Genealogie
Familie 118


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 14, klik hier

  Parenteel van Harm [Everts] <BOLHUIS>
 
 
Van de stamvader (Harm Everts) van deze parenteel is bekend dat hij afkomstig is van Bedum. In de DTB's van Bedum zijn geen aanwijzingen gevonden die duidelijkheid geven over zijn ouders. Mocht deze informatie mettertijd toch gevonden worden dan is het zeker niet denkbeeldig dat daarmee kan worden aangetoond dat Harm Everts een afstammeling is van Eppo THO EQUART. (Zie de hieraan voorafgaande parenteel.)
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Harm [Everts] <BOLHUIS>
geb. ca 1690
ovl. na 1756
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Harrem Everts en Harm Evers.
Hij woonde in 1727 bij de Kruisweg in Noordwijk. Op 14 juli 1722 kwam hij naar Marum met attestatie van Bedum en vanuit Marum was hij in 1730 vertrokken naar (Grootegast en) Doesum. Harm was in 1756 ouderling in Doesum. In Marum had hij enige tijd niet deelgenomen aan het avondmaal, want op 19 september 1728 werd het volgende geregistreerd: mede gekommuniceerdt Harm Evers, na dat hij alvorens hadde belijdenisse gedaan, van dat quadt, alwaarom hem desselfs gebruik was ontsegt.

Onderstaand gevonden op "Genealogie on line":
Rond 1717 moet Harm Everts zijn getrouwd met Claaske Mennes. Van 1717 tot 1722 verblijft dit gezin in Bedum. Op 14 juli 1722 komt Harm Evers met attestatie van Bedum binnen in de kerk van Marum. In 1724 wonen ze in Noordwijk, bij de Kruisweg, kerkelijk vallend onder Marum. Hoewel zij ingeschreven blijven bij de kerk te Marum, wonen ze in 1727 en 1729 in Opende. Dat blijkt uit de doop-inschrijving van hun kinderen Trijntijn en Jantijn Harms. In 1730 verlaten Harm en Claaske de kerk van Marum en gaan over naar de kerk van Grootegast en Doezum. Het echtpaar woont vanaf 1730 in Doezum, waar Harm Everts ouderling wordt bij de plaatselijke kerk.
 
  Hij trouwde met:  
  Klaaske [Mennens] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Claaske en Claeske Mennes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lucas [Harms] _ ged. 10-3-1717 te Bedum ( II-1-1 )
  2. Claes [Harms] _ ged. 18-5-1721 te Bedum ( II-1-2 )
  3. Tellegien [Harms] _ ged. 6-2-1724 te Marum (Noordwijk) ( II-1-3 )
  4. Trijntje [Harms] _ ged. 19-1-1727 te Opende / ovl. na 1768 te Garnwerd ( II-1-4 )
  5. Jantijn [Harms] _ ged. 7-10-1729 te Marum (in de Pende) / ovl. 9-3-1756 te Grootegast ( II-1-5 )
  6. Martjen [Harms] _ ged. 17-1-1734 te Grootegast (Doezum) ( II-1-6 )
  7. Evert [Harms] van BOLHUIS ged. 18-11-1736 te Doezum / ovl. 17-11-1800 te Doezum ( II-1-7 )
  8. Grietjen [Harms] _ ged. 26-6-1740 ( II-1-8 )

  Generatie II  
II-1-1 Lucas [Harms] _
ged. 10-3-1717 te Bedum
zoon van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Foto van Lucas [Harms] _
Foto(s) van Lucas [Harms] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1717 in Bedum [bron: AlleGroningers DTB 27 - Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811].
 
  Hij trouwde op 13-4-1749 te Leek (Midwolde) met:  
  Hinke [Philippus] _
ged. 7-11-1725 te Smallingerland (Oudega)
ovl. te Bedum
dochter van: Philippus [Halbes] _
Aukie [Lubberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-11-1725 in Oudega [bron: Tresoar DTB 627 - Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1708-1811].
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 24 jaar.
bron: AlleGroningers DTB 297 - Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811, pag 27
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Lucas] _ ged. 21-9-1749 te Leek / ovl. 17-9-1818 te Grootegast (Doezum) (OA-38) ( III-1-1 )
  2. Philippus [Lucas] _ ged. 13-4-1760 te Doezum (Dorp) ( III-1-2 )

II-1-2 Claes [Harms] _
ged. 18-5-1721 te Bedum
zoon van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-5-1721 in Bedum [bron: AlleGroningers DTB 27 - Doop- en trouwboek Bedum 1626-1811].
 

II-1-3 Tellegien [Harms] _
ged. 6-2-1724 te Marum (Noordwijk)
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-2-1724 in Marum. Naam ook Telje
 
  Zij trouwde op 19-7-1761 te Grootegast en Doezum met:  
  Derk [Ariaans] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Derk Arjens.
 
  Bij het huwelijk
Bruid 37 jaar. [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789, folio 125]
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantjen [Derks] _ ged. 26-2-1764 te Oldekerk ( III-2-3 )

II-1-4 Trijntje [Harms] _
ged. 19-1-1727 te Opende
ovl. na 1768 te Garnwerd
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-1-1727 in opende Opende [bron: AlleGroningers DTB 368 - Kerkeboek Opende 1724-1777].
 
  Zij trouwde op 19-4-1750 te Doezum met:  
  Freerk [Geerts] _
geb. ca 1725
ovl. na 1768 te Garnwerd
  Uit deze relatie  
  1. Geert [Freerks] _ ged. 18-12-1750 te Oldekerk (Niekerk) ( III-3-4 )
  2. Harm [Freerks] KWANT ged. 25-2-1753 te Garnwerd (Oostum) / ovl. voor 1812 te Zuidhorn (Saaksum) ( III-3-5 )
  3. Jean [Freerks] _ ged. 1-8-1756 te Garnwerd (Oostum) ( III-3-6 )
  4. Menne [Freerks] _ ged. 14-1-1759 te Garnwerd (Oostum) ( III-3-7 )
  5. Eevert [Freerks] BEKKERING ged. 19-2-1764 te Garnwerd-Oostum / ovl. 14-8-1820 te Winsum (Garnwerd) ( III-3-8 )
  6. Claas [Freerks] _ ged. 15-3-1767 te Garnwerd-Oostum / ovl. voor 1768 ( III-3-9 )
  7. Claas [Freerks] _ ged. 18-9-1768 te Garnwerd-Oostum / ovl. 1-5-1775 te Garnwerd ( III-3-10 )

II-1-5 Jantijn [Harms] _
ged. 7-10-1729 te Marum (in de Pende)
ovl. 9-3-1756 te Grootegast
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-10-1729 in Marum.

Jantje is overleden op 9 maart 1756 in Grootegast, bij een inbraak in het huis van de dominee waar ze werkte als dienstmeid, 26 of 27 jaar oud.
In 1756 werkte zij als dienstmaagid bij de predikant van Grootegast, dominee Johannes Smook. Op 8 maart van dat jaar werd bij dominee ingebroken, de toen 77 jaar oude man werd daarbij vastgebonden en Jantje werd in de keukenbedstede bedolven onder zoín stapel beddegoed, dat ze daardoor stikte en het leven liet. De predikant, die pas de volgende ochtend werd verlost nadat zijn hulpgeroep was opgemerkt, schreef een verslag van zes bladzijden onder "notulering kerkelijke zaken". Daarin noemde hij vooral wat hem was overkomen, en hoe hij dankbaar was. Van Jantje nog niet eens de voornaam. Dominee beschreef haar als "mijn dienstmaagt, welke een dogter was van Harm Everts, ouderling tot Doesum". Twee dagen later, op 10 maart 1756, werd dit misdrijf geregistreerd bij de Hoge Justitiekamer in Groningen. Haar naam, Jantje Harms dus, werd bekend uit het rapport van de lijkschouwers van 15 maart 1756. De plaatselijke veldwachter begon een onderzoek, daarop werden negen verdachten aangehouden, hoofdzakelijk Duitse joden, maar er was ook een joodse man uit Grijpskerk bij, Abraham Davids. Veel verdachten wisten te vluchten, maar uiteindelijk werden in april 1758 drie mensen veroordeeld.
 

II-1-6 Martjen [Harms] _
ged. 17-1-1734 te Grootegast (Doezum)
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Martjen, Martje Harmens en Martsen Harmens. Gedoopt 17-1-1734 in Grootegast [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789].
 
  Zij trouwde op 22-5-1774 te Surhuizum met:  
  Lammert [Sydses] _
ged. 21-2-1734 te Surhuisterveen
zoon van: Sytse [Tjercks] _
Antje [Lammerts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-2-1734 in Surhuisterveen. Naam ook: Lammert Zijses, Lammert Siedses.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 40 jaar, bruid 40 jaar. [bron: Tresoar DTB 6 - Trouwregister Hervormde gemeente Surhuizum 1772-1812]
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Lammerts] _ geb. 15-7-1775 ( III-4-11 )

II-1-7 Evert [Harms] van BOLHUIS
ged. 18-11-1736 te Doezum
ovl. 17-11-1800 te Doezum, 64 jaar oud
zoon van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-11-1736 in Grootegast. [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789]: "Den 18 Novbr te Doezum gedoopt een zoon van Harm Everts en Claaske is genoemt Evert". Beroep: landbouwer (1790).
 
  Hij trouwde op 5-12-1790 te Grootegast en Doezum met:  
  Albertje [Fokkes] _
ged. 29-2-1756
ovl. 1-4-1835 te Grootegast (OA-12), 79 jaar oud
dochter van: Fokke [Eites] _
Anke [Ubels] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Albertjen.
Gedoopt op 29-2-1756 in Grootegast: "Den 29 Febr (...) te Grootegast gedoopt een dogter van Fokke Eites en Anke Ubels is genoemt Albertjen" (Doopboek Grootegast en Doezum, 1756).
Op 26 maart 1810 deed ze belijdenis in Doesum. Beroep: landbouwersche (1814). Overleden in behuizinge nr 86 te Grootegast. Aangifte van het overlijden van Albertje wordt op 1 maart 1835 te Grootegast gedaan door haar zoon Fokke Everts van Bolhuis (44 jr), grutter te Grootegast en Jan Brantsma (25 jr), schoenmaker te Grootegast.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd te Doezum op 7-1-1790.
Bruidegom 54 jaar, bruid 34 jaar.
[bron: AlleGroningers DTB 208 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1790-1811, folio 54].
Trouwboek Doezum: "Evert Harms van Doezum en Albertje Fokkes van Grgast geproclameerd den 7 & 21 Novb en 5 Decb, gecopuleerd den 5 Decb".
 
  Uit deze relatie  
  1. Fokke [Everts] van BOLHUIS geb. 7-4-1791 te Grootegast (Doezum) / ovl. 17-3-1864 te Grootegast (OA-22) ( III-5-12 )
  2. Klaaske [Everts] van BOLHUIS geb. 12-4-1796 te Grootegast (Doezum) / ovl. 6-6-1822 te Grootegast (OA-9) ( III-5-13 )

II-1-8 Grietjen [Harms] _
ged. 26-6-1740
dochter van: Harm [Everts] <BOLHUIS>
Klaaske [Mennens] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26 juni 1740 in Doezum Grootegast [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789].
 

  Generatie III  
III-1-1 Grietje [Lucas] _
ged. 21-9-1749 te Leek
ovl. 17-9-1818 te Grootegast (Doezum) (OA-38), 69 jaar oud
dochter van: Lucas [Harms] _
Hinke [Philippus] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-9-1748 in Midwolde. Bron: AlleGroningers DTB 297 - Doop- en trouwboek Midwolde en Leek 1702-1811, pag.84. Overleden op 17 september 1818 in Doesum, in het huis no 48
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Luitje [Derks] _
ovl. voor 1802
  Zij trouwde (2) op 28-2-1802 te Grootegast (Doezum) met:  
  Dirk [Popkes] van der LEEST
  Bij het huwelijk
bruid ca 53 jaar oud.
bron: AlleGroningers DTB 207 - Kerkeboek Grootegast en Doezum 1790-1811, folio 140.
 

III-1-2 Philippus [Lucas] _
ged. 13-4-1760 te Doezum (Dorp)
zoon van: Lucas [Harms] _
Hinke [Philippus] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1760 in Grootegast. [bron: AlleGroningers DTB 206 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1628-1789].
 

III-2-3 Jantjen [Derks] _
ged. 26-2-1764 te Oldekerk
dochter van: Derk [Ariaans] _
Tellegien [Harms] _

( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-2-1764 in Oldekerk. [bron: AlleGroningers DTB 303 - Kerkeboek Niekerk, Oldekerk en Faan 1653-1787].
 

III-3-4 Geert [Freerks] _
ged. 18-12-1750 te Oldekerk (Niekerk)
zoon van: Freerk [Geerts] _
Trijntje [Harms] _

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1750 te Niekerk: Den 18. December: Geert, een soontje van Freerk Geerts en Trijntje Harmens te Nijkerk.
 

III-3-5 Harm [Freerks] KWANT
ged. 25-2-1753 te Garnwerd (Oostum)
ovl. voor 1812 te Zuidhorn (Saaksum)
zoon van: Freerk [Geerts] _
Trijntje [Harms] _

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoop 25-02-1753 te Garnwerd - Oostum
 
  Hij trouwde (1) op 14-5-1775 te Oldehove (Saaksum) met:  
  Dieuwerke [Jans] _
ged. 30-10-1746 te Grijpskerk
ovl. 1782 te Oldehove (Saaksum), 36 jaar oud
dochter van: Jan [Egberts] _
Pieterke [Clases] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-10-1746 te Grijpskerk. Overleden: juni 1782 te Saaksum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Freerk [Harms] KWANT geb. 6-9-1776 te Oldehove (Saaksum) / ovl. 4-9-1812 te Aduard (Fransum) ( IV-1-1 )
  2. Pieterke [Harms] _ geb. 2-2-1779 te Oldehove (Saaksum) ( IV-1-2 )
  Hij trouwde (2) op 29-6-1782 te Oldehove met:  
  Geeske [Fritsers] _
ged. 23-9-1753 te Oldehove
ovl. 1787
dochter van: Fritser [Harms] _
Aeltie [Cornelis] _

  Persoonlijke informatie
Overleden in mei 1787 te Saaksum (gem. Oldehove).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna [Harms] KWANT geb. 10-6-1783 te Oldehove (Saaksum) / ovl. 16-4-1857 te Oldehove (Saaksum) ( IV-1-3 )
  2. Fritser [Harms] _ ged. 4-12-1785 te Oldehove (Saaksum) ( IV-1-4 )
  Hij trouwde (3) op 28-5-1787 te Oldehove (Saaksum) met:  
  Anje [Geerts] _
ged. 4-3-1753 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. voor 1812 te Oldehove (Saaksum)
dochter van: Geert [Sygers] _
Hebeltje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-3-1753 Oldekerk (Niekerk).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert [Harms] HOEKSEMA geb. 3-2-1788 te Oldehove (Saaksum) / ovl. 17-8-1868 te Oldekerk (Niekerk) ( IV-1-5 )
  2. Sieger [Harms] KWANT geb. 12-11-1791 te Oldehove (Saaksum) / ovl. 27-12-1870 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-66) ( IV-1-6 )

III-3-6 Jean [Freerks] _
ged. 1-8-1756 te Garnwerd (Oostum)
zoon van: Freerk [Geerts] _
Trijntje [Harms] _

( II-1-4 )

III-3-7 Menne [Freerks] _
ged. 14-1-1759 te Garnwerd (Oostum)
zoon van: Freerk [Geerts] _
Trijntje [Harms] _

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-1-1759 te Garnwerd (Oostum).
 
  Hij trouwde op 4-11-1781 te Garnwerd met:  
  Gepke [Tonnis] _
geb. ca 1755

III-3-8 Eevert [Freerks] BEKKERING
ged. 19-2-1764 te Garnwerd-Oostum
ovl. 14-8-1820 te Winsum (Garnwerd)
zoon van: Freerk [Geerts] _
Trijntje [Harms] _

( II-1-4 )
  Hij trouwde op 20-5-1787 te Sauwerd (Wetsinge) met:  
  Anke [Kornelis] _
ged. 10-2-1760 te Baflo
ovl. 31-1-1827 te Winsum (Garnwerd)
dochter van: Kornelis [Hindriks] _
Renje [Ariens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1760 te Baflo.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje BEKKERING ged. 16-12-1787 te Garnwerd-Oostum / ovl. 28-12-1857 te Winsum (Garnwerd) ( IV-2-7 )

III-3-9 Claas [Freerks] _
ged. 15-3-1767 te Garnwerd-Oostum
ovl. voor 1768
zoon van: Freerk [Geerts] _
Trijntje [Harms] _

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden, voor 18-9-1768.
 

III-3-10 Claas [Freerks] _
ged. 18-9-1768 te Garnwerd-Oostum
ovl. 1-5-1775 te Garnwerd
zoon van: Freerk [Geerts] _
Trijntje [Harms] _

( II-1-4 )

III-4-11 Trientje [Lammerts] _
geb. 15-7-1775
dochter van: Lammert [Sydses] _
Martjen [Harms] _

( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-8-1775 in Surhuizum [bron: Tresoar DTB 6 - Herv. gem. Surhuizum, doop 1772-1812].
 
  Zij trouwde met:  
  Jacob [Roelfs] HIELEMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Doezum (1814).
 

III-5-12 Fokke [Everts] van BOLHUIS
geb. 7-4-1791 te Grootegast (Doezum)
ovl. 17-3-1864 te Grootegast (OA-22), 72 jaar oud
zoon van: Evert [Harms] van BOLHUIS
Albertje [Fokkes] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Doopplaats: Doezum gem. Grootegast. Beroep: landbouwersknegt (1814), landbouwer, koopman, grutter (1820, 1822, 1847, 1849, 1852, 1870) en wethouder te Grootegast. Wedn.v. Riemke Jans Rozema.

"den 21 April te Doezum gedoopt een zoon van Evert Harms en Albertje Fokkes e.l. aldaar (geboren den 7 april) gen. Fokke." (bron: Doopboek Doezum 1791).

Volgens het boek van Ds J. Kok deserteerde Fokke uit het leger. Hij schrijft in een verhaal over Klaas Dirks de Wit uit Franeker, dat die rond 1815 bij zijn 'mede deserteur Fokke Everts van Bolhuis' aanklopt.

Verder speelt hij een zeer actieve rol op kerkelijk gebied. Op zaterdag 20 juni 1835 vindt de Afscheiding in Grootegast. In het huis van Wiebe P. van der Molen wordt door ds. H. de Cock de Gereformeerde gemeente gesticht, die zich afscheidt van de Hervormde Kerk. Op de eerste lidmatenlijst van die gemeente van 20-6-1835 staan ook de namen van Fokke Everts van Bolhuis en zijn vrouw Antje Jacobs Bolhuis. Er worden meteen vier ambtsdragers gekozen, die door ds. De Cock worden bevestigd: ouderling 1: Derk Derks Drukker, ouderling 2: Fokke Everts van Bolhuis, diaken 1: Lammert Alberda de With, diaken 2: Luitjen Lubbes Hoeksema. Voorzitter van de kerkenraad wordt Derk Derks Drukker. Van Bolhuis is scriba vanaf 20-6-1835 tot 12-3-1856. Samen met Derk Derks Drukker uit Stroobos heeft hij de jonge kerk door de moeilijke beginjaren heengeleid. Er worden in het geheim (illegale) kerkelijke bijeenkomsten gehouden.

Op 24 april 1837 wordt Fokke veroordeeld wegens ongeoorloofde Godsdienstoefeningen door de Rechtbank van Eersten Aanleg in Groningen. De boete bedraagt 10 gulden, de bijkomende kosten 9 gulden en 70Ĺ cent (Uit: K. ter Laan en H.J. Jansonius: "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen, blz. 156").

De afgescheidenen in Grootegast vragen regelmatig bij de regering om erkenning van hun kerkgenootschap. Na herhaaldelijk afgewezen te zijn, krijgt men in 1839 eindelijk toestemming om een eigen kerkgebouw te stichten. Fokke Everts van Bolhuis doet in oktober 1842 een poging om toegelaten te worden tot het ambt van predikant. Hij wordt door de classis echter niet toegelaten. Uiteindelijk zal het alleen Derk Derks Drukker in 1844 lukken om predikant te worden. In 1844 komt er een eigen gereformeerde kerk in Grootegast.

Aangifte van het overlijden van Fokke wordt op 17 maart 1864 te Grootegast gedaan door Klaas Feenstra, 49 jr, bakker te Grootegast en Hendrik Aikema, 56 jr, timmerman te Grootegast.
 
  Hij trouwde (1) op 20-10-1814 te Grootegast (HA-11) met:  
  Antje [Jacobs] BOLHUIS
ged. 19-4-1786 te Grootegast
ovl. 28-9-1844 te Grootegast (OA-57), 58 jaar oud
dochter van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
fam. 119: ( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-4-1786 te Grootegast.
Doopboek Grootegast en Doezum, 1786: "den 9 April te Grootegast een dogter van Jakob Harmsen en Aafke Hindriks genaemd Antje".
Beroep: boerinne (1811), landbouwersche (1814).
Aangifte van het overlijden van Antje wordt op 30 september 1844 te Grootegast gedaan door Wiebe Hazenberg, 58 jr, kastelein te Grootegast en Christiaan Berend van Dijk, 36 jr, broodbakker te Grootegast.
 
  Bij het huwelijk
Getuigen bij het huwelijk van Fokke en Antje zijn Jacob Roelfs Hielema, 42 jr, landbouwer te Doezum, Rieke Eeltje Veenema, 35 jr, landbouwer te Doezum, haar broer Hendrik Jacobs Bolhuis, 35 jr, landbouwersknecht te Grijpskerk en Ale Jans van Dijk, 27 jr, dagloner te Lutjegast.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albertje [Fokkes] van BOLHUIS geb. 28-5-1815 te Grootegast / ovl. ca 1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IV-3-8 )
  2. Aafke [Fokkes] van BOLHUIS geb. 28-5-1815 te Grootegast / ovl. 3-2-1852 te Grijpskerk (Visvliet) (OA-4) ( IV-3-9 )
  3. Evert [Fokkes] van BOLHUIS geb. 17-12-1817 te Grootegast / ovl. 9-2-1865 te Grootegast (OA-7) ( IV-3-10 )
  4. Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS geb. 3-3-1820 te Grootegast (GA-13) / ovl. 13-9-1852 te Ooststellingwerf ( IV-3-11 )
  5. Klaas [Fokkes] van BOLHUIS geb. 4-6-1822 te Grootegast (GA-39) / ovl. 3-2-1892 te Grootegast (Sebaldeburen) (OA-15) ( IV-3-12 )
  Hij trouwde (2) op 8-11-1845 te Grootegast (HA-25) met:  
  Riemke [Jans] ROZEMA
geb. 20-7-1823 te Roden (Nietap)
ovl. 29-4-1852 te Grootegast, 28 jaar oud
dochter van: Jans [Gerrits] ROSEMA
IJntje [Pieters] HAZENBERG

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Rienke Jans Rozema; Riemke Jans Rosema. Riemke Jans Rozema overleed in het kraambed op 29 april 1852, vijf dagen na het overlijden van haar dochter Aafke.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 54 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN [Fokkes] van BOLHUIS geb. 8-7-1846 / ovl. 8-7-1846 te Grootegast ( IV-3-14 )
  2. Jan [Fokkes] van BOLHUIS geb. 8-7-1846 te Grootegast / ovl. 23-5-1901 te Groningen ( IV-3-13 )
  3. Ienje [Fokkes] van BOLHUIS geb. 20-1-1848 te Grootegast ( IV-3-15 )
  4. Antje [Fokkes] van BOLHUIS geb. 16-6-1849 te Leek (Zevenhuizen) (GA-61) / ovl. 11-2-1924 te Marum (Zevenhuizen) (OA-7) ( IV-3-16 )
  5. Evert [Fokkes] van BOLHUIS geb. 25-5-1850 te Grootegast / ovl. 16-8-1857 te Grootegast ( IV-3-17 )
  6. Aafke [Fokkes] van BOLHUIS geb. 16-4-1852 te Grootegast / ovl. 24-4-1852 te Grootegast ( IV-3-18 )

III-5-13 Klaaske [Everts] van BOLHUIS
geb. 12-4-1796 te Grootegast (Doezum)
ovl. 6-6-1822 te Grootegast (OA-9), 26 jaar oud
dochter van: Evert [Harms] van BOLHUIS
Albertje [Fokkes] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-5-1796 in Grootegast [bron: AlleGroningers DTB 208 - Doop- en trouwboek Grootegast en Doezum 1790-1811].
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Freerk [Harms] KWANT
geb. 6-9-1776 te Oldehove (Saaksum)
ovl. 4-9-1812 te Aduard (Fransum), 35 jaar oud
zoon van: Harm [Freerks] KWANT
Dieuwerke [Jans] _
( III-3-5 )
  Hij trouwde op 20-1-1799 te Den Ham met:  
  Elske [Jans] SNAAK
geb. 2-1-1774 te Oldehove
ovl. 24-9-1852 te Aduard, 78 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] SNAAK
Eiske [Alles] _


IV-1-2 Pieterke [Harms] _
geb. 2-2-1779 te Oldehove (Saaksum)
dochter van: Harm [Freerks] KWANT
Dieuwerke [Jans] _
( III-3-5 )

IV-1-3 Anna [Harms] KWANT
geb. 10-6-1783 te Oldehove (Saaksum)
ovl. 16-4-1857 te Oldehove (Saaksum), 73 jaar oud
dochter van: Harm [Freerks] KWANT
Geeske [Fritsers] _
( III-3-5 )
  Zij trouwde op 12-11-1807 te Garnwerd-Oostum met:  
  Jacob [Hoikes] PANNEKOEK
ged. 23-10-1787 te Garnwerd-Oostum
ovl. 14-8-1847 te Oldehove (Saaksum)
zoon van: Hoike [Jacobs] _
Anje [Willems] _


IV-1-4 Fritser [Harms] _
ged. 4-12-1785 te Oldehove (Saaksum)
zoon van: Harm [Freerks] KWANT
Geeske [Fritsers] _
( III-3-5 )

IV-1-5 Geert [Harms] HOEKSEMA
geb. 3-2-1788 te Oldehove (Saaksum)
ovl. 17-8-1868 te Oldekerk (Niekerk), 80 jaar oud
zoon van: Harm [Freerks] KWANT
Anje [Geerts] _
( III-3-5 )
  Hij trouwde op 15-1-1814 te Oldekerk met:  
  Ferdina [Douwes] RIESENKAMP
geb. 31-7-1785 te Zuidhorn
ovl. 29-8-1859 te Oldekerk (Niekerk), 74 jaar oud
dochter van: Douwe [Jacobs] RIESENKAMP
Franktje [Alberts] _

  Uit deze relatie  
  1. Hermannus [Geerts] HOEKSEMA geb. 28-4-1815 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 1845 ( V-1-1 )
  2. Albert [Geerts] HOEKSEMA geb. 2-6-1818 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 6-2-1895 te Oldekerk (Niekerk) ( V-1-2 )
  3. Anje [Geerts] HOEKSEMA geb. 11-11-1821 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 19-3-1895 te Oldekerk ( V-1-3 )
  4. Grietje [Geerts] HOEKSEMA geb. 7-6-1823 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 18-9-1878 te Doezum ( V-1-4 )
  5. Kuinje [Geerts] HOEKSEMA geb. 10-3-1826 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 26-1-1907 te Oldekerk ( V-1-5 )
  6. Sieger [Geerts] HOEKSEMA geb. 12-11-1831 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 22-8-1893 te Oldekerk ( V-1-6 )

IV-1-6 Sieger [Harms] KWANT
geb. 12-11-1791 te Oldehove (Saaksum)
ovl. 27-12-1870 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-66), 79 jaar oud
zoon van: Harm [Freerks] KWANT
Anje [Geerts] _
( III-3-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870). Naam ook Siger
 
  Hij trouwde (1) op 22-6-1815 te Ezinge (HA-8) met:  
  Korneliske [Willems] PETTINGA
ged. 15-6-1794 te Garnwerd
ovl. 21-3-1841 te Aduard (Fransum), 46 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] _
Geertjen [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-6-1794 te Garnwerd. Naam ook Knelske Willems Pettinga en Corneliske Willems
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 22-1-1842 te Aduard (HA-1) met:  
  Meike STOIT
ged. 3-6-1804 te Zuidhorn (Noordhorn)
ovl. 18-1-1887 te Zuidhorn (Noordhorn)
dochter van: Jacob [Ailts] _
Jantje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-6-1804 te Noordhorn.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 50 jaar, bruid 37 jaar.
 

