Genealogie
Familie 11


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hier

  Parenteel van Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
geb. te Zuidlaren
  Persoonlijke informatie
In het DTB is zijn naam bij de doop van zijn zoon Derk vermeld als Jacob Hindrix Wever. Mogelijk was hij wever van beroep. Waarschijnlijke geboorteplaats is Zuidlaren, gezien de huwelijks vermelding in het DTB van Zuidlaren.
 
  Hij trouwde met:  
  Lijsbeth [Derks] _
geb. 1701 te Zuidlaren
dochter van: Derck ten BRINCK
Sjouke [Lolkens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1701 in Zuidlaren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk (1725?): "jacob Hendriks j.m. van Zuidlaren, Lijsbet Derks j.D. van Zuidlaren". Een datum wordt niet vermeld. het meest waarschijnlijk is het jaar 1725.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk [Jacobs] HEKMAN ged. 5-2-1732 / ovl. 1-7-1813 te Haren ( II-1-1 )
  2. Geesjen [Jacobs] _ geb. 1735 te Noordlaren ( II-1-2 )
  3. Siaukijn [Jacobs] _ ged. 7-4-1737 te Noordlaren ( II-1-3 )
  4. Trijntje [Jacobs] _ ged. 4-5-1738 te Noordlaren ( II-1-4 )
  5. Coob [Jacobs] _ ged. 26-12-1741 te Noordlaren ( II-1-5 )
  6. Jaahtie [Jacobs] _ ged. 21-4-1743 te Noordlaren ( II-1-6 )
  7. Jantien [Jacobs] _ ged. 21-4-1743 te Noordlaren ( II-1-7 )

  Generatie II  
II-1-1 Derk [Jacobs] HEKMAN
ged. 5-2-1732
ovl. 1-7-1813 te Haren, 81 jaar oud
zoon van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( I-1-1 )
  Foto van Derk [Jacobs] HEKMAN
Foto(s) van Derk [Jacobs] HEKMAN
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-2-1732 in Noordlaren. Beroep: arbeider. Bij zijn huwelijk afkomstig van Noordlaren. Hij was lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente Haren in juni 1780, en is dan 48 jaar oud.
 
  Hij trouwde op 4-5-1760 te Haren met:  
  Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
ged. 28-2-1737 te Haren
ovl. 15-4-1818 te Haren (OA-14), 81 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] _
Ida [Hyronymus] _

fam. 12: ( II-1-3 )
  Foto van Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
Foto(s) van Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-2-1737 te Haren. Doopgegevens uit gedigitaliseerd doopboek van Haren via de website "allegroningers". Bij haar huwelijk afkomstig van Haren. Zij was lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente van Haren in mei 1770, en staat te boek als: huisvrouw van Derk Jacobs. Beroep: arbeidster. Ouders onbekend.
 
  Bij het huwelijk
Derk Jacobs afkomstig van Noordlaren trouwt met Aaltjen Janss van Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124),
Inventarisnummer 214, folio 287
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijsbeth [Derks] _ ged. 1-3-1761 / ovl. voor 1764 te Haren ( III-1-1 )
  2. Jan [Derks] _ ged. 14-3-1762 ( III-1-2 )
  3. Jan [Derks] _ ged. 12-5-1763 ( III-1-3 )
  4. Elizabeth [Derks] HEKMAN ged. 9-12-1764 te Haren / ovl. 13-9-1826 te Haren (OA-44) ( III-1-4 )
  5. Jan [Derks] HEKMAN ged. 18-1-1767 te Haren / ovl. 13-12-1843 te Haren (Glimmen) (OA-39) ( III-1-5 )
  6. Jacob [Derks] HEKMAN ged. 13-5-1770 te Haren / ovl. 7-5-1817 te Haren ( III-1-6 )
  7. Ida HEKMAN ged. 23-8-1772 te Haren / ovl. 29-7-1815 te Haren ( III-1-7 )
  8. Aaltje [Derks] HEKMAN ged. 19-6-1774 te Haren ( III-1-8 )
  9. Lammegien [Derks] HEKMAN ged. 19-6-1774 te Haren / ovl. 19-11-1812 te Haren ( III-1-9 )
  10. Hindrik [Dirks] HEKMAN ged. 13-4-1777 / ovl. 23-12-1831 te Haren (OA-39) ( III-1-10 )

II-1-2 Geesjen [Jacobs] _
geb. 1735 te Noordlaren
dochter van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1735 in Noordlaren. Exacte datum niet vermeld.
 

II-1-3 Siaukijn [Jacobs] _
ged. 7-4-1737 te Noordlaren
dochter van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-4-1737 in Noordlaren.
 

II-1-4 Trijntje [Jacobs] _
ged. 4-5-1738 te Noordlaren
dochter van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-5-1738 te Noordlaren.
 

II-1-5 Coob [Jacobs] _
ged. 26-12-1741 te Noordlaren
zoon van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-12-1741 in Noordlaren.
 

II-1-6 Jaahtie [Jacobs] _
ged. 21-4-1743 te Noordlaren
dochter van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( I-1-1 )
  Foto van Jaahtie [Jacobs] _
Foto(s) van Jaahtie [Jacobs] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-4-1743 in Noordlaren. Tweelingzus van Jantien.
 

II-1-7 Jantien [Jacobs] _
ged. 21-4-1743 te Noordlaren
dochter van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
( I-1-1 )
  Foto van Jantien [Jacobs] _
Foto(s) van Jantien [Jacobs] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-4-1743 in Noordlaren. Tweelingzus van Jaahtie.
 

  Generatie III  
III-1-1 Lijsbeth [Derks] _
ged. 1-3-1761
ovl. voor 1764 te Haren
dochter van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-3-1761 te Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 181. Jong overleden. Lijsbeth werd hooguit 3 jaar
 

III-1-2 Jan [Derks] _
ged. 14-3-1762
zoon van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-3-1762 te Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 182. Jong overleden.
 

III-1-3 Jan [Derks] _
ged. 12-5-1763
zoon van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-5-1763 te Haren Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 183. Jong overleden.
 

III-1-4 Elizabeth [Derks] HEKMAN
ged. 9-12-1764 te Haren
ovl. 13-9-1826 te Haren (OA-44), 61 jaar oud
dochter van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-12-1764 te Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 184. Lidmaat Haren op 26 mei 1794. Beroep: arbeidersche.
 
  Zij trouwde op 11-5-1794 te Haren met:  
  Jan ALBARTUS
ged. 25-12-1767
ovl. 31-5-1814 te Haren (OA-15), 46 jaar oud
zoon van: Albertus [Lubbers] _
Gesyn [Jans] BATTINGH
fam. 30: ( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1767 te Haren. Beroep: arbeider. Zijn ouders worden op de overlijdensakte niet vermeld. Aangifte van overlijden werd gedaan door Cornelis Bolhuis, oud 71 jaar, beroep: landbouwer, wonende te Haren en Geert Spilger, oud 22 jaar, beroep wever, eveneens wonende te Haren; beiden beiden nabuuren van de overledene.
 
  Bij het huwelijk
Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 300.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk ALBARTUS geb. 6-3-1795 te Haren / ovl. 25-3-1884 te Haren (OA-13) fam. 30: ( IV-2-5 )
  2. Geesje ALBARTUS ged. 26-8-1798 te Haren / ovl. 18-8-1827 te Haren (Onnen) (OA-23) fam. 30: ( IV-2-6 )
  3. Aaltien ALBARTUS geb. 28-8-1806 te Haren / ovl. 2-6-1829 te Haren (Onnen) (OA-26) fam. 30: ( IV-2-7 )

III-1-5 Jan [Derks] HEKMAN
ged. 18-1-1767 te Haren
ovl. 13-12-1843 te Haren (Glimmen) (OA-39), 78 jaar oud
zoon van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-1-1767 te Haren. Doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 186.

In 1829/1830 woonde hij samen met vrouw en zijn 3 kinderen Egbertien, Derk en Jantien te Haren (Glimmen), wijk C, huisnr. 19.
 
  Hij trouwde op 4-5-1800 te Haren met:  
  Beertien [Beerends] HOVING
geb. 20-7-1773
ovl. 21-3-1849 te Assen, 75 jaar oud
dochter van: Berend [Hendriks] _
Egbertien HOVING

  Persoonlijke informatie
Uit het bevolkingsregister blijkt dat Beertje 8 jaar jonger is dan Jan. Dit levert haar geschatte geboortejaar op
 
  Bij het huwelijk
Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 303.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien HEKMAN geb. 10-5-1801 te Haren / ovl. 4-11-1866 te Assen (OA-108) ( IV-2-4 )
  2. Egbertien [Derks] HEKMAN geb. ca 1804 te Haren / ovl. 2-2-1880 te Haren (Noordlaren) (OA-10) ( IV-2-5 )
  3. Derk HEKMAN geb. 24-5-1807 te Haren (Onnen) / ovl. 28-12-1878 te Westerbork (Elp) (OA-63) ( IV-2-6 )
  4. Beertien HEKMAN geb. 29-1-1812 te Haren (Onnen) (GA-5) / ovl. 14-2-1828 te Haren (De Broeken) (OA-8) ( IV-2-7 )
  5. Jantien HEKMAN geb. 7-10-1814 te Haren (Onnen) (GA-46) / ovl. 22-5-1851 te Haren (Glimmen) (OA-14) ( IV-2-8 )

III-1-6 Jacob [Derks] HEKMAN
ged. 13-5-1770 te Haren
ovl. 7-5-1817 te Haren
zoon van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-5-1770 te Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 189.
 
  Hij trouwde op 26-7-1795 te Haren met:  
  Grietje [Jans] DILLING
geb. 10-9-1767 te Haren
ovl. 8-4-1837 te Haren (OA-20), 69 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] _
Egbertien [Jans] _
fam. 42: ( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-9-1767 te Haren. Beroep: arbeidster (1837).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje HEKMAN geb. 27-12-1795 te Haren / ovl. 16-12-1875 te Haren (OA-70) ( IV-3-9 )

III-1-7 Ida HEKMAN
ged. 23-8-1772 te Haren
ovl. 29-7-1815 te Haren
dochter van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-8-1772 te Haren. Bron: Doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 191.
 
  Zij trouwde op 11-5-1800 te Haren met:  
  Thijs [Egberts] THIJSSEN
ged. 29-4-1770 te Zuidlaren
ovl. 8-12-1844 te Haren
zoon van: Egbert [Thijs] _
Annechien [Harms Gijtings] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-4-1770 te Zuidlaren. Beroep: arbeider (o.a. 1839).
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert THIJSSEN geb. ca 1803 te Haren ( IV-4-10 )
  2. Aaltien THIJSSENS geb. ca 1805 te Haren / ovl. 21-9-1828 te Haren (OA-42) ( IV-4-11 )
  3. Annechien THIJSSENS geb. ca 1808 te Haren / ovl. 27-5-1823 te Haren (OA-26) ( IV-4-12 )
  4. Ida THIJSSENS geb. 26-7-1815 te Haren (GA-41) / ovl. 4-12-1827 te Haren (OA-50) ( IV-4-13 )

III-1-8 Aaltje [Derks] HEKMAN
ged. 19-6-1774 te Haren
dochter van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Lammechien. Gedoopt 19-6-1774 te Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 193.
 
  Zij trouwde op 11-5-1806 te Haren met:  
  Harm [Harms] BARTELING
ged. 7-12-1777 te Haren
zoon van: Harm [Bartels] <BARTELING>
Aaltje [Roelfs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-12-1777 te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm BARTELING geb. ca 1807 te Haren (?) ( IV-5-14 )

III-1-9 Lammegien [Derks] HEKMAN
ged. 19-6-1774 te Haren
ovl. 19-11-1812 te Haren
dochter van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Aaltje. Gedoopt 19-6-1774 te Haren. Bron: Doop- en trouwboek Haren 1704-1811 Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 193.
 
  Zij trouwde op 30-5-1802 te Haren met:  
  Thies (Thijs) [Alberts] BAVING
ged. 13-9-1772 te Wehe
ovl. 9-3-1821 te Haren, 48 jaar oud
zoon van: Albert BAVINGH
Fennechien [Thijs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-9-1772 in Wehe. Beroep: timmerman (1814, 1843).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert BAVING geb. ca 1804 ( IV-6-15 )

III-1-10 Hindrik [Dirks] HEKMAN
ged. 13-4-1777
ovl. 23-12-1831 te Haren (OA-39), 54 jaar oud
zoon van: Derk [Jacobs] HEKMAN
Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
( II-1-1 )
fam. 12: ( III-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-4-1777 te Haren. Doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 214, folio 195.
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 3-5-1807 te Haren met:  
  Aaltien (Aaltje) [Hindriks] PAUWELS
ged. 11-2-1787 te Haren
ovl. 13-4-1863 te Haren (Onnen) (OA-24), 76 jaar oud
dochter van: Hendrik [Egberts] PAUWELS
Jantien [Antonius] van HEMMEN
fam. 38: ( II-1-3 )
fam. 35: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-2-1787 te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltjen [Hindriks] HEKMAN geb. 23-2-1808 te Haren / ovl. 8-10-1862 te Haren (Onnen) (OA-47) ( IV-7-16 )
  2. Jantien HEKMAN geb. 1-10-1809 te Haren / ovl. 15-9-1812 te Haren (OA-25) ( IV-7-17 )
  3. Derk HEKMAN geb. 26-12-1811 te Haren / ovl. 27-2-1901 te Haren (Onnen) (OA-15) ( IV-7-18 )
  4. Hendrik HEKMAN geb. 18-3-1815 te Haren / ovl. 4-12-1815 te Haren (OA-29) ( IV-7-19 )
  5. Jantien (Jantje) HEKMAN geb. 23-2-1820 te Haren / ovl. 30-3-1885 te Haren (Middelhorst) (OA-20) ( IV-7-20 )
  6. Hindrik (Hendrik) HEKMAN geb. 25-2-1825 te Haren / ovl. 21-4-1900 te Haren (Onnen) ( IV-7-21 )

  Generatie IV  
IV-2-4 Aaltien HEKMAN
geb. 10-5-1801 te Haren
ovl. 4-11-1866 te Assen (OA-108), 65 jaar oud
dochter van: Jan [Derks] HEKMAN
Beertien [Beerends] HOVING
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1840)
 
  Zij trouwde op 12-3-1835 te Haren (HA-2) met:  
  Jan [Jans] TIES
geb. 6-5-1804 te Rolde
ovl. 25-12-1877 te Assen (OA-145), 73 jaar oud
zoon van: Jan [Roelofs] THIJS
Jantien [Jans] KOOPS
fam. 13: ( II-1-1 )
fam. 14: ( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1840, 1844)
Geboortedatum volgens OA-145 Assen: 2-5-1804.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan THIJS geb. 23-2-1836 te Haren (Glimmen) / ovl. 19-7-1902 te Assen (OA-95) fam. 13: ( IV-3-7 )
  2. Jans [Jans] TIJS geb. 22-3-1838 te Haren (Glimmen) / ovl. 3-6-1890 te Assen (OA-72) fam. 13: ( IV-3-8 )
  3. Berend TIJS geb. 29-11-1840 te Vries (Donderen) (GA-31) / ovl. 20-9-1895 te Assen (OA-148) fam. 13: ( IV-3-9 )
  4. Luitje TIJS geb. 10-8-1844 te Vries (Donderen) (GA-30) / ovl. 18-4-1889 te Groningen (OA-379) fam. 13: ( IV-3-10 )

IV-2-5 Egbertien [Derks] HEKMAN
geb. ca 1804 te Haren
ovl. 2-2-1880 te Haren (Noordlaren) (OA-10), 75 jaar oud
dochter van: Jan [Derks] HEKMAN
Beertien [Beerends] HOVING
( III-1-5 )
  Zij trouwde op 10-5-1845 te Haren (HA-7) met:  
  Geert BUINING
geb. ca 1805 te Haren
ovl. 2-8-1893 te Haren (Noordlaren)
zoon van: Jans BUINING
Janna HARMS

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 26 jaar; bruid 40 jaar
 

IV-2-6 Derk HEKMAN
geb. 24-5-1807 te Haren (Onnen)
ovl. 28-12-1878 te Westerbork (Elp) (OA-63), 71 jaar oud
zoon van: Jan [Derks] HEKMAN
Beertien [Beerends] HOVING
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop
Groninger Archieven
Pagina: 227
Kerkgemeente: Haren
Soort bron: 994
Gezindte: NH.
Doopdatum: 31-05-1807
Derk
Geslacht: M
Geboortedatum: 24-05-1807
Geboorteplaats: -
Vader: Jan Derks
Moeder: Beertje Berents.

Beroep: landbouwer (1839, 1846), schipper (volgens OA 206 (1908) van zijn dochter Beertien). Gezien zijn naam past dit beroep beter bij zijn (huwende) schoonzoon.
 
  Hij trouwde op 3-3-1831 te Haren (HA-2) met:  
  Hinderika [Jans] THIJS
geb. 9-12-1806 te Rolde (Ballo)
ovl. 9-1-1878 te Westerbork (Elp) (OA-5), 71 jaar oud
dochter van: Jan [Roelofs] THIJS
Jantien [Jans] KOOPS
fam. 13: ( II-1-1 )
fam. 14: ( II-1-4 )
  Foto van Hinderika [Jans] THIJS
Foto(s) van Hinderika [Jans] THIJS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-12-1806 te Rolde. (Bron: Collectie Xerokopieen DTOB Rolde, boek 130 (doop- en trouwboek, 1801-1811), pagina 26). Haar overlijdensakte in Westerbork (1878: OA-5) vermeldt als geboortedatum 6-12-1806. De huwelijksakte in Haren (1831: HA-2) vermeldt haar doopdatum in Rolde: 14-12-1806.
 
  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HEKMAN geb. 4-2-1833 te Haren (Glimmen) (GA-9) / ovl. 25-5-1895 te Haren (Onnen) (OA-53) ( V-4-9 )
  2. Jan Thijs (Jan) HEKMAN geb. 6-10-1834 te Haren (Glimmen) / ovl. 4-6-1917 te Haren (Glimmen) (OA-23) ( V-4-10 )
  3. Beertien HEKMAN geb. 12-5-1839 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-22) / ovl. 28-2-1908 te Groningen (OA-206) ( V-4-11 )
  4. Jantje HEKMAN geb. 16-1-1844 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-4) / ovl. 22-9-1890 te Assen (Anreep) (OA-114) ( V-4-12 )
  5. Derk HEKMAN geb. 11-10-1846 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-27) / ovl. 11-6-1922 te Borger (OA-74) ( V-4-13 )

IV-2-7 Beertien HEKMAN
geb. 29-1-1812 te Haren (Onnen) (GA-5)
ovl. 14-2-1828 te Haren (De Broeken) (OA-8), 16 jaar oud
dochter van: Jan [Derks] HEKMAN
Beertien [Beerends] HOVING
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Op overl.dat. dood uit het water gehaald; tot. 7 pers.; geboortepl: Onnen gem. Haren; beroep overl.: dienstmeid; beroep vader: landbouwer

Over Beertien is het volgende geschreven:

SCHAATSDRAMA BIJ HAREN (Gr.) NEGEN JONGEREN RIJDEN IN EEN WAK, ZEVEN VERDRONKEN.

(Bron: Drentsche Courant, 22 februari 1828)

- Van Haren wordt geschreven het volgende: Onder de menigvuldige ongelukken, welke bij den tegenwoordigen winter, door het ijs-vermaak, veroorzaakt zijn, is er voorzeker geen, dat grooter en meer treffend is, dan het navolgende, hetwelk, voor weinige dagen, in deze gemeente heeft plaats gehad en waardoor onderscheidene huisgezinnen in diepen rouw zijn gedompeld.

Eenige jonge lieden, van beider kunne, meest alle in deze gemeente woonachtig, hadden zich, op donderdag den 14den dezer, op schaatsen begeven, en wilden, in den avond van dien dag, ten getalle van 12, weder huiswaarts keeren. Van den kant van Haren komende, namen zij de rigting over de zoogenaamde vlakte, westwaarts Harender-Molen.

Het gezelschap had zich in tweeen gedeeld; negen personen van hetzelve hadden zich achter elkander gevoegd; de overige drie bevonden zich op eenen kleinen afstand achter hen. Omstreeks 7 uren op het water, de Broeken genaamd, (zijnde een baggerwijk, toebehoorende aan den heer C.H.W. Haack en achter deszelfs buiten-verblijf gelegen) alwaar zij zich op een veiligen baan waanden te zijn, gekomen zijnde, had het negental het ongeluk in een opengebleven wak te storten, en door niets in deszelfs vaart gestuit, voor het grootst gedeelte dadelijk onder het ijs te schieten en zoo eenen gewisse dood gemoet te snellen.

Zeven dezer ongelukkigen hebben dan ook, op deze droevige wijze, hun leven in het water verloren; de beide anderen zijn gelukkig nog gered, hoezeer derzelver uiteinde mede zeer nabij was, en deze hebben, naast God, hun leven te danken aan den moed en het overleg van de jonge dochter Hendrikje Vos genaamd, oud 20 jaren, wonende ten huize van haren vader te Glimmen. Tot de drie personen behoorende, die achter hun aan kwamen, had zij de gelegenheid, om zich, met hare beide metgezellen, in tijds optehouden.

Op het gezigt van het verschrikkelijke schouwspel, dat zich aan haar voordoet, is zij dadelijk met levensgevaar werkzaam, om hulp toe te brengen, zoo veel zij kan; maar ook slechts zij alleen kan werkzaam zijn, daar 1 harer metgezellen een kind was van 12 jaren, die geen hulp kon toebrengen, en de andere, door de schrik bevangen, zijne tegenwoordigheid van geest voor het grootste gedeelte had verloren.

Hendrikje Vos spant echter alle hare krachten in, en, hoezeer de duisternis hare pogingen in den weg stond, had zij echter het geluk, om twee harer reisgenooten, ofschoon voor het oogenblik bewusteloos, uit het water te trekken en van eenen zekeren dood te bevrijden; welligt zou het haar gelukt zijn een derde persoon mede te redden, doch deze, te veel van zijn bewustzijn verloren hebbende, om het voorschoot, waarvan zij zich had ontdaan en van welk zij het eende einde ook aan denzelven had toegeworpen, aan te grijpen, kon deze den dood niet ontgaan.

Groot echter was hare aandoening over het redden van 2 hareer vrienden; doch onuitsprekelijk hare blijdschap, toen zij in een haren vollen broeder erkende; de andere geredde is een enigste zoon.

De personen die verdronken zijn, zijn de navolgende: Aaltien Geerts, oud 18 jaren, Jantien Harms, oud 21 jaren, Beertien Hekman, oud 15 jaren, Jacob Pikkert, oud 22 jaren, alle vier dienstbaar, onder Glimmen; Hindrik Mulder, oud 18 jaren, Harm Bouwkamp, oud 17 jaren, en Willem Kamps, oud 17 jaren, allde drie op de Punt, onder Vries, woonagtig.

Mogt dit droevig voorval tot voorzigtigheid leiden en vooral strekken tot waarschuwing, om zich niet in het duister op het ijs te begeven !.
 

IV-2-8 Jantien HEKMAN
geb. 7-10-1814 te Haren (Onnen) (GA-46)
ovl. 22-5-1851 te Haren (Glimmen) (OA-14), 36 jaar oud
dochter van: Jan [Derks] HEKMAN
Beertien [Beerends] HOVING
( III-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Ook bekend als Jantje.
 
