Genealogie
Familie 113


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 13, klik hier

  Parenteel van Harmen EBBINGE
 
 
Deze, en de hierna volgende "Ebbinge" parentelen zijn op deze website opgenomen vanwege de vele relaties met "Ebbinges" die voorkomen in andere parentelen van deze website. De Ebbinge parentelen zijn echter verre van volledig en zullen in de loop der tijd nog worden aangevuld. De informatie van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 is voor grootste deel gebaseerd op de onderzoeksresultaten die zijn gepubliceerd op de website van Arend Arends over de familie Ebbinge onder de Peizer GenealogiŽn.
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Harmen EBBINGE
geb. 1560
ovl. ca 1640
  Persoonlijke informatie
Harmen Ebbinge met zijn kinderen is in 1630 eigenaar van een erf in Peize, dat in de grondschatting wordt gesteld op twee volle plaatsen. Er wonen 9 personen in het huis (impost op het gemaal). De plaats in de lijst komt overeen met de plaats waar ook later de ettenfamilie Ebbinge wordt vermeld, in 1832 zijn de erven Roelof Gelmers eigenaren.
Herman Ebbinge is Ette Noordenveld 1613-1636.
 
  Kind(eren)  
  1. Barelt EBBINGE geb. 1590 ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Barelt EBBINGE
geb. 1590
zoon van: Harmen EBBINGE ( I-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Jansje [Wichers] SCHUIRINGE
  Uit deze relatie  
  1. Harmen EBBINGE ( III-1-1 )
  2. Wicher EBBINGE geb. 1620 ( III-1-2 )
  3. Wemeltien EBBINGE geb. 1630 / ovl. 1712 te Peize ( III-1-3 )
  4. Marchien EBBINGE geb. 1645 ( III-1-4 )

  Generatie III  
III-1-1 Harmen EBBINGE
zoon van: Barelt EBBINGE
Jansje [Wichers] SCHUIRINGE
( II-1-1 )
  Kind(eren)  
  1. Bareld EBBINGE geb. 1680 / ovl. 1738 te Peize ( IV-1-1 )

III-1-2 Wicher EBBINGE
geb. 1620
zoon van: Barelt EBBINGE
Jansje [Wichers] SCHUIRINGE
( II-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Roelfien [Willems] _
ovl. 1700 te Peize
  Uit deze relatie  
  1. Frerik EBBINGE geb. 1650 te Peize / ovl. 1730 te Peize ( IV-2-2 )

III-1-3 Wemeltien EBBINGE
geb. 1630
ovl. 1712 te Peize
dochter van: Barelt EBBINGE
Jansje [Wichers] SCHUIRINGE
( II-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Reinder [Wolters] _
geb. 1615
ovl. 1680
zoon van: Wolter [Allerts] _
Catharina LUINGE

  Uit deze relatie  
  1. Roelof LUINGE ovl. 1726 te Peize ( IV-3-3 )

III-1-4 Marchien EBBINGE
geb. 1645
dochter van: Barelt EBBINGE
Jansje [Wichers] SCHUIRINGE
( II-1-1 )
  Zij trouwde op 19-5-1666 te Groningen met:  
  Barelt SCHUIRINGE
ged. 19-6-1645 te Groningen
ovl. 1704 te Peize
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-6-1645 te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Marchien SCHUIRINGE geb. 1667 te Peize / ovl. 1704 te Peize ( IV-4-4 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Bareld EBBINGE
geb. 1680
ovl. 1738 te Peize
zoon van: Harmen EBBINGE ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 22-5-1738.
 
  Hij trouwde op 26-3-1708 te Peize met:  
  Grietien [Jannes] _
geb. 3-8-1686 te Westerbork
ovl. voor 1759 te Peize
dochter van: Jannes [Joesten] _
Aaltien [Hindriks] ALTINGE

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-8-1686. Overleden tussen 1754 en 1759.
 
  Uit deze relatie  
  1. Doe EBBINGE geb. te Peize ( V-1-1 )

IV-2-2 Frerik EBBINGE
geb. 1650 te Peize
ovl. 1730 te Peize
zoon van: Wicher EBBINGE
Roelfien [Willems] _
( III-1-2 )
  Hij trouwde met:  
  Gesien HIDDINGE
ovl. 1724 te Peize
  Persoonlijke informatie
Begraven 20-3-1724 in Peize
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan EBBINGE geb. ca 1690 te Peize / ovl. 1760 te Peize ( V-2-2 )

IV-3-3 Roelof LUINGE
ovl. 1726 te Peize
zoon van: Reinder [Wolters] _
Wemeltien EBBINGE

( III-1-3 )
  Hij trouwde met:  
  Jantien BUSCH
geb. te Westerbork
ovl. 1711 te Peize
dochter van: Jacob BUSCH
Roelofjen _

  Persoonlijke informatie
Begraven 23-5-1711
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder LUINGE ovl. 1734 te Peize ( V-3-3 )

IV-4-4 Marchien SCHUIRINGE
geb. 1667 te Peize
ovl. 1704 te Peize
dochter van: Barelt SCHUIRINGE
Marchien EBBINGE

( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Begraven juli/augustus 1704.
 
  Zij trouwde met:  
  Jacob EBBINGE
zoon van: Steven EBBINGE
Lummechjen [Wolters] _
fam. 115: ( II-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Jeigien EBBINGE fam. 115: ( IV-1-1 )

  Generatie V  
V-1-1 Doe EBBINGE
geb. te Peize
zoon van: Bareld EBBINGE
Grietien [Jannes] _
( IV-1-1 )
  Hij trouwde op 30-4-1758 te Peize met:  
  Harmtien ELEVELD
dochter van: Lambert [Roelofs] ELEVELD
Jesina [Gerrits] _

  Bij het huwelijk
Doe Ebbinge en Harmtien Elevelt.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert [Doewes] EBBINGE ged. 7-12-1760 te Roden / ovl. 4-11-1808 te Eelde ( VI-1-1 )
  2. Jannes [Doewes] EBBINGE ged. 1-8-1763 te Roden (Lieveren) / ovl. 1808 te Peize ( VI-1-2 )

V-2-2 Jan EBBINGE
geb. ca 1690 te Peize
ovl. 1760 te Peize
zoon van: Frerik EBBINGE
Gesien HIDDINGE
( IV-2-2 )
  Hij trouwde met:  
  Hermanna TABINGH
ovl. 1789 te Peize
  Uit deze relatie  
  1. Lamberdina [Jans] EBBINGE ( VI-2-3 )
  2. Frederikus EBBINGE geb. ca 1731 te Peize / ovl. 1789 te Peize ( VI-2-4 )

V-3-3 Reinder LUINGE
ovl. 1734 te Peize
zoon van: Roelof LUINGE
Jantien BUSCH
( IV-3-3 )
  Persoonlijke informatie
Begraven 23-6-1734
Gelmer Gelmers (schoonvader) betaalt voor het laken bij de begrafenis van Reinder Luinge.
 