IV-2-7 Trijntje BEKKERING
ged. 16-12-1787 te Garnwerd-Oostum
ovl. 28-12-1857 te Winsum (Garnwerd), 70 jaar oud
dochter van: Eevert [Freerks] BEKKERING
Anke [Kornelis] _
( III-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-12-1787 te Garnwerd-Oostum.
 
  Zij trouwde met:  
  Hindrik [Sjoerts] DIJKINGA

IV-3-8 Albertje [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 28-5-1815 te Grootegast
ovl. ca 1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-5-12 )
fam. 119: ( IV-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Aafke. Beroep: landbouwster.
 
  Zij trouwde op 21-3-1839 te Grootegast met:  
  Hendrik [Berends] TOP
geb. 8-2-1806
ovl. ca 1889 te Grand Rapids (U.S.A.)
zoon van: Berend [Lubbes] TOP
Romkje [Jans] SIENEMA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1806 in Opende. Beroep: landbouwer in Opende (1839). Hendrik emigreerde met zijn gezin naar Noord Amerika in 1873.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Hendriks] TOP geb. 23-3-1839 te Grootegast (Opende) / ovl. 24-10-1841 te Grootegast ( V-2-7 )
  2. Berend TOP geb. 28-10-1841 te Grootegast (Opende) / ovl. ca 1908 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( V-2-8 )
  3. Antje TOP geb. 20-9-1844 te Grootegast (Opende) ( V-2-9 )
  4. Romtje TOP geb. 26-12-1847 te Grootegast (Opende) / ovl. 17-3-1915 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( V-2-10 )
  5. Fokke TOP geb. 28-1-1850 te Opende / ovl. 7-5-1940 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( V-2-11 )
  6. Aafke TOP geb. 31-12-1852 te Opende / ovl. 9-11-1928 te Georgetown Township, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( V-2-12 )
  7. Gerkje TOP geb. 31-7-1857 te Grootegast (Opende) / ovl. 8-10-1864 te Grootegast ( V-2-13 )

IV-3-9 Aafke [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 28-5-1815 te Grootegast
ovl. 3-2-1852 te Grijpskerk (Visvliet) (OA-4), 36 jaar oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-5-12 )
fam. 119: ( IV-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Albertje.
 
  Zij trouwde op 28-9-1838 te Grootegast met:  
  Renze [Pieters] BOERSEMA
geb. 1803 te Visvliet
ovl. 29-1-1860 te Visvliet
zoon van: Pieter [Jacobs] BOERSEMA
Eelkjen [Meertens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker (o.a. 1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter BOERSEMA geb. 24-3-1840 te Grootegast ( V-3-14 )
  2. NN BOERSEMA geb. 4-12-1845 te Visvliet / ovl. 4-12-1845 te Visvliet ( V-3-15 )
  3. Fokke BOERSEMA geb. 24-12-1849 te Visvliet / ovl. 1-10-1851 te Visvliet ( V-3-16 )

IV-3-10 Evert [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 17-12-1817 te Grootegast
ovl. 9-2-1865 te Grootegast (OA-7), 47 jaar oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-5-12 )
fam. 119: ( IV-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grutter en winkelier (1865) te Grootegast. Evert Fokkes van Bolhuis was scriba van de Gereformeerde Kerk vanaf 12-3-1856 tot 1865, het jaar van zijn overlijden.
 
  Hij trouwde op 14-1-1838 te Grootegast met:  
  Frouktje [Jans] WIERINGA
geb. 11-3-1798 te Surhuisterveen
ovl. 24-4-1858 te Grootegast, 60 jaar oud
dochter van: Jan [Atzes] WIERINGA
Janke [Gerkes] PETTEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (kramerse) (1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje van BOLHUIS geb. 14-4-1839 te Grootegast / ovl. 5-6-1873 te Grootegast ( V-4-17 )

IV-3-11 Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 3-3-1820 te Grootegast (GA-13)
ovl. 13-9-1852 te Ooststellingwerf, 32 jaar oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-5-12 )
fam. 119: ( IV-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1842).
 
  Zij trouwde op 2-5-1842 te Grootegast (HA-7) met:  
  Hendrik [Harms] FOLKERTS
geb. 5-12-1820 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 9-8-1900 te Valtherveen, 79 jaar oud
zoon van: Harm [Eibes] FOLKERTS
Aaltje [Jans] OUDMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: wolkammer (1842) en arbeider.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm FOLKERTS geb. 23-11-1842 te Sebaldeburen / ovl. 1-1-1918 te Groningen ( V-5-18 )
  2. Fokke FOLKERTS geb. 18-7-1844 te Marum / ovl. 25-5-1871 te Valtherveen ( V-5-19 )
  3. Jan [Hendriks] FOLKERS geb. 13-1-1848 te Ooststellingwerf / ovl. 6-4-1914 te Nieuw Buinen ( V-5-20 )
  4. Evert [Hindriks] FOLKERTS geb. 31-1-1851 te Haulerwijk / ovl. 4-6-1928 te Aduard ( V-5-21 )

IV-3-12 Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 4-6-1822 te Grootegast (GA-39)
ovl. 3-2-1892 te Grootegast (Sebaldeburen) (OA-15), 69 jaar oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Antje [Jacobs] BOLHUIS
( III-5-12 )
fam. 119: ( IV-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte van Klaas wordt op 8 juni 1820 te Grootegast gedaan door zijn vader Fokke Everts van Bolhuis, 31 jr. grutter te Grootegast. Mede-aangevers zijn buurman Fokke Pieters Stuip, 44jr, koopman te Grootegast en buurman Berend Zandberg, 36 Jr. kapper te Grootegast.

Beroep: dagloner (1851, 1854, 1857, 1861, 1862, 1866), daglooner (1878), arbeider, grutter, watermolenaar, koopman, winkelier (1892), landgebruiker (1887) en landbouwer.
Van 1857 tot 1862 woonde het gezin Van Bolhuis-Fokkinga in het molenaarshuis bij de molen van de Westzandemermolenpolder te Grootegast.

Aangifte van het overlijden van Klaas wordt op 4 februari 1892 te Grootegast gedaan door Simon Lollinga, 54Jr, schoenmaker te Sebaldeburen en Jan Lieffering, 30jr, smid te Sebaldeburen.
 
  Hij trouwde op 13-5-1847 te Grootegast (HA-5) met:  
  Geeske [Jochums] FOKKINGA
geb. 1-4-1822 te Oldekerk (GA-11)
ovl. 3-3-1899 te Grootegast (Sebaldeburen) (OA-15), 76 jaar oud
dochter van: Jochem [Roelfs] FOKKENGA
Mattje [Pieters] HARKEMA

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Geeske Jochems Fokkenga. Beroep: naaister (bij haar huwelijk, en woonachtig te Sebaldeburen), dagloonster (1878).

Aangifte van de geboorte van Geeske wordt op 3 april 1822 te Oldekerk gedaan door haar vader Jochum Roels Fokkinga, 28 jr, landbouwer te Oldekerk. De mede-aangevers zijn bijna niet te lezen in de acte. In de geboorte-acte zou Jochumís eerste vrouw Minke Tjerks vermeld staan als moeder?

Aangifle van het overlijden van Geeske wordt op3 maart te Grootegast gedaan door Simon Lollinga, 62 Jr. schoenmaker en Jan Lieffering, 37jr, smid.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: grutter; beroep vader bruidegom.: grutter; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 24 jaar; bruid 25 jaar.
Getuigen van het huwelijk van Klaas en Geeske op 13 mei 1847 te grootegast zijn zijn broer Evert Fokkes van Bolhuis, 29 Jr. winkelier te Grootegast, zijn broer(?) Fokke Fokkes Hofstra, 33 jr. wonend te Grootegast, zijn zwager Hendrik Berends Top, 40 jr. wonend te Opende en haar half broer Roel Jochems Fokkenga, 37 Jr. wonend te Grootegast.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje van BOLHUIS geb. 24-7-1848 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-51) / ovl. 20-7-1913 te Grootegast (OA-58) ( V-6-22 )
  2. Fokke van BOLHUIS geb. 11-6-1851 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-44) / ovl. 6-2-1907 te Grootegast (OA-20) ( V-6-23 )
  3. Antje van BOLHUIS geb. 7-5-1854 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-43) / ovl. 18-1-1942 te Schouwerzijl ( V-6-24 )
  4. Joghumina van BOLHUIS geb. 6-10-1857 te Grootegast (GA-81) / ovl. 13-11-1862 te Sebaldeburen (OA-64) ( V-6-25 )
  5. Evert van BOLHUIS geb. 30-3-1861 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-33) / ovl. 18-7-1939 te Zuidlaren (Westlaren) (OA-61) ( V-6-26 )
  6. Joggumina van BOLHUIS geb. 19-4-1866 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-54) / ovl. 29-4-1943 te Grootegast (Kornhorn) ( V-6-27 )

IV-3-13 Jan [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 8-7-1846 te Grootegast
ovl. 23-5-1901 te Groningen, 54 jaar oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-5-12 )
  Persoonlijke informatie
Jan had een levenloos geboren tweeling broertje. Beroep: boerenknecht.
 
  Hij trouwde op 21-5-1872 te Oldekerk met:  
  Antje [Jans] WARMBORG
geb. 25-8-1844 te Niekerk
ovl. 6-11-1925 te Hoogkerk, 81 jaar oud
dochter van: Jan WARMBORG
Kaatje [Jans] STRIJKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Riemke van BOLHUIS geb. 14-10-1873 te Oldekerk (Niekerk) ( V-7-28 )
  2. Fokke Evert van BOLHUIS geb. 5-9-1876 te Noordhorn / ovl. 19-8-1952 te Groningen ( V-7-29 )
  3. Kaatje van BOLHUIS geb. 31-8-1879 te Noordhorn / ovl. 21-12-1950 te Hoogkerk ( V-7-30 )
  4. Ienje van BOLHUIS geb. 19-6-1883 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 11-6-1890 te Groningen ( V-7-31 )
  5. Jantje van BOLHUIS geb. 25-4-1886 te Oldekerk (Niekerk) (GA-16) / ovl. 27-6-1960 te Groningen ( V-7-32 )

IV-3-14 NN [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 8-7-1846
ovl. 8-7-1846 te Grootegast, 0 dagen oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-5-12 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren tweeling broer van Jan.
 

IV-3-15 Ienje [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 20-1-1848 te Grootegast
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-5-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1866)
 
  Zij trouwde op 15-6-1866 te Grijpskerk met:  
  Jan [Remmelts] DIJKSTRA
geb. 2-7-1844 te Grijpskerk (Westerhorn)
zoon van: Remmert [Boukes] DIJKSTRA
Bentje [Ubels] JONGST

  Persoonlijke informatie
Beroep: boekhandelaar.
 

IV-3-16 Antje [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 16-6-1849 te Leek (Zevenhuizen) (GA-61)
ovl. 11-2-1924 te Marum (Zevenhuizen) (OA-7), 74 jaar oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-5-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1904).
 
  Zij trouwde op 15-4-1870 te Leek (HA-33) met:  
  Duurt [Willems] van DIJK
geb. 1-4-1847 te Wierum
ovl. 26-11-1918 te Zevenhuizen, 71 jaar oud
zoon van: Willem [Duurts] van DIJK
Stientje [Jacobs] ZIJLSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1904).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Stientje van DIJK geb. 30-7-1871 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 30-7-1871 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-33 )
  2. Stientje van DIJK geb. 7-6-1872 te Leek / ovl. 4-3-1963 te Marum (Nuis) ( V-8-34 )
  3. Willem van DIJK geb. 10-9-1874 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-35 )
  4. Riemke van DIJK geb. 30-11-1876 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 11-8-1916 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-36 )
  5. Fokke Evert van DIJK geb. 11-3-1879 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-37 )
  6. Jakob van DIJK geb. 3-7-1881 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-38 )
  7. Everdina van DIJK geb. 6-3-1884 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-39 )
  8. Piet van DIJK geb. 27-5-1886 te Zevenhuizen / ovl. 1-10-1955 te Zevenhuizen ( V-8-40 )
  9. Jantje van DIJK geb. 29-11-1888 te Leek / ovl. 11-11-1960 te Roden ( V-8-41 )
  10. Ettjo Duurt van DIJK geb. 6-12-1891 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 10-12-1891 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-42 )

IV-3-17 Evert [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 25-5-1850 te Grootegast
ovl. 16-8-1857 te Grootegast, 7 jaar oud
zoon van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-5-12 )

IV-3-18 Aafke [Fokkes] van BOLHUIS
geb. 16-4-1852 te Grootegast
ovl. 24-4-1852 te Grootegast, 8 dagen oud
dochter van: Fokke [Everts] van BOLHUIS
Riemke [Jans] ROZEMA
( III-5-12 )

  Generatie V  
V-1-1 Hermannus [Geerts] HOEKSEMA
geb. 28-4-1815 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 1845
zoon van: Geert [Harms] HOEKSEMA
Ferdina [Douwes] RIESENKAMP
( IV-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Overleden voor mei 1845.
 
  Hij trouwde op 13-12-1840 te Zuidhorn met:  
  Luktje [Jans] KIEFT
geb. 13-12-1815 te Aduard (Den Ham)
ovl. 28-4-1892 te Kollumerland en Nieuwkruisland, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] KIEFT
Trijntje [Jans] SNAAK


V-1-2 Albert [Geerts] HOEKSEMA
geb. 2-6-1818 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 6-2-1895 te Oldekerk (Niekerk), 76 jaar oud
zoon van: Geert [Harms] HOEKSEMA
Ferdina [Douwes] RIESENKAMP
( IV-1-5 )
  Hij trouwde op 29-4-1848 te Oldekerk met:  
  Seelje [Jans] FOKKEMA
geb. 29-3-1824 te Achtkarspelen (Lutjepost)
ovl. 11-5-1865 te Oldekerk (Niekerk), 41 jaar oud
dochter van: Jan [Fokkes] FOKKEMA
Aaltje [Boeles] KUINS

  Uit deze relatie  
  1. Ferdina HOEKSEMA geb. 19-4-1849 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 18-7-1906 te Groningen ( VI-1-1 )
  2. Aaltje HOEKSEMA geb. 27-12-1851 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 9-5-1930 te Oldekerk ( VI-1-2 )
  3. Geertje HOEKSEMA geb. 16-2-1853 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 23-1-1931 te Leek (Enumatil) ( VI-1-3 )
  4. Jantje HOEKSEMA geb. 29-12-1861 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 12-3-1948 te Oldekerk (Niekerk) ( VI-1-4 )

V-1-3 Anje [Geerts] HOEKSEMA
geb. 11-11-1821 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 19-3-1895 te Oldekerk, 73 jaar oud
dochter van: Geert [Harms] HOEKSEMA
Ferdina [Douwes] RIESENKAMP
( IV-1-5 )
  Zij trouwde op 20-4-1843 te Oldekerk met:  
  Lambartus [Hendriks] IJSINGA
geb. 28-7-1817 te Doezum
ovl. 1-6-1887 te Oldekerk, 69 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] IJSINGA
Boukje [Karssens] De BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (van 1843 tot 1887).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert IJSZENGA geb. 12-1-1853 te Oldekerk / ovl. 21-3-1901 te Oldekerk ( VI-2-5 )

V-1-4 Grietje [Geerts] HOEKSEMA
geb. 7-6-1823 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 18-9-1878 te Doezum, 55 jaar oud
dochter van: Geert [Harms] HOEKSEMA
Ferdina [Douwes] RIESENKAMP
( IV-1-5 )
  Zij trouwde (1) op 16-8-1848 te Oldekerk met:  
  Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
ged. 16-5-1802 te Marum
ovl. 31-12-1870 te Oldekerk
zoon van: Reintje [Jacobs] _
Antje [Tjeerts] KOLLENBORG

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer van 1848 - 1871.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rentje DIEPSTRA geb. 10-5-1849 te Oldekerk / ovl. 30-4-1919 te Vierhuizen ( VI-3-6 )
  2. Geert DIEPSTRA geb. 5-4-1850 te Oldekerk / ovl. 16-8-1892 te Kloosterburen ( VI-3-7 )
  3. Anne DIEPSTRA geb. 26-2-1853 te Oldekerk ( VI-3-8 )
  4. Ferdina DIEPSTRA geb. 17-7-1855 te Oldekerk / ovl. 21-2-1881 te Oldekerk ( VI-3-9 )
  5. Johannes DIEPSTRA geb. 13-10-1857 te Oldekerk / ovl. 17-3-1945 te Zuidhorn ( VI-3-10 )
  6. Antje DIEPSTRA geb. 1-11-1860 te Oldekerk / ovl. 16-1-1931 te Oldekerk ( VI-3-11 )
  Zij trouwde (2) op 9-11-1872 te Oldekerk met:  
  Wiebe OLDENBURGER
geb. 26-5-1845 te Marum (Noordwijk)
ovl. 8-3-1911 te Marum (Noordwijk), 65 jaar oud
zoon van: Wiebe [Taekes] OLDENBURGER
Martje [Eentjes] van SANNEN


V-1-5 Kuinje [Geerts] HOEKSEMA
geb. 10-3-1826 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 26-1-1907 te Oldekerk, 80 jaar oud
dochter van: Geert [Harms] HOEKSEMA
Ferdina [Douwes] RIESENKAMP
( IV-1-5 )
  Zij trouwde op 10-12-1853 te Oldekerk met:  
  Jan van der MOLEN
geb. 16-3-1829 te Doezum
ovl. 23-1-1889 te Oldekerk, 59 jaar oud
zoon van: Fokke [Jans] van der MOLEN
Janneke [Willems] POSTEMA


V-1-6 Sieger [Geerts] HOEKSEMA
geb. 12-11-1831 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 22-8-1893 te Oldekerk, 61 jaar oud
zoon van: Geert [Harms] HOEKSEMA
Ferdina [Douwes] RIESENKAMP
( IV-1-5 )
  Hij trouwde (1) op 20-7-1857 te Leens met:  
  Engelina de JONG
geb. 7-6-1824 te Oude Pekela
ovl. 1-11-1883 te Oldekerk, 59 jaar oud
dochter van: Jannes [Tjebbes] de JONG
Aaftien [Johannes] KOK

  Hij trouwde (2) op 17-5-1884 te Oldekerk met:  
  Gaatske [Euwes] MOLTMAKER
geb. 23-8-1846 te Grijpskerk
ovl. 10-7-1909 te Oldekerk, 62 jaar oud
dochter van: Euwe [Berends] MOLTMAKER
Wijtske [Alberts] EZINGA


V-2-7 Berend [Hendriks] TOP
geb. 23-3-1839 te Grootegast (Opende)
ovl. 24-10-1841 te Grootegast, 2 jaar oud
zoon van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-8 )

V-2-8 Berend TOP
geb. 28-10-1841 te Grootegast (Opende)
ovl. ca 1908 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-8 )
  Hij trouwde met:  
  Pieterke RILLEMA
geb. 15-2-1852 te Ulrum
ovl. ca 1925 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Jacob [Garmts] RILLEMA
Sietske [Jans] KORNHORN

  Uit deze relatie  
  1. Sietske TOP geb. ca 1874 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-4-12 )
  2. Bertha TOP geb. ca 1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-4-13 )
  3. Anna TOP geb. 6-8-1878 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 3-2-1949 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-4-14 )
  4. Jacob TOP geb. 31-5-1881 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 6-11-1882 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-4-15 )
  5. Jacob TOP geb. 25-7-1883 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1967 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-4-16 )

V-2-9 Antje TOP
geb. 20-9-1844 te Grootegast (Opende)
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-8 )
  Zij trouwde op 1-6-1867 te Grootegast met:  
  Wiggele van der VEEN
geb. 24-8-1841 te Surhuisterveen
zoon van: Sijbrijn [Wiggeles] van der VEEN
Janke IWEMA

  Persoonlijke informatie
Wiggele emigreerde met zijn gezin in 1873 naar Noord Amerika.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sijbrijn van der VEEN geb. 16-3-1868 te Opende ( VI-5-17 )
  2. Albertje van der VEEN geb. 3-9-1870 te Opende ( VI-5-18 )

V-2-10 Romtje TOP
geb. 26-12-1847 te Grootegast (Opende)
ovl. 17-3-1915 te Kent County (Michigan, U.S.A.), 67 jaar oud
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-8 )

V-2-11 Fokke TOP
geb. 28-1-1850 te Opende
ovl. 7-5-1940 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-8 )
  Hij trouwde met:  
  Kaatje (Katie) DUSSEL
geb. 25-3-1851 te Oldehove (Niehove)
ovl. te Opende
dochter van: Evert [Pieters] DUSSEL
Eiske [Pieters] SPANJER

  Uit deze relatie  
  1. Alberdina TOP geb. 24-2-1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 16-3-1952 te Gaines Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-6-19 )
  2. John TOP geb. 1877 te Michigan (U.S.A.) ( VI-6-20 )
  3. Itske TOP geb. 15-3-1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-6-21 )
  4. Henry TOP geb. 30-9-1881 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 8-7-1921 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-6-22 )

V-2-12 Aafke TOP
geb. 31-12-1852 te Opende
ovl. 9-11-1928 te Georgetown Township, Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-8 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas BEUTE
geb. ca 1852 te (Nederland)
ovl. 8-5-1943 te Georgetown Township, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Harm BEUTE
Wilhelmina BAAS

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik (Henry) BEUTE geb. 26-4-1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 20-5-1962 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-7-23 )
  2. Hiram BEUTE geb. 1878 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 11-2-1965 ( VI-7-24 )
  3. Albert BEUTE geb. ca 1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 13-8-1881 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-7-25 )
  4. William BEUTE geb. 24-8-1882 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1-10-1934 te Gaines Township, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-7-26 )
  5. Bert BEUTE geb. ca 1886 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 30-9-1956 ( VI-7-27 )
  6. Winnie BEUTE geb. 1892 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-7-28 )
  7. Benjamin F. BEUTE geb. ca 1892 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 14-1-1944 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-7-29 )
  8. Albert BEUTE geb. 9-12-1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 17-5-1993 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-7-30 )
  9. Anna BEUTE geb. ca 1897 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 30-6-1968 ( VI-7-31 )

V-2-13 Gerkje TOP
geb. 31-7-1857 te Grootegast (Opende)
ovl. 8-10-1864 te Grootegast, 7 jaar oud
dochter van: Hendrik [Berends] TOP
Albertje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-8 )

V-3-14 Pieter BOERSEMA
geb. 24-3-1840 te Grootegast
zoon van: Renze [Pieters] BOERSEMA
Aafke [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-9 )

V-3-15 NN BOERSEMA
geb. 4-12-1845 te Visvliet
ovl. 4-12-1845 te Visvliet, 0 dagen oud
zoon van: Renze [Pieters] BOERSEMA
Aafke [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-3-16 Fokke BOERSEMA
geb. 24-12-1849 te Visvliet
ovl. 1-10-1851 te Visvliet, 21 maand oud
zoon van: Renze [Pieters] BOERSEMA
Aafke [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-9 )

V-4-17 Antje van BOLHUIS
geb. 14-4-1839 te Grootegast
ovl. 5-6-1873 te Grootegast, 34 jaar oud
dochter van: Evert [Fokkes] van BOLHUIS
Frouktje [Jans] WIERINGA
( IV-3-10 )
  Zij trouwde op 10-5-1866 te Grootegast met:  
  Tjebbe MELLEMA
geb. 4-5-1840 te Burum
ovl. 2-8-1921 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Wijbe [Louws] MELLEMA
Hiske MUNTINGA

  Persoonlijke informatie
Tjebbe emigreerde naar Noord Amerika in 1880.
 

