Namen Index Familiegroep 5

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier

  _
 
  fam. 61: ( IV-14-85 )
fam. 67: ( VII-2-11 )
fam. 68: ( VIII-10-18 )
fam. 61: ( IV-7-33 )
fam. 61: ( V-37-149 )
fam. 63: ( VI-1-4 )
fam. 72: ( III-2-5 )
 
  ŗ ŗ Stuling
 
  fam. 63: ( VIII-40-206 )
 
  Aakster
 
  fam. 71: ( IX-2-2 )
 
  Aapkens
 
  fam. 61: ( VII-126-451 )
fam. 61: ( VII-126-450 )
fam. 61: ( VII-126-449 )
fam. 61: ( VII-126-447 )
fam. 61: ( VII-126-448 )
fam. 61: ( VII-126-453 )
fam. 61: ( VII-126-452 )
fam. 61: ( VIII-163-586 )
 
  Abbring
 
  fam. 61: ( VII-120-424 )
fam. 61: ( VII-120-425 )
fam. 61: ( VII-120-428 )
fam. 61: ( VII-119-422 )
fam. 61: ( VII-120-429 )
fam. 61: ( VII-120-430 )
fam. 61: ( VI-68-266 )
fam. 67: ( IX-15-48 )
fam. 61: ( VII-120-423 )
fam. 67: ( IX-15-49 )
fam. 67: ( IX-15-51 )
fam. 61: ( VII-120-426 )
fam. 67: ( IX-15-50 )
fam. 61: ( VII-120-431 )
fam. 61: ( VII-120-427 )
fam. 61: ( VI-68-265 )
fam. 61: ( VI-68-262 )
fam. 61: ( VI-68-263 )
fam. 61: ( VI-68-264 )
 
  Achterhof
 
  fam. 72: ( VII-18-99 )
fam. 72: ( VII-18-97 )
fam. 72: ( VII-18-95 )
 
  Adams
 
  fam. 68: ( X-22-43 )
fam. 68: ( X-22-44 )
 
  Albaaren
 
  fam. 58: ( VII-72-336 )
fam. 58: ( VII-72-334 )
fam. 58: ( VII-72-335 )
fam. 58: ( VII-72-333 )
fam. 58: ( VIII-128-408 )
 
  Alberts
 
  fam. 67: ( V-2-3 )
fam. 67: ( V-2-6 )
fam. 61: ( VIII-82-261 )
fam. 67: ( V-2-8 )
fam. 67: ( V-2-5 )
fam. 67: ( V-2-4 )
fam. 67: ( V-2-7 )
 
  Albertsma
 
  fam. 61: ( VII-88-302 )
fam. 61: ( VII-88-300 )
fam. 61: ( VII-88-301 )
 
  Alkema
 
  fam. 72: ( X-1-4 )
fam. 72: ( X-1-3 )
fam. 72: ( X-1-2 )
 
  Allersma
 
  fam. 71: ( V-12-52 )
fam. 71: ( V-12-51 )
fam. 71: ( V-12-53 )
fam. 71: ( V-12-54 )
 
  Allerts
 
  fam. 61: ( IV-20-117 )
fam. 61: ( IV-20-118 )
 
  Ammeraal
 
  fam. 61: ( VII-146-520 )
fam. 61: ( VII-146-519 )
 
  Anderson
 
  fam. 58: ( IX-54-185 )
fam. 58: ( IX-54-187 )
fam. 58: ( IX-54-189 )
fam. 61: ( XI-16-42 )
fam. 58: ( IX-54-188 )
fam. 61: ( XI-16-43 )
fam. 58: ( IX-54-184 )
fam. 61: ( XI-16-41 )
fam. 58: ( IX-54-186 )
 
  Anema
 
  fam. 61: ( IX-149-479 )
fam. 61: ( VIII-122-442 )
fam. 61: ( VIII-122-438 )
fam. 61: ( VIII-122-440 )
fam. 61: ( VIII-122-443 )
fam. 61: ( VIII-122-439 )
fam. 61: ( VIII-122-441 )
 
  Anneijes
 
  fam. 60: ( IX-13-34 )
fam. 60: ( IX-13-37 )
fam. 60: ( IX-13-35 )
fam. 60: ( IX-13-36 )
 
  Ansing
 
  fam. 72: ( IX-3-4 )
fam. 72: ( IX-3-5 )
 
  Archambault
 
  fam. 58: ( XI-12-25 )
fam. 58: ( XI-12-26 )
 
  Arends
 
  fam. 72: ( VIII-44-217 )
fam. 72: ( VIII-44-215 )
fam. 72: ( VIII-44-219 )
fam. 72: ( VIII-44-216 )
fam. 72: ( VIII-44-218 )
fam. 72: ( VIII-44-222 )
fam. 72: ( VIII-44-220 )
fam. 71: ( X-10-25 )
fam. 72: ( VIII-44-214 )
fam. 71: ( X-10-24 )
fam. 72: ( VIII-44-221 )
fam. 71: ( X-10-23 )
 
  Armstrong
 
  fam. 72: ( IX-30-96 )
fam. 72: ( IX-30-95 )
fam. 72: ( IX-30-93 )
fam. 72: ( IX-30-94 )
fam. 68: ( IX-44-126 )
fam. 72: ( IX-30-101 )
fam. 72: ( IX-30-102 )
fam. 68: ( IX-44-130 )
fam. 68: ( IX-44-128 )
fam. 72: ( IX-30-103 )
fam. 72: ( IX-30-105 )
fam. 72: ( IX-30-100 )
fam. 72: ( IX-30-99 )
fam. 72: ( IX-30-97 )
fam. 72: ( IX-30-98 )
fam. 72: ( IX-30-104 )
fam. 68: ( IX-44-124 )
 
  Arneberg
 
  fam. 58: ( X-54-127 )
 
  Ashby
 
  fam. 61: ( XI-146-437 )
fam. 61: ( XI-146-442 )
fam. 61: ( XI-146-441 )
fam. 61: ( XI-146-439 )
fam. 61: ( XI-146-440 )
fam. 61: ( XI-146-438 )
 
  Astra
 
  fam. 72: ( VI-6-25 )
fam. 72: ( V-5-17 )
fam. 72: ( V-5-15 )
fam. 72: ( V-5-16 )
fam. 72: ( V-5-13 )
fam. 72: ( V-5-14 )
fam. 72: ( V-5-18 )
fam. 72: ( V-5-12 )
 
  Augustin
 
  fam. 63: ( XI-29-125 )
 
  Baarveld
 
  fam. 66: ( VIII-3-11 )
 
  Babcock
 
  fam. 61: ( XII-50-156 )
fam. 61: ( XII-50-157 )
 
  Babtisten
 
  fam. 58: ( VIII-53-135 )
fam. 58: ( VIII-53-134 )
fam. 58: ( VIII-53-133 )
fam. 58: ( VIII-53-136 )
 
  Bakema
 
  fam. 63: ( X-44-241 )
fam. 63: ( X-44-237 )
fam. 63: ( X-44-239 )
fam. 63: ( X-44-235 )
fam. 63: ( X-44-243 )
 
  Baker
 
  fam. 63: ( XII-6-20 )
fam. 63: ( XII-6-22 )
fam. 63: ( XII-6-24 )
 
  Bakker
 
  fam. 61: ( VI-12-34 )
fam. 63: ( X-27-163 )
fam. 63: ( X-27-171 )
fam. 63: ( XI-10-37 )
fam. 63: ( X-27-170 )
fam. 67: ( VIII-18-85 )
fam. 73: ( VI-38-201 )
fam. 63: ( IX-16-85 )
fam. 63: ( X-27-165 )
fam. 73: ( VI-38-203 )
fam. 73: ( V-18-111 )
fam. 73: ( V-18-129 )
fam. 73: ( VI-38-202 )
fam. 73: ( VI-38-207 )
fam. 73: ( V-18-125 )
fam. 63: ( X-27-166 )
fam. 73: ( VI-18-99 )
fam. 63: ( X-27-167 )
fam. 63: ( X-27-172 )
fam. 63: ( IX-16-86 )
fam. 67: ( VIII-18-84 )
fam. 63: ( X-27-169 )
fam. 73: ( VI-18-93 )
fam. 73: ( VI-18-101 )
fam. 73: ( VI-18-89 )
fam. 63: ( X-27-164 )
fam. 63: ( IX-16-84 )
fam. 73: ( V-18-119 )
fam. 73: ( V-18-123 )
fam. 73: ( VII-30-144 )
fam. 73: ( VI-18-91 )
fam. 63: ( X-27-173 )
fam. 73: ( VI-39-210 )
fam. 73: ( VI-18-97 )
fam. 73: ( VI-18-95 )
fam. 63: ( XI-11-45 )
fam. 63: ( XI-11-41 )
fam. 73: ( VI-38-208 )
fam. 61: ( VI-12-37 )
fam. 62: ( V-6-25 )
fam. 63: ( X-27-168 )
fam. 63: ( XI-10-35 )
fam. 63: ( XI-11-43 )
fam. 73: ( VI-39-209 )
fam. 73: ( VI-38-204 )
fam. 73: ( VI-38-206 )
fam. 63: ( XI-11-39 )
fam. 73: ( VI-38-200 )
fam. 73: ( V-18-127 )
fam. 73: ( V-18-113 )
fam. 73: ( VI-19-103 )
fam. 73: ( VI-38-205 )
fam. 73: ( V-18-115 )
fam. 61: ( VI-12-36 )
fam. 73: ( V-18-121 )
fam. 61: ( VI-12-35 )
fam. 73: ( V-18-117 )
 
  Bakker Arkema
 
  fam. 61: ( IX-138-426 )
 
  Balk
 
  fam. 72: ( VII-19-100 )
fam. 72: ( VI-21-108 )
fam. 72: ( VII-19-101 )
fam. 61: ( IX-300-1028 )
fam. 72: ( VIII-24-123 )
fam. 72: ( IV-5-19 )
fam. 72: ( VI-12-50 )
fam. 61: ( IX-300-1025 )
fam. 72: ( V-9-38 )
fam. 72: ( VI-13-52 )
fam. 72: ( VI-9-33 )
fam. 61: ( X-223-662 )
fam. 61: ( XI-104-296 )
fam. 72: ( V-13-50 )
fam. 72: ( V-7-21 )
fam. 72: ( V-13-56 )
fam. 72: ( VI-21-109 )
fam. 72: ( VI-22-111 )
fam. 72: ( VI-22-114 )
fam. 72: ( VII-35-181 )
fam. 58: ( VIII-77-222 )
fam. 61: ( XI-108-305 )
fam. 72: ( IX-28-86 )
fam. 72: ( V-9-39 )
fam. 72: ( VIII-22-107 )
fam. 61: ( X-222-655 )
fam. 72: ( VIII-22-111 )
fam. 72: ( IX-28-85 )
fam. 72: ( VI-11-45 )
fam. 72: ( VIII-24-127 )
fam. 61: ( XI-105-298 )
fam. 72: ( VIII-22-112 )
fam. 72: ( VI-13-57 )
fam. 72: ( VII-16-86 )
fam. 72: ( VIII-31-162 )
fam. 61: ( XI-105-297 )
fam. 72: ( X-16-50 )
fam. 61: ( X-222-660 )
fam. 58: ( VIII-42-107 )
fam. 61: ( X-222-657 )
fam. 61: ( XII-60-184 )
fam. 72: ( X-16-49 )
fam. 66: ( VII-10-41 )
fam. 61: ( X-221-653 )
fam. 61: ( IX-300-1029 )
fam. 72: ( VII-35-180 )
fam. 72: ( VII-7-38 )
fam. 72: ( VIII-22-109 )
fam. 72: ( VI-22-113 )
fam. 72: ( V-9-35 )
fam. 61: ( X-222-658 )
fam. 61: ( IX-300-1027 )
fam. 72: ( VI-11-44 )
fam. 72: ( VI-11-46 )
fam. 72: ( VII-16-87 )
fam. 72: ( VI-9-35 )
fam. 72: ( IV-5-18 )
fam. 72: ( V-9-34 )
fam. 72: ( VI-8-32 )
fam. 72: ( VII-19-102 )
fam. 61: ( X-221-654 )
fam. 61: ( IX-300-1026 )
fam. 72: ( VII-7-37 )
fam. 72: ( VII-7-41 )
fam. 72: ( IV-6-24 )
fam. 72: ( V-7-23 )
fam. 72: ( VI-9-34 )
fam. 72: ( VII-7-39 )
fam. 72: ( V-7-26 )
fam. 61: ( XI-108-307 )
fam. 72: ( VII-12-72 )
fam. 72: ( V-8-31 )
fam. 72: ( V-13-51 )
fam. 72: ( V-13-55 )
fam. 72: ( VI-11-42 )
fam. 72: ( VI-11-43 )
fam. 72: ( VI-10-39 )
fam. 72: ( IV-6-21 )
fam. 72: ( V-7-25 )
fam. 72: ( IV-6-25 )
fam. 72: ( V-7-22 )
fam. 72: ( VI-13-54 )
fam. 72: ( V-13-54 )
fam. 72: ( VI-22-110 )
fam. 72: ( VII-35-179 )
fam. 72: ( V-13-52 )
fam. 72: ( VI-11-48 )
fam. 72: ( VIII-22-115 )
fam. 72: ( VIII-22-110 )
fam. 58: ( VIII-77-221 )
fam. 72: ( VIII-24-129 )
fam. 72: ( VII-7-40 )
fam. 72: ( VIII-24-125 )
fam. 61: ( XI-105-299 )
fam. 66: ( VII-10-39 )
fam. 72: ( VIII-24-130 )
fam. 61: ( XI-105-300 )
fam. 72: ( VII-12-71 )
fam. 72: ( VI-13-55 )
fam. 72: ( VIII-31-159 )
fam. 61: ( XII-60-186 )
fam. 72: ( VIII-31-161 )
fam. 72: ( V-8-28 )
fam. 72: ( V-9-33 )
fam. 72: ( V-9-37 )
fam. 72: ( VI-10-37 )
fam. 72: ( VII-19-103 )
fam. 72: ( VI-10-41 )
fam. 61: ( XI-108-306 )
fam. 72: ( VII-17-92 )
fam. 72: ( VIII-22-108 )
fam. 72: ( VI-10-40 )
fam. 72: ( VI-13-53 )
fam. 72: ( VI-13-56 )
fam. 58: ( VIII-77-220 )
fam. 72: ( VI-10-38 )
fam. 72: ( VIII-29-153 )
fam. 72: ( VII-12-70 )
fam. 72: ( VIII-22-116 )
fam. 72: ( X-16-52 )
fam. 72: ( V-7-24 )
fam. 61: ( X-222-656 )
fam. 72: ( VI-11-49 )
fam. 72: ( VII-16-88 )
fam. 72: ( VIII-29-154 )
fam. 72: ( VIII-22-118 )
fam. 72: ( VII-12-69 )
fam. 61: ( VIII-270-945 )
fam. 72: ( IX-28-87 )
fam. 72: ( V-8-29 )
fam. 72: ( V-9-36 )
fam. 61: ( VIII-270-944 )
fam. 61: ( VIII-270-943 )
fam. 72: ( VIII-22-114 )
fam. 72: ( VIII-22-113 )
fam. 61: ( IX-300-1024 )
fam. 72: ( V-13-53 )
fam. 72: ( VI-12-51 )
fam. 72: ( VI-22-115 )
fam. 72: ( VIII-22-117 )
fam. 72: ( VII-7-35 )
fam. 72: ( VII-12-73 )
fam. 61: ( XII-60-185 )
fam. 72: ( VIII-24-131 )
fam. 58: ( VIII-77-219 )
fam. 61: ( X-223-661 )
fam. 72: ( X-16-51 )
fam. 72: ( VIII-24-128 )
fam. 72: ( VI-9-36 )
fam. 72: ( VIII-24-126 )
fam. 61: ( X-222-659 )
fam. 72: ( VII-17-93 )
fam. 72: ( VIII-31-160 )
fam. 72: ( VI-11-47 )
fam. 72: ( VII-16-89 )
fam. 72: ( VII-38-193 )
fam. 72: ( VIII-24-124 )
fam. 72: ( V-8-27 )
fam. 61: ( X-221-652 )
fam. 72: ( V-8-30 )
fam. 72: ( V-9-32 )
fam. 72: ( VII-16-90 )
fam. 72: ( VII-17-91 )
fam. 72: ( VI-22-112 )
fam. 72: ( VI-21-107 )
fam. 58: ( VIII-42-106 )
fam. 72: ( VII-7-36 )
fam. 72: ( III-3-13 )
fam. 72: ( V-6-19 )
fam. 72: ( III-3-15 )
fam. 72: ( III-3-12 )
fam. 72: ( V-6-20 )
fam. 72: ( III-3-16 )
fam. 72: ( III-3-14 )
fam. 72: ( I-1-1 )
fam. 72: ( IV-6-20 )
fam. 72: ( IV-6-23 )
fam. 72: ( IV-6-22 )
fam. 72: ( IV-5-15 )
fam. 72: ( IV-5-16 )
fam. 72: ( IV-5-17 )
fam. 72: ( IV-4-8 )
fam. 72: ( II-1-7 )
fam. 72: ( II-1-6 )
fam. 72: ( IV-4-10 )
fam. 72: ( II-1-4 )
fam. 72: ( IV-4-9 )
fam. 72: ( II-1-2 )
fam. 72: ( IV-4-13 )
fam. 72: ( IV-4-11 )
fam. 72: ( IV-4-12 )
fam. 72: ( II-1-1 )
fam. 72: ( IV-4-14 )
fam. 72: ( II-1-5 )
fam. 72: ( II-1-3 )
 
  Ball
 
  fam. 61: ( XIII-8-13 )
 
  Balstra
 
  fam. 58: ( VIII-91-284 )
fam. 58: ( VIII-91-283 )
 
  van den Band
 
  fam. 58: ( VIII-125-399 )
fam. 58: ( VIII-125-400 )
fam. 58: ( IX-85-297 )
fam. 58: ( IX-85-298 )
fam. 58: ( X-42-90 )
fam. 58: ( X-42-91 )
fam. 58: ( IX-85-296 )
 
  Bange
 
  fam. 73: ( VIII-2-6 )
 
  Bareveld
 
  fam. 72: ( VI-18-93 )
fam. 72: ( VI-18-97 )
fam. 72: ( VI-18-95 )
fam. 72: ( VI-18-96 )
fam. 72: ( VI-18-94 )
 
  Barkema
 
  fam. 71: ( V-6-23 )
fam. 71: ( VI-13-81 )
fam. 71: ( V-6-24 )
fam. 71: ( VI-13-80 )
fam. 71: ( II-1-5 )
 
  Barkley
 
  fam. 71: ( IX-23-58 )
fam. 71: ( IX-23-59 )
 
  Barnes
 
  fam. 72: ( IX-25-78 )
fam. 72: ( IX-25-80 )
 
  Barnhart
 
  fam. 61: ( XII-62-191 )
fam. 61: ( XIII-11-21 )
fam. 61: ( XIII-11-19 )
fam. 61: ( XIII-11-18 )
fam. 61: ( XIII-11-20 )
fam. 61: ( XII-62-190 )
fam. 61: ( XIII-11-22 )
fam. 61: ( XIII-11-23 )
fam. 61: ( XII-62-192 )
 
  Barsema
 
  fam. 58: ( VIII-78-226 )
fam. 58: ( VIII-78-223 )
fam. 58: ( VIII-79-233 )
fam. 58: ( VIII-145-470 )
fam. 58: ( VIII-78-230 )
fam. 58: ( XI-7-12 )
fam. 58: ( VII-40-185 )
fam. 58: ( VIII-145-469 )
fam. 58: ( VIII-79-234 )
fam. 58: ( VIII-79-239 )
fam. 58: ( VIII-78-228 )
fam. 58: ( VII-40-184 )
fam. 58: ( X-17-40 )
fam. 58: ( X-17-43 )
fam. 58: ( VIII-78-232 )
fam. 58: ( VIII-83-250 )
fam. 58: ( IX-37-118 )
fam. 58: ( VIII-81-243 )
fam. 58: ( X-17-41 )
fam. 58: ( IX-37-117 )
fam. 58: ( VII-40-187 )
fam. 58: ( VIII-78-225 )
fam. 58: ( VIII-78-231 )
fam. 58: ( VII-40-182 )
fam. 58: ( VIII-145-468 )
fam. 58: ( VIII-145-471 )
fam. 58: ( IX-107-380 )
fam. 58: ( XI-7-13 )
fam. 58: ( VIII-78-224 )
fam. 58: ( VII-40-190 )
fam. 58: ( VIII-79-236 )
fam. 58: ( VIII-83-251 )
fam. 58: ( VII-40-188 )
fam. 58: ( VII-40-191 )
fam. 58: ( VIII-78-229 )
fam. 58: ( IX-35-113 )
fam. 58: ( X-17-42 )
fam. 58: ( VIII-79-235 )
fam. 58: ( IX-35-112 )
fam. 58: ( VIII-80-240 )
fam. 58: ( VIII-81-241 )
fam. 58: ( VIII-79-238 )
fam. 58: ( VIII-84-252 )
fam. 58: ( VIII-81-242 )
fam. 58: ( VIII-145-467 )
fam. 58: ( VII-40-186 )
fam. 58: ( VIII-79-237 )
fam. 58: ( VIII-78-227 )
fam. 58: ( VII-40-183 )
fam. 58: ( IX-35-111 )
fam. 58: ( XI-7-14 )
fam. 58: ( IX-37-116 )
fam. 58: ( IX-37-115 )
fam. 58: ( VII-40-189 )
 
  Batisten
 
  fam. 71: ( VII-1-7 )
fam. 71: ( VII-1-6 )
fam. 71: ( VII-1-4 )
fam. 71: ( VII-1-5 )
fam. 71: ( VII-1-8 )
fam. 71: ( VII-1-3 )
fam. 71: ( VII-1-2 )
fam. 71: ( VII-1-1 )
 
  Batson
 
  fam. 68: ( IX-6-11 )
fam. 68: ( IX-6-10 )
 
  Bealer
 
  fam. 61: ( X-258-793 )
fam. 61: ( X-258-792 )
fam. 61: ( XI-162-493 )
fam. 61: ( XI-162-494 )
fam. 61: ( XI-162-495 )
 
  Beasley
 
  fam. 58: ( VIII-105-336 )
 
  Beck
 
  fam. 72: ( VII-33-176 )
fam. 72: ( VII-33-175 )
 
  Beckhart
 
  fam. 61: ( XII-77-235 )
fam. 61: ( XII-77-236 )
 
  Van Beek
 
  fam. 58: ( X-48-110 )
fam. 58: ( X-48-108 )
fam. 58: ( X-48-109 )
 
  Beeuwes
 
  fam. 63: ( VI-6-34 )
 
  Begeman
 
  fam. 63: ( XI-65-278 )
fam. 63: ( XI-65-277 )
 
  Beilke
 
  fam. 72: ( X-15-48 )
 
  Belstra
 
  fam. 58: ( VIII-91-282 )
fam. 58: ( IX-50-171 )
fam. 58: ( VIII-91-287 )
fam. 58: ( X-24-55 )
fam. 58: ( VIII-91-289 )
fam. 58: ( IX-50-173 )
fam. 58: ( VIII-91-286 )
fam. 58: ( VIII-91-285 )
fam. 58: ( VIII-91-288 )
fam. 58: ( X-24-56 )
fam. 58: ( IX-50-174 )
fam. 58: ( IX-50-170 )
fam. 58: ( IX-50-172 )
 
  Benenga
 
  fam. 63: ( IX-53-319 )
fam. 63: ( IX-53-322 )
fam. 63: ( IX-53-321 )
fam. 63: ( IX-53-323 )
fam. 63: ( IX-53-320 )
fam. 63: ( VIII-27-158 )
 
  Benes
 
  fam. 63: ( X-8-37 )
fam. 63: ( X-8-33 )
fam. 63: ( X-8-53 )
fam. 63: ( X-8-49 )
fam. 63: ( X-8-45 )
fam. 63: ( X-8-41 )
fam. 63: ( X-8-47 )
fam. 63: ( X-8-43 )
fam. 63: ( X-8-39 )
fam. 63: ( X-8-51 )
fam. 63: ( X-8-35 )
fam. 63: ( XI-12-46 )
 
  Beninga
 
  fam. 63: ( VIII-27-150 )
fam. 63: ( VIII-27-154 )
fam. 63: ( VIII-27-160 )
fam. 63: ( VIII-27-152 )
fam. 63: ( VIII-27-156 )
 
  Bennema
 
  fam. 58: ( VI-38-217 )
fam. 58: ( IX-121-420 )
fam. 58: ( VI-38-216 )
fam. 58: ( VIII-159-505 )
fam. 58: ( VIII-160-507 )
fam. 58: ( VII-88-419 )
fam. 58: ( VIII-159-506 )
fam. 58: ( VII-88-421 )
fam. 58: ( IX-121-419 )
fam. 58: ( VII-88-418 )
fam. 58: ( VII-88-420 )
 
  Bennet
 
  fam. 68: ( X-32-67 )
fam. 68: ( X-32-66 )
 
  Bennett
 
  fam. 68: ( X-7-12 )
 
  Bentema
 
  fam. 66: ( VI-3-8 )
 
  Bere
 
  fam. 58: ( VI-33-185 )
fam. 58: ( VI-33-186 )
fam. 58: ( VI-33-183 )
fam. 58: ( VII-79-364 )
fam. 58: ( VII-79-361 )
fam. 58: ( VI-33-189 )
fam. 58: ( VII-79-360 )
fam. 58: ( VII-79-363 )
fam. 58: ( VI-33-184 )
fam. 58: ( VI-33-188 )
fam. 58: ( VII-79-362 )
fam. 58: ( VI-33-187 )
 
  Berends
 
  fam. 61: ( III-2-4 )
fam. 61: ( V-1-1 )
fam. 61: ( III-2-3 )
fam. 61: ( V-1-2 )
fam. 61: ( V-1-3 )
 
  van den Berg
 
  fam. 68: ( VI-14-69 )
fam. 72: ( VII-22-124 )
fam. 68: ( VI-14-73 )
fam. 60: ( X-6-7 )
fam. 60: ( IX-7-20 )
fam. 68: ( VII-17-42 )
fam. 73: ( VIII-25-88 )
fam. 68: ( VII-18-45 )
fam. 68: ( VI-14-68 )
fam. 68: ( VI-14-72 )
fam. 68: ( VII-19-48 )
fam. 60: ( IX-7-21 )
fam. 68: ( VII-18-44 )
fam. 68: ( VI-14-71 )
fam. 68: ( VII-17-41 )
fam. 68: ( VI-14-70 )
fam. 60: ( IX-7-22 )
fam. 68: ( VII-18-46 )
fam. 60: ( X-4-5 )
fam. 68: ( VII-19-47 )
fam. 60: ( X-6-8 )
fam. 68: ( VI-14-74 )
fam. 73: ( VIII-25-90 )
fam. 60: ( IX-11-28 )
fam. 60: ( X-6-9 )
fam. 68: ( VII-18-43 )
fam. 60: ( IX-11-30 )
 
  Berghuis
 
  fam. 61: ( V-53-230 )
fam. 61: ( VI-99-372 )
fam. 61: ( V-53-232 )
fam. 61: ( V-53-234 )
fam. 61: ( V-53-233 )
fam. 61: ( V-53-231 )
fam. 61: ( VI-99-371 )
fam. 61: ( VI-99-369 )
fam. 61: ( VI-99-370 )
 
  Besseling
 
  fam. 73: ( VI-2-20 )
fam. 73: ( VI-2-16 )
fam. 73: ( VI-2-18 )
fam. 73: ( VI-2-22 )
fam. 73: ( VI-2-14 )
 
  Beukema
 
  fam. 61: ( IX-63-182 )
fam. 61: ( IX-96-297 )
fam. 61: ( IX-96-300 )
fam. 61: ( VIII-29-83 )
fam. 61: ( VIII-138-518 )
fam. 61: ( VIII-106-353 )
fam. 61: ( XI-11-30 )
fam. 61: ( VII-129-461 )
fam. 61: ( IX-98-303 )
fam. 61: ( X-68-185 )
fam. 61: ( X-67-184 )
fam. 61: ( VIII-13-39 )
fam. 61: ( IX-96-298 )
fam. 72: ( VIII-2-7 )
fam. 72: ( VIII-2-6 )
fam. 61: ( XII-17-70 )
fam. 61: ( VII-50-186 )
fam. 61: ( IX-60-172 )
fam. 61: ( VIII-162-583 )
fam. 61: ( IX-59-171 )
fam. 61: ( VII-108-378 )
fam. 61: ( VIII-146-541 )
fam. 62: ( V-5-23 )
fam. 61: ( IX-220-719 )
fam. 61: ( XI-10-24 )
fam. 61: ( X-52-149 )
fam. 61: ( XII-17-71 )
fam. 62: ( IV-2-12 )
fam. 61: ( VII-189-694 )
fam. 61: ( VIII-106-358 )
fam. 61: ( VI-86-327 )
fam. 61: ( VII-125-444 )
fam. 61: ( VIII-13-32 )
fam. 61: ( VIII-13-35 )
fam. 61: ( XI-10-23 )
fam. 61: ( X-17-46 )
fam. 61: ( VI-58-219 )
fam. 61: ( X-115-325 )
fam. 61: ( VIII-146-540 )
fam. 61: ( VIII-59-170 )
fam. 61: ( VII-189-692 )
fam. 72: ( VIII-2-4 )
fam. 61: ( X-50-147 )
fam. 61: ( VI-59-225 )
fam. 61: ( X-83-223 )
fam. 61: ( VI-59-226 )
fam. 61: ( VI-59-227 )
fam. 61: ( VIII-58-166 )
fam. 61: ( VIII-138-520 )
fam. 61: ( XII-26-99 )
fam. 62: ( V-7-26 )
fam. 61: ( VII-82-276 )
fam. 61: ( IX-128-385 )
fam. 61: ( VII-84-283 )
fam. 61: ( VIII-99-319 )
fam. 61: ( IX-96-299 )
fam. 61: ( VIII-99-320 )
fam. 61: ( VIII-13-40 )
fam. 61: ( VII-18-78 )
fam. 62: ( IV-2-11 )
fam. 61: ( VIII-146-542 )
fam. 61: ( VIII-99-321 )
fam. 61: ( IX-128-384 )
fam. 61: ( IX-128-387 )
fam. 61: ( IX-128-388 )
fam. 61: ( IX-128-386 )
fam. 61: ( XI-29-102 )
fam. 61: ( VIII-13-38 )
fam. 61: ( VI-110-406 )
fam. 61: ( VI-61-234 )
fam. 61: ( VII-189-689 )
fam. 61: ( IX-170-539 )
fam. 61: ( XI-10-26 )
fam. 61: ( VI-53-199 )
fam. 61: ( VIII-162-585 )
fam. 61: ( VIII-55-156 )
fam. 61: ( X-48-140 )
fam. 61: ( XI-10-25 )
fam. 61: ( VII-59-219 )
fam. 72: ( IX-1-1 )
fam. 61: ( XII-13-40 )
fam. 61: ( IV-18-108 )
fam. 61: ( IX-97-301 )
fam. 61: ( VIII-106-354 )
fam. 61: ( X-83-224 )
fam. 61: ( VII-189-691 )
fam. 61: ( VIII-13-36 )
fam. 61: ( VIII-110-375 )
fam. 61: ( V-46-199 )
fam. 61: ( VIII-13-34 )
fam. 61: ( VIII-58-164 )
fam. 61: ( VIII-138-517 )
fam. 61: ( IX-60-173 )
fam. 72: ( IX-1-2 )
fam. 61: ( VIII-106-356 )
fam. 61: ( VII-125-446 )
fam. 61: ( VIII-99-322 )
fam. 61: ( VIII-59-169 )
fam. 61: ( IX-170-538 )
fam. 61: ( VIII-59-168 )
fam. 61: ( VIII-72-214 )
fam. 61: ( IX-62-181 )
fam. 61: ( VI-73-282 )
fam. 61: ( VIII-13-33 )
fam. 61: ( VIII-58-167 )
fam. 61: ( IX-62-180 )
fam. 61: ( XI-10-22 )
fam. 61: ( VII-149-526 )
fam. 61: ( X-115-326 )
fam. 61: ( XII-26-100 )
fam. 61: ( XII-13-43 )
fam. 61: ( VI-67-258 )
fam. 61: ( XII-13-42 )
fam. 61: ( XII-26-101 )
fam. 61: ( V-6-22 )
fam. 61: ( VII-10-47 )
fam. 61: ( VIII-13-41 )
fam. 61: ( VIII-138-521 )
fam. 61: ( VII-189-688 )
fam. 72: ( VIII-2-5 )
fam. 61: ( VII-189-695 )
fam. 61: ( XI-28-100 )
fam. 61: ( V-44-188 )
fam. 61: ( VII-125-445 )
fam. 61: ( VII-90-310 )
fam. 61: ( IX-62-177 )
fam. 61: ( VII-60-221 )
fam. 62: ( IV-2-13 )
fam. 61: ( VI-70-272 )
fam. 62: ( V-4-21 )
fam. 61: ( XI-10-28 )
fam. 61: ( VIII-13-37 )
fam. 61: ( V-6-23 )
fam. 61: ( VI-59-224 )
fam. 61: ( VI-61-233 )
fam. 61: ( VIII-162-584 )
fam. 61: ( XI-29-101 )
fam. 61: ( XI-28-99 )
fam. 61: ( V-34-136 )
fam. 61: ( VI-21-71 )
fam. 61: ( VI-21-73 )
fam. 61: ( X-67-182 )
fam. 61: ( VI-106-395 )
fam. 61: ( VIII-58-165 )
fam. 61: ( VIII-106-359 )
fam. 61: ( X-50-146 )
fam. 61: ( VIII-99-318 )
fam. 61: ( XII-13-41 )
fam. 61: ( X-48-141 )
fam. 61: ( IX-132-403 )
fam. 61: ( VIII-117-405 )
fam. 61: ( VII-39-144 )
fam. 61: ( VIII-138-519 )
fam. 61: ( VII-6-28 )
fam. 62: ( III-1-2 )
fam. 61: ( VII-40-147 )
fam. 61: ( IX-62-176 )
fam. 61: ( IX-139-427 )
fam. 61: ( IX-64-183 )
fam. 61: ( XI-11-29 )
fam. 61: ( XI-10-27 )
fam. 61: ( XI-29-103 )
fam. 61: ( VII-40-148 )
fam. 61: ( X-83-225 )
fam. 61: ( VI-11-33 )
fam. 61: ( VI-58-220 )
fam. 61: ( VIII-58-163 )
fam. 61: ( VI-58-218 )
fam. 61: ( IX-62-178 )
fam. 61: ( VII-189-693 )
fam. 61: ( VIII-145-539 )
fam. 61: ( X-67-183 )
fam. 61: ( VI-59-228 )
fam. 61: ( VIII-162-582 )
fam. 61: ( VII-61-222 )
fam. 61: ( VI-37-133 )
fam. 61: ( IV-10-55 )
fam. 61: ( IV-10-57 )
fam. 61: ( VIII-82-262 )
fam. 61: ( VIII-82-263 )
fam. 61: ( IV-10-56 )
fam. 61: ( VI-37-132 )
fam. 61: ( VIII-82-258 )
fam. 61: ( VIII-82-260 )
fam. 61: ( VIII-82-259 )
fam. 61: ( IV-10-59 )
fam. 61: ( VI-77-294 )
fam. 61: ( VI-85-321 )
fam. 61: ( VI-85-322 )
fam. 61: ( IV-16-97 )
fam. 61: ( V-9-28 )
fam. 62: ( III-2-3 )
fam. 62: ( III-2-5 )
fam. 62: ( III-2-6 )
fam. 62: ( IV-1-3 )
fam. 62: ( III-2-7 )
fam. 62: ( III-2-4 )
fam. 61: ( VI-67-254 )
fam. 61: ( V-20-75 )
fam. 61: ( IX-15-43 )
fam. 61: ( V-34-137 )
fam. 61: ( V-34-138 )
fam. 61: ( VII-108-376 )
fam. 61: ( VII-108-377 )
fam. 61: ( IX-170-540 )
fam. 61: ( V-34-133 )
fam. 61: ( VII-108-375 )
fam. 61: ( V-34-134 )
fam. 61: ( V-34-135 )
fam. 61: ( VIII-106-355 )
fam. 61: ( VI-61-232 )
fam. 61: ( VII-130-463 )
fam. 62: ( IV-1-8 )
fam. 62: ( II-1-2 )
fam. 62: ( II-1-5 )
fam. 62: ( IV-1-9 )
fam. 62: ( IV-1-6 )
fam. 62: ( II-1-3 )
fam. 62: ( II-1-4 )
fam. 62: ( IV-1-7 )
fam. 62: ( II-1-1 )
fam. 62: ( IV-1-1 )
fam. 62: ( IV-1-4 )
fam. 62: ( IV-1-5 )
fam. 61: ( VII-17-77 )
fam. 61: ( V-4-13 )
fam. 61: ( VII-51-187 )
fam. 61: ( V-44-186 )
fam. 61: ( VI-81-312 )
fam. 61: ( V-44-187 )
fam. 61: ( V-44-189 )
fam. 61: ( V-44-190 )
fam. 61: ( VII-82-275 )
fam. 61: ( VII-82-277 )
fam. 61: ( VI-22-74 )
fam. 61: ( VIII-60-171 )
fam. 61: ( V-29-118 )
fam. 61: ( IV-18-106 )
fam. 61: ( V-12-43 )
fam. 61: ( VI-26-87 )
fam. 61: ( VII-39-146 )
fam. 61: ( IV-11-67 )
fam. 61: ( V-30-119 )
fam. 61: ( VII-110-383 )
fam. 61: ( VI-52-196 )
fam. 61: ( VI-26-85 )
fam. 61: ( VI-26-86 )
fam. 61: ( IV-3-11 )
fam. 61: ( VI-26-89 )
fam. 61: ( IX-62-179 )
fam. 61: ( VI-26-88 )
fam. 61: ( VII-110-384 )
fam. 61: ( V-12-45 )
fam. 61: ( VII-41-149 )
fam. 61: ( IV-11-64 )
fam. 61: ( V-30-122 )
fam. 61: ( V-52-229 )
fam. 61: ( V-41-176 )
fam. 61: ( VII-84-282 )
fam. 61: ( V-41-175 )
fam. 61: ( V-30-121 )
fam. 61: ( V-41-173 )
fam. 61: ( V-6-20 )
fam. 61: ( V-12-42 )
fam. 61: ( V-52-225 )
fam. 61: ( V-30-120 )
fam. 61: ( V-41-172 )
fam. 61: ( IX-97-302 )
fam. 61: ( V-26-105 )
fam. 61: ( V-26-107 )
fam. 61: ( VI-6-22 )
fam. 61: ( VII-84-281 )
fam. 61: ( V-12-44 )
fam. 61: ( VII-99-359 )
fam. 61: ( V-26-106 )
fam. 61: ( II-1-6 )
fam. 61: ( IV-11-61 )
fam. 61: ( IV-17-99 )
fam. 61: ( V-26-104 )
fam. 61: ( V-30-123 )
fam. 61: ( V-41-174 )
fam. 61: ( VI-4-17 )
fam. 61: ( VII-39-145 )
fam. 61: ( V-52-226 )
fam. 61: ( IV-11-62 )
fam. 61: ( IV-4-19 )
fam. 62: ( I-1-1 )
fam. 62: ( III-1-1 )
fam. 62: ( IV-3-16 )
fam. 62: ( V-5-22 )
fam. 61: ( VII-100-360 )
fam. 61: ( V-40-169 )
fam. 61: ( V-40-167 )
fam. 61: ( VI-9-29 )
fam. 61: ( V-40-170 )
fam. 61: ( VI-74-285 )
fam. 61: ( V-40-166 )
fam. 61: ( V-40-168 )
fam. 61: ( VI-74-287 )
fam. 61: ( V-40-171 )
fam. 61: ( IV-7-32 )
fam. 61: ( VI-74-286 )
fam. 61: ( VI-74-288 )
fam. 61: ( VI-67-255 )
fam. 61: ( VI-67-260 )
fam. 61: ( VI-67-261 )
fam. 61: ( VI-67-259 )
fam. 61: ( VI-67-256 )
fam. 61: ( VI-67-257 )
fam. 61: ( IV-17-100 )
fam. 61: ( IV-17-101 )
fam. 61: ( IV-17-102 )
fam. 61: ( VIII-84-265 )
fam. 61: ( VIII-84-266 )
fam. 61: ( VI-38-135 )
fam. 61: ( VI-50-185 )
fam. 61: ( VI-73-284 )
fam. 61: ( VI-66-248 )
fam. 61: ( VI-66-246 )
fam. 61: ( VI-50-183 )
fam. 61: ( VI-66-247 )
fam. 61: ( VI-66-252 )
fam. 61: ( IV-15-90 )
fam. 61: ( VI-66-250 )
fam. 61: ( VI-66-253 )
fam. 61: ( VI-50-187 )
fam. 61: ( IV-15-89 )
fam. 61: ( VI-50-184 )
fam. 61: ( VI-66-249 )
fam. 61: ( IV-15-88 )
fam. 61: ( VI-66-251 )
fam. 61: ( VI-38-134 )
fam. 61: ( VI-66-245 )
fam. 61: ( VIII-145-538 )
fam. 61: ( VI-58-221 )
fam. 61: ( V-13-49 )
fam. 61: ( VII-189-690 )
fam. 61: ( IV-12-68 )
fam. 61: ( VI-58-223 )
fam. 61: ( VI-17-52 )
fam. 61: ( V-13-46 )
fam. 61: ( IV-12-69 )
fam. 61: ( IV-12-73 )
fam. 61: ( VI-58-222 )
fam. 61: ( VI-48-172 )
fam. 61: ( VI-48-174 )
fam. 61: ( IV-12-70 )
fam. 61: ( V-13-48 )
fam. 61: ( IV-12-74 )
fam. 61: ( VI-17-54 )
fam. 61: ( IV-12-72 )
fam. 61: ( V-13-47 )
fam. 61: ( VI-17-53 )
fam. 61: ( VII-165-582 )
fam. 61: ( V-31-125 )
fam. 61: ( V-31-124 )
fam. 61: ( VI-21-66 )
fam. 61: ( VI-21-65 )
fam. 61: ( VI-21-67 )
fam. 61: ( VI-43-149 )
fam. 61: ( VI-21-70 )
fam. 61: ( VI-21-68 )
fam. 61: ( VI-21-69 )
fam. 61: ( VII-38-143 )
fam. 61: ( VIII-56-157 )
fam. 61: ( VI-21-64 )
fam. 61: ( V-11-41 )
fam. 61: ( V-11-36 )
fam. 61: ( V-11-38 )
fam. 61: ( V-27-110 )
fam. 61: ( VII-30-120 )
fam. 61: ( V-6-21 )
fam. 61: ( V-11-40 )
fam. 61: ( V-16-55 )
fam. 61: ( VII-30-119 )
fam. 61: ( V-11-37 )
fam. 61: ( VII-30-121 )
fam. 61: ( V-11-39 )
fam. 61: ( VII-30-118 )
fam. 61: ( V-11-35 )
fam. 61: ( V-27-111 )
fam. 61: ( V-25-97 )
fam. 61: ( VII-59-218 )
fam. 61: ( V-43-180 )
fam. 61: ( V-39-164 )
fam. 61: ( VI-70-273 )
fam. 61: ( VI-70-274 )
fam. 61: ( V-43-181 )
fam. 61: ( V-25-96 )
fam. 61: ( V-46-200 )
fam. 61: ( III-5-25 )
fam. 61: ( V-25-95 )
fam. 62: ( IV-2-15 )
fam. 61: ( V-55-237 )
fam. 61: ( VI-53-197 )
fam. 61: ( V-55-238 )
fam. 62: ( IV-2-10 )
fam. 61: ( V-46-201 )
fam. 61: ( VI-53-198 )
fam. 61: ( VI-53-201 )
fam. 61: ( V-39-162 )
fam. 61: ( V-43-182 )
fam. 62: ( IV-2-14 )
fam. 61: ( VI-53-200 )
fam. 61: ( VI-53-202 )
fam. 61: ( V-39-163 )
fam. 61: ( V-39-161 )
fam. 61: ( V-25-98 )
fam. 61: ( V-39-160 )
fam. 61: ( IV-5-27 )
fam. 61: ( IV-5-28 )
fam. 61: ( IV-5-29 )
fam. 61: ( V-25-99 )
fam. 61: ( V-39-165 )
fam. 61: ( V-51-223 )
fam. 61: ( V-57-240 )
fam. 61: ( VI-73-283 )
fam. 61: ( VII-59-220 )
fam. 61: ( VI-21-72 )
fam. 61: ( VIII-106-357 )
fam. 61: ( V-10-32 )
fam. 61: ( VI-8-25 )
fam. 61: ( VI-8-27 )
fam. 61: ( V-10-34 )
fam. 61: ( VI-8-28 )
 
  Bielema
 
  fam. 68: ( VII-26-66 )
fam. 61: ( XI-152-460 )
fam. 61: ( XI-176-547 )
fam. 68: ( VII-26-70 )
fam. 61: ( XI-152-459 )
fam. 68: ( VII-26-65 )
fam. 61: ( XI-152-458 )
fam. 68: ( VII-26-69 )
fam. 68: ( X-17-33 )
fam. 61: ( XI-176-546 )
fam. 68: ( VII-26-68 )
fam. 61: ( XI-176-545 )
fam. 68: ( VII-26-67 )
fam. 61: ( XI-152-457 )
 
  Bierma
 
  fam. 58: ( VII-75-349 )
fam. 58: ( VII-75-348 )
 
  Bijlsma
 
  fam. 62: ( VI-4-9 )
 
  Bijsterveld
 
  fam. 61: ( VIII-184-678 )
fam. 61: ( VIII-184-677 )
fam. 61: ( VIII-184-679 )
fam. 61: ( VIII-184-676 )
 
  Birkemeyer
 
  fam. 72: ( VIII-34-177 )
fam. 72: ( VIII-34-174 )
fam. 72: ( VIII-34-175 )
fam. 72: ( VIII-34-176 )
fam. 72: ( VIII-34-173 )
 
  Bishop
 
  fam. 73: ( IX-3-4 )
fam. 73: ( VIII-16-51 )
fam. 73: ( IX-3-5 )
 
  Blaak
 
  fam. 71: ( VII-8-36 )
fam. 71: ( VII-8-38 )
fam. 71: ( VIII-6-17 )
fam. 71: ( VII-8-35 )
fam. 71: ( VII-8-37 )
fam. 71: ( VII-8-39 )
 
  Blaas
 
  fam. 73: ( X-6-20 )
 
  Blaauw
 
  fam. 68: ( VII-23-55 )
fam. 68: ( VI-16-82 )
fam. 68: ( VI-16-79 )
fam. 68: ( VI-16-80 )
fam. 61: ( VIII-260-924 )
fam. 61: ( IX-292-1009 )
fam. 68: ( VI-16-83 )
fam. 68: ( VI-16-81 )
fam. 68: ( VI-16-84 )
 
  Blom
 
  fam. 63: ( IX-31-192 )
fam. 63: ( IX-31-186 )
fam. 63: ( IX-31-194 )
fam. 63: ( IX-31-182 )
fam. 63: ( IX-31-184 )
fam. 63: ( IX-31-188 )
fam. 63: ( IX-31-190 )
 
  Bloome
 
  fam. 61: ( XI-112-319 )
fam. 61: ( XI-112-317 )
fam. 61: ( XI-112-316 )
fam. 61: ( XI-112-318 )
 
  Bod
 
  fam. 61: ( VI-28-99 )
fam. 61: ( VI-28-103 )
fam. 61: ( VI-28-94 )
fam. 61: ( VI-28-100 )
fam. 61: ( VI-28-97 )
fam. 61: ( VI-28-102 )
fam. 61: ( VI-28-95 )
fam. 61: ( VI-28-98 )
fam. 61: ( VI-28-101 )
fam. 61: ( VI-28-96 )
 
  Bodde
 
  fam. 61: ( IX-212-694 )
fam. 61: ( IX-212-696 )
fam. 61: ( IX-212-695 )
 
  Boekhold
 
  fam. 73: ( VI-10-59 )
fam. 73: ( VI-10-58 )
 
  Boekhout
 
  fam. 73: ( VII-21-89 )
fam. 73: ( VI-24-122 )
 
  Boelens
 
  fam. 61: ( IX-26-60 )
 
  Boelkins
 
  fam. 61: ( XIII-22-44 )
fam. 61: ( X-254-779 )
fam. 61: ( X-254-781 )
fam. 61: ( XIII-22-45 )
fam. 61: ( XI-158-482 )
fam. 61: ( XI-157-480 )
fam. 61: ( XI-157-481 )
fam. 61: ( XI-157-478 )
fam. 61: ( XI-157-479 )
fam. 61: ( XI-157-477 )
fam. 61: ( XII-100-290 )
fam. 61: ( XII-99-289 )
fam. 61: ( XI-158-484 )
fam. 61: ( XI-158-483 )
fam. 61: ( X-254-780 )
 
  Boer
 
  fam. 73: ( VII-1-2 )
fam. 73: ( VI-11-62 )
fam. 73: ( VI-11-60 )
fam. 73: ( VII-1-4 )
fam. 73: ( VI-11-61 )
fam. 61: ( IX-129-394 )
fam. 61: ( IX-129-390 )
fam. 73: ( VI-42-224 )
fam. 73: ( VI-42-226 )
fam. 61: ( IX-129-391 )
fam. 73: ( VI-12-64 )
fam. 73: ( VI-12-65 )
fam. 73: ( VI-42-221 )
fam. 73: ( VI-12-63 )
fam. 73: ( VI-42-223 )
fam. 73: ( VI-42-222 )
fam. 61: ( IX-129-392 )
fam. 73: ( VI-42-220 )
fam. 73: ( VI-12-66 )
fam. 61: ( IX-129-389 )
fam. 61: ( IX-129-393 )
fam. 73: ( VI-42-225 )
fam. 73: ( VII-8-27 )
fam. 61: ( X-234-706 )
fam. 61: ( X-234-707 )
 
  Boerma
 
  fam. 61: ( XI-58-171 )
fam. 61: ( XI-58-170 )
 
  Boersema
 
  fam. 58: ( VI-45-251 )
fam. 58: ( V-20-102 )
 
  Boersma
 
  fam. 63: ( X-55-296 )
fam. 63: ( XI-36-143 )
fam. 73: ( VIII-26-92 )
fam. 61: ( IX-217-716 )
fam. 73: ( VIII-26-100 )
fam. 63: ( X-55-304 )
fam. 63: ( X-55-308 )
fam. 73: ( VIII-26-96 )
fam. 63: ( XI-35-137 )
fam. 63: ( X-55-300 )
fam. 73: ( VIII-26-94 )
fam. 63: ( XI-35-138 )
fam. 63: ( X-55-306 )
fam. 63: ( XI-35-140 )
fam. 73: ( VIII-26-98 )
fam. 63: ( X-55-310 )
fam. 63: ( X-55-312 )
fam. 63: ( XI-35-142 )
fam. 63: ( XI-35-139 )
fam. 63: ( X-55-302 )
fam. 63: ( XI-35-141 )
fam. 63: ( X-55-298 )
fam. 63: ( X-55-294 )
 
  Bogema
 
  fam. 61: ( VIII-68-200 )
fam. 61: ( IX-74-221 )
fam. 61: ( VIII-68-203 )
fam. 61: ( VIII-68-199 )
fam. 61: ( IX-74-222 )
fam. 61: ( IX-77-236 )
fam. 61: ( IX-72-212 )
fam. 61: ( VIII-68-202 )
fam. 61: ( VIII-68-197 )
fam. 61: ( VIII-68-205 )
fam. 61: ( IX-76-228 )
fam. 61: ( IX-77-234 )
fam. 61: ( VIII-68-206 )
fam. 61: ( IX-72-211 )
fam. 61: ( IX-74-218 )
fam. 61: ( IX-76-230 )
fam. 61: ( IX-77-237 )
fam. 61: ( IX-77-238 )
fam. 61: ( IX-77-239 )
fam. 61: ( IX-77-233 )
fam. 61: ( IX-74-219 )
fam. 61: ( IX-76-229 )
fam. 61: ( IX-76-231 )
fam. 61: ( IX-77-235 )
fam. 61: ( IX-76-226 )
fam. 61: ( VIII-68-204 )
fam. 61: ( IX-76-227 )
fam. 61: ( IX-74-220 )
fam. 61: ( IX-77-232 )
fam. 61: ( IX-72-210 )
fam. 61: ( VIII-68-201 )
fam. 61: ( VIII-68-198 )
 