  Hij trouwde op 1-6-1727 te Peize met:  
  Jantien GELMERS
dochter van: Gelmer GELMERS
Jeichien BAVINGE

  Uit deze relatie  
  1. Roelef Luinge geb. na 1730 te Peize / ovl. 1788 te Peize ( VI-3-5 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Lammert [Doewes] EBBINGE
ged. 7-12-1760 te Roden
ovl. 4-11-1808 te Eelde
zoon van: Doe EBBINGE
Harmtien ELEVELD
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-12-1760 te Roden.
 
  Hij trouwde (1) op 19-3-1786 te Eelde met:  
  Roelfien [Lammerts] PLEITER
ged. 29-8-1762 te Eelde (Hooiweg)
ovl. 1794 te Peize
dochter van: Lammert [Hendriks] PLEITER
Vennegje [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Begraven: 25-1-1794 in Peize.
 
  Hij trouwde (2) op 6-5-1798 te Eelde met:  
  Harmtien [Jans] _
ged. 5-6-1768 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 17-3-1854 te Vries (Yde), 85 jaar oud
dochter van: Jan [Jochems] KALKOVEN
Hendrikje JANSSEN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-6-1768 te Eelde.
Harmtien Jans is bij overlijden 85 jaar, weduwe van Lambert Ebbing, ouders onbekend.
Aanname dat zij de dochter is van Jan Jochems Kalkoven en Hendrikje Janssen omdat dit de enige Harmtien is in Eelde die in aanmerking komt en vanwege de naam van de dochter Hinderkien.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Lammert Douwes van Peize en Harmtien Jans.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien [Lammerts] EBBINGE geb. ca 1800 te Peize ( VII-1-1 )
  2. Doechien EBBINGE ged. 2-1-1803 te Eelde / ovl. 18-2-1879 te Haren (Onnen) ( VII-1-2 )

VI-1-2 Jannes [Doewes] EBBINGE
ged. 1-8-1763 te Roden (Lieveren)
ovl. 1808 te Peize
zoon van: Doe EBBINGE
Harmtien ELEVELD
( V-1-1 )
  Hij trouwde met:  
  Willemtien [Barelds] DEKKER
geb. 8-6-1767 te Peize
ovl. 15-2-1850 te Peize, 82 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Doe EBBINGE geb. 4-11-1791 te Peize / ovl. 17-12-1867 te Peize (OA-20) ( VII-2-3 )
  2. Bareld EBBINGE geb. 1797 te Peize ( VII-2-4 )

VI-2-3 Lamberdina [Jans] EBBINGE
dochter van: Jan EBBINGE
Hermanna TABINGH
( V-2-2 )
  Zij trouwde op 1-2-1758 te Peize met:  
  Cornelius LUBBERS
geb. 3-6-1733 te Beerta
zoon van: Johannes LUBBERS
Bouwina [Cornelius] KIMMINGA

  Bij het huwelijk
Huwelijksafkondiging Groningen 14-1-1758: Cornelius Lubbers van de Beerta en Lamberdina Ebbinge van Peijse, p.q. Fredericus Ebbinge als broeder. Hiervan attestatie gepasseerd naar Peize.
Huwelijk Peize: E. K. Lubbers en de E. L Dina Ebbinge.
Bij de doop van de kinderen wonend in de Gelkingestraat. Cornelius Lubbers is bierbrouwer volgens de overlijdensakte van zoon Eppo Wiltes. De naam Eppo Wiltes is waarschijnlijk afkomstig van de zijde van de Ebbinges. Bij het huwelijk van Johanna Ebbinge, zuster van Lamberdina in 1753 is Eppo Wiltes getuige als oom (getrouwd in 1716 met Janna Tabingh).
 
  Uit deze relatie  
  1. Eppo [Wiltes] LUBBERS ged. 25-12-1761 te Groningen / ovl. 13-10-1825 te Wehe ( VII-3-5 )

VI-2-4 Frederikus EBBINGE
geb. ca 1731 te Peize
ovl. 1789 te Peize
zoon van: Jan EBBINGE
Hermanna TABINGH
( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer. Begraven 7-7-1789 in de kerk van Peize.
 
  Hij trouwde met:  
  Margaretha LUBBERS
geb. 10-9-1738 te Beerta
ovl. 1786 te Peize
dochter van: Johannes LUBBERS
Bouwina [Cornelis] KIMMINGA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-9-1738 in Beerta. Beroep: landbouwster. Begraven 12-6-1786 in de kerk van Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hermanna EBBINGE geb. 2-12-1768 te Peize / ovl. 19-6-1837 te Peize ( VII-4-6 )
  2. Bouwina EBBINGE ged. 6-9-1772 te Peize / ovl. 14-2-1812 te Peize (OA-7) ( VII-4-7 )