V-5-18 Harm FOLKERTS
geb. 23-11-1842 te Sebaldeburen
ovl. 1-1-1918 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Hendrik [Harms] FOLKERTS
Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1875), landbouwer (1899).
 
  Hij trouwde op 18-5-1872 te Hoogezand met:  
  Grietje BARKMAN
geb. 21-5-1849 te Windeweer
ovl. 23-5-1923 te Grootegast, 74 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] BARKMAN
Hindrikje [Gerrits] de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik FOLKERTS geb. 8-5-1873 te Windeweer / ovl. 25-6-1944 te Beverwijk ( VI-8-32 )
  2. Geert FOLKERTS geb. 11-8-1875 te Borger (Nieuw Buinen) (GA-127) / ovl. 3-7-1916 te Groningen ( VI-8-33 )
  3. Jacoba Henriette FOLKERTS geb. 20-4-1878 te Nieuw Buinen / ovl. 6-11-1953 te Appingedam ( VI-8-34 )
  4. Harm FOLKERTS geb. 24-8-1883 te Nieuw Buinen / ovl. 14-10-1951 te Zuidlaren ( VI-8-35 )
  5. Jan FOLKERTS geb. 4-5-1889 te Nieuw Buinen / ovl. 19-1-1902 te Grootegast ( VI-8-36 )
  6. Jantina Hillechina FOLKERTS geb. 12-7-1892 te Nieuw Buinen / ovl. 8-11-1962 te Roden (Steenbergen) ( VI-8-37 )

V-5-19 Fokke FOLKERTS
geb. 18-7-1844 te Marum
ovl. 25-5-1871 te Valtherveen, 26 jaar oud
zoon van: Hendrik [Harms] FOLKERTS
Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-11 )

V-5-20 Jan [Hendriks] FOLKERS
geb. 13-1-1848 te Ooststellingwerf
ovl. 6-4-1914 te Nieuw Buinen, 66 jaar oud
zoon van: Hendrik [Harms] FOLKERTS
Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-11 )
  Hij trouwde (1) op 17-2-1872 te Odoorn met:  
  Hendrikje VENEMA
geb. 21-3-1848 te Marum
ovl. 20-2-1902 te Weerdingerveen, 53 jaar oud
dochter van: Bonne [Douwes] VENEMA
Aaltje [Harms] ELEVELD

  Uit deze relatie  
  1. Roelfke FOLKERS geb. 14-1-1875 te Valthermond / ovl. 29-6-1897 te Weerdingerveen ( VI-9-38 )
  2. Bonne FOLKERS geb. 14-6-1876 te Valthermond / ovl. 2-7-1879 te Weerdingermarke ( VI-9-39 )
  3. Aaltje FOLKERS geb. 17-8-1878 te Valtherveen / ovl. 17-5-1955 te Emmen ( VI-9-40 )
  4. Jacoba FOLKERS geb. 12-7-1880 te Weerdingermarke ( VI-9-41 )
  5. Bonne FOLKERS geb. 29-8-1882 te Valthermond / ovl. 15-7-1961 te Emmen ( VI-9-42 )
  6. Hendrik FOLKERS geb. 5-5-1885 te Valthermond ( VI-9-43 )
  7. Marchien FOLKERS geb. 24-9-1887 te Valthermond / ovl. 24-4-1890 te Weerdingermarke ( VI-9-44 )
  8. Harm FOLKERS geb. 25-1-1891 te Weerdingermarke / ovl. 18-1-1892 te Weerdingermarke ( VI-9-45 )
  Hij trouwde (2) op 15-11-1902 te Borger met:  
  Jantje BARKMAN
geb. 30-9-1856 te Hoogezand
ovl. 30-7-1917 te Nieuw Buinen, 60 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] BARKMAN
Hindrikje [Gerrits] de VRIES


V-5-21 Evert [Hindriks] FOLKERTS
geb. 31-1-1851 te Haulerwijk
ovl. 4-6-1928 te Aduard, 77 jaar oud
zoon van: Hendrik [Harms] FOLKERTS
Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-11 )
  Hij trouwde op 5-6-1880 te Odoorn met:  
  Pietertje LOWES
geb. 26-3-1856 te Onstwedde
ovl. 31-10-1921 te Emmen, 65 jaar oud
dochter van: Hindrik LOWES
Aaltje KROON

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik FOLKERTS geb. 4-5-1881 te Valthermond ( VI-10-46 )
  2. Aaltje FOLKERTS geb. 9-9-1882 te Valthermond / ovl. 26-4-1886 te Zandberg ( VI-10-47 )
  3. Jacoba FOLKERTS geb. 10-3-1884 te Valthermond ( VI-10-48 )
  4. Margaretha FOLKERTS geb. 1-7-1885 te Valthermond / ovl. 11-12-1958 te Emmen ( VI-10-49 )
  5. Hendrikus FOLKERTS geb. 28-2-1887 te Valthermussel ( VI-10-50 )
  6. Harm FOLKERTS geb. 7-8-1888 te Valthermond ( VI-10-51 )
  7. Fedde FOLKERTS geb. 13-5-1893 te Valthermond ( VI-10-52 )

V-6-22 Martje van BOLHUIS
geb. 24-7-1848 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-51)
ovl. 20-7-1913 te Grootegast (OA-58), 64 jaar oud
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Geboren 's middags om 1 uur
Aangifte van de geboorte van Martje wordt op 27 juli 1848 te Grootegast gedaan door haar vader Klaas Fokkes van Bolhuis, 26 jr, koopman te Sebaldeburen. Mede-aangevers zijn Eise Tjarda Westerhof, 42 jr, predikant te Sebaldeburen en Jan Derkse Pera, 62 jr, landbouwer te Sebaldeburen. Aangifte van het overlijden van Martje wordt op 21 juli 1913 te Grootegast gedaan door Jan Slagter, 53 jr, landbouwer te Grootegast en Jacob Everts, 52 jr, logementhouder te Grootegast. Martje is begraven te Grootegast.
Beroep: zonder beroep, naaister (te Den Ham, ten tijde van haar huwelijk, 1875) en arbeidster, wonend te Grootegast en te Den Ham.
Overleden 's middags om 12.00 uur.
 
  Zij trouwde op 15-5-1875 te Aduard (HA-8) met:  
  Arnoldus HELMANTEL
geb. 3-2-1850 te Oldehove (Niehove) (GA-10)
ovl. 17-2-1920 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: Lammert [Arnoldus] HELMANTEL
Abeltje [Kornelis] POL
fam. 91: ( VII-1-6 )
  Persoonlijke informatie
geboren 's morgens om 1.00 uur
beroep: boerenknecht (1875), dagloner en arbeider. Wonend te Grootegast, Oldehove en Sebaldeburen en na emigratie in de U.S.A.

Aangifte van de geboorte van Arnoldus wordt op 4 februari 1850 te Oldehove gedaan door zijn vader Lammert Arnoldus Helmantel, 37 jr, arbeider te Niehove. Mede-aangevers zijn Egberts Wijbrants Korhorn, 27 jr, arbeider te Niehove en Albert Tjabbes Huizinga, 25 jr, inlandsche kramer te Niehove.

Na het overlijden van zijn vrouw emigreert Arnoldus naar Amerika. Op 29 november 1913 vertrekt hij met zijn dochter Everdina met de SS Noordam vanuit Rotterdam. Op 9 december komt hij aan op Ellis Island in New York. Hij staat als volgt beschreven in de immigratie-records. 8. Arnoldus Helmantel, 63 jr, vrijgezel, boerenarbeider, kan lezen en schrijven, laatst wonend te Grootegast. Hij heeft de reis zelf betaald, en heeft 50 dollar mee. Hij is onderweg naar zijn schoonzoon R. Schaafsma, 1143 E.str., Grand Rapids (Michigan). Arnoldus is geen polygamist, geen anarchist, verkeert in goede gezondheid en heeft geen handicaps. Hij is 5 feet, 8 inches lang (1,73 m), blank, heeft blond haar en blauwe ogen. Als adres in Nederland geeft hij zijn zoon Kl. Helmantel in Grootegast op. Arnoldus stierf op dezelfde dag als zijn dochter Everdina aan een zeer besmettelijke ziekte. Ze werden nog dezelfde dag begraven. Arnoldus is begraven op Garfield Cemetery, Grand Rapids,
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar oud, bruid 26 jaar oud.
Getuigen bij het huwelijk van Arnoldus en Martje op 15 mei 1875 te Aduard zijn Siebe Fokke Cwant, 64 jr, molenaar te Aduard, Johannes G Hazeloop, 40 jr, veldwachter te Aduard, Kornelis Dirksema, 38 jr, gemeenteontvanger te Aduard en Fijke Hemmen, 33 jr, winkelier te Aduard.
Arnoldus, Martje en Geertje worden op 13 augustus 1877 ingeschreven in het Bevolkingsregister van Grijpskerk. Ze komen uit Aduard en gaan wonen in huis A 43. Daar overlijdt Geertje en worden Klaas en Geeske geboren.
In 1880 staan ze ingeschreven in huis A 126. Daar wordt Albertje geboren. Het gezin vertrekt op 3 mei 1883.
Op 30 mei 1883 worden Arnoldus en Martje met hun drie kinderen in geschreven in het Bevolkingsregister van Grootegast. Ze gaan wonen in huis E 79, daar worden ook Lammerdina en Martha geboren. Ze vertrekken op 30 december 1887 naar Winsum.
Op 30 december 1887 wordt het gezin met vijf kinderen ingeschreven in het bevolkingsregister van Winsum. Ze gaan wonen in huis 124 bij het 'Tichelwerk van Nanninga'. Op 17 juni 1889 vertrekken ze naar Bedum.
Vervolgens wordt in 1889 in Bedum Lammert geboren en in 1893 wonen ze blijkbaar opnieuw in Winsum, want daar wordt Fokkina Everdina geboren.
Op 27 april 1995 wordt het gezin met zeven kinderen ingeschreven in het Bevolkingsregister van Eenrum. Ze zijn dan afkomstig uit Winsum en gaan wonen in Wierhuizen, in huis D 8. In 1896 vertrekt Abeltje naar Kloosterburen en in 1897 Geeske naar Slochteren. Klaas gaat wonen bij Harm Ritsema. Arnoldus en Martje vertrekken met de jongste drie kinderen op 28 mei 1997 naar Grootegast. Lammerdina blijft in Eenrum (werken en) wonen.
Op 28 mei 1897 worden Arnoldus en Martje met hun jongste drie kinderen opnieuw ingeschreven in het Bevolkingsregister van Grootegast. Dit keer gaan ze wonen in huis E 34. Op 17 mei 1898 komt Lammerdina vanuit Eenrum weer bij hun wonen, ze vertrekt op 12 december 1899 naar Grijpskerk. Op 17 mei 1900 trekt ook Klaas vanuit Eenrum weer bij zijn ouders in.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske (Geertje) HELMANTEL geb. 14-4-1876 te Aduard (Den Ham) / ovl. 12-11-1877 te Grijpskerk fam. 91: ( IX-6-28 )
  2. Klaas HELMANTEL geb. 17-12-1877 te Grijpskerk / ovl. 3-11-1957 te Grootegast (Sebaldeburen) fam. 91: ( IX-6-29 )
  3. Geeske HELMANTEL geb. 1-12-1879 te Grijpskerk / ovl. 16-11-1953 te Noordhorn fam. 91: ( IX-6-30 )
  4. Abeltje (Alice) HELMANTEL geb. 1-8-1882 te Grijpskerk / ovl. 2-2-1941 te Grand Rapids (MI, U.S.A.) fam. 91: ( IX-6-31 )
  5. Lammerdina HELMANTEL geb. 6-1-1884 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-1) / ovl. 8-11-1978 te Delfzijl fam. 91: ( IX-6-32 )
  6. Martha HELMANTEL geb. 4-7-1886 te Grootegast (Sebaldeburen) / ovl. 16-8-1955 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) fam. 91: ( IX-6-33 )
  7. Lammert HELMANTEL geb. 3-12-1889 te Bedum (Rodewolt) / ovl. 1958 fam. 91: ( IX-6-34 )
  8. Fokke Evert HELMANTEL geb. 3-7-1891 te Bedum (Onderdendam) / ovl. 25-7-1892 te Bedum (Onderdendam) fam. 91: ( IX-6-35 )
  9. Fokkina Everdina (Effy) HELMANTEL geb. 13-10-1893 te Winsum (Obergum) / ovl. 13-2-1920 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) fam. 91: ( IX-6-36 )

V-6-23 Fokke van BOLHUIS
geb. 11-6-1851 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-44)
ovl. 6-2-1907 te Grootegast (OA-20), 55 jaar oud
zoon van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-3-12 )

V-6-24 Antje van BOLHUIS
geb. 7-5-1854 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-43)
ovl. 18-1-1942 te Schouwerzijl, 87 jaar oud
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1878).
 
  Zij trouwde op 11-5-1878 te Grootegast (HA-11) met:  
  Hendrik BOONSTRA
geb. 24-11-1854 te Grootegast (Lutjegast)
ovl. 6-2-1929 te Schouwerzijl, 74 jaar oud
zoon van: Feike [Hendriks] BOONSTRA
Jetske HOEKSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1878, 1879). Hendrik was woonachtig te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: naaister; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 24 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jetske BOONSTRA geb. 2-3-1879 te Grootegast (Lutjegast) ( VI-11-53 )
  2. Klaas BOONSTRA geb. 28-5-1882 te Leens ( VI-11-54 )
  3. Geeske BOONSTRA geb. 19-8-1884 te Leens / ovl. 29-4-1884 te Leens (OA-56) ( VI-11-55 )
  4. Geeske BOONSTRA geb. 4-9-1885 te Leens ( VI-11-56 )
  5. Feike BOONSTRA geb. 8-11-1888 te Leens / ovl. 5-3-1902 te Leens ( VI-11-57 )
  6. Martje BOONSTRA geb. 22-1-1892 te Leens / ovl. 4-2-1896 te Leens ( VI-11-58 )
  7. Harmina BOONSTRA geb. 6-5-1895 te Leens / ovl. 4-2-1896 te Leens ( VI-11-59 )
  8. Harm BOONSTRA geb. 5-11-1898 te Leens ( VI-11-60 )

V-6-25 Joghumina van BOLHUIS
geb. 6-10-1857 te Grootegast (GA-81)
ovl. 13-11-1862 te Sebaldeburen (OA-64), 5 jaar oud
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in het molenaarshuis bij de molen van de Westzandemermolenpolder te Grootegast.
 

V-6-26 Evert van BOLHUIS
geb. 30-3-1861 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-33)
ovl. 18-7-1939 te Zuidlaren (Westlaren) (OA-61), 78 jaar oud
zoon van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1887), landbouwer (1928), koopman.
 
  Hij trouwde op 12-5-1887 te Leens (HA-10) met:  
  Bouwina ACHTERHOF
geb. 6-11-1867 te Zuurdijk
ovl. 16-10-1936 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Luurt ACHTERHOF
Grietje MOES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1887).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klazina van BOLHUIS geb. 3-8-1888 te Bedum (Onderdendam) / ovl. 16-10-1956 te Groningen (Drieborg) ( VI-12-61 )
  2. Grietje van BOLHUIS geb. 3-11-1889 te Bedum (Onderdendam) / ovl. 16-2-1962 te Groningen ( VI-12-62 )
  3. Gerard van BOLHUIS geb. 26-3-1891 te Pieterburen ( VI-12-63 )
  4. Luurdina van BOLHUIS geb. 12-1-1893 te Eenrum (Broek) ( VI-12-64 )
  5. Fokko van BOLHUIS geb. 21-3-1895 te Eenrum (Broek) / ovl. 7-9-1963 te Groningen ( VI-12-65 )
  6. Martje van BOLHUIS geb. 29-1-1897 te Eenrum (Broek) ( VI-12-66 )
  7. Hendrik van BOLHUIS geb. 16-8-1898 te Eenrum (Broek) (GA-47) ( VI-12-67 )
  8. Gesina van BOLHUIS geb. 20-4-1900 te Eenrum (Broek) ( VI-12-68 )
  9. Arnoldus van BOLHUIS geb. 18-2-1902 te Eenrum (Broek) ( VI-12-69 )
  10. Jantine van BOLHUIS geb. 13-11-1903 te Eenrum (Broek) ( VI-12-70 )
  11. Jacobus van BOLHUIS geb. 22-6-1905 te Eenrum (Broek) ( VI-12-71 )
  12. Hendrik van BOLHUIS geb. 19-9-1907 te Eenrum (Broek) (GA-46) / ovl. 20-9-1907 te Eenrum (Broek) (OA-22) ( VI-12-72 )
  13. Dirk van BOLHUIS geb. 29-12-1909 te Anloo (Schipborg) / ovl. 9-9-1984 te Zuidlaren ( VI-12-73 )

V-6-27 Joggumina van BOLHUIS
geb. 19-4-1866 te Grootegast (Sebaldeburen) (GA-54)
ovl. 29-4-1943 te Grootegast (Kornhorn), 77 jaar oud
dochter van: Klaas [Fokkes] van BOLHUIS
Geeske [Jochums] FOKKINGA
( IV-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1888).
 
  Zij trouwde op 30-3-1888 te Grootegast (HA-5) met:  
  Hendrik PANTJES
geb. 7-11-1859 te Grootegast (Doezum)
ovl. 14-10-1920 te Grootegast, 60 jaar oud
zoon van: Wieger PANTJES
Jetske HOEKSTRA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wieger PANTJES geb. 2-2-1889 te Grootegast (Doezum) / ovl. 20-1-1960 te Groningen ( VI-13-74 )
  2. Geeske PANTJES geb. 27-4-1892 te Grootegast (Doezum) (GA-45) / ovl. 26-4-1984 te Kornhorn ( VI-13-75 )
  3. Klaas PANTJES geb. 14-1-1900 te Grootegast (Doezum) / ovl. 20-2-1919 te Grootegast ( VI-13-76 )

V-7-28 Riemke van BOLHUIS
geb. 14-10-1873 te Oldekerk (Niekerk)
dochter van: Jan [Fokkes] van BOLHUIS
Antje [Jans] WARMBORG
( IV-3-13 )
  Zij trouwde met:  
  Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
geb. ca 1875 te Groningen
zoon van: Heino ZIJLSTRA
Alida [Johannes] FRANSEN

  Uit deze relatie  
  1. Alida Johanna Antje ZIJLSTRA geb. 14-12-1895 te Groningen ( VI-14-77 )
  2. Antje ZIJLSTRA geb. 14-9-1898 te Groningen ( VI-14-78 )
  3. Heino ZIJLSTRA geb. 3-1-1901 te Groningen ( VI-14-79 )
  4. Jan ZIJLSTRA geb. 3-5-1903 te Groningen / ovl. 18-10-1907 te Groningen ( VI-14-80 )
  5. Henderika Engelina ZIJLSTRA geb. 11-9-1905 te Groningen / ovl. 25-10-1907 te Groningen ( VI-14-81 )
  6. Jan Henderikus ZIJLSTRA geb. 6-12-1907 te Groningen / ovl. 14-10-1928 te Groningen ( VI-14-82 )
  7. Hinderikus Riemke ZIJLSTRA geb. 28-8-1911 te Groningen ( VI-14-83 )

V-7-29 Fokke Evert van BOLHUIS
geb. 5-9-1876 te Noordhorn
ovl. 19-8-1952 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Jan [Fokkes] van BOLHUIS
Antje [Jans] WARMBORG
( IV-3-13 )
  Hij trouwde op 18-6-1903 te Haren met:  
  Aaltje WIJGERTS
geb. 18-11-1865 te Groningen
ovl. 11-1-1944 te Oosterhoogebrug, 78 jaar oud
dochter van: Jan WIJGERTS
Jantje VLEISMAN

  Uit deze relatie  
  1. Fokke Evert van BOLHUIS geb. 17-3-1904 te Haren (Gideon) ( VI-15-84 )

V-7-30 Kaatje van BOLHUIS
geb. 31-8-1879 te Noordhorn
ovl. 21-12-1950 te Hoogkerk, 71 jaar oud
dochter van: Jan [Fokkes] van BOLHUIS
Antje [Jans] WARMBORG
( IV-3-13 )
  Zij trouwde met:  
  Willem KLUIVER
geb. 17-2-1875 te Wilsum
ovl. 22-12-1935 te Hoogkerk, 60 jaar oud
zoon van: Hermanus KLUIVER
Petertje NIJLAND

  Uit deze relatie  
  1. Willem KLUIVER ( VI-16-85 )
  2. Petronella KLUIVER geb. ca 1910 te Viersen (Dld) ( VI-16-86 )
  3. Jan KLUIVER geb. 30-10-1912 te Viersen (Dld) / ovl. te Hoogkerk ( VI-16-87 )
  4. Fokko Evert KLUIVER geb. te Hoogkerk / ovl. 30-12-1961 te Hoogkerk ( VI-16-88 )

V-7-31 Ienje van BOLHUIS
geb. 19-6-1883 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 11-6-1890 te Groningen, 6 jaar oud
dochter van: Jan [Fokkes] van BOLHUIS
Antje [Jans] WARMBORG
( IV-3-13 )

V-7-32 Jantje van BOLHUIS
geb. 25-4-1886 te Oldekerk (Niekerk) (GA-16)
ovl. 27-6-1960 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Fokkes] van BOLHUIS
Antje [Jans] WARMBORG
( IV-3-13 )
  Zij trouwde met:  
  Marinus LEENINGA
geb. 6-8-1886 te Groningen
ovl. 1-12-1916 te Heerlen, 30 jaar oud
zoon van: Marinus LEENINGA
IJtje ROS

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1905.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ida LEENINGA geb. ca 1907 te Viersen (Dld) / ovl. te Groningen ( VI-17-89 )
  2. Jan Marinus LEENINGA geb. 18-5-1910 te Viersen (Dld) / ovl. 5-3-1994 te Groningen ( VI-17-90 )
  3. Marinus LEENINGA geb. 13-2-1912 te Viersen (Dld) / ovl. 9-5-1981 te Swan Hills (Victoria, Australia) ( VI-17-91 )
  4. Nicolaas LEENINGA geb. 27-4-1915 te Hoensbroek / ovl. 23-1-2000 te Groningen ( VI-17-92 )
  5. Jantje LEENINGA geb. ca 1917 te Hoenbroek (Dld) / ovl. 30-12-1959 te Groningen ( VI-17-93 )

V-8-33 Stientje van DIJK
geb. 30-7-1871 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 30-7-1871 te Leek (Zevenhuizen), 0 dagen oud
dochter van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-8-34 Stientje van DIJK
geb. 7-6-1872 te Leek
ovl. 4-3-1963 te Marum (Nuis), 90 jaar oud
dochter van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Zij trouwde op 4-4-1896 te Leek met:  
  Jakob HUT
geb. 14-9-1868 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 20-4-1956 te Jonkersvaart, 87 jaar oud
zoon van: Jakob HUT
Geeske HUMMEL

