Genealogie
Familie 18


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hier

  Parenteel van Take [Folkerts] <TAKENS>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Take [Folkerts] <TAKENS>
  Persoonlijke informatie
Take Folckers (geschreven als Fake) treedt in 1733 hoofdmomber over de dochter van Jacob Peters en Willemina Aalders (geschreven als Alberts) wanneer een verzoek aan de Etstoel wordt gericht om toestemming te krijgen voor een akte van eenkindschap.
Take Folkers is in 1772 de enige nog in leven zijnde medemomber over de kinderen van Berend Kuiling en Grietje Pieters. Hij wordt in het Haardstedenregister van Eelde alleen vermeld in 1744, met 2 paarden.
In 1774 verklaart Take Folkerts 312 gld. schuldig te zijn aan zijn zoon Willem Takes in Haren. Hieronder valt 150 gld kapitaal met 100 gld. rente en 35 gld. verschoten penningen aan Annechien Jans, weduwe van Folkert Takes te Groningen, door de crediteur opgeschoten en nog 27 gld.
 
  Hij trouwde met:  
  Engeltje [Aalderts] _
  Uit deze relatie  
  1. Aaldert [Takes] _ ged. 25-6-1724 te Eelde ( II-1-1 )
  2. Folkert [Takes] _ geb. ca 1725 / ovl. voor 1774 te Groningen? ( II-1-2 )
  3. Willem TAKENS ged. 20-12-1727 te Eelde (Oosterbroek) / ovl. 17-4-1806 te Haren ( II-1-3 )
  4. Aaltje [Takes] _ geb. ca 1730 ( II-1-4 )
  5. Pieter [Takes] TAKENS ged. 6-4-1732 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-9-1811 te Groningen ( II-1-5 )
  6. Jantje [Takes] _ ged. 9-5-1734 te Paterswolde ( II-1-6 )
  7. Jannes [Takes] _ ged. 21-7-1737 te Eelde ( II-1-7 )
  8. Jan Aaldert [Takes] _ ged. 21-7-1737 te Eelde ( II-1-8 )

  Generatie II  
II-1-1 Aaldert [Takes] _
ged. 25-6-1724 te Eelde
zoon van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-6-1724 te Eelde.
Aldert Takens treed op namens Roelfje Lucas van Veendam bij haar huwelijk in Groningen op 4-6-1767 met Pieter Eekholt van Groningen (geen relatie vermeld).
 
  Hij trouwde (1) op 20-5-1749 te Groningen met:  
  Anna [Jans] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Aldert Takens van Eelde en Anna Jansen van Veendam, p.q. Monsr. Everhardus Hemmes als daar toe verzocht.
Bij de dopen van de kinderen zijn de ouders vermeld als: A(i)ldert Takens en Anna Jans(en).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan TAKENS ged. 20-3-1750 te Groningen ( III-1-1 )
  2. Engelina TAKENS ged. 25-2-1752 te Groningen ( III-1-2 )
  3. Engelina TAKENS ged. 16-7-1756 te Groningen ( III-1-3 )
  4. Annigje TAKENS ged. 14-8-1759 te Groningen ( III-1-4 )
  Hij trouwde (2) op 2-6-1772 te Groningen met:  
  Grietje [Lucas] _
ged. 15-11-1733 te Veendam
ovl. 1776 te Groningen
dochter van: Lucas [Hindriks] _
Jacobjen [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-11-1733.
Verhuur van lijklakens Groningen 19-2-1776: Grietien Lukas, vrouw van Aldert Taakens, heeft gewoond in de Bloemstraat.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Aldert Taakens van Eelde in het Landschap Drenthe en Grietjen Lukas van Veendam, p.q. Friderik Bart als daar toe verzocht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakstjen TAKENS ged. 18-4-1773 te Groningen ( III-1-5 )
  Hij trouwde (3) op 3-12-1778 te Groningen met:  
  Aaltje [Hindriks] _
ged. 6-1-1737 te Borger (Buindermoeras)
dochter van: Hindrik [Jansen] _
Lutgert [NN] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Aldert Takens van Eelde in Drenthe en Aaltje Hindriks van Borger in Drenthe, p.q. Hindrik Jans als daar toe verzocht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lutgerdina TAKENS ged. 7-3-1780 te Groningen / ovl. 8-11-1821 te Groningen ( III-1-6 )

II-1-2 Folkert [Takes] _
geb. ca 1725
ovl. voor 1774 te Groningen?
zoon van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de dopen van de kinderen eerst wonend aan het Zuiderdiep, vanaf 1758 in de Peperstraat.
Beroep: postrijder.
 
  Hij trouwde op 18-6-1752 te Haren met:  
  Annechien [Jans] _
geb. te Haren?
ovl. te Groningen?
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk in Haren: Folkert Takens van Eelde en Annechijn Janssens van Haren. Afkondiging in Eelde 4-6-1752: Folkert Takes en Annegje Janssen, van Haren.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan TAKENS ged. 30-3-1753 te Groningen ( III-2-7 )
  2. Engelina TAKENS ged. 26-9-1755 te Groningen ( III-2-8 )
  3. Take TAKENS ged. 24-2-1758 te Groningen / ovl. 29-1-1817 te Groningen ( III-2-9 )
  4. Jantje TAKENS ged. 14-11-1760 te Groningen / ovl. 14-11-1849 te Groningen ( III-2-10 )
  5. Annechien TAKENS ged. 22-7-1763 te Groningen / ovl. 6-3-1827 te Groningen ( III-2-11 )
  6. Niesje TAKENS ged. 7-5-1766 te Groningen ( III-2-12 )
  7. Folkert TAKENS ged. 1-11-1769 te Groningen ( III-2-13 )

II-1-3 Willem TAKENS
ged. 20-12-1727 te Eelde (Oosterbroek)
ovl. 17-4-1806 te Haren
zoon van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-12-1727 te Eelde.
Aangenomen als lidmaat te Haren: "op Meert 1757 Willem Takens tot Haren". Naam ook: Willem Takes. Beroep: landbouwer (1828)
 
  Hij trouwde op 19-5-1754 te Haren met:  
  Leentje [Hindriks] _
ged. 17-12-1730 te Groningen
ovl. 29-6-1812 te Haren
dochter van: Hindrik FOKKENS
Aaltje [Peters] NIENHUIS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-12-1730.
Aangenomen als lidmaat te Haren: "1753 in Maaij Leena Hindriks". Naam ook: Leentijn Hinderks. Beroep: landbouwersche (1828)
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk in Haren: Willem Taken, van Eelde en Lientje Hindriks, van Groningen
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Willems] TAKENS ged. 13-4-1755 te Haren / ovl. 27-9-1801 ( III-3-14 )
  2. Take [Willems] TAKENS ged. 17-4-1759 / ovl. voor 1765 ( III-3-15 )
  3. Engelina [Willems] TAKENS ged. 12-4-1761 te Haren / ovl. voor 1762 te Haren ( III-3-16 )
  4. Engelina [Willems] TAKENS ged. 5-9-1762 te Haren / ovl. 10-3-1850 te Haren (Onnen) ( III-3-17 )
  5. Take [Willems] _ ged. 17-2-1765 te Haren ( III-3-18 )
  6. Pieter [Willems] _ ged. 1-11-1767 te Haren / ovl. voor 1770 ( III-3-19 )
  7. Aaltje [Willems] _ ged. 19-2-1769 te Haren ( III-3-20 )
  8. Pieter [Willems] TAKENS ged. 1-4-1770 te Haren / ovl. 3-8-1842 te Anloo (Annen) ( III-3-21 )
  9. Folkert [Willems] TAKENS ged. 18-4-1773 te Haren / ovl. 24-5-1819 te Haren (Onnen) ( III-3-22 )

II-1-4 Aaltje [Takes] _
geb. ca 1730
dochter van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Aanname: dat Aaltje Takes ook de dochter is van Engeltje Aalderts.
 
  Zij trouwde op 13-5-1753 te Eelde met:  
  Geert [Roelefs] _
zoon van: Roelef [Jansen] _
Hinderkien [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
In 1754 neemt Geert Roelefs een lening over die door zijn schoonvader Take Folkers was aangegaan met Jan Willems op de Schelfhorst en inmiddels afbetaald op 100 gld. na.
Mogelijk is huis 68, gelegen aan de Hoofdweg tussen Brouwersteeg en Wieldraaiersteeg, waar Geert Roelefs wordt vermeld in 1754 en 1764, eigendom van Take Folkerts. Hij wordt in 1766 vermeld als noorderbuur wanneer huis 67 wordt verkocht. In 1774 wordt weduwe Geert Roelefs vermeld.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Geert Roelefs en Aaltje Takes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien [Geerts] TAKENS ged. 15-6-1755 te Eelde / ovl. 20-12-1836 te Eelde ( III-4-23 )

II-1-5 Pieter [Takes] TAKENS
ged. 6-4-1732 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-9-1811 te Groningen
zoon van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als Peter Takes.
Beroep: moesker, wonende eerst buiten de Herepoort, vanaf 1765 buiten de Oosterpoort.
 
  Hij trouwde (1) te Groningen met:  
  Aaltien [Roelofs] _
ovl. voor 1790
dochter van: Roelef [Barelts] _
Jantien _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Peise
 
  Bij het huwelijk
Huwelijksafkondiging: Pieter Takens van Eelde, met att. van Haren 25-5-1759 en Aaltje Roelfs van Peise, getrouwd in de Martinikerk (geen datum).
Roelf Pieters en Taake Pieters worden in 1790 genoemd bij de erfgenamen van Barelt Roelfs in Peize. De kinderen van Aaltien Roelofs te Groningen verkopen met vermoedelijk hun ooms in 1789 een huis te Peize (aangifte Collaterale Successie en Vrijwillige Verkopen).
 
  Uit deze relatie  
  1. Engelina [Pieters] TAKENS ged. 28-9-1760 te Groningen ( III-5-24 )
  2. Roelf [Pieters] TAKENS ged. 20-8-1762 te Groningen ( III-5-25 )
  3. Taake [Pieters] TAKENS ged. 18-9-1765 te Groningen / ovl. 19-11-1843 te Groningen ( III-5-26 )
  Hij trouwde (2) op 21-5-1767 te Groningen met:  
  Aaltien [Jacobs] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Pieter Takens van Eelde en Aaeltje Jacobs van Veendam, p.q. Johannes Dam.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wijtske [Pieters] TAKENS ged. 17-2-1768 te Groningen ( III-5-27 )
  2. Engelina [Pieters] TAKENS ged. 9-12-1770 te Groningen / ovl. 21-9-1829 te Groningen ( III-5-28 )
  3. Niesjen [Pieters] TAKENS ged. 17-12-1773 te Groningen ( III-5-29 )
  4. Jacobjen TAKENS ged. 24-5-1776 te Groningen ( III-5-30 )
  5. Japigjen [Pieters] TAKENS ged. 12-10-1777 te Groningen ( III-5-31 )
  Hij trouwde (3) op 21-5-1779 te Groningen met:  
  Roelfien [Klaassens] _
ged. 5-7-1741 te Groningen
dochter van: Klaas [Harmens] _
Jantien [Meertens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-7-1741.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Pieter Takens van Eelde en Roelfje Claessen van Groningen, p.q. Meerten Hindriks als halfbroeder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Pieters] TAKENS ged. 9-3-1780 te Groningen ( III-5-32 )
  2. Jantje [Pieters] TAKENS ged. 7-9-1781 te Groningen ( III-5-33 )
  3. Klaas [Pieters] TAKENS ged. 9-7-1784 te Groningen ( III-5-34 )

II-1-6 Jantje [Takes] _
ged. 9-5-1734 te Paterswolde
dochter van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )

II-1-7 Jannes [Takes] _
ged. 21-7-1737 te Eelde
zoon van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling met Jan Aaldert
 
  Hij trouwde (1) op 15-5-1769 te Haren met:  
  Trijntjen WOLDERING
ged. 31-3-1737 te Haren
dochter van: Jan [Jansens] WOLDERING
Roerdina TAKENS
fam. 6: ( II-1-1 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jannes Takes van Eelde en Trientje Jans. In 1779 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Takens en Trijntie Jans (Groninger Archieven 730-1083, Gerecht van Selwerd en Sappemeer, voogdijzaken).
 
  Uit deze relatie  
  1. Take TAKENS ged. 15-4-1770 te Haren ( III-6-35 )
  2. Dina TAKENS ged. 14-10-1771 te Haren / ovl. 25-12-1850 te Peize ( III-6-36 )
  Hij trouwde (2) op 6-6-1779 te Haren met:  
  Gepke [Hinderks] _
  Persoonlijke informatie
Gepke Hindriks mogelijk Gebbegien, gedoopt Kropswolde 20-5-1751 als dochter van Hindrik Alberts en Wemeltien. Bij het overlijden van dochter Engel word als moeder vermeld Gebke Alberts.
 
  Uit deze relatie  
  1. Engel [Jans] TAKENS geb. 10-12-1780 te Haren / ovl. 31-8-1821 te Anloo (Annen) ( III-6-37 )
  2. Hindrik TAKENS ged. 14-3-1784 te Haren ( III-6-38 )
  3. Folkert TAKENS ged. 20-5-1789 te Haren / ovl. 19-7-1845 te Norg (Veenhuizen) ( III-6-39 )
  4. Aaldert TAKENS ged. 18-7-1790 te Haren / ovl. 28-12-1812 te Haren (Onnen) ( III-6-40 )
  5. Take TAKENS ged. 22-3-1795 te Haren / ovl. 22-1-1874 te Haren (OA-4) ( III-6-41 )

II-1-8 Jan Aaldert [Takes] _
ged. 21-7-1737 te Eelde
zoon van: Take [Folkerts] <TAKENS>
Engeltje [Aalderts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling met Jannes
 

  Generatie III  
III-1-1 Jan TAKENS
ged. 20-3-1750 te Groningen
zoon van: Aaldert [Takes] _
Anna [Jans] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-3-1750.
 

III-1-2 Engelina TAKENS
ged. 25-2-1752 te Groningen
dochter van: Aaldert [Takes] _
Anna [Jans] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-2-1752.
 

III-1-3 Engelina TAKENS
ged. 16-7-1756 te Groningen
dochter van: Aaldert [Takes] _
Anna [Jans] _
( II-1-1 )
  Foto van Engelina TAKENS
Foto(s) van Engelina TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-7-1756.
Algemeen doopboek Kerkelijke gemeente Groningen: "1756: Julius: 16 vrijd. MK. Engelina, d.v. Aldert takens en Anna Jansen in Peperstrate."
 
  Zij trouwde op 26-8-1784 te Groningen met:  
  Augustinus [Rijkens] GROENEVELD
geb. te Groningen
  Persoonlijke informatie
Augustinus Rijkens is mogelijk de op 19-4-1765 in Groningen gedoopte zoon van Gerhardus Rijkens en Grietje Pieters. Bij zijn 2e huwelijk in 1815 heeft hij de naam Groeneveld. Beroep: tuinman (1815).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Augustinus Rijkens van Groningen en Lina Taakens van Groningen, p.q. Jan Bakker als neev
(Jan Backer was getrouwd met nicht Engelina Takens, waarvoor Aldert Takens als oom compareerde bij haar huwelijk).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna GROENEVELD geb. ca 1791 ( IV-1-1 )
  2. Augustinus GROENEVELD geb. ca 1793 ( IV-1-2 )

III-1-4 Annigje TAKENS
ged. 14-8-1759 te Groningen
dochter van: Aaldert [Takes] _
Anna [Jans] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-8-1759.
 
  Zij trouwde op 30-6-1785 te Groningen met:  
  Johannes MINDE
ged. 2-2-1763 te Groningen
ovl. 14-4-1817 te Groningen
zoon van: Karel MINDE
Antje [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-2-1763.
Johannes bij hertrouwen als Jan Mende, in de Burgerlijke Stand als Jan Mindé.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Johannes Minde van Groningen en Annigjen Taakens van Groningen, p.q. Augustinus Rijkens als swager.
 

III-1-5 Jakstjen TAKENS
ged. 18-4-1773 te Groningen
dochter van: Aaldert [Takes] _
Grietje [Lucas] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-4-1773
 

III-1-6 Lutgerdina TAKENS
ged. 7-3-1780 te Groningen
ovl. 8-11-1821 te Groningen
dochter van: Aaldert [Takes] _
Aaltje [Hindriks] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-3-1780. Bij haar overlijden genaamd Dina.
 

III-2-7 Jan TAKENS
ged. 30-3-1753 te Groningen
zoon van: Folkert [Takes] _
Annechien [Jans] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt: 30-3-1753
 
  Hij trouwde (1) op 17-11-1785 te Groningen met:  
  Annigjen WIERINGA
ged. 11-4-1756 te Groningen
dochter van: Geert WIERINGA
Geertjen [Riewerts] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Takens van Groningen en Annigjen Wieringa van Groningen, p.q. Geert Wieringa als vader.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje TAKENS ged. 24-8-1787 te Groningen / ovl. 15-2-1861 te Groningen ( IV-2-3 )
  2. Folkert TAKENS ged. 9-12-1790 te Groningen ( IV-2-4 )
  Hij trouwde (2) op 29-11-1793 te Groningen met:  
  Eeffien KRAMER
dochter van: Jan KRAMER
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Takens van Groningen en Eeffijn Kramer van Groningen, p.q. Jan Kramer als vader.
 
  Uit deze relatie  
  1. Folkert TAKENS ged. 15-1-1797 te Groningen ( IV-2-5 )

III-2-8 Engelina TAKENS
ged. 26-9-1755 te Groningen
dochter van: Folkert [Takes] _
Annechien [Jans] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-9-1755
 
  Zij trouwde op 9-5-1777 te Groningen met:  
  Jan BACKER
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Backer van Groningen en Engelina Takens van Groningen, p.q. Aldert Takens als oom. Aanname dat het deze Engelina betreft.
 

III-2-9 Take TAKENS
ged. 24-2-1758 te Groningen
ovl. 29-1-1817 te Groningen
zoon van: Folkert [Takes] _
Annechien [Jans] _
( II-1-2 )
  Foto van Take TAKENS
Foto(s) van Take TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-2-1758.
Beroep: Kistemaker / Schrijnwerker.
 
  Hij trouwde (1) op 13-7-1784 te Groningen met:  
  Anna ELLENS
ged. 26-9-1756 te Amsterdam
dochter van: Elle [Ellens] _
Grietje SCHEVIKSHOVEN

  Persoonlijke informatie
Vader Elle en oom Pauel zijn geboren in Groningen, gedoopt resp. in 1723 en 1732 (ouders Johannes Ellens en Annichjen Takens), die ook getuigen zijn bij de doop van Anna Ellens.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Taake Taakens van Groningen en Anna Ellens van Amsterdam, p.q. Paulus Ellens als oom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje TAKENS ged. 1-5-1785 te Groningen / ovl. 8-2-1865 te Haren (OA-6) ( IV-3-6 )
  2. Annigje TAKENS ged. 7-1-1787 te Groningen ( IV-3-7 )
  3. Folkert TAKENS ged. 13-8-1788 te Groningen / ovl. 23-12-1826 te Groningen ( IV-3-8 )
  4. Gijsbarta TAKENS ged. 6-5-1791 te Groningen ( IV-3-9 )
  5. Annegien TAKENS ged. 15-11-1793 te Groningen / ovl. 15-4-1860 te Groningen ( IV-3-10 )
  6. Elle TAKENS ged. 9-9-1796 te Groningen ( IV-3-11 )
  7. Jantien TAKENS ged. 1-2-1799 te Groningen ( IV-3-12 )
  Hij trouwde (2) op 1-7-1810 te groningen met:  
  Antje [Walters] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Take Takens van Groningen en Antje Walters, wed. Antoni van der Horst, van Groningen.
 

III-2-10 Jantje TAKENS
ged. 14-11-1760 te Groningen
ovl. 14-11-1849 te Groningen
dochter van: Folkert [Takes] _
Annechien [Jans] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-11-1760
 
  Zij trouwde op 1-8-1782 te Groningen met:  
  Harmannus van SLOGTEREN
geb. ca 1744 te Leeuwarden
ovl. 31-8-1827 te Groningen
zoon van: Pieter [Jans] van SLOGTEREN
Marijke [Geerts] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Harmannus van Slogteren, van Leuwaarden en Jantjen Takens van Groningen, p.q. Aldert Takens als oom
 

III-2-11 Annechien TAKENS
ged. 22-7-1763 te Groningen
ovl. 6-3-1827 te Groningen
dochter van: Folkert [Takes] _
Annechien [Jans] _
( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-7-1763
 
  Zij trouwde op 5-4-1810 te Groningen met:  
  Eeke RAAMMAKER
ged. 22-2-1747 te Groningen
ovl. 1-4-1823 te Groningen
zoon van: Gerardus RAAMMAKER
Bregtje [Eekes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt: 22-2-1747.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Eeke Ramaker van Groningen en Annegien Takens van Groningen.
 

III-2-12 Niesje TAKENS
ged. 7-5-1766 te Groningen
dochter van: Folkert [Takes] _
Annechien [Jans] _
( II-1-2 )

III-2-13 Folkert TAKENS
ged. 1-11-1769 te Groningen
zoon van: Folkert [Takes] _
Annechien [Jans] _
( II-1-2 )

III-3-14 Hindrik [Willems] TAKENS
ged. 13-4-1755 te Haren
ovl. 27-9-1801
zoon van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1755 te Haren. Beroep: landbouwer.
De overlijdensdatum van Hindrik Willems Takens is vermeld in de huwelijksakte van dochter Leentien.
 
  Hij trouwde op 6-2-1785 te Haren met:  
  Johanna [Hindriks] MULDER
ged. 22-2-1761 te Eelde
ovl. 19-4-1812 te Haren
dochter van: Hendrik [Lammerts] MULDER
Zwaantje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-2-1761 in Eelde (1761 DTB.41.1723-1774.pagina 151). Bij de doop van Johanna wordt als moeder vermeld Johanna Spiets, maar dat is de grootmoeder.
Overleden ca 51 jaar oud.
Het overlijden van Johanna Hendriks wordt aangegeven door echtgenoot Steffen Hindriks (,) Boer te Haren met de vermelding dat zij eerder getrouwd was met Hendrik Willems, uit welk vorig huwelijk zijn achtergebleven Leentje 26, Swaantje 24, Willem 22, Hendrik 20, Taco 18 en Aaltien Takens 15 jaar, getuigen Willem Eisens 59 jaar en Tako Willem Takens 46 jaar, beiden Boeren, de eerste wonende te Onnen en de laatste te Haren, aanbehuwd broeders van de overledene.
De overlijdensdatum van Hindrik Willems Takens is vermeld in de huwelijksakte van dochter Leentien.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hinderk Willems en Johanna Hinderks van Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Helena [Hindriks] TAKENS geb. 15-4-1786 te Haren / ovl. 18-5-1832 te Noordbroek (OA-14) ( IV-4-13 )
  2. Swaantien TAKENS ged. 2-9-1787 te Haren / ovl. 23-7-1851 te Haren (OA-26) ( IV-4-14 )
  3. Willem TAKENS ged. 4-3-1790 te Haren / ovl. 23-10-1867 te Groningen (OA-769) ( IV-4-15 )
  4. Hindrik TAKENS ged. 1-4-1792 te Haren / ovl. 29-2-1852 te Haren (OA-11) ( IV-4-16 )
  5. Tako TAKENS ged. 8-12-1793 te Haren ( IV-4-17 )
  6. Aaltje TAKENS ged. 6-11-1796 te Haren / ovl. 11-4-1875 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-42) ( IV-4-18 )

III-3-15 Take [Willems] TAKENS
ged. 17-4-1759
ovl. voor 1765
zoon van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 17 april 1759.
 

III-3-16 Engelina [Willems] TAKENS
ged. 12-4-1761 te Haren
ovl. voor 1762 te Haren
dochter van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )

III-3-17 Engelina [Willems] TAKENS
ged. 5-9-1762 te Haren
ovl. 10-3-1850 te Haren (Onnen)
dochter van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 5 september 1762 (volgens DTB Haren pag 93): "den 5 7ber, Willem Takens en Leentijn Hinderks een D Engelina"
Lidmaat Haren in 1784, 22 jaar. In 1840 weduwe, 75 jaar.
 
  Zij trouwde op 31-5-1784 te Haren met:  
  Willem EISSING
ged. 21-10-1753 te Haren
ovl. 26-5-1832 te Haren (Onnen)
zoon van: Albert EISSING
Fokjen [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-10-1753 in Haren. Beroep: landbouwer (1821).
 
  Bij het huwelijk
Bruid 22 jaar
Huwelijk: Willem Eissinge en Engelina Willems.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fokkien (Fokje) [Willems] EISSING geb. 22-4-1785 te Haren (Onnen) / ovl. 5-8-1861 te Eelde ( IV-5-19 )
  2. Willem EISSING ged. 29-4-1787 te Haren (Onnen) / ovl. 5-12-1866 te Haren (Helpman) ( IV-5-20 )
  3. Leentien [Willems] EISSING ged. 24-2-1789 te Haren (Onnen) / ovl. 9-12-1862 te Eelde ( IV-5-21 )
  4. Grietien [Willems] EISSING ged. 27-2-1791 te Haren ( IV-5-22 )
  5. Jan [Willems] EISSING ged. 13-10-1793 te Haren (Onnen) / ovl. 25-11-1822 te Haren (Onnen) ( IV-5-23 )
  6. Albert EISSING ged. 3-4-1796 te Haren (Onnen) / ovl. 7-1-1876 te Haren (Onnen) ( IV-5-24 )
  7. Hindrik EISSING ged. 28-3-1798 te Haren (Onnen) / ovl. 10-3-1864 te Haren (Onnen) ( IV-5-25 )
  8. Engelina [Willems] EISSING ged. 7-12-1800 te Haren / ovl. 25-12-1876 te Haren ( IV-5-26 )
  9. Aaltje EISSING ged. 23-10-1803 te Haren (Onnen) / ovl. 14-5-1894 te Haren ( IV-5-27 )

III-3-18 Take [Willems] _
ged. 17-2-1765 te Haren
zoon van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )

III-3-19 Pieter [Willems] _
ged. 1-11-1767 te Haren
ovl. voor 1770
zoon van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 1 november 1767.
 

III-3-20 Aaltje [Willems] _
ged. 19-2-1769 te Haren
dochter van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren Gn op 19 februari 1767.
 

III-3-21 Pieter [Willems] TAKENS
ged. 1-4-1770 te Haren
ovl. 3-8-1842 te Anloo (Annen)
zoon van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 1 april 1770.
Naam bij huwelijk: Pieter Takes (1828). Beroep: Landbouwer (1828, 1829, 1831, 1834)
Overleden als Pieter Takens.
 
  Hij trouwde op 10-4-1828 te Haren (HA-3) met:  
  Geessijn PASTOOR
geb. 9-2-1792 te Anloo (Annen)
ovl. 2-4-1869 te Haren (Hemmen) (OA-16), 77 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] Pastoor
Jantien [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Geesje [Jans] Pastoor. Gedoopt te Anloo.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 57 jaar; bruid 34 jaar; bruid doopplaats Anloo.
Bruidegom gehuwd als Peter Takes.Ouders bruidegom genoemd als Willem Takes en Leentijn Hinderks.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem TAKENS geb. 3-4-1829 te Haren (GA-21) / ovl. 4-12-1903 te Haren (OA-86) ( IV-6-28 )
  2. Jan TAKENS geb. 4-5-1831 te Haren (GA-24) / ovl. 19-8-1900 te Haren (OA-58) ( IV-6-29 )
  3. Leentje TAKENS geb. 4-9-1834 te Haren (GA-41) / ovl. 22-7-1865 te Haren (OA-51) ( IV-6-30 )

III-3-22 Folkert [Willems] TAKENS
ged. 18-4-1773 te Haren
ovl. 24-5-1819 te Haren (Onnen)
zoon van: Willem TAKENS
Leentje [Hindriks] _
( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-4-1773 te Haren.
beroep: landbouwer (1838).
Getuige bij overlijden Willem Eissing, zwager.
 
  Hij trouwde op 12-5-1805 te Haren met:  
  Fennechien [Pieters] _
ged. 1-5-1774 te Haren (Onnen)
ovl. 31-1-1829 te Haren (Onnen) (OA-7), 54 jaar oud
dochter van: Pieter [Hindriks] _
Annechien [Lukas] OOSTERVELD
fam. 42: ( II-1-9 )
fam. 7: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-5-1774 te Haren.
Beroep: landbouwersche (1838).
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd als: Fennegien Peters en Folkert Willems
 
  Uit deze relatie  
  1. Leentje TAKENS geb. 5-2-1806 te Haren (Onnen) / ovl. 19-4-1857 te Haren (Onnen) (OA-18) ( IV-7-31 )
  2. Pieter TAKENS geb. 19-10-1807 te Haren (Onnen) / ovl. 12-4-1887 te Haren (Onnen) (OA-28) ( IV-7-32 )
  3. Annechien TAKENS geb. 10-2-1816 te Haren (Onnen) / ovl. 3-5-1892 te Haren (Onnen) (OA-29) ( IV-7-33 )

III-4-23 Hinderkien [Geerts] TAKENS
ged. 15-6-1755 te Eelde
ovl. 20-12-1836 te Eelde
dochter van: Geert [Roelefs] _
Aaltje [Takes] _

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Bij de doop: dochter Hendrikje, d.v. Roelef Jans Geert en Aaltje Takes.
Naamsaanneming 1812: Hindrikje Geerts, wed. Garbrant Pieters neemt de naam Takens aan. Kinderen: Pieter 17 (woont in Donderen) en Aaltien 22.
Bij overlijden dochter Aaltje: d.v. Garbrand Oosterveld Takens en Hinderkien Takens.
 
  Zij trouwde op 1-6-1783 te Eelde met:  
  Garbrant [Pieters] OOSTERVELD
ged. 27-1-1754 te Zuidwolde
ovl. 22-4-1808 te Eelde
zoon van: Pieter [Garbrants] <OOSTERVELD>
Anje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Bij overlijden Garbrand Pieters, 56 jaar, 3 kinderen.
(Leeftijd klopt niet met gevonden geboorte- en overlijdensdatum.)
Garbrant Pieters verkoopt in 1786 zijn huis, gelegen aan de Hooiweg in Eelde, iets ten zuiden van de Helmerdijk, aan Jan Hassels.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Garbrant Pieters, van Suidwolde en Hinderkien Geerts.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annegien [Garbrands] TAKENS ged. 14-3-1784 te Eelde ( IV-8-34 )
  2. Geert [Garbrands] TAKENS ged. 9-10-1785 te Eelde / ovl. 7-4-1808 te Eelde ( IV-8-35 )
  3. Aaltien [Garbrands] TAKENS ged. 23-1-1791 te Eelde / ovl. 29-4-1864 te Eelde ( IV-8-36 )
  4. Pieter [Garbrands] TAKENS geb. 18-2-1795 te Eelde / ovl. 1-11-1880 te Vries (Donderen) ( IV-8-37 )

III-5-24 Engelina [Pieters] TAKENS
ged. 28-9-1760 te Groningen
dochter van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Roelofs] _
( II-1-5 )
  Foto van Engelina [Pieters] TAKENS
Foto(s) van Engelina [Pieters] TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-9-1760
 

III-5-25 Roelf [Pieters] TAKENS
ged. 20-8-1762 te Groningen
zoon van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Roelofs] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-8-1762 in Groningen.
Roelf Pieters en en zijn broer Taake Pieters worden in 1790 genoemd bij de erfgenamen van Barelt Roelfs in Peize. De kinderen van Aaltien Roelofs te Groningen verkopen met vermoedelijk hun ooms in 1789 een huis te Peize (aangifte Collaterale Successie en Vrijwillige Verkopen).
 
  Hij trouwde op 8-9-1793 te Winsum (Obergum) met:  
  Trijntje [Jans] BOS
geb. 2-12-1773
ovl. 9-4-1837 te Winsum (Obergum), 63 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] BOS
Grietje [Derks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-12-1773 in Winsum.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Roelf Takens van Groningen, wonend aan de Braak en Trientje Jans van Winsum, hier wonende.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter TAKENS geb. 20-3-1794 te Winsum (Obergum) / ovl. 31-5-1882 te Usquert ( IV-9-38 )
  2. Grietje TAKENS geb. 12-1-1797 te Winsum (Obergum) / ovl. 22-5-1835 te Winsum (Obergum) ( IV-9-39 )
  3. Jan TAKENS geb. 10-1-1800 te Winsum (Obergum) / ovl. 30-4-1887 te Bedum (Onderdendam) ( IV-9-40 )
  4. Aaltje TAKENS geb. 6-5-1803 te Winsum (Obergum) ( IV-9-41 )
  5. Jantjen TAKENS geb. 26-5-1807 te Winsum (Obergum) / ovl. 6-5-1836 te Winsum (Obergum) ( IV-9-42 )

III-5-26 Taake [Pieters] TAKENS
ged. 18-9-1765 te Groningen
ovl. 19-11-1843 te Groningen
zoon van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Roelofs] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier (volgens OA dochter Roelfje).
Bij de dopen van de kinderen wonend buiten de Boteringepoort.
Taake Pieters en en zijn broer Roelf Pieters worden in 1790 genoemd bij de erfgenamen van Barelt Roelfs in Peize. De kinderen van Aaltien Roelofs te Groningen verkopen met vermoedelijk hun ooms in 1789 een huis te Peize (aangifte Collaterale Successie en Vrijwillige Verkopen).
 
  Hij trouwde (1) op 29-1-1789 te Groningen met:  
  Grietje [Beerents] _
ged. 10-2-1760 te Groningen
ovl. 21-9-1812 te Groningen, 52 jaar oud
dochter van: Berent [Berents] _
Wipke [Klaassens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1760 Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Take Takens van Groningen en Geertjen Berents, wed. Berent Gabriels van Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wibbigje TAKENS ged. 25-12-1791 te Groningen / ovl. 19-8-1866 te Groningen ( IV-10-43 )
  2. Roelfje TAKENS ged. 19-2-1794 te Groningen / ovl. 9-10-1870 te Groningen (OA-971) ( IV-10-44 )
  3. Pieter TAKENS ged. 13-1-1797 te Groningen / ovl. 3-5-1833 te Groningen ( IV-10-45 )
  4. Aaltje TAKENS ged. 21-1-1800 te Groningen ( IV-10-46 )
  5. Aaltje TAKENS ged. 3-11-1802 te Groningen ( IV-10-47 )
  6. Klaas TAKENS ged. 23-8-1805 te Groningen / ovl. 22-7-1849 te Groningen ( IV-10-48 )
  Hij trouwde (2) op 11-4-1813 te groningen met:  
  Grietje [Feikes] KLOK
geb. 5-10-1770 te Oude Pekela
ovl. 28-11-1842 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Feike [Feikes] KLOK
Hindrikje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-10-1770 in Oude Pekela.
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Geertje Berents, weduwe van Jannes harms.
 

III-5-27 Wijtske [Pieters] TAKENS
ged. 17-2-1768 te Groningen
dochter van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Jacobs] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-2-1768
 

III-5-28 Engelina [Pieters] TAKENS
ged. 9-12-1770 te Groningen
ovl. 21-9-1829 te Groningen
dochter van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Jacobs] _
( II-1-5 )
  Zij trouwde (1) op 9-5-1794 te Groningen met:  
  Folkert [Jans] OTTENS
ged. 30-1-1767 te Groningen
zoon van: Jan [Lucas] _
Geesje [Folkers] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Folkert Jans van Groningen en Engelina Pieters van Groningen, p.q. Pieter Takens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesje OTTENS ged. 28-10-1803 te Groningen / ovl. 19-12-1894 te Groningen ( IV-11-49 )
  Zij trouwde (2) op 7-5-1809 te Groningen met:  
  Nicolaus BEERTHUIS
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Nicolaus Beerthuis, van Campen en Engelina Pieters, wed. Folkert Ottens, van Groningen, p.q. Take Takens als broeder.
 

III-5-29 Niesjen [Pieters] TAKENS
ged. 17-12-1773 te Groningen
dochter van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Jacobs] _
( II-1-5 )
  Zij trouwde op 24-1-1802 te Groningen met:  
  Jan [Harms] HULST
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Groningen
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Harms Hulst van Groningen en Niesje Pieters Takens, p.q. Pieter Takens als vader.
 