VI-3-5 Roelef Luinge
geb. na 1730 te Peize
ovl. 1788 te Peize
zoon van: Reinder LUINGE
Jantien GELMERS
( V-3-3 )
  Hij trouwde te Peize met:  
  Hillina EBBINGE
dochter van: Jan EBBINGE
Jeigien LUINGE
fam. 115: ( IV-2-2 )
  Uit deze relatie  
  1. Jeigjen LUINGE geb. te Peize ( VII-5-8 )
  2. Reinder LUINGE geb. 23-11-1765 te Peize / ovl. 12-1-1831 te Peize ( VII-5-9 )
  3. Jan LUINGE geb. 8-10-1770 te Peize / ovl. 9-2-1842 te Peize ( VII-5-10 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Hinderkien [Lammerts] EBBINGE
geb. ca 1800 te Peize
dochter van: Lammert [Doewes] EBBINGE
Harmtien [Jans] _
( VI-1-1 )
  Zij trouwde op 23-3-1824 te Vries met:  
  Hindrik [Jannes] HOFSTEE
geb. 10-9-1798 te Vries
ovl. 13-10-1855 te Vries (Yde), 57 jaar oud
zoon van: Jannes [Egberts] HOFSTEE
Trijntje HOFSTEENGE

fam. 112: ( V-3-11 )
  Uit deze relatie  
  1. Trijntien HOFSTEE geb. 19-4-1824 te Vries / ovl. 2-5-1860 te Gasteren fam. 112: ( VII-15-58 )
  2. Harmtien HOFSTEE geb. 3-1-1828 te Vries fam. 112: ( VII-15-59 )
  3. Hendrikien HOFSTEE geb. 20-3-1834 te Vries / ovl. 20-12-1909 te Vries fam. 112: ( VII-15-60 )

VII-1-2 Doechien EBBINGE
ged. 2-1-1803 te Eelde
ovl. 18-2-1879 te Haren (Onnen)
dochter van: Lammert [Doewes] EBBINGE
Harmtien [Jans] _
( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-1-1803 te Eelde. Naam bij overlijden: Dougien Ebbinga.
 
  Zij trouwde op 24-9-1830 te Haren (HA-15) met:  
  Jan HARMS
ged. 8-6-1800 te Haren (Glimmen)
ovl. 26-8-1861 te Haren (Glimmen), 61 jaar oud
zoon van: Harm [Jans] HARMS
Trientien [Roelfs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-6-1800 te Noordlaren
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 30 jaar; bruid 27 jaar; vader van de bruidegom ook Lammert Ebbinge; bruidegom doopplaats Noordlaren
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien HARMS geb. 21-7-1836 te Haren (Glimmen) / ovl. 20-7-1915 te Haren (Glimmen) (OA-41) ( VIII-1-1 )

VII-2-3 Doe EBBINGE
geb. 4-11-1791 te Peize
ovl. 17-12-1867 te Peize (OA-20), 76 jaar oud
zoon van: Jannes [Doewes] EBBINGE
Willemtien [Barelds] DEKKER
( VI-1-2 )
  Hij trouwde met:  
  Roelofje [Jacobs] BRINK
geb. 19-2-1792 te Leek
ovl. 16-2-1852 te Peize (OA-3), 59 jaar oud
dochter van: Jacob BRINK
Hinderkien van der BROEK

  Uit deze relatie  
  1. Jannes EBBINGE geb. 22-8-1823 te Peize / ovl. 27-1-1905 te Peize (OA-3) ( VIII-2-2 )

VII-2-4 Bareld EBBINGE
geb. 1797 te Peize
zoon van: Jannes [Doewes] EBBINGE
Willemtien [Barelds] DEKKER
( VI-1-2 )
  Hij trouwde op 7-5-1825 te Norg met:  
  Anna [Jacobus] HUIZINGH
geb. 1798 te Dwingelo
ovl. 4-9-1838 te Peize
dochter van: Jacobus HUISING
Aaltje HARMS

  Uit deze relatie  
  1. Willemtje EBBINGE geb. 7-4-1826 te Norg / ovl. 17-1-1857 te Rolde (Balloo) ( VIII-3-3 )
  2. Jacob EBBINGE geb. 13-9-1828 te Rolde / ovl. 7-3-1877 te Peize ( VIII-3-4 )
  3. Jannes EBBINGE geb. 22-9-1836 te Peize ( VIII-3-6 )
  4. Aaltien EBBINGE geb. 22-9-1836 te Peize / ovl. 4-4-1839 te Peize ( VIII-3-5 )

VII-3-5 Eppo [Wiltes] LUBBERS
ged. 25-12-1761 te Groningen
ovl. 13-10-1825 te Wehe
zoon van: Cornelius LUBBERS
Lamberdina [Jans] EBBINGE

( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1761 te Groningen.
E.W. Lubbers wordt in 1796 predikant van Wehe en Zuurdijk als opvolger van Meinardus Vinkers. Bij overlijden 63 jaar, nalatende een kind.
In 1753 is een Eppo Wiltes getuige als oom van de bruid bij het huwelijk van Wilhelmus Snethlage en Johanna Ebbinge, uit welk huwelijk Fredericus Snethlage, die trouwt met Aaltje Baving en dus een zwager is van Marchien Gelmers. Johanna's broer Fredericus Ebbinge is getrouwd met Margaretha Lubbers.

Predikant E.W. Lubberts wordt in 1807 vermeld als eigenaar van goederen, die eerder aan Jan Hemsing Baving cs. behoorden. Bij de verkoop van een huis in Eelde in 1802 wordt hij vermeld als echtgenoot van Margien Gelmers. Ook is hij getuige bij het huwelijk van Johanna Jeddina Baving.
 
  Hij trouwde op 26-4-1802 te Peize met:  
  Marchien GELMERS
geb. 1767 te Peize
ovl. 15-12-1812 te Wehe
dochter van: Bareld GELMERS
Jeichien LUNSCHE

fam. 115: ( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Bij het overlijden van Marchien Gelmers wordt als beroep vermeld pastoorsvrouw.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Dominee Lubberts en Margien Gelmerts, in het bekken 20 gld.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelius Theodorus LUBBERS ged. 12-8-1804 te Wehe / ovl. 15-9-1859 ( VIII-4-7 )

VII-4-6 Hermanna EBBINGE
geb. 2-12-1768 te Peize
ovl. 19-6-1837 te Peize, 68 jaar oud
dochter van: Frederikus EBBINGE
Margaretha LUBBERS
( VI-2-4 )
  Zij trouwde te Peize met:  
  Reinder LUINGE
geb. 23-11-1765 te Peize
ovl. 12-1-1831 te Peize, 65 jaar oud
zoon van: Roelef Luinge
Hillina EBBINGE
( VI-3-5 )
fam. 115: ( V-2-5 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk 1789 in Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margarethe LUINGE geb. 15-5-1792 te Peize / ovl. 25-11-1869 te Peize ( VIII-5-8 )
  2. Hillina LUINGE geb. 12-10-1802 te Peize / ovl. 24-9-1842 te Peize ( VIII-5-9 )
  3. Hinderika LUINGE geb. ca 1804 te Peize ( VIII-5-10 )

VII-4-7 Bouwina EBBINGE
ged. 6-9-1772 te Peize
ovl. 14-2-1812 te Peize (OA-7), 40 jaar oud
dochter van: Frederikus EBBINGE
Margaretha LUBBERS
( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-9-1772 te Peize.
 