  Zij trouwde op 10-5-1845 te Haren (HA-6) met:  
  Lammert [Geerts] KOOPS
geb. ca 1804 te Vries (Yde)
ovl. 3-2-1888 te Haren (Glimmen), 83 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] KOOPS
Anna [Egberts] van DALEN
fam. 31: ( II-1-1 )
fam. 15: ( III-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1880).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dienstknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 41 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan KOOPS geb. 15-5-1846 te Haren (Glimmen) / ovl. 8-8-1913 te Assen fam. 31: ( IV-3-19 )
  2. Berentien KOOPS geb. 19-11-1849 te Haren (Glimmen) / ovl. 24-8-1880 te Haren (Glimmen) fam. 31: ( IV-3-20 )

IV-3-9 Aaltje HEKMAN
geb. 27-12-1795 te Haren
ovl. 16-12-1875 te Haren (OA-70), 80 jaar oud
dochter van: Jacob [Derks] HEKMAN
Grietje [Jans] DILLING
( III-1-6 )
fam. 42: ( III-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Jacob HEKMAN geb. 29-7-1822 te Haren (GA-36) / ovl. 13-6-1845 te Haren ( V-6-16 )
  Zij trouwde op 15-9-1826 te Haren (HA-12) met:  
  Sjoerd [Hendriks] van den BERG
geb. 19-10-1793 te Dokkum
ovl. 29-3-1840 te Haren (OA-14), 46 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jetses] _
Geertruit [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider, dagloner (1837).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: arbeidster; beroep vader bruidegom.: arbeider; bruidegom 32 jaar; bruid 30 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik van den BERG geb. 8-1-1827 te Haren / ovl. 19-7-1883 te Haren (OA-45) ( V-6-17 )
  2. Grietje van den BERG geb. 7-11-1828 te Haren / ovl. 31-3-1895 te Haren (OA-34) ( V-6-18 )
  3. Geertje van den BERG geb. 3-6-1836 te Haren / ovl. 30-10-1837 te Haren (OA-43) ( V-6-19 )

IV-4-10 Egbert THIJSSEN
geb. ca 1803 te Haren
zoon van: Thijs [Egberts] THIJSSEN
Ida HEKMAN

( III-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1839).
 
  Hij trouwde op 25-5-1839 te Haren (HA-8) met:  
  Trientjen KOOPS
geb. ca 1802 te Haren
ovl. 25-6-1867 te Haren (OA-31), 59 jaar oud
dochter van: Jan [Jakobs] KOOPS
Metjen BERENDS

  Persoonlijke informatie
Waarschijnlijk geboren in mei 1802. Beroep: dienstmeid (1839).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 36 jaar.
 

IV-4-11 Aaltien THIJSSENS
geb. ca 1805 te Haren
ovl. 21-9-1828 te Haren (OA-42), 23 jaar oud
dochter van: Thijs [Egberts] THIJSSEN
Ida HEKMAN

( III-1-7 )

IV-4-12 Annechien THIJSSENS
geb. ca 1808 te Haren
ovl. 27-5-1823 te Haren (OA-26), 14 jaar oud
dochter van: Thijs [Egberts] THIJSSEN
Ida HEKMAN

( III-1-7 )

IV-4-13 Ida THIJSSENS
geb. 26-7-1815 te Haren (GA-41)
ovl. 4-12-1827 te Haren (OA-50), 12 jaar oud
dochter van: Thijs [Egberts] THIJSSEN
Ida HEKMAN

( III-1-7 )

IV-5-14 Harm BARTELING
geb. ca 1807 te Haren (?)
zoon van: Harm [Harms] BARTELING
Aaltje [Derks] HEKMAN

( III-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmermansknecht (1844), timmerman (1871).
 
  Hij trouwde op 25-5-1844 te Zuidlaren (HA-3) met:  
  Hilligje SANS
geb. ca 1814
dochter van: Jan SANS
Geesje [Meertens] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 30 jaar. NB: vader bruidegom overleden; moeder bruid overleden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm BARTELING geb. 9-12-1844 te Zuidlaren (GA-1s) ( V-7-20 )
  2. Gesien BARTELING geb. 29-10-1846 te Zuidlaren (GA-29) ( V-7-21 )
  3. Jan BARTELING geb. 6-1-1851 te Zuidlaren (GA-3) ( V-7-22 )

IV-6-15 Albert BAVING
geb. ca 1804
zoon van: Thies (Thijs) [Alberts] BAVING
Lammegien [Derks] HEKMAN

( III-1-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1843), arbeider (1844), landbouwer (1846, 1874).
 
  Hij trouwde op 18-5-1843 te Haren (HA-12) met:  
  Jantien KAMPS
geb. ca 1813
dochter van: Jan KAMPS
Stientje [Geerts] SLUITER

  Persoonlijke informatie
beroep: dienstmeid (1843), landbouwer(sche?) (1874).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 39 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tijs BAVING geb. 10-9-1844 te Haren (GA-61) / ovl. 22-10-1844 te Haren (Harenermolen) (OA-46) ( V-8-23 )
  2. Tijs BAVING geb. 23-5-1846 te Zuidlaren (GA-16) / ovl. 15-2-1904 te Zuidlaren ( V-8-24 )

IV-7-16 Aaltjen [Hindriks] HEKMAN
geb. 23-2-1808 te Haren
ovl. 8-10-1862 te Haren (Onnen) (OA-47), 54 jaar oud
dochter van: Hindrik [Dirks] HEKMAN
Aaltien (Aaltje) [Hindriks] PAUWELS
( III-1-10 )
fam. 38: ( III-2-4 )
  Foto van Aaltjen [Hindriks] HEKMAN
Foto(s) van Aaltjen [Hindriks] HEKMAN
 
  Persoonlijke informatie
Huwelijksakte meldt leeftijd bij huwelijk is 22 jaar. Dit komt niet overeen met de opgegeven geboortedatum (1810). Dit moet 1808 zijn, hetgeen overeenkomt met de gegevens uit het DTB van Haren blz.118, en met de overlijdensakte waarop is vermeld dat zij op 54 jarige leeftijd overleden is.
 
  Zij trouwde op 8-5-1830 te Haren (HA-6) met:  
  Willem [Alberts Jochums] ALBERTS
ged. 24-12-1797 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 19-6-1883 te Zuidlaren, 85 jaar oud
zoon van: Albert [Jochums] <ALBERTS>
Fennigje [Arnoldus] BIRZE
fam. 32: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-12-1797 in Midwolde (gem. Leek). Beroep: arbeider (1878).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 32 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Fennechien ALBERTS geb. 16-7-1831 te Haren (GA-39) / ovl. 5-12-1918 te Zuidlaren (Midlaren) fam. 32: ( IV-3-11 )
  2. Henderika ALBERTS geb. 10-2-1833 te Haren / ovl. 17-12-1902 te Zuidlaren (OA-75) fam. 32: ( IV-3-12 )
  3. Albert ALBERTS geb. 9-7-1834 te Haren (Onnen) / ovl. 22-9-1892 te Haren (Onnen) (OA-70) fam. 32: ( IV-3-13 )
  4. Hindrik ALBERTS geb. 7-10-1835 te Haren / ovl. 13-8-1909 te Vries fam. 32: ( IV-3-14 )
  5. Aaltje ALBERTS geb. 7-4-1839 te Haren / ovl. 23-11-1923 te Norg fam. 32: ( IV-3-15 )
  6. Arnoldus ALBERTS geb. 23-2-1841 te Haren / ovl. 29-12-1921 te Bedum (Zuidwolde) (OA-65) fam. 32: ( IV-3-16 )
  7. Willemtien ALBERTS geb. 19-12-1845 te Haren (Onnen) / ovl. 21-12-1921 te Haren (Onnen) (OA-64) fam. 32: ( IV-3-18 )
  8. Derk ALBERTS geb. 19-12-1845 te Haren (Onnen) (GA-80) / ovl. 27-8-1914 te Haren (OA-54) fam. 32: ( IV-3-17 )

IV-7-17 Jantien HEKMAN
geb. 1-10-1809 te Haren
ovl. 15-9-1812 te Haren (OA-25), 2 jaar oud
dochter van: Hindrik [Dirks] HEKMAN
Aaltien (Aaltje) [Hindriks] PAUWELS
( III-1-10 )
fam. 38: ( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-10-1809 te Haren. Op de overlijdensakte wordt de naam van haar moeder niet vermeld. Afgaand op haar naam (vernoemd naar haar grootmoeder van moeders kant) mogen we aannemen dat Aaltien Pauwels ook gewoon haar moeder is.
 

IV-7-18 Derk HEKMAN
geb. 26-12-1811 te Haren
ovl. 27-2-1901 te Haren (Onnen) (OA-15), 89 jaar oud
zoon van: Hindrik [Dirks] HEKMAN
Aaltien (Aaltje) [Hindriks] PAUWELS
( III-1-10 )
fam. 38: ( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknegt (1829 / 1830) te Essen bij landbouwersche Alberdina Hornhuis, adres Haren (Essen) wijk F huisnr 1. Daarna was hij landbouwer (1842, 1847, 1852, 1886).
 
  Hij trouwde op 3-2-1838 te Haren (HA-2) met:  
  Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
geb. 16-12-1817 te Haren (Onnen)
ovl. 28-12-1892 te Haren (Onnen) (OA-88), 75 jaar oud
dochter van: Hinderik [Hinderijkes] _
Gezina BREEMAN

fam. 39: ( II-1-1 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar. Beroep bruidegom: dienstknecht; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderikus HEKMAN geb. 29-4-1838 te Haren (Onnen) / ovl. 8-8-1912 te Haren (Onnen) (OA-36) ( V-10-33 )
  2. Aaltje HEKMAN geb. 10-3-1840 te Haren (Onnen) / ovl. 29-1-1916 te Haren (Onnen) (OA-5) ( V-10-34 )
  3. NN HEKMAN geb. 19-3-1842 te Haren (Onnen) / ovl. 19-3-1842 te Haren (Onnen) (OA-15) ( V-10-35 )
  4. Gesina HEKMAN geb. 7-4-1843 te Haren (Onnen) / ovl. 27-8-1927 te Haren (Onnen) (OA-68) ( V-10-36 )
  5. Fennechien HEKMAN geb. 13-7-1846 te Haren (Onnen) / ovl. 6-7-1847 te Haren (Onnen) (OA-45) ( V-10-37 )
  6. Fennigje HEKMAN geb. 27-3-1848 te Haren (Onnen) / ovl. 11-10-1940 te Groningen ( V-10-38 )
  7. Hindrikje HEKMAN geb. 30-3-1851 te Haren (Onnen) / ovl. 2-6-1851 te Haren (Onnen) (OA-19) ( V-10-39 )
  8. NN HEKMAN geb. 21-3-1852 te Haren (Onnen) / ovl. 21-3-1852 te Haren (Onnen) (OA-12) ( V-10-40 )
  9. Hendrik HEKMAN geb. 3-6-1853 te Haren (Onnen) / ovl. 15-3-1933 te Haren (Onnen) (OA-23) ( V-10-41 )

IV-7-19 Hendrik HEKMAN
geb. 18-3-1815 te Haren
ovl. 4-12-1815 te Haren (OA-29), 8 maand oud
zoon van: Hindrik [Dirks] HEKMAN
Aaltien (Aaltje) [Hindriks] PAUWELS
( III-1-10 )
fam. 38: ( III-2-4 )

IV-7-20 Jantien (Jantje) HEKMAN
geb. 23-2-1820 te Haren
ovl. 30-3-1885 te Haren (Middelhorst) (OA-20), 65 jaar oud
dochter van: Hindrik [Dirks] HEKMAN
Aaltien (Aaltje) [Hindriks] PAUWELS
( III-1-10 )
fam. 38: ( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Ook bekend onder de naam Jantje. Beroep: landbouweres.
 
  Zij trouwde op 14-1-1843 te Haren (HA-2) met:  
  Jannes HORST
geb. 18-9-1820 te Haren
ovl. 20-11-1862 te Haren (OA-56), 42 jaar oud
zoon van: Hinderk [Jakobs] HORST
Egbertien [Jans] _
fam. 22: ( IV-2-3 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1847,1854, 1859, 1873). Aangiftedatum overlijden 22-11-1862.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar. Beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: spinster; bruidegom 22 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbertje HORST geb. 17-5-1843 te Haren / ovl. 20-1-1889 te Haren fam. 22: ( VI-7-33 )
  2. Hindrik HORST geb. 6-9-1844 te Haren / ovl. 10-5-1929 te Haren (OA-49) fam. 22: ( VI-7-34 )
  3. Aaltje HORST geb. 28-3-1846 te Haren / ovl. 8-5-1847 te Haren (OA-34) fam. 22: ( VI-7-35 )
  4. Aaltje HORST geb. 16-5-1848 te Haren / ovl. 6-3-1854 te Haren (OA-9) fam. 22: ( VI-7-36 )
  5. Hinderika HORST geb. 2-7-1850 te Haren / ovl. 9-12-1897 te Haren (Onnen) (OA-71) fam. 22: ( VI-7-37 )
  6. Hendrikus HORST geb. 22-7-1852 te Haren / ovl. 7-5-1873 te Haren (overl. Groningen) (OA-34) fam. 22: ( VI-7-38 )
  7. Derk HORST geb. 25-4-1854 te Haren / ovl. 15-1-1919 te Haren Harenermolen fam. 22: ( VI-7-39 )
  8. Aaltje HORST geb. 30-1-1856 te Haren / ovl. 15-1-1931 te Haren fam. 22: ( VI-7-40 )
  9. Wicher HORST geb. 22-3-1858 te Haren / ovl. 11-2-1859 te Haren (OA-5) fam. 22: ( VI-7-41 )
  10. Jantje HORST geb. 21-1-1860 te Haren / ovl. 1-3-1926 te Vries (Tynaarlo) fam. 22: ( VI-7-42 )

IV-7-21 Hindrik (Hendrik) HEKMAN
geb. 25-2-1825 te Haren
ovl. 21-4-1900 te Haren (Onnen), 75 jaar oud
zoon van: Hindrik [Dirks] HEKMAN
Aaltien (Aaltje) [Hindriks] PAUWELS
( III-1-10 )
fam. 38: ( III-2-4 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer
 
  Hij trouwde op 19-5-1859 te Haren met:  
  Aaltje MULDER
geb. 30-8-1830 te Haren (Glimmen)
ovl. 13-6-1902 te Haren (Onnen), 71 jaar oud
dochter van: Roelf MULDER
Geertien ODDENS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje HEKMAN geb. 1-11-1860 te Haren (Onnen) / ovl. 17-1-1938 te Noorddijk ( V-12-52 )
  2. Geertje HEKMAN geb. 21-8-1862 te Haren (Onnen) (GA-60) / ovl. 25-9-1944 te Haren (Onnen) (OA-120) ( V-12-53 )
  3. Hendrik HEKMAN geb. 7-7-1864 te Haren (Onnen) / ovl. 25-1-1936 te Haren (Onnen) ( V-12-54 )
  4. Roelfje HEKMAN geb. 27-9-1867 te Haren (Onnen) / ovl. 30-5-1895 te Haren (Onnen) ( V-12-55 )
  5. Derk HEKMAN geb. 19-2-1870 te Haren (Onnen) / ovl. 11-3-1871 te Haren (Onnen) ( V-12-56 )
  6. Jantje HEKMAN geb. 10-3-1872 te Haren (Onnen) / ovl. 3-1-1873 te Haren (Onnen) ( V-12-57 )

  Generatie V  
V-4-9 Jan HEKMAN
geb. 4-2-1833 te Haren (Glimmen) (GA-9)
ovl. 25-5-1895 te Haren (Onnen) (OA-53), 62 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hinderika [Jans] THIJS
( IV-2-6 )
fam. 13: ( III-1-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1858, 1860, 1863, 1883), timmerman (1902 OA dochter Fennechien)
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1857 te Haren (HA-9) met:  
  Frederika OOSTERVELD
geb. 29-6-1835 te Haren
ovl. 15-6-1865 te Haren (OA-38), 29 jaar oud
dochter van: Lucas [Jans] OOSTERVELD
Roelfien [Freriks] LEUNING
fam. 7: ( IV-3-20 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika HEKMAN geb. 5-2-1858 te Haren (GA-9) / ovl. 10-5-1887 te Vries (Tynaarlo) ( VI-4-20 )
  2. Lukas HEKMAN geb. 11-1-1860 te Haren (GA-6) / ovl. 15-7-1883 te Haren (OA-44) ( VI-4-21 )
  3. Derk HEKMAN geb. 28-8-1862 te Haren (Onnen) (GA-63) / ovl. 22-5-1901 te Haren (Onnen) (OA-36) ( VI-4-22 )
  Hij trouwde (2) op 2-5-1868 te Haren (HA-7) met:  
  Johanna BERENDS
geb. 2-5-1836 te Haren (Onnen) (GA-31)
ovl. 26-1-1893 te Haren (Onnen) (OA-10), 56 jaar oud
dochter van: Berend BERENDS
Fennechien [Jans] OOSTERVELD
fam. 1: ( V-1-2 )
fam. 7: ( IV-3-18 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 35 jaar; bruid 32 jaar; weduwnaar van Frederika Oosterveld.
Huwelijk gesloten in tegenwoordigheid van Jan Thijs Hekman, oud vier en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Glimmen, gemeente Haren, broeder des bruidegoms; Hendrik Berends, oud een en vijftig jaren, van beroep landbouwer wonende te Onnen, gemeente Haren, broeder der bruid; Jan Berends, oud negen en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Onnen, broeder der bruid, en Jan Oosterveld van beroep: landbouwer wonende te Onnen, zwager des bruidegoms, oud acht en dertig jaren,
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend HEKMAN geb. 18-10-1869 te Haren (Onnen) / ovl. 19-8-1951 te Haren (Onnen) (OA-73) ( VI-4-23 )
  2. Fennechien (Fenny) HEKMAN geb. 27-10-1872 te Haren (Onnen) (GA-100) / ovl. 3-4-1902 te Haren (Onnen) (OA-28) ( VI-4-24 )

V-4-10 Jan Thijs (Jan) HEKMAN
geb. 6-10-1834 te Haren (Glimmen)
ovl. 4-6-1917 te Haren (Glimmen) (OA-23), 82 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hinderika [Jans] THIJS
( IV-2-6 )
fam. 13: ( III-1-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1895).
Overleden als weduwnaar.
 
  Hij trouwde op 17-2-1859 te Haren (HA-1) met:  
  Allerdina Katharina VENEMA
geb. 16-11-1830 te Ezinge (Feerwerd)
ovl. 22-12-1900 te Haren (Glimmen), 70 jaar oud
dochter van: Pieter [Martens] VENEMA
Grietje [Koenes] van der MOLEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: schoolonderwijzer; bruidegom 24 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderika HEKMAN geb. 14-6-1859 te Haren (Glimmen) ( VI-5-26 )
  2. Grietje HEKMAN geb. 14-6-1859 te Haren (Glimmen) / ovl. 20-2-1933 te Haren (OA-16) ( VI-5-25 )
  3. Derkje HEKMAN geb. 24-11-1861 te Haren (Glimmen) / ovl. 20-8-1882 te Haren (Glimmen) ( VI-5-27 )
  4. Pieter HEKMAN geb. 18-12-1863 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-12-1884 te Haren (Glimmen) ( VI-5-28 )
  5. Derk HEKMAN geb. 12-10-1865 te Haren (Glimmen) / ovl. 3-5-1947 te Beilen ( VI-5-29 )
  6. Harmannus HEKMAN geb. 28-11-1868 te Haren (Glimmen) / ovl. 12-7-1925 te Groningen ( VI-5-30 )
  7. Jan Thijs HEKMAN geb. 30-6-1871 te Haren (Glimmen) / ovl. 5-4-1873 te Haren (Glimmen) ( VI-5-31 )
  8. Allerdina HEKMAN geb. 4-11-1875 te Haren (Glimmen) / ovl. 31-8-1910 te Borger (Ellertshaar) (OA-98) ( VI-5-32 )

V-4-11 Beertien HEKMAN
geb. 12-5-1839 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-22)
ovl. 28-2-1908 te Groningen (OA-206), 68 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Hinderika [Jans] THIJS
( IV-2-6 )
fam. 13: ( III-1-10 )
  Zij trouwde op 21-11-1857 te Rolde (HA-18) met:  
  Jan SCHIPPER
geb. 11-3-1827 te Anloo
ovl. 24-10-1885 te Borger, 58 jaar oud
zoon van: Harm SCHIPPER
Marchien [Jans] SANTS

  Uit deze relatie  
  1. Harm SCHIPPER geb. 4-6-1858 te Rolde / ovl. 11-11-1880 te Groningen ( VI-6-33 )
  2. Hinderika SCHIPPER geb. 5-3-1861 te Borger / ovl. 6-4-1909 te Rolde ( VI-6-34 )
  3. Derk SCHIPPER geb. 10-11-1863 te Borger / ovl. 9-5-1944 te Assen ( VI-6-35 )
  4. Marcus SCHIPPER geb. 15-10-1866 te Borger / ovl. 24-4-1869 te Borger ( VI-6-36 )
  5. Marchien SCHIPPER geb. 29-6-1869 te Borger / ovl. 3-5-1952 te Enschede ( VI-6-37 )
  6. Egbert SCHIPPER geb. 5-2-1872 te Borger / ovl. 28-2-1944 ( VI-6-38 )
  7. Hinderkien SCHIPPER geb. 7-10-1874 te Borger ( VI-6-39 )
  8. Beertien (Bertha) SCHIPPER geb. 15-10-1877 te Westerbork / ovl. ca 1961 te Cook County (Illinois U.S.A.) ( VI-6-40 )

V-4-12 Jantje HEKMAN
geb. 16-1-1844 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-4)
ovl. 22-9-1890 te Assen (Anreep) (OA-114), 46 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Hinderika [Jans] THIJS
( IV-2-6 )
fam. 13: ( III-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte vermeld 9-1-1844 als geboortedatum.
 
  Zij trouwde op 5-6-1868 te Borger (HA-26) met:  
  Jan BARTELS
geb. 23-8-1839 te Borger
ovl. 27-6-1900 te Assen, 60 jaar oud
zoon van: Jan BARTELS
Luichina REULING

  Uit deze relatie  
  1. Jan BARTELS geb. 25-11-1869 te Borger / ovl. 4-12-1921 te Assen ( VI-7-41 )
  2. Luchina BARTELS geb. 1-4-1874 te Borger / ovl. 19-3-1876 te Borger ( VI-7-42 )

V-4-13 Derk HEKMAN
geb. 11-10-1846 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-27)
ovl. 11-6-1922 te Borger (OA-74), 75 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hinderika [Jans] THIJS
( IV-2-6 )
fam. 13: ( III-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde (1) op 1-4-1871 te Borger (HA-9) met:  
  Geertruid KRUIT
geb. 4-9-1850 te Borger
ovl. 31-8-1880 te Borger, 29 jaar oud
dochter van: Lukas KRUIT
Grietien PAAS

  Uit deze relatie  
  1. Lukas HEKMAN geb. 8-8-1871 te Borger / ovl. 5-9-1871 te Borger ( VI-8-43 )
  2. Grietje HEKMAN geb. 14-8-1872 te Borger / ovl. 21-6-1944 te Vredenheim ( VI-8-44 )
  3. Henderika HEKMAN geb. 27-10-1874 te Borger / ovl. 1-4-1940 te Borger ( VI-8-45 )
  4. Lukas HEKMAN geb. 30-3-1878 te Borger / ovl. 18-8-1927 te Borger ( VI-8-46 )
  5. Derk HEKMAN geb. 24-8-1880 te Borger / ovl. 11-11-1880 te Westerbork ( VI-8-47 )
  Hij trouwde (2) op 20-8-1881 te Borger (HA-29) met:  
  Wilmtje KRUIT
geb. 24-1-1853 te Borger
ovl. 29-5-1932 te Borger, 79 jaar oud
dochter van: Lukas KRUIT
Grietien PAAS

  Bij het huwelijk
bruidegom: 34 jaar.; bruid: 28 jaar.; weduwnaar van Geertruid Kruit
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk HEKMAN geb. 7-2-1882 te Borger / ovl. 6-3-1922 te Borger ( VI-8-48 )
  2. Geertruida HEKMAN geb. ca 1883 ( VI-8-49 )
  3. Hendrikje HEKMAN geb. 9-12-1885 te Borger / ovl. 10-10-1937 te Rolde ( VI-8-50 )
  4. Jantje HEKMAN geb. 16-5-1889 te Borger / ovl. 18-12-1978 ( VI-8-51 )
  5. Henderikus HEKMAN geb. 6-5-1892 te Borger / ovl. 20-5-1912 te Borger ( VI-8-52 )
  6. Beertien HEKMAN geb. 14-7-1895 te Borger / ovl. 7-1-1896 te Borger ( VI-8-53 )

V-6-16 Jacob HEKMAN
geb. 29-7-1822 te Haren (GA-36)
ovl. 13-6-1845 te Haren, 22 jaar oud
zoon van: Aaltje HEKMAN ( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Op de geboorteakte staat de naam van de vader niet vermeld (NN). Het is waarschijnlijk da t Aaltje van den Berg Hekman de moeder is, omdat haar vader Jacob heet en vernoeming naar de grootvader gebruikelijk was. Mogelijk was Jacob een onwettig kind. Op de huwelijksakte van de ouders is echter geen vermelding van wettiging van een kind.
 