  Boijkema
 
  fam. 61: ( I-1-1 )
fam. 61: ( VI-8-24 )
fam. 61: ( VI-8-26 )
fam. 61: ( IV-13-78 )
fam. 61: ( IV-6-30 )
fam. 61: ( IV-16-95 )
fam. 61: ( IV-16-92 )
fam. 61: ( IV-16-94 )
fam. 61: ( IV-16-93 )
fam. 61: ( IV-16-96 )
fam. 61: ( IV-16-91 )
fam. 61: ( V-9-29 )
fam. 61: ( V-9-30 )
fam. 61: ( III-3-7 )
fam. 61: ( III-3-6 )
fam. 61: ( VI-7-23 )
fam. 61: ( IV-18-107 )
fam. 61: ( IV-18-105 )
fam. 61: ( IV-18-103 )
fam. 61: ( IV-18-104 )
fam. 61: ( IV-11-65 )
fam. 61: ( IV-4-21 )
fam. 61: ( II-1-7 )
fam. 61: ( II-1-2 )
fam. 61: ( IV-3-14 )
fam. 61: ( IV-11-63 )
fam. 61: ( IV-4-22 )
fam. 61: ( IV-3-13 )
fam. 61: ( II-1-4 )
fam. 61: ( IV-3-12 )
fam. 61: ( IV-4-20 )
fam. 61: ( II-1-5 )
fam. 61: ( IV-3-10 )
fam. 61: ( IV-4-18 )
fam. 61: ( IV-3-17 )
fam. 61: ( IV-3-15 )
fam. 61: ( IV-4-23 )
fam. 61: ( IV-7-36 )
fam. 61: ( IV-7-37 )
fam. 61: ( IV-15-87 )
fam. 61: ( V-8-26 )
fam. 61: ( IV-12-71 )
fam. 61: ( V-56-239 )
fam. 61: ( VII-15-74 )
fam. 61: ( VII-15-75 )
fam. 61: ( V-8-25 )
fam. 61: ( V-8-27 )
fam. 61: ( III-4-17 )
fam. 61: ( III-4-14 )
fam. 61: ( IV-13-80 )
fam. 61: ( III-4-8 )
fam. 61: ( IV-13-77 )
fam. 61: ( III-4-16 )
fam. 61: ( III-4-9 )
fam. 61: ( III-4-15 )
fam. 61: ( IV-13-75 )
fam. 61: ( III-4-10 )
fam. 61: ( III-4-11 )
fam. 61: ( IV-3-16 )
fam. 61: ( III-4-12 )
fam. 61: ( IV-13-79 )
fam. 61: ( IV-13-81 )
fam. 61: ( III-4-13 )
fam. 61: ( IV-13-76 )
fam. 61: ( III-5-29 )
fam. 61: ( III-5-30 )
fam. 61: ( III-5-24 )
fam. 61: ( III-5-22 )
fam. 61: ( IV-2-6 )
fam. 61: ( IV-2-5 )
fam. 61: ( V-51-222 )
fam. 61: ( III-5-26 )
fam. 61: ( V-51-224 )
fam. 61: ( IV-5-26 )
fam. 61: ( III-5-28 )
fam. 61: ( V-51-221 )
fam. 61: ( III-5-23 )
fam. 61: ( IV-2-4 )
fam. 61: ( IV-5-24 )
fam. 61: ( III-5-20 )
fam. 61: ( III-5-21 )
fam. 61: ( IV-5-25 )
fam. 61: ( III-5-27 )
fam. 61: ( IV-19-114 )
fam. 61: ( IV-19-109 )
fam. 61: ( IV-19-115 )
fam. 61: ( IV-19-116 )
fam. 61: ( IV-19-110 )
fam. 61: ( IV-19-113 )
fam. 61: ( IV-19-111 )
fam. 61: ( IV-19-112 )
fam. 61: ( V-10-31 )
 
  Boijkema (de Jonge)
 
  fam. 61: ( II-1-3 )
 
  Boikema
 
  fam. 58: ( V-14-69 )
fam. 61: ( VI-111-407 )
fam. 61: ( IV-20-119 )
fam. 61: ( III-6-32 )
fam. 61: ( VII-192-699 )
fam. 61: ( V-52-227 )
fam. 61: ( V-52-228 )
fam. 61: ( V-58-241 )
 
  Bokma
 
  fam. 58: ( VIII-71-204 )
 
  Bol
 
  fam. 63: ( X-49-261 )
fam. 63: ( XI-3-7 )
fam. 63: ( IX-96-532 )
fam. 63: ( X-46-254 )
fam. 63: ( IX-96-544 )
fam. 63: ( VII-28-150 )
fam. 63: ( IX-96-526 )
fam. 63: ( IX-96-530 )
fam. 63: ( IX-96-536 )
fam. 63: ( IX-24-134 )
fam. 63: ( IX-25-139 )
fam. 63: ( XI-8-27 )
fam. 63: ( XI-5-13 )
fam. 63: ( VII-14-68 )
fam. 63: ( VIII-63-296 )
fam. 63: ( VIII-64-304 )
fam. 63: ( IX-25-136 )
fam. 63: ( IX-96-528 )
fam. 63: ( IX-3-7 )
fam. 63: ( X-2-7 )
fam. 63: ( XI-7-18 )
fam. 63: ( IX-8-34 )
fam. 63: ( VIII-64-306 )
fam. 63: ( XII-11-47 )
fam. 63: ( X-50-266 )
fam. 63: ( IX-24-131 )
fam. 63: ( X-52-282 )
fam. 63: ( X-6-21 )
fam. 63: ( VIII-18-83 )
fam. 63: ( X-46-249 )
fam. 63: ( XII-3-15 )
fam. 63: ( XIII-1-1 )
fam. 63: ( X-46-251 )
fam. 63: ( X-46-253 )
fam. 63: ( XI-8-21 )
fam. 63: ( IX-8-38 )
fam. 63: ( XII-3-13 )
fam. 63: ( XII-13-51 )
fam. 63: ( X-50-268 )
fam. 63: ( XIII-3-14 )
fam. 63: ( VIII-59-273 )
fam. 63: ( VIII-16-80 )
fam. 63: ( IX-26-143 )
fam. 63: ( X-52-285 )
fam. 63: ( IX-29-162 )
fam. 63: ( XII-7-26 )
fam. 63: ( XII-5-17 )
fam. 63: ( XII-8-34 )
fam. 63: ( XI-9-29 )
fam. 63: ( VII-14-70 )
fam. 63: ( VIII-5-16 )
fam. 63: ( VIII-5-18 )
fam. 63: ( VIII-58-270 )
fam. 63: ( VIII-59-272 )
fam. 63: ( VIII-61-286 )
fam. 63: ( IX-15-83 )
fam. 63: ( IX-6-19 )
fam. 63: ( VIII-61-287 )
fam. 63: ( X-52-286 )
fam. 63: ( XI-8-26 )
fam. 63: ( VIII-5-15 )
fam. 63: ( IX-101-570 )
fam. 63: ( XIII-3-13 )
fam. 63: ( XI-3-6 )
fam. 63: ( VII-4-14 )
fam. 63: ( IX-23-123 )
fam. 63: ( IX-96-546 )
fam. 63: ( XIII-3-11 )
fam. 63: ( XIII-4-17 )
fam. 63: ( XI-9-31 )
fam. 63: ( VIII-16-77 )
fam. 63: ( VIII-18-82 )
fam. 63: ( IX-26-155 )
fam. 63: ( X-50-270 )
fam. 63: ( X-52-281 )
fam. 63: ( X-49-262 )
fam. 63: ( X-4-18 )
fam. 63: ( XII-13-53 )
fam. 63: ( IX-5-18 )
fam. 63: ( IX-104-584 )
fam. 63: ( IX-25-138 )
fam. 63: ( VIII-5-17 )
fam. 63: ( IX-25-135 )
fam. 63: ( IX-23-124 )
fam. 63: ( IX-24-132 )
fam. 63: ( IX-24-133 )
fam. 63: ( IX-92-507 )
fam. 63: ( VIII-3-9 )
fam. 63: ( VIII-5-12 )
fam. 63: ( IX-24-127 )
fam. 63: ( IX-24-129 )
fam. 63: ( VIII-58-271 )
fam. 63: ( VII-28-144 )
fam. 63: ( VIII-63-295 )
fam. 63: ( IX-8-39 )
fam. 63: ( X-2-4 )
fam. 63: ( X-52-280 )
fam. 63: ( VIII-14-70 )
fam. 63: ( IX-26-147 )
fam. 63: ( VII-14-67 )
fam. 63: ( VII-14-69 )
fam. 63: ( VIII-61-289 )
fam. 63: ( IX-23-120 )
fam. 63: ( IX-25-137 )
fam. 63: ( X-45-248 )
fam. 63: ( IX-24-126 )
fam. 63: ( X-46-250 )
fam. 63: ( XI-8-22 )
fam. 63: ( IX-23-122 )
fam. 63: ( IX-25-141 )
fam. 63: ( VII-14-71 )
fam. 63: ( VIII-63-298 )
fam. 63: ( VIII-64-300 )
fam. 63: ( X-2-3 )
fam. 63: ( XI-2-5 )
fam. 63: ( XI-5-10 )
fam. 63: ( XI-9-28 )
fam. 63: ( XI-6-15 )
fam. 63: ( IX-23-121 )
fam. 63: ( IX-8-37 )
fam. 63: ( X-4-17 )
fam. 63: ( IX-23-125 )
fam. 63: ( X-2-5 )
fam. 63: ( XI-9-30 )
fam. 63: ( VII-28-154 )
fam. 63: ( IX-96-542 )
fam. 63: ( XI-5-14 )
fam. 63: ( IX-29-164 )
fam. 63: ( IX-101-568 )
fam. 63: ( VII-28-146 )
fam. 63: ( VIII-61-290 )
fam. 63: ( IX-8-36 )
fam. 63: ( XII-8-31 )
fam. 63: ( XI-7-20 )
fam. 63: ( VII-10-53 )
fam. 63: ( VII-28-140 )
fam. 63: ( VIII-5-13 )
fam. 63: ( VIII-63-297 )
fam. 63: ( IX-3-6 )
fam. 63: ( IX-92-509 )
fam. 63: ( X-45-247 )
fam. 63: ( VII-28-142 )
fam. 63: ( VIII-61-292 )
fam. 63: ( X-50-265 )
fam. 63: ( X-52-279 )
fam. 63: ( X-49-260 )
fam. 63: ( XI-6-16 )
fam. 63: ( XII-11-48 )
fam. 63: ( VIII-18-84 )
fam. 63: ( VIII-64-302 )
fam. 63: ( IX-92-508 )
fam. 63: ( X-46-252 )
fam. 63: ( X-4-16 )
fam. 63: ( XI-5-12 )
fam. 63: ( XII-7-25 )
fam. 63: ( XI-8-24 )
fam. 63: ( XII-13-52 )
fam. 63: ( XII-7-28 )
fam. 63: ( XI-7-19 )
fam. 63: ( IX-101-569 )
fam. 63: ( XII-3-14 )
fam. 63: ( VIII-25-146 )
fam. 63: ( VIII-17-81 )
fam. 63: ( XI-8-25 )
fam. 63: ( VIII-13-67 )
fam. 63: ( IX-25-140 )
fam. 63: ( X-49-263 )
fam. 63: ( IX-6-20 )
fam. 63: ( VII-14-72 )
fam. 63: ( IX-8-35 )
fam. 63: ( XIII-3-12 )
fam. 63: ( XIII-1-2 )
fam. 63: ( XII-7-29 )
fam. 63: ( VII-4-15 )
fam. 63: ( VIII-4-10 )
fam. 63: ( VIII-5-14 )
fam. 63: ( VIII-61-288 )
fam. 63: ( VIII-64-303 )
fam. 63: ( VIII-64-305 )
fam. 63: ( IX-96-540 )
fam. 63: ( X-2-2 )
fam. 63: ( XII-7-27 )
fam. 63: ( VII-7-29 )
fam. 63: ( X-4-15 )
fam. 63: ( VII-10-57 )
fam. 63: ( XII-12-50 )
fam. 63: ( XII-5-18 )
fam. 63: ( VIII-64-301 )
fam. 63: ( VIII-63-299 )
fam. 63: ( X-45-245 )
fam. 63: ( XI-2-3 )
fam. 63: ( XI-2-4 )
fam. 63: ( VIII-61-285 )
fam. 63: ( XIII-4-15 )
fam. 63: ( XIII-4-16 )
fam. 63: ( IX-24-128 )
fam. 63: ( IX-24-130 )
fam. 63: ( X-2-6 )
fam. 63: ( XI-5-11 )
fam. 63: ( XI-7-17 )
fam. 63: ( XI-9-33 )
fam. 63: ( VII-28-138 )
fam. 63: ( IX-5-16 )
fam. 63: ( IX-26-145 )
fam. 63: ( IX-92-506 )
fam. 63: ( IX-96-538 )
fam. 63: ( IX-96-534 )
fam. 63: ( X-4-14 )
fam. 63: ( IX-26-151 )
fam. 63: ( X-49-264 )
fam. 63: ( VIII-16-78 )
fam. 63: ( IX-29-163 )
fam. 63: ( X-48-259 )
fam. 63: ( X-50-269 )
fam. 63: ( X-52-283 )
fam. 63: ( XII-8-32 )
fam. 63: ( VII-7-30 )
fam. 63: ( X-45-244 )
fam. 63: ( X-45-246 )
fam. 63: ( X-43-233 )
fam. 63: ( VII-28-148 )
fam. 63: ( VIII-25-145 )
fam. 63: ( IX-5-17 )
fam. 63: ( IX-8-33 )
fam. 63: ( VII-28-152 )
fam. 63: ( X-4-19 )
fam. 63: ( XII-7-30 )
fam. 63: ( XI-9-32 )
fam. 63: ( XII-4-16 )
fam. 63: ( VIII-59-274 )
fam. 63: ( VIII-64-307 )
fam. 63: ( IX-105-585 )
fam. 63: ( VII-4-17 )
fam. 63: ( VII-28-156 )
fam. 63: ( IX-104-582 )
fam. 63: ( XIII-4-18 )
fam. 63: ( XII-8-33 )
fam. 63: ( VIII-18-85 )
fam. 63: ( X-52-284 )
fam. 63: ( VIII-16-79 )
fam. 63: ( IX-26-157 )
fam. 63: ( X-5-20 )
fam. 63: ( VII-10-55 )
fam. 63: ( VIII-61-291 )
fam. 63: ( IX-96-548 )
fam. 63: ( IX-26-149 )
fam. 63: ( X-50-267 )
fam. 63: ( IX-105-586 )
fam. 63: ( XI-8-23 )
fam. 63: ( VIII-14-69 )
fam. 63: ( VIII-14-74 )
fam. 63: ( VIII-14-73 )
fam. 63: ( VIII-14-71 )
fam. 63: ( VIII-14-72 )
fam. 63: ( VII-5-23 )
fam. 63: ( VII-5-22 )
fam. 63: ( VII-5-24 )
fam. 63: ( VII-5-21 )
fam. 63: ( VII-5-25 )
fam. 63: ( VII-28-136 )
fam. 63: ( VI-5-22 )
fam. 63: ( VI-5-27 )
fam. 63: ( VIII-10-52 )
fam. 63: ( VI-5-25 )
fam. 63: ( IX-26-153 )
fam. 63: ( VII-8-31 )
fam. 63: ( VI-5-26 )
fam. 63: ( VI-5-23 )
fam. 63: ( VIII-10-54 )
fam. 63: ( VI-5-21 )
fam. 63: ( VII-8-35 )
fam. 63: ( VII-8-33 )
fam. 63: ( VIII-10-55 )
fam. 63: ( VIII-10-53 )
fam. 63: ( VI-5-20 )
fam. 63: ( VII-8-34 )
fam. 63: ( VII-8-32 )
fam. 63: ( VII-8-36 )
fam. 63: ( VII-8-37 )
fam. 63: ( VII-8-38 )
fam. 63: ( VIII-10-56 )
fam. 63: ( VI-5-24 )
fam. 63: ( III-2-7 )
fam. 63: ( VIII-13-68 )
fam. 63: ( VIII-13-65 )
fam. 63: ( VIII-13-66 )
fam. 63: ( VIII-13-64 )
fam. 63: ( VIII-13-63 )
fam. 63: ( VIII-9-50 )
fam. 63: ( VIII-4-11 )
fam. 63: ( VI-3-12 )
fam. 63: ( VIII-9-47 )
fam. 63: ( V-2-9 )
fam. 63: ( VI-3-16 )
fam. 63: ( VIII-9-49 )
fam. 63: ( V-2-7 )
fam. 63: ( VIII-9-48 )
fam. 63: ( VI-3-11 )
fam. 63: ( VIII-9-51 )
fam. 63: ( VI-3-15 )
fam. 63: ( VI-3-18 )
fam. 63: ( VI-3-13 )
fam. 63: ( VI-3-17 )
fam. 63: ( VI-3-14 )
fam. 63: ( VII-4-16 )
fam. 63: ( VII-4-11 )
fam. 63: ( VII-4-12 )
fam. 63: ( VII-4-10 )
fam. 63: ( VII-4-13 )
fam. 63: ( VII-4-20 )
fam. 63: ( VII-4-18 )
fam. 63: ( VII-4-19 )
fam. 63: ( VII-10-56 )
fam. 63: ( VII-7-27 )
fam. 63: ( VII-7-28 )
fam. 63: ( VII-10-54 )
fam. 63: ( VII-6-26 )
 
  Bol - Frik
 
  fam. 63: ( I-1-1 )
 
  Bol II
 
  fam. 63: ( XII-11-49 )
 
  Bolema
 
  fam. 58: ( IX-106-376 )
fam. 58: ( X-62-157 )
fam. 58: ( X-63-158 )
fam. 58: ( IX-106-379 )
fam. 58: ( IX-106-375 )
fam. 58: ( IX-106-377 )
fam. 58: ( X-62-153 )
fam. 58: ( X-62-154 )
fam. 58: ( X-62-155 )
fam. 58: ( X-63-159 )
fam. 58: ( IX-106-374 )
fam. 58: ( X-63-160 )
fam. 58: ( IX-106-378 )
fam. 58: ( X-62-156 )
 
  Bolt
 
  fam. 61: ( IX-31-67 )
fam. 63: ( X-129-614 )
fam. 61: ( IX-115-355 )
fam. 61: ( VIII-32-89 )
fam. 63: ( X-129-612 )
fam. 63: ( X-58-334 )
fam. 61: ( IX-115-354 )
fam. 63: ( X-129-603 )
fam. 61: ( IX-30-64 )
fam. 61: ( VIII-32-88 )
fam. 63: ( X-129-617 )
fam. 63: ( XI-68-284 )
fam. 63: ( X-129-613 )
fam. 63: ( X-129-604 )
fam. 63: ( X-129-616 )
fam. 63: ( X-129-606 )
fam. 63: ( X-129-607 )
fam. 63: ( X-129-618 )
fam. 63: ( X-129-619 )
fam. 61: ( VII-21-83 )
fam. 61: ( IX-31-66 )
fam. 61: ( IX-30-65 )
fam. 63: ( X-129-615 )
fam. 63: ( X-129-610 )
fam. 63: ( X-129-608 )
fam. 63: ( X-58-336 )
fam. 63: ( X-129-611 )
fam. 63: ( X-129-605 )
fam. 63: ( X-129-609 )
 
  Bond
 
  fam. 61: ( VIII-14-43 )
fam. 61: ( VIII-14-44 )
fam. 61: ( VIII-14-42 )
 
  Bonneur
 
  fam. 61: ( X-261-801 )
fam. 61: ( X-261-798 )
fam. 61: ( X-261-799 )
fam. 61: ( XI-163-499 )
fam. 61: ( XI-163-498 )
fam. 61: ( XI-163-496 )
fam. 61: ( XI-163-497 )
fam. 61: ( X-261-800 )
 
  Bonzelaar
 
  fam. 63: ( XI-62-271 )
fam. 63: ( X-102-515 )
fam. 63: ( XII-63-218 )
fam. 63: ( XI-61-267 )
fam. 63: ( XI-61-269 )
fam. 63: ( XII-62-214 )
fam. 63: ( XII-60-210 )
fam. 63: ( XII-60-209 )
fam. 63: ( XI-62-273 )
fam. 63: ( X-102-511 )
fam. 63: ( X-102-513 )
fam. 63: ( XI-60-263 )
fam. 63: ( XI-60-265 )
fam. 63: ( XI-60-264 )
fam. 63: ( X-102-512 )
fam. 63: ( XI-60-266 )
fam. 63: ( XII-63-217 )
fam. 63: ( XII-60-211 )
fam. 63: ( XII-62-215 )
fam. 63: ( XII-61-213 )
fam. 63: ( X-102-516 )
fam. 63: ( X-102-514 )
fam. 63: ( XI-61-268 )
fam. 63: ( XII-62-216 )
fam. 63: ( XI-61-270 )
fam. 63: ( XII-61-212 )
fam. 63: ( XI-62-272 )
 
  Boomsma
 
  fam. 61: ( XII-57-181 )
fam. 61: ( XII-57-177 )
fam. 61: ( XI-107-302 )
fam. 61: ( XII-57-179 )
fam. 61: ( XII-57-178 )
fam. 61: ( XI-107-304 )
fam. 61: ( XI-107-303 )
fam. 61: ( XII-57-180 )
 
  Boonstra
 
  fam. 68: ( X-10-20 )
fam. 72: ( VI-14-63 )
fam. 72: ( VII-23-133 )
fam. 72: ( VII-21-115 )
fam. 72: ( VII-21-116 )
fam. 72: ( VII-23-125 )
fam. 72: ( VII-23-127 )
fam. 68: ( IX-12-25 )
fam. 72: ( VII-21-120 )
fam. 72: ( VII-23-129 )
fam. 68: ( IX-12-24 )
fam. 72: ( VII-23-130 )
fam. 72: ( IX-5-7 )
fam. 72: ( VII-23-126 )
fam. 68: ( X-10-21 )
fam. 72: ( VI-14-61 )
fam. 72: ( VII-23-128 )
fam. 72: ( VII-21-122 )
fam. 72: ( VI-14-65 )
fam. 72: ( VII-21-117 )
fam. 72: ( VI-14-67 )
fam. 68: ( X-10-19 )
fam. 68: ( IX-12-27 )
fam. 68: ( IX-12-26 )
fam. 68: ( IX-12-28 )
fam. 72: ( VI-14-69 )
fam. 72: ( VI-14-73 )
fam. 72: ( VI-14-71 )
fam. 72: ( VII-21-118 )
fam. 72: ( VII-21-121 )
fam. 72: ( VII-23-131 )
fam. 72: ( VII-23-132 )
fam. 72: ( VI-14-59 )
fam. 72: ( VII-21-114 )
fam. 72: ( VII-21-119 )
 
  Boot
 
  fam. 58: ( X-61-150 )
fam. 58: ( X-61-151 )
fam. 58: ( X-61-152 )
fam. 58: ( X-61-148 )
fam. 58: ( X-61-149 )
 
  Booth
 
  fam. 61: ( XI-139-409 )
fam. 61: ( XI-139-410 )
fam. 61: ( XI-139-411 )
 
  Borchman
 
  fam. 58: ( I-1-1 )
 
  Borgman
 
  fam. 58: ( VII-34-162 )
fam. 58: ( VI-35-205 )
fam. 58: ( VII-5-21 )
fam. 60: ( IX-11-29 )
fam. 58: ( VI-8-39 )
fam. 58: ( VI-9-40 )
fam. 58: ( VI-9-44 )
fam. 58: ( VII-18-84 )
fam. 58: ( VI-39-221 )
fam. 58: ( VII-93-455 )
fam. 58: ( VI-3-8 )
fam. 58: ( VI-3-10 )
fam. 58: ( VII-1-2 )
fam. 58: ( VII-5-22 )
fam. 58: ( VII-12-49 )
fam. 58: ( VII-14-58 )
fam. 58: ( VII-14-61 )
fam. 58: ( VIII-38-96 )
fam. 68: ( IV-4-22 )
fam. 68: ( V-9-48 )
fam. 71: ( IV-3-14 )
fam. 58: ( VIII-36-92 )
fam. 69: ( III-2-3 )
fam. 58: ( VI-26-142 )
fam. 58: ( VII-54-249 )
fam. 58: ( VII-51-235 )
fam. 68: ( V-7-28 )
fam. 58: ( VI-26-149 )
fam. 58: ( VII-15-65 )
fam. 68: ( VI-23-116 )
fam. 58: ( VIII-94-293 )
fam. 58: ( VI-16-73 )
fam. 58: ( VI-25-137 )
fam. 58: ( V-10-50 )
fam. 58: ( V-13-64 )
fam. 58: ( X-37-81 )
fam. 58: ( VII-46-213 )
fam. 58: ( VIII-94-299 )
fam. 58: ( VII-46-212 )
fam. 58: ( VIII-35-86 )
fam. 69: ( III-2-5 )
fam. 58: ( VII-54-253 )
fam. 58: ( VIII-109-347 )
fam. 68: ( V-7-27 )
fam. 68: ( V-8-31 )
fam. 68: ( V-8-37 )
fam. 58: ( VII-15-70 )
fam. 58: ( VIII-26-54 )
fam. 68: ( VI-23-115 )
fam. 68: ( V-9-41 )
fam. 58: ( VII-50-233 )
fam. 58: ( V-3-12 )
fam. 58: ( V-3-15 )
fam. 58: ( V-6-29 )
fam. 58: ( V-9-44 )
fam. 58: ( V-11-53 )
fam. 58: ( V-13-58 )
fam. 58: ( VI-22-107 )
fam. 58: ( VI-23-123 )
fam. 58: ( VI-24-129 )
fam. 58: ( VI-35-197 )
fam. 58: ( VI-35-201 )
fam. 58: ( VI-39-220 )
fam. 58: ( VII-93-458 )
fam. 60: ( VII-6-42 )
fam. 60: ( VII-7-50 )
fam. 68: ( V-8-36 )
fam. 68: ( V-9-42 )
fam. 58: ( VIII-35-91 )
fam. 58: ( V-3-10 )
fam. 58: ( V-6-33 )
fam. 58: ( V-7-38 )
fam. 58: ( VI-22-112 )
fam. 58: ( VI-25-136 )
fam. 58: ( VIII-34-82 )
fam. 68: ( V-6-20 )
fam. 68: ( VI-20-98 )
fam. 58: ( VI-31-167 )
fam. 68: ( VI-15-76 )
fam. 58: ( VII-49-232 )
fam. 59: ( IV-1-5 )
fam. 58: ( VIII-26-59 )
fam. 58: ( VII-51-236 )
fam. 58: ( VI-16-68 )
fam. 58: ( VI-19-98 )
fam. 58: ( VII-93-456 )
fam. 69: ( V-2-2 )
fam. 69: ( IV-4-14 )
fam. 58: ( VI-26-148 )
fam. 68: ( IV-3-17 )
fam. 58: ( VII-45-208 )
fam. 71: ( V-8-28 )
fam. 71: ( V-9-34 )
fam. 58: ( VII-93-459 )
fam. 58: ( VIII-8-14 )
fam. 58: ( VIII-94-303 )
fam. 69: ( V-2-5 )
fam. 69: ( V-2-8 )
fam. 58: ( VI-25-133 )
fam. 58: ( VI-29-159 )
fam. 58: ( VI-31-168 )
fam. 58: ( VII-38-180 )
fam. 58: ( VII-54-254 )
fam. 68: ( VII-38-116 )
fam. 58: ( V-13-66 )
fam. 58: ( VI-22-109 )
fam. 58: ( VI-22-114 )
fam. 58: ( VI-23-116 )
fam. 58: ( VI-23-117 )
fam. 58: ( VI-23-119 )
fam. 58: ( VI-23-124 )
fam. 58: ( VI-24-130 )
fam. 58: ( VI-35-199 )
fam. 58: ( VI-35-203 )
fam. 58: ( V-13-62 )
fam. 58: ( VIII-28-62 )
fam. 71: ( V-9-35 )
fam. 58: ( X-26-61 )
fam. 58: ( VIII-109-346 )
fam. 58: ( IX-56-193 )
fam. 60: ( VII-11-67 )
fam. 70: ( III-1-5 )
fam. 58: ( VIII-26-58 )
fam. 58: ( VI-25-139 )
fam. 69: ( III-2-2 )
fam. 69: ( IV-4-12 )
fam. 58: ( VII-51-234 )
fam. 58: ( VIII-26-51 )
fam. 58: ( VIII-94-300 )
fam. 58: ( VII-54-250 )
fam. 58: ( VI-16-75 )
fam. 69: ( IV-4-9 )
fam. 58: ( VII-46-215 )
fam. 58: ( VII-51-237 )
fam. 58: ( VIII-111-352 )
fam. 58: ( VIII-110-349 )
fam. 58: ( V-16-80 )
fam. 60: ( VIII-15-55 )
fam. 58: ( VI-31-169 )
fam. 68: ( VII-24-56 )
fam. 58: ( VI-2-5 )
fam. 58: ( VIII-4-7 )
fam. 58: ( VIII-6-11 )
fam. 58: ( VIII-7-13 )
fam. 60: ( VII-6-44 )
fam. 68: ( VI-15-75 )
fam. 68: ( V-7-30 )
fam. 70: ( III-1-2 )
fam. 70: ( III-1-7 )
fam. 58: ( VII-4-11 )
fam. 58: ( IX-1-1 )
fam. 60: ( VIII-17-65 )
fam. 68: ( V-9-45 )
fam. 58: ( V-7-39 )
fam. 70: ( IV-1-2 )
fam. 60: ( VIII-24-105 )
fam. 68: ( VI-23-112 )
fam. 58: ( VI-39-226 )
fam. 58: ( VII-93-452 )
fam. 70: ( III-1-1 )
fam. 58: ( VI-39-224 )
fam. 58: ( VI-39-222 )
fam. 60: ( VII-6-45 )
fam. 58: ( V-16-79 )
fam. 58: ( V-16-77 )
fam. 58: ( VI-9-46 )
fam. 58: ( VI-26-144 )
fam. 69: ( IV-4-13 )
fam. 68: ( VI-20-97 )
fam. 58: ( IV-5-26 )
fam. 58: ( V-16-81 )
fam. 58: ( V-16-82 )
fam. 58: ( VII-93-454 )
fam. 68: ( V-8-32 )
fam. 58: ( VII-54-256 )
fam. 70: ( IV-1-3 )
fam. 60: ( VI-5-16 )
fam. 58: ( VI-39-225 )
fam. 68: ( V-8-33 )
fam. 60: ( VIII-26-107 )
fam. 60: ( VII-6-46 )
fam. 58: ( VII-51-238 )
fam. 71: ( VI-19-101 )
fam. 58: ( VI-1-1 )
fam. 58: ( VII-12-53 )
fam. 58: ( VII-13-56 )
fam. 58: ( VII-14-60 )
fam. 58: ( VII-4-13 )
fam. 58: ( VII-15-69 )
fam. 58: ( VIII-26-57 )
fam. 71: ( V-8-31 )
fam. 71: ( VI-19-105 )
fam. 71: ( VII-30-133 )
fam. 58: ( VII-45-207 )
fam. 58: ( VI-22-115 )
fam. 58: ( VI-36-206 )
fam. 60: ( VII-7-54 )
fam. 58: ( VI-39-223 )
fam. 68: ( V-9-39 )
fam. 58: ( VI-16-67 )
fam. 58: ( VI-19-87 )
fam. 58: ( VI-19-99 )
fam. 58: ( VI-21-106 )
fam. 58: ( VII-1-1 )
fam. 58: ( VII-2-8 )
fam. 58: ( VIII-34-83 )
fam. 68: ( V-9-40 )
fam. 58: ( VI-29-158 )
fam. 60: ( VIII-10-31 )
fam. 60: ( VII-9-59 )
fam. 58: ( VIII-94-296 )
fam. 58: ( VII-54-255 )
fam. 58: ( IX-56-194 )
fam. 58: ( VI-25-132 )
fam. 58: ( VII-5-16 )
fam. 60: ( IX-12-31 )
fam. 68: ( VI-20-100 )
fam. 68: ( VII-38-115 )
fam. 58: ( V-6-30 )
fam. 60: ( VII-12-77 )
fam. 58: ( VIII-94-292 )
fam. 68: ( VI-23-114 )
fam. 58: ( VIII-104-335 )
fam. 68: ( V-9-51 )
fam. 58: ( VI-14-65 )
fam. 58: ( VII-15-64 )
fam. 60: ( VII-7-53 )
fam. 60: ( VIII-24-103 )
fam. 68: ( V-6-22 )
fam. 68: ( V-6-23 )
fam. 71: ( V-5-19 )
fam. 58: ( VIII-5-10 )
fam. 69: ( V-2-4 )
fam. 59: ( IV-1-3 )
fam. 68: ( IV-3-14 )
fam. 68: ( V-8-34 )
fam. 68: ( V-9-47 )
fam. 58: ( VIII-94-297 )
fam. 58: ( VI-35-200 )
fam. 68: ( VI-15-77 )
fam. 58: ( VII-54-252 )
fam. 58: ( VIII-94-301 )
fam. 58: ( VI-19-92 )
fam. 58: ( VI-19-94 )
fam. 69: ( III-2-6 )
fam. 58: ( VI-8-29 )
fam. 58: ( VI-9-41 )
fam. 58: ( VII-12-55 )
fam. 58: ( VIII-30-67 )
fam. 58: ( VIII-34-85 )
fam. 59: ( II-1-1 )
fam. 60: ( VII-11-70 )
fam. 60: ( VII-12-76 )
fam. 60: ( VIII-17-64 )
fam. 68: ( IV-3-16 )
fam. 59: ( IV-1-1 )
fam. 58: ( VIII-26-55 )
fam. 58: ( VIII-35-87 )
fam. 68: ( VI-20-99 )
fam. 58: ( VIII-94-298 )
fam. 58: ( V-14-71 )
fam. 58: ( VI-35-202 )
fam. 58: ( VIII-104-334 )
fam. 60: ( VIII-15-54 )
fam. 68: ( IV-4-19 )
fam. 68: ( IV-4-20 )
fam. 68: ( IV-4-21 )
fam. 68: ( V-9-44 )
fam. 71: ( IV-3-13 )
fam. 58: ( VI-24-131 )
fam. 58: ( V-13-65 )
fam. 68: ( V-9-50 )
fam. 58: ( VI-31-172 )
fam. 58: ( VI-31-173 )
fam. 70: ( IV-1-4 )
fam. 60: ( VII-11-72 )
fam. 60: ( VI-6-18 )
fam. 68: ( VI-18-87 )
fam. 68: ( VI-18-88 )
fam. 68: ( V-9-52 )
fam. 68: ( VI-15-78 )
fam. 68: ( VI-20-102 )
fam. 60: ( VII-15-83 )
fam. 60: ( VII-17-86 )
fam. 60: ( VII-17-87 )
fam. 60: ( VIII-19-81 )
fam. 58: ( V-16-75 )
fam. 58: ( VII-84-384 )
fam. 58: ( VI-8-34 )
fam. 58: ( VI-16-72 )
fam. 58: ( VI-19-95 )
fam. 58: ( VII-4-14 )
fam. 58: ( VII-18-85 )
fam. 58: ( VIII-4-9 )
fam. 58: ( VIII-6-12 )
fam. 58: ( VII-15-71 )
fam. 69: ( III-2-8 )
fam. 60: ( VII-11-69 )
fam. 58: ( V-7-34 )
fam. 58: ( V-8-43 )
fam. 58: ( VI-3-7 )
fam. 58: ( VII-93-457 )
fam. 60: ( VII-7-51 )
fam. 60: ( VIII-15-53 )
fam. 70: ( II-1-3 )
fam. 71: ( IV-4-15 )
fam. 60: ( VIII-17-69 )
fam. 59: ( III-1-1 )
fam. 58: ( VIII-94-305 )
fam. 58: ( V-6-31 )
fam. 58: ( V-7-36 )
fam. 58: ( V-10-48 )
fam. 58: ( V-11-55 )
fam. 58: ( VI-2-6 )
fam. 58: ( VI-8-31 )
fam. 58: ( VI-8-33 )
fam. 58: ( VI-16-70 )
fam. 58: ( VI-19-97 )
fam. 58: ( VI-23-118 )
fam. 58: ( VI-23-120 )
fam. 58: ( VI-24-125 )
fam. 58: ( VII-1-3 )
fam. 58: ( VII-2-5 )
fam. 58: ( VII-5-18 )
fam. 58: ( VII-5-20 )
fam. 58: ( VII-5-23 )
fam. 58: ( VII-12-54 )
fam. 58: ( VII-18-81 )
fam. 58: ( VII-93-453 )
fam. 58: ( VIII-110-348 )
fam. 60: ( VI-5-15 )
fam. 60: ( VIII-14-48 )
fam. 60: ( VIII-17-70 )
fam. 58: ( VII-43-205 )
fam. 58: ( VII-45-209 )
fam. 60: ( VII-11-73 )
fam. 60: ( VII-11-74 )
fam. 58: ( IX-70-232 )
fam. 58: ( VII-46-210 )
fam. 68: ( VI-20-96 )
fam. 58: ( VI-8-32 )
fam. 58: ( VI-8-38 )
fam. 58: ( VI-24-128 )
fam. 58: ( VII-12-51 )
fam. 68: ( V-9-49 )
fam. 58: ( VI-23-122 )
fam. 58: ( VI-24-127 )
fam. 58: ( VII-12-52 )
fam. 60: ( VIII-14-49 )
fam. 68: ( IV-4-18 )
fam. 68: ( V-6-16 )
fam. 68: ( V-9-46 )
fam. 70: ( IV-1-1 )
fam. 60: ( VIII-24-104 )
fam. 58: ( VIII-109-345 )
fam. 58: ( VIII-76-216 )
fam. 68: ( VII-31-86 )
fam. 58: ( V-7-37 )
fam. 58: ( VI-25-135 )
fam. 58: ( VII-15-66 )
fam. 58: ( VIII-94-295 )
fam. 58: ( VII-46-216 )
fam. 71: ( VIII-29-100 )
fam. 71: ( VII-30-132 )
fam. 58: ( VII-2-6 )
fam. 69: ( V-2-3 )
fam. 69: ( V-2-6 )
fam. 69: ( IV-1-2 )
fam. 58: ( VI-2-3 )
fam. 58: ( VI-19-89 )
fam. 58: ( VI-26-145 )
fam. 58: ( X-1-2 )
fam. 68: ( IV-2-12 )
fam. 68: ( V-6-17 )
fam. 68: ( V-7-24 )
fam. 68: ( V-7-25 )
fam. 68: ( V-7-26 )
fam. 71: ( V-9-38 )
fam. 58: ( V-1-2 )
fam. 58: ( VI-1-2 )
fam. 58: ( VI-8-36 )
fam. 58: ( VI-8-37 )
fam. 58: ( VII-5-17 )
fam. 58: ( VII-93-460 )
fam. 58: ( VIII-9-17 )
fam. 58: ( VIII-30-66 )
fam. 68: ( III-1-2 )
fam. 68: ( IV-4-23 )
fam. 69: ( III-2-4 )
fam. 71: ( V-9-37 )
fam. 58: ( VIII-2-5 )
fam. 58: ( VII-14-59 )
fam. 58: ( VI-25-134 )
fam. 58: ( VII-15-68 )
fam. 58: ( VII-46-211 )
fam. 58: ( VIII-26-53 )
fam. 58: ( VIII-94-294 )
fam. 71: ( VI-19-99 )
fam. 71: ( VII-30-130 )
fam. 71: ( VIII-29-99 )
fam. 58: ( VI-26-147 )
fam. 68: ( VI-23-111 )
fam. 58: ( IX-53-180 )
fam. 58: ( VI-26-150 )
fam. 58: ( VII-61-267 )
fam. 58: ( IX-55-190 )
fam. 58: ( VII-61-268 )
fam. 58: ( X-26-60 )
fam. 58: ( V-13-63 )
fam. 58: ( VI-31-170 )
fam. 58: ( VI-31-171 )
fam. 58: ( VII-18-77 )
fam. 58: ( VIII-34-84 )
fam. 58: ( IX-70-230 )
fam. 58: ( VII-15-67 )
fam. 58: ( VIII-107-338 )
fam. 58: ( V-7-40 )
fam. 58: ( V-10-52 )
fam. 58: ( V-13-59 )
fam. 58: ( VI-7-26 )
fam. 58: ( VI-8-30 )
fam. 58: ( VI-9-42 )
fam. 58: ( VI-9-45 )
fam. 58: ( VI-19-96 )
fam. 58: ( VI-19-101 )
fam. 58: ( VII-18-82 )
fam. 58: ( VII-18-83 )
fam. 60: ( VII-6-47 )
fam. 60: ( VIII-10-32 )
fam. 60: ( VIII-15-52 )
fam. 69: ( IV-2-3 )
fam. 71: ( V-5-21 )
fam. 58: ( IV-3-19 )
fam. 58: ( VI-26-143 )
fam. 60: ( VIII-14-50 )
fam. 60: ( VIII-19-84 )
fam. 58: ( VI-2-4 )
fam. 68: ( V-7-29 )
fam. 71: ( V-5-20 )
fam. 58: ( IX-69-228 )
fam. 58: ( IX-69-229 )
fam. 58: ( VIII-111-353 )
fam. 58: ( IX-9-21 )
fam. 58: ( IX-69-227 )
fam. 58: ( VII-12-50 )
fam. 71: ( VI-19-102 )
fam. 71: ( V-8-29 )
fam. 71: ( VI-19-103 )
fam. 59: ( IV-1-4 )
fam. 58: ( VII-61-271 )
fam. 58: ( IX-70-231 )
fam. 58: ( VIII-110-350 )
fam. 58: ( VII-5-19 )
fam. 68: ( V-6-19 )
fam. 58: ( VI-7-28 )
fam. 58: ( V-6-32 )
fam. 58: ( VI-19-93 )
fam. 60: ( VII-7-52 )
fam. 60: ( VIII-19-83 )
fam. 68: ( VI-23-113 )
fam. 60: ( VIII-28-113 )
fam. 58: ( VI-35-204 )
fam. 58: ( IX-7-15 )
fam. 58: ( VI-19-90 )
fam. 58: ( VII-3-10 )
fam. 71: ( VI-19-108 )
fam. 58: ( VI-26-141 )
fam. 60: ( VIII-17-66 )
fam. 58: ( VIII-9-16 )
fam. 59: ( IV-1-2 )
fam. 71: ( VII-30-128 )
fam. 58: ( VIII-94-304 )
fam. 68: ( VII-39-117 )
fam. 58: ( VII-61-269 )
fam. 58: ( VI-8-35 )
fam. 58: ( VII-4-12 )
fam. 58: ( VII-18-78 )
fam. 58: ( VII-15-62 )
fam. 71: ( VI-19-106 )
fam. 58: ( VI-23-121 )
fam. 58: ( V-3-16 )
fam. 58: ( V-13-67 )
fam. 58: ( VI-22-108 )
fam. 58: ( VI-24-126 )
fam. 58: ( VII-18-86 )
fam. 60: ( VII-11-65 )
fam. 60: ( VII-11-66 )
fam. 60: ( VII-11-68 )
fam. 60: ( VII-11-75 )
fam. 60: ( VII-13-78 )
fam. 69: ( V-1-1 )
fam. 71: ( IV-3-12 )
fam. 71: ( IV-4-19 )
fam. 60: ( IX-12-33 )
fam. 58: ( VII-46-214 )
fam. 68: ( VI-20-95 )
fam. 58: ( VI-25-140 )
fam. 58: ( VI-22-110 )
fam. 58: ( VI-22-111 )
fam. 60: ( VIII-17-67 )
fam. 60: ( VIII-17-68 )
fam. 60: ( IX-12-32 )
fam. 58: ( VIII-4-8 )
fam. 58: ( VIII-76-214 )
fam. 58: ( VIII-76-215 )
fam. 58: ( VI-19-88 )
fam. 68: ( IV-2-11 )
fam. 71: ( V-5-22 )
fam. 60: ( VII-17-85 )
fam. 71: ( VII-30-131 )
fam. 58: ( VI-25-138 )
fam. 68: ( VI-23-119 )
fam. 58: ( VII-13-57 )
fam. 60: ( VI-5-12 )
fam. 60: ( VIII-19-82 )
fam. 58: ( V-7-42 )
fam. 58: ( VI-3-9 )
fam. 58: ( VI-7-27 )
fam. 58: ( VI-9-43 )
fam. 58: ( VI-9-47 )
fam. 58: ( VI-9-48 )
fam. 58: ( VI-16-71 )
fam. 58: ( VI-22-113 )
fam. 58: ( VI-26-151 )
fam. 58: ( VI-26-152 )
fam. 58: ( VII-2-9 )
fam. 58: ( VII-15-63 )
fam. 58: ( VIII-33-79 )
fam. 58: ( VIII-94-306 )
fam. 59: ( I-1-1 )
fam. 60: ( VII-6-43 )
fam. 71: ( IV-2-10 )
fam. 58: ( VIII-109-344 )
fam. 58: ( IX-53-182 )
fam. 58: ( X-38-83 )
fam. 71: ( VI-19-104 )
fam. 68: ( VI-23-118 )
fam. 71: ( VI-19-107 )
fam. 58: ( VI-19-91 )
fam. 70: ( III-1-6 )
fam. 58: ( VI-36-207 )
fam. 58: ( VII-5-15 )
fam. 58: ( VIII-9-18 )
fam. 68: ( VI-18-89 )
fam. 69: ( II-1-1 )
fam. 69: ( III-2-7 )
fam. 71: ( V-8-32 )
fam. 71: ( V-9-36 )
fam. 71: ( V-9-39 )
fam. 69: ( IV-4-10 )
fam. 69: ( V-3-9 )
fam. 71: ( V-8-30 )
fam. 60: ( VIII-26-108 )
fam. 58: ( VIII-8-15 )
fam. 58: ( VII-1-4 )
fam. 71: ( V-8-33 )
fam. 58: ( IX-9-19 )
fam. 58: ( VIII-111-351 )
fam. 58: ( VIII-107-339 )
fam. 68: ( V-9-43 )
fam. 58: ( VIII-28-64 )
fam. 68: ( VI-20-101 )
fam. 60: ( VI-6-25 )
fam. 68: ( VI-23-117 )
fam. 58: ( VIII-26-52 )
fam. 58: ( VIII-76-218 )
fam. 58: ( IX-7-14 )
fam. 71: ( VI-19-100 )
fam. 71: ( VII-30-129 )
fam. 58: ( VI-21-105 )
fam. 58: ( VII-61-270 )
fam. 58: ( VIII-103-333 )
fam. 58: ( IX-53-181 )
fam. 58: ( VIII-27-61 )
fam. 58: ( VIII-35-90 )
fam. 58: ( V-9-45 )
fam. 58: ( V-11-54 )
fam. 58: ( V-13-60 )
fam. 58: ( VI-26-146 )
fam. 58: ( IX-53-183 )
fam. 58: ( VIII-26-60 )
fam. 58: ( IX-56-195 )
fam. 58: ( VII-54-251 )
fam. 58: ( VIII-35-88 )
fam. 58: ( VII-46-217 )
fam. 71: ( VIII-29-101 )
fam. 58: ( IX-7-16 )
fam. 58: ( V-7-35 )
fam. 58: ( VI-16-74 )
fam. 58: ( IX-9-20 )
fam. 58: ( X-1-1 )
fam. 58: ( VIII-36-93 )
fam. 71: ( IV-4-17 )
fam. 71: ( IV-4-18 )
fam. 60: ( VIII-14-47 )
fam. 71: ( VIII-29-102 )
fam. 58: ( VIII-76-217 )
fam. 60: ( VII-6-48 )
fam. 70: ( III-1-4 )
fam. 58: ( X-37-82 )
fam. 58: ( IX-55-192 )
fam. 58: ( VII-2-7 )
fam. 58: ( X-1-3 )
fam. 58: ( VII-12-48 )
fam. 60: ( VI-6-19 )
fam. 68: ( V-6-18 )
fam. 68: ( V-9-38 )
fam. 58: ( VI-3-11 )
fam. 60: ( VIII-15-51 )
fam. 68: ( V-8-35 )
fam. 58: ( IX-55-191 )
fam. 58: ( VIII-35-89 )
fam. 58: ( VIII-26-56 )
fam. 70: ( III-1-3 )
fam. 69: ( IV-1-1 )
fam. 69: ( IV-2-4 )
fam. 69: ( IV-4-11 )
fam. 69: ( V-2-7 )
fam. 58: ( VI-16-69 )
fam. 58: ( VI-19-100 )
fam. 58: ( VII-18-79 )
fam. 68: ( VI-23-110 )
fam. 58: ( VIII-28-63 )
fam. 60: ( VII-8-55 )
fam. 60: ( VII-9-57 )
fam. 60: ( VII-9-58 )
fam. 60: ( VII-16-84 )
fam. 68: ( V-6-21 )
fam. 60: ( VI-5-17 )
fam. 60: ( VII-11-71 )
fam. 58: ( V-7-41 )
fam. 58: ( VII-18-80 )
fam. 58: ( IX-57-196 )
fam. 58: ( VIII-94-302 )
fam. 58: ( VIII-93-291 )
fam. 69: ( II-1-2 )
fam. 69: ( II-1-3 )
fam. 68: ( IV-3-15 )
fam. 68: ( IV-3-13 )
fam. 68: ( II-1-1 )
fam. 68: ( II-1-2 )
fam. 58: ( V-13-61 )
fam. 58: ( III-2-6 )
fam. 58: ( III-2-5 )
fam. 58: ( V-14-68 )
fam. 58: ( V-14-70 )
fam. 58: ( III-2-7 )
fam. 58: ( V-10-51 )
fam. 58: ( III-2-8 )
fam. 58: ( V-10-46 )
fam. 58: ( V-10-47 )
fam. 58: ( V-10-49 )
fam. 60: ( III-1-1 )
fam. 58: ( II-1-1 )
fam. 70: ( I-1-1 )
fam. 60: ( IV-1-3 )
fam. 60: ( IV-1-1 )
fam. 60: ( VI-3-6 )
fam. 60: ( IV-1-2 )
fam. 60: ( VI-3-7 )
fam. 58: ( V-1-1 )
fam. 58: ( V-1-3 )
fam. 58: ( V-1-4 )
fam. 58: ( V-16-78 )
fam. 58: ( V-16-76 )
fam. 60: ( VII-8-56 )
fam. 60: ( VI-5-13 )
fam. 58: ( IV-5-28 )
fam. 60: ( VI-6-22 )
fam. 60: ( VI-6-20 )
fam. 60: ( VI-6-23 )
fam. 60: ( VI-6-24 )
fam. 60: ( VI-6-26 )
fam. 60: ( VI-6-21 )
fam. 58: ( IV-5-29 )
fam. 68: ( III-1-4 )
fam. 68: ( III-1-3 )
fam. 68: ( I-1-1 )
fam. 58: ( IV-5-25 )
fam. 58: ( IV-5-27 )
fam. 68: ( III-1-5 )
fam. 58: ( VI-35-198 )
fam. 58: ( VI-35-196 )
fam. 68: ( III-1-1 )
fam. 58: ( IV-3-15 )
fam. 58: ( IV-3-16 )
fam. 58: ( IV-3-17 )
fam. 58: ( IV-3-14 )
fam. 58: ( IV-3-18 )
fam. 71: ( III-3-8 )
fam. 71: ( III-3-9 )
fam. 60: ( II-1-1 )
fam. 71: ( III-3-7 )
fam. 71: ( III-3-12 )
fam. 71: ( III-3-10 )
fam. 71: ( III-3-11 )
fam. 71: ( III-3-6 )
fam. 58: ( IV-1-3 )
fam. 58: ( IV-1-4 )
fam. 58: ( IV-1-5 )
fam. 58: ( IV-1-1 )
fam. 60: ( VII-9-61 )
fam. 60: ( VII-9-62 )
fam. 60: ( VII-9-60 )
fam. 58: ( II-1-2 )
fam. 71: ( IV-2-9 )
fam. 60: ( V-1-6 )
fam. 60: ( VII-5-32 )
fam. 58: ( V-3-13 )
fam. 60: ( V-1-4 )
fam. 58: ( V-3-11 )
fam. 58: ( V-3-14 )
fam. 60: ( V-1-5 )
fam. 71: ( IV-2-8 )
fam. 60: ( V-1-3 )
fam. 60: ( V-1-1 )
fam. 71: ( II-1-9 )
fam. 60: ( VII-5-36 )
fam. 60: ( V-1-2 )
fam. 60: ( VII-5-37 )
fam. 60: ( VII-5-40 )
fam. 60: ( V-1-7 )
fam. 60: ( V-1-8 )
fam. 60: ( VII-5-38 )
fam. 60: ( VII-5-39 )
fam. 60: ( VII-5-33 )
fam. 60: ( VII-5-34 )
fam. 60: ( VII-5-35 )
fam. 71: ( II-1-3 )
fam. 60: ( VII-7-49 )
fam. 71: ( IV-2-11 )
fam. 60: ( VI-5-14 )
fam. 60: ( I-1-1 )
fam. 71: ( IV-4-20 )
fam. 69: ( III-1-1 )
fam. 69: ( I-1-1 )
fam. 70: ( II-1-4 )
fam. 70: ( II-1-1 )
fam. 71: ( IV-4-16 )
fam. 71: ( IV-4-21 )
fam. 70: ( II-1-2 )
fam. 58: ( III-1-2 )
fam. 58: ( V-6-25 )
fam. 58: ( V-6-26 )
fam. 58: ( III-1-4 )
fam. 58: ( V-6-28 )
fam. 58: ( III-1-1 )
fam. 58: ( III-1-3 )
fam. 58: ( V-6-27 )
fam. 71: ( III-2-5 )
fam. 71: ( III-2-4 )
fam. 60: ( VII-6-41 )
fam. 71: ( I-1-1 )
fam. 58: ( IV-4-20 )
fam. 58: ( IV-4-23 )
fam. 58: ( IV-4-24 )
fam. 58: ( IV-4-21 )
fam. 58: ( IV-4-22 )
fam. 60: ( VI-4-9 )
fam. 60: ( VI-4-11 )
fam. 60: ( VI-4-8 )
fam. 60: ( VI-4-10 )
 
  Bos
 
  fam. 61: ( VIII-135-504 )
fam. 72: ( X-3-9 )
fam. 61: ( VIII-143-529 )
fam. 72: ( VII-2-17 )
fam. 72: ( X-2-7 )
fam. 72: ( VIII-10-55 )
fam. 72: ( X-3-8 )
fam. 72: ( IX-10-17 )
fam. 61: ( VIII-143-526 )
fam. 63: ( IX-4-15 )
fam. 72: ( VIII-10-52 )
fam. 63: ( VIII-37-193 )
fam. 72: ( VII-2-18 )
fam. 72: ( X-2-6 )
fam. 63: ( IX-103-580 )
fam. 72: ( IX-10-19 )
fam. 61: ( VIII-143-527 )
fam. 63: ( IX-4-9 )
fam. 63: ( IX-103-578 )
fam. 61: ( VIII-135-505 )
fam. 73: ( VII-17-74 )
fam. 72: ( VIII-10-53 )
fam. 63: ( IX-4-13 )
fam. 72: ( VII-2-16 )
fam. 63: ( VIII-37-192 )
fam. 67: ( VI-4-19 )
fam. 61: ( VII-106-370 )
fam. 61: ( VIII-143-528 )
fam. 61: ( VIII-143-530 )
fam. 61: ( VIII-143-531 )
fam. 61: ( VIII-143-532 )
fam. 61: ( VIII-143-533 )
fam. 61: ( VIII-143-534 )
fam. 61: ( VIII-143-535 )
fam. 63: ( IX-4-11 )
fam. 61: ( VII-106-372 )
fam. 72: ( VIII-10-51 )
fam. 72: ( VIII-10-54 )
fam. 61: ( VIII-135-503 )
fam. 72: ( VIII-10-56 )
fam. 72: ( X-3-10 )
fam. 72: ( X-2-5 )
fam. 72: ( VII-2-13 )
fam. 72: ( VII-2-14 )
fam. 72: ( IX-10-18 )
fam. 72: ( VII-2-12 )
fam. 61: ( VII-106-371 )
fam. 72: ( VII-2-15 )
fam. 72: ( IX-10-16 )
fam. 67: ( VI-4-21 )
fam. 73: ( VII-17-72 )
fam. 63: ( IX-99-565 )
fam. 61: ( V-3-12 )
fam. 61: ( V-3-10 )
fam. 61: ( V-3-9 )
fam. 61: ( V-3-11 )
fam. 61: ( IV-2-7 )
fam. 61: ( IV-2-8 )
fam. 73: ( VI-34-165 )
fam. 73: ( VI-34-167 )
fam. 73: ( VI-34-169 )
fam. 61: ( VII-115-409 )
fam. 61: ( VIII-153-563 )
fam. 61: ( VII-115-408 )
 