  Zij trouwde op 1-5-1796 te Peize met:  
  Roelof GELMERS
geb. 28-10-1770 te Peize
ovl. 24-1-1829 te Peize, 58 jaar oud
zoon van: Bareld GELMERS
Jeichien LUNSCHE

fam. 115: ( V-1-2 )
  Uit deze relatie  
  1. Frederikus GELMERS geb. ca 1803 te Peize fam. 115: ( VII-2-3 )
  2. Jeigien GELMERS geb. 3-11-1805 te Peize fam. 115: ( VII-2-4 )
  3. Margaretha GELMERS geb. ca 1810 fam. 115: ( VII-2-5 )

VII-5-8 Jeigjen LUINGE
geb. te Peize
dochter van: Roelef Luinge
Hillina EBBINGE
( VI-3-5 )
fam. 115: ( V-2-5 )
  Zij trouwde op 14-11-1784 te Eelde met:  
  Harmannus HILBRANTS
geb. 26-1-1755 te Eelde
ovl. 10-8-1831 te Eelde, 76 jaar oud
zoon van: Hilbrant [Hilbrants] _
Alegonda POTHOF

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-2-1755.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hermannus Hilbrants en Jeigjen Luinge van Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hilbrant HILBRANTS geb. 28-12-1789 te Eelde / ovl. 31-10-1852 te Eelde ( VIII-7-14 )
  2. Roelf HILBRANTS ged. 1-4-1793 te Eelde / ovl. 12-2-1853 te Eelde ( VIII-7-15 )

VII-5-9 Reinder LUINGE
geb. 23-11-1765 te Peize
ovl. 12-1-1831 te Peize, 65 jaar oud
zoon van: Roelef Luinge
Hillina EBBINGE
( VI-3-5 )
fam. 115: ( V-2-5 )
  Hij trouwde te Peize met:  
  Hermanna EBBINGE
geb. 2-12-1768 te Peize
ovl. 19-6-1837 te Peize, 68 jaar oud
dochter van: Frederikus EBBINGE
Margaretha LUBBERS
( VI-2-4 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk 1789 in Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margarethe LUINGE geb. 15-5-1792 te Peize / ovl. 25-11-1869 te Peize ( VIII-5-8 )
  2. Hillina LUINGE geb. 12-10-1802 te Peize / ovl. 24-9-1842 te Peize ( VIII-5-9 )
  3. Hinderika LUINGE geb. ca 1804 te Peize ( VIII-5-10 )

VII-5-10 Jan LUINGE
geb. 8-10-1770 te Peize
ovl. 9-2-1842 te Peize, 71 jaar oud
zoon van: Roelef Luinge
Hillina EBBINGE
( VI-3-5 )
fam. 115: ( V-2-5 )
  Hij trouwde met:  
  Jeddina GELMERS
geb. 4-3-1773 te Peize
ovl. 21-3-1854 te Peize, 81 jaar oud
dochter van: Bareld GELMERS
Jeichien LUNSCHE

fam. 115: ( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1843).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gelmer LUINGE geb. ca 1812 te Peize ( VIII-8-16 )
  2. Hillina Jacomina LUINGE geb. 7-3-1817 te Peize / ovl. 14-7-1868 te Roden ( VIII-8-17 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Harmtien HARMS
geb. 21-7-1836 te Haren (Glimmen)
ovl. 20-7-1915 te Haren (Glimmen) (OA-41), 78 jaar oud
dochter van: Jan HARMS
Doechien EBBINGE

( VII-1-2 )
  Zij trouwde op 21-11-1874 te Haren (HA-30) met:  
  Hindrik BAZUIN
geb. 30-10-1832 te Haren (Middelhorst)
ovl. 20-1-1894 te Haren (Noordlaren) (OA-11), 61 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] BAZUIN
Hinderkien [Claassen] MEIJER
fam. 2: ( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1888).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 42 jaar; bruid 38 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit BAZUIN geb. 14-7-1875 te Haren / ovl. 7-9-1948 te Vries (Donderen) fam. 2: ( VI-8-32 )
  2. Jan BAZUIN geb. 14-10-1876 te Haren / ovl. 12-1-1888 te Haren (OA-5) fam. 2: ( VI-8-33 )
  3. Hendrik BAZUIN geb. 4-3-1878 te Haren / ovl. 11-3-1940 te Westerbroek fam. 2: ( VI-8-34 )

VIII-2-2 Jannes EBBINGE
geb. 22-8-1823 te Peize
ovl. 27-1-1905 te Peize (OA-3), 81 jaar oud
zoon van: Doe EBBINGE
Roelofje [Jacobs] BRINK
( VII-2-3 )
  Hij trouwde op 8-4-1861 te Peize (HA-3) met:  
  Anna GORTMAKER
geb. ca 1839
dochter van: Kars GORTMAKER
Aaltien ROSING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kars EBBINGE geb. ca 1865 te Peize ( IX-1-1 )

VIII-3-3 Willemtje EBBINGE
geb. 7-4-1826 te Norg
ovl. 17-1-1857 te Rolde (Balloo), 30 jaar oud
dochter van: Bareld EBBINGE
Anna [Jacobus] HUIZINGH
( VII-2-4 )
  Zij trouwde op 5-5-1851 te Rolde met:  
  Jan ALTING
geb. 15-2-1825 te Borger
ovl. 17-12-1904 te Rolde (Balloo), 79 jaar oud
zoon van: Roelof ALTING
Jantien [Jans] KOOPMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jantje ALTING geb. 26-9-1851 te Rolde / ovl. 7-5-1853 te Rolde ( IX-2-2 )
  2. Jantje ALTING geb. 23-3-1854 te Rolde / ovl. 17-2-1859 te Rolde (Balloo) ( IX-2-3 )

