Genealogie
Familie 117


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 14, klik hier

  Parenteel van Harm [Everts] <BOLHUIS>
 
 
Van de stamvader (Harm Everts) van deze parenteel is bekend dat hij afkomstig is van Bedum. In de DTB's van Bedum zijn geen aanwijzingen gevonden die duidelijkheid geven over zijn ouders. Mocht deze informatie mettertijd toch gevonden worden dan is het zeker niet denkbeeldig dat daarmee kan worden aangetoond dat Harm Everts een afstammeling is van Eppo THO EQUART. (Zie de hieraan voorafgaande parenteel.)
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Harm [Everts] <BOLHUIS>
geb. ca 1690
ovl. na 1756
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Harrem Everts en Harm Evers.
Hij woonde in 1727 bij de Kruisweg in Noordwijk. Op 14 juli 1722 kwam hij naar Marum met attestatie van Bedum en vanuit Marum was hij in 1730 vertrokken naar (Grootegast en) Doesum. Harm was in 1756 ouderling in Doesum. In Marum had hij enige tijd niet deelgenomen aan het avondmaal, want op 19 september 1728 werd het volgende geregistreerd: mede gekommuniceerdt Harm Evers, na dat hij alvorens hadde belijdenisse gedaan, van dat quadt, alwaarom hem desselfs gebruik was ontsegt.

Onderstaand gevonden op "Genealogie on line":
Rond 1717 moet Harm Everts zijn getrouwd met Claaske Mennes. Van 1717 tot 1722 verblijft dit gezin in Bedum. Op 14 juli 1722 komt Harm Evers met attestatie van Bedum binnen in de kerk van Marum. In 1724 wonen ze in Noordwijk, bij de Kruisweg, kerkelijk vallend onder Marum. Hoewel zij ingeschreven blijven bij de kerk te Marum, wonen ze in 1727 en 1729 in Opende. Dat blijkt uit de doop-inschrijving van hun kinderen Trijntijn en Jantijn Harms. In 1730 verlaten Harm en Claaske de kerk van Marum en gaan over naar de kerk van Grootegast en Doezum. Het echtpaar woont vanaf 1730 in Doezum, waar Harm Everts ouderling wordt bij de plaatselijke kerk.
 
  Hij trouwde met:  
  Klaaske [Mennens] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Claaske en Claeske Mennes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lucas [Harms] _ ged. 10-3-1717 te Bedum ( II-1-1 )
  2. Claes [Harms] _ ged. 18-5-1721 ( II-1-2 )
  3. Tellegien [Harms] _ ged. 6-2-1724 te Marum (Noordwijk) ( II-1-3 )
  4. Trijntje [Harms] _ ged. 19-1-1727 ( II-1-4 )
  5. Jantijn [Harms] _ ged. 7-10-1729 te Marum (in de Pende) / ovl. 9-3-1756 te Grootegast ( II-1-5 )
  6. Martjen [Harms] _ ged. 17-1-1734 te Grootegast (Doezum) ( II-1-6 )
  7. Evert [Harms] van BOLHUIS ged. 18-11-1736 te Doezum / ovl. 17-11-1800 te Doezum ( II-1-7 )
  8. Grietjen [Harms] _ ged. 26-6-1740 ( II-1-8 )

  Generatie II  
II-1-1 Lucas [Harms] _
ged. 10-3-1717 te Bedum
zoon van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Foto van Lucas [Harms] _
Foto(s) van Lucas [Harms] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1717 in Bedum [bron: AlleGroningers DTB 27 - Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811].
 
  Hij trouwde op 13-4-1749 te Leek (Midwolde) met:  
  Hinke [Philippus] _
ged. 7-11-1725 te Smallingerland (Oudega)
ovl. te Bedum
dochter van: Philippus [Halbes] _
Aukie [Lubberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-11-1725 in Oudega [bron: Tresoar DTB 627 - Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 24 jaar.
[bron: AlleGroningers DTB 297 - Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811, folio 076]
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Lucas] _ ged. 21-9-1748 te Leek / ovl. 17-9-1818 te Grootegast (Doezum) (OA-38) ( III-1-1 )
  2. Philippus [Lucas] _ ged. 13-4-1760 te Doezum ( III-1-2 )

II-1-2 Claes [Harms] _
ged. 18-5-1721
zoon van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-5-1721 in Bedum [bron: AlleGroningers DTB 27 - Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811].
 

II-1-3 Tellegien [Harms] _
ged. 6-2-1724 te Marum (Noordwijk)
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-2-1724 in Marum. Naam ook Telje
 
  Zij trouwde op 19-7-1761 te Grootegast en Doezum met:  
  Derk [Ariaans] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Derk Arjens.
 
  Bij het huwelijk
Bruid 37 jaar. [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789, folio 125]
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantjen [Derks] _ ged. 26-2-1764 te Oldekerk ( III-2-3 )

II-1-4 Trijntje [Harms] _
ged. 19-1-1727
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-1-1727 in opende Opende [bron: AlleGroningers DTB 368 - Kerkeboek Opende 1724-1777].
 

II-1-5 Jantijn [Harms] _
ged. 7-10-1729 te Marum (in de Pende)
ovl. 9-3-1756 te Grootegast
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-10-1729 in Marum.

Jantje is overleden op 9 maart 1756 in Grootegast, bij een inbraak in het huis van de dominee waar ze werkte als dienstmeid, 26 of 27 jaar oud.
In 1756 werkte zij als dienstmaagid bij de predikant van Grootegast, dominee Johannes Smook. Op 8 maart van dat jaar werd bij dominee ingebroken, de toen 77 jaar oude man werd daarbij vastgebonden en Jantje werd in de keukenbedstede bedolven onder zoín stapel beddegoed, dat ze daardoor stikte en het leven liet. De predikant, die pas de volgende ochtend werd verlost nadat zijn hulpgeroep was opgemerkt, schreef een verslag van zes bladzijden onder "notulering kerkelijke zaken". Daarin noemde hij vooral wat hem was overkomen, en hoe hij dankbaar was. Van Jantje nog niet eens de voornaam. Dominee beschreef haar als "mijn dienstmaagt, welke een dogter was van Harm Everts, ouderling tot Doesum". Twee dagen later, op 10 maart 1756, werd dit misdrijf geregistreerd bij de Hoge Justitiekamer in Groningen. Haar naam, Jantje Harms dus, werd bekend uit het rapport van de lijkschouwers van 15 maart 1756. De plaatselijke veldwachter begon een onderzoek, daarop werden negen verdachten aangehouden, hoofdzakelijk Duitse joden, maar er was ook een joodse man uit Grijpskerk bij, Abraham Davids. Veel verdachten wisten te vluchten, maar uiteindelijk werden in april 1758 drie mensen veroordeeld.
 