  Bosker
 
  fam. 63: ( X-41-228 )
fam. 63: ( X-41-229 )
fam. 63: ( X-41-227 )
fam. 63: ( X-41-230 )
 
  Bosma
 
  fam. 72: ( X-14-44 )
fam. 72: ( X-12-38 )
fam. 72: ( IX-23-74 )
fam. 72: ( X-12-39 )
fam. 72: ( X-14-45 )
fam. 72: ( X-12-37 )
fam. 72: ( IX-23-72 )
fam. 72: ( X-12-36 )
fam. 72: ( X-14-43 )
fam. 72: ( IX-23-73 )
fam. 72: ( X-14-46 )
 
  Boss
 
  fam. 61: ( X-74-204 )
fam. 61: ( X-74-203 )
 
  Bostelaar
 
  fam. 71: ( VIII-24-85 )
fam. 71: ( VIII-24-84 )
fam. 71: ( VIII-24-82 )
fam. 71: ( VIII-24-81 )
fam. 71: ( VIII-24-83 )
 
  Bosveld
 
  fam. 73: ( VI-40-216 )
fam. 73: ( VII-46-209 )
fam. 73: ( VII-46-211 )
fam. 73: ( VII-46-204 )
fam. 73: ( VI-40-218 )
fam. 73: ( VI-40-215 )
fam. 73: ( VI-43-229 )
fam. 73: ( VII-46-206 )
fam. 73: ( VI-43-230 )
fam. 73: ( VII-46-210 )
fam. 73: ( VI-40-211 )
fam. 73: ( V-19-132 )
fam. 73: ( VII-46-208 )
fam. 73: ( VI-40-212 )
fam. 73: ( VII-46-212 )
fam. 73: ( VII-46-205 )
fam. 73: ( V-19-131 )
fam. 73: ( V-19-137 )
fam. 73: ( VII-46-207 )
fam. 73: ( V-19-135 )
fam. 73: ( VI-40-217 )
fam. 73: ( VI-40-213 )
fam. 73: ( V-19-130 )
fam. 73: ( V-19-136 )
fam. 73: ( V-19-134 )
fam. 73: ( V-19-133 )
fam. 73: ( VI-40-214 )
fam. 73: ( VI-43-228 )
fam. 73: ( VI-43-227 )
 
  Bottema
 
  fam. 61: ( VII-190-696 )
 
  Bouma
 
  fam. 61: ( XI-96-275 )
fam. 71: ( VII-14-60 )
 
  Bouman
 
  fam. 61: ( VIII-133-496 )
fam. 61: ( VIII-133-493 )
fam. 61: ( VIII-133-499 )
fam. 61: ( VIII-133-494 )
fam. 61: ( VIII-133-498 )
fam. 61: ( VIII-133-497 )
fam. 61: ( VIII-133-495 )
fam. 61: ( VIII-133-500 )
 
  Bouwman
 
  fam. 61: ( VII-46-174 )
fam. 61: ( VII-46-171 )
fam. 61: ( VII-46-172 )
fam. 61: ( VII-46-173 )
fam. 61: ( VII-46-170 )
 
  Boykema
 
  fam. 61: ( III-5-19 )
 
  van Braam
 
  fam. 61: ( VII-92-322 )
fam. 61: ( VII-92-324 )
fam. 61: ( IX-151-483 )
fam. 61: ( VIII-123-445 )
fam. 61: ( VIII-124-449 )
fam. 61: ( VIII-123-444 )
fam. 61: ( VII-92-323 )
fam. 61: ( VIII-124-451 )
fam. 61: ( VIII-124-448 )
fam. 61: ( IX-150-482 )
fam. 61: ( VIII-123-446 )
fam. 61: ( VIII-124-450 )
fam. 61: ( VII-92-325 )
fam. 61: ( VIII-124-447 )
fam. 61: ( IX-150-480 )
fam. 61: ( IX-150-481 )
 
  Brander
 
  fam. 68: ( IX-3-6 )
fam. 68: ( X-1-2 )
fam. 68: ( IX-3-5 )
fam. 68: ( VI-11-56 )
fam. 68: ( IX-1-1 )
fam. 68: ( VI-11-54 )
fam. 68: ( VI-11-57 )
fam. 68: ( VIII-6-11 )
fam. 68: ( VII-11-26 )
fam. 68: ( X-1-3 )
fam. 68: ( VII-12-29 )
fam. 68: ( VII-11-25 )
fam. 68: ( VI-11-59 )
fam. 68: ( VI-11-60 )
fam. 68: ( VII-11-27 )
fam. 68: ( VI-11-55 )
fam. 68: ( VII-12-30 )
fam. 68: ( VI-11-58 )
fam. 68: ( VIII-5-10 )
fam. 68: ( VII-12-28 )
fam. 68: ( VIII-5-9 )
fam. 68: ( VII-11-24 )
fam. 68: ( X-1-1 )
 
  Brands
 
  fam. 61: ( VI-2-3 )
fam. 61: ( VII-4-19 )
fam. 61: ( VI-2-2 )
fam. 61: ( VII-4-15 )
fam. 73: ( VI-44-232 )
fam. 61: ( VII-4-18 )
fam. 61: ( VIII-5-19 )
fam. 73: ( VI-44-231 )
fam. 73: ( VI-44-234 )
fam. 73: ( VI-44-233 )
fam. 61: ( VI-2-4 )
fam. 61: ( VII-4-16 )
fam. 61: ( VIII-5-20 )
fam. 61: ( VI-2-6 )
fam. 61: ( VIII-5-18 )
fam. 61: ( VI-2-7 )
fam. 61: ( VII-4-14 )
fam. 61: ( VII-4-17 )
fam. 61: ( VIII-5-21 )
fam. 61: ( VI-2-5 )
 
  Brans
 
  fam. 70: ( IV-3-9 )
 
  Breems
 
  fam. 58: ( IX-91-319 )
fam. 58: ( X-44-96 )
fam. 58: ( X-45-99 )
fam. 58: ( X-44-97 )
fam. 58: ( X-44-98 )
fam. 58: ( IX-91-320 )
fam. 58: ( X-45-100 )
 
  Breen
 
  fam. 61: ( XI-94-268 )
fam. 61: ( XI-94-269 )
fam. 61: ( XI-95-272 )
fam. 61: ( X-194-572 )
fam. 61: ( X-194-570 )
fam. 61: ( X-194-573 )
fam. 61: ( X-194-574 )
fam. 61: ( XI-95-271 )
fam. 61: ( XI-94-267 )
fam. 61: ( XI-95-273 )
fam. 61: ( X-194-571 )
fam. 61: ( XI-94-270 )
fam. 61: ( XI-95-274 )
 
  Brink
 
  fam. 68: ( VII-16-40 )
 
  Broekema
 
  fam. 60: ( IX-16-46 )
fam. 60: ( IX-16-47 )
fam. 61: ( VIII-87-276 )
fam. 60: ( IX-16-45 )
fam. 61: ( VIII-80-247 )
fam. 61: ( VII-157-563 )
fam. 61: ( IX-91-284 )
fam. 61: ( VIII-216-795 )
fam. 61: ( VIII-80-248 )
fam. 61: ( VIII-171-620 )
fam. 61: ( VIII-171-622 )
fam. 61: ( VIII-171-623 )
fam. 61: ( VII-157-562 )
fam. 61: ( VIII-171-621 )
 
  Brommersma
 
  fam. 60: ( VII-3-21 )
fam. 60: ( VII-3-22 )
fam. 60: ( VII-3-19 )
fam. 60: ( VIII-6-14 )
fam. 60: ( VII-3-20 )
fam. 60: ( VII-3-18 )
fam. 60: ( VIII-6-13 )
fam. 60: ( VII-3-17 )
fam. 60: ( VII-3-16 )
 
  Bronkema
 
  fam. 67: ( IX-2-9 )
fam. 61: ( IX-52-148 )
fam. 67: ( IX-2-5 )
fam. 67: ( IX-2-3 )
fam. 67: ( IX-2-7 )
fam. 61: ( X-43-129 )
fam. 73: ( VIII-9-26 )
fam. 61: ( X-43-130 )
fam. 61: ( VII-22-84 )
fam. 61: ( VI-13-41 )
fam. 61: ( VI-10-31 )
fam. 61: ( VI-10-32 )
 
  Brons
 
  fam. 67: ( IX-7-33 )
fam. 67: ( IX-7-35 )
fam. 67: ( IX-7-31 )
fam. 67: ( IX-7-34 )
fam. 67: ( X-1-1 )
fam. 67: ( IX-7-32 )
 
  Bronsema
 
  fam. 61: ( VII-9-43 )
fam. 61: ( VII-9-38 )
fam. 61: ( VII-9-45 )
fam. 61: ( VII-9-41 )
fam. 61: ( VII-9-44 )
fam. 61: ( VII-9-39 )
fam. 61: ( VII-9-42 )
fam. 61: ( VII-9-40 )
 
  Brookman
 
  fam. 60: ( VIII-20-91 )
fam. 60: ( VIII-20-92 )
fam. 60: ( VIII-20-90 )
 
  Brouwer
 
  fam. 72: ( IX-13-27 )
fam. 72: ( X-11-35 )
fam. 61: ( X-64-179 )
fam. 72: ( X-11-33 )
fam. 72: ( IX-13-29 )
fam. 72: ( X-11-34 )
fam. 72: ( IX-13-30 )
fam. 72: ( IX-13-28 )
 
  Brouwers
 
  fam. 61: ( X-64-178 )
fam. 61: ( X-164-483 )
fam. 61: ( X-164-482 )
fam. 61: ( X-64-177 )
 
  Brown
 
  fam. 72: ( VII-26-148 )
fam. 72: ( VIII-39-191 )
fam. 72: ( VIII-39-195 )
fam. 72: ( VII-26-150 )
fam. 72: ( VIII-39-192 )
fam. 72: ( VII-26-152 )
fam. 72: ( VIII-39-193 )
fam. 72: ( VIII-40-199 )
fam. 72: ( VIII-39-194 )
fam. 72: ( VIII-39-196 )
fam. 72: ( VIII-40-197 )
fam. 72: ( VII-26-149 )
fam. 72: ( VIII-40-198 )
fam. 72: ( VII-26-151 )
 
  Browning
 
  fam. 61: ( XI-64-182 )
fam. 61: ( IX-190-622 )
fam. 61: ( X-135-400 )
fam. 61: ( X-136-403 )
fam. 61: ( X-137-406 )
fam. 61: ( X-137-405 )
fam. 61: ( XI-64-181 )
fam. 61: ( XI-66-185 )
fam. 61: ( IX-190-621 )
fam. 61: ( X-135-401 )
fam. 61: ( X-136-404 )
fam. 61: ( X-136-402 )
fam. 61: ( XI-66-184 )
fam. 61: ( XI-65-183 )
fam. 61: ( IX-190-620 )
 
  Brugma
 
  fam. 61: ( X-143-424 )
fam. 61: ( X-143-423 )
fam. 61: ( XI-67-186 )
fam. 61: ( X-143-420 )
fam. 61: ( X-143-421 )
fam. 61: ( X-143-422 )
 
  Bryner
 
  fam. 58: ( IX-72-238 )
fam. 58: ( X-39-84 )
fam. 58: ( IX-72-236 )
fam. 58: ( X-39-85 )
fam. 58: ( IX-72-237 )
 
  Buijkom
 
  fam. 61: ( IV-10-58 )
 
  Buikema
 
  fam. 61: ( VII-8-30 )
fam. 61: ( VII-10-48 )
fam. 61: ( VII-11-63 )
fam. 61: ( VII-34-127 )
fam. 61: ( VII-11-68 )
fam. 61: ( X-277-838 )
fam. 61: ( VIII-272-959 )
fam. 61: ( VIII-273-966 )
fam. 61: ( X-18-47 )
fam. 61: ( IX-305-1064 )
fam. 61: ( VIII-272-955 )
fam. 61: ( XI-8-16 )
fam. 61: ( VII-101-361 )
fam. 61: ( XII-9-30 )
fam. 61: ( IX-165-513 )
fam. 61: ( IX-305-1063 )
fam. 61: ( VII-140-498 )
fam. 61: ( IX-294-1011 )
fam. 61: ( X-101-280 )
fam. 61: ( IX-165-522 )
fam. 61: ( VIII-275-978 )
fam. 61: ( VIII-273-972 )
fam. 61: ( VII-140-499 )
fam. 61: ( VII-34-126 )
fam. 61: ( VII-187-686 )
fam. 61: ( XI-150-454 )
fam. 61: ( X-100-270 )
fam. 61: ( XI-23-74 )
fam. 61: ( IX-107-329 )
fam. 61: ( X-101-283 )
fam. 61: ( IX-314-1101 )
fam. 61: ( XI-23-75 )
fam. 61: ( IX-312-1094 )
fam. 61: ( X-100-267 )
fam. 61: ( IX-307-1071 )
fam. 61: ( XI-23-76 )
fam. 61: ( VIII-12-30 )
fam. 61: ( IX-305-1062 )
fam. 61: ( X-277-839 )
fam. 61: ( VIII-196-706 )
fam. 61: ( IX-21-55 )
fam. 61: ( IX-322-1145 )
fam. 61: ( X-18-53 )
fam. 61: ( X-101-276 )
fam. 61: ( X-246-755 )
fam. 61: ( X-101-279 )
fam. 61: ( X-100-275 )
fam. 61: ( VIII-23-72 )
fam. 61: ( X-277-840 )
fam. 61: ( IX-314-1102 )
fam. 61: ( VIII-140-523 )
fam. 61: ( XI-20-53 )
fam. 61: ( VIII-273-971 )
fam. 61: ( IX-305-1065 )
fam. 61: ( XII-8-27 )
fam. 61: ( IX-307-1074 )
fam. 61: ( X-100-273 )
fam. 61: ( VIII-273-964 )
fam. 61: ( IX-312-1093 )
fam. 61: ( IX-218-717 )
fam. 61: ( XII-7-25 )
fam. 61: ( VIII-262-927 )
fam. 61: ( X-18-52 )
fam. 61: ( IX-55-151 )
fam. 61: ( VII-10-49 )
fam. 61: ( VII-10-59 )
fam. 61: ( VII-10-56 )
fam. 61: ( VIII-273-961 )
fam. 61: ( X-253-778 )
fam. 61: ( VIII-52-149 )
fam. 61: ( X-44-131 )
fam. 61: ( VIII-17-60 )
fam. 61: ( IX-303-1049 )
fam. 61: ( IX-305-1061 )
fam. 61: ( IX-306-1067 )
fam. 61: ( IX-312-1092 )
fam. 61: ( IX-308-1075 )
fam. 61: ( X-73-198 )
fam. 61: ( VII-10-53 )
fam. 61: ( VII-192-700 )
fam. 61: ( VIII-17-59 )
fam. 61: ( VI-80-310 )
fam. 61: ( VI-81-311 )
fam. 61: ( VII-14-73 )
fam. 61: ( VII-102-363 )
fam. 61: ( X-18-48 )
fam. 61: ( X-279-842 )
fam. 61: ( IX-19-51 )
fam. 61: ( VII-10-58 )
fam. 61: ( IX-14-41 )
fam. 61: ( IX-165-517 )
fam. 61: ( IX-165-518 )
fam. 61: ( X-100-272 )
fam. 61: ( XII-9-28 )
fam. 61: ( X-100-268 )
fam. 61: ( VIII-271-947 )
fam. 61: ( VII-63-224 )
fam. 61: ( X-18-56 )
fam. 61: ( IX-303-1050 )
fam. 61: ( IX-107-331 )
fam. 61: ( IX-303-1052 )
fam. 61: ( IX-321-1142 )
fam. 61: ( VII-187-683 )
fam. 61: ( VII-8-35 )
fam. 61: ( VII-11-61 )
fam. 61: ( VIII-272-957 )
fam. 61: ( VIII-273-969 )
fam. 61: ( VIII-273-970 )
fam. 61: ( VIII-12-31 )
fam. 61: ( X-101-277 )
fam. 61: ( VI-4-14 )
fam. 61: ( VII-11-60 )
fam. 61: ( VII-188-687 )
fam. 61: ( VII-195-708 )
fam. 61: ( VIII-17-62 )
fam. 61: ( IX-219-718 )
fam. 61: ( X-18-51 )
fam. 61: ( VII-8-32 )
fam. 61: ( VII-8-33 )
fam. 61: ( IX-165-512 )
fam. 61: ( X-100-274 )
fam. 61: ( VIII-271-949 )
fam. 61: ( VI-4-13 )
fam. 61: ( VII-11-65 )
fam. 61: ( VIII-17-61 )
fam. 61: ( VIII-273-968 )
fam. 61: ( X-102-287 )
fam. 61: ( IX-165-521 )
fam. 61: ( VIII-271-948 )
fam. 61: ( VIII-271-953 )
fam. 61: ( IX-306-1068 )
fam. 61: ( IX-165-520 )
fam. 61: ( X-102-284 )
fam. 61: ( X-100-271 )
fam. 61: ( XI-20-55 )
fam. 61: ( IX-303-1048 )
fam. 61: ( VI-4-18 )
fam. 61: ( VII-64-226 )
fam. 61: ( X-18-49 )
fam. 61: ( VII-11-62 )
fam. 61: ( VII-10-55 )
fam. 61: ( X-242-732 )
fam. 61: ( X-73-201 )
fam. 61: ( XII-8-26 )
fam. 61: ( IX-307-1069 )
fam. 61: ( VII-10-57 )
fam. 61: ( X-246-754 )
fam. 61: ( IX-321-1143 )
fam. 61: ( IX-303-1051 )
fam. 61: ( VIII-271-951 )
fam. 61: ( VIII-275-979 )
fam. 61: ( IX-305-1066 )
fam. 61: ( VII-195-706 )
fam. 61: ( VIII-272-954 )
fam. 61: ( VIII-273-960 )
fam. 61: ( IX-107-330 )
fam. 61: ( IX-311-1089 )
fam. 61: ( VI-78-298 )
fam. 61: ( IX-303-1054 )
fam. 61: ( IX-307-1072 )
fam. 61: ( XI-2-8 )
fam. 61: ( X-253-776 )
fam. 61: ( X-102-288 )
fam. 61: ( IX-99-305 )
fam. 61: ( IX-165-516 )
fam. 61: ( VII-10-52 )
fam. 61: ( VI-4-15 )
fam. 61: ( VI-78-299 )
fam. 61: ( VII-10-50 )
fam. 61: ( X-102-285 )
fam. 61: ( XI-23-73 )
fam. 61: ( VII-8-37 )
fam. 61: ( VII-8-34 )
fam. 61: ( VII-195-711 )
fam. 61: ( VIII-276-981 )
fam. 61: ( VIII-271-950 )
fam. 61: ( IX-314-1100 )
fam. 61: ( IX-322-1144 )
fam. 61: ( XI-8-15 )
fam. 61: ( VIII-273-962 )
fam. 61: ( XII-9-29 )
fam. 61: ( XI-8-17 )
fam. 61: ( IX-165-514 )
fam. 61: ( IX-165-519 )
fam. 61: ( IX-307-1070 )
fam. 61: ( VIII-272-958 )
fam. 61: ( VII-81-271 )
fam. 61: ( VIII-273-967 )
fam. 61: ( IX-303-1053 )
fam. 61: ( VIII-12-29 )
fam. 61: ( X-100-269 )
fam. 61: ( IX-107-328 )
fam. 61: ( VII-13-72 )
fam. 61: ( VII-11-64 )
fam. 61: ( X-44-132 )
fam. 61: ( VII-129-462 )
fam. 61: ( VII-187-684 )
fam. 61: ( VIII-273-965 )
fam. 61: ( VIII-271-952 )
fam. 61: ( IX-14-42 )
fam. 61: ( VII-192-701 )
fam. 61: ( VIII-276-980 )
fam. 61: ( IX-312-1090 )
fam. 61: ( VII-195-709 )
fam. 61: ( X-101-278 )
fam. 61: ( X-101-282 )
fam. 61: ( IX-107-327 )
fam. 61: ( X-73-200 )
fam. 61: ( IX-14-40 )
fam. 61: ( X-101-281 )
fam. 61: ( XI-20-52 )
fam. 61: ( XI-23-72 )
fam. 61: ( X-18-54 )
fam. 61: ( X-18-50 )
fam. 61: ( X-73-202 )
fam. 61: ( X-242-731 )
fam. 61: ( X-253-777 )
fam. 61: ( X-237-722 )
fam. 61: ( X-102-286 )
fam. 61: ( VIII-51-148 )
fam. 61: ( X-246-756 )
fam. 61: ( VIII-88-277 )
fam. 61: ( IX-23-57 )
fam. 61: ( VIII-188-688 )
fam. 61: ( IX-21-54 )
fam. 61: ( X-19-57 )
fam. 61: ( IX-312-1091 )
fam. 61: ( XI-20-54 )
fam. 61: ( VIII-25-75 )
fam. 61: ( IX-312-1095 )
fam. 61: ( VII-11-66 )
fam. 61: ( VIII-262-926 )
fam. 61: ( VI-80-309 )
fam. 61: ( VII-139-496 )
fam. 61: ( X-18-55 )
fam. 61: ( VIII-264-934 )
fam. 61: ( VII-10-51 )
fam. 61: ( VII-10-54 )
fam. 61: ( VII-194-704 )
fam. 61: ( VIII-271-946 )
fam. 61: ( VIII-273-963 )
fam. 61: ( VII-11-67 )
fam. 61: ( VII-64-225 )
fam. 61: ( X-238-723 )
fam. 61: ( VIII-86-275 )
fam. 61: ( IX-165-515 )
fam. 61: ( VII-8-36 )
fam. 61: ( X-73-199 )
fam. 61: ( IX-307-1073 )
fam. 61: ( VII-10-46 )
fam. 61: ( VI-77-292 )
fam. 61: ( VI-19-59 )
fam. 61: ( VIII-269-942 )
fam. 61: ( VI-24-83 )
fam. 61: ( VI-77-293 )
fam. 61: ( VI-77-295 )
fam. 61: ( VI-111-408 )
fam. 61: ( VIII-139-522 )
fam. 61: ( V-14-51 )
fam. 61: ( VII-34-128 )
fam. 61: ( V-14-52 )
fam. 61: ( V-14-50 )
fam. 61: ( VII-34-125 )
fam. 61: ( VII-6-27 )
fam. 61: ( VII-6-25 )
fam. 61: ( VIII-23-70 )
fam. 61: ( VIII-23-71 )
fam. 61: ( VII-6-26 )
fam. 61: ( VI-113-412 )
fam. 61: ( VI-113-413 )
fam. 61: ( VII-187-685 )
fam. 61: ( VII-130-464 )
fam. 62: ( IV-1-2 )
fam. 61: ( VII-8-31 )
fam. 61: ( VIII-196-705 )
fam. 61: ( VIII-196-704 )
fam. 61: ( VIII-196-707 )
fam. 61: ( VII-139-497 )
fam. 61: ( V-44-191 )
fam. 61: ( VIII-83-264 )
fam. 61: ( VI-105-393 )
fam. 61: ( VII-148-525 )
fam. 61: ( VI-106-394 )
fam. 61: ( V-36-146 )
fam. 61: ( IX-99-304 )
fam. 61: ( VI-4-11 )
fam. 61: ( V-36-145 )
fam. 61: ( VIII-49-143 )
fam. 61: ( VI-4-16 )
fam. 61: ( VII-84-280 )
fam. 61: ( VII-102-362 )
fam. 61: ( V-36-142 )
fam. 61: ( V-36-143 )
fam. 61: ( V-36-144 )
fam. 61: ( VI-4-12 )
fam. 61: ( VI-78-296 )
fam. 61: ( VI-78-297 )
fam. 61: ( VII-129-460 )
fam. 61: ( VI-9-30 )
fam. 61: ( VI-54-204 )
fam. 61: ( VI-54-203 )
fam. 61: ( VII-195-710 )
fam. 61: ( VII-195-705 )
fam. 61: ( VII-195-707 )
fam. 61: ( VI-50-186 )
fam. 61: ( VI-112-409 )
fam. 61: ( VI-112-410 )
fam. 61: ( VI-112-411 )
fam. 61: ( VI-5-21 )
fam. 61: ( VI-5-19 )
fam. 61: ( VI-39-137 )
fam. 61: ( VI-39-138 )
fam. 61: ( VI-39-136 )
fam. 61: ( VI-5-20 )
fam. 61: ( VII-13-71 )
fam. 61: ( VIII-8-25 )
fam. 61: ( V-58-243 )
fam. 61: ( VII-198-714 )
fam. 61: ( VII-198-716 )
fam. 61: ( VII-198-715 )
fam. 61: ( V-58-242 )
fam. 61: ( VIII-272-956 )
fam. 61: ( VII-196-712 )
fam. 61: ( VII-12-69 )
fam. 61: ( V-4-14 )
fam. 61: ( VI-60-230 )
fam. 61: ( V-7-24 )
fam. 61: ( VI-60-229 )
fam. 61: ( VI-60-231 )
fam. 61: ( VII-68-234 )
fam. 61: ( VII-12-70 )
fam. 61: ( IX-22-56 )
fam. 61: ( V-43-183 )
fam. 61: ( VII-138-495 )
fam. 61: ( VIII-89-278 )
fam. 61: ( V-43-185 )
fam. 61: ( VI-86-326 )
fam. 61: ( VII-68-233 )
fam. 61: ( VI-86-324 )
fam. 61: ( VI-86-323 )
fam. 61: ( VI-43-148 )
fam. 61: ( VI-86-325 )
fam. 61: ( V-43-184 )
fam. 61: ( IX-106-326 )
fam. 61: ( IX-106-323 )
fam. 61: ( IX-106-325 )
fam. 61: ( IX-106-324 )
fam. 61: ( VIII-24-73 )
fam. 61: ( VIII-24-74 )
fam. 61: ( IX-293-1010 )
fam. 61: ( VI-80-308 )
fam. 61: ( VI-80-307 )
 
  Buikema Hajes
 
  fam. 61: ( V-15-53 )
 
  Buis
 
  fam. 63: ( VIII-52-246 )
fam. 63: ( X-133-629 )
fam. 63: ( X-133-632 )
fam. 63: ( IX-86-474 )
fam. 63: ( VIII-52-248 )
fam. 63: ( X-133-628 )
fam. 63: ( IX-86-476 )
fam. 63: ( VIII-26-148 )
fam. 63: ( IX-86-475 )
fam. 63: ( VIII-52-247 )
fam. 63: ( VIII-52-245 )
fam. 63: ( VIII-52-249 )
fam. 63: ( VIII-60-278 )
fam. 63: ( VIII-52-250 )
fam. 63: ( IX-94-518 )
fam. 63: ( VIII-60-284 )
fam. 63: ( IX-86-477 )
fam. 63: ( X-133-630 )
fam. 63: ( VIII-60-276 )
fam. 63: ( VIII-60-280 )
fam. 63: ( VIII-60-282 )
fam. 63: ( VIII-52-244 )
fam. 63: ( X-133-631 )
 
  Buitjes
 
  fam. 63: ( IX-71-400 )
fam. 63: ( X-114-552 )
fam. 63: ( IX-71-410 )
fam. 63: ( IX-97-556 )
fam. 67: ( VII-4-25 )
fam. 63: ( VIII-42-209 )
fam. 67: ( VII-4-15 )
fam. 63: ( IX-97-554 )
fam. 67: ( VIII-6-24 )
fam. 67: ( VII-4-23 )
fam. 63: ( IX-97-552 )
fam. 63: ( IX-97-550 )
fam. 63: ( VIII-42-213 )
fam. 63: ( IX-71-396 )
fam. 63: ( IX-71-398 )
fam. 67: ( VIII-5-23 )
fam. 67: ( IX-6-30 )
fam. 63: ( VIII-42-211 )
fam. 63: ( IX-71-406 )
fam. 63: ( X-114-550 )
fam. 73: ( V-13-72 )
fam. 63: ( VIII-42-214 )
fam. 63: ( VIII-42-212 )
fam. 67: ( VII-4-17 )
fam. 67: ( VIII-6-25 )
fam. 63: ( IX-68-388 )
fam. 63: ( IX-68-385 )
fam. 63: ( IX-71-402 )
fam. 73: ( VI-23-120 )
fam. 73: ( VI-22-119 )
fam. 63: ( IX-68-389 )
fam. 63: ( IX-70-394 )
fam. 63: ( X-144-679 )
fam. 63: ( X-144-680 )
fam. 67: ( VII-4-21 )
fam. 67: ( VII-4-19 )
fam. 63: ( IX-68-387 )
fam. 63: ( IX-71-408 )
fam. 63: ( IX-68-386 )
fam. 73: ( V-13-78 )
fam. 63: ( X-115-554 )
fam. 67: ( VIII-5-22 )
fam. 67: ( VIII-6-26 )
fam. 72: ( V-10-41 )
fam. 63: ( IX-71-404 )
fam. 72: ( V-10-40 )
fam. 73: ( V-13-74 )
fam. 73: ( V-13-76 )
fam. 63: ( VIII-42-210 )
fam. 73: ( VI-22-118 )
 
  Bult
 
  fam. 71: ( VII-33-142 )
fam. 61: ( VI-41-141 )
fam. 61: ( VI-41-140 )
fam. 71: ( VII-33-143 )
 
  Bultema
 
  fam. 73: ( VII-47-214 )
fam. 73: ( VII-47-216 )
fam. 73: ( VII-47-218 )
 
  Bulthouse
 
  fam. 72: ( VII-14-79 )
fam. 72: ( VII-14-83 )
fam. 72: ( VII-14-81 )
 
  Bulthuis
 
  fam. 72: ( VI-16-86 )
fam. 72: ( VI-16-82 )
fam. 72: ( VI-17-89 )
fam. 72: ( VI-19-101 )
fam. 72: ( VI-16-85 )
fam. 72: ( VI-16-87 )
fam. 72: ( VI-19-100 )
fam. 72: ( V-11-48 )
fam. 63: ( XI-54-241 )
fam. 72: ( VI-16-84 )
fam. 72: ( V-11-47 )
fam. 72: ( V-11-45 )
fam. 63: ( XI-53-238 )
fam. 63: ( IX-57-335 )
fam. 63: ( X-91-479 )
fam. 63: ( IX-57-336 )
fam. 63: ( X-91-475 )
fam. 63: ( XI-55-246 )
fam. 63: ( XI-54-244 )
fam. 72: ( V-11-46 )
fam. 61: ( VIII-10-27 )
fam. 63: ( X-91-478 )
fam. 63: ( XI-55-248 )
fam. 72: ( VII-30-168 )
fam. 72: ( VII-30-169 )
fam. 72: ( VII-28-158 )
fam. 72: ( V-11-42 )
fam. 72: ( VI-16-83 )
fam. 63: ( X-91-474 )
fam. 63: ( XI-53-237 )
fam. 61: ( VIII-125-453 )
fam. 63: ( X-91-480 )
fam. 61: ( X-47-137 )
fam. 72: ( VI-16-81 )
fam. 72: ( VI-17-90 )
fam. 61: ( X-47-138 )
fam. 72: ( VI-19-102 )
fam. 72: ( V-11-44 )
fam. 61: ( IX-69-198 )
fam. 72: ( VI-16-80 )
fam. 72: ( VI-17-91 )
fam. 72: ( VI-19-99 )
fam. 63: ( XI-53-236 )
fam. 72: ( VI-19-98 )
fam. 72: ( IX-31-111 )
fam. 72: ( IX-31-109 )
fam. 63: ( XI-54-245 )
fam. 63: ( IX-57-340 )
fam. 63: ( XI-53-239 )
fam. 72: ( VI-17-92 )
fam. 61: ( IX-299-1023 )
fam. 72: ( VII-30-170 )
fam. 63: ( IX-57-339 )
fam. 63: ( X-91-476 )
fam. 63: ( XI-54-242 )
fam. 72: ( VI-16-88 )
fam. 63: ( XI-53-240 )
fam. 61: ( VIII-125-452 )
fam. 61: ( VIII-125-454 )
fam. 63: ( IX-57-337 )
fam. 63: ( X-91-477 )
fam. 63: ( XI-55-249 )
fam. 61: ( X-47-136 )
fam. 72: ( VII-30-172 )
fam. 63: ( XI-54-243 )
fam. 61: ( X-47-139 )
fam. 72: ( VII-30-171 )
fam. 61: ( VII-93-326 )
fam. 63: ( XI-55-247 )
fam. 72: ( IX-31-107 )
fam. 61: ( IX-69-197 )
fam. 61: ( VIII-9-26 )
fam. 72: ( V-11-43 )
fam. 63: ( IX-57-338 )
fam. 61: ( VII-93-327 )
 
  Burema
 
  fam. 68: ( VII-10-23 )
 
  Burghgraef
 
  fam. 72: ( X-10-30 )
fam. 72: ( X-10-32 )
fam. 72: ( X-10-31 )
fam. 72: ( X-10-29 )
 
  Burke
 
  fam. 72: ( IX-27-84 )
 
  Burkholder
 
  fam. 72: ( VIII-27-140 )
fam. 72: ( VIII-27-144 )
fam. 72: ( VIII-27-142 )
fam. 72: ( VIII-27-146 )
 
  Burnett
 
  fam. 72: ( X-5-15 )
fam. 72: ( X-5-14 )
fam. 72: ( X-5-16 )
 
  Burns
 
  fam. 58: ( IX-116-406 )
fam. 58: ( IX-116-408 )
fam. 58: ( IX-116-407 )
fam. 58: ( X-70-182 )
fam. 58: ( IX-116-405 )
fam. 58: ( X-70-183 )
 
  Buseman
 
  fam. 61: ( XI-132-396 )
fam. 61: ( XI-132-397 )
 
  Camphouse
 
  fam. 58: ( VII-77-353 )
fam. 58: ( VII-77-352 )
fam. 58: ( VIII-133-423 )
fam. 58: ( VII-77-354 )
 
  Cayo
 
  fam. 58: ( VIII-148-478 )
 
  Cazemir
 
  fam. 66: ( VII-7-31 )
 
  Chapin
 
  fam. 58: ( IX-66-221 )
fam. 58: ( IX-66-218 )
fam. 58: ( IX-66-219 )
fam. 58: ( IX-66-220 )
 
  Chappell
 
  fam. 61: ( XII-102-294 )
fam. 61: ( XII-102-293 )
fam. 61: ( XII-102-296 )
fam. 61: ( XII-102-295 )
 
  Chase
 
  fam. 58: ( IX-32-101 )
fam. 58: ( IX-32-102 )
fam. 58: ( X-16-38 )
fam. 58: ( X-15-37 )
fam. 58: ( IX-32-100 )
fam. 58: ( X-16-39 )
 
  Chinnis
 
  fam. 58: ( VII-56-260 )
fam. 58: ( VII-56-259 )
 
  Christenson
 
  fam. 61: ( XIII-17-33 )
fam. 61: ( XIII-17-34 )
fam. 61: ( XII-85-251 )
fam. 61: ( XIII-17-32 )
fam. 61: ( XII-85-252 )
 
  Ciancanelli
 
  fam. 58: ( X-23-54 )
fam. 58: ( X-23-53 )
 
  Claessen
 
  fam. 61: ( III-2-5 )
 
  Clasen
 
  fam. 61: ( IV-1-2 )
fam. 61: ( IV-1-1 )
 
  van der Clay
 
  fam. 61: ( VIII-254-906 )
fam. 61: ( VIII-254-907 )
fam. 61: ( IX-286-991 )
fam. 61: ( VIII-254-908 )
fam. 61: ( IX-286-992 )
 
  Clevering
 
  fam. 61: ( IX-117-359 )
fam. 61: ( IX-117-358 )
 
  Cleveringa
 
  fam. 61: ( VII-16-76 )
fam. 62: ( V-1-2 )
fam. 62: ( V-1-4 )
fam. 61: ( VIII-50-145 )
fam. 61: ( VIII-50-146 )
fam. 61: ( VIII-50-147 )
fam. 61: ( VIII-50-144 )
fam. 62: ( VI-1-1 )
fam. 62: ( VI-1-2 )
 
  Cloud
 
  fam. 63: ( XII-56-200 )
fam. 63: ( XII-56-199 )
fam. 63: ( XII-56-201 )
 
  Colvin
 
  fam. 61: ( XIII-7-12 )
fam. 61: ( XI-88-246 )
fam. 61: ( XII-48-152 )
fam. 61: ( XI-88-248 )
fam. 61: ( XI-88-247 )
fam. 61: ( XIII-7-11 )
fam. 61: ( XII-48-151 )
 
  Condon
 
  fam. 61: ( XII-105-304 )
fam. 61: ( XII-105-303 )
 
  Cool
 
  fam. 61: ( XII-104-302 )
fam. 61: ( XII-104-301 )
 
  Cornelis
 
  fam. 61: ( III-6-35 )
fam. 61: ( III-6-36 )
fam. 61: ( III-6-34 )
fam. 61: ( III-6-31 )
fam. 61: ( V-2-6 )
fam. 63: ( VII-1-1 )
fam. 61: ( V-2-7 )
fam. 61: ( V-2-4 )
fam. 61: ( III-6-37 )
fam. 61: ( III-6-33 )
fam. 61: ( V-2-5 )
fam. 61: ( V-2-8 )
fam. 63: ( VII-1-2 )
 
  Cox
 
  fam. 71: ( X-8-20 )
fam. 71: ( X-8-19 )
 
  Craft
 
  fam. 72: ( XI-2-3 )
fam. 72: ( XI-2-4 )
 
  Cremer
 
  fam. 61: ( VIII-134-502 )
fam. 61: ( VIII-134-501 )
 
  Criss
 
  fam. 68: ( IX-15-39 )
fam. 68: ( IX-15-40 )
fam. 68: ( IX-15-37 )
fam. 68: ( IX-15-38 )
 
  Croese
 
  fam. 67: ( VIII-17-80 )
fam. 67: ( VIII-17-82 )
fam. 67: ( VIII-17-79 )
fam. 67: ( VIII-17-81 )
fam. 67: ( VIII-17-83 )
 
  Crouch
 
  fam. 61: ( XII-58-182 )
 
  Daalder
 
  fam. 58: ( VII-37-179 )
fam. 58: ( VIII-75-212 )
fam. 58: ( VIII-74-211 )
fam. 58: ( VIII-75-213 )
fam. 58: ( VII-37-178 )
fam. 58: ( VII-37-177 )
 
  van Dam
 
  fam. 60: ( VII-1-10 )
fam. 70: ( IV-2-6 )
fam. 70: ( IV-2-8 )
fam. 58: ( VII-95-465 )
fam. 58: ( VII-95-466 )
fam. 60: ( VII-1-2 )
fam. 70: ( IV-2-7 )
fam. 60: ( VII-1-4 )
fam. 60: ( VII-1-8 )
fam. 60: ( VII-1-1 )
fam. 60: ( VII-1-3 )
fam. 60: ( VIII-2-6 )
fam. 60: ( VIII-2-4 )
fam. 60: ( VII-1-7 )
fam. 58: ( VI-43-246 )
fam. 58: ( VI-43-247 )
fam. 58: ( VI-43-242 )
fam. 58: ( VI-43-245 )
fam. 58: ( VI-43-243 )
fam. 58: ( VII-95-467 )
fam. 58: ( VI-43-244 )
fam. 58: ( VII-95-468 )
fam. 60: ( VIII-2-5 )
fam. 58: ( VI-43-248 )
fam. 70: ( IV-2-5 )
fam. 60: ( VII-1-6 )
fam. 60: ( VII-1-5 )
fam. 60: ( VII-1-9 )
 
  Damhoff
 
  fam. 61: ( XIII-20-41 )
fam. 71: ( VIII-4-11 )
fam. 71: ( VIII-4-10 )
 
  Damminga
 
  fam. 73: ( VII-23-105 )
fam. 73: ( VII-23-111 )
fam. 73: ( VII-23-107 )
fam. 73: ( VII-23-117 )
fam. 73: ( VII-23-113 )
fam. 73: ( VII-23-103 )
fam. 73: ( VII-23-115 )
fam. 73: ( VII-23-109 )
 
  Danhof
 
  fam. 67: ( VIII-1-4 )
fam. 67: ( VIII-1-6 )
fam. 67: ( VIII-1-2 )
 
  Danhoff
 
  fam. 67: ( IX-1-1 )
 
  Davids
 
  fam. 71: ( VIII-10-22 )
fam. 71: ( VIII-15-35 )
fam. 63: ( X-113-546 )
fam. 71: ( VIII-15-36 )
fam. 71: ( VIII-15-37 )
fam. 71: ( VIII-15-33 )
fam. 71: ( VIII-15-34 )
fam. 63: ( X-113-544 )
fam. 63: ( X-113-548 )
fam. 67: ( IX-3-11 )
 
  Davis
 
  fam. 58: ( X-40-86 )
fam. 58: ( X-40-87 )
fam. 58: ( X-40-88 )
 
  DeBack
 
  fam. 72: ( IX-24-76 )
fam. 72: ( IX-24-75 )
fam. 72: ( VIII-25-133 )
fam. 72: ( VII-13-77 )
fam. 72: ( VIII-25-134 )
fam. 72: ( VII-13-75 )
fam. 72: ( VIII-25-132 )
 
  DeBoer
 
  fam. 68: ( XI-3-6 )
 
  DeBrie
 
  fam. 58: ( XII-3-6 )
 
  Decker
 
  fam. 61: ( XI-177-552 )
fam. 61: ( XI-177-549 )
fam. 61: ( XI-177-550 )
fam. 61: ( X-271-822 )
fam. 61: ( X-271-821 )
fam. 61: ( XI-177-551 )
fam. 61: ( XI-177-548 )
fam. 61: ( XI-177-553 )
 
  Deelsnyder
 
  fam. 61: ( X-278-841 )
 
  van Deen
 
  fam. 61: ( IX-163-510 )
fam. 61: ( IX-163-509 )
fam. 73: ( IX-23-85 )
fam. 73: ( IX-23-83 )
fam. 73: ( IX-23-81 )
 
  DeFries
 
  fam. 58: ( VII-42-201 )
fam. 58: ( VII-42-203 )
fam. 58: ( VIII-90-281 )
fam. 58: ( VII-42-204 )
fam. 58: ( VII-42-200 )
fam. 58: ( VIII-90-280 )
fam. 58: ( VIII-90-279 )
fam. 58: ( VII-42-199 )
fam. 58: ( VII-42-202 )
fam. 58: ( VIII-90-278 )
 
  DeHaan
 
  fam. 68: ( IX-2-3 )
fam. 71: ( VIII-34-118 )
fam. 68: ( IX-2-4 )
fam. 71: ( VII-35-153 )
fam. 71: ( VIII-34-119 )
fam. 71: ( VII-35-152 )
fam. 68: ( IX-2-2 )
fam. 71: ( VIII-34-117 )
 
  DeJonge
 
  fam. 68: ( VIII-13-30 )
fam. 68: ( VIII-13-29 )
fam. 68: ( VIII-13-28 )
fam. 68: ( VIII-13-27 )
 
  Dekker
 
  fam. 58: ( VIII-21-43 )
fam. 61: ( VII-128-457 )
fam. 58: ( VI-6-25 )
fam. 58: ( VII-9-43 )
fam. 58: ( VI-6-23 )
fam. 58: ( VII-9-40 )
fam. 58: ( VI-5-18 )
fam. 58: ( VII-10-46 )
fam. 58: ( VII-9-45 )
fam. 61: ( VII-128-456 )
fam. 58: ( VI-6-19 )
fam. 61: ( VIII-167-603 )
fam. 58: ( VIII-20-41 )
fam. 58: ( VI-6-22 )
fam. 58: ( V-2-7 )
fam. 58: ( VI-6-24 )
fam. 58: ( VII-9-41 )
fam. 58: ( VII-11-47 )
fam. 58: ( VI-5-17 )
fam. 58: ( VI-6-21 )
fam. 58: ( VII-9-42 )
fam. 58: ( VIII-19-39 )
fam. 58: ( VIII-20-40 )
fam. 61: ( VIII-167-604 )
fam. 58: ( VII-9-44 )
fam. 58: ( VI-5-16 )
fam. 58: ( VIII-21-42 )
fam. 58: ( VI-6-20 )
fam. 58: ( V-2-5 )
fam. 58: ( V-2-6 )
fam. 58: ( V-2-9 )
fam. 58: ( V-2-8 )
 
  DeKraker
 
  fam. 58: ( VIII-108-341 )
fam. 58: ( VIII-108-343 )
fam. 58: ( VIII-108-340 )
fam. 58: ( VIII-108-342 )
 
  van Dellen
 
  fam. 73: ( VIII-1-4 )
fam. 73: ( VIII-1-2 )
 
  DeMaa
 
  fam. 72: ( VIII-41-203 )
fam. 72: ( VIII-41-202 )
fam. 72: ( VIII-41-201 )
fam. 72: ( VIII-41-200 )
fam. 72: ( VIII-41-204 )
 
  Derks
 
  fam. 66: ( III-2-4 )
fam. 61: ( V-20-80 )
fam. 61: ( V-20-82 )
fam. 61: ( V-20-76 )
fam. 61: ( V-20-79 )
fam. 61: ( V-20-81 )
fam. 61: ( V-20-78 )
 
  Deurwaarder
 
  fam. 58: ( X-50-116 )
fam. 58: ( X-50-115 )
fam. 58: ( X-50-114 )
 
  DeVries
 
  fam. 68: ( VIII-43-120 )
fam. 71: ( IX-12-30 )
fam. 58: ( IX-46-153 )
fam. 58: ( IX-46-152 )
fam. 71: ( IX-10-22 )
fam. 58: ( IX-46-149 )
fam. 58: ( IX-46-151 )
fam. 58: ( VII-76-350 )
fam. 71: ( IX-10-23 )
fam. 58: ( VII-76-351 )
fam. 58: ( IX-46-150 )
fam. 71: ( VIII-19-61 )
fam. 71: ( VIII-19-62 )
fam. 71: ( IX-10-24 )
fam. 71: ( VIII-19-63 )
fam. 68: ( VII-43-137 )
fam. 68: ( VIII-43-122 )
fam. 71: ( VIII-19-59 )
fam. 58: ( IX-46-148 )
fam. 71: ( IX-12-28 )
fam. 71: ( VIII-19-64 )
fam. 68: ( VII-43-135 )
fam. 71: ( IX-12-29 )
fam. 71: ( VIII-19-60 )
 
  DeWeerd
 
  fam. 61: ( IX-315-1104 )
fam. 61: ( IX-315-1103 )
 
  DeWitt
 
  fam. 58: ( X-33-75 )
fam. 58: ( IX-67-223 )
fam. 58: ( VIII-101-329 )
fam. 58: ( IX-67-222 )
fam. 58: ( IX-67-224 )
fam. 58: ( VIII-101-326 )
fam. 58: ( X-34-77 )
fam. 58: ( VIII-101-327 )
fam. 58: ( X-34-78 )
fam. 58: ( X-33-76 )
fam. 58: ( VIII-101-330 )
fam. 58: ( X-33-74 )
fam. 58: ( VIII-101-328 )
 
  Dieleman
 
  fam. 72: ( X-13-42 )
fam. 72: ( X-13-41 )
fam. 72: ( X-13-40 )
 
  Diepenhorst
 
  fam. 71: ( VIII-26-89 )
 
  Diephouse
 
  fam. 68: ( VII-13-32 )
fam. 68: ( VII-13-31 )
 
  Diephuis
 
  fam. 58: ( VIII-37-94 )
fam. 58: ( VIII-37-95 )
 
  Van Diggelen
 
  fam. 71: ( IX-13-31 )
fam. 71: ( IX-13-32 )
 
  Dijk
 
  fam. 71: ( VIII-11-25 )
fam. 71: ( VIII-11-23 )
fam. 71: ( VIII-11-24 )
fam. 61: ( V-33-132 )
fam. 61: ( V-33-131 )
fam. 64: ( V-3-6 )
fam. 73: ( VI-49-245 )
fam. 73: ( VI-48-244 )
fam. 73: ( VI-46-238 )
fam. 63: ( X-112-542 )
fam. 71: ( IV-5-26 )
fam. 72: ( VIII-1-2 )
fam. 73: ( VII-13-40 )
fam. 73: ( VII-13-52 )
fam. 61: ( VI-82-315 )
fam. 72: ( VII-24-136 )
fam. 72: ( VII-1-11 )
fam. 72: ( VIII-8-39 )
fam. 72: ( VIII-8-41 )
fam. 72: ( VIII-4-13 )
fam. 61: ( VII-144-515 )
fam. 73: ( VII-13-48 )
fam. 73: ( VI-35-179 )
fam. 72: ( VII-24-134 )
fam. 72: ( VI-1-3 )
fam. 72: ( VI-1-4 )
fam. 73: ( VII-13-58 )
fam. 72: ( VI-1-10 )
fam. 72: ( VII-1-10 )
fam. 71: ( IV-5-28 )
fam. 61: ( VI-82-317 )
fam. 61: ( VII-66-229 )
fam. 71: ( V-11-50 )
fam. 61: ( VI-82-314 )
fam. 61: ( VII-144-511 )
fam. 73: ( VII-13-46 )
fam. 73: ( VII-39-184 )
fam. 73: ( VII-38-180 )
fam. 73: ( V-20-140 )
fam. 73: ( VII-39-183 )
fam. 73: ( VI-46-237 )
fam. 73: ( VI-49-247 )
fam. 73: ( VI-49-248 )
fam. 63: ( X-112-540 )
fam. 71: ( IV-5-22 )
fam. 72: ( VIII-4-14 )
fam. 58: ( VIII-118-373 )
fam. 61: ( VII-144-512 )
fam. 71: ( V-11-46 )
fam. 72: ( VI-15-77 )
fam. 72: ( VIII-8-42 )
fam. 72: ( VIII-8-43 )
fam. 72: ( VIII-8-44 )
fam. 73: ( V-20-138 )
fam. 72: ( VI-1-6 )
fam. 72: ( VI-1-7 )
fam. 73: ( VII-40-187 )
fam. 61: ( VI-42-147 )
fam. 72: ( VI-1-2 )
fam. 72: ( VII-1-6 )
fam. 72: ( VII-24-135 )
fam. 71: ( IV-5-23 )
fam. 72: ( VI-15-75 )
fam. 73: ( V-20-141 )
fam. 73: ( VII-13-54 )
fam. 61: ( VIII-225-816 )
fam. 73: ( VI-35-181 )
fam. 72: ( VII-1-1 )
fam. 72: ( VII-1-2 )
fam. 71: ( V-11-47 )
fam. 73: ( V-20-142 )
fam. 73: ( VII-39-185 )
fam. 73: ( VII-38-179 )
fam. 73: ( VII-13-44 )
fam. 72: ( V-1-2 )
fam. 71: ( V-11-48 )
fam. 72: ( V-3-9 )
fam. 71: ( IV-5-24 )
fam. 72: ( VI-15-79 )
fam. 71: ( IV-5-27 )
fam. 71: ( V-11-49 )
fam. 72: ( VII-1-8 )
fam. 72: ( VII-1-9 )
fam. 60: ( IX-18-51 )
fam. 60: ( X-11-17 )
fam. 72: ( VII-1-3 )
fam. 72: ( VII-1-7 )
fam. 72: ( VIII-4-12 )
fam. 73: ( VII-38-181 )
fam. 73: ( VII-41-189 )
fam. 72: ( VII-24-137 )
fam. 73: ( VII-13-42 )
fam. 73: ( VII-13-50 )
fam. 73: ( VII-39-182 )
fam. 73: ( VII-40-186 )
fam. 73: ( VII-41-188 )
fam. 72: ( VI-1-8 )
fam. 73: ( VI-49-246 )
fam. 73: ( VI-49-249 )
fam. 72: ( VI-1-5 )
fam. 73: ( V-20-143 )
fam. 73: ( VI-35-175 )
fam. 60: ( IX-18-50 )
fam. 72: ( VI-1-1 )
fam. 72: ( VIII-1-1 )
fam. 72: ( VIII-2-3 )
fam. 72: ( VIII-8-40 )
fam. 61: ( VI-82-316 )
fam. 72: ( VI-1-9 )
fam. 72: ( V-3-10 )
fam. 72: ( VII-1-5 )
fam. 72: ( IV-1-4 )
fam. 61: ( VII-144-514 )
fam. 72: ( VII-1-4 )
fam. 64: ( V-3-7 )
fam. 73: ( V-20-139 )
fam. 73: ( VII-13-56 )
fam. 73: ( VI-35-171 )
fam. 72: ( V-3-8 )
fam. 61: ( VII-144-513 )
fam. 71: ( IV-5-25 )
fam. 73: ( VI-35-173 )
fam. 61: ( VI-42-144 )
fam. 61: ( VI-42-145 )
fam. 61: ( VI-42-142 )
fam. 61: ( VI-42-146 )
fam. 61: ( VI-42-143 )
fam. 64: ( V-3-5 )
fam. 64: ( V-3-8 )
fam. 64: ( V-3-9 )
fam. 61: ( VII-66-228 )
fam. 61: ( VII-66-230 )
fam. 73: ( VI-35-177 )
fam. 72: ( V-1-3 )
fam. 72: ( V-1-1 )
fam. 72: ( V-1-4 )
fam. 72: ( IV-1-3 )
fam. 72: ( IV-1-1 )
fam. 72: ( IV-1-2 )
fam. 61: ( VI-82-313 )
fam. 73: ( VI-41-219 )
 