  Uit deze relatie  
  1. Geeske Antje HUT geb. 14-4-1897 te Niebert / ovl. 5-6-1968 te Jonkersvaart ( VI-18-94 )
  2. Antje Geeske HUT geb. 8-8-1898 te Niebert / ovl. 29-5-1994 ( VI-18-95 )
  3. NN HUT geb. 14-6-1901 te Niebert / ovl. 14-6-1901 te Niebert ( VI-18-96 )
  4. Jakob HUT geb. 9-12-1902 te Marum (Nuis) ( VI-18-97 )
  5. NN HUT geb. 24-10-1904 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 24-10-1904 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-18-98 )
  6. Riemkje HUT geb. 14-6-1906 te Marum (Nuis) / ovl. 30-7-2000 ( VI-18-99 )
  7. NN HUT geb. 7-2-1908 te Nuis / ovl. 7-2-1908 te Nuis ( VI-18-100 )
  8. NN HUT geb. 22-3-1912 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 22-3-1912 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-18-101 )
  9. Duurt HUT geb. 6-2-1914 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 6-10-1980 te Marum (Nuis) ( VI-18-102 )

V-8-35 Willem van DIJK
geb. 10-9-1874 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Hij trouwde op 19-5-1900 te Leek met:  
  Froukje HESSELS
geb. 10-6-1879 te Haulerwijk
ovl. 1-3-1908 te Leek (Zevenhuizen), 28 jaar oud
dochter van: Harmen [Jacobs] HESSELS
Jacobje de SPA

  Uit deze relatie  
  1. Duurt van DIJK geb. 19-1-1901 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 2-2-1983 ( VI-19-103 )
  2. NN van DIJK geb. 16-2-1902 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 16-2-1902 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-19-104 )
  3. Jacobje van DIJK geb. 8-1-1903 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 1-8-1903 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-19-105 )
  4. Jacobje van DIJK geb. 25-2-1904 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 7-5-1919 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-19-106 )
  5. Harm van DIJK geb. 29-4-1906 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 18-5-1907 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-19-107 )

V-8-36 Riemke van DIJK
geb. 30-11-1876 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 11-8-1916 te Leek (Zevenhuizen), 39 jaar oud
dochter van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Zij trouwde op 2-10-1897 te Leek met:  
  Oetse van DIJK
geb. 18-5-1875 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 1-6-1961 te Leek, 86 jaar oud
zoon van: Pieter van DIJK
Hindrikje de GRAAFF

  Uit deze relatie  
  1. Hindrikje van DIJK geb. 24-3-1898 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 3-12-1953 te Groningen ( VI-20-108 )
  2. Antje van DIJK geb. 25-6-1900 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-20-109 )
  3. Pieter van DIJK geb. 3-10-1901 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-20-110 )
  4. Duurt van DIJK geb. 30-5-1904 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 27-8-1955 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-20-111 )
  5. Stientje van DIJK geb. 23-4-1907 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 7-2-2001 ( VI-20-112 )
  6. Everdina van DIJK geb. 17-12-1909 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 9-1-1919 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-20-113 )

V-8-37 Fokke Evert van DIJK
geb. 11-3-1879 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Hij trouwde op 21-5-1908 te Leek met:  
  Berbertje van der LAAN
geb. 20-11-1877 te Leek (Midwolde)
dochter van: Hendrik van der LAAN
Akke PRUIK

  Uit deze relatie  
  1. Antje van DIJK geb. 15-10-1908 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-21-114 )
  2. Hendrik van DIJK geb. 28-2-1912 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-21-115 )

V-8-38 Jakob van DIJK
geb. 3-7-1881 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Hij trouwde op 18-5-1907 te Leek met:  
  Trientje SLOFSTRA
geb. 27-5-1886 te Leek
dochter van: Lammert SLOFSTRA
Pieterdina KLOOSTERMAN

  Uit deze relatie  
  1. Duurt van DIJK geb. 14-1-1908 te Leek (Nietap) ( VI-22-116 )
  2. Lammert van DIJK geb. 18-5-1909 te Norg (Een) ( VI-22-117 )
  3. Willem van DIJK geb. 3-3-1911 te Norg (Een) ( VI-22-118 )
  4. Pieter van DIJK geb. 21-8-1912 te Norg (Een) / ovl. 16-10-1912 te Norg ( VI-22-119 )

V-8-39 Everdina van DIJK
geb. 6-3-1884 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Zij trouwde op 2-4-1904 te Leek (HA-9) met:  
  Klaas CAZEMIER
geb. 10-8-1880 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 11-2-1965 te Leek, 84 jaar oud
zoon van: Jenne CAZEMIER
Lutske SNIP

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1904).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lutske CAZEMIER geb. 30-11-1905 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 7-5-1976 te Haulerwijk ( VI-23-120 )
  2. Duurt CAZEMIER geb. 25-11-1906 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 11-3-1970 te Groningen ( VI-23-121 )
  3. Antje CAZEMIER geb. 12-5-1908 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 25-7-1993 te Grootegast (Niekerk) ( VI-23-122 )
  4. Jenne CAZEMIER geb. 29-5-1909 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 23-2-1910 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-23-123 )
  5. Jenne CAZEMIER geb. 3-11-1910 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 25-4-1991 te Leek ( VI-23-124 )
  6. Riemke CAZEMIER geb. 6-8-1916 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 16-2-1996 te Assen ( VI-23-125 )
  7. Jacobje CAZEMIER geb. 11-3-1925 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-23-126 )

V-8-40 Piet van DIJK
geb. 27-5-1886 te Zevenhuizen
ovl. 1-10-1955 te Zevenhuizen, 69 jaar oud
zoon van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )

V-8-41 Jantje van DIJK
geb. 29-11-1888 te Leek
ovl. 11-11-1960 te Roden, 71 jaar oud
dochter van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )
  Zij trouwde op 4-5-1912 te Leek met:  
  Harm HOLMAN
geb. 17-11-1886 te Leek
ovl. 25-3-1966, 79 jaar oud
zoon van: Derk HOLMAN
Jakobje LOUWES

  Uit deze relatie  
  1. Jakobje HOLMAN geb. 14-10-1912 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 19-12-2004 ( VI-24-127 )
  2. Duurt HOLMAN geb. 2-10-1913 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-24-128 )
  3. Antje HOLMAN geb. 11-1-1916 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-24-129 )
  4. Lemke HOLMAN geb. ca 1917 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 4-8-1919 te Marum (Noordwijk) ( VI-24-130 )
  5. Derk HOLMAN geb. ca 1919 te Marum (Noordwijk) / ovl. 24-5-1921 te Marum (Noordwijk) ( VI-24-131 )
  6. NN HOLMAN geb. 5-12-1922 te Marum (Noordwijk) / ovl. 5-12-1922 te Marum (Noordwijk) ( VI-24-132 )

V-8-42 Ettjo Duurt van DIJK
geb. 6-12-1891 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 10-12-1891 te Leek (Zevenhuizen), 4 dagen oud
zoon van: Duurt [Willems] van DIJK
Antje [Fokkes] van BOLHUIS

( IV-3-16 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Ferdina HOEKSEMA
geb. 19-4-1849 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 18-7-1906 te Groningen, 57 jaar oud
dochter van: Albert [Geerts] HOEKSEMA
Seelje [Jans] FOKKEMA
( V-1-2 )
  Zij trouwde op 10-5-1873 te Oldekerk met:  
  Hendrik KLAMER
geb. 10-8-1847 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 1-4-1943 te Ulrum, 95 jaar oud
zoon van: Hendrik [Geerts] KLAMER
Elisabeth [Gerardus] POSTUMUS


VI-1-2 Aaltje HOEKSEMA
geb. 27-12-1851 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 9-5-1930 te Oldekerk, 78 jaar oud
dochter van: Albert [Geerts] HOEKSEMA
Seelje [Jans] FOKKEMA
( V-1-2 )

VI-1-3 Geertje HOEKSEMA
geb. 16-2-1853 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 23-1-1931 te Leek (Enumatil), 77 jaar oud
dochter van: Albert [Geerts] HOEKSEMA
Seelje [Jans] FOKKEMA
( V-1-2 )
  Zij trouwde op 22-5-1880 te Grijpskerk met:  
  Wieger MOSSELAAR
geb. 15-2-1858 te Lutjegast
ovl. 7-8-1920 te Leek (Enumatil), 62 jaar oud
zoon van: Rienk [Klaassens] MOSSELAAR
Aaltje [Siebes] HAMSTRA


VI-1-4 Jantje HOEKSEMA
geb. 29-12-1861 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 12-3-1948 te Oldekerk (Niekerk), 86 jaar oud
dochter van: Albert [Geerts] HOEKSEMA
Seelje [Jans] FOKKEMA
( V-1-2 )
  Zij trouwde op 20-5-1882 te Oldekerk met:  
  Jacob POT
geb. 26-1-1854 te Grootegast (Doezum)
ovl. 13-6-1936 te Oldekerk (Niekerk), 82 jaar oud
zoon van: Roelf POT
Wietske van der VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Roelf POT geb. 13-6-1883 te Niekerk / ovl. 22-5-1964 te Niekerk ( VII-1-1 )
  2. Seelina POT geb. 24-3-1886 te Niekerk / ovl. 11-10-1957 te Niekerk ( VII-1-2 )
  3. Albert POT geb. 17-12-1891 te Niekerk / ovl. 19-8-1978 te Niekerk ( VII-1-3 )
  4. Wietse POT geb. 7-1-1896 te Niekerk / ovl. 23-12-1964 te Niekerk ( VII-1-4 )

VI-2-5 Albert IJSZENGA
geb. 12-1-1853 te Oldekerk
ovl. 21-3-1901 te Oldekerk, 48 jaar oud
zoon van: Lambartus [Hendriks] IJSINGA
Anje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-3 )
  Hij trouwde op 17-5-1884 te Oldekerk met:  
  Antje DIEPSTRA
geb. 1-11-1860 te Oldekerk
ovl. 16-1-1931 te Oldekerk, 70 jaar oud
dochter van: Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
Grietje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1905).
 

VI-3-6 Rentje DIEPSTRA
geb. 10-5-1849 te Oldekerk
ovl. 30-4-1919 te Vierhuizen, 69 jaar oud
zoon van: Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
Grietje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-4 )
  Hij trouwde op 4-11-1876 te Oldekerk met:  
  Antje OVERZET
geb. 13-5-1852 te Drachten
ovl. 20-7-1943 te Lutjegast, 91 jaar oud
dochter van: Feye [Fokkes] OVERZET
Joukjen [Ybeles] VAATSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1876).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik DIEPSTRA geb. 4-5-1877 te Oldekerk / ovl. 22-9-1962 te Ulrum ( VII-2-5 )
  2. Feike DIEPSTRA geb. 16-3-1879 te Oldekerk ( VII-2-6 )
  3. Grietje DIEPSTRA geb. 16-3-1879 te Oldekerk / ovl. 10-10-1977 te Ulrum ( VII-2-7 )
  4. Joukje DIEPSTRA geb. 24-2-1882 te Sebaldeburen ( VII-2-8 )
  5. Geert DIEPSTRA geb. 30-1-1885 te Sebaldeburen / ovl. 5-12-1967 te Zuidhorn ( VII-2-9 )
  6. Fokke DIEPSTRA geb. 29-4-1889 te Sebaldeburen / ovl. 8-5-1972 te Lutjegast ( VII-2-10 )

VI-3-7 Geert DIEPSTRA
geb. 5-4-1850 te Oldekerk
ovl. 16-8-1892 te Kloosterburen, 42 jaar oud
zoon van: Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
Grietje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1888), dagloner (1892).
 
  Hij trouwde op 19-12-1888 te Kloosterburen met:  
  Martje DIJKSTRA
geb. 7-6-1861 te Leens
ovl. 21-4-1900 te Kloosterburen, 38 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1888), dagloonster (1900).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 38 jaar, bruid 27 jaar.
 

VI-3-8 Anne DIEPSTRA
geb. 26-2-1853 te Oldekerk
zoon van: Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
Grietje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1874). Anne emigreerde met zijn gezin naar Noord Amerika.
 
  Hij trouwde op 21-5-1874 te Grootegast met:  
  Lumke van LOO
geb. 29-8-1852 te Grootegast
dochter van: Albert [Roelfs] van LOO
Aaltje HAVINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1874).
 

VI-3-9 Ferdina DIEPSTRA
geb. 17-7-1855 te Oldekerk
ovl. 21-2-1881 te Oldekerk, 25 jaar oud
dochter van: Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
Grietje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1881).
 

VI-3-10 Johannes DIEPSTRA
geb. 13-10-1857 te Oldekerk
ovl. 17-3-1945 te Zuidhorn, 87 jaar oud
zoon van: Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
Grietje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-4 )
  Hij trouwde op 4-9-1884 te Zuidhorn met:  
  Derkje SLOOT
geb. 8-7-1858 te Leek (Enumatil)
ovl. 22-1-1940 te Leek (Enumatil), 81 jaar oud
dochter van: Jakob SLOOT
Pieterke TEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik DIEPSTRA geb. 3-4-1885 te Niekerk / ovl. 30-4-1954 te Warffum ( VII-3-11 )
  2. Pieterke DIEPSTRA geb. 25-12-1886 te Oldekerk / ovl. 24-10-1937 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VII-3-12 )
  3. Grietje DIEPSTRA geb. 15-1-1889 te Leek (Enumatil) / ovl. 27-9-1981 te Grijpskerk ( VII-3-13 )
  4. Jakob DIEPSTRA geb. 25-2-1891 te Leek (Enumatil) / ovl. 17-2-1978 te Zuidhorn ( VII-3-14 )

VI-3-11 Antje DIEPSTRA
geb. 1-11-1860 te Oldekerk
ovl. 16-1-1931 te Oldekerk, 70 jaar oud
dochter van: Hendrik [Rentjes] DIEPSTRA
Grietje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1905).
 
  Zij trouwde (1) op 17-5-1884 te Oldekerk met:  
  Albert IJSZENGA
geb. 12-1-1853 te Oldekerk
ovl. 21-3-1901 te Oldekerk, 48 jaar oud
zoon van: Lambartus [Hendriks] IJSINGA
Anje [Geerts] HOEKSEMA

( V-1-3 )
  Zij trouwde (2) op 20-4-1905 te Oldekerk (HA-2) met:  
  Egbert van der MOLEN
geb. 16-6-1871 te Doezum
ovl. 6-2-1930 te Oldekerk, 58 jaar oud
zoon van: Ietse van der MOLEN
Mientje HUIZENGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1905 - 1930).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 44 jaar.
 

VI-4-12 Sietske TOP
geb. ca 1874 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Berend TOP
Pieterke RILLEMA
( V-2-8 )

VI-4-13 Bertha TOP
geb. ca 1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Berend TOP
Pieterke RILLEMA
( V-2-8 )
  Zij trouwde op 30-3-1897 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Edward WIERSUM
geb. ca 1871 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 3-3-1955 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Freerk WIERSUM
Liefke van DIJK
fam. 61: ( VII-70-236 )
  Uit deze relatie  
  1. Louise WIERSUM geb. 23-7-1902 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 24-2-1997 te Hudsonville, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) fam. 61: ( IX-109-333 )

VI-4-14 Anna TOP
geb. 6-8-1878 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 3-2-1949 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 70 jaar oud
dochter van: Berend TOP
Pieterke RILLEMA
( V-2-8 )
  Zij trouwde op 5-9-1899 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Menko HAAN
geb. 21-11-1873 te Middelstum
ovl. 27-11-1935 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 62 jaar oud
zoon van: Sikke HAAN
Trientje NORDEN

  Uit deze relatie  
  1. Pearl T. HAAN geb. ca 1907 te Michigan (U.S.A.) ( VII-4-15 )
  2. Bernard HAAN geb. ca 1922 te Michigan (U.S.A.) ( VII-4-16 )

VI-4-15 Jacob TOP
geb. 31-5-1881 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 6-11-1882 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 17 maand oud
zoon van: Berend TOP
Pieterke RILLEMA
( V-2-8 )

VI-4-16 Jacob TOP
geb. 25-7-1883 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1967 te Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Berend TOP
Pieterke RILLEMA
( V-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: november 1967.
 
  Hij trouwde met:  
  Jennie Van den BERG
geb. ca 1885 te Michigan (U.S.A.)
ovl. ca 1979
  Uit deze relatie  
  1. Annette TOP geb. 24-9-1910 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 2-11-1984 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-5-17 )

VI-5-17 Sijbrijn van der VEEN
geb. 16-3-1868 te Opende
zoon van: Wiggele van der VEEN
Antje TOP

( V-2-9 )

VI-5-18 Albertje van der VEEN
geb. 3-9-1870 te Opende
dochter van: Wiggele van der VEEN
Antje TOP

( V-2-9 )

VI-6-19 Alberdina TOP
geb. 24-2-1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 16-3-1952 te Gaines Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 76 jaar oud
dochter van: Fokke TOP
Kaatje (Katie) DUSSEL
( V-2-11 )
  Zij trouwde op 1-9-1898 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Gerrit A. LINDEMULDER
geb. ca 1878 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Auwe LINDEMULDER
Annie LILTES

  Uit deze relatie  
  1. Anna LINDEMULDER geb. 19-3-1900 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-6-18 )
  2. Franklin LINDEMULDER geb. 9-7-1902 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 1968 te San Diego, San Diego County (California, U.S.A.) ( VII-6-19 )

VI-6-20 John TOP
geb. 1877 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Fokke TOP
Kaatje (Katie) DUSSEL
( V-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: december 1877.
 
  Hij trouwde op 7-6-1900 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Reina WIERSEMA
geb. ca 1879 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Hendrik WIERSEMA
Cornelia HEWESTRA

  Uit deze relatie  
  1. Franklin Henry TOP geb. ca 1904 te Michigan (U.S.A.) ( VII-7-20 )
  2. Cornelia TOP geb. ca 1906 te Michigan (U.S.A.) ( VII-7-21 )

VI-6-21 Itske TOP
geb. 15-3-1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Fokke TOP
Kaatje (Katie) DUSSEL
( V-2-11 )

VI-6-22 Henry TOP
geb. 30-9-1881 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 8-7-1921 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 39 jaar oud
zoon van: Fokke TOP
Kaatje (Katie) DUSSEL
( V-2-11 )
  Hij trouwde op 9-6-1904 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Mary NAGELHOUT
geb. ca 1879
dochter van: Egbert NAGELHOUT
Dina HORST


VI-7-23 Hendrik (Henry) BEUTE
geb. 26-4-1876 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 20-5-1962 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 86 jaar oud
zoon van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )
  Hij trouwde met:  
  Lena POST
geb. 2-12-1875 te (Nederland)
ovl. 9-2-1959 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
dochter van: August POST
Leentje van BUREN

  Uit deze relatie  
  1. Nicholas BEUTE geb. 21-9-1902 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-8-22 )
  2. August BEUTE geb. 17-3-1905 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-8-23 )
  3. Harm BEUTE geb. 5-11-1908 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-8-24 )

VI-7-24 Hiram BEUTE
geb. 1878 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 11-2-1965
zoon van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: maart 1878.
 
  Hij trouwde met:  
  Lena HONDERD
geb. ca 1871
ovl. 11-6-1946 te Georgetown Township, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Reinder HONDERD
Maatje GROENEVELD

  Uit deze relatie  
  1. Reynold BEUTE geb. ca 1901 / ovl. ca 1925 ( VII-9-25 )
  2. Nicholas BEUTE geb. ca 1903 / ovl. 21-1-1975 ( VII-9-26 )
  3. Martin BEUTE geb. 23-10-1905 / ovl. 23-3-1996 ( VII-9-27 )
  4. Henry BEUTE geb. 17-7-1908 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-9-28 )

VI-7-25 Albert BEUTE
geb. ca 1880 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 13-8-1881 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )

VI-7-26 William BEUTE
geb. 24-8-1882 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1-10-1934 te Gaines Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 52 jaar oud
zoon van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )
  Hij trouwde op 19-4-1905 te Fisher, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Jennie NORTHOUSE
geb. 1884 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. ca 1963
dochter van: Harm NORTHOUSE
Tryntje _

  Persoonlijke informatie
Geboren: juli 1884.
 
  Uit deze relatie  
  1. Clarence BEUTE geb. ca 1908 te Michigan (U.S.A.) ( VII-10-29 )

VI-7-27 Bert BEUTE
geb. ca 1886 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 30-9-1956
zoon van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )
  Hij trouwde op 21-7-1910 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Anje VREDEVOOGD
geb. 22-1-1886 te Ten Boer
ovl. 19-4-1948 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.), 62 jaar oud
dochter van: Klaas VREDEVOOGD
Tettje [Harmens] HARTHOLT
fam. 90: ( VI-1-3 )
  Uit deze relatie  
  1. Eva Anna BEUTE geb. 3-6-1911 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 8-7-1930 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-11-30 )
  2. Theresa BEUTE geb. ca 1913 / ovl. 21-1-1914 ( VII-11-31 )
  3. Tressa BEUTE geb. ca 1915 ( VII-11-32 )
  4. Clarence Albertus BEUTE geb. 20-4-1916 / ovl. 15-9-1970 ( VII-11-33 )
  5. Harold Henry BEUTE geb. 28-2-1920 / ovl. 6-8-1970 ( VII-11-34 )
  6. Laura Mae BEUTE geb. 10-5-1925 / ovl. 20-5-2002 ( VII-11-35 )

VI-7-28 Winnie BEUTE
geb. 1892 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: december 1892.
 

VI-7-29 Benjamin F. BEUTE
geb. ca 1892 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 14-1-1944 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )
  Hij trouwde met:  
  Frances RILLEMA
geb. ca 1895 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: George RILLEMA
Anna SPOELSTRA


VI-7-30 Albert BEUTE
geb. 9-12-1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 17-5-1993 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 98 jaar oud
zoon van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )

VI-7-31 Anna BEUTE
geb. ca 1897 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 30-6-1968
dochter van: Klaas BEUTE
Aafke TOP

( V-2-12 )
  Zij trouwde te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Peter ROOT
geb. ca 1896 te (Nederland)
ovl. 22-6-1957
zoon van: Arine ROOT
Hiltje BRELSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Alfred ROOT geb. ca 1919 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 25-2-1999 te Dade City, Pasco County (Florida, U.S.A.) ( VII-12-36 )
  2. Esther ROOT geb. 23-12-1920 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 16-2-1921 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-12-37 )
  3. Carl E. ROOT geb. ca 1923 te Michigan (U.S.A.) ( VII-12-38 )
  4. Richard J. ROOT geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.) ( VII-12-39 )
  5. Earl W. ROOT geb. ca 1928 te Michigan (U.S.A.) ( VII-12-40 )

VI-8-32 Hendrik FOLKERTS
geb. 8-5-1873 te Windeweer
ovl. 25-6-1944 te Beverwijk, 71 jaar oud
zoon van: Harm FOLKERTS
Grietje BARKMAN
( V-5-18 )
  Hij trouwde op 16-7-1904 te Grootegast met:  
  Douwtje HUISMAN
geb. 13-7-1883 te Opende
ovl. 18-12-1959 te Drachtsterscompagnie, 76 jaar oud
dochter van: Roel [Oeges] HUISMAN
Wiebrigje [Abrahams] BOSMA

  Uit deze relatie  
  1. Harm FOLKERTS geb. 31-7-1905 te Marum (GA-94) ( VII-13-41 )
  2. Roel FOLKERTS geb. 22-2-1908 te Marum (GA-36) ( VII-13-42 )
  3. Henriette Grietje Jantina Jacoba FOLKERTS geb. 1-6-1909 te Marum (GA-68) ( VII-13-43 )
  4. Roel FOLKERTS geb. 30-8-1913 te Dortmund (Dld) / ovl. 15-7-1968 te Drachten ( VII-13-44 )

VI-8-33 Geert FOLKERTS
geb. 11-8-1875 te Borger (Nieuw Buinen) (GA-127)
ovl. 3-7-1916 te Groningen, 40 jaar oud
zoon van: Harm FOLKERTS
Grietje BARKMAN
( V-5-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: photograaf (1899).
 