II-1-6 Martjen [Harms] _
ged. 17-1-1734 te Grootegast (Doezum)
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Martjen, Martje Harmens en Martsen Harmens. Gedoopt 17-1-1734 in Grootegast [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789].
 
  Zij trouwde op 22-5-1774 te Surhuizum met:  
  Lammert [Sydses] _
ged. 21-2-1734
zoon van: Sytse [Tjercks] _
Antje [Lammerts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-2-1734 in Surhuisterveen. Naam ook: Lammert Zijses, Lammert Siedses.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 40 jaar, bruid 40 jaar. [bron: Tresoar DTB 6 - Trouwregister Hervormde gemeente Surhuizum 1772-1812]
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Lammerts] _ geb. 15-7-1775 ( III-3-4 )

II-1-7 Evert [Harms] van BOLHUIS
ged. 18-11-1736 te Doezum
ovl. 17-11-1800 te Doezum, 64 jaar oud
zoon van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1736 in Grootegast. [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789]: "Den 18 Novbr te Doezum gedoopt een zoon van Harm Everts en Claaske is genoemt Evert".
 
  Hij trouwde op 5-12-1790 te Grootegast en Doezum met:  
  Albertje [Fokkes] _
ged. 29-2-1756
ovl. 1-4-1835 te Grootegast (OA-12), 79 jaar oud
dochter van: Fokke [Eites] _
Anke [Ubels] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Albertjen.
Gedoopt op 29-2-1756 in Grootegast: "Den 29 Febr (...) te Grootegast gedoopt een dogter van Fokke Eites en Anke Ubels is genoemt Albertjen" (Doopboek Grootegast en Doezum, 1756).
Op 26 maart 1810 deed ze belijdenis in Doesum. Beroep: landbouwersche (1814). Overleden in behuizinge nr 86 te Grootegast. Aangifte van het overlijden van Albertje wordt op 1 maart 1835 te Grootegast gedaan door haar zoon Fokke Everts van Bolhuis (44 jr), grutter te Grootegast en Jan Brantsma (25 jr), schoenmaker te Grootegast.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd te Doezum op 7-1-1790.
Bruidegom 54 jaar, bruid 34 jaar.
[bron: AlleGroningers DTB 208 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1790-1811, folio 54].
Trouwboek Doezum: "Evert Harms van Doezum en Albertje Fokkes van Grgast geproclameerd den 7 & 21 Novb en 5 Decb, gecopuleerd den 5 Decb".
 
  Uit deze relatie  
  1. Fokke [Everts] van BOLHUIS geb. 7-4-1791 te Grootegast (Doezum) / ovl. 17-3-1864 te Grootegast (OA-22) ( III-4-5 )
  2. Klaaske [Everts] van BOLHUIS geb. 12-4-1796 te Grootegast (Doezum) / ovl. 6-6-1822 te Grootegast (OA-9) ( III-4-6 )

II-1-8 Grietjen [Harms] _
ged. 26-6-1740
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26 juni 1740 in Doezum Grootegast [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789].
 

  Generatie III  
III-1-1 Grietje [Lucas] _
ged. 21-9-1748 te Leek
ovl. 17-9-1818 te Grootegast (Doezum) (OA-38), 70 jaar oud
dochter van: Lucas [Harms] _
Hinke [Philippus] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-9-1748 in Midwolde. [bron: AlleGroningers DTB 297 - Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811]. Overleden op 17 september 1818 in Doesum, in het huis no 48
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Luitje [Derks] _
ovl. voor 1802
  Zij trouwde (2) op 28-2-1802 te Grootegast (Doezum) met:  
  Dirk [Popkes] van der LEEST
  Bij het huwelijk
bruid ca 53 jaar oud.
bron: AlleGroningers DTB 207 - Kerkeboek Grootegast en Doezum 1790-1811, folio 140.
 

III-1-2 Philippus [Lucas] _
ged. 13-4-1760 te Doezum
zoon van: Lucas [Harms] _
Hinke [Philippus] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1760 in Grootegast. [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789].
 

III-2-3 Jantjen [Derks] _
ged. 26-2-1764 te Oldekerk
dochter van: Derk [Ariaans] _
Tellegien [Harms] _

( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-2-1764 in Oldekerk. [bron: AlleGroningers DTB 303 - Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan 1653-1787].
 

III-3-4 Trientje [Lammerts] _
geb. 15-7-1775
dochter van: Lammert [Sydses] _
Martjen [Harms] _

( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-8-1775 in Surhuizum [bron: Tresoar DTB 6 - Herv. gem. Surhuizum, doop 1772-1812].
 
  Zij trouwde met:  
  Jacob [Roelfs] HIELEMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Doezum (1814).
 

III-4-5 Fokke [Everts] van BOLHUIS
geb. 7-4-1791 te Grootegast (Doezum)
ovl. 17-3-1864 te Grootegast (OA-22), 72 jaar oud
zoon van: Evert [Harms] van BOLHUIS
Albertje [Fokkes] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Doopplaats: Doezum gem. Grootegast. Beroep: landbouwersknegt (1814), landbouwer, koopman, grutter (1847) en wethouder te Grootegast. Wedn.v. Riemke Jans Rozema.

"den 21 April te Doezum gedoopt een zoon van Evert Harms en Albertje Fokkes e.l. aldaar (geboren den 7 april) gen. Fokke." (bron: Doopboek Doezum 1791).