  Dijkema
 
  fam. 61: ( VIII-176-644 )
fam. 61: ( VIII-94-300 )
fam. 61: ( VIII-94-301 )
fam. 58: ( VIII-51-131 )
fam. 61: ( VII-72-240 )
fam. 61: ( VII-72-244 )
fam. 61: ( VIII-176-640 )
fam. 61: ( VIII-176-641 )
fam. 61: ( VIII-176-642 )
fam. 61: ( IX-205-673 )
fam. 61: ( VIII-94-298 )
fam. 61: ( VIII-94-299 )
fam. 61: ( VII-72-243 )
fam. 61: ( VIII-94-297 )
fam. 61: ( IX-205-674 )
fam. 61: ( VIII-261-925 )
fam. 61: ( IX-203-669 )
fam. 61: ( X-141-413 )
fam. 61: ( VIII-176-645 )
fam. 61: ( X-141-414 )
fam. 61: ( VII-72-241 )
fam. 61: ( VII-72-242 )
fam. 61: ( IX-203-670 )
fam. 58: ( VIII-51-129 )
fam. 58: ( VIII-51-130 )
fam. 61: ( VIII-176-639 )
fam. 61: ( VIII-176-643 )
fam. 61: ( IX-205-675 )
fam. 71: ( VI-14-83 )
 
  van Dijken
 
  fam. 67: ( VII-9-57 )
fam. 67: ( VII-9-58 )
fam. 58: ( VIII-29-65 )
 
  Dijkhuis
 
  fam. 61: ( VII-96-345 )
fam. 61: ( XI-57-168 )
fam. 60: ( VIII-18-78 )
fam. 61: ( VIII-115-394 )
fam. 61: ( VIII-129-475 )
fam. 61: ( VIII-132-491 )
fam. 61: ( VIII-132-487 )
fam. 61: ( VII-95-336 )
fam. 61: ( VII-95-338 )
fam. 61: ( VIII-132-492 )
fam. 61: ( VII-95-335 )
fam. 63: ( X-34-198 )
fam. 61: ( VIII-112-386 )
fam. 61: ( X-130-386 )
fam. 61: ( IX-184-606 )
fam. 61: ( IX-136-418 )
fam. 63: ( IX-21-102 )
fam. 60: ( VIII-18-73 )
fam. 61: ( VIII-126-457 )
fam. 61: ( VIII-126-458 )
fam. 61: ( VIII-126-460 )
fam. 60: ( VIII-18-80 )
fam. 61: ( VIII-112-385 )
fam. 61: ( IX-136-422 )
fam. 60: ( VIII-18-75 )
fam. 61: ( VIII-126-455 )
fam. 60: ( VIII-18-74 )
fam. 61: ( VIII-127-461 )
fam. 61: ( VIII-132-489 )
fam. 61: ( VIII-129-478 )
fam. 61: ( VIII-132-490 )
fam. 61: ( VII-95-331 )
fam. 61: ( VII-96-344 )
fam. 61: ( VIII-126-459 )
fam. 61: ( VII-95-332 )
fam. 61: ( VIII-127-464 )
fam. 61: ( VIII-112-387 )
fam. 61: ( IX-184-604 )
fam. 61: ( XI-57-167 )
fam. 60: ( VIII-18-76 )
fam. 61: ( IX-136-420 )
fam. 61: ( VIII-115-392 )
fam. 61: ( X-130-387 )
fam. 60: ( VI-1-1 )
fam. 61: ( VII-95-334 )
fam. 61: ( VII-95-333 )
fam. 61: ( VII-96-339 )
fam. 61: ( XII-35-120 )
fam. 63: ( IX-21-105 )
fam. 60: ( VIII-18-79 )
fam. 60: ( VIII-18-72 )
fam. 60: ( VIII-18-71 )
fam. 61: ( XII-34-118 )
fam. 61: ( VIII-129-477 )
fam. 61: ( XI-57-169 )
fam. 61: ( IX-136-421 )
fam. 63: ( IX-21-103 )
fam. 63: ( IX-21-104 )
fam. 61: ( X-130-385 )
fam. 61: ( VII-96-343 )
fam. 61: ( VIII-115-393 )
fam. 61: ( VIII-127-462 )
fam. 61: ( XII-34-119 )
fam. 61: ( VII-96-342 )
fam. 61: ( VIII-127-465 )
fam. 61: ( IX-184-605 )
fam. 61: ( IX-156-496 )
fam. 60: ( VIII-18-77 )
fam. 61: ( VIII-127-463 )
fam. 61: ( VIII-129-476 )
fam. 61: ( VIII-126-456 )
fam. 61: ( VIII-132-488 )
fam. 61: ( IX-136-419 )
fam. 63: ( IX-21-109 )
fam. 63: ( IX-21-107 )
fam. 63: ( IX-21-106 )
fam. 63: ( IX-21-108 )
fam. 63: ( IX-21-110 )
fam. 63: ( VIII-12-61 )
fam. 63: ( VIII-12-62 )
fam. 67: ( VI-2-5 )
fam. 61: ( VII-96-341 )
fam. 63: ( X-35-200 )
fam. 63: ( X-35-201 )
fam. 63: ( X-35-199 )
fam. 63: ( X-36-202 )
fam. 60: ( VI-1-2 )
fam. 61: ( VII-96-346 )
fam. 61: ( VII-95-337 )
fam. 61: ( VII-96-340 )
 
  Dijkhuis bl
 
  fam. 61: ( VIII-129-479 )
 
  Dijkinga
 
  fam. 61: ( VII-5-21 )
fam. 61: ( IX-12-37 )
fam. 61: ( VIII-7-24 )
fam. 61: ( VIII-6-22 )
fam. 61: ( IX-12-38 )
fam. 61: ( VII-5-24 )
fam. 61: ( VIII-6-23 )
fam. 61: ( VII-5-22 )
fam. 61: ( VII-5-23 )
fam. 61: ( VII-5-20 )
 
  Dijkstra
 
  fam. 63: ( VII-26-129 )
fam. 61: ( IX-283-984 )
fam. 61: ( IX-283-982 )
fam. 61: ( IX-283-983 )
fam. 61: ( IX-283-980 )
fam. 61: ( VI-107-403 )
fam. 61: ( VI-107-396 )
fam. 61: ( VI-107-398 )
fam. 61: ( VI-107-400 )
fam. 61: ( IX-283-981 )
fam. 61: ( VIII-252-902 )
fam. 72: ( VIII-33-166 )
fam. 61: ( VIII-252-903 )
fam. 61: ( VI-107-399 )
fam. 63: ( VII-26-130 )
fam. 63: ( X-126-594 )
fam. 61: ( VIII-252-901 )
fam. 61: ( VI-107-397 )
fam. 63: ( VII-26-128 )
fam. 72: ( VIII-33-168 )
fam. 72: ( VIII-33-170 )
fam. 72: ( VIII-33-172 )
fam. 61: ( IX-167-524 )
fam. 61: ( VI-107-402 )
fam. 61: ( VIII-252-900 )
fam. 61: ( VI-107-401 )
fam. 63: ( X-126-595 )
fam. 61: ( V-54-236 )
 
  Dik
 
  fam. 61: ( V-20-77 )
 
  Ditmar
 
  fam. 63: ( XII-58-205 )
fam. 63: ( XII-58-204 )
fam. 63: ( XII-58-206 )
 
  Doezema
 
  fam. 63: ( XII-59-207 )
fam. 63: ( XII-59-208 )
 
  Dolfin
 
  fam. 58: ( IX-93-327 )
fam. 58: ( IX-93-326 )
fam. 58: ( IX-93-329 )
fam. 58: ( IX-93-328 )
fam. 58: ( X-47-107 )
 
  van Dongen
 
  fam. 63: ( VIII-29-165 )
 
  Donis
 
  fam. 58: ( X-20-48 )
fam. 58: ( X-20-49 )
fam. 58: ( X-20-50 )
 
  Dooijes
 
  fam. 71: ( VII-12-57 )
fam. 71: ( VIII-7-19 )
fam. 71: ( VI-7-48 )
fam. 71: ( VII-10-45 )
fam. 71: ( VII-13-59 )
fam. 71: ( VII-12-52 )
fam. 71: ( V-4-14 )
fam. 71: ( VII-12-54 )
fam. 71: ( VII-10-44 )
fam. 71: ( VII-13-58 )
fam. 71: ( VI-7-34 )
fam. 71: ( VII-12-51 )
fam. 71: ( VI-7-36 )
fam. 71: ( VI-7-43 )
fam. 71: ( VI-7-39 )
fam. 71: ( VII-12-56 )
fam. 71: ( VII-10-46 )
fam. 71: ( VI-7-38 )
fam. 71: ( VII-12-55 )
fam. 71: ( VII-15-61 )
fam. 71: ( V-4-16 )
fam. 71: ( VI-7-41 )
fam. 71: ( VI-7-45 )
fam. 71: ( V-4-15 )
fam. 71: ( VI-7-33 )
fam. 71: ( VI-7-35 )
fam. 71: ( V-4-17 )
fam. 71: ( VI-7-32 )
fam. 71: ( VI-7-44 )
fam. 71: ( VI-7-40 )
fam. 71: ( IV-1-6 )
fam. 71: ( VI-7-30 )
fam. 71: ( VI-7-37 )
fam. 71: ( VI-7-31 )
fam. 71: ( VI-7-46 )
fam. 71: ( VI-7-47 )
fam. 71: ( VIII-7-18 )
fam. 71: ( V-4-18 )
fam. 71: ( VI-7-42 )
fam. 71: ( VIII-8-20 )
fam. 71: ( VII-12-53 )
 
  Doorenbos
 
  fam. 58: ( VIII-142-452 )
fam. 58: ( VIII-142-453 )
fam. 58: ( VIII-142-451 )
fam. 61: ( VIII-47-141 )
 
  Doorn
 
  fam. 63: ( XII-54-196 )
fam. 63: ( XII-54-195 )
fam. 72: ( IX-15-36 )
fam. 72: ( IX-15-38 )
fam. 72: ( IX-15-37 )
fam. 63: ( XII-54-194 )
fam. 63: ( XII-54-197 )
 
  Doornbos
 
  fam. 58: ( VII-86-410 )
fam. 58: ( VIII-138-433 )
fam. 58: ( VIII-138-437 )
fam. 58: ( VII-86-411 )
fam. 58: ( VI-34-191 )
fam. 58: ( VII-81-374 )
fam. 58: ( VIII-139-441 )
fam. 58: ( VII-83-377 )
fam. 58: ( VIII-138-440 )
fam. 58: ( IX-94-331 )
fam. 58: ( VIII-138-436 )
fam. 58: ( IX-96-335 )
fam. 58: ( VII-86-412 )
fam. 58: ( VII-83-376 )
fam. 58: ( VIII-138-434 )
fam. 58: ( IX-96-337 )
fam. 58: ( VI-34-192 )
fam. 58: ( VIII-139-442 )
fam. 58: ( VIII-138-435 )
fam. 58: ( VI-34-190 )
fam. 58: ( VIII-139-443 )
fam. 58: ( VI-34-194 )
fam. 58: ( VII-83-381 )
fam. 58: ( VII-82-375 )
fam. 58: ( VII-83-378 )
fam. 58: ( VII-83-380 )
fam. 58: ( VI-34-193 )
fam. 58: ( IX-94-330 )
fam. 58: ( VI-34-195 )
fam. 58: ( VII-83-382 )
fam. 58: ( VIII-139-444 )
fam. 58: ( IX-94-332 )
fam. 58: ( VIII-138-438 )
fam. 58: ( VIII-138-439 )
fam. 58: ( IX-96-336 )
fam. 58: ( VII-83-379 )
 
  Doornbosch
 
  fam. 61: ( IX-204-672 )
fam. 61: ( IX-204-671 )
 
  Van Dop
 
  fam. 61: ( XI-22-69 )
fam. 61: ( XI-22-71 )
fam. 61: ( XI-22-67 )
fam. 61: ( XI-22-63 )
fam. 61: ( XI-22-65 )
 
  Dorathy
 
  fam. 68: ( IX-24-62 )
fam. 68: ( IX-24-63 )
 
  Dorian
 
  fam. 71: ( IX-22-57 )
fam. 71: ( IX-22-56 )
 
  Dories
 
  fam. 71: ( VII-2-10 )
fam. 71: ( VI-1-1 )
fam. 71: ( VI-4-26 )
fam. 71: ( VI-2-18 )
fam. 71: ( V-1-4 )
fam. 71: ( VIII-5-13 )
fam. 71: ( VI-2-11 )
fam. 71: ( VI-2-13 )
fam. 71: ( VI-2-21 )
fam. 71: ( VIII-5-15 )
fam. 71: ( IV-1-7 )
fam. 71: ( VI-2-14 )
fam. 71: ( VI-2-15 )
fam. 71: ( VI-2-19 )
fam. 71: ( VII-3-11 )
fam. 71: ( VII-2-9 )
fam. 71: ( VI-2-17 )
fam. 71: ( VI-1-7 )
fam. 71: ( IV-1-5 )
fam. 71: ( VI-1-2 )
fam. 71: ( VI-2-12 )
fam. 71: ( VI-2-20 )
fam. 71: ( VI-1-8 )
fam. 71: ( VI-2-10 )
fam. 71: ( VIII-5-12 )
fam. 71: ( VI-2-9 )
fam. 71: ( VIII-5-14 )
fam. 71: ( VI-1-6 )
fam. 71: ( VII-3-12 )
fam. 71: ( VIII-5-16 )
fam. 71: ( VI-4-27 )
fam. 71: ( VI-1-4 )
fam. 71: ( VI-2-16 )
fam. 71: ( VII-3-13 )
fam. 71: ( VI-1-3 )
fam. 71: ( VII-3-14 )
fam. 71: ( IX-3-3 )
fam. 71: ( VI-1-5 )
fam. 71: ( IV-1-3 )
fam. 71: ( IV-1-4 )
fam. 71: ( IV-1-2 )
fam. 71: ( IV-1-1 )
fam. 71: ( V-1-5 )
fam. 71: ( V-1-1 )
fam. 71: ( V-1-2 )
fam. 71: ( V-1-3 )
 
  Doris
 
  fam. 71: ( VII-7-34 )
fam. 71: ( V-3-13 )
fam. 71: ( VI-6-29 )
 
  Dornbos
 
  fam. 58: ( IX-98-344 )
fam. 58: ( VIII-143-454 )
fam. 58: ( VIII-143-455 )
 
  Dornbush
 
  fam. 61: ( XII-129-352 )
 
  Dorst
 
  fam. 61: ( IX-199-651 )
fam. 61: ( IX-199-652 )
fam. 61: ( IX-199-653 )
fam. 61: ( IX-199-649 )
fam. 61: ( IX-199-650 )
 
  Dost
 
  fam. 61: ( IX-75-225 )
fam. 61: ( IX-75-224 )
fam. 61: ( IX-75-223 )
 
  Douma
 
  fam. 66: ( VIII-6-19 )
fam. 66: ( VIII-6-18 )
 
  Draeger
 
  fam. 63: ( XIII-5-20 )
fam. 63: ( XIII-5-22 )
 
  Draijer
 
  fam. 67: ( VIII-20-91 )
 
  Draisma
 
  fam. 63: ( X-92-481 )
fam. 63: ( X-92-483 )
fam. 63: ( XI-56-251 )
fam. 63: ( XI-56-250 )
fam. 63: ( XII-55-198 )
fam. 63: ( X-92-482 )
 
  Drake
 
  fam. 58: ( XI-15-31 )
fam. 58: ( XI-15-34 )
fam. 58: ( XI-15-33 )
fam. 58: ( XI-15-35 )
fam. 58: ( XI-15-32 )
 
  Drent
 
  fam. 58: ( VII-19-92 )
fam. 58: ( VII-19-87 )
fam. 58: ( VII-19-90 )
fam. 58: ( VII-19-88 )
fam. 58: ( VII-19-91 )
fam. 58: ( VII-19-89 )
 
  Drenth
 
  fam. 58: ( IX-13-31 )
fam. 58: ( VIII-39-98 )
fam. 58: ( IX-13-33 )
fam. 58: ( X-5-10 )
fam. 58: ( X-5-11 )
fam. 58: ( VIII-39-99 )
fam. 58: ( IX-13-29 )
fam. 58: ( VIII-39-97 )
fam. 58: ( IX-13-32 )
fam. 58: ( IX-13-34 )
fam. 58: ( X-5-9 )
fam. 58: ( IX-13-30 )
 
  Driesman
 
  fam. 61: ( VIII-111-383 )
fam. 61: ( VIII-111-377 )
fam. 61: ( VIII-111-378 )
fam. 61: ( VIII-111-379 )
fam. 61: ( VIII-111-381 )
fam. 61: ( VIII-111-376 )
fam. 61: ( VIII-111-380 )
fam. 61: ( VIII-111-382 )
fam. 61: ( VIII-111-384 )
 
  Driy
 
  fam. 58: ( VII-53-246 )
fam. 58: ( VII-53-248 )
fam. 58: ( VII-53-247 )
 
  Drolenga
 
  fam. 61: ( VIII-48-142 )
fam. 61: ( IX-53-149 )
fam. 61: ( VIII-64-183 )
 
  Dubois
 
  fam. 63: ( X-130-623 )
fam. 63: ( IX-84-469 )
fam. 63: ( X-130-624 )
fam. 63: ( IX-84-467 )
fam. 63: ( IX-84-468 )
fam. 63: ( X-130-620 )
fam. 63: ( X-130-621 )
fam. 63: ( IX-84-470 )
fam. 63: ( X-130-622 )
 
  Duine
 
  fam. 73: ( IX-10-34 )
fam. 73: ( IX-10-32 )
fam. 73: ( IX-10-30 )
 
  van Duinen
 
  fam. 63: ( X-47-256 )
fam. 73: ( V-2-6 )
fam. 63: ( X-47-258 )
fam. 73: ( V-2-10 )
fam. 73: ( V-2-8 )
 
  Dunham
 
  fam. 61: ( XI-62-179 )
 
  Dyke
 
  fam. 61: ( XII-89-261 )
fam. 61: ( X-235-712 )
fam. 61: ( XII-89-260 )
fam. 61: ( X-235-714 )
fam. 61: ( X-235-708 )
fam. 61: ( X-235-715 )
fam. 61: ( X-235-716 )
fam. 61: ( X-235-711 )
fam. 61: ( XI-135-403 )
fam. 61: ( X-235-713 )
fam. 61: ( X-235-710 )
fam. 61: ( X-235-709 )
fam. 61: ( XII-89-262 )
fam. 58: ( X-46-103 )
fam. 68: ( VIII-23-56 )
fam. 58: ( X-46-106 )
fam. 58: ( IX-92-322 )
fam. 58: ( X-46-101 )
fam. 58: ( IX-92-323 )
fam. 68: ( VIII-23-55 )
fam. 58: ( IX-92-321 )
fam. 58: ( X-46-104 )
fam. 58: ( VIII-137-432 )
fam. 58: ( IX-92-324 )
fam. 58: ( IX-92-325 )
fam. 58: ( X-46-102 )
fam. 58: ( X-46-105 )
 
  Dykema
 
  fam. 58: ( VIII-132-422 )
fam. 61: ( XII-112-317 )
fam. 58: ( VIII-132-421 )
fam. 61: ( XII-112-318 )
 
  Van Dyken
 
  fam. 68: ( IX-49-151 )
fam. 68: ( IX-49-149 )
 
  Dykstra
 
  fam. 61: ( X-236-720 )
fam. 61: ( XI-153-461 )
fam. 68: ( VIII-9-17 )
fam. 61: ( XII-130-354 )
fam. 61: ( XI-181-561 )
fam. 68: ( IX-7-12 )
fam. 68: ( IX-7-13 )
fam. 61: ( XI-181-562 )
fam. 71: ( VII-31-137 )
fam. 61: ( X-247-759 )
fam. 61: ( XII-131-357 )
fam. 61: ( X-236-718 )
fam. 71: ( VII-31-134 )
fam. 61: ( XII-130-353 )
fam. 68: ( VIII-9-16 )
fam. 71: ( VII-31-135 )
fam. 61: ( XI-137-406 )
fam. 61: ( XI-181-560 )
fam. 61: ( X-236-719 )
fam. 61: ( XII-131-358 )
fam. 61: ( X-236-721 )
fam. 71: ( VII-31-136 )
fam. 61: ( XI-153-462 )
fam. 71: ( VII-31-138 )
fam. 61: ( XI-181-563 )
fam. 61: ( X-247-757 )
fam. 61: ( XII-130-355 )
fam. 61: ( XI-153-463 )
fam. 61: ( X-247-758 )
fam. 61: ( X-236-717 )
fam. 61: ( XII-131-356 )
 
  Ebels
 
  fam. 58: ( VII-89-422 )
fam. 58: ( VII-90-437 )
fam. 58: ( VII-90-432 )
fam. 58: ( VIII-163-511 )
fam. 58: ( VII-90-430 )
fam. 58: ( VI-38-218 )
fam. 58: ( VII-89-425 )
fam. 58: ( VII-90-436 )
fam. 58: ( VIII-162-510 )
fam. 58: ( VII-90-435 )
fam. 58: ( VI-38-219 )
fam. 58: ( VII-89-424 )
fam. 58: ( VII-89-423 )
fam. 58: ( VII-90-434 )
fam. 58: ( VIII-161-508 )
fam. 58: ( VIII-161-509 )
fam. 58: ( VII-89-426 )
fam. 58: ( VII-89-429 )
fam. 58: ( VII-89-427 )
fam. 58: ( VII-89-428 )
fam. 58: ( VII-90-431 )
 
  Eelman
 
  fam. 58: ( VIII-59-164 )
fam. 58: ( VIII-59-163 )
fam. 58: ( VIII-59-161 )
fam. 58: ( VIII-59-162 )
 
  Eerdmans
 
  fam. 68: ( VIII-8-15 )
fam. 68: ( VIII-8-14 )
 
  Egberts
 
  fam. 63: ( V-3-11 )
fam. 63: ( V-3-13 )
 
  Eggers
 
  fam. 61: ( XII-95-279 )
fam. 61: ( XII-95-280 )
 
  Eissens
 
  fam. 68: ( IX-39-108 )
fam. 61: ( XI-129-390 )
fam. 61: ( XI-129-389 )
fam. 68: ( X-33-71 )
fam. 68: ( VIII-39-108 )
fam. 68: ( X-33-68 )
fam. 68: ( X-33-72 )
fam. 68: ( VII-36-105 )
fam. 68: ( VII-36-103 )
fam. 68: ( VI-21-106 )
fam. 61: ( XI-129-391 )
fam. 61: ( XII-83-249 )
fam. 68: ( X-33-70 )
fam. 61: ( XII-83-248 )
fam. 68: ( VIII-39-109 )
fam. 68: ( VI-21-105 )
fam. 68: ( IX-39-106 )
fam. 68: ( VII-36-106 )
fam. 61: ( XI-129-388 )
fam. 68: ( VIII-39-106 )
fam. 68: ( IX-39-107 )
fam. 68: ( VIII-39-107 )
fam. 68: ( VI-21-103 )
fam. 68: ( VI-21-104 )
fam. 68: ( VIII-39-105 )
fam. 68: ( VII-36-104 )
fam. 68: ( VIII-40-110 )
fam. 68: ( VIII-40-111 )
fam. 68: ( X-33-69 )
fam. 68: ( VIII-38-104 )
 
  Ekamp
 
  fam. 58: ( VII-73-338 )
fam. 58: ( VII-73-337 )
fam. 58: ( VII-73-339 )
 
  Ekster
 
  fam. 58: ( VIII-134-425 )
fam. 58: ( VII-78-358 )
fam. 58: ( VII-78-356 )
fam. 58: ( VII-78-355 )
fam. 58: ( VII-78-357 )
fam. 58: ( VII-78-359 )
fam. 58: ( VIII-134-426 )
fam. 58: ( VIII-134-424 )
 
  Elhart
 
  fam. 71: ( VI-18-98 )
fam. 71: ( VI-18-95 )
fam. 71: ( VI-18-97 )
fam. 71: ( VI-18-96 )
fam. 71: ( VI-18-94 )
 
  Ellerie
 
  fam. 58: ( VIII-130-416 )
fam. 58: ( VIII-130-415 )
fam. 58: ( VIII-130-417 )
 
  Elzer
 
  fam. 58: ( VIII-31-73 )
fam. 58: ( VIII-31-72 )
fam. 58: ( VIII-31-68 )
fam. 58: ( VIII-31-71 )
fam. 58: ( VIII-31-69 )
fam. 58: ( VIII-31-70 )
 
  Engel
 
  fam. 72: ( X-17-58 )
fam. 72: ( X-17-54 )
fam. 72: ( X-17-56 )
 
  English
 
  fam. 71: ( IX-8-17 )
 
  van Ens
 
  fam. 71: ( IX-14-35 )
fam. 71: ( VIII-22-76 )
fam. 71: ( IX-14-33 )
fam. 71: ( VIII-22-73 )
fam. 71: ( IX-14-34 )
fam. 71: ( VIII-22-74 )
fam. 71: ( VIII-22-75 )
 
  Ensink
 
  fam. 68: ( IX-46-136 )
fam. 68: ( IX-46-138 )
fam. 68: ( IX-46-134 )
 
  Eppes
 
  fam. 61: ( VI-36-131 )
fam. 61: ( IV-8-44 )
fam. 61: ( IV-8-40 )
fam. 61: ( IV-8-43 )
fam. 61: ( IV-8-45 )
fam. 61: ( IV-8-42 )
fam. 61: ( IV-8-39 )
fam. 61: ( IV-8-41 )
fam. 61: ( IV-8-46 )
 
  Erhart
 
  fam. 61: ( X-212-635 )
fam. 61: ( X-212-634 )
fam. 61: ( X-212-633 )
 
  Eschelman
 
  fam. 61: ( XI-151-455 )
fam. 61: ( XI-151-456 )
 
  Etheridge
 
  fam. 63: ( XII-57-202 )
fam. 63: ( XII-57-203 )
 
  Evenhuis
 
  fam. 63: ( X-51-274 )
fam. 63: ( X-51-278 )
fam. 63: ( X-51-276 )
fam. 63: ( X-51-272 )
fam. 63: ( XI-32-130 )
 
  Evers
 
  fam. 58: ( VIII-92-290 )
 
  Everts
 
  fam. 63: ( II-1-1 )
fam. 63: ( II-1-2 )
fam. 63: ( IV-1-4 )
fam. 63: ( II-1-4 )
fam. 63: ( IV-1-5 )
fam. 63: ( IV-1-7 )
fam. 63: ( V-4-16 )
fam. 63: ( II-1-6 )
fam. 63: ( II-1-3 )
fam. 63: ( IV-1-3 )
fam. 63: ( IV-1-2 )
fam. 63: ( IV-1-6 )
fam. 63: ( II-1-5 )
fam. 63: ( IV-1-1 )
 
  Ewing
 
  fam. 58: ( VIII-102-331 )
fam. 58: ( VIII-102-332 )
 
  Faber
 
  fam. 61: ( XII-109-312 )
fam. 61: ( XII-109-311 )
fam. 63: ( VIII-28-164 )
fam. 63: ( VII-12-63 )
fam. 63: ( VII-12-61 )
fam. 61: ( V-5-17 )
fam. 63: ( VII-12-62 )
fam. 63: ( VIII-28-163 )
fam. 63: ( VIII-28-161 )
fam. 63: ( VIII-28-162 )
fam. 61: ( V-5-16 )
fam. 61: ( V-5-19 )
fam. 61: ( V-5-18 )
fam. 63: ( VII-12-60 )
fam. 61: ( V-5-15 )
 
  Fanderclai
 
  fam. 68: ( VII-33-93 )
fam. 68: ( VII-33-91 )
fam. 68: ( IX-31-78 )
fam. 68: ( VII-33-92 )
fam. 68: ( VIII-33-88 )
fam. 68: ( IX-32-80 )
fam. 68: ( VIII-33-86 )
fam. 68: ( VIII-33-89 )
fam. 68: ( IX-31-79 )
fam. 68: ( VIII-33-87 )
fam. 68: ( IX-32-81 )
 
  Farrell
 
  fam. 61: ( XIII-25-49 )
fam. 61: ( XII-128-351 )
fam. 61: ( XII-128-349 )
fam. 61: ( XII-128-350 )
 
  Felt
 
  fam. 58: ( IX-105-371 )
fam. 58: ( IX-105-370 )
fam. 58: ( IX-105-373 )
fam. 58: ( IX-105-372 )
 
  Ferry
 
  fam. 58: ( X-4-7 )
fam. 58: ( X-4-8 )
 
  Fial
 
  fam. 58: ( IX-82-284 )
fam. 58: ( IX-82-282 )
fam. 58: ( IX-82-286 )
fam. 58: ( IX-82-283 )
fam. 58: ( IX-82-279 )
fam. 58: ( IX-82-281 )
fam. 58: ( IX-82-285 )
fam. 58: ( IX-82-280 )
 
  Fisher
 
  fam. 58: ( VII-24-120 )
fam. 58: ( IX-19-64 )
fam. 58: ( VII-24-124 )
fam. 58: ( VIII-55-154 )
fam. 58: ( VIII-55-152 )
fam. 58: ( VII-24-123 )
fam. 58: ( VIII-55-151 )
fam. 58: ( IX-19-63 )
fam. 58: ( VII-24-121 )
fam. 58: ( VIII-55-150 )
fam. 58: ( VIII-55-153 )
fam. 58: ( VII-24-122 )
fam. 58: ( VIII-55-149 )
fam. 58: ( VIII-55-148 )
 
  Fisk
 
  fam. 61: ( XIII-10-16 )
fam. 61: ( XIII-10-17 )
 
  Fitzgerald
 
  fam. 58: ( IX-95-334 )
fam. 58: ( IX-95-333 )
 
  Flikkema
 
  fam. 61: ( IX-313-1099 )
fam. 61: ( X-256-784 )
fam. 61: ( IX-313-1096 )
fam. 61: ( IX-313-1098 )
fam. 61: ( X-255-783 )
fam. 61: ( X-255-782 )
fam. 61: ( IX-313-1097 )
 
  Florence
 
  fam. 61: ( X-259-795 )
fam. 61: ( X-259-796 )
fam. 61: ( X-259-794 )
 
  Fokkema
 
  fam. 61: ( IX-213-698 )
fam. 61: ( IX-213-697 )
 
  Folgers
 
  fam. 61: ( IX-206-677 )
fam. 61: ( IX-206-678 )
fam. 61: ( IX-206-676 )
 
  Folkerts
 
  fam. 58: ( VIII-23-45 )
 
  Folmer
 
  fam. 61: ( VII-52-193 )
fam. 61: ( VII-52-191 )
fam. 61: ( VII-52-192 )
fam. 61: ( VII-52-189 )
fam. 61: ( VII-52-190 )
 
  Forbes
 
  fam. 58: ( X-35-79 )
fam. 58: ( IX-68-225 )
fam. 58: ( IX-68-226 )
 
  Forkin
 
  fam. 61: ( XIII-14-28 )
fam. 61: ( XIII-14-27 )
 
  Foster
 
  fam. 68: ( VIII-32-83 )
fam. 68: ( VII-32-90 )
fam. 68: ( VIII-32-84 )
fam. 68: ( VII-32-89 )
fam. 68: ( VIII-30-76 )
fam. 68: ( VII-32-88 )
fam. 68: ( VIII-30-75 )
fam. 68: ( VIII-30-79 )
fam. 68: ( VII-32-87 )
fam. 68: ( VIII-30-77 )
fam. 68: ( VIII-30-78 )
fam. 68: ( IX-27-68 )
fam. 68: ( IX-27-67 )
fam. 68: ( VIII-32-85 )
 
  Franks
 
  fam. 61: ( XII-116-327 )
fam. 61: ( XII-116-328 )
 
  Freijer
 
  fam. 58: ( VII-29-133 )
 
  Frericks
 
  fam. 61: ( IV-1-3 )
 
  Frey
 
  fam. 71: ( X-11-26 )
fam. 71: ( X-11-27 )
 
  Frieling
 
  fam. 61: ( VIII-67-190 )
fam. 61: ( VIII-67-194 )
fam. 61: ( VIII-67-191 )
fam. 61: ( IX-71-208 )
fam. 61: ( X-54-154 )
fam. 61: ( VIII-67-196 )
fam. 61: ( VII-44-161 )
fam. 61: ( VII-44-158 )
fam. 61: ( IX-71-206 )
fam. 61: ( X-54-155 )
fam. 61: ( X-54-157 )
fam. 61: ( VI-23-75 )
fam. 61: ( VI-23-81 )
fam. 61: ( VI-23-82 )
fam. 61: ( VIII-67-195 )
fam. 61: ( VII-42-152 )
fam. 61: ( VI-23-76 )
fam. 61: ( VII-44-157 )
fam. 61: ( VII-43-155 )
fam. 61: ( VII-44-159 )
fam. 61: ( VI-23-79 )
fam. 61: ( VII-44-160 )
fam. 61: ( VIII-63-179 )
fam. 61: ( IX-71-207 )
fam. 61: ( VIII-63-180 )
fam. 61: ( VIII-63-178 )
fam. 61: ( VIII-63-181 )
fam. 61: ( VIII-63-182 )
fam. 61: ( VIII-61-172 )
fam. 61: ( VII-44-162 )
fam. 61: ( VIII-67-193 )
fam. 61: ( IX-71-202 )
fam. 61: ( X-54-156 )
fam. 61: ( VIII-67-192 )
fam. 61: ( IX-71-204 )
fam. 61: ( IX-71-205 )
fam. 61: ( IX-71-203 )
fam. 61: ( IX-71-209 )
fam. 61: ( VI-23-80 )
fam. 61: ( VI-23-78 )
fam. 61: ( VI-23-77 )
fam. 61: ( VII-43-154 )
fam. 61: ( VII-43-156 )
fam. 61: ( VII-43-153 )
 
  Frijling
 
  fam. 61: ( VII-42-151 )
fam. 61: ( VII-42-150 )
 
  Frik
 
  fam. 63: ( VII-31-175 )
fam. 63: ( VIII-53-254 )
fam. 63: ( VIII-54-256 )
fam. 63: ( VIII-55-261 )
fam. 63: ( IX-88-482 )
fam. 63: ( IX-88-483 )
fam. 63: ( X-136-637 )
fam. 63: ( VIII-44-217 )
fam. 63: ( IX-63-364 )
fam. 63: ( IX-63-365 )
fam. 63: ( VIII-53-255 )
fam. 63: ( VIII-44-216 )
fam. 63: ( X-134-634 )
fam. 63: ( VIII-46-221 )
fam. 63: ( VI-8-43 )
fam. 63: ( VII-25-125 )
fam. 63: ( X-136-638 )
fam. 63: ( IX-89-488 )
fam. 63: ( VIII-35-185 )
fam. 63: ( IX-88-480 )
fam. 63: ( VIII-53-251 )
fam. 63: ( IX-73-416 )
fam. 63: ( X-117-559 )
fam. 63: ( VII-25-123 )
fam. 63: ( VIII-43-215 )
fam. 63: ( IX-89-487 )
fam. 63: ( X-117-558 )
fam. 63: ( VIII-54-260 )
fam. 63: ( VIII-54-259 )
fam. 63: ( IX-63-363 )
fam. 63: ( VII-31-176 )
fam. 63: ( VIII-54-257 )
fam. 63: ( VIII-65-308 )
fam. 63: ( IX-88-486 )
fam. 63: ( VII-29-158 )
fam. 63: ( VII-31-171 )
fam. 63: ( VIII-69-329 )
fam. 63: ( VII-31-177 )
fam. 63: ( IX-73-415 )
fam. 63: ( IX-88-484 )
fam. 63: ( VII-29-157 )
fam. 63: ( VIII-69-330 )
fam. 63: ( VII-29-159 )
fam. 63: ( VII-31-173 )
fam. 63: ( VII-31-174 )
fam. 63: ( VIII-54-258 )
fam. 63: ( IX-88-485 )
fam. 61: ( VIII-46-140 )
fam. 63: ( VIII-53-252 )
fam. 63: ( XI-64-276 )
fam. 63: ( VIII-41-208 )
fam. 63: ( X-135-636 )
fam. 63: ( VII-31-172 )
fam. 63: ( X-134-633 )
fam. 63: ( X-135-635 )
fam. 63: ( VII-29-160 )
fam. 63: ( VIII-35-187 )
fam. 63: ( IX-88-481 )
fam. 63: ( VII-25-119 )
fam. 63: ( VII-25-121 )
fam. 63: ( VII-25-127 )
fam. 63: ( VII-25-117 )
fam. 63: ( V-3-10 )
fam. 63: ( V-3-14 )
fam. 63: ( VI-2-10 )
fam. 63: ( V-3-12 )
fam. 63: ( VI-2-9 )
fam. 63: ( VI-8-39 )
fam. 63: ( VI-8-36 )
fam. 63: ( VIII-41-207 )
fam. 63: ( VI-8-42 )
fam. 63: ( VI-8-40 )
fam. 63: ( VI-8-37 )
fam. 63: ( VI-8-38 )
fam. 63: ( VI-8-41 )
fam. 63: ( VII-22-105 )
fam. 63: ( VII-22-99 )
fam. 63: ( VII-22-103 )
fam. 63: ( IX-73-417 )
fam. 63: ( VII-22-101 )
fam. 63: ( VII-22-102 )
fam. 63: ( VII-22-100 )
fam. 63: ( VII-22-104 )
fam. 63: ( VII-18-89 )
fam. 63: ( V-5-17 )
fam. 63: ( VI-9-47 )
fam. 63: ( VI-9-44 )
fam. 63: ( VI-9-50 )
fam. 63: ( VI-9-49 )
fam. 63: ( VIII-53-253 )
fam. 63: ( VI-9-45 )
fam. 63: ( VI-9-52 )
fam. 63: ( VI-9-46 )
fam. 63: ( VI-9-48 )
fam. 63: ( VI-9-51 )
fam. 63: ( V-1-2 )
fam. 63: ( VI-7-35 )
fam. 61: ( VII-29-117 )
 
  Friks
 
  fam. 63: ( III-2-8 )
fam. 63: ( III-2-13 )
fam. 63: ( III-2-10 )
fam. 63: ( III-2-6 )
fam. 63: ( III-2-9 )
fam. 63: ( III-2-11 )
fam. 63: ( III-2-12 )
fam. 63: ( V-4-15 )
fam. 63: ( IV-2-8 )
fam. 63: ( IV-2-9 )
 
  Fulfs
 
  fam. 68: ( X-9-17 )
fam. 68: ( X-9-18 )
fam. 68: ( X-9-16 )
 
  Gansekoele
 
  fam. 61: ( XII-16-69 )
fam. 61: ( XII-16-67 )
fam. 61: ( XII-16-65 )
 
  Geldersma
 
  fam. 60: ( IX-1-6 )
fam. 60: ( IX-1-5 )
fam. 60: ( IX-1-3 )
fam. 60: ( IX-1-2 )
fam. 60: ( X-2-3 )
fam. 60: ( IX-1-1 )
fam. 60: ( X-1-1 )
fam. 60: ( X-2-2 )
fam. 60: ( IX-1-4 )
 
  Gelsema
 
  fam. 61: ( X-65-180 )
fam. 63: ( IX-27-159 )
 
  Gerrits
 
  fam. 67: ( IV-2-10 )
 
  Gerritzen
 
  fam. 67: ( VII-13-81 )
fam. 67: ( VII-13-82 )
 
  Gibson
 
  fam. 58: ( X-2-4 )
fam. 58: ( X-2-5 )
 
  Gieles
 
  fam. 58: ( VI-18-84 )
fam. 58: ( VII-33-161 )
fam. 58: ( VII-33-159 )
fam. 58: ( VII-33-158 )
fam. 58: ( VII-33-160 )
 
  Gielis
 
  fam. 58: ( VII-30-135 )
fam. 58: ( VI-18-83 )
fam. 58: ( VII-32-157 )
fam. 58: ( VIII-62-168 )
fam. 58: ( VI-18-80 )
fam. 58: ( VI-18-77 )
fam. 58: ( VII-30-139 )
fam. 58: ( VII-32-155 )
fam. 58: ( VI-18-79 )
fam. 58: ( VII-30-138 )
fam. 58: ( VII-32-156 )
fam. 58: ( VI-18-82 )
fam. 58: ( VII-32-152 )
fam. 58: ( VII-32-153 )
fam. 58: ( VII-30-134 )
fam. 58: ( VII-32-151 )
fam. 58: ( VI-18-81 )
fam. 58: ( VII-32-150 )
fam. 58: ( VII-30-136 )
fam. 58: ( VI-18-78 )
fam. 58: ( VII-30-137 )
fam. 58: ( VIII-61-166 )
fam. 58: ( VIII-61-167 )
fam. 58: ( VII-30-140 )
fam. 58: ( VII-32-154 )
fam. 58: ( VI-18-86 )
fam. 58: ( VI-18-85 )
 
  Giesbers
 
  fam. 61: ( XII-36-121 )
 
  Giesbert
 
  fam. 61: ( X-51-148 )
 
  Glas
 
  fam. 61: ( IX-164-511 )
 
  Goes
 
  fam. 61: ( VII-2-10 )
 
  Gonlag
 
  fam. 73: ( X-4-14 )
fam. 73: ( X-4-16 )
 
  de Graaf
 
  fam. 67: ( VII-11-71 )
 
  Graham
 
  fam. 61: ( XI-170-525 )
 
  de Grave
 
  fam. 66: ( VI-2-6 )
 
  Gray
 
  fam. 68: ( X-24-47 )
fam. 68: ( X-24-46 )
 
  Green
 
  fam. 72: ( X-18-60 )
fam. 72: ( X-18-62 )
 
  Griede
 
  fam. 61: ( X-55-158 )
fam. 61: ( X-55-159 )
fam. 61: ( X-55-160 )
 
  Grimberg
 
  fam. 58: ( VII-74-344 )
fam. 58: ( VI-32-180 )
fam. 58: ( VI-32-177 )
fam. 58: ( VII-74-347 )
fam. 58: ( VIII-131-419 )
fam. 58: ( VIII-131-420 )
fam. 58: ( VI-32-181 )
fam. 58: ( VIII-131-418 )
fam. 58: ( VI-32-182 )
fam. 58: ( VII-74-340 )
fam. 58: ( VI-32-178 )
fam. 58: ( VI-32-175 )
fam. 58: ( VI-32-176 )
fam. 58: ( VII-74-343 )
fam. 58: ( VII-74-346 )
fam. 58: ( VI-32-174 )
fam. 58: ( VII-74-341 )
fam. 58: ( VII-74-345 )
fam. 58: ( VI-32-179 )
fam. 58: ( VII-74-342 )
 
  Groen
 
  fam. 71: ( VI-17-93 )
fam. 61: ( VIII-173-632 )
fam. 61: ( X-204-616 )
fam. 58: ( VI-12-60 )
fam. 71: ( VI-17-92 )
fam. 61: ( IX-277-963 )
fam. 63: ( IX-32-200 )
fam. 63: ( IX-32-198 )
fam. 61: ( IX-277-966 )
fam. 61: ( VIII-173-633 )
fam. 61: ( VII-132-469 )
fam. 61: ( VII-132-472 )
fam. 71: ( VI-17-91 )
fam. 61: ( IX-277-961 )
fam. 61: ( VII-132-468 )
fam. 61: ( IX-277-964 )
fam. 61: ( VII-132-470 )
fam. 61: ( VII-132-471 )
fam. 61: ( VII-132-473 )
fam. 61: ( X-204-617 )
fam. 63: ( IX-32-196 )
fam. 63: ( IX-32-202 )
fam. 71: ( VII-26-112 )
fam. 61: ( IX-277-962 )
fam. 63: ( IX-32-204 )
fam. 61: ( IX-277-965 )
fam. 61: ( VII-132-467 )
fam. 71: ( VII-26-114 )
fam. 71: ( VII-26-113 )
 
  Groendal
 
  fam. 58: ( XI-18-39 )
fam. 58: ( X-55-128 )
fam. 58: ( IX-99-349 )
fam. 58: ( IX-99-346 )
fam. 58: ( IX-99-350 )
fam. 58: ( X-55-130 )
fam. 58: ( IX-99-347 )
fam. 58: ( XI-18-40 )
fam. 58: ( X-57-137 )
fam. 58: ( X-57-135 )
fam. 58: ( XI-19-41 )
fam. 58: ( X-57-136 )
fam. 58: ( IX-99-348 )
fam. 58: ( X-55-129 )
fam. 58: ( IX-99-345 )
 
  Groenendal
 
  fam. 61: ( VIII-19-64 )
fam. 61: ( VIII-19-65 )
 
  Groeneveld
 
  fam. 58: ( VIII-169-525 )
fam. 58: ( VIII-169-524 )
fam. 72: ( VIII-32-164 )
fam. 58: ( VII-97-474 )
fam. 58: ( VIII-169-526 )
 
  Gronevelt
 
  fam. 58: ( IX-63-210 )
fam. 58: ( VIII-99-320 )
fam. 58: ( VIII-99-319 )
fam. 58: ( X-30-68 )
fam. 58: ( VIII-99-321 )
fam. 58: ( VIII-99-318 )
fam. 58: ( IX-63-209 )
fam. 58: ( IX-63-208 )
fam. 58: ( IX-63-211 )
fam. 58: ( X-30-69 )
 
  de Groot
 
  fam. 67: ( VIII-10-46 )
fam. 67: ( VIII-11-50 )
fam. 67: ( VIII-11-51 )
fam. 73: ( VII-50-232 )
fam. 67: ( IX-14-47 )
fam. 67: ( IX-13-45 )
fam. 67: ( IX-13-46 )
fam. 73: ( VII-50-236 )
fam. 73: ( VII-50-237 )
fam. 67: ( IX-12-44 )
fam. 73: ( VII-50-231 )
fam. 67: ( VIII-10-49 )
fam. 67: ( VII-7-44 )
fam. 67: ( VIII-10-47 )
fam. 67: ( VII-7-45 )
fam. 67: ( VIII-11-54 )
fam. 73: ( VII-50-235 )
fam. 67: ( VII-7-42 )
fam. 67: ( VII-7-47 )
fam. 73: ( VII-50-230 )
fam. 67: ( VIII-10-48 )
fam. 67: ( VIII-11-52 )
fam. 67: ( VII-7-46 )
fam. 67: ( VII-7-43 )
fam. 67: ( VIII-11-53 )
fam. 73: ( VII-50-233 )
fam. 73: ( VII-50-234 )
 
  van Grootheest
 
  fam. 61: ( XII-15-57 )
fam. 61: ( XII-15-61 )
fam. 61: ( XII-15-63 )
fam. 61: ( XII-15-59 )
fam. 61: ( XII-15-55 )
 
  Guinn
 
  fam. 68: ( X-3-7 )
 
  Gusse
 
  fam. 58: ( IX-11-25 )
 
  Haack
 
  fam. 60: ( VII-10-63 )
fam. 60: ( VII-10-64 )
fam. 60: ( VIII-23-102 )
fam. 60: ( VIII-23-101 )
 
  Haaijes
 
  fam. 61: ( IV-7-34 )
 
  Haaijkes
 
  fam. 61: ( IV-7-35 )
 
  Haak
 
  fam. 72: ( VIII-6-21 )
fam. 72: ( VIII-6-28 )
fam. 72: ( VIII-6-22 )
fam. 72: ( VII-15-85 )
fam. 72: ( VIII-6-20 )
fam. 72: ( VIII-6-24 )
fam. 72: ( VIII-6-25 )
fam. 72: ( VIII-6-29 )
fam. 72: ( VIII-6-27 )
fam. 72: ( VIII-6-23 )
fam. 72: ( VIII-6-26 )
 
  Haan
 
  fam. 61: ( X-82-222 )
fam. 61: ( IX-127-375 )
fam. 61: ( IX-127-380 )
fam. 61: ( X-82-221 )
fam. 61: ( IX-127-381 )
fam. 61: ( IX-127-383 )
fam. 61: ( IX-127-379 )
fam. 61: ( IX-127-376 )
fam. 61: ( IX-127-377 )
fam. 61: ( IX-127-378 )
fam. 61: ( IX-127-382 )
fam. 71: ( VI-22-119 )
fam. 71: ( VI-22-116 )
fam. 71: ( VI-22-117 )
fam. 71: ( VI-22-118 )
 
  Hagenouw
 
  fam. 66: ( VI-9-40 )
fam. 66: ( VI-9-38 )
fam. 66: ( V-8-32 )
fam. 66: ( VI-8-36 )
fam. 66: ( V-8-34 )
fam. 66: ( VI-9-37 )
fam. 66: ( V-8-36 )
fam. 66: ( VI-8-34 )
fam. 66: ( VI-8-35 )
fam. 66: ( VI-9-39 )
 
  Hajes
 
  fam. 61: ( VIII-70-211 )
fam. 61: ( VIII-70-210 )
fam. 61: ( VII-47-178 )
fam. 61: ( VIII-70-212 )
fam. 61: ( V-37-147 )
fam. 61: ( V-37-150 )
fam. 61: ( V-15-54 )
fam. 61: ( V-37-148 )
fam. 61: ( VI-25-84 )
 
  Halma
 
  fam. 61: ( XII-68-208 )
 
  van Ham
 
  fam. 61: ( VIII-114-391 )
fam. 58: ( VIII-57-156 )
fam. 58: ( IX-22-73 )
fam. 61: ( IX-135-417 )
fam. 58: ( VIII-57-158 )
fam. 61: ( VIII-180-664 )
fam. 61: ( VIII-180-665 )
fam. 61: ( IX-135-416 )
fam. 61: ( VIII-180-662 )
fam. 58: ( VIII-57-157 )
fam. 61: ( IX-171-541 )
fam. 58: ( IX-22-74 )
fam. 61: ( VIII-180-663 )
fam. 61: ( VIII-114-390 )
 
  Hamater
 
  fam. 71: ( X-12-30 )
fam. 71: ( X-12-29 )
fam. 71: ( X-12-28 )
 
  Hamelink
 
  fam. 58: ( VII-52-241 )
fam. 58: ( VII-52-239 )
fam. 58: ( VII-52-243 )
fam. 58: ( VII-52-240 )
fam. 58: ( VII-52-244 )
fam. 58: ( VII-52-245 )
fam. 58: ( VII-52-242 )
 
  Hamming
 
  fam. 61: ( IX-216-712 )
fam. 61: ( IX-216-715 )
fam. 60: ( VIII-25-106 )
fam. 61: ( IX-216-714 )
fam. 61: ( IX-216-709 )
fam. 61: ( IX-216-713 )
fam. 61: ( IX-216-708 )
fam. 61: ( X-146-431 )
fam. 61: ( IX-216-710 )
fam. 61: ( IX-216-711 )
 
  Hamstra
 
  fam. 68: ( VIII-28-71 )
fam. 68: ( VIII-28-69 )
fam. 68: ( VIII-28-70 )
fam. 58: ( IX-48-160 )
fam. 58: ( IX-48-161 )
fam. 58: ( IX-48-159 )
fam. 58: ( IX-48-158 )
fam. 58: ( IX-42-134 )
fam. 58: ( IX-42-133 )
 
  Hansen
 
  fam. 72: ( III-1-2 )
fam. 72: ( III-1-1 )
fam. 72: ( III-1-4 )
fam. 72: ( III-1-3 )
 
  Hanson
 
  fam. 61: ( XII-79-240 )
fam. 61: ( XII-79-239 )
 
  Hargis
 
  fam. 61: ( XII-123-339 )
 
  Hartman
 
  fam. 68: ( IX-16-43 )
fam. 68: ( IX-16-42 )
 
  den Hartog
 
  fam. 69: ( VI-1-1 )
 
  Haverkamp
 
  fam. 68: ( VIII-46-134 )
fam. 68: ( VIII-46-136 )
fam. 68: ( VIII-46-132 )
fam. 68: ( IX-50-152 )
fam. 68: ( VIII-46-138 )
 
  Havinga
 
  fam. 61: ( IX-57-164 )
fam. 61: ( IX-57-161 )
fam. 61: ( IX-57-165 )
fam. 61: ( IX-57-162 )
fam. 61: ( X-38-121 )
fam. 61: ( X-38-120 )
fam. 61: ( X-38-119 )
fam. 61: ( IX-57-166 )
fam. 61: ( IX-57-163 )
fam. 61: ( X-38-118 )
fam. 61: ( X-46-135 )
 
  Hazekamp
 
  fam. 61: ( VII-36-131 )
fam. 61: ( VI-20-61 )
fam. 61: ( VI-20-60 )
fam. 61: ( VI-20-62 )
fam. 61: ( VI-20-63 )
 
  Heabel
 
  fam. 72: ( XI-1-2 )
fam. 72: ( XI-1-1 )
 
  Hearne
 
  fam. 61: ( XII-65-202 )
fam. 61: ( XII-65-201 )
fam. 61: ( XII-65-200 )
 
  Heath
 
  fam. 58: ( IX-111-393 )
 
  van Heel
 
  fam. 66: ( VI-6-23 )
fam. 66: ( VII-6-28 )
fam. 66: ( VII-4-18 )
fam. 66: ( VII-6-29 )
fam. 66: ( VII-6-30 )
fam. 66: ( VII-8-35 )
fam. 66: ( VI-6-25 )
fam. 66: ( VII-4-24 )
fam. 66: ( VI-6-18 )
fam. 66: ( VII-8-33 )
fam. 66: ( VII-8-34 )
fam. 66: ( VII-5-26 )
fam. 66: ( VII-5-27 )
fam. 66: ( VII-4-21 )
fam. 66: ( VII-8-32 )
fam. 66: ( VI-6-20 )
fam. 66: ( VII-4-20 )
fam. 66: ( VII-4-22 )
fam. 66: ( VI-6-22 )
fam. 66: ( VII-4-19 )
fam. 66: ( VIII-7-20 )
fam. 66: ( VII-4-23 )
fam. 66: ( VIII-5-17 )
fam. 66: ( VI-6-21 )
fam. 66: ( VII-4-25 )
fam. 66: ( VI-6-24 )
fam. 66: ( VIII-7-21 )
fam. 66: ( VI-6-19 )
 
  Heeres
 
  fam. 63: ( VII-21-98 )
 
  Vander Heide
 
  fam. 61: ( X-211-632 )
 
