Genealogie
Familie 109


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 13, klik hier

  Parenteel van Dirk [Hendriks] <VAN DER VEEN>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Dirk [Hendriks] <VAN DER VEEN>
  Hij trouwde met:  
  Tjetske [Harmens] _
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Derks] van der VEEN ged. 26-9-1718 te Oostermeer ( II-1-1 )

  Generatie II  
II-1-1 Hindrik [Derks] van der VEEN
ged. 26-9-1718 te Oostermeer
zoon van: Dirk [Hendriks] <VAN DER VEEN>
Tjetske [Harmens] _
( I-1-1 )
  Hij trouwde op 4-7-1745 te Haren met:  
  Aukien [Teisens] _
geb. 1725 te Rottevalle
ovl. 1810 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Thijs [Warner] _
Trijntje [Eijts] _

  Persoonlijke informatie
In 1784 koopt Auke Thysens, weduwe van Hendrik Derks enige kampen land ten noorden van de Vendersteeg in Paterswolde van de erfgenamen van (een andere) Hendrik Derks waarop later huis 124 wordt gebouwd.
Auke Thijssens, weduwe van Hendrik Derks, woont in 1784 in Eelde, huis 60 en in 1797 bij haar zoon Eite Hindriks, 72 jaar in huis 124, waarvan zij eigenares is. Dit huis wordt in 1810 door haar kinderen verkocht aan Koene Reints Beerda.
In 1790 draagt Auke Tiesens al haar bezittingen aan haar kinderen wegens haar hoge ouderdom. Bij een volgende verkooptransactie gebeurt dit dan ook met toestemming van de kinderen. In 1800 herroept zij deze overdracht.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hindrik Derks, van Oostermeer en Aukjen Tijssens van de Rotteval.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gosse [Hindriks] van der VEEN geb. 6-2-1754 te Haren / ovl. 6-2-1817 te Eelde (Paterswolde) ( III-1-1 )
  2. Harm [Hindriks] van der VEEN geb. 1763 te Haren / ovl. 3-3-1840 te Hoogkerk (Dorkwerd) ( III-1-2 )
  3. Tjitske [Hindriks] van der VEEN geb. 15-1-1766 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-3-1848 te Peize ( III-1-3 )
  4. Eite [Hindriks] van der VEEN ged. 24-4-1768 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 23-4-1830 te Eelde (Paterswolde) ( III-1-4 )

  Generatie III  
III-1-1 Gosse [Hindriks] van der VEEN
geb. 6-2-1754 te Haren
ovl. 6-2-1817 te Eelde (Paterswolde), 63 jaar oud
zoon van: Hindrik [Derks] van der VEEN
Aukien [Teisens] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Op 28-6-1779 wordt Gosse Hindriks gedoopt in Haren na voorgaande belijdenis met zijn beide zoontjes Hinderk in het derde jaar en Roelf bijna 1 jaar oud. De naam van de moeder is Tietske Roelfs. Beroep: arbeider (1816).
In 1797/1798 woont Gosse Hindriks als veenarbeider in huis 104 met 8 kinderen.
Naamsaanneming 1812 op 107: kinderen Roelof 35, Harm 21, Aukien 28, Derkien 25, Menke 21, broer Harm 40, Yte 36, zus Trientien 60, Tjitske 46.
 
  Hij trouwde op 6-10-1776 te Haren met:  
  Tjitske [Roelofs] HUIZINGA
geb. 8-3-1748 te Groningen
ovl. 13-11-1836 te Haren (Patertswolde), 88 jaar oud
dochter van: Roelof [Koenes] HUIZINGA
Ida [Fekkes] _

  Persoonlijke informatie
beroep: arbeidersche (1816).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Gosse Hinderks van Hoornschedijk en Tietske Roelfs van Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derkien [Gosses] van der VEEN ged. 9-10-1785 te Haren / ovl. 5-11-1854 te Eelde (Paterswolde) ( IV-1-1 )
  2. Harm [Gosses] van der VEEN ged. 9-5-1790 te Eelde ( IV-1-2 )
  3. Menke [Gosses] van der VEEN geb. 2-2-1792 te Haren / ovl. 19-8-1834 te Eelde (Paterswolde) ( IV-1-3 )

III-1-2 Harm [Hindriks] van der VEEN
geb. 1763 te Haren
ovl. 3-3-1840 te Hoogkerk (Dorkwerd)
zoon van: Hindrik [Derks] van der VEEN
Aukien [Teisens] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; landbouwer (1817). In 1840 (bij zijn overlijden) wonend in Haren (Hoornschedijk).
 
  Hij trouwde op 2-3-1788 te Haren met:  
  Jantje [Hindriks] _
ged. 28-8-1763 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-11-1850 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Hindrik [Harms] _
Geertje [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-8-1763 te Haren. Beroep: landbouwersche (1817).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Harm Hinderks en Jantien Hinderks, beide van de H. dijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik van der VEEN ged. 25-1-1789 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-1-1877 te Haren (Hoornschedijk) ( IV-2-4 )
  2. Derk van der VEEN ged. 1-5-1791 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 29-5-1834 te Haren (Hoornschedijk) ( IV-2-5 )

III-1-3 Tjitske [Hindriks] van der VEEN
geb. 15-1-1766 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-3-1848 te Peize, 82 jaar oud
dochter van: Hindrik [Derks] van der VEEN
Aukien [Teisens] _
( II-1-1 )
  Zij trouwde op 10-12-1786 te Peize met:  
  Jan OTTENS
geb. 17-10-1756 te Peize
ovl. 30-10-1828 te Peize, 72 jaar oud
zoon van: Arend KOSTERS
Annegien [Ottens] _

  Uit deze relatie  
  1. Thijs [Jans] OTTENS geb. 16-3-1804 te Peize ( IV-3-6 )

III-1-4 Eite [Hindriks] van der VEEN
ged. 24-4-1768 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 23-4-1830 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Hindrik [Derks] van der VEEN
Aukien [Teisens] _
( II-1-1 )
  Hij trouwde op 3-5-1795 te Eelde met:  
  Egbertien [Jans Tonnis] _
ged. 4-4-1768 te Norg (Westervelde)
ovl. 17-9-1820 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan [Jans Tonnis] _
Grietien [Berends] HOLTHUIS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1768 te Norg.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aukien [Eitens] van der VEEN geb. 8-10-1807 te Eelde (Paterswolde) ( IV-4-7 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Derkien [Gosses] van der VEEN
ged. 9-10-1785 te Haren
ovl. 5-11-1854 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Gosse [Hindriks] van der VEEN
Tjitske [Roelofs] HUIZINGA
( III-1-1 )
  Zij trouwde op 9-12-1810 te Eelde met:  
  Gerrit [Jans] GRASHUIS
ged. 13-8-1786 te Eelde
ovl. 1-9-1851 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Gerrits] GRASHUIS
Annegien [Klaassens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-8-1786 in Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjitske GRASHUIS geb. 7-10-1815 te Eelde / ovl. 29-12-1825 te Eelde (Paterswolde) ( V-1-1 )
  2. Jan GRASHUIS geb. 7-2-1817 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-7-1855 te Eelde (Paterswolde) ( V-1-2 )
  3. Ida GRASHUIS geb. 15-7-1823 te Eelde / ovl. 12-1-1913 te Rolde ( V-1-3 )

IV-1-2 Harm [Gosses] van der VEEN
ged. 9-5-1790 te Eelde
zoon van: Gosse [Hindriks] van der VEEN
Tjitske [Roelofs] HUIZINGA
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-5-1790 te Eelde. Beroep: arbeider (1847).
 
  Hij trouwde op 18-7-1813 te Eelde (HA-20) met:  
  Roelfien [Roelfs] RHONA
ged. 14-3-1784 te Roden
dochter van: Roelf [Alberts] RHONA
Liesbet LAMMERTS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-3-1784 te Rhoden
 
  Bij het huwelijk
doopdatum bruidegom: 09-05-1790; doopplaats bruidegom: Eelde; doopdatum bruid: 14 03 1784; doopplaats bruid: Rhoden; vader bruid overleden Paterswolde
 
  Uit deze relatie  
  1. Titske van der VEEN geb. 1-10-1813 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-7-1896 te Sappemeer ( V-2-4 )
  2. Gosse van der VEEN geb. 24-11-1815 te Eelde (Paterswolde) ( V-2-5 )
  3. Roelf van der VEEN geb. 2-5-1819 te Eelde ( V-2-6 )
  4. Hendrik van der VEEN geb. 27-1-1826 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-5-1868 te Oude Pekela ( V-2-7 )

IV-1-3 Menke [Gosses] van der VEEN
geb. 2-2-1792 te Haren
ovl. 19-8-1834 te Eelde (Paterswolde), 42 jaar oud
dochter van: Gosse [Hindriks] van der VEEN
Tjitske [Roelofs] HUIZINGA
( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-2-1792 te Haren
 
  Zij trouwde op 20-10-1816 te Haren met:  
  Albert [Andries] NIJDAM
ged. 18-10-1795 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 24-11-1846 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Andries [Berends] NIJDAM
Jantje [Jans] _
fam. 17: ( VI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1839).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien NIJDAM geb. 12-6-1817 te Haren / ovl. 5-7-1850 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( VIII-7-35 )
  2. Gosse NIJDAM geb. 26-10-1819 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 16-1-1906 te Rolde fam. 17: ( VIII-7-36 )
  3. Alkien NIJDAM geb. 19-10-1822 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-10-1888 te Haren (Hemmen) fam. 17: ( VIII-7-37 )
  4. Andries NIJDAM geb. 24-8-1825 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-12-1885 te Haren fam. 17: ( VIII-7-38 )
  5. Tjitske NIJDAM geb. 16-12-1828 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-11-1856 te Haren fam. 17: ( VIII-7-39 )
  6. Ida NIJDAM geb. 22-1-1834 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-8-1857 te Groningen fam. 17: ( VIII-7-40 )

IV-2-4 Hindrik van der VEEN
ged. 25-1-1789 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 13-1-1877 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Harm [Hindriks] van der VEEN
Jantje [Hindriks] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-1-1789 in Haren. Beroep: veenbaas (1844), verveener (1847, 1858, 1860), landbouwer (1864).
 
  Hij trouwde op 30-10-1810 te Haren met:  
  Harmtien [Berends] NIJDAM
ged. 28-8-1790 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-1-1873 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
fam. 17: ( VII-3-11 )
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hindrik Harms en Harmtje Berends, beide van de Hoornschedijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van der VEEN geb. 11-1-1812 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 3-11-1882 te Haren (Hoornschedijk) ( V-3-8 )
  2. Berend [Hindriks] van der VEEN geb. 10-7-1814 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-5-1852 te Groningen ( V-3-9 )
  3. Jantien van der VEEN geb. 4-11-1817 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 4-7-1885 te Groningen ( V-3-10 )
  4. Hindrik van der VEEN geb. 23-9-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 10-3-1880 te Hoogkerk ( V-3-11 )
  5. Derk van der VEEN geb. 8-7-1829 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-3-1864 te Haren (Hoornschedijk) ( V-3-12 )

IV-2-5 Derk van der VEEN
ged. 1-5-1791 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 29-5-1834 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Harm [Hindriks] van der VEEN
Jantje [Hindriks] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1846).
Derk van der Veen woont in 1830 met zijn gezin en met zijn ouders Harm van der Veen en Jantje Hindriks op Hoornschedijk nummer 6, bij overlijden in 1834 op E 16 als landbouwer, 43 jaar.
 
  Hij trouwde op 13-4-1817 te Haren met:  
  Trientje [Berends] NIJDAM
ged. 27-11-1796 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 18-10-1877 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Berend [Andries] NIJDAM
Geessien [Hindriks] NAGELDER
fam. 17: ( VII-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-11-1796 te Haren. Beroep: landbouwersche (1846).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van der VEEN geb. 8-8-1818 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 31-5-1834 te Haren (Hoornschedijk) ( V-4-13 )
  2. Berend van der VEEN geb. 8-11-1820 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-1-1911 te Haren ( V-4-14 )
  3. Jantien van der VEEN geb. 13-7-1823 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 20-10-1906 te Hoogkerk (OA-36) ( V-4-15 )
  4. Hindrik van der VEEN geb. 18-8-1826 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 12-7-1850 te Eelde (overl. Haren) ( V-4-16 )
  5. Geessien van der VEEN geb. 2-11-1829 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 8-1-1914 te Eelde (Paterswolde) ( V-4-17 )
  6. Geert van der VEEN geb. 10-8-1832 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 9-12-1924 te Eelde (Paterswolde) ( V-4-18 )
  7. Derk van der VEEN geb. 28-10-1834 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-9-1835 te Haren (Hoornschedijk) ( V-4-19 )

IV-3-6 Thijs [Jans] OTTENS
geb. 16-3-1804 te Peize
zoon van: Jan OTTENS
Tjitske [Hindriks] van der VEEN

( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-3-1804 te Peize. Beroep: ijzersmit (1830), grofsmid (1860).
 
  Hij trouwde op 17-5-1830 te Peize (HA-4) met:  
  Aukien [Eitens] van der VEEN
geb. 8-10-1807 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Eite [Hindriks] van der VEEN
Egbertien [Jans Tonnis] _
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-10-1807 te Eelde.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eite OTTENS geb. ca 1833 te Peize ( V-5-20 )
  2. Hindrik OTTENS geb. 16-5-1840 te Peize / ovl. 30-4-1872 te Peize ( V-5-21 )

IV-4-7 Aukien [Eitens] van der VEEN
geb. 8-10-1807 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Eite [Hindriks] van der VEEN
Egbertien [Jans Tonnis] _
( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-10-1807 te Eelde.
 
  Zij trouwde op 17-5-1830 te Peize (HA-4) met:  
  Thijs [Jans] OTTENS
geb. 16-3-1804 te Peize
zoon van: Jan OTTENS
Tjitske [Hindriks] van der VEEN

( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-3-1804 te Peize. Beroep: ijzersmit (1830), grofsmid (1860).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eite OTTENS geb. ca 1833 te Peize ( V-5-20 )
  2. Hindrik OTTENS geb. 16-5-1840 te Peize / ovl. 30-4-1872 te Peize ( V-5-21 )

  Generatie V  
V-1-1 Tjitske GRASHUIS
geb. 7-10-1815 te Eelde
ovl. 29-12-1825 te Eelde (Paterswolde), 10 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] GRASHUIS
Derkien [Gosses] van der VEEN

( IV-1-1 )

V-1-2 Jan GRASHUIS
geb. 7-2-1817 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-7-1855 te Eelde (Paterswolde), 38 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] GRASHUIS
Derkien [Gosses] van der VEEN

( IV-1-1 )
  Hij trouwde op 16-7-1842 te Eelde met:  
  Jantien BOERMA
geb. 11-11-1816 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Berend BOERMA
Wubbegien [Egberts] SIEGERS

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit GRASHUIS geb. 4-12-1842 te Eelde (Paterswolde) ( VI-1-1 )
  2. Derkien GRASHUIS geb. 16-10-1845 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-12-1929 te Assen ( VI-1-2 )

V-1-3 Ida GRASHUIS
geb. 15-7-1823 te Eelde
ovl. 12-1-1913 te Rolde, 89 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] GRASHUIS
Derkien [Gosses] van der VEEN

( IV-1-1 )
  Zij trouwde op 1-9-1855 te Eelde met:  
  Gosse NIJDAM
geb. 26-10-1819 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 16-1-1906 te Rolde, 86 jaar oud
zoon van: Albert [Andries] NIJDAM
Menke [Gosses] van der VEEN
fam. 17: ( VII-3-22 )
( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1855 - 1876).
 
  Uit deze relatie  
  1. Menke NIJDAM geb. 17-12-1855 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-4-1867 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-24-111 )
  2. NN NIJDAM geb. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-11-1859 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-24-112 )
  3. Gerrit NIJDAM geb. 16-11-1860 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 27-1-1876 te Eelde (Paterswolde) fam. 17: ( IX-24-113 )

V-2-4 Titske van der VEEN
geb. 1-10-1813 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 5-7-1896 te Sappemeer, 82 jaar oud
dochter van: Harm [Gosses] van der VEEN
Roelfien [Roelfs] RHONA
( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 19-5-1838 te Haren met:  
  Jan VENEMA
geb. 24-5-1815 te Haren
ovl. 7-2-1901 te Sappemeer, 85 jaar oud
zoon van: Jacob VENEMA
Geuchien BODVELD

  Uit deze relatie  
  1. Geuchien VENEMA geb. 10-1-1839 te Haren (Helpman) / ovl. 16-2-1916 te Foxham ( VI-2-3 )
  2. Harm VENEMA geb. 4-7-1840 te Haren (Helpman) / ovl. 20-4-1916 te Hoogezand ( VI-2-4 )
  3. Jacob VENEMA geb. 16-4-1842 te Haren (Gideon) / ovl. 9-6-1880 te Sappemeer ( VI-2-5 )
  4. Roelf VENEMA geb. 2-4-1844 te Haren (Helpman) / ovl. 22-7-1873 te Groningen ( VI-2-6 )
  5. Abel VENEMA geb. 3-12-1846 te Haren (Helpman) / ovl. 18-6-1912 te Hoogkerk ( VI-2-7 )
  6. Hendrik VENEMA geb. 10-12-1849 te Haren (Helpman) ( VI-2-8 )

V-2-5 Gosse van der VEEN
geb. 24-11-1815 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Harm [Gosses] van der VEEN
Roelfien [Roelfs] RHONA
( IV-1-2 )
  Hij trouwde op 12-7-1845 te Haren met:  
  Rinske van der HOEK
geb. 17-8-1820 te Grouw
dochter van: Jelmer van der HOEK
Trijntje [Herres] van der VEEN


V-2-6 Roelf van der VEEN
geb. 2-5-1819 te Eelde
zoon van: Harm [Gosses] van der VEEN
Roelfien [Roelfs] RHONA
( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1847).
 
  Hij trouwde op 8-5-1847 te Haren (HA-8) met:  
  Trientje SCHUT
geb. ca 1823 te Haren
dochter van: Jan SCHUT
Hindrikje HARMS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelfje van der VEEN geb. 9-10-1854 te Haren / ovl. 6-12-1924 te Groningen ( VI-3-9 )

V-2-7 Hendrik van der VEEN
geb. 27-1-1826 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-5-1868 te Oude Pekela, 42 jaar oud
zoon van: Harm [Gosses] van der VEEN
Roelfien [Roelfs] RHONA
( IV-1-2 )
  Hij trouwde op 23-12-1851 te Oude Pekela met:  
  Trientje HARMS
geb. 24-4-1824 te Beerta
ovl. 6-3-1873 te Oude Pekela, 48 jaar oud
dochter van: Harm [Jans] HARMS
Geertje [Willems] STEEN

  Uit deze relatie  
  1. Roelfina van der VEEN geb. 6-9-1858 te Oude Pekela ( VI-4-10 )
  2. Berend van der VEEN geb. 16-11-1861 te Oude Pekela ( VI-4-11 )
  3. Anna van der VEEN geb. 19-7-1865 te Oude Pekela ( VI-4-12 )

V-3-8 Harm van der VEEN
geb. 11-1-1812 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 3-11-1882 te Haren (Hoornschedijk), 70 jaar oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Harmtien [Berends] NIJDAM
( IV-2-4 )
fam. 17: ( VIII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1860).
 
