
geb. ca 1883 te Amsterdam
zoon van: Johannes Josephus BURGERS
Christina PAARDEKOOPER


VII-32-208 Nicolaas HOEFSLOOT
geb. 13-12-1887 te Coevorden
ovl. 24-10-1919 te Eersel, 31 jaar oud
zoon van: Christiaan HOEFSLOOT
Johanna WEERS

( VI-9-46 )

VII-33-209 Egbert OOSTERVELD
geb. 15-7-1870 te Groningen
zoon van: Otto OOSTERVELD
Aaltje VRIELING

( VI-10-47 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vellenkooper (1894).
 
  Hij trouwde op 6-8-1893 te Groningen (HA-263) met:  
  Martha Pieternella KOK
geb. 7-9-1866 te Zwolle
dochter van: Tonnies KOK
Franciska Poulina EEK

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: opwekker; bruidegom 23 jaar; bruid 26 jaar; Wettiging van 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis OOSTERVELD geb. ca 1894 te Groningen / ovl. 9-11-1899 te Groningen ( VIII-87-424 )
  2. Marten OOSTERVELD geb. 1899 te Groningen / ovl. 31-3-1900 te Groningen (OA-415) ( VIII-87-425 )

VII-34-210 Fenna VRIELING
geb. 19-5-1864 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-4-1938 te Assen, 73 jaar oud
dochter van: Jan VRIELING
Jantien STOFFERS
( VI-10-48 )
  Zij trouwde op 17-10-1906 te Assen met:  
  Hendrik van der WOUDE
geb. 11-12-1868 te Kollum
ovl. 9-7-1933 te Assen, 64 jaar oud
zoon van: Willem van der WOUDE
Sijtske KAMMINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: zadelmaker
 

VII-34-211 Hillechien VRIELING
geb. 11-3-1866 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-8-1927 te Assen (OA-131), 61 jaar oud
dochter van: Jan VRIELING
Jantien STOFFERS
( VI-10-48 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas ZWERVER
geb. 17-7-1862 te Wymbritseradeel (Woudsend) (GA-A187)
ovl. 20-2-1922 te Assen (overl. Deventer) (OA-78), 59 jaar oud
zoon van: Pieter [Melles] ZWERVER
IJnskje [Klazes] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1922).
 
  Bij het huwelijk
Aangenomen dat Klaas en Hillechien gehuwd waren. Echter geen huwelijksgegevens gevonden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter ZWERVER geb. 14-7-1895 te Leeuwarden (GA-A504) ( VIII-88-426 )
  2. Jantina Clasina Hillechiena ZWERVER geb. 11-7-1899 te Harlingen (GA-A155) ( VIII-88-427 )
  3. Ynskje ZWERVER geb. 4-8-1902 te Harlingen (GA-A181) ( VIII-88-428 )
  4. NN ZWERVER geb. 15-1-1907 te Harlingen / ovl. 15-1-1907 te Harlingen (OA-A6) ( VIII-88-429 )

VII-34-212 Hendrik VRIELING
geb. 12-9-1868 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-9-1941 te Assen, 72 jaar oud
zoon van: Jan VRIELING
Jantien STOFFERS
( VI-10-48 )
  Hij trouwde op 15-8-1894 te Assen met:  
  Margiena Louiza PEERLKAMP
geb. 31-3-1863 te Beilen (Oranjekanaal)
ovl. 7-12-1943 te Assen, 80 jaar oud
dochter van: Baroldus PEERLKAMP
Tjaardina Roelfina FENNEMA

  Bij het huwelijk
Weduwe van Engbert Lanting.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN VRIELING geb. 24-12-1895 te Assen / ovl. 24-12-1895 te Assen ( VIII-89-430 )
  2. Jan VRIELING geb. 10-7-1897 te Assen / ovl. 8-6-1906 te Assen ( VIII-89-431 )
  3. Baroldus VRIELING geb. 15-5-1899 te Assen (Peelo) ( VIII-89-432 )
  4. Jantje VRIELING geb. 19-2-1902 te Assen / ovl. 27-5-1949 te Assen ( VIII-89-433 )
  5. Gerriet VRIELING geb. 3-9-1904 te Assen / ovl. 14-8-1982 ( VIII-89-434 )

VII-35-213 Jan VRIELING
geb. ca 1875 te Groningen
ovl. 16-7-1876 te Groningen
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )

VII-35-214 Reinder VRIELING
geb. 19-12-1876 te Groningen
ovl. 9-8-1877 te Groningen, 7 maand oud
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )

VII-35-215 Jan VRIELING
geb. 20-2-1878 te Groningen
ovl. 21-6-1928 te Groningen, 50 jaar oud
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Uit het bevolkingsregister: “Deze J. Vrieling is gehuwd met de Chinese vrouw Lim Gin Hong Nio, woonplaats onbekend. leeft gescheiden”.
 

VII-35-216 Hendrik VRIELING
geb. ca 1880 te Groningen
ovl. 28-8-1880 te Groningen
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )

VII-35-217 Henderikus VRIELING
geb. ca 1882 te Groningen
ovl. 7-9-1882 te Groningen
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca. 02-09-1882.
 

VII-35-218 Johannes VRIELING
geb. ca 1882 te Groningen
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1904), poetser staatsspoorwegen.
 
  Hij trouwde op 10-7-1904 te Groningen (HA-333) met:  
  Jantje PAKES
geb. ca 1886 te Leek (Midwolde)
dochter van: Wietse PAKES
Tettje GORTER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: veehouder; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika VRIELING geb. 6-4-1905 te Hoogkerk ( VIII-90-435 )
  2. Tettje VRIELING geb. 11-9-1907 te Groningen ( VIII-90-436 )
  3. Wietske VRIELING geb. 14-11-1911 te Leeuwarderadeel ( VIII-90-437 )
  4. Antje VRIELING geb. ca 1916 te Groningen ( VIII-90-438 )
  5. Johannes VRIELING geb. 2-6-1918 te Groningen / ovl. voor 1921 ( VIII-90-439 )
  6. Johannes VRIELING geb. 3-8-1921 te Groningen ( VIII-90-440 )
  7. Cornelia VRIELING geb. 16-12-1923 te Groningen ( VIII-90-441 )

VII-35-219 Hendrik VRIELING
geb. ca 1884 te Groningen
ovl. 2-7-1884 te Groningen
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca april 1884. Jong overleden.
 

VII-35-220 Hendrik VRIELING
geb. 12-6-1886 te Groningen
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bediende, bewaker te Groningen.
 
  Hij trouwde op 24-3-1921 te Groningen met:  
  Jacoba van der SLOOT
geb. 24-8-1894 te Rotterdam
dochter van: Jan Huibert van der SLOOT
Anneke Cornelia van WESSEM

  Bij het huwelijk
Bruid gescheiden echtgenote van Herman G. M. Wooldrik.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna VRIELING geb. 5-1-1923 te Groningen ( VIII-91-442 )
  2. Hendrika VRIELING geb. 14-5-1926 te Groningen ( VIII-91-443 )
  3. Katrina Elizabeth C. M. VRIELING geb. 4-4-1928 te Groningen ( VIII-91-444 )

VII-35-221 Jacob VRIELING
geb. ca 1888 te Groningen
ovl. 4-10-1888 te Groningen
zoon van: Hindrik VRIELING
Janna TIJSSENS
( VI-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca juli 1888.
 

VII-37-227 NN VRIELING
geb. 10-11-1871 te Haren
ovl. 10-11-1871 te Haren (OA-54)
zoon van: Jan VRIELING
Johanna (Janna) van DALEN
( VI-11-53 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren, tweeling broer van Gerrit.
 

VII-37-228 Gerrit VRIELING
geb. 10-11-1871 te Haren (GA-78)
ovl. 11-11-1871 te Haren (OA-55), 1 dagen oud
zoon van: Jan VRIELING
Johanna (Janna) van DALEN
( VI-11-53 )
  Persoonlijke informatie
Zijn tweeling broer werd levenloos geboren
 

VII-37-229 Egberdina VRIELING
geb. 30-3-1873 te Haren (GA-37)
ovl. 16-5-1878 te Haren (OA-33), 5 jaar oud
dochter van: Jan VRIELING
Johanna (Janna) van DALEN
( VI-11-53 )

VII-37-230 Gerrit VRIELING
geb. 17-4-1875 te Haren (GA-30)
zoon van: Jan VRIELING
Johanna (Janna) van DALEN
( VI-11-53 )

VII-37-231 Elisabeth VRIELING
geb. 27-1-1877 te Haren (GA-11)
ovl. 5-2-1949 te Roden (Lieveren) (OA-9), 72 jaar oud
dochter van: Jan VRIELING
Johanna (Janna) van DALEN
( VI-11-53 )
  Zij trouwde op 3-12-1904 te Roden (HA-26) met:  
  Kars BOER
geb. ca 1882 te Roden (Lieveren)
zoon van: Kars BOER
Annechien STEL

  Bij het huwelijk
bruidegom: 22 jaar.; bruid: 27 jaar
 

VII-38-232 Fennechien de LANGE
geb. ca 1880 te Haren
dochter van: Hendrik de LANGE
Henderika VRIELING

( VI-11-56 )
  Zij trouwde op 26-2-1904 te Haren (HA-1) met:  
  Albert KOOPS
geb. ca 1877 te Haren
zoon van: Albert KOOPS
Jantje HEUVING

  Persoonlijke informatie
Beroep: moesker (1904).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik KOOPS geb. 2-3-1908 te Haren / ovl. 6-12-1993 te Haren ( VIII-93-449 )
  2. Jan KOOPS geb. 2-2-1910 te Haren ( VIII-93-450 )
  3. Pieter KOOPS geb. 22-7-1911 te Haren ( VIII-93-451 )

VII-39-233 Gerrit VRIELING
geb. 15-4-1880 te Groningen
ovl. 14-6-1938 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Harm VRIELING
Maria Cecilia RUSTEMEIJER
( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: magazijnknecht.
 
  Hij trouwde op 18-6-1908 te Groningen met:  
  Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
geb. 14-2-1881 te Sappemeer
dochter van: Henricus Theodorus WUBBOLT
Joanna Cecilia RENGERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: breister.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria Cecilia VRIELING geb. 30-8-1909 te Groningen ( VIII-94-452 )
  2. Harmannus Josephus VRIELING geb. 1-3-1912 te Groningen ( VIII-94-453 )
  3. Henricus Theodorus VRIELING geb. 1-12-1913 ( VIII-94-454 )
  4. Joanna Cecilia VRIELING geb. 10-1-1915 te Groningen ( VIII-94-455 )
  5. Alida Joanna Cecilia VRIELING geb. 4-5-1918 te Groningen ( VIII-94-456 )
  6. Elizabeth Maria VRIELING geb. 16-9-1921 te Groningen ( VIII-94-457 )
  7. Margaretha Maria VRIELING geb. 8-8-1927 te Groningen ( VIII-94-458 )

VII-39-234 Maria VRIELING
geb. ca 1885 te Groningen
dochter van: Harm VRIELING
Maria Cecilia RUSTEMEIJER
( VI-12-60 )
  Zij trouwde op 18-2-1906 te Groningen met:  
  Anthonie WUBBOLTS
geb. ca 1880 te Sappemeer
zoon van: Johannes WUBBOLTS
Frouwina GRUISINGA


VII-39-235 Elisabeth VRIELING
geb. ca 1886 te Groningen
ovl. 14-9-1886 te Groningen (OA-947), 5 maand oud
dochter van: Harm VRIELING
Maria Cecilia RUSTEMEIJER
( VI-12-60 )

VII-40-236 Jantje VRIELING
geb. ca 1887 te Groningen
dochter van: Hendrik VRIELING
Wibbechien SCHEFFER
( VI-12-61 )
  Zij trouwde op 28-11-1912 te Groningen met:  
  Henderikus Johannes Hendrik POLKO
geb. ca 1883 te Finsterwolde
zoon van: Henderikus POLKO
Klaassien ROTGERS


VII-40-237 Hendrik VRIELING
geb. 20-6-1893 te Groningen
zoon van: Hendrik VRIELING
Wibbechien SCHEFFER
( VI-12-61 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: machinist bij de Ned. Spoorwegen.
 

VII-41-239 Borgert VRIELING
geb. 8-6-1881 te Haren (Onnen) (GA-50)
ovl. 26-12-1950 te Haren (Onnen), 69 jaar oud
zoon van: Janna VRIELING ( VI-13-63 )
  Persoonlijke informatie
Zowel op de huwelijksakte als op de overlijdensakte is geen vader van Borgert vermeld en is vermeld dat de moeder van Borgert Janna heet. De gevonden Janna is de meest waarschijnlijke moeder. Er is geen 100 % zekerheid. Het is aannemelijk dat Borgert een onwettig kind was. Beroep: landbouwer (1926).
 
  Hij trouwde op 3-1-1903 te Haren (HA-1) met:  
  Hindrika BOUWKAMP
geb. ca 1878 te Haren (Onnen)
dochter van: Pieter BOUWKAMP
Aaltien STOFFERS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje VRIELING geb. 18-4-1904 te Eelde (de Punt) / ovl. 15-7-1904 te Eelde (de Punt) ( VIII-95-459 )
  2. Pieter VRIELING geb. te Eelde ( VIII-95-460 )
  3. Roelfien VRIELING geb. 19-6-1911 te Eelde (de Punt) / ovl. 13-2-1912 te Eelde (de Punt) ( VIII-95-461 )

VII-42-241 Fijbe BIEZE
geb. 9-4-1891 te Groningen
ovl. 3-2-1892 te Groningen (OA-157), 9 maand oud
zoon van: Derk BIEZE
Jantje VRIELING

( VI-13-66 )

VII-43-243 Borgert VRIELING
geb. 9-12-1886 te Haren (Helpman) (GA-105)
zoon van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grondwerker te Groningen.
 

VII-43-245 Hendrik VRIELING
geb. 12-6-1888 te Haren (Helpman) (GA-58)
zoon van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: trambestuurder te Groningen.
 
  Hij trouwde op 26-5-1919 te Groningen met:  
  Alberdina Geertruida WILDEMAN
geb. 25-6-1892 te Termunterzijl
dochter van: Hijbo WILDEMAN
Harmina HOMAN

  Uit deze relatie  
  1. Zwaantje VRIELING geb. 18-5-1920 te Groningen ( VIII-96-462 )
  2. Hijbo Fokko VRIELING geb. 23-9-1923 te Groningen ( VIII-96-463 )

VII-43-247 Hendrikje VRIELING
geb. 11-3-1891 te Haren (Helpman) (GA-28)
dochter van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )
  Zij trouwde op 11-5-1916 te Groningen met:  
  Wilhelm WELBERGEN
geb. ca 1888 te Groningen
zoon van: Christopher Harm WELBERGEN
Bijkelina WEBER


VII-43-249 Wemelina VRIELING
geb. 27-4-1893 te Haren (Helpman) (GA-39)
ovl. 24-1-1895 te Haren (Helpman) (OA-12), 20 maand oud
dochter van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )

VII-43-251 Wemelina VRIELING
geb. 27-2-1895 te Haren (Helpman) (GA-24)
ovl. 26-4-1930 te Groningen (OA-507), 35 jaar oud
dochter van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden
 
  Zij trouwde op 20-10-1921 te Groningen met:  
  Jan Remko COLLIJ
geb. ca 1887 te Groningen
zoon van: Albertus Roelof COLLY
Klaassien MOLENBERG


VII-43-253 Egbert VRIELING
geb. 23-7-1899 te Haren (Helpman) (GA-87)
ovl. 15-9-1899 te Haren (Helpman) (OA-52), 7 weken oud
zoon van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )

VII-43-255 Jantje VRIELING
geb. 13-10-1901 te Haren (Helpman) (GA-128)
dochter van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )

VII-43-257 Egbert VRIELING
geb. 22-10-1904 te Haren (Helpman) (GA-140)
zoon van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper.
 

VII-43-259 Zwaantje VRIELING
geb. 1906 te Haren
ovl. 19-7-1906 te Haren (Helpman) (OA-47), 6 maand oud
dochter van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )

VII-43-261 Jan VRIELING
geb. 23-2-1907 te Haren
zoon van: Jan VRIELING
Zwaantje van DALEN
( VI-13-67 )
fam. 15: ( VI-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kantoorbediende.
 
  Hij trouwde op 18-5-1936 te Groningen met:  
  M. BENNINGA

VII-44-262 Roelfien VRIELING
geb. 12-2-1893 te Haren (Glimmen) (GA-13)
dochter van: Jans VRIELING
Hendrikje HINDRIKS
( VI-13-69 )
fam. 42: ( VI-14-72 )
  Zij trouwde op 7-8-1919 te Haren met:  
  Jacobus Herman Cornelis GANS
geb. ca 1894 te Haarlem
zoon van: Jacobus Simon Frederik GANS
Geertrui Adriana NOORLOOS


VII-44-263 Jan VRIELING
geb. 14-1-1894 te Haren (Glimmen) (GA-7)
zoon van: Jans VRIELING
Hendrikje HINDRIKS
( VI-13-69 )
fam. 42: ( VI-14-72 )

VII-44-264 Geertje VRIELING
geb. 12-3-1896 te Haren (Glimmen) (GA-42)
dochter van: Jans VRIELING
Hendrikje HINDRIKS
( VI-13-69 )
fam. 42: ( VI-14-72 )

VII-44-265 Aaltje VRIELING
geb. 15-7-1897 te Haren (Glimmen) (GA-75)
dochter van: Jans VRIELING
Hendrikje HINDRIKS
( VI-13-69 )
fam. 42: ( VI-14-72 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Middelbert.
 
  Zij trouwde met:  
  Harm [Barteld] VOS
geb. 29-1-1895
ovl. 25-9-1971, 76 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Middelbert.
 

VII-44-266 Henderika VRIELING
geb. 31-1-1900 te Haren (Glimmen) (GA-18)
dochter van: Jans VRIELING
Hendrikje HINDRIKS
( VI-13-69 )
fam. 42: ( VI-14-72 )

VII-44-267 Geertruida VRIELING
geb. 7-2-1902 te Haren (Glimmen) (GA-12)
dochter van: Jans VRIELING
Hendrikje HINDRIKS
( VI-13-69 )
fam. 42: ( VI-14-72 )

VII-44-268 Bouwina Frouwina VRIELING
geb. 20-7-1910 te Haren
ovl. 1992 te Groningen
dochter van: Jans VRIELING
Hendrikje HINDRIKS
( VI-13-69 )
fam. 42: ( VI-14-72 )
  Zij trouwde op 13-4-1934 te Haren (HA-10) met:  
  Harm ZWART
geb. 10-3-1908 te Groningen (GA-379)
ovl. 1989 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Pieter ZWART
Aankje BOERSMA


VII-45-269 Borgert VRIELING
geb. 1-2-1899 te Haren (Glimmen) (GA-11)
zoon van: Hendrik VRIELING
Annegien SCHEFFERS
( VI-13-70 )
  Hij trouwde op 4-8-1923 te Eelde met:  
  Annegien HARTLIEF
geb. ca 1903 te Eelde
dochter van: Jan Kornelis HARTLIEF
Marchien ENTING
fam. 112: ( VI-3-6 )

VII-45-270 Lammert VRIELING
geb. 27-8-1900 te Haren (Glimmen) (GA-102)
ovl. 16-4-1970 te Diever, 69 jaar oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Annegien SCHEFFERS
( VI-13-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: galanterieënventer (1935).
 
  Hij trouwde (1) op 4-3-1922 te Vries met:  
  Trijntje KLEEF
geb. 12-12-1897 te Anloo
ovl. 17-5-1926 te Vries, 28 jaar oud
dochter van: Hindrik KLEEF
Hinderkien TIMMER

  Uit deze relatie  
  1. Annegien VRIELING geb. 28-6-1922 te Vries ( VIII-97-464 )
  2. Hinderkien VRIELING geb. 13-1-1925 te Vries ( VIII-97-465 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Geesje BEUVING
geb. 22-4-1904
ovl. 12-3-1967 te Diever, 62 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Egbert VRIELING geb. 1935 te Assen / ovl. 6-4-1935 te Assen ( VIII-97-466 )
  2. Geesje VRIELING geb. 1936 te Ooststellingwerf / ovl. 13-10-1936 te Diever ( VIII-97-467 )
  3. Egbert VRIELING geb. na 1935 te Zuidlaren ( VIII-97-468 )

VII-45-271 Jannes VRIELING
geb. 27-3-1902 te Haren (Onnen) (GA-36)
zoon van: Hendrik VRIELING
Annegien SCHEFFERS
( VI-13-70 )

VII-45-272 Lammechien VRIELING
geb. 27-12-1903 te Haren (Onnen) (GA-158)
ovl. 25-4-1934 te Eelde (OA-16), 30 jaar oud
dochter van: Hendrik VRIELING
Annegien SCHEFFERS
( VI-13-70 )
  Zij trouwde op 6-12-1924 te Eelde met:  
  Hendrik HOFSTEE
geb. 26-2-1903 te Eelde (Paterswolde)
ovl. na 1934
zoon van: Remmelt HOFSTEE
Jeichien AALDRING

fam. 114: ( IX-59-227 )

VII-45-273 Hendrikje VRIELING
geb. 2-8-1907 te Haren
dochter van: Hendrik VRIELING
Annegien SCHEFFERS
( VI-13-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1931).
 
  Zij trouwde (1) op 6-10-1928 te Leek met:  
  Jan HUMMEL
geb. 29-3-1894 te Roden
ovl. 9-11-1929 te Hoogkerk, 35 jaar oud
zoon van: Folkert HUMMEL
Maaike LINKER

  Zij trouwde (2) op 4-4-1931 te Uithuizen met:  
  Hendrik WINKEL
geb. 4-9-1900 te Bierum (Krewerd)
zoon van: Jacob WINKEL
Trientje WILDEBOER

fam. 74: ( VII-31-163 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider.
 