  Heidema
 
  fam. 61: ( VIII-116-404 )
fam. 61: ( VIII-116-402 )
fam. 61: ( IX-137-425 )
fam. 73: ( VII-3-11 )
fam. 61: ( VIII-116-399 )
fam. 61: ( VIII-116-403 )
fam. 61: ( VIII-116-401 )
fam. 61: ( VIII-116-400 )
fam. 61: ( VIII-116-395 )
fam. 61: ( IX-137-424 )
fam. 61: ( VIII-116-396 )
fam. 61: ( VIII-116-398 )
fam. 73: ( VII-3-9 )
fam. 61: ( IX-137-423 )
fam. 73: ( VII-3-13 )
fam. 61: ( VIII-116-397 )
 
  Heidergott
 
  fam. 61: ( VIII-15-51 )
fam. 61: ( IX-16-45 )
fam. 61: ( VIII-15-54 )
fam. 61: ( VIII-15-45 )
fam. 61: ( VIII-15-47 )
fam. 61: ( VIII-15-52 )
fam. 61: ( IX-17-46 )
fam. 61: ( IX-16-44 )
fam. 61: ( VIII-15-53 )
fam. 61: ( VIII-15-49 )
fam. 61: ( VIII-15-46 )
fam. 61: ( VIII-15-50 )
fam. 61: ( VIII-15-48 )
 
  Heikens
 
  fam. 60: ( IX-10-27 )
 
  Heitmeijer
 
  fam. 61: ( IX-110-337 )
fam. 61: ( IX-110-335 )
fam. 61: ( X-76-206 )
fam. 61: ( IX-110-334 )
fam. 61: ( IX-110-336 )
fam. 61: ( IX-110-338 )
 
  Hekma
 
  fam. 66: ( VIII-1-2 )
fam. 66: ( VIII-1-4 )
fam. 66: ( VIII-1-6 )
fam. 66: ( IX-3-9 )
 
  Helder
 
  fam. 61: ( VI-100-378 )
fam. 61: ( VI-100-379 )
 
  Hemmes
 
  fam. 58: ( VII-92-444 )
fam. 58: ( VII-92-449 )
fam. 58: ( VII-92-447 )
fam. 58: ( VII-92-445 )
fam. 58: ( VII-92-451 )
fam. 58: ( VII-92-448 )
fam. 58: ( VII-92-450 )
fam. 58: ( VII-92-446 )
fam. 58: ( VII-92-443 )
 
  Herin
 
  fam. 68: ( X-25-48 )
fam. 68: ( X-25-49 )
fam. 68: ( X-25-51 )
fam. 68: ( X-25-50 )
 
  Hes
 
  fam. 73: ( IX-2-3 )
fam. 73: ( VIII-12-32 )
fam. 67: ( IX-10-42 )
fam. 67: ( IX-10-41 )
fam. 61: ( VIII-187-687 )
fam. 73: ( IX-2-2 )
fam. 73: ( VIII-12-34 )
fam. 61: ( VIII-186-685 )
fam. 61: ( VIII-186-684 )
fam. 61: ( VIII-187-686 )
 
  Heun
 
  fam. 61: ( XI-171-528 )
fam. 61: ( XI-171-529 )
fam. 61: ( XI-171-527 )
fam. 61: ( XI-171-526 )
fam. 61: ( XII-117-330 )
fam. 61: ( XII-117-329 )
fam. 61: ( XI-171-530 )
 
  Hiddingh
 
  fam. 60: ( VIII-12-36 )
fam. 60: ( VIII-12-37 )
fam. 60: ( VIII-12-39 )
fam. 60: ( VIII-12-38 )
 
  Hill
 
  fam. 58: ( IX-71-233 )
fam. 58: ( IX-71-235 )
fam. 58: ( IX-71-234 )
 
  Hockema
 
  fam. 61: ( X-138-409 )
fam. 61: ( X-138-407 )
fam. 61: ( X-138-408 )
 
  Hoek
 
  fam. 61: ( VIII-141-524 )
fam. 61: ( IX-166-523 )
 
  Hoeksema
 
  fam. 58: ( VII-66-307 )
fam. 58: ( VI-30-162 )
fam. 58: ( VIII-122-394 )
fam. 61: ( VII-143-509 )
fam. 61: ( VII-143-510 )
fam. 58: ( VII-64-284 )
fam. 58: ( VII-65-291 )
fam. 58: ( VII-65-293 )
fam. 58: ( VII-66-303 )
fam. 58: ( VI-30-165 )
fam. 58: ( IX-61-206 )
fam. 58: ( VIII-119-376 )
fam. 73: ( VI-36-183 )
fam. 61: ( VII-143-504 )
fam. 58: ( VII-66-302 )
fam. 58: ( VIII-119-381 )
fam. 58: ( IX-81-276 )
fam. 58: ( VII-64-285 )
fam. 58: ( VII-64-286 )
fam. 58: ( VII-64-287 )
fam. 58: ( VII-65-294 )
fam. 58: ( VIII-119-379 )
fam. 63: ( VII-27-134 )
fam. 58: ( VI-30-163 )
fam. 58: ( VII-65-298 )
fam. 58: ( VII-66-301 )
fam. 58: ( IX-84-294 )
fam. 73: ( VII-43-193 )
fam. 58: ( VII-64-288 )
fam. 58: ( VII-65-296 )
fam. 58: ( IX-81-277 )
fam. 58: ( IX-79-265 )
fam. 58: ( IX-78-261 )
fam. 61: ( VII-143-506 )
fam. 61: ( VII-143-508 )
fam. 73: ( VI-36-185 )
fam. 58: ( VII-64-281 )
fam. 58: ( VIII-119-380 )
fam. 73: ( VII-43-195 )
fam. 58: ( VI-30-160 )
fam. 58: ( VII-66-304 )
fam. 58: ( VIII-119-377 )
fam. 58: ( IX-79-264 )
fam. 61: ( VII-143-507 )
fam. 72: ( VIII-12-68 )
fam. 61: ( VII-143-505 )
fam. 72: ( VIII-12-65 )
fam. 58: ( IX-79-269 )
fam. 58: ( VII-66-305 )
fam. 58: ( VI-30-161 )
fam. 58: ( IX-84-292 )
fam. 58: ( IX-79-263 )
fam. 73: ( VI-36-187 )
fam. 73: ( VII-42-192 )
fam. 58: ( VII-65-292 )
fam. 58: ( VII-65-297 )
fam. 58: ( VII-64-283 )
fam. 58: ( VII-64-289 )
fam. 58: ( VIII-123-396 )
fam. 73: ( VII-42-191 )
fam. 58: ( IX-79-267 )
fam. 58: ( IX-79-268 )
fam. 58: ( IX-79-266 )
fam. 58: ( VII-64-282 )
fam. 58: ( VII-66-299 )
fam. 58: ( IX-78-260 )
fam. 58: ( IX-79-262 )
fam. 72: ( VIII-12-66 )
fam. 72: ( VIII-12-67 )
fam. 58: ( IX-84-291 )
fam. 58: ( VI-30-166 )
fam. 58: ( VII-65-295 )
fam. 58: ( VIII-119-374 )
fam. 58: ( IX-84-293 )
fam. 58: ( VIII-119-375 )
fam. 58: ( VIII-119-378 )
fam. 58: ( VII-64-290 )
fam. 58: ( VIII-119-382 )
fam. 58: ( VI-30-164 )
fam. 58: ( VII-66-306 )
fam. 73: ( VII-42-190 )
fam. 58: ( VII-66-300 )
fam. 61: ( VII-143-503 )
fam. 73: ( VII-43-194 )
fam. 58: ( IX-81-278 )
fam. 61: ( VIII-192-697 )
fam. 58: ( IX-84-295 )
fam. 63: ( VII-27-132 )
 
  Hoekstra
 
  fam. 73: ( V-17-105 )
fam. 73: ( V-17-107 )
fam. 73: ( V-17-109 )
fam. 73: ( V-17-103 )
 
  Hoekzema
 
  fam. 58: ( VIII-123-395 )
 
  Hoexem
 
  fam. 61: ( VIII-177-650 )
fam. 61: ( VIII-177-647 )
fam. 61: ( VIII-177-646 )
fam. 61: ( VII-134-480 )
fam. 61: ( VIII-177-652 )
fam. 61: ( VIII-177-651 )
fam. 61: ( VIII-177-648 )
fam. 61: ( VIII-177-649 )
 
  Hoexum
 
  fam. 61: ( VII-134-481 )
fam. 61: ( VII-134-482 )
fam. 61: ( VII-134-483 )
fam. 61: ( VII-134-484 )
fam. 61: ( VII-134-479 )
fam. 61: ( VII-134-478 )
 
  Hof
 
  fam. 63: ( IX-109-625 )
fam. 63: ( VIII-68-324 )
fam. 63: ( VIII-68-326 )
fam. 63: ( VIII-68-328 )
fam. 63: ( IX-109-624 )
 
  Hoffman
 
  fam. 58: ( VIII-86-259 )
fam. 58: ( VII-41-198 )
fam. 58: ( IX-49-163 )
fam. 58: ( IX-45-143 )
fam. 58: ( VIII-87-265 )
fam. 58: ( IX-49-169 )
fam. 58: ( IX-49-168 )
fam. 58: ( IX-49-162 )
fam. 58: ( VIII-89-273 )
fam. 58: ( VIII-89-271 )
fam. 58: ( VII-41-195 )
fam. 58: ( VIII-89-276 )
fam. 58: ( VII-41-197 )
fam. 58: ( IX-45-147 )
fam. 58: ( VII-41-196 )
fam. 58: ( VII-41-193 )
fam. 58: ( VIII-89-275 )
fam. 58: ( IX-45-145 )
fam. 58: ( IX-49-164 )
fam. 58: ( VIII-89-274 )
fam. 58: ( IX-49-165 )
fam. 58: ( VIII-89-277 )
fam. 58: ( IX-49-166 )
fam. 58: ( VIII-87-262 )
fam. 58: ( VII-41-194 )
fam. 58: ( VIII-87-263 )
fam. 58: ( IX-45-144 )
fam. 58: ( IX-45-146 )
fam. 58: ( VIII-87-261 )
fam. 58: ( VII-41-192 )
fam. 58: ( VIII-87-266 )
fam. 58: ( IX-49-167 )
fam. 58: ( VIII-86-258 )
fam. 58: ( VIII-87-260 )
fam. 58: ( VIII-89-272 )
fam. 58: ( VIII-87-264 )
 
  Hofman
 
  fam. 63: ( X-60-340 )
fam. 63: ( IX-30-174 )
fam. 63: ( IX-30-172 )
fam. 71: ( VII-11-48 )
fam. 63: ( IX-30-170 )
fam. 63: ( IX-30-180 )
fam. 63: ( X-60-339 )
fam. 63: ( IX-30-168 )
fam. 63: ( IX-30-176 )
fam. 71: ( VII-11-49 )
fam. 63: ( IX-30-166 )
fam. 71: ( VII-11-50 )
fam. 63: ( X-60-341 )
fam. 63: ( IX-30-178 )
fam. 71: ( VII-11-47 )
 
  Holden
 
  fam. 68: ( VIII-2-3 )
fam. 68: ( VIII-2-4 )
 
  Holesinger
 
  fam. 61: ( XI-175-544 )
fam. 61: ( XI-175-542 )
fam. 61: ( XI-175-541 )
fam. 61: ( XI-175-543 )
 
  Hollewell
 
  fam. 68: ( X-29-58 )
fam. 68: ( X-29-59 )
 
  Holtman
 
  fam. 61: ( IX-148-477 )
fam. 61: ( IX-148-478 )
 
  Holtrop
 
  fam. 68: ( VI-2-12 )
fam. 58: ( VIII-100-325 )
fam. 68: ( VI-2-11 )
fam. 58: ( VIII-100-323 )
fam. 68: ( VI-2-6 )
fam. 68: ( VI-2-8 )
fam. 68: ( VI-2-10 )
fam. 58: ( VIII-100-322 )
fam. 58: ( VIII-100-324 )
fam. 68: ( VI-2-7 )
fam. 68: ( VI-2-9 )
 
  Honders
 
  fam. 73: ( IX-15-54 )
fam. 73: ( IX-15-56 )
fam. 73: ( IX-15-52 )
 
  Honebecke
 
  fam. 67: ( IX-17-57 )
fam. 67: ( IX-17-58 )
fam. 67: ( IX-17-55 )
fam. 67: ( IX-17-56 )
 
  Hoogerheide
 
  fam. 58: ( IX-24-76 )
 
  Hoogheem
 
  fam. 61: ( VIII-193-699 )
fam. 61: ( VIII-193-698 )
 
  Hoogland
 
  fam. 61: ( VIII-108-371 )
fam. 61: ( VIII-108-372 )
fam. 61: ( VIII-108-368 )
fam. 61: ( VII-83-278 )
fam. 61: ( VIII-108-366 )
fam. 61: ( VI-48-173 )
 
  Hook
 
  fam. 68: ( IX-18-50 )
fam. 68: ( VIII-27-66 )
fam. 68: ( VIII-27-68 )
fam. 68: ( VII-29-82 )
fam. 68: ( VII-29-81 )
fam. 68: ( VII-29-83 )
fam. 68: ( VIII-25-62 )
fam. 68: ( IX-18-51 )
fam. 68: ( X-14-29 )
fam. 68: ( VIII-27-65 )
fam. 68: ( X-14-28 )
fam. 68: ( IX-18-48 )
fam. 68: ( VII-29-80 )
fam. 68: ( VIII-25-61 )
fam. 68: ( VIII-27-67 )
fam. 68: ( IX-18-49 )
fam. 68: ( X-14-27 )
 
  van Hoorn
 
  fam. 66: ( VIII-5-15 )
 
  Hostetter
 
  fam. 58: ( XI-10-21 )
fam. 58: ( XI-10-22 )
 
  Housenga
 
  fam. 68: ( VIII-22-52 )
fam. 61: ( X-224-667 )
fam. 61: ( XI-109-309 )
fam. 68: ( X-13-26 )
fam. 68: ( IX-14-34 )
fam. 61: ( XI-111-315 )
fam. 61: ( X-224-664 )
fam. 61: ( X-224-663 )
fam. 68: ( VIII-22-50 )
fam. 68: ( VIII-22-54 )
fam. 68: ( IX-14-36 )
fam. 61: ( XI-111-312 )
fam. 61: ( X-224-666 )
fam. 61: ( XI-111-313 )
fam. 68: ( IX-14-35 )
fam. 68: ( X-13-25 )
fam. 68: ( VIII-22-51 )
fam. 61: ( XI-111-311 )
fam. 61: ( XI-111-314 )
fam. 68: ( IX-14-32 )
fam. 61: ( XI-109-308 )
fam. 61: ( X-224-665 )
fam. 68: ( IX-14-33 )
fam. 68: ( VIII-22-53 )
 
  van Houten
 
  fam. 60: ( VII-14-80 )
fam. 60: ( VII-14-82 )
fam. 60: ( VII-14-81 )
fam. 63: ( XI-52-235 )
fam. 60: ( VII-14-79 )
 
  Houtstra
 
  fam. 68: ( VII-41-125 )
fam. 68: ( VII-41-127 )
 
  van Houw
 
  fam. 58: ( VII-16-73 )
fam. 58: ( VII-16-75 )
fam. 58: ( VII-17-76 )
fam. 58: ( VII-16-74 )
fam. 58: ( VII-16-72 )
fam. 58: ( VIII-32-74 )
fam. 58: ( VIII-32-78 )
fam. 58: ( VIII-32-75 )
fam. 58: ( VIII-32-77 )
fam. 58: ( VIII-32-76 )
 
  Houzenga
 
  fam. 61: ( X-243-741 )
fam. 61: ( X-243-734 )
fam. 61: ( X-243-739 )
fam. 68: ( VIII-37-100 )
fam. 61: ( XI-145-433 )
fam. 61: ( X-243-733 )
fam. 61: ( XI-145-431 )
fam. 68: ( VIII-35-92 )
fam. 61: ( XI-142-420 )
fam. 61: ( X-243-737 )
fam. 61: ( XI-143-421 )
fam. 61: ( X-243-735 )
fam. 68: ( VIII-37-103 )
fam. 61: ( XI-143-423 )
fam. 68: ( VII-34-94 )
fam. 68: ( VIII-37-102 )
fam. 68: ( VIII-35-94 )
fam. 68: ( VIII-37-98 )
fam. 68: ( VIII-35-93 )
fam. 68: ( VII-34-96 )
fam. 68: ( VII-34-97 )
fam. 68: ( VII-34-95 )
fam. 68: ( IX-36-100 )
fam. 61: ( X-243-738 )
fam. 68: ( VIII-37-97 )
fam. 61: ( XI-145-434 )
fam. 61: ( X-243-736 )
fam. 68: ( IX-36-99 )
fam. 61: ( X-243-740 )
fam. 68: ( VIII-37-99 )
fam. 61: ( XI-142-418 )
fam. 68: ( VIII-37-101 )
fam. 61: ( XI-143-424 )
fam. 61: ( XI-145-432 )
fam. 68: ( VIII-36-96 )
fam. 68: ( VIII-35-91 )
fam. 61: ( XI-142-419 )
fam. 68: ( IX-36-98 )
fam. 61: ( XI-145-436 )
fam. 61: ( XI-143-422 )
fam. 68: ( VIII-36-95 )
fam. 61: ( XI-145-435 )
 
  Hoving
 
  fam. 63: ( X-94-487 )
fam. 58: ( VI-37-208 )
fam. 63: ( X-94-488 )
fam. 63: ( X-94-489 )
fam. 63: ( X-88-465 )
fam. 63: ( X-88-467 )
fam. 63: ( X-88-469 )
 
  Hovinga
 
  fam. 63: ( X-123-584 )
fam. 63: ( IX-78-438 )
fam. 63: ( IX-78-439 )
 
  Hovingh
 
  fam. 63: ( X-40-225 )
fam. 63: ( X-40-224 )
fam. 63: ( X-40-222 )
fam. 63: ( X-40-223 )
fam. 63: ( X-40-226 )
 
  Howe
 
  fam. 61: ( XI-21-59 )
fam. 61: ( XI-21-61 )
fam. 61: ( XI-21-57 )
 
  Huberts
 
  fam. 61: ( VIII-16-55 )
fam. 61: ( VIII-16-56 )
fam. 61: ( VIII-16-58 )
fam. 61: ( VIII-16-57 )
 
  Huff
 
  fam. 68: ( VIII-44-124 )
fam. 68: ( VIII-44-126 )
 
  Hughes
 
  fam. 58: ( X-14-35 )
fam. 58: ( X-14-36 )
 
  Huiner
 
  fam. 72: ( X-4-11 )
 
  van Huis
 
  fam. 71: ( VI-11-66 )
fam. 71: ( VIII-18-56 )
fam. 71: ( VIII-17-49 )
fam. 71: ( IX-9-21 )
fam. 71: ( VII-23-104 )
fam. 71: ( VIII-17-47 )
fam. 71: ( X-3-9 )
fam. 71: ( VIII-18-57 )
fam. 71: ( X-5-15 )
fam. 71: ( VIII-18-51 )
fam. 71: ( VI-11-70 )
fam. 71: ( VI-11-71 )
fam. 71: ( VI-11-72 )
fam. 71: ( VII-23-101 )
fam. 71: ( VIII-17-40 )
fam. 71: ( VII-22-93 )
fam. 71: ( VII-22-96 )
fam. 71: ( VII-23-99 )
fam. 71: ( VII-22-94 )
fam. 71: ( VIII-18-58 )
fam. 71: ( VIII-17-42 )
fam. 71: ( VIII-17-41 )
fam. 71: ( X-3-10 )
fam. 71: ( VII-22-97 )
fam. 71: ( VIII-18-55 )
fam. 71: ( VI-11-73 )
fam. 71: ( VI-11-74 )
fam. 71: ( VI-11-68 )
fam. 71: ( VI-11-69 )
fam. 71: ( VII-23-102 )
fam. 71: ( X-3-6 )
fam. 71: ( VIII-17-43 )
fam. 71: ( VIII-17-44 )
fam. 71: ( VIII-16-38 )
fam. 71: ( VII-23-100 )
fam. 71: ( VIII-17-39 )
fam. 71: ( VIII-18-52 )
fam. 71: ( X-1-2 )
fam. 71: ( VII-22-91 )
fam. 71: ( VII-23-98 )
fam. 71: ( IX-9-20 )
fam. 71: ( X-5-14 )
fam. 71: ( VII-23-103 )
fam. 71: ( IX-6-11 )
fam. 71: ( VII-22-92 )
fam. 71: ( VII-22-95 )
fam. 71: ( VIII-18-50 )
fam. 71: ( VI-11-75 )
fam. 71: ( VIII-18-54 )
fam. 71: ( IX-9-18 )
fam. 71: ( VII-23-105 )
fam. 71: ( VI-11-67 )
fam. 71: ( VIII-18-53 )
fam. 71: ( IX-7-15 )
fam. 71: ( IX-4-4 )
fam. 71: ( IX-6-13 )
fam. 71: ( X-3-8 )
fam. 71: ( IX-6-14 )
fam. 71: ( VIII-17-46 )
fam. 71: ( X-3-7 )
fam. 71: ( IX-6-12 )
fam. 71: ( IX-4-5 )
fam. 71: ( IX-6-10 )
fam. 71: ( VIII-17-45 )
fam. 71: ( IX-7-16 )
fam. 71: ( X-1-3 )
fam. 71: ( VII-23-106 )
fam. 71: ( IX-9-19 )
fam. 71: ( VIII-17-48 )
 
  Van Huis III
 
  fam. 71: ( IX-6-9 )
 
  Van Huis IV
 
  fam. 71: ( X-1-1 )
 
  Van Huis V
 
  fam. 71: ( XI-1-1 )
 
  Huisman
 
  fam. 61: ( X-49-145 )
fam. 61: ( IX-61-175 )
fam. 61: ( IX-61-174 )
fam. 61: ( X-49-144 )
fam. 63: ( IX-28-161 )
fam. 61: ( X-49-142 )
fam. 61: ( X-49-143 )
 
  Huizenga
 
  fam. 61: ( IX-70-200 )
fam. 68: ( VII-5-15 )
fam. 61: ( IX-119-362 )
fam. 61: ( VIII-66-189 )
fam. 58: ( IX-4-6 )
fam. 58: ( VII-8-39 )
fam. 58: ( IX-4-7 )
fam. 61: ( IX-119-361 )
fam. 58: ( VIII-13-23 )
fam. 61: ( VIII-95-307 )
fam. 61: ( IX-70-199 )
fam. 58: ( VIII-13-25 )
fam. 61: ( IX-70-201 )
fam. 58: ( VIII-13-26 )
fam. 58: ( VIII-17-36 )
fam. 58: ( VIII-13-24 )
fam. 58: ( VII-8-34 )
fam. 58: ( VIII-13-27 )
 
  Huizinga
 
  fam. 61: ( VIII-168-608 )
fam. 61: ( VIII-95-302 )
fam. 61: ( VIII-95-303 )
fam. 61: ( VII-73-245 )
fam. 61: ( IX-197-645 )
fam. 72: ( VIII-5-17 )
fam. 61: ( IX-120-363 )
fam. 58: ( VII-8-36 )
fam. 66: ( IX-2-8 )
fam. 58: ( VI-4-15 )
fam. 61: ( VIII-95-309 )
fam. 61: ( VII-73-246 )
fam. 58: ( VII-7-29 )
fam. 61: ( VIII-95-304 )
fam. 61: ( VIII-95-306 )
fam. 58: ( VI-4-12 )
fam. 58: ( VII-7-31 )
fam. 61: ( VII-73-247 )
fam. 61: ( VIII-96-313 )
fam. 61: ( IX-118-360 )
fam. 61: ( VIII-95-308 )
fam. 61: ( VIII-95-310 )
fam. 61: ( VIII-96-312 )
fam. 58: ( VIII-16-33 )
fam. 66: ( IX-2-6 )
fam. 61: ( VIII-168-605 )
fam. 72: ( VIII-5-15 )
fam. 72: ( VIII-5-18 )
fam. 61: ( VIII-168-606 )
fam. 58: ( VI-4-13 )
fam. 58: ( VII-8-38 )
fam. 58: ( VIII-16-34 )
fam. 58: ( IX-5-9 )
fam. 61: ( VIII-168-607 )
fam. 58: ( VII-7-28 )
fam. 58: ( VII-8-33 )
fam. 58: ( IX-5-8 )
fam. 58: ( VII-8-37 )
fam. 61: ( VIII-95-305 )
fam. 61: ( VIII-96-311 )
fam. 58: ( VII-7-30 )
fam. 58: ( VII-8-35 )
fam. 58: ( VIII-16-35 )
fam. 72: ( VIII-5-16 )
fam. 72: ( VIII-5-19 )
fam. 58: ( VII-8-32 )
fam. 66: ( IX-2-4 )
fam. 61: ( VI-83-318 )
fam. 62: ( VII-1-4 )
fam. 62: ( VII-1-10 )
fam. 62: ( VII-1-6 )
fam. 62: ( VII-1-8 )
fam. 62: ( VII-1-12 )
fam. 62: ( VII-1-2 )
fam. 58: ( VI-4-14 )
 
  Huizingh
 
  fam. 72: ( VIII-11-58 )
fam. 72: ( VIII-11-57 )
fam. 72: ( VIII-11-62 )
fam. 72: ( IX-11-20 )
fam. 72: ( VIII-11-59 )
fam. 72: ( VIII-11-60 )
fam. 72: ( VIII-11-61 )
fam. 72: ( VIII-11-64 )
fam. 72: ( VIII-11-63 )
 
  Hulst
 
  fam. 61: ( VIII-164-591 )
fam. 61: ( IX-193-638 )
fam. 61: ( IX-192-629 )
fam. 61: ( IX-192-633 )
fam. 61: ( VIII-164-593 )
fam. 61: ( IX-192-632 )
fam. 61: ( IX-192-627 )
fam. 61: ( IX-192-628 )
fam. 61: ( VIII-164-587 )
fam. 61: ( IX-193-636 )
fam. 61: ( VIII-164-590 )
fam. 61: ( IX-192-630 )
fam. 61: ( IX-192-631 )
fam. 61: ( VIII-164-588 )
fam. 61: ( VIII-164-592 )
fam. 61: ( IX-193-637 )
fam. 61: ( VIII-164-594 )
fam. 61: ( VIII-164-589 )
fam. 61: ( IX-192-634 )
fam. 61: ( IX-192-635 )
 
  Hunt
 
  fam. 58: ( IX-40-129 )
fam. 58: ( IX-40-128 )
fam. 58: ( IX-40-126 )
fam. 58: ( IX-40-127 )
 
  Hunter
 
  fam. 72: ( X-4-12 )
fam. 72: ( X-4-13 )
 
  Huseman
 
  fam. 73: ( VII-10-30 )
 
  Hut
 
  fam. 58: ( X-73-188 )
fam. 58: ( X-73-189 )
 
  IJpes
 
  fam. 61: ( IX-147-473 )
fam. 61: ( IX-147-474 )
fam. 61: ( IX-147-476 )
fam. 61: ( IX-147-475 )
 
  Ike
 
  fam. 67: ( VIII-23-100 )
fam. 67: ( VIII-23-102 )
fam. 67: ( VIII-23-103 )
fam. 67: ( VIII-23-101 )
 
  Ipema
 
  fam. 71: ( VIII-20-65 )
fam. 71: ( VIII-20-67 )
fam. 71: ( VIII-20-68 )
fam. 71: ( VIII-20-66 )
fam. 71: ( VIII-20-69 )
 
  Jacobs
 
  fam. 61: ( V-23-88 )
fam. 72: ( III-3-11 )
 
  Jager
 
  fam. 63: ( IX-80-447 )
fam. 63: ( X-125-592 )
fam. 63: ( IX-80-442 )
fam. 63: ( IX-80-449 )
fam. 63: ( IX-80-443 )
fam. 63: ( IX-80-446 )
fam. 63: ( X-125-593 )
fam. 71: ( IX-1-1 )
fam. 63: ( IX-80-444 )
fam. 71: ( VIII-1-1 )
fam. 63: ( IX-80-445 )
fam. 63: ( X-125-590 )
fam. 63: ( X-125-591 )
fam. 63: ( IX-80-448 )
 
  Jannenga
 
  fam. 65: ( VI-1-8 )
fam. 65: ( VII-3-23 )
fam. 65: ( IV-1-1 )
 
  Janninga
 
  fam. 65: ( VI-1-3 )
fam. 70: ( III-2-8 )
fam. 61: ( VIII-54-152 )
fam. 61: ( VIII-54-155 )
fam. 61: ( VIII-54-153 )
fam. 70: ( IV-4-10 )
fam. 61: ( VIII-54-154 )
fam. 65: ( VI-1-2 )
fam. 65: ( VI-1-4 )
fam. 65: ( V-1-1 )
fam. 65: ( VI-1-6 )
fam. 65: ( VI-1-1 )
fam. 70: ( V-1-1 )
fam. 65: ( VI-1-5 )
fam. 70: ( III-2-9 )
fam. 65: ( III-1-2 )
fam. 65: ( I-1-1 )
fam. 65: ( III-1-1 )
fam. 65: ( VI-1-7 )
fam. 65: ( IV-1-2 )
fam. 65: ( II-1-1 )
 
  Jans
 
  fam. 61: ( V-26-103 )
fam. 67: ( III-2-11 )
fam. 63: ( III-1-3 )
fam. 63: ( VI-1-7 )
fam. 63: ( III-1-2 )
fam. 63: ( III-1-4 )
fam. 63: ( V-2-8 )
fam. 61: ( V-26-100 )
fam. 61: ( V-26-101 )
fam. 58: ( IV-1-2 )
fam. 61: ( V-26-102 )
fam. 63: ( VI-1-2 )
fam. 63: ( VI-1-5 )
fam. 63: ( VI-1-6 )
fam. 61: ( IV-17-98 )
fam. 63: ( V-2-6 )
fam. 63: ( V-2-5 )
fam. 63: ( VI-1-3 )
fam. 63: ( III-1-5 )
fam. 63: ( III-1-1 )
fam. 61: ( IV-11-66 )
fam. 63: ( VI-1-1 )
 
  Jansen
 
  fam. 71: ( VI-15-84 )
fam. 71: ( VI-15-85 )
fam. 71: ( VI-15-88 )
fam. 71: ( VI-15-86 )
fam. 71: ( V-7-25 )
fam. 71: ( V-7-27 )
fam. 71: ( V-7-26 )
fam. 71: ( VI-15-87 )
fam. 61: ( II-1-1 )
 
  Jansing
 
  fam. 68: ( VII-8-18 )
 
  Jeltes
 
  fam. 73: ( VII-26-130 )
fam. 73: ( VII-26-132 )
fam. 73: ( VII-25-128 )
fam. 73: ( VII-25-126 )
fam. 73: ( VII-26-131 )
fam. 73: ( VI-26-134 )
fam. 73: ( VI-28-138 )
fam. 73: ( VII-25-129 )
fam. 73: ( VII-25-127 )
 
  Jensema
 
  fam. 60: ( IX-3-12 )
fam. 60: ( IX-3-14 )
fam. 60: ( IX-3-13 )
 
  Johnson
 
  fam. 58: ( IX-20-65 )
fam. 68: ( X-12-24 )
fam. 68: ( X-2-4 )
fam. 58: ( IX-20-68 )
fam. 58: ( IX-20-66 )
fam. 61: ( XII-25-97 )
fam. 61: ( XII-25-95 )
fam. 61: ( XII-25-98 )
fam. 61: ( XII-25-96 )
fam. 61: ( XI-174-539 )
fam. 68: ( X-2-5 )
fam. 61: ( XI-174-538 )
fam. 58: ( IX-20-67 )
fam. 61: ( XI-174-540 )
fam. 68: ( X-12-23 )
fam. 68: ( X-2-6 )
 
  Johnston
 
  fam. 58: ( IX-43-137 )
fam. 58: ( IX-43-138 )
fam. 58: ( IX-43-136 )
fam. 58: ( IX-43-135 )
 
  Jolman
 
  fam. 61: ( XI-97-279 )
fam. 61: ( XI-97-277 )
fam. 61: ( XI-97-276 )
fam. 61: ( XI-97-280 )
fam. 61: ( XI-97-278 )
fam. 61: ( XI-97-281 )
 
  Jones
 
  fam. 58: ( VIII-148-477 )
fam. 68: ( X-11-22 )
 
  de Jong
 
  fam. 58: ( VIII-135-427 )
fam. 58: ( VII-57-261 )
fam. 73: ( VI-14-74 )
 
  De Jonge
 
  fam. 58: ( IX-75-247 )
fam. 58: ( IX-75-248 )
fam. 58: ( IX-75-246 )
fam. 72: ( VII-31-173 )
fam. 58: ( IX-75-249 )
 
  de Jonge Hoogland
 
  fam. 61: ( VIII-108-367 )
fam. 61: ( VII-83-279 )
fam. 61: ( VIII-108-370 )
 
  Jongschaap
 
  fam. 63: ( X-54-292 )
 
  Juijrts
 
  fam. 67: ( II-1-1 )
 
  Juirts
 
  fam. 67: ( II-1-2 )
fam. 67: ( II-1-3 )
fam. 67: ( IV-1-1 )
 
  Juist
 
  fam. 61: ( X-265-810 )
 
  Jurjens
 
  fam. 61: ( V-45-193 )
fam. 61: ( V-45-198 )
fam. 63: ( V-5-19 )
fam. 61: ( V-45-192 )
fam. 61: ( V-45-194 )
fam. 61: ( V-45-196 )
fam. 63: ( V-5-18 )
fam. 61: ( V-45-195 )
fam. 61: ( V-45-197 )
 
  Juurts
 
  fam. 67: ( V-4-25 )
fam. 67: ( V-4-19 )
fam. 67: ( V-4-22 )
fam. 67: ( V-4-20 )
fam. 67: ( V-4-18 )
fam. 67: ( IV-1-4 )
fam. 67: ( IV-1-5 )
fam. 67: ( IV-1-3 )
fam. 67: ( IV-1-8 )
fam. 67: ( IV-1-6 )
fam. 67: ( IV-1-7 )
 
  Kadijk
 
  fam. 61: ( VIII-263-929 )
fam. 61: ( VIII-263-931 )
fam. 61: ( VIII-263-933 )
fam. 61: ( VIII-263-928 )
fam. 61: ( VIII-11-28 )
fam. 61: ( IX-296-1014 )
fam. 61: ( IX-296-1015 )
fam. 61: ( VIII-263-930 )
fam. 61: ( VIII-263-932 )
fam. 61: ( IX-296-1013 )
 
  Kalkema
 
  fam. 61: ( VI-88-337 )
fam. 61: ( VI-88-338 )
 
  Kamphuis
 
  fam. 61: ( VIII-169-610 )
fam. 67: ( IX-18-60 )
fam. 61: ( VIII-121-437 )
fam. 67: ( IX-18-59 )
fam. 61: ( VIII-121-432 )
fam. 67: ( VIII-14-66 )
fam. 61: ( VIII-121-436 )
fam. 61: ( VIII-121-435 )
fam. 61: ( IX-146-472 )
fam. 61: ( VIII-169-614 )
fam. 61: ( VIII-169-613 )
fam. 61: ( VIII-169-612 )
fam. 67: ( IX-18-62 )
fam. 67: ( VIII-14-67 )
fam. 61: ( VIII-169-609 )
fam. 61: ( IX-146-467 )
fam. 67: ( IX-18-61 )
fam. 61: ( VIII-121-434 )
fam. 61: ( VIII-121-433 )
fam. 61: ( IX-146-471 )
fam. 61: ( VIII-169-611 )
fam. 61: ( IX-146-470 )
fam. 61: ( VIII-169-615 )
fam. 61: ( IX-146-468 )
fam. 61: ( IX-146-469 )
fam. 61: ( VIII-169-616 )
fam. 67: ( VIII-14-68 )
 
  Kamstra
 
  fam. 63: ( X-56-316 )
fam. 63: ( X-56-320 )
fam. 63: ( X-56-318 )
fam. 63: ( X-56-326 )
fam. 63: ( X-56-314 )
fam. 63: ( X-56-322 )
fam. 63: ( X-56-324 )
 
  Kane
 
  fam. 61: ( XI-126-378 )
fam. 61: ( XI-126-379 )
fam. 61: ( XI-126-381 )
fam. 61: ( XI-126-377 )
fam. 61: ( XI-126-380 )
fam. 61: ( XI-126-376 )
 
  Keller
 
  fam. 61: ( XIII-12-24 )
 
  Kelly
 
  fam. 58: ( XI-21-44 )
fam. 58: ( X-36-80 )
fam. 58: ( XI-21-45 )
 
  Kemink
 
  fam. 58: ( X-43-94 )
fam. 58: ( X-43-95 )
fam. 58: ( X-43-93 )
fam. 58: ( X-43-92 )
 
  Kempkers
 
  fam. 73: ( VI-37-199 )
fam. 73: ( VI-37-197 )
fam. 73: ( VI-37-195 )
fam. 73: ( VI-37-189 )
fam. 73: ( VI-37-193 )
fam. 73: ( VI-37-191 )
 
  Keneson
 
  fam. 61: ( XII-81-243 )
fam. 61: ( XII-81-244 )
 
  Kerkhoff
 
  fam. 58: ( VII-20-98 )
fam. 58: ( VII-20-93 )
fam. 58: ( VII-20-95 )
fam. 58: ( VII-20-100 )
fam. 58: ( VIII-40-100 )
fam. 58: ( VIII-43-111 )
fam. 58: ( VII-20-94 )
fam. 58: ( VII-20-97 )
fam. 58: ( VII-20-96 )
fam. 58: ( VIII-43-109 )
fam. 58: ( VIII-43-108 )
fam. 58: ( VIII-40-101 )
fam. 58: ( VIII-43-110 )
fam. 58: ( VII-20-99 )
fam. 58: ( VII-20-101 )
 
  Kerkstra
 
  fam. 72: ( VII-20-107 )
fam. 63: ( IX-93-515 )
fam. 72: ( VII-20-109 )
fam. 72: ( VII-20-105 )
fam. 72: ( VII-20-111 )
fam. 72: ( VII-20-113 )
fam. 63: ( IX-93-517 )
 
  Kersaan
 
  fam. 72: ( IX-9-15 )
fam. 72: ( IX-9-13 )
fam. 72: ( IX-9-14 )
 
  Kesterloo
 
  fam. 73: ( IX-37-133 )
fam. 73: ( IX-37-135 )
fam. 73: ( IX-37-131 )
 
  Kieft
 
  fam. 63: ( XII-10-44 )
fam. 63: ( XII-10-42 )
fam. 63: ( XII-10-40 )
fam. 63: ( XII-10-46 )
 
  Kiewiet
 
  fam. 58: ( VIII-66-186 )
fam. 58: ( IX-28-91 )
fam. 58: ( IX-28-89 )
fam. 58: ( IX-28-90 )
 
  Kilgore
 
  fam. 68: ( X-23-45 )
 
  King
 
  fam. 58: ( XI-16-37 )
fam. 58: ( XI-16-36 )
 
  Kingma
 
  fam. 72: ( VIII-20-100 )
fam. 72: ( VIII-20-101 )
 
  Kirchhoff
 
  fam. 58: ( XII-1-1 )
fam. 58: ( XI-6-11 )
fam. 58: ( XI-6-10 )
fam. 58: ( XI-6-9 )
 
  Kirychi
 
  fam. 71: ( IX-19-49 )
fam. 71: ( IX-19-50 )
 
  Kits
 
  fam. 61: ( IX-144-460 )
fam. 61: ( XI-19-49 )
fam. 61: ( IX-144-459 )
fam. 61: ( IX-144-461 )
fam. 61: ( IX-144-462 )
fam. 61: ( IX-144-455 )
fam. 61: ( IX-144-463 )
fam. 61: ( IX-144-458 )
fam. 61: ( XI-19-51 )
fam. 61: ( XI-19-50 )
fam. 61: ( IX-144-452 )
fam. 61: ( IX-144-457 )
fam. 61: ( IX-144-453 )
fam. 61: ( IX-144-456 )
fam. 61: ( X-97-262 )
fam. 61: ( X-98-263 )
fam. 61: ( IX-144-454 )
 
  Kitteringham
 
  fam. 61: ( XI-130-392 )
fam. 61: ( XI-130-393 )
 
  Klaasens
 
  fam. 71: ( II-1-7 )
fam. 71: ( II-1-8 )
fam. 71: ( II-1-6 )
 
  Klasen
 
  fam. 71: ( II-1-4 )
fam. 61: ( IV-7-31 )
 
  Klasens
 
  fam. 72: ( III-2-7 )
fam. 72: ( III-2-10 )
fam. 72: ( III-2-6 )
fam. 72: ( III-2-9 )
 
  Klassens
 
  fam. 71: ( II-1-1 )
fam. 71: ( II-1-2 )
 
  Klavenga
 
  fam. 68: ( IX-33-85 )
fam. 68: ( IX-33-87 )
fam. 68: ( IX-33-83 )
fam. 68: ( IX-33-84 )
fam. 68: ( IX-33-82 )
fam. 68: ( IX-33-86 )
 
  van der Klei
 
  fam. 61: ( VIII-254-905 )
fam. 61: ( VIII-259-923 )
fam. 61: ( VII-186-682 )
 
  Kleinhuizen
 
  fam. 61: ( X-53-150 )
fam. 61: ( X-53-152 )
fam. 61: ( X-53-153 )
fam. 61: ( X-53-151 )
fam. 61: ( IX-68-192 )
fam. 61: ( IX-68-193 )
fam. 61: ( IX-68-195 )
fam. 61: ( IX-68-194 )
fam. 61: ( IX-68-196 )
 
  Klimp
 
  fam. 60: ( VIII-3-7 )
fam. 58: ( VII-26-127 )
 
  Klimstra
 
  fam. 61: ( IX-317-1118 )
fam. 61: ( IX-317-1117 )
fam. 61: ( IX-317-1120 )
fam. 61: ( IX-317-1116 )
fam. 61: ( IX-317-1115 )
fam. 61: ( IX-317-1119 )
 
  Kline
 
  fam. 71: ( IX-5-6 )
fam. 71: ( IX-5-8 )
fam. 71: ( IX-5-7 )
 
  Klok
 
  fam. 61: ( VII-136-486 )
fam. 61: ( VII-136-488 )
fam. 61: ( VII-137-494 )
fam. 61: ( VIII-182-671 )
fam. 61: ( VI-79-305 )
fam. 61: ( VII-136-491 )
fam. 61: ( VI-79-302 )
fam. 61: ( VI-79-301 )
fam. 61: ( VIII-182-667 )
fam. 61: ( VII-136-487 )
fam. 61: ( VII-136-492 )
fam. 61: ( VIII-181-666 )
fam. 61: ( VIII-182-669 )
fam. 61: ( VI-79-306 )
fam. 61: ( VII-136-493 )
fam. 61: ( VII-135-485 )
fam. 61: ( VIII-182-668 )
fam. 61: ( VIII-182-670 )
fam. 61: ( VII-136-489 )
fam. 61: ( VI-79-303 )
fam. 61: ( VI-79-304 )
fam. 61: ( VII-136-490 )
fam. 61: ( VI-79-300 )
 
  Klooster
 
  fam. 61: ( IX-111-342 )
fam. 61: ( IX-111-344 )
fam. 61: ( IX-111-339 )
fam. 61: ( IX-111-345 )
fam. 61: ( IX-111-341 )
fam. 61: ( IX-111-340 )
fam. 61: ( IX-111-343 )
 
  Kloosterboer
 
  fam. 58: ( VI-41-233 )
fam. 58: ( VI-41-235 )
fam. 58: ( VI-41-230 )
fam. 58: ( VI-41-232 )
fam. 58: ( VI-41-234 )
fam. 58: ( VI-41-231 )
 
  Kloosterman
 
  fam. 67: ( VIII-3-14 )
fam. 67: ( VIII-3-16 )
fam. 67: ( VIII-3-10 )
fam. 67: ( VIII-3-18 )
fam. 71: ( VIII-33-116 )
fam. 71: ( VIII-33-115 )
fam. 71: ( VIII-33-114 )
fam. 67: ( VIII-3-12 )
 
  Kloostra
 
  fam. 68: ( IX-9-17 )
fam. 68: ( IX-9-18 )
 
  Klout
 
  fam. 58: ( IX-15-39 )
fam. 58: ( IX-15-38 )
fam. 58: ( IX-15-40 )
 
  Knijphuizen
 
  fam. 63: ( VII-24-114 )
 
  Kniphuizen
 
  fam. 63: ( VIII-50-231 )
fam. 63: ( VIII-50-233 )
fam. 63: ( VIII-51-242 )
fam. 61: ( VIII-53-150 )
fam. 63: ( IX-82-459 )
fam. 63: ( IX-82-462 )
fam. 63: ( IX-83-464 )
fam. 63: ( VII-24-115 )
fam. 63: ( VIII-50-230 )
fam. 63: ( VIII-50-236 )
fam. 63: ( VIII-50-237 )
fam. 63: ( IX-82-460 )
fam. 63: ( VIII-50-229 )
fam. 63: ( VIII-51-243 )
fam. 63: ( VIII-51-239 )
fam. 63: ( IX-83-463 )
fam. 61: ( VIII-53-151 )
fam. 63: ( VIII-50-232 )
fam. 63: ( VIII-50-234 )
fam. 63: ( IX-83-466 )
fam. 63: ( VIII-50-235 )
fam. 63: ( IX-82-461 )
fam. 63: ( IX-83-465 )
fam. 63: ( VIII-51-240 )
fam. 63: ( VIII-51-241 )
fam. 63: ( VIII-51-238 )
fam. 63: ( VII-24-113 )
fam. 63: ( VII-24-112 )
fam. 63: ( VII-24-111 )
fam. 61: ( VII-35-129 )
fam. 61: ( VII-35-130 )
 
  Knol
 
  fam. 62: ( V-3-20 )
fam. 62: ( V-3-18 )
fam. 62: ( VI-5-11 )
fam. 62: ( VI-5-15 )
fam. 62: ( VI-5-17 )
fam. 63: ( XII-1-6 )
fam. 63: ( XII-1-8 )
fam. 62: ( V-3-16 )
fam. 63: ( XII-1-4 )
fam. 63: ( XII-1-2 )
fam. 62: ( VI-5-13 )
fam. 62: ( V-3-14 )
 
  Knoll
 
  fam. 72: ( VII-29-167 )
fam. 72: ( VIII-46-234 )
fam. 72: ( VII-29-159 )
fam. 72: ( VII-29-161 )
fam. 72: ( VII-29-160 )
fam. 72: ( VII-29-164 )
fam. 72: ( VII-29-165 )
fam. 72: ( VII-29-166 )
fam. 72: ( VII-29-163 )
fam. 72: ( VII-29-162 )
fam. 72: ( VIII-46-233 )
fam. 72: ( VIII-43-213 )
 
  Knott
 
  fam. 72: ( VIII-35-179 )
fam. 72: ( VIII-35-180 )
fam. 72: ( VIII-35-178 )
fam. 72: ( IX-29-88 )
fam. 72: ( VIII-36-186 )
fam. 72: ( VII-25-139 )
fam. 72: ( VIII-36-187 )
fam. 72: ( VII-25-146 )
fam. 72: ( VII-25-138 )
fam. 72: ( VII-25-141 )
fam. 72: ( VII-25-140 )
fam. 72: ( VII-25-144 )
fam. 72: ( VII-25-145 )
fam. 72: ( VIII-35-183 )
fam. 72: ( VII-25-147 )
fam. 72: ( IX-29-90 )
fam. 72: ( IX-29-92 )
fam. 72: ( VIII-38-190 )
fam. 72: ( IX-29-89 )
fam. 72: ( VIII-35-181 )
fam. 72: ( VIII-36-185 )
fam. 72: ( VIII-36-184 )
fam. 72: ( VIII-35-182 )
fam. 72: ( VII-25-142 )
fam. 72: ( IX-29-91 )
fam. 72: ( VII-25-143 )
 
  Koekoek
 
  fam. 58: ( VIII-12-22 )
 
  Koeze
 
  fam. 71: ( VII-29-127 )
fam. 71: ( VII-29-125 )
fam. 71: ( VII-29-126 )
 
  Kok
 
  fam. 61: ( VII-89-304 )
fam. 61: ( VII-89-303 )
fam. 61: ( VII-89-308 )
fam. 61: ( VII-89-307 )
fam. 61: ( VII-89-306 )
fam. 61: ( VII-89-309 )
fam. 61: ( VII-89-305 )
 
  Kok Dijkema
 
  fam. 61: ( VIII-94-296 )
fam. 61: ( IX-116-357 )
fam. 61: ( IX-116-356 )
 
  Kolk
 
  fam. 61: ( VIII-241-861 )
fam. 73: ( V-8-50 )
fam. 61: ( VIII-241-862 )
fam. 61: ( VIII-241-863 )
fam. 73: ( IV-2-11 )
fam. 73: ( IV-2-12 )
fam. 73: ( V-8-52 )
fam. 73: ( IV-2-10 )
fam. 61: ( VIII-241-864 )
fam. 61: ( VI-100-374 )
fam. 61: ( VI-100-375 )
fam. 61: ( VI-100-376 )
fam. 61: ( VI-100-377 )
fam. 61: ( VII-174-625 )
fam. 61: ( VII-174-624 )
fam. 61: ( VII-174-626 )
fam. 73: ( V-8-48 )
fam. 73: ( IV-2-15 )
fam. 73: ( IV-2-14 )
fam. 73: ( V-8-51 )
fam. 73: ( V-8-49 )
fam. 73: ( IV-2-16 )
fam. 61: ( VIII-242-867 )
fam. 61: ( VIII-241-865 )
fam. 61: ( VIII-242-866 )
fam. 61: ( VI-100-373 )
fam. 61: ( VIII-240-860 )
fam. 73: ( IV-2-9 )
fam. 73: ( IV-2-13 )
fam. 61: ( VII-174-622 )
fam. 61: ( VII-174-623 )
fam. 58: ( XI-11-23 )
fam. 58: ( XI-11-24 )
 
  Kolle
 
  fam. 63: ( X-39-219 )
fam. 63: ( X-39-217 )
fam. 63: ( X-39-218 )
fam. 63: ( IX-22-119 )
fam. 63: ( X-37-204 )
fam. 63: ( IX-22-115 )
fam. 63: ( IX-22-117 )
fam. 63: ( IX-22-112 )
fam. 63: ( IX-22-116 )
fam. 63: ( X-37-203 )
fam. 63: ( X-38-211 )
fam. 63: ( X-37-206 )
fam. 63: ( IX-22-118 )
fam. 63: ( X-37-205 )
fam. 63: ( X-38-208 )
fam. 63: ( X-39-216 )
fam. 63: ( X-37-207 )
fam. 63: ( IX-22-114 )
fam. 63: ( X-38-213 )
fam. 63: ( X-38-212 )
fam. 63: ( X-39-220 )
fam. 63: ( X-39-221 )
fam. 63: ( IX-22-113 )
fam. 63: ( X-38-209 )
fam. 63: ( X-38-210 )
fam. 63: ( X-38-214 )
fam. 63: ( X-38-215 )
fam. 63: ( IX-22-111 )
 
  Koning
 
  fam. 73: ( VII-49-227 )
fam. 61: ( IX-13-39 )
fam. 73: ( VII-49-229 )
 
  Kooi
 
  fam. 61: ( VIII-154-565 )
fam. 61: ( VII-116-412 )
fam. 63: ( XII-21-74 )
fam. 58: ( IX-77-259 )
fam. 65: ( VII-2-6 )
fam. 61: ( XII-82-246 )
fam. 63: ( XI-33-132 )
fam. 65: ( VII-2-22 )
fam. 61: ( VIII-154-564 )
fam. 63: ( XI-33-134 )
fam. 63: ( XIII-11-44 )
fam. 58: ( IX-77-254 )
fam. 58: ( IX-77-256 )
fam. 58: ( IX-77-257 )
fam. 61: ( VII-116-410 )
fam. 65: ( VII-2-12 )
fam. 65: ( VII-2-10 )
fam. 65: ( VII-2-18 )
fam. 65: ( VII-2-20 )
fam. 63: ( XII-21-75 )
fam. 61: ( VII-116-411 )
fam. 61: ( VII-116-414 )
fam. 65: ( VII-2-8 )
fam. 61: ( VII-116-413 )
fam. 58: ( IX-77-258 )
fam. 61: ( XII-82-245 )
fam. 63: ( XIII-11-43 )
fam. 61: ( XII-82-247 )
fam. 58: ( IX-77-255 )
fam. 63: ( XII-21-73 )
fam. 65: ( VII-2-14 )
fam. 65: ( VII-2-16 )
 
  Kool
 
  fam. 63: ( X-42-231 )
fam. 63: ( X-42-232 )
 
  Koolman
 
  fam. 60: ( VIII-22-100 )
fam. 60: ( VIII-22-98 )
fam. 60: ( VIII-22-99 )
fam. 60: ( VIII-22-97 )
 
  Koopman
 
  fam. 66: ( VIII-11-32 )
fam. 66: ( VIII-11-34 )
fam. 66: ( VIII-11-36 )
fam. 66: ( VIII-11-30 )
 
  Koops
 
  fam. 68: ( VII-3-7 )
fam. 68: ( VII-3-8 )
 
  Korf
 
  fam. 61: ( VIII-183-675 )
fam. 61: ( IX-210-692 )
fam. 61: ( VIII-183-674 )
fam. 61: ( VIII-183-672 )
fam. 61: ( VIII-183-673 )
 
  Korsaan
 
  fam. 63: ( XI-34-136 )
 
  Korthuis
 
  fam. 68: ( IX-8-16 )
fam. 68: ( IX-8-14 )
fam. 68: ( IX-8-15 )
 
  Koster
 
  fam. 72: ( V-2-7 )
fam. 72: ( VI-3-13 )
fam. 72: ( V-2-5 )
fam. 72: ( VI-3-12 )
fam. 72: ( V-2-6 )
fam. 63: ( VIII-30-167 )
 
  Kramer
 
  fam. 63: ( X-33-197 )
fam. 63: ( X-33-196 )
fam. 61: ( VI-71-280 )
fam. 61: ( VI-71-278 )
fam. 61: ( VI-71-276 )
fam. 61: ( VI-71-275 )
fam. 61: ( VI-71-279 )
fam. 61: ( VI-71-277 )
 
  Kranenborg
 
  fam. 58: ( XI-4-7 )
fam. 58: ( XI-4-6 )
 
  van Kregten
 
  fam. 61: ( VII-105-367 )
fam. 61: ( VII-105-368 )
fam. 61: ( VII-105-369 )
 