  Hij trouwde (1) op 31-7-1899 te Grootegast (HA-22) met:  
  Germina de HAAN
geb. 27-2-1881 te Grootegast (Doezum)
ovl. 28-7-1912 te Stadskanaal, 31 jaar oud
dochter van: Egbert de HAAN
Jantje TEENINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1899).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm FOLKERTS geb. 15-1-1900 te Stadskanaal / ovl. 5-6-1900 te Stadskanaal ( VII-14-45 )
  2. Harm FOLKERTS geb. 16-6-1902 te Stadskanaal ( VII-14-46 )
  3. Jantje Harmanna FOLKERTS geb. 6-11-1904 te Stadskanaal / ovl. 9-8-1909 te Stadskanaal ( VII-14-47 )
  4. Henriette FOLKERTS geb. 22-9-1906 te Stadskanaal / ovl. 30-10-1906 te Stadskanaal ( VII-14-48 )
  5. Jantje Harmanna FOLKERTS geb. 29-12-1909 te Stadskanaal / ovl. 20-7-1914 te Borger ( VII-14-49 )
  6. NN FOLKERTS geb. 30-5-1912 te Stadskanaal / ovl. 30-5-1912 te Stadskanaal ( VII-14-50 )
  Hij trouwde (2) op 13-7-1913 te Onstwedde met:  
  Doekelina LIST
geb. 21-9-1887 te Groningen
dochter van: Jan LIST
Trijntje BOS

  Uit deze relatie  
  1. Greta Germina FOLKERTS geb. 16-4-1914 te Stadskanaal ( VII-14-51 )

VI-8-34 Jacoba Henriette FOLKERTS
geb. 20-4-1878 te Nieuw Buinen
ovl. 6-11-1953 te Appingedam, 75 jaar oud
dochter van: Harm FOLKERTS
Grietje BARKMAN
( V-5-18 )
  Zij trouwde op 8-12-1906 te Grootegast met:  
  Oege HUISMAN
geb. 4-1-1878 te Ureterp
ovl. 22-3-1947 te Bakkeveen, 69 jaar oud
zoon van: Roel [Oeges] HUISMAN
Wiebrigje [Abrahams] BOSMA

  Uit deze relatie  
  1. Roel Oege HUISMAN geb. 1-7-1907 te Marum ( VII-15-52 )
  2. Harm HUISMAN geb. 19-8-1910 te Marum ( VII-15-53 )

VI-8-35 Harm FOLKERTS
geb. 24-8-1883 te Nieuw Buinen
ovl. 14-10-1951 te Zuidlaren, 68 jaar oud
zoon van: Harm FOLKERTS
Grietje BARKMAN
( V-5-18 )
  Hij trouwde op 7-2-1935 te Zuidhorn met:  
  Margaretha GROENHARD
geb. ca 1898 te Weesp
dochter van: Willem GROENHARD
Margaretha GROENHUIJZEN


VI-8-36 Jan FOLKERTS
geb. 4-5-1889 te Nieuw Buinen
ovl. 19-1-1902 te Grootegast, 12 jaar oud
zoon van: Harm FOLKERTS
Grietje BARKMAN
( V-5-18 )

VI-8-37 Jantina Hillechina FOLKERTS
geb. 12-7-1892 te Nieuw Buinen
ovl. 8-11-1962 te Roden (Steenbergen), 70 jaar oud
dochter van: Harm FOLKERTS
Grietje BARKMAN
( V-5-18 )

VI-9-38 Roelfke FOLKERS
geb. 14-1-1875 te Valthermond
ovl. 29-6-1897 te Weerdingerveen, 22 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )
  Zij trouwde op 19-1-1894 te Emmen met:  
  Iko SAADHOFF
geb. ca 1867 te Borger
ovl. 14-4-1948 te Coevorden
zoon van: Roelof SAADHOFF
Aaltje de VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje SAADHOFF geb. 24-8-1895 te Weerdingerveen ( VII-16-54 )
  2. Iko Roelof SAADHOFF geb. 24-6-1897 te Weerdingerveen ( VII-16-55 )

VI-9-39 Bonne FOLKERS
geb. 14-6-1876 te Valthermond
ovl. 2-7-1879 te Weerdingermarke, 3 jaar oud
zoon van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )

VI-9-40 Aaltje FOLKERS
geb. 17-8-1878 te Valtherveen
ovl. 17-5-1955 te Emmen, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )
  Zij trouwde op 1-3-1898 te Emmen met:  
  Gerrit GRINGHUIS
geb. 5-9-1873 te Oomsberg
ovl. 22-7-1958 te Emmen, 84 jaar oud
zoon van: Jan GRINGHUIS
Trientje OOST

  Uit deze relatie  
  1. Trientje GRINGHUIS geb. 17-4-1899 te Weerdingerveen ( VII-17-56 )
  2. Jan GRINGHUIS geb. 14-7-1900 te Weerdingerveen / ovl. 24-10-1932 te Ooststellingwerf ( VII-17-57 )
  3. Hendrikje GRINGHUIS geb. 30-6-1902 te Nieuw Weerdinge / ovl. 9-2-1903 te Valthermond ( VII-17-58 )
  4. Hendrikje GRINGHUIS geb. 11-7-1903 te Emmen ( VII-17-59 )
  5. Jan GRINGHUIS geb. 14-2-1905 te Valtherveen ( VII-17-60 )
  6. Grietje GRINGHUIS geb. 22-4-1907 te Valtherveen ( VII-17-61 )
  7. Jacoba GRINGHUIS geb. 8-4-1910 te Emmen ( VII-17-62 )
  8. Hilbrand GRINGHUIS geb. 11-5-1912 te Emmen ( VII-17-63 )

VI-9-41 Jacoba FOLKERS
geb. 12-7-1880 te Weerdingermarke
dochter van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )

VI-9-42 Bonne FOLKERS
geb. 29-8-1882 te Valthermond
ovl. 15-7-1961 te Emmen, 78 jaar oud
zoon van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )
  Hij trouwde met:  
  Aaltje MULDER

VI-9-43 Hendrik FOLKERS
geb. 5-5-1885 te Valthermond
zoon van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )
  Hij trouwde op 16-7-1907 te Emmen met:  
  Jantje HOGENBERG
geb. 20-2-1886 te Ter Apel
dochter van: Lute Pieter HOGENBERG
Antje van WIJK

  Uit deze relatie  
  1. Lutgerdina FOLKERS geb. 1-5-1909 te Weerdingermond ( VII-18-64 )

VI-9-44 Marchien FOLKERS
geb. 24-9-1887 te Valthermond
ovl. 24-4-1890 te Weerdingermarke, 2 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )

VI-9-45 Harm FOLKERS
geb. 25-1-1891 te Weerdingermarke
ovl. 18-1-1892 te Weerdingermarke, 11 maand oud
zoon van: Jan [Hendriks] FOLKERS
Hendrikje VENEMA
( V-5-20 )

VI-10-46 Hendrik FOLKERTS
geb. 4-5-1881 te Valthermond
zoon van: Evert [Hindriks] FOLKERTS
Pietertje LOWES
( V-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Folkers.
 
  Hij trouwde op 18-3-1904 te Odoorn met:  
  Alke KREMER
geb. 17-4-1883 te Roswinkel
dochter van: Jan KREMER
Hinderkien BOEZEN

  Uit deze relatie  
  1. Pietertje FOLKERS geb. 9-11-1904 te Emmen (GA-888) ( VII-19-65 )
  2. Jan FOLKERS geb. 21-1-1907 te Odoorn (Valthermond) (GA-18) ( VII-19-66 )
  3. Aaltje FOLKERS geb. 30-9-1908 te Emmen (GA-814) ( VII-19-67 )
  4. Hendrik Harmannus FOLKERS geb. 29-3-1911 te Emmen (GA-306) ( VII-19-68 )

VI-10-47 Aaltje FOLKERTS
geb. 9-9-1882 te Valthermond
ovl. 26-4-1886 te Zandberg, 3 jaar oud
dochter van: Evert [Hindriks] FOLKERTS
Pietertje LOWES
( V-5-21 )

VI-10-48 Jacoba FOLKERTS
geb. 10-3-1884 te Valthermond
dochter van: Evert [Hindriks] FOLKERTS
Pietertje LOWES
( V-5-21 )
  Zij trouwde op 23-2-1905 te Emmen met:  
  Geert Roelf DIJK
geb. 14-10-1882 te Marsum
zoon van: Louwe DIJK
Anna Catharina BURGSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Evert DIJK geb. 24-12-1906 te Emmen ( VII-20-69 )
  2. Anna Cathrina DIJK geb. 11-3-1908 te Emmen ( VII-20-70 )
  3. Pietertje DIJK geb. 16-10-1909 te Emmen ( VII-20-71 )
  4. Bartha DIJK geb. 31-12-1910 te Emmen ( VII-20-72 )
  5. Margaretha DIJK geb. 12-10-1912 te Emmen ( VII-20-73 )

VI-10-49 Margaretha FOLKERTS
geb. 1-7-1885 te Valthermond
ovl. 11-12-1958 te Emmen, 73 jaar oud
dochter van: Evert [Hindriks] FOLKERTS
Pietertje LOWES
( V-5-21 )
  Zij trouwde op 30-4-1907 te Borger met:  
  Harm BEENS
geb. 23-8-1886 te Nieuw Buinen
zoon van: Johannes Philippus BEENS
Antje KAPPEN

  Uit deze relatie  
  1. Antje BEENS geb. 13-1-1909 te Emmen / ovl. 10-2-1909 te Emmen ( VII-21-74 )
  2. Johannes Philippus BEENS geb. 1-2-1910 te Emmen ( VII-21-75 )
  3. Evert BEENS geb. 13-12-1911 te Emmen ( VII-21-76 )
  4. Pietertje BEENS geb. 1915 te Emmen / ovl. 28-8-1915 te Emmen ( VII-21-77 )

VI-10-50 Hendrikus FOLKERTS
geb. 28-2-1887 te Valthermussel
zoon van: Evert [Hindriks] FOLKERTS
Pietertje LOWES
( V-5-21 )
  Hij trouwde op 24-3-1910 te Emmen met:  
  Trijntje DUBBELBOER
geb. 6-2-1889 te Nieuw Buinen
dochter van: Arend DUBBELBOER
Aaltje HOVEN

  Uit deze relatie  
  1. Pietertje FOLKERTS geb. 19-4-1911 te Emmen ( VII-22-78 )

VI-10-51 Harm FOLKERTS
geb. 7-8-1888 te Valthermond
zoon van: Evert [Hindriks] FOLKERTS
Pietertje LOWES
( V-5-21 )
  Hij trouwde op 10-11-1921 te Emmen met:  
  Derkje HUISMAN
geb. 3-3-1891 te Tolbert
dochter van: Eelke HUISMAN
Jantje HAZENBERG


VI-10-52 Fedde FOLKERTS
geb. 13-5-1893 te Valthermond
zoon van: Evert [Hindriks] FOLKERTS
Pietertje LOWES
( V-5-21 )
  Hij trouwde op 10-5-1917 te Emmen met:  
  Kornelia DUBBELBOER
geb. 2-9-1893 te Vetstukken
dochter van: Harmannus DUBBELBOER
Roelfina MULDER

  Uit deze relatie  
  1. Roelfina FOLKERTS geb. 1920 te Emmen / ovl. 18-12-1920 te Emmen ( VII-23-79 )

VI-11-53 Jetske BOONSTRA
geb. 2-3-1879 te Grootegast (Lutjegast)
dochter van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )
  Zij trouwde op 14-6-1917 te Leens met:  
  Johannes DIJK
geb. 9-10-1878 te Winsum (Obergum)
zoon van: Thomas [Pieters] DIJK
Stijntje KLADDER


VI-11-54 Klaas BOONSTRA
geb. 28-5-1882 te Leens
zoon van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )
  Hij trouwde op 30-4-1914 te Leens met:  
  Trientje SCHAAP
geb. 31-10-1880 te Warfhuizen
dochter van: Adolf SCHAAP
Janna PRUIS

  Uit deze relatie  
  1. Antje BOONSTRA geb. 8-6-1915 te Zuurdijk ( VII-24-80 )
  2. Janna BOONSTRA geb. ca 1921 te Zuurdijk ( VII-24-81 )

VI-11-55 Geeske BOONSTRA
geb. 19-8-1884 te Leens
ovl. 29-4-1884 te Leens (OA-56), -112 dagen oud
dochter van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )

VI-11-56 Geeske BOONSTRA
geb. 4-9-1885 te Leens
dochter van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )
  Zij trouwde met:  
  Popko van HUIS
geb. 6-7-1882 te Warfhuizen
ovl. 20-11-1966 te Winsum, 84 jaar oud
zoon van: Bernardus van HUIS
Hieltje POSTEMA

  Uit deze relatie  
  1. Bernardus van HUIS geb. 31-12-1903 te Zuurdijk / ovl. 3-3-1967 ( VII-25-82 )
  2. Antje van HUIS geb. 21-4-1905 te Warfhuizen / ovl. 20-11-1986 ( VII-25-83 )
  3. Hendrik van HUIS geb. 31-1-1907 te Warfhuizen / ovl. 16-1-1978 ( VII-25-84 )
  4. Hielco van HUIS geb. 5-10-1908 te Warfhuizen ( VII-25-85 )
  5. Klaas van HUIS geb. 2-11-1910 te Warfhuizen / ovl. 16-6-1982 te Groningen ( VII-25-86 )
  6. Hieltje van HUIS geb. 24-10-1911 te Warfhuizen ( VII-25-87 )
  7. Jan van HUIS geb. 4-7-1913 te Warfhuizen ( VII-25-88 )
  8. Jettina van HUIS geb. 5-7-1914 te Warfhuizen ( VII-25-89 )
  9. Aaltje van HUIS geb. 3-8-1915 te Warfhuizen / ovl. 21-4-2003 ( VII-25-90 )

VI-11-57 Feike BOONSTRA
geb. 8-11-1888 te Leens
ovl. 5-3-1902 te Leens, 13 jaar oud
zoon van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )

VI-11-58 Martje BOONSTRA
geb. 22-1-1892 te Leens
ovl. 4-2-1896 te Leens, 4 jaar oud
dochter van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )

VI-11-59 Harmina BOONSTRA
geb. 6-5-1895 te Leens
ovl. 4-2-1896 te Leens, 8 maand oud
dochter van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )

VI-11-60 Harm BOONSTRA
geb. 5-11-1898 te Leens
zoon van: Hendrik BOONSTRA
Antje van BOLHUIS

( V-6-24 )

VI-12-61 Klazina van BOLHUIS
geb. 3-8-1888 te Bedum (Onderdendam)
ovl. 16-10-1956 te Groningen (Drieborg), 68 jaar oud
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Zij trouwde op 30-5-1914 te Zuidlaren met:  
  Hendrik de JONG
geb. 28-4-1882 te Smallingerland
zoon van: Folkert [Feddes] de JONG
Aukje BEIMA

  Uit deze relatie  
  1. NN de JONG geb. 13-12-1924 te Schuilingsnoord / ovl. 13-12-1924 te Schuilingsnoord ( VII-26-91 )

VI-12-62 Grietje van BOLHUIS
geb. 3-11-1889 te Bedum (Onderdendam)
ovl. 16-2-1962 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Zij trouwde op 19-5-1915 te Zuidlaren met:  
  Hendrik HUIZINGA
geb. 29-4-1887 te Houwerzijl
zoon van: Ulfert HUIZINGA
Grietje van STRATEN


VI-12-63 Gerard van BOLHUIS
geb. 26-3-1891 te Pieterburen
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1919)
 
  Hij trouwde op 12-6-1919 te Apeldoorn (HA-133) met:  
  Aaltje van ESSEN
geb. ca 1896
dochter van: Hermanus Marinus van ESSEN
Aaltje SCHRIJVER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hermannus Marinus van BOLHUIS geb. 23-9-1921 te Apeldoorn / ovl. 16-8-2008 te Apeldoorn ( VII-27-92 )

VI-12-64 Luurdina van BOLHUIS
geb. 12-1-1893 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )

VI-12-65 Fokko van BOLHUIS
geb. 21-3-1895 te Eenrum (Broek)
ovl. 7-9-1963 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Hij trouwde op 30-12-1920 te Ten Boer met:  
  Bouchina Roelfiena RIEPMA
geb. 10-12-1898 te Termunterzijl
dochter van: Christiaan RIEPMA
Stijntje WINTER


VI-12-66 Martje van BOLHUIS
geb. 29-1-1897 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Zij trouwde op 19-5-1921 te Groningen met:  
  Gerrit BOS
geb. 4-9-1895 te Stedum
zoon van: Okke BOS
Eike HOLLANDER


VI-12-67 Hendrik van BOLHUIS
geb. 16-8-1898 te Eenrum (Broek) (GA-47)
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )

VI-12-68 Gesina van BOLHUIS
geb. 20-4-1900 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Zij trouwde op 18-5-1922 te Groningen met:  
  Albert Hendrik VEENING
geb. 12-12-1898 te Haren (Glimmen)
zoon van: Gerrit VEENING
Jeiching [Jans] VRIELING

fam. 4: ( VII-15-92 )
  Persoonlijke informatie
Getuigen bij de geboorteaangifte: Jelke Sants (57 jr), landbouwer, wonende te Glimmen, en Uge Bos.
Beroep: tuinman.
 

VI-12-69 Arnoldus van BOLHUIS
geb. 18-2-1902 te Eenrum (Broek)
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )

VI-12-70 Jantine van BOLHUIS
geb. 13-11-1903 te Eenrum (Broek)
dochter van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Zij trouwde op 2-5-1928 te Zuidlaren (HA-14) met:  
  Willem FABER
geb. ca 1903 te Ulrum
zoon van: Ebertus FABER
Gezina SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: verpleger (1928).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 

VI-12-71 Jacobus van BOLHUIS
geb. 22-6-1905 te Eenrum (Broek)
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Hij trouwde op 10-7-1929 te Bedum met:  
  Grietje van der WOUDE
geb. 26-5-1903 te Bergum
dochter van: Jan van der WOUDE
Gertje DIJKSTRA


VI-12-72 Hendrik van BOLHUIS
geb. 19-9-1907 te Eenrum (Broek) (GA-46)
ovl. 20-9-1907 te Eenrum (Broek) (OA-22), 1 dagen oud
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )

VI-12-73 Dirk van BOLHUIS
geb. 29-12-1909 te Anloo (Schipborg)
ovl. 9-9-1984 te Zuidlaren, 74 jaar oud
zoon van: Evert van BOLHUIS
Bouwina ACHTERHOF
( V-6-26 )
  Hij trouwde met:  
  Jantje WILDEBOER
geb. 30-12-1913 te Slochteren
ovl. 6-6-2001, 87 jaar oud
dochter van: Albert WILDEBOER
Jantje BOS

  Uit deze relatie  
  1. Evert van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-28-93 )
  2. Albert van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-28-94 )
  3. Jantje van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-28-95 )
  4. Gerard van BOLHUIS geb. te Zuidlaren ( VII-28-96 )

VI-13-74 Wieger PANTJES
geb. 2-2-1889 te Grootegast (Doezum)
ovl. 20-1-1960 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Hendrik PANTJES
Joggumina van BOLHUIS

( V-6-27 )
  Hij trouwde op 18-5-1923 te Grootegast met:  
  Froukje RENKEMA
geb. 2-2-1898 te Grootegast (Doezum)
dochter van: Jakob [Tabbes] RENKEMA
Frouktje [Tabbes] van der LEEST


VI-13-75 Geeske PANTJES
geb. 27-4-1892 te Grootegast (Doezum) (GA-45)
ovl. 26-4-1984 te Kornhorn, 91 jaar oud
dochter van: Hendrik PANTJES
Joggumina van BOLHUIS

( V-6-27 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Kornhorn.
 
  Zij trouwde op 18-8-1921 te Grootegast (HA-45) met:  
  Derk WIJKSTRA
geb. 5-1-1881 te Grootegast (Doezum) (GA-3)
ovl. 8-6-1968 te Kornhorn, 87 jaar oud
zoon van: IJje [Hendriks] WIJKSTRA
Sjouktje [Derks] van BOLHUIS

fam. 117: ( XIII-64-271 )
  Persoonlijke informatie
Begraven in Kornhorn.
[gevonden op Genealogie online]: Hij was een zeer kundig klompenmaker in Kornhorn, die klanten uit de wijde omgeving trok. Op verzoek kon hij ook orthopedisch verantwoorde klompen maken. Er staat een foto van Dirk Wijkstra en zijn vrouw Geeske Pantjes in het fotoboek " Hoe het vroeger was in..." Als hij zijn klompen afleverde, zie hij: "Ik doe het veurgees." Zijn klanten waren dan in de veronderstelling, dat ze de klompen gratis kregen. Het woord "veurgees" is een dialectwoord voor te geef of gratis. Wat hij bedoelde tezeggen, is dat hij het voor zijn vrouw Gees deed.
 

VI-13-76 Klaas PANTJES
geb. 14-1-1900 te Grootegast (Doezum)
ovl. 20-2-1919 te Grootegast, 19 jaar oud
zoon van: Hendrik PANTJES
Joggumina van BOLHUIS

( V-6-27 )

VI-14-77 Alida Johanna Antje ZIJLSTRA
geb. 14-12-1895 te Groningen
dochter van: Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
Riemke van BOLHUIS

( V-7-28 )
  Zij trouwde op 27-7-1922 te Groningen met:  
  Albert MEIJER
geb. 22-2-1893 te Groningen
zoon van: Popke MEIJER
Hinderkien MULDER


VI-14-78 Antje ZIJLSTRA
geb. 14-9-1898 te Groningen
dochter van: Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
Riemke van BOLHUIS

( V-7-28 )
  Zij trouwde op 27-7-1922 te Groningen met:  
  Johannes Mattheus BRONWASSER
geb. ca 1892 te Hilversum
zoon van: Johannes Mattheus BRONWASSER
Gesina EERENBERG


VI-14-79 Heino ZIJLSTRA
geb. 3-1-1901 te Groningen
zoon van: Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
Riemke van BOLHUIS

( V-7-28 )

VI-14-80 Jan ZIJLSTRA
geb. 3-5-1903 te Groningen
ovl. 18-10-1907 te Groningen, 4 jaar oud
zoon van: Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
Riemke van BOLHUIS

( V-7-28 )

VI-14-81 Henderika Engelina ZIJLSTRA
geb. 11-9-1905 te Groningen
ovl. 25-10-1907 te Groningen, 2 jaar oud
dochter van: Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
Riemke van BOLHUIS

( V-7-28 )

VI-14-82 Jan Henderikus ZIJLSTRA
geb. 6-12-1907 te Groningen
ovl. 14-10-1928 te Groningen, 20 jaar oud
zoon van: Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
Riemke van BOLHUIS

( V-7-28 )

VI-14-83 Hinderikus Riemke ZIJLSTRA
geb. 28-8-1911 te Groningen
zoon van: Hinderikus Johannes ZIJLSTRA
Riemke van BOLHUIS

( V-7-28 )

VI-15-84 Fokke Evert van BOLHUIS
geb. 17-3-1904 te Haren (Gideon)
zoon van: Fokke Evert van BOLHUIS
Aaltje WIJGERTS
( V-7-29 )
  Hij trouwde op 15-5-1930 te Noorddijk met:  
  Bouwke GRASHUIS
geb. 22-8-1908 te Haren (Euvelgunne)
dochter van: Henderik GRASHUIS
Hinderika van DIJKEN


VI-16-85 Willem KLUIVER
zoon van: Willem KLUIVER
Kaatje van BOLHUIS

( V-7-30 )

VI-16-86 Petronella KLUIVER
geb. ca 1910 te Viersen (Dld)
dochter van: Willem KLUIVER
Kaatje van BOLHUIS

( V-7-30 )
  Zij trouwde op 4-2-1933 te Hoogkerk met:  
  Jakob de BOER
geb. 14-4-1907 te Zuidhorn
zoon van: Eeuwe de BOER
Jurrina van der VELDE


VI-16-87 Jan KLUIVER
geb. 30-10-1912 te Viersen (Dld)
ovl. te Hoogkerk
zoon van: Willem KLUIVER
Kaatje van BOLHUIS

( V-7-30 )
  Hij trouwde op 23-5-1935 te Hoogkerk met:  
  Marchien SIEMS
geb. 20-11-1910 te Westerbroek
dochter van: Roelof SIEMS
Jantje VENEMA


VI-16-88 Fokko Evert KLUIVER
geb. te Hoogkerk
ovl. 30-12-1961 te Hoogkerk
zoon van: Willem KLUIVER
Kaatje van BOLHUIS

( V-7-30 )

VI-17-89 Ida LEENINGA
geb. ca 1907 te Viersen (Dld)
ovl. te Groningen
dochter van: Marinus LEENINGA
Jantje van BOLHUIS

( V-7-32 )
  Zij trouwde op 27-7-1931 te Groningen met:  
  Harm MARTENS
geb. 9-2-1907 te Groningen
zoon van: Rengenier MARTENS
Geertruida Alida KALK


VI-17-90 Jan Marinus LEENINGA
geb. 18-5-1910 te Viersen (Dld)
ovl. 5-3-1994 te Groningen, 83 jaar oud
zoon van: Marinus LEENINGA
Jantje van BOLHUIS

( V-7-32 )
  Hij trouwde op 26-8-1937 te Groningen met:  
  Gesina GREVEN
geb. 8-7-1911 te Groningen
dochter van: Johannes Thomas GREVEN
Leentje COHEN

  Uit deze relatie  
  1. Marinus Jan LEENINGA ( VII-29-97 )
  2. Johannes Thomas LEENINGA ( VII-29-98 )
  3. Jan LEENINGA ( VII-29-99 )

VI-17-91 Marinus LEENINGA
geb. 13-2-1912 te Viersen (Dld)
ovl. 9-5-1981 te Swan Hills (Victoria, Australia), 69 jaar oud
zoon van: Marinus LEENINGA
Jantje van BOLHUIS