Volgens het boek van Ds J. Kok deserteerde Fokke uit het leger. Hij schrijft in een verhaal over Klaas Dirks de Wit uit Franeker, dat die rond 1815 bij zijn 'mede deserteur Fokke Everts van Bolhuis' aanklopt.

Verder speelt hij een zeer actieve rol op kerkelijk gebied. Op zaterdag 20 juni 1835 vindt de Afscheiding in Grootegast. In het huis van Wiebe P. van der Molen wordt door ds. H. de Cock de Gereformeerde gemeente gesticht, die zich afscheidt van de Hervormde Kerk. Op de eerste lidmatenlijst van die gemeente van 20-6-1835 staan ook de namen van Fokke Everts van Bolhuis en zijn vrouw Antje Jacobs Bolhuis. Er worden meteen vier ambtsdragers gekozen, die door ds. De Cock worden bevestigd: ouderling 1: Derk Derks Drukker, ouderling 2: Fokke Everts van Bolhuis, diaken 1: Lammert Alberda de With, diaken 2: Luitjen Lubbes Hoeksema. Voorzitter van de kerkenraad wordt Derk Derks Drukker. Van Bolhuis is scriba vanaf 20-6-1835 tot 12-3-1856. Samen met Derk Derks Drukker uit Stroobos heeft hij de jonge kerk door de moeilijke beginjaren heengeleid. Er worden in het geheim (illegale) kerkelijke bijeenkomsten gehouden.

Op 24 april 1837 wordt Fokke veroordeeld wegens ongeoorloofde Godsdienstoefeningen door de Rechtbank van Eersten Aanleg in Groningen. De boete bedraagt 10 gulden, de bijkomende kosten 9 gulden en 70Ĺ cent (Uit: K. ter Laan en H.J. Jansonius: "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen, blz. 156").

De afgescheidenen in Grootegast vragen regelmatig bij de regering om erkenning van hun kerkgenootschap. Na herhaaldelijk afgewezen te zijn, krijgt men in 1839 eindelijk toestemming om een eigen kerkgebouw te stichten. Fokke Everts van Bolhuis doet in oktober 1842 een poging om toegelaten te worden tot het ambt van predikant. Hij wordt door de classis echter niet toegelaten. Uiteindelijk zal het alleen Derk Derks Drukker in 1844 lukken om predikant te worden. In 1844 komt er een eigen gereformeerde kerk in Grootegast.

Aangifte van het overlijden van Fokke wordt op 17 maart 1864 te Grootegast gedaan door Klaas Feenstra, 49 jr, bakker te Grootegast en Hendrik Aikema, 56 jr, timmerman te Grootegast.
 
  Hij trouwde (1) op 20-10-1814 te Grootegast (HA-11) met:  
  Antje [Jacobs] BOLHUIS
ged. 19-4-1786 te Grootegast
ovl. 28-9-1844 te Grootegast (OA-57), 58 jaar oud
dochter van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
fam. 118: ( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-4-1786 te Grootegast.
Doopboek Grootegast en Doezum, 1786: "den 9 April te Grootegast een dogter van Jakob Harmsen en Aafke Hindriks genaemd Antje".
Beroep: boerinne (1811), landbouwersche (1814).
Aangifte van het overlijden van Antje wordt op 30 september 1844 te Grootegast gedaan door Wiebe Hazenberg, 58 jr, kastelein te Grootegast en Christiaan Berend van Dijk, 36 jr, broodbakker te Grootegast.
 
  Bij het huwelijk
Getuigen bij het huwelijk van Fokke en Antje zijn Jacob Roelfs Hielema, 42 jr, landbouwer te Doezum, Rieke Eeltje Veenema, 35 jr, landbouwer te Doezum, haar broer Hendrik Jacobs Bolhuis, 35 jr, landbouwersknecht te Grijpskerk en Ale Jans van Dijk, 27 jr, dagloner te Lutjegast.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albertje [Fokkes] van BOLHUIS geb. 28-5-1815 te Grootegast / ovl. ca 1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IV-1-1 )
  2. Aafke [Fokkes] van BOLHUIS geb. 28-5-1815 te Grootegast / ovl. 3-2-1852 te Visvliet ( IV-1-2 )
  3. Evert [Fokkes] van BOLHUIS geb. 17-12-1817 te Grootegast / ovl. 9-2-1865 te Grootegast ( IV-1-3 )
  4. Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS geb. 3-3-1820 te Grootegast / ovl. 13-9-1852 te Ooststellingwerf ( IV-1-4 )
  5. Klaas [Fokkes] van BOLHUIS geb. 4-6-1822 te Grootegast (GA-39) / ovl. 3-2-1892 te Grootegast (Sebaldeburen) (OA-15) ( IV-1-5 )
  Hij trouwde (2) op 8-11-1845 te Grootegast (HA-25) met:  
  Riemke [Jans] ROZEMA
geb. 20-7-1823 te Roden (Nietap)
ovl. 29-4-1852 te Grootegast, 28 jaar oud
dochter van: Jans [Gerrits] ROSEMA
IJntje [Pieters] HAZENBERG

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Rienke Jans Rozema; Riemke Jans Rosema. Riemke Jans Rozema overleed in het kraambed op 29 april 1852, vijf dagen na het overlijden van haar dochter Aafke.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 54 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN [Fokkes] van BOLHUIS geb. 8-7-1846 / ovl. 8-7-1846 te Grootegast ( IV-1-6 )
  2. Jan [Fokkes] van BOLHUIS geb. 8-7-1846 te Grootegast ( IV-1-7 )
  3. Ienje [Fokkes] van BOLHUIS geb. 20-1-1848 te Grootegast ( IV-1-8 )
  4. Antje [Fokkes] van BOLHUIS geb. 16-6-1849 te Grootegast / ovl. 11-2-1924 te Zevenhuizen ( IV-1-9 )
  5. Evert [Fokkes] van BOLHUIS geb. 25-5-1850 te Grootegast / ovl. 16-8-1857 te Grootegast ( IV-1-10 )
  6. Aafke [Fokkes] van BOLHUIS geb. 16-4-1852 te Grootegast / ovl. 24-4-1852 te Grootegast ( IV-1-11 )

III-4-6 Klaaske [Everts] van BOLHUIS
geb. 12-4-1796 te Grootegast (Doezum)
ovl. 6-6-1822 te Grootegast (OA-9), 26 jaar oud
dochter van: Evert [Harms] van BOLHUIS
Albertje [Fokkes] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-5-1796 in Grootegast [bron: AlleGroningers DTB 208 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1790-1811].
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Albertje [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 28-5-1815 te Grootegast
ovl. ca 1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-4-5 )
fam. 118: ( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Aafke.
 