  Hij trouwde op 26-5-1860 te Haren met:  
  Lammegien DOUWES
geb. 21-6-1814 te Haren
ovl. 26-8-1886 te Haren (Hoornschedijk), 72 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] DOUWES
Geertruid [Geerts] BUNING

  Bij het huwelijk
bruidegom 42 jaar, bruid 46 jaar.
 

V-3-9 Berend [Hindriks] van der VEEN
geb. 10-7-1814 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-5-1852 te Groningen, 37 jaar oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Harmtien [Berends] NIJDAM
( IV-2-4 )
fam. 17: ( VIII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1847).
 
  Hij trouwde op 24-4-1847 te Haren met:  
  Hillechien [Jans] BOER
geb. 31-10-1821 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-9-1908 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Jan [Geerts] BOER
Harmtien [Geerts] ABEEN

  Bij het huwelijk
bruidegom 32 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien van der VEEN geb. 17-1-1848 te Groningen / ovl. 8-6-1848 te Groningen ( VI-5-13 )

V-3-10 Jantien van der VEEN
geb. 4-11-1817 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-7-1885 te Groningen, 67 jaar oud
dochter van: Hindrik van der VEEN
Harmtien [Berends] NIJDAM
( IV-2-4 )
fam. 17: ( VIII-4-18 )
  Zij trouwde op 25-5-1844 te Haren met:  
  Jacob [Jans] WIERINGA
geb. ca 1818 te Groningen
ovl. 27-3-1879 te Groningen
zoon van: Tjakke Jan WIERINGA
Annechien DOOIJES

  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1844).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjakke Jan WIERINGA geb. 31-5-1845 te Groningen / ovl. 17-6-1845 te Groningen ( VI-6-15 )
  2. Harmtje WIERINGA geb. 27-3-1851 te Groningen / ovl. 4-3-1915 te Groningen ( VI-6-17 )

V-3-11 Hindrik van der VEEN
geb. 23-9-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 10-3-1880 te Hoogkerk, 56 jaar oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Harmtien [Berends] NIJDAM
( IV-2-4 )
fam. 17: ( VIII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: voerman (1859), landbouwer (1867, 1872, 1880).
 
  Hij trouwde (1) op 12-5-1847 te Eelde met:  
  Margien HILBRANTS
geb. 29-11-1818 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 30-11-1856 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Roelf HILBRANTS
Evien DEODATUS
fam. 114: ( VIII-4-9 )
  Uit deze relatie  
  1. Harmtien van der VEEN geb. 13-4-1848 te Groningen ( VI-7-18 )
  2. Eviena van der VEEN geb. 19-12-1851 te Groningen / ovl. 23-2-1853 te Groningen ( VI-7-19 )
  Hij trouwde (2) op 21-4-1859 te Groningen met:  
  Siebrig KOOPMAN
geb. 20-2-1829 te Hoogkerk
ovl. 22-1-1888 te Hoogkerk, 58 jaar oud
dochter van: Harm [Harms] KOOPMAN
Grietje [Geerts] WESTERHOFF

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1883, 1884).
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Marchien Hilbrants.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van der VEEN geb. 9-12-1859 te Hoogkerk / ovl. 14-2-1883 te Hoogkerk ( VI-7-20 )
  2. Grietje van de VEEN geb. 4-2-1861 te Groningen / ovl. 16-1-1896 te Groningen ( VI-7-21 )
  3. Harm van de VEEN geb. 24-12-1863 te Hoogkerk / ovl. 30-3-1867 te Hoogkerk ( VI-7-22 )
  4. Jantien van de VEEN geb. 3-11-1866 te Hoogkerk / ovl. 21-8-1892 te Groningen ( VI-7-23 )
  5. Harm van der VEEN geb. 12-5-1871 te Hoogkerk / ovl. 24-4-1872 te Haren (Hemmen) ( VI-7-24 )

V-3-12 Derk van der VEEN
geb. 8-7-1829 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-3-1864 te Haren (Hoornschedijk), 34 jaar oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Harmtien [Berends] NIJDAM
( IV-2-4 )
fam. 17: ( VIII-4-18 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeider (1858).
 
  Hij trouwde op 29-5-1858 te Haren met:  
  Geertje DOUWES
geb. 7-1-1834 te Haren
ovl. 6-4-1888 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Geert [Jans] DOUWES
Geertruid [Geerts] BUNING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van der VEEN geb. 9-9-1858 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-3-1942 te Haren (OA-35) ( VI-8-25 )

V-4-13 Harm van der VEEN
geb. 8-8-1818 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 31-5-1834 te Haren (Hoornschedijk), 15 jaar oud
zoon van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
( IV-2-5 )
fam. 17: ( VIII-4-20 )

V-4-14 Berend van der VEEN
geb. 8-11-1820 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-1-1911 te Haren, 90 jaar oud
zoon van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
( IV-2-5 )
fam. 17: ( VIII-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1849, 1878 - 1899)
 
  Hij trouwde op 19-5-1849 te Haren met:  
  Alke JANSEN
geb. 4-3-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 7-11-1893 te Haren (Hoornschedijk), 70 jaar oud
dochter van: Jannes JANSEN
Harmtien [Roelfs] NIJDAM
fam. 17: ( VIII-5-27 )
fam. 17: ( VIII-3-9 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk van der VEEN geb. 23-11-1849 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 29-1-1931 te Haren ( VI-9-26 )
  2. Jans van der VEEN geb. 26-2-1853 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 21-2-1923 te Haren (Onnen) ( VI-9-27 )
  3. Trientje van der VEEN geb. 24-9-1856 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 11-10-1915 te Groningen ( VI-9-28 )
  4. Harmtje van der VEEN geb. 9-9-1859 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 17-2-1932 te Haren ( VI-9-29 )
  5. Geert van der VEEN geb. 13-5-1862 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 5-7-1950 te Haren ( VI-9-30 )

V-4-15 Jantien van der VEEN
geb. 13-7-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 20-10-1906 te Hoogkerk (OA-36), 83 jaar oud
dochter van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
( IV-2-5 )
fam. 17: ( VIII-4-20 )
  Persoonlijke informatie
beroep: arbeidster (1873, 1874).
 
  Zij trouwde op 8-8-1846 te Haren (HA-12) met:  
  Albert [Geerts] SWAVING
geb. 18-2-1818 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-1-1864 te Haren (OA-8), 45 jaar oud
zoon van: Geert [Alberts] SWAVING
Klaasje KLAASSENS
fam. 27: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
beroep: timmerman (1846, 1852, 1861, 1864).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 28 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert SWAVING geb. 12-2-1847 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 13-11-1935 te Groningen fam. 27: ( VI-2-6 )
  2. Trientje SWAVING geb. 31-5-1848 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 29-10-1926 te Haren (Onnen) (OA-34) fam. 27: ( VI-2-7 )
  3. Derk SWAVING geb. 21-2-1850 te Haren (Hoornschedijk) fam. 27: ( VI-2-8 )
  4. Albert SWAVING geb. 5-12-1852 te Haren (Hoornschedijk) (GA-81) / ovl. 18-11-1937 te Groningen fam. 27: ( VI-2-9 )
  5. Klaassien SWAVING geb. 11-1-1856 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 22-2-1861 te Haren (OA-14) fam. 27: ( VI-2-10 )
  6. Berend SWAVING geb. 9-10-1858 te Haren / ovl. 10-2-1942 te Groningen fam. 27: ( VI-2-11 )
  7. Sieger SWAVING geb. 26-4-1860 te Haren / ovl. 30-1-1933 te Hoogkerk fam. 27: ( VI-2-12 )
  8. Harm SWAVING geb. 7-3-1864 te Haren / ovl. 22-6-1931 te Hoogkerk fam. 27: ( VI-2-13 )

V-4-16 Hindrik van der VEEN
geb. 18-8-1826 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 12-7-1850 te Eelde (overl. Haren), 23 jaar oud
zoon van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
( IV-2-5 )
fam. 17: ( VIII-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1849).
 
  Hij trouwde op 27-1-1849 te Eelde met:  
  Elizabeth LUIKEN
geb. 3-11-1823 te Slochteren
ovl. 19-2-1915 te Emmen, 91 jaar oud
dochter van: Derk LUIKEN
Dina NIKOLAAS

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje van der VEEN geb. 12-4-1849 te Eelde / ovl. 16-2-1917 te Emmen ( VI-10-31 )
  2. Alberdina van der VEEN geb. 28-7-1850 te Eelde / ovl. 31-12-1920 te Musselkanaal ( VI-10-32 )

V-4-17 Geessien van der VEEN
geb. 2-11-1829 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 8-1-1914 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
( IV-2-5 )
fam. 17: ( VIII-4-20 )
  Zij trouwde op 12-8-1854 te Haren met:  
  Alef DEKKER
geb. 29-3-1829 te Eelde
ovl. 31-8-1907 te Eelde (Paterswolde), 78 jaar oud
zoon van: Johannes DEKKER
Geertien AALDRING

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1854), landbouwer (1861), arbeider (1864 - 1880).
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes DEKKER geb. 23-11-1854 te Haren / ovl. 1-5-1942 te Eelde ( VI-11-34 )
  2. Derk DEKKER geb. 15-2-1857 te Haren / ovl. 21-1-1880 te Eelde ( VI-11-36 )
  3. Geertien DEKKER geb. 23-1-1859 te Haren / ovl. 25-5-1867 te Eelde (Paterswolde) ( VI-11-38 )
  4. Berend DEKKER geb. 26-12-1861 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-9-1899 te Eelde ( VI-11-40 )
  5. Willem Berend DEKKER geb. 24-8-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 20-5-1945 te Eelde ( VI-11-42 )
  6. Trientje DEKKER geb. 30-12-1866 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 8-10-1934 te Haren ( VI-11-44 )
  7. Geertien DEKKER geb. 26-9-1874 te Eelde / ovl. 22-7-1880 te Eelde ( VI-11-46 )

V-4-18 Geert van der VEEN
geb. 10-8-1832 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 9-12-1924 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
( IV-2-5 )
fam. 17: ( VIII-4-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1857), arbeider (1858 - 1879), landbouwer (1908), arbeider (1916), landbouwer (1924).
 
  Hij trouwde op 6-9-1856 te Eelde (HA-9) met:  
  Aukien SLUITER
geb. 12-11-1833 te Eelde
ovl. 22-3-1920 te Eelde (Paterswolde), 86 jaar oud
dochter van: Egbert [Geerts] SLUITER
Hillechien [Abels] BRINK

fam. 40: ( IV-1-5 )
  Bij het huwelijk
bruidegom: 24 jaar.; bruid: 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk van der VEEN geb. 2-2-1857 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 18-4-1932 te Eelde ( VI-12-47 )
  2. Hillechien van der VEEN geb. 6-10-1858 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-3-1929 te Eelde (Paterswolde) ( VI-12-48 )
  3. Trientje van der VEEN geb. 31-7-1860 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 10-12-1908 te Eelde (Paterswolde) ( VI-12-49 )
  4. Egberdina van der VEEN geb. 16-3-1862 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 12-1-1864 te Eelde (Paterswolde) ( VI-12-50 )
  5. Jantje van der VEEN geb. 20-8-1863 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 1-4-1950 te Eelde (Paterswolde) ( VI-12-51 )
  6. Egbert van der VEEN geb. 24-10-1865 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-3-1940 te Eelde ( VI-12-52 )
  7. Berend van der VEEN geb. 27-3-1868 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-2-1943 te Eelde ( VI-12-53 )
  8. Janna van der VEEN geb. 16-6-1871 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-10-1942 te Groningen ( VI-12-54 )
  9. Hendrik van der VEEN geb. 4-11-1873 te Eelde / ovl. 24-8-1875 te Eelde ( VI-12-55 )
  10. Geessien van der VEEN geb. 28-10-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-7-1878 te Eelde (Paterswolde) ( VI-12-56 )
  11. Geessien van der VEEN geb. 13-4-1879 te Eelde (Paterswolde) ( VI-12-57 )

V-4-19 Derk van der VEEN
geb. 28-10-1834 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 22-9-1835 te Haren (Hoornschedijk), 10 maand oud
zoon van: Derk van der VEEN
Trientje [Berends] NIJDAM
( IV-2-5 )
fam. 17: ( VIII-4-20 )

V-5-20 Eite OTTENS
geb. ca 1833 te Peize
zoon van: Thijs [Jans] OTTENS
Aukien [Eitens] van der VEEN
( IV-3-6 )
( IV-4-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grofsmid (1860).
 
  Hij trouwde op 18-8-1860 te Peize (HA-13) met:  
  Egbertien HASSELS
geb. ca 1830 te Eelde
dochter van: Jacob HASSELS
Grietien TIMMER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 30 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aukkien OTTENS geb. ca 1860 ( VI-13-58 )
  2. Grietje OTTENS geb. 13-4-1863 te Peize (GA-14) ( VI-13-59 )
  3. Jacob OTTENS geb. ca 1868 te Peize ( VI-13-60 )
  4. Eitdina OTTENS geb. ca 1872 te Peize ( VI-13-61 )

V-5-21 Hindrik OTTENS
geb. 16-5-1840 te Peize
ovl. 30-4-1872 te Peize, 31 jaar oud
zoon van: Thijs [Jans] OTTENS
Aukien [Eitens] van der VEEN
( IV-3-6 )
( IV-4-7 )
  Hij trouwde op 18-6-1870 te Eelde met:  
  Jantien HARTLIEF
geb. 5-12-1835 te Eelde
ovl. 17-4-1874 te Eelde, 38 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] HARTLIEF
Grietien [Geerts] ter BORGH
fam. 111: ( IV-2-3 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Gerrit GRASHUIS
geb. 4-12-1842 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan GRASHUIS
Jantien BOERMA
( V-1-2 )
  Hij trouwde op 2-2-1881 te Assen met:  
  Maike ZEGELING
geb. 6-8-1847 te Zwolle
ovl. 7-8-1919 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Gerrit ZEGELING
Antje WEERDA

  Uit deze relatie  
  1. Jan Gerrit GRASHUIS geb. 25-9-1881 te Amelte ( VII-1-1 )
  2. Jantje Hillechiena GRASHUIS geb. 22-10-1884 te Groningen ( VII-1-2 )
  3. NN GRASHUIS geb. 30-6-1888 te Groningen / ovl. 30-6-1888 te Groningen ( VII-1-3 )
  4. Anna Derkina Alberta GRASHUIS geb. 27-6-1890 te Groningen / ovl. 4-4-1891 te Groningen ( VII-1-4 )

VI-1-2 Derkien GRASHUIS
geb. 16-10-1845 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-12-1929 te Assen, 84 jaar oud
dochter van: Jan GRASHUIS
Jantien BOERMA
( V-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  Albert WEVER
geb. 11-8-1846 te Rolde
ovl. 13-7-1890 te Assen, 43 jaar oud
zoon van: Jan Albert WEVER
Geessien _

  Uit deze relatie  
  1. Jan Gerrit WEVER geb. 23-1-1873 te Haren (Noordlaren) / ovl. 21-10-1963 te Hoogezand-Sappemeer ( VII-2-5 )
  2. Sikko WEVER geb. 27-11-1874 te Assen / ovl. 9-4-1924 te Assen ( VII-2-6 )
  3. Jantje WEVER geb. 23-4-1884 te Assen / ovl. 8-10-1930 te Assen ( VII-2-7 )

VI-2-3 Geuchien VENEMA
geb. 10-1-1839 te Haren (Helpman)
ovl. 16-2-1916 te Foxham, 77 jaar oud
dochter van: Jan VENEMA
Titske van der VEEN

( V-2-4 )
  Zij trouwde op 28-6-1863 te Groningen met:  
  Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
geb. 22-10-1839 te Groningen
ovl. 25-10-1918 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Franciscus SCHOKKENBROEK
Petronella ZWART

  Uit deze relatie  
  1. Franciscus SCHOKKENBROEK geb. 3-9-1863 te Groningen / ovl. 9-8-1865 te Martenshoek ( VII-3-8 )
  2. Johannes SCHOKKENBROEK geb. 3-1-1865 te Martenshoek / ovl. 12-8-1865 te Martenshoek ( VII-3-9 )
  3. Fransina SCHOKKENBROEK geb. 6-3-1866 te Martenshoek / ovl. 4-5-1954 te Groningen ( VII-3-10 )
  4. Tjitske SCHOKKENBROEK geb. 21-7-1867 te Martenshoek / ovl. 14-10-1867 te Martenshoek ( VII-3-11 )
  5. Petrus Johannes SCHOKKENBROEK geb. 27-7-1868 te Martenshoek / ovl. 14-8-1868 te Martenshoek ( VII-3-12 )
  6. Petrus Johannes SCHOKKENBROEK geb. 9-9-1869 te Martenshoek / ovl. 17-9-1869 te Martenshoek ( VII-3-13 )
  7. Jan SCHOKKENBROEK geb. 6-2-1871 te Martenshoek / ovl. 1-6-1959 te Groningen ( VII-3-14 )
  8. Petronella SCHOKKENBROEK geb. 22-8-1872 te Martenshoek / ovl. 14-11-1876 te Martenshoek ( VII-3-15 )
  9. Tjitsina SCHOKKENBROEK geb. 10-11-1876 te Martenshoek / ovl. 25-7-1960 te Groningen ( VII-3-17 )
  10. Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK geb. 10-11-1876 te Martenshoek / ovl. 14-11-1876 te Martenshoek ( VII-3-16 )
  11. Peter SCHOKKENBROEK geb. 8-12-1877 te Martenshoek / ovl. 9-6-1878 te Kolham ( VII-3-18 )
  12. Harm SCHOKKENBROEK geb. 10-9-1880 te Kolham / ovl. 24-9-1880 te Kolham ( VII-3-19 )
  13. Margaretha SCHOKKENBROEK geb. 26-3-1882 te Kolham ( VII-3-20 )
  14. Anna Maria SCHOKKENBROEK geb. 22-5-1884 te Kolham / ovl. 11-11-1964 te Baflo ( VII-3-21 )

VI-2-4 Harm VENEMA
geb. 4-7-1840 te Haren (Helpman)
ovl. 20-4-1916 te Hoogezand, 75 jaar oud
zoon van: Jan VENEMA
Titske van der VEEN

( V-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1874).
 