( V-7-32 )
  Hij trouwde op 5-6-1941 te Groningen met:  
  Harmke KRAAK
geb. ca 1918 te Groningen
dochter van: Henderikus KRAAK
Harmanna de VRIES


VI-17-92 Nicolaas LEENINGA
geb. 27-4-1915 te Hoensbroek
ovl. 23-1-2000 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Marinus LEENINGA
Jantje van BOLHUIS

( V-7-32 )
  Hij trouwde met:  
  Coby VEENSTRA

VI-17-93 Jantje LEENINGA
geb. ca 1917 te Hoenbroek (Dld)
ovl. 30-12-1959 te Groningen
dochter van: Marinus LEENINGA
Jantje van BOLHUIS

( V-7-32 )
  Zij trouwde op 11-9-1941 te Groningen met:  
  Johannes Wiecherdienus ter BORG
geb. ca 1915 te Groningen
zoon van: Ludolf Gerhardus ter BORG
Lammegien ALDERS

  Uit deze relatie  
  1. Lambertus Anne ter BORG geb. 17-2-1945 te Groningen / ovl. 6-3-1945 te Groningen ( VII-30-100 )

VI-18-94 Geeske Antje HUT
geb. 14-4-1897 te Niebert
ovl. 5-6-1968 te Jonkersvaart, 71 jaar oud
dochter van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Zij trouwde (1) op 15-12-1917 te Marum met:  
  Jakob LOUWES
geb. 8-3-1898 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 17-11-1930 te Leek, 32 jaar oud
zoon van: Wiebe LOUWES
Trientje KLOOSTERMAN

  Uit deze relatie  
  1. Stientje LOUWES geb. 1922 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 14-3-1923 te Leek (Zevenhuizen) ( VII-31-101 )
  Zij trouwde (2) op 20-5-1933 te Marum met:  
  Jan BUITKAMP
geb. 20-2-1907 te Marum
ovl. 14-3-1982 te Drachten, 75 jaar oud
zoon van: Harm BUITKAMP
Mina HOVEN


VI-18-95 Antje Geeske HUT
geb. 8-8-1898 te Niebert
ovl. 29-5-1994, 95 jaar oud
dochter van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Zij trouwde op 22-4-1922 te Marum met:  
  Douwe LOUWES
geb. 16-5-1898 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 1-3-1992, 93 jaar oud
zoon van: Jakob LOUWES
Antje KLAASSENS


VI-18-96 NN HUT
geb. 14-6-1901 te Niebert
ovl. 14-6-1901 te Niebert, 0 dagen oud
dochter van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-18-97 Jakob HUT
geb. 9-12-1902 te Marum (Nuis)
zoon van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )

VI-18-98 NN HUT
geb. 24-10-1904 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 24-10-1904 te Leek (Zevenhuizen), 0 dagen oud
zoon van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-18-99 Riemkje HUT
geb. 14-6-1906 te Marum (Nuis)
ovl. 30-7-2000, 94 jaar oud
dochter van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Zij trouwde op 4-5-1929 te Marum met:  
  Hendrik KUIPER
geb. 11-12-1905 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Kornelis KUIPER
Jakobje ROFFEL

  Uit deze relatie  
  1. NN KUIPER geb. 20-9-1930 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 20-9-1930 te Leek (Zevenhuizen) ( VII-32-102 )

VI-18-100 NN HUT
geb. 7-2-1908 te Nuis
ovl. 7-2-1908 te Nuis, 0 dagen oud
zoon van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-18-101 NN HUT
geb. 22-3-1912 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 22-3-1912 te Leek (Zevenhuizen), 0 dagen oud
dochter van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-18-102 Duurt HUT
geb. 6-2-1914 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 6-10-1980 te Marum (Nuis), 66 jaar oud
zoon van: Jakob HUT
Stientje van DIJK

( V-8-34 )
  Hij trouwde op 17-4-1937 te Marum met:  
  Jitske de ROOS
geb. 22-7-1914 te Willick (Dld)
ovl. 9-8-2007, 93 jaar oud
dochter van: Hendrik de ROOS
Jitske DUURSMA


VI-19-103 Duurt van DIJK
geb. 19-1-1901 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 2-2-1983, 82 jaar oud
zoon van: Willem van DIJK
Froukje HESSELS
( V-8-35 )
  Hij trouwde op 11-5-1928 te Leek met:  
  Aaltje van der PERS
geb. 11-8-1902 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 23-6-1996, 93 jaar oud
dochter van: Hendrik van der PERS
Wiepke HUMMEL


VI-19-104 NN van DIJK
geb. 16-2-1902 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 16-2-1902 te Leek (Zevenhuizen), 0 dagen oud
zoon van: Willem van DIJK
Froukje HESSELS
( V-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-19-105 Jacobje van DIJK
geb. 8-1-1903 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 1-8-1903 te Leek (Zevenhuizen), 6 maand oud
dochter van: Willem van DIJK
Froukje HESSELS
( V-8-35 )

VI-19-106 Jacobje van DIJK
geb. 25-2-1904 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 7-5-1919 te Leek (Zevenhuizen), 15 jaar oud
dochter van: Willem van DIJK
Froukje HESSELS
( V-8-35 )

VI-19-107 Harm van DIJK
geb. 29-4-1906 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 18-5-1907 te Leek (Zevenhuizen), 12 maand oud
zoon van: Willem van DIJK
Froukje HESSELS
( V-8-35 )

VI-20-108 Hindrikje van DIJK
geb. 24-3-1898 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 3-12-1953 te Groningen, 55 jaar oud
dochter van: Oetse van DIJK
Riemke van DIJK

( V-8-36 )
  Zij trouwde op 26-1-1918 te Leek met:  
  Franke TURKSMA
geb. 22-7-1890 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Gjalt TURKSMA
Hiltje POEDER

  Uit deze relatie  
  1. Hiltje TURKSMA geb. 7-12-1919 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 9-1-1981 te Leek (Zevenhuizen) ( VII-33-103 )
  2. Gialtina TURKSMA geb. 1926 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 6-7-1927 te Leek (Zevenhuizen) ( VII-33-104 )

VI-20-109 Antje van DIJK
geb. 25-6-1900 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Oetse van DIJK
Riemke van DIJK

( V-8-36 )
  Zij trouwde op 7-5-1921 te Marum met:  
  Jan IPEMA
geb. 23-6-1895 te Roden (Leutingewolde)
zoon van: Bake IPEMA
Maaike MEINEMA

  Uit deze relatie  
  1. NN1 IPEMA geb. 10-7-1921 te Grootegast / ovl. 10-7-1921 te Grootegast ( VII-34-105 )
  2. NN2 IPEMA geb. 9-6-1922 te Groningen / ovl. 9-6-1922 te Groningen ( VII-34-106 )
  3. NN3 IPEMA geb. 27-1-1928 te Groningen / ovl. 27-1-1928 te Groningen ( VII-34-107 )
  4. NN4 IPEMA geb. 12-1-1935 te Groningen / ovl. 12-1-1935 te Groningen ( VII-34-108 )

VI-20-110 Pieter van DIJK
geb. 3-10-1901 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Oetse van DIJK
Riemke van DIJK

( V-8-36 )
  Hij trouwde op 14-5-1927 te Leek met:  
  Bontje van der HEIDE
geb. 5-8-1906 te Lek (Tolbert)
ovl. 24-11-1990, 84 jaar oud
dochter van: Lieuwe van der HEIDE
Antje ALBERTS


VI-20-111 Duurt van DIJK
geb. 30-5-1904 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 27-8-1955 te Leek (Zevenhuizen), 51 jaar oud
zoon van: Oetse van DIJK
Riemke van DIJK

( V-8-36 )
  Hij trouwde op 26-9-1925 te Marum met:  
  Tietje DIJKSTRA
geb. 18-7-1903 te De Wilp
dochter van: Sake DIJKSTRA
Sjoukje van der VLIET


VI-20-112 Stientje van DIJK
geb. 23-4-1907 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 7-2-2001, 93 jaar oud
dochter van: Oetse van DIJK
Riemke van DIJK

( V-8-36 )
  Zij trouwde op 18-12-1931 te Leek met:  
  Geert KLINKER
geb. 10-7-1911 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 13-4-1975, 63 jaar oud
zoon van: Harm KLINKER
Aaltje BRINK


VI-20-113 Everdina van DIJK
geb. 17-12-1909 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 9-1-1919 te Leek (Zevenhuizen), 9 jaar oud
dochter van: Oetse van DIJK
Riemke van DIJK

( V-8-36 )

VI-21-114 Antje van DIJK
geb. 15-10-1908 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Fokke Evert van DIJK
Berbertje van der LAAN
( V-8-37 )
  Zij trouwde op 19-10-1935 te Leek met:  
  Engbert WAGENAAR
geb. ca 1909 te Boornbergum
zoon van: Gauke WAGENAAR
Janna van der MEULEN


VI-21-115 Hendrik van DIJK
geb. 28-2-1912 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Fokke Evert van DIJK
Berbertje van der LAAN
( V-8-37 )

VI-22-116 Duurt van DIJK
geb. 14-1-1908 te Leek (Nietap)
zoon van: Jakob van DIJK
Trientje SLOFSTRA
( V-8-38 )
  Hij trouwde op 28-4-1934 te Leek met:  
  Wietske van der VINNE
geb. 14-6-1909 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Sietze van der VINNE
Siertje MEIMA


VI-22-117 Lammert van DIJK
geb. 18-5-1909 te Norg (Een)
zoon van: Jakob van DIJK
Trientje SLOFSTRA
( V-8-38 )

VI-22-118 Willem van DIJK
geb. 3-3-1911 te Norg (Een)
zoon van: Jakob van DIJK
Trientje SLOFSTRA
( V-8-38 )

VI-22-119 Pieter van DIJK
geb. 21-8-1912 te Norg (Een)
ovl. 16-10-1912 te Norg, 8 weken oud
zoon van: Jakob van DIJK
Trientje SLOFSTRA
( V-8-38 )

VI-23-120 Lutske CAZEMIER
geb. 30-11-1905 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 7-5-1976 te Haulerwijk, 70 jaar oud
dochter van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-8-39 )
  Zij trouwde op 3-5-1929 te Leek met:  
  Jan CAZEMIER
geb. 5-4-1897 te Diepswal
ovl. 9-2-1985 te Haulerwijk, 87 jaar oud
zoon van: Albert CAZEMIER
Jantje de BOER

  Uit deze relatie  
  1. Albert CAZEMIER geb. 10-4-1930 te Niebert / ovl. 14-12-2002 te Drachten ( VII-35-109 )
  2. Klaas CAZEMIER geb. te Niebert ( VII-35-110 )
  3. Jantje CAZEMIER geb. te Norg (Een West) ( VII-35-111 )

VI-23-121 Duurt CAZEMIER
geb. 25-11-1906 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 11-3-1970 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-8-39 )
  Hij trouwde (1) op 18-8-1928 te Leek met:  
  Antje Wilhelmina van der PERS
geb. 27-1-1906 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 20-1-1930 te Leek (Zevenhuizen), 23 jaar oud
dochter van: Hendrik van der PERS
Wiepke HUMMEL

  Uit deze relatie  
  1. Klaas CAZEMIER geb. te Leek (Zevenhuizen) ( VII-36-112 )
  Hij trouwde (2) op 28-4-1938 te Leek met:  
  Antje HUMMEL
geb. 27-1-1906 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 20-1-1930 te Leek (Zevenhuizen), 23 jaar oud
dochter van: Hendrik HUMMEL
Femmina KLOOSTERMAN

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik CAZEMIER geb. te Leek (Oostwold) ( VII-36-113 )
  2. Everdine Temmine CAZEMIER geb. te Leek (Oostwold) ( VII-36-114 )

VI-23-122 Antje CAZEMIER
geb. 12-5-1908 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 25-7-1993 te Grootegast (Niekerk), 85 jaar oud
dochter van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-8-39 )
  Zij trouwde op 20-3-1940 te Leek met:  
  Klaas REITSEMA
geb. 3-10-1906 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 20-10-1976, 70 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] REITSEMA
Wietske GAIKEMA
fam. 28: ( VIII-6-28 )
  Persoonlijke informatie
Overleden in Zonnehuis.
 
  Uit deze relatie  
  1. Everdina REITSEMA geb. 12-4-1943 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 19-8-2003 te Amersfoort fam. 28: ( X-3-5 )
  2. Wietske REITSEMA geb. te Oldekerk (Niekerk) fam. 28: ( X-3-6 )
  3. Klaaske REITSEMA geb. te Oldekerk (Niekerk) fam. 28: ( X-3-7 )

VI-23-123 Jenne CAZEMIER
geb. 29-5-1909 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 23-2-1910 te Leek (Zevenhuizen), 8 maand oud
zoon van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-8-39 )

VI-23-124 Jenne CAZEMIER
geb. 3-11-1910 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 25-4-1991 te Leek, 80 jaar oud
zoon van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-8-39 )
  Hij trouwde op 21-9-1940 te Roden met:  
  Froukje HUBERS
geb. 4-4-1914 te Roden (Nieuw Roden)
ovl. 17-6-1996 te Leek, 82 jaar oud
dochter van: Jacob HUBERS
Jantje van der MOLEN

  Uit deze relatie  
  1. Klaas CAZEMIER geb. te Diepswal ( VII-37-115 )

VI-23-125 Riemke CAZEMIER
geb. 6-8-1916 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 16-2-1996 te Assen, 79 jaar oud
dochter van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-8-39 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas ZWARTSENBURG
geb. 26-1-1915 te Grijpskerk
ovl. 21-3-1992 te Assen, 77 jaar oud
zoon van: Barteld ZWARTSENBURG
Titia de BOER

  Uit deze relatie  
  1. Barteld Klaas ZWARTSENBURG geb. te Groningen ( VII-38-116 )
  2. Klaas Barteld ZWARTSENBURG geb. te Leek ( VII-38-117 )

VI-23-126 Jacobje CAZEMIER
geb. 11-3-1925 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Klaas CAZEMIER
Everdina van DIJK

( V-8-39 )

VI-24-127 Jakobje HOLMAN
geb. 14-10-1912 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 19-12-2004, 92 jaar oud
dochter van: Harm HOLMAN
Jantje van DIJK

( V-8-41 )

VI-24-128 Duurt HOLMAN
geb. 2-10-1913 te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Harm HOLMAN
Jantje van DIJK

( V-8-41 )

VI-24-129 Antje HOLMAN
geb. 11-1-1916 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Harm HOLMAN
Jantje van DIJK

( V-8-41 )

VI-24-130 Lemke HOLMAN
geb. ca 1917 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 4-8-1919 te Marum (Noordwijk)
dochter van: Harm HOLMAN
Jantje van DIJK

( V-8-41 )

VI-24-131 Derk HOLMAN
geb. ca 1919 te Marum (Noordwijk)
ovl. 24-5-1921 te Marum (Noordwijk)
zoon van: Harm HOLMAN
Jantje van DIJK

( V-8-41 )

VI-24-132 NN HOLMAN
geb. 5-12-1922 te Marum (Noordwijk)
ovl. 5-12-1922 te Marum (Noordwijk), 0 dagen oud
zoon van: Harm HOLMAN
Jantje van DIJK

( V-8-41 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

  Generatie VII  
VII-1-1 Roelf POT
geb. 13-6-1883 te Niekerk
ovl. 22-5-1964 te Niekerk, 80 jaar oud
zoon van: Jacob POT
Jantje HOEKSEMA

( VI-1-4 )
  Hij trouwde op 21-5-1910 te Oldekerk met:  
  Antje BOEREMA
geb. 9-2-1886 te Aduard
ovl. 23-9-1943 te Niekerk, 57 jaar oud
dochter van: Wiebe BOEREMA
Jantje BOUSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje POT geb. 11-8-1912 te Niekerk / ovl. 12-7-1996 te Slochteren (Kolham) ( VIII-1-1 )

VII-1-2 Seelina POT
geb. 24-3-1886 te Niekerk
ovl. 11-10-1957 te Niekerk, 71 jaar oud
dochter van: Jacob POT
Jantje HOEKSEMA

( VI-1-4 )
  Zij trouwde op 10-6-1911 te Niekerk met:  
  Abel van TIL
geb. 4-11-1880 te Niekerk
ovl. 10-12-1962 te Niekerk, 82 jaar oud
zoon van: Evert van TIL
Maike VEENSTRA


VII-1-3 Albert POT
geb. 17-12-1891 te Niekerk
ovl. 19-8-1978 te Niekerk, 86 jaar oud
zoon van: Jacob POT
Jantje HOEKSEMA

( VI-1-4 )
  Hij trouwde op 26-5-1917 te Oldekerk met:  
  Ebeltje FEENSTRA
geb. 18-9-1892 te Niebert
ovl. 16-1-1978 te Niekerk, 85 jaar oud
dochter van: Gerke FEENSTRA
Trientje POEDER


VII-1-4 Wietse POT
geb. 7-1-1896 te Niekerk
ovl. 23-12-1964 te Niekerk, 68 jaar oud
zoon van: Jacob POT
Jantje HOEKSEMA

( VI-1-4 )
  Hij trouwde op 3-6-1922 te Oldekerk met:  
  Roelke AUSMA
geb. 29-10-1897 te Niekerk
ovl. 15-11-2000 te Leek, 103 jaar oud
dochter van: Wobbe AUSMA
Jantje FEENSTRA


VII-2-5 Hendrik DIEPSTRA
geb. 4-5-1877 te Oldekerk
ovl. 22-9-1962 te Ulrum, 85 jaar oud
zoon van: Rentje DIEPSTRA
Antje OVERZET
( VI-3-6 )
  Hij trouwde op 11-3-1899 te Kloosterburen met:  
  Aaltje AMMERAAL
geb. 20-7-1876 te Leens (Wehe)
ovl. 5-8-1962 te Ulrum, 86 jaar oud
dochter van: Kornelis AMMERAAL
Trijntje BONDA

  Uit deze relatie  
  1. Antje DIEPSTRA geb. 9-5-1899 te Leens (Wehe) / ovl. 27-12-1993 te Ulrum ( VIII-2-2 )

VII-2-6 Feike DIEPSTRA
geb. 16-3-1879 te Oldekerk
zoon van: Rentje DIEPSTRA
Antje OVERZET
( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Grietje. Beroep: boerenknecht (1908).
 
  Hij trouwde op 12-3-1908 te Leens met:  
  Fenna VOS
geb. 28-4-1888 te Leens
ovl. voor 1984
dochter van: Marten VOS
Grietje BENES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1908).
 

VII-2-7 Grietje DIEPSTRA
geb. 16-3-1879 te Oldekerk
ovl. 10-10-1977 te Ulrum, 98 jaar oud
dochter van: Rentje DIEPSTRA
Antje OVERZET
( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Feike.
 
  Zij trouwde op 18-5-1901 te Kloosterburen met:  
  Gerben TUMA
geb. 12-3-1880 te Engwierum
ovl. 2-8-1958 te Ulrum, 78 jaar oud
zoon van: Jacob [Jitzes] TUMA
Sjoukje [Heins] KEMPENAAR

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1901)
 

VII-2-8 Joukje DIEPSTRA
geb. 24-2-1882 te Sebaldeburen
dochter van: Rentje DIEPSTRA
Antje OVERZET
( VI-3-6 )
  Zij trouwde op 14-5-1910 te Ulrum met:  
  Albert MEIJER
geb. 2-10-1879 te Scheemda (Westerlee)
ovl. 30-6-1916 te Vlagtwedde (Vlagtwedder Veldhuis), 36 jaar oud
zoon van: Albert MEIJER
Dina BOVEN

  Persoonlijke informatie
Begraven te Vlagtwedde.
 

VII-2-9 Geert DIEPSTRA
geb. 30-1-1885 te Sebaldeburen
ovl. 5-12-1967 te Zuidhorn, 82 jaar oud
zoon van: Rentje DIEPSTRA
Antje OVERZET
( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Zuidhorn (Klinckemalaan).
 
  Hij trouwde op 4-5-1912 te Ulrum met:  
  Wietske [Heins] TUMA
geb. 8-9-1887 te Ulrum (Vierhuizen)
ovl. 31-5-1973 te Zuidhorn, 85 jaar oud
dochter van: Jacob [Jitzes] TUMA
Sjoukje [Heins] KEMPENAAR


VII-2-10 Fokke DIEPSTRA
geb. 29-4-1889 te Sebaldeburen
ovl. 8-5-1972 te Lutjegast, 83 jaar oud
zoon van: Rentje DIEPSTRA
Antje OVERZET
( VI-3-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1914). Begraven te Lutjegast.
 
  Hij trouwde op 10-4-1914 te Ulrum met:  
  Johanna ZWART
geb. 21-11-1885 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 14-3-1956 te Lutjegast, 70 jaar oud
dochter van: Hero ZWART
Jakomina BUIS
fam. 61: ( VII-53-195 )
fam. 63: ( VIII-52-247 )
  Uit deze relatie  
  1. Rentje DIEPSTRA geb. 6-7-1915 te Sebaldeburen / ovl. 28-3-2011 ( VIII-3-3 )

VII-3-11 Hendrik DIEPSTRA
geb. 3-4-1885 te Niekerk
ovl. 30-4-1954 te Warffum, 69 jaar oud
zoon van: Johannes DIEPSTRA
Derkje SLOOT
( VI-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1904).
 
  Hij trouwde op 29-12-1904 te Aduard met:  
  Martha Maria TUINSTRA
geb. 24-2-1885 te Zuidhorn
ovl. 26-3-1955 te Warffum, 70 jaar oud
dochter van: Lieuwe TUINSTRA
Anje REITSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1904).
 

VII-3-12 Pieterke DIEPSTRA
geb. 25-12-1886 te Oldekerk
ovl. 24-10-1937 te Zuidhorn (Noordhorn), 50 jaar oud
dochter van: Johannes DIEPSTRA
Derkje SLOOT
( VI-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1907).
 
  Zij trouwde op 29-3-1907 te Aduard met:  
  Heere MEERVELD
geb. 13-2-1882 te Zuidhorn
ovl. 6-8-1956 te Zuidhorn, 74 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1907).
 

VII-3-13 Grietje DIEPSTRA
geb. 15-1-1889 te Leek (Enumatil)
ovl. 27-9-1981 te Grijpskerk, 92 jaar oud
dochter van: Johannes DIEPSTRA
Derkje SLOOT
( VI-3-10 )
  Zij trouwde op 23-5-1918 te Zuidhorn met:  
  Tunnis MARTINI
geb. 29-1-1883 te Niezijl
ovl. 7-4-1961 te Grijpskerk, 78 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1918).
 

VII-3-14 Jakob DIEPSTRA
geb. 25-2-1891 te Leek (Enumatil)
ovl. 17-2-1978 te Zuidhorn, 86 jaar oud
zoon van: Johannes DIEPSTRA
Derkje SLOOT
( VI-3-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1918).
 
  Hij trouwde op 23-5-1918 te Zuidhorn met:  
  Geertje HAMSTRA
geb. ca 1880 te Hoogemeeden

VII-4-15 Pearl T. HAAN
geb. ca 1907 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Menko HAAN
Anna TOP

( VI-4-14 )

VII-4-16 Bernard HAAN
geb. ca 1922 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Menko HAAN
Anna TOP

( VI-4-14 )

VII-5-17 Annette TOP
geb. 24-9-1910 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 2-11-1984 te East Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 74 jaar oud
dochter van: Jacob TOP
Jennie Van den BERG
( VI-4-16 )
  Zij trouwde met:  
  NN Van HERP
  Uit deze relatie  
  1. Vivian Van HERP geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-4-4 )

VII-6-18 Anna LINDEMULDER
geb. 19-3-1900 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit A. LINDEMULDER
Alberdina TOP

( VI-6-19 )
  Zij trouwde op 30-9-1924 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Werner William DUEMLING
geb. 14-9-1898 te Fort Wayne, Allen County (Indiana, U.S.A.)
ovl. 1976 te San Diego County (California, U.S.A.)
zoon van: Herman A. DUEMLING
Addie STUEMER

  Uit deze relatie  
  1. Mary A. DUEMLING geb. ca 1927 te Indiana (U.S.A.) ( VIII-5-5 )
  2. Robert Werner DUEMLING geb. 8-2-1929 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 13-7-2012 te California (U.S.A.) ( VIII-5-6 )
  3. Eleanor DUEMLING geb. ca 1935 te Indiana (U.S.A.) ( VIII-5-7 )
  4. Eleanor DUEMLING geb. ca 1936 te Indiana (U.S.A.) ( VIII-5-8 )

VII-6-19 Franklin LINDEMULDER
geb. 9-7-1902 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 1968 te San Diego, San Diego County (California, U.S.A.)
zoon van: Gerrit A. LINDEMULDER
Alberdina TOP

( VI-6-19 )
  Persoonlijke informatie
Overleden: september 1968.
 