III-5-30 Jacobjen TAKENS
ged. 24-5-1776 te Groningen
dochter van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Jacobs] _
( II-1-5 )

III-5-31 Japigjen [Pieters] TAKENS
ged. 12-10-1777 te Groningen
dochter van: Pieter [Takes] TAKENS
Aaltien [Jacobs] _
( II-1-5 )

III-5-32 Klaas [Pieters] TAKENS
ged. 9-3-1780 te Groningen
zoon van: Pieter [Takes] TAKENS
Roelfien [Klaassens] _
( II-1-5 )

III-5-33 Jantje [Pieters] TAKENS
ged. 7-9-1781 te Groningen
dochter van: Pieter [Takes] TAKENS
Roelfien [Klaassens] _
( II-1-5 )

III-5-34 Klaas [Pieters] TAKENS
ged. 9-7-1784 te Groningen
zoon van: Pieter [Takes] TAKENS
Roelfien [Klaassens] _
( II-1-5 )

III-6-35 Take TAKENS
ged. 15-4-1770 te Haren
zoon van: Jannes [Takes] _
Trijntjen WOLDERING
( II-1-7 )
fam. 6: ( III-1-1 )

III-6-36 Dina TAKENS
ged. 14-10-1771 te Haren
ovl. 25-12-1850 te Peize, 79 jaar oud
dochter van: Jannes [Takes] _
Trijntjen WOLDERING
( II-1-7 )
fam. 6: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de doop (14-10-1771) in Haren: Dina, d.v. Jannes Takes en Grietje Jans. (Aanname dat de moeder moet zijn Trientje Jans.)
 
  Zij trouwde op 9-5-1803 te Peize met:  
  Hilbrand [Jans] STAAL
geb. 10-4-1774 te Peize
ovl. 27-2-1827 te Peize, 52 jaar oud
zoon van: Jan Floris STAAL
Aafien [Garbrands] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hilbrant Jans en Dina Jannes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafien [Hilbrands] STAAL ged. 29-1-1804 te Peize / ovl. 20-12-1813 te Peize ( IV-12-51 )
  2. Jannes STAAL ged. 13-10-1810 te Peize ( IV-12-53 )

III-6-37 Engel [Jans] TAKENS
geb. 10-12-1780 te Haren
ovl. 31-8-1821 te Anloo (Annen), 40 jaar oud
dochter van: Jannes [Takes] _
Gepke [Hinderks] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-12-1780. Beroep: arbeidster.
Bij overlijden genoemd als: Engel Jans, d.v. Jans Takens en Gebke Alberts, geboren Haren 10-12-1782.
 
  Zij trouwde op 7-5-1807 te Anloo met:  
  Jan SPEULMAN
ged. 12-4-1778 te Eursinge
ovl. 31-12-1838 te Anloo (Annen)
zoon van: Roelof [Jans] _
Geertruid [Aalders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-4-1778 in Beilen. Beroep: arbeider.
Jan Speulman is 40 jaar bij de geboorte van dochter Roelfien in 1818. Bij de huwelijken van de kinderen soms als Jan Roelofs Speulman. Bij overlijden wordt alleen de naam Jan Roelofs Speulman vermeld, arbeider, zonder gegevens over geboorte, ouders of echtgenote.
Bij hertrouwen wordt vermeld dat hij weduwnaar is van Engel Jans. De naam Speulman is vermoedelijk afkomstig van zijn stiefvader Hindrik Harms Speulman.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Roelfs van Beilen en Engelina Janses van Haren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannes SPEULMAN geb. ca 1813 te Anloo (Annen) ( IV-13-54 )
  2. Roelfien SPEULMAN geb. 1818 ( IV-13-55 )

III-6-38 Hindrik TAKENS
ged. 14-3-1784 te Haren
zoon van: Jannes [Takes] _
Gepke [Hinderks] _
( II-1-7 )

III-6-39 Folkert TAKENS
ged. 20-5-1789 te Haren
ovl. 19-7-1845 te Norg (Veenhuizen)
zoon van: Jannes [Takes] _
Gepke [Hinderks] _
( II-1-7 )
  Hij trouwde op 10-5-1823 te Haren met:  
  Geertjen [Warmolds] BEEN
geb. 29-11-1798 te Roden
ovl. 19-3-1875 te Roden, 76 jaar oud
dochter van: Warmolt [Roelofs] BEEN
Hinderkien [Tonnis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-12-1798 te Roden.
 

III-6-40 Aaldert TAKENS
ged. 18-7-1790 te Haren
ovl. 28-12-1812 te Haren (Onnen), 22 jaar oud
zoon van: Jannes [Takes] _
Gepke [Hinderks] _
( II-1-7 )
  Hij trouwde op 14-4-1811 te Haren met:  
  Geessien [Roelfs] HOMAN
ged. 21-5-1780 te Kielsterkanaal-Annerveen
ovl. 9-11-1848 te Haren (OA-57), 63 jaar oud
dochter van: Roelf [Geerts] HOMAN
Egbertien [Geerts] NIEUWMEIJER

  Persoonlijke informatie
Getuige bij de geboorte: Grietje Hindriks van de Kiel.
Gedoopt 21-5-1780 te Anloo.
Beroep: arbeidster (1815, 1845).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Aldert Jans van Haren en Geesje Roelefs van Annerveen.
 

III-6-41 Take TAKENS
ged. 22-3-1795 te Haren
ovl. 22-1-1874 te Haren (OA-4), 78 jaar oud
zoon van: Jannes [Takes] _
Gepke [Hinderks] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-3-1795 in Haren.
Beroep: boerenknecht (1818), arbeider (1849, 1850, 1862).
 
  Hij trouwde op 3-5-1818 te Haren met:  
  Alberdina [Gerrits] VRIELING
ged. 22-1-1797 te Haren (Onnen)
ovl. 1-1-1846 te Haren (OA-1), 50 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] FRIELING
Grietje [Geerts] _
fam. 4: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 22 januari 1797. Zij tekende haar huwelijksakte als: “Alberdina Gerrits Frijling”. Beroep: dienstmeid (1818).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertien TAKENS geb. 27-8-1818 te Haren / ovl. 13-2-1904 te Haren (OA-15) ( IV-14-56 )
  2. Gerrit TAKENS geb. 2-2-1821 te Haren (GA-6) / ovl. 18-9-1870 te Haren (OA-44) ( IV-14-57 )
  3. Grietje TAKENS geb. 16-4-1825 te Haren / ovl. 25-5-1889 te Haren ( IV-14-58 )
  4. Jantien TAKENS geb. ca 1827 te Haren ( IV-14-59 )
  5. Jan TAKENS geb. ca 1831 te Haren / ovl. 29-11-1854 te Haren (OA-45) ( IV-14-60 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Anna GROENEVELD
geb. ca 1791
dochter van: Augustinus [Rijkens] GROENEVELD
Engelina TAKENS

( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Anna gebruikt bij haar huwelijk de naam Groeneveld.
 

IV-1-2 Augustinus GROENEVELD
geb. ca 1793
zoon van: Augustinus [Rijkens] GROENEVELD
Engelina TAKENS

( III-1-3 )

IV-2-3 Geertje TAKENS
ged. 24-8-1787 te Groningen
ovl. 15-2-1861 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Annigjen WIERINGA
( III-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-8-1787 in Groningen
 
  Zij trouwde op 1-11-1807 te Groningen met:  
  Evert MEIJER
ged. 15-5-1783 te Groningen
ovl. 27-1-1856 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Conradus MEIJER
Grietje [Jansen] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Evert Meijer van Groningen en Geertje Takens van Groningen, p.q. Take Takens als oom en voormond.
 

IV-2-4 Folkert TAKENS
ged. 9-12-1790 te Groningen
zoon van: Jan TAKENS
Annigjen WIERINGA
( III-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-12-1790 in Groningen
 

IV-2-5 Folkert TAKENS
ged. 15-1-1797 te Groningen
zoon van: Jan TAKENS
Eeffien KRAMER
( III-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-1-1797 in Groningen.
 

IV-3-6 Grietje TAKENS
ged. 1-5-1785 te Groningen
ovl. 8-2-1865 te Haren (OA-6), 77 jaar oud
dochter van: Take TAKENS
Anna ELLENS
( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Haar doopdatum klopt niet met de leeftijdsvermelding (77j) op haar overlijdensakte in Genlias.
 
  Zij trouwde op 23-5-1813 te Haren (HA-10) met:  
  Geert SMEENGE
ged. 25-11-1787 te Haren
ovl. 8-3-1866 te Haren
zoon van: Geert [Jacobs] SMEENGE
Fennegien [Geerts] _
fam. 45: ( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldwachter.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: veldwachter; beroep bruid: dienstmaagd; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: schrijnwerkersknegt
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna SMEENGE geb. 8-2-1817 te Haren / ovl. 17-2-1876 te Haren (Helpman) fam. 45: ( IV-3-7 )
  2. Geert SMEENGE geb. 16-1-1820 te Haren / ovl. 8-1-1845 te Haren fam. 45: ( IV-3-8 )
  3. Annechien Hinderika SMEENGE geb. 13-11-1822 te Haren / ovl. 26-8-1891 te Sappemeer (Achterdiep) fam. 45: ( IV-3-9 )
  4. Take (Jake) SMEENGE geb. 7-11-1826 te Haren / ovl. ca 1910 te Holland (Michigan, U.S.A.) fam. 45: ( IV-3-10 )

IV-3-7 Annigje TAKENS
ged. 7-1-1787 te Groningen
dochter van: Take TAKENS
Anna ELLENS
( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-1-1787 in Groningen.
 

IV-3-8 Folkert TAKENS
ged. 13-8-1788 te Groningen
ovl. 23-12-1826 te Groningen
zoon van: Take TAKENS
Anna ELLENS
( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-8-1788 in Groningen.
 
  Hij trouwde op 3-6-1810 te Groningen met:  
  Roelfje van der POEL
ged. 7-2-1777 te Groningen
ovl. 15-7-1833 te Groningen
dochter van: Johannes van der POEL
Helena van OOSTEN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-2-1777 in Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Folkert Takens van Groningen en Roelfje van der Poel van Groningen.
 

IV-3-9 Gijsbarta TAKENS
ged. 6-5-1791 te Groningen
dochter van: Take TAKENS
Anna ELLENS
( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-5-1791 in Groningen.
 

IV-3-10 Annegien TAKENS
ged. 15-11-1793 te Groningen
ovl. 15-4-1860 te Groningen, 66 jaar oud
dochter van: Take TAKENS
Anna ELLENS
( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-11-1793 in Groningen.
 
  Zij trouwde op 30-1-1823 te Groningen met:  
  Pieter REINMAN
ged. 24-11-1802 te Groningen
ovl. 15-4-1845 te Norg (Veenhuizen), 42 jaar oud
zoon van: Hendrik REINMAN
Jantje van DIJK

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-11-1802 in Groningen.
Beroep: wolkammer, bij overlijden: kolonist (als Pieter Reineman).
 

IV-3-11 Elle TAKENS
ged. 9-9-1796 te Groningen
zoon van: Take TAKENS
Anna ELLENS
( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-9-1796 in Groningen.
 

IV-3-12 Jantien TAKENS
ged. 1-2-1799 te Groningen
dochter van: Take TAKENS
Anna ELLENS
( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-2-1799 Groningen.
 
  Zij trouwde op 5-3-1822 te Groningen met:  
  Berend [Stevens] KAT
geb. 27-11-1796 te Groningen
zoon van: Steven [Hindriks] KAT
Margjen [Berends] _


IV-4-13 Helena [Hindriks] TAKENS
geb. 15-4-1786 te Haren
ovl. 18-5-1832 te Noordbroek (OA-14), 46 jaar oud
dochter van: Hindrik [Willems] TAKENS
Johanna [Hindriks] MULDER
( III-3-14 )
  Foto van Helena [Hindriks] TAKENS
Foto(s) van Helena [Hindriks] TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Leentien, Eliena Hindriks Takens, Eelena Hindriks Takens en Leena Hindriks Takens. De overlijdensakte vermeld als geboortedatum 15-4-1788. Dit moet vrijwel zeker zijn 15-4-1786. Op 23-4-1786 is er in Haren een Leentien Takens gedoopt. En in 1788 zijn er volgens het doop en trouwboek geen kinderen van Hindrik Willems & Johanna Hendriks in Haren gedoopt.
 
  Zij trouwde met:  
  Nanno [Jans] KOK
geb. 3-8-1791 te Noordbroek
ovl. 15-7-1860 te Noordbroek (OA-31), 68 jaar oud
zoon van: Jan [Nannes] KOK
Aimpt [Hilkes] JAGER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-8-1791 in Noordbroek. Beroep: voerman (1837, 1839, 1845, 1849), landbouwer (1856), wagenaar (1857), arbeider (1859).
 
  Bij het huwelijk
Geen kinderen bekend uit dit huwelijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Nannes] KOK geb. 2-9-1814 te Noordbroek (GA-39) / ovl. 19-3-1856 te Arnhem (OA-178) ( V-2-5 )
  2. Hindrik [Nannes] KOK geb. 30-9-1816 te Noordbroek (GA-39) ( V-2-6 )
  3. Aimt KOK geb. 26-6-1818 te Noordbroek (GA-17) / ovl. 15-9-1859 te Hoogezand (Kalkwijk) (OA-141) ( V-2-7 )
  4. Willem [Nannes] KOK geb. 12-4-1820 te Noordbroek (GA-21) / ovl. 20-4-1820 te Noordbroek (OA-14) ( V-2-8 )
  5. Anna KOK geb. 17-7-1821 te Noordbroek (GA-28) ( V-2-9 )
  6. Eltjo KOK geb. 28-8-1823 te Noordbroek (GA-39) ( V-2-10 )
  7. Willem KOK geb. 13-1-1827 te Noordbroek (GA-2) ( V-2-11 )
  8. Reint KOK geb. 21-6-1830 te Noordbroek (GA-22) ( V-2-12 )

IV-4-14 Swaantien TAKENS
ged. 2-9-1787 te Haren
ovl. 23-7-1851 te Haren (OA-26)
dochter van: Hindrik [Willems] TAKENS
Johanna [Hindriks] MULDER
( III-3-14 )
  Foto van Swaantien TAKENS
Foto(s) van Swaantien TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-9-1787 in Haren.
 
  Zij trouwde op 19-8-1819 te Haren (HA-10) met:  
  Berend HASSELS
ged. 11-5-1794 te Eelde
ovl. 6-5-1856 te Haren (OA-18)
zoon van: Jan HASSELS
Egbertien DERKS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1794 in Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna HASSELS geb. 5-8-1819 te Haren / ovl. 6-8-1819 te Haren (OA-29) ( V-3-13 )
  2. Johanna HASSELS geb. 30-8-1820 te Haren (GA-44) / ovl. 13-12-1899 te Haren (OA-66) ( V-3-14 )
  3. Egbertje HASSELS geb. 9-1-1825 te Haren (GA-1) / ovl. 29-1-1860 te Haren ( V-3-15 )

IV-4-15 Willem TAKENS
ged. 4-3-1790 te Haren
ovl. 23-10-1867 te Groningen (OA-769), 77 jaar oud
zoon van: Hindrik [Willems] TAKENS
Johanna [Hindriks] MULDER
( III-3-14 )
  Foto van Willem TAKENS
Foto(s) van Willem TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-3-1790 in Haren. Beroep: straatmaker
 
  Hij trouwde op 1-2-1824 te Groningen (HA-22) met:  
  Antje ROOS
geb. 19-5-1798 te Groningen
ovl. 1-8-1890 te Groningen (OA-898), 92 jaar oud
dochter van: Harmina [Lepel] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: mattemaakster.
 
  Bij het huwelijk
Geen kinderen bekend uit dit huwelijk.
 

IV-4-16 Hindrik TAKENS
ged. 1-4-1792 te Haren
ovl. 29-2-1852 te Haren (OA-11), 59 jaar oud
zoon van: Hindrik [Willems] TAKENS
Johanna [Hindriks] MULDER
( III-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-4-1792 te Haren. Beroep: boerenknecht (1822), arbeider (1822, 1824, 1826, 1828, 1831), daglooner (1840), arbeider (1848, 1852).
 
  Hij trouwde op 6-4-1822 te Haren (HA-3) met:  
  Geertien [Jans] BEEN
ged. 27-8-1797 te Peize
ovl. 6-1-1863 te Groningen (OA-24), 65 jaar oud
dochter van: Jan [Roelfs] BEEN
Jaapkien [Hindriks] VIJFSCHAFT

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook: Geertje. Gedoopt 27-8-1797 in Peize. Beroep: dienstmeid (1822), arbeidster (1854). Overlijdensdatum - geboortedatum levert een leeftijd op van 65 jaar. De overlijdensakte vermeldt haar leeftijd echter als 64 jaar.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 29 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik TAKENS geb. 6-7-1822 te Haren (GA-33) / ovl. 23-10-1863 te Groningen (OA-673) ( V-4-16 )
  2. Jakobje TAKENS geb. 18-2-1824 te Haren (GA-6) / ovl. 9-3-1863 te Groningen (OA-151) ( V-4-17 )
  3. Johanna TAKENS geb. 8-2-1826 te Haren (Hemmen) (GA-7) / ovl. 31-12-1899 te Groningen (OA-1170) ( V-4-18 )
  4. Jantje TAKENS geb. 23-10-1828 te Haren (GA-60) / ovl. 10-9-1863 te Bedum (Noordwolde) (OA-62) ( V-4-19 )
  5. Willem TAKENS geb. 8-11-1831 te Haren (GA-57) / ovl. 21-7-1921 te Haren (Onnen) (OA-34) ( V-4-20 )
  6. Jan TAKENS geb. 4-3-1840 te Haren (GA-17) / ovl. 27-4-1906 te Groningen (OA-442) ( V-4-21 )

IV-4-17 Tako TAKENS
ged. 8-12-1793 te Haren
zoon van: Hindrik [Willems] TAKENS
Johanna [Hindriks] MULDER
( III-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-12-1793 in Haren.
 

IV-4-18 Aaltje TAKENS
ged. 6-11-1796 te Haren
ovl. 11-4-1875 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-42), 77 jaar oud
dochter van: Hindrik [Willems] TAKENS
Johanna [Hindriks] MULDER
( III-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-11-1796 in Haren. Beroep: werkmeid (1816), landbouwersche (1833, 1846, 1850, 1851). Bij overlijden 77 jaar oud volgens akte. In werkelijkheid waarschijnlijk 78 jaar oud.
 
  Zij trouwde (1) op 26-5-1816 te Ten Boer (HA-13) met:  
  Jan [Jannes] EGGENS
geb. ca 1792 te Zuidwolde
ovl. 17-10-1830 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-40)
zoon van: Jannes [Egges] EGGENS
Antje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenzoon (1816). Begraven te Garmerwolde. (Leeftijd: op de overlijdensakte: 69 jaar is vermoedelijk onjuist).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenzoon; beroep bruid: werkmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 24 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Jans] EGGENS geb. 29-10-1816 te Harkstede (GA-31) ( V-5-22 )
  2. Anna [Jans] EGGENS geb. ca 1820 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 23-4-1834 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-12) ( V-5-23 )
  3. Jannes [Jans] EGGENS geb. ca 1822 te Ten Boer (Garmerwolde) ( V-5-24 )
  4. Hindrik [Jans] EGGENS geb. ca 1825 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 14-4-1897 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-21) ( V-5-25 )
  5. Aaltje [Jans] EGGENS geb. 26-12-1828 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 27-12-1828 te Ten Boer (Garmerwolde) ( V-5-26 )
  6. Johannes [Jans] EGGENS geb. ca 1830 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 26-6-1845 te Ten Boer (Garmerwolde) ( V-5-27 )
  Zij trouwde (2) op 17-3-1833 te Ten Boer (HA-3) met:  
  Cornelis [Jannes] EVENHUIS
ged. 13-11-1791 te Ten Boer (Heidenschap)
ovl. 24-3-1859 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-23), 67 jaar oud
zoon van: Jannes [Rudolphs] EVENHUIS
Trijntje [Cornelis] HAMMINGA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-11-1791 te Garmerwolde. Beroep: landbouwer (1833, 1850).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: landbouwersche; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 41 jaar; bruid 36 jaar; weduwe van Jan Jannes Eggens
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje EVENHUIS geb. ca 1835 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 27-4-1850 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-29) ( V-5-28 )
  2. Kornelis [Jannes] EVENHUIS geb. ca 1839 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 17-1-1881 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-3) ( V-5-29 )

IV-5-19 Fokkien (Fokje) [Willems] EISSING
geb. 22-4-1785 te Haren (Onnen)
ovl. 5-8-1861 te Eelde
dochter van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-4-1785 in Haren. Doopnaam ook gevonden als Fockien.
Beroep: landbouwersche (1818).
 
  Zij trouwde (1) op 7-6-1812 te Haren (HA-8) met:  
  Lukas [Hendrik] OOSTERVELD
geb. 25-11-1774 te Haren
ovl. 31-8-1825 te Noorddijk (Engelbert), 50 jaar oud
zoon van: Hinderk [Lucas] OOSTERVELD
Geessien [Jans] BIERLING
fam. 7: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-11-1774 in Haren. Zoon van Hendrik Oosterveld en Geesje Jans.
Beroep: landbouwer (1817, 1818, 1819, 1821)
Lukas bij overlijden als Luikas Jans Oosterveld, 50 jaar, e.v. Fokkien Willems Eisses, geen ouders vermeld.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: klijne boer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 37 jaar; bruid 27 jaar; weduwnaar van Woltertje Klaasen Klijne Boer
 
  Uit deze relatie  
  1. Engelina OOSTERVELD geb. 20-4-1813 te Haren / ovl. 16-10-1880 te Haren (OA-67) fam. 7: ( V-5-14 )
  2. Geessien OOSTERVELD geb. ca 1816 te Haren / ovl. 18-10-1887 te Haren (Helpman) fam. 7: ( V-5-15 )
  3. Grietje OOSTERVELD geb. 26-9-1817 te Haren (GA-46) / ovl. 17-1-1818 te Haren (OA-5) fam. 7: ( V-5-16 )
  4. Hendrik OOSTERVELD geb. 20-3-1819 te Haren (GA-15) / ovl. 19-4-1870 te Haren (Hoornschedijk) (OA-20) fam. 7: ( V-5-17 )
  5. Grietien OOSTERVELD geb. 29-9-1821 te Haren (Essen) (GA-41) / ovl. 2-11-1821 te Haren (Essen) (OA-34) fam. 7: ( V-5-18 )
  Zij trouwde (2) op 15-8-1829 te Haren met:  
  Berend KOENRAADS
geb. 3-11-1788 te Haren (Noordlaren)
ovl. 12-2-1862 te Eelde
zoon van: Conraad [Tonnis] _
Grietje [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-11-1788 in Noordlaren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Beerent Conraats en Fockien Willems Eijsing, weduwe van Luikas Jans Oosterveld.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje KOENRAADS geb. 17-9-1829 te Haren / ovl. 4-1-1904 te Eelde ( V-6-30 )

IV-5-20 Willem EISSING
ged. 29-4-1787 te Haren (Onnen)
ovl. 5-12-1866 te Haren (Helpman)
zoon van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-4-1787 in Haren.
 
  Hij trouwde (1) op 12-4-1821 te Haren (HA-6) met:  
  Gesijn BOLHUIS
geb. 5-10-1794 te Groningen
ovl. 6-9-1840 te Haren (Helpman), 45 jaar oud
dochter van: Ebo BOLHUIS
Geertje [Kornelis] OFFERINGA
fam. 118: ( X-18-78 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Geesje Bolhuis.
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 33 jaar; bruid 26 jaar
 
  Hij trouwde (2) op 19-12-1846 te Haren met:  
  Derkje [Egberts] VORENKAMP
ged. 9-8-1799 te Haren
ovl. 18-12-1886 te Haren (Helpman)
dochter van: Egbert [Geerts] VORENKAMP
Harmtien [Hindriks] van WOLDE


IV-5-21 Leentien [Willems] EISSING
ged. 24-2-1789 te Haren (Onnen)
ovl. 9-12-1862 te Eelde
dochter van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Lijntien Willems Eijsing.
 
  Zij trouwde op 2-12-1813 te Eelde met:  
  Roelof [Jans] WESTERHOF
ged. 31-5-1778 te Eelde
ovl. 11-10-1838 te Eelde
zoon van: Jan [Jacobs] WESTERHOF
Annigje [Roelofs] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jacobs] WESTERHOF geb. 2-2-1827 te Eelde ( V-7-31 )

IV-5-22 Grietien [Willems] EISSING
ged. 27-2-1791 te Haren
dochter van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-2-1791 in Haren.
 

IV-5-23 Jan [Willems] EISSING
ged. 13-10-1793 te Haren (Onnen)
ovl. 25-11-1822 te Haren (Onnen)
zoon van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-10-1793 Haren.
 

IV-5-24 Albert EISSING
ged. 3-4-1796 te Haren (Onnen)
ovl. 7-1-1876 te Haren (Onnen), 79 jaar oud
zoon van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1869).
 
  Hij trouwde op 15-8-1829 te Haren met:  
  Aaltien KLOOTS
ged. 15-6-1800 te Haren (Noordlaren)
ovl. 12-5-1888 te Haren (Onnen), 87 jaar oud
dochter van: Hindrik [Roelfs] KLOOTS
Henderika OTTENS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-6-1800 in Noordlaren.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika EISSING geb. ca 1837 te Haren (Onnen) ( V-8-32 )
  2. Lucretia EISING geb. 1-10-1844 te Haren (Onnen) / ovl. 3-5-1894 te Haren (Onnen) ( V-8-33 )

IV-5-25 Hindrik EISSING
ged. 28-3-1798 te Haren (Onnen)
ovl. 10-3-1864 te Haren (Onnen)
zoon van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )

IV-5-26 Engelina [Willems] EISSING
ged. 7-12-1800 te Haren
ovl. 25-12-1876 te Haren, 76 jaar oud
dochter van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-12-1800 in Haren.
 
  Zij trouwde op 11-6-1821 te Haren (HA-14) met:  
  Roelf PAUWELS
ged. 19-12-1790 te Haren
ovl. 13-7-1849 te Haren, 58 jaar oud
zoon van: Peter PAUWELS
Aaltje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-12-1790 in Haren. Beroep: landbouwer (1827, 1860, 1869).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 20 jaar. Beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje PAUWELS geb. ca 1822 te Haren / ovl. 27-7-1827 te Haren (OA-20) ( V-9-34 )
  2. Willem PAUWELS geb. 13-12-1825 te Haren / ovl. 16-5-1892 te Haren (OA-33) ( V-9-35 )
  3. Pieter PAUWELS geb. ca 1828 ( V-9-36 )

IV-5-27 Aaltje EISSING
ged. 23-10-1803 te Haren (Onnen)
ovl. 14-5-1894 te Haren, 90 jaar oud
dochter van: Willem EISSING
Engelina [Willems] TAKENS

( III-3-17 )
  Zij trouwde (1) op 28-6-1823 te Haren met:  
  Pieter ENSINGH
ged. 21-1-1778 te Groningen
ovl. 8-11-1826 te Groningen, 48 jaar oud
zoon van: Lammert ENSINGH
Klaasje VELDMAN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-1-1778 in Groningen.
 
  Zij trouwde (2) op 13-12-1827 te Groningen met:  
  Steven GROEN
geb. 1-7-1798 te Steenwijk
ovl. 28-1-1878 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Egbert GROEN
Grietje ROELOFS


IV-6-28 Willem TAKENS
geb. 3-4-1829 te Haren (GA-21)
ovl. 4-12-1903 te Haren (OA-86), 74 jaar oud
zoon van: Pieter [Willems] TAKENS
Geessijn PASTOOR
( III-3-21 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1861, 1863, 1867, 1868, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1878, 1879, 1892, 1900).
 
  Hij trouwde op 10-8-1861 te Haren (HA-19) met:  
  Geertje van HEMMEN
geb. 7-11-1836 te Haren (Hemmen)
ovl. 31-7-1896 te Haren (Hemmen) (OA-55), 59 jaar oud
dochter van: Egbert van HEMMEN
Aaltien HARMS
fam. 35: ( III-2-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1892).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwster; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 32 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gesina TAKENS geb. 25-10-1861 te Haren (GA-74) / ovl. 8-4-1952 te Noorddijk (Middelbert) (OA-8) ( V-10-37 )
  2. Egbert TAKENS geb. 5-4-1863 te Haren (GA-30) / ovl. 16-12-1863 te Haren (OA-55) ( V-10-38 )
  3. Pieter TAKENS geb. 31-1-1865 te Haren / ovl. 20-12-1944 te Eelde (OA-41) ( V-10-39 )
  4. Aaltje TAKENS geb. 20-7-1867 te Haren (GA-61) / ovl. 21-2-1935 te Haren (Glimmen) (OA-10) ( V-10-40 )
  5. NN TAKENS geb. 18-10-1868 te Haren (Hemmen) / ovl. 18-10-1868 te Haren (Hemmen) (OA-64) ( V-10-41 )
  6. Egbert TAKENS geb. 31-1-1871 te Haren (Hemmen) (GA-7) / ovl. 27-7-1926 te Haren (overl. Groningen) (OA-18) ( V-10-42 )
  7. NN TAKENS geb. 7-6-1872 te Haren / ovl. 7-6-1872 te Haren (OA-27) ( V-10-43 )
  8. NN TAKENS geb. 2-5-1873 te Haren / ovl. 2-5-1873 te Haren (OA-30) ( V-10-44 )
  9. Jan TAKENS geb. 18-7-1874 te Haren (Hemmen) (GA-61) / ovl. 21-1-1876 te Haren (Hemmen) (OA-5) ( V-10-45 )
  10. Jan Harm TAKENS geb. 24-9-1875 te Haren (GA-75) / ovl. 11-10-1942 te Eelde (OA-27) ( V-10-46 )
  11. Jan TAKENS geb. 12-10-1876 te Haren (Hemmen) (GA-98) ( V-10-47 )
  12. NN TAKENS geb. 8-1-1878 te Haren / ovl. 8-1-1878 te Haren (OA-5) ( V-10-48 )
  13. Willem TAKENS geb. 3-7-1879 te Haren (Hemmen) (GA-66) / ovl. 3-7-1946 te Beilen (overl te Assen) (OA-63) ( V-10-49 )

IV-6-29 Jan TAKENS
geb. 4-5-1831 te Haren (GA-24)
ovl. 19-8-1900 te Haren (OA-58), 69 jaar oud
zoon van: Pieter [Willems] TAKENS
Geessijn PASTOOR
( III-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 

IV-6-30 Leentje TAKENS
geb. 4-9-1834 te Haren (GA-41)
ovl. 22-7-1865 te Haren (OA-51), 30 jaar oud
dochter van: Pieter [Willems] TAKENS
Geessijn PASTOOR
( III-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Leeftijd op de overlijdensakte (Haren : 1865: OA-51) is 31 jaar i.p.v. 30.
 
  Zij trouwde op 17-11-1860 te Haren (HA-15) met:  
  Pieter PAUWELS
geb. ca 1828
zoon van: Roelf PAUWELS
Engelina [Willems] EISSING

( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1860, 1869, 1900).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 32 jaar; bruid 26 jaar
 

IV-7-31 Leentje TAKENS
geb. 5-2-1806 te Haren (Onnen)
ovl. 19-4-1857 te Haren (Onnen) (OA-18), 51 jaar oud
dochter van: Folkert [Willems] TAKENS
Fennechien [Pieters] _
( III-3-22 )
fam. 42: ( III-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren op 16 februari 1806.
 
  Zij trouwde op 27-10-1832 te Haren (HA-11) met:  
  Jan [Jakobs] HORST
ged. 8-3-1795 te Haren (Glimmen)
ovl. 28-2-1862 te Haren (Onnen) (OA-11), 67 jaar oud
zoon van: Jacob [Roelfs] HORST
Lammegien [Lucas] _
fam. 22: ( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Noordlaren op 8 maart 1795. Beroep: landbouwer (1833).
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche.

BIJ HUWELIJK:
GETUIGEN:
1- LUKAS HORST, 43 JAAR. LANDBOUWER TE ONNEN, BROEDER VAN DEN BRUIDEGOM
2- PETER TAKENS, 25 JAAR, LANDBOUWER TE ONNEN, BROEDER DER BRUID
 
  Uit deze relatie  
  1. NN HORST geb. 10-3-1833 te Haren (Onnen) / ovl. 10-3-1833 te Haren (Onnen) (OA-5) fam. 22: ( V-5-15 )
  2. Jakob HORST geb. 10-3-1833 te Haren (Onnen) / ovl. 5-11-1918 te Haren (Glimmen) fam. 22: ( V-5-14 )
  3. Fennechien HORST geb. 6-4-1834 te Haren (Onnen) / ovl. 29-11-1868 te Haren (Glimmen) (OA-83) fam. 22: ( V-5-16 )
  4. Folkert HORST geb. 26-10-1836 te Haren (Onnen) / ovl. 1-7-1901 te Haren fam. 22: ( V-5-17 )
  5. Lammechien HORST geb. 26-11-1838 te Haren (Onnen) / ovl. 10-1-1920 fam. 22: ( V-5-18 )
  6. Pieter HORST geb. 1-12-1841 te Haren (Onnen) / ovl. 27-2-1899 te Eelde fam. 22: ( V-5-19 )
  7. Marchien HORST geb. 18-9-1845 te Haren (Onnen) / ovl. 29-11-1908 te Haren fam. 22: ( V-5-20 )
  8. Jan HORST geb. 6-1-1847 te Haren (Onnen) / ovl. 14-1-1847 te Haren (Onnen) (OA-1) fam. 22: ( V-5-21 )
  9. Jan HORST geb. 12-8-1848 te Haren (Onnen) / ovl. 21-10-1848 te Haren (Onnen) (OA-53) fam. 22: ( V-5-22 )

IV-7-32 Pieter TAKENS
geb. 19-10-1807 te Haren (Onnen)
ovl. 12-4-1887 te Haren (Onnen) (OA-28), 79 jaar oud
zoon van: Folkert [Willems] TAKENS
Fennechien [Pieters] _
( III-3-22 )
fam. 42: ( III-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1838), landbouwer (1846, 1856, 1863, 1865, 1868, 1870, 1881, 1883, 1887) te Onnen.
 
  Hij trouwde op 14-6-1838 te Haren (HA-14) met:  
  Jantien (Jantje) POELMA
geb. 9-5-1821 te Haren (Helpman)
ovl. 23-1-1866 te Haren (Onnen) (OA-5), 44 jaar oud
dochter van: Lammert [Jans] POELMA
Aaltje [Lammerts] BAZUIN

fam. 3: ( VI-3-10 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje TAKENS geb. 9-6-1838 te Haren (Helpman) / ovl. 11-11-1922 te Haren (Essen) (OA-70) ( V-12-68 )
  2. Fennechien TAKENS geb. 28-11-1840 te Haren (Onnen) / ovl. 11-11-1896 te Haren (Onnen) (OA-74) ( V-12-69 )
  3. Lammert (Bazuin) TAKENS geb. 12-4-1843 te Haren (Onnen) (GA-33) / ovl. 16-2-1921 te Haren (Onnen) (OA-11) ( V-12-70 )
  4. Folkerdina TAKENS geb. 25-12-1845 te Haren (Onnen) / ovl. 25-1-1846 te Haren (Onnen) (OA-5) ( V-12-71 )
  5. Folkert TAKENS geb. 13-3-1847 te Haren (Onnen) / ovl. 21-11-1937 te Haren (OA-93) ( V-12-72 )
  6. Pieter BAZUIN TAKENS geb. 29-9-1849 te Haren (Onnen) / ovl. 2-8-1908 te Haren (OA-40) ( V-12-73 )
  7. Willem TAKENS geb. 28-9-1850 te Haren (Onnen) / ovl. 7-9-1856 te Haren (Onnen) (OA-34) ( V-12-74 )
  8. Jan TAKENS geb. 23-1-1853 te Haren (Onnen) / ovl. 2-3-1920 te Haren (Essen) (OA-14) ( V-12-75 )
  9. Willemina TAKENS geb. 3-10-1856 te Haren (Onnen) / ovl. 9-6-1916 te Haren (Onnen) (OA-38) ( V-12-76 )
  10. Pietertje TAKENS geb. 9-5-1860 te Haren (Onnen) / ovl. 11-2-1887 te Haren (Onnen) (OA-12) ( V-12-77 )
  11. Willem TAKENS geb. 10-8-1863 te Haren (Onnen) / ovl. 16-8-1863 te Haren (Onnen) (OA-42) ( V-12-78 )
  12. Leentje TAKENS geb. 6-7-1865 te Haren (Onnen) / ovl. 1-4-1932 te Hoogezand (Westerbroek, overl. Groningen) (OA-41) ( V-12-79 )

IV-7-33 Annechien TAKENS
geb. 10-2-1816 te Haren (Onnen)
ovl. 3-5-1892 te Haren (Onnen) (OA-29), 76 jaar oud
dochter van: Folkert [Willems] TAKENS
Fennechien [Pieters] _
( III-3-22 )
fam. 42: ( III-3-19 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche.
 