VIII-3-4 Jacob EBBINGE
geb. 13-9-1828 te Rolde
ovl. 7-3-1877 te Peize, 48 jaar oud
zoon van: Bareld EBBINGE
Anna [Jacobus] HUIZINGH
( VII-2-4 )
  Hij trouwde op 10-12-1857 te Peize (HA-11) met:  
  Albertien de RUITER
geb. 1-5-1830 te Peize
ovl. 2-6-1905 te Eelde, 75 jaar oud
dochter van: Reinder [Jans] de RUITER
Hilligje [Jans] _

fam. 8: ( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Als moeder wordt genoemd: Hillegien Jans Eising.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 29 jaar.; bruid: 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder EBBINGE geb. 23-5-1858 te Peize / ovl. 30-12-1911 te Peize ( IX-3-4 )
  2. Anna EBBINGE geb. 7-7-1860 te Peize / ovl. 12-1-1955 te Peize ( IX-3-5 )
  3. Jantje EBBINGE geb. 7-7-1863 te Peize / ovl. 6-8-1935 te Eelde ( IX-3-6 )
  4. Willem EBBINGE geb. 30-8-1868 te Peize / ovl. 6-1-1930 te Peize ( IX-3-7 )

VIII-3-5 Aaltien EBBINGE
geb. 22-9-1836 te Peize
ovl. 4-4-1839 te Peize, 2 jaar oud
dochter van: Bareld EBBINGE
Anna [Jacobus] HUIZINGH
( VII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jannes.
 

VIII-3-6 Jannes EBBINGE
geb. 22-9-1836 te Peize
zoon van: Bareld EBBINGE
Anna [Jacobus] HUIZINGH
( VII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Aaltien.
 

VIII-4-7 Kornelius Theodorus LUBBERS
ged. 12-8-1804 te Wehe
ovl. 15-9-1859
zoon van: Eppo [Wiltes] LUBBERS
Marchien GELMERS
( VII-3-5 )
fam. 115: ( VI-1-4 )
  Persoonlijke informatie
beroep: Nederlands Hervormd Predikant te Ulrum vanaf 1835 als opvolger van Ds. H. De Cock.
 
  Hij trouwde (1) op 28-6-1837 te Ulrum (HA-15) met:  
  Trijntje [Klasens] van ZWOL
geb. 25-12-1813 te Ulrum
ovl. 30-12-1841 te Ulrum, 28 jaar oud
dochter van: Klaas [Jochums] van ZWOL
Stientje [Sijgers] BOS
fam. 48: ( II-1-2 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: predikant; beroep vader bruidegom.: predikant; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 32 jaar; bruid 23 jaar; grootouders bruid vermeld
 
  Uit deze relatie  
  1. Margaretha LUBBERS geb. 11-7-1838 te Ulrum (GA-37) / ovl. 19-5-1849 te Adorp ( IX-4-8 )
  2. Christina Martha LUBBERS geb. 28-1-1840 te Ulrum ( IX-4-9 )
  3. Grietje LUBBERS geb. 17-11-1841 te Ulrum / ovl. 30-9-1849 te Ulrum ( IX-4-10 )
  Hij trouwde (2) op 7-2-1855 te Ulrum (HA-2) met:  
  Klasina WIERENGA
geb. 11-10-1831 te Ulrum
ovl. 10-7-1910 te Leens (Wehe) (OA-47), 78 jaar oud
dochter van: Jakob [Kornelisz] WIERENGA
Grietje [Klasens] van ZWOL

fam. 48: ( III-2-10 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: predikant Herv. gem; bruidegom 50 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Trijntje Klasens van Zwol.
De moeder van de bruid was een zuster van de eerste vrouw van de bruidegom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje Kornelia LUBBERS geb. 19-12-1855 te Ulrum / ovl. 18-8-1888 te Groningen ( IX-4-11 )
  2. Margina Johanna LUBBERS geb. 27-1-1858 te Ulrum / ovl. 27-3-1929 te Groningen ( IX-4-12 )

VIII-5-8 Margarethe LUINGE
geb. 15-5-1792 te Peize
ovl. 25-11-1869 te Peize, 77 jaar oud
dochter van: Reinder LUINGE
Hermanna EBBINGE
( VII-5-9 )
( VII-4-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-5-1792 te Peize. Beroep: landbouwersche (1842).
 
  Zij trouwde op 23-6-1815 te Eelde met:  
  Jan ENSING
geb. 20-10-1793 te Peize
ovl. 28-12-1867 te Peize, 74 jaar oud
zoon van: Jannes ENSING
Lipkien [Kleises] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Ensink. Beroep: landbouwer (1842).
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder ENSING geb. 6-1-1818 te Peize / ovl. 10-2-1892 te Peize ( IX-5-13 )

VIII-5-9 Hillina LUINGE
geb. 12-10-1802 te Peize
ovl. 24-9-1842 te Peize, 39 jaar oud
dochter van: Reinder LUINGE
Hermanna EBBINGE
( VII-5-9 )
( VII-4-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-10-1802 in Peize. Voornaam op huwelijksakte van zoon Frerik: "Helena".
 
  Zij trouwde op 12-7-1832 te Peize met:  
  Aldert [Freriks] ZUIDEVELD
ged. 2-8-1795 te Peize
ovl. 12-4-1848 te Peize, 52 jaar oud
zoon van: Freerk [Cornelis] ZUIDEVELD
Lammechien KLAZEN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-8-1795 in Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frerik ZUIDEVELD geb. ca 1833 te Peize / ovl. 5-10-1883 te Roden (Steenbergen) ( IX-6-14 )

VIII-5-10 Hinderika LUINGE
geb. ca 1804 te Peize
dochter van: Reinder LUINGE
Hermanna EBBINGE
( VII-5-9 )
( VII-4-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1840).
 
  Zij trouwde op 21-11-1840 te Peize (HA-5) met:  
  Frederikus GELMERS
geb. ca 1803 te Peize
zoon van: Roelof GELMERS
Bouwina EBBINGE
fam. 115: ( VI-1-6 )
( VII-4-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1840).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 36 jaar. Vader bruidegom overleden Peize; moeder bruidegom overleden Peize; vader bruid overleden Peize; moeder bruid overleden Peize.
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder GELMERS geb. ca 1844 te Peize fam. 115: ( VIII-2-7 )

VIII-7-14 Hilbrant HILBRANTS
geb. 28-12-1789 te Eelde
ovl. 31-10-1852 te Eelde, 62 jaar oud
zoon van: Harmannus HILBRANTS
Jeigjen LUINGE

( VII-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-1-1790 te Eelde. Beroep: landbouwer (1831). Tevens: gemeente ontvanger en gemeente secretaris van Eelde en Peize.
 