VII-7-20 Franklin Henry TOP
geb. ca 1904 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: John TOP
Reina WIERSEMA
( VI-6-20 )
  Hij trouwde op 29-9-1932 te Elkhart County (Indiana, U.S.A.) met:  
  Mary MADDEN
geb. 25-7-1906 te Mount Carmel, Franklin County (Indiana, U.S.A.)
dochter van: Lawrence MADDEN
Mary WEIGAND

  Uit deze relatie  
  1. Franklin TOP geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-6-9 )
  2. Mary K. TOP geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-6-10 )

VII-7-21 Cornelia TOP
geb. ca 1906 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: John TOP
Reina WIERSEMA
( VI-6-20 )

VII-8-22 Nicholas BEUTE
geb. 21-9-1902 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hendrik (Henry) BEUTE
Lena POST
( VI-7-23 )
  Hij trouwde met:  
  Gertrude _
geb. ca 1907
ovl. ca 1991
  Uit deze relatie  
  1. Evelyn BEUTE ( VIII-7-11 )
  2. Henry N. BEUTE ( VIII-7-12 )

VII-8-23 August BEUTE
geb. 17-3-1905 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hendrik (Henry) BEUTE
Lena POST
( VI-7-23 )
  Hij trouwde met:  
  Flora PALMA
geb. ca 1907
ovl. ca 1991
  Uit deze relatie  
  1. Betty L. BEUTE geb. ca 1929 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-8-13 )
  2. Laura M. BEUTE geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-8-14 )
  3. Robert L. BEUTE geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-8-15 )

VII-8-24 Harm BEUTE
geb. 5-11-1908 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hendrik (Henry) BEUTE
Lena POST
( VI-7-23 )
  Hij trouwde met:  
  Aaltje (Alice) DIJKSTRA
geb. ca 1908
ovl. 12-10-1964 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Herman DIJKSTRA
Trientje SIEBERSMA

  Uit deze relatie  
  1. Marvin J. BEUTE ( VIII-9-16 )

VII-9-25 Reynold BEUTE
geb. ca 1901
ovl. ca 1925
zoon van: Hiram BEUTE
Lena HONDERD
( VI-7-24 )

VII-9-26 Nicholas BEUTE
geb. ca 1903
ovl. 21-1-1975
zoon van: Hiram BEUTE
Lena HONDERD
( VI-7-24 )

VII-9-27 Martin BEUTE
geb. 23-10-1905
ovl. 23-3-1996, 90 jaar oud
zoon van: Hiram BEUTE
Lena HONDERD
( VI-7-24 )
  Hij trouwde op 29-10-1926 met:  
  Jeanette _
geb. 29-3-1906
ovl. 14-9-1989, 83 jaar oud

VII-9-28 Henry BEUTE
geb. 17-7-1908 te Wyoming, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hiram BEUTE
Lena HONDERD
( VI-7-24 )

VII-10-29 Clarence BEUTE
geb. ca 1908 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: William BEUTE
Jennie NORTHOUSE
( VI-7-26 )
  Hij trouwde met:  
  Agnes DEVROU
geb. 1-12-1911
ovl. 3-2-1996 te Gaines Township, Kent County (Michigan, U.S.A.), 84 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Betty Ann BEUTE geb. 24-1-1945 / ovl. 29-7-2007 ( VIII-10-17 )
  2. Janet BEUTE ( VIII-10-18 )

VII-11-30 Eva Anna BEUTE
geb. 3-6-1911 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 8-7-1930 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 19 jaar oud
zoon van: Bert BEUTE
Anje VREDEVOOGD
( VI-7-27 )
fam. 90: ( VII-2-16 )

VII-11-31 Theresa BEUTE
geb. ca 1913
ovl. 21-1-1914
dochter van: Bert BEUTE
Anje VREDEVOOGD
( VI-7-27 )
fam. 90: ( VII-2-16 )

VII-11-32 Tressa BEUTE
geb. ca 1915
dochter van: Bert BEUTE
Anje VREDEVOOGD
( VI-7-27 )
fam. 90: ( VII-2-16 )
  Zij trouwde met:  
  Andy ZYLEMA

VII-11-33 Clarence Albertus BEUTE
geb. 20-4-1916
ovl. 15-9-1970, 54 jaar oud
zoon van: Bert BEUTE
Anje VREDEVOOGD
( VI-7-27 )
fam. 90: ( VII-2-16 )
  Hij trouwde met:  
  Hilda GUIKEMA
geb. 23-12-1916 te Indiana (U.S.A.)
ovl. 24-5-2008, 91 jaar oud
dochter van: John GUIKEMA
Lena _

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1938
 
  Uit deze relatie  
  1. Rowland Clair BEUTE geb. ca 1939 ( VIII-11-19 )
  2. James Berton BEUTE geb. 21-5-1941 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 21-5-1941 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-11-20 )
  3. Linda Ann BEUTE geb. ca 1942 ( VIII-11-21 )
  4. Jerry Berton BEUTE geb. ca 1944 te (U.S.A.) ( VIII-11-22 )
  5. Carol Eve BEUTE geb. ca 1946 ( VIII-11-23 )
  6. Mary BEUTE geb. ca 1950 / ovl. 15-10-1950 ( VIII-11-24 )
  7. Thomas Jay BEUTE geb. ca 1951 ( VIII-11-25 )
  8. Mark Allen BEUTE geb. ca 1955 ( VIII-11-26 )
  9. Jon Michael BEUTE geb. ca 1958 ( VIII-11-27 )

VII-11-34 Harold Henry BEUTE
geb. 28-2-1920
ovl. 6-8-1970, 50 jaar oud
zoon van: Bert BEUTE
Anje VREDEVOOGD
( VI-7-27 )
fam. 90: ( VII-2-16 )
  Hij trouwde met:  
  Martha ROEDE
geb. 8-1-1922
ovl. 28-6-2019 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 97 jaar oud
dochter van: Ralph ROEDE
Ida _

  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1941.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roger Dale BEUTE geb. ca 1942 ( VIII-12-28 )
  2. Joyce Evonne BEUTE geb. ca 1944 ( VIII-12-29 )
  3. Barbara Ann BEUTE geb. ca 1949 ( VIII-12-30 )
  4. Douglas BEUTE geb. ca 1949 te (U.S.A.) ( VIII-12-31 )
  5. Mary Kay BEUTE geb. ca 1955 ( VIII-12-32 )

VII-11-35 Laura Mae BEUTE
geb. 10-5-1925
ovl. 20-5-2002, 77 jaar oud
dochter van: Bert BEUTE
Anje VREDEVOOGD
( VI-7-27 )
fam. 90: ( VII-2-16 )
  Zij trouwde met:  
  Gerald John Vander MARKT
geb. ca 1924
ovl. 21-1-2009
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1947.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cynthia May Vander MARKT geb. ca 1947 ( VIII-13-34 )
  2. Cheryl Kay Vander MARKT geb. 8-9-1947 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.) / ovl. 8-1-1948 te Wyoming, Kent County, (Michigan, U.S.A.) ( VIII-13-36 )
  3. Danny Allan Vander MARKT geb. ca 1950 ( VIII-13-38 )
  4. Robert John Vander MARKT geb. 1-12-1954 ( VIII-13-40 )
  5. NN Vander MARKT geb. ca 1958 / ovl. ca 1958 ( VIII-13-42 )

VII-12-36 Alfred ROOT
geb. ca 1919 te Jenison, Ottawa County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 25-2-1999 te Dade City, Pasco County (Florida, U.S.A.)
zoon van: Peter ROOT
Anna BEUTE

( VI-7-31 )

VII-12-37 Esther ROOT
geb. 23-12-1920 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 16-2-1921 te Grandville, Kent County (Michigan, U.S.A.), 7 weken oud
dochter van: Peter ROOT
Anna BEUTE

( VI-7-31 )

VII-12-38 Carl E. ROOT
geb. ca 1923 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Peter ROOT
Anna BEUTE

( VI-7-31 )

VII-12-39 Richard J. ROOT
geb. ca 1926 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Peter ROOT
Anna BEUTE

( VI-7-31 )

VII-12-40 Earl W. ROOT
geb. ca 1928 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Peter ROOT
Anna BEUTE

( VI-7-31 )

VII-13-41 Harm FOLKERTS
geb. 31-7-1905 te Marum (GA-94)
zoon van: Hendrik FOLKERTS
Douwtje HUISMAN
( VI-8-32 )
  Hij trouwde (1) op 15-2-1929 te Odoorn met:  
  Gepke Johanna BLAAUW
geb. 20-2-1908 te Musselkanaal
dochter van: Jan BLAAUW
Catharina KOORN

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik FOLKERTS geb. ca 1929 te Odoorn / ovl. 9-7-1947 te Almelo ( VIII-14-43 )
  Hij trouwde (2) op 24-6-1936 te Utrecht met:  
  Maartje Gerritje Engelina SCHETSELAAR
geb. 24-11-1901 te Rotterdam
dochter van: Antonie SCHETSELAAR
Margaretha MAST


VII-13-42 Roel FOLKERTS
geb. 22-2-1908 te Marum (GA-36)
zoon van: Hendrik FOLKERTS
Douwtje HUISMAN
( VI-8-32 )

VII-13-43 Henriette Grietje Jantina Jacoba FOLKERTS
geb. 1-6-1909 te Marum (GA-68)
dochter van: Hendrik FOLKERTS
Douwtje HUISMAN
( VI-8-32 )
  Zij trouwde op 22-8-1931 te Sneek met:  
  Hendrik van der WERF
geb. 14-12-1909 te Sneek
zoon van: Wouter van der WERF
Froukje GORTER


VII-13-44 Roel FOLKERTS
geb. 30-8-1913 te Dortmund (Dld)
ovl. 15-7-1968 te Drachten, 54 jaar oud
zoon van: Hendrik FOLKERTS
Douwtje HUISMAN
( VI-8-32 )
  Hij trouwde op 30-9-1943 te Smallingerland (HA-80) met:  
  Baukje de BOER
geb. 9-11-1907 te Oudega
ovl. 31-3-2001 te Drachten, 93 jaar oud
dochter van: Meindert de BOER
Klaaske BOUMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, wonende te Drachtstercompagnie, bruid 35 jaar, wonende te Oudega (Smallingerland). Uit deze relatie: 3 dochters en 2 zoons.
 

VII-14-45 Harm FOLKERTS
geb. 15-1-1900 te Stadskanaal
ovl. 5-6-1900 te Stadskanaal, 4 maand oud
zoon van: Geert FOLKERTS
Germina de HAAN
( VI-8-33 )

VII-14-46 Harm FOLKERTS
geb. 16-6-1902 te Stadskanaal
zoon van: Geert FOLKERTS
Germina de HAAN
( VI-8-33 )

VII-14-47 Jantje Harmanna FOLKERTS
geb. 6-11-1904 te Stadskanaal
ovl. 9-8-1909 te Stadskanaal, 4 jaar oud
dochter van: Geert FOLKERTS
Germina de HAAN
( VI-8-33 )

VII-14-48 Henriette FOLKERTS
geb. 22-9-1906 te Stadskanaal
ovl. 30-10-1906 te Stadskanaal, 38 dagen oud
dochter van: Geert FOLKERTS
Germina de HAAN
( VI-8-33 )

VII-14-49 Jantje Harmanna FOLKERTS
geb. 29-12-1909 te Stadskanaal
ovl. 20-7-1914 te Borger, 4 jaar oud
dochter van: Geert FOLKERTS
Germina de HAAN
( VI-8-33 )

VII-14-50 NN FOLKERTS
geb. 30-5-1912 te Stadskanaal
ovl. 30-5-1912 te Stadskanaal, 0 dagen oud
zoon van: Geert FOLKERTS
Germina de HAAN
( VI-8-33 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-14-51 Greta Germina FOLKERTS
geb. 16-4-1914 te Stadskanaal
dochter van: Geert FOLKERTS
Doekelina LIST
( VI-8-33 )

VII-15-52 Roel Oege HUISMAN
geb. 1-7-1907 te Marum
zoon van: Oege HUISMAN
Jacoba Henriette FOLKERTS

( VI-8-34 )

VII-15-53 Harm HUISMAN
geb. 19-8-1910 te Marum
zoon van: Oege HUISMAN
Jacoba Henriette FOLKERTS

( VI-8-34 )
  Hij trouwde op 12-5-1934 te Marum met:  
  Antje RENKEMA
geb. 15-1-1913 te Marum
dochter van: Alle RENKEMA
Wietske RENKEMA


VII-16-54 Hendrikje SAADHOFF
geb. 24-8-1895 te Weerdingerveen
dochter van: Iko SAADHOFF
Roelfke FOLKERS

( VI-9-38 )
  Zij trouwde op 29-8-1918 te Emmen met:  
  Gerrit DRAGSTRA
geb. 10-10-1897 te Weerdingermarke
zoon van: Jan [Jans] DRAGSTRA
Gerrechien [Jans] STUURMAN


VII-16-55 Iko Roelof SAADHOFF
geb. 24-6-1897 te Weerdingerveen
zoon van: Iko SAADHOFF
Roelfke FOLKERS

( VI-9-38 )

VII-17-56 Trientje GRINGHUIS
geb. 17-4-1899 te Weerdingerveen
dochter van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )
  Zij trouwde op 13-11-1920 te Emmen met:  
  Gerrit DOL
geb. 21-6-1899 te Nieuw Buinen
zoon van: Martend DOL
Grietje GROENHOF


VII-17-57 Jan GRINGHUIS
geb. 14-7-1900 te Weerdingerveen
ovl. 24-10-1932 te Ooststellingwerf, 32 jaar oud
zoon van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )

VII-17-58 Hendrikje GRINGHUIS
geb. 30-6-1902 te Nieuw Weerdinge
ovl. 9-2-1903 te Valthermond, 7 maand oud
dochter van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )

VII-17-59 Hendrikje GRINGHUIS
geb. 11-7-1903 te Emmen
dochter van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )

VII-17-60 Jan GRINGHUIS
geb. 14-2-1905 te Valtherveen
zoon van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )
  Hij trouwde op 10-5-1932 te Emmen met:  
  Geertje WOLTERS
geb. 27-2-1912 te Emmen
dochter van: Harm WOLTERS
Geertje VELDMAN


VII-17-61 Grietje GRINGHUIS
geb. 22-4-1907 te Valtherveen
dochter van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )

VII-17-62 Jacoba GRINGHUIS
geb. 8-4-1910 te Emmen
dochter van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )
  Zij trouwde op 22-7-1930 te Emmen met:  
  Remmelt VEENEMA
geb. 21-2-1905 te Vledderveen
zoon van: Elzo VEENEMA
Grietje MIDDEL


VII-17-63 Hilbrand GRINGHUIS
geb. 11-5-1912 te Emmen
zoon van: Gerrit GRINGHUIS
Aaltje FOLKERS

( VI-9-40 )
  Hij trouwde met:  
  Trientje BARENKAMP
geb. 5-3-1913
ovl. 18-7-2002, 89 jaar oud

VII-18-64 Lutgerdina FOLKERS
geb. 1-5-1909 te Weerdingermond
dochter van: Hendrik FOLKERS
Jantje HOGENBERG
( VI-9-43 )

VII-19-65 Pietertje FOLKERS
geb. 9-11-1904 te Emmen (GA-888)
dochter van: Hendrik FOLKERTS
Alke KREMER
( VI-10-46 )

VII-19-66 Jan FOLKERS
geb. 21-1-1907 te Odoorn (Valthermond) (GA-18)
zoon van: Hendrik FOLKERTS
Alke KREMER
( VI-10-46 )

VII-19-67 Aaltje FOLKERS
geb. 30-9-1908 te Emmen (GA-814)
dochter van: Hendrik FOLKERTS
Alke KREMER
( VI-10-46 )

VII-19-68 Hendrik Harmannus FOLKERS
geb. 29-3-1911 te Emmen (GA-306)
zoon van: Hendrik FOLKERTS
Alke KREMER
( VI-10-46 )

VII-20-69 Evert DIJK
geb. 24-12-1906 te Emmen
zoon van: Geert Roelf DIJK
Jacoba FOLKERTS

( VI-10-48 )

VII-20-70 Anna Cathrina DIJK
geb. 11-3-1908 te Emmen
dochter van: Geert Roelf DIJK
Jacoba FOLKERTS

( VI-10-48 )

VII-20-71 Pietertje DIJK
geb. 16-10-1909 te Emmen
dochter van: Geert Roelf DIJK
Jacoba FOLKERTS

( VI-10-48 )

VII-20-72 Bartha DIJK
geb. 31-12-1910 te Emmen
dochter van: Geert Roelf DIJK
Jacoba FOLKERTS

( VI-10-48 )

VII-20-73 Margaretha DIJK
geb. 12-10-1912 te Emmen
dochter van: Geert Roelf DIJK
Jacoba FOLKERTS

( VI-10-48 )

VII-21-74 Antje BEENS
geb. 13-1-1909 te Emmen
ovl. 10-2-1909 te Emmen, 28 dagen oud
dochter van: Harm BEENS
Margaretha FOLKERTS

( VI-10-49 )

VII-21-75 Johannes Philippus BEENS
geb. 1-2-1910 te Emmen
zoon van: Harm BEENS
Margaretha FOLKERTS

( VI-10-49 )

VII-21-76 Evert BEENS
geb. 13-12-1911 te Emmen
zoon van: Harm BEENS
Margaretha FOLKERTS

( VI-10-49 )

VII-21-77 Pietertje BEENS
geb. 1915 te Emmen
ovl. 28-8-1915 te Emmen, 5 maand oud
dochter van: Harm BEENS
Margaretha FOLKERTS

( VI-10-49 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca maart 1915.
 

VII-22-78 Pietertje FOLKERTS
geb. 19-4-1911 te Emmen
dochter van: Hendrikus FOLKERTS
Trijntje DUBBELBOER
( VI-10-50 )

VII-23-79 Roelfina FOLKERTS
geb. 1920 te Emmen
ovl. 18-12-1920 te Emmen
dochter van: Fedde FOLKERTS
Kornelia DUBBELBOER
( VI-10-52 )
  Persoonlijke informatie
Geboren september 1920. Overleden ca 3 maand oud.
 

VII-24-80 Antje BOONSTRA
geb. 8-6-1915 te Zuurdijk
dochter van: Klaas BOONSTRA
Trientje SCHAAP
( VI-11-54 )
  Zij trouwde op 18-10-1934 te Leens met:  
  Jelle van der MAAR
geb. 10-7-1907 te Ulrum
zoon van: Drewes van der MAAR
Antje BOERSMA


VII-24-81 Janna BOONSTRA
geb. ca 1921 te Zuurdijk
dochter van: Klaas BOONSTRA
Trientje SCHAAP
( VI-11-54 )
  Zij trouwde op 3-9-1940 te Leens met:  
  Hendrik BURGLER
geb. ca 1917 te Ezinge
zoon van: Kornelis BURGLER
Martje ZIJLSTRA


VII-25-82 Bernardus van HUIS
geb. 31-12-1903 te Zuurdijk
ovl. 3-3-1967, 63 jaar oud
zoon van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Hij trouwde op 17-5-1927 te Kloosterburen met:  
  Matje IJSINGA
geb. 6-1-1903 te Kloosterburen
ovl. 3-4-1989, 86 jaar oud
dochter van: Lubbertus IJSINGA
Attje DALLINGA


VII-25-83 Antje van HUIS
geb. 21-4-1905 te Warfhuizen
ovl. 20-11-1986, 81 jaar oud
dochter van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Zij trouwde op 20-5-1926 te Winsum met:  
  Hendrik HOEKZEMA
geb. 23-2-1902 te Winsum (Obergum)
ovl. 25-4-1978, 76 jaar oud
zoon van: Kornelis HOEKZEMA
Grietje WIERSEMA


VII-25-84 Hendrik van HUIS
geb. 31-1-1907 te Warfhuizen
ovl. 16-1-1978, 70 jaar oud
zoon van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Hij trouwde op 21-5-1931 te Leens met:  
  Jansina TOONSTRA
geb. 12-10-1908 te Leens
ovl. 15-4-1998, 89 jaar oud
dochter van: Reinder TOONSTRA
Zwaantje STULP


VII-25-85 Hielco van HUIS
geb. 5-10-1908 te Warfhuizen
zoon van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Hij trouwde op 18-5-1937 te Ulrum met:  
  Anje van der MEULEN
geb. 19-1-1910 te Ulrum
dochter van: Jan van der MEULEN
Grietje LINDEMULDER


VII-25-86 Klaas van HUIS
geb. 2-11-1910 te Warfhuizen
ovl. 16-6-1982 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Hij trouwde op 22-5-1939 te Grijpskerk met:  
  Jeltje POSTMA
geb. ca 1920 te Warfstermolen
dochter van: Pieter POSTMA
Petronella Wilhelmina van der WOUDE

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 15-11-1963.
 

VII-25-87 Hieltje van HUIS
geb. 24-10-1911 te Warfhuizen
dochter van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Zij trouwde op 19-9-1929 te Leens met:  
  Gerke POSTMA
geb. 24-10-1904 te Opende
zoon van: Hendrik POSTMA
Korneliske LANDHEER


VII-25-88 Jan van HUIS
geb. 4-7-1913 te Warfhuizen
zoon van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )

VII-25-89 Jettina van HUIS
geb. 5-7-1914 te Warfhuizen
dochter van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Zij trouwde op 3-7-1939 te Slochteren met:  
  Johannes NOORDMAN
geb. 30-4-1903 te Achterdiep
zoon van: Roelf NOORDMAN
Janna KRUIT


VII-25-90 Aaltje van HUIS
geb. 3-8-1915 te Warfhuizen
ovl. 21-4-2003, 87 jaar oud
dochter van: Popko van HUIS
Geeske BOONSTRA

( VI-11-56 )
  Zij trouwde met:  
  Roelof CORNELLO
geb. 6-2-1912
ovl. 16-1-1986, 73 jaar oud

VII-26-91 NN de JONG
geb. 13-12-1924 te Schuilingsnoord
ovl. 13-12-1924 te Schuilingsnoord, 0 dagen oud
zoon van: Hendrik de JONG
Klazina van BOLHUIS

( VI-12-61 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-27-92 Hermannus Marinus van BOLHUIS
geb. 23-9-1921 te Apeldoorn
ovl. 16-8-2008 te Apeldoorn, 86 jaar oud
zoon van: Gerard van BOLHUIS
Aaltje van ESSEN
( VI-12-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grossier in rookartikelen. Wonend: Canadalaan 29, Apeldoorn (1950-1952), Badhuisweg 32, Apeldoorn (1957-2002).
 
  Hij trouwde op 27-1-1950 te Apeldoorn met:  
  Fennechien (Fenny) BOLHUIS
geb. 25-5-1922 te Visvliet
ovl. 31-1-2013 te Apeldoorn, 90 jaar oud
dochter van: Siemen BOLHUIS
Tallina GROEN
fam. 117: ( XIV-190-910 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: hoofdverpleegkundige in psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord te Zuidlaren.
 

VII-28-93 Evert van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
zoon van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-12-73 )

VII-28-94 Albert van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
zoon van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-12-73 )

VII-28-95 Jantje van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
dochter van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-12-73 )

VII-28-96 Gerard van BOLHUIS
geb. te Zuidlaren
zoon van: Dirk van BOLHUIS
Jantje WILDEBOER
( VI-12-73 )

VII-29-97 Marinus Jan LEENINGA
zoon van: Jan Marinus LEENINGA
Gesina GREVEN
( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Lyda _

VII-29-98 Johannes Thomas LEENINGA
zoon van: Jan Marinus LEENINGA
Gesina GREVEN
( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Jacqueline SCHUT

VII-29-99 Jan LEENINGA
zoon van: Jan Marinus LEENINGA
Gesina GREVEN
( VI-17-90 )
  Hij trouwde met:  
  Dinie _

VII-30-100 Lambertus Anne ter BORG
geb. 17-2-1945 te Groningen
ovl. 6-3-1945 te Groningen, 17 dagen oud
zoon van: Johannes Wiecherdienus ter BORG
Jantje LEENINGA

( VI-17-93 )

VII-31-101 Stientje LOUWES
geb. 1922 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 14-3-1923 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Jakob LOUWES
Geeske Antje HUT

( VI-18-94 )

VII-32-102 NN KUIPER
geb. 20-9-1930 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 20-9-1930 te Leek (Zevenhuizen), 0 dagen oud
zoon van: Hendrik KUIPER
Riemkje HUT

( VI-18-99 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-33-103 Hiltje TURKSMA
geb. 7-12-1919 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 9-1-1981 te Leek (Zevenhuizen), 61 jaar oud
dochter van: Franke TURKSMA
Hindrikje van DIJK

( VI-20-108 )
  Zij trouwde op 1-11-1941 te Leek met:  
  Doetze PATER
geb. 3-1-1920 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 1-8-1991 te Leek (Zevenhuizen), 71 jaar oud
zoon van: Geert PATER
Femke CORDES

  Uit deze relatie  
  1. Geert PATER ( VIII-15-44 )
  2. Franke PATER ( VIII-15-45 )
  3. Hindrikje PATER geb. 17-2-1946 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 24-10-2008 te Groningen ( VIII-15-46 )
  4. Hendrik PATER ( VIII-15-47 )
  5. Femko PATER ( VIII-15-48 )

VII-33-104 Gialtina TURKSMA
geb. 1926 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 6-7-1927 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Franke TURKSMA
Hindrikje van DIJK

( VI-20-108 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca janiari 1927.
 