  Zij trouwde op 11-5-1843 te Haren (HA-8) met:  
  Pieter OOSTERVELD
geb. ca 1815 te Haren
ovl. 12-11-1870 te Haren (OA-55), 55 jaar oud
zoon van: Jan [Hendriks] OOSTERVELD
Jantien [Jans] PIETERS
fam. 7: ( IV-2-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1872).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 27 jaar; bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje OOSTERVELD geb. ca 1844 te Haren / ovl. 22-7-1866 te Haren (OA-39) fam. 7: ( VI-6-41 )
  2. Fennechien OOSTERVELD geb. ca 1845 te Haren (Onnen) / ovl. 23-8-1893 te Haren (Onnen) (OA-66) fam. 7: ( VI-6-42 )
  3. Jan OOSTERVELD geb. ca 1848 te Haren (Onnen) / ovl. 20-12-1906 te Haren (OA-90) fam. 7: ( VI-6-43 )
  4. Folkerdina OOSTERVELD geb. 9-2-1851 te Haren (Onnen) / ovl. 23-7-1892 te Haren (Onnen) (OA-53) fam. 7: ( VI-6-44 )
  5. Geessien (Geesje) OOSTERVELD geb. 22-9-1853 te Haren (Onnen) / ovl. 5-7-1934 te Haren (Onnen) (OA-41) fam. 7: ( VI-6-45 )
  6. Leentien OOSTERVELD geb. 10-2-1857 te Haren (Onnen) (GA-14) / ovl. 29-5-1937 te Noorddijk (OA-15) fam. 7: ( VI-6-46 )
  7. Annechien OOSTERVELD geb. ca 1859 te Haren (Onnen) / ovl. 26-3-1891 te Haren (Onnen) (OA-40) fam. 7: ( VI-6-47 )

IV-8-34 Annegien [Garbrands] TAKENS
ged. 14-3-1784 te Eelde
dochter van: Garbrant [Pieters] OOSTERVELD
Hinderkien [Geerts] TAKENS

( III-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-3-1784 in Eelde.
 

IV-8-35 Geert [Garbrands] TAKENS
ged. 9-10-1785 te Eelde
ovl. 7-4-1808 te Eelde
zoon van: Garbrant [Pieters] OOSTERVELD
Hinderkien [Geerts] TAKENS

( III-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-10-1785 in Eelde.
 

IV-8-36 Aaltien [Garbrands] TAKENS
ged. 23-1-1791 te Eelde
ovl. 29-4-1864 te Eelde
dochter van: Garbrant [Pieters] OOSTERVELD
Hinderkien [Geerts] TAKENS

( III-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-1-1791 in Eelde.
 
  Zij trouwde op 11-2-1821 te Eelde met:  
  Arend [Lammers] BEKKERING
ged. 21-8-1785 te Eelde
ovl. 21-3-1856 te Eelde
zoon van: Lammert [Roelfs] BEKKERING
Aaltien [Hendriks] VORENKAMP

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-8-1785 in Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien BEKKERING geb. ca 1823 te Eelde ( V-13-80 )

IV-8-37 Pieter [Garbrands] TAKENS
geb. 18-2-1795 te Eelde
ovl. 1-11-1880 te Vries (Donderen), 85 jaar oud
zoon van: Garbrant [Pieters] OOSTERVELD
Hinderkien [Geerts] TAKENS

( III-4-23 )
  Hij trouwde (1) op 11-5-1822 te Vries met:  
  Hendrika [Tonnis] REBBERS
geb. 20-6-1800 te Assen (Witten)
ovl. 19-10-1854 te Donderen, 54 jaar oud
dochter van: Tonnis [Willems] REBBERS
Hillechien [Geerts] _

  Uit deze relatie  
  1. Geert TAKENS geb. 17-2-1823 te Vries ( V-14-81 )
  2. Teunis TAKENS geb. 23-5-1826 te Vries / ovl. 29-7-1905 te Vries (Donderen) ( V-14-82 )
  3. Gerbrand TAKENS geb. 26-7-1828 te Vries / ovl. 13-1-1906 te Borger ( V-14-83 )
  4. Willem TAKENS geb. 16-3-1831 te Vries (Donderen) / ovl. 24-12-1920 te Vries (Donderen) ( V-14-84 )
  5. Hendrik TAKENS geb. 21-2-1834 te Vries / ovl. 10-12-1925 te Rolde ( V-14-85 )
  6. Pieter TAKENS geb. ca 1840 ( V-14-86 )
  Hij trouwde (2) op 26-6-1862 te Vries met:  
  Margaretha RUITER
geb. 6-12-1800 te Appingedam
ovl. 19-11-1870 te Vries (Donderen), 69 jaar oud
dochter van: Hendrik RUITER
Margaretha [Cornelis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-12-1800 in Appingedam
 

IV-9-38 Pieter TAKENS
geb. 20-3-1794 te Winsum (Obergum)
ovl. 31-5-1882 te Usquert, 88 jaar oud
zoon van: Roelf [Pieters] TAKENS
Trijntje [Jans] BOS
( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-3-1794 in Obergum. Beroep: bij huwelijk timmerman, later veldwachter.
 
  Hij trouwde op 29-11-1815 te Usquert met:  
  Aafke [Jans] REUS
geb. 28-11-1790 te Usquert
ovl. 6-2-1869 te Usquert, 78 jaar oud
dochter van: Jan [Cornelis] REUS
Stijntje [Tammes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-11-1790 Usquert. Bij het huwelijk en overlijden van Aafke wordt alleen de moeder vermeld. Zij is echter gedoopt na het huwelijk van haar ouders, als Aafke, d.v. Jan Cornelis en Stijnje Tammes.
 

IV-9-39 Grietje TAKENS
geb. 12-1-1797 te Winsum (Obergum)
ovl. 22-5-1835 te Winsum (Obergum), 38 jaar oud
dochter van: Roelf [Pieters] TAKENS
Trijntje [Jans] BOS
( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-1-1797 in Obergum.
 

IV-9-40 Jan TAKENS
geb. 10-1-1800 te Winsum (Obergum)
ovl. 30-4-1887 te Bedum (Onderdendam), 87 jaar oud
zoon van: Roelf [Pieters] TAKENS
Trijntje [Jans] BOS
( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-1-1800 in Obergum. Beroep: veldwachter te Onderdendam, later gemeentebode.
 

IV-9-41 Aaltje TAKENS
geb. 6-5-1803 te Winsum (Obergum)
dochter van: Roelf [Pieters] TAKENS
Trijntje [Jans] BOS
( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-5-1803 in Obergum.
 

IV-9-42 Jantjen TAKENS
geb. 26-5-1807 te Winsum (Obergum)
ovl. 6-5-1836 te Winsum (Obergum), 28 jaar oud
dochter van: Roelf [Pieters] TAKENS
Trijntje [Jans] BOS
( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-6-1807 te Obergum.
 

IV-10-43 Wibbigje TAKENS
ged. 25-12-1791 te Groningen
ovl. 19-8-1866 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Taake [Pieters] TAKENS
Grietje [Beerents] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1791 in Groningen.
 
  Zij trouwde op 20-11-1814 te Groningen met:  
  Salomon BREKHOFF
ged. 8-7-1791 te Groningen
ovl. 27-9-1828 te Groningen, 37 jaar oud
zoon van: David BREKHOFF
Stijntje KRAMER


IV-10-44 Roelfje TAKENS
ged. 19-2-1794 te Groningen
ovl. 9-10-1870 te Groningen (OA-971), 76 jaar oud
dochter van: Taake [Pieters] TAKENS
Grietje [Beerents] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-2-1794 in Groningen.
 
  Zij trouwde op 12-6-1814 te Groningen (HA-108) met:  
  Hindrik MAKKEN
ged. 14-10-1791 te Groningen
ovl. 21-3-1858 te Groningen (OA-281), 66 jaar oud
zoon van: Hindrik [Hindriks] MAKKEN
Hillegje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1791 in Groningen.
Beroep: arbeider (1826), scheepopjager (1818, 1858), koemelker (1820, 1829).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: scheepopjager; beroep vader bruidegom.: scheepopjager; beroep vader bruid: moesker; bruidegom 22 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk MAKKEN geb. ca 1815 te Groningen / ovl. 30-11-1815 te Groningen (OA-643) ( V-15-87 )
  2. Mijke MAKKEN geb. ca 1817 te Groningen / ovl. 20-7-1818 te Groningen (OA-428) ( V-15-88 )
  3. Tako MAKKEN geb. ca 1819 te Groningen / ovl. 25-7-1820 te Groningen (OA-518) ( V-15-89 )
  4. Willempien MAKKEN geb. 15-12-1820 te Groningen / ovl. 20-4-1883 te Groningen (OA-481) ( V-15-90 )
  5. Geertien MAKKEN geb. ca 1822 te Groningen / ovl. 23-11-1829 te Groningen (OA-990) ( V-15-91 )
  6. Wibbechien MAKKEN geb. ca 1824 te Groningen / ovl. 13-10-1826 te Groningen (OA-2035) ( V-15-92 )
  7. Harmpien MAKKEN geb. ca 1826 te Groningen / ovl. 1-11-1826 te Groningen (OA-2333) ( V-15-93 )
  8. Hindrik MAKKEN geb. 17-7-1828 te Groningen / ovl. 19-6-1880 te Groningen (OA-591) ( V-15-94 )
  9. Geertje MAKKEN geb. 2-11-1830 te Groningen / ovl. 9-6-1916 te Groningen (OA-737) ( V-15-95 )
  10. Wibbechien MAKKEN geb. 17-2-1833 te Groningen / ovl. 26-4-1911 te Groningen (OA-444) ( V-15-96 )
  11. Derk MAKKEN geb. 21-12-1836 te Groningen / ovl. 12-1-1868 te Groningen (OA-34) ( V-15-97 )
  12. Roelfje MAKKEN geb. 25-10-1839 te Groningen / ovl. 5-3-1925 te Groningen (OA-256) ( V-15-98 )

IV-10-45 Pieter TAKENS
ged. 13-1-1797 te Groningen
ovl. 3-5-1833 te Groningen, 36 jaar oud
zoon van: Taake [Pieters] TAKENS
Grietje [Beerents] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1797 in Groningen.
 
  Hij trouwde op 22-5-1823 te Groningen met:  
  Roelfje KOOPS
ged. 19-5-1797 te Groningen
ovl. 26-5-1842 te Groningen, 45 jaar oud
dochter van: Roelf KOOPS
Janna MEERTENS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-5-1797 in Groningen.
 

IV-10-46 Aaltje TAKENS
ged. 21-1-1800 te Groningen
dochter van: Taake [Pieters] TAKENS
Grietje [Beerents] _
( III-5-26 )

IV-10-47 Aaltje TAKENS
ged. 3-11-1802 te Groningen
dochter van: Taake [Pieters] TAKENS
Grietje [Beerents] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-11-1802 in Groningen.
 

IV-10-48 Klaas TAKENS
ged. 23-8-1805 te Groningen
ovl. 22-7-1849 te Groningen, 43 jaar oud
zoon van: Taake [Pieters] TAKENS
Grietje [Beerents] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-8-1805 in Groningen.
 
  Hij trouwde op 6-6-1830 te Groningen met:  
  Geertje [Sijtses] _
ged. 1-12-1793 te Wildervank
ovl. 27-12-1861 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Sijtse [Alberts] _
Hindrikje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-12-1793 in Wildervank.
 

IV-11-49 Geesje OTTENS
ged. 28-10-1803 te Groningen
ovl. 19-12-1894 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Folkert [Jans] OTTENS
Engelina [Pieters] TAKENS

( III-5-28 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1803 in Groningen.
 
  Zij trouwde op 15-4-1830 te Groningen met:  
  Jan BIERLING
ged. 22-2-1793 te Groningen
ovl. 18-11-1880 te Groningen, 87 jaar oud
zoon van: Roelf [Roelfs] BIERLING
Grietje [Jans] BEERLING

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-2-1793 in Groningen. Beroep: kastelein (1846).
 
  Uit deze relatie  
  1. Engelina BIERLING geb. 14-2-1837 te Groningen ( V-16-99 )

IV-12-51 Aafien [Hilbrands] STAAL
ged. 29-1-1804 te Peize
ovl. 20-12-1813 te Peize, 9 jaar oud
dochter van: Hilbrand [Jans] STAAL
Dina TAKENS

( III-6-36 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-1-1804 in Peize.
 

IV-12-53 Jannes STAAL
ged. 13-10-1810 te Peize
zoon van: Hilbrand [Jans] STAAL
Dina TAKENS

( III-6-36 )

IV-13-54 Jannes SPEULMAN
geb. ca 1813 te Anloo (Annen)
zoon van: Jan SPEULMAN
Engel [Jans] TAKENS

( III-6-37 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1842).
 
  Hij trouwde op 2-4-1842 te Haren (HA-3) met:  
  Egbertien SANTS
geb. 24-4-1819 te Haren
ovl. 27-4-1869 te Anloo (Annen) (OA-19), 50 jaar oud
dochter van: Jan SANTS
Geesje ten KAMP

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 28 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien SPEULMAN geb. 4-6-1842 te Anloo / ovl. 27-7-1842 te Anloo (Annen) (OA-35) ( V-17-100 )

IV-13-55 Roelfien SPEULMAN
geb. 1818
dochter van: Jan SPEULMAN
Engel [Jans] TAKENS

( III-6-37 )

IV-14-56 Geertien TAKENS
geb. 27-8-1818 te Haren
ovl. 13-2-1904 te Haren (OA-15), 85 jaar oud
dochter van: Take TAKENS
Alberdina [Gerrits] VRIELING
( III-6-41 )
fam. 4: ( V-1-3 )
  Zij trouwde op 22-5-1851 te Haren (HA-8) met:  
  Eisse EISSES
geb. 5-3-1816 te Haren (Noordlaren) (GA-16)
ovl. 6-8-1888 te Haren (Onnen) (OA-49), 72 jaar oud
zoon van: Adolf [Folkerts] EISSES
Catharina [Karels] BODENRIJDER
fam. 8: ( V-2-11 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 35 jaar; bruid 32 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Adolf EISSES geb. 27-9-1851 te Haren (Onnen) / ovl. 24-4-1924 te Haren fam. 8: ( VII-17-101 )
  2. Take EISSES geb. 27-9-1851 te Haren (Onnen Felland) / ovl. 23-4-1927 te Haren (Onnen) (OA-42) fam. 8: ( VII-17-102 )
  3. Jannes EISSES geb. 13-12-1854 te Haren (Onnen) / ovl. 10-12-1946 te Vries fam. 8: ( VII-17-103 )
  4. Katharina EISSES geb. 21-5-1858 te Haren (Onnen) / ovl. 14-7-1923 te Haren (OA-25) fam. 8: ( VII-17-104 )

IV-14-57 Gerrit TAKENS
geb. 2-2-1821 te Haren (GA-6)
ovl. 18-9-1870 te Haren (OA-44), 49 jaar oud
zoon van: Take TAKENS
Alberdina [Gerrits] VRIELING
( III-6-41 )
fam. 4: ( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht (1850), arbeider (1862, 1870).
 
  Hij trouwde (1) op 13-4-1850 te Haren (HA-5) met:  
  Egbertje HASSELS
geb. 9-1-1825 te Haren (GA-1)
ovl. 29-1-1860 te Haren, 35 jaar oud
dochter van: Berend HASSELS
Swaantien TAKENS

( IV-4-14 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Take TAKENS geb. 20-5-1850 te Haren (GA-49) / ovl. 7-6-1875 te Haren (OA-42) ( V-18-102 )
  2. Zwaantje TAKENS geb. 15-6-1852 te Haren (GA-38) / ovl. 9-1-1888 te Haren (OA-2) ( V-18-104 )
  3. Berend TAKENS geb. 10-2-1855 te Haren (GA-17) / ovl. 27-1-1894 te Haren (OA-18) ( V-18-106 )
  4. Alberdina TAKENS geb. 14-7-1857 te Haren (GA-54) / ovl. 2-8-1918 te Haren (OA-50) ( V-18-108 )
  5. Jan TAKENS geb. 14-12-1859 te Haren (GA-75) / ovl. 16-2-1888 te Haren (OA-11) ( V-18-110 )
  Hij trouwde (2) op 17-5-1862 te Haren (HA-15) met:  
  Hendrikje HOEKSTRA
geb. 31-7-1828 te Midwolda
dochter van: Bouke [Jans] HOEKSTRA
Geessien [Tonnis] PRUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1862).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 41 jaar; bruid 33 jaar; weduwnaar van Egbertje Hassels
 

IV-14-58 Grietje TAKENS
geb. 16-4-1825 te Haren
ovl. 25-5-1889 te Haren
dochter van: Take TAKENS
Alberdina [Gerrits] VRIELING
( III-6-41 )
fam. 4: ( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1849).
 
  Zij trouwde op 27-1-1849 te Haren (HA-1) met:  
  Jan Egbert BAKKER
geb. 21-8-1824 te Haren
ovl. 26-12-1901 te Haren
zoon van: Derk BAKKER
Grietien PAUWELS

fam. 38: ( III-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1849).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: slagter; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BAKKER geb. 4-6-1849 te Haren / ovl. 4-6-1849 te Haren fam. 38: ( V-4-30 )
  2. Derk BAKKER geb. 29-7-1850 te Haren (GA-62) / ovl. 1-1-1937 te Groningen fam. 38: ( V-4-31 )
  3. Alberdina BAKKER geb. 20-5-1853 te Haren / ovl. 22-2-1925 te Haren fam. 38: ( V-4-32 )
  4. Take BAKKER geb. 8-11-1855 te Haren / ovl. 9-12-1883 te Haren fam. 38: ( V-4-33 )
  5. Hendrik BAKKER geb. 31-3-1858 te Haren / ovl. 16-5-1936 te Groningen fam. 38: ( V-4-34 )
  6. Grietje BAKKER geb. 25-5-1861 te Haren / ovl. 13-5-1931 te Vries (Tynaarloo) fam. 38: ( V-4-35 )
  7. Jans BAKKER geb. 6-3-1864 te Haren / ovl. 10-5-1919 te Groningen fam. 38: ( V-4-36 )
  8. Egbert BAKKER geb. 21-10-1866 te Haren / ovl. 25-2-1945 te Groningen fam. 38: ( V-4-37 )
  9. Jan Egberts BAKKER geb. 30-11-1869 te Haren / ovl. 1-2-1940 te Haren fam. 38: ( V-4-38 )

IV-14-59 Jantien TAKENS
geb. ca 1827 te Haren
dochter van: Take TAKENS
Alberdina [Gerrits] VRIELING
( III-6-41 )
fam. 4: ( V-1-3 )
  Zij trouwde op 7-4-1855 te Haren (HA-5) met:  
  Roelf SCHUILING
geb. ca 1828 te Haren (Noordlaren)
zoon van: Hendrik [Roelfs] SCHUILING
Marchien [Alberts] TALING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1855).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Marchien SCHUILING geb. 25-10-1855 te Haren / ovl. 17-12-1932 te Haren ( V-20-130 )

IV-14-60 Jan TAKENS
geb. ca 1831 te Haren
ovl. 29-11-1854 te Haren (OA-45), 23 jaar oud
zoon van: Take TAKENS
Alberdina [Gerrits] VRIELING
( III-6-41 )
fam. 4: ( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1854).
 

  Generatie V  
V-2-5 Jan [Nannes] KOK
geb. 2-9-1814 te Noordbroek (GA-39)
ovl. 19-3-1856 te Arnhem (OA-178), 41 jaar oud
zoon van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: politiecommissaris (1856).
 
  Hij trouwde op 21-1-1847 te Breda (HA-2) met:  
  Fennetje Huberta (Josephine) BLAESER
geb. te Breda
ovl. voor 1856
dochter van: Geerhardus [Jacobus] BLAESER
Pieternella WRIGHT

  Uit deze relatie  
  1. Nanne Jan hendrik BLAESER geb. 13-4-1846 te Breda ( VI-5-16 )

V-2-6 Hindrik [Nannes] KOK
geb. 30-9-1816 te Noordbroek (GA-39)
zoon van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1849).
 
  Hij trouwde op 9-6-1849 te Noordbroek (HA-9) met:  
  Rensche DEKKER
geb. ca 1818 te Hoogezand (Lula)
dochter van: Hindrik [Johannes] DEKKER
Aaltje [Roelfs] HUISMAN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: voerman; beroep vader bruid: bakker; beroep moeder bruid: bakkersche; bruidegom 32 jaar; bruid 31 jaar
 

V-2-7 Aimt KOK
geb. 26-6-1818 te Noordbroek (GA-17)
ovl. 15-9-1859 te Hoogezand (Kalkwijk) (OA-141), 41 jaar oud
dochter van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1839).
 
  Zij trouwde op 21-3-1839 te Sappemeer (HA-3) met:  
  Jan [Kornelis] TOPPER
geb. ca 1811 te Sappemeer (Kleinemeer)
zoon van: Kornelis [Berends] TOPPER
Trijntje [Geerts] TOPPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1859)
 

V-2-8 Willem [Nannes] KOK
geb. 12-4-1820 te Noordbroek (GA-21)
ovl. 20-4-1820 te Noordbroek (OA-14), 8 dagen oud
zoon van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )

V-2-9 Anna KOK
geb. 17-7-1821 te Noordbroek (GA-28)
dochter van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1845).
 
  Zij trouwde op 22-5-1845 te Hoogezand (HA-26) met:  
  Geert GEERTS
geb. 22-8-1818 te Assen
zoon van: Roelof GEERTS
Klaasje REINDERTS

  Persoonlijke informatie
Beroep: trekschippersknecht (1845).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: trekschippersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: voerman; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar
 

V-2-10 Eltjo KOK
geb. 28-8-1823 te Noordbroek (GA-39)
zoon van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )
  Hij trouwde op 1-5-1854 te Zuidlaren (HA-4) met:  
  Janna ADDENS
geb. ca 1832 te Zuidlaren
dochter van: Jan [Elzes] ADDENS
Margje [Thiessens] ROOGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 22 jaar.
 

V-2-11 Willem KOK
geb. 13-1-1827 te Noordbroek (GA-2)
zoon van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: wagenaar (1857).
 
  Hij trouwde op 21-2-1857 te Slochteren (HA-7) met:  
  Trijntje MULDERS
geb. ca 1831 te Slochteren (Siddeburen)
dochter van: Jan [Stoffers] MULDERS
Tetje [Berends] KUIPER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: wagenaar; beroep vader bruidegom.: wagenaar; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 30 jaar; bruid 25 jaar
 

V-2-12 Reint KOK
geb. 21-6-1830 te Noordbroek (GA-22)
zoon van: Nanno [Jans] KOK
Helena [Hindriks] TAKENS

( IV-4-13 )

V-3-13 Johanna HASSELS
geb. 5-8-1819 te Haren
ovl. 6-8-1819 te Haren (OA-29), 1 dagen oud
dochter van: Berend HASSELS
Swaantien TAKENS

( IV-4-14 )

V-3-14 Johanna HASSELS
geb. 30-8-1820 te Haren (GA-44)
ovl. 13-12-1899 te Haren (OA-66), 79 jaar oud
dochter van: Berend HASSELS
Swaantien TAKENS

( IV-4-14 )

V-3-15 Egbertje HASSELS
geb. 9-1-1825 te Haren (GA-1)
ovl. 29-1-1860 te Haren, 35 jaar oud
dochter van: Berend HASSELS
Swaantien TAKENS

( IV-4-14 )
  Zij trouwde op 13-4-1850 te Haren (HA-5) met:  
  Gerrit TAKENS
geb. 2-2-1821 te Haren (GA-6)
ovl. 18-9-1870 te Haren (OA-44), 49 jaar oud
zoon van: Take TAKENS
Alberdina [Gerrits] VRIELING
( III-6-41 )
fam. 4: ( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknecht (1850), arbeider (1862, 1870).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Take TAKENS geb. 20-5-1850 te Haren (GA-49) / ovl. 7-6-1875 te Haren (OA-42) ( V-18-102 )
  2. Zwaantje TAKENS geb. 15-6-1852 te Haren (GA-38) / ovl. 9-1-1888 te Haren (OA-2) ( V-18-104 )
  3. Berend TAKENS geb. 10-2-1855 te Haren (GA-17) / ovl. 27-1-1894 te Haren (OA-18) ( V-18-106 )
  4. Alberdina TAKENS geb. 14-7-1857 te Haren (GA-54) / ovl. 2-8-1918 te Haren (OA-50) ( V-18-108 )
  5. Jan TAKENS geb. 14-12-1859 te Haren (GA-75) / ovl. 16-2-1888 te Haren (OA-11) ( V-18-110 )

V-4-16 Hindrik TAKENS
geb. 6-7-1822 te Haren (GA-33)
ovl. 23-10-1863 te Groningen (OA-673), 41 jaar oud
zoon van: Hindrik TAKENS
Geertien [Jans] BEEN
( IV-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1854), arbeider (1863).
 
  Hij trouwde op 20-5-1854 te Noorddijk (HA-8) met:  
  Aaffien PLUIS
geb. 18-3-1820 te Groningen
ovl. 10-1-1897 te Groningen (OA-51), 76 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] PLUIS
Béigein [Hindriks] REISING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1854).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 31 jaar; bruid 34 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Béigein [Hindriks] TAKENS geb. 2-1-1858 te Groningen (GA-5) / ovl. 18-1-1858 te Groningen (OA-85) ( VI-6-17 )

V-4-17 Jakobje TAKENS
geb. 18-2-1824 te Haren (GA-6)
ovl. 9-3-1863 te Groningen (OA-151), 39 jaar oud
dochter van: Hindrik TAKENS
Geertien [Jans] BEEN
( IV-4-16 )
  Zij trouwde op 4-5-1848 te Groningen (HA-62) met:  
  Arend van der KAMP
geb. 23-2-1823 te Groningen
ovl. 16-8-1888 te Groningen (OA-803), 65 jaar oud
zoon van: Wilte [Alberts] van der KAMP
Jantien [Alberts] ABEEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier (1848).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: tuinier; beroep vader bruidegom.: tuinier; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje van der KAMP geb. 23-7-1851 te Groningen (GA-692) / ovl. 7-11-1855 te Groningen (OA-1034) ( VI-7-18 )
  2. Hindrik Abeen van der KAMP geb. 21-9-1854 te Groningen (GA-796) ( VI-7-19 )

V-4-18 Johanna TAKENS
geb. 8-2-1826 te Haren (Hemmen) (GA-7)
ovl. 31-12-1899 te Groningen (OA-1170), 73 jaar oud
dochter van: Hindrik TAKENS
Geertien [Jans] BEEN
( IV-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkvrouw (1868).
 
  Zij trouwde (1) op 16-4-1865 te Groningen (HA-66) met:  
  Ernst Sigmond van LOENEN
geb. 6-4-1822 te Bunnik
ovl. 13-8-1866 te Winsum (Obergum) (OA-82), 44 jaar oud
zoon van: Jan van LOENEN
Anna Doratea BEUTELAAR

  Persoonlijke informatie
Beroep: werkman (1865).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: werkman; beroep vader bruidegom.: sergeant-majoor; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 43 jaar; bruid 39 jaar; Wettiging van 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes van LOENEN geb. 21-3-1848 te Groningen / ovl. 20-11-1938 te Westerbroek (OA-66) ( VI-8-20 )
  2. NN van LOENEN geb. 21-5-1865 te Groningen / ovl. 21-5-1865 te Groningen (OA-488) ( VI-8-21 )
  Zij trouwde (2) op 11-10-1868 te Groningen (HA-311) met:  
  Wobbe [Gerrits] HOEKSEMA
geb. 9-2-1805 te Marum (Niebert)
ovl. 3-4-1879 te Groningen (OA-330), 74 jaar oud
zoon van: Gerrit [Wobbes] HOEKSEMA
Hindertje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1858, 1868).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep bruid: werkvrouw; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 63 jaar; bruid 42 jaar; weduwnaar van Geessien Jonker; weduwe van Ernst Sigmond van Loenen
 

V-4-19 Jantje TAKENS
geb. 23-10-1828 te Haren (GA-60)
ovl. 10-9-1863 te Bedum (Noordwolde) (OA-62), 34 jaar oud
dochter van: Hindrik TAKENS
Geertien [Jans] BEEN
( IV-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1858).
 
  Zij trouwde op 22-5-1858 te Bedum (HA-12) met:  
  Gerrit HOEKSEMA
geb. 11-11-1831 te Bedum (Noordwolde) (GA-77a)
ovl. 27-4-1888 te Groningen (OA-440), 56 jaar oud
zoon van: Wobbe [Gerrits] HOEKSEMA
Geessien [Jannes] JONKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1858).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schoenmaker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: schoenmaker; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 26 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Wobbe HOEKSEMA geb. 10-2-1859 te Bedum (GA-15) ( VI-9-22 )
  2. NN HOEKSEMA geb. 14-6-1861 te Bedum / ovl. 14-6-1861 te Bedum (OA-37) ( VI-9-23 )
  3. Geertje HOEKSEMA geb. 25-9-1862 te Bedum (Noordwolde) / ovl. 30-3-1933 te Groningen ( VI-9-24 )

V-4-20 Willem TAKENS
geb. 8-11-1831 te Haren (GA-57)
ovl. 21-7-1921 te Haren (Onnen) (OA-34), 89 jaar oud
zoon van: Hindrik TAKENS
Geertien [Jans] BEEN
( IV-4-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1853, 1856, 1857, 1860, 1862, 1866, 1875, 1878), landbouwer (1866, 1881, 1882, 1883, 1888, 1893).
 
  Hij trouwde (1) op 13-8-1853 te Haren (HA-15) met:  
  Aaltje BRINK
geb. 10-10-1825 te Eelde (Paterswolde) (GA-39)
ovl. 22-10-1870 te Haren (Onnen) (OA-54), 45 jaar oud
dochter van: Berend [Stevens] BRINK
Maria [Jans] BOERING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1853).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 21 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderika TAKENS geb. 23-10-1853 te Haren (GA-60) / ovl. 4-12-1914 te Haren (OA-77) ( VI-10-25 )
  2. Maria TAKENS geb. 4-3-1856 te Haren (GA-11) / ovl. 21-4-1931 te Haren (Onnen) (OA-29) ( VI-10-26 )
  3. Hendrik TAKENS geb. 12-10-1857 te Haren (GA-73) / ovl. 20-1-1941 te Haren (Onnen) (OA-9) ( VI-10-27 )
  4. Berendina TAKENS geb. 22-6-1860 te Haren (GA-48) / ovl. 9-9-1911 te Haren (Noordlaren) (OA-79) ( VI-10-28 )
  5. Berend TAKENS geb. 4-6-1862 te Haren (GA-43) / ovl. 29-5-1918 te Haren (Onnen) (OA-37) ( VI-10-29 )
  6. Geertje TAKENS geb. 18-1-1866 te Haren (Onnen) (GA-4) / ovl. 19-6-1866 te Haren (Onnen) (OA-23) ( VI-10-30 )
  7. Geertje TAKENS geb. 22-8-1867 te Haren (Onnen) (GA-65) / ovl. 3-6-1950 te Haren (Noordlaren) (OA-51) ( VI-10-31 )
  Hij trouwde (2) op 28-3-1874 te Haren (HA-4) met:  
  Sieberdina MOL
geb. 2-12-1835 te Groningen (GA-1026)
ovl. 30-7-1911 te Haren (Onnen) (OA-64), 75 jaar oud
dochter van: Hermanus MOL
Eltje STEENBERGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1857).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 42 jaar; bruid 38 jaar; weduwnaar van Aaltje Brink; gescheiden van Hendrik Blaauw.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan TAKENS geb. 13-4-1874 te Haren (Onnen) (GA-28) / ovl. 23-4-1875 te Haren (Onnen) (OA-28) ( VI-10-32 )
  2. Jan TAKENS geb. 20-9-1875 te Haren (Onnen) (GA-73) / ovl. 3-7-1928 te Haren (Onnen) ( VI-10-33 )
  3. Sip TAKENS geb. 25-5-1877 te Haren (Onnen) (GA-43) / ovl. 31-12-1878 te Haren (Onnen) (OA-90) ( VI-10-34 )

V-4-21 Jan TAKENS
geb. 4-3-1840 te Haren (GA-17)
ovl. 27-4-1906 te Groningen (OA-442), 66 jaar oud
zoon van: Hindrik TAKENS
Geertien [Jans] BEEN
( IV-4-16 )
  Hij trouwde op 1-6-1879 te Groningen (HA-180) met:  
  Stijntje TIMMER
geb. 16-3-1849 te Groningen (GA-286)
ovl. 17-1-1920 te Groningen (OA-72), 70 jaar oud
dochter van: Andries TIMMER
Jantien [Jacobs] JULSING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 39 jaar; bruid 30 jaar; Wettiging van 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria Catharina Everdina TAKENS geb. 29-2-1880 te Groningen / ovl. 17-1-1922 te Groningen (OA-94) ( VI-11-35 )

V-5-22 Anje [Jans] EGGENS
geb. 29-10-1816 te Harkstede (GA-31)
dochter van: Jan [Jannes] EGGENS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )
  Zij trouwde op 18-6-1842 te Ten Boer (HA-2) met:  
  Jan [Luurts] HAMMINGA
geb. ca 1813 te Ten Boer
zoon van: Luurt [Kornelis] HAMMINGA
IJke [Derks] KORTHUIS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eike [Jans] HAMMINGA geb. ca 1854 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 21-1-1860 te Ten Boer (Ten Post) (OA-10) ( VI-12-36 )

V-5-23 Anna [Jans] EGGENS
geb. ca 1820 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 23-4-1834 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-12), 14 jaar oud
zoon van: Jan [Jannes] EGGENS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )

V-5-24 Jannes [Jans] EGGENS
geb. ca 1822 te Ten Boer (Garmerwolde)
zoon van: Jan [Jannes] EGGENS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )
  Hij trouwde op 24-1-1846 te Ten Boer (HA-2) met:  
  Francina Johanna EVENHUIS
geb. ca 1827 te Groningen
dochter van: Jannes EVENHUIS
Francina Johanna BRIL

  Bij het huwelijk
beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje EGGENS geb. ca 1846 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 8-5-1847 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-29) ( VI-13-37 )

V-5-25 Hindrik [Jans] EGGENS
geb. ca 1825 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 14-4-1897 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-21), 71 jaar oud
zoon van: Jan [Jannes] EGGENS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )
  Hij trouwde op 6-1-1851 te Ten Boer (HA-4) met:  
  Lammegiena [Jans] BUIRING
geb. ca 1832 te Haren
ovl. 22-5-1885 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-33), 52 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] BUIRING
Elisabeth [Pieters] JONKMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Hindriks] EGGENS geb. 26-3-1851 te Ten Boer (GA-36) / ovl. 27-10-1913 te Middelbert (OA-23) ( VI-14-38 )
  2. Aaltje EGGENS geb. 25-1-1854 te Garmerwolde / ovl. 12-1-1916 te Groningen ( VI-14-39 )
  3. Jannes EGGENS geb. 31-10-1856 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-100) / ovl. 8-6-1911 te Ten Boer (Wittewierum) ( VI-14-40 )
  4. Egge EGGENS geb. 18-9-1859 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-85) ( VI-14-41 )
  5. Hindrik EGGENS geb. 1-12-1862 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 11-7-1944 te Woltersum ( VI-14-42 )
  6. Kornelis EGGENS geb. ca 1872 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 24-3-1876 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-37) ( VI-14-43 )

V-5-26 Aaltje [Jans] EGGENS
geb. 26-12-1828 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 27-12-1828 te Ten Boer (Garmerwolde), 1 dagen oud
dochter van: Jan [Jannes] EGGENS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )

V-5-27 Johannes [Jans] EGGENS
geb. ca 1830 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 26-6-1845 te Ten Boer (Garmerwolde), 15 jaar oud
zoon van: Jan [Jannes] EGGENS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )

V-5-28 Trientje EVENHUIS
geb. ca 1835 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 27-4-1850 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-29), 14 jaar oud
dochter van: Cornelis [Jannes] EVENHUIS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )

V-5-29 Kornelis [Jannes] EVENHUIS
geb. ca 1839 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 17-1-1881 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-3), 41 jaar oud
zoon van: Cornelis [Jannes] EVENHUIS
Aaltje TAKENS

( IV-4-18 )

V-6-30 Grietje KOENRAADS
geb. 17-9-1829 te Haren
ovl. 4-1-1904 te Eelde
dochter van: Berend KOENRAADS
Fokkien (Fokje) [Willems] EISSING

( IV-5-19 )

V-7-31 Jan [Jacobs] WESTERHOF
geb. 2-2-1827 te Eelde
zoon van: Roelof [Jans] WESTERHOF
Leentien [Willems] EISSING

( IV-5-21 )
  Hij trouwde op 15-11-1851 te Eelde met:  
  Elizabeth HARTLIEF
geb. 30-8-1826 te Eelde
ovl. 13-12-1899 te Eelde, 73 jaar oud
dochter van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
fam. 112: ( IV-3-11 )

V-8-32 Henderika EISSING
geb. ca 1837 te Haren (Onnen)
dochter van: Albert EISSING
Aaltien KLOOTS
( IV-5-24 )
  Zij trouwde op 14-10-1869 te Haren (HA-22) met:  
  Pieter PAUWELS
geb. ca 1828
zoon van: Roelf PAUWELS
Engelina [Willems] EISSING

( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1860, 1869, 1900).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 32 jaar. Weduwnaar van Leentje Takens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof PAUWELS geb. ca 1871 te Haren / ovl. 21-4-1942 te Haren (OA-68) ( VI-15-44 )
  2. Aaltje PAUWELS geb. 22-7-1872 te Haren / ovl. 13-9-1941 te Haren ( VI-15-45 )

V-8-33 Lucretia EISING
geb. 1-10-1844 te Haren (Onnen)
ovl. 3-5-1894 te Haren (Onnen), 49 jaar oud
dochter van: Albert EISSING
Aaltien KLOOTS
( IV-5-24 )
  Zij trouwde op 20-5-1886 te Haren (HA-17) met:  
  Hinderikus HEKMAN
geb. 29-4-1838 te Haren (Onnen)
ovl. 8-8-1912 te Haren (Onnen) (OA-36), 74 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
fam. 11: ( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 48 jaar; bruid 41 jaar
 

V-9-34 Aaltje PAUWELS
geb. ca 1822 te Haren
ovl. 27-7-1827 te Haren (OA-20), 5 jaar oud
dochter van: Roelf PAUWELS
Engelina [Willems] EISSING

( IV-5-26 )

V-9-35 Willem PAUWELS
geb. 13-12-1825 te Haren
ovl. 16-5-1892 te Haren (OA-33), 66 jaar oud
zoon van: Roelf PAUWELS
Engelina [Willems] EISSING

( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1862, 1863).
 