VII-48-284 Weite WEITES
geb. 2-4-1860 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 20-11-1928 te Hoogezand (Kropswolde), 68 jaar oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )

VII-48-285 Arend WEITES
geb. 2-9-1861 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 19-10-1939 te Hoogezand (Windeweer), 78 jaar oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )
  Hij trouwde (1) op 21-5-1885 te Hoogezand met:  
  Egbertien BROUWER
geb. 11-2-1861 te Annerveen
ovl. 21-2-1913 te Hoogezand (Windeweer), 52 jaar oud
dochter van: Jan BROUWER
Annechien KRUIZINGA

  Hij trouwde (2) op 14-4-1914 te Hoogezand met:  
  Grietje BONTHUIS
geb. 28-12-1859 te Stadskanaal
ovl. 12-2-1941 te Zuidlaren, 81 jaar oud
dochter van: Jan BONTHUIS
Johanna HAAN


VII-48-286 Roelf WEITES
geb. 8-12-1863 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 25-10-1909 te Slochteren (Scharmer), 45 jaar oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )
  Hij trouwde op 30-5-1885 te Slochteren met:  
  Bouwechien TONKENS
geb. 11-3-1864 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 25-9-1933 te Slochteren (Scharmer), 69 jaar oud
dochter van: Jelmer TONKENS
Maria Elisabeth ERK


VII-48-287 Berend WEITES
geb. 20-2-1866 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 12-1-1936 te Hoogezand (Kropswolde), 69 jaar oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )
  Hij trouwde op 25-5-1895 te Hoogezand met:  
  Aaltje ZUUR
geb. 10-7-1862 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 6-2-1930 te Hoogezand (Kropswolde), 67 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jans] ZUUR
Saartje [Harberts] NIEBOER


VII-48-288 Albert WEITES
geb. 14-4-1869 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 11-4-1944 te Zuidlaren (Schipborg), 74 jaar oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )
  Hij trouwde op 16-4-1898 te Zuidlaren met:  
  Harmke MENGER
geb. 29-1-1872 te Hoogezand
ovl. 8-10-1951 te Anloo, 79 jaar oud
dochter van: Lulof MENGER
Egbertje WOLTERS


VII-48-289 Stientje WEITES
geb. 25-1-1871 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 26-10-1951 te Hoogezand (De Groeve), 80 jaar oud
dochter van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )
  Zij trouwde op 23-5-1896 te Zuidlaren met:  
  Pieter WOLTERS
geb. 21-4-1874 te Zuidlaren (De Groeve)
ovl. 30-1-1939 te Zuidlaren (De Groeve), 64 jaar oud
zoon van: Harm WOLTERS
Frederika VELDMAN


VII-48-290 Freerk WEITES
geb. 7-8-1873 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 18-8-1873 te Hoogezand (Kropswolde), 11 dagen oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )

VII-48-291 Freerk WEITES
geb. 19-8-1874 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 8-11-1891 te Hoogezand (Kropswolde), 17 jaar oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )

VII-48-292 Pieter WEITES
geb. 11-5-1877 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 19-2-1943 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Harm WEITES
Annechien TJAARLING
( VI-16-80 )
  Hij trouwde op 17-5-1902 te Zuidlaren met:  
  Jantje WIELDRAAIJER
geb. 19-7-1879 te Zuidlaren
ovl. 24-2-1957 te Zuidlaren, 77 jaar oud
dochter van: Harm WIELDRAAIJER
Fennegien TIMMER


VII-49-293 Meindert STERENBERG
geb. 8-7-1857 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 5-1-1930 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Jakob STERENBERG
Frouke [Freerks] WEITS

( VI-17-90 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: turfschipper (1908).
 
  Hij trouwde op 11-2-1880 te Uithuizen met:  
  Harmina de GROOT
geb. 6-2-1859 te Uithuizen
ovl. 10-11-1939 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Frans [Wijpkes] de GROOT
Hindrikje [Geerts] HUIZINGA

  Uit deze relatie  
  1. Hinderktje STERENBERG geb. 1-6-1882 te Leeuwarden / ovl. 10-4-1952 te Groningen ( VIII-100-477 )
  2. Jakob STERENBERG geb. ca 1884 te Uithuizen ( VIII-100-478 )

VII-49-294 Diederik STERENBERG
geb. ca 1864 te Uithuizermeeden
zoon van: Jakob STERENBERG
Frouke [Freerks] WEITS

( VI-17-90 )
  Hij trouwde op 12-1-1888 te Uithuizen (HA-2) met:  
  Hilje VOS
geb. ca 1863 te Uithuizen
dochter van: Meerten VOS
Anje [Geerts] WOEST

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje STERENBERG geb. 10-5-1898 te Usquert ( VIII-101-479 )

VII-50-295 Hendrik FRIJLING
geb. 30-9-1866 te Gasselte (GA-53)
zoon van: Gerrit Frijling
Willemtien VENEMA
( VI-21-116 )
  Persoonlijke informatie
Nadere informatie op de geboorteakte: "beroep vader: arbeider; leeftijd vader: 23; beroep moeder: zonder; leeftijd moeder: 26".
 

VII-51-296 Harmtien SPEELMAN
geb. 6-1-1877 te Gasselte (Gasselterboerveen) (GA-1)
ovl. 11-10-1951 te Hoogeveen (OA-220), 74 jaar oud
dochter van: Jacob SPEELMAN
Grietien FRIELINGH

( VI-21-118 )
  Zij trouwde op 6-5-1903 te Gasselte (HA-5) met:  
  Jan PEPPING
geb. ca 1877 te Gasselte
zoon van: Hendrik PEPPING
Lummechien KUILMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 26 jaar.
 

VII-51-297 Willemtje SPEELMAN
geb. 31-1-1878 te Gasselte (Gasselterboerveen)
ovl. 3-2-1878 te Gasselte (Gasselterboerveen) (OA-5), 3 dagen oud
dochter van: Jacob SPEELMAN
Grietien FRIELINGH

( VI-21-118 )

VII-51-298 Hendrik SPEELMAN
geb. 2-4-1879 te Gasselte (Gasselterboerveen) (GA-19)
zoon van: Jacob SPEELMAN
Grietien FRIELINGH

( VI-21-118 )
  Hij trouwde op 30-4-1904 te Gasselte (HA-6) met:  
  Klasina NIENHUIS
geb. ca 1873 te Nieuwe Pekela
dochter van: Evert NIENHUIS
Elizabeth GROEN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 30 jaar.
 

VII-51-299 Jakobje SPEELMAN
geb. 14-2-1881 te Gasselte (Gasselterboerveen) (GA-7)
ovl. te Gasselte (Gasselterboerveen) (OA-14)
dochter van: Jacob SPEELMAN
Grietien FRIELINGH

( VI-21-118 )

VII-52-300 Hendrik DIJK
geb. 15-8-1869 te Gasselte (GA-55)
ovl. 6-7-1936 te Gasselte (OA-21), 66 jaar oud
zoon van: Jan DIJK
Fennechien FRIELING

( VI-21-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1936).
 
  Hij trouwde op 2-6-1894 te Gasselte (HA-13) met:  
  Hinderkien OOSTING
geb. ca 1862 te Gieten
dochter van: Reinder OOSTING
Jacobje BRAAMS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 

VII-52-301 Zwaantje DIJK
geb. 26-1-1871 te Gasselte (GA-3)
ovl. 15-3-1950 te Anloo (Eext) (OA-9), 79 jaar oud
dochter van: Jan DIJK
Fennechien FRIELING

( VI-21-119 )
  Zij trouwde op 16-6-1894 te Anloo (HA-17) met:  
  Jan BRUINS
geb. ca 1862 te Anloo
zoon van: Jan BRUINS
Frouwchien DANIELS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-52-302 Willemtien DIJK
geb. 18-9-1872 te Gasselte (GA-54)
dochter van: Jan DIJK
Fennechien FRIELING

( VI-21-119 )
  Zij trouwde op 11-5-1895 te Gieten (HA-5) met:  
  Harm BRUINS
geb. ca 1871 te Gieten
zoon van: Hendrik BRUINS
Annechien de JONGE

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
 

VII-52-303 Anna DIJK
geb. 5-4-1874 te Gasselte (GA-16)
ovl. 5-12-1945 te Gieten (OA-39), 71 jaar oud
dochter van: Jan DIJK
Fennechien FRIELING

( VI-21-119 )

VII-53-304 Harm FRIELING
geb. 27-1-1879 te Borger
ovl. 7-7-1883 te Gasselte, 4 jaar oud
zoon van: Hinderieks FRIELING
Albertien BRINKS
( VI-21-121 )

VII-53-305 Willemtje FRIELINK
geb. 1-11-1880 te Gieten
ovl. 24-1-1887 te Gasselte, 6 jaar oud
zoon van: Hinderieks FRIELING
Albertien BRINKS
( VI-21-121 )

VII-53-306 Willemtien FRIELING
geb. 20-6-1888 te Gasselte
ovl. 11-2-1953, 64 jaar oud
dochter van: Hinderieks FRIELING
Jacobje BRAAMS
( VI-21-121 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Odoorn.
 
  Zij trouwde op 7-3-1908 te Borger met:  
  Jans HOMAN
geb. 8-5-1886 te Odoorn (Klijndijk)
ovl. 7-9-1959, 73 jaar oud
zoon van: Hendrik HOMAN
Jantje WEGGEMANS

  Persoonlijke informatie
Begraven in Odoorn.
 

VII-53-307 Fennechien FRIELING
geb. 25-5-1892 te Borger (Ees)
ovl. 9-4-1953, 60 jaar oud
dochter van: Hinderieks FRIELING
Jacobje BRAAMS
( VI-21-121 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Nieuw Buinen.
 
  Zij trouwde op 19-2-1916 te Borger met:  
  Pieter van der SCHOOT
geb. 3-7-1892 te Gasselte
ovl. 27-3-1954, 61 jaar oud
zoon van: Jan van der SCHOOT
Harmina ZEGELING

  Persoonlijke informatie
Begraven in Nieuw Buinen.
 

VII-54-308 Lammechien BRAAM
geb. 5-2-1899 te Gieten (Bonnerveen)
ovl. 13-3-1936 te Gieten (overl. Groningen) (OA-11), 37 jaar oud
dochter van: Berend BRAAM
Jantien FRIELING

( VI-21-124 )
  Zij trouwde op 8-5-1919 te Gieten (HA-14) met:  
  Jans SPEELMAN
geb. 11-6-1889 te Gieten (Bonnen)
zoon van: Hendrik SPEELMAN
Lammechien PEPPING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 20 jaar.
 

VII-55-309 NN FRIJLINGH
geb. 7-10-1900 te Odoorn ('t Haantje)
ovl. 7-10-1900 te Odoorn ('t Haantje), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-310 Aaltje FRIJLINGH
geb. 19-10-1901 te Emmen (Oranjedorp)
ovl. 4-4-1989, 87 jaar oud
dochter van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Sleen.
 
  Zij trouwde met:  
  Albert UBELS
geb. 4-5-1899
ovl. 18-1-1974, 74 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven in Sleen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1926.
 

VII-55-311 Stientien FRIJLINGH
geb. 22-2-1903 te Odoorn ('t Haantje)
ovl. 23-8-1903 te Odoorn ('t Haantje), 6 maand oud
dochter van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-312 Stientien FRIJLINGH
geb. 19-10-1904 te Odoorn
ovl. 20-1-1938 te Emmen, 33 jaar oud
dochter van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )
  Zij trouwde met:  
  Harm HAAN
ovl. na 1938

VII-55-313 Frederika FRIJLINGH
geb. 12-9-1906 te Odoorn
dochter van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-314 Albert FRIJLINGH
geb. 4-4-1909
ovl. 29-4-1989, 80 jaar oud
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )
  Hij trouwde met:  
  Grietje LUITEN
geb. ca 1913
ovl. 14-7-2004 te Odoorn ('t Haantje)
  Persoonlijke informatie
Begraven in Sleen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien FRIJLINGH geb. 29-11-1930 / ovl. 21-5-1983 ( VIII-102-480 )
  2. Albert FRIJLINGH geb. ca 1936 / ovl. 26-12-1937 te Noord Sleen ( VIII-102-481 )

VII-55-315 Frederik FRIJLINGH
geb. 13-1-1911 te Odoorn ('t Haantje)
ovl. 11-2-1911 te Odoorn ('t Haantje), 29 dagen oud
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-316 NN FRIJLINGH
geb. 29-12-1911 te Odoorn ('t Haantje)
ovl. 29-12-1911 te Odoorn ('t Haantje), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-55-317 NN FRIJLINGH
geb. 5-5-1914 te Odoorn ('t Haantje)
ovl. 5-5-1914 te Odoorn ('t Haantje), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-55-318 Jantien FRIJLINGH
geb. 1-7-1916 te Odoorn
dochter van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-319 Frederik FRIJLINGH
geb. 30-11-1917 te Odoorn
ovl. 20-6-1919 te Odoornerveen, 18 maand oud
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-320 Jantina FRIJLINGH
geb. 13-8-1919 te Odoornerveen
ovl. 26-8-1919 te Odoornerveen, 13 dagen oud
dochter van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-321 Frederik FRIJLINGH
geb. 11-10-1920
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-55-322 Roelof FRIJLINGH
geb. 28-3-1922
ovl. 16-5-1922 te Odoorn ('t Haantje), 7 weken oud
zoon van: Gerrit FRIJLINGH
Hillechien STEGEN
( VI-22-129 )

VII-56-323 Cornelius POMP
geb. 19-5-1891 te Gasselte (Gasselternijveen) (GA-29)
zoon van: Hendrik POMP
Henderkien JONKMAN
( VI-23-132 )
( VII-6-38 )

VII-57-324 NN ROZEVELD
geb. 28-2-1885 te Peize
ovl. 28-2-1885 te Peize, 0 dagen oud
zoon van: Tunnis ROZEVELD
Grietje VOGELZANG
( VI-24-133 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-58-325 Geesien ROZEVELD
geb. 4-2-1886 te Marum (Zevenhuizen)
ovl. 26-12-1982 te Eelde, 96 jaar oud
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Zij trouwde op 31-1-1914 te Roden (HA-4) met:  
  Jan EITENS
geb. 20-6-1886 te Peize
ovl. 16-3-1968 te Eelde, 81 jaar oud
zoon van: Jan EITENS
Stofferdina CAZEMIER

  Bij het huwelijk
bruidegom: 27 jaar; bruid: 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Teunis EITENS geb. 10-10-1912 te Peize ( VIII-103-483 )
  2. Roelfien EITENS geb. 15-5-1914 te Roden / ovl. 30-11-1998 te Veendam ( VIII-103-485 )
  3. Grietje EITENS geb. 8-6-1915 te Roden / ovl. 23-3-1992 te Groningen ( VIII-103-487 )
  4. Stofferdina EITENS geb. 5-3-1918 te Peize ( VIII-103-489 )
  5. Jan EITENS geb. 27-9-1920 te Peize ( VIII-103-491 )

VII-58-326 Aaltje ROZEVELD
geb. 22-2-1889 te Hoogkerk
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Zij trouwde op 4-5-1912 te Eelde met:  
  Jan HARTLIEF
geb. 30-8-1888 te Eelde
zoon van: Hendrik HARTLIEF
Roelofje KOOPS
fam. 112: ( V-3-14 )
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HARTLIEF geb. 11-9-1913 te Eelde fam. 112: ( VII-12-32 )

VII-58-327 Menke ROZEVELD
geb. 18-4-1891 te Hoogkerk
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1912).
 
  Zij trouwde op 30-11-1912 te Hoogkerk met:  
  Dekker BLOM
geb. 20-11-1889 te Haren (Helpman)
zoon van: Geert BLOM
Geesje DEKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: spoorwegwerker (1912).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BLOM geb. 4-5-1910 te Peize ( VIII-105-495 )
  2. Geert BLOM geb. 14-4-1913 te Haren ( VIII-105-497 )
  3. Teunis BLOM geb. 2-4-1914 te Haren ( VIII-105-499 )

VII-58-328 Margien ROZEVELD
geb. 7-10-1893 te Peize
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Zij trouwde op 9-5-1914 te Eelde met:  
  Hendrik KUIPER
geb. 17-2-1889 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Klaas KUIPER
Johanna ENSING

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1920, 1921).
 

VII-58-329 Geert ROZEVELD
geb. 20-4-1896 te Peize
ovl. 28-3-1901 te Peize, 4 jaar oud
zoon van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )

VII-58-330 Pieter ROZEVELD
geb. 20-4-1896 te Peize
ovl. 19-5-1896 te Peize, 29 dagen oud
zoon van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )

VII-58-331 Pieterdina ROZEVELD
geb. 12-10-1898 te Peize
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Zij trouwde op 24-5-1919 te Hoogkerk met:  
  Sake de VRIES
geb. 17-3-1895 te Leek
zoon van: Hedde de VRIES
Pietje de GROOT

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 

VII-58-332 Roelf ROZEVELD
geb. 20-2-1901 te Peize
zoon van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider.
 
  Hij trouwde op 19-5-1923 te Eelde met:  
  Grietje ARENDS
geb. 18-7-1905 te Eelde
ovl. 7-9-1931 te Eelde, 26 jaar oud
dochter van: Hendrik ARENDS
Lammechien ARENDS
fam. 3: ( VIII-46-193 )
fam. 3: ( VIII-45-192 )
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ROZEVELD geb. 7-5-1925 te Eelde / ovl. 4-8-1925 te Eelde ( VIII-106-500 )
  2. Tunnis ROZEVELD geb. ca 1923 te Peize / ovl. 29-3-1960 te Peize ( VIII-106-501 )

VII-58-333 Grietje ROZEVELD
geb. 24-3-1903 te Peize
ovl. 8-8-1991 te Vries, 88 jaar oud
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: diensbode (1921).
 
  Zij trouwde op 23-7-1921 te Haren (HA-29) met:  
  Roelof KOOPS
geb. 17-6-1900 te Haren (Harenermolen)
ovl. 8-1-1965, 64 jaar oud
zoon van: Arent KOOPS
Doelina LAAN
fam. 1: ( VII-13-68 )
fam. 115: ( IX-15-80 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1912, 1922).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 21 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend Albert KOOPS geb. 1922 te Hoogkerk / ovl. 23-5-1922 te Vries (Yde) fam. 1: ( IX-63-240 )
  2. Tunnis KOOPS geb. 6-10-1926 te Vries (Donderen) / ovl. 29-10-2000 te Emmer Compascuum fam. 1: ( IX-63-241 )

VII-58-334 NN ROZEVELD
geb. 25-3-1903 te Peize
ovl. 25-3-1903 te Peize, 0 dagen oud
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-58-335 Geert ROZEVELD
geb. 19-6-1905 te Peize
zoon van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Hij trouwde op 7-3-1931 te Vries met:  
  Pietertje TALENS
geb. 6-6-1907 te Vries (De Punt)
dochter van: Hein TALENS
Berendina ACKERMAN


VII-58-336 Derkje ROZEVELD
geb. 4-9-1908 te Peize
dochter van: Teunis ROZEVELD
Grietje VEENSTRA
( VI-26-137 )
  Zij trouwde op 4-12-1929 te Peize met:  
  Otto DUSSEL
geb. 7-6-1906 te Eelde
zoon van: Walter Willem DUSSEL
Jantje van der VEEN


VII-59-338 Geessien BRINK
geb. 4-9-1887 te Peize
ovl. 10-12-1974 te Peize, 87 jaar oud
dochter van: Eite BRINK
Minke ROZEVELD

( VI-26-138 )
  Zij trouwde op 3-6-1911 te Peize met:  
  Jannes GRITTER
geb. 31-3-1883 te Peize
ovl. 4-12-1923 te Groningen, 40 jaar oud
zoon van: Hendrik GRITTER
Aaltje KRUIMS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1923). Begraven te Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eite GRITTER geb. te Peize / ovl. 4-2-1923 te Peize ( VIII-107-503 )
  2. Hendrik GRITTER geb. 6-4-1912 te Peize / ovl. 8-5-1974 te Groningen ( VIII-107-505 )

VII-59-340 Steven BRINK
geb. 5-2-1890 te Peize
ovl. 8-7-1985, 95 jaar oud
zoon van: Eite BRINK
Minke ROZEVELD

( VI-26-138 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1927)
 
  Hij trouwde op 13-6-1914 te Roden met:  
  Hinderkien GIEZEN
geb. 13-3-1886 te Norg
ovl. 14-8-1969, 83 jaar oud
dochter van: Geert GIEZEN
Geertje BARELDS

  Uit deze relatie  
  1. Eite BRINK geb. 1916 te Roden (Alteveer) / ovl. 22-1-1917 te Roden (Alteveer) ( VIII-108-506 )
  2. Eite BRINK geb. 27-12-1917 te Roden (Alteveer) / ovl. 3-4-1945 te Waidhofen (Dld) ( VIII-108-507 )
  3. Minke BRINK geb. 1922 te Roden (Alteveer) / ovl. 19-11-1922 te Roden (Alteveer) ( VIII-108-508 )
  4. Jantje BRINK geb. 1926 te Roden (Alteveer) / ovl. 14-3-1927 te Roden (Alteveer) ( VIII-108-509 )

VII-59-342 Trientje BRINK
geb. 3-4-1893 te Peize
ovl. 24-1-1904 te Peize, 10 jaar oud
dochter van: Eite BRINK
Minke ROZEVELD

( VI-26-138 )

VII-59-344 Marchien BRINK
geb. 21-10-1896 te Peize
ovl. 10-10-1904 te Peize, 7 jaar oud
dochter van: Eite BRINK
Minke ROZEVELD

( VI-26-138 )

VII-59-346 Geert BRINK
geb. 16-5-1900 te Peize
ovl. 8-9-1963 te Peize, 63 jaar oud
zoon van: Eite BRINK
Minke ROZEVELD

( VI-26-138 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Peize. Beroep: arbeider (1925).
 