V-6-17 Hindrik van den BERG
geb. 8-1-1827 te Haren
ovl. 19-7-1883 te Haren (OA-45), 56 jaar oud
zoon van: Sjoerd [Hendriks] van den BERG
Aaltje HEKMAN

( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Hij trouwde op 10-9-1853 te Haren (HA-18) met:  
  Hillechien van der ES
geb. 29-8-1826 te Haren (Onnen)
ovl. 21-2-1907 te Haren, 80 jaar oud
dochter van: Hinderk [Klaassens] van der ES
Annechien [Hinderks] van NORG
fam. 25: ( III-2-8 )
fam. 42: ( IV-3-16 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouweres; bruidegom 26 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van den BERG geb. 24-3-1854 te Haren / ovl. 16-7-1938 te Groningen ( VI-10-55 )
  2. Jakob van den BERG geb. 23-12-1856 te Haren / ovl. 1-5-1903 te Haren ( VI-10-56 )
  3. Albert van den BERG geb. 5-3-1861 te Haren / ovl. 13-10-1887 te Haren ( VI-10-57 )
  4. Annechien van den BERG geb. 28-12-1863 te Haren / ovl. 13-6-1942 te Groningen ( VI-10-58 )
  5. Aaltje van den BERG geb. 3-11-1866 te Haren / ovl. 7-3-1947 te Groningen ( VI-10-59 )
  6. Klaas van den BERG geb. 2-10-1869 te Haren / ovl. 10-7-1950 te Groningen ( VI-10-60 )
  7. Grietje van den BERG geb. 2-9-1873 te Haren / ovl. 6-11-1937 te Groningen ( VI-10-61 )

V-6-18 Grietje van den BERG
geb. 7-11-1828 te Haren
ovl. 31-3-1895 te Haren (OA-34), 66 jaar oud
dochter van: Sjoerd [Hendriks] van den BERG
Aaltje HEKMAN

( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkvrouw.
 

V-6-19 Geertje van den BERG
geb. 3-6-1836 te Haren
ovl. 30-10-1837 te Haren (OA-43), 16 maand oud
dochter van: Sjoerd [Hendriks] van den BERG
Aaltje HEKMAN

( IV-3-9 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bijna 17 maanden oud
 

V-7-20 Harm BARTELING
geb. 9-12-1844 te Zuidlaren (GA-1s)
zoon van: Harm BARTELING
Hilligje SANS
( IV-5-14 )
  Hij trouwde op 30-3-1871 te Zuidlaren (HA-6) met:  
  Geertje PEULING
geb. ca 1848 te Zuidlaren
dochter van: Roelof PEULING
Geertruida SIPKES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar. NB: moeder bruid overleden.
 

V-7-21 Gesien BARTELING
geb. 29-10-1846 te Zuidlaren (GA-29)
dochter van: Harm BARTELING
Hilligje SANS
( IV-5-14 )

V-7-22 Jan BARTELING
geb. 6-1-1851 te Zuidlaren (GA-3)
zoon van: Harm BARTELING
Hilligje SANS
( IV-5-14 )

V-8-23 Tijs BAVING
geb. 10-9-1844 te Haren (GA-61)
ovl. 22-10-1844 te Haren (Harenermolen) (OA-46), 6 weken oud
zoon van: Albert BAVING
Jantien KAMPS
( IV-6-15 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1874).
 

V-8-24 Tijs BAVING
geb. 23-5-1846 te Zuidlaren (GA-16)
ovl. 15-2-1904 te Zuidlaren, 57 jaar oud
zoon van: Albert BAVING
Jantien KAMPS
( IV-6-15 )
  Hij trouwde met:  
  Roelfien LAMBERTS
geb. 2-9-1852 te Haren (Noordlaren)
ovl. 8-7-1919 te Haren (Noordlaren) (OA-32), 66 jaar oud
dochter van: Willem LAMBERTS
Lammechien SANTS

fam. 24: ( II-1-5 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantien BAVING geb. 14-11-1874 te Haren (Glimmen) / ovl. 12-12-1946 te Zuidlaren (Midlaren) ( VI-11-62 )
  2. Willem BAVING geb. 29-4-1876 te Haren (Noordlaren) / ovl. 7-5-1942 te Vries (Tynaarlo) ( VI-11-63 )
  3. Stientje BAVING geb. ca 1891 te Haren / ovl. 24-3-1942 te Haren ( VI-11-64 )

V-10-33 Hinderikus HEKMAN
geb. 29-4-1838 te Haren (Onnen)
ovl. 8-8-1912 te Haren (Onnen) (OA-36), 74 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 20-5-1886 te Haren (HA-17) met:  
  Lucretia EISING
geb. 1-10-1844 te Haren (Onnen)
ovl. 3-5-1894 te Haren (Onnen), 49 jaar oud
dochter van: Albert EISSING
Aaltien KLOOTS
fam. 18: ( IV-5-24 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 48 jaar; bruid 41 jaar
 

V-10-34 Aaltje HEKMAN
geb. 10-3-1840 te Haren (Onnen)
ovl. 29-1-1916 te Haren (Onnen) (OA-5), 75 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )
  Zij trouwde op 20-6-1878 te Haren (HA-24) met:  
  Hindrik VELDMAN
geb. 6-5-1834 te Haren (Onnen)
ovl. 25-2-1914 te Haren (Onnen) (OA-15), 79 jaar oud
zoon van: Jan VELDMAN
Lucretia SISSING
fam. 99: ( V-3-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 44 jaar; bruid 38 jaar
 

V-10-35 NN HEKMAN
geb. 19-3-1842 te Haren (Onnen)
ovl. 19-3-1842 te Haren (Onnen) (OA-15)
zoon van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren
 

V-10-36 Gesina HEKMAN
geb. 7-4-1843 te Haren (Onnen)
ovl. 27-8-1927 te Haren (Onnen) (OA-68), 84 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )
  Zij trouwde op 24-6-1871 te Haren (HA-16) met:  
  Louwe van HEMMEN
geb. 5-7-1838 te Haren (Den Hoorn)
ovl. 3-2-1917 te Haren (Onnen), 78 jaar oud
zoon van: Antonie [Hindriks] van HEMMEN
Geesje [Louwes] BOLHUIS
fam. 35: ( III-3-17 )
fam. 118: ( XII-23-96 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 32 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Antonie van HEMMEN geb. ca 1872 te Haren (Onnen) / ovl. 29-7-1950 te Haren (Onnen) (OA-77) fam. 35: ( V-32-183 )

V-10-37 Fennechien HEKMAN
geb. 13-7-1846 te Haren (Onnen)
ovl. 6-7-1847 te Haren (Onnen) (OA-45), 11 maand oud
dochter van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )

V-10-38 Fennigje HEKMAN
geb. 27-3-1848 te Haren (Onnen)
ovl. 11-10-1940 te Groningen, 92 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Fennechien, en als familienaam: Heckman. Beroep: landbouwersche (1886).
 
  Zij trouwde (1) op 17-2-1877 te Haren (HA-2) met:  
  Jakob RITZEMA
geb. 18-8-1849 te Zuidwolde
ovl. 4-10-1881 te Noorddijk (Middelbert), 32 jaar oud
zoon van: Albert [Jakobs] RITZEMA
Annechien [Harms] van der VEEN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 27 jaar; bruid 28 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien RITZEMA geb. 4-6-1877 te Haren (Onnen) / ovl. 26-6-1951 te Haren (overl. Groningen) (OA-62) ( VI-18-97 )
  2. Hendrik RITSEMA geb. 27-1-1879 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 11-5-1938 te Noorddijk ( VI-18-98 )
  3. Derk RITSEMA geb. 25-2-1881 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 23-10-1928 te Groningen ( VI-18-99 )
  Zij trouwde (2) op 17-4-1886 te Noorddijk (HA-2) met:  
  Harmannus HEUKERS
geb. ca 1859 te Hoogezand (Kropswolde)
zoon van: Evert HEUKERS
Jantje [Steffens] ROOK

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1886).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar; bruid 39 jaar. Weduwe van Jakob Ritzema
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HEUKERS geb. ca 1887 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 25-1-1947 te Noorddijk (overl. te Groningen) (OA-5) ( VI-18-100 )
  2. Henderikus HEUKERS geb. ca 1889 te Middelbert ( VI-18-101 )
  3. Aaltje HEUKERS geb. 9-6-1891 te Noorddijk (Middelbert) ( VI-18-102 )

V-10-39 Hindrikje HEKMAN
geb. 30-3-1851 te Haren (Onnen)
ovl. 2-6-1851 te Haren (Onnen) (OA-19), 9 weken oud
dochter van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )

V-10-40 NN HEKMAN
geb. 21-3-1852 te Haren (Onnen)
ovl. 21-3-1852 te Haren (Onnen) (OA-12), 0 dagen oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren
 

V-10-41 Hendrik HEKMAN
geb. 3-6-1853 te Haren (Onnen)
ovl. 15-3-1933 te Haren (Onnen) (OA-23), 79 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Hillechien [Hinderikus] HINDERIJKUS
( IV-7-18 )
fam. 39: ( III-1-4 )

V-12-52 Aaltje HEKMAN
geb. 1-11-1860 te Haren (Onnen)
ovl. 17-1-1938 te Noorddijk, 77 jaar oud
dochter van: Hindrik (Hendrik) HEKMAN
Aaltje MULDER
( IV-7-21 )
  Zij trouwde op 13-5-1886 te Haren (HA-16) met:  
  Willem BAKKER
geb. 15-1-1833 te Haren (Onnen)
ovl. 22-7-1901 te Haren (Onnen) (OA-49), 68 jaar oud
zoon van: Egbert BAKKER
Grietje BOEREMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 53 jaar; bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert BAKKER geb. 23-12-1891 te Haren / ovl. 8-1-1978 te Haren ( VI-21-107 )
  2. Aaltje BAKKER geb. 3-3-1893 te Haren / ovl. 25-5-1980 te Haren ( VI-21-108 )

V-12-53 Geertje HEKMAN
geb. 21-8-1862 te Haren (Onnen) (GA-60)
ovl. 25-9-1944 te Haren (Onnen) (OA-120), 82 jaar oud
dochter van: Hindrik (Hendrik) HEKMAN
Aaltje MULDER
( IV-7-21 )
  Zij trouwde op 10-5-1894 te Haren (HA-7) met:  
  Edo OOSTERVELD
geb. 14-4-1866 te Haren (Onnen) (GA-28)
ovl. 3-6-1940 te Haren (Essen) (OA-73), 74 jaar oud
zoon van: Hindrik OOSTERVELD
Bouchien KWANT
fam. 7: ( V-17-68 )
  Persoonlijke informatie
beroep: boerenknecht (1894), landbouwer (1940)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 28 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert OOSTERVELD geb. 14-2-1895 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VII-94-527 )
  2. Hendrik OOSTERVELD geb. 31-10-1897 te Haren (Onnen) fam. 7: ( VII-94-528 )
  3. Boukje OOSTERVELD geb. 15-11-1900 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-12-1958 te Groningen fam. 7: ( VII-94-529 )
  4. Lukas OOSTERVELD geb. 18-3-1903 te Eelde (Paterswolde) fam. 7: ( VII-94-530 )

V-12-54 Hendrik HEKMAN
geb. 7-7-1864 te Haren (Onnen)
ovl. 25-1-1936 te Haren (Onnen), 71 jaar oud
zoon van: Hindrik (Hendrik) HEKMAN
Aaltje MULDER
( IV-7-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1931).
 
  Hij trouwde op 13-5-1897 te Haren (HA-19) met:  
  Grietje SLUURMAN
geb. 9-11-1867 te Haren
ovl. 1-3-1940 te Haren (Onnen) (OA-30), 72 jaar oud
dochter van: Jan SLUURMAN
Hendrikje HAVERDINGS
fam. 26: ( IV-1-5 )
fam. 21: ( VI-1-3 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 32 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HEKMAN geb. 24-5-1898 te Haren / ovl. 13-3-1984 te Zuidlaren ( VI-22-109 )
  2. Jan HEKMAN geb. 29-7-1901 te Haren / ovl. 15-3-1976 te Haren ( VI-22-110 )
  3. Derk HEKMAN geb. 13-2-1903 te Haren (Onnen) ( VI-22-111 )

V-12-55 Roelfje HEKMAN
geb. 27-9-1867 te Haren (Onnen)
ovl. 30-5-1895 te Haren (Onnen), 27 jaar oud
dochter van: Hindrik (Hendrik) HEKMAN
Aaltje MULDER
( IV-7-21 )

V-12-56 Derk HEKMAN
geb. 19-2-1870 te Haren (Onnen)
ovl. 11-3-1871 te Haren (Onnen), 12 maand oud
zoon van: Hindrik (Hendrik) HEKMAN
Aaltje MULDER
( IV-7-21 )

V-12-57 Jantje HEKMAN
geb. 10-3-1872 te Haren (Onnen)
ovl. 3-1-1873 te Haren (Onnen), 9 maand oud
dochter van: Hindrik (Hendrik) HEKMAN
Aaltje MULDER
( IV-7-21 )

  Generatie VI  
VI-4-20 Henderika HEKMAN
geb. 5-2-1858 te Haren (GA-9)
ovl. 10-5-1887 te Vries (Tynaarlo), 29 jaar oud
dochter van: Jan HEKMAN
Frederika OOSTERVELD
( V-4-9 )
fam. 7: ( V-13-54 )
  Zij trouwde op 17-11-1883 te Vries met:  
  Koene ROEDE
geb. 24-9-1856 te Vries
ovl. 24-4-1931 te Assen, 74 jaar oud
zoon van: Jan ROEDE
Elske [Klaassens] van DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Jan ROEDE geb. 12-2-1885 te Vries / ovl. 29-3-1894 te Vries ( VII-5-15 )

VI-4-21 Lukas HEKMAN
geb. 11-1-1860 te Haren (GA-6)
ovl. 15-7-1883 te Haren (OA-44), 23 jaar oud
zoon van: Jan HEKMAN
Frederika OOSTERVELD
( V-4-9 )
fam. 7: ( V-13-54 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1883).
 

VI-4-22 Derk HEKMAN
geb. 28-8-1862 te Haren (Onnen) (GA-63)
ovl. 22-5-1901 te Haren (Onnen) (OA-36), 38 jaar oud
zoon van: Jan HEKMAN
Frederika OOSTERVELD
( V-4-9 )
fam. 7: ( V-13-54 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1899, 1891, 1892, 1894, 1901).
 
  Hij trouwde op 8-5-1890 te Haren (HA-10) met:  
  Jantje OOSTERVELD
geb. 27-4-1867 te Haren (Onnen)
ovl. 16-8-1904 te Haren (Onnen) (OA-58), 37 jaar oud
dochter van: Jan OOSTERVELD
Swaantje HAVERDINGS
fam. 7: ( V-9-36 )
fam. 21: ( V-1-4 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Frederika HEKMAN geb. 11-1-1889 te Haren (Onnen) (GA-4) / ovl. 15-6-1966 te Haren ( VII-6-16 )
  2. Jan HEKMAN geb. 3-8-1891 te Haren (GA-76) / ovl. 21-3-1967 ( VII-6-17 )
  3. Zwaantje HEKMAN geb. 14-6-1892 te Haren (Onnen) (GA-70) / ovl. 12-11-1918 te Haren (Onnen) (OA-102) ( VII-6-18 )
  4. NN HEKMAN geb. 25-7-1894 te Haren (Onnen) / ovl. 25-7-1894 te Haren (Onnen) (OA-66) ( VII-6-19 )

VI-4-23 Berend HEKMAN
geb. 18-10-1869 te Haren (Onnen)
ovl. 19-8-1951 te Haren (Onnen) (OA-73), 81 jaar oud
zoon van: Jan HEKMAN
Johanna BERENDS
( V-4-9 )
fam. 1: ( VI-2-19 )
  Foto van Berend HEKMAN
Foto(s) van Berend HEKMAN
 
  Groepsfoto's waarop Berend HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  3. Jan Berends & Alberdiena Woldring 50j getrouwd  
  4. Op bezoek bij Hekman in Onnen  
  Persoonlijke informatie
Berend werd gedoopt door ds Veenstra op 20-11-1870.
Beroep: landbouwer te Onnen (1896, 1899),arbeider (1900), landbouwer (1902, 1937).
Bijnaam: "De Vliegende Hollander" van wege zijn kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid en activiteiten.
Hij was in 1912 medeoprichter van het schoolbestuur van de "Vereninging voor Gereformeerd onderwijs" in Onnen.
 
  Hij trouwde (1) op 26-3-1896 te Haren (HA-9) met:  
  Geertruida van DALEN
geb. 22-5-1864 te Haren (Onnen)
ovl. 3-2-1902 te Haren (Onnen) (OA-7), 37 jaar oud
dochter van: Johannes van DALEN
Agnite NIJDAM
fam. 15: ( V-2-4 )
fam. 17: ( IX-6-11 )
  Persoonlijke informatie
Zij is 4X zwanger geweest. Haar eerste kind groeide gezond op. Haar 2e, 3e en 4e kind werden levenloos geboren Op de dag dat haar 4e kind geboren werd overleed zij ook zelf. De tekst van haar overlijdens advertentie luidde:

Heden overleed plotseling onze innig geliefde echtgenoote en zuster:
GEERTRUIDA VAN DALEN
in den ouderdom van bijna 38 jaar,
mij nalatende een kind, te jong om dit groot verlies te beseffen,
2 zijn haar in de eeuwigheid voorgegaan
en een moeten wij met haar ten grave zien dalen.
Zwaar valt ons deze slag, doch wij hopen dat haar heengaan vrede mag zijn.
Onnen de 3 Febr. 1903.
Namens Broeders en Zusters:
Berend Hekman
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna HEKMAN geb. 20-4-1897 te Haren (Onnen) / ovl. 8-9-1967 te Roden ( VII-7-20 )
  2. NN1 HEKMAN geb. 3-6-1899 te Haren (Onnen) / ovl. 3-6-1899 te Haren (Onnen) (OA-39) ( VII-7-21 )
  3. NN2 HEKMAN geb. 22-7-1900 te Haren (Onnen) / ovl. 22-7-1900 te Haren (Onnen) (OA-51) ( VII-7-22 )
  4. NN3 HEKMAN geb. 3-2-1902 te Haren (Onnen) / ovl. 3-2-1902 te Haren (Onnen) (OA-6) ( VII-7-23 )
  Hij trouwde (2) op 4-6-1909 te Haren (HA-24) met:  
  Annechien TAKENS
geb. 1-1-1886 te Haren (Onnen) (GA-1)
ovl. 2-11-1918 te Haren (Onnen) (OA-74), 32 jaar oud
dochter van: Pieter BAZUIN TAKENS
Geessien (Geesje) OOSTERVELD
fam. 18: ( V-12-73 )
fam. 7: ( VI-6-45 )
  Foto van Annechien TAKENS
Foto(s) van Annechien TAKENS
 
  Persoonlijke informatie
Overleden ten tijde van de Spaanse griep. Op een zaterdag door verdrinking (zelfdoding) in de eigen waterput om het leven gekomen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 39 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Geertruida van Dalen
 
  Uit deze relatie  
  1. Geesje HEKMAN geb. 14-3-1910 te Haren (Onnen) / ovl. 21-1-1963 te Haren (Onnen) ( VII-7-24 )
  2. Fennechien (Fenny) HEKMAN geb. 12-6-1911 te Haren (Onnen) / ovl. 19-6-2006 te Zuidlaren ( VII-7-25 )
  3. Jantje HEKMAN geb. 25-2-1913 te Haren (Onnen) / ovl. 19-3-2003 te Leek ( VII-7-26 )
  4. Geertruida (Trui) HEKMAN geb. 4-12-1914 te Haren (Onnen) / ovl. 24-8-2008 ( VII-7-27 )
  5. Pieter (Piet) HEKMAN geb. 22-2-1916 te Haren (Onnen) / ovl. 21-6-1987 te Onnen ( VII-7-28 )
  6. Frederika (Riek) HEKMAN geb. 21-7-1917 te Haren (Onnen) / ovl. 29-9-2002 te Haren ( VII-7-29 )

VI-4-24 Fennechien (Fenny) HEKMAN
geb. 27-10-1872 te Haren (Onnen) (GA-100)
ovl. 3-4-1902 te Haren (Onnen) (OA-28), 29 jaar oud
dochter van: Jan HEKMAN
Johanna BERENDS
( V-4-9 )
fam. 1: ( VI-2-19 )
  Persoonlijke informatie
Fennechien gedoopt op 29-12-1872

Leeftijd bij overlijden: bijna 30 jaar

Tekst overlijdensadvertentie:
Heden overleed zacht en kalm in den nog jeugdigen leeftijd van bijna 30 jaar mijn innig geliefde echtgenoote en der kinderen zorgdragende moeder
FENNECHIEN HEKMAN
mij nalatende drie kinderen, te jong om dit groote verlies te beseffen. Daar haar heengaan vrede was past het ons met onderwerping dit leed te dragen.
Onnen 3 April 1902.
K. SWAVING
 
  Zij trouwde op 19-3-1896 te Haren (HA-8) met:  
  Klaas SWAVING
geb. 6-7-1868 te Haren (Hoornschedijk) (GA-41)
ovl. 23-1-1948 te Haren (OA-7), 79 jaar oud
zoon van: Sieger SWAVING
Grietje HOITING
fam. 27: ( V-1-9 )
  Persoonlijke informatie
Uit "Onnen tot 2000" van R. Siekman: "In 1887 startte Klaas Swaving in Onnen met een timmerbedrijf. Swaving, afkomstig van de Hoornschedijk vestigde zich in het Felland. Het bedrijf groeide uit tot een aannemersbedrijf. Swaving heeft veel nieuwe huizen in Onnen gebouwd en verbouwd. In 1942 nam zijn zoon Sieger het bedrijf over."
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; bruidegom 27 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieger SWAVING geb. 23-5-1897 te Haren (Onnen) (GA-50) / ovl. 19-9-1984 te Haren fam. 27: ( VII-16-96 )
  2. Johanna SWAVING geb. 19-2-1899 te Haren (Onnen) (GA-19) / ovl. 26-1-1969 fam. 27: ( VII-16-97 )
  3. Geert SWAVING geb. 15-12-1900 te Haren (Onnen) (GA-145) / ovl. 19-9-1989 fam. 27: ( VII-16-98 )