  Hij trouwde op 21-6-1862 te Haren (HA-18) met:  
  Dorolina VELDMAN
geb. 18-11-1825 te Haren (Onnen) (GA-60)
ovl. 24-3-1891 te Haren (OA-38), 65 jaar oud
dochter van: Jan VELDMAN
Lucretia SISSING
fam. 99: ( V-3-7 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 37 jaar; bruid 36 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof PAUWELS geb. 18-8-1863 te Haren (GA-57) / ovl. 23-3-1905 te Haren (OA-15) ( VI-16-46 )
  2. Lucretia PAUWELS geb. 7-2-1866 te Haren / ovl. 5-10-1950 te Haren (OA-107) ( VI-16-47 )

V-9-36 Pieter PAUWELS
geb. ca 1828
zoon van: Roelf PAUWELS
Engelina [Willems] EISSING

( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1860, 1869, 1900).
 
  Hij trouwde (1) op 17-11-1860 te Haren (HA-15) met:  
  Leentje TAKENS
geb. 4-9-1834 te Haren (GA-41)
ovl. 22-7-1865 te Haren (OA-51), 30 jaar oud
dochter van: Pieter [Willems] TAKENS
Geessijn PASTOOR
( III-3-21 )
  Persoonlijke informatie
Leeftijd op de overlijdensakte (Haren : 1865: OA-51) is 31 jaar i.p.v. 30.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 32 jaar; bruid 26 jaar
 
  Hij trouwde (2) op 14-10-1869 te Haren (HA-22) met:  
  Henderika EISSING
geb. ca 1837 te Haren (Onnen)
dochter van: Albert EISSING
Aaltien KLOOTS
( IV-5-24 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 32 jaar. Weduwnaar van Leentje Takens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof PAUWELS geb. ca 1871 te Haren / ovl. 21-4-1942 te Haren (OA-68) ( VI-15-44 )
  2. Aaltje PAUWELS geb. 22-7-1872 te Haren / ovl. 13-9-1941 te Haren ( VI-15-45 )

V-10-37 Gesina TAKENS
geb. 25-10-1861 te Haren (GA-74)
ovl. 8-4-1952 te Noorddijk (Middelbert) (OA-8), 90 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Zij trouwde op 14-5-1892 te Haren (HA-21) met:  
  Klaas MEIJER
geb. ca 1862 te Slochteren (Harkstede)
zoon van: Jelle [Hielkes] NIESTIJL MEIJER
Hendrikje [Hielkes] BRUININGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1892).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 29 jaar; bruid 30 jaar
 

V-10-38 Egbert TAKENS
geb. 5-4-1863 te Haren (GA-30)
ovl. 16-12-1863 te Haren (OA-55), 8 maand oud
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )

V-10-39 Pieter TAKENS
geb. 31-1-1865 te Haren
ovl. 20-12-1944 te Eelde (OA-41), 79 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Hij trouwde op 17-5-1912 te Eelde met:  
  Jantje van HEMMEN
geb. 22-9-1874 te Haren
dochter van: Hendrik van HEMMEN
Annechien MEULMAN
fam. 35: ( IV-11-70 )
fam. 118: ( XIII-132-562 )

V-10-40 Aaltje TAKENS
geb. 20-7-1867 te Haren (GA-61)
ovl. 21-2-1935 te Haren (Glimmen) (OA-10), 67 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Zij trouwde op 17-4-1902 te Haren (HA-5) met:  
  Hendrik Pieter van BRUGGEN
geb. 3-9-1873 te Vries
ovl. 3-5-1953 te Haren (Glimmen), 79 jaar oud
zoon van: Markus van BRUGGEN
Jeichje ENTING

  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein (1902), raadslid gemeente Haren van 1923 tot 1927.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: kastelein; bruidegom 28 jaar; bruid 34 jaar
 

V-10-41 NN TAKENS
geb. 18-10-1868 te Haren (Hemmen)
ovl. 18-10-1868 te Haren (Hemmen) (OA-64), 0 dagen oud
dochter van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-10-42 Egbert TAKENS
geb. 31-1-1871 te Haren (Hemmen) (GA-7)
ovl. 27-7-1926 te Haren (overl. Groningen) (OA-18), 55 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arts (1900). Overlijdensakte te Groningen: 1926: OA-846.
 
  Hij trouwde op 1-11-1900 te Haren (HA-35) met:  
  Luchiena Henderica Martina GROENHOF
geb. ca 1873 te Haren
dochter van: Harm GROENHOF
Annechien van OOSTEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arts; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 27 jaar
 

V-10-43 NN TAKENS
geb. 7-6-1872 te Haren
ovl. 7-6-1872 te Haren (OA-27), 0 dagen oud
dochter van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-10-44 NN TAKENS
geb. 2-5-1873 te Haren
ovl. 2-5-1873 te Haren (OA-30), 0 dagen oud
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-10-45 Jan TAKENS
geb. 18-7-1874 te Haren (Hemmen) (GA-61)
ovl. 21-1-1876 te Haren (Hemmen) (OA-5), 18 maand oud
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )

V-10-46 Jan Harm TAKENS
geb. 24-9-1875 te Haren (GA-75)
ovl. 11-10-1942 te Eelde (OA-27), 67 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )

V-10-47 Jan TAKENS
geb. 12-10-1876 te Haren (Hemmen) (GA-98)
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1921).
 
  Hij trouwde op 16-2-1921 te Haren (HA-6) met:  
  Magrieta NIENHUIS
geb. ca 1884 te Adorp
dochter van: Klaas NIENHUIS
Magrieta GROENENDAL

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 44 jaar; bruid 39 jaar
 

V-10-48 NN TAKENS
geb. 8-1-1878 te Haren
ovl. 8-1-1878 te Haren (OA-5), 0 dagen oud
dochter van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-10-49 Willem TAKENS
geb. 3-7-1879 te Haren (Hemmen) (GA-66)
ovl. 3-7-1946 te Beilen (overl te Assen) (OA-63), 67 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Geertje van HEMMEN
( IV-6-28 )
fam. 35: ( IV-6-29 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1909), hotelhouder (1911). Overldensakte in Assen: 1946: OA-235.
 
  Hij trouwde op 29-4-1909 te Haren (HA-13) met:  
  Jantien KOERS
geb. 16-7-1880 te Zuidlaren (GA-44)
ovl. 14-9-1944 te Beilen (OA-70), 64 jaar oud
dochter van: Aaldert KOERS
Jantien ODDING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Gerard TAKENS geb. 19-7-1911 te Beilen / ovl. 13-8-1911 te Beilen (OA-67) ( VI-17-48 )

V-12-68 Aaltje TAKENS
geb. 9-6-1838 te Haren (Helpman)
ovl. 11-11-1922 te Haren (Essen) (OA-70), 84 jaar oud
dochter van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Zij trouwde op 3-6-1865 te Haren (HA-20) met:  
  Jan MANNES
geb. 6-9-1832 te Haren (Helpman)
ovl. 18-12-1920 te Haren (Essen) (OA-70), 88 jaar oud
zoon van: Abel MANNES
Albertien KWANT
fam. 23: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1865, 1871, 1878), warmoezenier in Essen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 33 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel MANNES geb. 25-12-1865 te Haren (Helpman) (GA-79) / ovl. 16-5-1871 te Haren (Helpman) (OA-26) fam. 23: ( IV-8-41 )
  2. Jantje MANNES geb. 4-9-1867 te Haren (Helpman) / ovl. 8-3-1909 te Haren fam. 23: ( IV-8-42 )
  3. Abel MANNES geb. 16-3-1878 te Haren (GA-25) / ovl. 4-11-1953 te Haren fam. 23: ( IV-8-43 )

V-12-69 Fennechien TAKENS
geb. 28-11-1840 te Haren (Onnen)
ovl. 11-11-1896 te Haren (Onnen) (OA-74), 55 jaar oud
dochter van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Zij trouwde op 19-11-1870 te Haren (HA-24) met:  
  Roelf PIETERS
geb. 14-4-1841 te Haren (Onnen) (GA-29)
ovl. 11-11-1896 te Haren (Onnen), 55 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] PIETERS
Annechien BRINK

fam. 23: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870, 1894), landbouwer (1900).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien PIETERS geb. 28-3-1871 te Haren fam. 23: ( V-1-1 )
  2. Jantje PIETERS geb. 14-8-1873 te Haren (Onnen) fam. 23: ( V-1-2 )
  3. Jan PIETERS geb. 15-2-1876 te Haren / ovl. 7-6-1900 te Haren (OA-41) fam. 23: ( V-1-3 )
  4. Pieter Take PIETERS geb. 25-2-1881 te Haren (Onnen) / ovl. 5-2-1958 te Haren fam. 23: ( V-1-4 )

V-12-70 Lammert (Bazuin) TAKENS
geb. 12-4-1843 te Haren (Onnen) (GA-33)
ovl. 16-2-1921 te Haren (Onnen) (OA-11), 77 jaar oud
zoon van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1868), arbeider (1870, 1875, 1894), landbouwer (1896, 1906, 1908).
Lammert als bruidegom (lichting 1863 lot nr 27) was vrijgeloot van militaire dienst.
 
  Hij trouwde op 16-5-1868 te Haren (HA-13) met:  
  Janna BERENDS DE JONGE
geb. 21-12-1846 te Haren (Onnen)
ovl. 28-11-1917 te Haren (Onnen) (OA-48), 70 jaar oud
dochter van: Willem BERENDS DE JONGE
Hendrikje VRIELING
fam. 1: ( VI-1-5 )
fam. 4: ( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van overlijden werd gedaan door: Willem Takens oud 32 jr landbouwer te Onnen en Luitje Hornhuis oud 68 jr landbouwer te Onnen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 25 jaar; bruid 21 jaar.
Getuigen bij het huwelijk waren: Jan Mannes oud 35 jr landbouwer te Helpman (zwager van de bruid), Hendrikus Hekman oud 30 jr landbouwer te Onnen (goede vriend), Hendrik Breeman oud 33 jr landbouwer te Onnen (goede vriend) en Johannes van Dalen 43 jr landbouwer te Onnen (eveneens een goede vriend).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje TAKENS geb. 9-8-1869 te Haren (Onnen) / ovl. 12-3-1939 te Groningen ( VI-25-104 )
  2. Hendrikje TAKENS geb. 22-12-1870 te Haren (Onnen) / ovl. 7-9-1960 te Haren (Onnen) ( VI-25-105 )
  3. NN TAKENS geb. 16-3-1874 te Haren (Onnen) / ovl. 16-3-1874 te Haren (Onnen) (OA-14) ( VI-25-106 )
  4. Pieter TAKENS geb. 27-8-1875 te Haren (Onnen) / ovl. 24-9-1875 te Haren (Onnen) (OA-56) ( VI-25-107 )
  5. Pietertje TAKENS geb. 18-4-1877 te Haren (Onnen) / ovl. 3-4-1958 te Haren ( VI-25-108 )
  6. Willemina TAKENS geb. 23-8-1878 te Haren (Onnen) / ovl. 25-2-1891 te Haren (Onnen) ( VI-25-109 )
  7. Willem TAKENS geb. 14-6-1880 te Haren (Onnen) / ovl. 12-9-1880 te Haren (Onnen) ( VI-25-110 )
  8. Willem TAKENS geb. 23-5-1885 te Haren (Onnen) / ovl. 7-2-1973 te Haren ( VI-25-111 )
  9. Folkert TAKENS geb. 26-4-1892 te Haren (Onnen) / ovl. 5-5-1892 te Haren (Onnen) ( VI-25-112 )

V-12-71 Folkerdina TAKENS
geb. 25-12-1845 te Haren (Onnen)
ovl. 25-1-1846 te Haren (Onnen) (OA-5), 31 dagen oud
zoon van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )

V-12-72 Folkert TAKENS
geb. 13-3-1847 te Haren (Onnen)
ovl. 21-11-1937 te Haren (OA-93), 90 jaar oud
zoon van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1881), warmoezenier (1916).
Begraven te Haren (Eshof)
 
  Hij trouwde op 7-5-1881 te Haren (HA-10) met:  
  Marchien van BOLHUIS
geb. 13-11-1858 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-3-1926 te Groningen (OA-286), 67 jaar oud
dochter van: Popko van BOLHUIS
Mettien van BERGEN
fam. 118: ( XII-38-175 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 34 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Metje TAKENS geb. 22-8-1883 te Haren (Helpman) / ovl. 2-8-1901 te Haren (Helpman) ( VI-26-113 )
  2. Pieter TAKENS geb. 19-12-1887 te Haren (Helpman) / ovl. 30-9-1972 te Haren ( VI-26-114 )
  3. Popko TAKENS geb. 27-5-1891 te Haren (Helpman) / ovl. 10-2-1970 te Haren ( VI-26-115 )

V-12-73 Pieter BAZUIN TAKENS
geb. 29-9-1849 te Haren (Onnen)
ovl. 2-8-1908 te Haren (OA-40), 58 jaar oud
zoon van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Persoonlijke informatie
Geboren op een zaterdag.
Beroep: landbouwer (o.a. 1889, 1908).
 
  Hij trouwde op 31-5-1883 te Haren (HA-18) met:  
  Geessien (Geesje) OOSTERVELD
geb. 22-9-1853 te Haren (Onnen)
ovl. 5-7-1934 te Haren (Onnen) (OA-41), 80 jaar oud
dochter van: Pieter OOSTERVELD
Annechien TAKENS
fam. 7: ( V-6-25 )
( IV-7-33 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 33 jaar; bruid 29 jaar.
Bruidegom en bruid waren elkaars neef en nicht
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje TAKENS geb. 23-6-1884 te Haren (Onnen) / ovl. 9-9-1937 te Haren (overl. Groningen) (OA-78) ( VI-27-116 )
  2. Annechien TAKENS geb. 1-1-1886 te Haren (Onnen) (GA-1) / ovl. 2-11-1918 te Haren (Onnen) (OA-74) ( VI-27-117 )
  3. Pieter TAKENS geb. 10-4-1887 te Haren (Onnen) / ovl. 26-3-1929 te Haren (overl. te Groningen) (OA-39) ( VI-27-118 )
  4. Jan TAKENS geb. 17-3-1889 te Haren (Onnen) / ovl. 18-4-1889 te Haren (Onnen) (OA-21) ( VI-27-119 )

V-12-74 Willem TAKENS
geb. 28-9-1850 te Haren (Onnen)
ovl. 7-9-1856 te Haren (Onnen) (OA-34), 5 jaar oud
zoon van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )

V-12-75 Jan TAKENS
geb. 23-1-1853 te Haren (Onnen)
ovl. 2-3-1920 te Haren (Essen) (OA-14), 67 jaar oud
zoon van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1887), arbeider (1913), landbouwer te Haren (Essen). Begraven te Haren.
 
  Hij trouwde op 7-5-1887 te Haren (HA-6) met:  
  Roelfien HINDRIKS
geb. 14-7-1860 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 17-7-1932 te Haren (OA-45), 72 jaar oud
dochter van: Gerrit HINDRIKS
Harmina WIEBES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1887).
Begraven te Haren (Oude begraafplaats aan de Kerkstraat).
Op haar overlijdensakte (in Genlias) staan haar schoonouders vermeld i.p.v. haar ouders.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 34 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje TAKENS geb. 5-6-1888 te Haren / ovl. 4-11-1930 te Groningen ( VI-28-120 )
  2. Harmina TAKENS geb. 9-9-1890 te Haren / ovl. 2-8-1968 te Groningen ( VI-28-121 )
  3. Pietertje TAKENS geb. 29-10-1891 te Haren / ovl. 21-9-1931 te Groningen ( VI-28-122 )
  4. Grietje TAKENS geb. 12-12-1893 te Haren / ovl. 30-11-1920 te Haren (Onnen) ( VI-28-123 )
  5. Aaltje TAKENS geb. 5-1-1895 te Haren / ovl. 19-11-1950 te Groningen ( VI-28-124 )
  6. Gerrit TAKENS geb. 7-3-1897 te Haren / ovl. 16-3-1974 te Haren ( VI-28-125 )
  7. Fennechien TAKENS geb. 28-6-1900 te Haren / ovl. 28-6-1990 te Haren ( VI-28-126 )

V-12-76 Willemina TAKENS
geb. 3-10-1856 te Haren (Onnen)
ovl. 9-6-1916 te Haren (Onnen) (OA-38), 59 jaar oud
dochter van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Zij trouwde op 4-5-1878 te Haren (HA-9) met:  
  Willem TUINMAN
geb. 7-3-1852 te Haren (GA-14)
ovl. 29-4-1922 te Haren (Onnen) (OA-36), 70 jaar oud
zoon van: Jan TUINMAN
Hindrikien de JONGE

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien TUINMAN geb. 21-8-1878 te Haren / ovl. 6-9-1957 te Haren ( VI-29-128 )
  2. Jantje TUINMAN geb. 26-10-1879 te Haren / ovl. 1-5-1959 te Haren ( VI-29-130 )
  3. Jan TUINMAN geb. 3-5-1882 te Haren / ovl. 24-1-1915 te Haren ( VI-29-132 )
  4. Pieter TUINMAN geb. 11-10-1888 te Haren / ovl. 9-12-1967 te Haren ( VI-29-134 )
  5. Roelf TUINMAN geb. 14-3-1891 te Haren / ovl. 21-3-1891 te Haren ( VI-29-136 )
  6. Willem TUINMAN geb. 8-1-1896 te Haren / ovl. 13-3-1982 te Slochteren ( VI-29-138 )

V-12-77 Pietertje TAKENS
geb. 9-5-1860 te Haren (Onnen)
ovl. 11-2-1887 te Haren (Onnen) (OA-12), 26 jaar oud
dochter van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Persoonlijke informatie
Overleden 5 dagen na de bevalling van haar dochter Pietertje die slechts 6 maanden oud werd.
 
  Zij trouwde op 22-3-1883 te Haren (HA-6) met:  
  Albert HOLTMAN
geb. 18-10-1857 te Haren (GA-76)
ovl. 30-11-1926 te Haren (Onnen) (OA-40), 69 jaar oud
zoon van: Lentze HOLTMAN
Pietertje van der ES

fam. 25: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1883, 1887, 1910).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Lentze HOLTMAN geb. 1-5-1883 te Haren / ovl. 9-9-1952 te Haren (overl. te Groningen) (OA-95) fam. 25: ( VI-6-21 )
  2. Jantje HOLTMAN geb. 9-2-1885 te Haren / ovl. 16-3-1907 te Grootegast fam. 25: ( VI-6-22 )
  3. Pietertje HOLTMAN geb. 7-2-1887 te Haren (Onnen) / ovl. 12-8-1887 te Haren (Onnen) (OA-49) fam. 25: ( VI-6-23 )

V-12-78 Willem TAKENS
geb. 10-8-1863 te Haren (Onnen)
ovl. 16-8-1863 te Haren (Onnen) (OA-42), 6 dagen oud
zoon van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )

V-12-79 Leentje TAKENS
geb. 6-7-1865 te Haren (Onnen)
ovl. 1-4-1932 te Hoogezand (Westerbroek, overl. Groningen) (OA-41), 66 jaar oud
dochter van: Pieter TAKENS
Jantien (Jantje) POELMA
( IV-7-32 )
fam. 3: ( VII-7-17 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof). Overlijdensakte te Groningen: 1932: OA-446.
 
  Zij trouwde op 17-5-1888 te Haren (HA-8) met:  
  Gerrit HINDRIKS
geb. 10-11-1863 te Haren
ovl. 21-10-1918 te Haren (Noordlaren), 54 jaar oud
zoon van: Henderikus [Tebbes] HINDRIKS
Geesje MULDER
fam. 42: ( IV-5-34 )
fam. 118: ( XII-75-373 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1888).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouweres; bruidegom 24 jaar; bruid 23 jaar. (vermelde leeftijd van de bruid komt niet overeen met de gevonden geboortedatum.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderikus HINDRIKS geb. 30-4-1889 te Haren / ovl. 10-11-1965 te Haren fam. 42: ( VI-20-109 )
  2. Geesje HINDRIKS geb. 9-8-1898 te Haren (Noordlaren) fam. 42: ( VI-20-110 )
  3. Pieter HENDRIKS geb. 1-7-1902 te Haren (Onnen) fam. 42: ( VI-20-111 )
  4. Gerrit HENDRIKS geb. 25-5-1906 te Haren fam. 42: ( VI-20-112 )
  5. Jantje HENDRIKS geb. 6-7-1908 te Haren (Onnen) fam. 42: ( VI-20-113 )

V-13-80 Hinderkien BEKKERING
geb. ca 1823 te Eelde
dochter van: Arend [Lammers] BEKKERING
Aaltien [Garbrands] TAKENS

( IV-8-36 )
  Zij trouwde met:  
  Geert HARMS
geb. ca 1822 te Haren (Glimmen)
zoon van: Hindrik HARMS
Hike [Jans] VISSER

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1864).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HARMS geb. ca 1849 te Haren ( VI-30-139 )
  2. Arend HARMS geb. 17-10-1852 te Eelde / ovl. 18-10-1911 te Eelde ( VI-30-140 )
  3. Hinderkien HARMS geb. ca 1861 te Eelde (Paterswolde) ( VI-30-141 )
  4. Ida HARMS geb. 19-4-1864 te Eelde / ovl. 29-12-1935 te Beilen ( VI-30-142 )

V-14-81 Geert TAKENS
geb. 17-2-1823 te Vries
zoon van: Pieter [Garbrands] TAKENS
Hendrika [Tonnis] REBBERS
( IV-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boereknegt (1850), landbouwer (1891).
 
  Hij trouwde op 4-5-1850 te Rolde (HA-12) met:  
  Trijntje KLEINENBERG
geb. 23-9-1826 te Rolde
dochter van: Tonnis [Boukes] KLEINENBERG
Egbertje ALBERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis TAKENS geb. ca 1851 te Rolde ( VI-31-143 )
  2. Aaltje TAKENS geb. ca 1870 te Rolde ( VI-31-144 )

V-14-82 Teunis TAKENS
geb. 23-5-1826 te Vries
ovl. 29-7-1905 te Vries (Donderen), 79 jaar oud
zoon van: Pieter [Garbrands] TAKENS
Hendrika [Tonnis] REBBERS
( IV-8-37 )
  Hij trouwde met:  
  Fennechien BIJKER
geb. 12-11-1826 te Vries
ovl. 24-4-1871 te Vries (Donderen), 44 jaar oud
dochter van: Hendrik BIJKER
Jantien ODDING

  Uit deze relatie  
  1. Hinderika TAKENS geb. 4-1-1856 te Vries (Donderen) / ovl. 24-5-1933 te Vries ( VI-32-145 )
  2. Jantien TAKENS geb. 1-4-1857 te Vries (Donderen) / ovl. 25-6-1945 te Vries (Donderen) ( VI-32-146 )
  3. Pieter TAKENS geb. 30-4-1863 te Vries / ovl. 1-4-1956 te Vries ( VI-32-147 )

V-14-83 Gerbrand TAKENS
geb. 26-7-1828 te Vries
ovl. 13-1-1906 te Borger, 77 jaar oud
zoon van: Pieter [Garbrands] TAKENS
Hendrika [Tonnis] REBBERS
( IV-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht, landbouwer.
 
  Hij trouwde op 2-2-1857 te Rolde met:  
  Hillegien EBBINGE
geb. 17-2-1837 te Peize
ovl. 17-1-1914 te Borger, 76 jaar oud
dochter van: Arent Garminge EBBINGE
Aaltien WARMOLTS
fam. 117: ( VII-9-23 )
  Uit deze relatie  
  1. Arend TAKENS geb. 1857 / ovl. 1924 ( VI-33-148 )
  2. Pieter TAKENS geb. 1858 / ovl. 1924 ( VI-33-149 )
  3. Aaltien TAKENS geb. 5-1-1861 te Rolde (Grolloo) / ovl. 3-6-1950 te Westerbork ( VI-33-150 )
  4. Hinderik TAKENS geb. 1863 / ovl. 1929 ( VI-33-151 )
  5. Hinderika TAKENS geb. 1865 / ovl. 1953 ( VI-33-152 )
  6. Lucas TAKENS geb. 1873 / ovl. 1902 ( VI-33-153 )
  7. Roelofje TAKENS geb. 1876 / ovl. 1971 ( VI-33-154 )

V-14-84 Willem TAKENS
geb. 16-3-1831 te Vries (Donderen)
ovl. 24-12-1920 te Vries (Donderen), 89 jaar oud
zoon van: Pieter [Garbrands] TAKENS
Hendrika [Tonnis] REBBERS
( IV-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887).
 
  Hij trouwde op 15-8-1875 te Vries met:  
  Annechien BOELENS
geb. 1835
ovl. 1894
dochter van: Hendrik BOELENS
Anna ABRAHAMS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna TAKENS geb. 2-10-1866 te Vries (Donderen) / ovl. 23-6-1960 te Vries (Donderen) ( VI-34-155 )

V-14-85 Hendrik TAKENS
geb. 21-2-1834 te Vries
ovl. 10-12-1925 te Rolde, 91 jaar oud
zoon van: Pieter [Garbrands] TAKENS
Hendrika [Tonnis] REBBERS
( IV-8-37 )
  Hij trouwde op 4-5-1868 te Rolde met:  
  Willemtje MARRING
geb. 5-8-1834 te Rolde
ovl. 8-6-1877 te Rolde, 42 jaar oud
dochter van: Warner MARRING
Geesje KOOPS
fam. 114: ( VI-9-38 )
  Uit deze relatie  
  1. Geesje TAKENS geb. 14-2-1869 te Rolde / ovl. 31-7-1946 te Rolde ( VI-35-156 )
  2. Pieter TAKENS geb. 5-1-1874 te Rolde / ovl. 9-3-1909 te Rolde ( VI-35-157 )

V-14-86 Pieter TAKENS
geb. ca 1840
zoon van: Pieter [Garbrands] TAKENS
Hendrika [Tonnis] REBBERS
( IV-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1897).
 
  Hij trouwde op 13-10-1866 te Vries (HA-26) met:  
  Fennechien KREMER
geb. ca 1841 te Vries (Zeijen)
dochter van: Harm KREMER
Geessien KUIPERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter TAKENS geb. ca 1873 te Vries (Zeijen) ( VI-36-158 )

V-15-87 Derk MAKKEN
geb. ca 1815 te Groningen
ovl. 30-11-1815 te Groningen (OA-643), 4 weken oud
zoon van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )

V-15-88 Mijke MAKKEN
geb. ca 1817 te Groningen
ovl. 20-7-1818 te Groningen (OA-428), 18 maand oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )

V-15-89 Tako MAKKEN
geb. ca 1819 te Groningen
ovl. 25-7-1820 te Groningen (OA-518), 16 maand oud
zoon van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )

V-15-90 Willempien MAKKEN
geb. 15-12-1820 te Groningen
ovl. 20-4-1883 te Groningen (OA-481), 62 jaar oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )
  Zij trouwde (1) op 25-1-1844 te Groningen (HA-5) met:  
  Hindrik [Warendorp] SCHELTENS
geb. 25-5-1817 te Appingedam
zoon van: Pieter [Schelto] SCHELTENS
Bouke [Jochems] HOEKSTRA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakkersknecht; beroep vader bruidegom.: bakker; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar; Wettiging van 1 kind
 
  Zij trouwde (2) op 1-11-1851 te Loppersum (HA-18) met:  
  Hindrik [Kornelis] BIEWENGA
geb. ca 1823 te Zeerijp
zoon van: Kornelis [Tjasses] BIEWENGA
Geeske [Hindriks] RIEPMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koek-en banketbakker; beroep bruid: banketbakkersche; beroep vader bruid: wagenaar; bruidegom 28 jaar; bruid 30 jaar; weduwe van Hindrik Warendorp Scheltens
 

V-15-91 Geertien MAKKEN
geb. ca 1822 te Groningen
ovl. 23-11-1829 te Groningen (OA-990), 7 jaar oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )

V-15-92 Wibbechien MAKKEN
geb. ca 1824 te Groningen
ovl. 13-10-1826 te Groningen (OA-2035), 2 jaar oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )

V-15-93 Harmpien MAKKEN
geb. ca 1826 te Groningen
ovl. 1-11-1826 te Groningen (OA-2333), 5 maand oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )

V-15-94 Hindrik MAKKEN
geb. 17-7-1828 te Groningen
ovl. 19-6-1880 te Groningen (OA-591), 51 jaar oud
zoon van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )
  Hij trouwde op 24-11-1864 te Groningen (HA-345) met:  
  Aaffien [Roelfs] VELTHUIS
geb. 14-12-1814 te Groningen
dochter van: Roelf [Jacobs] VELTHUIS
Elsien [Hindriks] BIERLING

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: scheepsjager; beroep vader bruidegom.: scheepsjager; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 36 jaar; bruid 49 jaar; weduwe van Jan Pieters Bakema
 

V-15-95 Geertje MAKKEN
geb. 2-11-1830 te Groningen
ovl. 9-6-1916 te Groningen (OA-737), 85 jaar oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )
  Zij trouwde op 26-5-1867 te Groningen (HA-172) met:  
  Jozef SCHOENMAKER
geb. 13-2-1820 te Groningen
zoon van: Adam SCHOENMAKER
Derkje SJABBENS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: metselaar; beroep vader bruid: scheepsjager; bruidegom 47 jaar; bruid 36 jaar; weduwnaar van Hiltje Kremer
 

V-15-96 Wibbechien MAKKEN
geb. 17-2-1833 te Groningen
ovl. 26-4-1911 te Groningen (OA-444), 78 jaar oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )
  Zij trouwde (1) op 7-4-1864 te Groningen (HA-49) met:  
  Menke MESANDER
geb. 18-1-1816 te Emden (Dld)
zoon van: Berend MESANDER
Geeske [Hinderks] SCHRÖDER

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: voermansknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: scheepsjager; bruidegom 48 jaar; bruid 31 jaar; weduwnaar van Anna Brosschot
 
  Zij trouwde (2) op 24-11-1867 te Groningen (HA-394) met:  
  Jan [Alberts] JETSES
geb. 4-3-1818 te Groningen
zoon van: Albert JETSES
Grietje [Johnnes] _

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: zadelmakersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: bediende; beroep vader bruid: scheepsjager; bruidegom 49 jaar; bruid 34 jaar; weduwnaar van Frederica Catharina Meinderts; weduwe van Menke Mesander
 

V-15-97 Derk MAKKEN
geb. 21-12-1836 te Groningen
ovl. 12-1-1868 te Groningen (OA-34), 31 jaar oud
zoon van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: vuilnismenner (1865, 1868).
 
  Hij trouwde op 21-5-1863 te Groningen (HA-120) met:  
  Harmtien NIJDAM
geb. 24-7-1835 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-5-1898 te Haren (Onnen) (OA-30), 62 jaar oud
dochter van: Andries [Berends] NIJDAM
Wilmina [Harmens] BONDER
fam. 17: ( VIII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1863).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfje MAKKEN geb. 31-12-1863 te Groningen / ovl. 15-8-1865 te Groningen (OA-849) ( VI-37-159 )
  2. Roelfien MAKKEN geb. 25-2-1866 te Groningen / ovl. 27-3-1955 te Groningen ( VI-37-160 )
  3. Willemina MAKKEN geb. 23-10-1867 te Groningen / ovl. 18-1-1928 te Haren (Onnen) (OA-4) ( VI-37-161 )

V-15-98 Roelfje MAKKEN
geb. 25-10-1839 te Groningen
ovl. 5-3-1925 te Groningen (OA-256), 85 jaar oud
dochter van: Hindrik MAKKEN
Roelfje TAKENS

( IV-10-44 )
  Zij trouwde (1) op 27-8-1863 te Groningen (HA-249) met:  
  Onne OTTENS
geb. 13-6-1834 te Groningen
zoon van: Jan OTTENS
Annegien SMIT

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: tuinier; beroep vader bruidegom.: tuinier; beroep moeder bruidegom: tuiniersche; beroep vader bruid: scheepsjager; bruidegom 29 jaar; bruid 23 jaar
 
  Zij trouwde (2) op 15-10-1893 te Groningen (HA-340) met:  
  Marinus de WINDE
geb. 9-1-1837 te Breskens
zoon van: Pieter de WINDE
Susanna RIBBE

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: voerman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 56 jaar; bruid 53 jaar; weduwnaar van Johanna du Bois; weduwe van Onne Ottens
 

V-16-99 Engelina BIERLING
geb. 14-2-1837 te Groningen
dochter van: Jan BIERLING
Geesje OTTENS

( IV-11-49 )
  Zij trouwde op 28-5-1863 te Groningen (HA-152) met:  
  Hendrik MAKKEN
geb. 8-11-1833 te Groningen
zoon van: Willem MAKKEN
Grietjen de BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1863), kastelein (1896).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geusje MAKKEN ( VI-38-162 )

V-17-100 Geessien SPEULMAN
geb. 4-6-1842 te Anloo
ovl. 27-7-1842 te Anloo (Annen) (OA-35), 7 weken oud
dochter van: Jannes SPEULMAN
Egbertien SANTS
( IV-13-54 )

V-18-102 Take TAKENS
geb. 20-5-1850 te Haren (GA-49)
ovl. 7-6-1875 te Haren (OA-42), 25 jaar oud
zoon van: Gerrit TAKENS
Egbertje HASSELS
( IV-14-57 )
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht.
 

V-18-104 Zwaantje TAKENS
geb. 15-6-1852 te Haren (GA-38)
ovl. 9-1-1888 te Haren (OA-2)
dochter van: Gerrit TAKENS
Egbertje HASSELS
( IV-14-57 )
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1883).
 
  Zij trouwde op 7-7-1883 te Haren (HA-22) met:  
  Ielke EBELS
geb. 4-7-1856 te Haren (Glimmen) (GA-35)
ovl. 5-9-1895 te Haren (OA-81), 39 jaar oud
zoon van: Albert EBELS
Trientje [Garmts] BORGMAN

fam. 58: ( V-16-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1883), landbouwer (1893, 1895).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: bakker; bruidegom 27 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje EBELS geb. 17-7-1884 te Haren (GA-67) / ovl. 27-4-1952 te Haren (OA-43) fam. 58: ( VII-90-431 )
  2. Gerrit EBELS geb. 17-7-1884 te Haren (GA-68) / ovl. 16-7-1955 te Haren fam. 58: ( VII-90-430 )
  3. Albert TAKENS geb. 24-11-1887 te Haren (GA-102) / ovl. 28-11-1887 te Haren (OA-66) fam. 58: ( VII-90-433 )
  4. Egberdina EBELS geb. 24-11-1887 te Haren (GA-101) / ovl. 24-12-1887 te Haren (OA-70) fam. 58: ( VII-90-432 )

V-18-106 Berend TAKENS
geb. 10-2-1855 te Haren (GA-17)
ovl. 27-1-1894 te Haren (OA-18), 38 jaar oud
zoon van: Gerrit TAKENS
Egbertje HASSELS
( IV-14-57 )
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1884).
 