VII-34-105 NN1 IPEMA
geb. 10-7-1921 te Grootegast
ovl. 10-7-1921 te Grootegast, 0 dagen oud
zoon van: Jan IPEMA
Antje van DIJK

( VI-20-109 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-34-106 NN2 IPEMA
geb. 9-6-1922 te Groningen
ovl. 9-6-1922 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Jan IPEMA
Antje van DIJK

( VI-20-109 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-34-107 NN3 IPEMA
geb. 27-1-1928 te Groningen
ovl. 27-1-1928 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Jan IPEMA
Antje van DIJK

( VI-20-109 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-34-108 NN4 IPEMA
geb. 12-1-1935 te Groningen
ovl. 12-1-1935 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Jan IPEMA
Antje van DIJK

( VI-20-109 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-35-109 Albert CAZEMIER
geb. 10-4-1930 te Niebert
ovl. 14-12-2002 te Drachten, 72 jaar oud
zoon van: Jan CAZEMIER
Lutske CAZEMIER

( VI-23-120 )

VII-35-110 Klaas CAZEMIER
geb. te Niebert
zoon van: Jan CAZEMIER
Lutske CAZEMIER

( VI-23-120 )

VII-35-111 Jantje CAZEMIER
geb. te Norg (Een West)
dochter van: Jan CAZEMIER
Lutske CAZEMIER

( VI-23-120 )

VII-36-112 Klaas CAZEMIER
geb. te Leek (Zevenhuizen)
zoon van: Duurt CAZEMIER
Antje Wilhelmina van der PERS
( VI-23-121 )

VII-36-113 Hendrik CAZEMIER
geb. te Leek (Oostwold)
zoon van: Duurt CAZEMIER
Antje HUMMEL
( VI-23-121 )

VII-36-114 Everdine Temmine CAZEMIER
geb. te Leek (Oostwold)
dochter van: Duurt CAZEMIER
Antje HUMMEL
( VI-23-121 )

VII-37-115 Klaas CAZEMIER
geb. te Diepswal
zoon van: Jenne CAZEMIER
Froukje HUBERS
( VI-23-124 )

VII-38-116 Barteld Klaas ZWARTSENBURG
geb. te Groningen
zoon van: Klaas ZWARTSENBURG
Riemke CAZEMIER

( VI-23-125 )

VII-38-117 Klaas Barteld ZWARTSENBURG
geb. te Leek
zoon van: Klaas ZWARTSENBURG
Riemke CAZEMIER

( VI-23-125 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Jantje POT
geb. 11-8-1912 te Niekerk
ovl. 12-7-1996 te Slochteren (Kolham), 83 jaar oud
dochter van: Roelf POT
Antje BOEREMA
( VII-1-1 )

VIII-2-2 Antje DIEPSTRA
geb. 9-5-1899 te Leens (Wehe)
ovl. 27-12-1993 te Ulrum, 94 jaar oud
dochter van: Hendrik DIEPSTRA
Aaltje AMMERAAL
( VII-2-5 )
  Zij trouwde op 5-1-1922 te Ulrum met:  
  Folkert Eliza (Folkert) de GROOT
geb. 20-7-1895 te Ulrum
ovl. 23-2-1977 te Ulrum, 81 jaar oud
zoon van: Mekke de GROOT
Antje van der MAARI

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1922). Begraven te Ulrum.
 

VIII-3-3 Rentje DIEPSTRA
geb. 6-7-1915 te Sebaldeburen
ovl. 28-3-2011, 95 jaar oud
zoon van: Fokke DIEPSTRA
Johanna ZWART
( VII-2-10 )
fam. 61: ( VIII-73-220 )
  Hij trouwde met:  
  Taetske BOS
geb. 12-7-1919
ovl. 9-7-2006, 86 jaar oud

VIII-4-4 Vivian Van HERP
geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: NN Van HERP
Annette TOP

( VII-5-17 )

VIII-5-5 Mary A. DUEMLING
geb. ca 1927 te Indiana (U.S.A.)
dochter van: Werner William DUEMLING
Anna LINDEMULDER

( VII-6-18 )

VIII-5-6 Robert Werner DUEMLING
geb. 8-2-1929 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 13-7-2012 te California (U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Werner William DUEMLING
Anna LINDEMULDER

( VII-6-18 )
  Hij trouwde met:  
  Louisa DUPONT COPELAND

VIII-5-7 Eleanor DUEMLING
geb. ca 1935 te Indiana (U.S.A.)
dochter van: Werner William DUEMLING
Anna LINDEMULDER

( VII-6-18 )

VIII-5-8 Eleanor DUEMLING
geb. ca 1936 te Indiana (U.S.A.)
dochter van: Werner William DUEMLING
Anna LINDEMULDER

( VII-6-18 )

VIII-6-9 Franklin TOP
geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Franklin Henry TOP
Mary MADDEN
( VII-7-20 )

VIII-6-10 Mary K. TOP
geb. ca 1938 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Franklin Henry TOP
Mary MADDEN
( VII-7-20 )

VIII-7-11 Evelyn BEUTE
dochter van: Nicholas BEUTE
Gertrude _
( VII-8-22 )
  Zij trouwde met:  
  Theron WUSTMAN

VIII-7-12 Henry N. BEUTE
zoon van: Nicholas BEUTE
Gertrude _
( VII-8-22 )

VIII-8-13 Betty L. BEUTE
geb. ca 1929 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: August BEUTE
Flora PALMA
( VII-8-23 )

VIII-8-14 Laura M. BEUTE
geb. ca 1932 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: August BEUTE
Flora PALMA
( VII-8-23 )
  Zij trouwde met:  
  Harold R. Van HAITSMA
geb. ca 1930
ovl. 8-9-1988 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Bruce Van HAITSMA ( IX-1-1 )
  2. Brian Van HAITSMA ( IX-1-2 )
  3. Brenda Van HAITSMA ( IX-1-3 )
  4. Randy Van HAITSMA geb. 17-11-1955 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 19-11-1955 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-1-4 )
  5. Ronald Dale Van HAITSMA geb. 10-9-1954 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 18-9-1954 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-1-5 )

VIII-8-15 Robert L. BEUTE
geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: August BEUTE
Flora PALMA
( VII-8-23 )

VIII-9-16 Marvin J. BEUTE
zoon van: Harm BEUTE
Aaltje (Alice) DIJKSTRA
( VII-8-24 )
  Hij trouwde met:  
  Pat _
  Uit deze relatie  
  1. Danny BEUTE ( IX-2-6 )
  2. Scotty BEUTE ( IX-2-7 )
  3. Randy BEUTE ( IX-2-8 )

VIII-10-17 Betty Ann BEUTE
geb. 24-1-1945
ovl. 29-7-2007, 62 jaar oud
dochter van: Clarence BEUTE
Agnes DEVROU
( VII-10-29 )

VIII-10-18 Janet BEUTE
dochter van: Clarence BEUTE
Agnes DEVROU
( VII-10-29 )
  Zij trouwde met:  
  James SHELDON

VIII-11-19 Rowland Clair BEUTE
geb. ca 1939
zoon van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Dorothea BOERHAEF
geb. te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1970
 
  Uit deze relatie  
  1. Craig Scott BEUTE geb. ca 1970 te (U.S.A.) ( IX-3-9 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Janet LARSON
geb. ca 1946 te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1976.
 

VIII-11-20 James Berton BEUTE
geb. 21-5-1941 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 21-5-1941 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 0 dagen oud
zoon van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )

VIII-11-21 Linda Ann BEUTE
geb. ca 1942
dochter van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )
  Zij trouwde met:  
  Percy Jay WAIKLE
geb. ca 1941 te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1960.
 
  Uit deze relatie  
  1. Michael Scott WAIKLE geb. ca 1960 te (U.S.A.) ( IX-4-11 )
  2. Steven Mark WAIKLE geb. ca 1962 te (U.S.A.) ( IX-4-13 )
  3. David Allen WAIKLE geb. ca 1966 te (U.S.A.) ( IX-4-15 )
  4. Susan Joy WAIKLE geb. ca 1975 te (U.S.A.) ( IX-4-17 )

VIII-11-22 Jerry Berton BEUTE
geb. ca 1944 te (U.S.A.)
zoon van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )
  Hij trouwde met:  
  Kathy BOLT
geb. ca 1947 te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1966.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jerry BEUTE geb. ca 1968 te (U.S.A.) ( IX-5-18 )
  2. Terry Lynn BEUTE geb. ca 1973 te (U.S.A.) ( IX-5-19 )
  3. Heidi Sue BEUTE geb. ca 1975 te (U.S.A.) ( IX-5-20 )
  4. Kelly Jo BEUTE geb. ca 1976 te (U.S.A.) ( IX-5-21 )

VIII-11-23 Carol Eve BEUTE
geb. ca 1946
dochter van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )
  Zij trouwde met:  
  Michael Douglass MULL
geb. ca 1943 te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1963.
 
  Uit deze relatie  
  1. Michelle Lin MULL geb. ca 1969 te (U.S.A.) ( IX-6-23 )
  2. Douglas Michael MULL geb. ca 1977 te (U.S.A.) ( IX-6-25 )

VIII-11-24 Mary BEUTE
geb. ca 1950
ovl. 15-10-1950
dochter van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )

VIII-11-25 Thomas Jay BEUTE
geb. ca 1951
zoon van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )
  Hij trouwde met:  
  Patricia Van OVERLOOP
geb. ca 1951 te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1972.
 
  Uit deze relatie  
  1. Joel Thomas BEUTE geb. ca 1973 te (U.S.A.) ( IX-7-26 )
  2. Treves John BEUTE geb. ca 1975 te (U.S.A.) ( IX-7-27 )
  3. Benjamin Clarence BEUTE geb. ca 1978 te (U.S.A.) ( IX-7-28 )

VIII-11-26 Mark Allen BEUTE
geb. ca 1955
zoon van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )
  Hij trouwde met:  
  Ruth VENEMA
geb. ca 1956
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1978.
 

VIII-11-27 Jon Michael BEUTE
geb. ca 1958
zoon van: Clarence Albertus BEUTE
Hilda GUIKEMA
( VII-11-33 )

VIII-12-28 Roger Dale BEUTE
geb. ca 1942
zoon van: Harold Henry BEUTE
Martha ROEDE
( VII-11-34 )
  Hij trouwde met:  
  Teresa Vander LOO
geb. te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1963
 
  Uit deze relatie  
  1. Lori Ann BEUTE geb. ca 1964 te (U.S.A.) ( IX-8-29 )
  2. Robert Dale BEUTE geb. ca 1967 te (U.S.A.) ( IX-8-30 )
  3. Susan Lynn BEUTE geb. ca 1971 te (U.S.A.) ( IX-8-31 )

VIII-12-29 Joyce Evonne BEUTE
geb. ca 1944
dochter van: Harold Henry BEUTE
Martha ROEDE
( VII-11-34 )
  Zij trouwde met:  
  Gerald SALL
geb. te (U.S.A.)
ovl. te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1962.
 
  Uit deze relatie  
  1. Amy Joy SALL geb. ca 1964 te (U.S.A.) ( IX-9-33 )
  2. Heidi Lynn SALL geb. ca 1968 te (U.S.A.) ( IX-9-35 )

VIII-12-30 Barbara Ann BEUTE
geb. ca 1949
dochter van: Harold Henry BEUTE
Martha ROEDE
( VII-11-34 )
  Zij trouwde met:  
  John Henry WALTHAM
geb. te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1968
 
  Uit deze relatie  
  1. Brian John WALTHAM geb. ca 1970 te (U.S.A.) ( IX-10-37 )
  2. James Douglas WALTHAM geb. ca 1972 te (U.S.A.) ( IX-10-39 )
  3. Matthew Roy WALTHAM geb. ca 1976 te (U.S.A.) ( IX-10-41 )

VIII-12-31 Douglas BEUTE
geb. ca 1949 te (U.S.A.)
zoon van: Harold Henry BEUTE
Martha ROEDE
( VII-11-34 )
  Hij trouwde met:  
  Janet VIENJE
geb. te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1971.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kimberly Sue BEUTE geb. ca 1976 te (U.S.A.) ( IX-11-42 )

VIII-12-32 Mary Kay BEUTE
geb. ca 1955
dochter van: Harold Henry BEUTE
Martha ROEDE
( VII-11-34 )

VIII-13-34 Cynthia May Vander MARKT
geb. ca 1947
dochter van: Gerald John Vander MARKT
Laura Mae BEUTE

( VII-11-35 )
  Zij trouwde met:  
  Bernard Henri WIEGERS
geb. te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1964.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lisa Ann WIEGERS geb. 7-10-1969 te (U.S.A.) / ovl. 30-11-1971 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( IX-12-44 )
  2. James Scott WIEGERS geb. ca 1972 te (U.S.A.) ( IX-12-46 )
  3. Brian Todd WIEGERS geb. ca 1974 te (U.S.A.) ( IX-12-48 )

VIII-13-36 Cheryl Kay Vander MARKT
geb. 8-9-1947 te Grand Rapids, Kent County, (Michigan, U.S.A.)
ovl. 8-1-1948 te Wyoming, Kent County, (Michigan, U.S.A.), 4 maand oud
dochter van: Gerald John Vander MARKT
Laura Mae BEUTE

( VII-11-35 )

VIII-13-38 Danny Allan Vander MARKT
geb. ca 1950
zoon van: Gerald John Vander MARKT
Laura Mae BEUTE

( VII-11-35 )
  Hij trouwde met:  
  Susan Renee BLAKE
geb. ca 1953 te (U.S.A.)
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1973.
 
  Uit deze relatie  
  1. Stacy Renee Vander MARKT geb. ca 1974 te (U.S.A.) ( IX-13-49 )
  2. Kristina Kay Vander MARKT geb. te (U.S.A.) ( IX-13-50 )

VIII-13-40 Robert John Vander MARKT
geb. 1-12-1954
zoon van: Gerald John Vander MARKT
Laura Mae BEUTE

( VII-11-35 )

VIII-13-42 NN Vander MARKT
geb. ca 1958
ovl. ca 1958, 0 dagen oud
zoon van: Gerald John Vander MARKT
Laura Mae BEUTE

( VII-11-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-14-43 Hendrik FOLKERTS
geb. ca 1929 te Odoorn
ovl. 9-7-1947 te Almelo
zoon van: Harm FOLKERTS
Gepke Johanna BLAAUW
( VII-13-41 )

VIII-15-44 Geert PATER
zoon van: Doetze PATER
Hiltje TURKSMA

( VII-33-103 )
  Hij trouwde met:  
  Anna FOLMER
geb. 7-4-1944 te De Wilp
ovl. 3-11-1996 te Marum (Nuis), 52 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Anna Hillie PATER ( IX-14-51 )

VIII-15-45 Franke PATER
zoon van: Doetze PATER
Hiltje TURKSMA

( VII-33-103 )
  Hij trouwde met:  
  Geeltje van der VELDE
  Uit deze relatie  
  1. Pascal PATER ( IX-15-52 )
  2. Thierry PATER ( IX-15-53 )

VIII-15-46 Hindrikje PATER
geb. 17-2-1946 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 24-10-2008 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Doetze PATER
Hiltje TURKSMA

( VII-33-103 )
  Zij trouwde op 28-1-1966 te Leek met:  
  Anne POSTHUMUS
geb. 3-7-1943 te De Wilp
ovl. 26-3-1993 te Gieten, 49 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Doetze Anne POSTHUMUS ( IX-16-55 )
  2. Gooitzen Doetze POSTHUMUS ( IX-16-54 )

VIII-15-47 Hendrik PATER
zoon van: Doetze PATER
Hiltje TURKSMA

( VII-33-103 )
  Hij trouwde met:  
  Auktje WEKEMA
  Uit deze relatie  
  1. Wilma PATER ( IX-17-56 )
  2. Doetze PATER ( IX-17-57 )

VIII-15-48 Femko PATER
zoon van: Doetze PATER
Hiltje TURKSMA

( VII-33-103 )
  Hij trouwde met:  
  Jeltje RIEMERSMA
  Uit deze relatie  
  1. Hillanda PATER ( IX-18-58 )
  2. Richard PATER ( IX-18-59 )
  3. Tamara PATER ( IX-18-60 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Bruce Van HAITSMA
zoon van: Harold R. Van HAITSMA
Laura M. BEUTE

( VIII-8-14 )
  Hij trouwde met:  
  Sue _

IX-1-2 Brian Van HAITSMA
zoon van: Harold R. Van HAITSMA
Laura M. BEUTE

( VIII-8-14 )
  Hij trouwde met:  
  Terry _

IX-1-3 Brenda Van HAITSMA
dochter van: Harold R. Van HAITSMA
Laura M. BEUTE

( VIII-8-14 )
  Zij trouwde met:  
  Kevin Van VALKINBURG

IX-1-4 Randy Van HAITSMA
geb. 17-11-1955 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 19-11-1955 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 2 dagen oud
zoon van: Harold R. Van HAITSMA
Laura M. BEUTE

( VIII-8-14 )

IX-1-5 Ronald Dale Van HAITSMA
geb. 10-9-1954 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
ovl. 18-9-1954 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 8 dagen oud
zoon van: Harold R. Van HAITSMA
Laura M. BEUTE

( VIII-8-14 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-2-6 Danny BEUTE
zoon van: Marvin J. BEUTE
Pat _
( VIII-9-16 )

IX-2-7 Scotty BEUTE
zoon van: Marvin J. BEUTE
Pat _
( VIII-9-16 )

IX-2-8 Randy BEUTE
zoon van: Marvin J. BEUTE
Pat _
( VIII-9-16 )

IX-3-9 Craig Scott BEUTE
geb. ca 1970 te (U.S.A.)
zoon van: Rowland Clair BEUTE
Dorothea BOERHAEF
( VIII-11-19 )

IX-4-11 Michael Scott WAIKLE
geb. ca 1960 te (U.S.A.)
zoon van: Percy Jay WAIKLE
Linda Ann BEUTE

( VIII-11-21 )

IX-4-13 Steven Mark WAIKLE
geb. ca 1962 te (U.S.A.)
zoon van: Percy Jay WAIKLE
Linda Ann BEUTE

( VIII-11-21 )

IX-4-15 David Allen WAIKLE
geb. ca 1966 te (U.S.A.)
zoon van: Percy Jay WAIKLE
Linda Ann BEUTE

( VIII-11-21 )

IX-4-17 Susan Joy WAIKLE
geb. ca 1975 te (U.S.A.)
dochter van: Percy Jay WAIKLE
Linda Ann BEUTE

( VIII-11-21 )

IX-5-18 Jerry BEUTE
geb. ca 1968 te (U.S.A.)
zoon van: Jerry Berton BEUTE
Kathy BOLT
( VIII-11-22 )

IX-5-19 Terry Lynn BEUTE
geb. ca 1973 te (U.S.A.)
dochter van: Jerry Berton BEUTE
Kathy BOLT
( VIII-11-22 )

IX-5-20 Heidi Sue BEUTE
geb. ca 1975 te (U.S.A.)
dochter van: Jerry Berton BEUTE
Kathy BOLT
( VIII-11-22 )

IX-5-21 Kelly Jo BEUTE
geb. ca 1976 te (U.S.A.)
dochter van: Jerry Berton BEUTE
Kathy BOLT
( VIII-11-22 )

IX-6-23 Michelle Lin MULL
geb. ca 1969 te (U.S.A.)
dochter van: Michael Douglass MULL
Carol Eve BEUTE

( VIII-11-23 )

IX-6-25 Douglas Michael MULL
geb. ca 1977 te (U.S.A.)
zoon van: Michael Douglass MULL
Carol Eve BEUTE

( VIII-11-23 )

IX-7-26 Joel Thomas BEUTE
geb. ca 1973 te (U.S.A.)
zoon van: Thomas Jay BEUTE
Patricia Van OVERLOOP
( VIII-11-25 )

IX-7-27 Treves John BEUTE
geb. ca 1975 te (U.S.A.)
zoon van: Thomas Jay BEUTE
Patricia Van OVERLOOP
( VIII-11-25 )

IX-7-28 Benjamin Clarence BEUTE
geb. ca 1978 te (U.S.A.)
zoon van: Thomas Jay BEUTE
Patricia Van OVERLOOP
( VIII-11-25 )

IX-8-29 Lori Ann BEUTE
geb. ca 1964 te (U.S.A.)
dochter van: Roger Dale BEUTE
Teresa Vander LOO
( VIII-12-28 )

IX-8-30 Robert Dale BEUTE
geb. ca 1967 te (U.S.A.)
zoon van: Roger Dale BEUTE
Teresa Vander LOO
( VIII-12-28 )
  Hij trouwde met:  
  Holly Jean MARSHALL
geb. te (U.S.A.)
  Uit deze relatie  
  1. Cassandra Marie BEUTE geb. te (U.S.A.) ( X-1-1 )

IX-8-31 Susan Lynn BEUTE
geb. ca 1971 te (U.S.A.)
dochter van: Roger Dale BEUTE
Teresa Vander LOO
( VIII-12-28 )

IX-9-33 Amy Joy SALL
geb. ca 1964 te (U.S.A.)
dochter van: Gerald SALL
Joyce Evonne BEUTE

( VIII-12-29 )

IX-9-35 Heidi Lynn SALL
geb. ca 1968 te (U.S.A.)
dochter van: Gerald SALL
Joyce Evonne BEUTE

( VIII-12-29 )

IX-10-37 Brian John WALTHAM
geb. ca 1970 te (U.S.A.)
zoon van: John Henry WALTHAM
Barbara Ann BEUTE

( VIII-12-30 )

IX-10-39 James Douglas WALTHAM
geb. ca 1972 te (U.S.A.)
zoon van: John Henry WALTHAM
Barbara Ann BEUTE

( VIII-12-30 )

IX-10-41 Matthew Roy WALTHAM
geb. ca 1976 te (U.S.A.)
zoon van: John Henry WALTHAM
Barbara Ann BEUTE

( VIII-12-30 )

IX-11-42 Kimberly Sue BEUTE
geb. ca 1976 te (U.S.A.)
dochter van: Douglas BEUTE
Janet VIENJE
( VIII-12-31 )

IX-12-44 Lisa Ann WIEGERS
geb. 7-10-1969 te (U.S.A.)
ovl. 30-11-1971 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 2 jaar oud
dochter van: Bernard Henri WIEGERS
Cynthia May Vander MARKT

( VIII-13-34 )

IX-12-46 James Scott WIEGERS
geb. ca 1972 te (U.S.A.)
zoon van: Bernard Henri WIEGERS
Cynthia May Vander MARKT

( VIII-13-34 )

IX-12-48 Brian Todd WIEGERS
geb. ca 1974 te (U.S.A.)
zoon van: Bernard Henri WIEGERS
Cynthia May Vander MARKT

( VIII-13-34 )

IX-13-49 Stacy Renee Vander MARKT
geb. ca 1974 te (U.S.A.)
dochter van: Danny Allan Vander MARKT
Susan Renee BLAKE
( VIII-13-38 )

IX-13-50 Kristina Kay Vander MARKT
geb. te (U.S.A.)
dochter van: Danny Allan Vander MARKT
Susan Renee BLAKE
( VIII-13-38 )

IX-14-51 Anna Hillie PATER
dochter van: Geert PATER
Anna FOLMER
( VIII-15-44 )
  Zij trouwde met:  
  Jan van der VELDE

IX-15-52 Pascal PATER
zoon van: Franke PATER
Geeltje van der VELDE
( VIII-15-45 )

IX-15-53 Thierry PATER
zoon van: Franke PATER
Geeltje van der VELDE
( VIII-15-45 )

IX-16-54 Gooitzen Doetze POSTHUMUS
zoon van: Anne POSTHUMUS
Hindrikje PATER

( VIII-15-46 )

IX-16-55 Doetze Anne POSTHUMUS
zoon van: Anne POSTHUMUS
Hindrikje PATER

( VIII-15-46 )

IX-17-56 Wilma PATER
dochter van: Hendrik PATER
Auktje WEKEMA
( VIII-15-47 )
  Zij trouwde met:  
  Joannes Franciscus Maria WITTEMAN

IX-17-57 Doetze PATER
zoon van: Hendrik PATER
Auktje WEKEMA
( VIII-15-47 )

IX-18-58 Hillanda PATER
dochter van: Femko PATER
Jeltje RIEMERSMA
( VIII-15-48 )

IX-18-59 Richard PATER
zoon van: Femko PATER
Jeltje RIEMERSMA
( VIII-15-48 )

IX-18-60 Tamara PATER
dochter van: Femko PATER
Jeltje RIEMERSMA
( VIII-15-48 )

  Generatie X  
X-1-1 Cassandra Marie BEUTE
geb. te (U.S.A.)
dochter van: Robert Dale BEUTE
Holly Jean MARSHALL
( IX-8-30 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 14, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"