VI-5-25 Grietje HEKMAN
geb. 14-6-1859 te Haren (Glimmen)
ovl. 20-2-1933 te Haren (OA-16), 73 jaar oud
dochter van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren Eshof
 
  Zij trouwde op 10-3-1887 te Haren (HA-1) met:  
  Folkert EISSES
geb. 19-7-1859 te Haren (Onnen)
ovl. 15-2-1946 te Haren (OA-27), 86 jaar oud
zoon van: Carel [Folkers] EISSES
Grietje FRIELING
fam. 8: ( VI-7-33 )
fam. 4: ( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
beroep: schoenmaker (1887-1917).
Begraven te Haren Eshof 566
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Karel EISSES geb. 5-7-1887 te Haren / ovl. 30-1-1973 te Haren fam. 8: ( VIII-49-317 )
  2. Jan Thies EISSES geb. 22-9-1888 te Haren / ovl. 13-10-1903 te Haren (OA-70) fam. 8: ( VIII-49-318 )
  3. Grietje EISSES geb. 15-10-1890 te Haren / ovl. 26-11-1967 te Haren fam. 8: ( VIII-49-319 )
  4. Allerdina Catharina EISSES geb. 2-4-1893 te Haren / ovl. 5-5-1978 te Haren (Glimmen) fam. 8: ( VIII-49-320 )
  5. Catharina EISSES geb. 5-9-1894 te Haren / ovl. 10-4-1966 te Haren fam. 8: ( VIII-49-321 )
  6. Pieter EISSES geb. 21-10-1896 te Haren / ovl. 23-1-1963 te Amsterdam fam. 8: ( VIII-49-322 )

VI-5-26 Hinderika HEKMAN
geb. 14-6-1859 te Haren (Glimmen)
dochter van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )
  Zij trouwde op 9-6-1898 te Eelde (HA-20) met:  
  Geert IPEMA
geb. 1-2-1856 te Eelde (de Punt)
ovl. 3-10-1924 te Beilen, 68 jaar oud
zoon van: Hindrik IPEMA
Jantje PIETERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1898).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 42 jaar, bruid 38 jaar; beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: zonder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje IPEMA geb. 25-10-1898 te Eelde ( VII-9-36 )
  2. Alida Catharina IPEMA geb. 30-7-1900 te Eelde / ovl. 15-10-1956 ( VII-9-37 )
  3. Henderkien IPEMA geb. 28-9-1903 te Eelde / ovl. 31-12-1936 te Gieten ( VII-9-38 )

VI-5-27 Derkje HEKMAN
geb. 24-11-1861 te Haren (Glimmen)
ovl. 20-8-1882 te Haren (Glimmen), 20 jaar oud
dochter van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )

VI-5-28 Pieter HEKMAN
geb. 18-12-1863 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-12-1884 te Haren (Glimmen), 21 jaar oud
zoon van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )

VI-5-29 Derk HEKMAN
geb. 12-10-1865 te Haren (Glimmen)
ovl. 3-5-1947 te Beilen, 81 jaar oud
zoon van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1905 - 1922)
 
  Hij trouwde op 23-4-1891 te Haren met:  
  Geertruid VELS
geb. 3-9-1868 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-8-1947 te Beilen, 78 jaar oud
dochter van: Hindrik VELS
Geertje DOUWES
fam. 113: ( IV-2-9 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Allerdina Catharina HEKMAN geb. 15-4-1892 te Haren / ovl. 26-10-1918 te Assen ( VII-10-39 )
  2. Geertje HEKMAN geb. 5-7-1893 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-9-1908 te Haren (Glimmen) ( VII-10-40 )
  3. Grietje HEKMAN geb. 21-11-1895 te Haren (Glimmen) / ovl. 9-9-1922 te Assen ( VII-10-41 )
  4. Geesje HEKMAN geb. 19-10-1897 te Haren (Glimmen) / ovl. 23-7-1906 te Haren (Glimmen) ( VII-10-42 )
  5. Henderika HEKMAN geb. 13-2-1900 te Haren (Glimmen) ( VII-10-43 )
  6. Fennechien HEKMAN geb. 14-3-1902 te Haren (Glimmen) ( VII-10-44 )
  7. Jantina HEKMAN geb. 19-6-1903 te Haren (Glimmen) / ovl. 1-4-1905 te Haren (Glimmen) ( VII-10-45 )
  8. Jan Thijs (Jan) HEKMAN geb. 4-2-1906 te Haren (Glimmen) / ovl. 25-8-1906 te Haren (Glimmen) ( VII-10-46 )
  9. Hendrikje HEKMAN geb. 29-3-1910 te Beilen ( VII-10-47 )

VI-5-30 Harmannus HEKMAN
geb. 28-11-1868 te Haren (Glimmen)
ovl. 12-7-1925 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )
  Persoonlijke informatie
beroep: karreman (vrachtrijder) (1895, 1909, 1921) / bode (1912).
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1895 te Haren (HA-11) met:  
  Anna Maria (Anna) JANSEN
geb. 28-9-1871 te Groningen
ovl. 1-12-1909 te Haren (Glimmen) (OA-75), 38 jaar oud
dochter van: Wopke JANSEN
Anna NIJDAM
fam. 17: ( IX-7-21 )
fam. 17: ( IX-8-27 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: karreman; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan Thijs HEKMAN geb. 13-12-1895 te Haren (Glimmen) ( VII-11-48 )
  2. Wopko HEKMAN geb. 18-12-1897 te Haren (Glimmen) / ovl. 10-6-1921 te Haren (Glimmen) (OA-31) ( VII-11-49 )
  3. Allerdina Catharina HEKMAN geb. 22-8-1902 te Haren (Glimmen) ( VII-11-50 )
  4. Anna HEKMAN geb. 28-6-1904 te Haren (Glimmen) ( VII-11-51 )
  5. Pieter HEKMAN geb. 20-10-1907 te Haren / ovl. 12-1-1909 te Haren (Glimmen) (OA-3) ( VII-11-52 )
  Hij trouwde (2) op 28-11-1912 te Haren (HA-38) met:  
  Roelina OOSTERVELD
geb. 26-12-1872 te Haren (Onnen) (GA-115)
ovl. 22-4-1956 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Jan [Lucas] OOSTERVELD
Roelina [Lucas] BRINK
fam. 7: ( VI-18-100 )
fam. 40: ( V-2-15 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bode; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 44 jaar; bruid 39 jaar; weduwnaar van Anna Maria Jansen
 

VI-5-31 Jan Thijs HEKMAN
geb. 30-6-1871 te Haren (Glimmen)
ovl. 5-4-1873 te Haren (Glimmen), 21 maand oud
zoon van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )

VI-5-32 Allerdina HEKMAN
geb. 4-11-1875 te Haren (Glimmen)
ovl. 31-8-1910 te Borger (Ellertshaar) (OA-98), 34 jaar oud
dochter van: Jan Thijs (Jan) HEKMAN
Allerdina Katharina VENEMA
( V-4-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1910). Op de geboorteakte van zoon Jan Thijs is haar naam vermeld als Alberdina.
 
  Zij trouwde op 4-4-1901 te Haren (HA-8) met:  
  Egbert EISSES
geb. 2-1-1873 te Haren (Onnen) (GA-2)
ovl. 28-3-1917 te Borger (Ellertshaar) (OA-34), 44 jaar oud
zoon van: Jan EISSES
Alberdina EISSES
fam. 8: ( VII-4-17 )
fam. 8: ( VII-5-23 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina EISSES geb. 12-9-1901 te Haren (Onnen) / ovl. 11-7-1987 te Borger fam. 8: ( IX-8-27 )
  2. Allerdina Katharina EISSES geb. 27-1-1903 te Haren / ovl. 8-8-1979 te Borger fam. 8: ( IX-8-28 )
  3. Renskedina EISSES geb. 13-3-1904 te Haren (Glimmen) fam. 8: ( IX-8-29 )
  4. Grietje EISSES geb. 17-11-1905 te Haren (Onnen) / ovl. 16-10-1996 te Borger fam. 8: ( IX-8-30 )
  5. Jan (John) EISSES geb. 27-2-1908 te Haren (Glimmen) / ovl. 25-10-1966 te Truro (Nova Scotia) fam. 8: ( IX-8-31 )
  6. Jan Thijs EISSES geb. 2-2-1910 te Borger (Ellertshaar) (GA-32) / ovl. 24-9-1993 te Rolde (Schoonloo) fam. 8: ( IX-8-32 )

VI-6-33 Harm SCHIPPER
geb. 4-6-1858 te Rolde
ovl. 11-11-1880 te Groningen, 22 jaar oud
zoon van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )

VI-6-34 Hinderika SCHIPPER
geb. 5-3-1861 te Borger
ovl. 6-4-1909 te Rolde, 48 jaar oud
dochter van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )
  Zij trouwde op 24-4-1886 te Borger met:  
  Jan GRIT
geb. 18-3-1856 te Westerbork (Eursinge)
ovl. 27-11-1941 te Rolde, 85 jaar oud
zoon van: Pieter GRIT
Aaltje VENINGS

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje GRIT geb. 31-5-1890 te Rolde (Ballo) ( VII-12-53 )
  2. Bertha GRIT geb. 13-5-1895 te Rolde (Ballo) ( VII-12-54 )

VI-6-35 Derk SCHIPPER
geb. 10-11-1863 te Borger
ovl. 9-5-1944 te Assen, 80 jaar oud
zoon van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )
  Hij trouwde op 23-4-1892 te Rolde met:  
  Grietje HUIZING
geb. 16-4-1863 te Rolde (Schoonlo)
ovl. 30-1-1946 te Assen, 82 jaar oud
dochter van: Hindrik HUIZING
Albertje HANRMS

  Uit deze relatie  
  1. Beeertien SCHIPPER geb. 4-11-1892 te Rolde ( VII-13-55 )
  2. Harm SCHIPPER geb. 16-4-1895 te Rolde / ovl. 31-8-1917 te Assen ( VII-13-56 )
  3. Albertien SCHIPPER geb. 8-5-1898 te Rolde (Ballo) / ovl. 10-5-1898 te Rolde ( VII-13-58 )
  4. NN SCHIPPER geb. 8-5-1898 te Rolde / ovl. 8-5-1898 te Rolde ( VII-13-57 )
  5. Albertje SCHIPPER geb. 5-9-1899 te Rolde (Ballo) / ovl. 9-12-1900 te Rolde ( VII-13-59 )
  6. Hendrik SCHIPPER geb. 31-12-1900 te Rolde (Ballo) ( VII-13-60 )
  7. Albertje SCHIPPER geb. 19-11-1902 te Rolde (Ballo) / ovl. 12-9-1993 ( VII-13-61 )

VI-6-36 Marcus SCHIPPER
geb. 15-10-1866 te Borger
ovl. 24-4-1869 te Borger, 2 jaar oud
zoon van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )

VI-6-37 Marchien SCHIPPER
geb. 29-6-1869 te Borger
ovl. 3-5-1952 te Enschede, 82 jaar oud
dochter van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )
  Zij trouwde op 29-4-1891 te Assen met:  
  Roelof WOLTING
geb. 5-11-1859 te Assen (Witten)
ovl. 2-2-1945 te Hoogeveen, 85 jaar oud
zoon van: Hermanus WOLTING
Wibbegien WIERING

  Uit deze relatie  
  1. Hermanus WOLTING geb. 10-2-1892 te Assen ( VII-14-62 )
  2. Jan WOLTING geb. 1-2-1894 te Assen ( VII-14-63 )
  3. Derk WOLTING geb. 20-10-1895 te Assen (Steendijk) ( VII-14-64 )
  4. Roelof WOLTING geb. 15-11-1897 te Assen (Steendijk) / ovl. 18-9-1957 ( VII-14-65 )
  5. Egbert WOLTING geb. 21-9-1900 te Assen (Steendijk) ( VII-14-66 )
  6. Wubbinus WOLTING geb. 20-1-1902 te Assen (Steendijk) ( VII-14-67 )
  7. Hendrik Wladimir Albert Ernst WOLTING geb. 14-3-1906 te Hoogeveen / ovl. 8-8-1906 te Den Huizen ( VII-14-68 )
  8. Hendrikus Jan WOLTING geb. 17-9-1910 te Hoogeveen / ovl. 9-12-1950 te Dalen ( VII-14-69 )

VI-6-38 Egbert SCHIPPER
geb. 5-2-1872 te Borger
ovl. 28-2-1944, 72 jaar oud
zoon van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )
  Hij trouwde op 11-5-1904 te Assen met:  
  Wilhelmina RAMAN
geb. 8-1-1873 te Assen
ovl. 1-6-1947, 74 jaar oud
dochter van: Wilhelmus RAMAN
Jantien HOMKES

  Uit deze relatie  
  1. Beertien SCHIPPER geb. 15-2-1905 te Assen ( VII-15-70 )
  2. Wilhelmina SCHIPPER geb. 11-12-1906 te Assen ( VII-15-72 )
  3. Jantien SCHIPPER geb. 11-12-1906 te Assen / ovl. 29-1-1988 ( VII-15-71 )
  4. Henderika SCHIPPER geb. 12-6-1908 te Assen ( VII-15-73 )
  5. Jan SCHIPPER geb. 9-9-1910 te Assen / ovl. 22-4-1982 ( VII-15-74 )
  6. Geertje SCHIPPER geb. 12-12-1913 te Groningen / ovl. 24-4-1983 ( VII-15-75 )

VI-6-39 Hinderkien SCHIPPER
geb. 7-10-1874 te Borger
dochter van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )
  Zij trouwde op 1-9-1898 te Groningen met:  
  Derk VELDMAN
geb. 7-4-1876 te Uithuizen
zoon van: Klaas VELDMAN
Wya HEUKERS

  Uit deze relatie  
  1. Klaas Jacob VELDMAN geb. 27-2-1899 te Assen ( VII-16-76 )
  2. Beertien VELDMAN geb. 15-10-1901 ( VII-16-77 )

VI-6-40 Beertien (Bertha) SCHIPPER
geb. 15-10-1877 te Westerbork
ovl. ca 1961 te Cook County (Illinois U.S.A.)
dochter van: Jan SCHIPPER
Beertien HEKMAN

( V-4-11 )
  Zij trouwde op 10-4-1907 te Assen met:  
  Jannes (James) WIERSEMA
geb. 9-2-1885 te Oldekerk (Faan)
ovl. 16-1-1938 te Cook County (Illinois, U.S.A.), 52 jaar oud
zoon van: Sijbe WIERSEMA
Grietje JAGER

  Bij het huwelijk
Jannes en Beertien emigreerden naar de U.S.A. Zij kwamen op 18-3-1910 aan op Ellis Island.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sijbe WIERSMA geb. 25-2-1908 te Groningen / ovl. 23-3-1916 te Chicago, Cook County (Illinois U.S.A.) ( VII-17-78 )
  2. Bertha WIERSMA geb. ca 1912 te Illenois (U.S.A.) / ovl. te Illenois (U.S.A.) ( VII-17-79 )
  3. Samuel WIERSMA geb. ca 1918 te Illenois (U.S.A.) ( VII-17-80 )
  4. John WIERSMA geb. 20-8-1924 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 21-12-1947 te Macoupin (Illinois, U.S.A.) ( VII-17-81 )

VI-7-41 Jan BARTELS
geb. 25-11-1869 te Borger
ovl. 4-12-1921 te Assen, 52 jaar oud
zoon van: Jan BARTELS
Jantje HEKMAN

( V-4-12 )
  Hij trouwde op 27-4-1898 te Assen met:  
  Hinderika KUIPERS
geb. 16-8-1872 te Assen (Peelo)
ovl. 27-1-1966, 93 jaar oud
dochter van: Hendrik KUIPERS
Niesje SANS

  Uit deze relatie  
  1. Jan BARTELS geb. 13-10-1898 te Norg / ovl. 16-4-1914 te Assen ( VII-18-82 )
  2. Jantje BARTELS geb. 14-1-1903 te Assen (Loon) ( VII-18-83 )
  3. Niesje BARTELS geb. 1-3-1905 te Assen (Loon) / ovl. 3-2-1998 ( VII-18-84 )
  4. Jantinus Henderikus BARTELS geb. 21-12-1906 te Assen ( VII-18-85 )
  5. Ida BARTELS geb. 16-7-1910 te Leek ( VII-18-86 )
  6. Hindrika Jantina BARTELS geb. 20-1-1911 te Assen ( VII-18-87 )

VI-7-42 Luchina BARTELS
geb. 1-4-1874 te Borger
ovl. 19-3-1876 te Borger, 23 maand oud
dochter van: Jan BARTELS
Jantje HEKMAN

( V-4-12 )

VI-8-43 Lukas HEKMAN
geb. 8-8-1871 te Borger
ovl. 5-9-1871 te Borger, 28 dagen oud
zoon van: Derk HEKMAN
Geertruid KRUIT
( V-4-13 )

VI-8-44 Grietje HEKMAN
geb. 14-8-1872 te Borger
ovl. 21-6-1944 te Vredenheim, 71 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid KRUIT
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 31-3-1897 te Borger met:  
  Jan HEBELS
geb. 23-5-1867 te Borger
ovl. 9-12-1945 te Vredenheim, 78 jaar oud
zoon van: Teunis HEBELS
Hinderkien BREIDER

  Uit deze relatie  
  1. Hinderkien HEBELS geb. 14-8-1897 te Buinerveen / ovl. 22-2-1967 ( VII-19-88 )
  2. Geertruida HEBELS geb. 16-1-1899 te Buinerveen / ovl. 2-9-1904 te Emmen ( VII-19-89 )
  3. Lammechien HEBELS geb. 20-8-1901 te Nieuw Buinen / ovl. 19-1-1904 te Exloermond ( VII-19-90 )
  4. Willemtien HEBELS geb. ca 1904 te Vredenheim / ovl. 27-6-1919 te Vredenheim ( VII-19-91 )
  5. Harm HEBELS geb. 27-8-1911 te Rolde / ovl. 11-12-1933 te De Wijk ( VII-19-92 )
  6. NN HEBELS geb. 14-6-1920 te Vredenheim / ovl. 14-6-1920 te Vredenheim ( VII-19-93 )

VI-8-45 Henderika HEKMAN
geb. 27-10-1874 te Borger
ovl. 1-4-1940 te Borger, 65 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid KRUIT
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 11-5-1901 te Borger met:  
  Jan HAANDRIKMAN
geb. 1-1-1876 te Borger
ovl. 6-11-1956 te Borger, 80 jaar oud
zoon van: Gerrit HAANDRIKMAN
Jantje HOVING

  Uit deze relatie  
  1. Jantje Willempje HAANDRIKMAN geb. ca 1900 te Borger / ovl. 27-11-1928 te Borger ( VII-20-94 )
  2. Gerrit HAANDRIKMAN geb. 17-6-1902 te Borger / ovl. 22-1-1973 te Borger ( VII-20-95 )
  3. Geertruida HAANDRIKMAN geb. 16-1-1904 te Borger / ovl. 29-7-1938 te Borger ( VII-20-96 )
  4. Dirkje HAANDRIKMAN geb. 5-3-1906 te Borger / ovl. 10-10-1907 te Borger ( VII-20-97 )
  5. Derk HAANDRIKMAN geb. 18-7-1908 te Borger ( VII-20-98 )
  6. Jan HAANDRIKMAN geb. 30-12-1910 te Borger ( VII-20-99 )

VI-8-46 Lukas HEKMAN
geb. 30-3-1878 te Borger
ovl. 18-8-1927 te Borger, 49 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Geertruid KRUIT
( V-4-13 )

VI-8-47 Derk HEKMAN
geb. 24-8-1880 te Borger
ovl. 11-11-1880 te Westerbork, 11 weken oud
zoon van: Derk HEKMAN
Geertruid KRUIT
( V-4-13 )

VI-8-48 Derk HEKMAN
geb. 7-2-1882 te Borger
ovl. 6-3-1922 te Borger, 40 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Wilmtje KRUIT
( V-4-13 )

VI-8-49 Geertruida HEKMAN
geb. ca 1883
dochter van: Derk HEKMAN
Wilmtje KRUIT
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 21-10-1911 te Rolde met:  
  Jans DEENAN
geb. ca 1888
zoon van: Jan DEENAN
Anna NIJBOER


VI-8-50 Hendrikje HEKMAN
geb. 9-12-1885 te Borger
ovl. 10-10-1937 te Rolde, 51 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Wilmtje KRUIT
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 7-5-1910 te Rolde met:  
  Jan GRIT
geb. 18-3-1856 te Westerbork (Eursinge)
ovl. 27-11-1941 te Rolde, 85 jaar oud
zoon van: Pieter GRIT
Aaltje VENINGS


VI-8-51 Jantje HEKMAN
geb. 16-5-1889 te Borger
ovl. 18-12-1978, 89 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Wilmtje KRUIT
( V-4-13 )
  Zij trouwde op 10-5-1913 te Borger met:  
  Albert KLAMER
geb. 13-11-1886 te Borger
ovl. 1-4-1951 te Buinen, 64 jaar oud
zoon van: Lukas KLAMER
Femmichje BLOK


VI-8-52 Henderikus HEKMAN
geb. 6-5-1892 te Borger
ovl. 20-5-1912 te Borger, 20 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Wilmtje KRUIT
( V-4-13 )

VI-8-53 Beertien HEKMAN
geb. 14-7-1895 te Borger
ovl. 7-1-1896 te Borger, 5 maand oud
dochter van: Derk HEKMAN
Wilmtje KRUIT
( V-4-13 )

VI-10-55 Hendrik van den BERG
geb. 24-3-1854 te Haren
ovl. 16-7-1938 te Groningen, 84 jaar oud
zoon van: Hindrik van den BERG
Hillechien van der ES
( V-6-17 )
fam. 25: ( IV-1-4 )
  Hij trouwde op 3-5-1879 te Haren met:  
  Hendrikje SMEENK
geb. 29-6-1861 te Haren
ovl. 12-11-1952 te Groningen, 91 jaar oud
dochter van: Jeichien SMEENK
  Uit deze relatie  
  1. Hillechien van den BERG geb. 31-7-1879 te Haren / ovl. 17-10-1940 te Groningen ( VII-21-100 )
  2. Jeichien van den BERG geb. 22-11-1880 te Haren ( VII-21-101 )
  3. Hendrik van den BERG geb. 12-11-1883 te Groningen / ovl. 22-5-1884 te Groningen ( VII-21-102 )
  4. Hendrik van den BERG geb. 26-8-1885 te Groningen / ovl. 2-7-1957 te Groningen ( VII-21-103 )
  5. Albert van den BERG geb. 17-2-1889 te Groningen / ovl. 1-1-1890 te Groningen ( VII-21-104 )
  6. Henderika Alberdina van den BERG geb. 22-3-1891 te Groningen / ovl. 11-3-1893 te Groningen ( VII-21-105 )
  7. Albert van den BERG geb. 1-3-1894 te Groningen / ovl. 14-5-1958 te Groningen ( VII-21-106 )
  8. Henderika van den BERG geb. 19-8-1902 te Groningen ( VII-21-107 )

VI-10-56 Jakob van den BERG
geb. 23-12-1856 te Haren
ovl. 1-5-1903 te Haren, 46 jaar oud
zoon van: Hindrik van den BERG
Hillechien van der ES
( V-6-17 )
fam. 25: ( IV-1-4 )

VI-10-57 Albert van den BERG
geb. 5-3-1861 te Haren
ovl. 13-10-1887 te Haren, 26 jaar oud
zoon van: Hindrik van den BERG
Hillechien van der ES
( V-6-17 )
fam. 25: ( IV-1-4 )