  Hij trouwde op 14-5-1925 te Peize (HA-11) met:  
  Jacobje KREGEL
geb. 25-5-1904
ovl. 15-7-1990 te Peize, 86 jaar oud
dochter van: Hendrik KREGEL
Trijntje SINKGRAVEN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Peize.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BRINK geb. 2-8-1935 / ovl. 19-4-1995 te Eelde ( VIII-109-510 )

VII-60-347 Zwaantje ROZENVELD
geb. 14-7-1896 te Peize
ovl. 23-7-1963 te Peize, 67 jaar oud
dochter van: Roelf ROZEVELD
Albertien OTTENS
( VI-26-139 )
  Zij trouwde op 1-5-1918 te Peize met:  
  Jan HUBERTS
geb. 30-7-1890 te Roden (Alteveer)
ovl. 18-3-1971 te Peize, 80 jaar oud
zoon van: Geerd HUBERTS
Marchien SINKGRAVEN


VII-60-348 Geessien ROZEVELD
geb. 4-5-1900
dochter van: Roelf ROZEVELD
Albertien OTTENS
( VI-26-139 )

VII-61-350 Hendrik BRINK
geb. 25-6-1899 te Peize
ovl. 19-8-1899 te Peize, 7 weken oud
zoon van: Berend BRINK
Marchien ROZEVELD

( VI-26-140 )

VII-61-352 Hendrik BRINK
geb. 28-6-1900 te Peize
ovl. 23-6-1959 te Peize, 58 jaar oud
zoon van: Berend BRINK
Marchien ROZEVELD

( VI-26-140 )
  Hij trouwde op 2-5-1928 te Peize met:  
  Jantje BRINK
geb. 16-4-1905 te Roden
dochter van: Jan BRINK
Antje SLAGTER


VII-61-354 Geessien BRINK
geb. 19-4-1903 te Peize
dochter van: Berend BRINK
Marchien ROZEVELD

( VI-26-140 )
  Zij trouwde op 23-6-1927 te Peize met:  
  Harm BAKKER
geb. 17-2-1893 te Peize
zoon van: Hindrik BAKKER
Aaltje HELMHOLT


VII-61-356 Geert BRINK
geb. 15-3-1906 te Peize
zoon van: Berend BRINK
Marchien ROZEVELD

( VI-26-140 )

VII-61-358 Annechienus BRINK
geb. 28-6-1909 te Peize
zoon van: Berend BRINK
Marchien ROZEVELD

( VI-26-140 )

VII-62-359 Marcus RUTGERS
geb. 2-1-1890 te Vries
zoon van: Klaas RUTGERS
Trijntien ROZEVELD

( VI-27-141 )

VII-63-360 Ameltien MULDER
geb. 2-10-1895 te Norg
ovl. 11-10-1976 te Norg (Winde), 81 jaar oud
dochter van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )
  Zij trouwde op 13-12-1919 te Norg met:  
  Henderikus WILKENS
geb. 22-3-1900 te Peize
ovl. 4-12-1985 te Assen, 85 jaar oud
zoon van: Peter WILKENS
Wilhelmina van STEENWIJK

fam. 29: ( VII-26-107 )

VII-63-361 Markus MULDER
geb. 25-7-1897 te Norg
ovl. 11-1-1975, 77 jaar oud
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )
  Hij trouwde op 5-4-1924 te Norg met:  
  Niesje PHILIPS
geb. 4-7-1903 te Schipborg
ovl. 3-4-1980, 76 jaar oud
dochter van: Hendrik PHILIPS
Meike HULSEBOSCH

  Uit deze relatie  
  1. Meiko MULDER ovl. 30-12-1942 te Norg ( VIII-110-511 )

VII-63-362 Jannes MULDER
geb. 23-6-1899 te Norg
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )
  Hij trouwde op 9-4-1927 te Eelde met:  
  Jantje ARENDS
geb. 29-5-1896 te Eelde
dochter van: Adolf ARENDS
Hinderkien de BOER
fam. 3: ( VIII-41-170 )
fam. 112: ( VI-9-24 )
  Uit deze relatie  
  1. Geert MULDER geb. te Eelde ( VIII-111-512 )
  2. Hinderkien MULDER geb. te Eelde ( VIII-111-513 )

VII-63-363 NN MULDER
geb. 5-11-1901 te Norg
ovl. 5-11-1901 te Norg, 0 dagen oud
dochter van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-63-364 Geert MULDER
geb. 10-10-1902 te Norg
ovl. 26-3-1990 te Norg, 87 jaar oud
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )
  Hij trouwde op 11-5-1929 te Vries met:  
  Jantje EBBINGE
geb. 29-6-1905 te Peize
dochter van: Geert EBBINGE
Annegien BARTOL
fam. 115: ( IX-12-63 )

VII-63-365 Hillebrand MULDER
geb. 19-2-1905 te Norg
ovl. 5-4-1905 te Norg, 6 weken oud
dochter van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )

VII-63-366 Geertje MULDER
geb. 9-3-1906 te Norg
dochter van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )
  Zij trouwde op 12-5-1932 te Norg met:  
  Jan BRINK
geb. 8-6-1910 te Roden (Alteveer)
zoon van: Tunnis BRINK
Jantien BEEN


VII-63-367 Hillebrand MULDER
geb. 1-6-1907 te Norg
ovl. 5-11-1917 te Norg, 10 jaar oud
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )

VII-63-368 Egbert MULDER
geb. 17-6-1910 te Norg
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )

VII-63-369 Teunis MULDER
geb. 17-6-1910 te Norg
ovl. 11-10-1910 te Norg, 3 maand oud
zoon van: Geert MULDER
Lina ROZEVELD

( VI-27-142 )

VII-64-370 Jetske HUMMEL
geb. 30-8-1907 te Roden (Roderveld)
ovl. 16-9-1984 te Roden (Alteveer), 77 jaar oud
dochter van: Albertus HUMMEL
Hinderkien ROZEVELD

( VI-27-143 )
  Zij trouwde op 27-10-1928 te Roden met:  
  Teunis GIEZEN
geb. 19-4-1904 te Roden (Alteveer)
ovl. 12-9-1990 te Roden (Alteveer), 86 jaar oud
zoon van: Teunis GIEZEN
Grietje TUINMAN

  Uit deze relatie  
  1. Griet GIEZEN ( VIII-112-514 )
  2. Hennie GIEZEN ( VIII-112-515 )
  3. Teunis GIEZEN ( VIII-112-516 )
  4. Albertus GIEZEN ( VIII-112-517 )
  5. Geertien GIEZEN ( VIII-112-518 )
  6. Geertien Tijsina GIEZEN ( VIII-112-519 )

VII-64-371 Geertien HUMMEL
geb. 2-4-1910 te Roden (Roderveld)
ovl. 9-2-1997 te Assen, 86 jaar oud
dochter van: Albertus HUMMEL
Hinderkien ROZEVELD

( VI-27-143 )
  Zij trouwde op 22-6-1929 te Roden met:  
  Hedde de VRIES
geb. 2-2-1908 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 25-5-1995 te Assen, 87 jaar oud
zoon van: Harm de VRIES
Wilhelmina MAANS


VII-65-372 Klaas ROZEVELD
geb. 20-4-1902 te Peize
ovl. 9-7-1990, 88 jaar oud
zoon van: Tunnis ROZEVELD
Trientien STOFFERS
( VI-27-144 )
  Hij trouwde op 15-3-1924 te Peize met:  
  Trientje ENSINK
geb. 24-2-1908 te Roden (Roderesch)
ovl. 14-5-1993, 85 jaar oud
dochter van: Jan ENSINK
Grietje WILLEMS


VII-65-373 Markus ROZEVELD
geb. 18-8-1903 te Peize
zoon van: Tunnis ROZEVELD
Trientien STOFFERS
( VI-27-144 )

VII-65-374 Maria ROZEVELD
geb. 27-12-1904 te Peize (De Pol)
dochter van: Tunnis ROZEVELD
Trientien STOFFERS
( VI-27-144 )
  Zij trouwde op 17-7-1929 te Peize met:  
  Geert VIJFSCHAFT
geb. 10-4-1905 te Peize
zoon van: Hendrik VIJFSCHAFT
Antje MEULEMA


VII-65-375 Geert ROZEVELD
geb. 13-12-1906 te Peize
ovl. 28-12-1986, 80 jaar oud
zoon van: Tunnis ROZEVELD
Trientien STOFFERS
( VI-27-144 )
  Hij trouwde met:  
  Jantiena ENSINK
geb. 17-11-1912 te Roden
ovl. 3-2-1997, 84 jaar oud
dochter van: Jan ENSINK
Grietje WILLEMS

  Uit deze relatie  
  1. Tunnis Jan ROZEVELD ovl. 4-3-1953 ( VIII-113-520 )

VII-65-376 Hendrik ROZEVELD
geb. 5-9-1909 te Peize
ovl. 24-6-1956 te Peize, 46 jaar oud
zoon van: Tunnis ROZEVELD
Trientien STOFFERS
( VI-27-144 )
  Hij trouwde met:  
  Greetje ALBERTS

VII-65-377 Tienus ROZEVELD
geb. 24-12-1910 te Peize
zoon van: Tunnis ROZEVELD
Trientien STOFFERS
( VI-27-144 )

VII-65-378 Roelfke ROZEVELD
geb. 7-9-1912 te Peize
ovl. 30-3-1992, 79 jaar oud
dochter van: Tunnis ROZEVELD
Trientien STOFFERS
( VI-27-144 )
  Zij trouwde met:  
  Tiem ENSINK
geb. 14-3-1902 te Roden (Roderesch)
ovl. 2-11-1995, 93 jaar oud
zoon van: Jan ENSINK
Grietje WILLEMS


VII-66-379 Markus UILENBERG
geb. 19-8-1899 te Peize
ovl. 29-4-1974 te Roden, 74 jaar oud
zoon van: Pieter UILENBERG
Margien ROZEVELD

( VI-27-145 )
  Hij trouwde op 20-5-1922 te Roden met:  
  Maria ENSINK
geb. 11-10-1904 te Roden (Roderesch)
ovl. 7-1-1973 te Roden, 68 jaar oud
dochter van: Jan ENSINK
Grietje WILLEMS

  Uit deze relatie  
  1. NN UILENBERG geb. 26-10-1945 te Groningen / ovl. 26-10-1945 te Groningen ( VIII-114-521 )
  2. NN UILENBERG geb. 27-1-1948 te Groningen / ovl. 27-1-1948 te Groningen ( VIII-114-522 )
  3. NN UILENBERG geb. 30-4-1949 te Groningen / ovl. 30-4-1949 te Groningen ( VIII-114-523 )

VII-66-380 Jacob UILENBERG
geb. 16-9-1902 te Peize
zoon van: Pieter UILENBERG
Margien ROZEVELD

( VI-27-145 )
  Hij trouwde op 11-4-1931 te Roden met:  
  Lammechien GEERSING
geb. 24-4-1908 te Roden
dochter van: Jan GEERSING
Egbertien DEKKER

  Uit deze relatie  
  1. Margien UILENBERG geb. te Roden (Alteveer) ( VIII-115-524 )

VII-66-381 Lukas UILENBERG
geb. 17-1-1905 te Roden (Roderesch)
zoon van: Pieter UILENBERG
Margien ROZEVELD

( VI-27-145 )

VII-66-382 Everdina UILENBERG
geb. 9-4-1908 te Roden (Roderesch)
dochter van: Pieter UILENBERG
Margien ROZEVELD

( VI-27-145 )
  Zij trouwde op 5-5-1928 te Roden met:  
  Kornelis de VRIES
geb. ca 1907 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Harm de VRIES
Wilhelmina MAANS


VII-66-383 Teunis UILENBERG
geb. 26-4-1911 te Roden (Roderesch)
ovl. 12-6-1924 te Roden, 13 jaar oud
zoon van: Pieter UILENBERG
Margien ROZEVELD

( VI-27-145 )

  Generatie VIII  
VIII-9-45 Luiktje Fennegiene VRIELING
geb. ca 1883 te Meliskerke
dochter van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )
  Zij trouwde op 2-11-1905 te Scheemda met:  
  Ybo SCHUDDE
geb. ca 1881 te Wildervank
zoon van: Roelf SCHUDDE
Luppie LOUTERS


VIII-9-46 Tietje Annegiene VRIELING
geb. 7-3-1885 te Leeuwarderadeel (GA-A55)
dochter van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )
  Zij trouwde op 8-1-1914 te Scheemda met:  
  Willem MULDER
geb. ca 1885 te Scheemda
zoon van: Stado MULDER
Aagtje DRESSELHUIS


VIII-9-47 Catharina Ida VRIELING
geb. 26-4-1887 te Leeuwarderadeel (GA-A102)
ovl. 2-8-1949 te Wildervank (overl. Beilen) (OA-64), 62 jaar oud
dochter van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte in Beilen: 1949: OA-47.
 
  Zij trouwde op 12-5-1912 te Scheemda met:  
  Rudolf van der SCHAAR
geb. 22-6-1886 te Uithuizermeeden
ovl. 15-9-1966 te Wildervank, 80 jaar oud
zoon van: Pieter van der SCHAAR
Cornelia BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker te Groningen (1912). Begraven te Wildervank 20-9-1966.
 

VIII-9-48 Gerrit VRIELING
geb. 9-8-1889 te Leeuwarderadeel (GA-A180)
ovl. 1-4-1920 te Scheemda (overl. Heemstede) (OA-43), 30 jaar oud
zoon van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )

VIII-9-49 Mellina Gerrada VRIELING
geb. 21-11-1892 te Appelscha (GA-A257)
ovl. 16-3-1968 te Wildervank, 75 jaar oud
dochter van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Wildervank 20-3-1968.
 
  Zij trouwde op 11-4-1951 te Delfzijl met:  
  Rudolf van der SCHAAR
geb. 22-6-1886 te Uithuizermeeden
ovl. 15-9-1966 te Wildervank, 80 jaar oud
zoon van: Pieter van der SCHAAR
Cornelia BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker te Groningen (1912). Begraven te Wildervank 20-9-1966.
 

VIII-9-50 Grietje Dirkiena VRIELING
geb. 12-1-1895 te Scheema (GA-6)
dochter van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )

VIII-9-51 Jan VRIELING
geb. 25-3-1896 te Scheemda (GA-53)
ovl. 14-4-1896 te Scheemda (OA-34), 20 dagen oud
zoon van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Jan Gerrit.
 

VIII-9-52 Jan Gerrit VRIELING
geb. 25-3-1896 te Scheemda (GA-52)
ovl. 18-5-1898 te Scheemda (OA-31), 2 jaar oud
zoon van: Derk (Dirk) VRIELING
Grietje VROOM
( VII-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Jan.
 

VIII-10-53 Aalke VRIELING
geb. 5-2-1884 te Groningen
ovl. 12-11-1952 te Coevorden, 68 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Harmtje van der VEEN
( VII-2-12 )
fam. 110: ( VI-9-29 )
  Zij trouwde op 24-4-1913 te Haren met:  
  Geert KAMPS
geb. ca 1880 te Haren
ovl. na 1952
zoon van: Hendrik KAMPS
Geertje VRIELING

( VI-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1913, 1920)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 33 jaar, bruid 29 jaar.
 

VIII-10-54 Luikje VRIELING
geb. 22-2-1886 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Harmtje van der VEEN
( VII-2-12 )
fam. 110: ( VI-9-29 )
  Zij trouwde op 13-5-1910 te Haren (HA-22) met:  
  Berend van der VEEN
geb. ca 1884 te Haren
zoon van: Jans van der VEEN
Harmke ROELFSEMA
fam. 110: ( VI-9-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1910).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar. Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jans van der VEEN geb. 1-2-1911 te Haren (GA-17) fam. 110: ( VIII-18-53 )
  2. Harmtje van der VEEN geb. 22-5-1913 te Haren / ovl. 8-1-2002 te Rolde (Schoonloo) fam. 110: ( VIII-18-54 )
  3. Harmina van der VEEN geb. 1-12-1915 te Haren (Hoornschedijk) (GA-95) fam. 110: ( VIII-18-55 )
  4. Jan Gerrits van der VEEN geb. 26-10-1919 te Haren (Hoornschedijk) (GA-91) fam. 110: ( VIII-18-56 )

VIII-10-55 Trientje VRIELING
geb. 19-4-1888 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-11-1893 te Haren (Hoornschedijk), 5 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Harmtje van der VEEN
( VII-2-12 )
fam. 110: ( VI-9-29 )

VIII-10-56 Fennechien VRIELING
geb. 19-8-1890 te Haren
ovl. 15-6-1962 te Haren, 71 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Harmtje van der VEEN
( VII-2-12 )
fam. 110: ( VI-9-29 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren, Eshof, 604.
 
  Zij trouwde op 20-9-1917 te Haren (HA-28) met:  
  Karel EISSES
geb. 5-7-1887 te Haren
ovl. 30-1-1973 te Haren, 85 jaar oud
zoon van: Folkert EISSES
Grietje HEKMAN
fam. 8: ( VII-15-95 )
fam. 11: ( VI-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker.
Begraven te Haren, Eshof (604).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Folkert EISSES geb. 27-6-1918 te Haren / ovl. 10-8-2001 te Haren fam. 8: ( IX-81-397 )
  2. Jan Gerrit EISSES geb. 19-10-1920 te Haren / ovl. 1-8-2012 te Haren fam. 8: ( IX-81-398 )
  3. Jan Thies EISSES geb. te Haren fam. 8: ( IX-81-399 )
  4. Harm EISSES geb. 12-2-1924 te Haren / ovl. 2-1-1989 te Haren fam. 8: ( IX-81-400 )
  5. Grietje EISSES geb. te Haren fam. 8: ( IX-81-401 )

VIII-10-57 Berend Gerrit VRIELING
geb. 28-3-1897 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Jan [Gerrits] VRIELING
Harmtje van der VEEN
( VII-2-12 )
fam. 110: ( VI-9-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1920). Veehouder te Haren, vanaf april 1928 te Groningen (Paddepoel).
 
  Hij trouwde op 11-3-1920 te Groningen met:  
  Rienje REITSEMA
geb. 26-10-1894 te Groningen
dochter van: Kornelis REITSEMA
Martje van der HEIDE
fam. 28: ( VIII-6-25 )

VIII-11-58 Lutgerdina VRIELING
geb. 11-2-1892 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 30-1-1947 te Borger (Eesergroen), 54 jaar oud
dochter van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )
  Zij trouwde op 29-4-1920 te Borger met:  
  Lukas KAMPS
geb. 21-12-1891 te Haren
ovl. 2-2-1982 te Borger, 90 jaar oud
zoon van: Hendrik KAMPS
Geertje VRIELING

( VI-5-23 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid ca 28 jaar.
(Lukas was een achterneef van de vader van Lutgerdina)
 

VIII-11-59 Luiktje VRIELING
geb. 11-9-1894 te Haren (Hoornschedijk) (GA-96)
ovl. 15-9-1971 te Haren, 77 jaar oud
dochter van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren Eshof 765.
 
  Zij trouwde op 5-2-1915 te Haren met:  
  Roelf RADEMAAKER
geb. 13-12-1891 te Anloo (Schipborg)
ovl. 13-5-1969 te Haren, 77 jaar oud
zoon van: Roelf RADEMAKER
Hendrikje van BERGEN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren Eshof.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna RADEMAKER geb. 11-9-1916 te Haren ( IX-17-82 )

VIII-11-60 Gerrit VRIELING
geb. 26-10-1896 te Haren (Hoornschedijk) (GA-154)
ovl. 6-3-1985 te Haren, 88 jaar oud
zoon van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )
  Hij trouwde op 9-5-1924 te Haren met:  
  Jantje VEENING
geb. 1-6-1894 te Haren
ovl. 7-7-1981 te Haren, 87 jaar oud
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 29 jaar.
 

VIII-11-61 Jannes VRIELING
geb. 30-8-1899 te Haren (Hoornschedijk) (GA-109)
ovl. 29-6-1986 te Haren, 86 jaar oud
zoon van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren Eshof 116.
 
  Hij trouwde op 15-5-1946 te Dedemsvaart met:  
  Jantje VRIELING
geb. 8-3-1910 te Avereest (Dedemsvaart) (GA-45)
ovl. 18-10-1982 te Haren, 72 jaar oud
dochter van: Willem VRIELING
Jasperdina LUBBERS

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren Eshof 116.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 46 jaar, bruid 36 jaar.
 

VIII-11-62 Fennechien VRIELING
geb. 15-3-1902 te Haren (Hoornschedijk) (GA-32)
ovl. 8-10-1914 te Haren, 12 jaar oud
dochter van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )

VIII-11-63 Harm VRIELING
geb. 27-9-1904 te Haren (GA-124)
ovl. 23-4-1986 te Haren, 81 jaar oud
zoon van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren, Eshof, 224.
 
  Hij trouwde op 11-5-1934 te Haren met:  
  Johanna ONNES
geb. 8-11-1902 te Haren
ovl. 2-11-1991 te Haren, 88 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren, Eshof, 224.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 31 jaar.
 

VIII-11-64 Henderika VRIELING
geb. 12-7-1907 te Haren
ovl. 2-9-1995 te Haren, 88 jaar oud
dochter van: Albert VRIELING
Anna JANSSEN
( VII-2-14 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren Eshof 249.
 