  Kreis
 
  fam. 58: ( X-18-45 )
fam. 58: ( X-18-44 )
fam. 58: ( X-18-46 )
 
  Kremer
 
  fam. 63: ( IX-91-503 )
fam. 63: ( VIII-57-269 )
fam. 63: ( VIII-57-267 )
fam. 72: ( IX-8-12 )
fam. 63: ( IX-91-501 )
fam. 63: ( VIII-57-265 )
fam. 63: ( IX-91-505 )
fam. 63: ( IX-91-504 )
fam. 63: ( IX-91-502 )
 
  Kretzschmar
 
  fam. 58: ( XI-3-4 )
fam. 58: ( X-12-32 )
fam. 58: ( XI-3-5 )
fam. 58: ( X-12-31 )
 
  Krook
 
  fam. 63: ( X-118-560 )
fam. 63: ( X-118-561 )
fam. 63: ( IX-74-418 )
fam. 63: ( IX-74-419 )
 
  Krueger
 
  fam. 61: ( XII-72-222 )
fam. 61: ( XII-72-221 )
fam. 61: ( XII-72-220 )
 
  Kruisinga
 
  fam. 66: ( V-4-15 )
fam. 66: ( V-4-19 )
fam. 66: ( V-4-17 )
 
  Kruizenga
 
  fam. 65: ( VII-1-4 )
fam. 58: ( VII-48-230 )
fam. 58: ( VII-48-231 )
fam. 63: ( IX-19-92 )
fam. 63: ( IX-19-93 )
fam. 63: ( IX-79-441 )
fam. 63: ( IX-79-440 )
fam. 58: ( VII-48-228 )
fam. 63: ( IX-19-91 )
fam. 58: ( VII-48-229 )
fam. 63: ( VIII-11-59 )
fam. 63: ( VIII-47-222 )
fam. 63: ( VIII-47-223 )
fam. 63: ( VII-16-80 )
fam. 63: ( VII-16-81 )
fam. 63: ( VII-16-79 )
fam. 63: ( VII-16-82 )
fam. 63: ( VII-16-83 )
fam. 63: ( VII-16-85 )
 
  Kruizinga
 
  fam. 63: ( IX-61-357 )
fam. 65: ( VII-1-2 )
fam. 63: ( VIII-34-181 )
fam. 63: ( VIII-34-183 )
fam. 63: ( VIII-34-182 )
fam. 63: ( VIII-11-58 )
fam. 63: ( VIII-11-60 )
fam. 63: ( VIII-11-57 )
fam. 63: ( VII-16-84 )
 
  Krum
 
  fam. 68: ( X-16-31 )
fam. 68: ( X-16-32 )
 
  Kuehl
 
  fam. 61: ( XII-120-335 )
fam. 61: ( XII-120-333 )
fam. 61: ( XII-120-336 )
fam. 61: ( XII-120-334 )
 
  Kuiper
 
  fam. 61: ( VII-45-167 )
fam. 71: ( VII-4-17 )
fam. 71: ( VII-5-19 )
fam. 58: ( VII-94-463 )
fam. 71: ( VII-4-18 )
fam. 71: ( VI-3-24 )
fam. 71: ( VII-4-15 )
fam. 71: ( VII-5-21 )
fam. 71: ( VII-27-115 )
fam. 58: ( VII-94-464 )
fam. 71: ( VI-3-25 )
fam. 71: ( VII-27-117 )
fam. 61: ( VII-45-164 )
fam. 71: ( VI-3-23 )
fam. 68: ( V-4-8 )
fam. 68: ( VI-5-20 )
fam. 68: ( V-4-9 )
fam. 71: ( VII-27-116 )
fam. 68: ( VI-5-21 )
fam. 58: ( VIII-166-516 )
fam. 61: ( VII-45-168 )
fam. 61: ( VII-45-166 )
fam. 61: ( VII-45-169 )
fam. 58: ( X-3-6 )
fam. 71: ( VII-4-16 )
fam. 63: ( IX-87-479 )
fam. 71: ( VII-27-118 )
fam. 71: ( VI-3-22 )
fam. 58: ( XI-1-1 )
fam. 71: ( VII-5-20 )
fam. 61: ( VII-45-163 )
fam. 61: ( VII-45-165 )
 
  Kuipers
 
  fam. 68: ( VI-22-109 )
fam. 68: ( VI-22-107 )
fam. 66: ( V-5-21 )
fam. 58: ( IX-64-213 )
fam. 58: ( IX-64-212 )
fam. 61: ( IX-195-641 )
fam. 58: ( VII-94-462 )
fam. 61: ( VIII-166-601 )
fam. 61: ( VIII-166-602 )
fam. 58: ( VIII-166-517 )
fam. 61: ( VIII-166-599 )
fam. 61: ( VIII-166-600 )
fam. 68: ( VI-22-108 )
fam. 61: ( VIII-166-597 )
fam. 61: ( IX-195-642 )
fam. 61: ( VIII-166-598 )
fam. 58: ( VII-94-461 )
fam. 66: ( V-5-23 )
fam. 66: ( V-5-25 )
 
  Kuite
 
  fam. 58: ( VII-58-264 )
fam. 58: ( VII-58-263 )
fam. 58: ( VII-58-262 )
 
  Kuyper
 
  fam. 61: ( XII-53-163 )
fam. 61: ( XII-53-165 )
fam. 61: ( XII-53-164 )
fam. 61: ( XII-53-166 )
fam. 58: ( IX-8-18 )
fam. 61: ( XII-53-162 )
fam. 61: ( XII-53-167 )
fam. 61: ( XII-53-168 )
fam. 61: ( XII-53-169 )
fam. 58: ( IX-8-17 )
 
  Kyarsgaard
 
  fam. 61: ( XI-147-446 )
fam. 61: ( XII-94-277 )
fam. 61: ( XI-147-443 )
fam. 61: ( XII-94-278 )
fam. 61: ( XI-147-444 )
fam. 61: ( XII-94-276 )
fam. 61: ( XI-147-445 )
 
  van der Laan
 
  fam. 61: ( VII-54-200 )
fam. 61: ( IX-11-36 )
fam. 61: ( VII-54-199 )
fam. 61: ( VIII-21-67 )
fam. 58: ( VIII-152-483 )
fam. 58: ( VIII-155-493 )
fam. 58: ( VII-85-398 )
fam. 58: ( VII-85-396 )
fam. 58: ( VIII-152-482 )
fam. 58: ( VIII-156-494 )
fam. 58: ( VII-85-399 )
fam. 58: ( VII-85-406 )
fam. 58: ( VII-85-403 )
fam. 61: ( IX-11-35 )
fam. 58: ( VII-85-397 )
fam. 58: ( VII-85-395 )
fam. 58: ( VII-85-408 )
fam. 58: ( VII-85-405 )
fam. 58: ( VII-85-400 )
fam. 58: ( VII-85-402 )
fam. 58: ( VII-85-409 )
fam. 58: ( VII-85-401 )
fam. 58: ( VIII-152-484 )
fam. 58: ( VII-85-404 )
fam. 61: ( VIII-21-68 )
fam. 58: ( VII-85-407 )
fam. 58: ( VIII-151-481 )
fam. 58: ( X-69-180 )
fam. 58: ( VIII-150-480 )
fam. 58: ( VIII-155-492 )
fam. 58: ( IX-114-401 )
fam. 58: ( X-69-181 )
fam. 58: ( VIII-155-491 )
fam. 58: ( IX-119-417 )
 
  Laepple
 
  fam. 58: ( VII-60-266 )
 
  Lammers
 
  fam. 61: ( XII-24-92 )
fam. 61: ( XII-24-93 )
fam. 61: ( XII-24-94 )
 
  Lammerts
 
  fam. 61: ( V-54-235 )
 
  van der Lande
 
  fam. 63: ( VIII-36-191 )
fam. 58: ( VI-43-241 )
fam. 63: ( X-107-523 )
fam. 58: ( VI-43-239 )
fam. 63: ( IX-65-372 )
fam. 63: ( IX-65-371 )
fam. 63: ( IX-65-373 )
fam. 63: ( IX-65-375 )
fam. 63: ( VIII-36-190 )
fam. 63: ( VIII-38-194 )
fam. 63: ( IX-64-366 )
fam. 63: ( IX-65-376 )
fam. 63: ( VIII-38-197 )
fam. 63: ( VIII-38-198 )
fam. 63: ( IX-65-377 )
fam. 63: ( IX-64-368 )
fam. 63: ( IX-64-369 )
fam. 63: ( VIII-38-196 )
fam. 63: ( VIII-38-200 )
fam. 63: ( IX-65-370 )
fam. 63: ( IX-65-374 )
fam. 63: ( IX-64-367 )
fam. 58: ( VI-43-240 )
fam. 63: ( VIII-36-188 )
fam. 63: ( VIII-38-199 )
fam. 63: ( VIII-38-195 )
fam. 63: ( X-107-524 )
fam. 63: ( VIII-36-189 )
fam. 63: ( X-107-522 )
 
  Landstra
 
  fam. 68: ( VIII-1-2 )
fam. 68: ( VIII-1-1 )
 
  Langerak
 
  fam. 71: ( VIII-23-78 )
fam. 71: ( VIII-23-77 )
fam. 71: ( VIII-23-80 )
fam. 71: ( VII-28-123 )
fam. 71: ( VII-28-124 )
fam. 71: ( VIII-23-79 )
 
  Lanting
 
  fam. 58: ( VI-14-62 )
fam. 58: ( VI-14-63 )
fam. 58: ( VI-14-64 )
 
  Lantinga
 
  fam. 63: ( X-142-674 )
fam. 63: ( X-142-676 )
 
  Lap
 
  fam. 63: ( X-12-83 )
fam. 63: ( X-12-77 )
fam. 63: ( X-119-566 )
fam. 63: ( X-12-85 )
fam. 72: ( VIII-3-10 )
fam. 61: ( VIII-266-938 )
fam. 63: ( IX-75-426 )
fam. 63: ( IX-75-425 )
fam. 63: ( X-119-569 )
fam. 63: ( X-12-79 )
fam. 63: ( X-119-563 )
fam. 72: ( VIII-3-8 )
fam. 63: ( IX-75-422 )
fam. 63: ( X-119-562 )
fam. 63: ( X-120-571 )
fam. 63: ( IX-75-421 )
fam. 63: ( X-119-565 )
fam. 72: ( VIII-3-11 )
fam. 63: ( X-119-568 )
fam. 63: ( IX-75-423 )
fam. 63: ( X-119-567 )
fam. 61: ( VIII-266-937 )
fam. 63: ( IX-75-424 )
fam. 63: ( X-12-81 )
fam. 63: ( X-119-564 )
fam. 63: ( X-120-570 )
fam. 61: ( VIII-266-939 )
fam. 72: ( VIII-3-9 )
fam. 63: ( IX-75-420 )
 
  Latupeirissa
 
  fam. 73: ( X-3-12 )
fam. 73: ( X-3-10 )
fam. 73: ( X-3-8 )
 
  Lawrence
 
  fam. 61: ( IX-191-624 )
fam. 61: ( IX-191-623 )
fam. 61: ( IX-191-625 )
fam. 61: ( IX-191-626 )
 
  Lazarock
 
  fam. 58: ( X-56-133 )
fam. 58: ( X-56-134 )
fam. 58: ( X-56-131 )
fam. 58: ( X-56-132 )
 
  Leech
 
  fam. 61: ( XII-98-286 )
fam. 61: ( XII-98-288 )
fam. 61: ( XII-98-287 )
 
  Leeninga
 
  fam. 58: ( VI-28-156 )
fam. 71: ( VII-20-78 )
fam. 71: ( VI-10-65 )
fam. 58: ( VI-28-157 )
fam. 58: ( VI-28-155 )
fam. 71: ( VI-10-63 )
fam. 71: ( VII-20-79 )
fam. 71: ( VI-10-64 )
fam. 71: ( VII-20-80 )
fam. 71: ( VII-20-77 )
fam. 71: ( VII-20-76 )
fam. 71: ( VII-20-75 )
fam. 71: ( VI-10-62 )
 
  van Leeuwen
 
  fam. 58: ( VIII-60-165 )
 
  LeFebre
 
  fam. 61: ( XI-27-97 )
fam. 61: ( XI-27-94 )
fam. 61: ( XI-27-95 )
fam. 61: ( XI-27-96 )
fam. 61: ( X-112-320 )
fam. 61: ( XI-27-93 )
fam. 61: ( X-112-321 )
fam. 61: ( XI-27-98 )
 
  LeGrand
 
  fam. 72: ( VII-11-68 )
 
  Leima
 
  fam. 61: ( VIII-28-79 )
fam. 61: ( VII-24-89 )
fam. 61: ( VII-24-90 )
fam. 61: ( VIII-28-80 )
fam. 61: ( VI-14-45 )
fam. 61: ( VII-24-91 )
fam. 61: ( VII-24-92 )
fam. 61: ( IX-25-59 )
fam. 61: ( VI-14-44 )
fam. 61: ( VII-24-88 )
fam. 61: ( VIII-28-82 )
fam. 61: ( VIII-28-81 )
fam. 61: ( VI-14-43 )
fam. 61: ( VI-14-42 )
fam. 61: ( VII-24-87 )
 
  LeMoine
 
  fam. 61: ( XII-119-332 )
 
  Leopold
 
  fam. 61: ( IX-152-485 )
fam. 61: ( IX-152-484 )
 
  Liddle
 
  fam. 58: ( X-65-163 )
fam. 58: ( X-65-164 )
 
  Lijnema
 
  fam. 61: ( IX-215-705 )
fam. 61: ( IX-215-707 )
fam. 61: ( IX-215-706 )
 
  Lindemulder
 
  fam. 63: ( IX-55-328 )
fam. 63: ( IX-54-326 )
fam. 63: ( VIII-31-168 )
fam. 63: ( IX-55-332 )
fam. 63: ( VIII-31-170 )
fam. 63: ( IX-55-329 )
fam. 63: ( VIII-31-171 )
fam. 63: ( IX-56-333 )
fam. 63: ( VIII-31-173 )
fam. 63: ( IX-56-334 )
fam. 63: ( IX-55-330 )
fam. 63: ( IX-54-325 )
fam. 63: ( IX-54-324 )
fam. 63: ( IX-55-327 )
fam. 63: ( IX-55-331 )
fam. 63: ( VIII-31-169 )
fam. 63: ( VIII-31-172 )
 
  Linneman
 
  fam. 71: ( V-10-43 )
fam. 71: ( V-10-41 )
fam. 71: ( V-10-42 )
fam. 71: ( V-10-45 )
fam. 71: ( VI-21-115 )
fam. 71: ( V-10-40 )
fam. 71: ( V-10-44 )
 
  Linstrom
 
  fam. 58: ( XI-22-48 )
fam. 58: ( XI-22-50 )
fam. 58: ( XI-22-49 )
 
  Loeper
 
  fam. 63: ( XIII-6-28 )
fam. 63: ( XIII-6-24 )
fam. 63: ( XIII-6-30 )
fam. 63: ( XIII-6-26 )
 
  Loerop
 
  fam. 61: ( XII-108-309 )
fam. 61: ( XII-108-310 )
 
  Logman
 
  fam. 58: ( VIII-64-181 )
fam. 58: ( VIII-64-180 )
fam. 58: ( VIII-64-182 )
fam. 58: ( VIII-64-183 )
 
  Lohan
 
  fam. 71: ( X-6-17 )
fam. 71: ( X-6-16 )
 
  Londo
 
  fam. 68: ( VIII-29-73 )
fam. 68: ( VIII-29-74 )
fam. 68: ( VIII-29-72 )
 
  Longstreet
 
  fam. 68: ( VII-42-133 )
fam. 68: ( VII-42-129 )
fam. 68: ( VII-42-131 )
 
  Looots
 
  fam. 73: ( IV-1-1 )
 
  Loots
 
  fam. 73: ( VI-31-150 )
fam. 73: ( VI-30-144 )
fam. 73: ( V-7-41 )
fam. 73: ( V-7-45 )
fam. 73: ( VII-5-18 )
fam. 73: ( V-21-145 )
fam. 73: ( V-15-90 )
fam. 73: ( VII-32-152 )
fam. 73: ( VII-28-137 )
fam. 73: ( V-15-87 )
fam. 73: ( V-15-94 )
fam. 73: ( VI-30-145 )
fam. 73: ( VI-31-148 )
fam. 73: ( VI-4-30 )
fam. 73: ( V-16-100 )
fam. 73: ( VI-4-31 )
fam. 73: ( VI-6-44 )
fam. 73: ( V-7-43 )
fam. 73: ( VI-7-47 )
fam. 73: ( VI-8-49 )
fam. 73: ( VI-31-151 )
fam. 73: ( IV-6-30 )
fam. 73: ( V-4-28 )
fam. 73: ( V-6-34 )
fam. 73: ( V-15-88 )
fam. 73: ( V-15-89 )
fam. 73: ( V-16-101 )
fam. 73: ( VI-6-46 )
fam. 73: ( VI-7-48 )
fam. 73: ( I-1-1 )
fam. 73: ( VII-28-138 )
fam. 73: ( VI-27-136 )
fam. 73: ( V-7-42 )
fam. 73: ( V-7-47 )
fam. 73: ( V-22-147 )
fam. 73: ( VI-6-45 )
fam. 73: ( V-4-29 )
fam. 73: ( V-6-39 )
fam. 73: ( V-7-44 )
fam. 73: ( V-22-148 )
fam. 73: ( IV-1-2 )
fam. 73: ( V-6-35 )
fam. 73: ( V-6-38 )
fam. 73: ( V-15-95 )
fam. 73: ( V-15-97 )
fam. 73: ( V-15-96 )
fam. 73: ( V-5-33 )
fam. 73: ( V-15-98 )
fam. 73: ( VI-4-29 )
fam. 73: ( VI-6-43 )
fam. 73: ( VI-31-147 )
fam. 73: ( VI-27-135 )
fam. 73: ( V-4-27 )
fam. 73: ( V-4-30 )
fam. 73: ( VI-4-32 )
fam. 73: ( VI-4-34 )
fam. 73: ( V-15-92 )
fam. 73: ( V-6-40 )
fam. 73: ( VII-32-153 )
fam. 73: ( VI-4-33 )
fam. 73: ( V-6-36 )
fam. 73: ( VI-30-143 )
fam. 73: ( VI-31-149 )
fam. 73: ( VI-8-50 )
fam. 73: ( VI-30-146 )
fam. 73: ( V-7-46 )
fam. 73: ( V-14-79 )
fam. 73: ( V-15-93 )
fam. 73: ( V-22-146 )
fam. 73: ( VII-32-151 )
fam. 73: ( V-6-37 )
fam. 73: ( VI-8-51 )
fam. 73: ( V-15-91 )
fam. 73: ( IV-6-29 )
fam. 73: ( IV-6-33 )
fam. 73: ( IV-6-36 )
fam. 73: ( II-1-3 )
fam. 73: ( II-1-4 )
fam. 73: ( IV-6-32 )
fam. 73: ( IV-6-34 )
fam. 73: ( IV-6-35 )
fam. 73: ( IV-6-31 )
fam. 73: ( IV-5-27 )
fam. 73: ( V-14-82 )
fam. 73: ( V-14-80 )
fam. 73: ( V-14-85 )
fam. 73: ( IV-1-6 )
fam. 73: ( IV-1-7 )
fam. 73: ( III-4-9 )
fam. 73: ( IV-5-23 )
fam. 73: ( V-14-83 )
fam. 73: ( III-4-10 )
fam. 73: ( V-14-86 )
fam. 73: ( V-21-144 )
fam. 73: ( II-1-1 )
fam. 73: ( IV-1-5 )
fam. 73: ( IV-1-3 )
fam. 73: ( IV-5-22 )
fam. 73: ( V-14-81 )
fam. 73: ( V-14-84 )
fam. 73: ( III-4-8 )
fam. 73: ( IV-5-28 )
fam. 73: ( IV-1-4 )
fam. 73: ( IV-5-25 )
fam. 73: ( IV-5-26 )
fam. 73: ( II-1-2 )
fam. 73: ( III-4-11 )
fam. 73: ( IV-5-24 )
fam. 73: ( III-4-12 )
fam. 73: ( III-4-13 )
fam. 73: ( IV-1-8 )
fam. 73: ( III-1-1 )
fam. 73: ( III-1-2 )
fam. 73: ( III-1-3 )
fam. 73: ( V-5-32 )
fam. 73: ( III-1-4 )
fam. 73: ( V-5-31 )
fam. 73: ( V-15-99 )
fam. 73: ( III-2-5 )
fam. 73: ( III-2-6 )
 
  Louwes
 
  fam. 61: ( X-99-265 )
fam. 61: ( X-99-264 )
fam. 61: ( IX-153-487 )
fam. 61: ( IX-153-486 )
fam. 61: ( X-99-266 )
 
  Lubken
 
  fam. 58: ( IX-21-72 )
fam. 58: ( IX-21-70 )
fam. 58: ( IX-21-71 )
fam. 58: ( IX-21-69 )
fam. 58: ( X-11-30 )
 
  Lucas
 
  fam. 63: ( X-57-332 )
fam. 63: ( X-57-330 )
fam. 63: ( X-57-328 )
 
  Luidema
 
  fam. 58: ( VII-55-258 )
fam. 58: ( VII-55-257 )
 
  Luiken
 
  fam. 61: ( VI-1-1 )
 
  de Maa
 
  fam. 72: ( VII-27-157 )
fam. 72: ( VII-27-153 )
fam. 72: ( VII-27-155 )
fam. 72: ( VII-27-154 )
fam. 72: ( VII-27-156 )
 
  Maas
 
  fam. 58: ( VIII-69-195 )
fam. 58: ( VIII-72-205 )
fam. 58: ( VIII-69-193 )
fam. 58: ( IX-29-95 )
fam. 58: ( IX-29-94 )
fam. 58: ( VIII-68-192 )
fam. 58: ( VI-20-102 )
fam. 58: ( VII-35-164 )
fam. 58: ( VIII-69-194 )
fam. 58: ( VIII-72-206 )
fam. 58: ( IX-29-92 )
fam. 58: ( X-13-34 )
fam. 58: ( VIII-69-199 )
fam. 58: ( VIII-69-201 )
fam. 58: ( VIII-68-191 )
fam. 58: ( VI-20-103 )
fam. 58: ( VII-35-167 )
fam. 58: ( VIII-69-200 )
fam. 58: ( VIII-68-189 )
fam. 58: ( VII-35-168 )
fam. 58: ( VIII-69-196 )
fam. 58: ( VIII-68-188 )
fam. 58: ( X-13-33 )
fam. 58: ( VII-35-170 )
fam. 58: ( VII-36-172 )
fam. 58: ( VII-36-173 )
fam. 58: ( VII-36-175 )
fam. 58: ( VIII-69-202 )
fam. 58: ( IX-29-93 )
fam. 58: ( VII-35-166 )
fam. 58: ( VI-20-104 )
fam. 58: ( VII-35-169 )
fam. 58: ( VII-36-174 )
fam. 58: ( VII-36-176 )
fam. 58: ( VIII-69-198 )
fam. 58: ( VII-35-163 )
fam. 58: ( VII-36-171 )
fam. 58: ( VIII-69-197 )
fam. 58: ( VIII-68-190 )
fam. 58: ( VII-35-165 )
 
  Maat
 
  fam. 58: ( IX-74-245 )
fam. 68: ( VIII-34-90 )
fam. 58: ( IX-74-243 )
fam. 58: ( IX-74-242 )
fam. 58: ( IX-23-75 )
fam. 58: ( IX-74-244 )
fam. 61: ( IX-196-644 )
fam. 61: ( IX-196-643 )
 
  Magnin
 
  fam. 63: ( IX-17-87 )
fam. 63: ( IX-17-88 )
 
  Mansholt
 
  fam. 61: ( IX-155-493 )
fam. 73: ( VIII-5-19 )
fam. 61: ( IX-154-489 )
fam. 61: ( IX-155-491 )
fam. 73: ( VIII-5-16 )
fam. 73: ( VIII-3-7 )
fam. 73: ( VII-7-23 )
fam. 73: ( VI-5-40 )
fam. 73: ( VIII-5-17 )
fam. 73: ( VIII-3-9 )
fam. 73: ( IX-1-1 )
fam. 73: ( VII-7-24 )
fam. 61: ( VIII-128-472 )
fam. 61: ( IX-154-488 )
fam. 61: ( IX-155-494 )
fam. 73: ( VII-7-25 )
fam. 73: ( VIII-3-8 )
fam. 73: ( VI-5-36 )
fam. 73: ( VIII-5-18 )
fam. 61: ( IX-155-492 )
fam. 61: ( VIII-128-471 )
fam. 61: ( IX-154-490 )
fam. 73: ( VI-5-42 )
fam. 61: ( VIII-128-474 )
fam. 61: ( VIII-128-473 )
fam. 73: ( VII-7-26 )
fam. 61: ( VIII-128-469 )
fam. 61: ( IX-155-495 )
fam. 73: ( VI-5-38 )
fam. 61: ( VIII-128-470 )
 
  Maring
 
  fam. 61: ( XIII-16-31 )
fam. 61: ( XII-84-250 )
fam. 61: ( XI-131-394 )
fam. 61: ( XI-131-395 )
fam. 61: ( XIII-16-30 )
 
  Marquis
 
  fam. 61: ( XII-71-218 )
fam. 61: ( XII-71-219 )
 
  Martens
 
  fam. 61: ( VII-141-500 )
fam. 61: ( VII-141-501 )
fam. 61: ( VIII-189-690 )
fam. 61: ( VIII-189-689 )
 
  Mason
 
  fam. 58: ( XI-17-38 )
 
  Masselink
 
  fam. 68: ( IX-4-7 )
fam. 68: ( VIII-7-12 )
fam. 68: ( VIII-7-13 )
 
  Matroos
 
  fam. 67: ( VI-5-22 )
 
  McClimon
 
  fam. 61: ( XII-78-238 )
fam. 61: ( XII-78-237 )
 
  McKrackin
 
  fam. 72: ( VIII-26-136 )
fam. 72: ( VIII-26-138 )
 
  McMahon
 
  fam. 61: ( XII-107-307 )
fam. 61: ( XII-107-308 )
 
  McNeal
 
  fam. 61: ( XIII-15-29 )
 
  Medema
 
  fam. 58: ( XI-13-28 )
fam. 68: ( VII-30-84 )
fam. 58: ( X-51-117 )
fam. 58: ( IX-97-341 )
fam. 58: ( IX-97-340 )
fam. 68: ( VII-30-85 )
fam. 58: ( IX-97-343 )
fam. 58: ( IX-97-339 )
fam. 58: ( IX-97-338 )
fam. 58: ( X-49-111 )
fam. 58: ( X-49-113 )
fam. 58: ( XI-13-27 )
fam. 58: ( X-49-112 )
fam. 58: ( X-51-118 )
fam. 58: ( IX-97-342 )
fam. 58: ( X-52-121 )
fam. 58: ( X-52-120 )
fam. 58: ( X-52-119 )
 
  Medendorp
 
  fam. 61: ( VII-37-132 )
fam. 61: ( VII-37-136 )
fam. 61: ( VII-37-137 )
fam. 71: ( IX-20-52 )
fam. 71: ( VIII-28-96 )
fam. 71: ( IX-20-51 )
fam. 71: ( VIII-28-98 )
fam. 61: ( VII-37-135 )
fam. 61: ( VII-37-133 )
fam. 71: ( VIII-28-97 )
fam. 61: ( VII-37-134 )
 
  van Meel
 
  fam. 73: ( IX-11-36 )
fam. 73: ( IX-11-40 )
fam. 73: ( IX-11-38 )
 
  van der Meer
 
  fam. 61: ( IX-20-53 )
fam. 61: ( IX-20-52 )
fam. 61: ( VIII-22-69 )
 
  Meiborg
 
  fam. 61: ( X-131-390 )
fam. 61: ( X-131-388 )
fam. 61: ( X-131-389 )
 
  Meijer
 
  fam. 58: ( VIII-70-203 )
fam. 68: ( VI-9-49 )
fam. 63: ( VII-13-66 )
fam. 60: ( VIII-9-26 )
fam. 60: ( VIII-7-18 )
fam. 60: ( VIII-7-15 )
fam. 60: ( VIII-8-22 )
fam. 63: ( VII-13-64 )
fam. 60: ( VII-4-26 )
fam. 60: ( IX-6-19 )
fam. 60: ( IX-4-15 )
fam. 60: ( VII-4-24 )
fam. 60: ( VIII-9-29 )
fam. 60: ( IX-4-16 )
fam. 60: ( VI-2-4 )
fam. 68: ( VI-9-45 )
fam. 68: ( VI-9-48 )
fam. 60: ( VII-4-31 )
fam. 68: ( VI-9-47 )
fam. 58: ( VI-17-76 )
fam. 63: ( VII-13-65 )
fam. 60: ( VIII-8-21 )
fam. 60: ( VIII-7-19 )
fam. 61: ( VII-128-458 )
fam. 68: ( VI-9-46 )
fam. 60: ( VIII-8-23 )
fam. 60: ( VII-4-28 )
fam. 60: ( VII-4-29 )
fam. 60: ( VII-4-25 )
fam. 60: ( VII-4-23 )
fam. 60: ( VIII-9-28 )
fam. 60: ( VIII-8-24 )
fam. 68: ( VI-9-43 )
fam. 68: ( VI-9-44 )
fam. 60: ( VIII-7-17 )
fam. 60: ( VIII-8-20 )
fam. 60: ( VIII-9-25 )
fam. 60: ( VII-4-27 )
fam. 60: ( VII-4-30 )
fam. 60: ( VIII-7-16 )
fam. 60: ( VIII-9-27 )
fam. 60: ( VIII-9-30 )
fam. 61: ( VII-128-459 )
fam. 60: ( VI-2-3 )
fam. 60: ( VI-2-5 )
 
  Meinema
 
  fam. 61: ( XI-168-512 )
fam. 61: ( XI-168-513 )
fam. 61: ( XI-168-514 )
 
  Mekkes
 
  fam. 71: ( IX-15-37 )
fam. 71: ( IX-15-36 )
fam. 71: ( IX-15-38 )
 
  Melis
 
  fam. 61: ( VII-52-188 )
 
  Mellema
 
  fam. 63: ( VIII-56-263 )
fam. 61: ( VI-91-344 )
 
  Melton
 
  fam. 61: ( XIII-9-14 )
fam. 61: ( XII-61-189 )
fam. 61: ( XIII-9-15 )
fam. 61: ( XI-110-310 )
fam. 61: ( XII-61-187 )
fam. 61: ( XII-61-188 )
 
  Menard
 
  fam. 71: ( XI-2-3 )
fam. 71: ( XI-2-2 )
 
  Mennema
 
  fam. 61: ( VII-67-232 )
fam. 61: ( VII-67-231 )
 
  Mennes
 
  fam. 63: ( XI-13-50 )
fam. 63: ( XI-13-48 )
 
  Menzel
 
  fam. 61: ( XI-119-339 )
fam. 61: ( XI-119-340 )
fam. 61: ( XI-119-338 )
fam. 61: ( XI-119-337 )
fam. 61: ( XI-119-341 )
 
  Messenger
 
  fam. 58: ( XI-22-46 )
fam. 58: ( XI-22-47 )
 
  Meter
 
  fam. 58: ( IX-12-28 )
fam. 58: ( IX-12-27 )
fam. 58: ( IX-12-26 )
 
  Metz
 
  fam. 58: ( VII-28-129 )
 
  Vander Mey
 
  fam. 61: ( XII-52-160 )
fam. 61: ( XII-52-161 )
 
  Miedema
 
  fam. 61: ( X-110-312 )
fam. 61: ( X-110-310 )
fam. 61: ( XII-22-88 )
fam. 61: ( XI-26-88 )
fam. 61: ( X-110-311 )
fam. 61: ( XI-25-85 )
fam. 61: ( XI-26-89 )
fam. 61: ( X-110-313 )
fam. 61: ( XI-25-84 )
fam. 61: ( XII-22-89 )
fam. 61: ( XI-26-92 )
fam. 61: ( XI-26-91 )
fam. 61: ( X-110-314 )
fam. 61: ( XII-22-87 )
fam. 61: ( X-110-315 )
fam. 61: ( XI-25-83 )
fam. 61: ( XII-22-86 )
fam. 61: ( XI-25-87 )
fam. 61: ( XII-23-91 )
fam. 61: ( XI-26-90 )
fam. 61: ( XI-25-86 )
fam. 61: ( XII-23-90 )
 
  Miles
 
  fam. 58: ( X-22-52 )
 
  Miller
 
  fam. 68: ( IX-11-22 )
fam. 58: ( X-32-72 )
fam. 68: ( VIII-20-47 )
fam. 68: ( IX-11-23 )
fam. 68: ( VIII-20-45 )
fam. 58: ( X-32-73 )
fam. 68: ( VIII-20-46 )
fam. 68: ( VIII-20-48 )
 
  Minnema
 
  fam. 61: ( IX-211-693 )
 
  Minor
 
  fam. 58: ( XI-25-57 )
 
  Modderman
 
  fam. 63: ( IX-93-511 )
fam. 63: ( IX-93-513 )
 
  Molegraaf
 
  fam. 68: ( X-34-73 )
fam. 68: ( IX-48-145 )
fam. 68: ( IX-48-147 )
fam. 68: ( IX-48-143 )
fam. 68: ( X-34-74 )
 
  van der Molen
 
  fam. 61: ( VII-3-13 )
fam. 61: ( IX-56-152 )
fam. 61: ( IX-56-153 )
fam. 61: ( IX-56-154 )
fam. 61: ( IX-56-156 )
fam. 61: ( VIII-4-17 )
fam. 61: ( IX-56-158 )
fam. 61: ( IX-56-155 )
fam. 63: ( VIII-15-76 )
fam. 61: ( VII-3-12 )
fam. 61: ( VII-3-11 )
fam. 61: ( VIII-4-16 )
fam. 61: ( IX-56-157 )
fam. 61: ( IX-56-159 )
fam. 61: ( IX-56-160 )
fam. 72: ( VII-10-62 )
fam. 72: ( VII-10-66 )
fam. 72: ( VII-10-58 )
fam. 72: ( VII-10-64 )
fam. 72: ( VII-10-60 )
 
  Moore
 
  fam. 71: ( X-7-18 )
 
  Morrow
 
  fam. 71: ( X-4-11 )
fam. 71: ( X-4-13 )
fam. 71: ( X-4-12 )
 
  Moshure
 
  fam. 61: ( XIII-21-42 )
 
  Mossel
 
  fam. 58: ( VII-68-318 )
fam. 58: ( VII-68-312 )
fam. 58: ( VII-68-314 )
fam. 58: ( VII-68-316 )
fam. 58: ( VII-68-313 )
fam. 58: ( VII-68-310 )
fam. 58: ( VII-68-317 )
fam. 58: ( VII-68-311 )
fam. 58: ( VII-68-315 )
 
  Muellerleile
 
  fam. 63: ( XIII-2-10 )
fam. 63: ( XIII-2-6 )
fam. 63: ( XIII-2-4 )
fam. 63: ( XIII-2-8 )
 
  Muis
 
  fam. 73: ( IX-20-72 )
fam. 73: ( IX-20-70 )
fam. 73: ( IX-20-68 )
 
  Mulder
 
  fam. 61: ( VII-69-235 )
fam. 58: ( VIII-18-38 )
fam. 58: ( VIII-18-37 )
fam. 58: ( V-15-72 )
 
  Mulle
 
  fam. 69: ( V-6-14 )
fam. 69: ( V-6-13 )
 
  Muller
 
  fam. 58: ( V-15-73 )
fam. 58: ( V-15-74 )
 
  Mullins
 
  fam. 58: ( X-25-58 )
fam. 58: ( X-25-57 )
fam. 58: ( X-25-59 )
 
  Munting
 
  fam. 73: ( V-10-58 )
fam. 73: ( V-10-57 )
fam. 73: ( V-10-59 )
fam. 67: ( IX-4-15 )
fam. 67: ( IX-4-13 )
 
  Vander Myde
 
  fam. 68: ( IX-21-56 )
 
  Myers
 
  fam. 58: ( IX-47-156 )
fam. 58: ( IX-47-155 )
fam. 58: ( IX-47-154 )
fam. 58: ( IX-47-157 )
 
  Naig
 
  fam. 61: ( XI-89-251 )
fam. 61: ( XI-89-252 )
fam. 61: ( XI-89-249 )
fam. 61: ( XI-89-250 )
 
  Naniga
 
  fam. 61: ( X-251-767 )
fam. 61: ( X-251-766 )
fam. 61: ( IX-310-1088 )
 
  Nelson
 
  fam. 61: ( XI-136-405 )
fam. 61: ( XI-136-404 )
 
  Newendyke
 
  fam. 61: ( XI-148-450 )
fam. 61: ( XI-148-447 )
fam. 61: ( X-245-750 )
fam. 61: ( X-245-751 )
fam. 61: ( IX-320-1139 )
fam. 61: ( X-276-836 )
fam. 61: ( IX-320-1137 )
fam. 61: ( IX-320-1140 )
fam. 61: ( X-245-747 )
fam. 61: ( XI-148-449 )
fam. 61: ( X-276-835 )
fam. 61: ( X-245-752 )
fam. 61: ( X-276-837 )
fam. 61: ( IX-320-1138 )
fam. 61: ( X-245-748 )
fam. 61: ( X-245-753 )
fam. 61: ( IX-320-1141 )
fam. 61: ( IX-320-1136 )
fam. 61: ( XI-148-448 )
fam. 61: ( X-245-749 )
 
  Nicolai
 
  fam. 73: ( VII-6-22 )
fam. 73: ( VII-6-20 )
 
  Nieboer
 
  fam. 63: ( IX-77-431 )
fam. 63: ( IX-77-434 )
fam. 63: ( X-122-582 )
fam. 63: ( IX-77-435 )
fam. 63: ( IX-77-436 )
fam. 63: ( IX-77-437 )
fam. 63: ( X-122-583 )
fam. 63: ( IX-77-430 )
fam. 63: ( IX-77-432 )
fam. 63: ( IX-77-433 )
 
  Nielsen
 
  fam. 61: ( XI-134-402 )
fam. 61: ( XI-134-401 )
 
  Niemeijer
 
  fam. 61: ( VII-98-358 )
fam. 63: ( X-140-662 )
fam. 63: ( X-140-670 )
fam. 73: ( VII-4-17 )
fam. 63: ( X-140-664 )
fam. 63: ( X-140-666 )
fam. 63: ( X-140-668 )
fam. 61: ( VII-98-357 )
fam. 61: ( VII-98-356 )
fam. 63: ( X-140-660 )
fam. 73: ( VII-4-15 )
 
  Nienhuis
 
  fam. 73: ( VII-33-154 )
fam. 73: ( VII-33-155 )
fam. 63: ( XI-69-285 )
fam. 73: ( VI-32-153 )
fam. 63: ( XI-69-286 )
fam. 63: ( XI-69-287 )
fam. 63: ( XI-69-288 )
fam. 73: ( VI-32-155 )
fam. 73: ( VII-33-156 )
fam. 63: ( VI-1-8 )
 
  Nieuwold
 
  fam. 67: ( IX-20-64 )
 
  Nieveen
 
  fam. 69: ( IV-3-8 )
fam. 69: ( V-5-12 )
fam. 69: ( V-4-11 )
fam. 69: ( IV-3-5 )
fam. 69: ( V-4-10 )
fam. 69: ( IV-3-7 )
fam. 69: ( IV-3-6 )
 
  Niewold
 
  fam. 61: ( VII-7-29 )
 
  Nijborg
 
  fam. 67: ( IX-16-54 )
fam. 67: ( IX-19-63 )
fam. 67: ( VIII-13-64 )
fam. 67: ( IX-16-53 )
fam. 67: ( IX-16-52 )
fam. 67: ( VIII-13-61 )
fam. 67: ( VIII-13-58 )
fam. 67: ( VIII-13-63 )
fam. 67: ( VIII-13-62 )
fam. 67: ( VIII-13-65 )
fam. 67: ( VIII-13-59 )
fam. 67: ( VIII-13-60 )
 
  Nijenhuis
 
  fam. 61: ( XII-14-53 )
fam. 61: ( XII-14-51 )
fam. 61: ( XII-14-49 )
fam. 61: ( XII-14-47 )
fam. 61: ( XII-14-45 )
 
  Nijmeijer
 
  fam. 63: ( X-3-11 )
fam. 63: ( X-3-9 )
fam. 63: ( X-3-13 )
 
  Noor
 
  fam. 61: ( X-190-555 )
fam. 61: ( XI-90-253 )
fam. 61: ( IX-264-910 )
fam. 61: ( X-191-559 )
fam. 61: ( XI-98-284 )
fam. 61: ( X-195-576 )
fam. 61: ( VIII-218-802 )
fam. 61: ( IX-264-911 )
fam. 61: ( X-196-581 )
fam. 61: ( IX-265-918 )
fam. 61: ( X-192-563 )
fam. 61: ( IX-265-912 )
fam. 61: ( IX-264-906 )
fam. 61: ( VIII-218-800 )
fam. 61: ( IX-265-917 )
fam. 61: ( IX-264-908 )
fam. 61: ( X-196-583 )
fam. 61: ( X-191-560 )
fam. 61: ( X-191-557 )
fam. 61: ( X-195-575 )
fam. 61: ( VIII-218-801 )
fam. 61: ( IX-265-915 )
fam. 61: ( X-195-579 )
fam. 61: ( X-195-577 )
fam. 61: ( XI-98-283 )
fam. 61: ( IX-265-919 )
fam. 61: ( IX-265-916 )
fam. 61: ( X-189-552 )
fam. 61: ( X-196-582 )
fam. 61: ( X-192-562 )
fam. 61: ( IX-264-909 )
fam. 61: ( X-195-580 )
fam. 61: ( XI-90-254 )
fam. 61: ( XI-90-255 )
fam. 61: ( X-189-554 )
fam. 61: ( X-189-553 )
fam. 61: ( IX-264-907 )
fam. 61: ( X-195-578 )
fam. 61: ( X-190-556 )
fam. 61: ( IX-265-914 )
fam. 61: ( IX-265-913 )
fam. 61: ( X-191-561 )
fam. 61: ( X-191-558 )
fam. 61: ( IX-264-905 )
fam. 61: ( XI-98-282 )
fam. 61: ( XI-90-256 )
fam. 61: ( V-26-108 )
fam. 61: ( VI-40-139 )
 
  Noor Beukema
 
  fam. 61: ( V-27-109 )
 
  Noorda
 
  fam. 71: ( VI-14-82 )
 
  Noordhof
 
  fam. 61: ( VIII-57-161 )
fam. 61: ( VIII-57-162 )
fam. 61: ( VII-94-329 )
fam. 61: ( VIII-57-158 )
fam. 61: ( VIII-57-160 )
fam. 61: ( VII-94-330 )
fam. 61: ( VIII-57-159 )
fam. 61: ( VI-51-194 )
fam. 61: ( VI-51-193 )
fam. 61: ( VI-51-189 )
fam. 61: ( VI-51-190 )
 
  Noordhoff
 
  fam. 61: ( VII-94-328 )
fam. 61: ( VI-51-191 )
fam. 61: ( VI-51-192 )
fam. 61: ( VI-51-188 )
fam. 61: ( VI-51-195 )
 
  Noordhuis
 
  fam. 73: ( VI-3-26 )
fam. 73: ( VI-3-28 )
fam. 73: ( VI-3-24 )
 
  Vander Noot
 
  fam. 58: ( IX-62-207 )
 
  Northuis
 
  fam. 63: ( XII-2-12 )
fam. 63: ( XII-2-10 )
 
  Nuismer
 
  fam. 58: ( IX-73-239 )
fam. 58: ( IX-73-240 )
fam. 58: ( IX-73-241 )
 
  Nyquist
 
  fam. 58: ( IX-104-366 )
fam. 58: ( IX-104-363 )
fam. 58: ( IX-104-365 )
fam. 58: ( IX-104-364 )
fam. 58: ( IX-104-368 )
fam. 58: ( IX-104-369 )
fam. 58: ( IX-104-367 )
 
  Oakleaf
 
  fam. 72: ( IX-34-124 )
 
  Olthof
 
  fam. 58: ( X-53-123 )
fam. 58: ( X-53-126 )
fam. 58: ( X-53-122 )
fam. 58: ( X-53-125 )
fam. 58: ( X-53-124 )
 
  van Oort
 
  fam. 58: ( X-72-187 )
fam. 58: ( X-72-186 )
 
  Oostema
 
  fam. 63: ( X-32-194 )
fam. 72: ( VIII-13-75 )
fam. 72: ( VI-4-15 )
fam. 72: ( VII-3-19 )
fam. 72: ( VI-4-14 )
fam. 72: ( VI-4-23 )
fam. 72: ( VI-4-20 )
fam. 72: ( VIII-13-71 )
fam. 72: ( IX-21-67 )
fam. 72: ( VI-4-19 )
fam. 63: ( X-32-192 )
fam. 72: ( VIII-15-85 )
fam. 72: ( IX-12-23 )
fam. 72: ( IX-20-60 )
fam. 72: ( IX-20-59 )
fam. 72: ( IX-12-21 )
fam. 72: ( IX-18-45 )
fam. 72: ( VIII-16-87 )
fam. 72: ( IX-21-66 )
fam. 72: ( VI-4-18 )
fam. 72: ( IX-16-43 )
fam. 71: ( VI-12-78 )
fam. 71: ( VIII-21-72 )
fam. 71: ( VIII-21-70 )
fam. 72: ( VIII-13-72 )
fam. 71: ( VI-12-77 )
fam. 63: ( X-32-193 )
fam. 72: ( X-6-17 )
fam. 72: ( VI-4-22 )
fam. 72: ( IX-21-65 )
fam. 72: ( X-9-26 )
fam. 72: ( X-9-28 )
fam. 72: ( IX-14-32 )
fam. 72: ( VIII-13-70 )
fam. 72: ( VIII-15-83 )
fam. 72: ( X-9-27 )
fam. 63: ( X-32-190 )
fam. 63: ( X-32-191 )
fam. 72: ( VII-4-26 )
fam. 72: ( IX-12-25 )
fam. 72: ( VII-4-29 )
fam. 72: ( VIII-15-77 )
fam. 72: ( VI-4-16 )
fam. 72: ( VIII-13-69 )
fam. 63: ( X-32-195 )
fam. 71: ( VI-12-76 )
fam. 71: ( VIII-21-71 )
fam. 72: ( VII-4-27 )
fam. 71: ( VII-25-110 )
fam. 72: ( VII-3-22 )
fam. 72: ( VIII-13-73 )
fam. 72: ( VIII-15-82 )
fam. 72: ( VIII-16-88 )
fam. 72: ( VIII-15-86 )
fam. 72: ( VIII-14-76 )
fam. 72: ( IX-20-61 )
fam. 72: ( IX-14-34 )
fam. 72: ( IX-12-22 )
fam. 72: ( VII-4-30 )
fam. 71: ( VII-24-107 )
fam. 71: ( VII-25-111 )
fam. 72: ( VII-3-21 )
fam. 72: ( VII-3-20 )
fam. 72: ( IX-20-63 )
fam. 72: ( IX-12-24 )
fam. 72: ( VII-4-28 )
fam. 72: ( VIII-15-84 )
fam. 72: ( IX-16-39 )
fam. 72: ( IX-14-33 )
fam. 72: ( VI-4-17 )
fam. 72: ( VIII-15-79 )
fam. 72: ( IX-17-44 )
fam. 72: ( IX-14-35 )
fam. 72: ( IX-16-40 )
fam. 71: ( VII-25-109 )
fam. 72: ( VI-4-21 )
fam. 72: ( VIII-15-80 )
fam. 72: ( VIII-15-81 )
fam. 72: ( IX-18-46 )
fam. 72: ( VII-3-23 )
fam. 72: ( VII-4-25 )
fam. 71: ( VI-12-79 )
fam. 72: ( IX-14-31 )
fam. 72: ( IX-20-62 )
fam. 72: ( IX-16-42 )
fam. 72: ( IX-20-64 )
fam. 72: ( VIII-13-74 )
fam. 72: ( IX-12-26 )
fam. 72: ( VIII-15-78 )
fam. 72: ( IX-16-41 )
fam. 71: ( VII-24-108 )
fam. 72: ( VII-4-31 )
fam. 72: ( VII-3-24 )
 
  Oosterhof
 
  fam. 68: ( VI-13-64 )
fam. 68: ( VI-13-65 )
fam. 68: ( VI-13-66 )
fam. 68: ( VI-13-67 )
 
  Oosterhoff
 
  fam. 61: ( VIII-224-815 )
fam. 61: ( IX-10-34 )
fam. 61: ( IX-10-33 )
fam. 61: ( IX-10-32 )
fam. 66: ( VIII-4-13 )
 
  Oosterhuis
 
  fam. 63: ( IX-20-100 )
fam. 63: ( X-29-178 )
fam. 63: ( X-30-180 )
fam. 63: ( X-30-184 )
fam. 63: ( IX-20-96 )
fam. 63: ( X-29-175 )
fam. 61: ( VIII-185-681 )
fam. 63: ( X-30-186 )
fam. 63: ( IX-20-95 )
fam. 63: ( X-29-176 )
fam. 63: ( IX-20-94 )
fam. 63: ( X-30-188 )
fam. 61: ( VIII-185-682 )
fam. 61: ( VIII-185-683 )
fam. 63: ( X-30-183 )
fam. 63: ( X-30-187 )
fam. 63: ( IX-20-99 )
fam. 63: ( X-29-177 )
fam. 63: ( IX-20-101 )
fam. 63: ( X-30-185 )
fam. 63: ( X-30-181 )
fam. 61: ( VIII-185-680 )
fam. 63: ( IX-20-98 )
fam. 63: ( X-29-179 )
fam. 71: ( VI-26-128 )
fam. 63: ( IX-20-97 )
fam. 63: ( X-30-182 )
fam. 63: ( VII-3-9 )
 
  van Oosterom
 
  fam. 67: ( IX-5-17 )
fam. 67: ( IX-5-25 )
fam. 67: ( IX-5-21 )
fam. 67: ( IX-5-19 )
fam. 67: ( IX-5-29 )
fam. 67: ( IX-5-23 )
fam. 67: ( IX-5-27 )
 
  Oosting
 
  fam. 72: ( IV-2-6 )
fam. 72: ( IV-2-5 )
fam. 72: ( III-2-8 )
 
  Oppenhuizen
 
  fam. 58: ( IX-90-318 )
fam. 58: ( IX-90-317 )
fam. 58: ( IX-90-315 )
fam. 58: ( IX-90-316 )
 
  Orsel
 
  fam. 72: ( VI-5-24 )
 
  Ottens
 
  fam. 61: ( IX-309-1079 )
fam. 61: ( IX-309-1081 )
fam. 61: ( IX-309-1086 )
fam. 61: ( IX-309-1082 )
fam. 61: ( IX-309-1085 )
fam. 61: ( IX-309-1087 )
fam. 61: ( IX-309-1083 )
fam. 61: ( IX-309-1084 )
 
  Otto
 
  fam. 72: ( IX-26-82 )
 
  van Oyen
 
  fam. 61: ( XII-59-183 )
 
  Pannenburg
 
  fam. 67: ( VII-14-93 )
fam. 67: ( VII-14-88 )
fam. 67: ( VII-14-89 )
fam. 67: ( VII-14-86 )
fam. 67: ( VII-14-91 )
fam. 67: ( VII-14-87 )
fam. 67: ( VII-14-85 )
fam. 67: ( VII-14-92 )
fam. 67: ( VII-14-83 )
fam. 67: ( VII-14-84 )
fam. 67: ( VII-14-90 )
 
  Pastoor
 
  fam. 68: ( VIII-12-26 )
fam. 68: ( VIII-12-25 )
 
  Pedersen
 
  fam. 61: ( XII-73-224 )
fam. 61: ( XII-73-223 )
fam. 61: ( XII-73-225 )
fam. 61: ( XII-73-226 )
 
  Perdok
 
  fam. 61: ( IX-143-451 )
 
  van der Pers
 
  fam. 73: ( VII-29-142 )
fam. 73: ( VII-29-140 )
 
  Pessman
 
  fam. 58: ( VIII-82-249 )
fam. 58: ( X-19-47 )
fam. 58: ( VIII-82-246 )
fam. 58: ( IX-38-119 )
fam. 58: ( IX-39-123 )
fam. 58: ( IX-38-120 )
fam. 58: ( VIII-82-245 )
fam. 61: ( XI-115-326 )
fam. 58: ( IX-39-121 )
fam. 58: ( VIII-82-244 )
fam. 61: ( XI-115-327 )
fam. 58: ( IX-39-122 )
fam. 58: ( VIII-82-248 )
fam. 58: ( VIII-82-247 )
fam. 58: ( IX-39-124 )
fam. 58: ( IX-39-125 )
fam. 61: ( XI-115-328 )
fam. 61: ( XI-115-325 )
 
  Petrie
 
  fam. 68: ( X-4-9 )
fam. 68: ( X-4-8 )
 
  Piek
 
  fam. 73: ( VII-35-160 )
fam. 73: ( VII-35-162 )
fam. 73: ( VII-35-166 )
fam. 73: ( VII-36-168 )
fam. 73: ( VII-35-164 )
fam. 73: ( VII-36-170 )
 
  Pier
 
  fam. 63: ( VII-17-87 )
fam. 63: ( VII-17-86 )
fam. 63: ( VII-17-88 )
 
  Pieterse
 
  fam. 58: ( VIII-67-187 )
 
  Pietersen
 
  fam. 61: ( VIII-26-76 )
 
  Pijpstra
 
  fam. 67: ( VIII-7-28 )
fam. 67: ( VIII-7-30 )
 
  Pik
 
  fam. 61: ( X-205-618 )
 
  Pilon
 
  fam. 63: ( VI-4-19 )
 
  Platte
 
  fam. 63: ( X-59-338 )
 
  Plaza
 
  fam. 68: ( X-19-36 )
fam. 68: ( X-19-35 )
 
  Plews
 
  fam. 61: ( IX-284-985 )
 
  Ploeg
 
  fam. 58: ( VI-37-213 )
fam. 58: ( VI-37-211 )
fam. 58: ( VI-37-214 )
fam. 58: ( VI-37-215 )
fam. 58: ( VI-37-209 )
fam. 58: ( VI-37-210 )
fam. 58: ( VI-37-212 )
 