  Hij trouwde op 10-5-1884 te Haren (HA-10) met:  
  Reina SCHUT
geb. 2-9-1855 te Haren (Noordlaren) (GA-51)
ovl. 8-5-1925 te Nieuweschans (OA-20), 69 jaar oud
dochter van: Jan SCHUT
Jantien VEENHOVEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje TAKENS geb. 12-5-1884 te Haren (GA-47) / ovl. 17-5-1884 te Haren (OA-34) ( VI-40-172 )
  2. Gerrit TAKENS geb. 12-5-1884 te Haren (GA-46) / ovl. 18-5-1884 te Haren (OA-35) ( VI-40-171 )
  3. NN TAKENS geb. 23-6-1885 te Haren / ovl. 23-6-1885 te Haren (OA-34) ( VI-40-173 )
  4. Jantje TAKENS geb. 23-4-1886 te Haren (GA-44) ( VI-40-174 )
  5. Egberdina TAKENS geb. 4-8-1888 te Haren (GA-83) ( VI-40-175 )
  6. Geesje TAKENS geb. 20-2-1890 te Haren (GA-21) / ovl. 24-4-1896 te Haren (OA-38) ( VI-40-176 )
  7. Gerrit TAKENS geb. 28-9-1891 te Haren (GA-92) ( VI-40-177 )
  8. Berendina TAKENS geb. 31-5-1894 te Haren (GA-58) ( VI-40-178 )

V-18-108 Alberdina TAKENS
geb. 14-7-1857 te Haren (GA-54)
ovl. 2-8-1918 te Haren (OA-50), 61 jaar oud
dochter van: Gerrit TAKENS
Egbertje HASSELS
( IV-14-57 )
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1881).
 
  Zij trouwde op 30-4-1881 te Haren (HA-7) met:  
  Albert HOVING
geb. 5-6-1853 te Haren (GA-37)
ovl. 1-3-1929 te Haren (OA-19), 75 jaar oud
zoon van: Albert HOVING
Elsien LUIKEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1881).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert HOVING geb. 12-6-1881 te Haren (GA-54) / ovl. 24-6-1942 te Haren (OA-87) ( VI-41-180 )
  2. Egberdina HOVING geb. 18-8-1883 te Haren (GA-61) / ovl. 2-8-1886 te Haren (OA-57) ( VI-41-182 )
  3. Gerrit HOVING geb. 24-3-1886 te Haren (GA-33) ( VI-41-184 )
  4. Egberdina Jantina HOVING geb. 6-6-1888 te Haren (GA-55) ( VI-41-186 )
  5. Elsje Sophia HOVING geb. 8-2-1892 te Haren ( VI-41-188 )
  6. Zwaantje HOVING geb. 30-1-1896 te Haren ( VI-41-190 )
  7. Jan HOVING geb. 6-5-1899 te Haren (GA-57) ( VI-41-192 )

V-18-110 Jan TAKENS
geb. 14-12-1859 te Haren (GA-75)
ovl. 16-2-1888 te Haren (OA-11), 28 jaar oud
zoon van: Gerrit TAKENS
Egbertje HASSELS
( IV-14-57 )
( V-3-15 )

V-20-130 Marchien SCHUILING
geb. 25-10-1855 te Haren
ovl. 17-12-1932 te Haren, 77 jaar oud
dochter van: Roelf SCHUILING
Jantien TAKENS

( IV-14-59 )
  Zij trouwde op 11-11-1876 te Haren met:  
  Hendrik NIJBOER
geb. 23-7-1858 te Haren
ovl. 9-10-1929 te Haren, 71 jaar oud
zoon van: Willem NIJBOER
Alkien NIJDAM

fam. 17: ( VIII-7-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1889); landbouwer (1899); arbeider ( 1900 -1921).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 18 jaar, bruid 21 jaar. wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien NIJBOER geb. 27-8-1876 te Haren / ovl. 1-1-1899 te Eelde fam. 17: ( X-70-339 )
  2. Aalkien NIJBOER geb. 7-8-1878 te Haren fam. 17: ( X-70-340 )
  3. Roelina NIJBOER geb. 25-10-1880 te Haren / ovl. 30-11-1956 te Haren (Glimmen) fam. 17: ( X-70-341 )
  4. Willem NIJBOER geb. 17-4-1883 te Haren fam. 17: ( X-70-342 )
  5. Egberdina NIJBOER geb. 4-12-1885 te Haren / ovl. 8-10-1889 te Haren fam. 17: ( X-70-343 )
  6. Hendrikje NIJBOER geb. 20-4-1889 te Haren / ovl. 23-6-1921 te Groningen fam. 17: ( X-70-344 )
  7. Roelf NIJBOER geb. 17-8-1891 te Haren / ovl. 30-12-1969 te Haren fam. 17: ( X-70-345 )
  8. Albert NIJBOER geb. 9-2-1894 te Haren / ovl. 13-4-1949 te Haren fam. 17: ( X-70-346 )
  9. Egberdina NIJBOER geb. 25-7-1896 te Haren fam. 17: ( X-70-347 )
  10. Jantje NIJBOER geb. 1-6-1899 te Haren (Hoornschedijk) fam. 17: ( X-70-348 )

  Generatie VI  
VI-5-16 Nanne Jan hendrik BLAESER
geb. 13-4-1846 te Breda
zoon van: Jan [Nannes] KOK
Fennetje Huberta (Josephine) BLAESER
( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in het huis van zijn oma Pieternella Blaeser-Wright.
 

VI-6-17 Béigein [Hindriks] TAKENS
geb. 2-1-1858 te Groningen (GA-5)
ovl. 18-1-1858 te Groningen (OA-85), 16 dagen oud
dochter van: Hindrik TAKENS
Aaffien PLUIS
( V-4-16 )

VI-7-18 Geertje van der KAMP
geb. 23-7-1851 te Groningen (GA-692)
ovl. 7-11-1855 te Groningen (OA-1034), 4 jaar oud
dochter van: Arend van der KAMP
Jakobje TAKENS

( V-4-17 )

VI-7-19 Hindrik Abeen van der KAMP
geb. 21-9-1854 te Groningen (GA-796)
zoon van: Arend van der KAMP
Jakobje TAKENS

( V-4-17 )
  Hij trouwde op 14-3-1880 te Groningen (HA-39) met:  
  Hinderkien ALBRONDA
geb. 28-4-1858 te Groningen
dochter van: Willem ALBRONDA
Immegien ALBRONDA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 

VI-8-20 Johannes van LOENEN
geb. 21-3-1848 te Groningen
ovl. 20-11-1938 te Westerbroek (OA-66), 90 jaar oud
zoon van: Ernst Sigmond van LOENEN
Johanna TAKENS

( V-4-18 )
  Hij trouwde op 17-5-1873 te Hoogezand (HA-35) met:  
  Aafien de GROOT
geb. 10-4-1851 te Westerbroek
ovl. 8-8-1939 te Westerbroek, 88 jaar oud
dochter van: Berend de GROOT
Trijntje [Hindriks] VELDMAN

fam. 44: ( IV-1-3 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 25 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje van LOENEN geb. 2-4-1874 te Westerbroek / ovl. 24-6-1953 te Groningen ( VII-8-36 )
  2. Berend van LOENEN geb. 25-11-1875 te Westerbroek / ovl. 2-6-1961 te Harkstede ( VII-8-37 )
  3. Johanna van LOENEN geb. 5-8-1877 te Westerbroek / ovl. 15-8-1878 te Westerbroek ( VII-8-38 )
  4. Johannes van LOENEN geb. 29-7-1879 te Westerbroek / ovl. 30-10-1946 te Groningen ( VII-8-39 )
  5. Derkien van LOENEN geb. 9-7-1881 te Westerbroek / ovl. 30-9-1955 te Hoogezand-Sappemeer ( VII-8-40 )
  6. Hendrik van LOENEN geb. 22-9-1883 te Westerbroek / ovl. 14-6-1953 te Groningen ( VII-8-41 )
  7. Derk van LOENEN geb. 27-6-1886 te Westerbroek / ovl. 1-7-1945 te Hoogezand ( VII-8-42 )
  8. Grietje van LOENEN geb. 20-2-1890 te Westerbroek / ovl. 23-11-1952 te Hoogezand-Sappemeer ( VII-8-43 )
  9. Afien van LOENEN geb. 5-4-1891 te Westerbroek ( VII-8-44 )

VI-8-21 NN van LOENEN
geb. 21-5-1865 te Groningen
ovl. 21-5-1865 te Groningen (OA-488), 0 dagen oud
zoon van: Ernst Sigmond van LOENEN
Johanna TAKENS

( V-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-9-22 Wobbe HOEKSEMA
geb. 10-2-1859 te Bedum (GA-15)
zoon van: Gerrit HOEKSEMA
Jantje TAKENS

( V-4-19 )

VI-9-23 NN HOEKSEMA
geb. 14-6-1861 te Bedum
ovl. 14-6-1861 te Bedum (OA-37), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit HOEKSEMA
Jantje TAKENS

( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-9-24 Geertje HOEKSEMA
geb. 25-9-1862 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 30-3-1933 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Gerrit HOEKSEMA
Jantje TAKENS

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 17-6-1894 te Groningen met:  
  Jan STRATING
geb. 13-1-1868 te Zuidlaren
ovl. 12-6-1946 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Jan STRATING
Allerdina MEIJER
fam. 99: ( VI-18-92 )
fam. 32: ( V-2-9 )

VI-10-25 Hinderika TAKENS
geb. 23-10-1853 te Haren (GA-60)
ovl. 4-12-1914 te Haren (OA-77), 61 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1881).
 
  Zij trouwde op 14-5-1881 te Haren (HA-12) met:  
  Hinderikus ELEVELD
geb. 29-1-1850 te Haren (Essen)
ovl. 13-6-1923 te Leek (OA-50), 73 jaar oud
zoon van: Albert [Hindriks] ELEVELD
Annechien VRIELING

fam. 4: ( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1881), landbouwer (1882), arbeider (1884, 1887), landbouwer (1888, 1890, 1892, 1894, 1912), arbeider (1890, 1904, 1911, 1916), daglooner (1915).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert ELEVELD geb. 28-2-1882 te Haren (Helpman) (GA-21) / ovl. 3-10-1890 te Haren (Noordlaren) (OA-55) fam. 4: ( VII-23-129 )
  2. Aaltje ELEVELD geb. 11-1-1884 te Haren (Helpman) (GA-2) fam. 4: ( VII-23-130 )
  3. Willem ELEVELD geb. 5-2-1887 te Haren (Noordlaren)) (GA-17) fam. 4: ( VII-23-131 )
  4. Annechien ELEVELD geb. 25-8-1888 te Haren (Noordlaren) (GA-92) / ovl. 21-8-1971 fam. 4: ( VII-23-132 )
  5. Grietje ELEVELD geb. 8-1-1890 te Haren (Noordlaren) (GA-3) / ovl. 1-4-1932 te Aduard (Hoogemeeden) (OA-4) fam. 4: ( VII-23-133 )
  6. Albert ELEVELD geb. 21-7-1892 te Haren (Noordlaren) (GA-80) fam. 4: ( VII-23-134 )
  7. Hendrik ELEVELD geb. 13-6-1894 te Haren (Noordlaren) (GA-65) / ovl. 31-5-1977 te Haren fam. 4: ( VII-23-135 )

VI-10-26 Maria TAKENS
geb. 4-3-1856 te Haren (GA-11)
ovl. 21-4-1931 te Haren (Onnen) (OA-29), 75 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1883).
 
  Zij trouwde op 28-4-1883 te Haren (HA-10) met:  
  Egbert WOLDRING
geb. 21-6-1846 te Haren (GA-37)
ovl. 6-12-1933 te Haren (Onnen) (OA-73), 87 jaar oud
zoon van: Geert [Harms] WOLDRING
Annegien [Jans] de GROOT

fam. 41: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1883), pakhuisknecht (1890), zaagmolenaar (1895), houtbewerker (1913/1919), arbeider (1915).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 36 jaar; bruid 27 jaar; Wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieberdina WOLDRING geb. 26-3-1880 te Groningen fam. 41: ( V-6-45 )
  2. Anna WOLDRING geb. 7-2-1884 te Groningen / ovl. 18-9-1968 te Haren (Harenermolen) fam. 41: ( V-6-46 )
  3. Aaltje WOLDRING geb. 17-4-1885 te Groningen fam. 41: ( V-6-47 )
  4. Geertje WOLDRING geb. 18-7-1886 te Groningen / ovl. 12-8-1967 te Haren (Onnen) fam. 41: ( V-6-48 )
  5. Willem WOLDRING geb. 15-4-1888 te Groningen / ovl. 8-12-1957 te Haren (Onnen) fam. 41: ( V-6-49 )
  6. Jan WOLDRING geb. 15-2-1890 te Groningen / ovl. 7-3-1890 te Groningen (OA-336) fam. 41: ( V-6-50 )
  7. Jan WOLDRING geb. ca 1891 te Appingedam (Tjamsweer) fam. 41: ( V-6-51 )
  8. Hendrik WOLDRING geb. 5-10-1892 te Groningen fam. 41: ( V-6-52 )
  9. Abel WOLDRING geb. 1894 te Groningen / ovl. 11-4-1895 te Groningen (OA-404) fam. 41: ( V-6-53 )
  10. Abeltje WOLDRING geb. 27-1-1896 te Groningen fam. 41: ( V-6-54 )

VI-10-27 Hendrik TAKENS
geb. 12-10-1857 te Haren (GA-73)
ovl. 20-1-1941 te Haren (Onnen) (OA-9), 83 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1878, 1884), landbouwer (1886, 1890, 1894, 1898, 1901), voerman (1906), arbeider (1912).
 
  Hij trouwde op 9-5-1878 te Haren (HA-13) met:  
  Grietje KOOPS
geb. 20-12-1858 te Haren (Onnen) (GA-81)
ovl. 14-12-1938 te Haren (OA-93), 79 jaar oud
dochter van: Jakob KOOPS
Grietje BERENDS

fam. 1: ( VI-3-21 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; bruidegom 20 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje TAKENS geb. 25-9-1878 te Haren (Onnen) (GA-93) / ovl. 9-11-1912 te Haren (Onnen) (OA-57) ( VII-10-55 )
  2. Willem TAKENS geb. 1-4-1884 te Haren (Onnen) (GA-36) / ovl. 8-7-1945 te Assen ( VII-10-56 )
  3. Derkje TAKENS geb. 23-7-1886 te Haren (Onnen) (GA-72) / ovl. 25-1-1901 te Haren (Onnen) (OA-6) ( VII-10-57 )
  4. Aaltje TAKENS geb. 24-10-1890 te Haren (Onnen) (GA-99) / ovl. 16-5-1952 te Haren (Onnen) (OA-58) ( VII-10-58 )
  5. Diena TAKENS geb. 30-6-1894 te Haren (Onnen) (GA-70) ( VII-10-59 )

VI-10-28 Berendina TAKENS
geb. 22-6-1860 te Haren (GA-48)
ovl. 9-9-1911 te Haren (Noordlaren) (OA-79), 51 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1882).

TEKST OVERLIJDENSADVERTENTIE:
Heden overleed, na een langdurig doch smartelijk lijden, mijn geliefde echtgenoote, "BERENDINA TAKENS" in den ouderdom van 51 jaar en 3 maanden.
NOORDLAREN, 9 sept. 1911. Js.BATHOORN. Algemeene kennisgeving.
 
  Zij trouwde op 11-5-1882 te Haren (HA-11) met:  
  Jans BATHOORN
geb. 30-1-1855 te Haren (Noordlaren) (GA-14)
ovl. 12-6-1941 te Haren (Noordlaren) (OA-76), 86 jaar oud
zoon van: Take [Roelofs] BATHOORN
Egbertje HARMS
fam. 33: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1882), arbeider (1885), landbouwer (1906, 1913), arbeider (1911).

TEKST ADVERTENTIE:
Heden overleed onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader "JANS BATHOORN" in den gezegenden ouderdom van ruim 86 jaar, sedert 9 sept. 1911 wedn. van Berendina Takens. Noordlaren, 12 juni 1941. fam. Bathoorn.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbertje BATHOORN geb. 5-5-1883 te Haren (Noordlaren) / ovl. 15-9-1951 te Kampen fam. 33: ( VII-2-12 )
  2. Aaltje BATHOORN geb. 22-4-1885 te Haren (Noordlaren) (GA-37) / ovl. 3-10-1911 te Zuidlaren (Midlaren) (OA-84) fam. 33: ( VII-2-13 )
  3. Take BATHOORN geb. 13-2-1887 te Haren (Noordlaren) / ovl. 20-4-1888 te Haren (Noordlaren) fam. 33: ( VII-2-14 )
  4. Take BATHOORN geb. 25-4-1889 te Haren (Noordlaren) fam. 33: ( VII-2-15 )
  5. Sebedina BATHOORN geb. 15-6-1901 te Haren (Noordlaren) / ovl. 7-7-1958 te Zuidlaren fam. 33: ( VII-2-16 )

VI-10-29 Berend TAKENS
geb. 4-6-1862 te Haren (GA-43)
ovl. 29-5-1918 te Haren (Onnen) (OA-37), 55 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1893), landbouwer (1918).
 
  Hij trouwde op 29-4-1893 te Haren (HA-11) met:  
  Derkien BERENDS
geb. 1-8-1859 te Haren (Onnen) (GA-51)
ovl. 17-9-1932 te Haren (Onnen) (OA-60), 73 jaar oud
dochter van: Hinderk BERENDS
Aaltje ALBERTUS
fam. 1: ( VI-3-20 )
fam. 30: ( V-4-13 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 30 jaar; bruid 33 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem Hendrik TAKENS geb. 11-4-1895 te Haren (Onnen) (GA-45) ( VII-12-65 )
  2. Aaltje TAKENS geb. 15-9-1896 te Haren (Onnen) (GA-138) ( VII-12-66 )
  3. Hendrik TAKENS geb. 19-7-1898 te Haren (Onnen) ( VII-12-67 )

VI-10-30 Geertje TAKENS
geb. 18-1-1866 te Haren (Onnen) (GA-4)
ovl. 19-6-1866 te Haren (Onnen) (OA-23), 5 maand oud
dochter van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
( V-4-20 )

VI-10-31 Geertje TAKENS
geb. 22-8-1867 te Haren (Onnen) (GA-65)
ovl. 3-6-1950 te Haren (Noordlaren) (OA-51), 82 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Aaltje BRINK
( V-4-20 )
  Zij trouwde (1) op 10-3-1888 te Haren (HA-1) met:  
  Jan BATHOORN
geb. 2-12-1861 te Haren (Noordlaren) (GA-82)
ovl. 28-1-1922 te Haren (Noordlaren) (OA-11), 60 jaar oud
zoon van: Take [Roelofs] BATHOORN
Egbertje HARMS
fam. 33: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1888).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 20 jaar
 
  Zij trouwde (2) met:  
  Jan FLIERMAN
geb. 31-8-1869 te Haren (Noordlaren) (GA-71)
ovl. 27-11-1941 te Haren (Noordlaren) (OA-132), 72 jaar oud
zoon van: Jakob Hendrik FLIERMAN
Annigje [Jans] NIEBORG

  Persoonlijke informatie
Beroep: wagenmaker (1896, 1898).
 

VI-10-32 Jan TAKENS
geb. 13-4-1874 te Haren (Onnen) (GA-28)
ovl. 23-4-1875 te Haren (Onnen) (OA-28), 12 maand oud
zoon van: Willem TAKENS
Sieberdina MOL
( V-4-20 )

VI-10-33 Jan TAKENS
geb. 20-9-1875 te Haren (Onnen) (GA-73)
ovl. 3-7-1928 te Haren (Onnen), 52 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Sieberdina MOL
( V-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1928).
 

VI-10-34 Sip TAKENS
geb. 25-5-1877 te Haren (Onnen) (GA-43)
ovl. 31-12-1878 te Haren (Onnen) (OA-90), 19 maand oud
zoon van: Willem TAKENS
Sieberdina MOL
( V-4-20 )

VI-11-35 Maria Catharina Everdina TAKENS
geb. 29-2-1880 te Groningen
ovl. 17-1-1922 te Groningen (OA-94), 41 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Stijntje TIMMER
( V-4-21 )
  Zij trouwde op 18-5-1899 te Groningen (HA-179) met:  
  Wolter WOLTERS
geb. 6-1-1871 te Leek
ovl. 24-7-1934 te Eelde (Paterswolde), 63 jaar oud
zoon van: Folkert WOLTERS
Jantje BRINKMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: bediende (1899). Begraven te Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje WOLTERS geb. 1906 te Groningen / ovl. 14-9-1906 te Groningen (OA-919) ( VII-13-68 )
  2. NN WOLTERS geb. 17-7-1907 te Groningen / ovl. 17-7-1907 te Groningen (OA-773) ( VII-13-69 )
  3. NN WOLTERS geb. 7-5-1909 te Groningen / ovl. 7-5-1909 te Groningen (OA-561) ( VII-13-70 )
  4. Wolter WOLTERS geb. 1910 te Groningen / ovl. 12-12-1910 te Groningen (OA-1196) ( VII-13-71 )
  5. NN WOLTERS geb. 29-9-1914 te Groningen / ovl. 29-9-1914 te Groningen (OA-991) ( VII-13-72 )

VI-12-36 Eike [Jans] HAMMINGA
geb. ca 1854 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 21-1-1860 te Ten Boer (Ten Post) (OA-10), 6 jaar oud
zoon van: Jan [Luurts] HAMMINGA
Anje [Jans] EGGENS

( V-5-22 )

VI-13-37 Aaltje EGGENS
geb. ca 1846 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 8-5-1847 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-29), 1 jaar oud
dochter van: Jannes [Jans] EGGENS
Francina Johanna EVENHUIS
( V-5-24 )

VI-14-38 Jan [Hindriks] EGGENS
geb. 26-3-1851 te Ten Boer (GA-36)
ovl. 27-10-1913 te Middelbert (OA-23), 62 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] EGGENS
Lammegiena [Jans] BUIRING
( V-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1876).
 
  Hij trouwde (1) op 22-1-1876 te Ten Boer (HA-1) met:  
  Anje DIJKEMA
geb. 25-2-1854 te Woltersum (GA-19)
ovl. te Groningen
dochter van: Eltje DIJKEMA
Pouwelina [Cristiaans] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: diensmeid (1876).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammegiena EGGENS geb. 13-3-1876 te Woltersum (GA-44) / ovl. 20-7-1888 te Westerbroek (OA-111) ( VII-14-73 )
  2. Pouwelina EGGENS geb. 6-2-1878 te Harkstede (GA-39) ( VII-14-74 )
  3. Afien EGGENS geb. 13-2-1879 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-43) / ovl. 9-1-1939 te Harkstede ( VII-14-75 )
  4. Hendrik EGGENS geb. 3-2-1881 te Noorddijk (GA-4) ( VII-14-76 )
  5. Eltjo EGGENS geb. 29-11-1882 te Noorddijk (GA-36) ( VII-14-77 )
  6. Aaltje EGGENS geb. 10-2-1885 te Noorddijk (GA-6) / ovl. 10-3-1947 te Noorddijk ( VII-14-78 )
  7. Christiaan EGGENS geb. 15-4-1886 te Harkstede / ovl. 5-4-1945 te Groningen ( VII-14-79 )
  8. Jans EGGENS geb. 17-8-1888 te Hoogezand (Westerbroek) ( VII-14-80 )
  9. Jan EGGENS geb. 24-1-1890 te Westerbroek ( VII-14-81 )
  10. Lambertus EGGENS geb. 15-10-1892 te Westerbroek ( VII-14-82 )
  11. Lammegiena EGGENS geb. 5-12-1893 te Westerbroek ( VII-14-83 )
  12. Jakob EGGENS geb. 30-7-1898 te Westerbroek / ovl. 3-10-1898 te Westerbroek ( VII-14-84 )
  13. Jantje EGGENS geb. 4-1-1902 te Westerbroek / ovl. 1-6-1902 te Westerbroek ( VII-14-85 )
  Hij trouwde (2) op 25-6-1911 te Groningen (HA-304) met:  
  Trijntje HUIZING
geb. 19-2-1863 te Zuidhorn (GA-10)
dochter van: Lammert HUIZING
Alberdine WOLDIJK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 60 jaar, bruid 48 jaar.
 

VI-14-39 Aaltje EGGENS
geb. 25-1-1854 te Garmerwolde
ovl. 12-1-1916 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: Hindrik [Jans] EGGENS
Lammegiena [Jans] BUIRING
( V-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid
 
  Zij trouwde op 7-11-1874 te Ten Boer (HA-44) met:  
  Harm SCHAAPHOK
geb. 22-3-1852 te Garmerwolde
ovl. 27-12-1933 te Wirdum, 81 jaar oud
zoon van: Wilke [Pieters] SCHAAPHOK
Grietje [Jans] MEELKER
fam. 44: ( III-2-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (vanaf 1844 )
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wilke SCHAAPHOK geb. 28-2-1875 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 2-6-1918 te Groningen fam. 44: ( V-36-180 )
  2. Lammechien SCHAAPHOK geb. 11-5-1876 te Ten Boer (Garmerwolde) / ovl. 5-1-1900 te Loppersum (Wirdum) (OA-3) fam. 44: ( V-36-181 )
  3. Hendrik SCHAAPHOK geb. 8-1-1878 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 2-11-1943 te Appingedam fam. 44: ( V-36-182 )
  4. Grietje SCHAAPHOK geb. 14-5-1879 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 8-5-1965 te Groningen (OA-755) fam. 44: ( V-36-183 )
  5. Pieter SCHAAPHOK geb. 29-1-1881 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 20-4-1945 te Garrelsweer fam. 44: ( V-36-184 )
  6. Afien SCHAAPHOK geb. 23-7-1882 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 17-12-1943 te Groningen fam. 44: ( V-36-185 )
  7. Jan SCHAAPHOK geb. 27-2-1884 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 24-6-1962 te Groningen fam. 44: ( V-36-186 )
  8. Jannes SCHAAPHOK geb. 30-6-1886 te Thesinge / ovl. 1961 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) fam. 44: ( V-36-187 )
  9. Egge SCHAAPHOK geb. 23-8-1887 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 15-1-1937 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) fam. 44: ( V-36-188 )
  10. NN SCHAAPHOK geb. 7-6-1889 te Ten Boer / ovl. 7-6-1889 te Ten Boer fam. 44: ( V-36-189 )
  11. Trijntje SCHAAPHOK geb. 27-9-1890 te Wirdum / ovl. 4-10-1890 te Wirdum fam. 44: ( V-36-190 )
  12. Tienko [Harms] SCHAAPHOK geb. 18-10-1893 te Wirdum / ovl. 23-1-1969 te Lansing, Cook County (Illinois, U.S.A.) fam. 44: ( V-36-191 )

VI-14-40 Jannes EGGENS
geb. 31-10-1856 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-100)
ovl. 8-6-1911 te Ten Boer (Wittewierum), 54 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] EGGENS
Lammegiena [Jans] BUIRING
( V-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1884).
 
  Hij trouwde op 29-4-1884 te Ten Boer (HA-11) met:  
  Hilje KRUIZINGA
geb. 20-12-1853 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-111)
ovl. 2-2-1937 te Overschild (OA-13), 83 jaar oud
dochter van: Hindrik [Febes] KRUIZENGA
Janna [Siemens] VISSER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammechien EGGENS geb. 10-11-1884 te Schildwolde (GA-303) ( VII-16-98 )
  2. Janna EGGENS geb. 19-1-1886 te Schildwolde (GA-20) ( VII-16-99 )

VI-14-41 Egge EGGENS
geb. 18-9-1859 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-85)
zoon van: Hindrik [Jans] EGGENS
Lammegiena [Jans] BUIRING
( V-5-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: wagenaar
 
  Hij trouwde (1) op 16-5-1896 te Ten Boer (HA-8) met:  
  Pieterke DIETERS
geb. 9-8-1853 te Stedum (GA-35)
ovl. 6-2-1916 te Ten Boer (OA-6), 62 jaar oud
dochter van: Hendrik Frederik DIETERS
Hilje [Jans] HEMINGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 42 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 8-3-1917 te Ten Boer (HA-7) met:  
  Grietje ZWIJGHUIZEN
geb. 1864 te Startenhuizen
dochter van: Pieter [Pieters] ZWIJGHUIZEN
Aafke [Klaassens] ROL

  Bij het huwelijk
Bruidegom 57 jaar, bruid 53 jaar.
 

VI-14-42 Hindrik EGGENS
geb. 1-12-1862 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 11-7-1944 te Woltersum, 81 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] EGGENS
Lammegiena [Jans] BUIRING
( V-5-25 )
  Hij trouwde met:  
  Sjabbegien ABBRING
geb. 15-9-1866 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 20-9-1948 te Termunten (Lalleweer), 82 jaar oud
dochter van: Jan Kornelis ABBRING
Liefke ALKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan EGGENS geb. 26-1-1897 te Slochteren (Hellum) / ovl. 21-11-1979 ( VII-17-100 )

VI-14-43 Kornelis EGGENS
geb. ca 1872 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 24-3-1876 te Ten Boer (Garmerwolde) (OA-37), 4 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] EGGENS
Lammegiena [Jans] BUIRING
( V-5-25 )

VI-15-44 Roelof PAUWELS
geb. ca 1871 te Haren
ovl. 21-4-1942 te Haren (OA-68), 71 jaar oud
zoon van: Pieter PAUWELS
Henderika EISSING
( V-9-36 )
( V-8-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1900, 1901).
 
  Hij trouwde op 12-5-1900 te Haren (HA-13) met:  
  Maria Lucretia BOLHUIS
geb. 17-3-1872 te Haren (GA-31)
ovl. 11-12-1958 te Haren, 86 jaar oud
dochter van: Albert BOLHUIS
Engelina EISING
fam. 118: ( XII-65-311 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika Engelina PAUWELS geb. 14-2-1901 te Haren (GA-24) / ovl. 31-1-1916 te Haren (OA-10) ( VII-18-101 )

VI-15-45 Aaltje PAUWELS
geb. 22-7-1872 te Haren
ovl. 13-9-1941 te Haren, 69 jaar oud
dochter van: Pieter PAUWELS
Henderika EISSING
( V-9-36 )
( V-8-32 )
  Zij trouwde op 16-5-1896 te Haren met:  
  Luitje BOLHUIS
geb. 3-10-1858 te Haren
ovl. 17-9-1896 te Haren, 37 jaar oud
zoon van: Lukas BOLHUIS
Margaretha Rolina HORNHUIS
fam. 118: ( XII-65-309 )
fam. 43: ( IV-1-2 )
  Uit deze relatie  
  1. Luitje BOLHUIS geb. 15-2-1897 te Haren / ovl. 30-11-1948 te Groningen fam. 118: ( XIV-224-1064 )

VI-16-46 Roelof PAUWELS
geb. 18-8-1863 te Haren (GA-57)
ovl. 23-3-1905 te Haren (OA-15), 41 jaar oud
zoon van: Willem PAUWELS
Dorolina VELDMAN
( V-9-35 )
fam. 99: ( VI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1904).
 
  Hij trouwde op 2-12-1886 te Haren (HA-25) met:  
  Henderika OOSTERVELD
geb. 17-3-1862 te Haren (Hoornschedijk) (GA-24)
ovl. 20-5-1942 te Haren (overl. te Zuidlaren) (OA-78), 80 jaar oud
dochter van: Hendrik OOSTERVELD
Geessien BOLHUIS
fam. 7: ( V-5-17 )
fam. 118: ( XII-26-113 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Dorolina PAUWELS geb. 9-3-1887 te Hoogkerk / ovl. 13-7-1887 te Wierum ( VII-20-103 )
  2. Dorolina PAUWELS geb. 14-7-1888 te Haren / ovl. 25-11-1904 te Haren (OA-82) ( VII-20-104 )
  3. Hendrik PAUWELS geb. 23-11-1889 te Haren ( VII-20-105 )
  4. Gezina PAUWELS geb. 12-4-1892 te Haren ( VII-20-106 )
  5. Willem Roelof PAUWELS geb. 18-8-1893 te Haren / ovl. 10-7-1912 te Haren (Noordlaren) (OA-30) ( VII-20-107 )
  6. Roelof Hendrik PAUWELS geb. 2-3-1898 te Haren / ovl. 3-8-1945 te Groningen ( VII-20-108 )

VI-16-47 Lucretia PAUWELS
geb. 7-2-1866 te Haren
ovl. 5-10-1950 te Haren (OA-107), 84 jaar oud
dochter van: Willem PAUWELS
Dorolina VELDMAN
( V-9-35 )
fam. 99: ( VI-4-21 )
  Zij trouwde op 28-2-1889 te Haren (HA-1) met:  
  Roelof KOOPS
geb. 31-3-1850 te Haren
ovl. 22-5-1918 te Haren (OA-35), 68 jaar oud
zoon van: Jan KOOPS
Hendrikje MEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1889, 1891, 1892), landeigenaar (1911). Overleden aan de spaanse griep. Roelof was raadslid van de gemeente Haren van 1899 tot 1917.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 38 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Marchien Rigterink
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem KOOPS geb. 10-4-1889 te Haren (GA-97) / ovl. 26-10-1918 te Haren (OA-62) ( VII-21-109 )
  2. Hinderkien KOOPS geb. 1-1-1891 te Haren (GA-2) / ovl. 8-1-1909 te Haren ( VII-21-110 )
  3. Roelof KOOPS geb. 31-7-1892 te Haren (GA-83) ( VII-21-111 )

VI-17-48 Jan Gerard TAKENS
geb. 19-7-1911 te Beilen
ovl. 13-8-1911 te Beilen (OA-67), 25 dagen oud
zoon van: Willem TAKENS
Jantien KOERS
( V-10-49 )

VI-25-104 Jantje TAKENS
geb. 9-8-1869 te Haren (Onnen)
ovl. 12-3-1939 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte van Jantje wordt gedaan door: Johannes van Dalen oud 44 jr arbeider te Haren en Harmannus de Groot oud 54 jr veldwachter te Haren.
 