VI-10-58 Annechien van den BERG
geb. 28-12-1863 te Haren
ovl. 13-6-1942 te Groningen, 78 jaar oud
dochter van: Hindrik van den BERG
Hillechien van der ES
( V-6-17 )
fam. 25: ( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 21-4-1895 te Groningen met:  
  Hendrik SIELING
geb. 14-4-1870 te Groningen
ovl. 28-10-1951 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Joannes Henricus SIELING
Helena MENGERS

  Uit deze relatie  
  1. Johannes Henderikus SIELING geb. 24-7-1895 te Groningen / ovl. 12-9-1895 te Groningen ( VII-22-109 )
  2. Hendrik SIELING geb. 30-9-1896 te Groningen / ovl. 1-11-1896 te Groningen ( VII-22-111 )
  3. Leentje SIELING geb. 1-9-1898 te Groningen / ovl. 14-7-1899 te Groningen ( VII-22-113 )
  4. Hendrik SIELING geb. 19-12-1899 te Groningen / ovl. 5-5-1901 te Groningen ( VII-22-115 )
  5. Hendrik SIELING geb. 3-3-1902 te Groningen / ovl. 23-9-1987 ( VII-22-117 )

VI-10-59 Aaltje van den BERG
geb. 3-11-1866 te Haren
ovl. 7-3-1947 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Hindrik van den BERG
Hillechien van der ES
( V-6-17 )
fam. 25: ( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 11-9-1890 te Haren met:  
  Abraham TEMMEN
geb. 13-11-1869 te Wildervank
ovl. 20-11-1941, 72 jaar oud
zoon van: Kasper TEMMEN
Grietje KEMPER

  Uit deze relatie  
  1. Kasper TEMMEN geb. 10-12-1890 te Groningen / ovl. 27-4-1901 te Groningen ( VII-23-119 )
  2. Hendrik TEMMEN geb. 10-3-1892 te Groningen / ovl. 19-3-1962 te Groningen ( VII-23-121 )

VI-10-60 Klaas van den BERG
geb. 2-10-1869 te Haren
ovl. 10-7-1950 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Hindrik van den BERG
Hillechien van der ES
( V-6-17 )
fam. 25: ( IV-1-4 )
  Hij trouwde op 18-1-1896 te Haren met:  
  Trientje Elizabeth de RUITER
geb. 11-8-1877 te Beerta
ovl. 18-6-1929 te Groningen, 51 jaar oud
dochter van: Hendrik de RUITER
Elizabeth van der HEIDE

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van den BERG geb. 18-4-1896 te Haren (Helpman) ( VII-24-122 )
  2. Elibertus van den BERG geb. 6-2-1898 te Haren (Helpman) / ovl. 5-6-1962 te Groningen ( VII-24-123 )
  3. Hillechien van den BERG geb. 14-1-1900 te Haren (Helpman) ( VII-24-124 )
  4. Jan van den BERG geb. 20-2-1903 te Haren (Helpman) / ovl. 29-4-1906 te Haren (Helpman) ( VII-24-125 )
  5. Aaltje van den BERG geb. 23-9-1905 te Haren (Helpman) ( VII-24-126 )
  6. Jan van den BERG geb. 5-5-1908 te Haren (Helpman) ( VII-24-127 )
  7. Annechien van den BERG geb. 30-5-1910 te Haren (Helpman) ( VII-24-128 )
  8. Harm van den BERG geb. 31-5-1913 te Haren (Helpman) / ovl. 6-5-1945 te Sandbostel (Dld) ( VII-24-129 )
  9. Klaas van den BERG geb. ca 1915 te Groningen / ovl. 3-12-1940 te Groningen ( VII-24-130 )
  10. Cornelis van den BERG geb. ca 1919 te Groningen / ovl. 29-9-1923 te Groningen ( VII-24-131 )
  11. NN van den BERG geb. 17-1-1924 te Groningen / ovl. 17-1-1924 te Groningen ( VII-24-132 )

VI-10-61 Grietje van den BERG
geb. 2-9-1873 te Haren
ovl. 6-11-1937 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Hindrik van den BERG
Hillechien van der ES
( V-6-17 )
fam. 25: ( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 13-12-1900 te Groningen met:  
  Auko DIJKSTRA
geb. 5-1-1877 te Ten Boer
ovl. 19-5-1944 te Zuidlaren, 67 jaar oud
zoon van: Sietze DIJKSTRA
Neeltje BOLT

  Uit deze relatie  
  1. Sietze DIJKSTRA geb. 10-10-1901 te Groningen ( VII-25-134 )
  2. Hillechien DIJKSTRA geb. 29-8-1902 te Groningen / ovl. 10-8-1903 te Groningen ( VII-25-136 )

VI-11-62 Jantien BAVING
geb. 14-11-1874 te Haren (Glimmen)
ovl. 12-12-1946 te Zuidlaren (Midlaren), 72 jaar oud
dochter van: Tijs BAVING
Roelfien LAMBERTS
( V-8-24 )
fam. 24: ( III-5-20 )
  Zij trouwde op 16-11-1895 te Zuidlaren met:  
  Roelof NIJHOF
geb. 18-12-1871 te Zuidlaren (Midlaren)
ovl. 3-3-1954 te Zuidlaren (Midlaren), 82 jaar oud
zoon van: Jan NIJHOF
Geessien HUIZING

  Uit deze relatie  
  1. Geesje NIJHOFF geb. 1-2-1896 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-13) / ovl. 9-10-1922 te Groningen ( VII-26-137 )
  2. Roelfje NIJHOF geb. 21-1-1899 te Haren (Noordlaren) ( VII-26-138 )
  3. Jan NIJHOF geb. 5-11-1904 te Haren (Midlaren) / ovl. 29-4-1961 te Groningen ( VII-26-139 )

VI-11-63 Willem BAVING
geb. 29-4-1876 te Haren (Noordlaren)
ovl. 7-5-1942 te Vries (Tynaarlo), 66 jaar oud
zoon van: Tijs BAVING
Roelfien LAMBERTS
( V-8-24 )
fam. 24: ( III-5-20 )
  Hij trouwde op 21-5-1910 te Haren (HA-29) met:  
  Henderkien SCHUT
geb. 30-7-1879 te Haren (Onnen) (GA-74)
dochter van: Pieter SCHUT
Albertje BERENDS

fam. 1: ( VII-3-19 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BAVING geb. 13-4-1911 te Haren (Noordlaren) / ovl. 13-4-1911 te Haren (Noordlaren) ( VII-27-140 )

VI-11-64 Stientje BAVING
geb. ca 1891 te Haren
ovl. 24-3-1942 te Haren
dochter van: Tijs BAVING
Roelfien LAMBERTS
( V-8-24 )
fam. 24: ( III-5-20 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Stephanus RIEMERSMA
geb. ca 1886 te Groningen
zoon van: Lucas RIEMERSMA
Hilligje STRUIK

  Persoonlijke informatie
beroep: (1911) timmerman.
 
  Bij het huwelijk
Stientje was weduwe van Gerrit Berends; Stephanus was weduwnaar van Jacoba Johanna Jansen
 
  Zij trouwde (2) op 9-5-1914 te Haren (HA-25) met:  
  Gerrit BERENDS
geb. 28-4-1888 te Haren (GA-43)
ovl. 25-8-1933 te Haren (OA-51), 45 jaar oud
zoon van: Roelof BERENDS
Annechien NIJDAM
fam. 1: ( VII-15-75 )
fam. 17: ( IX-26-127 )
  Persoonlijke informatie
beroep: bakker (1914), landbouwer (1933).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 23 jaar.
 

VI-18-97 Hillechien RITZEMA
geb. 4-6-1877 te Haren (Onnen)
ovl. 26-6-1951 te Haren (overl. Groningen) (OA-62), 74 jaar oud
dochter van: Jakob RITZEMA
Fennigje HEKMAN

( V-10-38 )
  Zij trouwde met:  
  Antonie van HEMMEN
geb. ca 1872 te Haren (Onnen)
ovl. 29-7-1950 te Haren (Onnen) (OA-77), 78 jaar oud
zoon van: Louwe van HEMMEN
Gesina HEKMAN
fam. 35: ( IV-12-79 )
( V-10-36 )
  Persoonlijke informatie
Antonie en zijn vrouw Hillechien schonken bij de bouw van de Gereformeerde Kerk (aan de Mottenbrink) het orgel. De kostprijs hiervan was f 2000,--. Dit bedrag werd op 8 januari 1936 voldaan. Beroep: landbouwer (1905).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gesina van HEMMEN geb. 10-4-1905 te Haren (Onnen) (GA-35) / ovl. 29-12-1979 te Haren fam. 35: ( VI-41-198 )

VI-18-98 Hendrik RITSEMA
geb. 27-1-1879 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 11-5-1938 te Noorddijk, 59 jaar oud
zoon van: Jakob RITZEMA
Fennigje HEKMAN

( V-10-38 )
  Hij trouwde op 8-3-1913 te Noorddijk met:  
  Fokje van WIJK
geb. 12-12-1886 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 3-6-1955 te Noorddijk (Middelbert), 68 jaar oud
dochter van: Alle van WIJK
Aafke CAZEMIER

  Uit deze relatie  
  1. Jakob Harmannus RITSEMA geb. 6-4-1913 te Noorddijk / ovl. 21-8-1968 te Noorddijk (Roodehaan) ( VII-44-214 )
  2. Alle RITSEMA geb. 3-4-1914 te Noorddijk / ovl. 15-3-1995 ( VII-44-215 )
  3. Fennigje RITSEMA geb. 12-1-1916 te Noorddijk / ovl. 20-7-1999 te Harkstede ( VII-44-216 )
  4. Aafko RITSEMA geb. te Noorddijk ( VII-44-217 )

VI-18-99 Derk RITSEMA
geb. 25-2-1881 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 23-10-1928 te Groningen, 47 jaar oud
zoon van: Jakob RITZEMA
Fennigje HEKMAN

( V-10-38 )
  Hij trouwde op 15-11-1907 te Noorddijk met:  
  Poppelina MULDER
geb. 22-11-1886 te Harkstede
dochter van: Jurjen MULDER
Jantje VENEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jakob Harmannus RITSEMA geb. 17-4-1908 te Noorddijk (Middelbert) / ovl. 6-1-1997 ( VII-45-218 )
  2. Jurjen RITSEMA geb. 7-5-1912 te Noorddijk (Middelbert) ( VII-45-219 )

VI-18-100 Jantje HEUKERS
geb. ca 1887 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 25-1-1947 te Noorddijk (overl. te Groningen) (OA-5), 59 jaar oud
dochter van: Harmannus HEUKERS
Fennigje HEKMAN

( V-10-38 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte 153 in de stad Groningen.
 
  Zij trouwde op 2-4-1908 te Noorddijk (HA-2) met:  
  Gerardus POST
geb. ca 1880 te Hoogezand (Kropswolde)
zoon van: Jan POST
Harmtje BOUMA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 21 jaar
 

VI-18-101 Henderikus HEUKERS
geb. ca 1889 te Middelbert
zoon van: Harmannus HEUKERS
Fennigje HEKMAN

( V-10-38 )
  Hij trouwde op 2-5-1918 te Ten Boer (HA-11) met:  
  Martje van der MOLEN
geb. ca 1888 te Ten Boer (Garmerwolde)
dochter van: Jan van der MOLEN
Trientje HAVINGA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwster; bruidegom 28 jaar; bruid 29 jaar
 

VI-18-102 Aaltje HEUKERS
geb. 9-6-1891 te Noorddijk (Middelbert)
dochter van: Harmannus HEUKERS
Fennigje HEKMAN

( V-10-38 )
  Zij trouwde op 16-11-1916 te Groningen (HA-582) met:  
  Jan BERENDS
geb. 1-3-1889 te Haren (Onnen) (GA-1)
ovl. 4-2-1949 te Groningen (Euvelgunne) (OA-249), 59 jaar oud
zoon van: Klaas BERENDS
Jantje van DALEN
fam. 1: ( VII-2-17 )
fam. 15: ( VI-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Jan deed belijdenis in Haren in april 1914.
Beroep: landbouwer (1916, 1949), wonend te Euvelgunne.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 27 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas Hermannus (Klaas) BERENDS geb. 20-4-1917 te Haren (Onnen) / ovl. 18-1-1979 fam. 1: ( IX-12-42 )
  2. Fennechien BERENDS geb. 9-9-1918 / ovl. 18-9-1993 fam. 1: ( IX-12-43 )

VI-21-107 Egbert BAKKER
geb. 23-12-1891 te Haren
ovl. 8-1-1978 te Haren, 86 jaar oud
zoon van: Willem BAKKER
Aaltje HEKMAN

( V-12-52 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider. Begraven te Haren (Eshof).
 
  Hij trouwde op 6-5-1927 te Haren met:  
  Henderika VRIELING
geb. 12-2-1907 te Haren
ovl. 19-2-1996 te Haren, 89 jaar oud
dochter van: Hendrik VRIELING
Pietertje TAKENS
fam. 4: ( VII-18-112 )
fam. 18: ( VI-25-108 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Eshof).
 

VI-21-108 Aaltje BAKKER
geb. 3-3-1893 te Haren
ovl. 25-5-1980 te Haren, 87 jaar oud
dochter van: Willem BAKKER
Aaltje HEKMAN

( V-12-52 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Alg. Begraafplaats).
 
  Zij trouwde op 30-11-1917 te Haren (HA-35) met:  
  Jan van der ES
geb. 23-6-1895 te Haren (Onnen)
ovl. 2-12-1974 te Haren, 79 jaar oud
zoon van: Egbert van der ES
Renskedina EISSES
fam. 25: ( V-4-24 )
fam. 8: ( VIII-7-26 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Alg. Begraafplaats).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 22 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert van der ES geb. 7-5-1918 te Haren (Onnen) / ovl. 18-6-1977 te Haren fam. 25: ( VII-8-38 )
  2. Aaltje Renskesina van der ES geb. 6-11-1920 te Haren (Onnen) / ovl. 31-1-2008 te Haren fam. 25: ( VII-8-39 )
  3. Renskedina Aaltje van der ES geb. 3-2-1922 te Haren (Onnen) fam. 25: ( VII-8-40 )
  4. Willem van der ES geb. 21-8-1924 te Haren (Onnen) / ovl. 21-3-1997 te Haren (Onnen) fam. 25: ( VII-8-41 )
  5. Henderikus van der ES geb. te Haren (Onnen) fam. 25: ( VII-8-42 )

VI-22-109 Hendrik HEKMAN
geb. 24-5-1898 te Haren
ovl. 13-3-1984 te Zuidlaren, 85 jaar oud
zoon van: Hendrik HEKMAN
Grietje SLUURMAN
( V-12-54 )
fam. 26: ( V-1-1 )
  Hij trouwde (1) op 7-5-1937 te Haren met:  
  Trijntje ELEMA
geb. 10-8-1897 te Haren (Onnen) (GA-89)
ovl. 2-7-1953 te Groningen, 55 jaar oud
dochter van: Jan ELEMA
Hendrikje TAKENS
fam. 17: ( IX-37-180 )
fam. 18: ( VI-25-105 )
  Persoonlijke informatie
Beroep (ten tijde van haar huwelijk) dienstbode (1921). Begraven te Haren (Eshof).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 38 jaar, bruid 39 jaar.
 
  Hij trouwde (2) op 29-4-1955 te Haren met:  
  Tekkelina DIJK
geb. 6-11-1908
ovl. 19-4-1993, 84 jaar oud

VI-22-110 Jan HEKMAN
geb. 29-7-1901 te Haren
ovl. 15-3-1976 te Haren, 74 jaar oud
zoon van: Hendrik HEKMAN
Grietje SLUURMAN
( V-12-54 )
fam. 26: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1933). Begraven te Haren.
 
  Hij trouwde op 5-5-1933 te Haren (HA-11) met:  
  Klaaske VOS
geb. 31-1-1905 te Leens
ovl. 18-6-1968 te Haren, 63 jaar oud
dochter van: Jacob VOS
Trienje BOS

fam. 72: ( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1933). Begraven te Haren.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 28 jaar; beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: huishoudster.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje HEKMAN geb. te Haren ( VII-47-221 )
  2. Jacob HEKMAN geb. ca 1936 te Haren (Onnen) ( VII-47-222 )
  3. Hendrikje HEKMAN geb. ca 1936 te Haren (Onnen) / ovl. 2-2-1942 te Groningen (OA-22) ( VII-47-223 )
  4. Hennij HEKMAN geb. te Haren ( VII-47-224 )

VI-22-111 Derk HEKMAN
geb. 13-2-1903 te Haren (Onnen)
zoon van: Hendrik HEKMAN
Grietje SLUURMAN
( V-12-54 )
fam. 26: ( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1931).
 
  Hij trouwde op 15-5-1931 te Haren (HA-18) met:  
  Froukje VENEMA
geb. 2-12-1906 te Marum (Lucaswolde) (GA-138)
dochter van: Pieter VENEMA
Anje BLAAUWIJKEL

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 24 jaar.
 

  Generatie VII  
VII-5-15 Jan ROEDE
geb. 12-2-1885 te Vries
ovl. 29-3-1894 te Vries, 9 jaar oud
zoon van: Koene ROEDE
Henderika HEKMAN

( VI-4-20 )

VII-6-16 Frederika HEKMAN
geb. 11-1-1889 te Haren (Onnen) (GA-4)
ovl. 15-6-1966 te Haren, 77 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Jantje OOSTERVELD
( VI-4-22 )
fam. 7: ( VI-25-176 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren Eshof, nr 985.
 
  Zij trouwde op 6-5-1921 te Haren (HA-17) met:  
  Jan HAVERDINGS
geb. 12-5-1896 te Haren
ovl. 13-4-1974 te Haren
zoon van: Jacob HAVERDINGS
Geesje PAUWELS
fam. 21: ( VI-1-4 )
fam. 38: ( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelier (1921). Begraven te Haren Eshof, nr 985.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: winkelier; bruidegom 24 jaar; bruid 32 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob Derk (Jakob) HAVERDINGS geb. 14-8-1923 te Haren fam. 21: ( VIII-7-37 )

VII-6-17 Jan HEKMAN
geb. 3-8-1891 te Haren (GA-76)
ovl. 21-3-1967, 75 jaar oud
zoon van: Derk HEKMAN
Jantje OOSTERVELD
( VI-4-22 )
fam. 7: ( VI-25-176 )
  Hij trouwde op 25-5-1917 te Haren (HA-17) met:  
  Pietertje HOLTMAN
geb. 13-12-1894 te Haren
ovl. 3-5-1969, 74 jaar oud
dochter van: Hendrik HOLTMAN
Henderika Alida DUNNEBACKE

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar. Beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruid: fabrieksarbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HEKMAN geb. 5-2-1922 te Haren (Onnen) / ovl. 9-2-1922 te Haren (Onnen) (OA-17) ( VIII-3-10 )

VII-6-18 Zwaantje HEKMAN
geb. 14-6-1892 te Haren (Onnen) (GA-70)
ovl. 12-11-1918 te Haren (Onnen) (OA-102), 26 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Jantje OOSTERVELD
( VI-4-22 )
fam. 7: ( VI-25-176 )
  Zij trouwde op 12-5-1916 te Haren (HA-15) met:  
  Pieter TAKENS
geb. 10-4-1887 te Haren (Onnen)
ovl. 26-3-1929 te Haren (overl. te Groningen) (OA-39), 41 jaar oud
zoon van: Pieter BAZUIN TAKENS
Geessien (Geesje) OOSTERVELD
fam. 18: ( V-12-73 )
fam. 7: ( VI-6-45 )
  Persoonlijke informatie
Geboren op een zondag.
Beroep landbouwer (1916, 1917, 1921, 1929).
Gevonden over Pieter Takens op de Website: "Oud nieuws uit het Noorden", het volgende bericht:
Pieter Takens, uit Onnen, 42-jarige landbouwer op de fiets bij het oversteken gegrepen door een auto en aan de gevolgen overleden, 26 maart 1929, Nieuwsblad van het Noorden. Overlijdensakte in Groningen: 1929: OA-561.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter TAKENS geb. 20-8-1917 te Haren (Onnen) / ovl. 29-8-1917 te Haren (Onnen) (OA-35) fam. 18: ( VII-36-171 )

VII-6-19 NN HEKMAN
geb. 25-7-1894 te Haren (Onnen)
ovl. 25-7-1894 te Haren (Onnen) (OA-66), 0 dagen oud
zoon van: Derk HEKMAN
Jantje OOSTERVELD
( VI-4-22 )
fam. 7: ( VI-25-176 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-7-20 Johanna HEKMAN
geb. 20-4-1897 te Haren (Onnen)
ovl. 8-9-1967 te Roden, 70 jaar oud
dochter van: Berend HEKMAN
Geertruida van DALEN
( VI-4-23 )
fam. 15: ( VI-2-8 )
  Foto van Johanna HEKMAN
Foto(s) van Johanna HEKMAN
 
  Groepsfoto's waarop Johanna HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Familie Berends Roden  
  3. Huwelijk Hendrik Woldring & Eeffien Vroom  
  4. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  5. Jan Berends & Alberdiena Woldring 50j getrouwd  
  6. Kleinkinderen Jan Berends & Alberdiena Woldring  
  7. Varken slachten bij de fam. Berends te Roden  
  Persoonlijke informatie
Samen met haar man woonde zij op de boerderij aan de Peizerweg te Roden waar al hun kinderen ter wereld kwamen. Later verhuisde zij met Willem naar Roden. In hun woning aan de Leeksterweg is zij na een jarenlang ziekbed overleden.
 
  Zij trouwde op 3-5-1923 te Haren (HA-11) met:  
  Willem BERENDS
geb. 8-1-1895 te Haren (Onnen) (GA-5)
ovl. 13-12-1980 te Haren, tehuis Zonnehof, 85 jaar oud
zoon van: Jan BERENDS DE JONGE
Alberdina WOLDRING
fam. 1: ( VII-4-25 )
fam. 6: ( VI-2-7 )
  Foto van Willem BERENDS
Foto(s) van Willem BERENDS
 
  Persoonlijke informatie
Aangifte van de geboorte werd gedaan door zijn vader. Getuigen waren Geert Oosterveld, 68jr, van beroep landbouwer, wonend te Onnen en Uge Bos, 57jr, van beroep veldwachter, wonend te Haren.
Beroep: landbouwer/veehouder op zijn boerderij aan de Peizerweg te Roden.
Op latere leeftijd gaf hij zijn beroep op en verhuisde naar Roden, Leeksterweg 44.
Als weduwnaar verhuisde hij ten slotte naar bejaarden centrum "Het Zonnehof" aan de Nesciolaan te Haren al waar hij overleed.
 