  Zij trouwde op 3-5-1929 te Haren met:  
  Hendrik LOK
geb. 6-6-1904 te Haren (GA-84)
ovl. 25-12-1985 te Haren, 81 jaar oud
zoon van: Albertus LOK
Hendrikje HENDRIKS

fam. 42: ( VI-16-79 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
Begraven te Haren Eshof 249.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert LOK geb. te Haren fam. 42: ( VIII-6-15 )
  2. Albertus LOK geb. 26-1-1930 te Haren / ovl. 10-8-1996 te Haren fam. 42: ( VIII-6-16 )

VIII-12-65 Gerrit VRIELING
geb. 18-3-1892 te Vries (Donderen)
zoon van: Jan Egbert VRIELING
Wiebke BULTHUIS
( VII-2-16 )
  Hij trouwde op 6-3-1919 te Groningen (HA-98) met:  
  Fokkelina PLET
geb. 17-4-1895 te Ezinge
dochter van: Carel Minne Willem PLET
Johanna van der WAL

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: reiziger; beroep vader bruidegom.: reiziger; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar
 

VIII-12-66 Janna Jacoba Fennechiena VRIELING
geb. ca 1895 te Groningen
ovl. 19-9-1908 te Groningen (OA-922), 13 jaar oud
dochter van: Jan Egbert VRIELING
Wiebke BULTHUIS
( VII-2-16 )

VIII-12-67 Fennechien Jacoba VRIELING
geb. ca 1897 te Groningen
ovl. 20-6-1942 te Groningen (OA-962), 44 jaar oud
dochter van: Jan Egbert VRIELING
Wiebke BULTHUIS
( VII-2-16 )
  Zij trouwde op 28-10-1920 te Groningen (HA-753) met:  
  Harm EDENS
geb. ca 1892 te Groningen
zoon van: Jan Tammo EDENS
Lammertje BOS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kleermaker; beroep vader bruidegom.: kleermaker; beroep vader bruid: reiziger; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 

VIII-12-68 Jacob Fester VRIELING
geb. 21-12-1904 te Groningen
zoon van: Jan Egbert VRIELING
Wiebke BULTHUIS
( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: Kantoorbediende/boekhouder
 
  Hij trouwde op 11-2-1935 te Groningen met:  
  Tiessina Johanna LEMAIN
geb. 11-3-1913 te Muntendam

VIII-12-69 Jacobus Johannes VRIELING
geb. 2-8-1911 te Groningen
zoon van: Jan Egbert VRIELING
Wiebke BULTHUIS
( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelbediende.
 

VIII-13-70 Fennechien VRIELING
geb. 25-4-1900 te Assen
dochter van: Geert VRIELING
Janna van DAM
( VII-2-18 )

VIII-15-78 Gerrit VRIELING
geb. 22-12-1900 te Assen
zoon van: Gerrit VRIELING
Tjitske VENEMA
( VII-2-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: Electricien te Groningen.
 
  Hij trouwde op 27-10-1930 te Groningen met:  
  Berendina Gezina van der WIJK
geb. 22-1-1908 te Siddeburen

VIII-15-79 Roelof VRIELING
geb. 5-3-1904 te Anna Paulowna
zoon van: Gerrit VRIELING
Tjitske VENEMA
( VII-2-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: Electricien.
 
  Hij trouwde met:  
  Eppien de ROOS
geb. 31-12-1905 te Nieuwolda

VIII-16-80 Engelina VRIELING
geb. 4-4-1901 te Haren (Harenermolen) (GA-50)
ovl. 20-1-1908 te Haren (OA-3), 6 jaar oud
dochter van: Pieter VRIELING
Hillechien VRIELING
( VII-2-22 )
( VII-15-97 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Fennechien.
 

VIII-16-81 Fennechien VRIELING
geb. 4-4-1901 te Haren (Harenermolen) (GA-49)
ovl. 30-5-1915 te Haren (Harenermolen) (OA-37), 14 jaar oud
dochter van: Pieter VRIELING
Hillechien VRIELING
( VII-2-22 )
( VII-15-97 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Engelina.
 

VIII-16-82 Grietje VRIELING
geb. 19-2-1903 te Haren (Harenermolen) (GA-28)
ovl. 30-9-1910 te Haren (OA-51), 7 jaar oud
dochter van: Pieter VRIELING
Hillechien VRIELING
( VII-2-22 )
( VII-15-97 )

VIII-16-83 Jan Gerrit VRIELING
geb. 13-1-1905 te Haren (GA-8)
ovl. 1-8-1993 te Haren, 88 jaar oud
zoon van: Pieter VRIELING
Hillechien VRIELING
( VII-2-22 )
( VII-15-97 )
  Hij trouwde op 27-6-1963 te Haren met:  
  Cornelia van der TUIN
geb. 4-7-1909 te Groningen
ovl. 11-12-1997 te Haren, 88 jaar oud
dochter van: Jan van der TUIN
Trijntje LANTING
fam. 118: ( XIV-62-298 )

VIII-16-84 Engelina VRIELING
geb. ca 1911 te Haren
ovl. 27-4-1911 te Haren (Harenermolen) (OA-40), 2 maand oud
dochter van: Pieter VRIELING
Hillechien VRIELING
( VII-2-22 )
( VII-15-97 )

VIII-16-85 Geert VRIELING
geb. ca 1914 te Haren (Harenermolen)
ovl. 8-4-1916 te Haren (Harenermolen) (OA-19), 1 jaar oud
zoon van: Pieter VRIELING
Hillechien VRIELING
( VII-2-22 )
( VII-15-97 )

VIII-17-86 Gerrit VRIELING
geb. 5-1-1907 te Groningen
zoon van: Markus VRIELING
Jantje BOS
( VII-2-25 )

VIII-17-87 Jan VRIELING
geb. 13-8-1918 te Groningen
zoon van: Markus VRIELING
Jantje BOS
( VII-2-25 )

VIII-17-88 Pieter VRIELING
geb. te Groningen
zoon van: Markus VRIELING
Jantje BOS
( VII-2-25 )

VIII-27-142 Willem SMEENK
geb. 4-3-1875 te Haren (Helpman)
ovl. 10-4-1879 te Groningen, 4 jaar oud
zoon van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )

VIII-27-143 Jan [Geerts] SMEENK
geb. 15-4-1876 te Haren (Helpman)
ovl. 11-2-1877 te Haren (Helpman), 9 maand oud
zoon van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )

VIII-27-144 Grietje SMEENK
geb. 4-6-1877 te Haren (Helpman)
ovl. 12-5-1878 te Groningen, 11 maand oud
dochter van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )

VIII-27-145 Grietje SMEENK
geb. 16-7-1878 te Groningen
dochter van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )

VIII-27-146 Anna SMEENK
geb. 12-8-1879 te Groningen
ovl. 19-10-1879 te Groningen, 9 weken oud
dochter van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )

VIII-27-147 Willem SMEENK
geb. 25-8-1880 te Groningen
ovl. 9-1-1882 te Groningen, 16 maand oud
zoon van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )

VIII-27-148 Anna SMEENK
geb. 13-11-1881 te Groningen
ovl. 9-1-1882 te Groningen, 8 weken oud
dochter van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )

VIII-27-149 NN SMEENK
geb. 17-3-1884 te Groningen
ovl. 17-3-1884 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Harm SMEENK
Harmanna ALING
( VII-11-58 )
fam. 45: ( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-28-150 Willem SMEENK
geb. 10-7-1878 te Groningen
ovl. 15-4-1945 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Pieter SMEENK
Grietje NIJDAM
( VII-11-61 )
fam. 17: ( IX-36-174 )

VIII-28-151 Andries SMEENK
geb. 25-12-1879 te Groningen
ovl. 11-12-1960, 80 jaar oud
zoon van: Pieter SMEENK
Grietje NIJDAM
( VII-11-61 )
fam. 17: ( IX-36-174 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: sigarenmaker (1904).
 
  Hij trouwde op 4-12-1904 te Groningen met:  
  Maria de WOLFF
geb. 22-12-1884 te Groningen
ovl. 3-2-1970, 85 jaar oud
dochter van: Ysbrandus Coenradus de WOLFF
Alberdina van EWIJK

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 19 jaar; , wettiging 1 kind.
 

VIII-28-152 Grietje SMEENK
geb. 12-11-1882 te Groningen
ovl. 29-1-1883 te Groningen, 11 weken oud
dochter van: Pieter SMEENK
Grietje NIJDAM
( VII-11-61 )
fam. 17: ( IX-36-174 )

VIII-28-153 Harm SMEENK
geb. 2-6-1884 te Groningen
ovl. 15-6-1884 te Groningen, 13 dagen oud
zoon van: Pieter SMEENK
Grietje NIJDAM
( VII-11-61 )
fam. 17: ( IX-36-174 )

VIII-28-154 Grietje SMEENK
geb. 5-3-1886 te Groningen
dochter van: Pieter SMEENK
Grietje NIJDAM
( VII-11-61 )
fam. 17: ( IX-36-174 )
  Zij trouwde (1) op 29-3-1906 te Groningen met:  
  Johannes OLTHOFF
geb. ca 1884 te Groningen
zoon van: Marten [Anskens] OLTHOFF
Geertruida de BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1906).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar. Huwelijk door scheiding ontbonden.
 
  Zij trouwde (2) op 16-12-1920 te Groningen met:  
  Jacobus OUWINGA
geb. ca 1887 te Leek (Oostwold)
zoon van: Anne OUWINGA
Roelfke KOBES

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1920).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 37 jaar, bruid 34 jaar; bruidegom weduwnaar van Geeske Loonstra; bruid gescheiden echtegenote van Johannes Olthof.
 

VIII-28-155 Aaltje SMEENK
geb. 15-10-1887 te Groningen
ovl. 20-8-1888 te Groningen, 10 maand oud
dochter van: Pieter SMEENK
Grietje NIJDAM
( VII-11-61 )
fam. 17: ( IX-36-174 )

VIII-28-156 Harm SMEENK
geb. 22-9-1889 te Groningen
ovl. 21-6-1890 te Groningen, 8 maand oud
zoon van: Pieter SMEENK
Grietje NIJDAM
( VII-11-61 )
fam. 17: ( IX-36-174 )

VIII-29-157 Jan SMEENK
geb. 12-12-1890 te Haren
zoon van: Geert SMEENK
Roelfje HOMAN
( VII-11-62 )

VIII-29-158 Grietje SMEENK
geb. 22-5-1894 te Haren
ovl. 15-11-1967 te Haren, 73 jaar oud
dochter van: Geert SMEENK
Roelfje HOMAN
( VII-11-62 )
  Zij trouwde op 5-5-1917 te Haren met:  
  Derk UBELS
geb. 6-4-1889 te Haren
ovl. 12-5-1950 te Haren, 61 jaar oud
zoon van: Geert UBELS
Roelfien MEKKRING

fam. 17: ( X-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1917).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 22 jaar.
 

VIII-29-159 Willem SMEENK
geb. 11-4-1898 te Haren
ovl. 8-3-1899 te Haren, 10 maand oud
zoon van: Geert SMEENK
Roelfje HOMAN
( VII-11-62 )

VIII-30-160 Zwaantje JONKMAN
geb. 7-2-1879 te Haren
ovl. 26-12-1957 te Alkmaar, 78 jaar oud
dochter van: Jan JONKMAN
Dina SMEENK

( VII-11-64 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Barend GEERS
  Zij trouwde (2) met:  
  Henricus BULDER

VIII-30-161 Willem JONKMAN
geb. 23-3-1881 te Groningen
ovl. 7-8-1885 te Groningen, 4 jaar oud
zoon van: Jan JONKMAN
Dina SMEENK

( VII-11-64 )

VIII-30-162 Grietje JONKMAN
geb. 2-9-1883 te Groningen
dochter van: Jan JONKMAN
Dina SMEENK

( VII-11-64 )
  Zij trouwde op 26-5-1915 te Amsterdam met:  
  Jacobus HERMANS
geb. ca 1873 te Amsterdam
zoon van: Jacobus HERMANS
Alida KLOOT


VIII-30-163 Berendina Willemina JONKMAN
geb. 20-2-1886 te Groningen
dochter van: Jan JONKMAN
Dina SMEENK

( VII-11-64 )
  Zij trouwde op 25-7-1906 te Amsterdam met:  
  Hendrik SCHERMER
geb. ca 1881 te Akersloot
zoon van: Florus SCHERMER
Grietje BESSE


VIII-30-164 Berend JONKMAN
geb. 12-5-1888 te Groningen
zoon van: Jan JONKMAN
Dina SMEENK

( VII-11-64 )
  Hij trouwde op 10-9-1909 te Vreeswijk met:  
  Cornelia VERBAAN
geb. ca 1890 te Diemen
dochter van: Frederik VERBAAN
Johanna van den BERG

  Uit deze relatie  
  1. Dina JONKMAN geb. 19-1-1910 te Vreeswijk ( IX-40-146 )
  2. Johanna Frederika JONKMAN geb. 13-7-1911 te Vreeswijk ( IX-40-147 )
  3. Frederika JONKMAN geb. 28-8-1915 te Vreeswijk / ovl. 9-10-2000 ( IX-40-148 )
  4. Cornelia JONKMAN geb. ca 1922 te Vreeswijk ( IX-40-149 )

VIII-30-165 Harmanna JONKMAN
geb. 18-3-1890 te Groningen
dochter van: Jan JONKMAN
Dina SMEENK

( VII-11-64 )
  Zij trouwde op 8-6-1910 te Amsterdam met:  
  Johannes Hendrikus KIENTZ
geb. 8-3-1888 te Amsterdam
zoon van: Johannes KIENTZ
Maria Catharina BARTELSMAN


VIII-31-166 Willem SMEENK
geb. 17-2-1886 te Haren
zoon van: Lentze SMEENK
Janna HOMAN
( VII-11-66 )

VIII-31-167 Jan SMEENK
geb. 9-4-1888 te Haren (Essen)
zoon van: Lentze SMEENK
Janna HOMAN
( VII-11-66 )

VIII-31-168 Grietje SMEENK
geb. 21-8-1890 te Haren (Essen)
dochter van: Lentze SMEENK
Janna HOMAN
( VII-11-66 )
  Zij trouwde op 24-3-1921 te Groningen (HA-149) met:  
  Hielke DELSTRA
geb. 25-10-1876 te Kollumerland (Kollum).
zoon van: Jan DELSTRA
Pietje DIJKSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: vernikkelder (1921).
 

VIII-31-169 Johannes SMEENK
geb. 7-9-1893 te Haren (Essen)
zoon van: Lentze SMEENK
Janna HOMAN
( VII-11-66 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelmaker
 
  Hij trouwde op 14-11-1921 te Groningen (HA-763) met:  
  Jantje FOLKERS
geb. 25-5-1896 te Groningen
dochter van: Folkert FOLKERS
Geertruida ELLENS
fam. 8: ( VII-20-116 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida SMEENK geb. ca 1932 te Groningen / ovl. 6-6-1935 te Groningen ( IX-41-150 )
  2. NN SMEENK geb. 12-3-1937 te Groningen / ovl. 12-3-1937 te Groningen ( IX-41-151 )

VIII-31-170 Harmanna SMEENK
geb. 7-12-1896 te Vries (Yde)
ovl. 28-5-1936 te Groningen, 39 jaar oud
dochter van: Lentze SMEENK
Janna HOMAN
( VII-11-66 )
  Zij trouwde op 30-3-1916 te Groningen (HA-124) met:  
  Harm WESTERHUIS
geb. 20-4-1893 te Groningen
zoon van: Bouke WESTERHUIS
Aaffien HUIZING

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1916).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 19 jaar.
 

VIII-31-171 NN SMEENK
geb. 27-1-1900 te Groningen
ovl. 27-1-1900 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Lentze SMEENK
Janna HOMAN
( VII-11-66 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-31-172 Jantina SMEENK
geb. 28-5-1901 te Groningen
dochter van: Lentze SMEENK
Janna HOMAN
( VII-11-66 )
  Zij trouwde op 4-1-1923 te Groningen (HA-9) met:  
  Jan HUIJGENS
geb. 5-1-1897 te Groningen
zoon van: Willem Jacob HUIJGENS
Johanna Maria de VRIES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 

VIII-32-173 Roelfina Berendina SMEENK
geb. 4-9-1900 te Groningen
dochter van: Jan Harmannus SMEENK
Jeltina DIJKSTRA
( VII-11-67 )

VIII-32-174 Grietje SMEENK
geb. 11-4-1903 te Groningen
dochter van: Jan Harmannus SMEENK
Jeltina DIJKSTRA
( VII-11-67 )
  Zij trouwde op 11-1-1937 te Groningen met:  
  Sietse ROEDA
geb. 17-6-1900 te Leeuwarden
zoon van: Klaas ROEDA
Engelina HAMSTRA


VIII-32-175 Willem Frederik SMEENK
geb. 11-1-1909 te Hoogkerk (Kostverloren)
zoon van: Jan Harmannus SMEENK
Jeltina DIJKSTRA
( VII-11-67 )
  Hij trouwde op 21-5-1937 te Scheemda met:  
  Hilje MULDER
geb. 31-8-1909 te Heiligerlee
dochter van: Evert MULDER
Menje GEUKENS


VIII-33-176 Aaltje VRIELING
geb. 7-2-1881 te Haren (Dilgt)
ovl. 7-4-1884 te Haren (OA-19), 3 jaar oud
dochter van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )

VIII-33-177 Roelof VRIELING
geb. ca 1882 te Haren
zoon van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )
  Hij trouwde op 8-5-1907 te Haren (HA-16) met:  
  Jantje VRIELING
geb. 16-8-1882 te Haren (Glimmen) (GA-100)
dochter van: Pieter VRIELING
Aaltje HOUWING
( VII-12-71 )
fam. 31: ( V-2-8 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
 

VIII-33-178 Jan VRIELING
geb. 5-9-1883 te Haren (Dilgt)
ovl. 10-9-1883 te Haren (Dilgt) (OA-59), 5 dagen oud
zoon van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )

VIII-33-179 Jan VRIELING
geb. ca 1886 te Haren
zoon van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )
  Hij trouwde op 28-4-1915 te Eelde met:  
  Grietien HILBRANTS
geb. 10-3-1885 te Eelde (GA-15)
dochter van: Uge HILBRANTS
Fokkien ANSINGH

  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Pieter Harm.
 

VIII-33-180 Aaltje VRIELING
geb. 20-10-1886 te Haren (Dilgt) (GA-95)
ovl. 4-2-1955 te Eelde (Paterswolde), 68 jaar oud
dochter van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )
  Persoonlijke informatie
Na haar huwelijk vestigde zij zich op 28-6-1910 in Eelde (bij haar man), huisnummer 447, en werd zij op 4-7-1910 ingeschreven in het bevolkingsregister van Eelde.
 
  Zij trouwde op 19-5-1910 te Haren (HA-25) met:  
  Willem RUTGERS
geb. 5-3-1873 te Eelde
ovl. 14-7-1951 te Eelde, 78 jaar oud
zoon van: Willem RUTGERS
Maria WESTERHOF
fam. 139: ( V-3-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer. Gezindte: Ned. Herv.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 37 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfina RUTGERS geb. 13-5-1911 te Eelde (Paterswolde) fam. 139: ( VII-23-101 )
  2. Willem RUTGERS geb. 27-8-1912 te Eelde / ovl. 29-9-1912 te Eelde fam. 139: ( VII-23-102 )

VIII-33-181 Albert VRIELING
geb. 13-11-1889 te Haren (Hemmen)
ovl. 1979, 90 jaar oud
zoon van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: commissionair te Haren. Woonachtig te Haren (Rijkstraatweg nr 35).
 
  Hij trouwde met:  
  Aaltje van der ES
geb. 30-1-1897 te Haren (Essenen)
ovl. 1980, 83 jaar oud
dochter van: Hendrik van der ES
Diena VRIELING
fam. 25: ( V-2-8 )
( VII-12-74 )

VIII-33-182 Fennechien VRIELING
geb. 12-9-1892 te Haren
ovl. 16-6-1977 te Haren, 84 jaar oud
dochter van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )
  Zij trouwde op 2-5-1918 te Haren (HA-9) met:  
  Roelf WEEMAN
geb. 17-10-1876 te Haren (Onnen) (GA-100)
ovl. 5-1-1946 te Haren (OA-4), 69 jaar oud
zoon van: Roelf WEEMAN
Catharina HORNHUIS
fam. 43: ( V-2-4 )
fam. 43: ( V-3-5 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 41 jaar; bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf WEEMAN geb. 3-4-1918 te Haren fam. 43: ( VII-2-4 )

VIII-35-187 Geert VRIELING
geb. 31-1-1882 te Vries
ovl. 14-3-1966, 84 jaar oud
zoon van: Jans VRIELING
Anna GEERTS
( VII-12-70 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Rolde.
 
  Hij trouwde op 22-5-1912 te Assen met:  
  Janna ALING
geb. 19-7-1887 te Assen
ovl. 23-5-1973, 85 jaar oud
dochter van: Albert ALING
Geessien KOOPS

  Persoonlijke informatie
Begraven in Rolde.
 

VIII-35-188 Hendrik VRIELING
geb. 10-7-1884 te Vries
ovl. 12-7-1884 te Vries, 2 dagen oud
zoon van: Jans VRIELING
Anna GEERTS
( VII-12-70 )

VIII-35-189 Hendrik VRIELING
geb. 19-9-1885 te Vries
ovl. 2-5-1982 te Assen, 96 jaar oud
zoon van: Jans VRIELING
Anna GEERTS
( VII-12-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: directeur van een zuivelfabriek.
 
  Hij trouwde op 30-5-1914 te Vries met:  
  Jantien LAMMERS
geb. 1-12-1887 te Vries
ovl. 1967
dochter van: Hendrik LAMMERS
Marchien NOORD


VIII-35-190 Adolf VRIELING
geb. 29-9-1888 te Vries
ovl. 7-1-1965, 76 jaar oud
zoon van: Jans VRIELING
Anna GEERTS
( VII-12-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Vries. Begraven in Vries.
 