  Zij trouwde op 30-8-1894 te Haren (HA-21) met:  
  Albert SMIT
geb. 15-12-1864 te Middelstum
ovl. voor 1939
zoon van: Albert [Aries] SMIT
Krijnje [Jans] APOL

  Persoonlijke informatie
Beroep: huisschildersknecht.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: huisschildersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 29 jaar; bruid 25 jaar
 

VI-25-105 Hendrikje TAKENS
geb. 22-12-1870 te Haren (Onnen)
ovl. 7-9-1960 te Haren (Onnen)
dochter van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorte-aangifte van Hendrikje: Willem Berends, 55, arbeider, wonende in Onnen; Roelf Kuipers, 50, onderwijzer, wonende in Onnen. Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 7-5-1896 te Haren (HA-12) met:  
  Jan ELEMA
geb. 30-3-1861 te Haren (Essen)
ovl. 3-3-1943 te Haren (Onnen) (OA-16), 81 jaar oud
zoon van: Jan [Jochums] ELEMA
Jantje NIJDAM

fam. 17: ( VIII-10-55 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jan Schut (59 jr), arbeider te Essen, en Harmannus de Groot (46 jr), veldwachter te Haren.
Beroep: landbouwer te Onnen C103 (1890, 1896, 1897, 1898, 1900, 1902, 1905, 1917, 1918, 1921, 1937). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 25 jaar; weduwnaar van Geertje Vrieling
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna ELEMA geb. 23-8-1896 te Haren (Onnen) (GA-127) / ovl. 2-12-1917 te Haren (Onnen) (OA-49) fam. 17: ( X-91-461 )
  2. Trijntje ELEMA geb. 10-8-1897 te Haren (Onnen) (GA-89) / ovl. 2-7-1953 te Groningen fam. 17: ( X-91-462 )
  3. Jan ELEMA geb. 1-12-1898 te Haren (Onnen) (GA-136) / ovl. 8-7-1987 te Haren (Onnen) fam. 17: ( X-91-463 )
  4. Willemina ELEMA geb. 23-10-1900 te Haren (Onnen) (GA-122) fam. 17: ( X-91-464 )
  5. Lammechiena ELEMA geb. 5-6-1902 te Haren (Onnen) (GA-71) / ovl. 14-9-1902 te Haren (Onnen) (OA-74) fam. 17: ( X-91-465 )
  6. Lammechina ELEMA geb. 22-5-1904 te Haren (GA-76) / ovl. 6-4-1937 te Haren (overl. te Groningen) (OA-41) fam. 17: ( X-91-466 )
  7. Willem ELEMA geb. 19-6-1905 te Haren (GA-61) / ovl. 2-9-1905 te Haren (Onnen) (OA-50) fam. 17: ( X-91-467 )
  8. Lammert ELEMA geb. 1-9-1907 te Haren (Onnen) fam. 17: ( X-91-468 )
  9. Willem ELEMA geb. 13-12-1909 te Haren (Onnen) / ovl. 30-10-1960 te Groningen fam. 17: ( X-91-469 )

VI-25-106 NN TAKENS
geb. 16-3-1874 te Haren (Onnen)
ovl. 16-3-1874 te Haren (Onnen) (OA-14), 0 dagen oud
zoon van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren
 

VI-25-107 Pieter TAKENS
geb. 27-8-1875 te Haren (Onnen)
ovl. 24-9-1875 te Haren (Onnen) (OA-56), 28 dagen oud
zoon van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )

VI-25-108 Pietertje TAKENS
geb. 18-4-1877 te Haren (Onnen)
ovl. 3-4-1958 te Haren, 80 jaar oud
dochter van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte wordt gedaan door: Gerrit Buttus oud 64 jr te Onnen en Uge Bos 38 jr veldwachter te Onnen.
Beroep: dienstbode (1906). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 16-11-1906 te Haren (HA-35) met:  
  Hendrik VRIELING
geb. 25-9-1880 te Haren (Harenermolen)
ovl. 22-3-1968 te Haren, 87 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
fam. 4: ( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1906), (land)arbeider (1915), landbouwer (1906, 1908, 1911). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika VRIELING geb. 12-2-1907 te Haren / ovl. 19-2-1996 te Haren fam. 4: ( VIII-56-290 )
  2. Lammert VRIELING geb. 9-2-1908 te Haren (Onnen) / ovl. 4-12-1908 te Haren (Onnen) (OA-68) fam. 4: ( VIII-56-291 )
  3. Janna VRIELING geb. 3-6-1910 te Haren / ovl. 24-8-1911 te Haren (Onnen) (OA-73) fam. 4: ( VIII-56-292 )
  4. Janna VRIELING geb. 28-9-1912 te Haren (Onnen) / ovl. 18-1-1971 te Haren fam. 4: ( VIII-56-293 )
  5. Lammert VRIELING geb. 5-11-1913 te Haren / ovl. 20-3-1987 te Haren fam. 4: ( VIII-56-294 )
  6. Borgert VRIELING geb. 1915 te Haren (Onnen) / ovl. 27-3-1915 te Haren (Onnen) (OA-26) fam. 4: ( VIII-56-295 )
  7. Borgert VRIELING geb. 28-7-1917 te Haren (Onnen) / ovl. 1-11-1996 te Haren fam. 4: ( VIII-56-296 )
  8. Willem VRIELING geb. 28-11-1918 te Haren / ovl. 20-12-2003 te Haren (Onnen) fam. 4: ( VIII-56-297 )
  9. Hendrikje VRIELING ovl. 6-5-2004 te Haren (Onnen) fam. 4: ( VIII-56-298 )

VI-25-109 Willemina TAKENS
geb. 23-8-1878 te Haren (Onnen)
ovl. 25-2-1891 te Haren (Onnen), 12 jaar oud
dochter van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )

VI-25-110 Willem TAKENS
geb. 14-6-1880 te Haren (Onnen)
ovl. 12-9-1880 te Haren (Onnen), 12 weken oud
zoon van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )

VI-25-111 Willem TAKENS
geb. 23-5-1885 te Haren (Onnen)
ovl. 7-2-1973 te Haren, 87 jaar oud
zoon van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte wordt gedaan door: Johannes van Dalen oud 60 jr arbeider te Haren en Uge Bos 38 jr veldwachter te Haren.
Beroep: landbouwer.
Bijnaam: Willem met de dikke lippen
 
  Hij trouwde (1) op 6-11-1908 te Haren (HA-31) met:  
  Heiltje SLUURMAN
geb. 11-10-1878 te Haren
ovl. 21-1-1937 te Haren (Overl. Groningen) (OA-9), 58 jaar oud
dochter van: Jan SLUURMAN
Hendrikje HAVERDINGS
fam. 26: ( IV-1-5 )
fam. 21: ( VI-1-3 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert TAKENS geb. 7-2-1909 te Haren / ovl. 25-9-1996 te Haren ( VII-33-163 )
  2. Jan TAKENS geb. 21-10-1910 te Haren / ovl. 12-8-1997 te Haren ( VII-33-164 )
  3. Janna TAKENS geb. 16-8-1913 te Haren / ovl. 19-4-1982 ( VII-33-165 )
  4. Hendrikje TAKENS geb. 17-7-1916 te Haren / ovl. 2-5-1988 te Haren ( VII-33-166 )
  Hij trouwde (2) op 14-5-1938 te Haren met:  
  Hillechie van ESSEN
geb. 14-5-1888 te Veendam
dochter van: Heiko van ESSEN
Jantje HEUVING


VI-25-112 Folkert TAKENS
geb. 26-4-1892 te Haren (Onnen)
ovl. 5-5-1892 te Haren (Onnen), 9 dagen oud
zoon van: Lammert (Bazuin) TAKENS
Janna BERENDS DE JONGE
( V-12-70 )
fam. 1: ( VII-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte wordt gedaan door: Wolter Hommes oud 41 jr bakker te Onnen en Albertus Bos oud 23 jr klerk te Haren.
 

VI-26-113 Metje TAKENS
geb. 22-8-1883 te Haren (Helpman)
ovl. 2-8-1901 te Haren (Helpman), 17 jaar oud
dochter van: Folkert TAKENS
Marchien van BOLHUIS
( V-12-72 )
fam. 118: ( XIII-81-347 )

VI-26-114 Pieter TAKENS
geb. 19-12-1887 te Haren (Helpman)
ovl. 30-9-1972 te Haren, 84 jaar oud
zoon van: Folkert TAKENS
Marchien van BOLHUIS
( V-12-72 )
fam. 118: ( XIII-81-347 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: warmoezenier (1916), veehouder Rijksstraatweg 9 Haren, landbouwer (1920). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 26-10-1916 te Groningen (HA-527) met:  
  Geertruida Frederika KAPMA
geb. 23-4-1891 te Haren
ovl. 25-6-1959 te Haren, 68 jaar oud
dochter van: Jannes KAPMA
Geertruida Frederika TAMMINGA

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: warmoezenier; beroep vader bruidegom.: warmoezenier; beroep vader bruid: veehouder; bruidegom 28 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Folkert TAKENS geb. 4-4-1917 te Groningen / ovl. 20-2-2006 te Haren ( VII-34-167 )
  2. NN TAKENS geb. 25-5-1920 te Haren / ovl. 25-5-1920 te Haren (OA-35) ( VII-34-168 )
  3. Pieter TAKENS geb. 30-7-1927 te Haren / ovl. 18-4-1994 te Haren ( VII-34-169 )

VI-26-115 Popko TAKENS
geb. 27-5-1891 te Haren (Helpman)
ovl. 10-2-1970 te Haren, 78 jaar oud
zoon van: Folkert TAKENS
Marchien van BOLHUIS
( V-12-72 )
fam. 118: ( XIII-81-347 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder. Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 4-5-1923 te Slochteren met:  
  Geertje Grietje Hillechine KRANENBURG
geb. 25-5-1900 te Slochteren
ovl. 20-7-1982 te Haren, 82 jaar oud
dochter van: Tonnis KRANENBURG
Grietje ZONDERMAN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonnis Hendrik TAKENS geb. 25-11-1926 te Haren / ovl. 4-11-1999 te Haren ( VII-35-170 )

VI-27-116 Jantje TAKENS
geb. 23-6-1884 te Haren (Onnen)
ovl. 9-9-1937 te Haren (overl. Groningen) (OA-78), 53 jaar oud
dochter van: Pieter BAZUIN TAKENS
Geessien (Geesje) OOSTERVELD
( V-12-73 )
fam. 7: ( VI-6-45 )
  Zij trouwde op 2-9-1910 te Haren (HA-37) met:  
  Lentze HOLTMAN
geb. 1-5-1883 te Haren
ovl. 9-9-1952 te Haren (overl. te Groningen) (OA-95), 69 jaar oud
zoon van: Albert HOLTMAN
Pietertje TAKENS
fam. 25: ( V-3-17 )
( V-12-77 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1910).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 26 jaar.
(bruidegom en bruid zijn neef en nicht.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert HOLTMAN geb. 26-6-1911 te Haren (Onnen) / ovl. 26-6-1912 te Haren (Onnen) fam. 25: ( VII-7-34 )
  2. Pieter HOLTMAN geb. 1-7-1912 te Groningen / ovl. 18-6-1960 te Haren fam. 25: ( VII-7-35 )
  3. Albert HOLTMAN geb. 3-5-1914 te Groningen / ovl. 17-5-1996 te Haren fam. 25: ( VII-7-36 )
  4. Geesje HOLTMAN geb. 11-7-1917 te Groningen / ovl. 8-11-1992 te Haren fam. 25: ( VII-7-37 )

VI-27-117 Annechien TAKENS
geb. 1-1-1886 te Haren (Onnen) (GA-1)
ovl. 2-11-1918 te Haren (Onnen) (OA-74), 32 jaar oud
dochter van: Pieter BAZUIN TAKENS
Geessien (Geesje) OOSTERVELD
( V-12-73 )
fam. 7: ( VI-6-45 )
  Foto van Annechien TAKENS
Foto(s) van Annechien TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Overleden ten tijde van de Spaanse griep. Op een zaterdag door verdrinking (zelfdoding) in de eigen waterput om het leven gekomen.
 
  Zij trouwde op 4-6-1909 te Haren (HA-24) met:  
  Berend HEKMAN
geb. 18-10-1869 te Haren (Onnen)
ovl. 19-8-1951 te Haren (Onnen) (OA-73), 81 jaar oud
zoon van: Jan HEKMAN
Johanna BERENDS
fam. 11: ( V-4-9 )
fam. 1: ( VI-2-19 )
  Foto van Berend HEKMAN
Foto(s) van Berend HEKMAN
 
  Persoonlijke informatie
Berend werd gedoopt door ds Veenstra op 20-11-1870.
Beroep: landbouwer te Onnen (1896, 1899),arbeider (1900), landbouwer (1902, 1937).
Bijnaam: "De Vliegende Hollander" van wege zijn kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid en activiteiten.
Hij was in 1912 medeoprichter van het schoolbestuur van de "Vereninging voor Gereformeerd onderwijs" in Onnen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 39 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Geertruida van Dalen
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesje HEKMAN geb. 14-3-1910 te Haren (Onnen) / ovl. 21-1-1963 te Haren (Onnen) fam. 11: ( VII-7-24 )
  2. Fennechien (Fenny) HEKMAN geb. 12-6-1911 te Haren (Onnen) / ovl. 19-6-2006 te Zuidlaren fam. 11: ( VII-7-25 )
  3. Jantje HEKMAN geb. 25-2-1913 te Haren (Onnen) / ovl. 19-3-2003 te Leek fam. 11: ( VII-7-26 )
  4. Geertruida (Trui) HEKMAN geb. 4-12-1914 te Haren (Onnen) / ovl. 24-8-2008 fam. 11: ( VII-7-27 )
  5. Pieter (Piet) HEKMAN geb. 22-2-1916 te Haren (Onnen) / ovl. 21-6-1987 te Onnen fam. 11: ( VII-7-28 )
  6. Frederika (Riek) HEKMAN geb. 21-7-1917 te Haren (Onnen) / ovl. 29-9-2002 te Haren fam. 11: ( VII-7-29 )

VI-27-118 Pieter TAKENS
geb. 10-4-1887 te Haren (Onnen)
ovl. 26-3-1929 te Haren (overl. te Groningen) (OA-39), 41 jaar oud
zoon van: Pieter BAZUIN TAKENS
Geessien (Geesje) OOSTERVELD
( V-12-73 )
fam. 7: ( VI-6-45 )
  Persoonlijke informatie
Geboren op een zondag.
Beroep landbouwer (1916, 1917, 1921, 1929).
Gevonden over Pieter Takens op de Website: "Oud nieuws uit het Noorden", het volgende bericht:
Pieter Takens, uit Onnen, 42-jarige landbouwer op de fiets bij het oversteken gegrepen door een auto en aan de gevolgen overleden, 26 maart 1929, Nieuwsblad van het Noorden. Overlijdensakte in Groningen: 1929: OA-561.
 
  Hij trouwde (1) op 12-5-1916 te Haren (HA-15) met:  
  Zwaantje HEKMAN
geb. 14-6-1892 te Haren (Onnen) (GA-70)
ovl. 12-11-1918 te Haren (Onnen) (OA-102), 26 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Jantje OOSTERVELD
fam. 11: ( VI-4-22 )
fam. 7: ( VI-25-176 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter TAKENS geb. 20-8-1917 te Haren (Onnen) / ovl. 29-8-1917 te Haren (Onnen) (OA-35) ( VII-36-171 )
  Hij trouwde (2) op 3-11-1921 te Haren (HA-39) met:  
  Trijntje ELEMA
geb. 10-8-1897 te Haren (Onnen) (GA-89)
ovl. 2-7-1953 te Groningen, 55 jaar oud
dochter van: Jan ELEMA
Hendrikje TAKENS
fam. 17: ( IX-37-180 )
( VI-25-105 )
  Persoonlijke informatie
Beroep (ten tijde van haar huwelijk) dienstbode (1921). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 34 jaar; bruid 24 jaar; weduwnaar van Zwaantje Hekman; weduwe van Jan Bosma
 

VI-27-119 Jan TAKENS
geb. 17-3-1889 te Haren (Onnen)
ovl. 18-4-1889 te Haren (Onnen) (OA-21), 32 dagen oud
zoon van: Pieter BAZUIN TAKENS
Geessien (Geesje) OOSTERVELD
( V-12-73 )
fam. 7: ( VI-6-45 )

VI-28-120 Jantje TAKENS
geb. 5-6-1888 te Haren
ovl. 4-11-1930 te Groningen, 42 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
( V-12-75 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Oude begraafplaats aan de Kerkstraat).
 

VI-28-121 Harmina TAKENS
geb. 9-9-1890 te Haren
ovl. 2-8-1968 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
( V-12-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster.
 

VI-28-122 Pietertje TAKENS
geb. 29-10-1891 te Haren
ovl. 21-9-1931 te Groningen, 39 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
( V-12-75 )
  Zij trouwde op 9-5-1913 te Haren (HA-17) met:  
  Willem VRIELING
geb. 18-3-1891 te Haren (Glimmen) (GA-32)
ovl. 20-1-1959 te Amsterdam, 67 jaar oud
zoon van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
fam. 4: ( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1913, 1915, 1917), melk en vrachtrijder.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Borgert VRIELING geb. 24-8-1913 te Haren / ovl. 20-1-1959 te Sappemeer fam. 4: ( VIII-58-302 )
  2. Jan VRIELING geb. ca 1914 te Haren (Onnen) / ovl. 30-11-1915 te Haren (Onnen) (OA-55) fam. 4: ( VIII-58-303 )
  3. Henderika VRIELING geb. 30-6-1916 te Haren / ovl. 1-8-1917 te Haren (OA-31) fam. 4: ( VIII-58-304 )

VI-28-123 Grietje TAKENS
geb. 12-12-1893 te Haren
ovl. 30-11-1920 te Haren (Onnen), 26 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
( V-12-75 )
  Zij trouwde op 14-5-1915 te Haren met:  
  Hendrik EBELS
geb. ca 1892 te Haren
zoon van: Ielke EBELS
Willemtje TUINMAN
fam. 58: ( VI-38-219 )

VI-28-124 Aaltje TAKENS
geb. 5-1-1895 te Haren
ovl. 19-11-1950 te Groningen, 55 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
( V-12-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster.
 

VI-28-125 Gerrit TAKENS
geb. 7-3-1897 te Haren
ovl. 16-3-1974 te Haren, 77 jaar oud
zoon van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
( V-12-75 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: groentehandelaar te Haren.
 
  Hij trouwde op 7-5-1928 te Groningen met:  
  Geertruida de VRIES
geb. 7-4-1899 te Groningen
ovl. 22-5-1986 te Groningen, 87 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. NN TAKENS ( VII-37-172 )

VI-28-126 Fennechien TAKENS
geb. 28-6-1900 te Haren
ovl. 28-6-1990 te Haren, 90 jaar oud
dochter van: Jan TAKENS
Roelfien HINDRIKS
( V-12-75 )
  Zij trouwde op 22-9-1937 te Haren met:  
  Derk SMIT
geb. 3-12-1881 te Groningen
ovl. 16-8-1954 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Jan SMIT
Roelfje HENDRIKS


VI-29-128 Henderkien TUINMAN
geb. 21-8-1878 te Haren
ovl. 6-9-1957 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Willem TUINMAN
Willemina TAKENS

( V-12-76 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 6-5-1904 te Haren met:  
  Jan HARMSEN
geb. 20-1-1871 te Eelde
ovl. 26-12-1948 te Haren, 77 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Engbert HARMSEN geb. 17-8-1904 te Haren ( VII-38-174 )

VI-29-130 Jantje TUINMAN
geb. 26-10-1879 te Haren
ovl. 1-5-1959 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Willem TUINMAN
Willemina TAKENS

( V-12-76 )
  Zij trouwde op 3-11-1905 met:  
  Albert HENDRIKS
geb. 14-4-1878 te Haren
ovl. 9-9-1945 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Jan [Folkerts] HENDRIKS
Geertje KOBUS

  Uit deze relatie  
  1. Jan HENDRIKS geb. 20-2-1906 te Haren (Onnen) / ovl. 20-6-1906 te Haren (Onnen) ( VII-39-176 )
  2. Jan Folkert HENDRIKS geb. ca 1907 te Haren (Onnen) / ovl. 22-9-1907 te Haren (Onnen) ( VII-39-178 )
  3. Willemina HENDRIKS geb. 17-4-1909 te Haren / ovl. 6-10-1968 te Haren ( VII-39-180 )

VI-29-132 Jan TUINMAN
geb. 3-5-1882 te Haren
ovl. 24-1-1915 te Haren, 32 jaar oud
zoon van: Willem TUINMAN
Willemina TAKENS

( V-12-76 )

VI-29-134 Pieter TUINMAN
geb. 11-10-1888 te Haren
ovl. 9-12-1967 te Haren, 79 jaar oud
zoon van: Willem TUINMAN
Willemina TAKENS

( V-12-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Onnen, Felland 4.
 
  Hij trouwde op 9-5-1914 te Haren met:  
  Hendrikje EBELS
geb. 19-3-1891 te Haren
ovl. 13-10-1966 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Ielke EBELS
Willemtje TUINMAN
fam. 58: ( VI-38-219 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemtje TUINMAN geb. ca 1918 te Haren ( VII-40-181 )

VI-29-136 Roelf TUINMAN
geb. 14-3-1891 te Haren
ovl. 21-3-1891 te Haren, 7 dagen oud
zoon van: Willem TUINMAN
Willemina TAKENS

( V-12-76 )

VI-29-138 Willem TUINMAN
geb. 8-1-1896 te Haren
ovl. 13-3-1982 te Slochteren, 86 jaar oud
zoon van: Willem TUINMAN
Willemina TAKENS

( V-12-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 15-12-1917 te Haren met:  
  Hillechien KANNEGIETER
geb. 11-12-1896 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 4-9-1965 te Slochteren, 68 jaar oud
dochter van: Meindert KANNEGIETER
Grietje VELDHUIS

  Uit deze relatie  
  1. NN TUINMAN ( VII-41-182 )

VI-30-139 Hendrik HARMS
geb. ca 1849 te Haren
zoon van: Geert HARMS
Hinderkien BEKKERING

( V-13-80 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1873).
 
  Hij trouwde op 13-9-1873 te Eelde (HA-17) met:  
  Griet UBELS
geb. ca 1849 te Eelde
dochter van: Jan UBELS
Anke KREMER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien HARMS geb. 15-4-1879 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-2-1903 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-42-183 )
  2. Jan HARMS geb. 1882 / ovl. 1957 ( VII-42-184 )

VI-30-140 Arend HARMS
geb. 17-10-1852 te Eelde
ovl. 18-10-1911 te Eelde, 59 jaar oud
zoon van: Geert HARMS
Hinderkien BEKKERING

( V-13-80 )
  Hij trouwde met:  
  Marchien UBELS
geb. ca 1857 te Eelde
ovl. 24-3-1945 te Eelde (OA-19), 87 jaar oud
dochter van: Jan UBELS
Anke KREMER

  Uit deze relatie  
  1. Geert HARMS geb. 18-8-1877 te Eelde (Paterswolde) ( VII-43-185 )
  2. Hendrik HARMS geb. 25-10-1886 te Eelde ( VII-43-186 )

VI-30-141 Hinderkien HARMS
geb. ca 1861 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert HARMS
Hinderkien BEKKERING

( V-13-80 )
  Zij trouwde met:  
  Lammert van ES
geb. ca 1862 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Kornelis van ES
Grietien [Lammerts] BOUKAMP

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1895), landbouwer (1921).
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis van ES geb. 17-12-1885 te Eelde (Paterswolde) ( VII-44-187 )
  2. Hinderkien van ES geb. 11-7-1887 te Eelde (Paterswolde) ( VII-44-188 )
  3. Geert van ES geb. 13-7-1891 te Eelde / ovl. 20-5-1940 te Eelde (overl. Groningen) ( VII-44-189 )
  4. Gritinus van ES geb. 1-5-1895 te Eelde (Oosterbroek) ( VII-44-190 )

VI-30-142 Ida HARMS
geb. 19-4-1864 te Eelde
ovl. 29-12-1935 te Beilen, 71 jaar oud
dochter van: Geert HARMS
Hinderkien BEKKERING

( V-13-80 )
  Zij trouwde op 7-9-1889 te Eelde met:  
  Willem Berend DEKKER
geb. 24-8-1864 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 20-5-1945 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

fam. 110: ( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1890-1898).
 
  Uit deze relatie  
  1. Alef DEKKER geb. 21-2-1890 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-2-1890 te Eelde fam. 110: ( VII-18-122 )
  2. Geessien DEKKER geb. 9-5-1891 te Eelde fam. 110: ( VII-18-123 )
  3. Geert DEKKER geb. 24-12-1892 te Eelde fam. 110: ( VII-18-124 )
  4. Henderkien DEKKER geb. 21-11-1894 te Eelde fam. 110: ( VII-18-125 )
  5. NN DEKKER geb. 3-2-1898 te Eelde / ovl. 3-2-1898 te Eelde fam. 110: ( VII-18-126 )

VI-31-143 Tonnis TAKENS
geb. ca 1851 te Rolde
zoon van: Geert TAKENS
Trijntje KLEINENBERG
( V-14-81 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1883).
 
  Hij trouwde op 12-5-1883 te Vries (HA-6) met:  
  Harmtien CAZEMIER
geb. ca 1851 te Roden
dochter van: Feije [Abels] CAZEMIER
Margien [Harms] KNOT

  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 32 jaar. NB: vader bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert TAKENS geb. 12-11-1884 te Loon / ovl. 29-1-1967 ( VII-45-191 )

VI-31-144 Aaltje TAKENS
geb. ca 1870 te Rolde
dochter van: Geert TAKENS
Trijntje KLEINENBERG
( V-14-81 )
  Zij trouwde op 28-6-1891 te Assen (HA-37) met:  
  Jans HINGSTMAN
geb. ca 1862 te Assen
zoon van: Roelof HINGSTMAN
Aaltien HOVING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1891).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert HINGSTMAN geb. 24-5-1893 te Assen (Loon) ( VII-46-192 )

VI-32-145 Hinderika TAKENS
geb. 4-1-1856 te Vries (Donderen)
ovl. 24-5-1933 te Vries, 77 jaar oud
dochter van: Teunis TAKENS
Fennechien BIJKER
( V-14-82 )
  Zij trouwde op 9-5-1885 te Vries met:  
  Geert PIETERS
geb. 18-6-1855 te Vries (Zeijen)
zoon van: Jan PIETERS
Roelfien BAZUIN

fam. 3: ( VI-8-30 )

VI-32-146 Jantien TAKENS
geb. 1-4-1857 te Vries (Donderen)
ovl. 25-6-1945 te Vries (Donderen), 88 jaar oud
dochter van: Teunis TAKENS
Fennechien BIJKER
( V-14-82 )
  Zij trouwde op 26-2-1876 te Vries met:  
  Jan HUIZING
geb. 30-8-1857 te Vries
ovl. 15-9-1943 te Vries (Donderen), 86 jaar oud
zoon van: Roelf HUISING
Aaffien HEUKER

  Uit deze relatie  
  1. Fennegien HUIZING geb. 16-5-1876 te Vries (Donderen) / ovl. 3-5-1961 te Vries ( VII-47-193 )

VI-32-147 Pieter TAKENS
geb. 30-4-1863 te Vries
ovl. 1-4-1956 te Vries, 92 jaar oud
zoon van: Teunis TAKENS
Fennechien BIJKER
( V-14-82 )
  Hij trouwde op 12-6-1891 te Vries met:  
  Hillechien BRINK
geb. 30-5-1868 te Vries (Yde)
ovl. 28-4-1949 te Zuidlaren, 80 jaar oud
dochter van: Gerrit BRINK
Jantien KOOPS
fam. 114: ( VII-7-21 )
fam. 114: ( VII-34-140 )

VI-33-148 Arend TAKENS
geb. 1857
ovl. 1924
zoon van: Gerbrand TAKENS
Hillegien EBBINGE
( V-14-83 )
fam. 117: ( VIII-13-63 )

VI-33-149 Pieter TAKENS
geb. 1858
ovl. 1924
zoon van: Gerbrand TAKENS
Hillegien EBBINGE
( V-14-83 )
fam. 117: ( VIII-13-63 )

VI-33-150 Aaltien TAKENS
geb. 5-1-1861 te Rolde (Grolloo)
ovl. 3-6-1950 te Westerbork, 89 jaar oud
dochter van: Gerbrand TAKENS
Hillegien EBBINGE
( V-14-83 )
fam. 117: ( VIII-13-63 )
  Zij trouwde op 21-4-1887 te Rolde met:  
  Berend JANSEN
geb. 10-10-1856 te Borger (Ees)
ovl. 9-7-1911 te Rolde (Grolloo), 54 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] JANSEN
Ida [Mensen] KOOPMAN

  Uit deze relatie  
  1. Henderika JANSEN geb. 1-2-1901 te Grollo / ovl. 6-10-1963 te Gasteren ( VII-48-194 )

VI-33-151 Hinderik TAKENS
geb. 1863
ovl. 1929
zoon van: Gerbrand TAKENS
Hillegien EBBINGE
( V-14-83 )
fam. 117: ( VIII-13-63 )

VI-33-152 Hinderika TAKENS
geb. 1865
ovl. 1953
dochter van: Gerbrand TAKENS
Hillegien EBBINGE
( V-14-83 )
fam. 117: ( VIII-13-63 )

VI-33-153 Lucas TAKENS
geb. 1873
ovl. 1902
zoon van: Gerbrand TAKENS
Hillegien EBBINGE
( V-14-83 )
fam. 117: ( VIII-13-63 )

VI-33-154 Roelofje TAKENS
geb. 1876
ovl. 1971
dochter van: Gerbrand TAKENS
Hillegien EBBINGE
( V-14-83 )
fam. 117: ( VIII-13-63 )

VI-34-155 Anna TAKENS
geb. 2-10-1866 te Vries (Donderen)
ovl. 23-6-1960 te Vries (Donderen), 93 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Annechien BOELENS
( V-14-84 )
  Zij trouwde op 15-10-1887 te Vries (HA-25) met:  
  Pieter DARNEVIEL
geb. 20-3-1864 te Vries (Donderen)
ovl. 17-12-1946 te Vries (Donderen) (OA-68), 82 jaar oud
zoon van: Pieter DARNEVIEL
Hendrekien HOMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1887).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annegien DARNEVIEL geb. ca 1890 / ovl. 29-7-1965 te Groningen (OA-1259) ( VII-49-195 )
  2. Evert DARNEVIEL geb. ca 1899 ( VII-49-196 )
  3. Hendrik DARNEVIEL geb. 26-11-1901 te Vries (Donderen) ( VII-49-197 )

VI-35-156 Geesje TAKENS
geb. 14-2-1869 te Rolde
ovl. 31-7-1946 te Rolde, 77 jaar oud
dochter van: Hendrik TAKENS
Willemtje MARRING
( V-14-85 )
fam. 114: ( VII-28-104 )
  Zij trouwde op 16-5-1903 te Rolde met:  
  Willem OOSTEBRINK
geb. 11-11-1875 te Rolde
ovl. 20-2-1961 te Rolde, 85 jaar oud
zoon van: Jan OOSTEBRINK
Jantje HAGTING

  Uit deze relatie  
  1. Willemtje OOSTEBRINK geb. 19-8-1905 te Rolde ( VII-50-198 )

VI-35-157 Pieter TAKENS
geb. 5-1-1874 te Rolde
ovl. 9-3-1909 te Rolde, 35 jaar oud
zoon van: Hendrik TAKENS
Willemtje MARRING
( V-14-85 )
fam. 114: ( VII-28-104 )

VI-36-158 Pieter TAKENS
geb. ca 1873 te Vries (Zeijen)
zoon van: Pieter TAKENS
Fennechien KREMER
( V-14-86 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1897).
 
  Hij trouwde op 1-5-1897 te Vries (HA-7) met:  
  Tietje HOLMAN
geb. ca 1874 te Vries (Donderen)
dochter van: Jakob HOLMAN
Annechien BRINK

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob TAKENS geb. 17-10-1900 te Vries (Donderen) ( VII-51-199 )

VI-37-159 Roelfje MAKKEN
geb. 31-12-1863 te Groningen
ovl. 15-8-1865 te Groningen (OA-849), 19 maand oud
dochter van: Derk MAKKEN
Harmtien NIJDAM
( V-15-97 )
fam. 17: ( IX-17-78 )

VI-37-160 Roelfien MAKKEN
geb. 25-2-1866 te Groningen
ovl. 27-3-1955 te Groningen, 89 jaar oud
dochter van: Derk MAKKEN
Harmtien NIJDAM
( V-15-97 )
fam. 17: ( IX-17-78 )
  Zij trouwde op 10-5-1890 te Haren (HA-13) met:  
  Hermannus BLAAUW
geb. ca 1857 te Groningen
ovl. 8-3-1936 te Haren (Onnen), 77 jaar oud
zoon van: Hendrik BLAAUW
Sieberdina MOL

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; bruidegom 32 jaar; bruid 24 jaar
 

VI-37-161 Willemina MAKKEN
geb. 23-10-1867 te Groningen
ovl. 18-1-1928 te Haren (Onnen) (OA-4), 60 jaar oud
dochter van: Derk MAKKEN
Harmtien NIJDAM
( V-15-97 )
fam. 17: ( IX-17-78 )

VI-38-162 Geusje MAKKEN
dochter van: Hendrik MAKKEN
Engelina BIERLING

( V-16-99 )
  Zij trouwde op 7-5-1896 te Groningen (HA-102) met:  
  Reinder Frerik RASKER
zoon van: Frerik Martinus RASKER
Petronella SPEELMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: leerling machinist (1896).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillegien RASKER geb. 1-12-1900 te Groningen ( VII-52-200 )

VI-40-171 Gerrit TAKENS
geb. 12-5-1884 te Haren (GA-46)
ovl. 18-5-1884 te Haren (OA-35), 6 dagen oud
zoon van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling broer van Jantje Takens
 

VI-40-172 Jantje TAKENS
geb. 12-5-1884 te Haren (GA-47)
ovl. 17-5-1884 te Haren (OA-34), 5 dagen oud
dochter van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Gerrit Takens.
 

VI-40-173 NN TAKENS
geb. 23-6-1885 te Haren
ovl. 23-6-1885 te Haren (OA-34), 0 dagen oud
zoon van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-40-174 Jantje TAKENS
geb. 23-4-1886 te Haren (GA-44)
dochter van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )

VI-40-175 Egberdina TAKENS
geb. 4-8-1888 te Haren (GA-83)
dochter van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )
  Zij trouwde op 30-6-1917 te Haren (HA-20) met:  
  Feike de VRIES
geb. te Wonseradeel
zoon van: Sietse de VRIES
Baukje SALVERDA

  Persoonlijke informatie
Beroep: kantoorbediende (1917).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 

VI-40-176 Geesje TAKENS
geb. 20-2-1890 te Haren (GA-21)
ovl. 24-4-1896 te Haren (OA-38), 6 jaar oud
dochter van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )

VI-40-177 Gerrit TAKENS
geb. 28-9-1891 te Haren (GA-92)
zoon van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )
  Hij trouwde op 15-1-1916 te Haren (HA-2) met:  
  Henderkien LEMMEN
geb. 8-12-1894 te Eelde (GA-49)
dochter van: Lammert LEMMEN
Marchien SIEGERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 

VI-40-178 Berendina TAKENS
geb. 31-5-1894 te Haren (GA-58)
dochter van: Berend TAKENS
Reina SCHUT
( V-18-106 )
  Zij trouwde op 31-8-1918 te Haren (HA-27) met:  
  Freerk ROZEMA
geb. 31-10-1893 te Leek
ovl. te Haren
zoon van: Harm ROZEMA
Trientje OOSTING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 

VI-41-180 Albert HOVING
geb. 12-6-1881 te Haren (GA-54)
ovl. 24-6-1942 te Haren (OA-87), 61 jaar oud
zoon van: Albert HOVING
Alberdina TAKENS

( V-18-108 )
  Hij trouwde op 27-4-1907 te Haren met:  
  Willemtien SUURD
geb. 29-12-1887 te Peize (GA-56)
dochter van: Jan SUURD
Geertien GRÜWEL

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert HOVING geb. 1910 te Haren / ovl. 30-10-1911 te Haren ( VII-54-202 )

VI-41-182 Egberdina HOVING
geb. 18-8-1883 te Haren (GA-61)
ovl. 2-8-1886 te Haren (OA-57), 2 jaar oud
dochter van: Albert HOVING
Alberdina TAKENS

( V-18-108 )

VI-41-184 Gerrit HOVING
geb. 24-3-1886 te Haren (GA-33)
zoon van: Albert HOVING
Alberdina TAKENS

( V-18-108 )

VI-41-186 Egberdina Jantina HOVING
geb. 6-6-1888 te Haren (GA-55)
dochter van: Albert HOVING
Alberdina TAKENS

( V-18-108 )
  Zij trouwde op 5-5-1922 te Haren (HA-13) met:  
  Geert HENDRIKS
geb. 27-2-1884 te Haren
ovl. 15-2-1960 te Haren, 75 jaar oud
zoon van: Albert HENDRIKS
Harmina SANTS
fam. 42: ( V-10-43 )
fam. 24: ( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
beroep: electricien (1922).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: electricien; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 38 jaar; bruid 33 jaar
 

VI-41-188 Elsje Sophia HOVING
geb. 8-2-1892 te Haren
dochter van: Albert HOVING
Alberdina TAKENS

( V-18-108 )

VI-41-190 Zwaantje HOVING
geb. 30-1-1896 te Haren
dochter van: Albert HOVING
Alberdina TAKENS

( V-18-108 )
  Zij trouwde op 28-5-1920 te Haren met:  
  Harm PERDON
geb. 29-2-1896 te Groningen (GA-320)
zoon van: Harm PERDON
Trijntje SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelmaker (1920).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 

VI-41-192 Jan HOVING
geb. 6-5-1899 te Haren (GA-57)
zoon van: Albert HOVING
Alberdina TAKENS

( V-18-108 )

  Generatie VII  
VII-8-36 Trijntje van LOENEN
geb. 2-4-1874 te Westerbroek
ovl. 24-6-1953 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )
  Zij trouwde op 6-3-1897 te Hoogezand met:  
  Jan Andries MELISSEN
geb. 27-7-1874 te Groningen
ovl. 8-12-1951 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Harm MELISSEN
Hinderika Martha WAAN

  Uit deze relatie  
  1. Harm MELISSEN geb. 17-7-1897 te Groningen ( VIII-14-69 )
  2. Johannes MELISSEN geb. 31-1-1899 te Groningen / ovl. 18-2-1963 te Hoogkerk ( VIII-14-70 )
  3. Henderika Martha MELISSEN geb. 26-11-1900 te Groningen ( VIII-14-71 )
  4. NN MELISSEN geb. 22-12-1904 te Groningen / ovl. 22-12-1904 te Groningen ( VIII-14-72 )
  5. Berend MELISSEN geb. 15-10-1906 te Groningen ( VIII-14-73 )
  6. Aafien MELISSEN geb. 23-12-1908 te Groningen ( VIII-14-74 )
  7. Barteltje Jantje MELISSEN geb. 27-3-1912 te Groningen ( VIII-14-75 )

VII-8-37 Berend van LOENEN
geb. 25-11-1875 te Westerbroek
ovl. 2-6-1961 te Harkstede, 85 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )
  Hij trouwde (1) op 30-4-1904 te Slochteren met:  
  Hinderkien OOMKES
geb. 7-11-1879 te Harkstede
dochter van: Menno OOMKES
Roelfje WEENDER

  Uit deze relatie  
  1. Johannes van LOENEN geb. 23-2-1905 te Harkstede / ovl. 18-11-1962 ( VIII-15-76 )
  2. Menno van LOENEN geb. 13-7-1906 te Ruischerbrug ( VIII-15-77 )
  3. Hendrik Jan van LOENEN geb. 28-2-1909 te Ruischerbrug ( VIII-15-78 )
  4. Roelfje van LOENEN geb. 8-10-1910 te Ruischerbrug / ovl. 26-1-1912 te Ruischerbrug ( VIII-15-79 )
  5. Roelf van LOENEN geb. 7-4-1913 te Ruischerbrug ( VIII-15-80 )
  Hij trouwde (2) op 4-5-1940 te Slochteren met:  
  Annechien BORGERS
geb. ca 1923 te Onstwedde
dochter van: Hindrik BORGERS
Annechien SLOOTS


VII-8-38 Johanna van LOENEN
geb. 5-8-1877 te Westerbroek
ovl. 15-8-1878 te Westerbroek, 12 maand oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )

VII-8-39 Johannes van LOENEN
geb. 29-7-1879 te Westerbroek
ovl. 30-10-1946 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )
  Hij trouwde met:  
  Hinderika JAGER
geb. 15-6-1883 te Slochteren
ovl. 24-2-1973 te Slochteren, 89 jaar oud
dochter van: Harm JAGER
Johanna LODE

  Uit deze relatie  
  1. Johannes van LOENEN geb. 17-9-1905 te Slochteren ( VIII-16-81 )
  2. Harm van LOENEN geb. 23-1-1907 te Harkstede / ovl. 2-2-1907 te Harkstede ( VIII-16-82 )
  3. Harm van LOENEN geb. 7-11-1908 te Harkstede / ovl. 5-7-1939 te Harkstede ( VIII-16-83 )
  4. Afien van LOENEN geb. 20-3-1909 te Harkstede / ovl. 3-4-1910 te Harkstede ( VIII-16-84 )
  5. Afien van LOENEN geb. 13-12-1910 te Slochteren ( VIII-16-85 )
  6. Johanna van LOENEN geb. 27-2-1913 te Slochteren / ovl. 13-10-2006 te Groningen ( VIII-16-86 )
  7. Berend van LOENEN geb. 20-9-1914 te Slochteren / ovl. 2-6-1961 te Harkstede ( VIII-16-87 )
  8. Jantje van LOENEN geb. 10-11-1915 te Slochteren / ovl. 13-10-2006 te Groningen ( VIII-16-88 )
  9. Hindrik van LOENEN geb. 30-1-1918 te Harkstede / ovl. 12-12-1918 te Harkstede ( VIII-16-89 )
  10. Trijntje van LOENEN geb. 24-11-1919 te Harkstede / ovl. 6-8-1921 te Harkstede ( VIII-16-90 )
  11. Siepko van LOENEN geb. 31-12-1920 te Slochteren (Lageland) ( VIII-16-91 )
  12. Hindrik van LOENEN geb. 19-4-1922 te Slochteren / ovl. 17-12-1987 te Ten Boer ( VIII-16-92 )
  13. Hinderika van LOENEN geb. 11-9-1924 te Harkstede / ovl. 12-7-1936 te Harkstede ( VIII-16-93 )
  14. Derk van LOENEN geb. 16-2-1929 te Harkstede / ovl. 12-5-1985 te Harkstede ( VIII-16-94 )

VII-8-40 Derkien van LOENEN
geb. 9-7-1881 te Westerbroek
ovl. 30-9-1955 te Hoogezand-Sappemeer, 74 jaar oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )
  Zij trouwde met:  
  Geert SCHOLTENS
geb. 5-12-1872 te Engelbert
ovl. 26-1-1955 te Oosterhoogebrug, 82 jaar oud
zoon van: Hendrik SCHOLTENS
Antje HEIDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Johannes SCHOLTENS geb. 1-9-1917 te Noorddijk ( VIII-17-95 )
  2. Aafien SCHOLTENS geb. te Noorddijk ( VIII-17-96 )

VII-8-41 Hendrik van LOENEN
geb. 22-9-1883 te Westerbroek
ovl. 14-6-1953 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )
  Hij trouwde op 23-5-1908 te Slochteren met:  
  Aafke DEUNTJE
geb. 7-8-1884 te Slochteren (Kolham)
ovl. 7-6-1948, 63 jaar oud
dochter van: Luppe DEUNTJE
Hendrikje STAAL

  Uit deze relatie  
  1. Aafien van LOENEN geb. 27-8-1908 te Hoogezand (Westerbroek) ( VIII-18-97 )
  2. Luppo van LOENEN geb. 26-3-1910 te Hoogezand (Westerbroek) / ovl. 28-7-1970 ( VIII-18-98 )
  3. Hendrikje van LOENEN geb. 9-1-1912 te Haren (Euvelgunne) / ovl. 28-8-1913 te Haren ( VIII-18-99 )
  4. Hendrikje van LOENEN geb. 26-1-1914 te Haren / ovl. 17-8-2001 ( VIII-18-100 )
  5. Johanna van LOENEN geb. 26-11-1915 te Haren / ovl. 11-9-1978 ( VIII-18-101 )
  6. Johannes van LOENEN geb. 4-10-1917 te Haren ( VIII-18-102 )
  7. NN van LOENEN geb. 15-4-1920 te Haren / ovl. 15-4-1920 te Haren ( VIII-18-103 )

VII-8-42 Derk van LOENEN
geb. 27-6-1886 te Westerbroek
ovl. 1-7-1945 te Hoogezand, 59 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )
  Hij trouwde op 31-10-1908 te Slochteren met:  
  Juurtje OOMKENS
geb. 14-3-1889 te Harkstede
ovl. 22-8-1963 te Hoogezand-Sappemeer, 74 jaar oud
dochter van: Menno OOMKES
Roelfje WEENDER

  Uit deze relatie  
  1. Aafien van LOENEN geb. 5-4-1909 te Harkstede / ovl. 3-2-1989 te Westerbroek ( VIII-19-104 )
  2. Roelfje van LOENEN geb. 5-9-1910 te Harkstede (Scharmer) / ovl. 11-12-1989 te Winschoten ( VIII-19-105 )
  3. Trijntje van LOENEN geb. 14-5-1913 te Harkstede (Scharmer) / ovl. 29-4-1989 te Hoogezand ( VIII-19-106 )
  4. Henderkien van LOENEN geb. 27-10-1914 te Harkstede (Scharmer) / ovl. 14-3-1976 te Hoogezand ( VIII-19-107 )
  5. Johannes van LOENEN geb. 27-4-1916 te Harkstede (Scharmer) / ovl. 12-11-2002 te Groningen ( VIII-19-108 )
  6. Menje van LOENEN geb. 16-6-1920 te Hoogezand (Westerbroek) / ovl. 6-9-1992 te Hoogezand (Westerbroek) ( VIII-19-109 )
  7. Derk van LOENEN geb. 29-12-1922 te Hoogezand / ovl. 16-9-2001 te Hoogezand (Westerbroek) ( VIII-19-110 )
  8. Menno van LOENEN geb. 22-1-1925 te Hoogezand / ovl. 28-7-1981 te Hoogezand (Westerbroek) ( VIII-19-111 )

VII-8-43 Grietje van LOENEN
geb. 20-2-1890 te Westerbroek
ovl. 23-11-1952 te Hoogezand-Sappemeer, 62 jaar oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )
  Zij trouwde op 29-1-1916 te Hoogezand met:  
  Warnder JAGER
geb. 12-7-1890 te Foxholsterbosch
zoon van: Johannes JAGER
Hinderika HOMAN


VII-8-44 Afien van LOENEN
geb. 5-4-1891 te Westerbroek
dochter van: Johannes van LOENEN
Aafien de GROOT
( VI-8-20 )
fam. 44: ( V-3-15 )

VII-10-55 Grietje TAKENS
geb. 25-9-1878 te Haren (Onnen) (GA-93)
ovl. 9-11-1912 te Haren (Onnen) (OA-57), 34 jaar oud
dochter van: Hendrik TAKENS
Grietje KOOPS
( VI-10-27 )
fam. 1: ( VII-13-70 )
  Zij trouwde (1) op 9-6-1898 te Haren (HA-20) met:  
  Hendrik AX
geb. 28-1-1875 te Vries (GA-9)
zoon van: Niklaas AX
Egbertien DALMAN

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1898, 1899).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 23 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik AX geb. 2-7-1898 te Haren (Onnen) / ovl. 27-10-1898 te Haren (Onnen) ( VIII-20-113 )
  2. Niklaas Willem AX geb. 8-8-1899 te Haren (Onnen) (GA-96) / ovl. 4-1-1900 te Haren (Onnen) (OA-1) ( VIII-20-115 )
  Zij trouwde (2) op 17-5-1902 te Haren (HA-14) met:  
  Harm NIJDAM
geb. 11-7-1866 te Vries (Donderen) (GA-41)
ovl. 23-4-1935 te Haren (OA-25), 68 jaar oud
zoon van: Andries NIJDAM
Willemtje ELEMA
fam. 17: ( VIII-9-45 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1902).
De overlijdensakte vermeldt als plaats van geboorte Haren.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 35 jaar; bruid 23 jaar; weduwe van Hendrik Ax
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemtje NIJDAM geb. 23-3-1903 te Haren (Onnen) / ovl. 5-1-1942 te Haren (Onnen) fam. 17: ( X-82-424 )
  2. Derkje NIJDAM geb. 5-7-1904 te Haren (Onnen) / ovl. 23-2-1925 te Haren (Onnen) fam. 17: ( X-82-425 )
  3. Grietje NIJDAM geb. 16-11-1905 te Haren (Onnen) fam. 17: ( X-82-426 )
  4. Annechien NIJDAM geb. 27-5-1907 te Haren (Onnen) fam. 17: ( X-82-427 )
  5. Hendrik NIJDAM geb. 22-10-1909 te Haren (Onnen) fam. 17: ( X-82-428 )

VII-10-56 Willem TAKENS
geb. 1-4-1884 te Haren (Onnen) (GA-36)
ovl. 8-7-1945 te Assen, 61 jaar oud
zoon van: Hendrik TAKENS
Grietje KOOPS
( VI-10-27 )
fam. 1: ( VII-13-70 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1906). Begraven te Assen: Noorderbegraafplaats.
 
  Hij trouwde op 28-4-1906 te Haren (HA-8) met:  
  Harmina VRIELING
geb. 28-8-1884 te Haren
ovl. 8-1-1953 te Assen, 68 jaar oud
dochter van: Borgert VRIELING
Henderika PAUWELS
fam. 4: ( VI-5-24 )
fam. 38: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Assen: Noorderbegraafplaats.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: voerman; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje TAKENS geb. 21-8-1909 te Haren (Onnen) ( VIII-21-116 )
  2. Henderikus TAKENS geb. 27-8-1912 te Haren (Onnen) ( VIII-21-117 )
  3. Derk TAKENS geb. ca 1915 te Haren (Onnen) / ovl. 10-11-1918 te Haren (Onnen) ( VIII-21-118 )
  4. Jeichienus TAKENS geb. ca 1921 te Groningen / ovl. 21-3-1922 te Haren (Onnen) ( VIII-21-119 )

VII-10-57 Derkje TAKENS
geb. 23-7-1886 te Haren (Onnen) (GA-72)
ovl. 25-1-1901 te Haren (Onnen) (OA-6), 14 jaar oud
dochter van: Hendrik TAKENS
Grietje KOOPS
( VI-10-27 )
fam. 1: ( VII-13-70 )

VII-10-58 Aaltje TAKENS
geb. 24-10-1890 te Haren (Onnen) (GA-99)
ovl. 16-5-1952 te Haren (Onnen) (OA-58), 61 jaar oud
dochter van: Hendrik TAKENS
Grietje KOOPS
( VI-10-27 )
fam. 1: ( VII-13-70 )

VII-10-59 Diena TAKENS
geb. 30-6-1894 te Haren (Onnen) (GA-70)
dochter van: Hendrik TAKENS
Grietje KOOPS
( VI-10-27 )
fam. 1: ( VII-13-70 )
  Zij trouwde op 18-6-1920 te Haren met:  
  Hendrik DIJKSTRA
geb. 12-7-1897 te Marum
zoon van: Klaas DIJKSTRA
Aaltje ZORGE


VII-12-65 Willem Hendrik TAKENS
geb. 11-4-1895 te Haren (Onnen) (GA-45)
zoon van: Berend TAKENS
Derkien BERENDS
( VI-10-29 )
fam. 1: ( VII-12-63 )

VII-12-66 Aaltje TAKENS
geb. 15-9-1896 te Haren (Onnen) (GA-138)
dochter van: Berend TAKENS
Derkien BERENDS
( VI-10-29 )
fam. 1: ( VII-12-63 )

VII-12-67 Hendrik TAKENS
geb. 19-7-1898 te Haren (Onnen)
zoon van: Berend TAKENS
Derkien BERENDS
( VI-10-29 )
fam. 1: ( VII-12-63 )

VII-13-68 Grietje WOLTERS
geb. 1906 te Groningen
ovl. 14-9-1906 te Groningen (OA-919)
dochter van: Wolter WOLTERS
Maria Catharina Everdina TAKENS

( VI-11-35 )
  Persoonlijke informatie
Overleden minder dan 1 jaar oud.
 

VII-13-69 NN WOLTERS
geb. 17-7-1907 te Groningen
ovl. 17-7-1907 te Groningen (OA-773), 0 dagen oud
zoon van: Wolter WOLTERS
Maria Catharina Everdina TAKENS

( VI-11-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-13-70 NN WOLTERS
geb. 7-5-1909 te Groningen
ovl. 7-5-1909 te Groningen (OA-561), 0 dagen oud
zoon van: Wolter WOLTERS
Maria Catharina Everdina TAKENS

( VI-11-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-13-71 Wolter WOLTERS
geb. 1910 te Groningen
ovl. 12-12-1910 te Groningen (OA-1196)
zoon van: Wolter WOLTERS
Maria Catharina Everdina TAKENS

( VI-11-35 )
  Persoonlijke informatie
Overleden minder dan 1 jaar oud.
 

VII-13-72 NN WOLTERS
geb. 29-9-1914 te Groningen
ovl. 29-9-1914 te Groningen (OA-991), 0 dagen oud
zoon van: Wolter WOLTERS
Maria Catharina Everdina TAKENS

( VI-11-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-14-73 Lammegiena EGGENS
geb. 13-3-1876 te Woltersum (GA-44)
ovl. 20-7-1888 te Westerbroek (OA-111), 12 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-14-74 Pouwelina EGGENS
geb. 6-2-1878 te Harkstede (GA-39)
dochter van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )
  Zij trouwde op 10-12-1898 te Hoogezand (HA-82) met:  
  Willem BOUWMAN
geb. 1-4-1875 te Middelbert (GA-18)
zoon van: Klaas [Jans] BOUWMAN
Jantje GROENEWOLD

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 

VII-14-75 Afien EGGENS
geb. 13-2-1879 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-43)
ovl. 9-1-1939 te Harkstede, 59 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )
  Zij trouwde op 17-11-1900 te Hoogezand (HA-93) met:  
  Berend BRINK
geb. 20-8-1876 te Harkstede (GA-218)
zoon van: Hendrik BRINK
Hendriktje BAKKER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BRINK geb. 21-3-1901 te Harkstede (GA-113) ( VIII-25-129 )
  2. Anje BRINK geb. 26-2-1904 te Harkstede (GA-73) ( VIII-25-130 )

VII-14-76 Hendrik EGGENS
geb. 3-2-1881 te Noorddijk (GA-4)
zoon van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )
  Hij trouwde op 20-10-1900 te Hoogezand (HA-89) met:  
  Geertje DIJK
geb. 16-6-1881 te Harkstede
ovl. 10-3-1932 te Hoogezand (overl. Groningen) (OA-25), 50 jaar oud
dochter van: Jakob DIJK
Geeske ALTING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 19 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan EGGENS geb. 1-12-1900 te Westerbroek (GA-310) ( VIII-26-131 )
  2. Jakob EGGENS geb. 3-9-1902 te Westerbroek (GA-239) ( VIII-26-132 )
  3. Anjo EGGENS geb. 6-1-1904 te Westerbroek (GA-8) ( VIII-26-133 )
  4. Geeske EGGENS geb. 2-3-1905 te Westerbroek (GA-44) / ovl. 15-4-1905 te Westerbroek (OA-65) ( VIII-26-134 )
  5. Cristiaan EGGENS geb. 1912 te Westerbroek / ovl. 23-5-1912 te Groningen (OA-68) ( VIII-26-135 )

VII-14-77 Eltjo EGGENS
geb. 29-11-1882 te Noorddijk (GA-36)
zoon van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder.
 
  Hij trouwde op 21-10-1905 te Slochteren met:  
  Elizabeth ZONDERMAN
geb. 6-1-1886 te Harkstede
dochter van: Hendrik ZONDERMAN
Jantje KNOLLEMA

fam. 88: ( VII-8-31 )
  Uit deze relatie  
  1. Jans EGGENS geb. 8-12-1905 te Groningen (GA-1751) / ovl. 10-2-1945 te Groningen (OA-329) ( VIII-27-136 )
  2. Jantje EGGENS geb. 2-2-1907 te Harkstede ( VIII-27-137 )
  3. Hendrik EGGENS geb. 1-3-1908 te Slochteren / ovl. 3-6-1940 te Noorddijk (OA-13) ( VIII-27-138 )
  4. Anje EGGENS geb. 7-4-1912 te Harkstede ( VIII-27-139 )

VII-14-78 Aaltje EGGENS
geb. 10-2-1885 te Noorddijk (GA-6)
ovl. 10-3-1947 te Noorddijk, 62 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-14-79 Christiaan EGGENS
geb. 15-4-1886 te Harkstede
ovl. 5-4-1945 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-14-80 Jans EGGENS
geb. 17-8-1888 te Hoogezand (Westerbroek)
zoon van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )
  Hij trouwde op 3-9-1910 te Slochteren met:  
  Wibbigien ZONDERMAN
geb. 16-2-1888 te Harkstede
dochter van: Hendrik ZONDERMAN
Jantje KNOLLEMA

fam. 88: ( VII-8-31 )

VII-14-81 Jan EGGENS
geb. 24-1-1890 te Westerbroek
zoon van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-14-82 Lambertus EGGENS
geb. 15-10-1892 te Westerbroek
zoon van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-14-83 Lammegiena EGGENS
geb. 5-12-1893 te Westerbroek
dochter van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-14-84 Jakob EGGENS
geb. 30-7-1898 te Westerbroek
ovl. 3-10-1898 te Westerbroek, 9 weken oud
zoon van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-14-85 Jantje EGGENS
geb. 4-1-1902 te Westerbroek
ovl. 1-6-1902 te Westerbroek, 4 maand oud
dochter van: Jan [Hindriks] EGGENS
Anje DIJKEMA
( VI-14-38 )

VII-16-98 Lammechien EGGENS
geb. 10-11-1884 te Schildwolde (GA-303)
dochter van: Jannes EGGENS
Hilje KRUIZINGA
( VI-14-40 )

VII-16-99 Janna EGGENS
geb. 19-1-1886 te Schildwolde (GA-20)
dochter van: Jannes EGGENS
Hilje KRUIZINGA
( VI-14-40 )

VII-17-100 Jan EGGENS
geb. 26-1-1897 te Slochteren (Hellum)
ovl. 21-11-1979, 82 jaar oud
zoon van: Hindrik EGGENS
Sjabbegien ABBRING
( VI-14-42 )
  Hij trouwde op 10-5-1928 te Ten Boer met:  
  Antje BOLHUIS
geb. 2-5-1903 te Ten Boer
dochter van: Jan BOLHUIS
Zwaantje BOLHUIS
fam. 118: ( XIII-91-387 )
fam. 118: ( XIII-50-170 )

VII-18-101 Henderika Engelina PAUWELS
geb. 14-2-1901 te Haren (GA-24)
ovl. 31-1-1916 te Haren (OA-10), 14 jaar oud
dochter van: Roelof PAUWELS
Maria Lucretia BOLHUIS
( VI-15-44 )
fam. 118: ( XIII-130-558 )
  Persoonlijke informatie
Elders overleden.
 

VII-20-103 Dorolina PAUWELS
geb. 9-3-1887 te Hoogkerk
ovl. 13-7-1887 te Wierum, 4 maand oud
dochter van: Roelof PAUWELS
Henderika OOSTERVELD
( VI-16-46 )
fam. 7: ( VI-14-90 )

VII-20-104 Dorolina PAUWELS
geb. 14-7-1888 te Haren
ovl. 25-11-1904 te Haren (OA-82), 16 jaar oud
dochter van: Roelof PAUWELS
Henderika OOSTERVELD
( VI-16-46 )
fam. 7: ( VI-14-90 )

VII-20-105 Hendrik PAUWELS
geb. 23-11-1889 te Haren
zoon van: Roelof PAUWELS
Henderika OOSTERVELD
( VI-16-46 )
fam. 7: ( VI-14-90 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1913).
 
  Hij trouwde op 3-5-1913 te Haren (HA-12) met:  
  Aaltje BENTHEM
geb. 2-11-1886 te Haren (Helpman) (GA-100)
ovl. 9-4-1975 te Slochteren, 88 jaar oud
dochter van: Harmannus BENTHEM
Maria Lucretia BOLHUIS

fam. 118: ( XIII-128-543 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 26 jaar. Beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika PAUWELS geb. 30-1-1915 te Noorddijk ( VIII-36-165 )
  2. Harmannus PAUWELS geb. 26-11-1917 te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-36-166 )
  3. Maria Lucretia PAUWELS geb. te Noorddijk (Roodehaan) ( VIII-36-167 )

VII-20-106 Gezina PAUWELS
geb. 12-4-1892 te Haren
dochter van: Roelof PAUWELS
Henderika OOSTERVELD
( VI-16-46 )
fam. 7: ( VI-14-90 )
  Zij trouwde op 26-10-1912 te Haren (HA-34) met:  
  Albertus HORST
geb. 19-4-1887 te Haren
ovl. 9-10-1944 te Haren (OA-126), 57 jaar oud
zoon van: Engbert HORST
Aaltje BRINK
fam. 22: ( VI-1-4 )
fam. 40: ( VI-8-78 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: cafehouder (1913).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: caféhouder; beroep vader bruidegom.: caféhouder; bruidegom 25 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. NN HORST geb. 23-6-1913 te Haren / ovl. 23-6-1913 te Haren (OA-44) fam. 22: ( VIII-7-13 )
  2. Engbert Roelof HORST geb. 4-6-1914 te Haren fam. 22: ( VIII-7-14 )
  3. Roelof Albertus HORST geb. 26-5-1916 te Haren fam. 22: ( VIII-7-15 )
  4. Alida Hinderika HORST geb. 20-6-1918 te Haren fam. 22: ( VIII-7-16 )

VII-20-107 Willem Roelof PAUWELS
geb. 18-8-1893 te Haren
ovl. 10-7-1912 te Haren (Noordlaren) (OA-30), 18 jaar oud
zoon van: Roelof PAUWELS
Henderika OOSTERVELD
( VI-16-46 )
fam. 7: ( VI-14-90 )

VII-20-108 Roelof Hendrik PAUWELS
geb. 2-3-1898 te Haren
ovl. 3-8-1945 te Groningen, 47 jaar oud
zoon van: Roelof PAUWELS
Henderika OOSTERVELD
( VI-16-46 )
fam. 7: ( VI-14-90 )

VII-21-109 Willem KOOPS
geb. 10-4-1889 te Haren (GA-97)
ovl. 26-10-1918 te Haren (OA-62), 29 jaar oud
zoon van: Roelof KOOPS
Lucretia PAUWELS

( VI-16-47 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1914, 1918).
 
  Hij trouwde op 18-5-1912 te Roden (HA-20) met:  
  Renske BRINK
geb. 13-4-1886 te Roden (Zulte)
ovl. 18-12-1918 te Haren (OA-124), 32 jaar oud
dochter van: Roelof BRINK
Aaltien [Egberts] AUKEMA
fam. 29: ( VII-5-18 )
fam. 37: ( VII-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt: Ned. Herv. te Roden.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 26 jaar.
Getuigen: -Jan Hendrik Koops, 26 jr,landbouwer te Zuidlaren, halfbroeder v.d. bruidegom. - Egbert Brink, 29 jr,landbouwer te Zulte. - Roelof Brink, 27 jr,landbouwer te Zulte. Beiden broeders v.d. bruid. - Hemmo Hemmes, 53 jr,landbouwer te Haren, onverwant .
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien Lucretia KOOPS geb. 27-9-1912 te Haren ( VIII-37-168 )
  2. Roelina KOOPS geb. ca 1917 te Haren / ovl. 25-10-1918 te Haren (OA-61) ( VIII-37-169 )

VII-21-110 Hinderkien KOOPS
geb. 1-1-1891 te Haren (GA-2)
ovl. 8-1-1909 te Haren, 18 jaar oud
dochter van: Roelof KOOPS
Lucretia PAUWELS

( VI-16-47 )

VII-21-111 Roelof KOOPS
geb. 31-7-1892 te Haren (GA-83)
zoon van: Roelof KOOPS
Lucretia PAUWELS

( VI-16-47 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bedrijfsleider kistenfabrikant (1923).
 
  Hij trouwde op 6-6-1923 te Haren (HA-28) met:  
  Annechien van der ES
geb. 27-5-1900 te Haren (Essen)
dochter van: Hendrikus van der ES
Hinderkien VRIELING
fam. 25: ( V-2-9 )
fam. 4: ( VII-12-75 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-33-163 Lammert TAKENS
geb. 7-2-1909 te Haren
ovl. 25-9-1996 te Haren, 87 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Heiltje SLUURMAN
( VI-25-111 )
fam. 26: ( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 11-5-1934 te Haren met:  
  Martha VRIELING
geb. 12-9-1908 te Haren
ovl. 13-3-1988 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Jan VRIELING
Elizabeth WIERINGA
fam. 4: ( VII-15-99 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VII-33-164 Jan TAKENS
geb. 21-10-1910 te Haren
ovl. 12-8-1997 te Haren, 86 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Heiltje SLUURMAN
( VI-25-111 )
fam. 26: ( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 27-5-1940 te Haren met:  
  Jacoba ROT
geb. 28-6-1911
ovl. 21-6-2001 te Haren, 89 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VII-33-165 Janna TAKENS
geb. 16-8-1913 te Haren
ovl. 19-4-1982, 68 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Heiltje SLUURMAN
( VI-25-111 )
fam. 26: ( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haulerwijk.
 
  Zij trouwde op 9-7-1937 te Haren met:  
  Hendrik STAVAST
geb. 13-7-1916
ovl. 19-4-1982, 65 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haulerwijk.
 

VII-33-166 Hendrikje TAKENS
geb. 17-7-1916 te Haren
ovl. 2-5-1988 te Haren, 71 jaar oud
dochter van: Willem TAKENS
Heiltje SLUURMAN
( VI-25-111 )
fam. 26: ( V-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 14-5-1940 te Haren met:  
  Gerrit VENEMA
geb. 11-1-1913 te Haren (Onnen)
ovl. 7-6-1968 te Haren, 55 jaar oud
zoon van: Pieter [Martens] VENEMA
Gesina ABBRING
fam. 39: ( IV-1-16 )
fam. 34: ( VIII-41-149 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder Onnen Zuidveld 9. Begraven te Haren (Eshof).
 

VII-34-167 Folkert TAKENS
geb. 4-4-1917 te Groningen
ovl. 20-2-2006 te Haren, 88 jaar oud
zoon van: Pieter TAKENS
Geertruida Frederika KAPMA
( VI-26-114 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer. Gecremeerd te Groningen op maandag 20 feb 2006.
 
  Hij trouwde op 5-9-1941 te Haren met:  
  Annechien (Annie) SCHOLTENS
  Uit deze relatie  
  1. Pieter TAKENS ( VIII-42-179 )
  2. Henderika Jantina (Riek) TAKENS geb. te Haren ( VIII-42-180 )
  3. Jan TAKENS ( VIII-42-181 )

VII-34-168 NN TAKENS
geb. 25-5-1920 te Haren
ovl. 25-5-1920 te Haren (OA-35), 0 dagen oud
dochter van: Pieter TAKENS
Geertruida Frederika KAPMA
( VI-26-114 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-34-169 Pieter TAKENS
geb. 30-7-1927 te Haren
ovl. 18-4-1994 te Haren, 66 jaar oud
zoon van: Pieter TAKENS
Geertruida Frederika KAPMA
( VI-26-114 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VII-35-170 Tonnis Hendrik TAKENS
geb. 25-11-1926 te Haren
ovl. 4-11-1999 te Haren, 72 jaar oud
zoon van: Popko TAKENS
Geertje Grietje Hillechine KRANENBURG
( VI-26-115 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 8-5-1957 te Slochteren met:  
  L. J. TEPPER

VII-36-171 Pieter TAKENS
geb. 20-8-1917 te Haren (Onnen)
ovl. 29-8-1917 te Haren (Onnen) (OA-35), 9 dagen oud
zoon van: Pieter TAKENS
Zwaantje HEKMAN
( VI-27-118 )
fam. 11: ( VII-6-18 )

VII-37-172 NN TAKENS
zoon van: Gerrit TAKENS
Geertruida de VRIES
( VI-28-125 )
  Hij trouwde met:  
  Sien OTTENS
geb. te Haren

VII-38-174 Engbert HARMSEN
geb. 17-8-1904 te Haren
dochter van: Jan HARMSEN
Henderkien TUINMAN

( VI-29-128 )

VII-39-176 Jan HENDRIKS
geb. 20-2-1906 te Haren (Onnen)
ovl. 20-6-1906 te Haren (Onnen), 4 maand oud
zoon van: Albert HENDRIKS
Jantje TUINMAN

( VI-29-130 )

VII-39-178 Jan Folkert HENDRIKS
geb. ca 1907 te Haren (Onnen)
ovl. 22-9-1907 te Haren (Onnen)
zoon van: Albert HENDRIKS
Jantje TUINMAN

( VI-29-130 )

VII-39-180 Willemina HENDRIKS
geb. 17-4-1909 te Haren
ovl. 6-10-1968 te Haren, 59 jaar oud
dochter van: Albert HENDRIKS
Jantje TUINMAN

( VI-29-130 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 
  Zij trouwde op 15-5-1931 te Haren met:  
  Borgert VRIELING
geb. ca 1906
ovl. 30-4-1982 te Haren
zoon van: Borgert VRIELING
Lammechien KOEKOEK
fam. 4: ( VII-18-111 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VII-40-181 Willemtje TUINMAN
geb. ca 1918 te Haren
dochter van: Pieter TUINMAN
Hendrikje EBELS
( VI-29-134 )
fam. 58: ( VII-90-435 )
  Zij trouwde op 18-3-1938 te Haren met:  
  Arend HARMS
geb. 7-12-1907 te Haren (Noordlaren)
zoon van: Geert HARMS
Martje TOOMS
fam. 17: ( X-101-524 )

VII-41-182 NN TUINMAN
zoon van: Willem TUINMAN
Hillechien KANNEGIETER
( VI-29-138 )
  Hij trouwde met:  
  Grietje NIEUWOLD

VII-42-183 Hinderkien HARMS
geb. 15-4-1879 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 9-2-1903 te Haren (Hoornschedijk), 23 jaar oud
dochter van: Hendrik HARMS
Griet UBELS
( VI-30-139 )
  Zij trouwde op 18-10-1902 te Haren met:  
  Harmannus ELLENS
geb. 13-9-1875 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Roelf ELLENS
Wilhelmina VELS
fam. 5: ( IV-3-10 )
fam. 113: ( IV-2-12 )
  Uit deze relatie  
  1. NN ELLENS geb. 9-2-1903 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-2-1903 te Haren (Hoornschedijk) fam. 5: ( VI-6-22 )

VII-42-184 Jan HARMS
geb. 1882
ovl. 1957
zoon van: Hendrik HARMS
Griet UBELS
( VI-30-139 )
  Hij trouwde met:  
  Geertje ELLENS
geb. 8-5-1883 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-3-1983 te Assen, 99 jaar oud
dochter van: Roelf ELLENS
Wilhelmina VELS
fam. 5: ( IV-3-10 )
fam. 113: ( IV-2-12 )

VII-43-185 Geert HARMS
geb. 18-8-1877 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend HARMS
Marchien UBELS
( VI-30-140 )
  Hij trouwde (1) op 3-5-1902 met:  
  Henderika AALDRING
geb. 13-2-1881 te Eelde
ovl. 19-3-1916 te Eelde, 35 jaar oud
dochter van: Hendrik AALDRING
Albertien HOFSTEE

fam. 114: ( VIII-43-196 )
  Uit deze relatie  
  1. Margien HARMS geb. 10-11-1902 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-182 )
  2. Hendrik HARMS geb. 13-8-1905 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-43-183 )
  3. Arend HARMS geb. 5-1-1908 te Eelde / ovl. 19-1-1908 te Eelde ( VIII-43-184 )
  4. Willemtien HARMS geb. 31-10-1910 te Eelde ( VIII-43-185 )
  5. Aukerdina HARMS geb. 15-4-1913 te Eelde / ovl. 2-7-1913 te Eelde ( VIII-43-186 )
  Hij trouwde (2) op 10-3-1923 te Eelde met:  
  Egberdina VEDDER
geb. 10-6-1864 te Eelde
ovl. 4-3-1940 te Eelde, 75 jaar oud
dochter van: Pieter VEDDER
Willemtien BAVING
fam. 36: ( V-13-58 )

VII-43-186 Hendrik HARMS
geb. 25-10-1886 te Eelde
zoon van: Arend HARMS
Marchien UBELS
( VI-30-140 )
  Hij trouwde op 19-3-1910 te Eelde met:  
  Pieterke BOERMA
geb. 31-1-1887 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Berend BOERMA
Maria NIJDAM

fam. 17: ( X-48-238 )
  Uit deze relatie  
  1. Arend HARMS geb. 1-6-1910 te Eelde ( VIII-44-187 )
  2. Maria HARMS geb. 1-10-1912 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-4-1949 te Groningen ( VIII-44-188 )

VII-44-187 Kornelis van ES
geb. 17-12-1885 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Lammert van ES
Hinderkien HARMS

( VI-30-141 )
  Hij trouwde op 8-5-1909 te Eelde met:  
  Aaltje LUINGE
geb. 11-4-1888 te Eelde
ovl. 27-11-1935 te Eelde, 47 jaar oud
dochter van: Roelf LUINGE
Trientje UGES

fam. 112: ( VI-21-69 )

VII-44-188 Hinderkien van ES
geb. 11-7-1887 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Lammert van ES
Hinderkien HARMS

( VI-30-141 )
  Zij trouwde op 7-6-1913 te Eelde met:  
  Andries ODDING
geb. 3-2-1887 te Eelde
zoon van: Albert ODDING
Henderkien HOMAN

fam. 114: ( VIII-48-226 )

VII-44-189 Geert van ES
geb. 13-7-1891 te Eelde
ovl. 20-5-1940 te Eelde (overl. Groningen), 48 jaar oud
zoon van: Lammert van ES
Hinderkien HARMS

( VI-30-141 )
  Hij trouwde op 8-5-1915 te Eelde met:  
  Maria NIJDAM
geb. 14-9-1890 te Eelde (Eelderwolde)
ovl. 4-5-1974 te Eelde, 83 jaar oud
dochter van: Reinder NIJDAM
Marchien BRINK
fam. 17: ( X-53-259 )

VII-44-190 Gritinus van ES
geb. 1-5-1895 te Eelde (Oosterbroek)
zoon van: Lammert van ES
Hinderkien HARMS

( VI-30-141 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1921).
 