  Hij trouwde op 24-5-1873 te Ten Boer met:  
  Siebrig BIELEVELD
geb. 6-1-1850 te Harkstede
ovl. 23-1-1936 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Jakob Geert BIELEVELD
Janna [Willems] MOSSEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1874).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjitsina VENEMA geb. 7-12-1873 te Ten Boer / ovl. 11-6-1874 te Ten Boer (OA-60) ( VII-4-22 )
  2. Tjitsina VENEMA geb. 14-4-1875 te Ten Boer / ovl. 29-3-1949 te Haren (Glimmen) ( VII-4-23 )
  3. Johanna VENEMA geb. 1-9-1876 te Ten Boer / ovl. 8-12-1881 te Groningen ( VII-4-24 )
  4. Jakob VENEMA geb. 3-11-1878 te Ten Boer ( VII-4-25 )

VI-2-5 Jacob VENEMA
geb. 16-4-1842 te Haren (Gideon)
ovl. 9-6-1880 te Sappemeer, 38 jaar oud
zoon van: Jan VENEMA
Titske van der VEEN

( V-2-4 )

VI-2-6 Roelf VENEMA
geb. 2-4-1844 te Haren (Helpman)
ovl. 22-7-1873 te Groningen, 29 jaar oud
zoon van: Jan VENEMA
Titske van der VEEN

( V-2-4 )

VI-2-7 Abel VENEMA
geb. 3-12-1846 te Haren (Helpman)
ovl. 18-6-1912 te Hoogkerk, 65 jaar oud
zoon van: Jan VENEMA
Titske van der VEEN

( V-2-4 )

VI-2-8 Hendrik VENEMA
geb. 10-12-1849 te Haren (Helpman)
zoon van: Jan VENEMA
Titske van der VEEN

( V-2-4 )

VI-3-9 Roelfje van der VEEN
geb. 9-10-1854 te Haren
ovl. 6-12-1924 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Roelf van der VEEN
Trientje SCHUT
( V-2-6 )
  Zij trouwde op 16-5-1875 te Groningen met:  
  Jan KREMER
geb. 14-9-1849 te Groningen
ovl. 29-1-1938 te Groningen, 88 jaar oud
zoon van: Jan KREMER
Harmke [Jans] WOLDINGA

fam. 117: ( XII-22-83 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan KREMER geb. 24-2-1876 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-210 )
  2. Trijntje KREMER geb. 8-8-1878 te Groningen / ovl. 14-11-1967 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-211 )
  3. Harm KREMER geb. 20-10-1879 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-212 )
  4. Roelfje KREMER geb. 21-5-1882 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-213 )
  5. NN KREMER geb. 11-1-1884 te Groningen / ovl. 11-1-1884 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-214 )
  6. Jantje KREMER geb. 9-4-1885 te Groningen / ovl. 5-8-1963 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-215 )
  7. Hillechien KREMER geb. 14-5-1888 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-216 )
  8. Roelof KREMER geb. 4-12-1890 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-217 )
  9. Harmannus KREMER geb. 9-11-1893 te Groningen fam. 117: ( XIV-47-218 )

VI-4-10 Roelfina van der VEEN
geb. 6-9-1858 te Oude Pekela
dochter van: Hendrik van der VEEN
Trientje HARMS
( V-2-7 )

VI-4-11 Berend van der VEEN
geb. 16-11-1861 te Oude Pekela
zoon van: Hendrik van der VEEN
Trientje HARMS
( V-2-7 )
  Hij trouwde op 29-8-1885 te Oude Pekela met:  
  Trientje BROEKEMA
geb. 31-12-1863 te Oude Pekela
dochter van: Sietzer BROEKEMA
Grietje MEIN

  Uit deze relatie  
  1. Grietje van der VEEN geb. 15-9-1886 te Oude Pekela / ovl. 3-11-1886 te Oude Pekela ( VII-6-35 )
  2. Grietje van der VEEN geb. 14-10-1887 te Oude Pekela / ovl. 12-8-1888 te Oude Pekela ( VII-6-36 )
  3. Trientje van der VEEN geb. 15-6-1890 te Oude Pekela ( VII-6-37 )
  4. Sietze van der VEEN geb. 3-7-1891 te Oude Pekela ( VII-6-38 )
  5. Hendrik van der VEEN geb. 13-7-1892 te Oude Pekela / ovl. te Oude Pekela ( VII-6-39 )
  6. Grietje van der VEEN geb. 30-12-1894 te Oude Pekela ( VII-6-40 )
  7. Gardina van der VEEN geb. 1-11-1896 te Oude Pekela ( VII-6-41 )

VI-4-12 Anna van der VEEN
geb. 19-7-1865 te Oude Pekela
dochter van: Hendrik van der VEEN
Trientje HARMS
( V-2-7 )

VI-5-13 Harmtien van der VEEN
geb. 17-1-1848 te Groningen
ovl. 8-6-1848 te Groningen, 4 maand oud
dochter van: Berend [Hindriks] van der VEEN
Hillechien [Jans] BOER
( V-3-9 )

VI-6-15 Tjakke Jan WIERINGA
geb. 31-5-1845 te Groningen
ovl. 17-6-1845 te Groningen, 17 dagen oud
zoon van: Jacob [Jans] WIERINGA
Jantien van der VEEN

( V-3-10 )

VI-6-17 Harmtje WIERINGA
geb. 27-3-1851 te Groningen
ovl. 4-3-1915 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Jacob [Jans] WIERINGA
Jantien van der VEEN

( V-3-10 )
  Zij trouwde op 11-3-1875 te Groningen met:  
  Jacob MUNTENDAM
geb. 18-3-1848 te Delfzijl
ovl. 16-1-1922 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Jan [Louwes] MUNTENDAM
Jaapkje [Baris] KLINGE

  Persoonlijke informatie
Beroep: scheepskapitein (1875), stoombootkapitein (1913).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacoba MUNTENDAM geb. 8-9-1877 te Groningen / ovl. 9-10-1881 te Groningen ( VII-7-43 )
  2. NN MUNTENDAM geb. 1-3-1879 te Groningen / ovl. 1-3-1879 te Groningen ( VII-7-45 )
  3. Jantiena MUNTENDAM geb. 30-9-1882 te Groningen / ovl. 6-10-1964 te Groningen ( VII-7-47 )
  4. Jan MUNTENDAM geb. 19-7-1886 te Groningen / ovl. 18-4-1924 te Groningen ( VII-7-49 )

VI-7-18 Harmtien van der VEEN
geb. 13-4-1848 te Groningen
dochter van: Hindrik van der VEEN
Margien HILBRANTS
( V-3-11 )
fam. 114: ( IX-6-12 )
  Zij trouwde op 5-6-1873 te Groningen met:  
  Pieter ZWARSENBERG
geb. 31-1-1845 te Ezinge (Feerwerd)
zoon van: Willem [Jans] ZWARSENBERG
Grietje DRIJFHOUT

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1873).
 

VI-7-19 Eviena van der VEEN
geb. 19-12-1851 te Groningen
ovl. 23-2-1853 te Groningen, 14 maand oud
dochter van: Hindrik van der VEEN
Margien HILBRANTS
( V-3-11 )
fam. 114: ( IX-6-12 )

VI-7-20 Hendrik van der VEEN
geb. 9-12-1859 te Hoogkerk
ovl. 14-2-1883 te Hoogkerk, 23 jaar oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Siebrig KOOPMAN
( V-3-11 )

VI-7-21 Grietje van de VEEN
geb. 4-2-1861 te Groningen
ovl. 16-1-1896 te Groningen, 34 jaar oud
dochter van: Hindrik van der VEEN
Siebrig KOOPMAN
( V-3-11 )
  Zij trouwde op 24-4-1884 te Hoogkerk met:  
  Geert VLEISMAN
geb. 30-12-1860 te Groningen
ovl. 5-11-1908 te Groningen, 47 jaar oud
zoon van: Pieter VLEISMAN
Jurriena SEVEREIN

  Persoonlijke informatie
Beroep; landgebruiker (1884).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik VLIESMAN geb. 4-11-1885 te Hoogkerk / ovl. 30-1-1952 te Haren ( VII-8-51 )
  2. Pieter VLEISMAN geb. 4-11-1885 te Hoogkerk / ovl. 30-1-1952 te Haren ( VII-8-53 )
  3. Jurrien VLIESMAN geb. 27-1-1891 te Hoogkerk ( VII-8-55 )
  4. Siebrand VLIESMAN geb. 9-5-1892 te Groningen / ovl. 4-11-1901 te Groningen ( VII-8-57 )

VI-7-22 Harm van de VEEN
geb. 24-12-1863 te Hoogkerk
ovl. 30-3-1867 te Hoogkerk, 3 jaar oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Siebrig KOOPMAN
( V-3-11 )

VI-7-23 Jantien van de VEEN
geb. 3-11-1866 te Hoogkerk
ovl. 21-8-1892 te Groningen, 25 jaar oud
dochter van: Hindrik van der VEEN
Siebrig KOOPMAN
( V-3-11 )
  Zij trouwde op 25-9-1890 te Groningen met:  
  Klaas Pieter VEENSTRA
geb. 16-5-1867 te Groningen
ovl. 25-2-1925 te Groningen, 57 jaar oud
zoon van: Pieter VEENSTRA
Harmke de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: likeurstoker (1890), schipper (1893).
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmke VEENSTRA geb. 28-12-1891 te Groningen / ovl. 1-10-1892 te Groningen ( VII-9-59 )

VI-7-24 Harm van der VEEN
geb. 12-5-1871 te Hoogkerk
ovl. 24-4-1872 te Haren (Hemmen), 11 maand oud
zoon van: Hindrik van der VEEN
Siebrig KOOPMAN
( V-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Overleden bijna 1 jaar oud.
 

VI-8-25 Hendrik van der VEEN
geb. 9-9-1858 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-3-1942 te Haren (OA-35), 83 jaar oud
zoon van: Derk van der VEEN
Geertje DOUWES
( V-3-12 )
  Persoonlijke informatie
Volgens archief Geref Kerk te Haren deed Hendrik belijdenis op 7 April 1879.
Beroep: landbouwer (1879-1914) / gemeente ontvanger (1917-1922).
Hendrik is van 1894 tot 1914 raadslid van de gemeente Haren.
Op OA-35 (Haren) wordt de naam van zijn vader vermeld als Hendrik van der Veen.
Op zijn huwelijksakte (Haren: 1879, HA-29) als Derk van der Veen.
Hendrik woonde met zijn gezin aan de Hoornschedijk.
 
  Hij trouwde op 23-10-1879 te Haren (HA-29) met:  
  Hendrika BERENDS
geb. 15-9-1855 te Haren (Onnen) (GA-54)
ovl. 13-6-1945 te Haren (OA-94), 89 jaar oud
dochter van: Jan [Hindriks] BERENDS
Klaasje (Klaassien) BEUKEMA
fam. 1: ( VI-1-3 )
fam. 92: ( VI-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Van de geboorte van Henderika Hendrika doen aangifte Dekker Adolf Dekker 38 jr landbouwer te Onnen en Harmannus Ellens 43 jr arbeider te Onnen.
Volgens archief Geref Kerk te Haren deed Henderika belijdenis op 17 mei 1875.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 21 jaar; bruid 24 jaar.
Getuigen bij het huwelijk: Heerke Berends oud 28 jr landbouwer te Onnen (broer bruid); Lukas Adolfs 39 jr landbouwer Haren (zwager bruid); Hendrik van Dam 43 jr bakker te Haren (zwager bruid) en Gerrit Bazuin oud 39 jr landbouwer te Haren (zwager bruid).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje van der VEEN geb. 23-4-1880 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-11-1880 te Haren (Hoornschedijk) (OA-60) ( VII-10-60 )
  2. Lammechiena van der VEEN geb. 21-5-1881 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 15-12-1949 te Haren (OA-165) ( VII-10-61 )
  3. Jan van der VEEN geb. 27-5-1882 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-7-1958 te Haren (OA-60) ( VII-10-62 )
  4. Geertje van der VEEN geb. 26-9-1883 te Haren ( VII-10-63 )
  5. Derk van der VEEN geb. 21-2-1886 te Haren / ovl. 4-1-1962 te Groningen ( VII-10-64 )
  6. Klaas van der VEEN geb. 7-9-1887 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-10-65 )
  7. Klaasje van der VEEN geb. 31-12-1890 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 6-2-1937 te Grijpskerk (Kommerzijl) (OA-7) ( VII-10-66 )

VI-9-26 Derk van der VEEN
geb. 23-11-1849 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 29-1-1931 te Haren, 81 jaar oud
zoon van: Berend van der VEEN
Alke JANSEN
( V-4-14 )
fam. 17: ( IX-7-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1880, 1911, 1921).
 
  Hij trouwde op 10-6-1880 te Haren met:  
  Grietje GORTEMAKER
geb. 21-3-1855 te Haren
ovl. 2-4-1940 te Haren, 85 jaar oud
dochter van: Roelf GORTEMAKER
Annegien ZWEERTS

  Bij het huwelijk
bruidegom 30 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf van der VEEN geb. 11-7-1886 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 4-5-1932 te Haren (Noordlaren) ( VII-11-67 )
  2. Berendje van der VEEN geb. 13-4-1895 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 1-6-1955 te Haren ( VII-11-68 )

VI-9-27 Jans van der VEEN
geb. 26-2-1853 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 21-2-1923 te Haren (Onnen)
zoon van: Berend van der VEEN
Alke JANSEN
( V-4-14 )
fam. 17: ( IX-7-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1883-1916).
 
  Hij trouwde op 19-7-1883 te Groningen met:  
  Harmke ROELFSEMA
geb. 2-8-1858 te Groningen
ovl. 3-11-1918 te Haren (Hoornschedijk, 60 jaar oud
dochter van: Christoffel ROELFZEMA
Hillechien [Jans] BOER

  Bij het huwelijk
bruidegom jaar, bruid jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend van der VEEN geb. ca 1884 te Haren ( VII-12-69 )
  2. Hillechien van der VEEN geb. ca 1886 te Haren ( VII-12-70 )
  3. Christoffel van der VEEN geb. 30-11-1888 te Haren / ovl. 22-12-1982 te Groningen ( VII-12-71 )
  4. Alke van der VEEN geb. 26-5-1892 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 28-8-1979 ( VII-12-72 )

VI-9-28 Trientje van der VEEN
geb. 24-9-1856 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 11-10-1915 te Groningen, 59 jaar oud
dochter van: Berend van der VEEN
Alke JANSEN
( V-4-14 )
fam. 17: ( IX-7-19 )
  Zij trouwde op 26-9-1878 te Haren met:  
  Lukas KAMPS
geb. 28-2-1855 te Haren
ovl. 21-10-1931 te Haren, 76 jaar oud
zoon van: Geert KAMPS
Geesjen BRINK

fam. 40: ( V-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1878), veehouder (1897-1900), molenaar (1908-1909), koopman (1912), veehandelaar (1916, 1920).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 22 jaar.
wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert KAMPS geb. 17-7-1878 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 14-11-1963 fam. 40: ( VII-7-43 )
  2. NN KAMPS geb. 8-6-1879 te Groningen / ovl. 8-6-1879 te Groningen fam. 40: ( VII-7-44 )
  3. Berend KAMPS geb. 9-8-1880 te Groningen / ovl. 6-8-1885 te Groningen fam. 40: ( VII-7-45 )
  4. Willem KAMPS geb. 23-6-1882 te Groningen / ovl. 16-5-1883 te Groningen fam. 40: ( VII-7-46 )
  5. Derk KAMPS geb. 24-11-1883 te Groningen / ovl. 24-7-1885 te Groningen fam. 40: ( VII-7-47 )
  6. Willem KAMPS geb. 28-3-1885 te Groningen / ovl. 10-10-1964 te Groningen fam. 40: ( VII-7-48 )
  7. Alke KAMPS geb. 27-9-1886 te Groningen / ovl. 10-2-1888 te Groningen fam. 40: ( VII-7-49 )
  8. Berend KAMPS geb. 17-2-1888 te Groningen / ovl. 23-4-1948 te Groningen fam. 40: ( VII-7-50 )
  9. Alke KAMPS geb. 12-2-1889 te Groningen fam. 40: ( VII-7-51 )
  10. Lukas KAMPS geb. 18-11-1890 te Groningen / ovl. 18-1-1891 te Groningen fam. 40: ( VII-7-52 )
  11. Lukas KAMPS geb. 27-6-1892 te Groningen / ovl. 25-10-1968 fam. 40: ( VII-7-53 )
  12. Derk KAMPS geb. 20-11-1893 te Groningen / ovl. ca 1964 fam. 40: ( VII-7-54 )
  13. Geesje KAMPS geb. 23-12-1894 te Groningen / ovl. 12-1-1895 te Groningen fam. 40: ( VII-7-55 )
  14. Geesje KAMPS geb. 26-11-1897 te Groningen / ovl. 26-4-1990 te Bosch en Duin fam. 40: ( VII-7-56 )
  15. NN KAMPS geb. 8-1-1899 te Groningen / ovl. 8-1-1899 te Groningen fam. 40: ( VII-7-57 )

VI-9-29 Harmtje van der VEEN
geb. 9-9-1859 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 17-2-1932 te Haren, 72 jaar oud
dochter van: Berend van der VEEN
Alke JANSEN
( V-4-14 )
fam. 17: ( IX-7-19 )
  Zij trouwde op 26-4-1883 te Haren met:  
  Jan [Gerrits] VRIELING
geb. 21-5-1856 te Haren (Hoornschedijk) (GA-25)
ovl. 20-1-1920 te Haren (Hoornschedijk) (OA-4), 63 jaar oud
zoon van: Gerrit VRIELING
Luijke [Jans] van DIJKEN
fam. 4: ( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1883-1913).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aalke VRIELING geb. 5-2-1884 te Groningen / ovl. 12-11-1952 te Coevorden fam. 4: ( VIII-10-53 )
  2. Luikje VRIELING geb. 22-2-1886 te Haren (Hoornschedijk) fam. 4: ( VIII-10-54 )
  3. Trientje VRIELING geb. 19-4-1888 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 24-11-1893 te Haren (Hoornschedijk) fam. 4: ( VIII-10-55 )
  4. Fennechien VRIELING geb. 19-8-1890 te Haren / ovl. 15-6-1962 te Haren fam. 4: ( VIII-10-56 )
  5. Berend Gerrit VRIELING geb. 28-3-1897 te Haren (Hoornschedijk) fam. 4: ( VIII-10-57 )

VI-9-30 Geert van der VEEN
geb. 13-5-1862 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 5-7-1950 te Haren, 88 jaar oud
zoon van: Berend van der VEEN
Alke JANSEN
( V-4-14 )
fam. 17: ( IX-7-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1899).
 
  Hij trouwde op 2-6-1899 te Haren (HA-21) met:  
  Alberdina DOUWES
geb. 29-1-1870 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-1-1929 te Haren (OA-1), 58 jaar oud
dochter van: Douwe DOUWES
Geessien BRINK

fam. 40: ( V-1-4 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 37 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Alke van der VEEN geb. 13-3-1900 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 19-1-1984 ( VII-13-73 )
  2. Douwinus van der VEEN geb. 20-9-1901 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 26-2-1971 te Haren ( VII-13-74 )
  3. Geesje van der VEEN geb. 22-9-1902 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-13-75 )
  4. Berendje van der VEEN geb. 4-11-1904 te Haren ( VII-13-76 )
  5. Geertruid van der VEEN geb. 22-10-1906 te Haren / ovl. 11-6-1985 ( VII-13-77 )

VI-10-31 Trientje van der VEEN
geb. 12-4-1849 te Eelde
ovl. 16-2-1917 te Emmen, 67 jaar oud
dochter van: Hindrik van der VEEN
Elizabeth LUIKEN
( V-4-16 )
  Zij trouwde op 2-4-1870 te Emmen met:  
  Johannes Bernardus HEIJNEN
geb. 28-3-1845 te Emmen (Maten)
ovl. 27-2-1923 te Emmen, 77 jaar oud
zoon van: Jozef HEIJNEN
Ephemia Maria DUMMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1871 - 1904).
 