  Zij trouwde op 21-3-1839 te Grootegast met:  
  Hendrik [Berends] TOP
geb. 8-2-1806
ovl. te Grand Rapids (U.S.A.)
zoon van: Berend [Lubbes] TOP
Romkje [Jans] SIENEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in Opende (1839). Hendrik emigreerde met zijn gezin naar Noord Amerika in 1873.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend TOP geb. 23-3-1839 te Opende / ovl. 24-10-1841 te Grootegast ( V-1-1 )
  2. Berend TOP geb. 28-10-1841 te Opende / ovl. ca 1908 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( V-1-2 )
  3. Antje TOP geb. 20-9-1844 te Opende ( V-1-3 )
  4. Romtje TOP geb. 26-12-1847 te Opende / ovl. 17-3-1915 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( V-1-4 )
  5. Fokke TOP geb. 28-1-1850 te Opende / ovl. 7-5-1940 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( V-1-5 )
  6. Aafke TOP geb. 31-12-1852 te Opende / ovl. 9-11-1928 te Georgetown Township, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( V-1-6 )
  7. Gerkje TOP geb. 31-7-1857 te Opende / ovl. 8-10-1864 te Grootegast ( V-1-7 )

IV-1-2 Aafke [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 28-5-1815 te Grootegast
ovl. 3-2-1852 te Visvliet, 36 jaar oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-4-5 )
fam. 118: ( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Albertje.
 
  Zij trouwde op 28-9-1838 te Grootegast met:  
  Renze [Pieters] BOERSEMA
geb. 1803 te Visvliet
ovl. 29-1-1860 te Visvliet
zoon van: Pieter [Jacobs] BOERSEMA
Eelkjen [Meertens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter BOERSEMA geb. 24-3-1840 te Grootegast ( V-2-8 )
  2. NN BOERSEMA geb. 4-12-1845 te Visvliet / ovl. 4-12-1845 te Visvliet ( V-2-9 )
  3. Fokke BOERSEMA geb. 24-12-1849 te Visvliet / ovl. 1-10-1851 te Visvliet ( V-2-10 )

IV-1-3 Evert [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 17-12-1817 te Grootegast
ovl. 9-2-1865 te Grootegast, 47 jaar oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-4-5 )
fam. 118: ( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grutter en winkelier te Grootegast. Evert Fokkes van Bolhuis was scriba van de Gereformeerde Kerk vanaf 12-3-1856 tot 1865, het jaar van zijn overlijden.
 
  Hij trouwde op 14-1-1838 te Grootegast met:  
  Frouktje [Jans] WIERINGA
geb. 11-3-1798 te Surhuisterveen
ovl. 24-4-1858 te Grootegast, 60 jaar oud
dochter van: Jan [Atzes] WIERINGA
Janke [Gerkes] PETTEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (kramerse) (1838).
 

IV-1-4 Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 3-3-1820 te Grootegast
ovl. 13-9-1852 te Ooststellingwerf, 32 jaar oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-4-5 )
fam. 118: ( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1842).
 
  Zij trouwde op 2-5-1842 te Grootegast met:  
  Hendrik [Harms] FOLKERTS
geb. 1820 te Grootegast (Sebaldeburen)
zoon van: Harm [Eibes] VOLKERTS
Aaltje [Jans] OUDMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: wolkammer (1842) en arbeider.
 

IV-1-5 Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 4-6-1822 te Grootegast (GA-39)
ovl. 3-2-1892 te Grootegast (Sebaldeburen) (OA-15), 69 jaar oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-4-5 )
fam. 118: ( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte van Klaas wordt op 8 juni 1820 te Grootegast gedaan door zijn vader Fokke Everts van Bolhuis, 31 jr. grutter te Grootegast. Mede-aangevers zijn buurman Fokke Pieters Stuip, 44jr, koopman te Grootegast en buurman Berend Zandberg, 36 Jr. kapper te Grootegast.

Beroep: daglooner (1878), arbeider, grutter, watermolenaar, koopman, winkelier, landgebruiker en landbouwer.
Van 1857 tot 1862 woonde het gezin Van Bolhuis-Fokkinga in het molenaarshuis bij de molen van de Westzandemermolenpolder te Grootegast.

Aangifte van het overlijden van Klaas wordt op 4 februari 1892 te Grootegast gedaan door Simon Lollinga, 54Jr, schoenmaker te Sebaldeburen en Jan Lieffering, 30jr, smid te Sebaldeburen.
 
  Hij trouwde op 13-5-1847 te Grootegast (HA-5) met:  
  Geeske [Jochums] FOKKINGA
geb. 1-4-1822 te Oldekerk (GA-11)
ovl. 3-3-1899 te Grootegast (Sebaldeburen) (OA-15), 76 jaar oud
dochter van: Jochem [Roelfs] FOKKENGA
Mattje [Pieters] HARKEMA

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Geeske Jochems Fokkenga. Beroep: naaister (bij haar huwelijk, en woonachtig te Sebaldeburen), dagloonster (1878).

Aangifte van de geboorte van Geeske wordt op 3 april 1822 te Oldekerk gedaan door haar vader Jochum Roels Fokkinga, 28 jr, landbouwer te Oldekerk. De mede-aangevers zijn bijna niet te lezen in de acte. In de geboorte-acte zou Jochumís eerste vrouw Minke Tjerks vermeld staan als moeder?