  Hij trouwde op 4-10-1913 te Vries met:  
  Geessien ZUURMAN
geb. 15-3-1886 te Slochteren
ovl. 1-11-1967, 81 jaar oud
dochter van: Boele ZUURMAN
Geertje HELDER

  Persoonlijke informatie
Begraven in Vries.
 

VIII-35-191 Jelke VRIELING
geb. 31-5-1892 te Vries
zoon van: Jans VRIELING
Anna GEERTS
( VII-12-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Vries.
 
  Hij trouwde op 6-7-1918 te Vries met:  
  Harmtien BOER
geb. 19-7-1888 te Vries
dochter van: Jan BOER
Aaltien POLLING


VIII-35-192 Pieter VRIELING
geb. 18-4-1896 te Vries
zoon van: Jans VRIELING
Anna GEERTS
( VII-12-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht te Vries.
 

VIII-36-193 Jantje VRIELING
geb. 16-8-1882 te Haren (Glimmen) (GA-100)
dochter van: Pieter VRIELING
Aaltje HOUWING
( VII-12-71 )
fam. 31: ( V-2-8 )
  Zij trouwde op 8-5-1907 te Haren (HA-16) met:  
  Roelof VRIELING
geb. ca 1882 te Haren
zoon van: Geert VRIELING
Roelfje HAMMINGA
( VII-12-68 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar
 

VIII-36-194 Aaltje VRIELING
geb. 20-4-1887 te Haren (Glimmen) (GA-46)
ovl. 17-2-1902 te Haren (Glimmen) (OA-13), 14 jaar oud
dochter van: Pieter VRIELING
Aaltje HOUWING
( VII-12-71 )
fam. 31: ( V-2-8 )

VIII-36-195 Anna VRIELING
geb. 25-1-1894 te Haren (Glimmen) (GA-12)
ovl. 25-12-1895 te Haren (Glimmen) (OA-101), 23 maand oud
dochter van: Pieter VRIELING
Egberdina HOUWING
( VII-12-71 )
fam. 31: ( V-2-10 )

VIII-36-196 Jantine VRIELING
geb. 15-2-1899 te Haren (Glimmen) (GA-17)
dochter van: Pieter VRIELING
Geertien MULDER
( VII-12-71 )
  Zij trouwde op 12-5-1926 te Haren met:  
  Derk Izaak JANSEN
geb. 28-2-1891 te Bedum
ovl. 8-3-1953 te Bedum, 62 jaar oud
zoon van: Adolf JANSEN
Fennechien LEUTSCHER
fam. 35: ( V-18-95 )

VIII-37-197 Aaltje VRIELING
geb. ca 1893 te Hoogezand
dochter van: Gerrit VRIELING
Fennechien OLTHOF
( VII-12-72 )
  Zij trouwde op 8-5-1919 te Hoogezand met:  
  Berend ENSING
geb. 22-9-1887 te Windeweer
zoon van: Gijsbert ENSING
Hendrikje HOUWING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 

VIII-37-198 Maria VRIELING
geb. 29-5-1894 te Hoogezand (Kropswolde)
ovl. 15-1-1990 te Julianadorp, 95 jaar oud
dochter van: Gerrit VRIELING
Fennechien OLTHOF
( VII-12-72 )
  Zij trouwde op 26-11-1925 te Hoogezand met:  
  Berend BENTUM
geb. 16-8-1897 te Hoogezand (Windeweer)
ovl. 28-2-1969 te Hoogezand (Kiel Windeweer), 71 jaar oud
zoon van: Markus BENTUM
Hendrikien MOS

fam. 40: ( VI-9-92 )
  Uit deze relatie  
  1. Henderika Fennechina BENTUM geb. te Muntendam fam. 40: ( VIII-10-48 )
  2. Fennechien Gerda BENTUM geb. te Hoogezand (Kiel Windeweer) fam. 40: ( VIII-10-49 )

VIII-37-199 Geert VRIELING
geb. 17-7-1895
ovl. 4-8-1895 te Kropswolde, 18 dagen oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien OLTHOF
( VII-12-72 )

VIII-37-200 Dina Henderika VRIELING
geb. ca 1899
ovl. 26-9-1899 te Kropswolde
dochter van: Gerrit VRIELING
Fennechien OLTHOF
( VII-12-72 )

VIII-37-201 Dina H. VRIELING
geb. 22-2-1902
ovl. 23-3-1991, 89 jaar oud
dochter van: Gerrit VRIELING
Fennechien OLTHOF
( VII-12-72 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Kropswolde.
 
  Zij trouwde met:  
  Fokko BUINING
geb. 12-12-1899
ovl. 12-4-1971, 71 jaar oud

VIII-37-202 Harm VRIELING
geb. 20-6-1903 te Kropswolde
zoon van: Gerrit VRIELING
Fennechien OLTHOF
( VII-12-72 )
  Hij trouwde op 19-4-1928 te Zuidlaren met:  
  Albertiena Harmina BOXEM
geb. 12-12-1905 te Zuidlaren (De Groeve)
ovl. 27-2-1976 te Zuidlaren, 70 jaar oud
dochter van: Willem BOXEM
Aaltje VOS

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje VRIELING geb. 27-2-1929 te Assen ( IX-46-159 )
  2. Fennechien VRIELING geb. te Assen ( IX-46-160 )
  3. Gerrit Willem VRIELING geb. te Hoogezand (Kropswolde) ( IX-46-161 )

VIII-38-203 Aaltje VRIELING
geb. 3-5-1885 te Haren
ovl. 8-10-1936 te Haren (overl.: Groningen akte 1300) (OA-81), 51 jaar oud
dochter van: Willem VRIELING
Hendrikje POUTSMA
( VII-12-73 )
  Persoonlijke informatie
Van Aaltje zijn 2 overlijdensaktes gevonden; in Groningen (nr.: 1300) en in Haren (nr.: 81). Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Zij trouwde op 12-5-1910 te Haren (HA-21) met:  
  Albertus NIJDAM
geb. 27-9-1883 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-5-1964 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Berend NIJDAM
Aaltien BRINK
fam. 17: ( VIII-9-52 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruid: bloemist; bruidegom 26 jaar; bruid 25 jaar
 

VIII-38-204 NN VRIELING
geb. 30-4-1886 te Haren
ovl. 30-4-1886
dochter van: Willem VRIELING
Hendrikje POUTSMA
( VII-12-73 )

VIII-38-205 Hendrik VRIELING
geb. 20-7-1887 te Haren
zoon van: Willem VRIELING
Hendrikje POUTSMA
( VII-12-73 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1919).
 
  Hij trouwde op 31-5-1919 te Assen (HA-78) met:  
  Angenita Jacomina DUIKER
geb. 16-10-1888 te Assen
dochter van: Johannes Michiel DUIKER
Catharina DEELMAN

  Bij het huwelijk
bruidegom: 31 jaar.; bruid: 30 jaar
 

VIII-38-206 Bernardus Gerard VRIELING
geb. 8-7-1894 te Haren
zoon van: Willem VRIELING
Annegiena REITS
( VII-12-73 )
fam. 36: ( VI-20-95 )

VIII-38-207 Harmanna Geertruida VRIELING
geb. 8-3-1896 te Haren
dochter van: Willem VRIELING
Annegiena REITS
( VII-12-73 )
fam. 36: ( VI-20-95 )
  Zij trouwde op 23-8-1919 te Haren (HA-32) met:  
  Jacob DIJKEMA
geb. 8-5-1894 te Middelstum
zoon van: Nicolaas DIJKEMA
Siementje van der KLIP
fam. 80: ( VI-11-53 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: electromonteur (1919).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: electromonteur; beroep vader bruidegom.: kweker; beroep vader bruid: bloemist; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar
 

VIII-38-208 Fennechien VRIELING
geb. 30-9-1897 te Haren
dochter van: Willem VRIELING
Annegiena REITS
( VII-12-73 )
fam. 36: ( VI-20-95 )

VIII-41-217 Ida VRIELING
geb. 7-1-1899 te Harkstede
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje MULDER
( VII-13-76 )
  Zij trouwde op 5-10-1929 te Noorddijk met:  
  Derk ALKEMA
geb. 2-5-1899 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Marten ALKEMA
Cornelia SCHUTTER

  Uit deze relatie  
  1. Marten ALKEMA geb. ca 1931 te Woltersum ( IX-49-166 )

VIII-41-218 Helena Regiena VRIELING
geb. 27-7-1900 te Harkstede
ovl. 27-8-1958 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje MULDER
( VII-13-76 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren: Kerkstraat.
 
  Zij trouwde op 30-10-1926 te Noorddijk met:  
  Jan PLOEGER
geb. 19-2-1900 te Groningen
ovl. 10-10-1950 te Groningen, 50 jaar oud
zoon van: Rudolf PLOEGER
Gijltje PELGRIM


VIII-41-219 Gerrit VRIELING
geb. 10-1-1903 te Engelbert
zoon van: Borgert VRIELING
Grietje MULDER
( VII-13-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: hulpbesteller bij de posterijen.
 
  Hij trouwde op 5-10-1929 te Noorddijk met:  
  Geertruida JAGER
geb. 22-1-1906 te Noorddijk
dochter van: Jan JAGER
Elizabeth DIJKMAN

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth VRIELING geb. te Noorddijk ( IX-50-167 )

VIII-41-220 Albert VRIELING
geb. 18-10-1905 te Scharmer
ovl. 7-8-1953 te Hoogezand, 47 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Grietje MULDER
( VII-13-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: smidsknecht en smid, later electricien. Begraven te Hoogezand: Stille Hof.
 
  Hij trouwde op 26-11-1932 te Noorddijk met:  
  Harmanna van BRUGGEN
geb. 12-8-1903 te Harkstede
ovl. 1-12-1997 te Hoogezand, 94 jaar oud
dochter van: Geert van BRUGGEN
Hillechien van HOLSTEIN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Hoogezand: Stille Hof.
 

VIII-41-221 Johanna Maria Louise VRIELING
geb. 28-8-1908 te Harkstede
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje MULDER
( VII-13-76 )

VIII-41-222 Henderkien VRIELING
geb. 25-10-1916 te Middelbert
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje MULDER
( VII-13-76 )

VIII-42-223 Gerrit VRIELING
geb. 11-7-1891 te Bedum
ovl. 12-9-1895 te Bedum, 4 jaar oud
zoon van: Harm VRIELING
Geertruida KNOL
( VII-13-77 )

VIII-42-224 Johannes Harm VRIELING
geb. 19-11-1893 te Bedum
ovl. 5-5-1965 te Leeuwarden, 71 jaar oud
zoon van: Harm VRIELING
Geertruida KNOL
( VII-13-77 )
  Hij trouwde op 19-5-1918 te Frankeradeel met:  
  Immigje GERLOFSMA
geb. 15-4-1896 te Arum
ovl. 30-7-1977 te Leeuwarden, 81 jaar oud
dochter van: Siemon GERLOFSMA
Grietje ROELSMA

  Uit deze relatie  
  1. Harm VRIELING geb. 4-1-1919 te Franeker / ovl. 3-1-1944 te Leeuwarden ( IX-51-168 )
  2. Siemon VRIELING geb. 27-3-1921 / ovl. 18-6-1984 te Leeuwarden ( IX-51-169 )
  3. Jan VRIELING geb. 1-1-1927 te Arum / ovl. 18-9-2006 te Leeuwarden ( IX-51-170 )

VIII-44-229 Janna VRIELING
geb. 9-6-1881 te Haren (Onnen)
ovl. 6-6-1887 te Haren (Onnen) (OA-35), 5 jaar oud
dochter van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )

VIII-44-230 Hendrik VRIELING
geb. 4-12-1882 te Haren
ovl. 12-1-1957 te Groningen, 74 jaar oud
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )
  Hij trouwde (1) op 27-5-1911 te Haren (HA-32) met:  
  Anna CORNELIUS
geb. 12-12-1881 te Groningen
ovl. 8-2-1926 te Groningen, 44 jaar oud
dochter van: Jacob Joseph (Jacob) CORNELIUS
Geessien VOS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: rietdekker; beroep vader bruid: koemelker; bruidegom 28 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob Hendrikus VRIELING geb. 24-6-1912 te Haren (Helpman) ( IX-54-175 )
  Hij trouwde (2) op 27-4-1927 te Haren met:  
  Wilhelmina EBBELIINK
geb. ca 1898 te Steenwijk
dochter van: Hendrik EBBELINK
Elisabeth KORS

  Bij het huwelijk
Huwelijk op 13-12-1929 door scheiding ontbonden.
 
  Hij trouwde (3) op 3-4-1930 te Groningen met:  
  Aaltje LUIKINGA
geb. 23-2-1906 te Groningen
ovl. 28-11-1953 te Groningen, 47 jaar oud

VIII-44-231 Egberdina VRIELING
geb. 24-10-1883 te Haren (Onnen)
ovl. 10-1-1884 te Haren (Onnen), 11 weken oud
dochter van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )

VIII-44-232 Egbert VRIELING
geb. 4-11-1884 te Haren
ovl. 7-8-1977, 92 jaar oud
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Hij trouwde op 15-10-1910 te Haren (HA-42) met:  
  Wubbechiena Roelfiena STEL
geb. 15-2-1891 te Eelde
ovl. 7-11-1937 te Groningen, 46 jaar oud
dochter van: Klaas STEL
Grietje UBELS

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: rietdekker; beroep vader bruidegom.: rietdekker; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 25 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrikus VRIELING geb. 29-9-1912 te Haren ( IX-55-176 )

VIII-44-233 Janna VRIELING
geb. 20-6-1887 te Haren
ovl. 28-3-1960 te Haren, 72 jaar oud
dochter van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Zij trouwde op 9-9-1905 te Haren (HA-32) met:  
  Albert WEKEMA
geb. 20-11-1882 te Peize
ovl. 18-7-1972 te Haren, 89 jaar oud
zoon van: Arend WEKEMA
Annegien TALENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman. Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: overleden; beroep moeder bruidegom: landbouwster; beroep vader bruid: rietdekker; bruidegom 23 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Annegiene WEKEMA geb. 5-10-1905 te Haren ( IX-56-177 )
  2. Henderikus WEKEMA geb. 20-11-1908 te Haren (Onnen) / ovl. 14-7-1988 ( IX-56-178 )
  3. Ida WEKEMA geb. 27-11-1910 te Haren / ovl. 30-10-1918 te Haren (OA-67) ( IX-56-179 )
  4. Arendina WEKEMA geb. 7-7-1911 te Haren (Onnen) / ovl. 7-1-1996 ( IX-56-180 )
  5. Henderika WEKEMA geb. 10-11-1912 te Haren ( IX-56-181 )
  6. Klazina WEKEMA geb. 6-1-1914 te Haren ( IX-56-182 )
  7. Egbert WEKEMA geb. 8-5-1915 te Haren ( IX-56-183 )
  8. Arend WEKEMA geb. 25-10-1916 te Haren ( IX-56-184 )
  9. Ida WEKEMA geb. ca 1918 / ovl. 31-10-1918 te Haren ( IX-56-185 )
  10. Ida WEKEMA geb. 8-1-1919 te Haren / ovl. 25-1-2004 te Voorthuizen ( IX-56-186 )
  11. Machienus WEKEMA geb. 30-4-1920 te Haren / ovl. 20-2-1921 te Haren (OA-13) ( IX-56-187 )
  12. Lammert WEKEMA geb. 21-11-1921 te Haren / ovl. 14-11-2014 te Eelde ( IX-56-188 )
  13. Janna WEKEMA geb. 7-12-1922 te Haren / ovl. 26-9-1924 te Haren (overl. Groningen) (OA-40) ( IX-56-189 )
  14. Marchiena WEKEMA geb. te Haren ( IX-56-190 )
  15. Janna WEKEMA geb. te Haren ( IX-56-191 )

VIII-44-234 Geesje VRIELING
geb. 20-1-1890 te Haren (Onnen) (GA-8)
ovl. 9-6-1891 te Haren (Onnen) (OA-67), 16 maand oud
dochter van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )

VIII-44-235 Lammert VRIELING
geb. 12-2-1892 te Haren (Onnen)
ovl. 20-2-1892 te Haren (Onnen) (OA-15), 8 dagen oud
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )

VIII-44-236 Lammert VRIELING
geb. 5-5-1893 te Haren
ovl. 10-5-1973, 80 jaar oud
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: slager (1914)
 
  Hij trouwde op 24-10-1914 te Haren (HA-50) met:  
  Maria BERENDS
geb. 12-12-1894 te Haren (Onnen) (GA-126)
ovl. 24-1-1987, 92 jaar oud
dochter van: Jacobje (Jopkien) HADDERS
Eite de JONGE

fam. 1: ( VII-8-43 )
  Persoonlijke informatie
Opmerking op de geboorteakte (Haren: 1894: GA-126): "In 1946 geslachtsnaam veranderd in Berends". (Dit was: de Jonge.)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: slager; beroep vader bruidegom.: slager; beroep vader bruid: veldarbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 19 jaar.
 

VIII-44-237 Geesje VRIELING
geb. 24-4-1895 te Haren (Onnen) (GA-51)
ovl. 23-8-1895 te Haren (Onnen) (OA-78), 3 maand oud
dochter van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )

VIII-44-238 Borgert VRIELING
geb. 6-6-1896 te Haren (Onnen)
ovl. 14-9-1896 te Haren (Onnen) (OA-65), 3 maand oud
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )

VIII-44-239 Lukas VRIELING
geb. 27-3-1898 te Haren
ovl. 2-4-1966, 68 jaar oud
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: slager (1919). Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Hij trouwde op 10-5-1919 te Haren (HA-14) met:  
  Hendrikje SMID
geb. 22-12-1899 te Haren (GA-154)
ovl. 26-1-1981, 81 jaar oud
dochter van: Hendrik SMID
Jeichien VRIELING
fam. 40: ( VI-15-134 )
( VII-13-81 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren op de Eshof.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: slager; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeichien VRIELING geb. ca 1929 ( IX-53-174 )

VIII-44-240 Borgert VRIELING
geb. 27-4-1899 te Haren
ovl. 19-7-1901 te Haren (OA-47), 2 jaar oud
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )

VIII-44-241 Jan VRIELING
geb. 2-10-1900 te Haren
zoon van: Hinderikus VRIELING
Ida SMID
( VII-14-84 )
fam. 40: ( V-5-58 )
  Hij trouwde op 21-5-1921 te Hoogezand (HA-42) met:  
  Geertruida Catharina GRISSEN
geb. 24-5-1900 te Hoogezand (Westerbroek)
dochter van: Jan GRISSEN
Henderkien KONING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruid: landarbeider; bruidegom 20 jaar; bruid 20 jaar
 

VIII-45-242 Harmtje VRIELING
geb. 21-7-1889 te Haren (GA-67)
ovl. 12-1-1900 te Haren (OA-5), 10 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Jantje HOVIUS
( VII-14-86 )

VIII-45-243 Janna VRIELING
geb. 18-4-1891 te Haren (GA-44)
ovl. 9-4-1957 te Groningen, 65 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Jantje HOVIUS
( VII-14-86 )
  Zij trouwde (1) op 13-7-1911 te Groningen (HA-337) met:  
  Jan WIETZES
geb. 21-6-1886 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 28-1-1928 te Groningen (OA-172), 41 jaar oud
zoon van: Hendrik WIETZES
Marretje van WIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1928).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 25 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Martha WIETZES geb. ca 1912 te Groningen / ovl. 1-6-1942 te Groningen ( IX-57-192 )
  2. Gezina WIETZES geb. ca 1914 / ovl. 25-2-1943 te Groningen ( IX-57-193 )
  Zij trouwde (2) op 3-5-1934 te Groningen met:  
  Kornelus BROESDER
geb. 15-5-1885 te Nieuwolda
zoon van: Jan [Uuldriks] BROESDER
Antje BEKKERING


VIII-45-244 Kornelis VRIELING
geb. 23-5-1893 te Haren (GA-50)
ovl. 31-1-1895 te Haren (OA-13), 20 maand oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jantje HOVIUS
( VII-14-86 )

VIII-45-245 Jeichien VRIELING
geb. 3-6-1894 te Haren (GA-61)
ovl. 3-2-1896 te Haren (OA-8), 20 maand oud
dochter van: Borgert VRIELING
Jantje HOVIUS
( VII-14-86 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Evert.
 

VIII-45-246 Evert VRIELING
geb. 3-6-1894 te Haren (GA-62)
ovl. 30-1-1896 te Haren (OA-5), 19 maand oud
zoon van: Borgert VRIELING
Jantje HOVIUS
( VII-14-86 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Jeichien.
 

VIII-47-251 Harmtje VEENING
geb. 24-8-1883 te Haren (Harenermolen)
dochter van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Hooiveld (42 jr), landbouwer, wonende te Harenermolen, en Uge Bos.
 
  Zij trouwde op 7-5-1909 te Haren met:  
  Sipke KASPER
geb. 31-3-1882 te Winsum
zoon van: Kornelis KASPER
Korneliske VEENSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker.
 

VIII-47-252 Engelina VEENING
geb. 27-4-1885 te Haren
ovl. 9-12-1925 te Meppel, 40 jaar oud
dochter van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Hooiveld (43 jr), arbeider, wonende te Haren, en Uge Bos.
 
  Zij trouwde op 2-8-1913 te Haren met:  
  Johannes de NOORD
geb. 3-4-1885 te Harkstede
ovl. te Haren
zoon van: Fokke de NOORD
Hindrikje BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: smid.
 

VIII-47-253 Aaltje VEENING
geb. 5-2-1887 te Haren (Glimmen)
dochter van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Albert Buring (43 jr), arbeider, wonende te Glimmen, en Uge Bos.
 
  Zij trouwde op 11-4-1914 te Haren met:  
  Pieter HELDER
geb. 5-9-1885 te Amsterdam
ovl. 4-7-1949 te Haren (Glimmen), 63 jaar oud
zoon van: Ite HELDER
Sijke HANGELBROEK

  Persoonlijke informatie
Beroep: huisschilder.
 