  Bij het huwelijk
Heden den derden Mei negetienhonderd drie en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der gemeente Haren, in het huis der gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan: Willem Berends, oud acht en twintig jaren, van beroep landbouwer, geboren te Haren, wonende te Roden, meerderjarige zoon van Jan Berends, oud vijf en zestig jaren, landbouwer, en van Alberdiena Woldring, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Roden; en Johanna Hekman oud zes en twintig jaren van beroep zonder, geboren te, en wonende te Haren, meerderjarige dochter van Berend Hekman, oud drie en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Haren en van Geertruida van Dalen, overleden.
De ouders van den bruidegom en de vader van de bruid hebben desgevraagd hunne toestemming tot dit huwelijk gegeven.
Nadat de aanstaande echtgenooten hadden verklaard, elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen, door de wet aan de huwelijkse staat verbonden, is door mij, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Jans Breeman oom van de bruidegom oud een en zestig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Roden en Klaas Swaving, oom der bruid oud vier en vijftig jaren, van beroep timmerman wonende te Haren.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Ondertekend door:
Bruidegom: W. Berends,
Bruid: J. Hekman,
Ouders v/d bruidegom: J. Berends & A. Woldring,
Vader v/d bruid: B. Hekman,
Getuigen: J. Breeman, K. Swaving
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdiena (Dien) BERENDS geb. 26-2-1924 te Roden / ovl. 10-7-2001 te Emmen fam. 1: ( IX-25-101 )
  2. NN BERENDS geb. 4-2-1927 te Roden / ovl. 4-2-1927 te Roden (OA-14) fam. 1: ( IX-25-102 )
  3. Geertruida (Truus) BERENDS geb. 23-5-1928 te Roden fam. 1: ( IX-25-103 )
  4. Jan BERENDS geb. 22-8-1932 te Roden / ovl. 26-1-2001 te Zevenhuizen (Gr) fam. 1: ( IX-25-104 )
  5. Berendina (Bea) BERENDS geb. te Roden fam. 1: ( IX-25-105 )
  6. Hinderkje (Hennie) BERENDS geb. 16-3-1937 te Roden / ovl. 6-10-2021 te Annen fam. 1: ( IX-25-106 )
  7. Geesje BERENDS geb. 17-3-1939 te Roden / ovl. 29-1-2001 te Zandeweer fam. 1: ( IX-25-107 )

VII-7-21 NN1 HEKMAN
geb. 3-6-1899 te Haren (Onnen)
ovl. 3-6-1899 te Haren (Onnen) (OA-39), 0 dagen oud
zoon van: Berend HEKMAN
Geertruida van DALEN
( VI-4-23 )
fam. 15: ( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-7-22 NN2 HEKMAN
geb. 22-7-1900 te Haren (Onnen)
ovl. 22-7-1900 te Haren (Onnen) (OA-51), 0 dagen oud
zoon van: Berend HEKMAN
Geertruida van DALEN
( VI-4-23 )
fam. 15: ( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-7-23 NN3 HEKMAN
geb. 3-2-1902 te Haren (Onnen)
ovl. 3-2-1902 te Haren (Onnen) (OA-6), 0 dagen oud
zoon van: Berend HEKMAN
Geertruida van DALEN
( VI-4-23 )
fam. 15: ( VI-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-7-24 Geesje HEKMAN
geb. 14-3-1910 te Haren (Onnen)
ovl. 21-1-1963 te Haren (Onnen)
dochter van: Berend HEKMAN
Annechien TAKENS
( VI-4-23 )
fam. 18: ( VI-27-117 )
  Groepsfoto's waarop Geesje HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  3. Jonge gezusters Hekman  
  4. Op bezoek bij Hekman in Onnen  
  Persoonlijke informatie
Overleden aan Rheuma
 
  Zij trouwde op 2-4-1943 te Haren met:  
  Johannes van DALEN
geb. 25-11-1888 te Haren
ovl. 3-1-1969
zoon van: Egbert van DALEN
Bouchien MANNES
fam. 15: ( VI-2-5 )
fam. 23: ( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
beroep landbouwer (1944).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 54 jaar, bruid 33 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van DALEN geb. 4-2-1944 te Haren (Onnen) / ovl. 4-2-1944 te Haren (Onnen) (OA-20) fam. 15: ( VIII-3-8 )
  2. Berend (Be) van DALEN geb. te Haren fam. 15: ( VIII-3-9 )
  3. Anna Jantina (Anneke) van DALEN geb. te Haren fam. 15: ( VIII-3-10 )

VII-7-25 Fennechien (Fenny) HEKMAN
geb. 12-6-1911 te Haren (Onnen)
ovl. 19-6-2006 te Zuidlaren
dochter van: Berend HEKMAN
Annechien TAKENS
( VI-4-23 )
fam. 18: ( VI-27-117 )
  Foto van Fennechien (Fenny) HEKMAN
Foto(s) van Fennechien (Fenny) HEKMAN
 
  Groepsfoto's waarop Fennechien (Fenny) HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  3. Jonge gezusters Hekman  
  Persoonlijke informatie
Naast hun zoon Jan hebben Jan en Fennechien hun nichtje Anneke van Dalen de dochter van Johannes van Dalen en Geesje Hekman opgevoed, omdat Geesje daartoe vanwege haar rheuma niet meer in staat was.
 
  Zij trouwde op 25-5-1945 te Haren met:  
  Jan OOSTERVELD
geb. 22-7-1911 te Haren
ovl. 13-2-1987 te Midlaren, 75 jaar oud
zoon van: Jan OOSTERVELD
Jantje OOSTERVELD
fam. 7: ( VII-52-313 )
fam. 7: ( VI-33-221 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan OOSTERVELD geb. te Zuidlaren fam. 7: ( VIII-134-518 )

VII-7-26 Jantje HEKMAN
geb. 25-2-1913 te Haren (Onnen)
ovl. 19-3-2003 te Leek
dochter van: Berend HEKMAN
Annechien TAKENS
( VI-4-23 )
fam. 18: ( VI-27-117 )
  Groepsfoto's waarop Jantje HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  3. Jonge gezusters Hekman  
  Zij trouwde op 1-5-1936 met:  
  Jan LUINGE
geb. 4-8-1911
ovl. 25-12-1985 te Nietap
zoon van: Lukas LUINGE
Alida VOGELZANG
fam. 29: ( VII-27-117 )
  Uit deze relatie  
  1. Alida LUINGE geb. 28-3-1937 / ovl. 25-1-2002 fam. 29: ( IX-39-125 )
  2. Annechien (Annie) LUINGE fam. 29: ( IX-39-126 )
  3. Lucie Berendina (Lucie) LUINGE fam. 29: ( IX-39-127 )
  4. Johanna (Joke) LUINGE fam. 29: ( IX-39-128 )
  5. Albertha Henderika (Bertha) LUINGE fam. 29: ( IX-39-129 )
  6. Lukas LUINGE fam. 29: ( IX-39-130 )

VII-7-27 Geertruida (Trui) HEKMAN
geb. 4-12-1914 te Haren (Onnen)
ovl. 24-8-2008
dochter van: Berend HEKMAN
Annechien TAKENS
( VI-4-23 )
fam. 18: ( VI-27-117 )
  Foto van Geertruida (Trui) HEKMAN
Foto(s) van Geertruida (Trui) HEKMAN
 
  Groepsfoto's waarop Geertruida (Trui) HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  3. Jonge gezusters Hekman  
  Zij trouwde op 30-4-1937 te Haren (HA-19) met:  
  Derk BURGSTRA
geb. 24-3-1910 te Leek (GA-50)
ovl. 29-12-1992 te Stedum, 82 jaar oud
zoon van: Tjeert BURGSTRA
Geessien ASSIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1937).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjeerd BURGSTRA ( VIII-6-30 )
  2. Annechien (Annie) BURGSTRA ( VIII-6-32 )
  3. Geessien (Gé) BURGSTRA geb. te Stedum ( VIII-6-34 )
  4. Berendina (Bea) BURGSTRA geb. 15-11-1945 / ovl. 16-7-1959 ( VIII-6-36 )
  5. Hiltje (Hilda) BURGSTRA ( VIII-6-38 )
  6. Pieter (Piet) BURGSTRA ( VIII-6-40 )

VII-7-28 Pieter (Piet) HEKMAN
geb. 22-2-1916 te Haren (Onnen)
ovl. 21-6-1987 te Onnen, 71 jaar oud
zoon van: Berend HEKMAN
Annechien TAKENS
( VI-4-23 )
fam. 18: ( VI-27-117 )
  Foto van Pieter (Piet) HEKMAN
Foto(s) van Pieter (Piet) HEKMAN
 
  Groepsfoto's waarop Pieter (Piet) HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  3. Op bezoek bij Hekman in Onnen  
  4. Vier wollige lenteboden  
  Persoonlijke informatie
Piet bleef wonen op het ouderlijk adres: Felland te Onnen.
 
  Hij trouwde op 7-5-1942 met:  
  Jantje HOEKSTRA
geb. 19-4-1914
ovl. 8-3-1984 te Haren (Onnen), 69 jaar oud
dochter van: NN HOEKSTRA
NN HOEKSTRA

  Persoonlijke informatie
Overleden na een huwelijk van 43 jaar.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk beëindigd door het overlijden van Jantje Hoekstra.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje Dieuwke (Greet) HEKMAN geb. 14-5-1943 / ovl. 17-6-2008 te Haren (Onnen) ( VIII-7-41 )
  2. Berend (Bé) HEKMAN ( VIII-7-42 )
  3. Bouwe HEKMAN geb. 8-6-1954 / ovl. 11-8-2004 ( VIII-7-43 )

VII-7-29 Frederika (Riek) HEKMAN
geb. 21-7-1917 te Haren (Onnen)
ovl. 29-9-2002 te Haren
dochter van: Berend HEKMAN
Annechien TAKENS
( VI-4-23 )
fam. 18: ( VI-27-117 )
  Foto van Frederika (Riek) HEKMAN
Foto(s) van Frederika (Riek) HEKMAN
 
  Groepsfoto's waarop Frederika (Riek) HEKMAN voorkomt:
 
  1. Fam Hekman voor boerderij in Onnen  
  2. Huwelijk Jan Oosterveld & Fennechien (Fenny) Hekman  
  3. Jonge gezusters Hekman  
  Zij trouwde op 30-5-1947 te Haren met:  
  Gezinus JONKERS
geb. 10-3-1915
ovl. 27-5-2002
zoon van: Albert Jan JONKERS
Henderika HAMMINGA

fam. 8: ( VIII-9-64 )
  Uit deze relatie  
  1. Albert Jan (Albert) JONKERS geb. te Haren fam. 8: ( X-9-46 )
  2. Berend (Bé) JONKERS fam. 8: ( X-9-47 )

VII-9-36 Jantje IPEMA
geb. 25-10-1898 te Eelde
dochter van: Geert IPEMA
Hinderika HEKMAN

( VI-5-26 )
  Zij trouwde met:  
  Hendrik MARTENS
geb. 14-5-1900 te Lieving
zoon van: Martinus MARTENS
Willemina de WEERD


VII-9-37 Alida Catharina IPEMA
geb. 30-7-1900 te Eelde
ovl. 15-10-1956, 56 jaar oud
dochter van: Geert IPEMA
Hinderika HEKMAN

( VI-5-26 )
  Zij trouwde op 17-8-1918 te Beilen (HA-36) met:  
  Jan BAZUIN
geb. 19-12-1892 te Beilen
ovl. 25-3-1959, 66 jaar oud
zoon van: Roelof BAZUIN
Roelofje BAZUIN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 18 jaar.
 

VII-9-38 Henderkien IPEMA
geb. 28-9-1903 te Eelde
ovl. 31-12-1936 te Gieten, 33 jaar oud
dochter van: Geert IPEMA
Hinderika HEKMAN

( VI-5-26 )
  Zij trouwde op 21-4-1932 te Wildervank (HA-16) met:  
  Harmannus BALKEMA
geb. ca 1906 te Gieten
zoon van: Aldert Jan BALKEMA
Harmanna FORSTEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: vertegenwoordiger (1932).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 28 jaar.
 

VII-10-39 Allerdina Catharina HEKMAN
geb. 15-4-1892 te Haren
ovl. 26-10-1918 te Assen
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )
  Zij trouwde op 6-5-1914 te Assen met:  
  Hendrik WESTERHOF
geb. 22-6-1888 te Beilen (Holthe)
ovl. 11-11-1935 te Assen, 47 jaar oud
zoon van: Bareld WESTERHOF
Aaltje GILS


VII-10-40 Geertje HEKMAN
geb. 5-7-1893 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-9-1908 te Haren (Glimmen), 15 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )

VII-10-41 Grietje HEKMAN
geb. 21-11-1895 te Haren (Glimmen)
ovl. 9-9-1922 te Assen, 26 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )
  Zij trouwde op 12-7-1919 te Beilen met:  
  Hendrik SMIT
geb. 26-9-1894 te Beilen
zoon van: Roelof SMIT
Aaltje NIJSING

  Persoonlijke informatie
beroep: machinist (1920-1922). In 1919 wonend te Westerbork.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietinus (Tom) SMIT geb. 9-9-1922 te Assen / ovl. 1-6-2004 te London (Ontario, Canada) ( VIII-10-57 )

VII-10-42 Geesje HEKMAN
geb. 19-10-1897 te Haren (Glimmen)
ovl. 23-7-1906 te Haren (Glimmen), 8 jaar oud
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )

VII-10-43 Henderika HEKMAN
geb. 13-2-1900 te Haren (Glimmen)
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )

VII-10-44 Fennechien HEKMAN
geb. 14-3-1902 te Haren (Glimmen)
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )

VII-10-45 Jantina HEKMAN
geb. 19-6-1903 te Haren (Glimmen)
ovl. 1-4-1905 te Haren (Glimmen), 21 maand oud
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )

VII-10-46 Jan Thijs (Jan) HEKMAN
geb. 4-2-1906 te Haren (Glimmen)
ovl. 25-8-1906 te Haren (Glimmen), 6 maand oud
zoon van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )

VII-10-47 Hendrikje HEKMAN
geb. 29-3-1910 te Beilen
dochter van: Derk HEKMAN
Geertruid VELS
( VI-5-29 )
fam. 113: ( V-3-12 )

VII-11-48 Jan Thijs HEKMAN
geb. 13-12-1895 te Haren (Glimmen)
zoon van: Harmannus HEKMAN
Anna Maria (Anna) JANSEN
( VI-5-30 )
fam. 17: ( X-14-75 )

VII-11-49 Wopko HEKMAN
geb. 18-12-1897 te Haren (Glimmen)
ovl. 10-6-1921 te Haren (Glimmen) (OA-31), 23 jaar oud
zoon van: Harmannus HEKMAN
Anna Maria (Anna) JANSEN
( VI-5-30 )
fam. 17: ( X-14-75 )
  Persoonlijke informatie
beroep: vrachtrijder (1921).
 

VII-11-50 Allerdina Catharina HEKMAN
geb. 22-8-1902 te Haren (Glimmen)
dochter van: Harmannus HEKMAN
Anna Maria (Anna) JANSEN
( VI-5-30 )
fam. 17: ( X-14-75 )
  Zij trouwde op 2-4-1931 te Groningen met:  
  Sense Jan BLOKZIJL
geb. 7-8-1907 te Ten Boer
zoon van: Sense BLOKZIJL
Geertruid VISSCHER
fam. 76: ( VI-7-36 )

VII-11-51 Anna HEKMAN
geb. 28-6-1904 te Haren (Glimmen)
dochter van: Harmannus HEKMAN
Anna Maria (Anna) JANSEN
( VI-5-30 )
fam. 17: ( X-14-75 )
  Zij trouwde op 8-4-1926 te Haren met:  
  Jan METZ
geb. 2-5-1900 te Nieuw Buinen
zoon van: Wate METZ
Wijtske GERBRANDA


VII-11-52 Pieter HEKMAN
geb. 20-10-1907 te Haren
ovl. 12-1-1909 te Haren (Glimmen) (OA-3), 14 maand oud
zoon van: Harmannus HEKMAN
Anna Maria (Anna) JANSEN
( VI-5-30 )
fam. 17: ( X-14-75 )

VII-12-53 Aaltje GRIT
geb. 31-5-1890 te Rolde (Ballo)
dochter van: Jan GRIT
Hinderika SCHIPPER

( VI-6-34 )

VII-12-54 Bertha GRIT
geb. 13-5-1895 te Rolde (Ballo)
dochter van: Jan GRIT
Hinderika SCHIPPER

( VI-6-34 )

VII-13-55 Beeertien SCHIPPER
geb. 4-11-1892 te Rolde
dochter van: Derk SCHIPPER
Grietje HUIZING
( VI-6-35 )
  Zij trouwde op 30-10-1922 te Assen met:  
  Jacob BUSSCHER
geb. 26-2-1899 te Assen (Steendijk)
zoon van: Jan BUSSCHER
Geertruida GRUBEN


VII-13-56 Harm SCHIPPER
geb. 16-4-1895 te Rolde
ovl. 31-8-1917 te Assen, 22 jaar oud
zoon van: Derk SCHIPPER
Grietje HUIZING
( VI-6-35 )

VII-13-57 NN SCHIPPER
geb. 8-5-1898 te Rolde
ovl. 8-5-1898 te Rolde, 0 dagen oud
zoon van: Derk SCHIPPER
Grietje HUIZING
( VI-6-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren als jongetje van een tweeling.
 

VII-13-58 Albertien SCHIPPER
geb. 8-5-1898 te Rolde (Ballo)
ovl. 10-5-1898 te Rolde, 2 dagen oud
dochter van: Derk SCHIPPER
Grietje HUIZING
( VI-6-35 )
  Persoonlijke informatie
Zij was deel van een tweeling en overleed 2 dagen na de geboorte.
 

VII-13-59 Albertje SCHIPPER
geb. 5-9-1899 te Rolde (Ballo)
ovl. 9-12-1900 te Rolde, 15 maand oud
dochter van: Derk SCHIPPER
Grietje HUIZING
( VI-6-35 )

VII-13-60 Hendrik SCHIPPER
geb. 31-12-1900 te Rolde (Ballo)
zoon van: Derk SCHIPPER
Grietje HUIZING
( VI-6-35 )
  Hij trouwde op 4-5-1932 te Assen met:  
  Henderkien KLAASSENS
geb. 17-3-1911 te Vries (Taarlo)
dochter van: Jan KLAASSENS
Jeltje KOMMER


VII-13-61 Albertje SCHIPPER
geb. 19-11-1902 te Rolde (Ballo)
ovl. 12-9-1993, 90 jaar oud
dochter van: Derk SCHIPPER
Grietje HUIZING
( VI-6-35 )
  Zij trouwde met:  
  Douwe de BRUIN
geb. 4-5-1899
ovl. 13-1-1963, 63 jaar oud

VII-14-62 Hermanus WOLTING
geb. 10-2-1892 te Assen
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )
  Hij trouwde op 7-1-1920 te Assen met:  
  Hiske LEERING
geb. 14-7-1893 te Assen
dochter van: Jan [Sjoerds] LEERING
Marchien SCHUURMAN


VII-14-63 Jan WOLTING
geb. 1-2-1894 te Assen
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )

VII-14-64 Derk WOLTING
geb. 20-10-1895 te Assen (Steendijk)
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )

VII-14-65 Roelof WOLTING
geb. 15-11-1897 te Assen (Steendijk)
ovl. 18-9-1957, 59 jaar oud
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )
  Hij trouwde met:  
  Gesina KLOMPIEN
geb. 11-4-1906
ovl. 18-5-1965, 59 jaar oud

VII-14-66 Egbert WOLTING
geb. 21-9-1900 te Assen (Steendijk)
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )

VII-14-67 Wubbinus WOLTING
geb. 20-1-1902 te Assen (Steendijk)
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )

VII-14-68 Hendrik Wladimir Albert Ernst WOLTING
geb. 14-3-1906 te Hoogeveen
ovl. 8-8-1906 te Den Huizen, 4 maand oud
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )

VII-14-69 Hendrikus Jan WOLTING
geb. 17-9-1910 te Hoogeveen
ovl. 9-12-1950 te Dalen, 40 jaar oud
zoon van: Roelof WOLTING
Marchien SCHIPPER

( VI-6-37 )
  Hij trouwde op 3-5-1938 te Emmen met:  
  Geesje JEURINK
geb. 19-12-1915 te Emmen (Noord Barge)
ovl. 21-4-1998 te Beilen, 82 jaar oud
dochter van: Hendrik JEURINK
Geertien WEERMAN

  Uit deze relatie  
  1. Roelof WOLTING geb. 14-8-1938 te Dalen / ovl. 17-2-1984 te Dalen ( VIII-11-58 )

VII-15-70 Beertien SCHIPPER
geb. 15-2-1905 te Assen
zoon van: Egbert SCHIPPER
Wilhelmina RAMAN
( VI-6-38 )

VII-15-71 Jantien SCHIPPER
geb. 11-12-1906 te Assen
ovl. 29-1-1988, 81 jaar oud
dochter van: Egbert SCHIPPER
Wilhelmina RAMAN
( VI-6-38 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Wilhelmina.
 

VII-15-72 Wilhelmina SCHIPPER
geb. 11-12-1906 te Assen
dochter van: Egbert SCHIPPER
Wilhelmina RAMAN
( VI-6-38 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jantien.
 