  Uit deze relatie  
  1. Ephemia Maria HEIJNEN geb. 16-9-1871 te Emmen (Erica) / ovl. 20-9-1944 te Emmen ( VII-14-79 )
  2. Jan Jozef HEIJNEN geb. 4-9-1873 te Emmen (Erica) / ovl. 23-6-1954 te Emmen ( VII-14-81 )
  3. Elizabeth HEIJNEN geb. 23-8-1875 te Emmen (Erica) / ovl. 4-3-1954 te Emmen ( VII-14-83 )
  4. Alberdina HEIJNEN geb. 13-10-1877 te Emmen (Erica) / ovl. 26-4-1879 te Emmen (Erica) ( VII-14-85 )
  5. Antonius HEIJNEN geb. 13-10-1877 te Emmen (Erica) / ovl. 5-3-1904 te Emmen (Erica) ( VII-14-87 )
  6. Ephemia Maria Gesina HEIJNEN geb. 24-2-1883 te Emmen (Erica) / ovl. 28-3-1883 te Emmen (Nieuw Amsterdam) ( VII-14-89 )
  7. Maria Theresia HEIJNEN geb. 28-8-1885 te Emmen (Erica) / ovl. 19-3-1889 te Emmen (Barger Oosterveen) ( VII-14-91 )
  8. Maria Theresia HEIJNEN geb. 21-4-1889 te Emmen (Barger Oosterveen) / ovl. 10-9-1960 te Almelo ( VII-14-93 )

VI-10-32 Alberdina van der VEEN
geb. 28-7-1850 te Eelde
ovl. 31-12-1920 te Musselkanaal, 70 jaar oud
dochter van: Hindrik van der VEEN
Elizabeth LUIKEN
( V-4-16 )
  Zij trouwde (1) op 21-4-1870 te Emmen met:  
  Harm Hendrik SIBUM
geb. 20-12-1846 te Hardenberg (Ambt Hardenberg)
ovl. 22-12-1881 te Onstwedde, 35 jaar oud
zoon van: Lubertus Henricus SIBUM
Catharina Margretha POHLMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1871 - 1878).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderikus Lubertus SIBUM geb. 21-2-1871 te Emmen (Nieuw Amsterdam) / ovl. 1-5-1883 te Onstwedde ( VII-15-95 )
  2. Elizabeth SIBUM geb. 21-1-1873 te Emmen (Erica) / ovl. 7-12-1944 te Musselkanaal ( VII-15-97 )
  3. Catharina Margaretha SIBUM geb. 14-3-1875 te Emmen (Erica) / ovl. 25-5-1876 te Emmen (Erica) ( VII-15-99 )
  4. Anthonius SIBUM geb. 9-5-1877 te Emmen (Nieuw Amsterdam) / ovl. 19-10-1916 te Onstwedde ( VII-15-101 )
  5. Catharina Margaretha SIBUM geb. 29-12-1878 te Emmen (Nieuw Amsterdam) / ovl. 21-6-1924 te Wildervank ( VII-15-103 )
  Zij trouwde (2) op 6-7-1889 te Onstwedde met:  
  Bernardus Gerhardus RATGERS
geb. 9-11-1855 te Onstwedde (Horsten)
ovl. 29-12-1929 te Musselkanaal, 74 jaar oud
zoon van: Geert [Jans] RATGERS
Alida Geertruida SCHEVE

  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker (1889, 1912)
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 33 jaar, bruid 38 jaar; weduwnaar van Anna Helena von Hebel; weduwe van Harm Hendrik Sibum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bernardus RATGERS geb. 25-7-1890 te Onstwedde (Horsten) ( VII-15-105 )
  2. NN RATGERS geb. 10-11-1892 te Onstwedde (Horsten) / ovl. 10-11-1892 te Onstwedde (Horsten) ( VII-15-107 )
  3. Albertus RATGERS geb. 10-11-1892 te Onstwedde (Horsten) ( VII-15-109 )

VI-11-34 Johannes DEKKER
geb. 23-11-1854 te Haren
ovl. 1-5-1942 te Eelde, 87 jaar oud
zoon van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1879, 1880); molenaarsknecht (1904); arbeider (1905); houtzager (1908); houtzagersknecht / houtbewerker (1912); arbeider (1919).
 
  Hij trouwde op 14-9-1878 te Eelde met:  
  Annechien NIJDAM
geb. 28-6-1857 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-2-1938 te Leek, 80 jaar oud
dochter van: Harm NIJDAM
Pieterke WIERINGA
fam. 17: ( IX-17-73 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien DEKKER geb. 29-1-1879 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-4-1880 te Eelde (Paterswolde) ( VII-16-110 )
  2. Geessien DEKKER geb. 6-2-1881 te Groningen ( VII-16-111 )
  3. Harm DEKKER geb. 25-7-1883 te Groningen ( VII-16-112 )
  4. Pieterke DEKKER geb. 15-5-1886 te Groningen / ovl. 9-10-1918 te Winschoten ( VII-16-113 )
  5. Alef DEKKER geb. 11-11-1888 te Groningen ( VII-16-114 )
  6. Derkje DEKKER geb. 28-1-1892 te Groningen ( VII-16-115 )

VI-11-36 Derk DEKKER
geb. 15-2-1857 te Haren
ovl. 21-1-1880 te Eelde, 22 jaar oud
zoon van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1880).
 

VI-11-38 Geertien DEKKER
geb. 23-1-1859 te Haren
ovl. 25-5-1867 te Eelde (Paterswolde), 8 jaar oud
dochter van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

( V-4-17 )

VI-11-40 Berend DEKKER
geb. 26-12-1861 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-9-1899 te Eelde, 37 jaar oud
zoon van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1889 - 1890), postbode (1893 - 1899).
 
  Hij trouwde op 10-9-1887 te Eelde met:  
  Aaltje HOUKES
geb. 24-8-1866 te Ooststellingwerf (Haulerwijk)
ovl. 21-8-1932 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Koene [Luitzens] HOUKES
Hendrikje [Wiebes] HALBERTSMA

  Uit deze relatie  
  1. Alef DEKKER geb. 4-1-1889 te Eelde (Paterswolde) ( VII-17-116 )
  2. Koene DEKKER geb. 25-12-1890 te Eelde (Paterswolde) ( VII-17-117 )
  3. Johannes DEKKER geb. 9-1-1893 te Eelde ( VII-17-118 )
  4. Hindrikje DEKKER geb. 3-12-1895 te Eelde / ovl. 12-3-1898 te Eelde ( VII-17-119 )
  5. Geessien DEKKER geb. 9-3-1898 te Eelde / ovl. 2-2-1899 te Eelde ( VII-17-120 )
  6. Berend Henderikus Geert DEKKER geb. 4-11-1899 te Eelde ( VII-17-121 )

VI-11-42 Willem Berend DEKKER
geb. 24-8-1864 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 20-5-1945 te Eelde, 80 jaar oud
zoon van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1890-1898).
 
  Hij trouwde op 7-9-1889 te Eelde met:  
  Ida HARMS
geb. 19-4-1864 te Eelde
ovl. 29-12-1935 te Beilen, 71 jaar oud
dochter van: Geert HARMS
Hinderkien BEKKERING

fam. 18: ( V-13-80 )
  Uit deze relatie  
  1. Alef DEKKER geb. 21-2-1890 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-2-1890 te Eelde ( VII-18-122 )
  2. Geessien DEKKER geb. 9-5-1891 te Eelde ( VII-18-123 )
  3. Geert DEKKER geb. 24-12-1892 te Eelde ( VII-18-124 )
  4. Henderkien DEKKER geb. 21-11-1894 te Eelde ( VII-18-125 )
  5. NN DEKKER geb. 3-2-1898 te Eelde / ovl. 3-2-1898 te Eelde ( VII-18-126 )

VI-11-44 Trientje DEKKER
geb. 30-12-1866 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 8-10-1934 te Haren, 67 jaar oud
dochter van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

( V-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1890) wonende te Eelde en onlangs in Groningen
 
  Zij trouwde op 10-5-1890 te Eelde met:  
  Jans BOER
geb. 8-5-1862 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Fekke BOER
Annegien WIETZES

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1890) wonend te Haren, landbouwer (1920).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tekke BOER geb. 25-10-1890 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-19-128 )
  2. Alef BOER geb. 29-9-1892 te Haren (Hoornschedijk) ( VII-19-130 )
  3. Annechien BOER geb. 15-1-1896 te Haren (Hoornschedijk) (GA-6) ( VII-19-132 )

VI-11-46 Geertien DEKKER
geb. 26-9-1874 te Eelde
ovl. 22-7-1880 te Eelde, 5 jaar oud
dochter van: Alef DEKKER
Geessien van der VEEN

( V-4-17 )

VI-12-47 Derk van der VEEN
geb. 2-2-1857 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 18-4-1932 te Eelde, 75 jaar oud
zoon van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )

VI-12-48 Hillechien van der VEEN
geb. 6-10-1858 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-3-1929 te Eelde (Paterswolde), 70 jaar oud
dochter van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )

VI-12-49 Trientje van der VEEN
geb. 31-7-1860 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 10-12-1908 te Eelde (Paterswolde), 48 jaar oud
dochter van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1908)
 

VI-12-50 Egberdina van der VEEN
geb. 16-3-1862 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 12-1-1864 te Eelde (Paterswolde), 21 maand oud
dochter van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )

VI-12-51 Jantje van der VEEN
geb. 20-8-1863 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-4-1950 te Eelde (Paterswolde), 86 jaar oud
dochter van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )
  Zij trouwde op 15-5-1886 te Eelde met:  
  Berend ARENDS
geb. 21-6-1861 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-11-1941 te Eelde (Paterswolde), 80 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Jantien BIEK

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1886 - 1899).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ARENDS geb. 3-11-1886 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 4-5-1968 ( VII-20-134 )
  2. Geert ARENDS geb. 22-11-1887 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-8-1973 te Eelde ( VII-20-136 )
  3. Arend ARENDS geb. 26-5-1889 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 31-1-1890 te Eelde ( VII-20-138 )
  4. Aukje ARENDS geb. 27-1-1892 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 6-11-1892 te Eelde ( VII-20-140 )
  5. Arend ARENDS geb. 27-1-1892 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 17-5-1892 te Eelde ( VII-20-142 )
  6. Aukje ARENDS geb. 21-12-1894 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 16-7-1982 te Eelde ( VII-20-144 )
  7. Arend ARENDS geb. 13-3-1899 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 25-5-1971 te Groningen ( VII-20-146 )
  8. Trientje ARENDS geb. 5-3-1903 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-4-1977 te Eelde (Paterswolde) ( VII-20-148 )

VI-12-52 Egbert van der VEEN
geb. 24-10-1865 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-3-1940 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )

VI-12-53 Berend van der VEEN
geb. 27-3-1868 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-2-1943 te Eelde, 74 jaar oud
zoon van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )

VI-12-54 Janna van der VEEN
geb. 16-6-1871 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-10-1942 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )
  Zij trouwde (1) op 20-9-1890 te Eelde met:  
  Jans ARENDS
geb. 14-2-1866 te Haren
ovl. 21-5-1905 te Eelde (Schelfhorst), 39 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Jantien BIEK

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1891 - 1901), kweeker (1901 - 1902).
 
  Uit deze relatie  
  1. Auktje ARENDS geb. 19-1-1891 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 3-5-1971 te Nieuwe Schans ( VII-21-150 )
  2. Jantien ARENDS geb. 3-11-1892 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 24-3-1959 te Groningen ( VII-21-152 )
  3. Geertje ARENDS geb. 27-3-1894 te Haren / ovl. 11-12-1925 te Eelde (overl. te groningen) ( VII-21-154 )
  4. Arend ARENDS geb. 21-8-1895 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 29-9-1971 te Groningen ( VII-21-156 )
  5. Geert ARENDS geb. 1-4-1897 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-3-1921 te Groningen ( VII-21-158 )
  6. Berend ARENDS geb. 24-3-1898 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-2-1901 te Eelde (Paterswolde) ( VII-21-160 )
  7. Hillegien ARENDS geb. 6-11-1899 te Eelde (Schelfhorst) / ovl. 6-12-1899 te Eelde (Paterswolde) ( VII-21-162 )
  8. Hillechien ARENDS geb. 10-3-1901 te Eelde (Paterswolde) ( VII-21-164 )
  9. Berend ARENDS geb. 6-1-1905 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-2-1906 te Eelde (Paterswolde) ( VII-21-166 )
  Zij trouwde (2) op 4-5-1916 te Groningen met:  
  Marinus Antonius SUIJKERBUIJK
geb. 31-7-1879 te Oudenbosch
ovl. 31-10-1952 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Francus SUIJKERBUIJK
Jacoba JANSEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1916).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 36 jaar, bruid 44 jaar; weduwe van Jans Arends; weduwnaar van Wilhelmina van den Beemt.
 

VI-12-55 Hendrik van der VEEN
geb. 4-11-1873 te Eelde
ovl. 24-8-1875 te Eelde, 21 maand oud
zoon van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )

VI-12-56 Geessien van der VEEN
geb. 28-10-1876 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-7-1878 te Eelde (Paterswolde), 20 maand oud
dochter van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )

VI-12-57 Geessien van der VEEN
geb. 13-4-1879 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Geert van der VEEN
Aukien SLUITER
( V-4-18 )
fam. 40: ( V-4-26 )
  Zij trouwde op 16-4-1898 te Eelde met:  
  Willem SNIJDER
geb. 9-10-1875 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 8-12-1972, 97 jaar oud
zoon van: Jan SNIJDER
Nijske RUTGERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1898 - 1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Nijske SNIJDER geb. 16-7-1898 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-7-1963 te Eelde ( VII-22-168 )
  2. Geert SNIJDER geb. 27-7-1901 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-1-1902 te Eelde (Paterswolde) ( VII-22-170 )
  3. Aukje SNIJDER geb. 23-3-1904 te Eelde ( VII-22-172 )
  4. Jantje SNIJDER geb. 19-10-1906 te Eelde / ovl. 11-11-1993 te Hilversum ( VII-22-174 )
  5. Geertje SNIJDER geb. 3-3-1910 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-3-1911 te Eelde (Paterswolde) ( VII-22-176 )
  6. Geertje SNIJDER geb. 26-10-1912 te Eelde ( VII-22-178 )

VI-13-58 Aukkien OTTENS
geb. ca 1860
dochter van: Eite OTTENS
Egbertien HASSELS
( V-5-20 )
  Zij trouwde op 16-5-1885 te Eelde (HA-2) met:  
  Wolter BRINK
geb. ca 1861
zoon van: Jan BRINK
Wietske POSTEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1889).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom: 23 jaar, bruid: 24 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eite BRINK geb. 29-7-1889 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-12-1927 te Haren (OA-82) ( VII-23-179 )

VI-13-59 Grietje OTTENS
geb. 13-4-1863 te Peize (GA-14)
dochter van: Eite OTTENS
Egbertien HASSELS
( V-5-20 )
  Persoonlijke informatie
Kanttekening:
Zeker is dat Eite Ottens en Egbertien Hassels een dochter met de naam Grietje hadden.
Zeker is ook dat de moeder van Eite Ottens (geb. 5-3-1893) Grietje Ottens heette.
Aangenomen is dat Grietje de dochter van Eite Ottens en Egbertien Hassels en Grietje de moeder van Eite Ottens (geb. 5-3-1893) één en dezelfde persoon zijn.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Eite OTTENS geb. 5-3-1893 te Eelde (GA-21) / ovl. 16-12-1952 te Eelde (OA-41) ( VII-24-180 )

VI-13-60 Jacob OTTENS
geb. ca 1868 te Peize
zoon van: Eite OTTENS
Egbertien HASSELS
( V-5-20 )
  Hij trouwde op 22-12-1900 te Zuidlaren (HA-24) met:  
  Tubechien OTTENS
geb. ca 1874 te Haren
dochter van: Harm OTTENS
Annechien PIKKERT

  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 26 jaar.
 

VI-13-61 Eitdina OTTENS
geb. ca 1872 te Peize
dochter van: Eite OTTENS
Egbertien HASSELS
( V-5-20 )
  Zij trouwde op 8-5-1897 te Haren (HA-15) met:  
  Hendrik HUMMEL
geb. ca 1872 te Zuidlaren
zoon van: Wolter HUMMEL
Wubbegien BOUWKAMP

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje HUMMEL geb. 8-1-1908 te Haren (Onnen) ( VII-25-181 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Jan Gerrit GRASHUIS
geb. 25-9-1881 te Amelte
zoon van: Gerrit GRASHUIS
Maike ZEGELING
( VI-1-1 )

VII-1-2 Jantje Hillechiena GRASHUIS
geb. 22-10-1884 te Groningen
dochter van: Gerrit GRASHUIS
Maike ZEGELING
( VI-1-1 )
  Zij trouwde op 7-12-1911 te Den Helder met:  
  Jacobus [Jannes] CAMMINGA
geb. 25-4-1884 te Groningen
zoon van: Johannes [Jacobus] CAMMINGA
Betje LOS


VII-1-3 NN GRASHUIS
geb. 30-6-1888 te Groningen
ovl. 30-6-1888 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Gerrit GRASHUIS
Maike ZEGELING
( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-1-4 Anna Derkina Alberta GRASHUIS
geb. 27-6-1890 te Groningen
ovl. 4-4-1891 te Groningen, 9 maand oud
dochter van: Gerrit GRASHUIS
Maike ZEGELING
( VI-1-1 )

VII-2-5 Jan Gerrit WEVER
geb. 23-1-1873 te Haren (Noordlaren)
ovl. 21-10-1963 te Hoogezand-Sappemeer, 90 jaar oud
zoon van: Albert WEVER
Derkien GRASHUIS

( VI-1-2 )
  Hij trouwde met:  
  Albertien RODERMOND
  Uit deze relatie  
  1. Albert Jan WEVER geb. 18-9-1901 te Hogezand (GA-239) ( VIII-1-1 )
  2. Grietje WEVER geb. 6-1-1904 te Hoogezand (GA-7) ( VIII-1-2 )
  3. Dirk WEVER geb. 13-5-1906 te Hoogezand ( VIII-1-3 )
  4. Dirkje WEVER geb. 22-10-1913 te Hoogezand (GA-211) ( VIII-1-4 )

VII-2-6 Sikko WEVER
geb. 27-11-1874 te Assen
ovl. 9-4-1924 te Assen, 49 jaar oud
zoon van: Albert WEVER
Derkien GRASHUIS

( VI-1-2 )
  Hij trouwde op 3-8-1904 te Assen met:  
  Pietje FABER
geb. 6-10-1877 te Westdongeradeel
ovl. 5-5-1923 te Assen, 45 jaar oud
dochter van: Sieds Johannes FABER
Sijtske Jacobs de BOER

  Uit deze relatie  
  1. Dirk Jacob WEVER geb. 18-2-1905 te Assen ( VIII-2-5 )
  2. Sietske Reino WEVER geb. 21-5-1907 te Assen ( VIII-2-6 )
  3. Jantje WEVER geb. 5-6-1912 te Assen ( VIII-2-7 )

VII-2-7 Jantje WEVER
geb. 23-4-1884 te Assen
ovl. 8-10-1930 te Assen, 46 jaar oud
dochter van: Albert WEVER
Derkien GRASHUIS

( VI-1-2 )

VII-3-8 Franciscus SCHOKKENBROEK
geb. 3-9-1863 te Groningen
ovl. 9-8-1865 te Martenshoek, 23 maand oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-9 Johannes SCHOKKENBROEK
geb. 3-1-1865 te Martenshoek
ovl. 12-8-1865 te Martenshoek, 7 maand oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-10 Fransina SCHOKKENBROEK
geb. 6-3-1866 te Martenshoek
ovl. 4-5-1954 te Groningen, 88 jaar oud
dochter van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )
  Zij trouwde op 22-5-1892 te Groningen met:  
  Tiemon DIK
geb. 22-10-1861 te Veendam
ovl. 18-11-1942 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Pieter DIK
Grietje DIK

  Uit deze relatie  
  1. Margaretha Pieterdina DIK geb. 14-12-1893 te Groningen ( VIII-3-8 )
  2. Geuchiena DIK geb. 22-2-1896 te Groningen ( VIII-3-9 )

VII-3-11 Tjitske SCHOKKENBROEK
geb. 21-7-1867 te Martenshoek
ovl. 14-10-1867 te Martenshoek, 12 weken oud
dochter van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-12 Petrus Johannes SCHOKKENBROEK
geb. 27-7-1868 te Martenshoek
ovl. 14-8-1868 te Martenshoek, 18 dagen oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-13 Petrus Johannes SCHOKKENBROEK
geb. 9-9-1869 te Martenshoek
ovl. 17-9-1869 te Martenshoek, 8 dagen oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-14 Jan SCHOKKENBROEK
geb. 6-2-1871 te Martenshoek
ovl. 1-6-1959 te Groningen, 88 jaar oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: reiziger (1900).
 