VIII-47-254 Jan [Gerrits] VEENING
geb. 4-11-1888 te Haren (Glimmen)
zoon van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jelke Sants (47 jr), landbouwer, wonende te Glimmen, en Uge Bos.
Beroep: assistent directeur.
 
  Hij trouwde op 24-8-1912 te Oldemarkt met:  
  Geertje COLLEE
geb. 25-5-1884 te Oldemarkt
dochter van: Otto COLLEE
Margje MUIZER


VIII-47-255 Eite VEENING
geb. 24-8-1890 te Haren (Glimmen)
zoon van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Jelke Sants (48 jr), landbouwer, wonende te Glimmen, en Uge Bos.
Beroep: opzichter.
 
  Hij trouwde op 20-4-1918 te Oldemarkt met:  
  Jacobje COLLEE
geb. 16-3-1888 te Oldemarkt
ovl. 26-4-1944 te Eelde (De Punt), 56 jaar oud
dochter van: Otto COLLEE
Margje MUIZER


VIII-47-256 Annechiena VEENING
geb. 24-8-1892 te Haren (Onnen)
dochter van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jelke Sants (51 jr), landbouwer, wonende te Glimmen, en Albertus Bos (23 jr), klerk, wonende te Haren.
 
  Zij trouwde op 4-7-1919 te Haren met:  
  Wiebe JONGSMA
geb. 28-3-1893 te Schoterland
zoon van: Auke JONGSMA
Aaltje HOFSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: huisknecht (1919).
 

VIII-47-257 Gerrit VEENING
geb. 13-4-1896 te Haren (Glimmen)
ovl. 1-2-1986, 89 jaar oud
zoon van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte: Albert Veening (51 jr), grofsmid, wonende te Glimmen, en Bernhard Heerspink (31 jr), zonder beroep, wonende te Groningen. Beroep: landbouwer (1922).
 
  Hij trouwde op 30-3-1922 te Haren met:  
  Geesje KAMPS
geb. 26-11-1897 te Groningen
ovl. 26-4-1990 te Bosch en Duin, 92 jaar oud
dochter van: Lukas KAMPS
Trientje van der VEEN
fam. 40: ( VI-4-45 )
fam. 110: ( VI-9-28 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 

VIII-47-258 Albert Hendrik VEENING
geb. 12-12-1898 te Haren (Glimmen)
zoon van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jelke Sants (57 jr), landbouwer, wonende te Glimmen, en Uge Bos.
Beroep: tuinman.
 
  Hij trouwde op 18-5-1922 te Groningen met:  
  Gesina van BOLHUIS
geb. 20-4-1900 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
fam. 119: ( V-6-26 )

VIII-50-272 Engelina VRIELING
geb. 15-2-1901 te Haren (Onnen) (GA-27)
ovl. 21-8-1901 te Haren (Onnen) (OA-59), 6 maand oud
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-12 )

VIII-50-273 Jan VRIELING
geb. 13-6-1903 te Haren (Harenermolen) (GA-79)
zoon van: Borgert VRIELING
Grietje BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelbediende, later filiaalhouder Alber Heijn.
 
  Hij trouwde op 15-1-1927 te Hoogeveen met:  
  Margaretha de HAAN
geb. 22-4-1904 te Zwolle

VIII-50-274 Engelina VRIELING
geb. 11-4-1905 te Haren (GA-37)
ovl. 14-4-1950 te Assen, 45 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Assen op de Noorderbegraafplaats.
 
  Zij trouwde met:  
  Hielke de BOER
ovl. na 1950

VIII-50-275 Janna VRIELING
geb. 29-10-1908 te Haren
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-12 )

VIII-50-276 Jan Gerrits VRIELING
geb. 29-10-1908 te Haren
ovl. 23-11-1956 te Assen, 48 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Grietje BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-12 )
  Hij trouwde met:  
  Albertje HOFMAN
geb. 26-2-1906 te Dwingeloo

VIII-50-277 Folkerdina VRIELING
geb. 10-1-1915 te Haren
ovl. 30-10-1957, 42 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Grietje BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Assen op de Zuiderbegraafplaats.
 

VIII-50-278 Borgert Anne VRIELING
geb. 20-11-1922 te Assen
ovl. 25-7-1991 te Assen, 68 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Anna BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Borgert was deel van een tweeling. Zijn broertje/zusje werd levenloos geboren.
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje STAAL
geb. 3-4-1924
ovl. 10-5-2005 te Assen, 81 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Assen op 13-05-2005.
 

VIII-50-279 NN VRIELING
geb. 20-11-1922 te Assen
ovl. 20-11-1922 te Assen (OA-266), 0 dagen oud
zoon van: Borgert VRIELING
Anna BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-14 )

VIII-50-280 Grietinus VRIELING
geb. 25-5-1925 te Assen
ovl. 14-4-1993 te Alkmaar, 67 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Anna BENNINK
( VII-15-98 )
fam. 40: ( VII-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Sint Pancras op 19-04-1993.
 
  Hij trouwde met:  
  Jannie ten WOLDE
geb. 4-8-1924

VIII-51-281 Martha VRIELING
geb. 12-9-1908 te Haren
ovl. 13-3-1988 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Jan VRIELING
Elizabeth WIERINGA
( VII-15-99 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 11-5-1934 te Haren met:  
  Lammert TAKENS
geb. 7-2-1909 te Haren
ovl. 25-9-1996 te Haren, 87 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Heiltje SLUURMAN
fam. 18: ( VI-25-111 )
fam. 26: ( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VIII-55-288 Borgert VRIELING
geb. ca 1906
ovl. 30-4-1982 te Haren
zoon van: Borgert VRIELING
Lammechien KOEKOEK
( VII-18-111 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 15-5-1931 te Haren met:  
  Willemina HENDRIKS
geb. 17-4-1909 te Haren
ovl. 6-10-1968 te Haren, 59 jaar oud
dochter van: Albert HENDRIKS
Jantje TUINMAN

fam. 18: ( VI-29-130 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VIII-55-289 Jacob VRIELING
geb. ca 1914 te Haren
zoon van: Borgert VRIELING
Lammechien KOEKOEK
( VII-18-111 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boomkweekersknecht (1935).
 
  Hij trouwde op 1-3-1935 te Haren (HA-6) met:  
  Henderika NIEBORG
geb. ca 1917 te Haren
dochter van: Geert Hendericus NIEBORG
Henderika HARMS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1935).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 18 jaar.
Echtscheiding tussen deze echtgenoten uitgesproken en ingeschreven op 23-12-1974.
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert (Bob) VRIELING geb. te Haren (Onnen) ( IX-64-214 )
  2. Henderika (Riekje) VRIELING ( IX-64-215 )

VIII-56-290 Henderika VRIELING
geb. 12-2-1907 te Haren
ovl. 19-2-1996 te Haren, 89 jaar oud
dochter van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 6-5-1927 te Haren met:  
  Egbert BAKKER
geb. 23-12-1891 te Haren
ovl. 8-1-1978 te Haren, 86 jaar oud
zoon van: Willem BAKKER
Aaltje HEKMAN

fam. 11: ( V-12-52 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider. Begraven te Haren (Eshof).
 

VIII-56-291 Lammert VRIELING
geb. 9-2-1908 te Haren (Onnen)
ovl. 4-12-1908 te Haren (Onnen) (OA-68), 9 maand oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )

VIII-56-292 Janna VRIELING
geb. 3-6-1910 te Haren
ovl. 24-8-1911 te Haren (Onnen) (OA-73), 14 maand oud
dochter van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )

VIII-56-293 Janna VRIELING
geb. 28-9-1912 te Haren (Onnen)
ovl. 18-1-1971 te Haren, 58 jaar oud
dochter van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren, Eshof
 
  Zij trouwde op 8-5-1931 te Haren (HA-13) met:  
  Willem ELEMA
geb. 13-12-1909 te Haren (Onnen)
ovl. 30-10-1960 te Groningen, 50 jaar oud
zoon van: Jan ELEMA
Hendrikje TAKENS
fam. 17: ( IX-37-180 )
fam. 18: ( VI-25-105 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren, Eshof.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeanette Janna (Janna) ELEMA geb. 4-4-1933 te Haren (Glimmen) / ovl. 8-10-2013 te Dwingeloo fam. 17: ( XI-175-731 )

VIII-56-294 Lammert VRIELING
geb. 5-11-1913 te Haren
ovl. 20-3-1987 te Haren, 73 jaar oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zaakvoerder aankoopcentrale. Begraven op 25-3-1987 te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 7-5-1943 te Haren met:  
  Erretje HEEREMA
geb. 10-12-1917 te Ezinge
dochter van: Jakob HEEREMA
Aaffien MENNINGA


VIII-56-295 Borgert VRIELING
geb. 1915 te Haren (Onnen)
ovl. 27-3-1915 te Haren (Onnen) (OA-26), 2 maand oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )

VIII-56-296 Borgert VRIELING
geb. 28-7-1917 te Haren (Onnen)
ovl. 1-11-1996 te Haren, 79 jaar oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VIII-56-297 Willem VRIELING
geb. 28-11-1918 te Haren
ovl. 20-12-2003 te Haren (Onnen), 85 jaar oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Harenerhof).
 

VIII-56-298 Hendrikje VRIELING
ovl. 6-5-2004 te Haren (Onnen)
dochter van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )
  Zij trouwde met:  
  Geert STUUT
geb. 12-12-1917 te Nuis
ovl. 15-9-1997 te Haren (Onnen), 79 jaar oud
zoon van: Jenne STUUT
Lamke MERTENS

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammy STUUT ( IX-65-217 )
  2. Petra STUUT ( IX-65-219 )
  3. Annet STUUT ( IX-65-221 )
  4. Rika STUUT ( IX-65-223 )
  5. Mariska STUUT ( IX-65-225 )

VIII-58-302 Borgert VRIELING
geb. 24-8-1913 te Haren
ovl. 20-1-1959 te Sappemeer, 45 jaar oud
zoon van: Willem VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-117 )
fam. 18: ( VI-28-122 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Sappemeer.
 
  Hij trouwde met:  
  Greta NIJVEEN
geb. 14-8-1918
ovl. 27-4-1955 te Sappemeer, 36 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Sappemeer.
 

VIII-58-303 Jan VRIELING
geb. ca 1914 te Haren (Onnen)
ovl. 30-11-1915 te Haren (Onnen) (OA-55), 1 jaar oud
zoon van: Willem VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-117 )
fam. 18: ( VI-28-122 )

VIII-58-304 Henderika VRIELING
geb. 30-6-1916 te Haren
ovl. 1-8-1917 te Haren (OA-31), 13 maand oud
dochter van: Willem VRIELING
Pietertje TAKENS
( VII-18-117 )
fam. 18: ( VI-28-122 )

VIII-59-305 Gerrit ELEVELD
geb. 19-8-1887 te Haren (Hemmen) (GA-84)
zoon van: Albert ELEVELD
Jantje PIETERS
( VII-19-118 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1910).
 
  Hij trouwde op 6-5-1910 te Haren (HA-16) met:  
  Annechien van BERGEN
geb. 14-3-1884 te Eelde (Oosterbroek) (GA-17)
dochter van: Geert van BERGEN
Jantien BONDER
fam. 112: ( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1910).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Seliena ELEVELD geb. 25-1-1911 te Haren ( IX-66-226 )
  2. Alberdina ELEVELD geb. 25-9-1916 te Haren ( IX-66-227 )

VIII-59-306 Kornelis ELEVELD
geb. 30-1-1891 te Haren (Hemmen)
ovl. 7-12-1924 te Groningen, 33 jaar oud
zoon van: Albert ELEVELD
Jantje PIETERS
( VII-19-118 )
  Hij trouwde op 27-10-1916 te Haren met:  
  Itje VOS
geb. 20-5-1892 te Warfhuizen
dochter van: Jacob VOS
Trienje BOS

fam. 72: ( VII-2-12 )
  Uit deze relatie  
  1. Albert ELEVELD geb. 26-12-1917 te Haren ( IX-67-228 )

VIII-62-312 Geert PIETERS
geb. 30-3-1895 te Haren (Essen)
zoon van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Hij trouwde op 4-2-1921 te Haren met:  
  Alberdina HOVING
geb. 8-8-1896 te Haren (Noordlaren)
dochter van: Harm HOVING
Aaltje HARMS


VIII-62-313 Trientje PIETERS
geb. 22-8-1896 te Haren (Hemmen)
dochter van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Zij trouwde op 4-11-1916 te Haren met:  
  Frederik LEMMEN
geb. 30-7-1893 te Eelde
zoon van: Lammert LEMMEN
Marchien SIEGERS

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje LEMMEN geb. 23-9-1918 te Haren / ovl. 9-1-1954 te Groningen ( IX-68-229 )
  2. Marchien LEMMEN geb. 14-7-1923 te Eelde / ovl. 10-10-1924 te Eelde (Paterswolde) ( IX-68-230 )
  3. NN LEMMEN geb. 18-6-1924 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-6-1924 te Eelde (Paterswolde) ( IX-68-231 )

VIII-62-314 Jan Stoffer PIETERS
geb. 5-10-1899 te Haren (Hemmen)
ovl. 16-5-1928 te Groningen, 28 jaar oud
zoon van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Hij trouwde op 19-6-1925 te Haren met:  
  Anna Wibbegina EKKELKAMP
geb. 18-8-1903 te Haren (Helpman)
dochter van: Pieter EKKELKAMP
Angenita Willemina VONK


VIII-62-315 Albert PIETERS
geb. 18-7-1902 te Haren
zoon van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Hendrik Brink (61 jr), zonder beroep, wonende te
Haren, en Johannes de Lange (44 jr), veldwachter, wonende te Haren.
 
  Hij trouwde op 19-8-1922 te Eelde (HA-16) met:  
  Albertje AALDRING
geb. 26-11-1895 te Eelde (GA-63)
dochter van: Jannes AALDRING
Boukje BONDER
fam. 114: ( IX-59-224 )
fam. 41: ( V-1-8 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 26 jaar.
 

VIII-62-316 Willem PIETERS
geb. 4-10-1904 te Haren
zoon van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Hij trouwde op 22-11-1928 te Hoogezand met:  
  Geline VENEMA
geb. 19-10-1903 te Slochteren (Scharmer)
dochter van: Jacob VENEMA
Grietje ten CATE


VIII-62-317 Aaltje PIETERS
geb. 7-4-1907 te Haren
ovl. 18-1-1980 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Zij trouwde op 9-5-1930 te Haren met:  
  Willem AMERIKA
geb. 20-6-1907 te Groningen
ovl. 2-5-1990 te Haren, 82 jaar oud
zoon van: Luitjen AMERIKA
Harmina PAUWELS

fam. 38: ( VI-1-3 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje (Aly) AMERIKA geb. te Haren (Harenermolen) fam. 38: ( VIII-1-1 )

VIII-62-318 Hendrikje PIETERS
geb. 14-4-1909 te Haren
dochter van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )

VIII-62-319 Annegien PIETERS
geb. 9-3-1911 te Haren
ovl. 4-6-1991 te Zuidlaren, 80 jaar oud
dochter van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Zij trouwde op 29-4-1932 te Haren met:  
  Pieter HENDRIKS
geb. 7-1-1910 te Groningen
ovl. 21-10-1980 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Pieter HENDRIKS
Albertje LUINGE

fam. 29: ( VII-30-135 )
  Uit deze relatie  
  1. Albertus HENDRIKS geb. te Haren (Glimmen) fam. 29: ( IX-46-139 )
  2. NN HENDRIKS fam. 29: ( IX-46-140 )

VIII-62-320 Jantje PIETERS
geb. 5-10-1912 te Haren
dochter van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Zij trouwde op 26-5-1933 te Haren met:  
  Albert WIJKSTRA
geb. 5-6-1909 te Niebert
zoon van: Ebbel WIJKSTRA
Antje de JONG


VIII-62-321 Albertus PIETERS
geb. 17-4-1914 te Haren
zoon van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )
  Hij trouwde op 11-2-1938 te Haren met:  
  Hendriktje BOUWKAMP
geb. ca 1915 te Haren
dochter van: Jan BOUWKAMP
Roelfien HOFSTEENGE


VIII-62-322 Christoffer PIETERS
geb. 6-8-1915 te Haren
zoon van: Albertus PIETERS
Aaltje ELEVELD

( VII-22-127 )

VIII-63-323 Geert ELEVELD
geb. 7-9-1900 te Haren (Essen)
ovl. 26-8-1985 te Assen, 84 jaar oud
zoon van: Albert ELEVELD
Jantje COOPMAN
( VII-22-128 )
  Hij trouwde op 8-5-1926 te Hoogezand met:  
  Geesje ZUUR
geb. 20-12-1901 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 19-3-1982 te Assen, 80 jaar oud
dochter van: Lammert ZUUR
Trientje ROZEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje ELEVELD geb. 18-3-1930 te Vries / ovl. 8-10-2007 te Assen ( IX-71-235 )
  2. Lammert ELEVELD geb. te Norg ( IX-71-236 )

VIII-63-324 Freerk ELEVELD
geb. 10-11-1902 te Haren (Essen)
ovl. 2-4-1991, 88 jaar oud
zoon van: Albert ELEVELD
Jantje COOPMAN
( VII-22-128 )
  Hij trouwde met:  
  Jantje RITSMA
geb. 10-3-1910
ovl. 1-6-1992, 82 jaar oud

VIII-63-325 Willem ELEVELD
geb. 15-9-1905 te Haren
zoon van: Albert ELEVELD
Jantje COOPMAN
( VII-22-128 )
  Hij trouwde op 27-2-1926 te Norg met:  
  Martje RITSMA
geb. 11-7-1906 te Peize
dochter van: Marten RITSMA
Anje KLUIN


VIII-65-327 Henderika ELEVELD
geb. 27-3-1918 te Haren
ovl. 16-9-1996 te Stadskanaal, 78 jaar oud
dochter van: Hendrik ELEVELD
Willemina ALBERTS
( VII-23-135 )
fam. 32: ( V-11-51 )
  Zij trouwde op 16-2-1944 te Haren met:  
  Harm PATER
geb. 1-9-1916 te Groningen
ovl. 22-10-1989 te Stadskanaal, 73 jaar oud
zoon van: Heindo PATER
Elisabeth BOS

  Uit deze relatie  
  1. Elisabeth Willemina PATER ( IX-72-237 )
  2. Hendrik PATER ( IX-72-238 )
  3. Heindo PATER geb. 30-8-1955 te Stadskanaal / ovl. 13-6-2005 te Stadskanaal ( IX-72-239 )

VIII-86-423 Johanna Regina Constantia HOEFSLOOT
geb. 8-11-1908 te Watergraafsmeer
ovl. 27-8-1937 te Coevorden, 28 jaar oud
dochter van: Hendrik Eppo HOEFSLOOT
Elsje Gerritje BLEUMINK
( VII-32-204 )

VIII-87-424 Tonnis OOSTERVELD
geb. ca 1894 te Groningen
ovl. 9-11-1899 te Groningen, 5 jaar oud
zoon van: Egbert OOSTERVELD
Martha Pieternella KOK
( VII-33-209 )

VIII-87-425 Marten OOSTERVELD
geb. 1899 te Groningen
ovl. 31-3-1900 te Groningen (OA-415), 10 maand oud
zoon van: Egbert OOSTERVELD
Martha Pieternella KOK
( VII-33-209 )

VIII-88-426 Pieter ZWERVER
geb. 14-7-1895 te Leeuwarden (GA-A504)
zoon van: Klaas ZWERVER
Hillechien VRIELING

( VII-34-211 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkman (1926).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Geesje HOFMAN
  Bij het huwelijk
Huwelijk ontbonden: echtscheiding 19-9-1935.
 
  Hij trouwde (2) op 31-3-1926 te Amsterdam (HA-reg.5A;fol.27) met:  
  Margaretha Jacoba Johanna ter BEEK
geb. ca 1904 te Amsterdam
dochter van: Cornelis ter BEEK
Margaretha Jacoba Johanna BOK

  Persoonlijke informatie
Beroep: controleuse in warenhuis (1926).
 
  Bij het huwelijk
Gescheiden van Geesje Hofman. Echtscheiding 19-09-1935.;beroep Bg.:werkman;beroep Bd.:controleuse in een warenhuis
 

VIII-88-427 Jantina Clasina Hillechiena ZWERVER
geb. 11-7-1899 te Harlingen (GA-A155)
dochter van: Klaas ZWERVER
Hillechien VRIELING

( VII-34-211 )

VIII-88-428 Ynskje ZWERVER
geb. 4-8-1902 te Harlingen (GA-A181)
dochter van: Klaas ZWERVER
Hillechien VRIELING

( VII-34-211 )

VIII-88-429 NN ZWERVER
geb. 15-1-1907 te Harlingen
ovl. 15-1-1907 te Harlingen (OA-A6), 0 dagen oud
dochter van: Klaas ZWERVER
Hillechien VRIELING

( VII-34-211 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-89-430 NN VRIELING
geb. 24-12-1895 te Assen
ovl. 24-12-1895 te Assen, 0 dagen oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Margiena Louiza PEERLKAMP
( VII-34-212 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-89-431 Jan VRIELING
geb. 10-7-1897 te Assen
ovl. 8-6-1906 te Assen, 8 jaar oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Margiena Louiza PEERLKAMP
( VII-34-212 )

VIII-89-432 Baroldus VRIELING
geb. 15-5-1899 te Assen (Peelo)
zoon van: Hendrik VRIELING
Margiena Louiza PEERLKAMP
( VII-34-212 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: loopknecht, venter in fruit.
 