Aangifle van het overlijden van Geeske wordt op3 maart te Grootegast gedaan door Simon Lollinga, 62 Jr. schoenmaker en Jan Lieffering, 37jr, smid.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: grutter; beroep vader bruidegom.: grutter; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 24 jaar; bruid 25 jaar.
Getuigen van het huwelijk van Klaas en Geeske op 13 mei 1847 te grootegast zijn zijn broer Evert Fokkes van Bolhuis, 29 Jr. winkelier te Grootegast, zijn broer(?) Fokke Fokkes Hofstra, 33 jr. wonend te Grootegast, zijn zwager Hendrik Berends Top, 40 jr. wonend te Opende en haar half broer Roel Jochems Fokkenga, 37 Jr. wonend te Grootegast.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje van BOLHUIS geb. 24-7-1848 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-51) / ovl. 20-7-1913 te Grootegast (OA-58) ( V-3-11 )
  2. Fokke van BOLHUIS geb. 11-6-1851 te Grootegast ( V-3-12 )
  3. Antje van BOLHUIS geb. 7-5-1854 te Grootegast (Sebaldeburen) ( V-3-13 )
  4. Joghumina van BOLHUIS geb. 6-10-1857 te Grootegast / ovl. 13-11-1862 te Sebaldeburen ( V-3-14 )
  5. Evert van BOLHUIS geb. 30-3-1861 te Grootegast (Sebaldeburen) / ovl. 18-7-1939 te Zuidlaren (Westlaren) ( V-3-15 )
  6. Joggumina van BOLHUIS geb. 19-4-1866 te Grootegast (Sebaldeburen) / ovl. 29-4-1943 te Kornhorn ( V-3-16 )

IV-1-6 NN [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 8-7-1846
ovl. 8-7-1846 te Grootegast, 0 dagen oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-4-5 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren tweeling broer van Jan.
 

IV-1-7 Jan [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 8-7-1846 te Grootegast
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-4-5 )
  Persoonlijke informatie
Jan had een levenloos geboren tweeling broertje. Beroep: boerenknecht.
 
  Hij trouwde op 21-5-1872 te Oldekerk met:  
  Antje [Jans] WARMBORG
geb. 25-8-1844 te Niekerk

IV-1-8 Ienje [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 20-1-1848 te Grootegast
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-4-5 )
  Zij trouwde op 15-6-1866 te Grijpskerk met:  
  Jan [Remmelts] DIJKSTRA
geb. 2-7-1844 te Grijpskerk (Westerhorn)
zoon van: Remmert [Boukes] DIJKSTRA
Bentje [Ubels] JONGST

  Persoonlijke informatie
Beroep: boekhandelaar.
 

IV-1-9 Antje [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 16-6-1849 te Grootegast
ovl. 11-2-1924 te Zevenhuizen, 74 jaar oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-4-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1904).
 
  Zij trouwde op 15-4-1870 te Leek met:  
  Duurt [Willems] van DIJK
geb. 1-4-1847 te Wierum
ovl. 26-11-1918 te Zevenhuizen, 71 jaar oud
zoon van: Willem [Duurts] van DIJK
Stientje [Jacobs] ZIJLSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1904).
 
  Uit deze relatie  
  1. Everdina van DIJK geb. ca 1884 te Leek (Zevenhuizen) ( V-4-17 )
  2. Piet van DIJK geb. 27-5-1886 te Zevenhuizen / ovl. 1-10-1955 te Zevenhuizen ( V-4-18 )

IV-1-10 Evert [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 25-5-1850 te Grootegast
ovl. 16-8-1857 te Grootegast, 7 jaar oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-4-5 )

IV-1-11 Aafke [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 16-4-1852 te Grootegast
ovl. 24-4-1852 te Grootegast, 8 dagen oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-4-5 )

  Generatie V  
V-1-1 Berend TOP
geb. 23-3-1839 te Opende
ovl. 24-10-1841 te Grootegast, 2 jaar oud
zoon van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-1 )

V-1-2 Berend TOP
geb. 28-10-1841 te Opende
ovl. ca 1908 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-1 )

V-1-3 Antje TOP
geb. 20-9-1844 te Opende
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-1 )

V-1-4 Romtje TOP
geb. 26-12-1847 te Opende
ovl. 17-3-1915 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-1 )

V-1-5 Fokke TOP
geb. 28-1-1850 te Opende
ovl. 7-5-1940 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-1 )

V-1-6 Aafke TOP
geb. 31-12-1852 te Opende
ovl. 9-11-1928 te Georgetown Township, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-1 )

V-1-7 Gerkje TOP
geb. 31-7-1857 te Opende
ovl. 8-10-1864 te Grootegast, 7 jaar oud
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-1 )

V-2-8 Pieter BOERSEMA
geb. 24-3-1840 te Grootegast
zoon van: Renze [Pieters] BOERSEMA
Aafke [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-2 )

V-2-9 NN BOERSEMA
geb. 4-12-1845 te Visvliet
ovl. 4-12-1845 te Visvliet, 0 dagen oud
zoon van: Renze [Pieters] BOERSEMA
Aafke [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-2-10 Fokke BOERSEMA
geb. 24-12-1849 te Visvliet
ovl. 1-10-1851 te Visvliet, 21 maand oud
zoon van: Renze [Pieters] BOERSEMA
Aafke [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-2 )

V-3-11 Martje van BOLHUIS
geb. 24-7-1848 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-51)
ovl. 20-7-1913 te Grootegast (OA-58), 64 jaar oud
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren 's middags om 1 uur
Aangifte van de geboorte van Martje wordt op 27 juli 1848 te Grootegast gedaan door haar vader Klaas Fokkes van Bolhuis, 26 jr, koopman te Sebaldeburen. Mede-aangevers zijn Eise Tjarda Westerhof, 42 jr, predikant te Sebaldeburen en Jan Derkse Pera, 62 jr, landbouwer te Sebaldeburen. Aangifte van het overlijden van Martje wordt op 21 juli 1913 te Grootegast gedaan door Jan Slagter, 53 jr, landbouwer te Grootegast en Jacob Everts, 52 jr, logementhouder te Grootegast. Martje is begraven te Grootegast.
Beroep: zonder beroep, naaister (te Den Ham, ten tijde van haar huwelijk) en arbeidster, wonend te Grootegast en te Den Ham.
Overleden 's middags om 12.00 uur.
 