  Hij trouwde op 24-5-1895 te Sappemeer met:  
  Alegonda BODEWES
geb. 12-1-1867 te Bedum
dochter van: Gerardus BODEWES
Eiske van OOSTEN

  Uit deze relatie  
  1. Johannes Harmannus SCHOKKENBROEK geb. 15-3-1896 te Groningen / ovl. 27-3-1967 te Groningen ( VIII-4-10 )
  2. Eiselina Regnera Celilia SCHOKKENBROEK geb. 27-9-1897 te Groningen ( VIII-4-11 )
  3. Gerardus Theodorus SCHOKKENBROEK geb. 25-1-1899 te Groningen / ovl. 5-8-1965 te Groningen ( VIII-4-12 )
  4. Jan SCHOKKENBROEK geb. 10-12-1900 te Groningen (GA-1733) ( VIII-4-13 )

VII-3-15 Petronella SCHOKKENBROEK
geb. 22-8-1872 te Martenshoek
ovl. 14-11-1876 te Martenshoek, 4 jaar oud
dochter van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-16 Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
geb. 10-11-1876 te Martenshoek
ovl. 14-11-1876 te Martenshoek, 4 dagen oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-17 Tjitsina SCHOKKENBROEK
geb. 10-11-1876 te Martenshoek
ovl. 25-7-1960 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )
  Zij trouwde (1) op 2-5-1895 te Groningen met:  
  Evert REINDERS
geb. 8-1-1871 te Drachten
ovl. 26-8-1907 te Groningen, 36 jaar oud
zoon van: Joeke REINDERS
Froukje van den BERG

  Uit deze relatie  
  1. Froukje REINDERS geb. 6-7-1896 te Groningen ( VIII-5-14 )
  2. Johannes Hermannus REINDERS geb. 16-10-1897 te Groningen ( VIII-5-15 )
  3. Joeke REINDERS geb. 22-11-1899 te Groningen / ovl. 26-6-1900 te Groningen ( VIII-5-16 )
  Zij trouwde (2) op 16-11-1911 te Groningen met:  
  Cornelis KRAAK WIERINGA
geb. 29-10-1856 te Groningen
ovl. 8-7-1927 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Harm KRAAK WIERINGA
Dina Christiana de HAAS

  Uit deze relatie  
  1. Geuchina WIERINGA geb. 21-10-1912 te Groningen ( VIII-5-17 )
  2. Tjitsina KRAAK WIERINGA geb. 25-10-1914 te Groningen ( VIII-5-18 )

VII-3-18 Peter SCHOKKENBROEK
geb. 8-12-1877 te Martenshoek
ovl. 9-6-1878 te Kolham, 6 maand oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-19 Harm SCHOKKENBROEK
geb. 10-9-1880 te Kolham
ovl. 24-9-1880 te Kolham, 14 dagen oud
zoon van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-20 Margaretha SCHOKKENBROEK
geb. 26-3-1882 te Kolham
dochter van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )

VII-3-21 Anna Maria SCHOKKENBROEK
geb. 22-5-1884 te Kolham
ovl. 11-11-1964 te Baflo, 80 jaar oud
dochter van: Joannes Hermannus SCHOKKENBROEK
Geuchien VENEMA

( VI-2-3 )
  Zij trouwde op 9-6-1932 te Groningen met:  
  Eiben HOEXUM
geb. 7-9-1869 te Uithuizen
ovl. 24-2-1937 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Pieter HOEXUM
Lammerdina van der ZWAAG


VII-4-22 Tjitsina VENEMA
geb. 7-12-1873 te Ten Boer
ovl. 11-6-1874 te Ten Boer (OA-60), 6 maand oud
dochter van: Harm VENEMA
Siebrig BIELEVELD
( VI-2-4 )

VII-4-23 Tjitsina VENEMA
geb. 14-4-1875 te Ten Boer
ovl. 29-3-1949 te Haren (Glimmen), 73 jaar oud
dochter van: Harm VENEMA
Siebrig BIELEVELD
( VI-2-4 )

VII-4-24 Johanna VENEMA
geb. 1-9-1876 te Ten Boer
ovl. 8-12-1881 te Groningen, 5 jaar oud
dochter van: Harm VENEMA
Siebrig BIELEVELD
( VI-2-4 )

VII-4-25 Jakob VENEMA
geb. 3-11-1878 te Ten Boer
zoon van: Harm VENEMA
Siebrig BIELEVELD
( VI-2-4 )

VII-6-35 Grietje van der VEEN
geb. 15-9-1886 te Oude Pekela
ovl. 3-11-1886 te Oude Pekela, 7 weken oud
dochter van: Berend van der VEEN
Trientje BROEKEMA
( VI-4-11 )

VII-6-36 Grietje van der VEEN
geb. 14-10-1887 te Oude Pekela
ovl. 12-8-1888 te Oude Pekela, 9 maand oud
dochter van: Berend van der VEEN
Trientje BROEKEMA
( VI-4-11 )

VII-6-37 Trientje van der VEEN
geb. 15-6-1890 te Oude Pekela
dochter van: Berend van der VEEN
Trientje BROEKEMA
( VI-4-11 )

VII-6-38 Sietze van der VEEN
geb. 3-7-1891 te Oude Pekela
zoon van: Berend van der VEEN
Trientje BROEKEMA
( VI-4-11 )

VII-6-39 Hendrik van der VEEN
geb. 13-7-1892 te Oude Pekela
ovl. te Oude Pekela
zoon van: Berend van der VEEN
Trientje BROEKEMA
( VI-4-11 )

VII-6-40 Grietje van der VEEN
geb. 30-12-1894 te Oude Pekela
dochter van: Berend van der VEEN
Trientje BROEKEMA
( VI-4-11 )

VII-6-41 Gardina van der VEEN
geb. 1-11-1896 te Oude Pekela
dochter van: Berend van der VEEN
Trientje BROEKEMA
( VI-4-11 )

VII-7-43 Jacoba MUNTENDAM
geb. 8-9-1877 te Groningen
ovl. 9-10-1881 te Groningen, 4 jaar oud
dochter van: Jacob MUNTENDAM
Harmtje WIERINGA

( VI-6-17 )

VII-7-45 NN MUNTENDAM
geb. 1-3-1879 te Groningen
ovl. 1-3-1879 te Groningen, 0 dagen oud
dochter van: Jacob MUNTENDAM
Harmtje WIERINGA

( VI-6-17 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-7-47 Jantiena MUNTENDAM
geb. 30-9-1882 te Groningen
ovl. 6-10-1964 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Jacob MUNTENDAM
Harmtje WIERINGA

( VI-6-17 )

VII-7-49 Jan MUNTENDAM
geb. 19-7-1886 te Groningen
ovl. 18-4-1924 te Groningen, 37 jaar oud
zoon van: Jacob MUNTENDAM
Harmtje WIERINGA

( VI-6-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: klerk (1913).
 
  Hij trouwde op 18-12-1913 te Groningen met:  
  Antje GOUTIER
geb. 20-4-1887 te Groningen
ovl. 16-9-1967 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Jan GOUTIER
Geessien RHODA

  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob MUNTENDAM geb. 28-2-1915 te Groningen ( VIII-11-34 )

VII-8-51 Hindrik VLIESMAN
geb. 4-11-1885 te Hoogkerk
ovl. 30-1-1952 te Haren, 66 jaar oud
zoon van: Geert VLEISMAN
Grietje van de VEEN

( VI-7-21 )

VII-8-53 Pieter VLEISMAN
geb. 4-11-1885 te Hoogkerk
ovl. 30-1-1952 te Haren, 66 jaar oud
zoon van: Geert VLEISMAN
Grietje van de VEEN

( VI-7-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; timmerman (1909).
 
  Hij trouwde op 6-11-1909 te Haren met:  
  Stientje KOOPMANS
geb. 6-8-1885 te Haren (Helpman)
ovl. 13-10-1950 te Haren, 65 jaar oud
dochter van: Hendrik KOOPMANS
Annechien KAPMA

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik Geert VLIESMAN geb. 22-1-1910 te Groningen ( VIII-12-35 )

VII-8-55 Jurrien VLIESMAN
geb. 27-1-1891 te Hoogkerk
zoon van: Geert VLEISMAN
Grietje van de VEEN

( VI-7-21 )

VII-8-57 Siebrand VLIESMAN
geb. 9-5-1892 te Groningen
ovl. 4-11-1901 te Groningen, 9 jaar oud
zoon van: Geert VLEISMAN
Grietje van de VEEN

( VI-7-21 )

VII-9-59 Harmke VEENSTRA
geb. 28-12-1891 te Groningen
ovl. 1-10-1892 te Groningen, 9 maand oud
dochter van: Klaas Pieter VEENSTRA
Jantien van de VEEN

( VI-7-23 )

VII-10-60 Geertje van der VEEN
geb. 23-4-1880 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-11-1880 te Haren (Hoornschedijk) (OA-60), 6 maand oud
dochter van: Hendrik van der VEEN
Hendrika BERENDS
( VI-8-25 )
fam. 1: ( VII-2-16 )

VII-10-61 Lammechiena van der VEEN
geb. 21-5-1881 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 15-12-1949 te Haren (OA-165), 68 jaar oud
dochter van: Hendrik van der VEEN
Hendrika BERENDS
( VI-8-25 )
fam. 1: ( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
Lammechien deed belijdenis op 7 April 1904 (volgens archief Geref Kerk te Haren).
 
  Zij trouwde op 6-5-1914 te Haren (HA-18) met:  
  Geert MULDER
geb. 4-9-1874 te Haren (Glimmen)
zoon van: Lucas MULDER
Jantien van DALEN

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1914), veehouder/landbouwer (1920).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 39 jaar; bruid 32 jaar
 

VII-10-62 Jan van der VEEN
geb. 27-5-1882 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 14-7-1958 te Haren (OA-60), 76 jaar oud
zoon van: Hendrik van der VEEN
Hendrika BERENDS
( VI-8-25 )
fam. 1: ( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
beroep: brandstofhandelaar (1922).
 
  Hij trouwde op 8-6-1922 te Haren (HA-24) met:  
  Annechien VELS
geb. 25-5-1902 te Groningen (GA-809)
ovl. 26-10-1967, 65 jaar oud
dochter van: Jan Hendrik VELS
Hendrikje BAZUIN
fam. 112: ( V-3-14 )
fam. 2: ( VI-9-35 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: brandstofhandelaar; beroep vader bruidegom.: gem.ontvanger; beroep vader bruid: voerman; bruidegom 40 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje van der VEEN geb. te Haren ( VIII-13-36 )

VII-10-63 Geertje van der VEEN
geb. 26-9-1883 te Haren
dochter van: Hendrik van der VEEN
Hendrika BERENDS
( VI-8-25 )
fam. 1: ( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1915).
 
  Zij trouwde op 28-4-1905 te Haren (HA-8) met:  
  Gerrit HOMAN
geb. 4-4-1874 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 22-11-1963 te Aduard, 89 jaar oud
zoon van: Jakob HOMAN
Willemina VISSER

  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1905), arbeider (1915), veehouder (1945).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 31 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob HOMAN geb. 29-10-1905 te Klein Garnwerd ( VIII-14-38 )
  2. Hendrik HOMAN geb. 18-12-1906 te Haren (Hoornschedijk) ( VIII-14-40 )
  3. Willemina HOMAN geb. 6-11-1908 te Leek (Enumatil) / ovl. 28-9-1945 te Baflo ( VIII-14-42 )
  4. Jan HOMAN geb. ca 1913 te Beilen ( VIII-14-44 )
  5. Klaas HOMAN geb. 16-5-1915 te Westerhorn / ovl. 9-6-1915 te Westerhorn ( VIII-14-46 )

VII-10-64 Derk van der VEEN
geb. 21-2-1886 te Haren
ovl. 4-1-1962 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Hendrik van der VEEN
Hendrika BERENDS
( VI-8-25 )
fam. 1: ( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwer (1910)
 
  Hij trouwde op 7-5-1910 te Leek (HA-12) met:  
  Kunje BOLHUIS
geb. 20-3-1889 te Leek (Oostwold) (GA-32)
ovl. 7-5-1959 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Thies BOLHUIS
Knelske AALFS
fam. 117: ( XIII-49-177 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; bruidegom 24 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik van der VEEN geb. 4-2-1911 te Beilen ( VIII-15-47 )
  2. Thies van der VEEN geb. 26-9-1912 te Beilen (Hooghalen) ( VIII-15-48 )

VII-10-65 Klaas van der VEEN
geb. 7-9-1887 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Hendrik van der VEEN
Hendrika BERENDS
( VI-8-25 )
fam. 1: ( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
Klaas deed belijdenis op 11 mei 1913 (volgens archief Geref Kerk te Haren).
 
  Hij trouwde op 2-11-1912 te Eelde met:  
  Katharina KONING
geb. 29-5-1884 te Vries (De Punt)
dochter van: Harm KONING
Egbertien VOS

  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm van der VEEN geb. ca 1913 te Eelde / ovl. 23-3-1943 te Groningen ( VIII-16-49 )

VII-10-66 Klaasje van der VEEN
geb. 31-12-1890 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 6-2-1937 te Grijpskerk (Kommerzijl) (OA-7), 46 jaar oud
dochter van: Hendrik van der VEEN
Hendrika BERENDS
( VI-8-25 )
fam. 1: ( VII-2-16 )
  Persoonlijke informatie
Klaasje is op 1-3-1891 gedoopt, tegelijk met Janna Berends dochter van Jan Berends de Jongen en Alberdiena Woldring (archief Geref Kerk Haren).
Klaasje vertrok naar Kommerzijl waar zij onderwijzer was.
 
  Zij trouwde op 7-6-1917 te Haren (HA-19) met:  
  Jacob Derk SMIT
geb. 17-1-1889 te Grijpskerk (Kommerzijl)
ovl. 20-9-1962 te Grijpskerk, 73 jaar oud
zoon van: Jan SMIT
Ietje de VRIES
fam. 73: ( VI-21-109 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruidegom.: bakker; beroep vader bruid: gemeente ontvanger; bruidegom 28 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Ietje Gesina SMIT geb. 2-4-1918 te Grijpskerk (Kommerzijl) fam. 73: ( VIII-19-57 )

VII-11-67 Roelf van der VEEN
geb. 11-7-1886 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 4-5-1932 te Haren (Noordlaren), 45 jaar oud
zoon van: Derk van der VEEN
Grietje GORTEMAKER
( VI-9-26 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1911).
 
  Hij trouwde op 6-5-1911 te Haren met:  
  Elizabeth KATERBORG
geb. 20-4-1889 te Haren
ovl. 5-1-1959 te Haren (Noordlaren), 69 jaar oud
dochter van: Albertus KATERBORG
Tona Lucia van der KAMP

  Persoonlijke informatie
Begraven te Haren (Noordlaren).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van der VEEN geb. 16-8-1912 te Haren / ovl. 16-8-1912 te Haren ( VIII-17-50 )
  2. Tona Lucia van der VEEN geb. 8-12-1913 te Haren ( VIII-17-51 )
  3. Grietje van der VEEN geb. ca 1920 te Haren ( VIII-17-52 )

VII-11-68 Berendje van der VEEN
geb. 13-4-1895 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 1-6-1955 te Haren, 60 jaar oud
dochter van: Derk van der VEEN
Grietje GORTEMAKER
( VI-9-26 )
  Zij trouwde op 29-4-1921 te haren met:  
  Jakob BOSMA
geb. ca 1893 te Slochteren
zoon van: Harm BOSMA
Elsien OOSTLAND

  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 

VII-12-69 Berend van der VEEN
geb. ca 1884 te Haren
zoon van: Jans van der VEEN
Harmke ROELFSEMA
( VI-9-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1910).
 
  Hij trouwde op 13-5-1910 te Haren (HA-22) met:  
  Luikje VRIELING
geb. 22-2-1886 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Jan [Gerrits] VRIELING
Harmtje van der VEEN
fam. 4: ( VII-2-12 )
( VI-9-29 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar. Bruidegom en bruid zijn neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jans van der VEEN geb. 1-2-1911 te Haren (GA-17) ( VIII-18-53 )
  2. Harmtje van der VEEN geb. 22-5-1913 te Haren / ovl. 8-1-2002 te Rolde (Schoonloo) ( VIII-18-54 )
  3. Harmina van der VEEN geb. 1-12-1915 te Haren (Hoornschedijk) (GA-95) ( VIII-18-55 )
  4. Jan Gerrits van der VEEN geb. 26-10-1919 te Haren (Hoornschedijk) (GA-91) ( VIII-18-56 )

VII-12-70 Hillechien van der VEEN
geb. ca 1886 te Haren
dochter van: Jans van der VEEN
Harmke ROELFSEMA
( VI-9-27 )
  Zij trouwde op 16-4-1909 te Haren met:  
  Hendrik KNOLLEMA
geb. ca 1868 te Haren
zoon van: Hindrik KNOLLEMA
Fennechien OOSTERVELD

fam. 7: ( VI-6-42 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelier (1909) landarbeider (1940).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 31 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-12-71 Christoffel van der VEEN
geb. 30-11-1888 te Haren
ovl. 22-12-1982 te Groningen, 94 jaar oud
zoon van: Jans van der VEEN
Harmke ROELFSEMA
( VI-9-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1914).
 