  Hij trouwde op 28-12-1816 te Eelde met:  
  Froukje GROENWOLD
geb. ca 1799
dochter van: Pieter [Harms] GROENWOLD
Jantien [Andries] RUTGERS

  Uit deze relatie  
  1. Roelf HILBRANTS geb. 21-1-1821 te Eelde / ovl. 23-3-1880 te Eelde ( IX-9-18 )
  2. Hilbrant HILBRANTS geb. 19-1-1831 te Eelde (GA-2) / ovl. 8-6-1870 te Eelde ( IX-9-19 )

VIII-7-15 Roelf HILBRANTS
ged. 1-4-1793 te Eelde
ovl. 12-2-1853 te Eelde
zoon van: Harmannus HILBRANTS
Jeigjen LUINGE

( VII-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-4-1793 in Eelde
Beroep: landbouwer (1818).
 
  Hij trouwde op 26-9-1818 te Eelde met:  
  Evien DEODATUS
ged. 18-12-1796 te Eelde (Paterswolde, Schelfhorst)
ovl. 13-12-1872 te Eelde (Paterswolde, Schelfhorst)
dochter van: Hendericus DEODATUS
Marchien [Jochums] WESTERHOF

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1796 in Eelde. Beroep: landbouwersche.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk beeindigd door scheiding. Akte: Assen 27-1-1829.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margien HILBRANTS geb. 29-11-1818 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 30-11-1856 te Groningen ( IX-10-20 )

VIII-8-16 Gelmer LUINGE
geb. ca 1812 te Peize
zoon van: Jan LUINGE
Jeddina GELMERS
( VII-5-10 )
fam. 115: ( VI-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: ijzersmit (1843).
 
  Hij trouwde op 11-5-1843 te Peize (HA-7) met:  
  Willemina KOOPS
geb. ca 1818 te Vries
dochter van: Markus KOOPS
Jantien MEULENKAMP

fam. 112: ( V-4-14 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof LUINGE geb. ca 1858 te Peize ( IX-11-21 )
  2. Helina Jacomina LUINGE geb. ca 1860 te Peize ( IX-11-22 )

VIII-8-17 Hillina Jacomina LUINGE
geb. 7-3-1817 te Peize
ovl. 14-7-1868 te Roden, 51 jaar oud
dochter van: Jan LUINGE
Jeddina GELMERS
( VII-5-10 )
fam. 115: ( VI-1-8 )
  Zij trouwde (1) op 22-5-1847 te Peize met:  
  Berend ENSING
geb. 23-4-1817 te Peize
ovl. 29-5-1855 te Peize, 38 jaar oud
zoon van: Geert ENSING
Hinderkien LUINGE

fam. 29: ( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling broer met Luinge Ensing
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert ENSING geb. 9-3-1848 te Peize / ovl. 21-6-1855 te Peize fam. 29: ( VII-3-8 )
  2. Jan ENSING geb. 2-2-1852 te Peize / ovl. 7-7-1859 te Peize fam. 29: ( VII-3-9 )
  3. Hinderkien ENSING geb. 7-3-1854 te Peize / ovl. 2-1-1864 te Peize fam. 29: ( VII-3-10 )
  Zij trouwde (2) op 12-8-1864 te Roden (HA-14) met:  
  Gerrit [Roelofs] van DALEN
geb. 19-10-1812 te Veendam
ovl. 13-12-1881 te Roden, 69 jaar oud
zoon van: Roelof van DALEN
Janke [Jelles] de BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1847, 1857).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 51 jaar.; bruid: 47 jaar.; weduwnaar van Elizabeth Eltjes Scholtens; weduwe van Berend Ensing
 

  Generatie IX  
IX-1-1 Kars EBBINGE
geb. ca 1865 te Peize
zoon van: Jannes EBBINGE
Anna GORTMAKER
( VIII-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: barbier (1904).
 
  Hij trouwde op 4-5-1904 te Peize (HA-7) met:  
  Jantien STROETINGA
geb. ca 1877 te Peize
dochter van: Geert STROETINGA
Margien STROETINGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 39 jaar, bruid 27 jaar. Moeder bruidegom overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Margien EBBINGE geb. 28-4-1909 te Peize / ovl. 15-1-1976 ( X-1-1 )

IX-2-2 Jantje ALTING
geb. 26-9-1851 te Rolde
ovl. 7-5-1853 te Rolde, 19 maand oud
dochter van: Jan ALTING
Willemtje EBBINGE

( VIII-3-3 )

IX-2-3 Jantje ALTING
geb. 23-3-1854 te Rolde
ovl. 17-2-1859 te Rolde (Balloo), 4 jaar oud
dochter van: Jan ALTING
Willemtje EBBINGE

( VIII-3-3 )

IX-3-4 Reinder EBBINGE
geb. 23-5-1858 te Peize
ovl. 30-12-1911 te Peize, 53 jaar oud
zoon van: Jacob EBBINGE
Albertien de RUITER
( VIII-3-4 )
fam. 8: ( VII-3-14 )

IX-3-5 Anna EBBINGE
geb. 7-7-1860 te Peize
ovl. 12-1-1955 te Peize, 94 jaar oud
dochter van: Jacob EBBINGE
Albertien de RUITER
( VIII-3-4 )
fam. 8: ( VII-3-14 )
  Zij trouwde op 28-5-1887 te Eelde met:  
  Hendrik UBELS
geb. 4-8-1861 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-2-1941 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Geert UBELS
Geertien BIEMOLD

  Uit deze relatie  
  1. Geert UBELS geb. 21-5-1889 te Eelde (Paterswolde) ( X-2-3 )
  2. Albert UBELS geb. 29-5-1894 te Eelde (Paterswolde) ( X-2-5 )
  3. Jacoba UBELS geb. 24-12-1902 te Eelde (Paterswolde) ( X-2-7 )