  Zij trouwde op 15-5-1875 te Aduard (HA-8) met:  
  Arnoldus HELMANTEL
geb. 3-2-1850 te Oldehove (Niehove) (GA-10)
ovl. 17-2-1920 te Grand Rapids (Mich. U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: Lammert [Arnoldus] HELMANTEL
Abeltje [Kornelis] POL
fam. 90: ( VII-1-6 )
  Persoonlijke informatie
geboren 's morgens om 1.00 uur
beroep: dagloner, boerenknecht en arbeider. Wonend te Grootegast, Oldehove en Sebaldeburen en na emigratie in de U.S.A.

Aangifte van de geboorte van Arnoldus wordt op 4 februari 1850 te Oldehove gedaan door zijn vader Lammert Arnoldus Helmantel, 37 jr, arbeider te Niehove. Mede-aangevers zijn Egberts Wijbrants Korhorn, 27 jr, arbeider te Niehove en Albert Tjabbes Huizinga, 25 jr, inlandsche kramer te Niehove.

Na het overlijden van zijn vrouw emigreert Arnoldus naar Amerika. Op 29 november 1913 vertrekt hij met zijn dochter Everdina met de SS Noordam vanuit Rotterdam. Op 9 december komt hij aan op Ellis Island in New York. Hij staat als volgt beschreven in de immigratie-records. 8. Arnoldus Helmantel, 63 jr, vrijgezel, boerenarbeider, kan lezen en schrijven, laatst wonend te Grootegast. Hij heeft de reis zelf betaald, en heeft 50 dollar mee. Hij is onderweg naar zijn schoonzoon R. Schaafsma, 1143 E.str., Grand Rapids (Michigan). Arnoldus is geen polygamist, geen anarchist, verkeert in goede gezondheid en heeft geen handicaps. Hij is 5 feet, 8 inches lang (1,73 m), blank, heeft blond haar en blauwe ogen. Als adres in Nederland geeft hij zijn zoon Kl. Helmantel in Grootegast op. Arnoldus stierf op dezelfde dag als zijn dochter Everdina aan een zeer besmettelijke ziekte. Ze werden nog dezelfde dag begraven. Arnoldus is begraven op Garfield Cemetery, Grand Rapids,
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar oud, bruid 26 jaar oud.
Getuigen bij het huwelijk van Arnoldus en Martje op 15 mei 1875 te Aduard zijn Siebe Fokke Cwant, 64 jr, molenaar te Aduard, Johannes G Hazeloop, 40 jr, veldwachter te Aduard, Kornelis Dirksema, 38 jr, gemeenteontvanger te Aduard en Fijke Hemmen, 33 jr, winkelier te Aduard.
Arnoldus, Martje en Geertje worden op 13 augustus 1877 ingeschreven in het Bevolkingsregister van Grijpskerk. Ze komen uit Aduard en gaan wonen in huis A 43. Daar overlijdt Geertje en worden Klaas en Geeske geboren.
In 1880 staan ze ingeschreven in huis A 126. Daar wordt Albertje geboren. Het gezin vertrekt op 3 mei 1883.
Op 30 mei 1883 worden Arnoldus en Martje met hun drie kinderen in geschreven in het Bevolkingsregister van Grootegast. Ze gaan wonen in huis E 79, daar worden ook Lammerdina en Martha geboren. Ze vertrekken op 30 december 1887 naar Winsum.
Op 30 december 1887 wordt het gezin met vijf kinderen ingeschreven in het bevolkingsregister van Winsum. Ze gaan wonen in huis 124 bij het 'Tichelwerk van Nanninga'. Op 17 juni 1889 vertrekken ze naar Bedum.
Vervolgens wordt in 1889 in Bedum Lammert geboren en in 1893 wonen ze blijkbaar opnieuw in Winsum, want daar wordt Fokkina Everdina geboren.
Op 27 april 1995 wordt het gezin met zeven kinderen ingeschreven in het Bevolkingsregister van Eenrum. Ze zijn dan afkomstig uit Winsum en gaan wonen in Wierhuizen, in huis D 8. In 1896 vertrekt Abeltje naar Kloosterburen en in 1897 Geeske naar Slochteren. Klaas gaat wonen bij Harm Ritsema. Arnoldus en Martje vertrekken met de jongste drie kinderen op 28 mei 1997 naar Grootegast. Lammerdina blijft in Eenrum (werken en) wonen.
Op 28 mei 1897 worden Arnoldus en Martje met hun jongste drie kinderen opnieuw ingeschreven in het Bevolkingsregister van Grootegast. Dit keer gaan ze wonen in huis E 34. Op 17 mei 1898 komt Lammerdina vanuit Eenrum weer bij hun wonen, ze vertrekt op 12 december 1899 naar Grijpskerk. Op 17 mei 1900 trekt ook Klaas vanuit Eenrum weer bij zijn ouders in.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske (Geertje) HELMANTEL geb. 14-4-1876 te Aduard (Den Ham) / ovl. 12-11-1877 te Grijpskerk fam. 90: ( IX-6-28 )
  2. Klaas HELMANTEL geb. 17-12-1877 te Grijpskerk (Huisnr. A 43). / ovl. 3-11-1957 te Grootegast (Sebaldeburen) fam. 90: ( IX-6-29 )
  3. Geeske HELMANTEL geb. 1-12-1879 te Grijpskerk / ovl. 16-11-1953 te Noordhorn fam. 90: ( IX-6-30 )
  4. Abeltje (Alice) HELMANTEL geb. 1-8-1882 te Grijpskerk / ovl. 2-2-1941 te Grand Rapids (MI, U.S.A.) fam. 90: ( IX-6-31 )
  5. Lammerdina HELMANTEL geb. 6-1-1884 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-1) / ovl. 8-11-1978 te Delfzijl fam. 90: ( IX-6-32 )
  6. Martha HELMANTEL geb. 4-7-1886 te Grootegast (Sebaldeburen) / ovl. 16-8-1955 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) fam. 90: ( IX-6-33 )
  7. Lammert HELMANTEL geb. 3-12-1889 te Bedum (Rodewolt) / ovl. 1958 fam. 90: ( IX-6-34 )
  8. Fokke Evert HELMANTEL geb. 3-7-1891 te Bedum (Onderdendam) / ovl. 25-7-1892 te Bedum (Onderdendam) fam. 90: ( IX-6-35 )
  9. Fokkina Everdina (Effy) HELMANTEL geb. 13-10-1893 te Winsum (Obergum) / ovl. 13-2-1920 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) fam. 90: ( IX-6-36 )