  Hij trouwde op 14-5-1914 te Haren (HA-26) met:  
  Jantiena BUIREMA
geb. 3-4-1889 te Haren
ovl. 14-5-1968 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Geert BUIREMA
Jantje MANNES
fam. 117: ( XIII-116-498 )
fam. 23: ( IV-8-42 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: koemelker; bruidegom 25 jaar; bruid 25 jaar
 

VII-12-72 Alke van der VEEN
geb. 26-5-1892 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 28-8-1979, 87 jaar oud
dochter van: Jans van der VEEN
Harmke ROELFSEMA
( VI-9-27 )
  Zij trouwde op 4-5-1916 te Haren met:  
  Lukas KAMPS
geb. 27-6-1892 te Groningen
ovl. 25-10-1968, 76 jaar oud
zoon van: Lukas KAMPS
Trientje van der VEEN
fam. 40: ( VI-4-45 )
( VI-9-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker (1916).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-13-73 Alke van der VEEN
geb. 13-3-1900 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 19-1-1984, 83 jaar oud
dochter van: Geert van der VEEN
Alberdina DOUWES
( VI-9-30 )
fam. 40: ( VI-2-34 )
  Zij trouwde op 22-12-1937 te Ezinge met:  
  Anko GUIKEMA
geb. 18-11-1879 te Feerwerd
ovl. 4-3-1962, 82 jaar oud
zoon van: Geert GUIKEMA
Wietske HAAN


VII-13-74 Douwinus van der VEEN
geb. 20-9-1901 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 26-2-1971 te Haren, 69 jaar oud
zoon van: Geert van der VEEN
Alberdina DOUWES
( VI-9-30 )
fam. 40: ( VI-2-34 )
  Hij trouwde op 15-5-1925 te Haren met:  
  Arnoldina BLAAUWIJKEL
geb. 3-10-1900 te Nuis
ovl. 24-5-1991 te Haren, 90 jaar oud
dochter van: Pieter BLAAUWIJKEL
Metje VEENSTRA


VII-13-75 Geesje van der VEEN
geb. 22-9-1902 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Geert van der VEEN
Alberdina DOUWES
( VI-9-30 )
fam. 40: ( VI-2-34 )
  Zij trouwde op 14-5-1926 te Haren met:  
  Hendrik SMIT
geb. 8-7-1904 te Borger
zoon van: Jan SMIT
Klaassina BENUS


VII-13-76 Berendje van der VEEN
geb. 4-11-1904 te Haren
dochter van: Geert van der VEEN
Alberdina DOUWES
( VI-9-30 )
fam. 40: ( VI-2-34 )
  Zij trouwde op 7-5-1937 te Haren met:  
  Harm BRUINIUS
geb. 27-1-1906 te Bedum
zoon van: Jan BRUINIUS
Johanna WEESIES
fam. 117: ( XIV-55-267 )

VII-13-77 Geertruid van der VEEN
geb. 22-10-1906 te Haren
ovl. 11-6-1985, 78 jaar oud
dochter van: Geert van der VEEN
Alberdina DOUWES
( VI-9-30 )
fam. 40: ( VI-2-34 )
  Zij trouwde op 7-5-1937 te Haren met:  
  Louwe BRUINIUS
geb. 21-11-1910 te Bedum
ovl. 10-11-1988, 77 jaar oud
zoon van: Jan BRUINIUS
Johanna WEESIES
fam. 117: ( XIV-55-267 )

VII-14-79 Ephemia Maria HEIJNEN
geb. 16-9-1871 te Emmen (Erica)
ovl. 20-9-1944 te Emmen, 73 jaar oud
dochter van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )
  Zij trouwde op 19-9-1893 te Emmen met:  
  Harmannus Bernardus LIPPOLD
geb. 8-11-1868 te Emmen (Nieuw Amsterdam)
ovl. 11-10-1959 te Emmen, 90 jaar oud
zoon van: Johannes Frederik LIPPOLD
Gesina Henrica TEEBEN


VII-14-81 Jan Jozef HEIJNEN
geb. 4-9-1873 te Emmen (Erica)
ovl. 23-6-1954 te Emmen, 80 jaar oud
zoon van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1901).
 
  Hij trouwde op 7-5-1901 te Emmen met:  
  Anna Maria ALBERS
geb. 31-1-1878 te Alexisdorf (Gross Ringe) (Dld)
ovl. 4-2-1959 te Emmen, 81 jaar oud
dochter van: Johann Hermann ALBERS
Maria Adelheid VERLEISDONK

  Bij het huwelijk
Bruidegom: arbeider, wonende in Barger-Oosterveen (Emmen); bruid: dienstmeid, wonende in Schoonebeek.
 

VII-14-83 Elizabeth HEIJNEN
geb. 23-8-1875 te Emmen (Erica)
ovl. 4-3-1954 te Emmen, 78 jaar oud
dochter van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )
  Zij trouwde op 3-11-1904 te Emmen met:  
  Hermannus Henderikus LIPPOLD
geb. 23-8-1879 te Emmen (Nieuw Amsterdam)
ovl. 4-11-1970 te Emmen, 91 jaar oud
zoon van: Johannes Frederik LIPPOLD
Gesina Henrica TEEBEN


VII-14-85 Alberdina HEIJNEN
geb. 13-10-1877 te Emmen (Erica)
ovl. 26-4-1879 te Emmen (Erica), 18 maand oud
dochter van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )

VII-14-87 Antonius HEIJNEN
geb. 13-10-1877 te Emmen (Erica)
ovl. 5-3-1904 te Emmen (Erica), 26 jaar oud
zoon van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1904).
 

VII-14-89 Ephemia Maria Gesina HEIJNEN
geb. 24-2-1883 te Emmen (Erica)
ovl. 28-3-1883 te Emmen (Nieuw Amsterdam), 32 dagen oud
dochter van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )

VII-14-91 Maria Theresia HEIJNEN
geb. 28-8-1885 te Emmen (Erica)
ovl. 19-3-1889 te Emmen (Barger Oosterveen), 3 jaar oud
dochter van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )

VII-14-93 Maria Theresia HEIJNEN
geb. 21-4-1889 te Emmen (Barger Oosterveen)
ovl. 10-9-1960 te Almelo, 71 jaar oud
dochter van: Johannes Bernardus HEIJNEN
Trientje van der VEEN

( VI-10-31 )
  Zij trouwde op 1-9-1908 te Emmen met:  
  Johannes Hermann ALBERS
geb. 1-4-1888 te Hesepertwist (Dld)
ovl. 26-8-1962 te Schoonebeek, 74 jaar oud
zoon van: Gerhard Heinrich ALBERS
Maria Gesina JANSEN


VII-15-95 Hinderikus Lubertus SIBUM
geb. 21-2-1871 te Emmen (Nieuw Amsterdam)
ovl. 1-5-1883 te Onstwedde, 12 jaar oud
zoon van: Harm Hendrik SIBUM
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )

VII-15-97 Elizabeth SIBUM
geb. 21-1-1873 te Emmen (Erica)
ovl. 7-12-1944 te Musselkanaal, 71 jaar oud
dochter van: Harm Hendrik SIBUM
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )
  Zij trouwde op 16-10-1909 te Onstwedde met:  
  Jan Berend BOLS
geb. 13-10-1870 te Emmen (Maten)
zoon van: Johan Gerhard BOLS
Maria Helena AALBES

  Persoonlijke informatie
Beroep: postbode (1909).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom: weduwnaar van Anna Maria Engelina Jansen.
 

VII-15-99 Catharina Margaretha SIBUM
geb. 14-3-1875 te Emmen (Erica)
ovl. 25-5-1876 te Emmen (Erica), 14 maand oud
dochter van: Harm Hendrik SIBUM
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )

VII-15-101 Anthonius SIBUM
geb. 9-5-1877 te Emmen (Nieuw Amsterdam)
ovl. 19-10-1916 te Onstwedde, 39 jaar oud
zoon van: Harm Hendrik SIBUM
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )

VII-15-103 Catharina Margaretha SIBUM
geb. 29-12-1878 te Emmen (Nieuw Amsterdam)
ovl. 21-6-1924 te Wildervank, 45 jaar oud
dochter van: Harm Hendrik SIBUM
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )
  Zij trouwde op 1-10-1921 te Onstwedde met:  
  Christoffer Bernardus BOOLMAN
geb. 18-11-1873 te Stadskanaal
ovl. 30-12-1944 te Wildervank, 71 jaar oud
zoon van: Henricus Joannes Gerhardus BOOLMAN
Margaretha Johanna STEGEMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1921).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 46 jaar, bruid 42 jaar.
 

VII-15-105 Bernardus RATGERS
geb. 25-7-1890 te Onstwedde (Horsten)
zoon van: Bernardus Gerhardus RATGERS
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1912).
 
  Hij trouwde op 13-4-1912 te Onstwedde met:  
  Martha Margaretha WITSENBOER
geb. ca 1886 te Zuidhorn
dochter van: Theodorus WITSENBOER
Anna Elzina BARTELDS

  Bij het huwelijk
bruidegom 21 jaar, bruid 24 jaar.
 

VII-15-107 NN RATGERS
geb. 10-11-1892 te Onstwedde (Horsten)
ovl. 10-11-1892 te Onstwedde (Horsten), 0 dagen oud
zoon van: Bernardus Gerhardus RATGERS
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren deel van een tweeling.
 

VII-15-109 Albertus RATGERS
geb. 10-11-1892 te Onstwedde (Horsten)
zoon van: Bernardus Gerhardus RATGERS
Alberdina van der VEEN

( VI-10-32 )
  Persoonlijke informatie
Deel van een tweeling. Beroep: arbeider (1921).
 
  Hij trouwde op 29-10-1921 te Onstwedde met:  
  Catharina Helena Maria BONDRAGER
geb. ca 1889 te Onstwedde
dochter van: Hyacinthus Henricus Fransiscus BONDRAGER
Maria LUBBERS

  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 32 jaar.
 

VII-16-110 Geessien DEKKER
geb. 29-1-1879 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-4-1880 te Eelde (Paterswolde), 14 maand oud
dochter van: Johannes DEKKER
Annechien NIJDAM
( VI-11-34 )
fam. 17: ( X-48-237 )

VII-16-111 Geessien DEKKER
geb. 6-2-1881 te Groningen
dochter van: Johannes DEKKER
Annechien NIJDAM
( VI-11-34 )
fam. 17: ( X-48-237 )
  Zij trouwde (1) op 14-7-1904 te Groningen met:  
  Willem AMSING
geb. 13-9-1882 te Groningen
ovl. 4-3-1941 te Eelde, 58 jaar oud
zoon van: Klaas AMSING
Hillechien LUIKINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1904, 1917), caféhouder (1918) woonachtig te Eelde (Paterswolde).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 21 jaar, bruid 23 jaar. Huwelijk door scheiding ontbonden op 15-1-1918 te Assen.
 
  Zij trouwde (2) op 18-1-1919 te Marum (HA-1) met:  
  Jannes de JONGE
geb. 15-1-1871 te Hoogkerk
ovl. 16-5-1934 te Groningen (OA-600), 63 jaar oud
zoon van: Herman de JONGE
Derkien van HEMMEN

fam. 35: ( IV-10-59 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1919).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 48 jaar; bruid 37 jaar; weduwnaar van Martha van Bruggen; echtscheiding Willem Amsing; Huwelijk door scheiding beeindigd op 07-06-1929
 

VII-16-112 Harm DEKKER
geb. 25-7-1883 te Groningen
zoon van: Johannes DEKKER
Annechien NIJDAM
( VI-11-34 )
fam. 17: ( X-48-237 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; leerlingmachinist (1908).
 
  Hij trouwde op 4-6-1908 te Groningen met:  
  Roelofje STRATING
geb. 8-10-1883 te Groningen
ovl. 13-8-1971 te Bloemendaal, 87 jaar oud
dochter van: Jan STRATING
Allerdina MEIJER
fam. 98: ( VI-18-92 )
fam. 32: ( V-2-9 )
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 

VII-16-113 Pieterke DEKKER
geb. 15-5-1886 te Groningen
ovl. 9-10-1918 te Winschoten, 32 jaar oud
dochter van: Johannes DEKKER
Annechien NIJDAM
( VI-11-34 )
fam. 17: ( X-48-237 )
  Zij trouwde op 31-12-1905 te Groningen (HA-548) met:  
  Bertus STRATING
geb. 9-1-1886 te Groningen (GA-47)
ovl. 27-10-1959 te Den Haag, 73 jaar oud
zoon van: Jan STRATING
Allerdina MEIJER
fam. 98: ( VI-18-92 )
fam. 32: ( V-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelmaker (1905).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 19 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan STRATING geb. 26-3-1906 te Groningen (GA-499) fam. 98: ( VIII-77-381 )
  2. Johannes Bertus STRATING geb. 19-8-1912 te Winschoten (GA-191) / ovl. 27-4-1973 te Vlaardingen fam. 98: ( VIII-77-382 )
  3. Allerdina STRATING geb. 3-11-1915 te Winschoten / ovl. 3-11-1990 te Oud Beijerland fam. 98: ( VIII-77-383 )

VII-16-114 Alef DEKKER
geb. 11-11-1888 te Groningen
zoon van: Johannes DEKKER
Annechien NIJDAM
( VI-11-34 )
fam. 17: ( X-48-237 )
  Hij trouwde op 30-11-1912 te Appingedam met:  
  Alberdina van DIJKEN
geb. ca 1889 te Appingedam
dochter van: Johannes van DIJKEN
Leena NIEBOER

  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-16-115 Derkje DEKKER
geb. 28-1-1892 te Groningen
dochter van: Johannes DEKKER
Annechien NIJDAM
( VI-11-34 )
fam. 17: ( X-48-237 )
  Zij trouwde op 26-9-1912 te Groningen met:  
  Henderikus JANSEN
geb. ca 1889 te Groningen
zoon van: Franciscus JANSEN
Hinderkien BREMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: treinpoetser (1912).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 

VII-17-116 Alef DEKKER
geb. 4-1-1889 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Berend DEKKER
Aaltje HOUKES
( VI-11-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kommies der Belastingen (1918).
 
  Hij trouwde op 16-2-1918 te Beerta met:  
  Harmke STUBBE
geb. ca 1897 te Beerta (Nw Beerta)
dochter van: Jan STUBBE
Dorothea Johanna Frederika KUPERS

  Bij het huwelijk
bruidegom 29 jaar, bruid 21 jaar.
 

VII-17-117 Koene DEKKER
geb. 25-12-1890 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Berend DEKKER
Aaltje HOUKES
( VI-11-40 )
  Hij trouwde op 5-6-1920 te Eelde met:  
  Cornelia Jantina de VRIES
geb. 13-6-1895 te Eelde
dochter van: Roelof de VRIES
Anna Margrieta de VRIES


VII-17-118 Johannes DEKKER
geb. 9-1-1893 te Eelde
zoon van: Berend DEKKER
Aaltje HOUKES
( VI-11-40 )
  Hij trouwde op 25-5-1918 te Eelde met:  
  Annegien de VRIES
geb. 30-1-1898 te Eelde
dochter van: Roelof de VRIES
Anna Margrieta de VRIES


VII-17-119 Hindrikje DEKKER
geb. 3-12-1895 te Eelde
ovl. 12-3-1898 te Eelde, 2 jaar oud
dochter van: Berend DEKKER
Aaltje HOUKES
( VI-11-40 )

VII-17-120 Geessien DEKKER
geb. 9-3-1898 te Eelde
ovl. 2-2-1899 te Eelde, 10 maand oud
dochter van: Berend DEKKER
Aaltje HOUKES
( VI-11-40 )

VII-17-121 Berend Henderikus Geert DEKKER
geb. 4-11-1899 te Eelde
zoon van: Berend DEKKER
Aaltje HOUKES
( VI-11-40 )

VII-18-122 Alef DEKKER
geb. 21-2-1890 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-2-1890 te Eelde, 1 dagen oud
zoon van: Willem Berend DEKKER
Ida HARMS
( VI-11-42 )
fam. 18: ( VI-30-140 )

VII-18-123 Geessien DEKKER
geb. 9-5-1891 te Eelde
dochter van: Willem Berend DEKKER
Ida HARMS
( VI-11-42 )
fam. 18: ( VI-30-140 )
  Zij trouwde op 10-5-1913 te Eelde met:  
  Engbert van ES
geb. 23-10-1888 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Kornelis van ES
Geertruida BEEN


VII-18-124 Geert DEKKER
geb. 24-12-1892 te Eelde
zoon van: Willem Berend DEKKER
Ida HARMS
( VI-11-42 )
fam. 18: ( VI-30-140 )
  Hij trouwde op 27-10-1917 te Eelde met:  
  Harmanna WILKENS
geb. 2-12-1896 te Vries (Winde)
dochter van: Geert WILKENS
Geessien BEBINGH


VII-18-125 Henderkien DEKKER
geb. 21-11-1894 te Eelde
dochter van: Willem Berend DEKKER
Ida HARMS
( VI-11-42 )
fam. 18: ( VI-30-140 )
  Zij trouwde op 15-11-1919 te Vries met:  
  Jan KOOPS
geb. 21-10-1893 te Vries (Donderen)
zoon van: Jan KOOPS
Jantien van RINGEN


VII-18-126 NN DEKKER
geb. 3-2-1898 te Eelde
ovl. 3-2-1898 te Eelde, 0 dagen oud
dochter van: Willem Berend DEKKER
Ida HARMS
( VI-11-42 )
fam. 18: ( VI-30-140 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-19-128 Tekke BOER
geb. 25-10-1890 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Jans BOER
Trientje DEKKER

( VI-11-44 )
  Hij trouwde op 12-5-1926 te Slochteren met:  
  Aaltje Frouwke VELDMAN
geb. 15-10-1897 te Slochteren (Scharmer)
dochter van: Hendrik VELDMAN
Hebeltje de VRIES


VII-19-130 Alef BOER
geb. 29-9-1892 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Jans BOER
Trientje DEKKER

( VI-11-44 )

VII-19-132 Annechien BOER
geb. 15-1-1896 te Haren (Hoornschedijk) (GA-6)
dochter van: Jans BOER
Trientje DEKKER

( VI-11-44 )
  Zij trouwde op 3-12-1920 te Haren (HA-50) met:  
  Albert OOSTERVELD
geb. 3-7-1888 te Haren (GA-64)
zoon van: Abel OOSTERVELD
Janna de JONGE
fam. 7: ( VI-33-224 )
fam. 1: ( VII-8-42 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 32 jaar (klopt niet met geb. datum); bruid 24 jaar.
 

VII-20-134 Jantje ARENDS
geb. 3-11-1886 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 4-5-1968, 81 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )
  Zij trouwde op 18-5-1912 te Eelde met:  
  Hendrik ZWEERS
geb. 20-1-1879 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 25-2-1964, 85 jaar oud
zoon van: Derk ZWEERS
Jantien BAZUIN

fam. 3: ( VI-9-32 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ZWEERS geb. 20-8-1913 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 22-10-1997 te Eelde fam. 3: ( VIII-57-238 )

VII-20-136 Geert ARENDS
geb. 22-11-1887 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-8-1973 te Eelde, 85 jaar oud
zoon van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1916).
 