IX-3-6 Jantje EBBINGE
geb. 7-7-1863 te Peize
ovl. 6-8-1935 te Eelde, 72 jaar oud
dochter van: Jacob EBBINGE
Albertien de RUITER
( VIII-3-4 )
fam. 8: ( VII-3-14 )
  Zij trouwde op 10-11-1893 te Eelde met:  
  Geert MEIJER
geb. 10-10-1867 te Eelde
ovl. 12-9-1953 te Eelde, 85 jaar oud
zoon van: Jan MEIJER
Jeichien UBELS

  Uit deze relatie  
  1. Alberdina MEIJER geb. 3-3-1894 te Eelde ( X-3-9 )
  2. Jan MEIJER geb. 10-2-1896 te Eelde ( X-3-11 )

IX-3-7 Willem EBBINGE
geb. 30-8-1868 te Peize
ovl. 6-1-1930 te Peize, 61 jaar oud
zoon van: Jacob EBBINGE
Albertien de RUITER
( VIII-3-4 )
fam. 8: ( VII-3-14 )

IX-4-8 Margaretha LUBBERS
geb. 11-7-1838 te Ulrum (GA-37)
ovl. 19-5-1849 te Adorp, 10 jaar oud
dochter van: Kornelius Theodorus LUBBERS
Trijntje [Klasens] van ZWOL
( VIII-4-7 )
fam. 48: ( III-2-13 )

IX-4-9 Christina Martha LUBBERS
geb. 28-1-1840 te Ulrum
dochter van: Kornelius Theodorus LUBBERS
Trijntje [Klasens] van ZWOL
( VIII-4-7 )
fam. 48: ( III-2-13 )
  Zij trouwde op 11-5-1866 te Ulrum met:  
  Hieronimus UILKENS
geb. 7-9-1841 te Wehe
zoon van: Theodorus Frederik UILKENS
Lawina DOORENBOS

  Uit deze relatie  
  1. Lavina UILKENS geb. ca 1868 te Amsterdam / ovl. 17-2-1954 te Haren ( X-4-13 )

IX-4-10 Grietje LUBBERS
geb. 17-11-1841 te Ulrum
ovl. 30-9-1849 te Ulrum, 7 jaar oud
dochter van: Kornelius Theodorus LUBBERS
Trijntje [Klasens] van ZWOL
( VIII-4-7 )
fam. 48: ( III-2-13 )

IX-4-11 Grietje Kornelia LUBBERS
geb. 19-12-1855 te Ulrum
ovl. 18-8-1888 te Groningen, 32 jaar oud
dochter van: Kornelius Theodorus LUBBERS
Klasina WIERENGA
( VIII-4-7 )
fam. 48: ( IV-7-42 )
  Zij trouwde op 27-2-1878 te Leens met:  
  Pieter Abraham KEISER
geb. 2-4-1851 te Mensingeweer
zoon van: Isaac Busch KEISER
Hendrika Jacoba de ROCHEFORT


IX-4-12 Margina Johanna LUBBERS
geb. 27-1-1858 te Ulrum
ovl. 27-3-1929 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Kornelius Theodorus LUBBERS
Klasina WIERENGA
( VIII-4-7 )
fam. 48: ( IV-7-42 )

IX-5-13 Reinder ENSING
geb. 6-1-1818 te Peize
ovl. 10-2-1892 te Peize, 74 jaar oud
zoon van: Jan ENSING
Margarethe LUINGE

( VIII-5-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1842), winkelier (1897).
 
  Hij trouwde op 3-5-1842 te Peize (HA-2) met:  
  Linna ZUIDEVELD
geb. 28-2-1820 te Peize
ovl. 16-1-1882 te Peize, 61 jaar oud
dochter van: Klaas ZUIDEVELD
Geertien ENSINK

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar. Moeder bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje ENSING geb. ca 1851 te Peize ( X-5-14 )

IX-6-14 Frerik ZUIDEVELD
geb. ca 1833 te Peize
ovl. 5-10-1883 te Roden (Steenbergen)
zoon van: Aldert [Freriks] ZUIDEVELD
Hillina LUINGE

( VIII-5-9 )
  Hij trouwde op 11-5-1865 te Roden (HA-13) met:  
  Jantien BARELDS
geb. 23-1-1835 te Roden (GA-9)
ovl. 20-2-1873 te Roden (Steenbergen) (OA-9), 38 jaar oud
dochter van: Jannes BARELDS
Marchien [Lucas] RADEMAKER

  Persoonlijke informatie
Jantien trouwde op dezelfde dag als haar zuster Janna.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 30 jaar.
 

IX-9-18 Roelf HILBRANTS
geb. 21-1-1821 te Eelde
ovl. 23-3-1880 te Eelde, 59 jaar oud
zoon van: Hilbrant HILBRANTS
Froukje GROENWOLD
( VIII-7-14 )
  Hij trouwde op 19-5-1853 te Eelde met:  
  Marchien HARTLIEF
geb. 30-9-1816 te Eelde
ovl. 21-3-1893 te Eelde, 76 jaar oud
dochter van: Harte [Jans] HARTLIEF
Berendina HILBRANTS
fam. 110: ( IV-3-11 )

IX-9-19 Hilbrant HILBRANTS
geb. 19-1-1831 te Eelde (GA-2)
ovl. 8-6-1870 te Eelde, 39 jaar oud
zoon van: Hilbrant HILBRANTS
Froukje GROENWOLD
( VIII-7-14 )
  Persoonlijke informatie
Geboortedag: woensdag. Beroep: landbouwer (1870).
 
  Hij trouwde op 12-5-1860 te Eelde met:  
  Fenna NIJDAM
geb. 19-3-1836 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 27-3-1914 te Zuidlaren, 78 jaar oud
dochter van: Ate [Geerts] NIJDAM
Fenna ABELS
fam. 17: ( VIII-11-59 )
fam. 110: ( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: logementshoudster (1874) wonend te Eelde.
 