  Hij trouwde op 6-5-1921 te Haren met:  
  Elisabeth HONEBEEK
geb. 29-10-1896 te Haren (Noordlaren)
dochter van: Klaas HONEBEEK
Elisabeth HARMS

fam. 17: ( X-101-520 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 

VII-45-191 Geert TAKENS
geb. 12-11-1884 te Loon
ovl. 29-1-1967, 82 jaar oud
zoon van: Tonnis TAKENS
Harmtien CAZEMIER
( VI-31-143 )
  Hij trouwde op 18-5-1909 te Anloo (HA-9) met:  
  Geesje HILBRANDS
geb. 5-7-1883 te Eext
ovl. 7-12-1970, 87 jaar oud
dochter van: Jan HILBRANDS
Jantien VEDDER

fam. 114: ( VII-10-33 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien TAKENS geb. 26-8-1909 te Eext ( VIII-45-189 )

VII-46-192 Geert HINGSTMAN
geb. 24-5-1893 te Assen (Loon)
zoon van: Jans HINGSTMAN
Aaltje TAKENS

( VI-31-144 )
  Hij trouwde op 25-5-1918 te Rolde met:  
  Grietje TJASSENS
geb. 6-7-1896 te Anloo
dochter van: Herman TJASSENS
Henderkien SCHURING

fam. 114: ( VIII-7-34 )
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HINGSTMAN geb. ca 1928 te Assen / ovl. 22-5-1945 te Westerbork ( VIII-46-190 )

VII-47-193 Fennegien HUIZING
geb. 16-5-1876 te Vries (Donderen)
ovl. 3-5-1961 te Vries, 84 jaar oud
dochter van: Jan HUIZING
Jantien TAKENS

( VI-32-146 )
  Zij trouwde op 20-11-1897 te Vries met:  
  Roelof BOELENS
geb. 17-3-1876 te Vries (Donderen)
ovl. 14-10-1854 te Vries (Donderen), -7825 dagen oud
zoon van: Markus BOELENS
Berendina BOELENS
fam. 114: ( VII-38-156 )
  Uit deze relatie  
  1. Berendina BOELENS geb. 31-5-1898 te Vries (Donderen) / ovl. 29-7-1975 te Norg (Langelo) fam. 114: ( IX-120-539 )
  2. Jan BOELENS geb. 1-1-1900 te Vries (Donderen) fam. 114: ( IX-120-540 )
  3. Jantien BOELENS geb. 3-8-1901 te Vries (Donderen) / ovl. 1-10-1985 te Vries (Yde) fam. 114: ( IX-120-541 )
  4. Geesien BOELENS geb. 4-12-1902 te Vries (Donderen) / ovl. 25-2-1997 te Vries fam. 114: ( IX-120-542 )
  5. Markus BOELENS geb. 31-3-1905 te Vries (Donderen) fam. 114: ( IX-120-543 )
  6. Aafien BOELENS geb. 3-1-1907 te Vries (Donderen) fam. 114: ( IX-120-544 )
  7. Gretinus BOELENS geb. 24-12-1908 te Vries (Donderen) / ovl. 26-11-1993 fam. 114: ( IX-120-545 )

VII-48-194 Henderika JANSEN
geb. 1-2-1901 te Grollo
ovl. 6-10-1963 te Gasteren, 62 jaar oud
dochter van: Berend JANSEN
Aaltien TAKENS

( VI-33-150 )
  Zij trouwde op 5-5-1923 te Rolde met:  
  Jan PIETERS
geb. 8-6-1898 te Gasteren
ovl. 22-8-1968 te Gasteren, 70 jaar oud
zoon van: Jan PIETERS
Barelina KOOPS

fam. 117: ( IX-11-69 )
  Uit deze relatie  
  1. NN PIETERS geb. 3-11-1928 te Anloo / ovl. 3-11-1928 te Anloo fam. 117: ( XI-22-87 )

VII-49-195 Annegien DARNEVIEL
geb. ca 1890
ovl. 29-7-1965 te Groningen (OA-1259), 75 jaar oud
dochter van: Pieter DARNEVIEL
Anna TAKENS

( VI-34-155 )
  Zij trouwde met:  
  Geert [Adrianus] FONK
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1942).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter FONK geb. ca 1920 te Vries ( VIII-49-199 )

VII-49-196 Evert DARNEVIEL
geb. ca 1899
zoon van: Pieter DARNEVIEL
Anna TAKENS

( VI-34-155 )

VII-49-197 Hendrik DARNEVIEL
geb. 26-11-1901 te Vries (Donderen)
zoon van: Pieter DARNEVIEL
Anna TAKENS

( VI-34-155 )
  Hij trouwde op 27-11-1926 te Norg met:  
  Trientje HARTLIEF
geb. 4-6-1904 te Peest
dochter van: Walter Willem HARTLIEF
Hendrikje DANKER
fam. 112: ( VI-12-38 )

VII-50-198 Willemtje OOSTEBRINK
geb. 19-8-1905 te Rolde
dochter van: Willem OOSTEBRINK
Geesje TAKENS

( VI-35-156 )
  Zij trouwde op 1-2-1930 te Rolde met:  
  Roelof BRANDS
geb. 7-2-1903 te Rolde
zoon van: Jan BRANDS
Jantje GEERLING


VII-51-199 Jakob TAKENS
geb. 17-10-1900 te Vries (Donderen)
zoon van: Pieter TAKENS
Tietje HOLMAN
( VI-36-158 )
  Hij trouwde op 27-9-1924 te Vries met:  
  Janna BAZUIN
geb. 25-12-1904 te Eelde
dochter van: Gerrit BAZUIN
Henderkien ZEWUSTER
fam. 2: ( VI-8-32 )
fam. 114: ( VIII-36-164 )

VII-52-200 Hillegien RASKER
geb. 1-12-1900 te Groningen
dochter van: Reinder Frerik RASKER
Geusje MAKKEN

( VI-38-162 )
  Zij trouwde met:  
  Hermannus van de RIET
geb. 13-7-1899 te Westerbork
zoon van: Johannes van de RIET
Jantje de BOER

fam. 101: ( V-1-3 )

VII-54-202 Albert HOVING
geb. 1910 te Haren
ovl. 30-10-1911 te Haren, 1 jaar oud
zoon van: Albert HOVING
Willemtien SUURD
( VI-41-180 )

  Generatie VIII  
VIII-14-69 Harm MELISSEN
geb. 17-7-1897 te Groningen
zoon van: Jan Andries MELISSEN
Trijntje van LOENEN

( VII-8-36 )
  Hij trouwde op 10-9-1925 te Groningen met:  
  Elsiena Jantina BOUMAN
geb. 1-5-1900 te Groningen
dochter van: Wijbo BOUMAN
Jantje DREISE


VIII-14-70 Johannes MELISSEN
geb. 31-1-1899 te Groningen
ovl. 18-2-1963 te Hoogkerk, 64 jaar oud
zoon van: Jan Andries MELISSEN
Trijntje van LOENEN

( VII-8-36 )
  Hij trouwde op 28-12-1918 te Hoogezand met:  
  Roelfien POSTEMA
geb. 10-6-1897 te Hoogezand (Westerbroek)
dochter van: Garmt POSTEMA
Aaltje ROLLEMA


VIII-14-71 Henderika Martha MELISSEN
geb. 26-11-1900 te Groningen
dochter van: Jan Andries MELISSEN
Trijntje van LOENEN

( VII-8-36 )

VIII-14-72 NN MELISSEN
geb. 22-12-1904 te Groningen
ovl. 22-12-1904 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Jan Andries MELISSEN
Trijntje van LOENEN

( VII-8-36 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-14-73 Berend MELISSEN
geb. 15-10-1906 te Groningen
zoon van: Jan Andries MELISSEN
Trijntje van LOENEN

( VII-8-36 )
  Hij trouwde op 17-7-1930 te Groningen met:  
  Siebrigje BELLINGA
geb. 10-10-1907 te Groningen
dochter van: Jakob BELLINGA
Froukje VISSER


VIII-14-74 Aafien MELISSEN
geb. 23-12-1908 te Groningen
dochter van: Jan Andries MELISSEN
Trijntje van LOENEN

( VII-8-36 )

VIII-14-75 Barteltje Jantje MELISSEN
geb. 27-3-1912 te Groningen
dochter van: Jan Andries MELISSEN
Trijntje van LOENEN

( VII-8-36 )

VIII-15-76 Johannes van LOENEN
geb. 23-2-1905 te Harkstede
ovl. 18-11-1962, 57 jaar oud
zoon van: Berend van LOENEN
Hinderkien OOMKES
( VII-8-37 )
  Hij trouwde met:  
  Mina GROEN
geb. 9-9-1909
ovl. 6-4-1970, 60 jaar oud

VIII-15-77 Menno van LOENEN
geb. 13-7-1906 te Ruischerbrug
zoon van: Berend van LOENEN
Hinderkien OOMKES
( VII-8-37 )

VIII-15-78 Hendrik Jan van LOENEN
geb. 28-2-1909 te Ruischerbrug
zoon van: Berend van LOENEN
Hinderkien OOMKES
( VII-8-37 )

VIII-15-79 Roelfje van LOENEN
geb. 8-10-1910 te Ruischerbrug
ovl. 26-1-1912 te Ruischerbrug, 15 maand oud
dochter van: Berend van LOENEN
Hinderkien OOMKES
( VII-8-37 )

VIII-15-80 Roelf van LOENEN
geb. 7-4-1913 te Ruischerbrug
zoon van: Berend van LOENEN
Hinderkien OOMKES
( VII-8-37 )

VIII-16-81 Johannes van LOENEN
geb. 17-9-1905 te Slochteren
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-82 Harm van LOENEN
geb. 23-1-1907 te Harkstede
ovl. 2-2-1907 te Harkstede, 10 dagen oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-83 Harm van LOENEN
geb. 7-11-1908 te Harkstede
ovl. 5-7-1939 te Harkstede, 30 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-84 Afien van LOENEN
geb. 20-3-1909 te Harkstede
ovl. 3-4-1910 te Harkstede, 12 maand oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-85 Afien van LOENEN
geb. 13-12-1910 te Slochteren
dochter van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )
  Zij trouwde op 12-5-1934 te Slochteren met:  
  Geert BLIK
geb. 21-4-1910 te Zuidbroek
zoon van: Hindrik BLIK
Trijntje PRUISMAN


VIII-16-86 Johanna van LOENEN
geb. 27-2-1913 te Slochteren
ovl. 13-10-2006 te Groningen, 93 jaar oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )
  Zij trouwde met:  
  Bruin MULDER
geb. 1-10-1908 te Bedum (Noordwolde)
zoon van: Reinder MULDER
Jantje KONING
fam. 118: ( XIV-196-916 )
fam. 118: ( XIV-167-809 )

VIII-16-87 Berend van LOENEN
geb. 20-9-1914 te Slochteren
ovl. 2-6-1961 te Harkstede, 46 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )
  Hij trouwde op 4-5-1940 te Harkstede met:  
  Annechien BORGERS
geb. 1-6-1922 te Woudsbloem
ovl. 28-12-2006 te Hoogezand, 84 jaar oud
dochter van: Hindrik BORGERS
Annechien SLOOTS

  Uit deze relatie  
  1. Hinderika van LOENEN geb. te Harkstede (Lageland) ( IX-16-76 )
  2. Hindrik Johannes van LOENEN geb. te Harkstede (Lageland) ( IX-16-77 )
  3. Johannes van LOENEN geb. te Harkstede (Lageland) ( IX-16-78 )
  4. Harm van LOENEN geb. te Harkstede (Lageland) ( IX-16-79 )
  5. Annechien van LOENEN geb. te Harkstede (Lageland) ( IX-16-80 )
  6. Aaffien van LOENEN geb. te Harkstede (Lageland) ( IX-16-81 )

VIII-16-88 Jantje van LOENEN
geb. 10-11-1915 te Slochteren
ovl. 13-10-2006 te Groningen, 90 jaar oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-89 Hindrik van LOENEN
geb. 30-1-1918 te Harkstede
ovl. 12-12-1918 te Harkstede, 10 maand oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-90 Trijntje van LOENEN
geb. 24-11-1919 te Harkstede
ovl. 6-8-1921 te Harkstede, 20 maand oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-91 Siepko van LOENEN
geb. 31-12-1920 te Slochteren (Lageland)
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )
  Hij trouwde op 12-2-1955 te Ten Boer (Woltersum) met:  
  Hillie GOOYERT
geb. ca 1929
ovl. 6-3-2008 te Harkstede
  Uit deze relatie  
  1. Albertje van LOENEN geb. te Groningen ( IX-17-82 )

VIII-16-92 Hindrik van LOENEN
geb. 19-4-1922 te Slochteren
ovl. 17-12-1987 te Ten Boer, 65 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-93 Hinderika van LOENEN
geb. 11-9-1924 te Harkstede
ovl. 12-7-1936 te Harkstede, 11 jaar oud
dochter van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-16-94 Derk van LOENEN
geb. 16-2-1929 te Harkstede
ovl. 12-5-1985 te Harkstede, 56 jaar oud
zoon van: Johannes van LOENEN
Hinderika JAGER
( VII-8-39 )

VIII-17-95 Johannes SCHOLTENS
geb. 1-9-1917 te Noorddijk
zoon van: Geert SCHOLTENS
Derkien van LOENEN

( VII-8-40 )

VIII-17-96 Aafien SCHOLTENS
geb. te Noorddijk
dochter van: Geert SCHOLTENS
Derkien van LOENEN

( VII-8-40 )
  Zij trouwde te Noorddijk met:  
  Klaas LUIKENS
geb. 9-8-1908 te Hoogezand (Westerbroek)
zoon van: Evert LUIKENS
Hiltje van der WOUDE


VIII-18-97 Aafien van LOENEN
geb. 27-8-1908 te Hoogezand (Westerbroek)
dochter van: Hendrik van LOENEN
Aafke DEUNTJE
( VII-8-41 )

VIII-18-98 Luppo van LOENEN
geb. 26-3-1910 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 28-7-1970, 60 jaar oud
zoon van: Hendrik van LOENEN
Aafke DEUNTJE
( VII-8-41 )

VIII-18-99 Hendrikje van LOENEN
geb. 9-1-1912 te Haren (Euvelgunne)
ovl. 28-8-1913 te Haren, 19 maand oud
dochter van: Hendrik van LOENEN
Aafke DEUNTJE
( VII-8-41 )

VIII-18-100 Hendrikje van LOENEN
geb. 26-1-1914 te Haren
ovl. 17-8-2001, 87 jaar oud
dochter van: Hendrik van LOENEN
Aafke DEUNTJE
( VII-8-41 )
  Zij trouwde met:  
  Willem GLAS
geb. 22-5-1915
ovl. 4-2-2006, 90 jaar oud

VIII-18-101 Johanna van LOENEN
geb. 26-11-1915 te Haren
ovl. 11-9-1978, 62 jaar oud
dochter van: Hendrik van LOENEN
Aafke DEUNTJE
( VII-8-41 )

VIII-18-102 Johannes van LOENEN
geb. 4-10-1917 te Haren
zoon van: Hendrik van LOENEN
Aafke DEUNTJE
( VII-8-41 )

VIII-18-103 NN van LOENEN
geb. 15-4-1920 te Haren
ovl. 15-4-1920 te Haren, 0 dagen oud
zoon van: Hendrik van LOENEN
Aafke DEUNTJE
( VII-8-41 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-19-104 Aafien van LOENEN
geb. 5-4-1909 te Harkstede
ovl. 3-2-1989 te Westerbroek, 79 jaar oud
dochter van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Zij trouwde op 13-5-1931 te Hoogezand met:  
  Klaas BEERTA
geb. 14-7-1908 te Slochteren (Kolham)
ovl. 5-1-1969 te Hoogezand (Westerbroek), 60 jaar oud
zoon van: Reinder BEERTA
Derkina VISSER


VIII-19-105 Roelfje van LOENEN
geb. 5-9-1910 te Harkstede (Scharmer)
ovl. 11-12-1989 te Winschoten, 79 jaar oud
dochter van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Zij trouwde op 1-3-1941 te Hoogezand met:  
  Jan Roelof HELMERS
geb. 19-11-1914 te Hoogezand
zoon van: Roelof HELMERS
Annegien PLUKKER


VIII-19-106 Trijntje van LOENEN
geb. 14-5-1913 te Harkstede (Scharmer)
ovl. 29-4-1989 te Hoogezand, 75 jaar oud
dochter van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Zij trouwde op 11-5-1940 te Hoogezand met:  
  Ties Gerrit RIJNVIS
geb. 16-5-1909 te Hoogezand (Martenshoek)
ovl. 13-11-1990 te Hoogezand, 81 jaar oud
zoon van: Johannes Josephus RIJNVIS
Trijntje van DIJK


VIII-19-107 Henderkien van LOENEN
geb. 27-10-1914 te Harkstede (Scharmer)
ovl. 14-3-1976 te Hoogezand, 61 jaar oud
dochter van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Zij trouwde op 26-5-1934 te Hoogezand met:  
  Krieno SLACHTER
geb. 29-10-1910 te Wagenborgen
zoon van: Krieno SLACHTER
Antje van der WEG


VIII-19-108 Johannes van LOENEN
geb. 27-4-1916 te Harkstede (Scharmer)
ovl. 12-11-2002 te Groningen, 86 jaar oud
zoon van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Hij trouwde op 18-3-1950 te Hoogezand met:  
  Aaltje STEEN
geb. 27-7-1922 te Hoogezand
  Uit deze relatie  
  1. Stijntje van LOENEN geb. te Hoogezand ( IX-18-83 )

VIII-19-109 Menje van LOENEN
geb. 16-6-1920 te Hoogezand (Westerbroek)
ovl. 6-9-1992 te Hoogezand (Westerbroek), 72 jaar oud
dochter van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Zij trouwde op 23-8-1941 te Hoogezand met:  
  Jelis KUNTKES
geb. 11-6-1920 te Muntendam
ovl. 27-10-1998 te Hoogezand (Westerbroek), 78 jaar oud
zoon van: Tjakko KUNTKES
Heiltje LOORBACH


VIII-19-110 Derk van LOENEN
geb. 29-12-1922 te Hoogezand
ovl. 16-9-2001 te Hoogezand (Westerbroek), 78 jaar oud
zoon van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Hij trouwde op 16-9-1944 te Hoogezand met:  
  Hiltje RUITER
geb. 11-2-1925 te Onstwedde
  Uit deze relatie  
  1. Derk van LOENEN geb. 16-9-1945 te Groningen / ovl. 14-2-2009 te Haren ( IX-19-84 )
  2. Johannes Menno van LOENEN geb. te Hoogezand (Westerbroek) ( IX-19-85 )
  3. Hilda van LOENEN geb. te Hoogezand (Westerbroek) ( IX-19-86 )

VIII-19-111 Menno van LOENEN
geb. 22-1-1925 te Hoogezand
ovl. 28-7-1981 te Hoogezand (Westerbroek), 56 jaar oud
zoon van: Derk van LOENEN
Juurtje OOMKENS
( VII-8-42 )
  Hij trouwde met:  
  Willempje BOS
  Uit deze relatie  
  1. Anna van LOENEN ( IX-20-87 )
  2. Juurtje van LOENEN ( IX-20-88 )
  3. Harry van LOENEN ( IX-20-89 )

VIII-20-113 Hendrik AX
geb. 2-7-1898 te Haren (Onnen)
ovl. 27-10-1898 te Haren (Onnen), 3 maand oud
zoon van: Hendrik AX
Grietje TAKENS

( VII-10-55 )

VIII-20-115 Niklaas Willem AX
geb. 8-8-1899 te Haren (Onnen) (GA-96)
ovl. 4-1-1900 te Haren (Onnen) (OA-1), 4 maand oud
zoon van: Hendrik AX
Grietje TAKENS

( VII-10-55 )

VIII-21-116 Grietje TAKENS
geb. 21-8-1909 te Haren (Onnen)
dochter van: Willem TAKENS
Harmina VRIELING
( VII-10-56 )
fam. 4: ( VII-18-114 )
  Zij trouwde op 20-5-1931 te Assen (HA-42) met:  
  Frederik LEMMEN
geb. 7-5-1910 te Eelde (De Punt)
ovl. 23-6-1947 te Assen, 37 jaar oud
zoon van: Jan LEMMEN
Willemina ARENDS

fam. 3: ( VIII-36-146 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider (1931), los arbeider.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 21 jaar.
 

VIII-21-117 Henderikus TAKENS
geb. 27-8-1912 te Haren (Onnen)
zoon van: Willem TAKENS
Harmina VRIELING
( VII-10-56 )
fam. 4: ( VII-18-114 )

VIII-21-118 Derk TAKENS
geb. ca 1915 te Haren (Onnen)
ovl. 10-11-1918 te Haren (Onnen), 3 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Harmina VRIELING
( VII-10-56 )
fam. 4: ( VII-18-114 )

VIII-21-119 Jeichienus TAKENS
geb. ca 1921 te Groningen
ovl. 21-3-1922 te Haren (Onnen), 1 jaar oud
zoon van: Willem TAKENS
Harmina VRIELING
( VII-10-56 )
fam. 4: ( VII-18-114 )

VIII-25-129 Hendrik BRINK
geb. 21-3-1901 te Harkstede (GA-113)
zoon van: Berend BRINK
Afien EGGENS

( VII-14-75 )
  Hij trouwde op 19-5-1928 te Slochteren met:  
  Jantje EGGENS
geb. 2-2-1907 te Harkstede
dochter van: Eltjo EGGENS
Elizabeth ZONDERMAN
( VII-14-77 )
fam. 88: ( VIII-14-60 )

VIII-25-130 Anje BRINK
geb. 26-2-1904 te Harkstede (GA-73)
dochter van: Berend BRINK
Afien EGGENS

( VII-14-75 )

VIII-26-131 Jan EGGENS
geb. 1-12-1900 te Westerbroek (GA-310)
zoon van: Hendrik EGGENS
Geertje DIJK
( VII-14-76 )

VIII-26-132 Jakob EGGENS
geb. 3-9-1902 te Westerbroek (GA-239)
zoon van: Hendrik EGGENS
Geertje DIJK
( VII-14-76 )

VIII-26-133 Anjo EGGENS
geb. 6-1-1904 te Westerbroek (GA-8)
zoon van: Hendrik EGGENS
Geertje DIJK
( VII-14-76 )

VIII-26-134 Geeske EGGENS
geb. 2-3-1905 te Westerbroek (GA-44)
ovl. 15-4-1905 te Westerbroek (OA-65), 6 weken oud
dochter van: Hendrik EGGENS
Geertje DIJK
( VII-14-76 )

VIII-26-135 Cristiaan EGGENS
geb. 1912 te Westerbroek
ovl. 23-5-1912 te Groningen (OA-68), 7 weken oud
zoon van: Hendrik EGGENS
Geertje DIJK
( VII-14-76 )

VIII-27-136 Jans EGGENS
geb. 8-12-1905 te Groningen (GA-1751)
ovl. 10-2-1945 te Groningen (OA-329), 39 jaar oud
zoon van: Eltjo EGGENS
Elizabeth ZONDERMAN
( VII-14-77 )
fam. 88: ( VIII-14-60 )
  Hij trouwde op 22-10-1928 te Slochteren met:  
  Diewerke BAKKER
geb. 14-9-1907 te Slochteren (Scharmer)
dochter van: Tjerk BAKKER
Annechien BAKKER

  Bij het huwelijk
Geen huwelijksgegevens bekend.
 

VIII-27-137 Jantje EGGENS
geb. 2-2-1907 te Harkstede
dochter van: Eltjo EGGENS
Elizabeth ZONDERMAN
( VII-14-77 )
fam. 88: ( VIII-14-60 )
  Zij trouwde op 19-5-1928 te Slochteren met:  
  Hendrik BRINK
geb. 21-3-1901 te Harkstede (GA-113)
zoon van: Berend BRINK
Afien EGGENS

( VII-14-75 )

VIII-27-138 Hendrik EGGENS
geb. 1-3-1908 te Slochteren
ovl. 3-6-1940 te Noorddijk (OA-13), 32 jaar oud
zoon van: Eltjo EGGENS
Elizabeth ZONDERMAN
( VII-14-77 )
fam. 88: ( VIII-14-60 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1940).
 
  Hij trouwde op 4-3-1933 te Ten Boer met:  
  Jantje SCHAAPHOK
geb. 19-10-1913 te Ten Boer (Garmerwolde) (GA-110)
dochter van: Willem SCHAAPHOK
Anje TAMMELING
fam. 44: ( V-27-134 )

VIII-27-139 Anje EGGENS
geb. 7-4-1912 te Harkstede
dochter van: Eltjo EGGENS
Elizabeth ZONDERMAN
( VII-14-77 )
fam. 88: ( VIII-14-60 )
  Zij trouwde op 4-5-1940 te Noorddijk met:  
  Pieter OOMKES
geb. 29-5-1911 te Hoogezand (Westerbroek)
zoon van: Menno OOMKES
Pietertje POOL


VIII-36-165 Henderika PAUWELS
geb. 30-1-1915 te Noorddijk
dochter van: Hendrik PAUWELS
Aaltje BENTHEM
( VII-20-105 )
fam. 118: ( XIV-222-1047 )
  Zij trouwde op 28-5-1937 te Noorddijk met:  
  Jan VELTMAN
geb. 1-11-1909 te Slochteren (Scharmer)
zoon van: Tonnis VELTMAN
Klasiena BEGEMAN


VIII-36-166 Harmannus PAUWELS
geb. 26-11-1917 te Noorddijk (Roodehaan)
zoon van: Hendrik PAUWELS
Aaltje BENTHEM
( VII-20-105 )
fam. 118: ( XIV-222-1047 )
  Hij trouwde op 7-10-1942 te Slochteren met:  
  Grietje KORTHOLT
geb. 28-8-1920 te Leek (Midwolde)
dochter van: Reinder KORTHOLT
Sieke COCK

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik PAUWELS geb. te Noorddijk (Roodehaan) ( IX-26-105 )

VIII-36-167 Maria Lucretia PAUWELS
geb. te Noorddijk (Roodehaan)
dochter van: Hendrik PAUWELS
Aaltje BENTHEM
( VII-20-105 )
fam. 118: ( XIV-222-1047 )
  Zij trouwde te Noorddijk met:  
  Harm Lucas SMAAL
geb. 31-5-1919 te Blijham
  Uit deze relatie  
  1. Jan Bennes STAAL geb. te Blijham ( IX-27-107 )

VIII-37-168 Henderkien Lucretia KOOPS
geb. 27-9-1912 te Haren
dochter van: Willem KOOPS
Renske BRINK
( VII-21-109 )
fam. 29: ( VIII-10-26 )
  Zij trouwde op 11-7-1991 te Norg met:  
  Albert BOLHUIS
geb. te Roden (Sandebuur)
zoon van: Roelf BOLHUIS
Steverina Annegina MIDDENDORP
fam. 118: ( XIV-226-1068 )
  Persoonlijke informatie
Wonend te Haren, kinderen geboren in ziekenhuis Groningen.
 

VIII-37-169 Roelina KOOPS
geb. ca 1917 te Haren
ovl. 25-10-1918 te Haren (OA-61), 10 maand oud
dochter van: Willem KOOPS
Renske BRINK
( VII-21-109 )
fam. 29: ( VIII-10-26 )

VIII-42-179 Pieter TAKENS
zoon van: Folkert TAKENS
Annechien (Annie) SCHOLTENS
( VII-34-167 )
  Hij trouwde met:  
  Mien BRINK

VIII-42-180 Henderika Jantina (Riek) TAKENS
geb. te Haren
dochter van: Folkert TAKENS
Annechien (Annie) SCHOLTENS
( VII-34-167 )
  Zij trouwde te Haren met:  
  Margienus Henderikus NIJDAM
geb. te Haren
zoon van: Johannes NIJDAM
Grietje BRINK
fam. 17: ( XI-29-131 )
fam. 110: ( VIII-25-93 )
  Uit deze relatie  
  1. Annechiena Grietina NIJDAM geb. te Haren fam. 17: ( XIII-18-45 )
  2. Johannes Folkert NIJDAM geb. te Haren fam. 17: ( XIII-18-46 )

VIII-42-181 Jan TAKENS
zoon van: Folkert TAKENS
Annechien (Annie) SCHOLTENS
( VII-34-167 )
  Hij trouwde met:  
  Tonja STAAL

VIII-43-182 Margien HARMS
geb. 10-11-1902 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert HARMS
Henderika AALDRING
( VII-43-185 )
fam. 114: ( IX-59-231 )
  Zij trouwde op 3-2-1926 te Eelde met:  
  Jacob DELGER
geb. 6-7-1899 te Nieuwolda
zoon van: Hindrik DELGER
Grietje SNIJDER


VIII-43-183 Hendrik HARMS
geb. 13-8-1905 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Geert HARMS
Henderika AALDRING
( VII-43-185 )
fam. 114: ( IX-59-231 )
  Hij trouwde op 4-5-1929 te Eelde met:  
  Jantje de KLEINE
geb. 11-9-1908 te Vries
dochter van: Jan de KLEINE
Janna WIELAND


VIII-43-184 Arend HARMS
geb. 5-1-1908 te Eelde
ovl. 19-1-1908 te Eelde, 14 dagen oud
zoon van: Geert HARMS
Henderika AALDRING
( VII-43-185 )
fam. 114: ( IX-59-231 )

VIII-43-185 Willemtien HARMS
geb. 31-10-1910 te Eelde
dochter van: Geert HARMS
Henderika AALDRING
( VII-43-185 )
fam. 114: ( IX-59-231 )

VIII-43-186 Aukerdina HARMS
geb. 15-4-1913 te Eelde
ovl. 2-7-1913 te Eelde, 11 weken oud
dochter van: Geert HARMS
Henderika AALDRING
( VII-43-185 )
fam. 114: ( IX-59-231 )

VIII-44-187 Arend HARMS
geb. 1-6-1910 te Eelde
zoon van: Hendrik HARMS
Pieterke BOERMA
( VII-43-186 )
fam. 17: ( XI-95-447 )

VIII-44-188 Maria HARMS
geb. 1-10-1912 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-4-1949 te Groningen, 36 jaar oud
dochter van: Hendrik HARMS
Pieterke BOERMA
( VII-43-186 )
fam. 17: ( XI-95-447 )
  Zij trouwde met:  
  H. SNATER

VIII-45-189 Harmtien TAKENS
geb. 26-8-1909 te Eext
dochter van: Geert TAKENS
Geesje HILBRANDS
( VII-45-191 )
fam. 114: ( VIII-24-108 )

VIII-46-190 Hendrik HINGSTMAN
geb. ca 1928 te Assen
ovl. 22-5-1945 te Westerbork
zoon van: Geert HINGSTMAN
Grietje TJASSENS
( VII-46-192 )
fam. 114: ( IX-10-48 )

VIII-49-199 Pieter FONK
geb. ca 1920 te Vries
zoon van: Geert [Adrianus] FONK
Annegien DARNEVIEL

( VII-49-195 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: pakhuisknecht (1942).
 
  Hij trouwde op 5-9-1942 te Haren (HA-53) met:  
  Hinderkien BODDEVELD
geb. ca 1920 te Haren
dochter van: Antoon BODDEVELD
Meintje WEBER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1942).
 

  Generatie IX  
IX-16-76 Hinderika van LOENEN
geb. te Harkstede (Lageland)
dochter van: Berend van LOENEN
Annechien BORGERS
( VIII-16-87 )
  Zij trouwde (1) te Slochteren met:  
  Willem Hendrik KOOLMAN
geb. te Zuidlaren
  Uit deze relatie  
  1. Annechien KOOLMAN ( X-13-54 )
  2. Bertus KOOLMAN ( X-13-55 )
  3. Walter Olfert KOOLMAN ( X-13-56 )
  4. Alida KOOLMAN ( X-13-57 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Henk BOS

IX-16-77 Hindrik Johannes van LOENEN
geb. te Harkstede (Lageland)
zoon van: Berend van LOENEN
Annechien BORGERS
( VIII-16-87 )
  Hij trouwde te Ten Boer met:  
  Joke VROEGOP
geb. te Ten Boer (Woltersum)
  Uit deze relatie  
  1. Johannes van LOENEN geb. te Ten Boer ( X-14-58 )
  2. Frans van LOENEN geb. te Ten Boer ( X-14-59 )

IX-16-78 Johannes van LOENEN
geb. te Harkstede (Lageland)
zoon van: Berend van LOENEN
Annechien BORGERS
( VIII-16-87 )
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Johanna OFFEREIN
geb. te Ten Boer (Woltersum)
dochter van: Hendrik OFFEREIN
Geertje RIJKEBOER

  Uit deze relatie  
  1. Berend Hendrik van LOENEN geb. te Harkstede ( X-15-60 )

IX-16-79 Harm van LOENEN
geb. te Harkstede (Lageland)
zoon van: Berend van LOENEN
Annechien BORGERS
( VIII-16-87 )
  Hij trouwde met:  
  Ellie MULDER
geb. te Groningen
  Uit deze relatie  
  1. Berend Pieter van LOENEN geb. te Groningen ( X-16-61 )

IX-16-80 Annechien van LOENEN
geb. te Harkstede (Lageland)
dochter van: Berend van LOENEN
Annechien BORGERS
( VIII-16-87 )
  Zij trouwde te Slochteren met:  
  Piet KOERTS
geb. te Harkstede
zoon van: Gerardus KOERTS
J. NIEBORG

  Uit deze relatie  
  1. Gerardus KOERTS ( X-17-62 )
  2. Annechien KOERTS ( X-17-63 )
  3. Petra KOERTS ( X-17-64 )

IX-16-81 Aaffien van LOENEN
geb. te Harkstede (Lageland)
dochter van: Berend van LOENEN
Annechien BORGERS
( VIII-16-87 )
  Zij trouwde met:  
  Harry KALK
geb. te Slochteren (Kolham)
  Uit deze relatie  
  1. Ilona KALK ( X-18-65 )

IX-17-82 Albertje van LOENEN
geb. te Groningen
dochter van: Siepko van LOENEN
Hillie GOOYERT
( VIII-16-91 )
  Zij trouwde met:  
  Allart van de GRUTTER

IX-18-83 Stijntje van LOENEN
geb. te Hoogezand
dochter van: Johannes van LOENEN
Aaltje STEEN
( VIII-19-108 )

IX-19-84 Derk van LOENEN
geb. 16-9-1945 te Groningen
ovl. 14-2-2009 te Haren, 63 jaar oud
zoon van: Derk van LOENEN
Hiltje RUITER
( VIII-19-110 )

IX-19-85 Johannes Menno van LOENEN
geb. te Hoogezand (Westerbroek)
zoon van: Derk van LOENEN
Hiltje RUITER
( VIII-19-110 )

IX-19-86 Hilda van LOENEN
geb. te Hoogezand (Westerbroek)
dochter van: Derk van LOENEN
Hiltje RUITER
( VIII-19-110 )

IX-20-87 Anna van LOENEN
dochter van: Menno van LOENEN
Willempje BOS
( VIII-19-111 )
  Zij trouwde met:  
  Henk POSTEMA

IX-20-88 Juurtje van LOENEN
dochter van: Menno van LOENEN
Willempje BOS
( VIII-19-111 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrie de VRIES

IX-20-89 Harry van LOENEN
zoon van: Menno van LOENEN
Willempje BOS
( VIII-19-111 )
  Hij trouwde met:  
  Annet OOSTEMA
  Uit deze relatie  
  1. Jerien van LOENEN geb. ca 2000 ( X-19-66 )
  2. Robine van LOENEN geb. ca 2003 ( X-19-67 )

IX-26-105 Hendrik PAUWELS
geb. te Noorddijk (Roodehaan)
zoon van: Harmannus PAUWELS
Grietje KORTHOLT
( VIII-36-166 )
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Wineke Fenny ENGELS
geb. te Beerta
dochter van: Aijolt Johannes ENGELS
Ettje ENGELS


IX-27-107 Jan Bennes STAAL
geb. te Blijham
zoon van: Harm Lucas SMAAL
Maria Lucretia PAUWELS

( VIII-36-167 )
  Hij trouwde te Vlagtwedde met:  
  Henderika BUZEMAN
geb. te Veendam
dochter van: Roelof BUZEMAN
Grietje Aaltiena MEIJERINGH


  Generatie X  
X-13-54 Annechien KOOLMAN
dochter van: Willem Hendrik KOOLMAN
Hinderika van LOENEN

( IX-16-76 )

X-13-55 Bertus KOOLMAN
zoon van: Willem Hendrik KOOLMAN
Hinderika van LOENEN

( IX-16-76 )

X-13-56 Walter Olfert KOOLMAN
zoon van: Willem Hendrik KOOLMAN
Hinderika van LOENEN

( IX-16-76 )

X-13-57 Alida KOOLMAN
dochter van: Willem Hendrik KOOLMAN
Hinderika van LOENEN

( IX-16-76 )

X-14-58 Johannes van LOENEN
geb. te Ten Boer
zoon van: Hindrik Johannes van LOENEN
Joke VROEGOP
( IX-16-77 )

X-14-59 Frans van LOENEN
geb. te Ten Boer
zoon van: Hindrik Johannes van LOENEN
Joke VROEGOP
( IX-16-77 )

X-15-60 Berend Hendrik van LOENEN
geb. te Harkstede
zoon van: Johannes van LOENEN
Johanna OFFEREIN
( IX-16-78 )
  Hij trouwde met:  
  Petra ROZEBOOM
  Uit deze relatie  
  1. Laura van LOENEN geb. te Assen ( XI-9-44 )
  2. Esmee van LOENEN geb. te Assen ( XI-9-45 )

X-16-61 Berend Pieter van LOENEN
geb. te Groningen
zoon van: Harm van LOENEN
Ellie MULDER
( IX-16-79 )
  Hij ging een relatie aan met:  
  Jeanet van der PLOEG
  Uit deze relatie  
  1. Dylan van LOENEN geb. te Groningen ( XI-10-46 )

X-17-62 Gerardus KOERTS
zoon van: Piet KOERTS
Annechien van LOENEN

( IX-16-80 )

X-17-63 Annechien KOERTS
dochter van: Piet KOERTS
Annechien van LOENEN

( IX-16-80 )

X-17-64 Petra KOERTS
dochter van: Piet KOERTS
Annechien van LOENEN

( IX-16-80 )

X-18-65 Ilona KALK
dochter van: Harry KALK
Aaffien van LOENEN

( IX-16-81 )

X-19-66 Jerien van LOENEN
geb. ca 2000
zoon van: Harry van LOENEN
Annet OOSTEMA
( IX-20-89 )

X-19-67 Robine van LOENEN
geb. ca 2003
dochter van: Harry van LOENEN
Annet OOSTEMA
( IX-20-89 )

  Generatie XI  
XI-9-44 Laura van LOENEN
geb. te Assen
dochter van: Berend Hendrik van LOENEN
Petra ROZEBOOM
( X-15-60 )

XI-9-45 Esmee van LOENEN
geb. te Assen
dochter van: Berend Hendrik van LOENEN
Petra ROZEBOOM
( X-15-60 )

XI-10-46 Dylan van LOENEN
geb. te Groningen
zoon van: Berend Pieter van LOENEN
Jeanet van der PLOEG
( X-16-61 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"