  Hij trouwde op 25-7-1908 te Eelde (HA-10) met:  
  Grietje VEENHUIS
geb. 3-12-1887 te Haren
ovl. 14-11-1979 te Eelde, 91 jaar oud
dochter van: Theije VEENHUIS
Cornelia SWAVING

fam. 27: ( VI-3-15 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje ARENDS geb. 26-10-1908 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-3-1998 te Haren ( VIII-19-57 )
  2. Kornelia ARENDS geb. 12-10-1909 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-10-1975 te Eelde ( VIII-19-58 )
  3. Berend ARENDS geb. 29-3-1911 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 14-12-1994 te Eelde ( VIII-19-59 )
  4. Mechelina ARENDS geb. 31-10-1914 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 4-2-2000 te Eelde ( VIII-19-60 )
  5. Tije ARENDS geb. 25-5-1916 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 6-8-1916 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-19-61 )
  6. Jantiena ARENDS geb. 17-2-1926 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 30-11-2011 te Amsterdam ( VIII-19-62 )

VII-20-138 Arend ARENDS
geb. 26-5-1889 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 31-1-1890 te Eelde, 8 maand oud
zoon van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )

VII-20-140 Aukje ARENDS
geb. 27-1-1892 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 6-11-1892 te Eelde, 9 maand oud
dochter van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )

VII-20-142 Arend ARENDS
geb. 27-1-1892 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 17-5-1892 te Eelde, 3 maand oud
zoon van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )

VII-20-144 Aukje ARENDS
geb. 21-12-1894 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 16-7-1982 te Eelde, 87 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )
  Zij trouwde op 15-5-1915 te Eelde met:  
  Johannes Hendrik KREMER
geb. 3-6-1895 te Gieten (Gieterveen)
ovl. 26-12-1963 te Eelde, 68 jaar oud
zoon van: Willem KREMER
Egbertien VEENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1829)
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem KREMER geb. 22-9-1915 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-20-64 )
  2. Berend KREMER geb. te Eelde (Paterswolde) ( VIII-20-66 )
  3. Egberdinus KREMER geb. 8-11-1918 te Eelde / ovl. 3-9-1929 te Groningen ( VIII-20-68 )
  4. Jantje KREMER geb. te Eelde (Paterswolde) ( VIII-20-70 )
  5. Hinderkien KREMER geb. 24-5-1922 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-11-2010 te Assen ( VIII-20-72 )
  6. Jantiene KREMER geb. 17-9-1924 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 28-9-1961 te Groningen ( VIII-20-74 )
  7. Egbertien KREMER geb. te Eelde (Paterswolde) ( VIII-20-76 )

VII-20-146 Arend ARENDS
geb. 13-3-1899 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 25-5-1971 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )
  Hij trouwde op 30-5-1925 met:  
  Lidia LUBBERS
geb. 13-5-1906 te Groningen
ovl. 5-8-1993 te Eelde, 87 jaar oud
dochter van: Haijo LUBBERS
Klaartje SCHILLERN

  Uit deze relatie  
  1. Berend ARENDS geb. 15-12-1925 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-3-2008 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-21-77 )
  2. Haijo ARENDS geb. 25-9-1929 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-1-2012 te Groningen ( VIII-21-78 )
  3. Geert ARENDS geb. 19-1-1934 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-21-79 )
  4. Klaartje Jantje ARENDS geb. 14-1-1944 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-21-80 )

VII-20-148 Trientje ARENDS
geb. 5-3-1903 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-4-1977 te Eelde (Paterswolde), 74 jaar oud
dochter van: Berend ARENDS
Jantje van der VEEN

( VI-12-51 )
  Zij trouwde op 19-6-1924 te Eelde met:  
  Albert van BERGEN
geb. 16-7-1898 te Eelde (Paterswolde) (GA-46)
ovl. 28-1-1980 te Eelde (Paterswolde), 81 jaar oud
zoon van: Jacob van BERGEN
Jantje ARENDS
fam. 111: ( VII-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Jantje van BERGEN geb. 14-12-1924 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 21-5-1989 te Groningen fam. 111: ( IX-1-1 )
  2. Berend Jacob van BERGEN geb. 21-12-1928 te Eelde (Paterswolde) fam. 111: ( IX-1-2 )
  3. Jacob van BERGEN geb. 11-10-1931 te Eelde (Paterswolde) fam. 111: ( IX-1-3 )

VII-21-150 Auktje ARENDS
geb. 19-1-1891 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 3-5-1971 te Nieuwe Schans, 80 jaar oud
dochter van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )
  Zij trouwde op 12-9-1912 te Groningen met:  
  Gerrit BOONSTRA
geb. ca 1884 te Buitenpost
ovl. 28-4-1947 te Nieuwe Schans
zoon van: Roelof BOONSTRA
Maria MEIJER


VII-21-152 Jantien ARENDS
geb. 3-11-1892 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 24-3-1959 te Groningen, 66 jaar oud
dochter van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )
  Zij trouwde op 22-12-1919 te Groningen met:  
  Jacob GALLIARD
geb. 13-3-1893 te Groningen
ovl. 26-7-1954 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Pieter Johannes GALLIARD
Lammechien SCHOONOORT

  Persoonlijke informatie
Beroep: meubelstoffeerder (1919).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar, bruid 27 jaar.
 

VII-21-154 Geertje ARENDS
geb. 27-3-1894 te Haren
ovl. 11-12-1925 te Eelde (overl. te groningen), 31 jaar oud
dochter van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )
  Zij trouwde op 14-3-1914 te Eelde met:  
  Jacob BOS
geb. 5-7-1890 te Eelde
ovl. 31-3-1962 te Eelde, 71 jaar oud
zoon van: Jan BOS
Albertien POSTEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1914), wonende te Eelde. De laatste 6 maanden voor zijn huwelijk woonachtig te Haren.
 

VII-21-156 Arend ARENDS
geb. 21-8-1895 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 29-9-1971 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: pakhuisknecht (1922).
 
  Hij trouwde op 19-1-1922 te Groningen met:  
  Geertruida WIERSEMA
geb. 19-5-1899 te Loppersum (Wirdum)
ovl. 7-7-1985 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Hendrik WIERSEMA
Grietje NEUT

  Bij het huwelijk
bruidegom 26 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert ARENDS geb. 2-7-1923 te Groningen / ovl. 27-4-1981 te Rijswijk ( VIII-23-87 )
  2. Grietje ARENDS geb. 20-7-1925 te Groningen / ovl. 5-4-2002 te Groningen ( VIII-23-88 )
  3. Jans ARENDS geb. 10-2-1931 te Groningen / ovl. 20-4-2004 te Groningen ( VIII-23-89 )
  4. Hendrika Aaltje ARENDS geb. te Groningen ( VIII-23-90 )

VII-21-158 Geert ARENDS
geb. 1-4-1897 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-3-1921 te Groningen, 23 jaar oud
zoon van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )
  Hij trouwde op 22-12-1919 te Groningen met:  
  Jakoba HEKKEMA
geb. 13-5-1901 te Groningen
dochter van: Balster HEKKEMA
Anje KUIPERS

  Bij het huwelijk
bruidegom 22 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna ARENDS geb. ca 1920 te Groningen ( VIII-24-91 )
  2. Balster ARENDS geb. 13-9-1921 te Groningen / ovl. 15-10-1991 te Norg ( VIII-24-92 )

VII-21-160 Berend ARENDS
geb. 24-3-1898 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-2-1901 te Eelde (Paterswolde), 2 jaar oud
zoon van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )

VII-21-162 Hillegien ARENDS
geb. 6-11-1899 te Eelde (Schelfhorst)
ovl. 6-12-1899 te Eelde (Paterswolde), 30 dagen oud
dochter van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )

VII-21-164 Hillechien ARENDS
geb. 10-3-1901 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )
  Zij trouwde op 5-6-1930 te Groningen met:  
  Egbert HOMAN
geb. 3-3-1898 te Haren
zoon van: Freerk HOMAN
Hinderica TAMMES


VII-21-166 Berend ARENDS
geb. 6-1-1905 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 22-2-1906 te Eelde (Paterswolde), 13 maand oud
zoon van: Jans ARENDS
Janna van der VEEN

( VI-12-54 )

VII-22-168 Nijske SNIJDER
geb. 16-7-1898 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-7-1963 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Willem SNIJDER
Geessien van der VEEN

( VI-12-57 )
  Zij trouwde op 15-11-1919 te Eelde met:  
  Hendrik KREMER
geb. 27-1-1899 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Markus KREMER
Lammechien HARMS


VII-22-170 Geert SNIJDER
geb. 27-7-1901 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-1-1902 te Eelde (Paterswolde), 5 maand oud
zoon van: Willem SNIJDER
Geessien van der VEEN

( VI-12-57 )

VII-22-172 Aukje SNIJDER
geb. 23-3-1904 te Eelde
dochter van: Willem SNIJDER
Geessien van der VEEN

( VI-12-57 )

VII-22-174 Jantje SNIJDER
geb. 19-10-1906 te Eelde
ovl. 11-11-1993 te Hilversum, 87 jaar oud
dochter van: Willem SNIJDER
Geessien van der VEEN

( VI-12-57 )
  Zij trouwde op 25-5-1934 te Haren met:  
  Ketrienus EITENS
geb. 20-2-1906 te Haren
ovl. 18-12-1948 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Kars EITENS
Aaltje GOTLIEB


VII-22-176 Geertje SNIJDER
geb. 3-3-1910 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-3-1911 te Eelde (Paterswolde), 12 maand oud
dochter van: Willem SNIJDER
Geessien van der VEEN

( VI-12-57 )

VII-22-178 Geertje SNIJDER
geb. 26-10-1912 te Eelde
dochter van: Willem SNIJDER
Geessien van der VEEN

( VI-12-57 )

VII-23-179 Eite BRINK
geb. 29-7-1889 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 13-12-1927 te Haren (OA-82), 38 jaar oud
zoon van: Wolter BRINK
Aukkien OTTENS

( VI-13-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1909, 1927).
 
  Hij trouwde (1) op 13-11-1909 te Haren met:  
  Lammina ARENDS
geb. 15-2-1887 te Eelde
ovl. 23-2-1919 te Haren (Noordlaren), 32 jaar oud
dochter van: Roelf ARENDS
Grietien BEEN
fam. 3: ( VIII-40-162 )
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BRINK geb. 16-9-1912 te Haren (Noordlaren) / ovl. 29-12-1997 te Haren ( VIII-25-93 )
  Hij trouwde (2) op 5-2-1921 te Haren (HA-5) met:  
  Geertje SWALVE
geb. 24-1-1895 te Hoogezand
ovl. 21-10-1964, 69 jaar oud
dochter van: Stoffer SWALVE
Johanna ALBRONDA

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 31 jaar; bruid 26 jaar; weduwnaar van Lammina Arends; Wettiging 1 kind
 

VII-24-180 Eite OTTENS
geb. 5-3-1893 te Eelde (GA-21)
ovl. 16-12-1952 te Eelde (OA-41), 59 jaar oud
zoon van: Grietje OTTENS ( VI-13-59 )
  Persoonlijke informatie
Bij de geboorte: erkenning door moeder Grietje Ottens te Eelde op 5-9-1896. Vader onbekend.
Beroep: arbeider (1913).
 
  Hij trouwde op 11-10-1913 te Eelde (HA-16) met:  
  Trientje VEENEMA
geb. ca 1893 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 7-8-1952 te Eelde (OA-21), 59 jaar oud
dochter van: Jan VEENEMA
Johanna OTTENS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan OTTENS geb. ca 1915 / ovl. 13-6-1963 te Groningen (OA-1142) ( VIII-26-94 )

VII-25-181 Grietje HUMMEL
geb. 8-1-1908 te Haren (Onnen)
dochter van: Hendrik HUMMEL
Eitdina OTTENS

( VI-13-61 )
  Zij trouwde op 29-10-1932 te Warffum met:  
  Albert JANS
geb. 7-1-1904 te Warffum
zoon van: Evert JANS
Korneliske WERKMAN

fam. 120: ( VI-1-5 )

  Generatie VIII  
VIII-1-1 Albert Jan WEVER
geb. 18-9-1901 te Hogezand (GA-239)
zoon van: Jan Gerrit WEVER
Albertien RODERMOND
( VII-2-5 )
  Hij trouwde op 23-11-1929 te Groningen met:  
  Jantien BOEREMA
geb. 12-3-1905 te Uithuizen
dochter van: Waalko BOEREMA
Annechien KRUIZE


VIII-1-2 Grietje WEVER
geb. 6-1-1904 te Hoogezand (GA-7)
dochter van: Jan Gerrit WEVER
Albertien RODERMOND
( VII-2-5 )
  Zij trouwde op 20-5-1932 te Hoogezand met:  
  Egge Georg PETZINGER
geb. 12-2-1907 te Oude Pekela
zoon van: Frans PETZINGER
Everdina DIK


VIII-1-3 Dirk WEVER
geb. 13-5-1906 te Hoogezand
zoon van: Jan Gerrit WEVER
Albertien RODERMOND
( VII-2-5 )
  Hij trouwde op 7-10-1932 te Sappemeer met:  
  Gezina Christina van den BERG
geb. 22-8-1908 te Sappemeer
dochter van: Teunis van den BERG
Hinderika BAKKER


VIII-1-4 Dirkje WEVER
geb. 22-10-1913 te Hoogezand (GA-211)
dochter van: Jan Gerrit WEVER
Albertien RODERMOND
( VII-2-5 )
  Zij trouwde op 4-11-1938 te Hoogezand met:  
  Kornelis SWITJER
geb. 10-3-1915 te Noordbroek
zoon van: Jan SWITJER
Grietje ROZEMA


VIII-2-5 Dirk Jacob WEVER
geb. 18-2-1905 te Assen
zoon van: Sikko WEVER
Pietje FABER
( VII-2-6 )
  Hij trouwde op 11-9-1929 te Assen met:  
  Egbertje NIJBOER
geb. 11-5-1908 te Rolde
dochter van: Jans NIJBOER
Marchje HILBERTS


VIII-2-6 Sietske Reino WEVER
geb. 21-5-1907 te Assen
dochter van: Sikko WEVER
Pietje FABER
( VII-2-6 )
  Zij trouwde op 16-11-1929 te Assen met:  
  Albert SMIT
geb. 4-3-1903 te Assen
zoon van: Jan SMIT
Eefke Adriana van DIJK


VIII-2-7 Jantje WEVER
geb. 5-6-1912 te Assen
dochter van: Sikko WEVER
Pietje FABER
( VII-2-6 )

VIII-3-8 Margaretha Pieterdina DIK
geb. 14-12-1893 te Groningen
dochter van: Tiemon DIK
Fransina SCHOKKENBROEK

( VII-3-10 )
  Zij trouwde op 16-5-1918 te Groningen met:  
  Jan Fokko HUIZING
geb. 21-8-1890 te Oosterhoogebrug
zoon van: Leenardus HUIZING
Cornelia Gerritdina WARNDERS


VIII-3-9 Geuchiena DIK
geb. 22-2-1896 te Groningen
dochter van: Tiemon DIK
Fransina SCHOKKENBROEK

( VII-3-10 )
  Zij trouwde op 4-3-1920 te Groningen met:  
  Herman Johan Gerard STEVENS
geb. 20-12-1895 te Groningen
ovl. 9-9-1959 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Sibertus STEVENS
Wilhelmina HEIJES


VIII-4-10 Johannes Harmannus SCHOKKENBROEK
geb. 15-3-1896 te Groningen
ovl. 27-3-1967 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Jan SCHOKKENBROEK
Alegonda BODEWES
( VII-3-14 )
  Hij trouwde op 3-5-1923 te Groningen met:  
  Ida de HAAN
geb. 2-5-1899 te Groningen
dochter van: Jannes de HAAN
Maria Anna HOLMAN


VIII-4-11 Eiselina Regnera Celilia SCHOKKENBROEK
geb. 27-9-1897 te Groningen
dochter van: Jan SCHOKKENBROEK
Alegonda BODEWES
( VII-3-14 )

VIII-4-12 Gerardus Theodorus SCHOKKENBROEK
geb. 25-1-1899 te Groningen
ovl. 5-8-1965 te Groningen, 66 jaar oud
zoon van: Jan SCHOKKENBROEK
Alegonda BODEWES
( VII-3-14 )
  Hij trouwde (1) met:  
  Johanna Geertruida JANSSEN
  Hij trouwde (2) met:  
  Christina Anna de JONG

VIII-4-13 Jan SCHOKKENBROEK
geb. 10-12-1900 te Groningen (GA-1733)
zoon van: Jan SCHOKKENBROEK
Alegonda BODEWES
( VII-3-14 )
  Hij trouwde op 12-6-1930 te Groningen met:  
  Jozephine Maria Antonia GOORKATE
geb. 4-1-1905 te Groningen
dochter van: Berend Jan GOORKATE
Maria SCHUTTE

  Uit deze relatie  
  1. Allegonda Maria SCHOKKENBROEK geb. ca 1931 te Groningen / ovl. 29-5-1959 te Groningen ( IX-1-1 )

VIII-5-14 Froukje REINDERS
geb. 6-7-1896 te Groningen
dochter van: Evert REINDERS
Tjitsina SCHOKKENBROEK

( VII-3-17 )
  Zij trouwde op 3-6-1920 te Groningen met:  
  Jan FOKKINGA
geb. 26-1-1896 te Groningen
zoon van: Roelf FOKKINGA
Anje BROEKSEMA


VIII-5-15 Johannes Hermannus REINDERS
geb. 16-10-1897 te Groningen
zoon van: Evert REINDERS
Tjitsina SCHOKKENBROEK

( VII-3-17 )
  Hij trouwde op 10-11-1919 te Groningen met:  
  Hiltje ONNES
geb. 12-7-1899 te Groningen
dochter van: Freerk ONNES
Klaaske HECKER


VIII-5-16 Joeke REINDERS
geb. 22-11-1899 te Groningen
ovl. 26-6-1900 te Groningen, 7 maand oud
zoon van: Evert REINDERS
Tjitsina SCHOKKENBROEK

( VII-3-17 )

VIII-5-17 Geuchina WIERINGA
geb. 21-10-1912 te Groningen
dochter van: Cornelis KRAAK WIERINGA
Tjitsina SCHOKKENBROEK

( VII-3-17 )

VIII-5-18 Tjitsina KRAAK WIERINGA
geb. 25-10-1914 te Groningen
dochter van: Cornelis KRAAK WIERINGA
Tjitsina SCHOKKENBROEK

( VII-3-17 )

VIII-11-34 Jakob MUNTENDAM
geb. 28-2-1915 te Groningen
zoon van: Jan MUNTENDAM
Antje GOUTIER
( VII-7-49 )

VIII-12-35 Hendrik Geert VLIESMAN
geb. 22-1-1910 te Groningen
zoon van: Pieter VLEISMAN
Stientje KOOPMANS
( VII-8-53 )
  Hij trouwde op 29-7-1938 te Leek met:  
  Rensina NIEBOER
geb. 23-2-1909 te Tolbert
dochter van: Hipke NIEBOER
Grietje FRUCHTNICHT


VIII-13-36 Hendrikje van der VEEN
geb. te Haren
dochter van: Jan van der VEEN
Annechien VELS
( VII-10-62 )
fam. 112: ( VI-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  Jan Hendrik (Jan) WOLDRING
geb. 15-2-1921 te Haren
ovl. 24-4-2001 te Haren, 80 jaar oud
zoon van: Jakob WOLDRING
Jantje OOSTERVELD
fam. 6: ( VII-3-17 )
fam. 7: ( VII-27-167 )
  Persoonlijke informatie
geboren en overleden op een dinsdag. begraven op zaterdag 28 april 2001 te Haren (Gn)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannetta Greetje (Jannetta) WOLDRING geb. te Haren fam. 6: ( IX-7-38 )
  2. Annechien Jannette WOLDRING fam. 6: ( IX-7-39 )
  3. Jacob WOLDRING geb. te Haren fam. 6: ( IX-7-40 )