VII-15-73 Henderika SCHIPPER
geb. 12-6-1908 te Assen
dochter van: Egbert SCHIPPER
Wilhelmina RAMAN
( VI-6-38 )

VII-15-74 Jan SCHIPPER
geb. 9-9-1910 te Assen
ovl. 22-4-1982, 71 jaar oud
zoon van: Egbert SCHIPPER
Wilhelmina RAMAN
( VI-6-38 )

VII-15-75 Geertje SCHIPPER
geb. 12-12-1913 te Groningen
ovl. 24-4-1983, 69 jaar oud
dochter van: Egbert SCHIPPER
Wilhelmina RAMAN
( VI-6-38 )
  Zij trouwde met:  
  Hendrik DIEMERSEN
geb. 3-2-1916
ovl. 28-11-1990, 74 jaar oud

VII-16-76 Klaas Jacob VELDMAN
geb. 27-2-1899 te Assen
zoon van: Derk VELDMAN
Hinderkien SCHIPPER

( VI-6-39 )

VII-16-77 Beertien VELDMAN
geb. 15-10-1901
dochter van: Derk VELDMAN
Hinderkien SCHIPPER

( VI-6-39 )

VII-17-78 Sijbe WIERSMA
geb. 25-2-1908 te Groningen
ovl. 23-3-1916 te Chicago, Cook County (Illinois U.S.A.), 8 jaar oud
zoon van: Jannes (James) WIERSEMA
Beertien (Bertha) SCHIPPER

( VI-6-40 )

VII-17-79 Bertha WIERSMA
geb. ca 1912 te Illenois (U.S.A.)
ovl. te Illenois (U.S.A.)
dochter van: Jannes (James) WIERSEMA
Beertien (Bertha) SCHIPPER

( VI-6-40 )
  Zij trouwde met:  
  Harry DYRHYIZEN
geb. ca 1909 te Illenois
  Uit deze relatie  
  1. Henry John DYRHYIZEN geb. ca 1936 te Illenois (U.S.A.) ( VIII-12-59 )
  2. Betty Mae DYRHYIZEN geb. ca 1940 te Illenois (U.S.A.) ( VIII-12-60 )

VII-17-80 Samuel WIERSMA
geb. ca 1918 te Illenois (U.S.A.)
zoon van: Jannes (James) WIERSEMA
Beertien (Bertha) SCHIPPER

( VI-6-40 )

VII-17-81 John WIERSMA
geb. 20-8-1924 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. 21-12-1947 te Macoupin (Illinois, U.S.A.), 23 jaar oud
zoon van: Jannes (James) WIERSEMA
Beertien (Bertha) SCHIPPER

( VI-6-40 )
  Hij trouwde met:  
  Vera MOON
  Uit deze relatie  
  1. Joyce WIERSMA ( VIII-13-62 )
  2. John Clifford WIERSMA ( VIII-13-61 )

VII-18-82 Jan BARTELS
geb. 13-10-1898 te Norg
ovl. 16-4-1914 te Assen, 15 jaar oud
zoon van: Jan BARTELS
Hinderika KUIPERS
( VI-7-41 )

VII-18-83 Jantje BARTELS
geb. 14-1-1903 te Assen (Loon)
dochter van: Jan BARTELS
Hinderika KUIPERS
( VI-7-41 )
  Zij trouwde op 12-11-1925 te Assen met:  
  Albert TAMMING
geb. 19-5-1899 te Beilen (Hijken)
zoon van: Jan TAMMING
Margje FLOKSTRA


VII-18-84 Niesje BARTELS
geb. 1-3-1905 te Assen (Loon)
ovl. 3-2-1998, 92 jaar oud
dochter van: Jan BARTELS
Hinderika KUIPERS
( VI-7-41 )
  Zij trouwde op 20-7-1926 te Assen met:  
  Cornelis PIETERS
geb. 20-7-1903 te Assen (Peelo)
zoon van: Lambert PIETERS
Jantien PLEITER


VII-18-85 Jantinus Henderikus BARTELS
geb. 21-12-1906 te Assen
zoon van: Jan BARTELS
Hinderika KUIPERS
( VI-7-41 )

VII-18-86 Ida BARTELS
geb. 16-7-1910 te Leek
dochter van: Jan BARTELS
Hinderika KUIPERS
( VI-7-41 )
  Zij trouwde op 16-12-1931 te Assen met:  
  Johannes HUMMEL
geb. 16-7-1910 te Leek
ovl. 25-11-1912 te Assen, 2 jaar oud
zoon van: Wijtze HUMMEL
Wemeltje HAZE

  Uit deze relatie  
  1. Hinderika HUMMEL geb. 20-10-1933 te Leek / ovl. 7-7-1950 ( VIII-14-63 )
  2. Ike HUMMEL ( VIII-14-64 )
  3. Jannie HUMMEL ( VIII-14-65 )
  4. John Henry HUMMEL ( VIII-14-66 )
  5. Wemeltje HUMMEL ( VIII-14-67 )
  6. Wytse HUMMEL ( VIII-14-68 )

VII-18-87 Hindrika Jantina BARTELS
geb. 20-1-1911 te Assen
dochter van: Jan BARTELS
Hinderika KUIPERS
( VI-7-41 )

VII-19-88 Hinderkien HEBELS
geb. 14-8-1897 te Buinerveen
ovl. 22-2-1967, 69 jaar oud
dochter van: Jan HEBELS
Grietje HEKMAN

( VI-8-44 )
  Zij trouwde op 10-5-1919 te Borger met:  
  Harm HAGTING
geb. 13-1-1894 te Buinerveen
ovl. 9-10-1971, 77 jaar oud
zoon van: Hendrik HAGTING
Geesje POELMAN


VII-19-89 Geertruida HEBELS
geb. 16-1-1899 te Buinerveen
ovl. 2-9-1904 te Emmen, 5 jaar oud
dochter van: Jan HEBELS
Grietje HEKMAN

( VI-8-44 )

VII-19-90 Lammechien HEBELS
geb. 20-8-1901 te Nieuw Buinen
ovl. 19-1-1904 te Exloermond, 2 jaar oud
dochter van: Jan HEBELS
Grietje HEKMAN

( VI-8-44 )

VII-19-91 Willemtien HEBELS
geb. ca 1904 te Vredenheim
ovl. 27-6-1919 te Vredenheim
dochter van: Jan HEBELS
Grietje HEKMAN

( VI-8-44 )

VII-19-92 Harm HEBELS
geb. 27-8-1911 te Rolde
ovl. 11-12-1933 te De Wijk, 22 jaar oud
zoon van: Jan HEBELS
Grietje HEKMAN

( VI-8-44 )
  Hij trouwde op 7-5-1932 te Ruinen met:  
  Hendrika Margaretha Aleida van DALEN
geb. 2-12-1912 te Ruinen
ovl. 24-1-1945 te Hoogezand, 32 jaar oud
dochter van: Hendrik van DALEN
Grietje STUIFZAND


VII-19-93 NN HEBELS
geb. 14-6-1920 te Vredenheim
ovl. 14-6-1920 te Vredenheim, 0 dagen oud
zoon van: Jan HEBELS
Grietje HEKMAN

( VI-8-44 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren. Geslacht onbekend.
 

VII-20-94 Jantje Willempje HAANDRIKMAN
geb. ca 1900 te Borger
ovl. 27-11-1928 te Borger
dochter van: Jan HAANDRIKMAN
Henderika HEKMAN

( VI-8-45 )

VII-20-95 Gerrit HAANDRIKMAN
geb. 17-6-1902 te Borger
ovl. 22-1-1973 te Borger, 70 jaar oud
zoon van: Jan HAANDRIKMAN
Henderika HEKMAN

( VI-8-45 )
  Hij trouwde op 4-5-1929 te Borger met:  
  Alberdina de LANGE
geb. 11-11-1901 te Ees (Eeserveen)
ovl. 30-9-1972, 70 jaar oud
dochter van: Johannes de LANGE
Aaltje FOKKEMA


VII-20-96 Geertruida HAANDRIKMAN
geb. 16-1-1904 te Borger
ovl. 29-7-1938 te Borger, 34 jaar oud
dochter van: Jan HAANDRIKMAN
Henderika HEKMAN

( VI-8-45 )
  Zij trouwde op 5-5-1930 te Borger met:  
  Abraham ROOSSIEN
geb. 31-5-1906 te Wildervank
ovl. 21-12-1957 te Buinen, 51 jaar oud
zoon van: Harm ROOSSIEN
Rieka KRUIZE


VII-20-97 Dirkje HAANDRIKMAN
geb. 5-3-1906 te Borger
ovl. 10-10-1907 te Borger, 19 maand oud
dochter van: Jan HAANDRIKMAN
Henderika HEKMAN

( VI-8-45 )

VII-20-98 Derk HAANDRIKMAN
geb. 18-7-1908 te Borger
zoon van: Jan HAANDRIKMAN
Henderika HEKMAN

( VI-8-45 )

VII-20-99 Jan HAANDRIKMAN
geb. 30-12-1910 te Borger
zoon van: Jan HAANDRIKMAN
Henderika HEKMAN

( VI-8-45 )

VII-21-100 Hillechien van den BERG
geb. 31-7-1879 te Haren
ovl. 17-10-1940 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )
  Zij trouwde op 6-8-1903 te Groningen met:  
  Tjakko PEKELDER
geb. 1-9-1877 te Groningen
ovl. 29-12-1968, 91 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] PEKELDER
Dina REINTS

  Uit deze relatie  
  1. Jan Johannes PEKELDER geb. 10-7-1904 te Groningen ( VIII-15-70 )
  2. Hinderkien PEKELDER geb. 19-6-1906 te Groningen ( VIII-15-72 )

VII-21-101 Jeichien van den BERG
geb. 22-11-1880 te Haren
dochter van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )
  Zij trouwde op 13-9-1917 te Groningen met:  
  Menno BONDA
geb. 28-3-1885 te Groningen
zoon van: Bene BONDA
Janna ZWARTSENBERG


VII-21-102 Hendrik van den BERG
geb. 12-11-1883 te Groningen
ovl. 22-5-1884 te Groningen, 6 maand oud
zoon van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )

VII-21-103 Hendrik van den BERG
geb. 26-8-1885 te Groningen
ovl. 2-7-1957 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )
  Hij trouwde op 28-3-1918 te Groningen met:  
  Maria Egberdina van TONGEREN
geb. 24-1-1895 te Groningen
dochter van: Albertus van TONGEREN
Klasina HUMMEL


VII-21-104 Albert van den BERG
geb. 17-2-1889 te Groningen
ovl. 1-1-1890 te Groningen, 10 maand oud
zoon van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )

VII-21-105 Henderika Alberdina van den BERG
geb. 22-3-1891 te Groningen
ovl. 11-3-1893 te Groningen, 23 maand oud
dochter van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )

VII-21-106 Albert van den BERG
geb. 1-3-1894 te Groningen
ovl. 14-5-1958 te Groningen, 64 jaar oud
zoon van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )
  Hij trouwde op 4-9-1930 te Groningen met:  
  Anje ELZINGA
geb. 18-4-1904 te Schildwolde
dochter van: Polle ELZINGA
Grietje TONKENS


VII-21-107 Henderika van den BERG
geb. 19-8-1902 te Groningen
dochter van: Hendrik van den BERG
Hendrikje SMEENK
( VI-10-55 )
  Zij trouwde op 21-6-1928 te Groningen met:  
  Teunis Klaas STAAL
geb. 3-1-1902 te Groningen
zoon van: Lukas STAAL
Meiske KNOLLEMA


VII-22-109 Johannes Henderikus SIELING
geb. 24-7-1895 te Groningen
ovl. 12-9-1895 te Groningen, 7 weken oud
zoon van: Hendrik SIELING
Annechien van den BERG

( VI-10-58 )

VII-22-111 Hendrik SIELING
geb. 30-9-1896 te Groningen
ovl. 1-11-1896 te Groningen, 32 dagen oud
zoon van: Hendrik SIELING
Annechien van den BERG

( VI-10-58 )

VII-22-113 Leentje SIELING
geb. 1-9-1898 te Groningen
ovl. 14-7-1899 te Groningen, 10 maand oud
dochter van: Hendrik SIELING
Annechien van den BERG

( VI-10-58 )

VII-22-115 Hendrik SIELING
geb. 19-12-1899 te Groningen
ovl. 5-5-1901 te Groningen, 16 maand oud
zoon van: Hendrik SIELING
Annechien van den BERG

( VI-10-58 )

VII-22-117 Hendrik SIELING
geb. 3-3-1902 te Groningen
ovl. 23-9-1987, 85 jaar oud
zoon van: Hendrik SIELING
Annechien van den BERG

( VI-10-58 )
  Hij trouwde op 22-3-1934 te Groningen met:  
  Leentje de WIT
geb. 11-6-1904 te Winsum (Obergum)
ovl. 15-1-1975, 70 jaar oud
dochter van: Jacob de WIT
Renske SCHOLMA


VII-23-119 Kasper TEMMEN
geb. 10-12-1890 te Groningen
ovl. 27-4-1901 te Groningen, 10 jaar oud
zoon van: Abraham TEMMEN
Aaltje van den BERG

( VI-10-59 )

VII-23-121 Hendrik TEMMEN
geb. 10-3-1892 te Groningen
ovl. 19-3-1962 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Abraham TEMMEN
Aaltje van den BERG

( VI-10-59 )
  Hij trouwde op 31-5-1919 te Groningen met:  
  Henderkien NIJLAND
geb. 15-3-1897 te Groningen
dochter van: Johannes NIJLAND
Trientje AMMERSKEN


VII-24-122 Hendrik van den BERG
geb. 18-4-1896 te Haren (Helpman)
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )
  Hij trouwde op 28-11-1927 te Groningen met:  
  Elisabeth Sijtje van der SLOT
geb. 3-5-1904 te Rotterdam
dochter van: Jan van der SLOT
Adriana WALEBOER


VII-24-123 Elibertus van den BERG
geb. 6-2-1898 te Haren (Helpman)
ovl. 5-6-1962 te Groningen, 64 jaar oud
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )
  Hij trouwde op 28-11-1921 te Groningen met:  
  Catharina HEIJES
geb. 9-7-1901 te Sappemeer
dochter van: Geert HEIJES
Lammechien DRENTH


VII-24-124 Hillechien van den BERG
geb. 14-1-1900 te Haren (Helpman)
dochter van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )
  Zij trouwde op 24-8-1925 te Groningen met:  
  Renko BEZEMA
geb. 26-3-1899 te Groningen
zoon van: Jan BEZEMA
Annechiena FEKKES


VII-24-125 Jan van den BERG
geb. 20-2-1903 te Haren (Helpman)
ovl. 29-4-1906 te Haren (Helpman), 3 jaar oud
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )

VII-24-126 Aaltje van den BERG
geb. 23-9-1905 te Haren (Helpman)
dochter van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )
  Zij trouwde op 15-2-1926 te Groningen met:  
  Jan SCHAAP
geb. ca 1895 te Ilpendam
zoon van: Klaas SCHAAP
Pietertje GROEN


VII-24-127 Jan van den BERG
geb. 5-5-1908 te Haren (Helpman)
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )

VII-24-128 Annechien van den BERG
geb. 30-5-1910 te Haren (Helpman)
dochter van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )
  Zij trouwde op 15-2-1932 te Groningen met:  
  Johannes van DIJKEN
geb. 28-9-1910 te Appingedam
zoon van: Jacob van DIJKEN
Berendina GROENEVELD


VII-24-129 Harm van den BERG
geb. 31-5-1913 te Haren (Helpman)
ovl. 6-5-1945 te Sandbostel (Dld), 31 jaar oud
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )
  Hij trouwde met:  
  Hendrikje KOLTHOF

VII-24-130 Klaas van den BERG
geb. ca 1915 te Groningen
ovl. 3-12-1940 te Groningen
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )

VII-24-131 Cornelis van den BERG
geb. ca 1919 te Groningen
ovl. 29-9-1923 te Groningen
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )

VII-24-132 NN van den BERG
geb. 17-1-1924 te Groningen
ovl. 17-1-1924 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Klaas van den BERG
Trientje Elizabeth de RUITER
( VI-10-60 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-25-134 Sietze DIJKSTRA
geb. 10-10-1901 te Groningen
zoon van: Auko DIJKSTRA
Grietje van den BERG

( VI-10-61 )

VII-25-136 Hillechien DIJKSTRA
geb. 29-8-1902 te Groningen
ovl. 10-8-1903 te Groningen, 11 maand oud
dochter van: Auko DIJKSTRA
Grietje van den BERG

( VI-10-61 )

VII-26-137 Geesje NIJHOFF
geb. 1-2-1896 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-13)
ovl. 9-10-1922 te Groningen, 26 jaar oud
dochter van: Roelof NIJHOF
Jantien BAVING

( VI-11-62 )
  Zij trouwde op 20-11-1920 te Zuidlaren (HA-35) met:  
  Egbert VORENKAMP
geb. 3-4-1898 te Haren (Helpman)
ovl. 22-3-1955 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Poppe VORENKAMP
Engelina KWANT

fam. 8: ( VIII-14-101 )
  Bij het huwelijk
bruidegom ca 22 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Popko Roelof VORENKAMP geb. ca 1922 te Groningen / ovl. 31-3-1930 te Zuidlaren fam. 8: ( X-41-155 )

VII-26-138 Roelfje NIJHOF
geb. 21-1-1899 te Haren (Noordlaren)
dochter van: Roelof NIJHOF
Jantien BAVING

( VI-11-62 )
  Zij trouwde op 16-11-1918 te Zuidlaren (HA-24) met:  
  Filips VORENKAMP
geb. 5-7-1900 te Haren (Helpman)
zoon van: Poppe VORENKAMP
Engelina KWANT

fam. 8: ( VIII-14-101 )
  Uit deze relatie  
  1. Poppedina VORENKAMP geb. ca 1932 te Haren / ovl. 26-3-1941 te Haren fam. 8: ( X-42-156 )

VII-26-139 Jan NIJHOF
geb. 5-11-1904 te Haren (Midlaren)
ovl. 29-4-1961 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Roelof NIJHOF
Jantien BAVING

( VI-11-62 )
  Hij trouwde op 20-11-1925 te Zuidlaren met:  
  Trijntje Grietje van WIJNGAARDEN
geb. 24-6-1901 te Groningen
dochter van: Arie Jacob van WIJNGAARDEN
Jantien KOOPS


VII-27-140 NN BAVING
geb. 13-4-1911 te Haren (Noordlaren)
ovl. 13-4-1911 te Haren (Noordlaren), 0 dagen oud
dochter van: Willem BAVING
Henderkien SCHUT
( VI-11-63 )
fam. 1: ( VIII-9-52 )

VII-44-214 Jakob Harmannus RITSEMA
geb. 6-4-1913 te Noorddijk
ovl. 21-8-1968 te Noorddijk (Roodehaan), 55 jaar oud
zoon van: Hendrik RITSEMA
Fokje van WIJK
( VI-18-98 )

VII-44-215 Alle RITSEMA
geb. 3-4-1914 te Noorddijk
ovl. 15-3-1995, 80 jaar oud
zoon van: Hendrik RITSEMA
Fokje van WIJK
( VI-18-98 )

VII-44-216 Fennigje RITSEMA
geb. 12-1-1916 te Noorddijk
ovl. 20-7-1999 te Harkstede, 83 jaar oud
dochter van: Hendrik RITSEMA
Fokje van WIJK
( VI-18-98 )
  Zij trouwde op 25-6-1937 te Noorddijk met:  
  Jans SCHUTTE
geb. 29-9-1912 te Harkstede (Hamweg)
zoon van: Jan SCHUTTE
Jantje SCHIPPER

fam. 118: ( XV-268-1017 )

VII-44-217 Aafko RITSEMA
geb. te Noorddijk
zoon van: Hendrik RITSEMA
Fokje van WIJK
( VI-18-98 )

VII-45-218 Jakob Harmannus RITSEMA
geb. 17-4-1908 te Noorddijk (Middelbert)
ovl. 6-1-1997, 88 jaar oud
zoon van: Derk RITSEMA
Poppelina MULDER
( VI-18-99 )
  Hij trouwde op 13-6-1933 te Slochteren met:  
  Willemina BEGEMAN
geb. 18-1-1909 te Slochteren
ovl. 9-1-2000, 90 jaar oud
dochter van: Hindrik BEGEMAN
Willemina KLUIN


VII-45-219 Jurjen RITSEMA
geb. 7-5-1912 te Noorddijk (Middelbert)
zoon van: Derk RITSEMA
Poppelina MULDER
( VI-18-99 )
  Hij trouwde op 14-5-1937 te Groningen met:  
  Geertje de GRIJS
geb. 22-7-1914 te Hoogkerk
dochter van: Lambertus de GRIJS
Sietske KAMPS
fam. 36: ( VI-7-46 )

VII-47-221 Grietje HEKMAN
geb. te Haren
dochter van: Jan HEKMAN
Klaaske VOS
( VI-22-110 )
fam. 72: ( VIII-9-50 )
  Zij trouwde met:  
  Jans ZANDBERGEN
  Uit deze relatie  
  1. Clarie ZANDBERGEN geb. te Sleen (Erm) ( VIII-23-88 )
  2. Seine ZANDBERGEN geb. te Sleen (Erm) ( VIII-23-90 )
  3. Frieda ZANDBERGEN geb. te Sleen (Erm) ( VIII-23-92 )
  4. Jeanet ZANDBERGEN geb. te Sleen (Erm) ( VIII-23-94 )
  5. Margriet ZANDBERGEN geb. te Sleen (Erm) ( VIII-23-96 )
  6. Dianne ZANDBERGEN geb. te Emmen ( VIII-23-98 )

VII-47-222 Jacob HEKMAN
geb. ca 1936 te Haren (Onnen)
zoon van: Jan HEKMAN
Klaaske VOS
( VI-22-110 )
fam. 72: ( VIII-9-50 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling broer van Hendrikje.
 
  Hij trouwde te Hoogezand met:  
  Jantje KUIPER
geb. te Hoogezand
  Uit deze relatie  
  1. Jannie HEKMAN geb. te Haren ( VIII-24-99 )
  2. Diety HEKMAN geb. te Haren (Onnen) ( VIII-24-100 )
  3. Jan HEKMAN geb. te Groningen ( VIII-24-101 )
  4. Klarie HEKMAN geb. te Haren / ovl. te Groningen ( VIII-24-102 )

VII-47-223 Hendrikje HEKMAN
geb. ca 1936 te Haren (Onnen)
ovl. 2-2-1942 te Groningen (OA-22), 5 jaar oud
dochter van: Jan HEKMAN
Klaaske VOS
( VI-22-110 )
fam. 72: ( VIII-9-50 )
  Persoonlijke informatie
Tweeling zus van Jacob. Overleden aan een hersenvliesontsteking. Begraven te Haren.
 

VII-47-224 Hennij HEKMAN
geb. te Haren
dochter van: Jan HEKMAN
Klaaske VOS
( VI-22-110 )
fam. 72: ( VIII-9-50 )
  Zij trouwde met:  
  Jan GOMMER

  Generatie VIII  
VIII-3-10 Jantje HEKMAN
geb. 5-2-1922 te Haren (Onnen)
ovl. 9-2-1922 te Haren (Onnen) (OA-17), 4 dagen oud
dochter van: Jan HEKMAN
Pietertje HOLTMAN
( VII-6-17 )

VIII-6-30 Tjeerd BURGSTRA
zoon van: Derk BURGSTRA
Geertruida (Trui) HEKMAN

( VII-7-27 )

VIII-6-32 Annechien (Annie) BURGSTRA
dochter van: Derk BURGSTRA
Geertruida (Trui) HEKMAN

( VII-7-27 )
  Zij trouwde met:  
  Jacob (Jaap) MOLLEMA
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis MOLLEMA ( IX-6-33 )
  2. Derk Tjeert Pieter MOLLEMA ( IX-6-35 )
  3. Jacob Anne MOLLEMA ( IX-6-37 )
  4. Geertruida Berendina MOLLEMA ( IX-6-39 )
  5. Simona Liesbeth MOLLEMA geb. 20-5-1971 ( IX-6-41 )
  6. Tjitse Simon MOLLEMA ( IX-6-43 )
  7. Gert Hidde MOLLEMA geb. 8-9-1979 ( IX-6-45 )

VIII-6-34 Geessien (Gé) BURGSTRA
geb. te Stedum
dochter van: Derk BURGSTRA
Geertruida (Trui) HEKMAN

( VII-7-27 )
  Zij trouwde met:  
  Mente WESTERBRINK
geb. te Appingedam
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida Iektje (Ineke) WESTERBRINK geb. te Stedum ( IX-7-47 )
  2. Pieter WESTERBRINK geb. te Stedum ( IX-7-49 )
  3. Bea WESTERBRINK geb. te Delfzijl ( IX-7-51 )
  4. Wilhelmus Klaas Jan (Willem) WESTERBRINK geb. te Delfzijl ( IX-7-53 )

VIII-6-36 Berendina (Bea) BURGSTRA
geb. 15-11-1945
ovl. 16-7-1959, 14 jaar oud
dochter van: Derk BURGSTRA
Geertruida (Trui) HEKMAN

( VII-7-27 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ten gevolge van een verkeersongeval (overreden door een landbouw voertuig)
 

VIII-6-38 Hiltje (Hilda) BURGSTRA
dochter van: Derk BURGSTRA
Geertruida (Trui) HEKMAN

( VII-7-27 )
  Zij trouwde met:  
  Simon HAAS
  Uit deze relatie  
  1. Meindert HAAS ( IX-8-55 )
  2. Derk Simon HAAS ( IX-8-57 )

VIII-6-40 Pieter (Piet) BURGSTRA
zoon van: Derk BURGSTRA
Geertruida (Trui) HEKMAN

( VII-7-27 )
  Hij trouwde met:  
  Jannie UBELS
  Uit deze relatie  
  1. Dirk BURGSTRA ( IX-9-58 )
  2. Bertha BURGSTRA ( IX-9-59 )

VIII-7-41 Grietje Dieuwke (Greet) HEKMAN
geb. 14-5-1943
ovl. 17-6-2008 te Haren (Onnen), 65 jaar oud
dochter van: Pieter (Piet) HEKMAN
Jantje HOEKSTRA
( VII-7-28 )
  Persoonlijke informatie
Greet bleef wonen op het ouderlijk adres: Felland te Onnen.
Later hebben zij dit huis verkocht en zij elders in Onnen gaan wonen.
Begraven te Haren ''Harenerhof''.
 