IX-10-20 Margien HILBRANTS
geb. 29-11-1818 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 30-11-1856 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Roelf HILBRANTS
Evien DEODATUS
( VIII-7-15 )
  Zij trouwde op 12-5-1847 te Eelde met:  
  Hindrik van der VEEN
geb. 23-9-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-3-1880 te Hoogkerk, 56 jaar oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Harmtien [Berends] NIJDAM
fam. 108: ( IV-2-4 )
fam. 17: ( VIII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1859), landbouwer (1867, 1872, 1880).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien van der VEEN geb. 13-4-1848 te Groningen fam. 108: ( VI-7-18 )
  2. Eviena van der VEEN geb. 19-12-1851 te Groningen / ovl. 23-2-1853 te Groningen fam. 108: ( VI-7-19 )

IX-11-21 Roelof LUINGE
geb. ca 1858 te Peize
zoon van: Gelmer LUINGE
Willemina KOOPS
( VIII-8-16 )
fam. 112: ( VI-10-53 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1885)
 
  Hij trouwde op 2-5-1885 te Peize (HA-2) met:  
  Albertien BRINK
geb. ca 1861 te Roden
dochter van: Roelf [Tunnis] BRINK
Annechien [Alberts] GEERSING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1885).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
Vader bruidegom overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Teunis LUINGE geb. 14-12-1891 te Peize ( X-7-16 )
  2. Willemina LUINGE geb. 25-4-1893 te Peize / ovl. 13-7-1957 ( X-7-17 )

IX-11-22 Helina Jacomina LUINGE
geb. ca 1860 te Peize
dochter van: Gelmer LUINGE
Willemina KOOPS
( VIII-8-16 )
fam. 112: ( VI-10-53 )
  Zij trouwde op 8-5-1886 te Peize (HA-6) met:  
  Jan SUURD
geb. ca 1863 te Peize
zoon van: Adam SUURD
Lina KOOPS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 26 jaar. Vader bruidegom overleden; vader bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Adam SUURD geb. 30-6-1891 te Peize / ovl. 13-4-1978 ( X-8-19 )

  Generatie X  
X-1-1 Margien EBBINGE
geb. 28-4-1909 te Peize
ovl. 15-1-1976, 66 jaar oud
dochter van: Kars EBBINGE
Jantien STROETINGA
( IX-1-1 )
  Zij trouwde met:  
  Jannes ARENDS
geb. 24-5-1905 te Roden (Foxwolde)
ovl. 17-11-1998, 93 jaar oud
zoon van: Willem ARENDS
Jantje BEUVING
fam. 29: ( VII-2-6 )

X-2-3 Geert UBELS
geb. 21-5-1889 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Hendrik UBELS
Anna EBBINGE

( IX-3-5 )
  Hij trouwde op 10-6-1926 te Groningen met:  
  Sjabbechien SCHAAPHOK
geb. 29-10-1890 te Groningen
dochter van: Wilke SCHAAPHOK
Aaltje SCHAAPHOK
fam. 44: ( V-34-170 )
fam. 44: ( V-16-78 )

X-2-5 Albert UBELS
geb. 29-5-1894 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Hendrik UBELS
Anna EBBINGE

( IX-3-5 )

X-2-7 Jacoba UBELS
geb. 24-12-1902 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Hendrik UBELS
Anna EBBINGE

( IX-3-5 )

X-3-9 Alberdina MEIJER
geb. 3-3-1894 te Eelde
dochter van: Geert MEIJER
Jantje EBBINGE

( IX-3-6 )
  Zij trouwde op 27-2-1915 te Eelde met:  
  Willem KEMKERS
geb. 24-5-1896 te Peize
zoon van: Gerrit KEMKERS
Zwaantje VEDDER

fam. 36: ( VI-12-58 )

X-3-11 Jan MEIJER
geb. 10-2-1896 te Eelde
zoon van: Geert MEIJER
Jantje EBBINGE

( IX-3-6 )
  Hij trouwde op 5-3-1925 te Groningen met:  
  Derkje van DIJK
geb. 15-1-1893 te Stadskanaal (Onstwedde)
dochter van: Frederik van DIJK
Aaltje KLOOSTER


X-4-13 Lavina UILKENS
geb. ca 1868 te Amsterdam
ovl. 17-2-1954 te Haren
dochter van: Hieronimus UILKENS
Christina Martha LUBBERS

( IX-4-9 )

X-5-14 Geertje ENSING
geb. ca 1851 te Peize
dochter van: Reinder ENSING
Linna ZUIDEVELD
( IX-5-13 )
  Zij trouwde op 22-8-1874 te Peize (HA-10) met:  
  Reinder GELMERS
geb. ca 1844 te Peize
zoon van: Frederikus GELMERS
Hinderika LUINGE
fam. 115: ( VII-2-3 )
( VIII-5-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1874, 1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frederikus GELMERS geb. ca 1876 te Peize fam. 115: ( IX-3-6 )

X-7-16 Teunis LUINGE
geb. 14-12-1891 te Peize
zoon van: Roelof LUINGE
Albertien BRINK
( IX-11-21 )
  Hij trouwde op 12-2-1916 te Peize met:  
  Klazina Henderika BATHOORN
geb. 2-1-1898 te Peize
ovl. 4-8-1962 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Derk BATHOORN
Catharina VEENING
fam. 33: ( VI-3-20 )

X-7-17 Willemina LUINGE
geb. 25-4-1893 te Peize
ovl. 13-7-1957, 64 jaar oud
dochter van: Roelof LUINGE
Albertien BRINK
( IX-11-21 )
  Zij trouwde (1) op 3-3-1917 te Peize met:  
  Hendrik BATHOORN
geb. 4-8-1894 te Peize
ovl. 29-12-1918 te Peize, 24 jaar oud
zoon van: Jan BATHOORN
Geessien KEMPKERS
fam. 33: ( VI-3-17 )
  Zij trouwde (2) op 13-12-1922 te Peize met:  
  Roelof BATHOORN
geb. 12-12-1889 te Peize
ovl. 5-5-1963, 73 jaar oud
zoon van: Jan BATHOORN
Geessien KEMPKERS
fam. 33: ( VI-3-17 )

X-8-19 Adam SUURD
geb. 30-6-1891 te Peize
ovl. 13-4-1978, 86 jaar oud
zoon van: Jan SUURD
Helina Jacomina LUINGE

( IX-11-22 )
  Hij trouwde op 19-4-1919 te Peize met:  
  Lammechien BATHOORN
geb. 24-7-1898 te Peize
ovl. 29-6-1978 te Peize, 79 jaar oud
dochter van: Derk BATHOORN
Jantien BRINK
fam. 33: ( VII-4-26 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 13, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"