V-3-12 Fokke van BOLHUIS
geb. 11-6-1851 te Grootegast
zoon van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-1-5 )

V-3-13 Antje van BOLHUIS
geb. 7-5-1854 te Grootegast (Sebaldeburen)
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1878).
 
  Zij trouwde op 11-5-1878 te Grootegast (HA-11) met:  
  Hendrik BOONSTRA
geb. 24-11-1854 te Grootegast (Lutjegast)
zoon van: Feike [Hendriks] BOONSTRA
Jetske HOEKSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1878, 1879). Hendrik was woonachtig te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: naaister; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jetske BOONSTRA geb. 2-3-1879 te Grootegast (Lutjegast) ( VI-1-1 )
  2. Geeske BOONSTRA geb. 1884 te Leens / ovl. 29-4-1884 te Leens (OA-56) ( VI-1-2 )

V-3-14 Joghumina van BOLHUIS
geb. 6-10-1857 te Grootegast
ovl. 13-11-1862 te Sebaldeburen, 5 jaar oud
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in het molenaarshuis bij de molen van de Westzandemermolenpolder te Grootegast.
 

V-3-15 Evert van BOLHUIS
geb. 30-3-1861 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 18-7-1939 te Zuidlaren (Westlaren), 78 jaar oud
zoon van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1928), koopman.
 
  Hij trouwde op 12-5-1887 te Leens (HA-10) met:  
  Bouwina ACHTERHOF
geb. 6-11-1867 te Zuurdijk
ovl. 16-10-1937 te Groningen, 69 jaar oud
dochter van: Luurt ACHTERHOF
Grietje MOES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klazina van BOLHUIS geb. 3-8-1888 te Bedum (Onderdendam) / ovl. te Drieborg ( VI-2-3 )
  2. Grietje van BOLHUIS geb. 3-11-1889 te Bedum (Onderdendam) ( VI-2-4 )
  3. Gerard van BOLHUIS geb. 26-3-1891 te Pieterburen ( VI-2-5 )
  4. Luurdina van BOLHUIS geb. 12-1-1893 te Eenrum (Broek) ( VI-2-6 )
  5. Fokko van BOLHUIS geb. 21-3-1895 te Eenrum (Broek) ( VI-2-7 )
  6. Martje van BOLHUIS geb. 29-1-1897 te Eenrum (Broek) ( VI-2-8 )
  7. Hendrik van BOLHUIS geb. 16-8-1898 te Eenrum (Broek) ( VI-2-9 )
  8. Gesina van BOLHUIS geb. 20-4-1900 te Eenrum (Broek) ( VI-2-10 )
  9. Arnoldus van BOLHUIS geb. 18-2-1902 te Eenrum (Broek) ( VI-2-11 )
  10. Jantine van BOLHUIS geb. 13-11-1903 te Eenrum (Broek) ( VI-2-12 )
  11. Jacobus van BOLHUIS geb. 22-6-1905 te Eenrum (Broek) ( VI-2-13 )
  12. Dirk van BOLHUIS geb. 29-12-1909 te Anloo (Schipborg) / ovl. 9-9-1984 te Zuidlaren ( VI-2-14 )

V-3-16 Joggumina van BOLHUIS
geb. 19-4-1866 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 29-4-1943 te Kornhorn, 77 jaar oud
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-1-5 )
  Zij trouwde op 30-3-1888 te Grootegast met:  
  Hendrik PANTJES
geb. 7-11-1859 te Grootegast (Doezum)
ovl. 14-10-1920 te Grootegast, 60 jaar oud
zoon van: Wieger PANTJES
Jetske HOEKSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Wieger PANTJES geb. 2-2-1889 te Grootegast (Doezum) / ovl. 20-1-1960 te Groningen ( VI-3-15 )
  2. Geeske PANTJES geb. 27-4-1892 te Grootegast (Doezum) (GA-45) / ovl. 26-4-1984 te Kornhorn ( VI-3-16 )
  3. Klaas PANTJES geb. 14-1-1900 te Grootegast (Doezum) / ovl. 20-2-1919 te Grootegast ( VI-3-17 )

V-4-17 Everdina van DIJK
geb. ca 1884 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-9 )
  Zij trouwde op 2-4-1904 te Leek (HA-9) met:  
  Klaas CAZEMIER
geb. ca 1881 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Jenne CAZEMIER
Lutske SNIP

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1904).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje CAZEMIER geb. 12-5-1908 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-4-18 )

V-4-18 Piet van DIJK
geb. 27-5-1886 te Zevenhuizen
ovl. 1-10-1955 te Zevenhuizen, 69 jaar oud
zoon van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-1-9 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Jetske BOONSTRA
geb. 2-3-1879 te Grootegast (Lutjegast)
dochter van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-3-13 )

VI-1-2 Geeske BOONSTRA
geb. 1884 te Leens
ovl. 29-4-1884 te Leens (OA-56), 6 weken oud
dochter van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-3-13 )

VI-2-3 Klazina van BOLHUIS
geb. 3-8-1888 te Bedum (Onderdendam)
ovl. te Drieborg
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-4 Grietje van BOLHUIS
geb. 3-11-1889 te Bedum (Onderdendam)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-5 Gerard van BOLHUIS
geb. 26-3-1891 te Pieterburen
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1919)
 