VIII-89-433 Jantje VRIELING
geb. 19-2-1902 te Assen
ovl. 27-5-1949 te Assen, 47 jaar oud
dochter van: Hendrik VRIELING
Margiena Louiza PEERLKAMP
( VII-34-212 )
  Zij trouwde op 5-4-1922 te Assen met:  
  Evert RUITENGA
geb. ca 1900 te 't Zandt
ovl. na 1949
zoon van: Tomas RUITENGA
Zwaantje BOLKEN


VIII-89-434 Gerriet VRIELING
geb. 3-9-1904 te Assen
ovl. 14-8-1982, 77 jaar oud
zoon van: Hendrik VRIELING
Margiena Louiza PEERLKAMP
( VII-34-212 )
  Hij trouwde op 20-1-1926 te Assen met:  
  Janke BIJL
geb. 31-12-1904 te Groningen
ovl. 5-12-1987, 82 jaar oud

VIII-90-435 Henderika VRIELING
geb. 6-4-1905 te Hoogkerk
dochter van: Johannes VRIELING
Jantje PAKES
( VII-35-218 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: breister.
 
  Zij trouwde op 4-6-1936 te Groningen met:  
  Jelte HOVINGH

VIII-90-436 Tettje VRIELING
geb. 11-9-1907 te Groningen
dochter van: Johannes VRIELING
Jantje PAKES
( VII-35-218 )
  Zij trouwde op 18-12-1930 te Groningen met:  
  Oene BOER

VIII-90-437 Wietske VRIELING
geb. 14-11-1911 te Leeuwarderadeel
dochter van: Johannes VRIELING
Jantje PAKES
( VII-35-218 )
  Zij trouwde op 17-6-1935 te Groningen met:  
  Harmannus CANNINGA
geb. ca 1913 te Groningen
zoon van: Jan CANNINGA
Trientje de VRIES


VIII-90-438 Antje VRIELING
geb. ca 1916 te Groningen
dochter van: Johannes VRIELING
Jantje PAKES
( VII-35-218 )
  Persoonlijke informatie
Vermoedelijke geboortedatum 17-1-1916.
 
  Zij trouwde op 4-4-1938 te Groningen met:  
  Jacob van der VEUR
geb. 31-1-1915 te Groningen
ovl. 16-10-1950 te Groningen, 35 jaar oud
zoon van: Derk van der VEUR
Harmtjen CORNELIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker, later kapper te Groningen.
 

VIII-90-439 Johannes VRIELING
geb. 2-6-1918 te Groningen
ovl. voor 1921
zoon van: Johannes VRIELING
Jantje PAKES
( VII-35-218 )

VIII-90-440 Johannes VRIELING
geb. 3-8-1921 te Groningen
zoon van: Johannes VRIELING
Jantje PAKES
( VII-35-218 )

VIII-90-441 Cornelia VRIELING
geb. 16-12-1923 te Groningen
dochter van: Johannes VRIELING
Jantje PAKES
( VII-35-218 )

VIII-91-442 Janna VRIELING
geb. 5-1-1923 te Groningen
dochter van: Hendrik VRIELING
Jacoba van der SLOOT
( VII-35-220 )

VIII-91-443 Hendrika VRIELING
geb. 14-5-1926 te Groningen
dochter van: Hendrik VRIELING
Jacoba van der SLOOT
( VII-35-220 )

VIII-91-444 Katrina Elizabeth C. M. VRIELING
geb. 4-4-1928 te Groningen
dochter van: Hendrik VRIELING
Jacoba van der SLOOT
( VII-35-220 )
  Persoonlijke informatie
Volledige doopnaam: Katrina Elizabeth Cornelia Maria
 

VIII-93-449 Hendrik KOOPS
geb. 2-3-1908 te Haren
ovl. 6-12-1993 te Haren, 85 jaar oud
zoon van: Albert KOOPS
Fennechien de LANGE

( VII-38-232 )
  Hij trouwde op 29-4-1932 te Haren met:  
  Jantje ABBRING
geb. 7-5-1907 te Haren (Onnen)
ovl. 6-12-1993 te Haren, 86 jaar oud
dochter van: Gerrit ABBRING
Ida EBBINGE
fam. 34: ( VIII-41-150 )
fam. 117: ( IX-16-83 )
  Persoonlijke informatie
Begraven: Haren de Eshof op 10-12-1993.
 

VIII-93-450 Jan KOOPS
geb. 2-2-1910 te Haren
zoon van: Albert KOOPS
Fennechien de LANGE

( VII-38-232 )
  Hij trouwde op 8-5-1936 te Haren met:  
  Ida BERENDS
geb. 21-1-1909 te Haren (Onnen)
dochter van: Jan BERENDS
Metje EBBINGE
fam. 1: ( VII-17-83 )
fam. 117: ( IX-16-84 )

VIII-93-451 Pieter KOOPS
geb. 22-7-1911 te Haren
zoon van: Albert KOOPS
Fennechien de LANGE

( VII-38-232 )
  Hij trouwde op 29-9-1939 te Haren met:  
  Aafke BURINGA
geb. 2-2-1915 te Groningen
dochter van: Albert BURINGA
Dievertje van der LAND
fam. 42: ( VI-11-58 )

VIII-94-452 Maria Cecilia VRIELING
geb. 30-8-1909 te Groningen
dochter van: Gerrit VRIELING
Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
( VII-39-233 )
  Zij trouwde op 31-12-1936 te Groningen met:  
  Willem LEBER

VIII-94-453 Harmannus Josephus VRIELING
geb. 1-3-1912 te Groningen
zoon van: Gerrit VRIELING
Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
( VII-39-233 )

VIII-94-454 Henricus Theodorus VRIELING
geb. 1-12-1913
zoon van: Gerrit VRIELING
Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
( VII-39-233 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Hij trouwde op 21-1-1937 te Groningen met:  
  Katharina BUSS
geb. 15-4-1909 te Heede

VIII-94-455 Joanna Cecilia VRIELING
geb. 10-1-1915 te Groningen
dochter van: Gerrit VRIELING
Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
( VII-39-233 )

VIII-94-456 Alida Joanna Cecilia VRIELING
geb. 4-5-1918 te Groningen
dochter van: Gerrit VRIELING
Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
( VII-39-233 )

VIII-94-457 Elizabeth Maria VRIELING
geb. 16-9-1921 te Groningen
dochter van: Gerrit VRIELING
Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
( VII-39-233 )

VIII-94-458 Margaretha Maria VRIELING
geb. 8-8-1927 te Groningen
dochter van: Gerrit VRIELING
Alida Joanna Cecilia WUBBOLT
( VII-39-233 )

VIII-95-459 Aaltje VRIELING
geb. 18-4-1904 te Eelde (de Punt)
ovl. 15-7-1904 te Eelde (de Punt), 12 weken oud
dochter van: Borgert VRIELING
Hindrika BOUWKAMP
( VII-41-239 )

VIII-95-460 Pieter VRIELING
geb. te Eelde
zoon van: Borgert VRIELING
Hindrika BOUWKAMP
( VII-41-239 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1926).
 
  Hij trouwde op 7-5-1926 te Haren (HA-17) met:  
  Johanna de SWART
geb. te Zuidlaren
dochter van: Marten de SWART
Hedrikien HOVING

  Uit deze relatie  
  1. Egbert Borgert VRIELING geb. te Haren ( IX-103-346 )

VIII-95-461 Roelfien VRIELING
geb. 19-6-1911 te Eelde (de Punt)
ovl. 13-2-1912 te Eelde (de Punt), 7 maand oud
dochter van: Borgert VRIELING
Hindrika BOUWKAMP
( VII-41-239 )

VIII-96-462 Zwaantje VRIELING
geb. 18-5-1920 te Groningen
dochter van: Hendrik VRIELING
Alberdina Geertruida WILDEMAN
( VII-43-245 )

VIII-96-463 Hijbo Fokko VRIELING
geb. 23-9-1923 te Groningen
zoon van: Hendrik VRIELING
Alberdina Geertruida WILDEMAN
( VII-43-245 )

VIII-97-464 Annegien VRIELING
geb. 28-6-1922 te Vries
dochter van: Lammert VRIELING
Trijntje KLEEF
( VII-45-270 )

VIII-97-465 Hinderkien VRIELING
geb. 13-1-1925 te Vries
dochter van: Lammert VRIELING
Trijntje KLEEF
( VII-45-270 )

VIII-97-466 Egbert VRIELING
geb. 1935 te Assen
ovl. 6-4-1935 te Assen
zoon van: Lammert VRIELING
Geesje BEUVING
( VII-45-270 )
  Persoonlijke informatie
Geboren februari 1935 in Assen.
 

VIII-97-467 Geesje VRIELING
geb. 1936 te Ooststellingwerf
ovl. 13-10-1936 te Diever
dochter van: Lammert VRIELING
Geesje BEUVING
( VII-45-270 )
  Persoonlijke informatie
Geboren september 1936 in Ooststellingwerf.
 

VIII-97-468 Egbert VRIELING
geb. na 1935 te Zuidlaren
zoon van: Lammert VRIELING
Geesje BEUVING
( VII-45-270 )

VIII-100-477 Hinderktje STERENBERG
geb. 1-6-1882 te Leeuwarden
ovl. 10-4-1952 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Meindert STERENBERG
Harmina de GROOT
( VII-49-293 )
  Zij trouwde op 23-4-1908 te Groningen met:  
  Hendrik van LEEUWEN
geb. 15-9-1883 te Ten Boer
zoon van: Annas van LEEUWEN
Henrietta VELTMAN

fam. 44: ( V-2-9 )
  Uit deze relatie  
  1. Annas van LEEUWEN geb. 1-6-1908 te Groningen fam. 44: ( VII-12-40 )
  2. Harmina Hendrietta van LEEUWEN geb. 9-8-1909 te Groningen fam. 44: ( VII-12-41 )

VIII-100-478 Jakob STERENBERG
geb. ca 1884 te Uithuizen
zoon van: Meindert STERENBERG
Harmina de GROOT
( VII-49-293 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: turfschipper (1908).
 
  Hij trouwde op 21-3-1908 te Kantens (HA-5) met:  
  Christina SCHOLMA
geb. ca 1883 te Middelstum (Huizinge)
dochter van: Jakob SCHOLMA
Grietje van der LUIT

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frederica STERENBERG geb. 21-2-1917 te Uithuizermeeden ( IX-106-350 )

VIII-101-479 Anje STERENBERG
geb. 10-5-1898 te Usquert
dochter van: Diederik STERENBERG
Hilje VOS
( VII-49-294 )
  Zij trouwde op 11-10-1918 te Baflo met:  
  Reinholt POOL
geb. 8-4-1897 te Baflo (Den Andel)
zoon van: Johannes POOL
Gielje DANHOF


VIII-102-480 Hillechien FRIJLINGH
geb. 29-11-1930
ovl. 21-5-1983, 52 jaar oud
dochter van: Albert FRIJLINGH
Grietje LUITEN
( VII-55-314 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Borger.
 
  Zij trouwde met:  
  Hein WIERINGH

VIII-102-481 Albert FRIJLINGH
geb. ca 1936
ovl. 26-12-1937 te Noord Sleen
zoon van: Albert FRIJLINGH
Grietje LUITEN
( VII-55-314 )

VIII-103-483 Teunis EITENS
geb. 10-10-1912 te Peize
zoon van: Jan EITENS
Geesien ROZEVELD

( VII-58-325 )
  Hij trouwde op 8-8-1936 te Eelde met:  
  Pieterke KLUIN
geb. 14-6-1912 te Eenrum
ovl. 20-5-2000 te Haren, 87 jaar oud
dochter van: Sijbrandus KLUIN
Eltje de JAGER


VIII-103-485 Roelfien EITENS
geb. 15-5-1914 te Roden
ovl. 30-11-1998 te Veendam, 84 jaar oud
dochter van: Jan EITENS
Geesien ROZEVELD

( VII-58-325 )
  Zij trouwde op 23-1-1943 te Hoogezand met:  
  Jakob de JONGE
geb. 3-8-1916 te Hoogezand
ovl. 14-10-1982 te Hoogezand, 66 jaar oud

VIII-103-487 Grietje EITENS
geb. 8-6-1915 te Roden
ovl. 23-3-1992 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Jan EITENS
Geesien ROZEVELD

( VII-58-325 )
  Zij trouwde met:  
  H.H. OOSTERHUIS

VIII-103-489 Stofferdina EITENS
geb. 5-3-1918 te Peize
dochter van: Jan EITENS
Geesien ROZEVELD

( VII-58-325 )
  Zij trouwde op 27-11-1937 met:  
  J. LOORBACH

VIII-103-491 Jan EITENS
geb. 27-9-1920 te Peize
zoon van: Jan EITENS
Geesien ROZEVELD

( VII-58-325 )
  Hij trouwde op 9-4-1949 te Eelde met:  
  Pietje de BOER
geb. 21-5-1928 te Sleen

VIII-105-495 Grietje BLOM
geb. 4-5-1910 te Peize
dochter van: Dekker BLOM
Menke ROZEVELD

( VII-58-327 )
  Zij trouwde op 2-5-1932 te Groningen met:  
  Pieter LEMEIN
geb. 1-10-1906 te Ommelanderwijk
zoon van: Aaldrik LEMEIN
Truida van der TUUK


VIII-105-497 Geert BLOM
geb. 14-4-1913 te Haren
zoon van: Dekker BLOM
Menke ROZEVELD

( VII-58-327 )

VIII-105-499 Teunis BLOM
geb. 2-4-1914 te Haren
zoon van: Dekker BLOM
Menke ROZEVELD

( VII-58-327 )
  Hij trouwde op 15-6-1939 te Groningen met:  
  Geessien de VRIES
geb. ca 1914 te Groningen
dochter van: Jan de VRIES
Catharina SCHIPPER


VIII-106-500 Hendrik ROZEVELD
geb. 7-5-1925 te Eelde
ovl. 4-8-1925 te Eelde, 12 weken oud
zoon van: Roelf ROZEVELD
Grietje ARENDS
( VII-58-332 )
fam. 3: ( IX-78-346 )

VIII-106-501 Tunnis ROZEVELD
geb. ca 1923 te Peize
ovl. 29-3-1960 te Peize, 36 jaar oud
zoon van: Roelf ROZEVELD
Grietje ARENDS
( VII-58-332 )
fam. 3: ( IX-78-346 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: stukadoor
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje BROOKMAN

VIII-107-503 Eite GRITTER
geb. te Peize
ovl. 4-2-1923 te Peize
zoon van: Jannes GRITTER
Geessien BRINK

( VII-59-338 )

VIII-107-505 Hendrik GRITTER
geb. 6-4-1912 te Peize
ovl. 8-5-1974 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Jannes GRITTER
Geessien BRINK

( VII-59-338 )
  Hij trouwde met:  
  Trijntje PAKES
geb. te Hoogkerk
  Uit deze relatie  
  1. Geessien GRITTER geb. te Peize ( IX-108-353 )
  2. Albert GRITTER geb. te Peize ( IX-108-354 )
  3. Jannes GRITTER geb. te Peize ( IX-108-355 )
  4. Wietse GRITTER geb. te Peize ( IX-108-356 )

VIII-108-506 Eite BRINK
geb. 1916 te Roden (Alteveer)
ovl. 22-1-1917 te Roden (Alteveer), 2 maand oud
zoon van: Steven BRINK
Hinderkien GIEZEN
( VII-59-340 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: november 1916.
 

VIII-108-507 Eite BRINK
geb. 27-12-1917 te Roden (Alteveer)
ovl. 3-4-1945 te Waidhofen (Dld), 27 jaar oud
zoon van: Steven BRINK
Hinderkien GIEZEN
( VII-59-340 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1945).
 
  Hij trouwde te Roden met:  
  Margien KEMKERS
geb. 19-11-1913 te Roden
ovl. 24-12-2012 te Roden, 99 jaar oud
dochter van: Jan KEMKERS
Aaltien ENSING

fam. 29: ( VIII-23-74 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk: september 1941.
 
  Uit deze relatie  
  1. Steven BRINK ( IX-109-357 )
  2. Jan BRINK ( IX-109-358 )

VIII-108-508 Minke BRINK
geb. 1922 te Roden (Alteveer)
ovl. 19-11-1922 te Roden (Alteveer), 10 maand oud
dochter van: Steven BRINK
Hinderkien GIEZEN
( VII-59-340 )

VIII-108-509 Jantje BRINK
geb. 1926 te Roden (Alteveer)
ovl. 14-3-1927 te Roden (Alteveer), 13 maand oud
dochter van: Steven BRINK
Hinderkien GIEZEN
( VII-59-340 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: februari 1926.
 

VIII-109-510 Hendrik BRINK
geb. 2-8-1935
ovl. 19-4-1995 te Eelde, 59 jaar oud
zoon van: Geert BRINK
Jacobje KREGEL
( VII-59-346 )
  Hij trouwde op 1-6-1962 met:  
  Jantje BROOKMAN
dochter van: Hendrik BROOKMAN
Roelfje HAAIJEMA
fam. 17: ( XI-199-861 )
fam. 5: ( V-5-19 )

VIII-110-511 Meiko MULDER
ovl. 30-12-1942 te Norg
zoon van: Markus MULDER
Niesje PHILIPS
( VII-63-361 )

VIII-111-512 Geert MULDER
geb. te Eelde
zoon van: Jannes MULDER
Jantje ARENDS
( VII-63-362 )
fam. 3: ( IX-71-313 )

VIII-111-513 Hinderkien MULDER
geb. te Eelde
dochter van: Jannes MULDER
Jantje ARENDS
( VII-63-362 )
fam. 3: ( IX-71-313 )

VIII-112-514 Griet GIEZEN
dochter van: Teunis GIEZEN
Jetske HUMMEL

( VII-64-370 )
  Zij trouwde met:  
  Harm NIEMEIJER

VIII-112-515 Hennie GIEZEN
dochter van: Teunis GIEZEN
Jetske HUMMEL

( VII-64-370 )
  Zij trouwde met:  
  Willem KLINKER

VIII-112-516 Teunis GIEZEN
zoon van: Teunis GIEZEN
Jetske HUMMEL

( VII-64-370 )

VIII-112-517 Albertus GIEZEN
zoon van: Teunis GIEZEN
Jetske HUMMEL

( VII-64-370 )

VIII-112-518 Geertien GIEZEN
dochter van: Teunis GIEZEN
Jetske HUMMEL

( VII-64-370 )
  Zij trouwde met:  
  Hendrik PAKES

VIII-112-519 Geertien Tijsina GIEZEN
dochter van: Teunis GIEZEN
Jetske HUMMEL

( VII-64-370 )
  Zij trouwde met:  
  Gerard JULLENS

VIII-113-520 Tunnis Jan ROZEVELD
ovl. 4-3-1953
zoon van: Geert ROZEVELD
Jantiena ENSINK
( VII-65-375 )

VIII-114-521 NN UILENBERG
geb. 26-10-1945 te Groningen
ovl. 26-10-1945 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Markus UILENBERG
Maria ENSINK
( VII-66-379 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-114-522 NN UILENBERG
geb. 27-1-1948 te Groningen
ovl. 27-1-1948 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Markus UILENBERG
Maria ENSINK
( VII-66-379 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-114-523 NN UILENBERG
geb. 30-4-1949 te Groningen
ovl. 30-4-1949 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Markus UILENBERG
Maria ENSINK
( VII-66-379 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-115-524 Margien UILENBERG
geb. te Roden (Alteveer)
dochter van: Jacob UILENBERG
Lammechien GEERSING
( VII-66-380 )
  Zij trouwde te Roden met:  
  Tunnis BRINK
geb. te Roden (Alteveer)
zoon van: Jannes BRINK
Roelofke BLAAUW

  Uit deze relatie  
  1. Jannes BRINK geb. te Roden (Alteveer) ( IX-110-359 )
  2. Lammechien Roelofke BRINK geb. te Roden (Alteveer) ( IX-110-360 )

  Generatie IX  
IX-17-82 Anna RADEMAKER
geb. 11-9-1916 te Haren
dochter van: Roelf RADEMAAKER
Luiktje VRIELING

( VIII-11-59 )
  Zij trouwde op 14-5-1937 te Haren met:  
  Hendrik van der VEEN
geb. 4-2-1911 te Beilen
zoon van: Derk van der VEEN
Kunje BOLHUIS
fam. 110: ( VII-10-64 )
fam. 118: ( XIV-88-436 )

IX-40-146 Dina JONKMAN
geb. 19-1-1910 te Vreeswijk
dochter van: Berend JONKMAN
Cornelia VERBAAN
( VIII-30-164 )
  Zij trouwde op 6-1-1939 te Vreeswijk met:  
  Wulfert Jan Nicolaas van EWIJK
geb. ca 1915 te Langbroek
zoon van: Wulfert van EWIJK
Willemina TESELING


IX-40-147 Johanna Frederika JONKMAN
geb. 13-7-1911 te Vreeswijk
dochter van: Berend JONKMAN
Cornelia VERBAAN
( VIII-30-164 )
  Zij trouwde op 15-3-1935 te Vreeswijk met:  
  Piet MEIJDAM
geb. 25-3-1910 te Hagestein
zoon van: Klaas Marinus MEIJDAM
Bastiaantje KROUWEL


IX-40-148 Frederika JONKMAN
geb. 28-8-1915 te Vreeswijk
ovl. 9-10-2000, 85 jaar oud
dochter van: Berend JONKMAN
Cornelia VERBAAN
( VIII-30-164 )
  Zij trouwde op 25-8-1939 te Vreeswijk met:  
  Teunis van DIJK
geb. 27-12-1915
ovl. 11-11-1957, 41 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] van DIJK
Hermina Hendrika van DIJK


IX-40-149 Cornelia JONKMAN
geb. ca 1922 te Vreeswijk
dochter van: Berend JONKMAN
Cornelia VERBAAN
( VIII-30-164 )
  Zij trouwde op 14-10-1941 te Vreeswijk met:  
  Theodorus DEKKERS
geb. ca 1917 te Rotterdam
zoon van: Paulus DEKKERS
Petronella Maria Frederica HUIZENAAR


IX-41-150 Geertruida SMEENK
geb. ca 1932 te Groningen
ovl. 6-6-1935 te Groningen
dochter van: Johannes SMEENK
Jantje FOLKERS
( VIII-31-169 )
fam. 8: ( VIII-60-414 )

IX-41-151 NN SMEENK
geb. 12-3-1937 te Groningen
ovl. 12-3-1937 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Johannes SMEENK
Jantje FOLKERS
( VIII-31-169 )
fam. 8: ( VIII-60-414 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren (geslacht onbekend).
 