VIII-14-38 Jakob HOMAN
geb. 29-10-1905 te Klein Garnwerd
zoon van: Gerrit HOMAN
Geertje van der VEEN

( VII-10-63 )
  Hij trouwde op 14-5-1930 te Ezinge met:  
  Henderika FABER
geb. 17-4-1907 te Feerwerd
dochter van: Eijse FABER
Gezina KNOOP


VIII-14-40 Hendrik HOMAN
geb. 18-12-1906 te Haren (Hoornschedijk)
zoon van: Gerrit HOMAN
Geertje van der VEEN

( VII-10-63 )

VIII-14-42 Willemina HOMAN
geb. 6-11-1908 te Leek (Enumatil)
ovl. 28-9-1945 te Baflo, 36 jaar oud
dochter van: Gerrit HOMAN
Geertje van der VEEN

( VII-10-63 )
  Zij trouwde op 28-6-1933 te Aduard met:  
  Geert KOENES
geb. 7-11-1907 te Baflo
zoon van: Freerk KOENES
Johanna STAVENGA


VIII-14-44 Jan HOMAN
geb. ca 1913 te Beilen
zoon van: Gerrit HOMAN
Geertje van der VEEN

( VII-10-63 )
  Hij trouwde op 25-8-1942 te Zuidhorn met:  
  Rientje POOKT
geb. 30-9-1916 te Zuidhorn
dochter van: Jakob Hermannus POOKT
Ietje DIJKSTRA


VIII-14-46 Klaas HOMAN
geb. 16-5-1915 te Westerhorn
ovl. 9-6-1915 te Westerhorn, 24 dagen oud
zoon van: Gerrit HOMAN
Geertje van der VEEN

( VII-10-63 )

VIII-15-47 Hendrik van der VEEN
geb. 4-2-1911 te Beilen
zoon van: Derk van der VEEN
Kunje BOLHUIS
( VII-10-64 )
fam. 117: ( XIV-80-401 )
  Hij trouwde op 14-5-1937 te Haren met:  
  Anna RADEMAKER
geb. te Haren
dochter van: Roelf RADEMAAKER
Luiktje VRIELING

fam. 4: ( VIII-11-59 )

VIII-15-48 Thies van der VEEN
geb. 26-9-1912 te Beilen (Hooghalen)
zoon van: Derk van der VEEN
Kunje BOLHUIS
( VII-10-64 )
fam. 117: ( XIV-80-401 )
  Hij trouwde op 17-5-1938 te Bellingwolde met:  
  Trijntje LANGERHUIZEN
geb. 19-4-1914 te Bellingwolde
dochter van: Pieter LANGERHUIZEN
Albertje FREIJ


VIII-16-49 Harm van der VEEN
geb. ca 1913 te Eelde
ovl. 23-3-1943 te Groningen
zoon van: Klaas van der VEEN
Katharina KONING
( VII-10-65 )

VIII-17-50 NN van der VEEN
geb. 16-8-1912 te Haren
ovl. 16-8-1912 te Haren, 0 dagen oud
zoon van: Roelf van der VEEN
Elizabeth KATERBORG
( VII-11-67 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-17-51 Tona Lucia van der VEEN
geb. 8-12-1913 te Haren
dochter van: Roelf van der VEEN
Elizabeth KATERBORG
( VII-11-67 )
  Zij trouwde op 1-6-1935 te Slochteren met:  
  Henderikus Jan LINTJER
geb. 4-11-1908 te Slochteren
zoon van: Jacob LINTJER
Hindrikje KOOPMAN


VIII-17-52 Grietje van der VEEN
geb. ca 1920 te Haren
dochter van: Roelf van der VEEN
Elizabeth KATERBORG
( VII-11-67 )
  Zij trouwde op 9-5-1941 te Haren met:  
  Berend KUIPERS
geb. ca 1914 te Zuidlaren
zoon van: Willem KUIPERS
Geertje ADOLFS

fam. 9: ( VI-6-25 )

VIII-18-53 Jans van der VEEN
geb. 1-2-1911 te Haren (GA-17)
zoon van: Berend van der VEEN
Luikje VRIELING
( VII-12-69 )
fam. 4: ( VIII-10-54 )

VIII-18-54 Harmtje van der VEEN
geb. 22-5-1913 te Haren
ovl. 8-1-2002 te Rolde (Schoonloo), 88 jaar oud
dochter van: Berend van der VEEN
Luikje VRIELING
( VII-12-69 )
fam. 4: ( VIII-10-54 )
  Zij trouwde op 13-5-1937 met:  
  Jan Thijs EISSES
geb. 2-2-1910 te Borger (Ellertshaar) (GA-32)
ovl. 24-9-1993 te Rolde (Schoonloo), 83 jaar oud
zoon van: Egbert EISSES
Allerdina HEKMAN
fam. 8: ( VIII-7-32 )
fam. 11: ( VI-5-32 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: ''des avonds te elf uren, . . .''. Beroep: landbouwer.
Gezindte: GK
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert EISSES geb. te Rolde (Schoonloo) fam. 8: ( X-8-33 )
  2. Luiktje EISSES geb. 6-5-1939 te Schoonloo (Rolde) / ovl. 19-1-1944 te Schoonloo (Rolde) (OA-4) fam. 8: ( X-8-34 )
  3. Jan EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-35 )
  4. Berend EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-36 )
  5. Allerdina (Diena) EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-37 )
  6. Luiktje EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-38 )
  7. Jans EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-39 )
  8. Jan Thijs EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-40 )
  9. Jan Gerrit EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-41 )
  10. Christoffel EISSES geb. 3-11-1950 te Schoonloo (Rolde) / ovl. 2-3-1951 te Rolde (overl. te Emmen) (OA-7) fam. 8: ( X-8-42 )
  11. Renske EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-43 )
  12. Christoffel (Chris) EISSES geb. te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-44 )
  13. Harm EISSES geb. 25-7-1955 te Schoonloo (Rolde) / ovl. 30-1-1988 te Schoonloo (Rolde) fam. 8: ( X-8-45 )

VIII-18-55 Harmina van der VEEN
geb. 1-12-1915 te Haren (Hoornschedijk) (GA-95)
dochter van: Berend van der VEEN
Luikje VRIELING
( VII-12-69 )
fam. 4: ( VIII-10-54 )

VIII-18-56 Jan Gerrits van der VEEN
geb. 26-10-1919 te Haren (Hoornschedijk) (GA-91)
zoon van: Berend van der VEEN
Luikje VRIELING
( VII-12-69 )
fam. 4: ( VIII-10-54 )

VIII-19-57 Jantje ARENDS
geb. 26-10-1908 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-3-1998 te Haren, 89 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Grietje VEENHUIS
( VII-20-136 )
fam. 27: ( VII-13-83 )
  Zij trouwde op 25-1-1934 met:  
  Jan ABBRING
geb. 12-4-1903 te Haren (Onnen)
ovl. 31-7-1981 te Haren, 78 jaar oud
zoon van: Gerrit ABBRING
Ida EBBINGE
fam. 34: ( VIII-36-129 )
fam. 116: ( IX-7-12 )
  Uit deze relatie  
  1. Grietje ABBRING geb. 29-10-1949 te Haren / ovl. 8-9-1992 fam. 34: ( X-67-189 )

VIII-19-58 Kornelia ARENDS
geb. 12-10-1909 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-10-1975 te Eelde, 65 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Grietje VEENHUIS
( VII-20-136 )
fam. 27: ( VII-13-83 )

VIII-19-59 Berend ARENDS
geb. 29-3-1911 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 14-12-1994 te Eelde, 83 jaar oud
zoon van: Geert ARENDS
Grietje VEENHUIS
( VII-20-136 )
fam. 27: ( VII-13-83 )
  Hij trouwde met:  
  Anna BRONSEMA
geb. 26-3-1923 te Eelde
ovl. 3-7-2008 te Eelde, 85 jaar oud
dochter van: Hein BRONSEMA
Tetje BEKKERING


VIII-19-60 Mechelina ARENDS
geb. 31-10-1914 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 4-2-2000 te Eelde, 85 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Grietje VEENHUIS
( VII-20-136 )
fam. 27: ( VII-13-83 )
  Zij trouwde op 26-5-1932 te Eelde met:  
  Geert KEMKERS
geb. ca 1913 te Eelde
zoon van: Roelf KEMKERS
Martje UBELS
fam. 36: ( VII-19-69 )

VIII-19-61 Tije ARENDS
geb. 25-5-1916 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 6-8-1916 te Eelde (Paterswolde), 10 weken oud
zoon van: Geert ARENDS
Grietje VEENHUIS
( VII-20-136 )
fam. 27: ( VII-13-83 )

VIII-19-62 Jantiena ARENDS
geb. 17-2-1926 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 30-11-2011 te Amsterdam, 85 jaar oud
dochter van: Geert ARENDS
Grietje VEENHUIS
( VII-20-136 )
fam. 27: ( VII-13-83 )
  Zij trouwde met:  
  Evert HUIZING
geb. 27-11-1923 te Peize
ovl. 6-5-1969 te Eelde, 45 jaar oud
zoon van: Roelof HUIZING
Klazina TALENS


VIII-20-64 Willem KREMER
geb. 22-9-1915 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Johannes Hendrik KREMER
Aukje ARENDS

( VII-20-144 )

VIII-20-66 Berend KREMER
geb. te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Johannes Hendrik KREMER
Aukje ARENDS

( VII-20-144 )

VIII-20-68 Egberdinus KREMER
geb. 8-11-1918 te Eelde
ovl. 3-9-1929 te Groningen, 10 jaar oud
zoon van: Johannes Hendrik KREMER
Aukje ARENDS

( VII-20-144 )

VIII-20-70 Jantje KREMER
geb. te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Johannes Hendrik KREMER
Aukje ARENDS

( VII-20-144 )

VIII-20-72 Hinderkien KREMER
geb. 24-5-1922 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 21-11-2010 te Assen, 88 jaar oud
dochter van: Johannes Hendrik KREMER
Aukje ARENDS

( VII-20-144 )
  Zij trouwde met:  
  Jan VEENHUIS
geb. 19-1-1920 te Eelde
ovl. 27-2-1998 te Eelde (Paterswolde), 78 jaar oud
zoon van: Marten VEENHUIS
Fennechien VOS

  Uit deze relatie  
  1. Auwina VEENHUIS geb. 8-9-1949 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 11-1-1994 te Eelde (Paterswolde) ( IX-3-6 )

VIII-20-74 Jantiene KREMER
geb. 17-9-1924 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 28-9-1961 te Groningen, 37 jaar oud
dochter van: Johannes Hendrik KREMER
Aukje ARENDS

( VII-20-144 )
  Zij trouwde met:  
  Tjerk de JONG

VIII-20-76 Egbertien KREMER
geb. te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Johannes Hendrik KREMER
Aukje ARENDS

( VII-20-144 )

VIII-21-77 Berend ARENDS
geb. 15-12-1925 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 15-3-2008 te Eelde (Paterswolde), 82 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Lidia LUBBERS
( VII-20-146 )
  Hij trouwde met:  
  J.P. IWEMA
  Uit deze relatie  
  1. Arnie ARENDS ( IX-4-7 )
  2. Arend ARENDS ( IX-4-8 )
  3. Peter ARENDS ( IX-4-9 )

VIII-21-78 Haijo ARENDS
geb. 25-9-1929 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 24-1-2012 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Lidia LUBBERS
( VII-20-146 )
  Hij trouwde met:  
  Albertje (Alie) LUINGE
  Uit deze relatie  
  1. Arend ARENDS ( IX-5-10 )
  2. Roelof ARENDS ( IX-5-11 )
  3. Hayo ARENDS ( IX-5-12 )

VIII-21-79 Geert ARENDS
geb. 19-1-1934 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Arend ARENDS
Lidia LUBBERS
( VII-20-146 )

VIII-21-80 Klaartje Jantje ARENDS
geb. 14-1-1944 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Arend ARENDS
Lidia LUBBERS
( VII-20-146 )

VIII-23-87 Geert ARENDS
geb. 2-7-1923 te Groningen
ovl. 27-4-1981 te Rijswijk, 57 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Geertruida WIERSEMA
( VII-21-156 )
  Hij trouwde met:  
  Cornelia JONGEMAN
geb. 23-11-1921
ovl. 2-1-1992 te Rijswijk, 70 jaar oud

VIII-23-88 Grietje ARENDS
geb. 20-7-1925 te Groningen
ovl. 5-4-2002 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Arend ARENDS
Geertruida WIERSEMA
( VII-21-156 )
  Zij trouwde met:  
  Hendrik Nicolaas van der STAM
geb. 28-6-1922 te Hilversum
ovl. 5-11-1973 te Groningen, 51 jaar oud

VIII-23-89 Jans ARENDS
geb. 10-2-1931 te Groningen
ovl. 20-4-2004 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Arend ARENDS
Geertruida WIERSEMA
( VII-21-156 )
  Hij trouwde met:  
  Martha Roelfina BURGSTRA
geb. 3-7-1929 te Leek (Oostwold)

VIII-23-90 Hendrika Aaltje ARENDS
geb. te Groningen
dochter van: Arend ARENDS
Geertruida WIERSEMA
( VII-21-156 )
  Zij trouwde met:  
  Sytze BAKKER
geb. te Groningen

VIII-24-91 Janna ARENDS
geb. ca 1920 te Groningen
dochter van: Geert ARENDS
Jakoba HEKKEMA
( VII-21-158 )

VIII-24-92 Balster ARENDS
geb. 13-9-1921 te Groningen
ovl. 15-10-1991 te Norg, 70 jaar oud
zoon van: Geert ARENDS
Jakoba HEKKEMA
( VII-21-158 )

VIII-25-93 Grietje BRINK
geb. 16-9-1912 te Haren (Noordlaren)
ovl. 29-12-1997 te Haren, 85 jaar oud
dochter van: Eite BRINK
Lammina ARENDS
( VII-23-179 )
fam. 3: ( IX-65-265 )
  Zij trouwde op 16-4-1938 te Haren met:  
  Johannes NIJDAM
geb. 4-6-1909 te Haren
ovl. voor 1997 te Haren
zoon van: Sieze NIJDAM
Margaretha Henderika SWAVING
fam. 17: ( X-9-56 )
fam. 27: ( VII-12-73 )
  Uit deze relatie  
  1. Margienus Henderikus NIJDAM geb. te Haren fam. 17: ( XII-26-86 )
  2. Wolter Eite NIJDAM geb. te Haren fam. 17: ( XII-26-87 )
  3. Sieze NIJDAM geb. te Haren fam. 17: ( XII-26-88 )
  4. Auke NIJDAM geb. te Haren fam. 17: ( XII-26-89 )
  5. Diena NIJDAM geb. te Haren fam. 17: ( XII-26-90 )

VIII-26-94 Jan OTTENS
geb. ca 1915
ovl. 13-6-1963 te Groningen (OA-1142), 47 jaar oud
zoon van: Eite OTTENS
Trientje VEENEMA
( VII-24-180 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: opzichter (1943). Bij overlijden wonend te Eelde.
 
  Hij trouwde met:  
  Antje BROOKMAN
  Uit deze relatie  
  1. Eite OTTENS geb. te Eelde ( IX-6-13 )

  Generatie IX  
IX-1-1 Allegonda Maria SCHOKKENBROEK
geb. ca 1931 te Groningen
ovl. 29-5-1959 te Groningen
dochter van: Jan SCHOKKENBROEK
Jozephine Maria Antonia GOORKATE
( VIII-4-13 )
  Zij trouwde met:  
  Dominicus SONSMA

IX-3-6 Auwina VEENHUIS
geb. 8-9-1949 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 11-1-1994 te Eelde (Paterswolde), 44 jaar oud
dochter van: Jan VEENHUIS
Hinderkien KREMER

( VIII-20-72 )
  Persoonlijke informatie
Auwina was gehuwd en heeft 2 kinderen.
 

IX-4-7 Arnie ARENDS
dochter van: Berend ARENDS
J.P. IWEMA
( VIII-21-77 )
  Zij trouwde met:  
  Nico HOVING
  Uit deze relatie  
  1. Jan HOVING ( X-3-6 )
  2. Jeanine HOVING ( X-3-8 )

IX-4-8 Arend ARENDS
zoon van: Berend ARENDS
J.P. IWEMA
( VIII-21-77 )
  Hij trouwde met:  
  Diny _
  Uit deze relatie  
  1. Berend ARENDS ( X-4-9 )
  2. Gerard ARENDS ( X-4-10 )

IX-4-9 Peter ARENDS
zoon van: Berend ARENDS
J.P. IWEMA
( VIII-21-77 )
  Hij trouwde met:  
  Alice _

IX-5-10 Arend ARENDS
zoon van: Haijo ARENDS
Albertje (Alie) LUINGE
( VIII-21-78 )

IX-5-11 Roelof ARENDS
zoon van: Haijo ARENDS
Albertje (Alie) LUINGE
( VIII-21-78 )
  Hij trouwde met:  
  Anje _
  Uit deze relatie  
  1. Marion ARENDS ( X-5-11 )
  2. Joke ARENDS ( X-5-12 )

IX-5-12 Hayo ARENDS
zoon van: Haijo ARENDS
Albertje (Alie) LUINGE
( VIII-21-78 )

IX-6-13 Eite OTTENS
geb. te Eelde
zoon van: Jan OTTENS
Antje BROOKMAN
( VIII-26-94 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht. Wonend: 10 jaar in Duitsland; Werkhoven (1997); Zwaanweg 48, Werkhoven (2001).
 
  Hij trouwde te Eelde met:  
  Johanna Albertina (Jopie) BOLHUIS
geb. te Groningen
dochter van: Hendrik Jan (Henk) BOLHUIS
Henderika Johanna Albertina (Rika) PIETERSEN
fam. 117: ( XV-267-1020 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: verkoopster, huishoudelijke hulp.
 

  Generatie X  
X-3-6 Jan HOVING
zoon van: Nico HOVING
Arnie ARENDS

( IX-4-7 )

X-3-8 Jeanine HOVING
dochter van: Nico HOVING
Arnie ARENDS

( IX-4-7 )
  Zij trouwde met:  
  Jacob _
  Uit deze relatie  
  1. Jill _ ( XI-1-2 )

X-4-9 Berend ARENDS
zoon van: Arend ARENDS
Diny _
( IX-4-8 )
  Hij trouwde met:  
  Marleen _

X-4-10 Gerard ARENDS
zoon van: Arend ARENDS
Diny _
( IX-4-8 )

X-5-11 Marion ARENDS
dochter van: Roelof ARENDS
Anje _
( IX-5-11 )

X-5-12 Joke ARENDS
dochter van: Roelof ARENDS
Anje _
( IX-5-11 )
  Zij trouwde met:  
  Peter NN

  Generatie XI  
XI-1-2 Jill _
dochter van: Jacob _
Jeanine HOVING

( X-3-8 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 13, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"