  Hij trouwde op 12-6-1919 te Apeldoorn (HA-133) met:  
  Aaltje van ESSEN
geb. ca 1896
dochter van: Hermanus Marinus van ESSEN
Aaltje SCHRIJVER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hermannus Marinus van BOLHUIS geb. 23-9-1921 te Apeldoorn / ovl. 16-8-2008 te Apeldoorn ( VII-1-1 )

VI-2-6 Luurdina van BOLHUIS
geb. 12-1-1893 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-7 Fokko van BOLHUIS
geb. 21-3-1895 te Eenrum (Broek)
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-8 Martje van BOLHUIS
geb. 29-1-1897 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-9 Hendrik van BOLHUIS
geb. 16-8-1898 te Eenrum (Broek)
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-10 Gesina van BOLHUIS
geb. 20-4-1900 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )
  Zij trouwde op 18-5-1922 te Groningen met:  
  Albert Hendrik VEENING
geb. 12-12-1898 te Haren (Glimmen)
zoon van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

fam. 4: ( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jelke Sants (57 jr), landbouwer, wonende te Glimmen, en Uge Bos.
Beroep: tuinman.
 

VI-2-11 Arnoldus van BOLHUIS
geb. 18-2-1902 te Eenrum (Broek)
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-12 Jantine van BOLHUIS
geb. 13-11-1903 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )
  Zij trouwde op 2-5-1928 te Zuidlaren (HA-14) met:  
  Willem FABER
geb. ca 1903 te Ulrum
zoon van: Ebertus FABER
Gezina SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: verpleger (1928).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 

VI-2-13 Jacobus van BOLHUIS
geb. 22-6-1905 te Eenrum (Broek)
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )

VI-2-14 Dirk van BOLHUIS
geb. 29-12-1909 te Anloo (Schipborg)
ovl. 9-9-1984 te Zuidlaren, 74 jaar oud
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-3-15 )
  Hij trouwde met:  
  Jantje WILDEBOER
geb. 30-12-1913 te Slochteren
ovl. 6-6-2001, 87 jaar oud
dochter van: Albert WILDEBOER
Jantje BOS

  Uit deze relatie  
  1. Evert van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-2-2 )
  2. Albert van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-2-3 )
  3. Jantje van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-2-4 )
  4. Gerard van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-2-5 )

VI-3-15 Wieger PANTJES
geb. 2-2-1889 te Grootegast (Doezum)
ovl. 20-1-1960 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Hendrik PANTJES
Joggumina van BOLHUIS

( V-3-16 )
  Hij trouwde op 18-5-1923 te Grootegast met:  
  Froukje RENKEMA
geb. 2-2-1898 te Grootegast (Doezum)
dochter van: Jakob [Tabbes] RENKEMA
Frouktje [Tabbes] van der LEEST


VI-3-16 Geeske PANTJES
geb. 27-4-1892 te Grootegast (Doezum) (GA-45)
ovl. 26-4-1984 te Kornhorn, 91 jaar oud
dochter van: Hendrik PANTJES
Joggumina van BOLHUIS

( V-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Kornhorn.
 
  Zij trouwde op 18-8-1921 te Grootegast (HA-45) met:  
  Derk WIJKSTRA
geb. 5-1-1881 te Grootegast (Doezum) (GA-3)
ovl. 8-6-1968 te Kornhorn, 87 jaar oud
zoon van: IJje [Hendriks] WIJKSTRA
Sjouktje [Derks] van BOLHUIS

fam. 116: ( XIII-63-264 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Kornhorn.
[gevonden op Genealogie online]: Hij was een zeer kundig klompenmaker in Kornhorn, die klanten uit de wijde omgeving trok. Op verzoek kon hij ook orthopedisch verantwoorde klompen maken. Er staat een foto van Dirk Wijkstra en zijn vrouw Geeske Pantjes in het fotoboek " Hoe het vroeger was in..." Als hij zijn klompen afleverde, zie hij: "Ik doe het veurgees." Zijn klanten waren dan in de veronderstelling, dat ze de klompen gratis kregen. Het woord "veurgees" is een dialectwoord voor te geef of gratis. Wat hij bedoelde tezeggen, is dat hij het voor zijn vrouw Gees deed.
 

VI-3-17 Klaas PANTJES
geb. 14-1-1900 te Grootegast (Doezum)
ovl. 20-2-1919 te Grootegast, 19 jaar oud
zoon van: Hendrik PANTJES
Joggumina van BOLHUIS

( V-3-16 )

VI-4-18 Antje CAZEMIER
geb. 12-5-1908 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-4-17 )
  Zij trouwde op 20-3-1940 te Leek met:  
  Klaas REITSEMA
geb. 3-10-1906 te Oldekerk (Niekerk)
zoon van: Jan REITSEMA
Wietske GAIKEMA
fam. 28: ( VIII-6-21 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Hermannus Marinus van BOLHUIS
geb. 23-9-1921 te Apeldoorn
ovl. 16-8-2008 te Apeldoorn, 86 jaar oud
zoon van: Gerard van BOLHUIS
Aaltje van ESSEN
( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grossier in rookartikelen. Wonend: Canadalaan 29, Apeldoorn (1950-1952), Badhuisweg 32, Apeldoorn (1957-2002).
 
  Hij trouwde op 27-1-1950 te Apeldoorn met:  
  Fennechien (Fenny) BOLHUIS
geb. 25-5-1922 te Visvliet
ovl. 31-1-2013 te Apeldoorn, 90 jaar oud
dochter van: Siemen BOLHUIS
Tallina GROEN
fam. 116: ( XIV-184-888 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: hoofdverpleegkundige in psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord te Zuidlaren.
 

VII-2-2 Evert van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
zoon van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-2-14 )

VII-2-3 Albert van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
zoon van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-2-14 )

VII-2-4 Jantje van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
dochter van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-2-14 )

VII-2-5 Gerard van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
zoon van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-2-14 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 14, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"