IX-46-159 Aaltje VRIELING
geb. 27-2-1929 te Assen
dochter van: Harm VRIELING
Albertiena Harmina BOXEM
( VIII-37-202 )
  Zij trouwde op 9-5-1951 te Vries met:  
  Hendrik van der ES
geb. 3-12-1926 te Haren
zoon van: Geert van der ES
Marchien DAVIDS
fam. 25: ( VI-3-6 )
fam. 115: ( XI-49-179 )
  Persoonlijke informatie
Wonende te Roden.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert van der ES geb. te Vries (Bunnerveen) fam. 25: ( VIII-9-38 )
  2. Harm Hendrik van der ES geb. 14-9-1953 te Groningen fam. 25: ( VIII-9-39 )
  3. Marchiene Albertine van der ES geb. 1-11-1957 te Groningen fam. 25: ( VIII-9-40 )

IX-46-160 Fennechien VRIELING
geb. te Assen
dochter van: Harm VRIELING
Albertiena Harmina BOXEM
( VIII-37-202 )
  Zij trouwde te Hoogezand met:  
  Doewe [Allerts] ELEMA
geb. te Usquert
zoon van: Allert ELEMA
Gerardina Martha VERSTEEG

  Uit deze relatie  
  1. Allert ELEMA geb. te Usquert ( X-46-174 )
  2. Albertina Harmina ELEMA geb. te Usquert ( X-46-175 )

IX-46-161 Gerrit Willem VRIELING
geb. te Hoogezand (Kropswolde)
zoon van: Harm VRIELING
Albertiena Harmina BOXEM
( VIII-37-202 )
  Hij trouwde te Eenrum met:  
  Grietje Roelfina HERINGA
geb. te Harkstede
dochter van: Klaas HERINGA
Hendrikje Geertruida AMSINGH

  Uit deze relatie  
  1. Hedri Albertine VRIELING geb. te Hoogezand (Kropswolde) ( X-47-176 )
  2. Aline Hendrike VRIELING geb. te Hoogezand (Kropswolde) ( X-47-177 )

IX-49-166 Marten ALKEMA
geb. ca 1931 te Woltersum
zoon van: Derk ALKEMA
Ida VRIELING

( VIII-41-217 )
  Hij trouwde te Drachten met:  
  Aartje STEENHOEK
geb. ca 1934 te Den Helder
dochter van: Jacobus STEENHOEK
Klaasje DIENAAR

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1978
 

IX-50-167 Elizabeth VRIELING
geb. te Noorddijk
dochter van: Gerrit VRIELING
Geertruida JAGER
( VIII-41-219 )

IX-51-168 Harm VRIELING
geb. 4-1-1919 te Franeker
ovl. 3-1-1944 te Leeuwarden, 24 jaar oud
zoon van: Johannes Harm VRIELING
Immigje GERLOFSMA
( VIII-42-224 )

IX-51-169 Siemon VRIELING
geb. 27-3-1921
ovl. 18-6-1984 te Leeuwarden, 63 jaar oud
zoon van: Johannes Harm VRIELING
Immigje GERLOFSMA
( VIII-42-224 )
  Hij trouwde met:  
  Hiske POSTMA
geb. 6-12-1925 te Kollumerpomp
ovl. 29-7-2008 te Leeuwarden, 82 jaar oud

IX-51-170 Jan VRIELING
geb. 1-1-1927 te Arum
ovl. 18-9-2006 te Leeuwarden, 79 jaar oud
zoon van: Johannes Harm VRIELING
Immigje GERLOFSMA
( VIII-42-224 )
  Hij trouwde op 7-9-1950 te Het Bildt met:  
  Sjoukje BOSGRA
geb. 27-6-1927 te Hogebeintum
ovl. 8-7-1989 te Leeuwarden, 62 jaar oud
dochter van: Jacob BOSGRA
Ruurdje HOEKSTRA

  Bij het huwelijk
Huwelijk ontbonden op 19-7-1983 in gemeente Het Bildt.
 

IX-53-174 Jeichien VRIELING
geb. ca 1929
dochter van: Lukas VRIELING
Hendrikje SMID
( VIII-44-239 )
fam. 40: ( VII-28-223 )

IX-54-175 Jacob Hendrikus VRIELING
geb. 24-6-1912 te Haren (Helpman)
zoon van: Hendrik VRIELING
Anna CORNELIUS
( VIII-44-230 )
  Hij trouwde op 9-5-1936 te Slochteren met:  
  Zwaantje STOL
geb. ca 1916 te Winschoten
dochter van: Mees STOL
Bruinette STREUPER


IX-55-176 Hendrikus VRIELING
geb. 29-9-1912 te Haren
zoon van: Egbert VRIELING
Wubbechiena Roelfiena STEL
( VIII-44-232 )
  Hij trouwde op 26-7-1935 te Haren met:  
  Johanna ENGEL
geb. 4-2-1909 te Harkstede
dochter van: Cornelis ENGEL
Geertje BLAAUW


IX-56-177 Annegiene WEKEMA
geb. 5-10-1905 te Haren
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Zij trouwde op 6-5-1927 te Haren met:  
  Albert Albertus EMMING
geb. 5-7-1904 te Haren (Onnen)
zoon van: Willem EMMING
Fennigje ALBERTS

fam. 32: ( V-8-37 )

IX-56-178 Henderikus WEKEMA
geb. 20-11-1908 te Haren (Onnen)
ovl. 14-7-1988, 79 jaar oud
zoon van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Hij trouwde op 4-7-1930 te Haren met:  
  Hendrikje MEIJERS
geb. 1-12-1909 te Westerbork
ovl. 14-4-1995, 85 jaar oud
dochter van: Willem MEIJERS
Hendrikje BROEKMAN


IX-56-179 Ida WEKEMA
geb. 27-11-1910 te Haren
ovl. 30-10-1918 te Haren (OA-67), 7 jaar oud
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )

IX-56-180 Arendina WEKEMA
geb. 7-7-1911 te Haren (Onnen)
ovl. 7-1-1996, 84 jaar oud
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Zij trouwde op 11-5-1934 te Haren met:  
  Roelof BAZUIN
geb. 12-3-1908 te Haren
ovl. 17-5-1975, 67 jaar oud
zoon van: Gerrit BAZUIN
Margaretha ABBRING
fam. 2: ( VI-9-37 )
fam. 34: ( VIII-41-157 )

IX-56-181 Henderika WEKEMA
geb. 10-11-1912 te Haren
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Zij trouwde op 25-6-1937 te Haren met:  
  jelte BRUINIERS
geb. ca 1913 te Noorddijk
ovl. 6-2-2001
zoon van: Pieter BRUINIERS
Geertje SCHOLTENS


IX-56-182 Klazina WEKEMA
geb. 6-1-1914 te Haren
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Zij trouwde op 26-11-1937 te Haren met:  
  Jan WIETZES
geb. 6-2-1912 te Haren
zoon van: Egbert WIETZES
Margaretha BLOM

fam. 8: ( VIII-43-276 )

IX-56-183 Egbert WEKEMA
geb. 8-5-1915 te Haren
zoon van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )

IX-56-184 Arend WEKEMA
geb. 25-10-1916 te Haren
zoon van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Hij trouwde op 23-7-1943 te Haren met:  
  Ieke ANDRIESSEN
geb. 5-5-1920 te Roden
ovl. 13-2-1996, 75 jaar oud
dochter van: Jan ANDRIESSEN
Anna HUMMEL

  Bij het huwelijk
Gescheiden 16-4-1973 te Haren
 

IX-56-185 Ida WEKEMA
geb. ca 1918
ovl. 31-10-1918 te Haren
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )

IX-56-186 Ida WEKEMA
geb. 8-1-1919 te Haren
ovl. 25-1-2004 te Voorthuizen, 85 jaar oud
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrit Jan KRIBOO
ovl. 27-9-1985

IX-56-187 Machienus WEKEMA
geb. 30-4-1920 te Haren
ovl. 20-2-1921 te Haren (OA-13), 9 maand oud
zoon van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )

IX-56-188 Lammert WEKEMA
geb. 21-11-1921 te Haren
ovl. 14-11-2014 te Eelde, 92 jaar oud
zoon van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Hij trouwde met:  
  Dien MEDENDORP
ovl. 6-8-1988

IX-56-189 Janna WEKEMA
geb. 7-12-1922 te Haren
ovl. 26-9-1924 te Haren (overl. Groningen) (OA-40), 21 maand oud
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )

IX-56-190 Marchiena WEKEMA
geb. te Haren
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )

IX-56-191 Janna WEKEMA
geb. te Haren
dochter van: Albert WEKEMA
Janna VRIELING

( VIII-44-233 )
  Zij trouwde te Haren met:  
  George Edward SALISBURG
geb. ca 1925 te Cobourg (Canada)
zoon van: John SALISBURG
Emma RANFORD


IX-57-192 Martha WIETZES
geb. ca 1912 te Groningen
ovl. 1-6-1942 te Groningen
dochter van: Jan WIETZES
Janna VRIELING

( VIII-45-243 )

IX-57-193 Gezina WIETZES
geb. ca 1914
ovl. 25-2-1943 te Groningen
dochter van: Jan WIETZES
Janna VRIELING

( VIII-45-243 )

IX-64-214 Borgert (Bob) VRIELING
geb. te Haren (Onnen)
zoon van: Jacob VRIELING
Henderika NIEBORG
( VIII-55-289 )
  Persoonlijke informatie
Bob werd geboren op 25 april
 
  Hij trouwde met:  
  Louise ROUWENHORST
  Uit deze relatie  
  1. Louis Borghard (Borry) VRIELING ( X-48-178 )

IX-64-215 Henderika (Riekje) VRIELING
dochter van: Jacob VRIELING
Henderika NIEBORG
( VIII-55-289 )

IX-65-217 Lammy STUUT
dochter van: Geert STUUT
Hendrikje VRIELING

( VIII-56-298 )
  Zij trouwde met:  
  Kees NIJDAM
  Uit deze relatie  
  1. Paula NIJDAM ( X-49-180 )
  2. Gerard NIJDAM ( X-49-182 )
  3. Petra NIJDAM ( X-49-184 )

IX-65-219 Petra STUUT
dochter van: Geert STUUT
Hendrikje VRIELING

( VIII-56-298 )
  Zij trouwde met:  
  Sandor _
  Uit deze relatie  
  1. Karoly _ ( X-50-186 )
  2. Erwin _ ( X-50-188 )

IX-65-221 Annet STUUT
dochter van: Geert STUUT
Hendrikje VRIELING

( VIII-56-298 )
  Zij trouwde met:  
  Jan _
  Uit deze relatie  
  1. Abe _ ( X-51-190 )
  2. Henny _ ( X-51-192 )

IX-65-223 Rika STUUT
dochter van: Geert STUUT
Hendrikje VRIELING

( VIII-56-298 )
  Zij trouwde met:  
  Henk _
  Uit deze relatie  
  1. Bianca _ ( X-52-194 )
  2. Larissa _ ( X-52-196 )
  3. Rutger _ ( X-52-198 )

IX-65-225 Mariska STUUT
dochter van: Geert STUUT
Hendrikje VRIELING

( VIII-56-298 )
  Zij trouwde met:  
  Johan SWAVING
geb. ca 1963 te Haren (Onnen)
zoon van: Menko SWAVING
Roelofje (Roelie) de GROOT
fam. 27: ( VIII-23-116 )
fam. 41: ( VII-4-17 )
  Uit deze relatie  
  1. Sigrid Romana (Sigrid) SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( X-12-33 )
  2. Frank Alexander (Frank) SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( X-12-34 )
  3. Michiel Arnold (Michiel) SWAVING geb. te Haren (Onnen) fam. 27: ( X-12-35 )

IX-66-226 Seliena ELEVELD
geb. 25-1-1911 te Haren
dochter van: Gerrit ELEVELD
Annechien van BERGEN
( VIII-59-305 )
fam. 112: ( VII-2-4 )
  Zij trouwde op 8-5-1936 te Haren met:  
  Frederik BERENDS
geb. 28-6-1907 te Haren (Onnen)
zoon van: Jan BERENDS
Metje EBBINGE
fam. 1: ( VII-17-83 )
fam. 117: ( IX-16-84 )

IX-66-227 Alberdina ELEVELD
geb. 25-9-1916 te Haren
dochter van: Gerrit ELEVELD
Annechien van BERGEN
( VIII-59-305 )
fam. 112: ( VII-2-4 )
  Zij trouwde op 11-11-1937 te Haren met:  
  Geert EBELS
geb. 25-9-1916 te Haren
ovl. 7-12-1970 te Haren, 54 jaar oud
zoon van: Gerrit EBELS
Elsien UBELS
fam. 58: ( VII-90-430 )
fam. 17: ( XI-3-15 )

IX-67-228 Albert ELEVELD
geb. 26-12-1917 te Haren
zoon van: Kornelis ELEVELD
Itje VOS
( VIII-59-306 )
fam. 72: ( VIII-9-46 )

IX-68-229 Aaltje LEMMEN
geb. 23-9-1918 te Haren
ovl. 9-1-1954 te Groningen, 35 jaar oud
dochter van: Frederik LEMMEN
Trientje PIETERS

( VIII-62-313 )

IX-68-230 Marchien LEMMEN
geb. 14-7-1923 te Eelde
ovl. 10-10-1924 te Eelde (Paterswolde), 14 maand oud
dochter van: Frederik LEMMEN
Trientje PIETERS

( VIII-62-313 )

IX-68-231 NN LEMMEN
geb. 18-6-1924 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-6-1924 te Eelde (Paterswolde), 0 dagen oud
dochter van: Frederik LEMMEN
Trientje PIETERS

( VIII-62-313 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-71-235 Jantje ELEVELD
geb. 18-3-1930 te Vries
ovl. 8-10-2007 te Assen, 77 jaar oud
dochter van: Geert ELEVELD
Geesje ZUUR
( VIII-63-323 )
  Zij trouwde op 4-12-1954 te Norg met:  
  Jacob Hendrik SCHURING
geb. 15-6-1930 te Peize
ovl. 22-6-2011 te Assen, 81 jaar oud

IX-71-236 Lammert ELEVELD
geb. te Norg
zoon van: Geert ELEVELD
Geesje ZUUR
( VIII-63-323 )
  Hij trouwde te Roden met:  
  Hendrikje BRINK
geb. te Groningen
dochter van: Harmannus BRINK
Henderika BRINK


IX-72-237 Elisabeth Willemina PATER
dochter van: Harm PATER
Henderika ELEVELD

( VIII-65-327 )
  Zij trouwde (1) met:  
  D. BEEKMAN
  Zij trouwde (2) met:  
  Gerrit LOKKEN
geb. 5-4-1930 te Stadskanaal
ovl. 27-2-1992 te Westernieland, 61 jaar oud

IX-72-238 Hendrik PATER
zoon van: Harm PATER
Henderika ELEVELD

( VIII-65-327 )
  Hij trouwde met:  
  Janna C. de BEERE

IX-72-239 Heindo PATER
geb. 30-8-1955 te Stadskanaal
ovl. 13-6-2005 te Stadskanaal, 49 jaar oud
zoon van: Harm PATER
Henderika ELEVELD

( VIII-65-327 )
  Hij trouwde met:  
  Engeltje MARTENS

IX-103-346 Egbert Borgert VRIELING
geb. te Haren
zoon van: Pieter VRIELING
Johanna de SWART
( VIII-95-460 )
  Hij trouwde te Zuidlaren met:  
  Jantiena NIJDAM
geb. te Zuidlaren
dochter van: Willem NIJDAM
Dieuwke WAALKES
fam. 17: ( XI-108-525 )

IX-106-350 Frederica STERENBERG
geb. 21-2-1917 te Uithuizermeeden
dochter van: Jakob STERENBERG
Christina SCHOLMA
( VIII-100-478 )
  Zij trouwde op 16-10-1946 te Uithuizermeeden met:  
  Derk BUIKEMA
geb. 18-6-1908 te Uithuizermeeden
ovl. 30-7-1995, 87 jaar oud
zoon van: Klaas [Steffens] BUIKEMA
Anje DIJK
fam. 61: ( VIII-26-77 )
  Persoonlijke informatie
(A53623) Beroep: schilder te Uithuizermeeden
 
  Uit deze relatie  
  1. Steffen BUIKEMA geb. te Uithuizermeeden fam. 61: ( X-19-57 )

IX-108-353 Geessien GRITTER
geb. te Peize
dochter van: Hendrik GRITTER
Trijntje PAKES
( VIII-107-505 )
  Zij trouwde met:  
  J. BUSSCHER

IX-108-354 Albert GRITTER
geb. te Peize
zoon van: Hendrik GRITTER
Trijntje PAKES
( VIII-107-505 )

IX-108-355 Jannes GRITTER
geb. te Peize
zoon van: Hendrik GRITTER
Trijntje PAKES
( VIII-107-505 )

IX-108-356 Wietse GRITTER
geb. te Peize
zoon van: Hendrik GRITTER
Trijntje PAKES
( VIII-107-505 )
  Hij trouwde met:  
  E.E. PLOEGER

IX-109-357 Steven BRINK
zoon van: Eite BRINK
Margien KEMKERS
( VIII-108-507 )
fam. 29: ( IX-29-92 )

IX-109-358 Jan BRINK
zoon van: Eite BRINK
Margien KEMKERS
( VIII-108-507 )
fam. 29: ( IX-29-92 )

IX-110-359 Jannes BRINK
geb. te Roden (Alteveer)
zoon van: Tunnis BRINK
Margien UILENBERG

( VIII-115-524 )

IX-110-360 Lammechien Roelofke BRINK
geb. te Roden (Alteveer)
dochter van: Tunnis BRINK
Margien UILENBERG

( VIII-115-524 )
  Zij trouwde te Roden met:  
  Markus Albert TIENKAMP
geb. te Vries
zoon van: Engbert TIENKAMP
Thea GREVING

  Uit deze relatie  
  1. Margje Thea TIENKAMP geb. te Groningen ( X-102-401 )
  2. Margrieta Roelofke Lammechien TIENKAMP geb. te Groningen ( X-102-402 )
  3. Marieke TIENKAMP geb. te Groningen ( X-102-403 )

  Generatie X  
X-46-174 Allert ELEMA
geb. te Usquert
zoon van: Doewe [Allerts] ELEMA
Fennechien VRIELING

( IX-46-160 )

X-46-175 Albertina Harmina ELEMA
geb. te Usquert
dochter van: Doewe [Allerts] ELEMA
Fennechien VRIELING

( IX-46-160 )
  Zij trouwde te Usquert met:  
  Alberto Carriga NOMDEDEU
geb. te Reus (Espana)
zoon van: Jose Carriga LLORT
Dolores NOMDEDEU

  Uit deze relatie  
  1. Laura Fennechien NOMDEDEU geb. te Usquert ( XI-68-248 )

X-47-176 Hedri Albertine VRIELING
geb. te Hoogezand (Kropswolde)
dochter van: Gerrit Willem VRIELING
Grietje Roelfina HERINGA
( IX-46-161 )

X-47-177 Aline Hendrike VRIELING
geb. te Hoogezand (Kropswolde)
dochter van: Gerrit Willem VRIELING
Grietje Roelfina HERINGA
( IX-46-161 )

X-48-178 Louis Borghard (Borry) VRIELING
zoon van: Borgert (Bob) VRIELING
Louise ROUWENHORST
( IX-64-214 )

X-49-180 Paula NIJDAM
dochter van: Kees NIJDAM
Lammy STUUT

( IX-65-217 )

X-49-182 Gerard NIJDAM
zoon van: Kees NIJDAM
Lammy STUUT

( IX-65-217 )

X-49-184 Petra NIJDAM
dochter van: Kees NIJDAM
Lammy STUUT

( IX-65-217 )

X-50-186 Karoly _
dochter van: Sandor _
Petra STUUT

( IX-65-219 )

X-50-188 Erwin _
zoon van: Sandor _
Petra STUUT

( IX-65-219 )

X-51-190 Abe _
zoon van: Jan _
Annet STUUT

( IX-65-221 )

X-51-192 Henny _
dochter van: Jan _
Annet STUUT

( IX-65-221 )

X-52-194 Bianca _
dochter van: Henk _
Rika STUUT

( IX-65-223 )

X-52-196 Larissa _
dochter van: Henk _
Rika STUUT

( IX-65-223 )

X-52-198 Rutger _
zoon van: Henk _
Rika STUUT

( IX-65-223 )

X-102-401 Margje Thea TIENKAMP
geb. te Groningen
dochter van: Markus Albert TIENKAMP
Lammechien Roelofke BRINK

( IX-110-360 )

X-102-402 Margrieta Roelofke Lammechien TIENKAMP
geb. te Groningen
dochter van: Markus Albert TIENKAMP
Lammechien Roelofke BRINK

( IX-110-360 )

X-102-403 Marieke TIENKAMP
geb. te Groningen
dochter van: Markus Albert TIENKAMP
Lammechien Roelofke BRINK

( IX-110-360 )

  Generatie XI  
XI-68-248 Laura Fennechien NOMDEDEU
geb. te Usquert
dochter van: Alberto Carriga NOMDEDEU
Albertina Harmina ELEMA

( X-46-175 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 1, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"