  Ploughman
 
  fam. 58: ( IX-110-390 )
fam. 58: ( IX-110-392 )
fam. 58: ( IX-110-391 )
fam. 58: ( VIII-149-479 )
 
  Poel
 
  fam. 63: ( IX-81-453 )
fam. 63: ( IX-81-454 )
fam. 60: ( IX-2-9 )
fam. 63: ( IX-81-458 )
fam. 60: ( IX-2-11 )
fam. 60: ( IX-2-7 )
fam. 63: ( IX-81-457 )
fam. 63: ( IX-81-456 )
fam. 60: ( IX-2-10 )
fam. 60: ( IX-2-8 )
fam. 61: ( VII-48-181 )
fam. 61: ( VII-48-183 )
fam. 63: ( IX-81-450 )
fam. 61: ( VII-48-180 )
fam. 63: ( IX-81-455 )
fam. 63: ( IX-81-452 )
fam. 61: ( VII-48-182 )
fam. 61: ( VII-48-179 )
 
  Polak
 
  fam. 61: ( X-133-394 )
fam. 61: ( X-133-396 )
 
  Polcyn
 
  fam. 61: ( XII-106-306 )
fam. 61: ( XII-106-305 )
 
  Poortema
 
  fam. 61: ( VII-20-82 )
fam. 61: ( VI-12-40 )
fam. 61: ( VI-12-38 )
fam. 61: ( VI-12-39 )
 
  Poortvliet
 
  fam. 72: ( VIII-45-227 )
fam. 72: ( VIII-45-225 )
fam. 72: ( VIII-45-224 )
fam. 72: ( VIII-45-231 )
fam. 72: ( VIII-45-230 )
fam. 72: ( VIII-45-223 )
fam. 72: ( VIII-45-228 )
fam. 72: ( VIII-45-229 )
fam. 72: ( VIII-45-232 )
fam. 72: ( VIII-45-226 )
 
  Poppema
 
  fam. 61: ( VIII-190-692 )
fam. 61: ( VIII-190-691 )
fam. 61: ( VIII-190-693 )
 
  Porter
 
  fam. 58: ( IX-109-388 )
fam. 58: ( IX-109-389 )
fam. 58: ( IX-109-387 )
fam. 58: ( IX-109-386 )
 
  Portinga
 
  fam. 72: ( VIII-37-188 )
fam. 72: ( VIII-37-189 )
 
  Post
 
  fam. 61: ( VI-84-319 )
fam. 61: ( VIII-195-703 )
fam. 61: ( VIII-268-941 )
fam. 61: ( VII-191-698 )
fam. 61: ( VII-147-521 )
fam. 61: ( VII-147-524 )
fam. 61: ( VII-191-697 )
fam. 61: ( VII-147-522 )
fam. 61: ( VI-84-320 )
fam. 61: ( VII-147-523 )
 
  Postema
 
  fam. 61: ( VI-96-357 )
fam. 61: ( IX-112-346 )
fam. 61: ( VI-96-356 )
fam. 61: ( VII-166-587 )
fam. 61: ( VII-166-583 )
fam. 61: ( VII-166-586 )
fam. 61: ( VII-166-585 )
fam. 61: ( VIII-223-814 )
fam. 61: ( VII-166-584 )
fam. 61: ( IX-112-347 )
fam. 61: ( VII-166-588 )
fam. 61: ( VIII-223-813 )
 
  Posthuma
 
  fam. 71: ( VII-6-31 )
fam. 71: ( VII-6-26 )
fam. 71: ( VII-6-33 )
fam. 71: ( V-2-6 )
fam. 71: ( VII-6-28 )
fam. 71: ( V-2-9 )
fam. 71: ( VII-6-22 )
fam. 71: ( VII-6-24 )
fam. 71: ( VII-6-25 )
fam. 71: ( VII-6-32 )
fam. 71: ( V-2-7 )
fam. 71: ( VI-5-28 )
fam. 71: ( VII-6-30 )
fam. 71: ( V-2-8 )
fam. 71: ( VII-6-23 )
fam. 71: ( VII-6-27 )
fam. 71: ( VII-6-29 )
fam. 71: ( V-2-10 )
 
  Postma
 
  fam. 63: ( IX-62-361 )
fam. 63: ( IX-62-359 )
fam. 63: ( IX-62-358 )
fam. 63: ( IX-62-362 )
fam. 63: ( X-105-520 )
fam. 58: ( X-10-29 )
fam. 63: ( XI-4-9 )
fam. 63: ( X-106-521 )
 
  Pot
 
  fam. 61: ( VIII-92-290 )
fam. 61: ( VIII-92-285 )
fam. 61: ( VIII-92-286 )
fam. 61: ( VIII-92-288 )
fam. 61: ( VIII-92-289 )
fam. 61: ( VIII-92-283 )
fam. 61: ( VIII-92-287 )
fam. 61: ( VIII-92-291 )
fam. 61: ( VIII-92-282 )
fam. 61: ( VIII-92-284 )
 
  Pratt
 
  fam. 61: ( XII-92-270 )
fam. 61: ( XII-92-269 )
fam. 61: ( XII-92-271 )
fam. 61: ( XII-92-268 )
 
  Prins
 
  fam. 63: ( XI-59-261 )
fam. 63: ( XI-59-262 )
 
  Pruim
 
  fam. 68: ( IV-1-9 )
fam. 68: ( VI-1-2 )
fam. 68: ( VI-1-1 )
fam. 68: ( V-1-4 )
fam. 68: ( VII-1-4 )
fam. 68: ( IV-1-4 )
fam. 68: ( VI-1-3 )
fam. 63: ( VIII-2-7 )
fam. 68: ( V-1-1 )
fam. 63: ( VIII-2-8 )
fam. 68: ( VI-1-4 )
fam. 63: ( VIII-2-6 )
fam. 68: ( IV-1-10 )
fam. 68: ( IV-1-5 )
fam. 68: ( IV-1-2 )
fam. 68: ( V-1-3 )
fam. 68: ( IV-1-3 )
fam. 68: ( IV-1-8 )
fam. 68: ( IV-1-6 )
fam. 68: ( VII-1-1 )
fam. 68: ( IV-1-7 )
fam. 68: ( VII-1-5 )
fam. 68: ( V-1-2 )
fam. 68: ( VII-1-2 )
fam. 68: ( VI-1-5 )
fam. 68: ( VII-1-3 )
fam. 68: ( IV-1-1 )
 
  Pruis
 
  fam. 68: ( IX-30-77 )
fam. 61: ( XII-19-77 )
fam. 58: ( VI-10-51 )
fam. 58: ( VI-10-52 )
fam. 63: ( X-131-625 )
fam. 68: ( VIII-31-81 )
fam. 58: ( VI-10-50 )
fam. 68: ( VIII-31-80 )
fam. 68: ( VIII-31-82 )
fam. 68: ( IX-30-76 )
fam. 58: ( VI-10-49 )
 
  Puma
 
  fam. 61: ( IX-172-551 )
fam. 61: ( IX-172-546 )
fam. 61: ( VIII-277-988 )
fam. 61: ( VIII-277-995 )
fam. 61: ( VIII-277-984 )
fam. 61: ( VIII-277-990 )
fam. 61: ( VIII-277-993 )
fam. 61: ( VIII-277-992 )
fam. 61: ( VIII-277-994 )
fam. 61: ( VIII-277-986 )
fam. 61: ( VIII-277-985 )
fam. 61: ( VIII-277-987 )
fam. 61: ( VIII-277-989 )
fam. 61: ( VIII-277-982 )
fam. 61: ( VIII-277-991 )
fam. 61: ( VIII-277-983 )
fam. 61: ( IX-172-548 )
fam. 61: ( IX-172-544 )
fam. 61: ( IX-172-542 )
fam. 61: ( IX-172-545 )
fam. 61: ( IX-172-547 )
fam. 61: ( IX-172-550 )
fam. 61: ( IX-172-543 )
fam. 61: ( IX-172-549 )
fam. 61: ( IX-172-552 )
 
  Punzio
 
  fam. 61: ( XII-74-228 )
fam. 61: ( XII-74-227 )
 
  Pyse
 
  fam. 61: ( IX-316-1111 )
fam. 61: ( IX-316-1109 )
fam. 61: ( IX-316-1113 )
fam. 61: ( X-257-790 )
fam. 61: ( X-244-745 )
fam. 61: ( XI-159-485 )
fam. 61: ( X-244-743 )
fam. 61: ( XI-159-487 )
fam. 61: ( XI-161-492 )
fam. 61: ( X-257-789 )
fam. 61: ( XI-155-469 )
fam. 61: ( X-244-746 )
fam. 61: ( XI-155-468 )
fam. 61: ( IX-316-1107 )
fam. 61: ( X-252-768 )
fam. 61: ( XI-160-489 )
fam. 61: ( X-252-770 )
fam. 61: ( XI-160-490 )
fam. 61: ( X-257-788 )
fam. 61: ( XI-155-473 )
fam. 61: ( XI-160-491 )
fam. 61: ( XI-155-475 )
fam. 61: ( IX-316-1110 )
fam. 61: ( XI-155-474 )
fam. 61: ( XI-155-470 )
fam. 61: ( XI-155-472 )
fam. 61: ( XI-155-471 )
fam. 61: ( XI-159-486 )
fam. 61: ( XII-101-291 )
fam. 61: ( X-257-785 )
fam. 61: ( X-244-744 )
fam. 61: ( IX-316-1112 )
fam. 61: ( IX-316-1114 )
fam. 61: ( VIII-274-973 )
fam. 61: ( X-252-769 )
fam. 61: ( IX-316-1108 )
fam. 61: ( X-252-775 )
fam. 61: ( IX-316-1106 )
fam. 61: ( XI-160-488 )
fam. 61: ( X-257-786 )
fam. 61: ( XII-101-292 )
fam. 61: ( X-244-742 )
fam. 61: ( IX-316-1105 )
fam. 61: ( X-252-771 )
fam. 61: ( X-252-773 )
fam. 61: ( X-252-774 )
fam. 61: ( X-252-772 )
fam. 61: ( X-257-791 )
fam. 61: ( X-257-787 )
 
  Quam
 
  fam. 72: ( IX-33-123 )
fam. 72: ( IX-33-119 )
fam. 72: ( IX-33-122 )
fam. 72: ( IX-33-118 )
fam. 72: ( IX-33-120 )
fam. 72: ( IX-33-121 )
 
  Queckenboerner
 
  fam. 68: ( IX-38-105 )
 
  Quiram
 
  fam. 68: ( X-5-10 )
 
  Raangs
 
  fam. 58: ( VIII-124-397 )
fam. 58: ( VIII-124-398 )
 
  Rahn
 
  fam. 68: ( X-26-53 )
fam. 68: ( IX-35-97 )
fam. 68: ( X-27-55 )
fam. 68: ( IX-35-95 )
fam. 68: ( IX-34-89 )
fam. 68: ( IX-34-90 )
fam. 68: ( X-28-57 )
fam. 68: ( IX-34-88 )
fam. 68: ( X-26-54 )
fam. 68: ( X-30-62 )
fam. 68: ( X-30-60 )
fam. 68: ( X-30-61 )
fam. 68: ( X-30-63 )
fam. 68: ( X-26-52 )
fam. 68: ( X-27-56 )
fam. 68: ( IX-34-91 )
fam. 68: ( X-31-64 )
fam. 68: ( X-31-65 )
fam. 68: ( IX-35-93 )
fam. 68: ( IX-35-92 )
fam. 68: ( IX-35-94 )
fam. 68: ( IX-35-96 )
 
  Ramaker
 
  fam. 71: ( VII-17-68 )
fam. 71: ( VII-17-69 )
fam. 68: ( IX-42-118 )
fam. 68: ( IX-42-116 )
fam. 71: ( VIII-9-21 )
fam. 68: ( IX-42-114 )
fam. 71: ( VII-17-70 )
 
  Ratelwe
 
  fam. 63: ( VII-2-7 )
fam. 63: ( VII-2-8 )
 
  Ratelwee
 
  fam. 63: ( VII-2-6 )
 
  Redington
 
  fam. 61: ( XIII-18-39 )
fam. 61: ( XIII-18-36 )
fam. 61: ( XIII-18-35 )
fam. 61: ( XIII-18-37 )
fam. 61: ( XIII-18-38 )
 
  Reenders
 
  fam. 73: ( VII-48-219 )
fam. 63: ( X-124-588 )
fam. 63: ( X-124-589 )
fam. 63: ( X-124-586 )
fam. 63: ( X-124-585 )
fam. 73: ( VII-48-220 )
fam. 73: ( VII-48-222 )
fam. 73: ( VII-48-223 )
fam. 73: ( VII-48-224 )
fam. 73: ( VII-48-225 )
fam. 73: ( VII-48-221 )
fam. 63: ( X-124-587 )
 
  Van Regenmorter
 
  fam. 61: ( XII-86-253 )
fam. 61: ( XII-86-254 )
 
  Reinders
 
  fam. 63: ( VII-23-106 )
 
  Reinekes
 
  fam. 71: ( III-2-3 )
 
  Reinhard
 
  fam. 61: ( X-140-412 )
 
  Reinhart
 
  fam. 61: ( IX-202-664 )
fam. 61: ( X-139-411 )
fam. 61: ( IX-202-667 )
fam. 61: ( IX-202-665 )
fam. 61: ( IX-202-662 )
fam. 61: ( IX-202-668 )
fam. 61: ( IX-202-666 )
fam. 61: ( X-139-410 )
fam. 61: ( IX-202-663 )
 
  Reith
 
  fam. 73: ( VIII-30-117 )
 
  Renken
 
  fam. 68: ( IX-5-9 )
fam. 68: ( IX-5-8 )
 
  Rensing
 
  fam. 61: ( IX-278-967 )
 
  Reukema
 
  fam. 61: ( VIII-107-365 )
fam. 61: ( VIII-107-361 )
fam. 61: ( VIII-107-362 )
fam. 61: ( VIII-107-363 )
fam. 61: ( VIII-107-360 )
fam. 61: ( VIII-107-364 )
 
  Reynolds
 
  fam. 61: ( XII-96-283 )
fam. 61: ( XII-96-282 )
fam. 61: ( XII-96-281 )
 
  Rickson
 
  fam. 61: ( IX-285-987 )
fam. 61: ( IX-285-986 )
fam. 61: ( IX-285-990 )
fam. 61: ( IX-285-988 )
fam. 61: ( IX-285-989 )
 
  Riekels
 
  fam. 61: ( VIII-194-702 )
fam. 73: ( V-9-53 )
fam. 61: ( VII-145-517 )
fam. 61: ( VIII-194-700 )
fam. 73: ( V-9-56 )
fam. 61: ( VII-145-516 )
fam. 73: ( V-9-54 )
fam. 61: ( VIII-194-701 )
fam. 73: ( V-9-55 )
fam. 61: ( VII-145-518 )
 
  Rienks
 
  fam. 73: ( VI-33-159 )
fam. 73: ( VII-34-157 )
fam. 73: ( VI-33-157 )
fam. 73: ( VI-33-161 )
fam. 73: ( VI-33-163 )
fam. 73: ( VIII-10-28 )
fam. 73: ( VII-34-158 )
 
  Rietema
 
  fam. 61: ( VII-86-295 )
fam. 61: ( VII-86-287 )
fam. 61: ( VII-86-292 )
fam. 61: ( VI-49-182 )
fam. 61: ( VII-86-294 )
fam. 61: ( VII-86-290 )
fam. 61: ( VII-86-291 )
fam. 61: ( VI-49-179 )
fam. 61: ( VII-124-443 )
fam. 61: ( VII-86-288 )
fam. 61: ( VI-49-178 )
fam. 61: ( VI-49-181 )
fam. 61: ( VII-85-285 )
fam. 61: ( VII-85-286 )
fam. 61: ( VII-86-289 )
fam. 61: ( VI-49-177 )
fam. 61: ( VI-49-175 )
fam. 61: ( VII-86-293 )
fam. 61: ( VI-49-176 )
fam. 61: ( VI-49-180 )
fam. 61: ( VI-72-281 )
 
  Rijkels
 
  fam. 60: ( VIII-4-8 )
fam. 60: ( VII-2-15 )
fam. 60: ( VII-2-12 )
fam. 60: ( VII-2-14 )
fam. 60: ( VII-2-11 )
fam. 60: ( VII-2-13 )
fam. 60: ( VIII-4-10 )
fam. 60: ( VIII-4-9 )
 
  Rijkens
 
  fam. 61: ( VII-97-347 )
fam. 61: ( VII-97-349 )
fam. 61: ( VII-97-350 )
fam. 61: ( VII-97-351 )
fam. 61: ( VII-97-352 )
fam. 61: ( VII-97-348 )
fam. 61: ( V-19-69 )
fam. 61: ( V-19-68 )
 
  Rijkes
 
  fam. 61: ( V-19-70 )
fam. 61: ( V-19-74 )
fam. 61: ( V-19-67 )
fam. 61: ( V-19-72 )
fam. 61: ( V-19-71 )
fam. 61: ( V-19-73 )
 
  van Rijn
 
  fam. 61: ( IX-28-62 )
 
  Rijpkes
 
  fam. 61: ( III-5-18 )
fam. 61: ( IV-2-9 )
 
  Rijtema
 
  fam. 61: ( VI-27-92 )
fam. 61: ( VII-85-284 )
fam. 61: ( VI-27-93 )
fam. 61: ( VI-27-90 )
fam. 61: ( VI-27-91 )
fam. 61: ( V-17-58 )
fam. 61: ( V-17-56 )
fam. 61: ( V-17-57 )
 
  Rijzekamp
 
  fam. 61: ( V-47-209 )
fam. 61: ( V-47-204 )
fam. 61: ( V-47-205 )
fam. 61: ( V-47-207 )
fam. 61: ( V-47-208 )
fam. 61: ( V-47-203 )
fam. 61: ( V-47-206 )
 
  Rijzekamp Beukema
 
  fam. 61: ( V-47-202 )
 
  Riojas
 
  fam. 61: ( XII-121-337 )
 
  Ritsema
 
  fam. 61: ( VIII-105-348 )
fam. 61: ( VIII-105-349 )
fam. 61: ( IX-126-374 )
fam. 61: ( VIII-105-352 )
fam. 61: ( IX-126-373 )
fam. 61: ( VIII-105-351 )
fam. 61: ( VIII-105-350 )
 
  Ritzema
 
  fam. 61: ( VIII-27-78 )
fam. 61: ( VII-23-86 )
fam. 60: ( VIII-21-94 )
fam. 66: ( IX-1-2 )
fam. 60: ( VIII-21-93 )
fam. 61: ( VII-23-85 )
fam. 61: ( VIII-27-77 )
 
  Ritzenthaler
 
  fam. 61: ( XII-103-299 )
fam. 61: ( XII-103-300 )
fam. 61: ( XII-103-297 )
fam. 61: ( XII-103-298 )
 
  Vander Roest
 
  fam. 71: ( VII-34-148 )
fam. 71: ( VIII-32-109 )
fam. 71: ( VII-34-149 )
fam. 71: ( VIII-32-108 )
fam. 71: ( VII-34-151 )
fam. 71: ( VII-34-144 )
fam. 71: ( VII-34-150 )
fam. 71: ( VII-34-146 )
fam. 71: ( VII-34-145 )
fam. 71: ( VIII-32-113 )
fam. 71: ( VIII-30-103 )
fam. 71: ( VIII-32-112 )
fam. 71: ( VII-34-147 )
fam. 71: ( IX-21-53 )
fam. 71: ( VIII-32-111 )
fam. 71: ( IX-21-55 )
fam. 71: ( IX-21-54 )
fam. 71: ( VIII-30-104 )
fam. 71: ( VIII-30-105 )
fam. 71: ( VIII-31-107 )
fam. 71: ( VIII-32-110 )
fam. 71: ( VIII-31-106 )
 
  Roetciesoender
 
  fam. 58: ( VII-67-309 )
fam. 58: ( VII-67-308 )
 
  Rollston
 
  fam. 58: ( IX-52-179 )
fam. 58: ( IX-52-178 )
fam. 58: ( IX-52-177 )
 
  Romeling
 
  fam. 63: ( X-128-600 )
fam. 63: ( X-128-601 )
fam. 63: ( X-128-602 )
 
  Ronda
 
  fam. 61: ( VII-57-211 )
fam. 61: ( VII-57-214 )
fam. 61: ( VI-32-111 )
fam. 61: ( VI-32-110 )
fam. 61: ( VII-57-208 )
fam. 61: ( VI-32-113 )
fam. 61: ( VI-33-114 )
fam. 61: ( VI-32-112 )
fam. 61: ( VI-33-119 )
fam. 61: ( VI-33-118 )
fam. 61: ( IV-9-53 )
fam. 61: ( VII-57-210 )
fam. 61: ( VI-33-122 )
fam. 61: ( VII-57-213 )
fam. 61: ( VII-57-209 )
fam. 61: ( IV-9-52 )
fam. 61: ( VI-32-109 )
fam. 61: ( VII-57-212 )
fam. 61: ( VI-33-115 )
fam. 61: ( VI-33-120 )
fam. 61: ( VI-33-121 )
fam. 61: ( VI-33-117 )
fam. 61: ( VI-33-116 )
fam. 61: ( V-22-86 )
fam. 61: ( V-23-89 )
fam. 61: ( V-23-92 )
fam. 61: ( V-23-91 )
fam. 61: ( V-23-90 )
fam. 61: ( V-23-87 )
fam. 61: ( IV-9-54 )
fam. 61: ( IV-9-51 )
fam. 61: ( IV-9-49 )
fam. 61: ( IV-9-50 )
 
  de Roo
 
  fam. 73: ( X-5-18 )
 
  Rooks
 
  fam. 58: ( X-31-71 )
fam. 58: ( IX-65-214 )
fam. 58: ( IX-65-215 )
fam. 58: ( IX-65-217 )
fam. 58: ( X-31-70 )
fam. 58: ( IX-65-216 )
 
  Roos
 
  fam. 61: ( XI-24-77 )
fam. 73: ( IX-29-104 )
fam. 61: ( XI-24-78 )
fam. 73: ( IX-29-102 )
fam. 61: ( XI-24-79 )
fam. 61: ( XI-24-82 )
fam. 61: ( XI-24-81 )
fam. 61: ( XI-24-80 )
fam. 73: ( IX-29-106 )
 
  Rooze
 
  fam. 58: ( VII-80-367 )
fam. 58: ( VII-80-370 )
fam. 58: ( VII-80-368 )
fam. 58: ( VIII-136-430 )
fam. 58: ( VII-80-371 )
fam. 58: ( VIII-136-431 )
fam. 58: ( VIII-136-428 )
fam. 58: ( VIII-136-429 )
fam. 58: ( VII-80-373 )
fam. 58: ( VII-80-365 )
fam. 58: ( VII-80-366 )
fam. 58: ( VII-80-369 )
fam. 58: ( VII-80-372 )
 
  Rose
 
  fam. 61: ( XIII-19-40 )
fam. 58: ( XI-20-42 )
fam. 58: ( XI-20-43 )
fam. 58: ( X-60-147 )
fam. 58: ( X-60-146 )
 
  Rowe
 
  fam. 61: ( XI-120-345 )
fam. 61: ( XII-70-217 )
fam. 61: ( XII-69-212 )
fam. 61: ( XII-69-209 )
fam. 61: ( XII-69-210 )
fam. 61: ( XI-120-344 )
fam. 61: ( XII-69-213 )
fam. 61: ( XI-120-343 )
fam. 61: ( XII-70-215 )
fam. 61: ( XI-120-347 )
fam. 61: ( XII-70-216 )
fam. 61: ( XI-120-342 )
fam. 61: ( XII-69-214 )
fam. 61: ( XI-120-346 )
fam. 61: ( XII-69-211 )
 
  Rozema
 
  fam. 58: ( XI-14-29 )
fam. 58: ( XI-14-30 )
fam. 61: ( X-96-261 )
 
  Rozendaal
 
  fam. 73: ( IX-18-62 )
fam. 73: ( IX-18-64 )
 
  Ruimveld
 
  fam. 71: ( VI-20-112 )
fam. 71: ( VI-20-114 )
fam. 71: ( VI-20-110 )
fam. 71: ( VI-20-109 )
fam. 71: ( VI-20-111 )
fam. 71: ( VI-20-113 )
 
  Ruisard
 
  fam. 58: ( IX-51-175 )
fam. 58: ( IX-51-176 )
 
  Ruiter
 
  fam. 58: ( VIII-96-308 )
fam. 58: ( VII-47-219 )
fam. 58: ( IX-58-197 )
fam. 58: ( VII-47-223 )
fam. 58: ( VIII-97-313 )
fam. 58: ( X-28-64 )
fam. 58: ( VIII-98-316 )
fam. 58: ( VIII-97-314 )
fam. 58: ( VIII-95-307 )
fam. 58: ( IX-59-199 )
fam. 58: ( VIII-96-310 )
fam. 58: ( VIII-97-312 )
fam. 58: ( VII-47-225 )
fam. 58: ( VII-47-222 )
fam. 58: ( VIII-96-309 )
fam. 58: ( VIII-98-315 )
fam. 58: ( X-28-66 )
fam. 58: ( VII-47-221 )
fam. 58: ( VII-47-226 )
fam. 58: ( VIII-98-317 )
fam. 58: ( IX-59-200 )
fam. 58: ( VII-47-224 )
fam. 58: ( VII-47-227 )
fam. 58: ( VII-47-218 )
fam. 58: ( X-28-65 )
fam. 58: ( VIII-97-311 )
fam. 58: ( VII-47-220 )
fam. 58: ( IX-58-198 )
fam. 61: ( VII-65-227 )
 
  Rummer
 
  fam. 58: ( X-64-162 )
fam. 58: ( X-64-161 )
 
  Rus
 
  fam. 61: ( XI-169-524 )
fam. 61: ( XI-165-504 )
fam. 61: ( XI-166-509 )
fam. 61: ( XI-166-506 )
fam. 61: ( XI-166-505 )
fam. 61: ( XI-169-523 )
fam. 61: ( XI-169-522 )
fam. 61: ( X-262-805 )
fam. 61: ( XII-111-315 )
fam. 61: ( X-262-802 )
fam. 61: ( XII-113-319 )
fam. 61: ( XI-166-507 )
fam. 61: ( XI-164-501 )
fam. 61: ( XI-166-508 )
fam. 61: ( XI-164-500 )
fam. 61: ( X-262-804 )
fam. 61: ( XII-114-322 )
fam. 61: ( XI-169-518 )
fam. 61: ( X-263-808 )
fam. 61: ( XII-113-321 )
fam. 61: ( XI-169-519 )
fam. 61: ( XI-165-503 )
fam. 61: ( XI-169-521 )
fam. 61: ( XIII-23-47 )
fam. 61: ( XI-169-517 )
fam. 61: ( XI-169-520 )
fam. 61: ( XI-169-515 )
fam. 61: ( XI-165-502 )
fam. 61: ( XIII-23-46 )
fam. 61: ( XII-110-313 )
fam. 61: ( XII-111-316 )
fam. 61: ( XII-114-323 )
fam. 61: ( X-262-803 )
fam. 61: ( X-263-807 )
fam. 61: ( XI-169-516 )
fam. 61: ( XII-113-320 )
fam. 61: ( XII-110-314 )
fam. 61: ( X-263-806 )
 
  Van Ryn
 
  fam. 72: ( IX-32-117 )
fam. 72: ( IX-32-115 )
fam. 72: ( IX-32-113 )
 
  Schaaf
 
  fam. 71: ( IX-16-39 )
fam. 71: ( IX-16-40 )
fam. 68: ( VI-19-92 )
fam. 63: ( X-7-25 )
fam. 68: ( VI-19-93 )
fam. 68: ( VI-19-91 )
fam. 68: ( VI-19-94 )
fam. 63: ( X-7-23 )
fam. 63: ( X-7-27 )
fam. 63: ( X-7-31 )
fam. 63: ( X-7-29 )
fam. 68: ( VI-19-90 )
fam. 68: ( VII-27-72 )
fam. 68: ( VII-27-71 )
 
  Schaap
 
  fam. 61: ( VIII-20-66 )
 
  Schaver
 
  fam. 68: ( VII-25-63 )
fam. 68: ( VII-25-64 )
fam. 68: ( VIII-16-33 )
fam. 68: ( VII-25-57 )
fam. 68: ( VIII-16-34 )
fam. 68: ( VII-25-58 )
fam. 68: ( VII-25-60 )
fam. 68: ( VIII-17-38 )
fam. 68: ( VII-25-62 )
fam. 61: ( VII-197-713 )
fam. 68: ( VIII-17-37 )
fam. 68: ( VII-25-59 )
fam. 68: ( VIII-16-35 )
fam. 68: ( VII-25-61 )
fam. 68: ( VIII-16-36 )
 
  Schemiedeknecht
 
  fam. 58: ( X-67-170 )
fam. 58: ( XI-24-56 )
fam. 58: ( X-67-174 )
fam. 58: ( X-67-173 )
fam. 58: ( X-66-167 )
fam. 58: ( XII-4-7 )
fam. 58: ( X-66-166 )
fam. 58: ( XI-23-52 )
fam. 58: ( XII-4-8 )
fam. 58: ( XI-23-53 )
fam. 58: ( XI-24-55 )
fam. 58: ( X-67-172 )
fam. 58: ( X-66-169 )
fam. 58: ( X-66-165 )
fam. 58: ( X-66-168 )
fam. 58: ( X-67-171 )
fam. 58: ( XI-23-54 )
fam. 58: ( XI-23-51 )
 
  Schenk
 
  fam. 73: ( IX-14-50 )
fam. 73: ( IX-14-48 )
fam. 73: ( IX-14-46 )
 
  Schipper
 
  fam. 68: ( X-18-34 )
fam. 58: ( VIII-22-44 )
fam. 68: ( VII-15-39 )
 
  Schmiedeknecht
 
  fam. 58: ( IX-112-395 )
fam. 58: ( IX-112-394 )
fam. 58: ( IX-112-396 )
 
  Schoenmaker
 
  fam. 58: ( VII-31-141 )
fam. 58: ( VIII-65-184 )
fam. 58: ( VII-31-149 )
fam. 58: ( VII-31-143 )
fam. 58: ( VII-31-148 )
fam. 58: ( VII-31-146 )
fam. 58: ( VIII-65-185 )
fam. 58: ( VII-31-142 )
fam. 58: ( VII-31-144 )
fam. 58: ( VII-31-147 )
fam. 58: ( VII-31-145 )
 
  Scholte
 
  fam. 61: ( VIII-62-175 )
fam. 61: ( IX-66-187 )
fam. 61: ( IX-66-189 )
fam. 61: ( IX-66-188 )
fam. 61: ( VIII-62-173 )
fam. 61: ( VIII-62-176 )
fam. 61: ( IX-66-190 )
fam. 61: ( VIII-62-174 )
fam. 61: ( IX-66-186 )
fam. 61: ( VIII-62-177 )
 
  Scholten
 
  fam. 63: ( X-101-510 )
fam. 63: ( X-100-503 )
fam. 63: ( X-101-509 )
fam. 63: ( X-100-501 )
fam. 63: ( X-100-504 )
fam. 63: ( X-101-508 )
fam. 63: ( X-101-506 )
fam. 63: ( X-101-505 )
fam. 63: ( X-100-502 )
fam. 63: ( XI-58-259 )
fam. 63: ( XI-58-260 )
fam. 63: ( X-101-507 )
 
  Scholtens
 
  fam. 61: ( X-103-289 )
 
  Scholtens Hoogland
 
  fam. 61: ( VIII-108-369 )
 
  Schraag
 
  fam. 58: ( IX-25-77 )
fam. 58: ( IX-25-78 )
 
  Schreuder
 
  fam. 61: ( XII-90-264 )
fam. 61: ( XII-90-263 )
 
  Schripsema
 
  fam. 61: ( IX-295-1012 )
 
  Schroeder
 
  fam. 61: ( XI-138-408 )
fam. 61: ( XI-138-407 )
 
  Schuessler
 
  fam. 72: ( VIII-30-156 )
fam. 72: ( VIII-30-158 )
 
  Schuitema
 
  fam. 58: ( IX-100-354 )
fam. 58: ( IX-100-353 )
fam. 58: ( X-59-142 )
fam. 58: ( IX-101-355 )
fam. 58: ( VIII-141-448 )
fam. 58: ( VIII-121-389 )
fam. 58: ( VIII-121-393 )
fam. 58: ( VIII-121-391 )
fam. 58: ( VIII-141-447 )
fam. 58: ( VIII-141-449 )
fam. 58: ( X-58-138 )
fam. 58: ( X-58-139 )
fam. 58: ( VIII-141-450 )
fam. 58: ( VIII-121-388 )
fam. 58: ( VIII-121-392 )
fam. 58: ( VIII-121-390 )
fam. 58: ( X-59-141 )
fam. 58: ( X-59-144 )
fam. 58: ( X-59-145 )
fam. 58: ( X-59-143 )
fam. 58: ( VIII-121-387 )
fam. 58: ( IX-100-351 )
fam. 58: ( IX-100-352 )
fam. 58: ( X-59-140 )
 
  Schultz
 
  fam. 58: ( IX-33-105 )
fam. 58: ( IX-33-104 )
fam. 58: ( IX-33-103 )
fam. 58: ( IX-33-106 )
 
  Selby
 
  fam. 61: ( XII-87-256 )
fam. 61: ( XII-87-255 )
 
  Senneker
 
  fam. 58: ( IX-10-22 )
fam. 58: ( IX-10-23 )
fam. 58: ( IX-10-24 )
 
  van Setten
 
  fam. 73: ( VIII-22-67 )
fam. 73: ( VIII-22-69 )
fam. 73: ( VIII-22-71 )
fam. 73: ( VIII-22-65 )
 
  Shabosky
 
  fam. 58: ( IX-36-114 )
 
  Sherwood
 
  fam. 73: ( IX-4-11 )
fam. 73: ( IX-4-9 )
fam. 73: ( IX-4-7 )
 
  Shipma
 
  fam. 61: ( X-248-760 )
fam. 68: ( VII-28-79 )
fam. 68: ( VII-28-76 )
fam. 68: ( VII-28-74 )
fam. 68: ( VII-28-77 )
fam. 68: ( VII-28-75 )
fam. 68: ( VII-28-73 )
fam. 61: ( X-248-761 )
fam. 68: ( VII-28-78 )
 
  Shores
 
  fam. 58: ( VIII-140-446 )
fam. 58: ( VIII-140-445 )
 
  Siegers
 
  fam. 61: ( XII-21-85 )
fam. 63: ( X-127-596 )
fam. 63: ( X-127-598 )
fam. 63: ( X-127-597 )
fam. 61: ( XII-21-84 )
fam. 61: ( XII-21-83 )
fam. 61: ( XII-21-82 )
fam. 63: ( X-127-599 )
 
  Siepelinga
 
  fam. 71: ( VII-36-154 )
 
  Siersema
 
  fam. 63: ( X-53-290 )
fam. 60: ( VIII-20-87 )
fam. 63: ( X-53-288 )
fam. 73: ( VII-37-174 )
fam. 60: ( VIII-20-89 )
fam. 60: ( VIII-20-85 )
fam. 60: ( VIII-20-86 )
fam. 60: ( VIII-20-88 )
fam. 73: ( VII-37-176 )
fam. 73: ( VII-37-172 )
fam. 73: ( VII-37-178 )
 
  Sietsema
 
  fam. 58: ( IX-103-360 )
fam. 58: ( IX-103-359 )
fam. 58: ( IX-103-362 )
fam. 58: ( IX-103-361 )
fam. 58: ( IX-103-358 )
 
  Sijgers
 
  fam. 71: ( III-1-2 )
fam. 71: ( III-1-1 )
 
  Sijtsma
 
  fam. 61: ( V-32-127 )
fam. 61: ( V-32-128 )
fam. 61: ( V-32-126 )
 
  Sikkema
 
  fam. 61: ( IX-302-1044 )
fam. 61: ( X-232-696 )
fam. 61: ( XI-128-387 )
fam. 61: ( IX-302-1041 )
fam. 61: ( X-232-697 )
fam. 61: ( XI-128-384 )
fam. 61: ( XI-106-301 )
fam. 61: ( X-232-694 )
fam. 61: ( X-231-691 )
fam. 61: ( IX-302-1040 )
fam. 61: ( X-231-693 )
fam. 61: ( XI-128-386 )
fam. 61: ( X-232-699 )
fam. 61: ( IX-302-1043 )
fam. 61: ( IX-302-1039 )
fam. 61: ( IX-302-1045 )
fam. 61: ( XII-56-174 )
fam. 61: ( X-231-692 )
fam. 61: ( XII-56-176 )
fam. 61: ( XII-80-242 )
fam. 61: ( XII-80-241 )
fam. 61: ( IX-302-1042 )
fam. 61: ( IX-302-1047 )
fam. 61: ( X-260-797 )
fam. 61: ( XI-128-385 )
fam. 61: ( XI-127-382 )
fam. 61: ( X-232-698 )
fam. 61: ( X-232-695 )
fam. 61: ( X-232-700 )
fam. 61: ( XI-128-383 )
fam. 61: ( XII-56-175 )
fam. 61: ( IX-302-1046 )
 
  Sikkens
 
  fam. 58: ( VIII-1-3 )
fam. 58: ( VIII-1-4 )
fam. 58: ( VIII-1-2 )
fam. 72: ( VI-2-11 )
fam. 58: ( VIII-1-1 )
 
  Simantz
 
  fam. 73: ( VIII-17-55 )
fam. 73: ( VIII-17-53 )
 
  Simmonds
 
  fam. 58: ( XII-2-2 )
fam. 58: ( XII-2-5 )
fam. 58: ( XII-2-3 )
fam. 58: ( XII-2-4 )
 
  Sipkema
 
  fam. 58: ( VIII-88-267 )
fam. 58: ( VIII-88-269 )
fam. 58: ( VIII-88-268 )
fam. 58: ( VIII-88-270 )
 
  Sirks
 
  fam. 72: ( VIII-7-35 )
fam. 72: ( VIII-7-31 )
fam. 72: ( VIII-7-38 )
fam. 72: ( IX-4-6 )
fam. 72: ( VIII-7-36 )
fam. 72: ( VIII-7-37 )
fam. 72: ( VIII-7-34 )
fam. 72: ( VIII-7-30 )
fam. 72: ( VIII-7-32 )
fam. 72: ( VIII-7-33 )
 
  Van Sledright
 
  fam. 71: ( VII-32-141 )
fam. 71: ( VII-32-139 )
fam. 71: ( VII-32-140 )
 
  Slobe
 
  fam. 71: ( VIII-25-88 )
fam. 71: ( VII-28-120 )
fam. 71: ( VII-28-121 )
fam. 71: ( VII-28-122 )
fam. 71: ( VII-28-119 )
fam. 71: ( VIII-25-86 )
fam. 71: ( VIII-25-87 )
 
  van der Sloot
 
  fam. 58: ( VII-70-328 )
fam. 58: ( VII-70-329 )
fam. 58: ( VIII-126-401 )
fam. 58: ( VII-70-327 )
fam. 58: ( VIII-126-402 )
fam. 58: ( VII-70-330 )
fam. 58: ( VIII-127-403 )
fam. 58: ( VIII-127-404 )
fam. 58: ( VIII-127-405 )
fam. 58: ( IX-88-308 )
fam. 58: ( IX-87-306 )
fam. 58: ( IX-88-309 )
fam. 58: ( IX-88-310 )
fam. 58: ( IX-86-299 )
fam. 58: ( IX-86-301 )
fam. 58: ( IX-87-307 )
fam. 58: ( VIII-127-407 )
fam. 58: ( IX-86-302 )
fam. 58: ( IX-86-303 )
fam. 58: ( IX-86-300 )
fam. 58: ( VIII-127-406 )
fam. 58: ( IX-89-312 )
fam. 58: ( IX-87-305 )
fam. 58: ( IX-89-311 )
fam. 58: ( IX-87-304 )
fam. 58: ( IX-89-313 )
fam. 58: ( IX-89-314 )
 
  Slotegraaf
 
  fam. 71: ( VIII-14-31 )
fam. 71: ( VIII-14-32 )
 
  Slotema
 
  fam. 73: ( VII-22-98 )
fam. 73: ( IX-12-41 )
fam. 73: ( VI-25-130 )
fam. 73: ( VIII-24-85 )
fam. 73: ( VIII-27-107 )
fam. 73: ( IX-13-43 )
fam. 73: ( IX-7-21 )
fam. 73: ( VII-22-99 )
fam. 73: ( VI-25-126 )
fam. 73: ( IX-19-66 )
fam. 73: ( IX-8-23 )
fam. 73: ( IX-28-97 )
fam. 73: ( VIII-24-80 )
fam. 73: ( VIII-23-74 )
fam. 73: ( VIII-28-109 )
fam. 73: ( VIII-21-60 )
fam. 73: ( IX-32-110 )
fam. 73: ( IX-25-89 )
fam. 73: ( VII-22-92 )
fam. 73: ( IX-31-108 )
fam. 73: ( VII-24-124 )
fam. 73: ( VIII-24-79 )
fam. 73: ( VI-25-124 )
fam. 73: ( VII-22-96 )
fam. 73: ( IX-6-20 )
fam. 73: ( X-7-22 )
fam. 73: ( VIII-28-110 )
fam. 73: ( IX-16-58 )
fam. 73: ( VII-24-122 )
fam. 73: ( VII-22-95 )
fam. 73: ( VIII-23-78 )
fam. 73: ( VIII-24-84 )
fam. 73: ( VIII-27-102 )
fam. 73: ( VIII-27-105 )
fam. 73: ( VIII-32-132 )
fam. 73: ( IX-24-87 )
fam. 73: ( VIII-29-114 )
fam. 73: ( VIII-29-112 )
fam. 73: ( VII-24-121 )
fam. 73: ( VI-25-128 )
fam. 73: ( VII-24-119 )
fam. 73: ( VIII-21-61 )
fam. 73: ( VIII-23-72 )
fam. 73: ( VIII-20-59 )
fam. 73: ( VIII-27-104 )
fam. 73: ( VII-24-123 )
fam. 73: ( VIII-24-81 )
fam. 73: ( VII-24-125 )
fam. 73: ( IX-28-98 )
fam. 73: ( VII-22-100 )
fam. 73: ( IX-17-59 )
fam. 73: ( VII-22-91 )
fam. 73: ( VIII-21-63 )
fam. 73: ( IX-16-57 )
fam. 61: ( VI-3-10 )
fam. 73: ( VII-24-118 )
fam. 73: ( VIII-24-86 )
fam. 73: ( VIII-27-106 )
fam. 73: ( IX-24-86 )
fam. 73: ( VII-22-90 )
fam. 73: ( VIII-28-111 )
fam. 73: ( X-7-23 )
fam. 73: ( IX-17-60 )
fam. 73: ( VIII-24-83 )
fam. 73: ( IX-26-90 )
fam. 73: ( IX-28-100 )
fam. 73: ( XI-1-1 )
fam. 73: ( IX-21-73 )
fam. 73: ( IX-25-88 )
fam. 73: ( VIII-32-131 )
fam. 73: ( VII-22-101 )
fam. 73: ( VIII-21-62 )
fam. 73: ( VII-22-97 )
fam. 73: ( VIII-23-75 )
fam. 73: ( VII-22-93 )
fam. 73: ( VI-25-132 )
fam. 73: ( VII-22-94 )
fam. 73: ( VII-24-120 )
fam. 73: ( VIII-23-77 )
fam. 73: ( VIII-24-82 )
fam. 73: ( VIII-27-103 )
fam. 73: ( VIII-28-108 )
fam. 73: ( VIII-32-130 )
fam. 73: ( IX-28-99 )
fam. 73: ( IX-8-24 )
fam. 73: ( IX-6-18 )
fam. 73: ( IX-31-109 )
fam. 73: ( VIII-29-115 )
fam. 73: ( VIII-23-73 )
fam. 73: ( IX-7-22 )
fam. 73: ( IX-13-44 )
fam. 73: ( VIII-23-76 )
fam. 73: ( VIII-29-113 )
fam. 73: ( VIII-20-58 )
fam. 73: ( IX-6-19 )
fam. 73: ( IX-32-111 )
fam. 61: ( VI-3-9 )
fam. 73: ( VIII-27-101 )
fam. 73: ( IX-19-65 )
fam. 73: ( IX-30-107 )
fam. 73: ( X-7-21 )
fam. 73: ( IX-12-42 )
fam. 61: ( VI-3-8 )
 
  van der Sluys
 
  fam. 58: ( IX-83-288 )
fam. 58: ( IX-83-289 )
fam. 58: ( IX-83-287 )
fam. 58: ( IX-83-290 )
 
  Smedema
 
  fam. 60: ( VIII-22-95 )
fam. 60: ( VIII-22-96 )
fam. 60: ( IX-17-48 )
fam. 60: ( IX-17-49 )
 
  Smid
 
  fam. 66: ( VI-1-2 )
fam. 61: ( VIII-251-899 )
fam. 61: ( VII-183-664 )
fam. 61: ( VIII-251-898 )
fam. 61: ( VI-103-390 )
 
  Smit
 
  fam. 58: ( VII-91-441 )
fam. 61: ( VIII-226-817 )
fam. 63: ( IX-95-524 )
fam. 68: ( VII-22-53 )
fam. 61: ( IX-319-1134 )
fam. 63: ( IX-95-522 )
fam. 61: ( IX-319-1135 )
fam. 61: ( VII-183-668 )
fam. 58: ( VIII-164-512 )
fam. 63: ( IX-95-520 )
fam. 66: ( VII-3-11 )
fam. 61: ( IX-319-1132 )
fam. 61: ( IX-319-1133 )
fam. 58: ( VII-91-438 )
fam. 60: ( VIII-27-111 )
fam. 73: ( VI-21-115 )
fam. 63: ( VII-1-4 )
fam. 66: ( VII-3-13 )
fam. 66: ( VII-3-17 )
fam. 73: ( VII-19-83 )
fam. 66: ( VI-1-4 )
fam. 63: ( VIII-1-1 )
fam. 58: ( VI-44-249 )
fam. 63: ( VIII-49-227 )
fam. 61: ( VII-183-671 )
fam. 63: ( X-143-678 )
fam. 73: ( VIII-19-57 )
fam. 61: ( VII-183-670 )
fam. 73: ( VII-19-82 )
fam. 73: ( VII-19-86 )
fam. 61: ( VII-167-591 )
fam. 73: ( VI-21-109 )
fam. 60: ( VIII-27-110 )
fam. 68: ( VII-22-52 )
fam. 58: ( VII-91-439 )
fam. 58: ( VII-91-440 )
fam. 61: ( IX-319-1131 )
fam. 61: ( VII-167-589 )
fam. 66: ( VII-3-15 )
fam. 61: ( VIII-227-820 )
fam. 61: ( VIII-227-823 )
fam. 58: ( VI-44-250 )
fam. 73: ( VI-21-111 )
fam. 73: ( VII-19-85 )
fam. 60: ( VIII-27-112 )
fam. 61: ( VIII-227-822 )
fam. 63: ( VIII-49-228 )
fam. 68: ( VII-22-54 )
fam. 61: ( VII-183-666 )
fam. 61: ( VIII-226-818 )
fam. 61: ( VIII-227-819 )
fam. 73: ( VI-21-113 )
fam. 73: ( VI-21-117 )
fam. 60: ( VIII-27-109 )
fam. 61: ( X-274-832 )
fam. 63: ( VII-1-5 )
fam. 61: ( X-274-831 )
fam. 73: ( VII-19-84 )
fam. 61: ( X-274-830 )
fam. 63: ( VIII-1-2 )
fam. 61: ( VII-167-590 )
fam. 63: ( VIII-1-3 )
fam. 61: ( VIII-227-821 )
fam. 58: ( VII-91-442 )
fam. 63: ( VII-1-3 )
fam. 58: ( V-19-98 )
fam. 58: ( V-19-99 )
fam. 58: ( V-19-96 )
fam. 58: ( V-19-94 )
fam. 61: ( VII-183-663 )
fam. 61: ( VII-183-669 )
fam. 61: ( VII-183-667 )
fam. 61: ( VII-183-665 )
fam. 63: ( VIII-1-4 )
fam. 58: ( IV-6-32 )
 
  Smith
 
  fam. 63: ( X-109-527 )
fam. 61: ( XI-122-353 )
fam. 61: ( X-230-682 )
fam. 61: ( X-230-689 )
fam. 61: ( XI-122-354 )
fam. 61: ( XI-123-357 )
fam. 61: ( XI-122-355 )
fam. 61: ( XI-124-364 )
fam. 61: ( XI-123-362 )
fam. 61: ( X-230-688 )
fam. 61: ( XI-123-361 )
fam. 61: ( IX-18-47 )
fam. 61: ( X-230-690 )
fam. 61: ( X-230-683 )
fam. 61: ( X-230-681 )
fam. 61: ( X-230-686 )
fam. 61: ( XII-51-159 )
fam. 61: ( IX-18-50 )
fam. 61: ( XI-121-349 )
fam. 61: ( XI-123-359 )
fam. 61: ( XI-123-358 )
fam. 61: ( XI-121-350 )
fam. 61: ( XI-123-360 )
fam. 61: ( XI-121-348 )
fam. 61: ( XI-122-352 )
fam. 61: ( XI-122-356 )
fam. 61: ( IX-18-48 )
fam. 61: ( IX-18-49 )
fam. 58: ( VIII-3-6 )
fam. 61: ( X-230-685 )
fam. 61: ( XII-51-158 )
fam. 61: ( XI-124-363 )
fam. 61: ( X-230-680 )
fam. 61: ( XI-118-336 )
fam. 61: ( X-230-684 )
fam. 61: ( XI-124-365 )
fam. 61: ( XI-121-351 )
fam. 61: ( X-230-687 )
fam. 58: ( V-19-100 )
fam. 58: ( V-19-101 )
fam. 58: ( V-19-97 )
fam. 58: ( V-19-95 )
fam. 58: ( IV-6-31 )
fam. 58: ( IV-6-33 )
fam. 58: ( IV-6-30 )
 
  Snyder
 
  fam. 61: ( IX-304-1059 )
fam. 61: ( X-239-725 )
fam. 68: ( XI-2-4 )
fam. 61: ( IX-304-1057 )
fam. 61: ( IX-304-1060 )
fam. 68: ( XI-1-3 )
fam. 68: ( XI-2-5 )
fam. 68: ( X-8-13 )
fam. 68: ( X-8-15 )
fam. 61: ( X-240-727 )
fam. 61: ( IX-304-1058 )
fam. 68: ( XI-1-2 )
fam. 68: ( XI-1-1 )
fam. 68: ( X-8-14 )
fam. 61: ( IX-304-1056 )
fam. 61: ( IX-304-1055 )
fam. 61: ( X-239-724 )
fam. 61: ( X-239-726 )
 
  Spaans
 
  fam. 73: ( IX-9-26 )
fam. 73: ( IX-9-28 )
 
  Spanjer
 
  fam. 63: ( VI-6-29 )
fam. 63: ( VI-6-33 )
fam. 63: ( VI-6-28 )
fam. 63: ( VI-6-30 )
fam. 63: ( VI-6-32 )
 
  Spanjer (Frik)
 
  fam. 63: ( VI-6-31 )
 
  Spanninga
 
  fam. 58: ( VIII-168-523 )
fam. 58: ( VII-96-472 )
fam. 58: ( VII-96-469 )
fam. 58: ( VII-96-471 )
fam. 58: ( VII-96-473 )
fam. 58: ( VII-96-470 )
 
  Spaulding
 
  fam. 68: ( IX-37-101 )
fam. 68: ( IX-37-104 )
fam. 68: ( IX-37-102 )
fam. 68: ( IX-37-103 )
 
  Spier
 
  fam. 58: ( VII-21-106 )
fam. 58: ( VII-21-104 )
fam. 58: ( VII-21-105 )
fam. 58: ( IX-14-35 )
fam. 58: ( VIII-48-119 )
fam. 58: ( IX-14-37 )
fam. 58: ( VII-21-103 )
fam. 58: ( VIII-48-116 )
fam. 58: ( VIII-49-122 )
fam. 58: ( VIII-48-120 )
fam. 58: ( VII-21-102 )
fam. 58: ( VIII-48-117 )
fam. 58: ( IX-14-36 )
fam. 58: ( VIII-49-121 )
fam. 58: ( VIII-48-118 )
fam. 58: ( VIII-49-123 )
 
  Spoelma
 
  fam. 60: ( VIII-1-1 )
fam. 60: ( VIII-1-2 )
fam. 60: ( VIII-1-3 )
fam. 61: ( VIII-253-904 )
 
  Sprute
 
  fam. 61: ( XII-115-325 )
fam. 61: ( XII-115-324 )
fam. 61: ( XII-115-326 )
 
  Staal
 
  fam. 61: ( VIII-118-406 )
fam. 61: ( VIII-118-409 )
fam. 61: ( VIII-118-410 )
fam. 61: ( VIII-118-411 )
fam. 61: ( VIII-118-407 )
fam. 61: ( VIII-118-408 )
 
  Stafford
 
  fam. 61: ( XII-49-153 )
fam. 61: ( XII-49-154 )
fam. 61: ( XII-49-155 )
 
  Staggs
 
  fam. 58: ( XI-8-16 )
fam. 58: ( XI-8-15 )
fam. 58: ( XI-8-17 )
 
  Staghouwer
 
  fam. 63: ( X-87-463 )
fam. 63: ( IX-52-318 )
fam. 63: ( X-89-470 )
fam. 63: ( X-87-460 )
fam. 63: ( X-89-471 )
fam. 63: ( IX-51-310 )
fam. 63: ( IX-52-316 )
fam. 63: ( X-87-462 )
fam. 63: ( X-87-461 )
fam. 63: ( IX-51-312 )
fam. 63: ( IX-52-314 )
 
  Stams
 
  fam. 58: ( X-21-51 )
 
  Stavinga
 
  fam. 61: ( IX-67-191 )
 
  Stedefeld
 
  fam. 71: ( V-2-12 )
fam. 71: ( V-2-11 )
 
  Steenhuis
 
  fam. 60: ( X-3-4 )
fam. 60: ( VIII-5-11 )
fam. 60: ( VIII-5-12 )
 