  Zij trouwde op 5-6-1964 met:  
  Pieter (Piet) STEENBERGEN
geb. 28-2-1940
zoon van: Jan STEENBERGEN
Johanna ROZEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje (Janny) STEENBERGEN ( IX-10-61 )
  2. Joke STEENBERGEN ( IX-10-63 )
  3. Jan Pieter STEENBERGEN ( IX-10-65 )
  4. Berendina Bouwien (Brenda) STEENBERGEN ( IX-10-67 )

VIII-7-42 Berend (Bé) HEKMAN
zoon van: Pieter (Piet) HEKMAN
Jantje HOEKSTRA
( VII-7-28 )
  Hij trouwde met:  
  L. A. (Lia) STEENBERGEN
dochter van: Jan STEENBERGEN
Johanna ROZEMA

  Uit deze relatie  
  1. Pieter Berend (Peter) HEKMAN ( IX-11-68 )
  2. Johanna Alberdina (Jody) HEKMAN ( IX-11-69 )
  3. Jantje Diewke (Janita) HEKMAN ( IX-11-70 )
  4. Annegreet HEKMAN ( IX-11-71 )
  5. Jan Sjoerd HEKMAN ( IX-11-72 )

VIII-7-43 Bouwe HEKMAN
geb. 8-6-1954
ovl. 11-8-2004, 50 jaar oud
zoon van: Pieter (Piet) HEKMAN
Jantje HOEKSTRA
( VII-7-28 )
  Hij trouwde op 29-12-1977 met:  
  Carolina Marianne Afina (Carla) van TONGEREN
dochter van: Pieter Kornelis van TONGEREN
Afina Attie SLAGTER

  Uit deze relatie  
  1. Jantje Afina (Tanja) HEKMAN ( IX-12-73 )
  2. Peter HEKMAN geb. 30-4-1982 / ovl. 27-6-1982 ( IX-12-75 )
  3. Sander HEKMAN ( IX-12-74 )
  4. Cornelis Jacob (Jareck) HEKMAN ( IX-12-76 )

VIII-10-57 Grietinus (Tom) SMIT
geb. 9-9-1922 te Assen
ovl. 1-6-2004 te London (Ontario, Canada), 81 jaar oud
zoon van: Hendrik SMIT
Grietje HEKMAN

( VII-10-41 )
  Hij trouwde met:  
  Susan van der HOOP
  Uit deze relatie  
  1. Hank SMIT ( IX-16-97 )
  2. Akke SMIT ( IX-16-98 )
  3. Margaret SMIT ( IX-16-99 )
  4. Marcella SMIT ( IX-16-100 )
  5. Theo SMIT ( IX-16-101 )
  6. Trudy SMIT ( IX-16-102 )

VIII-11-58 Roelof WOLTING
geb. 14-8-1938 te Dalen
ovl. 17-2-1984 te Dalen, 45 jaar oud
zoon van: Hendrikus Jan WOLTING
Geesje JEURINK
( VII-14-69 )
  Hij trouwde te Emmen met:  
  Eef BEUGELS
geb. ca 1937 te Emmen
ovl. 28-1-2005 te Dalen
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1959.
 

VIII-12-59 Henry John DYRHYIZEN
geb. ca 1936 te Illenois (U.S.A.)
zoon van: Harry DYRHYIZEN
Bertha WIERSMA

( VII-17-79 )

VIII-12-60 Betty Mae DYRHYIZEN
geb. ca 1940 te Illenois (U.S.A.)
dochter van: Harry DYRHYIZEN
Bertha WIERSMA

( VII-17-79 )

VIII-13-61 John Clifford WIERSMA
zoon van: John WIERSMA
Vera MOON
( VII-17-81 )

VIII-13-62 Joyce WIERSMA
dochter van: John WIERSMA
Vera MOON
( VII-17-81 )

VIII-14-63 Hinderika HUMMEL
geb. 20-10-1933 te Leek
ovl. 7-7-1950, 16 jaar oud
dochter van: Johannes HUMMEL
Ida BARTELS

( VII-18-86 )

VIII-14-64 Ike HUMMEL
dochter van: Johannes HUMMEL
Ida BARTELS

( VII-18-86 )

VIII-14-65 Jannie HUMMEL
dochter van: Johannes HUMMEL
Ida BARTELS

( VII-18-86 )
  Zij trouwde met:  
  Stevan PETROVICH

VIII-14-66 John Henry HUMMEL
zoon van: Johannes HUMMEL
Ida BARTELS

( VII-18-86 )

VIII-14-67 Wemeltje HUMMEL
dochter van: Johannes HUMMEL
Ida BARTELS

( VII-18-86 )

VIII-14-68 Wytse HUMMEL
zoon van: Johannes HUMMEL
Ida BARTELS

( VII-18-86 )
  Hij trouwde met:  
  Rosemary WUOTILA
  Uit deze relatie  
  1. Andrew Darren HUMMEL ( IX-17-103 )
  2. Calvin Dean HUMMEL ( IX-17-104 )
  3. John Layne HUMMEL ( IX-17-105 )
  4. Kerra Leanne HUMMEL ( IX-17-106 )
  5. Laureen Rochelle HUMMEL ( IX-17-107 )

VIII-15-70 Jan Johannes PEKELDER
geb. 10-7-1904 te Groningen
zoon van: Tjakko PEKELDER
Hillechien van den BERG

( VII-21-100 )
  Hij trouwde op 30-6-1932 te Groningen met:  
  Grietje Ernestina SNAAK
geb. 2-9-1908 te Groningen
dochter van: Berend SNAAK
Maria Casperdina BLOEMENDAAL


VIII-15-72 Hinderkien PEKELDER
geb. 19-6-1906 te Groningen
dochter van: Tjakko PEKELDER
Hillechien van den BERG

( VII-21-100 )
  Zij trouwde op 16-12-1926 te Groningen met:  
  Aloijsius Antonius JATZKOWSKI
geb. ca 1896 te Allenstein (Dld)
zoon van: Michael JATZKOWSKI
Elisabeth PALMOWSKI


VIII-23-88 Clarie ZANDBERGEN
geb. te Sleen (Erm)
dochter van: Jans ZANDBERGEN
Grietje HEKMAN

( VII-47-221 )

VIII-23-90 Seine ZANDBERGEN
geb. te Sleen (Erm)
zoon van: Jans ZANDBERGEN
Grietje HEKMAN

( VII-47-221 )

VIII-23-92 Frieda ZANDBERGEN
geb. te Sleen (Erm)
dochter van: Jans ZANDBERGEN
Grietje HEKMAN

( VII-47-221 )

VIII-23-94 Jeanet ZANDBERGEN
geb. te Sleen (Erm)
dochter van: Jans ZANDBERGEN
Grietje HEKMAN

( VII-47-221 )

VIII-23-96 Margriet ZANDBERGEN
geb. te Sleen (Erm)
dochter van: Jans ZANDBERGEN
Grietje HEKMAN

( VII-47-221 )

VIII-23-98 Dianne ZANDBERGEN
geb. te Emmen
dochter van: Jans ZANDBERGEN
Grietje HEKMAN

( VII-47-221 )

VIII-24-99 Jannie HEKMAN
geb. te Haren
dochter van: Jacob HEKMAN
Jantje KUIPER
( VII-47-222 )

VIII-24-100 Diety HEKMAN
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Jacob HEKMAN
Jantje KUIPER
( VII-47-222 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas SWAVING
geb. te Haren (Onnen)
zoon van: Menko SWAVING
Roelofje (Roelie) de GROOT
fam. 27: ( VIII-23-116 )
fam. 41: ( VII-4-17 )
  Uit deze relatie  
  1. Jeanine SWAVING geb. te Borger (Ees) fam. 27: ( X-10-28 )
  2. Miranda SWAVING geb. te Borger (Ees) fam. 27: ( X-10-29 )
  3. Erwin SWAVING geb. te Zuidlaren fam. 27: ( X-10-30 )

VIII-24-101 Jan HEKMAN
geb. te Groningen
zoon van: Jacob HEKMAN
Jantje KUIPER
( VII-47-222 )

VIII-24-102 Klarie HEKMAN
geb. te Haren
ovl. te Groningen
dochter van: Jacob HEKMAN
Jantje KUIPER
( VII-47-222 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bij een verkeersongeval.
 

  Generatie IX  
IX-6-33 Cornelis MOLLEMA
zoon van: Jacob (Jaap) MOLLEMA
Annechien (Annie) BURGSTRA

( VIII-6-32 )
  Hij trouwde met:  
  Taletta WILDEBOER
dochter van: Jan Willem WILDEBOER
Jantine van der PLOEG
fam. 74: ( IX-77-276 )
  Uit deze relatie  
  1. Jacob MOLLEMA ( X-13-54 )
  2. Jan Willem MOLLEMA ( X-13-55 )
  3. Martine MOLLEMA ( X-13-56 )

IX-6-35 Derk Tjeert Pieter MOLLEMA
zoon van: Jacob (Jaap) MOLLEMA
Annechien (Annie) BURGSTRA

( VIII-6-32 )
  Hij trouwde met:  
  Boukje Martha SCHELWALD
  Uit deze relatie  
  1. Laura Dorothee Annemarth MOLLEMA ( X-14-57 )
  2. Matthijs Dirk Pieter MOLLEMA geb. 24-1-1995 ( X-14-58 )
  3. Karst Jan Maurits MOLLEMA ( X-14-59 )

IX-6-37 Jacob Anne MOLLEMA
zoon van: Jacob (Jaap) MOLLEMA
Annechien (Annie) BURGSTRA

( VIII-6-32 )
  Hij trouwde met:  
  Joke VAST
  Uit deze relatie  
  1. Michiel Jonathan MOLLEMA ( X-15-60 )
  2. Esther Claudine MOLLEMA ( X-15-61 )
  3. Valery Evelyn MOLLEMA ( X-15-62 )

IX-6-39 Geertruida Berendina MOLLEMA
dochter van: Jacob (Jaap) MOLLEMA
Annechien (Annie) BURGSTRA

( VIII-6-32 )
  Zij trouwde met:  
  Theo ZWARTKRUIS
  Uit deze relatie  
  1. Matanja Renilde ZWARTKRUIS ( X-16-64 )
  2. Dorothee Annemiek ZWARTKRUIS ( X-16-66 )
  3. Jesse Wouter ZWARTKRUIS ( X-16-68 )

IX-6-41 Simona Liesbeth MOLLEMA
geb. 20-5-1971
dochter van: Jacob (Jaap) MOLLEMA
Annechien (Annie) BURGSTRA

( VIII-6-32 )

IX-6-43 Tjitse Simon MOLLEMA
zoon van: Jacob (Jaap) MOLLEMA
Annechien (Annie) BURGSTRA

( VIII-6-32 )
  Hij trouwde met:  
  Mariëlle KOOI
  Uit deze relatie  
  1. Derk Andries MOLLEMA ( X-17-69 )
  2. Annelieke MOLLEMA ( X-17-70 )

IX-6-45 Gert Hidde MOLLEMA
geb. 8-9-1979
zoon van: Jacob (Jaap) MOLLEMA
Annechien (Annie) BURGSTRA

( VIII-6-32 )
  Hij trouwde op 3-9-2005 met:  
  Wilma VELDMAN

IX-7-47 Geertruida Iektje (Ineke) WESTERBRINK
geb. te Stedum
dochter van: Mente WESTERBRINK
Geessien (Gé) BURGSTRA

( VIII-6-34 )
  Zij ging een relatie aan met:  
  Peter OLLING

IX-7-49 Pieter WESTERBRINK
geb. te Stedum
zoon van: Mente WESTERBRINK
Geessien (Gé) BURGSTRA

( VIII-6-34 )

IX-7-51 Bea WESTERBRINK
geb. te Delfzijl
dochter van: Mente WESTERBRINK
Geessien (Gé) BURGSTRA

( VIII-6-34 )
  Zij trouwde met:  
  Hendrik van der VEEN
  Uit deze relatie  
  1. Sanne WESTERBRINK ( X-18-72 )

IX-7-53 Wilhelmus Klaas Jan (Willem) WESTERBRINK
geb. te Delfzijl
zoon van: Mente WESTERBRINK
Geessien (Gé) BURGSTRA

( VIII-6-34 )
  Hij trouwde met:  
  Mariska DELHAAS
  Uit deze relatie  
  1. Jesse Roan (Jesse) WESTERBRINK geb. te Delfzijl ( X-19-73 )

IX-8-55 Meindert HAAS
zoon van: Simon HAAS
Hiltje (Hilda) BURGSTRA

( VIII-6-38 )
  Hij trouwde met:  
  Yvonne KIJK IN DE VEGTE
  Uit deze relatie  
  1. Nick Meindert (Nick) HAAS ( X-20-74 )

IX-8-57 Derk Simon HAAS
zoon van: Simon HAAS
Hiltje (Hilda) BURGSTRA

( VIII-6-38 )

IX-9-58 Dirk BURGSTRA
zoon van: Pieter (Piet) BURGSTRA
Jannie UBELS
( VIII-6-40 )

IX-9-59 Bertha BURGSTRA
dochter van: Pieter (Piet) BURGSTRA
Jannie UBELS
( VIII-6-40 )

IX-10-61 Jantje (Janny) STEENBERGEN
dochter van: Pieter (Piet) STEENBERGEN
Grietje Dieuwke (Greet) HEKMAN

( VIII-7-41 )
  Zij trouwde met:  
  Jitse van der WAL
  Uit deze relatie  
  1. Grietje Dieuwke (Gerdi) van der WAL ( X-21-76 )
  2. Sake Pieter (Sake) van der WAL ( X-21-78 )
  3. Jacoba (Jakolien) van der WAL ( X-21-80 )
  4. Janny Johanna (Joanne) van der WAL geb. 24-11-1997 / ovl. 24-1-2001 ( X-21-82 )

IX-10-63 Joke STEENBERGEN
dochter van: Pieter (Piet) STEENBERGEN
Grietje Dieuwke (Greet) HEKMAN

( VIII-7-41 )
  Zij trouwde met:  
  Arjen SCHUTTE
  Uit deze relatie  
  1. Grietje Dieuwke (Wendi) SCHUTTE ( X-22-84 )
  2. Maria (Mariska) SCHUTTE ( X-22-86 )
  3. Yvonne SCHUTTE ( X-22-88 )

IX-10-65 Jan Pieter STEENBERGEN
zoon van: Pieter (Piet) STEENBERGEN
Grietje Dieuwke (Greet) HEKMAN

( VIII-7-41 )
  Hij trouwde te Groningen met:  
  Mirjam BERENDS
geb. te Haren (Onnen)
dochter van: Willem BERENDS
Fennechien SWAVING
fam. 1: ( IX-72-268 )
fam. 27: ( VIII-23-118 )
  Uit deze relatie  
  1. Pieter Willem (Pim) STEENBERGEN ( X-23-89 )
  2. Manouk STEENBERGEN ( X-23-90 )
  3. Joris STEENBERGEN ( X-23-91 )

IX-10-67 Berendina Bouwien (Brenda) STEENBERGEN
dochter van: Pieter (Piet) STEENBERGEN
Grietje Dieuwke (Greet) HEKMAN

( VIII-7-41 )
  Zij trouwde met:  
  Hans van ZANTEN
  Uit deze relatie  
  1. Greetje Hillechien (Eline) van ZANTEN ( X-24-93 )
  2. Rianne van ZANTEN ( X-24-95 )

IX-11-68 Pieter Berend (Peter) HEKMAN
zoon van: Berend (Bé) HEKMAN
L. A. (Lia) STEENBERGEN
( VIII-7-42 )

IX-11-69 Johanna Alberdina (Jody) HEKMAN
dochter van: Berend (Bé) HEKMAN
L. A. (Lia) STEENBERGEN
( VIII-7-42 )
  Zij trouwde met:  
  Gerardus Cornelis (Gerco) de ZEEUW
  Uit deze relatie  
  1. Gerardus Johannes (Gerjan) de ZEEUW ( X-25-97 )

IX-11-70 Jantje Diewke (Janita) HEKMAN
dochter van: Berend (Bé) HEKMAN
L. A. (Lia) STEENBERGEN
( VIII-7-42 )
  Zij trouwde met:  
  Albert Jan (Arjan) LAST

IX-11-71 Annegreet HEKMAN
dochter van: Berend (Bé) HEKMAN
L. A. (Lia) STEENBERGEN
( VIII-7-42 )

IX-11-72 Jan Sjoerd HEKMAN
zoon van: Berend (Bé) HEKMAN
L. A. (Lia) STEENBERGEN
( VIII-7-42 )

IX-12-73 Jantje Afina (Tanja) HEKMAN
dochter van: Bouwe HEKMAN
Carolina Marianne Afina (Carla) van TONGEREN
( VIII-7-43 )

IX-12-74 Sander HEKMAN
zoon van: Bouwe HEKMAN
Carolina Marianne Afina (Carla) van TONGEREN
( VIII-7-43 )

IX-12-75 Peter HEKMAN
geb. 30-4-1982
ovl. 27-6-1982
zoon van: Bouwe HEKMAN
Carolina Marianne Afina (Carla) van TONGEREN
( VIII-7-43 )
  Persoonlijke informatie
Pater was de tweeling broer van Sander. Peter is op jonge leeftijd overleden.
 

IX-12-76 Cornelis Jacob (Jareck) HEKMAN
zoon van: Bouwe HEKMAN
Carolina Marianne Afina (Carla) van TONGEREN
( VIII-7-43 )

IX-16-97 Hank SMIT
zoon van: Grietinus (Tom) SMIT
Susan van der HOOP
( VIII-10-57 )
  Hij trouwde met:  
  Kathy NN

IX-16-98 Akke SMIT
dochter van: Grietinus (Tom) SMIT
Susan van der HOOP
( VIII-10-57 )
  Zij trouwde met:  
  Neal STRETCH

IX-16-99 Margaret SMIT
dochter van: Grietinus (Tom) SMIT
Susan van der HOOP
( VIII-10-57 )

IX-16-100 Marcella SMIT
dochter van: Grietinus (Tom) SMIT
Susan van der HOOP
( VIII-10-57 )

IX-16-101 Theo SMIT
zoon van: Grietinus (Tom) SMIT
Susan van der HOOP
( VIII-10-57 )

IX-16-102 Trudy SMIT
dochter van: Grietinus (Tom) SMIT
Susan van der HOOP
( VIII-10-57 )
  Zij trouwde met:  
  Peter WALKER

IX-17-103 Andrew Darren HUMMEL
zoon van: Wytse HUMMEL
Rosemary WUOTILA
( VIII-14-68 )

IX-17-104 Calvin Dean HUMMEL
zoon van: Wytse HUMMEL
Rosemary WUOTILA
( VIII-14-68 )

IX-17-105 John Layne HUMMEL
zoon van: Wytse HUMMEL
Rosemary WUOTILA
( VIII-14-68 )

IX-17-106 Kerra Leanne HUMMEL
dochter van: Wytse HUMMEL
Rosemary WUOTILA
( VIII-14-68 )

IX-17-107 Laureen Rochelle HUMMEL
dochter van: Wytse HUMMEL
Rosemary WUOTILA
( VIII-14-68 )

  Generatie X  
X-13-54 Jacob MOLLEMA
zoon van: Cornelis MOLLEMA
Taletta WILDEBOER
( IX-6-33 )
fam. 74: ( X-88-279 )

X-13-55 Jan Willem MOLLEMA
zoon van: Cornelis MOLLEMA
Taletta WILDEBOER
( IX-6-33 )
fam. 74: ( X-88-279 )

X-13-56 Martine MOLLEMA
dochter van: Cornelis MOLLEMA
Taletta WILDEBOER
( IX-6-33 )
fam. 74: ( X-88-279 )

X-14-57 Laura Dorothee Annemarth MOLLEMA
dochter van: Derk Tjeert Pieter MOLLEMA
Boukje Martha SCHELWALD
( IX-6-35 )

X-14-58 Matthijs Dirk Pieter MOLLEMA
geb. 24-1-1995
zoon van: Derk Tjeert Pieter MOLLEMA
Boukje Martha SCHELWALD
( IX-6-35 )

X-14-59 Karst Jan Maurits MOLLEMA
zoon van: Derk Tjeert Pieter MOLLEMA
Boukje Martha SCHELWALD
( IX-6-35 )

X-15-60 Michiel Jonathan MOLLEMA
zoon van: Jacob Anne MOLLEMA
Joke VAST
( IX-6-37 )

X-15-61 Esther Claudine MOLLEMA
dochter van: Jacob Anne MOLLEMA
Joke VAST
( IX-6-37 )

X-15-62 Valery Evelyn MOLLEMA
dochter van: Jacob Anne MOLLEMA
Joke VAST
( IX-6-37 )

X-16-64 Matanja Renilde ZWARTKRUIS
dochter van: Theo ZWARTKRUIS
Geertruida Berendina MOLLEMA

( IX-6-39 )

X-16-66 Dorothee Annemiek ZWARTKRUIS
dochter van: Theo ZWARTKRUIS
Geertruida Berendina MOLLEMA

( IX-6-39 )

X-16-68 Jesse Wouter ZWARTKRUIS
zoon van: Theo ZWARTKRUIS
Geertruida Berendina MOLLEMA

( IX-6-39 )

X-17-69 Derk Andries MOLLEMA
zoon van: Tjitse Simon MOLLEMA
Mariëlle KOOI
( IX-6-43 )

X-17-70 Annelieke MOLLEMA
dochter van: Tjitse Simon MOLLEMA
Mariëlle KOOI
( IX-6-43 )

X-18-72 Sanne WESTERBRINK
dochter van: Hendrik van der VEEN
Bea WESTERBRINK

( IX-7-51 )

X-19-73 Jesse Roan (Jesse) WESTERBRINK
geb. te Delfzijl
zoon van: Wilhelmus Klaas Jan (Willem) WESTERBRINK
Mariska DELHAAS
( IX-7-53 )

X-20-74 Nick Meindert (Nick) HAAS
zoon van: Meindert HAAS
Yvonne KIJK IN DE VEGTE
( IX-8-55 )

X-21-76 Grietje Dieuwke (Gerdi) van der WAL
dochter van: Jitse van der WAL
Jantje (Janny) STEENBERGEN

( IX-10-61 )

X-21-78 Sake Pieter (Sake) van der WAL
zoon van: Jitse van der WAL
Jantje (Janny) STEENBERGEN

( IX-10-61 )

X-21-80 Jacoba (Jakolien) van der WAL
dochter van: Jitse van der WAL
Jantje (Janny) STEENBERGEN

( IX-10-61 )

X-21-82 Janny Johanna (Joanne) van der WAL
geb. 24-11-1997
ovl. 24-1-2001
dochter van: Jitse van der WAL
Jantje (Janny) STEENBERGEN

( IX-10-61 )

X-22-84 Grietje Dieuwke (Wendi) SCHUTTE
dochter van: Arjen SCHUTTE
Joke STEENBERGEN

( IX-10-63 )

X-22-86 Maria (Mariska) SCHUTTE
dochter van: Arjen SCHUTTE
Joke STEENBERGEN

( IX-10-63 )

X-22-88 Yvonne SCHUTTE
dochter van: Arjen SCHUTTE
Joke STEENBERGEN

( IX-10-63 )

X-23-89 Pieter Willem (Pim) STEENBERGEN
zoon van: Jan Pieter STEENBERGEN
Mirjam BERENDS
( IX-10-65 )
fam. 1: ( X-62-242 )

X-23-90 Manouk STEENBERGEN
dochter van: Jan Pieter STEENBERGEN
Mirjam BERENDS
( IX-10-65 )
fam. 1: ( X-62-242 )

X-23-91 Joris STEENBERGEN
zoon van: Jan Pieter STEENBERGEN
Mirjam BERENDS
( IX-10-65 )
fam. 1: ( X-62-242 )

X-24-93 Greetje Hillechien (Eline) van ZANTEN
dochter van: Hans van ZANTEN
Berendina Bouwien (Brenda) STEENBERGEN

( IX-10-67 )

X-24-95 Rianne van ZANTEN
dochter van: Hans van ZANTEN
Berendina Bouwien (Brenda) STEENBERGEN

( IX-10-67 )

X-25-97 Gerardus Johannes (Gerjan) de ZEEUW
zoon van: Gerardus Cornelis (Gerco) de ZEEUW
Johanna Alberdina (Jody) HEKMAN

( IX-11-69 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"