  Steenhuisen
 
  fam. 61: ( VI-56-210 )
fam. 61: ( VI-56-213 )
fam. 61: ( VI-56-211 )
fam. 61: ( VI-56-212 )
fam. 61: ( VI-56-207 )
fam. 61: ( VI-56-208 )
fam. 61: ( VI-56-209 )
fam. 61: ( VII-104-365 )
fam. 61: ( VII-104-366 )
fam. 61: ( VI-56-206 )
 
  Steenmeijer
 
  fam. 67: ( IX-25-70 )
fam. 67: ( IX-25-71 )
fam. 67: ( IX-25-69 )
fam. 67: ( VIII-21-93 )
fam. 67: ( VIII-21-95 )
fam. 67: ( VIII-21-94 )
fam. 67: ( VIII-21-97 )
fam. 67: ( VIII-21-96 )
fam. 67: ( VIII-21-92 )
 
  Steiger
 
  fam. 61: ( IX-263-904 )
 
  Steinebach
 
  fam. 68: ( IX-43-122 )
fam. 68: ( IX-43-120 )
 
  Stel
 
  fam. 72: ( VII-32-174 )
 
  Stelma
 
  fam. 61: ( V-42-179 )
fam. 61: ( V-42-177 )
fam. 61: ( V-42-178 )
fam. 61: ( VI-76-291 )
fam. 61: ( VI-76-290 )
 
  Vander Stelt
 
  fam. 72: ( IX-22-71 )
fam. 72: ( IX-22-68 )
fam. 72: ( IX-22-70 )
fam. 72: ( IX-22-69 )
fam. 73: ( IX-5-15 )
fam. 73: ( IX-5-17 )
fam. 73: ( IX-5-13 )
 
  Stelter
 
  fam. 58: ( XI-9-20 )
fam. 58: ( XI-9-18 )
fam. 58: ( XI-9-19 )
 
  Sterenberg
 
  fam. 63: ( VIII-33-177 )
fam. 63: ( IX-60-351 )
fam. 63: ( IX-59-346 )
fam. 63: ( VII-15-77 )
fam. 61: ( X-250-764 )
fam. 63: ( VIII-32-174 )
fam. 63: ( VIII-33-178 )
fam. 63: ( IX-59-344 )
fam. 63: ( IX-60-347 )
fam. 63: ( VII-15-76 )
fam. 63: ( X-98-497 )
fam. 63: ( X-95-490 )
fam. 63: ( X-95-491 )
fam. 63: ( VIII-32-175 )
fam. 63: ( VIII-32-176 )
fam. 63: ( IX-60-349 )
fam. 63: ( X-96-495 )
fam. 61: ( IX-309-1076 )
fam. 63: ( IX-60-355 )
fam. 63: ( IX-60-353 )
fam. 63: ( VIII-33-179 )
fam. 63: ( IX-60-348 )
fam. 61: ( X-250-765 )
fam. 63: ( X-96-494 )
fam. 61: ( IX-309-1080 )
fam. 63: ( VII-15-75 )
fam. 63: ( VIII-33-180 )
fam. 63: ( IX-60-350 )
fam. 63: ( VII-15-78 )
fam. 63: ( IX-59-345 )
fam. 63: ( X-99-499 )
fam. 63: ( IX-60-352 )
fam. 63: ( X-95-492 )
fam. 63: ( IX-60-354 )
fam. 63: ( X-96-493 )
fam. 63: ( X-104-519 )
fam. 63: ( X-99-500 )
fam. 61: ( IX-309-1077 )
fam. 63: ( X-97-496 )
fam. 61: ( IX-309-1078 )
fam. 63: ( IX-60-356 )
fam. 63: ( VII-15-73 )
fam. 63: ( VII-15-74 )
 
  Sterenborg
 
  fam. 63: ( IX-58-342 )
fam. 63: ( IX-58-343 )
fam. 63: ( IX-58-341 )
 
  Sternberg
 
  fam. 63: ( XI-57-252 )
fam. 63: ( X-99-498 )
fam. 63: ( XI-57-258 )
fam. 63: ( XI-57-256 )
fam. 63: ( XI-57-255 )
fam. 63: ( XI-57-254 )
fam. 63: ( XI-57-257 )
fam. 63: ( XI-57-253 )
 
  Stevens
 
  fam. 58: ( XI-5-8 )
 
  Stewart
 
  fam. 58: ( VIII-153-488 )
fam. 58: ( VIII-153-486 )
fam. 58: ( VIII-153-487 )
fam. 58: ( VIII-153-485 )
 
  Stoepker
 
  fam. 63: ( IX-66-381 )
fam. 63: ( VIII-39-202 )
fam. 63: ( VIII-39-201 )
fam. 63: ( IX-66-380 )
fam. 63: ( IX-66-378 )
fam. 63: ( IX-66-379 )
fam. 63: ( VIII-39-204 )
fam. 63: ( VII-19-90 )
fam. 63: ( VII-19-91 )
fam. 63: ( VIII-39-203 )
 
  Stoit
 
  fam. 68: ( VI-4-19 )
fam. 68: ( VI-4-16 )
fam. 68: ( V-3-6 )
fam. 68: ( VI-4-18 )
fam. 68: ( V-3-7 )
fam. 68: ( VII-2-6 )
fam. 68: ( VI-4-17 )
fam. 68: ( VI-4-14 )
fam. 68: ( VI-4-15 )
 
  Stollinga
 
  fam. 58: ( VII-87-415 )
fam. 58: ( VII-87-413 )
fam. 58: ( VII-87-414 )
fam. 58: ( VII-87-417 )
fam. 58: ( VII-87-416 )
 
  Stormzand
 
  fam. 61: ( XII-20-81 )
fam. 61: ( XII-20-79 )
 
  Storteboom
 
  fam. 71: ( VI-16-89 )
fam. 71: ( VI-16-90 )
 
  Stots
 
  fam. 71: ( VII-16-65 )
fam. 71: ( VI-8-55 )
fam. 71: ( VII-18-72 )
fam. 71: ( VI-8-49 )
fam. 71: ( VII-16-67 )
fam. 71: ( VII-18-73 )
fam. 71: ( VI-8-50 )
fam. 71: ( VII-16-66 )
fam. 71: ( VI-8-52 )
fam. 71: ( VII-16-62 )
fam. 71: ( VII-16-64 )
fam. 71: ( VII-18-71 )
fam. 71: ( VI-8-53 )
fam. 71: ( VI-8-51 )
fam. 71: ( VI-8-54 )
fam. 71: ( VII-16-63 )
 
  Stout
 
  fam. 58: ( IX-34-109 )
fam. 58: ( IX-34-107 )
fam. 58: ( IX-34-110 )
fam. 58: ( IX-34-108 )
 
  Straatman
 
  fam. 58: ( VIII-24-47 )
fam. 58: ( VIII-24-48 )
fam. 58: ( IX-6-13 )
fam. 58: ( IX-6-10 )
fam. 58: ( VIII-24-46 )
fam. 58: ( IX-6-11 )
fam. 58: ( IX-6-12 )
 
  Streelman
 
  fam. 61: ( X-75-205 )
 
  Stronkhorst
 
  fam. 73: ( VIII-31-127 )
fam. 73: ( VIII-31-125 )
fam. 73: ( VIII-31-129 )
fam. 73: ( VIII-31-123 )
fam. 73: ( VIII-31-119 )
fam. 73: ( VIII-31-121 )
 
  Stuart
 
  fam. 61: ( XI-144-425 )
fam. 61: ( XI-144-429 )
fam. 61: ( XI-144-428 )
fam. 61: ( XI-144-430 )
fam. 61: ( XI-144-427 )
fam. 61: ( XI-144-426 )
 
  ŗ Stuling
 
  fam. 63: ( X-108-526 )
fam. 63: ( VIII-40-205 )
fam. 63: ( IX-67-384 )
fam. 63: ( X-108-525 )
fam. 63: ( IX-67-383 )
fam. 63: ( IX-67-382 )
 
  Stulp
 
  fam. 61: ( X-69-186 )
 
  van Suijlichem
 
  fam. 68: ( VI-17-85 )
fam. 68: ( VI-17-86 )
 
  Surma
 
  fam. 61: ( XII-75-229 )
fam. 61: ( XII-75-233 )
fam. 61: ( XII-75-230 )
fam. 61: ( XII-75-231 )
fam. 61: ( XII-75-232 )
 
  Swart
 
  fam. 72: ( VI-20-104 )
fam. 72: ( VI-20-106 )
fam. 72: ( VI-20-103 )
fam. 72: ( V-12-49 )
fam. 72: ( VI-20-105 )
 
  Swedell
 
  fam. 61: ( XIII-13-25 )
fam. 61: ( XIII-13-26 )
fam. 61: ( XII-67-206 )
fam. 61: ( XII-67-207 )
 
  Taatgen
 
  fam. 68: ( VIII-14-31 )
 
  Takens
 
  fam. 58: ( VII-90-433 )
 
  Tammeling
 
  fam. 61: ( VIII-18-63 )
 
  Tammens
 
  fam. 63: ( X-31-189 )
fam. 66: ( VIII-9-26 )
fam. 66: ( VII-11-57 )
fam. 66: ( VIII-12-37 )
fam. 66: ( VIII-9-27 )
fam. 66: ( VIII-8-22 )
fam. 66: ( VIII-10-28 )
fam. 66: ( VIII-8-23 )
fam. 66: ( VIII-9-25 )
fam. 66: ( VIII-8-24 )
fam. 61: ( X-116-327 )
fam. 66: ( VII-11-45 )
fam. 66: ( VII-11-51 )
fam. 66: ( VII-11-43 )
fam. 66: ( VII-11-47 )
fam. 66: ( VII-11-49 )
fam. 66: ( VII-11-55 )
fam. 66: ( VII-11-59 )
fam. 66: ( VII-11-53 )
 
  Tanis
 
  fam. 58: ( VIII-73-207 )
fam. 58: ( VIII-73-209 )
fam. 58: ( IX-30-96 )
fam. 58: ( IX-30-98 )
fam. 58: ( VIII-73-208 )
fam. 58: ( VIII-73-210 )
fam. 58: ( IX-30-97 )
 
  Tattje
 
  fam. 73: ( VII-53-244 )
 
  Tebbens
 
  fam. 61: ( VII-98-355 )
fam. 61: ( VII-98-353 )
fam. 61: ( VII-98-354 )
fam. 73: ( V-1-4 )
fam. 73: ( V-1-2 )
 
  Tegeler
 
  fam. 61: ( XI-167-510 )
fam. 61: ( XI-167-511 )
 
  Teisman
 
  fam. 61: ( VII-62-223 )
 
  Tel
 
  fam. 72: ( IV-3-7 )
fam. 72: ( V-4-11 )
 
  Tempel
 
  fam. 58: ( VII-84-386 )
fam. 58: ( VII-84-387 )
fam. 58: ( VII-84-383 )
 
  Temple
 
  fam. 58: ( VIII-147-476 )
fam. 61: ( X-266-812 )
fam. 58: ( VIII-144-465 )
fam. 58: ( VII-84-392 )
fam. 58: ( IX-108-382 )
fam. 58: ( IX-102-356 )
fam. 58: ( IX-108-384 )
fam. 58: ( VII-84-393 )
fam. 58: ( VII-84-394 )
fam. 58: ( VIII-146-474 )
fam. 58: ( VIII-147-475 )
fam. 58: ( VIII-144-456 )
fam. 61: ( X-266-811 )
fam. 58: ( VII-84-389 )
fam. 58: ( VIII-144-466 )
fam. 58: ( IX-102-357 )
fam. 58: ( VII-84-391 )
fam. 58: ( IX-108-383 )
fam. 58: ( VIII-144-458 )
fam. 58: ( VII-84-388 )
fam. 58: ( VIII-144-463 )
fam. 58: ( VIII-144-459 )
fam. 58: ( VIII-144-457 )
fam. 58: ( VIII-144-460 )
fam. 58: ( VIII-144-462 )
fam. 58: ( VIII-146-472 )
fam. 58: ( VII-84-390 )
fam. 58: ( IX-108-385 )
fam. 58: ( VIII-146-473 )
fam. 58: ( VIII-144-461 )
fam. 61: ( X-249-763 )
fam. 61: ( X-249-762 )
fam. 58: ( IX-108-381 )
fam. 58: ( VIII-144-464 )
fam. 58: ( VII-84-385 )
 
  TenBoer
 
  fam. 61: ( X-234-705 )
 
  Tenhage
 
  fam. 61: ( XI-9-18 )
fam. 61: ( XII-11-34 )
fam. 61: ( XII-10-31 )
fam. 61: ( XI-9-21 )
fam. 61: ( XII-10-33 )
fam. 61: ( XII-12-38 )
fam. 61: ( XI-9-20 )
fam. 61: ( XII-11-37 )
fam. 61: ( XII-12-39 )
fam. 61: ( XII-11-36 )
fam. 61: ( XI-9-19 )
fam. 61: ( XII-10-32 )
fam. 61: ( XII-11-35 )
 
  Tepper
 
  fam. 63: ( XI-30-126 )
fam. 63: ( XI-30-127 )
 
  Terpstra
 
  fam. 61: ( IX-95-295 )
fam. 61: ( IX-113-351 )
fam. 61: ( IX-113-349 )
fam. 61: ( IX-113-350 )
fam. 61: ( IX-113-348 )
fam. 61: ( IX-95-296 )
 
  Tharp
 
  fam. 61: ( XII-125-342 )
fam. 61: ( XII-125-344 )
fam. 61: ( XII-125-343 )
fam. 61: ( XI-179-557 )
 
  Theget
 
  fam. 72: ( VIII-42-206 )
fam. 72: ( VIII-42-212 )
fam. 72: ( VIII-42-208 )
fam. 72: ( VIII-42-211 )
fam. 72: ( IX-35-126 )
fam. 72: ( VIII-42-209 )
fam. 72: ( VIII-42-207 )
fam. 72: ( IX-35-128 )
fam. 72: ( IX-35-125 )
fam. 72: ( VIII-42-210 )
fam. 72: ( IX-35-127 )
fam. 72: ( VIII-42-205 )
 
  Themmen
 
  fam. 61: ( IX-194-640 )
fam. 61: ( IX-194-639 )
 
  Van Tholen
 
  fam. 72: ( X-8-23 )
fam. 72: ( IX-19-58 )
fam. 72: ( IX-19-53 )
fam. 72: ( IX-19-49 )
fam. 72: ( IX-19-57 )
fam. 72: ( IX-19-47 )
fam. 72: ( IX-19-52 )
fam. 72: ( IX-19-56 )
fam. 72: ( X-7-20 )
fam. 72: ( X-8-24 )
fam. 72: ( IX-19-48 )
fam. 72: ( X-8-21 )
fam. 72: ( IX-19-51 )
fam. 72: ( IX-19-50 )
fam. 72: ( X-7-19 )
fam. 72: ( X-7-18 )
fam. 72: ( X-8-22 )
fam. 72: ( X-8-25 )
fam. 72: ( IX-19-54 )
fam. 72: ( IX-19-55 )
 
  Thomas
 
  fam. 61: ( V-35-141 )
fam. 61: ( V-35-140 )
fam. 61: ( V-35-139 )
 
  Thompson
 
  fam. 68: ( IX-22-59 )
fam. 68: ( IX-22-57 )
fam. 68: ( IX-22-58 )
 
  Tijmens
 
  fam. 61: ( VI-75-289 )
 
  van Til
 
  fam. 61: ( X-95-255 )
fam. 61: ( X-95-260 )
fam. 61: ( X-95-254 )
fam. 61: ( IX-140-432 )
fam. 61: ( IX-141-436 )
fam. 61: ( X-95-253 )
fam. 61: ( X-95-258 )
fam. 61: ( IX-141-442 )
fam. 61: ( IX-141-439 )
fam. 61: ( IX-140-429 )
fam. 61: ( X-95-256 )
fam. 61: ( IX-141-441 )
fam. 61: ( IX-140-431 )
fam. 61: ( X-95-259 )
fam. 61: ( IX-140-428 )
fam. 61: ( IX-141-435 )
fam. 61: ( IX-140-434 )
fam. 61: ( IX-140-433 )
fam. 61: ( IX-141-438 )
fam. 61: ( X-95-257 )
fam. 61: ( IX-141-440 )
fam. 61: ( IX-141-443 )
fam. 61: ( IX-141-437 )
fam. 61: ( IX-140-430 )
 
  Tillema
 
  fam. 61: ( VIII-155-570 )
fam. 61: ( VII-117-416 )
fam. 61: ( VII-118-421 )
fam. 60: ( VIII-13-45 )
fam. 60: ( VIII-13-42 )
fam. 60: ( VIII-13-43 )
fam. 60: ( VIII-13-46 )
fam. 61: ( VII-117-418 )
fam. 61: ( VIII-155-569 )
fam. 61: ( VII-118-420 )
fam. 60: ( IX-9-24 )
fam. 60: ( VIII-13-44 )
fam. 60: ( IX-9-25 )
fam. 60: ( IX-9-26 )
fam. 61: ( VII-117-417 )
fam. 61: ( VIII-155-571 )
fam. 61: ( IX-185-607 )
fam. 61: ( IX-187-613 )
fam. 61: ( IX-134-415 )
fam. 61: ( IX-134-414 )
fam. 60: ( VIII-13-40 )
fam. 60: ( IX-8-23 )
fam. 60: ( X-5-6 )
fam. 61: ( VIII-155-566 )
fam. 61: ( IX-187-614 )
fam. 61: ( VII-117-419 )
fam. 61: ( VIII-155-567 )
fam. 61: ( VII-117-415 )
fam. 61: ( IX-185-608 )
fam. 60: ( VIII-13-41 )
fam. 61: ( VIII-156-572 )
fam. 61: ( VIII-155-568 )
 
  Timmer
 
  fam. 58: ( VII-69-324 )
fam. 58: ( VII-69-321 )
fam. 58: ( VII-69-322 )
fam. 58: ( VIII-106-337 )
fam. 73: ( VII-27-134 )
fam. 68: ( VII-37-108 )
fam. 58: ( VII-69-325 )
fam. 68: ( VII-37-110 )
fam. 68: ( VII-37-112 )
fam. 73: ( VI-29-140 )
fam. 58: ( VII-69-323 )
fam. 73: ( VII-27-136 )
fam. 68: ( VII-37-114 )
fam. 58: ( VII-69-319 )
fam. 68: ( VIII-42-118 )
fam. 73: ( VII-27-133 )
fam. 58: ( VII-69-320 )
fam. 58: ( VII-69-326 )
fam. 73: ( VI-29-142 )
fam. 73: ( VII-27-135 )
 
  Timmerman
 
  fam. 63: ( X-103-517 )
fam. 63: ( X-103-518 )
 
  Todd
 
  fam. 68: ( IX-25-64 )
 
  Tonker
 
  fam. 71: ( VII-9-41 )
fam. 71: ( VII-9-43 )
fam. 71: ( VII-9-40 )
fam. 71: ( VII-9-42 )
 
  Tonkes
 
  fam. 61: ( VIII-128-467 )
fam. 61: ( VIII-128-466 )
fam. 61: ( VIII-128-468 )
 
  Tonkin
 
  fam. 61: ( XI-125-375 )
fam. 61: ( XI-125-366 )
fam. 61: ( XI-125-367 )
fam. 61: ( XI-125-371 )
fam. 61: ( XI-125-372 )
fam. 61: ( XI-125-374 )
fam. 61: ( XI-125-369 )
fam. 61: ( XI-125-370 )
fam. 61: ( XI-125-368 )
fam. 61: ( XI-125-373 )
 
  Top
 
  fam. 67: ( VI-8-27 )
fam. 67: ( VII-10-64 )
fam. 67: ( VIII-19-87 )
fam. 67: ( VII-10-68 )
fam. 67: ( VII-10-60 )
fam. 67: ( VII-10-63 )
fam. 67: ( VII-10-59 )
fam. 67: ( VII-10-66 )
fam. 67: ( VI-8-29 )
fam. 67: ( VI-8-32 )
fam. 67: ( VII-10-70 )
fam. 67: ( VIII-19-86 )
fam. 67: ( VI-8-30 )
fam. 61: ( IV-14-83 )
fam. 67: ( VI-8-31 )
fam. 67: ( IX-24-68 )
fam. 67: ( VIII-19-89 )
fam. 67: ( VI-8-28 )
fam. 67: ( VII-10-61 )
fam. 67: ( VII-10-62 )
fam. 67: ( VII-10-65 )
fam. 67: ( VIII-19-90 )
fam. 67: ( VII-10-69 )
fam. 67: ( VIII-19-88 )
fam. 67: ( VII-10-67 )
fam. 61: ( IV-14-86 )
 
  Torrenga
 
  fam. 68: ( V-2-5 )
fam. 73: ( VI-1-2 )
fam. 73: ( VI-1-4 )
fam. 73: ( VI-1-10 )
fam. 73: ( VI-1-8 )
fam. 73: ( VI-1-12 )
 
  Torringa
 
  fam. 73: ( VI-1-6 )
fam. 60: ( VIII-11-33 )
fam. 73: ( VI-9-55 )
fam. 73: ( VII-2-7 )
fam. 60: ( VIII-11-35 )
fam. 73: ( VI-9-57 )
fam. 73: ( VI-9-53 )
fam. 73: ( VII-2-6 )
fam. 60: ( VIII-11-34 )
fam. 73: ( VII-2-5 )
 
  Toxopeus
 
  fam. 73: ( VIII-4-11 )
fam. 73: ( VIII-4-13 )
fam. 73: ( VIII-4-15 )
 
  Trommater
 
  fam. 71: ( X-9-21 )
fam. 71: ( X-9-22 )
 
  Tromp
 
  fam. 64: ( XI-1-3 )
fam. 64: ( XI-1-1 )
fam. 64: ( I-1-1 )
fam. 64: ( IX-1-1 )
fam. 64: ( XI-1-5 )
fam. 64: ( XI-1-4 )
fam. 64: ( VI-1-2 )
fam. 64: ( VIII-1-7 )
fam. 64: ( VIII-4-10 )
fam. 64: ( IX-1-3 )
fam. 64: ( X-1-3 )
fam. 64: ( VIII-1-4 )
fam. 64: ( VIII-2-8 )
fam. 64: ( VIII-1-3 )
fam. 64: ( IX-1-7 )
fam. 64: ( VII-3-4 )
fam. 64: ( VII-2-3 )
fam. 64: ( VII-1-2 )
fam. 64: ( VIII-1-5 )
fam. 64: ( VI-1-3 )
fam. 64: ( IX-1-4 )
fam. 64: ( IX-1-8 )
fam. 64: ( X-1-1 )
fam. 64: ( VIII-1-6 )
fam. 64: ( VII-3-5 )
fam. 64: ( VIII-1-2 )
fam. 64: ( IX-1-5 )
fam. 64: ( VIII-1-1 )
fam. 64: ( IX-1-2 )
fam. 64: ( VIII-3-9 )
fam. 64: ( X-1-2 )
fam. 64: ( XI-1-2 )
fam. 64: ( IX-1-6 )
fam. 64: ( V-2-4 )
fam. 64: ( VI-2-6 )
fam. 64: ( VI-2-4 )
fam. 64: ( V-2-2 )
fam. 64: ( V-2-3 )
fam. 64: ( II-1-1 )
fam. 64: ( IV-1-2 )
fam. 64: ( VI-2-5 )
fam. 64: ( IV-1-3 )
fam. 64: ( IV-1-1 )
fam. 64: ( VI-1-1 )
fam. 64: ( III-1-1 )
fam. 64: ( V-1-1 )
fam. 64: ( VII-1-1 )
 
  Tucker
 
  fam. 68: ( IX-28-71 )
fam. 68: ( IX-28-72 )
fam. 68: ( IX-28-69 )
fam. 68: ( IX-28-70 )
 
  Tuil
 
  fam. 72: ( VII-37-192 )
fam. 72: ( VII-37-191 )
fam. 72: ( VII-37-189 )
fam. 72: ( VII-37-190 )
 
  Tuinenga
 
  fam. 61: ( VI-93-346 )
fam. 61: ( VI-102-388 )
fam. 61: ( VI-93-347 )
fam. 61: ( VI-102-389 )
 
  Tuininga
 
  fam. 61: ( IX-261-900 )
fam. 61: ( VII-159-565 )
fam. 61: ( VIII-217-796 )
fam. 61: ( IX-262-902 )
fam. 61: ( IX-261-901 )
fam. 61: ( VIII-217-798 )
fam. 61: ( VIII-217-799 )
fam. 61: ( VIII-217-797 )
fam. 61: ( IX-262-903 )
 
  Tulp
 
  fam. 72: ( VII-36-184 )
fam. 72: ( VII-36-183 )
fam. 72: ( VII-36-188 )
fam. 72: ( VII-36-186 )
fam. 72: ( VII-36-185 )
fam. 72: ( VII-36-182 )
fam. 72: ( VII-36-187 )
 
  Tuma
 
  fam. 73: ( VII-31-146 )
fam. 73: ( VII-31-148 )
fam. 73: ( VII-31-150 )
 
  Tuuk
 
  fam. 61: ( VII-38-138 )
fam. 61: ( VII-38-142 )
fam. 61: ( VII-38-141 )
fam. 61: ( VII-38-139 )
fam. 61: ( VII-38-140 )
 
  Tysen
 
  fam. 58: ( VIII-85-254 )
fam. 58: ( IX-44-140 )
fam. 58: ( VIII-85-253 )
fam. 58: ( VIII-85-256 )
fam. 58: ( IX-41-131 )
fam. 58: ( IX-41-132 )
fam. 58: ( VIII-85-255 )
fam. 58: ( IX-41-130 )
fam. 58: ( VIII-85-257 )
fam. 58: ( IX-44-139 )
fam. 58: ( IX-44-141 )
fam. 58: ( IX-44-142 )
 
  Valdes
 
  fam. 58: ( X-41-89 )
 
  Valkema
 
  fam. 61: ( VII-54-198 )
fam. 61: ( VII-54-197 )
fam. 61: ( VII-54-196 )
 
  Vandenbelt
 
  fam. 61: ( X-233-701 )
fam. 61: ( X-233-702 )
fam. 61: ( X-233-703 )
fam. 61: ( X-233-704 )
 
  Veen
 
  fam. 58: ( VIII-120-386 )
fam. 58: ( VIII-120-383 )
fam. 58: ( VIII-120-385 )
fam. 58: ( VIII-120-384 )
fam. 61: ( IX-298-1021 )
fam. 72: ( VII-34-177 )
fam. 61: ( VIII-119-418 )
fam. 61: ( IX-142-445 )
fam. 61: ( IX-142-444 )
fam. 61: ( VIII-119-413 )
fam. 61: ( IX-142-450 )
fam. 61: ( VIII-119-417 )
fam. 73: ( VIII-11-30 )
fam. 61: ( X-66-181 )
fam. 61: ( IX-142-447 )
fam. 61: ( VIII-119-414 )
fam. 61: ( VIII-119-415 )
fam. 61: ( IX-142-446 )
fam. 61: ( IX-142-448 )
fam. 61: ( IX-142-449 )
fam. 72: ( VII-34-178 )
fam. 61: ( VIII-119-412 )
fam. 61: ( VIII-119-419 )
fam. 61: ( VIII-119-416 )
 
  Veenekamp
 
  fam. 58: ( VIII-45-113 )
 
  Veenhuis
 
  fam. 71: ( VI-9-58 )
fam. 71: ( VII-19-74 )
fam. 71: ( VI-9-57 )
fam. 71: ( VI-9-60 )
fam. 71: ( VI-9-56 )
fam. 71: ( VI-9-61 )
fam. 71: ( VI-9-59 )
 
  Veenstra
 
  fam. 58: ( VII-71-332 )
fam. 58: ( VII-71-331 )
 
  van der Velde
 
  fam. 71: ( VII-21-87 )
fam. 71: ( VIII-12-26 )
fam. 71: ( VII-21-89 )
fam. 71: ( VII-21-84 )
fam. 71: ( VII-21-81 )
fam. 71: ( VIII-13-30 )
fam. 71: ( VIII-13-29 )
fam. 71: ( VII-21-88 )
fam. 71: ( VII-21-90 )
fam. 63: ( XII-20-71 )
fam. 71: ( VII-21-86 )
fam. 71: ( VII-21-83 )
fam. 71: ( VIII-13-27 )
fam. 71: ( VIII-13-28 )
fam. 63: ( XII-20-72 )
fam. 71: ( VII-21-85 )
fam. 63: ( XI-31-129 )
fam. 71: ( VII-21-82 )
 
  Veldhuis
 
  fam. 61: ( IX-186-612 )
fam. 61: ( X-132-392 )
fam. 61: ( X-132-391 )
fam. 61: ( IX-186-610 )
fam. 61: ( XI-59-172 )
fam. 61: ( XI-59-173 )
 
  Veldman
 
  fam. 61: ( VIII-142-525 )
fam. 61: ( VII-103-364 )
fam. 61: ( VI-55-205 )
 
  Vellenga
 
  fam. 73: ( VI-45-236 )
fam. 63: ( IX-76-429 )
fam. 63: ( VIII-45-220 )
fam. 63: ( X-121-579 )
fam. 63: ( X-121-576 )
fam. 63: ( IX-76-428 )
fam. 63: ( IX-76-427 )
fam. 63: ( X-121-578 )
fam. 63: ( X-121-574 )
fam. 63: ( X-121-575 )
fam. 63: ( X-121-577 )
fam. 63: ( X-121-573 )
fam. 63: ( X-121-572 )
fam. 63: ( XI-66-279 )
fam. 63: ( VIII-45-219 )
fam. 63: ( VIII-45-218 )
fam. 63: ( X-121-581 )
fam. 63: ( X-121-580 )
fam. 73: ( VI-45-235 )
fam. 63: ( VII-20-94 )
fam. 63: ( VII-20-97 )
fam. 63: ( VII-20-96 )
fam. 63: ( VII-20-93 )
fam. 63: ( VII-20-92 )
fam. 63: ( VII-20-95 )
 
  Vellinga
 
  fam. 73: ( VI-47-243 )
fam. 73: ( VI-47-239 )
fam. 73: ( VII-52-243 )
fam. 73: ( VII-52-241 )
fam. 73: ( VII-52-240 )
fam. 73: ( VI-47-241 )
fam. 73: ( VI-47-242 )
fam. 73: ( VI-47-240 )
fam. 73: ( VII-52-242 )
fam. 73: ( VII-51-238 )
fam. 73: ( VII-52-239 )
 
  van Velthoven
 
  fam. 58: ( VIII-58-159 )
fam. 58: ( VII-29-131 )
fam. 58: ( VII-29-132 )
fam. 58: ( VII-29-130 )
fam. 58: ( VIII-58-160 )
 
  Veltkamp
 
  fam. 72: ( VIII-21-106 )
fam. 72: ( VIII-21-104 )
fam. 72: ( VII-9-54 )
fam. 72: ( VIII-21-102 )
fam. 72: ( VIII-21-105 )
fam. 72: ( VII-9-56 )
fam. 72: ( VII-9-52 )
fam. 72: ( VIII-21-103 )
 
  Veltman
 
  fam. 61: ( VI-56-214 )
fam. 61: ( VI-56-215 )
fam. 61: ( VI-56-216 )
 
  Venema
 
  fam. 68: ( IX-20-54 )
fam. 68: ( X-20-38 )
fam. 68: ( IX-20-55 )
fam. 68: ( X-20-37 )
fam. 58: ( VIII-157-501 )
fam. 58: ( VIII-157-498 )
fam. 58: ( VIII-157-502 )
fam. 58: ( VIII-157-496 )
fam. 58: ( VIII-158-504 )
fam. 68: ( VIII-26-63 )
fam. 58: ( VIII-157-495 )
fam. 61: ( XI-154-466 )
fam. 61: ( XI-154-464 )
fam. 61: ( XI-154-467 )
fam. 61: ( XI-154-465 )
fam. 58: ( IX-120-418 )
fam. 58: ( VIII-157-497 )
fam. 68: ( X-20-40 )
fam. 68: ( X-20-39 )
fam. 58: ( VIII-157-499 )
fam. 58: ( VIII-157-500 )
fam. 68: ( VIII-26-64 )
 
  Venhuizen
 
  fam. 61: ( XI-117-335 )
fam. 63: ( XII-64-219 )
fam. 61: ( XI-117-334 )
fam. 63: ( XI-67-283 )
fam. 58: ( VIII-114-366 )
fam. 61: ( XI-117-333 )
fam. 63: ( XI-67-282 )
fam. 63: ( XI-67-280 )
fam. 58: ( VIII-114-362 )
fam. 63: ( XI-67-281 )
fam. 58: ( VII-39-181 )
fam. 61: ( XII-97-284 )
fam. 63: ( XII-64-220 )
fam. 58: ( VIII-114-364 )
fam. 58: ( VII-59-265 )
fam. 68: ( VII-6-16 )
fam. 58: ( VIII-114-365 )
fam. 61: ( X-45-133 )
fam. 61: ( XII-97-285 )
fam. 58: ( VIII-114-363 )
fam. 61: ( XI-156-476 )
fam. 61: ( X-45-134 )
 
  Vennema
 
  fam. 61: ( VII-185-680 )
fam. 73: ( V-3-20 )
fam. 61: ( VII-185-679 )
fam. 73: ( V-3-16 )
fam. 61: ( VII-185-678 )
fam. 61: ( VII-185-681 )
fam. 73: ( V-3-18 )
fam. 73: ( V-3-24 )
fam. 61: ( VI-104-392 )
fam. 73: ( V-3-14 )
fam. 73: ( V-3-12 )
fam. 73: ( V-3-22 )
fam. 73: ( V-3-26 )
 
  Verbeek
 
  fam. 63: ( XI-15-53 )
 
  Verhoeff
 
  fam. 63: ( IX-1-3 )
fam. 63: ( IX-1-2 )
fam. 63: ( IX-1-1 )
fam. 63: ( IX-1-4 )
 
  Verhoeven
 
  fam. 58: ( VIII-113-357 )
fam. 58: ( VIII-113-360 )
fam. 58: ( VIII-113-358 )
fam. 58: ( VIII-113-359 )
fam. 58: ( VIII-113-361 )
 
  VerWey
 
  fam. 71: ( IX-11-26 )
fam. 71: ( IX-11-25 )
fam. 71: ( IX-11-27 )
 
  Vincent
 
  fam. 68: ( IX-40-109 )
 
  Vining
 
  fam. 61: ( XII-88-258 )
fam. 61: ( XI-133-398 )
fam. 61: ( XI-133-399 )
fam. 61: ( XII-88-257 )
fam. 61: ( XI-133-400 )
fam. 61: ( XII-88-259 )
 
  Vink
 
  fam. 73: ( VII-18-78 )
fam. 73: ( VII-18-75 )
fam. 73: ( VII-18-80 )
fam. 73: ( VI-20-107 )
fam. 73: ( VII-18-79 )
fam. 73: ( VII-18-77 )
fam. 73: ( VII-18-76 )
fam. 73: ( VII-18-81 )
fam. 73: ( VIII-18-56 )
fam. 73: ( VI-20-105 )
fam. 61: ( VI-57-217 )
fam. 61: ( VI-108-404 )
 
  Vinke
 
  fam. 61: ( X-89-242 )
fam. 61: ( X-89-241 )
 
  Vander Vinne
 
  fam. 61: ( XII-93-275 )
fam. 61: ( XII-93-274 )
fam. 61: ( XI-141-415 )
fam. 61: ( X-241-728 )
fam. 61: ( XI-141-416 )
fam. 61: ( XI-140-413 )
fam. 61: ( X-241-729 )
fam. 61: ( XI-140-412 )
fam. 61: ( XII-93-272 )
fam. 61: ( XII-93-273 )
fam. 61: ( X-241-730 )
fam. 61: ( XI-141-417 )
fam. 61: ( XI-141-414 )
 
  Visscher
 
  fam. 72: ( VII-8-46 )
fam. 72: ( VII-8-50 )
fam. 72: ( VII-8-44 )
fam. 72: ( VII-8-49 )
fam. 72: ( VII-8-43 )
fam. 72: ( VII-8-45 )
fam. 72: ( VII-8-47 )
fam. 72: ( VII-8-42 )
fam. 72: ( VII-8-48 )
 
  Visser
 
  fam. 72: ( VIII-18-98 )
fam. 61: ( VIII-109-374 )
fam. 67: ( VIII-22-99 )
fam. 67: ( VII-3-12 )
fam. 73: ( VII-12-35 )
fam. 67: ( VIII-4-21 )
fam. 67: ( VI-3-9 )
fam. 73: ( V-11-61 )
fam. 58: ( VIII-50-128 )
fam. 72: ( VI-7-27 )
fam. 58: ( VIII-50-127 )
fam. 73: ( VII-16-69 )
fam. 58: ( V-4-19 )
fam. 72: ( VI-7-29 )
fam. 73: ( VII-15-65 )
fam. 73: ( V-12-66 )
fam. 67: ( VII-12-73 )
fam. 58: ( VI-11-57 )
fam. 58: ( VII-22-109 )
fam. 58: ( VII-22-110 )
fam. 58: ( VII-22-111 )
fam. 58: ( VII-22-107 )
fam. 58: ( VII-23-116 )
fam. 73: ( V-11-63 )
fam. 67: ( VII-12-80 )
fam. 67: ( VIII-22-98 )
fam. 67: ( VI-3-17 )
fam. 73: ( VII-12-37 )
fam. 67: ( VIII-4-20 )
fam. 73: ( VII-11-32 )
fam. 61: ( VII-133-476 )
fam. 58: ( VII-22-112 )
fam. 61: ( VIII-109-373 )
fam. 73: ( VII-16-70 )
fam. 58: ( V-4-21 )
fam. 73: ( VI-13-67 )
fam. 73: ( V-12-67 )
fam. 67: ( VII-3-13 )
fam. 67: ( VII-12-78 )
fam. 72: ( VI-7-28 )
fam. 72: ( VII-5-32 )
fam. 73: ( VI-16-82 )
fam. 73: ( VI-17-86 )
fam. 73: ( VII-14-62 )
fam. 72: ( VII-6-33 )
fam. 58: ( VI-11-56 )
fam. 58: ( VII-22-108 )
fam. 72: ( VII-6-34 )
fam. 73: ( VII-9-29 )
fam. 73: ( VI-17-87 )
fam. 58: ( VII-23-118 )
fam. 73: ( VIII-13-35 )
fam. 61: ( VII-133-475 )
fam. 58: ( VII-24-119 )
fam. 73: ( VIII-14-37 )
fam. 73: ( VII-14-64 )
fam. 67: ( VI-3-11 )
fam. 73: ( V-11-60 )
fam. 73: ( V-12-65 )
fam. 73: ( VI-16-81 )
fam. 73: ( VI-16-83 )
fam. 73: ( VII-9-28 )
fam. 73: ( VII-14-63 )
fam. 73: ( VII-15-66 )
fam. 73: ( VII-16-67 )
fam. 73: ( VII-16-68 )
fam. 67: ( VI-3-15 )
fam. 61: ( VIII-174-636 )
fam. 67: ( VII-12-72 )
fam. 67: ( VII-12-79 )
fam. 73: ( VI-17-84 )
fam. 67: ( VII-12-75 )
fam. 67: ( VII-12-74 )
fam. 58: ( VI-11-54 )
fam. 58: ( VI-11-55 )
fam. 58: ( VIII-50-124 )
fam. 58: ( VIII-52-132 )
fam. 73: ( VII-12-36 )
fam. 73: ( VII-14-59 )
fam. 61: ( VII-133-477 )
fam. 61: ( VIII-174-634 )
fam. 73: ( VI-13-69 )
fam. 73: ( VI-13-72 )
fam. 73: ( VII-11-31 )
fam. 73: ( VII-11-33 )
fam. 73: ( VI-13-71 )
fam. 58: ( VIII-50-125 )
fam. 58: ( VIII-50-126 )
fam. 63: ( X-141-672 )
fam. 73: ( V-12-70 )
fam. 73: ( VI-13-68 )
fam. 58: ( VI-11-59 )
fam. 67: ( VI-3-7 )
fam. 73: ( V-11-64 )
fam. 73: ( VII-12-34 )
fam. 73: ( VII-14-61 )
fam. 72: ( VI-7-30 )
fam. 73: ( VI-13-73 )
fam. 73: ( VII-14-60 )
fam. 67: ( VII-12-77 )
fam. 58: ( VII-23-117 )
fam. 73: ( VI-13-70 )
fam. 72: ( VI-7-26 )
fam. 72: ( VI-7-31 )
fam. 67: ( VIII-4-19 )
fam. 61: ( VIII-174-637 )
fam. 72: ( VIII-19-99 )
fam. 73: ( V-12-68 )
fam. 61: ( VIII-175-638 )
fam. 73: ( V-12-69 )
fam. 68: ( VI-3-13 )
fam. 73: ( VI-16-80 )
fam. 73: ( VI-16-79 )
fam. 73: ( VII-12-38 )
fam. 73: ( VIII-6-20 )
fam. 67: ( VI-3-13 )
fam. 58: ( VI-11-58 )
fam. 58: ( VII-22-113 )
fam. 58: ( VII-22-114 )
fam. 58: ( VII-22-115 )
fam. 73: ( VI-17-85 )
fam. 73: ( VI-15-78 )
fam. 73: ( VI-15-77 )
fam. 73: ( VI-15-76 )
fam. 73: ( VI-15-75 )
fam. 58: ( VI-11-53 )
fam. 67: ( VII-12-76 )
fam. 73: ( IV-3-17 )
fam. 73: ( V-11-62 )
fam. 73: ( III-3-7 )
fam. 61: ( VIII-174-635 )
fam. 58: ( V-4-18 )
fam. 58: ( V-4-17 )
fam. 58: ( V-4-22 )
fam. 58: ( V-4-20 )
fam. 73: ( IV-4-20 )
fam. 73: ( IV-4-19 )
fam. 73: ( IV-4-21 )
fam. 61: ( VII-133-474 )
 
  Vleeschouwer
 
  fam. 61: ( VII-109-380 )
fam. 61: ( VII-109-382 )
fam. 61: ( VII-109-381 )
fam. 61: ( VII-109-379 )
 
  Voet
 
  fam. 66: ( VI-4-13 )
fam. 66: ( VI-5-14 )
fam. 66: ( VII-2-9 )
fam. 66: ( VII-2-5 )
fam. 66: ( V-1-8 )
fam. 66: ( I-1-1 )
fam. 66: ( VII-2-7 )
fam. 66: ( V-1-7 )
fam. 66: ( VI-5-16 )
fam. 66: ( VII-2-8 )
fam. 66: ( VI-4-10 )
fam. 66: ( VI-4-11 )
fam. 66: ( VI-4-12 )
fam. 66: ( V-1-3 )
fam. 66: ( V-6-27 )
fam. 66: ( V-1-6 )
fam. 66: ( VII-2-6 )
fam. 66: ( VI-4-9 )
fam. 66: ( VI-5-15 )
fam. 66: ( VI-5-17 )
fam. 66: ( V-7-29 )
fam. 66: ( III-2-3 )
fam. 66: ( V-3-13 )
fam. 66: ( VI-7-27 )
fam. 66: ( III-2-2 )
fam. 66: ( III-2-5 )
fam. 66: ( VI-7-33 )
fam. 66: ( VI-7-31 )
fam. 66: ( VI-7-28 )
fam. 66: ( VI-7-30 )
fam. 66: ( VI-7-32 )
fam. 66: ( VI-7-26 )
fam. 66: ( VI-7-29 )
fam. 66: ( IV-3-7 )
fam. 66: ( II-1-2 )
fam. 66: ( IV-3-5 )
fam. 66: ( II-1-1 )
fam. 66: ( IV-3-6 )
fam. 66: ( IV-1-2 )
fam. 66: ( IV-1-1 )
fam. 66: ( IV-2-4 )
fam. 66: ( IV-1-3 )
fam. 66: ( IV-4-11 )
fam. 66: ( IV-4-9 )
fam. 66: ( IV-4-10 )
fam. 66: ( IV-4-16 )
fam. 66: ( IV-4-15 )
fam. 66: ( III-1-1 )
fam. 66: ( IV-4-13 )
fam. 66: ( IV-4-8 )
fam. 66: ( IV-4-12 )
fam. 66: ( IV-4-14 )
fam. 66: ( V-1-2 )
fam. 66: ( V-7-30 )
fam. 66: ( V-1-5 )
fam. 66: ( V-1-1 )
fam. 66: ( V-7-28 )
fam. 66: ( V-1-4 )
 
  Voordewind
 
  fam. 61: ( X-107-303 )
fam. 61: ( X-107-304 )
 
  Vos
 
  fam. 68: ( IX-29-75 )
fam. 68: ( V-5-11 )
fam. 68: ( VI-8-39 )
fam. 68: ( VII-9-20 )
fam. 68: ( VI-7-32 )
fam. 68: ( VI-7-31 )
fam. 58: ( VIII-167-518 )
fam. 68: ( IX-29-73 )
fam. 58: ( VIII-167-519 )
fam. 61: ( VIII-170-619 )
fam. 68: ( VI-8-35 )
fam. 68: ( VI-8-40 )
fam. 61: ( VIII-170-617 )
fam. 72: ( IX-6-9 )
fam. 72: ( VIII-9-47 )
fam. 61: ( VII-131-465 )
fam. 61: ( VIII-172-629 )
fam. 68: ( V-5-15 )
fam. 61: ( X-145-428 )
fam. 61: ( X-145-429 )
fam. 61: ( X-145-427 )
fam. 61: ( IX-201-661 )
fam. 68: ( VII-20-49 )
fam. 68: ( VI-6-22 )
fam. 68: ( VI-8-36 )
fam. 68: ( VI-10-52 )
fam. 72: ( VIII-9-46 )
fam. 68: ( VI-7-28 )
fam. 61: ( X-145-430 )
fam. 61: ( VII-131-466 )
fam. 68: ( VI-6-23 )
fam. 68: ( VI-8-38 )
fam. 68: ( VII-9-21 )
fam. 61: ( IX-200-656 )
fam. 61: ( IX-201-659 )
fam. 61: ( VIII-172-624 )
fam. 61: ( IX-201-660 )
fam. 68: ( VI-6-24 )
fam. 68: ( VI-7-26 )
fam. 68: ( VI-8-37 )
fam. 68: ( VI-10-51 )
fam. 61: ( IX-200-658 )
fam. 61: ( IX-200-657 )
fam. 68: ( V-5-12 )
fam. 68: ( VI-8-42 )
fam. 68: ( VI-10-50 )
fam. 68: ( VII-9-22 )
fam. 72: ( VIII-9-50 )
fam. 72: ( VIII-9-49 )
fam. 73: ( VIII-8-24 )
fam. 72: ( VIII-9-48 )
fam. 61: ( VIII-172-626 )
fam. 61: ( VIII-172-627 )
fam. 61: ( VIII-172-628 )
fam. 68: ( VI-10-53 )
fam. 61: ( X-145-426 )
fam. 58: ( VIII-167-522 )
fam. 68: ( VI-7-30 )
fam. 58: ( VIII-167-520 )
fam. 58: ( VIII-167-521 )
fam. 68: ( V-5-10 )
fam. 68: ( V-5-13 )
fam. 68: ( VI-7-33 )
fam. 68: ( VII-9-19 )
fam. 72: ( VIII-9-45 )
fam. 61: ( VIII-172-631 )
fam. 61: ( VIII-172-630 )
fam. 61: ( VIII-172-625 )
fam. 61: ( VIII-170-618 )
fam. 68: ( VI-7-27 )
fam. 68: ( IX-29-74 )
fam. 61: ( IX-200-654 )
fam. 68: ( VI-6-25 )
fam. 68: ( VI-7-29 )
fam. 68: ( VI-8-41 )
fam. 68: ( V-5-14 )
fam. 72: ( IX-6-8 )
fam. 68: ( VI-7-34 )
fam. 61: ( IX-200-655 )
 
  Voss
 
  fam. 58: ( X-27-63 )
fam. 68: ( VII-4-12 )
fam. 68: ( VII-4-11 )
fam. 68: ( VIII-4-7 )
fam. 68: ( VIII-18-39 )
fam. 68: ( VII-4-10 )
fam. 58: ( X-27-62 )
fam. 68: ( VII-4-14 )
fam. 68: ( VII-4-13 )
fam. 68: ( VIII-4-8 )
fam. 68: ( VIII-18-40 )
fam. 68: ( VII-4-9 )
 
  de Vries
 
  fam. 61: ( IX-198-647 )
fam. 61: ( IX-198-648 )
fam. 73: ( VII-20-88 )
fam. 62: ( VII-2-14 )
fam. 61: ( IX-198-646 )
fam. 62: ( VI-3-7 )
fam. 62: ( VI-3-6 )
fam. 73: ( VI-50-251 )
fam. 63: ( XII-14-55 )
fam. 73: ( VI-50-252 )
fam. 62: ( VI-3-5 )
fam. 61: ( IX-65-185 )
fam. 63: ( XII-14-57 )
fam. 72: ( IX-2-3 )
fam. 73: ( VI-50-250 )
fam. 62: ( VII-2-16 )
fam. 62: ( VI-3-4 )
fam. 62: ( V-2-10 )
fam. 62: ( V-2-12 )
fam. 62: ( V-2-8 )
fam. 62: ( V-2-6 )
fam. 62: ( VI-2-3 )
fam. 61: ( IX-65-184 )
 
  Vroma
 
  fam. 71: ( IX-18-48 )
fam. 71: ( IX-18-47 )
fam. 71: ( IX-18-46 )
fam. 71: ( IX-18-45 )
 
  Vroon
 
  fam. 68: ( VIII-3-6 )
fam. 68: ( VIII-3-5 )
 
  Waalkes
 
  fam. 71: ( VIII-27-95 )
fam. 71: ( IX-17-42 )
fam. 71: ( VIII-27-94 )
fam. 71: ( VIII-27-90 )
fam. 71: ( VIII-27-92 )
fam. 71: ( VIII-27-91 )
fam. 71: ( IX-17-43 )
fam. 71: ( IX-17-44 )
fam. 71: ( IX-17-41 )
fam. 71: ( VIII-27-93 )
 
  de Waard
 
  fam. 61: ( X-94-252 )
fam. 61: ( X-94-251 )
 
  Wadners
 
  fam. 71: ( VI-24-123 )
fam. 71: ( VI-24-124 )
fam. 71: ( VI-24-122 )
fam. 71: ( VI-24-125 )
 
  Wagenveld
 
  fam. 61: ( VI-97-359 )
fam. 61: ( VI-97-358 )
fam. 63: ( VIII-48-225 )
fam. 63: ( VIII-48-226 )
fam. 61: ( V-49-216 )
fam. 61: ( V-49-217 )
 
  Wainwright
 
  fam. 68: ( X-21-42 )
fam. 68: ( X-21-41 )
 
  van der Wal
 
  fam. 61: ( VIII-31-87 )
 
  Walda
 
  fam. 71: ( VIII-2-5 )
fam. 71: ( VIII-2-4 )
fam. 71: ( VIII-2-6 )
fam. 71: ( VIII-2-2 )
fam. 71: ( VIII-2-3 )
 
  Waldon
 
  fam. 58: ( IX-31-99 )
 
  Walston
 
  fam. 61: ( XII-91-265 )
fam. 61: ( XII-91-267 )
fam. 61: ( XII-91-266 )
 
  Walthuis
 
  fam. 61: ( X-104-294 )
fam. 61: ( X-108-305 )
fam. 61: ( X-106-298 )
fam. 61: ( X-106-302 )
fam. 61: ( IX-168-528 )
fam. 61: ( X-106-301 )
fam. 61: ( X-108-307 )
fam. 61: ( X-104-292 )
fam. 61: ( X-109-309 )
fam. 61: ( IX-168-531 )
fam. 61: ( X-108-308 )
fam. 61: ( X-104-290 )
fam. 61: ( X-105-296 )
fam. 61: ( X-106-297 )
fam. 61: ( X-106-299 )
fam. 61: ( X-104-293 )
fam. 61: ( IX-168-527 )
fam. 61: ( X-104-291 )
fam. 61: ( IX-168-530 )
fam. 61: ( X-108-306 )
fam. 61: ( IX-168-526 )
fam. 61: ( IX-168-532 )
fam. 61: ( X-105-295 )
fam. 61: ( IX-168-525 )
fam. 61: ( X-106-300 )
fam. 61: ( IX-168-529 )
 
  Walvoord
 
  fam. 61: ( XI-149-452 )
fam. 61: ( XI-149-453 )
fam. 61: ( XI-149-451 )
 
  Warners
 
  fam. 61: ( VIII-65-184 )
fam. 61: ( VIII-65-185 )
fam. 61: ( VIII-65-187 )
fam. 61: ( VIII-65-188 )
fam. 61: ( VIII-65-186 )
 
  Waterman
 
  fam. 61: ( XII-76-234 )
 
  Weber
 
  fam. 61: ( XI-62-178 )
fam. 61: ( XI-63-180 )
 
  Weender
 
  fam. 67: ( VII-8-50 )
fam. 67: ( VII-8-53 )
fam. 67: ( VII-8-51 )
fam. 67: ( VII-8-54 )
fam. 67: ( VIII-16-78 )
fam. 67: ( VIII-15-76 )
fam. 67: ( VII-8-48 )
fam. 67: ( VIII-15-75 )
fam. 67: ( VIII-15-70 )
fam. 67: ( VIII-15-74 )
fam. 67: ( VIII-16-77 )
fam. 67: ( VII-8-49 )
fam. 67: ( VIII-15-73 )
fam. 67: ( VII-8-52 )
fam. 67: ( VII-8-55 )
fam. 67: ( VII-8-56 )
fam. 67: ( VIII-15-71 )
fam. 67: ( IX-21-65 )
fam. 67: ( IX-22-66 )
fam. 67: ( VIII-15-72 )
fam. 67: ( VI-7-26 )
fam. 67: ( VIII-15-69 )
 
  ter Weer
 
  fam. 67: ( VII-5-31 )
fam. 61: ( VIII-265-936 )
fam. 67: ( VII-5-35 )
fam. 61: ( VIII-265-935 )
fam. 67: ( VII-5-27 )
fam. 67: ( VII-5-29 )
fam. 67: ( VII-5-33 )
 
  De Weerdt
 
  fam. 61: ( X-264-809 )
 
  Weesies
 
  fam. 63: ( XIV-1-2 )
fam. 63: ( XIV-1-4 )
fam. 61: ( X-144-425 )
 
  van der Weg
&nbs